Sei sulla pagina 1di 2

BR 4

(Diisi oleh JU / PPG / PPD / JPN / KPM)

BORANG SENARAI SEMAK RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Pertengahan Tahun / Akhir Tahun ..................
Nama Sekolah

Bahagian / Daerah / Zon :


JPN

A. MAKLUMAT SEKOLAH
1. Jenis Sekolah ( Tandakan / pada yang berkenaan)
Sekolah Kelompok
A

Jenis Sekolah

Sendiri
SKM*

Sekolah
Sendiri

Rendah
Menengah
* Sekolah Kurang Murid (SKM)

2. Bilangan Murid
Melayu

Cina

India

Bumiputera
Sabah

Sarawak

Lain-Lain

Enrolmen Murid

3. Jawatankuasa RIMUP ( Isi yang berkaitan sahaja)


Jawatan

Nama

Sekolah / Agensi /
NGO

Tiada

Catatan

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Penolong Setiausaha
Bendahari

Ahli Jawatankuasa

4. Fail Pengurusan
Perkara
Fail Mesyuarat
Fail Aktiviti
Fail Surat-Surat Pekeliling /
Buku Panduan / Modul
Fail Kewangan
Fail Pemantauan / Laporan

Ada

B. KEWANGAN
Peruntukan RIMUP
Setahun
(RM)

Perbelanjaan
Tarikh Terima

Baki

Setengah
Tahun

Akhir
Tahun

Setengah
Tahun

Tiada

Bil.
Aktiviti

Jumlah
Peserta

Akhir
Tahun

C. PROGRAM / AKTIVITI
( Tandakan / pada yang berkenaan)
Aktiviti

Ada
(Tarikh)

Bil
Kos
Komuniti
( RM )

1. Akademik
2. Kokurikulum
3. Sukan dan Permainan
4. Patriotisme
5. Khidmat Masyarakat
JUMLAH
D.

ULASAN
.
.
.

Tanda Tangan :
(
)
Pengesahan :
Cop Sekolah :

Tarikh : ..