Sei sulla pagina 1di 20

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)
1

PEMBELAJARAN MURID

(Meningkatkan pembelajaran murid)

GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

(Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)

TRANSFORMASI KEMENTERIAN

(Mentransformasi Kementerian)

STRUKTUR SISTEM

(Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)


1

Kurikulum dan Pentaksiran

(TS1)

6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian

(TS3)

Profesiensi Bahasa

(TS1)

7. Produktiviti Sumber

(TS3)

Kualiti Sekolah

(TS1)

8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta

(TS4)

Kualiti Guru

(TS2)

9. Laluan Pendidikan

(TS4)

Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS2)

10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran


1 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit


11 Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

25 INISIATIF UTAMA PPPM


1.

Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri

2.

Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa

3.

Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan PISA (The
Programme for International Student Assessment Tests).

4.

Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris

5.

Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris

6.

Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi

7.

Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu

8.

Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational
Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru

9.

Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi
Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6\

10.

Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6

11.

Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid
berkeperluan khas

12.

Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah

13.

Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard

14.

Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)

15.

Penstrukturan semula organisasi (KPM)


3 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

16.

Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik

17.

Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP

18.

Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti

19.

Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan

20.

Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru

21.

Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta

22.

Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM

23.

Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru

24.

Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran

25.

Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JADUAL 1
JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Kekal berada pada band 2 atau lebih baik
Sektor/PPD/Sekolah SEK KEB JALAN BUKIT (1) KAJANG
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID : RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN/PROGRAM SUSU SEKOLAH/PROGRAM VITAMIN 1 MALAYSIA

4 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Isu-Isu
Strategik

Strategi

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang BK


atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Mengupaya struktur
sistem

Murid kurang
menggemari buah dan
sayur

Memberi makanan tambahan


yang berzat dan seimbang
kepada murid-murid yang
berkenaan untuk membantu
mereka mengatasi masalah
dari segi pertumbuhan badan
dan kekurangan tenaga

Memberi pengetahuan tentang


kepentingnya makan buahbuahan dan sayur-sayuran

Kehadiran murid tidak


memuaskan untuk makan
makanan di kantin

-Meningkatkan kehadiran
murid-murid ke sekolah

Memberikan motivasi dan


galakan kepada murid untuk
kehadiran penuh ke sekolah

Teras Strategik

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

80% murid
menggemari buahbuahan dan sayursayuran disebabkan
faham tentang
kepentingan sayursayuran dan buahbuahan.

80%

85%

90%

95%

85% murid RMT,PSS


dan PV1M hadir ke
sekolah dan makan
makanan yang telah
disediakan

85%

85%

90%

95%

*taip mana yang berkenaan


Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan

tertera.

5 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

4. sPeCt Bidang/Unit Hal Ehwal Murid Akhir Tahun 2014


Isu / Cabaran Dalam
Penambahbaikan Sekolah
(Susun Ikut Jurang
Terbesar)
1.
2.

Murid kurang menggemari buah dan


sayur
Kehadiran murid tidak memuaskan untuk makan
makanan di kantin

Alat Semakan Program


Sekolah
Eliminate
(Hapuskan)
-

Raise
(Tambah)

Program Kecemerlangan
Sekolah Yang
Dilaksanakan
(Berdasarkan Isu /
Cabaran)
1

I-sihat

Anugerah Kehadiran 100%

6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

3
4

Reduce
(Kurangkan)

Create
(Wujudkan)

Sustain (Kekalkan)
I-sihat
Anugerah Kehadiran
100%

7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

5. ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT*:HEM/RMT
Dalaman

(S)KEKUATAN:
S-1Pengaruh PIBG dalam pelaksanaan Rancangan
Makanan Tambahan.
S2-Ramai ibu bapa murid yang berkemampuan
S3-Guru-guru yang
berpengalaman
dalam
melaksanakan RMT
S4-Kualiti makanan yang baik untuk pelajar RMT.

Luaran
(O)PELUANG:
Strategi SO
O1- Membentuk pelajar yang miskin menjadi sihat
1. Meningkatkan keberkesanan program RMT
dan dapat belajar dengan sempurna.
dengan kerjasama antara guru dan ibu bapa.
O2-Murid sentiasa digalakkan tentang pentingnya
memakan makanan yang seimbang.
O3-Mendapat kerjasama dari pihak Jabatan
Kesihatan dalam memeriksa kualiti makanan
yang disediakan.
O4-Sokongan dan galakan dari pihak PIBG.

(W)KELEMAHAN:
W1-Kehadiran
murid
kurang
memuaskan
W2-Murid-murid agak cerewet dalam
memilih menu makanan mengikut
selera masing-masing.

Strategi WO
3. Menyediakan menu makanan yang
berkhasiat dan menarik untuk
dinikmati oleh murid

(C)CABARAN:

Strategi SC

Strategi WC

C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah sangat


tinggi
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka
100%

4. Memastikan program RMT berjalan dengan


berkesan melalui perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru

Program Peningkatan Sarana ibu - bapa

8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Kekal berada pada band 2 atau lebih baik
Sektor/PPD/Sekolah Sek. Keb. Jalan Bukit (1)
Bidang/Unit HEM/RMT/PS1M/PV1M
Strategi
Bi
l

Mengupaya struktur sistem

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

1 I-sihat

Meningkatkan kesedaran kepada Penolong Kanan


murid kepentingan pengambilan HEM dan AJK
buah-buahan dan sayur-sayuran
RMT

Jan-Nov

2 Anugerah
kehadiran 100%

Meningkatkan motivasi kepada PK HEM


murid untuk hadir ke sekolah
AJK RMT, PSS,

Okt/Nov

PV1M dan guru


kelas

Kos/Sumber
-

RM100/Unit
HEM

KPI

TOV

80% menggemari sayursayuran dan buah-buahan

80%

85% murid RMT,PSS dan PV1M


hadir ke sekolah dan makan
makanan yang telah disediakan

85%

Sasaran

Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari tahun
sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

JADUAL 3

Sekolah Kebangsaan Jalan Bukit (Satu), Kajang


HEM/RMT/PS1M/PV1M
Meningkatkan kesedaran kepada murid kepentingan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran
I-sihat
Jan-Okt (dalam PdP)

Semua murid RMT


PK HEM
AJK RMT dan guru matapelajaran Sains dan Pendidkan Jasmani

1. Mesyuarat unit
2. Perbincangan pelaksanaan
3. Pelaksanaan aktiviti

Kekangan Murid tidak menghabiskan buah-buahan dan sayuran dalam makanan.


Guru penyelaras RMT
Pemantauan
Penilaian

Murid memilih makanan yang digemari dan kurang berminat makan buah dan sayur yang disediakan.

Penambah- Menyediakan menu makanan yang berkhasiat dan menarik


baikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan
dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.
12 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Program/Projek
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

JADUAL 3

Sekolah Kebangsaan Jalan Bukit (Satu), Kajang


HEM/RMT/PS1M/PV1M
Meningkatkan motivasi kepada murid untuk hadir ke sekolah
Anugerah Kehadiran 100%
Okt/Nov

Murid RMT
PK HEM, AJK RMT, PSS, PV1M dan guru kelas

1. Mesyuarat panitia
2. Perbincangan pelaksanaan
3. Pelaksanaan aktiviti

Kekangan Kehadiran murid yang kurang memuaskan dan pembaziran makanan berlaku jika mereka tidak hadir.
Pemantauan GPK HEM dan guru penyelaras RMT.
Penilaian Peratus kehadiran murid semakin bertambah.
Penambah- Murid RMT makan makanan yang lebih menggantikan murid yang tidak hadir.
baikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.

13 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014


Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh
pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

Nama Sekolah
HEM/RMT/PS1M/PV1M

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Program/Projek

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

I-sihat

Jan- Nov

Jan-Nov

Anugerah
Kehadiran 100%

Okt/Nov

Nov

Bil

Nama Penilai:

Penilaian
Keberkesanan
Program
Murid memilih
makanan yang
digemari dan kurang
berminat makan buah
dan sayur yang
disediakan.
Peratus kehadiran
murid meningkat.

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Menyediakan menu
makanan yang berkhasiat
dan menarik.

Menitik beratkan
kehadiran di kalangan
murid

Tarikh:

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

14 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan
VISI
Berkualiti
Sektor/PPD/Sekolah SK Jalan Bukit (Satu), Kajang
Bidang/Unit HAL EHWAL MURID/ RMT/PS1M/PV1M
Sasaran Prestasi
Matlamat/Objektif
KPI
TOV 2014 2015 2016
Memberi pengetahuan tentang
80% murid menggemari
80%
85%
90%
95%
kepentingnya makan buahbuah-buahan dan sayurbuahan dan sayur-sayuran
sayuran disebabkan faham
tentang kepentingan sayursayuran dan buah-buahan.
Memberikan motivasi dan
85% murid RMT,PSS dan
85%
90%
95%
100%
galakan kepada murid untuk
PV1M hadir ke sekolah dan
kehadiran penuh ke sekolah
makan makanan yang telah
disediakan
MISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi


Terbilang

Inisiatif/Tindakan,
Program/Projek

2014

I-sihat

80%

Anugerah Kehadiran
100%

80%

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan

Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

15 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah


(Unit)Salinan wajib untuk setiap unit di sekolah

2014-2016

2013

Buku 1: Rekod Keberkesanan Program


Panitia BM 2013
- Jadual Rumusan- (Rekod dan Prestasi Pelaksanaan: 4 & 5)
(satu salinan Jadual 4 untuk sekolah)

- Maklumat ringkas/dokumentasi (gambar/buku aturcara..)


Buku 2: Pelan Strategik Panitia BM 2014-2016
Pengenalan:
VISI:Sekolah unggul penjana generasi terbilang
MISI:Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti
- Matlamat / Objektif Panitia/AJK
- Jadual sPeCt
- Analisis SWOC/SWOT
- Pelan Strategik (Satu salinan PS untuk sekolah)
Buku 3: Pelan Taktikal & Operasi Panitia BM 2014
- Jadual OPPM
- Pelan Taktikal(Satu salinan PT untuk sekolah)
- Pelan OPerasi (mengikut bilangan program)
Buku 4: Rekod Keberkesanan Program
Panitia BM 2014 (disediakan akhir tahun 2014)
- Jadual Rumusan 4 & 5 (satu salinan 4 untuk sekolah)
- Maklumat ringkas/dokumentasi
Buku 5: Pelan Taktikal & Operasi Panitia BM 2015
(disediakan awal tahun 2015)

Buku 6: Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2015


(disediakan akhir tahun 2015)

Buku 7: Pelan Taktikal & Operasi Sekolah 2016


Buku 8: Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2016

16 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Pendokumentasian Perancangan Strategik Sekolah


(Bidang & Unit)
Salinan wajib untuk sekolah

2014-2016

2013

Buku 1: Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2013


-

Label bidang Kurikulum


Jadual Rumusan Program Kurikulum (Jadual 4 & 5)
Maklumat ringkas/dokumentasi program bidang
Salinan (jadual 4) unit-unit kurikulum
Diikuti bidang HEM dan semua bidang lain (HEM, KK, Kew./...).

Buku 2: Pelan Strategik Sekolah 2014-2016


-

Pengenalan:
Visi, Misi (sama dengan KPM/JPN/PPD)

Matlamat, Piagam Pelanggan, Motto sekolah


Maklumat penting sekolah
Carta Organisasi sekolah(semua bidang)
Label bidang Bidang Kurikulum
- Jadual sPeCt
-

Analisis SWOC/SWOT, PS Kurikulum

Satu salinan PS (J1) dari setiap unit Kurikulum

Diikuti SWOC, PS dan Salinan unit HEM/KoKu/B&K/PPKI/Kew...

17 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Buku 3: Pelan Taktikal & Operasi Sekolah 2014


-

OPPM
Pelan Taktikal Bidang (Kur/HEM/KoKu/B&K/PKI/Kew...)
Pelan OPerasi Bidang (ikut bilangan program)
Salinan PT (J2) dari semua unit

Buku 4: Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2014


- Label bidang Kurikulum
- Jadual Rumusan Program Kurikulum (Jadual 4 & 5)
- Maklumat ringkas/dokumentasi program bidang
- Salinan (jadual 4) unit-unit kurikulum
Diikuti bidang HEM dan semua bidang lain (HEM, KK, Kew./...).

Buku 5:
Buku 6:
Buku 7:
Buku 8:

Pelan Taktikal & Operasi Sekolah 2015


Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2015
Pelan Taktikal & Operasi Sekolah 2016
Rekod Keberkesanan Program Sekolah 2016

Jika semua unit perlu serahkan Jadual 1, 2, 3 dan 4


kepada GPK masing-masing dalam hardcopy dan softcopy
supaya GPK gabungkan dan letakkan dibawah Jadual 1, 2,
3 dan 4 masing-masing. Semua GPK perlu serahkan
softcopy
kepada
Pengetua/Guru
Besar
untuk
digabongkan. Hasilnya boleh disusun seperti jadual
berikut:

18 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.7
1.2.8
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3.2
2.3.3
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
4

PELAN STRATEGIK 2014-2016

Halaman

Pengenalan*
KURIKULUM
sPeCt
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PS Pusat Sumber
PS Panitia .......
PS PAI & j-QAF
PS Prasekolah.....
HAL EHWAL MURID
sPeCt
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PS Unit Disiplin
PS Unit Kantin ...
KOKURIKULUM DAN SUKAN
sPeCt
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PS Unit Sukan & Permainan
PS Unit Kelab & Persatuan
PS Unit Beruniform
PS Majlis Sukan Sekolah
BIMBINGAN & KAUNSELING
sPeCt, Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
PENDIDIKAN KHAS
sPeCt, Analisis SWOC
PS Kurikulum/HEM/Kokurikulum
KEWANGAN
sPeCt, Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
sPeCt, Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
SUMBER MANUSIA
sPeCt, Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)
SARANA SEKOLAH
Analisis SWOC
Pelan Strategik (PS)

1-10
11
12
13
14
15

21
22
23

Jika
ada

19 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014

PELAN TAKTIKAL & OPERASI


1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4

2014

KURIKULUM
OPPM
Pelan Taktikal (PT) Bidang
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,...)
PT Pusat Sumber
PT Prasekolah
PT Panitia BM
PT PAI & j-QAF
PT Panitia
HAL EHWAL MURID
OPPM, Pelan Taktikal (PT) Bidang
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,.)
PT Unit Disiplin
PT Unit SPBT
KOKURIKULUM DAN SUKAN
OPPM, Pelan Taktikal (PT) Bidang
Pelan Operasi (Program 1)
Pelan Operasi (Program 2,.)
PT Unit Sukan & Permainan
PT Unit Kelab & Persatuan
PT Unit Beruniform
PT Majlis Sukan & Merentas Desa
BIMBINGAN & KAUNSELING
OPPM, Pelan Taktikal
Pelan Operasi (PO)
PENDIDIKAN KHAS
OPPM, Pelan Taktikal (PO)
Kurikulum/HEM/Kokurikulum

Operasi (PO) Kurikulum/HEM/Kokurikulum


KEWANGAN
OPPM, Pelan Taktikal
Pelan Operasi (Program 1...)
KEMUDAHAN & KEPERLUAN ASAS
OPPM, Pelan Taktikal
Pelan Operasi (Program 1...)
SUMBER MANUSIA
OPPM, Pelan Taktikal
Pelan Operasi (Program 1...)

20 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2014