Sei sulla pagina 1di 208

MIS SALE

SERAPHICUM
CUM LECTIONARIO
AD USUM

FRATRUM MINORUM S. FRANCISCI


CONVENTUALIUM
MONIALIUM S. CLARAE AC TERTII ORDINIS
a S. Congregatione pro Cultu Divino approbatum

JUSSU
FR. VITALIS MARIAE BOMMARCO
Ordinis Fratrum Minorum Conventualium post Seraphicum Patriarcham
Ministri Generalis CXV

EDITUM

ROMAE
1974

Grafiche <<Messaggero di S. Antonio))


PADOVA

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

Prot. n. 198/73
DECRETUM
Calendario communi tribus Familiis Franciscalibus I Ordinis
et III Ordinis Regularis cum peculiaritatibus pro secundo et tertio
Ordine anno 1972 confrmato, diligenti cura recogniti sunt textus
Missarum et Liturgiae Horarum, quorum confirmationem ~b hac
Sacra Congregatione petierunt Reverendissimi Patres Constantinus
Koser, Minister generalis Ordinis Fratrum Minorum, Vitalis Bom
marco, Minister generalis Ordinis Fratrum Minorum Conventualium,
Paschalis Rywalski, Minister generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, Ludovicus Secondo, Minister generalis Tertii Ordinis
Regularis sancti Francisci, litteris die 17 aprilis 197 3 datis.
Hrec Sacra Congregatio, vigore facultatum sibi a Summo Pontifice PAULO VI tributarum, perlibenter probat seu confirmat textus
latinos, qui in adiectis prostant exemplaribus, scilicet:
Proprium
Proprium
Proprium
Proprium
commune.
5. Proprium
6. Proprium

l.
2.
3.
4.

Missarum universo Ordini Franciscali commune.


Missarum Monialium Clarissarum.
Missarum T ertii Ordinis Franciscalis.
Liturgire Horarum universo Ordini Franciscali
Liturgire Horarum Monialium Franciscalium.
Liturgire Horarum Tertii Ordinis Franciscalis.

In textibus autem imprimendis mentio fiat de confrmatione ab


Apostolica Sede concessa. Eorundem insuper textuum impressorum
duo exemplaria ad hanc Sacram Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex redibus Sacrre Congregationis pro Cultu Divino, die 17 novembris 1973.

A. Bugnini
Archiep. tit. Diocletianen.
a Secretis
Vergilius No
Subsecret.

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

Prot. n. 701/73
ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM
Instante Reverendo Patre Vitale Bommarco, Ministro generali
Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, litteris die 30 aprilis 197 3
datis, vigore facultatum buie Sacrre Congregationi a Summo Pontifice PAULO VI tribtarum, textus latinos Missre et Liturgire Rorarum iuxta Calendarium proprium eiusdem Ordinis exaratos et buie
decreto adnexos, perlibenter probamus seu confirmamus.
In textu autem imprimendo mentio fiat de confirmatione ab
Apostolica Sede concessa et eiusdem textus impressi duo exemplaria
ad banc Sacram Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex redibus Sacrre Congregationis pro Cultu Divino,
die 21 novembris 197 3.

A. Bugnini
Arcbiep. tit. Diocletianen.
a Secretis
Vergilius No
Subsecret.

MINISTER GENERALIS
ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM

Prot. N. 112/74
DECRETUM
Ad Missale Seraphicum cum Lectionario in praxim et usum
deducendum, revisione Calendarii et Propriorum in eorum textibus
diligenter peracta ad normam decretorum Concilii Vaticani II et iuxta
Sanctre Sedis instructiones, de consensu ven. Defnitorii Generalis,
prrehabita approbatione S. Congregationis pro Cultu Divino, per has
decretales Litteras prresentem editionem Propriorum Missalis Seraphici cum Lectionario uti typicam pro universo Ordine declaramus
atque promulgamus, mandantes ut, cum primum in lucem prodierit,
in usum assumatur.
Cura autem Ministrorum Provincialium erit vernaculas editiones
pro respectivis linguarum cretibus apparare, Definitorio Generali submittendas, ut rite Apostolicam approbationem obtineant.
Romre, die 19 martii a. 1974,
in sollemnitate S. Ioseph,
Spensi B. Marire Virginis,
Ordinis nostri Tutelaris.
Fr. Vitalis M. Bommarco
Minister Generalis
Fr. Lanfrancus M. Serrini
a Secretis

Prresens editio Propriorum Missalis Seraphici cum Lectionario,


iuxta textus Nova? Vulgata? apparata, concordat cum originali a
S. Congregatione pro Cultu Divino approbato.
Fr. Gentilis M. De' Santi, O.F.M.Conv.
Revisor delegatus Ordinis
Romre, die 10 martii a. 1974.

PRJENOTANDA

I. De celebrationum gradibus:
l. Celebrationes Sanctorum Ordinis Seraphici inter se distinguuntur et nominantur: sollemnitas, festum, memoria.
2. Memoria? sunt obligatorire vel ad libitum, et earum celehratio cum celebratione ferire occurrentis componitur secundum normas Missalis Romani.
3. Gradus celebrationum, nempe sollemnitas, festum aut memoria, singulis diebus indicatur. Quando nulla adest indicatio, agitur
de memoria ad libitum.

II. De usu Lectionarii:


In celebrationibus Sanctorum ha-c attendenda sunt:
l. In sollemnitatibus et festis semper adhibendre sunt lectiones
qure in hoc Proprio proponuntur.
2. In memoriis vero tam obligatoriis quam facultativis: lectiones cum non sint propria? (id est, non agunt de ipsa persona Sancti;
sunt tamen proprire in memoria SS. Nominis Iesu), sed appropriata?
(qure scilicet peculiarem adspectum vi tre spiritualis vel actuositatis
Sancti in lucem produnt), sunt simpliciter propositre in commodum
celebrantis, id est, sunt indicativre tantum; earum loco enim qurevis
alia lectio seligi potest e Communibus, vel de feria currenti.

III. De celebrationis gradus mutatione:


Cum diversis in locis vel nationibus gradus celebrationum mutatur, attendatur sollemnitates tres lectiones habere, quarum prima
ex Vetere Testamento ( tempore autem paschali ex Actibus Apostolorum vel Apocalypsi) cum psalmo responsorio, secunda vero ex Novo
Testamento, tertia denique ex Evangelio.

lO

CALENDARIUM SERAPHICUM

JANUARIUS
3
4
12
14
16
27

Sanctissimi Nominis Jesu - Memoria


B. Angelre de Foligno, religiosre, III Ordinis
B. Bernardi de Corleone, religiosi, I Ordinis
B. Odorici de Pordenone, presbyteri, I Ordinis
Ss. Berardi et sociorum, protomartyrum Ordinis - Memoria
* S. Angelre Merici, virginis, III Ordinis (l)

FEBRUARIUS
4 S. Ioseph de Leonessa, presbyteri, I Ordinis
6 Ss. Petri Baptistre, Pauli Miki et sociorum, martyrum, I et III
Ordinis - Memoria
7 S. Cole tre, virginis, II Ordinis
APRILIS
21 S. Conradi de Parzham, religiosi, I Ordinis - Memoria
23 B. JEgidii de Assisi, religiosi, I Ordinis
24 S. FIDELIS DE SIGMARINGEN, presbyteri et martyris, I Ordinis - Festum (2)
28 B. Luchesii, III Ordinis
MAIUS
11
16
17
18
20
24

S. Ignatii de Laconi, religiosi, I Ordinis


S. Margaritre de Cortona, III Ordinis - Memoria
S. Paschalis Baylon, religiosi, I Ordinis - Memoria
S. FELICIS DE CANTALICE, religiosi, I Ordinis - Festum (3)
S. BERNARDINI SENENSIS, presbyteri, I Ordinis - Festum
IN DEDICATIONE BASILICJE S.P.N. FRANCISCI, Assisii Festum
28 S. Marire Annre Iesu de Paredes, virginis, III Ordinis

11

JUNIUS
13 S. ANTONII DE PADOVA, presbyteri et Ecclesire doctoris,
I Ordinis - Festum
30 B. Raymundi Llull, martyris, III Ordinis
JULIUS
4 * S. Elisabeth Lusitanire, III Ordinis
8 Bb. Gregorii Grassi et sociorum, martyrum, I et III Ordinis
9 Ss. Nicolai Pick, Wilhadi et sociorum, martyrum, I Ordinis Memoria

10
12
14
15

S. Veronicre Giuliani, virginis, II Ordinis - Memoria


Ss. Ioannis Jones et Ioannis Wall, martyrum, I Ordinis
S. Francisci Soiano, presbyteri, I Ordinis
S. BONAVENTURJE, episcopi et Ecclesire doctoris, I Ordinis Festum

21 S. LAURENTII DE BRINDISI, presbyteri et Ecclesire doctoris


I Ordinis - Festum (3)
23 * S. Birgittre, religiosre, III Ordinis
AUGUSTUS
2 B. MARIJE VIRGINIS ANGELORUM DE PORTIUNCULAFestum

4 * S. Ioannis Marire Vianney, presbyteri, III ordinis


7 Bb. Agathangeli et Cassiani, presbyterorum et martyrum, I Ordinis
8 S.P. DOMINICI, presbyteri, Ordinis Prredicatorum Fundatoris Festum

11
14
19
21

S.M. CLARJE ASSISIENSIS, virginis, II Ordinis - Festum


B. Maximiliani Marire Kolbe, presbyteri, I Ordinis
S. Ludovici, episcopi, I Ordinis - Memoria
*S. Pii X, papre, III Ordinis - Memoria
25 S. Ludovici IX, regis, Patroni III Ordinis - Memoria
SEPTEMBER
2 Bb. Ioannis Francisci Burt, Severini Girault et sociorum, martyrum, I Ordinis

12

4
17
18
20

S. Rosre de Viterbo, virginis, III Ordinis


S.P.N. FRANCISCI IN IMPRESSIONE STIGMATUM- Festum
S. IOSEPH DE COPERTINO, presbyteri, I Ordinis - Festum
S. Francisci Marire de Camporosso, religiosi, I Ordinis - Memoria

OCTOBER
4 S.P.N. FRANCISCI ASSISIENSIS, diaconi, Trium Ordinum
Fundatoris - Sollemnitas

10
12
19
20
20
23
26
30

Ss. Danielis et sociorum, martyrum, I Ordinis


S. Seraphini de Montegranaro, religiosi, I Ordinis
S. Petri de Alcntara, presbyteri, I Ordinis - Memoria
B. Iacobi de Strepis, episcopi, I Ordinis
B. Contardi Ferrini, III Ordinis
* S. Ioannis de Capestrano, presbyteri, I Ordinis - Memoria
B. Bonaventurre de Potenza, presbyteri, I Ordinis
IN DEDICATIONE PROPRIJE ECCLESIJE (consecratre) Sollemnitas

NOVEMBER
4 * S. Caroli Borromeo, episcopi, Protectoris Ordinis Franciscalis Memoria

13
14
17
26
27
28
29

S. Didaci de Alcal, religiosi, I Ordinis


Ss. Nicolai Tavelic et sociorum, martyrum, I Ordinis - Memoria
S. ELISABETH HUNGARIJE, Patronre III Ordinis - Festum
S. Leonardi de Porto Maurizio, presbyteri, I Ordinis - M emoria
B. Francisci Antonii Fasani, presbyteri, I Ordinis
S. Iacobi de Marchia, presbyteri, I Ordinis - Memoria
OMNIUM SANCTORUM SERAPHICI ORDINIS Festum

COMMEMORATIO OMNIUM DEFUNCTORUM SERAPHICI


ORDINIS: Fratrum, Sororum, Propinquorum et Benefactorum, fit
die 3 Novembris vel, ea impedita, prima die in qua non occurrat
Dominica aut sollemnitas.

13

DECEMBER
8 *IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. MARI.lE VIRGINIS, universi Seraphici Ordinis Patronre et Reginre - Sollemnitas

(l) Celebrationes asterisco notatre, inveniuntur inscriptre iisdem diebus et sub eodem gradu liturgico in Calendario Romano universali.
(2) Festum in Germania, Helvetia et Italia; in ceteris locis, memoria.
(3) Festum in Italia; in ceteris locis, memoria.

15

Die 3 ianuarii
SANCTISSIMI NOMINIS IESU
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Phil. 2, 10-11

In Nomine lesu omne genu flectatur


crelstium et terrstrium et infernorum
et omnis lingua confteatur
Dominus lesus Christus! , in gloriam Dei Patris.
COLLECTA

Sanctfssimum Iesu Nomen venerantibus,


nobis, Domine, concde propitius,
ut, eius in hac vita dulcdine perfruntes,
sempitrno gaudio in patria repleamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

In nomine Iesu omne genu flectatur.

Lctio Epfstolre beati Pauli apostoli


ad Philippnses

2, 6-11

Fra tres:
Iesus Christus, cum in forma Dei esset,
non rapfnam arbitratus est esse se requalem Deo,
sed semetfpsum exinanfvit formam servi acdpiens,
in similitudinem hominum factus:
et habitu invntus ut homo,
humiliavit semetfpsum factus obrediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus illum exaltavit
et donavit illi Nomen
quod est super omne nomen,
ut in Nomine Iesu omne genu flectatur

16

IAN. - SANCTISSIMI NOMINIS IESU

crelstium et terrstrium et infernorum


et omnis lingua confite~hur
Dominus Iesus Christus!, in gloriam Dei Patris.
Verbum Dei.
Ps . 112, 1-2. 3-4. 5-6.

PSALMUS RESPONSORIUS

W. Sit nomen Domini benedictum in sreculum.


Laudate, pueri Domini,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nune et usque in sreculum.

W.

A solis ortu usque ad occasum


laudabile nomen Domini.
Exclsus super omnes gentes Dominus,
ij_
super crelos gloria eius.
Quis sieut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humllia rspicit
in crelo et in terra?
ij.
ALLELUIA

Ps. 95,2

ij. Alleluia.

W. Cantate Domino, benedicite nomini eius,


annuntiate de die in diem salutare eius.
ij_ Alleluia.
EVANGELIUM

Vocabis nomen eius Iesum.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

l, 18-25

Cum esset desponsata mater lesu Maria loseph, antequam convenirent invnta est in utero habens de Spiritu
Sancto. loseph autem vir eius, cum esset iustus et nollet

17

IAN. - SANCTISSIMI NOMINIS IESU

eam traducere, voluit occulte dimittere eam.


Hrec autem eo cogitante, ecce angelus Domini in somnis apparuit ei dicens: loseph fili David, noli timre acdpere Marfam coniugem tuam; quod enim in ea natum est,
de Spfritu Sancto est. Pariet autem Hlium, et vocabis nomen
eius lesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
Hoc autem totum factum est ut adimplertur id quod
dictum est a Domino per prophtam dicntem:
Ecce virgo in utero habbit et pariet flium, et vocabunt nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum Nohfscum Deus.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

In eius Nomine, Pater omnfpotens,


munera nostra dignare susdpere,
in quo quidquid petirimus
nos certe consecururos esse conffdimus,
ipso Fflio tuo benignissime . pollicnte.
Qui vivit.
Prrefatio de Nativitate Domini, II.
ANT. AD COMMUNIONEM

Act. 4, 12

Non est aliud nomen sub crelo datum in homfnibus,


in quo oporteat nos salvos fieri.

"' os'f cm

P.TT')

r-sM

Tua nobis, quresumus, Domine, miseratione concde,


ut in his sacris mystriis
Dominum lesum dignis obsquiis venermur,
in cuius Nomine volufsti omne genu flecti,
omnsque homines invenfre salUtem.
Per Christum.

18

Die 4 ianuarii
B. ANGELJE DE FOLIGNO
religiosre
ANT. AD INTROITUM

Cfr. Prov. 14, 1-2

Ecce mulier sapiens qure redifcavit domum suam,


et timens Deum ambulavit recto itfnere.
COLLECTA

Deus, qui beatam Angelam


in mysteriorum Filii tui contemplatione
insignem effedsti,
ipsius mritis et intercessione concde,
ut, eiusdem mystriis in terris partfcipes effcti,
in revelatione glorire ture gaudeamus exsultantes.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Ad destinatum persequor,
ad bravium supernte vocationis Dei in Christo Iesu.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli


ad Philippnses

3, 8-14

Fratres: Existimo omnia detrimntum esse propter eminntiam scintire Christi Iesu Domini mei, propter quem omnia
detrimntum feci, et arbitror ut strcora ut Christum lucri faciam et invniar in ilio, non habens meam iustftiam qure ex
Lege est, sed illam qure pe'r fidem est Christi, qure ex Deo
est iustftia in fide, ad cognoscndum illum et virtutem Resurrectionis eius et communionem passionum illius, conformans me morti eius, si quo modo occurram ad resurrectionem qure est ex mortuis.
Non quod iam accperim aut iam perfctus sim; prsequor autem si umquam comprehndam, sicut et comprehnsus sum a Christo Iesu.

4 IAN. - B.

ANGE~ DE FOLIGNO

19

Fratres, ego me non arbitror comprehendisse; unum


autem, qure quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero qure
ante sunt extndens me, ad destinatum prsequor, ad bravium suprnre vocationis Dei in Christo lesu.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 15, l-2a et 5. 7-8 . 11 (IL 5a)

El. Tu es, Domine, pars hereditatis mere.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et calicis mei:
IV.
tu es qui dtines sortem meam.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;
insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
IV.
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitt.idinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera tua usque in finem.
ALLELUIA

El.
Cfr. Mt 11, 25

El. Alleluia.

Yl. Benedictus es, Pater, Domine creli et terrre,


qui mystria regni parvulis revelasti.

El. AllelUia.
EVANGELIUM

Abscondisti hrec a sapientibus et revelasti ea parvulis.

ffi Lctio sancti Evanglii sect.indum Matthreum

11, 25-30

In ilio tmpore: Respondens lesus dixit: Confiteor tibi,


Pater, Domine creli et terrre, quia abscondisti hrec a sapintibus
et prudntibus et revelasti ea parvulis.

20

4 IAN. - B. ANGELA: DE FOLIGNO

lta, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia


mihi tradita sunt a P atre meo; et nemo novit Fflium nisi
Pater, n eque Patrem quis novit nisi Filius et cui voluerit
Fflius revelare.
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et
ego reficiam vos.
Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia
mitis sum et humilis corde, et invenitis rquiem animabus
vestris; iugum enim meum suave et onus meum leve est.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Munera nostra offerntes, te, Domine, deprecamur


ut, intercednte beata Angela,
de crelsti fonte
superefHuntem gratiam haurire mereamur.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Quicumque fcerit voluntatem Patris mei,


qui in crelis est,
ipse meus frater et soror et mater est,
dicit Dominus.
0

0ST COMMUNJONEM

Divini operatio sacramnti, omnipotens Deus,


in hac beatre Angelre commemoratione
illuminet nos pariter et inflammet,
ut et sanctis iugiter desidriis ferveamus,
et bonis opribus abundmus.
Per Christum.

Mt 12, 50

21

Die 12 ianuarii
B. BERNARDI DE CORLEONE
religiosi
ANT. AD INTROITUM

Sir. 3, 20-21

Humiliavit se in 6mnibus
et coram Deo invnit gratiam,
qu6niam magna potntia Dei
et ab humflibus honoratur.
COLLECTA

Deus, qui beatum Bernardum


admirabilis prenitntire et christianarum virtutum
exmplar nobis prop6nere dignatus es,
prresta, qmsumus, ut et nos
dignos prenitntire fructus. facere in terris,
et retrnam c6nsequi mercdem valeamus in crelis.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Impietas impii non nocebit


quacumque die conversus fuerit

Lctio Ezechilis prophtre

33, 12-16

lusdtia iusti non liberabit eum in quacumque die peccaverit, et impfetas fmpii non nocbit ei in quacumque die
convrsus fuerit ab impietate sua, et iustus non p6terit vivere in iustftia sua in quacumque die peccaverit.
Etiamsi dfxero iusto quod vita vivat, et conffsus in
iustftia sua fcerit iniquitatem, omnes iustftire eius oblivi6ni
tradntur, et in iniquitate sua quam operatus est, in ipsa
moritur.
Si autem dfxero fmpio: Morte moriris, et gerit prenitntiam a peccato suo fecerftque iudfcium et iustftiam et
pignus restituerit ille fmpius rapinamque reddfderit, in man-

22

12

IAN. - B. BERNARDI DE CORLEONE

datis vitre ambulaverit nec fcerit quidquam iniustum, vita


vivet et non moritur: 6mnia peccata eius qure peccavit, non
imputabuntur ei, iudicium et iustitiam fecit, vita vivet.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 50, 8-12; 17.19

(1~ . :

12a)

IY'. Cor mundum crea in me, Deus.


Ecce veritatem in corde dilexisti,
et in occulto sapintiam manifestasti mihi.
Asprges me hyss6po, et mundabor;
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Audire me facies gaudium et lretitiam,
et exsultabunt ossa qure h umiliasti.
IY'.
Avrte faciem tuam a peccatis meis,
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum frmum innova in viscribus meis.

IY'.

Domine, labia mea apries,


et os meum annuntiabit laudem tuam.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus,
cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
ALLELUIA

IY'. Alleluia.

Yl. Prenitntibus dedit Deus viam iustitire,


et destinavit illis sortem veritatis.

IY'. Alleluia.

IY'.
Sir. 17,20

12 !AN. - B. BERNARDI DE CORLEONE

23

EVANGELIUM

Gaudium est in aelo


super peccatore ptenitentiam agente.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

15,3-7

In ilio tmpore: Iesus ait parabolam istam, dicens:


Quis ex vobis homo qui habet centum oves, et si pcrdiderit
unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in desrto et
vadi t ad illam qure periera t donec invniat illam?
Et cum invnerit eam imponit in umeros suos gaudens,
et vniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis:
Congratulamini mihi, quia invni ovem meam qure perierat.
Dico vobis: I ta gaudium erit in crelo super uno peccatore prenitntiam agnte quam super nonaginta novem iustis
qui non indigent prenitntia.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Clementissime Deus, qui, vtere homine consumpto,


novum secundum cor tuum
in beato Bernardo creare dignatus es,
concde propitius, ut nos pariter renovati,
hanc placationis hostiam tibi acceptabilem offeramus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Si quis vult post me venire, abneget semetipsum


et tollat crucem suam et sequatur me.
POST COMMUNIONEM

Domine Iesu, per beatum Bernardum


fidei et constantire exmplum nobis reliquisti:
concde propitius, ut sacro convivio refcti,
eius humilitatis et fortitudinis imitmur vestigia.
Qui vivis et regnas.

Mt 16,24

24

Die 14 ianuarii
B. ODORICI DE PORDENONE
presbyteri
ANT. AD INTROITUM

Is . 52, 7

Quam pulchri super montes


pedes annuntiantis et prredicantis pacem,
annuntiantis bonum, prredicantis sahitem!
COLLECTA

Deus, qui per beati Odorici apostolicam curam


multis Orintis populis
Evanglii lumine Ecclsiam tuam amplificasti,
da nobis, eius intercessione,
in Hdei stabilitate consistere,
et in spe Evanglii, quod prredicavit,
constanter permanre.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Volebamus tradere non solum Evangelium,


sed etiam animas nostras.

Lctio Epfstolre primre beati Pauli apostoli


ad Thessalonicnses

2, 2b-8

Fratres: Fiduciam habuimus in Deo nostro loqui ad


vos Evanglium Dei in multa sollicitudine.
Exhortatio enim nostra non ex errore, neque ex immundftia neque in dolo, sed sicut probati sumus a Deo ut
credertur nobis Evanglium, ita l6quimur, non quasi homfnibus placntes, sed Deo qui probat corda nostra.
Neque enim aliquando fuimus in sermone adulationis,
sicut scitis, neque sub prretxtu avarftire, Deus testis, nec
qurerntes ab homfnibus gloriam, neque a vobis neque ab
aliis, curn possfmus oneri esse ut Christi apostoli, sed facti

25

14 IAN. - B. OOORICI DE PORDENONE

sumus parvuli in medio vestrum, tamquam si nutrix foveat


Hlios suos, ita desiderantes vos, cupide volebamus tradere
vobis non solum Evanglium Dei, sed etiam animas nostras,
quoniam carissimi nobis facti estis.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 95, l -2a. 2b-3 . 7-8a. 10 (W.: 3)

W. Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.


Cantate Domino canticum novum,
cantate Domino, omnis terra.
Cantate Domino, benedicite nomini eius.
W.
Annuntiate de die in diem salutare eius.
Annuntiate inter gentes gloriam eius,
in omnibus populis mirabflia eius.
W.
Affrte Domino, familire populorum,
affrte Domino gloriam et potntiam,
affrte Domino gloriam nominis eius.
W.
Dfcite in gntibus: Dominus regnavit.
Etenim corrxit orbem terrre qui non commovbitur;
W.
iudicabit populos in requitate.
ALLELUIA

Mt 28, 19a. 20b

W. Alleluia.
11. Euntes docte omnes gentes, dicit Dominus;
W.

ego vobfscum sum omnibus diebus


usque ad consummationem sreculi.
Alleluia.

EVANGELIUM

Euntes in mundum umversum, prtedicate Evangelium.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Marcum

16,15-20

In ilio tmpore: Apparens Iesus Undecim dixit eis:


Euntes in mundum univrsum prredicate Evanglium omni
creaturre.

14

26

IAN. - B. OD0RICI DE PORDENONE

Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero


non credfderit, condemnabitur. Signa autem eos qui credfderint hrec sequntur: in Nomine meo dremonia efcient, linguis loquntur novis, serpntes tollent, et si mortiferum quid
biberint non eos nocbit, super regrotos manus imponent,
et bene habbunt.
Et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis,
assumptus est in crelum et sedit a dextris Dd.
Illi autem profcti prredicavrunt ubfque, Domino cooperante et sermonem confirmante, sequntibus signis.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Rspice quas offrimus hostias, omnfpotens Deus,


in beati Odorici commemoratione, et prresta,
ut, qui domfnicre passionis mystria celebramus,
imitmur quod agimus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Mc 16, 15; Mt 28,20

Euntes in mundum univrsum prredicate Evanglium:


ego vobiscum sum omnibus diebus, dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Huius mystrii virtute


confirma, Domine, famulos tuos in fide veritatis,
ut eam ubfque ore et opere confiteantur,
pro qua beatus Odoricus laborare non dstitit
et vitam suam impndit.
Per Christum.

27

Die 16 ianuarii
SS. BERARDI ET SOCIORUM
martyrum
MEMORIA
ANT. AD INTROITUM

Gaudent in crelis animre Sanctorum,


qui Christi vestigia sunt secuti;
et quia pro eius amore sanguinem suum fudrunt,
ideo cum Christo exsultant sine fine.
COLLECTA

Deus, qui sanctorum martyrum tuorum


Berardi et sociorum glorioso certamine
Ordinis Minorum inftia consecrasti,
concde, ut sicut illi pro te mori non dubitarunt,
ita nos fortes in tua confessione vivere valeamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Spectaculum facti sumus mundo et angelis et hominibus.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corfnthios

4, 9-14

Fratres: Deus nos apostolos novissimos ostndit tamquam morti destinatos, quia spectaculum facti sumus mundo
et angelis et hominibus.
Nos stulti propter Christum, vos autem prudntes in
Christo; nos inffrmi, vos autem fortes; vos gloriosi, nos
autem ignobiles.
Usque in hanc horam et esurfmus et sitimus et nudi
sumus et colaphis credimur et instabiles sumus et laboramus
operantes manibus nostris; maledfcti benedicimus, persecutionem passi sustinmus, blasphemati obsecramus; tamquam
purgamnta mundi facti sumus, omnium peripsma, usque
adhuc.
'

28

16

IAN. - SS. BERARDI ET SOCIORUM

Non ut confundam vos hrec scribo, sed ut, quasi Hlios


meos carfssimos, m6neam.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 125

W. Qui sminant in Iacrimis, in exsultati6ne metent.


In convertndo D6minus captivitatem Sion,
facti sumus quasi somniantes.
Tunc repltum est gaudio os nostrum,
et lingua nostra exsultati6ne.
Rl.
Tunc dicbant inter gentes:
Magnifcavit D6minus facere cum eis>:..
Magnifcavit D6minus facere nobiscum;
facti sumus lretantes.
W.
Convrte, Domine, captivitatem nostram,
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in Iacrimis,
W.
in exsultati6ne metent.
Euntes ibant et flebant,
semen spargndum portantes;
venintes autem vnient in exsultati6ne
W.
portantes manipulos suos.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Hrec est vera fratrnitas qure vicit mundi crimina;

W.

Christum secuta est, inclyta tenens regna crelstia.


Alleluia.

29

16 IAN. - SS. BERARDI ET SOCIORUM


EVANGELIUM

Qui perseveraverit usque in finem hic salvus erit.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

10, 16-22

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Ecce ego


mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudntes
sicut serpntes et simplices sicut columbre.
Cavte autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos; et ad prresides
et ad reges ducmini propter me, in testimonium illis et
gntibus.
Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomodo aut
quid loquamini; dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini. Non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus Patris
vestri qui loquitur in vobis.
Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium;
et insurgent filii in parntes et morte eos afficient. Et ritis
odio omnibus propter nomen meum: qui autem perseveraverit in fnem, hic salvus erit.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Suscipe, sancte Pater, munera


qure in sanctorum martyrum
Berardi et sociorum commemoratione defrimus,
et nobis famulis tuis concde,
ut in confessione tui nominis
inveniri stabiles mereamur.
Per Christum.
rr AD COMMUNIOl'rn n

ar. Le 22. 28-30

Vos estis qui permansistis mecum in tentationibus meis;


et ego dispono vobis Regnum, dicit Dominus,
ut edatis et bibatis super mensam meam in Regno meo.

30

16

IAN. - SS. BERARDI ET SOCIORUM

POST COMMUNIONEM

Deus, qui crucis mystrium


in sanctis martyribus tuis
Berardo et s6ciis mirabfliter illustrasti,
concde propftius, ut ex hoc sacrificio roborati,
Christo fidliter hrereamus
et in Ecclsia ad salutem 6mnium opermur.
Per Christum.

31

Die 4 februarii
S. IOSEPH DE LEONESSA
presbyteri
ANT. AD INTROITUM

Is. 52, 7

Quam pulchri super montes


pedes annuntiantis et prredicantis pgcem,
annuntiantis bonum, prredicantis sahitem!
COLLECTA

Deus, qui beatum loseph


exfmium in Evanglica prredicati6ne operarium effedsti,
eius qmsumus intercessione concde,
ut, e6dem caritatis igne succnsi,
animas qmrere' tiblque soli servire valeamus.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Quam pulchri pedes prtedicantis pacem.

Lctio Isafre prophtre

Is. 52, 7-10

Quam pulchri super montes pedes annuntiantis et prredicantis pacem, annuntiantis bonum, prredicantis salutem, dicntis Sion: Regnabit Deus tuus!
Vox speculat6rum tu6rum: levavrunt vocem, simullaudabunt, quia 6culo ad 6culum vidbunt cum convrterit D6minus Sion.
Gaudte et laudate simul, desrta lerusalem, quia consolatus est D6minus p6pulum suum, redmit Ierusalem.
Paravit D6minus brachiuro sanctum suum in 6culis
6mnium gntium, et vidbunt omnes fines terrre salutare
Dei nostri.
Verbum Dei.

32

FEB. - S. IOSEPH DE LEONESSA

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 125, 1-5

W. Magnificavi t Dominus facere nobiscum.


In convertndo Dominus captivitatem Sion,
facti sumus quasi somniantes.
Tunc repltum est gaudio os nostrum,
W.
et lingua nostra exsultatione.
Tunc dicbant inter gentes:
Magnificavi t Dominus facere cum eis.
Magnificavit Dominus facere nobiscum;
W.
facti sumus lretantes.
Convrte, Domine, captivitatem nostram,
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in Iacrimis,
W.
in exsultatione metent.
ALLELUIA

Mt 22, 14; 10, 37

W. Alleluia.
Yl. Multi sunt vocati, pauci vero elcti.
W.

Qui amat patrem aut matrem plus quam me


non est me dignus, dicit Dominus.
AllelUia.

EVANGELIUM

Sequar te quocumque ieris.


:.a.:

Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

.:7-62

In ilio tmpore: Ambulantibus Iesu et discipulis suis


in via, dixit quidam ad illum: Sequar te quocumque ieris.
Et ait illi Iesus: Vulpes f6veas habent et volucres
creli nidos, Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.
Ait autem ad alterum: Squere me. Ille autem dixit:
Domine, permitte mihi primum ire et sepelire patrem
meum.
Dixitque ei lesus: Sine ut mortui sepliant mortuos
suos, tu autem vade, annuntia Regnum Dei. Et ait alter:

33

FEB. - S. IOSEPH DE LEONESSA

Sequar te, Domine: sed primum permitte mihi renuntiare


his qui domi sunt.
Ait ad illum Iesus: Nemo mittens manum suam in
aratrum t aspiciens retro, aptus est Regno Dei.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Rspice quas offrimus hostias, omnipotens Deus,


et prresta ut mystrium dominicre passionis,
cuius signa beatus loseph in suo corpore exprtus est,
corda nostra iugiter inflammet.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Mc 16, 15; Mt 28,20

Euntes in mundum univrsum prredicate evanglium;


ego vobiscum sum omnibus diebus, dicit D6minus.
POST COMMUNIONEM

Huius mystrii virtute,


conHrma Domine, famulos tuos in Hdei veritate,
ut eam ubique ore et opere confteantur'
pro qua beatus Ioseph laborare non dstitit
et vitam suam impndit.
Per Christum.

34

Die 6 februarii
SS. PETRI BAPTISTJE, PAULI MIKI ET SOCIORUM
martyrum
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Gaudent in crelis animre Sanctorum,


qui Christi vestigia sunt secuti;
et quia pro eius amore sanguinem suum fudrunt,
ideo cum Christo exsultant sine fine.
COLLECTA

Deus, omnium fortitudo sanctorum,


qui beatos martyres
Petrum Baptfstam, Paulum eorumque socios
per crucem ad vitam vocare dignatus es,
prresta, qmsumus, ut, eorum intercessione,
fidem quam profitmur usque ad mortem fortiter teneamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Vivo autem, iam non ego; vivit vero in me Christus.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Galatas

2, 19-20

Fratres: Ego per Legem Legi mortuus sum ut Deo


vivam.
Christo confixus sum cruci: vivo autem iam non ego,
vivit vero in me Christus; quod autem nunc vivo in carne,
in fide vivo Filii Dei, qui dilxit me et tradidit se ipsum
pro me.
Verbum Dei.

6 FEB. - SS. PETRI BAPTISTJE, PAULI MIKI ET SOC.

35

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 125

W. Qui sminant in Iacrimis in exsultatione metent.


In convertndo Dominus captivitatem Sion,
facti sumus quasi somniantes.
Tunc repltum est gaudio os nostrum,
et lingua nostra exsultatione.
W.
Tunc dicbant inter gentes:
Magnificavi t Dominus facere cum eis.
Magnificavit Dominus facere noblscum;
W.
facti sumus lretantes.
Convrte, Domine, captivitatem nostram,
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in Iacrimis,
in exsultatione metent.
W.
Euntes ibant et flebant,
semen spargndum portantes;
venintes autem venient in exsultatione
W.
portantes manipulos suos.
ALLELUIA

Mt 28, 19a. 20b

W. Alleluia.
Yl. Euntes docte omnes gentes, dicit Dominus;
W.

ego vobiscum sum omnibus diebus


usque ad consummationem sreculi.
Alleluia.

EVANGELIUM

Euntes docete omnes gentes.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

28, 16-20

In ilio tmpore: Undecim disdpuli abirunt in Galilream,


in Montem ubi constituerat illis Iesus, et vidntes eum
adoravrunt, quidam autem dubitavrunt.
Et accdens Iesus locutus est eis dicens: Data est mihi

6 FEB. - SS. PETRI BAPTISTA3, PAULI MIKI ET SOC.

36

omnis potstas in crelo et in terra. Euntes ergo docte omnes gentes baptizantes eos in Nomine Patris et Fflii et Spiritus Sancti, docntes eos servare omnia qurecumque mandavi
vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus dibus usque ad
consummationem sreculi.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Fiat tibi, quresumus, Domine,


hostia sacranda placabilis
pretiosi celebritate martyrii,
qure et peccata nostra purifcet
et tuorum tibi vota conciliet famulorum.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Le 22 , 28-30

Vos estis qui permansistis mecum in tentationibus meis;


et ego dispono vobis Regnum, dicit Dominus,
ut edatis et bibatis super mensam meam in Regno meo.
POST COMMUNIONEM

Pane crelsti nutritos


et in Christo unum corpus effctos,
da nos, quresumus, Domine,
ab eius caritate numquam separari
et sanctorum martyrum tuorum exmplo'
propter eum qui dilxit nos, omnia fortiter superare.
Per Christum.

37

Die 7 februarii
S. COLET.IE
virginis
ANT. AD INTROITUM

Gaudeamus et exsultmus
quia Dominus omnium
dilxit virginem sanctam atque gloriosam.
COLLECTA

Domine Deus, qui beatam Coltam


multis virginibus
evanglicre perfectionis exmplum et ducem prreposuisti,
da qmsumus, ut spiritus ille seraphicus
quem sapinter docuit
et sanctitatis exmplis mirifce confrmavit,
purus in nobis iugiter persevret.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Virgo cogitat que Domini sunt.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

7,25-35

Fratres: De virginibus prrecptum Domini non habeo, consilium autem do, tamquam misericordiam consecutus a Domino ut sim fdlis.
Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem, quoniam bonum est homini sic esse. Alligatus es
uxori? Noli qmrere solutionem; solutus es ab uxore? Noli
qmrere uxorem. Si autem accperis uxorem, non peccasti;
et si nupserit virgo, non peccavit.
Tribulationem tamen carnis habbunt huiusmodi, ego
autem vobis parco. Hoc itaque dico, fratres, tempus breviatum est; rliquum est ut et qui habent uxores tamquam

38

FEB. - S. COLETJE

.non habntes sint, et qui flent tamquam non flentes, et qui


gaudent tamquam non gaudntes, et qui emunt tamquam
non possidntes, et qui utuntur hoc mundo tamquam non
abutntes; prreterit enim fgtira huius mundi.
Volo autem vos sine sollicitudine esse. Qui sine uxore
est sollfcitus est qure Domini sunt, quomodo placeat Domino; qui autem cum uxore est sollfcitus est qure sunt mundi,
quomodo placeat uxori, et divfsus est.
Et mulier innupta et virgo cogitat qure Domini sunt,
ut sit sancta et corpore et spfritu; qure autem nupta est cogitat qure sunt mundi, quomodo placeat viro.
Porro hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laqueum
vobis infciam, sed ad honstum et ad adhrerndum Domino
sine distractione.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 44, 11-12. 14-15. 16. (IL cfr. Mt 25, 6)

:W. Ecce Sponsus, exite ohviam ei.


Audi, Hlia, et vide, et inclina aurem tuam,
et oblivfscere populum tuum et domum patris tui;
et concupfscet rex spciem tuam.
Quoniam ipse est dominus tuus et adora eum.
:W.
Gloriosa nimis Hlia regis intrinsecus,
texturis aureis circumamicta.
In vstibus variegatis adductur regi.

:W.

Vfrgines post eam, proximre eius, afferuntur tibi.


Afferuntur in lretitia et exsultatione,
:W.
adducuntur in domum regis.
ALLELUIA

:W. AllelUia.
'Yl. Beati qui audiun t verbum Dei et custodiunt.
:W. Alleluia.

Cfr. Le 11, 28

7 FEB. - S. COLETIE

39

EVANGELIUM

Martha excepit illum in domum suam.


Maria optimam partem elegit.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

10, 38-42

In illo tmpore: lntravit Iesus in quoddam castllum,


et mulier quredam Martha nomine excpit illum.
Et huic erat soror nomine Maria, qure etiam sedens
secus pedes Domini audibat verbum illfus. Martha autem
satagbat circa frequens ministrium; qure stetit et ait: Domine, non est ti bi curre quod soror mea relfquit me solam
ministrare? Dic ergo illi ut me adiuvet.
Et respondens dixit illi Dominus: Martha, Martha,
sollicita es et turbaris erga plurima, porro unum est necessarium: Maria enim optimam partem elgit, qure non aufertur ah ea.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Dicatre, qmsumus, Domine, capiamus oblationis effctum,


ut beatre Coltre exmplo,
terrnre vetustatis conversatione mundati,
crelstis vitre profctibus innovmur.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Quinque prudntes virgines


acceprunt oleum in vasis cum lampadibus suis.
Mdia nocte clamor factus est:
Ecce sponsus, exite obviam Christo Domino.

Cfr. Mt 25, 4. 6

40

FEB. - S. COLETIE

POST COMMUNIONEM

Corporis et Sanguinis Unigniti tui sacra percptio,


Domine, ab omnibus nos caducis rebus avrtat,
ut exmplo beatre Coltre
valeamus ti et sincra in terris caritate proficere,
et perptua in crelis visione gaudre.
Per Christum.

41

Die 21 aprilis
S. CONRADI DE PARZHAM
religiosi
MEMORIA
ANT. AD INTROITUM

Le 11,9

Ptite et dabitur vobis;


qmrite et invenitis;
pulsate et aperitur vobis, dicit Dominus.
COLLECTA

Misricors Deus, qui per beatum Conradum


misericordire ture ianuam fidlibus patre voluisti,
te supplices exoramus'
ut eius spiritum paupertatis et cordis humilitatem
in servitio fratrum nostro rum prosequamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Vivo autem, iam non ego; vivit vero in me Christus.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Galatas

2, 19-20

Fratres: Ego per Legem Legi mortuus sum ut Deo vivaro. Christo confixus sum cruci: vivo autem iam non ego,
vivit vero in me Christus; quod autem nunc vivo in carne,
in fide vivo Filii Dei, qui dilxit me et tradidit se ipsum
pro me.
Verbum Dei.
PSALMUS RFSPONSORIUS

Ps. 22 ('ij.: l)

P/. Dominus pascit me, et nihil mihi derit.


In pascuis virntibus me collocavit,
super aquas quitis eduxit me,
animam meam refcit.
Deduxit me super smitas iustitire propter nomen suum.

:W.

42

21 APR. - S. CONRADI DE PARZHAM

Nam et si ambulavero in valle umbrre mortis,


non timho mala, quoniam tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus
W.
ipsa me consolata sunt.
Parasti in conspctu meo mensam
advrsus eos qui trfhulant me;
impinguasti in oleo caput meum,
et calix meus redundat.
W.
Etenim benfgnitas et misericordia subsequntur me
omnibus dibus vitre mere,
et inhabitabo in domo Domini
in longitudinem dirum.
W.
ALLELUIA

Cfr. Mt 6, 19. 21

W. Alleluia.
Y!. Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra,

W.

sed in crelis;
ubi enim est thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum.
Alleluia.

EVANGELIUM

Qui petit, accipit.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

11, 9-13

In ilio tmpore: Dixit Iesus ad disdpulos suos:


Ptite et dabitur vobis; qurerite et invenitis; pulsate
et aperitur vobis. Omnis enim qui petit, accipit, et qui
qurerit, fnvenit, et pulsanti aperitur.
Quem autem ex vobis patrem Hlius petferit piscem,
numquid pro pisce serpntem dabit illi? Aut si petferit ovum,
numquid porriget illi scorpionem?
Si ergo vos, cum sitis mali, nostis dona bona dare Hliis
vestris, quanto magis Pater de crelo dabit Spfritum Sanctum
petntibus se.
Verbum Domini.

21

APR. - S. CONRADI DE PARZHAM

43

SUPER OBL:ATA

Munera nostra, Domine, deferntes humiliter deprecamur,


ut intercednte beato Conrado,
temporalia nobis collata prresfdia
ad vitam proHciant retrnam.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Tollite iugum meum super vos et dfscite a me,


quia mitis sum et humilis corde,
et invenitis rquiem animabus vestris.
POST COMMUNIONEM

In amore tuo congregati


et de unfus panis participatione refcti,
te, Domine, deprecamur
ut tibi sancta conversatione placre
et Christi test es fdles semper ffici mereamur.
Per Christum.

Mt 11 , 29

Die 23 aprilis
B. lEGIDII DE ASSISI
religiosi
ANT. AD INTROITUM

Ps. 91 , 13-14

Iustus ut palma florbit,


sicut cedrus Lfbani succrscet.
Piantati in domo Domini,
in atriis Dei nostri florbunt.
COLLECTA

Deus, qui beatum lEgidium


ad exclsre contemplationis vrticem sublimare dignatus es,
ipsius intercessione concde,
ut actionibus nostris in te semper intnti,
pacem qure exsuperat omnem sensum consequamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Qui timetis Dominum credite, sperate, diligite.

Lctio libri Siracidre

2, 7-13

Metuntes Dominum sustinte misericordiam ems


et non deflectatis ab ilio, ne cadatis.
Qui timtis Dominum crdite illi,
et non evacuabitur merces vestra.
Qui timtis Dominum sperate in illum,
et in oblectationem vniet vobis misericordia.
Qui timtis Dominum diligite illum,
et illuminabuntur corda vestra.
Respicite, filii, nationes hominum et scitote
quia nuilus speravit in Domino et confusus est.
Quis enim permansit in mandatis eius et derelictus est?
aut quis invocavit eum, et despxit -illum?
Quoniam pius et misricors est Deus

23 APR. - B. A:GIDII DE ASSISI

45

et remfttet in die tribulationis peccata


et protctor est omnibus exquirntibus se in veritate.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 15, 1-2a et 5. 7-8. 11 (E- .: 5a)

W. Tu es, Domine, pars hereditatis mere.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et calicis mei:
tu es qui dtines sortem meam.
W.
Benedicam Dominum qui trfbuit mihi intellctum;
insuper et in n6ctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
W.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectati6nes in dxtera tua usque in finem.
ALLELUIA

W.
Mt 5, 3

W. Alleluia.

Y1.
W.

Beati pauperes spiritu,


qu6niam ipsorum est regnum crel6rum.
Alleluia.

EVANGELIUM

V os qui reliquistis omnia et secuti estis me,


centuplum accipietis.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

19, 27-29

In ilio tmpore: Dixit Petrus ad Iesum: Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te: quid ergo erit nobis?
Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis quod vos,
qui secuti estis me, in regenerati6ne, cum sderit Filius

23 APR. - B. tEGIDII DE ASSISI

46

hominis in throno glorire sure, sedbitis et vos super thronos


duodecim iudicantes duodecim tribus Israel.
Et omnis qui reliquit domos vel fratres aut sorores
aut patrem aut matrem aut Hlios aut agros propter nomen
meum, cntuplum accfpiet et vitam retrnam possidbit.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias ad altare tuum offerntibus, Domine,


da nobis illum pietatis affctum
quero beato .!Egidio infudisti,
ut pura mente ac frvido corde rei sacrre attendamus,
et sacrificium tibi placitum nobisque proficuum celebrmus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis,


et ego reficiam vos, dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Sacramentorum tuorum, Domine,


communio sumpta nos salvet,
et in ture veritatis luce conHrmet.
Per Christum.

Mt 11,28

47

Die 2 4 aprilis

S. FIDELIS DE SIGMARINGEN
presbyteri et martyris
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

l Tim . l , 12

Gratiam habeo ei qui me confortavit


Christo Iesu Domino nostro,
quia fidlem me existimavit ponens in ministrio.
COLLECTA

Deus, qui beatum Fidlem, amore tuo succnsum,


in fidei propagatione martyrii palma decorare dignatus es,
ipso interveninte, concde,
ut, in caritate fundati,
cum ilio resurrectionis Christi virtutem cognoscere mereamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Omnes qui pie volunt vivere in Christo I esu


persecutionem patientur.

Lctio Epfstolre secundre beati Pauli apostoli


ad Timotheum

2, 8-13 ; 3, 10-12

Carissime: Memor esto Iesum Christum resuscitatum


esse a mortuis, ex smine David, secundum Evanglium
meum in quo laboro usque ad vfncula quasi male operans,
sed verbum Dei non est alligatum.
Ideo omnia sustfneo propter elctos, ut et ipsi salutem
consequantur qure est in Christo Iesu cum gloria retrna.
Fidlis sermo: nam si commortui sumus, et convivmus; si
sustinmus, et conregnabimus; si negabimus, et ille negabit
nos; si non crdimus, ille fidlis manet, negare enim se ipsum
non potest.

24

48

APR. - S. F IDELIS DE SIGMARINGEN

Tu autem assecutus es meam doctrfnam, institutionem,


propositum, fdem, longanimitatem, dilectionem, patintiam,
persecutiones, passiones, qualia mihi facta sunt Antiochfre,
!conii, Lystris, quales persecutiones sustfnui; et ex omnibus
me erfpuit Dominus.
Et omnes qui volunt pie vivere in Christo Iesu persecutionem patintur.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 118, 137-144

W. lgnftum eloquium tuum vehemnter,


et servus tuus dilxit illud.
I ustus es, Domine,
et rectus in iudfciis tuis.
Mandasti in iustftia testimonia tua,
et in veritate nimis.
W.
Consumpsit me zelus meus,
quia obHti sunt verba tua inimfci mei.
lgnftum eloquium tuum vehemnter,
et servus tuus dilxit illud.
W
Adulescntulus sum ego et contmptus;
mandata tua non sum oblftus.
Iustftia tua iustftia in retrnum,
et lex tua vritas.
W.
Tribulatio et angustia invenrunt me;
prrecpta tua delectatio mea est.
lustitia testimonia tua in retrnum;
intellctum da mihi, et vivam.
W.
ALLELUIA

Cfr. Apoc. 3, 12

W. Alleluia.
Y1. Qui vkerit faciam illum columnam in tempio Dei mei
et scribam super eum nomen Dei mei.

W. Alleluia.

24

49

APR. - S . FIDELIS DE SIGMARINGEN

EVANGELIUM

Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum loannem

10, 11-16

In illo tmpore: Dixit lesus: Ego sum pastor bonus:


bonus pastor animam suam ponit pro 6vibus; mercenarius
et qui non est pastor, cuius non sunt oves pr6prire, videt
lupum venintem et dimittit oves et fugit - et lupus rapit
eas et disprgit - quia mercenarius est, et non prtinet
ad eum de 6vibus.
Ego sum pastor bonus: et cogn6sco meas, et cogn6scunt
me mere, sicut novit me Pater, et ego agn6sco Patrem: et
animam meam pono pro 6vibus.
Et alias oves habeo qure non sunt ex hoc ovili, et illas
op6rtet me adducere, et vocem meam audient, et fent unus
grex, unus pastor.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Rspice quas offrimus hostias, omnipotens Deus,


in beati Fidlis festivitate,
et prresta, ut qui dominicre passi6nis mystria celebramus,
imitmur quod agimus.
Per Christum.
Prrefatio de sanctis Martyribus.
ANT. AD COMMUNIONEM

Esto fdlis usque ad mortem,


et dabo tibi cor6nam vitre, dicit D6minus.

Apoc. 2, 10

50

24

APR. - S. FIDELIS DE SIGMARINGEN

POST COMMUNIONEM

Huius mystrii virtute,


confirma, Domine, famulos tuos in fide veritatis,
ut eam ubfque ore et opere confteantur,
pro qua beatus Fidlis laborare non dstitit
et vitam suam impndit.
Per Christum.

Si

Die 2 8 aprilis
B. LUCHESII
III ordinis
Ps. 91, 13-14

ANT. AD INTROITUM

lustus ut palma florbit,


sicut cedrus Libani multiplicabitur.
Piantati in domo Domini,
in atriis Dei nostri florbunt.
COLLECTA

Deus, qui beatum Luchsium, ad prenitntiam evocatum,


pietatis et caritatis opribus clarre fedsti;
da nobis, eius intercessione et exmplo,
dignos facere prenitntire fructus,
et bonis opribus iugiter abundare.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Si fides non habeat opera, mortua est in semetipsa.

Lctio Epistolre beati lacobi apostoli

2, 14-17

Quid proderit, fratres mei, si fdem quis dicat se habre,


opera autem non habeat? Numquid poterit fdes salvare eum?
Si frater aut soror nudi sunt et indigent victu cotidiano,
dicat autem aliquis de vobis illis: lte in pace, calefadmini
et saturamini, non dedritis autem eis qure necessaria sunt
corporis, quid proderit?
Sic et fdes, si non habeat opera, mortua est in semetipsa.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

:w.

Ps. 111, 1-2.3-4. 5-7a. 7b-8. 9 (IL la)

Beatus vir qui timet Dominum.

Beatus vir qui timet Dominum,


in mandatis eius cupit nimis.

28 APR. - B. LUCHESII

52

.Potens in terra erit semen eius,


generatio rectorum benedictur.

W.

Gloria et divitire in domo eius,


et iustitia eius manet in sreculum sreculi.
Exortum est in tnebris lumen rectis,
W.
misricors et miserator et iustus.
Iucundus homo qui misertur et commodat,
disponet res suas in iudicio,
quia in retrnum non commovhitur.
In memoria retrna erit iustus,
W.
ab auditione mala non timbit.
Paratum cor eius, sperans in Domino,
confirmatum est cor eius, non timhit,
W.
donec despiciat inimicos suos.
Distribuit, dedit paupribus;
iustitia eius manet in sreculum sreculi,
W.
cornu eius exaltabitur in gloria.
ALLELUIA

Cfr. Mt 19, 27 . 29

W. AllelUia.
Yl. Vos qui reliquistis omnia propter Evanglium,

W.

cntuplum accipitis, dicit Dominus,


et vitam retrnam possidbitis.
Alleluia.

EVANGELIUM

Vendi! universa qute habet, et emit agrum illum.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

13,44-46

In ilio tmpore: Dixit Iesus turbis: Simile est _, Regnum crelorum thesauro abscondito in agro, quem qui invenit
homo abscondit, et prre gaudio illius vadit et vendit univrsa qure habet et emit agrum illum.
I terum simile est Regnum crelorum homini negotiatori
qurernti bonas margaritas.

53

28 APR. - B. LUCHESII

Invnta autem una pretiosa margarita, abiit et vndidit


omnia qure habuit et emit eam.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Accpta tibi sint, qmsumus, Domine,


munera nostrre servitutis
pro beati Luchsii commemoratione altari tuo proposita,
et concde, ut, a terrnis impedimntis absoluti,
te solo dfvites efficiamur.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,


et ego reffciam vos, dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Sacramnti salutaris, Domine, pasti delfciis,


tuam supplices deprecamur pietatem,
ut, beati Luchsii caritatis imitatores effcti,
consortes simus et glorire.
Per Christum.

Mt 11,28

54

Die 11 maii
S. IGNATII DE LACONI
religiosi
ANT. AD INTROITUM

Cfr. Gen. 12, 2-3

Benedfcam tibi et magnifcabo nomen tuum,


erisque benedfctus.
Benedfcam benedicntibus tibi
et in te benedicntur homines.
COLLECTA

Deus, qui beatum lgnatium


per smitas humilitatis,
innocntire et caritatis erga fratres
ad sanctitatis fastfgium perduxfsti,
tribue nobis ut, eius virtutes remulantes,
in veritate et opere
caritatem in terris exercre valeamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Qui gloriatur, in Domino glorietur.

Lctio Epfstolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

l, 26-31; 2, 1-2

Vidte vocationem vestram, fratres, quia non multi sapintes secundum carnem, non multi potntes, non multi nobiles; sed qure stulta sunt mundi elgit Deus ut confundat
sapintes, et inHrma mundi elgit Deus ut confundat fortia,
et ignobflia mundi et contemptibflia elgit Deus, qure non
sunt, ut ea qure sunt destrueret, ut non gloritur omnis caro
in conspctu Dei.
Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est
Sapintia nobis a Deo et iustftia et sanctifcatio et redmptio,

11

55

MAI. - S. IGNATII DE LACONI

ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur, in Domino


gloritur.
Et ego cum venfssem ad vos, fratres, veni non per
sublimitatem sermonis aut sapintire annuntians vobis mystrium Dei.
Non enim indicavi scire me aliquid inter vos nisi Iesum
Christum et h une cruciffxum.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 111 , l. 4-7 . 9

W. lucundus homo qui mtsertur et commodat.


Beatus vir qui timet Dominum,
in mandatis eius cupit nimis.
Exortum est in tnebris lumen rectis,
W.
misricors et miserator et iustus.
lucundus homo qui misertur et commodat,
disponet res suas in iudfcio,
quia in retrnum non commovbitur.
W.
In memoria retrna erit iustus,
ab auditione mala non timbit.
Paratum cor eius, sperans in Domino.

W.

Distrfbuit, dedit paupribus.


Iustftia eius manet in sreculum sreculi,
W.
cornu eius exaltabitur in gloria.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Quicumque humiliaverit se sicut parvulus iste,
hic est maior in Regno crelorum.
W. Alleluia.

Mt 18, 4

11

56

MAI. - S. IGNATII DE LACONI

EVANGELIUM

Nisi efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum cll!lorum.

ffi Lctio sancti E vanglii secundum Matthreum

18, 1-5

In illa hora accessrunt discipuli ad lesum dicntes:


Quis putas maior est in Regno crelorum?
Et advocans parvulum, statuit eum in mdio eorum et
dixit: Amen dico vobis: Nisi convrsi furitis et efficiamini
sicut parvuli, non intrabitis in Regnum crel6rum.
Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste, hic
est maior in Regno crelorum.
Et qui suscperit unum parvulum talem in Nomine meo,
me suscipit.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Recolntes memoriam beati lgnatii,


nostrre paupertatis dona
super altare tuum ponimus, Domine,
supplfciter deprecantes,
ut ea in nostrre salutis
potnter efffcias transire mystrium.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Le 18, 17

Amen dico vobis:


Quicumque non accperit Regnum Dei sicut puer,
non intrabit in illud.
POST COMMUNIONEM

Per huius virtutem sacramnti, quresumus, Domine,


beati lgnatii exmplo, deduc nos iugiter in tua dilectione,
et opus bonum quod crepisti in nobis
prfice usque in diem Christi lesu.
Qui vivit.

57

Die 16 maii

S. MARGARITJE DE CORTONA
MEMORIA
ANT. AD INTROITUM

Sir. 17, 28.27

Quam magna misericordia Domini


et propiti~hio ilHus convertntibus ad se.
Laudabis Deum et gloriaberis in miserationibus ilHus.
COLLECTA

Deus, qui non vis mortem peccatoris


sed ut magis convertatur et vivat,
concde propftius, ut sicut famulam tuam Margadtam
de perditionis smita
ad viam salutis misericorditer attraxfsti,
ita nos, culparum vfnculis liberati,
pura tibi mente servire valeamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Cum averterit se impius ab impietate sua,


animam suam vivificabit.

Lctio libri Ezechilis prophtre

18,21-23 . 27-28

Si fmpius gerit prenitntiam ab omnibus peccatis suis


qure operatus est, et fcerit iudfcium et iustftiam, vita vivet
et non moritur; omnium iniquitatum eius, quas operatus
est, non recordabor; in iustftia sua, quam operatus est, vivet.
Numquid voluntatis mere est mors fmpii? dicit Dominus
Deus, et non ut convertatur a viis suis et vivat?
Et, cum avrterit se fmpius ab impietate sua, quam operatus est, et fcerit iudfcium et iustftiam, ipse animam suam
vivifcabit; consfderans enim et avrtens se ab omnibus iniquitatibus suis, quas operatus est, vita vivet et non moritur.
Verbum Dei.

58

16

PSALMUS RESPONSORIUS

MAI. - S. MARGARIT iE DE CORTONA

Ps. 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (IL 17a)

W. Misericordia Domini ab retrno et usque m retrnum.


Bnedic, anima mea, Domino;
.
et omnia qure intra me sunt, nomini sancto ems.
Bnedic, anima mea, Domino,
et noli oblivisci omnes retributiones eius.

w.

Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis,


qui sanat omnes infirmitates tuas;
qui rdimit de intritu vitam tuam,
qui coronat te in misericordia et miserationibus.

w.

Miserator et misricors Dominus,


'longanimis et multre misericordire.
Non in perptuum contndet,
W.
n eque in retrnum irasctur.
Quoniam, quantum exaltatur crelum a terra,
prrevaluit misericordia eius super timntes eum;
quantum distat ortus ab occidnte,
longe feci t a no bis iniquitates nostras.
W.
ALLELUIA

Le 15, 7

W. Alleluia.
Yl. Gaudium erit in crelo super uno peccatore

W.

prenitntiam agnte,
quam super nonaginta novem iustis
qui non indigent prenitntia.
Alleluia.

EVANGELIUM

Gaudium est in c<Elo super peccatore p<Enitentiam agente.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

15, 1-10

In ilio tmpore: Erant appropinquantes Iesu omnes publicani et peccatores ut audirent illum.
Et murmurabant Pharisrei et scribre dicntes: Hic peccatores rcipit et manducat cum illis.

16

MAI. - S. MARGARITAl DE CORTONA

59

Et ait ad illos parabolam istam dicens: Quis ex vobis


homo qui habet centum oves et si perdiderit unam ex illis,
nonne dimittit nonaginta novem in desrto et vadit ad illam
qure perierat donec invniat illam? Et cum invnerit eam
imponit in umeros suos gaudens, et vniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis: Congratulamini mihi,
quia invni ovem meam qure perierat.
Dico vobis: lta gaudium erit in crelo super uno peccatore prenitntiam agnte, quam super nonaginta novem iustis
qui non indigent prenitntia.
Aut qure mulier habens drachmas decem, si perdiderit
drachmam unam, nonne accndit lucrnam et evrrit domum
et qurerit dilignter donec invniat? Et cum invnerit, convocat amicas et vidnas dicens: Congratulamini mihi, quia
invni drachmam quam perdideram.
lta dico vobis: Gaudium ft coram angelis Dei super
uno peccatore prenitntiam agnte.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Placationis hostia quam tibi offrimus, Domine,


beatre Margaritre interveninte suffragio,
optatre nobis indulgntire plenitudinem elargiatur.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Gaudium ft coram angelis Dei


super uno peccatore prenitntiam agnte.

Le 15, 10

60

16

MAI. - S. MARGARIT.!E DE CORTONA

POST COMMUNIONEM

Divini operatio sacramnti, omnipotens Deus,


in hac festivitate beatre Margaritre
illuminet nos pa:dter et inflammet,
ut et in sanctis iugiter desidriis ferveamus
et bonis opribus abundmus.
Per Christum.

61

Die 17 man
S. PASCHALIS BAYLON
religiosi
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Sir. 47, 9-10

In omni opere dedit confessionem Sancto et Exclso


in verbo glorire;
de omni corde suo laudavit Dominum
et dilxit Deum qui fecit illum.
COLLECTA

Deus, qui beatum Paschalem


erga Corporis et Sanguinis Filii tui sacra mystria
mirifca dilectione decorasti,
concde propitius, ut quam ille
ex hoc divino convivio spiritus percpit pingudinem,
eamdem et nos perdpere mereamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Qui gloriatur, in Domino glorietur.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

l , 26-31

Vidte vocationem vestram, fratres, quia non multi sapintes secundum carnem, non multi potntes, non multi
nobiles; sed qure stulta sunt mundi elgit Deus ut confundat
sapintes, et inHrma mundi elgit Deus ut confundat fortia,
et ignobilia mundi et contemptibilia elgit Deus, qure non
sunt, ut ea qure sunt destrueret, ut non gloritur omnis caro
in cospctu Dei.
Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est
Sapintia nobis a Deo et iustitia et sanctifcatio et redmptio,

62

17

MAI. - S. PASCHALIS BAYLON

ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur, in Domino


gloritur.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 33,2-4.5-6. 7. 9. 10-11 (IL 9b)

W. Beatus vir qui sperat in Domino.


Benedicam Dominum in omni tmpore,
semper laus eius in ore meo.
In Domino gloriabitur anima mea,
audiant mansuti et lretntur.
Magnificate Dominum mecum,
et exaltmus nomen eius in idipsum.

W.

Exquisivi Dominum, et exaudivit me,


et ex omnibus terroribus meis eripuit me.
Respicite ad eum, et illuminamini,
et facies vestrre non confundntur.
W.
Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum,
et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum.
Gustate et vidte quoniam suavis est Dominus;
W.
beatus vir qui sperat in eo.
Timte Dominum sancti eius,
quoniam non est inopia timntibus eum.
Divites egurunt et esurirunt,
inquirntes autem Dominum non deHcient omni bono.
ALLELUIA

Cfr. Mt 6, 19. 21

W. Alleluia.
Y!. NoHte thesaurizare vobis thesauros m terra,

W.

sed in crelis;
ubi enim est thesaurus tuus,
ibi erit et cor tuum.
Alleluia.

W.

17 MAI. S. PASCHALIS BAYLON

63

EVANGELIUM

Complacuit Patri vestro dare vobis regnum.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

12,32-34

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Nolite


timre, pusfllus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis
Regnum.
Vndite qure possidtis et date eleemosynam: facite
vobis sacculos, qui non veterscunt, thesaurum non defcintem in crelis, quo fur non appropiat neque tinea corrumpit: ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum
erit.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias ad altare tuum offerntibus, Domine,


da nobis illum pietatis affctum
quem beato Paschali infudisti,
ut pura mente ac frvido corde rei sacrre attendamus
et sacrificium tibi placitum nobisque proficuum celebrmus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Gustate et vidte quoniam suavis est Dominus;


beatus vir qui sperat in eo.
POST COMMUNIONEM

Sacramnta qure sumpsimus, Domine,


in commemoratione beati Paschalis,
mentes et corda nostra sanctifcent,
ut divinre consortes naturre ffici mereamur.
Per Christum.

Ps. 33,9

64

Die 18 mau

S. FELICIS DE CANTALICE
religiosi
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Cfr. Col. l, 12

Cum gaudio gratias agntes Patri,


qui id6neos nos fecit
in partem sortis sanct6rum in himine.
COLLECTA

Deus, qui beatum Felfcem


evanglicre simplicitatis vitreque innocntire exmplum
familire Seraphicre et Ecclsire donasti,
prresta nobis, ut eius vestigia sectantes
solum Christum cum gaudio amare et pr6sequi studeamus.
Qui tecum vivit.
LECTIO PRIOR

Caritatem habete, quod est vinculum perfectionis.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Colossnses

3,12-17

Fratres: Induite vos, sicut elcti Dei, sancti et dilcti,


viscera miseric6rdire, benignitatem, humilitatem, mansuetudinem, patintiam, supportantes invicem et donantes vobis
ipsis si quis advrsus aliquem habet querlam; sicut et D6minus donavit vobis ita et vos; super 6mnia autem hrec caritatem, quod est vinculum perfecti6nis.
Et pax Christi domintur in c6rdibus vestris, ad quam
et vocati estis in uno c6rpore; et grati est6te.
Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni
sapintia docntes et commonntes vosmetfpsos psalmis,
hymnis, canticis spiritalibus, in gratia cantantes in c6rdibus
vestris Deo; et omne quodcumque facitis in verbo aut in

18 MAI. - S. rELICIS DE CANTALICE

65

opere, omnia in Nomine Domini Iesu, gratias agntes Deo


Patri per ipsum.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 15, 1-2a et 5. 7-8 . 11 (IL 5a)

W. Tu es, Domine, pars hereditatis m ere.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et calicis mei:
W.
tu es qui dtines sortem meam.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;
insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
W.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera tua usque in fnem.
ALLELUIA

:W.
M t 5, 3

W. Alleluia.
Yl. Beati pauperes spiri tu,
quoniam ipsorum est Regnum crel6rum.

W. Alleluia.
EVANGELIUM

Qu<erite primum regnum Dei.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

12, 22-31

In ilio tmpore: Dixit lesus ad discipulos suos: Dico


vobis: nolite solliciti esse animre quid manductis, neque
corpori quid vestiamini. Anima enim plus est quam esca
et corpus quam vestimntum.
Considerate corvos quia non sminant neque metunt,
quibus non est cellarium neque horreum et Deus pascit illos:

18

66

MAI. - S. FELICIS DE CANTALICE

quanto magis vos pluris estis volucribus. Quis autem vestrum cogitando potest adicere ad retatem suam cubitum? Si
ergo neque quod minimum est potstis, quid de cteris solHciti estis?
Considerate lilia quomod() crescunt: non laborant, neque nent; dico autem vobis: Nec Salomon in omni gloria
sua vestiebatur sicut unum ex istis. Si autem fenum, quod
hcdie in agro est et cras in cHbanum mittitur, Deus sic vestit,
quant"o lrulgis vos, pusillre Hdei.
Et vos noHte qurerere quid manductis aut quid bibatis,
et noHte solHciti esse; hrec enim omnia gentes m undi qurerunt; Pater autem vester scit quoniam his indigtis.
Verumtamen qmrite Regnum eius, et hrec adicintur
vobis.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Dona qure tu nobis elargitus es, Domine,


super altare tuum ponimus:
concde, ut beatum FeHcem imitantes
puro et hilari corde ti bi servire valeamus.
Per Christum.
Prrefatio de sanctis Religiosis.
ANT. AD COMMUNIONEM

Ps. 21, 27

Eden t pauperes, et saturabuntur,


et laudabunt Dominum qui requirunt eum:
Vivant corda eorum in sreculum sreculi.
POST COMMUNIONEM

Per huius virtutem sacramnti,


concde nobis quresumus, Domine,
ut, exmplo beati FeHcis,
ahsconditam cum Christo vitam iugiter agere valeamus.
Qui vivit.

67

Die 20 maii

S. BERNARDINI SENENSIS
presbyteri
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Phil. 2, 10-11

In nomine Iesu omne genu flectatur


crelstium et terrstrium et infernorum,
et omnis lingua confteatur:
Dominus Iesus Christus! , in gloriam Dei Patris.
COLLECTA

Deus, qui beato Bernardino presbytero


sancti nominis Iesu amorem eximium tribuisti,
eius mritis precibusque concde,
ut spiritus nos semper ture dilectionis accndat.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Non est in alia aliquo salus.

Lctio Actuum Apostolorum

4, 8-12

In dibus illis: Petrus repltus Spiritu Sancto dixit:


Principes populi et seniores, si nos hodie diiudicamur in
benefacto hominis infirmi, in quo iste salvus factus est, notum
sit omnibus vobis et omni plebi Israel quia in nomine Iesu
Christi Nazarni, quem vos crucifxistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste astat coram vobis sanus.
Hic est lapis qui reprobatus est a vobis redifcatoribus,
qui factus est in caput anguli.
Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud
est sub crelo datum in hominibus in quo oportet nos salvos
fieri.
Verbum Dei.

20 MAI. - S. BERNARDINI SENENSIS

68
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 144, 1-6 (IL 21)

W. Laudationem Domini loqutur os meum.


Exaltabo te, Deus meus rex,
et benedicam nomini tuo
in sreculum et in sreculum sreculi.
Per singulos dies benedicam tibi,
et laudabo nomen tuum
in sreculum et in sreculum sreculi.

w.

Magnus Dominus et laudabilis nimis,


et magnitudinis eius non est investigatio.
Generatio generationi laudabit opera tua,
et potntiam tuam pronuntiabunt.
W.
Magnifcntiam glorire maiestatis ture loquntur,
et mirabilia tua enarrabunt.
Et virtutem terribilium tuorum dicent,
et magnitudinem tuam narrabunt.

w.

Memoriam abundantire suavitatis ture eructabunt,


et iustitia tua exsultabunt.
W.
ALLELUIA

Ps . 5, 12-13

W. Alleluia.
Y1 Gloriabuntur in te, Domine, qui diligunt nomen tuum;
quoniam tu benedices iusto.

W. Alleluia.
EVANGELIUM

Quodcumque petieritis in Nomine meo, hoc faciam .

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

14, 12-17

In ilio tmpore: Dixit Iesus disdpulis suis: Qui credit


in me, opera qure ego facio et ipse faciet, et maiora horum
faciet, quia ego ad Patrem vado.
Et quodcumque petiritis in nomine meo, hoc faciam,
ut glorifctur Pater in Filio: si quid petiritis me in nomine
meo, ego faciam.

20

69

MAI. - S. BERNARDINI SENENSIS

Si diligitis me, mandata mea servabitis; et ego rogabo


Patrem et alium Paraclitum dabit vobis ut maneat vobiscum
in retrnum, Spiritum veritatis, quem mundus non potest
accipere, quia non videt eum nec scit: vos cognoscitis eum,
quia apud vos manet et in vobis erit.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Mentes nostras, Domine,


hrec oblatio tibi dicanda purifcet,
et intercednte beato Bernardino,
sancti nominis tui timorem pariter et amorem
faciat nos habre perptuum.
Per Christum.
Pndatio de sanctis Religiosis.
ANT. AD COMMUNIONEM

Cfr. lo 17, 6. 17

Domine, manifestavi nomen tuum hominibus;


sanctifca eos in veritate.
POST COMMUNIONEM

Sumptum pignus futurre glorire


nos, Domine, vivifcet semper et muniat,
ut in confessione nominis lesu adunati in terris,
cum ip so in crelis triumphare mereamur.
Qui tecum vivit et regnat.

70

Die 24 mau

IN DEDICATIONE
BASILICLE S.P.N. FRANCISCI, ASSISII
FESTUM
ANT. AD INTROITUM

Apoc. 21, 2

Civitatem sanctam Ierusalem novam vidi


descendntem de crelo a Deo,
paratam sicut sponsam ornatam viro suo.
COLLECTA

Deus, qui de vivis et elctis lapidibus


retrnum habitaculum ture prreparas maiestati,
multiplica in Ecclsia tua spiritum gratire quam dedisti,
ut, intercednte beato Patre Francisco,
fdlis tibi p6pulus
in crelstis redifcati6nem Ierusalem semper accrscat.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.

Lctio libri Apocalypsis beati Ioannis apostoli

21, 2-5a

In dibus illis: Ego Ioannes civitatem sanctam Ierusalem novam vidi descendntem de crelo a Deo, paratam sicut
sponsam ornatam viro suo.
Et audivi vocem magnam de throno dicntem: Ecce
tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis, et
ipsi p6puli eius erunt, et ipse Deus cum eis erit, e6rum Deus,
et abstrget omnem Iacrimam ab 6culis e6rum, et mors ultra
non erit, neque luctus neque clamor neque dolor erit ultra:
quia prima abirunt.
Et dixit qui sedbat super throno: Ecce nova facio
6mnia.
Verbum Dei.

71

24 MAI. - IN DEDIC. BAS. S. FRANCISCI


PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 94, 1-2 . 3-5. 6-7

:W. Accedamus in conspctum Domini cum Iaudibus.


Venite, exsultmus Domino;
iubilmus Deo salutari nostro.
Prreoccupmus faciem eius in confessione,
et in psalmis iubi!emus eL
:W.
Quoniam Deus magnus Dominus,
et rex magnus super omnes deos.
Quia in manu eius sunt profunda terrre,
et altitudines montium ipsius sunt.
:W.
Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud,
et siccam mnus eius formavrunt.
:W.
Venite, adormus et procidamus,
et gnua flectamus ante Dominum qui fecit nos,
quia ipse est Deus noster,
et nos populus pascure eius et oves manus eius.
ALLELUIA

:W.
Apoc. 21, 3

:W. Alleluia.
V. Ecce tabernaculum Dei cum hominibus,
et habitabit cum ets.
:W. Alleluia.
EVANGELIUM

Oves mece vocem meam audiunt.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum loannem

10, 22-30

Facta sunt Encrenia in Hierosolymis, hiems erat, et


ambulabat Iesus in tempio in porticu Salomonis.
Circumdedrunt ergo eum Iudrei et dicbant ei: Quousque animam nostram tollis? Si tu es Christus, dic nobis
palam.
Respondit eis Iesus: Dixi vobis et non crditis; opera
qure ego facio in nomine Patris mei, hrec testimonium prhi-

24

72

MAI. - lN DEDIC. BAS. S. FRANCISCI

bent de me. Sed vos non crditis, quia non estis ex 6vibus meis.
Oves mere vocem meam audiunt, et ego cognosco eas,
et sequuntur me, et ego vitam retrnam do eis, et non peribunt in retrnum, -et non rapiet eas quisquam de manu mea.
Pater meus quod dedit mihi maius omnibus est, et
nemo potest rape re de manu Patris. Ego et Pater unum
sumus.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Mmores diei quo domum tuam, Domine,


in honorem beati Patris Frandsci
gloria dignatus es ac sanctitate replre,
nosmetipsos, qmsumus, fac hostias tibi semper accptas.
Per Christum.
PRIEFATIO

Yl. Dominus vobiscum.


W. Et cum spiritu tuo.
Yl. Sursum corda.

W. Habmus ad Dominum.
Yl. Gratias

ag~mus Domino Deo nostro.

W. Dignum et iustum est.


Vere dignum et iustum est, requum et salutare,
nos ti bi se m per et ubique gratias age re:
Domine, sancte Pater, omnipotens retrne Deus:
Qui domum orationis munificus inhabitare dignaris,
ut, gratia tua perptuis fovnte subsidiis,
templum Spiritus Sancti ipse nos perficias,
acceptabilis vitre splendore coruscans.
Sed et visibilibus redificiis adumbratam,
Christi sponsam Ecclsiam pernni operatione sanctificas,
ut, innumerabili prole mater exsultans,
in gloriam tuam colloctur in crelis.

73

24 MAI. - IN DEDIC. BAS. S. FRANCISCI

Et ideo, cum Sanctis et Angelis univrsis,


te collaudamus, sine fne dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, etc.
ANT. AD COMMUNIONEM

l Petr. 2, 5

Tamquam Iapides vivi redifcamini


domus spiritalis in sacerdotium sanctum.
POST COMMUNIONEM

Deus, qui nobis suprnam Ierusalem


per temporale Ecclsire ture signum adumbrare voluisti,
da, quresumus, ut, huius participatione sacramnti,
nos ture gratire templum efficias,
et habitationem glorire ture ingredi concdas.
Per Christum.

In Basilica S.P.N. Francisci, Assisii, pro partibus Missalis adhibeatur


COMMUNE (A.) in ipsa Ecclesia dedicata.

74

Die 28 maii
S. MARIJE ANNJE IESU DE PAREDES
virginis
ANT. AD INTROITUM

Veni, sponsa Christi, acctpe coronam


quam tibi Dominus prreparavit in retrnum.
COLLECTA

Deus, qui inter sreculi etiam illcebras


beatam Mariam Annam ut Hlium inter spinas
virginali castitate et iugi prenitntia florscere voluisti,
prresta quresumus, ut eius mritis et intercessione,
retrahamur a vitiis et perfectiora sectmur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Qui gloriatur, in Domino glorietur.

Lctio Epistolre secundre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

10, 17-18; 11, 1-2

Fratres: Qui gloriatur in Domino gloritur; non enim


qui se ipsum commndat, ille probatus est, sed quem Dominus commndat.
Utinam sustinertis modicum quid insipintire mere; sed
et supportate me.
Aemulor enim vos Dei remulatione, despondi enim vos
uni viro virginem castam exhibre Christo.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 148,1-2. 11-Ua. Uc-14 (IL cfr. 12a. 13a)

W. Laudem dico tibi, Domine, cum vita mea.


Laudate Dominum de crelis,
laudate eum, in exclsis.

28 MAL - S. MARIA! ANNA! IESU DE PAREDES

Laudate eum, omnes angeli eius,


laudate eum, omnes virtutes eius.

75

W.

Reges terrre et omnes populi,


principes et omnes iudices terrre,
iuvenes et virgines,
senes cum iunioribus
W.
laudent nomen Domini.
Confssio eius super crelum et terram,
et exaltavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis eius,
Hliis Israel, populo qui propinquus est ei.

W.

ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Haec est virgo sapiens,
quam Dominus vigilantem invnit;
veninte Domino, intravit cum eo ad nuptias.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Maria optimam partem elegit, qute non auferetur ab ea.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

10, 38-42

In ilio tmpore: lntravit lesus in quoddam castllum


et mulier quredam Martha nomine excpit illum. Et huic
erat soror nomine Maria, qure etiam sedens secus pedes
Domini audibat verbum illius.
Martha autem satagbat circa frequens ministrium;
qure stetit et ait: Domine, non est tibi curre quod soror mea
reliquit me solaro ministrare? Dic ergo illi ut me adiuvet.
Et respondens dixit illi Dominus: Martha, Martha, sollicita es et turbaris erga plurima, porro unum est necessarium:
Maria enim optimam partem elgit, qure non aufertur ah ea.
Verbum Domini.

76

28

MAI. - S. MARI/E ANNtE IESU DE PAREDES

SUPER OBLATA

Suscipe, Domine, obsquium humilitatis nostrre


quod tibi in commemoratione
beatre Marire Annre virginis exhibmus,
et nos per immaculatam hostiam da iugiter in tuo conspctu
pio sanctoque amore flagrare.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Optimam partem elgit sibi virgo prudens,


qure non aufertur ab ea.
POST COMMUNIONEM

Crelsti alimonia refcti,


supplices te, Domine, deprecamur,
ut ab omni labe mundati,
et corpore tibi placeamus et mente.
Per Christum.

Cfr. Le 10, 42

77

Die 13 iunii

S. ANTONII
DE PADOVA
presbyteri et Ecci. doctoris
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Cfr. Le 4, 18-19

Spiritus Domini super me,


propter quod unxit me evangelizare paupribus,
misit me sanare contritos corde,
prredicare captivis remissi6nem et crecis visum.
COLLECTA

Omnfpotens sempitrne Deus, qui p6pulo tuo


beatum Ant6nium prredicat6rem insignem dedisti
eumque in necessitatibus intercess6rem,
concde ut, eius auxilio,
christianre vitre documnta sectantes,
in 6mnibus adversitatibus te subvenintem sentiamus.
Per D6minum.
[Tres proponuntur lectiones si ut Sollemnitas celebratur; si
uti Festum, eligitur prima vel secunda, ad libitum.]

LECTIO PRIMA

Divitias nihil esse duxi in comparatione sapiente.

Lctio libri Sapintire


Optavi et datus est mihi sensus,
et invocavi, et venit in me spiritus sapintire;
et prrep6sui illam regnis et sdibus

7, 7-14

78

13 IUN. - S. ANTONII DE PADOVA

et divhias nihil esse duxi in comparatione ilHus.


Nec comparavi illi Iapidem pretiosum;
quoniam omne aurum
in comparatione illfus arna est exfgua,
et tamquam lutum restimabitur argntum in conspctu illfus.
Super sahitem et spciem dilxi illam
et proposui pro luce habre illam,
quoniam inexstingufbile est lumen ilHus.
Venrunt autem mihi omnia bona pariter cum illa,
et innumerabilis honstas per manus ilHus;
et lretatus sum in omnibus,
quoniam antecedbat me ista sapintia,
et ignorabam quoniam horum omnium mater est.
Quam sine fictione didici et sine invidia communico
et honestatem illfus non abscondo.
Infinftus enim thesaurus est hominibus;
quo qui usi sunt partfcipes facti sunt amicitiae Dei,
propter disciplinae dona commendati.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 39,3-4 . 10-11.17

W. Annuntiavi veritatem tuam, Domine.


Statuit Dominus super petram pedes meos,
et firmavit gressus meos.
Et immisit in os meum canticum novum,
carmen Deo nostro.
W.

Annuntiavi iusthiam tuam in ecclsia magna;


ecce Iabia mea non prohibbo, Domine, tu scisti.
lustftiam tuam non abscondi in corde meo,
veritatem tuam et <6alutare tuum dixi.
Non abscondi miseric6rdiam tuam
W.
et veritatem tuam ab ecclsia magna.
Exsultent et lretntur in te omnes qurerntes te,
et dicant semper: Magnifictur Dominus
qui diligunt salutare tuum.
W.

13

IUN. - S. ANTONII DE PADOVA

79

LECTIO SECUNDA

V eritatem facientes in caritate)


crescamus in Christo per omnia.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli


ad Ephsios

4, 7. 11-15

Fratres: Unicuique nostrum data est gratia secundum


mensuram donati6nis Christi. Propter quod dicit: Ascndens in altum captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus - illud autem 'ascndit' quid est nisi quia et descndit in inferi6res partes terrre? Qui descndit ipse est et qui
ascndit super omnes crelos ut implret 6mnia - .
Et ipse dedit quosdam quidem Ap6stolos, quosdam autem Prophtas, alios vero Evangelistas, alios autem past6res
et doct6res, ad instructi6nem sanct6rum in opus ministrii,
in redifcati6nem c6rporis Christi, donec occurramus omnes
in unitatem Hdei et agniti6nis Filii Dei, in virum perfctum,
in mensuram retatis plenitudinis Christi, ut iam non simus
parvuli, fluctuantes et circumacti omni vento doctrinre, in
fallacia h6minum, in astutia ad circumventi6nem err6ris; veritatem autem facintes in caritate crescamus in illum per
6mnia, qui est caput Christus.
Verbum Dei.
ALLELUIA

Prov. 10, 20-21

El. Alleluia.
Yl. Argntum elctum lingua iusti:
et labia illius eruditio mult6rum.

El. Alleluia.
EVANGELIUM

Euntes in mundum universum) prtedicate Evangelium.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Marcum

16, 15-20

In ilio tmpore: Apparens Iesus Undecim dixit eis:


Euntes in mundum univrsum prredicate Evanglium omni

80

13

IUN. - S. ANTONII DE PADOVA

creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui


vero non crediderit, condemnabitur.
Signa autem eos qui crediderint hrec sequntur: in Nomine meo dremonia eicient, linguis loquntur novis, serpntes
tollent, et si mortiferum quid biberint non eos nocbit, super
regrotos manus imponent, et bene habbunt.
Et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis, assumptus est in crelum et sedit a dextris Dei.
Illi autem profcti prredicavrunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante, sequntibus signis.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Illa nos, qmsumus, Domine, divina tractantes,


Spiritus Sanctus fidei luce perfundat,
qua beatum Antonium
ad glorire ture propagationem iugiter collustravit.
Per Christum.
Prrefatio de sanctis Pastoribus.
ANT. AD COMMUNIONEM

l Cor. l, 23-24

Nos prredicamus Christum crucifixum,


Christum Dei virtutem et Dei sapintiam.
POST COMMUNIONEM

Sacramnta qure sumpsimus, Domine Deus noster,


illam nobis fdem innutriant,
quam et apostolica docuit prredicatio,
et beati Antonii sollicitudo custodfvit.
Per Christum.

81

Die 30 iunii
B. RAYMUNDI LLULL
martyris
ANT. AD INTROITUM

lste Sanctus pro lege Dei sui certavit usque ad mortem,


et a verbis impiorum non timuit;
fundatus enim erat supra frmam petram.
COLLECTA

Deus, qui beatum Raymundum martyrem


Hdei dilatandre zelo decorasti;
eius nobis intercessione concde,
ut fdem .quam tua gratia suscpimus,
ad mortem usque Hrmiter teneamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Quasi morientes, et ecce vzvzmus.

Lctio Epistolre secundre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

6, 4-10

Fratres: In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei


ministros, in multa patintia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carcribus, in seditionibus, in
laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate, in scintia, in
longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non
fcta, in verbo veritatis, in virtute Dei:
per arma iustitire a dextris et sinistris, per gloriam et
ignobilitatem, per infamiam et bonam famam:
ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cogniti, quasi
morintes et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati,
quasi tristes, semper autem gaudntes, sicut egntes, multos
autem locupletantes, tamquam nihil habntes et omnia possidntes.
Verbum Dei.

30 IUN. - B. RA YM UNDI LLULL

82

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 30, 3cd-4. 6 et 8ab. 16bc-17 (Bt.: 6a)

El. In manus tuas, Domine, commndo spiritum meum.


Esto mihi in rupem prresidii et in domum munitam,
ut salvum me facias.
Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu,
et propter nomen tuum deduces me et pasces me.

El.

In manus tuas commndo spiritllm meum;


redemisti me, Domine, Deus veritatis.
Exsultabo et lretabor in misericordia tua,
quoniam respexisti humilitatem meam.
El.
Eripe me de manu inimicorum meorum
et a persequntibus me;
illustra faciem tuam super servum tuum,
El.
salvum me fac in misericordia tua.
ALLELUIA

Io 12, 24

El. Alleluia.
Yl. Nisi granum frumnti cadens in terram mortuum fuerit,
ipsum solum manet;
si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.
El. AllelUia.
EVANGELIUM

Si granum frumenti mortuum fuerit,


multum fructum affert.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

12, 24-26

In ilio tmpore: Dixit Iesus discipulis suis: Amen,


amen dico vobis: Nisi granum frumnti cadens in terram
mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.
Qui amat animam suam, perdit eam, et qui odit animam
svam in hoc mundo in vitam retrnam custodiet eam.
Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego,

30 IUN. - B. RAYMUNDI LLULL

83

illic et minister meus erit: si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Suscipe, Domine, hostias nomini tuo dicatas,


et, beato Raymundo intercednte,
concde ut, quod illum ad certamen roboravit,
nos pariter in Hdei confessione confirmet.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Io 15, 5

Ego sum vitis, vos palmites, dicit Dominus:


Qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum.
POST COMMUNIONEM

Mensre crelstis dulcdine recreati,


te supplices rogamus, omnipotens Deus,
ut, fidles tui, huius sacramnti virtute,
in fide et carita te iugiter roborntur.
Per Christum.

84

Die 8 iulii
BB. GREGORII GRASSI ET SOCIORUM
martyrum
ANT. AD INTROITUM

Gaudent in crelis animre Sanctorum


qui Christi vestigia sunt secuti;
et ,quia pro eius amore sanguinem suum fudrunt,
ideo cum Christo exsultant sine fine.

COLLECTA

Deus, qui omnes homines vis salvos fieri


et ad agnitionem veritatis venire,
concde, qwsumus,
ut, intercedntibus beatis martyribus tuis
Gregorio episcopo et sociis,
omnes gentes cognoscant te solum Deum verum
et quem misisti, Iesum Christum,
Filium tuum Dominum nostrum.
Qui tecum vivit.
LECTIO PRIOR

Magnum certamen sustinuistis passionum.

Lctio Epistolre ad _Hebrreos

10, 32-36

Fratres: Rememoramini pristinos dies, in quibus illuminati magnum certamen sustinuistis passionum, in altero quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in altero
autem socii taliter conversantium effcti; nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, cognoscntes vos habre meliorem substantiam et manntem.
Nolite itaque abicere confidntiam vestram, quae mal

85

IUL. - BB. GREGORII GRASSI ET SOC.

gnam habet remunerationem, patintia enim vobis necessaria


est, ut voluntatem Dei facintes reporttis promissionem.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 30, 15-16. 20 . 24-25

W. Prope est Dominus omnibus invocantibus eum.


Ego in te speravi, Domine;
dixi: Deus meus es tu,
in mani bus tuis sortes mere.
Eripe me de manu inimicorum meorum
W.
et a persequntibus me.
Quam magna multitudo dulcdinis ture, Domine,
quam abscondisti timntibus te.
Perfecisti eis qui sperant in te,
W.
in conspctu filiorum hominum.
Diligite Dominum, omnes sancti etus:
fidles consrvat Dominus,
et retribuet abundanter facintibus suprbiam.
Viriliter agite, et conforttur cor vestrum, .
W.
omnes qui speratis in Domino.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Te Deum laudamus, te Dominum confitmur;

W.

te martyrum candidatus laudat exrcitus.


Alleluia.

EVANGELIUM

Ne terreamini ab his qui occidunt corpus.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

12, 1-9

In ilio tmpore: Dixit lesus discipulis suis: Attndite


a fermnto Pharisreorum, quod est hypocrisis.

86

IUL. - BB. GREGORII GRASSI ET SOC.

Nihil autem oprtum est, quod non reveltur, neque


absconditum, quod non sciatur. Quoniam qure in tnebris dixistis, in lumine audintur, et quod in aurem locuti estis in
cubiculis, prredicabitur in tectis.
Dico autem vobis amicis meis: Ne terreamini ab his qui
ocddunt corpus et post hrec non habent amplius quod faciant.
Ostndam autem vobis quem timeatis: Timte eum qui
postquam ocdderit habet potestatem mittere in gehnnam.
lta dico vobis: Hunc timte. Nonne quinque passeres
vneunt dipondio? Et unus ex illis non est in oblivione coram Deo. Sed et capilli capitis vestri omnes numerati sunt.
Nolite timre, multis passribus pluris estis.
Dico autem vobis: Omnis quicumque confssus fuerit
in me coram hominibus, et Filius hominis confitbitur in ilio
coram angelis Dei: qui autem negaverit me coram hominibus,
denegabitur coram angelis Dei.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Suscipe quresumus, Domine, munera populi tui


in honorem beatorum Gregorii et sociorum martyrum,
et prresta, ut sanctifictur nomen tuum in gntibus
et in omni loco offeratur oblatio munda.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Mc 8, 35

Qui perdiderit animam suam propter me et evanglium,


salvam eam faciet, dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Redemptionis nostrre munere vegetati, quresumus, Domine,


ut hoc perpture salutis auxilio
vera inter omnes gentes fides semper proficiat.
Per Christum.

87

Die 9 iulii
SS. NICOLA! PICK, .WILHADI ET SOCIO RUM
martyrum
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Ps. 33, 20-21

Multre tribulati6nes iust6rum,


et de 6mnibus his liberabit eos D6minus.
Cust6dit 6mnia ossa e6rum, unum ex his non contertur.
COLLECTA

Deus, qui sanct6rum martyrum Nicolai, Wilhadi et soci6rum,


invfctum pro fide certamen reternitatis laurea decorasti,
concde propitius
ut, e6rum fidei constantiam imitantes,
gl6riam cum ipsis assequamur retrnam.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Accipite armaturam Dei ut possitis resistere zn die malo.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli


ad Ephsios

(, 10-18

Fratres: Confortamini in Domino et in potntia virtutis


eius, induite armaturam Dei ut possitis stare advrsus insidias
dia boli; quia non est no bis colluctatio advrsus sanguinem et
carnem sed advrsus Principatus, advrsus Potestates, advrsus mundi rect6res tenebrarum harum, contra spiritalia
nequitire in crelstibus.
Proptrea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere
in die malo et, 6mnibus perfctis, stare.
State ergo succincti lumbos vestros in veritate et induti
lorfcam iustitire, et calceati pedes in prreparati6ne Evanglii

88

lUL. - SS. NICOLA! PICK, WILHADI ET SOC.

pacis, in 6mnibus sumntes scutum ffdei, in quo possitis 6mnia tela Maligni ignea extfnguere; et galeam salutis assumite,
et gladium Spfritus, quod est verbum Dei, per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tmpore in Spfritu, et
in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro 6mnibus sanctis.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 125

W. Qui sminant in Iacrimis, in exsultatione metent.


In convertndo Dominus captivitatem Sion,
facti sumus quasi somniantes.
Tunc repltum est gaudio os nostrum,
W.
et lingua nostra exsultatione.
Tunc dicbant inter gentes:
Magnificavi t Dominus facere cum eis.
Magnificavit Dominus facere nobfscum;
W.
facti sumus lretantes.
Convrte, Domine, captivitatem nostram,
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in Iacrimis,
in exsultatione metent.
W.
Euntes ibant et flebant,
semen spargndum portantes;
venintes autem vnient in exsultatione
W.
portantes manfpulos suos.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Hrec est vera fratrnitas qure vici t mundi crtmma:

W.

Christum secuta est, fnclyta tenens regna crelstia.


Alleluia.

EVANGELIUM

Diligite inimicos vestros.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

6, 22-23 . 27-28

In ilio tmpore: Dixit Iesus disdpulis suis: Beati ritis


cum vos oderint homines, et cum separaverint vos et exprobraverint et eicerint nomen vestrum tamquam malum propter Filium hominis: gaudte in illa die et exsultate, ecce enim
merces ves tra multa in crelo; secundum hrec enim facibant
Prophtis patres eorum.
Sed vobis dico, qui auditis: Diligite inimicos vestros,
bene facite his qui vos odrunt, benedicite maledicntibus
vobis, orate pro calumniantibus VOS.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Fiat tibi, quresumus Domine, hostia sacranda placabilis


pretiosi celebritate martyrii,
qure et peccata nostra purifcet
et tuorum tibi vota condliet famulorum.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

2 Cor. 4, 11

In mortem tradimur propter Iesum,


ut et vita Iesu manifesttur in carne nostra mortali.
POST COMMUNIONEM

Corpore et Sanguine Unigniti tui refcti


humiliter te deprecamur, Domine,
ut eodem accendamur ardore
quo sancti martyres Nicolaus, Wilhadus et socii
vitam tibi in holocaustum obtulrunt.
Per Christum.

90

Die 10 iulii
S. VERONICJE GIULIANI
virginis
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Gal. 6, 14

Mihi absit glorhiri,


nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus cruciflxus est et ego mundo.
COLLECTA

Deus, qui beatam Veronicam vtrgmem,


passionis Filii tui signis mirabilem effedsti,
da nobis, eius exmplo et intercessione,
per humilem crucis amplxum Christo conformes fieri,
ut in eius glorire revelatione exsultmus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo.

Lctio Epistolae beati Pauli apostoli


ad Galatas

6, 14-16

Fratres: Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri


Iesu Christi, per quem mihi mundus cruciflxus est et ego
mundo.
Neque enim circumdsio aliquid est, neque prreputium,
sed nova creatura.
Et quicumque hanc rgulam secuti fuerint, pax super
illos et misericordia, et super Israel Dei.
Verbum Dei.

10

91

IUL. - S. VERONICAO GIUl.IANI

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (IL Cfr. 12a 13a)

W. In vita mea Iaudem dicam Domino.


Laudate Dominum de crelis,
laudate eum, in exclsis.
Laudate eum, omnes angeli ems,
laudate eum, omnes virtutes ems.

W.

Reges terrre et omnes populi,


principes et omnes iudices terrre,
iuvenes et vfrgines,
senes cum iunioribus
W.
Iaudent nomen Domini.
Confssio eius super crelum et terram,
et exaltavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis eius,
filiis lsrael, populo qui propfnquus est e1.
ALLELUIA

W.
Io 15, 9b . 5b

W. Alleluia.
Yl. Mante in dilectione mea, dicit Dominus;
qui manet in me, et ego in eo,
hic fert fructum multum.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Qui manet in me, et ego in eo,


hic fert fructum multum.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum loannem

15, 1-8

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Ego sum


vitis vera et Pater meus agricola est.
Omnem palmitem in me non ferntem fructum, tollit
eum, et omnem qui fert fructum, purgat eum ut fructum
plus afferat.
lam vos mundi estis propter sermonem quem locutus
sum vobis: mante in me, et ego in vobis. Sicut palmes non

10

92

IUL. - S. VERONICA GIULIA:-./!

potest ferre fructum a semetipso nisi manserit in vite, stc


nec vos nisi in me mansritis.
Ego sum vitis, vos palmites. Qui manet in me, et ego
in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nihil potstis
facere.
Si quis in me non manserit, missus est foras sicut
palmes et aruit, et colligunt eos et in ignem mittunt et ardent.
Si mansritis in me et verba mea in vobis manserint, quodcumque voluritis ptite et fiet vobis.
In hoc glorificatus est Pater meus, ut fructum multum
afferatis et efficiamini mei disdpuli.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Domine Deus, acctpe benignus munera


qure in honorem beatre Veronicre offrimus,
et da no bis, mystria passionis Filii tui ita reco lere,
ut iisdem vita nostra iugiter conformtur.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Mt 16, 24

Si quis vult post me venire,


abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me,
dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Sumpsimus, Domine, divinum sacramntum,


Passionis Filii tui memoriale perptuum;
concde, qmsumus,
ut Christo fidliter hrereamus
et in Ecclsia ad salUtem omnium opermur.
Per Christum.

93

Die 12 iulii
SS. IOANNIS JONES ET IOANNIS W ALL
martyrum
ANT. AD INTROITUM

Cfr. Apoc . 12, 11

lsti sunt qui vicrunt propter sanguinem Agni


et non dilexrunt animam suam usque ad mortem,
proptrea cum Christo regnant in retrnum.
COLLECTA

Deus, qui beatos Martyres


catholicre fidei assertores eximios effedsti,
tribue qmsumus, ipsis intercedntibus,
ut cuncti populi qui christiano nomine gloriantur'
ad verre fidei pervniant unitatem.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Neque mors neque vita


poterit nos separare a caritate Dei.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Romanos

8, 3lb-39

Fratres: Si Deus pro nobis, quis contra nos? Qui Filio


suo non peprcit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, qu6modo non etiam cum ilio 6mnia no bis dona bit? Quis accusabit advrsus elctos Dei?
Deus qui iustifcat; quis est qui condmnet? Christus
Iesus qui morttius est, immo qui suscitatus est, qui et est
ad dxteram Dei, qui tiam interpllat pro nobis.
Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an
angustia an persecutio an fames an nuditas an periculum an
gladius? Sicut scriptum est: Propter te mortifcamur tota
di e, restimati sumus ut oves occisionis. Sed in his omnibus
supervincimus per eum qui dilxit nos.
Certus sum enim quia neque mors neque vita neque

94

12

IUL. - SS. IOANNIS JONES ET IOANNIS WALL

angeli neque principatus neque instantia neque futura neque


virtutes neque altitudo neque profundum neque alia qmlibet creatura poterit nos separare a caritate Dei qure est in
Christo Iesu Domino nostro.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 123,2-3. 4-5. 7b-8 (IL 7a)

W. Anima nostra sicut passer erpta est de Iaqueo venantium.


Nisi quia Dominus erat in nobis,
cum exsurgerent homines in nos.
Forte vivos deglutissent nos,
cum irascertur furor eorum in nos.

W.

Forsitan aqua absorbuisset nos,


torrens pertransisset animam nostram,
forsitan pertransfssent animam nostram
W.
aqure intumescntes.
Laqueus contritus est,
et nos erpti sumus.
Adiutorium nostrum in nomme Domini,
qui fecit crelum et terram.
W.
ALLELUIA

Io 17, 19

W. Alleluia.
Yl. Pro eis sanctifico meipsum, dici t Dominus,
ut sint et ipsi sanctificati in veritate.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Mundus eos odio habuit.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

17, ub-19

In ilio tmpore: Sublevatis Iesus oculis in crelum, oravit


dicens: Pater sancte, serva eos in Nomine tuo quod dedisti
mihi, ut sint unum sicut nos. Cum essem cum eis, ego ser-

12 IUL. - SS. IOANNIS JONES ET IOANNIS WALL

95

vabam eos in Nomine tuo quod dedisti mihi et custodivi, et


nemo ex his priit, nisi filius perditionis, ut Scriptura impleatur.
Nunc autem ad te vnio, et hrec loquor in mundo ut
habeant gaudium meum impltum in semetipsis. Ego dedi
eis sermonem tuum, et mundus odio eos habuit, quia non
sunt de mundo sicut ego non sum de mundo.
Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos ex
Malo. De mundo non sunt sicut ego non sum de mundo.
Sanctifica eos in veritate: sermo tuus vritas est.
Sicut me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum; et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi
sanctificati in veritate.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Munera ad altare tuum offerntes,


te supplices deprecamur, benignissime Domine,
ut sacrificium Unigniti tui
quod Martyres tuos roboravit ad pugnam,
nos pariter in fidei confessione confirmet.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

2 Tim. 2, 11-12

Si commortui sumus cum Christo, et convivmus;


si sustinmus, et conregnabimus.
POST COMMUNIONEM

Consrva in nobis, Domine, munus tuum


et quod te donante
pro festivitate beatorum Martyrum tuorum percpimus,
et salutem no bis prrestet et pacem.
Per Christum.

96

Die 14 iulii
S. FRANCISCI SOLANO
presbyteri
ANT. AD INTROITUM

Ps. 36, 30-31

Os iusti meditabitur sapintiam,


et lingua eius loqutur iudicium;
lex Dei eius in corde ipsius.
COLLECTA

Deus, qui plurimas Amricre gentes


per beatum Frandscum ad sinum Ecclsire perduxisti,
eius mritis et prcibus
corda nostra ti bi firmius coniunge,
et in gentes qure te non cognovrunt
timorem nominis tui benignus immitte.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Quam speciosi pedes evangelizantium bona.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Romanos

10, 10-18

Fratres: Corde crditur ad iustitiam, ore autem confssio fit in salUtem.


Dicit enim Scriptura: Omnis qui credit in ilio non
confundtur. Non enim est distinctio Iudrei et Grreci, nam
idem Dominus omnium, dives in omnes qui invocant illum:
Omnis enim quicumque invocaverit Nomen Domini salvus erit. Quomodo ergo invocabunt in quem non credidrunt? Aut quomodo credent ei quem non audirunt? Quomodo autem audient sine prredicante? Quomodo vero prredicabunt nisi mittantur?
Sicut scriptum est: Quam speciosi pedes evangelizantium bona. Sed non omnes obredirunt Evanglio; Isaias
enim dicit: Domine, quis crdidit auditui nostro?

97

14 IUL. S. FRANCISCI SOLANO

Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.


Sed dico, numquid non audirunt? Quin immo, in omnem
terram xiit sonus eorum, et in fines orbis terrre verba
eorum.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 111, 2. 3-4. 5-6. 7-8a (IL la)

W. Beatus vir qui timet Dominum.


Potens in terra erit semen iusti,
generatio rectorum benedictur.

W.

Gloria et divitire in domo eius,


et iustitia eius manet in sreculum sreculi.
Exortum est in tnebris lumen rectis,
W.
misricors et miserator et iustus.
Iucundus homo qui misertur et commodat,
disponet res suas in iudicio,
W.
quia in retrnum non commovbitur.
In memoria retrna erit iustus,
ad auditione mala non timbit.
Paratum cor eius, sperans in Domino,
confirmatum est cor eius, non timbit.

W.

ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Qui confitbitur me coram hominibus,
confitbor et ego eum coram Patre meo.
W. Alleluia.

Mt 10, 32

14

98

IUL. - S. FRANCISCI SOLANO

EVANGELIUM
Messis quidem multa, operarii autem pauci.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

10, 1-9

In ilio tmpore: Designavit Dominus alios septuagfnta


duos, et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus.
Et dicbat illis: Messis quidem multa, operarii autem
pauci; rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in
messem suam. lte: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos.
NoHte portare sacculum, neque peram, neque calceamnta,
et nminem per viam salutavritis.
In quamcumque domum intravritis, primum dkite:
Pax buie domui. Et si ibi fuerit Hlius pacis, requiscet super
illam pax ves tra; sin autem ad vos reverttur.
In eadem autem domo mante, edntes et bibntes qure
apud illos sunt: dignus enim est operarius mercde sua. NoHte transfre de domo in domum.
Et in quamcumque civitatem intravritis et suscperint
vos, manducate qure apponuntur vobis, et curate inflrmos
qui in illa sunt, et dkite illis: Appropinquavit in vos Regnum Dei.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Munus quod tibi offrimus,


det nobis, quresumus, omnipotens Deus,
Hdei spei et caritatis augmntum,
et ut mereamur assequi quod promfttis,
interveninte beato Francisco,
fac nos amare quod prrecipis.
Per Christum.

14

99

IUL. - S. FRANCISCI SOLANO

ANT. AD COMMUNIONEM

Ps. 91, 13-14

lustus ut palma florbit, sicut cedrus Libani succrscet.


Piantati in domo Domini,
in atriis Dei nostri florbunt.
POST COMMUNIONEM

Huius mystrii virtute


confirma, Domine, famulos tuos in fde veritatis,
ut eam ubique ore et opere confteantur,
pro qua beatus Franciscus
laborare non dstitit et vitam suam impndit.
Per Christum.

100

Die 15 iulii

S. n oNAVENTURIE
episcopi et Ecci. doctoris
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Sir. 15,5

In mdio Ecclsire apruit os eius,


et implvit eum Dominus spiritu sapintire et intellctus;
stolam glorire induit eum.
COLLECTA

Da, qmsumus, omnipotens Deus,


ut beati Bonaventurre episcopi natalicia celebrantes,
et ipsius proficiamus eruditione prreclara,
et caritatis ardorem iugiter remulmur.
Per D6minum.
[Tres proponuntur lectiones si ut Sollemnitas celebratur; s1
uti Festum, eligitur prima vel secunda, ad libitum.]
LECTIO PRIMA

Sapientia doctrix est

disciplin~e

Lctio libri Sapintire

Dei.
8, 2-7 . 16-18

Sapintiam amavi, et exquisivi a iuventute mea,


et quresivi sponsam mihi eam assumere
et amator factus sum formre illius.
Generositatem illius glorificat contubrnium habens Dei;
sed et 6mnium Dominus dilxit illam.
Doctrix enim est disciplinre Dei et elctrix 6perum illius.
Et si divitire appetuntur in vita,

15 IUL. - S. BONAVENTUR!E

101

quid sapintia locupltius, qure operatur omnia?


Si autem sensus operatur,
quis ho rum qure sunt magis quam illa est artifex?
Et si iustitiam quis diligit,
labores huius magnas habent virtutes;
sobrietatem enim et prudntiam docet
et iustitiam et virtutem,
quibus utilius nihil est in vita hominibus.
lntrans in domum meam conquiscam cum illa;
non enim habet amaritudinem conversatio ilHus,
nec tredium convictus ilHus, sed lretitiam et gaudium.
Hrec cogitans apud me et commmorans in corde meo,
quoniam immortalitas est in cognatione sapintire,
et in amidtia ilHus delectatio bona,
et in opribus manuum ilHus honstas sine defectione,
et in certamine loqulre ilHus sapintia,
et prreclaritas in communicatione sermonum ipsius,
circuibam qurerens, ut mihi illam assumerem.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 15, 5-6 . 7-8 . 9. 11 (H. : 9a)

W. Lretatum est cor meum m Domino.


Dominus pars hereditatis mere et calicis met:
tu es qui dtines sortem meam.
Funes cecidrunt mihi in prreclaris;
insuper et herditas mea speciosa est mihi.

W.

Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;


insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
W.
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
Propter hoc lretatum est cor meum,
et exsultavrunt prrecordia mea.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera tua usque in fnem.

W.

102

15 IUL. - S. BONAVENTURJE

LECTIO SECUNDA

Pra:destinavit Deus sapientiam ante sa:cula


in gloriam nostram .

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

2, 6-13

Fratres: Sapintiam l6quimur inter perfctos, sapintiam


vero non huius sreculi neque principum huius sreculi qui destruuntur, sed l6quimur Dei sapintiam in mystrio, qure absc6ndita est, quam prredestinavit Deus ante srecula in gl6riam
nostram; quam nemo principum huius sreculi cogn6vit; si enim
cognovissent, numquam D6minum gl6rire crucifixissent.
Sed sicut scriptum est: Quod 6culus non vidit nec
auris audivit, nec in cor h6minis ascndit, qure prreparavit
Deus his qui diligunt illum.
Nobis autem revelavit Deus per Spiritum: Spiritus enim
6mnia scrutatur, etiam profunda Dei.
Quis enim scit h6minum qure sint h6minis, nisi spiritus
h6minis qui in ipso est? lta et qure Dei sunt nemo cogn6vit
nisi Spiritus Dei.
Nos autem non spiritum mundi accpimus sed Spiritum qui ex Deo est, ut sciamus qure a Deo donata sunt
nobis; qure et l6quimur non in doctis humanre sapintire sed
m doctis Spiritus verbis, spiritalibus spiritalia comparantes.
Verbum Dei.
ALLELUIA

Dan. 12, 3

W. Alleluia.
Yl. Qui docti fuerint, fulgbunt quasi splendor firmamnti;
et qui ad iustitiam erudiunt multos,
quasi stellre in perptuas reternitates.
W. Alleluia.

15

103

IUL. S. BONAVENTURIE

EVANGELIUM

V os estis lux mundi.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

5, 13-19

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Vos estis


sal terrre ; quod si sal evanuerit, in quo salitur? Ad nihilum
valet ultra nisi ut mittatur foras et conculctur ab hominibus.
Vos estis lux mundi. Non potest dvitas abscondi supra
montem posita; neque accndunt lucrnam et ponunt eam
sub modio sed super candelabrum, ut lticeat omnibus qui in
domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant
vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum qui in
crelis est.
Nolite putare quoniam veni solvere Legem aut Prophtas: non veni solvere sed adimplre.
Amen quippe dico vo bis: Donec transeat crelum et
terra, iota unum aut unus apex non prreteribit a Lege donec
omnia fiant.
Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis et
docuerit sic homines, minimus vocabitur in Regno crelorum;
qui autem fcerit et docuerit, hic magnus vocabitur in Regno crelorum>>.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Rspice quas offrimus hostias, omnipotens Deus,


in beati Bonaventurre festivitate, et prresta,
ut, qui dominicre passionis mystria celebramus,
imitmur quod agimus.
Per Christum.
Prrefatio de sanctis Pastoribus.
ANT. AD COMMUNIONEM

Viam veritatis elgi;


viam mandatorum tuorum curram,
quia dilatasti cor meum.

Ps. 118, 30. 32

104

15

ILL. - S. BONAVENTURJE

POST COMMUNIONEM

Crelstia mystria qure sumpsimus, Domine,


spiritum dilectionis nobis infundant,
ut, exmplo sancti Bonaventurre,
in 6mnibus et super 6mnia te diligntes,
ad perfctre caritatis patriam pervenire valeamus.
Per Christum.

105

Die 21 iulii

S. LAURENTII DE BRINDISI
presbyteri et Eccl. doctoris
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Hic est Laurntius


qui in dibus suis populo Dei adstitit,
mediator pacis in gntibus et lumen Ecclsire.
COLLECTA

Deus, qui pro nominis tui gloria et animarum salute


beato Laurntio presbytero
spiritum consilii et fortitudinis contulisti,
da nobis, in eodem spiritu
et agnda cognoscere et cognita,
eius intercessione, perficere.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Dominus dedit nobis ministerium reconciliationis.

Lctio Epistolre secundre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

5, 14-21

Fratres: Caritas Christi urget nos, restimantes hoc, quoniam si unus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui
sunt; et pro omnibus mortuus est ut et qui vivunt iam non
sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrxit.
ltaque nos ex hoc nminem novimus secundum carnem;
et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc iam
non novimus.
Si quis ergo in Christo, nova creatura; vtera transirunt, ecce, facta sunt nova.
Omnia autem ex Deo qui reconciliavit nos sibi per

106

21

IUL. - S. LAURENTll DE BRINDISI

Christum et dedit nobis ministrium reconciliationis, quoniam


quidem Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi, non
rputans illis delicta ipsorum, et posuit in nobis verbum reconciliationis.
Pro Christo ergo legatione fungimur tamquam Deo
exhortante per nos: obsecramus pro Christo, reconciliamini
Deo.
Eum qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum
fecit , ut nos efficermur iustitia Dei in ipso.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 66, 2-3 .5. 6. 8 (IL 4a)

W. Confteantur ti bi populi, Deus.


Deus misereatur nostri, et benedicat nobis;
illuminet vultum suum super nos.
Ut cognoscatur in terra via tua,
w.
in omnibus gntibus salutare tuum.
Lretntur et exsultent gentes,
quoniam iudicas populos in requitate,
et gentes in terra dirigis.
W.
Confteantur tibi populi, Deus,
confteantur tibi populi omnes;
benedicat nos Deus,
et mtuant eum omnes fnes terrre.

ALLELUIA

W. Alleluia.

Y1.
W.

lte inter gentes, et docte eas


servare omnia qurecumque mandavi vobis,
dicit Dominus.
Alleluia.

Cfr. Mt 28, 19-20

21 It:L. - S. LALRENTII DE BRINDISI

107

EVANGELIUM

Misit illos pra:dicare regnum Dei et sanare infirmos.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

9, 1-6

In ilio tmpore: Convocatis Duodecim, dedit illis lesus


virtutem et potestatem super omnia dremonia et ut languores
curarent, et misit illos prredicare Regnum Dei et sanare infirmos, et ait ad illos: Nihil tulritis in via, neque virgam
neque peram neque panem neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis.
Et in quamcumque domum intravritis, ibi mante et
inde exite.
Et quicumque non recperint vos, exeuntes de civitate
illa pulverem pedum vestrorum excutite in testimonium supra illos.
Egrssi autem circumibant per castlla evangelizantes
et curantes ubique.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Accipe Deus, munera


qure in festivitate beati Laurntii offrimus,
et concde populo tuo unitatem m pace.
Per Christum.
Prrefatio de sanctis Pastoribus.
ANT. AD COMMUNIONEM

Appropinquavit Regnum Dei:


prenitmini et crdite E vanglio.
POST COMMUNIONEM

Divinitatis ture, Domine,


sempitrna fruitione satimur,.
quam beatus Laurntius
in sacro altaris mystrio prregustabat.
Per Christum.

Mc l, 15

175

Die 2 augusti

BEATLE MARiiE VIRGINIS ANGELORUM


DE PORTIUNCULA
FESTUM

ANT . AD INTROITUM

ludt. 13, 31

Benedicta tu a Domino
quoniam in omni gente qure audierit nomen tuum,
magnificabitur super te Deus Israel.
COLLECTA

Sanctissimre venerantibus Virginis Marire


Angelorum Reginre memoriam gloriosam,
ipsius nobis, qmsumus, Domine, intercessione concde,
ut de plenitudine gratire ture
nos quoque mereamur acd pere.
Per Dominum.
[Tres proponuntur lectiones si uti Sollemnitas celebratur;
uti Festum, eligitur prima vel secunda, ad libitum.]

SI

LECTIO PRIMA

Qui audit Sapientiam non confundetur.

Lctio libri Siracidre


Sapintia laudabit animam suam,
et in Deo honorabitur,
et in mdio populi sui gloriabitur
et in ecclsiis Altissimi apriet os suum
et in conspctu virtutis illius gloriabitur
et in mdio populi sui exaltabitur
et in plenitudine sancta admirabitur
et in multitudine electorum habbit laudem
et inter benedictos benedictur.

24,1-4,22-31

176

2 AUG. - B.M.V. ANGELORl M DE PORTIUNCULA

Ego quasi terebfnthus extndi ramos meos,


et rami mei honoris et gratire.
Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris,
et flores mei fructus honoris et honestatis.
Ego mater pulchrre dilectionis et timoris
et agnitionis et sanctre spei.
In me gratia omnis vire et veritatis,
in me omnis spes vitre et virtutis.
Transfte ad me, omnes qui concupiscitis me,
et a generationibus meis implmini;
spiritus enim meus super mel dulcis,
et herditas mea super mel et favum.
Memoria mea in generationes sreculorum.
Qui edunt me adhuc esurient,
et qui bibunt me adhuc sftient.
Qui audi t me non confundtur,
et qui operantur in me non peccabunt;
qui elucidant me vitam retrnam habbunt.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Le l , 46-47 . 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

(l~.:

49 \

El. Fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

W.

Quia respxit humilitatem ancillre sure,


ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.
El.
Et misericordia eius a prognie in prognies timntibus eum.
Fecit potntiam in brachio suo,
W.
disprsit suprbos mente cordis sui.
Deposuit potntes de sede
et exaltavit humiles,
esurintes implvit bonis
et divites dimisit inanes.

W.

2 AUG. - B.M.V. ANGELORUM DE PORTIUNCULA

177

Suscpit Israel puerum suum recordatus misericordire sure,


sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et smini eius in srecula.
:W.
LECTIO SECUNDA

Misit Deus Filium suum, factum ex muliere.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Galatas

4, 3-7

Fratres: Cum essmus parvuli, sub elemntis mundi


eramus servintes: at ubi venit plenitudo tmporis, misit
Deus Filium suum, factum ex muliere, factum sub Lege, ut
eos qui sub Lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum
tecipermus.
Quoniam autem estis filii, misit Deus Spiritum Filii
sui in corda nostra, clamantem: Abba, Pater! .
ltaque iam non es servus sed filius; quod si filius, et
heres per Deum.
Verbum Dei.
ALLELUIA

Cfr. Le l, 28. 42

:W. Alleluia.
Yl. Ave, Maria, gratia piena, Dominus tecum,

:W.

benedicta tu in muliribus.
Alleluia.

EVANGELIUM

Invenisti gratiam apud Deum.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

1, 26-33

In ilio tmpore: Missus est angelus Gabriel a Deo in


civitatem Galihre, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro cui nomen erat loseph de domo David, et nomen
virginis Maria.
Et ingrssus ad eam dixit: Ave, gratia piena, Dominus

178

AUG. - B.M.V. ANGELORUM DE PORTIUNCULA

tecum. lpsa autem turbata est in sermone eius et cogitabat


qualis esset ista salutatio.
Et ait angelus ei: Ne timeas, Maria, invenisti enim
gratiam apud Deum: et ecce condpies in utero et paries Hlium, et vocabis nomen eius lesum.
Hic eri t magnus et Filius Altissimi vocabitur, et da bit
illi Dominus Deus sedem David patris eius, et regnabit super
domum lacob in retrnum, et Regni eius non erit fnis.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Laudis tibi, Domine, hostias offrimus,


de Genetricis Filii tui festivitate lretantes;
prresta qmsumus, ut per hrec sacrosancta commrcia
ad redemptionis retrnre profciamus augmntum.
Per Christum.
Prrefatio de beata Maria Virgine (et te zn festivitate ).
ANT. AD COMMUNIONEM

Cfr. Le l, 48

Beatam me dicent omnes generationes,


quia andllam ht.imilem respxit Deus.
POST COMMUNIONEM

Recolntibus, Domine, beatre Marire Virginis memoriam


prosit crelste convivium,
ut dignius immnsam in nos Filii tui
misericordiam celebrmus,
et dilectionem erga eum perptuam nutriamus.
Per Christum.

179

Die 7 augusti
.BB. AGATHANGELI ET CASSIANI
presbyterorum et martyrum
ANT. AD INTROITUM

Ps. 33 , 20-21

Multre tribulationes iustorum,


et de 6mnibus his liberabit eos Dominus.
Custodit 6mnia ossa eorum, unum ex his non contertur.
COLLECTA

Deus, qui beatos Agathangelum et Cassianum martyres


catholicre Hdei assertores eximios effecisti,
tribue qmsumus, ipsis intercedntibus,
ut omnes gentes ad verre fidei pervniant unitatem.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Nolite amittere confidentiam


que magnam habet remunerationem.

Lctio Epistolre ad Hebrreos

10, 32-38

Fratres: Rememoramini pristinos dies, in quibus illuminati


magnum certamen sustinuistis passionum, in altero quidem
opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem
socii taliter conversantium effcti; nam et vinctis compassi
estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscpistis,
cognoscntes vos habre meliorem substantiam et manntem.
Nolite itaque abicere confidntiam vestram, qure magnam habet remunerationem, patintia enim vobis necessaria
est ut voluntatem Dei facintes reporttis promissionem.
Adhuc enim modicum quantulum, qui venturus est
vniet et non tardabit: iustus autem meus ex fide vivet, quod
Sl subtraxerit se, non sibi complacet in eo anima mea.
Verbum Dei.

180

ACG. - BB. AGATIIANGELI ET CASSIANI

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 132

W. Diligamus nos invicem, quia caritas ex Deo est.


Ecce quam bonum et quam iucundum
habitare fratres in unum:
sicut unguntum 6ptimum in capite,
quod descndit in barbam, barbam Aaron,
quod descndit in oram vestimnti eius.

W.

Sicut ros Hermon, qui descndit in montes Sion.


Quoniam illic mandavit D6minus benedicti6nem,
W.
vitam usque in sreculum.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Y!. Hrec est vera fratrnitas, qure vicit mundi crimina:
W.

Christum secuta est, inclyta tenens regna crelstia.


Alleluia.

EVANGELIUM

Vita <eterna est Deum cognoscere et Iesum Christum.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum loannem

17, 1-6; 20-22

In ilio tmpore: Sublevatis 6culis suis in crelum, dixit


lesus: Pater, venit hora: glorifica Filium tuum, ut Filius
glorificet te sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne
quod dedisti ei det eis vitam retrnam. Hrec est autem vita
retrna, ut cogn6scant te solum verum Deum et quem misisti Iesum Christum.
Ego te glorificavi super terram, opus consummavi quod
dedisti mihi ut faciam; et nunc glorifica me tu, Pater, apud
temetipsum gloria quam habbam prius quam mundus esset,
apud te.
Manifestavi Nomen tuum hominibus quos dedisti mihi
de mundo. Tui erant et mihi eos dedisti, et serm6nem tuum
servavrunt. Non pro his autem rogo tantum, sed et pro eis
qui credituri sunt per verbum e6rum in me, ut omnes unum

AUG. - BB. AGATl!ANGELI ET CASSIANI

181

sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis


sint, ut mundus credat quia tu me misisti.
Et ego gloriam quam dedisti mihi, dedi illis, ut sint
unum sicut nos unum sumus.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Suscipe qmsumus, Domine, munera populi tui


in honorem beatorum Agathangeli et Cassiani,
et prresta, ut sanctifctur nomen tuum in gntibus
et in omni loco offeratur oblatio munda.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Gloriam quam dedisti mihi, dedi illis,


ut sint unum sicut nos unum sumus.
POST COMMUNIONEM

Unius panis alimonia refcti,


in commemoratione beatorum martyrum
Agathangeli et Cassiani
suppliciter deprecamur,
ut nos in tua iugiter caritate confirmes,
et in novitate vitre concdas ambulare.
Per Christum.

Io 17,22

182

Die 8 augusti

S. P. DOMINICI
presbyteri, Ordinis Pra:dicatorum Fundatoris
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Sir. 15, 5

In mdio Ecclsire apruit os eius,


et implvit eum Dominus spiri tu sapintire et intellctus;
stolam glorire fnduit eum.
COLLECTA

Adiuvet Ecclsiam tuam, Domine,


beatus Pater Domfnicus mritis et doctrinis,
atque pro nobis efficiatur pifssimus intervntor,
qui ture veritatis xstitit prredicator exfmius.
Per Dominum..
LECTIO PRIOR

Opus fac evangelista:, ministerium tuum imple.

Lctio Epfstolre secundre beati Pauli apostoli


ad Timotheum

4, 15

Carissime: Testffcor coram Deo et Christo lesu, qui


iudicaturus est vivos ac mortuos, per advntum ipsfus et
Regnum eius: prredica verbum, insta opportune, importune,
argue, fncrepa, obsecra, in omni patintia et doctrina.
Erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinbunt, sed ad sua desidria coacervabunt sibi magfstros prurintes auribus, et a veritate quidem auditum avrtent, ad
fabulas autem convertntur.
Tu vero vigila in omnibus, labora, opus fac evangeHstre, ministrium tuum imple.
Verbum Dei.

8 AUG. - S. P. DOMINICl

183

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 36, 3-4. 5-6. 30-31

( 1~ .:

30a )

W. Os iusti meditabitur sapintiam.


Spera in D6mino et fac bonitatem,
et inhabitabis terram et pascris in fde.
Delectare in Domino,
et da bit ti bi petitiones cordis tui.
W.
Committe Domino viam tuam et spera m eo,
et ipse faciet;
et educet quasi lumen iustitiam tuam,
W.
et iudicium tuum tamquam meridiem.
Os iusti meditabitur sapintiam,
et lingua eius loqutur iudicium;
lex Dei' eius in corde ipsius,
et non vacillabunt gressus eius.

W.

ALLELUIA

Cfr . Os. 14, 6

W. Alleluia.
Yl. lustus germinabit sicut lilium,
et florbit in retrnum ante Dominum.
W. Alleluia.

EVANGELIUM

Vas estis lux mundi.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

5, 13-16

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Vos estis


sal terrre; quod si sal evanuerit, in quo salitur? Ad nihilum
valet ultra nisi ut mittatur foras et conculctur ab hominibus.
Vos estis lux mundi. Non potest dvitas abscondi supra
montem posita; neque accndunt lucrnam et ponunt eam
sub modio sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in
domo sunt.
Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant

184

AUG. - S. P. DOMINICI

vestra bona opera et glorifcent Patrem vestrum qui in


crelis est.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Preces, quas tibi, Domine, offrimus,


intercednte beato Domfnico, clemnter intnde,
et, huius sacriffcii virtute potnti,
propugnatores Hdei gratire ture protectione conffrma.
Per Christum.
Prrefatio de sanctis Pastoribus.
ANT. AD COMMUNIONEM

Le 12, 42

Fidlis dispensator et prudens,


quem consdtuit Dominus super famfliam suam
ut det illis in tmpore trftici mensuram.
POST COMMUNIONEM

Crelstis, Domine, virtutem sacramnti,


quo in beati Domfnici commemoratione pasti sumus,
perdpiat Ecclsia tua plenre devotionis affctu,
et cuius prredicatione floruit,
eius intercessione iuvtur.
Per Christum.

185

Die 11 augusti

S. M. CLAR.tE
ASSISIENSIS
.
vtrgtnts
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Stella splndida orta est in di e ista:


hodie enim beata Clara, pauper ancilla Domini,
cHttHicata est in crelis.
COLLECTA

Deus, qui beatam Claram


ad paupertatis amorem misericorditer adduxisti,
eius nobis intercessione concde,
ut in paupertate spiritus Christum sequntes,
ad tui contemplationem in crelsti regno pervenire mereamur.
Per Dominum.
[Tres proponuntur lectiones si uti Sollemnitas celebratur; si
uti Festum, eligitur prima vel secunda, ad libitum. ]
LECTIO PRIMA

Sponsabo te mihi in sempiternum.

Lctio libri Ose prophtre

2, 14b. 15b. 19-20

Hrec dicit Dominus: Ecce ego ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor eius; et canet ibi iuxta dies iuventutis sure, et iuxta dies ascensionis sure de terra lEgypti.
Et sponsabo te mihi in sempitrnum; et sponsabo te
mihi in iustitia et iudicio, et in misericordia et in miseral

11

186

AUG. - S . M. CLARIE ASSlSl E NSIS

tionibus, et sponsabo te mihi in fide, et sctes quta ego


Dominus.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 44 , 11 -12, 14-15 . 16

(1~ .:

cfr . Mt 25, 6)

Il!. Ecce Sponsus: xite obviam Christo Domino.


Audi, fflia, et vide, et inc:lina aurem tuam,
et obliviscere populum tuum et domum patris tui,
et concupiscet rex spciern tuam.
W.
Quoniam ipse est dominus tuus et adora eum.
Gloriosa nimis fflia regis intrinsecus,
texturis aureis circumamicta.
In vstibus variegatis adductur regi.

W.

Vfrgines post eam, proximre eius, afferuntur tibi.


Afferuntur in lretftia et exsultatione,
W.
adducuntur in domum regis.
.

LECTIO SECONDA

Vita Iesu ' manifestatur in corporibus nostris.

Lctio Epfstolre secundre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

4, 6- 10. 16-18

Fratres: Deus illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scintire gl6rire Dei in facie Iesu Christi. Habmus
autem thesaurum istum in vasis fictflibus, ut sublimitas sit
virtutis Dei, et . non ex nobis; in omnibus tribulationem patimur sed non angustiamur, aporiamur sed non destituimur,
persecutionem patimur sed non derelinquimur, defcimur sed
non perimus, semper mortificationem Iesu in corpore circumferntes, ut et vita Iesu in corpore nostro manifesttur.
Propter quod nn deffcimus, sed licet is qui foris est
noster homo corrumpitur, tamen is qui intus est noster renovatur de die in diem.
Id enim quod in prresnti est leve tribulationis nostrre,

Il

AUG. - S. M. CLARA; ASSlSlENSIS

187

supra modum in sublimit~hem retrnum glorire pondus operatur nobis, non contemplantibus nobis qure vidntur sed
qure non vidntur: qure enim vidntur temporalia sunt, qure
autem non vidntur retrna sunt.
Verbum Dei.
ALLELUIA

El. Alleluia.
Yl. \leni, sponsa Christi, accipe coronam
quam tibi Dominus prreparavit in retrnum.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Qui servat Domini prEecepta, manet in eius dilectione .


~

Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

15 , 4-10

In ilio tmpo,re: Dixit Iesus discipulis suis: Mante in


me, et ego in vohis. Sicut palmes non potest ferre fructum
a semetipso nisi manserit in vite, sic nec vos nisi m me
mansritis.
Ego sum vitis, vos palmites. Qui manet in me, et ego
in eo, . hic fert fructum multum, quia sin e me nihil potstis
facere. Si quis in me non manserit, missus est foras sicut
palmes et aruit, et colligunt eos et in ignem mittunt et ardent.
Si mansritis in me . et verba mea in vobis manserint, quodcumque voluritis, ptite et fiet vobis.
In hoc glorificatus est Pater meus, ut fructum multum
afferatis et efficiamini mei discipuli.
Sicut dilxit me Pater, et ego dilxi vos: mante m
dilecti6ne tnea. Si prrecpta mea servavritis, manbitis in
dilectione mea, sicut ego Patris inei prrecpta servavi et
maneo in eius dilectione.
Verbum Domini.

11

188

AUG. - S . M. CLARIE ASSISIENSIS

SUPER OBLATA

Suscipe Domine, obsquium humilitatis nostrre,


quod tibi in commemoratione beatre Clarre vfrginis exhibmus,
et nos per immaculatam hostiam
da iugiter in tuo conspctu pio sanctoque amore flagrare.
Per Christum.
PRJEFATIO

Yl.
W.
Yl.
W.
Yl.
W.

Dominus vobfscum.
Et cum spfritu tuo.
Sursum corda.
Habmus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum est iustum est.

Vere dignum et iustum est, requum et salutare,


nos tibi semper et ubfque gratias agere,
Domine, sancte Pater, omnfpotens retrne Deus:
Qui famulam tuam Claram
beati Frandsci exmplo mirabfliter infiammasti
ad sectanda Fflii tui vestigia,
efque pernni fide et dilectione mystice desponsasti.
Et ad seraphicre perfectionis culmen,
per altfssimre paupertatis viam, evctam,
matrem plurimarum vfrginum delegfsti:
Et ideo cum Angelis et Archangelis,
cum Thronis et Dominationibus,
cumque omni milftia crelstis exrcitus,
hymnum glorire ture canimus, sine fine dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, etc.

11

189

AUG. - S. M. CLARAl ASSISIENSIS

ANT. AD COMMUNIONEM

loJ 14, 21 . 23

Qui diligit me, diligtur a Patre meo,


et ad eum venimus et mansionem apud eum facimus.
POST COMMUNIONEM

Divini muneris participatione refcti,


qmsumus, Domine Deus noster,
ut exmplo beatre Clarre,
mortifcationem Iesu in corpore nostro circumferntes,
tibi soli adhrerre studeamus.
Per Christum.

190

Die 14 augusti
B. MAXIMILIANI MARIJE KOLBE
presbyteri
ANT. AD INTROITUM

Mt 25 , 34 . 40

Venite, benedicti Patris mei, dicit Dominus.


Amen dico vohis:
Quamdiu fedstis uni de his fratribus meis mfnimis,
mihi fedstis.
COLLECTA

Deus, qui beatum Maximilianum Mariam presbyterum,


amore Vfrginis Immaculatre succnsum,
animarum zelo et proximi dilectione replevisti,
concde propitius ut, eo intercednte,
pro tua gloria in servitio hominum
strnue laborantes,
usque ad mortem Filio tuo conformari valeamus.
Qui tecum.

LECTIO PRIOR

Translati sumus de morte ad vitam


per dilectionem fratrum.

Lctio Epfstolre primre beati Ioannis apostoli

3, 13-18

Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus. Nos scimus


quoniam transivimus de morte in vitam, quoniam diligimus
fratres; qui non diligit manet in morte.
Omnis qui odit fratrem suum homidda est, et scitis
quoniam omnis homidda non habet vitam retrnam in se manntem. In hoc novimus caritatem, quoniam ille pro nobis
animam suam posuit; et nos dehmus pro fratribus animas
ponere.
Qui habuerit substantiam mundi et viderit fratrem suum

191

14 Alt;. H. MAXIMILIANI 1\1 . KOLHE

necsse habre et clauserit viscera sua ab eo, quomodo caritas


Dei manet in eo?
Filioli, non diligamus verbo nec lingua, sed in opere
et veritate.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 115, 10-11.12-13 . 16-17 (lt .: 15)

El. Pretiosa in conspctu Domini mors sanctorum eius.


Crdidi, etiam cum locutus sum:
Ego humiliatus su m nimis .
Ego di xi in trepida tione mea:
Omnis homo mendax .
Pl.
Quid retribuam Domino
pro omnibus qure retribuit mihi?
Calicem salutaris accipiam,
W.
et nomen Domini invocabo.
O Domine, ego servus tuus,
ego servus tuus et filius ancillre ture.
Dirupisti vincula mea:
ti bi sacrificabo hostiam laudis,
W.
et nomen Domini invoca bo.
ALLELUIA

Io 12, 25

El. Alleluia.
Yl. Qui odit animam suam in hoc mundo,
in vitam retrnam custodi et eam.
El. Alleluia.
EVANGELIUM

Maiorem hac dilectionem nemo habet.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

15, 12-17

In ilio tmpore: Dixit Iesus discipulis suis: Hoc est


prrecptum meum, ut diligatis invicem sicut dilxi vos: maio-

192

14

AUG. - B. MAXIMILIANI M. KOLBE

rem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat


pro amicis suis.
Vos amici mei estis si facitis qure ego prrecipio vobis.
lam non dico vos servos, quia servus nescit quid facit dominus eius: vos autem dixi amicos, quia omnia qure audivi a
Patre meo nota feci vobis.
Non vos me elegistis, sed ego elgi vos, et posui vos ut
vos eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat, ut
quodcumque petiritis Patrem in Nomine meo det vobis.
Hrec mando vobis, ut diligatis invicem.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Munera nostra tibi, Domine, exhibmus,


suppliciter exorantes,
ut beati Maximiliani Marire exmplo,
vitam nostram tibi discamus offrre.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Io 15, 13

Maiorem hac dilectionem nemo habet,


ut animam suam quis ponat pro amicis suis,
dicit Dominus.

POST COMMUNIONEM

Qmsumus, Domine, ut refcti C6rpore et Sanguine tuo,


eo caritatis igne accendamur,
quem ex hoc convivio
beatus Maximilianus Maria accpit.
Qui vivis et regnas in srecula sreculorum.

193

Die l 9 augusti
S. LUDOVICI
episcopi
MEMORIA

ANT . AD INTROITUM

l Sarn . 2 , 35

Suscitabo mihi sacerdotem fdlem,


qui iuxta cor meum et animam meam faciet,
dicit Dominus.
COLLECTA

Deus, qui beatum Ludovicum episcopum


crelste regnum terrno prrep6nere docuisti,
ac puritate illibata et eximia in pauperes caritate decorasti,
concde, ut eiusdem virtutes remulantes in terris,
coronari cum ipso mereamur in crelis.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Consummatus in brevi explevit tempora multa.

Lctio libri Sapintire

4, 7-14

Iustus si morte prreoccupatus fuerit,


in refrigrio erit;
senctus enim venerabilis est non diuturna
n eque anno rum numero computata;
cani autem sunt sensus hominis,
et retas senectutis vita immaculata.
Placens Deo factus est dilctus
et vivens inter peccatores translatus est:
raptus est, ne malitia mutaret intellctum eius,
aut ne fictio dedperet a.nimam illius;
fascinatio enim nugacitatis obscurat bona,
et inconstantia concu'piscntire transvrtit sensum sine malitia.

19

194

AUG. - S. LUOOVICI EP .

Consummatus in brevi explvit tmpora multa;


placita enim erat Deo anima illius,
propter hoc properavit
educere illum de mdio iniquitatum.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 39, 2. 4ab. 7-8a. 8b-9 . lObab 11

(1~ .:

8a . 9a)

:W. Ecce vnio, Domine, ut faciam voluntatem tuam.


Exspctans exspectavi Dominum,
et intndit mihi.
Et immisit in os meum canticum novum,
W.
carmen Deo nostro.
Sacrificium et oblationem noluisti,
aures autem fodisti mihi.
Holocaustum et pro peccato non postulasti,
:W.
tunc dixi: Ecce vnio.
In volumine libri scriptum est de me
facere voluntatem tuam.
Deus meus volui,
W.
et lex tua in prrecordiis meis .
Domine, tu scisti.
lustitiam tuam non abscondi in corde meo,
W.
veritatem tuam et salutare tuum dixi.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl . Vos dixi amicos, dicit Dominus,
quia omnia qure audivi a Patre meo
nota feci vobis.
W. Alleluia.

Io 15, 15b

19

AUG. - S. LUOOVICI EP.

195 .

EVANGELIUM

Dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus, regnum.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

22, 24-30

In ilio tmpore: Facta est contntio inter Apostolos,


quis eorum vidertur esse maior.
Dixit autem eis: Reges gntium dominantur eorum et
qui potestatem ha bent su per eos benfici vocantur. Vos autem
non sic, sed qui maior est in vobis fiat sicut iunior, et qui
prrecssor est, sicut ministrator.
Nam quis maior est, qui recumbit an qui ministrat?
Nonne qui recumbit? Ego autem in mdio vestrum sum sicut
qui ministrat.
Vos autem estis qui permansistis mecum in tentationibus meis; et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus
Regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in Regno
meo, et sedeatis super thronos iudicantes duodecim tribus
Israel.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Suscipe, Domine, hrec munera populi tui


qure tibi in beati Ludovici festivitate offrimus,
ut per adem, sicut confidimus,
ture pietatis sentiamus auxilium.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Euge, serve hone et fidlis,


super pauca fuisti fidlis,
supra multa te constituam:
intra in gaudium Domini tui.

Mt 25,23

196

19

AUt ;, - S. l. l DOV IC I E P.

POST COMMUNIONEM

Sacramnta qure sumpsimus, Domine Deus noster,


in nobis foveant caritatis ard6rem
quo beatus Ludovicus vehemnter accnsus
pro Ecclsia tua se iugiter impendhat.
Per Christum.

197

Di e 2 5 augusti

S. LUDOVICI IX
regts
MEMORIA

ANT. AD lNTROlTUM

Mal. 2, 6

Lex veritatis fuit in ore eius,


et iniquitas non est invnta in Iabiis eius;
in pace et in requitate ambulavit mecum
et multos avrtit ab iniquitate.
COLLECTA

Deus, qui beatum Ludovicum e terrni regiminis cura


ad crelstis regni gloriam transtulisti,
eius qmsumus intercessione concde,
ut per munera temporalia qure grimus,
regnum tuum qureramus retrnum.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Sapientia attulit illi sceptrum regni.

Lctio libri Sapintire


lustum deduxit Dominus per vtas rectas,
et ostndit illi regnum Dei,
et dedit illi scintiam sanctorum,
honestavit illum in laboribus
et complvit labores illius,
in fraude circumvenintium illum affuit illi
et honstum fecit illum.
Custodivit illum ab inimicis
et a seductoribus tutavit illum
et certamen forte dedit illi, ut vinceret
et sciret quoniam omnium potntior est sapintia.

10, 10-14

198

25

AUG. - S. LUDOVICI IX REGIS

.Hrec vnditum iustum non dereliquit,


sed a peccatoribus liberavit eum
descenditque cum ilio in foveam
et in vinculis non dereliquit illum,
donec affrret illi sceptrum regni
et potntiam advrsus eos qui eum deprimbant,
et mendaces ostndit qui maculavrunt illum,
et dedit illi claritatem retrnam.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 88, 8. 12 . 20 . 22. 27-28

El. Pater meus es tu et Deus meus.


Deus, metundus in consilio sanctorum,
magnus et terribilis super omnes qui in circuitu eius sunt.
Tui sunt creli, et tua est terra,
orbem terrre et plenitudinem eius tu fundasti.
Aquilonem et Austrum tu creasti.
ET.
Tunc locutus es in visione sanctis tuis, et dixisti:
Posui audiutorium in potnte,
et exaltavi elctum de plebe.
Manus mea firma erit cum eo,
et brachiuro meum confortabit eum.
El.
lpse invocabit me: Pater meus es tu,
Deus meus et refugium salutis mere.
Et ego primognitum ponam illum,
ET.
exclsum prre rgibus terrre .
ALLELUIA

El. Alleluia.
Y!. Vritas mea et misericordia mea cum ipso
et in nomine meo exaltabitur cornu ems.
El. Alleluia.

Ps . 88,25

199

25 AUG. - S. LUDOVICI IX REGJS

EVANGELIUM

In modico fidelis super plura habebis potestatem.

ffi Lectio sancti Evanglii secundum Lucam

19, 12-19

In ilio tmpore: Dixit Iesus discipulis suis: Homo


quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere sibi
regnum et revrti. Vocatis autem decem servis suis, dedit
illis decem minas, et ait ad illos: Negotiamini dum vnio.
Cives autem eius oderant illum, et misrunt legationem
post illum dicntes: Nolumus hunc regnare super nos.
Et factum est ut rediret, accpto regno, et iussit ad se
vocari servos illos quibus dedit pecuniam, ut sciret quantum
negotiati essent.
Venit autem primus dicens: Domine, mina tua decem
minas acquisivit. Et ait illi: Euge, hone serve, quia in modico
fdlis fuisti, esto potestatem habens supra decem civitates.
Et alter venit dicens: Mina tua, domine, fecit quinque
minas. Et huic ait: Et tu esto supra quinque civitates.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Prresnti oblatione, Domine,


in beati Ludovici commemoratione delata,
fdlibus tuis, qmsumus, pacis et unitatis dona largire.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Qmrite primum Regnum Dei et iusdtiam eius,


et hrec omnia adicintur vobis.
POST COMMUNIONEM

Sacramnta qure sumpsimus, Domine,


in commemoratione beati Ludovici
mentes et corda nostra sancdfcent,
ut divinre consortes naturre ffici mereamur.
Per Christum.

Mt 6, 33

200

Die 2 septembris
BB. IOANNIS FRANCISCI BURT,
SEVERINI GIRAULT ET SOCIORUM
martyrum
ANT. AD INTROITUM

Gaudent in crelis animre sanctorum,


qui Christi vestigia sunt secuti:
et quia pro eius amore sanguinem suum fudrunt,
ideo cum Christo exsultant sine fine.
COLLECTA

F ac nos, Domine Deus,


beatorum Ioannis Frandsci, Severini et sociorum martyrum
fdem congrua devotione sectari,
qui Ecclsire ture usque in fnem fdliter servintes,
martyrii palmam merurunt obtinre.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Neque mors neque vita


poterit nos separare a caritate Dei.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Romanos

8, 34b-39

Fratres: Si Deus pro nobis, quis contra nos? Qui Filio


suo non peprcit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non tiam cum ill omnia no bis donabit? Quis accusabit advrsus elctos Dei? Deus qui iustifcat; quis est qui
condmnet?
Christus Iesus qui mortuus est, immo qui suscitatus est,
qui et est ad dxteram Dei, qui tiam interpllat pro nobis.
Quis nos separabit a caritate Christi? T ribulatio an angustia
an persecutio an fames an nuditas an periculum an gladius?

SEP. - BB. I. J R. BliRT, SEV. GIRAULT ET. SOC.

201

Sicut scriptum est: Propter te mortifcamur tota die, restimati sumus ut oves occisionis.
Sed in his omnibus supervincimus per eum qui dilxit
nos. Certus sum enim quia neque mors neque vita neque
angeli neque principatus neque instantia neque futura neque
virtutes neque altitudo neque profundum neque alia qurelibet creatura poterit nos separare a caritate Dei qure est in
Christo Iesu Domino nostro.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (H.: 5)

W. Qui sminant in Iacrimis, m exsultatione metent.


In convertndo Dominus captivitatem Sion,
facti sumus quasi somniantes.
Tunc repltum est gaudio os nostrum,
et lingua nostra exsultatione.
W.
Tunc dicbant inter gentes:
Magnificavi t Dominus facere cum eis.
Magnificavit Dominus fa cere nobiscum;
W
facti sumus lretantes.
Convrte, Domine, captivitatem nostram,
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in Iacrimis,
in exsultatione metent.
R'
Euntes ibant et flebant,
semen spargndum portantes;
venintes autem vnient in exsultatione
W.
portantes manipulos suos.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yf. Te Deum laudamus, te Dominum conftmur;
te martyrum candidatus laudat exrcitus.
W. Alleluia.

EVANGELIUM

Si me persecuti sunt, et vas persequentur.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

15, 18-21

In ilio tmpore: Dixit Iesus disdpulis suis: Si mundus


vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de
mundo esstis, mundus quod suum est diligeret; quia vero
de mundo non estis, sed ego elgi vos de mundo, proptrea
odit vos mundus.
Mementote sermonis quem ego dixi vobis: . Non est
servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequntur; si sermonem meum servavrunt, et vestrum servabunt. Sed hrec omnia facient vobis propter Nomen meum,
qma nsciunt Eum qui misi t me.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias tibi, Domine,


pro commemoratione beatorum Martyrum offrimus,
suppliciter deprecantes,
ut, sicut illis prrebuisti sacrre Hdei claritatem,
sic nobis indulgntiam largiaris et pacem.
Per Christum.
AD COMMUNIONEM

2 Cor . 4, 11

In mortem tradimur propter Iesum,


ut et vita Iesu manifesttur in carne nostra mortali.
POST COMMUNIONEM

Concde nobis, Domine, per hrec sacramnta crelstia,


gratiam in beatorum martyrum Ioannis Frandsci,
Sevedni et sociorum celebritate multiplicem,
ut de tanti agone certaminis
discamus et firma solidari patintia,
et pia exsultare victoria.
Per Christum.

203

Die 4 septembris
S. ROSJE DE VITERBO
vtrgmts
ANT. AD INTROITUM

Ps. 11 8, 46-47

Loquar de testim6niis tuis in conspctu regum,


et non confundar.
Et delectabor in prrecptis tuis, qure dilxi.
COLLECTA

Deus qui in beata Rosa miram animi fortitudinem


iuvenili retate cum innocntire candore sociasti;
tribue, q1,usumus,
ut eius virtutes remulantes in terris,
gaudiis cum ipsa perfruamur retrnis.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Fortis est ut mors dilectio.

Lctio libri Cantici Canticorum


Pone me ut signaculum super cor tuum,
ut signaculum super brachium tuum,
quia fortis est ut mors dilctio,
dura sicut infrnus remulatio,
Iampades eius Iampades ignis atque flammarum.
Aqure multre non poturunt exstinguere caritatem,
nec flumina 6bruent illam.
Si dderit homo omnem substantiam domus su re,
pro dilecti6ne quasi nihil despiciet eam.
Verbum Dei.

8, 6-7

204

PSALMUS RESPONSORIUS

SEP. - S. ROS;E DE VITERBO

Ps. 44, 11-12. 14-15. 16 (l*.: cfr. Mt 25, 6)

W. Ecce Sponsus: exfte ohviam Christo Domino.


Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam,
et ohliviscere populum tuum et domum patris tui;
et concupiscet rex spciem tuam.
W.
Quoniam ipse est dominus tuus et adora eum.
Gloriosa nimis filia regis intrinsecus,
texturis aureis circumamicta.
In vstibus variegatis adductur regi.

W.

Virgines post eam, proximre eius, afferuntur tibi.


Afferuntur in lretitia et exsultatione,
W.
adducuntur in domum regis.
ALLELUIA

W. Alleluia.
Yl. Veni, sponsa Christi, accipe coronam
W.

quam Dominus tibi prreparavit in retrnum.


Alleluia.

EVANGELIUM

Ecce Sponsus venit: exite obviam ei.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

25, 1-13

In ilio tmpore: Dixit lesus discipulis suis paraholam


hanc: Simile erit Regnum crelorum decem virginibus, qure
accipintes lampades suas exirunt ohviam sponso. Quinque
autem ex eis erant fature et quinque prudntes. Fature enim,
accptis lampadibus suis, non sumpsrunt oleum secum; prudntes vero acceprunt oleum in vasis cum lampadibus suis.
Moram autem facinte sponso, dormitavrunt omnes et
dormirunt.
Mdia autem nocte clamor factus est: Ecce sponsus,
exfte obviam ei. Tunc surrexrunt omnes virgines illre et ornavrunt lampades suas. Fature autem sapintibus dixrunt:
Date nobis de oleo vestro, quia lampades nostrre extinguun-

4 SEP. - S. ROS , E DE VITERBO

205

tur. Respondrunt prudntes dicntes: Ne forte non sufficiat


nobis et vobis, ite potius ad vendntes et mite vobis.
Dum autem irent mere, venit sponsus, et qure paratre
erant intravrunt cum eo ad nuptias, et clausa est ianua. Novissime autem veniunt et rliqure virgines dicntes: Domine,
Domine, aperi no bis.
At ille respondens ait: Amen dico vobis, nscio vos.
Vigilate itaque, quia nesdtis diem neque horam.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

In beata virgine Rosa te, Domine, mirabilem prredicantes,


maiestatem tuam suppliciter exoramus,
ut, sicut eius tibi grata sunt mrita,
sic nostrre servitutis accpta reddantur offida.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Optimam partem elgit sibi vtrgo prudens,


qure non aufertur ab ea.
POST COMMUNIONEM

Crelstibus, Domine, pasti deliciis,


te supplices exoramus
ut, intercednte beata Rosa vfrgine ,
ad crenam nuptiarum Agni pervenire valeamus:
Qui vivit.

Le 10, 42

206

Die l 7 septembris
S.P.N. FRANCISCI IN IMPRESSIONE STIGMATUM
FESTUM
ANT. AD INTROITUM

Gal6, 14

Mihi absit gloriari,


nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus crucifixus est
et ego mundo.
COLLECTA

Deus, qui ad inflammandum corda nostra tui amoris igne,


passionis Filii tui signa
in carne beati Patris Frandsci mirifice renovasti;
concde, ipso intercednte,
ut morti eiusdem Filii tui configurati,
simul et resurrectionis participes efficiamur.
Per Dominum.
[Si celebratur ad modum Sollemnitatis, pro prima lectione sumitur ea qure est prima in Sollemnitate S. Francisci die 4 octobris;
et hrec pro secunda] .
LECTIO PRIOR

Ego stigmata I esu tn corpore meo porto.

Lctio Epfstolre beati Pauli apostoli ad Galatas


Fratres:
Mihi absit gloriati,
nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus cruciffxus est
et ego mundo.
Neque enim, circumdsio aliquid est,
neque prreputium, sed nova creatura.
Et quicumque hanc rgulam secuti fuerint,
pax super illos et misericordia,
et super Israel Dei.

6, 14-18

De ctero nemo mihi molstus sit,


ego enim stigmata Iesu in corpore meo porto.
Gratia Domini nostri Iesu Christi
cum spiritu vestro, fratres.
Amen.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Cfr. Gal. 2, 16, 19. 20 ; Phil. l , 20-23.

W. Christo confixus sum cruci.


Iustifcatur homo per fdem Iesu Christi.
Nos in Christum Iesum credidimus,
ut iustifcmur ex fide Christi.
W.
Christus dilxit me et tradidit se ipsum pro me.
Christus magnifcabitur in corpore meo,
sive per vitam sive per mortem.
W.
Mihi vivere Christus est et mori lucrum:
desidrium habens dissolvi
et esse cum Christo.
W.
ALLELUIA

Gal. 2, 19-20

W. Alleluia.
Yl. Christo confixus su m cruci:
vivo autem iam non ego,
vivit vero in me Christus.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Qui perdiderit animam suam propter me,


salvam faciet illam.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

9, 23-26

In ilio tmpore: Dicbat Iesus ad omnes: Si quis vult


post me venire, abneget se ipsum et tollat crucem suam cotidie, et sequatur me.

208

17 SEP. - S. FRANCISCJ IN IMPRESS. STIGMATUM

Qui enim vohierit animam suam sslvam facere, perdet


illam; qui autem perdiderit animam suam propter me, hic
salvam faciet illam.
Quid enim profcit homo si lucrtur univrsum mundum, se autem ipsum perdat vel detrimntum sui faciat?
Nam qui me erubuerit et meos sermones, hunc Filius
hominis erubscet, cum vnerit in gloria sua et Patris et
sanctorum angelorum .
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Adsit nobis, quresumus, Domine,


beati Patris Frandsci humilis et devota supplicatio,
et prresta ut, huius oblationis virtute,
Passionis Filii tui salutarem sentiamus effctum.
Per Christum.
Prrefatio S. Francisci, uti die 4 octobris (p . 222).
ANT. AD COMMUNIONEM

Cfr . Mt 16, 24

Qui vult post me venire, abneget semetipsum


et tollat crucem suam et sequatur me, dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Deus, qui mira crucis mystria


in beato Patre Francisco multiformiter demonstrasti,
da nobis, quresumus,
eiusdem devotionis exmpla sectari,
et assidua crucis meditatione muniri.
Per Christum.

209

Die 18 septembris

S. IOSEPH DE COPERTINO
presbyteri
FESTUM

ANT . AD INTROITUM

Sir. l , 14-15

Dilctio Dei honorabilis sapintia:


quibus autem appart.ierit in visu
diligunt eam in visione,
et in agnitione magnaJium suorum.
COLLECTA

Deus, qui mirabili sapintire consilio


ad Unignitum tuum exaltatum e terra
omnia trahere disposuisti,
prfce propitius ut, beati Ioseph mritis et exmplo,
e terrnis cupiditatibus expediti,
eidem Filio tuo perfcte conformari valeamus.
Qui tecum vivit.
LECTIO PRIOR

Si caritatem non habuero nihil sum.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

12 , 31 ; 13 , 1-10 . 13

Fra tres:
.!Emulamini charismata matora.
Et adhuc excellentiorem viam vobis demonstro.
Si linguis hominum loquar et angelorum,
caritatem autem non habeam,
factus sum velut res sonans aut cymbalum tinniens.
Et si habt.iero prophetiam
et noverim mystria omnia et omnem scintiam,

210

18

SEP. - S. JOSEPH DE COPERTINO

et si habuero omnem fdem ita ut montes transferam,


caritatem autem non habuero,
nihil sum.
Et si distribuero in cibos omnes facultates meas,
et si tradfdero corpus meum ut glorier,
caritatem autem non habuero,
nihil mihi prodest.
Caritas patiens est,
benigna est caritas,
non remulatur,
non agit suprbe,
non inflatur,
non est ambitiosa,
non qurerit qure sua sunt,
non irritatur,
non cogitat malum,
non gaudet super iniquitatem,
congaudet autem veritati:
omnia suffert'
omnia credit,
omnia sperat,
omnia sustinet.
Caritas numquam xcidit.
Sive prophetfre, evacuabuntur;
si ve lingure' cessabunt;
si ve scintia, destrutur.
Ex parte enim cognoscimus
et ex parte prophetamus;
cum autem vnerit quod perfctum est, .
evacuabitur quod ex parte est.
Nunc autem manet
fdes, spes, caritas,
tria hrec;
maior autem ex his est caritas:
Verbum Dei.

18

211

SEP. - S. JOSEPH DE COPERTINO

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 24, 2-5. 8-10

W. Dirige me in veritate tua, Domine.


Ad te, Domine, levavi animam meam,
Deus meus, in te confido: non erubscam;
tenim univrsi qui sustinent te, non confundntur.

W.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi,


et smitas tuas doce me.
Dirige me in veritate tua et doce me,
quia tu es Deus salutis mere,
et te sustinui tota di e.
W.
Dulcis et rectus Dominus,
propter hoc peccatores viam docbit;
diriget mansutos in iudicio,
W.
docbit mites vias suas.
Univrsre vire Domini misericordia et vritas
custodintibus testamntum eius et testimonia ems.
ALLELUIA

W.
Sir. 11, 13

W. Alleluia.
Yl. Oculus Dei respxit illum in bono,
et erxit eum ab humilitate ipsius.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Abscondisti hEec a sapientibus et revelasti ea parvulis.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

11,25-30

In ilio tmpore: Respondens lesus dixit: Confiteor


tibi, Pater, Domine creli et terrre, quia abscondisti hrec a
sapintibus et prudntibus et revelasti ea parvulis.
lta, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia
mihi tradita sunt a Patre meo; et nemo novit Filium nisi
Pater, neque Patrem quis novit nisi Filius et cui volUerit
Filius revelare.

212

18 SEP. - S. JOSEPII DE COPERTINO

Venite ad me omnes qut laboratis et onerati estis, et


ego refici a m vos.
Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia
mitis sum et humilis corde, et invenitis rquiem animabus
vestris; iugum enim meum suave et onus meum leve est.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Accpta tibi sint, quresumus, Domine,


munera nostrre servitutis
pro beati Ioseph commemoratione altari tuo proposita,
et concde, ut, a terrnis impedimntis absoluti,
te solo divites efficiamur.
Per Christum.
Pnefatio de sanctis Religiosis .
ANT . AD COMMUNIONEM

Ps 68, 30-31. 33

Salus tua, Deus, suscpit me.


Laudabo nomen Dei cum cantico.
Videant humiles et lretntur;
qurerite Deum, et vivet cor vestrum.
POST COMMUNIONEM

Angelorum dape refcti, te Domine, deprecamur,


ut sicut in fortitudine huius panis
beatus loseph advrsa 6mnia invicta constantia toleravit,
ita nos de virtute in virtutem proficintes
ad te pervenire valeamus.
Per Christum.

213

Di e 2 O septembris
S. FRANCISCI MARI/E DE CAMPOROSSO
religiosi
MEMORIA

ANT . AD INTROITUM

Ps. 111 , 9

Distribuit, dedit paupribus;


iustitia eius manet in sreculum sreculi.
COLLECTA

Deus, qui beatum Franciscum Mariam,


in humilitate tibi servintem,
per omne caritatis opus mirabilem effecisti,
da nobis, eius intercessione et exmplo,
in sincro et humili servitio
fratrum nostrorum iugiter permanre.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Estate sine querela et simplices filii Dei.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli


ad Philippnses

2, 13-18

Carissimi: Deus est qui operatur m vobis et velle et


perficere pro suo beneplacito.
Omnia facite sine murmurationibus et hresitationibus
ut efficiamini sine querla et simplices, filii Dei sine reprehensione in mdio generationis pravre et pervrsre, inter
quos luctis sicut luminaria in mundo, verbum vitre continntes, ad gloriam meam in die Christi, quia non in vacuum
cucurri neque in vacuum laboravi.
Sed et si delibor supra sacrificium et obsquium Hdei
vestrre, gaudeo et congaudeo omnibus vobis; idipsum autem
et vos gaudte et congaudte mihi.
Verbum Dei.

214

20

SEP. - S. FRANCISCI M . DE CAMPOROSSO

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 111, l. 4-7 . 9

W. In memoria retrna erit iustus.


Beatus vir qui timet Dominum,
in mandatis eius cupit nimis.
Exortum est in tnebris lumen rectis,
W.
misricors et miserator et iustus.
lucundus homo qui misertur et commodat,
disponet res suas in iudicio,
W.
quia in retrnum non commovbitur.
In memoria retrna eri t iustus,
ab auditione mala non timbit.
Paratum cor eius, sperans in Domino.

W.

Distribuit, dedit paupribus.


lustitia eius manet in sreculum sreculi,
cornu eius exaltabitur in gloria.
W.
ALLELUIA

To 13, 34-35

W. AllelUia.

'~'.
~"
Man datum novum do vohis,

ut diligatis invicem, sicut dilxi vos,


in hoc cognoscent omnes quia me i disdpuli estis.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Ego elegi vas ut fructum afferatis.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum loannem

15, 12-17

In ilio tmpore: Dixit Iesus ad disdpulos suos: Hoc


est prrecptum meum, ut diligatis invicem sicut dilxi vos:
maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis
ponat pro amicis suis.
Vos amici mei estis si facitis qure ego prredpio vobis.
lam non dico vos servos, quia servus nescit quid facit dominus eius: vos autem dixi amicos, quia omnia qure audivi
a Patre meo nota feci vobis.

20 SEP. - S. FRANCISCI M. DE CAMPOROSSO

215

Non vos me elegistis, sed ego elgi vos et posui vos


ut vos eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat, ut
quodcumque petiritis Patrem in nomine meo, det vobis.
Hrec mando vobis, ut diligatis invicem.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Oblationem nostram, quresumus, Domine,


beati Francisci Madre mrita veneranda commndent,
qui caritatis laude se tibi acceptabile obtulit holocaustum.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Filius hominis venit ut daret animam suam


redemptionem pro multis.
POST COMMUNIONEM

Crelstis, Domine, participatio sacramnti,


mortalis vitre consoltur angustias,
nosque suprnre patrire faciat prregustare delicias.
Per Christum.

Cfr. Mc 10, 45

Die 4 octobris

S. P. N. FRANCISCI
Diaconi
Trium Ordinum Fundatoris
SOLLEMN IT AS

ANT. AD INTROITUM

Gaudeamus omnes in Domino,


diem festum celebrantes
sub hon6re beati Patris Frandsci,
de cuius sollemnitate gaudent Angeli,
et collaudant Filium Dei.

In Missis votivis per

anntllll

Vir Dei Frandscus reliquit domum suam,


dimisit hereditatem suam,
inops et pau per factus est:
D6minus autem assumpsit eum.

COLLECTA

Deus, qui seraphico Patri Francisco,


paupertate et humilitate Christo configurari tribuisti,
concde ut, per ilHus smitas gradintes,
Filium tuum sequi,
et tibi coniungi lreta valeamus caritate.
Per D6minum.

217

OCT. - S. rRi\NCISCI

LECTIO PRIMA

Franciscus quasi sol refulgens, effulsit in templo Dei.

Lctio libri Siracidre

50, l. 3-7

Ecce qui in vita sua suffulsit domum


et in dibus suis corroboravit templum.
In dibus ipsius emanavrunt putei aquarum
et quasi mare adimplti sunt supra modum.
Qui curavit gentem suam et liberavit eam a perditione,
qui prrevaluit amplificare civitatem,
qui adptus est gloriam in conversatione gentis
et ingrssum domus et atrii amplifcavit.
Quasi stella matutina in mdio nbulre
et quasi luna piena in dibus suis lucet
et quasi sol refulgens,
sic ille effulsit in tempio Dei.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORJUS

Ps. 15, l-2a et 5. 7-8. 11

Bl. Tu es, Domine, pars hereditatis mere.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et calicis mei:
tu es qui dtines sortem meam.
W.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;
insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo se mper,
W.
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
Notas mihi facies vias vi tre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera tua usque in fnem.

Bl.

(1~.:

5a)

218

OCT. - S. FRANCISCI

LECTIO SECUNDA

Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Galatas

6, 14-18

Fra tres:
Mihi absit gloriari,
nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus crucifixus est
et ego mundo.
Neque enim circumdsio aliquid est,
neque prreputium, sed nova creatura.
Et quicumque hanc rgulam secuti fuerint,
pax super illos et misericordia,
et super Israel Dei.
De ctero nemo mihi molstus sit,
ego enim stigmata lesu in corpore meo porto.
Gratia Domini nostri lesu Christi
cum spiritu vestro, fratres.
Amen.
Verbum Dei.
SEQUENTIA

Hrec sequentia ad libitum dicitur vel integra vel forma breviore,


inde a verbis: * Signis crucis.

Sanctitatis nova signa


prodirunt laude digna,
mira val de et benigna,
in F randsco crdita.
Regulatis novi gregis
iura dantur novre legis,
renovantur iussa Regis
per Frandscum tradita.
Novus ordo, nova vita
m undo surgit inaudita;

OCT. - S. FRANCISCI

restauravit lex sancita


statum evanglicum.
Legi Christi paris formre
reformatur ius conforme;
tenet ritus datre normre
culmen apostolicum.
Chorda rudis, vestis dura
cingit, tegit sine cura;
panis datur in mensura,
calceus abicitur.
Paupertatem tantum qurerit,
de terrnis nihil gerit,
hic Franciscus cuncta terit:
loculus despicitur.
Qurerit loca lacrimarum,
promit voces cor amarum,
gemit mrestus tempus carum
prditum in sreculo.
Montis antro sequestratus
plorat, orat, humi stratus;
tandem mente serenatus
Iatitat ergastulo.
Ibi vacat, rupe tectus,
ad divina sursum vectus;
spernit ima iudex rectus,
ligit crelstia.
Carnem frenat sub censura
transformatam in figura,
cibum capit de Scriptura,
abigit terrstria.
Tunc ab alto vir hierarcha
venit, ecce Rex monarcha,
pavet iste Patriarcha
visione trritus.

219

220

Defert ille stgna Christi,


cicatrices confert 1st1,
dum miratur corde tristi
Passionem tacitus.
Sacrum corpus consignatur,
manu, pede vulneratur,
dextrum latus perforatur,
cruentatur sanguine.
Verba miscent, arcanorum
multa clarent futurorum,
videt Sanctus vim dictorum,
mystico spiramine.
Patent statim miri clavi
foris nigri, intus flavi;
pungi t dolor, pcena grav1
cruciant aculei.
Cessat artis armatura
in membrorum apertura;
non imprssit hos natura,
non tortura mallei.
Signis crucis, qure portasti,
per qure mundum triumphasti,
carnem et hostem superasti,
inclyta victoria,
+:

Nos, Francisce, tueamur,


in advrsis protegamur,
ut mercde perfruamur
in crelsti gloria.
Pater pie, Pater sancte,
plebs devota, te iuvante,
turba Fratrum comitante,
mereatur prremia.
Fac consortes supernorum,
quos informas vita morum;

OCr. - S. J Ri\NCISCI

OCT. -S. f'RANCISC"l

221

consequatur grex Minorum


sempitrna gaudia.
Amen.
ALLELUIA

.W. Alleluia .
il. Frandscus pau per et humilis
crelum di ves ingrditur,
hymnis crelstibus honoratur .
.W. Alleluia.
EVANGELIUM

Abscondisti hrec a sapientibus et revelasti ea parvulis.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Matth::um

11, 25-30

In ilio tmpore: Respondens lesus dixit: Confiteor


tibi, Pater, Domine creli et terrre, quia abscondisti hrec a
sapintibus et prudntibus et revelasti ea parvulis. lta, Pater,
quoniam sic fuit placitum ante te.
Omnia mihi tradita sunt a Patre meo ; et nemo novit
Filium nisi Pater, n eque Patrem quis novit nisi Filius et cui
voluerit Filius revelare.
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et
ego reficiam vos.
Tollite iugum meum super vos et discite a me, quia
mitis sum et humilis corde, et invenitis rquiem animabus
vestris; iugum enim meum sua ve et o nus meum leve est.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Munera tibi, Domine, offerntes,


qu::sumus, ut ad mystrium cructs celebrandum
conveninter aptmur,
cui beatus Pater Frandscus
tam ardnter adh::sit.
Per Christum.

222

OCT. - S. FRANCISCI

PRJEFATIO

Yl.
El.
Y!.
El.
Yl.
El.

Dominus vobfscum.
Et cum spfritu tuo.
Sursum corda.
Habmus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, requum et salutare,


nos tibi semper et ubfque gratias agere:
Domine, sancte Pater, omnipotens retrne Deus.
Qui famulum tuum Frandscum,
per altfssimre paupertatis
et humilitatis smitas gradintem,
evanglicre perfectionis celsitudine sublimasti.
Quem et seraphicis incnsum ardoribus,
in cunctis manuum tuarum opribus
ineffabiliter exsultare fedsti,
ac sacris stigmatibus insignftum,
nobis imaginem exhibuisti Iesu crucifixi Domini nostri.
Per quem, maiestatem tuam laudant Angeli,
adorant Dominationes, tremunt Potestates.
Creli crelorumque Virtutes, ac beata Sraphim,
socia exsultatione conclebrant.
Cum quibus et nostras voces,
ut admitti iubeas, deprecamur,
supplici confessione dicntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pieni sunt creli et terra gloria tua.
Hosanna in exclsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in exclsis.

4 OCT. - S. FRANCISCI

ANT. AD COMMUNIONEM

Communicavit Christi passionibus gaudens:


et nunc in revelatione glorire eius
gaudet exsultans.
POST COMMUNIONEM

Da nobis, quresumus, Domine,


per hrec sancta qure sumpsimus,
ut, beati Patris Francisci caritlhem
zelumque apostolicum imitantes,
ture dilectionis effctus percipiamus,
et in salutem 6mnium effundamus.
Per Christum.

223

Cfr. l Petr. 4, 13

224

Die l O octobris
SS. DANIELIS ET SOCIORUM
martyrum
ANT. AD INTROITUM

Gaudent in crelis animre Sanctorum


qui Christi vestigia sunt secuti;
et quia pro eius amore sanguinem suum fudrunt,
ideo cum Christo exsultant sin e fine.
COLLECTA

Omnipotens sempitrne Deus,


qui sanctis Danili eiusque sociis pro Christo pati donasti,
nostrre quoque fragilitati divinum prretnde subsidium,
ut sicut illi pro te mori non dubitarunt,
ita et nos fortes in tua confessione vivere valeamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Quasi morientes, et ecce vzvzmus.

Lctio Epistolre secundre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

6, 4-10

Fratres: In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei


ministros, in multa patintia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carcribus, in seditionibus,
in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate, in scintia,
in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate
non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei: per arma iustitire a dextris et sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per
infamiam et bonam famam: ut seductores et veraces, sicut
qui ignoti et cogniti, quasi morintes et ecce vivimus, ut
castigati et non mortificati, quasi tristes, semper autem gaudntes, sicut egntes, multos autem locupletantes, tamquam
nihil habntes et omnia possidntes.
Verbum Dei.

225

10 OCT. SS. DANIELIS ET SOC.


PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (ij.:5)

W. Qui sminant in Iacrimis, in exsultatione metent.


In convertndo Dominus captivit:hem Sion,
facti sumus quasi somniantes.
Tunc repltum est gaudio os nostrum,
El.
et lingua nostra exsultatione.
Tunc dicbant inter gentes:
Magnificavi t Dominus facere cum eis.
Magnificavi t Dominus facere nobiscum;
fa cti sumus lretantes.
El.
Convrte, Domine, captivitatem nostram,
sicut. torrntes in Austro.
Qui sminant in Iacrimis,
El.
in exsultatione metent.
Euntes ibant et flebant,
semen spargndum portantes;
venintes autem vnient in exsultatione
El.
portantes manipulos suos.
ALLELUIA

Mt 5, 10

W. Alleluia.
Yl. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,
quoniam ipsorum est Regnum crelorum.
El. Alleluia.
EVANGELIUM

Ad pra!sides et reges ducemini propter me,


in testimonium illis et gentibus.
~

Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

10, 17-22

In ilio tmpore: Dixit Iesus Apostolis suis: Cavte


ab hominibus; tradent enim vos in condliis, et in synagogis
suis flagellabunt vos; et ad prresides et ad reges ducmini
propter me, in testimonium illis et gntibus.
Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomodo aut

226

10

OCT. - SS. DANIELIS ET SOC.

quid loqmimini; dabitur emm vobis in illa hora quid loquamini.


Non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus Patris
vestri qui l6quitur in vobis.
Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium;
et insurgent filii in parntes et morte eos afficient.
Et ritis odio omnibus propter nomen meum: qui autem
perseveraverit in fnem, hic salvus erit.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Fiat tibi, qmsumus Domine, hostia sacranda placabilis


pretiosi celebritate martyrii,
qure et peccata nostra purifcet
et tuorum tibi vota condliet famulorum.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Quod dico vobis in tnebris, dicite in lumine;


et quod in aure auditis, prredicate super tecta,
dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Crelstibus, Domine, pasti deliciis,


supplices te rogamus,
ut exmplo beatorum Danilis et sociorum,
caritatis et passionis Filii tui
in mntibus nostris signa feramus
et perpture pacis fructu iugiter perfruamur.
Per Christum.

Mt 10,27

227

Die 12 octobris
S. SERAPHINI DE MONTEGRANARO
religiosi
ANT. AD INTROITUM

Ps. 63 , 11

Lretabitur iustus in Domino et sperabit in eo,


et gloriabuntur omnes recti corde.
COLLECTA

Deus, qui beatum Seraphinum,


multiformi dono tui Spiritus ditatum,
mirabile testimonium divitiarum Christi nobis reliquisti,
da nos, eius intercessione, crscere in scintia tua,
et secundum Evanglii veritatem
coram te fdliter ambulare.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Deus operatur omnia in omnibus.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


12 , 4-11
ad Corinthios
Fratres: Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus; et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus; et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui
operatur omnia in omnibus.
Unicuique autem datur manifest~itio Spiritus ad utilitatem.
Alii quidem per Spiritum datur sermo sapintire, alii
autem sermo scintire secundum eumdem Spiritum, alteri
fdes in eodem Spiritu, alii donationes sanitatum in uno Spiritu, alii operationes virtutum, alii prophetatio, alii discrtio
spirituum, alii gnera linguarum, alii interpretatio linguaruin;
hrec autem omnia operatur unus et idem Spiritus, dividens
singulis prout vult.
Verbum Dei.
'

228

12

OCT. - S. SE RAPHINI DE MONTEGRANARO

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 97 , 1-4

W. Psallite Domino in cithara,


quoniam notam fecit salutem suam.
Cantate Domino canticum novum,
quia mirabilia fecit.
Salvavit sibi dxtera eius,
et brachium sanctum eius.
W.
Notum fecit Dominus salutare suum,
in conspctu gntium revelavit iustitiam suam.
Recordatus est misericordire sure
et veritatis sure domui Israel.
W.
Vidrunt omnes trmini terrre
salutare Dei nostri.
lubilate Deo, omnis terra,
erumpite, exsultate et psallite.

w.

ALLELUIA

Col. 3, 14-15

W. Alleluia.
Yl. Super omnia caritatem habte,
quod est vinculum perfectionis.
Et pax Christi domintur in cordibus vestris.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

In nomine Iesu gentes sperabunt.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

12, 1521

In ilio tmpore: Secuti sunt lesum multi, et curavit eos


omnes, et comminatus est eis ne manifstum eum facerent,
ut adimplertur quod dictum est per lsaiam prophtam dicntem: Ecce puer meus quem elgi, dilctus meus in quo
bene placuit animre mere; ponam Spiritum meum super eum,
et iudicium gntibus nuntiabit.
Non contndet neque clamabit, neque audiet aliquis in
platis vocem eius.

12

OCT . - S. SERAPIIINI DE MONTEGRANARO

229

Harundinem quassatam non confringet et linum fumigans non exstinguet, donec eiciat ad victoriam iudicium; et
in nomine eius gentes sperabunt.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Munera nostra sacris altaribus offerntes


in memoria beati Seraphini,
qwsumus, Domine,
ut verum nobis spiritum humilitatis
et simplicitatis concdere dignris.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris


per Spiritum Sanctum qui datus est nobis.
POST COMMUNIONEM

Qwsumus, omnipotens Deus,


ut, qui huius sacramnti munimur virtute,
exmplo beati Seraphini
discamus te super omnia semper inquirere,
et novi hominis formam in hoc sreculo portare.
Per Christum.

Rom. 5, 5

230

Die 19 octobris
S. PETRI DE ALCANTARA
presbyteri
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Gal. 6, 14

Mihi absit gloriari,


nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo.
COLLECTA

Deus, qui beatum Petrum admirabilis prenitntire


et altissimre contemplationis munere
illustrare dignatus es,
concde propitius, ut eius suffragantibus mritis,
carne mortificati,
crelstium donorum participes fieri mereamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Omnia detrimentum feci ut Christum lucri faciam.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Philippnses

3, 8-14

Fratres: Existimo omnia detrimntum esse propter eminntiam scintire Christi Iesu Domini mei, propter quem
omnia detrimntum feci, et arbitror ut strcora ut Christum
lucri faciam et invniar in ilio, non habens meam iustitiam
qure ex Lege est, sed illam qure per fidem est Christi, qure
ex Deo est iustitia in fide, ad cognoscndum illum et virtutem
Resurrectionis eius et communionem passionum illius, conformans me morti eius, si quo modo occurram ad resurrectionem qure est ex mortuis.
Non quod iam accperim aut iam perfctus sim, prsequor autem si umquam comprehndam, sicut et comprhensus
sum a Christo Iesu.

19 OCT.- S. PETRI DE ALCANTARA

231

Fratres, ego me non arbitror comprehendisse; unum


autem, qure quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero qure
ante sunt extndens me, ad destinatum prsequor, ad bravium
suprnre vocationis Dei in Christo Iesu.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 15, 1-2a et 5. 7-8. 11 (J1,.: 5a)

W. Tu es, Domine, pars hereditatis mere.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et cali cis mei:
W.
tu es qui dtines sortem meam.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;
insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
W.
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera -tua usque in fnem.

W.

ALLELUIA

Ps. 54, 2;

W. AllelUia.
Y!. !acta super Dominum curam tuam,
et ipse te enutriet;
non dabit in retrnum fluctuationem iusto.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Quterite primum regnum Dei et omnia adicientur vobis.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

12,22-31

In ilio tmpore: Dixit Iesus ad disdpulos suos: Dico


vobis, nolite solliciti esse animre quid manductis, neque
corpori quid vestiamini. Anima enim plus est quam esca
et corpus quam vestimntum.

19 OCT. - S. PETRI DE ALCANTARA

232

Considerate corvos quia non sminant neque metunt,


quibus non est cellarium neque horreum et Deus pascit illos:
quanto magis vos pluris estis volucribus.
Quis autem vestrum cogitando potest adfcere ad retatem
suam cubitum? Si ergo neque quod minimum est potstis,
quid de cteris solliciti estis?
Considerate Hlia quomodo crescunt~ non laborant, neque nent; dico autem vobis: Nec Salomon in omni glOria sua
vestiebatur sicut unum ex istis. Si autem fenum, quod hodie
in agro est et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit,
quanto magis vos, pusillre Hdei.
Et vos nolite qurerere quid manductis aut quid bibatis,
et nolite solliciti esse; hrec enim omnia gentes mundi qurerunt; Pater autem vester scit quoniam his indigtis. Verumtamen qurerite Regnum eius, et hrec adicintur vobis .
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Oblationem nostram, qmsumus Domine,


beati Petri mritis placatus assume,
quam purissimis ipse manibus contrectavit et obtulit.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Gustate et vidte quoniam suavts est Dominus;


beatus vir qui spera t in eo.
POST COMMUNIONEM

Prresta qmsumus, omnipotens Deus,


ut fructum quem de crelsti hoc convivio
beatus Petrus percpit,
ip si quoque perdpere mereamur.
Per Christum.

Ps. 33 , 9

233

Die 20 octobris
B. IACOBI DE STREPIS
episcopi
ANT. AD INTROITUM

Elgit eum Dominus sibi in sacerdotem magnum,


et apriens thesaurum suum
bundare eum fecit in omnibus bonis.
COLLECTA

Deus, qui in beato lacobo episcopo


apostolicum evangelizandi spiritum renovasti,
eius intercessione concde,
ut Ecclsia tua fidei et sanctitatis
nova semper incremnta suscipiat.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Sicut visitat pastor gregem suum,


sic visitabo oves meas.

Lctio libri Ezechilis prophtre

34, 11-16

Hrec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas


et visitabo eas: sicut visitat pastor gregem suum in die
quando fuerit in mdio ovium suarum dissipatarum, sic visitabo oves meas et liberabo eas de omnibus locis, in quibus
disprsre fuerant in die nubis et caliginis.
Et educam eas de populis, et congregabo eas de terris,
et inducam eas in terram suam, et pascam eas in montibus
lsrael, in rivis et in cunctis sdibus terrre; in pascuis ubrrimis pascam eas, et in montibus exclsis Israel erunt pascua
earum: ibi requiscent in herbis virntibus, et in pascuis
pinguibus pascntur super montes Israel.
Ego pascam oves meas et ego eas accubare faciam, dicit
Dominus Deus.

234

20 OCT. - B. IACOBI DE STREPIS

Quod perierat requiram, et quod abictum erat reducam, et quod confractum fuerat alligabo, et quod infirmum
fuerat consolidabo, et quod pingue et forte custodiam, et
pascam illas in iudicio.
Verbum Dei.
Ps. 22, 1-3 4. 5. 6 (IL l)

PSALMUS RESPONSORIUS

W. Dominus pascit me, et nihil mihi derit.


Dominus pascit me, et nihil mihi derit.
In pascuis virntibus me collocavit,
super aquas quitis eduxit me,
animam meam refcit.
Deduxit me super smitas iustitire propter nomen suum.

W.

Nam et si ambulavero in valle umbrre mortis,


non timbo mala, quoniam tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus
ipsa me consolata sunt.

w.

Parasti in conspctu meo mensam


advrsus eos qui tribulant me;
impinguasti in oleo caput meum,
et calix meus redundat.
W.
Etenim benignitas et misericordia subsequntur me
omnibus di ebus vitre mere'
et inhabitabo in domo Domini
W.
in longitudinem dierum.
ALLELUIA

W. AllelUia.
Yl. Ego sum pastor bonus, dicit Dominus:

W.

et cognosco oves meas, et cognoscunt me mere.


Alleluia.

lo 10, 14

235

20 OCT. - B. IACOBI DE STREPIS


EVANGELIUM

Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

10, 11-16

In ilio tmpore: Dixit Iesus: Ego sum pastor bonus:


bonus pastor animam suam ponit pro ovibus; mercenarius
et qui non est pastor, cuius non sunt oves proprire, vid et
lupum venintem et dimittit oves et fugit - et lupus rapit
eas et disprgit - quia mercenarius est, et non prtinet
ad eum de ovibus.
Ego sum pastor bonus: et cognosco meas, et cognoscunt
me mere, sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem: et
animam meam pono pro ovibus.
Et alias oves habeo qure non sunt ex hoc ovili, et illas
oportet me adducere, et vocem meam audient, et fent unus
grex, unus pastor.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias, quresumus, Domine,


quas in commemoratione beati Iacobi
sacris altaribus exhibmus,
propftius rspice,
ut, nobis indulgntiam largindo,
tuo nomini dent honorem.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Cfr. Le 10, l. 9

Misit Dominus disdpulos, qui nuntiarent civit:hibus:


Appropinquavit in vos Regnum Dei.

236

20 OCT. - B. IACOBI DE STREPIS

POST COMMUNIONEM

Huius mystrii virtute


confirma, Domine, famulos tuos in fide veritatis,
ut eam ubique ore et opere confteantur,
pro qua beatus lacobus episcopus
laborare non dstitit et vitam suam impndit.
Per Christum.

237

Die 20 octobris
B. CONTARDI FERRINI
III Ordinis
ANT. AD INTROITUM

Mal. 2, 6

Lex veritatis fuit in ore ems,


et iniquitas non est invnta in Iabiis ems;
in pace et in requitate ambulavit mecum,
et multos avertit ab iniquitate.
COLLECTA

Deus qui beatum Contardum


in scintia cum pietate socianda mirabilem effedsti:
concde nobis famulis tuis,
ut te, verum Deum, cognoscere
et super omnia diligere valeamus.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

I nduite armaturam Dei.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Ephsios

6, 10-13 . 18

Fratres: Confortamini in Domino et in potntia virtutis


eius, induite armaturam Dei ut possitis stare advrsus insidias diaboli; quia non est nobis colluctatio advrsus sanguinem et carnem sed advrsus Principatus, advrsus Potestates,
advrsus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritalia
nequitire in crelstibus.
Proptrea acdpite armaturam Dei, ut possitis resistere
in die malo et, omnibus perfctis, stare; per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tmpore in Spiritu, et
in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis.
Verbum Dei.

238

20

OCT. - B. CONTARDl FERRINI

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 130

W. Non ambulavi in magnis.


Domine, non est exaltatum cor meum,
neque elati sunt oculi mei;
neque ambulavi in magnis,
W.
neque in mirabili bus super me.
Vere pacatam et quitam
feci animam meam'
sicut ablactatus in sinu matris sure,
sicut ablactatus, ita in me est anima mea.
Speret Israel in Domino,
ex hoc nunc et usque in sreculum.
ALLELUIA

W.

W.
Cfr . Phil. 2, 15-16

W. Alleluia.
Y!. Luctis sicut luminaria in mundo,

W.

verbum vitre continntes.


Alleluia.

EVANGELIUM

V os estis lux mundi.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

5, 13-16

In ilio tmpore: Dixit Iesus disdpulis suis: Vos estis


sal terrre; quod si sal evanuerit, in quo salitur? Ad nihilum
valet ultra nisi ut mittatur foras et conculctur ab hominibus.
Vos estis lux mundi. Non potest dvitas abscondi supra
montem posita; neque accndunt lucrnam et ponunt eam
sub modio sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui
in domo sunt.
Sic luceat lux vestra coram homfnibus, ut vfdeant vestra
bona opera et glorifcent Patrem vestrum qui in crelis est.
Verbum Domini.

20 OCT. - B. CONTARDI FERRJNI

239

SUPER OBLATA

Hostias ad altare tuum offerntibus, Domine,


da nobis illum pietatis affctum,
quem beato Contardo infudisti,
ut pura mente ac frvido corde rei sacrre attendamus,
et sacrificium tibi placitum nobisque proficuum celebrmus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Io 8, 12

Qui squitur me non ambulabit in tnebris,


sed habbit lucem vitre,
dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Tribuat nobis, omnipotens Deus, refctio sancta subsidium,


ut, exmplo beati Contardi,
et fraternit~tis caritatem
et lumen veritatis in corde exhibeamus et opere.
Per Christum.

240

Di e 2 3 octobris

S. IOANNIS DE CAPESTRANO
presbyteri
MEMORIA
ANT. AD INTROITUM

H ab. 3, 18-19

Ego autem in Domino gaudbo,


exsultabo in Deo lesu meo;
Dominus Deus fortitudo mea.
COLLECTA

Deus, qui ad populum fidlem in angustiis confortandum


beatum loannem suscitasti, prresta qmsumus,
ut nos in ture protectionis securitate constituas,
et Ecclsiam tuam perptua pace custodias.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

I usto ostendit Dominus regnum Dei.

Lctio libri Sapintire

10, 10-14

lustum deduxit Dominus per vias rectas, et ostndit


illi regnum Dei, et dedit illi scintiam sanctorum, honestavit
illum in laboribus et complvit lab6res illius, in fraude circumvenintium illum affuit illi et honstum fecit illum, custodivit illum ab inimicis et a seductoribus tutavit illum et
certamen forte dedit illi, ut vinceret et sciret quoniam omnium
potntior est sapintia.
Hrec vnditum iustum non dereliquit, sed a peccatoribus
liberavit eum descenditque cum ilio in foveam et in vinculis
non dereliquit illum, donec affrret illi sceptrum regni et
potntiam advrsus eos qui eum deprimbant, et mendaces
ostndit qui maculavrunt illum, et dedit illi claritatem
retrnam.
Verbum Dei.

23

241

OCT. - S. IOANNIS DE CAPESTRANO

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 33 , 8-9. 16-17 . 18-19. 20. 23

(1~ .:

9a)

W. Gustate et vidte quoniam suavis est Dominus.


Vallabit angelus Domini in circuitu timntes eum,
et eripiet eos.
Gustate et vidte quoniam su avis est Dominus;
beatus vir qui sperat in eo.
W.
Oculi Domini super iustos,
et aures eius in clamorem eorum.
Vultus autem Domini super facintes mala,
ut perdat de terra memoriam eorum.
W.
Clamavrunt, et Dominus exaudivit,
et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.
luxta est Dominus iis qui contrito sunt corde,
W.
et confractos spiri tu salvabit.
Multre tribulationes iustorum,
et de omnibus his libera bit eos Dominus.
Rdimet Dominus animas servorum suorum,
et non punintur omnes qui sperant in eo.
ALLELUIA

W.
Ps. 58, 17

W. Alleluia.
Yl. Cantabo fortitudinem tuam,
et exsultabo mane misericordiam tuam.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Misit illos pra:dicare regnum Dei.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

9,1-6

In ilio tmpore: Convocatis Duodecim, lesus dedit illis


virtutem et potestatem super omnia dremonia et ut languores
curarent, et misit illos prredicare Regnum Dei et sanare infirmos, et ait ad illos: Nihil tulritis in via, neque virgam
neque peram neque panem neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis.

242

23

OCT. - S. IOANNIS DE CAPESTRANO

Et in quamcumque domum intravritis, ibi mante et


inde exite.
Et quicumque non recperint vos, exeuntes de civitate
illa pulverem pedum vestrorum excutite in testimonium supra illos.
Egrssi autem circumibant per castlla evangelizantes et
curantes ubique.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Sacrificium, Domine, quod immolamus placatus intnde,


et, intercednte beato loanne,
ad conterndas inimicorum insidias
nos in ture protectionis securitate constitue.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Decantavrunt, Domine, nomen sanctum tuum,


et victricem manum tuam laudavrunt.
POST COMMUNIONEM

Replti alimonia crelsti et spiritali poculo recreati,


qmsumus, omnipotens Deus,
ut nos ab hoste maligno defndas
et Ecclsiam tuam perptua pace custodias.
Per Christum.

Sap. 10, 20

243

Di e 2 6 octobris
B. BONAVENTURl:E DE POTENZA
presbyteri
MEMORIA
ANT. AD INTROITUM

Cfr . Ps . 20, 2-3

In virtute tua, Domine, lretabitur iustus,


et super salutare tuum exsultabit vehemnter.
Desidrium cordis eius tribuisti ei.
COLLECTA

Deus, qui beatum Bonaventuram obcedintire virtute


et proximi dilectione insignem effedsti,
concde nobis, ut eius intercessione et exmplo,
tuis prrecptis inhrerntes,
in perfectionis via spiri tu gaudntes progrediamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

In/irma mundi elegit Deus.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

l, 26-31

Fratres: Vidte vocationem vestram, quia non multi


sapintes secundum carnem, non multi potntes, non multi
nobiles; sed qure stulta sunt mundi elgit Deus ut confundat
sapintes, et infirma mundi elgit Deus ut confundat fortia,
et ignobilia mundi et contemptibilia elgit Deus, qure non
sunt, ut ea qure sunt destrueret, ut non gloritur omnis caro
in conspctu Dei.
Ex ipso autem vos estis in Christo lesu, qui factus est
Sapintia nobis a Deo et iustitia et sanctifcatio et redmptio,
ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur, in Domino
gloritur.
Verbum Dei.

244

26

PSALMUS RESPONSORIUS

OCT. - B. BONAVENT U RIE DE POTENZA

Ps. 15, 1-2a et 5. 7-8. 11 (H.: 5a)

W. Tu es, Domine, pars hereditatis mere.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et calicis mei:
W.
tu es qui dtines sortem meam.
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;
insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
W.
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera tua usque in fnem.

W.

ALLELUIA

l o 14 , 23

W. Alleluia.
Y!. Si quis diligit me, sermonem meum servabit,

W.

et Pater meus diliget eum, et ad eum venimus.


Alleluia.

EVANGELIUM

Domus super petram et domus super arenam a:dificata .

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

7, 21 -27

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Non omnis


qui dicit mihi: Domine Domine, intrabit in Regnum crelorum, sed qui facit voluntatem Patris mei qui in crelis est.
Multi dicent mihi in illa die: Domine Domine, nonne
in tuo nomine prophetavimus, et in tuo nomine dremonia
eicimus, et in tuo nomine virtutes multas fcimus?
Et tunc conftbor illis: Numquam novi vos; discdite
a me qui operamini iniquitatem.
Omnis ergo qui audit verba mea hrec et facit ea, assimilabitur viro sapinti, qui redifcavit domum suam supra
petram . Et descndit pluvia et venrunt flumina et flavrunt

26

OCr. - B. BONAVENTUIVE DE POTNZA

245

venti et irrurunt in domum illam, et non ccidit; fundata


enim era t supra petram.
Et omnis qui audit verba mea hrec et non facit ea, similis erit viro stulto, qui redificavit domum suam supra
arnam. Et descndit pluvia et venrunt flumina et flavrunt
venti et irrurunt in domum illam, et ccidit, et fuit ruina
ems magna.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias ad altare tuum offerntibus, Domine,


da nobis illum pietatis affctum,
quem beato Bonaventurre infudisti,
ut pura mente ac frvido corde
rei sacrre attendamus,
et sacrificium tibi placitum nobisque proficuum celebrmus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Qui vult post me venire, abneget semetipsum


et tollat crucem suam et sequatur me,
dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Sacramnta qure sumpsimus, Domine,


in commemoratione beati Bonaventurre
mentes et corda nostra sanctificent,
ut divinre consortes naturre ffici mereamur.
Per Christum.

Mt 16, 24

246

Di e 3 O octobris

IN DEDICATIONE
ECCLESIJE PROPRIJE ( CONSECRATlE)
SOLLEMNITAS

Omnia ut in Communi Dedicationis Ecclesire: A. In Ipsa


Ecclesia dedicata.

247

Die 13 novembris
S. DIDACI DE ALCALA'
religiosi
ANT. AD INTROITUM

Sir. 3, 20-21

Humiliavit se in omnibus et coram Deo invnit gratiam,


quoniam magna potntia Dei et ab humilibus honoratur.
COLLECTA

Omnipotens sempitrne Deus,


qui dispositione mirabili inHrma mundi ligis
ut f6rtia qureque confundas,
concde nobis propitius,
ut humilitatem beati Didaci imitantes in terris,
cum ipso ad pernnem in crelis gloriam sublimari mereamur.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Stulta mundi elegit Deus ut confundat sapientes.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Corinthios

l, 26-31

Vidte vocationem vestram, fratres, quia non multi sapintes secundum carnem, non multi potntes, non multi
nobiles; sed qure stulta sunt mundi elgit Deus ut confundat
sapintes, et inHrma mundi elgit Deus ut confundat fortia,
et ignobilia mundi et contemptibilia elgit Deus, qure non
sunt, ut ea qure sunt destrueret, ut non gloritur omnis caro
in conspctu Dei.
Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est
Sapintia nobis a Deo et iustitia et sanctifcatio et redmptio,
ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur, in Domino
gloritur.
Verbum Dei.

13

248

PSALMUS RESPONSORIUS

NOV. - S. D l DACI DE ALCALA

Ps. 91, 2-3. 6-7. 13-14. 15-16

(1~.:

13)

W. lustus ut palma florbit,


sicut cedrus Libani succrscet.
Bonum est confitri Domino,
et psallere nomini tuo, Altissime,
annuntiare mane misericordiam tuam,
et veritatem tuam per noctem.
W.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine:
nimis profundre factre sunt cogitationes ture.
Vir insipiens non cognoscet,
et stultus non intlleget hrec.
W.
lustus ut palma florbit,
sicut cedrus Libani succrscet.
Piantati in domo Domini,
W.
in atriis Dei nostri florbunt.
Adhuc fructus dabunt in sencta,
uberes et bene virntes erunt,
ut annuntient quoniam rectus Dominus,
refugium meum, et non est iniquitas in eo.

w.

ALLELUIA

Io 14, 23

W. Alleluia.
Y!. Si quis diligit me, sermonem meum servabit,
et Pater meus diliget eum,
et mansionem apud eum facimus.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Qui maior est in vobis fiat sicut iunior.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

22, 24-29

In ilio tmpore: Facta est contntio inter discipulos,


quis eorum vidertur esse maior.
Dixit autem eis: Reges gntium dominantur eorum et
qui potestatem habent super eos benfici vocantur. Vos autem

13

NOV. - S. iDACl DE ALCALA

249

non sic, sed qui maior est in vobis fiat sicut iunior, et qui
prrecssor est, sicut ministrator .
. Nam quis maior est, qui recumbit an qui ministrat?
Nonne qui recumbit? Ego autem in mdio vestrum sum sicut
qui ministrat.
Vos autem estis qui permansistis mecum in tentati6nibus meis; et ego disp6no vobis sicut disp6suit mihi Pater
meus Regnum.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Clementissime Deus, qui vtere h6mine consumpto


novum 's ecundum te in beato Didaco creare dignatus es,
concde propitius, ut nos pariter renovati,
hanc placati6nis hostiam tibi acceptabilem offeramus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

T6llite iugum meum super vos et discite a me,


quia mitis sum et humilis corde,
et invenitis rquiem animabus vestris.
POST COMMUNIONEM

Per huius virtutem sacramnti, qmsumus, Domine,


beati Didaci exmplo,
deduc nos iugiter in tua dilecti6ne,
et opus bonum quod crepisti in nobis
prfice usque in diem Christi Iesu.
Qui vivit.

Mt 11,29

250

Die 14 novembris
SS. NICOLA! TAVELI C ET SOCIO RUM
martyrum
ANT. AD INTROITUM

Ps. 36, 39

Salus iustorum a Domino,


et protctor eorum in tmpore tribulationis.
COLLECTA

Deus, qui beatum Nicolaum et socios


fidei propagandre zelo et martyrii palma
gloriosos effecisti,
prresta nobis, qmsumus, ut eorum exmplo et intercessione,
viam mandatorum tuorum currntes,
retrnre vitre bravfum accipere mereamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Magnum certamen sustinuistis passionum.

Lctio Epfstolre ad Hebrreos

10, 3236

Fratres: Rememoramini pristinos dies, in quibus illuminati magnum certamen sustinufstis passionum, in altero
quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in
altero autem socii taliter conversantium effcti; nam et vinctis
compassi estis, et rapfnam bonorum vestrorum cum gaudio
suscepfstis, cognoscntes vos habre meliorem substantiam
et manntem.
Nolite ftaque abicere confdntiam vestram, qure magnam habet remunerationem, patintia enim vobis necessaria
est, ut voluntatem Dei facintes reporttis promissionem.
Verbum Dei.

14

251

NOV. - SS. NI COLA! TAVELIC ET SOC.

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 123, 2-3. 4-5. 7b-8 (IL 7a)

W. Adiutorium nostrum in nomine Domini.


Nisi 'quia Dominus erat in nobis,
cum exsurgerent homines in nos.
Forte vivos deglutfssent nos,
cum irascertur furor eorum in nos.

W.

Forsitan aqua absorbufsset nos,


torrens pertransfsset animam nostram,
forsitan pertransfssent animam nostram
W.
aqure intumescntes.
Laqueus contrftus est,
et nos erpti sumus.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci t crelum et terram.
W.
ALLELUIA

Phil. l, 29

W. Alleluia.
Yl. Vobis donatum est pro Chris'to,
non solum ut in eum credatis,
sed ut etiam pro ilio patiamini.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Si me persecuti sunt, et vas persequentttr.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum loannem

15, 18-21

In ilio tmpore: Dixit lesus discfpulis suis: Si mundus


vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit.
Si de mundo esstis, mundus quod suum est dilfgeret;
quia vero de mundo non estis, sed ego elgi vos de mundo,
proptrea odit vos mundus.
Mementote sermonis quem ego dixi vobis: Non est
servus maior domino suo.
Verbum Domini.

252

14

NO\'. - SS. NICOLA! TAVELIC ET SOC.

SUPER OBLATA

Clementissime Deus,
m un era hrec tua benedictione perfunde'
et nos in ea fde confirma
quam beatus Nicolaus et socii martyres,
effuso sanguine adserurunt.
Per Christum.
ANT . AD COMMUNIONEM

Mc 8, 35

Qui perdiderit animam suam propter me et Evanglium,


salvam eam faciet, dicit Dominus.
POST COMMUNIONEM

Unius panis alimonia refcti


in commemoratione beatorum martyrum Nicolai et sociorum,
suppliciter te, Domine, deprecamur,
ut nos in tua iugiter caritate confirmes,
et in novitate vitre concdas ambulare.
Per Christum.

253

Die l 7 novembris

S. ELISABETH HUNGARIJE
patronte III Ordinis
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes


sub honore beatre EJisabeth,
de cuius sollemnitate gaudent Angeli
et collaudant Filium Dei.

In Mints votivis per u11num

Cfr. Prov . 1-1 , 1-2

Ecce mulier sapiens, qure redifcavit domum suam,


et timens Dominum, ambulavit recto itinere.

COLLECTA

Deus, qui beatre Elisabeth tribuisti


in paupribus Christum cognoscere ac venerari,
da nobis, eius intercessione,
egnis et tribulatis iugi caritate servire .
Per Dominum.
[Tres proponuntur lectiones si uti Sollemnitas celebratur;
uti Festum, eligitur prima vel secunda, ad libitum.]

s1

LECTI O PRIMA

Gratia super gratiam mulier sancta et pudorata.

Lctio libri Siracidre


Mulieris bonre beatus vtr;
numerus enim annorum illius duplex.
Mulier fortis oblctat virum suum
et annos vitre illius in pace implbit.

26, 1--! . 16-21 (gr. 13 -16)

254

17 NOV . - S . ELISABETH HUNGARIIE

Pars bona mulier bona,


in parte timntium Deum dabitur viro pro factis bonis;
dfvitis autem et pauperis
cor bonum in omni tmpore,
vultus ilio rum hilaris.
Gratia mulieris sdulre delectabit virum suum,
et ossa illfus impinguabit disciplina illius.
Datum Dei est mulier sensata et tacita,
non est immutatio eruditre animre.
Gratia super gratiam mulier sancta et pudorata.
Omnis autem ponderatio non est digna continntis animre.
Sicut sol oriens mundo in altfssimis Dei,
sic mulieris bonae species
in ornamntum domus ems.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 30, 2a .-5. 8-9b . 20 . 24-25

W. Fortitudo mea et refugium meum, Deus.


In te, Domine, speravi, non confundar in retrnum.
Educes me de laqueo quem abscondrunt mihi,
W.
quoniam tu es fortitudo mea.
Exsultabo et lretabor in misericordia tua,
quoniam respexfsti humilitatem meam;
agnovfsti necessitates animre mere;
W.
statufsti in loco spatioso pedes meos.
Quam magna multitudo dulcdinis ture, Domine,
quam abscondisti timntibus te.
Perfedsti eis qui sperant in te,
W.
in conspctu filiorum hominum.
Diligite Dominum, omnes sancti ems:
fdles consrvat Dominus.
Viriliter agite, et conforttur cor vestrum,
omnes qui speratis in Domino.
W.

( 1~ .:

4a )

255

17 NOV . - S . ELISAB ETII H U NGARL

LECTIO SECUNDA

Honora viduas qua? vere. viduw sunt.

Lctio Epistolre primre beati Pauli apostoli


ad Timotheum

5, 3-10

Carissime: Viduas honora qure vere vidure sunt. Si qua


autem vidua Hlios aut nepotes habet, discant primum domum
suam pie rgere et mutuam vicem rddere parntibus, hoc
enim accptum est coram Deo.
Qre autem vere vidua est et desolata, speravit in Deum
et instat obsecrationibus et orationibus nocte ac. die; nam
qure in deliciis est vivens, mortua est.
Et hrec prrecipe, ut irreprehensibiles sint. Si quis autem
suorum et maxime domesticorum curam non habe t, fdem
negavi t et est infdli detrior.
Vidua adscribatur non minus sexaginta annorum qure
fuerit unius viri uxor, in opribus bonis testimonium habens,
si Hlios educavit, si hospitio recpit, si sanctorum pedes.lavit,
si tribulationem patintibus subministravit, si omne opus
bonum subsecuta est.
Verbum Dei.
ALLELUIA

Sir. 26 , 21-22

W. Alleluia.
Yl. Sicut sol oriens mundo in altissimis Dei,
sic mulieris bonre spcies
in ornamntum domus eius:
lucrna splendens su per candelabrum sanctum.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis,


mihi fecistis.
~

Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

25, 31 -40

In ilio tmpore: Dixit Iesus disdpulis suis: Cum vnerit Filius hominis in gloria sua, et omnes angeli cum eo,

256

17

NOV. - S. ELISABETH

HUNGARIIE

tunc sedbit su per thronum glorire su re: et congregabuntur


ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicut
pastor sgregat oves ab hredis, et statuet oves quidem a
dextris suis, hredos autem a sinistris.
Tunc dicet Rex his qui a dextris eius erunt: Venite,
benedicti Patris mei, possidte paratum vobis Regnum a
constitutione mundi: esurivi enim et dedistis mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere, hospes eram et collegistis
me, nudus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere e ram et venistis ad me.
Tunc respondbunt ei iusti dicntes: Domine, quando
te vidimus esurintem et pavimus, aut sitintem et ddimus
tibi potum? Quando autem te vidimus hospitem et collgimus, aut nudum et cooperuimus? Quando autem te vidimus
infirmum aut in carcere et vnimus ad te?
Et respondens Rex dicet illis: Amen dico vobis: Quamdiu fedstis uni de his fratribus meis minimis, mihi fedstis.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Accpta tibi sint, quresumus Domine,


munera nostrre servitutis
pro beatre Elisabeth commemoratione altari tuo proposita,
et concde, ut, a terrnis impedimntis absoluti,
te solo divites efficiamur.
Per Christum.
Pndatio de Sanctis.
ANT. AD COMMUNIONEM

In hoc cognoscent omnes quia mei disdpuli estis,


si dilectionem haburitis ad invicem,
dicit Dominus.

lo 13 , 35

17

NOV. - S. ELISABETH HUNGARI~

POST COMMUNIONEM

Sacris mystriis refctos, da nos qmsumus Domine,


bea tre Elisabeth exmpla sectari,
qure te indefssa pietate coluit,
et populo tuo immnsa prOfuit caritate.
Per Christum.

257

258

Die 26 novembris
S. LEONARDI DE PORTO MAURIZIO
presbyteri
MEMORIA

ANT. AD INTROITUM

Is. 52 , 7

Quam pulchri super montes


pedes annuntiantis et prredicantis pacem,
annuntiantis bonum, prredicantis salutem!
COLLECTA

Omnipotens et mtsertcors Deus,


qui beatum Leonardum
eximium mystrii crucis prreconem effedsti,
eius intercessione concde,
ut eiusdem crucis divitias agnoscntes in terris,
redemptionis fructum consequi mereamur in crelis.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Habemus redemptionem per sanguinem Christi.

Lctio Epistolre beati Pauli apostoli ad Ephsios

l ' 3-14

Fratres: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu


Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in
crelstibus in Christo, sicut elgit nos in ipso ante mundi
constitutionem, ut essmus sancti et immaculati in conspctu
eius in caritate, qui prredestinavit nos in adoptionem filiorum
per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis sure, in laudem glorire gratire sure, in qua gratificavit nos in Dilcto, in quo habmus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum, secundum divitias
gratire eius, qua superabundavit in nobis in omni sapintia
et prudntia, notum faciens nobis mystrium voluntatis sure,

26

259

NOV. - S. LEONARDI DE PORTO MAURIZIO

secundum beneplacitum eius quod proposuit in eo in dispensationem plenitudinis tmporum, recapitulare omnia m
Christo, qure in crelis et qure in terra:
in ipso, in quo tiam sorte vocati sumus prredestinati
secundum propositum eius, qui omnia operatur secundum
consilium voluntatis sure, ut simus in laudem glorire eius qui
ante speravimus in Christo;
in quo et vos cum audisstis verbum veritatis, Evanglium salutis vestrae, in quo et credntes signati estis Spiritu promissionis Sancto, qui est arrabon hereditatis nostrre,
in redemptionem acquisitionis, in laudem glorire ipsius.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 84 , 2a-4 . 7-8 . 9. 10-11

.W. Ostnde no bis, Domine, misericordiam tuam,


et salutare tuum da nobis.
Complacuisti tibi, Domine, in terra tua,
remisisti iniquitatem plebis ture,
operuisti omnia peccata eorum.
Contraxisti omnem iram tuam,
revertisti a furore indignationis tu re.
W.
Nonne tu convrsus vivifcabis nos,
et p]ebs tua lretabitur in te?
Ostnde nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
W.
Audiam quid loquatur Dominus Deus,
quoniam loqutur pacem ad plebem suam et sanctos suos,
et ad eos qui convertuntur corde.
W.
Verumtamen prope timntes eum salutare ipsius,
ut inhabitet gloria in terra nostra.
Misericordia et vritas obviavrunt sibi,
iustitia et pax osculatre sunt.
W.

260

26

NOV . - S. LEONARDI DE PORTO MAURIZIO

ALLELUIA

2Tim . 4 , 17

W. Alleluia.
Yl. Dominus mihi astitit et confortavit me,
ut per me prredicatio impleatur.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Discipulus Christi crucem suam quotidie baiulat.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

16, 24-27

In ilio tmpore: Dixit lesus discipulis suis: Si quis


vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem
suam et sequatur me.
Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet
eam; qui autem perdiderit animam suam propter me, invniet eam.
Quid enim prodest homini si mundum univrsum lucrtur, animre vero sure detrimntum patiatur? Aut quam
da bit homo commutationem pro anima sua?
Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui
cum angelis suis, et tunc reddet unicufque secundum opus
etus.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Prretnde munera, quresumus D6mine,


altaribus tuis pro beati Leonardi commemoratione proposita,
ut, sicut per hrec beata mystria
illi gloriam contulisti,
ita nobis indulgntiam largiaris.
Per Christum.

26

NOV . - S. LEONARDT DE PORTO MAURIZIO

ANT. AD COMMUNIONEM

Pro Christo legatione fungimur


tamquam Deo exhortante per nos;
obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo.
POST COMMUNIONEM

Omnipotens sempitrne Deus,


Pater totius consolationis et pacis,
prresta familire ture in celebritate beati Leonardi
ad laudem tui nominis congregatre'
ut per Unigniti tui sumpta mystria,
pignus accipiat redemptionis retrnre.
Per Christum.

261
2 Cor. 5, 20

262

Di e 2 7 novembris
B. FRANCISCI ANTONII FASANI
presbyteri
ANT . AD INTROITUM

Mal. 2, 6

Lex veritatis fuit in ore ems,


et infquitas non est invnta in Iabiis eius:
in pace et in requitate ambulavit mecum,
et multos avrtit ab iniquitate.
COLLECTA

Deus, qui beatum Francfscum Antonium


seraphicre perfectionis exmplar
et evanglicre prredicationis minfstrum exfmium effecfsti:
eius mritis precibusque concde,
ut in tuo semper amore fervntes et in opere efficaces
prremia consequamur retrna.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Unxit me Dominus
et evangelizare pauperibus misit me.

Lctio libri lsafre prophtre

61, 1-3a

Spfritus Domini super me, eo quod unxerit Dominus


me; ad annuntiandum mansutis misit me, ut medrer contrftis corde et prredicarem captivis indulgntiam et clausis
apertionem; ut prredicarem annum placabilem Domino et
diem ultionis Deo nostro.
Ut consolarer omnes lugntes, ut ponerem lugntibus
Sion, et darem eis coronam pro dnere, oleum gaudii pro
luctu, pallium laudis pro spiritu mreroris: et vocabuntur m
ea fortes iustitire plantatio Domini ad glorifcandum.
Verbum Dei.

263

27 "'OV . - B. FRANC ISCI ANTONII FASANl

PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 39 , 2. 4ab . 7-8a . 8b-9 . lOb-ab 11

(1~.:

8a . 9a)

W. Ecce vnio, Domine, ut faciam voluntatem tuam.


Exspctans exspectavi Dominum,
et intndit mihi.
Et immfsit in os meum canticum novum,
carmen Deo nostro. l}' .
Sacrificium et oblationem noluisti,
aures autem fodisti mihi.
Holocaustum et pro peccato non postulasti,
tunc dixi: Ecce vnio.
P,!_
In volumine libri scriptum est de me
facere voluntatem tuam.
Deus meus, volui,
W.
et lex tua in prrecordiis meis.
Domine, tu scisti.
lustitiam tuam non abscondi in corde meo,
W.
veritatem tuam et salutare tuum dixi.
ALLELUIA

Io 8, 12b

W. Alleluia.
Yl. Ego sum lux mundi, dicit Dominus;

W.

qui squitur me habbit lucem vitre.


Alleluia.

EVANGELIUM

Vas estis lux mundi.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Matthreum

5, 13-16

In ilio tmpore: Dixit lesus disdpulis suis: Vos estis


sal terrre; quod si sal evanuerit, in quo salitur? Ad nihilum
valet ultra nisi ut mittatur foras et conculctur ab hominibus.
Vos estis lux mundi. Non potest dvitas abscondi supra
montem posita; neque accndunt lucrnam et ponunt eam
sub modio sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui
in domo sunt.

264

27

NOV. - B. f'RANCJ SCI /\ TON LI

FASAN l

Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra


bona opera et glorifcent Patrem vestrum qui in crelis est.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias ad altare tuum offerntibus, Domine,


da nobis illum pietatis affctum,
quem beato Francisco Antonio infudisti,
ut pura mente et frvido corde
rei sacrre attendamus,
et sacrificium tibi placitum
nobisque proficuum celebrmus.
Per Christum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Qui mihi ministrat, me sequatur, dicit Dominus;


et ubi su m ego, illic et minister meus erit.
POST COMMUNIONEM

Sacro munere satiati,


supplices te, Domine, deprecamur,
ut, quod dbitre servitutis celebramus officio,
intercednte beato Francisco Antonio,
salvationis ture sentiamus augmntum.
Per Christum.

Io 12, 26

265

Die 28 novembris

S. IACOBI DE MARCHIA
presbyteri
MEMORIA

ANT . AD INTROITUM

Ps. 5 1, 10

Ego sicut virens oliva in domo Dei.


Speravi in misericordia Dei in retrrium
et in sreculum sreculi.
COLLECTA

Deus, qui ad animarum salutem


et peccatores ad viam virtutis revocandos
beatum Iacobum Evanglii prreconem eximium effedsti,
concde propitius,
ut eius intercessione a peccatis omnibus expiati,
vitam consequamur retrnam.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Memoria iusti in benedictione est .

Lctio libri Siracidre

4 5, I-6a

Dilctus Deo et hominibus, cuius memoria in benedictione est: similem illum fecit in gloria sanctorum et magnifcavit eum in timore inimicorum et in verbis suis monstra
placavi t;
glorifcavit illum in conspctu regum et iussit illi coram
populo suo et ostndit illi gloriam suam; in fde et lenitate
ipsius sanctum fecit illum et elgit eum ex omni carne;
audivit eum et vocem ipsius, et induxit illum in nubem
et dedit illi coram prrecpta et legem vitre et disciplinre.
Verbum Dei.

266

28

PSALMUS RESPONSORIUS

NOV. - S. l ACOB l OE MARCHIA

Ps . 15, 1-2a et 5. 7-8. 11 (l*.: 5a)

W. Dominus pars hereditatis m ere et calicis mei.


Consrva me, Deus, quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Dominus meus es tu.
Dominus pars hereditatis mere et calicis met:
tu es qui dtines sortem meam.
R1
Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum;
insuper et in noctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dominum in conspctu meo semper,
Bl.
quoniam a dextris est mihi, non commovbor.
Notas mihi facies vias vitre,
plenitudinem lretitire cum vultu tuo,
delectationes in dxtera tua usque in fnem.
ALLELUIA

W.
Rom . 14, 17

W. Alleluia.
Yl. Non est Regnum Dei esca et potus,
sed iustitia et pax
et gaudium in Spiritu Sancto.
W. Alleluia.
EVANGELIUM

Appropinquavi! m vas Regnum Dei.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Lucam

10, 1-9

In ilio tmpore: Designavit Dominus alios septuaginta


duos, et misit illos binos ante faciem suam in 6mnem civitatem et locum quo erat ipse venturus.
Et dicbat illis: Messis quidem multa, operarii autem
pauci; rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in
messem suam. lte: ecce ego mitto vos sicut agnos inter
lupos. Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamnta, et nminem per viam salutavritis.
In quamcumque domum intravritis, primum dicite:

28

NOV . - S . Ji\COBl DE MARC IIIA

267

Pax buie d6mui. Et si ibi fuerit filius pacis, requiscet super


illam pax vestra; sin autem ad vos reverttur.
In eadem autem domo mante, edntes et bibntes qure
apud illos sunt: dignus enim est operarius mercde sua.
Nolite transire de domo in domum.
Et in quamcumque civitatem intravritis et suscperint
vos, manducate qure apponuntur vobis, et curate infirmos
qui in illa sunt, et dicite illis: Appropinquavit in vos Regnum Dei .
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Hostias ad altare tuum offerntibus, Domine,


da nobis illum pietatis affctum
quem beato lacobo infudisti,
ut pura mente ac frvido corde rei sacrre attendamus
et sacrificium tibi placitum
nobisque proficuum celebrmus.
Per Christum.
ANT . AD COMMUNIONEM

Mante in me, et ego in vobis, dicit Dominus;


qui manet in me et ego in eo
hic fert fructum multum .
POST COMMUNIONEM

Supplices te rogamus, omnipotens Deus,


ut quos tuis rficis sacramntis,
tibi etiam placitis moribus
dignan ter deservire concdas.
Per Christum.

l o 15, 4-5

268

Di e 2 9 novembris

OMNIUM SANCTORUM
SERAPHICI ORDINIS
FESTUM

ANT. AD INTROITUM

Cfr. Apoc. 19,5-7

Laudem dicite Deo nostro, omnes Sancti etus


et qui tim tis Deum, pusilli et magni;
quoniam regnabit Dominus Deus noster omnipotens.
Gaudeamus, et exsultmus,
et demus gloriam et.
COLLECTA

Omnipotens sempitrne Deus, qui Ecclsiam tuam


variis Sanctorum seraphici Ordinis splendoribus
illustrare dignatus es,
da nobis, eorum memoriam sub una celebritate venerantibus,
ut tam prreclara virtutum exmpla sectantes in terris,
coronam iustitire in crelis consequi mereamur.
Per Dominum.
LECTIO PRIOR

Nomen iustorum vivit in generationem et generationem .

Lctio libri Siracidre

44, l. 1015

Laudmus viros gloriosos,


et parntes nostros in generatione sua.
Isti viri misericordire sunt,
quorum pietates non defurunt.
Cum smine eorum prmanent bona,
herditas sancta nepotes eorum,
et in testamntis stetit semen eorum,
et filii eorum propter illos usque in retrnum manent;
semen eorum et gloria eorum non derelinqutur.

29

NOV. - OMNILM SJ\NCTORLJM SERAPHlCJ ORDI

269

JS

Corpora ipsorum in pace sepulta sunt,


et nomen eorum vivit in generationem et generationem.
Sapintiam ipsorum narrent populi,
et laudem eorum nuntiet ecclsia.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps. 23, 1-2, 3-4, 5-6

W. Hrec est generatio qurerntium faciem tuam, Domine.


Domini est terra et plenitudo eius,
orbis terrarum et qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit eum,
W.
et su per flumina firmavit eum.
Quis ascndet in montem Domini,
aut quis sta bit in loco sancto eius?
Innocens manibus et mundo corde,
qui non accpit in vanum nomen eius,
R'
nec iuravit in dolum.
Hic acdpiet benedictionem a Domino,
et iustifcationem a Deo salutari suo.
Hrec est generatio qurerntium eum,
W.
qurerntium faciem Dei Iacob.
ALLELUIA

!).'. Alleluia.

Yl. Hrec est vera fratrnitas, qure vicit mundi cnmma:


Christum secuta est, inclyta tenens regna crelstia.
IV. . Alleluia.

270

29 NOV. OMNIL \1 SA CTORLM SERJ\PJIJCT ORDJ ' JS

EVANGELIUM

QuEecumque habes vende, et sequere me.


~

Lctio sancti Evanglii secundum Marcum

10 , 17 -21

In ilio tmpore: Cum egredertur Iesus in viam, accurrens quidam et genu flexo ante eum rogabat eum: Magister
hone, quid faciam ut vitam retrnam perdpiam?
lesus autem dixit ei: Quid me dicis bonum? Nemo
bonus nisi unus Deus. Prrecpta nosti: ne ocddas, ne adulteres, ne furris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem
fceris, honora patrem tuum et matrem.
Ille autem dixit ei: Magister, hrec omnia conservavi
a iuventute mea.
Iesus autem intuitus eum dilxit eum, et dixit illi:
Unum tibi deest: vade, qurecumque habes vende et da paupribus, et habbis thesaurum in crelo , et veni, squere me.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Grata tibi sint, Domine, munera


qure in Sanctorum seraphici Ordinis festivitate defrimus,
et concde, ut, quos iam crdimus
de sua immortalitate securos,
sentiamus de nostra salute sollicitos.
Per Christum.
PRJEFATIO

Yl. Dominus vobiscum.


W. Et cum spiritu tuo.
Yl. Sursum corda.

W. Habmus ad Dominum.
Yl. Gratias agamus Domino Deo nostro.
W. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, requum et salutare,
nos ti bi semper et ubique gratias age re:
Domine, sancte Pater, omnipotens retrne Deus:

29 NOV. - OMNIUM SANCTORU\1 SERAPHICI ORIJTNIS

271

Nobis enim hodie civitatem tuam tribuis celebrare,


qure mater nostra est, crelestisque Ierusalem,
ubi fratrum nostrorum iam te in retrnum corona collaudat.
Ad quam peregrini, per fdem accedntes, alacriter festinamus,
congaudntes de Ecclsire
sublimium glorifcatione membrorum,
qua simul fragilitati nostrre adiumnta et exmpla concdis.
Et ideo, cum ipsorum Angelorumque frequntia,
una te magnifcamus, laudis voce clamantes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, etc.
ANT. AD COMMUNIONEM

Mt 5, 8-10

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum vidbunt;


beati padfci, quoniam filii Dei vocabuntur;
beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum crelorum.
POST COMMUNIONEM

Deus, qui nos uno pane rfcis et una spe sustntas,


tua ilOS pariter gratia corrobora,
ut omnes, cum Sanctis tuis,
unum in Christo corpus et unus spiritus,
ad gloriam cum ipso resurgamus.
Per Christum.

272

Mense novembri
IN COMlVIEMORATIONE OMNIUM DEFUNCTORUM
SERAPHICI ORDINIS
ANT. AD INTROITUM

l Thes . 4, 14 ; 1 Co r. 15, 22

Sicut Iesus m6rtuus est et resurrxit,


ita et Deus eos qui dormirunt per Iesum adducet cum eo.
Et sicut in Adam omnes moriuntur,
ita et in Christo omnes vivifcabuntur.
COLLECTA

Deus, gloria fdlium et vita iust6rum,


cuius Filii morte et resurrecti6ne redmpti sumus,
propithire fratribus, sor6ribus,
propinquis et benefact6ribus nostris defunctis,
ut qui resurrecti6nis nostrre mystrium agnovrunt,
retrnre beatitudinis gaudia perdpere mereantur.
Per D6minum.
LECTIO PRIOR

Quasi holocausti hostiam accepit illor.

Lctio libri Sapintire

3, 1-9

Iust6rum animre in manu Dei sunt, et non tanget illos


tormntum mortis. Visi sunt 6culis insipintium mori , et
restimata est afflictio xitus ill6rum, et quod a nobis est
iter, exterminium; illi autem sunt in pace.
Et si coram hominibus tormnta passi sunt, spes ill6rum
immortalitate piena est.
In paucis vexati in multis bene disponntur, qu6niam
Deus tentavit eos et invnit illos dignos se.
T amquam aurum in fornace probavit illos, et quasi
holocausti h6stiam accpit illos, et in tmpore erit respctus
ill6rum.
Fulgbunt iusti et tamquam scintillre in arundinto dis-

273

OMNIUM DEF. SERAPHICI ORDINIS

current; iudicabunt nationes et dominabuntur populis, et


regnabit Dominus illorum in perptuum.
Qui confidunt in ilio intllegent veritatem, et fidles in
dilectione acquiscent illi, quoniam donum et pax est elctis
ems.
Verbum Dei.
PSALMUS RESPONSORIUS

Ps . 22 (IL 4a)

W. Si ambulavero in valle umbrre mortis,


non timbo mala, quoniam tu mecum es.
In pascuis virntibus me collocavit,
super aquas quitis eduxit me,
animam meam refcit.
Dduxit me super smitas iustitire propter nomen suum.

W.

Nam et si ambulavero in valle umbrre mortis,


non timbo mala, quoniam tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus
ipsa me consolata sunt.
W.
Parasti in conspctu meo mensam
advrsus eos qui tribulant me;
impinguasti in oleo caput meum,
W.
et calix meus redundat.
Etenim benignitas et misericordia subsequntur me
omnibus dibus vitre mere,
et inhabitabo in domo Domini
in longitudinem dirum.
W.
ALLELUIA

2 Tim . 2, 11-12

W. Alleluia.
Yf. Si commortui sumus cum Christo, et convivmus;
si sustinmus et conregnabimus.
W. Alleluia.

274

OMNIUM DEF. SERAPHICI ORDINIS

EVANGELIUM

Qui credit in Filium Dei habet vitam teternam.

ffi Lctio sancti Evanglii secundum Ioannem

6, 37-40

In ilio tmpore: Dixit lesus discipulis suis: Omne


quod dat mihi Pater, ad me vniet, et eum qui vent ad me
non eiciam foras, quia descndi de crelo non ut faciam voluntatem meam sed voluntatem Eius qui misit me.
Hrec est autem voluntas Eius qui misit me, ut omne
quod dedit mihi non perdam ex eo, sed resuscitem illud in
novissimo die.
Hrec est enim voluntas Patris mei, ut omnis qui videt
Filium et credit in eum habeat vitam retrnam, et resuscitabo ego eum in novissimo die.
Verbum Domini.
SUPER OBLATA

Nostris, Domine, propitiare munribus,


ut famuli tui defuncti assumantur in gloriam cum Filio tuo,
cuius magno pietatis iungimur sacramnto.
Per Christum.
Prrefatio Defunctorum.
ANT. AD COMMUNIONEM

Io 11,25-26

Ego sum resurrctio et vita, dicit Dominus.


Qui credit in me tiam si mortuus fuerit vivet,
et omnis qui .vivit et credit tn me
non moritur in retrnum.
POST COMMUNIONEM

Sumpto sacramnto Unigniti tui


qui pro nobis immolatus resurrxit in gloria,
te, Domine, suppliciter exoramus pro fratribus, sororibus,
propinquis et benefactoribus nostris defunctis,
ut paschalibus mystriis mundati,
futurre resurrectionis munere glorintur.
Per Christum.

275

INDEX ALPHABETICUS
CELEBRATIONUM
Aegidius de Assisi, religiosus, 23 aprilis .
Agathangelus et Cassianus, presb. et mart., 7 augusti .
Angela de Foligno, religiosa, 4 januarii
Antonius de Padova, presb. et Eccl. doctor, 13 junii .

44
179
18
77

Berardus et socii, protomartyres, 16 januarii


Bernardinus senensis, presbyter, 20 maii
Bernardus de Corleone, religiosus, 12 januarii
Bonaventura de Potenza, presbyter, 26 octobris .
Bonaventura, episcopus et Eccl. doctor, 15 julii .

27
67
21
243
100

Cassianus et Agathangelus, presb. et mart., 7 augusti .


Clara assisiensis, virgo, 11 augusti
Coleta, virgo, 7 februarii
Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, 3 novembris
Conradus de Parzham, religiosus, 21 aprilis
Contardus Ferrini, 20 octobris

179
185
37

272
41
237

Daniel et socii, martyres, l O octobris


Dedicatio Basilicae S.P.N. Francisci, Assisii, 24 maii .
Dedicatio propriae ecclesiae, 30 octobris .
Didacus de Alcal, religiosus, 13 novembris
Dominicus, presbyter, 8 augusti .

224
70
246
247
182

Elisabeth Hungariae, 17 novembris

253

Felix de Cantalice, religiosus, 18 maii


Fidelis de Sigmaringen, presbyter et martyr, 24 aprilis
Franciscus Antonius Fasani, presbyter, 27 novembris .
Franciscus Assisiensis, 4 octobris .
Franciscus M. de Camporosso, religiosus, 20 septembris
Franciscus Salano, presbyter, 14 julii .

64
47
262
216
213
96

pag.

INDEX

276

Gregorius Grassi et socii, martyres, 8 julii .

pag.

84

Iacobus de Marchia, presbyter, 28 novembris


Iacobus de Strepis, episcopus, 20 octobris .
Ignatius de Laconi, religiosus, 11 maii
Impressio Stigmatum S.P.N. Francisci, 17 septembris
Ioannes de Capestrano, presbyter, 23 octobris .
Ioannes Franciscus Burt, Severinus Girault et socii, martyres, 2 septembris .
Ioannes Jones et Ioannes Wall, martyres, 12 julii
Ioseph de Copertino, presbyter, 18 septembris .
Ioseph de Leonessa, presbyter, 4 februarii .

265
233
54
206
240

200
93
209
31

Laurentius
Leonardus
Luchesius,
Ludovicus,
Ludovicus

105
258
51
193
197

Margarita de Cortona, 16 maii


Maria Anna Iesu de Paredes, virgo, 28 maii .
Maria Virgo Angelorum de Portiuncula, 2 augusti
Maximilianus M. Kolbe, presbyter, 14 augusti .

57
74
175
190

Nicolaus Pick, Wilhadus et socii, martyres, 9 julii


Nicolaus Tavelic et socii, martyres, 14 novembris
Nomen Iesu, 3 januarii .

87
250
15

Odoricus de Pordenone, presbyter, 14 januarii


Omnes Sancti Seraphici Ordinis, 29 novembris

24
268

Paschalis Baylon, religiosus, 17 maii


Petrus Baptista, Paulus Miki et socii, martyres, 6 februarii
Petrus de Alcantara, presbyter, 19 octobris .

61
34
230

Raymundus Llull, martyr, 30 junii


Rosa de Viterbo, virgo, 4 septembris

81
203

Seraphinus de Montegranaro, religiosus, 12 octobris


Severinus Girault, Ioannes Frane. Burt et socn, mart.,
2 septembris

227

200

Veronica Giuliani, virgo, 10 julii

90

Wilhadus, Nicolaus Pick et socii, 9 julii

87

de Brindisi, presb. et Ecci. doctor, 21 julii


de Porto Maurizio, presbyter, 26 novembris
28 aprilis
episcopus, 19 augusti
IX, rex, 25 augusti

277

INDEX GENERALIS
Decretum S. Congregationis pro Cultu divino

pag.

Decretum S. Congregationis pro Cultu divino

Decretum Ministri Generalis O.F.M. Conv.

Praenotanda

7
9

Calendarium Seraphicum

10

Orda Missae cum populo

111

Prex Eucharistica I, seu Canon Romanus

135

Prex Eucharistica II

142

Prex Eucharistica III

Prex Eucharistica IV

Orda Missae sine populo

146
151
162

Appendix: Formulae salutationis initio Missae

Formulae actus paenitentialis

Acclamationes post consecrationem

Benedictiones Sollemnes

Index alphabeticus celebrationum

170
170
172
173
275