Sei sulla pagina 1di 15

PAC 2

Documentaci audiovisual

Jaume Reig Carrascosa, octubre de 2014

ndex

Descripci i abast del projecte

Brifing

Pressupost

Pla de treball

Gui textual

11

Storyboard

13

Bibliografia

15

Descripci i abast del projecte


En que consisteix el projecte?
Creaci dun vdeo divulgatiu sobre el concepte Big Data

Objectiu del projecte?


Donar a conixer e informar als visitants del museu i la web el concepte big data duna
forma introductria, esquemtica i resumida mitjanant un producte audiovisual.
*Donada la durada del vdeo (de 1 a 2 minuts) i que ha de ser fcilment interpretable per tothom
sobviaran aspectes excessivament tcnics i de processament del big data.
Com a nota final del vdeo sha danimar a lespectador a visitar lexposici on hi haur
informacions ms ampliades i lgicament donar una imatge corporativa durant tota la durada
del vdeo.

Temporalitzaci
El projecte haur de tindre una fase de producci estimada mxima duns 30 dies i haur
destar finalitzat abans e la inauguraci de lexposici. (suposem que lexposici encara no
ha estat inaugurada)
El vdeo es projectar durant la durada de tota lexposici.

Brifing
Objectius i missatges
Objectius primaris i secundaris del producte
Lobjectiu primari del producte (vdeo) s donar a conixer de forma introductria,
esquemtica, visualment atractiva i pedaggica del fenomen big data.
Lobjectiu secundari del producte s explicar de forma resumida com afecta als ciutadans
normals el fenomen big data.

Objectius primaris i secunadaris del client


Lobjectiu primari del client (Museu) s publicitar lexposici sobre el Big Band Data.
Lobjectiu secundari s despertar la curiositat als visitants del museu i de la web del
fenomen Big Data.

Pblic objectiu
s un pblic urb de mitjana edat (entre 30-45 anys), amb una renda mitja, nivell destudis
mitja-alt, procedncia geogrfica europea i amb un inters per temes artstics i tecnolgics.
s mitja alt en ls de les noves tecnologies.

Justificaci del pblic objectiu


Tot i que poden haver diversos perfils de visten un centre dart contemporani, es pot
constatar que la majoria de visitants corresponen al perfil de pblic citat anteriorment.
Al mateix temps el propi nom de lexposici Big Band Data, en angls en reafirma que el
pblic objectiu t un nivell destudis mitj alt pel tema de domini didiomes i s habitual
de les noves tecnologies.

Continguts
Formats del projecte
Vdeo divulgatiu que haur dentregar-se tant per visualitzar-se en les pantalles del museu,
com per internet (pgina web del museu i canals Youtube, Vimeo, etc..).
No fa falta fer dos formats diferents ja que es realitzar a la mxima resoluci (full HD)
1920x1080 sistema PAL a 25 fps.
Sentregar larxiu digital .mov i tamb en suport Blu-ray.

Creaci de continguts (imatges, infografies,


models 3d, vdeos, udio)
La creaci de continguts vindr determinat pel gui narratiu i tcnic finals del vdeo que
elaborin els creatius a partir de la lnia bsica argumental proposada (veure apartat en
aquest mateix document), consensuat entre el cap de projecte i el client. (aquesta ser la
fase ms crtica del projecte, tindre un bon gui que sintetitzi tot el que es vol explicar).
Donat que ser un producte molt breu i esquemtic es creu oport que el fil
conductor sigui una veu en off ja que es podr aportar ms informaci ms extensa
i precisa no tan sols textual i per tant es necessitar la gravaci de la veu en off.
Les imatges, vdeos, fotografies, efectes sonors i models 3D es compraran a bancs
especfics de recursos audiovisuals (sempre a partir del gui tcnic aprovat). Els grfics
que no es trobin en banc dimatges es crearan expressament.
*No es contempla en cap cas la gravaci de vdeo ni la realitzaci de fotografies tant en estudi
com en exteriors.
* Es tindr una provisi de fons per la compra dels recursos audiovisuals requerits.

Disseny
Lnia grfica del projecte
Colors predominants del projecte saturats que donin un estil visual futurista,
tecnolgic,.. . Fonts tipogrfiques modernes i amb un estil visual que evoqui clarament
tamb a temes tecnolgics.
Narraci audiovisual molt dinmica, per tenint en compte que aquest dinamisme no faci
perdre a lespectador lobjectiu principal del producte que s informar als visitants sobre
el concepte Big Data.

Lnia argumental del projecte


Per tal de tindre una lnia i una estructura clara es creu que el gui shauria de basar en 3 apartats,
que podrem simplificar en 3 preguntes i les seves possibles respostes a ms dun eslgan.
Com eslgan es proposa Lexplosi del Big Data.
Els 3 apartats:

Qui i com genera les dades?


Bases de dades dempreses i organitzacions capturant comportaments dusuaris.
Logstica, finances, dades mdiques i cientfiques.
Interacci dusuaris en xarxes socials.
Reconeixement visual, reconeixement geogrfic, escaneig de documents.
Internet de les coses.

Quines sn les caracterstiques del Big data?

Gran volum de dades


Gran velocitat de producci de dades
Varietat del format de les dades
Impossibilitat de processar correctament aquestes dades pels sistemes habituals
de processament de dades (motors de bases de dades habituals)

Com afecta al ciutad normal aquest fenmen?


Creuament de dades per saber gustos, hbits, etc.. de forma individual per part
dempreses i institucions.
Publicitat personalitzada a partir del recull de dades per part dempreses.
Indefensi devant al dret dels ciutadans a la seva privacitat a partir del recull de
dades privades de navegaci.
Avenos mdics, cientfics i tecnolgics mitjanant el processament de gran
quantitat de dades.
Aquestes preguntes i respostes com tamb leslgan sn tan sols un punt de partida, esbs
o fil conductor general, per tal que lequip creatiu pugui comenar a treballar en el gui
definitiu.
Nota: la lnia argumental no sn unes pautes inamovibles i sanima a lequip creatiu que
trobi noves formules creatives per explicar el fenomen de forma resumida.

To general del discurs audiovisual


El to general del discurs audiovisual ha de ser am i dists, fugint de tecnicismes i dun
llenguatge massa formal. Tot i aquest to am i dists no sha de caure en un to humorstic
tampoc.

Metodologia i fases del projecte


A partir de la descripci del projecte i del Brifing consensuat, redactat i aprovat entre el
cap de projecte de la productora audiovisual i el client (Centre dart contemporani), lequip
creatiu elaborar un gui definitiu, i uns esbossos (storyboard), perqu sigui aprovat pel
client en la propera reuni de treball. (en cas de requerir-se modificacions suggerides pel
client no caldria una altra reuni, ja que els canvis serien mnims i es procediria a fer el
gui definitiu amb les modificacions suggerides tan sols pel coneixement de lequip de
producci (dissenyadors grfics i editor de vdeo). Per tant les fases del projecte de forma
resumida serien:
Elaboraci dels requeriments i objectius del projecte (per part del client i el cap
dequip creatiu)
Elaboraci del Brifing (per part del client i el cap dequip creatiu).
Elaboraci dels gui textual, tcnic i storyboard (per part de lequip creatiu:
redactor, dissenyador, editor de vdeo i cap de projecte) (seguint les pautes daquest
document. Brifing).
Presentaci dels guions al client.

Possibles modificacions del gui proposat a partir dels suggeriments del client.
Producci de vdeo (compra de recursos grfics i auditius necessaris, creaci dels
recursos grfics i auditius necessaris, edici del vdeo en fase proves i el final).
Presentaci del producte final al client.
Correcci dels suggeriments del client.
Llanament del vdeo (a la web i les pantalles del museu).
*Veure informaci detallada de recursos i timing del projecte requerits.

Idees i exemples
http://www.youtube.com/watch?v=hbCB8fxvfRY
http://www.youtube.com/watch?v=7D1CQ_LOizA
http://www.intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-101-animation.html
http://www.youtube.com/watch?v=OYJ241DTSVg
http://www.youtube.com/watch?v=TzxmjbL-i4Y

Pressupost
Detalls projecte
Elavoraci dun vdeo promocional de lexposici Big Band Data per al Centre de Cultura
Contempornia de Barcelona (CCCB).
(Ms detalls dels objectius i requeriments en el Brifing del projecte)

Pressupost
Preu total: 1852 + IVA

Desglossament per reas de treball


DESCRIPCI

PREU HORA

TOTAL HORES

TOTAL EUROS

Direcci projecte

25,00

12

300

Redacci texts i missatges


25,00

20,00

180

Feines de disseny grfic i


creaci dimatges

20

20

400

Edici
de
vdeo
composici digital

22

26

572

Compra de recursos grfics,


vdeos i efectes sonors

300

Gravaci dudio en estudi


de so

50

100

TOTAL HORES

TOTAL EUROS

69

1852

Temps estimat del


projecte:

Data finalitzaci: 17/11/2014

15 des

20% a la signatura del contracte i 80%


restant un cop finalitzat el projecte

Data inici: 02/11/2014

Dates clau i validaci


client:
02/11/2014: Reuni client per definir
objectius i elavorar brifing
05/11/2014: Validaci per part del client

Pagaments

del gui i storyboard.


15/11/2014: Presentaci del vdeo al client.
16/11/2014: Correcci de suggeriments
del client i possibles errors.
17/11/2014: Llanament del vdeo

Pla de treball

Fases del treball elavorats amb leina Gantter en el nvol.

Explicaci
En aquesta fase del disseny de la producci jo he utilitzat excel per desglossar els treballs
requerits, fent una estimaci dhores requerides i perfil professional que faria la feina.
Aix va b per poder fer el pressupost desglossat a presentar al client.
Amb les feines desglossades i sabent quins perfils sn necessaris pel desenvolupament
del treball, podem fer servir una eina com Gantter per generar el Pla de producci i la
grfica Gantt.

10

Gui, storyboard, prototip


Consideracions
Aquesta part del treball s una de les fases ms crtiques del disseny.
Tal i com jo ho tinc pensat el cap de projecte hauria de consensuar i saber molt b que vol
i que espera el client (totes les especificacions haurien destar recollides en el brifing tals
com: lnia argumental, to general del producte, estil visual, etc..) i transmetre-les a lequip
de treball. Per tal he previst 3 hores de reuni de treball a mode de braingstorming (pluja
didees) amb tot lequip de treball, que potser encara serien poques, per tal delaborar tots
junts un bon gui. El gui textual final lhauria descriure el guionista (a partir de la pluja
didees) on shauria trobat i consensuat el gui textual que ser la base per la locuci de
la veu en off.
A partir del gui textual, el dissenyador grfic crearia lstoryboard amb alguna eina com
Celtx i li presentariem al client.
Es podria crear tamb un prototip de vdeo sense efectes ni animacions i amb so de baixa
qualitat per tal que el client sen faci ms a la idea com seria el resultat final.

Gui textual (veu en off )


Lexplosi del BIG DATA
El terme Big Data ha posat en marxa una veritable indstria de processos, personal i
tecnologia per recolzar el que sembla ser un nou camp de lexplosi. Empreses gegants
com Amazon i Wal-Mart, aix com organismes com el govern dels Estats Units i la
NASA estan utilitzant grans volums de dades per complir amb els seus negocis i / o els
objectius estratgics. Big Data tamb pot tenir un paper per a les petites o mitjanes
empreses i organitzacions que reconeixen les possibilitats (que pot ser molt diversa) per
capitalitzar els guanys.
Per.. Qu s el Big Data - realment?
No hi ha res nou sobre la noci de dades gran, que ha existit almenys des de 2001. En
poques paraules, Big Data s les seves dades. s la informaci de propietat de la seva
companyia, que sobt i es processa a travs de noves tcniques per produir el valor de la
millor manera possible.
Pregunti a qualsevol expert en Big Data per definir el tema i que van molt probable
comencen a parlar de Els tres de V - volum, velocitat i varietat, conceptes
originalment encunyats per Doug Laney el 2001 per referir-se al repte de dades gesti. En
definitiva, es tracta duna gran quantitat de dades produdes molt rpidament en moltes
formes diferents. Aix podria implicar histries de clients transaccionals, bases de dades
de producci, registres de trnsit web, vdeos en lnia, les interaccions de mitjans socials,
i aix successivament.

11

Com es generen les dades?


En un mn interconnectat via internet tothom genera dades. Des de les fonts tradicionals
de dades. Llibres, publicacions, etc.. passant per les tradicionals dades dempreses i
institucions estructurades, bases de dades, fins a les noves dades que generen les xarxes
socials i les intercomunicacions professionals, empresarials, institucionals i personals.
Caracterstiques del BIG DATA?
Tots hem sentit a parlar de les dades dels 3VS del BIG DATA: volum, varietat i velocitat.
Per com hem dentendre aquestes caracterstiques.
Volum
Big Data implica enormes volums de dades. Ara que les dades es genera per les mquines,
les xarxes i la interacci humana en sistemes com a mitjans de comunicaci social el volum
de dades a analitzar s massiva.
Varietat
Varietat refereix a les moltes fonts i tipus de dades estructurats i no estructurats. Es va
utilitzar per emmagatzemar les dades de fonts com els fulls de clcul i bases de dades.
Ara les dades es presenta en forma de correus electrnics, fotos, vdeos, seguiment
de dispositius, arxius PDF, udio, etc. Aquesta varietat de dades no estructurats crea
problemes per a les dades demmagatzematge,
Velocitat
El ritme al qual els fluxos de dades a partir de fonts com els processos de negoci, les
mquines, les xarxes i la interacci humana amb coses com els llocs de mitjans socials,
dispositius mbils, etc. El flux de dades s enorme i contnua. Aquestes dades en temps
real poden ajudar els investigadors i les empreses prendre decisions valuoses que
proporcionen avantatges competitius estratgiques i retorn de la inversi si vost s
capa de manejar la velocitat.
Com ens afecta aquest fennen?
El Big Data permet el maneig i anlisi duna gran quantitat de dades, el que permet trobar
patrons de comportament i conixer molt millor als usuaris. Aix ajuda a que les empreses
puguin personalitzar molt ms els seus serveis en funci de segments del mercat o la
publicitat que sels mostra per posar dos exemples.
Les tecnologies Big Data no noms ajuden a recopilar grans quantitats de dades, sin
que a ms permeten el seu emmagatzematge, organitzaci, recuperaci i reutilitzaci per
aprofitar tot el seu valor en els camps cintifics i mdics.
Podem rebre recomanacions personalitzades com a clients o usuaris dun servei, el que
ens ajudar a aprofitar ofertes comercials, alhora que pot fer-nos sentir vigilats. No en va,
lextracci de dades personals i la venda a tercers s una prctica molt habitual, ja que les
empreses consideren aquesta informaci molt valuosa.

12

Storyboard

Pantalla 1 - Intro corporativa CCCB

Pantalla 2 - Apareix eslgan i msica fons

Pantalla 3 - Comena la narraci veu en off

Pantalla 4 - Comena apartat

Pantalla 5 - Explicaci generaci de dades

Pantalla 6 - Continuaci explicaci generaci


de dades

Pantalla 7 - Comena apartat

Pantalla 8 - Comena apartat - Volum

Pantalla 8 - Explicaci caracterstiques BIG


DATA - Volum

Pantalla 9 - Explicaci caracterstiques BIG


DATA - Varietat

13

Pantalla 10 - Explicaci caracterstiques BIG


DATA - Velocitat

Pantalla 11 - Comena apartat

Pantalla 12 - Explicaci general

Pantalla 13 - Generaci valor

Pantalla 14 - Generaci idees i coneixement

Pantalla 15 - Risc de privacitat BIG DATA

Pantalla 16 - Imatge corporativa, promoci


exposici i final

14

Bibliografia
Mases Blanch, Noem. Estratgies documentals durant el procs de disseny, producci i
difusi multimdia, [Web en lnea]. [Consulta: 27-10-2014]. Barcelona: UOC.
Mases Blanch, Noem. Els sistemes de gesti de documents multimdia, [Web en lnea].
[Consulta: 27-10-2014]. Barcelona: UOC.
Colaboradores de Wikipedia. Big data [en lnea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2014
[fecha de consulta: 28 de octubre del 2014]. Disponible en <http://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Big_data&oldid=77690503>.
IBM. Que es Big Data?. [en lnea]. [fecha de consulta: 28 de octubre del 2014]. http://
www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/

Webgrafia
http://www.youtube.com/watch?v=7D1CQ_LOizA
http://www.youtube.com/watch?v=lRNTXWlNu4E
http://hbr.org/video/3633937151001/the-explainer-big-data-and-analytics
http://www.youtube.com/watch?v=eEpxN0htRKI
http://www.youtube.com/watch?v=OYJ241DTSVg
http://www.youtube.com/watch?v=TzxmjbL-i4Y

15