Sei sulla pagina 1di 114
~ PARENTING " NECONDITIONAT is de la recompense $i pedepse la iubire $i intelegere ALFIE KOHN Parenting neconditionat Cele mai multe ghiduri pentru parinti pornesc de Ia intrebarea «Cum cconvingem pe copit sé fie ascultStor'?” si continu’ cu propunerea unor varti tehnici pentru exercitarea controlului asupra lor. Specialistul in educatie recunoscut la nivel international, Alfie Kohn, fg incepe aceasté carte realmente inovatoare cu 0 aitd intrebare: ,De ce au nevoie copii - si cum utem noi si le satisfacem aceste nevoi?” Aceast6 intrebare duce la formularea unor idel despre cum action laolaltS cu cei mici, in toc s& actigriain asupra lor.» Und din nevoite de bazS a oricarui copil, conform argumentafti lui Kohn, este cea de iubire neconditionatd, de asi cS va fi acceptat, thiar dacd od th bars sau nu se riicd la nltimea asteptarilor. Cu toate acestea, ebordéfile convenfionale in materie de crestere a copillor, ce pedepsele (inclusiv,time - ‘out’ urle), recompensele (inclisiv stimularea poztiva) sau alte forme de control, Ti nvat8 pe copii cB sunt iubigi doar cind ne fac pe plac sau ne impresioneazs. Kohn face refering lao suma de studi solide, dar in mare parte putin cunoscute, care detaliaz’ cBt de dunator este 58 le dim copiitor de Infeles 8 trebuie si ne cAstige aprobarea. Acesta este mesajul pe care tL primesc copii de pe urma tehnicilor de discplinare clase, desi nu este cel pe care majoritetee pirintilor doresc s8 il transmits. Flind ins mai presus decat doar o altS carte despre disciplin’, Parenting necondifionat aduce tn discutle modurile in care parintit se comport8 cu Copii lor. Acest volum le propune parintilor si puna sub semnul intrebarit chiar si premisele fundamentale la cere se raporteazs in cregterea copiilor, oferindu-Len acelasi timp 0 gama vast8 de strategii practice pentru a schimba macazul de le educarea prin ,ectionare asupra” la cea prin ,actionare laolalt3*, nclusiv pentru a inlocui laude cu sprijinul neconditionat de care copii av nevoie ca s8 devina persoane sanatoase, afactuoase si responsabile. Un dar pentru pain inarmat serios cu cercettr de specialitate, Alfie Kohn _scoate la lumind dezavantajele practcitor dsciplinae larg acceptate +f fed ovarietate mare de alternative efciente care le permit copiilor sa devind profunzi in géndire, afectuosi si responsabi ‘Adele Faber, autoare a cart .Comunicarea eficienté cu copiit” | | bod gpl. gph? ei, I 3 PARENTING NECONDITIONAT DE LA RECOMPENSE $1 PEDEPSE LA IUBIRE $1 INTELEGERE ‘raducere din limba englezi de MONICA LOSONT! Cait de pretios este un gram de umanitate in comparatie cu toate Tegile lumii. JEAN PIAGET oper: Denisa Nistase (Corecton Daniela Mihalees ‘Sorin Petrescu Teboredatare: Dan! laneu ‘Multumic: Monies Ret, Despina Bidescu 8 MULTT MEDIA EST PUBLISHING, 2013 “Tote deepturileatupea concepts edit de fo sunt resrvate excuse etl MULTI-MEDIA EST PUBLISHING, Reprnioeren partial eu integra preare Fer fr acordl ei estes ines. ‘Comenat on-line: voetuldespremameso (Comenat prin e-mail conact@toteldespremamero Alfie Kohn, Unconditional Parenting, Copyright © Alfie Kohn, 2006 FEdifia in limba romana a fost publicata cu acordul Agentiei Ross Yoon sicu intermedierea Agenfiei Literare Livia Stoia Deserierea CIP a Bibliotecli Nationale a Rominiel KOHN, ALFIE Parenting neconditionat de la recompense gi pedepse I iubire gl inelegore / ‘Alfe Kohn; td Lojoni Crisis onic, - Bucur: Mal Medi Es Publishing, 13 ISBN 978-606.93563-0. |. Losony, Cristina Monics (trad) a Aprecieri la adresa lui Alfie Kohn si a cartii Parenting necondifionat ‘Parenting necondlitionat vi va indemna si reflecafiindelung la genul relatiel pe are dori si 0 aveti cu copill vost, Ia priortiile pe care le avell ca patinte st ls cum si evtati multe dintre grsellecelordinalntea voastra, Ne-am obignult st primim astfel de provocit de la Alfie Kohn, Este, fir indoial, una dintee cele mat Convingitoare 31 mal importante luerir, Cito! Spre binele vost gi al copiilor vostrit” Ross W. Greene, autora carfiiThe Explosive Child ,O luerare injsati cu vorbe de duly, ce v3 va pune pe gindurl, Aceasté carte an- nant va enerva, cu siguranyS,pitingi care vor si fe gefin familie Ins paint care cauti metode alternative pentru reste copii inerezitor in sine si popular vor Imbritiga cu inima deschisi mesajul lu Alle Kohn” Publishers Weekly .Cartea subliniazi un principiu important in parenting: discplina se refer mai Segrabs no relate corecti cu coplul tu, deci fa detinerea unor technic corecte” Willian Sears, autora efor The Baby Book si The Discipline Book «limi vonea s\ subliniex fiecare a doua propesitie din carte. Nu aga au stat ocrarile ie mejortateacarilor de crestere copilor pe care le-