Sei sulla pagina 1di 4

OPERATIVEN PLAN ZA DOPOLNITELNA NASTAVA

ANGLISKI JAZIK ODD. VIII


AKTIVNOSTI
DOPOLNITELNA NASTAVA PO PREDMETOT ANGLISKI
JAZIK
CELI I AKTIVNOSTI
- da steknat osnovni znaewa vo oblasta na ~etirite azi~ni
ko!"onenti # sl$%awe& ~itawe& "i%$vawe i ko!$nikativna
aktivnost
- da se os"osobat sl$'ovo i viz$elno da "re"oznavaat zborovi
i k$si iskazi i da (o razberat nivnoto zna~ewe)
- da se os"osobat da ~itat ednostavni tekstovi
- da se os"osobat da "i*$vaat ednostavni azi~ni iskazi+
- da steknat osnovni znaewa za $"otreba na (ra!ati~ko
vre!e
- da "ri!en$vaat I,T
NAMENA NA AKTIVNOSTITE
- da (i nado"olnat osnovnite znaewa i ve%tini od ~itawe &
"i%$vawe& zbor$vawe+Nado"olnetite znaewa da bidat od traen
karakter
-da se os"osobat da ko!$ni-iraat !e.$sebno i so dr$(i li-a
- "ravilno da (i "ri!en$vaat (ra!ati~kite vre!iwa
NOSITELI NA AKTIVNOSTITE
- nastavni-i "o an(liski azik # &$~eni-i so
"oslabi o-eni i so "ote%kotii vo $~eweto
NA^IN NA REALIZACIJA
- do"olnitelnata nastava /e se izved$va na "osebni ~asovi &
so "oslabite $~eni-i i "o "otreba onie $~eni-i koi bi i!ale
"ote%kotii so odredena te!a + Ako i!a "otreba (r$"ite /e se
z(ole!$vaat ili na!al$vaat s"ored "otrebite+
VREME NA REALIZACIJA 2013/2014
POTRO{EN MATERIJAL
- $~ebnik& rabotna & (ra!atika & tetratka & "ribor za
"i%$vawe & nastavni listovi &
re~nik& ko!"$ter
EVALVACIJA I KORISTEWE NA
REZULTATITE
-"ri!ena na steknatite znaewa vo "onata!o%noto
obrazovanie
-"ri!ena na znaewata vo sekodnevniot 0ivot
PROGRAMA ZA REALIZACIJA :
NASTAVNI SODR@INI NASTAVNI ORMI ! METODI !
SREDSTVA
VREME NA
REALIZACIJA
P"#$%$&'('&)# *& +,"-.$# *& past
simple . past continuous tense
-Pretstav$vawe na 1or!ata na past simple i
ve0bi
- Pretstav$vawe na 1or!ata na past
continous i ve0bi
- 1rontalen & individ$alen !etod
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & ko!"$ter+
SEPTEMVRI
G"&/0. 1,02#3$.
- Pretstav$vawe na vokab$lar za (radbi
- ve0bi za iz(ovor i "i%$vawe
- 1rontalen & individ$alen i dialo%ka
1or!a-
Sredstva # $~ebnik & rabotna&re~nik &
tetratka& tabla & kreda & ko!"$ter+
OKTOMVRI
I%3&4('&)# *& 5".%',2*,%$
- Pretstav$vawe na "ra%alniot zbor
whose "ri iska0$vawe na "risvonost
- ko!$nikativna aktivnost so whose
"rek$ kratki "ra%awa i od(ovori
-dialozi na rela-ia nastavnik-$~enik& "otoa
$~enik - $~enik
Sredstva # $~ebnik & tetratka&
listovi&ko!"$ter+
NOEMVRI
Present perfect tense
- Pretstav$vawe na 1or!ata na
(ra!ati~koto vre!e present perect tense
2 osnovno "re"oznavawe 3
- ko!$nikativna aktivnost vo present
perect tense 2 "rosti re~eni-i 3
- 1rontalen & individ$alen !etod& dialo%ka
1or!a
Sredstva # $~ebnik & rabotna&& &tetratka&
tabla & kreda & ko!"$ter+
DEKEMVRI
V,3&0(6&" 7& 8,4.3*.$# .
N,',9,/.:*.$# 5"&7*.;.
- Pretstav$vawe na vokab$lar za
novo(odi%nite i 4o0iknite "razni-i&
"ravilen iz(ovor
- 1rontalen & individ$alen i dialo%ka 1or!a
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & s"isania&ko!"$ter
JANUARI
8".$&*%3. *&%5",$. A-#".3&*%3.
&*96.%3.
- Pretstav$vawe na vokab$lar #
britanski nas"roti a!erikanski zborovi
individ$alen & 1rontalen !etod
Sredstva # $~ebnik & rabotna&
tetratka&re~nik & tabla & kreda & ko!"$ter
E8RUARI
U%6,'*. "#<#*.;.
- Pretstav$vawena $slovnite re~eni-i 2
!ero i irst con"itional 3
- ko!$nikativna aktivnost "rek$
sostav$vawe na "rosti re~eni-i
- 1rontalen & individ$alen i dialo%ka 1or!a
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & &ko!"$ter & re~nik&
&(ra!atika
MART
S,%$&'('&)# *& 70,",'. %, 5"#=3%
-Pretstav$vawe na nekolk$ "re5ksi
- sostav$vawe na zborovi so "re5ks i
"revod na !akedonski
- 1rontalen & individ$alen !etod+
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
(ra!atika & re~nik & ko!"$ter+ APRIL
I*/."#3$#* 9,',"
- Pretstav$vawe na indirekten (ovor i
sostav$vawe na ednostavni re~eni-i
-individ$alen !etod& dialozi na rela-ia
nastavnik-$~enik& "otoa $~enik - $~enik
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & ko!"$ter
MAJ
U%6,'*. "#<#*.;. > Second Conditional )
- Pretstav$vawe na 1or!ata na $slovnite
re~eni-i 2 secon" con"itional 3 i
"re"oznavawe na 1or!ata
- Sostav$vawe na re~eni-i so #econ"
con"itional
- 1rontalen & individ$alen !etod
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & ko!"$ter
JUNI
OPERATIVEN PLAN ZA DODATNA NASTAVA
ANGLISKI JAZIK ODD. VIII
AKTIVNOSTI DODATNA NASTAVA PO PREDMETOT ANGLISKI JAZIK
CELI I AKTIVNOSTI
- razvivawe na "is!enost & (ovorewe i izraz$vawe na an(liski
azik
- "ro%ir$vawe na znaewata "o an(liski azik
- "rodlabo~$vawe na steknatite znaewa "o an(liski azik
-razvivawe s"osobnostn za sa!ostona rabota+
-razvivawe na vni!anieto & !isleweto i zakl$~$vaweto
-iz$~$vaweto na an(liskiot azik da i! ovoz!o0i s"re!nost za
vkl$~$vawe vo o"%testvenoto 0iveewe
NAMENA NA AKTIVNOSTITE
-razbirawe na an(liskata k$lt$ra
- zbo(at$vawe na (ovornite s"osobnosti
- ve0bawe za nat"revar
- ko!$nikativna aktivnost na "ovisoko nivo i nado(rad$vawe
- znaewata da (i koristat vo sekodnevniot 0ivot
NOSITELI NA AKTIVNOSTITE
-nastavni-i "o an(liski azik# 67879:;7 <7=>?=@7 & talentirani
$~eni-i& $~eni-i so "o(ole!o "oznavawe na an(liskiot azik+
NA^IN NA REALIZACIJA
- dodatnata nastava /e se izved$va na "osebni ~asovi so
$~eni-ite koi "oka0$vaat osoben interes i $s"e' i talentiranite
$~eni-i+rabota vo (r$"i& individ$alno&vo "arovi+
VREME NA REALIZACIJA U<#0*& 2013 1 2014
POTRO{EN MATERIJAL
- $~ebnik& rabotna & (ra!atika & tetratka & "ribor za "i%$vawe &
nastavni listovi &
re~nik& ko!"$ter
EVALVACIJA I KORISTEWE NA
REZULTATITE
-"ri!ena na steknatite znaewa za "onata!o%no obrazovanie+
-$~estvo na nat"revari & konk$rsi
-"ri!ena na znaewata vo sekodnevniot 0ivot
PROGRAMA ZA REALIZACIJA :
NASTAVNI SODR@INI
NASTAVNI ORMI ! METODI !
SREDSTVA
VREME NA
REALIZACIJA
R&76.3& 5,-#?( past simple . present
perfect
-razlika !e.$ past simple i present perect
- ko!$nikativna aktivnost- past simple
- ko!$nikativna aktivnost-present
perect
- 1rontalen & individ$alen !etod
Sredstva # $~ebnik & rabotna& tetratka&
re~nik& (ra!atika ko!"$ter+
SEPTEMVRI
8".$&*%3. *&%5",$. A-#".3&*%3. :
"&76.3.
- britanski nas"roti a!erikanski
an(liski
- zbo(at$vawe na leksi~kiot 1ond
- 1rontalen & individ$alen i dialo%ka 1or!a-
Sredstva # $~ebnik & rabotna&re~nik &
tetratka& tabla & kreda & ko!"$ter+ OKTOMVRI
K,-(*.3&$.'*& &3$.'*,%$ : Id
rather , Id prefer
- izraz$vawe na izvin$vawa & 0albi &
"re1erirawa
- (ovorni ve0bi
-dialozi na rela-ia nastavnik-$~enik& "otoa
$~enik - $~enik
Sredstva # $~ebnik & ko!"$ter+
NOEMVRI
^.$&)# . 5.:('&)# : @L.<*,%$ *&
3,2& . %# ',%A.$('&-B
- "rozno ~itawe # ALi~nost na koa i
se vos'it$va! B
- ko!$nikativna aktivnost
-"i%$vawe # ALi~nost na koa i se
vos'it$va!B
- 1rontalen & individ$alen !etod& dialo%ka
1or!a
Sredstva # $~ebnik & tetratka& listovi beli i
vo boa& s"isania& ko!"$ter+
DEKEMVRI
8,4.3 I N,'& 9,/.*&
- "i%$vawe na sostavi za 4o0ik i
Nova (odina
-re-itirawe na "esni "o "ovod
4o0iknite i Novo(odi%nite "razni-i
- 1rontalen & individ$alen i dialo%ka 1or!a
Sredstva # $%& ko!"$ter& re~nik
JANUARI
^.$&)# *& 3"&$3. 5".3&7*.
- "oetsko ~itawe-short stories
individ$alen & 1rontalen !etod
Sredstva # $~ebnik & rabotna&
tetratka&re~nik & tabla & kreda & ko!"$ter
E8RUARI
O0"&7('&)# *& *,'. 70,",'. %,
5"#=3% . %(=3%
- $"otreba na "re5ksi i s$5ksi
- ko!$nikativna aktivnost
-"i%$vawe na zborovi so "re5ks i
s$5ks i sostav$vawe na re~eni-i
- 1rontalen & individ$alen i dialo%ka 1or!a
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & &ko!"$ter & re~nik&
&(ra!atika
MART
D."#3$#* . .*/."#3$#* 9,',"
-direkten i indirekten (ovor
- (ovorna ve0ba
- (ra!ati~ki ve0bi
-"ravilno izraz$vawe
- 1rontalen & individ$alen !etod+
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
(ra!atika & re~nik & ko!"$ter+
APRIL
E3%$"#-*. %5,"$,'.
- ~itawe na tekstovi # ekstre!ni
s"ortovi
- ko!$nikativna aktivnist # ekstre!ni
s"ortovi
-individ$alen !etod& dialozi na rela-ia
nastavnik-$~enik& "otoa $~enik - $~enik
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & ko!"$ter
MAJ
P.:('&)# *& 5.%-, %,
06&9,/&"*,%$
- (ovorna ve0ba- izraz$vawe na
bla(odarnost
- "i%$vawe na "is!o# izraz$vawe na
bla(odarnost
- 1rontalen & individ$alen !etod
Sredstva # $~ebnik & rabotna & tetratka&
tabla & kreda & ko!"$ter
JUNI