Sei sulla pagina 1di 22

PASUKAN BADAN BERUNIFORM

BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH
NAMA SEKOLAH : ________________________________

Melayu/ Bumiputra
Bil

Nama Pasukan
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kadet Remaja Sekolah


Pancaragam Brass
Kadet Polis
Kadet Bomba dan Penyelamat
Kadet Pertahanan Awam
Kadet Koreksional
PKBM Darat
PKBM Udara
PKBM Laut
PersekutuanPengakap
Pergerakan Puteri Islam
Persatuan Pandu Puteri
Bulan Sabit Merah Malaysia
St.John Ambulan
Silat
Tae Kwan Do
Karate Do
Silambam
Kalaripayat
Taichi
Wushu
Briged Putera
Briged Puteri
Briged Bakti
Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Cina

Jumlah
P

22

18
25

12

15

34

58

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
25
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92

ERUNIFORM
M DAN KESENIAN
RAN MALAYSIA
MENENGAH
ENROLMEN SEKOLAH : _____________________________

India

Jumlah
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jumlah
Besar

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
25
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH
NAMA DAERAH : ________________________________
BILANGAN SEKOLAH :_____________________________

Bil

Nama Pasukan

1 Kadet Remaja Sekolah


2 Pancaragam Brass
3 Kadet Polis
4 Kadet Bomba dan Penyelamat
5 Kadet Pertahanan Awam
6 Kadet Koreksional
7 PKBM Darat
8 PKBM Udara
9 PKBM Laut
10 Persekutuan Pengakap
11 Pergerakan Puteri Islam
12 Persatuan Pandu Puteri
13 Bulan Sabit Merah Malaysia
14 St.John Ambulan
15 Silat
16 Tae Kwan Do
17 Karate Do
18 Silambam
19 Kalaripayat
20 Taichi
21 Wushu
22 Briged Putera
23 Briged Puteri
24 Briged Bakti
25 Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Bilangan Melayu/ Bumiputra


Sekolah/Pa
sukan
L
P

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KAN BADAN BERUNIFORM


KOKURIKULUM DAN KESENIAN
ERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH

ENROLMEN DAERAH : ___________________________


Cina
L

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

____________________________
Jumlah
Besar

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESEN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH
NAMA NEGERI : ________________________________
BILANGAN SEKOLAH :_____________________________

Bil

Nama Pasukan

Bilangan
Sekolah/Pa
sukan

Melayu/ Bumiputra
Jumlah
L

1 Kadet Remaja Sekolah


2 Pancaragam Brass
3 Kadet Polis
4 Kadet Bomba dan Penyelamat
5 Kadet Pertahanan Awam
6 Kadet Koreksional
7 PKBM Darat
8 PKBM Udara
9 PKBM Laut
10 Persekutuan Pengakap
11 Pergerakan Puteri Islam
12 Persatuan Pandu Puteri
13 Bulan Sabit Merah Malaysia
14 St.John Ambulan
15 Silat
16 Tae Kwan Do
17 Karate Do
18 Silambam
19 Kalaripayat
20 Taichi
21 Wushu
22 Briged Putera
23 Briged Puteri
24 Briged Bakti
25 Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KAN BADAN BERUNIFORM


KOKURIKULUM DAN KESENIAN
ERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH

ENROLMEN NEGERI : ____________________________

Cina
L

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

____________________________
Jumlah
Besar

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH
NAMA SEKOLAH : _______________________
SK.TANJUNG BATU,KOTA MARUDU

Melayu/ Bumiputra
Bil

Nama Pasukan
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tunas Kadet Remaja Sekolah


Pancaragam Brass
Persekutuan Pengakap
Pergerakan Puteri Islam
Pandu Puteri Tunas
Bulan Sabit Merah Malaysia
St.John Ambulan
Silat
Tae Kwan Do
Karate Do
Silambam
Kalaripayat
Taichi
Wushu
Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Cina

Jumlah
P

23

15

23

10
25

20

10

66

60

38
0
33
25
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ENROLMEN SEKOLAH : ____________


UNIT BERUNITFORM

India

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jumlah
Besar

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38
0
33
25
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH
NAMA DAERAH : ________________________________
BILANGAN SEKOLAH :_____________________________

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Pasukan
Tunas Kadet Remaja Sekolah
Pancaragam Brass
Persekutuan Pengakap
Pergerakan Puteri Islam
Pandu Puteri Tunas
Bulan Sabit Merah Malaysia
St.John Ambulan
Silat
Tae Kwan Do
Karate Do
Silambam
Kalaripayat
Taichi
Wushu
Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Bilangan Melayu/ Bumiputra


Sekolah/Pa
sukan
L
P

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KAN BADAN BERUNIFORM


N KOKURIKULUM DAN KESENIAN
TERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH

ENROLMEN DAERAH : ___________________________


Cina
L

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

____________________________
Jumlah
Besar

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESEN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSI
SEKOLAH RENDAH
NAMA NEGERI : ________________________________
BILANGAN SEKOLAH :____________________________

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Pasukan
Tunas Kadet Remaja Sekolah
Pancaragam Brass
Persekutuan Pengakap
Pergerakan Puteri Islam
Pandu Puteri Tunas
Bulan Sabit Merah Malaysia
St.John Ambulan
Silat
Tae Kwan Do
Karate Do
Silambam
Kalaripayat
Taichi
Wushu
Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Bilangan
Sekolah/
Pasukan

Melayu/ Bumiputra
L

Jumlah

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KAN BADAN BERUNIFORM


KOKURIKULUM DAN KESENIAN
ERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH

ENROLMEN NEGERI : ____________________________


Cina
L

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

____________________________
Jumlah

Jumlah

Besar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESEN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSI
SEKOLAH MENENGAH
BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN
BILANGAN SEKOLAH :_____________________________

Bil

Nama Pasukan

Bilangan Melayu/ Bumiputra


Sekolah/P
asukan
L

1 Kadet Remaja Sekolah


2 Pancaragam Brass
3 Kadet Polis
4 Kadet Bomba dan Penyelamat
5 Kadet Pertahanan Awam
6 Kadet Koreksional
7 PKBM Darat
8 PKBM Udara
9 PKBM Laut
10 Persekutuan Pengakap
11 Pergerakan Puteri Islam
12 Persatuan Pandu Puteri
13 Bulan Sabit Merah Malaysia
14 St.John Ambulan
15 Silat
16 Tae Kwan Do
17 Karate Do
18 Silambam
19 Kalaripayat
20 Taichi
21 Wushu
22 Briged Putera
23 Briged Puteri
24 Briged Bakti
25 Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Jumlah

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UKAN BADAN BERUNIFORM


N KOKURIKULUM DAN KESENIAN
TERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH MENENGAH
ENROLMEN : _____________________________

Cina
L

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

____________________

Jumlah
Besar

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PASUKAN BADAN BERUNIFORM


BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH
BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN
BILANGAN SEKOLAH :____________________________

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Pasukan
Tunas Kadet Remaja Sekolah
Pancaragam Brass
Persekutuan Pengakap
Pergerakan Puteri Islam
Pandu Puteri Tunas
Bulan Sabit Merah Malaysia
St.John Ambulan
Silat
Tae Kwan Do
Karate Do
Silambam
Kalaripayat
Taichi
Wushu
Lain-lain
JUMLAH KESELURUHAN

Bilangan Melayu/ Bumiputra


Sekolah/P
asukan
L
P

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UKAN BADAN BERUNIFORM


AN KOKURIKULUM DAN KESENIAN
NTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH
ENROLMEN : _____________________________
Cina
L

India

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lain-Lain

Jumlah
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

___________________
Jumlah
Besar

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0