Sei sulla pagina 1di 5

Karnival Bahasa Inggeris

2014

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN SK ST ANNE
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

KERTAS KERJA KARNIVAL BAHASA INGGERIS
SKK ST ANNE

NAMA PROGRAM
Progam Jaringan Bahasa Inggeris
- Karnival Bahasa Inggeris SKK St Anne

ANJURAN
Panitia Bahasa Inggeris SKK St Anne

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid sama
ada dalam bentuk bertulis mahupun secara lisan. Seterusnya, diharapkan melalui program ini
murid akan lebih menguasai Bahasa Inggeris seterusnya dapat membantu mereka untuk
menghadapi masa hadapan yang lebih mencabar seiring dengan era globalisasi.

OBJEKTIF
1. Menanamkan minat murid dalam menguasai kemahiran Bahasa inggeris.
2. Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris murid-murid sekaligus melonjakkan prestasi
murid.
3. Menggalakkan murid mempunyai semangat daya saing secara sihat di dalam aktiviti yang
disertai.
4. Menerapkan semangat ingin mencuba dan meningkatkan keyakinan diri murid-murid.

SUMBER
Tenaga Guru-guru matapelajaran Bahasa Inggeris
- Guru SKK St Anne
Kewangan- Sekolah


AHLI JAWATANKUASA
AKTIVITI-AKTIVITI

1. Spelling Bee
2. Story Telling
3. Public Speaking
4. Action SongsAHLI
JAWATANKUASA
SETIAUSAHA
PENGERUSI
PENASIHAT Cik Shim Ching Teo
Pn. Thilageswary A/P Maniam
Cik Hairunnisa Binti Mohd Yin
Semua Guru Bahasa
Inggeris
ANGGARAN PERBELANJAAN

1) Makan dan minum murid
BIL AKTIVITI JUMLAH
MURID
ANGGARAN WANG BILANGAN
HARI
JUMLAH
1.

Spelling Bee 6 RM 10.00 x 6 1 RM60.00
2. Story Telling

6 RM 10.00 X 6 1 RM 60.00
3. Public Speaking

6 RM 10.00 X 6 1 RM 60.00
4. Action Song

30 RM 10.00 X 30 1 RM 300.00
JUMLAH RM 480.00


2) Makan dan minum guru
BIL JUMLAH
GURU
ANGGARAN WANG BILANGAN
HARI
JUMLAH
1.

20 RM 15.00 x 20 1 RM300.00
JUMLAH RM 300.00


3) Hadiah
BIL AKTIVITI KEDUDUKAN ANGGARAN WANG JUMLAH
1.

Spelling Bee Pertama
Kedua
Ketiga

RM 60.00 x 1
RM 40.00 x 1
RM 25.00 x 1
RM125.00
2. Story Telling

Pertama
Kedua
Ketiga

RM 60.00 x 1
RM 40.00 x 1
RM 25.00 x 1
RM125.00
3. Public
Speaking

Pertama
Kedua
Ketiga

RM 60.00 x 1
RM 40.00 x 1
RM 25.00 x 1
RM125.00
4. Action Song

Pertama
Kedua
Ketiga

RM 60.00 x 1
RM 40.00 x 1
RM 25.00 x 1
RM125.00
RM 500.00


KUMPULAN SASARAN
48 orang murid dari 3 buah sekolah iaitu :
- 16 orang murid dari SKK SK St Anne, WP Labuan
- 16 orang murid dari SKK SK Agama Miri, Sarawak
- 16 orang murid dari SK St. Mary, Kuching, Sarawak

PENUTUP
Adalah di harapkan semoga program dapat berjalan dengan lancar sekaligus matlamat dan objektif
program dapat dicapai.