Sei sulla pagina 1di 8

PANITIA BAHASA INGGERIS

SK TASIK PUTERI 2, BANDAR TASIK PUTERI,


48000 RAWANG, SELANGOR

KERTAS KERJA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS 2014


SK TASIK PUTERI 2, BANDAR TASIK PUTERI, 48000 RAWANG, SELANGOR
NAMA PROGRAM
Program Bulan Bahasa Inggeris 2014

ANJURAN
Panitia Bahasa Inggeris SK Tasik Puteri 2

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid samada
dalam bentuk bertulis mahupun secara lisan. Seterusnya, diharapkan melalui program ini murid akan lebih
menguasai Bahasa Inggeris seterusnya dapat membantu mereka untuk meningkatkan tahap pencapaian
mereka dalam Bahasa Inggeris dan menyediakan mereka menghadapi masa hadapan yang lebih
mencabar seiring dengan era globalisasi.

MATLAMAT
Menyebar dan memupuk minat murid terhadap Bahasa Inggeris ke arah meningkatkan kecemerlangan
pendidikan sekolah dalam kalangan murid SK Tasik Puteri 2.

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa Inggeris.
2. Menggalakkan murid mempunyai semangat daya saing secara sihat di dalam aktiviti yang disertai.
3. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
1.
2.

Tenaga Guru-guru matapelajaran Bahasa Inggeris


Kewangan- Teras Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA PROGRAM BULAN BAHASA INGGERIS

En Ramli b Abdul Rahman


Guru Besar
Pn Rozita bt Othman @ Ali
GPK Pentadbiran
Pn Nurul Syafwah bt Raduan

Pengurus Panitia
Pn Radhiah Hanim bt Radzali

Setiausaha Panitia

Guru Bahasa Inggeris Sesi Pagi

Guru Bahasa Inggeris Sesi Petang

1. Pn Nornita bt Mazlan

1. Pn Sarimah bt Mansor

2. Pn Suhaila bt Jaafar

2. Pn Norma bt Abdul Aziz

3. Pn Zuraidah bt Mashhudin

3. Pn Hasni bt Mustafa

4. Pn Jeriyah bt Ahmad

4. Pn Fuziah bt Abu Hassan

5. En Narasiman a/l Dharmalingam

5. Pn Siah Shuk Wah

6. Pn Jayamalar a/p Supramaniam

6. Nuraliza bt Ismail

7. Pn Khairunnisa bt Md Fazil

7. Pn Azlina bt Abdul Rahman


8. En Ooi Boon Aik

AKTIVITI/PROGRAM
Program ini akan berlangsung sepanjang tahun. Aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program ini adalah seperti
berikut:BIL.
1.

2.

3.

4.

AKTIVITI
English
Dialogue/
Conversation
satu dialog
perbualan
seminggu
(Anggaran
Belanjawan
seperti di
Lampiran 1)

English Speech

TARIKH/MASA
Setiap minggu

Perhimpunan
Rasmi setiap
pagi Isnin

Big Book- satu


salinan Big Book
akan dipamerkan
di English
Corner(satu
soalan kuiz
pemahaman akan
diberikan)

Setiap hari Rabu


(English Day)

English Week
Competition
Level 1
Making a
Hotdog Book
(Year 1)
Making a mask
(Year 2)
Write a poem

12 Februari 2014
(Jam 7.40 pagi 10.00 pagi)

SASARAN

RASIONAL

Semua
murid
SKTP2
Semua guru
SKTP2

Untuk
menggalakkan
murid bertutur
Bahasa Inggeris
dengan baik.
Dua (2) orang murid
dari setiap Tahap
Satu dan Tahap 2
yang bertutur
dengan kerap dan
baik akan dipilih
sebagai pemenang.
Semua guru juga
digalakkan bertutur
dalam Bahasa
Inggeris sebagai
model kepada murid
untuk bertutur
dalam Bahasa
Inggeris dan
seorang guru yang
sentiasa bertutur
dengan baik akan
dipilih sebagai
pemenang setiap
bulan

Semua
murid
SKTP2
Semua guru
SKTP2

Semua
murid
SKTP2

Semua
murid
SKTP2

Menggalakkan dan
membina keyakinan
diri murid untuk
bertutur dan
berucap dalam
Bahasa Inggeris di
khalayak ramai.
Setiap pengawas
akan menjadi model
kepada murid yang
lain untuk membuat
pengucapan awam
di samping
membantu
meningkatkan
prestasi murid
dalam Bahasa
Inggeris.
Untuk menanam
minat murid
membaca bahan
bacaan Bahasa
Inggeris dan
menguji
pemahaman
mereka dalam
Bahasa Inggeris.
Menarik minat
murid untuk
menyertai aktiviti
Bahasa Inggeris
selain
meningkatkan
keyakinan
mereka dalam
bertutur dan

GURU
BERTANGGUNGJAWAB

Pn. Nornita bt Mazlan


Pn. Jeriyah bt Ahmad
Pn. Norma bt Abdul Aziz
En Ooi Boon Aik

Pn Jayamalar a/p
Supramaniam

Pn Suhaila bt Jaafar
Pn Zuraidah bt Mashuddin
En Narasiman a/l
Dharmalingam

Semua guru Bahasa Inggeris.

(Year 3)
Action Song
Level 2
Public Speaking
Storytelling
Spelling
PPKI dan Pra
Sekolah
Making a mask
(Anggaran
Belanjawan
seperti di
Lampiran 1)

berkomunikasi
dalam Bahasa
Inggeris.

LAMPIRAN 1
TAHAP
AKTIVITI
Level 1 & 2 English
Dialogue/
Conversation

ANGGARAN PERBELANJAAN
Level 1
RM5.00 x 8 orang

RM40.00

Level 2
RM5.00 x 8 orang

RM40.00

Guru
RM12.00 x 10 bulan
Pelancaran
Banner
Bunting
Balloons

JUMLAH

RM120.00
RM74.00
RM30.00
RM10.00
JUMLAH RM314.00

ENGLISH WEEK
Level 1
Making a
Hotdog Book
(Year 1)

Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
: RM4.00
Pembalut : RM10.00
hadiah

Level 1

Making a mask
(Year 2)

Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
: RM4.00
Pembalut : RM10.00
hadiah

Level 1

Write a poem
(Year 3)

Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
: RM4.00
Pembalut : RM10.00
hadiah

Level 1

Action Songs

Johan
Naib Johan
Ketiga
Keempat
Beg kertas

:
:
:
:
:

RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00
JUMLAH RM28.00
RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00
JUMLAH RM28.00
RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00

JUMLAH RM28.00
RM8.00x 15
RM120.00
RM6.00 x15
RM90.00
RM4.00 x 15
RM60.00
RM4.00 x15
RM60.00
RM3.00x 60 murid
RM180.00
JUMLAH RM510.00

Level 2

Level 2

Level 2

Prasekolah
PPKI

Spelling

Public Speaking

Storytelling

Making a mask

Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
: RM4.00
Pembalut : RM10.00
hadiah
Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
: RM4.00
Pembalut : RM10.00
hadiah
Johan : RM8.00
Naib Johan : RM6.00
Ketiga
: RM4.00
Pembalut : RM10.00
hadiah

RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00
JUMLAH RM28.00
RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00
JUMLAH RM28.00
RM8.00
RM6.00
RM4.00
RM10.00

JUMLAH RM28.00
Johan : RM8.00 x 3
RM24.00
Naib Johan : RM6.00 x 3
RM18.00
Ketiga
: RM4.00 x 3
RM12.00
Pembalut : RM10.00 x 9
RM90.00
hadiah
JUMLAH RM144.00
JUMLAH BESAR RM1136.00

KUMPULAN SASARAN
Guru-guru dan murid-murid SKTP2

PENUTUP
Adalah di harapkan semoga program dapat berjalan dengan lancar.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

_________________________

__________________________

(PN RADHIAH HANIM)


Guru Bahasa Inggeris
SKTP2

(PN NURUL SYAFWAH)


Ketua Panitia Bahasa Inggeris
SKTP2

______________________________
(EN BAHAROM B HJ BAJURI)
Guru Besar
SKTP2