Sei sulla pagina 1di 320

..

ADD

EPIC
J)' ,"

H,AN'DBOOK

Jo H~

I T I 0 'N A L

D. L'r!LIP',
I

JAM S~'

T'R~il~JIj$ 1"' ~, 'I.E

S ) G N'

It

DAlVN :Mp RDl

'It.

c
.AI:

It

'Y;A"]"'T

D
lGW- , , ,DOJl.'~N

F. , '- . K:f5T~
[NG
ltJMMO~

'0

DJ..'VlD

s
11

.... R A.R'Nl~ Si\W'l:!:UL

T'

'~II'JON;.{r!JI

MANA
CREATIVE BTJSI

E:DI
Dlill1tCT'OR, MANA'G
AIL.T BQ,lL\;

ED SIIJI'KltK
tiES,S
AJ.rTI[I~~ 1.

r:;'I:~rHIC

Dl~:~ld'NElt'S.
,

Rtl!IU~! r CA~P~,~I~LIJ e~N'iIl":ijjA Ft:]CE,SE .. S HEmf P,[r.t:'ilDJIj UN GUNN S 1:'1 It, Or

3' ,~ c
~R

If'

_ - 1M, N M-,
'lIAr,

A ~ 1L 'R ,OA E. .. G

TI;N ,D'IJ~J{~A-M

C
T

A, 'Y'

J( P

TaD:iD lei ~MlBUl. 0

,0

ptJw

11 E.
E
j

fRO

0 U-

T JQN
lC:El.lldii

DEL'

G R A P ERill.N' ,D-o.R~ (~S

It

lB'lHD,',Ii)r~t]1Rf. !!lri~llid.D :'u o ..t:s &. D&ili.Go~1i 'mJ~ criEau~d '51 E, '61h~1 aR_-~ ~d DDlW,' ' -l~C31 ;u:u:i t\JJc,ngew ,DtlNOSO'NS 1& DMG.O)'~~ ~e ct. Ip~_d tJ., JOIH~:tba:1iI 1;,.",' t,. Mtlo1J ~ a~,~~:k.i,~ \VllJliwlbu'J BitJt.1Jl;d Dldiu,li and :

hurMkisol

Contents
. I U ~II Epr

N~~
~I fdt'll

Ch,dkll . Rl:r11~i

• HI
V.,l" Ull 1W UI
.,

Ufll;p.iUJoil!f~l AdV'i~fNI:U!".

CIur.!"II!':r.~. ,..

___
." ".

.. ~
,'Ii

'IJ'.IIr11:ml~lt!:11

'..u~v
..•

_ ,•

lQ:J IlJliJ'

r.lu ~plr r:~mp;r 11::11<

Dt>io•.I~m.K Si~~•.B~d . .:!~t:t'~ Ilri;!'1i [h..'tii!~i!rIlo!: 'vr;:'I'It BJ dAd"'(l1U


,.:.1otllh',

Crur:rllCI~"

~
I I I I. I I ••

If
. .Ii
LO

~!i'IIc"~r'h' -~ ~ IUllglrl 'i,)i'1.'lIfrb IJH .n..m OIJ ,MII[:I~ [c m JiL'l!II.I] Ihl'l f'i 1 mpcfl 'fH l.. .:'j~ •

I....

, 1P
1 .•

'VA'

H'
_

il.lJlI-liul I Mh, ~I"lot'~ C.mpJi~1"i els DJ ... ll~i!lI~J.'!t'I-'iUJlLl .~i!1: plfilJII _ t' '~1

'II

n u
lh,

IlJI
.L.:!

"1~1IIr.!li Ill!: 'l): I!~ Cehkftt~ 6r~~ f1pPtH~1J1I11 Lr wC't16 of L1:rr.:-1I ~r JU~ 1Pt.~It'.
01'1.'" A.,.(i"h~l..,:n , Eplr ,d .... till ltft!iI. J:,rm; r:ncLlun1 r;
I~IM., ,.
1"1

Hi!,.
HIl, U , L l ra
I

n
u
I,
.. """ tl

, t·,

L"

f"l1

rter A~'Ji~

! L' I.:hl
L21

Li
L.i!
:L '

Ch'1(~t 'l\" 4! ]E'r-h:. MI_ h:: :lit:em '.


C''h
J 111'I1l:iEJ:'il(' COIl1!N

20

,10
, _1 2:!

~..-!('K, ,

';~~r::1..t' J I\I:~Ji . ,

, .,"

, .., , •., '[ ~J i :l ~


tN L:l

rl~~ul itt, . MJ:..u.t M e

~::! L1-l!
tJ5

~'fl:fwi:'_ •
I II

lri
j~

l:l
i
I •• I•

WC'-Ip'Irl'

CJ
, ui;

~
I I. I. I I

IUtllll-~ -

}'tli H
:10

Si!mJI~_ sl~ffi
~''tmoiI.rutB h!:!'1fi<5. L~ndllg-,~ Ii l'ffl • fit Arl:lfl1clL . .. . __. l\1rn~ ."IiI"rt.E 15 f ~w( Al'dt'il~", ,•
"

R'Pd.

C ilIilIpllll:'i:' O:a\m ip'lc .. li:!ulo.g ••••• _.• Tht,

t~T
L.. W

ll"rht """Klr:r!tRlll;I~
r:ioInL:H<! ••

131 J
. lJ,1

,.,

J!3 ~
,::!!~'""

~] ...
~~.I!

l1u,C!~~~.r 1 G~11Jk~
. fb;: n L' C'lrut'r' uf t~ . ('I~-C't
n;J

cI

~-I('
U

l
. •_. .. _ ~lo

§.,

'bk.
gb J!'lJ. .

.l

~...
(I l-t il

,1
•. - - •••• - - •• - :j,.

. iii ~

~J

"

H1

~!:I

~
.!j,'Ij

CI',Jpii:!."I",:

~~I

Mm-a'c
,. _.,.

,,,'

,
,

[';
I~ IH.I

lr. . llmgn ~ntlru:h;


C~llo'

n l'

r C_nOi"pbl!:" 1U!g,1.IItm!"i. •_ .

A11~~lmll't'l1

..,
I
I ....

M.(t;n"~~'n
~iol],ml'J AIbornl nIIIIII'JIl

b)' Clullr:rcrgr.: Rlfl~""i!l 1~1l(L)'p~ :r1:1t1. ... 'bitr}'\'


, ~l'I~I""'~II' ..

Ih~ I ~:m3",~f LJI~fDl'I


IJO::Il1II~1Io .11i'1.d. ["Iii:

i ~~on

.l'liJtI~
,

C~1I
I~ ~ I:;;

Ad~~I:I.!JdSlCi

iJ];III'L]~'-'oIL.

Ad !;!;P l:i,lkEt" C IlILU-f!trP-~ _

t::Nkodl.·T".",.,~r..

~:o
~1,D

, ,~.

'_~f ;iJ

I Ate!:p A:

, I:i, . '\1(1 :pl'ib.. _.. Pe lh

.l3p __ " (feUs ~

i".;"!1

••••

II!

Il

Ill'

'I

~m ,, Alru~1 clil('.~Imn', 11'1 ~.r.m~.


ptl.;KlIMI."I

15-l!

~t~ptlll., ,•_,,., ,,, .

rmg lipll: Spt.~l1l . prJL .D.Jt.... ~~.tIpmL"111 ~fIl'Sptlk.lsrillg Ejrlt."

"

,2

IJroNlm .r.u 1'\'11 . 1-J.!:~C~mdlj!~~ ,.


I I •• I I •• I I III

•,

. _•. __.. _ .. __ • 60~


Ifi-f.
_ .

:;,0:; :s~lIl by ~~~ ~1J. !i:.l. tlr,ptt1~ YlIMi r Q!Na lpir: sl'il'lli _ WIIijl.!Jz·ofl1v ·~jClp~lI:nl- I'Id Ylffil,g. 'I~~

ss
~D

Xi~'J.1
1.'1

~b[1~
't Ii.

1':1\0
S;t~:iJ)

llilC,
1111
I •

, ~!¥l

,EPlC::

.b;:-#I~l~
.

r _.

••

III'!,

••. __...

. •- 10, , _,Hli
~

Cor ' ' (;1''


~t'lllhlie:1t

B r,x kVlLl.I'U-1-

)\6 eoI'be g, -1Ili1l!~.km


. Imliflt'l. _,. _,.

.Rt!d '!,!("lz:;( rod. __ . _ i\ run


_

. .. - ,l9J!
11
I

~'~ru
-lI

Cro:t'l'l

D Iftl'

.,

I I ....

I'

, IO~ , ... -" •. !I,).~


, .... I Il

[ko1/;i'li'"!!~1(1!ii\trm~1I IJn I:L. Ad\~.ti'i.e:N

..

. H'J~
• • I I • .. I ••

• of·

..

.....

I"

Or~l!;lm,l:liH~', :&o~oe ~Q;~n frl~m!l.1lc iDnlgolL EIA'(ot! H'1>l!~ hi iR'n:!] f !I;;;;:rulil!i I.cx~ , Cn:i~lii'i. .o.b-

C;r;~ LoJlJ. __.. .. __.

. , • , .••.•• EclA..-drll, • , " •• ,' , ,., • Co!\!! RoM r. _" __ . . .•__

.pp~tul - 11:: E,fi'~ NP._ . of G ·~~IIW:1k,."., •••••••

, .. , ••• 1.\!tI:5

• , , )o§ , 30ti , ~o;o

."!I;fniu
I. ." 11jI~

lnen

••

. ~1lII

cDoom

Cal

t'i!i

Hn.rN~

~~__ . _.,__ oo_.

__ 0.

_'1

....

I 1'11'1

11'''

III

••

j[mdt:

,I

••••

&

Ii

......

oi

..

Ii

....

io

..

I!

I'i

!I

!!!

1~7

T1:a~·:ru~J;s, ~~] Ic:hlli''Dm·.:t;W);,l'S &: [JIt.i\CON '0011' rulebeoks . iii]'~ ;UlC~: ,s'f'LOi~~h yoU. t~nn' ~~H'!Je'irofids~ mo're r]un r(lr Wh:H' ~'hc'rules can 'OOf!jt~:!n.leur 'plots: run dJ~~,1? alJi1d ' r
~fn1.r i.H1~_gti!1ii!.~iOrii 'bl!lu':lr:i'> Stil'CI111"1_Y1!,", !;,l,~e-.!:l!1'y le'!l:-e'~ T' Of:~iJWil!'ir IIIre I['OQ$~WI d~hl'[I'a~l!!::T' >01~'i[k:hf1!!il :En~e['@O 'Hm~:ted~~nd ~JIM~:
.. 'L 'mOJ'i8rl~rs,I'!i'~ 1i0Q weil~. '

. d Intro auctron
ijo

such h~ms li1~\1'~s[~Mjsllil!d 'pTiats; ln ~pic -m:aike'D'S.. ' ~

ll1c1udc: atiTjjO'f, '~;(j,1"Ons~ se ro'b 'r.OO~I'Ii S'Cruff'S"lmd wondJrou5 :~u~m$.Md 'because epic c.innrnt:, ; cfli~n '~~dI'h(?mselws ]~ Ih~ i1?r:ese_Il~~ ~§ilm§~l5',lICk •• '~'If!Cludes !I1iIJO'~' ,:)fil"~'i:CI S '['0 uS . In y(Jl~I" epit:': !l::.tmpil
~ugic
]t~~fi'S
j

U'~' ..·'il inQ'i'll: ,rill,1 ~

~felcon'l.e '~ the

ll~]

:~evd of

'1'afls,'tJef,'S '(C'hap~eir. S:)j :[';]c,re f©ll wtU fllltr '~'II1C115I (tr :51l1ITIC ue!I'!I~ PO'M\1'~]" te ,C:h.a'~~~t1i,g~, w~, Mi~:~rb;p.s, ,~I': ~ seare epic ch'ilm'C'c·>eirs. 1~~or~r~$ flL"'O'mQ:i:n~ll,~1' [~;dMi~ w

pO'!l)j,1'Cl':.

:PYJ~pl:9tlillYr ~In ~~IJc d1::.ra'C:I:~ii:'is. on~w:hio h ''is; mcM,~!,\'j.ul 21s~ character level, lho~ugb the :Ph~ ~rr'~ y Hf~jid~oiJh d:e.s'(ri.~es d;u.iJrnca·,C1ii" 'p:rog;r'~§:['Oifiiup t:o ::l\o~h liQ,'V.Q:i 1~.G,el1.d. and Ihem,1 U[[i(; wl',(!, J::' .. plJ!2'~'(!' ~'b berees ~'Ild '~rU'flJ[ns '~'l'no wi have ~0<1li~ 'b~"fof<l,d,'nor~ ~'~~i'Im:l'rs" :No~ }l'OlJl1f cb ~'ri!lC~lC'r I~J~:S: JOUfJ!, '~l,e~ aiSlll'!i'U~'eJ :rol~ tn !egell~re ~!lei
j

the 0&-1)'1' g~,m,e i.nd.l1oe the d!.1:m,iUe.h ;tu"I,d,dl~W' m wight. M:Oidy, new' ~,o~s,tc'!!s ft~,e'provi.a.f:(J [l1JCb.Hl mrnl'y ~'bo,m~n(-l.'~i@~u: :ttrouP~'"D:rgl~t~id~:rh 'b~. (!I ~~w ~h:,~g,.()li!Sstl:'JO:IliJ.~r' ,gol-m:i, ~'fid,,croi'l,U!IJt'C~ ~om. diRCi~f ~'~ghtm3re:. it :[\ltW t~m:pl:ilJOO:S sWicm :iI!!1 [l~e pa rngOD ;tni; ~ mvi mit!:d. so' YiQi~ C an c:rC;]J'['Q I~~ic. 'm,iDttls~\eii':S trc-:m '
I

1~,U:' krn in the'


~

.,~1:0J~s:r(ir,Mi1,i'lIII~'3!i1i1 othell.'" mU[~ii~ :


if'L , .. 1~-I~]] l[IIe'l,l'!!l:

... 01.

"'o"i'm'lfl"'~O'''' ~., ..'ill~,ii't.",j ""n'...'V",Ib'"JJ~]b.Jo~'~iC'EL'!j: i',.M,~I~~'f'lol''':~ , ,UJI, n~:..Y "'It']~' ""'iFttti'I'II""'" ........ .;. '- ..

,An £pk S~ttiD:g [Cffiwa,b::t ,G): Th,be~,p~1:Elli~: .ui u~


[I'~:

.TH'E ,EP'l,C I f"VEl HA:NDBOIOIK


1lb~ book g~:'11~~ yt'u '€:\I\e'l1't'j~"'rL,g YOll!, :n.'~ed [0 crente ~'I'i.d 'pL~y epic cll~'rnc~~'rs~ tndu(H:~g ep(iii: it~~Ui e:pie spells,

,~nd, ~VI~n ~p e fo~s:\; 1[' f~~UIes tl r

.r~ntiwi ns; dt!l:p~:I.!r,~: C:b~~(tmc:m" SliJUs" ~~d, F~41ts<Ch3p'~:t' Ij~TM~ .c~!l[1" ter ,pr.tWid~~ mgj [!:Jet.ems fOf la~wloP'j]ilg ~pic p.m,I~~(ijn~ far 'n~fI;rlv~ny elsss Of 'p~S'cj~ d:H~ It Ise 'pOO\~d~ ~e· ciftt ~,h: :~ro,gresSiOilS for 'an d~5S~Stm!, the p'~~]~r'~: uif.. M~
~,

~~1

i~~i!iSI'I;t~

~ral.l

of tfu.e~ki]ls. to du~ P.J"I.'lfL;r·~ ,1'i'tHltUJiUQ~1 af£,ed:ng: :~ldU ,cb~(l mffiCliJlty Clll!iSeS (DC£) Ollly an e.p-h;: aama:eJ;,cotIJld: lloPf' Uli :httil~e.,:Fw,1laitty; 'C'hiliPll~r' '! ~.ti:!r\i'iidc;_~' more dl[ii] .~ new so e~i,t fe:;u!S'.-i:!:iI'Ioltg;h feiii:l;S [0 priiJV:i!d!~ \yeU G~~tr' fm,tiln~ one

Gu,fdIC'and the. p~uo:n ~:r:td,psych!£ WIlIT:~!J>l!' :fmEiiflll~:~:e 1.6I i'tll,l_~iw~. Cb:l'pn:el"~, a;lsC!''f.'ev.eli~s;epic taslks :L'Il[lny.

ow;eUas '~k~,:P:~S'I:tgiedass~s .roUln~uffi~'n ~l)e

A'ipcndric~!l!~ [1 ?OIJ imcludc ·plc rules 'in your, '~g<1!i111,"\l'~~'t· l"o~:p]~,'Y'or cll~raCit'~, (N lJC~) Foo,m d~~ ('~~p3ig~ ee be Ub:\v t51@ ~l!JhrUiC~d- th~t1;, \'vb.y d,on~' d]~ ~vo.'[ll:- ~O\'J, and 'I"rClvi<.t ~.~ye'r,'S iOmS of fO'M i!lus t:ri,oUlS Bgu re s [;]:i!ii E~ m_t]1,st~r (fOO'ID ~J:i,e . ........-''''''IL .' 'RfLMrMS ,amp~lg;n s~l,dngl ;j}~d,Mord~iIi]'kruin~m(fooma GR".m-u~WK c."ml'p-.1:j,g~,ettwg) 'In ,aU ~]full?'Ur'lepic :~ev:el s 'Rnill][-Y, N ltiCs (mm, IilU'~:h~ elasses il.1 d~e rlfl)\~l~ !'Jl.fU1ITM ~re 'prowid~d fm:,CY,UlI1 I~w'k 21s;[' u,) 3iO~ibin 'i'h~ s:~rl!.'!'
I

~I'ig,e dasses (;rom Ch~J¥i;re!,1~ ei:ry ofUnim:a, . t'llte 'p'rovi~cs !I base opeir~tlon:s~ an ,1lilV\i,l'Ditltt! :!I!taJr.i:bil,g d~c d~i 'Il! nd seVf:Jril ol'hcl."' ~d~enl(y'~ ide~s.

or

OU~\;~p:N

N'PC~, h~ Ch~:plt~,r~ ,of' I,b~ 11UNCEION'


·T'..

i\J[Ji:B"l1l:R'~ Gp~f~~'t,

rm~

" w.fH'A·
W.lj

'5 N:: E'iiid1.! .... IW. ·

dried levels Qf.i!u:1l'lll:ll1Ci~weu[' Wt' i3!D'" C']tArnc'~l!IL'~ ,Epi.'~ Sip,eUs; (C[~~,pteF. 2_); 'CI)~l'~"~r ,rn V'e.riLS1 1Q"'11 to 2 1
--- ----- i" - -----

ndlt'l,nl lsvels of'ma,lJic:a!, PO'Wfll" 'be'hillel and 'bcg~lr.i, eu~'epic $'p~lk A.£e:'!:'W' cllo:~eJlepic speU~ a~e 'p'fO-" 1:0 vided ~s ~t s;iI]il1Ip.I.e~ bl'Ut' C1UIlPI!f'f 2, W,v,e:s~p':lary'er !Eba:ra~t:e~~ (pelS;) ~he,~bil~I}' 'IIQ creiti,t'El' ~liu~~Jt'· epi.c '~'l!k Snrm,pie OW]J'i, !!P~,C ~iPehl_~ nc:l!l.!ld,r.: ,ltli~mf~IiI:~ Ir.. rrle'dup~i{jJr:~~ 'u i\li!U" lldiil~on, i'i nd ~i!mlii~,g.r,~1 r renn.,Wri[j~l. 'luti:nh1-S ;l.g Epk ~~;!:' {Chap'll€'f 3,):'r"his d'i~ph~Jr (]ffi(iIJ@se:s; how ~tpie ehH(l;C[JG1'S nlrnd, C.re~lJ.ltroS, (~fi 'be, MudLeiJ. "i;[I, [h,c, g.ame ..Ad~~, rn~ge$ .foom sPe'!:wO;, such HIS m:fOrmnl'itUl on wallis 0:£ epu: sa'mIl.G)[)m, [,0 ge~lar,~[ Oll] lips ,~(}W ~o stF!lIct~'1·e'-yorM,T: Ciim,[li:l~gn tind, b~fad~e d13mcE:~r~ wh~ ,liiQC;lij'mii.]~fit~ signi'Gc;[ijlU weah:h. The. Enwu1iii~cts: ::Ind,
le:fl!~~e the
'S[~

oo:s~'

fhe[[\e~ ]].0 c'euiin,g to It'he '~e'!,1'e1~ rcaml ;liU',lltll'll ;iU', you ::lJiTIi.d, no li,mits IOn the pM-vel[' iQ,fl['he ,'06 'you. f;:j(~, [jnd, e:r:u:n;.g'h re,HS] sp~llls,ile:l1I1!ih and ~biXhi~s;ie), l !i!![ljd'~e!Sspby. NOl-v "0 m'ti~~I:,elL" IQod, roO'~u 'eh how g~~s! '~'iU,::OOi!:ilh~ys S'Om~~hh~gmooo', l"b;~~''s !cnif'ili8Iiffillil ,nf!iore for' It'C!'I,LU· if ba:L~~l:'~e:r. ~\O' s'~:!L';tl!;ll~ .f6~\!i1!wd' , ,mer,€: 'rCl' sta:nd, i'li't YOIl_I'Il' \\I'ruy. '"Elurt ~~~id, }"ou?U :fil'!!,cl ~ k~tof r.Jl,·u~' fpi!l' t1!'~! ,1';I'iliii,~illlIi!'" f-a:m i,liar', ,:I2:picte~r5l WQ r,k Uk~,r,egu i,Il'1" :~e@~ tl r.JJd, ~I m.ll,gic iJte'ms, 'lfo:tk, ,rn<.e 'it.b.e:fir mor.e otclinary' T.~J~y'r~ju~t b;enEr:.likeJMsee'i ahe e~p-em,~lnc-e' "...." md ....... IH'j:bI~Sl~oo~kikil!' dlle O[}U~ Y"(l!u'\'re ;'jj1R~dyuiiin.g~ 1 'fln~' d~iPi:artYr. :Erom ~:hc'D&D fide's ~O~'_~l~lM11i:[iIU(' ~v]tb 'Ul

Sp~, ,S~Qds',S(?;( [ion, in 'Cb~,,~~r :2~ If:7iJUV~:pl~,~'Cd'b~g]l-l~el [rules "01' 'prevllicr"ls

';I'I"'iI'TI~'

':Re\V,ilU]S 5~C~'~Ol;1S;iP:i:''OV~de:1m\:l,lei '

f:o:[ ('t:!itllstnlll:li:irng

epili::

ei'liCQll nll~i'S ,:'i11d~:.~~'ntitli,g lEl'l.~n.eJi'lc~' 'poIlUS

~o C:b:llC1(,[,I!:rs

wbo ~liOOme '['~~,epic elm Uen&'e:S;~()~, :5el: rtll" 'Dlte<m. E',ic; M~s:ie' U(N!BS ((;h3:p'I~~r' ,~): The ~jffcre,nc 'be['\Vecn ' "pic ~-8k i'remt5 and, ~1.i[i£aC~;siis 4!JftUfru:ts ·n~ Ululq,lle' itte~l1~ s,eneraJ-edl b'y a 'O'J:lJi3,o;ofo$;ki~de~ef!j~'Oi~ :fo~t Lng., ,M,;:):ny epllc m:!l'gic :~~e~~s ~fie' j1!QS~: 'po'!j~'f'rrl!!!] ;llS ~r.da:s fac;~sJbll,t epic ch;!)!l'~cters know b@~~IIQ f.[!!.!lke h~~~ m:'id ~

m~t

of: 'r];n~ D&'D ,pmc~ Y~''U tilay' Denice D :Eew ~!!C'meDI~' 'pr.~¥J.OU5 .wySiire:ms. ,M o~'~ nCl'[iilIhl:y~ ~:h~' ~e.Il;:'r.i¢).:IilI 011'1, Is:peU15,waS! inipimd; in 'p:lF:1t'b}'" ~mu~ d:~~Qt:r~ets; 'bTi, t~f' 1in'1'~'Hrl'll'rl~~k. D&n Is: 5UJ[:h 'il 'vim4il, iVe~i]~:'~nl, l1:nd, lije s;ys~~m, m:l~ we dis~o-ve:r.edJ '~h:!lj ~ muM: ,gQ d l:b i1I:f;i W,e 'L;::l.1{! r (e,lJj,[d] 'be:~o:re. "[~iJ~ tu]e:s :lnh/e'II."ie:liilt liD D&:H game pwv,ide ~hec~Se[Brril3] ~daS[ {Qif ~be ,~I~ H'j(ir~~~i ~l]'SIJu:il[1'g. b~hli1cC'nO 'flIlal:t, 'r :bow 'Wild (lr.

d~c ~I)ic ~'bU~t1us'~eoOm~'. _ Do nat fe~r tbe lpi~'~jfl H~ndliiDai'. IrI,Dh~f, '~rnl.
rlid, :ill] th.€' pov.\I~r:[
OJfi2fS.

;;!

b~lrond10d1Ii;;\'cl,
O1keOl,dy- 2fUll.

bR1~.~,l:'Lly,~;()'lr:m r tIm I!i lP!ct~it'

higlhe:r:. YO"!J C1l11'l1l1m ]~v.el d~ss ~1Fi~uJ f(ri,~t d~an ~e'n k'!vd~b r.i yond ['h,~: f un:~j:~'l'M1J,m d&;s:eril~J;f1 E~ r rhat el~s:s. r~'.s~ii,'d d I,~'ss .1)£ 'fO I!lIr eharacrer l~v,~t Epk S(:l"!le' D!O:D.1.!11s: ".l0lit' OiilS.e save DCillUI:5 d~:s not ~nc~:a:!!~ :o_f[,er 'y.'Q1ur c'hiH'SC( or le'l,l~1. reaches ~o~'h. ~Owi!.:V~r~ A )I'OI.!! de! [~.eive: ~ eUl~1!I,'I!l~~r[V\~: e~ -+:1 b!l)ulI,I!s Oin ;;I'll S.;!'Ik'ing

of ~
-

GU'

I.'t!':'l,fe is; 1 a,d,'i,i'~..TIiJcc'the class

1,.[100 XP lQr 30,000 ,Xl), ~Jd:Jm,g, £ro:~D. ~3<$)lOO [0 4bS !OOO, -

m,e' cl'jJi:1 ra.r:;tfir's ~,p

rota)'

cl~s SkiJI

~mlik~il

"r-

l.e'\lfil .. 3,., C~p.Ss-C1a.~.s, Skill Max' R~5-~ IiiJ,t c_ro.5~-chui5.skHb {$k:tlhneid~a at1;rocia,~~ w-nh rico!' Qr'b1cl,d~~l[0 th!: ~hJ3~ [ '
cha:~ilc[lf;r

her

M~ J:.:1'n'k:s: Tll~ 'j;n:;r~imli.etD '[I~beT ~f d:ra:t'~eltli!'r C~ rI, ,h.:a'i.!'1Z in :i1! C~:i'3 ~kull. "is ~ql1l~l.o his-or t

ae ~ie'r'sda.ss),the' :H.'I!~rill'f~m filb-er of ,!ranks f;UII

USl' m,'Ile~'~~1{

t''h:r(Ji,!;\!8

at
.o..1IlI

e"i,l'i,~"L'ye\~iE:n -ll'!lI.Dlbe!l.'ed

level beyond

201l::&., ;l~

Sa.v~ and Epic At~'!lckBneuses. In O'~br;:['\'(Ii[)t'h,', y'Oij;~,h3v~ :;'J +1 ~piiC 'boniUs O~l ~1 :501vi fL,g: ~hID'liJUS 'Il<!: 2..2:l'Ld, le'!"re~'j, il 4'2 epic 'klo.rtiUS Oft 1]11 IDv:i.Jr,J,g '[tJ,rQRl'8, ~l.It 14 dJ level, aad so QU. To g 11ii1:]tEy fo.r 'in'L feat that y shown
1 .Epic ~1:,

Tald.e

teq_iJdif,es:3 m:mimlL'i1D

bil!~~' sa,w ho:n!)1!~ar~Jiil:P.L~ ~~'i,i'r;; ~i!lfi:IlI~.,

'bast! sa,YiI! '~onw;.

the :m~ximlUll fur ill, class skill, Fi!!a:e;s: Every Cbri'llrncrt:e:r'g,~"inl5 one f:e~rr ('I!vl1i.ch m:3ir~e an eric or non~pi~ l'a"'t'~OJ: n';hjl1?I:Jf~t¥ ,chok~) at. e~~ry le\o\~ d:ivj~:~h~eby d-lre~ t2 tmt. 2>1:Rh 27th rtd so' 1».).l:1'ies-e' r~~ rulL':1i:'~'il ii1adhio-n loG'! iiny' blJx:Ltl s fe:iii,[~ gra:nted,~1l1 ' the cb~~
j

I~

iI.~5El'rhe

sum OfYOIlJi'f

deEr.i:pri(ms l:all~f ~n u'bis ch;apt~r. Aj~IUlt.y I.r:'ll,e~~ses. UJfO~1l g~;:ning ::U1Y' ,1¢1;lI~..[ (~lvjsiblc' by G.n,e Qf h.is' 0:1' hel: ru'bility scores 'by 1 :po.int. C:bQQ$e5;~A:rh:h ahil~tY' score ~ improv!C. '
"fQr mu'~tid:1'!'t5 cb_t1n(~i3 £s~ f~ar5
~,OO' ~;

;£hO'Wfi!lIn. l-tJiMI.! l-i~' SSlV~ Sl'IfI,d 'Epic Au.ac:k '~O<»'il'~~~ Epk Te qua h~y ,fat' ~~'r .ff)'<l~ tl1:1)'[Lf~;qlllir~ ~ lni.ul im,I.llll! Ib:a.s~ ' littae.k bculllIs, use the sum oJ yotl.i. ~,~tt[u:';k bonus ,md,
epiC<iiI,Et1N:k (J1ll[U,lt

ilpie ..r\;r.tad{ Bo:nl'lrs: Similarl}~ yOU'l" btlSlE' ;fJ:[~::D!Gk. ~O'lJ:Jjs' does .nm: m ne:re...ase afit€'~- O'U[, char;a;cter:: Ievel tr)~lchil1!s 2orh~ Y B.owe1.-re.{~ yoWl do Ieil:e~.¥e D CI,1 muletive -t~ ;epic 'nGl.DJ;1tlI5 on :.'I'Uo]u:ti:ks rut ~v.ery odd,-trctmbe:['~d le\tel beyond 100m. as

[:OUlt (2[idll

2.~[11. 2s'dl, and,

50 OD)~ a, charac IDe'r j_nc!['!ea.s~J

ne pl~~er

n~d, aoconB:n~

110

.lild ~hil~,tyij;u::n:H:~ cli,arnc(~~ 1~'!I~1~ cl~£Sl l~'IIci :fJiCU

,'h'tl:!l,!

], d\·lt:!:\I'e,~ f'igl'lll[e":f is !II, 14lh. level ckil£nlc~"f:::r. and eli~~,bl.e both a :f;e:ar and an :Ilihilh1' .fuD:r.

:a, 13th~lE'YIl1:~,\t'li::7:.-il:r.rl/l

JIE.~~,e·il"iene e
e:Kperi,eil1Ge poi

:~ni~r.:5l~'l'h is c el U lTi!;f!;
tornlll:eeded
'[0 ilIcbJe,vle

seere Increase,
'TADlbii,

o:n '!,ilbl~' 1-2:


S!:lIOWS:

Expei]e]].'a~1 :am,d le''lTe:~,~O\2Fe:rtd.elilt B~ (IIif,(hs


[Iii

the

1-,':

E'p'~c;Sli,1!iE: A ""'I[) Ep~'c:i!\TIA,C~,Re'N u SES'

ill gi'l,i'~,;nl

char-

Ch3i~acl\~~

li,ete.:1[ I~'le.I.
'~l,n!t:S~
,1:]:i1. ~ is: J..i2: !I,I'i€lls.

Fot'

rn u ~d.cl as s C h,ott~"c'te its. !I.'! ~,p~l' ~ ienc


11 !l:hi;'l ~,eMf' [i!!:'!N;::I~,i6'r !,filElivi.du$l r

a"ltr;rmJ!,~'!!it ove_i:"a

'!.M1'~ pO'~nl;:,J1£oo~d

T..&,o:u~h. f..'IIMe 1-2 o:nly.:5.h!Dl!,!'Js,frl{peri.el'lljce' ~D[llit totals d:n:O'lI.!Igh 30 th kvell YOiIillmn eilsi! y it.til1cuJ''lli~e,tbe e~peri-'
!:'IJ! r-r'€:IU

1Le~!l:~ 2] s-t 22nd l3ril 2Mh


,:rS:111 ,2~t:h li)7ifi

~t'C- :Save
130m U\5;

Ea:i'lc Jiutllac~,
6!D:n
LfS,

-FE:!

",,'1

+1 +' 4

+2.
'I'~

"", +2, ~
+3 4'l

,odd 'lour
poluts

I~'!{dpnla:
1'ID 11'['

to OO:3ch Jl:s:r I~\I'~I and. higl'il-'r.. s]mply


J.10iDO ,Xl?

,[\e.a,~hln,g i t:s;(

re q 1IIired fc'[

lC:'oI'elwould

e::{pe,~i.el'u;e C IiJI ITe l'IIt level. ,Po r ~n:s ranee, retJJ"1ir,~ run 'iiJJd1idoln:J, 30 x

~o rhe

,z~th ~9tn
,3: OJ 1'1

""~
+;J,

+~
...!.$

+~

+4,
.J>S

-J-,S

BElliND THE CURTAJN: EP~C lEVELS ANO PIU~ST~'G[ CUSS ES


rules ,iIiQW ~QU to p !beyond! '~e rJOI1f'lll;;!1 level ~!rt'llt i'n ;3 p r'-es.ti~e di!:5,'S" bu.: on I:t' If im is o1i tei!'l·le-v:-e1 da:ss:. Wh.V Il:lilri';t :,\IOU .~dd te'Jeh. t{f. ',a preMi81€:class w~m fewe~ '~lIlili1i it~f;j lev-els? IllJs: 'foo; 1Ei:3!Sf; M :l:<rif1ig Ob!it-~ lien·I~1 jl:IfeS.;tt,~ elass t3lm, a Ro~ IDt 't~i'tle .:Iimlid ~rrc!Ii'I, cI~lfa.f'tlliIIg, 'SliJ"r'I r'flnnl~~ fCiY r pUIFSiUlt of Tl'ol1!'l dt~ 1P1~~(:!O HIl!'lJliJlhMk d.as~~!i. ~r you Loul!:!! ga ff'l .ad'd·tionllrl revels IrA ;a p~;!;lti,~ clasS':' with ofll~ fiv~ ItIIre~5i; for ii'1$Jant.e~ )!OU 5'Ja",,~n·t ~kM, fl'\o.r-e t~:. fi a !lhil:tj~ tiet'Ou rllO,lfI yom' malu-, d:a.ss
These da:S:S!2~,+ 1i~~~,lNot::S;JID~~~c;ai:'ill: Emi1l(l.jlRh~ ~a t'aid:'!:!ls·wit~ te!'ilIIIl!¥~I~ ~hl!:! 1 C illl M:i!dg\ll:il.r.Q pr~~~ig:e e:!~$~ IJnQloubt'tdily thin'k tJ,f 'tIiem~~ l\f.e~ il1'5 bl~(lgu!iIFd:s~ reg~rdh~'~,'S, tme fil'~th~t, ~SQ hit"e ~en of 'Ibey h:lIJ!llh' lin IOFlliil or mo['e IGther ;;;;:la,5~ers. If :f0Ill"'Je' f,;)Jk.errn 'Kewelr Wh an ~t!n 1~i1'I!!~Si llrl ~ prt's'tig.s dass, ~ho.!j!t.k~'JIi:'I::; r~:pt~st:i!iI~ .asmaUClf iJ.i3.cHoliiI·,of )'!4iWfr ehai''d:t:h!!r'os, idil!'n-t~~. III~~. Ha~ ~_g ~~ij~dl E.p.i~ P~~i~Q~ :ijn With !)~I¥ a f~,! I'«!o'~!i 'I)I;;I! g!.!lhd~ you" ~t'Si hiliiOCll i;4:i dcllerlltJlJilie w-;h ilq: an app fllJpr;::.tl; progre55~llfl Q~ola:s'S i~~!.Jr-e5. wOliJld be (OF~'!!! d;3'~;S,.The rat~' f)'f
191"

'too f~ di3'5'S fe.'II!!L! res: ~"" D!JIi hcl Hi I.i!lfJ"rqlJ!I! ep~c progreg'~iQJI. Epic dass pfogr-e5ti'of1llS, are aeS&ri'bC'd l.are~ in the ~~ap't~r. 'lFnat sa id. ~f our Ci M wa i1iHi 1:!Ii alllM!l.! ,a .:ni!l,ra.:t-erto gain epie y 1~\i-e.1~ a P~!§U~e: dass '!.via}) f'tl!Ner lhl3lH :[\(j~ lev-.el\~1i1 iL'St P:roWfs, 111 'S~ijliij tJ:J;arI~!i ,o~a.y. W!liirk t.o;~thcr lIIilth you i' 10M liD ct!tcale: an ~iil:, p,FOt~8'S.1C1t1 fO!1 d;~ da!St;; (~c!iI! th!!: B~rt'id CJ1..I n:-aiiil:, IB~lF.d ilng :i n Epi;::: IilIqm!!t;;i.on ~ill!l!li):i;i'1::1 ~r I i'i ttlJ~ I!:jt~,plil!!')"

~ '~p'e<:ia~ iilbil i:ty rni:,ght Ib~ 'tOQ' fa::iit ~iJ! .e:(ti13~!Illate- over ,~n i!ilnlrJ he ~!;I mber of I~'!,i\e!s;"or there mi~ht s~mply be
imprg ... m~ill't. of ~

tn:~

AlmlholJsn m~ls:t of [he !;aJble:s i 1"11 '~hI!;, boolc rin Iy


the I ~WIi~;of lim~i;atiiDns.
ill

NO LIMITS

!.1'hOW

I i'IIf~:FmaITO

'tu)" uJi" to iii ~e.rt~ 1 n le\!~1 ~'Qft~n 3:0~h), t~a~ I@v~~i~ b~

relieh;, b~fiiid 'lNhat's Gi~n in th~ Pl~:r~f"'.t Hnf.!dbClClk. OnoC!l}Y(IU 'Y-C' ft'ad tnis, Il:hilpt'@~~ ~ iJl Sihii:! IlIld 'krniO-w no.!JIi In ~1c:(J l'alt!'J t n e p I'(i ptr::!t va U~!;, lOr' II!!!",~I_!;,bi!fO'ii it 'thO'!;)~, :s:it'{)W,r'II (liI'I ~n~~ ~aMI!!~L
l'[!ncri3U~
iiI;S;~l:lml2' fnal: .aJ!iI~ p3l~;t~mSi tl;l!ffi iii

c'ha,ra;t:t~t':5' atll(jI fl'c;emel!Jt.. iBet:e LJ ~e Qf """Ill: &e'ne-.rilU~ 5Jtaw ~ci!V'i1i~(;~ l'li1el'll~;OJ1~Y ten

me~j:I!i spalQe

'(O'UI Ciill

pia rtJeJ)llalf

table-

(:'OJil~i1l1J~ i 1'iIr1li1ii~I~~,

ChLrJ;dffl

bvJlJI

:s~mMal. s~mM~:wl
XP' ,R!liif!k$

't~.gn Oro;
2:3 2A

lii,.(llass

'I

2fi!h

'Rinks, 12

Fe3ih:

In !l:I!ll'olS(lc!'
!:~ .

A:&lIi',

''''au Co.iInruU1i .to ~aillilHi:mDiCle ~nd 5kJU 'poitH:" -y.ond 20 [h tevet


S.

nermal

~ Ce[:'iJer:al ~~I

lbl ~d 11fd

IM.9.IXI
2.76.00.;

~9:Il.'~ 210.000

l' 1/2 121/:2.

~n
~111;

:25l.00G

25"
.2.6

15.'~

l6U1 tl1h
~

loo.ooO

:2.1
29 30.'

325.IMtQ
]51~00Q

2!

1l 13 lJa
1', ]4

!lth*
1Othj*
'1 Ufii'r
+1, rt'1P'i!:i" (e.J.
]i

ns.,oot
4 0~~ t:ifOim

m
'1

't&.I

~J5.(tIJS '~iOOO • ,CUR,!!!"I 1~i!1


'm~r

3:2

15 lJ.Z
U;"

ts

11~

l: 1

161/1
o

1/2.

1 piGil';4

da'S~' Leve:~.as ~i:rr,to:r ,n m~tll m~tic!a'~ fOit.mul~ Sl~c;~,as a ~!, ·'~ht's 1'~r a,n l~r.:I .aJbtUty. 'lke 'Di:ffIClIli-ty Ci:a (DC} n·j to. u:sii~r.9 mQllk's ['1Jj n n ... !isit lIIttack,. or J] bard' , br.l.rdic know·~ed.ge clu'c'1<1 CO'll!fLnllles: to. i.1n "".!l )' usi ~g )Itl!!...flt c lass l~v)~·Iin 'mJj[ , fo:rmla]m. A 2:2'~d~levd ~b;d:']Q. wil[~b.~ , Cn'a~i8:1lI:1 a 0-, 2(lt ~+5" bonus) ,!:li!n use !a • all hiUl'd~: ~r (22 :. 5:) lU~ :Irllt'poin~ . _.~ dalY. TIl.: me re ist ' ... dll~wl rn.(u,~Jk."· ruDni,D,g attack \\1'Ol,dd D(! I.D ~.:. (h3Jf S the 'mOO'1k' 1 ~~~I) +- '\W isd om. mod if~er.A 301 h-l_YI!.!] 'oord w~u id add .],0 (plus his: Init(iU~.ence- moom.fic:r} tID ~r.di.Jj; kno\'~~lf:d che·c.ks. if.
I

·.1!ld ilg limy ci

!iSS

,(.e nure rthflll uses Y'0'1)I1

UJ"I

an ~i(:

r~t (lor .!l! 1'I1;!i1il!:pic;

ADy p1l"e5 tri,ge .class Ieamre that enleulnees a a1J\ . DC u!lin.G. dlie elass level C .uch .:IS Ith'e Ii5:3ia SiSln'iS dc!u:b.
r

C' :." F(A ruR.ES


'Bt'llIdw[loonlCfUl/i,P
J~

,:'lmu:k) . hoald -add enl


tm'~y'CO!IU:I,illS inform'rion

~:nf d'3S:~this: book nd5 {!'n.t b ,j;di!l5S11 ~rogf' -~ iOn 0 f.dtiss fe;~nUie-s'bEfOltid Qh.l~wt III '3dd:sJioLl, 'rhi ' book p. JiU· ':lm~gp:rnded II:Iirl JruIDa [ClJi" each Oil the pt\~gc. da" .- 'pr " in [~L! rJ~~.rON' MJ'IJJ"T .'. GiU'id" '. M:ln~, 'bUf mlO~' :ill!]. class fJl!~rC:il!i'[t$ ,oo.iIllil'llU:~t,aqlCCUlMl.'1,!.II ~.~te aftff lIll'h ]eve~. ~.hE' OnOW'i'flg, guM kr,les dcsc:ribe lmO\\I' nklr pic class progrcssiollsi:l1I. [11 i ~~eUa~wor-L _ .' As nlJ't. d ~~dicil:". OI.1,[ Ims-e 've bo.llus~:s; nll(IJ base a'~taf;k Y
'[-0' 21lJ.:t1m, Le¥111'~iJjl, ~~i:IS

'~~" dj;~ rfllyt.rl tbI ~d~'

~'1lould l:a::I\I'e a save .DC of ::S,t: u} lba~) .;. (lh~1 . w ( 'hli r. E;t;: class l'~'Vel5) ~ '7 {fOiJl!ih~( I'll d a s levels beYO(fld Lmh;ii[ 1/2 per bl'. el}. ~ for' !ipe.~:ie:i!1 [Iii. yOUir ell ·r,n II ve I ,cgnth'1l'uc, [0 IE',C increase after 2mb ,lie vel ~:!l' ~ 1 J d.~l 'i! I. wb;l;r(iJ 1C::t1S~:S ,11:; .ii 23l rd-'I~ve:l Id'HH''l:Lc'a!f:'r, wbiL~· tl 24dial~v,r,] p:)tadm:'i!j '01 [-It {N)eL :Ls[lrh (o:ne-b;nl.£ hel' da!5S leven.

levels abev . .lOrh. Thus, th~ de .lh ,ill~UH:k or level a.SSSssil1 'fl., u11 3 n ltn Uigence of 'l is (

h.a~r d~~en

~rsCiU~

r"
1 .~'

d :155 d~a
S;)

'bOfiJt1

n ..

HmY-ever" '¥olllir

don~inc!t\EllS-e' ,!l1fi~~f ol'h I~v~tTil,lJjl 2

{-(illllin'iln$

IDr t6.e~ecbs: . ,:lfiSte.;j,d~ us .Table

r~r 'base

$IJ'V'e bI)D,u:se~

or b[Ji~ su~(l·boDy.-lI"'·
j _. : .Eplc;

~ d:J,el"e

are :f:lO
eiPi.c

L,¥,·t The c,nly

spells w a.y

(,O"iJ'IU'
it)' , 'pIC

S~v. ,~ntJ

E.'pLC' A~n~ ,BonUl. ,. 10. Jil ~rmi.,n~ {he character's iho.nliJiS, 0Jl '5n-irtg'lhl1oW~ il:liJlcl iII:~m:a:cltli"

£ern. ~ The 'po~"

~ha:r!Irh • bOJn~~ S:'tlU~ gnined fmm ,n h:i ~h!!!'bU~ seore) is EO' SleLect '~'h~Impro\~ ·d.. 'p;el[ (apLidly
0'

to WJlin adduiof,l~

~a'Y dO'n,'I: ~I11IC:re8S' IIfte'f 2Dd~

sJidl per. J~y

:6tmiH~l'S, special

:liJlQUnts. ~ I'flll5

i)ell,"llilJlltS OCM.1fil1JU"' t'(l :~nC:OOt15e !lSi

their

nd fu.endJsJl ters grnw .Ievels..

1!l'~HINDTHEcur ':. AJN; A UMIT AHO SAVES


ahtt 20th level? U Itima:~ly. 1Jh~$r
I b3l!.e i!!t~(:I:, iborll1.1se!l: ~r' ~I~ ~~~l'IliLHII~I'Y hlllve

ATIJ..\C

'
i n,r,:;Ii"'e:a:5 .

optl.on. Oitlrr ifffec~s. (os eh as 11~1~1!!!.~f'!taIl1 rli!"illt~, ilfld class u iilblUDilllS ti U:i::h a's 'the: iT!(1I1'1 k"~, !:i'l'.!d~11 iJlfiall'rTied a~i(l,(;k priogre-5·

dil)i'I'~ : i5e'

tt~,clk bQfJurs and


Il:~:fi hni.i'i!!d

DaSII!
iilr,I;i'

sa,ys' i)OIiiU$

to, In c;r,ea.s:e', levery ci1t1U' eSQ' f'fUill'il~ ;ar~~:a(;k5 ,p!E:,. utL!lna 'thlil~' 'tl1~ _ pm~ Ym!.!ld dow 1.0 iaJ CiiiBr'W'J. Wfla t.'s 'lNQ1's,e', ofll1r ~he f1In~ F~w ;uilch w!:I:llIld be ~1Ii'1miCilll'tlt, beeause he drop.off ilnl i:mi3c;k

Ila.rnre pis)'

i5:5Ue"5·.

sion) ma1 Ita nit .ddlt[DQal aCltt-Ol'l5 er iltt· ;:h I1h lll2leeoo thiSi at li mit Bill re.gal'[n~ss of !hOW' higrw ·1iI CfeaUJlr~fl [b.as:e na~k bOir1u'S, M~. it can ne~~f" liI'l'liki!: I'!rIO~'e.·~t, P. Four aitmcks. Yllith 'that 8 mi!JlXi'i'II usinG. ;:I, fl4lll .ilt:!t-ck !l!otian. The I~m~t lO the bi'SiI! S:1!!'!.!ing.~..,rew OOtllu:s;e-s i!l; alse :If .gam~


'fI~

boo

thiil~: la~r at ~QU:~5; n(h¥e' ilIilmos.m: no ~l1'an(Je l'O It. F-(lr ~i!Si if-ea~II::i1n.he: ~!Jres estill-list! t :I IC:I[P On .;;1 cl'la r.1C:~If'·~ boise ~U~ek" b!lilnllllS, beaus.e the DailSei ,nt;a:d{ bOll LiS d~t~rmililil:'5i t' i1'Ium ,~jj' ,of ;a:tll:b, per ro fI:d II ChiEl,i'.i;U:tc ca!'il Ima·ke. A'f~er 20th t -(, your base. .:macK IbOi'llU 5: !i1i!'1!t!f' improves. You ga f
~5C~ m~1'1I1 iI!'iIt'ii'

play

1,.$ul:'_ Be~'fLJ'5<e ~~ving mh o';,'t OOtlLlSe;.'S p 0SI\~!lS at dl'IiI!!I"ll!nt ra~e$ ~"hi.s.he.'" versu~, II10000r" saves). afhe dll'frl!!le'n« b~tw~~r'iI~ cha r,il,i:~;er'!:s,biJis;e' n,ve: DQI1ILlS,e!!l. will ~1l!1'J[ual!y irm-v so iIlr,e.i~

I!h II . two d1iff1i:l\en~ sillJ-atIQi"k!li wi th ~"~:


pre:sern
MO

:S,aJlIti<e Siifr'ltl;:

DC Wi:lIufdl

'II

f'lp.' ~dI atl'!e-r b.Q,n:u~[j~ lO ~l).lIn· Ua.I;;:~· but thil:':S~don't ~ rQ11!.


11i'l0'e

addttion~1 attla~. Thrs If rt doe51"!"l


1

5!1l ~Ob! r

b!:L'sli! iEI.ttalldi:
. 'ppfiy

!OO1'11l.i5 ,lIndi D

'Itll.JI!io

Ii'1CIo!~i" gi"ialli'lt

YOU1

~Illf' bas--e· aii:~;acck b.OPUS dri:r~ved

rl:s,Flit Dic~. f"iiJ i~st~fi!oo, a titi!1f! MmtJ 21 ~. IeIID u~Jn~ t~E! rJi!i!H'li5.~~r· a~l!.r\al:lrC.flllt'iti!iiU ~I)r~s In 't~e MOiijsler It! M.tl'~ har:1i, ,i Ib 'S--'I!l att-adk IbO'i'lIUS ,oF +21. Tku!5i. iilflQ't~er il::fiP .Il tll;lstt. A hJghr D:als,oean.ai:K bo n us ll'ie'l'(!;r :~F nts Iii Cfeatu eo more ,~-f,e'H ;ilrt&a!!::K W rth alf1Y givern wei p.o~ U:5~l'!g: inti!!! filII ,:ma~k

iul

~ W'Oflf! iI mosl

dncau, Qf !n'lId!~dilf~rillll: niJiilf11tude. Tfle d~ffm· .:M-t! ~~gket' itldl ~ower il'iving, Ilh rfJcW Donuses; 'ror :iJ &.Wh-lt:!vel,dl@JF;l:ter, For ~m..p'le, 5 '111 p-Qi iiiU, ~ ,]:2 YiI!!!'sU$ <20). ,Add II'i! ~he' bl:il!i1IL!'5<1!l5 -rNrIlf1 hill:n alm~l~ly 5Cll:!r,t:!'!Ii· :;j i'I d 'niliilt'c: Iltem5i ~~t .!Ii e.n;;gJI1!t'ier IPr(lb:.ab~ ha,s" ailld you ';:i1Ir1. ii!'. p-g-c~tl1~ g!lfll ~'!J 'Wid~n funl'ter. Tnis Ilead~ 'to si~1,I ti(llt$ where a d!ulmr:ter migJ,t sLrlc.cRd ,31a gf'!lt!iii FOfmudli'!' ~!'i~~t dUl' ~I of 2 0 r tllgh-e '.
flll1Ce b~~~n

but ml~t

fe.qlJlrre i!ll 1'0.11 .~.cI ~:Q :S\!«)eed ' ~ ;m IR!:fh:~ ::illa·ve agl3.11f'L:;t ,e ~EIII':n.i!! DC. IF!)i' ~Ms: !"eii!l5QIil, bil5e s;ave DDIlfIllSe-5. dQn'~ d inClf~as@ a~r' 20th le't'el. ,alth-ough~" ,~ic ~ave bOIi'lUd~ uni:r,\!:151i!!~ iI t: (IJ liKed ril't~' f.o.~,all pic c:_ !II fl cter.s.

o.r

wi.'" ~

~ J.iu:l'l class fe,3Itllnif;S, t:li:Jit mC[i~a.se: or ::tttllaIL!Lla[e [!S 'p:~rt of IIIr,elp~!J,Hl{1 p..'iJuetIl (Iii u(h ~:S'1!i to'gul!.':~s;":r!!o2!a'k 11'~!Itck o!r tll.lz :1iiI U liiltbe Ii" of nmes p!2 r ~ay ~ btlr'b311'1 iUl ea rI! m,g:e)
{JJftteI" 20th le'!fel.i1J[ [he sanae rete, ,A 27t.h-l.cv,d rogil.'lle ii(lc]S +l~d.e; also 11:t111ltirl'Ue' ltD: inc;rea)5>f! OJ." tlCCl'llJ:lluiate

d.3~lii(ootllte!i
~pj'ro~I'Im'~

of I·be n~,.\j·da~si' as well as ,8 Hit Di~ !Of-diu: ~ype- ..Ilfi IItidl.[it;.HftJ, t':h~Ir.1l:~~rgm~ I:!'II£,! l1$l;.i;;!l 'r.M

g.f.l [ b(n-~~.S: f~NHS: t\'~ ~ cl~ (£~'ffil:fi~ r.~'~:e {d~~~1i.be~ill each class bel OW]. • llill addid,DEI to the class f.e.:1ittl£[.e~' l':f'l:JIined, fhJ:m ilooep,lc l"'i.!'~ls~ etidl elsss g.1iflifl113 'bot~~~s i~a.,t ~""ltfr r"'v.o~ 1t ree, kn.:I.J:~0:1.' tt'l;l'e levels a fte'!l' 1i:'

d~m;lg~' ~o hlo"t'~n~a_}!!iIWLdw. ,A ],l~d·lev~·.1b!l:rbaf'~~ ' ca.Ul m:g'i2'l"lin~ ril;ll'~ p~r da~l"\n e;\"Ci€'J:It:~Iil.n tli1S rude ee Is ;Jmy b'On!IlUS ieil~gl':!.llnrecl. ;15 ;;I. cla~rsrea.tu.L:-e. If )I'Q!IlI gel bO'IlUS fea:~;sa:r,ps f[ of i.i class {ea[lIl::l1e (silJ.cih as; the Emals .gain!1!d 'by i1glr.:te·f.S .;)lul WiZi.ll'ds}1 these do. Dot .incTease lI¥iw erpilc 1eyebl. lnSleadt dlle"S~ da:.ll~tes

skal po:ir.us: .fi:Dm [he new d;r'lSiS'. JILIs;tl1S w.~rtll tan .. ard mulsd [ida~J .arlclijJ~g :s.een~d rulSs (1Qe.li' not c~mfet mme the 0'£ "he be-Jlie:fits ro1 3 iSt\.o]!f!:v~l cbaI~Ct~f~ indl!,~d.ifig mrlJX~.~ l'jmlH'll hit po-:U~us;. ro!:u: d'll~ fh'st Hi~' lie~ qu~.d.rup!.e d't.f perf I
[evel

sku.l. J.)O~J]ilr~h :5lta1lit;Lngell.l[upmenC:J


i •

S(atfiill1!g

,g\j)ld~or a iii

"3:11111;111 ~c alii]! p3.llll a

en,

.An. epic characte


'bo:n;i•.ses i
~iLld

ga:i.n rhe bmse [] track norm:'llly g).l:i!:tt:l;~d when ictdrii:ii],g ,;) :WOO'fIU:~ d'iiJ~ Insm!ld:1 an ~p.k ,c_h~[lt(>o

'oo~e53.va' 'bO'IHJl:Sie5:

r d.ol S

.[;0'[

~o~h. is Tl'!i
2Qth

ter uses [he ep,if: :lU'lc.k bonllS a riid. ep~c SIIlV.e IIrolJil.JS pmgff~swn :shm:vn 011 l'hb~.e [,-1: ~pic S3ve and: E.]J,iic Attack Bon Mi. 'w:bJ!! ni'lv~'r mn c'~'fr(: e;':h,Q r.'llclt'e r, .'s: ~,~lifI\Vli:!:d ~;o if)ick up a. :fe-at'as :P~Ilt £ e.lutraater le'!;lf,l 0
1

,~~vel. '~Qil~ muse ~s~l~cl ~h!!!s~·.r~a'cs fwan

i;ll;J1.gme:lm!r.s. e~tl:'i cbss's pro.g~9S.iolli of clsss .fe~tl1Ll'.e~ because nOI[' :3111. clesses oi[herwi.se lmpnove das5 re8i1:lNSr ~tie'r

ad.l,;lauwoeD:lieru"

th::at elass, IDlu;n 'like'~he nO<IJ;~pic £ishH~r~~C:~$:his OOfIJl,lS fI~~ts.fmm t:be sped rtC licsi:.in ["mAll .P111~r's HlIlnduh. I.he~e
'bCUltr1S (e."1i:5

[be :tIs[ of ·hon.'Ils f'E·a-~"Sl101'

nonepic fOOl' or an e~k fe~t[see T;ahie 1-2~ 'Exp~'den~~nd le,~I~D~F\l!'ti· d~m IlI2:nd'Uts) •. AU class d!~pn]O'll!fS previde a liS't of '~!llIf:II'Ul5l :f\~;n:s tbat cn:il:mUiE: rs mtJ::H cboo.5 e &om.. Wh.en you ·h,tili,i\e choose froll'l,ii; ~IO i!fsr ,ofl.l(u~l;msr~:(1!rs h'Q ~o;u·rse(:o:~;!j, d_3,5SI. fClU cal'll :11so'choose
frliJm
fr~[S

he 'C'a;1l

ch.oose

eidle:r

I]

Fe;,']Jt

th~t'

e:'i.mi)'

'rhw~ 1~lJ."f21s

11IHl':in alcl.d±!io:rra m ,tb~ c'!/'~f}' Ikh~t'.tIIc:ter.· &~'[~

~~ei_rl~ dMS. belEivi_

~h~ ~!:InJLij:ll i::pic. d,~cn:lli~d,O!r jJ;icb f

{~~pef.T~,Ma i.~2~ 1·[{.!;1erlf:liKC :il!'lld, leve~ Depc1ili clLent 1leiiii.eBts). You ~ue-n'·['Umin.:a. to selet~Jn.g froll'il }1't'1I.!I r' dlls!l Iis.-r whi'1'I YOWl. salecl.
i!

The eJpi.{; JJ.!J:rb,lIidiil is til, ~eno( 11

EPI'C BARBAJUAN

beheld.Tbl;:'~ "m:y 'mcar]l:1f~~m. ~~(h ~f

to this:

10'1.1dDri~ gam niJIY


b'l!C4l!St;::

lieiil!'[1i;

fmm.'1.d:de 1~2.

De~1'

;c~
,f]IZW

m3tl1te&j

fe,ruL1We~ de_~u~d

'r:~r~ :.l!i.'\e:~if'lt, t):Ii].¥

fur. th_e~ lev.elSi.

elsss

fIim:r.kiu5, warr.1ot cJlrn L,Ut:hJ$ ~pon.e.lll$ 1'0 ri'boons with awe-umplring:ea:se. ].;iO~i-l$ on tlll(;l\'J;rustirng 'rbQ. pow~r of your ~.g.~ Ie :picki ng UJl'O'UilCt' :te~~s d'ii:llt boOSI. "\Ibi
}''Ol!t:L'' LJ ve

Cl a ~s Jif'!lRLreS with

,I [lJrnlr,e--siSW,1'lI [halt 5Io~~' at. $~Gps, be(.i:n'~ 20 th

d ,dnm:il§e-'I\i5is.~ting) ~ Cbacrk 'RfI;g~1 I1li ~t'nd~'rhJ,g'Ri~g~, 3 nd


da,lIll,iilIgfl
{:aD

l'ilI11,

~J.e.~ 1JI_g, U

oth~'r 'r;).,s~. boo:n1ng 'f~~f~~ a


U1 ~f!i'r.-1TjJ~d,g .fiOl'

l~",~el ·(~lJJll:.h as dt~ miOnk's tjj]Jlnfi~cl danm.g~) and f~iror~sd~!lir]"i~;ve ~ 1 il~ij,~.d ~H:n'o:[ OPfiQYI$
.(Sl~Cb. ;I1S [he- l~gue~
.11 '!JI~ '.

barbs r~nn. Epic TOltgh~


ness .. Dam,:L.ge J,edtJ(';-

t h f!' ~'pi:c

l":k~wiS'e"class f(:a:rurr·~tlm.l'!ll are sall1i!Z:d.


'9f ~ s.:~.l:1l,g]~ie~~. (:!iue:n .
9$

~~da~ aMHde~) . • .! ! not lmp.rrnre as: ~mt pi, .ep:lit ~.eve~s"


0111y ~. ~~l'balL'i:a.Ll's .las;t ,Illiflive.ment)

,~BQW
.~.E!':L'~

you

[:itm, a.l1I~1FMl I ~Hl'~[}g


:[:t1 e~l'!j'~jlllll·e

do not ilin-PIcwe. Add i1]9 a SiI!co.ndC~as~, \Wh,en Y'O LIt" S:~,!j'~~I~'"ic:'iass chamc['cr ga UriS ~ i.et'et 'Y014 i2~jt Ir!iitiy chr;:h!Ji~e ~Q :fnc:reas'l;: the Ie~eI, 01 YO;llU· rI;:!Jl'IDe:I.1!i: cbss or pilCk up a new ,dass :ait ],~t I~v.ell.h.e sl"jnti:rur..dul,e~ for r

Ua.pe:r·i:Lt'fi: mily s~up~i1clo~:5·.

dead, w.h~lt"·ilie le.aps of a oortmid~Ei,;virh le,&.e;ndny

i1iJte r. (iJth.~Ji.·s b ave clropp

f:igh dVi& e-d

Abi~c,y iThcoo~sessbo~dd: ,go into Str~ l1g;dl ~.riJd'CQrLSlti.t~,dtHl~ I!l:n.h~s$ 'y·ou l,~ed,~'biHtv bOQ~lt~·m qjUJaltLfyfor

\",~a,pOiD pt'aS'cht1mt:)'t ~tmor pmtl~ien~y,

mu[rl .. llSS !i:hm:rili;1:-e:ES' ill t±t~ llr~'~'lir'!' d f.l'1mab~~. sdll apFly~ b'il!!t '~Fi.c Chl1"t~_'Ct!211i 'pj,ust :~iG·I;;P mind Ith~ iU I~s EoI' ~n. e .pi~.lfd.'V':fI!nce:r:n!el':lIL The epic d,larnC[e( !F;[lmsitl t:he lst-1cvel da:s~ slills.

Q'lhe~ fe-.i:l~s·Othc~l"Options: 'Cons;id~![':s~,!g'ting s ftQrn dlt ~tJ.\Y~lr At~3ik fe'i'tP!'Hbj !,l;~'\e.Jli.:tiall~f L~ingD~~~r;al~ng n Strik!!i!- rf y'O'U[ tl1lV,iil S; :j\:r~' lt~o:rl ~'li.i!l'iik abotu .~F~C: R.e'~~s;.. nln.C~~ SpeU Rests t'll rice. 01" .M ~e·~M.1 bsjsrn:lil,ee. And if' you l'e;a1[y 'W.llm:t' a frlah.tf!j1J'i1~i b.:J:libnlaj)~ ]tin,d'mg Spe:ed

r~'[

;;peU'S.!~nd ~~h~i.

·~s[he '
Hi,t

\"l:3y

])ff~' 1'J. J

to go.

t.JlU

11-l~:fl!HI:E EP.ii'C, SA A'IAJUi\iN BubaiJ'ln 21it

S,~d~1
UnCilIWlTi)'

if no'[ riB y,gUf' Ol\)iliry 'h1'[CllSeS k cb:rnsm m be~~ - [ho:lf.'s r.he' key (\0' m.o!i[ of Y>Otilr 'po1"vers. of ODiIJIl;Sel, ::in occ;J![ional boM~ ~'(;Ii Dell:l~"ri~ or ,lnwUig_-en£le~:s never il
Piui(
mOs[

2~In liitJ-i

llrd

22nd

lS~M

R.3Jg:e

i!);';Itn:rp "tJiiJ!1f, Ib'OiU.IS

dod~ I( +5, ,:lg.ail'ls;~:itf'.BIp5i~, re:l!hlcll~n S.j-

b~d,id:'fia.
" "llt-5

Znh
~c

U'riC'~~ d~dl~' ~+6 ~1_Jhu;t'b', pSi]1 DamJ1g~,~ducllic:ln 6f~ Um:-rnlllr d~.e ( I' :i,pllr15t' 1:;.HU11~g:e riduttiO" J'I. 'p's.). [~ntllS

fu~

Other. O,p'do.nSi~ If 'you Db"

l} ,-Y.

:picki.ng: up lh ' ~P.ECre!1~'S't:~:[lruse dIem ' r4?a.t

sucb ci!! Weapon FOCthS or lI?orn~'B][lll'~ .' hoc', el!l'~~d~r [IS :p;t\~I~ :qiii"ske~.
1iO'!.V,iltij

ha v . comlbl.l

N:

18U:·d

,~~m\ll~d . pell CapJdt.y Ie lSi you \VOfk your ,;~:

ZPiti'! l'~lB

'ld,-·I~",!\{il:sp .]].
HitDt·:,dh.

m~ltk:.m mm.agi'c Ii ~sl.


m

(,(Uldl dm~(: ~n tum a.1n4w .:liij;i:e~5' WI die au to-

Skill · !int5 art ,1m Mldl'rionnru :tev ': ~ + lilt modifie-.:. 'D• .,.m;vru :Iag~': "[be Ifl1l'k bIill''b:uilll.D Jlah1i ,(Hme rulI! 0-1 till~'penk~ V~f!j f'OttdlBve~s' art ]' :md~ (~,1r_bl,18fhl
1'1_&1 ad 10 on). bar =-~l saving
ijl}Il::i:'~i3~e:sy b

hcmny. ,Dod.~' he OOD"'llS

skiD~mts, at Each Addl~tio'D!alLe~ ~~ ~~, lnt mcdiiler.. Spells: '1he baro'!j c. ester I~\,;~ is ,eqWl!I 0 h~.stl~ ,1 ~el. Th'- b m:d'i Jl'liuubetr oJ $pells. per day does XH;H :i~t[i.~~ after 20th ~e'j,l\~I. bn',d, d'oes lU)[ l~l1m Tbe ::',cht]v' QIl.d :;;;peUs u nless ;h~ se I~C'['5i 'he ~. cJ ~
from, his P.elr.for.m r,;:niks, HOl;,\ff:ve:r, h, :m.- ~ seJ~C'r. ,pie :i~'tl't~Shar In In ~.ew b~llir,d t lc m uslc ~ffe}c:u ,sec' dl e Do nus f~;[il'~S SIi;: C:~I Q til 'ilJstc
e',':Cl'

~..~ very d~Jiil!'e leve] obJ'Iltl''llljdl (2.2Ed,,2;~'fh,and so on).


.Diiili'iHi,g;e Re,d!lllJCiU,O'iIlIi:

'm'bro.ws

'0iJ:t

d:l 1;u~
lr'oilpS.··

~giiiiiliSi'('

brJi!i,1.,~~dge fe~:t: (s~e' rbe :F~,!lt's: on bel.O"I<v}. S.;3Cf :S1it('1d~e wi~c; The lbam.ll ~n . :001'1: "!i,!. olij,'\clk M

'~it bai~x~!lfl,'· B)ai~red:uo-' d 'mruDqnCi[,f.!]:S S by t p0';tlt i \ill'" m'Re levels lilbo'\'!'f!; 2~uh,(:!:3l!dI :2 M'lt_, 2,' th i mild ~ em,). .. Dn~ o~a,~~ ,llie'e~~k bgr.b;~lri~llI, g:Jin rI' lbODlbi ' r~I{g~~C[ed li-u.rn d1' ]j~ (If f~i~b~ub3ri:JD' nus : l?i1~ ) ~ry fou:r l~'v-~]s ~fJt<C'r (2 'rhi llr~ ,2il)t~, llrul, nd W QU1),
Epi~ Il'Iwb1H"ft:i1lmm, I l'il'l~

"th,

~Jtl~ Annen: Ski~ , ChBJOI' It:Jg'@'1 D~!ma8 . .R

I,.

d'U!l:lj(ji I l)eV:I.lSUUb~g CtiriCil]1

ll,ll\~ Cbo'lTgf'r E'ptt: E~uhnmlDce'!

Bpic: fN-w~:ss, '~pic Spe~d £~ic


loll.ghil"ll~
F13slt
'j

Uei1li[1Jg;-~ Inche i .eV! 1,e~·


1

I,pic W~p

':Ill I'QCIi!]S1

r:ndary Clilnbe'f, I~8e~d :f'Y Le3pcr" Itg ndDry Ride r~ lcge:ncl,~ q' Trac.Jlt~

~;:r.:!:;;~21~~::~
,

b~cw). B3r~d!iG Kni!l1~]ea,~: Add ~hTil ~fd,"s el 55 b I Vi l ,l.I~lt" U~gel]cle mOGiJ£i,e:r to DU bardlc k~lowledg~hecks, ~ m.ooo:ll c :Som.as \ ~i!' : 'the cPl'c iborm g(9.ii:~r a bo~,Il1', .f~iil (selecJ'ed fium 't~;c ~-, ~isl 0:' e1l'~.c'b:rrcd ~O:[l:1a feais) ~verv '[hrc~ ] v :~s ... n£td':r OIJl. ~ 'N f'J'~iEl11wd .&nm foe:tl~' l:i;~l; ,~!;jt~ m',em~ ~d Alt:b,e:m'y~ [h~~:reI'll ing .: Or.ig~ Ep.,ic In pj.r-I.I·[iJo'.n~ ,iEpic ,leg I~ er.s'·'PI En:de .R ~,ul~tion" 1I:p11::: ",km .tOCIJJIS'1 Gr~~,:p I:Il:spjm,[icHiI. Hitllder-m'nr;Song 1mip'r.,c."· d Co,n~ba!~' Cas: ttng~ Im P !rove d MiI;'u·, m!1g,[c,] tnlpr@1ife,d, . ,p~U Cnp3dtYI ]m;phll: ,\El'tcel· '[e:!Jlce~ LilIst'in lUi piralion M~r'~ wlt ~bs~e.r.

[e~nd!l1'L"Y \Wres[]f![ M~, ,h[y [tllge~ 0"" -I .~ r b ImfDI'Crtmk3~" R~ nous !t3,ge~ 'terri -ing R.a1C, Thun~rhftg R:l,~.

nt :nrulIl!3 riO',Fl. PoI~'.&tD[, Ril~g~<I 10 spif.tb C ten, !t.~p'i,d I rls.pi ret ~on. 1le'ilCliv!e CO!Jn~'e':rs~ng "'pe,~1 KI~Il1;'i..l,edgcr·p~11 . lmVln\I'3,~S-pel1:OppcruHlilty~ 1i-til:ldOli ~bgi(',.
'PeIfI1'!ljj:llll

w:!iDd. ,M~ Ie D" d~'God,

The eipk bard, music

olle . C~L'i~"ru.re,

Ili m.ov- eVe'D

1J,1j,

h'i:spire

til. . c:rUlele t'l mo,s't ht· Ui.e'!iiH) ~:h,' hd,giu gf

fABLIEi 1-4~ 1l'1kE EIPli'C: SA ltD IEl;rd

PO"'~; IFtd lbl';W [1p. FiI'51:lIlI'Id, rOrMno-st~ 'you must «us: on, .i:m'p;~lJ'IJ'dng i/QUT. ~p3f '~mJ a1itiil[y fo pc.rfcnm, hi biirdlC' music, ;Epic S'kiU itICUs (Pe.dnrrn) i lb~ CJ:bv:[01.lS e,~oicer '~ut IAsdnM J~ ..Pllinn ~nd m'llIspi . E'Kt::e11~;n~e' are cn'ill~ , "~I~"~ ml,ifli-B as c 3ddll tntoa] dlc3 '[in,g'allDiliry is IlS'CfuJ, ,DCfm'~'. o'q~:e[ a:~l:n: ~ un s~d]b h'lIC:I:J(m~l rW~1i toe 1[0 rhnej so.lE tc Prowusf a good, selet~EOj].

leltel 21st

S,~dal
Eltl!i!IIi!j5e.rt

,2~rd,
,2~'th

22gd

25th 2l6~h iU'lti 21mh ,29.nh


3!lJti1

OQJ1US

'1\e1lU'

BClnlil~rtli't

EP~CCLERre
In e ~.1tpiGl1] 'mr~dl ,tbe epic ~erl,C ~mnils :IS one oIllIs deii)li mast ~li'ru Sen,'lUUs.. '[ri :l'j:a .:JIa,vel1iDri.Jlg p..'IIltyr be ~:ml1.i;:H also .ftmd as. the solid oeluer. of [h~ grou~ pro'!.,;idmg ,~1Cr iUld MEIS'I:2~ltOO' ee ,h 1".5 oom~ rI iot!!S. 'Y,otlr spellcasr _ng ::Ibm:r~' a t ~I#gu.brmtervltls. ' pi,t: Spell~ e srii;I:§_ i:$ a 2-nUt and l'IH!Iamtlgic fear he'ip ftIL,,'OUf ll~g,het'~lievelspeU S~Ots. Thmnk s~[Jgl, about inc(t-l15ing "our' t1.trnmg .:J,b.i]j:~f ,gS lovell.such a:5wll'b PI3ni],1:: , ,'U.lJrn[Dg~
j

Sp eerral Sl'rik,e~ Sl~~~1 !:mViH~a YI 'pdl 010 0. tunitfj S:pont:aneou.s: Domain Access" "poDl~,ne!t!:.!iS' ~.e.tl, TiCn:llc ~Ol1S~bgic~ Ulld~d ~[aSD:erf; Zone of And Ins ~jOD •
T.!'l,iBU:

1'~:5~' T'HIE-

E[Pli "):'~R~,C C

LikE rnosr spellcasrers,

'~rOiL~ hDl'Lld s

oom,sid r i:o:rrflrov.i.n,g

'Crl!II'!C: LQVe~ 21 st

:S~i'a.11
BOI'1'1.1!i, fE:1t

miJf!:S iHI['{i! allies. YOltlI" \~,i~Hiom, e on ~['o:~s In' spe l,lira s i in,g yo ,pow~:rj SlO' ith<1lltl: \ .....h re you :s:mol1lcl. pion l'O!lfr:- abnity increases. ehil!!rism:a 'is a;.maso:na'b], ~eccnd .~IIIiiI:~' optiont puricllI ~T~Y i:f'yo'y ti-5e )'1011][' IllJL'lltng en L L renu k-l!r.lgpowt:n rrequenr 'l y. o th ~r O_p.tion _,~A com b.1t-ori e n te d cl~t1c em look to Ep,fc W~',3pon Focusr Epjc 'i[(l!tm,ghnC:5lS, and Ar.m,Oi[' Skin to en,b)l;nc~his fi,gh'tilL,g Cilp~~i h'ty., E.ffiy Cj~'Il~ Item Cr.e'3:~]o.Ji:lI calli belp !feu ptl mp a.m pow 'f '1!41 m::agic items ~':in increased ,!\,.IIr.'c,. U YOllr '

J~l?k ,5kiJ]

focus

(Di.plom~cy" ,COin he'~p yo~

eh:m,ge ene-

2lrd '24th .2\5 ~h 26'th 11~11 2S'th 29th


30'h

22 ~

13 0 JrIl:1s rofa't

BQ!!lJ.h5 F~~'l

, ,~iC,pjC dIu,idEs iJ, rnigl:'Hl Sfllulmi Qflhe Q,( dll~lltf}'tiL.lrrn! world, adhle ~'O facy$. the forces Df ~:~~,d~rn,el1fS to do h~r'biddhig.,

pow er ]JTi.m iJiL

c1~r~L f ibu kes undead rsther '


tham I1l.Imin:g d. ]hi he should consider. 'U l' dea d :hiJ~ t)rte a mi. Zone of Am&];~!:ltioll.
Hiil! :])i;e:
I

SkU] rOlirU:, at :acb Iddri:ir;.~aru c,1\ ..~.: 2 + Int

as,

Ta ke J ll'.i,:t' fO'!,l',..d Spiel L Ca-PII,d t'y re ,ga~'~ higher-level spell slots, Broaden 'yQUE w,j ld . bape bOri'lons by 'pi,cki21_g up BeMt' Sln'lfpe !m,p['l(n:red fl' 'm ental wr~lIiSI1'tiIpt-, 3,1"Jd erh 'f. ,vi'ld feats. To f:m.~'··ov~ye,tI[ :J.b:il·ty to cast pells \.... ile in aneeher f:o~ fe-I: illS on the :fu Aurorn ~'ri,c: Still Spe U !lind Ignor '. 1~"fEeri~~ C.OIDii p'l)'ft,e !:'!J'tS fe il [:S; (10[, '~:uJC:ik U l' IIn prove d

'p,db:: The clertc's


caster ~evclis ...:ql13L'I:O hiLS d::iiS~Ievel, The cl ,,~(:'5

number of :spells 'per' O;]:y

d.o·res, .l1iO~ incres Il":I!! i:'II:f~\e:r 20th Ievel, T'I/lL'r-n :or ltei&l1.:1..~e' '," 1 ,~ deado'. U5e the den!;'s class level [0 d~re.rn.dl1:ti.: the most ~c:weduJlll!n(1Je'iIld a' 'ere: . by ;t MIT]') 0]'" J'e bUJ,tJE c.hl!ck ~l![j,d f..h~ ~~r~ln, d'l]'iJil.a.g,e, _...... J IlJI sr II S nor mal, '1 0 n'I!I:;5: Feat'§:: T~l e P'~ e c cLeric g!'l:~ns+J. bones fea[ (seI.eJCiled fr-om the list of epic cleric: 'bonus reats) eve;:cy ~h'·~Ioi !wells. ii :'er lOclJ~ £J~i cl rit Bi!JIm' ft.n!' .ti$.~ Artl10r Skilll AI1L[(ilH'II~a ~c Quick ..tJ. spell Automarle S,m]~fn Sip Up aromatic Srlll Spell! .Bonl1£ Domain, Bnhanee SfeU, Epic . P ll Pocas, Epi.,; Sp~]] ~el]elu;'nijolllf'p-it: SpI.dkastinJp l;gl'llol't Mai:~ rLa:~.c;ompoJJler:fcs.~ tnlpr~'ed Jd1_g,DmeJ:n- B3Ised C::l5iril),~! hll[)l'QV'e Comln~n Castingl brt~l:m~edJi ~~gh[enSp.~U. lmproeed 1I.['e ~;am~giCi Impra~~d S:l'eU Ci!l::pac.~:.,., lmen$H~' spell; lJlultispe]11' N e,a~~v• Ei:u:rg;y Barsr, Permanent im9n!lr~On planarTur'll.mg [l'os:iri"," Bn- rgy A!JJr.:I!.

Go ()S t ~l'O'i.iI;[ \'V:Lsd om, [to imp reve you r speJ lea sr in,g ,pow 11:. .. lost other a b~litile·s ;:a'[I.· :r.cn1.~ senahle se'CC!l d, ehetc .. ~ billt rlIey al] FHalc ~ 'b. :Sii "Ie Wisdom. Ot:~l,erOpt io n S~ i.f: you don" . e are a beu (. sp.e llc;fLs,d ng ",,..hHe iI't wHd slilLa:p e l censtd er pl,d tn,g, ~ [l dlUlerenlt metam,aiik: feall'S', such :3S
''\L¥iC::--:-d

Me~amas1c).

Pocus (daw) esn PP]1fto the nat'''1ml attacks 0' :ll! wi(l~ev:a.ri ~y 0" wild, !Sh(ilpe~. 15ijr. D~~: M. S'kUl P.oiiL1.~S at ,E:ac.h. ~;]'d",~ ~h:malI~", m~ , "'" bnmocUficr.
"[OILE

A nomad QiJi,d.e,l'I Spell. 'Weapon Focl!lIs (d w) and Epic \l;' e~pcu

level[ ,215' 22:nd 23:rd


Z~th

Dli'ybJ

1~6~Tliu

IEpliC

1i),11lIJ'I[11l)1

S;poeci(;[1

Wrrd ~"'i?!I: 7jda~


B~li'l!JI~r~.'t

2'~tn
Z,S!"
2111-1 291h
30d,

WNrJ ~w~ ,B/da


BOon
U,S'

:23~

Wild

i~'"
9/d~

re~t

ptU, ': Th e d ru i.d\; ~.s[er I '1,\'01 I o t]1I1a l~Q hlil:r ~~~a';~ leve L. Tbe
d~lj:ld~ n il,d,:rl'libc of II:" 5F~Uspe,r tillY do~
~Jl:H ~n C:IT a

f1,hlt'eu 'll.r,ho ~_o111l' re piek up dJ~"':n h'bi]j~L]es U


net
]iVfl'

m '!

ro, regf\e! r. h.
I~

A'r.mcur. 'k~n (Of ,[).Qinillige RedYlcdo:1:i ~[ljd :f';. ~JC,on fL,g ~:~ yo~ .~~e~ ehe prctc~l!ll~
.[

kink

9 bOIlJ~.'

pic

~oillllll,b.Ll.eS,l§: :Illfid

,e

;j]J

fhi:"r

l1ul,tirui,d m.:.y h:iW a m:m.rn~;~b "r ~:f;I,iim3l, €OmpMKms. '0ill1lili ~'O ~"t",if:!I!'
imlllm

lOnllt level, &ni.miil~,

I' _

OPio!.Ill!i(ion~,

~ndl

weak poi nt, cO:1'1 s 'dell' . !pen :R.eSB S;t3J:nC!f'

shes). BiCll:i3'!It~ '~!:n,tr silving r.hro"ys} parIt icl!!]..Jl"h" • g~!nS'1 mOSI" p Hi ,ll],' Y'l;):ttr E- ie Reslstance. ,.:r,·:llJ,lrh d d~ _'~bi.lh'

or

COr...

'O'~

sm,01J

ht'r ,c:lil.:S s ~if vel.


W1iIJ

~rwid ,t:illm lise th is: i]'fuj,U!t¥ f~ t ,,- du~ fo~m, ~:[ aID It ml ' 'n~' ~d.dhion:iil
time --; r day 'W~'1l"f foUlf' ~,:t'b ~ Jt _ r 1 th (':"2na'l Nnl~'d'!i~

1I01.)(~'

T'h,~' 0 p:i c

as no rllLl:ruL

I.d i:~,c U,'lf'il5ie. l:h oug b )i'QiUl shou I d, ~ CIL';H~i n e crer iI:'y i' ~I\cu;t fiOJ'V'or.'I':lI D.B;t: d, It' C()fnbat. f);ttrn h'~ C'pOi~:I,s aJw,~~s: J] ""l'p. sc COIt1:5 t iU.1,ti,on :LS itII gooo OC'C~$~O,1!'.i ~l
(c~~oi;c tiS •

o ~lte:r O'P Uon,

'W

:It

,\!,?:lmo focliI~e-s ;c,n ran


IC'~'Ul i,gfl,OTll:!

~,_ fi -,b [, -it' b d, '!!;Ye;:l'pon5:


.I

11 ~h~ le

d rense

fi

hvolL" of offensi.ve

6'C~~ and

SiID

en),

:fe-arts such mi: U'nCCiinn "/' Ace ~Ini.C;~! :;'ir'm H:rufl (If d Ar:W'!.lI,rs.-"lau :1il1.!g:b:t- nlse li:on~ld~ii,'
·ptlfSUi og;

r ~:f;

mf YOl~1ve p e ",-01!4,::: I,/, d i d.~i51, d h "m.


in

p.-rogr,esiofll

d]~ :lJo~\le,I] n,d

E'Kp~r"

~C\l'e[n:u..an,you ra:l1ll, :gair:1ITI [m;pr,C<\!' d W:h,h·l'iN ind Air tack,

_ 'com e .
9110 1I:1,!iI,

w~1);t~:,· 1(1; d
kill P.o;iUI:S
D,iOUliU:8

.Fe ~- ': !b.e.


,r, pill: &flil

tig\fii3lill '3 Lns

id

~,-1; 2 . ;~nt'mod u U~-(,


fe':Q,IU,·'

a.t. :

CL Addi,m
,e~i'L

MnHs '£.en,t (8el,me~'fd : rom


, e~l~) e,'rli.{:'r)l'orIn" '

levels

Colnp:I!etoIi ,S
IiVre'

rui ~ BCHMAs £fa r Ll ~tAlUO'in, -ti,1:, Q~ic:ken SpeU j A,1!1Il!!.m,III[~it:-U nt - pd.~~ Arm["om:<,!,jc S, el ~l\c_ I Ipj.:

..neIL" ,2'0 tb,

'c'be Ui~e."f ~'P,~( druid -

'bOfllJ,~,

1}gh'cer

'9 ins;;

U5il 0'· epte _' ,gh ret b;O'n'~s fe,a E'S) I

b-onu:s f~.u (aceJ,ec~,e{~ foom ta'e ,~'I ~r}~ l,\\'O I, ve I


dm:'er 2odli.
[; If

The

snu

f~ hi.:-r

BiilJIIli

ruftQf'pe:~[J Epic ,-P ,II Foc~,s,Ep'ic '.-peU Pen~trnt'fml; !Jl'lc 'Pe' t~Ii:::j]51;~~"gl F,OlS~: e~ ~lll,g'l fb:u'!: '~fll r.d .sJ~i1J.1t~ Cr. rH :g,a OllJ~ n 1fitd: - ~HIPL'" 19nr:rre ,lYb:[eri:d, Co:mpo:L'ii,ent:Sn 1m." pll1W~GI Co,mb 'Ir C ~.:;;: :Ill~[m,:pir ved El~ttU~l1ll1l ~.• Id , ~'~.1m,'mi!,i'ed, -ld,gh[[e~," pell, ~ll1pll"O'''f,C'd, M~'~:tn;;lgici Im'P'l!'oy~d-p 11 Capcach'),; lll'U~' rsl -Y'

Wru ~jJr

,-'hnper Coios;s;;d '\"J]:'flM ~mFI Di:m::lil[:l''U~ ' Drngon Sbmrp~, .:Iiinermr ltes,~staJiiiJ['rIll"!1 Enl

_t.(1i1 Lf I: A nrH"1.'" ··kbl, Com,~


1

1,:11" ..I-\l'tC

herYI

-p:ell. M(llk:ilJ!, He'i1.st Sh~p, Muht~~Il,Pel r~ crHealth, :J?e rm ill. em '


!:man~ ~iUll 1'1 I: sb;l pe C an
I'

pall

SI~W:l'li!.'~YI . 'pel! Oppon!J.rLhy'~ S,!)1fiI1 :t1ie,oLIS . ipe'~.~ I Toenail: ill:}.[~:S

Ma.g~c.~lI'ml'in . h~ p~.

tPIC _~'GHTER
lhll! ' 'pi e fi,ghm:e. r hi II '~Om'bQ,im m;;G!hi:!l!I il m iii, - to' mere ba Ide lJullllli!l'!\Ier· dU~11n'i,y erher ctnniIlCt'-'lt in the I3mi!. MIi:Il"t!: ~h:;]]r:I a :mer.e s~lOrd,·Si,,'dnie.r.i rb~ ~'Ic"Lght:f'rkn~"5 hcrN [0 bes,t, bill: o-piJCli:llenn: f
~I'IImY ;ll'C'eOi;1"

ineB - lh ' , -., no CJn~ 'm igno:rimlg Epic \Vea:Pol'il ,Jocw lid! Epk 'WC'PiiUl~p~c~di~u:ion"However, rrli'e!pic
1

Uk~ be c!as~ nlme sa,ys, you're ·1],;lbou[ _,gh'~

IA81LE

11=1: lMIE '!EPiC FIGHTle:J!: Figh.iilr ~I' Special


21st

23lr~f
Z th
BOilru!i

2lnd

8(l;flU$

f-e'.at
rl2';a t
1

Tha IOnly' a bilhy sc ores yolUi ;;h o'lJ,IIhtn~~\!llOIf[['y a 'beYl\( boosu m'il 0 r Inr ·.Ill:ige:llce 3nd: Clt.1'II ~j ~'D~ u i11e ss YOll.1lire S plil.yilJlg a v,ery .uyp:ilcill monk, \1 l sdo Hili. Dcx,r'€1':riIL Y, S[ oon,gth. and Con ril[;1).!1 Jiom are all viahle places [01 'P1l~.
L

your ability ~nrreases,

26th 2,6 .h 2j'ih


28111; 219dl
,10~

Bonus ~a~
i3:0fl!.JS

f.e~l

'()f.llruer P.P'~ Ien s·: Beef 11p yOl'lJl' s[~yi [1g :po,:v,..:::r·w~tJlti ' El'ic TOILI,ghn~s:,Dsmage Redm:::tLLm, ,and, .r1l~1~4'lrng.. Epic Pmwe~s and E'pic 'Weapon Focus (1Il119'rrn~d st'Ii'L~~) L~t fO:IL~ keep 'IiJ.PWIlt h. '~he fi~!:rrer..s. Sn:lin:ering S tri k-e is 8f~;H I kicking [~.rough deers ~'[I,cl:"""',!lils,, well as as
d.eS:['f'(ji)·,~·ti'lg yO\!it
CfP.POJJiE:J'U'S·

l!3;ofi!.! So f'e!l .

weapons
1lI"P ili

'i on, D·"\I a staring 'CII." ~ rtca] f [~ie _ ,.hot, fpi·c: Endtn-alilGel Ep.ic :PTowe;5lS:~ E:pi~l1m.gh!;l.~. E.pk [iii: \l'elilfp!J',1l Spec i:aliza m'i~'Il_' _!'NcepWo.rII:d ]I)efl.tol:ctio n, Lmpl'o'vea, Cp.Dlba l ·l\leJ1e.xes.l:mproveti M:.;'! illy hot Im'Flit"QV,ea S~1 ..:iLtnine: :tiSl\ lmproved \'\;'~~:Lrl~ l \,\~,[l'Iid A ItniI,c.k, I:iTIISuite De .. lle.cti·o:r~,i: n Slr;:a nt Rel.oiftd,~ .Legem.a in'}' CQI'i'll m~nrllctl. ,.~.ge J:'y Rtd,et, L~~· nth; end !'H'}' \'I{';t stha:,i[" Overwhelm'inl!! CritlC, 11 Penetrate Dama ge RE!i:IlLE( tion. f, rf~ciC: Two_':'O eapon .H~htingl Reile r ~1,;5, : pellcssdng H'lIlf.rie!, S~omofThmwsl Supe-rter J nh:hH~ ''!.;IW31trn Df J-\t·t:n~SInW~Wei:!:PQll1, ReI:]. ..~ Uncanny Aocl1rncv.. 1'1 a,ddirion to the feats fNl. this Ii~[1 'th'e :Fig.h.U!!'[ rn fly treat ny [.~iiit design~[·ed.as ~ '!£~u~r bonu .~ t1Iti bu nor ]li:stecl ~n:I!'f.'1as hEi[~,g Ci~l h~: bemus f~rn Lisr,

Damage Red lLI!(. Charge, Distant teru~~r£.hiii. o!pk ~ e,apol F:OClli;S:t

"Speed CI'[m~hilg l~fs YCii;t scamper most cBarac['ers at1 it"~"


U',~;j., d .I£lliL: \'il'i,'" v!le~" '.

·!tyal f:a.~I~1r[hilJ1

~Ild :shie:td$.

Skrut '''omts ::t'~ .Each A,dj,d:i:t[O'Ha] Lm~ ~~"- IJ.1i[mll1d mDiflf, i-U~~\l' Class Bon.118: The m~fik's bonus 't:o AnnlOrI' Class whciIl marm.(lIl'ed. iJ1Cr ases 'by +1 e'ire-ry :ave. ]ev-e.~ s fr~;r 20rh (2:5it,~, 30thl and 50 on). Un ~rm,ed '. !trike: The j' r 1',.' 1U:ilI m,,,g,~ Ji'o.r· ~ '11]1 0]1"", S 1Jl1lIa'L"Dledsltrike dee nO:t tner liSt:

~16, 16cll leveL ar

Slt~p_nmg.A·tt~clt,: Use t:b-e Dl.CHiJ'f,o,'g elass level \\.h.m1 de ermi.llh"ij the :DC to r.e$is~ ttl]S
i.tE:!ackf

EPIC ,MONK

The: e'p'1 It meuk has ac hh:ved i!'Cl :tn ner tflinqilJl11hy that Iesser Uill ir.a!~u!:'r:si::anl[ eVen a ream of. l
£o,rc!o:'

menk has !':"idevari\it of optioas available to hu~ l , so b~:)[ feil" you lei ifoC"Il.II£ Oli:l '::II :r \v ~ It',!f,n e<f e
lhl!l.r epic

Her speed, powerl ,g!!'.;'I:C '3Ind will are tU'llllni~[cbe.d by Dl.ol!"[.al bl:ifi1gs.

or

m '~U~::l l~'!ln ea d,), [n 'YLlIIl!l[ cpt,!: C) reer, Im provC! _ KJ St.-ri:ke me:::J:Jl '],0l1..li 'orl!~h!!l v:e' fc 'rely IjJI n :II 'L1~rtl:I!'i1'!lig0 ~'i~ than :rOUT Hsts and fe e ~ ~'O er datth!ige creatures, ",,,'.ltd dele.: ;;ive Iears s.·uc,:~as E~'P[iO' .ill Deflec tlon, Ar.m,Ql~ :-: ~fi~Dam .Be. Reduck Don, iI:L1d:YiIln H 3'~ n,g nUo:w you to srlck ~ cund lcnl<ger' iI'Ii 'il :figln .., tmp:r.ov" d S~, .:tnl1Il,g i's t a [lid l(ee n 'u ~k u M3 k ~ yo~:r tilE il.r:1iIl e d. at~lIcks HI!.! I,y t!p cin l.lI::J,turc I :rmd [he '1t'IJ:fimi -uv~rnblli[) ]H'\o\ided. 'b~ Blind.lil,€; ·p" d;s pretty :iI!",,'eSO)lrH~. :m"
plWV

armed stH kes, J.i.hl~,mtrl'~ SI!!:,_·US\' 'c.hr.. menks class level WheJl delefa' I mirri::Ll,g the eil:e,I::,t.i'l,e CI r€t 1;Q\ el Qf [.bis ',]b[1iry~ :a:~ ,It!orniLl O:iJa.m.o,iI:\d .'cuI: rhe epic .monk's spell 'I!.'e'~j ~t~.l1( 15 eqlillal [0. her class 1'!;f1j,p,~]"o~ ,normal + Qwi\r,e£'mg FlaIm: Use m'h€! ir1'iO'fL· 's I;~~5S; leve1 'Ii",'~eD tlch.::mining the DC UJ' mi~t thiS ~I'ttack~ nlormtll~I, ~ E:w,ply B~dy~Ue df monk's cJas; , Level \\]ben d~'[ fro! njng ile ,d:ur~tiofl of dlis. 'ii}a.;15, [lQ!mlJIiL

dte

twice her c'bn level 1n, hrim: pomrs ,ro(:b d·[)JYr nsl'mm~L Ki '.-'~~:: I~~ 'moffilkis~ r o$[~e ahil~['l dees ~o,~la1.Hom,::nicall· ,j ir:U!I:.e® 'f: w,ith class level :!Iiff~r. .1 !IS't;~ level" l~~(!\'I,;"~w·rihl,r.:: monk can select 1J,'~.eepic feat 1Jl1IprO\'fij!cl. Kf S'~[ike 'in<:"reil!ie! to. ,e:f:fe'li::! enlmancem ent be !'l'U,S <0 f her tL:ii1~' ive

The epic. lnonk em cure up

uo:r:mal Fn,:s;!t. Mover .en Itt; rh~ 'pi e me n:k 's speed when "lI;\'~rh g, fLO';lrmCf inctea5'e5' ~y 10 leer eve ry rb re 1£\' ~s aflleI 20th (2;;rdr :206'[h"29[1~l ~nd se on). Tile \!lIl'li:ml.nred speed 0 'm.lIlI a:L14 dwar¥exII tn anks '~l1c;Jre,[JI:5~s hi' .5 fee~ , v ty th ree le\'e-k miL. 11 ~'m_ \1't 01 ~~~:l' of B,o dY,i
<1:$
,!!

In

'1f,ulJ!

l-I: Monk

THilE

E'p'lc lMiQ Nil

At
h1iltl~'

!.e\!1:1

1111
Ullcl

~ ,1M
~.

I~'rr m'i!Ore.i.I S;~d~ Ft:. (6S 'A.l

S~j'.adl

L 'n5 YOIl deal mill [hose weskyfiend in VilWi r. way.,

th.u~ k,e'iJ' g . niQg

'~~rd ~41i1 2l h

+4·

12(U~~ ft., ~i5 .. S ft. (15 '~.J 3Ot.lh +6 130. 'ft~ 'ft.) Bonus f~~l "liI11~n,[1,.I1'1e plu'S, the' Im@~."'5 Wi5!!:l!o.m mod~liTie:irls ,alrJd!l!d ~o Ihil!! 'i'1'n01' Chl~·S.(if -alii is; -Gure pl~5. .'he m~n'~I'~ W'jsdom rorXiln ~ Ii!: i"IIDI:. p.i)!Silt~~ifltlIliTiber. dQ mOl: 'iJdc!lll), The Armo~ Oi55, ihionu5, is, 1/5 I:n:~mO'n:k"~levi!!~ t:lirifhe 1·1lJ.e iln pai'tnth:~!!~'5, I tid ICa't =:5, the' :5 JJce!!d gf Sm.~11' nd nil 5

lSIh 17th

' S,
·5

111lrFL tGS r:q 1'~rO '11~ ~10 fl.) 1']0 Ii~ ,Frt.~ ~"'g no fl. (70 ·Ft.) 1JiD 'Ft. (15 fL}

100 'It (65 FL)

I~nu_~ f.~t

Cb~lMm3, Stte'll.lrll, nod] WiSd.olllD, are ::un IOcd eholees fOT ;ab.i'[i:~r~n:'flC~i3ses. 01lliell!' Op~ioll!nJs:U you '~DjO'f s:~~]lC(!lS'1n, ~cOfllsiel 10[' i Improved S:pc~U Ca,padly iili:L'bd mer~~~gic. .~e~.ir. E,pic • ,L: adersbi-:- can g -[ you - prt2ny h(~.& ,d,ra,gon to dde. and,

1m

d~~t~,rom'rhilll ~-W' I ~bdi-~'1.', ·fu$ '. ::' y b C.mmsti!ltU.nc:Ii!I !~o-r.e. CC)[;1 td -r f~s~ li~ I !!.1' n
JLe-d tlCl"i.OD 5i~iU
m.adifie.r.

,y . ,;) M,~ ])3m3g,,~

tao

.Epic S.kU [ foe [[:5 (Di'pl.~.m;ll~ Y) e lUi W'Olii Ld~'he:efi. 'niies. it1:t.o allies to [i:ItI~!cause,

~ '1.11.:'11.

_rs .

:lD!t· :DiJ ~dolO.

'P'O'~,At. ~:It Eu.cb /,ddldoH"l

Level: 1 "" .h~'[

dr.'.i1\'!jJ IffK)

ks,

r '~~mle~:fa-om the list" of i!~: If~'o~kIbO~.l;LS e


'1l¥Ui)"

:Bol]jUl~ 'eats: The eptc monk

ad 11· n

bornu:

f'eat

li'Vt IfNel~ ,iifu'r

r~~~s)

f,t:I;y IIJ~ .K· nd'.:~ Each day !9 :pa;].rJJdin C~~ . ·lU'C ;I eeral nii.unbe : of.hh pam HE 'qL1;aJ.I,[0 Ci:Ulll'is m II ib- nus any) timc~ 'h~rels 'S _ "" l as ~10ilt!Jlt '..,mill:e .Evjjl~The epic p3 ndin adds b~!l 't: I i15 I \ii .1'0 d~j]mr.l,ge ?;1i.:ili iilllJY ~1'D:i~'Cf'Vil afl~ck- ns .na~rflflOliL

,~e:r

ur

20th.

[pit

j\'lo~l~ ,DQ~1.U' 'JIll. Lbl: Ann ~

or Ski,1iD ~ nU.Ddiflj~

Rt~til~l!:,(: D~n;-ail!:111e e~pic p~lad:m.l:li COlJIIl lise

~n,

Sip td, !,ic'


Comb.al

Spet.!!!I. :thmuli_ge nc~"iltt~!On'j Ell Il',gy R' is'r.arru:::e .Ii'pic r?rO'w~SlS E~jc

.lSw (2 ~S'tl :2 'dl, .2'7th, Ina. '~oen),


, IW'II
i[\\tO

~ddiHon~l'tlrm.'

(;bl('jj'~!, pe·rwr,:~k f.oi'· ~V'i!;1)' dfm ru~ ~ ~~~:~ ~.bc\!',~


Ii'tlililllN.'

.ixctpmloanl DeHec·m:io.i:t. fJn ~l-lifi .• J,mproved

oUlghness.
1m·

Undeafl::'Tbe' ,p!IIl~:~n tum levels ~m;",e[,as norma].


]ev'el

Uind

"~d!I$ a. el I to

ric

of

'pM'!.~~l81 .' trile~ Dmp'w.v.cd


S~ U ~.slIlIlJlC'!2'l nl:r:l'~(L'Q'!;;!'€d. Srum~nhl! i5'~', [nJ:inhe :c Af:.t:I:ion., Keen ,[:ri k 1 l - rLdili:r' ICHmbe_~ Ltg, ·n~nf,"1m" ':n,I'~T, a.e __ " flLn:c\ ' Ri8htlr.G.llL

a ,iliU:x~ ~"

trl •

her class I, vel, ,3S no:rIDjJj]. 'fhe paladin's numher of s~ ·ms per. d;Dly"'do" r en: blcr,e-ti~e :ifrer 2(111'hlcwel -,c'ciarn M'O~:Ll~:~: The I:pic ps,~,adi ':!1 pee U -] mou ~ I: n ciDlIlti:illlle5 ro Iaerease an po<\1iJ\E!·I:. EV:tii!'r.'f O:vc· Ie ''II, ·1,· Iier 2!lJI~b(lsd'L, lOrE];. :udi, and. 50 on), '['be s.wcc'ial .II10UIi[ pm DS +.2. 'bonus Hit Di -' irs ni'D;Uml armer ,inc:f as s by +'2! hs _Irl'el~g~:h adjusuY:I,e:v'![ tne 00 a , 'by +1, ,LlfU.i lrs liilhllige.nce increase . b~,+L n.e' UlJou.nf· ·eB re f t~ ne . equiills fh- ,ali diE.~ d1lss level '.
pi.lL': ~:bldil:l ,g,ai:1rI5 a 'b'O,l'lu ' feat p ( :1~~~d. e from d~elit cf., pit: 'p.;alli~ln r~ts) every' three levels :[lfI[~r20th (23:mr Uc~h"19~:hI md SOI,Qln),
,E,p~(R:I ttJ,i i~,1 :

Sp .,;lls: The p",lilid:i.fts caster

'~$ ,fjqu~

o~ e-:hi~~I ...

nanti

iliiea t:

tb,,'

.col\i.~e~ ~:li'ItIie'lin~

bliiucra.J1,g.
I_

~rik!.fQrt'\ ~I I,tlkc.

'O~:,N rh~ ~p'c

Ie

IUt dill srands ;u !'h~f(Fr fr,gJ1'~ of Ih~~1udl!' '~E!li[~ tehacs


arfljcll!~d lin Mni 1i.1 . ~p .. [0 nIl

Ii: h,· wo'rl d ab ~con c . w,lw ItP,j ~.~.,


l

Cri'[ka:~, f;p:h~" e~dershlp, Epk Prow L pic Rcputrii ~jOf'L, l:pi,c Ta'f.D,ghness: .iEpi,r' Weapon fOClI1s Gr-t!,iH ". r.i/iifi.ii!.g, M:01. .rrt e, I m-pit'ovecl '. U fa of COti rage, m.p roved 'amblt c~ :tb~g, Im.prov sd Sp U Ci,rp"ldl)", 1. g~[id~-y r Comman~e r., rile lla;!lr1" lid r! O'~~rwl1~rnin.· Crit' cat Peit'feCf He'lI,~Jt·il. klilrllll'fiiNlltEmn I'II~JiO:IITI11 PI. n::lr 1.1IIIf.'01~,g, 'P,eSIll, Vii! j,n erg')' AllI,J,'{II., Spectral Sr: ri ke, ,,'p'OIl}'i:i[I :Ll.eou:s:peU, '~"Itf1d!~'n ,Atu::o ,of Coung,e'.
I I

n~,j t!f

:(ial

.un.:- Arrnfl:) f . k ":IJ

J,

DIi'\I'~ :n:uth,s,

l "aU

80

~8hI.
~'t'L.. ~ liC -

'p:.];adiD. ro.ililn \'),1'imt ~tI!impm'A!' YOUl[' ,;,:oo:lJb.:n ~bllit); (~:picw.(!~rpDii1 Foct15 ~nd Holy orr! ke ~ w'.h·~,~ I not fa-g~Hd~1 ::,!'bcnu df~feIljI (:Epic l:Ouglm,~· .m ~5sA'rmo-rkiil1~ .!ne'r,gy Res,i' ['0 nc,e'! l'rId 'p It, . ms ltjiJ,c'e). Plmi:l.iJ.r· ,.~.f'nmng
I

,2h4:l1 l~'lh ,2':§.lh ,26111


18U1
,29d1

211:s;t ,22nd

Pi!I~dii!ii1 L~Vi!'1

1-'9: Iii

E IE~;liC: AU,!D I N P

H~ I'tlJ !; I!Ja!t
Sil'tlR1rlll!'i'l:

dl~et1!~ SlW~i!il

2.7m

Bon !.!is re..a,t

R<Limo~' di:s~a'5!1lJ 9/w!::i:k


1801'].1;1$ ~

JDth

~hlOVJ·

di~-un 10/week

at

F,ilveeed Ellem'Y~The ' pic ranger gi1ili5 one addmdonal .fJlv,or.oo enemy' (~m.d ~:is bQJ'1iWl0~ ~~lain:S1 I xis!' :;lI~ mg fir'lo(td ernemn.es>gc up b')f +Jl.) eVf'[J' three Jevels .ilI.f~ifr l'ol'h (23:rd~ :16dl, .2~dai ,:ina so 0'11),. Bonus F[ea~:5: 11'h ep,ie [!Inger ga[iru! :II, botn~s reiU (s'elecled fmm the ~ of epic .~ml.ler .fe.~u;)eve·ry ~h~!! is'r

levels.

Ie;[ 20th . .EPIC.Rt:i 18"1" EiomM' RIL Lrs.: Bane of Enemies.

. peed,

COlr.i'ilb~n Ache

Epic. BndLtrill!1.cel, 'n ess, Ep:ilc 'WeiiiJpOlil Foe

.', D~ ,rh [0'; 1: ~'tnieSi Dis~iIT1't·' hot. , .E pi!; PWli'e~!f'll ~p -e Spg~d~ Ep~c~L'bu!h~
(1,5., ,~::ts t

Blindin

He ill]" 1:Ii,~'~ .Im p:rL':H1ed CO'ITIb81. C~Si~~;B\8,Irnp,mved. FQ"Ior,ed ~J] emy •. mlll_)l'(w.ed l\.i~ujy!:hot, Impm\'OO S:pen Capflei [ -~ug.-en darr CHm bi:r,

legellid,3ir~_' RWe~.legendal)" l'l'klcker,~ Pen-eCI Heah b

feet Two'~W'e;]ponf.r,gh·[in.

r.e.r..

t3t:!¢OIll. "

\'\t:e:al01l.R nd~ Unc~'r!li Accillme-y. f


,. AI!:U:

-It ,StQf'tlil '0 :T1HO'!,J.'

P.eli:1:nane.lu

Mlan..U'~O:f.lJ '. ,poD,'

'",\~jtm,~

Atro\VSJ

'1-1 O:~1M IE: [lili·!l:: F,2:AMG.£i!I!. f!l!lllMg;er b~~~ Sp~c:i[d

21:it
2]

121'1(1

d 2.4'n 25th 2'6h


2'I·h

8onlW'S

feat
efl~ fWlt

6'hi

ra...ered

ell:1(1Y~

Z8Nh
:1'9(;1,
E!lO,:iU!I ~.'t

]O}'h

7th 'f:a'Jonnl ~n!!im~

[PIC ROGUE
EPIC RAN GE;R
'itbJili[h.cr afdie wfld 101' (ioid~blooded h1lJl te r of the wei] k ~rhe e pie n ngc r :t 'Qr.Ji whll ~ht! wild~[fllesSr moving wh:.h de.o:JJ!':U.y.· gr!l!L:C at:1:1d ke Ell m'Elid
c.u:~TV':!i1;\lg;'pL::o'rocl'or

[and a drie{, a. trap-detector and, a .1Jl~.e·SP.hl'fiI"e E lB' $ki1. Ii ,. ~~g,~ [I.d~ 3:11<;1. ]e-r t:rnle$ of Ger:[h:lIg~do .eveu more sn, .mJ YOti iisrrel":1 [00 rhe srones, "Jh "pic togy;e .isn_d~
'll:fl

"'res: no 'hin,g.s.h~ oCil'nttdo.


~~'I;I!i

Hke t~e epic iPlJ~!ldi'n, y,QU shIQu:ld dhrjd 'our .'O[tS" between :i:mpIl."O'i.ftng )fQUI:' Olffen ive l'row:es$ (E:p:t( WeilpiJJil focus Sane o[ Enemies, aDd Deub~:f .f\·elnies) wh·~ r.em 'rub 'r" -g du~viilu;e of defellse (E:piic wtlghI~ S'$. ~nd JF~ ~ He I-ng) " 'Ph:: Skill 'Focu {Wii[d,rrnes:!i
Lore) is a or am.')' serious indrer.. 1m.p1-OveyO:Uf Dexem:ed~1 and WIsdom. wi:tth most abil~1:),' ~,ncrcas:~S"~ wbi l,~ r.hr,owing a n o(:Cmr•.tiOJiI a ~ 'baosif: to Str.e.o11c:.l1! l1l,r Co:n:s r[[1udal1, Othex OptiIOE': if )I'O'tlllke to cast spells think aboiu
1I1USm·.

dnough

dlJl:! lla1 [lH1D1 \JiiOidd.

goa Is: oiffe:n$1f'~ d.efe:1l:lS1f. iU:11ll S k.i U5, tH:l.pr.Orved . I~c~k A[r.~C:k,L1n.~rin.g Damage. and Sneak Anack oY{)ppoI"~
e'

You r I!ph: rogue

r S:lplLII"1" . :'("~ [~·rl.i:fl' JOIl! amcng

mree

[l,.m~ty all ;&r'~it f~:ns l(Jr li1.e 'billtc1e~:m:L;nded :rog:~.e, r.e~e.m~dil,r)' od,ge ~ntd, S U·Conc~~l1U"'Ui[ elp 'p'rot-Ct D h
)IOU Tom d.am.geL

Epic .'k ~U - ocu s is use' l.!I.,l ina, --"i


Ride}, ~,.rlilileother skill·

number

ba ',d' :U.. !!'il,l,dl ~s Trap .'- n

'Df ~iILs~~[i,4:'ujuly'

iind Speed Climbing

rome :li!;~'!,;'err 11iltnd.y_

fOOgue
Leveil 2Ht

J1'IIsgic f;;~~5- Elf'me

_-Ie ing u:pEll'Cp

ListeIl~'
'iIi'!~]],

ofl''-hl't)\WS~ ~ nd Uit':!.t1it shO'~'w,o·rks eqtlll~ l.y y;re.l1 wit~ :l1;~y


'f',]

If

,kiH foc~:s: C ~:ni,c~!lrn'ly for·£·p.!J·r and 01h.e:r SClotlli:iu,gs:lkilll.s) CM be quire use ful ~
ouprefer
-h[)OW]ll '1i7elilij1!:ms. to 3 re]

-Uciisrjng inn! cne

0'1"

men

B1C'[:i]-

Speoh~j

22nd
2]"d

Sn~~
:Sn~a~

a'';it3C

IId'

eryl'

U'y' StOnlfi

24;tb

tr.ap.~J

a;tack

l.:2dl

IJIflc:.Anr')'

dfIiflg,e{.... a\K!ph;$, i

Ilgecl W,fi'l,:~Q'fiI.

2-5 rl1
26'&1

aiJnu~fe-in SIil~.iI;~;fI1~~t~ ., 3isG

Sp~: The .l:af'lge,_ .caseer '~rd is equal eo on~~h~Uhis: class L.g'ilel~ IJiO:IF1li:lall.'llle rnnge:r's rI.lll:mhe r of spells 'per as

Hi~'D]e~ .aUl skill lb,.'1S :11,1'

~ !lei] , ddJ~don;d

r.eve:b

~,+Iar mQdiF~r.

17~111 281h

Sj'i~a.k :!InaCK ., .tI.!:dD


181", f'\ ISS,

UCilcanlri1 d

oog~ (-f6 o;!gaini~: ~rim)

.2~tl1 :imh

S.n~~
kap~l

if

feo:n ack 1.5ci16,unc n IT)' d'~d'g.:e-~ 7 ~@:ain5"

dQ~rdoes 11tH' increase

after 20th lfl'lel.

fQr.Iill\O m'['O'Yei] ill's all g,'bour. the' DeKter·ry


Mi.. don"lt n ~'g;l'CI' l]1,udligence and, \\Vis,.

SlCOOO.

l'o.w~

'iJm,d:i.oose

<II

~.omi ~~~~U'

m ~fill" key' rogm~ 'kills ·us~ mhos:~ ~b~.t ". 1:"-:1.8 ~-ti:JJl.k.iJl.g, ro.'gu ~'l!J. ii,~~, M.M a~prnw Chl!id'U10'l' 1I:!i, we',~, . a~1ir. IO,p'lron~"~p-:mrlnd~ m~u' s.ho~'ld 'ph:k up Epic S.k.iU F'OCUl, (eaQ'th) ~nd E"p-ic skill .:QcU5 (D;~5- , ~ ~ ne"ruee).. f 'you. ~'nd }f(iUf'S ~., 11\~amb I :t· qill Ji'.!·tly, tll,mk. OOtJlt
J.!'
I

rogue spec i:!lll,s~bJ~ij.( ..TOfU (h pJ~~.·r .HoJ~J~ b-6.0b (c d'pp,H.ll(f1:: S I: ri ke de £:Ii! 'ns ive o~l, Imp'flJ!'i,I'~d, evasion, o~:porlL"lJI n i,s,t,~ s.kfU :n'1lS!f,i:er.y~ or ~npp~}rrmind) In~u~ti.,d of
;:I

bOn~J8fear.

"11.' :plc' ~1H)guc galas a bo,nlllS fe;iu (8~1 'c' ed fro-rn rh -lis[ of lI:,ric :rogt:~e .fe':I'ls) e'\fCIi.')' four ~e~-is
BOlilus,\OO:ts:
:11"t

r 2C,t-bw

.Ilpk: J.!'mn.~s :Hild _Ep.i(; 17tJtI,ghlle5i. '~,l11:5~,I~e[ 'O'm pl ,[i~,g rh e ( I)jdge .amul tEhq'I![li: lse e;~~' i'~gro W(Jj}5 ,if y~ ,b.:;n''eL,:t liD!3.dy, ill, ':ni[ Ii_UiUy' Ii odi~ Itmp r-oved. Wbm.dw~.fid

£plt JW.iW~ .Bo,~mr('~ I lrlti~'~ B1bll,dlngSpeed, emil bi!'I: A'rih. :r:f! DI2~,r..:tOU~

proved

gln:alck :" ~.., (0 iJ umr .$ hot, Uncilin ny AclC'U fa.ey, ~ !D·d. 50 q-n) are _fUl~fof (O,~lJes 'wimJO prflfX!til as,hlt, ~io;m 8 d £~~n:~, 'n,~- 'D' ~I... ,rut .Ie: u,..._
';~m,r;;I!J',lOItS ar I a;~ J--m1Y<~,fiiln;d Lc\ll.·1I; B lInl modiEipr.
'D~:I'kjtl
-~.~U

Atll,k. -._h

~,-riOiJlS

mnged

c~Dea.k AUi3.(:,k le,gendan', Limb~r2 '1 ill! ~·dng: D _m ~~ ~ s,~~jfCo:n,'(,f'abnen'f, f1i ,.ak Am'm;a~ .Opporoun :,', ,~p-ll' dng a
,H·iuti.eJr.r Superior. b':ItD'ild",'c, mp' Jf,\l,ftlsc:,

wtU. ~PLC' :OOOlg'il E'pfc It@pu((1'I]O!lt fide skill Focus, .:Eplc '-peed! lm.pro'lired Co/miba[ &eflcr:· s, Itn:FOirtiJti[ldJ~', DE:·NitcmIllS,

-n.....

_'1'-.

.i.lll.:l-

of a ~O(f:j:1Ji ,&i1t~ The' epic

Aca:l!raq. ,"Jm.f .~Q'gu,e·m"l'f d,toose ~ !f~chd riog;y~ Ilbi1h:y 6~O'm 'dJ,~ P.lf1 If~~ H~II{~bo!)~' i:~! [C'ild
\J11C.''ilil];'i

gik~

rogues -il!le:a.k

The ep~c
vel

E,PlC SnRCERER

,IlU'IIc.'~ d Irn.~ ~~'I!!!.tre3se.s by' ld6 at


f'I.'C:f'j ,~d·.ru!tm'beoodt

'sorcerer' has hened 1l'~5f!l3W1"'31 . fC:tiRe 3bili.ty to 1T1.'ydllc;d .Ie'v.e~.s;!,

bur, d~e ne -~, fo.r,


'pi.TI-!rfe:r 1liI~'!lell' ee!.'!

iJj< -

f21 .[~l;Jr-d. ~~ so OJi!!.). nCmflly' Dod.R,e:The 6JilrflllllS on it'll' f,ogiiJ,~iS

\lin ' thw",s ega _1'!;Si~

I ~Js l1'bo~ . 2f1dl 2~Rt.. 2'tn. and so Oil}. " ,. I I!._., 'I' -. 9l"1L "':p'~jLna!!,l/jt l,UI-'lSi: JIi, ne r.ogu Il1Q"S nor .g:i.UfL 11 dhi.onnl f,tI'gu"" s;p ~i~i biliti,c~' ~ afl:e:t 19th level, 'but
_j •

in!::, '-5 .

by .- 1,

lmps

'~ve"'lr ~hl"e'

mu

,I: alse

g ,w [n: lea

so [CI!l; re es p:. rh 'S c:te'3 r:: _, in.lIH\['I~ }'r011!J r,J! ·UC:!!JS~ ifig .3 bUh· throu b.'E I'lic '. pel I l'Oi:l1. Epk "p !k.3sdn.e,., . 1'e-11 l{no'l zle d . ~'I fItd me'lfill .G:'iJ1I gie ,e ~[ , J3j 1lI,'r yQ'1J.I
I

At

~s.

r g1t"'e<lte't

fir-51: glance,

YO-I",r. e~i'c:

,f. iJJ

\lH]$Siing ll~d l~ dl,!f:e.1'Ii

~,'l/IC .f,"~'['S1

FAMt JAR AT EP,IC l!E.V[.l SF«r~1 bnilies Sf 'ted, 11.0 .a £a m 'Ua t~l!'rtim.!e te gJlow as: In, ~ (I; its, :!1stiN' ifll!:tf!::I'$.-I!~ heygntJ .lOttI!. !a:5> :shown on lllbl 1-13: [pic: ~m1Uai' S~cU Abillfes" vefl '11hDil!Bn dll:' tiillble
!ilcrws . dl/,ai1cI!mii!!r'i~. only.
th:;J,t i..:; f;1ot IJnll limilt. T1i1~ ~tterl!i1,ln Ith~ ~ble (;Qrv~jr!l.!~ rnfil1l~~~I.r, Fal'lf'lliUiI r spQC~ 1 a ib!ll~~.s,B·~l(Ql!d ~t less than '2Oth ~lIl'1rIIel i8ils.'(ll !l;.(I'f'I Ufl'U;~' to m e, lFJi)rinSIii!JI'iU! ~h::i!!f:imil rar'5 !p!:!U IF-e!:~~t:afii~ m$ 21f51 flh.eJ' h ~r , l ,21~ftIMI.
~@

._::'lSLJe: Ui-"I 3i; ~PIC M Ifi.'fir

f~~~ UAR 51P r!lCIJ..L


Ntlilf.!\ll

AiB,lll.lT II . ;~

ClaD IlLllwl: 215t.,..22f1~

- rlifUJHi'
111

[1[iIl~

Speci' i!i~

~2!'i1d

lel;let

23 rd--7;- th

1,

lSth-l6i~'1' 27'th-~:8lh,
2!'J~h~(JJh 31~1-]2~d

tZ ,13 -IT 14
'1 '16
~I

17

ramll a~ S,gft

1II 1~
2D 21 21
2]

]1 ra;-,l ~h
3S'th-lifli~h

17
1 19

37't1u-·3Ith

!'th-...4(i~h . 1_'s.t :2"~

0·20 - /21

20:1,

25

'/Ii p:sio.n':!lI p.oSi!l:ry.5'ta~ uS@iS<~8Jrt

dQE:s nat bf'lcCre;u;!e', 'bu t ~hi1i p-!:iii::t.jI!:.tal!'~, hi ~ni!S!!i ~1'i(ie'i,5.oes~ ] ,point'!!It 2ht lel!'el and IIrj~ef'/ ,alddiUonaj l'IrW 11!l'llt'1:!ll.tflil!!r,)!!> ·~ftt~i'{2JII'~. 25th, 21th" ,iuila ~~, il:rfl). 'The ps:lc:ry~t:lll's, In~!!!II1I~f1U!!!'npr'Q"'~1'as h~· ~;;::I~. F m li'~!' SpeH i'~ I ,gai'ned In r'ts "p:sian !:::al~ fia'!lortd'" 'i~i'$r-Or1~ $ic!')'sm~1 Pi;liwer, P

of this ~ble. ~.~nu"ill

26

F.allfl Sp~1I. ilt~r


:;J'JI'IM

'TABU'

'l-ll~ TlFIiiE

EPI,C. :SC~CIEIt£R

So i'Cen!!f'
Leve'l. S~f5i: i:1I

2151

Int,e'llsify :' pell, Nh:s ter Staff. NI3~'reI' W:iiB,d. Mulris~ eU~ Be rrna:M),en~ ,E]ii:anl:!lrion, "pe II lK,n.Qwi}ed.ge f SpeU " t:OV!i,T~ n?\I}'J 5peU Oppormnl [yo

'2Z~d 2lrd ,2~fh


26th 2l~ 28\tjn 2,4m

Bonus feal
i8lon LJS IFeal

EPrc WIZARD
To uile e:pi.c wizaOOr kllmvledge
kno\

ad

me C"retu:ion 01 ll:rttfllC

rlooge

is, power, and the guest (or


Sel':rflts

lis :nev"f''If"'e'ndi:irrlg. 'Ihe


'$

pUISU·

~'h s seeeets ~cross rite :p11lfte:,

iOOrll:c'[

[he e~ic Wl~ 00 who


~

0: greater

jlJjagtic'

2gtb
30th

8Qn I,J,,~ fe~t

stl'Cn as Spell ResiSl1lnce and Epic TCIi.!i£hnc:S!i

'Hnaliy't Epic Skill


bad choice.

FpCL!ls (

cUcrs ,r) us,n', ,l]

Icng-term slIJrvlwl
[[h:lllI

A SQrw~iell:"s success he~l1:S' and lend,s:.with his G:ha dstaa scuret thcmgh an ooc~si.an31 'boos.: 1'0 De'X! eli I}' nnd Con SdKI'[ ion Ca 11 bel' Q,th1e!r O,tp1dQ(D.s;:: 1f ..yo.'lllJ fla '~~F. ,!tHenS ~

mnst-have: if you don't already hnv ' Quic~ lit .pen. ,ge:t it fLrn. Donorg I' som, ' 'c ,ueh
filL

'ilO'U r epic '"~i~a.rdhas more options tbaa an epic: sorcerer. :In admt~o.n, ~CI dlle, o'b'Vli,CH:Ui (Epic: S.pdl f'oCtL~" Epilc :S:p'(;l,llc;l:nIDgi iill,d i"lHHI3· :meg j,il: ,~e(!I rs), E rf'j,c,i ent he,l:m'll,Crea tion ts exrr.eme1 y 1.11 seful, M'll lnsp ell is. 01]) :j];1bso'ttlln~

3 .E

ic TOllgJh'!l ~.. ~

ThJ~'wi 7,:I!!I-n JD USI!:' p]ace

mr,!J\S.l Ei:r- a U of

h,E.r

Bb~Ut'1 increases Em. n'lemgenue. I

Coulm,l11.urn.<D:Ll

well -or a sort' "r~ as '£Or _


5

requl ee ra l'lIg~dat mcl:i'S:. th b ..l ~,bIl)U1' Epi.!I: W'eapom Focus (Rat}. A rmer .skin '!. "eu::l{~s Just

and De<xte:n,tV can help sYwhml 'p:ros:peCtli, bu~ ,.,.. u~ s cl:h:~~,:;d hho !Jig. ,ou'fe useless,
I!i se full die pendi 1111 ([I n '1;"'" b:illi: fa veri re spel I are. BnEl'rgy s

'V; '3PO:f] Focus

Ot[~e.r' O"tJ;OBiS: ~pic


(n'),)
C~fL

'b.~
,
1-

£igh,re

1:"1

and Eur;am

1fl''I1'GY ]toe

~i~lp 'pW'tf:JCt ~g;iJl n II: thO;S~ p~sky meteor W~nlilS. 1.(

s:is [;3;Ei.Ce

ResisCilm:· .' ld ~'Pill ReSlS~iiniCe'


, ifl01fL,1]:

fOllH

deremlsi'ile ,£.e:lt;s'j and Pe'rm

HIE'Ill:

ever. wan E, [0 pic b. [J P ~Iukispen. y,gll'll bm e to \vlIste a er.t slof on Qi;A'~cke'n:pell fin:L
J:lilt lHe; d.4L

r'o u

E l~,~,:Ii!i,iil'i1:~IO'L' il:rnl, l'n ake C Lll\'idbL dnng.exs 1:i 'thing of

h ':pan. 'S'FOhUiI'i! "(lllI: . S,Jf~n means 'you're


_ue\'e[' 'without
}t!l)ILI:'I1

selecred from rh l 'tlr~ l~~ !l :~er,-Ot;b.


r

dl,e Jllt11St~rs class level " s. .!o;nills 'eats: Tln~eplcsercerer

Increase by. I .'TIrl~ f!Jtll,i'~i. r's ~tpd~,res lstance is. equal to


g~in

'le.v!!: 1. Th.e: $Oil;C~.r 'r ' Qe s nO ~ le}ti'~, 3,dd ~. n l[io',I"h~lspells unless he selects the pell ,;mtQwl~dglf: f,~;} t, ',amiliJi'[,,: Th Ol'C it' r :filim.iliar conl[il"H~,!2S- 1[0 inc!", :!!~e h~ pow-err. E'lllerl' nvCl l~~e:b~, be}lo'nd 20th, (22nd, 2jHh. 2,~th, lIJild so on), rhe &J~]l'a'ti[g'c;ls ]J neural armor and Inu~ll.igence 'fo'!a-ch

S.kill F:omns at' '3lch AddUruan:a'[ :te~,lelli2 - Till' mloa fi'et, Sp~U5l~·t]1C s@a:celL~~'r'scaster level ,1.8, equal Ito h~i class level, The sorcerer's fllllLmoe;r. 'Of s spells per' d'3,y does not ±nCJ:C'!:is~3fUlr 2Cth
m

"kiU, jpOJ.DlD.I1S a~ Each Additional ]LelO'tt 2 +Im mod1ijr. i:5J eq~u,d ~Q lm,er c,I:a~~level, The

avo-nre spell. m~D±e: d4.

Sp~11;T,h£w]~rd's,01·. ~f l~'!i!~l
wi~ilr(E~s; 1um ber [of spel ls 1

per day

,d~f'20'm'h Ievel. .Eecb miDie r:hDe


incl'iltts..e'
]],(!!W

do

' not

any pelt ~e",-d~~ha r she. can cast t:llcoof,d:Ellg TO her nL:w.lewl),


1

llUftl:1 sh~ J.c-ttrns

wt:l.3J,ro ach h~''!;I',e.s:iJI :


!;"iVO

ne~~' spells

,0£

TABU,

1-14: THE [!E'IC \TIIZARD 5ipeli:~1


Bo n'bl-S [ea.!

bon ~s fea" of, pic scrcerer boo,us :~~U'~) ~\~rv

'W~i3~

level
215'

r.. i\ll~ rn if: III ee d Akbefm y, AUlwm;}'dc 'Q:'I]'i..ekell S'peU Automatic s:u.elliit Spell,
l,(J'i;C So
II,CrtttI U:OJ I '! I'S f.:!tf ~ 1.1:
L

2:2"d
21rd

A \~w,mnti

'p~U

lEp~,c ,'p,,11 ]Foeus, Epic SpcH PeJ~ec:r.!Hlrn~" ~pie "pellclfisrinilt~ Familiar Spe U, Igaore Mnt~dd Compoaenrs, ImpFo'Y~dI Combn,m: C~sdng.limprovoo H-·iilh[~'n '--pdt I.mp\!'O¥ d,lfc~~'!lnI~,,gicllm:proved. . 'peU Ca,[,iildry,
1

Still S'peU~ Eru:rg ~ R~ ~:u5nnee,

E'n'~;a,Ji]c:e:

J,5~n
2l6~h 2'th

l4~h

e~n

L!$

feil!l

2a.h

rM

2.J9 h

Boili'lU:5, f'eo,!

.Mmd~ -,rh ",~il:IJJtI,~ fMJrlwlitl( €01ll'tillltilil1':Sto' inc_l'I.:ase· ,~41pewer, :EV!l'f~ iwe .1~Vt]~ ~Jurf m ~21i1t i4th1 261'1'111,

, ,_1 j~_. .J 'r...• ., Il'iJl~' mU~..I1-'lI1I.ee(J;~ J!iUt' fO'lIIlI'S.

determined

~O' look

elsewhee ~3 Consr,mnuoli, boo

U CiiiD

Ot~~r O~·th:m: f Mi.ir 5~1l!'M·t'in.1 I

_nd S01 O[lj) [he

ch. ruata~ by t, be
,I;;~

rA! -irmOil: and

flImlli~r ." :,ly-

nru.elli
DCf'

f mililr'

~l'S

is lequs I

',m

re sis~-,
((II

]~ie~,il- So
:IIi

di"
,

..!'\]s~ COoD u,h~l:~,epte JHHb.olf _. d.a S et c1~:iis- fo:r -,b -rna G'i,v 'opti.cli1 "
,Hit' D,~~ ds,
SlKJ.U,
'liL ·'iii·~1 ,. •

wl'd,cb C .~' 'you ~'iC!~LdcOll~d

~Q,\'ttS. are m.Q['-e ['ba:1l n mere " :f'tenho'l,lg:hiC'~ :It'nl:k '[0 ~dd'i [{Olil a I Improved, Sp 'I] Cap:1'~ilty and metnm.agic fe~u~ iou m.ig:llu ;~l 0 ne dre i'mpr,O\' 'JOllir d ,';',n• m_'I'" 'L, ~ .. SI'!I'\E!' !C;a',pa,lu1I ..ries mO:I1E!' 'lJ1m~m,DOIIe·d. L nere, l:lll t

Arnu)l[ :. kUiL 'your o,[h,.·1:'

:U'bnu; , :rc \'\iiiZ~td illl~1l1

"u 51,:

f ~ e I~, (mOl JU.'f' ~is( ef eple ~fi7.HdI' ,- 3J S) lievy


1

henus , ~n

h~'i2'p:~C'

r,o:m;!li:S ar,

'L " ,..!II111 . • ~ I~ -,a,e,l.'I, Adll!l.!llll.~'turn~JI,

-L'(!i'\\'\c 1 ~~ + hn .~

m.odHlu.

fhne 'e'Vets rte r 'lOdl, ,pr W.'''lI1'!'l! .So n 1 fie.lI~'


U~·.lugL'L'Latli ,(I Alell~myp
'Qltllic:'lken

,b,clJau,t At,r,r,nv: For ewe_!,two i,)~'l 'bllfo:nd, th, dll . 'PO[. tl~y of dO,1! tn:OwS B[\ed by the a'l:\c.o' ,'re~'lJI~'r lnL~~~~ 'b·'1 { 'a':t uh, ., ~t 13dl -lt1d so c·nl.
iL'I! ~~~fAn"CIws; I:n :Ueu of be'li' regtJIhrr a'[fllcts! enee , per d:a:y Jh~ areene ~r.c.h ,It Clirl:R~ an now l!I,l c!;'J.ch, and eve ry lil:l.l::get wiih U I'iI !("ii1Jl'I'le'l 'IIlI.' t!~ l'!I a.')ri rn ~~, f,i,lJHnber of 'f:a-regre ~5 c:q1.ii31. '[.0 bell:' !LIJr-CaDC ri·r.ch~r. lass c

AlIi.lQmdc:

~,~U~

Au ~~lIlU~iC' ",], ~I:~USil'i!!! 1[,

'~.f:""ei, :iliS ~10Il;'m:!llL.

JUHorn::u:U: StUl S:peUf Coi~nOO[ Ca ling, C [,3' t EiP:k: M a, le Arms ,nd, , '0 I C r,[I £rr j3'ph: It&d ~ Cr.,ru£'~ ]2, ic : [~.£~ 'Cr~f'~:
I

f~~] ',~c[·d {fo,m d:te liSiI of eple arcaae (s


:e,S![!)

,BO;iJ:ttS Peill:f..s:: ~Theareane

~:r'ebe!t" ins, p

,il DQQIUI5

a'C'cbe'E

:Epit Woru.h.ou.S ~n~m, md.'ef:IJl


l~emrEreati1oll~
11£011 ~iI ~]O'h

ipi-c p~1i fD

:e nhance

Sp 41, "

t:.I!lSl

El?,~,e

S,~e·n [
1t.i~gl'
I. I

'Comb:n Al'Cheryj Dis-aiim ShlJ.l! Ep.~t: PriJ'w~\S~, l?~.t: , p.e~d,,':_P.lc Tougb'n~s~ E~;d.c· :..,on f'ocu (any \~
. hQ'"",,ether
C 1."0'

e'y;ery ,rour le vels a:crer 'CH,b. £pt£ ArtilriU~Anh ,II' ll'illl ~iiSr-.('1:111J~!~ BHndiri,g'Jieed
than

II

mmp!1OIo' d 11 igkte'n .pelt ,Tm,~ ",[ov~~Mel.3'nuli • , Improved J]~ IL:'P;ldlY, InJte:nsi -y p ;,.111

Impnnr d, Com'b~u

Ii&~cnlli M I '!i:'i~ I COm'p'Hi:e:~11 IS, Cuflln,eh

FJmjl~ ';peU~IOOrg,f!' ~pic -r

,SIPle .SpeUCiiStrr.L.g

,sbow)~ Im-

[JIl'oved ,Arro.,;v

o.f 'De'8 dll,

Epic ScrrtJlll, S~U fo,cM I "P 11. Km\1iCJwhil-dSe., " pell ~bs~erf, Spell :[~ni''' "I ~1tmQn 't!J~ .S[t'O~lI,~w~y~ pell. Opponu ility, S.'P[!ID'[a~ S
i

Muh 'Pdl I1'erm.llafIJefirr.

,Em!111alioJJ!

. ,cri,b

:n~UiS Sp~01Tertll;do'lls M-ag,ic.

U. .'edh m. PIC

Jrl~iE~iI'~y ~l[leroo __~OIlJ ,-ni[ or m -'m:nnagE,!: fear ere (

In dd,~'io,

ee dl'l! ftal$ on it'his U-Si:II [he: wizs I"Id, mal"


:f2O[

rGh~:r. ,is :aJ ,Mving e~m:e'r1Jsii1l~1il r~'h~'[,Orw~ ap.:lM-e ~'3ch~fVm,g ~n,dl!'ns of ::llh::'11.e'F.If[,b:liltC2IllIcS-'e lessee be,Lm;g5 kI gnp t~ awe. A iii e p:il[ arcnn eo ;[)rch~I!."', the pea til lfO'L'l! !p'!lI.iI:;S:l,:lC£l d\e~n; "[~ 'en Ih~pad. y,[]U '[look to qjLllaBfy fo-r d'P d .lID ex m. l~ 3 ··111m~ I:h 'm \rOt~ -QC !JIsed 0]'1 eO'm':n r 16llies, pkl;:&nJ, 'L,,_ ~', ,. Uia'tillg Qlfif as an ~"N~~~(l:1,Jlgl;u. m'ld'S' In ruse, Epic W":e"~]po:li'I,<Focus i, . 'Y,OIlll1', BI'OP, w~,dll D!.sU1Lt"iH: S,ho.~'1ll:~,dIUnc<3inm,y A.c:cu:E:i3Jcy cJIlming rJ@iil ilft"f'!r. \Vh lle ril ny aeche [ .he]:! es t(j! 11l·r.!"liN.:!'1' l'IAl~dddt:'11 t miJ dlOi!i1't' :I'!,I'e rhe lll"::I;Il)' of.I'IIQd:ng {1I;:i!I[. h uihh - Elltt~rO'u,tlb3;}~i1S3'~d Energ~r lh- i~i·rnm;~.
,

The ~pi.c~(:;]fi~

A CANE A.RCHER

or

~biltp ']I,n II:S!~S, rhE" arcane arch "f bas ~h.:t-i! d d!loh:e -~ n tiU or 'ubeJn jure Dexte r-~ty..[r yo liI'if _
.r

lmipro,d Go mba t ,ei! dng; Iraprove d. to;,V""li,gb t Vision, Im:p,rov'~d,Mall fid~Q~~ !h""·ilrill of A,ll'rpw5:, Uncan'lilY A'!:cur8i:~f;,
'Tcli!l;lBiill.E l-'l,S,:
AiralifliE:

'1'0411 i!.E:

1.-,16: iiH.1E EpIC' As iA:Si:S!1 I'll ,Msassin levI SiJ;B:lh!!l

11111
12th
lBlth

'T:!i':~~ EIP-:I e AIlilCAIN

IE:

An:eH ~~:

au':!('J( -r-11:16 ~,~lil'1:s.t pOrSo!}'il ;Sne'J ~ ®It .. Ek 7dG

S'i'I~k

I~ - - ;

"I"i

I':lV~

M.hu
ILg~

Un
12lh
lUh

,S:pecj'al Eflcfliil,nt arrow ..... 6 E'nOilat1t 'ifroM' 8o~!.I·s,f-eiU;


.,

" th 1$ h

,+,7 5.;W~ ag.ai r.ls.lllloJSClo, bonIJJ5

Hdl

11G 'h

Si-ieak tt"b.!iiK

+8 :save aggililst poison S"ne:lik aittack -9d6 +9 Slil~~.:it~iJ1!'it pOli,50n .gfl~k'artlile~ ~'fhd6
li10
Sg;V~
I

.:ad6

rein

~4iil '17th
2(1 ,

18m" '19t~

bo.IIU..I!:

rl!:3t

lM~

~Stil

EiH:MIiI all'reYo'

a
+1~

:l,Ot!!.

ilgabl'1,Slt

1!l0~~Or]

1Stn 1g"'n

E~l:hant' ar\if,lW'.... 9
B!I;IflU5

fea,~

En chan

all1aW

in,g o,l1l,v:hi~h od~u sJdfis )fOU r~\>\Ol'i a(kLifi'OJlai Epic- Skill :FOC'u e ~ [3D greii tly hnp1Jove your ,aplirnr:d~~, A.bo. eensule tbe epie p'. ,-h ("QiI' yOW" oti-tCl class 'or classes for al[~r:mnjveloptno,[I'
I

c.. g['t::ed~.~m.:prQvie your spdlc3 ling cap:lbi~~lyD. ,p DJdm

The t:,]'~c as:;~~siE fihs: fllOnl, :!ibnd,{!I~"'to s,lh~cl,(l'W; r~ng in l walt unru l. ,hi~ ~lu:'gel'~s ,ru.~'n!e'nbl>e. the n stdMlr.i,g ~:ike =:il c~bm i:J.J1d.I~:;!I.r'i.r.jlllgonly;] cold t::Dr:P~' ·oo·l1mcl, l.ik~ the c-:pi,erogll.' ~ lh,';g pic i3 ssasstn mil.,:ilt p.i.r~r acre 1I'l,[llon [0 0 ffen5:e~ de ens e, ::1111 cl :5 kin
ii:mprnve.mecfl:l:II he piOo-r:; :!iris J»i rh. [00 po'!,veir. 1 [" uy [0 see de' -oWe;r ol lmllll'r.o'V€ d .D,egrh t\ t ,s c:", :lind. hn pr.o,,.ed S D ~al~. :~nackJ burt d,o'n'! fot"ge't the Il..t~~fulness of I i,l:l,ge r i,I~g D inlli::ll~'e !'J,l:l d B I ~:ndJ itug Spe <1$ ''tAl r;,: U, E]p ic , ough,n:~ ss gives you $om.e s ta yin~ pow'er ln. a Bgil-r ("rr !. ooo;ii1gh 'to gelt 3,"1'3\, from 'fO~f fu~S)I"w:~Ue J~ ·c' kin ]'oe us. (Dj 58 u ise Hlde, nd lvlov'e SiJ "L1~lr) ~e n e.J;JS~n.~ [h:l1:' y"()IUI de nit ger ln'~o :i'I! ng]:u; m:r[_El you choose to. l'l1~'3 SS'iU~iSI,B can U:5.t abil~'r!]n-

Hit Die': d6. S:~,il1 ]?olnns a'~ ]Sach

,~dl'iri,o,~,l;}.1 L~", d: ~, . lIn

JD/odifiel".

S9J1l'!M ,j~uillcJb The e-pic' aS$ils.~!n\isneak anaek (Iarrange, il'l!ctil:~$es by -I-ld6 eVtit'ry tw'p levels a ftre,[ {ll'~h. 13tll lind se on}. .Dea,diil: .Alct~,r;cik: The ;asS~8Sl.1!1I COIJiEl'tS enl ,hnU:his cless leve~s beyo"nd _,o[h ~ hen deteY'mj'fjj!fIlg fb:e, DC re

,ill,

1'ie'Si:s~ r~'iis~,m m ck.

eo

-c

~c.tl:.la'['to llJs d:as~ ~~\I'el b~, EissQ¥s:tn.'T .IlJ'ILa,rn,b 1:' of spell s p~ r do, y dQt~S:ll,¢:it increase ~'[I'r OI:h 1E\t.e~ .!E;lu:li :m~ . the.. assass in schieves n new 1~'Vo ,II he J -ar111 two new Its of sny spell

Sllte]]s:~1~ ,[I:i~;Ul~ caster

1~lcJ ;$

,Ie" els rhnr


:iill~

sr'

his' new l..h v


Unc'al~y

he' mill c.a$! (

ccording

III

Dcdg~: The

~:SSjflS-

IJJJIiI.'C~l1Ill,y'

dil)dg!2 'bOlD us o,n

itt 'I,I!,~S !i8!1 ins r r:L~,pi!ldoe sn"t ifie it'C./JjS:~ :1 [Je!l" :1 'O,th leve],

becanse ~,~ $bQ~""5 no p;:u:u:r~


dj'lI!

creeses W a, ,""S'rf t .

of scores, m.chll.,dilli

1 \1'~ progr;e,j;5
'bonus

ring rhe nor:litl::1l~ ten~OV1", .BlO,IU1i '

nex.n~fhri ] IJireUi~

":a;ving' l'htow'
()l)ii,

gence, \YI isdGl m. and chll.r,iS'M,iI.


Oith.el" Opiti!Olns: AD IE pic. il ~s:a S:sj [l

,against :Ptl!).JS'an~ "The assassii:l ~ll'!/leS3g3jtL~t

\V,he fur.ds h~~·elf ~[1 t~ll mI .'st o.f cOll!!bu "

,~rn!h .r.f,€N~lI.u:n,(;," should


consider gJvi:tlg up sneae Srl~3 It :aril.~ ele. C~'P.!J Ut!).. h iIn, f-:@v\'}[' of A'lr:Ilr.l:D r ski 11I~ ·fJf· Ccn,.e·G: [jlmem:, "I!ll-d other defeL'1IS·'V re~ts,Improv 'n S'p eU rCap~cjrv tid one Pilli'more ttl, 'tm'la,giC: ,f-e:IUS

'po:lio.n {nCirol,:l~ses by 1 fvery ~wo~e.velsafler tOrn CLnh L' tho and SIl) or~). .B onus -.'l,!!if:": The ep'i.c ususi n gttil'lS j) 'bODl1S e1Iit selected from t:he ]jsm of eple a S:rl~sill :(e~,t:s)eve:t'" fo'~)r-evels ,
I

ilh:el;'

tOrb,

E¢r. ,nnl1:h"Jr~lh:m~I!j: .fMi 1~~~~ -~ '0

C~.t11be t C3S11 n..1., Improved !J a ID Annr::kl 11fiP~'O"Cd. SneaK, ,Att~c.k. lm,pnwed Spell Cs1'1"11proved

rerous Forl [aJl1th.:, elo."lEt:O!IlI ' \\V'lL! D

pi'lid • e.gen<il'lIIry

n'll-cker.

Un,g dng

Dlm~

" ne k A "Ii ek cf'Qppoi:tl.lllity, .·peU Kr.i,Q'!. Jl~g, IiIJ;!IlI~iJl!.s.· ,~l .. up::n~o[ :nn.id3riveF Tenacious .:Magic, , nc.ani'l~. AuullIq;

Curb.

16th! 'l9dil J and SQ Qml}, 'Fi::'nd,i :1., Servant: Up to. lG'th

character leval,

fi ndish tl~iL'\\'t:ln[

EPICBLACK(;'UA 'D
The
J;

p~1 d~", f,ud


r f~

bJiI.::;k,~.'ndii5! 3: (wi
c\I'uy .
'13D'i n, -

It

·d efl

CdOlil.

of itlu~ epic

evll

pcilVf

ofhts bJd~

how! d roc us (J,n lIi is'


5:. iiiiI~ duJ iDH :5l1Jdl f~~I'S es ~'P It' Wi ':lipan 'oeIllS,
ill'11!I

Tb

pme bl·c:ltgilla:rd.

b~~,P,'rII1lWIilllS

Ul!!I!to1y ~'-1,3nd: hnpre '!.I e cll SlP!~!:!!k A [I:~,ck. H r;.nn !boost his ~~m I~if
l

,idrlfi.,R up Umd: ~ d . illS'IiI)' an~ PJ,;m.rThr.n.uti,~


an ,'rm', of Uf!l,dh :ld lilld fientll~ ,:i.1H11[i ,.'1 d, ']j 1.'!f ~ lf41:['5i such. a:s I3pk'T~ U\g.h ness .

(om MDrnd und 3d ~y

ptO\\-'e'f dep~nd on it'S mOl ter's cb~r.acc:rer leve.~, .[lO'~:11.is, bl.ackguZlro ,'~a'~lJlo!,r,"I. ,M[e'f tht.lt" dl~;Y de,p- tid, an hls Ma,ek.gu. rd Ievel. Fo'f' v -ry 'rYe 'blnck= guard l~v -l sbov ' ' 10 r 1m, (15th; ,~o~'b nd so en), r.M 1 ill e :1' '0 clJ 11 s;~ rY,nltli g;Jins. .2 'born:as fIh Dic~, its n,;a:ru ra I ,IU'.P'!J '0'11:' f n~ Cl',";)5CS' by 2~,lIind hs l:r:f:I rh 3 nd hu!a1 U~ g' ,nc~' eaeh lli1c:iie:[Jse by: " ,aU n, 'a Ln,iii ns~ A b hi c kg.~1.IHd who t re de i~ mere t'Jj ~irn ( n levels (i,E 'P'lt~~l.I!lI,mJ!J It . I]
,"

'~fi more dl.iUl 0' '

ten levels
- .. ,'1:. .n~~,[ I

d~C'Iomng ,~im ull:rd

gllm;n-J.~ bur o,:IJlI'l"Uhls ch~n1icteir:tl!V '~]$ ,ll~


0'1r

Icc ."

l;op,llI~:ea ' '~Th~'

epic ~~cl:;gl~;flrd IQi.n5


~ llOll,~Sf.~ilt ~,~lfCted ; rom die li tOr epic

~"d AnDO'f " ki'f!l fH]I;~ III r! .'Il:n- ~41 ~.n;(vI ~i1 Efo 1 'illli:L d h~ filLC lliOroQ_ nfOdnr1!1' G;J)t

~fgood,

~ I,

j;:I/lle

bl,~,ck.gu~.'d ~~~rs) e''lte'[' 'Y th re e Ieve Is

'O]J

fe~

afl :"'1" u:n'b.


.~.pj

mc .. s ffllliM ,tim,e'
im.

Th " M :l;kgmu:d needs r I' rna score, ~Ln ~PC':FcIIldl aDd 'W1sdom ~Thn :l1so !lS~ ~bll~" .
ill! I)~,g~ cb,
'fii)

fM'r Lid: Arnlio:r. ..·kli.~

Br~~~lunri ~ ala

Oda,~t O,pdOh;S: A.IL] f')Yic bl3itkIU~' d S:JiaU~[eted in ~m1lil IInd ~i![i,g III 0. tl! m,U1!Id :Ill' ' 13.lfll!li.e S' ~tluld I~ok i[~1 !EpiC Leade r.ii'k:i:p.. ,1mpmv .d Sp.~11Cap8£'·pelll.e i~tjnlee ~nO'LW him PlJ pow· .
r

:D 'It:! s~afiog Cri'~i(:~'3il, Ep.~c [~ade[sll i1?~.Epic Prewess E'pic R~p'IJ· t rton, _,,:'pieTo ug,km,es.'~ ..Epi,c Wea,po!'!!
f.oCl~S, GOO'1m' m:ulJin_g', S

.. i,t~ l~.f W De 'p~,_ r, tmeroved


'1"~il1g lhilm~

[mp,m;ove d

Com'~;ilJt Cast n'L~ I~~

lr,' ex~:mm th~

bL~(k: ·l!.Imd,

:meag,ei.'

1,0 witbst,md

:speU. ;ilb:tI itf~ '1"'fhd~' elass


2.
ifJir

proved SnC!lk IUlt~tCk. l'mpro,'v.:d S~p~U(;ap.a,cilty. ,L~',GI~

hiis lees' 1l~:i1,gi·

end [i'i:f COil'rlimaode'(I"r .Leg_ I1d~r~'Rid !'r~Lifi,g

dme.s !fill" ;hem!llt


HlfDie:d.L

Also. COI1'S:!II] rh - e'pi.(' Wadu:


iii,

opt~O'ns:,

for.

'FO'!,.! , ol~'b{!:[

~, N gi1~i'v' .Energy Burst, Over",helmif!lS Crh~f 11 I. erfect M :a. lrb, ~rrn1n, mt J: m:::iiJrUiiLUOI1, PlanOlf , u'r:ning, , Foniti1lne01!l:;;"p~lI, Urtdei't~ lYloH:'E"~E'Y; Unhol,r "'trike, Wid~!Il .iI"\um of DeslP;] i'ri Z,O'fLe 'Gf ,AliiiI'll ~iOh.

'1:bc ~~[ickguardscaseer level £S II!~~.I to ~lJSdacS~ ira' 'l,~ e W~C SUnOOs m;.IlmDeil" of S"peUs 'er day do nee Increase lIErter 'i: t:n 1~ ~. Comm~dl un.de3!dJ: Th,B' M,aeklyutl crom:mand ~i1"" d~2d .s:J ,cleric 0: a~v.oL~els lo'lt,,'er:, as no mat , J]' k AI't.aJCk.: .' 'he eptc 'bhH:;kir~au:ts s neal attack liI'lnl1.g ~'nCrei1s:ei by +1,d6 'ijf~~ 'a;hnt I.~~~ i1jr~'fu)[h s
,'mi.~ GD(JdJ: TIle ~Jic bl ckgtil:tm: adds his class level -, IOQ 1lJ~ w~J'h ·tiiY $m,i.i:e gpc~ ~uta·dot,:1Ii!! normal.

rnod~A-r.

.1' 11 . DW.ts

~.f ,E~,~h ,··d,G.WiliU'!l)Da.l·,C:'\rec

Inr

fAIlE

l~l 'l~ fH:.


if!'

EI!I'IC ILAC,KCiUARO
••• ,",~~iJ_

Bll!li!:k~~rd
Le.ioi-,;;B_ . ..

n~h
H~h
1,:nh

~Si'iii: ;ct~a(ik,j-~(i!5. bonus fiirollt i

" ~h 1,5tn 16th


'1 'th

'Sn e

k IItt,a,~k +~d~

rcClflU~

fC

,t

1,8tn , '9th lOth

S'i'i,~'iili: !i!~,d

6di; ib:enu S; ,fi it

EP[C OWARVf.N DEFENO'ER l'h e enic dwarve D d efe:li~,deIf heimm,oval!,]


CQ.IiPJ'C ~ I: he

S~j,U :f\o.:iD.itS

91:

ve t y d'
ob-

"i

n l,~ LOJi],

'0.(

E!, Sf

l~e~,Ih~s
against

1-

Dd~lSmit $tance~ 1'Ju: epic dwarven Je..f'e:lnd~l' g~t(l$ o.r.te' il.ddiliGI::Jial defe.iI:'IISf.\fC: 1t!1;CI,i: per ,d:a'Y ~ry itV"'O l.e-wls. ~'bo~ ~th' ~ 1 and m GIl}. Ubi Stb
j

iiIl'odUi:er.

E~d~, Additl'0b.'3il

I.e,vel:: 2, " Inr

V\,'tlrr '!rnrnOl·

!::iI.i:J

n,and, .b.t!; gtQlUl,d

f(H!LI' e p[c d''LVa:r-'ve~ de.[ende-rs; (irs~ ,:'~LJ,1: 'priority islmp:m1.1'i[1g ~li.'t Lre3dy I""{H.~~~ s

an f~ lliul.grn~ble.

"i.rLrru ~'Y

a:~

,def~n,ciI,!l:l!,t's d,e, , TlS·V lew'i

lJi}

-f~n i~'~' A''lill'3 '''j'n"e;S.s;: The d~,


1j1LV;B:omes,s

'l'V~fI O![rl

bO:(JJu'S

nermal 'ht114ev~[p:rogreS5ion.
Da.ml!~e

savesagainsr rraps l~OO hi ll'JiCi:e<1liS ' a rer Ulith because ~[ sho.\J!;/'$ m.o ]:!3:ralerll dll,!!r[ng, hl

~lnl1~s$ive'

sive capilbilide-s \viih, t1 such as pic lOll.,g:hn, ' ·1'3 t Healing,~ an d. D~u'n,~g" R •
t1l1.ctiOJ'l,.

d: £ :n~

a Illd so en}. d ~£ nn
.Ep "
1 'bonus'

11lo,mrr~ e've['1 fOll1r [e!Ve1s:tlbD\1'~ lo!'ii (14tbl, t ~h,

&eJende,r~ cl~~l~lc reduc rten Iracr

':l~~d.'I!Jt~UiDn:' The ep"i'G: diw;]'l'ven


'U~:S

by 1

llouDs .:Fears: Thi2 C!1P~c. W.iliI."IJe'J,lli dll!fencl>e.'1r Wl~ll'5

feat (selected f:m:~~[he list 0f,e:pk


)I"

d~~IV n

,liS 0105:1

plOwer of

be

wa r k 0,( ::De"e:fiI' ~ !iii hd

'YO Ilrx d e{en-· siv~ s ~:n:;n,(;,12' wa.th 'B ,d-

l\IIoM.le D efens e (rol]'U . rob:a -ty h3'i,1' 1:0


III

spend

;,eat :510,1: lonSprin "Atme]:· n::S"xP~Il).,


,Don'~for,g~¢
'~ill

,Ie~els afte.r 110d . l~~~ r 1m:Amll!i).lr.'k L[I, Bru\~a.rk Oef~~ t!'D:i!'1il1~8~~dt~COOll, De"'[jsr~tlmg C ri't:lc31, ..Eil.'.e'fgy Re~,~irea:n,c, R:pi(. El"lld.'!.~:rmcl(!. Epic' e P:r{)'!;VC~1 EI?'~c 'Iouglmess, .Epic 'Wea'pom'll :Foll;:us, f:tlS~' Hea I hi'ilJ. 1 M'i' 'Ov~cl, CO-fibi)' Refle:xes, Impreved D~ni:,~ 'Vis-foIl, Il1st~n[RelQad I M.tObH~ Dt:f~mi.~, Q:\r,...::rnrhe:limin,g Cti 'cil ~ rlea Meruit]." pellcl'Is;r.iing ~Hi ·r.
DUh1T1);~H D'frj~d

r ~rs) e'i,l\erythree

or

BOnin

EP~C io Rf~1AST[R

incre ase rQut: Dffensitr.e ~bilitr \:;,,1Ib, Bpi:C \~lI!p:o:n 'foc~ 3$ "i'lell \Wh:EI ({ilJlSi n:~dJg'Elseems the default choke ,)01' :dte dwaf'n~n fie.f. 'Uld)ert ch3nc~'S,:3i~J.:ood th:lI: ~~~ve ;dceady gul 'IDG!£e hit peints thii!lJ!!i illilybody else till 'ch s.ro~P... C:,O~ Sii!-,.r-S~ngdI nt: ~Var1L \Visd,gnI (the' herrer te spot or ~~a r

1f tile erpic loremaster does It ~knew $tcIillelt'hiug~ i[ pw bab.l:y ,i~,I:IJ'm: W'O'I: r~ ,khQvdng. T.h.is clramplcn of , eere ~ l[:,:;a!~;S' :5 ~,a'it'e.s, ~hu!' '-""""_ ......, lieamiDgs 'of 111'1;:,:tl!f'12 i~n '

mlrermind,
YQ~

bMnnCf: fhe need for- more sp e n :PO~f (wi h EpLt .speU.'~;[: li.lll_
an d :nnetiullI,ag1c

n ed

your f'Qes',
Oth~~ O,pN1Q:1;1 'T(a,k,e elos look 3,[ ether d efens: :ll iv,~ fe:JIJtsrsuch. as Jillel'gy Itesi:i~&~, and. "JY- I R ~~is~. ce ranee .. [I you h ve WreilpoD Specialization ~[ck!lil, ' P.J.l'k '\XteapOl;l J,.:d IlfUtioril :15 wel1L A.]S:O.'J oensulr the epic 'Pall'il:! fo-r' 'vour eeh ~'rd~'S:;OI" classes :o..r':illi~l1I:irtive optians, ,I,;,li:tJJk~ dlt 2.
fA,ailE
I

fe~1:5,) w:i Ii. the bnpmvm,ent lOr vcm r ski lis \V[d~ Epi4; ski.U Focus', ad'll ar rear rhar
e~~d
m_':ni2:tlt
]'fYU '~oy".J,.

ers inc lud,e wide'

~t:r"

1-ll,8: TI!;ilE, EIPI!C


Sped'JI'

DWItF.l'VE~

1[)!EfENIDER

IOw'D\l~n [Defender

'~].on (fo:[' Y01ll r


'HI,riel'f 0:(

E maue-

lell·el

11M

12t.h

[lIefe '5Ne':ii" n.ee ~{d<1r}'


I!}llft.._~,
$t

'Spo.nraneou

di~~1rUl riOifi Pe&}i


vou're never

11"
ljU~

1Srlil
lS~J,
Hll<i

Damag!!: r,J2duttkJll'iI 9/Slta:l'lC!l't &jdoar. eho;n~5J feat


[bfeqif,ve

m:~" Id'~,

oon I.Hi fe, It'

(50

c31.1Igh ~ 'Wit hou t a


Kl',rmg 0'1:' fe~m~ bl~·)i Jl n dp.ol'y g I,Olt ('t 0, help tledp,~e.r'[fuj~t
IRf.!ln,ge' rn

U~tI 191;' 2o.th

Der.~niiive~,tatlilc:e'9#~~,:r

Damage red~Lt~f'I12/&e'fetis.ive stanee 'T0lda

ap )'0111

f11,-J)rlJiUi~ ri!if

jlBr fouT if),

~~I1~' an wE:Jic.hnh~1i:rt ~CiOtc eOf>lit"lfols·


lI:.1i~lgttnc:~, ·\'1V"l::ilonm~. ClJJ,firism~. or

Tim lore:ll)llst,e.l.'S:

eltoite [or

~bm:ty·.r:JJc.lBeases i

diB;~e:l'I.cLs;

lABJil.E

1-19,;

'T'IM~ I[p[!le; lO'~E~[.5i,li6iR'

hel" speU,e;~~tultil:8;

Ui<rema!:L-er'

level 1,2f

Other.' O~pti.O(ll.s,: lDr.e:iina'§;['~lf~: w'bo locus o.n c.:O·:mbat mi1'~~,a 110 fin s3criliil!c(!' ~Ome' K;itaw]edJge' [Of ofjfe:n,S'iv~'a nlli ~dt!.I~!Bitve e~fr!~b:~U (sucb ~s ,!ldd,kj(in~L. ~),!JJ~'tilmnrgk j!e:s: fe~~s EpJ~TonJ.gblille~s.), '0:1" T.haSle' ~¥b.ollke ·~oCl'eilt~ iiJ1HII.B;ic it~I'f:IS SbiOULd, c,oo!)ld"l;::[ lI3Uu:iel"in' [['G'm Cf'Q'~t ~O[1, ~nidJ i:b~ 'V.ln"f!u~: :J;liI."gi,e l~e:m.fiCi!"!.'l~, ~~~~c Alw" een siiiil~;'~hii1iiI1!'p~c pinas foF. 'l/-o'tlI,i["' !!J'e'he'it' clas S (!i'f Il~ f'Of iiiJ[~min1l.'v~~tioJJ~. c

n~n
] 3~th
]~th

S'pecl3i1

t"

'~ClnMl!1S f~liIIl

l~fth 16th l11h


ll'ih l(lllh
1 'dl

Bonus

f!!i~t

B~1'Iu~ 'r~:a't.

Ull:

[lj]!1~~: d,4,. s:k:iiU ~'6int's

arm:mae-h,

Ad diet iO',D;EIi:ru,
(~S~T'

L!I1l''!ie~: ,,~," 11'l!1t:

[pre SH,ADOWDANCER

miQ~!&r.

SpclJS'~l1u~ ,~Oi~n.!Mlle'r"~
Dilw~

1!C~1 i~>eqM[

[~:o '~~,e Sll~

wh'~ l,ii;vhe e pic ,35S!lSs:i [i U:Sf~S d~~ sh ~Idow,s, a:b,e e'pk sh:adow,d;t-mcel" 'becomes, dle sIb ~do:wsr i.Ddlis:ti.l'I(gl!l.ish~Me
:~r.,'O:m clMktli~~ the ,~Loil~d.ng he!:, YQlUlr 'Ih~~hc~,!$ re flOCUS: 'O<ll :5,[i~ahh '
:~~9l'S! :!ji'llJl,c.has

JL:r ~ss: ~g'!Pe.ls,o;[ tCf~m.<l!iu)~.rand wha.tof¥CF.' cbs:s, ~1~r ~p~ll,!=.~s:tt'i,ll,g :i· d. ':rl:~~d {WIliI, '1h~' ,or,ew,;aJs'~er d!~ ,:[1:0[' 1~~iI ~ es ra:. ,1ddVtloB~ ~Us tu]less slbc ~~]ect.s thfJpc:U K!t~'L\'!I~J~~ '~t,f;

.L;g:,gelf;1l)cl ..n~

lhc !,ore:m~~He'r. iInt~n~~h'a, :lad,; I:~na I o


~1C(:1':~'t::

COllc~illm~nlt~, t.h.e less "II,I'btl~. Moweve:r, 8B'ri~'~i'iJ~ ,S:peed, end IIJ'l]J([Qi!{cd (omb{u; .Refle~e~ :mlilk.e'YiliU
iii (i1ttl!ii'h;t:i~I~o:p'pc\a:i~'n:c:Wr.

D!:l'd;g~1 S:!?e'U1 :b.~ ~5t~:Ll)CC! Se''UTand Eric Ski][ '[E\'oc s, le-;tvmg OOimhi'~t fur u

~1'Ii{~ d1l;':~e:l'lisi!:,'ivbh.

aJj[~r lOth

'~~!t,,:d~

~nycNW.

t~1ere·s ~,lnllih:·~,:h'!l i 1i'mi~ 1:0 rhe naJI,m~e:r. of.


IJt;tM.iSi! !iei:~~:~l' ~h:u C~tl ~I' )"{iU

'be g::liiru!dt 'GiliL1 dlloo~ a [Q1;'e-

D~':l,r~;c-r~ is :;I, :511:~d!O~"'~~ll'Le:u ~1i' 's best ehniee fOoreb B.Li.t)' i~Kre;:]:S;B 5:r I:bo~gl~ ~o;;~iJJ8d] and Caru:riu.ui(lifi
caViL

li!~'IJ!.W~ut

[[00.

Qod})C~f' O.pit;i.O'O;s,:

rn45t,""r 5e'(;ret a I1ISll"a;d.of iDl hi:ilnu!!i: fi!!!I!t" p.~'~.cif!!1'b'~:r


Jh~:[ )I'OU iL':ii!.o't sel~cl[
~~

I!'pi~ Ski

:b~~p'p'roJ#f,i~J~'J ~a.scd O~ yD"I;J:I!


yo. 1;.1, s~~!tt<ed.!!}U~:~ ~ ;!. rog,ue• , Impmved S n,e!~.kA~li3Jc:k
:Iiti [ik:e5 3't:l, !llUlt!:Th~1!

n Focus

Otb,el:.

:~Iil;:i'['i ~\~:h.[ m

dil e

It!:m!(:: .Addth.~' IONlnas


'liQi

S~Hi!I: l'tv[GIll'.

skm selectlen, .iEfic:' PW'W!i.'!iSS (';]l bif.:!'I,p in eembar, :u.1ld mf I thoi"~!"

LlC'r's
nS

dJ6'S '~{l've ~ .... l:1lI,I[er~i,!Ill:if1 :Imc,e

ImlIri!Ott
1'I1Ilml~~.

lin laifoe cheeks,

Ih;m1.'l~'-'~"!lj~~,~ ~pic ,iO~m~!He E~~~ ~ bc~'WI:S, 1fhf2' ~ r~1:(~lc(,led from dn,e, :ll[,s~cr.f: epic to!remaS;[i;!'f ,l~JllS.)e~eff' 1i1-ut>c ~~"'t!~s;:if[,er lUlth.
AJU.g·ITI!C!'m:,edi i\kh~m lr\ ~ui'Dnuni,~_1IJI:ic'ke III Q .AlIj'~;Q,nu1:'~ .c s,~ U len I: ~"pe.1ii' !!IItill~~,IU'{C d]l pc r Cra ft' ~Ep Mil gh:~Arm s {lind le l~nLim"f:nfr 15'p,i:cRod! Crtlr([[' :i': p~c S:tl ff. C'r::. f'~:Bpic WoCinW(iiI!.i'S ,hem'i ~:[nclear l'~e.nl C'lIea:Iti,O;:L"tf '~rlh~ nee S'p -U t lE'picSp tji'l[ Fa C~,~, I~rl: ~~I'~h~·u~[tn.:uiol'hE'pic. :S:p~ (3 ~i g" :E!'iJ['g~ ,~pllE l:kn.g, n..M,riI(lI:~ ~ ~rl
tOi\"tiI(]Shi'f ,Bo;rlu

Als

01 CO'1] sui t
,It!OIL''

I P:i!,t'~'UlrOf' 'VO'U'f

or clas se S
'1;;I,:p'~·ioii:l~.

ah'e rnarlve

du~ [J:~c ~ odu~r ~r9:S1~

sn

,Ft"fl r. S"pe,n;

:ll:ilik

n~·

Hit D~e~s. d ~kijEI,Pb:mm;s, ,~I I:t"H:b AddJi~, it:ioimlJ:3Jl Le!Vel~ 6 -'I- lnit ,liIl(ldJfie'r. th!iC:~u~ ~y :ID,~dl~'! l'he s bnd.Qwd 11rilL'e'f'S 'U n(;'~,111 n f dlodge hen us 00,[11 IS:JV;(!S :l!::li 0$[ I[1l'~'lFiS d oes,n!t ilnc [\1;l'~'S:C' (II fte:r 1 orb 1~'I,l'!U]!~C~!;~!S~ h :s,h,owSl :~iO ' ~1i:"~,et.JiI, 'U n.ng h~'rn'Ciifllui 'D:e.lll~]ev.e I J
P([iJgfe:iii 01'11.

Mn~'r[il!.iCm,i\iiI::l:lilri2:rLi:5r .l~I1.lFimVedi
C,(:i'n'!,DII:

~[!igh.aj~nJ

'!lu~!±e" [:ilIiIi'P'U'O'I,I'e d S:p el I

S~~'~'L hnp'oov co,~ "'~!(!'I:,;)~

C:1I !)I[i:irn g,

T, 'iill(H"O'!ll'~

S'g,mto.'IJ':ti

~1m'(1t1i\'W#Y! ~~U
~Lc~1.SM~ic."

I rll~n:$ir-it Spe'i1., M,a,S:l~I:' Stll.ff1 .~"[lls,re:r ~n~f Mlllllti:i:FiI ~:e~r;n:liinJie:mJ'[.E.m:~" ~~'rioni l'D~yg~,@tl ,Sc:ri,b~ ,Epic., . St~'Cn, spell Kn'l;;ti,w,I,~~lg'~!Sp<eU - (Ii
o,ppa:t:tu:a:iJty!,

ell ~;;I!CU t 11,

I~'iir~lsi;i;fIlC'f '~dl ('l21:h,15th,

t~rh3,dO'\'\i'~: .Ev~ty u.b iF;tH,1l'

~11d '~m.)j 1:~1' :[;0 S'<~.~doli!\'cl!l~ii:~r

I'I!'UIIY:summon a'l!l adAl~[~iOllIiI:lII1 sll",dQ\V' l<Itl'iidadds +2 H:~t),illjf:' ] (,!IIod, the !l;tH~l'L s;:u te base ::ltU,ck, ;!Hild hese is :i'';ri1! bOii'li,I(J.s U

l~

:Shado"f l~m,p~ l'h~ Sl!:mdow jump do~1..:~e5


Teu a..
Ctll1,

lac remse~) It!! :~U ber' sbJ:idow co:mrn110'1]£.


I,OI!~I, tli~nl!!!ajOe. of a,sl'll.il~\'!iId:l1~e,er8 el!;,~'ry IP.,VO ,~e\?e.b :1{b~r u}['h (lllb,

Spo(n;t:J,t:Iii~!iLl'U£ Spill'[~.

:[.~[b,find,
BO'J'tltSi

,0

!In),
~,"[b~, pi'c e

dli:!!l U!;~~:t~, Ote:H'IJ~$ d~ t'e:t" 8!~i;!Cr ~ ~i)J:](m~li~!2Te.cre I' i:r:1sread, is <II 'OOll11JS &'ll'r. in, wddit1tnr
hJ

ml1aere'Jt~

IO(~.

or

:r:~'at{iel)ec'~)l3d~r.om, 1t]'Le of ,epic 'dl~do"')Jd:JJnce[" 'f~~ts) :~i'5t e 'We: ["!,I" tb.'Ireli? ie-v,eJ:;- 'a§tfl:r ';2ut:b" - ~-

f~~'l

sh !ldO'~'d~ neeif:' g~1'1'1 Si tl: IbOflliU~

TIi,BIIL~

'll-2,O;.lHIlE Shdd~wdanC(!r.
LAWeI
1'11 ~h

IEp!til;: S[f.oI"'EliO'Wo.Ag'~ER

dces not irlI~ .u;,er.loril, level, Instead, each nme pS:IA,n oc:hh"!v"~S:-!f! ll e;\", lev 1.lm~l:liii1S 3'" po\!,1'e:ttpointt .l':s,.i,c.l'ys!a:Sit Th e ps i,on',· pslc ryU;;l! I eo flU Ii!ues ~
t

12th HHh
14th 15th

shii!dow jJl.!mp (J20 fi,]


19.01'11)$

S UrifI m on :stJ.ndj:I!W (~ro!J Q..f .e H [) ea c n~ r


r~ilit

'i ncraase

Shado'w jU"~r

161h
17tln 1$.th

~O Fq SlIMmGn '~aclow (fl;.t@.oF U) !-III:) ~tl'il} SnadoYi jump (l,1a.o rt). bor'llus ft::at

~nPDWl:!:r. lEh,1'e I'Yt'li'i'lO Ieve ~8'r a f:u!!'r 2JOth. {2 2..n~ 2:<jt h 26l'h; a m1 so Q n], u.ht":' 'pskrY:ii'ITal':s; Jita edaess ,._nd ]ru Hig me ~~chincr ';J'S hy +l. Em pSiC:iCyS~jJL~PO\I!'l\![ res~s[· c~ ES q1Jal [.0 th ' 'mU',' 1 vel 5. n n OlUU; Fteill,t's:: The' lI!·pi.c ps:~O:til gnins a be nus ",~ E (se~!,};:[ed rom me lisr of epic '!:i·mOIl!! feOliUllJ te'\If:lI.'y three
f

S mm'iYil :shadow (ISh: of 12 - ID eaeb], snQdow rump, [2, SG!D Ii,)


fig 11U~

'e:Vi~i5

fm:et 20m.

SkadQ1,'Ii' ]bJ1mp (5.,1.20 1\.)


SCliin$ .El!i!I~ L"~l:'S.H!li.d.h''),g

r~at.

,DU!!lJt[cQukke~

, Ep;', P"ntm Bl:m W'$ f~~j list: Au..gm e'1lI.:c:d Ak:hemYI A~HvSpell, Au r(n:ftun~c S'i~n[~ Sp!:>,11J\UllOlD;!til: 1 till ''P'E :~ltCou~ Cas [i:r..,,g. C Liar~ bat •.E )ic nod. Ctalit E 'ic '. (:If.( 'C,~a,[E ic '\\1o~,dro'Us It-e,m, : dJl:liH ftem re eation, Illh:l.HCC' 'pell E,i Spell ' ccus, Eple Sp.el] Ji(JlJClrm'[io 'Elp,j,r: .' r:mUc~sti.Jrlgr Fil.m.ilhu,peU, }'oIg,e' Epic Rill,g;; IgnO,r:e' },,;IJjJ'eri.a[ C(lIl't'llponCll ts, lmprov~d: co,mb:n C;a Still.g, I fl1I.pl,'lJ'~'edi He i.,~Jjuel "'pe 1 '[,1m proved lIilet:a magi!', C'
fmp[Q'vij,':
i

JEpk MB.~r~CArms

i1I

nd Anml!iJr

[plil"

Skilfi(J't-l'a!l'IUr
DeXU~IfOu.5,

III

ornrude, Dexterous \'Wi.11, 'E:pic Doti,ge Epi,' • ki'l FOC'l.]S, Epic Speed, JExc:eptJcn31 D' ~ectio:JJi. Im pr'o'l."ed Ccm ba [ . R ,f']~ws ]'mpro\l'ed Dut-Vis1:em. ]Jllpn.:rW!d

Speed,

w.h ir!\~i:l:1d A.c:r~ck~ I:nfi:1ii1 i [e~}.c:~~ctuQn~

l·egem;lidary :E:.·~':liptrr"teiflBCit .A;rw\vs, SeLfm l (~iJins;ealmenl:j Spe:rla!stmg; Ha[':d~r,Supe'rior Im'tia r~v"

[Pte PS[O'N1CS
I~'ili!!~[[i1U kf

~~mdLoo'.:: has worm. tiOo,1]! on cfe:~~ing ~:riI,d1,'I~yin,g '~ICJ!$Ii.c c~t!;r~cters.. if yCiIJI hsve 'Ehe ~rt:lll tC~ .HJlI~'~~1i1J~ !lS~ eh~ :01·
fur tile p;siomc and
~i arrl

Emanaticn, Scribe I:pic: .:.C::Jr.OJJ Spe Ll E'OCIL~!SI' Spell Enen fle-dgf', S'P el I Jtl,S t \>[y. £p~l.I Pet! r.!'['inn h~iill, ponea neua S ' P el L 1"enilu::10'J;l5M~git.. hi LI ddi ti DD ro [be feats 0.11 thJs lis'[ rh PSiOD m-:ry s lee l nJj]:~, "r 'm
creui,Ofi

lfY 'pell.

'I Mfl;nife~IMti:on

:1'1.1'0-

Muhisp III f~ mllr em

.nrn:V,L.lI1g:epic 'PmgiL'~:$5~j)'ll.S

S~e'll

'[OW~lVa'rl Spe,J

I OppoT[ufd.'f~

tosf-chi(
Epic

or.

PS.OJII

The epic psion .has evolved hIs Inborn .menl:ii] ,ilbl]j~iesi ~,(;h~eving mental 1l!'I~~~~ff les '-.\,~ ·n'rn1irt'1~. l!l~-I E'h~ of Ptll~l of .'h m. Itl.t b 'c:.ko;ns srMl As a ~iD.nJ )frljllJ !!Il'te. ~ pfC.i;dj~.:~m:t OJliE of:Sc~ disdpti.lle-5\i bur ,l'IO matter 'I;'!i!'hidlL clisdp.line ;;'
L

~".~u:)'1' m. E3pS,~.ol1iic 1

nor Ilstedhere .. or. example a fe-aL ~Ued C:mF.~Epic CrY5mi, C:apu~trcr, ,yhick ,J!:i ss nor :IiPpeiil r in

f Ii'

'~~ .....

·~h.S' book bu I' wh tc h m ~,~11'1 ,~"cnttul.lh~ be plliblt· h ..<lor


develope d by d~,e :OM could co:ne,e'ivabh allow psd,on eo Create a cI),vtnL capac'Itor wi'rh ]:tigh..;r power poltrt

e[:litlillrilt";e you' 'm 1li~ tE· [:. 109 a bUiq th ro'UlI.gh lrLl-

, ou follow y.ou'U w.:nn u);


1

p.m-\\Ie:i11 M.:::t.Il:if.e.s \1)01 115 ~lcrd'(

oJ E:l\l'ic S'p ellc 1!J~:ti nl~ Swelt Kl'aowledge, ;nrnd 'menrmlrgIc f.e.at>~ Doo fO'r;gt,[ co condnue :00 Improve your key [)biUty eeee, wMek 'povid~" w~r ~ .m~SI j ",Crill! ~I;;':dDCs, [0 avoid }"Ol:! r pionic pn\VEr . !l.llld ,i:l:ll.he usua] be~l~'.t. of:;'l high, S'CO[iE... j;'rJ.ex,@YItesi:~rnn(:eus also I~k(l:~ly' be tlO
Otber OptiO'BS: If. ;I'OW, f~vor powers ,tbai: require t'ii~,eti: . ~n.ck r II hiM abeer Epic We~pon Focl[s (r;;;y).
l!,IIS .

~n

l:JfrtO'J), :15

\~l1liQns:

iti 'I!lll]it'e~, rn, d~.'e .Epic Ferus si!CI[~Qn.l::llrar'hl rbJs; ch1lpror. 'pskl-rli le:im "PSl.of'liic:l'IJ11 y I] i)\i'oreJ'I! versions of f!'!2iI~, ali a pp'mpri::!l c:e; T,A !III I E 1.... 'T:H E: E Ii! ~c 211; IF'S:IO
Psuon Leli,e~ 215.:
NI

S.~Q"li'tlgf'

I tl~11'$"

SjpediA Bonus, fr.:llI't


Bon!)!) fe~t
Boj'lLPj fe'Qit

fu~.

,ntld :t31~
2.41i1
2)lll

lE:'Iil Die:: d4. Skill ];II'(rwtaf.S 3rt I~h;:ill Addii.ion~l eveL 4 lilt lliQn~t1er; . Po,we!'s: he :pS'icms n.'la.uUesl'ler h~, .~i eg~ullJ 1'0 h'is e da-ss. level Th,e pisi.on's 1i!!IllIlre:r of pm~er poims 'Per d,ay

.26.111 11m

:::l8at!
29tl't l()1

[pie P ydLic WD rrior llIU ,_ .meld of .mel1U[ ~nd m;gn~iI,l.pfO\VIe~5,AU

ro~rp:s1flil1fcl1iU,enhaaeed
~ It ~yJtt4jQ~1 ~101J

,'Ij

'(ell'£'

bet .'- -'Ii) '~:nrpro"'~nlyO\l.r ,offcnsi~,-' pomtn~ (!pk ~ '-pgJjJ £gCUlS O~erwhehl'j,~III[
1

s1tO'~M.~BvDde 'YO'lirr . Horts

blade,

he r dass I~Vt ~llh -::F . (11tc W:iitl.'or.'5i uumher 'Q~' PO,1l..t\ r 'Pcl:~.[S pf'1I.' day dees :m!JOli: fl,Cf" 'r..S1' rutt'. 'm; 2Gr.h leve I. l~:lIiIi~ p-sychk warrtor does not Ie-un addtuen I po-~~srs unless sh, selects the Sp'eH K:L1.owledg: ' f~ar..
'iThOUl

'1' -lliS:: The

psyc'hk: w,!I't'·t'1IJor's C~ PI: l'vd 1'''' 'q1i' ~to

in;g Crla].c:al~ !llld. ])I.lVil c. Itll].g Criit'Lcal.) d, flirn.'s i'~~ p,r!l}W'f':!l'~ (.E::'pi.c (lJlJlh.n.'I!~S nmd ;;'Isl Heal inl).
tflrplorve' yO\lJlr m:r n :~b wj rh PI e t "bJ Ihy lncreases, '&il!U 'OC'Cn~
·lDn:; I ~y 'bo D ':1 [h~l(i··~'ri

leImUed. ~.r. .Kl1lmvledl,ge. ]~cnUi . Henits: Thae·p:k :psych ic ""'.I'-,pjil'" rr.iDf i~i n benu '{i'-I: f el-·~ed ,from illc l

b in p~i.o..Iil.i.1; , i1·rL ace r..6,~£oot "'''''{.mM be


I'

C~ll·l1IlIl.t,(ln. Q~D :r O"tihl1'L.~ S'O'

t"

:11

nd

.~~ ofepie :psyih me w;nT~O_ benus ~;i2';1;tS) ar :2 i.slt' leve I, i;! 11d C''''"C r1'
l,c'l;lei:s, tlwer-ca:f~.cv.

I'h!t"r!,;'! •

r. '31
~tll

~ IIJDte [n'~!.:!T" treo.gtb r~


('

Il~Jisbl c:ons.1d~rIldd[lg .

~l.Ir·p iOnic~kiJ~!i' lonoI: ~

rom ~he ;p IrlJfl:tt:, Jl '~~C ru~Uy plnnp


PQW'

-fit' £l'j;yc~ I( W ..U1fIOr ,Bcf"I]m; fe,r:iE L- ~.Aonor.-kin Com~t A'Kh f)} Da m II -c i... ucrion, Dev Ui m:eti_iJ.1g .d CrtiJj]C'3iI~DiJm· ch~fl" Dist!1:rn ShiD'[~ !Epic !EimdlJ:ra:lince, E.lYk lell(l:ers1t:L~

up yo l.'L1:'
S~l"I.fC.

:f }iOY pro" ~ lhm~vn 'LV pD:r'II:5i ~o 'eLt v y. rr')' corm 'ilIifTihll."rl;Ilw • Dj .m':.Ullt

·r '1'0 i[lit

ir~·

-pi'c ·PtQw·es.:s:.. f'~:~c 'Ioughnes's. .Epic WCilIJlOfi ,'~u 1 Epic '~re~w~ Sped IJJur~~o:n, f~ceptior.Ull ,DeBe!:t lo.n, !Urn' O"!.~. d! CO',1n bail' It Hexes, lm-

a II" well "'' 'idD tlll1if f'.II ng! d wca,Q:r:li, , .J' 'I 'i'II'" e: IQ! .• .!WI
al"fU ~' ,'KIDI. '&m~- :Il~
hl"ft

hot ~ Q,rk3.

U:~1: 1+ 'h~~ ~]m'[lifier.

E:II.ch Add·t~·

TuU; '1-21': 'TITII. Elp,IC Psyl~l~1(; "l~.'RI!IOIR pqcll~ '~IITi'or

W:lfov.ed-mur.:li4lng fl •:tmpJi.O'\ dI .. nlfe:staltio.rh, IIDpro!,l\ , \W~~r]wh'Ul -tt~ok. b ra[l~t D~·I:l~!::li.>on, [riJi!il[<1!U~' 1te·io!ld1 Lege nd II ry Gom m!il:n de r, L{~',tf'llul iUf' R:i.dell:', .tege.r:i.d,QfY ,oq·p:srI~'Il1 . V - r"w-hel n;dl1g Cfitic~l~ Pcne:tr.:!!tt:Dail"n Lg.!J [~dwcmh)[i., ~rl"(:c~;, :wo":We<aiflOll. ~i;gh[~ :Un~ :ReHelL[ ArfO'!,lI.1I$, " p!l!krasd!tl-' H:i!t'~ OOt· '~or;linof ,hW'J,Vi" uperler lr.d hi:..

'2 ~ iI~ 2Jrd


24r~

~Mll 2;1i'1~

Spe:dl..d EIl~nU!5 ifi:!I[


BDi'\bf,~, 'Feat

nth
Ulfl

~Ih

- tiv~~','W,iirm of Arrowsi' TWo~W6~p;m l;eDd.~ UHl~n:~y Acctltr.'1'(y. ]_n ll.ddh:~Oll ~o tbe frCl:i!lI[S:en ~:h Its r, rhe pcSy~mi!E \varriO'l· l' ma -, ·!ect -111 fC{Jjf. rei s.~grIJi!led as: ~ ngiueli or psyc~ Ic W,:ii:ir~lo(r

~a.fi
2!l'4h

BriP1'lIiJi5>iFe.tl:

hgii,U.l) .fe,[1'I'

.As .ru:n·oo.in
psyt;Mc
~ 'tI'I' '1

d:iiI:

'b~n .n(U U~t~d :bre re, .Epic ,--t se,r:r]OI'l lau:!f' ill] '~:nis,e:b:~ rel",
c

\'!f.lIIr:r.LOfS

lDtI1,

Eh~nlJ-i real:
TIJJ CH RACTERS ABOVE

as npproprl.:J!I:,e_

,Iea!r.~lip

lOrl

ic;;dly : _av r d" v. rsit;mm;s' gf

~'1'1

(Ifutlng

~I'W,g

dh ;]jii'.a'Ct~.' , bOlle lQU" [Ie\!'el~ 1Ise Tab~~1-21; l'OTH' LEV~!.. Ch:lil.~itI:er, Eq,.ulpnuuu r'(l~' 1'(:5' !i!bow 20tn b'l.l-el t"O, i£iI5i!iiigl'1l.03 'I;I'.Iii~l;IIe·

zoru uvt

'TABUl

'11-23,. 5.1II',Ii,IA111Iifilj'CE.Q·IlII~Pi;JIEl.Nf

F'Q,R'

!PC:s

.AIBO'lt"E

~ 'til ~ ,dit:.ltrll c~ iGf':s 5tilllit! n,g' 18 e.f(Jr; For 'gal pl~1 pU:rpo-S5, yOUt' 10Mmlgn~ wl~h to' Ifl,lr'li! 'tIi!i!lt, no
j:I

I&ri,-el
2:1~

Cllmii r:lit€:it ig1'

~t~j'" ~an Sie~el!:[ '$i rli;I'e item ~hf; repre· aA)' ! ~ liiic~' 'It'ililn 2S,~ O'F tha~ c:j;'li;irtact:e<r':S 'S;tariing 'We.all~, ailld I1l;;1l1111i!1Je~!jj!'l '~br'fe: imfifll!i Yi!'l!1Ir~1ifIl!Ii;lire thiiill'!llO% Qfhis :!lil'"u~flifl II!, ThUI, iI ~w:ly rCrna':- _ 2· nd-leve it), rra~t1r CO'1J lei n'l 11 . 11'1~ m.', ~ imf:itl worth _,e.re Ihllr:l 4100,000 EP and co~1d
il:t!.ded
C _

'"alli'

2-2f1d
2'~j\d

~I~h ~r15,OOO gp 11, 00,000 g~ 2


11.S~~8P

:nfl.

Lew'l

2<1llh

l2nd :~~ rtl


'~4;Uil

:aslin
2,6 h
2'lih 2:Sth

'~"gOO,~8P :JUOO.0Di) (P

f 6.0 1'n~FI!i 5i

Th

.hill1i ~hre~' ile 1']l15 worth morel' I.han l2O.OOO BP'p:re:\l'tltt~ cl1a..rril'l'e~; tr.om IQiL'CUn~ lUIill' 'NUh a r~w u Ib,!!' ~rlJlnlmliil!O (wflici1 pr-ob:Ii:ll1y r:Sn~tII v~t)1If~.am~!;:ck plct~lre!)f ~~i§J!!. -iir@'~r). Of tC~tI.i rse, '~h~:!i dO~$n'~ 'appl '10 I!;h-~IFW Q f(! _

1;~h
30th

2;,SOO.CXiO !I!lP 2: ---'-,fXo'O gil 3,.lOO,00Q UP


'lIJ

3:s.lb

B iIVIi .rii'iIn ~"~~I~IEiIr-

3:6'th J:7th 9;&dll

4,~rnlClOO ip

U III

191h

_~

dJ ~hat leve4

Ih1"01J1.lhl

nO'-liul

pJ:iiry,

NEW EPJ,C PR'ESTIGE


The,[{! are p:n:S'[i&e,.d~s:;es~ iUl.d th~n. th.eTt" :~re'tItu:typres(jgiQlJsd~~es------ep1c 1Pl',e-S'(Dg~classes, ee b€ ~)o;:3,C-L The~' are classes 'r.h ilT. G.hiilll'iLcn::'r~' C:",1'iI1'l!9~' 'p:II.!I,!l'S'1)1 ,e' ll!IIHH d'll.ey
b!l"II'e

CLASSES

~t'ilJ~eS}~3" ,t'~nks. ,F~iiJ~: TJrn£~, CliilI5t

Mi~mu:nt: Any L~w&[t Skills: '(4th~f Il'l!fo'[:H1 uiOin 114 'u::aliiks K_nowT"'age' bbi!
i

Skins
;I:,gIeul re i:rilfrve:Jr'ils das-~

frusl:rg.oin. Cl~i1ti"b!,;;l,ers 'ildd L.evi:Js of lepk presd,~e' d~!7~ using ~h&' ~~;rm(!!rul~~ as \!.~h~ll 'm1,i~,!:i(']aS$~ng . hll[O :ii, J'!!e"v
GLlI:8

ahe;ad')f be,come ep:ic:

iChar.lc;'t:~''t15: in §lome

OI:~:liII1!'r

The

sJdJl.s (:Jj~d ~~he:key iM]iil' .for ~.[!J,{;hkill) .lfr~'A;p'il~n~is~ s (ll:n:) I' ]}~('ipheE Sc;ricl:~'[ (l11n:j, Di'p~,ojnac" (C b3) FJ;;Ji(g.~:ry (11ll~). Gil ~'her l:nfot:m=1l:icm

r.aC"~E,1t' ~i<lss. ;!it e:pi.c ,I,e'i,',€:~:;, h'li odve:t: woOiTd>5~ ~S~ c

save'

:ma, ::lItu.ck bonus ;prog1:es,\sio:ns ::Iir.e If!eiphi,c€d, by ep~;csave Ii~ d: ~ ti:fl.I!:'I.:: \).ornL5 p.rogu:e:S's ~IOtl As '!;:'I.' irh 1I'}~:b e r !l:pic S,

elnss -:is 'yo,'!.] des9:re.

dil!s~~s'lJ'yolO: C:1lIl ta b, as Jl1,Hl

r .levels:

iI'll aD ep['c

iP"r.e~d~'

AG ENT R ETRJEVE R,
];i:L'ld:h"1l,,~ items, es,pechlUy loIilg~lo8,[ ones, ~,sill1! agent

", S k"~1 '!Je-~'D'pl'lon'5. iu ]

(Ch a) I' 1:J.'!I ~ Di'r,~c'~:[o,J'i (\'f!! s ~~ ~ f'ilow:~~,d,,~~(~l'CituJ!J!l:} [1!J1,1 ([ot:}. KIlO'w']edge (g)l1lo'g!Eil'p"hy) (Jill), Kl'iIlow'I.eJge (llist(!'ry) (Inn Ki:ulj1wl~dge (lo~!]l' (b~t),Kno'l',l'ted~iIi:[th~ p,le n~ ~) (I n tl~ ll$lt'e ~l (WiS!) ~ So fI reh f 1. ~'IJ,)r a :n,(] • 'P(i[ ('W'l~}. S,ee Ch:::JJp1er .i~,:SklLls :iI:F.:), dl~' ,!l'i~:ydJ, H.(IlI~jlm~h f)[JJ ..

[Eelflev~l'\ speeia L~ A m'em.'lbe[· [h:i!j: da~ ,h;jlSa kh';la fm hunting dm'·]] unique nnd '!,i'";ilu aM.e:,item:S1 uHu~le:rJi~aJ:'I!hr fo.lIowiVJ_,g t'4llIoi'ry elee, ,e.v~f'jlW'hi5l?~ood rumor~ ii1'"ld ~v~rr [!r.i:i i'l! a.'lle!m"S [t~:~l'IIQ'!fJ;,I eCI.~dI unit!'] dlte, obje'!:l (01:1;' t perron lis in hand. I-Ie Is the tlhi.mt.1fDie' I:~:nm[!{ unrer, :abJe h
(0

or

(] !!ISS e,~lire5

Th~ EaUowlng ~U"eclass


P~~lig,'€

fe;3UlrfeS

of d~.e' 3getl r r:~lt"tie'vet


1

A1.[·hQugl q, focused
~G.o:mililig

mov¢:8moQg

I;b&; pilan,e~

an ::JJ.g'eIl:)'[ 1;~1~1t,~:J, ~e~(]ed (~ ;e~(~ ;3'1; ~hi~ ~tld·e~VJo.;r.'B."3lng.~·5; 'batds, !ma 'LiO,gll.L~ H:'IIMtt e-Ol~.mO'J'.ly ~ike ~h~ ~~k prosljg,~, eb~1 hut S'pe:ll.citS[,e:lSt especiiillUyi:hooe. ",'1ri:rn ~1)1i;ig ci:rpablUtii&s! riisu ,rLl::dtegoocl :iI.g;enr. l'l.::l:dev..e rs, Other. diO:5s;e;s: t:ou-.ely

ser l)£ :5" ktU:s: p~'ve·.s d'il,c ~:VlY re :rer.rle~er~ several. classes eX'hf~hi:t' rhs

m liils qiJ~SI',

'!:n~s~, Wearp,O'o and .A.:rmDl!:' P.rofi,de:mqr::..i.m 'lgenli:' ,r:errie"ver gtl has no pmfK:i~rI'cy li.rith runy weapOn£~ §l:tm.OX, OO~ ~hi'e]dS'. 8,~~1J :p:el" Ih:~'yJiS:p~n KiJ]O~fn,~,fu eaeh age,m 'iI;'e'n:ie'l!1"er J,e:'ilel, 'm,f' charac [11!'[" g3in s l'!I:8fW's:peU:s, 'per d.ay ~·;and sp~'h ~n()\m~ rfnpp!ieO'lJhLe) as ifht! h:Jd. i1b'iJ gHin!ed j 1>e'Y~~, ,:.I sp:'e:M>C~Slifig elass to ~'lJhk:h, be b.dcl'~,g'!2db~f'M! i~, lidit{n,1 the p:resdge C'~S&S le~.]_ If ,a~r,e~d~'all'~pic 's:peU. cacsEiI1l~F.~ Clio:a.'F:i:lcle-r ,glll:hf~sOlli'.:r t~e beLlefir nlC!iEoBrl !i>l~Aie[ the
1

WhL~a; manY" ~ge(ft'[ re'[rie;v:er;5, [Ul"\crUo;r.t rndeIDe~deTl'['b', 'WlotXLll,g f.o.1' hiar-e 0.1:1 :III ;[mE:'lnrrll~ 'bac~ D.lIQS,t ~\1'Or..k'~rD'ir~b, the
Gle:an.eJDS
(:S~!;i'

'~oom~ ~m~ ~ni~\'~rs.

tbe

dIe tin h~ dli~i'(' !ilr.rl'ltl~ ~MI~.r.~e-!i'..

eli 3Ip't"~ir' IG)~ an


-

O;[i&':I'[J.iz.:u~o:lJ. lh':ll

trnilill S

,Hit Die:, d6.

have :garined (iulfJmved ehanee lof m'r~:L:riti 0:): ~eS:[r.Q"l~l;li liJncl.~d, m.e'~.uiingi(; 0"£ ile.m !:"re~ti.lltli fe~IS, and .so Q[J}, lE I:h~ t:h:l!t',!l!~ t~:r .h~d. or.t!: Ih!J!l:il fJ11tl! SFun~.frhtg, (:l~s~ m ibl':fo~ 'beco:ming ,i:l:~ ill&\e:Il,,[ retrtevee the ,p.LI}I''e[·' ,MIl'S r: decide r.o v,,1hkh 'Cf:35S to ~dd 'ili~n~w !e","e.1 'the p,~-poo~ .ofd.et:eFfor
1

SiiJi,fj ~ ny

sre1ls ~tuty £0'1: that epic; elass, He doos


od;le,['

titOfj

ben,wT ~ chiilJI'a.'c[t·[,·of th

liowevU1

iU CLiaSlS

would

&e!l:jluirements 'JIJ qualify [Do become

~!I)~ s:"p~1l5per ng,


10t1i1il:

cl,!1Y;,
:!II

3:11 '3.gE"J'LI

fi!lIDU ;II] the f;Gll@,vmg

.rei:ri~'\~['l :g, cl;ril~cBB,Jr.

:11U:llS:.~

Ufl"~:m'Ly lt1i(l~hm(~[;!)~ 'When

:lge.m:r: r~tt,ili!!'I,1':er. ,s,pe.mh


or I[]i'lbjecr,b:e ,is SEle.J\oiDg

rntlf:DII,

dny ~ttJ[nni]1,~~:i'rD!lseJfo ,ilpe'~n r

If If'l' U're c;rel::J'~ilflg an ii:ph:, prog)re8~iQIfI f~ r ilII eless !J'thll:r the ones de5.C';riDetii in thrfli Do©ok. YOlJI'm need 'w ,eomp@reo~I'to ~h!iJda:s.se s here to a'5:~i i1 an .appmpna teo bonss re.ai ~ progJl'"e..55JOfl, fOir eX!i!,mp Ie. . f rfl:!1.!'~ dass h;[h5 il: S'S'ii:i: i1rli;l:d~y "(I !in (iIi:! SiS feah!l~~5 contJilillH: iIi~<;jIjeC;llrnb!l131t:e,a"'ter :lOt], I~\fel. For c:la S;5: fe,!lnJlrES; ((!if ai "':e1H '!l!ef!; we-,ak: fe:rlture!l!) iilifll.~'20th le:'!l\el, iii example; ftJ1:a1lt~ 0f the m"-n k' So spuei:a I abnfti~:!i a~@' ,g-aii1Ifd iili'llly U,~, p m~i!ibl~ :!lim~I~lr til} IJ~Q~ gn[,1!! • Thus, you m~8:ln s.s.igi1 iI, ,II DiQi1IJ;jS; r~a~ progt,e UuQfI of iO'l'II~ feat FI}f.f two helle,h .. A. chi,s S: ,I!IIE' ,II- ifeitain Le!fei a nodiiilever fmpFQVe: am~f ~nil! pol J1i~ ~at'!I wily ~f)' i:lai$~ get!: I!i Ib.nlllU:!iJ ~.at IPr(1j'r~!lot1 in addi· wltll pliE,rtlt~ !lJf rt:a Ui~~ ~Ojj ~J:~f1~m~I~' 'P~1.Y't:!~rtJI ~~13IIIJ1If~!;,l a'~r tion ,t(1 I!ht' d:ll!i!:: f~aibJli"I!l!!: 'tl1:u at!l:JJmLJI~~. !For' ~olfl1l3 d~s!:~~. ,2.otl; h~"'!f!'1 miGht ha1i;~a bon uS fil!..ar~ pJ'\Ogr"~~c~iC!" rO,f Olli>!!! ie:n $wl!:n <iI~ iJl1e 'mglttil!!r, th Is bOIilIJ,!t {€at, prQgI"iBs::;;ICJ.n &:;; il!s.'~r'illall~~1tE! pte-r rGli r of ~1,;'~11i WIve 1~!2fs, The. ~ i~ of 'the bol'l~'!;. ep[L ~at$ I lost 1!5,a.l:s.p :Sig~1 AGar.!'t; but ~nl.) da~t;, r~;tna~l!' avani;JbIII! at ~p'C ~~"'I!I~. ~(JI it. i:5i 1J.~1}' rapid ,!!it oQr'ile' ril!~t i!!!V!2ty O'tliii!!i' r-~L F(Ior ~!th{!r di!l1S($.~.s, !;;tJd1 ;;JiG, thil!! mOli1k at 1I10~1li<e;;Ji'Ly a5..i1il'l~Ji1~ali'it !is !J-i'il! ~.ti!l" ;a d;a~~,ga~r'isc btiii':!irt$, (ea~~_ A ~,IlI~. t~i:s, ('elii~ ProlC1E.$'s;io n r$. drily QI'i[!';ol~il:r.a1 dial$"Si FJ:ii~~f~$. lar~v list (slI;icn ,iII!i th~ ~ FlU id's) is worn:I'iIlTU;;1 r~ :~!El1lJ a :s rTIalr'i!!r' !lCI It i~,i'r'I uoh :!;IO'i.~~r 001'11) .tltl~ ,f,lilill ~wry 'f<:.UJI' ~~,..~~~, iit 1l!S~ (!Sud! a:;, ttJe a,r.;:allltl a:rd:J(!t!l).
E11IIIf1

8'EHlNDTHE. CURTArN~ BU~LDING AN EPIC ~:Ra GREssr()N Even m~ot!g" '~he d asses are: relatively bah2nood at level:[ ~'Sot ~tJroL!gh 20~, s;vmply contlfl'L!rl1,~ no:rmal pii''O~r~.5'5;j.1)1il af~r lOt~ r'ii:~el '!ffl:iLlld :ieve:rel~ l.u,b1i! 1f1a:~he: CIIi:5l5es:. Thail:'~'S, b~iiU;lS!i: tI'lQ..t, 1

person or obje.ct'1 __'m1mhilig ~1ie:ljUS dll a: be'non ;ed to rh ~ p,- £so.n or wr,iu:eo de !:~pum15 @,f l:6.e' o'b-je!l;:fl res:eafd)~ng h I[On:~,,or d:liIo'l' Ij~~'l ~glO'I!fMuij!c;iJjny, diL'l'~cnnines dmt per~.JrJ:i3or l'ce'lT{s, he -I' '0 ~ dle ti~l1'll«:~~1wf~ - ~ _il Onoe ,~f! h -s e$r.lb'lisiled .I!";c~ 01 mit'" ::lIion! :Uile~I,I_·ltt. ~ ~ver C -I'll m mlt'3il'll till s !.:JUle\JJrmiyli~k even ~ DtJ~, mlBCt m.ove:s.~ '~iUI 'OIm&y S'O' 10.1:1,1as

- -aki'n

wub cHh

:1tS

who

,k.1rm:~w 'tbE!'

...,..."'._..."tip m ,,;m:udmwn (riC Sieven day.-. ,1\ Clpt'Ulrcd mtgel .• do.e., ,n.(u C:OI!,!!,_f'!,'t'£'OWnf ,- ~he C;'Lpadty of. 'IDe· ~ge:ln;t rerrte "r's
Jrfl

"",,'idt

rem

h k!JIJIJI:S dll:i'LY.IlthiS :person ,or iiu~-m'[-0, '~1.e ~1,lJsion ,

of

ptJ2:iIlI', itl

LIfuerpl-l'l'S'l.llm5. - he ,eve~ '~IHIU ~sidG ro '1iA d rtruk - 3 !!10Comd ~m'lumrl~lra !f{l'J) ends, nnd he il'je:nl l'Ieu"- elL'I fir - t ~~ 'l!Io.lh~i[,Jill' ~o fA.:m:~ru"n,e, rum5eJ.f [0 the tg~lel'; T-nickim,g ih:U1U (~Ihe ;1,g m' nnr.[cver (h:~'IIf:'loPs Iq kee-n ,of the F~tk his quarry is li~l mo r ke and 8 ~£r 1,I1i'i:~'it'St:nr ]m I'I\B of ho:w [hat qUJ~I'LII."1 '!fJ ~ 1'1 l![t~rn' 't' to;
~'1,~1'~~~1 banllS Oil \""Hd~'rnJ qtl::nn~_,his boitu.l Sl 'I f'lC,[1e:lSesI

all

~ncl. dl~ l;1.gd!!lJ[ f@'t'Ci!:V!i:t C~.[JI 'f,b ne iilh~.hro_[ge'~d~i;~!C the pre-$~'r.L~e O£dlf' f'C!rI;:Jl' S!?1I,Cft. l_l~ !il~f!![- ·'cri-::fII.e-r can U e Ibis parwer. once per dary' ~~, ~rd '~e''1el~ lus nn,,' ~ddb to- 11 a: m " ,da'), - Ve'Iy fi V!o: p L'!Vi. I . ~'h-T~i3&e'r ~,3d~, so Olt). (ad~! and,
~Ie ~J'l i~,ilbiUty. di;J!

jc:L1 II t

as a :II. ~lhr·,~e.\I'eI, "'Ii one P)I day '[';.Jith leve , 'phts, ~t' one 3d:ditLClna't time pe'r d~y every i'~""e I v' -l ,th n1'3 m:r t th I ,~4rrn, J ~rh;~n ,-00 on],
c

!I~'~~ll, l>!l'!l!Jld'

I(~p):ll:i&l!

~,8,e.mltetriever r

can 'LIse I'liltll"!iJ

D!ln:lIIi . FI2!3!I,': Th. ' iig,I;JltLr[ ub'iev-e'Ji'

g!l"ISl ::II bOllitl5:

ru~1il!~u6:11it.lh! kl' n s.:-em-'


-Mlt;r +20,. [
1

th r,-

5th LeVr~d land

I~' _~md on). so iP;Il:JlIll~' s~lft"Sf'): 1',h-c

ss loQ'r,~d~~5, to nw.;;k dUff' ~y 10 e:iilit'! r'!f fi ve level , 6~b lev ~ 30 ,in t 'l ~JhleveJ. +40 ,Qt t 6.:!l
a~':r:t[

_~iW,5

11,u.': agent Rfrii,t!Vc'll' ~

musl' b '~S-'teet d foom the ,(o!lmvi'al1j '~!s:£~ ,m3'liiIdu['iUi1C<ii', 1E~ic ~,p~e :P.rtnJlj;'~~~ c ~"i'!.d Epic 1b,u8,:hnes:s, Epic ""eapo:tl. Ep:
I'

fU~l"(liQth! i'd.

~'Cl

:addition;fll
20dl

'all SOen), Th_,-'~bonus ~ - .


.

~OfiU

~:n sv ry riv . [eo\\, I"

fe:g,I

~1['

, o'C"Ill. ~

F:::Jlst' 'H,e-al:in,g
I'IId:IIJ:t'·

lm'pll"CPiled

ombr;\,1t C(!! ~hflg,

mm.prowd SpeU CapacIty"


Ride 1"1 Lege
• i1J!Ullmu:ioD;

~hi~r;Ul, ~ m,~lh.l~ve-1~:Sl'C;:'i,O;IibC~ '~rday snmn,g ~u 2nd 'Ii;lvel, plWls OIl! -~ db:il_aJ 'm.bl'li.~'' , '- dJ' Y . V -ry fh!\~ Ic'Vets f,be~f'a&.er d OlD, l I[h ~1ni1. and sc, on),
,~~e[ri,e'l,l-e;r. SJ'IJ lI1I.t\cC' e
pJ'i!'iint

of Annws" on~,Uncanny
,I.\:Fnt Itt! iJi'lT rnt!ll:f'
Leltel , Sit

Lege,lrn.dary Cl.inlbe_r legend~rf " Track r ~~'r~-et !H ';]h'h r ~f'miJ nent SiPO:rL~-aln.cO!lJ1S'Spell, 5rorm of throw- S\viIir.m
!

A(:Cl'UClr~

lJi.BiU: 1-l4: TJ-IE ,A~u~t 'E'1!'lRl VEl R


,Sped ~
U"'-Qlfll}'

('l1rrf'5pl1m'I([~'p): W'i[h,CIIU~ ~~:'IC 'libili~ Co e~pu:l!~ ~ ~3V:S,~E~ findin;g !t dti ' no god. G~e~:l:Ie;[mim:ttlg ~lktiw~ ag.:f'n' t rttn 'tI\llr m CBiU . :0. ~'trt,~ {om .'~tre.- h~::JIB,enl rerriever CiU\ ' ii1UIempllllOgnome IU"Y' (:real~1;I1OO or ,abjoct, h - can See wifldn Hfl C'. Th~ :mrge[ is IlQ'~v,edn RefleX. SS..vl.l:l,g t~j~~'(IDC 20 ..~/1 C~iaiS,1>C\f,.I, of 'f'ili!! tlgen[ t,elne'Ve'r. ,+ the a,g,1l: nit ~'hit

m'e

fD-w on-,

l rei'
41111

2nd 5th
6th 7th 81th

ilf'i.eki r1! Ib;a.JliU5i 110


PI!1ni!!,5h~ ~ Jdi!,~
RIi~

Sp~15 p~ ID'-i;Y 1 ~~,",e Q' Y!fti

I1I'di5i5

[~rd.'i.f!' Clfl~:t~rhy :1!Il:od~n f'). nliOS'- 'wbo, fil' 1 r d1t-lil cneap !IJ!] m ft ;), phev.e of fio':r'Ce wi~h r dh!!' of 1.1:, I:~ 50 f,cem: ~h~oo' ts only. ns bJ."§' a.s. j!t needs to be', Uip ~IDI ([h~' ilI!i ~~imum 'rn'!ili,'lU~ ~~ I~p~d m5k]e C.iJll:t1D~~ttllpe' T ell wuh rnlfld:md5l tt.at. C~]il bl'Pl' s or d··· nay n: ~WIU af m'. ._~ '5'pnere peni$Q il ~.'OI'1iI itS '~b~ nt p'-;d v r I

'lin

1&1:

!Bonus (l Trilc. : P~I'b~!uJ:i21D lJl~t1't:.5h~·2j~'i-Y M:iI~~ , P"~n!2jd~ Eth~1 jnun~1.iff.:fI/ llkinliJ!i 'eo,in

E~~ :e';il!j ",,[.j'fft lld:ary

p~~ ''Jd,:ii~'

'1 ~i!lve4of eJ:s.tflf1:g li:bm-! +-1 l~~rI iIlIh;d51:liI'!.g Cliil~5i


. '1 t~w~ ~s~I'I'II' di=ii:5 of

- 1 't=lve4 of
I

: 1 hl"'~ Qf fii:!lltin,g

'1 I~Jlit1 of ~~~tl>rl:g d

ss

el :!!is

elisli"1 d~'Ss, 1 le'w'e4 of e-dstl'F!jg' chan 1 lev (;I !l!lIisttng; d SiS,


II!Y~

-,-1

c;,If ex;i$ ,ilflig' d!il$'s

IPIC ellA RJ'CfE -.S ~N TH CAJ\t1PAIGN· ETrlNG


The F'

F:aR.GomN RuH:,M

M,Q,N ·TERS A"

ri:l~Chillllde!)!'$.abOiJ~'
~rml!d
tf9t

Om.

R. L~t5 C'"m~igfl :S:',";I;~ F1resents. ba!lil~ ril.lll!!!:

As 'r.-rs:t, irt!i1.re.duc&l1 ii'rl

PIC CHARAcrt~
f"ORG01Tm

ter$ ~re-ii1ud ~ ,th~ [f~h;' J HQ~dbOiOk. If :;."Owt a,~ ush'i !liudi Fa (;.0 ,N RUl.LM~ diilr4!A:te!l"!) 5n you'r ca mp3lie-n. [~~C'I -rt,~~ aa dittli" tbeFr IlbllitlC'~ ~il! ~:aJ~~ If1.nII:a!!!:h,l'-IIl1It;a g.e: ,af tne ,I'JJ'flW rule s Fft'~m~~ ~ere Ip rtr~ 1;a~I~ lk>~ epic feats). Ilr It)~ de" ,t ' n.t 'ta cl1 :ll'l, .~ ~l:il!' d!l~rac'~ lnii:('5 fifle hJO, f5,

$~rtil'Jig' poin~ ffif Ii'\J Ili!s hi! tnis book. ,diI~l"ii1de_~ IJcsing d1e miilllierial n lni!it book WQtI't matG'hlcnar, c;..

mth

~ne;

li!:'I;iI~1.Whlli!' Ijh~5e b!'l5,r" rules

ntad: bil:lfi1;1$ ~!I'i d b~~e 5!i1!V-e ~t!llnu IPrQ,sres,5J~On5 of i~!i, cla-s,'S (j!'atlt~ ,tn Inl 'the Pi'Jl;IIJIJ~S-S Ion showlil !iJrJl11 ble 1-~ l IJnln it ti ch~tJ~r~ iiidhm~' c:ros'~~lf(,!it'i OILiRh 1:0 '~"e5eflU Iiii: 5. . II~YO'I.! h~s 20 chara,ct~i" J~~ls_ 8t;;-ifOlI l'1\g with It~ 215iti' ehit!l1ild r ~~~, '5.Mb.ldn'l I'lii!'t~ IPtoble-m~. If tht-}l~-~ o!illy inte ~,I;tirJg WIth ;0 ther ~I; U5i1!l 51, U'iiili !,r'o.l"!!)' "Ions :s[itcwn 0-" Table' l--l , ~11I :;iIl1rll UI!I!iI" plaoe Q ti'l ~hI s; book wh>i!if,e i·,c:h;a,r.illr.:~er· level'" I~; (liuMlI:1l!f:l of;21 st II1.:'I'el~r' nigh,e,' '>'oIno w~ri:!' :also C~iatoo Y'5 Ln.:~ . ',e hiillic: nrln, 'the~'il be' lfelaa:iv,Eily bjJ l:anC)~d af:a I nst Ollie ind~;t~I-ed, c.aJil luge effec:tl'IUl iI:.i'h arad!!! F Iii!!o' Iil!I in'S,te.aid. IFor
Di3'S'1!i
J

[iI,nd di$w»ed i" de:ti i~~n :S'Q~~' ~P"i~, il;~ ifli~dUv~' cha,Factt'r I'Cio'-~1(ECLJ of ir1)i' I1:rt<!!llli.!lJ:il! fJIIelf~ poweil'ifi I lift In 'U,~ 5tafi~ a;a;):"-di r,a~if's. ,in the PhlYi!l!r':s'HQmJboo~ is tequ -I to iIh,.e c!\e. hWIl1''S, H ,t; ID!ce nd d So'S! Ie-Yieh;, {nf3Jnr~ ~n!.l!5 H~,-wll ~dJIJ:5tm'e '" Tthl'5, I r,r;;pliCi!'S tiile I'1U I.. 1!1 cha' Mo.J.tf~f!!r MalJ~~ 't1:i:aJm,~M :te~th ar~: ii!J (J.ea~ ·'!.Ilt.\Cl'S ..!rnOlistfF lel;!'el"' i:s eq !lI:iIi I '~O'lts ,Hli~Dr~t4!. Pit~,pr-cU~s,!!, .Its I (L. iii mOIil!fte;r wiUII .da~~ le'iI!~h:,U!l:(!!!. diliE of

f,lI,oo.MS' C~'fflPt:ijgfJ

S~'~r,!1g

;)1I~Jnl'.

_pditN vel'!Sio- s [or !tie iP'IC dlliaJf:iders 11'1't. ,e: ,FORCDU[);i . if' s Gmt t1Q Igil' S';i!if;~l",' i'C p.r~.e~~gd !!'1 A~p~l1!d!)l ~ <!If '~" i-s

~~!T1lPle,

r~u

book:. 'tol/O 'i!lig lin::dl b~nllls CiAm "'Wfi', ~mp;<j rjJl'iI $lii:ttll!'Jj,~ NiIPC'5, il'DII,OWft liI'iApp(!ndi~ 2: book. -

or n~5

1 n .~~l,iIelligh~.er Ilrd~Ie\!'~~ bl ~kg alrd lis ,E.el. 21 and ~I i ,ib~Il!'o t 8elec~: an ~p.-i~,f~i!lt p'J'o--v.id~d he' ni~~i5, ~he prere-quisrt:e.s, ,~WV SF':;~ 11 I~~I ,iu;ljus[m~f'!'tsrOf mgsl mo.niil;eJ['5! 'Ii1J :l!l,

creaTh.!!" w1th a eveJ .:u:IJtI;!::tft"l~,n'~~ Q

$ W~!lJ

is

~~$Q ;!I,

th ' M"''j1:n~r M'an~~l3't U~e thes,1: modirAlIl!fSi t,o e5'i:imite 'ilP'!'O~ p_ !a:te mocUfiers. ('or otne,r iilo:ns,~,ilJndaJrdl ~ r ~!; '~hilt.'o.u might ) d1oo~I!' ~'o. indyd' .

COSM~C t)[SCRY[R
T~, 1~rtJ.Slln,~il: d~:!i~!i;V'l#ris i!l1!Ii,fW~lu':d ,~tlth~ l'tilinl'oo '\IIId'et)1 ofr:be planes and :ra;§ci:lIls:rt!a ~1 [he d~ r€,n'E :I ~Y'~n; of [~1i~ ft€
'mlthiveL['$~: She 6f5J experim.e'Dtalion to gIQ\'!.' k];1i!Ow,I,~ ed,g~hle in the ,~'id,[ind gy.re of GO$~niDG~ de ... ~eiop:i:L1g an e:.."tr~m'd:hl~ry ,affim frw ,for ,!ll1lb u'~_,gs p~ ~R~r. JUt thilZfmore, sh~ derives WD'\\'\f:f :f:r.'O'1n D'm'!!!t I1.!lrlid~I"!lii!!J'lIt-';!1!!, l!l:nd~T5taInditu,g. :she i.s p::l'rDi,C1I~l~1',I.y .ad!e'pl: :~. 'rn,~S'U:I'~:'Ii:mQ,~ il1ig ;;tt!tSI ,!l:l~];e'to !:;i!lU '!lim!!l OilJ1Ul:ljlDn t~he most 'pD'Ii'i7el'wI m:t:i::.. s.iders, k.~'!io.\1I.~n. ,Olin m:v~,] ~o o~he:( rltlnes '!;¥itl. e :'lIse:~ sJi1JC! adap:liJ"i,~ ,beel'sdf'~ rhese QI~l~,er~"Qddly1~'filyh'Q~n~~~t~ ~r)

me

'aWe~d'y em, 'E!lpic ~pen~~~~e~'1 ch~~~Ch;[ g§bi~ only I'kt t:h.~, 'boeTliefh 'HO'u'!ad 'Wld,~,r. 'the SpeU2.l' Clllt;ry ,~o:r i:h:a;r. epie cls.$S-. sh~ dees ncr, bO'W'~eJt} gain my odll,e'r bene.fit a .r.baulJo 'Ie~oJ rh;flli:' elass ~JJ!aldd I~t(:!w llI¥d, (ht'lj'pt:ow~d(hanctl ""j ~~
Uil,lnJiing Of :r:IItLO'D

(m,~ 5-p~'Uc;a~IJng class


1

'befi),[,t! he,c;o:n;dng: [I 'L':l:tsmi~ d1Cs_eryef 111£ pJaf'~r nu,!ls~ djiit~d,e [0 which cl:J~s 'to ,JiLrl~ the ne.'!Iv'Ievel folt' it he pl!;I!!'I4'OlS:e' of d ~te !f,ffi'j rt'ill-\g :!i'por:Ih::
d~l'f. ,Sg,p~ig!t ]l"ll1JD~'r ~11UJt1moniIIJg (lE:K~; Begin ning ill :(:s;[ ,~~et '~~e'ooS"}Jlk d(;!sc;FyG;.1f C1iln ~hcr:~a..serthle' pllJil,:ve:t: D. .

magk O~ il~m Crt> f'!o::ftts, m,lid so lo,n). H ithlffl' ch::u:ac[-et llia:d. mare than
des,[;["Dyu:IJ1I,_g
'I!ll'td

e-lti1.mers

]);fl:l!

imm,D:IDeiF'lu:nv mli'f.I:I.

By necessitf; speUt!list~r~ dte D\]]ly f:iJ:,e


beceree
iOO~nl;[(

d:a~e-s e~gibL~to

d~;scr'Y~nt
ill

:SUit rnOS[

s:piZllc3~~ers, ~'!lfhed]e-r
Ill' aod,\P;!I!noe'
hUif!i'

plmHu'" oUr. gJ'j),J]~i."r '.~~IIj]1I' bhldhl,!, 1

di.\1~ne or ilI-eane

r.Ll'!iture, <c.a~"! eveT:ilrua C;iJjJd,I!l![''ilG

descryers, as does: dH::' 1?'~aJl!ll! CalIIo,g~'ijI~hi~ So.d:,e:ry (:see Gh~pt£t" 6). llit ]])~~; d4. lteq uirnl'll'l)e~ts qu.a~ ~:o'becl))me :a C05l}].iC descry.e1f'f ;,],character

of G3p:acirie.s :Lil gn On_gDLfig '~'n!tI!l:MLigfi, sh~I$, a, uS"Qiid. pMI' 0-£ 3]1 !3dv{~'IIJ'tI:U;~' i'mill group m;)~n'i!i'!1td~i MJ di:ff-er-e.l'u pLU1~S: of lI;~lI~l"i!t;~ ,~n" that \~S; ,frDequeni need ,~fan oib1j[slcl.e~ hdl" ~l,i!'Cl~ if sh~ d (!IeS'iIJ~t· 'tt':i'vel v,err of~)en. a t:ostrl.ic dillliSil::YyC'r. i::i!i.1l help 1itfiyon~ w:~o ~eks b.ClWl>edg.e [brm_Igh SGJry'ID,g o:r. eom,munlmoni,o:rIJ 'w.rith oUlSiLdeil:51-the ~jcmcts @mproy cosmic
a vadery

rills epic prestige tiL"ll5Is. Til... ,oos:mJic::de~c.t:yeiC

Dice bi~ghJCr. th~.l1 ~hc sp'~ t'[~ n 01'll] iallin:il~M creatures witb .lit H.h: D:ilc.e of -a ~ "'~(U'i!iC~m'e'lI'IJ:. T.hil:IIS, gJltil~'lir p!i>lner ttr,.tiiJ'I',g :S'ltU]nnQln~,ltll outsider Q[ 281

amy o'f 'the EoMm'~tng is:pell.s-d~lfj~tti'{iij ~~~,I!1m~, gItro:trr gt1:~t~ ~~r.lmmu~ FJ1Imui't:r lX, o:r :N~;j~1 ni,l,iu~fiIllhl'J X-[ij rilI~'r OJ:Slrmttmn l:Jurtt;icl.eJi ~~~:{m f

o:f ~

HiI

CQli'1j'l1fof!'

th~ c~!1mk

,f[DJ

J;.iN{:'Di~ lO~l4.

nrrh~1:th;~n j~i~lt 24 ]fD., Evetl mur LevlilS' dl.eil.'eaJi)~r (I~rz;clt'y~rcen 'jncre~se tbe n;l.rmhe'[ of. e!NiH:
.

,NiilJi:JJrI:i'tIJn:m.,nOll!

'r:ltlSC1l1C!t cte.1I.m1ops :31 :DJ1IIl:liu·,:d a:ffiiill'f'y fo:r.iIlT:Uil' p.laftrB' [11:n hss vJ51['~,'bOOO'Jiltiq ['mSI'3nJr IO'iU:UYs.pells 'iltItl spen-IDkf..
,eif)f:Cl'S, ~:f[t;irl

t&l~ Starri:nJ

Z[

21'!JciI.:ie:ViEI~ ['lb,e' CMm~

s.n.

thar wouJd

Ifll.o:r,[ll ill~.y :tI!flul un}' ii::treillUl'C


II.isr1m~~~

a:.o fhait' iPl.-J1Jie' (s~.ch as ~


,adol,idoll'!lil![

O. Every'

no~ liI~H:l"'¢
1:10 'iJil'le

i'l];'I.1'O

levels vi,ell?"

to

mil]:;I:

fumll

tl~.~

th(i; following

cd!)~.,

r:!a'arrs::, S--pelI, Focus

Siki]h;~ ,It~j~w~jfdge~he P;~!J1Ii~s:j '~l1J~ ( ~:4

pl~nit t:t~ ,~l::'lll'!JiI!!S'~I ,'-dt" t~lre.,._;: 'ph nes :aJ~: I~!ch four planes ar 8rh and 00 01l). " E:J].di1ri~g Cate (~n':: S[ITrn~,g: t ~'~ ,ie'ld)~lls.;a fidl· a

(h;G' tDS:iIlt~C dlGiScryet

g,01inii

n:;).tljJ:tab;Z3,[~'CUJi

si~Us~ A'~nfr, '[A}ca~!: ~!~,~:~d ;rullY liJtm!lf I'lJJrspe~l .5I,pedal: ,M'ust h'9VlB.rr.e"lIiOltdy U'l)\1\f,ied 1[0 inlny loth.er 'plmCl! 0:£ ~iStetiiilte.
C~,a:s,.sSkU
~5

(CUJlfj'umdDn). Epic E'~~ts: En.>eIgf' ,&.e:5i:s;~;:tI1(~"

The msmic dE'.StF:'!jer~clii~.s ikilli (.:tr.tcl. '[h~key ~hlJlity, for 6ilC'b ~ki1JJ :Ire Akhe:m'¥ (liilHI1 Jl!llff (Cba), Cmtce:rrtr-adGiiH (COfil~1C.t:'[il_1~ (~,m}" Df[,lo·m.aey (Chii)i Kno\:vl~dge (aJi.'c,iifm)

i~,d SpeUt~aft CEm).Se1.1 C::~,u.lp~~r skills in the ~la)'i·r'~ ok J.:lnilt~~~ ,For. skill duscnptton:.t
Skm;ll POints.,
3~ 1i'aQ, l.e~

~ll'li~)JK~·uJ!W~~Mg.e , (l"d\gi~n 1 (ln~:).Knowkiig;c (die' pbJI!.e-s.) (Lll[)m ~li,'(I([ess~olll, {Wis}. Sery' {bu:)r S.ens~ 1v.[:OlhH~ f\'h1is),

1-... I:irnlt'

mJ!Jdifier.
~~i;:;ry~

CI,fJIs~'Fe"~.. mr~!'i The fOUQ\ll'iEi,g ;;]:~ ebss f-eatlJ l'e$ of it~"e


'pteiti,~e dfl~.

CQS\nli,h::

'W~,pO'D and A~o:~' PwSdi1!~CY: A C'n~mic.de;scry,eF

co:§:mi-c.de~ct:}''e'[ levet the d,HIIr,H:t-e:r gai:li:Js-new spells 'PB'r. da!l1 (a I:]d -:speUi> kr.u)w~ ~J ,~ppl ucallile) ~s ,J s*"hi!!' b~d:
1

E;;:rdu:;:no, 'p['Ioi],eiel.'ac:y Sp,e;]]'ill..s: JPOO!tr Ua::r

IS pens.

':'i.ri~'hany

'I;\i'!l(~POfl:S:1 ~nll0ri

o!t shi8'ld'S ..

Itl::.:filO'wu::' A[: :eve roy I:J dt~'r

pet" c~st,er ie'i/iet :E'I,/ery ilH,e~ tr,,;.~lr 'r;h;e~i~er:, (he iGOiS1U~CdEl'-$tl'Jre'f cruD! laerease tile' durn:tioo o:huilr~by one ~_ddit1IQ:tiIa'~ d!lY (two d~ys ,;It" I~[h~ tl.tp~' aliys!J;r 9ith~ tOllur (t~.J'"S" :n :l2d'llt and $(I ol1l.J. .BORP.clS ];eat: ~xl: Ihoe cosmic d.escr~[l· gains I!i '~aJillU. fe~,~ar Sdn le.v,~lmlcil ITO ~iMi[ion;i'~'bornt$; fe:u e¥ety fiw levels ~he'~e~.f~",'r (10rrh ~ t:$ th ~l'Od~~~f1Jd$0' CD). The~~ bomJ.S f€l1t:51 'IiIUIISt be selected ftm~ the £oll~twiflg, list Ai!l8111e]i[~Bd Alchem:y, .Au['Olni)dE: Q_~:uk':kel'!1Slp€.H, A!I1~ 1lltllrlc Sdle'ltLt 5"p~llf AU:I'6m'lltLC SdU .spell. Comib'[jlt Cas(~ il'l(gj r~ lrlctgic A.t.iinii ~'ndlU:'mO![t c:r,tlfJr EJ:!I~c ltod,., ~E,~~c CI',aJft Epic Sta.ffi Crilrl Epic: '\Woncl,r.,o.'lIII$ I~Jfn,! ]JTI,c::ie:ll~ Iu~m C'f.e;J;tio.n,Hnb;:iln{;e SpeU, Epie SpeU FOClI ~')Mpk Sp'd,~ :~ll~l'f~tio:r:h :E1)iC SP.cill·ClS'tt_tIi,g~ E.'~'I1Iilll:ik' S}ieU;, FClt&e Ep'ic lU.!lg', I,gnctr.'le' M alterilli I, Co,m 1PQ1'l1,i2'll ~:!S~ hl'lfp:ro\ffld Co'mli{jJ;t" c~ stil'Jj~" Im.pro¥e.d H€igb.fe'lfil, Sp.enf ['m:p:ro:v,ed, Iv]{fi:3 magic, Impu)v"em Spe~.~ CapJiici I:f• .inte:II'i'5a ~y ,$,-pell !w'~'~~~S-JC ~'~i:m i_iIJ;~flt limUi'mtloJ:) I 8cdb~ :Bp~c I S~mU S:~e U foe l3'S'1 Spell "~'HJ"'l!1ledg~ I' S'P fiH ~n~:s'~e'ry';Spell ! PppQJ.·runir~l, Spe][i~l'Ii~ tcH:iO:HI, Sp.ell S['iZl\!ili:),\\f,ilY=Sp@:L1IGtl~01..!5 Sp~~J' 'f~:f;I~d01l.iS Mngi(.
]Je'ilrllilg, afii:er t llO:uJJl~

~uion, [be eosmlc de~1"~~[can .lll~leiffiI]}f rnsrm,[ of rhe, gjiill~spell '~e~~i 1'1 fOil' ~ &.~d~~ tli.~h.~1lH3tl di~t d
rorYR((

c~

'ilISiJ J~,tul!lI!~d ]ev1fJ iI'll 2! :SJeni::!1!~i n~ L!:a~S 1"'0 'i:'IIh,idll"~b~ a 'I) ,,]o,:ng:ed, 'b~flQ'[~e :a,d,ch D~ Ih'e- 'P[E! !iirtige thss l~'ve L. If

d,es~Jry'er :m1lY joon w,ud.'t 'd'U~: ass L'lt12' ene.rgw of rhe m'l1h1.· m 1jf.,1.l![:S~(nlGe per dary, p]l"tSo.ilJie: a.ddiJtional1ru;El:e penr d~.y'e'!lEI;"~ fi.ve Lcwa~ t~~'rl~,iI~oor 12~.h~ It~, 221ld. {I nd 50 on)"l'be ( a
COSJu.!c

CQ~,=m,~e!l)fc!tn~ct:i.'On (S~,)~ AlE 71~h ti~.... 'rh~ cosmic C ~.:d!

desiEr:ye~

C~lll 1I.'lf:LlUP'fLCIl),!'iI'~€lC[e.d

f'Or :il :~u m'bcir of

iI1J;lnw;n~ ~ql:llilll,Q h~U"d_{).~;§, ]eveltb~ cosmic (OrililCCliof1 i::S' ::II nmg~~:!'!idcl!u c!(.'P~Fi~nc~ .foE' d~c deeotee, ill nd ~llle ls
tt'itfl5GgLiut~

b)'/' ;1'. _

W\~I~ ~ifl~OCit(!ld,
n.Jc1vc
IOJ''L :LI'n)'

S~l~ is i'I'i!lm'l,u'!,~~to C'1i:[~LC~]

.It~.f!1~IlSl i3,

1.es_~:I!.'il;&el.-M5 o;fr.e]r'll Se!IrV,j2' as lbiiit' de-ity's v.oice, BUll: whrl'f:L ,[M ~..J;11_, . _1. r:.. -I> • g,~ ,rH:;j;i~ Ill) 1:.. ,!~ilJiP n' di!:COO~ \M'!I~","j ,wf.CC'~ it !Q~"V!lU!e'C,lilli:!l" ~aCK; mi'~I[:f bilS;P n!I!'~~1 ,1l115)Sio,n,..

\wh~v~a Je:t~yg~:ve!S ~il.11i:mporrm:tlt:iJl

J.ec'lX:Pf: to

mon,d:s~

H~it :llm., (1":l1IJ. pl~IIH! she !!,I'] s;itS :alru:~ CII'rt1 t'IS1l: jli~tlC-lI$itm twr " a,[ wi~.~ ~ 2.0 l'h~:~~''ife:1caster, u~,t il h~~' l:!~,c~:pdQ,n~l llS n 1 klltiwlfujli':', c'It!:':,(O~:vn ~c d,~~c'Wye'r ean d:raw IOff e.l-r'c,e ss ,R,eq u irem e ans 11"0 b~i:om~;1, cl:i,viJl • CmiSSiil!ry", the 'C'hl!['t1L~tCr 'mus;~:[umIt ;il ,"[Ii:rg~foom, I':hii!' l'Iuillil'li:~'ra.e ilself 1'01 hru::tiOOSle' her !~,ffecri,'!fc ~'Er l~'d or'ep'~~nc-~' !l1[1[~ck S~,v1l,g dt~:'i!, ~!jk[U 'eke fo.U~.o'i-\'img erlJ~'d~. ,~~~ roll,

d~,~

@.~

tl:huU:[l'd.u.-.ck. D~.(]jwtl:li,g.g{(f
::l.l'll!'J

e'X-ce55

elliell'gy :r-Wllll
1

Base A'tiflc.t lonus: +23.


Fiil~Jt.S~ W\e~pol'iJ Ioclus (dei:~yis ,£''lI\f,ofe;[1'i;!lji!2':lpoml). EiP{i~ ,Pealt.: iGreLl~:S:lllm:ti:Hlg" S'kill:s: ·KiilO\\ried,,s.e (te1tSDon ~ 10 r,lmki; Sli!'.i:da.h lVJ'I,[!J;Sj~ !{-,j1! ,1q. pltmn d:1i! ity. F!iIIrl:h~l"mori1! :h:l1'
poteana i. !IJIIYU1C e'i'miS~VY ~h. 'fl!.l)rth..~·fS :h.~$,d,~'irr.y's10;]:18 t
_ "I
_]I. ••

~he Muh iYl!'u.e is d::1l1il!iI!'ra'Y.s:,

ill" '(];(!::i].s~[11i!2!cosmlc d~ryer .5 pilibus. o:I d'[!m~g,~ e~d~ '1 b~VJiUL!S IIppUed ['0 for g ~lngl~ [-aU ~"'r+'1. ,e aste r J.e~V',~l on. :JJ !t:~'t:lJg]e' ;s,pe:1 I. Fa r ~~~qce.;Q, COMn'lc dt'~I1e-1[ Q01.Jkl ad:t!, ~ +~ bonus en ~jcj' '1'1$ illtlltk 'roll ~r sa,\~tng, dl<fCN,f.~ ~H: cl.oi.l'IJg,:so'&~A;. ts]ltes bm
~5 palms

~fdkiIDil!l;:e.

ien,! :S>Oim!\1! q_ Ili!~S[ m~':lil: oO'm-p


8.0

I;b~

TA1LiE l""'1U: Tin: to&M

~ttnl~
~r
lit

~c i[)lesl[:ill:ltiElil:

t·ll,edei'mJ. If
wining

l~;U~ clie~~ty -t:iS M

no

Of.be~d~vi[!j(!'i;llmiS:5~ff (~r ~s

:m.uilm, ~h:Jir.~i:,~'IJ!I'P'IreSls'eS

eo Qi!JS~dut

ILtVcli

S,P~Qliil i

n QI t- I[·]].e: ,i:i'1~ t.
nt·

IifijEiYdiiOO~jj!

C1Jrn~r!I[ ~i'Vi'nc em~I~'sS~I!"'),illie ,god ' tile e:h'~'~a1: ·t!'D.e I)'M m'::Ikes fh~5 choi(lC. ter,

SUptir.!!llif!planar
'5 III r,.iI'Inil'-nl

~"'4, MOl
+.]

NiiIUJ:tIili;tilUfio"

pl:a:ne) EfufurlffG g~~t!! 1~1a;a~~l


N m:LJifllnZa~rOft
-

fl

Iltwi of t!iIl~$~illi:R diils$

!2 'I:!h~m,es;)
IBOfIUS '~~~'. !Si1lll~~rii(lJ

+' 1~~I'!Q-f'.e~I'5tl n;g:

diil:5lS

ClliIs~ Sk:m~ the div.i:ilIiJCil i~!!:3'D'f~class ski lls (,:u]d_ [he k~l~ em ['Or eaeh) 3],~: COfiO€'nU:iMt~f)fIi (COD)~ !C:1'~:[r. bt'r.)~ Duplo.m ilC)! I (Cht'i)" .Dlsg;tl'~se (Ch:~)1t(~1a~:her.Informfl.iiaiil (Ch:a,)~ He3'~

:a!bm~r

IPI~n:lir5l,UYiliinQfilin,g
l>lo!B

~a-tyIiiiJi~atiiO!!l (1 pr:ifi~~l,elialili'irt;m:

!-I!D)

"\Wis) • ..l~'~·I.m ~d.:u~ {!Cl~;1l}~ Kncw'I(:,diS'r,;j' (r.·dlg!.o~:w)b'n)~ t l'-'oo,r:!L1!~:~ion (Wi:s')~ SC:i1I:r-.c (E nd. 5f~'iDse Mori've: (Wb~)i' h S,eUcr:alt (but}, S:IH];(' (Wis)~ :::J:ni]US,e lvi~gi' 'D~vic~' (Cb~), Se~' (h !ilpu~;t'l:, SkiUSI ~f'iJ dl~ lP.,hl~~r~~:-JtIJt~ilU.m~ ' ~ t'O:r skm d'~5'£ri:p:d.or:li~,

gat!:J ~2 td~ys.~ ~!:urnliiz3;jo-n

(;oiiml!& Q~n'nk!l;IQii! 'l/d'~

llllh

:~IJFMr pia n,all' 'li~mm@nmg (··U! HD" ~JrldurifiSpte t:J, d¥~

t4 ~]ilJn!ll!J

-+ 1 I~ffl

oW e:d~~1iI8 d\ai!iOs,

C~aSi:i, F,e~tllJres

N~tiii'i:!flza'i:l_Di'I' _

+1 1;j!'if-.t!:~;Of' e:ti:S~1i'l,1 d:lS5

ItS ~~),

'~T<lllI!iI [e'a,t

D~hrlt! ilflille h

lOO~ .d_s_(!,L~ilIVi(!: iSp~C'i~t ~liMld:p:h:k~d. ,g~'n[l!i· \,",':110. :!i.p,~·,!!!k 3 wldll:&~I~' kludll!ll(rJil[ y. HQW~V -!r,~rhe sn:!i!:'Iie ,];e il:~.e,::maw'

n~ ':(.ih:: r.::l.f!ru!l!~~~a bId i1'1 s, !Lf:lld o[liI>e'f

neoo 0-1 p~:rf~~.

,se·rv,!l~.t~~ ~l~H'LY'

or ,~·:tl!l:H~l
~be'i'f

lI;:'nill r.::IiI:·~:etr.s. iIJ:me S

AllI'hiil! fol1o'~in,gsre feuures ~r d~~,l'ijfie' d~.e' enrll~~r.y pre~~ dled~s. -:S.leU~·:per D'OlIYI:S:p~Us;Known: AI c3ch Jhdn~ crnifi·' .s"n:)' :~I!;!V.e11 I'h~ella reete r g~in· n~~\"~I)elis. p~r day (aL'~ ' !!l,~11~:k1l1DW,ml~ l:F~llP]k~.1b['8):~sn he mild,,[I~M giliUrlled o.level [:1m,;) Sp'eu'c'3ni 0i cllls's OJ' "~'hltCbhe bcle ng~d 1b>efo'r~' addb.ag '~'l~~ pr~s:~il!le c~a!5$ t~'~et r re!!i.dy gn e:p±L: s;pe;_[~ ~d c::!s[er~dllJi;:' ,C'llmcl'er ,~;a:ili1:S lOJi'ill~f d:lie' 'be:fild]l '[J.o~ed 'i;I!t1dt[ 'dle S':pel'tseJilJtl:1l' rO\If'I'b~'[' i2ph: d,~'. He dees ~o~'~~lO\-l1l!V€'r.,
,clx::[iilU oJ ittJmU'B ,Ot desl wyimg undc;]il, 'm~rilm~i( Of U,~fIti Ct'Q'~i'OO~ :[~:a'tl.::h~ !ld, se on), J f m~cMrnce~1ihad mo'.~ed~~none :5~d[e~:sdQgd[!SlSl b~for.e '~c~::n~:hjJ~g-dirlrH:i' emissary, d;u~p'~.~:r~'r.' a mUst de>c ~de to whkb, d~~~IiD'ildid,du: 5]~'Ali Ie\!'~l [or l~i!!''p~'rpoSt:; of d,(,l~~i!:'"'

g~-i.r!J :'!!~W othe:r. b~u~fI.t :hilVl~ ,ga~.ll~d.(~.mpwved,

JIJ

tI;.hu·:aClce r oJ d~ii:1Jit c;LmslS '\""'Ol'L~d

C-M~ ii ~i'l1lGJ,,~ 'Inn-x)' r1~'rol~,gb '.hom, :a Ut w CllWL1pow~r 'fkI"Ul'~

ilil:!: of

arlWpecl

irI&.:Il\-d :SoOmi!' ~f\l.l~ !!Hvin~ pm,'!"er:. D1,viJmc emiss:uicSi 'Who ilhU05~I:h~ir 'O'"f~'fS Uti dB'!,;!' eyes of dle !!:leiIY) m.3 'Y 'b~
D~\lfi~ ~iiillt'1l~3I1:ie.5ilXe a\~e[lj il'Lstrlll]1l~ [US' (:j&" '!,m:r:, aDd dm5'~3Ja,dilM and 'b]!li~!.'b:JJrdJs :;:U:e oi~~[Jjdl~]IL [,0

Called d!~~ni!' ~miiss~J:'i~~ bes:~ ~ d;rH'.@c'DlCi1'S Ql't. secofiJd to OOlllL:'[1lL nh~ pd·s'!l.~I".Th~y ilct widl. d1.1nl'Od's fuUb]eSl5-

mii1liQg sp1![ls

~rI'lmm_

tbJJ ~~~" ~~O'!~~~ r. iSOt'n~' de ~'~te:slso It boose d:~'~k:s. a Dupl~!: ~ dt!, h~8m'~~5tre,'.r.e,!tilnu,t,j;v~ of:i de ~lyj ,3, '~I ~
dI"ht~I!m~~~!!1~ u~U;r[f,<!l1i:1',Q'1s ~v'il:h ,om'rad~s w:ruo, :s;ur-' '!Jj
IKtIflJmemir.k~

~"o
.

~l<l!!.i (me! the djh~ine,e~missHy's sp;ecial mOIlJlHl:' oo:n.d.rliue~, 'ro in>c:r,:ea;s~ in pDl:'I,IIi2'[" Ev~:r'ltlv-~ f l~'itel$ • [UtI: 1 i5C~(i;~:hl i bill 1 ilida o:nd. :so ill'), dnjll;: tiI,pee ~al

,d~'y, S:pc~i!'\~. ~1:ount; [f hie'


'~¥,

mou

['i'[:

:~a.'U;:re_i3iSe.s. ·+2. 'by

~1~'S~q"'~ slret'll,@th_

hs Stmllgd'n, mdjILJSl:fih1ih[' ~~_i1jC~~$ili'!i b-y +:t ~ ::lJj].d. 'i.f!li lEl,m~II~_h;,e.nc~ 'i'ru::~tiil"~ bl8 '" t l'.h~ 'ma'Ul~,'ss,[!eU '~si~ra ~(.e e~lIJ!~lslu: div,i1~,~ I em:ii\sa:r.y's ·t::l::I!SS l~e:l of· 'fh~ da!iSi :~eME:~ dl~~' ~ro¥,~de.d,the :5fJecl!ll :iiioliiln + '5.

,S!:Ji,i!lSi

U'"_ +,2-.'b !!)llVUI:¥ .fl~U:~

f"i'

L;I,~C'e:1

"

"

u'S

il:]:J i"ii1.1L :J'fnNJt [U

G·t9'fi~·e·dJ D'om~.~~ (E~): A divin . mi5sary gains access '[0 one 0:: his cl.eitfs d,o m.ajl'll " as well as d:Uil g ra nted power 0 f ~lm.;[)jt do m atn, The ex r. ra dom ~ifiI e'Kp~nd8l 3 p-al~JJdi'n~ selecrton of spells, bu [ be does 1.110[ gii:n th:e abil~Itf te It h ~glt~ir,··I~v~l .s:p~11s[h;O~ EJ· . otll-· e.f'!Il~l'lse!:m:lltd, C]e eles gain 01.11 ;it((d i.r tond d'orn a In Ibu[ o~h~'fwi:v . YSJe: mile ,mJe:s f.orE' prepaeing s . eUs fr'O:fll their
l~~

T A.BlIiEll-:~'·:
[av~n!;!~ ElIlIiss~ry

1"~[[!!i .[J:_ VI" IE EM SSA.RY

Level
h;1

2nd
g,r'td

iliolf!l:il!il1!Sncrmall
D~1);j}U_il' 1111 cit

I:r.UP!f 'f.ion {p)~ A

1, 0'11.1.1'S- D'lll :toU!:lITi,d1,s; .. once per d:ilY at ~.s;[leve], plus, one ~dJiH-Ori!:d

divine, miss ['y gains .rn +2 lid s a uac k tUII d: da m age rolls ,for 10.

S':_i ~,e{_,1ILl}: A divine em i'S:S'f) ry c ~n ~ e his s:mirc: :Iibill :.)'1:1.'''',0' '. xrra rimes 'per d av, 'plu.s one add ~~ l'lan,aI rim e :p er day ~ViCr-y rhil'i:e levels dile'.£11l'.ilfteI (5 th1 8th 11th. and so .on), To di;llt_ -in 1'11" dil'i'ln:3gewitb ill] if smi re iiIIl 1'8.'1:1, a, d iviue e I'fllI isS'u')" ~id.d lri),g~dl, r bi1j· divine emu~S3:ry le:wcls ;Inn class levels that Qrigjl'lJaU, e.~~f\,"~d ~,h~ ~e~b:intll' "'un, -~ Gn:!~tfr pl~~HU' AJ1.!y(,'. p)=' T'~,~~mi5sKy CU'II cnll :ll glwd:cr ~!tm~r liLt, (l3:S the s:peU) o.t'jce )~f d~}r~,I 3-rd ~ey L plus one 'ailitiooa] time per dLlY' e el1" Iell levels '~er,et~:tef (:ndil~ 23ro lard., ~nd 50 on). Th nI1y.dloes not request ill rerum [3V>O'1 wh~ a ciU,in e:missary uses th'~~ ai]j'r .
"l'i.."'FL'<l.
j

dm,~ per d;;ry ev ry three levels therea rer (H'b, i~:h., j] :1[h~and £0 Ol'fl}.

'4,th :11th 6.tiiI 7b ·8,th ·9~h

:5~ed~11 OMn~ fn!ip.I~fl:il~rr9J1'l/d'a'J, '~i;l E:rtrii! '~!1iIi~ '2td~1 {jli"~te( p!Qr',l~r' al~ 1!~biy Di:.ritt,t i;lyij~ei.w 2/d~ s m ~m;te ]Ida~
8!)M~ fe-.:!i~

f.ll:tid d(!onilllljtn

,QMiie 1m ro~i~~ 3/Ja¥


iElti;r~:limite _~1d',81 DiVllrlrl;! ~8 nd l/rJfJ!t niwr.r:!~ lrt!:plm !lolll '4jd<!y

'l {]~ h

[PIC INF[lT.RATOR.
Th~' epmc. m!i'iO'lr.ruor is: ;:!}D :Ilg,en ',of eS'pio.D..:iJ.g.e, an W1.nde.l'i" cover ope!l'a.rive·, ,il,nd som rtme . !i sotboretn. He -liS. b.,e plant m~ If'fIIemy. .s fOr<:e:s: go,nmg Incogrnt'rO· '[JO·· ltn '1,' the secret b1l:l:de: plans Of' -5[,(10<11 a valuable litem .• 1Ie C::l:tels 31 pl'i. 'C 'nd.i Ilg lobe Sam eene ether than he Is, C)onv.iru::il'lig 1f'''l'lH7'yonc' arcu !'!!,d. h im tb;ftl,ugh d i5g~ ise s and ae 'WlLliCJl}'l?n:y ;1ID:tlit.y· m [1211 :peopli2 wh::u the-y ~\"~ nr ![(!1 hear, H·e m y WISespecie ~ equipment Ito ~id. 'i1I~m tn h i'!)' '1fit~S"
j

S~iIji:!:1, bu

stay calraI a, ,tigh-' ~O. ".~. gl'a- 'ii: und .[ pressare helps him. get the in.f'orm·ati.on l~.'eneeds [0 sueee d \\ [hout
t~~tilgc3ugJn.

hts m()S[lmportam too!

:ms:

nms mvn

abHity to

B gnUS ,F,e.::I,ts:"[be div.tne ~m issa rl' giil tas ,

's'dlle-vel and iD1 nddlid'CI'Jr1al bonus ~f'lllevery rem levels rher J'di ,[ (1L:5('h~5th~ 2 3 ":d:t aad so Oll). These OO[lI1;JlSl .f~,u;sm:uiS~ be,
bonus
ff:~,t 3t :se.~ect

ltogl1~s ,and b3.rd sr best' s~j:te~ fOLbecoming epic in fi.!.i'!I''a:r.~'M1 btu: fiS ht€'!$j c«'liz3ro~; and sorcerers

also 'l,vod~·~v.eU undereoser,

ed from the .{o.llowi~.g U:5ll: A:r:IlrI,o ~ -k!tl. J}gvas~td_lli' Critical, .EpIe leader-

Shi'[:I, rpic :Prow.e-, _f'pj,,; R r.;~yi[';;]•. tLO!Ll, E:pi.r:: Tm..l!g.h.lle~· Epi,; '\Vcnpo.ri FoC ..LS, Gre.at-,m i.thl~i'

e:;pwJ.la:_geles5 o[t.e'll .. Ba.rb,,·U'i.ans~dr\l!td S'~ '~nd '1J~d_m;; do om 'i!lS'IJiiUy W(FFk 1j~]l1:l§ spies' ~c]n 1n v"'rry Intl1$l:t~lCiIrCltmSrt!JlCfl·\ -pi.'e i'mi .trnors 'ofr -n \~lorIt
for. _gove:r!llmenrs er POi!!; !f,r/'Ll' mc l"Gh ",nl 10:['d s, So meri mes

Ott':b~:r hSSI'!5 c

'L't!lm 't,O

l"Ioiy .:,;.tr!!k:"j Itnproy,ed , ~t!;n

of Co.1LU·j]g.e·~ blll.'Pl~o."ed. CtO'm~ b:u Ca5ith~glImpmwdl-'peU, CgPlchYt L>e,~'nd3 ry COIn-

fec~ .Health. Permanent mait; " o.~ 'Pl:an til I'TII.Jl"]li ng, Posi[ive Elii,~rgy A.u(11 . 'p 'em rn ~ StrikeJ, SfID'Hl:ruleOlUS S11cll, 'W':iden Au,r,:II 9f CO'LJUg'f'. die d.iv ine emissuy feels the touch of ll'i:s dein:~ AiS H, free ac;do[IJ~ the emisr,a' y g:itfiS ~ -"-111] a '[ d (g·t
em me:s

Le,g\end,3'fV' Iud r, Ovre'rw"lildlning CritiOl~, Per-

n~~f'lJd e I'

rh ey aceep [ !l.h 0 rt-te rrn, O:liB • sh or l!iilhs~omsj bur afleu t ilty el1g:ng.e In [ong-'r,e:rn:l bxflJ~n· 1:'t'(H~ (lp~['.- cions. Many epiJ:i
in fi]tnuol'
Op<6'!r.fH 'rela he ~

raking

eenteacts
1"

rh

.(HJlgb ~

DI.vU:I~~F.h1J~·dl~:Ull om~· S

m:l'y k'.cnmd:[J; parm: of ill It <I.d '!rI\!l~tiUring, roup. pru trti.lJ.!, h.ls rt:ll,em:lls' to. 'Ullse ~.s; II S~rCJ"U, ·rhr R~gt.d.:[Ih;N;$ ,b,::J"'~ pic .in6:l trato
lJHi '1i"I}' 1I!:pi

di ird par y.

OCC<IISLO

nally, am

ic ~!I1i fi hruoits amo fi,g

:~l'Obl"il: if i:!ppropri~u) -)·bo·nu . on big nEl'xl: mof Ie e. a,1!:"~ l'I!g~d r


l'I.tf;')Jck

Ith,eir u'fl.ks~ :and the Gle~.l'!i.'ef~ the ,H;!t·]f'O·re, and the. G,od.k;[ !'Sed all _ ,~m_plo-y th, m {tom time t.o 'time (see CI apI,- r 6.).
l11t. Dje~ d6.

:['011. ~ Si l'Ong. ;as 'the atta;ck j s nil ;a,d.e \xfi'dt I'h~ d>e.i~'LY's (nvoted w.eapom, '[be ,e:nns- ' salrY Ciln use dh l~:e I~tild ii)~Q~ ·F{i!·f. rcl~l,y :;')'~ ~Hh Javet plus one addm:dm.lat tim~e pe~ da,~r ev :r' nHt 1 v(;.!J,. 'tb te ,'Eet (19th] 15"lb., ar:'l!d'~C!n).

Req llil mme[lts


TO' 'qu,.J:Lf~1I'
't~O 'b~(ome ~11 mftltl!".llO~, ,il clla mete!!.'" .1l!1IUit

~P-:LC;

E 'll • U ~ne: fgUo'~·ing

c rm.eda. AJtpmmlt Anv no'tlchiiO tc.

ruJ·

_~1~, D~d__ 'L''IfI;>' .lIlI1l.~ !'<!,.~ " ·l "

__.:I 1',151IJ1Jti2 'n:nk,~,D.bpl.o:nla(:},'


oF 'll"i '.,'lJjnil"i.::i!. ..... ,-·lL~
I....

t,

1141!1.lb,

Djs,gu:' _-.,-,

'~t": Al!Cri r.1!I~SS. J?p.h,~ ~t1::~lyglo.:. &


ped!il:l; _'fu ['bi!iiY' - succ-.{!.sduJ I')" '"jpil1! nit one l:D.o:Dlth ;mg h :D gui.:se :s;'lnl] llO' po '__ s :SOlll cm'-' ~l

-hoy ld the pte ill fa tr:;J,tov. 'vis~ to "r.ed ,/'3 cover :vde'fi ~:i~~ad (Ii \i' 1.. - :I iil -:'IN Olie h.~ t:irlli, rpll':rn dl Ql1iel r 0
\-weK rigCi(~'o.!JJ.s;~yprnc~ktr.L1 ~l1b~,I~ ' :1:11£0:11'-1riOn ' itnd v,Ot:!a1 'body ]an,giliag;e 'b.cf:OliEl' ~~. earns 'dl~'·bo.ru;uses. Cover ]nert 'ti ~ies dOl no ' i.n fhc,msel Ve5 'paroM ' dv~ epic: 'h~ hT-aIO[ fi
r

wm, h add"hi'oDOJJl

Tb

~pfc un fU~rta,[o:II"'sd
I

flls

ass Skl~US (.0.:11.<1. I:b@,

ke • abd_hy

.hcnvev'e:r, a slUccesdu1 B.luf, eheek in '~b~n,gh 'r 'm i


fOrt
r

rbs[ orhe ,. m±g:~n -~P'-C1[

i~nU!i!1 'Pfo.fld,e

cia' re 0;(-lU'C, . of'rh~ 't,eliend~. p:liofess:[ol'l~

acles, or

!!1lfh skin)

{did

p~!cm:tcf(Cl,~), ,1):istlb!1?,; b~viclJ (I'f'I![,.Disgu;i~' «(: ~~}I ~~3JJt Aftt3-~ I Ocx). rtlJ:~e'r'r (JLnt)~ (:'Qtiler b ~ii:I~rm!!!don c.h \ ~rUdc (.De~), Innu nde ('Wi' )- 10 ~mhi:l't~CCba), J!I1m (~r), US['C::11 Wi,iS)ti Mo,\' ' ,ii"fid (Ue-' Op n
(Dex:}J P:rQ£e.ss:io11rn, {Wis), I.e~d Mo.a:i.v ' r\W'u ). ond :' pot ~W_), ,- e Ch~rpter. _: Sldlls _ t'h~~p,r~ ~I"l H'~udOOok for n ~JI d; , ri~~"Din '. Lo.rk D )1' -lid 'Poebt
- I, ~!liI1t I'

en ~'b (, I r,)

~;li1i'1' Ap'pr.'iJise (hit),


I

~n ([t {li~l D', It'i,:phe'r SC'fU:P.;' (1~:1ml)~ [)i

Balance (Dex), ,BJ-Il'f:

....i-. oJ •• Ie-nou~ '10 yerm.'" StlSpJClOlll.L Cl'11 1!,_ T-L, ~'lC in ~I rIIlt I." to'a' C, n ' -\'!i']• t.iG~, ,'Ove'f '1'd' 'Ill ~'~,(. or nrC -, J 1'i.~'S doli'li II di,~g~.~se u:si]n,fl:, the :Olsg~'is~ s'km ln 1(13, mtnures .. He !!;ll,[il also put on, or. [;i]]ke of( ,1l:rUl!Qr l~ (.'iI:mi,e~:h3Lr I:h,~'

horm-l dnH.:.. :~.D.eQ,k Atta,ek·· L an epte htfih:-r:nc'f can enreh :iJ:~ liJcppOllle 0-1 w]m:en s~e is unable 'm defc nd IPf If £fif!c~
thl' 'I:

cr

ly 'tom his-n,ack. h -,(':i~ srrike


d:a:ol!l!I,ge.
D~te

I ..

.1

(l

[JI

SIoiR 'I:

Ie'XI('m

rit1 bOmJ,u5l It'll' :1ltC'1:)~ ~'l d 6 'po~ n a:s, of clam ::ig!!!. This elir1:ifJIdam ~ge i:il(,lL',ei~J:S1es by :u.d6 pai fii~'li
lb,~ e;~ i,e I,m II!li.lTla eo r"51 ~'i: ~(IJ( k

,[,get wOllld '~e deni,ed her (\\\fl'ii I'['l~ f ::i,11II:. aCUi ~ II:)' ha ' II,

,~asieEtII,y~ ;l1:11,Y D'j me' till, c,pic

vi:ud spot for ifl:'~[tr.uor.' ,

D'eKi:IIi!'fhy bOl1JU! ' to .Ale

de ds,

tea ures 111 oH.j)~rm.G ~l'\ ' e _ass fe!ltu-re


prmt
'~~1Jm

AI-

0"

rh, ,~p~c '-Ilhnuor

-r~ three l~~~ls( 2d6 ~ ~Ib L~Y,eL,+}tiG :Q~' sdL le\o'el, 4d6 ~I leve], ij'Ilnd 0 on). ShOllLld d\ .c- ie Inflltramr uh
g,[

;:;.g:t-e

a c:rlti~ilLltlit Wh~l a s!L'leaJ ti~~~!lck~t x~s~'1.1 damnge ... ~ r.!II

is ptnRci~['Iii: ~"Ull1n i!mpl l


lmlllfj

_!f~d1 Mmg'l'

Pil'o-&"enc.y:: i'liXII epic' mfi:J:ma-af

fLO.'['

:l:nd shi~ld5. bPl!lJ~d Covilm; Idendit;]ir ( ~ Il1l1b·r.U<DT. f'!ila'bUsbes tb N

Jild,m ['"cld w~apOJL1.sr. ~U


u):: At 1st level, 1m -' sp ciBe lOOW r id;eilni~·
'K,.' ("QUit'level,

fill nged

it

tt.nn~r ( mh 'm h ,] 3d'll nd


b 11 is
trill!

p,L

till

:u!d l~omal G[IIIl~r lde nrit~ _'\\'e~


l

attacks cam Oll1.lV oOI!l,l'r~::!IJ~ Stlii;:'il,k, arne k ' 1f rh ~ ~~~~ is., 30 ~tf. :31W'il 1" or ~I~i, W'il:ll, e, S(!:p IQlr. '9~, II;.I'f!I~~r:m !Stn:k:-"~It'M' epte ~ii'I;~~tt'1H:(ilt .. Ci3::ii!i 'm 11 ke it sneak ;3.[ [;aJd~ til i1[ (I]~,il ls S;11,d) .1U,1l1 d::Jiilil!.!'I!g~ d 'fnsl'e.ilra ,0'£ ncrm -,I Id!3i:llililge.Hoe canaot use a we.liJ -O:L'l ,til ill

~t talkes

ImJbip]_ioo,

pw.c~ion

!Ul' , P

'n. -'ffJtjO'fi

KiI

h1,[11 \I'1IJ:d, . --'cJt~ SO

1.1 1\'0_ mU1Si :kee-p


kmu. ,.

rne1ftlmru:', ::I stable 'b.arr. or all in nkee,p 'r, 0 II Lght (, C, ]O'Ii~'-,Jif ve ~ wizard 1:i,r SOITI'e '0 [11e eli • ir\ C::j)y~'1"M,~li1 m'rt Y ;i I! 31 ()'I'll' 'it: ~ [§,l1,spldCHlIS' ~:Irn,cl: k~cl '1tF~~lInllf!JlIII.s'Ul ul1~e:reid H'!J~:te t':~,c 'pl;c "i:U'J,nknu(I!:L: tmill it i I'O~ la t.. Wlt'i]~ open~~ l'ig m. co-vm: dJ~[n~ty;[be e'p]c :m:Ei1tra~, [m [J ,( iXCIoJ'm'5'f,il1lil1C!C' OOlfil.ll! on Dis, uis,;;, dU.H:ks
,sihl
I

on). ,An pic;: LnfUu;,:lI[O .' 'ud~f'iJ[t·", ;cr'''E,o:n, :p- ~


0'

deals

III d!lm~~ 'EO d 'ill mbd~3i "::am:.- 'mn ,:) D :tk ii11 .ck, nor ve]'l"'\l~iththe Y5lmd, "~'p.-c',ni'!! y~because ~'IIe Ion mu ,[~ op[im3,~use of bls weapolll in orde [.0 if<xeclI.I~e IW,e sfil~f)k~n!ldt. A1'II, epic !.n51tlr.~uQ.r. can OInly sneak arr.t!Jck '~h'tngcreaDO'rm t·il.U"e~ w,itn 00
IL"
,t -

'H__

...:i~,

l~d~I:"~ r.:IiU e aJ'liiil:ljjjIJl'[j;!Jes.-'Qn~!:e;u;!jm c:a',f.lI,It'UC~;S 1 IlJI


1-

.I._]

.l

~~

'plaiilt , nd
• ,~ ~, •

lnoo~(lire:a'I,trea[ulrnl!s,
f

~:ilek:\r,~~ .I.

i!i'mll:!l'

'to liI,ttae.k"

Acl.d:itioI1~UYI III

.and ,.
Il~

nUS 'VSSlin:J.JL::1:r .... mU11lU:I1rIif y

,r:;OO!i:l:fU!r,,-' in_l'm,u!t1~ to Clri"fi'Ciill "-L 'Il rro :s:ne:~.K aII:TilCIK~. AI ~'i(!l [[mil' iI.l: " IC ' ",
-

null'ldlC:iJ.c When In repac: i.DJj]trlnnr' h.o fIle opdon 0'£ 3Jdd' wg ,r~

d'rcllL_ . !lnt:' :bo iU1S

Ill!'!

H.]wfJF _l1d,Ca.r,be.r. blfQr.-

im:lfihnnol:' mu. m' 1 ,0 be- bie' to see c:he torr, 'em: Wldl ermllt,g:il to. pi,ck out ~ vh~~ sPO't ,and, fl'n~sr.be able ~CI
r :lch
fi '\\' :d, SP(H. , ']],e h

e]pk' in:fU.FiI."a.~lU' e!l11I nO - n~,!t'k

fID'~r 1~,'Ll ~,llie m "rf i];l;stead 'liwrk 0;11 f~rl~her. 'fI(; , nr.it ftolifig, oo'ile Ii" id,eDd1ry' :llblo:liIldy :l?00i~e.5S~. An :i.ID"p:mYe~. .erm,'1l1' id~nl i a,y gt'llm~s ~ + is. d!;'(.~ mS:-I'~:il'C bOJ1"!tJ:S ,On IDis-·

~~~1\ck hl[r.;: strikh:1.,g: .- r. ;]1 Q"cnU.ilif\'f!' '",,,itll CO:nCCiI ~m.'~r.lit ill!r W h, s'c:dkhrn.g ~:~,~ B m bs of ~ Cn.M-m'U n~ w'hc'-,e \I' i,U11]S =iJ'f.~

JIlk!ie check 'fLd ill dn:ll~m~I['a.nc· 001"1).1 CI'll B:ly : ' :~I1U'1 Cuh r :[nr~nm -lion. m;e;cks ',yhHe loperati.ng in d'l~rr ,ude-n-tirF \' p,.dlt COV\ 'r {delui~ m -rr 'be ~mp:r-ovedngam imd _ ~~th i:II~diD,g '2 '~:o ,1bo~,1ii1 ~" time 'd:!i n 'iJ ~bof dilffe.re[Jl[ ceO·llel' ,h]cm'i:li:r; - h,,_ide' dle . pic
i

'6el'lUld :r.e[lck If :In iI1l]Jic infiltrator g,els :0 s;ne:!IJk :!IJu,[Jjdk 'bOll u' 'rom ,;'t!!1orher Source: (such a'S:[[o,g,lJJ,e ]e¥f'is, [:b,~, 01lbl.i1ses; '('0' b

d~.Iuage' tack.
[(,tim!:'

tl~dy 1&

llLl'atorl mjnd Jii'i~kgsII: i:m'pDSS,Eb.le [0 deieet IT!is- i!lign;.. me::n w~1h:OilY fo~m, divll1~:rfO:ft 1\J5 a\)IiUty 'flan(;ti01rl~'

or

!il11I~u~'~~I!'dl:dj:jt ~~I.!gtVI!!~~'1 I'

pttl1fll' ~pociT!

11~ ~ ~ ~~,'II"" rupe(;I'DOlftlll:ml ;ilbatt~. 01' il,ll d,hf~'!iiI~f, . 0' ccmrQUnded; : Ib- th:n funcnon. omily ::I!g"ll'LnS"l: oe l'ittdn ~h"as:pt'i!«I~_;j {rPJli r1'~! ,nd .Jmrri fin·~ ,illfect
h[ lOr nmmll~
r

~lI.l ~P[

[11:a[' '~I,ilS

'F~C~i1li5~TraiD.l!.ngl{B~)~, At~' I~\f .~,rh "pic lfj'ltgams d:[r(~' '~e]'Dffh of (:oeM,n,g b~ 'c.r~~t n a,p3fmic~ I],bit' tp:- of \IHor'k, peo,d.::J!lizLn,g in, o.ne of dl~'foHm1,!'!!1g ca[e,gori!€_'~, ~]'ild r~1C "~"~~'~!, 'bonus 011 CiU du:dts ;'~~Ldl a3 r,be B51ed i5~i11s. E'l1El"Y du~e' !le:vels. f~)er'c~:fan: ts'~'h~ ;~nh, t 1dLi iI nd so on). [he e-ph: blihrn~(rr 1(1hn s: spec'iaB:H tnw'ing ~.ia~'~ '] ',rna ,-I.ecI[ tb,eo '3me C~H' - ory moiBe ..
dl:tl.1:l

ty.

Co

1C(!a!mmf: ,~ltJJiJ;, isgui.§ie~ D

mlce:

-0..,'1:')"

:~ildl:li!I.I'IilI.liC1lldo.

SUj;.t~f~ig~

Rid e, MOcv\e SiJe]ldYi' Open lOcdi, 3E1d Pi.ck

Ro.l~,l:LeJ\'Jb~!I:ds.sorcerers,

a.nd

Pocket.
Espi"t1!.l1 rl_gEi

,C:lUto di2'fellld. beceuse 'their.

drum !l:'areI~',iUi$i\,~1\e:r ~'ht


ire
.r.Lo,f

:I11:11~l:lft~~] shlKI~'

ood

tj"n;n~ [lfritd Hps, S~rch~ ;a~ild Spor. J~J:renlrHDn: DLp.lo:tooagr, G~[ber .lnfOl:Il1!;lti"o~ 11ll~.d:l![·eJ'

R'~a,d ]"h~u8hrr : (Su.): B~giD:nillg.:;I[ 3m I~~e:~ ~pic rile i~~r.lhr~~ore:iIJ!.'iI. "':~~fi.r"I~,.~cUI.'~~(~ Ith(u,tghTS~ o.fiCl!' ~:r 1~a,YI . S @f ilI'rtf ·si'r.tgl.e~r.~:m: he seleers, hfti'Jl' {.6U'l:' lifv~lt; theres f~e:r
(7[b~u th l$tb.; ..illild so an)! me epic m.nfUJt:lfatol~ C3Jl pe1~' r: L~ ,;Ij'" ~. j IDJ'm nus IIb'l'"It]'· 'One !il,j.JIi.IItJ:C!niJ~, tune per !;..til}': "Ir"iL' (HJ!.:u:y ,i .1L.,lla~Lo·t'·
j,

s~~: Mr.i"riV~.

The ,~'!~nH~n P~~~~QUll~' is ,1) v~lu~d ,m~fllb~ 5~~~ry. of iil mJeIt:enaTY' wiUiD;i\; ro IlQ.CEpr the ,d,iI'I1,G,er! I[},f ana,C:k til ~h::'i'il:,ge !or 'p:lyment. M.o5~ .gtJa~,iaLJ:l p~'[:::nnQill:'I:~s, "fOrk i'!TIId~re.htW'fl[h) aldi(i~~g,11. some 'bcLO'~ to tbe Otdi~kofth~ Shield (!Sil!~ Ch;mpt~r' 6). It ]s, &_jrly tm.C"(lirnmoD [,0' have a
~u;i]jl-di.iin P;!]:~D:I!!I:iJOUn~ p~:t"r. :;i$
ilL 'II¥i.l.'i!

Ihe d~m il_ltdt ref ::u,u:h W!H:k.

up

[,co

:nti~E~jlty ~'M ~p'ie infmtfif3itJin has OrnIe:'C~ '~oth If !ol those ~'b'i'h~i.~s_F3 r S~'I~'SlG'Sean else ~pply ec ~ED_~ ~ric i:n n I:tlf:\luu,·s read r::11.!l:)'Ui~,ES: a b,~itV. :~V'e'r,. I~ I we levels
r\:~tltl:iiOn

recrni:[ aJ gUillUia.Ei. :P{lctllrJ OlIn]: as a colli.on, o1S th~ ~d~CiI' jhot~~'rs speU cast by :[Jj 'U'(h,-lev~:~ 1'~1',~'V"'''' ~'it 'il:e.,.dio '~,oo:pt th:rt 11: m'!n'g,~t$ a ~r.;' '~lficl. &:r.'S,e'n:ure-8 fSu)~ Si:1il"li:n:g '~'t ~~'mhIeval. ~he '~,PhC ,inf~~'U';f'a!, .Req l!i'~rements tor can exl'end his vision or hearing huo an area bEyond] T.o qU'3H£y to kOCO:illl!8' ill g.!L~a,roi.3~:II1D~CI!lnount!;a d:ra:r~tcrtei Jus ~lo-rma'i r.fllIlEi!'I' ODC~'PBi' (la'Y, ro a i~{sm:i1ce' 01' ~ 0 feer 'ml~Sf :futfHl ,~L1 foUo:whlg ~cloori1t, [b~ p-iJ1S alii, add'~Jr~o~Q11tl fee r per epi' i't~Blt~,rUOi'I~vt;1.rh~ ep:k i.rnnh:raw>T' must h ElVIe''~T.£011~.ll[y '\I'L~~~e.>d phY~~:i!l dl,e n~Sle Al~t8Jtik:Bi~~~~ 4-1tt ~:!;:I!COIrd:CiI['l1 earIie-:r to use :flll" senses 0111 it, .BmI"ri.. rs d.o nO[ e SkiJ:lls: Spm 1; ~Hksim:peQ,e !ar sell5CS, ;nd. 1o~-'~igh'[ vision Of d:a.r.kv~slo:r.L Fei3if:-s: Alertness, Lighlt:li1I'Ku;!5 ReflieN~s.
fUHlCI~i6j;jjS.
C3~ti~rl"
'I!A

a.i.':hough

ret or

ij,

soree l~e:r,,m \I'll e:~li:ploy ene

or ~l'il ~,:d.'i!C:t1W,I!"~ gro,nlp. t\1,

Q,t'

Epic: Fe~llit5'::B~m,d,mgSpe:edJ, :51.1]'erio:r. !Il[uao.ve'. Sp~c.i.,& U~y dodge; ~~:i~ion.

'P~Iro't"iD 'mU5 ,:iW]JY one. ,:tdd-ml'lon~ I time 'Pet day, This ;abiU:'D}' ,functions E!$: d'il~ d~·~I\Ii~~~!i'!t.it('f/d~i·~J':!N!~nn~ cns:r ~:)p:cH 'by a lSdl-[eve'~ I!:: ii!st-e:Eexcept fur 1t1~ ~.imlt:on '~.l'll,g~1'in.e· I need to. know moe lo'Cihlc be·fo:reb.mA; 'iliild. rlae ib:ll.i tf '[0
'Coo
'lii,s~

beycmd ~~'rb (-.6i:n. 8dJ~1JJlbt andse an), tb,{' epic: -[llnln;a:oor

Class Ski ~ S' 1


Til:e ,L': tiIIi.trd:i:m

~'b:~!tIY ~O'ii:' e3ch ~kj]U) ,[M['t Bl ilia (ch,[1l),Cllmb ,S-n-), D.~P·:~iD~,;J,(: p)~ ].fi I'ilUJcf'I.no (W1$)~ ~: 'Y [Ch ElU~ ~da[~ {cbt,t

'lPi3:r::UU.OU 1Il'['\s

class dd.Us; (an d the :keV

tbiQ

m~d l'ho~u,Blu'Sn'bila:~.
Al[

MJ1t~ .B!a:~~~ (~Pl);


b~COll'!!i!

~m'l'I,u~~:e all miD,d ... t@ (I«"«'~fl1g spells '~lIId d[vi ntltio;ns by [',I,!QI'Ou:sly sl ien;dl1g hIlS, T;U:i~,d,once pe.~~l~'lf, phllS: c _.:lL!I·· ..1 • 'D._ L ._(' one illJ:uci.tmn:h~.hme per uaf -eVfia:y e.i&~li:'I' 'I' tueri:a.J([,e;r lE:VIf.LcS {111'h, 1 ~,t:h,il,7ih, m;u) $iJ on)\' ThIs !illJiUI'1 ;;~~tks as d1,e fI';i'!n~ririiln rt spel r Ci'i<;S;~ Dr :'t j 5a]~.!c'!,\'(l!1 cr.S(~i!:'_
1,i'l:IH!II:.E

3-td lC-N~I~ '~c ~lji( IflfU u:-~tOitcan ~

]llm'p (Str)" Listen (Wi:s)i ~rnJeSisj;on (X~is), anJ SP~l (\litis). Se1! Ch:J:p:ilet i~~ Skills ill the p.itl yt~'~ f!~:n{n.l'OlfIr~fm

skill dre&e;ri·Pt~ons,

c..l~ $:5 F' eit I[I~re~


Thl-'
.m0lnllJrt'

£oU,QW 111& ~[~

CInS11i oo~t!.1fte~

.of rh~ ,g ~:tr{li;:[ll] FM.~~

1=1.7:'

ilit!!IIE II['il

c. lIN f!II!.T'Ii!:i!i..i!i'OR

pr.e~tige class,
and ,.Arm.OIli.' :P.r.'Ofi,d"e1:l!cy: "'~.gUlardJiilIlIli p,u':a-

Epic'

'~e3i.Jj)o'l:l1

11!'!-rt!t11lv
~e_1
;Sp;eI;i'~'11

hot ,Ztld $i'd ~lh


,!):tM

.Imp rQved· i;~r

t4-e11~~~:i s ~eak ii!.'~!):l -1 d6 (l~


1

K~t;i £iiI'!$;;,Ilt;airiiin[_

nai~rtJ~IQn" ~lda~ ~II' .:s:(l!rils~'$ l ~d~:y.,:S1l1~ijlk: attack +.2d'18 '5:pi!d;aU!j~b~r~~l'fgJ imp.J~1£tM ,!:~),ref [d"IlI'd:lty (4)

R~1:l ~b~GP1t"!lld~i

'fith

3tk ,lh

7t~

Far sei1~e~ 'ljda.y ReHd UTo.hts l/'dnv. '5.n~k Qth:n:t +3d,G· Fr:3lr 5ler:tSe"S 31(diQI. :5_peda~'~i:tr,~ini!l,g IIIV1PJ'olJ~d ~i!!J" idi2lntirly ~~ Far ~lin.U:S 4t?la~. :!:f1@',31k :!Iltack ..... .::.rcl6

'mO'tH::i't is :pto1iciel1it wirn ~U5hliiple ,tlnd m3t~irul WertpO:irh\ ~IT;~r!uor, tlw~dsh lelds, nO!n'U~ PiE:~~$,:' I'I!!€! gu1llttH~'1'L P;l:ni!.~:i!'!lt'!U:n]'geI$.lII OO.nu'5 T fea tat 1st leve ~ and an, ~ilddidcH."iIiii ~ bonus ,f;fr::l it· iffverr dlree 1ev,eis Inetea6till: (~~iltf 7tb~ _~.'Olr.~[mil, ~CI en). Th~.se bOOMS :feals mu:n b e' selccred f[,,,IID tb~ (:gUo-wing. 1is.I~ n[inJir~g s'P~~d~ ,]l~1''''''8:ik D~r~~1$e, (JIf ·Combll[ A~cb~q~ ,Da III

\vm •.E~k

..

ge Red II.!Ict~.on~ lJe_':r;~e 00

ILl~

Jb'rtiIud,e',
I'

n,e,.;:[~eXOll'l,S

no:dg,e~ .Epi!t 1"ol'tii:m~~.e~pi,c; R~.fleKf1s., E


1

·1 at},

GUAROlAN PAR.AMIOUNT

The gu",tdinlJi panllitOrUn JS,~n '!.1"xnraQrdin~I)" bodygtl'ard, ill pWm~Cl'(lI of' ~n'hcrs who i:S *,all!:d, in :p·r~'W:nling iliU'11]'l"O ~jjisd'!la~- fl~ oftcl" ['1:Flees hht'lw~f~l:l ihui'.8cr. ~k~u.g ~,h€:
·b:~e:piil.B.her from h~:tm -a'.[!,d'I~lnl(tr~ng l~~[ ~hOlf:td she 'lbe h~jn(ed.
CUIa td

hlf.Lllil't

of :;u:Dlilcks :meal'~rr.1Ord.le person he: is pOOleC"KUng. He disW,b}r5 U:t1p~'I'nlUele<d proW'e5S 10 a.efel,ldm~ hi!S: c'h~'[>g~t
~"O h#nhh fDIil'

n!C'S's; .:Epi,c '\1(!111; lE::«:.e~P'i( iel'lrn~ I i)c:Ei!EoC:r:!iJOr-'li, :I:asl' ,Hee I in.il., • G:r:eii'[ DBiXT,e,:rity. [mprov,8 d. Com'b'.3lt: Jl:e[lJ,.8-x.es. [mpl''!JiIJen ~~ ea'k Airtil ck, 1mp[''(:n,I'ed g'pe U R.e:sisnrJ].t:e ~ [nti n:~[e' n~fl~cxioj;jji' ].~g~nd!u''Ij' ct~1tLb~r;L~·~g'U'i'ngD:Hnillg~, . :h-J;o'bile D~J~:n.se.,~rf((~: li'eahh, RcAer:~ ,;t\'t"W\\-'s, S"e'I£~ C @:~,ee·:?I.~Jml'~:t1.~ • .$l'1,e.a'k A.rttae.k '" f 0 ppo,rt u:n.~q',. S,~,e:Ll~ 'G<!I sltiitllg Ha:rI'-ier,~ Sur]) e:rlo:r In uti:J r.i "Ie, l~:I? S;e lIl~ei 't.tlJid U iiJiCrunxry Accu'rn'C'y,

K{!~~~n~Hi(!i;t'l, S~dU F,g ~p:ic (:tiS Epie SV~ed ~~d:c TQt~f}h·

E,.~

U.P~ nny' DQ'~g'¢ El!\~b]~t UlE~):The .g~ar.d ~:ln :pil'r~" m,O'll.ll~' m.ust IJ ave t.lllie lUli.c~L1I[IIf do~ge d.:ass iE'eat:liifie to
fJ!J([

i.IilIl p8 m:ml[}'!u·IJ1.['S m.o_s;t


(ogUiJ!'S~

on"~n com,~' from'

r:m.ks o[

'bo,gue/:fish~e'rsl and togtQ.t/d~tics'i

'!:3.1'Li1Lrfy'

t1ie

'p:irftS

ri@:e d:ass.,

$,0

,Ill

;i]

~,~iH'd,hH] p~u',amount :03"

dt,~'~~~raordtn,~,H'Y ~bdl~ry' to

mlniin

1.1 m

rh~

R':1i1ll'1 ~

o.f ,:tf:1Y) 'f' :niUess 01 lu fl;H~.foo[cd, or !tt'lJLck, b·f I'!l in'll]' . bl~ b!i~er~U b, ,pO$S;ubw ,[} ill' d~~ clta['[lcter has ,high r-I '~'e[ ~ ilJ tbe Ul'Ical'li:WY de ~g." n!bility' 5'LJ(;;h as iilI l!:!Of'lll'l;s! re 'lUid tr I!P. '\\1hnn:ve r du! :~,' ~_u,nc' 'til tty. cl:o.' ~)e ~d J[llbl'l!2:d by d.. ,dl~n'I', t:li1Jl,~' ,gl:Eil:rd,U~.D pl1r.i!1]~.'O<I!!U:'li~ aII:li1 r t:n~Liidtb;e' fec:ru res ,of h:i' '~:Iil,C '"IU1y dodg,if' a'M[[ '~'J"'~O 1 !Ide !'If!! 01"11- creature he d.e.;su, na:m: 'Pb~hifi':; "c.-'t '(11,[ b (he 011\ dljlsign~'m', il Cir.";lltu:e' Of. ('h~ rL,If;:' dcsilninlO'fi'5 • _ -...a~'[jOtl onee per ooul1d).l'bY$ if It ,£lUi] ian pna~ m Dun! ,r a:r{ II! Ll i5 ne'Kt~ ri'ty' 'bQ:rnJ [0 A \\ ,h, 'til (l,iiI ufoou:~, ~bc dJ~Si~gn~lrred [lr:8"~[re'~",:Ln~it ~ '!j,~\' U. T 1'1 iQ' mItm p.an.m,[j(lUU C n .~' -nd his tJrI!C'aI:U~,r daB-g shU'tb. e ilimes per Cia ',lit. ' s[ '~\!'@:I plus on :i,dd~thlll~l, 1lmLl' '~~ My ~ ty d'mee' levels i:bered~'~r {~b! l~h.U]!['l~; '
De-x U,~dl1' bm.1'IJS,to AC
II ' C'IU'
.I~ "iJD~

dte gu",!rdm~n

'piit;l;mOl,:i:liu :p]J:lyershould ~o,~'~r~f . DM, dl 1':ri0ll." to ilnof,hr Chait'3CEer"5 toll I' s,r.'Iuing ~l'i ]f.)Jte:!ll:m.i!o'f:it 100 'IJ,I liiia' t'~.is i!I h,i I all '~'m'li'lfiI.edt It 7! Lry if D:be 0 urcome 'i3FIP~:lli!!:'Si

und s~:rnble.
Ci:ln J3iU~'

re3ddn.g, ti d'l 1:evd, the gil rrd lin p~:ciiBnl.Jiu:Iil:~: l-iJir.!:s! tliie !lbn!!'y 1'0 'fetrii.iit'h ill dc~,dcrearare ~hiillt h~ 'h~'p,rcc"'1!tiOlX Jy i.lI~ d aIL,,,/, of hir. , (lI~ln:.d~· ::ibm-ries onl back 'to Ur'E'~~ ,if.h :h.•. :"',~ ~ ~'mil'mlln't-cr.l!m !II 2,O~h-~, ~vel

Fp)~OD

elertc, Tbe
O~

cbill:mcteir

eil:LiI ~'

~'hi!s, bi~jlry ~ once

'Per ,(bllr, plus


fl2~h"

a·, tl

. dd
J

~~i)nal

tittle pel' dill'Y ewem,:r~hl I~~~.

I,Slb~

rid so o:n).
G!'UlI!IiD!il~,i'4 IPAItAMOllllNt

iABII:.E

1-21\: 'T'IME

'Cu-r,dIiilln

~ltel 2nd! l~ dl Stm ,6til ?'th 1!Iltn 10th


lsJt

Sp!:dL~J
IIOfi!!.!s'

,E.v:: 1"'1.-' '~ec,e,p.lto',1:'(E~ h -rhe ,-,Uaitd::r :11!1, paramoune 1fi I' hIve '~h,' cniOh el as ;[.eiiu,1 trC w:b:~cln, allow r.h,(!, d,~ " e'r to tak i" ,no, d.iHnag - mm illl area ~It.t~uik vhil ~
I

He ~~:i'IlV' alse bn¥)l :Lmpmv~d, evall,mGlillln ~bf 'is run 3 preeequistte, 'T.he- ,~h!lracte:rCaIl
'

e~rul, .Re.f-Iex 8a!!i,I\C.,

u[tt'i~ ~.

fr~~11U~ dlesigotltes ,h~

or ~ft'i, ,:ro',," . '! '. 'ViIIsi.oJiJ ro mc.ludlf: any Ol!!l.t:' whbln S te~~ (] : bUJil.T.h~' glJianU~l1 - ,01.1: re 'iii,' ~fle'lld, ntis e \l'1I!11tH'iJ . hi] ·[1 ¢I'nee pr:r ,d:ilY'ilt j _n~ J:e-~~ p'tlil ,on!: ,3'~ :~llio:n 'time per d~.'f ev~ ry d~( ;£i iiI l~~lub~f.'e~fltf!'r(5d\b i t::'~:hi1 uh, .[lnd, so om}. ~. 1~f,l1li"AI t ~".,p):Stilrdol, e 3'[(1 ~evel;.[be gua!lld,ian n "lillmoont ean !lise ,3 spec u;a I fu:rm, of sh Iit,;M aU,"·:i"once 'pe't fQ10 ~1U1iene :!tad ~ oila I 'rime pe:c-da'Y' eve:ry d~ooe WVe.JS t re-J Ii r (6m'h] 9d)~ 121t'h, ,Iu;j:d,o. on). Wheln 3 g,LLla eli 10

.sth

Cfi~ ,~~~ l/dil~; ,mlr«'i~J~!Jr~ 2,/dl~~ IQnU1S fe it. IlInCii n i'\" iIlItlG , tilli[lbf- r S/d~:f IE~ s.iw pfe'(~tQr ] ~da,~:adjust j;llljjDablUly 31d',illf.
Bonus, F.I!M" I,InCiliJn l'Iry dodg,e' enabler IS/day
P;rv~at~ ,Q'~m 9l/'llhil

Adi~st prQ5~blllty. 2/d~;t. eVII5Nr1' ~1Ke~to.j' '2Jda:r

E'II.aSiI,~ p.rl%!tt~tOf 1 id~ P.rol~~f~ ~Ilm l Bonus, .~ !at" Upti:n nIY fJoo!e,e"

rea

unt'in

dWI:

~nilbl~1

,'fAa!

tdilr'

:lbl~.f lda.y

H~GH PROSElVT]ZE:R
T,~:c hJ,Sh -00 r.e]j.Bi,Ql.U,smo"-l'

nmolll!il'

dlmagIC~I

!tmls; ;HC iff;' II h. lEO lb.:., gl!lti]'tllilB


3 :Jl

er

1111,=:5a

~I""'I,bl}~ iUH'11~eh

- Itt',;:U'Hiire':t·t'~d

Clm Ill!Crm,ul

d~m ,g~ ;]JS with rhe ~Jm-tM

'panmour.n

11$ :sub~lUd I!!Htt'lfl

II. OI'itIl:It'W!5e [:~,e ,gl'l,aIt'Irl>iilJ'U:1. pa It'amo.ultc:~s ~~r(l!I'il1d illJlt:' fuRe:l,iolU' , likJ-, dUll :dll M IIJdll!'r ~I· n ea t bJ ;3n ' th~

.4dJu

[d,3Y, 'p;h.l'5' 0111 e add i:m:i,O!1~I jj~]~ F'H.' dny' pt~,th[IL'lI." ~fVds ~hc'~afl'Cir: (8r'~ I ~:[ daJ t·4tDi Qm:uj £0 ,on). Til III rdi: ;0 "orr ,m,Olll,:mI~ 'Clillfi (o[c,e ~ l:.e·mU of ,o:li!,e IU ,'k mill il=h'ckJ 0'1' is'ilIvi I'1Ig rJ"ii rO'l." ~ b~lr ;rn:1i1I OEb;!2'f r:[(~a-, II.Irc ~¥l'thin U fu~t-'fne:l1d g';r'rfL~m,Y'-ju~ t m~de.1'hf.! ImdL'rI:J!I P-I'iliIiIIOlU'lll i:ilr~!n'1,1... ~ ~'~l·i nlbilit}\" 'flo 3]j.'~V b· s

It mwi£)e:,

I: 1~r.lJb9ibil:ty (EN}= Oml 're;];,dl'~:~.g,tlm, l'e!ve~'rtbc' ndm~!!i'p:IJi\'iJIliOlu.n ",gilins du,t !I'~diEY 1[0 ·£fea j,.robia-

le~~rI,u

"'tm 10 r.eroll
nHUtl'k

_1("':~~1'I!I

,;)~ ~.n iny s,frikio, ' his w~ii:'d, ooroU " llC~uc::k Th~ g,..aanJ la Ii] ~[I'~'i1'~(l!U f'II~ C:n:til £hil,d; '!.?lJlt wl~f'lthe.T.'~he It C' floII1 C:litl elk" i:ll'" ',!itVII,i 'i/,vol!l,ld hav ,uc::c:eed,t:d Ff

tl

sav-iIng

~b'ro1ii\~. blU~'

h could, also. US:~' the

etytizer !is. d:le :~oI-y:h-aSI, iIiSt~on dMif b gms "m~'t". Sbe s tbig \vortli of1i1.e:r dei.'ry! . ,p:t" ';iI,'t'Ill'l(g '[he umcbill,p of h,e.!"iOd ;);na sh~i'ing her beliefs in a tn: I " . flnin- dmspby 0: : rapture ilFJd te Olf..'U who 1i . . '(l to her pr.~~cMng :&ld i'E: ea:5'J'~.~~"C'~p~: ~o,utl~ a! trurh, irn.e:r Tlu~yOO;1lIW unde'nll1'n.d ha[ commitL~IDg 'dll.e'm.s~lve· ~o tn th do- mil of the bi.g:h prose] .·th:~:r ord r wiU if,nt ~hem, l,Ei,g~1It'C:nme:l:u ,il/il, bell" dl~i.'my's,i:l:Ilm.'i2'•. E:l'lir.U'r,~!1).!:UiOM e ha .... filllUeml Ul1de'f. dlt - gloriOUS :;\,.;1I;Y',of ~ bi,,&h :p,rQSidye tiler's ardent zeal, Cl '[i"s 'most !lJ!fl:,I(t:ml eii:H:D:lJ:!;iII~,~ ~ I'll " nU~:IiilI"hJlnof d1.i;~' poole \\~Unou,h ~D begin, d:m ,,~o[k of a .Mlll pro· el,)", r12if'r. ,II no 'pal~.dtns . O<m '[J m ~ , hie,aT tbe u Ij~1 ,~s,~11,~'11. Dn;~i,ds; 3!n@. r.lUllIl'fl:'r.'S Ltm__'_rd,'C'~'tte'ncc f !StIcb .31 ca.tli.l1Ig:,and 'odl~r chru;o-cm IS sinl1,t do ~ot hili'!,!. , th~ p~"pr l',.;l~tJion:IMp \lf~dl ~:h.eirde~I'ies. Hi. ,11pI"os.e'~yd~e:r '" [I -til, e!r, Il'y ,~or.!k,~idl'in Sioc:!,ety ,i] :ilread' wCr" Mpin.g ~:hedll:o'l!'act"'r d.:.:y~ Irhottg;h :~t'i$ ntH u:n,coromOn for ;'I, b:i8.~b proSe.I,,!i:!.2C'!!.' Ito, bJ(!' ::1:1[ odd'li: ~,,",hh. 'dlle' C'su'Ib,J ish J [l ] ~g]QlIaS lC'Il,d,e:rs of dIlL:' tt.mp ~~. Ofr.eIl. ::JJ hug,&I, pl'\O's.e:t'yt a~c' '<,; d, it")' t.3ke!i D, 'lfI'i),lF[ie~;d~,t':ty C!rCl~~,~~ (ole' hl ~.he e:\I"en[~ of-her '''-!'~orlclme! h,.ocls tb,e dcil-y'S :

IUSIII

~h ;J 1;,ili Ly. i..


dli~S

fon :1/ reIS ro' ac·[{o-n.

he ~dph.1'lil f. m,u" I mike t'he

IIA""",,,U

:iD£lrqr '«likes 'pl'ace OI.uside tl, - Req uj ~men· Ifl!i~hl,t~velrd,et", 'b1;1,[ fh~ ]pn:ro in (In:.I11'[ Il: Il1l l nii.s fiI o i To qUidifi, m becoliI!)c a :~jgh :~'l'osdy~ Ul-l.'!it'; drn._rn:otclf.mll'5im, ~ I~f h~ is Ilfi[~f,oou~d ~J'I~blc UJ S .>I! ~'he 5d~'!ll~' Q'r fULU]U aUI~h- 'oltow~ngcri~\~'ri[l. Skills: .',~:pTo1l!':tcy 12 iI,",(;mk ~ 'Knowledge (:reUgm,Q',n) 2'nl ubi, . i[I, ~'~'ile roll. TJIle g U, rd'jd!ll~ P .r,gm c lirn I (';all k:5~ ~"{ld w'betb. "f to 'n::roll ~,SS(}O'.r.Ii :::is: Ic:be r'e ILdt of :ltll14::k. rolJ, il:'beck, ,0(1' ~,'V. hi k!t'iOWh~ od:Le:t"V,l'ie be ~a:t,:.L :u;~ ~:i:nJF"
mil TI e ut§'e of '!,wm a Wrili1i101;'h,e'f lo'pport
1IJ.1;1~, c~.

lOOn I ~-'rl1:f:I'h "f ]Ir~, b(fn-U~Y. 0:1"' \1I.1\Oir.8>e dll'Ul

'['Ile ong'·

m~ 'll:te:,~ .'

-..J.IUlIl

'\'fJ h fi pOlS. "'i 1.11: '"~


e

_pte Featu Ep~c. L . d -rsh 'p.

S~IDs ~,Alb!]i,'r'/
~,~;f!tiQI:: :uS[ M

'[.0

m,il'!J'l'! 'il patron

!:ast 5th~'~~v'el, divine> ~if!'i:dls'_ ,deity..

CIOl1Jl~Skills The iII ugh :PTllSd.ydzer':s class 5KaJlS (a:nd doie: key abtlliry .fu~ each dd[l) ':lIe GQnce:nlTIIJion {Con)m Cm[i (Int'lr Dlplomaty (Chli}, J:ll!d {,xris), :Knm~-led,&~ (.3~[C~nOl~ {:UTE}, KoO\l;!l,e,dge (oo'~io'n) (Km). rr.,o~mon(Wisl1, SeLY (lLrng:), 5C~S(i Mditiv'C {\W~$}!!U'i~ S~~J~C~{f ([n,'t~ .s~e cl~'p'te!r 4: ,Sk~:I:k; lrj! the P.ftl]ii'lrl Hi:l'Mnhoo~:E01' skUt deseri,ptio:ns-

menr ~5 ;';l~]p]fo:p',cj.olF.1fI ,j) ud oi::6.en-,,'Ilse ft'Ll1Lcnon:r:n [otcGoooin,g ~(1 the trnn;)lU lJe~smq ~tl.. Th.e b,il2;h pI'tJi.relyrl"&C: cen m:iPi~ ~'he cooi!;vd.~ ~E!k~:lIJ1Y of (l ,nu~be:r o,~ ttcti~~ depend1r1<,g on her ~Hg;fII'~~e:nL She rn.i,gh[ w:m:ge'an ,ilrIl!ly I. lEigh [ wi[~h .r;:'I:.'I'luilge er co-r.lvi.D-t::€' all IJilrban c;;nj,v,o'd 'C}!::i ~ gO{Jd ~Jeed5 lEi1 dt~ streers of' ~Ll;(:: thy. It! dl'C> case of ~bacl'ic fOil:' ~ill~g;~ ~fOS1QIlf'ttzC:f,1 sh~ mlg;hl h'id't~ ;R l1'\'~l [10 w:r...c~_k l'Hn~'(lic :11!.l'!Jld, \f.t'J'~'ild~ _'t ~b e cil['1 or seek 10m: ;a 1'I.f ti.:io' ~:u ni~l~. 'I'iIQ,.rtbeUe'~'e'ItSl" An'Y' su icid:ll l s:lJgge.s (io1'ligl'~'Ji'J!!l1. ~:udi,e.:liiLcemem.b,er,s iilI :t)rf:'!(¥ so-vifJJ.r~ dlOO',!;'I/I te 'break '~he 1!t'!r' t'iil re ~wit'b,'[hoe e~"Cepr.iO,o .of IQll,:v-level followers of tln
aligm

I"-"!IJI'OI::IO

Features lI.'he :ro:now,ing are d':lS5 fetltJ.:nies of the high

S!l:m~d,~i~ri never gP~' S~\I~ In the f1rs[ p!l\1;oe). -rl, who a "['lure ~~!il~ li1lf. 10 :minuITJ(!.S pll!!S a~n ~~d:hiJ](L'ul!l.5 fIl}il:1Ju~ pe;!" high pmsdytiZ.elr' 1E\1\d..
iH 3td

P:l-m:e[}fll;.Ilet

pI"e$rlge ,d~.ss,
'W~:llipQ:n ,H'od

ru.moii[ Proficiency;

High >pr.ose1:yti7:·
l

~mt)i.ng the' [~f.)jrap~red s'hakij'[l,~11 ~l"ids~caressing a b:~J)'jT.


I

'l,evelt-d:H~ 1li.11l:.hpJ.';QS'ely[tler~ [H'EI~r.Jr!jZL1' :_jJb:ility'~Im: tneludes ddfi, loud!. Dudng her speech;, she C~.ili tDO\\!
!I f.I,cl, iY't:henl!I.':i~~ ~'Q'l:tdll1i.,g ;!i,'!!ul ue,L"JC~ 'Hlel11be'!Lj, ,A,n'Y'o;ntl:

ers nre 'pl'oRci~D'~

~L,d slti.~ldiS, s:n

wl~h ~U ,s:ilnpl;e 'W¢ItFf~M1:l"I'all W1,r:m:or

llQUA.tlled

[he chsmerer
g;3in'€d
j

iSopdJis,per Uay. Ai evem"lt,otber h'i;gb ,~[mei'lfLi2~f level,

'b~l.ol],g)td.b~fore ~&dingr.h~'pres~ige 'class '~ev,el.If~lready


d1i!l["a~ii:ef ~il~.[lS only the [.el'1l€,fit !lEllfed,lmcl.e:[ the SpeUs R~]'[tr[ur thar epic class, She' dees : nor,! how~v~ r~ ina n~~ot1te:r b~n~Bt ,3 ch'3!it':U:t~l' of' ,th~'[ ,gJ3 d~s~ wouid hs"g pin~ (such as an Il'r~;p'WVli:di.h~n!C:ce'of nJl'L'ni rilg' undead), ],f l.n e c,~;~rO"~~e had: ltlOlf€ rth:a n, Cl131iJ3 E,er' di1!.1'iirtE' spellcasting class 'bef:or-e becoming a high, prru'lely'[iZf!''[, (be p]8}r~1- must .decide to wlllkb elass 'DIe' aeld I!li;)ch h~\gl'lP[,o;5~]ym'i;r-;~rle-v~l fur' '[he :p:urp@!)~ 'Pi difH~rmtntne,

~iirus nc'l,'!;1' :s:pelh 'pet day us' if she nad also ]e'~~J in ~ ili'vil'w ~peUc.[s~ elsss ee whid, si~

ro'tll[ul C'ID

aa ~pf,r: spe:UC~steTl

me

'P:e~!r cl.ll)f, ph,~~ ,~dd~:rklli:'ii!!!11i,me dl~r ,~-e;rten elass iOll€: ,pee'l ,Ieytls IhereilItief (tJ[h, n~4 31os'i:',:i1Jflla '511) Oill).

mifh

s,pcl~ p~ir da~ fro,Si!i~pizir tS~)~At' :JlS[~~evel~ :ka:~~~pf:JJ6elfLiz'~:r ,gai:u:Js the me ;:lhility to preach the wurd ofh.et de~:ty'w hir,m:,e Grow-cis,
~{Jjl

S::p'-akel:l'~r [be }ri,g'f:L pwselyii:z.el"e-Mlr ifsne' chCiOS:~51' f~J~ tion as ~ trip,I~,-s~,[\eDgr.bS-tlmJ'd hUl'St spe''!] (,d8 l?g;itL't~ct. scnic dntrmge o'llld a '\Vi:U S:'i~e [0 ~I~oicl. 'beitL.g' stun n~Q £0:: 3; lO'I;tRlds) t'O :il!M ''lJj.'iJ(i ;1:I~e :Ji'j(i!I: ii!.tH]3PRlwd~ eJS rhe ~ll~~ ~C;jij. 'by !I 2oldl~1~w I de'de. TIlJ'e ~jl'4~ltt!Jn~can eceur i!),'[ ;:)1' i

hi.,gn pw~d;n,ize~' c:a:uuse dl1'i:ftt: tim~h as h:jinl as ber, ,prru.rJr:Ii:~ 1];hillry lasts, A[ ji["b, l.ev~li !the pro.ri:!}~l'i::~a,b'llit'Y 'rfJ,'dud!f.i:~de'ijic '1\lgr once F~r dJ!lY,pitl!5: ene ~dditie1il~~ t i'n:!lol! :p.e'l' day :pe:r~~ ' levels dle:re~:el' (ll.S~h,lSd'lll ~Jd11, aDd so 0.0). l'1l1e ltIDDiF

'be be ni~fb f't'om

us :b.'~'dled of ~d~,~oil:l.'rs[of diu[[Lilge and Lmliel1 ~ 1 : ,Ul'Y natural disea!5~ ,0([ PO~{)1'b, Up, liQ six ii(l~:i;vid~a!5 '~
00, Mf'ecood,}\jJ

licljil= :ril!urJI, O,I'LJ:~:p,er p'Jli'~~ryH2t s¢:5.s,iQ'n. Th:

:lJlldi~oo m~~lIhGr csn OM

pOInt dUiEing' her


At

.e:lTtc~.,slw mat S'pe~

j:n Stiib, 1iI

m~rnioCit'enee

pee d~y! l'.]us

"lith [ewt m~rJfP5ttyti;'(! ability


(HiC

~'MSL~rrr.i~ spe,edi~

il1]du_d~ o~n¢. I}d(~itit'if!JjIi[ Ith~,:e: pem: ~~.y ]fer te,liJ, 1'fW:~

d~'f\i~ J~

PI'fII,IY!'iilili'has [:h[i~e: II::ffec't.5, F~t's;[~n F lime th~ higb a ,rostdr~ii:et i~s:pMldng in rbis, m~jjne.l\ ~h~ is treilIL~d, s, a dl0i.ig:b ,iifJ~Cr!i: ,h~i' a '~,ndu~r sp\:;!'l. S«ond~ h~,rv~i(_~ d C~ln bJl:' h.~~W [e 1€;Q!;rir ~y :!) tll}'Il)!"lC '~~~j;d,;u tl :~,cl,~ @f :[JOO lil.S: fe et p,ll1~ 50 fe,et 'peT. cIa ss ,teov;et :F.ega r.d:~re:ss;0 f bac:~g,Jro'l!IJJ.u1 [J),Q iS~i U1Jed h1f'[ s.:piB,ec;'h '!::::l1l bEl U nden:'5:l:ced ;[is ,thoM,gli t:~,~iiillihelil(\: W~r~ aEf'ec red. ~Y'Iii rnfnjird1(~id J(llt· gULiigg,i ~~'It H.~~ny', e'i;;"~fy{niJ~ in d~~ :ra~,we nf we ~.1igl, ,prose 1,1' ti,ze r:s v!O:~!~eim~m ed i'.n:e Ly :~,;il,s. a cb iHt,I:,C of 1lfficoming ilmmp

dH::l',e:-uh;er (17th I 27ih 3I7dl, ;uu1. SQ OD). W.be~;l l1.,ig[ " prMeoi:Y'[it:e-1[ speaks.! shif: can Ciu~'s:e :i} blindmg bil,usf. Ill'i 5J'bine :Em-m hu filC:~ Dr"il1' fm.ri: fttncitloJlS ag3in5t in III 'luJdi~ce: who ,iU',e: :IfiJ_;e![ ~:LU''a'P''[ u'b'~d ~S' thiff ~~,mL;~f,rsr e~ 'srF'€'1l by a2ihh~'~e~,d de~ie.lhe tkiJjr r~!ll'-'!l~~ occ.UT' '~rra.ny 1Pcrr~nI ,cl:!JlI:r.ir~g er ;speech_ h ,A[ s;.th le:~~t~h:8pifilillt'ryh:il€,iibili:[y' Ll:u:1M~"Mf;i( !lura~ f Pe'f ~y~ p]us One uddilioJ;uJ tiJ:lI~' ~~I' J~y fl!:[[ lro~, iJG'!;\'~~

me

an

,p;WS'e~'lf[i:zer~spea1..s, she

~uoo~

.;wwOOliol; if let

Effed

J;li~

tew.e:r HI2I,

Qiten,o,ri5F Will ~~1I,iI~' ~ DC 2~ 41 {'l. 1'I1gl11 p~&~I!I,:r~mF"s (;Ia:!::s I~I \l'tis rn1l(i IfieF) Aru'nI'll'!!~tTe 'if 5 Qf f'e'!.wr HD,
oOin&1'fI1rlfliB

taus:~a rolmg\y>i)'I,I't!: IG'lf.de.iik 'pDwe:[' to spdn,g from ~f' body d;ml~F~tJ'tic;n~ ~s: e;bthe[': M~!~'~I~miy. ti:ilhirkl; 1')0:[, n.l1iltn, or ~IIuM i!Jf d~.rr_B~si>€ ~~(~S ,appl1L'!.l pl'~:i;i:i:~ foJ.' ,her 'I),~igam,elu:)l a-ff'8>e dm"l 0l.~1'1'[h,~a i'll'li dn:llllJ!aieJ;lce who ,bi!iv-e 'l'e::r;I!irred 'becoming enuprrLlm,€u •. Dt:1jt rli H'ffi' ,o['h~n\1'jj8e fun.ctwDSi 13:5, tbi.'e, m1e¥,li.'[J]· :s-pell c'35,t by . lmn-le\ld ,dedc~ The d~liJif m~ r;atlJoccur 'iln" a ny' 'perm ~
[r:aJI:1

rbcI,e~,fu~:r li $lUi! 2!9th (


I

,~~

d:Jl

E1l1d, 50

o:n), \~lte~j the ~,~

d;tarn\g l:let :spc'!!ch.


~Ck'tl:~ 11)!J'j

\'Jill

~;'lI\i';El

r~'S,

Wjll

Si3rW (:3i5i.'IlbO''i'-e'l (J oo¥ej

Hiltd {Sit,}; Af 2nd ]e~'d~ Mgt" lPl'o\S"elYJ--:i~l~ d~E' ~!!i'll Wf her,ooM: or a![l'llm:he'.L~ cre~tJ:.lll.~' ollioe ~peJ' &~YI p.ius O'~
j

]!trOi,pm:r.ed ,~Udle'U1ce'memRler;')

;WC~ as 'rhou,g11 ~ f:f:ec~ed '~ n '5yt:fi'~di'r. cf J?~ r~~~~ti (~~C the ~yn1b~!s,p;e]l)~ eh~n,gi.l\.g ~~i

addit'lcrnd it~m.e :per ,d:;j'1 per [curl' ,i'e:vels the~eti,fief '~th. 1orll l411±i, :3ud SO [o';rJj,
::H -

]3,o:nuJ :Fe:a.t~=, 'the high ~ooselrd?.'er (etS ~ bo:~1L!~['f:a:i 4,tir. level a['JId :an a.ddi'ttion;al 'bOlllil:US: fe~:t e',,~e('!,1' £IJIUI
J

h (!l mn l:ie,l't,
~ru.L5

th, 12th, I ,rh, rid SIIJo (H'Ii," The e (,cd m"Il ~ 5: a! rreng- ,.1:'] 0:, ·n,ga,i:l:.mg,tn ~~:3 "d c mbi,H ' .(0'1' mOlley. n ram, the fCII,I,owi ng US I,: ml' ID~.e!ell t :2. A,mor. kin r Au eeiij Q. [~C QiU ic k(l! D Spe []" AlD tomat ic S11!l!nl: Spelll ALL~,OH'iJl).liC Slt~U.s'P~U~DOf;J,U5 Dom ,~n" Requiremenn Irthntt "P~U, 'E;'pl~te~deuM'P Epic B.ePUIrotdOl~r Epic 10 qu,t]liC-y '00 become a, legend;:] ~ d,a;-eildno1.1 'hJ~ a ch~'r-~e..»iLl Foi1.:u'I E'p te 'p~ I] nerr ['ion~ I'pic 'peUcai5d n,g, rernua [fulfUi rh fo1iow[ll1g criteria. c ,~x:e:r.id ',d Ll '" '~n, C ~al Chari .m3~' ,f(i,;1U 1os.dcmi IgluHe M. u!'dd rCo'mpO nents, lmproved _~ee J\:rtsoek B ::1'I'l:!!: ~ J a ki..lk: Inrimidare J. "mnlcs:.. AIhgl:l'm,nH3i -' C!ls'ting lme m~ 'CO'm'bnl Clllsting, ,:, at"S: CCl1l,b",[ [t~n(1'X~5. Grear Cleave, l'mplU'/led Bul.l Im~fD!'/e'd r:cigh["n pell, Improv d 'le't3,fiull~ic,. l\'l.asLl, Ilnp"roY(d (:rh h:~l. I pI-w,·d "pell C'II,p:oci r.Yl To n t en ~f'fy ", c ii, legcl' cl a ~y ~!JJIlIll'l ~ndtt_ ~.{iul l:iJiP~ Neg:l,[ ~,,"r,e- ,~ne rg;y B IlI,Ut, ,~,~,II."" II, IlairHilil1i~' Em 11111 t ig;n1 'p~~tLii r T~rr[ldJ.1.g, pi:l']Y~~o , Pes [tiv,~ C!as~ SklHs Th· If.1geilCh1[~ cl.iI:' ~H:ln(lug~ur cln s;~iII· (~lIld If'lin,~ 'k~y ~n'l!rg lu.l'r~I pee tir~ ~ ',n:I,k" pe II. ' [C"~i3,\";iil'. "P II [l,b,lifV ror eo.d.. ' 'k!U) iU' - Cllm ('. trl C~ti,~ .bl!), ]nl~mi-O:~ponunnl~l, -po'lrIr!!lneoll~ n U:l .in A,eees:s, S'ponr.adie (Cha), [um (u)~ an(i·,\i\fim ( u:t ,'., (h., [1!:i1lli "p~~ Ie FlllclI;;I'IJ.ilS M. :gi.c. Unci ead{!3.$tety ~ Zone' .,kUls m n the pJ,'!: l't"s Hll ~'LI["oo.t~for skiU d<f.~criPE'iol'Ls .. It SliJum:u tOll'! •
't"' (

r~at rn lil' bli' chose

wm.

' Ii!

.n

I'

1ill~E

DBI';
h:t

']-29~T!-!lIE

HII iC H PR,Oq5 IEIi. n'IZER

~~~Ul'

ift-e1
:b1d

:SpCcliil~ Pfi:lK!lyflu'~fdfdIY

C ll3 ss f ~",l!'Ww~ T~.'IIe fnHawunl,


1 l!:l"'~~ohliYin~ slPellc:a'SJt~i1:g c,la ss

EH")i!d"lls.
d3:S~..

,c;:mlres

ef 1·h.L'!' 1,gclI1. '~al)f

d,~ad-

H~J " (d:i~


P;Q~d~tt~~

n;;rughi preS:fi,gAa
'~ e~pon and

B'Onl,Jr$~a~ '

(dC'{'~~a~@J)] tel 1

1 leve1

:5 p-e11tC!:5it~f1g

or divijf1e'
«:1
is;

~mo~',,[10 !cienc;y: A l~gf'mt3irydeeadfioyghE "" Pf'O" d ·nr. wid], ;;];11 impi and m ttml \\f poru;t s

gll ..r.m(!l1"l
fa It

f.l'mW~~in;[lhifjc word) 1fd ~~ , H~QJ'l./d ay


It,
PrwfIC~ig'

!I~d .I M!i'M Urru.s,ulIp,p:a,'Me (Ex)~.itt'


r

j,Sl

level,

the i"cQ,ell"ld~lr

dread-

1 I~I of dil '!.I' IlI'IlI:!' '5,pE'II~!l;tinc: elass

hil)ugb~ can conce"n:C'I1I,I:.e!' iin::l!C prer

BOil! U~ r~lt'
" ~"M

~r.k4fitfa~) 1,/d'flt
_-

'l

H~' l/dfillY

(d~r;: "'~M) 1 I'd 1

Qf'i::lLvll'1>e 'Sipell.cacstin i:~ $S


'I~I

U UlSfopp.nbie force O:rrI,C~PC'I: (byt phil' ,on.~ ;O,dili ilOna ~ i'[ d i),Y e'!,,~iI,'1I' _'!VC ~e'''''e'l [hc:renfH.~'r (61 ht 1 ~dl, RG [h1 an d s.o I[) n }.arh [s ill: hU i~~r,graats '[h.~ G"ll01['IK Ier a :2 0 b CfI!'J,W

11 If!J\~'"eir:'. ttJ'~J;'ljt:t1g["'Lmse'U j,f1IlCi is

on his 'mmg~h eh -ck

..., I~i:!i 'oFd


5.pell(:QMijflg

Ii 1'1~

(see,Brc~l;;j~g en 000 0

elass

fi~i.fieF.!d~ijf dr
l

,'E,NOARY OltEADNQUGI-r
ildi":lQilI~b[, is the
lLt!tLallaii1i:<f' f:OOl
l ,

in,Ch3p{·r: kill . rid. Breilk~ in ],t:cms In Chg'lPter 8: Com,ba t: in, the J)jj],; _r ' I~LI,rl'db(lD~. It·a ~ci;],1 U.$· of this <!I blli I, !n the teg,end.OJIL'Y d1.'e<Jlt! nmJgh't ('3 n ~ nempt 1:0 boo" k C .. All!! nf foref: (Sln~118'ib ,DC 32, and ,as '!"v,ell). ,Ah,e.rml:Ld'llel apply lilt: 20 bo:tlu, IJ~gc~{br}' df,~r.adno I;Igl:rt CE! n, ~nglE ~[[;:J~krell, U:nmovaib~ (,-): At 2.md level, the Ie, entiat}' dreadOCHA, he C:1:F1 een e - nrr - n hi PO;''!;,i',''[" rn k1 ng III e Jf u nnlu)v;i]jb~e ence pel' di!iY~plus one addhiOlla'l: '[j,l1'iCP "r dny , .... [jv,~ l!il"llel,b rea fieif:' {nh~ :::!dll, 17rh. a nd SO on). ,e'[f I ~r11 - oW~ir gt''ii1iU'5 l'lt· chl3tru::fI~r~ -la hon.ru Otii Imy one ,~fthe f'aUDil-vhtg~ • A grnppl~ check. :nude 10 :;wo,hl '~eiJ)g,,I!ll ~Ilbb d '"~id'b,[,b~
'I

1:0 br

- 'K 011'1f It'

I: ,3

door

[]If

it - m

C'~Jlt

c'~ill'ICaJi,!'[

,~~pJ~:,~' ~ns~O'ppi.lM~ ,h~.:) ~ '~~U'LY"


tb~,
tQ;!I,

[0' dl~,[,

c~~lt;k

mMnel ~H'L \:1,.- (rial" wh WI,er:;..."C~.15 i::1iI: 5he.~f ~mbal ~'Il"Oll!{e5~_ h,ile' ~omc rel.}t OIfi (u rnnn,g mn~ \V 'fcl1tx in '6 htl,. nd OFI:i{!I$ upheld n eoc C! 01 hOl~O_ 10, n,!~ U1 (omb~u rom har ,63 k, th . ~e,g,el1dn(y dreadOllllj'hr. slmp.l~ ~. ,d e ~.DI[O '~~1U1.~cO'f'Ilpl ,[C ~yb~m 0111 rt~91~1 '. !Io\-adydig'SJj;.mc:1[on. '\~h~'1'1 't'~ 'dd,~ or c~mb,u ilgnl]~!''I'hllii1~be !j;~;tn.&~uke :3 L"oltk~ is rhti.l .1.e,ge.:Lldll.1'f' ,[t dre Mn.0.ught w:kt~,!li~d~f!' i h! ItO 'b;',-e"H:,b, '~'h~' m £~~nlLm;lg~]" u:nb hiLble Wnes, ~1g6~1U • r -i:tt~:r , :D:nd 'b:!I1rb:Jnaas ntOj,~!Il! . ~ltn s: :;~k ~'O -mfJ feg.enMr . dI~ildl1mll.g!:1I'[5, as do ex- ,illi;1din ~umJ bl C lJ3!rds, dA! rI 1 'piJl:iid ins ~;n.cl, monks: m:JY o.cc;aS';on~

_bsol !J:te {'QJIOO e.f d

"i:oH'lt-c '-j onl '11 IlC:IIIJi,

Ii

.. A 'U~fiI'l.h cbeCk t,o. i}",.oit~ ,e; ~(tS of tni!:' ;lin 1l1P" Oir Lm ibr
if!

[mprov-ed gmb , ,biJ [ :

&1

b~ U nl '1, tFli:p
t '10"'. \LI
mOv~

IJ~ I:h.r~g' rhd_ fo.~l!!5 ~md b rCcrme L:og~rl'l:.hlry tlr.ead,nDughfbu C df U,· dis r.o.g,lJI,e , '0, Cc r. r ~ a ]\I,d '!.1l.'1 r . ~a
1

!ii'

the' dl.i1r.1.cter If;~[her phy iC911y or nl!ilg~ : II ..f\n,!O<il. '~,vi'li1Ig tln'aw~

,'tTerilgrth

chec.k ;i]J,ga. 'l1

. !lfl:)1'

let

til

don~ Ct. ~.eg~ IiLdi:l.ty ,&r.c.ald tI O'!J,g It I'S m OJ flil.'r:tNlOIl a's; ~ rlU r,E!! y tliil~e in l'Ifli ~d ve UI!1lIri nE. g [1crup~bli.J I: SIn ~ l:l ~:r.o ill p~ r[lI f lurn mok . iI.1:~ ih~ most de\';j] '~l;3'! fII, combai[' U'nJ[s ih :1 n. i

i'f ~n
(;;[11

',O~t«c .ion OJ ]egen'l~,:ry cl,'n.~Qd IlO~g,t\'t mhdu s c.h ,mplofl for:i ;In'omin n·t :mh."].'" or :11,obh:.
l,
J

rb_I'O\\·. th~ [~ge:.nd;fIJff dre>lIid n'm&~u e-aJDi US, dl15 g1iltil :I \'7111 -\,t~I!ig dU'QII,'i{"H~ still gain'S {be' "lC t'ile living t h IVW f~_ !;u::h,_ a, .

II r

i2'fff!'.f: f

!:h~ wo.uld, rnO'llI"" 'cl1~,eMnel'r ".'rh·r 'phys:~~ I: , or' m u G,i call 'Y ao.e 5 IIlO l: 1110 rm I:I! U r J,~O<~\'I' eI, :s tl'Vi ng I
~ bil L[), '00
O:n.l!l'S

gn

'hfU,g offF1IIDlis]uD,e!Jlllj,t {EX",~: :~~gen(ta(y.a[.i!:idnought' gm IJ" m'O~ and :mo:re alb]e to. withs.nlnd ~h_' iJiijUri~ ~_haf.'W'Ol'~ld fe,U Icss:er men gmng 12 bonus hit :p;lllhl'S at ~rd level and 12 mere e.. e~'Y ve levels ~ber~ ~ fi

n, '

cballeEl~e Itotest !t:n£ .'f m _·td~,g;.1ins[' m1lJi'li~V TS 1111; ro s Most {)P~"lL

d[,er (Sd'h !,:3 'h lStb~ ftll1dso (0), , b' ck :'l hu}'ed ' E~)' Ait h 'rev [~ the le l,e'IlI,d:iu"Y' dteilc6,ougbt learns [0 igllore fbi.: minot' rucks iI ncl,curs of 'b:.lnlelrg.minj]]:K d~m:ub,G:e' l'e<cl.u(:tiQ11 3/-+ 'lhi$ aces' n~t stae k \"o,',j,drn drnnut~ reducrfon gmnred by mq;1c. irems or :tlonpe'l'm a;nem. '[ M~,g I ;ei :ec['S, -iut It does stack 'wi'~, mea !In}'' d amage eeductton Ira l'!l~~d y ~ em a nent magk..al b

~~.al' ork w~'h 3 goot!l.J.p 01.'" ]?ecll:aps use w in :Pl'OiteGD:i'ln,g ,l\'a.d:LI:!:!" 1I:''h:H1:' s~~g;. Hit iJie,: dfi.

oner.

the best se<:ncirry solo, • hb clJgh so.m

m~ E1I!IiG'.lu:s

~O :!!I

R£lg'u~~TF.I€!l1lU'
TQ qUiilli:fy
'~,D bee(llPl'i:.;:

£UIA) all the JoUil}1;lJjnge


Spcia:

~, p ·rr(::ct 'rld,g"h~', jill


i'rl:'M:tI.

ICh.!il';"a;:::~;r :roUt

Skm:;ll : J-Iide24 CLDib Move' SiIellit~y 14rnfti~ '"

effecui.

d;.l"
g~f

lbis abLl:tty U

re~llir-eS~ the Damillf!' ,1.\ecl.lLl:c~i(!lIiI fetli[, and,


l, l'k~ . arn81g~
tetlucdoD impl'oves

Elph:: Ee~!t~ Sdf..CoJitcei:ilm,e:vu.


['L~;)l.;::1)ltt::Jek +100.6.

IClass SHU Tm.'e perfect '~'i:;bf d,,1 s skills (an . rhe key ,l]bility f.6: H O.l1.1l!liSi f,e~:r.'': Tll,e lege 1l,(1,uy dread 11.0l'L,g,b,[ g~ rs 'S '~ch sk:nl1}n[~ Ari?nlse (Il''l:t)f1hhUllce (D~m), Bluff (Chs be nus [ei3JI :!II :S"ldl 'I,evel :sJn~ an :i'I:rdd'i ri,onnl bOJJ:l,US fei3,[: C]im'itWb(Sh~)J' Crul UiLlf)~ D~hl.e Device 0 Irn'~)"DjplQrnac' (Ch:rlj~ 01:s"guh~~ (Ch ' ; Escape Arrti,st (Dcx:) G~tht:. v' 'ry flYe leve,k thereafre: {a_'~ I,'O~:~, 5th, 10~i' nd: S'O' 1 en), Ii. ~e bOIHJIS fea~'S'm,l sF. 'be seleeted '_ r,o'in dl 0.1WmE,a'tioD Cka) Hide {Dei) Innuendo ('Wis)"lnnm lQ\vin"JI H ,I,; ,A, (met 'k h~~D eva §jta.tilll,~ Cririe FJ: ~ ~ .oi re Dlrec rton (\1']:5") i ~Ul]:'Ll~ ( • rr], ,K no\'vl~dg~' (~_:tIy) (Int Cbktrg,e-, E[Dk' .Fcrdrud~1 :Epic Pmwe'ss, !pi,C' To:ug&:u'u~~s. List~f:I (\'f{[sj, Mov~ SU.~n:illr (D-~). O,en Loa (De~ Epic We(IJpOD Focus! E_p,ic W'e;1IlO'Ii"I'lo' ciillz;:u'i,01i1, fast Sea reb (h~t), ·pO[ W':is), Thill ble CDex), and Use ~. (Deli). 'See' Chapter: "kills {f'!i J'n _' Prfi"J ..... '~ liB 3d~\!I.J~f{!o fealing Gir, at Constitution, G'r<ei3:ltterilgth, Im:pro'if'"0d
pciats , . On)1 1'9dl. :JEd
ti

l"'1 fille levels ther,e.afoo r (

rb.

rh,

by ~,

C Ol])
TA~!.E

~ ilIt

l~

fle, es,

O~ 'i:whA m ing Cdti cal, P,e'l'iJe'MlT.e I

skU] d i.Criprn,QJ.u1".

DillDlO'IJJe ,Red·llJil:tr!ln:l.

1-30~ 'THE LEGEiNIDAR'iIi' [HliEAID'I\aOIIJCHH ~-._..~ -_,'dan -q;eF!-JD\~dnQuBht, ~,o'Wil S'pedi~1 1st UtI!!S'ioPP'QIJI;e ljrJra,'t d Unil10Va bl~ l/day 3rd Shrlllg ~'f' p.1:1"':!l!hlirn~nt Thjr,;:k skii'1.l1ea ~'u.

CI~iSS f e:ll'~I.r, s
,["]h(:

fon(}w~g are cir.a.ssie[lttn:f's:of the rm.'~t

\1'Ori~u'p _

'DJ;le c.1:.:I!!i"S.

Wea,poJlm. ,and '"':l'niIlo:J:" l:'o.£id ':nq:: P pa tfcot \vb,gmt gt'Uu no prafi~i~y ,vi th any ~'e'<1ipoI\S, 3, 0. I Of shields 'p!!Hfeet"iviiJ:kI jilbls '~h.~ oone'B[ of.lm~~RJL;\t'~~ ml[}j:f;ibirf~ (Ji,Ml P~[ JflY~ plt!is one additiollill 'D1Ueper iay: v.ry" , 1lf:Y tl~.er:e~'. _!: (6'riJ, '1mb u;rh, nnd: so OD). I'he .i»l!,I~ r hi~m· j~I'ht.)1 is: as: dIl,€ spell. C(ll:S~b1, ~, 1,o(h~]~~~l ctls:rer, lmpl'oili!ed 1-ege:I'<~'e'm~aw (,Ill); A perM ~wigln Cfl'n , ,,'orm the foJ]g\>.jing class skUls a' ,a r,,!lmg 0" 30 fe Lie:sired~ th~ ~l'fe:c:~: 'l<"iPI ca:n ~ ke 1[0 On, the 't::het:k. Aii.' obj ect mLi"IJJipuJ~ted du ri:llri,g Ihe :., i ~IIcheek must w~i,~ k tOO pcll,u"ds Ot less. Alternative;ly, the :pel feel: wi ,~¢ ICl'I use 'improved Ieger '.em"dt;) w m ke one melee s.n.eal; - tr,(u::k !llIwaiD's[ ail)" erestuee w! d'lli'n '30 II;;. t. The petter.' wii:k~:'~~CIlI~i [tM l1~ak a't[;]c'k (or de!lib ~w.lck1 iF ~ppjj. cable) as if ~m~d:ifIJg _[,om 1J fil!3hking po!;,irio]l.ll t11 [mel [s,ilu:ce.s.sflld, I:he'vktim lS demh: ,t'hli' p\piL"op:ri.l1l S [I.C. k JlHI,CK dam:lg;e de spite the. ra:c~ d~,al ¢hct p~r-[;ect
''lili4,W:1I'[

!Sd~ 6d.
i"~

BoriiJiS

,3th

gtl1 l~th

Thiok
e;tJfili,J

UrifitOiP pa b lie ,2/d~'1 U r;,m~vilb. e ~Jd~ Shl"L!gd punis'hmellll


~kif1f1ed 5 '~e.R'

rea

lmJ'.IIroved linlvis.lbi1ity (~'vd! . tm.h1& a r ,h~ level,

I'~e.

p , RFECT WIGHT

rh)(i p;e:tr~cr\vigln]~ a m9Stt,er.of skulking. !h.~ 1Il1~im,aoo 'p'Ii:'O\'1ld'f!T ~n,1 ~Met, 'h!C has transcended the exU'Qo,rd ~nl~ry, S
bo:n:in,g he'li:"Hi[en~ 'WI SL!4p~fnu!.liI;:aJ leye!s. She CM} bypaSiS ~11 pl"OiteClion illilld Slip, irhrmll)l,nlY d r~se, :W~W 5e,e her c~ml L"I,~ snd .he d.o~s: nOlt[e~¥e:'E1'v,id!~D('I~af her p~SS"ifig. She qJtJi[e lltr,e:mU), :is ~ ~l~~clo~~· fi da ~ nipt. i Only' lh.e s:n,eaki;e:; [ and s:fe;aI[' 'Ii ic!sl!''of c'h.H:Ilct:rs Can

Disable De"ltc~1 O~'11i Io~

Pack :&ckEr and : 'e2feh. U

di.daiJ:e.s",Assas~~ ~om~'rt11mes ;uu:e dlEl.r mvn :skills by enh SO]]':'tI~ W.U:1ili(!' illS J~ 'p~'L'fi.';c[\\'aghl; slthiJiL'Jgh ,the' perf. C ~ wig(rE5 focUis on meilIitit olllld e\ ' lorn com s 3~ the @. C(jn~ '0. ~OiD' oHEms hrc' :tbiU fie s. Few .od'h,;l'1:' ,C~.as~!i eV'E!'r ex.e eol 0lJ[1:' d~,'", UI Q"l:1l[S.f! c~:SS!:i:ry to 'beC{Hl11f' pe:r.fec: r ,,,-dgl:ns, a]tbough tbre occ!asi()~j!lJ soocerer Or wj:.t:aro m~ll'r Gl1d 'hCISf1fit1 ~ position '[0 do:;o, PeTfee'!: wig.ht ,(i'OO' tnt d]j"tves, Cat 'buI'gLars In the, I.!!.;;;JlT~me. -rbey :lhave h~igh~~!~J r.he ~[ofbr ki"ttg ,il:cd ,t:ru,..:n ng ~'O ;]I :new 1.g",'CI~tal:1d t}~.e~' considEr, h: '!;! fl. e.\.'"titln,g

'becQme a s'p~n'Liin,g

r Wight:, so 'mgtres. are dle mQS't lilt Iy ea. ~

~ll!Id Il~r. W~!]POfl ,clc no,! pl1"y5~,G!lll}' i:::;~S' ~he' il"J!!ir;~"r. ve.nhii diil:all,ce. If;. pc fieE Wight Can lise impr~\~ed let rde;rn in onGe: pf'r cila~1at 2!lld I '!l -I, polYS on • aditio tim~ l?~r d.;ty ev"!:ry ±1v ,Ie~l.s i:!herea.f[;fT (7dl" 12th~' 7n
..:!':ii'l,), 3loo

a:w::l so

Qorpo:real (Su)~Ai
b~rolll'

~~'iffli,dle pettee

t W~~lt Cilll

tt-me 'p~r dill" ~"~ry f,\il1~ [~vd$ rheteafu:r[ (8thll B~[-h l S~bi aDd liO OIl). A perf~c[ \J!Or;Lg.&r[c~rn,~mai'[L'uJ;](:OirP0ll!.i '

if!lco[ponmlon,eEl

pelf d,ilY" J',lus. o.l'IIe3dd'L'tiOhO.

lr--il- : Ttl Ii [PERFEU 'W"ei


Ih.L ...

H[i
a,

IVr#11
~ til

~n~~

'th~ ulnmare expressien


he is b'ilOOll»F~,
C~!Il

,0'_,

[h~ , r~ em wigbt
t ~I;: ',111 b;SiUI'I1ICi!!'
D'~,il'W ~1118

'P0,\Y:f.

btd

,5 ·""I':IiI hllpFe!Je:d iPlliltr:;:IMI~ty nJd~~

11~m,ilnd shi
t rndz 1I'ill',~ I.

Ih~ :perilla>!.: I' w:tglu: C:!l:1I1 :,':j lse "ISe ,c:hl'!c.k~ cr ' a \Ti :mI"g
D'll'iI.1fl

(:se~ :Ll:tml'~)! he' i ' immune 'OO! c.rldca~ ~ n In 3. 'p~d o:f 100 r~t {good).

'of 'b ~r

~td 41h !h &lh

IMprO, ~d egelfd\em.lllln' Idai'f Il\COrpore.a'1 ~ ltd' 'f Slhad~ r~rm ll/d;;)JY


f!OI'1Uilii

o.wn ' h;],&o .. to enhaaee ~


I]

h :"1' cf_: -·c!rfv· leve,1


[b.:ftO"",'-

01'11 !a.r.t.y

pcwe r

1Qh

!'1M 9m I-

htip~~ed inljlfs Ibilf~y ,2/daf ~mpro'l!~ I~rdem Inl iJd;,y l):ndDw r(Jr~ 2.fd>i!.f
!oOiIlU

fetla

11'iI1X!'por~,lj I

21dary

s fl_-ilrt

fer 1:1, n"ID~i" of roo IJ'[Jds eq~d


~ ~i

I[Q

crea r. u res, jJ OIL" ~tl~ mglC "", arp'QliI,~nd,spells, spe,ll-!lL~e ~b.Ui[t ~, ,,:and uc f,m.nIlW:l1b HI:~e .. Slfle i~hnrnune IIJ< 13,Un,onrnmgi~l IU~ k fO['Jil"iS. ,E,'I,1' n 'wlle.l'l hm a: b~,5:Pii:'lb: or m:agiC' 'Wl"il'pOml ' , I~~ p@!'rfecr. wi, h~' ii!S a sow. chaaee re :[tltH)" , any h
~~

_hsrm 'd fJI

l s ~m_noorpoireal ereatur
bry

.lID,+

'"t

othe r i ncorpcreal

\~lig.~I: due' perfect wigl. r. es 11


l~jf'litect

her

~rn.llF'

fOil" force ~fT~c~,_ Jmm fer or anaeks mad - ',-lith ghos;l: t:Quch -3plliblS}. !~ hllc~rPO~lI] p -die,.;:'[ w,~g!u h,IIS nQ :[L[I["U ra I & m! . mOl ~, , I :_gfl·c t elmbonus I1'q,u ,I te It r. ell :Iris Ina , in~r. '~I~l\!1f~ I~~S'~ + 1_ ~ ,!U

[r'O'nlI fl ojjrpOl.r,~~l ~ltI'CC ~ :;.:crept

~ ~ fJ1!J,g1

~h:!lldow ,'Orrm . le~ th,~:p. rleet wi ,bt 1 po.i~us of rl~I]II,[~ge :firm'I~'mcb 1 bO:!!!Ius C:n ~ !Ili.r:n81~oll I!}!" r l reffe ~,i\JD !~wLoJ.'.an ,!:'uher sin, L 'U' '. for i!!l\am,pl,e, ,II pelE'fcct '!"Vigil r. eeuld Ildd;3 hO:IilU~,5: O:1m .II!! er Il!II;; tiol:t :l ~"'a('k fOU Crr.s!i\~in tb-ro!j,\i's bllU: in d'C),lng" 0 is"lIB~' rkes s , petn S 't ~.~ ,d ~mriJ,g,e. II I) . i~ '.t1; - • Th, pifrrtect w~lh[t ' 'e~:) - b01111'S fe;;:u :llIl 51b 'levrel and ~.n ~,cJ..d Diaiil iit bDnu ' {iu,t: e~'!.l! " y~ I,i ry ve'~5 eh 'f~3Ftelr (LOtn" 15i'H1~O 'h, ,ill1di 510 on). The e 'bOJIHJ.S .'·~{tt mus r b ~ seleeted frem r.he foUa\~ 'rl8 Id.S:I: J:H!;ld:Ll'I8 : peed I C!:;U:-11b'b~l _ It'che:ry, De;r;,: ~eoo'Us Eo .t t r-~d 1, ~K~ rrOtiS \W'itli J!l'pic OQdg: ,E -'U'C' lteprI.H"HioIl" f,p,i,c "k~,U .OC'Y5, E:pi,c SiPtf'cdi, ,1.I~roy~d ,Combu ,l:lle.fle~~!5i, I'mll~l10vtlJ·:ri' ,;gk-I:I~c:[I;~ L~g[~'I1i"il:1!I CUm be"t~L~tl8~ri ry n,g. Da]n38e. Sj~.If~ CE!'ftc~a hit!!, "ID'D', ',ml~\[1]~J\ il:lck e] O,pporu.Ji~ .fii c-y. p~Uc 1]" n:j, n g .H ait'ri er, , utr~ dOE I [l lrl ~,U \\"e', t:r,Il'p [Om he r
I, ,

I-Gn~~

Unc;(jj:iUli~1 AOClJu'[u::y.

1:,',:1''1

~o~ M t nJEI!rm~ny p'm~"l,d,~


g

b. _ cha

MiD.II

~cor~

UN:~ONI SENTINEL

sotid ~bjeiEl~ I~ wd_lj brl.J~ :ru:u: (n::e (('lets. ~ C' U'I! C k


10:

I mlCOCPQ· ...t:!,ill, ~er.f~,I' 'gh't iC' n s rhfOllJlI h


A'rI

bonus~

A U'1'iI~O,!fi"'lrHJne'~, is. fI!I.. ember 0_' an cllfe pe nee ,fO:rCI~ []jil,;iI,~' gu ards 't'~'U;!'de..m i,pl~ ~:r:., ~ C2Ity of Uni,on {s . Cha'pE\ t,). UniofIJe'l'I)r 1[~I!i!,ii:J[p;lI'OO] [he dty strccjs, ' moreing dil~' L~'W. of U~[on ,iind nSUlri,:I;l,g. thiH P . e re ign~ ::li1U]:I re m,l!:. A Un"i.on Se',Il!II['jli,e lis
u'3il'llle,d to [cm,ptll:r: '

Ull.!'S

mwr I rlno!". rmt:rr, ilnd b lll'ld5" :ah h Cl11i1g:h d efleet n bU:I][u! . . ,tHiI,el: fo ree fill ' {u.c.n ' m(l,8:t f;i Ii1 ~.o r) WIJI:k t1 tlii Uy '~iu ~l!H ir. All looo"po.'E al per.fe'CI[ wIght movllS ' acnd f IIned mllGl' ~ heOird wi't:n list lii chit: S

Ehr,o!.1,S~ (j,lt'

fH'~

1 ·",,'-bri 3kli:!'li"S a:lilid ~m'ptl~cn l'llu~m, for ~riIII :nuh~r daa Ii kiUi,:fii. Eh m.. ,~ Uulan Se __ c:lfil·)-1 Y51CS 1,"~'ha:~jf{n"Gc (m!.y U ~ l~:u
resort
tn
Of

I'

IG b. • Wh tbe P~f~ !f c'


Sireii'!

n~'- ee rperen I
[

h~ rdQe§;lI'iI who
t

a,iQ hb~ w.her.t ll'is ,ow.!:'a 'p-o'l11l"el" proves h:l!I~freltt' c. U i1 i,ern ~niille; :s o~t(!,ncom~ cfom figlu r, ranger, or elertc b::u::k,ll"QlIlnd' ., nld, :pi]ln :Iif>ls eeesc

M C3lJS in higner bei!l,gs

'ianilil

untcn

s:ei:n~,:Im,e~,"roo, Rt)g,~J 'r:;

rake u'P - hi ' m nrl

,~lI1d,

of

UTi

nh !rCOE'e, '50 her DeKU!~~I 'Intld ... I, r t:rpphe ' ~o ' f rh he r m leg 0l,1l1 d h~ r nngred "'it~. ,h ,dow '_;fm (,iO).:: .I\:t ~IhI ' '~,[hI .perfr''C[ wiglu - k - h_;!l_I~1;,V for.m one
pc['do.y" 1fJ'1u (Ii.D~ ,a:dd!hiorl:ol ~ p~'f d ev:J."y f've
~Ilf.rufll~r {!ld'i• .l lh~ ~dsc!Al~). The pefIet:i

&:bt h,iiI$ :00

1!11~::n)k rO!i:c,tisiona'~~)1have wougr~ 'b:n:de p:ro'!.-'Vr!! ,'[(Ii ,['v,e illiS Un iill~ tSi!.ri'Lrlll~ls, bu,~d,rll:~dlst OirC~[er wiz.-

:am " :[Il~db:I,~b;nilU"l Iac.k


':~e row

'j

•. 1f'I~j!lHl

~"I\lP ....

J.a:tltitll'h'i'~ 5htildOliV

tplinllme,' IIJ.f,tDe :~: ~ G:1Jw;. '.n~~ Sh3dow form

Ii.Yirm

dusd:pJine I1,ece~sarr r.o. 'flJ.' in u'nmC'l"t -: .rilLe n Senti [II e Is a:r.e' IL"eg.u.1ar :s i '11 t'S ijj U111on i :i,ppeui~, _ ~ ma II lUi its, fiJ of u¥,o It'o .fh~It!.T:hc~' a f)£l' f,o.jc3ll~- l:r:u:e 'rr.o the' Jaw,
j

,~~h~r :fighd:r.t8 5k~U (1'1" [he


1-

[4IJSl:S:[

nl!1'1tile ei'rj ~ Irll 'LUilSWt\'j,og lo:yahy. Off·d~·~ 'U:r.tmiOn ~~

:s C'[''V in!' ~'hlC 'fitli[!.rr:'C30e:s:

't'Il!llilt'

occasio[]'3n" c.k!B Up eeher 'I!,JlOOf 'SiS ions ::lind m:i ht ~r,~na,SN ~ee jom llclv~mring gro'L't:PS rl" task ;1[ i b;lilUI doesn't inrerfeee 'i, TL,'1ll '~it d'W!.y. :EiilJJl: furl, an c;j!!s.e~ u
d'lley :rar~,1f l~..a¥e' the c ~ry.

· .:~ 1~ nels

-lit rUe. d10.

ReqtJ'J f1E! ments la q~h '1'0 becO.D:lC a Unk.:JI1. :endllcl~ a eh..,r__~Ct I[ m'liJlSl blum a~Jthe [o,]hrwingcrlreria ,.o\UfJ!l:lIiI.'U?l1t: ,Any itnvfl11. Bmse: :tf,~cli; :Bomg~~+2.1. SkiU· . Dlpl~lllIA'tq S ranks, Ena, l:fJ,ge (foesl) " ronks. :Be;,:l'i:s: Alt:nn~ Irnwv d Di5.frtlm, E,k Fe:.i,ts~AmlitH· Ski'll Spce~!.= Mi.:!.SI~ J:e:.s~di1!in tmJf!' !lelrni~lQ~~·chyof Ur.dalJ,
I

spe.H~~ik.~ b~! onCe per' d~~ plus one a&d.~lrtr~cnal ~ i'~y. ~,e.: iI:ay evel'Y 'three ~~~hdlr~ter (6th, 9r.hJ 11th, ~ . jf.o.. on), This. ::abllil:y- ,hu~.ctio.l}.s $ th~ s~~ lost br ~ 51 level. ctlsl-er. Fti;["lal Guamiam (Su)~ A. rh·.fevel Union Sentinel e'!~ biCC01111iii: pO[HII gU-il'm hUl Q1:'.1 r ell: d;'llVI :p,!u~ one :a,tld .. I]: ce
[ioml~ltimrt
j

Pe't dny ev.ery:scm: ,le'Wf'(~-tbc:r.e'ilJu~r(10~~


0

l..:.;.ud and

on), T11 Unfon


y

Senrinel ,must ~o
OJ:'" gi~f I'

1,~ 'I'i.e·

, idi

The Union S~[]/Ii[I!d's ~~S'sk His(~fid dlle key tibWlity fM d t!1C.~ skill) ,'r!' D,i lOXlll13Cy (C:h~)1Gar:'h 'f :h~ronlltidon
{eha}J!l'Ijtim!d~[ " (Chill), Kttm\'ille(],~' (loLal) (Tnr), U$["n
(Wis)r rrmeuion {\V'iSk' cS'rch (InrI), S:'2lJseNfutiv~ {\Vis~ ~,n~Spot (Wis), See .chapu~r. 4: •kfUs h' rh fl~ ~I" Hlift~~l.'lk ('Or skjll descfjpti(m 5~

Siems

Class FeanJl'res The folto-wIn,&, are class fe:ll.:U'l'~ of dJe Unica : enrinel are l?r-ofic.[elrT~'rrii~[J::~ ifil~] iIl,ln' martial '~l"f:aplJJnsJall :il111
aJl:'m'OI',

-~mains: -ilie portal cannot be t1!!:~~I'V11!ud.room. ~ltbier :si~: by any m~3n rh Unlon Semiue] can (t@fc:na him ., ana I!!IS:€ any of 1, is cuher·'alli Iill:e!S :noil.':iJil~ly~ as ~a.1!Jg ~s l!J: r'I:'IDams adjaowl ro the blocked porral Thl .,nbiUry 0. .fun;ct~on ,agaitlst :po'rtais and ~J'i! spell, not' ~SJIim; creatures '\l'i ~'b 01'11iii: r iSpC1'II·like or 5t:~,pe['J[laruJ:'illl in [[c~p.1 mIT tt;3veUng ahHi.ries. ,r(l!~et~,ge (SF): At SIll level, [h€ Un.ilio:1J.' nrinel p.iK: ·the USE:' of dle Jirrt,;a~g):, S"peU ns a, s,peU~Hke~,bil,iit~'OttlCt"! . d;i]JY.plue or e addi'"io:.Q!]. hne pel' d:a:1 every flve le\' b tile ~'e1ilfi:'e:f{Io[b, 1S[h, 2,o.Mt ~'nd so' 011).This abtlhy ]:um[t"tOl'l' ~~ I'be.ellre:asc hy it 2arl,.]~~I aSE'~r. Jmp'rif~,u.hrrelf. ,:po): At 71th level, the Urrto,Q '. ·'f'ilf.1n ,gajns the 'U se ef [he r .upri fall rfl'!ln~' 5pdl itl!s-a is:~ell~lih a'bahr~rence Fer' week, Jill1s o:liiLe .,ddir oi:liiiliI time ~ lIJleel every rlw lev .-lSi Ithereafte:t: (12d~.~ 1 idJ J 21Jldl .3- • 5QI o.JJ).This ahilh:y ,~IW,J'I.'C~j(i~ ,[is f,h~,spell cast b-y a 2lI;t~ I v' ') Cil rer,

hi.m.Sielf''f.1Jj',uthb~

Ieer

,0J,~

porral

and 'I,~'J!dl!e ill

me

pJ;'·esrig~ class, ,\"'i:l'a:"o~ gtl ,A;nnol'l"ofi.c.iell:cy:


flil') all s.hielclJs.
St~Jild; ,'lg

T AJB:LIE '1-32': 'Tilt El U "IICIN


iUIilIiOH

SEIN'iI'1 rIrI iE L,

U:1:l~on' f!,lfll~ls

Seminel
Le~i;:~

" 'p}:: ,: I s lev" 1mthe Union emlt~fi~L gal'" ~h~ L~Se ofthe ~~t~bl.g \~P@U~ . a S' Jl~I.ike:Jtbili:ty once pE!' 6li:l'jl~ ~1'U!S arH'~.~dd~:Eiom.ttl'[IDe per cl,sy ~'If~i;'f S'COJ 11]~'?o~<1 theeea ,meT(lh, l-ttb~ ":'2nd~and so on]. Unlo':ElI ;f,rJ!rlf'L:'.j notTnaLll:y use Hnmg [0 OOfhr.QC~' mJ,o;([ sl!it~et.ims iI'tlJl.eu"p;atool, ~'nJf.!' ts - rh't'l in ~hey cant handle. T.b ls sbiUcy fu i1cmioirns as the ~p~1ca thy a 'ili~Je"..e~, caste • sh'i.~!dfJ[ l:.rllJLl (:Sp): A~' Ist level, Itb~ Uli1j,'O'1'IJ • e ~l'[inel S3inS th~· 01'the ~Iitld .t'Jf rnw spell as a speU-Uke-a,Miiry use rOl1Ce:' ee IOl~y)'pt\US o:IJ.'e:.add.t'tiOl:Eal Dillie p"'rday v~i11 [b.iL':~e. ie\~eb:[bel'e1i!r~d (4;th~. rIll HlIth~and :to ,on), UlliillJlQS~~ 't'ihek nom.'mUy use rird 'I ~f1U' 'prior [0 c~rrfm·nming a 'r~rein in rh streets, nd.s a.hllity n:unenens ~.' tl'le I':: - 'Il caSt

'~t 2n-d1
3rd Sin
6:11tiln

Spjgc1al SdlfdffJ,g 1}my, ~r.~dd Jtl'W 1jda'1 iJf F~m ~Id'J.Y_ b~ock ] fd a1 DimUl~i~lfaiDntiUtf 1 tda!1
POii'ii1l'l.guaIl'rlEan

Illil

7th

9h

fwr,,~_g~l/~i!y Drrn~~i;o.1'1·rl:i11 ~m:ho;l" 2Jda~!. krf«K "21da,y ~~ l~F'i'me"l'lj' l/di1.·j~idd(.ifkAw I/day FIl<~om ,'2fhy, ~miJ¥lg2iday l/di1y. shi~d of law . Ida,!

1 fO<J['f, ~~I'~~d ifYJ'lr:Jw'

2Jday

"Otr.

OJrU(I1'~i~ilqt tl'rn-:M.P" ,3/d,rJr'j Kood' J'ld~jy:"folt:(!C'llf! l/da:;, pf:l!~(lI,gU'iudti! n

b'r

31

l.5d'L'.]ev.(!'[ (Cl$lr~l'~

lW 21'1J u:kh.I~~d sr~r. c 2nd tevel.j. me UlllOl'iI ·'~rui]W] .p~n~lrh'.u~ of thee Jml:!d spe U ~~. sp~n-like abiU!)' rOlilCe' ,per da}~
ri(!l115i ilS

flreiid"fn (' F): ,At 2nd ,~evet, 'rhi!:' Un 'O:n . enr]ne] gam,s the llSie' of ,fr£1:'dijUl s.peU as a s,p.ell~,like a'biljty O~l~' Fel da:y~ p:ill.lsQtb;: add.hiO;D'!l~ Ifm~'per day e\rer'!f sr~ i,~vds hemili~1!' gth~ 14~.h" lO[t:h~ .~n _'so CI'n}, ,!iris: billt)1' (UIliC=a

me

Kllt:i~~ f"p,~ At

~h!l: speD

1C:~i5it

P~t:1JSom~ ;:u:ldJ Lio:n'l.l~, [hue [:er d~ r ,WilM:Y foL:ll[ ~~ve1s ilie.'R'~tfter (I$d1 Hlrll, l~tht and so em), This 9bHi'ty the'spell. EaSt hJ' a is~h·~~'1.!\ crum~r. "I
Di;tiltimdJQIIHlrJ'j!l'U~'~PrJ:r'

mnc "om',8$

[mutE,1

~il

~'ns ~h!iii'

tm ••

Lp): ,A~'l~ l·~! rh'" [Jtlin.IOri Semofrh e J.r UL'J1 ion~J tUIi!."hiiYf St ~11 ii HI

In [~he Dinu;w~ .lVIMT!R'$ idf'" 1'able, !-2 ~ ,I'.I,Q['~ ~h~! en 3,ddit:ionn,l effects are achie\r d with 19adersntr soor.e 0; ·gr Lml '[ th n 15. Howeeer, by ~~~ect1l'!gdlJ EpJr lead.el's1l1 il~ (e·il~l~ Ch~mc,II"r giluilS ,ilCGe'Sl,S, to· "fa'b,~~ 1~33: Bp;ic:.lelide'F.Ship, All ,-,pic c:tJuirncter snmdit ;i]jlu.om~'i,(~(]V qLla1:'" for ulre, lIl,fieiplu~'rilon ,0,E ~ped~J powel: leade·rship 'VflOdi 'i~f'~-I: nored '(Hm.1:abJe 2-2' ~E! ~he .DtJ~CEO~ 1vt\..~Jt's G~d ;m Me, mon nlso qualif.y for ij,rep11ii,ro:[ icm Q( gt, !I r ptes;tigc :~uoo~ :as w.e]J. rver Table l-14: .EX:;a;fll:plc .: ~ci;]l Epi~ CohoJ'ts p1"eSe'liIl~ !SlOW 'pOlWe'[ful,c.[,eiil,[U1~e rllar r.ni1~U;l! good ·cohor~;5; [m epk: (h~~t ~~c~:5,
DO

[.Pre lEADERSHJP

me

U~f,~iU!Epi~ ~EA DlE.IS,tit IIIP' ~ I

~der,sh1p ~,
25

,~ot.tort ~il
f7t ~g,t~

Z1

2&

ns
'I.rJj

1 st

:Znd
l] 1Ii

3:l\d

~I 29 ~O

l2 II !4

l&t 19tb 19 ' 2.i:uh lOmh

1160

n~l:

215m: 22r1d

3~ Ul

n
u:
H

UiM~ D:rd

,~OO ""$0 5'20


\1'4'0

2~20 ~D 300 3SD

191 22 lfS, )0

7 I '10.
'1'J U

,Ith
4

: :!lIm'bei\' ,O'f IFdIloWl'ni bjf Lev.


5ith

a
2 ]

e~
2
l

7tl11
11

$tn

fill

UIGtll'l

]~I

,..;'~ ' fi 5::-

ts l8, 2iO

5 6 '1 8 9

4 5.
)

,~ ,2 2 .2
.1
3

1 , 1

']10

23U

i.3rd
,l41

5,0 ,~OO 'g10 l~OOO


+l.())"iill"iict-ttr'!l

241111

sao

59 66 1>11
82,

n
11
.~

~o

15 H~
2.1 2l

113

e
6

1 2 2

1
1

2
2

1
1 2 ,2 l 2
,2

IF
9 110.

17'

4 5
~

1
1

as.~

'·00

un

Il!~ader.sh P' :5wre equals hi$ h~~ I ~h!!5ny Ckar~!5im;amodi uiJ'~Outsi i!!' f'aLtQI"$ tan ~rre~t ,::IIcnarac· tt(.!l, l!~l:fsnip s.cor'i!!f .alS,(he:tiU~d ~i'ITabr~ 2,26:, L;g..a;i:lelshlp ModrAJer:s. in dllc i)u~/.Uo:.. .. Mlk<iI·M.l tI~~", G CcJJ" -, I.e-. ~ in.. ,m. ~cte>f'Itliifl fttrac:l;al cQk~rrt of ILlIl ·to, ~nr~ I~I'. ilte"a rdle5s of It"!!!, d'ti:l,ra'C~el"$ Le~tlei'5 If' :!:tti !l!'. ~ !;:@J'!i',- Ii eru t iii ito11<l" O'r hiS h:'I'1:1 or h1Ch r, " 11m of fOP~ b~ Lwj!'~~The ~~.r _et:er C'.lIJn cad IUp '~Q' the illuiji:::IIllCi" ~lJmb=p' ,@f c:h;a'ril~tc'fS Q' eaeh h:.vel. For I: mp1r. a c:l1.i!!r,a;c~ Wtth ~ LNd'ifif:5hi,P' 5CI'lre alF ,[l. 1 (.iII1!lI fe:lid up te lSO 11!!:jCl-;I~1 F~llo\\'liers\, JS' 1nd,·IM~ follo'H!;:rs" .lIind SQ' (In. *'I'Ourm ~mum tohen: le",~1 ,m:~a5r}:5 ib.1" leilf" ¥~ ry 2. IJ)OIIr'rts of L~ldc~'h III' .:Iibo.ve 4{t HY~1 r1U lber ®r 1 !Slrle'tel r.i3IIr::r~rs ~I'IO'l:'ru5'~i5!bf 100 ro~ '~~f#'1POi nt· of L.!:'ad\e:rs.ni p. iibo!a'e' ;d.O. 1- - "g mrnmand one·t:C'fllLn as m,iIIi'Wy.' ,2r'!d,JjeY'ei'ol1oVtt!t',s. as 1. st'·level fu'IICllwers. YOUI ~I'! comm.a i'tdl 'on!!!- "aU al$ 1!T'!:!I!'Ii J _·Ite:w~ -DP'QWilf1 ,t'5i" 21'1'd·ltI!'i'~~ 'f(tIlO~f~. one-haH 'as mill!'!)' ,~th·~~"'iel f'OII'I)'W!!i5 i S; ~nlI·le!j;le!J fo-UO\'{.~I'$" ind 5:'13 QI1 ttCi~nd fl ~tCtrQn.50 up. !:~pt, - n,y f 'n ss IhiIn 1 Kltlinds ,t~ 0). 'fo:u an·t I-iiiilile "iii. fO!Nower. Qr nfBJher 'to !!In ,2.Dtn ~i!Le-1(o.-r'WkC!$~ tfF~ttive follo'~r INIl!~ 15'I!ll"il:i!'te{'llh ;'11 r2(1d,~ see tnt! iE:iteptloOlii I FoIJO'~ 5Kitt!11'1 a1ba",Ii!').

pt1 ,

k ~~r.ih(P' 'A" SM

1~1'

,46 50

2S

II ~:2 13

6 6 1

3. l .3 ~

1 1
1 1 1

1i

AIIi~ml'Ii'Uint

Arry g.oodl

lawfu I g:f!,D.<i

Le-¥ellEqui~iid!l:lIi1t 2~ndl

; 11.d

.re nuu::·b nere

·th~irewn righ .
Fo'r

~~k I.y to be

Uri,~.q~

eharacrers in

lawful,Pc
Gha()ti(:

'30th 11th
'19th :2.ht

Nfutral g~od

p!O~

o,adti·c g~Qd

ObaoQt. € I,g~d, Netl!r-.al


Nnlil ~ " ,itlU'Ti~

2>Dth
l}\th

'1ft"

n1n
, 7th

.;~ rnpl,e.;;]\ t6dib,~,I"e"'Tit:~CO:WHtlOl!Le'l", lY'lr iOT, 101" expert co'U.n[1S !3 S ,II .,d]-le",~l fQ,l ~O'l1 1'~ ,rb-l~'\Ie'~ p,~ de or :iiiV. tocra i: 'I,'Ij,l"i:HJ! Id cot) n r ::I'S; 'Ii illl ~1,!I!'Yi!.l!f Q] lowe [. A I 6,d.·1 e 'e L'I,g h re r It;JI:r. J r "I-l,i,'l,ve arisrnc f J r/3. rd ~h: V~ I, l \l'izu.Q ~\',otLM count iilS _r.!. SlhAeve:~ f,ou.o\ sr. A ,5thlevel etgtLl I' st-level il;J:SS;!L$$ ,:Il 'I,'WOl.-J ~dc,o ill 1'1l~ t1S :QfL 1. ~u ~'b~, le'l,l·eI. ,rollo~ 'C'r.

l;iw

uwFlJ11 c-vill

I e¥1I

N!h
,j!j,1'd

Ie

ilcl~lc~I tChiilGIJill: !llvil

"'.r~Ub'all!!~i~

::;r1 ~t ~~nh lll!h


2.6.

IChaoUc evil

AL R:U '[: EXCEVT.~ONAt


ERS
_citmJ'OO""

.L i.dJda [h, eptc rog 1lI1,,e c.i:1]j'J !l ustle ,m CliOIS .. D h:~tr- I: h i:i:1 d:rr-e~d. :PIlI,t h~'L" ar to a doo.,r ~.'MIdbo, 'i]'r a. Cal breathing, I'~}'roe '[a10I'1IlS i;l''''1a'f' E:rnlre'[ th'e' epic :1IlIlonk 'C3:t1sc~~:mble ~iP~' . e rfeil:: dy 51 m I'J erh ,u rfac eo £as[,e. th ~ifl ~ 'Iii or m{1l~ ,pe non am rn1'l. De,.~is' e ie 'OO[-d C:1'1l, :." (~[~ Ik .ii Itch the lnto ,gbvin.s lb~ hs p,,~:)d:!1etc"rr• iiL1d Jaz>'lll1l the ~:p3~ c:1 rte • can Ittl!'liril ~ 'pack 0:( snarling bl"r'billd,",m_s hIiILi.'l' didllud
:[~];l1~['ie~ for

EPIC SKILLS

Oi·." migh~ ,[)J~"lo'i.Yyou 'lio have c11:31L'I1(:· of Orhllit" ~1aJ5>se5 I fcHo\,I vers, :~',fY'OiU I.~" e thf . IIBII1UG)i1ilJt rul~, i P[' Qir. ~:riSitOCJm:r. .fc,lh}1i\1, es COY 1M 3JS Icl 0: rwij I wi lidJher th [I [heil" acro~l UaCf. 'r ~,A, rollu'W~{L" w~;I'b, ~Ii'r ~1Jel~in a ':PC ela 58 00 unrs 3 1 f111owl."t'd1're '[~"I:; ])i8;6er-,tha~ bis character I,~vct
!~f'5'. ,!Olll!'

r~~~,Oli"i1~'[\!If"' '1' 1 !Jrr.m:lI:ilJll

~il.(ri(t!'f'.!j t.

exper

~5! Oil:

en

These are eXI,nn:p',~ 1 , o.f epic ~,e'!o!'dklll use, Some ,(Ill''!:' s :m rdy lo,g,lcal .eXf~l!m[lIS o[ the aldll des-en. m ion~ ir:L the pj';p1~r;~ l-hmJ~-h. 'I."hi~i!;l! o'l'b~it's seem almJQ-5r[ mY:;~~C:il~Lr:I It:he'['. ecu ma.

P~I!of.

~evo~,in fU 'pre~U,ge class COUJl]ts us 1'1 _,bI.......n...... ~ "1s-In.i,Ih~.rhl'i n laJs cbar:ect "cr.l l>veJ. ~rJ:I ''',.. 1 is mbEbtl d:li~u IlIch eh3 rsCIl~tS are rarely rouO\\~.-=(s,
~.J"","~

rc)lijW . r w.f'~hmy

-;:m~, dd vour sktll modifler, '~ri1.sk CI rh [ J];'Ye! apardeu~ e lar D~. ":ICUJ~:t C~ass (DC) Of are oppo~"d by rmrher [1011 (~.~SU!l:OO,y skill c~:ed ,of da~'5:1 m.e or iU'l op:fosi'l1,g, skit!.). ~ Yic:UllfrnilX mU,liJ'j, skin ,~,k; I ~'1l1a~'[0 your c.il rueter

SkiU eheeks

~lI.totk !;LSI as;

~hfY ~'~w~;ys lrHI\fe: R'Oli id:w

! (for elss ,'k,i U } Orr h::iTf U:a al :mmmbe:r Hor C:fQ~S,~ d, ss skU] ). Cbaracr, rs ,~' s:k II 'point. a, ·h ~eyel n b, ed 0.0 I'he-i.r c lass (see the !1p.p[l:'(;ipriin - class de rnp.:lOl] [or' d~,talis), De :p '00 'tile ·i:!c:lll'-·magmcoll1111u .. ae of J)ff.i,~ ''P4c I~~ skill r ~1"eSI all E .. I· s"kill re comid:f,red o,"(epti,o.1II J 3 iliries (e..\':c. "pt·ti ~CI' ~ o.rb 'rn1'is .), .and tlUJS function :!@0'F.n1il~11 ·"'veJ;l·y,'ilt.lr.~n nreas af~l~'ht'ii~g~c:.
~'~'VE!'I
i

h:i\\' 15' iJ,t ·~,[iJi)r.E rn''IIb ln ~'bk·Ihls S}l,lulllY _ i~lC-re!!! mo whh, ~~,O'f m,O['\C' ranks 'to , l'id:w,
.(Hi
'~'I _'I

~nl.

SKrlL DESl(RrPTlONS
• 0

TIl is seenon d.«;!scrjij, IEhi? familial" skmUs. 0\ th


'tru
I' ~lU1[f'11.e:!;;l'e:r

Jii;(!\\!
0

modt~Ff tir~}'l"'r~ H .nd(looJ,. Of eeu "


mlew

Des and

Whe

more i: h.fl1l".l one chereerer ~ries the same !!iik.in, a[ ,bill! :!:i{L!TIC I ime iIllllld fOo!' the Sa.IHC pu.a r'li)s~s~ '[h <J'L' ' ,ffott'5
I'll

MBrN:IINIG SKI

AI

EM.P

'Uses .~trr 's:k~]J i ~1nin. r:i-rfflill: c(i!'I,!'f':I,"ed.~:n.~'b'e rul· ,'book. [11M ~'hao~d use h L or her b~~' udgmell!t;' iIlll a· D.C f~JrSt1ch i!i tas . , Do,fil'm b'- a 'r," id [0 $L':'m il D iOO~or mol; fot".:1trul m!ytbkilll task S!2li] dle tJfl,lr'tr~ Ht:I'nclJ~k ro'[' ftlll skill d~!l:'rLp'UoM.

~efo:r,

I'ltil~ d'i:;U1IiC'['

rs wi' J

come

'IJ~

Wi!l~~i;pl/lediLp.

A h nlg
ioni:lll Rule: Coop a on 11lie J!1IjlfL'r'j; J~ ~I'I~OO~IJ. c ~ b~!!;h6l\\' characrers (~ oo~m)d~ ~[',ilIte 1.0 increase the ehenec 'of su OC·, .In· [I til <Ii. S i:~ce wilmg a 10 or hm,ghelL"'on" skin ,d~ ck b~oo·:m,(l'. 'lmtiJsl' . 11.. Ib. rn "ill n ~n I'u r liIli eprc cna race T,. Y.OU can u '. t.alS 1'Il}'f o,Uonal :r.uJ].l!' aUoil,;f epic dlatil£·ti12·I",5; [Q. a.chl,e've IIj!V~i!1 CrfJ .c:r-e~t:er. :fe.5llJ1h - l:hr.OIJllh. ee 'p' ~rn!io'n,
ri , I' .
0

~O'I!J elm

Cfl:i!i E'!!:

more p(n'~e'L"".f ;a lchem ul

j,C:I ~

'g'b

tilIl(

erca ~ IkbeIiil'it:al "llb~I':im;:~§i l11'f.'Il'~ qu j,ck ~fa hftll'l M~r!!Iil~'tlI'bsmll1oe ' i:n second '

aoo

!be

Task

DC ~or,DC: [Mlod~Rl!f~

blicrer) e' dl

rion by

t . or

' wry 10 'pa!un of the helper's skill ehee


aJ 1'Q~'~
'I!,_

CiVClJlnlS'UlillCle

bonus

1i'!I.IilH'td . Oii11P by m'

Qu ck ~re:,ation Quil:k iderrt~'fI~tionJ O~!1!I;!, !1!~m~"ted '5ubisl


Qli

·110 er mer!:' 1.0 ~c DC SO


f!I!l:C:-

20 ot mgre'

'0 DC

I,

above 10. 111US,


S'Q'~]fiC(l! 'bOJ;nls tas

of 1(JI-1:Jl! '!l.l'(lIuid.-;t:u:u: ;'J, +2 circumniOrmal}1 ;eJ 'LJOlt of 2fi-..29 \JI,;'O'uld g~.i'IIl' :;<I, + 3i
"II, • oil, IGI,rctUJ'lisf;anC'C
,

(To d "t' Jrmin -' I:h - ch'cuim'5, nnee bonn .u.icIkL~', Si1inW[Y di\~~dlO! !:udp 'r~ chock by lOi' ]"·I1und down! ~~d ric oold I.) 'iru:e rhas QP£iQ.lud ,m~'e' h::as the 'por,~'mLrui of dmm,iJirnC9J1- mer ing tbe rei U~i['s. o.f 'S'Q:m kill cll sc _ con.
e
ICH~,
0

CIil'Ctun~~:wf'!lC:~Or.lHJ, 3(1-·

'IL-

1l0fUt!l, 3m

,~,I

d~ C,mhtm: YOIJ, Cllll \",Q;lLl!l'Iul'nl incn:1I . I'h 1'1(' erelu~.n,g 'n mch~ca~ u'em or ;ilubs.ra.m::e by nr.wyiiiMi A of H'!r.ih:ts ,aU.o',,"v" ')i"Q<U10 er in~ ii'I,:ll m.tc:m :nl01(',' quit tsil'lce f'ClU',U be Inu~d.'p,lyil'!.g h[s h' h er DC hy yom '

'!

ddjj]J8 i~ 'your gIlJr1:i,f'. y.~:t1I'lilH~~ to 'W:H'II to U rn i.l $[ricd.y 'rhe t)' pe of skin checks: ~:b'31 ~~n 1P-1 Ih '. , 1. '\ 1 afbonu"
bcf01Ii:~

sid!l1!{r 1'~ C:ll' ,'-1 lly

'n

check result [0' de,t!;:l'f:frl L~ -fJ'oogr ....." YOiJI m !JJsl; ldedde' iricr ,co ~o'I'he' .DC befon:~' ~ilk,· ~he check, YOLl '111 if~' lij'lJ'n ~111cahL'Jfll: VO~ ,ti'i n id.c,nlj' f!l tib .... iI'nil:~ c pOdOll in '.b- nelda a.fu ~ l-reund llC! ~on. ~"idiom g]ehif!']!niclII~. t ',Or:lln, . 05[... OU c;I]In"l: If' mry l~:liis el f-f. ita '.~ :2o.)~if ym~ YDU mu~!:use 'Our ,lchem ~C:IiIIBh !ide n.dfy '['h,ot!: Sil.1b!;nl:liaCe.

ran.

YOtl!

('a11 use

;~~cpbr aswell, if '!,,\OU'\~IfI~ to C'n.oOl1:li'~ ;tlIje' (:oopl!~~cLOlli 'b tween (:bal'tI{[ters. ·,k~U ',y.ne rrg'Y
M::lJn)~skills :Ire I'lQI[CO ~. El'Sfl.ri n. ~yfLif:i' ~,'bonus to the l!I.:S'~' ef
nOI'~~['

tth~'~rn ~

0'

rlcna I nde ln

CliliQlr 111I~\.Iilm 'III'!I.'d f\I'dt~tllrrd.1 a ' ,.. hut c~Till 'n"qill!' re ' 't be' ;Jj,~:
c

meii'tl,~d.Alcllem,}, -feAt, end 4lU 'fOUl [0 c:r:,f;:! ate a]e he m iC~~. ~~~

and

S ubst

j(II,'!S

o,f r. :M;eorrpoo't

itL:DIiIl '11l0!l."lUa..L

" To oUi.gmerd:

.:l fI!

s;kJU when you


.ill

the 6rs~skill,
L:'~.gy benu

luv'f' S O'r' mOt ' n1~

inC~~5e:;s, ~r' ~ fo:r e,ye'ry ,lIdd !.. ricn:::lJ~20 rIm ks you


in
It ~'h: S

M~ ~yll·

sua n !:"!l:, iiIl.dd •...2.'0 '~'O rbit!··~ reJt]'IJ i:rti! d [0 Cre;jlj'c',c I t~:m :tliJiUd, rn u .mlp.l, ~ OO!l'~ b!,S.. :tf d1~' .ill
0.'[ S Ila ~:s.f.'.[I [111.':: e

\1kh~

Lt·,

I·s.~

dic'lh

d~ nli1:8 ". dJ!:rIJ1~I.c lt1Y


d[lm Ie JClh, Io'

llHlIv,e'

ki.n

il:"'m 'or

fOT

'i nSt:£!i Jl eel,

th ~ ftllr' ·l.H~md~ il\!Jak :mt 0(1' ~h,n


m.f 'f'i:l''Q i'~\I' 'o'r'
more n:alK
'~..

'

1.1l

ThT:ld)~.e, Y·O'IJI. ,Ii!'l: ~ +2 ,),n" e'li"gy OO:mlIllS


ilJill

stdmC!! ,aDtl'S at'~· ea1 dalDd i, g:c !'If;! d. d.o. -n~:[' hn've m

],

ale', dOl!lbl· ,~'b ,d -, l1i:n:ion of its erred. ,he he'll!! Of sub-

dJi:!

:)l1.lt

d~HJl d!ilm:

IJJb F::JJnh

speci. i.e:

1.1 I, duran:iUI. (ot

th· 'cks. ~: f

E'ii I[I.I'I.ce

113 S

.[UI

l.:iJ'

UI nl~:il!~lCIOU!!

ICnP.4n be im:p,ro·dl

l1D.uah IdDUb ~ ~ I dime,nliw·J:'l.' lof j,t ![e:3.lftlle it~'I~' Or:rubE~OIn~~ dO~Stii[ nr any .of: ~f'he~~ ca~ti!~o:de:s. then ",
fn tlds J'1iiI;i),n.n·r, ~ Ij_~H' of the gk~~IDh::ool~r.~m'$::l!:liGSl;!Jb50I'3 ne ~ f~om dJle pJ'd ~r-;s ~Ii~'k ~.aIO:1il1 w'I[11 't.h._ e.ffe'cts: o~ iii~gme'IJi-:~llg th~'m, ,
;If~il~

AHiDliac
F-.llinltfc

IMleafi1!5

Wd1ei\lle Itfie to 1:!i!!11.iI -. 70~

:1'(1<

bt~ ,AotkJin<5: Fi6k:~ ['0 [hE deili~11,li.galrlllt


!S

ovel'Wli~lminR 'l!ldd5~ I" Few :5I=fr iiii itInt of on 'lJ. 5hiiiig .:.r~g'O'lIl o~erCts,

1;-I~'W, '\'om,' ill. Cli . :lIt an


IE'Q[

Appfa~ e
¥O1l C:ilill sense

roen[illll()fL

m '!llIt ir'b, my \r;ip.! " ~~"grce5 0 ' .3iiJigeVE."ry a~hU[;~olm nlu.~:kipl:i:~r III app.'~·tcd. to
" 'Or ;j][1[-ea~

tt

,m:l!liIiicia,~ ~lI,lImSi ill

d:O:I11ilg_e. d.l[]111lIio,fi
t

mpl~ IIllw,ke-a.ugnlienlc,c>cl, n:alsl of illlc.he:m~ l"1 '.[" \'orouMd~ru~ 'mplc dil,1lQ <lJ,Gt, wOl!di~ h rive a -liD mQcl,i!ii2f re dw DC Jl'!ijr\L~d fJC! create ir ,Ind W01.d~, ee 1: ,t 0 thue a, 'much ,iil11:iJQill.!ll.cllmi r.'5i nfie'. Effect of Augm~.rn~~l!Jtg 01 ritd t1~t ,zd', $pllis~ 2 Dire.;. ~~t2d6" <s<plilsh 2: Di!J!tito!'ll 2 hOUf,5 SmQk'i! fills lO,'foo~ ~U'b; . GIQ!J/;5, fu f 12 J,ours IBKomes brinl~ !and frail~e :tA:er 2CJi'I'Iin~tp'!;,

~n~~dil,flU ~,d"di uOh,1 5 to [!;u~ eo~t m,u.hipLi r, :JFo['

add,

.I~"ddJtio!tulil - zo to a

l'i3Blk
IOf"tect ma· 'c

ec
';0

th~

:~fil!!nll~~;tn 'a. miillgilC:d IUra. : ha ''I{r!J:Y cn~l ,th· ~'nus '"Spe:ll.c-rnfi' to learn mQW '~O-!l.H :item '~he 13"5if yOUi .b~d . lr ::.dy C:liSl:' dl'~'~i"if,l1~~Sj(.' (;i'n 1'1 ~ ,I h!'m. ttl US'
Ot,r,c~~' -~:c: ou, cilln sense Mit Y

I'~quires. a ,:lldJ.~roUJfI~ lcdon. 4 ~ IlC

:hiri'u~ 1-1 Ind1rr!!5i 'lkJde IUlpi to 11 i, clri w.Jde Hai r=~hi ~


ILiql,Ei(j[ll!

"201
'9.Cl

DC
- (11

100

1N~.fke;t

wei8bl~ 5t.!tC!h s a. ' ~gn~!brarichl,

(J~~d 'sirll1ldliJi:!e

S,·

"1 othet

120
S!Y. ,'ia-O~

,Itt c;tU:!lLildn't 's UPPI;JI!1I: }'10 L!IF

ilIlal mpad y

You c1n l1Um

Bluff
!lm:lma] lnto
t;

lk . Omp.1D,yin.g,

IU,.

'b~,~.

faJ'l:~liil: (-oUmve;r; ,l.efe:r' Ito

'Yau C:3 n lm pl.~n~ a nen magl,c,t"~ sugge $:I:iom,l .L:n-._(0[' e:rl dtspl 'f 3 f3.1se .diJPUIli€fU1 ,0'[ -'i$,1r!!li .e your l!.u;L dl(UJlhl[:!!.

--~~~New Auitude ~==""'=== H~ IllJnr II i!Ildllf F,lTilem;d ,Hclpl fii i1·~'5~: U!'~ '~F1 l(Il:m 25 lS S:IJ nOI Un '_ d~ ILa!ub~f;11 5 S .5 25 ~O 1.2Ci h~~'~' n 1 1 15 3,0 9(11 - Le~. an 1 " 20 WI H .. ~I!I 1J1. fill I Ijc laddilion W lhCltfltlLdes listed. in "he DUNGWN Qludt, rh . ,IJU~,~Ud'ill'of. 'a n.:l,D:i(' ls n~,d,ed,~.ere,; 111 "",.I1IIo1~I"1U1 m Lb~obr.lo ~ effeel:s, ;jUlY· nlm:d '~~ 'holSe attiw.df j~ ~ muiJl:;iO~tw: ,;2, n;li~ra'~e ~1!}J'!Ju~~ol:'ren,[b aad _"I-VIII!I'I~~L!lIJlOD SCor--e:s. . ,+1 nl rnL' 'bOI:UJlS 011 \lQin sa'll. . and -'I ~Dar~r. to Ar. 'wh~~eve.r :figL'il tillt!; fu.'f 'Y'ou '0.1.' Y.OU'f
~l\l.le.

$eri1!$;e I!;[i;lim~~ettFClI:Imll

Hi 'oo-s e. ~4iJftlfJiend f.

mdt-

Le~ .han '1 l

irfdlHIf..rer'! -

flk~d~Ii {ert-d Iy.,

~O

In ~~il·5Ug~!li~o.rt n itl!lI1!!it 'Til b~t !(O"uwuld UJ!l!eI ~n"g ~i (If ,;cLd WQ-uld be r~J\'r;e!l

iii~~'

Ml'lliw M~difi~!l'

~I¥I.

g.'';
liD(

A, dip

in l!J3it

~-Sill

T~5k DI~'IlI:ory sJe I!IIi\i'I m~.rrt fbi Disgui5e 'SIU r.raoe'dtQl,lgh.ts rm~iJlS! ,Sgt'lilmJl
J tm

"0

1['00

ptlinr gf 'fOUl!:' Cll~r.isnm 'bonU!h ~n wh ielt :poita:n: the ~~mlll[ja:hp..tti~udil! mil reven 10 irs IQ;d:gi!lla'~ ;ilnhudll:' (Cit' ~1ndJf;r't~Jnt ~C : :.u:lil:uaE!' i . Sfeclilett). TIN:.'u Ib~. t :nu;ic: at~itllJld~ as :3J mind-,mJf:ecti:liI.g ____ L' an:[Jli.iC'n't .. r eer rOlL'pu!rpose'i ,~mm,lI'l'Iihr, SllIVI? ~f or bdl'jjlde,oo[~~ '~y ~:heSens!! }t.~lQdl-C skilt ' 1.:ii~IiU II irS no.JlIIi)~lk~l~ Ciit1'l he dispe.Udl how, '~er, i~ . tffe!l:ii W '[ ;ijiUfl'pr~oS!i12- Or C(1)!JLDit,€:lrs 1:11~nd·!.'!I'f!l!CTi ng 1-.!ttH:I<! IJ£b _s ttlh I -mmf .:I u) \\ ill -f~ec[h: .n.ann~Uy., A P"'ILI-!-"UC ::uHm L's :I1li::Ji.rud,e I~~ll,'t'bt fu!'dte'f ildjus[ed by u. 'gi sk lis hh I[ ks yuu, eiUi:n,~S • Mim - Em'path y itba_Il'LJ~ ,UlI 'Il;~ll:li~ :!II~'~md,e I~s: .f~mm, .f1!1r~'HU:~C :S'iJ'm e~ 'r,o

ThiS 0:11~I'LLd 'will rem,rnim fot o'n..: dOl)' plus one. d;3\1'

Il}r

_hUlK

di~l,

l'lu~:Sl(8ir.~Tim ~e.1]1 e.~'oe~plthal iC'j , m:u1aJJ1aglceJ a!u~ l!l rs for ,o.n]y n. 0 nli hU tes, it eaa 'b I; . fi d as. if it were 111l "n~~a:Llrt]'llem 1c:f_[~Cr. 'lcI 'e h,I~Qliv~ C' .DC 2.5}. Disp'l'It fflisL' Alip m~"iI: You (:In faol iLigllim _r1'[1.5~mE I , If ects b1 d.ispbyi I'1JK ;a ,r,'lls:e a1~gru:metll[' of 'Y'Cl1llJ.[ cboi-c . o nee ser, iii :lds·· ]igtlmenf f. nUI,in as lo'n s yo U fe'ml1:arim c.ollscimliS ill, d il'i~. eU11lg or 'c:hl3~.g{lt1g ;J f;;'Lbe lilLign-mem n:g;LI' re _ 11 I.-roll! nd nc.t:hJn. ,fu~ Di 1l~.Hl": f iU" TJ1Dt~~~; YO!ll'CIDn foo\l :speLRs:such ~;5 d,r,,,,1 I ,rhcwJ:J~i (or .~'mtla r e:ffects.) b dl !pla:rbmg fll Is, - S IJ rfac~ dro~~81, m; '. While ,)"OU Ciln~ eO\m-pl·~ I,y ma 'It the pre nee' of your thQ~ ·lns; yo'u cnn c~Hmg,~ OMI'apparent b1~em~ Wl'[lce i(ore (and. ['hllr5your. ap,pa-rer~t m,' 1';][ t.u~n,~th,) 1b!l IiIS muth ;B)S :to pO]J]I[S and can :p1aoe ,~ny d ougb1t' in yO'IlIr' "J,_ ~1L 1'1._. ~ - unsee ;mou~.. 'I!.... [to'Il. t'e-all~ 'b stl.Oi spel.i.Sor if!' '~-S., •U ij] a· IbI'if .M:IL, clu!!it'~C't r auempu: ~'(!I 11 ~ : I!'.H1JIle otive m dete(~:your " M sur&c:e· rhoy, hts (see dlJe' Se:1i'fI~C Mot~v.jj!skiM d~sccil!'-dol'). this \'e~ol:ll!l~:S!lllt 0pp0.5;;d cbe;ek (thcup, ~l1y l'. I~I lower
tban l 00 a.'LJltoJll~,~i.c~JlI:y ,~i]s).

1i:I lid: U'if is ild . ·lmtie.:Jl! Ito !the c,IT'!:(T

o.f

[D cipher S rrlpt yo~ e1'i.fiI{h~clph.er' :n~!lI~C crolls;


T~$~ O«iplile;r'
wrrtien 5~m:ll~w,ilMLJlt,

ili.
I

(:5 1,.lCl1i iii .d ~~


1

usln011 ~ tl1 ,~a)'. PC!!!t

,!.~u

De
151) .

Di:plom cy

,[lC'(o:m~;mll1yifll-8 !;:a.ib1e"

'You . tiD

tlU'j[1,

a peirson

m~o

i1!,

f~'!!1.iJlUe fo,y~t;.

Reefer'~0

,~ni~ilB Afli~wde H0i11 e


FrleITdl~

New AUUl1rd~',-~ ........Unf III nd if rM~J.lc!l He ,p ,~ Le-El!i thalli ~ 29 25, ss 5.'0 1 Ul'ltrrentJly less lih.aft ~5 5 15, 25 £1!O 'I huj~ ~(l. less than 11] 5 ao
IIH~s

Ytt.u ran din1ib i!ii1:hJ(i'n"'!,~ , '!.I n-~ dit~b3Me SlI..!l1ii'i DC :;1'0 100
Surface

A lteffeel'J

A p!!!rfedly .5 rneeth, ASlt, overhang or


i!:'Sillln~

"i

rtieol

'SIMO!!lth, :5iUnil,ce

action
[XHl

KfiJmi GilllllJjn~; You Cl!ln clim'b y.ol!atpood as it) m!ove~ e~!Ulm"llal c~U ,~~I'io'fi, dO'u'Me y.QU!r speed, q' 3 i!JU~I'''rY]]ld or
(reqLddn

It'}

o;n YDIlJ'r ~rihe ek~

t\~o! Cl imb,

checks), b!llt f'O'll 'E, e k

.iJj

-~o
.

19~, 'iI1li1f11' l l H~.: ~5~ile. U~fi un(ricntlly, ,~ndy:~nl(nfF~~t Fd~.t:rd; ft".· H,lp~h~!pr(J,l~;, f'1!1 Iiiii rlt'.: 'r!tl ,gddi'l1o(G, U:) Ithe .:rttIJ:Q dJ~, I5tH! :~ '~he ,Du~ ,M~fl', G:1iI dl il:', ~ M~, ~dr ' of :ftiJ1il 3[jc.i :added hirt' , cW "ri.on ro '~:hiE1O,hv:iO~S, ff.CI: i ,;,U]1NPG W."U1Sf' "Imtil is' _1 ,tic gruns it +2 morale '~onu: ~o S't r.g1l'\], DId C ~m:ht~dOrli CONS.:3 +1. :ttLoE31e'bonus: CJin. 'Will S~\I'1... ad. pemah}'1' [0 AC w~en v. r :f:Igining £Of YQ'l'I o.r. yo~,r ~[ lb'i.S a n:i tude' \v-~lrem 9]111 for. one ,d,~yplus ene d:m~ po.:m~' of yOUlt" Cho.risma bO'li'a,1;I_,iU ,~:hkhp-oiQit 'thl!! :N , nl,I:i't'ude wl~, 're~~ft '!;Q irs cdglliL'b~ ~ICirud!B' (or ,iitldJi&'n I jjf no ~:c:l:irud!es 8pmfle~)., i T "",IU diE f:Ui~::tficattitude ~s: ~ mltti:n.~lJoc['in,g: lem~ , Ule!lU' 'e'fiec..r 'or purpo . s of m.mmuiLl'~ty. s;a.v,- beau _.
r

H~1p.r\!1

V5iS, Ilh-an ']'

2-0

I~

'b

m: de.ite(:~edby ~le' ~f1 ." . Jotive skill ..


I if ean I' 'be ~:U.spelled~h<m jwri

Special: Ih~ Lcge'l.itla["1j'


]gl'to>r,~' "il'IlY pC'IIii,ni ue s 'Of -

acc~le'CJ,[ed,or :r~lP[O,eII mbing.

eu IIIbe r ~eat ~]]oW'

' 'YOlL m:o.

Conoomrn tion ¥fiUl can Clil t p [Is: '~vidJ ;SO'm ti,~ a cO'mpon erus '•ven whh grarllpled.
1'u"
st

!i1i.l:Pl' ee ..'elf or' ceunters m il'IId-,:Jt:~e{:mjng ,·ff..·ct (uc:b C!I'ahJ1 ltotil!lJ'l~)will ,i1ff~ttit i.'iO!nn~l1~ ,A~ Il' [~:n,8tk; ~I~ Ltt ca;r,{[ 'be finltiiacr ilII.Ijiu5ted by 'dn~ use c.f Bld]~j§, {l:h~t :tSJ ea u: e: '[ijplo'm~cy ~'O clrml'fige ~,pcrsO'n~ i,;'~·[i'n!l,dc ill

ft01Unii ic

Bec~.ul f'it ,any' ,f;If;eeti

:f.anMic re so:m~min,g' ,,~Ise},


Mg~!!!i$

n~

~~II wllh

IDC
l(if!fiiil~C

e~IfIiIPIll1W.~nl, whll

n-;applftll

~-o

WlIIiive lifl
:si~l1le'olr:1
ilO Sg~

Po§ible ,Adi~fE:i

yo\!

Fig~n the ,{~ittl ,gai 11~1 ~o. ov-erwhitlm1i'1K odi· 5i~ thi\C:ilW',5 If! 'f!lt1l11t 'o.:f onf1J!!:nl1'l8 GtaSll)n

Craft
ltou, can croft' ~'I)em'!j, more qlliiekl~~'dun, :norm:3].
Tuk IOC

D i able Dev,rc:e'
You t.!l11 OJ ~] y-our Di~Ltb~!1i!De-v.ice !ln~mpI'1 l'OO,Udl1g
. 1l10UJlI,t'

01 dm~ it lrake

'DC

:pettol'Dl file a"~mp,-.


IDC Mooi6U'

.hI

Quicka~ :t on
QUI4~
!N:!

l<tl er mDre' tD DC::

Rre!:h'l~to

1 !'Cund C'f~nhon; Y.o'l.j GUll vol,u!llur~'~y incr,-:. ~ lbe DC of e:r~IfTi g ~:rl, i[-m by r:i]],Y 11iI,ulhi'I'"le of 'lO (,l 01, lm'1 ],01 n
[ll'Ild
!flI.r.IJ),

M&ve.equiv.

lene' a.otio,n

UJ 'Om, m,Q!l'e qijj'~cldy(dl'bce' }"O'liU '00 mwtipliri~g tbis b,~ghe:1r,DC b~ !fOUr $~d.ncheck result te drn-·r-m'ih ' 'pro,gr.ess.), You IjHI!~[ eetd "m'h bu:'n:3se to 'rhe OC b ·'0 " '-ou 'make d [hll.!check

'Thi ~

no 'INS

Fr-i!id~n

·20 50

'l'1'QC

't!a'll.i 1["1:;1' e,fC<!l u~ ;::1,

1"'I.a,"d~e AI'!!i:JnaJl,

'roo, il3lC)'l Chi1l:LliG,e Y01.IIL"


m~ '~~n 'ii1otm;ill

<llpp;alnrUll,t

hel,gh[ ia,nd We],p:i mu~'h.

YO'liL COIlil1l

'~'C~ch[[' [(iIlfi fi ln to:il.4ch less [im~ dltl[l; nomuUy 0


Ths~: R!.'!!arm!lEjcal1 D:9'S1l 'Time

haadle

c:r.e:tIJtur:-e5odaJ~r ~':h,a:iJi:iI:r.Li m il~S, find


OC

'!:I1li

'm~,!':~i'red.,

~' .ntc MadiR·!:lw Cki"f:~hei!ht,!lrnd{or welsht 11",to 2S~ -1)* tMfilt: n~8ht ilndlo~ ~ight 216%,to Sl~, ,-,50rJ!r ~11i DrJ' n!i',!iiI~tid 1;)11,an;, ,~iT~t:~k~t <C~fi d u pll(iii,t~:iiIl k~iihtt, " /,g,r wtlBJnt il;han,81~of thil~,d'i!!gre~~ For h:i~tarlii~e!, ~ff ajCl!1i" ~Ir~ ,Q~Ie'W!i; 'weigfu; !!:h.:ilil1lge' ~f up '1:0 hiilitr~ :;II :;OUlf !!lngli'nd
, t.

Tfilll'! malic~~
ReiF

bea:5~

1 yeilf 2: ~o-mh$
II!!

:lQ ,HID of mqj~1 b~~$~: ~Q ,.._HID ()IFm<a,jjQIb~e$~:


,35 '" HID ,oF nrm[Jn SO T' HD of wrml n

R.!M! r '!le.mmiiil
Trn IIfl, '!/!erl'nin

linontth!

m>Of1!th'5!

Arnln
IIHLcan ~iS

~h ese

1l1'!1irl! ~~n~ ii':~i1iI~u~;I' ,iIJ mont';'~, ;\;At ~h OM'~ fI[;~i:'ti!tion. !l:!~~F ~l"faJiJU r(!·~ 'tn::n ,i!lOi'!i"t: I!!
il:::i,t~g(;li't-es,mna.y

m!Uti!!J'C~II1!~*

V~!ies

' 01 +- HO ~fQI!!i:.hU~' SA)! -I- HID ItIJ (i'~.a;tliirl!!'

bt- 'ti[3~n;a,lllt"

I~alil~l!im

~ Ihmu.e,h
ao
f.[

i:hro!1!,~h$~~~:!!
;3,

UHI'U

nf fa r« "

~m~l1~r,'dMUl

~Oh1r

:~)~~d~ O~

'ra~.:

, m(i)il~n , ,d:':l1
1 11
~!:lill"

Redl!t~~ l~~hi'rriigft~!iini",g , '•• tlJ

IX ~QdiA~r
-i_:i +S(I!

110

b.~Mmc'lj' iigf1~ $pi1t~ IP\a~'s, IWlroiJ.,~~ ~~1 iJlfb.~ti

m~nJL:!tJ;:

-15
-l'1:00'

b~rt: lut~ 'rl:eh ~ Sp~tt~ Tb iiii is rhe DC for Ie tUng, tbrough iii spil:ce- 'wh~l'II o:rl.!ls; he,ila sbollJLd Il'~, eve"i':L be ;ruhle' Ilili [ilj, ~~,I!S Cii'iJlii b,Q' iii S s.ljl'~ U as :2 'm ne he S ii.it]u:)r.e ;fQ'i" Mm~ilm,b,:.e crre:tl'! u res, H~lv,e '~bl;~ .. li:mi'r for e'tl(:k S1i z:o@' ~teiOD7ltS\!! 111,]][1 Medh.l:m~5bn~~ ~O'llLblei.t :f:ot e;[l:~hslze ~I~~goll ,gR:n',~'[thi3J:li], Me{i,i,y ra-size. U~'(li'r~B'I'!!a:tn.'ce~ :], ~ce'J rJr:ill2
mlr)l'

,~'~!u(t T~ldj.lililt1frJl'jI~-n N chr:llI.1i~llr"it€ad:dl1g or trainiUI!!: ing ;3, ~Tie':J,t·!ij 'l'ii/:!qu.ite:s: '~~v.o':mO:Rr.hs ,of l'ht'!l~" YOU! can re ,ac:,oel~'.r,~:~I~ 'P[ocl€S.s oE I~,a!ch!nl er '[~Jnj n,~,a c.I\e;aru:u:el ~'he '~dtu;:h}1 the time' r,equLIDoo to the U~[:ed.tLm ..J b-f' Ilddiin,S; G the' nc m,odU1~'r'[0 the 'biise DC -(~,t I;,e:.ldlng Ol" I~[,[dndnl

.~(f

Huge t!:n;Ji;U~ could, 'p[i~S dl'Wq;h. sn &-'~J1c'k~by"'.[[ich ~p~ljji2' ~sIQn,Aa $l)!e:1ilas iri, gjl d)'~m~,ey" 1:~:1I(~ M O

tbe C~e;jit1.H:e. ~~iJl1 can'r. L'red'!!u:.eI:b~,I'!equiood '6. . en !l:~, ~l '!F.El~:n,tU~"


'¥OiY, C~lfi

Um~' ee ]!.1'S:S:

paw l~wpJl~ '~~J 01~m'~ T.his ,:.ll.ows yo~]t'e< £~r.ld ~ ~p oJ \\l~k~ in ill, l\}iI r.i ~Ijjil'l~ (Olr simUa,r :rlOlrc,~ eiIec ii:) ,;1nd f

~n6n IItiil~:t~1Pl~ ch~':ks.


'~hl!O:~'h~,~~

Hea,1
'T~!S:k,

,!r~~dy s:pc~d a Fn~,i~lu~: oorCO'VIIi:'ry of bl:'~ :pi)ill:~lS~


DC:
,5Q' 100 .~ "

Q!!.!~ke!1l reCc'CIvel'(t rn ,ec'l. _.- ........"., ~.... II'~" "i' !""',."..~,ery


~~ir.ki!tl

ReiU~~:i5i;

(het1~ Mocli~er
+.51)

iRI'tJiJl.>rt~ You: cliI'n ;fti1l0\\, ;1J Ch~CliC[~l" Kl it'.(l!pi:!liI, l1'~[ polflil;:; :a; singl~ hOl[QV as [f ,,01!J htld 'P'OOv ,ded l'o'~~"leml C:~'I!e '~,fllU diay (2 ~'r 3i hit :pDjn~s, p~'r'le~el, ~~8;ed OD £olr

rn

e01J.n q[1lI,icke I'L dl~ re CI),!,?"~'IL"yof trp '[0 S;iK Jmitiellts ;];[,~;tim~.'No cba.rn:Ctcr;; OOiCO'ife:t1 an b~ qi!JJ.~ck· i JA,rxt b~rI1~lI! nfl'jJ~Ii!III, S~mr~(1: V.ou Can f"Org~' a dO{:rum~~t e1]~d m,QOO' '()n'~ [l~[ day (e,\"cn by d,~_ff'Cre~,'C: ~grs.). :l'b;es ~[C~iiiUi' hl!i~J~nl ,StIoi~D~ ~im'I'I~r dQC'i.HiD'-'tn Of: h~'ving a !'tritd ~m~ry~ VIOU e~~l .ilUQ'!;\i" ,!II ch;alL";tlcter [0 1"'~I[l'unbH !mIp!~ ohh~ h~:lildwri~,fL~ 'be e(lipied~, te ],o:il.litS ,ia a :sia;lgJe h,OII;[( as :~f OYl had proYid~d Itn:l\g,-t~nn Y (.:I,re'fol' a [!lIU WGiik ('2 or 3 l~u: poiru per '1~\1\C'~ er d'~y; p _'"'.~., inronn ::!Ilia n YolJ, C::ing.a~.h,g,~i:lilf@!t'!l'Il!lt~D~ ","\f,id~o!,!Jt ~:~j(,~d~,ISiUSipk~o~. '~l\1$cd,~f-!. ~c:d'V'iIty). ¥ollll ciln. '!JS~ iP~rK~ct: tree lLINerv' ~n IlJip ro
t!I:CIt:i,!I;'rhy). v.:Otll

m~

Check MQQ iiier

:Ij,iN, ~;1't:Le-l'IIi;Strlt: a 'tum~~ No chrucu;:;itctr'S FOCO¥~ry' C:.:n.'be 'pel'~

=-W

-,20 :~ e:ll il by o:r.t 'yQUI'r.' GII~1'.r ]nfiirrfiJii:bm djied~ f'DU GaD Ol.'Vo:1,d, ,:1!i!y Si]~pidQ1rn.'S tb:lt m;I~1 (,u'hi'.!r\'V1lie 'be rnrolil'5:~d,'b)~ ~orneOJ1aiL'l' p~~SIiI iD,g Awr.d S'Nilip~lll!m B'y
;3;C'C1i;!'!;i!l1J!l!"g.a

f~c~ed :mCH:"~ ~hruJJQli~Q' [ii~[ td::lJr IDO'I' en!] FeffQe~ ~eQ:w'l1¥ !I:nd q~kb;rJ ooco!i,1'~ry'ib'Q'[:h,be used 'CF.n sa'IDE.'pnjelilt ,in ' the d~~ S~l.me,d.'JIY (-even b,],' diiEfel~"ml''he.;eJlers)" 'lou can :hid~, ,od~c~~~~,:~as ld~i,ng vou:~~(df. a
irriuk

Hi~~'

WM1:ttw i!l£~~tIQJ;\,

Hld~

C~f:ck M;mcl iiiIIr'


,:IIi'lICni,'i1!~

-3QI

HMt Al'!{I!UI~1'i B~73«:epdrilQ: a -~o pe1"lilby on yrll'!l!I:r HIde


cbec~

is tLomoN '~h:U'1i fi~ Ciiteggrr longer, O


ifl(!,n!,
tcl,Q.

~h;run y,oU[' OWn. ~kldi" ~'O t~~, cb~ik fo.~~'h~ sh!;~[)I{ d'tE 'C ~,[)rur~' ~pp:h!~ s;~iU as
:ilru:::l:udifll,~,those for miD''!!l [Ij,~:EilSljl2<f
O:[d,~1'

yOUi

ca:nl, hide t:liDother 'lidljlilceillil U~U;urre

'"fho5e s~

th:JrL ,h,alf sp'eed, Llk .. wts,e~ yO'~ Gan e

:II11'~ r:hier PiHl~l.f:ilBS~ o

~]id,e~rr,uH~:u~,[

,CI",",',I1'[lU:e

whe:n ,ut s 1,1101' !JiilrHj,f'[, d:~'~ect' obS:~:I:¥,~l:io:1lby :it third: pllrt}.t The (:reaJ~r~ 'o.ll.! hl:de rem~i1i!s hidde[ll until. b is s ' [11.- O'r iii: 'make O'm '(vbe;[' iieriol'li dl ,f bt,~tks, i:u~con-

'I:e!l~ mil:t\i~'"as 1il001r'[l'u~l.

Inrrmld

~
e ~n' !piC: l!ls.age'_

8pcciah lom can use licre~l,UJi :li1mice the ~ , ~n di ~l"1ivis:iMe e [tSf Iln~'Cc, a~ djSC:l'll!l51~d In Ih'i:l' DU:N'G.!;:UN Gtrr.d'(:tge~enJly O]p,posed. by a Moye' SUe:nl:l,. eh~k) ,If. 'be:n he DC by 20 or more, YOl;t 'CO"i n 'p,~np.oint' ~b" ~Dai ofltbelln,visiil,Lf!'c~:nU're, ihm.1lgh ,it still :Ith:d:nta]M'~'OIW.
Cool'iinfil1lt

,m".~y.'O!J.i

(5i0% :miss

-cbgc~). ::an e~i.c


dm:iUl

gp~ru: l"he DC [01 ~'I'II[i'I'l1lldsn;;In.y erearure lI,\!hOSl"[Uj[,~, M,o"e S ieru ly ! !t udc is f'3JI [I tie (se , ~h - Dip,~o:nucy s~kl[l,,d,esc.ril'~ i'on! Mo>v~ 5i1Cllrl does

[:IUiDlLd:!lu~ees notpos d

abo\l' '"J

[lO[

'~mc:rea~ ed

_y

]l)OSS'"

Ll~ge,

_0.

lYi~l Di rectio 111 W'~ Ie-Veil'" Y.OIll

o~ n Lcck
~'O :ill

1« :'h;l'J!li 4'0
DC

yoUl can ,d.etem'lli:n ~ the dir~f:ti.o~ on t'he: !Sam ' lane,


[lfl ~'!

'Yeu c~n open ~milu:-moro


Op(!fti look ,!IS, •• IiJh~Vt·'(lrl.!lv.a'Ie;nt Freel ar;:tlotl

~yacldy

~or,m31.

IDC MooJ~ r acitf.o:nl

-1-20

to

Ye,- ra mm:ar
Viewed on-~
lD~ripllll!!n

f.lmm~rJi;yW'il!tll lucation
S'~udii'l!d li:ir! e"'l\r ~n CSUiln~

.
erferm
'l'Ol1l <c::a;nm :S\\ljJY

+50

J.9

100
1]0

an iiiua'i . flrCf'S attitude ,,,qidl ~'O'U( J" d'fo __


!N loW' AUUl:ldi!!~ ~~--

Qnly
to the

Wj't:,&u, !lllic(\e~s£ui check, you, knpw !the d'~cd,o:n

deSbre~ loc~no\1], T.his mew~:)f polm~ you tal!lh,e' dlnl!Clion of ~oe~'tioni~,[,,-i)I,t!!llmim' pfO\~,i.'~ yo~ wii,h, fnior.:m~ t=~QfII on nO',,,· ro get ther '. nor does ,~t'~:!i!ke.- JiIno ,3(CilJ'~lIllt ~~'r ob~1el ~'sto lItIur' pi:d1. £at.lr]:u~~all"·e}i!1'esenE:s. a plate wh. [l! 'you ,h,:iv~~e't!'u r b

we

ve .~'o."t"'l1 .II1m,dwhere, you:'ecl :nT nml'i; -, "'mai.ed eareruny"' r ~pre-~1Jj1'5 a pla~' yau knmv "Ye~~" ehb~[ be-c::JfIlSiC' fO'I;I~'!.1'"C'blLl!!il!lin mif'R Qf.t 'I'll 01' you i:M,VIe used Clt:~ ir m'e;a:~!Si (£1l.Id, a cryttl . )ro srudy' the pllliCJe.ee:n 01i :~dly ~sa pbc ~b::Jjt yo~ h,,,\, vie~~d1 'more t h:n1l Ott" '"'b~~ y""h icl you h~l,' nom' sn~d.iedL "Vh~\vedJ once" ~.. !1 pl~iCe tlHlJf: yO'1l b ave se 'Iii! Ofi~! pos.'Si.b.1.y 111,1 ~k. "De;.;:cri~lio.1l'Oliili~~' m .'
~I

'Vie~r

l"il'os: Un'f II'fIoodl( IFrie d M)oslj ~ ILus IJ1'l mr!40 ,~D' 45 5:5 Ul\irJ·ndbrll..~ss. l:h~n 2;5 25 is 4,5 ,Ii'i'tfl~r.'!:rll le~~ 'mh WI 2', 21 15 S!O IF ill!l'fIdty ,_ Less [h~1!I 2:1 21 ~!O H',~rp:rjJl - ~~s. ,.han 21' 21 lB Ho"$.! hostile. UirJ. unfne.l'flilUy. ~tldtj:if'u:ldrlli',eni~ frim~; rfi _ ' H~l~h~pful. ];i] ~llt':l:im IlddiljO:lIl [0 'dri,e ;t'mt~n~ .!:: I ted in, [he. D x
AWtudliJ
MAiSUK.'i

Iln~';al

is filii enc ~ .'[U,Don

rGt,[id~~rh ·;l[r[tlJI;:i,e of fUHl'fic 1'5 idded ild:d· dQ~ '00 d-a.r1l [O~dillW!; " ·ff.ec:ts.~:1l:li'!Iy N'FC 'Whose
'i:irn5: 11 CO~S:[I

h [' , ati!i~ -1 (lrlornle benus [0 . ,u:enlm:h ltd en 1 mcral:e' beeu .Dn,W:iU Sil,""!~ . lid ....

is- plaee wh,· 'eo~iJ'J;;.l.1t~onl "H"IId

a[pe:lriJnC't!,~' 'fO~

k~o,

l'

throiJ1&b sc(lfnreone ~1ll~, description.

p~n~b)f '1:,1:]',A,C ~'Iii.hen 'vrli::r,figbtlrll , for ~!Ol'l 0[' ')N~UfC. L.'I)t, ·hiSl :3:(' ude will. fe'Il'Ulbl Of one ,d'DY plus one d:JIy 'pet point (} '0 ~r.CllHIJI:ism:abonus . t ,¥h'kh poim dl· a,n~tudc "i1l.r:iU rev
U':M

Jump

Jlimp

~ tricted 'by YO'LU" :b.~~ib[. .K IIDWI{l\d 9:~


KniJl!lv~je~D,i" doc:"

nOlI rosS! ~sS ~l!Il' 1~~:C. g' Sped.al~ II' y.ou have '[he l~n.daurlleililfer fe-l3l' (or if \l'iIli'~J'lL'e ,91 :Olion 1. rb e d isr~;Oinc, (ii,( 'lOti II.' j1.l:IJ:llI ]:1'51 ! no ~
cillIIetl

fLO~'possess

an ell ie us i~'

'[it" '[0 Irs on,gInd ;lttt:: l1..td~ (or :~l'iO:i'; ,iin~utl.de ~~cl£:~d). is 'l'reirr I'be fanl!tdc (lU~rud;e~.s :1 mil'J,d,-a: m~.ru e.ffefl: :for lOU ~!l. of in:irl1i"l~nity~ live 'bmliLIse I, b~',in,gderecred by thi2 S~m . ' M'[!H:i1J.~ skillllec:rllse '~r DOE n'iI~g~c:tl h c.aJlli:\tbe di If .'I~! d; ia,o~1I,?e'V.e'rt all!')' e:ffglt'~· too ' suppres es >0 ccuntees m j n~~, '..,''crm eff~~cL( ,!ilch ,!! I'll Jt.~dJ;~1 t·J'.!m~Im'H s; \vn! ,:tHeel' :iit ne I."m illy" A (i1 tlJlllr~es,31' " Utclt C~ flL\~ IJ.g ,fu'[lt]u~r aJj'~il"cd !by rr6e use of sktn (m, 1 is, :yoy, c~ui~1.!I.~e (Hp[o,mmcy 1:0 dl~ns:'. ,p.~roo,n"s~'~ i:~d~:from it
J

U:. en You ~'llr::IJ

(; nl'iitiC' 0 SCIm, p~:I.lpoinl'

dJ~ 'ICI"I;~~;~OI11 f'an M\r.ls.ihle CI'@!lWIr,!.i~:[ e 0


nt,

)thmg ,is

J.

l)eel ian

i'h~ IlJS~A)n "~Iidn. un ;[Iflldito'!y oompoll r


~cll't'0r.y

AtdlLld'e F:ln! tic

VI n &l'J1t rrlll
"0 5~r.re ~(jilll

Me:l!ms:

all!

DC

lu

IOef'e.at II bI'Sii)JI wlth

(~.IiJt.PQ!'! enl

lPo05.5iible Ad.r~IiI:5i; lFiglit' to th~ iii ~h~pln:r-t ~~e_i'Wh~lmll'!,~ IDdd ,th~ow' setF in rJon~ illIt Q;f1 nJsh;.,S dngo.lII

,Oti~id InUfum~'!fall C;:~fiJ '''I!.rtcmrl'tlc:aU:y doem 'c.~:,my U]ru~ '5mo':rJwitb ill riI ,!Iud' '['c':ry il:;Qm pl'):rl~:n'[' fO,t w':h:n i'l !fUll'l/' is, No W'iU Si\f-e i reCJlu'Ili'~d alil.d y'Ou don ~:~;]VC '£'0 1-1ueraC'E I 'WU:dl It'h - ' 1h.i'ShuIJ bu t 'you 'lTIlJst' be i!Ibit!! to h,.",Qjf ini: ilU.d~·
lQ"ry

Pick PlOck [ You can .Hb: :rn,ot:h: r'ii! '\"1'3'[.)011 ,~l1d~el'fO'rnl


lor

m3jor

felt:

:~e,g-e&d.-rJluili n.

comFon~rn).

DC,

50

Ti 'lie Li ' .I ~.: t ad

~,aP~1l frem ~I'1Q1h I' O~lllfre !lind Ht e t OA ~loili' ptlf~!i;!t!. if w!!!;apOn Is IllCl' mo~ d1~n Iffl~ 5fU- !!;-lIt~FrrJar~i" UlliiI f'l ~ i" iD''II!lIii Si2C.

D:ilk

~n~'
j

!.ell" nryell'
If,'4!'ak

ee
50

~~'Ylfn :::I ory-It!l,

:5~ili'l;ff

OP~OO ;t:rcy. d\liiia

10

UIi! to

Mill!! in ilidfiilir.:enl, w.l~ing 11;11\ itulle' ell" !I:lbject ,oJ :fOUir lit,,or 'Slfr'l~'I~I' di:s.appear w~ile in H I 11'11 1jI1;fW.. I i'II 'r~.:t h,~wi IIi1I,g(:l't'iJ~ r~ or' object is d~~pl.~ef!d

1'0 iee1 .a"Wi1y-mii e _'sepirl'lh: Hide: du:c..1l; to dct(!Mlrle how WJ:II the' "d s_ pp~iJa'~,dJ1J Oi't!'.!!.t~U'1;
0. n' 0. ei:it l s Mdd ~ Fl.

U~rn'. .' ~~lrr'o~ cl.'~nnll·i·n, ~'~,'n ~b,tng fQU, serted klLpO.i.1. YOWl. ~.n artlll:mpi:[to Ie. rn ['~ill IdIG.1l11r1'ry of the he,jng scryimg rupo,n ,OLl. If SLloi:Cssful. you
lenrlli ['he n me'; race, -n' loc3 rlon 0 - the s('ry,~11[. R~h I'IJ'U'- .;11-; jTyOiU de ~ f n1"i n - 1£111 1[[' (j1iIi·'r~·

~J

be i~g seried

'LI~OI"'ll ...felJl

'[;!In [;I n'~ I]~wit

[0

look b:u:;k

IJrtnH.~I;b the e:1r.l at liu! sexy,!;!1'; 11:hi 'I1J lows sor . )!,OtL t:g ~~P1 'tile ~cryi:i1.~; 0.1] ·h't!.ing 3S .i£ 'ftv~. bad. . C ~~t ~ ~cr'ltJng s'P,.U 'U poa I::~::U p -r en, Till
~l[U:rJl ~c:ry~l'llg C~Uij. be as; nOTDlil.l.

dE'~'ec[tedby your '!afir;:~


l.
.

BII""",· .;
IOI,J LI1

'b· _e'ulil

rylfll~;

If yo

I: - rnrw i111

l~:l{tit'

JI sellH~ ~I

0 III C~Jl

1_ 111 '1I'l:e' no

Aut! lip! . I! IM",I"B ~Iup m

DC Modifier +1.0

FlJ:o~~ . Ili!lbilia ~bUl!8~iilge


It !jr~l'

lpe~

.ZD

opposed Serf cheek w.i.dl. the scry,e.r:.if yPU :L' . succ:e:SS"IUI, rhe CryilLlg ends, '1l'1ld ehe ser.)'\e r n~. r 11101:SCII:' '~""O'u. 8!gatn :m [! [IUUllOO:r' Or:~OL1:r.S eq_ufill 10 Y'C;I!U lll~e_11 i,gence mod ifle:r.

UntilJ

Lm

Iilb n"'~d cr~[ttult'ie~ :PQt'i;:iJillUmUli ~IIlJIl;\' IIrJo-l :3 !Co:tl'lrr.u~:i! t,e ~·r.ill'n t',e 5::I:Ii II'lt~s.]H~erh,l~[dO@Cin,~[ gran~' you t'I~ ~bl I' to In,dll!lfS[a.nd d e 1·,1111U gUJ: . kfl.
YlZIlli C - n mll]1ld III pen
DC

'L[' pmrD' ~ue ~pte'(:~, e :!!in.


~L.

'lbi Q!Se tbe kjU Ih~\· Y\Qlt to


jil '.

or

rnia r

--~, ~I,.,.h
...You ea f'1I se:li1~ the 'p.'[;" 0 se nee of e

rnulie,k' in "II'~5k
Stlrn'SiIl! lffiliill;':'

[J1F:1

area,

~IfjC - 0 !l'iilLy

nct-j\i'~mical"7CI in d, -'n eea 'b-eiI1l1i sea re hi 'd. Th,m S" mighrr i~cl.l'Idean ::JCil:li:w' :5i~en, !II
Inngic trap, or eVe n
J1li5~

rruj,rj'; ;'fflgll; YO:LI e:i1n'·e die pi:" sr·

mmkr.
40

YOl!!.r. mourn i11

w~
0"

II

Ul'm

I"t]u .iim:id - piU


fOlll,

1\Jdr S'lJ!~d' lijlij ~lI'i!t


U~(j;'t1$d(lll.l~ (;QiItrQ~

:m.und~n~ j,El!!ms. -1,t ne tne ·'IL !t!;e~ie r..n:li:

,an\r

:1!'I.tLm.. il'!~r~

lb

!Sit'L'l8'ngt'ha! r i:fpe of the o

etIect~.
.en, e Morir'lie You, Ci3D disc;;elr.~ :JJ [ilI:r,g,efs ;:llH J'IJ'111i!nt and, ve:11I-e'I:Ni[ sur-

10

ck
rlJ IJ Mo_ II :

Di1II a.!v~t

YOt; [0 ' '['3D. ~- IGa) Y.tH1IF. m --;:tck evel]JduMI move~n'm' OIrcomt.ilJ['. You i[ik-· 111.1 p.erW&t ~lO:i~tioJ1lS while .doi:lmg se, Dm.:'J): I iC'i~li~, C.:1niIi'flJ: A:i> ~ f:c:ee ;[I;C[~.O I'll, yO;IL~. t::;Plil:'l. alt'c'mplt
~0c~lwl
ill
I

th'~', allew

file· 'rilo:y,hr<l::.
Tiii.$l. DJs:t(!~fII ilflrl1ll1 ;a I~G""ffI~!lt p lJi'Sl-.'er.n 'full allgl!lm fil!lt Dfilt:.i:l :JiIlI1f.a~~ Ilhol,ifi '~S

llg'ht btO~1 POllY. or he(D,VlFherse wIllie in ~o bat Ir 'DU ,:~i'~. ,00' 'tool d'i 'mOII.l'Il'[ [IS it moveyou ILl'i:d!.!bl ~th:nl. YOI)I do not n~ d [0 roll :for warher os
f

eo

:go
100

n Cm,;- r:: 'You, ean react i.l:liSlilD.d,.. te drop. &\'-'11. andhn -atoll f ~.e ~(i;~I meunt, us U I'IIg iI: as o:D'l,e·-h;iI'~' COV~( 'tou pn ill'l;a;c:k 3 nd, C3i5.[' spiI!it!; "iN h,i.l.e usi.ng 'yotIJ,r D11ll!r!1 Ii ~J." \vilhQ.1Jt pefi:lhy. If fOWl. r9i11 YOb. diOllllt ~'ii;>~
A 111

omONAL

~~,mvtr

_'i'l;e~lt.

A!Mft:i:1ir thi3ft LI'!!Iirl8 thrt DC.-s Pfe'CS.ei'l!tM here [ru.r h~;]iI'R ~!.':~ :lIi'id i'l'tl1U'11 s!::lJing, ~t.I can m,i&re an ~ht' t<!isles Ct'PiIW!Ii~dScry cl1eeks".

RJJLE: PPOSED SeRYING O

u an ~ U wbo [s scryl mi. 'Ion

TOU,

even

r)

Lhrot'l~'!lth~' enscr creared by the scry'er.

'(y v m.u crylln- ::lind

~ittt abenu 5, appl)ri!l18 't(!, (nil! ,dH~'CkClf lih~ ~i')' ~g ch aJt'~C~i' ~~30 'ta t.:~iTt! !i~r,;Oi1" 50 01' I'·~lum ~Cl7iU'!k)_ This; I1r'i alk!!!ss",((g~~ _W:trem~ly dl'FFtOJlt. Ip.ilJrticuL('I~ against ~1lhlf dilled :SOllers.

DIy.~Trti~ rif~1/'!iJ~C"11ltnf.: Ihici use 0: the s:ka]~. lers y-o.u d _ Cern 1iJ-:n COITtrpOliu::nt 0 ' 'l!i largeit's 11]~gfl.m m, \When e m:a'k 'Ii1g Ith il:h~c yOl'l st~te whelh~t 'YOll are '~qdnllto (U:s(:,(!'mrhe 1i3\\~ch 30S or gDod,- _ COlnPO'Ime:I:1!' , ell. ·rnru 'v:iil :rei:r~ rb chili'lek, r:u-ull')1>C1''!,] ,!::;allll ruse I'hts 'I QI d tscern more ltll.l<lill ene Icom:[JOl1lfi:n'~' of rhe ~Hgn m~.DH'(!burl see be~ow}, 'fnernr-rgtn :tn,'W!'[b~, ii.siblc:g~d 'Wi:E·~t'Dii ,30 '-el: of-rou. Y Dacern ',fn~" Align mrn!~ TIllls us ' ,of the s k,i ~l 1 [S yO'Ll d, II: rmlne bcn'h COL -onents of, ~ '[gen"s Q,li,gJ'i!'!flH!:tIi'. 'You f"-llilii • ny rhe cbedc, The -mrgJl;:t ffitlSI: be vi (hI-: ~nd wim'~11 ~o1e.e:r o:r y-aIJl.• n D~~«I S~~[1;ofiC11~(1't li hi; Th[S Iejs }-I\O!M teEH~~, 'hc: '~l'I,lrfiruCl! g ~ 'i~OL1ilui of a ~ii'llle [a,lrgc[ (~~ the 300 wu Did efted: of Iht: dm«.I' jr~j'1J_'gJl f" "[1).' le.re is ,1'1.0' 'S"-ilrviliil g tll row -'0 r-e~is'i': lis d ~ffieli ~110L1:ghdl- t ;r~t can u e I,tuff-m'o dc~s Ulise his surfat mought (~r· f'~; , BhJ',-r £k-mll d,escri.p.d~I!iI}I' I'f! ,\r:~"ich
m

~[h,_,:roiJf.l\!f:ilDI:
1

,'ri:nred h ·nt, If)'tfi~ beaa: tbt 1b1 20 01:" more, yOIl ea r,)! :ptnpoi'nt l'lw ]OC3ttO\lm, ~f I'htl ±bJe cIC~~~n'~'jrdilm]gJ1 i- s:tlU m!llllf;!dru: [o'tal CCI'Jl!udDC51
;;! R'1l

[',

crcOm you (5'1.,. . miss cba:_]J)~}. tlq' t~ [!Ii.I$I'.{lIU; YoIJJ can :llil!uom -tmc;aU, d. -~:~C:t ;tllY m t ',-\'id~~ V:~l:I'l1~,c,o/m'p!)J;u~mt flO _ Wh3'[' m:[ 'Lru~" ls . ',0 W:rri 15 rc~IJJ~["l~ and 'you don t have ro lnu~:r,~C'i: \~"uh'ttle 's::Eo.[I, (bUI: 'you mUSt be, ~b~'f!'!:Q ~~ ~~).
!

'IJllm'm,
'\jOll can S'I
';D

up v'eIl'Dc:a:lur,- ces, or s

_ill'll

,1III1l~d~1 -

tnm1l iliotr:rml
DC TifII~k

'8D

Swfm trp. '!Va', rfiU idlm"V


0:

ease 'd;Li : beQOI~~

opposed che'-ck (;:]In'),res~d~ ~,owe'r : tha ~ 100 [!:lJ.to[lrul,tie~![y f-rni1l~}, il _ ul'[lle'~ iilllilB'!: b ' '\1m' ~ble T
':UlI,
0.. '

"uri ~ u- WQl~\"l'fi.~U'.!"This: use of d!ill!!' skil

:IraQ.wudlin 3.0 f~t:

you.

:5.'!;:\rhn ;ili'1'II i!lflJg led or 'Y!iH' t iC:I] s UIrf:3,c' s 1011.1 a.5, rem :liln, 1l2r::)lI['1l]pl~l: e ~,v :EkliOSdJ,' im,me'fSJ[!d ii~ 'WIll'B~]'". 01 o:r e~l1'mpl~~ l'Ilri~~:r~' -t-nd~~,c 5~1bnming up ;3, wh]rl:p~ol an LDcr,e;d,ilbly t:rrg,e '\"l~,_e.
ICi'!'C~ln'M"til,i'lQe

Spellcrnf
'YOL1, GUl

~d''im~ff 'p:ropell"iti',of Tti~


1,1i

milg;~e.t, m,

Speed" 5'Wimmll')l
Slrl.'(!t~WmHH~n

113+ 'Ci!i$~er h:'i' ' l_cn~'


Q~

D.C'

70 ~ 'Wiil~- r le",el

i1Iail1 bask ~ro.pert1 ;jJf i1f,I::I;BIC ilteffl Ide"~ify ,iJllPrtlpitltrts-,of m ! It it~


I

:f~'rnlhy
YIOU II:'

PnJip:fiI' I (lj Mc:lg_, j"~: n:Thi51 U


0:,

-,-'

requtres one round


m

,x~edy ~. f YQU had eas ~ aa fd~tlt'fY S'~U on, Jla(,

Inspect On,

;Dr]l,(IJ

of/the .sk;LI'~ :fu'rlrc'm,,0:n5


m,[~M

d, . c:!;u,~k.YOIll Coo S~J, .... s pe,eod ~' ;III move ~eq ldv:l'l ~~
O:m':l

-2.,1 : BY't .. killlg -

DC .,.cllifier

~I!I: tien, or d'~'llIbd,. ~'o.!.1.r' ~p~,t!d!l


round aClicu;). '

!i ,M

'I~l:mli. YrOIU,C:Uli: !I'["[,emp1'

~:hm5Q11 dl' ' same

Tumbl'l'i1kh:t,g

iiilo r-e th In'!1 enee, Mr f!'~'i! Ail P-iFO,P'tiflr.~$ oj M:i1,gi{ H -~u: ~bH l iJ:'<e(j[Uires Tt' J1iImllJ~e of inspecl:iOQI rumd O il.ove.ilb ,all :prope:r.ties Qf II ~I 81~ m gk .' . h'~Jj'llU'liu::h;~dj-n'l comm31lfH word . and dUl~~S 'nHjllilmiu~), VOYc.w'l 9uem'pl t his O~ dl,e saese l(~,m l'I!1tom dl:'itlr i:i'lltIce_l ,n!] i.rem 'Irn.a:s differe[lt c.· 'r>f 1: 'IOIeb for diJlJeFf':fl[ :prop-' ertie~ u - t~e ,tdghest '~ er I~el
~PLJt

'YOlll can f-mll f.1'>Oi.m1 g' tit' b_,

wid.

-d:iIIiI"lil.l8;tl'r

~&h \'I, m~, mo-ve gN;(i,rer disial~

iilill

ad.ju m'llienit, Ool"

~urf~o~ . 'l;l!r;I;I:~'II ~

,en ~,Qf'6c<-u.ll1lc~

iAdm mb

lt

'l,l'iLl!:m

..

IK (, s!k 30 ir~~ta rail a1: ijf~1MlI'l! ,1Q 'feet i5.Mallit'er wtl~1l" dr:-teirm~nin:g d'.a rini 3. 5. Fir e' :5tnd. ,(..,5Wfil fldl a15 ir it W!:fl::l 30 {~~
50 Climb 'i'eltlall
shD~r

wfne'fl d1l!(~r't!illiI'i ing dla)i"l'1),Plil..ilrf'doe. -

rOiLl om rmpo!1'!Ilt ~'heloa! [iOll of sn in\l'i!Sible ... creature, Ot de'~,ert an ill usio:n. '''''hll, !II: . vi iI;Ial ooIDJ:ifli'r,J'e.n:t. IX 2C
3D

BO

lle':l't_

100 Ignore'

5!hQr~j' W~1!1i! r-alIUi'li d!ali!'l!!!ge,

fall

its

if i t, '~M ' 0 ret detei'minin ~hmilQ.~

l~k
NMf«: j!i!l'e!R!"Qe' oh:(bllr;:' ilf)1i!'~5eibl!!:'
tll'!ellLiUi'e

,frtt S'fii! ld~ You 'CilliU :5UlJ:Iild, 'I!tP rnr proae iii_' a fre iic~:ioll ns te-3d of ~

ti

NO.~i'i:e'P esenee

rflvi $1 b.1 ' ,,,ea!lll r'!'


I~v $n~l-

@f ul1Im(!.\ling, Irv.;ili!g
-

40
~lij

-SO

~D.~ed Noll« pfese<fl o.,f ufi:mo~ililg-. fUnI i'llhn I: i n.'1islbli!l c~abJfe! IOere..al, ~lr.u~gn
'~IO,fiorileif'

N!liI~~~e-re-<ael'liC,e.of iliifllim;;ltl!' p

can elL 'I!1'p ro lijl fc~( (3:5: P,[i'lDt of ,n0: ma Imrnl' 'mr~tu) 'by- j lJ!.m,pjng and bounc ifI,g of ' I,'1l.~a . ILree's~iIJi r' -,m'! [:(I iE"'1Il!:-rt k ,11 LlJ' U

mO\ib,~qu_iYil~el'itl , .:::'on}, CJ'mm~ V(fmifMr Sit r ee ~:'''iOI!i

face Y",u m liIi[ :~.Q,Vf' !11' ]~il~~['t\vo


lJtiEli!1'1ii!' fn HU:lg
D'tH I.lg,jl~You

v'Itl'f.ill-

,cDl ~u:rf'a;CJ ,m :00LLrJ tc' ~ ;!11,d tbe 'a· m\1 t 'be, ,'tlJl.~tbm 1.0 £f't:T: of ~~ch ol:h ~

"VOll,Jl calli tlSC'pO~ e:nce 0"

d-~,
I'

'pt!:s-

!!i'n d tI~ sihle CfefiUu :i:S d ~!Y' tuned: i'fl tke< D 1"«0[0.->;.1 . ~A '!m:s Gmdf!'.

:fmm ,tl:mJ)f lae.-Dg.bri:' ;a:m1d 13k. - inO d;fIJmap sp e c bl.1... A (;hiO r~,c r~':r' Wl t b 2',
m.o-'r, 'nil'lks bD 1"1!I:frllble .1(111'11
ill

e.m ( Cif •

d, d~'Jb'mgwbJ :ti erx~ci;ni:n.c the I1g1u derl€'riJ~iv, t· srsn~~, or ruU~r@tJnd, .acdotl(~ liI ~'ID,[Jjd of (12 1mll us ((]il' dl~' bo~" frn:1lD b~'viQI .5 or ~~,O'N mil ks). ]r,u:maS~ [11 is. ~l!~ OO!'lUS b} H .fgr. e'ii-.e 11' .l [l tlddJttJi.o,1l1l1 mn'ks. S!'bO\~·
0

PSlON'lC SK~l'

the ,r:oUmvin,M sJ,tJUs, ,Ra'e{f


(U~ M!lgtt Oi;:v,io,),

wf4rl:hi

'2H~ ,cMmc:te:r' il:!!.S, ( "~,,

,3.5 ['iIlIlt1k ~ "7

i),['

:s: :,,~trl!k:;;~ ,iuj~d

If you l'i!:il!v,ro: P~i"J1 .E--1~ ~d~t1,,~; also b.:J.''1~aceess to' ~hc i,s '!OtE llO' the skin~ cthCU5Sio.ll abm~ for iliIftrrimta:ioira 'ClIO COIlOe.[IIlU~LO:rlil' ,l:(n(lf~,,1-e.dg ~ 'P!iictti'rt'
, .'pdlC'r~Cd~ Rem.o,'U: Vte''i\I OkJ'Y), and

u~·P_iDnh: D--'-!i:~~'

A eh ra mer ~. id] 15 Or moee :t'tll'llks :u:I'ri, 'Tiulmbl~ g~,in~

Iblitlohypmo£j 5 d,fi!'n ,t3lJ'1.th:rl!d, aetien, l"!S~e!ldof ill • _', bDfltI:5: (or the , OUI have fr.,~h:'i'~'~ CUI[ mind. 1:0 i ,l1Ior; poisoa, 'lLeS!bl'~ , WIl]U from b3\t'ii1g S I[U mOrie rlli:~.k51), Inerea !! di)i'~: m. nta] inO uenee, and, cOllll,1'iinc:e your body ~'~,_ "OU ar'-~' '. doo,g" bijJntQ '~y 1 f01u, ~fry 'N] add.if.k~Il~.l .l}b 'iJbo.v~' m ~cn~:ghe'rtbrun nQt:liJJ131, u. mh~ ~hililmcIlIiH' has (+12 ;:u :3;5 :ml1dt!i~i t4 ar l-S ranks,
.m~'
!i
!)

o dodg:~ _c;!il'iilit ro AC

when e':to:ec'W1I[:lLDg [['be tore]

r~mM.

DC

'Wk

JililIi~Dn;!i.

M git De'LIi[ U!oI!' MI C D vi~.does ~


~n pli~e ropes [o;.et'~~ Iqul&ly~'te '~jjJiqlJiek~,o~5.. md m:n :annrIam-e :l :r1:il,pe yo:u hiJl:~'l.
YClL.!

DC

WhM

mecic Ion :1Ou r li'i-l!iii a~ig:i'j_ A SIQC~ is,


6ki~
5 '101:1

IF-I'OJ:SiQ;rnJ~you

(:iii

m;a'k>e
-0

iii

Awltokyp

o.p

so

ilh l!ll!i!lk5Qn'~'S :5-~co,nd rt daimilp~ wlil enl you Ill'i'Ist ad ;8IljJtetl\'iil i't;i'II)!' ignoli • I f'o! I~d sa~ff11 ~tUij!WIndic.ate'S :rou: are ,ilA"-e-cI:ftl Ib)'11I1mind.aA''C'Ctfing IPDW~r.!i\,:!lip-tlllis" lOr 3.P"!II-1 ih' e~ilcts, ,ill :5 U ece'.5'5,f1J I .A UI:011 ~p~0 s i5 e fti1' e k 3i 11:o\Ii;I:!l!
it~uQW' :aplrni1:

dl1).i'u::.1:'hil!i'~

m;a~- ,a

"

chedt

GiSt!;

~.a!I;i"n;l

r,..

'hs'k,

IOC
'I

nUI"!i'

5{)

i II~ herd IfQpe

10

so

Emmr,l!diat~'S~(OJ'id 'S.a-vif!;g'threw ~tI,r~'SiM: efr~tl:~.if tll\'Q m kid-alrfdi !'l,g efr~( lVJI!'"m~lL~ees d not ;aUow ::Ii !:i:Ji'VIi'liG d'1U!w (:~iJek , a IpOWl:r' ;;:I~ sp-ell de'li'lliNiNJ visl ,iii l-OLidh :altl1(:k), ;a '!lJ,oces.srl!lil Au ohyp ,05.15 chei:k ,aHows iii :s;a,vllng, itni"ClIW..
aJi'1

~nl

,Oil! C1l'!!l ,pi <: t" 0 topes I!Qge:i~er as. a m~· ,~~~,"lIt· ;300 01'lI.., tit Ii lJNiJ]~11 .~~i::tOu can dc a knee 'rhilli:: OWil'~'llI" o.'Ui :t..l~O,\\~ y
~!JW ~,p lIhl;[~, rh~ dOi!!ll'ltm: d!CCI: I ny' ~

Irk ' prr(il n:;

ut o[bi.~dm:s_).

I'C i": .IT, - YGlU

,~, C::ip- Artist eheeks bbuiling'S: (si:[I!!t:e ~ct 5 aJOOfiJr dle: on1-y k

.NIl ~ J'r.4,j Rapt. Yau c;m Icommand :a:ny [[-.oPe")1'011 hold 8' l h~d fh ' II II trlt. ,pen cast upon l[ (eNapld:Ja[ mg Ih~ "kJllifi Ith.is'my doesu'[ g~am " IlY bonus on U~fl]I~~ mad=, w d] '~'h- ,:ljjJi.n1'ilh~d rope)" E-:acb com-

W;t~ ~ Syc~e5's.rulAuwh~P.'n~s -5 ehee • yOIU 8;111n u~;mpor,aJl)' fj.eilllts qUi I to. 1Qi 1DI1.Ir W'ild'o.m imodIrrA[!;i!'. rh!:i! m;gm PCU,lry hi~ poffl,m"S! ~~is:~ Uloulll'01it. "tCl1IJ. !l:11ii1nO'~:d'l!!!!l:k rll)ir t.eI!TilP!!!i~~ hlf't. ll!!:I)i~~~ mOJle '~h31111Of:lC!I ~~ dlliII~ 'T~iif'i;p;oli':~"lf nrl'! ~li'l1~ gaiill1!i:i!lI'D.t:!rov~ A'L!t!l.':!hfpno~i'f,",da 1iI~~ s;t-,ac~, f~h h~!m~i"a~l~it w poilr;~:s g,a1ru:d Ithr,e gilt Illy' c~h,,~$(;1111 r'Ci~ -

ni.:

Ulb'UI,

.-'!O'r:~;d wnunds are Less'letha i fo'r y-ou. IX


::30

.s'l'!~.

f'I~

~rrOCl

Us' Ro.:~ c'ile;l:::k" Isnlt miiij~.t[" h COlI'I.\t. be ,d i5~-1l~d.


i1 :!It!i,p;j'r~H~

:reqlriR_t

,B~~lIiUse

d:lie

You C

'1:\

Wilim.

nd '!ffll thO hli-rnhe 5[ 'W'e .. ther If


'CJIlf'

~nore lhi!, freer of~, 'rn'ht ,01"11 mov.e_m~nt .


-

he-i!! a cit~.
tl-St

of afic]dnl yol,rJ C3n identify

s're capable races ef er 'ann'" .


)"01.1

and

T~k I r ~I/!oli:d to II1~S:ativ'l:I hrt- pOrl'lit,!ji bui; l'Io,t dl~ad~ii'li'iab a S't;a,b1li~el s-e:lf"net:k. If ~!..I~5ful~ fOU d~ not gfl iW it-oo.n~IO:iJi5i EiJild een WIiYUnue'l klilfllKl' - d:iiO~'S 'ui'liCi~ you M~ll!d Itil dil!;a~h(if ltaliJl1iz; , b~y tin, ~5Q
c~:rl'ni!ll!lt makililg ~mbiBbl!ti.o-.n citr,l!;:h). I '~!i(~d ~r :Smilbil ized yo.u wl'lltiinlle' '0 l.:l~e 3drQil'\S normlly.

60

On ~ '5,U:CCI!.SS 1J~ Stalbi lize 'Se.lf ch~ck,1fC1t1 g:lli'l


d::IJmillige i'\e.dljjtl~QI"i
~ii'S't5

(;~ il((l;mg

i~the wJI~whIle m!!JHoli~il ~t full 'i:p.er;:idI. YOIllItillI'l p~'1Jd~ f~ nodwater r-or Q~!It~th~ permn !\oj 2: pmllllll by w;hidl ~~bll! d!A~~cke.s!Jlt r
' trali1 5ilitt.eOO (i1J ;II II _ortitude 'S;3ives _~IfIS'Uev ~eW1.!!allh,J'.. yo~ !tinl le:de;nd. this be' eftt,

~~d$ .

~!!"

8~in~ '~h~Qug~ sf~bi lii:e '5e'lf does nQ~ !tad wi'th d.anilaRt! II1edlJl:t~ol1l :g-ainecil d1i1'oLli~ ,1Ifl7ot~u~~ ,~OO"OIl.

fer " ,2.l1ou rs, Vii:ii.i iC;aJnno~we.ek Qr dilmili~e ~ducl~oJil Gflli:lflli ~'hai'll1:tnc,~p.~j da~, DlI!.mi!li~ ~:j.JaiQ.i'I

2/-- The-

d~rt!i!St ~!,.tl:tiol'1

60

to o~e-othe ' m:u::I Citeii''fo.l' 1!!V\er)' 2 points. by wbi!:in


~DYNb ..~ Irl!~;ul[ I!xc'@-e.ch

iO

:and )It;ii.lii' if'IQ_I!Illl i!:ilil mo'te Ifr~ rfilIlIlI:I'iiie'riailfi1:I, ,~P-I!!i!!-d r.atdltiSl!l ,M w~ fti, Yo.u can e')lI:eI!fOi,hr~'boeilli:lJliit U)I I)fIe' ~!her (bdJ~!:::tei!' fa r e'lfiN)' 5 [p;oi'nrt!S;, bf wh iclil your

IIi'iCiI'(! Q ...~rfif1d l'11o.wm~nt 'peii1a~~hi!:'!'liiir

60.

~1i'r'MITII,

V~!J

Cas tnng spaUs' "'Ii:m:b a 11~.nce.f~r.~:nl~Il1'OW I 0PPtJIuu::nts 'a, lutirLg, Llf Ithe bOl."b:on. Be:headio_ op:pol'!.tl·m' \\-I'i~h ij'lli!i.I htnds. (-m fmi1il8 miglny. mlIlgjc :~tem:s LU'il L1rp~s d pow~.r+ Chill'~:r:Lb~I'It(:h;e'!;II{dl dlill! pQVI,t.e'[llJf so(ng. T,il i~I.\S,t~Je':n~dIof the Ili!pi-c :ru~lt.

'EPI'C :FE,AIS
or

oore

_I i!n
~ul

en

r~'·I.i.d ;of aeQ~IJi"e{s), by , ~.$' e rr.jJ!I:~ re:u~

r!iull

!l!m!~d~00,

Th)~ ~"Pt!:c:h~u'~~n~m: ,Ia:rg'e:ty d:eAned b,r:l~ , ~~l ~(t ,of :US 411 epic: rears.. Like dl~ ['eu tbe e:pk lint i511] specia.1 ll'ec.i1lurc
~-i!ther gh'if.:: ou,r c:h.__rCllC~ f;'L 1"11, \\' cap!l,bi]ity 01' J.mp:mv-es one ,fuLe r. sh' al'read), h. '. Ho.\,,",'cvet [[h' epic o
i:,hat

-tFadk-~,~

'TlilU

1-316:. !EPI'f IfEA,'T'$ Fe.'i,t, N m~ Addidonal Malic Il-em Spue


AirnlQI'

AYgmil! II' d1 Ald~ti!m~

skr:n

(rarh IEp e Rod ~~)


iln~ ;U ~~i.h:he:my ,Z4, ran!k~ (J,ule ,f!f!I Sp~JI~ SpeUuilft 30 ranh, ,abiUa,)' 'to ,it' iU 9L1J,'!f!fel
II

Fe~~Name

(,.ft Rod, k~,;ded8l '


(Bran a) 3\~,tall1h. S,pcl
'12 rnnks

PITe~Ll!~SnM

Aummalii: Q;Liichlii 'Spell

ell '

's.taA'. Kll"I(jwl~~
35 'i1t'1.s. S:~I '

J,iIInb.b,mtJ 'tD

Sll!llf1~ Slpe.ri, Sp:I!II~r~i\2,4,

!:anl!!'

C! -

dlv;iJil! speUs

35 .ranks,

( Irt:JJl'ka,1

It:a&~:9,d1!·1~", I DiiilliI'I'iIlB,'C

s~nlSpell.

Sperlc:"atl 2'j' aJ:ib. IbUnty m (ii'St g'I:I1"!:Yl:~' re rre

art:ilni! er divine :!IiplUS.

C!'i'A: WendfOUl~ Dtrm, cd!!, ~,~",!I~' ,:0 r,31 1il5" Sp(llki'.:i ~ 26 nmk~
R~dlllcit!On

c::a-J'I],:n

{lor di~r:f:'I;i!: spells

Dii:ii!fen lf1-g Son,l

f.'e<{lfofm 24,
;rr'I w:$jic' 1l:1:l5!!li

i'iI 1'11(5;,

b~ dk

e -1iI$~ WUfl Shl'J~'

Wildem_~IS, l,(n~ lr~l!'!h.fi'l'e ,2,4, Of mmlt.·rarV-ctii!d~riern~e:$ (~5 '~n~ d:!lSS ft.altur-) r:mger Bi ill' o.f Einf'mF~50i Wlld~m~-s<s ~ij!re 30 r,al'lli-t!;; 1l!:!l51t Wil S'htlp.e" Milt' WIld Sna,pr, ~nimWlr;dg;g (P!ii~w r~) ;2. r. I1Ib. wild ~Qp-t Gi,day
(W~

feiatl!Jrf'

Hinderi ng $01111

De'a'fenin:& SOfllK,~rf~rm 1 '!IIldrs.; DiUdrt: ffll;l$!ltt. rt:1\:I~~


feath.ir,e

DeO(2<~, '5~ipp.!l!ry mlnd da!s ritatul De:.:: ,25" :liUppery mirl!!l dau
rt:itl!Jft\1;:!

I(nowledg:e' ~'r1ilt~Mie). :2.4 Ii'Einks,

DIm'1 u j'\te Wild S.h~pi

rw~

o 180n Wfftf.sJr~~ (W)


M;a,gli;II!I Bei'S!

wNd dr. 6rd ' ~

WJ:s,

iKin(!wle1!lge, ~ni:n;I!.I.ii'i1!1 lO

3ft l~a$UNlld S~QP 25.. 1~J:!I5.~Wild S"liJap~,


1

Fhu! ",l,Utl ,SIh~p (\lJ)


~ slJa i'i!~ ShO'a:

A!b"l[ty to IIt!Ud -bl!ll'-r) nma:l HuiO~: a FLlmBj .AJbill~ to Ii'H~ hilP~ ~Q~~ ii

Mld sJ\iapf:
W,ld Sfla~= {'Nli
~li!1lnt w.Ul ShrI" Wlis

~/da,

iI rJ~i,

Diminl,rtiive c:re,aatl !! ~ 25. fQll" Shot Pcint BI~nI Sih.at~ S:~t 2e' mnkt

(\fi)

wtJ-d ~Jjup~ /dfIY 6


,.viM
~J'ji:l~1t

kil!Ow'ledS'f!' (liIiilturC') '}.'., ralf'lk$,


I!I~:;~I ild SB~P~. W t::n~~i!lI,B.e (tiii!wre) lA,
BrA5't,
!'ILnbj

B i{lding Speed
B0Il1i.J:5 [kim ,i n

KII!ID'WI~dge (lIliiltL! re) 2 r-a i1~ iWllQ~hap.~ 6/daf


[J-ex_
Wl5

W'iJ:d 1."

le'id~l

Ene.l'B'I RMfcs;'~fi~~ 'Er!IiJ~n~e S;pell (M'IE P, i~DrKr:g:e:


IEpic:

fC\ai~' to Iblt fir 204, ranks, :S~IIi:~R, 2 r:ilJllib


U.iI!'i:n CfiIlEiU(lri!

5!erect~dI.KnowJ~ee

MliI~mil'~' S.p~11 [:I'e)l D~~(!'" 'IIumileJt


Imp @Ii'!!d ~\li'5k~l'1i .. (1::iS$ fe~iur1! (Oli 2S" E:n:d IIr i1C;~
r'

:n'kls.

rs.

cJif.~r.I!i;il!l~

Ch~gl~t R38~ '~mbi5, A_~e-J1I


'Qan IEpf-c

divine :spell:s, Con 2],. dii!rl!!l1J$;~1;:! 5~i-oll: n l lid ay R!!!ge.5.Ja!i11 ;thaofc ililt!mW1~ DQdF. MQbml~ p~ i1\'t, lal~ rtk

2'5 2.11" abi lilj' te

rep,

Errd'ulrar\oe:
FCl"t~~Qdle'

ran

Ci1!1;tl~l,M..jJ~~d

IEpt!: ~n:!i;p~F:altior'il

Ep.t:c: h'ider:shlp l.(lll!!l'!da.ry Com I1luiirn!th'!!t'

C~a 25, IP-ttrl-Oll'trI 3;0 r~f1bl bard~~ mlll5ic da;s,s fi iliEure


(nii
IL,;

2;5,~~nl~nh.l~ adershi'p,.:sm e' 2:5 (Il_;!l l~,Ep~cl iH~lersbipi


r.i1l1'11k!l.

Miilit: .AJm~ .andArmor lll~

:s .C

Craft MagiC Alrmi !Ina Armoil',

~:I-II~~H;1ir::~:l ,~8Iftbi'

EpTe P;rowte~5\ Epic. Ri 'Hii9ll 5i

,mill~t rute QWf1 kingdom and have ,iii Ufang,hold

.afil!!'$nl;p. Diplbm~~J{I,

fe:u mO'lPe.s;t~u: ~9lm ~:f ~ll~p-ab:iUt:ues {1o:m 'I'he- mta ndiBiIle m 0 'rh~ my;t!r~allL Epic eal, ail10w your ,chara;c~·[ me ~eap v.a:st c.h i'lI'in!i [0 C35a: :ID:Jll,1f' !5peU~ '~!r fOLJiild. cr.' 'iI:Q (,lIb ~he:
J

~ ,flu:21 S[ ~",-el, ~fld 1i;:\'Cry Ic~'mc'leYels daere~i:er.

, 3 ,n:[m 0,f'' ;:],urnlO' . I~ot1.:gi!J,[1] is book CO!JlIJti ItS more than

Ol.n~

:jEty -pdic ~ '[:5 'it ca:mi'r~Q ':. ~o DtComr -,.assaU the !PO,\v,ers 'rl1am: yo.ur 'h~aiim Elo.n can E~H~'. ~~b~r.tJli-[jJ ~~mg d~'D5 :tist ']5 11, 'restrilCll'W COUectii,oiil of \vh.i1t':~ ,!lU~'!i,_ d! u e: iit tu Sp~J1ii'Y.01lJrcrtilth1ry. lfy,ou CiLil1 d1re:mm oram ~p~c C:b:u:!ll't:mr. doing 'i~! ;c~'~ pro'~iblt1' ,-COme:ttl e'pii:'lea , ~[

h,U~ldted;

tile ,Ch3I" ii;CU~[m _ Je-c~ ::IiEi epic ,in 1.1 iCC 10 II nOI'l;~pit~ fe3 " E'3~~,~1][J]r.a<u~r ,d~S5 ,s~]nSi baJUDB i!:p'k Ee.im:s, gi:c:ofding ~ d', dess de-SiCrl,pdOD. ",,11·- -, 3f5 mus~: 'be 5~1.~Ci\-: from

,r~[

die IrLsot ofbO'fi1i.l~' epic :[e~~:~:- rkM' d;ass, ,f@f

,fRE.REQU JSmS
M05~

.Il~d abililty

ACQU iIUN'G
JUSl

eple ,fl~~llI'all- chosen r,Br.~e1r uh!l~, : hr.uqi:t;r "\lith. :pO\~m, Ch:lmITe'l"S, ,pi~ ~pic ~ - ts m 'f'he fo'l~ lo\v.ing ;'J!j?ays~
teiilt51

:~i.. r ·gul-ait k

trrc

fEATS

fe,,:;n',:lkll1udfi~ £e~:j't,i:J~f!'lor. ~3s.e ~tm-d :Illod'~ "felt' n cmer. to select o-r, use thai :[eii!Jl. A ch:arr~Chf[ Ci<m'l~i:n ~rIl ' '(lie fe:l -a~.~be ~1l1U~ l vel ;11: which ~e im" ~~ gai nS [he :p:r' 'rnQUisilte, [ust l!l~w.it'h re,gwilr fI".r~ •
~I'e,

:pic fea:B h ave p ereqetstres.

tnu

m'QSl:

,h~v," I'hl!

,.~ 'pL',el',eq;u~:s1'.~ 'tr-:,p:r~ied us ='1, H."!nYller.ii~ I Vo"lJlt'e :ts ;ilJ l'l'IJini· 'm'gm· ililly 'l,l'il~,Ueb -Ihgr d:'!ll1l ,tlle 'ODe given aL."O m' ellS .hi(' 'ftoo~ui5it,tI1'. Y~1lI 'U:Sili: :.1:nepic ;fofl3l1 )'Q1!,:!I\r-: -05[- Pl"!::OO'llllti.s.i'te'. :Lf
I~~~"

TAI1'e,~ =36::: [Epl~ F'U'f;;S FOmN:lMlI

~pt.Rlpula. nli e~l~.5~m~W!ll


Epft'S~cli

Fe--att [N!ii!im.e· 20

~ s~t11f.O(lJ.I~

eplt Spc ~'cf!1;ft-:ait' 0'11

e'~c Sp

[the ~c.hool Ci 1" ;er ,S;peU Pelle~Jjntg;n., 5:;pe II Pte d e<brli r'O n
S;p-I!!~lor.d. 2,,:j,r.<ii'l~"5.
and ~'bl~itJ1lO C~S'~'~tHt-~e~el
3J1Ctlne

CIrlNUer :S.pell FOll:u,!;~ :!Ilfidi Spell Focus illl the' seheel ~;el;l!:~ted I' ,!,ibil ity to CiI'St iii' 11~.ar~t: On Il! 'd1,II~1 '$~Ii!~1Qf'

C-e 2' ,.

~,pliilh1f! the RUli'I

os·killselec ed

'~~ei't 111I~!l!m~!!ljlC:ti 'Grreilt SmitiW!,g, Great S'ire!'l!: h


C,reii!~Wi~c:lQm

~,~-ait ,L.il!i':I"5tuU.lHo!1 G reail De-iftfllil).!

(Ill!:! lS'r 'S;mille ability (FMm


diM, 're~t!J"Ei!l:!

:gran~ll!d pcw·e

dom a[n

'Groi,JIl1!llll1~pt'ra'tio.lll

P.c:rform 3'0

r.anh, b rill c
5.'5,

mlJS i: eJ 55 fe l\.Ire

IltiSHrig

Km1i~wll!!!di~ 1(;;II'C~!iI;a) 24 -:.nb. s:peIU!;:


It~jrlil!'

S;mite .-~II da
:R,(I!~

M::t'£e1'iIJ COm~TI<e~I~,

'O:R

~.!icl1,EW MI:i,tMIIIS'I'iIr'1 .s~peH(.Ti!ft :2~l ~'lInh~!i!I!bmt~ to, ca,!!~!11th·

d iJ ig lit 1m'! ren~:


,IUQIile'

fei1tur,Ei. ~11I~

SpeIIQr(!Jft; :24, !I'"b.

r n~ •. n d IIbillty '~Q' CBlStt 9N1·· leveJi d~vin e: s ';ell~

.l'Iowredge t.ndi.g.iQfI.) 1>4,

Imp"o¥(:d AJI,-nlrnent··iB!I!se,d
Castling'

I~J

~5.'5

1Tlli!!U ITI::IU:, . domlll i'1IILhos~n. ,ability kI! east 9lh·I~1 d~!jIili'u!'

er d lvii'll!!:' :Sifi('lI!li to do' lin or ChIllO:!ll, Evil. 'Goodl; or L.aw; idigrlmenm

O'R Srp.~II'Ci".af~: riliks" I(IilO'l--v-lm 24 edfi~' (fi'~l\l!l!:~ ~nd ~bi1ill'b:) r CiillS~ '~tn·IIl!!jI~ divillHI! '~,p~lls
j.

Weilpcm 'Firn;U5; i n dll!e' w'fil.~n to boe 'r:"'1;)5e~ --:pk 'Wi apoD iFiKiLl5<. Wei!p.o.
foalS,
!I:h0 i5 !elll)

1:5 D~ 19" Wl5 19, [PiJinl el~liI~ S:h:ot~ ~l!!d!5 :5ho,:1 ,1Ii~,p'Ow d~iiI~n rC!1S'5. r~n~,~' Dna 25 •. lr1l1Jrrlllo-f oourage cl.a.!t$
's,pee

or

OioSi 25.
r-e~~l!Jje'

Feitl!Ri

iJil.!.

'o.r de

pal r elass

~:aU lin I e ~:ap!l!lfi


1)~1l; 21,

~3pCIi1i Spwiilrlzjt!lO!11

~~ hi!:

- W~

[Imli":o~~:(.om III Fh:fleJ"~'S


[I mp-J"@'iled

UctpM~HUI Mmlon
EJ ~dNl UIW:, Sjpiq
fafnl~ II' 'lip'l)

Wiis ~g.[0 efled' A~rnws.~ ImPri'O'iil!d Uf'iir,rnHl'


:Snib~

Impli':Qlo'l)!d lDIiI~kvi's.loFi ~i1~nA'tb~~


I mp-o~ed

II'fl5
OR,

c:g~~!i'(tn,~

(f ~ r !S;p-ellms: ng by lifl:teU~f.efl~l
C~iiln!5liWi ~~

So

!"" ,li':1"'~ falo!i!Jji ill E !'J!~m)' ,Imp:rnv~d, Hel!Bh ~n Spell

EIe:me.nuI11 Wlfd Sntlpt. fWI

t ,JI

Qjmbal Ca' Itinl, C.o.flii:~I'IlUa~ioi'll2) r nk'5 Diil:~ 2' ~IC.onlmrat RC"A~~$ Diiilrklo'~5iQrJI Dljat~· !i!t~.JCk ifl i!I~ ~11U-e. ~n!!i:l'k:lIlac +5d6 Wi'S. :25" abllil, M :1iI;!d'm,,-pt: 1'110' an etl!i ,e~1 I F1'R' er mOl ,fi ,VCirCi ~1!l;:mii:5 Me[gJ;J~e.Di'I Sp. II. Spell'c;mft 10
WIs: 21 t I1J 5~i .:l ~.lrg.ht vl.:;.iOI'lI Ablmy to maIl11rll!'!5;~. ptlWl!Jr!Sl

~!iiiiks,

Ch:! 2~, (I r'YOUlif '~peIl'O!i$IiIilB is FiJIl Htllim~ FQrp Ep Ring~)

cClfl~n'dII~d ht
CCllI:12'S

:J!5 r.aJn~5

ifDng,e. Rbwg, !C",~w~.ed~ (aran~) Ir.IIIlI :S,' SFIIm1fi 1


10

Improved 'Ki S'.rike: I I11IlJ roved! Lo. ......Li8nt. 'Vi~ i:liiil I'mp;f(l\i'edi Mlmife-s tiitr:OI'll

l'!1genorm!!)1

mai:.:iflIUIif1

oF' Ilevel ~iI'i

AbElly

IMld shlip~ irvtQ


'I!:rre;ll!J.lit

~.I~ st 01'11: plfi!cullic C~II5!' c. fej~5r Sp~kr~n JQ t,am!.;


fg.!;I r me:bmng

AlnMLy to wJld shill p-~ I~toa --G .nhnm

lrIu~fllmal

+21. M*li'IIshQt". '1nJ,1ii'lt Shof, Iitip. d SI1Q;t


SI'fI!NJk iilt~~d
u

Di:!lx 19. baSi:!: U d OOfi'!.l'S,


~ilIiM

&d'Sl

irtllill fell '5

C!rrct:ti.~~rf ll~,VC:9i fill[ as 3 ch is :rean.lR QI' special II~-lil '~hn 1DI.I, enn us . r:h~1'!lift I.!ud it-.n as a PI"f'[le-q.Ut, .. I~,T oth t: rellt F!ll·r in~fiulC' .-, you ha,\!- some class
Q iI~:UI\e- (I
-.

d u~ril'Y."lniti'lii you
d
It!hly

1lII. Y
d~!b..

I lilly'S,
:J[~'

lin"liS U u~, . s~m ,-,(IS' N:i!-IIi,;I'~~ . .


A ...,t_,

CQ1fl5,i,dere'

~Q

i' Ol

I'be p-uf])~e.s. of

b~ve th~'

J1il'bi-

Stdke :andilJl11inblg :Fi$t u 1 ,r :Icv, I, Th, - [,,!In, '. I: :b;)- ~'he 'Vinual fe~ ts ,AJltlbmcl:e~~ 't,e'fi'ff anrl. T\'\1Om\Ve~pon Filuing ~t st 1,·"el (brilrl: loses I'hem, if he H hrs ln medium or h ~\,'Y rmot 0'[' W~dl a dOlJJb~~ w·e::JJpgn}.

ItI)l9'~f~u

"ilia::m:pWres0:£ 'f::rtu~l

Improved Utl:3rmcd

1f.'~~dii:S,:. :h'if' mo ,

n'k .~ I!

l'h'I;

vtr-

'ilC(jJlili

ri"n.lljle' re:~_« t

T~~W~-~Qn Fi..I".t~nl
~llrl:ngmfpu

m.

f~,';H. ,cn.i 3:1: . :I!.5o treared n . ofrhe 'yj.nuilil,~'IUI,Ib~M'~111:r"fo.f' pu:rpO!'l: ,of lItquidl'lJ.g, Q~ber fcal[s ~'h:il_[!roqu~ dn ' '4:1 u ~ rea [. U VOu ,!I! \l'e 1'" Lose ~'he vi,l('[ ual pR'~ u i, [I[ "., I,' e 'l~'ce' [0 i!1ny l ,ilitS you ,;)cquh:,ed th,t"OlJI,g:h iuul I-tiC

TYPES Of 'Efrc: FEATS


.rn'lcS' go¥,e.rn ~bem as :Di g['ollll.-p. rOt'her: :mal' 'bC! i'~m ereit1:'tion e.1lS Or metIlim:iligic: [ea:r..s~\vh:ich foUow .[JU dlil:12' norm;!I& !'liIle :00" 'lid ~ ~ns :is, p!l!~s'el[ncd '~:113, rbe pJ'aYfr's Hd',ltlbatJJI~e~Ge:pll:., . ~~c ;'ted in Ihilo1' : IH~~' dt:~;;;riptiorn,
<

r~~~][~~

.M,o:!!rl: pie f'll;! illS are .l~:~l\t.1'r1lil. ean ing ~hrJ~ 'n,g p~Cbi ~ e m

fIiJ!!U. '=,]i6~ EpllC F,EA~


IF'i::iib: IN ':'!! m I'

~mp'V"ed' !p~11 C:a,jladry

,P~lIi~i~M Abrln~ mr (281 !lP!!U~of th~' nennal max~mlJim speJllewel. im it le~ua 1D:n~ ~~I1~s~ir\g
das5

Fea'i: If.ir:I~EUfil e L1ii1B~ i~1J Damig,~'


M n~~r' St~ff M8m~ '\:VaJn{jl M IB~u)' Ral~

lP~yj5ilta;

SilIUK iltack +8a6. Cffp ,


S~r1hi dii!'.i1S Ik~liU re

ImF.~!J~d Sll!.iri!'!l~g IF!,sm ImJll'Oy~d wI; IIf~fld


In~i:t!'j~SAttai!:k'

Must t'la.ve: Spif:" IFt!-si!::mn(e rem ill 'f~;f', c:1 '5'5 '~it~ure!(lr iO~her~ermnrlU::t'lt ,el'fet:t , 108 1'" \VIs; 191 Impnl-vtdl

~IFt: ShfF, Spefluiilrt, ] ~ Q Crtft Will1d, SF! c:;ril'Ft, 1 S


J;an,h S'tf 21.
(Q"

21. gre.a:ter ;p

Mol!l . Defet,l~'

ellal ~!l; fr:'!:I't Ur~

Unlli~ Sliite. St~1ii rln 'Ft'sl r Ilint n :3<f Il~ 23,; Dodle. IE~pertl'Se, Mcb.lfy. Spri i't,B A'~'aek, WMrJ'Hina Aili:~d: i,;:halS. :~'illte rill,' d ss
[tlI:tu!fe

Spming ~tt~I!~.Id~f~J'i~iI,;e $l.anw 5J1ii~ cr SiS: t~;alillli'4}

D~ 1S" DQ-d:e:e'. ~~~llity,

9L1 c;:rurl'-'S~II. !lbil1~ '~Q ,cilf ~~hi-Iei,il1!!11Ui:!;'iIol!!' (It dw,lne " '5;p~lI:s
MjJil~d~b~iti~ M~tt~c:ilpGi'1 Chal ,2S,. PItHQII'M 30 . -1iI5~

IIiIr.FiJlt~ ICh:fl uti0 iii

D~i( :25 CombOit Re'nexes, D~ _ Arrows, 1'lIl'1pfO'i'ed PI! - ~r, 30 .,b bim musk: d:.~'5,:rr:ii!!t!.fl!'e

Uf'i;iIi~imed SI:ri~Jl'

~ '1S I b\:l,[~al1;d; bOll'iu!5 ! Ithu:it":, mtt~ ihalilds"

FiBhUnl

We

Quick Dmw, Rapid Rellt!a,d·.


PQn FOl!:tls ~(j\C5500w' tyPI
II, &nP-lI!)WW Sp Ii M-

b!ilrtllc mlJlslc: d

to be seleC:ll'dt

:Sf~lI. S~II(:talit HI "~l1h. abilily ,to i:i1$t 9th-level [Qn~'


iDr ilINinf: !.p:E~I~

Str :2311 Wis: 23,. 1m prov.~

:stnh' 3 S~r25. W~5 25. -mJ~rnvfd rud_~il run~ rmed Si~~~~JI,


Ili'il'iP~ U'!'I:rrmed Strlil", ~t'en Stdke. S'hlInnlAt): Fl-st. kJ' !flniiH' +3

Crla~~liIl~LmjJm'ted :!dj(ik~). l~

Ch_a25", DrlU, ,to IrI!bu ! rOr ~mmi! n.d !.lilT ' iU~•• !C'J!! t rr:fflf~~ 'nW~' _r:JurW. wil ~1iI~glM m~~ Str :2]." '1~'a,Wt Cil~~ (I~~ I mpr'~ved OriIiil:iiI,t~~pOft 11l bit dig.sel1l,~, ~el' i\U:.a;d:. W~ag.O!1 FOtuS ~w.e.<aplliin _ t.o

:!Ii! ~hlq

bm" ~

chQ!i!'NI)

Sir

n;

(leave; GI1l!it

~mpro!/<i!.

b;e' chasej1I)Ji Ot,l',cMhehtijfi!j Ohiall (YII!IlPOP to be


Ch(!l~Il§Ii'1), hW('!ii"Amdt, FO:C:l1k!l

v" ic I(WC'ji~

c:re;a~

dau r~~ln~' Dex 2~~lltila_lI1~ 1:2 mn~$. QlimbllA ,ri n ks JllIm p ,2,4, ranb Ride 24, r:i rtlt'i W~5 :i:S.lr, ..c~. Kl1gwled(p (r:1i1t!.! re) 3.!l) l'iBnh Wnd~rll'ii!:5S ~r,e 30. rillniks, St'f 2:', De 2', Imp QV~d lif!irmli!D :Strjkl'~E!lil:Dp!! ist M
mu:d;:
1\§, r;!)Iifi~!Ii

!Perform 2~ ra,l"ilk$"iOOln:liC'

WeiJXm
P:lfliiilfit(i'.£iI~.l! IDaim:a:g:e

l~aJp~.m to lit

Rhed IU tl::rtr!O.i"II

1!i:~()~!l!nJI rCCi;n 25"1 (jill'~.a't ftutf udl: Oe:c :2~'1 ,tillfe!:i' Q,' mOle' tJilttndl, Creilil~r MliIll~!Nie'~~1II

P~rf~ll:t 1H~,ailtl!l -

P,erretl: MilJhjw~arp.ofi F18~dinc


lPri:rr~Cl Two..Wn,p:i),!"iJ

FIShl~Iii£*. Mul~icl~:.:t~c imYl M iJl~iweap:1]'1 Fighting ~ 2Sij' ,Arrifiide_nt).i', CI1!11~


FIBP~lJilI.H

Fi~~'nj"8

T~·,WHpl)ifII

I prnvtd ti hdli1l

TWQ.Wh,pro'n

Fllnallilll Twe-We~pon

Ia..-d,dUion, SQoH\'i~' ! !U~,:Il'e defined :a51 d.i," fi, eats ee a~ ',;"d lcd, fe.;n:s {f~ presen eed in Dil,n d\~'r$."f P;f:1'~ . n Ir.Jl rse 3 n,d, Af~ dt· of du.l "', lid respee t i'e1, pl. Su-ch feiau are .J . -J,. ..I liiL' :nu~ tI, 'IL '] ow. I::!e Di'Vine FE'iU

1JL11~ Each tt5.'I! -ad.

ua:m/(lf'1:n.:d~e' llJt~~,mpr. b:ms or l,el' Inurn ilcii'"of :tI'I:m:e:mpi1 f10m ~ eh ' -y.lf you donT~, hta,v . Illfl'll/Il',ebllke !1uem'p

of 3 div,i:~e 'e3

.I.eu'l'
;!Ii

The' :be,.ui h~ du Ctlil[' 'got' si1.a1re!l f~'~Y c'bor,:lcr.en,s!ti{:s. Fir r, they all ~lia,ve ,r~r.i:tJji1lis;ite thee' 'It.-' I1J t'O rum (cor: ,~5
I

case s, lL"'ebl!4'kl,) uad :ull~blbls, tbey Ii 00 IO'P n '[10 el -des" p.~l:id~i:tJ cr' s lev J, 'm higberl lind, (!I'nYP- I-m,g;e cl~ ~h-I: has ~;ha[ ~'bUin'~ b:tllty [0 t~~1lI other eree(AD tures, "uch~. TOO cr. 'llIi'l.1tre' 0_ !.nl'im~Lc do~ 1"lI0'[ qual!fy

~'f1 mos,r

3m,

you C:3n-( 'Us.'e; It~,E!'feat', Since uJ:u1ia'E;f].g, 0[' re'~'IJ.birllg,I I S'r.::mdiillW I<;'lon, :a.ctill.f;!II~iiLl~ i<UlY10'£ Ir~I~' ':"itt5 is ,,.:ko I , )m,ilt.ld aed ~1!1:·ri.GiElL Thmrdt you ~aJ'll'~ use ~h ~ (t-uicke'DT~lrnmnl fi'~u (prese ru d ~ll, .mfl"nd~it'S aj ~IIC' Iil~I 'mlCi' M ,sp~ecl, up dll~' laS~ of di,vj:~~ ,..~t

fi'

i[

cOStS the

~'bilfac~er

0_ -

'YO\i to selee t: OJ1(!' of dle:se


w
d'l!9~fkCl:1 posirivc
OT

{CilIttt}

. cend, '~hefOre'e 't;t:J,!Il[ po'!;wen;, ':) d.ivill.e


n'fl-g-.!lltiv~ en

t~t i~d:i ~; iiI.".


rebll.ll'h·

'rgy

W lid F~a,l!S T,~~fe'~r5 this c~ueior" "b re 'thf',chaMc~erjsth: of-teLral'. m 'hl,g tOI I'he 3 'biLiry' 'W '~e tiJJld ,S'J~~Fs ~, lru.id. nle:e fl P.i ,:L'lfqadrre In ' ihli1i:'3'~\~IL 'm :hav;c' lhe' lIb~J'lryIiO UlKl miM shrlp:
.r.

m'ttrl1lll or

ib "'!O['e 3@l)uirlfil th~ {'e~~n,

m~,~l!le
Ptnnlll'l_

t Emall.1i;~iQiIJ

S{p.eUorti,ftl5 "lInb, .IIlbiJiL), to DiJJ t ,e '5p~~1i'i:I' be ;1!Ii!a,~ 't ~J!nnaJ~J!i1t

~r.e Il\eq IIIiIii ile.s:

Ffj,.;.1[N',iU~~

rD:.ra._
n ...

SlPlim~~~ii't1 , H-aul~i:'
S~i'lI;11JII1!l!!~L!I' 1:I(!;i"Ii1i1~i't1
,~e5:5

Wis, 2~ I ClM EI 25~;a.bil]it)' to 'turn or lrebUlke' u nd~iid l.,t U, SJ* k:'Ulnp.iI;le (fwrJ'

ItI bl~i~~ !D ~,asl: '!i!ln

CIJ).iffi'lba ': Rlelle:<-es Wis "H. Sp-t~~!:n",an30 nmks,

• :.;""' -:t,Y~s.u.~.,.i ..

·1.e",~II,dll\i'Jir.i~
rtOIN'i'ud

:5i3Je1~5
c.arS;~

Sp;elln!llft 25 'I'IIKs, abrlr: to ~~11~1f1"


~11C:lI'5'U
[)!9

JiMi

Emt9.,AilH,

Rvtpd Ii:1~ If ~IlI'I'I Ai 1111l1.lf,;.~lon

Cha 25. blli iy ~Jl hoi m Utl'idea<ll, ab.ib~ty'to (~i~t dhptd IW 1 PeriOrm 2'5 ,nk5. bo,dle
ITllJ 5)i(; (iJi$5 fealll Fe

larUTua -,- S,\ ,_·,~__II!l,1

~n~ m:lJtctmull'!
I" ,d

t11;e tUiO'f'bi!!
'SI

S!upeiiQr Injtiali~e
S:INiHlIfrIli of AnGw.~

Perform 30 l1I,nh, b.iill!'dk music: CI~55 (~~\ire Comba~ ReI1J!x..jJi$j IPerofQJI1I'h ~O I'iIIr:I "ba~drc "UJ~~C d;$'~
f~illfl~re

23, p,orrllt B~ank S ~i, Quid IDl'i!w. R~pr· S~O~ Iif'Ip.~ I~itl~jljl~ [)~ ,23.! Il'o.iru E!l~ill'lk Shat,
Rapid'S nllt, ~~pon
iF(JQ.I'!;,

De'.li :l5. Denl!!ci AJ11Q~. Ilmpfo.y~-d Ur'Hi!l'medi S'irih'


I!lwh.d
;lIigrlll'nl!iilU

>Spellef~ft',5,~ 1I1~, ~blfilL"y t'llIi 't~$t thll! S\~II to DIl:'m de


'ien'fitlng RaC='
i!lU1'l1 ~ti i'!i fit ~I:e 'It illP Si!! n:!;;!!'

(?pe of

~~W

uiSea.) _

WI_ 1,. ~lmp,;ov.~1 Uf1'afiit'l~ Stn1~eh Slun ~Trtg f1:~f f alii,

'~i!n.a !ILlS ~ Intim daJl~ 2:5


5Jdi1f

11 S;

fiI!l~

iDe' 30, llille JQ' Ii'L~, 1iumb e 30 r. obi impn:!\fe.dI


1,lIiliSi(f,l1\'l _ ~1~Wea~cn FO(!!I~ (!I!'1~~ &fI'A~~)J 'W~iip~n,~~~J!J~

'~uibi!!:sib-QUI Kf.!~w,~dp t IiGlilal) 24 rS'r[kl, Sp~lIiQi"!lFrt, :2,4 rank~

~I~ ,S!,dar

Str :25, P'tIwer' I~iilt~u;:k'. $.ulf!d'er"

51r 25,. fli!~~ SldlAY S~~ rd1 25 r~nk5" Spot, 2S


ii',inrih~:Ibiilfty t!:i

'

And

li".;IFi'S. :II!:

~ Irogl!.!il!i

W~i;l!lijn filt1~ nil D~ 2,1, fItIlnt Bhl..i'1 'Slriot~ k IPli"ooise. Sif100t, Spot :20 I'.all'lb (hi 21, ,iliDllilV ~D If!eDukil!' CiJ
Wfflll1ilin;d.

TYIO-W!'.a!pcm '8,htb."

Ce.)l l:5, bit5!l:'ttillll:~ LQIfIIlI:5 +i'!i l!"L'f!il!iilI!Y~l'!... ·r:r~.I1'" I" ,_ .... _..I[ A, .... ~'c.JI - ·Ii;,.. ,';01', ,m,~r~
TW@T

(unl,rm=d

ltr,lbj.
tIIll1

~i\:

'.~

of'Op~i1ilJi'li~

~,,,,u.,SUi -

.1IJ.I1 1$1: c la $S f'(!!,a[ bli'iii! Wh, 19, :abi[ ty 'Ell!! IiLl!tn ,011'

s-m~e - ] Sn~a'k nt~Gk +&d6. O'J)p;erl\eb!lJ~er II.JiDd~ dl

Cw!(~ni it

:M raiJ!lb. ~

amlirv

Ch~ 25, U F! deijd- Misteryl

~"dil:3d

!LJ:nd\e!u~

U! i'~l:mk!!C!I~ cm:n miuild

:evi ' Ii !'1merl~: C.,~,,2] ~ !nu~ of '(:QUr,!lJg.t!: ,cl.iiSs.


:lit!:a~Lilr'j!

SlI'It1[t,eIOiilG d~i;S

,r,~:1;ure, lIlY

,Abilit:r W a!5i the m:allll1'1U m

'S!pe111 '!lIel of!illl!l


I

irrtill"Lli:

~~'5drl!gc:1~$5

5.p.ell·

fhiil: 1.!li, aura or1di:!,plii 'r~:nbl~

Ii'

class

(Qndi,~(aS~fiiil!l'i COmbi!!t

R'iI!!R!:4l.es C(;w I~" Sp~ll, ~P!llkfr:dt tank!.: S ',elk,. :2: t1 k!;., enllll:r

'as

"v'(:

Uh

, .• [ 'pi, IP' LGInI'!:


Psil;lllle c:lrk'3:o1CI' '.,'

'el1irlS

(n! . of 'OOUl!.'S":;'1 rn9\t1~ !L:ph: :rca:rj, Ii:'Jl.1'ql1l.h'c m:lO tmlll:$bJt:h;n:lI. At lt~51en 1r-eq_IUll1'!:$ ~~Q muJth ~[,,30 1::1 tton (lm:p:rov,~d

ean ;l,Ot),U:UlLil1' epmc: iOps;uW'IIocally fltp,vomd"

oonflmJ'n

-im'- ring 13speU:m SOlllle fa~Mon.)~Il ~'jot'! dit r'must do ' 'Omlo': translarloe, ':'OI'W,edm.'f _',drui lUA J tLen is:lS slR~I!jJlar\\''3'rd, 3S d'l;iJngling afew n:im~ !iJth ,'m, [h~ease 'of ,f~ndthlrSp.eU~.fot ~giJt pi,ion'mc f6.a.'UI(~or,.:l1ls ,oo:n !:S' Psi.c'r'PtJ:J11I~ F;o'l,'li.t,~'r. ,tl k!il!'Wis ill! forst!! ~Ring HtI"rult.u 'In Fott'e Epic U't3:i,vers'Ell.hem (\1iIh:~cb lunstiJbeshgped like :a mgl,
of
I
I;"

~lIjjprol'd M 'nif~lbr[iQm'l}! 'W,he~\;!\er 3: r~iUconcetn '

II C '~Cif

![hu]'[ 'W,f ve dO'!1-

t~

If

nslatioD

rO'(

yo.t

'Psicnfr." J:E ;a;lsQ oo(]'ld,I'~ ; Y.Oii '00' do. a IJttlf! milth-iEcSt:e.tln ofcss~ilJg,a SJc·U ~[3 h'~ght!2'ri \I~I t'il pSiionic ci;,mrnt[Crp3,:y~ ~lore :p01;;v.er. 'p.oixns~,iO<1" 'fVtf:'r"l ,~pi!U one I "v~,] :~igh~~ sial: thsn ~fu.e,s~I's acrnal [ey,~,:I. mew:tltllB1C :rea~ jhe ,requh·,~.s;,
'm:he: mct:DIps['o,nic'
f'C;:]![

requlres

1I0'ilL :pa, ' 18 po'!i:'i.~e r -'poirn: ro

co ,[ ,~utrl

[0 i[_:,

Iha r ,~, ~~~,

''!1~r,s'ioll~

1i '~~n.s epic ,meum~gici n 1)0'" -;-1.( m',-'nipS~OItl lc ft' Is ' U. ~ th:i~ t~~m ~ad "p Ucr_' [ pre -f' "qlli''''i[1,l:

!e:S5fo:r;p gi'ri,foenrnc~~l>sio:r.t.ic r~;,u}'OU kniow. The rsiJilniCj IF.idn~lirotJ'~ las :mfo.:m;3riO'll Oill ,ere;:gtmg and pi ying 'psi;o,nh:; htJncl:el:S.

like'lv; ,el, ""vk '~1!I f~!f such -II Im'~'[ov: -d '~~tn' IJImgic jjUJQ1iv.sa, spellcas C'~~' 'w. "'P~1fJione les ~f'vet to use ~ m tH~un,~gi',fe!i!J~1' rh~ hypothcl["j,d :If~:Lo.[I]c "tr~ior:l. (Im~ peeved lviet~'psiO-f'!!lc) nUow5 you '['0 P Y 2: 'pow ,t ;poh;JJ~

s.p 1 ~v -I. by d:H;:'~']e,y,els "'o"Ou,id '(;:051; ao ~dd,idcill,j~,6 :pow,€:r o'ml1:['" 0 m(L[l,i'"~ 'f, in rb;- m ~~3p ionic

!Sroll~~.trcd cost :2 nn~lS, a Drle:rlliagie fe;lj

EPIC FIAT ,[)[SCRIPTIONS


He:r.e ms th . form!lr
tOl"

el'~Cf; .alr decKri1;'tioJ} .

FEAT Ntur\l'\[ [Tgpe ,oif ,lfe~n]


Df'SC

ri:ption 10.£ wh;i][ rhe f~~u: oes or repred Sei'limshi pl._hm 1lBDgthl~
seer II D'D't bre', f@,ut:l m i:n.i r.J:UL'Ili:li 'b :s:' attack benus, 'iI skUI a cla ,reil r."'Ef, . er some ,oth -'f ibi[hy Irha r a eharacrer []H,II's;I: have hll, erder l'!i:!' laoq:u:t:I."'e
f 11 1"

',:[' r~q.ui:· ·ittl!: A min D.'Pl 1lI'm1 .,·b,i]·i[y·

tbls i'E ::I.


ifliIiU!!

:Il, 8!t

ne 'pr"f'reqlllt ,h:-, M~Ul ~ ars :~:l~le Dn'li:r~'~'bM

bii

lld.s ep!~f .us. m·b;se:a:n:u.

prn~ ~'iU~ i'm''lil'" H,e-ill, fu~WJl:ulfn: the' f~M' .-nable :),'OU, (dj, cbar.a,oi:l_r)
'mo,

do, ~: you b ~V'.- dl.rL~' f

'illlfIC

~tu: mQ:f'f' dH~:n, ]'1 C'. 'I' 'its ~e"I11,0 eRr. do n{!i~':s;a:aek. unless ilnc1li~
e;:l.It:e~ Odii tw~s:e : 'Ill

5irnpn-ioll1. ,[m,,p~~C'~~ I hll'!l'~ll :It ~ I twio~ls tile Stl Iri, as ho1¥,Vll:lg h,o',~-'C~. ,N'ol':mt~l:'\V'ba[ u dl' 4lC[C'[

~'''"

de~

wbo QD>e:s no[ :~,ilIV'e tbis: f.eiill[ is hOlt I~d, 10 <or f~'51tr.li.cte.(IJ [[iOI'n doing. Lf nett l'ut"i'fl£ dl e feat: '~~U5 '" no part me ULIi:u'"drJwb:a. 'k~d:ds

ie!lUrY

is ~b5.en~ • . ~ed'iit: Add:! aiClll~l' ,em' 3:hourt d'~ '-",t d7i<ll~' m ~y be :Iii [ ~!f111"dlen 'you d eC'~d:e p

"Jt,,~,.I h

1['~tlim::qlLl'tr.e

.'h~~' 3~"

Addh'io

Ma,;k ~',em Sp;ae~ [Epic:] 'Yollltlil we:u:' ,mlOl~ mll8jc i'rem 5:. ~eni"fu~ Choose O~, - r pe '0"£ magi( h~'M l'imt has :] ~lmb on 'th . humber yOLL caft SbDulrnneolll I\J' ~~. :311.' aad C ,pin iR:~ 001[Dc:;a[, suei:lJ ~5'. dnl or heh. ·Ya~.C:.!l~ nO\y we,rr
131

Alii grnent,~d Alche.J'w y ['Ep.i d YO'1lI e n cr~a'~:e ,:lkhe "i1rit,i)], ii,el~lSa:n;d, ubsllllm.ces: r.h~i:an

mnlUcb, mo'

SII.• bst3,m::el, yO'ILI

B~'.me£i~~ WLu:'flievc r. c:rcatulg

Fm~'q'~~ U'e.s: ltt:n2~!Akh -my

po!!''Wer.lul than,

I1'1l1lm3t

'~.li,~imJ;!S. '

:mQr.i!magic IH'l'm, Df'rhi!! 'EYP '::nmd .mOlal" !ts.'betiefh" No.rr..mal; WiE'h(uJU: thls :fe~n,'. C'~ilTIIi;rer is l'imh d, 'ro [OM ,h ~d'~L1mi, h!J~,Or be~me~j one :p~h'of . f~ lense lor
D:rIC

t':hIUl ,normal 'by adding i'20 to


iL
l

can choose

'(!j'

t~~fld ·lauuh:ip.J:Vill

de~1 ' d:l'ni,a,Ke douM ~th

ptice by S..lfth" ib:.m


d.m:lllc

m~kJ . ~'~: 'MQ!fe .pow r ,111 [he DC fiL!~~[1f{f Ito cn,~


O:V;511.1hSltllnn

iU'L,-Iche m,uc~] ",~cm IJ!

jO,g JIlYS; on: Of.! . robe: iiJiim.e

dook.

Cl1pel

or

'inedalH oa, :n 'ckll1it"e, F.e[,;~.Ilpr~,or .5Ctillfiib;, oae 'belt, ~n ' o.n:- ·p.ir 0 ,hCIi)['S,
'~01J

m;(lnde~ rOilm~':lm'u]I!¥I:, b:t"Oocb~ , ~1I,~t tlfJiaO'r;: of

.lIJbs:[, nc ~,do *n"t a.ul d:!ILm:tl,-.e~ ao,ulole rbe d~:r. do:n Q ~I e.i[fect.:1 f ~'he 'I[e'i:a] i:I:r u'b ~ill~c;edO~.5n·t d,~al d~ mii,St a I'ild! dl: su'r b:illvrt;! ill! ' peel fiic: U sre d d u n'l~ on (0:1:' h.:1' iI~
in8rF::lIff!r.~fiI 'o.~IS ,d,ulLolt.ion}! au' di'fu~nion [I\f. iii: . [J It~ i[cmt or subsltl:L'lce do " fi~:fh ::lill}!'ohh. se rCflt..

dealt, rr ~he irte:m or

cae ''!lie t, \~SI:r'iU~iIli'~or sh1r~i 0.11:'P:I[f of bmee· il}T I:!irnc-11 " one! 'p;ai:r, o( glo.ves lOt' ii!iU'r.td~'D t l'!.1VO rlngSj: his ie4lltmu'~~i:p]e- l[jm,1I: , Ea h 't In }"OMJJ rake the rell~~im: pplies to a 11 ·~v~YP' .o:t wE~m~1Ja m~gic:tl~tl'm,
~c-

doubt·

:1)[ce1Ji"

'~IOIn';!!)1 1':hiE:~,,Li:":::~~lThol
(DD"IE

,dnl:

C'iU1lY!Jiml '

Atche:rm,y' sl rlll de:;cd]l'~'~onearlier


inform,:il HoI'!.

be .rIT~'CIed bl 'C'bi :Ite ill: r, . ee


il:]
a

Il~e

this chapter fQr

AUlo.:fn atic

1110,..-

.in (E'pil[]

quI icksn

Spe U [E Jllje1

'¥O'!II ,C3:111, cast

qny of'y,o'Uu lesser:

Yeur 51d1l1 becomes Ilke Dtli!'!lOIr. B~iim.efh~, YlllUl g~HiI :il ·+2 mI;3]i:!lr:llJl ~rmOIi" bo.nllJ:!=l' n.ot-:\r.tiJ'!:I'r Cia ~ Or )'OU'f ,e-xi!iti:ng M un1 n-rm.O'Ji" onu ' mO olISJ;' by 2o 'lh:t.s fe~n'do mn s ·lI:c"k.''''!,1uh any na-rul'llli~ nrmOf bonus pam'ed b'}~'w~g;Ijc iOOms OT DO'li'IIFrmiirUl'l1i~ i'lI1Q,wca[ leH~r§;.
I~

pells

~ilh a MrYmcm's

(hol!lglu. iP;l', r;eqL1,i.sUes: Qu.Ucken .pt:1l 'I~H11.~cr·il[;1[QJ 11Ui."kS. ,tlbi[., 3 fly to cs. t -dl~! 1: ::iJfC.:Jl!le o..r d~,vi'lfijC ~~lrJs:. III I,e.ac£it; YOU)m3Y eliSf 3lL1ll)"'I' ~ . b 2nd:-'i :lIn.d lro;·I~'!,1'e1 spell -,. qrjjicke:n[e<~.S1' 'II~w:~dumt u hlg hi,g;~~Ir-leVi.

ing ~Iml'! of mofC iCl~DJ,ml, t flJLlI oo1.rnii C;Ii1~t' 10 qtd'clv"mlcd. pelllill~= It!1J ctU;a, il:rn, It:b,~,s: f.' ilt rnu]u.:p:~~ times, Eacb S rfm yO'U~il< Ih ~~! I' ~,~ sp of y'6llr I..ext dJifif:!t!! :Iow S[ 5p!e1I~ 'el'ClhD IWW 'be qu~2~Cl~cd 'w.ith ag -d'~S'tmC_ ~ eo 1~lr S'~U iSl~[5.' ~,h,1lI5;:J wiz:l )d who, '1-00 " this .fe!!rt twice tO~ ld qL\l!h:l~I!'n Ws 0- '~bt'ough "dll-ley,el spells whh ItO. ~_ !lme-~!!D flwh!:~, slets, lhl flat do .so I :(;m:t iii ' '!r'1l [c3!!lri is Uln fOor rbose Us, diU mt2(U'Jli'MtU f Ib ceme : 1,:1 ~ ~ -reund actinas ,,,,rbc'o ~'C in. milt~m.i(.£~rrn Ol't~'hldillg hlrd 5"pe,n~. :s;o'm"'oox 'Pens] _Ilidi spo,~tQ]lU~\Oltli!!,Y' cast spells~ !Hu;b ss ~, good d c":sml'l;y~ltis),

U J~t Tbe nonu ] lltlll'ilt [£0 til _ ~1!t bel' o:f 'C!ldckcenea Is YOU lImy [~ti t --~ir oo~nd ~PfiUe.s. s!peils, with Cl1 ,~~

ns

f;:rvorcd . 'Il,c:m'ie 5' i'5i Etelilli[, d, 8 ~ cre~nure tyiFl' (du,Wl" i~!S .nhs.nc,.e:Jif'i.h!l'IIi, bonus ls lncreased 'by 2 md iE: (l]C:lIJ!..s 2d6 poi:mu:s of d,;:nin.,). ~[11j$ a'b'i~n.fl' -,- "iL. • ·'il t· 'f' "1.:" d ·0 ~"snl!~ WI.tfil, is uauer :illb'J£'CHl j~,~'Q1"Ul8HH'LCe, '~' ~''I!.. ~O t' 'I '!.\Veil.po:n'is .. lre ,(I" a bar.!.' vii .~pon).
'Beast (Q m'p:il n~OII1 [Wild] [['pie] Y;i:J.uan bli!'Iriend ,3 'ooa r. c :ref, ·qu~' j:t .s~ E,e~slt '\'lilil Sbi\1l"~~~iirowLAldi' ~fia'ture~ 2" nUilks, ~vjM 'h~V~6/d-<lY. Seae£i.'t: ,As d~e dniid'\s; ~:nim~l com:pan~,o:J11 nbil'il1~ ~?tcep.f.dun w'Jrn 1:0 'You. 'iii' e diU' nu1il fril': 1ft· j~"i i [hil!' !il\i? "II, 31so ~-pl' '[0 bc:o t . Despire the g'te:n!1t hu~ILJel'~,ce of ibC.(!1't, , conlpatl'tro.n b~i1I' I ~;i"i II :1l'O~ . 1:1 mit ~(lj tasks (0[" iO 'pe rfO:LID oI[tricks ) [}-m,(U -g f'L[:rn,a Is t.'1!]U}(!I'[ :nJCC:~H]l 1'1lsh, AI' m 0$[ t ~fil.)l;A, ea fi l, a ve bea S'I: 1'IIl'IId itt imel COllli p:IIJ [J 'Uo,a:s; who e eO:llell'hhu:' HID. re not more dun twice ",g'ui['
C'·;)iSltlIH'
, . 'l ,~eve, 'II

:8-' , ef::t~ Al'l1'f ''iveapD:J!l'yo'u w~eld

011c' ,o.frou1" 'billle "''''e"S,PDIl r r Itbilil'

,tn,~'

A~~~roi1tif ~I: 'n't S.~I~ [E.pic] S


'tin em ~

he '-~'
~G t;1 I,

. 11$

,g.,lt-:levd :3JfC!)lnf'(J(f dLY!ene: :sp~n~ 84!itl!!f1Lt: Y!llilbi ii]UIY ItII5'[ 1 is t-, 2nd~rU'''Us

[JIi "'~ , 'il-tlr.

an,), oJ yQi!Jl

])

'~j;' 51lC'1l'5

Sp ~'U~ 'PeUcraft 24 'Jlanks. 3bilil y

:!1'l1e:li'!I,d~.

~iml"'Ou Illu~,rt:h' :fif!:l[~tb:~ 'pe(]g,o

\ I1diout "m;h'!il ~Jji,g,lter~'~e~~ '~lti![, s~U' _~Ll:: lou. C em, I~in d:u . felllt f1iHlLhlpli' 'Eim~,. Eilch~

~-n

"

1l)'1

:3il!:lId

',ro-le'V1;1

.m.r

~U I ~, Is CtiJn.nor' be sil' need ~\'h,h no iIIldj'IJs:["lllel'rD: ~o pell !l1t:11.Tbus, iI wlzarn, \lOl,lliO '~Qol\t, d:Li'$ Cell~ [~vicf;!!
uM Llisl b~$ '~'h'Il':(rl],il:h bi:h~I~,.~[ speIJ5
Lm ,ftI~ ro

you..!

I"\J'~~

~ltred,m eS'm

" . ~,il,.e'fiJ[ s:p, II " ' Thl 'llif dill! 0'1: i'II1C~ii:5e d:g 'caSi[t~'a,I, : iu'llc £O:r d:ao ~p~~h'~llJlHt)rmJ'IlIU:r ~ecD'nlie fuU-:t"UUlnd, :11C'[io'I'I!S ~Jt,/hil;,':lil, 1 n~ulli mL!lrnmm.gic form (i nd i.tdlo' SI), ,0 I~ 'r s,pe]ls: IU'J.d, Blinding 5p 'd (Epic} YO'Y C;)'ll r'M,gge['S:hCHl burs . [0 g;~[ seeed, nna,iQ L,' C:tp U ... ,l!I.dl, :IS a gOOQ dc'ric's n 1'i' P P,l'ie.~qml§1·'rtle: De1l::25', p l~) Howe I s· (C bil rd speUs C;[l:L1 't' be en _- - '[il!l:'i:!!d :Ime&it.: You rc~.f!! ~J~'"il:i :~r: 111,III1S~~,,1 :['0'(" :w~Uid.::l' iI!!;L~t" d~lt whh ·th~Sil~n~ 'prdl :fe.1j i;t they. CiUl'r. 'be :flf!oc~~d ~1' [his The d,uratten of the 12'£', c:m'1], '~d net be' C!Q,n securive G 31" I;hr. reunds. A{:I[ ~yathlg tbitl: p~~r 'is ~ freeactjDll~ ''':lu~cia~:: can ,gnin tb.is: e31[ m IU Il:i pte limes. Each , You uUJmi3 ' e 8'L 1[\ S'pc 111ipk [ 'D:ilrnlJe' YO"~ [ilk 1'1.'. _ ft,!lt, it gr;aan!; <f}1Il ~.dd:m~iol·iI:.'lt5 iLTJUJ!l!ld, of : Yl't:I e De:ISi ;;:m'l'of !,,01J[,' 1ess-clt i$pi!!]1::o whho!llt' g:~suu:e~, ~lIull:'p~ir da'y. '"mtW5~h~5~ . tiB "!peI't,,p~l]cnfa: 27 I11nk!j:,3bHity ro .. b· I!vct ilK 11s 0 [di:vhu:· p&s. ,Be.nfli t: Yo:u m DJy Ca!lf ~U Q.[; tsr-, 2ndJ-~ ;J ndJ ~Lrd~,~~wci~8Q!lUS Dam m [Epic] Y:cm h:lv~ 9Ci~ s IlO,P;I'Lf: add~(ioni.1l, dl;}~n9m of spUs:. .prl! niU~d,ijH:J~swit'I\O\I~' 'ysi'~, h igbe r.·l~\re'l sp.E1H 'P~:l\eg,ws~~es: 'Wici l't. ;],bi[ity [0 ca!5~ 'd.l,~I.evddi:yin~' ~t s db. . p~b ,_Yo~ Ciliin loin tli.i's fea,[ n1Mhipl,' [ tm'ID!: '. '·.'!lei, - B- - e(iil: cboos'i: liII:ni!ld,d'Ldonil1 do:m;ain fro'm 'ylrnl4.!t' l1mt YOL1 . kre[he f.1l:i,., (he s.peU.s of your' ~. :f t-hre,e iO'l:Yf'Siii' de~:Q"s,dorna,i'n, bst:. YOIin, (lON" 'h3ve ~c~-,~· dun oonwi,n's ,'[0 tprH I~mk nlli, now 'be:still d 'Vilt:~,~o adj t1 ~!ne..D~,10 Ithe,~n: ,:pcU!l .p.s Dcn:mil [t,,:r yClIl'" dQn~~i fi ;1'. rpcO 10 n,\J!S) v.4~m, l'V~'U) o~.k,tb,isife'IIIC' Iwice co~'~d o .<pecial: You em gnll thi f~iU: :m,IlJ't(bple tinle:s".E cb 'U h· '[Ii.. t:D[O~gb 6dl~Le"",el 'SpeUS~T~:rnno. aojusrm. 'm: 'm'O time' OUl 'roke I'be fe!3,r, it '~P'.'beg [0 g dHteTeJ:rr do,mallIil, Ihllr ~ndolS.

w.llh nn gdju

their

!i- :- 11. '[0

B~~51, 'Wild . bape' lWi~dl] [E.f1,k] You '(';i]JJ] Ii J"~, dr iF i'fl,~'O bessr forml. h.:·f.~quiit .:\;: Knmvleoge hl.;:]Jn;~re)~,~ r.tUll<sl'Ii 'Jd Shd;pt ,i)/d3Y. :I~eiiJt: You (3.0. 'Use 'VOilJ'1t f'!.tH''n~[ ~unM ~~I[f1p:J ~~ 10, ~;bil take the loml '0:( i,!j, ~~:n 11l1.: hz,elim:~[:£~on~ rhe se m 'M 1(n111[" ]im.i[;n!Oll oa :Olll.i:lni3.I, sbe. Yo,'jJ,- in IUt}" . 'x(lf.'ilorol 11 Ff ,~biUtic.of the bea:s,~: ~,':hou !OUii1 yo", t ke.

j.

n,

IIH~i I~~~ o:ml'~[r n fb~C(nne fu ~l-~O'I;tl~;d, aClc'ions w ~,eJ.i. UI n 'rnl\tl'im~c form UUfldudi','[g: 0000 s.pelli!i, i!!iotcer~r

ThiS.rt!~t do~ Jl~r hll£re:JIse the casti:n


neOQ'

',':ID~

fQr

dlQSe

IS ~W

'~Q"

~ U nd" penn
fUR' 'P'

ly

[Cil~':

spe[lsll

'llc'h

oi' ,~

'ood

tlfllk·
.,.1M1\1l 0f
1

fis;).

Pm1eqruisli,tes: Con 25, d~'!!tlslvc' tunee 1/dny. Be;pm:l:: 'v.I:I'!J't' efen i' -, .,'iUle .. bCL uses Lnr;:'fe:'s 'u;f:ng~b, ~C'onsdnl~ iO,llf 4 :res:i:5,ta.lJ]c~ 1;JOtl.ij,i.. sa1V.~.1hgd ..;:oilS, d()fl~E!' onus '1:0 AC, b

De.fens'E'[Ep~,d

[0

,.

Of'

aU

y-

En
II~

d~~ gre9il:

[E"k]
,daD1'9, e to YOUIr'

f:fi;",o'r,d-n -nl __ .

Pn(\~lJ[is~,tal.s\:\"'Vnd.cm~s.5LOi,e 24 ir,llfb~S, ' ~~tW..I en~mi~5 tl1Sdie irlllfilS!f il:~ £'e~H:tre).

O"{C

f)'1!:"

~llollie

Cha'o ic Ra~1: [[p i d / ,Qur ~age 'I -- !i'~~i('l!I.l da r.nag;lJmg m',Li!'i1wCy'l el"ie. m re~. in":ly ~ P'Hl"~~Il:lJShe~: ,Ra,g:e S/,d1'Ujtl cb3~,niclllignm~.riJl.,

'n

·fu::

Any

'~Yc:!!J!pon y,t)l!I

'~v:ie]d wbUc
01

]'fl, .:1

t:I:ge i~

Shlff duu:

C':l:5 t:

S1'

US

'mre;Ued il. ill dHI~i;ie

'Wci1i]'on

dam g"

'If,-·
I

ii:y dQ~ ~'O~ nt~'k \\T~d1 5B.I'ntlar t1:b.rill.hit"5 (16," I,u~·!nlc-. u.e \vt~:1PIn' s :1lLte~d,ya c:baottc ""~Kpon),. WiJd ,jjlJpe [WiI,d] [Epic]

r creuture

de:d:s ·106 'pO~,li1[:!l'oK oJ I ~~ ._] aHgnmcrit). Thi . 3bH,Dt

,1'It1 i!l!i]!]atxe.m,e·n~'

bom~5,!p~JI[!l!r dlb;~m+5.

y,e~l!e'r

'['hill'h

Ill. lJt:vel or. ,ill !jlt!lJI

,-[1tff~

Cbil:pter 4: .:ep~cMIi.&ic ltem1S :0 [' - mples mF

Craft Epic Wcm.drous

I_

Ut

m CIi1e' ~on] [' p~ ]


_I

CO~OSSEiJI

You e -n UfjJJ 'h fill' I' '~",;}ii;l1ilIml5! of Co~o'S rl~ ~i~. Pr,ciJ.'.'~qM:ifisw;te~'Yhe a.b.~~ ['0 wd~' .dh'lI~ e I n to a G:3:rg:U1.~ i't)' tUllri If:.l'.Q. H.!. ~
(I~ ,(M

JlI. nell Ii '\~OllC ~·U): yo.u ~"i'd JI ra,~tc [ 'le the $h~J'COlOS5;[Ji, :u'IIi a!l1Jill; .Noil'mak ~'i.lbouli: II J' ;:U:, you i(~ nnO'~.mM ,h~pc' Iam IU:1I ~nim~ ~cf l!:Jt1eate:r '(h'f!'~.. hlge s:ize.

'Y'O:u Nfl ('t'~f~'\I!p'OJ'I,d:roJ!aS i~~'Im iOf,~e piJ'wer. P:re]jfl'l1ls:i:t~; Crraf Wcrnd.F.'OllIsim'tnr K.f.u}w~ ,d ,ef Cil1lDfI:) 21~r,j.h!.ts:. •. ikff~tF[2· :mull ks. BeifJ.Er.:t~.l"OIJI c~:r.tcr:il'~:WIJ.itd:tou.s i.t~m It.h:ruf.e~i:e~~, monnd liltf.!lt :or l!I.clm h'""m (:j~31[ r.cd 'iII ',hL 'book 001 i die ,ILkr:NG[O~ M.MftH'iC:· G~!idd, 1ior l M~ itiiOO'! 'you could. ' do~:b~fCiU1lrfnJ. ~ 'l,wi'[;b an enhan rn fill' '6~UlU gil' th":Iii! +iIS, 0'[" tl.Tli. hem dJ - t requlred ]H ~re(l'!Jji. i1i~e: .' ~
e

'YOlJ

,~ire OOW :m. melee saf~ly. (I PI',e:r.eq,Lld:'"it~ : nodi, M.obilit,. PoiJ'1llt Bhl'ilk hOI, BiI::JiU.!eBIt: YQIIJ do JilO[ i:iJ,ClI.:ur a:n,}' iilU cks ,of 'Op''piJm.I~)U '
cam,

.ArchJ , y [Epic

b~gh~r

'". ~ -,p!Cet+:. , ell

~bllll]

srh level,

:pie M ,gtc Ite1n~ , or e ilmiples I)J

lj,"'o~droUlS: ;~[~m!S,

I 'O-r'

fiil

ns 1:1 limY whe·1J'! ehrea


:II! '~Oli.'
Po

OaJm age Reduc'~~o [[ 'P'id


'¥cm Iron 'dlrug Qff:rome dama,~~ from 3U;;]!C]U .. P~I'-, mS~l1'le: OrJ! ?'L .BeH·efi~, ~¢ti g<Lli daJl:t~I~ [Jj ood~lctio.F.I. 3/-. Thm doe it1Jck 'WLlh d..I]i~. ' reduction 8;rn]it~d: 'by IDl1lk b -mS' nOff; ';ffJ1lj,:meD(:.m glcal ~:tIeC"mi but it d,o Slade: "TI-mn d!1mqc red·iJImoll.'l!lnnma-d·by F'1l'r.mt[IIlI.~'nt m3,Ui·c-aI,~i~' ela '12' i[U:re i 0'1' ' bis :rea:r ii' :If. 'P' "i' 1: A C'hE!1:'iu:~r C f'IJ gruiJrn [his fe~~ muli!j'p]!:!'I:m Each ~'i1m . 'YOUl ,g;3'm n I: be. ~~t! our d;;]lm.~ & -red ltcd _ 'mnctif~es by 3.
I

. l~n'm~'1~Wihol:lil

[iiIJ·rtulli-mJ :froUti
U - fOll'US

::"~10pP011le:lll.Sl

~his' eru, }iOU lacur

.ened.

<Ill'll

i,u.I':ad ,of gpo.


'W~~iir::I!!I~

'llJoI':nc·'bR3:ml~'fII 'you l

C art 'pic M gi e ,Arm.s .. ad A.ooCl·r Iltem [Epic]


Y'o.1IJ ~
~I'II

C If\P-

tl:lillll]

a.f:liil~and. ilr.nlQ1:· f epic power, o .' ~Ite" Craft Ma,g,k: Arm . gnd Amlor. Kr.u:r\\~I~ .;.JS,c {ruK~lla).28 '~'an'kstSp¢Ucr.3:f~:.28 'Nnk • :0. -n, '.m.t: en...CiUl croh m:Dr.lle :i:l rm ' and Ii i:mil)T '\1\111 ich ese -cd. I'he .I'J.OcL'n1l!IJ1 hmb ' folt such ~te2n:s(~. f!ed ,m '[he!;:,
C:L1).l 11'1:3gi'

OUNr.:[ONM~"fOt's cuidL'). ~or ~n ~iI'tlice·~ 'Y'OU eouid c'tttf~'J I 'm :lgk Si';,."!..!Oni 'l;';Vti[h an ' nhaneem ern 'b.o;f;J;tJI;s: ,of gUi'iI!fl ,d~~f.I ['1m t m ...10~ or Ih, IreqllJ iT~ d. prer
th;Ul9d~.:~ffil\ 1
,l!lrmS

d'

ning Song [,p~ ]


- -.:

Yorur 'b~I'[(:Hc u.sic de::tJ)~n~'Id:10;. n

51 wld~ a toral

effeltdv,~,

e;r.tbai'm1.c·el;n.f!f!'~' beaus

Mi iI[~ speU

or ~~h;el"

g:L"f'.uc'r

f.e:onrre, -

plrC~gJU~"'t

~1:Jy, Perform 2'l,; oks, :6'l'rd:h: ml~·~c


JiH!~

s -e, C~l~F:te[ 4·:Epic


Epic Ree

m3gjc
Cral [

n.O ;g,r:m(',lf.

1MB;lJ,gi.c.h:eJn~ to(t' ~::"::i,mp!es

or epi~

B-~d"t:: '.Jl'bu. an !JS:i:' 5001"11.& or poetics 1:10 ILl:tmpCli~ilrll, e dea:e' 1'1. ill nemtes ",vi!~h "" 3~ ;[uot SlPre~.d "lIO ml yo.\1. A in. !sl~!:Xe~: ul fonlnldt: save ~DC 110 1/2: yOU'i class ]e'V<r:1
Y.Ol!lt C~a ml'lilll SO'lmj.

C:'re8t~(JIfla [[pi c] YOIIJ ~n c:rnf~magic rod Qf, .pk POlllljiC-r, ~lJ1Ie:re"ui " 'l~~.: ['J:':ilfll' Rod. K:~O'l.~1 ~cd ge (iOI.il"CilTIIa.) j '2 , ir.:!lnks~·pellera fr 32: '!r.1 ~'ks, D, .--:e£t~: YOY e !U~ II:fdi[ 1[\0 ds rhat It,.:K':· d! l'h :I'H:JilLWi:;tl H'm irs fo:l" ..,dl LU~Jif.l s (as; s't~ted ,~li1til i~book S fIld ·ti~ dUlc D ,f,;;roN.M !ITOi.~" Gluf·). ,o:r 'lli'L'lS'[S ' fLoe·,you 1(0111.1(1 (: I:'Q Lt
Ul'tn rti'

in c«ec~ Iasts for as lo~g:ls you

tliIod:i£f~r) lJe.I~:r.~ ~'h effior~ The dea ~ OOlUILnU '

lOilll, CLI]m cboo~ 1[0 el'i:cl.1Jdl~illl'llV ,ch~mcre Ii'5 f:m.n, df eH~<: (rJ£,u;i l1y your. ::JJHs s). VO'~ rno)f Sililgl F,·~ar. r- 'recm.(C! aJ denfe'ning sOfi,g whil~ o

me' de~lfe_.

f."3king
Ili':ilIV

IOJth@r. mU:1iild:tftf'

ae'rE~r'1S

th 'krd's in rounds.
u~c.sof

,k!, ,p up d:u." de;a:fc:tl'i'n,g


U~~!IfI\ WI1B

\vllb p _wQui h spell· (fif b(gh·[ ~han9th i,e\:'~l :ee' Cll:a.pter 4: !Epie MEI.Gi-i:: fI;.ms; l'Or '.:{,ilim~~.e:8 cpk of l\oa'

"~h:h,Ill~[tb

i1l'1c·e:n:'!lei'i!I' 'bO'i'LU:5: greill:er.

~;~_ill]

s: or 111rOO

!;O(I'I,G. rOor ~ ~J!!,~!f m,Ylm of'~ D d:m d~ ..feni .., SlOng count as onC' '~ or po'rb:s ('0[' n:he dIlY.·

ire COII.U~:g~ ~;M'h)'lor m :r,~ ~eid~!ii). f 'Yo

by~' nOi!:·lll.aiicd

'O{fQ S (sit

De'.Efth of En
You
tal'riJ i.'Ii"I

11

C ri.l f.1 E.pic 5 Uill C1lDks.

You Oln en ,~ mn:gic st ffi: "pic 'power.


p[~,~ qu'I;i~e

r [~~em
.:

Cr-eaI i,on] [Epic1

:smgl)~'S'fT~lc.
.C 11:'l:.Ife}. of fDlJr
.!Ilj

rEpl,d c;ii'f;uly 5!~Lllt 'yQu:r f.ovor~d' ener:r:lies wkh


i,'"

:1."- efru:t: You can cr,ihfr [inm m'ba.l: ~xc.eed the .II'lor.ni'uhi !i'fb~MI", for slJl,chu~'em5l \ns ~c'!I~~din d!l.i~ book ,lld ,in d:t.'C' DLJN'c.rO:>l .vl c cJ!;"" Cui',). .:For hi [ tlOe.,' ClilJ ,(:(mld crrui ;:J.

'peJ Icr:'ifm' .3c5; '111 MS.

en f[·

tnlft .Knmvl,e dge t;] fell n:'],l ;. .

·P':rere"lIllis,~.'ri:!: ~ Stine of Illil. m 1 J 'Wn~e'r:l'lless, Lore 311J ri1fi'ks"' .i:ve ,Oil mor-' tnvo:rerl: nem~c (, S f1n,ger elm
I

.Ben~f:i.t~ i\'IIi1Y l'I'me ')'(UlI. CO:oo a C1l"JI:i.CII,~ M~' !3g:ilimsa ont favor, ',£''I"IIeildes,' ,: :rot~ ,I: m;Jke:o 'Or,ti.ll~ S:ift
I

(DC till
'-'

1/2 ~~OUr-d~S5' ·le'Ve.i


I,m

'!!'O'ur 'W'i ,dDm modifier)

01Jj !:!!!. - IMfI.lD

:~:f.

a med by thi:!ll ~t..

S'peci ;1;C['l1'-Y

s immune

EO

critical hiti can't be'

B~n(1!:SJ~:YO!!!!, m3'Y w:row Or 6re a 'J''afig,ed. weapen ,D~illL':r'


tlillil:.uer
""I?

~'~'h Iirile of: Ua:il

hr, ;,whh ao p.(l'1l1J11:,

fo:r r:an,G~'

,D 1~(wM:ci09 Cni l'~(l!I~[Epu,e] ~~ 'an 'type OlE 'In ·L~~E: , pen, W


&Jf~!_

51.uih

~ ~ 'it~lthai wcap~H'1 yo~,~[,

f Imt: ru.~ \iioll'th !i'I: single :strtke.

liS lo.ngswum o:rr ca--a'b'L' ofkiU,'tc).~

Oirfij9t'1n Wild 5~lape' J Id] [[p'l~] \l"o~cafLrnk~ 'c:h· JOmTI, of:i dm,B...Otll;, ",reteguiEsi,tes: \l1i' '01, E.t:!lS'r Wl,rd (na,nne) 30 rank 'Ivlr~j' :ihilJ~s/d;],y.
,B,eJne:fh: y .'~fiI1!!1
1lI.. ,

rw

hdptl

'l'Lfiowl ~ Jg..:
]in'to ::I.

PR~ qu.isilC:'cs,:-tr 153 CWavu;, Gr. ~u:Cle:.1ve~ Improveil ICaim: 't fWe'aPCl!l ['0 'be' .ebaien)o, ~ ~n 'h "'lming Cririal O ""1': IIDIii ~jJl h .. c hitioSeJil,); Powe,r At tack, We,:li.po.o ,FOClIIS ',",,'Upon il'Db~~ th,QS n). Bt:t'l!!~H: W'lle.n :us~nl ~h,~ w,~.~ponyou '~3ve s;eLe(t~dr \!.I~e-I1tI!V() you SCo:m :1. c:ritic[l] 11:irrthe ~-ariei 1l'l1f,5;1: mil i! Fowl!iUd.1:rsl''IIi! fDC 10 • '1/2 )"O'IA'f dlamcfler level. 0+ f0l..~r , .~ m . modUie~) or di~ Ins Slndy. (C~ 3'tl.tres, i'miIlon,e' ED m~_ J him Cil[l~l 'be nffeLtJeJ. b~f'this ff~t ) ~p cuI; YoUI C,O n giruin. r h 15 i "ea, :m~,[rrj,p].e '~ime s•. Irs dI~ 0 oo[ stack E~ch t.im' ya,- t:3k~rh 3 t' 'II£' :.ppli~~
~~ I

dlUlliillLl" a;EI d,~1l.!,perlll~tu~lllbil.i.ttL..s ,o,r erm yj)1.!i, tt'l'k;e,

drngoll (bb.'c.k, blue, gre'f'li1, ,rtti, w.b,h -~ bra: -~ b unZC1 COiPP~ ~ goM,. or silve'I1'}.l'he slze I lmira lion ls i;:he :S~lwe 111:51 y'Q.U'~ Umi r!l~'io~. n ~,l'iim!l'~Slz,e. 'VOLl gni n IiU exrreore
I'L10

j'v~h~-Iulro ch"'nge

dr3g.on '!,'j;l':I1~>e

d~rr~~fi~ !)f WH[lJp!Ji.l!l~ '~lP-'


~[ude [[pl
III

~emus Fan

qlh~,

~'OiJ i:I

,'~

'f'f:iis"~ phy.s:kd. atmcks ~~ith

LJ

eK.eiCp!dOI!1

-d..L '11_ l:'I! I, - res ill Fo:rmitiU e !5avirli,~ iLtI'l1o\lI,I; 'IOU 'n1iili}I"m~.K ~. ~ ~,~-~ ~ .~cll 'Eiol ~~v.td ,&~~!lc.c:( v SIOO is no-t ap1PUca1)[e).
I,

p~~-- llisi'leS: D~x 2.5 h:pp c :mh'Ld C1:iiSSfe3uui.e. lend"it Once FT. round, wlu~n tar! er -' 'by'M'il - em'·t:h- r
1iio

t'tlltt~r,a 'Will [[pic] Thu d1 .IIb!~'[D resWt lromp -·ltl n,' I.ffoc~ ,\;v:ith eNoeptim:~[ll 11 'ltt,,_
LU

I ' 'ic~,ern:hem Cr€!lU~O'IllI[Ep'cl elect Qj[J i:re''In ereadorll ,f:e;a[. 'fOUl call CJtleiliL ff111l1_t :Jt ms using v,:l1l( rn.u,c:bmow ,q~iddy,thaW! normal, P',r-;~rlf:quris h:e s:: he I~ cere a rlen E~ C'IO! b ~ ~..l~c[ -,d'i ~n KU1,ow'L~g,· n:an[l) 24+r'iln.b'1 S.JPel~emfr. 24 _, I;'ks:. Be~llleEi:t:: Sli!~(~ M i~~ Ilr!i .c~;.'!!'rfOfi (;e\fli!', Cren riElg iLII iJ1ULgic 'item. '!J15i.o.g :t·:b;:u·eat :r'eql'L.i'~:e 5: one d@')' 'per l tMJOO gp o~ '['l-w f 'itilo'!i!IlJ m 'r:k.ef price, w~d.a ll'lltnimUll1L of O:IiiIti;: d!ll~ No',r.lld: ·W~.hcur dl i.. qUi ere :n:iin, ,il magic;: m,h~m :ret]lII.ires liJ,:n.ed~:y ~~uildl '~'IOOO 0,' th . i[m ' l1imd~A,~'t g,PI 'ptice . .; p ..d~l! YQU can 8'·:'J'i this fe::l!~. alrlple It'i m es, 1t~ h ]1]j eJf,ectsdo no~ stsek E~cb lim~ you ~alillD'ile e[i~'1~t;]IPljjliei rJiJ:J d:in-e{r;~lllE i.a-!i;!'r.\) crearjon .re~r.:.
I,

.r~~t

Ene rgYl :Re ~~!S Ii. mll:e ['[picJ


YOIJ,

Pnre-q,GJl ~!l:iI: : D~K 25 I' sH.[lIp~:rf nl ind class :.~:l'n!!ir.,Itn fjlt: A_' e - <.1' ro1!l'ild i wbell t:a:r-ge-ted.!by an. effeCI: t1w _!II III 'wm saviE:g cll!ww1 you :m9Ymake a Ie-DeN 1®'" _d U~ ~'t!i,(~.he effell;:~:(e .. $tOf' is I'HJt: ~PFHC':Jj~~).
J'

can 'resist ~he effecr of:lllcl!!Qs~n (~I\-... 'fLllirgr. . of. B-Gdlii~: Cheese 'II.rype of el!l~'rg'f(acld, mid le':~ecni>c.
O',ci.e}-'. U I 'il :I

it'f ~~.~,Ol" 'e'ner'ID",


O!lf

$isNtt,C-

0 ito that· type of

you,r 'exisdllli rests rnnoe· 00' d~.llI[ r' pe 0 ihe rea ses b.y , 01,"this .fea'[ (1,0 E'S: not staek ',..",tlrh
res ~~,[8ince, ,"1;'3r.nedby m<lilgic hem s or
1l0JiIl.'pe

nefSr

.g

rtaaueut

Dimi lUIrr\le WWl Shli~!f] [W.ild] [Epj,c] Yoo ~fi tIJi!d"odl'4'~~ :UIIlW ;af1li'n'llaL~ of DLmn nuov ...S-~" :

8m-fit! You, n ~ }"O~I'I"(Ij,Md '!lll JP [0' take 'ii.he iha,pe II -: 'WlrUilm ','if ,.',anim~l o:rma.h\V; thtOlJ.llt 'r.1Us teat, yOIlJ CS' net rilid Jh¢,r.: in, 31. mtm:d ~f mIn :r 'rJrioo 11n,r nz.e.

PI~~uo

itc:

Ab~l±ry

10

'wild ' ~~tt,~",!'rHO

Hug.'!;!' tiJnlmnl.

m~g'i,~.I.eff.~e.s. S'peda1:, .A dliU'tlcte,f, ~l' !]la'fn rhh,f~~u m1.lhipi -, I:imes ]i the same lrypeo of en'f'rgy -is chesen, d'L - fUl!c[s Slttck E.n lam:e SFieH [Metamagmc] [!Epic] 'I(m Can 'incre'in~e 't'~h~ ]pmYe_ lwuJt 0_. your. d~!if1lagc·o;dcitlt.ng,

CD. rg [EpIc] y~umEl ID:lk'l! ~ (l!It~3;~~ck [lfn:l of a, cll~rg,e.,. ~ he' -'Ill' ilIie:_p~~d InitllltlVf" I!:Q; Bt: Ir YilU c.h!lr:I~ ,g f.o . mu ~inr . tbe :f'lrsrr wlI:nd of
rnmlr.l ~
f I~
:1]

pit, ,'rel'\equbi,t~,~ ,M~l!drni?" F~ll ,Bent:f:i:t: rile (KIl:ffl'oge Ir-a:p' fM' f(l!l'U' s1;)CLIsincmu
fUJin1MlI:' of d'l'i:e C!lSrer ~JI.i'!, ell uch dS fin'l;!~ r!} ox by
::1

cli1':~ {mf spe~ [s It:ha[ de2l]

by' 101 t:jf dtal'lJTi;;lg~'~1lI~i

in II~ YD~II ~nglc .J~ltI

ymu tb -f.ge'~
It::iiS

um'p,ris:e w:u~d ,i' yOWl, ;ij[i- tRowed lO ;leT[ 'f'Iilflk, ':1 run ,:nmckili:!,u,1 the !!tppon _fon
YO'"ll1. 1,1lI::JY

10 }tQ'Ul: dke (for -S'pells dm~i de~l !! flU .nb.e,!" 0, die - of d:rumuge ' qUill ~o J~!lllflm.u

lev~l.

: !lrmlJl:: 'W~~b!O'lJ,H'~his.:fe;]J'['i

,lIm ..oJ ". e:~~r.'i':.

onl" 'm~k.e iii

daJltliagr~'C~lP '0-£ tod s tnuhex a:haIii s'ds), ~rh'~5 .fe'tiJl 1lI!!) no e['ecl ern !ipe~~'¥th~t doo't ,p~ci ficClll.y 1 d~al ~ ll'Yi'lllb~[ of di!~ of dllm::age. e~ll]nI ·~:o')I'OIU' :te\l'el or ~[li£'fOur ,~e\lIet -!j,~"'nl f m:h., .P ~I]'s"),'': (~:~ ,t:rc ty d'icnn~d e I by your le'l,i'et ~nnI5, it ~l_as:.l.'li0afeello:n Jliti.JI, ai ~J~ ~hough YOU:L" Icvel in ',ic:rnles bow ma:ny f1Jl:~5,Sne.S ,0 IJ fi.n::).

levels 'h.ighe: than lt~, Us· ucU,vs ~ le\\,..1For ~P.l\'l'i m enlmnced ifc'L'iriJll hi1~il d,il,tllilge' cap ~f 2;o.d6 (mrlwt" th:an 101:116). An ~H'Lb3n.ced ~l'IJI'lllg. hllhl' bas :!I.
foUl'"
c.c

p -11 SIOI

SlAiRm, as. Sl'd'!"HI ..

J'i8Jl~'), Afli ~~ hnit!.: 'd

~lll~

lnp;l

'~,n,

~houlh yo.u - d 'YOLU' '~~ve!ro th;

m~~'y mund

, A·, atM ~rt'Ow (eve n ilboo,gh 'fQIUr. l.ev~i 1nfi(:!'II~'cS,~,'IJ";V ,1'00 ~ti~, ~~~dmal:e)1 er ~Wflrl'1~~'ir d {e'leil,
1b3.Sf!':ltd

Efi 1(: Prowe 5 [t'piC] i'L1dic:lJ:'e;iI~i1I'he spell~ de:s'rJip~'~Ol!i. 'Y01I"g.a:IXI ,gr" ',illl: ~km oomb3t ~n Sp,ce,id, You miDlY g,Qhl ,bis rC~1:l mllhi,l~ rL~ij~_ ,!E~!li1l, ';e::fi[ B,t: Gillin :3 +-~1benu O~j 'ilil a:['[' ck :, [hoe "'iDlll"letl:'t '(h'i~ e~rl ~h dlmag' C3:P'~ncre~ses: 10 'b)' " p0eh1l: A c'~iir,~.c;~]" ~,ain -rti:.;!! fc:!:[ t1rud[ip]~' ~ . OU'll d'ic' ' Oi' , {U "'fI IS -cPFrOplr~'tH 1,0 l:lu' spell, , nd dH~ l~nbal:'liC'~·d, U [aireS. u:H' a "p~lll lCiic'iiln !lchi~,d'OJH.'1f6m:r 5~, :Lt ~lecr5stil.(;k" :le\fels.:Ill hCII: (rlums, 011 'm~i~~~ nhlUlCtE!d ft 'L'JJ\tdl '~y.ouM he an .pj R fl '5 [Epic] ~ J !"II ~ls:pel1)., nh.. :
Dodge

Nonn ~ : \WbhoL!lt this fe~n',use d:tc clam .g _ dice ca'p5

d~m~e. deahl,

nl~,,~~

.from ~l'ile;runilli:'k

round, 'l;li.'b n S'lft1.ck by ,!l,~,!;'!iml,c'k. &om ,OlD oppoucnt yenl b~~ .. de ~,~aret!, as dl~ o'i>'joct ,a:[ YOII.n:'ldJQ" geJ ou mll'y , [~II~lo'll~a~h:;:llJlly ~'VObl :~:~'~ dam ~
ReDeB[t:
OtI:JC~ 'pCl!'

You i!lr[~:abl ~O' vade I!Itil:1:l:i[kswh!'11 e-}l:ee~ilio:n:l11 "-In ty. Pn~!Ife.q,'Ulisi.t:: :: 'lJe~ 2 !' Dod, ' , TtUill'ble ,,0 'nlli1ks lraproved, e\l'a.5~ot'ti'dldc11si¥e' tiDU d" f'C!lrur~,

n:.p ic1

You ~3\r~ r-w.menrlously fil:Sl [if fllltrXi(!! !5, ,:8 ~'Dd:it~ VOl! gam :It +4- b[mu~ On till Reil:ex st1Villg, [\1!our' :r,ep.1l.l:[at~o,m, iPilrovidJi;:s; rnEi~ bonuses g ~:iiI~e

[pi, .Re prlirartio n [[pic)


Ot'll

w~th crbe['~J. R'en,efit: 'You g,g~n ~~, a 1bo'vu;~· O'Dl ~1,'J[Jfri 1J',i~(m: _ Cia:r.he'( l:lJ1formadQ'I'lII hu midl"~:f', aJnd F 'rform c'hedJ
'E~i.c SkiU ]r'o u [Epic]

Eflie [1II,d,IlI' ~11 I[E,pic]

'hu

;j,{',

:lI~~,h~' h~'g'i1d~~'feats of 51 'In_ of flrll.


Con 2:5. !8,indur.a
~re~ you
1

.c:h,008 13k '111such


>

8-5 ",~

endrury

b!¥!,'~~IlII,isilt)e9:

pb,y~rnl :]£:I:j,o;n [hat eXiends: '0 \.'1.' ~ ~~rl(:ldJ of tim " 'rUn~ n .lJ;g.~vimmingl hold~bg 'fO~r 'br. l1lrl !'aml so Ofi). yOIlJ lea:
g, +:1.0

Be~j'n;dlt~ ben, \\}j


bmu:I!s
0'1]

m;r:ike' check: for Pe'tto'l1il '~ga

I1G1!.

dl ,ci:toeck.

[hat ~kUt "pe'cii3.k You C:l!Jlllf1i1."1 tbh, 'e::1t n'u,111[ip~e lim Si.11 ·iI~Ui do nc ,t'tCk- ,Etleh dm you ndce dw~ feat. ' 'I:1lP:P~ to _, ilI~1'elll: .':kin, d
l [

l1.j;il]Cqulsit~, :an fa ilks, in '[b,~'skitl seleeted, Dmefi:t: YD'IJ.I g,:iin!J U' beaus [C'll illlU S:kill Ch -c'

~ll~d 'lj;vh]"I, tbEi[

:wlt

5 i[e ndy.

"lou

beve ~ If,~
'\\

Epk: Fo nud [Epk] You. h~'i/lf."'b~-eme~:uig!riiSly h!,gh ,OOTti,nui",; ~" II!U."fj,t.: Yr01.l g ~n ~ ."'bOlUI OD iJU Fortll:UQ, 'avbm,g
Ich1'lo\~s..

pic' S,p';led [Ep

Epic ~'~S'9[i,m:dclIIEpic] [
YOl!lr

bardic m'iltt:!ik p~de;s m~ny 'possibw.


~~~5S fe:u:uro.

grel'i '

I' i'L'iI~yir.!don 'l'blll1

:r.or..

PlIrer-eq,l1_bitcSt: Cbtl 25. ~1I;'[o\rm 310 mnks,. 'bar.d:ue mta'Si!c

1111000 [qllicki;r 'h _II'!! Jl ~omJru p,'- , PtcreqWsit :5~ 'D~ 2li~'RIUil, Bm~£&Jt:'¥OIlJ'r.' speed i~cr~~~s Dy :\0 fie,:. this 'bell. does not 5 eaek widl a.ncre3.'S1e,d spe'~: ",~ '~f!d,b·y' 'Dia,gir 1m! Jir!iS Ol' ~lonpeI:riil-DI nt rn~gicrl[ :~, -ct ~pec:m1: ls f~~~ 111"illillC'! ion, ,;'j.1'h:r:r, 'y.o~~ 'Wf~ on ( in"

l.d lou, '11'" :~ ilO~fl:'[Frueh

:illlK Htedo:liim rrrmo[, lmgbr aemer, er [pi]

an ii1IntlJOf"

','eneRt., AU b(jn~ses Int'[ed,l~" 'ycmr ]) 'lI:',~U,e m,usie :~.n~,'ifiJ1l,0l1 ;a,biUla.es. at d Q.ub]e d. F[ol[ Gxaw,ple jl'ou:r
n

[p;, SpeU fer 'llS


~~lds~te5r.

m@~le 'bOIlUS (I~ ~a'Y~n,:gbrow : Sigahl'S,[ ch'~f'm tllld f~tr.r ffecrs ,and :~+:2 t [I:l'uJrnie ben"'!!' on atn t:k IlindJ dam:ll(ge 'roLl~i'f'OO'f 'i fisphe
OO:tlilP);1\

i]]SP~Mcwrn,~,e abilil)' now 1'fi1ur~s 4' ~

Chom.e [I scTlil,o.o'Jof m'll fc.! 5~~has; ,llluS!i'of'Ij, ¥o~'r. speHs af d] nt seheel :!I,re :IDOr: , :p0'l'~l!1£: dnlll 'norm ,l :far
Gr~4mJe:1',,'pe']], FOcu 'nd Spell Foell the S'dmo1 ~l c[ d II..biUty '1)0 [0'll5t lIJr :~~a,t [Oin~' 9tb·I,e",cl. ~PflUo.f tlrn.c. ~l.oiJ,l '~)IJ00 ,c.n.o.S:€l:I .. Ee;fi, flt~ Add -t', ~o th~' Di:fli~lhy ,Cia. ; fo:r aU :$ifvi, '
l'hmw'S: agri.nst sp :Us. fuom, 'n:M scheel of m~gic
YOLl

-:!me€'r..O:.w grom
lind Y<C'U[

;g

+4. It:om:p:OlllenC

~ OOftm O:f:l,

's'kill

,bec]:si,

~dlO Hi~ Djc~ _, ,oom.p -1)- nee 'OO.HiU$ !IlJfl'lJcks, md , Oil +l ,com,' tcne,e; bonus On Fow,rude ,S;.1Vfl
r i

IS'p,t.~ gI:eiii'ft,D~. abiUtf :Dow gl'an['

,~cli)l~,I\. dw~.tlicl)~1" gain du!J !e~u 'multi'p.le tim can,


!rtack. hm~I'mIlber Lb3~ [Wo doullUIll eq

to foc U,$ On. Tl'1l'is cverlaps (dee s not

boD'iJSe;s

J,~5' ' -ff~lt~

~3~S !l

t«p] .'Wlt allild W (lOri'h.


,iln:raCl

[pic is~de[t5h i~ [[pic]


~ IOU mOlt',

c'le':~'ld; 'toY] c'an g:ain tlli~:fe It D'lluiti'p.I .., '~'im, " bs ' leia-cel"do 'Miint srnck. Ei~cll 'ril1QJf'YOtlirole ~h ~fAIIl i~3p'plja [0 3, di[Ef~f~,l sc;~,oo'l [of na.agi.c. ,,],hi .feat is, prc ,-:nted [I'm. 'til. ,Non "pic leI! m secrlml ru -

fw~ "'(lieU [oelliS ,ilnd Ch~enli~r' pc~JFocus.

:bifllCk

seBoo: w~'~h) 'a'hi

~ow[e.r.fUJ[cobort

'3!'im,d, foHowc't'J

[ball

'nonnilly po ~b'~e.
0I12'51 Lc~.(I~rsbiplL ad~L'Sh:~pr~I'l" 25. s :Je.~'e.r.:t~'fgiLi anr4'Cf. a c.JDbol'"t Hnd, ' 'O(~owet.S M show , ~~Ii~~lt:es:

'~:h~ nd ofm:hi5 d~H1P~ ~


YiOU[ s

pic .,pen ~~n ~kal icm [Epic]

on Ta.ble

1-:l,~E:pic

lelider.shi,.

spU

:1!'fmstilDiC -' \. 'I;' th

e.lis i3.~' ([\i!1tu'mdolu.ly 'por,


~as;ei"

lUI

bir[ "khlg llb(Oup

E p,ic Taug n ness [Epic]


¥0ilI ere
'fOlII.gl-i. 831.[1'10 :~i~ int$ i'p«-mi[: A dUl'fncrC'r 'can gatn [[his fe~n ln~dtiple~i'm!C8. h .. . t~ stack" :
jiil1eirematllnn]ty '9~I:I,efit! You
ez •.

b' ''lit: l'rtn.l g.~t III !Ii 'DOni!,~S . C:Fi;~[ r ~ vel c.l'lii::cks. [0 J[ t:I m91 uro,p ll m~ts~al'i.'r:e. h is O''!IIe'r:iI:!I'PS (does nor T Ij[1I. ~M'ili:'b) d'u1!' bo:W.!L'~!H~ fr-o nl . :pH~'ll :P,~:tD is e'['it':;1I[ ten :nUl ~u r ,l?ene'l:rntLO]iJ, 1I!!is, :!Iii' '~te en'~:erl: in the· one-pic f, ~L~ S:!2-Cftio~. :~u

pen

Imd,of rh.is· e.bOl"I~r.


p 1lc~ iifl9 [Epic]
. an cren~" and C!3.5t d"1U1 exist1i~ :spe.Us,

'E1?~cWea~OTI Focus [1E~i.c] cbJoos~ 'eN:!!!!!! pe g;f wea ptJ':i1,~ i!iluc\l ~ 11f· ~:~I!Jrr.'li2'" \lion ::I're .r.~ espf(:illily. gQO{] il~ u ilrng ~hl\Jt.Ole~lf'Qll~ , 1.':'. r 'ltd "'f,', Wca.po,n FOC-lIt!!; in eh \\npo:r:J C'I!). hie cho ~fiI.

speUs tb~,[ u~n:l;st:·rid. "

w,~,

:Ll10f~H

ku1L'il1u~tt~ "'pdlcrnf~: 24 nUlks, .Kno'li'wled8~(arc:u:)i)) ~.T.lil)'k~~ tty (11J' (1!!~1'9-tb"T~'!i~l m:c:Hl, p. lls, ;tbi~ OJ.

nen,en!t: ~dd i.1 h nus ~O' ;lU anack roUYOIU itm:lk~ ILJsin,g [11 - selected ""'tfe;1"pol'II• Sp~dah You C3:rl g~i:r.t,dl ~ Fe,[i'r lill'llI h iple d w;e 5. 11~ ~ ·ffcc~s,~, not s"tlll,d~!:filch 'rim~ Y('J'U ,t1Jk~ lf' rf,..t~.h ImPpU~' .• d ~ klIll cljff"Cl."!.':'i'Lu' 'ry~ lOt \-WCgpOill,
!lIpOIrl ·,pec~i.llnla

, 'h£~rm~2 n Ilk r bowl,·d,gc [rel ig~io~) "~ 10 w~: 9Ih·l~vcL dhline s.P~Jh. OR

l~, r3Ilk'~1

Epic W

pet

1'12~ r'll~I'
~.

1i:l1

1'C:l'LiI:![it~, Vall m~ 'J! d~V'L::'~OIP ilod C ii sr c'pi,e dn in ckn,tcr 2: Epic S;p Jk.
1{~'CU,I'Iin:Ilrll a·fii't

r'~

th,..l_ Ye[ di\\'bl~ pells.

KnOc\

[~d - t:mnufC)

2,

,r;wksJ' lJJlril-

~1='~US as
I'

speln~:e't",

YL)U :may

casta [u'ilmb

r-

oE I:f~ 5pe~1$'~ ,d~,yeqtl~I, [10' 'your ranks in Kn(liwkJp'

dMde.d ~y HI. If you. are a dtvin-,"C LlJ~s~, Ii" rOll, Cl • m,1I1h~ r of :p-iC' ·S"P--1'.. 'PC r day eqnil [0 ,"OtLf 1111 in K1i(f'lvlooge (NUwon) d.ivtd.ed b . :lO. 'E.pic ""f ilt [E p,ic 1 ~dab U 1'~111!~~U~~l WOIlie: !than one set: of 'preroqjl"-~ YOIIl !hi3:\'Je tt,- m,. odo,ud}r sUO'Jlg will"pm!!ol"er; tit miw I1mil: on L~e nl!l:m1r,~fof spe:Lb y.GU may C9l~m: per l~n,eA.'t= Yrr,t.U ,Cp:iD a ",,4 'bo.rIi(~S: ~]l'WlU itJii'i ihy ~1:lJ.tludll:nYC.,For el(~u'Flll?lel {f yo~~ '~"i?"'a1L"dA;'~er~i;;~ li'llre;0
1-

ion ['EpIc] C ho.ose ODe tY~f1e a:' ,"eye:pon, ' ~ch as ,g;r.e~Htl.xe.' ,0.111 .di'j;3!~ extr.:iOliclin - ry d _.[J.U1g U1'~d.diJl,gdris wenp n, 'Pj~~Ei!:l'tlIls::i:tles; Epic We:J:po:n E!X1Il .~'\'fe,~pmlFceus, \'!(l~lxm Sp~dllHmlion (~n.~n, 'i;veilp~mto be (1u)~nJ· the BenefU: ,M d ",' to a~ d a m.ili,~:,e [ you d: ~ I ui~ I d~e ulectccl W<I.:~pon. U t~;le "W\~J.KlIIIl i.s iI'ii ;t1iI]l.g, 'd_ W~~PO(~. '[b.e d;;]ll'lmageho.IJIU8 mllf:i:ppHr.!:5 'i We (a'l'E,l!l is wntbin 30 feet, '.:]HliCla1: fOUl can gaiD ~M, 'f~um.uh:ipII t'hnt'!. U· effa:i1:S do nOr. ·1:JelL :Ea~ time yon lake rthe ~ :J,t" 'it a '~-1ie~ 1[0-' d,tffi"rellf O'P c of '''~eilJPOl'l.

:'INi:li1g It:b:~~s,

FU m1fc~t ~ n1,lJ~~f Qf ~'t'iC'U:t.eep~c: spellsper dii}t '~liI;'Jl1 W r 'l]umilJfr ~f rank! i]:l KIU;t;"yie~112' (in'eo!l1~'}1dl'lj,fjded. ~"(rIt and - Inlmoor,of d;iyiJile epic 115per d1!!f eq;u 1 to 'lulmDff ~: 'fl1Jf:i~ ·in K~ow,le~,'e (re·'igion); divi'l·d
I'

El<ce.ptilCll'iild D

~[r:

[[pl.d YOlD can dC!fJ.,ecf illl,y 'n:ype ,of"l:;I1Ji'i1g'~ :;]~mck, p.,re~eqll!D:sUe;s~, D . 21 WIs: 1 • Deflccm' , j['l.'iC!rWS:~ Im' ,P'l!J~, Uni!:rm .: ·,'trik,-.

·n etien

Bendt· YJ(JU C~!1i d -fl C~ ,IRJ)' irtmg.ed 't.f.3~k:s (indmiilm1; spd ~s vll.,r r.equtoo' fOllilgOO, [0'llJtl. ,::'titl1;Cb) tiS: '[f 'm'lt~y W~I-e ~I:ro\~';irr~r d~n~cdn,! ~ sp, -:m add rh~ 5peUle¥el [{i' dae DC flO de ffiee t the :!l.ttlcl-b
l,

FOI~ge Epic Ring [Item Cre,aljon] YCl] ean crnf:jt Ol;~gkrings ,01£epic

:pow~[,

[Epic]

E.; tended Li fe Spain [E,picJ ¥'cm M.e ~xeeptim:ml~,'f IO:Hg·Uv~d_ S,:>o Ad,d, on.'e~b;ll]jf ithe 'ma::'!l:hllllUJiI, ' ,eSI;J b 0 ' 'JO!I,Ill"

:P.r,e:l'e'Q~s;i~~~Bo'r!'~ R.lng~ K~ow!,ed,gL'l' (tR:r,~jtil,r11 r.a:nks, Spe]l'Cl'D.n' 35 ntn'ks:, ,BeneflJt: ia;~, aml ful'l,e m8Jgic dJilgs [~in: eNt 00 c normal :Limils;,lfo:r~cb 'iJ[e~ (~S !ta'~oohl tb~ .'boo:k 'Ild
'm'i:i;,-

nc;e· mrudmtl m ;l,S, -, 'modlili~t :m:o, ]."OUT :norm,!)1. mid:d:]e SIC1 old, c!I~,d, nerebl v ag' c I[e.g,on 5.:. fo,:r e.~iuJ:ilple, Ii human 'l!;~.h~ Ir.oOik dd;s rea11 wOllld reaeh middle Ig~' :!I,m:3;~ ~l:;'jJrs(il~dle~'dmJi 3,8)~oidl ~I,e at 73, 'ft:atrS f~nsu~'ld of ) ~,);;tIDd v.eoc[.aMe D,g,e IH 90 yellH (lnsread of ;0), CII:~cn~ La~e ~:~., c]mJJr.3.0t r1:5 miidm~Jm, lig,e' u;si:l'LB ith,e' Dew veneribl· rnjm'~fi 'I h - it c n,lr Lo\v- t y10u [' c;:une III a_g,e ,ca:tegOiry tfoI' ins rice'~jfV'ou'; -- ,alre:idly jjjj,iddJe 3~~ 'but the feil[ :PD&he-;y, d~.,mid,dl~ ,~. c~: gor.y 'GO, hove YOU,!; C'irmJill jjg~'J' )roo dli:l,n~ re\\1-ef~ ~:oJ}dv.ld .. ~od)" ,sp ee;ia,~.:Y.O!], II: on g:a:~ r.lm.i.s f~'ln' 'f:l1I'IlI,h iple t imes, h$ fb

a-:

,'GEOX MMT.ER~,SCI~,fdd.For

~1'II~t!l.i'l!'U:~1

~ d ng

0/

:s;pel~ ofbigh~r th~!l '~;1ll, :~ev,,1


:r.tll •

l:reiilJi:'(!'r

~rijfltd1itm Ell; f g'r,3 nt d ::Ii de,H~clr.i,Q.m, bQ.n'IA "I'ti;il!rl 5 Dr 'Iln 1,1:~m ~ ii,' Ire ' tlLh:ed iP(Fe:lieqUi~

YI)U coli d·

" e cbiitpt~t.ilk! Il,pic M"ilgic: 1:f.e:m~· ,£Or' i!)j:o:!:Ql,['le of

G21l,rganu,nu~ Wild' SJuiJipe[Wild] ['['Pic] Y(1)l etn U,fJ!.d Shii~)\C 'iD10 '..nlm Is ,0£ Ga:tgaDfillii!IJ si~., ,e;l:'equ:lstm1 f\hW:ty '0 I"d£l shl1;p!."into a HUI,eo illlIlm

effOC'[SS1~d:'..

:;'erl!eB't~,'YOOrO'l!n us your w~Msn·tlpt' 10 ,,:ike. ~he! of a Ga.T.:g;anroaQ ll]limaL ,"olmaill! Wid:unH dds :f~~t,WOO, 'CI.f1ft!O[ 1iJlid ~iIlFIe illIl 'animiil gIl."CiU)!1:l' than HA1i~ :§'.1le,

Gj'1e~~ Chalrisl1l1'~ [Epic} F,amHiar SpeU [Efh:1 'VOl!lr f.amHi r e n use one ",fyo,U41' sp ·1
ii~ility~ Your powe6 of 'persuasion and ]eiilJdelrs'h~p ()n.!!l'
'h:-n l'toltitD 1
~

reelled by ctuu:'ismo), B tl:iIi1d~:t+Chool) ..Ol'iC speU


JOWl!f,
ill,

Prer ',w i;~..: Hit 25- (if yOlJl!, by Ijj'Jt~,m!,eiH;;'.e) or ch;'J] :2~ (iJ ynUlr spel cU[iu,g is eon~'O(]

spe1Ic~st~ni,:bi ,c.ollu'QUed
~:

!0lmG" J:t~'¥ou1lCnm;isma it:tctei'ise,§; by 1 polnr, ',lP,~C~ You elm, g~liil, I'll I,Sf'C'a r mli]ltip]e ~itl!lre~, I. - ,h
1;:1,SI'3cll

k[Jjow of ~u:blevel or'


IIJ'

'~n

su;r:b:;;'l'
,ftO\-V

dl!l ~n ~ilh~lI'IlI,g ot
Q_

this :pd~, once 'P r a!lY , a ..,'~-U~H e: .. k


efJ,11J'1l1 to

d'uhl'

dil\ld~~. .£iimU~, YO'Ilf


¥OiU

Gre'a'~Con5;t TU..ulio:n [Epj,c] YOUI!:':he~hh a:nd,~nd.'l"n:~: 'II", 'C-OOilhl't -; li! e


!

'fI~ilil:lf ':n;::licaster leve'l

'c. ru1CH' bestew a sp 11] '[0 Y0iiJr.r' £~miU.air if. dle s:pe:] DOrm ._Uy bas ,_m,'!l~ _rtg~ compenenr C05a;o! m,Of ' Ib=liD 1 D
er
iilill

yo'u,r e!:! teT' level,

Bie:r:IiE~;fijt:'Your CO:IJI~ turton tneteases by 1 'pobiJ1t. ,p -,c;i,ab YOti, Ca:n !,:!J]'(l lid' f.ilNiU m,uhlp:le' dOll

'~lilll]

;no['mllt

's:d.

effe~~ ,s 'sck"

ureal De)i1n~dty'[1tp k:] XI cost. ~Fcill1':, Yo.u ~ ,g'aID~bi~ fe~l :mult.ipLe dme~ E'a'Ch dme You!: ~SIhlY 'ii:fi.d, coO'rdIin lilall :ne g~ea~i~r d~;iI:lIlI, lm.Ql'll'Iai 111 'y,giU can glVIe: '~all.l:r.ril]n~li;!:r a. d:uff:e'lj,e~t you, ~;a'~(l! It~,!!, fe3 B Iltii:t~ tCUIf De~t:e-rhJ;itmCii:eiI'LSiCi!j, 'by 1pID.:m~. sp~Il~]!ki~ abi Ii', Orr'3Jibc~bQ],da i:ly nJl5e of du~ 5~e 'i~U~ Spe'da~': Y'O'lll (;EIn ,g,fI'i u ~h'i' feit mu ttipl, lJ.me. [Ii Uk~ @bility. efre~li stack. Gi'. at l t ,I ig,!:' lI1ee [E pic]

. ,ast HeaH ng [ p~,c] YOu he~l 'YO-U[' \v{.'!I;I!Dd,5j very qUickly. Pt'euq,oDite'!: Cctm,13·, 'Bene:£~: yO\! p[n fllst, heiili.lJi 3.t or 'yDIIT. e·xisdf:lB; flil!~ 1b,ei!].i:IlI' inere~seo~ 3. by f~'ilt decs nat' al1c'k, ';,yiib f~c$tt ~a1l~ grmned lb~1:Illegtc h,e.nls or ~lQ.D~nlu'nl@m ,1l'Il!3gi-

l~o"r powet5:of re:rs.o:n ;md, ,l,etlfJi1iingare ~~er

n.. ~
,il'

Ith~l!;\:n", _ .~'nti;t~, \~Uil:' hrUiell~g~rllceiru::['cefllSle~'by I, J.'lO'illllt,. , p,ec:ia]; ro-U! ca n ga in rb'. .fe~lt' mit biple time 5, [u i.l1Je..~~s ;Si!';;'i;i:.k

cal

ir(!C~'S. ,~-i.u m

G ('\fi!!a!it

, :~ed~li Th,
ef(e~,~3ck

b t:tken mn;"~tlpL.~ rimes, In:

Sm j'lli fig (E.'pic]

\bur iim~[e:a:~ncb '!ltr€' :r.lu!!,cL~__ ro _' w~rfld d13'fl nonn 1 c "r'el'e'quiS~Jlies: Ch3, 25 sm'iltc a:bility (from C~s.s 'eou

Fin· Wild Sh'.:Ipe' [Wad] ['EpEr]

You 't:-mn~~!iM :shQ,pLiiIrro

aUiDials ofF,rjj]JC ~i~'_ ~~q,~lis:ilt~:: Ai;,jilli'ty W ufi'M dl'~'J!\' :u'1!iIVQ il ,[),i:ftlinll.]~tve

(: i~1 Uil.'r,e.,

JBellm~:yo~ cal'll U~' YOll.U UJiM ~hap'"ro [ii~e tthe ,sbape ,of it Fme :il!llimatl , ~Qrm.:a1: ,\\rtithout th'is ,feal, you CitrllnD'm: U;,j t ' JhJi1i(Jit _nw ..Il,a.niJJll!!.\1!l mIn r tha·fIJ Tin,,· ize.

or do'm -1n gi",t'iDited,po.w~:r). :Br-Ilii! fll.it:; 'Wbel'oe.'Ve t )!r!J,tj m::Ji k a n1lc{:',e~SiflJl,] is m'~1t 1 ,12' Il, c!k, 3 "ct ~':vfce[11 : appmprlJIIl-' le.jjt~l, m d~m:w;age (~ath(r tk1lJ~l Just 'VOUil" ]@\I"f!!,), S'pec:;id~'tC'l!.l_ milY sdect rh'i: fe;ju: 11'l1ii ld'phl' ~tm 15. Ju if' £1. c,ts stack, Remenlbet ~:h t [we ci[oni~linls qUill· I III
'tripJin,g;. :and
50

r~rtb.

G ~. ln1'ng'~1il [E.pic] 'fool muscle ~iJljd'ph)! lCDI


-

pO'!lller are ,VClll[!I!:t" [han :norm~L kndtt:: ·'iO!l.lr·fre~ ~ -creases by' 1, point. , p.e1l:i.a.J,~ 'YI!UJ can g'lh'!! i'hhi 1 3,['m uh ipte d I~ es, lm:5 ..
.~

ablll:ty

Is, B;fme£it~ You m~.y as.: 'Ollr !!i.peh M:iliol!Jt, any :1it1 ::i~eli 1 COIl~pO-:I ~itt'.S.IUtis fea~dO(:s ftO!t ,ttffec~rhe need fo"t" focus I
'to ea!'t~:h~L i\~-I :n'1;.;]jille d:~~ iJ~l" if!l~~~
Of

Pl'I mre,'luis;L ' r E che'l,\' M are iia]t' ~':

llc.r.1ft J:5 fiaJri~

dj,vine' '_O(U5, P'[h'~sfeat is p.'

"[I:

00 in dle .No:neplc.F. .~

.li!IlJCOOD

at

~ l W~om

[Epic] ~~rm1J~' r'iimd hl!igh[. (31 gil) 13( r 'mlmn normal!. ~ lilt: ~~ur' W"J;l]~Qo:m h:i.~ ~·~s~s b . . :poorat·. .p.c(:; I,:, eu C· 11 (I i11 thjs re~n:riIiIulm i,.J f,imcSn lts
I".

fhJ!!'end of.

~h]!i lmapter.. c

t!lf(C!l S .'\11; ,

. ~. sp.i n

_~~jCln

[ElF' i1:]
or. ~rcl1lt;nt(l;$S
Irtl n

tmIP,r,o"ed .A~ nrne 11I't~ Based. C'.a$ti'!!'lg[[p i,d ig Your' ~:peU15 of, :p1.Jt'tic.uh.t ,:iiUgllm .. 'r.1Jt ~ . 11]0[<1, ptn1i'-er.fw d1:11lo nODlnilL rt'Cf~uj5ites: Aeoes 1\0. do:m3in ofCI'lJJQ$, E'r.~, Goo~~ C},r' 1~w~ ;g[j mlile:illt IlI'HlSl m.iltd'l! do-rollin ehesen, I1hUlm·· ~O'
·C:.at ~ "d])~]e''i.r'f'1J div,rnJE
":I.l:]};

'fillll (1 IiIi :~i1ip,Ultll! to'J!il~ tenee !Rf 1U, Iiili1n-'l:n 0.\ Jy.

iXtl.

ml(l~e

rb:itll

.spe'lls ..

fUlire. -

[J1Ie:~.~'i

.i'tle: Pe~form ]'0

t..~~ ~afdk

fit ~ sic

class

.:Ev]l Goo~, or .L1""~)to whtch you :h!l\fJc' aeee


>5'JhE:US

:6:t;

~e1.QiC'~111

~ligDmenf;~a!iFlid,o'm-;in (Ch~,o$~ d
5:. ··OIi..ilC::J.sr.

BtJldltt: , it umb .It i).f alBers you e 'n ;iifi"gGt with your ~Flre t~~J~e'!' .fJiC~ 10'f ini!ll:~lre !f~catn~s~ bardlc ~~[ii~~C _ Qblli Joub1 Wil:ef1l . n injl' ~Dn~iPtt.er.tc in ;muluple: .rU "O'w c;¢mrhoese ;[Hffe.t~mu . .ki11s ~,otl:lspire for dirE thiS] £@31 mullip~e rimes, I lId '5I:~ifk, [le~emb.~ '[11:11] t'WO d!i)~'b:~h,~S~tl;~ls ~,
g~l~!l

_ an 3UI.~
~I:

,A, illlar~clte.r can


\1

\:'IItd]l ~bil'[ iilJl.iSllm{'lIF.l~: se rip[or 0 m' ;3. easte r level, d 'peciid _bi· Ib - 'U)I III overrides (does nom: rtac'k \lI/lm.d'll) s dle gnml'r)~di'O:~IiJC['S. of '~he 'ICbaiO:S~ ]3vi 11'Cood ,lIna .Law dom blS • You.may wr it:1i:ds fe~.:r,J:uLlt :pi'!! ~~cs,s effeclS de nat . s.t[ick £il-ch tiE yotl tillt:e the fe~r".~(~pp:~ies[1:1 aJ ~.m£f~~n'[ '·~menr.:.bils:_d dom~ to whilin. you .hl1\1~:I«'C5S,
j.
1

rn and
!
I••

f'~}rth~

onl (Epic]
I

:rmpr,o'\f.dA rmv of Death [['pic] 'rel"~qru" ites: D~ 19~ 'Wis 1'., Poill[ .ihn'!lk ··hOf~ 'Pre:-

YliJl.I~ lc :musit ~nJ[e:- . 'L'lM, with opposing bud ~ ',feilcgn-~ Pir,~requ, !Siru~e:l: £' :Jil iiiiI& Son,g., Pe r.flOfrm. 2.7 fill III ks~ DIe,!) I, ;:' ~ __ C' mus." , -- .J:eatnl"et

else Sho t, " f,':fGW

This' fil1'~r:t"O,jl~' 00' ~a~ n mttLrip.I'" (!

:!le.L'I.efiti .Ad.d

Dr deuh
:2
[g

'rhre DC ,of,.

c;~~ £it,1l!U:Ilre.. SS
10!ll.[

ti.:Dle· . 11 . ~«0C:1 ., lilIlCk.

-irro.~\I'.s of dee d~.

:hi:nd.re rene . Y ~ _ fE~rsw!uhm ::.3~foot Sfr ;ad fmm "tnt ..f} sa~ce~ . iu~~ !.;t - ~J!1 wbM rltitLa ~:al ~ I ll~ c.m r rnl!J,t milk, :3 [;om~lJ)mll'fal!ll~ht~ek: LlS U' !Sb~ '~'erc uSRn_g th~~ [ii5I,veli!i-, _I1U~ueb eks hl3v p nalty e g:ILJ,o'1['0 ba]" yOiill.F. I~lj] 1. 'itru c~~ I!'b~t1$11!I~ 1et'Clyd:·~!.toy characters 'wm dl{!i
Btll!!~r: You Ci'hfII U
ill:

song or p t

it'S

tGiI

I Flll pro,v€d A lII'l o· ('ol..u'ag~ [ipjje] ·Yi.'Jr1!.l:r.JIJ,I.T,'iJ of COii;n:-a:g,e: .U5iis{(O:r.L!;ef l[hll!ll noftllOll i
Pr. lirIeq,l.lii~lJC:~~ Ch3 lSI aura o( CIl}.LI!:t' g . class 3.bilir.V, .0 ~n £it! 'Yolllir ;iUIlI'ilII of COUt'3I_ ',e' ,g;ramj[~'!li . :mrorul ·1).DhIlJl5 i on ~.ilvifil.& [h,00\"5 ags:t!.l.st fri3Jr 'fft!c[s:~ ~llnp,r(J\ff!d .Au ra C f De~a ir [ip~d 'v f JI " 'd -L lOur a~u:a0.: tlSp:!Uir'.~ Wl· .e;r tlJ!!LlrI. no
B,-:I'I.!I!'.ti -:

eBi

-ring ~Dng"Iw:MI W:mg rlIhet mUHuit!l!M' 3camO:D]~,'~1JJ~' ~ot ~.g;i(:;ii~, (see OJTa.es tb "ud~iMpit~ ct!!:umg h~lhy .fOlr olO: d ~3iits). lou. m~rkrep Utp.he bind~ri,ng ~o:ng for .Q. m~~murn of U]I tDtmds, U5'lTli d~ biiildti'! 'i]lJi .oong eeunts as one 0-' )'0'1ltr Ilf n.gor po t cs ' O"f' [h.e day;
e'

t (um:J'Qiy YillUf. thltmes}. '~'tWm, :srng. pi y, or t"ed'f'. i!.

L if'Il~

lUi

I •
a~jl'~ry;

'Your ~.1Un 'OJ d espa i.f· '(:;i]j'~S:~ ''11~h~ om Il: 'ariDg, thro\~.

·IRre'lti!~j'h~~. ,251 aJtlcrn of d~1Jp~'r d.:ii Cba

, --, rnornle

di; rn~nt, D~e.fH: An:~'we:. po 1lI, 'f0 u. w ~~]dls: 'm:iie:l[erll 9S· S MIl' )- l1!{il de~ls;+~6. fO,iJillt$ 0 ~d.ilm_~,c ag,ain5t crea~:u'~~5.

uik [Epic) -,~ ~ rut ,g;reat:dtI11Utg 100 ev.M.aeatlu'es-, Pru-cq;u.i;L .: S mi~'e' ev t] dill:!!:;' .feti.m'L".c ~ a
I

Impr-CP!Jed 'CoJinb~t C ,ing: _ ph: 'You (:[I'Il Ci<lslt sp ~U . \\,h ale drR·.an~:Ii'!t.~dwithiIJi'!J m: fea:t" of
"'~n
II ttacked,

!~'>~ ,S}ood,

.F r'ii!qn'·!iIite.s: Co'm'b:a r C "5'riIIlg~C eneenrra I'm 00 l S


:mll~ "

it: . OrU don"I[' :~.1I'l.C:\'!)1" cks UI: ctl.sring ~p. '11s: 1;/I,Fh~n ·tbIDeat,eneci,
Be:nlc'

O .. ' 01P]!,orlul1

by.

Oil:'

rI Clt41ilJlil'l-IDemr). ·.rhi·bmty

III ]I!l-e ~r'Ori.n~1till:ncei if rbe weapon b•.nlRHidy

~QesQ't s'd wi 'tin. suuil~r


tal

. ).]n. -itQ.n. rh \~e:lpg;n '~ons,j;r1jred:MJessed., i which m:ron!l' t~Ms: ~pechd !i.1'. !t[ Gill 'ee'rr:!l]:~, coo [IU:I[~.~t tenal CI;~mpomrelll.U [ 'P' )
YOtl l'Ieoo nilU lLse il!L'llli' .IiTI:l'iIEfiiEhI CO:Ll1iP01;'i11;'i'.fllt1 ' l:J1lI casti:L'!l,@l

bQIy

l mproved Co mnat Re nex: s nE.ph::]


'rCl'Ill

can rrfi'po]ld, '[)o 3ny chefr dlefen~~ doill'i.l',fi.


're![-:-~' ."'U~s: DeN:21;
:[5 mo

j1Ul~;11i~~eT opponents 101£'

'liY~l(:lI .I~'r

JI

>o~pp~·r[l)lni'm. you can trutke in on. roll4n.d. ,You .mHn. 9n~[ m:ike m.(!<r.~ dl~H] cn~ tI,Uack LJ;f'D'ppOlt'm:nily ;).. El"lllst ·11 g "i'Wgl. pe'JIiO.Iil. :~]l ;a. tOllAnd,)

i\c~efit= l'hare

·I~.~I~.: n(lwbii!'f (.'if ~tu~ck 0; 'ac d'1e

Com'b:n ,ReHex.es.

1,'111]

P ro 'IIpd Da rk Vi sion [[p 1[1 Yo IJ r [I b~liry 1[0 :!:!r;;\~ hl 'rh~ d~[~ is l!: r,j,ll:aU~f r h;l n 'ffiI orf'l.lI;)!~. Plle.r:cf;]u:isiv.e.: Dilrkvu~iDfII. lHh!nc 6f~ Tilb!' LIII rlgl" IOf yiiJliJ r d HKvis;io n duu bles, Th m<;; fC"M dne S' ao ~ S [fU::'kW t t h dUwk vis;i!C1 il girl] n~J!,;!d by m ilgi,!:':
n

at'mS or

eiJeCl1:5 :sl'me k.

~pi:1:ot-in I: This fe~ I mtli't b~~ ~;C1'Ii a


l\oEm-c
mlae r I[ h '1.1.two

liio.rrperftl!3Ir1elIl t '

m:!gjcl!Il

i,)

tfJ;~~s.
I~
II..q

IIi.~ji~ ~m m I!! i-O. lts e


eq L11Js I
:I

douhl ~],1g:s

itripHlI1g, lind. :so 011i.

I m pn~\!("'d LQ\11- Lig h r Vi S'IO n H. p td ~rht~ ~IfBge y,ollJir~QW.~jgln· vision L...: ,gr1E'liter t 111111111!JIllil1Jl I '(i',r'le.regniBi1:l': LO<'I/\i'-~igb~ vi.!J1't111l. ~ emelit: Tb • r;mg'~ of yOUt· ~q}w·lighl visioll doubles. TMs I: ",;111. cltJIL L$ fi..Dt !l~!1t:k it ~~~v.ligh[ VisiOfli grnn ted by ~\'i! m:l'l_gic ilmn~ or n.Ol!'JpennI!lD'H~.mI[ lTII~nl elfe([!:l. S:peei:d: This [e~l: may be taken n:ullltip~~rUn...:S. 3'n; e:Hf'C::{~ s me k, R~'nH!m 61.:!r ~hili ( two d oubl ings t:~Ll!!l 15, il IdpHnt1 ,lind, ~o on.

or

n~prc\!~d D!2' d. An.JLk [EpkJ ...


'1\e-H'i~uis~IIDe',s.~.rl'El'ilD.i1rruck d..rn:s.s [eiJnlf~lsneak arltllck a tsdG. l'eJ'ie;~~~. Add +ll[il the DC }V~r dea [~ lumck. Special: ~rh f~il [ 0-:1i!l Y b~ Ii: akel1 :mU~'E"i'pJ,1i!' ri rnes, Its. ls

lmpi (rio'~d

Mill:lir{:,,'J~alHJJI

[Eflit]
[he

'Y0'!J can :ml!lrtff est pttL'Oifik ip'Ov"vr,;; m 0,[;,[" powI.:'rf Ii.J ~ m ~:lll

or

n.ot'm.i'i

I~ ilS CIIrma.n ire5.r~iiolt. im


ito nliiJnlfc5U'

elf.~t:I:S: stack,
Jmpfm~d Elp:rnpn~~l WJ'ld 51l.1pe [W.I~,d] [Epic] 'V.ou (Thn ~.LIJke [Ill' fll}r.~l of :<I. ,c;re.Eli[er ·¥.~rietr iJ'[ elerne fl1ials.
l'h:!FI.

aormal,
'\W'15

'Pre:r1}~m;S[It,c5~
'!il1l;]:u:IIL

l!i, 01bllhy

lev~1 in mI' ~e;}5E'onli,! j;HSIOnic chn;~ '\'(l'h(; n Y!/.}I:.I'!ld ~"C~ ,'hL~ fi"1I~.you r m~ ta f!5,;Oillb: puw~ r poi n ~ CO'!llj IiEt'i it LSi i.nclrera.sed ~y 1, foil:' ,~jJIl1ll1plt', fir ~ou. select this Iest at .!~:S~ levl2'~.• 'you. could l~S~ m~'I~· 'paEOI'Ii~'(' fc" ~~ In I(Gl1.jutu::t ~Olllwi rh other PO\""I~:rS se ,t h41~ yelL could spC'nd :lI [om~ of ~l :rm\1'CiI.' pol.:nr1l on jI.:I,..Y ~iLtglf maximum
BI!ii:j]~~l~
!J011l,<t:

,P.re.l"'e'~Il'asirGic: A.b311IJ

pow

trs

Qf Itl,~ norm.:tJ

[!:II

Hldrl

~~II!!Ji1' 'in. 0

an

fl:ICT

r,

I ~1l\Me'llfir.
SCO:l:l~

1n erder

1[r1)mill:liifco!!ii1

(he

p!lWe:f~ }f.iJUF ke)'

::lib!I i'ry
e lass

.Dif"Ju.~'fh::~lUlr !lbiU~yi'o Lil,.M ..r11JIN in Iii] nn de:m ~nl!ll~is (f..\':p::lli1d~d1,0 finducl r<! ul.~ l'!~em.~ 1'11::11 CII!i!J,t'II.ITIlS t nll;!llj!l.!i ~l[ .;lilt, ';1 rdllfi r:tr.r.::'~ !;Ltn:! w",I~~rdr;;.m,en ttlJis) tir ~'lfiy ~'t17:1;):I h:1I you C,U'II 1:Q.ke wh'ia'ill U,S,Eu I ~lI,;Iif'J dlflf.r to he [:'(H'Ll!J nn on,! rna l. Eo r
lilly l[;1Ipabl[' of l:.I5.[L"I:§,iJL'rr~jJlul r~' ~IJ btc01i:n Ii! :[II H~ ..1tnlTIii;i'l. 'y.cl1 can nOW'I'L,!'rd t'r.fJp'" ihllO .'I, fii!.llgc: J f~'iI~fi!~1 ~Lifil.:. YiO<U ~i Wi. ~~ II!~! fnON'; i'i!~ry~.M ~pe r('f.'ie~
are norm
Dt'I 1111fllil

m ust be e~l1I:J II c or JlI'ughc.!'t rhan ,hoi.'! (t,lll rul ~il}\i'l!ll'iI"'~lD'lm'Cg5~' mi i1!1.1~ 2. Th is f(!!~I' C~U1!'[ ,gr~!IU lP5:io,r:!lc ~'Ii'Uliliiifes! ~do!l1 II Thi:iJJa.l' I!]I u
[:lI1,'S t

ttoC'sn'i:
:J

i:L1S[;[IIJ'u:e, lfyotl.

10m IIISm~lt Moedii!lm~size, or L;:n:gc air. c~,rtl1,. hc (;I'r f


\\':U!.1!f'

!lhiLiltle!i I.lf ihe' ~]~'IliI.e msl whOcEe l:o:rn'iI .. o:rmmd~ 'W'idliOUJlt t11 ls fe~LI:, rO'LI. m:tl.y ou]y

mrM ~JgdP'l'
j

r!Ou tn ke,

clem~t~ t.

in whu:h yOol! !:tH'I. :tIi1it:"iid'y m~mlrl!:$.~ pQ'i,N'CfS oUr ,t'he D.QFHl.il1 max'i.nu]'[Q ~cY~·I, iusiance 1 il $ ~,~~Ie'v~l ps;Y't:hic Wri rrlc rl2 ~J]d· for [e'!,1eJ' psion ceuld n·.' advance he r p'C'l;V~ r ]1Qi rU (,OSI' lim ~I I:irn JH.;yc.h ic WiH'tl CI r, b~c.n~sr!:lht: C~ n'[ iI'L'1<1!:Q i~t":;:i, PU!W~f5' OIf r!'1!..' 'Iilitl<rm ~ I M:'IIj,{h'lli LI '11'1 I i2,,~'d r~r ill PSYE:'I"IIi.e wa rr~or, Bu. she ceu Id. !lJ ~:l! nee h.e'r 'P01;;.'II'e:r cost 1imil' Co r ,m e'i[

h ave pSi,on UIi: <lIbL~I a 'I'. You m

[his fre,:n us

member

IJ.f I[b'L'doss

l1S

1M'

psion p'OIl,~'l"S •
...orm;i!lj: '

hnprgv~d Fa~orE!'d rm'!m~ [Epic]

ps LOllie

'Whilom lhi$ 'I:"\:'1olI', c PO\vct Jhlitr.... by ItU::G· d f~~ 11fl,1l:U: 'O~lt :rn ore ~)Ii)W~1I" poi nts dn!ln th~ I!!Oca
minus ~ (mm nJmmn 1).

m'J15,~g:ain~( ~U 'your ~VQood


S, e-d BJ'I; h T
[s {eiit
fit!

neu,eflt~MJ 1 [~ ~'h!2' bjjlU.• ,jj]'ij. DIuff. .Listelii, Sense s Motive, $po [, Iln(i Wi Idt'me:;s; L.ore· ch~,[::ksiLIi:i1d m:lI;!,W d~
,Q'n;QlltIles'
I~

P~~5ite~

!FIV>Ii: CI'Ii" mull:'

!.[lJvi:lfilold 'Iii! n'li: U1'1!I':S,

'Iil;! ~nj'f,C'S'r,.;r.'sIf:'!.~d

t~'i:[H.·

SipcdlaJ]: ~D!Jl C:Jn gain this fe<[i ~ mlihip'l~ [imCS. E~c~ ~'h~:)E{!,Mi~,t~~'liil!."d,yOM r ~~0'"1'i&! po ifll COS'i: limit j r
01i1 01] CNII~1

ily be

k ei1

~I,U.~

nple U jlj es. t ~s

effe-rl5 smnc:k. Imp fO~J(Hil H (lj gil h!'f1 5 p{;d l


Ymu eo,1I'l C:lS[ PT.\eoo'\ll.uii:s
,[I] ~

inc-reas:(';(1 by am ~ddi ~iOfl~~ i-.l. 'The ~ !ll'll r() J..:I{l!Jld~(iOi~ hilS in formilti pb-tying ps-ionk c;hn:rm::[~II:1!.
.I mpro\lcd

JlJ8 :l!liid

,I] ::'IiI ,:'Iiil1f

Icv~1 til bON!!:

n'll! i d

1¥hlnyshm [Epil(' 1
fire
il!:WIJilI :D'f.lOl1~ olfliD'I,'lS

'Lrs: OWfII

..

You

C(HII

mS ::J

single.!' ~u::ack ug:lin.:st ~


1'1., M;[Hlf"'

i.~c:s~ I~]e ~gl,t,en $]lc 11'15:'peUcrtl fr 20 l'i] Ilks. Beilm;e.Bt: A!!I ,HoBigl1'[en .spB'll, b u[ tlJ~re L5:]]0 lillfhi ~ to I·he ~'l:ve~ wh'!i;11 you !t;~]'1 h("~ghr.~n lhiil SpL:' U. to
W'oottilh W'i'~~CI'i;u ffi:. I'r ~ r;~H nll only ~ ~~igh[· ~'hts:
II'll

f:.n.~d liLi ~ mrud'lilu.!I

iQf Iilith

~'I!....

ct

I rn pf(u",[lci
\'Ii)Lli
'D-_

S l n k e [Ep.ic] C:;,!:I:'Ii sui ke IOPPOTiC:nIr.~


Kj
~.

shoti'I Pofhl B~ilJtlLk. shot., Rdpid S~~f. B~dtm~~ k .M:IlIlYs'hc:i'i. bm [he nllnbel of lI'L'1'OWS;')1Di! cOIn lire is U:mh'i!d 0 Ul.ly b)f your ba~L;!'::I H:J.:k bQIl!'b15 ~~\I!OIO arrrow~ p]IjjS oiJ:tl! mow {Ol' ~V!!.:!l·y 5 poi n.t.; nJ 1}ilI~L! I!n3.cK

Itlcluhy large.'. 'r-,tell1ll11'l!ll'Dsrurri!l!8~ :iJ(!l'!; 1 ~1

6.,-.\J~· ~:k bonus ,Il[

Wi'[

b grein' d;;Ililll~g.e red l1.li([;['0


..1... ':I!.

oon us ~bov.1t",,",},

II:L

St:u~ch!J: Re:g<llr.-.dl~ IOf lhe numbe

If

of

B'rrm~;s YD'UI

r~Teq;ulllsl.~"~:
B~ne£it1

~"';I'.?~ 'lJ" \"II .i!:.~,. n.J

IS:

Actd t I

[0

I'h~~,ff~c.iy,~t"[lill~ n (;~'ilneliilbo'n:~g"

S'my.;~+,..,.

of y.t'Jur !,.rn;]mil1l!d ::u.f::lcks. Sp.c>C'i'El!l: ¥ou c,~,n gain [h is: .f~;a~n'!I.ul ['i.pit: ti ""~ s . .t r.s

k. d ~m.!i1 g: , or I ~ll!:;rnngc r\< I;!,\I(H'l;d c ne.1IIly bon 1lIS:'1O!1Ib~, ~t you soo~e a f:ri'[h:~d hU. o.lldy one of tile al'ro~
i'I HaC

yot~ OJTIi 11' j]'PI":ty pre!ti:s]on~hB::;ed. d~rn:ll&'!!" ~sm~h ,Ii~ Sl'll~~,k

n~

t{,E [l.1.sc ri.t !.i[iIll] rl.a:n1::tgt"


L'lID[,fO:lI,
10.~ ... ----

~Ffecrs stl1ic'k_

do m::JgrJ.
.

h"lJi u.r r:ho

ice

1,

aU

Odl'ii'TS,

d{!n1

- -iii. ,r,'!! I!ol'IIF.IIl!I~l!I.

w· ,.,L LI.U

,}cll!O ~ ...

M -o;;li~h['l. ii"""m' ........ ,il"'''' limj·!·.eJ t... II B,I' tli_ _ ~ il;, _1_1 I'" U _"",I,:: _. v

mo:il)'lllolrfl1 {if tOlU ~rows

hql11~ 1:5 i6 il:JJ:' b~.gher). rrh.i..5' ilii :p:re-seilted On L i:nd ri~hl5 cb3pre~~;

filJ;\ '""d ('when


Irh,~ NOJil~p'i~

.eur b:!~

at! ek

_r'e~ts Set;;~'~O'.fj:3:~

!Je~ls peU s

SPCdil~~ 'lou (:I,n gQJn ~M fenJlt: muhipte rlme . T'hI.'e : e.ff-cc·rrs :5:~I!I.l:'k.~ ugh YOUl c;:m'~ reduce !;U1'YIn "l[ii]]l'~gk Itho
S~OlmQ~LI:e,
IiO

1 . . ,b;'Jn oI,'l.

ImprnVP.(] MeM,mlilgJ.c [E~ Ie]

rmntblifL

fref q;n:i'_!itc'~. OIIlA,(rIle la tl:l,ag til: f:e U!il~ p U.C[3 C1: 3,0 ra:n . ,kr:Leftm:lhc S'p~U, 1o¢'modifll.J( of all 'your Ille~amn.lic ~ ~ rMg d by OI:~C level, ~o il m inlmrLJ:i11 'i. fOIl' irrs. ncC!'~YOll could C it 2J qll~,dt,n Jd .. ·~eU m~'::1. spell of I. r ! tils] igh ~'radler -a-haJITI four IC\l'~Ls: -P-[, £ h

n ca ~ ,p{lU~ u· t:l.'ig nil liIermrull.

'f;~ --

:agfe

feats mere

e:i1i,:l.1Y'

Ii mrprov, d Sn nk It; [adt (E.pk·] Yom' .I!'i!e~;k :!I:ur.u:ks :BI[,e' JI[IJI:I(I;~de~dly [Ils..n fi:om Ii~. PR:r>egjWB i:tc'~.,f;I "!!i u3ck +8d!. • :8~be:fillt:Add] + ld6 Ito your' rL(NIk[iliad: (bm,f]gr. S!J.H~dgt~ riJi.5 (ear [l),ay be [Ilk fi mub'~ll" ttIne··. Irs

dfec mssrsek.
Im pro~ dl 5 pet I CfiI pa("ity [Epic J lou e til 'prepare _pdl 'ir'h~H~ ee d du,~':nOITllmu' Ihuit

0::

'rh_i

~[ hu rno 1 ;:1 oor 03.1 modt iU i5 jJ ,or :~tSS,

mem:magk

[iI!(r["

who;sc s:Pil."U

:-.~lIca:;dnl·

- Pllen!q,ui ~t~tAbWIlY to cast IP~U of ehe nOirm L mJllmmum spell Ie~·1 ifb Ill[ L esr one s~'fl.ce:s rii~:1 dJ1i ~c

.PEll LOT· A'BOV

l VE·

Th~ Irn~rl!J1li:d'Sp~eU Cap.a!tity ·rcl!!i'!l !i1l'0W'5. eh !lirIj,cte~ ~Q. gaur'i ;s;peU '~nC!t5 iJbC!ll.l\el'9th le1J~ 1[lIIInl can be used to nol\d h:iWi':!'fuIi!W1 Spel~5 or~1!5iOle Ilevel na!::. been ilrli:r.e sedl abil:!~ ItI1lby. .hl!! us 'of il'1i'u~ta1l1ldrgrii: r,~;arts), r1'b!lrTIr r ,c,f spell slQm avaUabl!e to ~ de'ly Th~· Olpt'-· illF1 ,th~ dli"Jr'ad~'I"~ key abil'liy see ~ (I n~.rI~Re'n'Ce·o~ w.iz~ud'!l, Wl'!;.do.m r(ll' deriCS; .. dr!iJid:s~ lpali!idh'~" .andl r;aIl'l:e~f5~,,twlilrl f Q;rlsli!!1I 'fQ~ bards, fildr mra:lf~t5)1. ia,!5i ShOWlrl' on labl, 1-3 S': E::iIlparJj:I~d A _Ilrt)' lfi,lh;idifi'ers 3ind Ba;n uS S~II!S,. E thlMlgli1iN1~l:il!b'le ol'll~ fi'l!diJd~sabiMy. sco:re.s. up' l'G 61 i:jnd Sfi~11 :slots up te 2:Stllll~'!.!\e!~I' d~iE P.ifQigr.e5Siolil ~Di'liifl'lle:!ii iflliilnlMly i!!lib4 Ii ~Q"~ IFlM :ability SOOrl:5 beyond 6,], (If f.Of s~11 srots, , bove is:~h ICIjle,I. i(p nd the' t;able m rOU01N mho um - _iU!tem$ ~
a,

en

iI~~'n.

lht (jl ri1iiHr'l i:in !:his t!lbL indllJlde


CiIIl'
R(!

rAJ!.'!

..
10:-11 11-1l 14--1$ !~17
1

dd.

!lin ~ 'Sf)

II ,F,ead! Ilftl

;t.

whicn .he.

DOIf'1U$

$~llr~ tlh~ .~ rr.:h rrill!:OO~ r'lliil::Cr'!io~$'r!l~ hav!nl!!: . ' 5i~mdenl\11 hl h albll ity SCOle. ' 5 well as chaf<!!!cter giilins It. ~~,Si~: gn{l! btl.lilus. '5,p.eU~ Fe! bo:n1lr$ '~lPl'lI.!:IiJi ~ev~J5, t th~'OtI! !)II I h
Bg'l'4 U,S: ,S:PEL Il.S:

11~liI! '1-1

liIIl

[he ~a~t:s: ~QP'Pdh1llOk


A!II'!l.i'f'll M'DD'I Fqlll51A!II ,~N
01

~:-J!&:fJiil'~j,NIl~'1l ~
+Q

M~iA
1

II'

1loth

11th l2th

:Spe1l51 pr Day ~:J.~h 14th 15~h lith u~h l,ath

l'mh

20th

2~sl 2:2'nd :UlrG: 24it.h

Dth

2
l

Z2-J

S 6 ... 24-2.5 ·l WI ~3 ~&-2i 9 3O-n 10 1 J3. H 14-U ,'11 ~9


~~

I-g ...~

.n

,U

z
:2
~ ~

2,

f2-.41
44-.M.S

,..,
~~

.~~
1'1 "
1 191

·+14 15

1 1
·1

2 :2 :2 1

2:
2

:2

<t

s
J 4 0\
.:I,

2:
~

Sl-n
Sli-5!J Itt. .

10

,~]

5S

'*U

SI-!9 61)..61

n
U

S 5

-t ·4

l 3 3

:2 2
3,

:2

i
I

],

:2
:2

:2 ,2
~ ~ 2 :2

s
~,

3
J,

3,

2 :2 :2 :2

~,
,31

2$

,
5

s
S

4,
.~.
,~,

3
,(I,

:2 :2 :2 :2

3.
j

3
3, 4,

,~

5 5

·4,
~,

~.
~

3, 3, 3, !
.(I,

2 :2 2 2:. 3 3
~ ~

:2 2 2
~

:2

:2
:2

.2
~ 2 ~

5.

3. ! 3

:2 3,

:2 2:
2

2
~

3.

2:
2 2

~-~

8"nd'lt~. when YOll .5:e1'Cc[ rhis ff;:],m'yOI'! glllil! OBl·· . . lot fl!f! r (I~,,},of :lny .~e\,f'·llJp 'to!lJIn I'" -I h hclf I hl1'lIl the h ~g,hf!:Sf-level spe II yotl, en n fih\,,~d' ell!i I -L.1IfI EI l' ri'i,c U lnr r.:L1 .. F~u erx:nnplc.'h if y@u"cl,eet lhi ~~at ,IlS . :u 1;-I'Vl:l 'Ii [ZIlIi:~1yPlIJ wouM i.tl' n oiJ] e ... !!'lid ~p n slQt g( . my . Fi!n h
level up
'rIO

lrnprnved Srunnifl'Q Fi i.1 [EpIc] r t: qlili:~tc: D .. 14. W~ - t 91 I m-. rev

. ~n ", Sll.LIU'Ih'ig, F;st, k


lh~n~t:
,ped:1L]:
S:Utt:~

·d Unarmed

IOI~,

'~Ol'lm1iJ5t51111

wh~ h y u C:I n 11re':Jdy ca ~l sp~ Us (II l11· ncrma I maxim tim :s:pe IJ leve I l~r L3lS'[JK~ [I :ifh·l("yd '!:'ill\ger/2 ndI ~f'vel sorcerer cD'Uld'IrI't :il J,~ rang!; r pd~ ~r f"~ because 'he iJ c•.m'. cast ~t1~ tJlf r.~, ~()rn'll.1 m" x;imilim 51' 11 I ''Ii·1 till' ~ ngL!r, ' Ie mUjil 3 dd 1[, r= spell sJoc ,0 hi S [:!!VO!-T.'!tC" fPe~is,
i

hrlvt.' n ~ilh >l:!l'Iough ilbiUty nlooiAIl'1I' I!CI g.~i~o:n~ er mere bonus spells for ..hi ~ ~U 11:\1' Y LI 3150 ' , in the bOIil~ ..I. ~~ lls fcrtlds tp ilL. L YO\n mUsr II ~ [t~t spell 8"1 t CiS' OJ mernbe L" (lot ~bcelass ~n e

it:vd)

IITII

h ve ~~(' reqllISH€ :lblHry score U!i fi;p~U order ro cast .:I ny spell :itored m It 115'5'lor ~ you r ~mlJfi v d Whn 1 . i

€'lrc:us

Add +2 re [he DC of YOWlr stuml~'Jjij,g H. ck.. This fe ,: It'M}' be m'·ken mulrl J lim s, ~.

all fiC' f.t'! ie ~ fie. r yourr position. Pr !l"e,ui. !t,es: r nor 1 3" D" _ 2,3" D,j)dg. '" .EN pen L 'L"~ Ma,h[llit:y. Spril1g A'mti!ick~ 'wltili'hvi~dAniJck, B ililiefir£: As '" 'llll~ ound .:Ie ion, you mil • make ene
ml!1'l;f!f;l' afflU;'
t:! I yo<u
LI

Art." ~ [Epir] VigIU 'b ·com~ bh.i rrv 'lj,v.!li 1"1 win.J of tlU Jciks, sni k'i.filg 10m .:II

i3t

flJ.llB iIJiJ.5t1,a mJ: ~k


Ie.

bol'l!u

9g,01 H5r

each

OppOf'l
1'4
(~g

Cjfl~

~'hnl you

tbreil~lil'n.

(fj

talo: When

',poc-j1ll; 'You C

Iil gll!ill

this ~ - m mL1ltri pl . rll1l'1es.

you caa onl'f

[tH~·

ng o,l1IV th~ 'WhirhviJmd Amuck t~.ill, 0 pPlDl'tlli" nts wi It h in.5 ee [ 0 f )fOti or the i!'lI: C'en:t of the ,II~~ you [11r 1-;11' ·n).
.[I [~:1C

1111?mV;"Id

pf'11 Res ~~ an ce' rE.pic] I 'P

'VOlLf , 1'1 nate

d.."lES

reslstnnce to ffiilgiQilI ce illr!;I'i!'$i!', ' P ~e.~~ujsioo: MlIS[ h 'II~ ~pC-!1 re a. matt'! e mm


f~i1'I·14I11l1 Of I;ItnC'1I:'

rr

Inn te RlI g I!!


J 'f~:lJt

Bll'n

~fi t

¥onr spell reststnnce


U C!:I]I

'iFU!:ci:O]: Yo

ncrcases b +2.Ii:! in 1,1:i'Ls. III rrun h tt,,1 rimes,


1

·rrn:l:niI;J,n ,litffecl~

It:;

eff ects stac k,

PRfo~ gt ~I-,. i ell 1j1 g:r :J.I r TIlg IJ~~r. ·~Iure. B 'nclit: W.h.e.n you entera rn.g,~1 VOLIL en Ilillr::he barb[i!!t'~,r.H·!t I.';a,,~in iany or all rullic~ wi! l1Jj.n GO fe~m,(AnV ;;'I Uy w~o doesn't wis:h ro b teem '" enraged is LHlI:;'IiTecC'f'd.J The .aU 'I ,g.1j I1S ·1 [0 . rre:~gl[ b I to Go 11 uuio,n I alllG it ~II +1 rnOrll!~ bonus on \lQm saves, btu ~:gkc a -2 pe nil ilt;.' to A I ora Jong YOlll 'n.1'mililn rllg~fl.g Th· I.1g.'· a'
y,

CEpit;]

nu m be'r f\Q"~nd:s; Iil.:'q 1II11l'1 1:0 31 • ~me n Sil ~S'~el ~ [Meta [llaiQ!k J [,E'pic] r iou, cu C~5;[:S'P,eUs Wilh l~iXCJ.1P'It~o:r:Ullt]V g;t"ie\3"[ ;e'Efecl. I~flr CQnstilt~tlcm modd~i~'r,OOl&~r,d1Lil'SS of \'ih~H~:U!lt ' I;h~y !'UAliln witnin ,~ r~c~ i!)f' }~U- -Ms ts Odl~'IrW~" ;~d~l]t1· 'rl'e~.:'q'g:i, U'!ii 5., ,E'frj'pow~ [ 8'pe 11,. ,M~~ i1ite S'pe]'l. U"riil oJ. wllh fHlrntiill'b~.~hllrl~1~, tL'~g·e('inchl!,,d,in,g d'lle &d,gu,e, :!.~ Spdkrdt li(~ f~u:ks!,:;IJbUhy '~)O calt' grh-level ,~.rt~.~l~' or
gff,~ll:tt!J,

fi,1l;,·iS 6:'[[:5

{Ii

o'r

[ttN't~l·

S~ktl; TM;s,js ~,mrnd~a;ffi:cti:nJl',e:fIj~d'.


;r;unnoof ,of pooj!!!cl'i ~~!;. h!!l'ol!!iIl)jltb~[i!f:!e~:= :2 s:'~O[nll'~\n !i~n.i?:(~~ I [)e:fle( t De~
net: tLC n

dm.Yi!l:l!1!s:peUs.

Illk' ~~

[Ep;c]

rue~sPleU (too'm~~!{bli'lJ;;ted!~he'n deubled,


:mum ~':Il~~'bil!r. of
'C!!! ~gelt)!hand

Y~LI dil~~ ,!MI'II '~ll~h,~ C:lfI 1'II"JtlIWs,

A~, ~m~~s:H1C'd spell ~ eals ~W:UC;f '[[]l'l]ximuI~ d;[lIDa,le. eures twice dle :m3ximlUm iil~rm;bQ:r. of:h i~' 'pDi,ms, ::i;!:Ji!iloc'[;s 'rwifl'l' '[;h,~ mfl%i,-,

,Benef't:: AU

'Vi]

ru:;]bte'~ ,iI1L1~mjeriC'eff.ec~:sof a III irlitCliiI sl-

mb

Jtlr,l.fi~ V(tu m~y ~rfo'rm' ,[18t


reund,

Imrooved

~,um;bet gJ d·~~c[igniS Se·~' Defl~c'[ A.r~~s fe:u :~,n, ;h~,~'~y.tr~ d:Je' ~

Uf[ctintilu~dsttile.

so r:on'~,~as !l,pproprhuc.
f.tClJI~i~' l'i.lim~IB s~e]1

ro:r ,~}l::ilJm~le~ !i.1.1 hil.r.ensH1ed,

''t1l/10u]d!

1~1I~1

[Epic] '1'00On bltlip:rov.~'11.-.e ,mMLutD.es of your 'coMP:u;ks ~:hroug!.'Ii ~Wi. 1f!C:!1~nnIlM'. I'ttrC'(jjL\lJi~:itc::, hrfcN"ml 3.0 'rn~:,ik$J ~;,tt'd.ic :mUS]( el ~S;S, F~;nJfe.
iC"ii!' Elf{:(Ii~~[irJ(~e

d,'!;:![I:1 le, 'J'lGints' Oit d:tllm:Llge 'P~I: rnSlelr' ~ii!'l/fe~ (II;U:p to a m!fl~,-' mum. oJ, ',00 'poi:mu:s, of d.3mtJgc' 1'1;[ :2:51'11 l~v{~~l. ;~Villl, S 't:~:lriOws: 'il'ndi op~o.5:ed, 1l'\D~,b (sUlch ~s; m'I:'Ii€ !lJ:r:1J-e f'Ol! 'm;~ke 'whe;n 'yolll (::l:st Id'niJh;~mf~B'ic)~'H.~ lIa~ ntH: c::,~'~;d., iI'1ih!USI"" J\;na.

fll~d, lS:pe']l.uses Ql;P -, s.peU slot Self~:I'I, :1,e¥!il,ls hJgl]~Ir' dULD I:~"Csp~U~ ~ct uel level, 'yO!U C:l:i1ll}t' ctuDb&l1lIiI1!dIe' ,e-llecIs oJ I:b:is: fe::JI[' "'w.~tb::m)' o:~'h.eI" fesJ' tb,iU ,~fl!2'C,t$ ~-h\1'va ri3'bie. EL'~ltu~tUtCeffecr.s of ~ speU ~uch ~.~ Empow~iL' S~e:J1Q[' M~x~~:t~ .'·'~~dt
I

.0

~ltdft YO'I:!I !l'!i5li;!i 501g]:g Qf; )?O!.lft ~G5 tao ,gtiiJ:lt iI bOl'lltlili, oC;ln om: 1i~IHty SCQm [[0 'fQUlI:' :llU(l'~ b~ :3!fftCl~it, ,0011 ,;)Uy To 1I:1l1'ii n~~r m!J' brnm.simi! for 'l n1lU :~i:rl,l:lj,!td_l1lie effec:~: 1#"stS:iliSi

Kt':~lIl

OOIlJ

gf;

!..hI: b3~dsinl'iil:n,d,

Mlij~c5_'I'Ig;ng (0([ ~Q~

Ih~ bil{d,}, 'Wh,ile' ~:dnging. Ihe b~[iill em

.s 'r'O!lulI,ds ,3,[~~r

fo:r.'5 reu nd$, a he'f


1L"'hl;!:1U',
c~n

~'il1b;[jJ~d, e
lODger

'f'Our~,rn~rm~,d, stri.l~~~Ib~t:¢~~e~!l.~l:ii~!t'Pb.]~d~~ ~.~


,',re:r.'(::'qJl!II i!:l,~,re"s~Sr I: 23, Wis

S'l ri kill

[[pk]

:2' 3. I.:mi'p.roved 'C r.U i,c:;j,~,

DO

~IU'411 51 ~~Is, .;i(,[uv~lI,e' nrul,gie


~~II

~':!iIL~bJ'S iKrol1S}~ , 101'a't'iy;[ijC~' ntagic h:e.m's;by com-

:~ten'!!s~¥ s-piilI,

:f:igh'[ 'b'~n

eom,:~l'~"

De.lWIitfh i' YO~~I'Ull:r,[r.l~]ed st r!ll: is (o;ms[d:eu:c:t [01 be ;'II ~lJsl'!jwg :kc~!1 'l,1!;'t3Focn(!ll:~d d:1J~~~;t.i!S cr~Uc~J '~U em thu.~ ~
IDi
'" 1 . 1...' .. ,21),11.At "

{'!J:Ll:::u;;m~(r stri.ke)t ~ustriike ",'3"

lfIt1td \\mFd {~uli:has Wli,OOS). ~clt .ally In ~ i:nspimd iain.s 11 44 COrlilpel~t~O~ '1)OtlUS ~ tb~,~D:!~ ~Ilty :soon;, \~'hi.ich yo'!,. musr choDse before

bhIidg.eon~i;lg
Instance,

In IH:,etri t!Up:~dUM~ In5t;[)IJiijrCle'i'~t)'!..1 GQtl,[d g'[§'! n~' al i "0,( allitS:a IbDnm .'0 S'ffell_JI'h1 "r ~d[~!lJjt:, :II ~Oml!!1 ec C>O~!irl~ ItilleD, bUI Y(!I'iJooiiJil!:.bi~ gll.':U'IIIi:' some alltes :I. ~O:nI(.JS til) sam!:!Jlfli'lnmmrnce.
WiUij; Sm:fi.&~b. ~ml! ::Iud
;:1,

~'ry.)'"[Ms • bil~~y d~sf'jj~ s[(tck '"¥~dl si ftifl[rlii ;3b~I~i~ Hor h:s if :some ot1~fl'r eff~('[: bill,';;,n h'eild.y I}r.:lIiIlJted ')'Our
kee~ special a'bi'M,ty),

"I'_ ~J"ilIi!l.'We~.:I! .st L"",Ul£eell n d iD e:[imi~B,e :h~iStc;;!ld~Ull h~~~5' dl~' keem q,u:db

'yOl'Li[,'

• cPU:i.)'u.

;!Ii:LilY

Wlnillrmcd S[I:ii.k~S the

La~t~ n,g! Ins pi r-a,li'om [Epic-J


' lOll
I'

bO:fiUiS '~:iiJI Con :~U,I!:~:r1'l

srltutlen

Wilb thlt!

w~rns h.:ave' £adeJ. fea:lure.

Slt::!'.I'IIgs c on ~.; nue to inspire 'ii.lUii: S 100'1'1118IIlIflC'f 'your

lupi [li' ~Kc'f'Hu~!Ce ~ ],51

~Hu!t'~1~m hul~df~c'[ifig

'lP,'~e~~q~ish:e;: 'P;e'l:-foirm,'2;5

ranks. b~'ali( m l!iSl'C class

S~d~l~il'J,i~f~il~' 'f,~'HUe(~II~ ;[I iiiilJ:'ltUC :music iDSP:t~ i:s, 1 nl~Oi:1 ;jhHit:~ flD'r pI.!!~pOSles of f:~ S d~[ a:f:fec'D: $uc::h IU 3
Htj;l;'!.

B~nef:b: The etlec~s (illyaU,T b~'m.k,lllIJsk i,fi;~P'~:rI]~'[O'fl I a bH:itiil1'.5i l:lis:t kU' '~:e:n t,J.mil1'5 ;as: ~,ong :its; nO(I]:111=:111:direr. you 5iIQP : ~in,giJ.l&. '1'h i ,fe:a;[ li3:S inc
iQ,iIec[ 'O'n. {li1~p'hiiJk!'fL

l'oo~.n Rw'dn~u ~

Re1fla~ [rE'f,'-i(;] CI!no~ !llLle. t~pc o,f'(,'ros:~'ba"'\~, 51!Jd.'i


qf

Id~:at, l'II;aJvle' :tm.o' dll,l r.tII![ i(l n n{tc r 'VOIlli :~nSPlli-e O!Jurllpetc:n.oe )•

llibi'~il'ilil:S
I!I$

..

~top :s.i ~g~,ng, (~I!,.Ich

13$

b~~'!,ry cr,ossi~!!l~.
'~w;

C]lD!is!ho'l\l";~~ '£aiSJ;!!ijl;ill

Unw, Ra'p,.~ti :~'IQi])d'·l'Weapon Foi:]l£ (t:~bow ~YPil!' ~"~le(:t,~,). IlD

'ht:r'~~~.kite~ ~id(

LII!9~l'ldJ3irg' C~im he r [IEIP-ic] yo~, C,~lIlId~b Plpidl~' w.'l;u::h


p;e'[~OI1i.

~l1or,€' ~sny 't'~jUl ~ llOr.!1'ili!] e

_ .....'........ y.!!1Ir~' crossbow :115

&n~ih: y~u m:Diy fi'~ th~ :Sl!!']~rc:['d i1~peof crossbow fill! r ru~iI!I !Jrm;'oiil, ;:1.( h1ic:k tr:l,~'rl!!'_ .E,ff~ie~ i\\"ill'i y! '~1C~ (;3 [1 ~
fa's,~ as: ;DInar,dle:a:- Ci;a1.1i iI,',e,h:!;ld :11, Rf.~~~ln,gyO!u1i cl:"OSsbO'w does [IlDI' pf:Oyo'~e' :3:Hack~
.nlnajt,fi. Spui 3J1:"filUl ctl!n 11lin I'bis: f~;u fiUI

mlillts:.

P'fe'l'eq;tdsit,~:s. DeN :;tl" ,8ii.lIiJtI.(C :~2 nrnks:, CU:mb i·~,'

ro:E' ;1lI~'Cele1':lIi[ed clim;M!Il~@f :Nlpid ,c:iill.libhl;g.

D emefh~ You

i(:;j!jil.'l

ig;t10it"e"

~rfliY'd~>€ek 'PCn,...~rle~ ~,pp1ited ,

~.!;'®:i1l1Jt

u:.dt. !mc~~ d:miC }1"Qlll t~lketd~~ E~.!ul h a,ppll~j dIJt~~n~I!;~ nf t:m.S5bo~ .-

hi,I,~

t~'millS. :~ [r.

C~m'b

~b

!md ,,~ Ilh ~1!;e.lxo 1\1' u;~:~

r~Ji~: ,~$'On't~ its

m dlt'! NOi1ae~j,C ]l'eilii:5:

,N'ol'.mn1: 'whl1ou~' I::n,i'§, feat'! 10111 ta~kf:'I] -5 pe:Gta~ty'Gil ih~,ks\vh~:n,:3:rr.eimpr.hn8' m ca~~r 'y;:ourr 'full. U;'!Jcilmibl.ng, d~t!H'L'C~' ~'toan.f!,cL, CY.r -20 :p~~l~lh:y~"'tl~e~ ~n ~ue'mprt];l;g ~QI ClEiN'j1!'f t~"r-k~ yml'r' '5'pe ed in, di.[1~hi1ili d ~s~

~oo

~-ec;l'iol'll(11"

(iln'!;;~ I i'11ill

'wuii.w.

=.:1

Le g l!'[ldanJ

Com ma nder [iEp~("]

Yon attract and lad great armies of CoHowefi lluou.p sheer fmcJ: per' 1I1t11iryr Pti. n.q,u: . '[cs: C~a 2:51 ~Ple Leila ership, Lead ·;r;sh~ \ 1

or

l.mqermq Dilfnug:.· [Ef!l'ir:] Your sfl·~k ::wlIck. cc:rnnnul: ~o d at


)"OU

u;;rhHlg'

s-tr:ike.

~\i'cn fr r
S[1['ik.1I: ci.fl$5

Vip[OID.3CY :0 ranks, m.mt nile OWn kill

Ofnl

,nd. 'htl!y~
~ev('!

:p.reft~Il.U~5l~lf~ S:rlU~'JJ.k !1ullck


fl1!~ltlre',

-Jfj., criplP'i~,g
dIlJl1i1~,g!li!

il srrenghcld,

~hIt[ yay c n [ flU 'f 10. rhus a LeadershIp sl[tJn~ of 15 wo\~I~ ~Ui,l\V fOil [0 ~f'(ld I.•~ ·0 h,t-ley A roUUW~r.h ~311'2t\d~ I .!.It: l fo9~wE~ ilnd 50 funh. This h;:!~. fltil c&re· I. IlrL cchons,
j

~enm~:

MuJ tiply

m:o nurnoor ,of foUO\i\ren; of each

9e.n.!l11[;I(

kit h;;1~ I[;j}'rge'i

ilt~, ;'\nj'

r~me you deal


'D ~

"I!;lt~dc: banu

dnmilge

IE es d :lnHi,g1i.1 t(JII..!ll! 1 1.0 Y 0'11 i sn eak en YOIj'f' fil,:X~ Lum . well,

,,,'uk

Sl1,filk

ndilL'y Leaper [t:pu::]

Vou c~n jmn:C' much fllL'th r Ib:J1lJnonn:aJ

rOT'

vour stze,
,[(,'5[ri( [ed

Mel gJt 'Il BfI';1 l W:i1d SJJiJP'=' [Wild] [Epjc.] VOl!! fan 1mr.1 :dlt!lpt: i'lI'Lto ma lea lbe s. , rrn. ~.l'e.req'llll~i'5h,~.: \VI'S" 251 lh.'iII$1r:~llhl S!t'lrL'. Know~,~dgt! tn'H~u'plo'·. 27' Llinksl IlliM "llIlpi' Ib/d:ay.
, ,~,t~ef~t; i::.rrm U 'Yeu
II" YOUI["

by . p~ r It ' hi·

BeiIID e:fil~ The di5urne~ or yOll'm' jumps

P,rel',eGli.uhj;ire: urn p 2 "ranks.

b. not

[",ke' ~:Im~form Glf


t.he sa me as superuataral
","0 ur

i'I iJJI:IlgiC3

i ~';:!;i>I ... The

n:e<r-lti:l ~ nilW . rill

IIbility

to

~i21k!' MnllrtOlnofJ:n .I~,

~m~Bry "RJdet [Epic]

you toke.

'bi ~iries ef

11mi[~ riOll OIL"! .:J.f'Ilimlll:Sow YOI!.ii-, - in II t he mag~{1d ~;ts-t \1 h OSIC form

\btl, em ['h:lt: any mo lIll wiJLhol;u . :liIruLty(.eve n Ibllreh:rd) MEister ~hHff [[pi ] ~nod t.nl. ClOri1'!'[ rel a fl.)' moulll:.i 111 eembat, You can ;rC'rjV;'I,H;! :ll SI!, wi ~:h(nll 'US!l'Ig ":l chae iPf!Cre~llu_h\e: llMf' 2.' mnks, Pll ',-qui ite.: C :t·· mff, . pellcrn .: U rnnk-s. 8e.D.!e.D1: You. mfTer nc' m~,'LIclion m nU'lI. 'I,·... hen Iii ,Hn! n ne:MLefit~ \Wbt'D you. [lcti ...tlc!.l! $1'11 r you c:n" s:ulb!iD"fuU'. ill IlII"11 nm rllm We r mOUltn. Yo'l.I d.o I:Q'C take CI pll!l'Ildry [Ion rud~ s,pe:M.slot ]:ns[(L.acl. of usi'rt~g dt;:rrge . he' spell t;lo~ mu 'be a checks \ It ·n ridjng ~ meum widwm sadd1· (b.1rc~~ck), Yon ,never need to n1 uke 11 RiclfJth~k ~'O(or.,ITQl.p meuat on you h. vc .nCft used [or duo dlJ)';rhtn~b '!"IJU mQy ~OSle :JJ .~.111 mmb:n [rind. e.~11 (,o'JuroU! ng n 'I:r.JQIIm[ nor trn'Ll'lled 'for 'g:J [lii:pl1:r,~d spel ~ to emulcre II 'w;;rncl dllii rg~ ~ you 0'11(1 not f ~QlIIl~lIt dQ '$ n reqLl Ire' 4 n, ~ erion ). kL e Jlrel?!lr~d pel]!..' rem your seheel of sped 31tyl I ;.rn,},) ..O(f'~41: WlrhOUI tbis: {eft t, f'i:mr rank i~ reduc ·d 'by 2 . h 5ipeU 51cm 10 mu.li~ be 'iJlml lo or high ocr in lev ·1 m'h~fi 'rl:!il' ~lP,.l;(iAc:~ 11~~(fIrt!dU.'iJ the ~1[t!K in,,:l.i:l~u'ilg -:1fiY Icvel~ or .5 ..... him IL"idiiJl'lg :r d~He... n m '9'1·0 U.i'!! frO'm wh~ r. }'OUi iilJR -fi1cr'lO!lIIsing memmagic enniln(;~mC'EII'r~_You eaanor emu- mtliaT with, you r k~ 3 - penahy 0:1'1 Rld~ checks 'whbolH [I dJ ~ nrl: yo LJ m U 5;[ n ake ~. Rid t1' ch ·ck 10 1::, lllE!' dur,rge for :::r L;::rl~ net [on: [hilt does not n:HW,: II II ccnrrel :IIi ltil 011 tl i j IIiI CtO n'i hila hJ:fuB C (11m IOn i!rl!g 13 ~ig.I'J t SlOf'1:u.c spell, 1:.'01' e, pmlJ'1 or heavy herse in comb;tl[ r '"lUf\C'S OJ move? for i\1Lrnp~l!f }'Oll.~mi,lu want 1'0 '3V!- d"li!; ch Ilt'gc 'OJ} eqlll ivn lif rI i !lIlC rion l, 1'0 u r frr;lff Df J1"~LJ.t r' because YOIIJI do fi(l r W~ l'IIL re .8!;O to 'th~ U'OIiJ bl~ of C"ftrfl:llg ancther t wh -n thl!! ehllil."i~s run oliU i n['I,d l"9 nrl. I'l{ - racket [ pi ] a~ro beam - i~'nllo';''Y_'!I)1l! n~or-~ opti.ons-you It'.:ll!ll WI. 'liI'!.Ori w more IIII L['L1:;1 ri:J u :spells, I FIJI st ing. 'e 0 [.~.k!' Q ~fens iv,E' ".iou ca:l:I. track pIer across 'or r krowgh t ~t~ Wlllr.cr. or CW:'I'I If, rough t h~ ;jim; power. ,of your. staY if ront1it:I"Lri£e~, You. CIl'l1lluse ~i51i'i at 10 lost" a lrd-l.w pteP.]fCJ 101: in order 10 ;[I([i\:'-' hgJI riIHil!: Pm-equl . 'res: W~S -5 t rack, Kno\..... ~ledg" [mu", r .~3'!J ~(JU tr;o·rn ~h' '!I~:;grrl bu~ yl!HI Cllll'i; IIJ!BI2,t 'h'b ~~~,D BO Il!r.iluhll<ft iI j"ll~, Wildemei'S tore ~D ranks .. Be..nef~'t: You c:. 1'1 tTtick Cru.rrlLiirl:: aere WLII·,el'~ underchu,g:' U"d~ for do·u.bUng lUi· [ Jr'!: 111-le-e' damag tbc~ use ID!)lt pD,"",i2'I',do SJi]1[ mu~'h .:i Spt..."'Ci£ic s~U). 'w:nIii1fr'!J:r ~l1roCJlI.tch mh· 3ar'by tl'!l~m.iIlH.llte d!i.snJ[·b~ncl' lh fey m k _.~'I11J [rttct::s of Ilhci'r pil.sSilg~,l'his !ldu~ m:h,it· sLltfru;c~ !Of \ rtl! t". II nde . W~ m!2'r, ~ Ila ~ irio rhlC' I~ 0 'E~ r ;lC(!S ~:DLl.n(l M .. Sle r W.9 rld [[pIC] I nn del' r~e Tf'Jck fellt In Lbc rrr:"'~lT;:r; l-tln~dIIOO~: YlOtI! rt~1I1~~rl"'r~ te il ~~;md wid!lOll L usi n.,g B (' n rg,efl'ercl]u..is. 'I:r.: C~rnf.\W;;Hld, pi' Ucrdl B ~ II'l b, Sit:!rf'it:e DC IB j,e.5i:: \'Vh n y 1.1 ;'ref'v, I - :l wnnU. yau Gl n SU~51 im Wti!~r::~ 001 .$pel l :slm in~~ad o( us;jn.g a dlar.ge. rl:t~·-p·11. t'lo~ nll'USI. IJndE!~til!r 001 bi2 on • }1'O111 Ilve ftC~' U!iie:~ for t1. • day. uhouglll you may 'b Af 120 Jo Jl pre(XIre-d. spell 1'0 c:mrl:.il:u· !) '!,yond chiilfge ,you m r 111101' l05~ prepm-~d sp!!lls lTO'Hl, )1rn.1l" schOQI of sp Ci;lh~ l{"gelI1dm-y II t"~d 'I [Epld I.lny},Th • ~p '·~I l.ot lost rlrlUS •. b, ~!.I II til' I~igi1] b~l I ,e1_ "Il0lin are I.!'xcte'ptiol[l.ltll.,. Ftoi1C1 f! t in g,rtl!pp.I irig, dun ~:h~sp.eJ'l stOll d in rh "v;;Lm~~ llciudil'Lg !l111!'y tt'vd~
J. !I!

ru

lr

frl,':];'cq IU.~ U c:

t Ii 21 ~ O~K

.211 I R'liJ!'l

[0'1;1 ~ ~

U n~:r IT'! cd

rn~iC't E>ca eoArt ism J l!'a'liIk, I!~CD.eJllt: You gOliin 01 + 10 hO.IJl1S 011 nH l(ropple checks, '.p cl3[: j'1;. monk un Ilu.~liryfor rllis .fe;;u 'fIVil'lUHU h vmng dl '1''t11prov.''~J· t'larin~d Srl'lke reOl(' -

lrLcfeasi.D1Ig mC'~.lIln3gl,;: • n h1ll~loe·m.E! I!'i is_ 0<['ex:tmp r i UgJ11 ,~ulg is on your dli -- ~Sl • nd 'YClU ~ fin - 0 uri~ (I hghlr.i u~.£ haH wt. b ~ eli :Jq~;~ }'Il)U C:1 f'I !l!'Kpellrl rl:J -.,

'",I.

r.m US J ~[~I 'S lou! ~ fe . r t.he ~Y.;JJnd

inJi

tfliJJ

O'f "hllJ1,CS 'u, US f'x[~n


I

ding' ·t 11eo

hqu;ilS" l, rr ,2l ~Con '2'11' ~Nfi'C'ei: n,ge d!l5S "OOt1J.l! '. B'frl.ll!fU: W':Iln,e.u rou ,rag'!:!'1 Y'1LIi1lJ g:aJ:~11 a ,8, 'bonu [0 :' llIJl:h !r~d COl'! ~ni'~ ,,u;~O:IJ and " +4, :mctale bonus 01:11 ill, vcs. (th.ese be nu Sl,!S re'p:~'IC ' din.· nO!rm~ I :rn1C!
- .)

e [[pIc] ~~ bccCii'm~

N
eV'e'1li fI!U;:f1f.e

'Plln\redt~l, than normal,

g"EH~\I'@ 'E;ne'fg'Y Bu s- ['D~'II;J1e] [Epk:] YOotlcan use 'your re bll-ke/c\(Hri m~lnd Il~..d ....;3d~,biI i~ EO. '!
U~ lell5ib iii b'iJiJ."~~

of nega tiv-e

Pl'le:req'ld'

,t~~,

'!nand. 'LL['lidlea~~ a'bi I ltv

cbs 2,~~:ii.ib:~li.ty[0 ~'b~lk~ or


'~iJC,L5'

ifJil'ii::Igy"

Com-

n~n.e6lf: You, c:n~. use one reb~ke 'M' CO~JUt~3nd und gd :!IIuempt to Il.liDt~sh a wave cfnegt:liliV!e' ,ene-'rgy in iii: 60.f'00'[D,Uif t, Ron ,!II 'florm r '~ilk '(o['[commlln-~)ch cit; e)licept [h' It' [h.e .l:i~gii:l,f.~VC ue flY bUJr-s~'Blfect h'vtol CIr.'C!:aiur.es; 'i'{bD'h 'r ~hIilIi!Jt:ni~d., Mlf' erearure that wOlJdd. be :r (hWr.eQ 1:>." D'..his 'g~s;y]~pins, OJile ne.tiv~· :1!:~~1:Any cre[lmi'C ,tllil.n \'Iou:~~l e' ,oommanded by ~h:~~heck ,graillS tw,o 1L1e,ga;~ive h c h Il!'.:vek T'~~ F'ort1tL!Lcle save DC to rem.cv,e' these :!ewls: one d ~~~ [~r' is cqufll to UJ ]/2 ~ !~t[ive 'm;!,Htdn'-' ~'!i'el + 1 fOUc[
modliJh!ir.
[' pl ml ng Crltlcal
lJItl:e'm;ypc

vd aU

!ilJlj~~'nil r~l~i !.,ro~I' l!cl ~ ;3 ~:'i'y

f:j,nwl'U.

your CiL'Hlri&ma

O",erwne[t
(home
.....".~l!Il':a!

[Epid
·1. !IJ~l

.-

.... L ......

kl'Lel5Jt.lolt niu.r
IIK1Lmd

-quis;:tes~ QI.dcke~ spell, ab~!' to [~r ,t'~,~L,~~ i '·'or d' viD SpillLIs.
rCa!l')[ [O'fli '
gil

r1

,d,di~:iO'fill·t qUickened

peU mn Ii round,

gr'C;;],rll~:re.,)tt£[h ~:b,.g'r ...~aPOl1~ y()fy de .rnop v ~dtk(]] hit


'PtttUf{lqmswiEi :: )[-1:'" 2.
'j

of melee

\~etlPiJiL'.such as llo:lm;gsw'Ooo, or.


d:g'IDiilg ~

t:.l

on

:ill

;:u:tditio[nai q,uidiumed

~eJ1 ,J]

C irica[ ('!i~~po'n Ito 'b ' ~OC:ltS("'''o''eapom, W 'be c:ho~e'r.t),


QU

C~',:lVe, Gre:1U IC[ea;ve,~ ml'p;riJi!!lifd chO;';,gn)1 ~~ I" ,At ~'gck. We.~,pon

,............,mock.
WIl1!DIl31l

p~d!d' Ot!i can Y

in dld,~ tf:ei!i.l:mu

hipJJ€' times.

d ,ill +~. e poin~~[0' bones d.(trn,gg· on ~ycc(!ssful d c:d[ic;]_~,'hi a'. 1..( l:he weapal;11 erlt:iCid mubi.p.~!:~·r Xli a~ld i

B -n - ;··t: When usiillg ~:bf! weapon you bave selected,

R nd [E.pj cl
'L1IPIlOllCiI'ii;:S 'i.:%":h~:Fit, ],

l[m'b ,
.8tlliefi:t

tin rend

bdng wi~'.b m,o'l)"' th. n

2d.s poin~~g r 'b.,c,Jia:u' . d:rrm~8'e itll51tl <l.'d iUlIid i.f d~U1'm,l!I_h-~~ :p,,1 !s X4't add . 3clJ~'pot~~:s bonY~ d~ 111ng," ,~:ml"l:i.~a,dI, ~C'I!. Specwan: C RJiHl'Llre.S imm une lei' C:'l":Llt:ic,il.~ hi ia:s; C<IiU1j'Ii:' be

or

ir

~reqld ;,r~,~, 'l5, base ilUnc.ik bonus ~x three o'r .1_b;l'nm~ MUlld~ex[erl~ Ml!.lhi\"e3P, n Fightits.b,,[[ em LOppD.ne:I:IJ[ , hh a:,!;JI,.-l'oOf more n.WlIi~1li.1'I5 t'l.!'h:'~d[C;d in dllfe:IF.' -nr hands] ]n m:lm.esame roulld)'tH! m.llJf' lu)Om flt~n u,y- rend rh oppc nent, Th is llrl~i...g, d,!:\II'5, ~,d~Jm:~,o:Fil d~ IU_I,e e~l'u.s1 It,O th¢ lu se a[ ~ t)F~'h m ~II,es,[ ii¥e~,po n dln'~: b.it. ll.b.. :l t/ is
-gU
l

+'"

~lIociu!d ~rrht5
You: C~:ri[ gill

[f

, mel\. Each if' 0 i.:vespon.

I~,'m'" ns [ eers dio' irlO<l me yaiUI [.:ikre' Ithe f,fI.:Ili: [r ruppiies to· difle.f.ell:r
~i3J: Hi I '~,:,
F

,:hr,

:e~H~

Per Il'il! rrare DaJ m age Red ucue n U: pic]

~'hmod Ul r, fou ;C.;):R only iBrtnd cnee r rnU!~d"reg:aniless [!:i,fI,e",.. :!inl.n "LlCC~' ~fiUl 3uac'~
IH H[:n

m:ab,..

r clll m: h~'. you \\.f;idrl rhre - wapan' 51mt1b neiOd~u hi( with :lhniY [''1>''00:,' dlC eheee W~POll ifll me 'round I 'YOll wil'l'i,[d ,;:nnoma~kaU,r rend your ."'lI'",,",~""i"',fDII"dl~' ll><plJ;fropn~,~~ . Mtl8t'l'. d ~~~ Thls" f.eil~ mplil';::C'$l du: ~[\\lJO-Wc~pon.~d K~~: ' ~Jrrr'~'''''''''I-'''''''''''\\lirI1 more :tDall't\.vo :iJ!rml.

ir

·You. "in]. b'ypa'S;S (a cre31tU'\~~, :mn,g-e :reiI:ll!Icrion. d Ji,eneft:ti 'Your ,;ut3cks ate m;;'l;dJ(!is mE wil[h ~n ,iidd.i~ic[l:j'~ ( +:_ bODllIISi to tb·en,:!i' !iili:~and.rrdenn!ncem _:wit bonll4 . tal' ifill UiIi~' • when ilu3.ckm ilg ::.1 CIl'!I2-a,[ttfe "rid1 dam g.e reduef on l I 3. YOI4 \vonl onh' n ,~d~ 'l w .;ap f;j, ~ 'bypa "

rhe dOlIID<lgereduenon. , .~ci~: Th'is £ (III' do - "iilO~ :J;ttU3Jy Co' ' ' F ,lllll enhance. me:~t bQ:IilU , it o~&, emulaees one [or ehe p~rpo of penl"I:T.IilIi:i:f.I.g :ilill O'ppC1jU!~.mlt'sda,m~g:e' :tI~dI(jCJ:D(U:!J. -

cO;I'I,fe'rli:eiI, "by Peil;lett:li[~ DoJtlililg~ Rccl,l'l£no:1l Sfi3cb wlrh dl~ 'bonu (;'00(. ~d 'by Ki ",~rik -. The
be'ilUS

an ..n,ll~';

h Gud'S [lEpk:] U . your br:lfdk

ind, -[

;m,us.ie' Ito in_

Ule:nce

;{;N,:}tlli[

~-qL1iisi~
rC:IIIlN,

~CMg effects., JCh3 2;5, ~d":orm,O

rnnks~ iY.!-fdi.e .nnlsic


1€\1\'!:lifl 1'~.'U).s(l! 1'L01'··

klI'~1:I~ "101IIif' bu~_[ g


1 mm~l:flf 11)01
IDPlIllrfl'iCc.~Ln

~ r [~c He LIh (Epic] iCil~ Q.I<io!' oorrfYIJ!: 't'o. normal .'is ~-e:; ~]lu.icommQI'I: pOi.so.:li'l~ F~ ',ul Wlt"i 'Con 2~'-:''Gre:n I'or.rtitiUidie-. De: ' efi.~yo~ ~.. immJUn' .~, rut ]lI.orUln~ [C1t~ Ii ". '~I r1~ ' ' WiI!JJ ili£ f.;Q rnl1 PlI'sQ,1l'l5' ,,,,,.hose: Ji.o:mt~.uj[e' :S':iI:ve PC is ,2,5 ,or' ks,s:

nllLll.!i",~f::1a n ~feet f

It

mYild-lIlI~(till.lg ,e.fff'CitS, HO'!iVlfW,r'; 'Sii;l.d:tl U) bO'~'IJ~ Oll, ncilt' wdU ' :.QV'Ce5 to I[",~")i,u

Perfect Mu~tiwf!'a'Pon Hghting [[pic]


mntpaher ~f~'~~(,k "'~,(:ml'l![~:li:h,
~itt3W

tt

It.

A c;;:m::,eiJtme witb d:rree' Oir ,1['IIO['e :nands (:;a'H .E!_g.h,( ''i;v:~![ h 'WI!.!~Ofi in ,-:aCl, In·nd. The c['eUlne i~aH~ve~ i;' tull
f.~.

Pfe'j'e(l~;i' l~e~ Dex 2::), t.bree 10:1.''mOW' hind. G[i :Ufil: M u I rlw ~!lP.fi Figh'fi"Ji', ,~iy]rtidelfre'ri'ij'~ Mlblr: IW~illpon '[i!m.~~ll , 1~J'iYlffi~;: You: Ciiiili, make:a:s: many i!lJrt~cks with e.\cll, ~f.ii;':;'jJ ,ve~:po:n il 'i;: hh, )'tH,I:r :p:rima('y wea]:)OD. us i:t;)g rhe: sam . 'a e 3~!~c:k senus, 'or. exanrrpleJ, il f(jiu~armed c-~aru'

"vitb ]'hi' ,f~!u nd, b:a, e -rtn.c.k of 1 I 1,3/ I j; COl!.! ~d m il,ke ;rollJl:r. auae b p~r :rO'u nd wbh 'bts pri'D:liUY. \.\'!~"~J:lon .his bar r' ck _Oil" fi. 'iu i~1 w: dl t)VO ,\\re!3.:pom~
Ji': :rOUf arraeks

:tnake fO'Il.IJ !u ~!lCk5'p - 'I" OO~..Hld wi,'t'b his :I!,(n.. " ry w m a I'Ilcl fOml,r, a: taeks 'IP ,r reund \~!hb h'L f=b nd w.li i using {hi!' b::l;s)e l!I:a:U!Jr;'_" benes, ¥O~ sdli take ,tl~ _ lPe~i1LI~.des: fl.gh dIll ""r1[h ~~i'i'nwellipDD So. :wr ormal: Wit.ho'lIAt 'hiS' f~n, 'VOrl) Ctl:n ,oin'l)' g~!::II .: 'tr.[JJ~k. wh.h nil Q~~bf.l'D'!!d w-eapof'll (0[' two enaeks "vi' DfFA'hnnd 'I;itllf':i,Jm,n iJ'fO~ ~uve Improved , ~y.o-W(l~ :fi,luhlg~ 0:1' f.hlt'~e:Jtt.3clic5 "~Ui'.l,iI~, oll~~~klf'lld W~~POD:U'
,~I
I

per reund wi~h e,mcn, '~IN '~3pOjfD, US.iilg b(liJIIl.us'.'YOIl sri 11tnke thl;; 'Ii'iIO m!lil p-' n31ties

h~.I:'I.~ re~rU;1rT"rc~\Vt 3,pgn f;~,glu:il'llg), C

N'o:r.mab It creature wi.dlO'll.ll dlis (e:iit mil ,r:I!lill;ke' Qf1I~:V one >lIIt~tI("kpelf 'wiUl~,d,whh each 'e')(U!iIi We'!I:POlill (OT two :u~f:ill!k: pe'l!' If OlUnd !!''Vi,til ,-ach w -S,On U: .1: h -;s ;"1Jld~

Speci.il~,~ ran, r c 1 t],]J" Lif' ,fto'l"this Ie ar :_;1:1l A Y brus-n;t' taken Amwi.dclooferi:ty or r\MO";\'(I'· pen F 1- hmm e~n only use 'iit: w'm,e'l'1lj,l!\i;!-arl:l'I(g U,ht. ~r:mO\ (I ~~,a '

w:eapon fightin.g, or. d"ree ,~ck


e.Nlm
\~~apolil

'Eiicb -5 'pen3.lry:.

if ,i:1: h~s (:.'feaf.~r M!Jhi,w~9pon ]i',~ h~:ti,jJg). Perm aIn,ern Em~rnuic n [lpJ,d tlJtnLck af~e:r,',th~'im;,s;~' ¢xJt~ !3 ~ mck has ta, ,cwn~jhri've f One @l }1'IolflJ,rperson 1, rl'HiuuiOD
:m a D!e:L'!l'~'.

r.o~nd '\V11'h eacl~

~he end, of 'ChB chap1<

~bi.s

'Ie '['

is PIe..scl1ited
t.

m d~!E Nonepic

: cst

SoOC[-

s:!,eli

:fil~,l,ifI!;~(i~ (:1'\- tures with 1Ja!p'E"e t]];OQ ~VOI ums (end f [0([" fum:IJoll tde·mi,c!lM:y ~o ·'!a.al[ f ;!J;C' ~fYOll hi1l1\~'fewer tb~u) ~hreclIl"i'1l1s).

'~'pw:~,;, 1: TbiJ5

fe!'1.t.replaees

~,e ' [feef T,"ro.;WeaJpotll

',~l\eq,y.ii5i~j~~s~,',,:p~lk

speU
effect'

to

b~ :miJd!e :p.ell.'lJtlli::[.n~m~ fro-m

mt 25 r.,:nl~~ ;)ibUi:m~y u) ea~


"~'ld 'n~, Il.• This:

.ne8;t~, D5ig;na~e
all! em.!U'Ldo~
50

any nne ,of YO~!L" Lls whop am ~


'Y'Otlj Sll.cb. :3-,

i.his £

a:t Is pf£'Jl:ent,e'

,hr:l'[:hie' ~~o.ll ~F'i'i:1'" ~" 5-'

~ion ,f,

dle lind 0"' I:his dli:i:prer, Pe en Two-\ e'apon fig,huing: [Ep:i,]


You;
;i

peTm,ancn (IthOllgh YOIUIcan dismis5 or. reft as a free ;iJtD:il[m). JEf{et:il!!O 1'~1I~would norm:.U." di.spd spe~1inst d slrppFe.ss· it for 2d~,:rou:tlj~b,
t"

C.3n

~~SpO'Jrn~ 'Pm1"e:f<eqlll1.riJ,ii:i,tiEl'-S;~ D~x 2.51 Am bici wxt ri.t)\ Gm:luiH' 1'1;'1'0We<i:p0J] ,iglld:~'I.dJ, Irapteved Two-Wellpcm fi- hd.ng, Yv.fO...:Weapon ~tg'bltn.g., :Bei!i1J, 'it: Yet· 'tI~ raake as :ml]]'J,r 9t~aeks; !j,~~'~:ho~u; oJ!· y :~inil.d, '\~~ii! POll as wh'~ )''011,11'' :p.r;~m,a'r;y ~\l\el3p!llr:lil'lJs:u'lilg 'd'lil~ same baie ilUiack, bc~,~,. For f,il\')m;pl iI chi3t cter witb I[ibis f.ear - nd :J b:l5e' :u:l;aCk.beaus 10: I, /+13/+ ./+loould
j

,wid~.you II" pri:~uy

~nack '\~'t~b. your off~

'Ita

'\~e.apon as: &eqli1len~lf

Sp~c~al:Ihis felt' DUllY ~e taken wulti:pl .itl]' "' you ',~l~~r.a cllf:feH:lrn,t i,pe'], leo beee D '
OOit$idcl",

:P~~n'bar U~nli'rL9, [Epie] T Yoll can turn (Olr ooblitke)


l"~~~~m'ke' ulildJefld..
'Btl':l1(!!iEa:rm::'YOil Pre'!I!'eq'!r.d
i'U: •
'!!:::UI:1I.[11l'f.ll

'W"i ::U"
Olf

elm

2:S:~ ;abH,:i:'m:y te

1[1

m
.

rebuke ot!!t!S· · ,I) as 'ui I d '!r~'C're '!lnto: tl~. An lout:',icle'f' hl1l~'eff'ecd:'ve u,lIrn '- -' .. e~,iU:li'to half i,t,s , ~U ~ fsrnnCll' (round dQlvfiI).
yo'.!.! mill)' diloos _
IFeqL(I!"e ~h:at III

PI..JLNAR TURNING~AN AlTERNIATIV"

(!E,P'IC]

C(I,mpOFiliINlI5.

As wrnefll. the IPlifl II' TUfIllml!lg [eat: :S;1! ssses tlt~IOQO,ver.s;Y5' evil a ,is of all 8!'Uil'l ~I!lt. How~ver" Ijhej'e' i!ir~ ~ i!llt~ll'11rativf: \ott:i"!:~!l;!IiI~ (llf,th s f'ei1J~ 'tI1ii~, ,llo~ it Ito. 'l,IIiDrt d1r"~ !e\n;tJy, i I,r :VOYIi"Ciiliilpi!lign itniS:ses, tne' I,aw-d~ao~ ~$, ,of ~1I,~f! me'!"lrt~ 1tl1u~n Ilow, marn;::l~r, 1\0 s;cje:(t,a Ilarwful !U' d1it~mkYef5!ion of 'hhi 'feat.' I wful VI!! iOn WQl,Jlld ~1J,Ii'1il ~Qf' des.troy) II e ' m~j!: CiU~5rdns: :lilf1d rel:u..iikl!l'~(] ~~mm.il!lrId) ~ 111~wr!!J1 o.uts idlerS'!, w11Iil~ ~hl:n!B ",1 ic: VI.'! , 5 io III loiVIQlJ11 d' tlJ tn ~ f dI 1!!:S.ifO y) ,iI iI ~!i!!\vVU 'loll t 50tel eli's e 10 :;rn;i:I ,,~bukt (,or'i:gmniland~ aU t"iotEe; ~L!!tsrden;;. T e iCnall"dC1t~ n:UJ.i§;[ ]be ar' j, -al&lr'i m~riit ~!!! ~ he c~oOse5. (yo.UI mus.'t be' Ja;wftlJ ~o 's.ele,L~ 1I;a,w1u1 ~gII"'$ii"'J1I. 'iI~d)'o.!J rliIlt5t boe ~ha~Tc: !l~ rdhQOo~~ atl1!! ~hliid!d:O't~c: ~er'5io!ii). A sec:cnd ill~g,rll'l'a'lit , 'i:s, ,til:! :s,a~ Iha~ i?lInr'yQiI'It 1!,;!ISil'fll, . ni5 ifeirt b,uft:s (011'ttl e5uoys) all ollJt$ld~rs who har'Ve ,tit Ie' 5: '011 3Jii,gn. fiiU!'i'li~ 1~(n'rllpOI"i0rrtg p-p.o~ed t~ one ,of rO'lJIr j!jjlgJn i:l1~i'rit (OiTI:POIfirgiii~S ~1'o'tId 'li'er5.U:5i Ill'l,I'~ll"aIN '!oI'!iI f:8tUS li:"a~s,J a I'i d reb.lJkes. 1'0 f' l
OOmm n!:ls) ill! OL.Il!l.taCrs, wh!!.'!!
11'1', IiitS

nellJulJ~ c:haf'aJC't~r ~~I ct On , of ,th r~ Iignmenl!l:O J.!lll' ni!iilts tnil't. he W'i111r,e>.aJl 85 part of h~~ allglillm_.nt for . t P !,J11l"p!©SiIl!S I!:iif' I;nis fe, >t (!lI1Ud1 las, a la,wFil,dneytr~I" "e;u:tf,~I, C.hi!lil:!tic: ne:utr II ~Iefic, must decide wn;:-ther he: hillms
reDl,lkes iI.I'naii]'ild). FCf e< ampli!'j' ,9 la.w'~lo~ cleric 1iI!il411!BIf.Ul' 'Si~mnd a ~ nal:r'o'r !Jte!lfsi(l'r'il of lni:5i f.-e.!I' wGlLlI· Uillr-f'll (~i'di!!:!iUIi)i~l Qut'!.Tdl~iF$. whit! ~i!!d either "cl1. o~h: Oil'" "evMI" In thii!i~ '~I .
mf1i'IJ~

ISO

to

ICG" CN CIE, N'IE. lE) o'Irna would, b;iJlk~ (,Of COf!:lm ~If ,II o.!,lra~s;i:i!'fS; who :had! !'II~li~ht:1r chaQ~ic,'" i'i'Of "'evW iI'li i~ ;a.!igr'illi~i,en't (l(;l, "",G, IN IN). A !l:11:liQith:. ne~h:al, cierf<e u~i
I

halV(!

If'IO a'i il!'! melilt

il:QI'fI,pO'

of tnil!' r-e.:llt wo!,ll~d 'tllJ Ii'!fi (i;ill" .de5l11"O:f) !il1m out,s:f whijl' hliidl "'lwFul" In '~lh eit ,gtime!l'1lt (' ,G. IN. i.E)' ,and Wo rebutK!! (Of c~mmi1!'1d) iilllll !Dll!t:s~delf~ w,h'i;) _10 ntlt 1,1'1the.ill' ~I!igMlml~nt (N't:ilh N; til E. eN. Cit). ~ flil~uh~ derrrrc: WQ.U Idl Ii'(!:DUlIb (~I!" c!D'l'liIm:aLJu;l) all clIIJU:T.mi!:1\ I (IUli'lllf'So'Si tne OM r~q!IJ Ired th t ne ,;::l!iQ-i}se a n Irg-l"Ilrn- .... this ver.stol1l

i'

"1~wr~1
cDmpOIil~i'it.

ce.

n" ~
I

cppo!ied ~,o ytOUnL 011' -+1~ P , Il'Pi1:lSC5 l!;!lf Uli5l v!:r:sion '!:!if lthe f~~lt. ie!uual is oPPoi.Sled to. "!CIn.e: the 0 'ner oIIi~~gnmltnt M

ot

hn 'Whtcn c:;8!SIe woulld b~ ti\'lfl..aI!~d1 as Ib~in he NIG. C:N, or IN E fo.~ th putpos;~ o.'r tnis r~atl.
l

~{YIY tlln 1Ul1'U~ und!f!nd i' 'you UJTlll (om: dest roy) 3U ev:iJ, O"1m [de, tnci [,e'blll'ke (Qr co[nmana iIlIll ne: ,evU '(H,!:lr~

1&

If ~tfU

cd)

'o~'ue'~ilJJk!il' ul'il,d~~dl y,(liu: :oobi);Jk~ (m." !;:OW~ n f_vi _OlU]o; rs [lid Ir,e'blll,k~(or Ico-m't]J,tl'IllG,) :dl

~~llJIsid .rs.

e'~tIJi!l to 101' [Q.lS l;b:.1L yuu"r e.Elect!h.f!'~ elerte icw[ m:in;D~!5 !Q (:and a.uromllJdatUy dest[t;J,YS U,i1~~acl,,nd] Hut Die • eqL ~ 10 or JJe:S5 than 'you:~'e!lec ['hr~ cleric level W:JJiJ1US :2,0). ~:r f'~am.ll :_I ':'2I'i:d-~e\i'e] eleele '\wIIJ!Id ~'i,n ,m.de.aUy. I[Drn ,ri:n,jt I'IIC3.fh}f 'lillli,lll3 Oil' w[';iiid1 s and 'WDI!LI,d, il,lll0m,~I~!C!lUy

d -SJtro~l' ::any Med:ium~5,ize'siw,]


ncar, l~im '~'Il.u would
l

f!o~ "O'f

,th~t:~'ve wtal 'rn~et relative to YOlh


Ranged ,Inspirn'ticr!ll [Epic:]
'YOUi C -:iI1

Hke nQ:rnii;a 11J.q:5[as 'widl nll) ... ~d tUt11,lf'IIg. m

Iy.

l:i,ave to rlllnl

Il~ght hades

~Q(mb~e.st:o':n C3Jfile :
and Lmdf!:ftcl,

,the

yo.~1,(lInl: :Il:ffec[

'lase your bar,ai.c: mil. ~te iU' a

SIr'Til ater ,nll'!!,j;f4:

d~ r.Ul
25

,rt,{)~at

Prel'cqlu: _,-t.e.; Bard,ie' mus UC eless fean,llie. 'rnfik.l B. iI!1i~fit: Double the r:n.llg~of t!lt1,}, 'bnI,dk
;[lty t~ tH

'~it 'O,tm
li[M.a~!,(

b'~ range.

:rOlE :l:im $[.[J'nf:,e

you c:an U5

i11}i.lJ... ~ counree-

song

protect. er ':glmr" whbm 6iQ feet of you U',91:~,'( I['han so feet); 'YQ~~, cen E. SCin!iU'. ,[Ii creature up (0 1 SlO f~Gt ..::w~v~n:1ild Y(;I'1lI can iJ:l:s"pi'~'tco'm]:U!UH1C~ Or greal:1ITI.e,s'!ilill an ,d]y up to GO fi"r:[ LlW[lY. (Hthe CL\eCWlr - mlr"~ hen: the' baed to. be ,!If£@ct'-'d b,'V til e :ii:bi'li.~ Th;n requ treraent VI d!oes.Il'[ d'l'!l "gil! :~g ,rtI I'es~'of. Ill]]'), ex[el ..ded rn ng'!!' 'c'~]e
'10

b3'OO -ibi:li[y

l'!lUlly ha've.) rSpeC:~31:l m31'Ii'crf!f' C~1ilI, g~i.n. fh ~ ,~<i) I m 1jJ1Iip.l~IbBes, A Its eftec~ ~[~ck &~me:IDber [hal .:'1< "0 (IlOliJ'~~lll , a • Jj j' c£' 'Ii r.1n~ 'ng, m:JiUl'!j"G ,l'o:t'1[:Ll.,
I

q~.

R,gp.id In pi: ion [, pic] You (;!ltW, imupf'irC' your alltes whh 'b;a:rdJ-ic 'fiI11iisk moi'~~' qu iddi, '~Iln nO[DlL111. P:f>@' q~ "iSU:(t~ PeiL'ft:i:tm 2:5 ,miLl'k~'1' nrlic 'fil'iIJ~ii,c elass
f,e-.!!![UT"C.. 'ricH'll i!1b(~~jUe' 3S 3

S;fil:il1d~rdactiQ~. Th@ Insp~il1itiilJil'li Itnkles, e.:le~: bl'll~edl:!1!I\""l~t f~ei;'roll, oo:r.u:iude the' ~cti.oill. ~

,Be~e.fi:t+'c~t an C

liaISe ;ILlillY

of YOI;IjI' ib!:u:dfc

;lltIiLl

te i:t'l!pjr~~

C~~id For ;iii1S~ifti'l,ce. you 'cau_id, 5C t seroll \vitb, S,pcl.I:s of g~at' er 'm311 9th l'E!¥et 'C\ra st ro_~ DlJ~ . ~ i~is Eve~ tbis
,:it), ,ilIC3S[,

rri!l~eiqll,isMJie .~ ser Ib Sc~',o]l, .K:a:I.''l'\\''Jedge (.1l'c;aru Ii nks, Sp e:l1craft 1. ,m:llJ,t; • 1~,'I1J . :"t: 'You, can sen. : - scrolls: di:J~ e i1llceed the IJmirs (Dr S:lldli, iretN h~5 r9'~\ d Lil, lhi~ 'book _od Ltt

Yo.u tan use CO'III il:ne:r..solllg i11IS,' =CU.Ofi 'c:o ,:I s.{)n:ie. a :~[l1;~lUa. 'fid~tc1j[m;],8ic:;Jl:Jtti!~k~, -dep h:.mi.c
'iPir'e,l'!c!i(J:ld:d~€'.
C'Olmbtliit

, e'tiv,e GOli'TI'!!e no,ng [[pj,e]

0: ,

, cri"d

deSI11'S ~.bc ~Wd

does; :UW[' tl[lO\l~ you. i£O;scribl1! a ~ero.~ epic: ~l1l5@ Cbaptet 2: Epi,c. .Jl). Sm:h'llI .
feln
I,

r ley,e'] g]jei3'I!~~rth;!'J:I'iJ

0,

h;

rn,1JS!,c

~l!ibeil it: i-n:~ y~ulr' u'llm (m,'llJch like a W,iZlllOO, wh,o. ~UI ~~~dliced ,0 counters -[I action), m!J}tI~l ymA dOllft lla~ ~O', 3 ~' :3.1],acnOillll, f.'Ci' M 50" 11''Y.51, rOY Gould use d-~.e'i::Oll,Ui'~'~tsO':IJg as a :re:.acriom,lo :J SQnje 0'", ~qu .' .e-~dependenr. mi<lg~atl ltJtadb i3
c

:Brund:rc You ~ii!nb~gma oollllrernDmg at any d_m " even

da&!)

Renex'~i.Pe:r,lorm

3<1) noles'i'

mlO scm! l ro:Tm.. S.ec Cb3pU~1',4~Epi.c: MEllie b~m faIT: el\~ml"lle of, seeolls,

of d'ie

W"tilT.f:i:I, '!j;v,ottrt!, ~~,~

tbus;

c)ILlD

f~;n~T''e,

, e11:Conte -

you. ,ill1 ,'(;~ir:t

~ - fiQ'IJi'e'[ ba,rdk m,usi'C ~bll!ty bl1W1gh YOUi oouild stop th~ om'h bfi roie music ~?bll ty '1:0 'b .g'ID ]l~3Cv n,\r~ COIlJn:~e~~on,K Q d-'- d). U NDJ:'.m..ai:: W'fth,O'U!t, thi ,6;, u yo:u !:3lil olilly use cO'u:n~~r,.o
1,

'!itC)1..i n't C3

llIS-1I:!:

:R~lIitil,""e

COU'IiU!I!'ISOfll,gn

the sarae ti'n'll(l!

'ltmcf.. :Ii'IUlk.i'lrn:g 'iii: d,iffir:;ld(' to ra ):<1 ~ blow 310m nsf 'YQ'IiJl. !:rei,cqy,! U:, :; liJex ~O! I~ hIe . Oi Ii1::1rn ks, 'rtlLm'bl~ r.uiks, im]poo\r.e(l'-'II.IIsion. ,Ien,d'it: .A.trtbck' q!l1lD~ you, .ba¥e 11,100: m~ hilt.'! qil1li\1~le nt of' one ~!l:!1lltat' 'r eeneealment], You
I

1m' nt ['Epi.e:] Wbe~~,il'!l COIif'lb[l~ yot.lJr: WEIlIlI beOO:!ilj,~5 bJ.1JUT)I' and:

th.is

'b~ne:n r. wh,"l'IieVlf';f

Yi:1'l!!'

"'?ou.l-d.:~os· yO-ttl!:

,0(".):«;

iSO'til o:rJ, )'Out tl'kT.n.,

gpec~ru;; hilS fe!l[' m y be [;:"ken muXtip'~.: Umes.:. ' Urn ]~'i.S mke:m (he' nri, .ehi nee inCfJfi:l~eS 'br (10% ~ 1n ghmrWll, of ,0'% ,a:([er it ,hrl ,,'en ['a~e.1l five tbJ'l~ ,

bonl.l_ 'ro ,A,C

',natl~r,~ng'i[rike [ pi,c] rn - -ed :I:IU&!j; 'haclr 1;Jp~ the 3t1t~lC~ t :P,~!I!'leq u.", h\~i!i~Deli l' ", efle c:t Auows 1 l'DJJp~oovl~·d O 'Ol)!, can sbauerobje'C~1 \'Ylth }'Ollr Ullilfmcd strH ..e. PJ:'C~ui' ites.! ,:Epic: W-elI'PO IOCU5 ('1lJ,['fJJrQ:u~d, S U~3ml' d > tfikJ . Be(M<.8:tt \-':11'1: rn yoltii dcRe:ct, ,,.lEl, 9'rrQIIlV >01" cnbi!!'it' ra'nged, We~po'~,Focus (n.tI1lRllned, Ili~Mik e), Cancetltl'nrLOh 25 ~.' ·'11. 3 ';'1 HJ:I.Ke + • [irtnd,~" the' 1;l'f"Hu:k i1s lie' em dback ilJJPO,f.lJ ~:h'e a,n~cker ~~' H'en £it: '\Wilen I..Is~nl,a.n t~mu:m,ed strike j 01 :iII~~~~t 'yotlit' bB& nnsc(l:~n:li'u:k bonus, b!~,ok3ll,obJect. with sudd~:ri, om' (mrber d:l)IU'I, by tk~lIlol"m,d d~t1!l_l3g~), 'fiI]{i:ke n CQHCent rnltirOf1 eheek rat iRighlt!~OUlS Stri K [Epic J than a,'tt;e~gth, eh ~ck The break. C rea-nrrnm' 'iO'llIf nniL'rmed ~~.'rik s rc p.-'r.rfc'ilI.IMl',ly dam!l,l:lli 'to 'Usil~C' ShilJtw'm::tl!!ll ',trike [os: :f.IJ ;ruLl-mWldl aerlen tb~~' bllD:: 1d1~I:i.C rCt'ilih'IrIUfE$. ansc' , 10.£ op,PQ.rt~lr.t:iJty. ou, c J'i' 'IJ~e Sh:u:teri:n,Y ,l~el'eqI.11itcs: v,:'is 1. '" Im~rov ~d! Un rmed ,cotti:k ~~n.umlan!, F'hia: fiy ]a,\cv,wl ~lig~:me,f;f[. f!:Scape'~o:~ds (uDle-~, '.iTQIll. aN so ~oUlL1d as 1[0 aU~' ':f'01L ' rfJlik il - '[J -l1lIled !!51rrlk,eSlidnS!L" yO'iiI! '~mdiJ}g B e~eflit~ '¥our U narmed s~d'kJe is n: ~ilted :IlS a,~ :wEll I, ~\~hen :or~' ')'OUJ 'Ixmnd: bJf"~ k'n,tn 'Olf cna][I). '"",e~.J;lO'n(u d sls -I'2~€f, pornw a.r d~fm'~I@ aiM tIS[' c!'t:rrt.u.nec&; of Cil;ltQ(ic ,aH 'liun n J, Tb is llbililty doe, nil '3ck w.icl:D silD5:I!I~li'IkAt-ack 00 OppQ!r~!Jlllnty [[pic] ihr :abiUtll€!l, (' or ir.J[:3 niCe.if rome ether I€:ffec[ bu gil'ftfi[.!UI \Vae.:Jmever 'OiYit' ep nem. letshi.s guard d.owllI, :t(l~ ~'h.~a:~fIJL~ ,ability ee 'tun: u fliiltme~, stake),
IQU

Re'flect

refl

p..,rrQ1W'S, ~lEpic]
~t[

me !

f~

,ulru:n.llS l

'\l'hi.le in I! rng..e'~11'01J.Ic.'I:f;J. d~ tre;ttrl~\I:1d.ollS .d~~l@ge' !)bjec~:s, to Pre:.t:-q,wisiites:'t 2.)~ 'r AUiII.c:kft S,'u!Lld:er. rille

m3'~

,01 s~llIil2'l1Lk :3:m:1i:':u::~.•

[Epic]

PlCiE'c _UWl its:

"iletl:k ;~[mick

,:d6M

Cfp,o-rt.I1II!1l.i

r,

S/d.a)'. Bmcllt: Wha, in ~l f\a,I~" ou i, ·,0" y

ro,..,

aDy. IO@J~C~ yo.ll.1"ttikJ ,AJso] d,Q.ubl~ your Srit" ngm:b ·bmn.lS' :(OT' '[11 :purpos~sof -'fir Sllrenl~'h'ell c'k, made "brea~k nll Q ~je( t wi i: b s'Ii1,dden ~or[:e :ra~'b~·~ths'fi 'by d!t::ilin:g,

~l!" bitrdn~~ of

Any ,.J-ack of oppo':i:'ttJ~liJy ,'OU 'm ; . ~fci~r"-d ,::I, soe;ak altiJCk.


B
(Ilie&t::

rei!l:-ru:I!"t!'.

Sp~(lra~Strjke [[p i d
~ijj

;D,'o~[;ma~i d~Dl~-~ {including 'ropes. o.:r mil:rJ adi€ }.

'~urs'[in,g billdiniS, ' u.r:h tiS

a,11 'uiitJe inooi'pO"1'\ al croa:t lli, "ilS :~fhey were . t ,P:r,!W~"U"1 Ues: Wi;s>. :u~r ~~ilii¥ [0 'm1U:'nor i1ie~l!I~~e 1iIn~t;
YOUlt

Benefifrt:

air~~eks de~[ d~Uli'n' norlll:mU ~I

:ii:noo,rpo['@al cit'~rU:1iJ.;)~~"

Soclb IEpi rall Diem Cr~~~h:Hl] [tp'i~] ~UJ Ei1ll scrllb· ,.x:mlh mle;pl.c 'POW _~

,o:a:m,~l= W' dlOIY,[' [~bis fil1l'EU., ev~~ iBIt,(:tlck ' d:UI en d:Jm :Ji.ge 1I:n.m,eo:r.por<i,'l!~' cres'['!lrr:e have' a 50% cba'f:I;c~ '[ti:!, , nod'mag.

d e ('

'f,our fepenoiI~. !'T.~q~~s-i.tjC; Alb·]l~,l)'"to UJlS~ S e[[ of lh~, mgxim urn m:tIllill. ~pel~'i~\"e:lof a.r:t~f(;;Jn~ s.peUetlsth,g elass, _-:. U: Y~1lI Ic,u::i] if"i.'ro He'L'!,," :tI!rCflIDC :SF-Its ,of (In)" t~~e'l
S'p.' US 'ED

Id~a\,l'0.. d,d'ml["ton::! arcane ~

p'd

pDll1ld

Ml d~~ ncr
~Ct

p to ~hl:m tIlKLnlUUiITi '~e'V~[ }'IOU II: ._l1. Il'3.l:U:~:n. 'Y !lad l-

't'.

T.hlis

pen sio[s.

,I,: You can

J;'3]flJ

[hi~

1 ~JjP~!1l 'GJl me .

P ·,;e(r.eql'llis iit:es: Wi· :2:;" SpeUew.;~ft 30 :ril nks. OIJblUh-yto cas[ 9(h~:~evel iviL'lIe sp 'Ils. d B'i!Ul·efl~: You f1U}f pOjU~_ neoUisly eenven :n l¥ prepil ed d~'de spell ( _xc '~' d~:mllin sp ·U) irH!D:J (10.1'1"11in pell c.f rhe sarae 1~~.J in flu: selected _ domOl.i1l1 jUSI[ :):5"~ el eric chan-

SpCi(fl.[~rU~ol).!1)' convert

,. e ~I:Cm' (lCrulii ~n ,of· p•.Jl ycu :

Ollis DO.m

in Ace -

[Epic]

peh

~.riil)Ospells

have

acee' , . r.o. Yeou caE

cf thJ dom 'I n,

_ ~~·Is,e'I'L~fJ;:Y' ~o COn'i.,J't·L'1C
~nrorllll" spelBs.

spa

Hs

,".

,It--~~~~~

....... *"",,~~r-"P'""""""""""""':.""··

'..
I

'.,

&' '.

, ~,e'c' iii! ~: YO'IIJ can ,g.,.. i.:n. dli - fea.t JTI'uhi- L it' mes, E3ch £~nle '\I'O!LI.:~_. - 1:1t~ feOlI[, -LIt 'ppl m·~"au a d.ifre rent d,Oin'jIi~.i , n

.•.

unil·Y! Yoll.l m a y cast nmk 'f,v:[~~b.)~ ouch !3


YOI1!" lI[~~'ck fI Llnh~.

5pcmti1"eO!J~

S'lil ~,l!:t:.~, :.!I

~peII "(lI'~1

:"pell [£f1i,d
It;: 31.11 C:lIii5~.

Ii I~,

ol (\iP ~li had ea

rhn.s
i

gf
m

You (n'n
'V'of 1"1

in", IlH'S rttLn i ' j W1~~:

hlilJ

lila-i spell

Scp~ Us ,of d'm~ ~e lls l ~·1


~S:
m

:s·po.rUiili:liil. ·CU.:~ 1-; CO!l]-

.IU~

[h

Sj?t!'1.1
'C

·rnH··,eq'U!ll~~i.u~~ ..ncrnfit ,~liOli:l.'itk ~

r~ ~1m t;il] cUliy rni[t·k.,~ a 'D'Il~~e'!:'


~ n III t'lu:k of loppCrrtla nity.
JP'NilW!1J

Nilllm iii]; 'Wi

r:bo lU

11is'

liMa

C"alsd

If'l.J C ~

nermal
:,

a.bi~i~y to ra s~ rbe m ); iI ul:m 'P ,II ~ev~1 of • l lea st on~' p .·1

[Epi J

U-like tability you po:. . u_


~f[1!

'he ~el'l~!fir

,I'

,or It'bis,:Ilnilgk

whenever tt

speJJl y:ou

'C.' 1
ti

B'C:ni~£i~: 'You I'D 11" SPOD'C':U:LIl1!OiIJl!d';f eon 'II!! 1"1: ,11"11)1"~:re~ pared spell '0' ~he selected ~rpeU' l~"'e'l into [he se] 'C~IOO ..~ Uj [ust as Il elerle chaneels eJile'rg~'10 convert spells iflit 0 mu sp~lli:. ,·,'ped:al~ "'0'1.1 '!:,rn, g In. rb.' fe;l'r :nuJlldple rim~ . E~,h lime you la]:~ 1:11) • ~ ar, ~.;. applle d' ;. .erem spe 11.
. 101'"111 YOl"U
(I

!WWJ!.tusi'~ ~ ':;p IkfOl.f~24- ranks, cas ter


'¥OiJ, Hf aUl.I]Jjriil'Li lI1mb,!r!p~u.(llstell.'

v,.'!rh ~:n :JOO .l:e,c, c )1g·~ lJS'~S I~ i ~'II I rOil also htrrmil"d![lliO![. ~ !J hI the m Illic~ . i!: ~foc~ ~g if' Ii - be· usOO, CI.l }'O'~I by d'le'~ ~ caster, va m . 'h ve d lrccf 'lillle of sigh [ 10 the s:peUC1l ~i,r ill ordu :0 J.g in the b~.tH!.it ,1.1,' idle ~tUn n ",<I mo.g.:ic 'n ~Ll do :I.liO ]uve to know I: he' peUc.il5~':r is [! ' d you f::Jll. b 1l~f.-[ClQ~cd).T:h,] 'G"uLB,~c':s; d 1,1 rnfIQ tr«l~ o~heil: SP";!;CiflC S are d~ m't.mi];1.~~ b~J trs ~ftd, I!«II~~ C,! n t~ [I III iS' 'f.~il~m"LI hi ple ~ im1il!! " I[S ~'~li i l do nat J:!lch tilile t'Q1)g ((Ike t,he fe::.r, if ~p:p1i~., '~ Qf oS "n~lik~bill my. a _

level t 2'rh. ~@ lh~ mi'ig.~c: YOtU c.h!i)s~.U

Throws [Epic]
W'e-. a peas,

n·~.lJJrbyOp'pon{~mr!).
Pr.l!!'feq'Wd h~t

beceme ;] (lulr'1L':Y of. rhrown


~~Oi[. (a

c".9~'1,e.:.LJjgg !iU

Ra

id

. -. _~" Poi [u: IIU:trik . iu~[~l;uk:k :Oro\"'! C

-ilIl1-oom d ;:!I.oC rlo\fI! ,"'OR ma ; dt ~t}'ilII,t r we ',pon at Y-OUT .~Jl base attack 'lbol'i!i!Ji>;at each [lippO'-Ul--:m ~ 'T:trI1l1.11 310 ·feel:. t\J.1Ugh[ \'I!\:iPJl1lS rl'll'mlIH'L n . d not be the same I,yp.·; ~IJ r insrance, ~ human could throw :3 III ~l'i: <0 r
.Bene-.f:i:I:~ As

u:~

"[lUI~totll-r.':s; imtel.

d :'.ID!j;iE!{li'5jo da ~S) • nd l'bTC''I/.vInl

a;

-In

. 'U pE' nor

r 11 ~Ili ti\l t' DEpic]

~···.·'U"'"i H
~l'1J.lo1>'I.t:!

rn r [Epic]

'iI01J

ther

iU;-~

n nd

r.

i~' di[ficuh

'to OI!S~ d

•.! -n-

'You een re;:ac' ~ve·li.i, ere q uickl. thaLt m1IQrmiJI,in iliJ \gh' m :,r,e.lI:'eq~.. ~It·': I Il:l'P1:io\ ern hi ml i:adv,(:. B""neH[~.YOli ·!r' +', bonus on ~]dti.uli,\lIe' checks, This bonus 0."" ll" ps (do-"· nor Mack willi) d~.'~b.onlU fr.o:m bnprove~ lnitlative, SwamI 01 ih rnws [[pic] ifo'ilJ! CfJn Rre :[I vc:dl[ Jl~;~
:n'~lllS_

I,Orm

or

:O:L.rOJ".VS ~~ m:!'lIl""oy

0PPEI-

PRr!~qjui5U.~·,,!:,Dex!, .Po m 81 nk: hOF, lL1idhc:u. \\,?L;;rpon Foem by- .". 00\"1/ uS"€cl).

Hcru,~!iJa::M
'JI'OLJrful1l:ia

fl'b1l1-tolll]':t!~ tOOO~ you m3Y Roo ::m .(i£t'Uw at ~'~tl ,,'k iOOnlllS 't el!L;:.ij,oppoft~:n" 'ii, ithm 3D rii}~[,
:J

iI;:f,'!Jlllil.li,!!(',l,i;m,~tii!:

bonln! on damase-I.t£' iU1~ 'loll C!I1J!l 01'l~1

~ncc ~r rol!llf!ldl~ ~~

"tdk~

of

hm~ 'mlin,

!ruc~ui.

enac bOUI§, M~9j e n,pi d


Cheese one e

'YUItJ mnk~
For ~D:IIf;L'PI~iw~J!!'n i;¥~!l1'Mi1mg' a ~.o:~'!i~',o:rd fld ~ ' S.\l'Ord 5im.'1lA~r.l'l'tle Wlsl,]f you hit wi~h '~:h~ lOl]- '!'i It\! the' :shQrt: sword in dl seme m~H'ld, YDU 'lhVQu]d ;lut c~U-y :rend yOlJ.r IOppOll~'rU' f-or ·:Ild6. plus I 'I/i'j '1m, I ,iiilStb modifier :Lr.,il)l~cnt~ a d~nlill~·.

magk eann 0 't ,d~'1 d, ol1ll:y :sup]p:re:s 1;' • rI1e:r.equ:i' ~J~;,e,::' P\lUcrruf[ 15 rnrtb. , m': I:t: ChoO' ~I,; ,11 you knew ~J ~Hke ailb~]ir~1o' you pos , sueh [i::i impl'LlL iJ:fj' ~ ~ll)i rhii!ily (;If. ,"lJn~b~ Wla.enI'I~ ever the, ho~n {om ofmillgic '!;.-\fo~dd, o~'h.c!n-'~ie ~11 ' d:iileto U ncan JI y I\.ccu rat y [ Epic] You G:IJ) ignore nnyd_hlg L ..;![h:n rotal oo~_li"or T~I JfJ'(td eo: , eee, ~Jme agic ts m~le¢d cmly ;suppressed for 'i d m 1-OIJl'n(~5i.I]{~ m[l~ic sol 'eMs ~~~~er'li !cs"dU!m~ri,O:[IJ e~i lres, [,~U .. p e lm~i1I:\,he'l'1, 'u~ni 'ml1lgcd ',"'iI< ·~polJi:i. \ Prcl€qm 1"11": Dax 2]. ~Pohil~Blank Shot, PIii:tise dl!C ' ~:ppre~cl, [Ou:l:llds do not count f1g!lirr -r i~s dtLrn,[~p:mL pot :2)0 mnk-. VOl!. esn Jt~i', yaur OW~ 5JleU or ,:~Um·'ike. ~'~iliil:Y (U dislll,i$sit.I.:) err dl ~pel ymu: I.H,'i:Ea 'm;elladn~ ,:Im:ogic ]lDr.;mml·~, Bene h~, ,t:h [j] I: in,·[OW lng '0I1!; sh ooltmlIiI g .tlJ r ~e '!;'I!t-eapo:l'l, )'Ol-! C m:J 1';IIiIOJ;'iI:! nh1' It:Q'I,I'ec[ bo(m.'~:"" 1:1 dle tlr 'pec':aW: You ca fi IlIin, ltn is feill.l 'mwh1pl tk, s, E~ch ~. ~up to I :mu~ mum ,of nin~~'fJl!]i"I:E:~:.: 0lV~it',) ,or. :lilly hlYllc' Y!l;)lll u!Jk ' lh -' ear, U~ IIlDP,lif5 to a d~Jfcf "m ·~:pf or
e-

OUr s-pc]]s or spe'U~~ike~bUiti~s. Th,-~[

s,

spell- Ii'k" ~bULfy, T


nI.l

chBilllce· ,e_J[lIl1.f;errd mariml:lJm

yjng, Rag . [ pk]


nic YOIl" opr:mc~u l.tJ\O~.h'ithnid:He 2' ronks, r.age· /dt"f.
1J'IJ'pi!

or ntn e-t: ruhs cone

b~1 d],

1'.~e~·s

-1m

cOI'l!ceahncm
till).

If dm.c tllir

{up

'[(lila ~ <c:o.m:u::e-:ilnlllll! 1"11(. 011:'~:Qt~.1 cov

it'; fbt' A<C bonus or

\'tM~ i[1, 'mg .:

cba:li1lc~tlJP'P1 es norlJlmll)t ~

~eql1li~ I, Ilm.ra:: ~h tle f(!l!J !:tN rogll1:i1 ,[In}, I!i:'h~'mr thiil~''v.ieii;\1 ~~O'IJmu m,:tIHik,ea wm S~.\f~ ill! " es d be cUi[ fildln~dilte cheek or b erne :--:;n':i:icked (if'[ney h~\~ ~ weI Hll Dice. ~h'l,,1!1~] 0.1" shokC:fi Of dlgy b nve lei i.~:D:t.ce eqll!;o~ '[0 Or til? te twi( _ you ) (.or," 6 !rounds.

U nd ~J(IM 0113[[1' ry [0 hri JlIC] [[p~ c]


~LI'

Umld:f';Ed~
'

:n~be!l' . 'i.md~.j'~ dmn. n ' ·P',r.e~q.~,~ • ChLII li, t11J{ tty 'to f' 'bu. I 0;];" ~o:JiIi: Itt:'fi ooltUim;ml tI greater

Bene_6,t~ YQUimil.)" OO·JJlmiii:n.a !Up to '[en ~lrnes 'eur 1 tn UF'I 0-~ : ,JI e::!i u, ,n In u s tIIUu .!

Thu ndJeri nq Rag'f! {E.'pic]


~N(lUL[ ttl, ,; ,:tr 2· • :rn~Je S/da~~ ]len.eli~,.A:Iily. we ~POll, y,g'l,1 wi e:'~d,~·I,i'u·~e ~ rag!! iJil n"',:ned ,[IS II l'h und.c'dJl.1 ·\'\i''i:tI'p~r.i (see the Du:N'1J? !OX1 _ I , n,lt~ Gl~i.dt). T:hv 'DC (l:[' dil.',' .c onUlJd· 5:ii'!il. '[10 resl st de3:f:m.e'ss i' ~~~iaIte 't 0 1/2 your level, i his ~;htBi d·, V 11101 srack ""111:111 !ll:Lmil(lf ,9bil~xies «(\Q:r lnsrance, if th, ' ~ h1ipo:n:t ::IllrieiDd,·f.::l11Ultd •rL_1lg: , "n). [
I

d- ~f:en o,pon.enr.s.

" QUI['

nI.g.e ;DJ1tt;nck till:~

C '1I:1I·edmi!],d

,[QU~. roars

~"hat

can

Un udy
YOIU'

·:Jr,e'reqlJ.~s,H~'.:: Smtre good d:p

njke' [lE.pi ) :Ju-;'Jcik d~i gl'eiJIt

d411;'I!J1,~eID

g.OQd
'5j

cre.atiJ.JII'~$,

ii!!,lnlU'r

~n." _

iii Hg.liUlle:~1.'t:..

,An;y we':AiJ)O'J!, y(llll,:~ '~~~(;;·Jdirn~:ned,i3JS ill. 'un 'ilS, wC.aJ[p0n Ot d ':il~ 2(J.6 'p'iJ,inl8 of d~m~g g::nI'1l~!it .

:Irenef'a:tt:

n res of

G,OOt~ ~

It.

simil;'llr iitt,1UtLe'!ii

Illnlholy

(for. ~~!S~arIIO tf ~1lie'We::lp~Ul :[S ~J~~ f


I'

nrnelln'),

This ab:L.~ilty do '.111.: 1:3Ck' 5

·io\'tt.[i ,(lIn).

Tr p S nSI! [Epie] Vou r:~1!nsen - lle~1iby rr.rp.

1f:ve:1TII

if not

;.([iv~lY'

tchmg

P.ire::wq,WllruS[Il\U~'"c:~rih. :25 mIllKii.Jpm: 25 '~1;!k ! 3Jbi]] ~J find trnps! as. a mgllle. Be~,~.fi~:If Y0IJ;U P;il5.S WU thin 5 feet of n tr~,~ VOll are ent ir led to ;(I! " ,[rc h ehec k ~t) IIlO rke H ,os if 10III \'W\~r' '" :'t"a"v~1 tom r for h.
1.0

fer c1m~m.

Verm ;'q 'Wild Shape [\"1 Ud] [[pic] \~Ou.can w~MJ~~~F Bhf.g, y,er:m,i:l!l, ::nrnli" ,..re~!;Ii,i:f,e i ]!!e~ SE' WlM SJ~tapl'f OCr! o'1'iiied;~ (1i1!~Clm
1 mnb~ " 1t~J\:;i
~Ir;!r

I1~ne£i:t: ''too ean IUS~ 'fOlllr norm I",dd ~h Pi:'. bilit take ~l1c form of ''i,f~iI:'mi[ll.~rheS'~c li3)d(~t:[0'1i1. { [tile
~Jmilta~uO'nOf'ii ;~!f'iirn 'I size.
I

G/day.

,liS 'Your

Vo.r.pa! Su·-a;: [[pkJ

Two-WeapOI1 R 'ru:!I[EJeli

'1cu

rend! op:pO'JDem ,wh,en £ilgbtmg \ "ith 'two FJ;\i!.lriliNljjuisrn'tIii!;:§;,:· De']\': 1 S:, 'bfi S:e: IU!c.k b!Jln .. li
altn

You:t"i!L['iI} m~d ~trik ~',c~n 'behead 'flour


l~r·eq,lli.sj:f€~~'ii:'r'.23, '\VI .2
I'

'\VC',

pons..

]l'IilpmV

dcxf'i>rir,

F1slning.

'i hup,l'mred

91 A:Ilr.I.b:i·

;tafrncd sn~ile)! hnprov,€d Uno'oo d, Slt1lo~' It.elC·:O,' lEi


I

jpnflr~",. d. Crll'ieJ

t .,

'1.-\\10 ~W~itPO:Il l.£~u:i'n,- • Two-,\\:,/ea,]?!JJ:r.t F

h!lDd i~ 'du SinD mmd, 'Y(!iUmay i1'Uto~ f :..11h' (Jip~J:Hlel.'~a:. This: dell ;l)ddhfoii1im'~ d~JE.~,e' t!qu.ai ~o we '00' , Id:iilm!lge ,of rhe snli::llii 'r \,. apo Ii'iI ,plus t ~12 ·ri.n"e s: y!}~.IU:'
l'fMngd1

Be~ld'mIr.

:tf }tOU l:dl

. ·'[Umlnfu,- Fit J:j st['ik',e 1. -9 , ·8-::' ". 'lid' tJ:r:un"liIjJe., "~'t.~,],o.'l!ll'

:Ul

D:pparvc]fQ!. \v1'trb :D \\1~pom

,-na.

'in ead),

'\~olJ"S Iwe::lp!.JiJ'i, (Al 'YO'll: 0PiNOmill ~ny u n:lr:~ :stri'li.e (~n do b~·udgegmi·tlg dama e ifl$l'ilJd but· It 10

-li.," '0 ,j1j] 5lfFh;:C' l.S Co.:l)' lucre{)J 1:0 'Lo. Ill;

:.I~ mhlg

mocl~Bel", Elise

'Wf'!l'POlil

d.!Hr.L

indfi:ides <1:111

,th~·wrp,,] qlJl!llj~.) Th'~s 3hl~:t.Jd!OeS1ll1: . t~ck, '~-'IIbh sim ,,} ie' t foIL' msti1:n.'C<il:~ ir arn·t: !l.u:l'i r L"Oi 'CI bll' , IIIi -il~.~ ~1'II1i~ our '!JllllJtmed srn.ke5 1:1"• Wrp3'~ 'C)Uilii'ty),

of Golll r.Jg [EpIc] UJt~ 0 ' ct)iIll~le i3l wlder ritaR :normal ~~".'i""-·'·~iSit,.: 2.$, ;iliU~~0:£ courage d~ ch:n
"'1II!lM,,I,""~":'

At!f

'f~ILJEl

Yen.!! r ,lUIn UJO f~~~ you. of

!Df ('OI.JITi3gC

~bUlt),. ex.~lItld~ to all iEII].] ie5

GJlene:1I' Ml;!.ltl'W~\Elponl 'Fighting

'1-],1: NOINIiEIPI~C IF~A,T$ F~, [Name Pi'il!(,f:qu.i5lit,f!, E$~h~w Mrut.en,lj tMl~ Arrrt othli:t m~ti!1ii'I alc r~1

__ ~.l'I!!1l.'"

spair [ ~i] despalr i:s. ,,,rider 1(~dll1 :m!.@iI:'Hllirll qM5(i;.- : Chi) 25. ~IlM of dap:iir d~ssa'biUI1j'., '~lC·f:i:t; '1o~r a'iiJri],of de patr ~~h~·~.d~ tiJ'U ~JH,s Ito UlQ rA!et of YDilI,
'O~ $I;

ro

lC'ruter :5pelll~l!I;l!:lirl 1io"


Cr,r:iik!r Tw.i!:I~,~apon

. i8lh't

ns·

de-xterU:y.lbise arttadl: l:ionu5. + 1S 5peU Pen~tjlc.a(j01i1 Illmpi'O\,!fd Tigo"Weapqfi IF ,B.hl.in~


1Wo~WeilpGn f;ll!:liu~nG, Ambicle

D~ 19. i1'Hte or Imcrllc ~Hill'!.g~. I mpw\!!tid MlUliiM'ip~n tli~iI!lnBj M,u'ltl..... eiiliJKl 11 Frilntillfli. ~\h.lltl-

;er!ty,

ib;a,SII! aRC)

I:K!l'lU'5,

15

IliliIp~'oi~d iLollJ~'u~~:pc:ll IliI1p"o~~ MiiJlti:attid

, ch i;U'Ul.6,1 :tll ;:g;!u"i.~'!I:'il.;'::fi't!:iI,".1Y te ;iU'J m.m.3u~ U:iii d.esd. -{itl:qLllisH:: ch. 25 U,odeil.d M.a,5~!;i'f •. _bHhy to ~
j

imation [mvl:ne] [[Ep;

ImproYe FI~b~ Ntild~


~rTlprl!)"lJi2dMlJlhjwe~p(in

ih"e:e Of me r'll!'IF! iIlC\J If.. I WUPQns. .. I;Jlctiattiilrt Fir ~peed; ~~by. A tad:~ D®dge ..
MCibili~
1D.'i!1l. ']

O~Il:omm n.~.'Iiuu.lead.
dtt: llou eaa use

f~Ght'nlB
.... IITltfJ,Q _ '- -JL-~t H'I

5, ~hr~e-

OJ 1Il1rgJ~ 11-a(ltdi!..

to at'Ii:ttttiJl~ (:O'rp5:eS w.~lbillii',::ni~ of Yoli.lr '(le<'bt:ll~.e or ":::t1:Iltd. at :efilpt. You a;nim ;Ue ;:j, [(ll1l111'um.~er of H]J oJ'

ii (,.. buke !D.ILi(o:lllIm

nd undeed

d;::w:te-riiJ,'. bll$~'aU ck DOfllJ5. +'91 De:.; 1,5, base attac:~ bOllU5 IS;
I'ct:ln~I~~I!'I 'Shot. RiIJ1dl :Slho't Base ilil:tiilt~:b~I'!"'s -"2. p~!l'n~ den ~ witlri m Ii: crIi>-s'Sbow !.J sed

M !Jltiw~po-r!J

F~~h~il'lil M !JIIl1·

~uni~N!Q tbe l11.Unb "r .of' undead ·tl:u'it wotdd 'be oom;. b.y 'YO'-1f result ('riloRll.gh you. 'Cillil.!I· !i.H'ili.mjlj[e mo.re 'd.till. Il'licfi!' i3.~e- 3'1,i'~JL:bbIAo'! CO~5eS '!Il'Lr.bin :r,~l<Ig.~)., You "'~U1MiJ,~!J: more IYild \Il!d whh ill!ny sing! ::a1em.pt d'L1l1"1i
(ClilllJlil,ft'nd

~.t~ibm:!m fi!1umber you call


___

(~ncl'll1ldiflg any 31N~d.y under VOtuf (olttiitiiand1),. T1'!1e$e tm-dcad rm r.mjl':'I;I,liv· 1Il1'lllde:r Y'OlJ[ commaf~d! d:1Dl!Igb yoUit no.tl'n__ ~

W Id fe-n rlrfnl s 'F!fJiI!it may !be ·t!€lb:!n :!I:!! f~iillt:s,. f'Q'

(M) - M ~tal!if'i 81i~~~[lI~

tw, ..

C1''l!il:

{if

iii

I-lghter"s biJinu!

~i'lQ

~l=I'k)

__ tJ'l.!hctim,~itidted

_corps', ~rt~' 1\f:~lItiv-g1l1 f~- hi m'hl:a.flim~ted unde Itt Blm~t ath,,:rn~i 'e. dl£Y::IJfC ske']eloililsw

u~de'4d. ~tjr~ ap.;Hes:.

creatures wid. mOore' doaan ideni:iciiU}f -0 t 'UU: felt if yi1YLl h

IL'WO V"

re\:\l'~. dm !U) E:lu~ =lr.m ),

arms

(tlJl(],

fl'l nc:riiDD

G~ate

olLm'tng, fe-illS ~rf"' r~:' OOdtl,Cl d &o:m odte r 'p~i~:~i~ ~gU 'I.l! .:hey are ~f.f'lI.'1equ.ism:m;e.:6Jr or.; rttailm, f~iE pre_Bl!!Jin mh!~c'h.ph~r (or they ~ poss_ s;elll,b NfC ilii g!II"!ri~Rtllj:Nl. l,b~y !U. 'iii f:Ldl~n8tcl from. rh~ir Q.(i8;hu)~.

l~IC FEATS

eU Focus [GeIiJ!l:~1;i:]1] Choose a, school. [I~.:Igk.:s\u:b asIl lusion" YoIIJr. ~;pi',;lls f o d ~u :s:dlOO1 are far ~i!JO. POU~mli: tha1'l norm ~. P:r.e.r'etqui5j,te.~ '.peU &'CI.'ISIn school elecr!t:ld. mV--eill.t~ Add +.~ rh . Diff'cul:ry etas .co:r aU ' t yln,g [0 rh :ro'\vs n,pi:lJ1I5't. 5 p;;i: ,~~, fro:m !h_'i2 school ,of :i[i];Q [.C you. IS e leer to focus on. I1___DS'~e:~.,efirveila.1J5 (does not stack wI 11) o

or

m~

Itl-n.c OOT,l1,_iS
I,

l~y

rl'fur':ll!"I\Il!r;;!.

rut' nO'r -p~c ,_ lSt'SO m:he:' mat" -',~lf1(:led ;~nv[~~:fit'j,f could s·~decl' flCl"'" r~at. they :!l!

'p~·d@.~'· ,Q'1l1I can g~·~flIdds feu 'Illl\h-i:p[' ~'im~·5.1'1 eers do not ~lilIck.E!3ch tim~ VOU rnkl.·' rh I'!.,"IIJ[, it .rppH [:0 a. di.f:fe:liil>m:chee! J~ gk.

from SpeU :rijJCins.~

or

G reate r SJl'E'H Pe Ret


'¥Oll.lf

tio n [Gener'aJ]
l"e51L'1111 ()'IT.rII!Ji1

5.pelb!l 3

~s,:pecbUy poUH:H; d r~(9'~ing spel]

'lIcll:-eq~isi;t, : Sp U ~ en n'i<u:ion. ,Bel'lJ€rfw,f.:'YoU. A't ~ +4 OOlUJ en cas~ , r level iEhlt<:ks '[to bea I crearu n;::'s; ~Ple.U r.csis·m:l1Ic _', I ,lds bene; n QV. dnps (do~ ~,or.stack wh'il) '~h_.bol~'llli!ifrom Spt'!U ~net:r-"Ili::i.D(rL

ill,'!C.e 'ItI. ere

re~di.].~'tb;an

Muhlwe pon Fighting [G~l!H~ta1] m1.! • wi,lt til -. Of' ~noee hands I!:un~' ,h \:\fhh 0, In mh ~nd- The creatuee am 1JlI:;1_k.c 'up ['0 three
.[ mnD,d

G ~"are r Two- We3.po

'Wirth il".a.,.:ll e20tfm ·w -!lPO(f[!.


m _111,1, _ .~ u I rhl'f'II'I'QJi':I

n Figl n~ 1191[G@"en.l] lou are mill f ~r 3~ fighting fiil,'O·h~lli,ded, :pl'\e:fequ:i.i5i'i,'u~'.: lm,p'f.'O'vc d. TW!l)-·W'~:::iIlPtQ Fi,g,h ~,t g:, ill n 'T~"frO-- :e'3'!,O:t1 F]ghting,\mbid~;.\;,', [ ~ _ base attack

~!5Vt-

~DIDi: l!ii, [hrreili!! or. 'MO·re ~1::l!l'.'Iid51 :n:i[lpm~;J I1fto:ek 'b;!IflW; ...t5·.

ibJliWhll"il'rDEigh
..~,~. , III

c:tghd n:.g, "-..ulri-

'bmnJ~ +15..

may make 'iJ]p itO dlr· - ~:N'tr.tl c:u:tadcs wi't"b_ mn wel~n, you ~11!.d{J, Jbeil~' I.'[:JJ -10 Fennhy. ~ ft-at repi:acC's the 'Gr'!:ilit' ·r 'lufIOmw,e·ap0!l] iC'a~(cllighmJJy ,r-es~I'LI,~d,n MrJ ~crs of ~hil' l\1l r,d 1 i
c' l

~[ w~th ;::IIr:l off-band,


,,')~'. ~J'~_J' ~ -

;.encf:li:l'1' .In ad!ctnlm.on ee

'd1e' off-·1mmel wetJj:I i;,g~nin~ you ~~[ ~,third

mul me ':i:~co:f!.d,illUiCk; wia:~, fi 'pwv11ded by Lmprovoo. "v,o,,:\Wi2\rupon


W~(I~O·:Ii.ii. ilIJl:tLldc:

th),

1~r.td;t'IJrde~[n o'rmek ~Olll

m 'F'en h)' (

ing. Pent9i1:ics in '[:h,c,

r~~l Htafl'd~"). is

"TablA! 8-2: 1"'\'-o~We~pn Flglu~ _

',,"!,lith. r.he Qo:ff~Jl!ill1d '" . !3;,ponl

:-pcd.~.l: A ra.il,g r who 'ml ers o:rrli.y the 'base an ck


bolUt

ins; :p:re:t,eQ.u1r!ol.i te (nn gain ~hi5 feat" bo~ C3n onl"y use it \V,ir..en l¥€''llInllg ligb~ srmer OT no armor. "[hi f~~~ 'be can
'I::ilke~l as one IC" ;3 :.',

prereq~iiSi[e

00·

'm' Lm.proved

''I.!,I'el]]pon i:n

]\ro-We..a!POiI'lEb't-

:~ller$,bon'll;; (el'U .

I mprolJ d Cnu uterspel ~ [Geil1(f I]

You und rstand ~h· [till. nces of fn:ag!i.e to such an

each hand. -.rb t!!."'e~~ure Cil~,~J.TrlJlke up' a.rrrneJes.!per Ioumd wlrb eseh extra weapon. Frer.eqrolU:'::5: D x 1.$'1 fit:ree O:1i mor,e :11 lind weapon figlu init M.uLrldle."{~,eritv, b:l e;n m~1ck _ :Hi ~iIil,fr,t; ] n a.dd~t~on 'tbeiDgi to ~'i\~n1 U C wnh each e:N:~ ~l.l\ea.pO[l from Mu1f \\"(J; ~rpo:n n },0'1!II.1e:1: ,iI second iilI"~3Jclwl'!'li ei<'lch xm w apon,
I.

oc~~'n'

.3

-5 pe·rns[·ty.
N,tiim~lF W~d~~n~1y o ~,hJ:l1iwetiLpon El&iuirl£,

a:h.'Ilt ou C;'In ccunrer YO'l'I.r op'·pi.JI[ljeji]I~:'s. ip US'l"jthh G,r'C<I!1 y 'e'fficJ -J!]CY, Bene£it:~ \W'IUD ccrllllnt· . dIiJi'I~ instead 0< 1Jj~h~,d~~ ~:Lert speU you ~r)' I ryins: ~'O em:lrm~[', 'yQU may 'Usc a of I·h,!,::,::nn· c heel 1::Iim,alt b;

on1- .t 11 s~.ng'~e il~tmik whh aeh e~u~ We"ilpill:1L


:p!-'d:al~ T.his fe:!t nrp. ces

r
"

IF 1']

'h~Rb [' d:i:iUl '~heltaJr-ge[

~n,

ODe!'

or rnO _' I,"'!{el.s;

Two-Wea.pD.<:1l FtghdE,j
l'IlHHfe 'liJ:t n 'two

~. ·It[ f-o·r erea D urn

I'IIlt'mS.

P110vC\cl MlU,i 11i11. .I G ~ Th~ Ctc(amlle is F'I;ritiC~ll~dV ~,de:~t. t: UJsill.g iJU ~

r~n

Manystu:n: [IGe-r,e If;iJ H 1'01.1 can fire ~n11lb:iple


; usck
!llillBl$t ;a,

~£11JiN

~5·a

nelli.by l;lr:g~r.

hs nstural weapons

cnce.
10;1"

M:·ut..i:l:u ~~cl
:BeH!e-ft.t::.
's:econdDfV

P.reR-q,tiis~C ~:T.~'r:-~

:mo:t1 ' Il:l

':r.lere·qoi ,He.·s;, D ~x Ui atrndc bonu 61 fain.: .R~lIf1:~.

~ptd. .'lliCllt',
i:len.e

the

have ~1J!J1 f~f,iQby,l'bff '5[[1 i a 1J ~." oni y 00 ..-:b :1

1Il!3:U'i filii w<€'a~OI'iS

-11, Cre ~IlJ II 'i' . "U'!t·e_KS '!i''ti:dl

aenen,

row.S "In: ill s~,Il.&~e hi'iri.......

~''Ou. ~na.y :u-r

'its.: As t .;Ji~,iIIlL"-Il'"

\vi,tll'i1'i. 3t - 6 -I'

,.

, rows

iUS

d:u: ~mll:
I

It:l;~ ilU..1.f

'I .

fO:U to

,tte:tlgdJ be
iliYS,

d,(:1 m LiI,M) , die alt. .,·'or.lID.a 1:

U :a n'~~, 00'

d!l2:lelrmi:nL'!' ces'f(wi~,ha ah:v' on '[fa e '


:JJ,

;]l]:·d'deM r@iuiI ••

rea "

Wi dlJD.uf. '~'h~!il 1·1l-, ere'L'"


secQ:IITI.d-· In:)" nn tl!.tF.tl ;3'l\' t·- 'I ,,, I iilVe tl, __
rUIr')-~
I I

ncrm ~ . ~~ be 'Io~~'). f-o[" e'lle'fV 5

of bas " u~d


!)

beve ~·61 YQ'W! adrd On


1:~Cin 1

=5 p_l'lld["y (01" a -:1 'rren--

alllY "
i'itlnC'].:

ilt

b, . the ~'~uhip

~o.!~:h.iB to .;)ma

fc~t),
'YOU

imJProv,ed :F~y y A'fa k [IGeneran


..."

Lill' I 'I~ '~. '. ~J ·;i,te= Fhl' 8pered, Ilhiby. Attack Dodge. Mo'lwiry. .Be'D,eifh:. '. hen Ilying~ d1 " creature clin mill k.. Ill..Vi" ,arltli!i:lln ~11'lldi.!l!tUil:1g dh~E!)and =:I.n~'r~hr ·p.:lrt:m,:.l i3iCUon at :ony iii. , , un: dllifi:tli the move, If ·mhis.pminl. :,u;:,tEan 'ms iilil1 ,llttoJ;CR.
'I. ~'iL_.' '~L • .lu'l:e' C:i)e~jnli[t:l C3:n afil:::ac._I\!l):1'iJ Uje ""'![Dg.''1Nlrn mcIJi ..... ..lI 'mat;) .i'II5e\,i!.

;;Jr~c'k bQrlJtiS +'1 IG OiL hi.g'h ~'];. ci:iil: J.eg.:u·dles of the :lIlum:b ·r 10\, ~n-rO\\r.'. ,em

of (our :3Irrows: ::n

y ,[lPtpJy ]llrcd5'~o~-l!;,3sed d:~Htn~g~( ud'll. ~JS. ~~ Icl~ag, or 1:hoe' n.r~ ,r: VOl' d ~B'lem,y 'oon:t!ls) [.,ck
o\flJ~ ~'Y{:ItI :roeJj

esl dMlJ:i!glt
Ra pid Reiott

a.'niflc~d l, hti Oil! Y ene o:f ~t·u~ ;jJrt'O'W'" d II . (w~nll.'r. d'rlo[ce); ~11m:hers d~.J llOr.l1)t'!I:~ (ltillIi'1!I3#I.

~'~o'vokil;sno ~n.lt~el:s of oppcrtunie 'hy I'b:ro'ugit I<Ilrea' th:lTe,ue:WJili:d '~1rhs: ~~I~~.'Ii-. rhe erearure 3 naor take " second 'iln0\l1 c cri:on du,~t:ll1.gII reu rid Whl.l~l ~tmakes;a Ilyby nil' c. ,. =.r.·ilm'JJarn~ \Vl'r'halJ.iu I'h~ rtl~'! CllleLIwte r.o'kes a llntal tlm.e
mrn,ri.ng

In..- ercaruee

DIi lle: 11 'Iou ro]oacl, :l!1r;::w&Sbo-w motif', 'II1J,g'h:kl,y I'h~n :norall;:JIt


hen:qu1i.s.h:e5~ B;:a. :i'lil:mck bonw
·:It preflclen
OW
Ci'it}.s-sho-~' IIJS~rl. ~e~e1tli~: lfg~(3 n re~)Qad.1], bifllDd

dl

(;~1b(f~'

;atetnOJll

Attack :f.etlil· rbe Ct'C:!1JIl:LR' pli!O'I.'Ok..g:s tracks of' O'pporaul'lli,ry by movin' l;h:r,Q.u:gh !l1!'e::!B, tbreat (fi~~. by d1e. ,[flr,gel of u~-S arb ,~urnek.
i

eitb r b 'Of~' IO!,

~flerltsmove,

.:Even w orb til

..l1hf

'bow as ,;)fro 'tlcti.'O'n '~ha]' lPl:-ovo.k,iIT~IY" YOll.

lig'h'I'
01),1)01\11.

-n~uack

10i

hnp ~ov' 10 M UJ ~t'jwe

Iptlm

fj . 11"i [G ner.JIl] n
b:o.ndls canlghtr
\!l.fitb

It crn:!llrl:.l!.ll'e' \vhh, rhil' -c Of :more

m:1llY reload a ~lenvy (L[<ossbO-~f I.'!Slil :r:tllQl' Vle~e;ll1lln)l lent' aJcd,(l,:n that pro'vokie:5i .:Im ,tt.c.k olE G!ppottli.Dn~,t.y. ~n u e ith i (e31t' ene :pc',' romul. ". 'onnal: lo~dtf,lg ~ :~L!Il~d '~fO$S'bo-W' 0'1" H ht, crossbow ;:a·[itio'Vtl<-cq:LriYilleru aoi.o.ll. 'h] lc~dilll ~I :havy f'OO'J<J;jI1ilIl~ ms ill. :[!JJIU-wund -c~ioo;

'btu

be ,Ial:mrrio:~ly developed 'bdo'1:1~'h can be used,

~l1O\VblS dl~ !:oods ~nd, how [0 mnn;ipu.l_~m'erhem does ~o:~:M"sl~l1dr,van~' ulth~~IJt~ po,'!.\'·r. ,&eh I~pje :s,ptl'1l m'YSl[

:E"ic

C:iSlt~t5

ean 'm:i'l:ihipu,! tUe dle i!ieeds Qf

'C:r.U'e :iilt:lgi(;~

an eplc speU is d,e.ve'lO'p~d! '['h~ iI:$~,~:~ knPl sp~1L ,J\, ,i(lwlopl!d !~FIC s:peU 'broiCO;ID!a:ii: 3:t1 ij[Jj~Ai'c~iI;J.11~1~
Q·f,J,O-'

g1 E

d1J!;:'ca!!i~~r!lr~~IDilV '~e prepared ,


\'l'i~ilnxiis

kOqU:i,RJNG EP1C SPElLS


A Cb:rJin'H~ 'y.rld~ r.:b,e .Epic $i'eUc;[JIs~i.lJi!!j ter

fe:J i: mfl:y stru:rl

~oqQ.glfh,g~pk S'pcUl3lmfiu:d:ln't~!y. H~,lItV~t. ]]rae D1.UlpC~ M~er hes :~na] ~,y IS '10 1i\l'b~hc.r~ 'partkullitr.,e~k R[J,owed 1_1'11 c[lm:paigiP, .£6(r''ptlye:r. d'l;[llmC:i'I;:'I1i, tor ,mC!ll~ th~' FI:!Ly~r c'h ~:r,~C~~'1f f'IJiy,.o( nO~: ii~'rull';~~ DM has ~'hn~OPD]OI! o o:r: e'limi n t}ji.l'I,g' I('~e El'k S~~ iC!lls:~jlllfelli: oom,pl~'!ie!Iy [f'O~ l:haCg[lJrnH~. -

$f~m~

r,k!l.1: as~~l"'-Cl'llan,c~~'fS, \~~bot!1!SI: ,~p~lls. e .J:1eQIl~~lf' sud), a~ sQ:r'Oe~~rsl C:!l'n east ~ d~Vf:lop~d, !pr_~ 'by' DlSll:lgiIJ.o,y Opi1!'1r1epk: !!lpeM, sku" Drl!l.i~ denCS\.~ rim r ~peU!:flj5h~n; ,"lUll.]iJk.ewi'5c' pre'piiR ,e:p:UG .~ib '~:pi~ S[l'~.]l s1o~!. A 5pcUC!lSt,~r. C~Hl pNpa,ro Of' C1st 3JI.} ,sipeU she ,k:nQ\"s 'i3JS; ~tl;aitly d~-e'5, ~'r d;ary iliS, :shr:, h8

'~ti'['h(!ul: iI qleHhoU

S'

!lJbw I~pic spell slors, . ,A s~rre~s~eir 'who aJ] c~st cp,jJ:;;~dLs 'bt1J$~, :

U~itlg elP,iii;:sp-e,Us :i! :Ii nm-sr.ep

-proced:l1 re~ de'veLOp'ID

i!!: of'

Md Sp!Ut3:5I:i"~,g.

[P]C SP'Ell
process

B~~~ne le~I'll ba af:5~!~ I'IJ ~,p:~c i~' spell 'm~~.il: ,dAW 'b€

OEV'ELO"PMENT

,Lo~d,.,l~~

ill the :~ow1!edIE' tiikiU il!pprop:r.[~t;ec ~othe !S'~iJ] [)oj cnsIet~ class, :Kn,o~,ile d g,~(j]rl''C~r:ttl,IJ,) ts ;ilP':P':f.(lrP'ri1~ :l'i fC~ ne (;3ste~i illnd Kiilowledge (d.iv.ine) oil:' K:~oo~ (:1'I,Ml~'il!) i"': iip'pl'Oip'rla m..fm;' d~.vi]H~ ir;[iiSt:(!1'5,''[h:i;ij'~~" e~st~r \";lilb 24- ~s in Kno wl Qd,.' (::J.~Dti) md ~,l:

crwe.[Jj,,e~le '~peU

:s:'~Oi~S '~:l\

d~y ,eq-L1<IJI, to

'i1rl1:iI1

O:~~ ·'[~~'uh b~T

of de'Y'elap:me:mI"E: an be a 'timeortCQll.'5,I,uni:ng aJnd e '~:p'e[Jl,!ii,"'le 'PE:\Ee~'. E}[" ~5 : <ihuiillg dC'!llel.opme~rrt '~iiJ[li :3, caster d,~r.e.rrn"i"n~s wlul)d;u~iF.n gi¥~f,i,eple ,sp~~I, lIes w,iddl1, h~'r l]Jbilirie:;ilIi::i,r: beytKllJ,{I [h~.rnl.l1u~ b.a:s\~~Orllill~' d)e'~e~.n,i~iJtio(!ll 1ie~in ,ta~J'e'pic spell~;Sipelt~Tt.t':DC, "[he' ~fhSie.s~W~~ 00 d~'i/do'P all .epk: S'pel1 ffi ee use OilL.!' a_Iready gl Y'ell!i, ill, t'h i~,bo;Ok The des~:ril?~ u(I!,n,oif e~d~,
t~b,t;:5eILl11iqlJJlf: s.pelk ,i!l,i",es itJiJ.e amount cf goIdr lime! iiInd. e':.i;ledfl~t:I,C'L:1' poimlt'.5 r~qllJred '[D d~v~'~o:p ithe '~Pf!U. ~f 'yQ'l1: 'Ptly 3 s.pdts deve:lQ'pm'~r.[ OOS'~'h you ,d,e've],op (lIlJ[],d [~~t5

:un Knmv~edge (reiil~(jin') eeuld c~st lW<l ;!U'Ca.Xh:. eptc ~ ~J:~"d,d:n;~~'ali vi ne ewic s~enS! ~:~ m1'y ,24~:b:o-l!,I:~' 'c;hll1'k of lim' s '[Wo' nr.c;ilne e-fiii: ~n slt.i[!ii ilii1d lb:~, d' a ie,~~, ~l $lots. T~g,reles f'Or 're~[ 'benv~iZn c:asl~ng~ :[lU[!otme'[\~ lOt epic: spe],:S; artie'the :sa:litte ii'I~ riot' re-5~ [!C ~
i

,~W~

,of

:ll,\Iai'~abi.'e 'I,~':h~th~r nQ:~ ~:~"~'ipe:nC!l~te[ r,Ctec.i,~~s3~ ,o;r.


'pri ~[e OO'~~~

.iO' 'pr.ep.ax s:tmd:ttt-d, 5 pel1s , ]f dle' easrer doesof~:1Il5~ , ,d~~f.$i'lJIlQ(:me:n:~',of .epte $peU slots., '~:hftuf:1tuiea, :s1i)15 r:t;· :

DOW')d'il~'s,~:l
r:~e:' Vlrri:J

1'0 d!!'fro1!~f ,-xl:iti~'mC:!'lf h igh ~~p{:'ri'!i:nfi:ic p~~.tlI'['OOS[S, S~e


H~!oCooiP'e!l!'~t['V.e'

Ew.:n ~f epie s;pell h3:S:be~Il, deltdope~ i!lld ,m q; We' iipeU, '~JDt IfIl' ,~"ai]fib:~ej ~:tu~tes:sf~Hr C3:5;t.i nl,~:iliD ~pr.e ' , i's;ri\'~ ,iis:i~:md~The ci3i5~("r~ S-pe,:M,G11nit ~kill ,nl,Q[Ulie![' bi ~
fore~sttng:lt1 '~p1-t:8pG1i. To CfiS'1 ruJJ ~ri( srdt:[i ~~]~

,E.xpell:'ie]'!i~~ :Poi'Ii'riT' C05,ms

's~f1!ltb~'I!"

round In Chapter 4,:Epic M~cje bem:sj '~"bkha, ,1I1[oW8 eastrs 1)0 aoc'!:[i!I: d;p !!!~;PC!'r.i "f:L.Ce 'pD.I'f1'[ cO:fi'uitbtdlons of arb!i.l(f c:hnn:Jt~'frs 'iOwa:rd.dl~o!pme~t eesrs.
for ii'11(crrm::lidon on cfevelopb1i,g :1I:iTI1 epic spe]] eom~]'!:~:, f frolfi se r~'~ ,1 ell, 5~,. :Devi210<[),;! iij,~ U~j'i ItltIJ' j'p~,"

Spd!~l do:w., b

makesa s,pellcr.;[llt d"ei:;::Ik, !l,G,ai:Il'!i~: ~ft..~~p:tc s~U!s Spd~ DC. If rhe check :S·!.Io~ed!s. the spe,n i\s ~5iI', lh~~ ,r~ilSlthe cheek, dl~~pdc lipd) :G~id!:s~nd 'l'h~ ,gp~,spell ~5'i!ased,fUr 'd.Je ida/~ I~Cii.'itb~ ~plrC ~~I]$ ['>e~r~L-.e' Sp'~,n1(;tiJ£it: dJ0,~l~~'5i. [I ~

'b~yo,~d th.!' c~ud's, ;ttbWry if' d]~ ,11.nruiS'p-Uc1[tlfi

,[I(

!Epic' ,Spil!lI~ 'sp!:n~U~Iil't'13re dli'f'fl::iI'!ll ntt' 'mrtl:!m ~01lfl mil:!iJ'1 :fl,P.i.'l:~I:Sl' E:pti::, p~'II!i: ;:Jil\il! i1J~i.J't11llf 5it~m·mia:d!!l'. e:pi(: !lp~II!i, do ii1a't. ~ ifU LlIP normiid,
!:Djir'i

E p ~C SP ~L:L TE RliltS

'!,pl!!ll sl'ot!i, bu~ insmad

:iii"~'

:BPI! i1-Edl <lInd li't!ied III ndll!:i"

~tIi.~
ii:l

p'1i(tl';;~~ !3;~p;a r.al~1!! Pro.f~!i,!O-i1.


[!r!!,JS~ ""tIi!jl~' aj1l

ava1r,!libl~ 'I!pl( :~~II !\dot ~'Q pl\~j:)!11~ (;aiS;'~ ,EilD ~,pi, SFi'~II~ I~Sl as ya~ FIi~l!ld ,ill i1iO!'I"M'i!I1 sJ:II~il:5OI'Ol (llf' ('Of ,Ii nD~pi(: sp~II, '~iI.i don't :g'a in ~p.i~ sp~11 ~r:Qit~ b)! Yfil'U~ aF' ~O-bi r 11~~l!1'nd d:it[;$, ~(lW~Ci!r. Y'Clii gl!!~ on:~ ~PJ~ ~$;~n sBot kit ~rj a U~ f,;lnk!; ~~ hall(1! ~ Ute ~~\!ii!J;jt I(nD'i,!.l~dg:~ :5kill ~,~e:~' ~~Ig,w)." F:'-ad(l~ When ti;eiJ'ti!1i2'~!'l epic 5pelli, )'Ci~ C!lIIil r'iiiadit,. ~f1e'bi!!sit::, lu;se 'Ilf a 5~d. Eacn Imodirkii '101'11 c!)I,ledI ~ (o1l:tO r. ' iali d IIl'IOi5it: i;s, 'f;~c::tQ'rs~f1il:i1'OO5!e dii1Fi(=t!~lr ~f~asli n',g the 'Sp~il. ~he Mll~~ine' I~c-~C!r: The {lI1?p.c!!i~1Je of a ii'lo~al 'F.3ICL'Oi"! ill mfrti· B;:i,ti~~r~(!tc.i'm$dlfle-$ the ~pE!nbl;l~,i'TtIitlikl!:5: II: 1i!~~Ie.rt,o Cii!$:t. :S~:: E~~!)' 'i;:Y$~m ~r~,k:S(p;el~ !t:r~.a&.gd'by '5pe'lir;;i!!'s.te!1; b eghil 5, 1ffllln ;a; base tff'kit c~lled ~ ~ee~lSeeds, ~ re dte '[~nd~tme-l'iiti1 ~tyUd~f1gbtlld~of epr!: '~p~li.

IE'pk: S,p;i'lll51$;; '(iOU

'VA RJANT:, S'I? ELU:::RA IT KEY J~IEUU1Y


0&0

I!lli!r~r,~~nl;!' £p;~ lji,.\!i'l H~~dDtlO~' 1I'i,'tr,oc!iuc:.ed Ejpi'C: '5,pe~15.~ tfi

Pllflei" '!'!illnlNi~"ud 5ipe!lk!ll5,'tE:f'5c hrud 1'~55 r'e.~'5Orli IIlIiCI" ,'ib(iU~ ~l1eir I otel iigeli!a! !5it-'O:res. IBecalJ~e' C!:ISUn.g epii: !l;pd. r.eqll.lir,es :a. SpeUcr.1!!A: 't:ne«, ~Oi\! migM' .a!ilow' f1(!1l'1lWiz;;:J rd i!l~ CO!!i5'tef:5, !o 51!.! :5.tilute b th !ii:Tr !5,p;eUI!::8 s~iln g lkiey ia bm~r[I l'nt~li,gence whe," m:::Jikin~ ,[I :S!pelh::rart ,dli!ill::ll: to use an spe.lI. For ,~yampr,fi!l:, ~O~I!!"!!/!l:,riNcDI;I~dadd ~kl!!ir Challr,l'Sfiila ff~ ~~t! MlOt. ,th~l i' IIl!~ell !tG"i'ioe Iiti!~d~lffig!:;,10 '~~ei ~i'!~:S ~" Sp~JI~n: r wki Ie d~rii!:s ~nd d'ml ids wi:i!.dd ~d'dlthe:ir W! sdalil'l mm:li'meJ;, 5!b11rne ~L!li'e :appl ie5 -('O't Ft5i'{!ilflll>cch:rumci:cn !a n;d th!l!:ir ~fi~' ,a;' I'
'S!t:Q,feS,

wtlen I!t5iing, ,ifj1iJ'i'c:

p!loi<!il'l~!: pOW~fti.

%tlk'Wt mUK~U'jiB'r ,1Il:'e 'ris:ky;


Wlbtg
~.1i1~pic
I

~ic.lli !j,'I'.~d, DCs highc'r' t:b ~; " d,e !iiP~Uo.lS t:e'r'~: 9'n 0 ::II Ci3tSle'r rCllliit I[:~k:e 10 when,
::ip;eU; but she ~[ln~ ~:a~,e wke-[fJ rou'20,

1l9[iC'dl!1ln zo -.-rhe

S]?.e'I,k3'~U~r~ S'p~U!trnf~: mod'i

f~;et!

£~O' Qirigilin, of Sp'~ci~s:Aib_81e~al" C~i.'ilm a truebt-e;.adtll:g cNaiu~w.


4~

~dr wdn,g, ~lidc s'p~:lh; m051[: 5pcllci;l~t\!l.irS nake !LO C:In, d.m Spdllil"iJ~I: hecks;, e ,Eph::Sp~ll ,Levels: ~pi,c spe Us hove 1111;) :fix~~,level ~!r,1 £Ol' :p:ur~05e.Si of' CI!J:iilcaliil 'I:inuiOJ], d;ei!:'~s, spell Ttilstlru!~ ilillld O~hCf poosible si'~l!l!~d'Ol~ \'I.d:'llere'speD level 11~f!1j,~wnt~ ~pk spells aT,e ~U '~:lI."ea;ted if 'di~y were as

~1'3, L,~t. (;10 ~f: Me G:t:~rp'pief '[iIIkof'S, ~Od 6 ,cl:iI'I1l'I.~§<f'i fO!lfl


u

Ik:U"sC'. A iro~,llrr',~'~j,:pse foITOl.:V!i,

yQIt1.

t:lk~ 1od6;,

4,5 -45 i6,

t~II-J~'i'~1 ~pr:lb..
~~Ih;t
., _ _j. -

so
50

~,(j~IlJ~;r
~

. lJ5IN,

',L. ., H' v.;'l'~ui:l!~Hi:: ~!U~"


OJ

Itum .~ ::in~,~pic :Spems: MiIil'r.:lm:igic'£001::; i!P~1: e~u~ '!'h~~:r.tl:!lin{pul~E~ :UiliO,:rtr.L13] speUs: (~m;aO[ f

spell 'WOrnt. Stii,lJj'ec't' ~b\tJJndons ~ hell:"'~~Ms. E,ic M~-s~ MmO~.Sl!jbj~c~: g;dm; +i{'! .he 'bonus, ,;lnlm,us Bll8!s;t~, V:nel~.ms o.['YQ'Ill' t odt;;, ,o!~lmH .:I:ni.ma;~eiilIS :s'k)f]eto:ns ;i]i:nd serve YO'll.
[lirt~fi

C~~rt"ei~~pcl1l.esis-t.Hu;:e. (:rijm~)..'uibjcct, g~,w:~s 35 :fbr 2(11liQurs."

sa

Sllnlite (rittm:il']}. T.e'fi :tidlilh' ted

d rngOfii;

50
i,te'[I11 tbii1l:[' cas D"S,an epte slPeU
i

n':£lrdLes.s o:f w:~e'I'h~ri:lb,i,~ 'Irem is ::1}clivlucd widi :spe~] ~~tkl~~ ~,:ipe~~~ '~rl,ge:i'~a C@mi 1'In ilf<J d 'ii"om, er sflm:pl~' UW', m.iijDf r['if~c~ '~\!:bjdl 'rR h~YQn~. lIle rnu~an~ of Only ~ f4i:rfie~lf dUf;3C'ttl'r.s: ~o Ct~.'Ule, C:j:i1rl,'rouib'ly '60'EI:raiJ'II :m:l.gic, Jl41 fl!Jwet.
i:FrI:S [: 'l{IOIll,r epte spell h.l:lS a DC af 20 n~~Vot'l ,3M ~i 'Y' SCOl1C mo'd'i.fiJe'f.. res po~~i1bl,e' [0 01 "'~I.Q~'~c ~'Us tb3 h(Jve C~'f:1. 'b]gh~r Deli], bow~w'r, ~ I~~.RI d1~:eb,i'~oi:IJm: '(:lel)o1';; r .
.. llllU
1 ['

"lim ea t'ii't ti:t~l'fl,

ml!lg,u(:

app!:a:r and: ,:Ult~c.ky'Ot!if ~,na'm'~t1"ffi. lorn ,~fNlgh.tg!u)t,c~! YQ~~1Ie; :~~~:!ised 'b}r ~ d1'lE',am larva for at'! rounds ::'I nd 'rnk'e :t2d(J, d[il;rrH!I;R\~'.

50
,5l0

5,2 52 S5

RM.miof'Fhe. 1iJ,u cr~l'il[ea 2~mHe'~l1idi~t!l StOrm f:il"e d~~JID~ 1'point g;j' fir,'" d~~lQi1(e,e i ~otl!.fid; ~ :bffisel' [srna11Jt't ~Ol!l!, ereaee :[1 "small. islm'lcl, i'l!'l, tb,e sea, !C'O'J1itiD&e,~t; :I.eB'WIIE':m~cHo\ll. S,abject ::.l'ut(lil:nntic~11v

11e~1Jg lhW\.\I' [I~

reserreered 'ifsb kJl. E,p,k il£pnils<i,on. Ofi~ cre~'[l!!Ire o,r 'o'bj~c~' IS wJuded
against {)~:f.I.'e type'

:Mass :ri:'og~AU f:i;] 4,~fr."'ir::i~ill:~5 trnmJcl"ln~cl are

or creature

into ftOg5 .. 55
5;6

So.~ .sc~~ 'YOl!l !C~pc rn,,",no~ ~wry [:hi ~,g!t"h~' Itnrg~~:


e:~];i!l1)'riC~iI(eS"I'

SrrI:rd mo:z~fIi~pk $~lLs: d~v~lope.d by' ,epiC' s:peUciistel:'$ ~ ~ ~tlls ,if:d~i5'.iril!dIfoil''' b:~s' hel' Of d' ~llL'ldntW 'm.~g1c.
ID pwtDtf!d

~ere. YO~f ep~!C cbaf~,cter ('():~:per~of'nl~,I,'V


mVU;l ;all.''Sle.I,'jJld

SPElLS 'BY S:PEltf]?~AFrDC


IJ.ack on VG\11 <tmt~'hr~'k:e.T.
Ru.m..O~~t
~ram:5~~.

~""

hi1lgetl ~ni:l,clni:DIWllhu~~ O'lll are' :l:leAecrt:ea Y or t:;j;[,il~('I:[ik~!) lClJ6 dmJil3i_ge.


Y'JU p'b.y:siClUy ,tt1i~~I,dJir: ~gl'QJli

foUl 'l:lIav.e' 3;1:11 aura of O:l!'l"e' th.ouso:!n'cl, ¥1!.i:·rto<:moUs. 'VJ!2!'mi ill.. 5>8 Verd~~i:s'., 100~.f~,,·t:U':~(), 'O"'-C1:1'l~n'by J:~w:l1a'~~i plijlrJjl of ,~w~"thdealliDi!I t.ll:Idi6 dl~]1i,lillg,e, 5' ~arr:er ll~~ O'bjecl OJi"'Iii'ITg;e;[' rnik~; 3$ciI,6 &aJtGi~e, -'9 ~1lllIFtflb][)i15p'~U~n'8~ gnmllf di.dh n.g! but, +~lQ ,A,s; o~,d:teck, GO IC:l\e~iI,e 1:.:i v,h1jJg'V~I'IIJ!ru:m:. '¥O.u f~'Sih.iO!ll ,0: '~~:1£"11li,G,'I,\Ifl.'ll.l ~i

crown. oif'V.e.f.'.mm~

dmtms..

'olf

MJmn'tl'f Dl1!St. Cr-eal,e ['!Om t~!qg.€' 18 ,Hn

m.'lI.1mll];ies,

ltnlon! Hlii:i"bt (Ii,mal). An adult ted] dta,g;On lFl'-fmlan~ i!!i~t-Qe:kt; 't0~'r. ~il~mi~s,

,i!)2 N'ailed. 'ill' 1;'hJe!Sky~ ,~: fu~ 'ro, ,he heavena ,m;~" :ide Time'. 'YOlt C'gmitiSi~l'lidy daek drun~~' In !I ~~:3~~C'[~"mes[ro~m foir' 1 rou!!n~. " :Epk C'(!!iun"te.l'~perut C-~uj;c;e1iiU10d:u:!r'ls cpi,~' SiPel]. 70 E,~(i~ Sipellli, ll;eftemO<11 Creall'Lre 'or ObJ~<CIlPe['Rlanel"l·~:~1 WollroC(~ iJ,i1iinst $~mlk
iiI,nd 'l!ijpk: s~ll:!I dQ a,ny IPril;lil>e,~dIPQtl~U~f'II allQwfrrg

al;t1U:mte

d to }t,Q U,

~t-.~m [-.0 r£!!li~t b~inll di$~i~",(jl tOth~r '~h;allfi[k:~ili' pr,t!!!iU rna b.1~h~8,h ~ f~ll!I~ f'@fmlJ~!J$ ,~r~' il¥!,p'I;!iIr~~Il1[to ill]pf;c :SiH~~tr;;:~'5t~F:5:. dJ'~ifl $~l'd (~~~',~~ Ept '~Ii' ~r l[tar. Ki'iwlE!drs;e ~i;IJn'(~filii!) t:;;~Qw'ed~ge ~:,f"!!i:I;i~ ~S'~r I~~I. U~~s~, ~piiC !$pelJs ~!i!iliii1: d~~ :S'eed Ce5tinptIQn:a; ~c!:lol1 beilOiW]1 can dispe~ nonepl1: spe115, p]. (II' hHl~d~ ~C!h!lre~ rank5 1- 1 (-r.o~nd ,dQWfll. 01 to ClIilI1il EpiE S:~I: Sp.ellcnfl' il:heck (DC ... epil': ~'p~W'!i Sv;,h epk 5~11!ii 1!.15e 'llhe £;ame t~ln'liIl: medHII~ii:: The Il.':.he.d t.(l; 5p!Arln (lICl, d~sPei! [5; ] d~,6 ::I, 's.peeified. number tl.Jsuall~ aispe'Jlei"'!i ~eveil~, <lltild du' DC Is, 11 + ~n!!l'!l pellca:s;ter":!ij, ~evel, : 'lM1 !l;IJ im E~ic :Spe'I]: EpiC: ~p~ItSi ;EIIR' !!::Of'll$id~r"ed '11Oiti I~I A,~'im;af'cfi~Jtl dOI!1:5, not ~u~oma~icall)! "~yplPress epi!t :>I¥'~~S ii:1IS ~ I~"LU~ a.f Conc¢i"Iit'~u;iO!"!l cheds. 'spell r,e$~!5ti!nee, ,i,!td It (!\C,!~::!: 5!~ri(r!lrd :50pelh;. ~n::lt~d. e~d1 I:lil']i'ilil: !iUI epili: ~'p!!i:11 is CIltI~rd./:tl:rmlnlJjl~~5. . Willi' Thraw 'fQ~ ',_ .. ~~ 's - ''["Ii IfIoF .. ,11'.""'"'1"• ..... :ii!li!LI., I,d' liP. am I'",,~... _,~_, 'in, 5oub,iect tg iUI ~!il~m~gi~ fl,,/{JI. ~!I~,e i!!! d'i'5 ~I d E:il:k iii'S; ,iii 2(!~'h.l'e'l!l:1 .. '~ ..... , .. """.... l!iilly ~Tt.J. mo nil!l. [C~:s'~er(l d120 20~. he epic: ~ peeil h~~ Ii IilC of ~ 1 + ~he' lepic l Dl$PELUN G, [P~'t S,P[U.s. AND A NnM'AGiC rU£,l"D :5ipell'~ 'Sipf:lka!S,ter level. If U,;e :s u!~pij'ill'S8,1{! i'li ch~c~ 1~ 5!Uooi:lf.:lsf"ill. ~<I!! ep~c:,!i~~1 r!J sl,J'pjj)rt~!i~d I~k-ea tty c!"e~ spe'11. Ilf d:te dj!5p~J A ludr fI'Q~l~ sp.eII~~iIl1 c:a~ung, Imi.'J~!i:lrd~!fp~1Nff/j' mi,gltt b~'
I

~(S~1EU. WO'RM,UlAS, AND CA LeU LA.TiO N S

li'I{ilt

!:1tn1,py

lUI! tG !fi!~J ~

l!!l~i''l:, ,pe[1. 5

Thil!i'g:!lli'liU!i' ilfIii!i:h~ i'I l'iI:lii d~ n'i:ii~ci1<:ll"Ig,lt,;

cl1~1t is

t:l1i'I

~U!l:!l:"eSl~riJ~. ~pi!l:: ~;Pi!!m 'Fi;IIndloi1i!i nOf'\mall~, ~h~

iI 72

Ti:mJc n~pi1icill.t'e'.You. and, youx OOl1!Jr;eself: e"d;s;[ re e '11 I: for '. OOtri nd, ,Qlul Domirti.DD. Y'o,u ~cJ,ieve ~~C)i['@ co.nm::i;1 IOf

th

i[

rg

!~'.

:'1.'2 ~__Dllon
18:

B -h;:_,moth. A be:~e:m:oth
1

.'

"'fU'S

-'net

M,"m.u 8 h ·rurd. V, ctims of ro~r :20dJ6 coldbnfl nimate as w],g;b'n:s: and en-, rotu. i~1 E·~dlo.- ·D. iL'rea~e~ ~ du:plic!l~c tlUH s~:mre y(mr 501111. 80 Eruil~~,~rili!. su:bJeci[ m;s a :peirrl'an~fII[ du.ll ,., Dem,li .e':".'~ir een, ,A11~millt~d, ghc;mJl. Qrs~dr.f'v-i,c:murn :fno15]irs cOI:Ill?~:nirln15 t,bsrr alB. 'i!; w,EtU"

~ t.t:Qdcs 'jOg r i2l:'iern~e"

2~:~[.~'rnd:~u~·'he~phe'ro 'bl!lrn!~' DumtiOl'l': timstnlllanemI!1j; '~.Wn,I"IhmW. R.e~·e-x h:a,lf JEtes~ -i31n~-: Ye~ , 'iii'\·_..,..~'1"'fie·i'i'I. eeo ~ d_DY.S,.. " . nn;n _'11) ,l!J.J'c·va""',r. Ii.!!IiJ - . !D.l',. (.DC l .) 111'1Ij~~~jlhl dMd (DC 23). F:~CllOfS:
~4':

.,ell
[0

,flj

,VYU

J[Jo t'.~ ~..:i'~ A.Ii, ""~

SCI:

sk"de~O'n (-1,2
d;D]S

Mr.ldead

'DC)I l-:'icrlO'l~ ca' ,[in.g. mim-' (flO

'\Whcn

wt fh~it f,~'
'LiP ]:0

'6

Ir-lom"

Hto

~U) f:le'U]balL fDl~deal "JOd6

Morl.. A rheu -h~ .'ba'[ lUleach of acid,

1re.

~tric,hyp
,,'

tn i'j, 'ltrilf:.m i]~-dliameu~,r~~~ U'l3 de 1:'1,'1:' 01. 10, . sm:or-e ilnd re<lirect d~mqe" ~;>I,IDJ .U'riD_g,l.ightn.i:n" Sp U can C:a,S'[: n.~$elldl~!lUImI
I' '"

:U)l. reo fl1eoo:u~~,lidlilC'[ i5]inl,. d'Oom en l

-nti senic (~!!m~gci yo!':~ - 10d'rj, 'a:tlk Ii)DU.1.ar[iolli. Sendl" IQUI" :fQ. to Llrill.

eel J '·aID,DJge•. He iP eri.sh ;~S ~. msutt J b[~5t iOll'ethen hut~n~'ly~ng_m:tUe~ ;35! ~le~nliJ:CIl..,iu k '[ n, These :sikeietolms s ."~,. ~l1i :ilJldefini u!iy. You ' e & [m"'a~' ill Umir. {o cc·ntro;l1in~. l:.I:n.de!ld.di .lJiOIErn
J

:S:pt"U

ueals '~, od!6

ts C~Bll V!'JII!!I· ~flIl~hgLilf Y(JIlU'e:fl.-crot C


Pr~j,~, l5 O~

mrci'r.!I· [0' rhos

viClllmiS, I:bt;l.f:

m.
pbm:

mn c. ~<llI:tI!r;esand

:mc~n:sIt h in ,:tUm\!' you t 0 ._ th J'I.ormn1. limit for eOIlU'Qiled ulf!ld~,dwoik ju~r


Qi~1r
1

'Us - of dd pe:11 bU'ti'

'!i:v]tb IIJl1Id0iid ,oe.[Jlt'ed

lvm.d'll

,lItilicl;'l1U

hr~:!il.

A 1Ii em us 'BI iZlill!i'd,


,Evo~;u[im;l [Co~d.] i.~· pella.dt DC: 7':· Co_pone. it'S::. V_ S C nst:i:llIi, 'Ii m~: 'j '1ii1'IJi1Y~c
8nn.g.e: -300 ft.

lOCI' ~L'Ictri.dry

dil~J!i;a,g.c 1)0,6, •

1:50 E~emaJmPie. dom "~'tnal), l?e[lfiI:~@liU tmm.'!J.Irutt to. lill:Jiny hiltJ~J~unl! s~sstlS s iII:nd 'D'dlDII~1I.':SPfUS: ~l"Jd cff.)-cc$. o '~r(li¢s" SJlWaDlIIi, (n-.ttual. lkoOo-ft.~r.adiu iU',~
GV£IT.lJ.iji

31' Di~'W:mt ,t'; , .Q(J()..flt.~ndi.Wl . man~[I:",o,m_ de3ts 'ld,~ oo!.d dlll'm~ .J!! fo.r.lO :bmlr-s. . 9 V,er.Ilcfw G .ze ,DEGoo. Tuge t L 'lker; 305d6,
dllm~J!l~; yot~ t;)ki~ 2OCiclc'i.

by p~nn_[lmA!~li'Jr: 'f:su~:'!~m] : 0 dt.·lJng ~ cd 6 dal'llmge.

pi:Jil"ru grQ.\vtb

1M "•• 2D-fi.~Ij]dil!lS m~'~j!pluf'--1by~s.I'

[P]C SP[,
I

liill aJt\~''Pre§en~J__ il[pm;fjbett~c;]l.onle:r.. .ilil. .~acb ep'nr :5:1fd~ d>t!~Ii~lciCfl fa;~~o\II,\'S 1il~mc fo-:rm I~: iU~.-d the
1'1

he [e~]lk'~LI,·lm

DE·· CRl PT,~ON··

."ilvmfJ.' I . KOW: Refte::;o hidf ii:!I _'1111J]! •. --g.P~ ~~ . .t '.JUice: '\J' ;i!~, To, De~]~:l(p': 100 jOOOI gp: :l st(,}' • 2 ~Qi10XP. se:~d-; t (DC 19) (ii1~HJl,ll(~d (DC 23,). ~cto - i:nc-:-se d:.J ro 2Or.i)!io (oJ 40 JOC}, :511:'1' ynd;eOld type 10 "N"i~h E' '--4, ]X"
L L

Durard,O,iDI:

:1 n5i[;;lir~all]ieOIlJ . ,

, r srmnp'l ' 0- (0 l.hr,leVI~',i


l

,et scrihed [n the ~U .'·0 1"G S['I'~:on L1iI C!lHlpte'1" 11. Q' ~ he l'~iI:r5 HiIIlMi~ot!'''; U here are i~ 0 (!jddm'C"i.o-n[ll c~trh~s fo:r c'p:k sp -l[S-~"'~·:~lcr,:.f[ DC illiU:l 0 ne-'i. 10'1",
j. ~

p·n

•.pt"Jl~ti'lft:,DC; ~hi

'~ "','lIJJr J~ 'a·b.f!' i DC


pit's,peil.

of the'"

pelk:m

,t

ChCiC;~

To .n-velop:' "he finlt p~n of I:hh e:mt.T"fshows ~hc D7e:S:O'Urce i:n 8J;lII.dl.J. IJm,ii.!' i31:1i"J,dl e'~'PJ c'r.le.l:lIc,~ points you 1!J1U [~'l( . end to ,d ;;rv.elop the spel I ShO-\:VD. ] f YO\t- xpend d'1; resourees, you d''-"\'.lop r]UJ Spi2JI 1'[ yO'~ h.~v,.,:'i:CCe S 'tc 1111.I h~ 'S~ed~. S:~eJb conh'lining 'E'1'ie ~r lmll" seed i:rre ' hlg

ooquimGJ

'I\~ICllSII'h

lin YQU5IIJ,IIHy' powerful 'bllJ,n~' f eol.d i:'~.iiJ~' o de[i'~5 l ' 'poinfiS of en :mrig:E!', How, v f'~iUi 'lO ' we vic: ·',m ,hilt .:1., ~ resalt 0'£ 'ii'bis M~lst i!! re d~~n in '~'l3l'1ldy - rum!l[~d ''f.vight$·. Ih,)se Ave ·w.~gk(s !i,etnle' y,otl. ind, ,Bnite[," Y . Icam'I'I~OI~ esee d. Itll ~:IilonnaJ Limh :f;O;r(Qn~ lim" lind tlu~ugb. 'use or-this; spell, btu C'wCl" means I'b~u to e':rilQf'~dd~e' norm a1. lim h loll' oontIoUed 1!I.ndJ'41'd wod jus .:is l\-,~Ilwi'~lIlIJ'1JO' d.a[~.~ut"dwid'l, II 3 nmu. bilwwf£
e- __

Wh en 'rbI': .p

n 'i15 c~-s t, 'y.o'U.'i:.~n, en~

I{ 'Y[lim" e 1],t'JXI:i

~na;,~~

COIn ~i 9: n

<COI~1J'N"t

on], !l\~:llibl to d'llo5ie 'tv.hh 24 or :mor - r oks ill Know~~

to'n (Hi . ,Ling) sp.:~mcrnlit;,DC: S,l


::-at: 'V; .. "

. n t Res urree

[don

IC'O'~n

DP

Ihe irf!:§~ ohhe d!~veloplj!JC'Ij'H ~.i.'C10 ,11 d ~'O'cre3te tbe e~!(

cdlg~'(Rli.I~Q.D)e

]!)lio:v1dled as·lJi eX.H:u~pl.e .rot' yo.i~.wlllen ~'Ou ;:j,n. 'm,p~: w


crei!l'te ::I:!nld d·~ .. lo . 'y,iJUlt'own 1i.:nli1qllJlf e:[elk'
a'Uj5

:.o;!]I"r1 dera:ii,b, tbe see-ds.;~nd :p4!1i1 - ',Ill hliormatiol'll ,tis

'elk

IC'ittSt.iln,g !im,,~~] rnillH,n;e' ltJ9: iii,p';:- Touch Th C'8-:e~:"lOll. o.r c;;re.:lt:llI:re ~o.!Uichoo DUl'!3!dom: Coni:: :frlgen1 until. ,e-"l:l'eM~d t ~l'iefi
m

I'iSi~~!t1'tlitl' -Oil.IS

Ani'

81aS"l

':::I3,"~n.gthrow. '_C1':n . (see ve«r.) ~lpe:U ~:sisr~; ... : 'Y,~5; (]J:ru:<omle-.ss.)

EV(!it:~ltio.ll [C~ldJ
.... , ; I

Compon~~t:5: ; S , B8~F: ",cm 11.


Casting'TuD;Uli ~ (german

f.'m DC: SO

lb rJe¥el(l1p: 46 _000&: 10 d':iys· 18;720 N,P. ,>;~oo: rlf~([I 2;). ill.cla;r: ac -hrate~ 'wh n '~PA'bjcct i.5 J.( Ul +2 . IDe

ell) 1Hti!!~;t
,t1Jj n.

i~~:llm Uc)u

:ren~lms drle"

l'lbjeclj'

Ul

:tile if :she'i

Ono~

Ca!iif~ l~"e i5p.

I] -remains. qrMl~e5iCe.lrnt

nd d _~iUl

L!lr.liuJ th~' [rri,~g,,eranl~d,~it:i(tll5i~11:iVr\li 'L.e, "1':1, R'L!;!j[ fbu~ d.1! m'£ rem ains uIltriw~ - d i'~ use up:t._~ epic S"peU
I!:I.'

,ih" speU!s

iJ' yo~,t~' ~it o.,:1ilL

O:fiQthe'r.

I(

re;Dj(IIJlt:e).

a ile.;e ~B·

-, :t11bjecr. Is, ki ned (rhe n'igsc'Ii'J. ~ he 'Ls ~smftoo ~]J CI)I1fI'pili1,!' 11,-•.Itl, It mj:Jri.LJI,~'i2'i :Di 'r, :0 long as "'v - n
re m
1I~]l5

eXp'em~dc~.

C r01wn CIr VermIlIl OO'Fljlll[,3no:n (S!.H'Innonin:,g) sp~U.~mft:DC~ 5,6 Co(miP-~D.rf'.nts: v.,'


IC:ils1mgTime:
1,

mhnue

01' fih,M~ ~il'hth~,nes dow, foom [be heave i11l1minatLn: ' Fhe Sllbje'C'i and ~'iltn:ytb'i'n,g '\~'ldJJ,ifi 2[11 .!Sldl" I[~r,fr'[!: Iii ts '!,!'[silbly ~'!-~tO:N!d-Tlil¢ ereatuee is; Ie (gU h,~t :~@br~'!!,V.U,g,11r" ~:Ildl, In~i~th. "!"¥ith IlQ W:)S p,tNtd, :s:~eUs., ',I::kl"vev~1:'r, d:l!-, sub~ec'~l,oeiii o':Ill,ill~\I" ·1, L~im of'(:ol1 t~~Y'tiOfi if ~hc :~~:bj@c~ W~g ~,:§;~ h~'I.~e[~. I n'JI-Ml!fill'J1, does nor \1.I\o\1!'k a creature f.b~u' has on

b[[ ef d,nl:

fOf

fDn~ !JIg",nl~ ~~U'IfIT.(Hill~1'1I [0

:act

b, a 10---rr,"-mtHus pmild ,Dg:~~_t- :on: 2; 'mlllDds: (n) a~ng~ "'on-{sl c~~r) ,-':rdl ~·~.lr;~.Q.ce~ N~ To, ,lJ~vdQP::SO '1,.eeo gp'~ II
~~mIUU!! 't

'R~~,~: h~na~ EifCC![: AU1'll, of

one

ul:UJl'!ian 1 lnseer

r.h.:~:sLI'I:ro.uuds veu

of oM ,Qg~.

'[ YOiL'[' P - ~d (iidl :bo, +,2: DC), pf:l"FI.::'C1['control, ,of vc'rmh'li. (:ad hoc ,;2. DC. iri,g13d'i], ' [ilcmoJ;: ch~ng,~' mo-w
rnn,gc ito pern;rlil I (-2 DC).

vCfu'iti'fn. mass lfilsteao one C'L";eatu[~ (3d ho<: l3! DC). gt'ilJ1:'1II: dail1rl.a~e reductlon ]/'HS, (+IS DC). 1111,o11il.-'mess ,,:0

(DC

1 6'0 X,P. :S~ed S1: ll~ )i' crf.,!f.:,r (DC i 7), IF::u~wrs_: lS,u'mmOn
~3yS ~ 20
I

or

...mi!l",~.. ~,. ~, "'''"

5.) XP t1:~ '100 days-. t:1 'mblmes

W:he

rio yOIU

"dio:n"

;[I:

tNll'n

Illf w.c:rmn~; c,ni2

dli1JIUU ad ve I'I:r

o ft. by' ~o rr,


INCOJl,C'

omou5~ b~dm g ;ina: ' ,dUlling s p&Jers, s{:o:L[p~~Qn5:,!be dC51 - !:1~ e~~dpedes ~ppnre:fildy e'r.'!.Ipl &om th \tery ai r ,9f01J~~ 'YOU, This 5,W.,'lII'1'IiI :form . I'i V U I'lIg ~ult'a, ,_ reuud 'yollJl1:0 11
Ii~. I

(,3dilliS of 11) t, '''!JO''!Jl, are Immune to 'yOULf own HI1'-" 01 ,!'tnm,l. -rhc ~V;I~'nn, loe 'wher-e 'You gD, ['Oi!.i .->l<OO1V~'MI -

None h-do:p~ :S-O.oDD gpo; 1 t d~J,s, ~,l.i6QO )cP. '_ eeds: nmjumv U:IC]~I ,~l'Ilmtlll:(DC ,l~, f~ri i1' (DC 27). FactOr5\: mL1O\~f nub I~ "INw'" 'to pmp~[ !jl~ Cifl~'y. e~,e111U!!~ 1 4cl4 d~lyS1 ,M.' IIIb« ,2DIDe), iJ1~rease H.1) 00,[ object 'b)f 1 23' iru:lNllS'e spe,lll re.siF:rn-nc,e to 6.[1 .DC)i' LI'!;CmlUl lJ)! red,uet Ol:llo41'O t+3, DC) and fJO/+i(+tS DC). 1M::t' pmn l'Iem X:$ ,DC). 1vli:tigati.ng liicto'rs: inCW!l"e '118 Urn 'by' [0 mm;J.nes (-20 ,DC)I meir' -'~,e ~tb~,~ Il bv 100 day (-20-0 'DC,), 'bur.n. 20.000 KP' (-200 •1&11, b;c:jcl~~~(= 16 DC).

" • t:llDi, -c:

iJ~'OI'L

~O,

U~,'

d. by. ;;,I!nod~ercreature] for. ~ iJ?OiDt '0" druna.gc and lhe£l dB ,Mdl nctim, tik ' nough 'polll'lS
,efFect inkl' m
1

c:3'~ll- tid ,C;aIl1'if:Ul!( ~ ~~V~.i: d1i,~''!,~Il 'r~ ,Er.!lch 'V~rmln in the ,t: I[II~III1J ~·.smu!li"j res [I COO3t!.llt-e w'~~ ,ent r-s d'1learea ceeupied by lhe e£E c C' (or ,OU! [(lI1"Cle' the
:lJDSW!l"f

;air Or' ",rtll[,er (mOl!i.i~'11 ',,; 31[e1" dro!l;V:~ils the' v'e['rn'iJ.lI ,[I' 'te;r '[ fyU (Oij.nd (II ~.rn.:me~ICi'ElJ unless Ithe' :s;peU :[5: C:l t U~d~:r'ii\~()e:[',bn, wh:k:~h case aqu ;nil!.'!' et m~rlne \II rmj n
[i:LJre

1'0' the

'dlLe

;'[f: -

OCC'U- I
~;j,

oJ dill!mi1;G'~I!J' :kiU

Itlbe proo~ to ii1,,"Omd, tb

ife; ~,til:"cr tillS d]:;i ~ r m ita:' .of 'IIIermi:n ~tii Victim .' ~t;a Rl'n~x, ~Y!f'!.gtbra'i.\!' C,ilc,'b -m1ind, full 'pre', 1 ;jlg~d if' sUITes..s:fuil, only lQd,ilO
E·""

..

bi'I'~s( '~ld,u).ch (1
.:J pei .11 rs Q. r ua ma,gej. A [Q'HIJ] of

~ac

• [,100'0

d.

OhH:.,

'liU9!;'!,;!
[0

,all 'PJi to h· fi)Lvil


J

deah

those \,/ho

n be

of

oj l~II'nUJ The vermin I~ t I:i ilW, (~inJ'l.il,g;e'red:IlICfion 11+ (),i allow ing them Ito ~ct ere~mlre ' '~~hh bigb dnma.le fed.t[c·rk~,n.Llke,ill

'IN lse,

slig.bdr moR'
f;!JOITIllal,

i[';h,e

'1;.'

"rm' t1i • fie'

re [~~ar.!'[ro d~:m~l,e'.
,~nG~h,

1;l1Il.~ hl,

th~ 'pcU"

n ""I~ ,-ff~t~ '~'h..E!'!t.rea,~·lI!,re 'Ij,vitl!i,ithc


1'11[':5

,~[dllf!lOO~ren)'

.-- ,-,-1,- ,~t!I 1•.1'11 o.! _;I, 'Iltf!,_ Ci""'9¥lEn'IlI~!Il .'__ _,~","!r

i(l!w "S[t 11iI: poi

the crea ntre wu~hI:h' s cond ' w --s~lli,i~ p!J1n[ I and S'('I on. A1 .[er ,all. creatures

ts atlelrtc,d,

!IU[. dill

iil

tlu - e~11Jbe kUI,eQ have 'be,~'n

,.I ,.' :1\1 '~I ,~1Fj - :t"'1oi m:Jiml~I'II1 Lam!3g,e :US '_
1 •

L"I'I' -

lI~,i:rot_ ,equ

lly, You Ji1a'l,~ uu or cOillU'o.l O'!l.r,llf m.e verm'~l!iI in YOIll,f el'~ml n~, you. 1;1'11. force rhetn ~UJ; 1[0 :airens: thai: u~iUtd. :IiIo:rmaUr
cl!]nU~l(l!f;j,'~

d' - -'li.."~ ,1!SU'1~'UI[eu

ilm.i::tn.,S

!'_II]~

~-

Dent. ise U .n:!j1lli~rt


Necwm;l~(y

s"iillcro.ft DC:: ,82


L

'Dei'!!:~h" ,Evi]), ~nlJ,~iof!l (rlg;mean)


d~I"ill'r

your v~fmin ,!lure as a fr,ee-aC[ll!:lIIlI so 'iJI'!lit no 'lJe:onin ;:l~ '!IIfsiibj!c'lit i]U.lhc time tbOlf ~r.mull are 'lil!pp:r.e "·00 d!.J~!I IIUjo'~'CCM,!lnI: 'fOWfI.ro d_). sp l1is dunuio]], Ahi2'frlillt:tv,,,,l, 1 you L,;;nn mliJghl:y ,]mape a fiid fiI1IQV~ the venllim In lJJny f$.~h ion you d ,~~ Wil'hm n '[he 1i'mh: , ,o.'ilhe. IG-~'OOt~;[tu]it1;sprnpd] i ;RJSl m ove~eifJlU ~"I.p.~I ,·:tn ·rlc-fllon. fo'r tf.:lI:mp:1 Y't:!'l]I, !l;Q:1!I ~d 9 ~e.!lly.~l cg-nidof' 'Ii\JHl'im I'he 1i1IJ"e!l ,fre· of ve'r.minl Of' gi\re :31 ! £UlL'u:':ion:d lOr r,rmci'f'1I..I1 5lh!3~pe1'0 the ,m s '. L,he varmin t~Jj'lllot b.-' WIIe:H d rom - 0lJ1.[" eenrrcl dl'BOUg~,"f!!}f meaas, ,h - 'V. iJtm in m::Jik ' ~:~~$iI\l1ng d'l'Jj01,\\';5
'j f
1

Fmin. VOl!!! C.-lm comiPh'\:'~ '1y supp:rc ..51

'RaDle: 3DOf~.
T3l1'pf:

Com:pO~CDf5:: 'V;. C3S'ting, ime: .1 3Cj~rlOn

One U.QDiI:tl R Qf'up' ~o 8C1'H0 Dtt!!~a,tiQ.Il=bS'!:~f'IIl3ifbeolli s .11I,wn,' ,-rhrow'l ,Poti. tl'&~rre~


pe.u ~trmn;~"
, ,_'n 'liiI''''''' ' , ", • 'U

''[.0

nevemO'p~73." ',oem gp; 1~CfuYS'1 29.51Q x_~ '. tM


I'

_ ,I!~.s

umdmd ~
to ,!II]·

2'

tUlmrl'l"

d@d (DC '2)1 ddt J- {DC


~Oghoul

'r
.

1~,~ .rillC~'OfS:.

enses (+-,10

'DC). l.-action ,rns-tin,g ~:h'ne t :itD

(-10 DC},.lIp¢y ,,~~'nell'[I

amid da,magmng eEfeci' IU!SmLJ ')110m' ibll ,- S~Villl,'[hoo,~-, bonu.s.~ TlwV $liD 'yO'~ r 'p I] ite-:s.i ~m~oe'i f ny iIlind,dl y. i g~~ siiI'ym.llg ~11'I'ow - ,iJg~ i~'ii:S I ' ,pc n~ lh,il~'IoV'(buld LO:Lhen~ ~ e ::'11 lit DCitDJJrI:iCl_rt., :sl~y v'efJllh,. \q)l1, ,I; ill!] .S1!!f' thi'm\IJ,e:h ''f'OUI[' rmwra rll IrtFm ~n 'W~I'hom ICHf~ , h:Ulhy~ bl!.u }"LIJU iI~rn one-balf co file ;:iJbDe:r.Ji~· pg,"'i:n [ enemy' 3U':I( '.. ~[J1I.I1!I-,:h d: both oll,laid, II1d w;~ddl'1lYOlll,r
1:0
r

YQ~, ~~"tru'idrslQy ~ 'i:vl,g~.e' [i1'ri~:n:~ndl ar. t'he . '1:!!I~ ma .'11. IL~,.]1 1, 'L • 'II., amm:iJ,l, ; t~.e OO{Jj ~,[~'i [I t' ~pe~!,n; t UU' ttc:tU]~1 ,f! ' :pe.:rrU!d: '[0 di.'-:' C~eat1ne_ T.h~ f.:1·L'E.c~;s.cOlllUp3ni,onms (tf II 'not i-mnlea,JQEle-ly ~fl';!I]i~~W,hSl h:.s 'trnnspi_[1'd, ,D~It] 'ro<:e~,\Pr~sa ,forti'l il!Ide :iji]\r~:E!I:jg '~hl!:'o'I,V'~o su L"!,Iiv - '~'h;c'rn~.~l d'n:: "'Ii: faLls" the ~lu:gem,remnlns in i't~ 'e;.\'":lcl' :pa ~d"n 11.0 :IIIpp~ m: III e:ffeet}:,
[n ·r.ea~i,~~l I[ [iH'ge

t:'rtI!!um a{-tfJJ: I"m III.

Dill rnll,lil..tt io n
'(; neJ...::IJlH1'ClU

Affeca'i~]'

t C(ml'pul ~~i1)['I~,!epolrntdomJ [M hw~

tinil,e

"peU~ :I\ft D.-;: 97


CODlpo.~e:!lUi.t' : "Q';' :'

X,
(20 hotl,n1O:t"
. ( ~,~~,)

compa fM i!O III rece ives 11 \l;¥".11 sa:'!.l'i:m,g ~b' , nodCiIi!' d'ms'[Jepanci'~5 (i!.,Uiy' :rvl[j!fil,d~lI1~sbeilMI you In ' s'~m\'llyloa!lY!''),. l"he 8~,OIllI s.en~f'8you indeJm,t:J ilte~,f ("[1:I1no(' ',~ -: tbe norma,l, ~Imi.: .for 'C'O-:Iil UnUUJil I III
L!;l

m:~le oE ~'he'~ilrogC~n..m,d~ tbey :L:liue' em' \:'I"h'h :L, Y1r 'W


ell

.s tComp<! n1OL1S

:iiI,OW ~

Iho,~lllnH!ler',

,(H,H'

ccunml
3ibclIt

mlOf~ce mlod~_lng'Ill IUII!S1U.

C3 ,tiugTWm : :~-crion
ToT~~': Cre.lln:~l~[ot4ched,
Du:l:'~.t.:iO;f;l: Lrras:t:a.nQ:!U-~!::IiY
iilfY,

du:o~gh
,compulsiQn)

JS~'

~o QNce-ed, thr

ofd.:Ei ~~TJ1 bll!t ,L'H:l!Je1!" ~ll!'·!lJml ri.:Jm'aUow ; llortllill] Hn~i'm:'_air (oD(1LoU~d un.dead'~

llg Th- ow: WiU f.U!,P&\ ., --t ,:.e'SiI!st:a:n~:- :. 'es

just as 'well '~vi'D"h.l!Ind;C' d c:J.'Ieale@. wid~,ir'miu' ~ml!J"i'n.

l'fJ Jl-'vdop: ,7S.00(l' gp: tS days; 1~l/;,2o.': .'., ~ .ill : fore~ {toO, ~ru'llU'w Ulerv' heU' pe; (DC 17). hllul~J'Drl'(DC 27). M~tl',!~J:'J k~~p 'E~iI['ie. mn he~ (DC :I S!). :f;"&c'[or u'Jr.I\-l,.l.lll· (10 I) img rnrg,t: m:{+- - DC}~ t ... :iLdon ClI!51:iEtgtime (+2.0 DC} +lS, 1'0 DC of :s:ubj 'Cr," , save (+, ,0 DC). ,"'o\n~i'SJ~ifllgr.8(I:o-r~ 'bur.n. 2tOao XP {-20 D,' .

Di,1 W~mer

Sp ,Ui· fdt I'C:!:I C:om,ponm~s: '~ s


£'" •

:IE. ,oclitiom, rCoi]dJ

. ....!lJstUlq;:·.I" l..Qie: ' tamute RaQse: ,1,,000 ,r~',


"!ru' ". ~;'

}{j,J'

MeHi: :Il.,[lOI)..f~'.~nid~ em iUUI!! iab lci$


DU_l'i;litiou: 2(1L LlCUlfS,

You'

mud~

~d your
.!lH:ac'k

_'O~ (0

I, lne !H )0]]$ (0:1'" iJ'LeAlr'ss. at ~CJiv.r Q-'ri Oil) S\\l!3,r.fI'!!'~l'IIg WI th ftc nd . Th. s.,u bj . G:t' u,tlJ lI.1 0 I: 'Ii' iUI!L1 'Iy ie!OIiVrf' a:~.'~ . Nl14: ,Hel b for I'D bOlll'(s, be,1tc.\i'in ~ filtJJt his :pred -C:ameEl'n is '[1 ju., I ~('1"'1ilrd .rm"~ fillil-spem ,Hie. E'!i/{'n nf[er th ..'COm,[IliUl~'~O~ r!I(]{lS~:h'1e :mus( doevise hi 5 ~'!Im !!!!1C~lpe from Ih~ Nine .Hells. Url'~eu y~~,r OM devis, '. a '~ecifk ]ot.:lnio;l] ;]nd '~t:\~ oilno aI'll !l:h~ 'Nm", He1ls~the ub;e-ct re'I'I,CDU.fIIli 'n;':ll gwu]p' of to:'i, 'pil: £lends lro:r b~lor~ i ~n rhe Ahyss) _v:r- hOl!.IJ' he 'Sll'C'fid - in heU '>.' mhe },IFc utC1" M~ H I'dfor ,5;[~ri liOi. foil.' dllcse Cre~Ull['e5~ilS W(!ll ,tis C hllpn~:[.5 . O'f'. ~:l:istJi,C:5 f-ou, mf.eri11li1s', a lI,e,'11l1,f knnd of Cl"l"tlr.ut',-.
< •

dl'lto-w (DC. = [h~ ~1iB:ndliH'dr'p~C speon DC 1~). lfhe fI Us hi ,.Ming t:hl'D.~ '. h IS: SeJl1l,t str.'S,~gh~[0 ;iI hL~l !' IOIF due

[b~ [~fl,"'rID'~"S,t

it,elL H 'you ucceed ~r. s


'!iyro~;d, ~a

wm

11'1,.

lee

"br'O'w~ Nom:

SaJ\1'~:iiiJg,

.~peU 'R, :is~3lBcc;Non 'F~.(tor: U,lO n,m.es


godn;
,':acU¥C

To, Deffio:p; 2,8' 1I.10~~ IP' 58 Gay' .~11).11,.84,0 X~.,' ,~n('rtrr (emtlfU]!i[:e 2d~ eold tin lo..l. ~r9d,illl.')(DC 1ft f
1:mi(~eo5i~ 'un

base

~'re[j

(-I-'tCbO DC). 'MIlt-

b1.lJ<Jiij, 10~OO D C-U10 :OC),

,u.WUlOm ,,\in,,:, :r. The iLlrcali:lu IC:H1'" oh~e~t,'you Di3 en"rm~,NS'bine. ooldl ~o ;Ii rn~ u~ ,.f' ~[1 feet for '0 h -1m The" ~m!lni1ln~cl,('old dj ,3k 2d6 potn:!! of clamage ~f ,

You

a.G~fu:l!St un]l1:rc[!2<c:~ed! ere;:rM:m!i:!S (th~ t~u·w.~~ liS SIJJIi:t:ptfhl,

:not m,iI_gicl'IIUV PW[!€lci:cd energy). Thi 'ml:etl 'i2' C(l~,d


'fIIg, OD\lilstiJ:r!:~ , ,now,fun

Olr 01:h€:l''''''f~

f.e!!1.e:S

dJlJLG

a '~tmard ~£E

tJr-ds $

' :nd ,"vi'li'3d. ~rhe _now ,Mld ~'~iDd· \\riddJll ,th~~r.ea ( , d't, . \Viiuh~r. : eriOn, in, ellSpl) 'r llOf itlbe D _ '.ca: N ,1AS"JII'g~ Q.rdr
I

'\~~~er Ollit' Il,l:! li1e,ilif. ~~

~ irC'5.i ~t::1I'1!iI1 'to

dUo

p Co5rl~ 2,'000 U;

J\'1' COJj~tO~OO(liXR

D I1lIgo

IConj UTglt'fon ( umlli,cl]'~Jilg) [[Fire]

KIi1ig h l

,,'pe:!1I1Lem~ C~ ~. D

i(::;fimpo:n~Jm~~' V, ~ I' l\'ituJa] lC'atmg.l':i.D1IJ1!~ 1ruCUiOD ltSl!f!il,g.e~ '7.5 r.

O'eCJr: One w~nnOfi d. adult (~d d:rngon

Dl!m' tioe: 20 l'iO'u:lldo ' (,0) MOw: .'.Clia''l'E'! l' ee lie-XI:) SpeIDrnR~ .'. ~ : No . ~~ lJ'€iV'!Ziop; 3~·2IQOOIP~7 cla)'lS' 13~ib80 .X:P. Se~& ,$&mn um (OC "M.). :F:iIICIiO'r5; SU!]'UtiOn C ~iltLrli'e orh~'f Ith;[J;[1Ql'Lts:ide:r ( to DC}. SillLnUUOrL C R U· cl'oonU"a, '+2-+ DC}~'l«'Ii'Oittl ca.stllilj dme { ,~O DC). M.i'~,a't':i.Jl,g, J:1C['Or. f\I!to'O ;add· ~ 'on3 iahsn.~rs OOJJt:n : UJrnn ~: db.,·l vd spell 'il.I,o~ -li(~ DC).,

This s.·p~1 5.1;UJri'[1iI0nS [


''V~.(:~

Ihe. b~st oJ£~u: a'~ll{[i~sDill ~lhefirst ( 'muDd :[1 pref~~ to breathe :~«.on an e]l~m~~ p0;5~l' 1£ b~G!).~O'ta Clill cUr:&:t the dngQD ,o~n[0 ~m.J::_., ICO:a,~~dlt ' ~niellbr i!:l1'mi~; of to iF ri"OI:Iin other lit[iollr£. hi$.llS!
')i'Q'Ul:" p:pi)nelll~ 0
j

an ~d1J!.ITRei d,r.~.g.o:~.t Q'PPC,!)'rS I. you d~:S!;D:tllte;ijjjjd m;;[S 1m'lllcdwt'eiy. ]t ~ct'a;t:'ks

to

ill

'II'lh,ich MIlSr.
dJe cil:s.t;~ng.

nUUlJ.

sp.

II ~qjui'l1_n ,
ib.u(1·
~l

['I.:\fO

ether

conit

Ul1'l;,u:ecl:'

rh-level sp II siort 10-

pelle:!; [, i[S em:h.of

OrngoJ! S 'FJk,
Cc'njum:'1I~i,OiC! (~u~~llU1101'!fU,g) H~] I

Spelmallt'

nc~ "'fli

CcrmpOifili(Hilf,S;~

V; S Ritll.ml XP
,1l>O';ml

:.Q. t~g~·:'
'lrii_._. -;::0

,r J,'!i.WIIIlII,Ole: f ~ !til. [)~!tiQin:


...

,:miffed:: Te:LII. slLIImI'Il'u~~jed :ilduL

red

(jJrl!n

20

mUI~d5(D)

; i3ivm.-'''Ib.roil~!f: NC'lle (:SlE:C [~) ': ~ ~ ksistmc ,"". :If'iIcU 'No .. . "[0 Devi[o,,: 4150,000 gp~ rJ:1iJ1Si lS~'OOOXp., Seed~ smJl .,10lll '9 (DC 14). ilClCPI'1I:Umnl~l'!! erearu ~ c)[lier ~'h:an cutsidee -ro DC)I s'lJm.lflr}oT:l CR t 'C're~h'· 2'~DC)i s unmon I' n cffot.aru -i - (X'L10 Deli ll-actEou c. dn Irhn~' (20 c). _' tlp'in.8 fi c~o . 'm I'll - dd]M'i'I1Il~,CilsU~f l'lo,ntribuHi:m.1 [ ~HhI,-Le\l'e] ~~U lers (~l7{[1 DC)" [burn s 00 XP F~f easter (- .... DC), so

~.,

[I

~~~h r..-'d ~'[(I,~O'h~, <On 'tl:a,~ £iTn ,(0[1,:11:1,0] tht,Y" ~11 iP- ,_er -0. "m.l!!h !tPOl!1; Jy brnnrhe ,fin.uJl1 an ene:IllY, mJp0.s6ibl-e'. Th!' . a rh:ulll ~u.eCJLrLrin .ten other r spellcasters, each illif W~l(Hn mill I[ com"f..bur :In I.tnuse:d '9th~l.ev''I spell slot to 'ril. -c ~inB~
1\ P C{I;!it l;I!!liIJO XP' (per easter),

As dMg(;l' I, ~n I ,II I' 1L:l'2il::t:-eP[' tbe spel I S"1JlI ~nm()n s uu'!:

RJl~IC: TOllch 'Th_j'g'e~~ ~~d OI[nifi tQl!l.(h.ed "viUln _ creatuft' liou w<;o-ighmng 1iI. 1'0 1ijOnO '1[', DltfilltiDU~ 10 .!nl[~n '(IUS(Do) SiJ,V.iJ', ! k[lDw~.Ye~ (h~ .jiH!dS) ~ •. teN' ·:peU R~iits;U'illCC: Ye.s (b:::lrmless) · (;1 Dcvdo.[;J~ 26t,000 iP~ ,6 day.s:~1(; ,!DOXP, ~:
c

ill, Iplan.~1for 8 hours (iJdl bGC' "1. 0 'OC), Mhi fa(;ulIit'S:' ilntlr'. ase ~~$fing. 'Hl'Ile b~. rnint'liI~ {-I ' bur.n -~mlOXl' ( {) DC},

spwad 'ma·:

Ll1JtO

'p~per~~~jn cl,i~,k-~dhoc (

1 OC~

d"i~k

\'!fit'h. ~:hj spell, 'r,,·,. r~rr


l'i'!!Olllgh .

yOy

roc 27~

F~lCltO'r: Inms~IDn' re ft(tlCI'li1, of

ureams., . DC),

ill n d fLY CD'E'lImre· you i[Oll:e..lm. 1I1r. c:1r.t\\F~ alolill.g,:a er sr.<11rc e ' T.·e-v~riiJ.l![0 du.l! ,~dgc [Q,.f censeieus a thougbt ,'Mncl m.llC 'm'b• regmon of dreams, You can ul,k,~ .m0 1', . t:imn O·]1;!:f ereature along, rit'n Y[[l'U(subj ect '['0 'YOlrr' ''lV, 'Igh i' lim It)! burl:Ju' must ~(1 touching e(tch o't},. 'r, You :ph- . i L'!Mye'il'l r the 61lJ of dl[-e~msl k~vill ~oi:hin behbul

lou

a :j.ve~m ne r.adiu of loC'fHio'ln expe rienees ~'nG d ill" mint OIf tbe :mf] ~ I you c reate 'JUs ~ if'!i .from of h, EUJlmln:a:tilli.g in ,D. It hi· c.kol,'l.t ~nd a(~01lTp:lf'!iymg (jown~tr:Ulg.. TIl - ~IJ; · '~il.lW.! you aeees .he !ain ~SC'iJp 'a up'W . JOUr8llDf fh~ SU:~, gce-, cl,t'-!I,Vn. cr U.I"IJI:U you d'is'tllis5 'c'bc edipse " ,]0 11 Ii: need [[0~oru:el1t'r'atf' on dlC! ~!:np.oo "",:hilt. iI 0 ..... CD. ~;. ,.000 XP,. P

b~i'!'!lcJ1.iy b cB.f
SCilP~

can create a llmtred ~dtpH


'IiIiO-\"~S berwe
~I;'i

earth, Ib~laild

wm dlill

Icll

SUD

In I[he ~ lea of drei\llm~yeu ma'il'e

oh~ollJ in desiE~s and


di'ream~'f

phrilUO'Iil1.S

cJii~ilbredby. clJ~ m.b.lds

rh rough

rn"::r,J~elf'i

e!Jlf·[)i!~!/I'h.eTe, fOir

'fll'wugh a'he c;r-eiU1l !endsitil~! . 'OU. ,CRD 1'\\1:J.'ke'· '~O.:lfi~, ~'Olft'·· ~~Hlv~ mil s ejirspb.. ed in dle waki:n.g W'OrlitTbuSi, 3 dni1"~ e ::1'1:[.:[ .~) la' e r.h~s 'p.o,,..~t' [0 t:nv I r~rpid]y by physi'c' ~Iy [e.t1ll1!ir.hllg ~""b re 01,;1, dro~~.n:~['Io~tnJ!!llr '(u1Qwll Pli~tll for a ceftllin ~ellg'~hof rim! .( [fhre rode ~ miln.llue) lj'i!\d fhe:1i1I ~oop'pi.t1g back iTl,[[O the ""ilki~&world. yo~,d@ fi~n:ktlloo!'precisely w'h. 'm yO'!J.I wit! (orne out In fh w:ak]; n . we,rId i :t'1J Of i'nll! cendl ti QJ:I S [of d:H~ ",,:;dc.:L:r.Lg wO'rld titrol"" h wMch 'N~nl,rrnv. L You kTl.o.w' nppr'O'idm:n ,.'ty w:b ~r~' yOIll ,~ill up based Oil d~ne'$'perU' U'~.\I€,n[en.d
ingn dr-;e';]ID, I]:s:e>d ec
tPll'l,r.e'~ 10. (I'dllf!'[, Drt!lJ.tHm~Jf ctlin 1lI1'SlOe b

I.:::\~ery m~UUle ~'C!~ mov

~r

f.~dololl1 Lonj ~:ri'D'ion (Crt$,tion) S~dl,efJt·DC. " Compotnent ~V~S,XP [ .~ thlg'Y·i.m ,~I ml'lnu..J'e' R.anJlc;. S" D..

EfFect.: OfL~d.1Jl',1in:~~fCilS'I:~r. O Dll'f.:JlmtofilJ: s hours -~ a'rin:. Throw: Noue

No t@, IDey.elope 71110Do. IP] IS dlil.Y:S; 2· ,~HO~: eed:, t~o m. Ike hi'ise . UbSt01JllC~') (DC :2 'I.), I ~ 1fJo-nii (DC
I.

.peU HeSii~tana;

~ruftiJlltF;1 mow' (U:1i

IPflrl'

phane

of easter's cul
1

into.

dUFti
2),

t:O C 21); _" ctcrs: a


( 10 DC)!
~I

daleS !rcqrl~ili . 'COO5s,ing ~nto '[he' . ]·n!;JJ.ro· of [Oil!l.t id, :r I '"~11· iL'i.':l! "fOU lIe Ubj.fCt 'to d:u,~ l.f$; of :I]lc:l~ &'t'e,rm rcali~'ic , d3'1'Ii Thi:§ i ::I po.~e1ifCi~Jly peri leus ·p'ropo:s:iti.o~, fi't ¥tM.I't" DM ~
g'pt hH1. T'If,:ifi 'rrH'II,g 'U:O ~,1'I.0'f.n~f p I .a:IIlC '0' " c·:!,nsit. 're:qu res '~.d-1.J~Joun; oJ L1J11i.llt-eniUpted j[(rlr~1!l .,. Any Cli~ill.L'L -s mouthed[ 'by you Wilm'f'l1l dJ'M~ :J)l"flIr",:It
i[

mhn eo:uU,i'ii:n creatures

[hal dreilm, b-U'i: doitl,g

[rnn Corm, m.nlc) S'pCdf'ic ~f,td:l\i'idool( i19(1 ng '&:c~(il:r:~urn :2 Oem .X;P(~., o[ :DC). b ,of ~1'QUlr

:n'on'livljlj,g su'b.sl;'J]MH.":'~ ~:'o[~n m .

\"C}~, : pH~ C1'ft (lO'mon till:@;

J:'

'ib.

I1C e
t3SD:

enee Cl:~3~m& i:I d C~lt,e o:q~~ur ·filfmtb nJfl~i!I;gm ;~ula_'your out Upon
~I~-[DICJYO'IlI,U~il'tJ s. clUPll.!cill[' ·~·e.t.Slonof you~1f iI
c

m'lI.ke ehe trntnsidon '[0' l'hlf:. ·o..der OfUlf'lcc:Jilsciolll r t:hO'~.Jln~,~~"" m:a~ opt [0 fo!1ow }.fOl1J~"l!Ial~dcr Qff ~fUO dife' T dr~3!fP Df others, ox ·su.1mb·le back ·imtQ d:u~ \1lJ(j[kiJ;lg ''!,'orld ( .,O'jb (h~:nce for ehlu!'i' of'.'lu· bJJUGf 're"ul '. , if' t.l:1e~' 11:00 k'Sit !lJ1j;"' :ribtl~u:Lon d. by }'Oll), c'!'_ P[IJ.I, ,ufi,,\-rJ;llin, re ::u:~COn'lipan)" you inl1iJ dm [lioCi~1 0:' rlre~m5 receive ~ WiU saw.', -n~g;,'!l'r~ ~ngtile :If illl!C( - s.iij ,fu 1. _
il

lilt

~rr!!~~

you wet\~ \vhcm . -Ott "'l~'re :til 21st~'ie,;rei dli;U'3Icte r. :I'r~d g~;.m, nei-art\i\~1"'I,;':C~, one ",b_tW, your' du;plJemr.e :pciaii~ eseh ad tllioll:!.1. tit,' a~lve L~v~lyOLi De;S[·Q<W Upel-Ii you: :tn the rlme of easring, dle eidJQ'~onh one ~,d·dili cha'racu!r.I~\fe1, ~.. 0 'it1U!!t1te![' 'hm,~m:;ua.)i nt.!ga-ri'rore ~if.!\11 'lS be un~' on 'VO'urs:elf. }"OfIIJ r. l'1.dlolon C:iJi$m '1i'I ~'!,I'C . h~'i!'~,' (,h:ill''iilC'rer' lev ~]L lib:!) I'!! 'YOU :h ~u~,( tald'DS 'you f n '.'~
I

'EcI~~s

Cooj'U'ratio:un (Cf,e::'it~on) ·:FUcnfit D. -; ~~,2 ComPOlmilel'llt.,! '\~ :So n Ci!. t~g ··un ~1~ mjiluie~
R:!In; _,;'200 milt's Adt~a; ,.. :Ild.!.~ ~ :t"toh.!I::;; ,r;:-I!!f!:OO'~d. on roll! ~!ititU~U~ Up U).· itOiUts (!IJ)

[eVle1s '~n[oa~(g'Ufn). FCif .'tjtyrpiet a 3,~[il.-lev -I ~\( COil,g'~rl tllst ~udpE(;1~',dlen b row f.6,ut ru~'gi.1d,..c 1 :\~! 11 'he!" !f to m~k~ her, eit~Qlo.~.tI, '2:St"bc~:~eve·] d.ll' lfua(~{ h~'rse1f 3. cb' r.tlc~'(ri'v~l[h effocthf-C 'I~¥,~I ' fUl or·.2tuh~.
c

cO'ldd not gi\1\e'the e d(llo·fj. ev


[hell.'D the '-!idoioFtl,

t1 OlJlle' mo

. lev'i;!'1..

lot:=. _

'1I.I'Q!ddlu}V'
1

. mEllfe Cjtl:ar.iH;H:~r

lewh; - ,

S~vm.g Tl'll'ow: NO];lt: :SpliU R.es~·t~H;,we: '.10

:she di06" T"remt·rhe dupHc3 [(ll. ilS ycliirs: ]f l~[b 01. 'riIumlbe-r .of I!i~ dv:' I~,~eb conf:e.rr" 'I 'ah:u '\-!,i'N~d lQl;:v~n- ou fO th~Icbir&o y I[!r 1~~1" t'h~''ei.dnLo.n.. Your .:i·cioi,o'i'L ;$ rC(illiisidJfn: d ,Ilnd reate Ewhen 'Ct~~,[,e;(t.It 'm~, e~:s:F. any 'pe:U you b_

To D~l!\e1op~ 1000,~.~ Lb~' ~ ~J'100 Xl. Sel"~ lmJU'1ft 37 S .U <DC 21)~ Inm~~r~ (to.mo¥ ·di~~dmop05~riQn :tOO'mfies up) ('DC 27), F~c.tor£ ~n(m~!\'f' mnss by' 1.Cl~, { {I DC)~

~CC'IM5~Oi ~1'Lducli.hg. I-l e~ic spG!'ll. uS-~drn~ dd,o[o:!i1 :. crn!ti modifie.r :1l5i Ih Nsis '.01' 'i he nnm 1;,.• f' ~f epic [i:pt:l~ [CaJrl C . m'in a dfllY; ;Jflld'PJf:S I~ffecarve [;'hanctc'r 'ie"",d ~" i:) b~ fOli

iI'

knl5~ £, ·~U.' j3,lIld o,t he r ~biH~ iJE 5. Ytlillt.t', j d.olon

~ ~i~ _I.I lower level


I .-

Ul':lIll

in ''II,~l1a[i2,~e'r rn.lliIJ.d,'liDJe d!:)'[b:wg' ~'olJ,(lie~~fii' iml'lunUy on:tjll.red! bum: i[[' ~lUi:fiO od'u'!t when l~rr ilndlw,Ulrp.o ' " You ::inC:,"0(11[' ~.i'jJlDt"'ll[~o:mml;llo:ic:!lite ~m h al'li~ ~ Illo:r.~~dly. USiU~llY;1~Uf ~Jdo.lo.l1 doos not d.~ i.s br[flfexi.sn~]}ce. becau e i'~:· d]l pttl1' of rem. '.
tI~U'iS.·b shari

ioot eid!J.ll'Ill1 appeal'S

1lis '~~U kitlO\\t A cm~"~1..,a.st d~j,t~~'.D:J'un "'p.!l:-!, ilt:se1i

'you and] 'pro'~. 'I,y O!'in' p~r~rftJJ~, e'mlO'l,li~) _tdelon

C;lSl

m;~g',[

Ran.I~= 300 ft. Tar;-,, t:: One creature 01'" Qb]fCI Dtti'lIlt~.o.D~· t-,lIl1~rnleo.!l1I~ [t1 ',' .viIIiIi,Jlli' i"i"'L~""" [!!..lr "" ,~.,-~~o ,t,DJ."Y'A'm 1!,'Il
1

dJI .....

SpelllRe$1sllta.mce :'No

. J?ilrn: of your soy], ~'i~~U5: you fort U

Te, Dev.elo;p: ,6 'l~OO IP~

Xr. ' . & Ij~rrt'l (DC ].9)" aCI:O;Ii"S~+~QI'toJj:ljp-~I,~!eek.f+30 'DC), 'I-actiOn ca:s;~wn·1ri'1II11: (+210 DC).

n da:ys~~·140 2

s klll- d pri orso the expi _ado~ 0; Jl ipfU durnriC!.m~ 'YlOUhIlmBdi ill' 'ly rn.gail1 d:u~:~ma·leve'bl. N~H'Il~nVI.h.e'e~.~Q~,o ~c' s nOit las ~ ~,ong enmll.gh [0 r f!j n yeu with penaaneer ~evd dmm.
II[ ul~IDH

lr l'

'¥o,u, C:iiI;i:L

p Q[ lJ!iI(m X-~.

C'.....ll . ,: 'i"I;,~,
~ ,U~-r

Il~ Enclu['llm~~n{Co.mpuJls.loo)
A,
U

[JV;Und ~Aifecd I1,S]'

'~ .. I • to (:Ollil:p.rete f'O:U'1r aCl]On UlJl~:LlYOi'Ulr oppo:n,enr tries [0. easr ·11 U (you fIla.')' sull mo.-vc }'!OUI: sjle -ell. OO(;R1JI~elYead ying s:p ~ c.iO'1.Hlt1.1npeU is. a sland~:r.dacttea), if 't'h~ ~:a~:,~ t,Q ,cmil~,a SiP~'[~1rm!:ke ~ driipd C'h~k t, n~ie:li

cancel another C;II ~. rs !&;pdc-p -U er [ ·Ddii..-d ; SIP U. 'To !1Hte pi' lOUliJ:1 II'l!N n, seleet an oppon-: ru a rhe t~l, fo\~do ihis by' t.~djyt[l.g a.1] a.c~iE):nJ elec tiil11l.o w'a.i~'

ComRtl·V.'-.V'U _ _ _1_.101"1;,£ Carlcll"fie~ 1 iitCltD.OJ,l Im.-, 1S fit. "',:Orne' .Ul.f fig C - 3["Utl.!

lw[l d20+4'Q ~,Qa'fl' ~a DC of 11 t1:U! (ue~ C:ffi1t'C[L" le-velU" the chock is ~ILu:ce5)5!~lt Uf: ~ I] fi~g(a·t.. foUt foe· 'spell ~

Sni.ngtM~ wun rte-gt1~


lQ ,Devdll.p~ 72llltJOO !liP; 1;5 dilYS;,:2. ~SOOIXP.: .,·d:. fompt'l !, ~ :f.it'to:r ~ . ,mr~ct,er oompuls:iol} of ~~v 'coo; tu ' .~ ad h t '1 OCJ~ 11.lcriOIl CMf.i n.s dme (~:2,Q DC), p_rmmE!.nl r1(J iDe) .. M ifq~u ~fill f~c['Oir.: Ibta r,i1lI ),)0.100 x'p'
1-150 OC) ..

INr2ti

-jit,

[llIsti'lnt~f\ eeus

Spl~ :ks~;Mi~e: 'Yes

EpJ (' Mage A nT~O II' CQnjt~[r,ilr.knl (Crertd'ofL) [fo(C' ] ' , ell'1': 3h D :.:' '. CompOfie-Dts: V; S C~.d~I'Iim.~~ :I, minute
~ ._. -' I
!,'

Range~: Olla r 'Iar et.: 'De~~ to lu:tu~d I,.l~.

DU[1Ition:: 2 ' ~lOlJl'¥ (D) , 3.ri~,m TJ:mo\v-: W'ijll negiues {b<l_~l~~ ) ':.~,en:Re.si- taft· •¥e-s (lliitmless) To ' _e' d~p~ 4l' 1'000 IP; ds} ~t l' S'O Xli. Seed:
'1

fI '11~Gr

l~

• III perma'lilcm mnU of ilil,,¥ ]a:vin,g creature. "lou dm~lU:h !l ~~leP:l!I:hi~ liik 'IIIL~tth. Sil.lbJt!ct~ mir.td. ~J 'l'h~ the
Il:Ire
r I

(DC

1 ~). Facu)l'~ .

,;,1.5 addi'rht)fiQI

fiIU~:rbonus:

( .. J DC~
IL

k.; .:,~ifI.gLD~gel f'OU (:~:n g~f;I mll~, f<orne the suh-· ~nfDnn.,_'yuu <de$i:r.-e'J \~~dl:~ Hmim,n.ofmm ·bil-· III Ifnhil!'~jtu - ~ ;IS 010 1.~.rJIgtJai;e.Y'@1,!i Cfln oammllnl.~ Ult Gml,y bSiLIl:: cCJ(m.m nd s, s:u,ch. a is· ;"Come l'Jer.(l:~'" ~'Go .l.. • '1!\i..J Ii' Ji t.. L L WCtl '~~I!l,dl1 ann ,w· t~~!i.i!! sn-'lin '" ".. ·jl,.= .. .J - 11. ~gU .t'tJl<!:l'li'J!t'!.1Ij'J.l,at rile :51JJ1D'"' .~ ''iL .Jl . .....J'''LH filC1IIgJ uum: f'OU eo nee IOOC':l:" o!Li:e(ue;lil~ulff'

An illV:M;~~b]~
] ~C[ O'l
" . f:

,..iI' ('pl_ t~!~!!f _ nnllJll"t provm:!JI mg a

om ~'fjJiilgm.bleSeld Clff.~Elrci~' 5lu'mt:m~5i ~h~ S'ub·


I"i .~II..I

'IH:1ll0:r' u{[l:tfll.llI,t;i '00


jf.I{II

Anno'r' Cla~~r, UnH:k"'m WI.nd,;,ui -::' i:l::tmo:r ' pl'I!:

~IlITnn.s DO nrmor C be ck If f:!3.l'ry', a [,C~:;iT:i,e Spe It ,f- {] i1,:t:f! eh ance, or spee~ !r·e-due.riom .... BeC~IYSf' II."pic nlfigr tn'mor 'is :rn~d, . ef feree in.rn:rrpoll'ea'i <C'rd~al[!.!lres: Cafii~[ b~'lla. ' Irr I:h~ Q'1!Il}'

e 11

~D

.~ •.

d\~Y'do oortililloitm.ol' .

_ 1'!Jm li~ A IIbjrl'(~ [tlln:,~ to


~tl\'E~ "~Dg, 11 III

[['fIlk~ lIiil]

,t~b'I'Ocw'\!,I'h:h

hm Hf.rruaa!!

rour. lnnl1 de..sp-ille1!1:s.'mi 1'l0l - ~~ a l5i~i;I!;I2' ful S[I'!;I:LlIll§ thoo·'I,\V ~{lI reslsr (I .. peclA.c ~[makt.s aU rtU'l!r~t:s~'I/~'Iilg'rh:~m\l's to l"es[!i[ ti)kL'~g !.ftc a nian,. ·jJth01.!l[ , . ',f:I;- :m:y.. ~rtrl:OI ~ 'I,-V IQr II ':-milin:' ·pen C311i prevent you
'Q}nl-m~.er
'plielVi2:tn

mp. rcic" br r.ct.iOl.

h:s l!Hrn~n.i: ~, PiH}:.1i~ry of-:l~1 re reo 1st


il:!'_Q;ilIh:15t

action

Epic

Replrliijj~h

bUlt

if

i~ .'·!.lCO eds, m,l' s JU m I!Iltny. Onc· ;]: 5Ub-·

··,,-,lLcf'dit D.': -2
Com.p~~~t: ~V; CaslIi':in.1 TUnc: m.i'Ii"i.I':1.1l

,\b· WIml'lOn

to

'lht':

'R:lJJJge: Tm.:l<:~ ~,.):Ot: O'bject

~ wbjtrti ~5 SI!l! PliiO[·~itm:i. iblUllt h dJo~'!j:no[ . bme.n[ OfIS~41W or dh~pel 'it,

'usin,g du [~l~plubuc link wbiJe


'the

or creature touched Du['IT.· OD'~Perm ne.:iJf. "·avln;!,t:bm\M:: No·:ne·

~~eUh4!'~'t8lilC

,>

YG'S

XI!

To Ilevelop(: 468,000 p; 1(] dys~ LS,('20 XJl Seed: nm,ni (DC 1,4). -F'IZl!I:rol':. ~'''l;1e:n'r. (X;) DC). ~tJS11ru:lg .f.tC'IDlI.': In~mll:se C.'IJ r.ing g,m:e b~ 9' mi.r.IJI,:~te DC).

'-1':

You c. n C~3:~.·· ;3, iP irm.aillen:t ''I;:v~(d;[I.~1lill5i[a S'fhed,f:ic 'wp"'

IiJif e'rE' :mre du;to· _ em .. '.rom among dl " 'types. ·UsI·ea :w d't~,~J"Il1Ur; [!" J""J!l1 ~~U(Ir.). Any 'Cm1UlUve 0 I'b, :;! i-fied ~
c ,

C(MnnOI

:Ilirtttk '0:(

[['Ouch 'tile

MrdI~d C:t'l··~u.u·,• or

o'bjCC[ :aild

flincm:eeeeil from i~.The protecf_on


'etea[ur~ "us~c
Ie
f

en

'S"

~'h.~ u:,d.ed. w

G.-c'it

a :p c.i: :I.ed c:~ ttlI,r.e, 'p. II res. S~i1 nee (<IIlilI. JW'II!I. iii: C ruanue m o¥e:i'eQln,e '~Jl'isp'[.o~'e\C[~OEl ::JlJiD d rolJl.ch the wDl'tdedl e '~~m',
t.vi-n:bJIlI ' eete

,In :ilIuack iIlgnial$~: or bnte:lITftlOfHlUy :tJjl[lve~

'r 'pf'B Resistanc' Tnlln~m'!Jr.t[io.n ,"pdlaHiit DC: 45 C01n:pof:iie;n-~ ~.V;' rul'U~]

Epi c 'pe'i~ Re eel i n n AbJu~;in:ion

Ran.I'C; Th~C:h w~t!' COO;JJty]."\ , muc:b .. d e


Du;r;~ti,!l).n~2~)ibeurs

Cast'm lime: 1 mintIJH~:

S,~eDcwit: DC: ".,


~ ... "'""''I!'I;:Im{Ile:Il'"!I. ,: ........ "'M11'--

,~' ~vmg' 'h:r.OWi, \Wm

rIi

;g;n~",'," afn.ne!iS,)

,'U'.S:
• "'~

.. ,

V"D,,' _1"
.....

C- '5'iiDgiLme;

(-1l d.ay
0["

,p~ R,esL!!I1'~_(l_e: Yes (1]a:rmL~ss)


l1

m. nilJU~s

R~~:t

Tru:gci~Object
Spe:Ubs·

TOI~.n:b

creature un~c[, d.

.DI:IID..'J: '.Cn. f:;:rm<!lllllciI1it.

To, De.v'e[o.p~ - 05'.100.0 gpi , darys) 'l'I·2ll0 . 'P:Il'~d~ (DC 27), :Fac;~:o~ [0 1iddfr.lo(na:l '~'R (-!40 DC). ,Mi:Ji iDe; fac~t'il'~ s dtrion"] ca '['e'L'li cCJlm::dbliJ'tm.g . nv{) spell dotE (-22 DC)..

Sa;rin,g; ThroWi No,m,e Th 'e'f,d!op~630.000 gp; 1-', d~.'~r. 2:5 2 - Xl. ,ee.a: ,t(l ,. (.DC :2 7). F~ctcrs: (~n~l: L1,~ 'mHJ hb·,I,e'i!\~l i ~I (j,(] ~ Sp;i:·J DC)m c:~amle rang- ~O' touch (; 1nC)~:ff~~Tunltii[ (x' DC). MitiE:~,t,t~g f::'l.c¢o!:' :' l:ttCfeoiJSe. c~sti:Ii'iI.1tim, b·y'10 rninU'[\- , (-20 .D,C), inCl',ea' casting lime '~y '~~J: t:ays d l ,2 [)C}1 bum 7,50D XP. (-7:5 DO, YO-III ltiUil creare II pe_.~.,Il~.I!H w,aro. :n.,gainst allspells 0-1 t I: rh l"Ou,g'h ~nh level 'dulJi~Ii:'all,'ge ~'he sy_ibJ'- Ct. These spdb ~
are i\~niO,,;' y~

'rou gil:'nu: the :su~~ec;1 ['O'llCbed sp!:J'I.1 tesls DlllmC~ ~5 iii d'i' ' :1J.[fttio.n e:xph:~'S\. ,b-~, II ilesi~mnoe' wa~m d ' ncrc: :Sff,ftd:, btn: ,ovtll:'hrps ',,""it.hI.u:rW previOUS spell re!!~t It is. ,t ,il iI:'~IU t, p.~U; requi ri!'til 0 (i,dle r ijpeile:m , elD.o;;:]m, lilt-hom must oo.nm:rilnl~~ an '~nll!!~d iI5;tEl-lcv1l!.1 of lOlr to ,t'he e,asd·I'II,~.
m ~.

GreiJ'u!'r - uhl.
!rnnirn.1i.IJta;l'ioll

;[I[r-enet

refleei d brlck C·Jil die' cai!SfeE '<FeJl mar ,i1f£ c~ :m.area (q;ff«l d by' ~h'isspell -

"pilla,aft· Dei S ' J.~nl,e.


TMg¢t. 'In'adQ~;
C'--'-

CC'mpo.DC:D~Si: v;-~ XI' Co tiqrIme~1.wl!!.f!1d


':':lOOO
Oll

XP C-mt 7 :'!"'OOI xp.

[-,e n 't fed'om


Ab~1Jtnlli(m ,,€!:]]c~ DC: rso
C.3J5;tiD.~, ,lime;

£t" crearare, or up to a
'....... .r.y,

U}{OO'1 c1111i'1l

no 'I vi:f\8
.a3'V:1

,(I,r

mflllter
f:jl"l'i~ ~!R!!

In t~r.rrn!hetJ!U:5'

Comp~ft~t'tt, : '~~.s, Rirual" XJI

1m' u
0[,'

R_.p= T~~lCh Tm-gelt: ~oucl1- ."creature or. a,bjeci of 2"O(!O lb.


EhJr.Iiidtvtt:: ~ 1lfn.:i1 :nil":t1~

Th' D~~elop:),1
less
21000 ~

: _~U l'ti:si.s;tilnce'~: Ye~

fig "iIr1i!.."-U1I~ j(Jl.rm;:u "l'"

L,',.;-If Illit'

,000 gli'~U allYSi ],,2ilJ Xl. Sf~d:,-'

(DC 29). .FactOlS~hlCre!lse d:arrn:aJl,e[0 :3:sd' (+30 DC~ l -'!:r.iOll ~~S[in.g dj~.e (+':'0. DC)JvJhig~:mil'll,g f.:I.(;t·or: b'
(~20 'DC:~

S-"~'ingTh.m.\'!I'. 'Villnega res

To D-ve~o,~ I~3:S0.000 ,.... !Pl 7.an- ,~5 ,ocm XP.; S~ (I: lu~Ni' (DC '14), .&C~OfS:specific POO[ cth:m' r;-]J'!'I.'!I ~Pji~(+0 DC)~
It10rJl'i ·tTI0lHff t+< "C) hoM flf1Qn ( I, DC)., mlIn'I, tmm"'~1 ( 'IllS· DC}; l)ilif~IY!iis l:lid hoe +6 DC)~feni'ficuian (~d hoc 6 :DC)I ~ tp (+O DC)~ jJow ( . 4·DC). fUnD "ng (,lid hoc +~ DC). ~im,ptlIm"~Mf.j~ ("",[6 DC), ':.1nd U\~~' (0114 DC);

S,el, .Re.sj,Sm;:lft~~: ~~S'

.Ai. :Ift~in!e~ll:'~p[ I'h [~r:g€l is deidt 35d6 po; nes ,o,r: 3'~ d XP em.:: 2~OO Xl;. H ~lbaU E'l1ocadO"Jl [hdd, ,8.[t, ln~lndt)'~ 5mJl!{:] SpeUcrnn DC: 510
eom.lp!il:]iD!B(r.I.'ts~ 'V;;' 'i X P .- fIlftm,gTUne':.l !lcdon bins;e; 3.00 fr,

p ,"r'm:AlI
~iJ:S

'U

(X:5 DC). Mflipii

ters eeru ri'biJII.ri fig 9dl,-·]ev..e.J spell S;ICH (-1.,'ij -'fm :m OOD P r-.'.00 DC}. '
1

n.g ~~Cl\Qr£ I:,en nddh:iofilid -

DC).

Area:
'-8~

"I

~£i·:ro.ilius 5pi' - ad
blS1l:af.lil;i:ll"i@Q)'I!iS·

DIiWf.'8.t~(jift:

The !iub·~c[ 'oes 'boh~ly wh,C", (n'h·'r.s: fr, 3[" ',,' t'['e,ad,. becom ing perm 3 Ill' j,i'd:y im:mulllJf: TO rhe 'O~1.0 wing spedf:k 5'P'f 'US\. dl)oct'S, [i";S;p U-UJ.:e .:lbLih ,~1hui,gj'" h "J'd, te's: i 1 ri:f(lrlmCllr.~ p~n~.'y.is~ P e'1·d B.ca.d 0 flll Jt~~ !1..:In.~SiNiilfll,m.g. ~e'mJlD'P'IJI':dru:u-, and U.li b. T:h is. i ' a ri'ttl a I Sip~11-r~q:\J{ring ten ether spellessrer !

teOleh of'\!,1'I'IlO'In
dot: te
iJU!'

:iiil'Us;D,

coru:dbu:re

~n

UiilU

sed ~tb-:~ev.e] s-pe,y

-;Throw. :R.efl~ :t.uM :"pill 'bswsf3:t'i.Ce:: YoIi!:s: ;,. U ndI0f\:: iS10Jrmo 'Pi Li days;, l2,"'OO .XI'. '''''fled; it'r:i (deals lcd,j each or ~C'm~, .f1.fC. ehK L"n.'!: .:VI SOllie). (DC 1~,. ,i'adon: chang nrea from. bo]( ErJ~I] ( 1 DCll d!llu_ base a.lieQ( (ii, DC), l-11([i,glJi1 c:asu:~~mg f.i'In, (+::ro DC}. :Ml!.

c~LrLng.

( '·OC).

i;t.-3ling fiu:::nn:s::' lOti6, oocklM'b (-to DC),

burn"

00.·

XP Cud~1 C},OOOXl

A 1wIl\il115 ~ rIrlr:J.cSs[v:e 'bl~s~' Qf,~n~il:l{,y ~at· ,d~:~(~;~~es li.\'.i'!'h ~ 1l1PJnd~rl ~irea r, [[ d'!.l:·3.ls; :l Clct" PQil:l1t$ or ;JJ(;'ud ~OIJ.mi!ll,geJ

to 'rcft,cldm.g, dl~ 15G-po:int U~'id!t'J the' s[l.eU at:!Jwm'!lf.ican1P d~bcllarg~5J1 clea]mg 'che lSi) :poiol:S Q.f,cl:llm<i~~ '~()iU, I~ tad~ po:urws~:ffi'ro d,~:mi:\g:~~ 10d6 pO\ir.ns o.f eh~c~tld~·y YCl!lt.'i: kC<e[p 'tr:::lC'k of l:he ,n,uw 1l er of '~ilJf:tIi~!i !!J f dam ::118112' yCU'~' t1J'bs'Ci~;'ood (YO~j don'!: ll~'\i\~ to' k~ep fmck ,0:( '~hf: '[)~P.(!; ~~ iL1Ui l,od6 P'Ohil~s'olf some drum(i~· 1'0 3ll Creiitlltr~S 'IIhMn ~'Ite'[JIm",e.iiJ. UI'IJ~tte'lIt~!I11:dI ,ob-j,ec ts alse ~~:k~ til i.s of' dii'!;m.tlg~J.Art: a.ruy'tilllJe: dl:~dn8: the ',I'en~ dU'rod.Q~, ~'Oll. can l;'flt~ke:11.[[OUIlC h i!lJ,[['3c·k '~!ll;ail'Hj;~:iili:lf:l. Qt~l'e:L' c:~ ~H:li.u['e 01[' dHn:l~ TM ~ta ~sflID:rel;y cQl]t.ooUed~ a:nd, you ~~:ke' tOd6 _~F'ihp!!~~ ,IIiS !f,o\:] 'rel:e~, it (in 3.dd,Uj!]iIlI to 'b~;r,[Ii'["g objec:~" U~ stu;;~~dWlJ. 'yoill1: detl'l lIlJrgel ~Ome ,~1" 3l (yotmJt ~Xp~ cl'iJo,b:~')of t:tl'~ :poi f;irr!!l ef ,d~ll'm 'yo'y'v. :;It',o~,d,. T~l'~ ~81~ 'lm1 potn~ 'lP'!llIl!I,f; .f1:D.g,eli" aDd d!e[!e:r.m.iD~: dle mn.l,e (.i:US~ da:w.ll~.gle d.. elbl:e're,d_ is !E@J:1~~,de~cdMUldgco:ni.11g· cl:ama,glf'. lUIe~ml!.fBh~~:.&m·) wjlt~dtthe h(!i!~llI:Uis 'm.'O, aetomlaJ('e. A fit You. Ci1:!I.'iI i3J'bSo:Il"b alil.d. discb,ii:r-ge' d];:l!~n:a.gre: ;[JI:n.~' mULiltl;ber of fUn'mri_ghl, t.'Si:·si~edgLob~, ,of $["1;'0 b:~ng erlef,gy st"realk:il; [lme~ dJuri Dg dte spell's d'lUnt'ioJ:l~, so long as d'o.n~[ G::fl~ llila Lill.h~-56t im.paetB a .m;~ue{('lDl i Q'r. soUd b~:r.nbiior'b ~'I'Il!~II;'.edl i:11 11, '150 pOj'!l~~' i!'~~ dll'lle. \'i:lb~nlI~he.spell Iiu pncr 00 'lL'U}it~tlfi[i,i!1:: ~llem:ncl;i,Ga:uifd';i]1:1F;e", h'IQ:iS()m.l5l i.nlo 1 ,expu:l:e~J11Li!y srored. ,dDm~F hmve :nCFit [\~:ii;:e'CredJ :~ d~Sr ; 'you In r.Et'eci· destrib~ by the ml'e Stmrvil!,l"QIt as ';;h~n ,O'tIJ ,ealt:f.t:i."' cb.illl'ged into y~u.

me'

~oo.r

'von

:<f.C0~ 400.llt
I~

Co rltoo'l
~

L@ll

Go a'f Me

~1Ir;DtQ~

SptUmfl: ,mr:~l03

Tra nl!iI'ilil'lLU;!litfO'f:!J S,p~ DC: 4,3,


'CompO'Detili1ltS;:' iN'or;a,e

totn~fit5:

S'

'CaS'Ei~s 'Iirn£'! t fr_(l(!· :I'I([,jol1

~gn_m~: t 'miD;illite &:lop:: 1\:~~I1 Dl.'J!Udt

TuJtt~illll! if:rn~UJ~

or o!bj~cc:\Q\.u:b!2dl l

]N~'I'dm1:,1:1 hO!i!lnl (Jill '~uil.d!,d~sd:iI:DrMl:ed to ~'IO''pi ~l11Q)OO .,~p;'L 9 da,ysj, 3:7~OSO X'F; ,5l€cds: :L~)'I'rd r~ pb~rLts,ag;liinSl~ 'b~l!Ld,ggotlo:tlTIlgiDd lPricin~) (DC l'~'~ l lOC RltE'Or.s: ~l~1ag::tit:Lli ·sL::isbiq' (+4 DC}, ~lliQllili ,I5 pt1h~Ulo:f POO!tl! 11, (+3,0 DC:)~oo'Jil'rhl'lgem ctio tlfl~uo:.iil. of d~m~~ ~n e r.e~rI!lJ'le'IDOlldl>ed( . 28 DC).

.b.ng'Ct TQtteb (see 'IJC:ll,lT) Ta:r.,g:em;: One !l;:rea[u~' or .fDl'it~.g1".illpP:~.Il,~ }tOlll Diiitlir3.tion: m51U1I:Ume;ousSa,v~nlthm~ FO'r~'i'L"!Jd~bmf

SpiLID, :Rtest~t;~~ce:'!es

.,J

2n.

'1',0 :D'eIV.d.a,pi. 3S~'!OOO~i,8. cl:.J~ij, :l S'ASO Xl, Seed: dt'1jjlmy (DC 29), ,Factors: qllli.ckened. (+28, DCjrDo ",er;ehal. 'Dr 50mad~ '!l::0fl1po,net~T5 (+,~, C). w.U'['ig:~I'I,ing :(Lu:;'[-C'ltt~i\: Ihnh~d rD cl
CUlTIrS'[ nlC~ f

(ad

bee

=s DC),

10dl[)

b;]:cida sh {=~~Det 0

__ m4~poinlS d~~cath .~~~~n~'C ~lasib~I'~l' 'b:ly~g~o~l.~ngl' W pltt$~.,nn'BC:k. 'mllJ(I!e iI,piV:l~:~: 5avin,g it :[01"' ~1!1:~~~r, ~9l]J You 01'1 :J~rD 'up ~Q lSOI po:i~;D''!i;of d_;tmr3ge hi rhls r~.sb-·
IGDi ~Q1J\~'ef',

tinb of ~ &~ml' O'r th~' 'pi~rdlilg J]jglu of an ,[lno~,

R:dircCI' thti !!l1'ie:rgr C-~t!liMd 'Ul1 the s"'r;'~; of D d~'~~ ith~


"lieU

~'~u'n!l:WS [: 'cl1'i~ ~peU; rot] can absorb! srere, ~:nd

Y;o,1;I.

m.t'"' cr~a.'tur.e gmp]J!ing' you.1:b,e d[)ma~,e d;~Jrt i-s of DOl pm.!'" '[icltl:,lt type O[ 'ia'itergy-il is ,:I :P'1:iJ~~.y cl.es~tttcriij,l! [m~lib:~.

,~d~a[e

d.e!Im:r~.~~o,f.IJ" de~ii:mJ~ 20rl, ]'OhMS QJd;l!mg.g)f!' 'm:o

~[~he-tored, da_ff'Hig.~hi, net diseharged ~rim:' s

.Dj~.b)<~ Imj!!ihi~11 Plfll,'me' .fO:Lice ~u['o:n}!II'~i~U.lf de.8~royecl~. lit'! ~ ~~il1g wilpp:led i's dkmi,gemtts (01" most 5peLt(m~e~~ :m {'eW' l11l:Utid inlti:n:g.1'l'lQ6 po.m~sof: biiCk1ii:ih d~'iDitg,e,
10,,[,

Ef ,g~p:pl~ 'boy' I mag[Oi'IiI, .foit'C~~~ch ~~ ,EJP~~

gtr1f!;f'ng

h~:Ei-d

li"~Jl1gU. hrn iI1g


,E'IOcaflDll [.tled:Iidr.r] SpeUr:r,a& D -: HO
COlll!po:ne~t i N'Che

To D~ lop: :501000 ,i '9 days, 18~OOOX.l. s~: ft (.DC 14).":fti~lOrs:, !lumm.O,n ca ~u Lre~tl~r,.-' ("S:S

311m" Cre3iL\i!i:l~' 1lCI' pol" ses '!body and


XP (-1 GIDe}.

act. iiU:

'~m,g .:Em1't!!. 11; aenen 'R!w@Jli: 1'00 ft or L5"O fr" , "-, 0: A, boh· ft, 'wld(i; 'b)t ~Co .fr..long'l or l 0([, wfd!e by 15[1' fl', :to~g
'"",,,3
;j"'IJ ,,..... " ,', ' _. . •

non (;ild, hoc -20 'DC)J' HtctiDn ca 'r:ml Lm;;!'(+lD IOC M 1tililting ,r'itcm:o r:5: l2d6 b!lleJi~a!dj (- 2 DC~ 1b-1J un

r .own d

[h.'tr,i!'t.i!O\l'i~·

lfistlltl.'rTh[l}OOm

S;J'lrinl thiOO!W: :&eilel'l!.11ru:f .',-'- ':Ie, Ws311il;:~ ~e

to, D~v-lop:
(0 (+1'0

BPi 26, ,d-a"'51~SGJ!.iI-(JO n. s~cd~ Ii Il' erg (DC '1,,1. Fiotors: 'hilt: '0:0. C~ Un'l time' DCa milD '~'e~OO[ o:mSl'~'ic co-miP0n-~'l'Iits ( '" DC), 'o:r
til! 'O.c~IDO
I' Iii'

€d by a creature of n g~nmne "d brva (!S~.' Chtipl,~r :5: MO'Jj; ,ret'S)" Fo["20 ro"UI~ [be-d Larv,lI!t body 'p:hysicaUy rc:p~8:ces ~(I~ w@lllgb ~he dre locva llu"dri 'f'Dur eqw:trlpm· nl. .,be a.ream lan- is .~ 10 {)o,1"I :t'IJU lr.s·own pewers ifIlfld ii1.bLLhi!e~i '!lJ'5!: VIllIJI!," e Oil' You -'re p~es
~I

p:re' ed fO':f
'wa'!J
to

'Dlr, 'rotl'[ eonscfo IISD~SS ;]Jm.d

the d:tlitlldetl'l

of rhe

'pbyesiea! form

:l'N! '

p0<Si5esiiion.

\fou lul'!i't,
j

,gfrring 'Ii"" Ito ~ ~" l1l (ad: .1:1'1::"; x2 DC). 'VOlJ ajevd.o.p
(JJ Sf ~ that" you, til:!!, ellSl; 'tJber~affe:t]. th~ ,~pell ll ({lin eUecr.hr b "c ,[ hself.'" when, au c:aS'f ith.~ S·.P~Ul,!l , rrok~ O! enf'IIU d!ell~ U'.ldo-pohru'S of el·([richy d'am;~g,e '~neach (;[1- rU;~U w~dliID I'b spe·]I~s rea li~~F"!!, augfoi~ a 1~lhbl ,InIlrVSdl dll~ ,t3n . o'fd mle for. <p~c ~ell caSirhill \vb:-31 yOnJ

d tsm iss r~.'ie~ spell, com muntcate I' lOr ItHh lni:1iimnah ... ~Wil'rene-sSOllC'e po ·es5io;m.. hus ,comme
'i!n.

The d~~i1!m:1:nv;LI, ,~a;mFltuanlf :Eteedfm-m ill: imp. 1


~olm
ill mlj~hltm~'Ii' '1''¥vtl any cru.3~1Jjiti:e Clllf.l,se or it

mef:llt

"

mCiipiilc:itt'!te
80:lJI1,'

f_ri~l1Id Of. foe'

C3S[ lit'.
!.WH~.
_:j'

h ht.nf
'!' h' .II ~ :

1' [IS

i~ , -3i1 'I 'l1U and ,g~n.',


~

'CO'WI,1'81Jl!iJ!YOIII•

]:ibysi.cal abiJlmy SCO[C,

you '~ roo'maUry. [[ ca",~ .1'tde ['Of d:u! \'''Or:~d iU'loiUnd ii{.lntt i!'~YOiIltr l!i'fging (,1I:nd ttl(ml:lmes: at i'~ '~!I,ff'L disa::rer.fo.n) :ic

.1:1: enses D:he· 'Yi-iJitM 'thfQlli~~ 'four s e:f1W and cQI.mrnum'CDles; wlw yoy 'b~(bought, ~ ~ icill· tr:ii,gg~lIir:IJ,gspell h i:s.cl'L~ tlt:uly :J:H'!.~cbuu 15 II fngm'f:Jjjt to .. '

l''O'u'r 'menl1h, 3'lJw'~rscores,

rL~'ill

Uy fri neLl'
'IL

!!:iUl':I!_( run; no

-,

1l._ ~.~

eir. Cos.tin.A. lord oll~ IIUE'~~l'irt! rgM tne 'ilr.: il.nm:lklITlm,Yll'ii, bill i1i~ n:ri$dlie a .a'N::im,larva might'8~iY,:p to 0Ye1r the 0Il1m:it 20 'rn~l'Il:Ids, nle ]!lttV3 w:EU dis:p'llU'Cb. ~U -n - rntes. ilf: call r b~folll!tl!tm~l1g '1'0 it-s, Oc\\II;fn conceirlUi, ,,'01irl, [IDl s a df·eDlm.la~ wiM. OltU:i:lIlpr: ~o l'l~c.,; in ~U n da:r1,gerolns er ,r;ecatious :5i~ItU~It'ion pnolJ.'" Ito t~u~ e..nd, or sp.eD, 'le~'Hingdle Q'ilS~ ~rto exmc~:te h{mstl£ If the. d'rea~ 1.-v.'3 l.si t~d:liI s d~rjng tb~·d,u.rntion oIl

:n.:s:k fo[ the

m t~:'n~a c

lind whE!:th:r
I

ilt1fflilllipt' ~Ci

Iii
m[ I

'C~!!i{eft

ea [ n.Rmustprepare fh,;tng lmgh"lin,g OcrHll!llUy in oOO-r fo.r. it, [!Do !r,illgt ,~t!:iel:. W'~e,n du~5~dl e.1I E· ,[Se,If., it acts OfM vom j nlrla -lve 'but do _ :!1!IC~ 'COU:i111'~:ag:lil"J , )'OiL-i:r O\\~;irn actlons in d1e round. AUtllmi,lll; you. h ii' (,'I'IIO'llg11 eple p.~ I. Iots ~o[' d'!it1' d~y; 'you, ccald be ~hn'Ull: :meo'll~'Y hl:ki:J;lg, a,:!:'H:nh,e:r ;'Ci:iQ,1'Ii1 i.n<:lud h~i, ~i'flll anoth~ r E:!,ic :s:p Il .or non pi.le spen_ cas ''f,ou '~fIj[10~ ",---u]raneous;I)I' ca I: ii-vi ~ I'f.gh. lin while it ~$ 'iJs.ItiI'll.~, its 'OIl,¥;J!ij 'Lil ft:L'!'C[. f'Vrfr.n if it' hilS b ~ n prepOlIl,'.ed :m~
'~rlIanDUIlCC'..
'l_

casts itself

~I'[ YOI1H'

~e:s. ,e

.,·ets ''liiiho :pr~p~re sp, :Ih be.fcre

. P .]1; fOur con~d'Ul' ness ls n:nstiHldy ir"oolL"ed to 13. m '" . w:i.d:l.iliil. you own bod,y. YA)U4' OO(lT!itiil'i.onte.ilil'::J:i~ 't'k .it was wh:ii1 Y.'OIll CQrn~rp!-1[' dJ 'CiJSth111 remi ill nigJl'm _ reglal'rdacss: of ,yh,ti'[ d'i:l.m:u~iC d1, d re~rm 'i:!l!:r~f!l, ![', - c:et\~ Mo;\vevelf'" m~jc fl~em ch:a:rges IJs!i:di. pod.on!~r cansu ~nd, ,othciI:ph!fskai ]"t1uroe:s used ILJ~ by [1b~ dream ,
are per.m~.Il.~IiiE', '~Crui~ ·tF J)'"

P.

Mass f oog'
TW:f.ls,Wlur~tion
~ellm ... ,~· _ ~.t'-'~'~~~IIQllJ;]f,
£" •. I<!li' ti.;)i~

til fJg i'ilgM-l ~n,g u'!ie 'LIP one of YOl!! r ,~p:tc spe.:lll, S~Ot5.rrhC! ditiy ~~h:e:ne"er, CIlSE'lJ; i~-se"l[ Wl'u~~you\re ~15E!:d 'UJ~ !!I'W, :'t "ott "pic 5'peU s1,'Cr~· tb ~ d~, l,i:)~r. V(ii!iJ', C. [nU )'ou.r for iPm~,e pru"cd l:fUIn8 hWI j ~lliu,g s:pcdis, 'm'f }11O'U 111 ' a cs s[.·r who R rru.lsr. pre pll'lf' ~1L )J hvi ~,~hfllii~dng b C'Oiilll~S. qYlie-s~e·,Iilt.l~ it'" !t'uam ' :So U ntH OU''I,\'~ rested, to re~_ f!! 'fout I pic spe J !dots ,f6,1" D'h·· :t:U~X1t d;:JlY:

or

Co:mpon.e!lt-· .~V; . CMltm.g1!bnt!::. 'J ,Dec-ion R~e~300rt,


hr' ,II.; *±t~'rnd!us hcmisphr;::rf ,:J:aurotliiOD; l?crnriU,l1e'lIi[
"1IiIj... .,

&vmg1lu'Qw~Ion tl1t _' ;[1,. giltes e_ell' ~Slst'lDcc:[es 'iI" """¥


iD

lo rd

of Ni ght rnSJ r"es (:O'~~Un1 D"monr (SlJtDlmO]1l ng) Spell(..y:o.&' c: n


leom:P.I)~e!TI,'t ..~'\" 'i'.xP

Devetop~ 495 000 ,gp.~ 1. 0 di1, j, 11.' I,SODX,~; -eed: I , wrn (DC 21). :fa,cHH' : C_~~lnge [. r, )(!'E' '~'O'~:r--ea of'Ut·m. h _'mi;5JJln~~ (+Ul 'DC), ~nCff';35e. fj'L'lt-il ~r1000; (, DCll'l' action casdn,g lim~ (.+,2D:OC),

ICa-:t:inI,TwlIfi ~ - CriO'Il Jt;]n,G~:):5f-.:.. Ef'il'Ct: On.e' SUI11mOl.l d elf> ,:],[lIJ,re

D~tlon~ :2.0 :wund,


~iIl""iD;~r"f.hmw~ None ,It ," :s.tr.mc ;. :£'!.1'o

~,,'I .

i11 'a'h~ a rei:! ~.nto "it'Op Th,,' L1L"~'rusforE'IIr);d CJiell'iilll:rcs r'~lmn th if :m~[n:d [;u:~l!dtie5!iEd'udDng 'pe. _ . n liry., n1~lIig.e ' Wi5:40"11f'I!~3nd CtuuisI 'E'UI,KoreSi Ie-v~] :ilu@id(.·· ]]'11:poa :
(d:espite a~'

CuUed., : rom m:bJe' iifPf'· to.i '" of lh • [~~E!'nd~ ry wtimrcl ~ ~h{5 'epi,c i ~M, [!!!I'inS a.~.Med:it!!m~s-i"·. gr' sm~l~[er ~ 'tum (

dum.gc :in Con'

~tM.tiotli $Com), ~Ug!l'mi! c~

Itl~c~"'- I._~ IWIl!!!'.

';li5C save

'b O':llifl:(5i"'S, ,eX'tiLiJOm:mDj3'ry :II-b[1' _~i~ '1.n(.I~·fi

Includ~~S: nmu ml ~7~ a nd '1 re m1gth, 1J'Cl!i;!~lrity, and C'il-irudo,1'f! .~one.s... (U~c rl;'lc sHui,~'tici for tile' [,OOld as
·i~1lJO rhe

1~IJl'~cs~ "'~r,il5.:S:~H![H~·11:H~ rh 'p~1'Ylc,d dua . fOil dn Mn.pma I.~ AlL rh


·roUhtE tUpo·fi 'Emil

~II~ iln~,speU~li e abi]!ilij,e5~ bur nor sUfe:IrD~,t(~t31 k

s'~:ic. of

cr'~'::H,t!ir:5'

l1ip~

.dro ee I'll .

form c:aon.

Mtrrmny~ Adv.tmcedJ: Ie: It ~ l!l![g~ u nd·~~ H . l' d,l '. 3) h:WJ d~ '~, ,h'l.~[·2~ '. pd ~Q 20, AC .~7~much '1, n,:u- 'QOI<f1J 1'7~A'[~ 17 md~ Ods. 81 !!l~.plm)~ :lFlu~t"JIte<a.ch 5 n..by . ftJu) fl',j A n~sp:,:],ill", :m:liJm:m:y mt~ : Q. U:a'iI~e;;rud ~i It·, r;esi Ui!tlt ro 'blm:.. $~ n r .DR. 5/ ~ firr-e will' mbilj't'~'i Ai, 1:· ~SV' ~f.~. . f 1I:tef HI' wdl .• .] jib B" ti I D~1( 6~ Con - II'I!I 6, Wls, j,~. ('IiI:!,'~ • "~nU ' tJj<~d Ffaf.!Ii:·- lde '••.Listcm 15, M.ov' il,· 'rU Iy l;:h 'P'{)I[ +15" Aleruu';'S:i! :BHru!~-igb[~,.l[e ': : onut,dc POW(!:[

n,~

At,t -ck.

\Voopon For;U!! :l~m'. D~ l'~ "S~.~: ~'~h.c igh~ of m 'm IJm'my~ th \\'1k-,"'f mu 'I A
Il~ II. '~/i.ll Sai.'i/lei (:DC

ilCri) IiJ Itiru t COWlltS - ~511ufif'S Ol,U

as a qW!-kcm -:sp 11}'Vl1 will th - d~;'Id II,'nOLU. ',~~orrd g' slur Your iblooo~ i'rilf ,or
e

in, rthou,'nt

OOllllO

es de:irtE, Ior [be mIg

llu:" 01n nc[ 'b. :aff!!(~·oo~OQ],n ,th~Hll'illJil'fl'ilm}'s, d.oe~p;)irilb.tl~ 'b)f it)' £Of OfilC da ; .'Ml'Ill!Ii.mrf Rot I{.•·u): .'upemaunal ,dl,. '-~ '~am~for:.. [hul1e Sa\il1 (DC 20), 'neue _0]1 'l'iIi!' ":'J.d, 'I d,' dllma.·~ , d,G r ·m.ponl'r .' oml rl:~uon. Ur.dmkc norm 1 dl ' 3 '{.!S, n'iiummy oot eenttuue -, ~.n1n;] the \I'i,cmim r .:tch~ CiO~nI· '[]uw:n 0 {and dies} 0[' receives ia remeve dis-c' .- spel ~or s i'Iif'I:~.I.~!L .tl'HIJ!i.c:. (Sle1l)' in 'e:!lS~ h'll. C~~i31PIi!;.·1[' of Ithoe 1)~.i:,'!!,~;:;;,WN 3 .~~1io~R':s Gu ~d!:'),. An ::JJfaicted crearnre d~3['dies 5hr1.v.-11) • ~!;\'a}f~n~o :mnd ~ttliildus~ 'm;Jj[ 'blow' ~W3y '~'~I)O ~olh tlg I~ d~u~· first Mnd
I',

!.d4 rounds, Wb~~hel"QJi. J1Ql ~he'5.[M~

ueeeed

:2' "

~lt'

'bel'p::mi ~rl>~d i~h i7!l:3t fo.r w


isl!.l!c'~!i')

rilLl~,thaI!: CIf.'C.lI··

un I ss 'oEh ~I mOl i' J j~. ~~~ ~.nd

fi' f,il'

tlte ~ifewrce' or ~ li\fiu~ cr.e;ilnue 0:[ Ilia ar r H D. kill trig it -[mw~a~d'y,;-r.h,e· ~il!Lb-J~lCit enoded [0 ;J is W~lIdl.: v ns,dlmw ('DC ~o n:1 ~Y31In'3,~[1 ty. :mooifi!;i:r)

·m ~: S w~fh 6 mu.I'IId" i'n I . :nde;ild T:r:a.its: 'In'Unl!J.me. Ita, poisonl 5'fU Jnlnil.ngj d i·S·eoi·e, ,d,e", I'h~ !l;iC'~SI neere (!!.:~

dood' are

Ci1Sr.

on thf:

',I.:.:p. t'" 1'01- '. ts, ~ndc eJ '>ec:a's~

.,b, ~ Mnc~'

of!.lI:vhl'i rig the .fJttadc, ..[f UJ,e· save i.s sue iii ~rg}i:lt i.M1!lI~li!adIr~'kes3d6. 20 'P.Oi~"iIlt!i oJ damage,

1Ib1['U]-ii,[&;~~'i e8:'J!.!c[ l' ,fUi!d ~ nf ,~ff'ect reqnidlil,g .~ i"ordtil£: 'Cll!d!!!i ~'!.l'e l!lU~iJ~~;S~h elso !!''''fOrks <iJ'.mI, o'b~,oct~ -~cn sulbjt"cl' 1[0 erl tical 'ijiU 1 S u,bdJt~ I d:l m 38 '. !iillb,j i,[ Y cl,a.mnl~~ ~bi lhy US iii I drain, er energy dr-tim ,g.o ~~\:"~ ~! er.!1 h.e~.1'.. Noa: ,ilt .isk 0," d ~·~dllr,o[i]] m~s' i'vc d~m:JleJ' buy. desrro ,ed.ar 0 hit f .poi~ts Of less, D:a,r.kvis:lon '13 i C{IIiIU'LO'l' b 1: i ed,! 00· urreCdQii!~ works: ReSWS'I3H't

only if c.r<~,[I[ilJit'1.~·15 Wl~[jfl-,.


-

lu~f dlnn,;;jg~[0' :Ilrnnmmi,t.'s.. ;\,'pply d~'~:5, effecr befm~-e'


~~rm~s,e ~du'C r~ol1.

lio~low.

C·;'.): physic [ (lt~ck. dea~. omll~r

Fu~ Vuhll!e:l'nbn.~.t.y ('E\x): A :mi:1.1mmy I:' k as d,ouM·~ damage fr-Ollll fire attacks u nl ~5 :1 SiWeII jJU~ ~Jfor iul :
do-ub]- . iJl.
.NaHed
1['0

dam~,g.~, A SUCCe

iii

-v'

h~l~

dl - cI~fR~ge ~'U:'id fl!dbJl.re ~

me

ky
IT.-'] ilp!J'Il:UJOn]

Tril]1Srllun'ltlOn

Spdlcf~iFt: DC: fj\2 Co..·PQnfn.'iS: Vi· .XJ -nokt _ the rih;!lsm: gWILU'lId :mUl~nmie5 lnconof JUne-' £\ i~h cd.n,g nnu WI I:IH~, [,\\10 [.a-r'gc l:B-HIJ mil mi bela","'} sptiimg l!tp &urn dl. 'c!\tsr g. -n area Jdj ['II,10 fO'U. 1~ mU'm fil'ie . foUO'w' YOUIr @\i', ~fy comIIIUI~ ~~~ng I~C!· thei:r ~~ilbiIilSI !:Ul 11~u~Y' de5U'Qred ,~.r·e M j"tIll' 10 €! "tIIlU·ID.~,Ci,f ~:~:e'r:bl by ~ne·r.Irlpt iug to cO['l'[[l"oi, ! ~ Hh D[c'(,l 'lllIf tind.eiJ,d, t1m an rOll, :hiJ~II,1'e aster I evels, c M.iJ ~Chmjitlfl -nl! ,'p ci 3]11' pr-]? r.e'- mnmm du'"[ U(I.tQJ -l'~
CiliS.tiAgnDU~:"~no(dolJl Range~ '3!(1O fr. m:gId:: rCn-arLIt cr j--j~Ctwigh~.n,gup ~ L-o.lb,
I

'i

DlW'mtion,: Itiisl:nu !IJ~OI!!'· alPin! Thmw~ WlU .~,I;;;'g~tei!l ~,pclJR~si tance: Yes 1:0 .Develop: S5:S.rJOO .gp~"1.2 dii'!;YS:j, l
("DD 'preview

ea.); 2,

e'nd,pOlh-n: 1Ir.lI~pof! O~) (DC t7t ~;nlM'!fo lit J16n' (DC 2.7). f~c~o .;UI1l~ mirl,g t:[l.'t'ge·c: t- DC}, illf:liTa:l:S'€, n:llli ' !&orr" tcm.ch (+.:~ nc~ ~,~Dn rn . "lrl 'time ( 20 nCo). t!li:Ei.&lIlting £~r-nDr.: lrmi'o 1.0[10 XP (-10 DC .

or

21J2[1i

X P:

00:5: ~Jrc;K{"

. Xl'

tOIil:r !, .·11 filli'5 the [~nl\e" '10 the :he3,Vell 5.. • ll'I]iI~ to 'rhl? :!iff I T:o D: -Vi)!' ,a-p: 14 ~OOtJl gp~ d,ilY5; '9.720 xe 5' (DC. 17). lIc.luudb 'p]~c~s rhe. tm;',ge'~: 0 fa r n-tl'in the slJJ~fa;C\e'0;£ rh ' .l.l 1!.. 1L • •• 'Ii... wor lUI ;i'I!rlil;!l ;HUiCJi] :3. speew.ll 't'nIU ,It ~e ps r:JlllSSI:1ll tl!U, - . I r,mre as :~.:hl1s 'back :S'O m:l' ,ent:~rs:ru:!J' I) fFJil;:l'.1 orbh~, Ulli~ '~h' .R;!U,g'G:~ 3n,:n~:k:s;ta rg. [~d !lg3i I'IHS'f-you fe!bol!! fi d tm rorge'f tilll m _ fcal],· 0:, or h~ ,scm. ,o,dl.ell' :for.m 1')" non iJ,ri,g:~n~l, ii3l~ a'acke]';., A:m;~' [im ~ ,~,u rlng l~.'e du rallla~ u, • 'I' 1' __ ~.!ie. I. l:n II. ,ck ·rut, - • rli.lOma:ncaUy [,. t1 'Jet· d bade 0 _,t ~ (In ,'JIg 'f 1;C';il~ P1'0 ',~~ m,.cv.11i 8\IUiI.!I,@ 'L'I, f I!l nn:g Ill' f. • s _ue 'I. IUlliUI'I 18 Iii, atraeke ; ')r-O~i ;dec id e Ij,-'/I h,:~ch ~um aeks be.f:[:u\~ d iIlnU t :so:m~o~e ci.sG rescues 11:. ,I!ve.n ~bill lrr~t' ,ml'll :f1iYI ~e surn ro]]ed. hie' '~R ered artack r bO~;II1t1:5 on the 1111 t :',3(;4: is :2 1:0 4, hC!'~ii il"fay.~ IIsslII,ming il Pr spell, "r\fMd1i aIIQ\";~ ::I mllnmlulil 'p ~d cf 7'20 :G~_ t per r0l111,d lI~M:~e '~S] ng':he :5iJ r.fiH~ au: 'ck rol], O!~ee hr Ii nac'ks.r! n:tl ., ~'ed rhc Si~eU nds, dl; 0 )fidtDg. The ttg.rge~ l~. r nO'£ 5t1rnl'j,\fe ail!l~ long. Depe'rt,d ~iI!ll On dl~' '\ 'O'~I;d\\Ib·~·'It~,lim ' 0 "hit' Jry ,i cn~" mnd.it;i,oH:s;gO 'Sr fuutl its; 5'M:rl'ace ~!lY"~ dmu.il,~lD.I!:t~a~;rd~ P'e sti te nee tiUS; ffe-c .i :indilld '' ,SCQ[cbimlg: he.i1lr~'cold. :3 i1d 'V::JltlJl,llIm .• Tar .. Co'frlj:I1C1J~Orr I N~,rom~.nq1' Sp llcrnl1: .DC: 1M ,g'!:[ subj'~('l te dl~' e ccndlriens rake '2cl :p,c-im'ns of Co.m,pon-elllts: V; . 'Il ,Ri,tliJ::li. :XP d~m3s.~ ~ilEh from b .at or cold and 1d.4 potin[s of clarn.d,@;e C;tJngTUne~ UI'mi'filiiJI'[e5 fr,o'[O rh "'f~C'1lI1J IllI each found. ThJE~' JI!.g t: m m ~d hlte-Iy 'b~,£j s to- :stIJffoc~~e hi-.e;;; rlre SilIlIOJ::'ll:ion ~id~'~~,tt C~l~p" n i1:a R.3n,8'~:0 .fi:. ,A;r-3' 1.oaG}-n:,~rad'~us l;f'ml$phel1ie' f er 3. of ,11 D' .Jlg~ l M ' ~£f'~GlUdi'~. DUlf.a'tio.tI~ [;ItlSJral'!!W:leo-u Xl' Crui: 1;000 XP..
I

lr

Or~g'in gf Sp.cj , :,~


Ocnj

.: Aeh '_

ie:ra~

j[I'll':iriiJ(li1, ~Cre!ll[, OJil,

'-'a£i' ".:

HL:l lill,g)

Saim:gTlllow:, -ord'~ll.Ide l1C,~,al'-"'s. Spclrn Ite ~"tm .~ s ¥i To :VeVldop1: $i'1J.6.:CUJO '! 9 ,d:iIY5; 3,7(140 XP; ,. ~ed: 8'-~
(DC 1 !), F actors. cha fI,8;e til r,~e'r to L"i 3 (-I-' 0 ,DC (~.hi1:~g10-:' Lrncilius 10 l!OOO~;f-t, radius (,,·200 DC .. esse ea~ct:5, (; S 'p~r ron r,";g-J (ii,~ 5p~ I~)~d bee +2l DC (
10 MedJi1:.IJITh~s:[ze

Comp0fimt

: Vi':, DF, XP Cal ,tin,_'TlmJ':: 41,S; druys, 1 ~ mi:~ut!l!S


RIm,ge'~ 0 :. t,

]5ffccl'~ One censt Lu:(t'!d c[-e;a'KI!r~:ep. u eli. fl;.)

(2!;)

DlW.nt"on: PcIl'I'Ilii! f'ii~f'i:C' ::.lvW.:m,g n Non. ell Ke -is;n:lDee~ Nl!i Tn D\e'iL!'elo:p~~,6Q~O[!' g~ is day. , 11..,.,0;1,01].xP. Seed,s: ~Pljl~11'1 (DC :u). he (DC ::n)Jilr!i (!'. .lIcn·{li~S;::· nn (.5 hp per aD) ( , "0 DC), .: to 1flI~l,um.13:1 (H], nelJ add AC th'fl~c fin Dr, ' ~~ruT<Ll, 1!I'at~('k~ {3d hoc +& :DC), ;~dd, ~hn:~

s.,

n-o,.

,[lddirioll~1 f!l[, " [ 'type (p~a~'ts {+lO DC .Mir.i~ti~B . IOFS: Cia:5 rL~l, 'tlIn~ fflCn!MCd by m, nnres (- ~.' 001 ,Qddjtio,ri'~ I e3' ters ccmtri'lb 1!I,I~illl'" pic spe LI tots ~- . nC,) burn 10]000 xe (~UJOoci

'wb

n lsfi~,nf.i i' uec suUy cast ,,0 wav .' c iUnil!~ , ~l~S: CU,U\¥3;U] Will the si'! 'Qf id1i; din.itl! '~a;!!t .Indy mfro f . lD,g eYl"ry [i\fifig thing in !:be .11m3 \virr~, tb~ dehU1tll ' ~,i:s.ea5<e'k:nmV:ll ._' Umy doom. '\\1ithln :1' hours,

dam~ r-1I5I-ik~ i,'biHt"! (+/~ DC)~add

.f,

't+15

DC).

tbtng
pia

~JiI

[he c:r.eabegins u) slm""1

~~g;Ir.L'~

fIIfS ~UJI,II' : Y

~'n.TiI~m1cn~ (Yj :DC}. Mitu,Ia.ili'~ £9CI:0'[5: iLtlc~ea ellS!"' i" g ti,lJ;lIC ~f Ul mmln s {-lO DC}~ iflC~B' 'C1ISI1'l1g '~:~~ll~' by' 4, days (-90 DC), 'burn 'S".500 Xl? (-35 DC}.

be,gin to diol\i'e'

from whh~n by. rhe d aa -!E, ~niriillly 'bh~~dif:IJ.gfr;a~ 'I


U "I

!lind ye.~.lo"", drooping to the gOOlI;!!fj d, ,n 1..All~an~ill~ people [I're COf'L,"I}:[IIf1: ~~d, JlI1d ecv:eQ[

or ret ,Mld, d

_I

lLI'IiDS, eyeiSi, nos • Ind Qlhc't soft f·

Co i'd ' tom the repe i'oirt ,Or ;Eie~,.usbe iii: (, Ste[ .fOOD) A-C'hItfO:trn i In i,. spell lhe:r::llly creo3.'1'eS iIll ne':i' CiI." "'iM ~ tI re: an

ae~laiC!'~'~, . f apli?ellT ,ijn [11· MOJU:r-'l'f MiIIlHMJl W~, 'jj'j S'~t ill· ('['e':ne@,~ '~b!!,; I1ch,~i'~n:i ,MC(J-i'l.lm~ l~g; b~lt li: ,grow> c is: .urr.;s~ sb~e'i,n m,d . d. V A o:rie~l;r!El·d nc.~,iI~~;1!1l~ net: po;. does.
se " II:he;IlI!1lTn11~1 rte:asufte', cUit'Uf
'M

~xb~hid'n,g,gh~sD'I'lf. P.UtP~,e' hlon:hc ,"h~d lsea if' 'I:ulmtriJ:!'t ' In open, scebreus "'omd5 OVte'f ,til . . nHrc:f.1'Iof ~ vicrlms' botlhHl. Th . cmir·{j' iCc,g;mO:11 am~,C[ d 'bl)' 'th~ :hO(Nid, d]S~iiSe :us q,1lJ'~dd,y ngu Lf~d in fe~ i.d. st lu::h·s .n: 0'11:rrull by ,Elfg~ 3mi m[Uggots~ ~dd 'n . fUli'1rl~,e'r d.iscom'&:
'[0 r ~'i '1,\'11:: ~UJ1:S. C
i •.

O:r

ach!1li "'mi. 1[fL':eletls~ ~o 1b,)I'I fDO'I'lI,G i'~ ,0\7jtn lIoj[id. :1:1' ;


U·'iJ.it . ~rird,~

:Jped ~,c knQ'I,\\l' _ '"


jlJ,1mem ..

0<:

illl

lEllb'h d.ay Itb.al ,vieUm f:d'j'j FO:L"ri'nll.'d" .;V iii; 13 ~ld,4' P!l)!fit s: (!If '[',e'm'por~ ry Con ,ll·lU;:ilO:ftl d,IUll:ilJ,g·.]J '

C]tDidd" pick up ai::l!1;lier-ni X p CDfr~ 3.,00 XI'.

vic-a'im [hen :~il5.i n S:~C(Ml~~ 5f1Ve,


P ~I'm::JJl.'ie'Jm I: d::r;[l.~n.

Per_pety
,Abju.]:'".,)'[ ~

rcec~r
D ': 21
:~ .

sa, ing
llpm'l

l:b row

of ['h~ d~y 0]] con~ecu Ii V~ ,d;l,YS" be ,~_ ~d&o~m iii ._ "fbi m ilgkiJ ~f,i 'frI, of I'~edii'-:'.

JJ d;I!i!.~va C'~hD ~'U'cc

i,

P.o.'ID~' of

dl::J,[',d;!IJ111ngt·

,. ~~

,t'

'~:h;e Ih

,pelle _:fJf.

e;!IS~ nlOic'romngitm' ~s i:nitis. Hy 'i nr: i[e~.


;:g,

'me

!I'~dwill :iito['~1e'J]d. b " tloodfh~


C(II,Il!I"II:I1I'11'lIliil'l'l'Y; O',~ • o ['c:b

lea m.;g:nfMUl:i i m:tnmg


lLln,ge: Pen;o~~1 'T~I' ~'t: 'YaL1 .,
DIIiJ:mf~i!:iIfi~

Com.PQ!Ill'l!!n:t

,hm,s; :PO[c:J[t -'nd terrible rin~·l m,g;b,t be m


s:n'll:I!JU [llIlt'l3l , Y- ry

PC1'1P[tll ' fli't"m 11'

m~l

d:irec:don ,ali1d affilD,cEililg


,iU;

:Carm'i ng

'1':': h01Jr.§

CQu!d,

b!:

Ii n'l5k~ ellt~
C~

• [ike in G,e v,!)S m'~::Ii'fS f9 il3,on" 0,1' ~ d r in d] e. mid d,l.: 'c,r :11 b ..U5r1blg :nne nop-01u

ili?dSI'

~rpr;f'!u1 i~III'I

111li'

am,SeIlimmon ~,-,

,:1jj)d

nobi]ity' ali ke, :Fru

f ~as.;;

, ihf~t,ed wi!t:b "I' my clool'll a:re uJllI.fh for.

~~:S and OOifl,

v;eg;-'

]I\" ' ,m\('!k, Ibis '~§.::Jl rii,g. I :spe:1] requi['in~ rlon.r.o cdj;~[' ~UC~J5.~e'r., tib of ~,hQmm:lJ.Is~~en~ al1ll1l1l~'sed. cpic pe]1 slot for. W a.s~kl1J. TIlie pr.tm~~f Cia te-r. mnl5i~ al:s'O bl.u·',n, lOl'OIDO XI, Xf tJ 10.000 K1?
I

dis. fl5!e~idden

t4;mp-

e'~k pellc
si

r:h ,f.'!,/\u:nOnextst

·i!:I' ~" ~. ng, exrreme Iy pow' rru nnmll5. :LUV-O~'\fl .. . rers ~nd dkuleri!S 01' e",' 11 h llJI.nckeds of m:h.er
G

"r-

~hc midd~~, f r.beeeean o


I'iIki'flg' sma)
O['(j

Qi:mtr.~bl.!l,f;Q:r. ,,:,llnnmQlJiil'll,gf{.'JDh,g~~e,u 'm3

gf Fi [flihl]

'd'u!m. A. ''''inil:i nr lle'v,erS-El:[(lIf [he ~ , co,uJd b;(ll' devel .. oped Sf! fUI rn~ely,esus ~J:I(' !;"inaiI isbndls ~ nd ~tntib"f. to htk (~Ihi!llp-5 ['0 help clear: 11'~pplr.1g'~hEl'rJ.nd:s).
XP . 0 ~~:2'IDOO' XP.

'OOl'llt:~llI.e:r.,~'• ,1).1 ~I dt 'c~v:[Jj2.Illtl,'O>Ji1S

Ot, ~I'll sets of l[!,fr:~b1~ de\'1!!a:altiO'fil

of~and dJls'r

from
aWl :~[

-n

£\1)[Iti@1il

,J ' ,it m(':: iO ~_p.otim.~l!. v.; S'


, . -niH
~:6ft.
mlLe'.:,

RlIl'il1

TramSif:l'i1.n;n;Lio,lL1

1~1niuE"

"peller, ""t DC: ]'7 'Co,mpll):miJ~!Ats:: '1;; . X-~


ICasling

lroi 2-mfu!--rnd'iWl em;<m~ ~oion n.._11£~Olm:.ru U. .. ll'1IJ!1iI!!, i1I0liltSl


oPli'j

'liDgtbNw: R.eJfi ~ na a e5 (see reKE)


-- ~ ~~:.gw:e: eti Y

:rmf.: 1 full ];',o!UflJtl R~n, '. : 12;,OOQI ft. 'I HgC'U On • Cruil,tltr:-e' '!Jim:' up 'f)Ci

!!

n.o~:.lli.vi n.g, m,iU1[(!:t"

l!1)o"oo'r Cl:~be Dr

Ttl~!I~(il~ 5'0,(1(10 gPr , diiliYSj 1-8,0 {I X~ S.eeds: f~I!I'rgy ~ll) D~ 'Ji,;" t~lCfgr (~tJlf~'!~ll)1 (DC 19). l'a( r,or:: Ch:ll'lJ,ge r rllilLO'I'\rtsp- of dame' (lid bot 1':2 DC).
tins S'llIfm'liYUlftl$ ,:1 sw.irling tlll1l.nd!!!rsiorm itbat ralns mthc! ~h1tn mi.~drop.s' down on you (tnld eVt;;liyr.b:i]lj, -[bin a,I~wo"ml~e radius c f YCH:I,. E.ve'ryll~ ~m"B e'!r~,gb[ Im~,~, uJlishellie:red, tn d:l' &min.g,cl;el,u~' ~a'k~ l p!ht oUtre {b:m:l,1 '~, cia loo'ulliid_A sI:Lcc~sfu[ RecfleK~il'!l~ ~J!iLn d!nr~, 'byf, tbe save W,IlI_ ~ '~:~ P -Ilea, mcih 1'QlII(~. liJnle dm ,SMund is 'GOO:cedLo, 'Ir d!l:nlPm ~I] ~g, tnlmfll' IZ!vennl!alll' Ibbd(.t!n~d ",d: d, stlt'O'·d :~eavi ng htlfl ban'en, \\~!t'eb[ld s;i:milaf '[;0 th~' ,(I [Ii cotmatJ:a Dr fo: r Illje. ..he .. '~ry S[OJ:'ill1, is: sta,cioml~ ..f !11 ncl, pee~J;

DUGi;tio.m:: Insts ntallWollS


'.'~l'V1

ns,l'hrow:

~'L:it1iu,ua.e hllIf

s~n

~" aW lte;~i", iiUllOO: y~s: p 'liD neve: ,o~~: 4-31000. _..~ " d3y.s~ 9"J720. X'-!!I!lOO: J.e' Jroy 2 {DC ~}. J~ctor.': r~:L!4cee~ ~tng ri'irne by mIlJ~~ ( u DC). M_j[j , 3rmS fiill:[O,r: bll,u'l1 l!OOD' X. '(-20 ,DO. J.oiU dea'~ 2!od6 wim:s ,0' a.:ltIJ3,g:e to a s§ngh= mrg, '~'wil:blrti mfige and 'nB ne ,o:f:5, ,gl!rir, co i!H:ge~'i'5 reduoed, re ~l 0 Ihh poim: crle ' (.o.:r. tI cons truer, O:bj~c(1 undead is 'reduced or to o lh po:Lru:s)1 ,I: is; ii;I[1I:e.:r.iy cit ~ro'yed~:; if dm' j'Irn,'t-e,gr.:u-ed. Oni III trace of fine: dum' rem :lins, Xf Crn~f~],000 X'P.

anr

]'r m

or~

rt'Ii'l2.n

iUhl! m'81!~'(j,leiJ\~ ,£_

'i:li'eTilrl1le
TtllnSlnibiltil,m:iOl.'l _

-::,p~lcr,~' roc: tj~~


'-;j]:S!:IInl,"I:i'm~: L

~'J~poniJ.rjon]

JU

nt Ii (Cr-etlrtion

, 'am,pODentS!: 'Y; S
I'

~tD':)8

blu:rtlL[!e

Campva~Q~,= v.; S.D' tMttm.g1Um.: &:5 ttl ~" lin ,I.


Loo..; 1-~di!Js'

11 :Q;1I.i QlIIlf

:hemi ,ph· nerd is]an cl,


'"

'i'il.r."'s;e~:Yell Oi1~ reilt~ ~1)'!.u:1n~~: c ~ D~Jr;!l,tiofi: ,CQntL,iI11' f'l'Irl'ul1dl"nd:

:B.mg : ouch

'i

d~ell

I rolll\a,

of

DIlI'i'don~ 'I',

~[3i11leO!!lS

SbmgtlJmw:, No.D lb~Pi,l


!l ~,

5;tU IkJlr~mn::'_'" '0 da ;; DC) ~h:i:n.s' 'mdius


c'

mliRg

0,00 'gp;, ,d!!'f$!.1~~'J400X~,,'. eel: '~lIjm'l(OC tl'e~,lO ~O-, r; md.iuJ, 3(1}-;, t, h5,p, cykn·

t'o, tl, 0 fl', (+40 .DC", [:b(!l,rtg , b~lib.~o I~@ODf!f!' ( '1l3 DC). MiUg,:uln,g (acu,.-ri: mer Q Ii. ~ill'!iIf by J 10 lnil1lUifeS (~20 DC) Inerease mE~ by tiS diIys (~t sc OC)p bu:r.-n 2~OOO X~ (.-20

(3.vm,ITL1:tow~,.;O;i'I! " ; ~U 'I.eslis,tancl{;!': N'lO '1:10 D!:v.elo"p:: 576JOOO gp; t2 d l;J Oi!:D Xli? ,:t=ied: h'!lt~~· Jl1 ,yj ('DC J,:7), :Forneors: meve It.(!I dmIe S1:[1e~ (+8, DC)~ t m, reduce roUe rime [0 1 'If.QUJ,td, (lid I ee +' DC)! :K:r~v:!l'tes when y OUI \Y,o.il;.l~d (idi, f.V.1l se take 50 0 _ :fl1J1!)1'e p!olflt5i of dam" g:e '+,15 DC),

£afc lime

's~

,n

ant' WtJI~ ily ral

Q'D

UijUid illd ~lOC ~,;.._\Q,


or

,). ID' "It:b~

Ih:e,

., ,rnIIe'!,~v 5.s:1~~1-

::rom, Ol~[

sea,

,hat ;' , ' ..,Lid 5'[ab!,e" a.llia ' ' "nrlla,ne:tldy mab1lsbl'd Th -tslill'Li! is :t\o~~h~y' Cifcu'~.!n mul :ebo"u 200
II ptnGruS:lsm

1'I~ li'CI

d11!-tu, ,rlilce is $Llillldy

't'O't:kV bur ,o~'bcnvi~~H~'


JS I€' '

Iim':"':!11 mo'l,l'(,'! you (01"I[A,e' ttrrg~Olo'!.H I)nl3l'in~ \V~,y b f "lnUIDI[ h~1 yOol!!! tnro '-1 iji'r.a:tic: ri me SU' mil. One CBS.~ idle: I' SP8U, fie 1U.Il1.!Il ' qllli tesee ot and does: :n'l'Jl: 'c': 'INl[ .mli~the -m-dS,,ell' cond itio. ' h. 'it 'belen nl.'f'f .• .EacLl dQ:~l ia:'rem ins
SarII'
WIntrlgg
[C(].

n, J,llllfle. In!~ l,rilltHJ orilly ~ [ " ,I '[[lm 'ocer:Ul! {ttl dLl't!f \\il'll.l'/c' 'a;~e :S\lPdi ,iB (~~I:,

u ,' ,n, ,·p~c ' p, :nI_ :s.Icn, even If ~;fOU Ct'llS[ h 0 n ,iI no I: he f creat'lJ,re" a fIIC',' U' ggilli I'e d,~['he SlF,eU cx]'ende~ norman",
m:l uses:

Wilen
'Il -OIlS

,e.fr-.e,c ~ tll<1l[

yo.Ul, 'wolJJf

od't "'rwi:!i.e,' b~'u~jeet [0 !1:ny hl'!i nlil~1'Q'!)! ld, d - 11] 'you, 5"Q rnf :mQ:~ po ifI Ul of:

~~H1H~811.:'1 you
.l

are l:Jll15:t'e:!!:!!;!1H,!.'In tportec re a sranc I:' In ' ifrellm w,h, ~'re I'im~ ceases to ~or yOU. '.irbu.1r condit 'O:m1,
-_ fi '~~,-'1i'll1(J. : ceee [0'"

.;~

'I round ,of rca 1 Um~ha ,-pa~d,.1h~ t ,OU dud the da m~g, roll \,?O'uld oih '[,'I;vise rece i~'1 bur eu 1$.(11m iss OIU en, one 'round ,of ncdvit)t "];'0 you, no tD'~'P3!OseS::Oil al~ ~Llt ~" ' I[mlQQ1~aL'f\\1lo Mil:. part of real time, )WOi~ , fllll,d fmze]~ !!Iud f'lXetI In sp~iCe rtlW 1 f~LI ii:'cm~:ad.
beCOlln

na~

..lI

'When you. ,c.'S'r .'bis spell, you Loo llunpornri]y ~ble'~


the eonse teusness O:f:lihC:U~h.e:1:' :senti~3~it iCOOil!tl1 wish . rii! you ill re (otni LIl'[ (b,y m.. flf'ii.nlt ,o;b:s~It''''iJJ&. ,or. 5:llC( ,I !::I!l'ingtbe ' u'bj~ ~),' x]'eT'~e'ndfig t~rytll'ini:ih e \~:rh fj"'-e, ens -. Th - ~E'rg_e[ rel:'Ci,V( a ,,)V,.ilt '§tIIVf, a])
liCLgeSifR~, 'FHtewtlrDt )'?JU froll'a

P"."Ct

tin'],harm you

'I,UJ,rU

nul Do lIT! i11 ien Di;v:hli.ldoill~End,lantm~m f' om,]jnlllsion) (M' n ':-AEf) i:"iin.gJ :S~11a.LJ£1;DC: 12 Comp0iJlm 'lrnit5: ~ 1[;13: tli1I;T~m~:-:D,I) ,mb'r!Jr[CSl Ilan,ge~-;i!Z • '[I 'r 1"a:r~l~ O~~ c~llefli.vi:l'II, '~rearuN DM;artLOll~ ::m m'mu~e5 (D) Sruviu;gTh:r,I!)';w.:, Will n 'giJ!te (~t rl~xl:) Sp -rum ReSt' ti£llnc,c~ No, ' To ,D Vgt!DP~ Ii! - , ~OOij,gl?~13 dOiys~2S;~'20 "~ds: ~t1H !m:;f. ,X,. t C';')I flO''''dj (DC ~l ), c(trtlp-l (DC :lJ.9). i'ilC- on;: Q..(>piy IUl ~U Rye ~ !1 es ( S DC}I' to[~~ .co~ 'p.~I Oir~~o.nt"ml (+~,o c !DC).,~nrku~' com'pul Lon of iil:tly e~~',[)[ure dl 'b,Clc j; t (
DC). M 'd.giJ[mn~f:. c~or,: i:liicreaJ ,,' '(':I~~iDg tifMI, '

don. '\Va.ed'ller. d,,e savin,S 'm:hmw i .snce " ,ru~ or (;Org ,'~ i un 3 ' Vi3 I"e' of the ~ tl, ;'m PI) '-d ill'tIi'USJOl;l. Once dt 'llA!bjoot is 'Ulip-,edl Y0i\._ Me n.bie an b~:lrl' , iiirJieI1, and ~~~'fl: iJ,,!\reryrh.dng: !the il!!'bJc:ca: Si!Ul~S. You O:riU· '~ 'r_h~,5t1 bject, bO'W -'\i1 .l'. lou J(~ III olll}~ e -: wh.1I
fi
1

makh,

ill" I' -Ie~i!bk

suJbject cheeses
the l!J'bj
i:'m'
I

1'(11,look ilt~',l'I~tI fOU

r.os:~eSO[E:lf'!l-wiBlg
I

rs 0 ... d,lIinks 'h dUrifi, 1JiJ,-, ~p~U'd'u DLiTIrill d~~ume, you:!." m\,liI, OOdl~ rom:lm ns i!D i1l Ii'ke stace, If d\ • ~~'bj,el;la~es ,~l::n1l'llIlg you' 'rnse I ilill, ude~ :aI:~ho'UJh }fO~lir0010 bod~ydoes 11() I' I.1nu::d~'f , ~iymll e£[e~t:s.[, 'h.:' !;t~b' ect bi knocked 'Yl1co;nsd[j1lj

k~Ue-tL, ;he S"~,M :~mmt:~uU:ely e U1,ds-. ~


lEliIchar.li[me:IJ'!I~
; ~C1',I'IiU;

Spe'U Worm
-'... ,...'11--E...

~co.mpltlswm,) l rui~AJJi- 'mila;]

'II!"I.;<"" ,~~ hll!u: 'if j!

by'

:m,jnu~ _

(-I S n6).

,As

l ~~ ~oe'P't yott em ;also u~k~ '[0['a1 co'JirrroL 0,£ clile' tl1rge'I:'~ bod Th,e.~:rrge'ffI~cf1'i.ves, ,a 'Wil ',0\ ing ~hroWi':3J'1,d
im..

1a'i'I.-t~Q~e ~h1111c~atyii'-'

,_o\m:pO~llt ': V: M C Il.S tIn g 1U1m. ~ '~ rn'LJi'Hlt-e nt3ng~: i"S ft.

if '~It"~sdlllJ'
~:

cotllIllKt:io.n.
;)!

you, rom m~lHm.gthe [eLepllthi,c ,m.e l:u,S,er" s a.W,IU;ll'of [he an' m ted l;3keov.e-r
[t:Y,-iU

.urarto:m: 20 hours: Of !!Inri] ,comp:~ei~ ~~ringThww: WUlliiIc tes ~. ell HI ~s[s;tnne'e: ']';e--s "

,If d~. "rill ~Ve ,f:liil~,:ro.u CJ;ro !1bi '~iO control ~he'subjei:~"s body ~15 w, 'i"C yg"ttr mvr.I. bell'i'Il;SI is mgi fcelm~. int s;m";~liIlg" and ~ilS;[~1 \reryd'tiin,-' the lt3f.1et sen or i[s ,cl,,.:mratl ..i:I':l'II if: I'IId:s~ ~h!l!' ~a[',g;~[ Te~'lIIW!l" eenrrel of irs hod11UUy :aWIite' of am !-Ve:iiaI'5 lbu oceurt -dl, h.1'ving 'bee:n ilII hd'pl,t"ol'ss 'wi'I':ii1i!:'5!S rnrp- ~.'I",--~de .its o~7ml 'body.1h ra'[\get knO\\V'S dt n31m
f'C'1lI
m

it111;il]:g-e"

mom;f,I'l:tary Ib:ilgling.

lb! D v.p~, ~ClOD.gpM -, d:ays;, ~ ~lao ,X'P~ '.-'Cd;· . 4j}, (DC t 9). :f~ eoor. ~ lUUlbl:n!I ,~\¥e (~dbee -, IDe), :m~e ,
c3~1Iitl,: [l(frlC' (

,"\0 DC).
il eempul

Onee

.r~l5m is the

spell

Yon :iil, : eet 11 tiiI'b~,ecit -wiib


t1IP

and g-e'n eli:~'ii nature ,of :u~:s:~o.5H5l~~SSOI[' h 5lTC(\~ed, ,ilt :llf: addh:~Of! (l_ v:nU s -viln ,throw.
l

Sill

'You;('~ ['I nor conned u ndlead, er inc ""d h :lOur ~r fr~ht -n~

0rpcre iii' I,creatures

l)j:vi.'UUlrri@fiI
!

pe.lcmf~ D .-: 5S

COmpO-D' 'DtS.:

v; .....

Crusirm ..,~: '~O m in,lIItes Raop:' 'e' I~CNt T:ot-gcit: ODie odler li'!f~I1,1 Cit' ntl4re Du~a,'t;h:nl~ mimJJle (0) 20
'. ~V.ml

standard aerten -n,C,h rouad ilb.1lf.U.1'O{b n,g h~ghcs![-l~'I(i~ :spell (01'" los ~~,g h igbe"I~,le\fe ~una ~un· 'pe:U :~C!il). ,-'aeh fO'lm" the subj, -e-: ",dimln::IiI:e- i1ll1.(J1 .pe]l or :s~e~!,5101' I' IT:! oil(h:lg: to l~\'e:l'"L~v~1~p~I'is O:l1l,C'e "he lrigher·t \l\ ] , ,I'> ~'; aR gOIl~. h!i d:u~c- 1::1";' 'pRJ.!!'l ,,Pt:~ I s, iL'he :s:tubj eet d:i2dde~ \:\IbiG h :s:peUs i'o iii b.1lndru:. -3C~ I vet J . tbe sub i ~'[ n.a . 'mO:re it~ a n 0111 - sl:md ~CI.!O rq ~Uow~ n III the- wu~d {from !DI fuilldf 81'dl,oir o[hz :m'l.gk1 ',h- may spe:ttd it'b,(l;Se:!lCfJ_ .Iii" as he' ~es;ires:, ,(ji'ljet':'I: doesl1I,"r, ,r.l'!~.1 - I'h~ ':J;pL'.:,lls,or SPieL! 10'f. a I'll' i~ , '!Jl nU I, b: nics: [l!) c.a,~~ sp U. fid And ' ·,r un tIi,,,'~d h1 13, AbaMl,d;o.l!'d I'i IiJ n 5p'~'U dot o,r JQ~lm, ;1J siP '~1 s; '5i:;a_n'~_ i OnO-ll, 'Inn, 'i - d:'oes nor draw an atHlck. 0lPp' mml!r)·. ~I a 'P'Yoo,:ty nrI£lT.l.lnl C;I·ter.ci:se' n,ell: obvmlous to. o'luierv.]"S;
~US1[ S: r- endl aJ
j
c,

her s;pd,~ For '[he aa'y. 5

On

,[I

('i3 a ~'ed,:5;1V

,~v

'!l.I ~t!! ~.

['h

'mharr
,ru~

or

'Io Dii!vil!Op:' 10 cl~!I'S, 19'IIOD Xl: ' ~eds:coi~tl1t'i 2n~mtc"~:!(DC 'l9}p{OmMf. 'DC ].7). F~cUJrs: 'IlPpl,y ~o
'95.000 gp;

,,::peJl J...:, ~ ,t.;UIiQe:

'I1n-ow: Will

.5 U III mOil B hi

'l'Iilcrrlil

~Je~t "

['. 0

aU

(.D'

:fi\'\e! $e.1i'iI'S·c S, ( . DC). CO:iiB~eaJ1 d!eU!CUOfi tau, hoc -+t; DC}. . U bgoJ,mi g fllcl>OJL.i~crr. '. ..' QSI-(fli Ii m:u~by. 'fill, r ~ ~ IIJtes t -t S D,· "

Conjl1l'3,rion CU'm,nItonmg) .~~e]k.r,d1' 72 DC:: Co.m,po:n:cnlf!s:: V. ,. C.S'tiflg ime~ 1 action Raf:iJg,~·7'5 I ~'. ~ffeclm::, .ummon~d, Ue-rutu r-e DM,3ii~i!O'll: 20, Wtln ~~(D)

St 1lil'Ib_m'li: :. one
: . .m; Rm~rMJce:

">O'~,!L"

(1.1 a:U'r,~( Lf' 'h:ts a ~[ 'rb ~ resou


" iflll5a'I!.

fe,· , ,

No

!I]1,Q<,l'iIlcnt 'You

Jil'ltvell~lP': ,6~S"OO~ ,gp.; 13 d;]ys~ 25·,'9UJ' XP.,e'ed: 'ttllfljjti (DC 14),. a~~o:rs, .~~mmOn Clll:t c:re~i[ua:re{DC ) ,),l Cl On ~sth'i.g time ( 20 DC).
'YautaO SUlllmOD ~

fii..i~~f, se]f was pr,eIl,1iious'lly on l'lf ~ ],'los5ibili:l'!, l:ru,S

• on,'

~:Ift~
,I"

J' II'jt

-I' r 'Ei' .l(,tll!. Deceli.!!'

'yo~, h~ve

,t'
iJl,,.

~'be
QUI!'

bet

'bcitemcnh (see
J.li:' ~:,' .. -it'S

to ~In.ck ).'(111f

enem Ies.

ChilptciJ:' S: Mon U.~l) wlnrrn 'you des,~, "l!il~e

tltSOiIJl'[cif:S are not depleted as 3 :res;ul" 10'! '\t:h'On~,'l;!'er m,igbt occur ~his. round, (even uf fOil.! di.e' ods rou'nd)., If '" l , be or 5,he do eS:I;q,'t 111lv= an y"P!C( aiflllk~]m,'IjI'led:ge. (lit wbae ni'~,

'hl O~EilIr durio,l: Un is 1'0 unJCI.


1'-0111"

Kl:s ilWr:I\~J)I:J't\i!~~i on

[IJ '6i"'beS't '0" ir [oibili Ifvou can eo~ munica r w:Iib II -'!C.rJt.~l'rul'ie' can dif~cr if.' no ,lo, iI~:mc~ to' s m you tack

~lmr

'[I;III:L'II, !lit'[,:;:tc.k ; }"OiLlIt' ]:1:

·op~

p,m~nnL~r !lNulimnie$, Oil' ["10 ]:I ,,[form adler ac tioas, . 1Jl~1~ m fd !fl~ill!j,~ i'i!C'[ i1m~Bia1hrO~, '~'bc b ,m' 'OOil.itL" of du~; n anddisO!pp~r !l~rhe ~Il~ ,oJ l:h~i:r. tum.

the re u nd. Ult s.p nds I!,VJdl y.ou. is ;a :ro tIlad. if. ,1.'nj:!H~es hl {[S own Nru'~e-. Beea.'IJ!.'S'ij},'O'I.U;", ~'E liJI'OO dii.ipLic.rt:e is aiso )'0 u, )'@U miss. '[he neNt mUELd a, weU., You s 'mpLy ar, I'1tl:there. ' Ttmpeting with the tirae Sit ream," ~ '~ri('k:f 'bu~'~:irU~~
Illrury. RDmu! OU!!!' You. cum: Hffltl' dUJlIli'''!1! Y()l].r fl]l:\u~' ,s;e]f 'To-em mund two :ll1l:Ti,'W:es, ~~!n'ln.'bOdli :U:[ [1i!J[lnilllr, ;!!!Uld fto~tid Tn.ra~ Yot:U' .future, setf-YOII.II~,gcltS ' '11!I.-tch, d bade iJJi lilftlJe' re ,h~PI 'four p'l'5:t: seJI~ .Du:~.n, dll.51,I:'IQU ed, ell·~ ilr.:> '[1:0 version of you ~I!:'cnt~
8".rn

~ "CI}\i!

fuitumlf:

,s;elf:is :s;r.ill p~u:'~: 1m er 'm " iE'mam, o.~

He.re is 3l reon ' ·'by-round

en 0 ed, wi'rh ;~' d:u:

e 'of dlC 11;cs:t u::mll~ An," ~SO'!.!I[c' (spells, damoF, stn1f cbug~ ) your ftu:tlIooself used up i.n 'round O'EIii~' Mill' ,gnne' for ,r,e11:t. :Ft,.~ooo ~bem hOw. U in,g rhr pcl1 10 SI1!I:tin. a ;S,mlle ~~[Ilre If str. tch.es
more ~o:w;~r:~t!i.1 '1005 W of I,jpn ,d~iP.rr~! [!!'e 1l0~ po ib~e.'VOlt cannat bring :~ore ili31], .: ing~,future vc'rsion 0'" 'Your If bac'k l~1 bl:R" 'fOUl ~[ O:!ll,J ~1m!~', can 'YOU s!l:l~,lclb.:!l! 'W\~'!rSio':I!i Qfy'O,tJ f.irlOW, :&brtlOr thf'r in the furru t"e..
'I:

il,~'

Roll ,I~' Jlrr~,~YOIli rej,o&~, ~l.i> "llm . T

'm~' leca

[~Q:lil,;1]1dj,c"ood:i,tion

th~t Y01!l r :~l;Ltur -' iSC] r

rream. You Ol!['rlve~;lil

time and p.ro -'iibj]j,t.y to.

j,1S 11mi:

Ali~~!I'J.IJK~U1'a,~ Ch~,:pl~f: .Ill: ,':peUs in tile Pirl,) 'r~~ V' ::ng fu1 Gal!e of (joel, (se': 1Int1~1'ri~!!~ pt linn the 'nlWmu'l!n bonM IrJirL the dmspe.l. T~ :~"miUrnrion nd you tak~,10dJ& poin' Oflti3Ckl- ~h clahUlJg~. ':peLWCiW D'·~4'H)
,.... "'lL'W'li"li 1'I!....iW", .

r.-

"" •.,.i......... ' 'tj!' ~.J~J~1!' Vij


w.!L!L.., ..

S
j

C!ll~;tml, ime~ 1. ::U:tllo,n

ntr.1( Vt Cmin,rllm~, l ~, [)CriOiiil ElLtul"uu Ii.on··imw:td (s~, te1(t) s.in.Bth~ WO(lil~' (ba:IFm.les!ii) Spell R . ~~II~ ,'on (bntrml~~) ta " '. Ii,,-,, _ , ,'j l3 dnyS; 1'15 .,()t }cP. ,eed~ hlil'i' ", (':0 mll'll~J'linu'~ you bt1cilt in '[Im~ ,~round) (DC 27). F flLiQV) tQ dime strf'4l!m, (+ DC)~ '1.1' rh - base ~mpotll,eff~a (!ld hoc +8 DC)~quick -ne' (+2S DC).

'w.tanae: :tJ,ooa rr~ '~~,et: Onc' C£eiiJjE;ure '0:1" up rIO'iii, la-tOO'l cub of ~ollliv'rng m,-ttrer in line ofS'uglu Di1WI4I,'tlollll!i Insrom:a'1n ous
lit" '" ci3,vm,g, l'L__ 'MUW!

.I1.,.;o«:~ru~ •

ie-

' .,

~II

l. '11iI'"

n:B1II

Spelll Besistan,R: Yes To. D 'v~lop: 3,771"1000 gp;

-1m

j'clj day.si 1,43~64'O Xf~ Se,~d = ~li'j'f,roy (DC 29); F~c[,or.inere '~ crll;mali~ 11030sd,6 (""570 DC), f-actlon C:ilst.~ng'rim· (+10 DC), W~'tti,g9t.rnl ,r~Cf.or: 200IiJJ6 'lme;kia~ln,(-~,oo [X).

wt(h

)"Ol!rtsel_

dm CUl.m~~!1 .3, q,lJmC:~en,;ed sp-:;~l "Iota r; fUf:Ul'>E' i~1£ ls ~,.eeh,·


~
l£!.'Wtn of m1JJ~!]ptif! ,ro'bahil.urie!O)1 !:n~t na,dih,g [.hal futurt If 'mm ~ OOm'ld, ill tliD,C'fu~ure ,oo:~~p~;s 'proooiM-

~. r

[JUj~· .~H' l J
p'o5

from " rouad W, tbe .furu.ue del· cr i'r~ i3~, ~~~. ~'m is]pi1l.4:'{!i' as 11 rf'ee' sctten
1

on.l,

~b~<e :~'u.!lre' se~' (dl

'!t'i,[Ll

' 5' [\f'iUD

m.s a

1~1;:' 't':al 8~t. oJ.rh!· ,~ll is ,subject ~"O II fury 'ti.k 'Umc I:rilifem:b'~,r lVnI[lm, ~blt d~ds }OS{i,6 po:ml[s of d.ama,ge (.or llaLf of ltnat if a. Jorr.irtll.li:les~v.~S'ucc· ds). l 'the rarget is eedue -d m~10 hlt points CII' I.e S (011" a eonsrrucr, O~je.CI. orundead m:s re a,ltad [:0 0 hi~ pai'r.j;~)1 t I, 1iI'tt~rly des D'roy1ed as if d;i~,. Lm·...t'!3'[~ d. :le3v fig beb:Lfld o~l¥ ~ 'tI!1lC . of ,~ dust chlln~ g
lLle]in,g SI:I.d, 'tlrm riC' {owes b.:lls its; ~r.ke., ;:1'IIdi dtt.i c.rlS er." ~5 Hke\V'tsede~h: ;.,Jj(d,6 perms ,of dOlJIUlg'L:: as ymlf ey~ bl~Gd and, "ot~f ski.n em.'ivlJds s: wh n rh ]powe'.l1',is. [i~leaBed. Th~ :sp~n eieIl k:lJJs rln~ CElS[:ei, b.,u ,ilt~s aft,t.'!'.f.l\lI.fQ\rr,h ~['. Nat, ; labl ~~ Av 'rnge D(I:n1Jag.e' '010 - ,. '1iA: ~ '1l41 i' 'VO'iil dOlrl\~W,!ln:t ItOroU in ..ndreds ,of ii-sided dilL,e,

~nd~'m possibte IIRi gnrl '{C1l.I!1"


roll L1 YOU''ll'

rutl_

flU:UIi

becomes the d.e 'ifLi'~e'U'[11Ul~:. ,~1fi4re ibO'I'h (r.,e;e' ~o ilJii::r. :Il{]O:~"1I1t..Jnr


OJ1ii,e
I

iil[\elldy l!I Sii!,d_'llliP ycrl.1it 1;tn:dl of

4IIItw.en~~I:I, !FeU

I" mll.n~

1Jut: '1'0 Ul" dUl~''e ,~- h,iint"t). I

V rdig] is
Thillrn'Smil1.tall0fl,

Sp- U'Cl'1Itt Dei S . Co:mf.0uen.!f.S'. s ,C3 .'ti:mJg, Lme:; l 'mmii.:n-e

'v.

An'i

hng:e: 300 ,f~< Atta: ~OIJ-'£t.~rsdhu he:mi5p.iliu~1·,e


DU'l'l3If1o!llt: 24

pte spell is. ,ei v' ~,oped fro:m 5;Iin:tU-'J; J!~~er::, eds nnd uO!n:~I~Ung pieces Calm ~ f3Ct'Q,:It~,E tV ,ced.l:hlis,:i ~~ SpclIcmf[ DC~ a nd: i@Vi -~~' !:t1}c~or i ~~
Clril' -

>

. i:l~il}g1.1u(fiW: ,R,el:lm{ llbtlt .'~em:ll R.es;i;:fifm:JJIC'~! Ni:!'

houes

Ithe $pellc~s~ it' 5,pettcil'g ~~

To, D->:~o,~' :52.V)OO,IP' 11, d.il:Y,Sj,2:0J' 0 XP. S'ee& tQ';!,"~ (DC :2 ~). F:3CtiGU"S;: c~,~ -. a rea to 2o~,ft~;rnd:llJJs hel'lld~ illS ~pn,~;r'f+,1 DC), incrc~s'e nild,~tmS: to ~,OOft (+,16 DC), deal ( J1Od6dllm;) - dncilnl gro\Jilb ad hoc 1'9 UC).
\Vb_eIii 'faun

DC [)4jusf.:tn,ef!ra~, W~~I'I] ~I dle~i:red, ,~llI. is deW/lv' ececes aiIld ti'mre to:3 >sclil!lbk FJi~ces lh\TJ;t l]'i:. k~ !.!lip tbe I!I'~'C spell. The ~;aj. ~'pill ,DC of -ae'h, seed ~m 3dded 'tog- ~h r; then the DC :IJ merits . f the .f:JJ~t.'o.. S ~ I:' . 3d dcd U, thJn' rer . l, Thl!; equaLsthe 'oil ..pel ICf,Il[r" DC for du.e epic:p -11. l:b,€, Bna1 ·~pelkrof[ DC ,is dIe '[]]osm::sig;~".i'~AICO[,g~IJ the "'pic '5;peJ ~~ power.', sl~eU(~Sl(Cit j![1'iE',m'(llS' i[~, Q§l
'peJlc~ii cheik 'ol'lril;!' t the " en's Slpenc:rnf~'DC. 11:n'Il~, ~ S' '. ~Uca5lle~klilOW$ hmr.. iw,I~I; '~-asef1lQl'll hCf tn'Pl:I Spill_1Cre F[ ibo.IU'lBu wbQt lilpj'care wi['hlm, :Ill eo!!,"c'ap -bf:~~:'bf CPS I:, '~~1hI a re i ky, to ie.h 'I,\f.!ticb. :U- be';?Q'[ui, h 'r. E:p,ic eaj§fi.er~ dO,f:I,'lt: ca:m:rnSu: and :m;o:n~y 'co de lrlreJo,p epic speU· !J.D mi ~d'U~f,lil'~Pfi\'! -ft

W,IIN The . !al!U grO'w~h, c re~p , B n " curls ecross evtl ry~ e.. t,.. L , • ;1' ~II~mng • b:lie ure:!l . 'itl lI':Jtm,g ,~~U'!!1,iI; Oil"'t' ,ilrO~fII~ n ~ .' rn C lElg r

cast 'uhis speU y,ol!ll ereare Ii, tsu lam] of gr.EiSS', ':h:ru:iu~ snd r -e:s li.,a.l Qvc'rg;n:ow ' '~be'11l:r.CI like rtl, 'n,d:t;li,
I

:Fdc: ipeU '~y m~,~

ii

iDme ,il:~Ci :1111'rtrln everrun 'b;' [ungle, Cr t'liruR~ In the area must ,ms k~'a RefI~x ~a'.U , - th row 'to ~Ijl,OJi~ th f~";I:mo~i:tlg g![\mvtb" \\Ih~eh 'Ol["hcnN'i!5le' defiLs lOdiri '~'Oin[rs: f o da~'n;ilg,e[(",""wIthe c.rus'hin,S, press, iuLI,d'i:Vl.JJ ,[iJ.'ll· e~a:I.,8,LJ]f~dl 'bry re'(l,d,rlils0" v,"ne 'I e.u:;e'pe 'S. tbkk: fQOits.J 3_fid: bronch.es. '~d, du~y -\~dselake 10d:6,p(tiitH~ of cl.~mag·, -rh,o e !i'k d eSlf\oll'~d by rhe d tiI,mag" h,OVif' du~i'r f,o~!n d 'lio n s 'uJp.r-oo.ted.a n~' alls crambled, r,h., pi j][ ~rO\1fdl f,i',m:3 ins for 2 hOUJr.1 ~ft -r"U/lhmch, iit V~I'I£ ·he!;,

h had '~ee'll growinS [here fu:r a CCfii'ury

Q{m'

morel

I~'k~

hO'Ulgb flo CilS[ I hem,

An ~"ic sperl d,-·vdOiped by ~~ areaae ~"penc:um IU'Qn~1 'and an II:rp,k - U dl~",~Loped ~y ~iv,ine sp 1]. is dt vi:n,e, A c]o,lj raeter 'Lvll'!) C,~'I'i C;315 I be t'h cl'~v~;l1Le

'raJJne e~lP'ic P. [Is: ,chooses. wh 1:1:1 1i a 'p!lrti(u19r speD d ~ru.ol!S; wMI' Klme or Uvlfl" Ifd:m.uame ell VI!'r 'dle IIM~o:r u_r~, ~'~d:~, 3U eplc sp U; d:nu speU~, 3il1.l i CO(U1~d~te~: diville. -

All dl~ewi:e:!F Us deS( m],~d e!llrlicr. in thus ,C'...ha,p[~r .


pt'
1

Verd~9'ris

TSU',fUilllmi

"Irn:nS1f!l,.nndon

SpeU:~t

COIm,Ci[lienti9: V; S~.Rimal, XI" CQt[~ lime.:.l 0 m~fnJ~e5

,.C: 170

~~'ry' time, m1'!!Ofbl!! ::ti1d, '~xperiJ~n~ pQ'~mtm. AIu: oruifj, use 't~!os~' ,eLls ,II:!!;;]I stillll"[i,!ii!,g 'n!llI_t wha you Cre'2i:e (: us.tomtzedl 'Yrers;jon· of th 5pel1s. for' iH'cm pIe. ~fyay W.rllLU' 11 "i."~.rs on of LA!J1fr ul gil ~• D ,'j d:mr d :lesSl backlash ,dillmag~,'V~U mre free [,0 develep k d:u~ ncce
n::llliveJ'YI YO-Ill

b - dey: loped. Lfld~ -fIIct~nd:yb~'~ 'Cb'HliCtifV who.'

ll::injl,e: 'l!SOO fm', Areo: :I~!DOO·f:t.~'nad.i,l!is hem,ispher~

'fABL!E :2-1;

EPI'C

Dmwttio.ml:
]b,

'Pe~m;Hlr.:lJi~

"il,'~

;'l,krow; R~fI~ ,"l!dlltes,i'SitillDCi!~ 'N'o


tJ rt

h~lf

gp; 31 dj)!F'S; 61 /~·OO Xl. . eed; ((Jl'j.~ ,2l). F.ac:liOf;, dU]1g~ ~.re a, w' 20-£i,-(.:Jdli.\i~ .he:rni"" sphe_ ,( 2 DC)~ fnc:ress .. :rn ..hils. 'I}[I' 1 JO~ .fr., (, 196 DC)! :[bC_fea'5.~ fMig.e ~o 1, 00 i, ( . DC); ,d~Q~ 'lod,iS d;tm ,p

D~r::Lo~,~l,S30,OC!!.l' 1
fDC

1 ~ih.llr~,ng gi;-.owrl~(aJdJ hoc "1 51:DC)~ b~,cro,:lse d ;rrn.l.:1i,ge [[0 (Id, +60 DC), p'er:Jn~'~n'~ (X5' DC). MrHi;!I~'illS ract'~rs~ tncrease ca. ~ing '[bile hy 9 m~nUte5 (-'IS D'C) blJJl'll U)liOOOXl? (-lOO DC), ('Ouncel' ,(ufaiUO;fuil cas[i!' , ' co, ~ 'tribl!llt~fi: ~dL..:l~¥e~~ '~~ll slots (-I.l+ DC),
o

M wrdrp

.1'

of c' iinHige (.~a~ SOlve for. ~ld!t) as: do buUdi.D~g!l,:1nd dim,e.

eK.cQV~ ,,;re"I[U~~3 rh.e 8r-ca its.ke ..:HJd6 'poin:cs in,

IB;Ul!;'l1 [!l~n[ ,Spel~~ Spelknft :~ed DC Seed DC: Affi;~' 14 f~~' 19 I-t~ima~ 25 Fot~tl!~ 17 ;tfilm,Qt~itkad 23 rM.~ 11 Arm",' l~, Htb~ 25., '~"tW!' ,7 L~· U o,m,fW 11 ~ R;{1f.9' 1.1 Ct.m~wl 11 i R~l'Ct;d 119 Gmju, ' 2' 5'li3y 25, ('~~ Z3 Sun1!ll~" 1~' odrJde . 4i T!~mJb,j\'m :n ~!~r ,29 Tmn;s:pliHf 27 D~l 19 ~,d l ,S,P' II~stern, w~thou~ a~ l'ei5t 2: Fil n ks.illl ~rtQwled!;c (~i ilf'i<lIYIl1Qt Ll!5e Ii£''''' m' l~ slP.el~ :5:eea:!ll.

:S' 'IE:1i)5

krn't growm'h i p!.\l1Em1tiim e lilt~ !hi is.;a rirua~. 'U £e'ljldri:ng .fO\ltt! -n Dd:Hi!'r~ Uc '51'-' 'f'r'S C:3m oi whom mUI cOilldbutc ,lamurn U.5ed! ,6dl-1 \1'-] b\]'eU '~IO'£' o m'h,, ciis[il1f ~ XPCOJi.; :WIOOOXP.

:posed

No{tl~i'r:L,g: ~s' fro i '. spec, ;jlI]ly :no~ Iftu resOUfCe:;' r~ql!li:r~d 'to d. 've~op' a :!i!ptU'[hai[: '6:fie\r'llb: the su;p
:mliG'cS;O'Ul':'ce

Costt::

lPiec~s: equral :mo.~ooo ih~ '~lul.::-Ikmh ,X :p spell 'b ~1'1\£: d:~v,e'I~1Ped,

LeV ,~" of 'm9ii,c~~,lPOWe'f. T~, d~v, i'O'ptllliiilnt @f p~c scpdl u ',!) 'yp 'mw m ..:f,erlW;s COSling (I fi1;Hn'be,ror,~~
,DC

0'1 ~:ne ~

orr.tlo-pm __ ~ 'Ii m -;~: ev.ah;)p~n,g a,n cp,fc' p U t_es n D


Jl.1'Ii\

~mpd~,~

;ia:, ,otl:n; price m @xp n~nrce points. &d.ln - iSec a, DC : When '[,vo Oil' :f!l1o.~,~'' .pi<:' seeds a:~;e ~ 'bIJmoo, in -'~, ,~te spell! th1!tr. 'base .s'lPc:Ukrom: DC5 ,~!C:e

It

sp Jil,r'CH,m,' ed '!!I:p it~ wb ,,] d:a:-'":S. it' Co' t: To d!eve[,op an epiic :S,pel]'J ~'o'u mlJs~ ,;pend!

I .rOf

e.iicb 5 O~O{"')gp' in resources

:~'qui red

!:ClI'

.a _ t08~ther. Bodl Ciol'lO"]bUlt~' -D~_~ 1:'<1 Ith~ s;pdl~" ' 'l


~h
tUG,

Dttt~S, ·cnooW: '\Wh.-'rIi CO-In ilnin ': two or. rtf!j!::;rl~' ;~:O,d~\I\el~p ,~l :;:pic' s-pel; th,e s.i&n_,oo['0;£ ~he'finiSJI!~,

hctor.s·:, PacW[',i ~~,eno~ :p:t1!rl of e·p:i.e seeds but rheY,lIre t~ii!'1~'OQls sed t:o 'mi:ldiiy. s[peclEic p~;rnmete'fS. oJ ~11.y~Iwm u seed, Ap,plri.DI ,~c tI~ .:to be' _eedls olf ~n"pic sp~U can [ncr, a . Ot' deerease '~h:~anll Spe[lcr3f':t DC~ iUC:.D.!as~ ,~~dluf'olr.Lol'iJ" ,change the area or ijJ, sp'~I1~r.uil, 3of-fe,cu mID.y o:~h~l' ~,-' 'CtS of ~@~ r~~uU', '~;hiL':ee' a~1I :kinds. @r.rlle~oi:1l; L Tbese that c. [i:oi et a llilJlm.1ber of se -dls, FoIL'"Nn.m:pi,f'] e the "'l,~c~iDh clltSd.lli~ dJl!'M~'"fattor reduces ,the C!lstilng tDfi'h~

me

of aD,

If

n k d -C:id--tt by ih ' Ciline:t· '&om,


lip t~ pde: ~eIL

~)'llJlomgd~@seeds 'ili[l~:

][ yeti

pie s:p ~UM' mnfl"!ll:1." ~l1llm seeds Oa.1 U e: I,D. m~k.' itiU c:hoo·se. :thm51[,cror;, ,-,'Uu'll add ;-.10 [0 rh Sil?till~rnf[

DC of ~:~e epic sflell 1,fiJClseilil!Ju can only be us_ d l·~th --;eclific seeds, T.1·fl!
su mmillifl a'cCed,

fmm ~~h se d !ii~~'P]!' tn_, n~j:shed, speU. 1'0' CoDl~iitl ~nlJ CompoHc D.t~ and C ~. 't·W iU1ig 'mes: T' 1I:\'li "ep~c spell b:!!i v'liir'bl1], mel 's:o:m~uic com .0II(IUS and,,a, ! ·,m,iJrru,u'!!' C;:] IS,{ in.g: d:n;Ji -, 'ii'l!;Si:ilitUe ss (lif '~h.1! m . r irk :5-ee-d~ combmneclL ,~he.~n1y ;NC.p'riOOS ,iJ'R ~~8 wh h the' llti'li' a o all i~ S 'd'! ~lrbt'rn ~ l'la\\'~ ~h·l;n·
I

Co:m~ii1li i:11Ii,1 DeiSC1"'l,lhili,['S,: 'Wl"tJ':!!iL ~'!.vo or- milJ!Fe e:p':~c _ L1! cambi1ll(!~ in, .1lD -' pi~ ~peLl1aU t~ - d c:cipto.~fS'

(Ofiil,:pQ

n elMS,

CQmb~Jn8BilDl.es T8l';1:_:[1S, Are, '~,l!IJndi E: eee Onk~d mfgh~, ,h;a;v_, a :E~tDge of 12,000 fe~f[] :ft:iit'Owe'f seed ~a nn,G, 'af c 1 0 tec'~l;and, s"lhbd see{t mi§ht not

To. cnic11,hue the ,MO].~,',:..•ellers f[ DC of ;a:r:l, epi,c slP~1~ cOP [1:!e:dy, his hnpoft:t[u ~O d.e'~epI:l!lQ·[h~'mlti,ltlii:ing factors La ~~:tifter aU. tile f!lc!tors ril 13,[, :U:I!l.CRI!Se tbA:' DC h:3,v~'be -0. 'klCOOU1!.fI sd ;[O,t.
,$ -

[:Of' ~!lmpl(!', Let'S 'you. iUlm;nmOn 'Ill outtiide!r CR, :2 lor. less, But for €aih t] CA IO\F't~"e'Sll~lflo:J,1~d ou~... sid! r, dlC ·'-:-'P' il.Ctaft DC 'is: in'crJ~~'. d: 'b·~+2:. ThlLS f:!lc~or olllr ap':IP]i~1S~['0 'e:PUI!;~pe:ll' 'lWm:l'b the S~! n trHIU, seed, ',.':rho,sl~3'~ reduee 't_l~' "p ]icl'3fr. DC rather l'l'UUi. mCiL':'~,il$bll·it, Thl2i~1!! H:1"1il:' foe:f,~ue~ '[0' as midg.uh:a!8: fiet:ors..

or

.b.li!' iJln'er ' h li;,.oe 111'1. e.f£ec [ wh " ~ t kes pmt-ed~UCiE"

we.

Ul~

iIl~

area, To de'te'r.m~ rile ill th~Anrisbecd e-pic spell, ~ II1liJt df(id;e whkh se ~ bi ~'he 'bll~e' seed, Th '.seed m -rt Ill': ~o 'm l~eU;sev :mil 'purpose Is b~se Mt'd ' nd [c del'iM~il'~i5![he CiJsti Il~ 'f! m. [,anger ~il:ri:I,'f't'l md 1m, -riM: other' 'see d ' ap.. tQ,J:Dly dneh· s,pec ~li,c ply to Ihf i1itlsb,~d" : ell, fClrIE ilmjille! 'Q\n!ide~ t'J'1.'I epic spell ~h~r~: bl~~rsdi taroO~ an

,011. ,L _~ 'lP!;t] e.:

1J([liU:!!

ecds: ~a,\i'(!:

rgel['S"'j1

we

D~d~pm;cnl Is Mil ,An:: Be-c[',~advewhen combmi,rLl. 005 - mf .fac:IjOR. M;gny tlraes deve]opin ,' 3, e,ompletely De'!;","'~· miC"" U r-eql1iteiii ~m~ Ill: w,gm ,a:llu:!,ru~ .) s - ~ I1dii:rn,C;",Ai whh. :m~kmg 3ncit ,prid~,g,1)1:!igitC' i~~ln8'1 ,!ir:rrt of ;[1 balnncing aet b:r eu . d. o,Et'-:Il, y>ou ~ iU~, d w, rel"Jl the d~'Scri;p~tnno:f:~ see-d, ~'lin . [¥1(IliF ~D)e~ds.De:~::IOpillg ebsc U:J!)e., 'twiUSUi3'~ " pte speUs ts :~5\~b~·" -v n ]flOtt ,IIIR'.rltm-: bC's(' ~.£f'on: pcsSle !the DM,'s l~iottunini3lt~,Ot:ii ,1n~:n y~urr epic' s~~U Is good.. If n ,,' rury. assess 1m ~~dhoc" SpeUcr-air ,'C ~dJ lIHS1'mu~nl fel:' tUl'y ,effcc t, dt, t' ~O'I:iIl.rH:rt: h~'e~'!!;:~r,l:pcl:ud &o:m d~.e s:~~dsand. :factors pr, nai~ 'here-the e~\I:M'pL(! 5pe~ mn ,tll_' ,ch!lp'ooclt use 3([ b.oe f~ctors fireqlH~iid'y.;I~ nU
'CdS~I' lihie' DM, detenTl!'~fIi,'
,0 :!l'IJ 00' bOi~V to l~U'~' [[Oi~dlli.'.ir'

rbe seeds ,a:n(l! f(icr,O'l"S":rf YOiir

,1:1 ,It

rl1enromp h ,:.]1 the Sury.j,'I.1'~r.s Q:Oliirre~~ ~,Th~ !Md dn~-' rovudlf,s;d:u! ~I!lst i~ bilse !ll2:ed, so [5 ~e
HU ~~

U!.-" ;1!li51;led S'p' 11 dem'[;rnin .. ,:I b_ - eed 'by mmUltn,gI~~.~p ll:s ,eHec:d'S_d 'y,ol!!t'[',e ,snIck!, S[~:lF[Yplldt s _fot m~!eplllrpo:se.s oJ Dl3ku!I!'rIg, ,.In:; d t. mlLna.ri.m:1 Of ¢iJrLllIhmg wild. 'fOur OM. ~mlb rnl~, Dttrnt~Q,D:S,:' 'W'b, :lil, e~mJb.jDi~)g 't,'iiO lOr
"dta~i."!tUng,cut[-ri~
Oile

ilre

ll$e~,tJ.'l

riorutlll,V d: '. (l~h

[[Q

'a'he-flIil:mll:~Sp.eUcm([ 'DC of die s:pdl {se'li: :Be.hi~:~,~, Curt in: Senhilg, pLe'" d d,,~ ;S'peU0'"9f~ DC's), lOlL 'NaD]' le y'o.u moll',! want Jiie) dev .:~O" S1 -l~ I'h 3t
'w
'1'I:lO'l.'i!l!' ,91] II! DiI3'!lny"s SiflIll1[ hfU(II i
3]]

.h:ulIl'l&r:rune

o:b j'l:i~f,

SH~

tD

de'i,f top

['dlJ'mD!E!1l d~llel!nt~~:M!0S:

, Jl [, ~"! Qfl;tfltht tlpJ,~eJll is dlsml:ssi,b]e. n Tiuov,n ,;YEQ .- 'IDo. t:j:hiln olle' :S~1 rl b :;,::In 1 d: I;'ID' dlm""" th~, an ~,spall will. :~:av, emy m~ll,g I:t-.I!ll'i ~f~vo ~r. mc~,eeed:; l:J ilve t'i1e' ,i!:lme ' !;If ~bl,g Ithrow (Iotti,tude R _~fltx~or \vUll [rue.:Ii':I, )WUob\!llJ1lu~ USli' Ibmi: for die SJelti s!ivi.ng dtmw, :Lflll;~ 1« have dUfe'rem'E:kinus 0.:' sa vi.n,g [hrfO\l1'§; s.,tm:p[ y
I

d1J~, mislled d oJ 3:n. ep~c ':" U ffi dJ.i.s.illis.si1b:I_ by dt '


of

!ito 'f:pic ~p;_L1, ith -!I!ed

~ll.e'dtllmtioI:'li

with the'

~hf' a,1rl:ngclu)!:liW' '1L!m;iU :&ewns


l~lI.
~

filO'sr

3J?poop:rhlt

'Or

_'~....L,

U .u

11 R~ ,~,~-'II\IC' : Wh ;11 com'b,inln,1 :"\'0' -;'[ ]Eio.Jtc dM'l.cp LU'IlI!,ic speU e\~e:11i Hfld, fu3 ',' u~j~c~ OEl,e
I

[if.

ismnee! the

,~fi

bed ,epic spell. is 'M~bje(;r [['0 :~r

dc~['dbe~ dds ab ~"~'!f.h's ti_lne [0 be cooari:ve. ~OI1[ iee d~i_" the' fmll1sI!ti]iri ~eed 'm'Jo~][ -,-foovicle f'b,~ b~s ic e:fJ6~c'r 'rD III atre :[II;f~, ~i Y0ij,j ot'l:'e m o'l,\l'ii!1g !H:Hl1;~~ [th.im,,11 cv on jf :r." . .nOi[ !physical K:n()fwing fOU"U ht~'f m ed ~iD'IU D.Nr~aJrp:roV1ftt rcnrt d<e'-c'ide tb,jI,t [rhe hUrlS IOrJ' seed could be m~i]edrJO fra.nSifior; a ~otll rns.[el~ of!'ll body. '''~fid~o'llU ~dJ~.sdng d~e DC. (til ilUg"[ ·~"m cQIll'S-' o:f ,gel II '\W':iU is;ave'l l(,Oven i;f.· 'YO 111, S,1'I:.u:cecd a~' [Q'I.U:: hi'il'IIg dl~' f. 1[& 't.) '.'OJ.'maHy. N')lIl C~'fi tmospa,rt ~ 'PI y cal, ~bjeclt' hno ~nCHbier one. b'll i b·.r,:;IH!l51e y,OUl'[,f' it n n 'por [ing, t':lit1 i,l'U,9n,8iibJ~ "ohj<E!'(:[" h~'to ~._,lhi.ysic:iJ D~ject! )pOW!, ho['~ 'y,,,,,u DM 'il'rfU 'be., ~ ':im.:i:'."'nt. Tbe D~{ m.igl:H' tit. cid~' [0 impo'£ ,:in ,aid,boc &nor. iO·l+4, DC, ~~}'1ra,a"dl'~vo.uJd be f;-Jll'~ Yo U ~l 0. [l1omlI~e Ih;a,[ [E(! n:-a ,M i1'l:s;utniilrOnti ..J soul in a l~~:r1stca] C'~'i you"1! hiJ:.r,E!' to u e tit" 'v a,d s;e,ed I!I;$ o'bJ well, £ordng r.be' :5Q1J.!1 f~:milin 'm~:Mn i']~ 'obj 'Cl yo,,] 'to :send i~ (0.

:Sieed slpeciftC~Uy

:No

:~m·porFa~n·. YlliU n~'l!l ,t sbiir~" )fOUI[' e:pic ,~peU.dev;~lo Eif:.IIJ:m' 'Cvork. mJldJ :11 a~~'~ng to . 'DIH' DM :una .&'f:~bls :ilppro-vnt ] f yo "'II D.M. dOles:.r.Ji'~ .!lpp,rl'.W'~~dlren 'I'be e1'dic !§:lPeU C~ r-'ll:LlJOt' b ': ,.- vc]op~d, However I' [h· 'DM ·bou]d expla i11 ,'Why dil} e ~pmc speU 'II!.''amiL :ap ,wwd Md,'pD ,tibly O((~f SlJ.ggjf tlOl"l' on :!Jo-w' to ,!:lfeOlJ'r.e;~"I'II~pjlc ' peU ~b:iIH' will'pas:!!; :mlllS~le:r. E~'t.::nding rhe ,afJ,:pr:oval.p!rOBe' 'urr.h ~'r..the UM must 'IL. I'n 'JI • .lL· ll'PProve eaen epic _ If eu COblamcliL m TJiLI! lL k L e: . 'FOl!l, !!:i!l:iO ._ 1);!Ie.I)Or can develop, i't for your owifl·ch3,~:acne:r" [}Wrm ple a tid. Cast i1l19 C:n~,3~IIJ]Uf!i)1 I~ - p' C ,p~II,c!li!t€'r decides re d, .vfdop lID epJr; spell '~h;lt !lUo'> ' , 1m 1)0 dl'fo\\V :Il efl:J?lodiVi8 'baU W3i[' sittlild~fOllJJslY' Ole-ills: 1lL1d' 'poh:ws oJ dilmag~ eiilch 1m add~ rre, sO.llJic~ e!;ecmc.n.ry (b~ dub h 3J hl'J~~MU). '~ase and 'The' 0
\l lOP't11t!'fU. CI f

Ap:plmv~h l"llis is rhe :H:!],tLl, step, ,[md. E'~:'s, cri[ic3.Uy

111l'jl h'n

\lI'iU

'~'Um, 4, OO Xl :pe~re:nr~j:r:tgr T,~.


J

;j]o~,,' tiUild!i

art: gO"
\\I~J]rIl~ ['0 md,IliCC

the SpeLl DC. fiHiLt.elL'~ eeuld ~li.mtn~.~' [he fircu')r Itllant :Dled~ he dmJe''0 1 action. T:h,llt \~o~Jd lo"'er' [k~Spene~ft DC :2 0 po!;nt:s! lJillll ~hedecides '10. go. mb.-e<ld lind de.v!lop p. U Willi, '~l~e' faster Cilit( n g It m ~, ~.n ~i;:, ell w~~'t'biiJj- pc·lkltl£t DC of 90 on.s
]fCII],ljJj'bll.l:~tIJQl J:~ SOUYC~ \9i

ran

S lo.~OO IPn takl 17 ~ Cflljabwl1m~s ,tim _ ~o- dt:'!,1'.... op, ana drni:ns ,2,400 ~f J C.n bulum, lut, when aU is SL'-d and dO:Ile'I' JJd ~11l:!!ld,y C~:l!ld. you~M &nd: rllc spell i]!J, the Ep;uc ,spells S1!(ll
~il.t:lL~eiF:m ~.n'~S~il~U
Ji.' • .~:_. _'Ii..

~,'h~ tcu;sl OOS[ of

Can:J.D,u]um .h, ~. S'pel1crdt SkiU 'modJ p .of. CiHll:3.ke 1.@ H:I' E115t· hell~bidl~ md :h.- dOe8'$o on his :nm
I ..

\ [J-.

DC ,O! ,tb,.

l(l

"

5.~ed Is o[ 9, Combm~,

ru]

oou:r

~!b n be snunbles ere

3 'rnm:ptlg:liil_

monster

at-ll'O'p,aJ ( ~,~talledJn Chil'Ft~;r5,~ l

eni2r-gy eiEFec[s ialilmedim;~u:e.hl' :mc ases '[be Ikrnfr DC to (DC 19 x 4- ~ DC 7'6).

Flumhermo(~1 I:be OO!;!! sced deseribes

"6

ooh: 'E."Ef.~~; 'iO dl·~.Jll~· Q' ~Ct 1'0 3J 2~ ru roo. mDlrdlm;, spread, Cal1QblUlum s:p,p'h~· the "chilnge :,u:ed" -f~;ct'orr:mm' ,~aJbl'·
2-2: Ep1(:,

(I,

Sp' III ,~~"U.·H·:Si' i!¥llh:b Inu'e3§ies d~e .s:I'~ile:nt~: by ,,2. DC D -dc]:l1rng: !lei'll fLltber ~l'aye aJ 4o..,~ofJtl.·

""hlt;n C~l1abul!Jm tale$ m , sp.etlcroi· d:.ea so :if will ,de~l~ poi:tu of are dWlililge. 'lad' pobus of d:iDage. 'I. Cld,· '. :~ '15 of i!lect;r~city d m . ru:iJd 10,1, ~QiI'l,ni of Bo~~i'c ~mlge,-if b~nwUr: ~ post ,~Il:t~:3Jtropd1s S:Fn tJe-sis:rnnee ;!lnd, . ,Wn,.•.
l

Hl~ rlNJ~r is sUL~coessfidv

Amropal;s

:b;9V~

radtas ~,;[ead, be 'iDc:re~5C:S t-hp:-U~, ern"~' DC b)! ,311 ddlifilotla] +i'i ~br.j ngil1~ rhe' Sp ]lcr3__f[ DC 1[:0 8 'I,. C;a;.I'Il~'bllh,m doeSin;~ '" t 'W :s;peJi),d l :miolUfe cas'il:ing h~J'~i1n:1 :M 3p.pl' ' 'iii r]],e, .. ~:~c:[iGD ~:o.
'C-fis'~ing 'lime'" if'~coo,r( ~,O D·C), .. "',.-,.__.... . ~~h.ichbr"l'llfl5 lheip~]krllrt DC- ~:o 104~ A SpeUc ~dl DC of 104· [s, ~,1y :n~,hr and Car:Jla'bu.h..l.m. d;eddles. dl~U:hcM Hke 1'0 'brln~
I

sp.u ',~ 4;2" As s .ti.-t.m . _ "v;~~ro.~ C:a;n:ebul.lHD ci:'Isily' d'll 91: ·e,n N . with.
UlilC~
ON' ' .

ist'll:ll..:;e

]eve] d:!£ck lb-' :Jtropi'lrn:mc ' . sa:!T.i'PI't'~uow gilr! Ill~~,~~It·


, Rellex ' 3\~ :DC of 35 (31

.fo~ Cmn.i3.bu I u.mis 4·Q ];rn1' 11-nee), Tn e a~'m:o~al h~ Rdle-..~ "",.'bO'f,J,'tiS oK +26 :11 , rmpal barely' nli$~ 'u. '
..g:3wm' J~dr Il~J'.

oolns an 5 l'Q:r ,i) DO I:;n!, or3~' ..

[b~,.DC

t tii'l_g t-a;ctQrs.Because
I

dlo;\~n

hy :!!fpplyt"DI, frlriit-

Ca,_~ ;11u.lUlm nn :l;S; b.h :p~iu!'~o.,Slpa 1\,; h 1'3~es.the "ba;i~bsb'" mitigat'·


inS; ";lC~'or; In
fHU:·h:lll.ge

C~FJ.~.bylum rolls (l~c BFl!


mage

-to udue~,io'n[0 the

D~ bis ~'mtlfb~n~tW,fitt'~' .:IlL 'C~tD(I,b~ d ulum llo.d:6 'poi f'tits Q'!:' d@mgg-:o -... h.
~. I

·Spe'l le ra ,t

fo~~

[-;l.tc:~-otli!the 'I't~t: th_,e d -', ,ot: t,og-th- [: 1 ~oilllJr.s of


I

i:1J1:ro.palll:iS fI re re~stllnce

se:p:3'ioud., b :- -

d-z

damq~ (o·t,whuch d~e ~ifm


~!~(tS,

!'imc be c '~[5 i'[', He fU:l:'riler wO'dlfles the' ·C!'U to 'buII:J"IIhi~ IO"I1D, e-J!ne--· rl:nc~ 'poini'i '!,'N':id1. eac!, !tillltL,S. ~lJ, ,e'Xchl!l!i!l l'! for HI DC roed,oc ',io~

combined ~~lI ~u;,(:lm]~iJ.Y; SOIl c d ii.i1Il:lli,ge'" .He' ~'I:!l1D1 . ,400" P' rund 'I':.ak~--s]Jkl6 '
I'

onl'l' t.il: Wid.1101 poJnts

I~f(bunijIJ e ~s h s eye .f.ro,m I: he h~,~~ S tct'r:lh.h. bid~


'W!lWl!It'roU!ed if''IleTgie.s..

DOES IT lOO . COOL?


:!!~'hOI;l~dr'(!!Re-d '~h

lip.lc !:;P'BIf,~;ai"~' '~lI'li!:i!iZili1il, $.c:t1~p'tUlffi's.of m~,gl(i' ~"d. ev,er)' '::,3i5ti'IIIB t, ID;on"1 be lalrra~d 110add SpQda_11 ",isual e:~~l'S to the. de:scri pHon lof 1 "sp ~II.Whiille 'hese s.pec:ial vi!:Uail

·rr-ect~shoufd

"Qt. h:ri,~' ili flY !! pe.-cific: il\r:ill'flilli eff,ect, ,the)!' tI\Q '!!l~1I"ife

m reinlforce. l;n~, idl~a,~hllit )'cnlre ~s; :i1fl,g I [jl'l,Ily 'H~Wllifful 51· for ew~m,p.1 "whil!'n lfObli east iIIln ~1Pk :51Pi!Uus. nl 'the ~1L'ij' 5l~td Y.OIlJ III ight i nc~u;je lne fu'llowlli'11 d~~(riipth;:l(fJl: ··Tne' casler's ~ tUlfrl Ilffi'dnilihrt billdf asoa Ill)ii'~f'i~ ,of So.1.!11 !1umbh!ll, ~i'It~tiY ~i.!n over 'Ihe tar~t n~ a 't,'$1i.i li'IIiiU'tli. 5iulkfng 1ih:~' arget d:~ad, !" ~

Spelr~rnl1ti DC: Mg,dtlf~f"

.1-;2

.:ZO
, ionJIICliund)

:2:5.

~Wh~·r'iI,eh~lfIe~lfIg _!' g,e ted or 1:1 rea 's-eed 1:0 a 'h:;,iU:C~ Ofr<lirlB~d iluad. th~ Sieed nQ 1'[CI~lll@r r~C!lloIires;a ~ ave i i~ deals cI.aJTII~Re~ In!!u:ead ~e:quJniiliB: 3 :!iuci1:e50:iill.l1 <iIIf.rnck f,oll[, S.~ed! with iii nondami!llg~iitl; e('{~d~ 5u(i1i iii'5: i50I'lf.iPii~~J ,Jklr. still ~II~ d1e '~'ilrg:el:;11 5;afoie, Are:! '5pell'5, cna.I'i~~d til) ~OytO'h or 1I"iIIf1(!ill!d !ltiac::~~ nO,,", !ilfr'ect. only tlile e earure '!tbiC:Ii:.e!.!liFl.iU1an~!l:k~cL ~ Wlilifi'll changililg lal llOtu:h OJ' ra rliSiBd ~(.'k se!!d to.a talfl~~ seed, Ih~, :!;,j!~ n!l:l IOr'lli,e' lreqJlJij" 5 an ,al:r!l!:~ if ~ deals li!miili~. insteaa '~q""il'h'flG _ saving llhrow r"om tile' ti1rg:et~ Olil ,iI r(idfed ~iIyjl'1g: ·ttl row 'the i'gC!t t-akes hal d_m __ Are1i I.e,

'·"n

+2

Th . DM d~t11!fmlr1i~, il1' ~O'5t i,pp1-QlPr~::II~:e kindi o.f ~savJfig duOW' Mr Ilh~' ~pi!l:s pe~t ~,[Epic:: ·5.pells It.fls(:ribed 01n !s~(I r'ilii!! l!lllbl'e~5. 'lrWR L! 5uall~ de'lie~· opecll b~ '5 pell[i:tiiI:!l.IiI!'9- (I',~ep filfi til fl· i!i'i r !U:$i Q. hi~~O'!1',i! I'tha;lI.!rgh " "'~ epi!; 5p:1i:1I ceu lrel .also be dlil!iY,~I&PM 'th 1-5; wa,. if ~h~ Cj",!2'aU;I.r . !Ii Will'!!1~ tQ' 511 a ~ the .- isc:,r'i'ery" Epic 5iPC!US !!T! iJy ;Or.t~y i:;!!!, liii'Si:rib;gd 011'1:s[tO!!1e (iibr.ets or o[ne'i" SIIJID:StiillilfiCOS of l.qlUl!II[1 er grealltr hiiill'd nt'ss .. OrliCIZ a 'sp-eU is, 50 inscribed, , fltf'hl!'~ epic !Sp-Uc: '~IJ r IC~UI Ii!iarq It. wi~hl)u~_g.cdif11 Ihrou,h U'iI! proce'ss of de'o'el OPf'1'F-,fI L OnO(l' an, In ~i:lflllbed ~pk: 's-pell Is le::!1 ned b-)' ~l1oi'hiIH epi!C. Spi1:lUc;IiIi~n:er !i'Ii ~hl.g, fas hil o~ I tf1~ t;[J]l:iIl!t UrP0rj will Ie,", ,It t.s i r'i:5i;;;;ri'b~d i:5, iI'le5 t''O'!fc:d 3 nd ca i'IIliIat
I

seeds dUif'lg;ed

targeted seeds now

Orl~~ iill ~t: 'tlli! I;iirg.et

be menaed.

:spi!ll i:fij,ft DC Ma.dj1R r iackras.n 1d€i poi il\C-' e d~!Illi -_! (1'nH d6 ·,)'Otl r _'0 x2) -1 Bum 1001 XP-[ during. i:~ !i~n ~m~~1O.OCI(I' XPJI -1 IIf'!.r;:;rta'5ie casti IfIig ~imfi b~ l minLl1~ (i'iIliilJi 1'() minutes.) iI .....:2. Ili'it~ij:5~ alililn,g 'Dlmelb~ l dillr tmi)i( UtO [da),sll J -2 Addi~hlr:!~11~~dlfllpmnh, l~rrnllllJl') ~!!.e~ Thbl~ 2""4 b,dow
D!fiC.iFC'.iIi:5~ diamar;.t!'

NO'te~ MII~r,;aldng ~::tIC:bOr.s, ,ar,e ;efe",lI!lIopme;nt of ai'll epte !lip;!!·I!.


I

d il!!! b-bi OriE! !5i~'eJi(d~ lFIilinim


. lOw 3vo[d ~F rn,a~

U 1111)

;jj l'iNiiI~$ii![p.pl led

I!l51 I f1I U~e

-5

The

Qs iN C!llrmCi<'t':5O

2 +2

bi3dl~'5<h dl ffi!i8i • F~ :5.pe3l! \\I'th dilJta,tiQ'i'i:$ !Iong~r ,than I ii't!ita It.ani O\!IS. "~e b~'k~a'5'h ell 1111 I. is per N1b1ndi" Ifba!.': '~ilJ5h damage kiliis ii!til'SR:r; no. 5peU OH1I1e't~arl :ci,sts lna:t will retu l"i1 liFt to t~i! [ei s;ter'5i bod~ 'lN1 thot ..: cOMinl
IT.inhJ fI!!' 'to ~i5itii!;r a lel[e.1-f1o~ ~ltien M~"~ ~'f.Uill·rt!l:!ir,.l!fl'(',dra~, mrr!li'[';h-" er epic '5peti''i th:;.rt ireHnn !111(ii!! 'the dii!L':~$~I:t '$ p~l:5 'tltilit to

hlm$e~r

'the }liZ _·lQ

!1~rma li~ pe.r1al'ze H~er>edlPier.l't. ij}i"II~ 'leij~1 'I.!ih ~lI'i ~ ~~ rety F[fll iQ Ire, .i!J!cin iiI:5 miH' d6Qd. penialrl re a easter ~mod by ib2l;tkl a '!Ihi two ~e~ _Is. l If 1'011 wani!:. ~!d J n ~r~ii:se the ti5li flg'vrr![e or 5 p'~11in order to r!:a'LI ceo m1hSpc'llcl"ailft. DC, ~cu Iiifi ust iilrs.t: " 1.15 up" lli1e
hlfm

Im;il~imymef HI! mi!'1lutEl'i ~for~,total DC fi'ljodiAer ef -2,O~~ A[Ft~r _~at~ yo!!.! C;111 cil::mm:1 u e. 1:.0 :3.dld dla~'! 'f 0 ~h il!' (i!iS'til1g; ,t rne, t1i wit!!. f[jrtn~ r modifier- !IJi~~2 p:er d,j)~~ to d~1!!ft'iIf1'fdmllli"i"il of up '1 O~· d,a:;:!I.

ba'5;is; 'th~ l'Jili!ii'i:i'm~1I'1Ii! If, n'ks In Sp~lI!Wrail't, th.a' ;;I $Oroenr pOW' rlilil e"ou~ -. "i) ea u:t Ilh il! sfiel~ WQLJ d ka _ <1- e!'1mines. ~he 'Del ~~ c !iettl:5, ,fue' gene-railed flO . iiIl b~r~I!' DC of base' S:pellr.::r'3f~, of ~h~ ~ff.d. Tha~ !l1~frilb r j'5. ddc-d til:!' tnf' DC '0 1m M:.ny b .53, jgff«ts inl D&'[i nij:¥I!' DC!5! thi'[ :lj,10iiirt' ~n base DC ef 10. 10, !.o c !!i~ D!INC' !hll' ~ilfiiU!~ Cit! I"idar~ on ~5 skUll d1 ec: s, FCll' ~:I m:pl~. tI~lII! i!'liP-if.!(iI~!!: ~ :5 pel!!1 if! [hI' pJQ~'.$ ~~iI1dh,Q",k ~rl~'OYis"~d [ij1lher' fllW;e:el~" i!!l: l'hE' low~'!.t-I~I r'~IP~:5ient1ltlv~' of the ~ilalm~k ,aiMd Si!oo. A 1Ii~1(I:U;ii1 DC for era.~k :!i~E!d 15 '~gl!.J "edi !by lo~kin B: a:~ l:h~ !iIi)Jt.!r,et wo!.dd h~e' t,c be 10~h I~vcl CD Gilst It A Ulh·illlvel ~~I] tna1·'s. ~rl,.lilY .-epr'e5>e rvUJtive fm a :. ive,i'Il S!I!'!l!!d SOl'(er,elf ~'~5 ,Ii rtIi!L[!!:i n'UN'fI of ]) i'.3nk$ in SpI!!1I!:f:a,fL SiO, 13 ..;. 101 "1 ~e'E.~~b 11mdUll' ~il~I"5i N"'ftldboo , I!Js1 ng t"'~t :!,p@11 2l. ~nd 'the SpellCir. fit DC ohht Qtl.PM~tf J&iad seed is 23.

e,

(ED

OJ

Iii,

m:"'~

CE

\bu ~ii.bndC'VI2'lop ~pic ~eUB ;."'dfl~;!Inf roq~i roeildcHriO!l.lal p~nhdpa nt . (~o(m hncs ~ned C~' !.'!bfllJlin' ). f~i,!Z 5:pelL~~~crs 'm, 'il' esll udb li:IH ,~'pie s:pel3, coope·r.Jtiv€' $P 1], a :~Uytllj'Jj!I oQ.J:' 3J C~ir[. mom[J] .
,A,d,dl::itiC':f:Il3J] f.ut1c!~i!lD.ts~

SEED: .AFFLJCT
,'lu:h<l!D'Or.cnl[· (Complli]sion) [
'lE',ilm~:1

Mhrnd-AIT~ --

8pcller.aft IDC~1.4·
!CIO!(IJ!I!'iiJnmJ['~ V, . !C3i~ti~S TIm! 1 ;, crJo.n

s-ptdL,Th . nlle. :§;~,mpl~'G1JjU it ~ritu el, '


.All
-.:pIC

tl'.pell ~e""e~iO'1Pedas ;j!) dUJlS 'req;tl'i ,-'''' a,p'~dffir. flu.Jm'b...r o:~~,dd il'icm al '!llu't'k ipant ~whe e ch rn tUn use U (U'I-,··U .',JOI: o.f Sp~d:~edJ level ('c'r dl cl,~y.D~niLng 1Ii1 ell'~c~ptlll's d@, ··Iopm.~'iin~rh spells ereaeer deter:rn:U'IIE!'S In e' nu ~

bn;~;e~ ,:;0.0 Ii, TBir,get: 01'1. li\ing CTooN[-e D;wn:tmon: 0 m fll!!t '-

ad:':i ~iOb [1 pilI"ridp<l iI'I't::!! ;P'l'Ldi . he lev~ l 0'. the spe II ~'~ots; re 'b cOliluibu~: d, If 'rbe exaet nl.!!rnlb r of S'peJJc.:Jisten docs :r.i,'crr BJit'~ke 11 lle Cil5t1i1l8i p o L the Cit re'~ do nor en,ch CO.ntriolue m' 'pro ,'[,. pe]1,
r Oi

be

,sn,Wn,lfrblrOW! w.~U~e",!ue

~p-n lie
You

WSl~;:

~c

'

I ~ it h ~ "~:b::5JPe1'i aurora
I

t k;;]:~:~y '~ _ lis,

lEac::b'Parl[ ~dp~

l'1li' 1',

,her ~ilj.'~ :I? U ner,IY ',~r:h~n ~:ri'm~ryC ".' , 'r b ~, 'l'hE eplc p U.

ndles an aerion to

To ' ';1 rt ~(Jp<.l]t,e, conuibuioo 11 01' hi:


115 ~'he

liol:ts:, dlOCk , Bfl~


weQi.d,ty ~
,'0,

"ing d;u:'O\'vs~or ead, ~ddic1 , irber dlf: tarl-ct:s ;l'~n!ick roUs.,(or S~vid1,gw'wws, Iflc:reilse [he SpeHcraft :DC by +.1. \~ou :m!ly:J 0 de :Ij.f-~OP 3 sJ:)i!:n lind] d:l'iL5 eed ,'bOlt
,.

am iel' 1~lb_"1!' ml:g~rr wid] a ~2 m!CH'1l~pt:rull1lf


'00,0<"

an

gl

Add i[~'O:!Ta p~["ri,cl~.utl1rfs I,r'll a 1'1~:ua] ~p.,-l]it' '(h~[c,=dl ~1 ''''rc~,kmI.:DC. ~ ~hcwn on ,.able 2: : J\ddlmional l~tlci]'-;.[111:5 j I'I! l\hu Is, E3C b. m:1!dli lio.J:Jl~l p. ~nt.i!i;:i:~~) rn.Q eal ~r
(;IlJI'IJrfblUle IQIn~ ~

dce;S'llll 'mi:luer wne~J~ei[':h [ ~.[0:[ dW3 he speUCilSt'eH: c~1lI,y [the le'iv'l!~,of a:be' spell :101 OOI!l:l[t rij,buu:d -m~lr,ers, A tOfUrii:nu~dp n, ~lot :L5 treated as if 'ormall 'Ca ,f,. A 'I;;ruza!rd,mny IOOjj~nbm: ~ - i:dl'!d";I, 'Prepared U[)CQt5[ spell sler,
[I'

ddirion:a'i

-011:sItu.

p.']jftid .'iU~Ji:Sare _~f!!

d~~'l -'D1~'t-'!.~idl :. -I ])ext by ow ea ter l'L~,Ieheel a· pe_na]r~ '10 an a,b:tli· DOO~ -t :peJru~h"Y (0 sp ·11rui or ,3.-1 pen!l.~tyEtJ'scm erh - r aspect 6,[ dw wrge;t ~;b~ ;;Ul~ fl::!i~,r C,M agr,ce O'lt for each m;]j~itiol'll~r p -1 a s -SSl dI m one of the ijI;b@\,'m[· gOri!£ , tnerease th .. c ..: DC by ;-4.•
l

YOWl.C!I~iI

~ffhc [ 131d]mlr;'ilGnl:lr~
l'C'!lch

wh,e.r-l [he}"
the
~iO:fi

:m,ininlUIJrI.

0:1.' an ope:Ll,

1l.[1:P:

~par~d

Il\enu· ferli" 'e,~ck ~d<i'iti()J1nlpiutiri:pani stac


,S; PflU

~,CH.lhe

S'fI'~,I.I.c:~ilIh' DC adju,s[-

Skt~ wei 2ndl ]ra


4d;

C'Olltlri~lJ"t$d,

l!5't

s.,.. Ucmfi: ec -Re(hldh:m


-1
-]

s poelll :5~m,
'lJ!ij\ijl

[~-·-11i;..
~\~

I~~~lli

-iIiI,

of rb I'i :::~!2\d"q~Uhy see '~C'Irn,;]h~i~:s ! t ~'m'po["alry ,lbiU., dillmm=llg~. ! tlu. p'pi-y ~ 1~.c~ctl' ~Q ehe th.u:il1i'ci.om. peTnIHm:e-,Ii"],t,~ n;~ n~Ji.il'[ - score 'pc'na~ becom~ :pe:rmamletl~ biLby cl:mi'f'If. ill '.~fi[]llly! :nfyo\.l ,'ficre' "' '~h~ : -'peUc:m I: DC by ~,~ ~In-ll

r, 'lfO'I!.I ,11 pl

lOt I!:XCel

r~fC.oniiimllLldon
faCtOr
liO

:.liliUIi:~.iOON.$,

'110

:ill

inerea

'~ht insi[ea~ be

dn.;' \Vh Itt

Co;l;'ItrlbJ.l~~ S'th

IDC _dud~n

afil[c~: bi,lev~r.Gr.u~ o'hhe w

-,5

~It!

-J

E:pir: slIa~

:Tth 81th 9th

-11

-15

-13

=11 -·19

nlSte, r'EludD, 'L'j:t" ~ sp i~J ~·ruth' t~.n'!~ U t~i ULl'ge~:fails Its :s:a'!f:i,llIg IchC<Oli/i.'1 th . is :Iilt, select does;n'm: 6.1 r!lc!;~onfor ~~~ spt"lll!r d'~.r.tldof.i." \'Vl11 b aJtl,~nd;m~ po/.flOl1h:ies tb at. ~pph'f'Orlooting (he'spedfiOO,
se Sf::5,

11~3dD&

J~[lpt "ct'5'e5l'YOU s~lecL

~-~(frd~ '.,r~m-]epic sp~:ID, that t~kes len

r '~an '~:ae' 'CD

'sEED: AN~MA.TE
TnU!ls:roUJt~don
SpeffilCm:'a£l ,D· :::2$ ,
CDrmpom,'~~t· ~

Ito C:!Sl: requires all ~ttil parn:ici.])'an,fS Ito !!l~~."!d!l, i C;3 !fin, . the S:i1m, f1l0'LUU: of time, :If ~n [e,~~ro!!i'(l;:1J[fUdpatlil' :is ~.n!l d wh~l con:u:ibu i[ll g spell SIQtm d~!t!].i!'rf tp3fit

:ro

v; ":

du~ atrn'~[ V',.[ as fh~ ;s]cn GOifl'lrilnucd. IJth~ ~' tack 'f1Up,i: the pardd,pI.nu l1r3t:h . dtu ~ dl~epic: ,~n IS not ~

:n1 laSt llll~J\e

'I'.

'it.. 11c.onc:c:ntrii!t:iIAJ11iI

cnec

k as

1[ .

'r'C~S[lD.g.::li

~.~,]~,~ ,0'];'

rus~

Target: O'bj ecIt· O[ 2,0 cu. ,fl', of m~.U[ "'[


DU1::tticu:t: 11 ·~v.m:l'Ili_x.ow;:None Slld~ lte~jsr.anc-"':N,o[
2(!IIr-Qu[!:l;

C<1ls1ingllme~ 'I :mil'llutRao,ie: -3.00 ft.

lilec;~s[llI:nf ,r.tli ned •. 1;-IQw.~1jf, 'r" th!l;: ~pe~Icrnfi' DC llfll:l<duCGi!!:lil Ithal wolJl~ h[l\/'e 'bce[l·prov.iJu:fd by tMt ~ddiltfO'n~~ p-'mt::[pall[' OIlmlO •. lo~pp]i' d I:Q the final. SpcUenlft DC OJ " ~Jmfl' epic;s~dL J1LlS d~e r.irrl,!~i~ ''''pJJc sp~'I,~, 'be 1l1lla:der [or tle' ~vitl. IP rn ry speU;::asl'el" t!o east.

You <c~n :imb:ue inarl'!i ir.rUII[iI!' o'bj<Q\crs '1j.'6["11I moJj,huI~.tV aM ,enilblaf:l,o' 0 llife (noLaelualliIi ". rll' n'mll~ed,[D'b ..mIeNs \v h,t;J,jllJieve.-r or w;~,iHeve'ryou ~!nj I !'Blily d Il!'si - illic
"nliC'

E. 'c Ii

!Ii d d ~s;c:d F'lion :he'l"e :;!.ft ~:r 0111 W'S I:hc 5,:j m,e O o fii'IJ*1J' [!Jse(~Oif 0- ~oi!lh-h!{ye!, spJls f d .crlbed uiind ,r .'pdi 'O'rmaE jim,Cbnplel l:l oJ the Phi -~r;~ ~JUnrool An H ~d(~~d,o,1'.i~'I: [1~~ I Sp~U(;mrf. DC~~]iHciUj~~ ~heks ,IJC cf du~ ·'1peUcratft dl, c,'k :r -q1.tlil\ d W C&l'§;~:m ~pic s,p~J]\vtrh
1 ~

wood" 'mcta~ SE'OIi .~ f.1b:tlc, leadl'e'r, cem[mic, ttl! an~ forth. lou (;aID al im' [iit.1i.1T:I ilI'[i2' p~'r.1of ~ .iarg~lr.·lnli3:s';S of: ,tJ( '
the CleC flh, pilfm 'Ilr~ il:OI'll~1' \~.U! [(H" dl- , ,3E.irb ]'[ eJfr a.s bDng ~ . 'm'hill:~o~Ulmi: ii m~JeruJ.dOO5 l:'!IOf e:."«ee(l. \0 cll,hie fe-e['.for e~d~ ~ddil'[onl 2 'UJI cubk ,:feel[ of Inauer :Ilnirn u~d.~ milr:re~sei'he '. pe<! .
m"'tf._ri
1:1' ;g \t(lI~ume

~.fI!im~'~~ obje.t,[: C~11 ],e -d

of any

nrp:I'iJ~'i'lI:I},g

,cru mli~'eni

~u.. 'k

Qf \'i.~leil:'ill

~:l11i

,--:C 'b.y _L

11,P m ~"ClOO cu~ic ':cer, For

dil addhiO:ml,all

• "~ [ 0' mat[, [f;Ul[mr:UI

,i~
~tiilil:

ed F[· r ~h~ . "' sse ~,~. pdkrd~' bf],. DC


flD/L"iIJi:'aia:u"'Iltei1Robjeet!li :IlIif!'

~OC!)'COI'b",C

WUlJul, hi! the .MllIn:r!~r (, For ea (h ;;:li(]dLi~' onal Hoh' Dle gmn.'[,ed, to· sn iiI,t;I'~~ ~ objCiCi[ 013 give.:Ji1 s:~ mcr,~ -'tb~ 'p ..ik~.1~ by DC ·lToaciL1!IIilr.,~'attended [objects (o'iljects carried or' WOl"I'I, " t~r creature), lncrease the :"pe:ncrnft DC by "10.

urHt~;,]d to be conlroUe~~ m"nc.rttlse the Spdkr. a'"[::O by t. O.o·ly 111 ndend in ~~ce S; O'f 20 HD ~fe:J~'Cd, 'l;\v..ud. d:ds s:e;ed C~tl, be· COhl;lL'O~ lA.'!d, u i1!lg dds DC ndJus~mcm. If ¥'OIU 'WitL1~ ~:o.biJIdm, coo~~e'!lm;ljcoaIfm] 'mO'~ rd'~II'iI20 rn 1.0 ,of l:u'IIde\l1a1 i'rlJema~ the Spldlernrr: DC by +31pelf addinomru. J. H'D ,of IUndeiid" TYF. 'of' 'fldeud: AIL myp s o[u~d- d, can Oro C'r.llltedJ wi~lc d.le ~'i~'m~.' d 11l·dne"'d.~ !abhough e aJiJriI 't1'!,'O'l1~pe~v(_.~:U~ mtdead! :inCl'e~es Ill, peUcrnft DC gf mh, epic Sp.~.'ni
Q"

'-~o:r'~:tell ~ddtLOf.L~12 '[1D

,itcco-i"ding 10 '~:M't Ib~~'-, low~ Th'l:' DM:mu! ..~ ~h •::;p!n~ Irni~' ml' ufid ll~ J'i;·o:tndlldd DC i OIi i'h '~'3lbl~.U i'UNI Ill'-' si i~ar' 'lm&eI1{d, ~s;. 'basri.Sl :For eC(n"'~~riso:rt.,
Unde.:aCl1
~e.,tQlfI

5..

SpeNtmift DC Modifier
-·1~ -lDI

itJ.!!1IQeild

:ZtQmbi~
GIiICllUl S, dow

-12
-:8
~

Wmid1J

DC Modifier --l
¥O

e, ','tll' ~,tI;, '"'1p.!E! - . tCIra ~I;

MrUmmy S~eclire

G.h~st Wi.;'M't

"'!II(f;Ipj r,~
Gho~~,

Momg

2, 6
81

SEED;. },,:RMOR
COl1JjuNrinn (Cre~:[ku~J[ oroe _ SpeUcm&. DC::l tCo·mpon@-:-r.: V;.I

Cf sdng; Tibne·· ]_mh:n~~·e


:~,e:D.udl .' l1irget:
C'IDiij:rulre IlJt4(;bf:a,

'" ID~f~~:io~: 24-hours (D)

Sa~ngTbrIO:w:: 'W'ill me~t·e!i(b~fml~) ~.po:ll Res! btIl(~!.~ . •

., th~rml~s)

'You Y·H1it: '[I ceearure :1Ld . ~'Cton,,,] til rm'OI["1 'P'lL'ov'i:d:t ",11, ~ ,".'

'b iJ.I1I1U; ~JQ -Arr:frH:)lf

Clas'!, ,.he bonus i ei []!) i!'lf !:I,n8r~


11001151 '~\1h i,h~verr fO'u lie I ' C~. U rdike :un '!I.I!n d3,:tl· e I~ilr.!l'il f,~ ~:~, e e

earural

merbeaus or a
1!!l'.WOil:'

eheek pe:ft.dt m'C!!in" II .3iiu~~'ehane -, O~ peed re~ duerten, lm:O'l"pOrrea[ ·cre:;HUV,€:5, , cuilt'bypass tile ~I'lil()f' eed the ~"ily
I'

.(I·r~mJieed p'ro'j,t!~es ilUl .i :JlI.f.an~i,b I ' pro. recr ilon tb3 t entall ' no a[mor
1

lbe'f

:for: aaeh ,iiddi1~;~c1il31poi m 0'£ Ar.mJC!·f C Ira!' bOrilu tnerea se


'I

ca'lil j,.grllolL'e

I'IIOf'm~ :3 rmO't',

dile S]p!l:'UC'I!'::rfr DC by.

2.

You. can also .r.n'l~ a creature a 'L bon WI . itO' [m,Or

Ci~.'SS I!J!s:l:li1S. dUIe:li.Cm,r.


dm,vin,f\ (II in

tgh't. For each ~d(nriolla I 'pOl'IH' of bOnt:[i 10 Armor 'CliM ' on\.:'of these ~es, i:l'u;rea: the.: 'peUa:aff'
"10.

'b.O:l!lfll[!!1

'[lfP ~ sueh a dij1if]eeti iJ'r.Ii,

DCh,
Abjurn

or

ee ,g[\1'(i' 1C ; \\'ii mo,-~ In the , Irst b- -'fir 5ih.eMe:c

d~,n'1ufuo':1il3ef elcJlmplle, yo~ mtgl,t f

oomp~~

ill

:Iilob
If

cO~l,ditii;)n [s norm 'r, ~efore d~-'''p U ·!lAsilligt d elJ.."-pi r.cl:S. nbl!.!! !'iittlV:iJ[y 15 na~' :per~~orm~cl.

SE.IED: BANISH
DOll

SE'ED: CONC'EA,
lUusion (Gl!im~Il " lla3Jf:t. :OC; '7
Com,pO:Elil!;oits: V~ . JiLI'n D"I' - . '1' nlUnU!~C •. ,lm.e~ Range: P.elt'.sofi:li'l or. to-mil T3rF1~ YoIJI 10 ~ ~~~t I,tr.~"':t'- roJbjecl: 'i:ff: ILll? 110 2.000lh. Out: tinn: 200 .IlllmllRCS or until cliI:pended (D) ..-~l!fingl'ht'o .... NOl1(! 01' \rr I. negares (h"rm_~ i V! ~pel Re~is,tatu::e:. ,0 or 'i~. (hnm less, !D'bjeClt) ..
I",,!.~ "I

<p- emIt ~' : 27 Co:mionmts: 'v, Cu!rm-. ,Rmt;i!: 1 mllll'!!!1:~ ,

nJl!t,e~: Ortf' or ]!illo:re rex~r~'P]a:nr C'I:"iil;:]lhJi.rcS., a \\;'lt~e_hc n 'be mere d~liuia-30 fro ,-p.n-r DuJtltiiio':n:'.I'jJ ,~_m:J1U~OIll', --peU B.€- ~"g'-:y~
- 1IY1 :f!!\SThmw~ WUl ~.'~~a~t~

.ge~.'75 '_~

:11:10t\1I,1!l)

of

VO!! ean conceal

a Cf\E\ilIfUre (l,:r
I!D.~

You Wl"c:(! <l'xl·[,.1ipl;'l~Ill:tli" creatures IJ1iU' of yO'lJU· h-OTnil:!' p1a]].e. You ~n ba ish u 'f,g 14 ~D ot cxrm:pI3'L'l~r. ,utt.e, .(lfU' Cit"

,l2Vcn

:rro:m
iI"

~i' ,:L ,. ~ 'iI',f"·1L 1U'iJi:'1{\i'lSt01ll,u '~:Ile'

gei1!1.',dl~ g' • r va - ifshes

each ..cl.dudmJi!~ 2: ~ I D' 0 X-~TII~p][lila,r. c.rei!~ures you. 'b-ani~:b! itu:re:;)st" lh~ Sp Ilcrnf~ DC by 1.To iSp~ifY':J type Dr sub~"fP~ 0.,' r '''fC other rJ:lIiH1 out. ide lOI b b!3n:h;;bed

inc r.e~s.e d"ic sw,dk-rn£t DC 'by 20. FQr ;.";:'!-nll~~~'~,i~rD~S~ bumanofds (rep~ili[ls)~ and undead could !I~Ihe 'b:3[lishcd hll [h&s \Yay.

ble, A spell wdf'l~ d~,· m-rl(l'!I1~ seed [e-nds:if't'~ s.ubj.oot~ .IIh1C'renur-e. AC'~ ioJlS d!wc~dJ 13'[' '!lrn tIIrt!~llded obj ·CI ~ br ,~k dl '-j) - !'Ii' and [,:!Itl,Silfl"g l=l~'m ind·i'recdy _ fI a~mllck To CRt.:C inv.i1S:ibila.tr li at lasrs rcgiifd ~~~oII:: aCI:j,ons 0-£ ,he' S'ubJcl'. m(1case the . 'Pi!HCm"i[ DC \' Alteil"Di:rru."le.[}~r yOU! ~fi! conceal [be exact loc~fiom:li
-I

rend! unrn

oli ~.[ tcuch d ~.. ~I~J~It '~5 ill (lril:ili."UJre


r

rmm
,

rh" - atu

t: .~ ,

SitED: CQ,MPEL

S:LJ.bj~CIso ~:h:[ltir. rn'PlPears


'lFIJ •

s,e1kl':!i1rft, DC~l~

lu:h3rllm~ru: (Cm'lll~tJB$~on) I[Mind~Aff~cm' ~g]

dID ,'peUcf<Ilfl DC bf .1 f!.lbj~c[ b :lj' fks from] a .5a% m~' _: h.'iitlce ::15 fI it • c con(:.(llMmru, .Ha"~eve'f. urdike !lcU.~tUtotal a:nic,ea!
~oclJm:ioni this'mencrease

ee b~ ~bOlj_n~' 2 feel

IIw~f m_

1':(1'1:' -. 't: One

CQm:po~ nt ; V 'f Casriog: t.bne, l m~n~n' Bnng,.g: is fit'.

dl" , d is I

C:t:meIlI ,e:ffeet does nom' '[' ·n:arge'd~ h~,m ~o:n]mU,~'f,

Viilflil't' ~1'IIe:mj .

S -Y1:og Ilu~o;w;~iill n~!~'[~

living cre3HI, ' [)umtiJo~,; 20 hcers m lunl:U rom,'p]e[~d, Ve


C

Th!e a!l1'I~~tllS .~(~Cb also be used to lP]ock dh'iil'l~ s.p. Us; speU·Ul:c 'f'.rr~~,. !1 ') ,~p.LCSp~l]s. develQ' -~ , I~~he liL:uooi ~'Ce~i this illlo~LSles, d:l~ '-peMc'1nI 11:DC by,

I'-'",en R:es;i,s;tnrltce:
\"btt
COin",I

rease fl~ibl·. A ,kifig du creamre ~'O' [1;'1.1' it Ud),raw im:seU @l'rl ~o P(,3 r ~,:ntm,ol,:neItsel ~ (lfr '10 'Orin ' O<fhcr ol~'!,I'ioUL!d y b~u'~" ful itcr '3i!.roo,'mal~t~Ell]y llJ'e-g~te:s th' ,fI)ct (l!Lill' ss yOll.'ulncrease r. U; - Ilcrdm: DC te i)yojchhm', !ltD i[;adon, ee bel-ow). Urging, a :~,l @ro.,g,(U'li ~(;istop :i"~£t.'01.lI'Ild

a ~a--~,'r eo f:oUO\'N'::J: coarse (:I !leri- i'ry. .--j the 'b;.1siclev ·-1,oil erfecu'j a spellll'Sli1li1i rhe ((tN!'f d seed 1lt'l,IJIS( e \'lI.lurd~d, i.fiu-C~ :31 DlIi.tnner 'll.!i to 'I:ItHlkc the: i1CtlvitC)r b

a;U cases '''~bel', . d~:''ltma:m:ian ma,gk Qr :ill) L 'V"~i lncl ' -pic le~et is' eflill',loycd -ijilsr OJe :;;1lI,bif~~a, II . I~ . dl~ amci1'I1i!seed. for tb.i,s, P~rpo:s:ei • n Oipp!Jsl!d ~5l' -r I

eh

,c~,

~I) _

['mines \\ibich s:peU v..,tu:k ,.

SEED: CONJURE C!Onjl~lion (o·~ t~on)


Sfena,~t: DC~21
Compone:rlJl:~;

,jOiVld~

ing Y'Qllir party so rh,il:rdl~ dragon and the f~'t'W eeuld loot ri£h treasare elsewh --re w~:rl.llid. be a rei3S'Orv~

H 'YOU! \'Ij,~t!ihte cOIm- "'I C:J:'iCaJ'lt!l're to foHo-w ,m O-'LI,trtgblt Ulnl:' asonable OOUf,'€' 0" action (Sltc..h as 'ub :~o;eIE, !' fee! r- 0'[1: UJ :ll s,:pe:ll'" i;n:1illl EI~at\1! ill:si2!L (!ilL' do. so:me ether !I)'bv~~ O'~' Iy hnnr£ul acd~ mitre':) e (h, 'pe~kr' f~DC b~ +10. T,b~compelled, Cct-l,IHe ~ ~et1'vi f C'm 'C'OJlf.imJIf' :fQ:J," dlC _nU fie ~'!ll'r,:'i'ri,otll. '.ncb iillS in i:h . c . e of t,l-o'~ t:-ed d.r,agou mcrCOf-! _d illbo~, If m~~ompeUd ,~Cl vjt¥ CiiD, be' t:.om, piel:,ed :~ll s.hone ~ me', tbe' :spel] end!; \~lbc:nrh~ l1:bj<ec[ a Of'liisbes '!'-',ii'! ali' ~'IIl" '!:WI'!IS ~sk ti ~o~Q, y.m;[ il::an iT.iB'!if:!:~td, ,i2dfy S c'Oru:1ihlOn . 'm'hlit, trigger ~ spda] ,flcrivily dUmn,g the
I

liMe US'C or rr,·~e p ii's pow~:[. ~

inro"

Rfl~IC~ [Ii f~. Eff.eet! Ulun~ ltd d~ nOllnmwca~, objec;~ matter up to 201 CU" ' r, :DI1l',ai!n:~o.n: is l"iotrrs; saJ"'ing'rh__mw~ Nome'

,~'tiBgIim,e~'i

V. '

mi;n'Litl:'
0 : m- nlf'r.riin,B o

~,'U R.eslst.uc;·'

'You .create ~,fljo,r.tma,ie~UltiJ1lJmn,dcd object of ,no,li rnU1:Dliltr artrfi' [0' 20 Cill-bb: feet illl vo.,[tune. 'iOI!ll 'UlU.l,5'[' \II
(.i:
[1
,I) ,

,~u

:wppwpmu-€ s.km coock 1[0 m<itk,:- :tI ~onrrpl." x m'~em~ :stia 13 C~~ft (bO\YDl;fl~d[IJIG;) ,d'leck '~:·o . k s'traig:~:l il_ m :diJillfm's:. '¥Olll Can cr ':n~ :m~IU;~[[' ng in hfl:rd,j;'liil:5~:t!'1. r,:.nlgi 'tm:li'tf,bm '~~gc~b!~ tit n r a'~ ,~hc\;vai LIIp 10 mithn:l , v lii :l~:l;]mc;JJl'IJtlne. ·im:p'l,· obJ~cl\"- -ydl 3:5, linen d _th~

P'mpe~!I ",,.,coden I~tddlef, or [iiw 've;Wf!:ii:abJ~' ,h.;Jj\1'>~ I;'! lila t:-tml !lmtloll 0'.' 24 hou' )fo'[, 'dti addbhJI'IlII[ euiMe Fa'i 0'. It«, cw:u '~'i ,iJll~.rease d~.c' ,w ·Uc[3m' DC ~1 2~ M't..m,P.Ufill'O 1li~e !lIII1Y it rea C)OOo'bJ~(II:: as ~ m:!lillioid.a] ComL'll011" ~ ~ ource (h!i:J:Jog epi,(: spell de'~cl,op'm -~u t'bt spe:U [0 f~Jl,and ~~,' o'bj~e'~: " dJi'5:Dppen!r. ',

CONTACT

-. :speU d~ve'.~O'pecl w-,I'.h rhe dr!',lltt1.it 5 . '1C.rea:!'.g , [~leviSIIJI!d iU~iCll or !l'I1i1l ,o\:,Jocr., reamre <D.ll" ro,rce, :PI~ vi II li~ed 'by e ym~. You c~n rno~ .'[h lma,gc -widnn file :bl'iti of the size of du~'effect by cQ~ce~.utild~:i du!' Imlitli is (),~hf'['\vise S'tili" t Lon:ny). "t~ ,~ m~.e disappear wllelil sf,!t'uck, br ~n oppoJ.

nent

fe- ~ :I'I~pnJitllJc botu:l \'vh.h 31 'P',a.'J:'tii::t:lJlar e;rejJtl1u'~ b wb, chi you- 1I!r. '. nlr!!, :~.alt" (lI'J!f (l1'In. tIl 13f. yQUI can currrruJ~1! ~i!l:' t:~'~y tlu~DULgh 01" ,ma~ia:~ m 1:1'1\ ) :nlod an ~I!E"-5e~a'ck 1:id form.h. TA '~j;e'C[ feQ~II"~:Z@5OWl u if y , V€lll~ [I c~:un,:!I:tlS\f/Wl!,r, in I i:&~ mra nner :km:tned~,ilt!i2IYf though ~'d' m:U blll~lIe~'@., ' \' WiI fAll_, ~ il CiJ.lIIImtmil:~ '!bo.nd! Qmo'l!ig mer th fIJ twa. CR~tlJrM, Fo~' iI!;;a,c:b 3,d;d it'if[Ji:mLa 1 ,t":r.e'M,l!rr.e: ,con~'~C:hi~d. ~l -I,lclkmf[ DC by +l.Th ' oond. c~u 'be esta'lb~
RUn! :rm S'll'lil'ID_.J 'l:hV(!l~r'

·IlLusiLOI]i [0 r-eiaelt n[lipWluMi.!l.t -ly; .:for. j:J1~:'I UI.U1s.J!i:)1'iI d'JII~i.niJ,u(i", au :U~lj" oif"3'c-m)O'fY,- taerile, ~3SIl~,!iE.d dwefilli.a[ il~~eet~. irt'C:R~S r'~ .s~lk~t'ttM' DC by 2 'per' -'lr~, s-peu. :5ve~lir-eo1iso£ [Ilr;dle aad d'l@t'm 'I iUu,s~i!o-n c~.n·t .~I,d~m3g ,howeyer" d FlOt' ,~cl1. ad.d,hion,gl 'm!l8~ 1)0 be c!t\~a't'cd m nerease '~'h~ I . P Uc'r.nfr DC by +:t or !Ul U Iuskflll, dl. [fclloiO'I 3, c'ri;pr det'c'[m'hl~'b you, nc~em;~th~, pe:]lcra:n: DC by", I,b ' S f:lgm.'em:u fo I.I Q''L\'!' the !)crip'[' "~it.liollJ.t y,(lLH' h:3JY;[['1:1!l: to eol'll(eiil~i[tIlt'e 9D i:t. iU~LOn. c.an i'_nd~~d,ittll lligl bie' speech
11.111ie5:~yo~,

OIIiU

'~f ~. wish. y

ne

I'm: :~ illl 'iol "h!lit 'f[lab~i't1'lJ1 m:e3, 8ppemr flO be SQm~· ~hin,g;oilier thm his' ll.u:h a :rnakin n : ',\V'::l m;p 3"eal' as I1ll gassLrul]~ Cili' ta. ,;,tU:.ige),im::1'le'aJi(:!' thrl;'; '~·i~cn fr. DC ~y '+4.

A~kHrio(!n,tl,oolfi'po:ruHlU , :5uc.h itS 5O!.:lnd!i~ c.11n be s:ddl·d as


:n!1ne.' abevc,

Conce ,lil"ig C;teatilu:'e§; 'reqlJlir,e$ ~.u;i1(H'd(n'fl"'] ~p~U d~~I(Ilpmen~ usl ng d~is '0.'[ ~HIl,~ i; seeds,

or ,spell. 1I."if~S'i!S[ilIl'L~_ For h~~~rbie 1Il1lnictl[~Qrt I~b, 'll,gb rhe bond ]'e,~a,rd:I~,!1f~' 1 ~f:Lo 0 WrH'~ ih.e i>,eik:rnJt, DC by 'J'o. s:pel[iaJ. ~rl1J\Jr. ~U51ilhl~d es i~ 'mseLlll: ohb~ bond, only- Ehe pmv,er
~I.

only mDll1gwillifiig

'iYbJ C~ • wii:lcb therefcre

SE'ED: DES :,O'Y


TClllllmU!f~l~tM

,p -ll-mlt ,DC::

[(1',

mun ~e ;a't:Ji

",

ranee,

CO'm[p'OnelL'llU,: V; C~ ~,T:lrm~! 'l ilrtiJ1.I teo hnge:-l1~OOO :6:.-

2's

''[~n:le.~: Olle

cre:iltliJ:re, or

!tlculli,v'm.g m~un!1':

1llI.,p~o~ o-fool

cub 'CDr

Dun.'tiwl~E f1I tm' naous

!al!'~:D.g 1lu:o\¥i rOrtiilld~~hnlf

.. eLt Re~~ta:tlre~ y~,~ p

"'IDo'!J dil!'~12od~ pomts'Clfakam[.iI~' [0 [he 'Ulf.,el~-Thi! difJjnuLge hi 'of 110 p;1 I c-Lllu ~¥.P Or nrgv~'~, .~SE3 'pu rely d . tr JCitUVIB' lmpllise. For e'~th ~.dd-il[ ~!Oit.'I:;1:I, d 'poi n( of [hl:lI1:l1!:1ge :E

(~~JUIU: aRJa~'· Of SPE.CIES


an !J5.e

tk~ t4r;i,N"' :5~d In ,tonIU' i:tI on wllttl th~ ,'ifo a rtd Ul!dl 'Or D ~P1li:: pc:r~ ~hn ur;al~S all i~n'tlr1.d~ew i::IjEli· 5 n
I! p*r~~lI'IIeni~

(,II:8'S!JIm i.n,g YOUi ,~,~atr: ,aI ma'te 01:' an ,!!IIh!'m,~UI{i::'

me. ns of repUiI>

diuetio.n for ~.,~ n

iNl)'

oreate-d C!i',earture).

Ut.1
Ti .

a 1i1If:~ rc' 'Sp.~nl"lk>t! alidlith:~. apply o:tlilerp"c; '!i~ed$ 1JIt !l' ~~II ih t rtfJll(;at~ thl!' de,srilred 3JDnlity. TO. aNlt ~h~ CID1:Iu!! ~ Hlp(rm,:Ut!ra~ or el!:tmI:PiNii",;a" ahiUly rathelf 'hi! n .aI
- •• 1.1' I: 11m:: ,"'Oil

gf,till! r'I!!IIi!Y~n~, seed, Re'memDl:it

'd.ou n~~ I!q~iillhi'~ IJipll FIg, ;a ~dl ~g,!r.!]raJlil. To g ,ff!al.ure Hli~ DI~, LI~~ ~he j'fJrtrp seed. E~ch 5 tilt _ ttd m I:' .:re.aihllJi\e giV-e5 it fllf1i iddili1onll~1 HOI. 0I'Iili !.~iti1fUl~1 ,Cf!l!!:nm" I~<i! Flewc~,~a!i\!'r ,wi Ii brlf!ed IJfU1!l

A.t llitg base :Sp.ellc~r cfl· DC {ilflo. you can al:5;'OU'S-e lh~ Wriwd.: ·s.eecil to, imbue' an object (or CR!!'a,hU'~') Miti ,a ,mfSi$ige ~eu p.~p:ue' t"at a;ppea j'$, 3!1 wrlitt~!'II ~e-J1!, Ibrh 5 pe-lI' '5; dur<lltiQ,n or is. 'S.pok~fj afoblll:l nl a 1i!i1ng!.JBRe- you kflCiW. Trh;' ipok&i'1 rnessaze ,C3fi 1:1" af . n~ IflMghi b.~~ the length of wfil' el'll [exl: rS I mll'l!a tCi' what: (:!Ii'! be '~Cli'il:.arrtE!d (~r5i led Ii il'earJi1Ilble size) on th~ 'siJrrac~ IOf tPQ1!!1 'tali'iel. T~el menag-e is ceJilJ.l!!/ed wh'Blli1 sptc:i'Rc c:ondltiO'.fIS ,ire 'f1"il1'AI~~d I!Ittordjl'!g, to ~\f.r d'i::s.iillel W~:i!:n'i d1<i!:'!!ipflU 1$ (a:5il

CONTACT: .AI OTH ERUSt. N

or

,i~cml;,magic31 p:r-aper.ti.e~~~ ~u.PP1',-e;!iS:cd, f9r. :I~ deah~ inClrt3S ~~he Spc1ill,ca:;j]f~ DC b~l+1, :IJ~~"' tililt',8.!i2l ,~s 'I:IM!lJoed '~:c=10 htl pomu; or lelS$ (or;~ eo.flSlruc[, ObjiCCf,Q,r, alf'te:~ wbich 'rh~ iu~_m :iteOOll{el~ QJ~ ".15O~nli. '; SliP in,'!Jnbeeeme no.n.rn'll,glc;:d fer the du["\'u:lOfIJ oJ 1l1ri~ u['u1Jcad is reduced tou hir. PJ'EIltr. ~~ it i~ IJttl2'r11 d 'wye-, a s if. d,i'5i.i,I'iJ[elrr,~,~~a" :~ctU i:i':t"g beh i.no' 01"111,), a n',~c~'OIf!i be An ~1)1te!."d1,rrtiefi!5~O;tlrnl.'In'IDftlace' (s;yd, lil~ a ~JY, 'aJ h . ' 'I.. ~ ,'It (J,L~ 1P'ro (I !Lv-rOO[, cuoe [IJ(I JlOI'lIUl'lll~,~, marKli[' ,''C-C[". WB':m'por!1' j])¥ elesed, A magiC '~Ium~!s phy'Sicil pmpe. 'u;J'I)cbsngcd.. AllY cr.e.iit:u·te, o1b1:eC't, or 5p I~ i-5, pot~ o :JJspe:_]J U~bt!!' tb &~I1'1lf 'seed, dest:W~Jl$ o~I'f 1'3 t of my '\?e.ry ,[~1"geobject' or Slruc~re '~lD!r'i~D:ed. na~jecl te d~12dl:l;lr~,Sieedi even the spells tOr gods 'bilin!il5 o.r :JJr~fa.c-. , The ~it. I} , sc"d flff! Ul', "-:iii, :ma.gical matte:r. iCl'i.Crgy h Yo.u ~u [IO,m ~d(aJ llj' "YCC[~, d a [ y'ilY.lln dispel ( fi lds:~ .fO:IiT~' dle-e~~~:hilt re norrn:aHy 0i11y mr~1t:ed by and a tll~ du!ntcgmtt s[?eU, suc:h, .:is ,BiEbyi~fort-cJui ftciUd, ~MmnfJf fO~U1 q,' r"n~r ~~ny n rk<l[ f'OIJJ,A, cast yourself. ~ ,gioltt.oJ fi1J, JJn:~!'llrbHij;1 and ~ fd ,ngi 'ld - S:uch, -fticms ate 3U~Oinad("[bnY' d~:sU'o~d. E:pic sp~lli. U!&iEg d~A;l'Uh'1·ni seed SEED: EN£~GY m -y ,;list;) be de _,!'o-yed" dlO'l;4gh " OU mUil succeed at ~n Evoc~d)[)ll (Add Iir,·, Et crrici'm:y, GoM" 0:1' 'o:nlc] ,oppo . (:ISler IC'W'd, [eh'ed~apJ'ls :[he eth -r spell~~'liS:~)r. to ";peUcif~:'; DC: 1'9 bnn,g ~O'~~'[I Ii M.i.N:~ s-p~l c.ompo:D1ll:mrmt1S!: ~
I

.]1

'-

' ;l'ILiI:'

~.!'_.

'

1,

SEED: D,rSPEl
Abjun1il ion
c

[' ,.dng'I~~:I

m:iQU '"

" ,pel!:· .1;', ,It ",C~: 19.


Camll1fj ...I....,;-I__ . _,F¥H~,dI!:_.f! .1

",

\r ,'¥'
II ~

1C'31mB

ltnge:

n~e:t 1'm-'IUU
]00: '
c;re:l~iJ[\il!'~

Oil:: ,ill

Thil!\!,ert OH

O'bjt:c~~, O\rpeU
.Duom,tlii.Q9.: InStil.li1I£MOO_ S[i,'ftn,g Ib.wlIo1'r. N'one
,.}Jell ,~IIlSf.:.Luce:,
. -- ~'I-i
'II!) ,_ .... , - ~.... _

sphere whh a 'nifd,jIJJ~ of lap n, 2.0 n Dux._jdo.!a~ mmlilru:mJa'lD' i(j[ hours ("c~ Ll'(m:)

i ,UP"[I;)O 200-ft.sqtul'rej or 81 ,§;'11.ere 0 ,


,!I!t'e'i;l

or lOb:! ~C[ o.f 2JDOO :~, 01:: less ,Area: A boh :5 ft \vlld~10 ~ long; Qr' a _;:·fi',·rndl.u!S ~mmrn '

~p,

300.

,fro Or f..o.uch.ed

mil w.ho51e

'!Io~
,!,"'i

S3IriIll;'ihro'w,: ~f1l~.' - Spell It ~i$~;al~jU~~~ Yes

)~O'1ijCi3:n emd iC~8O-:L~g sp~Us th~u: howe '~ee[l,[rosl Qn a ere~tLl:reer objet.:, 't1, 'mpo:rnrily s.uppreS!ii

~ro['.k,'?1ii:i h 'whl o'ne lot fhre e:r:J,e:rgy typ - ,


, ell CSfII

choose: ,rlc[,d oo!d~ ~nootrid~\


j

'I'~l'e':~n~ic 1 ,()'b~lhie:s of a • • .!!. ma -le;: :ne:Pl, (I,r, 'flu OfiSOll'rLg ~:p,lis; (o~ .. ~ IeOl,5~' diiieh~ e,rf~c'r.s:) \lf1:dl in, Jrn [iU;[ '3. A d i;sp,eUed s,pe]] end, , ,.- i~ d,tlrtation '~,~,d, ,~xpired, Tho, ~~i-5~p'~s 'oed

fo,rth as <I, bolt, im'bu SJii o.bje.tt dle (!Iiergyf 10[' create ,i] :i~~S:1 ." m;a!l}ire:S:Tat1~n of I'h . enerID"
IlJ;lTn8.

01':' 5':Onl.'L,

'Yeu

C~'r;L C:iIS:I tlJe

e:c- "

IJ your p-'1.1 ~:e'v[~t,

CJiiI:n de fe::n a ll s]' Ils,


,t hose
:UlO~ 1l00J"JI'1aMy

<'\I' "~

~ubjecf '

to ,dR~,~ r

l'h!e d:!s~!:'1 , (::)1] d'I'spel. (lblU not COlJll'Ii~~lr') on,goin,g df~cm a'~. of sup -r!l~I[!lUl11 .iibruli[~s; as ",;weil as spells, nd j'r rulJect!" "peU-,~j'ke effe'c C'S! jus~: aJS h' aJ ~tl:S sp lls, o.~J~re;__1U.r. ilJble,~. 01.' spell is the. ~afl-t of rho. ,dnpt'i c seed. :'''Il:!'IJ Jl[l~~ _ ,iI di~p ,Ichea 3,ail'l§:rr. rh fi!~~5pelJJ,0([' 'Qc~ajW I: ,It;!cil OilglJill8 spe[~ cu:m:ndy:ixI efFI'" [,om, the ohj.eem: [ar c.re.c rere. A dip J eh CK Is :adi2[J1 • 1 D' ag3!I'fl Jt DC of 11 the ra r.g~~ts~p U~ '~~Utll' le¥el. for' esdl Idid'~~iolml~+-1on. rElUI'
I1hJ:e:rt:'.
'j

the ('n~y ~~ hil beh, ~1Dathoh imtsra.nt leak. llO~6 'p.oh':i:rsof dg 'I:.. • (Oif l'iIle !3Jp'Prol:rnefte ~lm

typ -•• ,l'1ld in, be bolt~ aU

creerure t\fiJd~ ~he abilitY to. ~e' Ilk:E: ~]bJ:litV' a]: :~u; iQ'1l om;'when '0,'
In

ygull: En, ertips, r' you \vLsh m bllfull1.


~Jr.j,

~us~ linUA:;] 'Renex save ~r d:nn~,~~. For ~3idi•,dd'i~:tD.n' 11 pc tlJti ~f ,m,1I mag, d 'gl'rl Inc 'F.h~ S'p<eUc:rnftt' DC l1y' . 2. i.h,e 'bOoh ~gjru
(l_

CI,1(!!f8Y'

olt

~lS::.I.

·1

dlispcl check, mCl! se' .. e Spe1lkmft DC by h


UYQlII it~
O-[l,g.oin"

if .an oh'j ~1J:' '" J:" Cfei!tUl',e' dl:;!'t' is. I'he- effect of ;an pdJ (,UCh:;li; ,[I c:mearul,"e ~~l!n.~lloru~dby·, mmmml 1il:t'l, ti.'~1, ,pelt), rtt!I k ~ i'j, Ii pel cheek ltD end tile p U th -If, wnJl!,ued t:be ,t'l~jl"C~:or coo~l;I,ne. Ii[[heo'bj~C[ 'y.ou ta~ ·'1'1, iI mqic item, YOu mOJike EIdi '. -.] c.h.eck j)gaJn E .h · im:em:sc<lstel'":~e:vet ~'YO~ uc~ ,d. i:JU the

.1.

r, Hu::rease the, pellera C' DC by 1)". yo~ een also c30~e !!I' . '~\I' ' or '0 bjet;[ ~o Bri~;!ilaif !p~ilic elfl 'illY lYP~'~H1t~ a nil ,l:Ii5,of 0 fi~JE:~:'[C!\t" 20 11[ 1 11, em maE' d energy' d,e'3is 2rl6' " tnc ,of. n~rmr dll.. pC'ilble:if Den se~ra[:cl,y ,wooed 0.1' ,ethe ' 'f'f'Sl~!!it"ll~ ,he, 'IlJ-Tgy). For eadl, addition ,I " d6 '--IJUIm to {l3_m:lg€ em!llt1l!l.lc~d~ merea~e rbe Spel]c:~rt DC 'b.y " :2, 'You ,[[lIay 31:5'0 c.re' t~' a W,il]!, h;'llf~ch-de, ciil'[de, domiZ, sphe ,'. of I:be d.. s;br.ed energy d~Hn-,fin. 'fI;ues th~ 'In I~:ufe~ Sll c,

iI. 'paniCIlI~,r

cO·lldiliil':.

'per wl!!nd,

,tl,gnili1S1r lUtplilotect:ed [C!l"CBM

,(I'he' tall'1.'ft

OJilJ 'sidle of rhi~'W~ ~ selected b)f Y'O'U '. nh WltYle'S 0-, '~L1 [gy~ deaHllag :ad, "points. of,e~n~[i&,¥ bm~~ ro cre::iIU;~:rcs;'I;,.,,~th]f'iI 110 fee'[ ~ ; d td·,' - oints of' er.tfl doJlli'IIQ,4!to r.hoof!' ['::! i: 1. D:]I feel bU,1 ,-"bb'i'fil ,lfJ fe<e1L. ' ,'VI - ~Is. tb~ , '13Dla.ge wi,"':n, it ppe>.::Ir . .:Ilnd ,in eilclb ::odth!u ill cr-ealur, ',lU, l'S or ~emilifi:i io tmle iilji!;'Il'!I~ lilli 'ti.DI!I, dt ' \\'ull deals 2'dJ6 20 poi;lll~ 'o:f _ fii!!:t1Y ,dlJm'I1,~ ~'(;mo:JWJOO paS'61Il,R th~ougl- :il. Tbe ''f,V~)]. dlealls dDuble l~ und,'l.id Cre;:ilitll:res., iEor each add,i[tion ] ild, ~D
lip 10 10 ~Ol.U'S.
j

se;,'-d to gai,n Ollf'l~ oorjc piece' of 111forfll'hJtJt\I:lIl nbcHlI.f ,il H ·:!lit a:lll'rgeit 1~'Y'~:ll d ..~5', alli.gn~ 'menit, or :SQtfle' ,special ab[~i,1'f (or Ofi of an o'bje;r;f . ma,g{c:d , bil1Lli~~. if ~U'iir'). for eaeJlD.ald&iJt.[Olrt9~, p-;i.e~g o.n.llIIJD:l:nU1ftiO[i y!Ou a:fi ,:lJm use
rl
iV

rt~~, fortm

cilb~j

increase the SpelLcr:a£t: DC 1n1- 2.

SEED: ,FORTIFY
l"rnnsm:IJ..I:D'nd.on

p3W Itird~tJll:lge'l i'~iC't"CNI '~'[be SpdJou r DC by +2:.

p · lItI'-finc: 7( 'Cio_pon~l-S: \i. S


,C:a,st:i:o;g 11. m.nbl.lue 'ltalll,.: oucb Di -, t: Cr-eatl1ltc i:O'lJ.1cl~ d Du "a:ti.oiiiml: :.m l!rt,our=~ rm p:

n~;

m~])!tfOf

!pc1iU R _,istitn,c:e:: Yes. (]hilrm le , )

Sa,vi]:us:Thf'ow: WUl ~ I~~ s {b;'LHl1tie!s,j


SiP~U~' us;ill~ the
I!iIS 'm:o wb.ic
OI:1l.e
i

a,gdjuslll1enm:

'bon
~fI

fa.l:f'jeU [11 ' imn1lecl:htr ~ioum']l'«l&c qiJje5iti~l'iI


~ ~Iw~)' ~o

AllY

fiiJl[llI,re~

o:r gain hlfOnnl!,~


-

'iii

,I

Any O'ne khlld of Spe-]J, resi.s~SlnCl~;


3lrinO(1t

hever one (If the f'OU.Ql,m~' abili,ty' KOU.


rYin-',
t~rQ\Y!,

forhfr

seed gr-a:!l[ a ,~1 ~:irn]unce:mcnt'


Y'OIWIcl1l0iQsc:

til ~
~ I

~au, i ,r

of [fl ne.xi

a, till, .>anitllg; 'ni '~f'actin 'of 30 m'iliD,'ltr!-s, [f, U-CCC!5- ,CuI!, ynu kfiJ()Ii~

receive

,~ N ullrli"3l

'Ilnilanp'lya:h- Sp-eUi:~r~: DC h !' Xl. For~~~r r~s'liil you can ~OS~ I!J . [Q! ten :S:,pecifi qaes(C!!~C' tir rround wl1de y~1I, oonc~= 't rnJIf') to '~rI1k_1'1!~'fiI p ~ ,or cn;h~r ,hlfrl~'~btu d];e balse'p Ucr~ft DC ,£0
3", fouf, qu, 5'ti'Ol~ ~ ''''''ei'Ib~'u;[t'e ~n'l:'t~flSdces" seek in! iUl iiJ~'!,'II,fifT fro;m Senne m ir[ • lB' ii ns we rs roet:l;!rr'n irn, a, lan,llll!:!II_g~ ~rO'il1I, I_HijD~glil ~ur llI~e (I,n Iy oae-werd ,rc'pJue~: "'ye ,'" 'M't.1llrii! "-Ene,lJ€v!lot/!' or sO:llIle Glh, it' cne-word
~ iii.
pfJllHlI'

Ui[I~l.llM g'c:don \\l'jU bfin.rl glOod :ries~~t~i lQad r-e5'1I1ts, [t$l!Ih~[-orr each a,ddH'~'ioj;]::I130 ,mhll!U_'" 'iI}'tel' ehe

fhe {Dr1jJy eed CiiJJ also in-un Qfiif!'~ resl ~nc· ,t 'en: one em~1rgy'r.ypc' or i utmrpcra~t'y lil'i~' -Oltfil. io:r eaeh adJ[a:ioll~] P , 'bon,Ys, ,lPo:~nr ,0:' e.n.Ii!"'JH" T'es:i' ,[, fIIe!!j or hit. pO'~ll'r~
[lle[1!~--e

I.bl!f41wlqjt seed hss ~ bMi~ Sp'-':lcrnft ,DC


:J

dD~ Spe:U.c ~'DC i1Jy2.

0"

+1 1,9li'11,US0" t1 [["rpe
rot

orher dl, :n eil,h;]JlIlce-n~e'rli! (Sldii;;!:i

:B i-f h

grnuUi iI's

lU~m'pm is

hick
+6.

o[~~'r

"nQ

i.l'IJ!sig,hl). fOIr ead]] ;iJldldbfo.:Eilal :! 'hom,1l.II 0: ,rype dl::l~ e:I:b,luniC\li!\m~nt. ~r:u:::~~e [rh" ·'pelkm£t DC !by ,~f ou apply I!I, f~ct'Ql:'[001make' dle aJltmtich pa r11:Ul:LlC:L'lII'! y
- ,must be an mbll!!I:'e;n:r boll ill illo\vedl is S,.

Un,ltk~ 0-- to '~]t~':~ew'lspeU'$ of ~ir.n~~a(type', a,1J ~JD.I'UIDSVi' rOO - m 9aM ]jke:~y" Ill) be ,:ll)SWo "'m~~ 'U'1lH,iiL~
H~vfl'~13,
.... 1""',....,... ' OI1lI!1f'

the' billl'lJU inherellt

'bO:l'bt~ i'1li'ri.d, ' ~ " '1fi],;)NdhIJlrllJ]]JJ

id e spell u~ing: fh~ '~re _' s-eel cal'li

,~,,"'

ry

tLj-y.e

'~"'f'

'ks.

lM m r, rnd, tm ~~p3"1 S "'~S

~~: d 'bSlalso {[ , ftbl, for. CP'l?' Sipe.Us. lelijl!!iri:llg " b. t: fu .. 'II~ kD.lllmail:tOI.ll.~[o[...fIictlon.un.g .sceniL' as s[lfe,,~,
, l'

base Sp~lkr.i[ .DC .oE21 n~rnh[ 1;1, C:r.~!Jt'IJt'ie +~,benus ~oan abilhy . 001"; ,or other !!1!'omm tc a h d]:- -5 -niJit poS5_'SS. '-'O!rE!atii':!, ~dditiOl'ill '~onusr. lne as fh,·· ~:~Ucn'ft .DC by' .• 1fa. spell 'I1t"iI'h'rhe f'O'rh, S~J d,
:IJ
:J]_

The fon iify seed has

,g;ri!I'I'lifS 111

iniJ r:rin:lQ'l'C obj~c[ :3IiIl 'iJbLl:~1ty OO~ '~~v,1;;;nild na'~


0

nOf~.ilmy·

,e~ (s'Ucn ~~ JLmeUi,ge.,lmcc), [tht:" ,""H,~'-l must

, lso :Lncoqx;m['

me Ii~S'eed"

Ib, £fiI~:5< eel 1'0 il:ii'ili:!i,te ,j :5.peall!_hil~ ,::~ rer\!U!Jl' d ~amm~ .5< l~~ >emall1 ati<on or "ald. ~litcttidC)'. Dli1d at.Ib"~ 2ipl!(ifje W6.1I th~JI" I~:ff.eru 'rol'",III p~~lodof 20 ~ou rs •~ seed lt1i$ war has :II base S;pe.lrC:fi1t DC: of 2'$. , _ _ 'Ito. iI twoe-:rtd~·r rlmljs, oerrte~ d en yo.u. ~ IJI; ~ I i ii:'ut~ aht:l we'athe [ake!!j H) mll'u..!t:es il!o Ordjn~ Wr fall e:iJ'li'~ dil"el:t~ 't1I rg~t:al O'~o!!,tUF~' Clbje!:~ O~ effm'S U~ possible'. YObl! COli'1IICr,e'ilt:e 'o(tl~dlilIaJpS. _ -'1.u.lli:!iJ1de..r:ih:~I1f!$. fogs. bU~a r:dS----<eYe'1I :;)1 )i}M'ad~ ,th~··
!.1St

F~'· '~he [«ti of"s~c:IAc e

HlE!z.il!r-.d5: Sie~lrO!'1lo.f

we,tlthef'C'!lIr.idi,~g":5-. 'see tneW!'a,th~T Cl1ipliBIf J in 1Jh~ CJllr«::Eo.~ MAi5TiHi!~_,Cui'"

fO RT ~FY: ,ANOTH ER US r:. A speda, use ,of U.,.f~~'if't seed grants the f'ar:B,~ a !}.!iilfTl'U!li'I~llI~ " ~ yea r to' its '-ilJiFrnn~iiJie ':;i!iregory, rO'! ath ,ad~i'tiofl al +1 ye'atf .!lidded ~'O tn~ rt'reatll.l!rei"!i CtilFir(!'IiU ~ie care.g 0 ry, Inc:t~5 ;the SiJelh::rgft: DC. b:f +2. Ilru::!!lm~nt3l1 i!dlll.!l5.~menl'!, ~o a Cnei!t 11.1 fe.' 'S, mmdrrU.ilm age ,d~1 I!tOt $~!idi: 'they W I'I,ap. Whell ~FII
inCln!a:SOI!S :a, cre:tl'ttllre",!;; 'i,':Ii.III''rerit age C,3it'~,gor')!i;

.. :, ~

~E!',!!!Ir~l:h:r:!I iaiMEI. C'rc(irtil'1tg' it!ilfg.~~edda,m~jll~

:ill I h iiliper age ea

jj!.,

_dd'!iol'liilil

Li5~

of ttl: 'i,':n~~

,!5II!!M.

G§i,ii\:i'S, &ire

,11150'

,jJidjl1m~~~,gI

ii!iI;C_ordingl~,

:I~re:ld).ha.~ ~ris a s~eeild call ~ rh~ ~. "p'e~IJ,trali: ,DC Ll§ l i , 1'3.11if ' sp coU're isranee .2.'"~ ~nd: wdii m:ld±t.im:lil _o~m ' SpE']1 'r,eSiS'41!'1l00 'increases tile 51''' cnf~'DC by +~~ (e:lleh ~(

C:rarnLn.g; 5.P~U roe ~ [ ;Iilce m a c:re,iU'ILII'~ Itb.:n d,oe'sn"[

:mak:e anothee ,io _t iliLld·, ~iJving 1:1. .

10;V.

Or

,or

,:~ev,ds ' COtliVermifd. ,Df,

'~:h~

to ~U::f,UiI3 IleiJel,lo!i&' ~

10. spe IlTes;istanc!: ![, Cl(hu:.es the'; pelcnfr DC by -:.1). The furl'jfy eed em 'ttiso gJril:n't: c[a :~'~' [~duclim1i ~~/+'l. Fol:' ach a~ d,i~OflJld:p i'l'lia: of damage :red:~cl[iC1Di'lurrease d:',~ r~Ucr3~t DC 'bi)' + I.. For -:!jeD lIIddhilo:1t) IlPOifIJ~ 0 l'eqrui!L':ed w~:a POD "'iil'haru:;e':mienr' iii lbo'!l!!: t, :r:LI:::['t~'a$l~' th~ p UCl:nft DC- by , :3- For c:.mm;pl,fil" ,dam,~g, :t'l 'dllcti.on of '5/ ' W(iI~~d m ncrea se rhe "pellcrnf~' DC '~! tOTal of" 1 tl'. a Co.l':ljUlnnhJ!l'I (Be~:UiDg:} :Flla,S! t DC: 25 Comp@l1len,: \~ 51Hi C3st:in.g'l1.m ': 'l m:ilnJte. R3Jl,Ce: 'ollJlch

SEED:

CO'Jrljtl:ratiCn1 (1 J ealtn

ure

,P' llttd' Dei 27


Com,po.nel:'ii:.s~ '\~ .. DF'

CSI!S!tm,g Tim ::1 miaure

':RaD.le: - (llucb

To ~~: Dead
.Dl'IIlIr,lIttiOB:

C~"i.l!J

.'

mUlched

lfiSl,[inrnneOL'!:S

" EED; H Al

S~r\riDg;1'kf.OW' Non" (5:ee tl·~~) Spe~, ae~is:tal1:C€:;'"¥! :Jrmle5s~


l

Dl'g-e1.: Cl'e:;rm'IIJ:~ t01..U:L1~cl, DUl;artlom.::tn tli;Jil,mll, eus


Sw!li'ing'nu-Q\'~: Yi~ UUmIi leS'~

'~ l'j!,)

.A, ~U d ~~r~Jgp'ed. whb rhe ,fll' i!ileecl. liNin T.tasto~ Ilf~ complete 'vi Of 'ro, ':1:11'1 deceased '';re~ ture, _h'" 'O'J JftJ1r;~ of [he :re~:!lli'ns j , iJlQU a filllf:fir!(!r, . 0 long :15 SOIIll1~ ~rnll1l non ofithe eri2'~l\U"~~'body S' J,e~i ~ 1·1' elll1l be llle'l!1In('J li£~ lnu '~I:te portiO'J:!I reo :iv11i18 the S'Iii,d~m-.n I 'hilL p~:r r. 0.., rh, . c [eatl'~t~~ body :w I the ii'ln '0, dl!:3lb. it' trmi:1I1I oJ a CI:Co'IiUU'1 ' bilt' by 01 dlhr!lfgJl'nh:' sp.e.~,~ . no LD.D,8,e f 'm~:urll n\'\o htlu1i(Jre..d 'y,te'D'[ . ·fDt.' I:i 8dd:idortl~! ren , cars', increase th{l' :Spe]l~fllft: 0(; b Th crearnre is; j'm~n,e-d]alt-e']y 're'si)Ol':ed I{OI full :Mt, vi,gor, ~lfidhe!l'~th, lvlr.h ae Joss: of 'preli'a,~d . peU~ ,e'Ve'r~It:~ sl:Dbjecl' .Io~esOQ~ leye':~ (or l :~oi:m: of C'0'Mt:: lic)I:I i: ~ wbje. r. 'yj :15 1 st leV'l ..I). 'YOIiJ c:l'nrllCJt. revJ;. 'rll:e cne who has d~',edof old aJg,e. You can alse u· .' [he h ~seed Ul',giv • ~c-mu:31lil-e ng '~:cil ill~,m:jrn.fE~e hjectS', Y"O'U em gnV\'! :manimil·· biililS o :D:la]!i :III ~ul~ p~rso.i:illiLi.tyj' ;and humtlnl'ik.e :;elill~ie.nC(!i.]j e:-. d. you must miilkl . fi W'in sl.I\\Ie(DC t 0, ~'hern~l .D.kc" 01' lb, Hi~:Dioe;il p~~m '\YiI hll\~ omce ilt comes IC, The Ile'l.!lL1~ty Liviliilg IQibject, i:lij,t ~.Jig,'fill: :l:t'dm'al~001" "

Spel.ResistancC1 ¥~S(barmll.~\S:s) iSp~.L ,de\1\do~(~ ~vh~the J1t'id seed chaf;u1; ] 'p.9sirhre ,er.te1·mf rI'[O,;'}ereamre to ' 1/ . ip .c!I'!;\ltrdisease and blju ,.~': 'l!!Icb ;[JJ 5:J.Jte~] ~mp~ ,tcl~I'C'urr~!i di~eHl5~ 'bimt1ln!l:ssr dI,e~l'fLilf.~ 'po'im all ]rl~ d4llmalC!'1 !llrnd [cmpo:n.ry ab.~Hty dl:lm.-,ge. To res~orr; fX!m~nenJ~ty ~,r:l1m"- , billty sco:~e poi'll'i't~h 'inCma '.. rhepeilctl'iE DC br' +Il!. Th'e ~'jMI se·(I m.·~tr-:ali~~ poiso:ras'm, ithe 19lJbj'eCj~ ~ rem so KIm. J no 3dcl~tl.onrnl ,dil~u,ge O~C~ are 5'Uff<f'IV~. [,~ 10" ,'t,-, feeble:mJflde~flc'~s and ![Jl.rtS 'm~LIt!:!l1 di O'roer-s caused by'." ·U's·o,t'~J1jtUIY to the M:Jm. ]1' d: ~I!S aIl1. :!lI'jJI_gI, '~I ·ffi cts 'pe[\sH.:z:tng dl' d1.lrot:~fi·S ~f- ~md'udirJg effects a1bil.. e~L1£lOO by spells, e'U.l;1I epic 'S:p,__']I~ d~\re.lO'ped, '~~qd,~;be ~i~ ' seed, QI'il11. jfi' L.c ;)!ppUca:riol'l o.~;'I'b'!: ' ~]J is needed ~o :siJ!TI'ulmnemu;ly echiev-> ill rhese effeclS- -:-rhis' .~ed doecs no,t l'e$t(l!~ l-,veis or C~ti:m'Utlo;n l;i!Oillits lasf due [0 (I di.. :p-:-l ' II fu~gadve I,e~~nds _ ffhcti,ng the tsrger, imCfI.'3Se -tbe U:'Il".iIl:ft DC by ,+,:t 't1,,'· ~fWet'S:es' level ~l~3jjtIJ by a fO'fC@ ~r erenmre. The (I'nln d '~'i!;',eb ;)'r-e re l:01rod only [(f the ere. U!Loo loS'~ 'm,e' Le;ve.']swidli:fIj 'ril last 20 'i'i.'-e ks. for ,e;ach [!d)d.iriOfl'8.[ \!I '~ smoe i.h. levels \-\- 'm d:~ined mc- -;lS- ~he.penCl'alr~ DC 'by +2. ,A.g~iMi' 111 deadl 'dt iLlIDfh,tK of poshtve en 'I,gy C~lllies n rh_ I, • of all t,\Dt ld'~ hh: pohlll' i' ·~hEl'·ilI n!ili~d, f~jI ~. 0['[i~1).ni~ s;a,\rlMI rhrow;. A speU deve~,opei:l,\'J,~d'!l sp.. d:il ver8i~n'llof1t.h IIml s'eed ,Orus.he~ fir 'g(ll[ ve energy ia~:o rh rub '~a. he .~mn . Lm n.d, 'ei com~le~e.[lf hwt eal:t5~ns: I:he ]O!YS' of ~11b~ G" d~, ~l~[oinis p :l!l ~lvii'll! c[e~,tu.rf'Sif d'i!:, ftl i'~,0 Fortitude . ,~fl,· th'mw .. Aherr~3It'h{ldYi tl tiv:mg t!l[',g~t tI13:[' :fllil\s iits f-Olrlh~d~ - 'ring tbl"1()'\1,!' Icou]d g;.1'1:I, four ne,gnt~v,~ I Villi] , :[011' dle l~e. t !8 liIonrs. I',o,r 'adm ii.,ddlir oDaJ f;I,egatfv,e !-vel be'sto\1IU' ,d1 fncfe;tise tb~ ,"'l?eU:;m[ DC by -I ~I ,llll!ld fO'f (l!~:clll!.'l~rro bO'I!u' [h- I]j;,g, rive' ~evelSlpersi E~ ifi.(;ire,fI:;.e!tile ··'Pdlcrnfa' n' oy 2, If ~'hi2 ,~ubje(~ h3i!; at lea~!'~· rn.::m:ny neg~n:i.ve L~v. I .::is ~

smell

pOlrliDIl

d.eadl fe

~f it 'bod'lf.) l~h~ rellnw~ c

Clllii hilY'~

S,

oo3ir~.

plant lis frieJ:ld1y

[VW a

~.ctel',iSI[ia !is ,lih were <'!I.n ll:'dJll- (ed, ~

ohje\f:t (se(! ~h~ A M~n:U:ll~1 'excel' [' d]~ni'ns J'nteUi,ger,jtC ., Wisdom a IiI.JI rl5fii n st:ous; :a~ ,oil3d]Ei. Animated. obj ecrs ,::mdpla.n~ die 3bUfry' to 1'nJO"~~ ~h~;ir.hrnih, projecUOl]~, [OO'~ , ~!Cgs and" riDS, or .o'[]fL_ ~p'~nd3g~ and :~fi"" ~en~ llar ~o ;)li h'III'i'Il1:l:r:fS. A ll'e.,\1v.l', inl[l!! Ilig,e Il~ I'!i D'~mli,!j pti I ]llteIH,genc', +lc11 C~)ari:smo,~ and '1 HD. O~j~c mals, ,and ]pl:n'lts sp~mk one IhI~ui:!:ie rh_1l 'V'o'iJ kn(m~j ~ one· afl,d.~t·'O'fl:l[ bJi'l,gua~' th~~ YO,\jkno!/1!oI' p~r :poi 1'!IJ1: oJhtI!'I ~'g,~m::ebom.~"U'" ;.U"vy').

rn, ·YCiLcl. An D'~i{i'Clt Or :P~ilDI;:hilS

SEED: R'E:- tEeT


AbjrlJl niJi:i.ml
c .Jr.'''!P.! 'ti'ioI!!'.:

Co.'~o,nm;ts: v.; S ,r . CilstingDm]:l;: ~ mililillJ'lie

~nl,.. . ~,A kilIli:

1f'I;Jf".
,jJ6I!~.

"!!'''f ,q

Rang~: Per ·o'n II Tal'.Ft:' 'You Dn]'_t~gn: 'Unti1l2'1,1pmd- 11Of


,AU;[IJ('i..s
lI'.il'r;gC'[i

:ll bour.

~fil ;Ib. 'IL,'· iL _. H·, UJA:::e~ 11 1Ii1' .' 'If;rlJltil' 5l!1,VJ~C[ :surv.~'ve~..3n{ll~~ 'tl~{" ne_w:l;UI!l( '~I: lt~~b 'p Uhil (ot" 2 , ACU,!Im: . o;r kn:~-'Ier, rJill 'u.bj -(I: mD'-I"
If"\!" ,-

,an~ck 'f.!ild, u~se .0, d~,'~ff.erl· seed in

cd,

,(I

-Iii iIl§,[ you 're'~(.'I1l!I lU:!

c'n th,e
\!in

Olr.~i

epdc SIP~~

~h:in 'yOUI eontrel, unc::re;a;se the':p~ll~ a:!DC ib} ,:11'., 'iJl usi2 the Itih,;i~' i!ij!(,i!~d reach One swec ~n!:'dli1E!::t"i!: 1:'iJ1~ :~t,~,C' f ee e ,e::d:l!r~:e.rlicle', ,:!,ltt'll!''llSI!!· rhe spl iC'[[I [I: IJ C 'Dry +:8", To h
mCf.IeaiS e d1:te '·~dtclr~f~ DC by +4. ,I . (:3'5[ In}' spe:U [:rom 'the ',~pso:r whese raage i touc h or

Jf 'y'O~ ptef~r to. 'C're~u; mobil~ s~ Jl!OOJ."' (s:lPced !o feed _.~

:]I [ow' I1lln,g:iG1IUy en h:i1Jlte~d 5(1'in, .f' , ~'O 'we [',k fhro'ugh. iI S'Pf:!U buih w:i1[~ tbe l'tl~M! 'seed!

Ilf~::lJr. '1:\ ~:i:H::1' '!Js'C tbe Seellera :~: C D ,It"

'by

-+'; h O'I;;Y~

~V(!iI:'l

YOl~ mlUtii[

~ r
..
1]. '

"

mh,e

I'b!

effect :tisobsreuered

'n ser

iU .

Il1i3!Lmnain ue of·,l1cc to H U rj iIJl.e • 1: )~OILl1?' ll n~ of


I

ptUCl'i!
~

A lIip!,m ~" 9' b mh::vd ~lt 1100· cl!(,"s~,1i" d ,a cr is; [JiJ'[& 1 . ny re~1;L':[,fd, M Q~pOSed " iev~I e h,ek is l'e'q ul red
t' '

,Jj

lM

DC '~y 2'fl, [S'pic 'till ted 115 1, (l!rh:IJeve]


pur -

~e

, tee y,gtl1L5~If.o,.f:~le' Ji'liII.e',of effocl[ i res [;r iCit ~01III L' (:J'S[ iilIi

_h~ ~!I!~,~ ,:tid s, 1,0

~~en d~.l[o~,sih I'~:t~


Se"IIil' 1O':r~ m,l'lI.b.i:p~,y.'

ro

rh

l,',p .. ~h:r:lJri~

.b.

1i't~Cd

hts sp -11 dn~'tl~ '\_ ~f.Hlil'U,- th1n'i:I!I!h cki 'a'b,~epic spell [U$~Ljl, rhe lftJlI~!' ~ed:i. ~lJd~1 FU t l'Illomc[i[[3[uly suppressed, If.bt r n'd ti"eed ~,:§i 'LI'Sied. iJ.Q.~! nS·I: ~ m.e I, ,= ,Ii rmc 11:. or ~H:'c k Ei\!',r;: SUC h :Ht:,l'CKS, iiJlJfe autom arieall V reb ·k an 'oil 'origh\~~ i'UtilCker. 't:tr ~Rtih mididot'hElI [('n~CI[I!d~ lncrease the SpeUc,__ " DC 'b-' +4. Tn . .
f

iumth r

[frs',

epic:,

,·[t ~~, nemy

lis used

DC' ~)' xUli. l'he se~d has 3 b3 ]lcrnfl D. of 2"f fQl!1. Ill·'~ i'c'to pj"W 'UjLk5m~J15 and e [I:I'~n,IS' as Illey r~~Jy are, YOI] can see ~'hroIJJJ.~' orm .~,:3 n magical Jtrkn(1'S i nctlce eC::El"[ doers 1.'1 idde rli by. nll~,gic:, ~ ~ ,t Ii, • f'.xilCr. .[OCf)dLjIJ.ii.~Ulf ct·ntl,:lims Of ,o:'bjei;:;~;S; lruJid~r ~lm"IiJ['Lhf,p~.tI~L~" Hilmi 1"[eCI.:s, '!J11:e ·illlVL.sihle C:re'.RJflU~·ef:il iilbjoc [ n.o:i:'m:JJ~)'~ S0~ or.

r.e.~II'
ir'_.

nc

L~

Te~LOnc-e th!e IlnOH,"cl, u;3,c'ks 3,][C refleered, U!lIing !h.~ r~1tr seed is e'Kp.e~,d~'(.t

nil if 1i1 ~bolUids [Ion - he attacker' us:" ng rhe"l'un

the

P~ane t~:m:m" imo O'~ ~x' d.UInefl~i-o,rud P-3'(~)1 nd S'--e dl~ n11~Cor:r:r:1Iof pel morpho ~~ dt1i'1ng~d~or 1'rau'S'll'llued ~h.~~ . Tb nn~' '0', SthC:h. S1,ghr is 12.0 ,.. t.
,0']1'10

d~'rou.ghill~o-n.s,. see

[h~ ,~[herei~

. E'E'O; SLAY
NGtCroniuIJ~lC) , [Dflj]I:M

S,~elh:r.nr;1,DC: 25

COiD.lP°.DJe.D.m:S;: '\~ Ca m:·:llm(" 1mlncte Rallge";: JOO TarBet: One li,v.·:L':IE; 'CteQ,c~u·re' Duration: Insra ntanecus

r~ ..

s~.U ~j.s'tunce;

Sa,"mgTb:row~ - ~

ude ,y~_

p:lttl a1 er

I:mlf (see I:exc)

A spell cl!c\fdope.d uSlng ehe :t.r.a seed scrmffs C1>IJU 't:h.e Ii f,j~. fa,ree of a, lli:"i ng crtauu~ k~lling It' insl:l'1Inl Thi :d~ :5~edl
I' r•

REV[AL: AND H R lJ 'Ii


You e;an akM U;g~ Itl1~ 1"~i'~1'51eetll to del,/,e~p lS:peJ11-s, wrJl do i!fi.f !.that 111:: f'01Ioililll1~ dUlP-lic.iate. i'iJlI!'d ffiQP '5peU, ~{lomp Mend ~h~' 11:.11MRtj)~ili iiilimd wroalle l1~iiIIS!~' of ilflutliler. or speek In ~nl!!'Io'i.1ri~· . ii:1!l1l or io'iI!!fbi31 lal'!~ ~g,e of :Jf1ottJ'i1I'. To ibO'th COi'f'i P ,~I1~nd ~ rtf! :!!jpQak:a lal"illla,R'e:lnt;>eiil5lehe' S~[laa'lt DC by +4.
!l:I'n~o'f't

kH'[]· :it C~.iimt1re of Ulp 'rQO liD. The 'il!ll'bject is ,e:fiJthl;:~ lei a Fofiit~de ~vi 118, rh.fOll<'I.~re UM~~ arraek, U ~M iiw is ~]b.e SUI;:C', u], im'hl!S1:<I5ul ~~k;e, dri+20 poinn;; 0([ d'~mi1 :_'.]E\Q'f eaeh ~dd l:ioili1l1iJL0 H D ,i}[f.ec[ ",d (O'r e'.LtEh a;ddJtlaJl afterea8
br ~. Ahernon:ivd:y. 'YD11 can 'IUS~ rhe s~, ! seed ~n a n'ic spell to' ~·pP[~j§ the li:f,e' ferce of ~h.~~~"'1: by ~@{ii~(}\~i11lg ,liI, I, nega tiv ., J ~ Wi;,Rs Qln 'uhe t.trg@l tOf half il!S 'IDaU;lYf'II~glniv . lev~ ls E)o,1i'.l :l) '. 1I0 - ul ~fO'rtit1[lde ~j., for eoc~, i ttdhi 0, t1 'm~1 a ld,!~, Jlc,gtlltivc lev'~ be ·mwedi :~Ilcre~~'rh S:peUc!:IlO: DC '~ ~. If rhe 'suhject.hs :U le:asl as m ~}y~ i}Pli\f ,~rtav:€Jls.. 11i'~' ]Jic:~! it' d ie~, If [he :5l!1bj ct ~YM''j,I\~;S ~mcl '~h nC,gm:ivl~' le\fel p -[S,Ui I' rOT .24 ho'~ . C,!, 11(.1'1'11 'er the subjl.l'c[ m:tust Dli3kc ;IIi:mIJo,IJ'Icrfortitude· a,Yl:Ji1l,8 d],[\ow. or dht,· ni!:iiuivc'
ture
I

name ~'I'II& some facu a;bol~1['its life lei., ~fi~!Ii[m:' protect ~(ji:D1. ::liga insr d.~Sc.o'Vii1lJty 100f othiC r

~II~cn~d)" lncrease

t.':~~,~~. -cmft:.DC

e~!by t he' 'l1J:rge~1 ~nd ovr-rcome'the (iJT,g~f' reD ane , run it mu t rn:.'~~ \'1'111 $;:lVB,3i1j"g [k1"o'l . Agl1 t3t''S,Cit' L nnd~:r llQ s.pe d41 I,com:pudsj.Q~ [0. ~rw}'"W

S E ED:~TRANS-FO RM,
""r.ulS~lI![a't: on :Sp.dJa'a:£t' :DC: ? ~ CG.mp~lQ;e~ts~V; 13 C -, ;-,"1', Tlimie1 I, mtntile' :Ru" ,:lQO [1[. • :~~::One neanmc c'r h'i:i3]'Jilff'nlm~, l'llO!1'117Ulgt{;rntre
DHI"IJ'liOifi::
.

Wf"r:ln1al'!!e~lt

'~e'Vr~b 001i.lv~'t['edlto aelU(111 ·...Ie:~loss, ~re

SEED.: SUM MON


Cmlj'~ rn~j~n (. lriln.m,o\tI!J'blld S:~d1ad1: C~ .l~, D
Com.pDlite . t.:,~v; S c~ _,tin~ "l'bn~. 1 mmYu~

:a.vl· ,Thr-ow::Forrh.91Jl.d, J ',dl ~, ;"~,3JbCe~,Y, So

fi'!.:i'gli~es ls~\e'[tel-a)

Sp U, li!t~lIlS: t_b,f' fm,l~ 1{;rm S1 ~,e'~' a I'il~ 'd-~. su~jNl

~nod1 !If" crm


ill ~
~(}1:m.a]fo:nn.

of creilrnm
i ...

from DimiJII'ulth.rc

:R _o,ge: 7S f~.

i:nCRiise dUlc', p. Ucmf~ IDC

or' each 3dd:iltlo~l~ Iner

'r obJ ct 1'1 e ~'" r' :'onn Q:ln ~o.on' 5t1~~;llrgEfth~fll' .


I

en

by

mallQf::ilZrC:,IJ![::IIiI

ii, U~'you wm'"ff)

·1_",,,_

Eff'£ct: One 'lJlil'LmOll cr ;'[I~tI]je DlU'SiU,o:fi'~20 munds I'D) Smiring'tL11'.''¥: \'VH1l nC,Gfd:ro€ ' ,-' '[ lrr:m} Spe.1 R,es,,' h'lilil ;e: 'fe.s (see re~t) ean ,.l.!!'Inrnot'l an olJil:s;rclJe1"_ h 8ppeii1':S '\,~hf.re YEllJ.l d" ~~ nate lind ;IJ:t IKunediIl:rely on your lu:m nI its spen, resist" aaze i~ oveICO,m~ nnd: it :f'ali15.~W'lill Si'l;'if;u.JiI~ ~juQ.II.~ '1m:ac'k'§, [[ your cppen '11 [$ tIC th . bfS[ 'Oif it abIJi t y. if you; CiUl, carom :m,lHiirnl:e "'')l;.FLlb d'l. . CUlUiidefj 'fOUl CiH'i d!tn.l.CE' i[ 1i;!Jlt to [Ijjt1t~(:kl ~o anl3ct particular ~n;;.mr '!! o.r 10,'penOJitll O'm;b!.H" cniOl' 111" ,c:onj;urres an ou.~·cdr' -O!!.l 'i:.el~ct from Ihe Monrtet",Mi'm ual (01;'an .t~~erflLad·ve iOil.rrC~,~lJ.o~~ed ycmr DM) by ofCR 1. or less. fQ[ e 'ch +'L en of~"IlI'mnlOmi'ed (U, Its:ictet'~ 3,a;lC'~e~seth~ :. p ]lcrr1lJ~DC 'by' +,2 lor [">;Jell;~ddiM113,1 c~u id r. Qhh~' "om, . Cb31ll.enge ~,'~ u-n,g , ummoru::d, nlultip1v [he .s:peU~r'~~tDC 'by' 2. W']n,e.n yo-.t de crop 3
'll'OlJ
I

oil I'IIOUbll:L,gmci!l,t l]}ltli!!.ia'lilI)'LX'

objecm: ,~'III,I:O. CiL'rIi.~,m[ur-e ~ lor tmhsfQl,"'IlDl Q a:J!llll',' . lnro a :n.onm. gteill. m objecf,~ h'ii:['C~5le' the . peUc ,a6t,DC by to.. If you, 'Wi chan. , C1l':' rute Cine t ,~': nnother typ€ lfor mo 'p~e,Ulnd~ll:d '1'0 oilrtside ), iJl,eOOD ~ lh~ ·prdBcnam DC, Tl'!IJ'I,'sJom:DIijclllS- invo,~ klg: nonmagte l, Ul!ln:m~~i~

Dr

stances

of h~l:,d DIe-SiS. increase t1~~ ·'p!!lk:oot. DC by' ...~.


e nans'orln
i

with h [d:il:~Ml, ;il~' m'n() - '11 f:AC!J.ib, fro',r :ib 2


. I cr· ::l,I1:lIre' i1i"i:r.Q' lit : fiCor:FlQrt,1II1 cr

form in!;rea~e: trill'" ·'pcUcl~df..:DC by 10. COD ..


i(:ili/'ereoml!.! ~'~.eJlinruiL"il:~ i'!'iim'iil~nhy oJ,~ "',''_ lo'r lru:orpo;reiiJ, c'realllll' _ I'.'· tnln:sform~~iof!!. ~fii:reaR
~ 00 W;ilIii"lf ro

,n

O:IiD~' ~cilf1c_

SlpeU 'i;\r].rh tht' nmlrl ~.(m'~~d! [b:,U' rummc'lm'~: ::LI'II ,airl Q'3Iol'ic, ~.Ili~ fh~,•. il~ ~ fire. good ]swfw. or ''l,Wt!f'.r C IfCII!['U:r -~ I:h comph~l\~dp -·n ~salso O'£' tbat ifP"', If yo". IlC rease the .s pe Il'cv,ilfl ''OIL lb;y +~RCot 'yOli (;a,~ S1lmmon ,iI c:- ~uute:of C R _'_' 1, ,fro'm ;3!1lol.iler ';lIonSf r or '~ Of 5lt1l1tl}l'PC~ $lI.lm ~~ gE~.I111l:u•.ltnJUii!1lld (go.b:~.mJ1!Qli~)1 o:r:
IIIndca

'. 'fhe SlllD'ilD10n d C :3 nl ,f: f,;;; 35 urn! .<1 1)01 h:~lVe'6eer.ll :p':~II.I!Ck. hOlm Sl:o,:iDle lo;~'h:' ,'pinta'!!' (0:[" :S(UllC'!;,.\4u~!'r - 11)0E'he ·cl s~me p.lan r). Tll~ Sllmm.oned cooau!!'f. j]juli~ks yrCiiIJ .. :!!' o,pp'&' n '11'tS [01 [he 'lje~l[of it :ahi]itYi O'f ifyo!U C :n cotomll.mrUctlt \Viill'i lit, h 'Il1i..ri!.l -pc:r:tom il1~hef m.::tiOI'll.iIl; !i1lY~I,:',.Ve'F.d:u:!!sum,:IillO-fl,iug ends ,~;:tb'r Ct-iH.l1it-e ]5, ,:J·s:ked t· pe~rfQnn i!I [;j][Sk mi m ci"IIl 1:'0 ir~!Il.Ul1re~:such ,iiS; co:m'm.!I:r.td~g g.ood crea,~ rure E\C! t!f.f.3ck all h'l'I.JOGtlIlE1 at 1('Qm'r.i~ii!.ndi'Wl.g II'Ilhy ae~,tuu~ [0 ccmm '~sl.lIi,d,ae. For lc:b ,,"1 ell o,f 'd'l imlm.one'cl, .. ~re!U1!J[,~~ incfe::ise f,h~Sp Ucrm.( DC '!by ,2:., ,,3nal ,i' you if1c[\e~~e d'u! Spe!k:n1.ft DC 'by 60, you,
I

To rrnnsfnml a:~ objccm, 01' Cre:aJ'l!I!l'e .11\10 ~ci!f~ 'Itk~ of ~~~[be~' indjyudtu[J)(illduding m I'te~ d~ .' ~nd mental ;illbfmdes)~incr-e~se ~he ~p Iktafm'DiJ 25. If W~, 'ml:nsfC)rm d Icre~'~l!Ire(~oe!i]iJID'h(g~'C ~~I tbe Hi r Dm.C-e antS :r:lieW :ttke'rr"5S il: can onley u ' titre :ibillt1 ':M C 3itl.1rc ~Ht! li~Wllm lewlo,]'" H "'Dio.:. if sIn! I'iI 0 r d:e.ttw~fedu 'In l:t'iii'r,I,,;;:f,(, J'V'IIJedC:~,!ltllJm 10iL" Iii. 1':eVe1"t ro h'" ori,giil1l,;d farn", Ibeuibjl~1C 's etj]~i~ln. ~lny,ltiemams: u~umn 00rr:t:rJ,i!<-O, O[ m,~lds Uilto 'Dh~r!iew fJ
.,. 'Iy) ~t VOllrr 'Q.P'tion,

SpeUcmft DC by -+1.0. 1[h~ r.m I' ~f'n _-d, ~m B~{!I ehe rl!S,Ch - mri~ t

11lVtO .

Th~'mID:

cho1l'11,g~uno' wh ilc:' mmlmg its O\Ji{J;l, - mo,,;,t! m


,tabilillY ~~..s.

IIDd 1:l::Uu.ml,ilbi'lh~,~ ,of

rurmoo creamre 01' 01;, eel a(q!l,1i,

d~e C~',~,I}ICi!;U'e r ltib~ett D

die ~h,~ :!![ b:15, , ~nd

gen(ie, '\WiS1' om~ and. Ch,3nE,IlDS, &Cores) t ¥ ,]:and. daSJ. po'ml'S (desp~l;eany dtfme.e ,in it! COMcil,li;~O]U stoff i rnen[, hil}seilu~ck bol1iJ.iS oo:;:e S.ll'!f\~ ,fi)(j[mO"aJd:llrmry ~bi~' . , .~llsr3nd 'per~.~ tibilil[D, Sr bur. not ,m ~\liiXmllturoll tif!iIl. Pby.s;~cil.] OIbHhi, inc'lude ,lul,'U1Jr;a:I: siu- and 1~~'!'J
l)"

l\I1ennd, ~billde~~~lC'hld_ ~.·[So:nallmy; I

Ullin :S;1I.I!:rrn:nOf:L ::I, lu:mriqlll,E"u'ldt'lJ'idu.d jIfOli: spe;:::i 'yromYl On~w)J,l1'te itil dlll;; mu If, VCI$.e. lOla 'Dllll st kl'lio'!/l!.I' tlu~'ta fg,Ie.[ 1$

armor n~t1Lrnl\"~ilPOllSI and imi1rr gro

~r~dQonS'timtion scom ~N~nlJjml abi]j~' illd 'ph,y ·lcsl qLcli h'Jire~l'1~~'or a:b nee- ofwi:l'IJI~ :Ilmm'b _r Crl~1:reRli[j~
Dex'rlf)t