Sei sulla pagina 1di 12

SURPHUY

Chorus:
Isariway, chutariway, surphuy, wakanki, pallchay
Isariway, chutariway, surphuy, wakanki, pallchay

Surphuy t'ika pallaspaiki


Hakay macq'ta haku niwan

Kayna wata tusuqmasiy


Maytaq kunan kaypinachu?

T'ika pallana pampapiqa


Iru Ichullas winayusian

T'ika pallana pampapiqa


Raki rakillas winayusian

Chaychus mana yuyarispa


Noqari mana waqaykuyman

Coro:
Tira, recoge flores de surphuy, wakanki, pallchay
Tira, recoge flores de surphuy, wakanki, pallchay.

En el lugar donde recogimos flores de surphuy


Este chico me dijo que fuera con l.

FLOR DE POTOS

tukaskurimi potosinita
kunay masqayquna warmicita
tukaskurimi potosinita
kunay masqayquna warmicita

potosimanta potosinita
sumay munari ma somoyquita
potosimanta potosinita
sumay munari ma somoyquita

MUNASQECHAY
munasqetay
tuta punchay maskakunay
tarispa suscucunay warmisitay
munasqetay
tuta punchay maskakunay
tarispa suscucunay warmisitay
qanraykullay a karin viday
sonqo kullay sipasitay
qanraykullay a karin viday
sonqo kullay sipasitay

YANA AWI IMILLAY

Yana awi imillay


misk'i simi urpiyay
maypitaj...
tukuy nuqapaq kanki
sapa ch'isi mask'ayki
imillita...
yayita purispata
waqaspa tarirqani
sapanta...
jampuway nirqani
munasqetayta..
waunaykama..ah ah..
munasqetay kanki...

jampuway nirqani
munasqetayta
waunankama..ah.ah..
munasqetay kanki...

'LLAMA MICHIQ'

Llama michiq samiyuq runa,


Hakuchu Belen portalta,
Belen portalman chayaykuspa
kamaqinchikta kusichisun.
Achachallaw sumaq Nio,
ima munaytam k'anchanki.jnjiytohji7jiioj0jo9ojdwdie

Llama michiq samiyuq runa,


Hakuchu Belen portalta,
Belen portalman chayaykuspa
kamaqinchikta kusichisun.
Achachallaw sumaq Nio,
ima munaytam k'anchanki.

Llama michiq samiyuq runa,


Hakuchu Belen portalta,
Belen portalman chayaykuspa
kamaqinchikta kusichisun.
Achachallaw sumaq Nio,
ima munaytam k'anchanki.

'TUSUYKUSUN'
Amaya pasaj chacaymanta
amaya pasaj tayta.
Coro (2 veces)
Llanay jamuy tusuykusun
tayta achquiri muchcamam.

Se oyen los cantos, me anuncia el viento


kusicuy sonqo manan manan llanjachu canja
kusicuy sonqo allim allim tayta intipaj.
Se oyen los cantos, me anuncia el viento
kusicuy sonqo el camino ya est muy cerca
kusicuy sonqo que la noche ya est aclarando.
Amaya pasaj chacaymanta
Amaya pasaj chacaymanta
Amaya pasaj chacaymanta
Amaya pasaj chacaymanta
Amaya pasaj tayta
Amaya pasaj chacaymanta
Amaya pasaj tayta
Amaya pasaj chacaymanta
Amaya pasaj tayta

SONCOLLAY
Ima munasqaykitapas, soncollay
manam ruraqchu karqani
Pampa sarusqaykitapas, soncollay
oqaqa muchaqmi kani.

Pampa sarusqaykitapas oqaqa muchaqmi kani soncollay

Yo te quise como a nadie, soncollay


t no has sabido quererme,
el amor que yo te tuve, soncollay
conforme vino y se fue.

Corazn corazn pobrecito mi corazn tu noms tienes


la culpa corazn de haberla querido tanto corazn!!!
Essoooo!!!

TINKU
Sisi machai cuni aitai
SISI MACHAYKUNI AITAY
HORMIGA HERMANA ME HE EMBORRACHADO,
Machai cuya nila
MACHAYKUY NIWAN
ME DICE EMBORRACHATE.
Sisi machai cuni aitai
SISI MACHAYKUNI AITAY
HORMIGA HERMANA ME HE EMBORRACHADO
Machai cuya nila
MACHAYKUY NIWAN
ME DICE EMBORRACHATE
Machai cuna nila aitai
MACHAYKUYA NIWAN AITAY
HERMANITA, EMBORRACHATE ME DICE
Matayahuan quita
SIPIYUWANKITAQ
SI TU ME MATARS
Machai cuna nila aitai
MACHAYKUY NIWAN
HERMANITA, HEMBORRACHATE ME DICE
Matayahuan quita
SIPIYUWANKITAQ
SI TU ME MATARS
Sisi tusi situ aita
ELLA ME DICE EMBORRACHATE
ME EMBORRACHARIA AITAY
Matusiki situ
MACHU SIKISITU
SENTADERA VIEJA
Sisi tusi situ aitai
SISI TUSUYSITU AITA
BAILE DE HORMIGUITA HERMANITA

CHAYNAN SIWARISTO
Ay tunitai tuna aitai
HAY TUNAY TUNITA AITAY
HAY HERMANITA TUNA TUNITA
TUKUYUKUY TUNA

Ay tunitai tuna aitai


HAY TUNAY TUNITA AITAY
HAY HERMANITA TUNA TUNITA
Tucu yucui tuna
TUKUYUKUY TUNA
ACABATE TUNA
Tucu yucui tuna aitai
TUKUYUKUY TUNA AITAY
HERMANITA TUNA ACABATE
Amke tuyai tuna
TUYASPAPAS TUNA
AUNQUE TE ENTERNEZCAS TUNA
Tucu yucui tuna aitai
TUKUYUKUY TUNA AITAY
HERMANITA TUNA ACABATE

AMKE TUYAI TUNA

oqan kani Intiq Churin, taytallaysi kachamuwan


oqan kani Intiq wawan, taytallaysi kamachiwan
Ah ah ah
Taytallaysi kachamuwan, runaykunata maskamuy nispa
Ah ah ah
Taytallaysi kamachiwan, runasimita yachachiy nispa

Inka wawa oqa hina, may llaqtapin waqashanki


Intiq churin oqa hina, waqyayniyta uyariway
Ah ah ah
waqyayniyta uyarispa, taytanchiqwan kutirimuy
Ah ah ah
waqyayniyta uyarispa, ayllunchiqwan kutirimuy

Taytallaysi kachamuwan, runaykunata yachachiy nispa


Ama suwa, ama qella, ama llulla, ama mapa
Ah ah ah
Ama suwa, ama qella, allin kausaypi tiyananchiqpaq
Ah ah ah

USHUA LLAQTAY
Ushua llaqtay qespichiwarqanki, chaymantataq oqa
saqeyki,
Kay kunantaq kutirimuchiayki, yuyawankirackchu
Ushuallay.
Chakillaypas nanariwachianam Witama orqota uraqtiy,
Aylluykunapas man suyuwanchu, yuyayllaymi
apamuwachian.
Ushua llaqtay chayamunin, Chakapatapin purichianiam,
Tayta mamaypas ripukusqaam, wasillaypas tuirusqaam;
Chaymi kaypi oqa waqachianim Ushuallaytam qawa
qawaspa,
Chaypi kaypi oqa waqachianim runallaytam yuya yuyaspa.
Ushua runay maypiataq kanki, puqllaq masiy maytaam
rinki,
Koi Kaqa Qochapin maskayki, Pampachackratapas
riniam.
Corculla llaqtatapas siqanim, runallaywan tupasaq nispa,
Oyolo llaqtapipas purinin aullullaywan tinkusaq nispa.
Ushua llaqta rikuykiam, kay tutatam ripuchianiam,
Punchawpiqa waqachiykimanmi, chaymi killa tutapin risaq;
Man sonqoyqa ripuyta munanchu, awillaytaq waqaylla
waqan,
Man sonqoyqa ripuyta munanchu, awillaytaq waqaylla
waqan
Weqellaytaq uyayta oqhon.

EL CONDOR PASA (Quechua)

Yau kuntur llaqtay orgopy tiyaq


Maymantam gawamuhuakchianqui, kuntur kuntur
Apayllahuay llaqtanchikman, wasinchikman chay chiri
orgupy,
Kutiytam munany kuntur kuntur.

fuga.
Kuzco llaqtapyn plazachallampyn suyaykamullaway,
Machupicchupy Huaynapicchupy purikunanchiqpaq.