Sei sulla pagina 1di 202

Revoluia Furnicilor

Furnicile 3

Bernard Werber


- 1 -

1 + 1 = 3
(cel puin aa sper din tot sufletul)
Enciclopedia cunoaterii relative i absolute,
EDMOD !E""#PRIMA PARTID:
INIM

1. SFRIT

M$na a desc%is cartea&
Oc%ii 'ncep s( aler)e de la st$n)a la dreapta, apoi coboar( c$nd a*un) la cap(tul r$ndului&
Oc%ii se desc%id +ai lar)&
,reptat, cuvintele interpretate de creier dau natere unei i+a)ini, o i+a)ine i+ens(&
-n fundul capului se aprinde ecranul panora+ic intern al creierului&
.ri+a i+a)ine repre/int(&&&

2. PLIMBARE N PDURE

&&& 0niversul i+ens, albastru ca +area i 'n)%eat&
#( e1a+in(+ +ai de aproape i+a)inea i s( face+ un /oo+ pe o re)iune pres(rat( cu
+iriade de )ala1ii +ulticolore&
"a cap(tul braului uneia dintre aceste )ala1ii2 un soare b(tr$n i sclipitor&
3+a)inea alunec( 'nainte&
-n *urul acestui soare2 o planet( +ic( i c(ldu( '+presurat( de nori sidefii&
#ub aceti nori2 oceane +ov +(r)inite de continente de culoare ocru&
.e aceste continente2 lanuri de +uni, c$+pii, volburi de p(duri de culoarea peru/elei&
#ub ra+urile copacilor2 +ii de specii de ani+ale& 4i printre ele, dou( specii deosebit de
evoluate&
.ai&
5ineva +er)ea prin p(durea tre/it( la via( de pri+(var(&
Era o t$n(r(& .(rul ei ne)ru era lun) i neted& .urta o %ain( nea)r( peste o fust( lun)( de
aceeai culoare& .e irisul cenuiu desc%is al oc%ilor erau desenate +otive co+plicate, aproape 'n
relief&
Mer)ea repede 'n acea di+inea( de +artie& Din c$nd 'n c$nd, pieptul 'i tres(lta din cau/a
efortului&
5$teva pic(turi de sudoare se prelin)eau de pe fruntea ei i de deasupra )urii& 5$nd acestea
din ur+( au alunecat la co+isurile bu/elor, ea le aspir( brusc&
6ceast( fat( cu oc%ii de un cenuiu desc%is se nu+ea 7ulie i avea nou(spre/ece ani& Mer)ea
prin p(dure '+preun( cu tat(l ei, 8aston, i cu c$inele 6%ile, c$nd se opri brusc& 3n fa( se 'n(la, ca
un de)et, o st$nc( enor+( de )resie, deasupra unei r$pe&
#e apropie de st$nc(&
3 se p(ru c( distin)e *os un dru+ care ducea la o cuvet(, 'n afara c(r(rilor b(t(torite&
-i duse +$inile la )ur( i stri)(2
- 9ei, tat(: 5red c( a+ descoperit un nou dru+& ;ino dup( +ine:

3. NLNUIRE

<urnica alear)( drept 'nainte& 5oboar( panta& <ace un adev(rat slalo+ ca s( se fereasc( de
+u)urii plopului care se 'nal( ca nite fuse purpurii 'n *urul ei&
6plau/e de aripioare& <luturii 'i desf(oar( velele pastelate i bat aerul ur+(rindu-se unul
pe altul&
Deodat(, o frun/( fru+oas( 'i surprinde privirea& Este )enul de frun/( delicioas(, care te face
s( uii tot ce aveai de )$nd s( faci& -i 'ntrerupe cursa i se apropie&
O frun/( )ro/av(& ;a fi de a*uns s-o taie 'n p(trate, s-o fr(+$nte puin, apoi s-o acopere cu
saliv( ca s( fer+ente/e p$n( la for+area unei bilue albe plin( de +iceliu+ cu aro+e suave&
=(tr$na furnic( roie secionea/( cu t(iul +andibulei ba/a frun/ei i salt( frun/a deasupra
capului, ca pe o p$n/( +are&
u+ai c( insecta nu cunoate le)ile navi)aiei cu p$n/e& 3+ediat ce 'nal( frun/a, v$ntul se
lovete de ea& -n ciuda tuturor +uc%ilor ei +ici, b(tr$na furnic( e prea uoar( ca s( o poat( ine pe
- > -

loc& #e clatin( de/ec%ilibrat(& #e a)a( cu toate )%earele de crean)(, dar bri/a e prea puternic(&
<urnica 'i ia /borul purtat( de v$nt&
6bia are ti+p s( dea dru+ul la frun/( ca s( nu fie dus( prea sus&
<run/a coboar( do+ol, plan$nd 'n /i)-/a)&
=(tr$na furnic( o privete cu+ cade i 'i /ice c( nu e nici o nenorocire& Mai sunt i alte
frun/e, +ai +ici&
<run/a coboar( la nesf$rit, le)(n$ndu-se 'n aer i, 'ntr-un t$r/iu, se aterne +olco+ pe
p(+$nt&
0n li+a1 re+arc( aceast( frun/( de plop at$t de interesant(& O )ustare buna:
O op$rl( /(rete li+a1ul, se pre)(tete s(-l 'n)%it( apoi re+arc( i ea frun/a& Mai bine s(
atepte ca li+a1ul s-o +(n$nce, dup( aceea va fi +ai rotofei& .$ndete de departe +$nc(rica
li+a1ului&
O nev(stuic( vede op$rl( i se pre)(tete s-o devore/e, dar 'i d( sea+a c( pare s( atepte
ca li+a1ul s( +(n$nce frun/a, i se %ot(r(te s( aib( i ea r(bdare& #ub ra+uri se p$ndesc trei
fiine ecolo)ic co+ple+entare&
Deodat(, li+a1ul vede alt li+a1 apropiindu-se& 4i dac( noul venit vrea s(-i fure co+oara?
<(r( s( +ai piard( ti+p, li+a1ul se repede la frun/a apetisant( i o devorea/( p$n( la ulti+a
nervur(&&
u ter+in( bine de +$ncat, c( op$rl( sare asupra lui i-l 'n)%ite ca pe o spa)%et(& 6 venit
acu+ +o+entul ca nev(stuic( s( se av$nte i ea ca s( prind( op$rl(& 6lear)(, sare deasupra
r(d(cinilor dar, brusc, se lovete de ceva +oale&&&

4. UN NOU DRUM

,$n(ra cu oc%ii cenuii nu v(/use venind nev(stuic(& 6ni+alul $nise dintr-un desi i se
lovise de picioarele ei&
,res(ri din cau/a ocului i piciorul 'i alunec( pe +ar)inea st$ncii de )resie& #e de/ec%ilibr(
i privi la pr(pastia de sub ea& #( nu cad(& #( nu cu+va s( cad(&
,$n(ra d( din +$ini, bate aerul cu braele ca s(-i p(stre/e ec%ilibrul& .uin +ai lipsea&
,i+pul p(rea c( trece cu 'ncetinitorul&
;a c(dea? u va c(dea?
0n +o+ent a cre/ut c( va putea s( scape, dar o bri/( uoar( i-a transfor+at brusc p(rul
ne)ru i lun) 'ntr-o p$n/( sc(+oat(&
,otul s-a unit ca s-o fac( s( cad( 'n partea 'n care nu trebuia& ;$ntul o '+pin)ea& .iciorul 'i
alunec( i +ai +ult& .(+$ntul 'i fu)ea de sub picioare& Oc%ii se desc%id lar), pupilele se dilat(&
8enele se a)it(&
,$n(ra cade 'n r$p(& -n c(dere, p(rul lun) 'i acoper( faa vr$nd parc( s-o prote*e/e&
-ncearc( s( se a)ae de plantele care cresc pe pant( dar 'i alunec( printre de)ete, l(s$ndu-i
doar florile i ilu/iile& #e rosto)oli pe pietri&
Denivelarea era prea abrupt( ca s(-i per+it( s( se redrese/e&
#i+i arsura unui p$lc de ur/ici, se /)$rie 'ntr-un tufi de ru)i, se rosto)oli p$n( la o perdea
de feri)i unde spera c( se va opri& Dar feri)ile +ascau o a doua r$p(, i +ai pr(p(stioas(& #e a)((
cu +$inile de piatr(& O alt( perdea de feri)i se dovedi la fel de 'nel(toare&
,recu de ea ca s( cad( +ai departe& -n total, travers( apte perdele de plante, /)$riindu-se de
ru)ii de /+eur( s(lbatic(, f(c$nd s(-i ia /borul 'ntr-un nor de stelue un buc%et de flori de p(p(die&
6luneca, aluneca +ereu&
"ovi cu piciorul o st$nc( +are i ascuit( i o durere ful)er(toare 'i sfredeli c(lc$iul& "a
cap(tul rosto)olirii o atepta o b(ltoac( de noroi be*, ase+enea unui port cu ap( cleioas(&
#e ridic( i se terse cu firele de iarb(& ,oat( be*: 9ainele, faa, p(rul, totul era plin de
p(+$nt noroios& 6vea noroi i 'n )ur(, iar )ustul era a+ar&
<ata cu oc%ii lu+inoi 'i +as( c(lc$iul& -nc( nu-i revenise din stupoare c$nd si+i ceva
rece i v$scos alunec$ndu-i sub 'nc%eietura +$inii& #e 'nfior(& 0n arpe& 4erpi: 5(/use 'ntr-un cuib
de erpi i erpii se t$rau peste ea: @ip( de spai+(&
4erpii nu sunt dotai cu au/, dar li+ba lor e1tre+ de sensibil( le per+ite s( perceap(
vibraiile aerului& .entru ei, acest stri)(t r(sun( ca o detun(tur(& #periai i ei, o luar( la fu)( 'n
toate direciile& Ma+e erpuitoare 'n)ri*orate 'i acopereau erpiorii #tr(duindu-se s( for+e/e #-uri
nervoase:
<ata 'i trecu o +$n( peste fa(, ridic( uvia care 'i *ena privirea, scuip( *os p(+$ntul a+ar
i se str(dui s( urce panta& Era prea abrupt( i o durea c(lc$iul& #e rese+n(, se ae/( *os i 'ncepu
s( stri)e2
- 6*utor: ,at(, a*utor: #unt aici, *os de tot& ;ino s( +( a*ui& 6*utor:
- 3 -

#tri)( astfel +ult( vre+e& Aadarnic& Era sin)ur( i r(nit( 'n fundul unei pr(p(stii iar tat(l ei
nu intervenea& #( se fi r(t(cit i el? -n acest ca/, cine o va descoperi 'n str(fundul acelei p(duri,
dincolo de at$tea tufiuri de feri)i?
,$n(ra brunet( cu oc%i lu+inoi respir( puternic, #tr(duindu-se s(-i liniteasc( ini+a care
'i b(tea cu putere& 5u+ s( ias( din acea capcan(?
4terse noroiul care 'nc( 'i +ai +urd(rea fruntea i se uit( 'n *ur& -n dreapta, pe +ar)inea
anului, /(ri o /on( +ai 'ntunecat( care trecea prin ierburile 'nalte& #e 'ndrept( spre acel loc& ,ufe
de scaiei i cicoare ascundeau intrarea 'ntr-un fel de tunel s(pat direct 'n p(+$nt& #e 'ntreb( ce
ani+al putuse s( construiasc( acel b$rlo) uria& -n acea p(dure nu erau uri& #( fi fost vi/uina unui
lup?
,otui, locul acela cu plafonul *os era destul de spaios ca s( lase s( treac( o persoan( de
talie +i*locie& u se si+ea deloc bine aventur$ndu-se 'n(untru, dar spera ca acel pasa* s-o duc(
undeva& 6a c(, 'n patru labe, p(trunse 'n acel culoar noroios&
-nainta pe b$*b$ite& -n(untru era din ce 'n ce +ai 'ntuneric i +ai fri)& O +as( acoperit( cu
epi lun)i se strecur( sub pal+a ei& 0n arici fricos se f(cuse )%e+ ca apoi s( fu)( 'n sens invers&
5ontinu( s( 'nainte/e prin be/n( i percepu v$n/oleal( 'n *urul ei&
5e ceafa 'n *os, t$n(ra 'nainta pe coate i pe )enunc%i& 5$nd era +ic(, 'nv(ase foarte )reu
s( stea 'n picioare i apoi s( +ear)(& -n ti+p ce +a*oritatea copiilor +er)eau de la v$rsta de un an,
ea ateptase optspre/ece luni& 4ederea vertical( i se p(ruse prea aleatorie& Erai +ult +ai 'n
si)uran( 'n patru labe& ;edeai +ai de aproape tot ce se afla pe podea i, dac( c(deai, c(deai +ai de
*os& 4i-ar fi petrecut bucuroas( restul e1istenei la nivelul +oc%etei dac( p(rinii nu ar fi constr$ns-o
s( stea 'n picioare&
,unelul acela nu se +ai sf$rea&&& 5a s(-i fac( cura* s( +ear)( +ai departe, t$n(ra se for(
s( fredone/e un c$ntecel de c$nd era +ic(2
Un oricel verde
Care alearg-n iarb
l apuci de coad
i-l ari la toi.
i-atunci ei ne spun:
Bag-l n ulei,
Bag-l i n ap
i te vei alege cu-n melc-codobelc
6 repetat c$ntecelul de trei-patru ori, din ce 'n ce +ai tare& .rofesorul ei de +u/ic(, do+nul
3anBelevici, o 'nv(ase s( se 'nv(luie 'n vibraiile vocii ca 'ntr-un cocon protector& Dar aici era +ult
prea fri) ca s( poat( c$nta foarte tare& 5$ntecelul se transfor+( 'n cur$nd 'ntr-un abur care ieea
din )ura ei 'n)%eat(, apoi se transfor+( 'ntr-o respiraie r()uit(&
5a un copil 'nc(p($nat s( +ear)( p$n( la cap(tul lucrului r(u pe care 'l f(cea, t$n(ra nu se
)$ndi deloc s( se 'ntoarc(& 7ulie se t$ra pe epider+a planetei&
3 se p(ru c( vede 'n dep(rtare o )ean( de lu+in(&
Epui/at(, 'i /ise c( probabil e vorba de o %alucinaie& Dar 'n acel +o+ent lu+ina se divi/(
'n sc$nteieri )albene +ultiple i +inuscule, unele dintre ele clipind&
,$n(ra cu oc%ii lu+inoi 'i i+a)in( o clip( c( 'n acel subsol se aflau dia+ante dar,
apropiindu-se, recunoscu licuricii, insecte fosforescente, ae/ai pe un cub perfect&
0n cub?
-ntinse de)etele i, i+ediat, licuricii se stinser( i disp(rur(& 7ulie nu putea s( se bi/uie pe
vederea ei 'n acel 'ntuneric total& .ip(i cubul, f(c$nd apel la toat( fineea si+ului s(u tactil& Era
neted& Era tare& Era rece& 4i nu era nici piatr(, nici o bucat( de st$nc(& 0n +$ner, o broasc(&&& era
un obiect fabricat de +$na o+ului&
O +ic( vali/( de for+( cubic(&
-n cele din ur+(, fr$nt( de oboseal(, iei din tunel& "(tratul vesel pe care 'l au/i sus 'i aduse
la cunotin( c( tat(l ei o )(sise& Era acolo, cu 6bile, i stri)a cu o voce +oale i 'ndep(rtat(2
- 7ulie, eti acolo, fata +ea? C(spunde, te ro), f(-+i un se+n&

5. UN SEMN

<ace cu capul o +icare 'n for+( de triun)%i& <run/a de plop se rupe& =(tr$na furnic( roie
apuc( alta de la cap(tul de *os al copacului i o de)ust(, f(r( s( o +ai lase s( fer+ente/e& Dac(
+$ncarea nu are )ust bun, cel puin e 'nt(ritoare& Oricu+, nu-i plac 'n +od special frun/ele de
plop, prefer( carnea, dar pentru c( 'nc( nu +$ncase ni+ic de c$nd evadase, nu era +o+entul s(
fac( +ofturi&
Dup( ce 'n)%ite %rana, nu uit( s( se curee& 6puc( antena dreapt( cu cap(tul )%earei i o
apleac( 'nainte p$n( c$nd o aduce la nivelul labialelor& 6poi, sub +andibule, o diri*ea/( spre tubul
bucal i su)e ti*a ca s-o spele&
- D -

Dup( ce a+$ndou( antenele sunt u+e/ite cu spu+a salivei, le nete/ete 'n fanta +icii perii
plasat( sub tibii&
=(tr$na, furnic( roie 'i pune 'n +icare articulaiile abdo+enului, ale toracelui i ale
)$tului p$n( la punctul lor e1tre+ de torsiune& 5u )%earele, cur(( apoi sutele de faete ale oc%ilor&
<urnicile nu au pleoape ca s(-i prote*e/e i s(-i u+e/easc( oc%iiE dac( nu s-ar )$ndi s(-i curee
prin frecare 'n per+anen( lentilele oculare, dup( un +o+ent nu ar +ai distin)e dec$t i+a)ini
neclare&
5u c$t faetele sunt +ai curate, cu at$t vede +ai bine ceea ce se afl( 'n faa ei& 3a uite, parc(
e ceva: 5eva +are, ba c%iar i+ens, plin de ace, i +ic(:
6tenie, pericol2 un arici enor+ iese dintr-o cavern(: 3a-o repede la s(n(toasa: 6riciul, )%e+
i+po/ant plin de ace, o atac(, cu )ura desc%is(&

6. NTLNIRE CU CINEVA UIMITOR
6vea 'nep(turi 'n tot corpul& 3nstinctiv, 'i sp(l( cu puin( saliv( r(nile +ai ad$nci& Mer)$nd
ont$c, duse vali/a cubic( p$n( 'n ca+era ei& #e ae/( o clip( pe pat& Deasupra, pe perete, se
'nirau de la st$n)a la dreapta postere cu 5allas, 5%e 8uevara, Doors i unul 6ttila&
7ulie se ridic( cu )reutate ca s( se duc( 'n sala de baie& <(cu un du foarte cald i se frec(
vi)uros cu s(pun parfu+at cu lavand(& 6poi se 'nf(ur( 'ntr-un prosop +are, 'i puse 'n picioare
nite papuci de buret i 'i cur(i %ainele ne)re de p(+$ntul be* care le +urd(rea&
u putea s(-i +ai 'ncale pantofii& 5(lc$iul r(nit 'i dublase volu+ul& 5(ut( 'ntr-un dulap o
perec%e de sandale de var(, ale c(ror curele pre/entau dublul avanta* c( nu ap(sau pe c(lc$i i
l(sau de)etele libere& 7ulie avea picioare +ici dar foarte late& Or, +area +a*oritate a fabricanilor de
pantofi nu i+a)inau pentru fe+ei dec$t pantofi cu for+e 'n)uste i alun)ite, ceea ce avea
deplorabilul efect de a 'n+uli b(t(turile dureroase&
-i +as( din nou c(lc$iul& .entru pri+a dat(, avea i+presia c( si+te tot ce era 'n interiorul
acelei p(ri a piciorului de parc( oasele, +uc%ii i tendoanele ar fi ateptat acest incident ca s( se
+anifeste& 6cu+ erau acolo, toate, 'n plin( efervescen( la e1tre+itatea piciorului& E1istau& #e
+anifestau prin se+nale #O#&
#alut( cu )las sc(/ut2 F=un( /iua, c(lc$iuleF&
O distra s( salute astfel o p(rticic( din corpul ei& u se interesa de c(lc$i dec$t atunci c$nd o
durea& Dar, dac( se )$ndea +ai bine, c$nd se )$ndea oare la dini dac( nu atunci c$nd aveau carii?
"a fel, nu descoperi e1istena apendicelui dec$t 'n +o+entul cri/ei& .robabil c( 'n corpul ei e1istau o
+uli+e de or)ane c(rora le i)nora e1istena, pur i si+plu pentru c( nu avuseser( i+politeea s(-i
tri+it( se+nale dureroase&
-i 'ntoarse privirea spre vali/(& Era fascinat( de acel obiect ieit din +(runtaiele p(+$ntului&
O lu( i o scutur(& ;ali/a era )rea& 0n siste+ de cinci rotie, fiecare prev(/ut( cu un cod, ap(ra
broasca&
;ali/a era f(cut( din +etal )ros& 6r fi fost nevoie de un pica+er ca s-o )(ureti& 7ulie se uit(
la broasc(& <iecare roti( avea )ravate pe ea cifre i si+boluri& "e +ic( la 'nt$+plare& 6vea poate o
ans( la un +ilion s( descopere cifrul&
O scutur( din nou& -n(untru era ceva, un sin)ur obiect& Misterul 'ncepea s(-i e1acerbe/e
curio/itatea&
,at(l ei intr( la ea '+preun( cu c$inele& Era un b(rbat 'nalt i solid, rocovan i +ust(cios&
.antalonii de )olf 'l f(ceau s( se+ene cu un pa/nic de v$n(toare scoian&
- ,e si+i +ai bine? 'ntreb( el&
Ea d(du din cap&
- 6i c(/ut 'ntr-o /on( 'n care nu se poate a*un)e dec$t travers$nd un adev(rat /id de ur/ici i
de ru)i, e1plic( el& E un fel de
lu+ini pe care natura parc( l-a ferit de curioi i de cei care se pli+b( pe-acolo& ici +(car nu e
trecut pe plan& oroc c( 6%ile a +irosit c( erai acolo: 5e ne-a+ face f(r( c$ini?
M$n)$ie cu afeciune setterul irlande/ care, drept r(spuns, 'i etal( balele ar)intii 'n partea
de *os a pantalonilor st(p$nului s(u i l(tr( vesel&
- 6%, ce poveste: continu( el& E ciudat( broasca asta prote*at( de un cifru& .oate c( e vorba
de un seif pe care %oii n-au reuit s(-l desc%id(&
7ulie scutur( capul&
- u, /ise ea&
,at(l c$nt(ri 'n +$ini vali*oara&
- Dac( 'n(untru ar fi fost +onede sau lin)ouri, ar fi at$rnat +ai )reu, iar dac( ar fi fost
teancuri de bancnote, le-a+ fi au/it ciocnindu-se 'ntre ele& .oate c( e un sac cu dro)uri, abandonat
de traficani& #au poate o&&& bo+b(&
7ulie d(du din u+eri&
- 4i dac( 'n(untru ar fi un cap de o+?
- G -

- -n acest ca/, 'nsea+n( c( cineva i-a dat osteneala s(-i reduc( di+ensiunile, replic( tat(l&
;ali*oara ta nu este destul de +are ca s( conin( un cap de o+ nor+al&
#e uit( la ceas, 'i a+inti de o 'nt$lnire i+portant( i plec(& 5$inele, fericit f(r( vreun +otiv
precis, 'l ur+( d$nd din coad( i )$f$ind /)o+otos&
7ulie scutur( din nou vali/a& <(r( 'ndoial( c( era ceva +oale, iar dac( 'n(untru ar fi fost un
cap de o+, tot /druncin$nd vali*oara 'n toate c%ipurile, cu si)uran( c( 'i rupsese nasul& 3+ediat
si+i repulsie fa( de vali*oara i 'i /ise c( ar face +ai bine s( nu se +ai ocupe de ea& .este trei
luni, avea e1a+enul de bacalaureat, i dac( nu voia s( +ai fac( 'nc( un an 'n aceeai clas(, trebuia
s( se apuce de recapitul(ri&
7ulie scoase deci cartea de istorie i 'ncepu s-o reciteasc(& 1HIJ& Cevoluia france/(& 5(derea
=astiliei& 9aosul& 6nar%ia& Marii oa+eni& Marat& Danton& Cobespierre, #aint-7ust& ,eroarea&
8%ilotina&&&
#$n)e, s$n)e i iar s$n)e& F3storia e doar un ir de +(celuriF, 'i /ise ea, pun$nd un plasture
pe una din *uliturile care se desc%iseser(& 5u c$t citea +ai +ult, cu at$t era +ai sc$rbit(& 8$ndul la
)%ilotin( 'i a+inti de capul t(iat din interiorul vali/ei&
5inci +inute +ai t$r/iu, 'nar+at( cu o urubelni( +are, 7ulie atac( broasca& ;ali/a re/ista&
"u( un ciocan, b(tu 'n urubelni( ca s(-i sporeasc( capacit(ile de p$r)%ie, dar nu reui ni+ic& -i
/ise2 FMi-ar trebui un cleteF& 4i apoi2 F"a naiba, n-a+ s( reuescF&
#e 'ntoarse la cartea de istorie i la Cevoluia france/(& 1HIJ& ,ribunalul poporului&
5onvenia& 3+nul lui Cou)et de "isle& #tea)ul albastru-alb-rou& "ibertate& E)alitate-<raternitate&
C(/boiul civil& Mirabeau& 5%enier& .rocesul re)elui& 4i iar )%ilotina&&& 5u+ s( fii interesat( de at$tea
+asacre? 5uvintele 'i intrau pe un oc%i i 'i ieeau pe cel(lalt&
O r$c$ial( 'n le+nul unei )rin/i 'i atrase atenia& 6cea ter+it( 'n plin( activitate 'i d(du o
idee&
#( asculte&
"ipi urec%ea de broasca vali/ei i +ic( 'ncet pri+a roti(& .ercepu un foarte slab declic&
Cotia dinat( 'i )(sise perec%ea& 7ulie repet( de patru ori aceeai operaiune& Mecanis+ul
funciona i broasca ced(& 6colo unde violena urubelniei i ciocanului nu d(duse re/ultate,
sensibilitatea urec%ii fusese de a*uns&
#pri*init cu spatele de tocul uii, tat(l ei /ise +irat2
- 6i reuit s-o desc%i/i? 5u+? E1a+in( broasca care for+ase2 F1 + 1=3F&
- u-+i spune& 4tiu& ,e-ai )$ndit& E un ir de cifre, un ir de si+boluri, un ir de cifre, un ir
de si+boluri i un ir de cifre& 6i dedus c( e vorba de o ecuaie& .e ur+( te-ai )$ndit c( cineva care
ar vrea s( p(stre/e un secret nu ar folosi o ecuaie lo)ic( de tipul > + > = D& 6i 'ncercat deci 1 + 1=3&
6ceast( ecuaie este deseori 'nt$lnit( 'n vec%ile rituri& Ea 'nsea+n( c( dou( talente reunite sunt +ai
eficace dec$t si+pla lor adunare&
,at(l ridic( din spr$ncenele roii i-i nete/i +ustaa&
- 6a ai f(cut, nu?
7ulie se uit( la el cu o lu+ini( ironic( 'n oc%ii lu+inoi& ,at(lui nu-i pl(cea ca cineva s(
r$d( de el, dar nu /ise ni+ic& <ata /$+bi i /ise2
- u&
6p(s( pe buton& 6rcul ridic( brusc capacul vali/ei cubice&
,at(l i fiica se aplecar( spre interior&
M$inile /)$riate ale fetei apucar( ce se )(sea 'n interior i aduser( acel obiect sub lu+ina
l(+pii de la birou&
Era o carte& O carte )roas( din care ieeau din loc 'n loc buc(ele de foi lipite&
.e copert( era cali)rafiat un titlu cu litere +ari stili/ate2

E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&
'& %,$0&/$,)# E'1$' 2&##/

8aston +or+(i&
- 5iudat titlu& "ucrurile sunt sau relative, sau absolute& u pot fi i una i alta 'n acelai
ti+p& 6ici este o antino+ie&
Dedesubt, i cu litere +ai +ici, se preci/a2

-$#)1)# III

3ar dedesubt se putea vedea un desen2 un cerc care 'nc%ide 'n el un triun)%i, cu v$rful 'n
sus, conin$nd el 'nsui un fel de K& Dac( te uitai +ai bine, braele K-ului erau for+ate din trei
furnici care 'i atin)eau reciproc antenele& <urnica din st$n)a era nea)r(, furnica din dreapta era
roie, iar furnica din centru, care constituia trunc%iul inversat al K-ului, era *u+(tate alb( i
*u+(tate nea)r(&
- L -

-n sf$rit, sub triun)%i era repetat( for+ula care declana desc%iderea vali/ei cubice2 1 + 1 =
3&
- 6i /ice c( e o vec%e carte de far+ece, +or+(i tat(l&
7ulie se uit( +ai bine la copert( i consider( c( era foarte recent(& M$n)$ie coperta& Era
neted( i catifelat( c$nd o atin)eai&
=runeta cu oc%ii lu+inoi desc%ise la pri+a pa)in( i citi2

3. ENCICLOPEDIE

BUN 4IUA: B)5 6")(7 !"+"+$, &!)$/!)+.
B)5 6")( %&+,) ( +,&"( $(,5 /() .)5 6")( %&+,) %,"1( $(,5.
L( ',&%+ -$,."'7 ) (,& "!" $ "1%$,+(85 '(!5 '&/!$%&," (!&(/+5 !(,+& %&+,) %,"1(
/() %&+,) )#+"1( '(+5.
A!&(/+5 !(,+& &/+& $ (,15 '&/+"(+5 /!9"1.5,"" #)1"".
N)7 ) 6:1.". E %$/"."#. P$8" 0(!& (/+(. E/+& '& (;)/ !( !"&-( /5 -,&( !) ('&-5,(+ !&-(
%&+,) !( (!&# !&-( /5 /& %,$')!5. O !()65 0$(,+& 1"!5 %$(+& /5 (".5 ) &0&!+ !$/"'&,(."#. S&
/%)& !5 .5+("( )&" (,"%" '& 0#)+),& #( <$$#)#) &/+& '& (;)/ !( /5 %,$-$(!& ) +("0) =
C(#"0$,"(. O,7 +) (" ) /)0#) 1(" %)+&,"! '&!:+ !&# %,$-$!(+ '& .(+&,&( )&" (,"%" '& 0#)+),&.
A1 ',&%+(+&>
E) /)+ 1$,+. 1" %(,& ,5)7 ) -$" %)+&( /5 +& (;)+ '&!:+ "'",&!+7 %," "+&,1&'")#
(!&/+&" !5,8".
8" %,$%) /5 0(!" $ ,&-$#)8"&. S()7 1(" !),:'7 (, +,&.)" /5 /%) $ ?&-$#)8"&?. C5!"
,&-$#)8"( $(/+,5 ) (,& '&#$! &-$"& /5 0"& -"$#&+5 /() /%&!+(!)#$(/57 !( ,&-$#)8""#& '&
(#+5'(+5.
O -5' 1(" '&@,(.5 !( $ ,&-$#)8"& /%","+)(#5. O ,&-$#)8"& '& 0),"!". D"/!,&+5. F5,5
-"$#&85. S&,"" '& +)*& 1"!" !(,& /A(, %)+&( !$/"'&,( &=/&1(+& '(, !(,&7 ('5)@(+& )&#& #(
(#+&#&7 /0:,*&/! %," ( ,5/+),( 1)8"". C,&' !5 -&!9"#& ,&-$#)8"" () %5!5+)"+ %," &,5.'(,& *"
%," "+$#&,(85. U+$%"*+"" ) () ,(8"$(+ '&!:+ %& +&,1& /!),+. P&+,) !5 -$"() !) $,"!& %,&8
/5 -('5 = +"1%)# -"&8"" ,$('&#& #)!,5,"" #$,.
T,&.)"& /5 (!!&%8" /5 %#(+&6" %&+,) !( (#8"" /5 ,&!$#+&6& = (#+& %5,8" *" 1(" +:,6").
S5 -$,."1 '&/%,& (/+(. A+:+( -,&1& !:+ -( '),( '"(#$@)# $/+,)7 &*+" #".&, /5 15 (/!)#8"
/() /5 ) 15 (/!)#8". BA" *+")+ '&;( /5 (/!)#8" .,$(/!(> A/+( (, 0" $ '$-('5 !5 *+"" /5 (/!)#8".C
E/+& %$/"."# /5 15 =*&#. N) /)+ ) 1(&/+,) (# @:'",""7 "!" ) @),)7 "!" $ 0""85
/0:+5. S)+ '$(, ) $1 !$*+"&+ !5 (-&+),( )1(5 &/+& '$(, #( =!&%)+. S)+&1 '$(, "*+&
$(1&" %,&"/+$,"!". I@$,(8( $(/+,5 ) (,& #"1"+& *" +$+)# ,51:& '& "-&+(+.
S)+ (+:+&( #)!,)," '& 05!)+... " +) &*+" = /+(,& '& (+:+&( 1")"D
E) /)+ '$(, $ )'5 !(,& "+,5 = "+&,0&,&85 !) )'( +( '& !"+"+$,. I+&,&/(+5 &/+&
(!&(/+5 =+:#",&A"+&,0&,&85. A/+0&#7 %&+,) 0"&!(,& !"+"+$,7 (!&(/+5 !(,+& -( 0" '"0&,"+5. D&
%(,!5 (, 0" -"& *" *"A(, (,5+( /&/)# = 0)!8"& '& !)#+),(7 '& (1"+","#& *" '& /&/"."#"+(+&( +( '&
!"+"+$, '&$/&."+.
C)1 -$" (!8"$( = !(#"+(+& '& ?!(,+&?> P), *" /"1%#) %$-&/+"')A8" "/+$,"$(,& /"1%#&
'&/%,& ,&-$#)8""#&7 )+$%""#&7 !$1%$,+(1&+&#& $(1&"#$, /() ("1(#&#$,. T) -( +,&.)" /5
'&')!" "'&"#& !(,& '&!),@ '" &#&. T) +,&.)"& /5A8" "1(@"&6" ,5/%)/)," !(,& +& -$, (;)+( %&
',)1)# +5) %&,/$(#. E) A(1 /5A8" %,$%) "!" ) ('&-5,.
D(!5 -,&"7 (!&(/+5 !(,+& -( '&-&" -"&. " /%&, !5 -( 0" %&+,) +"& ) %,"&+&7 )
%,"&+& = /+(,& /5 +& (;)+& /5 +& /!9"1." *" /5 /!9"1." #)1&(.
A!)17 '(!5 &*+" %,&@5+"+ *" '(!5 '$,&*+"7 =8" %,$%) /5 0(!&1 "1&'"(+ =1%,&)5 !&-(
"1%$,+(+: /5 =+$(,!&1 %(@"(.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III.

E. PE PUNCTUL DE A EFPLODA

De)etul +are i ar(t(torul +$inii drepte atinser( uor colul pa)inii, 'l apucar( i se
pre)(teau s( 'ntoarc( foaia, c$nd o voce r(sun( 'n buc(t(rie2
- "a +as(: stri)( +a+a ei&
u +ai avea ti+p&
"a nou(spre/ece ani, 7ulie era o fat( /velt(& 0n p(r ne)ru, str(lucitor, tare i +(t(sos, c(dea
ca o perdea p$n( la olduri& .ielea alb(, aproape translucid(, l(sa uneori s( apar( venele alb(strui
abia ascunse la +$ini i la t$+ple& Oc%ii ei pali/i erau totui vioi i cal/i& Mi)dalai, p(r$nd c( sunt
st(p$nii de o via( plin( de furii i +ereu 'n +icare, ei 'i confereau un aer de +ic ani+al nelinitit&
- H -

0neori se fi1au 'ntr-o direcie precis( ca i cu+ o ra/( de lu+in( str(lucitoare avea s( $neasc( din
ei ca s( loveasc( ce n-ar fi fost pe placul fetei&
7ulie se considera fi/ic ne'nse+nat(& De aceea nu se uita niciodat( 'n o)lind(& iciodat( nu-
i d(dea cu parfu+ i nu se +ac%ia& iciodat( nu-i d(dea cu o*( pe un)%ii& De altfel, la ce bun? ,ot
ti+pul i le rodea&
ici 'n privina vesti+entaiei nu f(cea vreun efort& -i ascundea corpul sub %aine lar)i i
'nc%ise la culoare&
.arcursul ei colar fusese ine)al& .$n( 'n ulti+a clas( de liceu, 7ulie fusese 'n avans cu o
clas( i profesorii se felicitau pentru nivelul ei intelectual i pentru +aturitatea de )$ndire& Dar, de
trei ani, ni+ic nu +ai +er)ea& "a aptespre/ece ani c(/use la bacalaureat& "a fel la optspre/ece ani&
3ar la nou(spre/ece ani se pre)(tea s( susin( pentru a treia oar( acest e1a+en, dei notele de la
coal( erau +ai +ediocre ca niciodat(&
De)rin)olada sa colar( coincisese cu un eveni+ent2 F+oartea profesorului ei de +u/ic(, un
o+ b(tr$n surd i tiranic, care preda dup( +etode ori)inale arta vocal(& -l c%e+a KanBelevici, era
convins c( 7ulie avea talent i c( trebuie s(-l cultive&
O 'nv(ase s(-i st(p$neasc( suflul p$ntecelui, suflul pl(+$nilor, diafra)+a i p$n( i
po/iia )$tului i a u+erilor& ,otul influena calitatea c$ntatului&
-n +$inile lui, 7ulie avea uneori senti+entul c( e un ci+poi pe care un +aestru al +u/icii se
str(duia, se 'ncr$ncena s(-l fac( perfect& 6cu+ tia s(-i ar+oni/e/e b(t(ile ini+ii cu u+flatul
pl(+$nilor&
KanBelevici nu o+isese nici +asca& O 'nv(ase cu+ s(-i +odifice for+ele feei i ale )urii
pentru a-i des(v$ri instru+entul corpului& Eleva i profesorul se co+pletaser( de +inune& 5%iar
surd, dac( 'i observa +ic(rile )urii i 'i punea +$na pe p$ntece, profesorul c(runt putea s(
recunoasc( calitatea sunetelor pe care le e+itea t$n(ra& ;ibraiile vocii sale r(sunau 'n toate oasele&
- #unt surd? 4i: 4i =eet%oven era surd i asta nu l-a '+piedicat s( fac( treab( bun(, spunea
el deseori&
O 'nv(ase pe 7ulie c( c$ntatul deinea, o putere care dep(ea cu +ult si+pla create a unei
fru+usei auditive& O 'nv(ase s(-i +odule/e e+oiile ca s( 'nvin)( stresul, s(-i uite te+erile
a*ut$ndu-se doar cu vocea& O 'nv(ase s( asculte c$ntecul p(s(rilor pentru c( i ele participau la
for+area ei&
5$nd 7ulie c$nta, o coloan( de ener)ie $nea ca un copac din p$ntecele ei, i asta era
pentru ea o sen/aie uneori apropiat( de e1ta/&
.rofesorul nu se rese+na s( fie surd& #e infor+a tot ti+pul despre noile +etode de
vindecare& 'ntr-o /i, un c%irur) t$n(r deosebit de priceput a reuit s(-i i+plante/e sub craniu o
prote/( electronic( care venise de %ac sur/eniei&
Din acel +o+ent, b(tr$nul profesor de +u/ic( percepuse /)o+otele lu+ii aa cu+ erau ele&
6dev(ratele sunete& 6dev(rata +u/ic(& KanBelevici a au/it vocile oa+enilor i topul niturilor de la
radio& 6 au/it cla1oanele +ainilor i l(tratul c$inilor, iroirea ploii i susurul r$uleelor, /)o+otul
pailor i sc$r$itul uilor& 6 au/it str(nuturile i r$setele, suspinele i %o%otele de pl$ns& 6 au/it
peste tot 'n ora televi/oarele aprinse ne'ntrerupt&
Aiua vindec(rii sale, care ar fi trebuit s( fie o /i fericit(, a fost una a disper(rii& =(tr$nul
profesor de +u/ic( a constatat c( adev(ratele sunete nu se+(nau deloc cu cele pe care le i+a)inase
el& ,otul era nu+ai t(r(boi i cacofonie, totul era violent, ip(tor, i+posibil de au/it& "u+ea nu era
plin( de +u/ic(, ci de /)o+ote discordante& =(tr$nul nu putuse s( suporte o decepie at$t de +are&
-i inventase o sinucidere confor+( cu idealurile sale& 0rcase p$n( sub clopotul catedralei otre
Da+e din .aris& -i pusese capul sub li+ba clopotului& "a dou(spre/ece fi1 /iua era +ort, r(pus de
ener)ia teribil( a celor dou(spre/ece vibraii +onu+entale i perfect +u/icale&
-n ur+a acestei dispariii, 7ulie pierduse nu nu+ai un prieten, ci i 'ndru+(torul care o
a*uta s(-i de/volte principalul talent&
#i)ur, )(sise un alt profesor de +u/ic(, unul dintre aceia care se li+itea/( s(-i pun( elevii
s( fac( )a+e& O forase pe 7ulie s(-i ridice vocea p$n( la re)istre prea violente pentru larin)ele ei& O
duruse tare r(u&
.uin dup( aceea, +edicul dia)nosticase noduli pe coardele vocale ale lui 7ulie& -i ceru s(-i
'ntrerup( leciile& 0r+ase o operaie i, vre+e de c$teva s(pt(+$ni, p$n( la cicatri/area coardelor
vocale, 7ulie nu scosese nici un sunet& 6poi, ur+ase o reeducare dificil( pentru a re'nv(a s(
vorbeasc(&
De atunci, 7ulie era 'n c(utarea unui adev(rat profesor de +u/ic( capabil s-o 'ndru+e aa
cu+ f(cuse KanBelevici& 4i pentru c( nu +ai )(sise nici unul, treptat se 'nc%isese 'n sine&
KanBelevici spunea c(, dac( ai un talent i nu-l foloseti, eti ca acei iepuri care nu rod dec$t ceva
tare2 treptat, incisivii li se lun)esc, se curbea/(, cresc ne+(surat, traversea/( cerul )urii i sf$resc
prin a le str(pun)e creierul de *os 'n sus& .entru a vi/uali/a acest pericol, profesorul p(stra la el
acas( un craniu de iepure ai c(rui incisivi ieeau prin partea de sus ca dou( coarne& -i pl(cea s(
- I -

arate c$nd se ivea oca/ia elevilor slabi acest obiect +acabru ca s(-i 'ncura*e/e s( lucre/e& Mersese
p$n( acolo 'nc$t scrisese cu cerneal( roie pe fruntea craniului acelui iepure2
6 nu-i cultiva talentul natural este cel +ai +are p(cat&
"ipsit( de posibilitatea de a-i cultiva talentul, 7ulie trecuse printr-o perioad( de anore1ie
dup( o pri+( fa/( de +are a)resivitate& 0r+ase apoi o fa/( de buli+ie 'n ti+pul c(reia +$nca
Bilo)ra+e de pr(*ituri, cu privirea pierdut( 'n )ol, cu la1ative sau vo+itive la 'nde+$n(&
u +ai repeta leciile, aipea 'n ti+pul orelor&
7ulie 'i ruina s(n(tatea& Cespira prost i de puin( vre+e suferea de cri/e de ast+& ,ot
binele pe care i-l adusese c$ntarul se transfor+a 'n r(u&
Ma+a lui 7ulie se ae/( pri+a la +asa din sufra)erie&
- 0nde ai fost 'n dup(-a+ia/a asta? 'ntreb( ea&
- e-a+ pli+bat prin p(dure, r(spunse tat(l&
- 6colo i-a f(cut toate /)$rieturile astea?
- 7ulie a c(/ut 'ntr-un an, 'i e1plic( tat(l& -a p(it ni+ic r(u, doar i-a r(nit c(lc$iul& 4i a
+ai descoperit o carte ciudat( 'n anul (la&&&
Dar +a+a nu era interesat( dec$t de +$ncarea fierbinte din farfuria ei&
- -+i povesteti puin +ai t$r/iu& #( +$nc(+ repede, prepeliele fripte 'i pierd toat(
savoarea dac( nu sunt fierbini&
Ma+a lui 7ulie se repe/i s( 'n)%it( prepeliele fripte servite cu stafide&
"ovind cu furculia 'ntr-un loc precis, prepelia se de/u+fl( ca o +in)e de ru)bM plin( de
abur& Ma+a lui 7ulie apuc( pas(rea fript(, o supse prin )(urile ciocului, desprinse aripile care
c(/ur( i+ediat 'ntre bu/ele ei, 'n sf$rit roase /)o+otos cu +olarii +icile oase recalcitrante&
- u +(n$nci? u-i place? o 'ntreb( ea pe 7ulie&
<ata se uita la pas(rea fript(, le)at( de o sforicic( subire, ae/at( 'n farfuria ei& 6vea capul
acoperit cu stafide care p(reau c( for+ea/( un fel de *oben& .rivirile )oale i ciocul 'ntredesc%is
l(sau s( se cread( c( pas(rea fusese s+uls( brusc de la ocupaiile ei de un eveni+ent teribil, ceva
'n )enul erupiei brute a vulcanului la .o+pei&
- u-+i place carnea&&&, /ise 7ulie&
- u e carne, e pas(re, replic( +a+a& 6poi /ise vr$nd s( fie conciliant(2
- Doar n-ai s( intri iar 'ntr-o cri/( de anore1ie& ,rebuie s( fii s(n(toas( ca s( treci e1a+enul
de bacalaureat i s( intri la facultatea de drept& .entru c( a f(cut dreptul, tat(l t(u conduce acu+
serviciul *uridic de la Ministerul 6pelor i .(durilor, i pentru c( conduce serviciul *uridic de la acest
+inister ai beneficiat de pila necesar( pentru ca liceul s( accepte s( repei a treia oar( ulti+a clas(
de liceu& 6cu+ e r$ndul t(u s( studie/i dreptul&
- M( doare-n cot de drept, /ise 7ulie&
- ,rebuie s(-i faci studiile ca s( faci parte din societate&
- M( doare-n cot de societate&
- 6tunci ce te interesea/(? vru s( tie +a+a&
- i+ic&
- 6tunci cu ce-i pier/i ti+pul? Eti 'ndr()ostit(? 7ulie se spri*ini de spetea/a scaunului&
- M( doare-n cot de dra)oste&
- M( doare-n cot, +( doare-n cot&&& u+ai asta tii s( spui& ,rebuie totui s( te interese/e i
pe tine ceva sau cineva, insist( +a+a& Dr()u( cu+ eti, cred c( b(ieii roiesc 'n *urul t(u&
7ulie se str$+b( 'n +od ciudat&
- -a+ nici un iubit i te anun c( sunt tot vir)in(&
O e1presie de stupoare indi)nat( ap(ru pe faa +a+ei& 6poi i/bucni 'n r$s&
-u+ai 'n c(rile de #< +ai )(seti fete vir)ine la nou(spre/ece ani&
-&&& -a+ intenia s(-+i iau un a+ant, nici s( +( +(rit, nici s( a+ copii, continu( 7ulie& 4i
tii de ce? .entru c( +i-e fric( s( nu-i
se+(n&
Ma+a 'i re)(sise aplo+bul&
- =iata +ea fiic(, eti un pac%et de proble+e& oroc c( i-a+ stabilit o 'nt$lnire cu un
psi%oterapeut: .entru *oi&
Ma+a i fata erau obinuite cu astfel de %(ruieli& 6ceasta dur( 'nc( o or( i, de la aceast(
cin(, Mie consu+( doar cirea( care '+podobea cre+a de ciocolat(&
,at(l, 'n ciuda nu+eroaselor se+ne cu piciorul f(cute fetei sale, ca de obicei, 'i p(str( o fa(
nep(s(toare i se feri s( intervin(&
- 9aide, 8aston, spune ceva, 'i ceru 'n cele din ur+( soia lui&
- 7ulie, ascult-o pe +a+a ta, spuse scurt tat(l '+p(turindu-i ervetul&
4i, ridic$ndu-se de la +as(, spuse c( vrea s( se culce devre+e, c(ci a doua /i de di+inea(
avea de )$nd s( plece 'n /ori ca s( fac( un dru+ lun) cu c$inele&
- .ot s( vin i eu? 'ntreb( fata& ,at(l scutur( din cap&
- J -

- De data asta, nu& 6 vrea s( e1a+ine/ +ai de aproape acea r$p( pe care ai descoperit-o i
vreau s( fiu puin sin)ur& 4i apoi, +a+a ta are dreptate& -n loc s( te pli+bi prin p(dure, ai face +ai
bine s( 'nvei pentru bac&
-n ti+p ce se apleca ca s-o s(rute i 'i ura noapte bun(, 7ulie 'i opti2
- ,at(, nu +( l(sa balt(&
El se pref(cu c( nu au/ise ni+ic&
- ;ise pl(cute, /ise el&
3ei tr()$ndu-i dup( el c$inele 'n les(& <oarte e1pansiv, 6%ile vru s( plece ca o s()eat(, dar
)%earele sale prea lun)i i neretractile 'l f(cur( s( patine/e pe parc%etul lustruit cu )ri*(&
7ulie nu vru s( +ai /(boveasc( sin)ur( cu +a+a ei& .rete1t( o nevoie presant( i aler)( la
toalet(&
Dup( ce 'ncuie ua, ae/at( pe capacul Nc-ului, t$n(ra brunet( cu oc%ii lu+inoi avu
i+presia c( se rosto)olete 'ntr-o pr(pastie +ult +ai ad$nc( dec$t cea din p(dure& De data asta,
ni+eni nu o +ai putea scoate de acolo&
#tinse lu+ina ca s( r(+$n( sin)ur( nu+ai cu ea 'ns(i& 5a s( se '+b(rb(te/e, fredona2 F0n
oricel verde, care alear)(-n iarb(&&&F& Dar 'n ea totul era )ol& #e si+ea pierdut( 'ntr-o lu+e care o
dep(ea& #e si+ea +ic( de tot, +inuscul( ca o furnic(&

G. DESPRE DIFICULTATEA DE A TE IMPUNE

<urnica )alopea/( cu toat( puterea celor ase picioare, i +er)e at$t de repete 'nc$t v$ntul 'i
apleac( antenele pe spate& =(rbia atin)e uor +uc%iul i lic%enii&
#e 'nv$rtete cu repe/iciune printre )(lbenele i catifelue, dar ur+(ritorul nu renun(&
6riciul, +astodont cuirasat cu ace ascuite, se 'nc(p($nea/( s-o ur+(reasc( cu +irosul lui
'n)ro/itor de +osc care '+pute at+osfera& .(+$ntul se cutre+ur( la fiecare pas al lui& 5$teva
r(+(ie de ina+ici +ai sunt i acu+ a)(ate de epii lui, iar dac( furnica ar fi avut ti+p s( se uite
bine la el, ar fi v(/ut roiuri de purici urc$nd-i cobor$nd pe spinii lui&
=(tr$na furnic( roie sare pe deasupra unui talu/ 'n sperana c( va sc(pa de ur+(ritor& Dar
ariciul nu se oprete& @epii 'l prote*ea/( de c(deri i 'i folosesc drept a+orti/or la nevoie& #e face
)%e+ ca s( sar( +ai bine, apoi se ridic( din nou pe cele patru picioare&
=(tr$na furnic( roie alear)( +ai repede& Deodat( /(rete 'n faa ei un fel de tunel neted i
alb& u identific( i+ediat despre ce e vorba& 3ntrarea e suficient de +are ca sa lase s( treac( o
furnic(& 5e-ar putea s( fie? E prea +are ca s( fie o )aur( de )reier sau de l(cust(& .oate ad(postul
unei c$rtie sau al unui p(ian*en?
.rea aplecate pe spate, antenele nu-i per+it s( adul+ece lucrul acela& Este constr$ns( s( se
foloseasc( nu+ai de vedere care nu-i ofer( o i+a)ine clar( dec$t de foarte aproape& ,oc+ai a a*uns
i acu+ vede& 6cel tunel alb nu sea+(n( deloc cu un ad(post& E )ura desc%is( a unui&&& arpe:
0n arici 'n spate, un arpe 'n fa(& "(+urit lucru, lu+ea asta nu e f(cut( pentru indivi/ii
sin)uri&
=(tr$na furnic( roie nu vede dec$t o sin)ur( salvare2 o r(+uric( de care s( se a)ae i s(
urce& De*a, ariciul cu bot lun) intr( 'n )ura reptilei&
6bia are ti+p s( se retra)( 'n )rab( i s( +ute )$tul arpelui& 6cesta din ur+( s-a 'ncol(cit
i+ediat 'n *urul lui& u-i place s(-i fie vi/itat fundul )$tului&
De sus de pe cren)u(, b(tr$na furnic( roie observ(, uluit(, lupta dintre cele dou( ani+ale
de prad(&
,ubul lun) i rece '+potriva )%e+ului cald i 'nep(tor& .rivirea viperei nu e1pri+( nici
tea+(, nici ur(, doar o preocupare pentru eficacitate& #e str(duiete s(-i plase/e bine )ura +ortal(&
6riciul intr( 'n panic(& #e cabrea/( i 'ncearc( s( loveasc( cu epii 'n p$ntecele reptilei& 6ni+alul are
o a)ilitate incredibil(& Micile lui labe cu )%eare lovesc sol/ii care re/ist( la epi& Dar biciul rece se
r(sucete i se str$n)e& 8ura viperei se desc%ide i 'i scoate la iveal( dinii dubli cu venin din care
transpir( o +oarte lic%id(& 6riciul re/ist( foarte bine la +uc(turile veninoase ale viperelor, +ai
puin atunci c$nd acestea 'i atin) e1act /ona +oale de la v$rful botului&
-nainte de a afla soarta b(t(liei, b(tr$na furnic( roie se si+te luat( pe sus& #pre +area ei
surpri/(, cren)ua de care se a)(ase 'ncepe s( se +ite lent& 5rede la 'nceput c( v$ntul o face s( se
aplece i, c$nd cren)ua se desprinde de ra+ur( i 'ncepe s( 'nainte/e, nu +ai 'nele)e ni+ic&
5ren)ua se deplasea/( lent le)(n$ndu-se i urc( pe alt( crean)(& Dup( o scurt( oprire, 'ncepe s(
urce pe trunc%i&
=(tr$na furnic(, surprins(, se las( purtat( de cren)ua a+bulant(& .rivete sub ea i
'nele)e& 5ren)ua are oc%i i picioare& u e nici un +iracol arboricol& u e o cren)u(, ci o insect(
care practic( +i+etis+ul&
6ceste insecte cu corpul alun)it i fra)il se prote*ea/( de du+ani '+pin)$nd +i+etis+ul
p$n( la adoptarea aspectului unor cren)ue, ra+uri, frun/e sau ti*e pe care se aea/(& 3nsecta care o
- 1O -

poart( pe b(tr$na furnic( roie i-a reuit at$t de bine ca+ufla*ul 'nc$t corpul ei este i+pri+at cu
ur+e de fibre de le+n, cu pete i cu crest(turi +aro de parc( o ter+it( ar fi deteriorat-o puin&
0n alt atu al acestor insecte2 'ncetineala lor a*ut( +i+etis+ul& u te )$ndeti s( ataci ceva
lent, c%iar aproape ne+icat& =(tr$na furnic( +ai asistase de*a la o parad( a+oroas( a acestor
insecte& Masculul, de talie +ai +ic(, se apropiase de fe+el( deplas$nd un picior la fiecare dou(/eci
de secunde& <e+ela se dep(rtase puin iar +asculul era at$t de lent 'nc$t nici +(car nu fusese 'n
stare s( se in( dup( ea& u avea i+portan(: ,ot atept$ndu-i +asculii cu 'ncetineala lor
le)endar(, fe+elele au sf$rit prin a se adapta& 0nele specii au )(sit o soluie ori)inal( la proble+a
reproducerii2 parteno)ene/a& <(r( proble+e de acuplare& 6cea specie de insecte nu are nevoie s(
)(seasc( un partener ca s( se reproduc(, ci 'i face pro)enitura aa, dorind-o&
5ren)ua pe care s-a '+barcat se dovedete a fi o fe+el( c(ci, brusc, 'ncepe s( ou(& 0nul
c$te unul, foarte lent, ea eliberea/( ou(le care sar din frun/( 'n frun/( ca nite pic(turi de ploaie
'nt(rite& 6rta ca+ufla*ului este at$t de +are 'nc$t ou(le sea+(n( cu nite se+ine&
<urnica +uc( puin cren)ua ca s( vad( dac( e co+estibil(& Dar insecta nu dispune de
+i+etis+ doar ca s( se apereE +ai tie s( fac( i pe +oarta& 6stfel, i+ediat ce insecta si+te v$rful
+andibulei, intr( 'n catalepsie i 'i d( dru+ul s( cad( pe p(+$nt&
<urnica nu se las(& .entru c( arpele i ariciul nu +ai sunt acolo, cade dup( insect( i o
+(n$nc(& 6ni+alul acela e1asperant nu-i ofer( nici +(car o tres(rire de a)onie& .e *u+(tate
devorat(, insecta r(+$ne ne+icat(, ca o adev(rat( cren)u(& 0n detaliu o tr(dea/( totui2
e1tre+itatea cren)uei continu( s( eli+ine ou(-se+ine&
Destule e+oii pentru /iua aceea: #e r(corete, a venit ora %ibern(rii /ilnice& =(tr$na furnic(
roie se refu)ia/( 'ntr-un ad(post de p(+$nt i de +uc%i& M$ine va porni din nou 'n c(utarea unui
dru+ care s( o duc( la cuibul ei natal& ,rebuie cu orice pre s( FleF averti/e/e +ai 'nainte de a fi
prea t$r/iu&
5al+, cu tibiile, 'i spal( antenele ca s( perceap( bine ce-i 'n *urul ei& 6poi 'i 'nc%ide cu o
pietricic( +icul ad(post ca s( nu +ai fie deran*at(&

1H. ENCICLOPEDIE

DIFEREN DE PERCEPIE: N) %&,!&%&1 '" #)1& '&!:+ !&&( !& /)+&1 %,&@5+"8" /5
%&,!&%&1. P&+,) $ &I%&,"&85 '& 0"6"$#$@"&7 "*+& %"/"!" () 0$/+ =!9"/& '& #( (*+&,& =+,A$
1"!5 =!5%&,& +(%"/(+5 !) 1$+"-& -&,+"!(#&. D)%5 +,&!&,&( %&,"$('&" '& 0$,1(,& ( !,&"&,)#)"7
(!&/+& %"/"!" () 0$/+ /!$(/& '& (!$#$ *" %)/& = "*+& !)+"" +(%"/(+& !) #""" $,"6$+(#&. A!&/+&
#""" "'"!() (1%#(/(1&+)# (/!)65+$,"#$, !) 9,(5 *" +,(%& '& "&*",&7 '(, "!" )( '"+,&
%"/"!"#& &')!(+& = !(1&,&#& !) 1$+"-& -&,+"!(#& ) ( ,&)*"+ /5 /& 9,5&(/!5 /() /5 "(/5.
E')!(8"( #& #"1"+(/& %&,!&%8"( #( &-&"1&+& -&,+"!(#&.
" $" 0)!8"$51 !) (!&#&(*" #"1"+5," (#& %&,!&%8"&". N) 1(" *+"1 /5 %&,!&%&1 )&#&
&-&"1&+& !5!" (1 0$/+ %&,0&!+ !$'"8"$(8" /5 %&,!&%&1 #)!,),"#& )1(" =+,A) /"@), 1$'.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III.

11. PUTEREA CUVINTELOR

M$na ei se desc%ise i se 'nc%ise nervos 'nainte de a se crispa pe sulul de la cap(tul patului&
7ulie visa& ;isa c( e o prines( din Evul Mediu& 0n arpe enor+ o capturase ca s-o +(n$nce& O
aruncase 'n nisipuri +ic(toare +ocirloase pline de pui de erpi care se t$rau i ea se ducea tot +ai
+ult la fund& 0n prin t$n(r, prote*at de o ar+ur( din %$rtie i+pri+at(, )alopa pe bidiviul lui alb i
se b(tea cu arpele enor+& .rinul avea o sabie lun)(, roie i ascuit( i o i+plora pe prines( s(
re/iste& ;enise s-o salve/e&
Dar arpele enor+ se folosea de )ura lui ca de un lansator de fl(c(ri& 6r+ura de %$rtie nu a
fost de prea +are folos prinului& O sin)ur( sc$nteie a fost de a*uns ca s(-i dea foc& "e)ai cu o
sfoar(, el i calul lui au fost servii pr(*ii 'ntr-o farfurie, cu o )arnitur( de piure )(lbui& <ru+osul
prin 'i pierduse +(reia2 avea o piele de un +aroniu-ne)ricios, orbitele )oale i capul plin cu
stafide&
4arpele enor+ a apucat-o apoi pe 7ulie cu dinii lui veninoi, a tras-o afar( din noroi i a
aruncat-o 'ntr-o spu+( de ciocolat(&
7ulie a vrut s( ipe dar spu+a alb( de ciocolat( o 'n)%iea de*a, 'i intra 'n )ur( i 'i '+piedica
ieirea oric(rui sunet&
<ata se tre/i tres(rind& #pai+a ei era at$t de +are 'nc$t i+ediat vru s( se convin)( c( nu
devenise afon(& F6-a-a-a, 6-a-a-aF, iei din fundul )$tului&
6cest co+ar al dispariiei vocii se repeta din ce 'n ce +ai des& 0neori era torturat( i i se
t(ia li+ba& 6lteori i se u+plea )ura cu ali+ente& 4i se +ai 'nt$+pla ca nite foarfeci s(-i taie
- 11 -

coardele vocale& 5%iar era indispensabil ca 'n so+n s( fie vise? #pera c( va ador+i din nou i nu se
va +ai )$ndi la ni+ic toat( noaptea&
-i trecu o +$n( fierbinte peste )$tul *ilav, se ridic( pe pern(, se uit( la ceas i constat( c(
era ase di+ineaa& 6far( era 'nc( 'ntuneric& Dincolo de fereastr( stelele 'nc( +ai sclipeau& 6u/i *os
/)o+ote, pai i l(tr(turi& Dup( cu+ anunase, tat(l ei pleca de di+inea( s( se pli+be 'n p(dure
'+preun( cu c$inele&
- ,at(, tat(&&&
Drept r(spuns2 tr$ntitul uii de la intrare&
7ulie se 'ntinse din nou 'n pat, 'ncerc( s( doar+( dar nu +ai reui&
5e s( fie oare dup( pri+a pa)in( a Enciclopediei cunoaterii relative i absolute a
profesorului Ed+ond !ells? &&
"u( cartea aceea +are& Era vorba despre furnici i despre revoluie& 5artea aceea reco+anda
desc%is revoluia i a+intea despre o civili/aie paralel( care ar putea s-o a*ute& .rintre te1te scurte,
aternute pe %$rtie cu un scris crispat, ap(reau, ici i colo, 'n +i*locul unei fra/e, o +a*uscul( sau
un +ic desen& 5iti la 'nt$+plare2
.lanul acestei lucr(ri este copiat dup( cel al te+plului lui #olo+on& <iecare cap de capitol
are drept pri+( liter( cea care corespunde cifrei uneia dintre di+ensiunile te+plului&
#e 'ncrunt(& 5e le)(tur( putea s( e1iste 'ntre scriere i ar%itectura unui te+plu?
D(du pa)ina&
Enciclopedia cunoaterii relative i absolute era un a+estec uria de infor+aii, de desene,
de sc%ie diverse& 5onfor+ titlului, coninea te1te didactice, dar erau i poe+e, prospecte, reete de
buc(t(rie, listin)-uri de pro)ra+e de infor+atic(, e1trase din reviste, i+a)ini din actualitate sau
foto)rafii erotice cu fe+ei celebre ae/ate acolo ca nite +iniaturi&
E1istau calendare care apreciau la ce date trebuie se+(nate )r$nele i plantat( o anu+it(
le)u+( sau un anu+it fructE )(seai acolo cola*e de stofe i de %$rtii rare, %(ri ale boitei cereti sau
planuri ale reelelor de +etrou din +arile orae, fra)+ente din scrisori personale, eni)+e
+ate+atice i sc%e+e de perspective provenite din tablouri dat$nd din Cenatere&
0nele i+a)ini erau foarte dure, repre/ent(ri ale violenei, ale +orii sau catastrofe& 0nele
te1te erau scrise cu cerneal( roie sau albastr( sau parfu+at(& 6lte pa)ini p(reau c( au fost
co+pletate cu cerneal( si+patic( sau suc de l(+$ie& 4i erau unele redactate cu nite litere at$t de
+ici 'nc$t ar fi fost nevoie de o lup( ca s( le poi descifra& 7ulie v(/u planurile unor orae i+a)inare,
bio)rafiile unor persona*e istorice uitate de 3storie i sfaturi pentru fabricarea unor +aini ciudate&&&
6dun(tur( sau co+oar(, 7ulie 'i /icea c( i-ar fi trebuit cel puin doi ani ca s( citeasc( tot,
c$nd privirea i se opri asupra unor portrete insolite& E/it(, dar nu, nu se 'nela2 era 'ntr-adev(r
vorba de nite capete& u nite capete u+ane, ci nite capete de furnici repre/entate bust 'n +aniera
unor persona*e i+po/ante& ici o furnic( nu era identic( cu alta& M(ri+ea oc%ilor, lun)i+ea
antenelor, for+a capului variau 'n +od clar& De altfel, fiecare avea un nu+e for+at dintr-un ir de
cifre al(turate portretului& ,recu +ai departe&
.rintre %olo)ra+e, cola*e, reete i planuri, te+a furnicilor revenea ca un lait+otiv&
.artituri de =ac%, po/iii se1uale reco+andate de Pa+asutra, un +anual de codificare folosit
de cei din Ce/istena france/( 'n ti+pul celui de al doilea r(/boi +ondial&&& 5e +inte eclectic( i
pluridisciplinar( adunase toate acele lucruri?
C(sfoi +ai departe acel +o/aic de cunotine& =iolo)ie, utopii, )%iduri, 'ndreptar, +od de
folosire, anecdote despre tot felul de oa+eni i de tiine, te%nici de +anipulare a +aselor,
%e1a)ra+e i Ki Bin)&
5iti o fra/(& Ki Bin) este un oracol care, contrar a ceea ce crede+ de obicei, nu prevede
viitorul, ci e1plic( pre/entul& Mai departe, 7ulie )(si strate)ii inspirate de #cipio 6fricanul i de
5lauseNit/&
#e 'ntreb( o clip( dac( nu cu+va era un +anual de 'ndoctrinare apoi, pe o pa)in(, citi acest
sfat2
<erete-te de orice partid politic, sect(, corporaie sau reli)ie& u trebuie s( atepi ca alii
s(-i spun( ce trebuie s( )$ndeti& -nva( s( )$ndeti sin)ur f(r( s( fii influenat&
4i +ai departe, o vorb( spus( de c$nt(reul 8eor)es =rassens2
Dec$t s( vrei s(-i sc%i+bi pe alii, 'ncearc( +ai bine s( te sc%i+bi pe tine 'nsui&
.rivirea 'i fu atras( de alt pasa*2
Mic tratat despre cele cinci si+uri interioare i cele cinci si+uri e1terioare& E1ist( cinci
si+uri fi/ice i cinci si+uri psi%ice& 5ele cinci si+uri fi/ice sunt v(/ul, +irosul, pip(itul, )ustul i
au/ul& 5ele cinci si+uri psi%ice sunt e+oia, i+a)inaia, intuiia, contiina universal( i inspiraia&
Dac( tr(ieti doar cu cele cinci si+uri fi/ice, este ca i cu+ ai folosi doar cele cinci de)ete de la
+$na st$n)(&
5itate 'n latin( i )reac(, reete noi de buc(t(rie, ideo)ra+e c%ine/eti, cu+ s( fabrici un
cocteil Molotov, frun/e uscate de copaci, caleidoscop de i+a)ini, furnici i revoluie& Cevoluie i
furnici&
- 1> -

#i+i c( o furnic( oc%ii& #e si+ea a+eit( de acel delir vi/ual i infor+ativ& #e opri la o alt(
fra/(2
#( nu citeti aceast( lucrare 'n ordine, ci folosete-o +ai bine 'n felul ur+(tor& 5$nd si+i
nevoia, iei o pa)in( la 'nt$+plare, o citeti i 'ncerci s( ve/i dac( 'i aduce o infor+aie interesant(
despre proble+a ta actual(&
4i +ai departe2
u e/ita s( sari peste pa)inile care i separ prea lun)i& O carte nu e ceva sf$nt&
7ulie 'nc%ise lucrarea i 'i pro+ise c( o va folosi dup( cu+ 'i propusese cu at$ta a+abilitate&
6ran*a cuvertura i, de data asta, respiraia deveni re)ulat(, te+peratura sc(/u uor i ador+i
'ncetior&

12. ENCICLOPEDIE

SOMN PARADOFAL: +"1%)# /$1)#)"7 +,&!&1 %,"+,A$ 0(65 '&$/&."+5 )1"+5 ?/$1
%(,('$I(#?. E( '),&(65 !"!"/%,&6&!&A'$)56&!" '& 1")+&7 (%$" /& =+,&,)%& !( /5 ,&-"5 1("
='&#)@ $ $,5 *" ;)15+(+& 1(" +:,6"). D& !& ( 0$/+ )1"+5 (/+0&# (!&(/+5 %&,"$('5 '& /$1>
D&$(,&!& &/+& %(,('$I(# /5 (" $ (!+"-"+(+& &,-$(/5 "+&/5 !9"(, = 1$1&+)# !&#)" 1("
%,$0)' /$1.
D(!5 $%8"#& .&.&#)*"#$, /)+ ('&/&( 0$(,+& (@"+(+&7 (/+( /& '(+$,&(65 (!&/+)" /$1
%(,('$I(# B%,$%$,8"": $ +,&"1& '& /$1 $,1(#7 $ +,&"1& '& /$1 )*$,7 $ +,&"1& '& /$1
%(,('$I(#C. +"1%)# (!&/+&" 0(6& ( /$1)#)" #$,7 .&.&#)*"" %,&6"+5 '&/&$," 1"1"!" !")'(+&
!(,& =" 0(! /5 "( 1"( ))" (')#+7 !9"(, ( ))" .5+,:. P& 0"6"$$1"( #$, /& 6)@,5-&*+& ,:' %&
,:' 0),"(7 .)!),"(7 +,"/+&8&(7 0,"!(7 /),%,"6(7 '&*" A() !)$/!)+ =!5 (/+0&# '& &1$8"". SA(,
6"!& !5 +,&! = ,&-"/+5 &I%,&/""#& %& !(,& #& -$, (-&( 1(" +:,6").
D)%5 (!&&(7 = !),/)# -"&8"" '& (')#+7 0(6&#& '& /$1 %(,('$I(# /& ,&')! !) -:,/+(7
(;)@:' #( )1(" $ 6&!"1&7 '(!5 ) *" 1(" %)8"7 '" +$+(#"+(+&( +"1%)#)" '& /$1.
EI%&,"&8( &/+& +,5"+5 !( $ %#5!&,& *" %$(+& /5 %,$-$(!& &,&!8"" #( .5,.(8".
SA(, %5,&( !57 = 0"&!(,& $(%+&7 (-&1 '& %,"1"+ ) 1&/(;.
SA( 05!)+ $ &I%&,"&85. U (')#+ ( 0$/+ +,&6"+ = 1";#$!)# /$1)#)" %(,('$I(# *" ( 0$/+
,)@(+ /5 %$-&/+&(/!5 !& -"/( = (!&# 1$1&+. A%$" ( 0$/+ #5/(+ /5 ('$(,15 '" $) !( /5 0"& "(,
+,&6"+ #( ),15+$(,&( 0(65 '& /$1 %(,('$I(#. A/+0&# /A( !$/+(+(+ !57 !9"(, '(!5 %$-&/+&( !&#$,
'$)5 -"/& &,( '"0&,"+57 %,&6&+( +$+)*" ) )!#&) !$1). T$+)# /& %&+,&!& '& %(,!5 -"/)#
=+,&,)%+ /A(, ,&%&+( =+,A) 1$' '"0&,"+ !( /5 +,(/1"+5 (!&#(*" 1&/(;.
R&!&+7 !&,!&+5+$,"" () &1"/ $ +&$,"& $)5. V"/)# (, 0" ) 1";#$! '& )"+(,& ( %,&/")"#$,
/$!"(#&. V"/:'7 )"+51 !&&( !& (1 0$/+ !$/+,:*" /5 =-5851 = +"1%)# 6"#&" *" -"& =
!$+,('"!8"& !) !$-"@&,"#& $(/+,& %,$0)'&. T$(+& !$'"8"$5,"#& "1%)/& '& &I+&,"$, '"/%(,.
A+:+( -,&1& !:+ $(1&"" -"/&(657 &/+& "1%$/"."# /5A" 1("%)#&6" !$1%#&+. V"/)# &/+& $ 0,:5
(+),(#5 ( +$+(#"+(,"/1)#)".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)#)".

13. SINJUR PRINTRE COPACI

#-a f(cut di+inea(& E 'nc( 'ntuneric dar e de*a cald& E un parado1 al lunii +artie&
"una lu+inea/( frun/iul ca un astru alb(strui& 6ceast( lu+in( o tre/ete i 'i insufl(
ener)ia necesar( ca s(-i continue dru+ul& De c$nd +er)e sin)ur( prin acea p(dure i+ens(, n-a
prea cunoscut odi%na& .(ian*enii, p(s(rile, insectele care +(n$nc( furnici, op$rlele, aricii i c%iar
i insectele care practic( +i+etis+ul parc( se 'neleseser( ca s-o nec(*easc(&
u se lovea de toate aceste neca/uri c$nd tr(ia acolo, 'n ora, cu celelalte& 5reierul ei se
brana atunci la F+intea colectiv(F i nici +(car nu trebuia s( fac( un efort personal ca s(
)$ndeasc(&
Dar acu+ se afla departe de cuib i de ai ei& 5reierul ei era obli)at s( funcione/e
FindividualF& <urnicile au capacitatea for+idabil( de a dispune de dou( +oduri de funcionare2
colectiv i individual&
Deoca+dat(, +odul individual este sin)ura ei posibilitate i i se pare destul de penibil c(
trebuie tot ti+pul s( se )$ndeasc( la ea ca s( supravieuiasc(& 8$ndul la tine, pe ter+en lun), duce
la frica de +oarte& .oate c( e pri+a furnic( care, tr(ind sin)ur(, a reuit s(-i fie 'n per+anen(
tea+( de +oarte&
5e de)enerare:
Mer)e pe sub ul+i& Ab$rn$itul unui c(r(bu burtos o face s( ridice capul&
Ce'nva( c$t de e1traordinar( e p(durea& #ub clarul de lun(, toate ve)etalele 'i sc%i+b(
culoarea 'n +ov sau 'n alb& -i ridic( antenele i reperea/( o violet( de p(dure acoperit( de fluturi
- 13 -

care 'i sondea/( +i*locul& Mai departe, o+i/ile cu spate v(r)at pasc frun/e de soc& atura pare c( se
face i +ai fru+oas( ca s(-i s(rb(toreasc( 'ntoarcerea la via(&
#e '+piedic( de un cadavru uscat& #e tra)e 'napoi i observ(& 6colo e1ist( o +uli+e de
furnici +oarte, )rupate 'n spiral(& E vorba de furnici ne)re secer(toare& 5unoate acest feno+en&
6ceste furnici s-au dep(rtaiE de cuib i c$nd a c(/ut rou( rece a nopii, netiind 'ncotro s( apuce, s-
au ae/at 'n spiral( i s-au 'nv$rtit 'ntruna p$n( la sf$rit& 5$nd nu 'nele)i lu+ea 'n care tr(ieti,
te 'nv$rteti 'n loc p$n( la +oarte& =(tr$na furnic( roie se apropie ca s( e1a+ine/e +ai bine
catastrofa cu v$rful antenelor& <urnicile de pe +ar)inea spiralei au +urit pri+ele, apoi cele din
centru&
#e uit( la acea ciudat( spiral( a +orii, scoas( 'n eviden( de lu+ina +ov a lunii& 5e
co+porta+ent pri+itiv: E destul s( te pui la ad(postul unei buturu)i sau s( sapi un bivuac 'n
p(+$nt ca 2s( te prote*e/i '+potriva fri)ului& 6cele proaste de furnici ne)re n-au i+a)inat ni+ic
altceva dec$t s( se 'nv$rteasc( 'n loc de parc( dansul ar fi putut s( alun)e pericolul&
E clar c( poporul +eu +ai are +ulte de 'nv(at, )$ndete b(tr$na furnic( roie&
,rec$nd pe sub feri)i ne)re, recunoate parfu+uri din copil(ria ei& E1%al(rile de polen o
a+eesc&
6 fost nevoie de ti+p ca s( se a*un)( la o astfel de perfeciune&
Mai 'nt$i, al)ele ver/i +arine, Fstr(+oulF tuturor ve)etalelor, au ateri/at pe continent& 5a s(
poat( r(+$ne aici, s-au transfor+at 'n lic%eni& "ic%enii au pus apoi la punct o strate)ie de
a+eliorare a solului ca sa cree/e un teren favorabil unei a doua )eneraii de plante care, datorit(
r(d(cinilor lor +ai ad$nci, au putut s( creasc( +ai 'nalte i +ai solide&
<iecare plant( posed( de acu+ 'nainte /ona ei de influen(, dar 'nc( se +ai +enin arii de
conflict& =(tr$na furnic( vede o lian( de s+oc%in su)ru+(tor pornind cu cura* la asaltul unui cire
i+pasibil, -n acest duel, bietul cire nu are nici o ans(& -n sc%i+b, ali s+oc%ini su)ru+(tori care
'i 'nc%ipuie c( sunt 'n stare s( vin( de %ac unui puiet de +(cri se ofilesc, otr(vii de seva lui
to1ic(&
Mai departe, un brad las( s(-i cad( acele ca s( fac( solul +ai acid astfel 'nc$t s( e1ter+ine
toate ierburile para/ite i +icile plante concurente&
<iecare are ar+a lui, fiecare are siste+ul lui de ap(rare, fiecare are propria strate)ie de
supravieuire& "u+ea plantelor nu cunoate +ila& #in)ura diferen( poate fa( de lu+ea ani+al(2
asasinatele ve)etale se derulea/( +ai lent i, +ai ales, 'n t(cere&
0nele plante prefer( ar+a alb( otr(vii& "ucrul (sta 'i este a+intit furnicii pli+b(ree de
)%earele frun/elor de ile1, la+ele de brici ale scaieilor, c$rli)ele pasiflorei i acele salc$+ului& ,rece
printr-un bosc%et care sea+(n( cu un culoar plin de la+e lun)i i subiri&
=(tr$na furnic( 'i spal( antenele apoi le ridic( ca un pana deasupra capului ca s( capte/e
+ai bine toate frecvenele care circul( prin aer& 5aut( o ur+( de pist( +irositoare care duce la
inutul ei natal& 5(ci acu+ fiecare secund( contea/(& ,rebuie cu orice pre s(-i averti/e/e cetatea
+ai 'nainte de a fi prea t$r/iu&
;aluri de +olecule odorante 'i aduc tot felul de infor+aii despre viaa i despre obiceiurile
ani+alelor din /on(&
-i adaptea/( totui rit+ul +ersului ca s( nu piard( ni+ic din +irosurile care o intri)(& #e
strecoar( 'n flu1ul curenilor de aer ca s( identifice parfu+urile necunoscute& Dar nu a*un)e la nici
un re/ultat i caut( o +etod(&
0rc( pro+ontoriul for+at de v$rful unui trunc%i de pin, se ca+brea/( i, 'ncetior, 'i rotete
apendicii sen/oriali& -n funcie de intensitatea +ic(rilor antenare, captea/( o 'ntrea)( )a+( de
frecvene odorante& "a DOO vibraii-secund(, nu percepe ni+ic special& 6ccentuea/( +ic(rile
radarului s(u olfactiv& LOO, 1OOO, >OOO vibraii-secund(& i+ic interesant& u captea/( dec$t
frecvene de ve)etale i de insecte care nu sunt furnici2 parfu+uri de flori, spori de ciuperci, +ires+e
de coleoptere, de le+n putred, de frun/e de i/+( s(lbatic(&&&
6ccentuea/( i +ai +ult vibraiile& 1O OOO vibraii-secund(& Cotindu-se, antenele creea/(
cureni de aer aspirani care atra) la ele toate felurile de praf& ,rebuie s( le curee 'nainte de a-i
relua eforturile&
1> OOO vibraii-secund(& -n sf$rit, captea/( +olecule din dep(rtare care dovedesc pre/ena
unei piste a furnicilor& 6 c$ti)at& Direcia2 vest-sud-vest, 'n un)%i de 1>3 )rade fa( de lu+ina lunii,
-nainte&

14. ENCICLOPEDIE

IMPORTANA DIFERENEI: T$8" /)+&1 "*+& !:*+"@5+$,". C5!" +$8" %,$-&"1 '" (!&#
/%&,1(+$6$"' !(1%"$ !(,& *"A( =1%"/ !&" +,&" /)+& '& 1"#"$(& '& !$!),&8".
A !:*+"@(+ ',&%+)# '& (A*" +,(/1"+& /&,"( #)" '& !,$1$6$1" !(,& () 05!)+ /5 &I"*+" +) *"
) (#+)#.
- 1D -

S%&,1(+$6$"')# +5) ( 0$/+ !) ('&-5,(+ '$+(+. N) /A( ,5+5!"+ = ) *+") !& )@9&,. A *+")+
/5 @5/&(/!5 ',)1)# !&# .). P$(+& !5 ( 05!)+ = (*( 0&# !( /5 .(,&6& !(#&( (#+$, /%&,1(+$6$"6"
,"-(#".
M)#+5 -,&1& /A( !,&6)+ !5 /%&,1(+$6$"')# !&# 1(" ,(%"' ,&)*&( /5 0&!)'&6& $-)#)#.
N"!" -$,.5 '& (*( !&-(. C:+&-( /)+& '& /%&,1(+$6$"6" (;)@ = (!&#(*" +"1% = ;),)# $)#)". "
/+() (!$#$ (*+&%+:'7 (@"+:')A*" 0"#(1&+)#. N)1(" ))# '"+,& &" -( 0" (#&/.
D&!" $-)#)# (#&@& /%&,1(+$6$"')# !:*+"@5+$, '" +$(+5 1(/( '& /%&,1(+$6$"6" /$#"!"+(8"
!(,& /& =@9&/)"& #( )*( #)". C$0$,1 !5,$, !,"+&,""> C&,!&+5+$,"" *"A() %)/ 1)#+ +"1% (!&(/+5
=+,&.(,&. R&!&+ () @5/"+ /$#)8"(. O-)#)# =# (#&@& %& (!&#( !(,& ?%,&6"+5 !(,(!+&,"/+"!"#&
@&&+"!& !&#& 1(" '"0&,"+& '& (#& /(#&?. P,$.#&15 '& /)%,(-"&8)",&. O-)#)# ) *+"& "1"! '& !&"
'$" %(,+&&," !(,& 0(! ',(@$/+& '&(/)%,( #)"7 (*( !5 =!&(,!5 %), *" /"1%#) /5 &-"+& %,$.#&1&#&
'& !$/(@)""+(+&. N(+),( 0(!& !( !,$1$6$1"" $*+," /5 +"'5 /5 /& =1.$@58&(/!5 !) !&&( !& &
'"0&,"+ '& &"7 ) !) !&-( /"1"#(, #$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

15. SE VEDE DE DEPARTE

.ai pe p(+$nt& E apte di+ineaa i stelele palpit( 'nc( sus pe cer&
Mer)$nd '+preun( cu c$inele s(u pe c(r(ri abrupte, 'n ini+a acelei p(duri de la
<ontainebleau, 'n aer curat, 8aston .inson se si+ea c$t se poate de bine& -i nete/i +ust(ile
rocate& Era destul s( vin( 'n acea p(dure ca s( se si+t( 'n sf$rit un o+ liber&
-n st$n)a, o c(rare 'n spiral( urca p$n( la o 'n)r(+(dire de pietre& "a cap(tul ascensiunii,
a*unse la turnul Denecourt, la e1tre+itatea st$ncii 5assepot& De acolo de sus vederea era
e1traordinar(& "a acel rev(rsat de /ori cald i 'nc( 'nstelat, o lun( i+ens( era de a*uns ca s(
de/v(luie panora+a&
#e ae/( *os i 'i sf(tui c$inele s( fac( la fel& 5$inele r(+ase 'n picioare& Dar conte+plar(
'+preun( cerul&
- ;e/i, 6%ile, pe vre+uri, astrono+ii 'ntoc+eau %(ri ale cerului ca i cu+ ar fi fost vorba de
o bolt( plat(& O '+p(riser( 'n opt/eci i opt de constelaii, ca+ ca un fel de opt/eci i opt de
departa+ente care ar fi for+at statul celest& 5ele +ai +ulte dintre ele nu sunt vi/ibile 'n fiecare
noapte, cu e1cepia uneia sin)ure (pentru locuitorii din e+isfera nordic()2 0rsa Mare& #ea+(n( cu o
ti)aie care ar fi for+at( dintr-un p(trat de patru stele, prelun)it cu un +$ner de trei stele& 8recii au
nu+it-o 0rsa Mare, ca un o+a)iu adus prinesei 5alisto, fiica re)elui 6rcadiei& Era at$t de fru+oas(
'nc$t, cuprins( de )elo/ie, 9era, soia lui Aeus, a transfor+at-o 'ntr-o ursoaic( +are& Ei, da, 6%ile:
aa sunt toate fe+eile, )eloase unele pe altele&
5$inele d(du din cap i se t$n)ui +olco+&
- Este interesant de reperat aceast( constelaie c(ci, dac( prelun)eti profilul ti)(ii cu de
cinci ori distana ei, descoperi c( deasupra /boar( un pop-corn, la fel de uor de observat2 #teaua
.olar(& ;e/i, 6%ile, 'n felul (sta dispui de direcia nord, ceea ce te a*ut( s( nu te r(t(ceti&
5$inele nu 'nele)ea ni+ic din aceste e1plicaii& 6u/ea doar Fbedebedebede 6%ile
bedebedebede 6%ileF& Din tot li+ba*ul oa+enilor nu 'nele)ea dec$t '+binarea de silabe 6-%i-le, care
tia c( 'l denu+ete pe el& E1asperat de at$ta flec(real(, setterul irlande/ lu( %ot(r$rea s( se culce
cu un aer plin de co+pasiune& Dar st(p$nului s(u 'i ardea prea +ult de vorb( ca s( se li+ite/e
nu+ai la at$t&
- 6 doua stea, pornind de la +$nerul ti)(ii, continu( el, e for+at( nu de una, ci de dou(
lu+ini& .e vre+uri, r(/boinicii arabi 'i +(surau claritatea vederii dup( aptitudinea de a distin)e
aceste dou( stele, 6lcor i Mi/ar&
8aston +i*i oc%ii spre cer, c$inele c(sc(& #oarele 'ncepea de*a s(-i arate ra/ele i discret
stelele p(lir( apoi disp(rur( ca s( 'i cede/e locul&
#coase ceva de +$ncare din tolb(, un sandvi *a+bon-br$n-/(-ceap(-co+ion-piper, pe care
'l consu+( 'n loc de +ic de*un& #uspin( de pl(cere& u e1ista ni+ic +ai pl(cut dec$t s( te scoli
astfel, di+ineaa devre+e, i s( pleci 'n p(dure ca s( asiti la r(s(ritul soarelui&
#plendid festival de culori& 6strul solar deveni rou, apoi ro/, portocaliu, )alben i 'n sf$rit
alb& 3ncapabil( s( rivali/e/e cu at$ta +(reie, luna prefer( s( bat( 'n retra)ere&
.rivirea lui 8aston trecu de la stele la soare, de la soare la copaci, de la copaci la panora+a
v(ii& -ntrea)a 'ntindere a i+ensei p(duri s(lbatice ap(rea acu+ cu claritate& <ontainebleau era
for+at( din c$+pii, coline, /one de nisip, de )resie, de ar)il(, de calcar& Mai erau acolo i o +uli+e
de r$pe i de codri b(tr$ni de +esteceni&
.eisa*ul era de o varietate ui+itoare& Era, 'n +od si)ur, p(durea cea +ai diversificat( din
<rana& Era populat( de sute de specii de p(s(ri, de ro/(toare, de reptile i de insecte& De +ai +ulte
ori, 8aston 'nt$lnise pui de +istre i +istrei i, o dat(, c%iar o c(prioar( cu puiul ei&
- 1G -

"a nici ai/eci de Bilo+etri de .aris&, ai fi putut crede c( aici civili/aia u+an( r(+(sese
intact(& ici +aini, nici cla1oane, nici poluare& ici o )ri*(& u+ai linite, fonetul frun/elor
'nfiorate de v$nt i ciripitul p(s(rilor cert(ree&
8aston 'nc%ise oc%ii i aspir( cu nesa aerul proasp(t al di+ineii& 6ceste dou(/eci i cinci de
+ii de %ectare de via( s(lbatic( '+b(ls(+au aerul cu +ires+e 'nc( neidentificate de specialitii 'n
parfu+uri& Cisip( de bo)(ii )ratuite&
Directorul serviciului *uridic al 6pelor i .(durilor lu( binoclul i privi ansa+blul decorului&
5unotea fiecare colior al acelei p(duri& 8aston re)l( binoclul i 'l 'ndrept( spre copacul lui
7upiter, un ste*ar 'nalt i b(tr$n de patru sute de ani care a*unsese la o 'n(li+e de trei/eci i cinci
de +etri&
- 5e fru+oas( e p(durea: e1cla+( el 'nc$ntat pun$nd la loc binoclul&
O furnic( toc+ai se instalase pe tocul instru+entului& ;ru s-o alun)e dar i se a)(( de +$n(
'nainte de a i se urca pe pulover& -i /ise c$inelui2
- <urnicile +( 'n)ri*orea/(& .$n( acu+, cuiburile lor erau i/olate& Dar furnicarele lor se
)rupea/( din +otive +isterioase& #-au unit 'n federaii iar federaiile se unesc 'ntre ele ca s( for+e/e
i+perii 5a i cu+ furnicile s-ar fi dedat unei e1periene pe care noi, oa+enii, n-a+ fost niciodat( 'n
stare s-o duce+ la bun sf$rit, cea a Fsupersociabilit(iiF&
-ntr-adev(r, 8aston citise 'n /iare c( erau reperate din ce 'n ce +ai +ulte supercolonii de
furnicare& 8aston era convins c( furnicile erau pe cale de a duce e1periena societ(ii p$n( la stadiul
des(v$ririi&
-n ti+p ce e1a+ina '+pre*uri+ile, privirea i-a fost atras( de un spectacol insolit& -n
dep(rtare, 'n direcia st$ncii de )resie i a r$pei descoperit( de fata lui, 'ntre copaci str(lucea un
triun)%i& De data asta nu era vorba de un furnicar&
<or+a sc$nteietoare era +ascat( de cren)i, dar era dat( de )ol de laturile prea drepte&
atura nu cunotea liniile drepte& ,rebuia deci s( fie vorba fie de un cort ridicat de turitii care nu
aveau ni+ic de f(cut, fie de un deeu +are l(sat 'n plin( p(dure de nite poluatori incontieni&
Enervat, 8aston cobor' c(rarea 'n direcia acelei lu+iniscene triun)%iulare& Mintea continua
s(-i pre/inte ipote/e2 un +odel nou de rulot(, o +ain( +etali/at(, un dulap?
6vu nevoie de o or( ca s( traverse/e ru)ii i scaieii ca s( a*un)( p$n( la for+a +isterioas(&
Era ostenit&
De aproape, for+a era i +ai insolit(& u era nici cort, nici rulot(, nici dulap& -n faa lui se
ridica o pira+id( 'nalt( de aproape trei +etri, cu laturile acoperite 'n 'ntre)i+e cu o)lin/i& 3ar v$rful
era translucid precu+ cristalul&
- M(i, s( fie: 5e /ici de surpri/a asta, 6%ile?
5$inele 'i d(du dreptate l(tr$nd& M$r$i ar(t$ndu-i colii cariai i folosi ar+a lui secret(2 o
r(suflare fetid( care pusese pe fu)( +ulte pisici +aidane/e&
8aston d(du ocol acelei construcii&
5opaci 'nali i tufe de feri)( ascundeau destul de bine pira+ida la pri+a vedere& Dac(
soarele di+ineii nu i-ar fi tri+is ra/ele direct spre ea, 8aston nu ar fi re+arcat-o niciodat(&
<uncionarul privi cu atenie edificiul2 nici ui, nici ferestre, nici co, nici cutie de scrisori&
ici +(car o c(rare pe care s( te apropii de ea&
#etterul irlande/ +$r$ia 'ntruna adul+ec$nd p(+$ntul&
- Eti i tu de p(rerea +ea, 6%ile? 6+ +ai v(/ut c%estii de-astea la televi/or& .oate c( sunt
nite&&& e1trateretri&
Dar c$inii +ai 'nt$i adun( infor+aii 'nainte de a e+ite ipote/e& Mai ales setterii irlande/i&
6%ile p(rea interesat de peretele-o)lind(& 8aston 'i lipi urec%ea de el&
- Ei, dr(cie:
6u/ea /)o+ote 'n interior& =a c%iar i se p(ru c( aude vocea unui o+& =(tu cu +$na 'n
perete2
- E cineva acolo?
ici un r(spuns& A)o+otele 'ncetar(& 6ureola de abur l(sat( de fra/( pe petele-o)lind( se
risipi&
Dac( te uitai +ai bine la ea, pira+ida nu avea ni+ic e1traterestru& <usese construit( din
beton i dup( aceea fusese acoperit( cu pl(ci de o)lind( aa cu+ )(seti 'n orice +a)a/in de profil&
- 5ine a putut s( aib( ideea construirii unei pira+ide 'n +i*locul p(durii <ontainebleau? 6i
idee, 6%ile?
5$inele 'i r(spunse printr-un l(trat, dar o+ul nu prea 'l 'nelese&
-n spatele lui se au/i un /b$rn$it uor&
=///&&&
8aston nu-i d(du nici o atenie& .(durea era plin( de $nari i de t(uni de tot felul&
Ab$rn$itul se apropie&
=///&&& =///&&&
- 1L -

#i+i o 'nep(tur( uoar( pe )$t, ridic( +$na vr$nd s( alun)e insecta inoportun(, dar nu
reui s(-i duc( )estul p$n( te cap(t& Desc%ise lar) )ura i se 'ntoarse 'n loc& D(du dru+ul lesei
c$inelui i f(cu oc%ii +ari 'n +o+entul 'n care se pr(bui, cu capul 'nainte, 'ntr-un bosc%et de
cicla+e&

16. ENCICLOPEDIE

<OROSCOP: A1&,"!( '& S)'7 #( 1(K(*"7 &I"/+( $ (/+,$#$@"& $0"!"(#5 *" $.#"@(+$,"&.
0)!8"& '& 6")( (*+&,""7 !$%"#)#)" " /& '5'&( ) !(#&'(, %,$0&/"$(# /%&!"0"!. A!&/+ !(#&'(,
%$-&/+&( +$(+5 -"(8( #)" -""+$(,&: !:' -( @5/" '& #)!,)7 !:' /& -( !5/5+$,"7 !:' -( (-&( )
(!!"'&+7 !:' -( 1),". I /& 0,&'$( = #&(@57 =# =-58( %& '& ,$/+ *" &# =/)*" =# 0,&'$( !( /5
*+"& )'& (;)/&/& = &I"/+&8( #)". A!&/+ /"/+&1 0)!8"$( '&/+)# '& ."&7 !5!" (/+,$#$@""
1(K(*" /& '&/!),!() !( /5 0(!5 /5 !$"!"'5 %,&-"6")"#& #$,. D(!5 ) +:5, (-&( = !)-"+&#&
!:+&!)#)" /5) =+:#",&( !) $ ()1"+5 0(+5 =+,A$ ()1"+5 6"7 =+:#",&( (-&( #$! !5!" 0(+(
'&8"&( *" &( (!&#(*" !)%#&+ = !:+&!)#A9$,$/!$% %&,/$(#. T$+ (*( *" = !(6)# (0(!&,"#$,. D(!5
) !)%#&+ ()8( !5 = !)+(,& 6" +& -&" ')!& /5 !)1%&," $ !(/57 -:65+$,)# (-&( = !:+&!)# #)"
$.#"@(8"( /5 $ -:'5 = (!&( 6". D(!5 $ =!5"&,(,& +,&.)"( /5 "6.)!&(/!5 #( $ ()1"+5 '(+57
+$8" %(,+"!"%(8"" &,() "0$,1(8" '&/%,& (/+( '& 1)#+5 -,&1&.
T$+)# 0)!8"$( '& 1")&7 /"/+&1)# =+5,"')A/& '& #( /"&.
R56.$("&#& &,() ()8(+& *" '&/!,"/&. -"@5+$,"" &,() !)$/!)8" *" (/+,$#$@"" %,&!"6()
!:8" ,5"8" *" !:8" 1$,8" -$, ,51:& %& !:1%)# '& .5+5#"&. D(!5 )15,)# '& 1$,8" ) !$"!"'&(
&I(!+ !) %,&-"6")"#&7 &,() /(!,"0"!(8" %,"6$"&,"". C:+ '& 1)#+ )*),( &I"/+&8( (!&/+&
9$,$/!$(%& !:+(+&D N"!" ) #)!,) ) &,( #5/(+ #( =+:1%#(,&. N"15)" )A" &,( 0,"!5 '& 6")( '&
1:"&. A/+,$#$@"" '&/!,"() -"(8( 0"&!5,)" $1 '& #( =!&%)+ *" %:5 #( /0:,*"+. F"&!(,& *+"( )'&
/5A*" . ')!5 -"(8( *" !9"(, *" !)1 &,( ( !&#$,#(#8".
C)#1&( %,&-"6")""7 1(K(*"" %,&-56)/&,5... 1$1&+)# /0:,*"+)#)" #)1"". E( -( (-&( #$!
=+,A$ ()1"+5 6" '" /&!$#)# (# 6&!&#&( ( !&&( !& = (#+5 %(,+& /& )1&*+& &,( !,&*+"5.
A/+,$#$@"" &,() +$8" '& (!$,' (/)%,( $,&" &I(!+&. A/+0&# =!:+ = (;)7 '&!:+ /5 /)%$,+&
!(+(/+,$0(7 $(1&"" *"A() '(+ 0$! #( $,(*7 *"A() )!"/ &" =*"*" 0(1"#""#& *" (%$" /A() /")!"/.
P)8""" ,51(*" () %5,5/"+ $,(*&#& = 0#5!5," *" () (;)/ "*+& ,(," ,5+5!"+$," = !:1%"&. T$+)*"7
(!&(/+5 !"-"#"6(8"& &,( '&%(,+& '& ( 0" $%&,( )$, "'"-"6" /"1%#" *" ("-". M(K(*"" !)$*+&()
!"0,( 6&,$7 ,$(+( B'(, ) () =8&#&/ "1%$,+(8( )&" (/+0&# '& '&/!$%&,","C7 () !$/+,)"+
',)1),"L !(#&'(,)# #$,7 !) ) /"/+&1 '& +,&"/%,&6&!& #)"7 &,( 1(" %,&!"/ '&!:+ (# $/+,).
C:' /%("$#"" () (;)/ = M)!(+(7 = /&!$#)# (# FVIA#&(7 ) () (-)+ "!" 15!(,
/(+"/0(!8"( '& ( '"/+,)@& !"-"#"6(8"( 1(K(7 '&$(,&!& (!&(/+( /& ()+$'"/+,)/&/& !) 1)#+ +"1%
=("+&. T$+)*"7 &I"/+5 = 6"#&#& $(/+,& "'"&" !(,& /& %,&+"' '&/!&'&8"" ='&%5,+(8" ("
1(K(*"#$,. S)+ )1"8" #(!$'$". " #)!,) !")'(+7 !$%""" #(!$'$"#$, 0,&'$&(65 1&#$'""
-&!9" !(,& &)1&,5 +$(+& &-&"1&+&#& )&" -"&8"7 $1&&*+". D(, "1&" ) #& 1(" !)$(*+&
/&1"0"!(8"( %,&!"/5.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

13. NTLNIRE SUB COPACI

0nde duce acest dru+? E ostenit(& Mer)e de*a de c$teva /ile 'ncon*urat( de acele +irosuri de
pist( de furnic(&
"a un +o+ent dat, i s-a 'nt$+plat ceva ciudat, nu tie ce s-a petrecut& Deodat( a urcat pe
un obiect neted i 'ntunecat, apoi a fost ridicat( 'n aer, a +ers pe un pustiu ro/ plantat cu copaci
ne)ri i rari, a fost aruncat( pe fibre ve)etale '+pletite, s-a a)(at disperat(, dup( care a fost
aruncat( departe 'n aer& ,rebuie s( fi fost unul dintre FEiF& FEiF vin din ce 'n ce +ai +uli 'n p(dure&
u avea i+portan(& Era 'nc( 'n via( i asta conta& Mai 'nt$i slabe, parfu+urile fero+onale se
confir+(& #e afl( 'ntr-adev(r pe un dru+ +ir+ecean& ici o 'ndoial(2 'ntre iarba-nea)r( i ci+brior
se si+t +irosurile de pist( pe care le de)a*( acel dru+& 6dul+ec( i identific( i+ediat acel cocteil de
%idrocarbonai2 51O9>>, provenind din )landele e+i(toare plasate sub abdo+enul furnicilor
e1ploratoare beloBaniene&
5u soarele 'n spate, b(tr$na furnic( roie se ine scai de acest fir olfactiv& -n*ur, feri)i +ari
for+ea/( boite ver/i& M(tr()unele se 'nal( ca nite adev(rate coloane de clorofil(& 5opacii de tis( 'i
ofer( u+bra lor& .ercepe +ii de antene, de oc%i sau de urec%i care o ur+(resc, )%e+uite 'n iarb(
sau 'n frun/i& 6t$ta vre+e c$t nici un ani+al nu se ivete 'n calea ei, poate s( considere c( ea este
cea care sperie i inti+idea/(& -i tra)e capul 'n )$t ca s(-i accentue/e alura de r(/boinic( i c$iva
oc%i dispar&
- 1H -

Deodat(, dup( un p$lc de cafelue albastre, apar dou(spre/ece siluete +ir+eceene& 5a i ea,
ele sunt furnicile roii din p(duri& "e recunoate p$n( i +irosul cet(ii lor natale2 =el-o-Ban& #unt
din aceeai fa+ilie& #urorile ei +ai +ici:
5u +andibulele 'n fa(, b(tr$na furnic( roie alear)( spre acele pre/ene civili/ate& 5ele
dou(spre/ece se opresc i 'i ridic( antenele de surprindere& #unt soldai tineri, furnici ase1uate,
aparin$nd sub-castei care se ocup( cu e1plorarea i v$n(toarea& =(tr$na furnic( roie se adresea/(
celei +ai apropiate i 'i cere o trofala1ie& 5ealalt( 'i arat( c( accept( 'ndoindu-i cele dou( antene pe
spate&
3+ediat insectele trec la ritualul i+uabil al sc%i+bului de %ran(& =(t$ndu-se reciproc cu
v$rful antenelor 'n cretetul capului, cele dou( furnici se infor+ea/(, una despre nevoile
interlocutoarei sale, cealalt( despre ce vrea s(-i propun(& 6poi, cu +andibulele dep(rtate, se
plasea/( fa( 'n fa(, )ur( l$n)( )ur(& Donatoarea face s( ias( din )ua social( %rana lic%id( i o
preface 'ntr-o bil( +are pe care o trans+ite celei 'nfo+etate, care o aspir( cu l(co+ie&
O parte 'n sto+acul principal ca s(-i recapete i+ediat forele, o alta ca re/erv( 'n )ua
social(, ca s( fie 'n stare, 'n ca/ de nevoie, s( o reconforte/e i ea pe una dintre surorile ei& =(tr$na
furnic( roie frea+(t( de pl(cere 'n ti+p ce furnicile tinere 'i a)it( antenele ca s(-i cear( s( se
pre/inte&
<iecare din cele unspre/ece se)+ente antenare eliberea/( un fero+on specific, ase+enea a
unspre/ece )uri apte s( se e1pri+e si+ultan pe unspre/ece tonalit(i olfactive diferite& 6ceste
unspre/ece )uri e+it dar pot i s( pri+easc(, ase+enea unor urec%i&
,$n(ra furnic( donatoare atin)e pri+ul se)+ent, pornind de la cap, al b(tr$nei furnici roii
i 'i descifrea/( v$rsta2 trei ani& .e al doilea descoper( casta i sub-casta2 soldat, ase1uat(, e1plorare
i v$n(toare e1terioar(& 6l treilea preci/ea/( specia i cetatea natal(2 furnic( roie de p(dure,
provenind din cetatea-+a+( =el-o-Ban& 6l patrulea ofer( infor+aii despre nu+(rul pontei i deci
nu+ele acesteia2 al 1O3 LI3-lea ou f(cut 'n pri+(var( de Ce)ina care i-a dat natere& #e nu+ete
deci F1O3 LI3F& 6l cincilea se)+ent de/v(luia starea de spirit a celei care se pretea/( acestor atin)eri2
1O3 LI3 este obosit( i a)itat( 'n acelai ti+p pentru c( deine o infor+aie i+portant(&
,$n(ra furnic( oprete 'n acest punct decriptarea olfactiv(& 5elelalte se)+ente nu sunt
e+i(toare& 6l cincilea servete pentru detectarea +oleculelor de piste, al aselea, pentru a purta
conversaiile de ba/(, al aptelea este re/ervat dialo)urilor co+ple1e, al optulea, nu+ai pentru
dialo)ul cu Ce)ina +a+( outoare& 0lti+ele trei se)+ente pot s( fie folosite la nevoie ca nite +ici
+(ciuci&
"a r$ndul ei, 1O3 LI3 le sondea/( pe cele dou(spre/ece e1ploratoare& E vorba de soldai
tineri, 'n v$rst( de nou(/eci i opt de /ile& #unt )e+ene i totui foarte diferite unele de altele&
G este, cu c$teva secunde +ai +are& 5u capul alun)it, toracele 'n)ust, +andibulele lun)i,
abdo+enul 'n for+( de baston, este o furnic( lun)( i )esturile ei sunt precise i c%ib/uite&
5uirasele coapselor sunt +asive, iar )%earele sunt lun)i i foarte dep(rtate&
L, sora ei, este, di+potriv(, rotund(2 cap rotund, abdo+en rotund, tasat de la torace p$n( la
antene care pre/int( nite spirale uoare la e1tre+it(i& L are un tic, 'i trece +ereu piciorul drept
peste oc%i ca i cu+ ar vrea s( se scarpine&
H, cu +andibulele scurte, cu picioarele )roase i o aur( foarte distins(, este sp(lat( perfect&
5%itina e at$t de lucitoare 'nc$t cerul se o)lindete 'n ea& 6re )esturi )raioase i, cu cap(tul
abdo+enului, nu se poate '+piedica s( nu trase/e cu nervo/itate se+nul A care nu 'nsea+n( ni+ic&
I este p(roas( peste tot, c%iar i la frunte i +andibule& .uternic( i )rea, )esturile ei sunt
st$n)ace& Molf(ie o r(+uric( pe care, ca s( se distre/e, o trece uneori de la +andibule la antene apoi
o aduce din nou 'n +andibule&
J are un cap rotund, un torace triun)%iular, un abdo+en p(tat i picioare cilindrice& O
+aladie infantil( i-a ciuruit cu )(uri toracele ar(+iu& 6re articulaii fru+oase, tie asta i o arat(
+ereu& A)o+otul pe care 'l face nu e deloc nepl(cut&
1O este cea +ai +ic(& 6bia dac( sea+(n( cu o furnic(& ,otui, antenele ei sunt foarte lun)i,
ceea ce face din ea radarul activ al )rupului& Mic(rile apendicelor ei sen/oriale e1pri+( de altfel o
+are curio/itate&
1,1>,13,1D,1G i 1L sunt la fel 'n cele +ai +ici a+(nunte&
Dup( ter+inarea inspeciei, b(tr$na furnic( roie se adresea/( lui G& u nu+ai c( e cea +ai
+are ca v$rst(, dar antenele ei sunt de*a n(cl(ite de infor+aii olfactive, se+n de +are sociabilitate&
5ele dou( insecte 'i atin) antenele i dialo)%ea/(&
1O3 LI3 afl( c( cele dou(spre/ece furnici aparin unei noi sub-caste +ilitare, )rupurile de
co+ando de elit( ale cet(ii =el-o-Ban& #unt tri+ise ca avan)ard( pentru a se infiltra 'n liniile
ina+ice& "upt(, c$nd e ca/ul, '+potriva altor cet(i de furnici i particip( i la v$narea pr(d(torilor
volu+inoi, precu+ op$rlele&
1O3 LI3 o 'ntreab( ce fac acele furnici at$t de departe de cuibul natal& G r(spunde c( au
pri+it +isiunea unei e1plor(ri la +are distan(& Mer) de c$teva /ile spre vest, 'n c(utarea +ar)inii
orientale a lu+ii&
- 1I -

.entru cei din furnicarul =el-o-Ban, lu+ea a e1istat totdeauna i va e1ista totdeauna&
eav$nd natere, nu va cunoate +oartea& .entru ei, planeta este cubic(& -i 'nc%ipuie acest cub
+ai 'nt$i 'ncon*urat de aer, apoi '+presurat de covoare de nori& Dincolo de asta, cred ei, e1ist( ap(
care uneori trece prin nori, i de aici, ploile& 6sta e cos+o)onia lor&
5et(encele din =el-o-Ban cred c( se afl( foarte aproape de +ar)inea oriental( i, de +ilenii,
tri+it e1pediii ca s( deter+ine a+plasa+entul e1act&
1O3 LI3 se+nalea/( c( i ea este o furnic( e1ploratoare beloBanian(& #e 'ntoarce din orient&
6 reuit s( a*un)( la +ar)inea lu+ii&
.entru c( cele dou(spre/ece refu/( s( o cread(, b(tr$na furnic( roie le propune, la
ad(postul unei scobituri de r(d(cin(, s( for+e/e un cerc atin)$ndu-i antenele&
-n felul acesta le va istorisi repede povestea vieii ei i astfel toate vor putea s( cunoasc(
incredibila ei odisee spre +ar)inea oriental( a lu+ii& 4i cu aceeai oca/ie vor afla i a+eninarea
su+br( care planea/( asupra cet(ii lor&

1E. SINDROMUL VIERMELUI

Drapelul ne)ru flutura 'n partea din fa( a li+u/inei parcate 'n faa casei& "a eta* se
ter+inau pre)(tirile&
<iecare se apropia de cadavru ca s(-i s(rute pentru ulti+a dat( +$na&
6poi, r(+(iele p(+$nteti ale lui 8asiton .inson au fost puse 'ntr-un sac +are din plastic,
prev(/ut cu fer+oar i plin cu bul)(ri de naftalin(&
- De ce naftalin(? 'ntreb( 7ulie pe unul dintre an)a*aii de la po+pele funebre&
O+ul 'n ne)ru avea pe fa( o e1presie foarte profesional(&
- .entru o+or$rea vier+ilor, e1plic( el cu o voce 'nepat(& 5arnea u+an( +oart( atra)e
larvele +utei de carne& Din fericire, datorit( naftalinei, cadavrele +oderne pot s( fie prote*ate&
- u ne +ai +(n$nc(?
- 3+posibil, o asi)ur( specialistul& -n plus, sicriele sunt acu+ acoperite cu pl(ci de /inc care
'+piedic( p(trunderea ani+(luelor&
ici ter+itele nu reuesc s( intre& ,at(l t(u va fi 'n+or+$ntat curat i aa va r(+$ne +ult(
vre+e&
Oa+enii cu epci ne)re instalar( sicriul 'n li+u/in(& 5orte)iul funerar atept( c$teva ore 'n
abuteia*ele pline de fu+ul evilor de eapa+ent 'nainte de a a*un)e la ci+itir& 6colo intr( 'n ordine
li+u/ina-dric, apoi +aina unde se afla fa+ilia, cea 'n care se aflau rudele +ai dep(rtate, apoi
+ainile prietenilor i, la coad(, ve%iculele cole)ilor de serviciu ale defunctului&
,oat( lu+ea era '+br(cat( 'n ne)ru i se ar(ta foarte trist(& .atru )ropari duser( pe u+eri
sicriul p$n( la )roapa desc%is(& 5ere+onia se derul( foarte lent& ,rop(ind pe loc ca s( se
'nc(l/easc(, oa+enii 'i opteau cuvinte de circu+stan(2 FEra un o+ for+idabilF, F6 +urit prea
devre+eF, F5e pierdere pentru serviciul *uridic al 6pelor i .(durilorF, FEra un o+ sf$nt, de o
bun(tate i o )enero/itate e1traordinareF, FOdat( cu el dispare un profesionist f(r( perec%e, un +are
protector al p(duriiF&
3nterveni 'n sf$rit i preotul i spuse cuvintele care se cuveneau a fi spuse2 F@(r$n( eti, i
'n (r$n( te 'ntorci&&& 6cest so i tat( de fa+ilie re+arcabil era un e1e+plu pentru noi toi&&&
6+intirea lui va tr(i venic 'n ini+ile noastre&&& Era iubit de toi&&& este sf$ritul unui ciclu, a+inF&
6cu+ toat( lu+ea se 'n)%esuia 'n *urul lui 7ulie i al +a+ei ei pentru condoleane&
.refectul DupeMron se deplasase 'n persoan(&
- ;( +ulu+esc c( ai venit, do+nule prefect&
Dar perfectul p(rea deosebit de doritor s( se adrese/e fetei2
- 5ondoleanele +ele, do+nioar(& 6ceast( pierdere e probabil cu+plit( pentru du+neata&
6propiindu-se foarte +ult de ea, 'i opti fetei la urec%e2
- Dat fiind sti+a pe care o avea+ pentru tat(l du+itale, a vrea s( tii c( voi avea totdeauna
pentru du+neata un loc 'n cadrul serviciilor prefecturii& ,e atept dup( ce ter+ini studiile de drept&
-i voi )(si un post bun&
6poi 'naltul funcionar se adres( +a+ei2
- 6+ i 'ncredinat unuia dintre cei +ai buni specialiti ai notri +isiunea de a elucida
+isterul +orii soului du+neavoastr(& E vorba de co+isarul "inart& 0n as& 5u a*utorul lui vo+ afla
totul foarte repede&
6poi ad(u)(2
- Evident, v( respect doliul, dar uneori nu e r(u s( te +ai )$ndeti i la altceva& 5u oca/ia
'nfr(irii oraului nostru cu oraul *apone/, 9ainoe, s$+b(ta viitoare va avea loc o recepie 'n sala
de )al( a palatului de la <ontainebleau& ;enii cu fiica du+neavoastr(& -l cunotea+ bine pe 8aston&
5red c( i-ar fi f(cut pl(cere s( v( vad( c( v( distrai&
Ma+a d(du din cap 'n ti+p ce unii i alii aruncau c$teva flori pe sicriu&
7ulie veni la +ar)inea +or+$ntului desc%is i +ur+ur( printre dini2
- 1J -

- Ce)ret c( n-a+ reuit niciodat( s( vorbi+ cu adev(rat unul cu cel(lalt& #unt sin)ur( c(
erai un tip cu+secade, tat(&&& #e uit( o clip( fi1 la sicriul de brad&
-i roase un)%ia de)etului +are& Era cel +ai dureros& 5$nd 'i rodea un)%iile, putea s(
%ot(rasc( +o+entul 'n care durerea se oprea& 6cesta era unul dintre avanta*ele pe care le vedea 'n a
se face s( sufere ea 'ns(i2 controla suferina 'n loc s-o suporte&
- .(cat c( au e1istat at$tea bariere 'ntre noi, +ai /ise ea& #ub sicriu, infiltrat printr-o +ic(
cr(p(tur( a betonului, un )rup de larve 'nfo+etate lovea 'n placa de /inc& 4i ele 'i /iceau la fel2 5e
p(cat c( e1ist( at$tea bariere 'ntre noi&

1G.ENCICLOPEDIE

+:#",&( =+,& '$)5 !"-"#"6(8"" '"0&,"+& &/+& +$+'&()( ) 1$1&+ '&#"!(+.
SA(, 0" %)+)+ =+:1%#( !& &,( 1(" ,5) #( 1H ()@)/+ 1E1E !:' !5%"+()# N$9 R$//7 *&0)#
)&" &I%&'"8"" %$#(,& .,"+("!&7 "A( =+:#"+ %& #$!)"+$,"" '" J,$&#('(: ")"8"" B")"+ =/&(15
?0""85 )1(5?7 = +"1% !& &/!9"1$/ =/&(157 1(" %&"$,(+"-7 ?1:!5+$, '& !(,& !,)'5?C.
I)"8"" /& !,&'&() '" +$+'&()( /"@)," %& #)1&. C&# 1(" .5+,: '"+,& &" ( (@"+(+ $ .:+5 *" #&A
( 05!)+ /&1 /5 %$,&(/!5.
N$9 S(!!9&)/7 "+&,%,&+)# /)'A@,$&#('&67 ( (-)+ (+)!" "'&&( /5A*" (,)!& !)8"+)# #(
%"!"$(,&#& #$,. C)1 /5 +& #"%/&*+" (/+0&# '& (,15 (,)!:'A$ #( %"!"$(,&#& )$, &!)$/!)8"D
J&/+)# "A( '&,)+(+ %& ")"8" !(,& () #)(+ '& ;$/ !)8"+)# *" () =!&%)+ /5 /+,"@& !")%"')A/& '&
(/.
N$9 S(!!9&)/ ( (-)+ %,&6&8( '& /%","+ /5A" "1"+& "1&'"(+. C& 0)/&/& 1(" @,&) +,&!)/&.
N)A8" 1(" -"& /5 $1$," %& !"&-( !(,& %,&6"+5 (!&#(*" !$1%$,+(1&+ !( (# +5).
U .5+,: ")"+ /A( (%,$%"(+ *"7 %"%5"' %:6( !515*"" #)" S(!!9&)/7 #A( =+,&.(+ !&
("1(# (-&( $ .#(5 (+:+ '& /).8",&. I+&,%,&+)# "A( ,5/%)/ !)1 ( *+")+ 1(" ."& B0$#$/"')A/&
'& #"1.(;)#)" %"'@" (%,$%"(+ '& #"1.(;)# ")"8"#$,C. C&#5#(#+ "A( %)/ "1&'"(+ (#+5 =+,&.(,&:
?V&"8" '" #)5 /() '" /$(,&>? +,)!:+ ")"8"" !$/"'&,() !5 /)+ /"@)," %& %51:+7 )
-&'&() (#+5 /$#)8"& %&+,) /$/",&( (!&/+$, /+,5"".
D)%5 !& S(!!9&)/ ( ,&)*"+ = /0:,*"+ /5A" !$-"@5 /5 /& =+:#&(/!5 !) $0"!"(#"" &@#&6"7
")"8"" () ),!(+ %& (-( #$, *"7 (!$#$7 () 0$/+ 1(" =+:" !)%,"*" '& %("!5 '&/!$%&,"' ) %$,!7
(%$" () =!&%)+ /5 ,:'5 !:' /A() -56)+ =+,A$ $@#"'5. SA() 1")(+ ,5) '& +$+ = 0(8( ))"
!&(/ *" () =+,&.(+ '(!5 &,( !$1&/+"."#. A+)!" #" /A() $0&,"+ ."/!)"8"7 %& !(,& "A() 1:!(+ !)
&=!,&'&,& *" "A() /!)"%(+ !) '&6@)/+. !&#& '" ),157 = /&1 '& =8&#&@&,&7 #A() !9&1(+ %&
*(1()# #$, !(,& ( "1%#$,(+ /%","+&#& /5 (#)@& +$(+& /%","+&#& ,&#& !(,& /A(, 0" %)+)+ (0#( #(
.$,')# -(/)#)" &@#&6.
A '$)( 6"7 N$9 R$// =0"@&( ',(%&#)# (8"$(# %& (!&# +&,"+$,") *" =*" =/)*&( .$@58""#&
#)". I)"8"" ) *"A() '(+ /&(1( '(,7 =+,A$ $,57 '&-&"/&,5 /)%)*"" !$,$(&" .,"+("!&. D)%5 $
/5%+51:57 8(,( #$, (%5,&( %& +$(+& 95,8"#& = #$!)# 1&8")"" +&,,( "!$@"+$.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

2H. FRICA DE DEASUPRA

=(tr$na furnic( roie solitar( le vorbete de p(+$nturi necunoscute, de o c(l(torie, de o
lu+e ciudat(& 5elor dou(spre/ece e1ploratoare le vine )reu s(-i cread( antenelor&
,otul a 'nceput atunci c$nd 1O3 LI3, si+plu soldat, se pli+ba pe culoarele cet(ii inter/ise
=el-o-Ban, 'n apropiere de lo*a re)al(& Dou( se1uate, un +ascul i o fe+el(, s-au ivit brusc i i-au
solicitat a*utorul& #puneau c( o e1pediie de v$n(toare fusese e1ter+inat( 'n 'ntre)i+e de o ar+(
secret( capabil( s( distru)( vreo /ece soldai deodat(&
1O3 LI3 f(cuse o anc%et( i dedusese c( isprava fusese opera ina+icelor lor ereditare,
furnicile pitice din cetatea #%i-)ae-pu& <usese declanat un r(/boi '+potriva lor, dar piticele nu
folosiser( 'n b(t(lie ar+e )i)antice aplatisante& Deci nu deineau astfel de ar+e&
6tunci s-a luat %ot(r$rea s( se caute aceste ar+e la alt du+an ancestral2 ter+itele&
-+preun( cu o e1pediie de v$n(toare, 1O3 IL3 plecase spre ter+itiera de est& 6colo )(siser( doar o
cetate distrus( de )a/ colorat otr(vit& Ce)ina ter+itelor era sin)ura supravieuitoare& Ea declarase c(
toate catastrofele care se 'n+uleau de puin( vre+e se datorau operei unor F+ontri )i)antici
p(/itori ai cap(tului lu+iiF&
1O3 LI3 s-a 'ndreptat deci spre est, dincolo de fluviul cel +are, i dup( +ii de peripeii, a
descoperit aceast( fai+oas( +ar)ine a lu+ii orientale&
Mai 'nt$i, deoarece lu+ea nu e cubic(, +ar)inea ei nu const( 'ntr-o pr(pastie verti)inoas(&
Dup( p(rerea ei, +ar)inea lu+ii e plat(& 1O3 IL3 'ncearc( s( o descrie& -i a+intete de o /on(
cenuie i nea)r( cu du%ori puternice de ben/in(& 3+ediat ce o furnic( se aventurea/( 'n aceast(
- >O -

/on(, e pulveri/at( de o +as( nea)r( care +iroase a cauciuc& Multe furnici 'ncercaser( s( fore/e
trecerea i pieriser( acolo& Mar)inea lu+ii e plat(, dar e o /on( de +oarte instantanee&
1O3 LI3 se pre)(tea s( fac( cale 'ntoars( c$nd i-a venit ideea s( sape un tunel sub aceast(
band( infernal(& -n felul acesta trecuse dincolo de +ar)inea lu+ii i descoperise inutul e1otic unde
tr(iau acele fai+oase ani+ale )i)antice, pa/nicii cap(tului lu+ii de care po+enise re)ina ter+itelor&
.ovestirea le fascinea/( pe cele dou(spre/ece e1ploratoare&
5ine sunt aceste ani+ale )i)antice? 'ntreab( 1D foarte +irat(&
1O3 LI3 e/it(, apoi r(spunde cu un si)ur cuv$nt2
DE8E,E&
3+ediat, cele dou(spre/ece furnici obinuite totui s( v$ne/e cei +ai r(i predatori, tresar i,
de surprindere, se debranea/( de la cercul de co+unicaie&
De)etele?
.entru ele, acest cuv$nt 'nsea+n( un co+ar 'ntruc%ipat&
,oate furnicile cunosc poveti unele +ai 'n)ro/itoare dec$t altele despre De)ete& De)etele
sunt +ontrii cei +ai 'nsp(i+$nt(tori din toat( 5reaia& 0nii spun c( se deplasea/( totdeauna 'n
cete de cinci& 6lii pretind c( ucid furnicile aa, f(r( +otiv, f(r( +(car s( le +(n$nce dup( aceea&
-n universul p(durii, +oartea e totdeauna le)iti+at(& #e ucide pentru %ran(& #e ucide pentru
ap(rare& #e ucide pentru +(rirea teritoriului de v$n(toare& #e ucide pentru cucerirea unui cuib& Dar
De)etele au un co+porta+ent absurd& E1ter+in( furnicile&&& de)eaba:
-n consecin(, De)etele au dob$ndit 'n lu+ea +ir+ecean( o reputaie de ani+ale de+ente, al
c(ror co+porta+ent dep(ete oroarea absolut(& <iecare cunoate anecdotele 'n)ro/itoare care
circul( despre ele&
De)etele&&&
0nele furnici spun c( De)etele distru) cet(i 'ntre)i i sap( 'n interior ca s( scoat( ciorc%ini
de cet(ene 'n)ro/ite& 5iop$resc c%iar i /onele creelor&
De)etele&&&
"a =el-o-Ban, se spune c( De)etele nu respect( ni+ic, nici +(car re)inele& Devastea/( totul&
#e spune c( sunt oarbe i c( ucid pe toi care v(d ca s( se r(/bune pentru c( ele sunt oarbe&
De)etele&&&
,oate relat(rile le descriu ca pe nite sfere i+ense de culoare ro/, f(r( oc%i dar i f(r( )ur(,
f(r( antene, f(r( picioare& ite sfere +ari i ro/ i netede dotate cu o putere feno+enal(, care
asasinea/( totul 'n calea lor i nu +(n$nc( ni+ic&
De)etele&&&
i+eni nu +ai tie ce e adev(rat i ce e le)end(& -n cet(ile +ir+eceene li se dau +ii de
porecle2 Fsfere roii uci)aeF, F+oarte n(pra/nic( care vine din cerF, Fst(p$nii s(lb(ticieiF, Fteroarea
ro/F, Fferocitatea neted(F, Fdistru)(torii de cet(iF, Fnenu+(raiiF&&&
De)etele&&&
Mai e1ist( furnici care cred c( nu e1ist( cu adev(rat, ci c( doicile po+enesc despre ele ca s(
sperie larvele precoce care vor s( ias( prea devre+e din cuib&
u ieii afar(, +arele e1terior e plin de De)ete:
5ine nu a au/it asta 'n copil(ria lui? 4i cine nu a au/it +itolo)ia +arilor r(/boinice eroice
care au plecat s( v$ne/e De)etele cu +andibulele )oale?
De)etele&&&
5ele dou(spre/ece furnici tre+ur( nu+ai c$nd se )$ndesc la ele& #e +ai spune c( De)etele
nu sunt aa 'nverunate doar pe furnici& 6tac( toate fiinele vii& ,ra) 'n eap( vier+iorii pe nite
spini curbai i 'i cufund( 'n apa fluviului p$n( c$nd petii )eneroi vin s(-i elibere/e:
De)etele&&&
#e spune c(, 'n c$teva clipe, doboar( copacii +ilenari& #e pretinde c( desprind picioarele din
spate ale broatelor 'nainte de a le arunca, +utilate dar 'nc( vii, 'n balta lor&
4i dac( ar fi nu+ai asta: #-a au/it c( De)etele crucific( fluturii cu sulie& Doboar( $narii
din /bor& 5iuruie p(s(rile cu pietricele rotunde, transfor+( op$rlele 'n terci, s+ul) pielea
veverielor& 7efuiesc stupii albinelor& #ufoc( +elcii 'n )r(si+e verde care +iroase a usturoi&&&
5ele dou(spre/ece furnici se uit( cu atenie la 1O3 LI3& .rin ur+are, aceast( b(tr$n(
r(/boinic( pretinde c( s-a apropiat de ele i s-a 'ntors nev(t(+at(&
De)etele&&&
1O3 LI3 insist(& #e r(sp$ndesc de *ur '+pre*urul lu+ii& -ncep s( b$ntuie p(durea& u se
poate s( nu +ai fie luate 'n sea+(&
G r(+$ne circu+spect(& -i +ic( antenele2
De ce nu sunt v(/ute?
=(tr$na furnic( roie are o e1plicaie2
#unt at$t de +ari i 'nalte 'nc$t devin invi/ibile&
5ele dou(spre/ece e1ploratoare a+uesc de ui+ire& 6r fi posibil ca aceast( furnic( b(tr$n( s(
nu spun( baliverne&&&
- >1 -

Deci De)etele c%iar e1ist(? 6ntenele lor olfactive t(cute nu tiu ce s( +ai e+it( i ce s(
pri+easc(& E uluitor& De)etele ar e1ista cu adev(rat i s-au pre)(tit s( invade/e p(durea& -ncearc(
s(-i i+a)ine/e +ar)inea lu+ii i De)etele care o p(/esc&
G o 'ntreab( pe b(tr$na furnic( e1ploratoare de ce vrea s( se 'ntoarc( la =el-o-Ban&
1O3 LI3 vrea s( le infor+e/e pe toate furnicile de pe planet( c( De)etele se apropie i c(
acu+ ni+ic nu va +ai fi la fel& ,rebuie s-o cread(&
E+an( +olecule din ce 'n ce +ai )rele i +ai convin)(toare&
De)etele e1ist(&
1O3 LI3 se 'nc(p($nea/(& ,rebuie alar+at universul& ,oate furnicile trebuie s( tie c(, acolo
sus, ascunse undeva deasupra norilor, De)etele le p$ndesc i se pre)(tesc s( sc%i+be totul& 5ele
dou(spre/ece s( for+e/e din nou cercul, 1O3 LI3 +ai vrea s( le spun( i alte lucruri&
5(ci povestea ei nu se oprete aici& Dup( pri+a odisee, c$nd s-a 'ntors la =el-o-Ban, cetatea
ei natal(, i i-a povestit aventurile noii re)ine, aceasta s-a alar+at i a luat %ot(r$rea s( porneasc(
o +are cruciad( ca s( spulbere toate De)etele de pe suprafaa p(+$ntului&
=eloBanienele au ridicat rapid o ar+at( de trei +ii de furnici cu abdo+enele supra'nc(rcate
cu acid for+ic& Dar dru+ul era lun) i, dei porniser( trei +ii, la +ar)inea lu+ii au a*uns doar cinci
sute& 6colo a ur+at o b(t(lie +e+orabil(& ,ot ce +ai r(+(sese din acea ar+at( )lorioas( a pierit
sub *eturi de ap( cu s(pun& 1O3 LI3 a fost una dintre rarele furnici care au reuit s( scape, poate
c%iar sin)ura&
6tunci a luat %ot(r$rea s( se 'ntoarc( la cuib, s( le aduc( celorlalte vestea cea rea, dar
curio/itatea ei a fost +ult +ai puternic(& -n loc s( se 'ntoarc(, s-a str(duit s(-i st(p$neasc( frica i
s( +ear)( drept 'nainte ca s( vi/ite/e cealalt( parte a lu+ii, inutul unde tr(iesc De)etele
)i)antice& 4i le-a v(/ut&
Ce)ina din =el-o-Ban se 'nela& ,rei +ii de soldai n-ar fi putut s( vin( de %ac tuturor
De)etelor din lu+e c(ci sunt +ult +ai nu+eroase dec$t se crede&
1O3 LI3 le descrie lu+ea& -n /ona lor, De)etele au distrus natura i au 'nlocuit-o cu obiecte
pe care le fabric( c%iar ele, obiecte ciudate c(ci sunt perfect )eo+etrice&
.este tot, 'n inutul De)etelor, lucrurile sunt netede, reci, )eo+etrice i +oarte&
Dar b(tr$na e1ploratoare se 'ntrerupe& 6dul+ec( 'n dep(rtare o pre/en( ostil(& Cepede, f(r(
s( se +ai )$ndeasc(, d( fu)a s( se ascund( '+preun( cu celelalte dou(spre/ece& 5ine ar putea s(
fie?

21. LOJIC PSM

.entru ca pacienii s( se si+t( 'n voia lor, +edicul 'i concepuse cabinetul ca un salon& ite
tablouri +oderne cu pete +ari i roii reueau de +inune s( nu se potriveasc( deloc cu +obilele
vec%i din aca*u& -n centrul 'nc(perii, o va/( Min), tot roie, se str(duia s(-i p(stre/e ec%ilibrul pe
un )%eridon fra)il dintr-un +etal aurit&
6colo 'i adusese +a+a lui 7ulie fata de la pri+a cri/( de anore1ie& #pecialistul b(nuise
i+ediat ceva se1ual& 6bu/ase tat(l ei de ea pe c$nd era +ic(? #au un prieten al fa+iliei i-a per+is
unele libert(i? 6dolescenta fusese cu+va pip(it( de profesorul ei de canto?
6ceast( idee o consternase pe +a+(& -i i+a)ina fata lupt$ndu-se cu acel b(tr$n& Deci de
aici venea totul&&&
- .oate c( avei dreptate, c(ci +ai pre/int( o tulburare, ca o fobie& u suport( s( fie atins(&
.entru specialist era evident c( +icua suferise un oc psi%olo)ic puternic i 'i era )reu s(
cread( c( el se datora lipsei vocali/elor&
De fapt, psi%oterapeutul era convins c( cei +ai +uli dintre clienii s(i fuseser( abu/ai
se1ual 'n copil(rie& Era at$t de convins de asta 'nc$t, c$nd nu putea s( descopere un astfel de
trau+atis+ 'n spatele unui co+porta+ent +aladiv, propunea pacientelor sale s(-i autosu)ere/e
unul& Dup( aceea era uor s( fie tratate i deveneau abonatele lui pe via(&
5$nd +a+a telefonase pentru o pro)ra+are, o 'ntrebase dac( fata +$nca acu+ nor+al&
- u, nici acu+, r(spunsese ea& <ace +ofturi, refu/( s( 'n)%it( tot ce sea+(n( +ai +ult sau
+ai puin cu carnea& Dup( p(rerea +ea, trece 'n continuare printr-o fa/( anore1ic( c%iar dac(
+anifest(rile sunt +ai puin spectaculoase ca 'nainte&
- 3at( ce e1plic( a+enoreea ei&
- 6+enoreea?
- Da& Mi-ai spus c( la cei nou(spre/ece ani ai ei, fata nu a avut niciodat( ciclu& 6sta
constituie o 'nt$r/iere anor+al( 'n de/voltarea ei& 6sta e probabil cau/a c( +(n$nc( at$t de puin&
6+enoreea este deseori le)at( de anore1ie& 5orpul deine propria lui 'nelepciune& u produce ovule
dac( nu se si+te 'n stare s( %r(neasc( apoi un fetus ca s(-l duc( p$n( la natere& -a+ dreptate?
- Dar de ce se co+port( astfel?
- >> -

- 7ulie pre/int( ceea ce, 'n li+ba*ul nostru, nu+i+ un Fco+ple1 .eter .anF& ;rea s(-i
+enin( stadiul de copil(rie& Cefu/( s( devin( adult(& #per(, ne+$nc$nd, c( corpul ei nu se va +ai
de/volta i c( va r(+$ne pentru totdeauna o feti(&
- -nele), spuse +a+a suspin$nd& .robabil c( (sta e i +otivul pentru care nu vrea s(
reueasc( la bacalaureat&
- Evident, bac-ul 'nse+n( i el trecerea la v$rsta adult(& 4i nu poate s( devin( adult(&
6tunci, 7ulie se cabrea/( ca un cal 'nd(r(tnic care nu vrea s( sar( peste un )ard viu&
O secretar( anun( prin interfon sosirea lui 7ulie& .si%oterapeutul o ru)( s-o pofteasc(
'n(untru&
7ulie venise 'nsoit( de c$inele 6%ile& .rofita de aceast( edin( ca s( asi)ure pli+barea
/ilnic( a ani+alului&
- 5u+ ne +ai si+i+, 7ulie? o 'ntreb( psi%oterapeutul& ,$n(ra se uit( la acel b(rbat +asiv,
care transpira totdeauna i care 'i le)ase p(rul rar cu un nur la spate&
- 7ulie, +( aflu aici ca s( te a*ut, o asi)ur( el cu o voce fer+(& 4tiu c( 'n ad$ncul ini+ii
suferi din cau/a +orii tat(lui t(u& Dar fetele tinere au pudoarea lor i nu 'ndr(/neti s(-i e1pri+i
durerea& ,rebuie totui s( i-o e1pri+i ca s( te elibere/i& Dac( nu, se va +acera 'n tine ca o fiere i
vei suferi i +ai +ult& M( 'nele)i, nu-i aa?
,(cere& ici o e1presie pe faa ei&
.si%oterapeutul se ridic( din fotoliu i o prinse de u+eri&
- #unt aici ca s( te a*ut, 7ulie, repet( el& Mi se pare c( i-e fric(& Eti o feti( c(reia 'i este
fric( sin)ur( 'n 'ntuneric, i care trebuie s( fie linitit(& 5u asta +( ocup eu& #arcina +ea este s(-i
redau 'ncrederea 'n tine, s(-i alun) te+erile i s(-i per+it s( e1pri+i tot ce ai +ai bun 'n tine& u-i
aa?
5u un se+n discret, 7ulie 'i indic( c$inelui 6%ile c( preioasa va/( c%ine/easc( coninea un
os& 5$inele o privi cu atenie, cu pleoapele c(/ute, aproape c( 'nelese, dar nu 'ndr(/ni s( se +ite 'n
acel decor necunoscut&
- 7ulie, ne afl(+ aici ca s( de/le)(+ '+preun( eni)+ele trecutului t(u& ;o+ e1a+ina unul
c$te unul toate episoadele e1istenei tale, c%iar i cele pe care 'i 'nc%ipui c( le-ai uitat& ,e voi
asculta i, '+preun(, vo+ vedea cu+ s( spar)e+ buba i s( cauteri/(+ rana& u-i aa?
7ulie continua s(-l a$e discret pe c$ine& 5$inele se uita la 7ulie, se uita la va/( i 'ncerca
cu+ putea +ai bine s( 'nelea)( le)(tura dintre ele& 5reierul lui de c$ine era foarte de/a+()it c(ci
si+ea c( fata 'i indica c( avea de f(cut ceva foarte i+portant&
6%ile-va/(& ;a/(-6%ile& 5are e le)(tura? 5eea ce 'l 'ntrista +ult pe 6%ile 'n viaa lui de c$ine
era faptul c( nu )(sea le)(turile 'ntre lucrurile sau eveni+entele lu+ii oa+enilor& -i trebuia +ult
ti+p ca s( 'nelea)(, de e1e+plu, le)(tura 'ntre factorul potal i cutia de scrisori& De ce acel o+
u+plea cutiile de scrisori cu buc(i de %$rtie? -n cele din ur+( 'i d(duse sea+a c( acel naiv lua
cutia de scrisori drept un ani+al care se %r(nea cu %$rtie& ,oi oa+enii 'l l(sau s(-i fac( de cap,
probabil din +il(&
Dar ce voia 7ulie 'n acel +o+ent?
.entru c( nu 'nele)ea, setterul irlande/ l(tr(& .oate c( asta va fi de a*uns ca s-o satisfac(&
.si%oterapeutul se uit( fi1 la fata cu oc%ii cenuii&
- 7ulie, fi1e/ dou( obiective principale ale activit(ii noastre co+une& Mai 'nt$i, s(-i redau
'ncrederea 'n tine& 6poi, proble+a +ea va fi s( te 'nv( u+ilina& -ncrederea este acceleratorul
personalit(ii, u+ilina este fr$na& Din +o+entul 'n care st(p$neti i acceleratorul i fr$na, 'i
controle/i destinul i profii deplin de dru+ul vieii& .oi s( 'nele)i asta, 7ulie, nu-i aa?
7ulie consi+i 'n sf$rit s( se uite 'n oc%ii +edicului i /ise2
- M( doare-n cot de fr$na i de acceleratorul du+itale& .si%anali/a a fost conceput( doar ca
s(-i a*ute pe copii s( nu reproduc( sc%e+ele ratate ale p(rinilor lor, asta e tot& 4i, 'n )eneral, asta
+er)e o dat( la o sut(& u v( +ai adresai +ie ca unei copile inculte& 5a i du+neata, a+ citit i eu
3ntroducere 'n psi%anali/( de #i)+und <reud i cunosc toate +ec%eriile psi%analitilor& u sunt
bolnav(& Dac( suf(r, nu suf(r de o lips(, ci de e1ces& 6+ 'neles foarte bine ce e '+b(tr$nit 'n lu+ea
asta, reacionar, sclero/at& 6a /isa psi%oterapie este doar un +i*loc de a +acera iar i iar trecutul&
u-+i place s( +( uit 'napoi, iar c$nd +( aflu la volan, nu stau cu oc%ii fi1ai la o)linda
retrovi/oare&
Medicul fu surprins& .$n( atunci, 7ulie fusese totdeauna discret(& ici unul dintre clienii s(i
nu-i per+isese s(-l ad+oneste/e direct&
- u spun s( te uii 'napoi, spun s( te uii bine la tine 'ns(i, nu-i aa?
- u vreau s( +( v(d nici pe +ine& 5$nd conduci +aina, nu te uii la tine, i dac( nu vrei
s( ai un accident, e +ai bine s( te uii 'nainte, i c$t +ai departe posibil& -n realitate, v( sup(r(
faptul c( sunt prea&&& lucid(& 6tunci preferai s( credei c( eu nu sunt nor+al(& Du+neata '+i pari
bolnav cu +ania de a puncta fiecare fra/( cu un Fnu-i aa?F
7ulie continu( netulburat(2
- >3 -

- 4i felul 'n care a fost decorat acest cabinet& ;-ai )$ndit la asta? 5uloarea asta roie,
tablourile, +obilele, va/ele roii&&& #untei fascinat de s$n)e? 4i coada asta de cal: ;-ai f(cut-o ca s(
v( e1pri+ai +ai bine tendinele fe+inine?
#pecialistul f(cu un pas 'napoi& .leoapele lui se a)itar( ca dou( scuturi inter+itente& 6 nu
intra niciodat( 'n conflict cu un pacient pe propriul s(u teren constituia o re)ul( de ba/( a
profesiunii& ,rebuia s( se de)a*e/e repede& 6cea fat( ur+(rea s(-l destabili/e/e 'ntorc$nd '+potriva
lui propriile lui ar+e& .robabil c( citise c$teva c(ri de psi%olo)ie& 5uloarea roie&&& e adev(rat c( 'l
f(cea s( se )$ndeasc( la ceva precis& 4i coada de cal&&&
;ru s( alun)e aceste )$nduri dar presupusa lui pacient( nu-i
d(du r()a/&
- De altfel, ale)erea +eseriei de psi%oterapeut este 'n sinea ei un si+pto+& Ed+ond !ells a
scris2 F;e/i ce specialitate i-a ales un +edic i vei 'nele)e care e proble+a lui& Oftal+olo)ii poart(
'n )eneral oc%elari, der+atolo)ii sufer( frecvent de acnee sau de psoriasis, endocrinolo)ii pre/int(
proble+e %or+onale iar
psi%oterapeuii sunt&&&F
- 5ine e Ed+ond !ells? 'ntreb( +edicul 'ntrerup$nd-o, prin/$nd din /bor oca/ia de a abate
discuia&
- 0n prieten care '+i vrea binele, replic( t(ios 7ulie&
6cea clip( 'i fusese de a*uns +edicului ca s(-i revin(& Cefle1ele profesionale erau prea
'nr(d(cinate ca s( nu fie )ata s( reacione/e 'n orice +o+ent& "a ur+a ur+elor, fata din faa lui era
doar o client(,
specialistul era el&
- ,otui? Ed+ond !ells&&& E1ist( vreo le)(tur( cu 9&8& !ells, autorul O+ului invi/ibili
- ici una& !ells al +eu e +ult +ai tare& 6 scris o carte care Ftr(iete i vorbeteF&
6cu+ vedea cu+ s( ias( din i+pas& #e apropie&
- 4i ce spune Fcartea care tr(iete i vorbeteF a acestui do+n Ed+ond !ells?
6cu+ se afla at$t de aproape de 7ulie 'nc$t fata 'i putea si+i r(suflarea& u-i pl(cea s(
si+t( r(suflarea ni+(nui& -i 'ntoarse faa 'n alt( parte cu+ putu +ai bine& Mirosul era puternic i
se si+ea parfu+ul unei loiuni +entolate&
- E1act la ce +( )$ndea+ i eu& -n viaa ta e1ist( cineva care te +anipulea/( i te
pervertete& 5ine este Ed+ond !ells? 4i poi s(-+i ar(i Fcartea care tr(iete i vorbeteF?
,reptat, +edicul prelua conducerea conversaiei& 7ulie 'i d(du sea+a de asta i refu/( s(
+ai continue aceast( 'nfruntare&
.racticianul 'i terse fruntea de sudoare& 5u c$t acea +ic( pacient( 'l sfida +ai tare, cu at$t
o )(sea +ai fru+oas(& Era ui+itoare, cu aerul ei de putoaic( de doispre/ece ani, aplo+bul unei
fe+ei de trei/eci de ani i un fel de ciudat( cultur( livresc( care 'i sporea far+ecul& O +$nca din
oc%i& -i pl(cea s( i se opun( re/isten(& ,otul 'n ea era 'nc$nt(tor, parfu+ul, oc%ii, s$nii& -i i+puse
s( n-o atin)(, s( n-o +$n)$ie&
Dar fata se dep(rtase de*a i st(tea l$n)( u(& -i adres( un /$+bet provocator i 'i puse
bretelele )enii pe spate dup( ce verific( pip(ind c( Enciclopedia cunoaterii relative i absolute,
volu+ul 333, se afla la locul ei&
.lec( tr$ntind ua&
6%ile o ur+(&
6far(, 'i trase ani+alului o lovitur( de picior& 6sta 'l va 'nv(a s( spar)( va/a Min) pe care i-o
indicase 'n +o+entul 'n care 'i ar(ta asta&

22. ENCICLOPEDIE

STRATEJIE IMPREVI4IBIL: O 1"+& (+&+5 *" #$@"!5 &/+& = /+(,& /5 %,&-('5 $,"!&
/+,(+&@"& )1(5. EI"/+5 +$+)*" ) 1";#$! '& ( ,51:& "1%,&-"6"."#: &/+& '& (;)/ /5 "+,$')!"
) 1&!("/1 (#&(+$, =+,A) %,$!&/ '& '&!"6"&. D& &I&1%#)7 /5 =!,&'"8&6" /$,8"" )&"
(,)!5," '& 6(,)," '",&!8"( = !(,& -( 0" #(/(+ ),15+$,)# (+(!.
I+,$')!&,&( ( %)8" 9($/ =+,A$ /+,(+&@"& @#$.(#5 ) )1(" !5 %&,1"+& &0&!+&A/),%,"65
!"7 = %#)/7 $0&,5 %$/"."#"+(+&( '& ( %5/+,( /&!,&+5 #$@"!( !(,& /+5 #( .(6( '&!"6""#$, "1%$,+(+&.
N"1&" ) %$(+& /5 %,&-('5 ,&6)#+(+)# )&" (,)!5," '& 6(,),".
E-"'&+7 = +"1%)# ,56.$("&#$,7 %)8"" @&&,(#" =',56&/! /5 /)%)5 !(%,"!""#$,
9(6(,')#)" (#&@&,&( -""+$(,&" 1(&-,&. C,&' !5 &/+& '& (;)/ "+&#"@&8( #$,. T$+)*"7 6(,),"#&
/)+ !) /"@),(85 !&# 1(" .) 1";#$! '& ( =@,";$,( ('-&,/(,)# !(,& /& -( /"18" '&%5*"+ '& )
1&!("/1 '& @:'",& !5,)"( )A" /&/"6&(65 #$@"!(. D&6(15@"+ *" '&6$,"&+(+7 &# -( ,&(!8"$( !)
+&(15 *" '" (!&# 1$1&+ -( '&-&" !$1%#&+ %,&-"6"."#.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III
- >D -


23. TREI CONCEPTE EFOTICE

Cidic$ndu-i antenele deasupra ad(postului, 1O3 LI3 i cele dou(spre/ece 'nsoitoare ale
sale le reperea/( pe noile venite& #unt furnici pitice din cetatea #%i-)ae-pu& <urnici de talie +ic(,
foarte ar()oase i foarte co+bative&
#e apropie& 6u reperat +irosul scadrei beloBaniene i caut( 'nfruntarea& Dar ce caut( acolo,
at$t de departe de cuibul lor?
1O3 LI3 crede c( se afl( acolo din aceleai +otive ca i noile ei 'nsoitoare2 curio/itatea&
.iticele vor i ele s( e1plore/e li+itele )eo)rafice orientale ale lu+ii& "e las( s( treac(&
<or+ea/( din nou cercul sub o r(d(cin( de fa), atin)$ndu-se uor doar cu v$rful antenelor&
1O3 LI3 'i continu( relatarea&
Deci, s-a po+enit sin)ur( 'n inutul De)etelor& 6colo a +ers din descoperire 'n descoperire&
"a 'nceput a 'nt$lnit nite lib(rci care pretindeau c( au do+esticit De)etele astfel 'nc$t acestea le
depuneau /ilnic cantit(i enor+e de ofrande 'n cupe ver/i +onu+entale&
1O3 LI3 a vi/itat apoi cuiburile De)etelor& Erau evident )i)antice dar +ai aveau i alte
caracteristici& Erau co+plet dure i paralelipipedice& Era i+posibil s( le sapi pereii& -n fiecare cuib
de De)ete circul( ap( cald(, ap( rece, aer i %ran( +oart(&
Dar nu (sta e lucrul cel +ai e1traordinar& Din fericire, 1O3 LI3 descoperise un De)et care nu
+anifesta ostilitate fa( de furnici& 0n De)et incredibil care voia ca cele dou( specii ale lor s( intre 'n
co+unicare&
6cest De)et fabricase o +ain( care per+itea transfor+area li+ba*ului olfactiv al furnicilor
'n li+ba*ul auditiv al De)etelor& 5%iar el 'l pusese la punct i tia s(-l foloseasc(&
1D se retra)e din cercul antenelor&
6*un)e& 6 au/it destul& 6ceast( furnic( vrea s( spun( c( a FvorbitF cu un De)et: 5elelalte
dou(spre/ece sunt de acord2 nu 'ncape nici o 'ndoial( c( 1O3 LI3 e nebun(&
1O3 LI3 cere s( fie ascultat( f(r( idei preconcepute&
G a+intete c( De)etele sp(r)eau cet(ile& 6 dialo)a cu i+ De)et, 'nsea+n( a colabora cu cel
+ai +are du+an al furnicilor, probabil cel +ai +onstruos&
,ovar(ele ei 'i +ic( antenele 'n se+n de asenti+ent& 1O3 LI3 r(spunde c( totdeauna
trebuie s(-i cunoti bine du+anii, +(car ca s( tii cu+ s( lupi cu ei& Dac( pri+a cruciad( anti-
De)ete s-a transfor+at 'ntr-un +asacru, asta s-a datorat faptului c( furnicile nu tiau ni+ic despre
De)ete i 'i f(cuser( despre ele 'nc%ipuiri %i+erice&
5ele dou(spre/ece e/it(& u prea au c%ef s( +ai asculte ur+area relat(rii b(tr$nei furnici
solitare pentru c( li se pare ne'nc%ipuit de stupefiant(& Dar la furnici, curio/itatea este de ordin
)enetic& 5ercul se for+ea/( din nou&
1O3 LI3 povestete despre conversaia ei cu FDe)etul care tie s( co+uniceF& Datorit(
e1plicaiilor sale, ea va putea acu+ s( aduc( o +uli+e de lucruri la cunotina surorilor ei +ai
+ici: 5eea ce v(d furnicile din De)ete nu e dec$t prelun)irea v$rfului labelor lor& De)etele sunt
dincolo de orice 'nc%ipuire a furnicilor& #unt de o +ie de ori +ai +ari dec$t ele& Dac( nu au
descoperit nici oc%i i nici )ur( la De)ete, acest lucru se datorea/( faptului c( acestea sunt situate
at$t de sus 'nc$t nu le pot vedea&
,otui de)etele au i ele )ur(, oc%i i picioare& u au antene pentru c( nu au nevoie de ele&
#i+ul au/ului le per+ite s( co+unice iar si+ul v(/ului le este suficient ca s( perceap( lu+ea&
Dar astea nu sunt sin)urele lor caracteristici& E1ist( ceva i +ai e1traordinar& De)etele stau
vertical 'n ec%ilibru pe cele dou( +e+bre posterioare& u+ai pe dou(: 6u s$n)e cald, sunt sociabile
i tr(iesc 'n cet(i&
5$te sunt? Mai +ulte +ilioane&
G nu-i crede antenelor& Milioane de )i)ani ocup( totui foarte +ult loc, e ceva care se vede
de la o pot(& 5u+ de n-au avut cunotin( +ai devre+e de e1istena lor?
1O3 LI3 e1plic( faptul c( p(+$ntul este +ult +ai +are dec$t cred furnicile i c( +a*oritatea
De)etelor locuiete departe&
De)etele constituie o specie ani+al( foarte t$n(r(& <urnicile populea/( planeta de o sut( de
+ilioane de ani, iar de)etele, de nu+ai trei +ilioane de ani& Mult ti+p au r(+as subde/voltate& 6bia
foarte recent, cu nu+ai c$teva +ii de ani 'n ur+(, au descoperit a)ricultura i creterea vitelor i au
'nceput s( construiasc( orae&
5u toate acestea, c%iar dac( De)etele constituie o specie relativ 'nt$r/iat(, ea are totui un
i+ens avanta* asupra tuturor celorlali locuitori ai planetei2 e1tre+itatea +e+brelor lor, ceea ce ei
nu+esc +$ini, este for+at( din cinci de)ete articulate capabile s( ciupeasc(, s( a)ae, s( rup(, s(
str$n)(, s( striveasc(& 6cest atu le servete la co+pensarea relativ( a lacunelor corpurilor lor&
Deoarece nu au carapace solid(, 'i fabric( nite F%aineF cu fra)+ente de fibre ve)etale '+pletite&
<iindc( nu au +andibule ascuite, folosesc cuite fabricate din +inerale cioplite i lustruite p$n(
c$nd pot s( taie& 5u+ n-au +ulte picioare care s( le propulse/e cu +are vite/(, se folosesc de
- >G -

+aini, adic( de nite cuiburi +obile puse 'n +icare de o reacie dintre foc i %idrocarbur(& 6stfel,
datorit( +$inilor lor, De)etele au reuit s( recupere/e 'nt$r/ierea fa( de speciile cele +ai avansate&
5elor dou(spre/ece furnici tinere le vine )reu s( cread( tot ce spune sora lor +ai 'n v$rst(&
5u F +aina de tradus F, De)etele i-au spus tot felul de ba/aconii, e+ite 13&
L consider( c( v$rsta 'naintat( pe cartE o are 1O3 LI3 'i tulbur( 'nele)erea& Delirea/(,
De)etele nu e1ist(, sunt doar invenia doicilor care vor s( sperie puietul&
=(tr$na furnic( 'i cere atunci s( lin)( acel se+n pe care 'l poart( pe frunte& E un se+n
special, f(cut de De)ete, ca s-o recunoasc( din toate furnicile de pe acest .(+$nt& L accept(
e1periena, lin)e i adul+ec(& u e )(ina de pas(re, nici un rest de +$ncare& L recunoate c(
'nt$lnete acea +aterie pentru pri+a dat(&
or+al, triu+f pentru 1O3 LI3: 6cea substan( tare i lipicioas( este unul din lipiciurile
+isterioase pe care tiu s( le fabrice De)etele&
De)etele nu+esc asta Flac de un)%iiF i e unul dintre cele +ai rare produse ale lor& Onorea/(
cu acest un)uent fiinele care li se par i+portante&
1O3 LI3 profit( de aceast( dovad( concret( a cunotinelor ei despre De)ete ca s(-i '+pin)(
i +ai departe avanta*ul& .entru ca aventura ei s( fie bine 'neleas(, insist( ea, trebuie s( fie cre/ut(
pe cuv$nt&
6sistena ascult( din nou&
-n ara lor pentru )i)ani, De)etele pre/int( co+porta+ente aberante, de neconceput pentru
o furnic( nor+al(& Dar din toate ideile lor insolite, trei au interesat-o 'n +od deosebit pe 1O3 LI3 i i
s-au p(rut de+ne de a fi aprofundate&
0+orul, arta, dra)ostea, enun( ea&
0+orul, e1plic( ea, este acea nevoie +aladiv( pe care o au unele De)ete de a spune poveti
care provoac( la ei nite spas+e nervoase i le per+ite s( suporte +ai bine viaa& u 'nele)e prea
bine despre ce e vorba& 5%iar i De)etul cu care a co+unicat i-a istorisit F)lu+eF care nu au avut
nici un efect asupra ei&
6rta este o nevoie la fel de intens( pe care o au De)etele de a confeciona lucruri pe care le
consider( foarte dr()ue i care totui nu folosesc la ni+ic& ici la +$ncat, nici la prote*at&&& 5u
F+$inileF lor, De)etele produc for+e, /u)r(vesc cu culori sau asocia/( sunete care, le)ate unele de
altele, li se par deosebit de +elodioase& 4i asta le provoac( spas+e i le per+ite s( suporte +ai bine
viaa&
4i dra)ostea? 'ntreab( 1O, foarte interesat(&
Dra)ostea e i +ai eni)+atic(&
Dra)ostea este atunci c$nd un De)et +ascul 'i 'n+ulete co+porta+entele ciudate ca s(
reueasc( ca un De)et fe+el( s(-i acorde o trofala1ie& 5(ci, la de)ete, trofala1iile nu sunt auto+ate&
0neori c%iar i le refu/(:
#( refu/i o trofala1ie&&& furnicile sunt din ce 'n ce +ai ui+ite& 5u+ poi refu/a s( '+br(ie/i
pe cineva? 5u+ poi refu/a s( re)ur)ite/i %ran( 'n )ura celuilalt?
5ercul de audien( devine i +ai str$ns pentru a 'ncerca s( 'nelea)(&
Dup( cu+ spune 1O3 LI3, dra)ostea provoac( la ei spas+e i le per+ite s( suporte +ai bine
viaa&
6sta e parada nupial(, su)erea/( 1L&
u, e altceva r(spunde 1O3 LI3, dar nu poate s( spun( +ai +ult c(ci, i 'n aceast( privin(,
nu e si)ur( c( a 'neles totul foarte bine& Dar i se pare un senti+ent e1otic necunoscut de insecte&
Mica trup( ov(ie&
1O ar vrea s( le cunoasc( +ai bine& E curioas( s( tie e1act ce e dra)ostea, u+orul i arta&
-ave+ ce face cu dra)ostea, cu u+orul i cu arta, r(spunse 1G&
1L dorete s( le situe/e re)atul, +(car pentru %(rile c%i+ice&
13 spune c( e ti+pul de a as+ui universul, de a aduna 'ntr-o ar+at( i+ens( toate furnicile
i toate ani+alele i, '+preun(, s( distru)( aceste De)ete +onstruoase&
1O3 LI3 scutur( din cap& 6sta e o sarcin( i+posibil(& 6r fi +ult +ai si+pl(&&& do+esticirea
lor&
Do+esticirea tor? se 'ntreab( ui+ite interlocutoarele ei&
#i)ur: <urnicile au do+esticit de*a o +uli+e de ani+ale2 p(duc%ii-de-frun/e, coenile&&& de
ce nu i de)etele? "a ur+a ur+elor, De)etele %r(nesc de*a lib(rcile& 5eea ce au reuit lib(rcile, s-ar
putea reproduce aici la o scar( +ult +ai +are&
1O3 LI3, care a dialo)at cu De)etele consider( c( nu era vorba doar de nite +ontri lipsii
de *udecat( i aduc(tori de +oarte& ,rebuie s( se stabileasc( cu ele relaii diplo+atice, s( se
coopere/e pentru ca De)etele s( beneficie/e de cunotinele furnicilor i, reciproc, furnicile de
cunotinele De)etelor&
#-a 'ntors ca s( trans+it( aceast( su)estie 'ntre)ii sale specii& 5ele dou(spre/ece
e1ploratoare s( fie susin(toarele ei& 5%iar dac( nu e uor s( le faci pe furnici s( accepte aceast(
idee, efortul +erit( toat( osteneala&
- >L -

Escadra e stupefiat(& 4ederea printre acele fiine bi/are i-a tulburat lui 1O3 LI3 puterea de
'nele)ere& #( coopere/e cu De)etele: #( le do+esticeasc( ca pe nite si+pli p(duc%i-de-frun/e:
Mai bine s( se alie/e cu cei +ai feroci locuitori ai p(durii, de e1e+plu cele +ai +ari op$rle&
De altfel, furnicile nu au obiceiul s( 'nc%eie aliane cu oricine& 4i aa se 'nele) destul de )reu 'ntre
ele& "u+ea e plin( de conflicte& C(/boaie 'ntre caste, r(/boaie 'ntre cet(i, r(/boaie 'ntre cartiere,
r(/boaie fratricide&&&
3ar aceast( b(tr$n( e1ploratoare cu fruntea +urdar( i cu carapacea +arcat( de loviturile
pri+ite 'n 'ntrea)a ei e1isten( propune s( se fac( o alian( cu&&& De)etele: ite fiine at$t de
colosale 'nc$t nu li se /(resc nici )ura i nici oc%ii: 5e idee stranie:
1O3 LI3 insist(& Cepet( iar i iar c(, acolo sus, De)etele, unele De)ete, susin acelai
obiectiv2 a*un)erea la o cooperare furnici-De)ete& #usine c( aceste ani+ale nu trebuie dispreuite
sub prete1t c( sunt diferite i necunoscute&
,otdeauna ai nevoie de cineva +ai +are dec$t tine, spune ea& -n fond, De)etele tiu s(
doboare foarte repede un copac 'ntre) i s(-l taie 'n buc(i& 6r putea s( devin( nite aliai +ilitari
foarte interesani& -n ca/ de coaliie, ar fi suficient s( li se indice ce cetate s( atace ca s-o spar)(
i+ediat&
C(/boiul constituind pri+a preocupare a furnicilor, ar)u+entul are )reutate& =(tr$na
furnic( roie 'i d( sea+a de asta i insist(2 &
;( dai sea+a de ce for( a+ dispune dac( 'ntr-o b(t(lie a+ alinia o le)iune de o sut( de
De)ete do+esticite:
8%e+uit( 'n scobitura fa)ului, escadra e contient( c( tr(iete un +o+ent crucial din istoria
furnicilor& Dac( aceast( furnic( b(tr$n( reuete s( le convin)(, poate c( 'ntr-o /i va reui s(
convin)( 'ntre) furnicarul& 4i atunci&&&

24. BAL MAJIC LA CASTEL

De)etele se unesc& Dansatorii 'i iau 'n brae cu fer+itate
partenerii&
=al la castelul de la <ontainebleau&
-n onoarea 'nfr(irii oraului <ontainebleau cu oraul nipon 9as%inoe, 'n vec%ea cl(dire
istoric( avea loc o petrecere& #c%i+b de drapele, de +edalii, de cadouri& Cepre/entaii de dansuri
folclorice& 5oruri locale& .re/entarea panoului <O,63E="E60-96#93OE2 OC64E -<CQ@3,E,
care va +arca de acu+ 'nainte intrarea 'n a+bele orae&
De)ust(ri de saBe *apone/ i de rac%iu de prun( franu/esc&
Maini care arborea/( a+bele drapele parc%ea/( 'n curtea central( i din ele coboar( perec%i
de 'nt$r/iai 'n %aine de )al(&
-+br(cate 'n %aine ne)re, 7ulie i +a+a ei intr( 'n sala de bal& ,$n(ra cu oc%ii cenuii nu
era deloc obinuit( cu o ase+enea rev(rsare de lu1&
-n centrul 'nc(perii lu+inate, o orc%estr( de coarde c$nta un vals de #trauss i perec%ile se
'nv$rteau, a+estec$nd ne)rul s+oc%in)urilor b(rb(teti cu albul roc%iilor de sear( ale fe+eilor&
#ervitori 'n livrea circulau prin sal(, duc$nd pe t(vi de ar)int iruri de pr(*iturele
+ulticolore, aran*ate 'n cuiburi de %$rtie colorat(&
Orc%estra acceler( rit+ul2 v$rte*ul final al Dun(rii albastre& .erec%ile se transfor+ar( 'n
sf$rle/e ne)re i albe e+an$nd parfu+uri )rele&
.ri+arul atept( pau/a ca s(-i in( discursul& Cadiind de +ulu+ire, el 'i declar(
satisfacia pentru 'nfr(irea dra)ului s(u ora <ontainebleau cu 9as%inoe& "(ud( str$nsa prietenie
franco-*apo-ne/( i sper( c( aceasta va dura venic& Enu+er( principalele personalit(i pre/ente2
+ari industriai, profesori universitari e+ineni, funcionari i+portani, ofieri, artiti renu+ii&
,oat( lu+ea aplaud( foarte tare&
.ri+arul oraului *apone/ r(spunse printr-o scurt( e1punere asupra te+ei 'nele)erii 'ntre
culturi, indiferent c$t de diferite sunt ele&
- 6ve+ totui, du+neavoastr( aici i noi acolo, aceeai ans( de a tr(i 'n +ici orae linititeE
fru+useea naturii crete la noi 'n rit+ul anoti+purilor i se adau)( talentelor o+ului, declar( el&
Dup( aceste cuvinte i dup( alte aplau/e, 'ncepu din nou valsul& 8reu te puteai 'nele)e 'ntr-
o ase+enea %(r+(laie& 7ulie, +a+a ei i 6%ile se ae/ar( la o +as( 'ntr-un col unde prefectul veni
s( le salute, Era 'nsoit de un b(rbat destul de 'nalt, blond, cu oc%ii +ari i albatri&
- ;i-l pre/int pe co+isarul divi/ionar Ma1i+ilian "inart, despre care v-a+ vorbit, preci/(
prefectul& El conduce anc%eta asupra +orii soului du+neavoastr(& .utei avea deplin( 'ncredere 'n
el& E un poliist f(r( perec%e& .red( la coala de poliie din <ontainebleau& ;a ti s( stabileasc( cu
rapiditate cau/ele +orii lui 8aston&
=(rbatul 'ntinse +$na& #c%i+b de sudori +etacarpiene&
- -nc$ntat(&
- -nc$ntat(&
- >H -

- 4i eu la fel&
e+aiav$nd ce s( adau)e, cei doi se retraser(& 7ulie i +a+a ei conte+plar( de la distan(
petrecerea care era 'n toi&
- Dansai, do+nioar(?
0n *apone/ t$n(r se 'nclina 'n faa lui 7ulie&
- u, +ulu+esc, r(spunse ea&
#urprins de acest refu/, *apone/ul r(+ase o clip( ne%ot(r$t, 'ntreb$ndu-se care erau
cerinele politeii franu/eti c$nd un cavaler era respins 'n cadrul unei +anifest(ri oficiale&
Ma+a 'i veni 'n a*utor2
- #cu/ai-o pe fiica +ea& #unte+ 'n doliu& -n <rana, ne)rul e culoarea doliului&
0urat c( nu el era +otivul i 'ncurcat totodat( de )reeala f(cut(, b(iatul se aplec( e1a)erat
de +ult 'n faa +esei&
- 3ertai-+( c( v-a+ deran*at& "a noi e invers, albul este culoarea doliului&
.refectul povestea o )lu+( unui +ic )rup de invitai2
- 0n esc%i+os sap( o )aur( 'n )%ea(& 6runc( firul de plastic cu c$rli) i +o+eal(& 6teapt(,
c$nd, deodat(, se aude o voce foarte puternic( care face s( se cutre+ure solul2 F6ici nu e pete:F
#periat, esc%i+osul pleac( ceva +ai departe i sap( alt( )aur(& 6runc( fanionul i ateapt(& ;ocea
r(sun( din nou2 Fici aici nu e pete:F Esc%i+osul se duce i +ai departe i sap( a treia )aur(&
;ocea se aude din nou2 Fu-nele)i c-aici nu e pete:F Esc%i+osul se uit( cu atenie 'n *ur, nu vede
pe ni+eni i, din ce 'n ce +ai speriat, ridic( o privire spre cer i 'ntreab(2 F5ine-+i vorbete?
Du+ne/eu?F 3ar vocea r(sun( din nou2 Fu, directorul patinoarului&&&F
5$teva r$sete& <elicit(ri& 6poi al doilea val de r$sete pentru cei care au 'neles cu 'nt$r/iere&
6+basadorul 7aponiei vrea s( istoriseasc( i el ceva2
- E vorba de povestea unui o+ care se aea/( la o +as(, desc%ide un sertar, scoate o o)lind(
i se uit( 'ndelun) la ea, cre/$nd c( vede i+a)inea tat(lui s(u& evasta lui vede c( se uit( +ereu la
acea ra+( i se nelinitete, i+a)in$ndu-i c( e vorba de foto)rafia unei a+ante& 'ntr-o dup(-
a+ia/(, profit( de absena soului ei ca s( se convin)(& ;a vedea i+a)inea pe care soul ei o ine
ascuns(& 5u+ se 'ntoarce b(rbatul acas(, fe+eia 'l 'ntreab( )eloas(2 F.oi s(-+i spui i +ie cine e
fe+eia aia b(tr$n( i ur$t( c(reia 'i p(stre/i portretul 'n sertar?F
6lte %o%ote de r$s politicoase& 6l doilea val de r$sete pentru cei care au 'neles cu 'nt$r/iere&
6l treilea val de r$sete al celor care au cerut s( li se e1plice poanta&
.refectul DupeMron i a+basadorul 7aponiei, 'nc$ntai de succesul lor, spuser( i alte )lu+e&
-i d(dur( sea+a c( nu era prea uor s( )(seasc( )lu+e care s( fie la fel de a+u/ante pentru
a+$ndou( popoarele, )lu+ele pline de referine culturale care au sens doar 'n ara lor de ori)ine&
- 5redei c( e1ist( un u+or universal capabil s( fac( toat( lu+ea s( r$d(? 'ntreb( prefectul&
5al+ul reveni abia atunci c$nd +a*ordo+ul sun( clopoelul ca s( anune c( toat( lu+ea se
putea instala la +as( c(ci ur+a s( se serveasc( cina& -n faa fiec(rei farfurii erau ae/ate nite p$ini
+ici i rotunde&

25. ENCICLOPEDIE

REET DE PINE: P&+,) !&" !(,& () )"+(+A$.
I@,&'"&+&:
6HH @ 05"5.
1 %(!9&+ '& ',$;'"& )/!(+5
1 %(9(, '& (%5
2 #"@),"8& '& 6(95,
1 #"@),"85 '& /(,&7 %)8" )+.
P)&8" ',$;'"( *" 6(95,)# = (%5 *" #5/(8"A#& /5 /+&( (*( $ ;)15+(+& '& $,5. S& 0$,1&(65 $
/%)15 @,$(/5 .5+:' = !&)*"). T),(8" 05"( =+,A$ /+,(!9"57 ('5)@(8" /(,&(7 *" 0(!&8" $
@(),5 = !&+,) !( /5 +),(8" #&+ #"!9"')#. A1&/+&!(8" +$+)# = +"1% !& +),(8". A!$%&,"8"
/+,(!9"( *" #5/(8" /5 /& #""*+&(/!5 ) /0&,+ '& $,5 =+,A) #$! !5#')8 *" #( ('5%$/+ '& !),&8"
'& (&,. T&1%&,(+),( "'&(#5 &/+& '& 23 '& @,('& C&#/")/ '(,7 '(!5 ) /& %$(+&7 & 1(" ."& $
+&1%&,(+),( 1(" ;$(/5. C5#'),( (, )!"'& ',$;'"(. C:' !$!( ( !,&/!)+7 0,51:+(8"A$ %)8" !)
(1:'$)5 1:""#&. A%$" #5/(8"A$ '" $) /5 !,&(/!5 +"1% '& +,&"6&!" '& 1")+&. P& ),15 $
%)+&8" %)& #( !$%+ +"1% '& $ $,5 =+,A) !)%+$, /() = !5,.)" '& #&1.
D(!5 ) (-&8" !)%+$, *" "!" !5,.)"7 !$(!&8"A$ %& $ %"(+,5 #5/:'A$ = .5+("( /$(,&#)".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

26. O AMENINARE

- >I -

1O3 LI3 cere iar puin( atenie din partea 'nsoitoarelor sale& -a spus totul& ;rea neap(rat
s( a*un)( c$t +ai repede 'n cetatea natal( pentru c( =el-o-Ban este p$ndit de o pri+e*die teribil(&
De)etele care co+unic( sunt foarte pricepute& .ot s( lucre/e +ult ti+p ca s( produc( ceea ce
au nevoie& 6stfel, vr$nd s-o fac( cu orice pre s( 'nelea)( lu+ea lor de visu, au lucrat ca s(-i fabrice
un +ini-televi/or la scara ei&
5e-i acela un televi/or? 'ntreab( 1L&
=(tr$na furnic( se str(duiete s( se fac( 'neleas(& -i a)it( antenele ca s( desene/e un
p(trat& ,elevi/orul e o cutie prev(/ut( cu o anten( care, 'n loc s( perceap( +irosurile, percepe
i+a)inile din aerul lu+ii De)etelor&
De)etele au deci antene? 'ntreab( 1O ui+it(&
Da, dar antene deosebite, care nu sunt 'n stare s( dialo)%e/e 'ntre ele& #ervesc doar la
recepionarea i+a)inilor i a sunetelor
"e e1plic( c( acele i+a)ini arat( tot ce se petrece 'n lu+ea De)etelor& #unt repre/entarea sa
i aduce toate infor+aiile necesare pentru 'nele)erea ei& 1O3 LI3 tie foarte bine c( nu e uor de
e1plicat& 4i 'n aceast( privin( trebuie s( fie cre/ut( pe cuv$nt& Datorit( televi/orului, i f(r( s( fie
nevoie s( te deplase/i, b(tr$na furnic( roie a reuit s( vad( totul i s( cunoasc( totul despre
lu+ea De)etelor&
Or, 'ntr-o /i, a v(/ut la televi/or, 'ntr-o e+isiune re)ional(, o pancart( alb( 'nfipt( e1act la
c$teva sute de pai de +arele furnicar =el-o-Ban&
5ele dou(spre/ece cercetae 'i ridic( antenele surprinse&
5e-i aia o pancart( ?
1O3 LI3 e1plic(& 5$nd De)etele pun pancarte albe undeva, asta 'nsea+n( c( se pre)(tesc s(
taie copaci, s( distru)( cet(i i s( striveasc( totul& -n )eneral, pancartele albe anun( construirea
unuia dintre cuiburile lor cubice& .un una i 'ntrea)a re)iune este repede transfor+at( 'ntr-un
deert plat, tare, f(r( iarb(, pe care se 'nal( cur$nd un cub pentru De)ete&
5eea ce se 'nt$+pl( acu+& ,rebuie neap(rat anunat la =el-o-Ban +ai 'nainte de a 'ncepe
lucr(rile de distru)ere i de +oarte&
5ele dou( se )$ndesc&
"a furnici, nu e1ist( ef, nu e1ist( ierar%ie, nu e1ist( dec$t ordine date sau pri+ite, nu i
obli)aia de supunere& <iecare face ce vrea i c$nd vrea& 5ele dou(spre/ece se sf(tuiesc& 6ceast(
b(tr$n( e1ploratoare le-a se+nalat faptul c( cetatea natal( e 'n pericol& u se poate aciona cu o
+inuio/itate e1cesiv(& Cenun( s( +ai e1plore/e +ar)inea lu+ii i iau %ot(r$rea s( se 'ntoarc(
rapid la =el-o-Ban ca s(-i anune surorile de pericolul pe care 'l repre/int( 'nfrico(toarea
Fpancart( a De)etelorF&
-nainte spre sud-vest&
,otui, c%iar dac( e cald, vine noaptea i e prea t$r/iu ca s( +ai porneasc( la dru+& 6 sosit
ceasul +ini-%ibern(rii nocturne& <urnicile se )rupea/( 'n scobitura unui copac, 'i 'ndoaie picioarele
i antenele i se )%e+uiesc unele 'n altele ca s( +ai beneficie/e c$teva clipe de c(ldura lor& 6poi,
aproape si+ultan, antenele se las( uor 'n *os i ele ador+ vis$nd lu+ea ciudat( a De)etelor, acei
)i)ani cu capetele pierdute departe sus, spre v$rful copacilor&
1> i le 'nc%ipuie +$nc$nd&

23. NCEPE S SE VORBEASC DESPRE PIRAMIDA MISTERIOAS

"a +as(, pri+arul oraului *apone/ vorbi despre unul dintre locuitorii din 9as%inoe& Era un
er+it n(scut f(r( brae care tr(ia pict$nd cu picioarele& 4i nu nu+ai c( tia s( picte/e, ci 'i controla
destul de bine de)etele de la picioare ca s( tra)( cu arcul i s( se spele pe dini&
evr$nd s( r(+$n( +ai pre*os, prefectul spuse c( i oraul <ontainebleau avea locuitorii lui
deosebii& Dar, dintre toi, cel +ai e1trava)ant fusese un savant nebun, pe nu+e Ed+ond !ells&
6cest pseudo-o+ de tiin( 'ncercase s(-i convin)( concet(enii c( furnicile constituiau o civili/aie
paralel( cu care oa+enii ar fi avut tot interesul s( co+unice pe un plan de e)alitate:
"a 'nceput, lui 7ulie nu-i veni s( cread(, dar prefectul pronunase 'ntr-adev(r nu+ele lui
Ed+ond !ells& #e aplec( ca s( aud( +ai bine& 6li invitai se apropiau i ei ca s( aud( povestea
savantului obsedat de furnici& -nc$ntat c( reuise s( capte/e atenia celor din *ur, prefectul
continu(2
- 6cest profesor !ells era at$t de convins de realitatea obsesiei sale 'nc$t a luat contact cu
preedintele republicii ca s(-i propun( s( cree/e&&& s( cree/e&&& u cred c( v-ar putea trece prin
+inte:
<(cu o scurt( pau/( dup( care pronun( lent2
-&&&O a+basad( a furnicilor& 5u un a+basador al furnicilor la noi:
0r+( o t(cere lun)(& <iecare 'ncerca s( 'nelea)( cu+ se putea concepe aa ceva&&&
- Dar cu+ i-a venit aceast( idee stranie? 'ntreb( soia a+basadorului *apone/&
.refectul e1plic(2
- >J -

- 6cest profesor Ed+ond !ells spunea c( pusese la punct o +ain( capabil( s( traduc(
cuvintele furnicilor 'n cuvinte u+ane i viceversa& 5redea c( astfel va fi posibil un dialo) 'ntre
civili/aiile oa+enilor i cea +ir+eceean(&
- 5e 'nsea+n( F+ir+eceean(F?
- 6sta 'nsea+n( Ffurnic(F 'n )recete&
- 4i e adev(rat c( se poate dialo)a cu furnicile? 'ntreb( alt( doa+n(& .refectul d(du din
u+eri&
- 9aida-de: Dup( p(rerea +ea, acest savant e1celent b(use puin ca+ +ult din rac%iul
nostru local&
Dup( care f(cu se+n s( fie u+plute din nou pa%arele&
"a +as( se afla directorul unui birou de studii, foarte doritor s( obin( co+en/i i subsidii
din partea pri+(riei& #e folosi de aceast( oca/ie ca s( atra)( asupra lui atenia edililor& 6cesta
interveni2
- Eu a+ au/it c( s-a a*uns la unele re/ultate fabric$ndu-se fero+oni de sinte/(& #e pare c(
ti+ s( le spune+ dou( cuvinte2 F6lar+(F i F0r+ea/(-+(F&&&, se+nale ba/ice, 'ntr-un fel& E
suficient s( se reconstituie +olecula& 6+ 'nv(at s( face+ acest lucru din 1JJ1& #e poate deci
i+a)ina c( o ec%ip( a putut s( de/volte aceast( te%nic( 'n aa +(sur( 'nc$t s( e1tind( acest
vocabular la alte cuvinte, poate c%iar la fra/e 'ntre)i&
#erio/itatea cu care fusese f(cut( aceast( re+arc( 'i stupefie pe cei din *ur&
-#untei si)ur de asta? 'i lu( ini+a 'n dini s( 'ntrebe prefectul&
- 6+ citit 'ntr-o revist( tiinific( foarte serioas(&
4i 7ulie citise asta, dar nu putea s( cite/e ca surs( Enciclopedia cunoaterii relative i
absolute&
3n)inerul continu(2
- .entru a reconstitui +oleculele li+ba*ului furnicilor este suficient s( se foloseasc( dou(
+aini2 un spectro+etru de +as( i un cro+ato)raf& E o si+pl( anali/(-sinte/( de +olecule& #e
poate spune c( fotocopie+ un parfu+& <ero+onii li+ba*ului furnicilor sunt parfu+uri& E ceva la
'nde+$na oric(rui ucenic 'n ale parfu+urilor& 5u a*utorul unui co+puter, se asocia/( apoi fiec(rei
+olecule odorante un cuv$nt audibil i viceversa&
- 6+ au/it de descifrarea li+ba*ului dansat al albinelor dar nu de li+ba*ul olfactiv al
furnicilor, spuse alt invitat&
- "u+ea se ocup( +ai +ult de albine pentru c( pre/int( un interes econo+ic, produc +iere,
'n ti+p ce furnicile nu produc ni+ic util o+ului& .oate c( asta e i cau/a pentru care au fost
i)norate studiile despre li+ba*ul lor, replic( in)inerul&
- 4i poate i pentru faptul c( studiile despre furnici nu sunt finanate dec$t de cei care fac
insecticide, re+arc( 7ulie&
0r+( o t(cere *enant( pe care prefectul se )r(bi s-o alun)e& "a ur+a ur+elor, oaspeii lui nu
veniser( la castel ca s( pri+easc( lecii de ento+olo)ie& ;eniser( ca s( r$d(, s( danse/e i s(
+(n$nce bine& .refectul ab(tu discuia 'n alt( direcie, revenind la aspectele co+ice ale propunerii
lui Ed+ond !ells&
- ,otui, v( 'nc%ipuii scena, dac( a+ crea o a+basad( a furnicilor la .aris? Eu +i-o
'nc%ipui foarte bine& O furnic( +ic( 'n frac i cu papion ar circula printre invitai cu oca/ia unei
recepii oficiale& F.e cine trebuie s( anun?F 'ntreab( uierul& - .e a+basadorul lu+ii furnicilor,
r(spunse +ica insect( 'naint$nd +inuscula sa carte de vi/it(& - O%, scu/ai-+(, ar /ice de e1e+plu
a+basadorul 8uate+alei, cred c( v-a+ c(lcat adineauri& - 4tiu, ar r(spunde furnica, sunt noul
a+basador al furnicilor, al patrulea care a fost strivit de la 'nceputul +esei:F
8lu+a i+provi/at( st$rni r$sul tuturor& .refectul era +ulu+it& 6caparase din nou atenia&
6poi, dup( ce r$setele 'ncetar(, /ise2
- 4i&&& ad+i$nd c( le-a+ putea vorbi, ce interes a+ avea s( cree+ o a+basad( a furnicilor?
'ntreb( soia a+basadorului 7aponiei&
.refectul le ceru celor din *ur s( se apropie de parc( ar fi vrut s( le 'ncredine/e un secret&
- -o s( v( vin( s( credei& 6cest tip, acest profesor Ed+ond !ells, pretindea c( furnicile
for+ea/( o putere econo+ic( i politic( terestr(, la o scar( +ai +ic( dec$t a noastr(, dar
considerabil(&
.refectul f(cu o pau/( 'nainte de a continua& 5a i cu+ infor+aia 'n sine era at$t de
uluitoare 'nc$t era nevoie de ceva ti+p ca s( poat( s( fie di)erat(&
- 6nul trecut, un )rup din aceste Ffurnici nebuneF, raliate acestui savant, a contactat
Ministerul 5ercet(rii i c%iar pe preedintele republicii ca s( le cear( reali/area acestei a+basade a
furnicilor& #tai puin: .reedintele ne-a tri+is o copie& Du-te i adu-+i-o, 6ntoine&
#ecretarul prefectului se duse s( scotoceasc( 'ntr-o serviet( i veni cu foaia&
- 6scultai ce spune&
6tept( s( se fac( linite i 'ncepu s( citeasc(2
- 3O -

,r(i+ de cinci +ii de ani cu aceleai idei2 de+ocraia fusese de*a inventat( de )recii din
6ntic%itateE +ate+atica, filo/ofia i lo)ica datea/( toate de cel puin trei +ii de ani& i+ic nou sub
soare& i+ic nou pentru c( totdeauna funcionea/( 'n acelai fel aceleai creiere o+eneti& -n plus,
aceste creiere nu sunt folosite la randa+entul +a1i+, c(ci sunt inute 'n fr$u de oa+enii de la
putere care, fiindu-le tea+( c(-i vor pierde locurile, rein e+er)ena unor concepte sau idei noi&
3at( de ce sunt aceleai conflicte pentru aceleai cau/e& 3at( de ce e1ist( aceeai neputin( de
'nele)ere 'ntre )eneraii&
<urnicile ne ofer( un alt +od de a vedea i de a reflecta asupra lu+ii noastre& 6u o
a)ricultur(, o te%nolo)ie, opiuni sociale ciudate susceptibile s( ne l(r)easc( ori/ontul& 6u )(sit
soluii ori)inale la proble+e pe care noi nu ti+ s( le re/olv(+& De e1e+plu, tr(iesc 'n cet(i de
c$teva /eci de +ilioane de indivi/i f(r( periferie periculoas(, f(r( a+buteia*e i f(r( proble+e de
o+a*& 3deea unei a+basade a furnicilor este +i*locul de a crea o punte oficial( 'ntre cele +ai
evoluate dou( civili/aii terestre care s-au i)norat reciproc prea +ult ti+p& e-a+ dispreuit destul
de +ult ti+p& e-a+ 'nfruntat destul de +ult ti+p& 6 venit vre+ea ca oa+enii i furnicile s(
coopere/e de la e)al la e)al&
Dup( ulti+a fra/( ur+( o t(cere& 6poi r$sul prefectului fu reluat de invitai i a+plificat&
5%icotelile lor 'ncetar( abia c$nd se aduse felul ur+(tor de +$ncare&
- Dup( toate aparenele, acest do+n Ed+ond !ells era puin deran*at +intal: /ise soia
a+basadorului 7aponiei&
- Da, un nebun:
7ulie ceru scrisoarea& ;oia s-o e1a+ine/e& Medit( 'ndelun) cu oc%ii la ea, de parc( ar fi vrut
s-o 'nvee pe de rost& "a desert, prefectul 'l trase de +$nec( pe co+isarul Ma1i+ilian "inart i 'l pofti
s( discute cu el la ad(post de urec%ile indiscrete& 6colo 'l infor+( c( nu nu+ai din prietenie 'ntre
popoare se deplasaser( toi acei industriai *apone/i& Erau repre/entanii unui +are )rup financiar,
care dorea s( ridice un co+ple1 %otelier 'n p(durea din <ontainebleau& #ituat printre copaci
centenari i 'n +i*locul unei naturi 'nc( s(lbatice, apropiat de un castel istoric, 5o+ple1ul avea s(
atra)(, dup( p(rerea lor, turiti din lu+ea 'ntrea)(&
- Dar p(durea din <ontainebleau a fost declarat( re/ervaie natural( prin %ot(r$rea
prefecturii, /ise +irat co+isarul&
DupeMron d(du din u+eri&
- Evident, aici nu sunte+ 'n 5orsica sau pe 5oasta de 6/ur, unde pro+otorii i+obiliari
incendia/( flora ca s( poat( parcela /one prote*ate& Dar trebuie s( ine+ cont de +i/a econo+ic(&
;(/$nd c( Ma1i+ilian "inart era 'n continuare ui+it, prefectul preci/( cu un ton pe care 'l
dorea convin)(tor2
- 4tii cu si)uran( c( /ona are un procent +are de o+eri& 6sta atra)e dup( sine
insecuritate& 6tra)e dup( sine cri/a& 9otelurile noastre se 'nc%id unul dup( altul& Ce)iunea noastr(
+oare& Dac( nu reacion(+ rapid, tinerii vor pleca din inut iar i+po/itele locale nu vor +ai fi
suficiente ca s( +ai fac( fa( nevoilor colilor, ad+inistraiei i poliiei&
5o+isarul "inart se 'ntreba unde voia s( a*un)( prefectul cu acest +ic discurs inut nu+ai
pentru el&
- 5e ai vrea s( fac eu? .refectul 'i oferi pr(*ituri cu /+eur(&
- 0nde ai a*uns cu anc%eta asupra decesului directorului serviciului *uridic al 6pelor i
.(durilor, 8aston .inson?
- E un ca/ ciudat& 6+ cerut serviciului +edico-le)al efectuarea autopsiei, r(spunse poliistul
accept$nd desertul&
- 6+ citit 'n raportul du+itale preli+inar c( cadavrul a fost )(sit 'n apropierea unei pira+ide
din beton 'nalt( de aproape trei +etri, neobservat( p$n( 'n acel +o+ent deoarece era ca+uflat( de
copacii 'nali&
- E1act& 4i?
- 4i: E1ist( deci de*a oa+eni care nu in cont de interdicia de a construi 'n +i*locul unei
re/ervaii prote*ate& 6u construit foarte linitii, f(r( ca cineva s( ia atitudine, ceea ce constituie un
precedent interesant 'n ceea ce-i privete pe prietenii notri investitori din 7aponia& 5e-ai aflat
despre acea pira+id(?
- u +are lucru, doar c( nu fi)urea/( 'n re)istrul de cadastru&
- ,rebuie neap(rat s( ti+ +ai +ulte, insist( prefectul& i+ic nu te '+piedic( s( anc%ete/i
asupra decesului lui .inson dar i a ridic(rii acestei +isterioase pira+ide& #unt si)ur c( cele dou(
eveni+ente sunt le)ate 'ntre ele&
,onul era i+perativ&

2E. LECIE DE MATEMATIC

- Da, doa+n(&
- Dac( ai 'neles, repet( 'ntrebarea&
- 31 -

- 5u+ faci patru triun)%iuri ec%ilaterale de +(ri+e e)al( cu ase bee de c%ibrit&
- =ine& 6propie-te de catedr( ca s( dai r(spunsul&
7ulie se ridic( din banc( i se duse la tabl(&
.rofesoara o do+ina de la 'n(li+ea catedrei& 7ulie se uit( pierdut( 'n *ur& 5ei din clas( se
/)$iau la ea r$n*ind& .robabil c( toi ceilali elevi cunoteau soluia&
#e uit( la clas(, sper$nd ca cineva s(-i vin( 'n a*utor&
.e feele elevilor se putea citi indiferen( a+u/at(, +il( sau uurarea c( ea era la tabl( i nu
altul&
-n pri+ul r$nd tronau fiii de bani )ata, i+pecabili i studioi& -n spate se aflau cei care 'i
invidiau i se pre)(teau de*a s( le dea ascultare& 0r+au apoi cei cu stare +edie, truditorii, care
+unceau +ult pentru re/ultate puine& 3ar 'n fund, l$n)( radiator, se l(f(iau +ar)inalii&
#e aflau acolo cei F4apte .iticiF, dup( nu+ele )rupului rocB pe care 'l for+aser(& 6ceti elevi
nu prea se a+estecau cu restul clasei& - Deci, care e r(spunsul? insist( profesoara& 0nul din cei
F4apte .iticiF 'i adres( nite se+ne& -i lipea i 'i de/lipea de)etele ca i cu+ ar fi co+pus o for+(
c(reia ea nu-i 'nele)ea se+nificaia&
- 9aide, do+nioar( .inson, 'nele) c( eti afectat( de +oartea tat(lui du+itale, dar asta nu
sc%i+b( cu ni+ic le)ile +ate+aticii care )uvernea/( lu+ea& Cepet& 4ase c%ibrituri for+ea/( patru
triun)%iuri ec%ilaterale de +(ri+e e)al( cu condiia&&& s( fie ae/ate cu+? -ncearc( s( )$ndeti
altfel& Desc%ide-i i+a)inaia& 4ase c%ibrituri, patru triun)%iuri, cu condiia s( fie ae/ate 'n&&& 7ulie
+i*ea oc%ii& 5e for+( era cea de colo? 6cu+ b(iatul articula cu )ri*( ceva, deta$nd bine silabele& #e
str(dui s( citeasc( pe bu/ele lui& .i&&&ro&&& ni&&& d(&
- .ironid(, /ise ea&
,oat( clasa i/bucni 'n r$s& 6liatul ei avu un aer disperat& - u i-a suflat bine, /ise
profesoara& u Fpironid(F& .i-ra-+i-d(& 6ceast( for+( repre/int( a treia di+ensiune, ea repre/int(
cucerirea reliefului& Ea a+intete c( e posibil s( desc%i/i lu+ea ca s( treci de la o suprafa( plan( la
un volu+& u-i aa&&& David?
Din doi pai a*unse 'n fundul clasei l$n)( respectivul elev&
- David, afl( c( 'n via( poi s( trie/i, cu condiia s( nu fii prins& @i-a+ v(/ut +anevrele&
,reci la loc, do+nioar(& .rofesoara scrise pe tabl(2 ti+pul&
- 6/i a+ studiat a treia di+ensiune& Celieful& M$ine vo+ vorbi despre a patra2 ti+pul&
oiunea de ti+p 'i are i ea locul 'n +ate+atic(& 0nde, c$nd, cu+ ceea ce are loc 'n )$ndire 'i va
produce efectul 'n viitor& 6stfel a putea +$ine s( v( pun 'ntrebarea2 FDe ce a luat 7ulie .inson un
/ero, 'n ce '+pre*ur(ri i c$nd va obine altul?F 5$iva din pri+ele r$nduri i/bucnir( 'n r$s& 7ulie se
ridic( 'n picioare&
- #tai *os, 7ulie& u i-a+ cerut s( te ridici&
- u, vreau s( r(+$n 'n picioare& ;reau s( v( spun ceva&
- -n le)(tur( cu /ero? spuse ironic profesoara& E prea t$r/iu& 6+ trecut de*a acest /ero 'n
carnetul t(u de note&
7ulie se uit( int( la profesoara de +ate+atic(&
- 6i spus c( e i+portant s( )$ndi+ altfel, dar du+neavoastr( )$ndii constant 'n acelai fel&
- ,e-a ru)a s( fii cuviincioas(, do+nioar( .inson&
- #unt cuviincioas(& Dar predai o +aterie care nu corespunde cu ni+ic practic 'n via(& ;rei doar
s( ne fr$n)ei spiritele ca s( le facei docile& Dac( ne b()(+ 'n cap istoriile astea cu cercuri i cu
triun)%iuri, pe ur+( sunte+ )ata s( ad+ite+ orice&
- ;rei s( +ai pri+eti un /ero, do+nioar( .inson?
7ulie d(du din u+eri, 'i lu( servieta i iei tr$ntind ua spre ui+irea tuturor&

2G. ENCICLOPEDIE

DOLIUL BEBELUULUI: L( -:,/+( '& $%+ #)"7 .&.&#)*)# &/+& !)%,"/ '& $ (@$(/5 %&
!(,& %&'"(+,"" $ )1&/! ?'$#")# .&.&#)*)#)"?. D& 0"&!(,& '(+5 !:' 1(1( #)" %#&(!57 &# !,&'& !5
) /& -( 1(" =+$(,!& "!"$'(+5. A!&(/+5 +&(15 %,$-$(!5 '&/&$," !,"6& '& #(!,"1" *"
/"1%+$1&#& (@$(/&". C9"(, '(!5 1(1( #)" ,&-"&7 -( 0" '" $) (@$(/(+ !:' &( -( %#&!( "(,.
L( (!&(/+5 -:,/+5 .&.&#)*)# =-(85 !5 = #)1&( (!&(/+( &I"/+5 #)!,)," !(,& /& %&+,&! *" %& !(,&
&# ) #& '$1"5. ?D$#")# .&.&#)*)#)"? /& &I%#"!5 %," !$*+"&+"6(,&( (+$"&" /(#& 0(85 '& #)1&.
D,(15: ?&)? & '"0&,"+ '& +$+ !&A# =!$;$(,5. B&.&#)*)# *" 1(1( #)" ) /)+ #&@(8" = 1$'
",&1&'"(."#7 '&!" +& %$8" %$1&" /"@),7 %$8" /5 0"" = !$+(!+ !) ?/+,5"" !(,& ) /)+ 1(1(?
B&/+& !$/"'&,(+ /+,5" +$+ !& ) &/+& 1(1( *"7 #( $ ('"!57 !9"(, *" +(+(C.
V( +,&.)" /5 /& (*+&%+& !( .&.&#)*)# /5 (;)@5 #( -:,/+( '& $%+/%,&6&!& #)" !( /5
(!!&%+& '"/%(,"8"( 1$1&+(5 ( 1(1&" /(#&.
C&#& 1(" 1)#+& '"+,& !&#&#(#+& (@$(/& %& !(,& $1)# #( -( !)$(*+& 1(" +:,6")7 %:5 #(
.5+,:&8& B+&(1( '& /"@),5+(+&7 +&(1( '& %"&,'&,& ( )&" 0""8& ',(@"7 +&(1( '& /+,5"" &+!.C
-$, '&!),@& '" (!&(/+5 %,"15 '"/%&,(,&.
- 3> -


E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

3H. PANORAMIC

E fri), dar tea+a de necunoscut le d( putere& 5ele dou(spre/ece e1ploratoare i b(tr$na
furnic( roie au pornit la dru+ de di+inea(& ,rebuie s( se )r(beasc( pe piste ca s(-i pun( 'n
)ard( cetatea natal( '+potriva a+enin(rii Fpancartei albeF&
6*un) la o fale/( care do+in( o vale& #e opresc ca s( conte+ple peisa*ul i caut( cel +ai bun
pasa* ca s( coboare&
<urnicile au o percepie vi/ual( diferit( de cea a +a+iferelor& <iecare dintre )lobii lor oculari
este for+at din +ai +ulte lentile optice& -n loc s( /(reasc( o i+a)ine fi1( i clar(, ele percep o
+ultitudine de i+a)ini neclare, care, prin nu+(rul lor, a*un) 'n sf$rit la o percepere clar(& 6stfel
ele percep +ai puin bine detaliile dar detectea/( +ai bine cele +ai +ici +ic(ri&
De la st$n)a 1a dreapta, e1ploratoarele v(d turb(riile ne)ricioase ale inutului sudic, peste
care /boar( +ute castanii-aurii i t(uni a)asani, apoi +arile st$nci, de un verde ca s+araldul, ale
+untelui cu flori, pa*itea )alben( a p(+$nturilor nordice, p(durea nea)r( populat( de feri)i i
cinte/oi 'nfocai&
6erul cald st$rnete $narii care pornesc i+ediat s( v$ne/e silvia cu cap ne)ru i refle1e
cian&
-n privina spectrului de culori, sensibilitatea furnicilor este la fel de deosebit(& Distin)
perfect ultravioletele i +ai puin bine infraroiile& 3nfor+aiile ultraviolete fac s( apar( flori i
insecte prin verdea(& Mir+iceenele v(d pe flori c%iar linii care sunt adev(rate piste de ateri/are
pentru albinele cule)(toare&
Dup( i+a)ini, +irosuri& E1ploratoarele 'i a)it( antenele-radar olfactive la IOOO de vibraii pe
secund( ca s( adul+ece +ai bine +irosurile din *ur& <(c$nd s( se roteasc( ti*a frontal(, ele
detectea/( pr(/i dep(rtate i pr(d(tori 'n apropiere& 6dul+ec( e+anaiile copacilor i p(+$ntului&
.(+$ntul are pentru ele un +iros tare i totodat( dulce& ici o le)(tur( cu )ustul s(rat i acid&
1O, care are cele +ai lun)i antene, se ridic( pe cele patru picioare posterioare pentru ca,
astfel 'n(lat(, s( poat( capta +ai bine fero+onii& -n *urul ei, 'nsoitoarele ei scrutea/( cu antenele
lor +ai scurte for+idabilul decor olfactiv care se 'ntinde 'n faa lor&
<urnicile ar dori s( alea)( dru+ul cel +ai rapid ca s( a*un)( la =el-o-Ban, s( treac( prin
bosc%eii de ca+panule care 'i '+pr(tie +ireas+a p$n( la ele i peste care /boar( roiuri de fluturi
cu aripile pictate cu oc%i +irai& Dar 1L, specialist( 'n carto)rafie c%i+ic(, se+nalea/( c( acel col
este infestat de p(ien*eni s(ritori i de erpi cu nas lun)& -n plus, %oarde de furnici canibale
+i)ratoare toc+ai traversea/( acel loc, i c%iar dac( )rupul lor ar 'ncerca s( treac( pe sus, pe
cren)i, ar fi cu si)uran( capturat de furnicile sclava)iste pe care furnicile pitice le-au respins p$n(
la nord& G consider( c( cel +ai bun dru+ r(+$ne cobor$rea fale/ei prin dreapta&
1O3 LI3 ascult( cu atenie aceste infor+aii& Multe eveni+ente politice s-au petrecut de c$nd
a p(r(sit federaia& -ntreab( cu+ arat( noua re)in( din =el-o-Ban& G r(spunde c( are un abdo+en
+ic& 5a toate suveranele cet(ii, 'i /ice =elo-Biu-Biuni, dar nu are anver)ura re)inelor de alt(dat(&
Dup( nenorocirile din anul trecut, furnicarul a dus lips( de se1uate& 6tunci, ca s( asi)ure
supravieuirea re)inei fecundate, avusese loc o copulaie f(r( /bor 'ntr-o sal( 'nc%is(&
1O3 LI3 re+arc( c( G nu pare s( acorde prea +ult( sti+( acestei ou(toare dar, la ur+a
ur+elor, nici o furnic( nu e obli)at( s(-i aprecie/e re)ina, c%iar dac( e propria ei +a+(&
5u a*utorul pernielor plantare ade/ive, furnicile coboar( fale/a aproape la vertical(&

31. MAFIMILIAN I SERBEA4 ANIVERSAREA

5o+isarul Ma1i+ilian "inart era un o+ fericit& 6vea o soie 'nc$nt(toare pe nu+e #cMnt%ia i
o fat( adorabil( de treispre/ece ani, Mar)uerite& ,r(ia 'ntr-un ora fru+os i se bucura de dou(
ele+ente, si+boluri ale prosperit(ii2 un acvariu +are i un e+ineu foarte +are& "a patru/eci i
patru de ani, i se p(rea c( reuise 'n toate& Elev bun, plin de diplo+e, era +$ndru de cariera lui&
Ce/olvase at$t de +ulte ca/uri, 'nc$t fusese c%e+at s( predea la coala de poliie din <ontainebleau&
#uperiorii aveau 'ncredere 'n el i nu interveneau 'n anc%etele pe care le conducea& De puin( vre+e
se interesa c%iar i de politic(& <(cea parte din cercul inti+ al prefectului, care, pe deasupra, 'l
aprecia i ca partener de tenis&
-ntors acas(, 'i arunc( p(l(ria i 'i scoase %aina&
-n salon, fiica sa se uita la televi/or& 5u co/ile blonde pe spate, fata st(tea cu +utrioara
'ntins( spre ecran& 5u teleco+anda 'n +$n(, fata sc%i+ba canalele 'n c(utarea e+isiunii ideale&
5analul LH& Docu+entar& 5o+porta+entul se1ual co+plicat al ci+pan/eilor din Aair a
reinut atenia /oolo)ilor& Masculii se bat 'ntre ei folosindu-se de se1ul aflat 'n erecie ca de o spad(&
- 33 -

Dar 'n afara acestor +o+ente, ci+pan/eii nu se 'ncaier( niciodat(& Mai +ult de at$t, se pare c(
aceast( specie a reuit s( invente/e non-violena prin se1&
5analul DL& #ocial& 6n)a*aii serviciului de salubritate sunt 'n )rev(& 8unoierii nu vor relua
ridicarea pubelelor dec$t dup( ce le vor fi satisf(cute revendic(rile& 5er o +(rire a salariilor i a
pensiilor&
5analul DG& <il+ erotic& FDa& 6%a%aaa, aa%, ooo%aa%, aa%, ooo%, o% nu: o%, da: Daa: 9ai, %ai&&&
O%a%a%&&& nu, nu, nu, bine, %ai, da,
da&F
5analul 11O& 3nfor+aii& 0lti+a or(& M(cel la o coal(, 'n apropierea c(reia a fost )arat( o
+ain( cu e1plo/ibili& =ilanul actual este de nou(spre/ece +ori i apte r(nii 'n r$ndul copiilor i
doi +ori 'n r$ndul personalului& 5uie i uruburi fuseser( ad(u)ate e1plo/ibililor ca s( provoace
pa)ube i +ai +ari 'n curtea de recreaie& 6tentatul a fost revendicat, 'ntr-un +esa* tri+is presei, de
un )rup care declar( c( se nu+ete F3&.&F, F3sla+ .lanetarF& ,e1tul preci/ea/( c( uci)$nd un nu+(r
c$t +ai +are de necredincioi, +ilitanii lui sunt si)uri c( vor a*un)e 'n rai& Ministrul de 3nterne
cere populaiei s(-i p(stre/e cal+ul&
5analul 3DG& Divertis+ent& E+isiunea F8lu+a /ileiF& 4i iat( povestioara noastr( %a/lie /ilnic(
pe care o putei istorisi i voi ca s( v( distrai prietenii& 0n o+ de tiin( studia /borul +utelor& ,aie
un picior i /ice2 FAboriF& 4i vede c( +usca /boar( c%iar i f(r( acel picior& 6poi taie dou( picioare i
/ice2 FAboriF& Musca /boar( din nou& ,aie o arip( i repet(2 FAboriF& 6cu+ 'ns( vede c( +usca nu +ai
/boar(& 6tunci scrie 'n carneel ur+(toarea constatare2 FDac( tai o arip( unei +ute, ea devine
surd(F&
5analul >O1& Mu/ic(& oul clip al c$nt(reei 6le1andrine2 F&&& lu+ea e dra)oste, nu+ai
dra)oste, dra)osteeee, te iubesc, totul e nu+ai&&&F
5analul L>& 7ocuri&
Mar)uerite pune *os teleco+anda& -i pl(cea +ult acel *oc televi/at, F5apcana )$ndiriiF, unde
trebuia s( re/olvi o eni)+( nu+ai prin lo)ic(& 5onsidera c( era lucrul cel +ai decent care se putea
face la televi/iune& .re/entatorul salut( +uli+ea care 'l ovaionea/( i las( s( treac( 'n faa lui o
fe+eie plinu(, destul de 'n v$rst( i '+br(cat( cu o roc%ie de nMlon cu flori& .(rea pierdut( 'n
spatele oc%elarilor +ari cu ra+( de ba)a&
.re/entatorul avea o dantur( de un alb str(lucitor& "u( +icrofonul i /ise2
- E bine, doa+n( Ca+ire/, v( voi enuna noua noastr( eni)+(& 6v$nd tot ase c%ibrituri, ai
putea s( construii nu patru, nici ase, ci O., triun)%iuri ec%ilaterale de +(ri+e e)al(?
- 6+ i+presia c( de fiecare dat( a*un)e+ la o di+ensiune supli+entar(, /ise suspin$nd
7uliette Ca+ire/& -nt$i a trebuit s( descoperi+ a treia di+ensiune, apoi fu/iunea co+ple+entarelor
i acu+&&&
- 6l treilea pas, interveni pre/entatorul& ,rebuie s( )(sii al treilea pas& Dar ave+ 'ncredere 'n
du+neavoastr(, doa+n( Ca+ire/& #untei ca+pioana ca+pionilor la F5apcana&&&
-&&& 8$ndiriiF, co+plet( publicul la unison&
Doa+na Ca+ire/ ceru s(-i fie aduse cele ase c%ibrituri& 3+ediat i s-au 'n+$nat ase buc(i
de le+n subiri i lun)i, cu un cap(t rou, pentru ca spectatorii s( poat( vedea foarte bine +$nuirea
lor&
Doa+na Ca+ire/ ceru o fra/( a*ut(toare& .re/entatorul desc%ise un plic i citi2
- .ri+a fra/( care v( va a*uta este2 F,rebuie s(-i e1tin/i c$+pul de contiin(F&
5o+isarul Ma1i+ilian "inart asculta nu+ai cu o urec%e& -n acel +o+ent privirea lui se opri
asupra acvariului& .eti +ori pluteau la suprafa( cu burta 'n sus&
Oare le d(duse prea +ult( +$ncare? #au +uriser( din cau/a luptelor intestine? 5ei
puternici 'i e1ter+inau pe cei slabi& 5ei +ai rapi/i 'i e1ter+inau pe cei +ai leni dec$t ei& -n lu+ea
'nc%is( a cutii de sticl( do+nea un darNinis+ deosebit2 supravieuiau nu+ai cei +ai r(i i +ai
a)resivi&
.rofit( de faptul c( avea +$na 'n ap( ca s( ridice, de pe fundul acvariului, vasul pirailor din
stuc i c$teva plante +arine din plastic& -n fond, poate c( petii credeau drept autentic acel decor de
operet(&
.oliistul re+arc( faptul c( po+pa filtrului nu +ai funciona& 5ur(( cu de)etele bureii 'nc(rcai de
e1cre+ente& FDoa+ne c$t( +i/erie puteau s( produc( dou(/eci i cinci de )uppM:F 6poi ad(u)( ap(
de la robinet&
D(du puin( %ran( supravieuitorilor, verific( te+peratura apei i 'i salut( populaia&
.etii din acvariu erau co+plet nep(s(tori fa( de eforturile st(p$nului lor& u 'nele)eau de
ce nite de)ete luaser( cadavrele pe care le puseser( aa cu+ se cuvenea 'n locul e1act unde aveau
s( fer+ente/e cel +ai bine, p$n( c$nd carnea lor devenit( +oale ar fi devenit +ai uor de devorat&
u aveau dreptul nici +(car s(-i +(n$nce reciproc e1cre+entele pentru c( erau i+ediat aspirate
de po+p(& 5ei +ai inteli)eni dintre ocupanii acvariului reflectau de +ult( vre+e la sensul vieii lor
f(r( s( reueasc( s( 'nelea)( de ce %rana ap(rea /ilnic ca printr-un +iracol la suprafaa apei, i
nici de ca aceast( %ran( era totdeauna inert(&
- 3D -

Dou( +$ini acoperir( oc%ii lui Ma1i+ilian&
- "a +uli ani, tat(:
- 6+ uitat co+plet c( e a/i, /ise el '+br(i$ndu-i soia i fiica&
- oi, tat(, i-a+ pre)(tit ceva care o s(-i plac(, /ise Mar)uerite&
6duse un tort de ciocolat( i cu cuiburi de nuc( 'n care era 'nfipt( o adev(rat( p(dure de
lu+$n(ri aprinse&
- 6+ scotocit prin toate sertarele dar n-a+ )(sit dec$t patru/eci i dou(, /ise ea&
#ufl( o dat( i stinse toate lu+$n(rile, apoi se servi cu o porie de tort&
- 4i i-a+ cu+p(rat i un cadou:
#oia lui 'i 'ntinse o cutie& Dup( ulti+a 'n)%iitur( de tort co+isarul desf(cu cutia de carton
i scoase la iveal( un co+puter portabil din ulti+a )eneraie&
- 5e idee e1celent(: /ise el super'nc$ntat&
- 6+ ales un +odel uor, rapid i dotat cu o +are capacitate de +e+orie, preci/( soia lui&
#per s( te distre/i bine cu el&
- 5u si)uran(& Mulu+esc, dra)ele +ele&
.$n( atunci se +ulu+ise cu co+puterul volu+inos de la birou pe care 'l folosise ca +ain(
de prelucrare a te1telor i ca instru+ent contabil& 5u acest +ic co+puter portabil 'n +$n(, acu+
putea 'n sf$rit s( e1plore/e toate posibilit(ile infor+aticii& #oia lui se pricepea de +inune s(
descopere cadoul ideal&
<iica sa pretindea c( are i ea un cadou pentru el& 6d(u)ase co+puterului un pro)ra+ de
*ocuri care se intitula Evoluie& FCecreai 'n +od artificial o civili/aie i 'nele)ei lu+ea ca i cu+ ai
fi Du+ne/eul eiF, spunea anunul publicitar&
- -i petreci at$ta ti+p cu 'n)ri*itul acvariului, /ise Mar)uerite, 'nc$t +-a+ )$ndit c( te va
distra s( ai o 'ntrea)( lu+e virtual( la
dispo/iia ta, cu oa+eni, orae, r(/boaie, totul:
- O%, tii, eu cu *ocurile&&&, /ise el s(rut$ndu-i fiica ca s( nu o de/a+()easc(&
Mar)uerite introduse 5D-ul i 'i d(du +ult( osteneal( ca s(-i e1plice re)ulile acestui ulti+
*oc ieit pe pia(, foarte la +od(& #e desc%ise cu o c$+pie 'ntins( unde, 'n GOOO '&e&n&, *uc(torul avea
+isiunea s(-i instale/e tribul& 6poi trebuia s(-i cree/e sin)ur satul, s(-l prote*e/e cu o palisad(
apoi s(-i e1tind( teritoriul de v$n(toare, s( construiasc( alte sate, s( do+ine r(/boaiele cu celelalte
triburi vecine, s( de/volte cercet(rile tiinifice i artistice, s( construiasc( dru+uri, s( desene/e
c$+puri, s( pun( 'n practic( o a)ricultur(, s( transfor+e satele 'n orae pentru ca tribul s( for+e/e
o naiune, s( supravieuiasc( i s( evolue/e c$t +ai rapid posibil&
- -n loc s( te distre/i cu dou(/eci i cinci de peti, vei dispune de sute de +ii de oa+eni
virtuali& -i place?
- =ine'neles, r(spunse poliistul, nu prea convins, av$nd 'ns( )ri*( s( nu-i de/a+()easc(
fata&

32. ENCICLOPEDIE

COMUNICAREA LA BEBELUI: /&!$#)# (# FIIIA#&(7 ,&@&#& F,&'&,"! (# IIA#&( ( -,)+ /5
0(!5 $ &I%&,"&85 !( /5 (0#& !(,& &,( #"1.( ?(+),(#5? ( $1)#)". A "/+(#(+ *(/& .&.&#)*" =+,A$
!,&*5 *" #&A( $,'$(+ '$"!"#$, /5A" (#"1&+&6&7 /5A" !)#!&7 /5A" /!(#'&7 '(, /5 ) !(,& !)1-( /5 #&
-$,.&(/!5 -,&$'(+5. F,&'&,"! (# IIA#&( /%&,( (/+0&# !5 -( '&/!$%&," !& #"1.5 -$, (#&@& = 1$'
(+),(# (!&*+" .&.&#)*" ?05,5 "0#)&8& &I+&,"$(,&?. C,&'&( !5 -( 0" @,&(!( /() #(+"(7 /"@),&#&
#"1." $,"@"(,& %),& ')%5 %5,&,&( /(. T$+)*"7 &I%&,"&8( ) ( '(+ ,&6)#+(+)# /!$+(+. N"!" )
.&.&#)* ) ( =!&%)+ /5 -$,.&(/!5 = -,&$ #"1.5 *"7 1(" 1)#+ '&!:+ (+:+7 +$8" () 1),"+.
B&.&#)*"" () &-$"& '& !$1)"!(,& !( /5 /)%,(-"&8)"(/!5. L(%+&#& *" /$1)# ) /)+ '& (;)/.
C$1)"!(,&( &/+& *" &( ) &#&1&+ "'"/%&/(."# -"&8"".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

33. PURICI DE PDURE7 TRIPI I MELOI4I

"u+ea fale/ei are ve)etaia ei i fauna specific(& 5obor$nd de-a lun)ul st$ncii verticale, cele
dou(spre/ece tinere e1ploratoare i b(tr$na r(/boinic( descoper( un decor necunoscut& <lorile
a)(ate de perete sunt )arofie ro/ cu caliciul cilindric i roiatic, iarba-faptului cu frun/e c(rnoase
i cu +iros piperat, )eniane cu petale lun)i i albastre, iarb(-de-oaldin( cu frun/e rotunde i
netede i flori +ici i albe, an)%inare de st$nc( cu petale ascuite i frun/e str$nse&
5ele treispre/ece furnici coboar( acel perete de )resie cra+pon$ndu-se de el cu a*utorul
pernielor ade/ive ale picioarelor& Dup( o piatr( +are, trupa +ir+eceean( ni+erete peste o tur+(
- 3G -

de purici de p(dure& 6ceste insecte +ici, provenite din puricii de st$nc(, au oc%i co+pui foarte
proe+ineni, o )ur( care taie i antene at$t de fine 'nc$t la pri+a vedere cre/i c( nu au aa ceva&
.uricii de p(dure, ocupai cu linsul al)elor )albene care cresc pe st$nc(, n-au perceput
apropierea furnicilor& .entru c( e ceva rar s( 'nt$lneti furnici alpiniste 'n acel loc& .uricii de p(dure
au cre/ut totdeauna p$n( 'n acel +o+ent c( lu+ea lor vertical( le asi)ura o anu+it( linite& Dac(
furnicile se apuc( acu+ s( urce i s( coboare fale/ele, unde o s( a*un)e+: O iau la fu)( speriai&
-n ciuda v$rstei 'naintate, 1O3 LI3 reuete c$teva tiruri cu acid for+ic care de fiecare dat( 'i
ni+erete pe puricii de p(dure 'n plin( curs(& -nsoitoarele ei o felicit(& 6re anusul 'nc( foarte precis
pentru v$rsta ei&
Escadrila +(n$nc( puricii de p(dure i constat( cu +are surprindere c( au aproape aceeai
savoare ca i $narii +asculi& Mai e1act, )ustul lor se situea/( 'ntre $narul +ascul i libelula
verde, dar f(r( aro+ele +entolate tipice ale acesteia din ur+(&
5ele treispre/ece furnici roii ocolesc flori noi2 parac%ernie albe, coronie cu coa+( i oc%ii-
oricelului cu petale +ici i i+aculate&
Mai departe, dau ia+a 'ntr-o tur+( de tripi& 1O3 LI3 nici +(car nu-i recunoscuse& ,r(it(
at$t de +ult printre De)ete, a uitat +ulte specii& 6dev(rul e c( sunt i foarte +ulte& ,ripii, erbivore
+ici cu aripi fran*urate, pocnesc sub labiale& #unt tari dar, dup( ce sunt 'n)%iii, las( un )ust de
l(+$ie care nu prea 'nc$nt( papilele beloBanienelor&
E1ploratoarele +ai o+oar( purici op(itori, pirali purpurii, care sunt nite fluturi nu prea
fru+oi dar )rai, i odonate lenee - toate specii panice i f(r( alt interes dec$t s( fie co+estibile
pentru furnicile roii&
0cid i +eloi/i, insecte durdulii al c(ror s$n)e i or)ane )enitale conin cantarid(, substan(
e1citant(, c%iar i pentru furnici& .e perete, v$ntul le culc( pe spate antenele ca pe nite uvie de
p(r rebele& 1D tra)e 'ntr-un pui de )(r)(ri( portocalie cu dou( puncte ne)re& Din ani+al se scur)e
un s$n)e )alben i puturos prin toate articulaiile picioarelor&
1O3 LI3 se apleac( ca s(-l e1a+ine/e +ai bine& E o p(c(leal(& .uiul de )(r)(ri( se preface
+ort, c(ci tirul cu acid a ricoat din carapacea lui e+isferic( f(r( s(-l r(neasc(& =(tr$na furnic(
solitar( cunoate strata)e+a& 0nele insecte secret( un lic%id, de preferin( ur$t +irositor, i+ediat
ce se si+t 'n pericol, ca s(-i alun)e a)resorii& 0neori acest lic%id $nete prin toi porii, alteori se
u+fl( nite b(ici care se spar) la nivelul articulaiilor& -n toate ca/urile, acest feno+en taie pofta de
+$ncare a pr(d(torilor 'nfo+etai&
1O3 LI3 se apropie de ani+al& 4tie c( %e+ora)iile lui voluntare vor 'nceta de la sine, totui
asta o i+presionea/(& "e se+nalea/( celor dou(spre/ece furnici tinere faptul c( aceast( insect( nu e
co+estibil( i puiul de )(r)(ri( 'i continu( dru+ul&
Dar beloBanienele nu se ocup( nu+ai cu cobor$tul, ucisul i +$ncatul& Ele caut( i cel +ai
bun dru+& #e deplasea/( 'ntre cornie i perei nete/i& 0neori sunt obli)ate s( stea suspendate, s(
se in( cu picioarele i cu +andibulele ca s( poat( dep(i trec(tori abrupte& <or+ea/( cu corpurile
un fel de scar( sau punte& -ncrederea e ne/druncinat(& Dac( o sin)ur( furnic( nu se ine suficient
de bine, tot podul lor viu se pr(buete&
1O3 LI3 a pierdut obiceiul s( fac( eforturi at$t de +ari& 6colo, dincolo de +ar)inea lu+ii, 'n
universul artificial al De)etelor, totul era la 'nde+$na +andibulelor&
Dac( n-ar fi evadat din lu+ea lor, ar fi fost a+orf( i tr$ndav( ca un De)et& 5(ci - a v(/ut la
televi/or-sunt totdeauna parti/anele celui +ai +ic efort& u tiu nici +(car s(-i fabrice propriul
cuib& u +ai tiu s( v$ne/e ca s( se %r(neasc(& u +ai tiu s( aler)e ca s( fu)( de pr(d(torii lor&
De altfel, nici nu +ai au&
Dup( cu+ spune un proverb +ir+eceean2 <uncia face or)anul, dar absena funciei
distru)e or)anul&
1O3 LI3 'i a+intete de viaa ei acolo, dincolo de lu+ea nor+al(&
5e f(cea 'n fiecare /i?
M$nca %rana +oart( care 'i c(dea din cer, se uita la +ini-televi/or i discuta la telefon (cel al
+ainii care 'i traducea fero+onii 'n cuvinte auditive) cu De)etele& FM$ncat, telefonat, privit la
televi/orF2 principalele trei ocupaii ale De)etelor&
u spusese totul celorlalte dou(spre/ece furnici& u le spusese c( acele De)ete care
co+unicau erau poate foarte vorb(ree f(r( ca s( fie i eficace& ici +(car nu reuiser( s( convin)(
alte De)ete despre interesul de a lua 'n considerare civili/aia furnicilor i s( dialo)%e/e cu ele de la
e)al la e)al&
.entru c( euaser(, 1O3 LI3 inea acu+ s( reueasc( proiectul 'n sens invers2 s( le convin)(
pe furnici s( fac( alian( cu De)etele& Oricu+, era convins( c( era interesul acestor dou( civili/aii
cele +ai +ari de pe p(+$nt s( e1iste prin adunarea talentelor lor i nu prin opunerea acestora&
-i a+intea de evadare& u fusese uor& De)etele nu voiau s-o lase s( plece& 6teptase s( se
anune la +ini-televi/or un ti+p fru+os i profitase de un interstiiu al plasei superioare ca s( fu)(
di+ineaa devre+e&
- 3L -

6cu+ r(+$nea de f(cut lucrul cel +ai )reu2 s( le convin)( pe surorile ei& 3ar faptul c( cele
dou(spre/ece tinere e1ploratoare nu respinseser( din capul locului proiectul ei i se p(rea de bun
au)ur& =(tr$na furnic( roie i 'nsoitoarele ci au ter+inat +icarea pendular( pentru atin)erea
celeilalte +ar)ini a crevasei& 1O3 LI3 le se+nalea/( celorlalte c(, pentru a le fi +ai co+od, pot s-o
nu+easc( ca pe r(/boinicii plecai 'n cruciad(, cu un di+inutiv odorant +ai scurt&
u+ele +eu este 1O3 LI3& Dar '+i putei spune 1O3&
1D se+nalea/( c( acela nu era nu+ele de furnic( cel +ai lun) pe care 'l cunoscuse& Din
)rupul lor f(cuse parte 'nainte o furnic( foarte t$n(r( cu nu+ele 3 LD> DG1& .ierdeau o )r(+ad( de
ti+p spun$ndu-i nu+ele& Din fericire, fusese +$ncat( de o plant( carnivor( 'n ti+pul unei v$n(tori&
-i continu( cobor$rea&
<urnicile fac o oprire 'ntr-o cavern( st$ncoas( i 'i aplic( trofala1ii cu purici de p(dure i
+eloi/i tocai& =(tr$na se 'nfioar( de/)ust& E clar c( +eloidul nu e bun& E prea a+ar&

34. ENCICLOPEDIE

CUM S TE INTEJRE4I: T,&.)"& /5 & "1(@"51 !5 !$*+"&+)# &/+& %(,+&( (%(,&+5 (
@:'","" $(/+,&. A-&1 1HO '& !$*+"&+ (%(,&+ *" GHO '& "!$*+"&+ (/!)/.
C:' -$,."17 +,&.)"& !( !&" 1HO (" !$*+"&+)#)" $/+,) /5 /& (',&/&6& !&#$, GHO ("
"!$*+"&+)#)" "+&,#$!)+$,"#$, $*+,".
C( /5 ,&)*"1 (!&/+ #)!,)7 +,&.)"& /5 +,&!&1 '& .(,"&,( 0"#+,&#$, '& &=!,&'&,& !(,&
=1%"&'"!5 "0$,1(8""#& /5 !$.$(,& %:5 #( "!$*+"&+.
U)# '"+,& 1";#$(!&#& '& ( ,&)*" (!&/+ #)!,) !$/+5 = 1"1(,&( +"!),"#$, !&#$,#(#8". E#&
(%(, 0$(,+& !#(, = 1$1&+)# 1&/&#$,. P,$0"+(8" '&!" '& (!&/+ 1$1&+ !,)!"(# &( /5 -5
$./&,-(8" !) (+&8"& "+&,#$!)+$,)#. D(!5 -$,.&*+& %):' $ 1:5 #( @),57 "1"+(8"A1. D(!5
15:!5 !(,+$0"" %,5;"8" !) '&@&+&#&7 0(!&8" #( 0&#7 "(, '(!5 =*" *+&,@& '&/ @),( !) %,$/$%)#7
('$%+(8" (!&&(*" 1"*!(,&.
P)&8"A-5 =+,&.5," /"1%#& %,&!)1: ?S& )"+5 #( 1"& !:' -$,.&*+&>?7 ?V$,.&*+& !:'
15:!5>? R&%,$')!:' +"!),"#& %& !(,& #& 1("0&/+5 = 1$1&+&#& !&#& 1(" "+"1&7 9,5",&(7
=" +,(/1"+&8" = 1$' ()+$1(+ 1&/(;)# "!$*+"&+:
?S)+ '" (!&#(*" +,". !) +"&7 (-&1 (!&#(*" 0&# '& !$1%$,+(1&+ *" '&!" %,$.(."#
(!&&(*" &')!(8"& *" (!&#&(*" %,&$!)%5,"?.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

35. LECIA DE BIOLOJIE

Dup( +ate+atic(, biolo)ia& 7ulie se duse direct 'n sectorul Ftiinelor e1acteF, cu +ese
acoperite cu faian(, borcane 'n care se aflau fetui ani+ali 'n for+ol, eprubete +urdare, becuri
=unsen i +icroscoape st$n*enitoare&
"a au/ul soneriei, elevii i profesorii intrar( 'n sala de biolo)ie <iecare tia c(, pentru acest
curs, trebuia s( se de)%i/e/e '+br(c$nd o blu/( alb(& -ndeplinirea acestui )est d(dea i+presia
'+br(c(rii unifor+ei Fcelor care tiuF&
.rofesorul alesese pentru pri+a dat( te+a Flu+ea insectelorF 7ulie 'i scoase caietul,
%ot(r$t( s( note/e totul cu )ri*( ca s( verifice dac( spusele lui corespundeau cu pasa*ele respective
din Enciclopedie&
.rofesorul 'ncepu2
- 3nsectele constituie IOR din re)nul ani+al& 5ele +ai vec%i& lib(rcile, au ap(rut 'n ur+( cu
cel puin trei sute de +ilioane de aniE apoi furnicile, ap(rute acu+ o sut( de +ilioane de ani& 5a s(
v( dai +ai bine sea+a de anterioritatea pre/enei insectelor pe planeta noastr(, este de a*uns s( v(
a+intii c( apariia celui +$i 'ndep(rtai str(+o al nostru cunoscut este fi1at( 'n ur+( cu cel +ult
trei +ilioane de ani&
.rofesorul de biolo)ie sublinie faptul c( insectele nu erau nu+ai cei +ai vec%i locuitori ai
.(+$ntului, ci i cei +ai nu+eroi&
- Ento+olo)ii au descris 'n *ur de cinci +ilioane de specii diferite, i /ilnic se descoper( alte
vreo sut( necunoscute& 5a o co+paraie, trebuie s( tii c( tot /ilnic se descoper( nu+ai o sin)ur(
specie de +a+ifere&
#crise pe tabl(, foarte )ros, FIOR din re)nul ani+alF&
- Deci, insectele sunt, din toate ani+alele de pe planet(, cele +ai vec%i, cele +ai nu+eroase
i, a ad(u)a, cele +ai puin cunoscute&
#e opri i un b/// invad( 'nc(perea& 5u un )est precis, profesorul prinse insecta care 'i
tulbura ora i ar(t( tuturor corpul ei strivit, ase+(n(tor cu o sculptur( str$+b( din care 'nc( +ai
ieeau dou( aripi i capul prev(/ut cu o sin)ur( anten(&
- 3H -

- Era o furnic( /bur(toare, e1plic( profesorul& .robabil o re)in(& "a furnici, nu+ai se1uatele
au aripi& Masculii +or 'n +o+entul copulaiei 'n /bor& Ce)inele continu( s( /boare f(r( ei 'n
c(utarea unui loc unde s( ou(& Dup( cu+ putei constata c%iar voi, odat( cu creterea )eneral( a
te+peraturii, pre/ena insectelor se face si+it( din ce 'n ce +ai +ult& #e uit( la corpul st$lcit al
re)inei&
- #e1uatele 'i iau 'n )eneral /borul e1act 'nainte de i/bucnirea unei furtuni& .re/ena acestei
re)ine printre noi ne indic( faptul c( +$ine s-ar putea s( plou(&
.rofesorul arunc( corpul re)inei drept %ran( unui )rup de broate care tr(iau 'ntr-un
acvariu lun) de aproape un +etru i 'nalt de cinci/eci de centi+etri& =atracienele se '+br$ncir( ca
s( apuce prada&
- -n )eneral, continu( profesorul, asist(+ la o 'n+ulire e1ponenial( a insectelor, i insecte
din ce 'n ce +ai re/istente la insecticide& -n viitor, e foarte posibil s( ave+ +ai +uli )$ndaci de
buc(t(rie prin dulapuri, furnici 'n /a%(r, ter+ite 'n la+briuri, $nari i furnici /bur(toare 'n aer&
.rocurai-v( produse insecticide ca s( sc(pai de ele&
Elevii luar( notie& .rofesorul anun( c( venise ti+pul s( se treac( tea Flucr(ri practiceF a
orei&
- 6/i ne vo+ ocupa de siste+ul nervos i 'n special de nervii periferici&
"e ceru celor din pri+ul r$nd s( vin( s( ia borcanele care conineau broate i s( le '+part(
cole)ilor lor& 6poi lu( i el un borcan i le spuse ce +anevre aveau de ur+at& 5a s(-i adoar+(
broatele, toi ur+au s( arunce 'n borcan o bucat( de vat( '+bibat( 'n eter, s( scoat( apoi broasca,
s( o crucifice cu a*utorul unor ace 'ntr-un recipient, pe o plac( de cauciuc, apoi s( o spele la robinet
ca s( nu fie *enai de firioarele de s$n)e&
Dup( care ur+a scoaterea pielii cu a*utorul unui cletior i al unui bisturiu, de)a*area
+uc%ilor apoi, cu o baterie i doi electro/i, se c(uta nervul care co+anda contracia piciorului
drept&
,oi cei care ar fi reuit s( provoace +ic(ri sacadate ale piciorului drept al broatei, ar fi
obinut auto+at nota /ece&
.rofesorul controla pe r$nd felul 'n care lucrau elevii&
7ulie se uita t(cut( la broasca ei i, o clip(, avu i+presia c( ani+alul se uita int( la ea din
borcan& "$n)( ea, 8on/a)ue str(punsese de*a broasca lui cu vreo dou(/eci de ace ino1idabile&
8on/a)ue se uit( la victi+(& 6ni+alul se+(na cu sf$ntul #ebastian& u prea bine ador+it(,
broasca 'ncerca s( se /bat( dar acele, bine 'nfipte, o '+piedicau s( se +ite&
- 6u/i, s(-i spun una bun(& 4tii care e nervul cel +ai lun) al corpului o+enesc? 'ntreb(
8on/a)ue pe unul din vecinii lui&
- u&
- Ei bine, nervul optic&
- #erios? De ce?
- E de a*uns s( te tra)i de un fir de p(r de la fund ca s(-i dea
lacri+ile:
C$ser( a+$ndoi i, satisf(cut de )lu+a lui, 8on/a)ue *upui rapid pielea i )(si nervul& 6plic(
cu abilitate electro/ii i piciorul drept al broatei fu clar a)itat de o tres(rire& 6ni+alul se r(suci 'ntre
acele care 'l str(pun)eau i desc%ise )ura, f(r( 'ns( s( scoat( vreun sunet
- =ine, 8on/a)ue, ai /ece, 'l anun( profesorul&
.entru c( ter+inase, ne+aiav$nd ce s( fac(, cel +ai bun elev al clasei porni 'n c(utarea altor
nervi susceptibili s( provoace alte +ic(ri refle1e la fel de interesante&
7ulie 'nc%ise oc%ii cuprins( de oroare& .ropriul ei siste+ nervos se transfor+a 'ntr-un r$ule
de acid clor%idric& u +ai avea cura*ul s( stea acolo&
"u( borcanul cu broasca i p(r(si clasa f(r( o vorb(&
,ravers( 'n fu)( curtea colii& .use *os borcanul i se %ot(r' s( aprind( un foc la )unoi& #e
str(dui de +ai +ulte ori cu bric%eta dar nu reui& 6prinse o bucat( de %$rtie i o arunc( 'ntr-o
pubel(, dar foaia se stinse i+ediat&
- 5$nd te )$ndeti ca *urnalele scriu tot ti+pul c( e destul un c%itoc de i)ar( aruncat
ne)li*ent 'n p(dure ca s( duc( la desp(durirea a %ectare 'ntre)i, iar eu, cu o %$rtie i cu o bric%et(,
nu reuesc nici +(car s( dau foc la o pubel(: +ur+ur( ea 'n ti+p ce persevera&
-n fine, se produse un 'nceput de incendiu, la care ea i broasca se uitar( la fel de atente&
- <ocul e fru+os, o s( te r(/bune, broscuo&&&, 'i /ise ea&
#e uit( la pubela care ardea& <ocul e ceva ne)ru, rou, )alben i alb& .ubela ardea
transfor+$nd )unoaiele 'n c(ldur( i culori& <l(c(rile 'nne)rir( /idul& 0n fu+ 'nep(tor 'ncepu s( se
'nale 'n aer din /ona )unoiului&
- 6dio liceu plin de cru/i+e, /ise 7ulie suspin$nd 'n ti+p ce se dep(rta&
D(du dru+ul broatei care, f(r( s( +ai conte+ple incendiul, se )r(bi cu salturi +ari s( se
ascund( 'ntr-o )ur( de canali/are&
- 3I -

7ulie atept(, de la dep(rtare, ca s( vad( dac( liceul avea s( fie cuprins 'n 'ntre)i+e de
fl(c(ri&

36. LA CAPTUL DE NOS AL FALE4EI

8ata, s-a ter+inat&
5ele treispre/ece furnici au a*uns la cap(tul de *os al fale/ei& Deodat(, 1O3 este cuprins( de
su)%iuri& Mic( antenele& 5elelalte se apropie& =(tr$na e1ploratoare e bolnav(& ;$rsta&&& 6re trei ani&
O furnic( roie ase1uat( avea 'n +od nor+al o durat( de via( de trei ani&
6 a*uns deci la cap(tul e1istenei& u+ai se1uatele, i +ai e1act re)inele, tr(iesc p$n( la
cincispre/ece ani&
G este 'n)ri*orat(& #e te+e ca nu cu+va& 1O3 s( +oar( +ai 'nainte de a fi povestit totul
despre lu+ea De)etelor i a+eninarea pancartei albe& ,rebuie neap(rat s( fie cunoscute +ai bine&
#tin)erea din via( acu+ a b(tr$nei furnici roii ar 'nse+na o pierdere cu+plit( pentru 'ntrea)a
civili/aie +ir+eceean(& <urnicile consider( preioase +ai ales ou(le, nu b(tr$nele dar, pentru
pri+a dat(, G presi+te un concept co+un 'n alt( parte, e1pri+at 'ntr-o alt( di+ensiune2 F0n b(tr$n
care +oare, e o 'ntrea)( bibliotec( care ardeF&
G o supraali+entea/( pe b(tr$n( printr-o trofala1ie cu purici de p(dure& M$ncarea nu a
'ncetinit vreodat( b(tr$neea, dar a facut-o +ai confortabil(&
#( c(ut(+ toate o soluie ca s-o salv(+ pe 1O3, d( ordin G&
-n lu+ea furnicilor, se pretinde c( e1ist( soluie pentru orice& Dac( nu se )(sete soluie,
'nsea+n( c( nu s-a c(utat bine&
1O3 'ncepe s( e+it( +irosuri de acid oleic, +ires+e de +oarte caracteristice furnicilor
b(tr$ne aflate la cap(tul e1istenei&
G 'i 'ndea+n( 'nsoitoarele la o co+unicare absolut(& 5o+unicarea absolut( const( 'n
branarea propriului creier la creierele str(ine& #e aea/( 'n cerc, antenele se atin) doar cu
e1tre+it(ile, cele dou(spre/ece creiere constituind unul sin)ur&
-ntrebare2 5u+ s( fie de/a+orsat( bo+ba biolo)ic( cu e1plo/ie 'nt$r/iat( care o a+enin( pe
aceast( e1ploratoare at$t de preioas(?
C(spunsurile se 'n)%esuie& #e e1pri+( ideile cele +ai nebune& <iecare vrea s( propun( un re+ediu&
L propune '+buibarea lui 1O3 cu r(d(cini de salcie pl$n)(toare, acidul salicilic vindec$nd,
dup( p(rerea ei, toate afeciunile& Dar i se r(spunde c( b(tr$neea nu-i o boal(&
I su)erea/( c(, av$nd 'n vedere c( 'n creierul ei se afl( infor+aii preioase, s(-i fie scoase
din cap i s( fie puse 'ntr-un corp t$n(r i s(n(tos& 5el al lui 1D de e1e+plu& 1D nu e deloc
'nc$ntat( de aceast( idee& ici celelalte& 8rupul consider( c( ar fi prea %a/ardat&
De ce s( nu se aspire c$t +ai repede toi fero+onii antenelor sale? e+ite 1D&
#unt prea +uli, r(spunse suspin$nd G&
1O3 tuete i labialele 'i tre+ur(&
H a+intete celorlalte c( dac( 1O3 ar fi fost o re)in(, ar +ai fi avut de tr(it 'nc( doispre/ece
ani&
Dac( 1O3 ar fi fost o re)in(&&&
G c$nt(rete ideea& #( se fac( din 1O3 o re)in( n-ar fi co+plet i+posibil& ,oate furnicile tiu
c( e1ist( o substan( saturat( de %or+oni, l(ptiorul de +atc(, care are virtutea de a transfor+a o
insect( ase1uat( 'n se1uat(&
5o+unicarea se accelerea/(& 3+posibil s( se foloseasc( l(ptiorul de +atc( folosit de albine&
5ele dou( specii au caracteristici )enetice prea diferite& ,otui, albinele i furnicile au un str(+o
co+un2 viespea& ;iespile 'nc( +ai e1ist( i unele dintre ele tiu cu+ s( fabrice l(ptior de +atc( ca
s( cree/e 'n +od artificial re)ine-viespe de substituire 'n ca/ul 'n care unica lor re)in( ar deceda
accidental&
-n sf$rit un +i*loc de a alun)a b(tr$neea: 6ntenele celor dou(spre/ece furnici se a)it( cu
frene/ie& 5u+ s( )(seasc( l(ptior de +atc( de viespe?
1> spune c( ar cunoate un sat de viespi& .retinde c( a asistat, o dat(, din 'nt$+plare, la
+eta+orfo/a unei ase1uate 'n fe+el(& Ce)ina +urise de o +aladie necunoscut( i lucr(toarele
aleseser( una dintre ele ca s(-i ia locul& -i d(duse s( in)ur)ite/e un a+estec 'nc%is la culoare i
respectiva 'ncepuse s( de)a*e dup( c$teva clipe +irosuri de fe+el(& 6tunci, o alt( lucr(toare fusese
stabilit( ca s(-i serveasc( drept +ascul& -i fusese dat( o substan( si+ilar( i de)a*ase 'ntr-adev(r
aro+e de +ascul&
1> nu asistase la unirea celor dou( se1uate arificiale create 'n stare de ur)en(, dar, la
c$teva /ile, c$nd trecuse din nou pe-acolo, constatase c( acel cuib era 'n continuare activ i
populaia lui crescuse
6r putea s( )(seasc( acel loc 'n care tr(iesc acele viespi c%i+iste? G&
#e afl( l$n)( +arele ste*ar septentrional&
- 3J -

1O3 este cuprins( de o +are a)itaie& #( devin( se1uat(&&& #( aib( un se1&&& 6r fi deci posibil?
iciodat( n-ar fi 'ndr(/nit s( spere 'ntr-un astfel de +iracol& 6sta 'i red( i+ediat cura*ul i
s(n(tatea& Dac( c%iar e posibil, vrea un se1: "a ur+a ur+elor, este nedrept ca unele - pur i si+plu
prin %a/ardul naterii - s( aib( totul i altele ni+ic& =(tr$na e1ploratoare roie 'i ridic( antenele i
le 'ndrept( 'n direcia +arelui ste*ar&
C(+$ne totui o proble+( i+portant(2 +arele ste*ar se 'nal( departe de acolo i, ca s(
a*un)( la el, trebuie s( traverse/e +area /on( arid( a teritoriilor septentrionale, cea care e nu+it(
deertul uscat i alb&

33.PRIMA PRIVIRE ASUPRA PIRAMIDEI MISTERIOASE

.este tot copaci u+e/i i verdea(&
5o+isarul Ma1i+ilian "inart se 'ndrept( cu pai prudeni spre pira+ida +isterioas( din
p(dure&
A(rise un arpe plin de 'nep(turi de arici, dar tia c( 'n p(dure pot fi 'nt$lnite tot felul de
ciud(enii& .oliistului nu-i pl(cea p(durea& .entru el era un +ediu ostil, infestat de ani+ale
t$r$toare, /bur(toare, vier+uitoare i v$scoase&
.(durea era locul far+ecelor rele& .e vre+uri, c(l(torii erau ab(tui din calea lor de t$l%ari&
6ici se ascundeau vr(*itoarele ca s( se dedea practicilor esoterice& 5ele +ai +ulte +ic(ri
revoluionare aici 'i or)ani/au lupta de )%eril(& Cobin 9ood se folosise cu succes de ea ca s(-i fac(
/ile fripte erifului din #%erNood&
5$nd era +ai t$n(r, Ma1i+ilian visase s( vad( p(durea disp(r$nd& ,oi aceti erpi, $nari,
p(ien*eni 'i r$seser( de o+ din cale-afar( de +ult& ;isa la o lu+e din beton unde s( nu fie nici
ur+( de *un)l(& u+ai dale c$t vedeai cu oc%ii& 6r fi fost +ai i)ienic& -n plus, asta ar fi per+is
circulaia cu patine cu rotile pe distane +ari& 5a s( treac( neobservat, Ma1i+ilian se '+br(case ca
un tip ieit la pli+bare&
F5el +ai bun ca+ufla* nu este acela care copia/( peisa*ul, ci acela care se inte)rea/( 'n +od
natural 'n peisa*F& ,otdeauna le spusese asta elevilor de la coala de poliie& 3n deert re+arci +ai
uor un o+ 'n %aine de culoarea nisipului dec$t o c(+il(&
-n fine, reper( construcia suspect(&
Ma1i+ilian "inart scoase binoclul i observ( pira+ida&
3+a)inea copacilor se +ultiplica pe pl(cile +ari de o)lind( care ca+uflau cl(direa la pri+a
vedere& Dar un detaliu tr(da acel loc& Erau doi sori& 0nul 'n plus&
#e apropie&
O)linda era o ale)ere e1celent( ca 'nveli& 5u a*utorul o)lin/ilor fac prestidi)itatorii s(
dispar( fete 'n cufere str(punse cu s(biile ascuite& #i+plu efect optic&
#coase carneelul i not( cu )ri*(2
1& 6nc%et( asupra pira+idei din p(dure&
a) Observare de la distan(&
Ceciti ce scrisese i se )r(bi s( rup( foaia& u era vorba de o pira+id(, ci de un tetraedru&
.ira+ida are patru fee laterale, plus cea de la suprafaa solului& 6dic( 'n total cinci fee& ,etraedrul
are trei fee laterale plus suprafaa solului& 6dic( 'n total patru fee& .atru se spune tetra 'n )recete&
5orect( deci2
1& 6nc%et( asupra tetraedrului din p(dure&
0na din +arile calit(i ale lui Ma1i+ilian "inart era capacitatea de a descrie e1act ceea ce vedea, nu
ceea ce credea c( vede& 6cest dar al Fobiectivit(iiF 'l a*utase s( evite +ulte )reeli&
#tudiul desenului 'i 'nt(rise aceast( aptitudine& 5$nd desene/i, dac( ve/i un dru+, te
)$ndeti la un dru+ i eti tentat s( trase/i dou( linii paralele& Dar dac( retrase/i FobiectivF ceea ce
ve/i, perspectiva face ca, din fa(, un dru+ s( fir repre/entat printr-un triun)%i, cele dou( +ar)ini
folosind ca linii de fu)(, '+preun$ndu-se 'n fund, la ori/ont&
Ma1i+ilian "inart 'i re)l( binoclul i re'ncepu e1a+inarea pira+idei& Era ui+it& 5%iar i el
se l(sase obsedat de ter+enul Fpira+id(F& Era adev(rat c( F.ira+id(F avea o conotaie eni)+atic( i
sacr(& Cupse deci foaia& De data asta avea s( fac( o e1cepie&
1& 6nc%et( asupra pira+idei din p(dure&
a) Observare de la distan(&
- Edificiu destul de 'nalt& -n *ur de trei +etri& 5a+uflat de arbori i arbuti&
Dup( ce ter+in( sc%ia, poliistul se apropie i +ai +ult& 6*uns la c$iva +etri de pira+id(,
co+isarul reper( pe p(+$ntul af$nat ur+e de pai o+eneti i de labe de c$ine, probabil l(sai de
8aston .inson i de setterul s(u irlande/& "e desen( i pe ele&
Ma1i+ilian d(du ocol edificiului& u avea u(, nici ferestre, nici co, nici cutie de scrisori&
i+ic care s( evoce o locuin( a unui o+& u+ai beton acoperit de o)lin/i i un v$rf translucid&
- DO -

#e d(du cinci pai 'napoi i se uit( 'ndelun) la construcie& .roporiile i for+a erau
ar+onioase& 3ndiferent cine fusese ar%itectul care 'n(lase acea pira+id( ciudat( 'n +i*locul p(durii,
respectivul a*unsese la o perfeciune ar%itectural(&

3E. ENCICLOPEDIE

0MQC0" DE 60C2 u+(rul de aur este un raport precis datorit( c(ruia se poate construi,
picta, sculpta, '+bo)(ind opera cu o for( ascuns(&
.ornind de la acest nu+(r au fost construite pira+idele lui Peops, te+plul lui #olo+on,
.artenonul i +a*oritatea bisericilor ro+ane& Multe tablouri din Cenatere respect( i ele aceast(
proporie&
#e pretinde c( tot ce e construit f(r( a respecta aceast( proporie sf$rete prin a se n(rui&
6cest nu+(r de aur se calculea/( 'n felul ur+(tor2
(1 + radical(G))S>
6dic( 1,L1IO33G&
6cesta este secretul +ilenar& 6cest nu+(r este produsul i+a)inaiei u+ane& El se verific( i
'n natur(& Este, de e1e+plu, raportul de ecarta+ent dintre frun/ele copacilor pentru a evita s(-i
fac( u+br( reciproc& Este nu+(rul care definete locul buricului fa( de ansa+blul corpului
o+enesc&

Ed+ond !ells,
Enciclopedia cunoaterii relative i absolute, volu+ul 333

3G. DEERTUL

Ori/ontul se 'ntinde la infinit, netulburat de o vertical( c$t de +ic(&
1O3 +er)e 'n c(utarea se1ului pro+is& 6rticulaiile 'i trosnesc, antenele i se usuc( tot ti+pul
i pierde +ult( ener)ie lubrefiindu-le nervos cu laibialele tre+ur(toare& 5u fiecare secund( care
trece, b(tr$na furnic( si+te i +ai +ult povara ti+pului& 1O3 si+ea +oartea plan$nd asupra ei ca
o a+eninare per+anent(& 5e scurt( e viaa pentru oa+enii si+pli: 4tie c( dac( nu obine un se1,
toat( e1periena ei nu va fi servit la ni+ic, va fi 'nvins( de cel +ai i+placabil adversar2 ti+pul&
-n ur+a ei vin cele dou(spre/ece e1ploratoare care au luat %ot(r$rea s( o 'nsoeasc( 'n
odiseea ei&
<urnicile nu se opresc din +ers dec$t atunci c$nd nisipul fin devine fierbinte sub picioarele
lor& .leac( +ai departe i+ediat ce pri+ul nor acoper( soarele& orii nu-i cunosc puterea&
.eisa*ul e for+at alternativ din nisip fin, pietri, pietre, st$nci, praf de cristale& E1ist( acolo
toate for+ele de +inerale i practic nici o for+( ve)etal( sau ani+al(& 5$nd apare o st$nc(, furnicile
o escaladea/(& 5$nd se ivete o Fb(ltoac(F de nisip at$t de fin 'nc$t devine lic%id, corpul e1pediionar
prefer( s-o ocoleasc( dec$t s( se 'nece& -n *urul celor treispre/ece furnici se 'ntind panora+ele
splendide ale sierelor ro/ sau al v(ilor de un )ri desc%is&
u pierd direcia nici atunci c$nd sunt obli)ate s( fac( ocoluri +ari ca s( evite lacurile de
nisip prea fin& <urnicile dispun de dou( +i*loace de orientare privile)iate2 fero+onii-pist( i calculul
un)%iului ori/ontului 'n raport cu ra/a de soare& Dar pentru c(l(toria 'n deert +ai folosesc unul2
or)anul lui 7o%nston, for+at din +ici canale craniene pline cu particule sensibile la c$+purile
+a)netice terestre& Oriunde s-ar afla pe aceast( planet(, ele tiu s(-i deter+ine po/iia 'n funcie de
c$+purile +a)netice invi/ibile& ,ot 'n acest fel tiu s( repere/e i r$urile subterane, c(ci apa uor
s(rat( +odific( aceste c$+puri&
Deoca+dat(, or)anele lui 7o%nston le spun c( nu e1ist( ap(2 nici deasupra, nici dedesubt,
nici de *ur '+pre*ur& 4i dac( vor s( a*un)( la ste*arul i+ens, trebuie s( +ear)( drept 'nainte&
E1ploratoarele le este din ce 'n ce +ai +ult foa+e i sete& -n acel deert uscat i alb nu e1ist(
prea +ult v$nat& Din fericire, distin) o pre/en( ani+al( care le poate fi util(& 0n cuplu de scorpioni
'n plin( parad( a+oroas(& 6cele ara%nide +ari sunt considerate periculoase, de aceea furnicile
prefer( s( atepte s(-i ter+ine /b$nuiala ca s(-i o+oare c$nd vor fi obosii&
.arada 'ncepe& <e+ela, uor de recunoscut dup( p$ntecele burdu%(nos i culoarea brun(,
'i apuc( alesul cu cletiorii i 'l str$n)e de parc( ar vrea s(-l atra)( 'ntr-un tan)ou& 6poi 'l '+pin)e
'nainte& Masculul, +ai desc%is la culoare i +ai +ic, +er)e 'napoi cu spatele, supus fe+elei&
.li+barea lor e lun)( i furnicile 'i ur+ea/( f(r( s( 'ndr(/neasc( s( le tulbure dansul& Masculul se
oprete, apuc( o +usc( uscat( de*a ucis( de el i o ofer( fe+elei& .entru c( nu are dini, fe+ela
duce %rana cu a*utorul cletiorilor la oldurile ec%ipate cu +ar)ini t(ioase& Dup( ce +usca e f(cut(
feliue, fe+ela le su)e& 6poi, cei doi scorpioni se prind din nou de picioare i re'ncep s( danse/e& -n
sf$rit, in$ndu-i partenera de un cletior, +asculul sap( cu cel(lalt o )rot(& 6*ut$ndu-se cu
picioarele i cu coada, scorpionul +(tur( i sap(&
- D1 -

Dup( ce )rota e destul de +are ca s( ad(posteasc( cuplul, +asculul 'i invit( partenera 'n
+icul Faparta+entF& 3ntr( '+preun( sub p(+$nt i 'nc%id )rota& 5urioase, cele treispre/ece furnici
sap( al(turi ca s( vad(& #pectacolul subteran nu e lipsit de interes& =urt( l$n)( burt(, ac l$n)( ac,
cei doi scorpioni se acuplea/(& 4i apoi, pentru c( aciunea a st$rnit foa+ea fe+elei, ea 'l ucide pe
+asculul epui/at i 'l 'n)%ite f(r( e/itare& 6poi iese sin)ur(, )%iftuit( i vesel(&
<urnicile consider( c( a sosit +o+entul s( atace& 5u resturi ale +asculului lipite 'nc( pe
p(rile laterale, fe+ela nu are totui c%ef s( lupte cu acele furnici pe care le presi+te ostile& .refer(
s( fu)(& 6lear)( +ai repede dec$t furnicile&
5ele treispre/ece furnici re)ret( c( nu au profitat de acuplare ca s( o atace& ,ra) 'n ea cu
acid for+ic dar carapacea fe+elei-scorpion este suficient de blindat( ca s( re/iste acestui atac&
8rupul se rese+nea/( cu resturile +asculului&
6sta ca 'nv((tur( de +inte s( nu +ai tra)( cu oc%iul: 5arnea de scorpion nu are )ust bun
i 'nc( le +ai e foa+e&
4i +er), +er) i iar +er) prin deertul infinit& isip, st$nci, pietre i iar nisip& 3n dep(rtare
/(resc o for+( sferic( ciudat(&
0n ou&
5e caut( un ou 'n +i*locul deertului? #( fie un +ira*? u, oul pare foarte real& 3nsectele 'l
'ncon*oar( ca i cu+ ar fi vorba de un +onolit sacru, ae/at 'n +i*locul dru+ului lor ca s( le dea
prile* de +editaie& 6dul+ec(& G recunoate +irosul& E vorba de un ou f(cut de o pas(re din sud, un
ou de *i*is(&
7i*isa sea+(n( cu o r$ndunic( alb(, cu ciocul i oc%ii ne)ri&
6ceast( pas(re pre/int( o particularitate& <e+ela face doar un sin)ur ou i nu are cuib& -i
pune deci oul oriunde, c%iar oriunde& De cele +ai +ulte ori 'n de/ec%ilibru pe o crean)(, pe o frun/(
'n v$rful unei st$nci, f(r( ca s( caute o ni( sau o st$nc( prote*at(& 6tunci nu e de +irare c(
pr(d(torii care 'l descoper( apoi - op$rle, p(s(ri sau erpi - 'l devorea/( 'ntr-o veselie& 4i dac( nu se
ocup( de el pr(d(torii, o pal( de v$nt este destul ca s(-l r(stoarne pe acesta 'n ec%ilibru& 5$nd un
pui norocos poate s( ias( f(r( s( fi r(sturnat c%iar el oul, trebuie s( aib( +are )ri*( s( nu cad( de
pe crean)( sau de pe +ar)inea st$ncii& Dar de cele +ai +ulte ori, puiul face ca oul s( cad( 'n ti+p
ce se str(duiete s(-l spar)( i acesta cade& Este foarte ciudat c( aceast( pas(re ne'nde+$natic( a
putut s( supravieuiasc( p$n( 'n /ilele noastre:
<urnicile se 'nv$rt 'n *urul acelui obiect insolit&
De data asta, oul a fost adus de o *i*is( dintre cele +ai nep(s(toare& 4i-a l(sat unicul i
preiosul +otenitor 'n +i*locul deertului, la 'nde+$na oricui&
Dei&&& 1O3 'i /ice c(, la ur+a ur+elor, nu e c%iar o prostie& 5(ci 'n plin deert e locul unde
un ou nu poate s( cad( de sus&
G se repede i lovete cu capul suprafaa tare a coc%iliei& Oul re/ist(& ,ot )rupul 'l lovete&
A)o+ote +ici de )rindin( f(r( re/ultat& E enervant la cul+e s( fii at$t de aproape de o re/erv( at$t
de +are de %ran( i de lic%id i s( nu o poi consu+a:
1O3 'i a+intete atunci de un docu+entar tiinific& Era vorba de principiul levierului i de
utili/area lui pentru ridicarea celor +ai +ari )reut(i& E +o+entul s( pun( 'n practic( aceast(
cunotin(& #u)erea/( s( se ia o r(+uric( uscat( i s( fie plasat( sub ou& 6poi cele dou(spre/ece s(
'nainte/e pro)resiv pe levier astfel 'nc$t s( for+e/e un ciorc%ine care va servi drept contra)reutate&
<urnicile 'i dau ascultare, se a)a( 'n )ol i a)it( picioarele ca s( creasc( i+pulsul& I,
co+plet fascinat( de acest concept este cea +ai activ(& #are uor ca s( at$rne c$t +ai +ult& Mer)e2
ovoidul +onu+ental e de/ec%ilibrat i 'ncepe s( se 'ncline p$n( c$nd cade&
.roble+(2 oul s-a r(sturnat uor pe nisipul af$nat, dar s-a stabili/at intact 'n po/iie
ori/ontal(& G are unele 'ndoieli 'n privina te%nicilor De)etelor i ia %ot(r$rea s( revin( la practicile
furnicilor& -i 'nc%ide str$ns +andibulele p$n( c$nd for+ea/( un triun)%i ascuit pe care 'l aplic(
coc%iliei r(sucind capul de la st$n)a la dreapta ca un sfredel& Dar coa*a e tare2 re/ultatul a o sut( de
+ic(ri e doar o /)$rietur( desc%is( la culoare& 5$te eforturi pentru un re/ultat at$t de ne'nse+nat:
"a De)ete, 1O3 se obinuise s( vad( lucrurile funcion$nd i+ediat i a pierdut r(bdarea i
tenacitatea pe care o au 'nsoitoarele ei&
G este epui/at(& 13 'i ia locul, apoi 1>, apoi alta& -i transfor+( pe r$nd capul 'n sfredel& E
nevoie de c$teva /eci de +inute ca s( apar( o +ic( fisur( i din(untru s( $neasc( un )%eiser ca
un fel de aspic transparent& <urnicile se reped asupra lic%idului %r(nitor&
#atisf(cut(, G 'i lea)(n( antenele& ,e%nicile De)etelor sunt ori)inale, dar ale furnicilor i-au
dovedit eficacitatea& 1O3 a+$n( pentru +ai t$r/iu aceast( de/batere& 6re ceva +ai bun de f(cut& -i
v$r( capul 'n )aur( ca s( aspire i ea substana )alben( suculent(& #olul e at$t de fierbinte i uscat
'nc$t oul se transfor+( 'ntr-o o+let( alb( pe nisip& Dar furnicilor le e prea foa+e ca s( observe acest
feno+en&
M(n$nc(, beau, dansea/( 'n ou&

4H. ENCICLOPEDIE
- D> -


OUL: O)# '& %(/5,& &/+& $ !(%$'$%&,5 ( (+),"". S5 ('1",51 1(" =+:" /+,)!+),(
!$!9"#"&". E 0$,1(+5 '" !,"/+(#& '& /5,)," 1"&,(#& +,")@9")#(,&. EI+,&1"+58"#& #$, (/!)8"+&
-"6&(65 !&+,)# $)#)". A/+0&# =!:+7 !:' !,"/+(#&#& %,"1&/! $ %,&/")& '" &I+&,"$,7 "+,5 )&#&
= (#+&#&7 /& /+,:@7 "(, %&,&+&#& '&-"& *" 1(" ,&6"/+&+. A/&1&&( .$#8"#$, !(+&',(#&#$,
,$1(&7 !) !:+ %,&/")&( & 1(" %)+&,"!57 !) (+:+ /+,)!+),( '&-"& 1(" /$#"'5. /!9"1.7
'(!5 %,&/")&( %,$-"& '" "+&,"$,7 +,")@9"),"#& /& /&%(,5 *" (/(1.#)# /& 5,)"& !) )*),"85.
A/+0&#7 $)# &/+&7 '" &I+&,"$,7 '&/+)# '& /$#"' !( /5 /)%$,+& @,&)+(+&( )&" 1(1& !(,&
!#$!&*+&7 '(, *" /)0"!"&+ '& 0,(@"# '" "+&,"$, !( /5 %&,1"+5 %)")#)" /5 /%(,@5 !$(;(.
A!&(/+( 1(" (,& *" (#+& !(#"+58". P&+,) !( &1.,"$)# '& %(/5,& /5 /& '&6-$#+& %&,0&!+7
+,&.)"& +$+'&()( /5 0"& %#(/(+ '&(/)%,( @5#.&)*)#)". S& =+:1%#5 +$+)*" !( $)# /5 /&
,5/+$(,&. N) (,& "1%$,+(85. J5#.&)*)# &/+& =!(',(+ '& '$)5 !$,'$(&7 0"I(+& #(+&,(#
1&1.,(&" *" !(,& 0$#$/&*+& ',&%+ /)/%&/"&. E0&!+)# #$, '& ,&/$,+ !$1%&/&(65 1"*!5,"#&
$)#)" *" ,&/+(."#&*+& %$6"8"( &1.,"$)#)".
D)%5 !& ( 0$/+ $)(+7 $)# /)0&,5 $ ,5!",& .,)/!57 !(,& ')!& #( /&%(,(,&( !&#$, '$)5
1&1.,(& "+&,& *" #( 0$,1(,&( )&" %)@" '& (&,. A!&(/+( -( %&,1"+& %)")#)" /5 ,&/%",&
!:+&-( /&!)'& !( /5 %$(+5 (-&( 0$,8( /5 /%(,@5 !$(;( *" !9"(, /5 %")"& !( /5A*" !9&1& 1(1( =
(;)+$, = !(6 '& '"0"!)#+(+&.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

41. ?UMORUL TNR?

-n ti+p ce-i pre)(tea o o+let( 'n buc(t(ria institutului +edico-le)al, +edicul le)ist fu
deran*at de o sonerie& Era co+isarul Ma1i+ilian "inart care venise s( afle cau/ele decesului lui
8aston .inson&
- ;rei puin( o+let(? 'l 'ntreb( +edicul&
-u, +ulu+esc, a+ +$ncat& 6i ter+inat autopsia lui 8aston?
O+ul 'i %(p(i repede o+leta, b(u un pa%ar cu bere, apoi '+br(c( o vest( alb( ca s(-l
conduc( pe poliist p$n( la laborator&
#coase un dosar&
E1pertul anali/ase unii co+pui ai s$n)elui defunctului i 'i d(duse sea+a c( se produsese
o reacie foarte aler)ic(& Descoperise un se+n rou pe )$tul cadavrului i a*unse la conclu/ia c(
+oartea survenise 'n ur+a&&& 'nep(turii de viespe& Morile provocate de 'nep(tura de viespe nu erau
ceva rar&
- Este destul ca viespea s( 'nepe 'nt$+pl(tor o ven( le)at( direct de ini+( pentru ca veninul
ei s( devin( +ortal, spuse +edicul le)ist&
E1plicaia 'l surprinse pe poliist& 6stfel, ceea ce cre/use c( fusese un asasinat se dovedea un
si+plu accident 'n p(dure& O 'nep(tur( banal( de viespe&
C(+$nea totui pira+ida& 5%iar dac( era vorba doar de o si+pl( coinciden(, nu era nor+al
s( +ori dintr-o 'nep(tur( de viespe la ba/a unei pira+ide construit( f(r( autori/aie 'n +i*locul
unei p(duri prote*ate&
.oliistul 'i +ulu+i +edicului le)ist i plec( 'n ora cufundat 'n )$nduri&
- =un( /iua, do+nule:
,rei tineri se apropiau de el& Ma1i+ilian 'l recunoscu printre ei pe 8on/a)ue, nepotul
prefectului& 6vea faa plin( de v$n(t(i i avea o ur+( de +uc(tur( pe obra/&
- ,e-ai b(tut? 'l 'ntreb( poliistul&
- .uin: e1cla+( 8on/a)ue& 6+ pocit o band( de anar%iti&
- ,e interesea/( politica?
- <ace+ parte din 4obolanii e)ri, avan)arda +ic(rii de tineret a noii e1tre+e drepte,
preci/( un alt b(iat 'ntin/$ndu-i un +anifest&
F6far( cu str(inii:F, citi poliistul care +or+(i2
- -nele), 'nele)&
- .roble+a noastr( e c( nu ave+ ar+a+ent, spuse al treilea acolit& Dac( a+ avea un revolver
ca al du+neavoastr(, do+nule, lucrurile ar fi FpoliticF +ult +ai uoare pentru noi&
Ma1i+ilian "inart constat( c( ar+a i se vedea din %aina desc%is( i se )r(bi s-o 'nc%eie&
- #( tii c( revolverul nu 'nsea+n( ni+ic, replic( el& E doar un instru+ent& 5eea ce contea/(
este nervul de la v$rful de)etului care apas( pe tr()aci& E un nerv foarte lun)&&&
- u cel +ai lun), /ise str$+b$ndu-se de r$s unul dintre cei trei&
- Ei bine, bun( seara, conc%ise poliistul /ic$ndu-i c( (sta era probabil Fu+orul t$n(rF&
8on/a)ue 'l reinu&
- D3 -

- Do+nule, s( tii c( noi susine+ ordinea, insist( el& Dac( avei 'ntr-o /i nevoie de noi,
anunai-ne f(r( e/itare&
-ntinse o carte de vi/it( pe care Ma1i+ilian o puse politicos 'n bu/unar continu$ndu-i
dru+ul&
- #unte+ totdeauna )ata s( a*ut(+ poliia, 'i +ai stri)( liceanul& 5o+isarul d(du din u+eri&
,i+purile se sc%i+bau& 3n tinereea lui, nu i-ar fi per+is niciodat( s( opreasc( un poliist, aceast(
funcie i+presion$ndu-1 foarte +ult& 4i iat( c(, tineri f(r( nici o pre)(tire se ofereau s( fac( pe
poliitii benevoli: 8r(bi pasul ca s( a*un)( +ai repede la soia i la fiica lui&

42. COCTEIL MOLOTOV

Dup( ce 'n sf$rit a*unse acas(, 7ulie se 'ntinse pe pat i, cu a*utorul lanternei, 'ncepu s(
citeasc( din Enciclopedia cunoaterii relative i absolute& ;oia s( 'nelea)( despre ce fel de revoluie
vorbea acest Ed+ond !ells&
8$ndirea scriitorului i se p(rea confu/(& 0neori vorbea de FrevoluieF, alteori vorbea de
FevoluieF, i 'n toate ca/urile Ff(r( violen(F i Fevit$nd spectaculosulF& ;oia s( sc%i+be +entalit(ile
'n +od discret, aproape 'n secret&
,oate acestea erau cel puin contradictorii& E1istau pa)ini care povesteau revoluii, i fu
nevoit( s( 'ntoarc( +ulte altele 'nainte de a afla c(, p$n( atunci nici una nu reuise& 5a i cu+ ar fi
fost fatal ca o revoluie s( se desco+pun( sau s( eue/e&
7ulie )(si, aa cu+ se 'nt$+pla de fiecare dat( c$nd desc%idea cartea, c$teva pasa*e
interesante i, printre altele, c$teva reete pentru fabricarea cocteilurilor Molotov& E1istau +ai +ulte
feluri& 0nele iau foc datorit( dopului lor de p$n/(, altele, +ai eficace, se declanea/( cu pastile care,
sp(r)$ndu-se, eliberea/( co+pui c%i+ici infla+abili, F-n sf$rit sfaturi practice pentru a face
revoluiaF, 'i /ise 7ulie& Ed+ond !ells preci/a do/ele co+puilor cocteilurilor&
#i+i o durere 'n )enunc%iul unde se lovise& Cidic( pansa+entul i se uit( la ran(& .ercepea
fiecare os, fiecare +uc%i, fiecare cartila)iu& Aise cu voce tare2
- =un( /iua, )enunc%iule& 4i ad(u)(2
- ,e doare vec%ea lu+e& ,e voi r(/buna&
#e duse 'n re+i/( unde se aflau produsele i uneltele pentru )r(din(rit& 8(si acolo toate
in)redientele necesare pentru confecionarea unei bo+be incendiare&
7ulie confecion( o bo+b( arti/anal(& <ort(reaa liceului nu putea s(-i re/iste la infinit&

43. TIMPUL NISIPULUI

#unt istovite& E1ploratoarele n-au +ai +$ncat de +ult( vre+e i 'ncep s( sufere de pri+ele
c%inuri ale lipsei de u+e/eal(2 antenele devin ri)ide, articulaiile picioarelor se sudea/(, sferele
oculare se acoper( de o pelicul( de praf i nu au saliv( de pr(p(dit ca s( le spele&
5ele treispre/ece furnici iau infor+aii despre direcia 'n care se afl( ste*arul cel +are de la o
cole+bol( de nisip& 4i o +(n$nc( i+ediat ce pri+esc r(spunsul& E1ist( +o+ente 'n care
F+ulu+escF e un lu1 +ai presus de forele noastre&
#u) p$n( i articulaiile picioarelor ani+alului ca s( recupere/e cea +ai +ic( +olecul( de
u+iditate&
Dac( deertul se 'ntinde 'n continuare pe o distan( +are, vor pieri& 1O3 are dificult(i la
+ers&
5e n-ar da pentru +(car o *u+(tate de pic(tur( de rou(: Dar de c$iva ani, te+peratura a
crescut +ult pe planet(& .ri+(verile sunt calde, verile caniculare, toa+nele c(ldue i abia iarna se
+ai fac si+ite fri)ul i u+iditatea&
5unoteau din fericire un +od de a +er)e care cru( e1tre+itatea picioarelor& E vorba de
te%nica furnicilor din oraul Kedi-bei-naBan& ,rebuie s( 'nainte/i folosind doar patru din cele ase
picioare apoi altern$nd cu alte patru& Dispui astfel tot ti+pul de dou( picioare odi%nite i ferite de
fierbineala solului&
1O3, interesat( de speciile str(ine, ad+ir( acarienii, acele Finsecte ale insectelorF, care
b$ntuie 'n linite acel deert, departe de predatorii lor& #e 'n)roap( c$nd e cald i ies afar( c$nd se
r(corete& <urnicile se %ot(r(sc s(-i i+ite&
.robabil c( sunt la fel de +inusculi pentru noi cu+ sunte+ noi pentru De)ete, i totui, 'n
acest ca/, ne dau un e1e+plu de supravieuire&
6sta 'i dovedete lui 1O3 c( nu trebuie s( subesti+e/i nici di+ensiunile superioare i nici
di+ensiunile inferioare&
e afl(+ 'n ec%ilibru 'ntre acarieni i De)ete&
C(corindu-se, furnicile ies din ad(postul nisipului&
- DD -

O coleopter( roie trece prin faa lor& 1G vrea s( tra)( dar 1O3 'i spune c( dobor$rea ei n-ar
folosi la ni+ic& 6cea insect( nu e roie din 'nt$+plare& ,rebuie s( se tie c(, 'n natur(, tot ceea ce
pre/int( culori care frapea/( este to1ic sau periculos&
3nsectele nu sunt nebune& Doar n-au s( se afie/e 'n rou staco*iu 'n faa tuturor din
pl(cerea de a atra)e pe pr(d(tori& <ac asta ca s( le se+nale/e tuturor c( e inutil s( le caute nod 'n
papur(&
1D pretinde c( unele insecte se fac roii ca s( se cread( c( sunt to1ice dei nu sunt&
H ad(u)( c( a v(/ut evoluii paralele i co+ple+entare& Dou( specii de fluturi au e1act
aceleai desene pe aripi& 0na are aripi to1ice, cealalt( nu& Dar specia to1ic( este la fel de prote*at( ca
i cealalt(, c(ci p(s(rile recunosc desenele de pe aripi i, cre/$nd c( sunt to1ice, le evit(&
1O3 crede c(, atunci c$nd e1ist( o 'ndoial(, e +ai bine s( nu riti s( te otr(veti&
1G, las( coleopter( s( plece cu p(rere de r(u& 1D, +ai tenace o ur+(rete i o doboar(& 8ust(
din ea& ,oate cred c( va +uri, dar nu& Era 'ntr-adev(r un +i+etis+ care ur+(rea ca ceilali s(
cread( 'n to1icitatea ei&
M(n$nc( toate din insecta roie& -n ti+p ce +er), furnicile discut( despre +i+etis+ i
despre se+nificaia culorilor& De ce unele fiine sunt colorate i altele nu?
.e acea canicul( i usc(ciune, o astfel de discuie despre +i+etis+ pare nepotrivit(& 1O3
crede c( de vin( ar putea s( fie influena ei proast(, latura de)enerat( 'n contact cu De)etele& Dar
recunoate c(, c%iar dac( a vorbi 'nsea+n( risip( de u+iditate, asta pre/int( avanta*ul c( nu +ai
si+i oboseala i durerea&
1L povestete c( a v(/ut o o+id( lu$nd for+a unui cap de pas(re ca s( sperie alt( pas(re& J
pretinde c( a- v(/ut o +usc( lu$nd for+a unui scorpion ca s( respin)( un p(ian*en&
Era 'n +eta+orfo/( co+plet( sau +eta+orfo/( inco+plet(? 'ntreab( D&
"a insecte, aceast( te+( de discuie e frecvent(& "e place s( vorbeasc( despre +eta+orfo/(&
6 e1istat totdeauna un cliva* 'ntre insectele cu +eta+orfo/( co+plet( i cele cu +eta+orfo/(
inco+plet(& 5ele care au +eta+orfo/a co+plet(, cunosc patru fa/e2 ou, larv(, ni+f(, adult& E ca/ul
fluturilor, furnicilor, viespilor, albinelor, dar i a puricilor i )(r)(rielor& 5ele care au +eta+orfo/a
inco+plet(, cunosc doar trei fa/e2 ou, larv( i adult& #e nasc 'n stadiu de adult 'n +iniatur( i
cunosc transfor+(ri )raduale& 5a+ (sta ar fi ca/ul l(custelor, urec%elnielor, ter+itelor i lib(rcilor&
u se prea tie asta, dar F+eta+orfo/atele co+pleteF au un fel de dispre fa( de
F+eta+orfo/atele inco+pleteF& #unt bebelui care devin bebelui b(tr$ni, nu bebelui care devin
aduli&
Era o +usc( cu +eta+orfo/( co+plet(, r(spunde J ca i cu+ ar fi fost vorba de ceva foarte
evident&
1O3 +er)e i se uit( la soare care dispare lent la ori/ont 'ntr-o +are de )alben i de
portocaliu& -n +inte 'i vin idei ciudate, provocate poate de o insolaie& #oarele e un ani+al cu
+eta+orfo/( co+plet(? De ce natura a pus-o 'n contact cu acei +ontri, pe ea i nu+ai pe ea? De
ce un sin)ur individ are o responsabilitate at$t de +are?
#e 'ndoiete pentru pri+a dat( de +isiunea ei& Dorete un se1, vrea s( a*ute la evoluia
lu+ii, s( cree/e o alian( 'ntre De)ete i furnici&&& Oare au vreun sens toate astea? 4i dac( da, de ce
folosete natura c(i at$t de %a/ardate ca s(-i atin)( scopurile?

44. ENCICLOPEDIE

CONTIINA VIITORULUI: C& '&$/&.&*+& $1)# '& !&#&#(#+& /%&!"" ("1(#&> F(%+)# !5
(,& ) '&@&+ $%$6(."# !&#$,#(#+& '&@&+& (#& 1:"""> L"1.(;)#> C,&"&,)# 9"%&,+,$0"(+> P$6"8"(
-&,+"!(#5> P$(+& !5 %), *" /"1%#) !$*+""8( -""+$,)#)". T$(+& ("1(#&#& +,5"&/! = %,&6&+ *"
+,&!)+. A(#"6&(65 !&&( !& /& =+:1%#5 *" !$1%(,5 !) !&&( !& () &I%&,"1&+(+ '&;(. O1)# =/5
=!&(,!5 /5 %,&-('5 !& /& -( =+:1%#(. A!&(/+5 =!#"(8"& '& !$+,$# ( -""+$,)#)" ( (%5,)+
%,$.(."# (+)!" !:' $1)#7 = &$#"+"!7 ( =!&%)+ /5 0"& "+&,&/(+ '& (@,"!)#+),5. R&)85 '"
(!&# 1$1&+ #( !)#&/ *" #( -:5+$(,&7 /),/& '& 9,(5 (#&(+$(,&7 !( /5 %,&-('5 ,&!$#+&#&
-""+$(,&. P," ),1(,&7 &,( #$@"! !( -"6")&( -""+$,)#)" /5 '&-"5 /)."&!+"-57 *" '&!" '"0&,"+5
%&+,) 0"&!(,& 0""85 )1(5. O(1&"" () =!&%)+ '&!" !:+ /& %$(+& '& (+),(# /5 &#(.$,&6& )
#"1.(; !( /5 '&/!,"& (!&/+ -""+$,. C) !$*+""8( -""+$,)#)" /A( 5/!)+ #"1.(;)# !(,& =# '&/!,"(.
L"1.(;&#& -&!9" '"/%)&() '& %)8"& !)-"+& *" '& $ @,(1(+"!5 /"1%#"/+5 !( /5
-$,.&(/!5 '&/%,& -""+$,7 = +"1% !& #"1.(;&#& 1$'&,& =*" %&,0&!8"$&(65 !$+")) @,(1(+"!(.
P&+,) ( !$0",1( %,$1"/")"#& '& -""+$,7 +,&.)"(7 = 1$' #$@"!7 /5 /& "-&+&6&
+&9$#$@"(. /+( ( 0$/+ =!&%)+)# (@,&(;)#)".
D)1&6&) &/+& )1&#& '(+ '& $(1&" #( +$+ !&&( !& #& /!(%5 '" /+5%:",&( -""+$,)#)".
D(, +&9$#$@"( %&,1"8:')A#& /5 !$+,$#&6& '" !& = !& 1(" ."& (!&/+ -""+$,7 D)1&6&) -(
'"/%5,&( %,$@,&/"-7 =#$!)"+ '& 1&+&$,$#$@"7 0)+),$#$@" *" +$8" !&" !(,& !,&' !5 *+")7 '(+$,"+5
0$#$/","" 1(*""#$,7 !)1 -( (,5+( 6")( '& 1:"& *" '& !& (!&/+ 1:"& -( 0" (*( *" ) (#+0&#.

- DG -

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

45. JREUTATEA OC<ILOR

Ma1i+ilian "inart se uit( +ult( vre+e la pira+id(& O desen( din nou pe carneel ca s(-i
sesi/e/e +ai bine for+a i e1istena ei nepotrivit( 'n +i*locul acelei p(duri& 6poi 'i e1a+in( cu )ri*(
desenul ca s( se asi)ure c( era ase+(n(tor 'ntru totul cu ceea ce vedea 'n faa lui& "a coala de
poliie, co+isarul "inart spunea c( dac( observi 'ndelun) pe cineva sau ceva, p$n( la ur+( pri+eti
+ii de infor+aii preioase& 4i uneori asta era de a*uns ca s( re/olvi orice eni)+(&
u+ea acest feno+en Fsindro+ul 3ericonF&
6ceeai te%nic( o folosise pentru a-i seduce soia, #cMnt%ia& 6ceasta era )enul de fe+eie de
o +are fru+usee care obinuia s(-i tri+it( la pli+bare cu se+eie pe toi pretendenii&
Ma1i+ilian o re+arcase la o defilare de +anec%ine unde era de departe cea +ai atr()(toare
i deci cea +ai r$vnit( de toi b(rbaii pre/eni& El se uitase 'ndelun) la ea& "a 'nceput, aceast(
privire fi1( i p(trun/(toare o *enase pe t$n(ra fe+eie, apoi o intri)ase& 4i nu+ai privind-o,
Ma1i+ilian "inart descoperise tot felul de ele+ente care, +ai apoi, 'i per+isese s( se brane/e pe
lun)i+ea de und( a #cMnt%iei& ,$n(ra fe+eie purta un +edalion cu se+nul ei astrolo)ie2 .etii&
.urta cercei care 'i infectau lobii& <olosea un parfu+ foarte )reu& "a +as(, se ae/ase l$n)( ea i
'ncepuse s( vorbeasc( despre astrolo)ie& 6nali/ase fora si+bolurilor, diferena dintre se+nele de
ap(, de p(+$nt i de foc& #cMnt%ia, dup( o ne'ncredere iniial(, 'ncepuse s(-i e1pun( p(rerile c$t se
poate de natural& 6poi discutaser( despre cercei& 4i a+intise despre o substan( nou( antialer)ic(
care per+itea suportarea bi*uteriilor din cele +ai diferite alia*e& 5onversaia abordase apoi alte
subiecte2 parfu+uri, +ac%ia*, re)i+ ali+entar& F"a 'nceput, trebuie s(-l faci pe cel(lalt s( se si+t( 'n
lar)ul lui plas$ndu-te pe propriul s(u teren&F
Dup( ce abordase subiectele cunoscute de ea, Ma1i+ii ian "inart trecuse la cele pe care ea
nu le cunotea2 fil+e rare, )astrono+ic e1otic(, c(ri cu tira* li+itat& Micarea ur+(toare, 'n
strate)ia sa a+oroas(, fusese si+pl(2 e1ploatase un parado1 pe care 'l re+arcase& <e+eilor
fru+oase le place s( le vorbeti de inteli)ena lorE fe+eilor inteli)ente le place s( le vorbeti de
fru+useea lor&
6 treia +icare2 'i )%icise 'n pal+(& u se pricepea deloc dar 'i spusese tot ce dorete s( aud(
orice o+2 avea un destin deosebit, va cunoate o +are dra)oste, va fi fericit(, va avea doi copii - doi
b(iei&
-n sf$rit, ulti+a +icare2 se pref(cuse c( se interesea/( de cea +ai bun( prieten( a ei, ceea
ce st$rnise i+ediat )elo/ia tinerei fe+ei& Dup( trei luni erau c(s(torii&
Ma1i+ilian se uita la pira+id(& 6cel triun)%i avea s( fie +ai dificil de cucerit& #e apropie de
ea& O atinse& O +$n)$ie&
3 se p(ru c( aude un /)o+ot 'n interiorul construciei& -i puse carnetul 'n bu/unar i 'i lipi
urec%ea de latura-o)lind(& .ercepu )lasuri& Era clar c( erau oa+eni 'n interiorul acelei cl(diri
ciudate& 6scult( cu atenie i au/i deodat( o '+puc(tur(&
#urprins, co+isarul f(cu un pas 'napoi& Era totui si)ur c( detun(tura provenea din
interiorul pira+idei& -i lipi din nou urec%ea de perete i, de data asta, au/i stri)(te ur+ate de
/)o+otul unor roi de tr(sur(& Mu/ic( clasic(& 6plau/e& ec%e/at de cai& @(c(nitul unei +itraliere&

46. CALOPTERIFUL ULTIMEI ANSE

5ele treispre/ece furnici nu +ai pot& u +ai e+it nici cea +ai +ic( fra/( fero+onal(& ,rebuie
s( econo+iseasc( c%iar i u+iditatea acelor vapori care le per+it s( co+unice&
1O3 discerne deodat( o +icare pe cerul unifor+& 0n calopteri1 6cele +ari libelule, a c(ror
e1isten( datea/( din ne)ura ti+pului, sunt pentru furnici cu+ sunt pesc(ruii pentru +arinarul
r(t(cit2 indic( pro1i+itatea unei /one ve)etale& <urnicile recap(t( cura*& -i freac( oc%ii ca s(-i
ascut( vederea i s( ur+(reasc( +ai bine +ic(rile calopteri1ului&
"ibelula coboar( i aproape c( le atin)e cu cele patru aripi nervoase& <urnicile se opresc ca
s( observe insecta +aiestuoas(& -n fiecare dintre nervuri circul( s$n)e care pulsea/(& "ibelula este
cu adev(rat re)ina /borului& u nu+ai c( e 'n stare s( se stabili/e/e 'n /bor )eostaionar, dar cu cele
patru aripi independente, e sin)ura insect( care tie s( /boare 'napoi&
0+bra i+ens( se apropie, se stabili/ea/(, de+area/( din nou, se rotete 'n *urul lor& .are c(
vrea s( le conduc( spre salvare& Aborul ei linitit indic( faptul c( corpul nu sufer( de lips( de
u+iditate&
<urnicile o ur+ea/(& #i+t 'n sf$rit aerul r(corindu-se puin& O fri/( cu firioare 'ntunecate
apare 'n v$rful unei coline )olae& 3arb(& 3arb(: 3ar acolo unde e iarb(, e sev( i deci r(coare i
u+iditate& #unt salvate&
- DL -

5ele treispre/ece furnici )onesc spre acel loc& #e )%iftuiesc cu purici i alte c$teva insecte
prea +ici ca s(-i revendice dreptul la supravieuire& Deasupra ierbii, c$teva flori se ofer( antenelor
lor avide2 +elise, narcise, ciuboica-cucului, /a+bile, cicla+e& Mai sunt i afine pe arbuti i soc,
+erior, +(cei, aluni s(lbatici, p(ducel i coarne& 0n adev(rat paradis:
-au +ai v(/ut niciodat( o re)iune at$t de lu1uriant(& .este tot nu+ai fructe, flori, ierburi i
v$nat +ic aler)$nd +ai 'ncet ca un *et de acid for+ic& 6erul e plin de polen iar p(+$ntul e pres(rat
cu se+ine 'n )er+ene&
<urnicile se %r(nesc pe s(turate, u+pl$ndu-i la refu/ )ua care di)er( i )ua social(&
,otul li se pare suculent& <oa+ea i setea dau ali+entelor un )ust e1traordinar& 5el +ai +ic
)r(unte de p(p(die se i+pre)nea/( cu +ii de savori, de la dulce la s(rat trec$nd prin a+ar& .$n( la
rou( pe care o aspir( pe pistilul florilor i care e plin( de nuane )ustative c(rora furnicile nu le
acordaser( p$n( atunci nici o i+portan(&
G, L i H 'i trec una alteia sta+inele nu+ai pentru pl(cerea de $ le lin)e sau de a le +esteca
ca pe o c%eNin)-)u+& #e scald( 'n polenul unei p(r(lue i, a+eite, arunc( una 'n alta cu bul)(ri
)albeni la fel ca bul)(rii de /(pad(&
E+it fero+oni acidulai care le pic( atunci c$nd 'i recepionea/(&
M(n$nc(, beau, se spal( apoi +(n$nc( iar, beau iar i din nou se spal(& Ostenite 'n cele din
ur+(, furnicile se freac( 'n iarb( i r(+$n acolo, savur$nd fericirea de a fi 'n via(&
5ele treispre/ece r(/boinice au traversat +arele deert alb septentrional i au sc(pat
nev(t(+ate& #unt )%iftuite, se cal+ea/(, se atin) i discut(&
-n sf$rit linitite, 1O 'i cere lui 1O3 s( le +ai vorbeasc( despre De)ete& .oate se te+e c(
b(tr$na e1ploratoare va +uri f(r( s( le fi de/v(luit toate secretele&
1O3 a+intete despre o invenie ciudata a De)etelor2 se+afoarele tricolore& E vorba de nite
se+nale pe care le pun pe piste 'n scopul de a evita a+buteia*ele& 5$nd se+nalul are culoarea verde,
toate De)etele 'naintea/( pe pist(& 5$nd apare culoarea roie, toi se opresc pe loc ca i cu+ ar fi
+ori&
G spune c( ar putea s( fie un bun +i*loc pentru oprirea inva/iilor De)etelor& 6r fi de a*uns s(
se fi1e/e peste tot se+nale roii& Dar 1O3 le spune i+ediat c( e1ist( De)ete care nu respect(
se+nalele& Mer) cu+ 'i taie capul& ;a trebui )(sit altceva&
Dar u+orul ce-i? 'ntreab( 1O&
1O3 consi+te s( le povesteasc( o )lu+( de-a De)etelor, dar constat( c(, ne'nele)$nd nici
una, nu a reinut nici una& -i a+intete va) de o istorioar( cu un esc%i+os pe o banc%i/(, dar nu a
reuit niciodat( s( afle ce era acela un esc%i+os i nici o banc%i/(&
4i totui, e posibil s( fie una care s( poat( fi povestit(& 8lu+a cu furnica i cu )reierul&
0n )reier c$nt( toat( vara i se duce s( cear( de +$ncare la o furnic(& <urnica r(spunde c(
nu, nu vrea s(-i dea ni+ic&
-n acest +o+ent al naraiunii, cele dou(spre/ece e1ploratoare nu pricep de ce furnica 'nc(
nu l-a devorat pe )reier& 1O3 r(spunde c( astea sunt )lu+ele& u 'nele)i niciodat( ni+ic i, totui,
le& provoac( spas+e De)etelor& 1O vrea s( afle sf$ritul acestei istorioare ciudate&
8reierele pleac( i +oare de foa+e&
5ele dou(spre/ece furnici consider( sf$ritul de/olant& .un 'ntreb(ri 'n 'ncercarea de a
prinde un fir& De ce )reierele c$nt( toat( vara dei toat( lu+ea tie c( )reierii nu c$nt( dec$t ca s(-
i atra)( partenerii se1uali i apoi tac dup( acuplare? De ce nu 'ncearc( furnica s( recupere/e
cadavrul )reierului +ort de foa+e ca s(-l taie 'n buc(i i s( fac( din el pateu?
Discuia se 'ntrerupe brusc& Mica trup( a si+it iarba fre+(t$nd, petalele crisp$ndu-se,
/+eura +odific$ndu-i savoarea sevei& 6ni+alele din *ur a+uesc& -n aer plutete pri+e*dia& 5e se
'nt$+pl(? 5ele treispre/ece furnici roii de p(dure 'i sperie at$t de r(u?
u& O a+eninare 'n(buit( face r(+uriul s( vibre/e& #e si+te un +iros de tea+(& 5erul se
'ntunec(& E doar ora pr$n/ului, e cald i totui soarele, rese+nat parc( 'n faa unui adversar
superior, dispare& 5ele treispre/ece furnici 'i ridic( antenele& 0n nor ne)ru se apropie, sus, departe
pe cer& 5red la 'nceput c( norul aduce furtun(& Dar nu& u e vorba nici de ploaie i nici de v$nt& 1O3
crede c( e posibil s( treac( pe-acolo 'nt$+pl(tor De)ete /bur(toare& Dar nu e nici asta&
<urnicile nu se bucur( de o vedere suficient( ca s( vad( foarte bine departe, dar treptat
'nele) ce 'nsea+n( acel nor lun) i ne)ru la altitudine& #e aude un /b$rn$it& 6cel nor e for+at din&&&
"(custe-de-f$nee: 0n nor de l(custe +i)ratoare:
-n +od nor+al, pre/ena lor este e1cepional( 'n Europa& #e cunosc doar c$teva rare inva/ii
'n #pania i 'n <rana, pe 5oasta de 6/ur dar, de c$nd te+peratura )eneral( a crescut, ani+alele
din sud trec "oara& Monoculturile au sporit i +ai +ult +(ri+ea acestor nori periculoi&
"(custe +i)ratoare: "(custele pe care2 le 'nt$lneti sin)ure sunt nite insecte 'nc$nt(toare,
)raioase, a+abile i delicioase la )ust, dar 'n )rup repre/int( cel +ai r(u fla)el&
5$nd e sin)ur(, l(custa +i)ratoare adopt( o culoare cenuie i o atitudine foarte +odest(&
Dar i+ediat ce a*un)e '+preun( cu alte l(custe, 'i sc%i+b( culoarea 'n rou, apoi 'n ro/, apoi 'n
portocaliu i 'n cele din ur+( 'n )alben& 5uloarea ofranului indic( faptul c( a a*uns 'n cul+ea fa/ei
- DH -

de e1citaie se1ual(& Din acel +o+ent se )%iftuiete i se acuplea/( cu toate fe+elele pe care la are
la 'nde+$n(& <rene/ia ei se1ual( este la fel de spectaculoas( ca i frene/ia ali+entar(& 5a s( i le
satisfac( pe a+$ndou(, e )ata s( distru)( totul 'n calea ei&
#in)ur(, l(custa tr(iete noaptea s(rind de colo-colo& -n )rup, l(custa tr(iete /iua /bur$nd&
"(custa sin)uratic( se t$r(te prin deserturi, fiind adaptat( la usc(ciune& "(custa )re)ar( suport(
perfect u+iditatea i invadea/( f(r( tea+( culturi i p(duri&
#( fie asta o +anifestare a ceea ce televi/iunea De)etelor nu+ete Fputerea +uli+ilorF?
u+(rul abolete in%ibiiile, distru)e conveniile, afectea/( respectul fa( de viaa celorlali&
G lansea/( ordinul s( fac( cale 'ntoars( dar toate tiu c( este de*a prea t$r/iu& 1O3 privete
cu+ se apropie norul +orii&
#unt sus 'n v(/du%, +iliarde, i, peste c$teva secunde, se vor abate asupra solului& 5ele
treispre/ece beloBaniene 'i ridic( antenele curioase i speriate&
orul 'ntunecat se rotete pe cer vr$nd parc( s( ucid( +ai 'nt$i prin spai+( tot ce palpit(
sub el& 5urenii aerieni antrenea/( acea +as( 'n volute ase+(n(toare cu banda lui Mobius& 5$teva
e1ploratoare doresc tare +ult, f(r( s( cread( cu adev(rat 'n asta, c( s-au 'nelat i c( nu e dec$t un
nor de praf, de praf foarte des&
orul 'ntunecat se 'ntinde i for+ea/( si+boluri esoterice, anun(toare de ruin(&
.e p(+$nt nu +ai +ic( nici una& ,oate ateapt(& 6teapt( +ai ales ca 1O3, at$t de
e1peri+entat(, s( )(seasc( o soluie ori)inal(&
1O3 nu are nici o soluie& -i verific( re/erva de acid for+ic din abdo+en i se 'ntreab( c$te
l(custe va putea s( o+oare cu ea&
orul coboar( 'ncetior, 'nv$rte*$ndu-se& #e aude din ce 'n ce +ai distinct cl(+p(nitul a
+iriade de +andibule avide& 3arba se )%e+uiete, tiind instinctiv c( acele l(custe vorace 'nsea+n(
sf$ritul ei&
1O3 constat( c( cerul se 'ntunec( din ce 'n ce +ai +ult& 5ele treispre/ece se )rupea/( 'n
cerc, cu abdo+enul ridicat, )ata s( tra)(&
8ata, ca nite parautiti ai unei ar+ate colosale venii cu cercetai, pri+ele l(custe cad pe
p(+$nt rico$nd 'n salturi pline de st$n)(cie& Dar se stabili/ea/( repede pe picioare i 'ncep s(
'n)%it( tot ce tr(iete 'n *ur&
M(n$nc( i se '+perec%ea/(&
5u+ a*un)e pe p(+$nt o l(cust( fe+el(, un +ascul sare la ea pentru acuplare& 3+ediat ce
acuplarea se ter+in(, fe+elele 'ncep s( ou( pe p(+$nt cu o stupefiant( i teribil( fecunditate&
Marea ar+( a l(custei este pro+ptitudinea cu care 'i r(sp$ndete +asiv ou(le&
Mai puternic dec$t *etul de acid al furnicilor, +ai 'nsp(i+$nt(tor dec$t v$rful ro/ al
De)etelor2 se1ul l(custelor:

43. ENCICLOPEDIE

DEFINIIA OMULUI: C) +$(+& 1&1.,&#& '&6-$#+(+&7 ) 0&+)/ '& *(/& /5%+51:" &/+&
'&;( ) $1> D(!5 '(7 (+)!" ) 0&+)/ '& +,&" /5%+51:" &/+& ) $1> U $-)# (."( 0&!)'(+
&/+& ) $1> U .$#(- = !$157 !(,& ) ( 1(" '&-&"+ !$*+"&+ '& *(/& ("7 '(, !5,)"( ""1(
=" .(+& *" %#51:"" =" ,&/%",57 1(" & =!5 ) $1>
U !,&"&, $1&&/!7 -") '(, "6$#(+ =+,A) #"!9"' )+,"+"-7 & ) $1>
U !$1%)+&, !(%(."# /5 ,&%,$')!5 +$(+& 1&!("/1&#& @:'","" ))" !,&"&, )1( &/+&
'&1 /5 0"& )1"+ )1(>
U ,$.$+ &I+&,"$, /"1"#(, !) ) $1 *" '$+(+ !) ) !,&"&, /"1"#(, !) !&# (# $1)#)" &/+& $
0""85 $1&&(/!5>
U $1 !#$(+7 0(.,"!(+ %," 1("%)#(,& @&&+"!5 !( /5 !$/+"+)"& $ ,&6&,-5 '& $,@(&
%&+,) ( 0(!& 0(85 )$, &-&+)(#& '&0"!"&8& (#& 0,(+&#)" /5) @&(157 & $ 0""85 $1&&(/!5>
N"1"! ) &/+& &-"'&+. D" A+"!9"+(+& *" %:5 = E-)# M&'")7 /A( !$/"'&,(+ !5 0&1&"#&7
/+,5""" *" /!#(-"" ) &,() 0""8& $1&&*+". 1$' $,1(#7 #&@"/#(+$,)# /& !$/"'&,5 ( 0"
/"@),)# !(%(."# /5 %&,!&(%5 !&&( !& & *" !&&( !& ) & $ ?0""85 $1&&(/!5?. A, +,&.)" /5 " /&
1(" (#5+),& ."$#$@"7 0"#$6$0"7 "0$,1(+"!"&"7 @&&+"!"&"7 $(1&" (" B"/&,"!""7 %$&8"7 0"6"!"&".
C5!"7 = ,&(#"+(+&7 $8")&( '& ?( 0" )1(? -( '&-&" '" !& = !& 1(" @,&) '& '&0""+.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

4E. TRECERE LA ROCP

7ulie a*unse 'n faa uii +ari i solide de ste*ar din spatele liceului i se debarasea/( de
+icul rucsac& #coase cocteilul Molotov +eterit de ea& 6cion( bric%eta, dar bric%eta nu scoase nici
o flac(r(, ci nu+ai c$teva sc$ntei& .iatra era u/at(& 5(ut( 'n +icul rucsac i )(si o cutie de
- DI -

c%ibrituri& 6cu+ ni+ic nu o +ai putea '+piedica s( arunce sticla incendiar( asupra uii& 6prinse
c%ibritul i2
- 6%: 6i venit, 7ulie?
7ulie puse repede la loc bo+ba incendiar(& 5ine o deran*a? #e 'ntoarse i 'l /(ri pe David&
- ,e-ai %ot(r$t s( intri 'n )rupul nostru? 'ntreb( el&
.ortarul se apropia de ei&
- E1act, r(spunse ea ascun/$nd +ai bine sticla&
- 6tunci, %ai cu +ine&
David o conduse pe 7ulie spre +ica sal( de sub cafenea unde cei 4apte .itici 'i desf(urau
activitatea& 0nii 'i acordau de*a instru+entele&
- 3a uite, ave+ vi/itatori: /ise <rancine&
-nc(perea era +ic(& 6bia era loc pentru o estrad( plin( de instru+ente +u/icale& .ereii erau
acoperii cu foto)rafii ale )rupului lor, la anivers(ri sau la serate dansante&
7i-Noon) 'nc%ise ua ca s( nu-i deran*e/e ni+eni&
- 5redea+ c( n-ai s( vii, 'i /ise arcis ironic&
- 6+ vrut s( v(d doar cu+ c$ntai, at$ta tot&
- -ai ce c(uta aici& -ave+ nevoie de turiti: e1cla+( Aoe& #unte+ un )rup rocB, ori c$ni cu
noi, ori pleci:
;(/$nd c( 7ulie nu se +ic(, 7i-Noon) interveni2
- 4tii s( c$ni la un instru+ent? 'ntreb( el&
- u& Dar a+ luat lecii de canto&
- 4i ce c$ni?
- 6+ o voce de sopran(& 5$nt +ai ales arii de .urceii, Cavel, #c%ubert, <aure, #atie&&& ;oi ce
)en de +u/ic( c$ntai?
- CocB&
- CocB i-at$t nu +ai spune ni+ic a/i& 5e fel de rocB? .aul 'i e1plic(2
- Ceferinele noastre sunt 8enesis pri+a perioad(, albu+ele urserM 5ri+e, <o1trot, ,%e
"a+b "ies DoNn On =roadNaM, p$n( la 6 ,ricB of ,ail&&& i tot Kes, cu o preferin( pentru albu+ele
5lose to t%e Ed)e, ,or+ato&&& i tot .inB <loMd, i aici cu preferin( pentru 6ni+als, !is% Kou !ere
9ere i ,%e !all&
7ulie d(du din cap ca o cunosc(toare&
- 6%a: Melodii de rocB pro)resiv foarte vec%i, plin de praf, din anii apte/eci:
Ce+arca nu le c(/u bine celorlali& 6sta era +u/ica lor de referin(& David o 'ntreb(2
- Aici c( ai f(cut canto& De ce n-ai 'ncerca s( c$ni cu noi?
- u, +ulu+esc& 6+ fost operat( de noduli i +edicul +-a sf(tuit s( nu fore/ coardele
vocale&
David insist(2
- 6+ putea 'ncerca un blues& u eti obli)at( s( fore/i vocea& E destul s( fredone/i&
,oi fur( de acord, cu e1cepia lui Aoe care r(+$nea sceptic(& <iecare 'i ocup( locul, iar .aul
se apropie de +asa de sonori/are i re)la potenio+etrele&
7ulie lu( +icrofonul& O clip( i se p(ru c( ti+pul se oprete apoi bu/ele i se de/lipir(,
+a1ilarele se destinser(, )ura i se desc%ise i se av$nt(&
.e acea +elodie lent(, 7ulie fredon( pri+ele cuvinte care 'i trecur( prin +inte&
"a sf$rit ur+( o t(cere lun)(& <rancine se dep(rt( de claviatur( i aplaud( pri+a, ur+at(
repede de toi ceilali&
- #i)ur nu e ceea ce face+ noi 'n +od obinuit, dar e interesant, constat( arcisse cu un ton
serios&
- 6i trecut e1a+enul, o anun( David& Dac( vrei, poi s( r(+$i cu noi i s( faci parte din
)rup&
- Oricu+, noi te-a+ adoptat, sublinie 7i-Noon)& Dac( vrei, de acu+ 'nainte poi s( fii solistul
nostru vocal&
- .(i, tii&&&
-u +ai face +ofturi, 'i opti Aoe la urec%e& O s( ne oboseti&
- Ei bine&&&, de acord&
- =ravo: e1cla+( David&
6poi c$ntar( alte c$teva +elodii, dup( care %ot(r$r( s( plece acas(&
- M-a+ certat cu +a+a i nu prea a+ c%ef s( +( 'ntorc la do+iciliul fa+ilial 'n seara asta&
.oate s( +( )(/duiasc( vreunul dintre voi 'n noaptea asta? 'ntreb( 7ulie&
- David, Aoe, "eopold i 7i-Noon) dor+ la c(+inul liceului& Dar <rancine, arcisse i cu +ine
sunte+ e1terni& ,e vo+ )(/dui pe r$nd dac( ai nevoie& .oi veni la +ine 'n seara asta, 'i propuse
.aul& 6ve+ o ca+er( pentru prieteni&
3deea nu p(ru s-o entu/ias+e/e pe 7ulie& <rancine 'nelese c( nu avea nici un c%ef s( stea la
un b(iat i o invit( s( doar+( 'n aparta+entul ei& 7ulie accept( i+ediat&
- DJ -


4G. ENCICLOPEDIE

M3456CE DE ;O56"E2 -n c$teva li+bi vec%i - e)iptean(, ebraic(, fenician( - nu e1ist(
vocale, ci doar consoane& ;ocalele repre/int( vocea& Dac(, printr-o repre/entare )rafic( i se d( voce
cuv$ntului, i se d( prea +ult( for(, c(ci i se d( 'n acelai ti+p via(&
0n proverb spune2 FDac( ai fi 'n stare s( scrii perfect cuv$ntul ifonier, te-ai tre/i cu +obila
'n capF&
5%ine/ii au avut acelai senti+ent& -n secolul 33 e&n&, cel +ai +are pictor al ti+pului s(u, !u
Dao/i, a fost c%e+at de '+p(rat care i-a cerut s( desene/e un dra)on perfect& 6rtistul 3-a pictat 'n
'ntre)i+e, +ai puin oc%ii& FDe ce-ai uitat oc%ii?F 3-a 'ntrebat '+p(ratul& F.entru c( dac( i-a desena
oc%ii, i-ar lua /borulF, a r(spuns !u Dao/i& -+p(ratul a insistat, pictorul a desenat oc%ii i le)enda
spune c( dra)onul i-a luat /borul&

Ed+ond !ells,
Enciclopedia cunoaterii relative i absolute, volu+ul 333

5H. EMISARII NORILOR

1O3 i 'nsoitoarele ei se e1tenuea/( de c$teva +inute 'n b(t(lia '+potriva l(custelor&
=u/unarul abdo+inal cu acid al lui 1O3 este aproape )ol& =(tr$na furnic( nu +ai poate dec$t s(
loveasc( cu +andibula, ceea ce este i +ai obositor&
"(custele nu opun o adev(rat( re/isten(& ici +(car nu lupt(& Muli+ea lor constituie o
a+eninare c(ci, f(r( 'ncetare, plou( din cer ca o )rindin( sinistr( de picioare i +andibule
'nfo+etate&
O ploaie tern( f(r( oprire&
-n +ai +ulte straturi, cu o )rosi+e de ase-apte l(custe +i)ratoare, p(+$ntul e acu+
acoperit de insecte c$t ve/i cu oc%ii 1O3 atac( cu +andibulele i taie, taie, taie corpurile ca o secer(&
u a dep(it cu bine at$tea obstacole ca s( cede/e 'n faa unei specii a c(rei sin)ur( inteli)en(
const( 'n a produce cantit(i i+ense de copii&
"a De)ete, 'i a+intete ea, c$nd apare suprapopulare u+an(, fe+eile 'n)%it %or+oni,
nu+ii pilule, ca s( fie +ai puin fertile 6sta ar trebui f(cut& ,oate acele l(custe invadatoare ar
trebui 'ndopate cu pilule& 5e +erit e s( fabrici dou(/eci de copii acolo unde nu e nevoie dec$t de
unul sau doi? -n ce const( interesul s( faci la ou( din care s( ias( o populaie +asiv(, c$nd tii
foarte bine c( nu o vei putea 'n)ri*i i nici educa, i c( nu va putea s( creasc( dec$t para/it$nd toate
celelalte specii?
1O3 refu/( s( se supun( dictaturii acelor ou(toare frenetice& =uc(i de l(custe /boar( 'n
*urul ei& De prea +ult( activitate, +andibulele au 'nceput s-o doar(&
O ra/( de soare str(pun)e deodat( norul 'ntunecat i lu+inea/( un afin& E un se+n& 1O3 se
)r(bete s( se caere '+preun( cu 'nsoitoarele ei& 5a s(-i recapete vi)oarea, furnicile se %r(nesc cu
afine care pocnesc sub ascuiul +andibulelor&
<u)a e sin)ura soluie&
1O3 'ncearc( s(-i re)(seasc( cal+ul& Cidic( antenele spre cer& .(+$ntul e o spu+( de
elitre, dar ploaia de l(custe s-a oprit i a reap(rut soarele& 5a s(-i recapete cura*ul, fredonea/(
vec%iul c$ntec beloBanian2
#oare, intr( 'n carcasele noastre scobite .une-ne 'n +icare +uc%ii care ne dor 4i unete-
ne )$ndurile divi/ate&
5ele trei furnici stau suspendate la e1tre+itatea celor +ai de sus r(+urele ale afinului i
valul de l(custe vine spre ele& #unt ca pe un ac 'n +i*locul unei +(ri a)itate&

51. ACAS LA FRANCINE

Eta*ul apte& E foarte obositor f(r( ascensor& -i tra) sufletul pe palier& 5e bine e c$nd a*un)i&
6colo sus se si+eau la ad(post de pericolele str(/ii&
Era penulti+ul eta*, totui a*un)ea i p$n( acolo +irosul )unoaielor p(r(site de )unoierii
aflai 'n )rev(& ,$n(ra blond( 'i c(ut( c%eile 'n bu/unarul +are care 'i inea loc de )eant( i, dup(
ce scotoci 'ntr-o +as( de obiecte %eteroclite, scoase victorioas( c%eile& Descuie cele patru broate ale
uii apoi lovi puternic cu u+(rul Fpentru c( le+nul s-a u+flat din cau/a u+idit(ii i ua se
bloc%ea/(F& "a <rancine nu vedeai dec$t co+putere i scru+iere& 5eea ce nu+ea po+pos
Faparta+entF era 'n realitate doar o +ic( )arsonier(& O inundaie vec%e a vecinilor de deasupra
'+podobise tavanul cu un fel de aureol(& 6sta e o re)ul( la bloc2 vecinii de deasupra las( totdeauna
apa s( dea afar( din cad(& 3ar cei de dedesubt bloc%ea/( tobo)anul de )unoi cu saci prea
- GO -

volu+inoi& 9$rtia tapetului era +aro& .robabil c( <rancine nu se ocupa prea +ult de +ena*& .este
tot era praf& 7ulie consider( totul puin ca+ depri+ant&
- #i+te-te ca acas(, f(-te co+od(, 'i /ise <rancine ar(t$ndu-i un fotoliu %odoro)it, luat
probabil de la vec%ituri&
7ulie se ae/( i <rancine observ( c( )enunc%iul ei supura&
- 6sta e rana c(p(tat( de la 4obolanii e)ri?
-u +( doare& E ca i cu+ a+ devenit contient( de )enunc%ii +ei&
<rancine e1a+in( rana i se 'ntreb( dac( nu cu+va 7ulie era +asoc%ist(& .(rea c(-i place
rana pentru c( 'i a+intea c( )enunc%iul ei e1ista&&&
- O s( +( ocup de rana ta, /ise <rancine& 5red c( a+ ceva 'n casa&
6poi <rancine 'i vorbi despre pasiunea ei pentru co+putere i pentru *ocuri&
- .oate c( nu tiu s( fac +are lucru, +(rturisi <rancine, dar a+ 'nv(at s( tr(iesc 'n +ai
+ulte realit(i paralele, i, crede-+(, e )ro/av s( poi ale)e& -n via( totul te de/a+()ete, dar dac(
reueti s( treci astfel dintr-o realitate 'n alta, totul devine +ai suportabil&
#e 'ndrept( spre co+putere& 5$nd aprinse ecranele, 'nc(perea se transfor+( 'ntr-o cabin( de
avion supersonic&
- 6i o colecie superb( de co+putere, /ise 7ulie cu ad+iraie&
- Da, 'n ea +i-a+ investit toat( ener)ia i toate econo+iile& .asiunea +ea sunt *ocurile& .un
o +elodie vec%e c$ntat( de 8enesis ca fond sonor, aprind o i)(ric( cu +ari*uana, dup( care +(
distre/ fabric$nd lu+i artificiale& -n acest +o+ent, cel +ai +ult '+i place *ocul Evoluia& 5u
pro)ra+ul (sta poi s( reconstitui civili/aii i s( le tri+ii s( se r(/boiasc( unele cu altele& -n acelai
ti+p, le de/voli un arti/anat propriu, o a)ricultur(, o industrie, un co+er tot: u e )reu& Dup( o
fa/( lun)( de despotis+, ur+ea/( o fa/( de +onar%ie, apoi, c$nd poporul 'ncepe s( devin(
responsabil, sl(besc %(urile 'n vederea de+ocraiei& 4i aprecia/( asta& Dar statele de+ocratice sunt
foarte fra)ile&&& O s(-i dai sea+a de asta c$nd o s( *oci&
7ucar( o vre+e dup( care +usafira se pl$nse c( o dor oc%ii& <rancine stinse co+puterul i
'i frec( pleoapele&
- ,u, 7ulie, ai i alte pasiuni 'n afar( de c$ntat?
- Eu a+ ceva +ai bun dec$t co+puterele& #e ine 'n bu/unar, c$nt(rete de o sut( de ori +ai
puin dec$t acesta, ofer( un ecran foarte lat, dispune de o autono+ie practic neli+itat(,
funcionea/( i+ediat ce-l desc%i/i, conine +ilioane de infor+aii i nu r(+$ne niciodat( 'n pan(&
- 0n superco+puter? M( interesea/(, /ise ea& 7ulie /$+bi&
- 6+ ceva F+ai bun dec$t co+putereleF& 4i nici nu te face s( te doar( oc%ii&
#coase volu+ul )ros al Enciclopediei cunoaterii relative i absolute&
- O carte? /ise +irat( <rancine&
- u orice carte& 6+ descoperit-o 'n fundul unui tunel din p(dure& #e intitulea/(
Enciclopedia cunoaterii relative i absolute i a fost scris( de un b(tr$n 'nelept, care probabil c( a
f(cut turul lu+ii ca s( poat( acu+ula astfel toate cunotinele ti+pului s(u despre toate (rile, toate
epocile i 'n toate do+eniile&
- E1a)ere/i&
-Cecunosc c( nu tiu ni+ic despre cel care a scris-o, dar citete puin i sunt si)ur( c( vei fi
surprins(& -i 'ntinse cartea i o r(sfoir( '+preun(&
<rancine descoperi un pasa* care spunea c( infor+atica era un +i*loc de a transfor+a lu+ea
dar c(, pentru a reui acest lucru, trebuia s( ai un co+puter cu o putere foarte +are& 5o+puterele
obinuite erau dotate cu capacit(i li+itate pentru c( erau ierar%i/ate& 5a 'ntr-o +onar%ie, un
+icroprocesor central diri*a co+ponentele electronice periferice& Era deci necesar s( se cree/e o
de+ocraie c%iar i 'n cadrul cipurilor de co+putere&
-n locul unui +are +icroprocesor central, profesorul Ed+ond
!ells propunea folosirea unei +ultitudini de +ici +icroprocesoare care ar lucra si+ultan, s-
ar ar+oni/a 'n per+anen( i ar lua deci/ii pe r$nd& 6cest aparat dorit de el era nu+it Fco+puterul
cu ar%itectur( de+ocratic(F&
<rancine era foarte interesat(& E1a+in( planurile&
- 6ceast( +ain( a viitorului, dac( 'i ine pro+isiunile, tri+ite la +u/eu toate co+puterele
e1istente& ,ipul t(u avea idei ucare& Descrie aici un co+puter de un )en nou, dotat nu cu unul sau
c%iar cu patru creiere funcion$nd 'n paralel, ci cu cinci sute care lucrea/( '+preun(& -i 'nc%ipui
puterea unui astfel de aparat? <rancine 'nelese c( Enciclopedia nu era doar o cule)ere de aforis+e,
ci o lucrare branat( direct la via(, propun$nd soluii c$t se poate de practice i reali/abile&
- 6cu+ se fabric( doar co+putere cu ar%itectur( paralel(& Dar +aina pe care o descrie
enciclopedia ta, cu aceast( Far%itectur( de+ocratic(F, orice pro)ra+ 'i va 'n+uli de cinci sute de
ori posibilit(ile&
5ele dou( fete se privir( fi1 'n oc%i& #e n(scuse o co+plicitate foarte puternic(& -n acel
+o+ent, f(r( s(-i vorbeasc(, a+$ndou( tiur( c( totdeauna vor putea conta una pe cealalt(& 7ulie
se si+ea +ai puin sin)ur(& 3/bucnir( 'n r$s f(r( +otiv&
- G1 -


52. ENCICLOPEDIE

REETA MAIONE4EI: E 0$(,+& @,&) /5 (1&/+&!" 1(+&,"" '"0&,"+&. T$+)*"7 &I"/+5 $
/)./+(85 !(,& '$-&'&*+& !5 ('"8"$(,&( ( '$)5 /)./+(8& '"0&,"+& '5 (*+&,& )&" ( +,&"( !(,&
#& /).#"1&(65: 1("$&6(. C)1 /5 0(!" $ 1("$&65> B(+&8" !,&15 =+,A$ /(#(+"&,5 @5#.&)*)#
))" $) *" 1)*+(, !) (;)+$,)# )&" #"@)," '& #&1. A'5)@(8" )#&" %,$@,&/"-7 = !(+"+58" 1"!"7
%:5 !:' &1)#/"( '&-"& %&,0&!+ !$1%(!+5. C:' 1("$&6( !,&*+&7 ('5)@(8" /(,&7 %"%&, *" '$"
!&+"#"+," '& $8&+. I1%$,+(+: /5 /& 8"5 !$+ '& +&1%&,(+),5. M(,&#& /&!,&+ (# 1("$&6&": $)# *"
)#&")# +,&.)"& /5 0"& &I(!+ #( (!&&(*" +&1%&,(+),5. I'&(#: 15 @,('& C&#/")/. C&&( !& -( #&@( '&
0(%+ !&#& '$)5 "@,&'"&+&7 -$, 0" 1")/!)#&#& .)#& '& (&, %& !(,& #& -$1 "+,$')!& .5+:'.
1 Q 1 R 3.
D(!5 1("$&6( /A( +5"(+7 $ %)+&1 ',&@& ('5)@:' $ #"@),"85 '& 1)*+(,7 %& !(,& =# -$1
%)& %)8" !:+& %)8"7 1&/+&!:'7 = (!&# (1&/+&! '& )#&" *" $) %,$/+ (1(#@(1(+ = /(#(+"&,5.
A+&8"&: +$+)# &/+& = %,$@,&/"&.
P& #:@5 (#"1&+7 +&9"!( 1("$&6&" /+5 #( .(6( 0("1$/)#)" /&!,&+ (# %"!+),"" = )#&" (
0#(1(6"#$,. /&!$#)# (# FVA#&(7 0,(8"" V( EK!S () (-)+ "'&&( /5 0$#$/&(/!5 (!&/+ +"% '&
&1)#/"& !( /5 $.8"5 !)#$," '& $ $%(!"+(+& %&,0&!+5. D(, = %"!+),5 ) /& =+,&.)"8&(65 )
(1&/+&! (%5A)#&"A@5#.&)* '& $)7 !" ) (1&/+&! (%5A)#&"A(#.)* '& $).

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

53. A TREIA VI4IT

.entru a treia vi/it( la pira+id(, co+isarul Ma1i+ilian "inart se ec%ipase cu un +aterial de
detecie pe care 'l scoase din tolb(& 6*uns l$n)( construcie, scoase un +icroa+plificator pe care 'l
aplic( pe perete i ascult(&
3ar detun(turi, r$sete, o sonatin( la pian, aplau/e&
-i 'ncord( au/ul& ite oa+eni vorbeau&
-&&& u+ cu nu+ai cu ase c%ibrituri se pot desena nu patru, nici ase, ci opt triun)%iuri
ec%ilaterale de +(ri+e e)al(, f(r( s( lipeti, s( 'ndoi sau s( rupi c%ibriturile?
- .utei s(-+i dai o nou( fra/( a*ut(toare?
- =ine'neles& 5unoatei principiul *ocului nostru& 6vei dreptul s( revenii c$teva /ile la r$nd
i, de fiecare dat(, v( furni/(+ un nou ele+ent care s( v( a*ute& 6/i, fra/a este ur+(toarea2 F5a s(
)(seti&&& e destul ca s( )$ndetiF&
Ma1i+ilian recunoscu eni)+a celor ase c%ibrituri propus( 'n acel +o+ent de e+isiunea
F5apcana )$ndiriiF& ,oate acele sunete&&&
5el, cea sau cei care se aflau 'n interiorul acelei pira+ide f(r( u( i f(r( ferestre se uitau
pur i si+plu la televi/or& .oliistul f(cu diferite presupuneri& 5el +ai probabil ar fi fost vorba de
pustnic 'nc%is acolo ca s(-i poat( petrece restul /ilelor 'n faa televi/orului, f(r( s( fie deran*at&
.robabil c( avea provi/ii de %ran(, poate c%iar era sub perfu/ie, i st(tea acolo, cu faa la ecran i
sonorul dat la +a1i+&
F-n ce lu+e de nebuni tr(i+:F 'i /ise co+isarul& #i)ur, televi/iunea c(p(ta din ce 'n ce +ai
+ult( i+portan( 'n viaa oa+enilor, peste tot vedeai antene F'nflorindF pe acoperiuri, dar de aici
p$n( la a te 'nc%ide 'ntr-o 'nc%isoare f(r( u( i f(r( ferestre ca s( te uii +ai bine la televi/or&&& 5e
fiin( o+eneasc( era at$t de de+ent( 'nc$t s( alea)( o astfel de for+( de sinucidere?
Ma1i+ilian "inard 'i puse +$inile c(u la )ur( i se lipi de perete&
- Oricine ai fi, stri)( el, nu avei dreptul de a sta aici& 6ceast( pira+id( a fost construit(
'ntr-o /on( prote*at(, unde construciile sunt inter/ise&
A)o+otele 'ncetar( brusc& #onorul fusese oprit& u se +ai au/eau aplau/e i nici r$sete& ici
'+puc(turi de +itralier(& ici o e+isiune i nici un r(spuns&
5o+isarul stri)( din nou2
- .oliia: 3eii: E un ordin:
6u/i un /)o+ot 'n(buit, ca o +ic( trap( care se desc%ide undeva& #coase revolverul pentru
orice eventualitate, se uit( 'n *ur i d(du ocol pira+idei&
<aptul c( si+ea +$nerul pistolului 'n +$n( 'i provoca un senti+ent de invincibilitate& Dar
revolverul nu era un atu, ci un %andicap& -l f(cea +ai puin atent& Ma1i+ilian nu percepu deci
b$/$itul uor din spatele lui& =///&&& b///&
u fu atent nici la +ica 'nep(tur( de la )$t dec$t cu o fraciune de secund( prea t$r/iu&
Mai f(cu trei pai i desc%ise )ura +are, f(r( s( poat( vorbi& 6poi f(cu oc%ii +ari i se
pr(bui pe )enunc%i, d(du dru+ul la ar+( i, cu capul 'nainte, se 'ntinse c$t era de lun)&
- G> -

-nainte de a 'nc%ide oc%ii v(/u cei doi sori, cel adev(rat i cel reflectat de o)linda peretelui&
.leoapele 'i c(/ur( ca o cortin( )rea de teatru&

54. SUNT MILIOANE

ivelul +(rii de l(custe crete continuu& Cepede, repede, s( )(seasc( o idee& 5$nd eti
furnic(, totdeauna trebuie s( )(seti idei ori)inale ca s( supravieuieti& #uspendate de e1tre+itatea
ulti+elor cren)i ale afinului, cele treispre/ece furnici se )rupea/( i 'i unesc antenele& Mintea lor
colectiv( e do+inat( de panic( i de dorina de a ucide& 0nele s-au rese+nat de*a s( +oar(& u i
1O3& .oate c( are o soluie2 vite/a&
5arapacele l(custelor for+ea/( *os un covor discontinuu, dar )onind pe el destul de repede,
de ce s( nu se foloseasc( de el ca de un suport? "a traversarea fluviului, b(tr$na r(/boinic( a v(/ut
insecte aler)$nd pe suprafaa apei f(r( s( se duc( la fund, f(c$nd pur i si+plu un nou pas de
fiecare dat( c$nd erau )ata s( se scufunde&&&
3deea pare stranie, spatele l(custelor nu sea+(n( deloc cu suprafaa unui fluviu& Dar pentru
c( ni+eni nu are alt( su)estie iar cop(celul 'ncepe sa cede/e sub asalturile l(custelor, se ia
%ot(r$rea s( se *oace totul pe o sin)ur( carte&
1O3 se av$nt( pri+a& 8onete pe spatele l(custelor at$t de brusc 'nc$t nu au ti+p s(
'nelea)( ce se petrece& Oricu+, sunt foarte ocupate cu +$ncatul i cu reprodusul 'nc$t acord( doar
puin( atenie acelei pre/ene trec(toare de pe spatele lor&
5elelalte dou(spre/ece furnici o ur+ea/( pe pri+a& 8onesc 'n /i)-/a) 'ntre antenele i
cuirasele coapselor 'ndoite care se ridic( +ai sus de spate& "a un +o+ent dat, 1O3 alunec( pe o
carapace 'n +icare i G o prinde 'n ulti+a clip(& =eloBanienele )alopea/( cu+ pot +ai bine, dar
distana e +are&
#pin(ri de l(custe c$t ve/i cu oc%ii& 0n lac, o +are, un ocean& <urnicile roii )onesc deasupra
+uli+ii& "$n)( ele, arbutii se topesc sub +andibulele l(custelor&
-n sf$rit, trupa +ir+eceean( /(rete 'n dep(rtare u+bra linititoare a +arilor copaci&
6cetia for+ea/( nite don*onuri de re/isten( )reu de ros& ;alul de l(custe a fost oprit acolo de
aceti potentai ve)etali& -nc( un efort i vor reui:
8ata: 6u a*uns: E1ploratoarele abordea/( o crean)( lun)( i *oas( i se )r(besc s( urce&
#unt salvate: "u+ea 'i re)(sete +o+entan nor+alitatea& 5$t e de pl(cut s( p(eti pe un
copac tare dup( ce ai navi)at at$t de +ult 'n lacurile de nisip ale deertului i pe +area +ic(toare
a l(custelor: #e revi)orea/( sc%i+b$nd +$n)$ieri i %ran(& O+oar( o l(cust( i/olat( i o +(n$nc(&
5u captatorii de c$+puri +a)netice, 1> stabilete po/iia i deter+in( direcia +arelui ste*ar& ,rupa
pornete i+ediat& 5a s( evite solul, unde +area de l(custe este 'nc( r(sp$ndit( deasupra
r(d(cinilor, furnicile se deplasea/( la altitudine, din crean)( 'n crean)(& -n sf$rit, 'n faa lor se
ridic( un copac i+ens& Dac( copacii +ari sunt nite don*oane, +arele ste*ar este cu si)uran( cel
+ai lat i cel +ai 'nalt dintre aceste turnuri& ,runc%iul lui este at$t de lat 'nc$t pare plat& Ca+urile
sunt at$t de 'nalte 'nc$t +asc%ea/( cerul& 5ele treispre/ece furnici calc( pe +oc%eta de catifea
for+at( de colonia de lic%eni care acoper( faa septentrional( a +arelui ste*ar& .rintre furnici se
spune c( acest ste*ar +are are o v$rst( de dou(spre/ece +ii de ani& E +ult& Dar copacul e 'ntr-
adev(r deosebit& -n toate punctele sale ad(postete via(& 7os, beloBanienele 'nt$lnesc o 'ntrea)(
faun( de ste*ar& 8(r)(rie forea/( )(uri 'n noduri cu ciocurile lor ca s( fac( ou( de c$teva +ii+i de
+ili+etru& 5antaride cu elitre ca +etalul de)ust( ra+urile 'nc( fra)ede 'n ti+p ce larvele +arelui
capricorn de ste*ar sap( )alerii 'n partea central( a scoarei& O+i/ile se 'n)ra( 'n frun/e r(sucite 'n
for+( de cornete i le)ate 'n pac%ete de p(rinii lor&
Mai departe, o+i/ile +oliei verde a ste*arului se las( s( at$rne 'n )ol de cap(tul unui fir ca
s( a*un)( la cren)ile de *os& <urnicile le taie firul i le +(n$nc( c$t ai /ice pete& 5$nd %rana at$rn(
de cren)i, nu e1ist( +otive ca s( te lipseti de ea& 5opacul, dac( ar vorbi, le-ar spune +ulu+esc&
1O3 'i /ice c( furnicile cel puin 'i asu+( rolul de predatori& 0cid i +(n$nc( toate speciile
f(r( senti+entalis+e& De)etele 'ns( vor s(-i uite locul 'n ciclul ecolo)ic& u pot s( +(n$nce
ani+alul pe care 'l v(d +ort& De altfel, nu +(n$nc( cu poft( dec$t ali+entele care nu le a+intesc
ani+alul din care provin& ,otul e deci t(iat, tocat, colorat, a+estecat ca s( nu fie identificabil&
De)etele vor s( fie considerate nevinovate, c%iar i de asasinarea ani+alelor pe care le +(n$nc(&
Dar nu e ti+p de reflecii& -n faa lor se alinia/( 'n se+icerc ciuperci, ca nite trepte de scar(
'n *urul trunc%iului& <urnicile 'i tra) sufletul i urc(&
1O3 /(rete se+ne )ravate direct pe copac2 FCic%ard o iubete pe "i/F& ,otul e scris 'ntr-o
ini+( str(puns( de o s()eat(& 1O3 nu tie s( de/le)e scrisul De)etelor, 'nele)$nd doar c(
a)resiunea unui bricea) face copacul s( sufere& #()eata nu declanea/( %o%otele de pl$ns ale ini+ii
fictive, 'n sc%i+b /)$rietura ad$nc( face copacul s( pl$n)( cu o lacri+( de r(in( portocalie&
<urnicile ocolesc un cuib de p(ien*eni sociali& 5orpuri fanto+atice stau a)(ate acolo, f(r(
cap sau f(r( +e+bre, pierdute 'ntr-o p(dure de +(tase alb(& =eloBanienele urc( i +ai sus pe
- G3 -

turnul )ros al ste*arului& -n sf$rit, pe la eta*ele de +i*loc descoper( un fel de fruct rotund, cu ba/a
prelun)it( de un tub&
E viesparul +arelui ste*ar, indic( 1L 'ndrept$ndu-i antena dreapt( 'n direcia fructului&
1O3 se oprete& #e face noapteE furnicile iau %ot(r$rea s( se pun( la ad(postul unui nod& #e
vor 'ntoarce a doua /i&
1O3 nu poate s( doar+(&
E posibil ca viitorul ei se1 s( se afle 'n acel FfructF? E oare posibil ca ascensiunea la statutul
de prines( s( fie acolo, la 'nde+$n(?

55. ENCICLOPEDIE

MOBILITATE SOCIAL: I!(*"" !,&'&() = '&+&,1""/1 *" = !(/+&. L( &"7 ) &I"/+()
%,$.#&1& '& $,"&+(,& %,$0&/"$(#5: %,$0&/")&( &,( '&+&,1"(+5 %," (*+&,&. F""" '&
(@,"!)#+$," (-&() /5 '&-"5 = 1$' $.#"@(+$,") (@,"!)#+$,"7 0""" '& /$#'(8"7 /$#'(8". P&+,) (
&-"+( $,"!& ,"/! '& @,&*&(#57 !(/+( &,( '& #( =!&%)+ =/!,"/5 = !$,%)# !$%""#$,. P&+,) (/+(7
"!(*"" %)&() !(%)# $)#)"A5/!)+ =+,A$ 1&@9"5 /%&!"(#5 '" #&1 !(,& #& 1$'&#( !,(")#.
A!&/+& 1&@9"& %#(+& '5'&() (/+0&# 0$,1( '$,"+5 !(%)#)" !$%""#$,: %5+,(+& %&+,) !&#& '&
,&@&7 '& &I&1%#). O%&,(8")&( ) &,( '),&,$(/57 = $,"!& !(6 ) 1(" '),&,$(/5 !( %),+(+)#
))" (%(,(+ '&+(, %&+,) ( $.#"@( '"8"" /5 !,&(/!5 =+,A) ()1"+ /&/. C(%&+&#& /&
1$'"0"!() ')%5 0$,1( '& #&1. A/+0&#7 !9"(, @$" *" %5,5/"8". 0""" '& ,&@& ,51:&() ,&@"7 )*$, '&
,&!)$/!)+ '& !5+,& +$8" !5!" &,() /"@),"" !(,& %)+&() /5 %$(,+& !$,$(&#&7 *" &#& +$+ %5+,(+&.
C:+ %,"-&*+& !(%&+&#& !$%""#$, '& /$#'(8"7 (!&/+&( &,() (/+0&# 1$'&#(+& =!:+ /5 "( $ 0$,15
+,")@9")#(,5. !(6)# !$%""#$, '& 85,(" &,( -$,.( '& $ 0$,15 (/!)8"+5.
S$!"&+(+&( "!(*5 '&-&&( (/+0&# "1)(."#5. N"!" ) ,"/! '& 1$."#"+(+& /$!"(#57 "!" !&(
1(" 1"!5 (1&"8(,& '& (1."8"& %&,/$(#57 0"&!(,& %),+:' "1%,"1(+ %& -"(857 %& !(%7 ,(@)#
/$!"(# *" 0)!8"( %,$0&/"$(#5.

E'1$' 2&##/.
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

56. LECIA DE ISTORIE

Elevii se instalar( fiecare la locul lui, 'i scoaser( caietele i stiloul& Era ora de istorie&
5a i cu+ nu s-ar fi 'nt$+plat ni+ic seara trecut(, 8on/a)ue DupeMron i co+plicii s(i nu
aruncar( nici o privire spre 7ulie i spre cei 4apte .itici c$nd se ae/ar( unii l$n)( alii&
.rofesorul de istorie scrise pe tabl( cu litere )roase2 FCevoluia france/( de la 1HIJF& 6poi,
tiind c( nu trebuie s( stai niciodat( prea +ult cu spatele la clas(, se 'ntoarse spre elevi i scoase
un teanc de foi din serviet(&
- ;-a+ corectat lucr(rile&
,recu printre b(nci i le '+p(ri autorilor, f(c$nd un +ic co+entariu pentru fiecare& FMai
+ult( )ri*( pentru orto)rafieF, F6i f(cut pro)reseF, F-+i pare r(u, 5o%n-=endit n-a fost 'n 1HIJ ci 'n
1JLIF&
-ncepuse cu notele cele +ai +ari i continua 'n ordine descresc(toare&
- 7ulie, i-a+ dat totui patru c(ci ai for+ulat o teorie destul de deosebit( le)at( de #aint-
7ust care ar fi, dup( p(rerea ta, cel care a stricat Cevoluia&
;r$nd parc( s( arate c(-i asu+a 'n totalitate opiniile, 7ulie ridic( capul i /ise2
- -ntr-adev(r, aa cred&
- 5e-ai '+potriva acestui #aint-7ust, un o+ 'nc$nt(tor, cultivat i care probabil c( a luat
note +ai bune dec$t tine la coal(?
- #aint-7ust, r(spunse 7ulie f(r( s(-i p(r(seasc( cal+ul, credea c( o revoluie nu poate s(
reueasc( f(r( violen(& 6 scris2 FCevoluia ur+(rete a+eliorarea lu+ii iar cei care nu sunt de acord
cu ea trebuie eli+inaiF&
- 5onstat cu pl(cere c( nu eti total i)norant(& 5el puin ai +e+orat c$teva citate&
<ata nu-i putea +(rturisi c( luase ideile despre #aint-7ust din Enciclopedia cunoaterii
relative i absolute&
- Dar asta nu sc%i+b( cu ni+ic fondul, continu( profesorul& Evident, #aint-7ust avea
dreptate 'n privina fondului, c(ci e i+posibil s( faci o revoluie f(r( violen(&&&
7ulie insist(2
- Eu cred c( atunci c$nd uci/i, c$nd fore/i oa+enii s( fac( ceea ce nu vor s( fac(, dai
dovad( de lips( de i+a)inaie, dovedeti c( eti incapabil s( foloseti alte +odalit(i de a-i r(sp$ndi
ideile& E1ist( cu si)uran( +i*loace de a face o revoluie f(r( violen(&
3nteresat, profesorul 'i provoc( t$n(ra interlocutoare2
- GD -

- 3+-po-si-bil& 3storia nu cunoate revoluie neviolent(& 5ele dou( cuvinte sunt practic
antino+ice&
- -n acest ca/, r(+$ne de inventat, /ise 7ulie f(r( s( se piard(&
Aoe 'i veni 'n a*utor2
- CocBTnTroll-ul, infor+atica&&& sunt nite revoluii f(r( violen( care au transfor+at
+entalit(ile f(r( v(rsare de s$n)e&
- 6stea nu sunt revoluii: se /bori profesorul& CocBTnTroll-ul i infor+atica n-au sc%i+bat cu
ni+ic politica (rilor& -au alun)at dictatori i n-au dat +ai +ult( libertate cet(enilor&
- CocB-ul a sc%i+bat +ai +ult viaa cotidian( a indivi/ilor dec$t Cevoluia din 1HIJ care,
p$n( la ur+(, nu a dus dec$t la +ai +ult despotis+, /ise 7i-Noon)&
- 5u rocB-ul pute+ r(sturna societatea, interveni David& 5eilali elevi erau +irai c( 7ulie i
cei 4apte .itici se a)(au de nite convin)eri care nu se aflau 'n cartea lor de istorie&
.rofesorul se 'ntoarse la catedr( i se ae/( confortabil pe scaun, si)ur pe el,
-<oarte bine, s( desc%ide+ de/baterea& Deoarece )rupul nostru rocB ine s( pun( 'n discuie
Cevoluia france/(, nu ne opune+& #( vorbi+ despre revoluii&
-i pli+b( ri)la pe +apa+ondul de pe perete&
- De la revolta lui #partacus i p$n( la r(/boiul de independen( al a+ericanilor, f(r( a uita
5o+una din .aris din secolul al UlU-lea, =udapesta 1JGL, .ra)a 1JLI, Cevoluia 8aroafelor din
.ortu)alia, revoluiile +e1icane ale lui Aapata i ale predecesorilor s(i, "un)ul Mar al lui Mao i
alor lui 'n 5%ina, revoluia sandinist( din icara)ua, venirea la putere a lui <idel 5astro 'n 5uba,
toi cei care au vrut s( sc%i+be lu+ea, convini c( ideile lor erau +ai *uste dec$t ale celor de la
putere, toi au fost nevoii s( se bat( i s( lupte ca s( i le i+pun(& Muli au +urit& i+ic nu se
nate din ni+ic2 (sta e preul ce trebuie pl(tit& Cevoluiile se fac cu v(rsare de s$n)e& Qsta e i
+otivul pentru care drapelele revoluionarilor arborea/( totdeauna culoarea roie&
7ulie refu/( s( cede/e acestui asalt de elocin(&
- #ocietatea noastr( s-a sc%i+bat, r(spunse ea& ,rebuie s( pute+ iei dintr-o sclero/( f(r( o
+icare brusc(& Aoe are dreptate& CocB-ul i infor+atica constituie 'ntr-adev(r e1e+ple de revoluii
de catifea& u au culoarea roie pe drapelele lor i 'nc( nu li s-au putut evalua di+ensiunile e1acte&
3nfor+atica per+ite +ilioanelor de oa+eni s( co+unice repede i departe, f(r( control
)uverna+ental& 0r+(toarea revoluie se va face datorit( acestui )en de instru+ent&
.rofesorul d(du din cap, suspin( i, cu un ton detaat, se adres( clasei2
- 5redei? Ei bine, o s( v( spun o istorioar( despre aceste Frevoluii de catifeaF i despre
reelele de co+unicaii +oderne& -n 1JIJ, 'n piaa ,ien 6n Men, studenii c%ine/i credeau c( pot s(
fac( u/ de te%nolo)ie de v$rf ca s( invente/e o revoluie diferit(& -n +od natural s-au )$ndit s( se
foloseasc( de fa1uri& Aiarele france/e le-au su)erat cititorilor lor s( tri+it( fa1uri pentru susinerea
con*urailor& Ce/ultatul2 suprave)%ind apelurile din <rana, poliia c%ine/( i-a reperat i arestat unul
c$te unul pe revoluionarii ec%ipai cu co+putere i cu fa1uri: 6cei tineri c%ine/i care sunt 'nc%ii 'n
te+nie, torturai, i c(rora, acu+ ti+ asta, li s-au luat or)ane s(n(toase care s( fie )refate unor
conduc(tori b(tr$ni, u/ai de ti+p, sunt cu si)uran( foarte recunosc(tori fa( de acei france/i care,
prin fa1, le-au adresat +esa*e de FsusinereF: 5onsider( (sta un fru+os e1e+plu al aportului adus
de te%nolo)ia de v$rf reuitei revoluiilor&&&
Eleva i profesorul se privir( oc%i 'n oc%i& 3storioara o ca+ tulburase pe 7ulie& 5onfruntarea
'nc$ntase clasa i pe profesor&
7ulie si+i o +$n( pe u+(r&
- Cenun(, opti 7i-Noon)& u te va l(sa s( ai ulti+ul cuv$nt& .rofesorul se uit( la ceas&
- Ora s-a ter+inat& O s( v( par( bine c(ci s(pt(+$na viitoare vo+ studia revoluia rus( de la
1J1H& 3ar foa+ete, +asacre, suverani +(cel(rii dar, cel puin, pe fondul unui decor de /(pad( i
+u/ic( de balalaic(& .$n( la ur+(, revoluiile sea+(n( una cu alta, nu+ai +ediul 'ncon*ur(tor i
folclorul sunt diferite& 6poi 'i f(cu cu oc%iul lui 7ulie i /ise2
- 6tept s( vii cu ar)u+ente interesante, do+nioar( .inson& ,u, 7ulie, faci parte dintre cei
pe care i-a putea nu+i FantivioleniiF violeni& Ei sunt cei +ai r(i& Ei fierb %o+arii la foc do+ol
pentru c( n-au cura*ul s(-i arunce dintr-o dat( 'n apa clocotit(& Ce/ultatul2 ani+alul sufer( de o +ie
de ori +ai +ult i pe o durat( de ti+p +ai +are& 4i pentru c( eti at$t de dotat(, 7ulie, 'ncearc( s(
)(seti cu+ ar fi putut bolevicii s( se debarase/e Ff(r( violen(F de arul tuturor ruilor& O ipote/(
de lucru interesant(&&&

53. VIESPARUL

#ea+(n( cu un clopot cenuiu& ;iespile santinele cu ace ne)re i ascuite se rotesc 'n *urul
lui&
6a cu+ lib(rcile sunt str(+oii ter+itelor, tot aa viespile sunt str(+oii 'ndep(rtai ai
furnicilor& "a insecte, speciile vec%i i speciile evoluate continu( uneori s( coabite/e& E ca i cu+
oa+enii de a/i ar coabita 'nc( cu australopitecii din care se tra)&
- GG -

Dei pri+itive, viespile sunt totui sociale& ,r(iesc 'n )rupuri 'n cuiburi de carton, c%iar dac(
aceste eboe de cet(i nu sea+(n( deloc cu +arile cet(i de cear( ale albinelor sau de nisip ale
furnicilor&
1O3 i 'nsoitoarele ei se apropie de cuib& "i se pare prea uor& ;iespile construiesc acest tip
de sat cu past( de %$rtie +estec$nd 'ndelun) fibrele de le+n +ort cu saliva lor&
;iespile cercetase eliberea/( fero+oni de alar+( c$nd /(resc furnicile care urc( 'n direcia
lor& -i adresea/( se+nale cu antenele i se reped, cu acul ridicat, )ata la orice ca s( le respin)( pe
intrusele +ir+eceene&
5ontactul 'ntre cele dou( civili/aii este totdeauna un +o+ent delicat& ;iolena este uneori
pri+ul refle1& 6tunci 1D i+a)inea/( o strata)e+( ca s( le '+bl$n/easc( pe viespi& Eti totdeauna
surprins c$nd cineva considerat du+an 'i ofer( un cadou&
;iespile ateri/ea/( i 'naintea/( b(nuitoare& 1D 'i las( antenele pe spate ca se+n al absenei
dorinei de 'nfruntare& O viespe 'i pip(ie capul cu v$rful antenelor ca s( vad( cu+ va reacionaE 1D
nu reacionea/(& 5elelalte beloBaniene 'i las( i ele antenele pe spate&
O viespe e+ite 'n li+ba* olfactiv c( furnicile se afl( pe teritoriul viespilor i c( nu au ce c(uta
acolo&
1D e1plic( c( una dintre ele vrea s( aib( se1 i c( aceast( operaiune este indispensabil(
supravieuirii 'ntre)ului lor )rup&
;iespile cercetae dialo)%ea/( 'ntre ele& <elul lor de a conversa este foarte deosebit& u
nu+ai c( e+it fero+oni, ci 'i vorbesc i prin +ic(ri +ari de antene& -i e1pri+( surpri/a
ridic$ndu-le 'n sus& ne'ncrederea 'ndrept$ndu-le 'nainte i interesul a)it$nd o sin)ur( anten(&
0neori, e1tre+itatea antenelor +oi +$n)$ie e1tre+itatea antenelor interlocutoarei&
1O3 vine i ea 'n fa( i se pre/int(& Ea este cea care dorete se1ul&
;iespile 'i pip(ie capul apoi 'i propun s( le ur+e/e& #( vin(, dar sin)ur(&
1O3 p(trunde 'n interior i constat( c( este 'ntr-adev(r un cuib&
3ntrarea este p(/it( de un nu+(r +are de santinele& E nor+al u +ai e1ist( alt( ieire,
nu+ai pe acolo pot ina+icii s( atace cuibul i tot prin acea )aur( se poate controla te+peratura
intern( a cet(ii #antinelele 'i a)it( aripile, toc+ai pentru a crea cureni de aer 'n interior&
Dei sunt str(+oii furnicilor, aceste viespi par foarte evoluate& 5uibul este for+at dintr-un
fel de rafturi paralele din %$rtie, ori/ontale, fiecare cu un ir de alveole& 5a 'n stupii albinelor, aceste
alveole au for+( %e1a)onal(&
.ilatrii de dantel( cenuie, fin +olf(ii, lea)( 'ntre ei diferitele rafturi& 5$teva straturi de
%$rtie i carton prote*ea/( pereii e1terni de fri) i de ocuri& 1O3 cunoate puin viespile& "a
=eloBan, furnicile care se ocupau cu %r(nirea i instruirea puietului o 'nv(aser( cu+ tr(iesc
insectele&
3nvers unui stup de albine, cetate per+anent(, viesparul nu durea/( dec$t un anoti+p& -n
pri+(var(, o re)in( viespe, 'nc(rcat( cu o +uli+e de ou(, pleac( 'n c(utarea unui loc unde s(-i
i+plante/e cuibul& 5$nd 'l )(sete, construiete o alveol( i %r(nete larvele cu prada pe care o
v$nea/( /ilnic& "arvele au nevoie de cincispre/ece /ile ca s( se transfor+e 'n lucr(toare operaionale&
Dup( care, +a+a fondatoare se ocup( nu+ai cu depusul ou(lor&
1O3 vede ou(le& 5u+ pot ou(le i larvele s( stea f(r( s( cad( 'n alveole 'ndreptate 'n *os? 1O3
observ( i 'nele)e& ;iespile care se ocup( cu %r(nitul lipesc ou(le i larvele de tavan cu o secreie
ade/iv(& ;iespile nu nu+ai c( au inventat %$rtia i cartonul, dar au descoperit i lipiciul&
,rebuie spus c(, 'n lu+ea ani+alelor, cuiul i urubul nefiind inventate, lipiciul constituie
+i*locul cel +ai r(sp$ndit pentru a le)a +ateriile& 0nele insecte tiu s( fabrice un lipici at$t de
re/istent i cu uscare at$t de rapid( 'nc$t se transfor+( 'n +aterie ri)id( 'ntr-o secund(&
1O3 str(bate culoarul central& E1ist( pasarele de carton la fiecare eta*& <iecare nivel are 'n
centru o )aur( care le per+ite s( co+unice cu celelalte& 6nsa+blul este totui +ult +ai puin
i+presionant dec$t +arele stup auriu al albinelor& 6ici totul e cenuiu i uor& "ucr(toare 'n culori
de )alben i ne)ru, cu fruntea acoperit( de desene 'nsp(i+$nt(toare, fabric( past( de %$rtie strivind
le+n& 6poi fabric( /iduri sau alveole, verific$nd 'n +od re)ulat )rosi+ea cu a*utorul antenelor
curbate 'n for+( de clete&
6ltele transport( carnea2 +ute i o+i/i aneste/iate care abia +ai t$r/iu 'i vor 'nele)e
)%inionul& O parte din aceast( prad( este destinat( larvelor, acei vier+i 'nfo+etai care se r(sucesc
tot ti+pul cer$nd de +$ncare& ;iespile sunt sin)urele insecte sociale care 'i %r(nesc pro)enitura cu
carne crud(, nici +(car +estecat(& Ce)ina viespe circul( printre fiicele ei& E +ai +are, +ai )rea, +ai
nervoas(, 1O3 o stri)( cu c$iva fero+oni& Ce)ina consi+te s( se apropie i b(tr$na furnic( roie 'i
e1plic( +otivul vi/itei sale& 6re +ai +ult de trei ani i +oartea e aproape& Or, ea este sin)ura
dein(toare a unei infor+aii capitale pe care trebuie s( o trans+it( cet(ii sale natale& u vrea s(
+oar( +ai 'nainte de a-i fi 'ndeplinit +isiunea&
Ce)ina viespilor o pip(ie pe 1O3 cu v$rful antenelor ca s(-i perceap( bine +irosurile& u
'nele)e de ce o furnic( cere a*utorul unei viespe& -n +od nor+al, fiecare se descurc( sin)ur& -ntre
specii nu e1ist( 'ntra*utorare& 1O3 insist( asupra faptului c( 'n ca/ul ei 'i este cu neputin( s(
- GL -

acione/e f(r( s( se adrese/e unor str(ine& <urnica nu tie s( pre)(teasc( *eleul %or+onal
indispensabil supravieuirii&
Ce)ina viespilor r(spunde c(, 'ntr-adev(r, aici tiu s( fac( un *eleu re)al saturat de %or+oni,
dar nu vede +otivul pentru care ar da din el unei furnici& .rodusul este un bun preios ce nu trebuie
irosit&
1O3 e+ite cu +ult( )reutate o fra/( fero+onal( care decolea/( de pe antenele sale i a*un)e
o secund( +ai t$r/iu la antenele re)inei viespilor&
5a s( a+ un se1&
Ce)ina e ui+it(& De ce s( vrei un se1?

5E. ENCICLOPEDIE

TRIUNJ<I OARECARE: U&$," &/+& 1(" '"0"!"# /5 0"" $(,&!(,& '&!:+ &I+,($,'"(,. N) & *"
!(6)# +,")@9"),"#$,. C&#& 1(" 1)#+& +,")@9")," /)+ "/$/!&#&. B2 #(+)," '& (!&&(*" #)@"1&C7
',&%+)@9")#(,& B!) ) )@9" ',&%+C7 &!9"#(+&,(#& B3 #(+)," '& (!&&(*" 15,"1&C.
EI"/+5 (+:+&( +,")@9")," '&0""+& =!:+ '&-"& 0$(,+& !$1%#"!(+ /5 '&/&&6" ) +,")@9"
!(,& /5 ) 0"& '&$/&."+ /() (, +,&.)" /5 '&/&&6" ) +,")@9" !) !&#& 1(" "&@(#& #(+)," %$/"."#&.
D(, ) & )*$,. T,")@9")# $(,&!(,& ) +,&.)"& /5 (".5 )@9" ',&%+7 "!" &@(# *" "!" /5
'&%5*&(/!5 GH '& @,('&. C&,!&+5+$,)# N(!T)&/ L$).!6(/S" ( (;)/ !) 1)#+5 @,&)+(+& /5 %)5
#( %)!+ ) ('&-5,(+ ?+,")@9" $(,&!(,&?. A!&/+( (,& !(,(!+&,"/+"!" 0$(,+&... %,&!"/&. C( /5 $.8""
) .) ?+,")@9" $(,&!(,&? +,&.)"& /5 (/$!"&6" ;)15+(+& '"+,A) %5+,(+ /&!8"$(+: '& '"(@$(#(
/( *" ;)15+(+& '"+,A) +,")@9" &!9"#(+&,(# /&!8"$(+ '& =5#8"1&. P):')A#& )( #:@5 (#+(7
+,&.)"& /5 $.8"&1 ) .) ,&%,&6&+(+ (# ))" +,")@9" $(,&!(,&. N) & /"1%#) /5 0"" /"1%#).

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

5G. NCERCAREA

De ce s( vrei un se1?
u e1ist( nici o nevoie biolo)ic( pentru o ase1uat(, n(scut( 'ntr-o cast( ase1uat(, s( si+t(
brusc dorina de a avea un se1, 'n ciuda ori)inii sale naturale&
1O3 'nele)e c( re)ina viespilor o supune unui e1a+en& 5aut( un r(spuns inteli)ent, nu
)(sete i se +ulu+ete s( a+inteasc( faptul c( Fun se1 'i per+ite s( tr(ieti +ai +ultF&
.oate c( ascult$nd prea +ult dialo)urile anodine i lipsite de infor+aii ale telenovelelor
De)etelor, a uitat cu+ s( co+unice +er)$nd drept la esen(&
-n sc%i+b, re)ina viespilor tie foarte bine s( introduc( o +are intensitate 'n fra/ele ei
odorante& #e 'nc%ea)( un dialo)& 5a toate re)inele, aceast( se1uat( e capabil( s( vorbeasc( i de
altceva dec$t de %ran( i de securitate& 4tie s( evoce idei abstracte& Ce)ina viespilor se e1pri+( prin
+irosuri dar i rotindu-i antenele 'n toate direciile ca s(-i accentue/e +ai bine inteniile& "a
furnici, asta se nu+ete Fa vorbi cu anteneleF& Ce)ina se+nalea/( faptul c(, oricu+, furnica va sf$ri
prin a +uri& 6tunci de ce s( vrei s( tr(ieti +ai +ult?
1O3 'i d( sea+a c( partida e +ai )rea dec$t cre/use& 3nterlocutoarea sa nu e convins( de
validitatea planului ei& 4i ca+ are dreptate& De ce-ar fi +ai interesant( o via( lun)( dec$t una
scurt(? 1O3 pretinde c( vrea un se1 ca s( se bucure de calit(ile e+oionale ale se1uatelor2 o +ai
+are sensibilitate a or)anelor sen/oriale, o +ai bun( aptitudine pentru si+irea e+oiilor&&& ;iespea
'i r(spunde c( asta 'i apare +ai +ult ca ceva st$n*enitor dec$t ca ceva pl(cut& 5ei +ai +uli care au
si+uri rafinate i sunt capabili de e+oii puternice tr(iesc 'ntr-o tea+(& De aceea +asculii nu
supravieuiesc +ult ti+p i fe+elele tr(iesc 'nc%ise i prote*ate de lu+e& #ensibilitatea este o surs(
de durere per+anent(&
1O3 caut( noi ar)u+ente +ai convin)(toare& ;rea un se1 pentru c( un se1 'i per+ite s( te
reproduci&
De data asta, re)ina viespilor pare interesat(& De ce s( doreti s( te reproduci? De ce
e1istena ei ca speci+en unic nu-i este de a*uns? 5iudat( 'ntors(tur(: -n )eneral, la insecte, i 'n
special la %i+enopterele sociale precu+ furnicile i viespile, noiunea de Fde ceF nu e1ist(& E1ist(
doar noiunea de Fcu+F& u se caut( s( se cunoasc( +otivul eveni+entelor, se 'ncearc( doar s( se
'nelea)( cu+ s( fie controlate& <aptul c( acea viespe 'ntreab( Fde ceF, 'nsea+n( pentru 1O3 c( acea
viespe a avut i ea un traseu spiritual dincolo de nor+e&
=(tr$na furnic( roie e1plic( c( dorete s(-i trans+it( codul )enetic altor fiine vii&
Ce)ina viespilor 'i a)it( antenele cu +ic(ri dubitative& #i)ur, asta le)iti+ea/( dorina de a
avea un se1& Dar, o 'ntreab( ea pe furnic(, de ce-ar fi interesant( trans+iterea codului ei? -n fond, a
fost ouat( de o re)in( care a conceput cel puin /ece +ii de indivi/i )e+eni dotai cu specificit(i
- GH -

)enetice aproape identice cu ale sale& ,oate surorile )e+ene dintr-o cetate se asea+(n( i au aceeai
valoare&
1O3 'nele)e unde vrea s( a*un)( viespea& @ine s(-i de+onstre/e c( nici o fiin( nu are
i+portan( sin)ur(& E1ist( pretenia c( co+binaia propriilor )ene este suficient de preioas( ca s(
fie de+n( de a fi reprodus(? 0n astfel de )$nd i+plic( faptul c( 'i acor/i o +ai +are i+portan( ie
'nsui dec$t celorlali& "a furnici, i c%iar i la viespi, acest tip de )$ndire are un nu+e, se nu+ete
Fboala individualis+uluiF&
1O3, care a purtat at$tea dueluri fi/ice, se afl( pentru pri+a dat( 'n situaia de a face fa(
unui duel spiritual& 4i e +ult +ai )reu&
;iespea aceea e foarte subtil(& <oarte bine, b(tr$na (/boinic( trebuie s( fac( fa(: -ncepe o
fra/( fero+onal( cu cuv$ntul tabu FeuF& 6rticulea/( lent 'n +intea ei un fero+on odorant 'nainte de
a-l e+ite prin se)+entele antenelor&
Eu sunt cineva deosebit&
Ce)ina tresare& -n *ur, viespile care au perceput +esa*ul, se tra) 'napoi, derutate& O insect(
social( care pronun( FeuF e ceva '+potriva tuturor convenienelor:
Dar acest duel dialo)at 'ncepe s( o a+u/e pe re)ina viespilor& u ripostea/( '+potriva lui
1O3 pe te+a lui FeuF, ci +ai cur$nd a terenului pe care i l-a oferit& -i clatin( antenele i 'i cere s(
enu+ere calit(ile personale& ;iespile vor evalua apoi dac( b(tr$na furnic( este destul de Fdeosebit(F
ca s( +erite s(-i trans+it( codul )enetic unei descendene& -n acest dialo), re)ina folosete o
for+ul( fero+onal( corespun/(toare e1presiei Fnoi viespile prelucr(toare de %$rtieF& ;rea s( arate
prin asta c( r(+$ne 'n tab(ra celor care sunt 'n co+unitate cu se+enele lor i nu de partea celor
care caut( s( obin( avanta*e nu+ai pentru ele&
1O3 a +ers prea departe ca s( +ai poat( da 'napoi& 4tie c( pentru toate acele viespi, ea apare
acu+ ca o furnic( de)enerat( care nu se )$ndete dec$t la ea& Mer)e totui p$n( la cap(t& -i va
enu+era calit(ile personale&
6re capacitatea, puin r(sp$ndit( 'n lu+ea insectelor, s( studie/e lucruri noi&
6re talente de r(/boinic( i de e1ploratoare a lucrurilor necunoscute care vor '+bo)(i
cunotinele speciei duc$nd la fortificarea ei&
5onversaia o 'nc$nt( din ce 'n ce +ai +ult pe re)ina viespilor& .rin ur+are, aceast( furnic(
a*uns( 'n pra)ul +orii consider( calit(i curio/itatea i aptitudinile r(/boinice? Ce)ina se+nalea/(
faptul c( cet(ile n-au nevoie de indivi/i belicoi, i +ai ales de belicoi care se a+estec( 'n toate
'nc%ipuindu-i c( 'nele) totul&
1O3 las( antenele 'n *os& Ce)ina viespilor e +ult +ai ireat( dec$t i-ar fi 'nc%ipuit& =(tr$na
furnic( e din ce 'n ce +ai trist(& #ituaia asta 'i a+intete de 'ncercarea i+pus( de lib(rci 'n lu+ea
De)etelor& O puseser( cu faa la o o)lind( i apoi spuseser(2 e vo+ co+porta cu tine aa cu+ tu te
vei co+porta cu tine 'ns(i& Dac( te lupi cu tine 'n o)lind(, ne vo+ lupta cu tine, dac( te alie/i cu
individul care apare 'n o)lind(, te vo+ accepta printre noi&
6cea 'ncercare tiuse s-o re/olve intuitiv& "ib(rcile o 'nv(aser( s( se iubeasc( pe sine& 3ar
aceast( viespe 'i propune acu+ o sarcin( +ult +ai )rea2 s(-i *ustifice aceast( dra)oste& Ce)ina
repet( 'ntrebarea&
=(tr$na furnic( revine de +ai +ulte ori asupra celor dou( principale calit(i - co+bativitatea
i curio/itatea - care i-au per+is s( supravieuiasc( acolo unde toi ceilali au pierit& 5ei +ori aveau
deci un cod )enetic +ai puin eficace dec$t al ei&
Ce)ina viespilor re+arc( faptul c( +ulte r(/boinice ne'nde+$-natice sau f(r( cura*
supravieuiesc 'n r(/boaie din 'nt$+plare& 'n ti+p ce r(/boinice abile i cura*oase +or& 6sta nu
'nsea+n( ni+ic, aici e i+plicat %a/ardul&
De/orientat(, 1O3 e+ite 'n cele din ur+( ar)u+entul-oc2 Eu sunt diferit( de celelalte pentru
c( +-a+ 'nt$lnit cu De)etele& Ce)ina are o e/itare& De)etele?
1O3 e1plic( faptul c( feno+enele ciudate care apar din ce 'n ce +ai des 'n p(dure se
datorea/( de cele +ai +ulte ori apariiei unei noi specii ani+ale, )i)antic( i necunoscut(2 De)etele&
Ea, 1O3, s-a 'nt$lnit i c%iar a dialo)at cu ele& "e cunotea fora i p(rile slabe& Ce)ina viespilor nu
se las( i+presionat(& C(spunde c( i ea cunoate De)etele& u e ni+ic e1cepional 'n asta& ;iespile
se 'nt$lnesc deseori cu ele& #unt +ari, lente, +oi i transport( tot felul de +ateriale dulci inerte&
0neori, 'nc%id viespile 'ntr-o )rot( transparent(, dar c$nd )rota se desc%ide, viespile 'neap(
de)etele& De)etele&&& Ce)inei nu i-a fost niciodat( tea+( de ele& .retinde c%iar c( a i ucis& #i)ur,
sunt +ari i )rase, dar nu au ca noi carapace i e deci foarte uor s( le str(pun)i cu acul epider+a
+oale& u, 'i pare r(u, dar o 'nt$lnire cu De)etele nu i se pare un ar)u+ent suficient ca s( *ustifice
dorina de a tirbi c$t de puin co+oara de *eleu %or+onal re)al a viesparului&
1O3 nu se atepta la asta& ,oate furnicile c(rora li se vorbete de De)ete cer din ce 'n ce +ai
+ulte infor+aii& Or, iat( c( aceste viespi 'i 'nc%ipuie c( tiu totul& 5e se+n de decaden(: .robabil
c( (sta e +otivul pentru care natura a inventat furnica& ;iespile, str(+oii lor vii, i-au pierdut
curio/itatea ori)inar(&
- GI -

-n orice ca/, asta nu o avanta*ea/( deloc pe 1O3& Dac( viespile fabricante de %$rtie refu/( s(-i
dea *eleu, asta 'nsea+n( sf$ritul& <(cuse at$tea eforturi ca s( supravieuiasc( pentru ca p$n( la
ur+( s( fie secerat( de cel +ai nenorocit adversar2 b(tr$neea& .(cat& 0lti+a ironie a re)inei
viespilor2 se+nalea/( c( dac( 1O3 ar fi avut se1, ni+ic n-ar fi putut s( certifice c( copiii ei ar fi avut
i ei aceast( capacitate de a se 'nt$lni cu De)etele&
Evident, a te 'nt$lni cu De)etele nu este o calitate ereditar(& 1O3 a c(/ut 'n curs(&
Deodat( se produce a)itaie& ;iespi nervoase ateri/ea/( i decolea/( de la intrarea din carton&
5uibul este atacat& 0n scorpion urc( spre clopotul de %$rtie cenuiu&
.robabil c( ara%nida a fost alun)at( de +areea de l(custe i caut( i ea refu)iu 'n frun/i& -n
+od nor+al, viespile 'i respin) pe asediatori atac$ndu-i cu acele otr(vite, dar c%itina scorpionilor
este prea )roas( pentru ele i deci de nep(truns&
1O3 propune s( se ocupe ea de du+an&
Dac( reueti sin)ur(, 'i voi da ceea ce ceri, e+ite re)ina viespilor&
1O3 iese pe tubul culoar central al viesparului i /(rete scorpionul& 6ntenele recunosc
+irosurile& E vorba de acel scorpion fe+el( 'nt$lnit de beloBaniene 'n deert& .oart( pe spate
dou(/eci i cinci de scorpioni +icui, reproducere 'n +iniatur( a +a+ei lor& #e distrea/( s$c$indu-
se cu v$rful cletilor i acul codai&
<urnica se %ot(r(te s( intercepte/e scorpionul pe terasa circular(, +ic( aren( plat( for+at(
de un nod al ste*arului i+ens&
1O3 provoac( scorpionul cu un *et de acid& #corpionul vede 'n +ica furnic( o prad( la
'nde+$n(& -i las( *os pro)eniturile i se apropie de furnic( ca s-o +(n$nce&A DOUA PARTID
PIC


6H. ACIUNE ASUPRA. PIRAMIDEI MISTERIOASE

;$rf translucid& ,riun)%i alb& Ma1i+ilian se afla din nou 'n faa pira+idei +isterioase&
0lti+a dat(, cercetarea lui fusese 'ntrerupt( de 'nep(tura unei insecte care 'l f(cuse )ro))M pre de
o or(& 6/i era foarte decis s( nu se +ai lase surprins& #e apropie cu pai precaui& 6tinse pira+ida&
Era tot c(ldu(& "ipi urec%ea de perete i au/i /)o+ote& #e concentr( ca s( le 'nelea)( i i se p(ru
c( percepe o fra/( inteli)ibil( 'n france/(&
- .(i, =illM 7oe, i-a+ spus s( nu te +ai 'ntorci& 3ar televi/orul& .robabil un Nestern a+erican&
.oliistul au/ise destul& .refectul cerea re/ultate i avea s( le obin(& Ma1i+ilian "inart era ec%ipat
cu un +aterial indispensabil reuitei +isiunii sale& Desc%ise tolba +are i scoase un ciocan lun) de
le+n cu dou( capete i 'l a)it( 'n direcia propriei sale refle1ii "ovi cu toat( puterea&
5u un /)o+ot a+eitor, o)linda se f(r$+( 'n fra)+ente ascuite& #e d(du repede 'napoi ca s(
nu fie atins de un ciob&
Dup( ce praful se '+pr(tie, co+isarul inspect( peretele de beton ici acu+ nu se vedea vreo
u( sau fereastr(& u+ai v$rful translucid& Dou( fee ale pira+idei r(+$neau ca+uflate de o)lin/i&
"e sparse i pe ele f(r( s( descopere nici o desc%i/(tur(& "ipi urec%ea de peretele de beton&
,elevi/orul din interior a+uise& 5ineva reaciona la pre/ena lui&
,rebuie totui s( fie o ieire pe undeva&&& o u( basculant(& 0n siste+ oarecare&&& 6ltfel cu+
ar fi intrat 'n pira+id( cel care se afla acu+ 'n(untru?
6runc( un lasou spre v$rful pira+idei& Dup( c$teva tentative nereuite, reui s( a)ae
lasoul& 5u 'nc(l(rile lui antiderapante, poliistul escalad( suprafaa plan( de beton& E1a+in(
peretele de aproape dar nu descoperi nici cea +ai +ic( fisur(, nici cea +ai +ic( )aur(, nici cea +ai
+ic( /)$rietur( care s( per+it( afu+area celui sau a celor din(untru& .rivi din v$rf cele trei fee2
betonul era )ros i o+o)en peste tot&
- 3eii afar(, altfel v( )arante/ c( vo+ )(si un +i*loc ca s( v(
alun)(+ de-aici:
Ma1i+ilian 'i d(du dru+ul 'n *os pe fr$n)%ie&
Era convins c( un er+it se 'nc%isese 'n acea construcie de beton 4tia c( 'n ,ibet, unii
c(lu)(ri deosebit de /eloi puneau s( fie astfel 'nc%ii 'n cabane din c(r(+id( er+etice, f(r( u( i
f(r( ferestre, i st(teau acolo ti+p de ani de /ile& Dar aceti c(lu)(ri l(sau cel puin desc%is( o +ic(
trap( pentru ca s( pri+easc( ali+ente din partea credincioilor&
.oliistul 'i i+a)ina viaa acestor 'nc%ii de vii 'ntr-un spaiu de doi +etri cubi, st$nd
printre e1cre+ente, f(r( aer curat i f(r( 'nc(l/ire&
=///&&& b///&
Ma1i+ilian tres(ri&
- GJ -

Deci nu era o 'nt$+plare c(, la pri+a sa intervenie, fusese 'nepat de o insect(& .oliistul era
acu+ convins c( asta era le)at( de pira+id(& u se va +ai l(sa 'nc( o dat( 'nvins de +icul 'n)er
p(/itor al edificiului&
Ori)inea b$/$itului era o insect( +are /bur(toare& .robabil o albin( sau o viespe&
- .lec( de-aici, /ise el a)it$nd +$na&
,rebui s( se r(suceasc( ca s-o ur+(reasc( cu privirea& 6i fi /is c( acea insect( 'nele)ea c(,
pentru a-l ataca, trebuia +ai 'nt$i s( scape de oc%ii acestui o+&
3nsecta 'ncepu s( fac( opturi& 0rc( brusc i se repe/i 'n pica* asupra lui& -ncerc( s(-i 'nfi)(
acul 'n cretetul capului, dar p(rul blond al lui Ma1i+ilian era aspru i nu reui s( treac( ceea ce
pentru ea era o p(dure de )rape aurii&
Ma1i+ilian se pocnea cu +$na peste cap& 3nsecta 'i lu( iar /borul dar nu renun( la pica*ele
de Ba+iBa/e&
O 'nfrunt( cu vocea2
- 5e vrei? ;oi, insectele, suntei ulti+ii pr(d(tori ai o+ului, nu? u reui+ s( v( eli+in(+&
e sup(rai, pe noi i pe str(+oii notri, de trei +ilioane de ani& 4i c$t ti+p vei +ai continua s( ne
sup(rai i copiii?
3nsecta nu p(rea c( acord( atenie +icului discurs al poliistului El nu 'ndr(/nea s( se
'ntoarc( cu spatele la ea& 3nsecta se +eninea 'n opo/iie )eostaionar(, )ata s( atace i+ediat ce
)(sea o fisur( 'n ap(rarea antiaerian( a ina+icului&
Ma1i+ilian lu( un pantof i, in$ndu-1 ca pe o rac%et( de tenis, se pre)(ti s( s+ae/e
insecta 'n +o+entul 'n care ar fi atacat&
- 5ine eti tu, viespe +are? .a/nica pira+idei? Er+itul tie s( do+esticeasc( viespile?
5a un r(spuns, insecta atac(& 6propiindu-se de )$tul lui, vir(, ocoli o+ul, cobor' spre pulpa
piciorului de/)olit(, dar +ai 'nainte de a putea s(-l atin)( cu acul, pri+i 'n frunte o talp( enor+( de
pantof&
Ma1i+ilian se aplecase ca pentru a face un lob i, cu o +icare scurt( a 'nc%eieturii +$inii,
reuise s(-i intercepte/e +icul adversar /bur(tor&
3nsecta s(ri din talp( co+plet turtit(&
- 0nu la /ero& 7oc, set i +eci, /ise poliistul, +ulu+it de lovitur(&
-nainte de a se dep(rta, Ma1i+ilian apropie din nou )ura de perete&
,u, din(untru, s( nu-i 'nc%ipui c( voi renuna at$t de uor& ;oi veni +ereu p$n( c$nd voi
afla ce se ascunde 'n aceast( pira+id(& O s( vede+ c$t ti+p vei putea s( re/iti i/olat de lu+e 'n
betonul t(u, do+nule er+it a+ator de televi/iune:

61. ENCICLOPEDIE

MEDITAIE: D)%5 $ 6" '& 1)!5 *" '& @,";"7 & ."& /5A8" ,&@5/&*+" /"@), !(#1)#.
I(+5 $ 1&+$'5 /"1%#5 '& 1&'"+(8"& %,(!+"!5.
M(" =+:"7 +& !)#!" %& /%(+&7 !) %"!"$(,&#& )*$, '&%5,+(+&7 !) .,(8&#& =+"/& %& #:@5
!$,% 05,5 /5A# (+"@"7 !) %(#1&#& " /)/. T& '&/+"6".
!&%" &I&,!"8")# !$!&+,:')A+& (/)%,( /:@&#)" )6(+ !(,& ,&-"& '& #( &I+,&1"+58"#&
%"!"$(,&#$,7 '& #( 0"&!(,& '&@&+7 !( /5 ),!& /5 /& !),&8& = %#51:".
L( &I%",(8"&7 -"6)(#"6&(65 .),&+&#& %)#1$(, =1.".(+ '& /:@& !(,& =1%,5*+"& /:@&
!),(+7 %),"0"!(+7 .$@(+ = $I"@&7 /%,& %"!"$(,&7 %:5 = -:,0)# '&@&+&#$,.
L( $ $)5 "/%",(8"&7 +& !$!&+,&6" (/)%,( /:@&#)" )6(+ '" $,@(&#& (.'$1"(#& !(
/5A# ')!" %:5 #( %#51:". L( &I%",(,&7 -"6)(#"6&(65 (!&/+ /:@& 0"#+,(+ *" %#" '& -"+(#"+(+& !(,&
,&-"& !( /5 9,5&(/!5 0"!(+)#7 /%#"(7 /"/+&1)# '"@&/+"-7 /&I)#7 1)*!9"".
L( ( +,&"( "/%",(,&7 (/%",(8" /:@&#& '& %& -(/&#& 1:""#$, *" '&@&+&#$,7 !),58(8"A# *"
+,"1"+&8"A1 !),(+ '& )'& ( -&"+.
L( ( %(+,( "/%",(8"&7 ,&/%",:' *" 1(" %,$0)'7 (/%",(8" /:@&#& !,&"&,)#)"7 !),58(8"A1 '&
+$(+& "'&"#& /+(@(+&7 +,"1"+&8"A1 /5 /& %),"0"!& = %#51:"7 (%$" (')!&8" /:@&#& !),(+7 %#" '&
&&,@"&7 '& $I"@& *" '& -"+(#"+(+& = !(%.
T,&.)"& /5 -"6)(#"6&6" ."& 0"&!(,& 0(65. T,&.)"& /5 (/$!"&6" ."& ,&/%",(8"( #(
(1&#"$,(,&( $,@("/1)#)".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

62. DUELUL

6cul otr(vit al scorpionului lovete nu departe de b(tr$na furnic( roie care si+te cu+ 'i
trece pe l$n)( antene&
- LO -

Esc%ivea/( a treia lovitur( de cleti i a patra lovitur( de ac& De fiecare dat( e destabili/at( i
evit( 'n ulti+a clip( ar+a fatal( a +onstrului ar(+iu&
1O3 vede acu+ de foarte aproape acel scorpion supraec%ipat cu ar+e de lupt(& -n fa(, doi
cleti ascuii, c%elicerele, au rolul de a bloca victi+a 'nainte de a pri+i lovitura de croeu veninos&
.e laturi, se pot vedea opt picioare pentru a se +ica cu toat( vite/a 'n toate direciile i c%iar
lateral& -n partea din spate, o coad( lun)(, articulat( 'n ase se)+ente fle1ibile, care se ter+in( cu
un ac ascuit, ca un )%i+pe de +(r(cine, un spin enor+ de culoare )alben(, plin de un suc lipicios
i +ortal&
0nde se afl( or)anele de si+ ale ani+alului? <urnica nu distin)e practic deloc oc%ii, nu+ai
nite oceli frontaliE nu are nici urec%i i nici antene& .ref(c$ndu-se c( se ferete 'n continuare de
+onstru, ea 'i d( ocol i 'nele)e& 6dev(ratele or)ane sen/oriale ale scorpionului sunt cletii s(i
acoperii de cinci periori sen/itivi& Datorit( lor, scorpionul percepe cele +ai infi+e +ic(ri ale
aerului din *urul lui&
1O3 'i a+intete de o corid( la televi/iunea De)etelor& 5u+ sc(pau? 5u o cap( roie?
1O3 apuc( o petal( de floare purpurie adus( de v$nt i-i face o +ulet( pe care o a)it( cu
+andibulele& 5a s( nu prind( v$ntul i s( fie r(sturnat( de aceast( p$n/( i+provi/at(, are )ri*( s(
se plase/e totdeauna 'n sensul curenilor de aer& =(tr$na r(/boinic( obosit( 'i 'n+ulete +ic(rile,
esc%iv$nd, 'n ulti+ul +o+ent, cornul adversarului&
"oviturile de ac devin din ce 'n ce +ai precise& "a fiecare tentativ(, 1O3 vede lancea n(cl(it(
ridic$ndu-se, apoi venind spre ea ca un %arpon& 0n ac e +ai )reu de evitat dec$t dou( coarne, i-i
/ise c( dac( un De)et toreador ar fi trebuit s( 'nfrunte un scorpion )i)antic, i-ar fi fost +ult +ai
)reu dec$t 'n lupta din aren(&
5$nd 1O3 'ncearc( s( se apropie de du+an, cletii desc%ii se reped spre ea& 5$nd 'ncearc(
s( tra)( un *et de acid cu abdo+enul, cletii se 'nc%id ca un scut& #unt ar+( de atac i de ap(rare&
5ele opt picioare rapide 'l aduc totdeauna pe scorpion 'n cea +ai bun( po/iie pentru a para sau a
ataca&
"a televi/or, toreadorul )esticula tot ti+pul ca s(-i derute/e taurul& ,ot aa, furnica se
repede 'n toate direciile 'ncerc$nd s(-i epui/e/e adversarul ferindu-se 'n acelai ti+p de loviturile
de cleti i de %arpon&
1O3 se concentrea/( i 'ncearc( s(-i a+inteasc( tot ce a v(/ut 'n aceast( privin(& 5are erau
co+entariile le)ate de strate)ia toreadorului? ,otdeauna e unul care se afl( la +i*loc i cel(lalt care
se 'nv$rte 'n *urul lui& 5el care se 'nv$rte obosete +ai repede dar are posibilitatea s(-l prind( pe
cel(lalt pe picior )reit& ,oreadorii foarte dotai reuesc s(-i fac( adversarii s( se '+piedice f(r( ca
+(car s(-i atin)(&
Deoca+dat(, petala-+ulet( 'i folosete lui 1O3 +ai ales ca scut& De fiecare dat( c$nd
%arponul lovete, 'l interceptea/( cu petala staco*ie& Dar petala nu e re/istent( i v$rful acului o
str(pun)e cu uurin(&
#( nu +oar(& -n nu+ele cunotinelor sale despre De)ete& #( nu +oar(&
-n 'nverunarea ei de a tr(i, b(tr$na furnic( roie uit( de v$rst( i-i recap(t( a)ilitatea
tinereii&
#e rotete +ereu 'n acelai sens& #corpionul e a)asat de re/istena pe care i-o opune acea
fiin( pl(p$nd( i cletii s(i cl(+p(ne din ce 'n ce +ai /)o+otos& -i accelerea/( +icarea picioarelor
c$nd, brusc, furnica se oprete i 'ncepe s( se roteasc( 'n sens invers& Micarea de/ec%ilibrea/(
scorpionul care se '+piedic(, cade i se po+enete pe spate, de/v(luindu-i astfel p(rile cele +ai
fra)ile pe care furnica le stropete cu un *et precis de acid for+ic& #corpionul nu pare s( sufere prea
+ult& #e 'ntoarce pe picioare i atac(& 0r+at de doi cleti c%eliceri, %arponul lovete la c$iva
+ili+etri de capul lui 1O3& Cepede, o alt( idee&
=(tr$na r(/boinic( 'i a+intete c( scorpionii nu sunt i+uni/ai '+potriva propriului venin&
-n le)endele +ir+eceene, se spune c(, atunci c$nd le este fric(, 'n special c$nd sunt 'ncercuii de
foc, scorpionii se sinucid 'nep$ndu-se cu propriul ac& 1O3 nu tie s( fabrice foc at$t de repede&
Efluviile de pesi+is+ ale spectatoarelor viespi nu-i susin +oralul&
6lt( idee, repede&
=(tr$na furnic( studia/( situaia& -n ce const( fora ei? -n ce const( sl(biciunea ei?
,alia ei +ic( -n asta const( fora i sl(biciunea ei&
-n creierul b(tr$nei furnici se intersectea/( +ii de su)estii i sunt c$nt(rite cu cea +ai +are
ur)en(& Me+oria propune 'ntre) stocul ei de riposte de lupt(& 3+a)inaia le adun( ca s( dea natere
altora noi, +ai bine adaptate la o 'nfruntare cu un scorpion& -n ti+p ce oc%ii ur+(resc adversarul,
antenele se str(duiesc s( descopere o soluie 'n decorul de r(+uri& 6cesta este avanta*ul de a
dispune de un siste+ dublu de percepie a +ediului 'ncon*ur(tor2 vi/ual i olfactiv&
Deodat( vede o )aur( 'n scoar(& <urnica d( fu)a i intr( 'n tunelul de le+n& #corpionul o
ur+(rete& -ncepe s( intre 'n tunel dar cur$nd e blocat de p$ntece& -n afara )(urii i-a r(+as nu+ai
apendicele codai&
1O3 +er)e +ai departe prin tunelul de le+n i iese prin alt( parte 'n acla+aiile aliatelor ei&
- L1 -

6cul otr(vitor $nete din scoar( ca un +u)ure sinistru& #corpionul se /bate ca s( ias(,
'ntreb$ndu-se dac( e +ai bine s( fore/e 'nainte sau s( 'ncerce s( ias( d$ndu-se 'napoi&
Micii scorpioni, prea puini 'ncre/(tori 'n reuita +a+ei lor& prefer( s( se dep(rte/e&
1O3 se apropie cal+(& u +ai are dec$t s( secione/e pur i si+plu acul periculos cu
+andibulele crenelate& 6poi, av$nd )ri*( s( nu atin)( veninul, ridic( sus ar+a otr(vit( i 'i 'neap(
adversarul blocat 'n )aur(&
"e)endele furnicilor sunt adev(rate& #corpionii nu sunt i+uni/ai '+potriva propriului lor
venin& 6ra%nida se /bate, cuprins( de convulsii, apoi +oare&
,otdeauna s(-i ataci du+anii cu propriile lor ar+e, fusese 'nv(at( c$nd era +ic(& 6sta i
f(cuse&

63. UN CNTEC

7ulie f(cu se+n de oprire& ,oat( lu+ea c$nta fals&
- -a*un)e+ departe cu asta& 5red c( trebuie s( 'nfrunt(+ o proble+( de fond& E o prostie
s( interpret(+ +u/ica altora&
5ei 4apte .itici nu 'nele)eau unde voia s( a*un)( c$nt(reaa&
- 5e propui?
- #unte+ noi 'nine creatori& ,rebuie s( invent(+ propriile noastre cuvinte, propria noastr(
+u/ic(, propriile noastre buc(i& Aoe d(du din u+eri&
- Drept cine te cre/i? #unte+ un +ic )rup rocB de liceu& u sunte+ =eatles:
7ulie scutur( din cap&
- Din +o+entul 'n care cree+, sunte+ creatori printre ali creatori& u trebuie s( ave+
co+ple1e& Mu/ica noastr( poate s( fie la fel de valoroas( ca a altora& ,rebuie doar s( 'ncerc(+ s(
fi+ ori)inali& .ute+ s( co+pune+ ceva FdiferitF fa( de ce e1ist( de*a&
5ei 4apte .itici, surprini, nu tiau cu+ s( reacione/e& u erau convini i unii 'ncepeau s(
re)rete c( o l(saser( pe aceast( str(in( sa p(trund( 'n )rupul lor&
- 7ulie are dreptate, spuse <rancine& Mi-a ar(tat o lucrare, Enciclopedia cunoaterii relative
i absolute, care conine sfaturi ce ne vor per+ite s( concepe+ lucruri noi& Eu a+ i descoperit
planurile unui co+puter capabil s( dep(easc( i s( tri+it( la )unoi tot ce e1ist( 'n co+er&
- 3nfor+atica nu poate s( fie '+bun(t(it(, obiect( David& 5ipurile infor+atice circul( 'n
toat( lu+ea cu aceeai vite/( i nu se pot fabrica altele +ai rapide&
<rancine se ridic(&
- 5ine spune s( se fac( cipuri +ai rapide? Este evident c( nu pute+ s( face+ noi cipuri
electronice& -n sc%i+b, le vo+ aran*a altfel&
-i ceru lui 7ulie Enciclopedia i 'ncepu s( caute pa)inile cu planurile&
- 0ite& -n locul unei ierar%ii de cipuri electronice, aici este repre/entat( o de+ocraie de
cipuri& u +ai e1ist( +icroprocesor superior care s( do+ine cipurile e1ecutante, toi efii se afl( la
acelai nivel& 5inci sute de cipuri +icroprocesoare, cinci sute de creiere e)ale i la fel de eficace care,
'n consecin(, co+unic( 'n per+anen(&
<rancine desen( o sc%i( 'ntr-un col&
-.roble+a este s( le )(seti po/iia& 6a cu+ st(p$na casei, la +as(, se 'ntreab( cu+ 'i va
ae/a invitaii& Dac( ae/i oa+enii nor+al 'n *urul unei +ese lun)i dreptun)%iulare, cei de la capete
nu-i vor vorbi, nu+ai cei de la +i*loc vor acapara auditoriul& 6utorul Enciclopediei cunoaterii
relative i absolute reco+and( dispunerea tuturor cipurilor 'n cerc ca toate s( fie fa( 'n fa(& 5ercul
e soluia& 4i le ar(t( alte )rafice&
- ,e%nolo)ia nu e un scop 'n sine, /ise Aoe& 5o+puterul t(u nu r(spunde la preocuparea de
creativitate +u/ical(&
- -nele) ce vrea s( spun(& Dac( tipul (sta are idei ca s( re'nnoiasc( unealta cea +ai
sofisticat( care e1ist(, co+puterul, cu si)uran( c( poate s( ne a*ute s( re'nnoi+ +u/ica, spuse
.aul&
- 7ulie are dreptate& ,rebuie s( elabor(+ +u/ica noastr(, accentua arcisse& .oate c(
aceast( carte ne va a*uta&
<rancine, care 'nc( +ai avea cartea 'n +$n(, o desc%ise la 'nt$+plare i citi cu )las tare2
!"#rit, acesta e s"#ritul.
! ne desc$idem simurile.
Un v#nt nou bate n dimineaa asta,
%imeni nu va putea s-i ncetineasc v#rte&ul nebun,
n lumea asta adormit vor avea loc mii de metamor"o'e.
%u e nevoie de violen ca s distrugem valorile rigide
(ii surprini: reali'm pur i simplu )*evoluia "urnicilor).
,oi c(/ur( pe )$nduri&
- FCevoluia furnicilorF: se +ir( Aoe& 6sta nu spune ni+ic&
- L> -

i+eni nu-i r(spunse&
- Dac( vre+ s( face+ din asta un c$ntec, lipsete refrenul, spuse arcisse&
7ulie 'nc%ise oc%ii o clip( i su)er(2
%u mai e+ist vi'ionari %u mai e+ist inventatori.
.uin c$te puin, cuplet dup( cuplet, au pus la punct cuvintele unui c$ntec, lu$nd din
para)rafele Enciclopediei& 6poi co+puser( i +u/ica&
7ulie fredona +elodia, apoi atac( al doilea cuplet, provenit din alt pasa* al c(rii2
%-ai visat niciodat alt lume, %-ai visat niciodat alt via, %-ai visat niciodat c ntr-o 'i
omul i va gsi locul n Univers,
%-ai visat niciodat c ntr-o 'i omul va comunica cu natura, ntreaga natur, i c i va
rspunde ca o partener, nu ca inamic nvins,
%-ai visat niciodat s vorbeti animalelor, norilor i munilor, s lucrai mpreun, nu unii
mpotriva altora,
%-ai visat niciodat c oamenii se grupea' pentru a ncerca s cree'e o cetate unde raporturile
umane s "ie di"erite,
*euita sau nereuita n-ar mai avea importan. %imeni nu s-ar apuca s-l &udece pe cellalt.
(iecare ar "i liber de "aptele sale i preocupat totui de reuita tuturor.
#e 'ntrerupse i David se lans( 'ntr-un incredibil solo la c%itar(& "eopold lu( flautul ca s(
dialo)%e/e cu el& 7ulie /$+bi i 'nc%eie al treilea cuplet2
%-ai visat niciodat o lume creia s nu-i "ie team de ceea ce nu-i seamn,
%-ai visat niciodat o lume n care "iecare ar ti s-i gseasc n el nsui per"eciunea,
-u, ca s sc$imb vec$ile obiceiuri, am visat o *evoluie.
. *evoluie a celor mici, o revoluie a "urnicilor.
/ai mult dec#t o revoluie: o evoluie.
0m visat, dar e doar o utopie.
0m visat s scriu o carte ca s povestesc i c aceast carte ar tri n timp i spaiu cu mult
dup viaa mea.
1ac voi scrie aceast carte, va "i doar o povestire. Un basm care nu se va reali'a niciodat.
#e unir( 'ntr-un cerc i fu ca i cu+ s-ar fi for+at un cerc +a)ic care ar fi trebuit s( e1iste
de +ult ti+p&
6poi toi se oprir( brusc c(ci cineva b(tea la u(&
.aul desc%ise ua directorului&
- <acei prea +ult /)o+ot, se pl$nse el&
6poi, spre surprinderea tuturor, le spuse c( fratele s(u inau)ura un centru cultural 'n
cartierul <rancisc 3 i invita for+aia lor s( participe la aceast( cere+onie&
- 6a c( pre)(tii-v(, le spuse directorul& ,rebuie s( c$ntai s$+b(ta viitoare&
- #$+b(ta asta?
- Da, s$+b(t(&

64. ENCICLOPEDIE

CONSTRUCIA MU4ICAL A CANONUL: 1)6"!57 ?!($)#? %,&6"+5 $ /+,)!+),5 '&
!$/+,)!8"& '&$/&."+ '& "+&,&/(+5. EI&1%#&#& !&#& 1(" !)$/!)+&: ?F,&,& N(!T)&/?7 ?V&+
0,("/7 -&+ ') 1(+"? /() !($)# #)" P(!9&#.&#.
C($)# &/+& !$/+,)"+ = ;),)# )&" +&1& )"!& (" !5,)" "+&,%,&8" =" &I%#$(+&(65 +$(+&
0(8&+&#& !$0,)+:'A$ !) &( =/5*". O %,"15 -$!& =!&%& %," ( &I%)& +&1(. D)%5 ) +"1%U
/+(."#"+ '"("+&7 $ ( '$)( -$!& $ ,&%&+57 0""' (%$" %,&#)(+5 '& ( +,&"( -$!&.
P&+,) !( (/(1.#)# /5 0)!8"$&6&7 0"&!(,& $+5 (,& '& ;)!(+ +,&" ,$#),":
1. S5 8&(/5 1&#$'"( '& .(65.
2. S5 ('()@& ) (!$1%("(1&+ #( 1&#$'"( '& .(65.
3. S5 ('()@& ) (!$1%("(1&+ (!$1%("(1&+)#)" *" 1&#$'"&" '& .(65.
E -$,.( '&!" '& $ !$/+,)!8"& %& +,&" "-&#& = !(,& 0"&!(,& &#&1&+ &/+&7 = 0)!8"& '&
(1%#(/(,&( #)"7 (+:+ -&'&+5 !:+ *" ,$# /&!)'(, *" 0"@),(+.
C($)# %$(+& /5 0"& /$0"/+"!(+ 05,5 /5 /& ('()@& "!" $ $+57 '$(, %," 1$'"0"!(,&(
=5#8"1""7 ) !)%#&+ = $!+(-( '& /)/7 ) !)%#&+ = $!+(-( '& ;$/.
M(" & %$/"."# /5 /& !$1%#"!& !($)# %," "+&,-&8"( )&" ( '$)( -$!"7 1(" /)/ !) $
;)15+(+& '& $!+(-5. D(!5 %,"1( +&15 &/+& = '$7 ( '$)( -( 0" = /$# &+!.
C($)# %$(+& /5 0"& !$1%#"!(+ *" 1(" 1)#+ (!8"$:' (/)%,( ,(%"'"+58"" !:+&!)#)". M("
,&%&'&: = +"1% !& %,"1( -$!& "+&,%,&+&(65 +&1(7 ( '$)( $ ,&%&+5 '& '$)5 $," 1(" ,&%&'&. M("
#&+: = +"1% !& %,"1( -$!& "+&,%,&+&(65 1&#$'"(7 ( '$)( $ ,&%&+5 '& '$)5 $," 1(" #&+.
L( 0&#7 ( +,&"( -$!& (!!&#&,&(65 /() =!&+"&*+& *" 1(" 1)#+ +&1(7 '& )'& ) &0&!+ '&
&I%(/")& /() '& !$!&+,(,&.
- L3 -

C($)# %$(+& /5 0"& /$0"/+"!(+ *" 1(" 1)#+ %," "-&,/(,&( 1&#$'"&". C:' %,"1( -$!&
/& ,"'"!5 !:+:' +&1( %,"!"%(#57 ( '$)( !$.$(,5.
T$(+& (/+&( /)+ 0$(,+& )*$, '& ,&(#"6(+ !:' '&/&&6" #"""#& !:+&!)#)" %,&!)1
/5@&8"#& )&" 1(," .5+5#"".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

65. MAFIMILIAN TRECE N REVIST SITUAIA

u se au/ea dec$t /)o+otul +andibulelor& Ma1i+ilian 'i consu+a 'n t(cere +$ncarea&
-n s$nul fa+iliei se plictisea r(u de tot& Dac( se )$ndea bine, se c(s(torise cu #cMnt%ia ca s(-
i i+presione/e pe cole)ii lui& Cepre/enta un trofeu i era adev(rat c( ceilali 'l invidiaser(& #cMnt%ia
era fru+oas(, dar ce se +ai plictisea: A$+bi, s(rut( pe toat( lu+ea, apoi se ridic( i se 'nc%ise 'n
birou unde *uc( pe co+puter *ocul Evoluia&
7ocul (sta 'l pasiona din ce 'n ce +ai +ult& #e )r(bi s( cree/e o civili/aie a/tec( pe care reui
s( o duc( p$n( 'n anul GOO i&e&n&, cl(dind /eci de orae i tri+i$nd )alerele a/tece s( cutreiere
+(rile 'n c(utarea unor noi continente& 5redea c( e1ploratorii s(i a/teci vor descoperi Occidentul pe
la DGO '&e&n&, dar o epide+ie de %oler( 'i deci+( cet(ile& 3nva/ii barbare sf$rir( prin a distru)e
definitiv oraele bolnave, astfel 'nc$t civili/aia a/tec( a co+isarului "inart fu distrus( 'nainte de
anul 1 al calendarului s(u&
- 7oci prost& ,e preocup( ceva, se+nal( Mac Kavel&
- Da, recunoscu o+ul& Munca +ea&
- ;rei s(-+i vorbeti despre asta? propuse co+puterul& .oliistul tres(ri& .$n( atunci,
co+puterul nu era pentru el dec$t un fel de +a*ordo+ care 'l pri+ea atunci c$nd aprindea aparatul
i 'l )%ida 'n +eandrele *ocului& <aptul c( p(r(sea do+eniul virtualului ca s( se inte)re/e 'n viaa lui
Fadev(rat(F, i se p(rea cel puin neateptat& ,otui Ma1i+ilian se l(s( 'n voia lui&
- #unt poliist, /ise el& <ac o anc%et(& O anc%et( care-+i d( +ult( b(taie de cap& ,rebuie s(
re/olv o poveste cu o pira+id( care a ap(rut ca o ciuperc( 'n +i*locul p(durii&
- .oi s(-+i vorbeti despre asta sau e secret?
,onul )lu+e, vocea aproape f(r( accent sintetic 'l surprinser( pe Ma1i+ilian, dar 'i a+inti
c( de puin( vre+e e1istau pe pia( Fsi+ulatoare de conversaieF capabile s( r(spund( f(c$nd s( se
cread( 'ntr-un dialo) natural& -n realitate, aceste pro)ra+e se li+itau doar la a reaciona la nite
cuvinte-c%eie i r(spundeau cu a*utorul unor te%nici de dicie si+ple& 3nversau 'ntrebarea2 F5re/i cu
adev(rat c(& #au recentrau2 F#( vorbi+ +ai de)rab( despre tine&&&F& ici o vr(*itorie 'n toat( treaba
asta& Ma1i+ilian era contient c( accept$nd s( converse/e cu co+puterul s(u, stabilea o le)(tur(
privile)iat( cu o si+pl( +ain(&
E/it(& -n fond nu avea pe ni+eni cu care s( vorbeasc(& u putea s( discute de la e)al la e)al
nici cu elevii lui de la coala de poliie, nici cu subordonaii, care considerau cea +ai +ic( Frela1areF
drept un se+n de sl(biciune& 5u prefectul, superiorul s(u, era i+posibil s( dialo)%e/e& 5u+ 'i i/ola
ierar%ia pe oa+eni: 4i nu reuise niciodat( s( co+unice nici cu fiica i nici cu soia lui& Din
co+unicare, Ma1i+ilian nu cunotea p$n( la ur+( dec$t dialo)ul unilateral propus de televi/or&
,elevi/orul 'i povestea 'n per+anen( o +uli+e de lucruri si+patice dar nu voia s( aud( ni+ic&
.oate c( aceast( nou( )eneraie de co+putere era destinat( s( u+ple acest )ol& Ma1i+ilian
se apropie de +icrofon&
- E vorba de o construcie cl(dit( f(r( autori/aie 'ntr-o /on( prote*at( a p(durii& 5$nd lipesc
urec%ea de perete, aud 'n interior /)o+ote care par c( provin de la nite e+isiuni televi/ate& Dar
i+ediat ce bat, /)o+otele 'ncetea/(& u e1ist( u(, ferestre, nici cea +ai +ic( )aur(& 6 vrea tare
+ult s( aflu cine st( 'n(untru&
Mac Kavel 'i puse c$teva 'ntreb(ri precise le)ate de proble+a lui& 3risul i se 'n)ust(, se+n de
atenie intens(& 5o+puterul reflect( un +o+ent apoi 'i se+nal( faptul c( nu vedea nici o alt( soluie
dec$t s( se 'ntoarc( la pira+id( cu o )rup( de artificieri s( arunce 'n aer pereii de beton&
Era clar c( co+puterele nu u+blau cu nuane&
Ma1i+ilian 'nc( nu a*unsese la aceast( conclu/ie e1tre+(, dar ad+ise c( ar fi a*uns la ea&
Mac Kavel nu f(cuse dec$t s(-i accelere/e anali/a& .oliistul +ulu+i +ainii& ;oia s( continue *ocul,
dar 'n acel +o+ent aparatul 'i a+inti c( uitase s( %r(neasc( petii&
-n acel +o+ent, pentru pri+a dat(, Ma1i+ilian 'i /ise c( co+puterul era pe cale de a deveni
un prieten i asta 'l 'n)ri*or( puin, c(ci nu avusese niciodat( prieteni adev(rai&

66. COMOARA SEFUAL

- LD -

1O3 i-a venit de %ac scorpionului& Micii scorpioni orfani, care ur+(reau scena de departe,
erau contieni c( de acu+ 'nainte vor fi nevoii s( se descurce sin)uri 'ntr-o lu+e care nu avea alte
le)i dec$t cele pe care vor reui s( le i+pun( prin fora biciului lor codai otr(vit&
5ele dou(spre/ece furnici care au fost invitate s( intre 'i ovaionea/( olfactiv b(tr$na
ca+pioan(& Ce)ina viespilor consi+te s( le dea din *eleul ei %or+onal& O duce pe 1O3 'ntr-un un)%er
al cet(ii sale cenuii din %$rtie i 'i arat( un loc unde s( atepte cu r(bdare&
6poi, re)ina viespilor se concentrea/( i re)ur)itea/( o saliv( +aronie care +iroase puternic&
"a %i+enoptere, lucr(toarele, soldaii i re)inele 'i controlea/( perfect c%i+ia intern(& #unt 'n stare
s( creasc( sau s( scad( dup( dorin( secreia %or+onal(, pentru a-i diri*a bine funciile di)estive
precu+ i ador+irea, perceperea durerii i nervo/itatea&
Ce)ina viespilor reuete s( produc( *eleul re)al for+at din %or+oni se1uali aproape puri&
1O3 se apropie, vrea s( adul+ece cu antenele 'nainte de a )usta, dar re)ina viespilor se lipete de ea
i o constr$n)e la o trans+itere )ur( la )ur(&
#(rut 'ntre specii&
=(tr$na furnic( roie aspir( i 'n)%ite& 6li+entul +a)ic p(trunde brusc 'n ea& ,oate viespile
tiu s( fabrice *eleu re)al 'n ca/ de necesitate, dar e clar c( cel al unei re)ine este +ult +ai puternic
i +ai delicat dec$t produsul unei si+ple lucr(toare& Mirosurile sunt at$t de )rele 'nc$t 'n *ur,
celelalte beloBaniene, 'i si+t vaporii opiacei&
E ceva tare& 6cid, dulce, s(rat, picant i a+ar 'n acelai ti+p&
1O3 'n)%ite& 7eleul +aroniu se r(sp$ndete 'n siste+ul ei di)estiv& -n sto+ac, pasta se
diluea/( i se r(sp$ndete 'n s$n)e i urc( prin vene ca s( a*un)( la creier&
"a 'nceput, nu se 'nt$+pl( ni+ic i b(tr$na e1ploratoare crede c( e1periena a euat& Dar
apoi, deodat(, si+te& E ca un fel de vi*elie& #en/aia e +ai cur$nd nepl(cut(&
#e si+te +urind&
Ce)ina viespilor i-a dat pur i si+plu venin i ea l-a 'n)%iit: #i+te produsul '+pr(tiindu-se
'n corp, r(sp$ndind acea i+presie de ne)ru i de arsur( 'n toate arterele& Ce)retul c( a avut
'ncredere 'n re)in(& ;iespile ur(sc furnicile, e un lucru bine cunoscut& -au recunoscut niciodat( c(
verioarele lor )enetice le-au dep(it&
1O3 'i a+intete de toate d(ile c$nd, 'n ti+pul tinereii sale, a *efuit cuiburi de %$rtie
cenuie, tr(/nindu-le cu acid pe ap(r(toarele de/orientate care 'ncercau s( se ascund( 'n spatele
buc(ilor de carton&
E o r(/bunare&
,otul se 'ntunec( cu+plit&
-n +intea ei totul e nu+ai durere& -i vine )reu s(-i ordone/e )$ndurile& -ntunericul, acidul,
fri)ul, +oartea pun st(p$nire pe ea& ,re+ur(& Mandibulele se desc%id i se 'nc%id f(r( s( le poat(
controla& u +ai e st(p$n( pe corpul ei&
;rea s-o atace pe re)ina otr(vitoare& -naintea/( dar se pr(buete pe picioarele din fa(&
3 se +odific( percepia ti+pului, i se pare c( totul se petrece cu 'ncetinitorul i c( se scur)e
un +o+ent foarte lun) 'ntre clipa 'n care decide s( +ite un picior i clipa 'n care acesta se +ic(&
Cenun( s( se +ai in( pe picioare i se pr(buete
#e vede ca i cu+ ar fi 'n e1teriorul corpului&
6par din nou i+a)ini din trecut& Mai 'nt$i din trecutul direct, apoi din trecutul +ai dep(rtat&
#e vede lupt$nd cu scorpionul, se vede alunec$nd pe spatele l(custelor, se vede travers$nd deertul&
#e vede fu)ind din lu+ea De)etelor, se vede dialo)$nd pentru pri+a dat( cu De)etele&
5uvintele sunt olfactiv a+eitoare& ,otul defilea/( ca 'ntr-un fil+ proiectat invers pe ecranul unui
televi/or&
O revede pe >D, prietena ei de cruciad(, care i-a creat cetatea liber( din insula #alc$+ului,
'n +i*locul fluviului& #e vede din nou /bur$nd pentru pri+a dat( pe spatele unui scarabeu-rinocer i
f(c$nd slalo+ printre pic(turile de ploaie tari i periculoase ca nite coloane de cristal&
Cevede pri+a e1pediie spre ara De)etelor i descoperirea +ar)inii lu+ii, /on( +ortal(,
dru+ul pe care +ainile lor eli+in( orice for+( de via(&
#e vede iar lupt$nd cu op$rla, lupt$nd cu pas(rea, lupt$nd cu surorile ei cu +iros de
st$nc( care co+plotau 'n furnicar&
-l revede pe prinul 3>H i pe prinesa GL vorbindu-i pentru pri+a dat( de Mister& 6colo
'ncepea e1plorarea, descoperirea celeilalte di+ensiuni, cea a De)etelor&
Me+oria i se rosto)olete f(r( ca ea s-o poat( 'ncetini& #e revede 'n r(/boiul Macilor,
o+or$nd ca s( nu fie o+or$t(& #e vede iar 'n +i*locul +uli+ii de +ilioane de soldai, care-i t(iau
reciproc picioarele, capetele i antenele 'n lupte c(rora le uitase re/ultatul&
#e vede din nou aler)$nd prin iarb(, ur+$nd piste odorante, '+bibate de parfu+ul surorilor
ei&
#e vede furnic( t$n(r( pe culoarele cet(ii =el-o-Ban, cert$ndu-se cu ali soldai +ai 'n
v$rst(&
- LG -

1O3 se 'ntoarse i +ai +ult 'n trecut& #e revede ni+f(, se revede larv(: E o larv( care se
usuc( 'n solarul do+ului de cren)ue& #e vede incapabil( s( se +ite sin)ur(, r(cnind fero+oni
pentru ca doicile s( se ocupe de ea nu de larvele vecine&
M$ncare: Doicilor, dai-+i repede de +$ncare, vreau s( +(n$nc ca s( +( fac +are: stri)a ea&
4i e adev(rat c( 'n acea perioad( nu spera dec$t s( '+b(tr$neasc( +ai repede&&& #e revede 'n
cocon, din ce 'n ce +ai +ic(&
#e revede ou, 'n)r(+(dit 'n sala de stocare a ou(lor& 5e efect ciudat s( se vad( redus( la o
sfer( sidefie at$t de +ic( plin( de un lic%id li+pede& Era de*a ea& 6 fost asta&
-nainte de a fi furnic(, era+ o sfer( alb(&
8$ndul rotund se i+pune&
5rede c( nu se poate a*un)e +ai departe de ou 'n trecutul ei& =a da: Me+oria continu( s(-i
tri+it( i+a)ini:
Cevede +o+entul c$nd a fost ouat(& 0rc( 'n abdo+enul +atern i se vede ovul& Ovul care
toc+ai a fost fecundat&
-nainte de a fi o sfer( alb(, a+ fost sfer( )alben(&
-napoi& 4i +ai departe, tot +ai departe&
6sist( la 'nt$lnirea dintre )a+etul +ascul i )a+etul fe+el( 'n centrul ovulului& 4i acolo, 1O3
se po+enete 'n acea clip( i+perceptibil( unde se face ale)erea 'ntre +asculin, fe+inin i neutru&
Ovulul frea+(t(&
Masculin, fe+inin, neutru? ,otul vibrea/( 'n ovul& Masculin, fe+inin, neutru?
Ovulul dansea/(& "ic%ide ciudate se a+estec(, se desco+pun 'n nucleu, for+$nd sosuri +oi
cu refle1e de +oar& 5ro+o/o+ii se a+estec( ca nite labe +ari& U, K, UK, UU? -n cele din ur+(
c$ti)( cro+o/o+ul fe+inin&
8ata: 7eleul re)al a +odificat cursul propriei sale evoluii celulare urc$nd p$n( la pri+ul
F+aca/F, cel care i-a stabilit se1ul&
1O3 este acu+ fe+el(& 1O3 este acu+ prines(&
-n capul ei se de/l(nuie un foc de artificii ca i cu+, brusc, creierul i-ar desc%ide toi porii
+ici ca s( lase s( intre lu+ina&
,oate vanele se desc%id& ,oate si+urile devin +ult +ai sensibile& #i+te totul +ai puternic,
+ai dureros, +ai profund& -i percepe corpul ca un ansa+blu foarte sensibil, care vibrea/( la cea
+ai slab( und( e1terioar(& Oc%ii ei sunt invadai de pete +ulticolore, anteneleE o 'neap( de parc( ar
fi fost acoperite brusc de alcool pur i se te+e s( nu le piard(&
u e foarte pl(cut dar e o sen/aie foarte puternic(&
#e si+te at$t de i+presionabil( 'nc$t 'i vine s( sape p(+$ntul ca s( se ascund( i s( se
prote*e/e de acele +iriade de infor+aii auditive, olfactive, lu+inoase care vin de peste tot ca s( se
reverse 'n creierul ei& .ercepe e+oii necunoscute, sen/aii abstracte, +irosuri care se e1pri+( prin
culori, culori care se e1pri+( prin +u/ic(, +u/ic( care se e1pri+( prin sen/aii tactile, sen/aii
tactile care se e1pri+( prin idei&
6ceste idei vin din creierul ei ca un r$u subteran care $nete ca s( devin( f$nt$n(& <iecare
pic(tur( a acestei f$nt$ni este o clip( din trecutul ei care revine, dar lu+inat( de noile ei si+uri i
capacitatea ei nou( de a percepe e+oii i abstracii&
,otul apare 'ntr-o lu+in( nou(& ,otul e diferit, +ai subtil, +ai co+ple1, totul e+ite +ult +ai
+ulte infor+aii dec$t i-ar fi 'nc%ipuit&
Devine contient( c( p$n( atunci a tr(it doar pe *u+(tate& 5reierul se e1tinde& -l folosea
nu+ai la 1OR din capacitateE cu a*utorul acelei +i1turi %or+onale, poate c( a trecut la 3OR&
5$t de pl(cut e s( ai si+urile at$t de ascuite: 5$t e de pl(cut pentru o furnic(, care a fost
at$t de +ult ti+p ase1uat(, s( devin( brusc, prin +a)ia c%i+iei, o se1uat( sensibil(&
Ceia treptat contact cu realul& #e afl( 'ntr-un viespar& -n c(ldura artificial( a acelui cuib de
%$rtie cenuie, nici +(car nu tie dac( e noapte sau /iu(& .robabil c( e noapte& .oate c( s-a f(cut
de*a di+inea(&
5$te ore, /ile, s(pt(+$ni au trecut de c$nd a in)ur)itat *eleul re)al? -a si+it ti+pul
trec$nd& -i e fric(&
Ce)ina 'i spune ceva&

63. LECIE DE FILO4OFIE

.rofesorul intr( 'n clas(& ,otdeauna destins, )lu+e, profesorul de filo/ofie este foarte
popular 'n coal(& D(dea i+presia c( tie tot i c( se pli+ba lene prin e1isten( i)nor$nd an)oasa&
Multe fete erau +ai +ult sau +ai puin 'ndr()ostite de el& 0nele +er)eau p$n( acolo 'nc$t 'i
+(rturiseau proble+ele lor de adolescente i atunci *uca la perfecie rolul de confident&
,e+a /ilei2 FrevoltaF& #crise cuv$ntul +a)ic pe tabl(, f(cu o pau/( apoi 'ncepu2
- #e constat( repede 'n e1istena noastr( c( cel +ai uor este s( spui totdeauna FdaF& FDaF
per+ite inte)rarea perfect( 'n societate& Dac( r(spun/i afir+ativ la cererile lor, ceilali te pri+esc
- LL -

bucuros printre ei& ,otui, vine un +o+ent 'n care acest FdaF care, p$n( atunci, desc%idea uile, ni
le 'nc%ide brusc& .oate c( asta e trecerea la adolescen(2 +o+entul 'n care 'nv((+ s( spune+ FnuF&
-nc( o dat( reuise s(-i captive/e elevii&
- FuF are cel puin tot at$ta putere ca i FdaF& FuF 'nsea+n( libertatea de a )$ndi diferit&
FuF 'nt(rete caracterul& FuF 'i sperie pe cei care spun FdaF&
.rofesorul de filo/ofie prefera s( se pli+be prin clas( 'n ti+p ce vorbea& Din c$nd 'n c$nd se
oprea, se ae/a pe +ar)inea unei b(nci i se adresa unui elev& 5ontinu(2
- Dar la fel ca i FdaF, FnuF are li+itele lui& Dac( spui FnuF la toate, te po+eneti blocat, i/olat,
f(r( porti( de salvare& ,recerea la v$rsta adult( este +o+entul c$nd ai 'nv(at s(-l alterne/i pe FnuF
cu FdaF, f(r( a +ai aproba totul sau refu/a 'n +od si+etric& u +ai e vorba de a te inte)ra 'n
societate cu orice pre sau de a o respin)e 'n bloc& Dou( criterii trebuie s( +otive/e ale)erea lui FdaF
sau FnuF2 1) anali/a consecinelor viitoare pe ter+en +ediu i lun)E >) intuiia profund(& 6 '+p(ri 'n
st$n)a i 'n dreapta FdaF i FnuF cu uurin( ine +ai +ult de art( dec$t de tiin(& 5ei care tiu s(
spun( FdaF sau FnuF cu bun( tiin( a*un) s(-i conduc( nu nu+ai antura*ul, ci - ceea ce e i +ai
i+portant- i pe ei 'nii&
<etele din pri+ul r$nd 'i sorbeau vorbele, +ai atente la sunetul vocii dec$t la cuvintele pe
care le pronuna& .rofesorul de filo/ofie b()( +$inile 'n bu/unarele blu)ilor i se ae/( pe banca lui
Aoe&
- 5a s( re/u+(+, v( voi a+inti o vec%e /ical( popular(2 FE stupid s( nu fii anar%ist la
dou(/eci de ani&&& i e i +ai stupid dac( +ai eti dup( trei/eci de aniF&
#crise aceast( fra/( pe tabl(&
#tilourile avide s( note/e totul alunecau pe pa)inile caietelor& 0nii elevi pronunau 'n t(cere
fra/a ca s(-i +e+ore/e +ai bine silabele pentru ca/ul 'n care ar fi fost 'ntrebai la oralul de la bac&
- 4i ce v$rst( avei, do+nule? 'ntreb( 7ulie& .rofesorul de filo/ofie se 'ntoarse2
- 6+ dou(/eci i nou( de ani, r(spunse el /$+bind& #e apropie de fata cu oc%i cenuii&
- &&& Mai sunt deci anar%ist pentru o vre+e& .rofitai&
- 4i ce 'nsea+n( s( fii anar%ist? 'ntreb( <rancine&
- #( nu ai nici du+ne/eu i nici st(p$n, s( te si+i un o+ liber& Eu +( si+t un o+ liber i
a+ intenia s( v( 'nv( i pe voi s( fii la fel&
- ici du+ne/eu i nici st(p$n, e uor de spus, interveni Aoe& -ntr-un fel, suntei st(p$nul
nostru, i sunte+ obli)ai s( v( ascult(+&
.rofesorul de filo/ofie nu avu ti+p s( r(spund(& 0a se desc%ise brusc i directorul intr( 'n
tro+b( 'n clas(& 6poi 'i anun( c(, dup( se+nele foarte clare descoperite, un piro+an d(dea
t$rcoale colii& Drept pentru care fuseser( luate +(suri speciale i fusese instalat un siste+ de
alar+( '+potriva incendiilor&
Deodat( se au/i o siren( asur/itoare i elevii acceptar( cu bucurie s( participe la e1erciiul
de evacuare, 'nc$ntai de aceast( diversiune&
-n sf$rit, dup( ce sirena a+ui, 7ulie i cei 4apte .itici se )r(bir( spre spaiul lor de
repetiie& -n acea dup(-a+ia/( puser( la punct alte +elodii& 6cu+ aveau trei, plus dou( 'n curs de
elaborare& "uau cuvintele din Enciclopedie, dup( care se str(duiau s( le dote/e cu +u/ica apt( s( le
pun( 'n valoare&

6E. ENCICLOPEDIE

INSTINCT R4BOINIC: ").&*+&A8" ')*1("". E !&# 1(" .) 1";#$! '& (A" !5#!( %& &,-".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

6G. S PRSIM TURNUL STENARULUI

,rebuie s( pleci&
Ce)ina viespilor repet( +esa*ul sub for+( de se+ne antenare& -n ti+p ce cu o anten( pip(ie
cu ner(bdare capul furnicii, cu cealalt( 'i arat( ori/ontul& #e+ne uor de 'neles pentru toat( lu+ea&
,rebuie s( plece&
"a =el-o-Ban, b(tr$nele doici spuneau2
<iecare fiin( ar trebui s( cunoasc( o +eta+orfo/(& Dac( ratea/( aceast( etap(, nu tr(iete
dec$t *u+(tate din viaa ei&
1O3 'i 'ncepe deci a doua parte din via(& 6cu+ dispune de doispre/ece ani de e1isten(
supli+entari i are intenia s( profite de ei&
1O3 are acu+ un se1& E prines( i tie c( dac( 'nt$lnete un +ascul, va putea s( se
reproduc(&
- LH -

5ele dou(spre/ece o 'ntreab( pe noua lor prines( 'n ce direcie s-o ia& #olul e 'nc( plin de
l(custe i .rinesa 1O3 consider( c( e +ai bine s( +ear)( +ai departe pe sus pe cren)i i s( se
'ndrepte spre sud-est&
5ele dou(spre/ece sunt de acord&
5oboar( de-a lun)ul i+ensului turn pe care 'l for+ea/( ste*arul i cotesc spre o crean)(
lun)(& Mer) astfel din ra+ur( 'n ra+ur(, s(rind uneori ca s( se prind( din ur+(, suspend$ndu-se
de picioare ca nite trape/iste ca s( a*un)(, cu a*utorul unei +ic(ri pendulare, la o frun/(
dep(rtat(& Mer) aa +ult ti+p p$n( c$nd nu +ai si+t +irosul a+ar al l(custelor&
.rudent, cu .rinesa 1O3 'n frunte, )rupul coboar( de-a lun)ul unui sico+or i atin)e
p(+$ntul& .$n/a de l(custe nu e +ai departe de /ece +etri&
G se+nalea/( celorlalte s( se fofile/e discret 'n sens invers, dar aceast( pruden( se
dovedete inutil(& Deodat(, r(spun/$nd parc( unui apel invi/ibil, toate l(custele se ridic( 'n aer&
orii +orii 'i iau /borul&
#pectacolul e i+presionant& "(custele au la picioare +uc%i de o +ie de ori +ai puternici
dec$t cei ai furnicilor& 6stfel c( pot s( sar( p$n( la 'n(li+i e)ale cu de dou(/eci de ori lun)i+ea
corpului lor& 6*unse 'n v$rful saltului, 'i desfac c$t +ai lar) posibil cele patru aripi i le a)it( cu o
vite/( foarte +are ca s( se ridice i +ai sus 'n aer& 6t$ta +icare produce un vacar+ incredibil& Din
cau/a nu+(rului i+ens al l(custelor, 'n nor, aripile lor se lovesc unele de altele& 0nele sunt strivite
'n +asa propriei lor populaii&
-n *urul lor, l(custele decolea/( la nesf$rit& 6u +$ncat totul de pe p(+$nt i las( 'n ur+a
lor un teren ruinat unde se +ai 'nal( 'nc( c$iva copaci )oi, pe care nu +ai sunt nici frun/e, nici
flori, nici fructe& 0neori, e1cesul de via( ucide viaa, e+ite 1G privind cu+ se dep(rtea/( l(custele&
Dar e o reflecie de v$n(tor obinuit toc+ai cu luarea vieii celor din *urul lui& ,otui, .rinesa 1O3,
care i ea se uit( cu+ 'i iau /borul, nu 'nele)e ce interes are natura s( produc( un astfel de
speci+en cu+ e l(custa& .oate c( se alia/( cu deertul ca s( distru)( viaa ani+al( i ve)etal( i s(
nu lase s( sub/iste dec$t viaa +ineral(? .e unde trec ele se e1tinde deertul, ani+alele i ve)etalele
se tra) 'napoi&
.rinesa 1O3 'ntoarce spatele spectacolului de/olant al c$+piei devastate& Deasupra ei,
curenii bruti de aer dau norului de l(custe for+a unei fee care se str$+b( i se alun)ete 'n toate
sensurile, dup( care v$ntul 'l '+pin)e spre nord&
6cu+ trebuie s( se )$ndeasc( la cele trei specificit(i ale De)etelor2 u+orul, dra)ostea, arta&
1O, care 'i aude )$ndurile, se apropie i 'i propune s( produc( un fero+on-+e+orie /oolo)ic(, 'n
care va aduna tot ce .rinesa 1O3 'i va 'ncredina acu+ c$nd +e+oria i capacit(ile sale de anali/(
sunt suprade/voltate& 3a coa*a de ou a unei insecte, cu intenia de a stoca acolo lic%idul odorant&
1O3 este de acord&
.e vre+uri i ea se )$ndise s( co+pun( un astfel de obiect dar, prins( 'n tu+ultul
aventurilor, r(t(cise oul plin cu infor+aii& -i pare bine c( 1O preia tafeta&
5ele treispre/ece furnici pornesc spre sud-vest, spre civili/aie, spre cetatea natal(2 =el-o-
Ban&

3H. ADIO CU TRECUTUL

Era 'nainte de seara cea +are& 7ulie dor+ea& Ma+a ei desc%ise brusc ua dor+itorului&
- E nou(, 7ulie, tiu c( nu +ai dor+i& #coal(-te, trebuie s( vorbi+&
7ulie se ridic( pe coate i se frec( la oc%i& Ma+a ei se opri 'n pra)&
- 9aide, scoal(-te&
- O%, nu, +a+(: u acu+, nu aa devre+e:
- ;reau s(-i spun dou( vorbe& De la +oartea tat(lui t(u, tr(ieti de parc( nu s-ar fi
'nt$+plat ni+ic& 6i ini+(? E totui tat(l t(u:
7ulie 'i v$r( capul sub pern( ca s( nu o +ai aud(&
- ,e distre/i, te-ai 'n%(itat cu o band( de liceeni ca i cu+ nu s-ar fi 'nt$+plat ni+ic& =a
noaptea trecut( nici n-ai venit acas(& 6a c(, 7ulie, trebuie s( st(+ de vorb(&
7ulie ridic( un col al pernei i se uit( la +a+a ei&
- 9aide, 7ulie, nu te prosti: #coal(-te:
7ulie se )%e+ui cu de)etele 'n urec%i& Dar +$na realit(ii ridic( cuvertura i ap(ru faa
+a+ei&
- 7ulie, vorbesc serios& ,rebuie s( vorbi+ sincer, fa( 'n fa(&
- "as(-+( s( dor+, +a+(&
Ma+a ei e/it(& 3n acel +o+ent v(/u o carte desc%is( pe noptier(&
Enciclopedia cunoaterii relative i absolute de profesorul Ed+ond !ells, volu+ul 333&
.si%oterapeutul d(duse vina pe carte& <ata ei era tot sub cuvertur(, aa c( 'i lu( cartea&
- LI -

- =ine, +ai dor+i o or(, dar pe ur+( trebuie s( st(+ de vorb(& Ma+a lu( cartea 'n buc(t(rie
i o r(sfoi& Era vorba de revoluie, de furnici, de revi/uirea societ(ii, de strate)ii de lupt(, de te%nici
de +anipulare a +aselor& =a erau c%iar i reete care te 'nv(au cu+ s( faci un cocteil Molotov&
.si%oterapeutul avea dreptate& <(cuse bine c( 'i telefonase ca s-o pun( 'n )ard( '+potriva
acestei pretinse enciclopedii care 'i pervertea fata& 5artea aceea era un +anual subversiv, era si)ur(
de asta&
O ascunse 'n dulap, pe eta*era de sus&
- 0nde& e cartea?
Ma+a lui 7ulie se felicit(& Descoperise c%eia proble+ei& Dac( supri+i dro)ul, into1icatul
'ncepe s(-i duc( lipsa& <iica ei era 'n c(utarea unui st(p$n sau a unui tat(& "a 'nceput fusese acel
profesor de canto, acu+ aceast( enciclopedie +isterioas(& 6vea de )$nd s( distru)( cartea pa)in( cu
pa)in( pentru ca fiica ei s( 'nelea)( c( nu-i +ai r(+$nea dec$t ea, +a+a ei&
- 6+ ascuns-o, i asta pentru binele t(u& 'ntr-o /i o s(-+i +ulu+eti&
- D(-+i 'napoi cartea, se r(sti 7ulie&
- E inutil s( insiti&
7ulie se 'ndrept( spre dulapE +a+a ei punea acolo aproape tot&
Cepet(, ap(s$nd pe cuvinte2
- D(-+i-o 'napoi i+ediat&
- 5(rile pot s( fie periculoase, pled( +a+a ei& 5apitalul ne-a adus apte/eci de ani de
co+unis+&
- Da, i din cau/a oului ,esta+ent, a+ avut cinci sute de ani de 3nc%i/iie& Din care te tra)i
i tu&
7ulie descoperi Enciclopedia i o scoase din dulapul unde era pri/onier(& 5artea avea nevoie
de ea la fel de +ult c$t avea i 7ulie de carte& 7ulie 'ntoarse spatele +a+ei sale& Din cuierul de pe
culoar 'i lu( i+per+eabilul ne)ru care 'i a*un)e p$n( la )le/ne, i-l puse peste c(+aa de noapte,
'i lu( )eanta de spate, puse cartea 'n ea i iei 'n fu)(&
6%ile fu)i dup( ea, destul de satisf(cut c( cineva 'nelesese 'n sf$rit c( prefera s(-i fac(
pli+barea di+ineaa i 'n pas aler)(tor&
- 7ulie, 'ntoarce-te i+ediat: stri)( +a+a ei din pra)ul casei& ,$n(ra opri un ta1i aflat 'n
trecere&
- 0nde +er)e do+niorica?
-i d(du adresa liceuluiE trebuia neap(rat s( a*un)( la unul din cei 4apte .itici&

31. PE DRUM

=633&
=anii sunt un concept abstract unic inventat de De)ete& De)etele au )(sit acest +ecanis+
in)enios ca s( nu +ai sc%i+be obiecte stin)%eritoare&
-n loc s( transporte un +are volu+ de ali+ente, ele transport( buc(i de %$rtie vopsite i
aceste %$rtii au aceeai valoare ca ali+entele&
6v$nd 'n vedere c( toat( lu+ea este de acord, aceti bani pot fi sc%i+bai pe %ran(&
5$nd vorbeti despre bani cu De)etele, toate v( spun c( n-au bani i c( re)ret( c( societatea
lor e construit( nu+ai pe i+portana banilor&
,otui, dup( cu+ arat( docu+entarele lor istorice, 'nainte de banii, sin)urul +i*loc de a face
s( circule bo)(iile era&&& *aful& 6dic( De)etele cele +ai violente a*un)eau 'ntr-un loc, ucideau
+asculii, violau fetele i le furau toate bunurile&
1O profit( de un +o+ent de odi%n( datorat unui e1ces de r(coare ca s(-i pun( 'ntreb(ri lui
1O3& "a ad(postul unei )rote, ea 'nre)istrea/( dup( dictare infor+aiile preioase despre viaa i
obiceiurile De)etelor ca s(-i u+ple fero+onul-+e+orie /oolo)ic& .rinesa 1O3 nu se las( ru)at(&
5elelalte furnici se apropie ca s( beneficie/e i ele de relatare&
1O3 vorbete apoi de reproducerea De)etelor&
5$nd se uita la televi/or, lui 1O3 'i pl(cea 'n +od deosebit s( vad( ceea ce ele nu+eau Ffil+e
porno)raficeF&
5ele dou(spre/ece se apropiar( i +ai +ult ca s( adul+ece +ai bine aceast( nou( tr(s(tur(
a obiceiurilor De)etelor& 5e sunt Ffil+ele porno)raficeF? 'ntreab( 1L& 1O3 e1plic( faptul c( De)etele
acord( +ult( i+portan( copulaiei lor& -i fil+ea/( pe cei +ai buni copulatori ca s(-i dea drept
e1e+plu copulatorilor proti&
4i ce se poate vedea 'n fil+ele porno)rafice?
1O3 nu a 'neles tot dar, 'n )eneral, apare o fe+el( care +(n$nc( se1ul +asculului& 6poi se
'+preunea/( uneori +ai +uli, ca ploniele de le+n&
u copulea/( plan$nd, cu aripile desf(cute? 'ntreab( J& u, 1O3 spune c( De)etele
copulea/( pe sol, rosto)olindu-se ca li+acii& Dealtfel, de cele +ai +ulte ori le dau balele ca la
li+aci <urnicile sunt foarte interesate de aceast( for+( de se1ualitate pri+itiv(& ,oate tiu c(
- LJ -

str(+oii furnicilor, 'n ur+( cu peste 1>O de +ilioane de ani, aveau i ei o se1ualitate de acest tip&
<urnicile 'i spun c(, 'n acest do+eniu, De)etele sunt foarte 'napoiate& Dra)ostea 'n /bor, plan$nd
'n cele trei di+ensiuni, e +ult +ai e1altat( dec$t dra)ostea 'n dou( di+ensiuni, lipii de sol& 6far(
se 'nc(l/ete din nou&
<urnicile i prinesa lor n-au ti+p de pierdut cu flec(relile& ,rebuie s( acione/e repede dac(
vor s( salve/e 5etatea de a+eninarea cu+plit( a pancartei albe&
-nainte: .rinesa 1O3 e 'nc( a+eit( de fericirea de a avea un se1& 5%iar i or)anul lui
7o%nston, sensibil la c$+purile +a)netice terestre, funcionea/( +ai bine&
;iaa e fru+oas(& "u+ea e fru+oas(&
Datorit( acestui or)an deosebit, furnica percepe cu o acuitate ui+itoare undele telurice&
.(+$ntul este, la suprafa(, traversat de unde vibratoare& #coara terestr( este parcurs( de
vine de ener)ie +a)netic( pe care 1O3 abia le percepea c$nd era ase1uat(, dar acu+ aproape c( le
vi/uali/ea/( ca pe nite r(d(cini lun)i&
"e sf(tuiete pe cele dou(spre/ece s( +ear)( +ai departe f(r( s( se abat( de la unul dintre
acele canale vibratoare&
0r+$nd vinele invi/ibile ale .(+$ntului, 'l respect(+ i, 'n sc%i+b, el ne prote*ea/(&
#e )$ndete la de)ete care nu tiu s( discearn( c$+purile +a)netice& -i construiesc
autostr(/ile oriunde, taie cu /iduri pistele ancestrale ale +i)raiilor ani+alelor& -i construiesc
cuiburile 'n /one nefaste +a)netic i se +ir( pe ur+( c( au +i)rene&
,otui, unele De)ete, aa se pare, cunoteau pe vre+uri secretul vinelor +a)netice ale
.(+$ntului& 6u/ise despre asta la televi/or& .$n( 'n Evul Mediu, cele +ai +ulte popoare ateptau ca
preoii lor s( detecte/e un nod +a)netic po/itiv 'nainte de a construi un te+plu& 5a i furnicile, care,
'nainte de a-i construi cetatea, caut( un Fnod +a)neticF& 4i apoi, 'n Cenatere, De)etele au 'nceput
s( cread( c( nu+ai cu raiunea puteau s( 'nelea)( totul i c( deci nu +ai aveau nevoie s( consulte
natura 'nainte de a 'ntreprinde ceva&
De)etele nu +ai 'ncearc( s( se adapte/e .(+$ntului, vor ca .(+$ntul s( se adapte/e lor, 'i
/ise prinesa&

32. ENCICLOPEDIE

STRATEJIE DE MANIPULARE A CELORLALI: P$%)#(8"( /& =1%(,+& = +,&" @,)%&. C&"
!(,& -$,.&/! (-:' ',&%+ ,&0&,"85 #"1.(;)# -"6)(#7 !&" !(,& -$,.&/! (-:' !( ,&0&,"85 #"1.(;)#
()'"+"-7 !&" !(,& -$,.&/! (-:' ',&%+ ,&0&,"85 #"1.(;)# !$,%$,(#. V"6)(#"" /%) !:+ /& %$(+& '&
(+),(#: ?V&6"?. " (/+( %&+,) !5 -$,.&/! )1(" %," "1(@"". E" (,(+57 $./&,-57 '&/!,") !)
!)#$,"7 %,&!"6&(65 ?& !#(,7 & -(@7 & +,(/%(,&+?. F$#$/&/! &I%,&/"" %,&!)1 ?-"(8( = ,$6?7 ?)
1(" (-&1 !& -&'&(?7 ?!(" -&,6" %& %&,&8"?.
A)'"+"-"" /%) !:+ /& %$(+& '& (+),(#: ?A)6"?. V$,.&/! !) !)-"+& /$$,& !(,& &-$!5
1)6"!( *" 6@$1$+)#: ?/),'"5?7 ?!#$%$8",&?. I(, (';&!+"-&#& #$, /)+ ?1&#$'"$/?7 ?'"/!$,'(+?7
?()'"."#?7 ?,5/)5+$,?.
S&6"+"-"" !$,%$,(#" /%) !:+ /& %$(+& '& (+),(#: ?S"18"?. V$,.&/! %," /&6(8"": ?+&A("
%,"/?7 ?(" =!(/(+A$?7 ?+&A(" +),+"+?. F$#$/&/! &I%,&/"" '& @&)#: ?/)+ /5+)# %:5A @:+?.
A';&!+"-&#& #$, /)+ ?,&!&?7 ?!5#'),$/?7 ?&I!"+(+V!(#1?.
A%(,+&&8( #( ))# '"+,& (!&/+& @,)%)," /& ,&!)$(*+& ')%5 0&#)# = !(,& )
"+&,#$!)+$, 1"*!5 $!9"".
D(!57 (+)!" !:' " /& !&,& /5A*" (1"+&(/!5 !&-(7 =!&%& %," ( ,"'"!( $!9"" = /)/7
=/&(15 !5 & ) -"6)(#. D(!5 =*" =',&(%+5 %,"-",&( =+,A$ %(,+&7 (+)!" & ) ()'"+"-. D(!5
#(/5 $!9"" = ;$/7 -,:' %(,!5 /5A*" !()+& 1(" ."& /&6(8""#& = &# =/)*"7 (+)!" & ) /&6"+"-.
O (/+0&# '& !)$(*+&,& %&,1"+& /5 /& (!8"$&6& (/)%,( +)+),$, +"%),"#$, '& "+&,#$!)+$,"
0$#$/"' !&#& +,&" ,&@"/+,& #"@-"/+"!&.
D& ("!"7 /& %$(+& 1&,@& 1(" '&%(,+& !,&:' %)!+& '& (!$,(,& 0"6"!&. A!8")&( !$/+5
= ( (%#"!( ) %)!+ '& %,&/")& %& $ %(,+& ( "+&,#$!)+$,)#)" !:' -,&1 /5A# /+"1)#51 =
1$1&+)# = !(,& =" +,(/1"+&1 ) 1&/(; "1%$,+(+7 '& 0&#)# ?!$+&6 %& +"& %&+,) ( ')!& #(
.) /0:,*"+ (!&(/+5 +,&(.5?. D(!57 = (!&# 1$1&+7 &I&,!"+51 $ (%5/(,& %& (+&.,(8)# /5)7 -( 0"
/+"1)#(+ #( 0"&!(,& $)5 (%5/(,& %& (!&#(*" (+&.,(8. $ 0$,15 '& 1&1$,"& /&6$,"(#5.
A+&8"& =/5 /5 )A# 0(!&8" /5 0)!8"$&6& "-&,/D S5 #)51 &I&1%#)# ))" %/"9$+&,(%&)+
!(,& =*" %,"1&*+& %(!"&+)# .5+:')A1 )*$, %& )15, *" %#:@:')A/&: ?D&!"7 %,"&+&&7 ) 8"A&
1(" ."&?. M&'"!)# ,&/%&!+"- %$(+& /5 %,(!+"!& !&( 1(" .)5 +&,(%"& '" #)1&7 !5!" %(!"&+)#
/5) -( ,&-&" .,)/! #( +$(+& (@$(/&#& #)" '(!57 =("+& '& (A# %5,5/"7 ,&%&+5 @&/+)#.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

33. PORCI I FILO4OFI
- HO -


4oferul era un o+ de via(& .robabil c( se plictisea de +oarte sin)ur 'n ta1iul lui, c(ci vorbea
f(r( s( se +ai opreasc( clientei sale& -n cinci +inute o+ul 'i povesti toat( viaa care, natural, era
deosebit de interersant(&
;(/$nd c( 7ulie nu /ice ni+ic, 'i propuse i+ediat un banc& F,rei furnici se pli+bau la .aris
pe 5%a+ps-ElMsees& Deodat(, l$n)( ele se oprete un Colls CoMce av$nd 'n(untru un )reier '+br(cat
'ntr-un costu+ de )al(& F#alut fetelorF le /ice el l(s$nd 'n *os )ea+ul& <urnicile se uit( cu +irare la
)reierele care +(n$nc( caviar i bea a+panie& V#alut, r(spund furnicile& #-ar p(rea c( ai reuit
foarte bine 'n via(: - 6%, da: #%oN-bi/-ul rentea/( ne+aipo+enit 'n /ilele noastre& #unt un star&
;rei puin caviar?-Q((, nu, +ulu+i+W, r(spund furnicile& 8reierele ridic( )ea+ul i d( ordin
oferului s( de+are/e& Dup( plecarea li+u/inei, furnicile se uit( una la alta, iar una dintre ele
e1pri+( ceea ce toate )$ndesc2 V5e prost i "a <ontaine (la:WF
,a1i+etristul r$de sin)ur& 7ulie sc%iea/( o str$+b(tur( descura*ant( i 'i /ice c( cu c$t
cri/a spiritual( a civili/aiei se apropie, cu at$t oa+enii spun +ai +ulte bancuri& 6sta evit(
adev(ratul dialo)&
- #(-i +ai spun unul?
#trada principal( din <ontainebleau era blocat( de o +anifestare a a)ricultorilor, care cereau
subvenii +ai +ari, +ai puine p(+$nturi 'n p$rloa)( i oprirea i+porturilor de carne din
str(in(tate2& .e pancartele lor scria2 F#( salv(+ a)ricultura france/(F i FMoarte porcilor de i+portF&
.useser( +$na pe un ca+ion care transporta porci din 0n)aria i turnau ben/in( peste
cutile ani+alelor& 6poi au aruncat c%ibrituri aprinse&
7ulie voia s( se dep(rte/e de acel loc c$t +ai repede posibil, 6runc( o bancnot( oferului,
p(r(si +aina i o lu( la fu)(& 6*unse la liceu i se 'ndrept( direct spre sala de +u/ic(, sper$nd c(
nu o va re+arca ni+eni&
- 7ulie: 5e caui aici? -ai ore&
<ilo/oful /(ri un col al c(+(ii de noapte ro/ sub )ulerul i+per+eabilului&
- O s( r(ceti&
-i propuse o b(utur( cald( la cafenea i, pentru c( ceilali 'nc( nu sosiser(, fata accept(&
- #untei un tip cu+secade& u se+(nai cu profa de +ate& Ea vrea s( +( u+ileasc(&
- #( tii c( profesorii sunt i ei oa+eni ca toi ceilali& 0nii sunt +ai cu+secade i alii +ai
puin cu+secade, inteli)eni i +ai puin inteli)eni, a+abili i +ai puin a+abili& .roble+a este c(
profesorii au oca/ia s( influene/e /ilnic cel puin trei/eci de fiine tinere i deci +aleabile& Enor+(
responsabilitate: oi sunte+ )r(dinarii societ(ii de +$ine& -nele)i?
- Mie +i-ar fi fric( s( fiu prof(, /ise 7ulie& -n plus, c$nd v(d cu+ r$d elevii de profa de
)er+an(, parc( +( ia cu fiori&
- 6i dreptate& 5a s(-i 'nvei pe alii, trebuie nu nu+ai s(-i cunoti bine +ateria, ci i s( fii
puin psi%olo)& -ntre noi fie vorba, cred c( toi profesorii sunt 'n)ri*orai la )$ndul 'nfrunt(rii unei
clase& 6a c( unii se dau autoritari, alii fac pe savanii sau, ca +ine, se dau cole)i cu voi&
-i '+pinse 'n spate scaunul de plastic i 'i d(du un inel cu c%ei&
- 6cu+ a+ ore, dar dac( vrei s( te odi%neti sau s( +(n$nci puin, locuiesc 'n i+obilul de-
acolo, din colul pieii& Eta*ul trei pe st$n)a& ,e poi duce acolo dac( vrei& Dup( ce-ai fu)it de-acas(,
ai nevoie de un loc linitit&
Ea 'i +ulu+i refu/$nd totui& 6tepta dintr-o clip( 'n alta s( soseasc( cole)ii ei din )rupul
rocB care o vor )(/dui f(r( proble+e&
.rofesorul se uita la era cu o privire sincer( i cordial(& #e si+i obli)at( s(-i dea ceva 'n
sc%i+b& O infor+aie& Mai +ult )ura vorbi dec$t capul&
- Eu a+ pus focul de la pubele&
M(rturisirea nu p(ru s(-l surprind( 'n +od deosebit pe profesorul de filo/ofie&
- M++&&& 6i )reit adversarul& 6i vederea scurt(& "iceul nu este un scop i un +i*loc& u
trebuie s(-i supori povara, ci s( te foloseti de el& 6cest siste+ colar a fost totui conceput ca s( v(
a*ute& Educaia face fiinele +ai puternice, +ai contiente, +ai solide& 6i noroc c( frecvente/i acest
liceu& 5%iar dac( nu te si+i bine aici& el te '+bo)(ete spiritual& 5e )reeal( enor+( faci vr$nd s(
distru)i ceva pe care nu tii s(-l foloseti:

34. DIRECIA: FLUVIUL ARJINTIU

5ele treispre/ece furnici folosesc o r(+uric( ca s( treac( o r$p( abrupt(& ,rec printr-o *un)l(
de p(p(die& 5oboar( 'n tro+b( o pant( abrupt( plin( de feri)i&
7os /(resc o s+oc%in( care s-a spart dup( ce a c(/ut din copac& 6cel vulcan de /a%(r 'n
erupie bo)at colorat 'n violet, verde, ro/ i alb atra)e de*a +ute isterice& <urnicile iau o pau/( de
+as(& 5e bun e fructul:
E1ist( 'ntreb(ri pe care De)etele nu i le pun& De e1e+plu2 de ce fructele au )ust bun? De ce
florile sunt fru+oase?
- H1 -

oi, furnicile, ti+&
.rinesa 1O3 'i /ice c( ar trebui s( e1iste, ca 1O, un De)et care s(-i dea osteneala 'ntr-o /i
s( fac( un fero+on /oolo)ic despre tiina +ir+eceean(& 6r putea afla astfel de ce fructele au )ust
bun i de ce florile sunt fru+oase&
Dac( va 'nt$lni acest De)et, 'i va spune c( florile sunt fru+oase i +irositoare ca s( atra)(
insectele& 5(ci insectele sunt cele care le '+pr(tie polenul i le per+it reproducerea&
<ructele sunt delicioase 'n sperana c( vor fi +$ncate de ani+alele care le vor di)era i vor
da afar( +ie/ul sau s$+burii tari +ai departe printre e1cre+ente& #ubtil( strate)ie ve)etal(2 nu
nu+ai c( s(+$na copacului fructifer e r(sp$ndit( astfel, ci este i aprovi/ionat( i+ediat cu
co+pui pentru fertili/are&
,oate fructele se concurea/( pentru a fi +$ncate i deci s( se r(sp$ndeasc( 'n lu+e& .entru
ele, a evolua 'nsea+n( a-i a+eliora i +ai +ult savoarea, aspectul i parfu+ul, cele +ai puin
tentante fiind sortite s( dispar(&
"a televi/iune totui, 1O3 v(/use c( De )etele reueau s( produc( fructe f(r( se+ine2 pepeni
sau stru)uri f(r( s$+buri& Doar din lene de a scuipa sau de a di)era s$+burii, De)etele erau pe cale
de a face sterile specii 'ntre)i& -i /ise c( data viitoare c$nd va avea oca/ia s( vorbeasc( cu De)etele,
le va sf(tui s( lase fructelor s$+burii, c%iar dac( asta le va obli)a s( le scuipe&
-n orice ca/, acea s+oc%in( proasp(t( pe care o devorau nu va avea dificult(i 'n a se face
+$ncat( i di)erat(& 5ele treispre/ece se scald( 'n sucul ei dulce& -i v$r( capul 'n carnea ei +oale,
'i scuip( 'n fa( s$+burii, 'noat( 'n *eleul pulpei&
Dup( ce-i u+plu p$n( la refu/ )ua social( i sto+acal( cu fructo/(, furnicile pornesc din
nou la dru+& #tr(bat c(r(ri '+presurate de cicoare i ru*e& 1L str(nut(& E aler)ic( la polenul de
ru*(&
-n cur$nd /(resc 'n dep(rtare o linie ar)intie2 fluviul& .rinesa 1O3 ridic( antenele i
reperea/( po/iia& #e afl( la nord-est de =el-o-Ban&
Din fericire, fluviul cur)e de la nord la sud& 6*un) pe o pla*( de nisip ne)ru& ,ur+e de
)(r)(rie fu) la apariia lor, abandon$nd cadavre de p(duc%i-de-frun/e pe *u+(tate ciop$rite& 1O3
nu a 'neles niciodat( de ce De)etele )(seau )(r)(riele Fsi+paticeF& #unt nite fiare s(lbatice care
devorea/( eptelul de p(duc%i-de-frun/e& 6lt( strate)ie a De)etelor2 acord( virtui po/itive trifoiului,
dei orice furnic( tie foarte bine c( trifoiul e o plant( a c(rei sev( este to1ic(& E1ploratoarele
'naintea/( pe pla*(&
-n *ur, papura /velt( ascunde broate r$ioase ale c(ror or(c(ituri sinistre r(sun( 'n aer&
.rinesa 1O3 su)erea/( s( coboare pe fluviu 'n a+barcaiune& 5ele dou(spre/ece
e1ploratoare nu tiu ce este aceea o Fa+barca-iuneF i 'i /ic c( trebuie s( fie vorba tot de o invenie
a De)etelor&
.rinesa 1O3 le arat( c( o frun/( poate s( fie folosit( ca suport pentru a 'nainta pe ap(& .e
vre+uri, ea a traversat fluviul pe frun/e de nu-+(-uita, dar acolo unde se afl( acu+ nu e1ist( nu-
+(-uita& 5ercetea/( '+pre*uri+ile cu oc%ii i cu antenele 'n c(utarea unei frun/e insub+ersibile&
6poi evidena se i+pune2 nuferii& .lutesc pe ap( din noaptea ti+purilor& ,e poi )$ndi la un
insub+ersibil +ai bun? 5u un nuf(r, vo+ traversa f(r( s( ne 'nec(+& <urnicile urc( pe un +ic
nuf(r alb i ro/ re/e+at +oale de +al& <run/ele lui, cu peiol lun), au o for+( oval(& #uprafaa
superioar( for+ea/( un fel de platfor+( verde i rotund(, neted( i parc( dat( cu lac, ceea ce
facilitea/( scur)erea apei& #ub frun/a principal(, frun/e tinere cufundate 'nc( 'n ap( se 'nf(urate 'n
for+( de cornet& .eioalele sunt suple i prev(/ute cu un nu+(r de tubulee pline de aer care
asi)ur( o i +ai bun( plutire&
<urnicile urc( pe plant( dar aceasta nu se +ic(& O inspecie de/v(luie o ancor( care o
i+obili/ea/(& uf(rul se prelun)ete printr-un ri/o+ lun) care intr( 'n ap( ca o fr$n)%ie& 6cest
apendice foarte solid are o )rosi+e de peste cinci centi+etri i coboar( 'n ap( p$n( la un +etru ca
s( fi1e/e planta de p(+$nt& .rinesa 1O3 se apleac( sub ap( ca s(-l taie, 'ntrerup$ndu-i din c$nd
'n c$nd lucrul ca s( respire&
5elelalte o a*ut( dar, 'nainte de a da ulti+a lovitur( eliberatoare& .rinesa 1O3 le se+nalea/(
c( trebuie s( capture/e )$ndaci de ap(& 6ceste coleoptere acvatice vor servi drept propulsoare&
<urnicile 'i ade+enesc cu ceva prad( +oart( capturat( la suprafaa fluviului& 5$nd )$ndacii se
apropie, 1O3 provoac( un contact antenar i )(sete fero+oni ca s(-i convin)( s( le a*ute 'n
croa/iera pe fluviu&
.rinesa 1O3 constat(, cu noua ei vedere se1uat(, c( +alul din fa( este foarte dep(rtat i c(,
'n plus, frun/ele +oarte care plutesc pe ap( se rotesc foarte repede, se+n c( e1ist( v$rte*uri& ici o
a+barcaiune n-ar putea s( traverse/e pe-acolo& E +ai bine s( coboare +ai *os 'n c(utarea unui loc
unde fluviul se 'n)ustea/(&
=eloBanienele 'ncep s( a+ena*e/e a+barcaiunea i o u+plu cu ali+ente care le vor a*uta s(
suporte vicisitudinile croa/ierei& 3n cea +ai +are parte, re/ervele lor sunt for+ate din )(r)(riele
care n-au fu)it destul de repede i din )$ndaci de ap( care au refu/at s( coopere/e&
- H> -

.rinesa 1O3 afir+( c( nu folosete la ni+ic s( plece acu+, nu vor putea s( navi)%e/e
noaptea& Ea reco+and( '+barcarea a doua /i di+inea(& ;iaa fiind o succesiune de /ile i de nopi,
a+$narea nu era prea +are&
#e refu)ia/( deci sub o st$nc( i +(n$nc( )(r)(riele ca s(-i recapete forele& #e pre)(tete
o +are c(l(torie&

35. ENCICLOPEDIE

CLTORIE SPRE LUN: EI"/+5 1$1&+& !:' -"/&#& !&#& 1(" &.)&*+" %(,
,&(#"6(."#& !) !$'"8"( /5 =',56&*+".
C9"(7 = /&!$#)# (# FIIIA#&(7 /). '$1"( =1%5,(8"#$, '" '"(/+"( S$@7 /A( %,$')/ $
1"*!(,& !)#+),(#5 -"6:' ('1",(,&( #)"". C&" 1(" 1(," %$&8"7 !&" 1(" 1(," /!,""+$,"7 !&" 1("
1(," !:+5,&8" ) 1(" (-&() (#+5 /),/5 '& "/%",(8"& '&!:+ (!&(/+5 %#(&+5 '& %& !&,.
U)# '"+,& =1%5,(8"" '" '"(/+"( S$@7 &# =/)*" %$&+ *" /!,""+$,7 ( -,)+ /5 (".5 /)0#&+)#
=1%5!(+. A'1",( (+:+ '& 1)#+ #)( =!:+ ( '$,"+ /5 0"& %,"1)# $1 !(,& /5 %)5 %"!"$,)# (!$#$.
L&A( !&,)+ /(-(8"#$, /5" /5 0(.,"!& $ ,(!9&+5. C9"&6"" *+"() '&;( 0$(,+& ."& /5 /&
0$#$/&(/!5 '& %,(0)# '& %)*!5. A) %#(/(+ '&!" "*+& %&+(,'& -$#)1"$(/& /). $ !5.5)85 =
!&+,)# !5,&"( +,$( =1%5,(+)# S$@.
E" /%&,() !( %)+&,&( &I%#$6"&" /5A# %,$"&!+&6& %& /)-&,( %:5 %& #)5. C) 1)#+ =("+&
'& N&"# A,1/+,$@7 !) 1)#+ =("+& '& N)#&/ V&,&7 (!&*+" !9"&6" 0(.,"!(/&,5 (/+0&# %,"1(
,(!9&+5 "+&,%#(&+(,5. D(, %,$.(."# !5 !&,!&+5,"#& %,&#"1"(,& 0)/&/&,5 1)#+ %,&( /)1(,& !5!"7
"1&'"(+ !& 0"+"#&#& ,&(!+$(,&#$, () 0$/+ (%,"/&7 (!&/+&( /A() !$1%$,+(+ &I(!+ !( "*+& 0$!)," '&
(,+"0"!""7 ('"!5 () 05!)+ &I%#$6"&.
1%,&)5 !) -&9"!)#)# /5)7 =1%5,(+)# S$@ ( 0$/+ %)#-&,"6(+ %,"+,& (!&/+& &$,1&
;&,.& !$#$,(+& *" "!('&/!&+& !(,& (, 0" +,&.)"+ /5A# %,$%)#/&6& %:5 #( (/+,)# $%8"#$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

36. INSOMNIE

E noapte i totui furnica nu doar+e& 0n /)o+ot i o lu+in( au tre/it-o pe 1O3& -n *urul ei,
cele dou(spre/ece e1ploratoare +o(ie +ai departe&
.e vre+uri, tot ce se petrecea noaptea, nu e1ista, c(ci so+nul 'i Fstin)eaF co+plet corpul cu
s$n)e rece& Dar, de c$nd are un se1, 'n ti+pul so+nului e do+inat( de o stare de se+i-toropeal(& #e
tre/ete la cel +ai +ic se+nal& E unul dintre inconvenientele de a fi dotat cu si+uri +ai subtile& 6i
o uoar( tendin( spre inso+nie&
#e ridic(&
E fri) dar ieri a +$ncat destul de +ult ca s( dispun( de re/ervele de ener)ie necesare pentru
a se +enine trea/(& 3ese 'n pra)ul cavernei ca s( vad( ce se petrece afar(& ,rece un nor rou&
=roatele nu +ai Or(c(ie& 5erul e ne)ru i luna, descoperit( pe *u+(tate, se o)lindete 'n
ro+buri +ici 'n fluviu&
1O3 vede o linie de lu+in( br(/d$nd cerul& O furtun(& <urtuna sea+(n( cu un copac 'nalt cu
+ulte cren)i care crete din cer ca s( +$n)$ie p(+$ntul& E1istena lui est totui at$t de efe+er(
'nc$t prinesa de*a nu o +ai vede&
Dup( tunet se aterne o t(cere i +ai ap(s(toare& 5erul e i +ai 'ntunecat& 5u or)anele lui
7o%nston, 1O3 percepe electricitate +a)netic( 'n aer&
6poi cade o bo+b(& O sfer( enor+( de ap( care face e1plo/ie pe p(+$nt i o stropete&
.loaia& 6ceast( sfer( +ortal( este ur+at( de o +ultitudine de altele la fel& <eno+enul este +ai puin
periculos dec$t l(custele, dar 1O3 prefer( s( se dea totui trei pai 'napoi& .rinesa privete ploaia&
.$n( atunci considerase sin)ur(tatea, fri)ul, noaptea ca nite valori contrare spiritului
furnicarului& Or, noaptea e fru+oas(& 5%iar i fri)ul are far+ecul s(u&
6 treia bubuitur(& 0n copac +are de lu+in( crete din nou 'ntre nori i +oare atin)$nd
p(+$ntul& De data asta e +ai aproape& 5averna este lu+inat( de un flas% care, o secund(, le
transfor+( pe cele dou(spre/ece e1ploratoare 'n albinoase&
0n copac ne)ru de pe p(+$nt a fost lovit de copacul alb din cer& 3a i+ediat foc&
<ocul&
<urnica privete focul care +istuie treptat copacul& .rinesa tie c(, acolo sus, De)etele i-au
ba/at te%nolo)ia pe st(p$nirea focului& 6 v(/ut unde a dus asta2 roci topite, ali+ente carboni/ate i,
+ai ales, r(/boaie cu foc& Masacre cu foc& <ocul e tabu la insecte&
,oate insectele tiu c( pe vre+uri, 'n ur+( cu c$teva /eci de +ilioane de ani, furnicile
controlau focul i se dedau unor r(/boaie cu+plite care uneori distru)eau p(duri 'ntre)i& De aceea,
- H3 -

'ntr-o /i& toate insectele au convenit s( proscrie acest ele+ent +ortal& .oate c( (sta e +otivul pentru
care insectele n-au de/voltat niciodat( te%nolo)ia +etalului i nici a e1plo/ibililor&
<ocul&
Oare, ca s( evolue/e, vor fi i ele constr$nse s( 'ncalce acest tabu?
.rinesa 'i 'ndoaie antenele i adoar+e iar, le)(nat( de ploaia care cade pe p(+$nt& ;isea/(
fl(c(ri&

33. ENCICLOPEDIE

NOOSFERA: F""8&#& $1&&*+" () !,&"&,& "'&%&'&+&: &1"/0&,( ',&(%+5 *" &1"/0&,(
/+:@5. F"&!(,& '"/%)& '& ) /%","+ %,$%,"). C,&"&,)# /+:@ &/+& 95,56"+ #$@"!&"7 &/+& !,&"&,)#
!"0,&#$,. C,&"&,)# ',&%+ &/+& 95,56"+ "+)"8"&"7 & !,&"&,)# 0$,1&#$,. P&+,) (!&&(*" "0$,1(8"&7
0"&!(,& &1"/0&,5 -( (-&( $ ((#"65 '"0&,"+57 %)+:' /5 ')!5 #( !$!#)6"" !$1%#&+ !$+,(,&.
SA(, %5,&( !5 )1(" $(%+&( &1"/0&,( ',&(%+57 !$/"#"&, "!$*+"&+7 %," "+&,1&'")#
-"/&#$,7 =*" '5 (!$,')# &1"/0&,&" /+:@"7 ,&(#"6(+$, !$*+"&+7 ')%5 1$'&#)# )&" %&,&!9" = !(,&
/$8"(7 "+)"+"-57 *"A(, /+,&!),( %& 0),"* %5,&,&( /$8)#)" 1(+&,"(#"/+.
D)%5 %5,&,&( /(-(+)#)" ,)/ V#('"1", V&,('/S"7 "-&+(+$,)# !)-:+)#)" ?."$/0&,5? *" :
0"#$6$0)#)" T&"#9(,' '& C9(,'"7 (!&/+ !,&"&, 0&1"" "+)"+"- (, 1(" (-&( $ !(#"+(+&7 (!&&( '& (
%)+&( /5 /& .,(*&6& #( !&&( !& &" () )1"+ ?$$/0&,5?. N$$/0&,( (, 0" ) $, 1(,& !(,&
=!$;$(,5 %#(&+( !( *" (+1$/0&,( /() "$$/0&,(. A!&/+ $, /0&,"! "1(+&,"(# (, 0" 0$,1(+ '"
"!$*+"&+&#& )1(& &1"/& '& !,&"&,&#& ',&%+&. A/(1.#)# (, 0$,1( ) 1(,& S%","+ "1(&+7
S%","+)# )1( @#$.(# =+,A) 0&#.
A/+0&# !,&'&1 !5 & "1(@"51 /() !5 "-&+51 #)!,)," %& !(,&7 = ,&(#"+(+&7 !,&"&,)#
$/+,) ',&%+ #& "( %), *" /"1%#) '& (!$#$. I(, !:' !,&"&,)# $/+,) /+:@ (/!)#+5 !) (+&8"&
!,&"&,)# ',&%+7 "0$,1(8"( +,&!& *" ')!& #( $ "'&& (%+5 /5 /& !$!,&+"6&6& = 0(%+&.
C$0$,1 (!&/+&" "%$+&6&7 ) %"!+$,7 ) 1)6"!"(7 ) "-&+(+$, /() ) ,$1(!"&, A(,
0" '&!:+ "*+& ,&!&%+$," ,('"$ !(%(."#"7 !) !,&"&,)# #$, ',&%+7 /5 "( '" "!$*+"&+)# !$#&!+"-
(%$" /5 #(/& &1"/0&,&#& ',&(%+5 *" /+:@5 /5 !$1)"!& '&/+)# '& #".&, !( /5 ,&)*&(/!5 /5 %)5
= %,(!+"!5 (!&/+& !$!&%+& !(,& /& @5/&/! = $$/0&,5.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

3E. CONCERT

5(ldur(&
7ulie se si+ea bine 'n acea +are de oa+eni&
<rancine 'i a)ita p(rul blond& Aoe dansa din buric, David 'i le)a p(rile de solo de cele ale
lui "eopold, iar 7i-Noon), cu oc%ii 'n sus, lovea cu beioarele 'n toate tobele&
u +ai erau opt, ci unul sin)ur, iar 7ulie ar fi dorit ca acest +o+ent preios s( dure/e
venic&
5oncertul trebuia s( se ter+ine la unspre/ece i *u+(tate, dar sen/aiile erau prea puternice&
7ulie avea ener)ie cu carul i +ai avea 'nc( nevoie de acel contact colectiv fabulos& 6vea i+presia ca
/boar( i refu/a s( ateri/e/e&
7i-Noon) 'i f(cu se+n s( reia FCevoluia furnicilorF& <etele de la clubul de aiBido scandau2
Cine sunt noii vi'ionari, Cine sunt noii inventatori,
6cla+aii&
%oi suntem noii vi'ionari %oi suntem noii inventatori
.rivirea fetei 'i sc%i+b( uor culoarea& -n capul ei se declanau c$teva +ecanis+e,
desc%i/$nd pori, vane, )rila*e& 0n nerv pri+i un +esa* de trans+is )urii& O fra/( de pronunat&
ervul se )r(bi s( fac( s( circule +esa*ul, +a1ilarul fu ru)at s( se desc%id(, li+ba se a)it( i
cuvintele fur( pronunate2
- #untei )ata&&&& s( facei revoluia&&& aici i acu+?
,oat( lu+ea se liniti brusc& Mesa*ul perceput era trans+is de nervii auditivi p$n( la creiere
care desco+puneau sensul i )reutatea fiec(rei silabe& 6poi ur+( r(spunsul2
- Daaaaa:
ervii, de*a 'nc(l/ii, funcionau +ai repede&
- #untei )ata s( sc%i+bai lu+ea aici i acu+?
#ala r(spunse i +ai tare2
- Daaaaa:
,rei b(t(i de ini+(E 7ulie e/it(& 6vea e/itarea cuceritorilor care nu 'ndr(/neau s(-i asu+e
victoria& #i+ea aceeai an)oas( ca i 9anibal la porile Co+ei&
F.are prea uor, s( nu +er)e+ +ai departe&F
- HD -

5ei 4apte .itici ateptau de la ea o fra/( sau +(car un )est& ervul era pre)(tit s( trans+it(
foarte repede se+nalul& .ublicul 'i p$ndea )ura& 6cea revoluie despre care vorbea Enciclopedia
p(rea foarte aproape& ,oi se uitau la ea& 6r fi fost de a*uns s( spun(2 F9aideF&
,otul era parc( suspendat 'n ti+p&
Directorul opri sunetul, reduse lu+ina pe scen( i aprinse lu+ina 'n sal(& 0rc( pe scen( i
/ise2
- 5oncertul a luat sf$rit& #(-i aplaud(+& #( le +ulu+i+ 'nc( o dat( lui 6lb( ca A(pada i
celor 4apte .itici&
5lipa de )raie trecuse& <ar+ecul fusese rupt& #ala aplaud( f(r( entu/ias+& ;iaa 'i relua
cursul& <usese doar un si+plu concert, un concert reuit, si)ur, cu oa+eni care aplaudau dar care
apoi pleac(, se despart i se 'ntorc acas( ca s( se culce&
- =un( seara i +ulu+esc, +ur+ur( 7ulieT
-n cabin( unde se de+ac%iau, si+ir( cu toii un val de a+(r(ciune&
Directorul intr( 'n culise, o lu( pe 7ulie 'n brae i o s(rut( pe a+$ndoi obra*ii&
- 6i fost cu adev(rat for+idabili:
- Dar&&&
- -n sf$rit se petrece ceva interesant i 'n acest +ic ora de provincie&&& M( atepta+ la ceva
+odest iar voi ai creat un %appenin)& 5eilali directori de centre culturale au s( crape de )elo/ie& -
a+ +ai v(/ut niciodat( p$n( acu+ un public at$t de entu/ias+at& ;reau s( +ai venii, i destul de
repede&
- #erios?
Directorul scoase un carnet de cecuri, se )$ndi puin i scrise2 cinci +ii de franci&
- 3at( cecul pentru concertul vostru din seara asta i ca s( v( a*ute s( v( pre)(tii viitorul
spectacol& ,rebuie s( v( ocupai +ai +ult de costu+e, s( punei afie, poate s( v( )$ndii la
fu+i)ene, la un decor&& u trebuie s( v( +ulu+ii cu +ica victorie din seara asta& Data viitoare
vreau un concert tr(/net:

3G. PRESA

,CXM=3@6 DE <O,63E="E60
(Cubrica cultural()
5E,C0" 50",0C6"
0 5O5EC, 36080C6" D3#,C65,3;
,$n(rul )rup de rocB france/ 6lb( ca A(pada i cei 4apte .itici a f(cut o pre/entare foarte
si+patic( ieri sear( 'n noua sal( de +u/ic( a centrului cultural din <ontainebleau& 6sistena era
foarte ani+at(& ,$n(ra c$nt(rea( a )rupului, 7ulie .inson, are toate calit(ile ca s( reueasc( 'n
s%oN-business2 un corp de /ei(, nite oc%i cenuii care ar corupe i un sf$nt i o voce foarte *a//M&
.e bun( dreptate pute+ re)reta rit+urile +odeste i insipiditatea cuvintelor&
Dar, cu entu/ias+ul ei co+unicativ, 7ulie face s( se uite aceste +ici i+perfeciuni datorate
tinereii&
0nii pretind c%iar c( s-ar putea dovedi o rival( pentru celebra c$nt(rea( 6le1andrine&
u trebuie s( e1a)er(+& 6le1andrine, cu for+ula ei de )la+our rocB, a tiut de*a s(
cucereasc( un public lar) care dep(ete cu +ult centrele culturale provinciale&
<(r( co+ple1e, 6lb( ca A(pada i cei 4apte .itici anun( totui apariia apropiat( a unui
albu+ cu titlul evocator2 F,re/ii-v(:F .oate c( 'n cur$nd va intra 'n concuren( cu noul succes al
c$nt(reei 6le1andrine, F3ubirea +ea, te iubescF, pre+iat( de*a 'n toate topurile&
Marcel ;au)irard

EH. ENCICLOPEDIE

CEN4UR: P& -,&1),"7 %&+,) !( )&#& "'&" !$/"'&,(+& /).-&,/"-& '& !5+,& %)+&,&( '&
(+)!" /5 ) (;)@5 #( 1(,&#& %).#"!7 0)/&/& =0""8(+5 $ "/+"+)8"& %$#"8"&&(/!5: !&6),( '&
/+(+7 !(,& (-&( /(,!"( /5 "+&,6"!5 %), *" /"1%#) %,$%(@(,&( $%&,&#$, %,&( ?/).-&,/"-&?.
A6"7 !&6),( *"A( /!9"1.(+ 0(8(. A!)1 ) 1(" (!8"$&(65 #"%/(7 !" (.)'&8(. S).
(-(#(*( &=+,&,)%+5 '& "0$,1(8"" &=/&1(+&L "1&" ) 1(" *+"& '& )'& /5 "(
"0$,1(8""#& "+&,&/(+&. D"0)6:' !) +$( +$+ 0&#)# '& 1)6"!" /"1"#(,&7 %,$')!5+$,"" '& '"/!),"
=1%"&'"!5 (%(,"8"( )$, $" !),&+& 1)6"!(#&. T$+ (*(7 %," 1""#& '& !5,8" !(,& (%(, %& #)57
&'"+$,"" =1%"&'"!5 (%(,"8"( )$, $" !),&+& #"+&,(,&. M)#8"1&( )$, "/"%"'"+58" /"1"#(,&
.#$!9&(65 !,&(8"( $,"@"(#57 *" "!" !,"+"!"" !(,& (, +,&.)" /5 0"#+,&6& (!&(/+5 1(/5 ) 1(" ()
+"1% /5 !"+&(/!57 /5 -('5 /() /5 (/!)#+& +$+)#.
A/+0&# /& (;)@& #( %(,('$I),". C) !:+ /)+ 1(" 1)#+& !((#& '& +&#&-"6")&7 '& ,('"$7
6"(,&7 /)%$,+)," 1&'"(+"!&7 !) (+:+ '"-&,/"+(+&( '& !,&(8"& & 1(" 1"!5. S& ,5/%:'&*+& +&+(
!&)*"&.
- HG -

T$(+& (/+&( 0(! %(,+& '" -&!9&( #$@"!5: ) +,&.)"& /5 (%(,5 "1"! ?$,"@"(#? !(,& /5 %$(+5
%)& = '"/!)8"& /"/+&1)#. S& !9&#+)"&*+& $ &&,@"& "1&/5 %&+,) !( +$+)# /5 ,51:5 "1$."#.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

E1. COBORREA PE FLUVIU

<luviul ar)intiu alunec( spre sud& ava e1ploratoarelor s-a av$ntat di+ineaa devre+e pe
valurile neospitaliere i despic( cu o vite/( destul de +are acea pan)lic( str(lucitoare& -n partea din
spate, la nivelul suprafeei iri/ate, )$ndacii de ap( 'noat( cu +ic(ri )raioase& 5arapacea lor verde
are +ar)ini portocalii& <runtea )$ndacului de ap( este '+podobit( cu un si+bol )alben 'n for+( de
;& aturii 'i place uneori s( introduc( o not( decorativ(& Desenea/( +otive co+plicate pe aripile
fluturilor i +ai si+ple pe carapacea )$ndacilor de ap(&
.ulpele lun)i i p(roase ale )$ndacilor de ap( se 'ndoaie i se desfac ca s( propulse/e
a+barcaiunea +ir+eceean(& .rinesa 1O3 i cele dou(spre/ece e1ploratoare, cocoate pe cele +ai
'nalte petale roii al nuf(rului, se bucur( de peisa*ul i+ens din *urul lor&
Micul nuf(r este 'ntr-adev(r o nav( perfect( care prote*ea/( de apa rece ca )%eaa& u atra)e
atenia ni+(nui, c(ci este nor+al s( ve/i un nuf(r alunec$nd pe ap(E <urnicile 'i inspectea/( vasul&
<run/a de nuf(r for+ea/( o plut( +are de culoare verde, solid( i plat(& <loarea nuf(rului este
destul de co+ple1(& Ea e for+at( din patru sepale ver/i i din nu+eroase petale inserate 'n spiral(,
a c(ror +(ri+e se di+inuea/( p$n( c$nd se transfor+( 'n sta+ine 'n centrul florii&
<urnicile se distrea/( urc$nd i cobor$nd pe aceste p$n/e +ari de culoare ro/& Din punctul
cel +ai de sus al florii acvatice, furnicile /(resc obstacolele din dep(rtare&
Mereu avid( de sen/aii tari, .rinesa 1O3 )ust( ri/o+ul nuf(rului i e +irat( c( i+ediat are
un senti+ent puternic de pace& Ci/o+ul conine o substan( anafrodisiac( care acionea/( ca un
cal+ant& #ub efectul acestei licori, totul pare +ai panic, +ai senin, +ai bl$nd& u poate s(
/$+beasc( dar se si+te bine&
<luviul di+ineaa e ceva foarte fru+os& #oarele staco*iu le scald( pe beloBaniene cu o ploaie
de refle1e rubinii& =obiele de rou( sc$nteia/( pe plantele acvatice care se deplasea/( 'n deriv(&
"a trecerea navei, s(lciile pl$n)(toare 'i apleac( frun/ele lor lun)i i +oi& 5astanii de ap( 'i
ofer( fructele, nite nici nuci 'ncon*urate de un caliciu '+podobit cu spini +ari laterali& arcisele
sea+(n( cu nite stelue )albene i parfu+ate&
.e st$n)a, o st$nc( are suprafaa acoperit( cu s(punari( care '+pr(tie aro+e delicate& -i
las( 'n ap( capsulele care, c(/$nd, eliberea/( saponin(, substan( care face spu+( i bule& 6ceast(
de/ordine pe ap( 'i irit( pe )$ndaci, care ridic( capul i scuip( *eturi apte s( alun)e s(punul din
tubul lor pul+onar&
.artea de sus a nuf(rului atin)e uor frun/ele unei flori de cucut( care de)a*ea/( +iros de
elin( i supurea/( un suc )(lbui care se 'nc%ide la culoare 'n contact cu aerul& <urnicile tiu c(
acel suc e dulce dar conine un alcaloid puternic, cicutina, care parali/ea/( creierul& Multe
e1ploratoare au pl(tit cu viaa pentru ca aceast( infor+aie s( a*un)( 'n +e+oria colectiv( a
se+enelor lor& i+eni s( nu se atin)( de cucut(:
Deasupra lor se rotesc libelulele& ,inerele furnici le ur+(resc cu ad+iraie& Marile insecte,
vec%i i de+ne, se dedau dansului lor nupial& <iecare +ascul suprave)%ea/( i ap(r( '+potriva
celorlali +asculi partea sa de teritoriu& #e 'nfrunt( 'ntre ei ca s(-i +(reasc( posesiunile&
<e+ela libelul( este evident atras( de +asculul care 'i ofer( cea +ai +are suprafa( pentru
dansul copulator i ouatul care va ur+a& ,otui, fie c( un +ascul a reuit sau nu prin eforturile lui
s( atra)( o fe+el(, rivalitatea nu s-a ter+inat& O fe+el( poate s( p(stre/e ti+p de c$teva /ile sper+a
proasp(t( a +asculului 'n abdo+en& Dac( se acuplea/( de +ai +ulte ori cu a+ani diferii, va putea
dup( aceea s( produc( ou( provenite de la pri+ul, al doilea sau al treilea partener&
De altfel, +asculii libelul( tiu asta i, )eloi, se )r(besc, 'nainte de a se acupla, s( )oleasc(
fe+ela de sper+a rivalilor& 6sta nu o va '+piedica totui pe doa+na libelul( s( )(seasc( alt +ascul
care i el o va )oli la r$ndul lui& Onoare sper+ei ulti+ului +ascul&
5u noile sale si+iri de se1uat(, privirea .rinesei 1O3 str(pun)e apa& ;ede, sub suprafaa
fluviului, un ani+al care 'noat( invers, pe spate& 5el(lalt o observa printr-un )ea+& E o ploni( de
ap(& -naintea/( t$r$ndu-se cu picioarele din spate i pare c( )alopea/( de cealalt( parte a o)lin/ii
suprafeei fluviului& 5a s( respire, ea 'n+a)a/inea/( sub coate bule de aer care sunt treptat aspirate
de sti)+ate&
Deodat( se ivete un cap& E o larv( de libelul( al c(rui cap iese la suprafaa apei ca s( %(p(ie
o efe+erid(& .rinesa 1O3 'nele)e ce s-a 'nt$+plat& "arva libelul( este dotat( cu o pri+( +asc(-fa(
le)at( la o articulaie lun)( care 'i folosete drept b(rbie& #e apropie de prad( care nu fu)e deoarece
crede c( dispune de destul( distan( ca s( poat( fu)i& 6tunci libelula 'i desface +asca brusc cu
- HL -

b(rbia-bra articulat(& 6ceasta pleac( ca o catapult(, prinde prada apoi o aduce la restul capului
care 'i 'nfi)e 'n ea +a1ilarele&
6+barcaiunea-floare alunec( i evit( 'n ulti+ul +o+ent st$ncile-recife&
6e/at( 'n +i*locul )alben al navei-nuf(r, 1O3 se )$ndete la +area istorie a furnicilor& Din
fericire, cunoate toate vec%ile +itolo)ii trans+ise din totdeauna de la o anten( la alta& 4tie cu+ au
f(cut furnicile s( dispar( dino/aurii de pe .(+$nt invad$ndu-i prin intestine& 4tie cu+, pentru
do+inarea .(+$ntului, furnicile s-au r(/boit cu ter+itele ti+p de /eci de +ilioane de ani&
6sta e istoria lor& De)etele nu o cunosc& u tiu cu+ au adus furnicile, din inuturile
#oarelui-r(sare, spre alte inuturi se+ine de flori i de le)u+e care nu se aflau acolo 'nainte2
+a/(rea, ceapa sau +orcovul&
<u cuprins( de o +are +$ndrie pentru specia ei la vederea acelui fluviu +aiestuos, vedere pe
care De)etele nu o vor avea niciodat(& #unt prea +ari, prea )rase, prea puternice ca s( vad( acele
narcise )albene, acele s(lcii pl$n)(toare, aa cu+ le vede ea& u vor percepe aceleai culori ca ea&
De)etele v(d foarte departe cu claritate, dar ra/a lor vi/ual( este prea 'n)ust(, 'i /ise ea&
-ntr-adev(r, clac( furnicile v(d dup( un un)%i de 1IO de )rade, De)etele v(d doar dup( un
un)%i de JO de )rade, i nu-i pot fi1a atenia dec$t pe 1G )rade&
Din docu+entarele televi/ate, a aflat c( De)ete au descoperit c( .(+$ntul e rotund, deci
finit& Dispun de %(rile tuturor p(durilor, tuturor pa*itilor&&& u pot s(-i +ai spun(2 F+er) spre
necunoscutF& 4i nici2 F.lec departe 'ntr-un inut str(inF& ,oate (rile de pe planet( sunt la o /i de
+ers cu +ainile lor /bur(toare: -ntr-o /i, .rinesa 1O3 sper( s( le arate De)etelor te%nolo)iile din
=el-o-Ban, cu+ se prelucrea/( l(ptiorul p(duc%ilor de frun/e, cu+ se respect( fructele, cu+ s( te
faci 'neles de ani+ale i at$tea i at$tea lucruri despre care De)etele nu tiu ni+ic&
-n ti+p ce soarele devine din rou portocaliu, se aud o +uli+e de c$nturi& 8reieri,
bine'neles, dar i broate i broscoi, p(s(ri&&&
E ora de*unului&
5$nd era la De)ete, 1O3 c(p(tase obiceiul de a +$nca de trei ori pe /i la or( fi1(& <urnicile se
apleac( ca s( str$n)( larvele de $nari suspendate la nivelul suprafeei fluviului, cu capul 'n *os i
sifonul respirator 'n sus& 6 picat bine, tuturor le e foa+e&

E2. ENCICLOPEDIE

ARTA FUJII: ?F)@(? &/+& $ &-$#)8"& = !$1%(,(8"& !) !($)#. C($)# ?+$,+),&(65?
(!&&(*" +&15 = +$(+& /&/),"#&7 !( /5 -('5 !)1 ,&(!8"$&(65 !) &( =/5*" %& +$(+& %#(),"#&.
F)@( = /!9"1. %$(+& /5 %,&6"+& 1(" 1)#+& +&1& '"0&,"+&.
F)@( & 1(" 1)#+ $ %,$@,&/(,& '&!:+ $ ,&%&+(,&.
O0,('( 1)6"!(#57 '& N$9( S&.(/+"( B(!97 !$/+"+)"& )( '"+,& !&#& 1(" 0,)1$(/&
(,9"+&!+)," '& 0)@5. C( 1)#+& '"+,& &#&7 %$,&*+& = '$ 1"$, '(,7 #( /0:,*"+7 %,"+,A$
?/!(1(+$,"&? '&15 '& !&# 1(" .) %,&/+"'"@"+(+$,7 /& +&,1"5 = ,& 1"$,. " (/+( 05,5 !(
),&!9&( !&#)" 1(" (+&+ ()'"+$,") /5 '&/!$%&,& !#"%( = !(,& ( (-)+ #$! 1&+(1$,0$6(.
C) (;)+$,)# (!&/+)" /"/+&1 '& ?/(#+? '& #( $ +$(#"+(+&7 O0,('( 1)6"!(#5 /A(, %)+&(
,&%&+(" #( "0""+7 %:5 !:' /& -( 0" 1&+(1$,0$6(+ = +$(+& $+&#& @(1&". ?L( 0&# & *" @#$,"(
,&@&#)" !(,& /& ,"'"!5 !$+")) = (!&#(*" +"1% !( 1$')#(8"(?7 &I%#"!( B(!9.
U 0&# '& /)11)1 (# (!&/+&" $%&,& !$/(!,(+& 0)@"" &/+& .)!(+( A,+( 0)@"" = !(,&7 &I(!+
=("+& '& ( 1),"7 N$9( S&.(/+"( B(!9 ( -,)+ /5 &I%#"!& 1),"+$,"#$, '& ,:' +&9"!(
%,$@,&/"&" 1)6"!(#& !(,&7 %$,"' '& #( /"1%#"+(+&( +$+(#57 /& =',&(%+5 /%,& !$1%#&I"+(+&(
(./$#)+5. A 0$/+ $%,"+ = %#" &#( '& %,$.#&1& '& /55+(+& B= (!&( %&,"$('5 &,( (%,$(%& $,.C.
A!&(/+5 0)@5 &/+& '&!" &+&,1"(+5.
T,&.)"& /).#""(+ !5 B(!9 ( /&1(+A$ 0$#$/"' ',&%+ +&15 1)6"!(#5 !&#& %(+,) #"+&,& (#&
)1&#)" /5). /$#0&@")# @&,1(7 B !$,&/%)'& $+&" /" .&1$#7 A7 #)" #(7 C7 #)" '$7 *" <7 #)" /"
/"1%#).
B(!9 R /" .&1$#7 #(7 '$7 /".
B(!9 ( %5+,)/ (/+0&# !9"(, = "+&,"$,)# 1)6"!"" /(#& *" !$+( %& &( !( /5 /& ,"'"!& *" &#
!( ) ,&@& &1),"+$, /%,& I0""+.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

E3. ATACUL PATINATORILOR ACVATICI

-n ti+p ce vasul-nuf(r rou lunec( uor pe ap(, furnicile /(resc un )rup de insecte care +er)
pe ap(& #unt p(ien*enii de ap(, insecte acvatice care sea+(n( cu $narii de ap( dulce&
- HH -

6u capul +ai lun) dec$t corpul i cei doi oc%i sferici, situai ca dou( perle 'n p(ri, 'i fac s(
se+ene cu nite +(ti africane alun)ite& <aa inferioar( a p$ntecelui este acoperit( cu peri ar)intii,
catifelai i %idrofu)i& Datorit( lor, pot s( circule linitii pe ap( f(r( tea+a c( se vor duce la fund&
.(ien*enii de ap( caut( dafnii, cadavre de $nari sau larve de plonie& Deodat( percep
vibraia a+barcaiunii furnicilor& 6tunci, 'n +od ciudat, se )rupea/( 'ntr-o le)iune acvatic( i atac(&
.atinea/( pe suprafaa apei, folosindu-se de ea ca de o p$n/( solid(& #pri*inindu-se cu tot
torsul, 'i asi)ur( o stabilitate e1celent( pe fluviu care reacionea/( ca o +e+bran( 'ntins(&
<urnicile, 'nele)$nd pericolul, 'i alinia/( abdo+enul pe flancurile navei, ca pe vre+uri
viBin)ii l(ncile i scuturile& <oc&
6bdo+enele +ir+eceene 'i tra) salvele& u+eroi p(ien*eni de ap(, atini, se pr(buesc i
pornesc 'n deriv( acolo unde p$ntecele lor %idrofu) 'i +enine la suprafa(& .atinatorii
supravieuitori se deplasea/( 'n /i)-/a) printre *eturile de acid for+ic&
Muli p(ien*eni sunt dobor$i de la pri+ele rafale& ,otui c$iva reuesc s( se apropie de nav(
i, doar spri*inindu-se de ea cu picioarele lor lun)i, inund( frun/a de nuf(r& ,oate furnicile sunt 'n
ap(& 0nele 'ncearc( s( i+ite p(ien*enii +er)$nd pe unde, dar acest e1erciiu cere o )estionare
perfect( a reparti/(rii )reut(ii pe fiecare picior iar furnicile au totdeauna unul care se duce la fund&
3n cele din ur+( se po+enesc deci cu b(rbia i p$ntecele 'n contact cu apa rece, plutind i a)it$ndu-
i inutil picioarele&
6t$ta ti+p c$t apa nu le trece de b(rbie, furnicile nu risc( s( se 'nece, 'n sc%i+b pot s( fie
'n)%iite de orice ani+(lu& ,rebuie s( se or)ani/e/e repede& 5ele treispre/ece se a)it( 'n toate
sensurile i se stropesc reciproc& #e str(duiesc s( se a)ae de +ar)inea nuf(rului, 'n ti+p ce
patinatorii continu( s( le '+br$nceasc( i s( le calce pe cap ca s( le fac( s( se duc( la fund&
,ot a)it$ndu-se, furnicile sf$resc prin a se a)(a una de alta 'ntr-o platfor+( plutitoare,
pornind de la care se arcuiesc ca s( urce pe vasul nuf(r& Dup( c$teva 'ncerc(ri, reuesc s( urce din
nou pe nava lor&
#unt recuperate i celelalte furnici i sunt capturai c$iva p(ien*eni a)resori&
-nainte de-i +$nca, 1O3 'i 'ntreab( pe pri/onieri de ce atac( 'n %oard( dei specia lor este
cunoscut( ca fiind for+at( din ani+ale solitare& 0n p(ian*en de ap( povestete c( din cau/a unui
individ, un patinator pe care 'l nu+ete <ondator&
<ondatorul tr(ia 'ntr-un loc unde curentul era foarte puternic& 6colo, p(ien*enii de ap( nu
puteau patina dec$t pe distane +ici apoi, foarte repede, erau nevoii s( se a)ae de papur( c(ci,
altfel, erau luai de curent& <ondatorul 'i /isese c(-i vor consacra cea +ai +are parte a ener)iei
lupt$nd '+potriva curentului dei ni+eni nu tia unde ducea acel curent& -n loc s(-i petreac( viaa
ca s( se prote*e/e dup( papur(, el a decis s( se lase purtat de curent& ,oi vecinii s(i p(ien*eni i-au
pre/is +oartea c(ci curentul puternic avea s(-l arunce de st$nci& <ondatorul s-a 'nc(p($nat totui,
a plecat i, dup( cu+ pre/iseser( se+enii lui, fu luat, /)$l$it, scufundat, r(nit& Dar a supravieuit&
.atinatorii de la cap(tul de *os al fluviului, v(/$ndu-l cu+ trece, au considerat c( un p(ian*en de
ap( capabil de at$ta cura* era un e1e+plu& "-au f(cut eful lor i au luat %ot(r$rea s( tr(iasc( 'n
colectivitate&
6stfel, 'i /ise .rinesa 1O3, o sin)ur( fiin( este de a*uns ca s( +odifice co+porta+entul
unei 'ntre)i specii& 5e descoperise acel patinator? -ncet$nd de a-i +ai fi tea+( de curent, 'ncet$nd
de a te +ai a)(a de o securitate i+a)inar( i l(s$ndu-te dus 'nainte, riti poate s( pri+eti o
+uli+e de lovituri dar, p$n( la ur+(, 'i poi a+eliora propriile condiii de e1isten( precu+ i pe
cele ale 'ntre)ii tale co+unit(i&
5unoaterea acestui lucru d( un nou cura* prinesei&
1G se apropie& ;rea s( +(n$nce p(ian*enul de ap( dar .rinesa 1O3 o oprete& #pune c(
trebuie eliberat ca s( se 'ntoarc( la poporul lui recent sociali/at& 1G nu 'nele)e de ce-ar trebui s( fie
cruat, e un p(ian*en de ap( i are un )ust bun&
.oate c( ar trebui s(-l c(ut(+ pe fai+osul <ondator ca s(-l ucide+, ad(u)( ea&
5elelalte furnici sunt de acord& Dac( p(ien*enii de ap( 'ncep s( lupte 'n )rup i dac(
+ir+eceenele nu-i opresc c%iar de acu+, peste c$iva ani, 'i vor construi cetatea lor lacustr( i vor
deveni st(p$nii fluviilor&
1O3 este contient( de asta, dar 'i spune c(, la ur+a ur+elor, fiecare specie cu ansa ei&
u-i p(stre/i avansul distru)$nd concurenii, ci +er)$nd +ai repede dec$t ei&
.rinesa se ad(postete 'n spatele noilor sale si+uri de se1uat( ca s(-i *ustifice
co+pasiuneaE tie totui c( este o nou( dovad( a de)enerescenei sale datorat( lun)ului contact
avut cu De)etele&
.rinesa 1O3 tie c( 'n capul ei e1ist( o proble+(& 5%iar i 'nainte avea tendina s( fie
e)oist(& De/voltarea i +ai +ult a si+urilor, datorit( se1ului, i-a a)ravat defectul& -n +od nor+al, o
furnic( se branea/( 'n per+anen( la +intea colectiv( i nu se debranea/( dec$t foarte rar pentru
re/olvarea unor proble+e FpersonaleF& Or 1O3 este aproape constant debranat( de +intea colectiv(&
E 'n pielea ei, 'n +intea ei, 'n 'nc%isoarea propriului cap i nu +ai face nici un efort ca s( )$ndeasc(
'n )rup& Dac( continua aa, 'n cur$nd se va )$ndi nu+ai la ea& ;a deveni e)ocentric( ca De)etele&
- HI -

G si+te foarte bine c( 'n ti+pul 56-urilor, 5o+unicaiile 6bsolute, prinesa refu/( s( lase s(
fie vi/itate /one 'ntre)i din creierul ei& u +ai *oac( *ocul colectivit(ii&
Dar nu e +o+entul potrivit pentru astfel de reflecii& .rinesa 1O3 re+arc( faptul c( petalele-
p$n/e ale vasului-nuf(r uier(& <ie e v$nt, fie&&& iau vite/(& ,oat( lu+ea 'n v$rf&
5$teva furnici urc( 'n v$rful celei +ai 'nalte petale de nuf(r& De acolo de sus se si+te foarte
bine vite/a& ,oate firele de p(r de pe faa i antenele lor sunt 'ndoite spre spate ca o si+pl( iarb(&
.rinesa are dreptate s( fie 'n)ri*orat( c(ci, 'n dep(rtare, se vede un /id de spu+(& "a vite/a cu care
se deplasea/(, le va fi )reu s(-l evite&
u+ai s( nu fie o cascad(, 'i /ice furnica&

E4. NAINTE PENTRU AL DOILEA CONCERT

David se instalase 'n faa co+puterului din sala de repetiii& Descoperi 'n pro)ra+ele )rafice
o te1tur( care se+(na cu cea a vec%ilor per)a+ente i alese +a*uscule r(sucite, )roase i roii
pentru pri+ele litere i +inuscule ne)re cu o u+br( alb( pentru celelalte&
E1a+inar( i+a)inea de pe coperta Enciclopediei cunoaterii relative i absolute, cu cele trei
furnici 'n for+( de K, ae/ate 'n centrul unui triun)%i 'nscris 'ntr-un cerc& Era destul s( fie
reconstituit cu un pro)ra+ )rafic i si+bolul )rupului lor era )ata&
#e aplecar( asupra co+puterului& #us scriser( F<urnicileF, iar +ai *os, 'ntre parante/e2 Foua
denu+ire a )rupului 6lb( ca A(pada i cei 4apte .iticiF, pentru ca pri+ii lor fani s( nu fie derutai&
Dedesubt2 F#$+b(t( 1 aprilie, concert la centrul cultural din <ontainebleauF&
6poi cu litere )roase2 CE;O"0@36 <0C353"OC&
E1a+inar( re/ultatul obinut& .e ecran, viitorul lor afi se+(na perfect cu un per)a+ent
vec%i&
Aoe trase dou( +ii de copii pe 1ero1ul color al directorului colii& 7i-Noon) apel( la sora lui
+ai +ic( cer$ndu-i s( le lipeasc( 'n tot oraul cu cole)ii ei de clas(& Micua accept( cu condiia s( li
se ofere locuri )ratuite la concert, apoi plec( cu prietenii ei s( lipeasc( afiele& Oa+enii vor avea
astfel la dispo/iie trei /ile ca s( cu+pere bilete&
- #( pune+ la punct un spectacol total, /ise <rancine&
- 5u fu+i)ene i spoturi lu+inoase pentru efecte speciale, propuse .aul&
- 6+ putea fabrica nite obiecte enor+e ca s( u+ple+ scena, spuse i 7o-Noon)&
- .ot s( fac o carte din polistiren 'nalt( de un +etru, /ise "eopold&
- 5u o pa)in( +obil( 'n centru i un set de diapo/itive, oa+enii vor avea i+presia c( v(d
d$ndu-se pa)inile su)er( David&
- <or+idabil: Eu o s( fac o furnic( )i)antic( de cel puin doi +etri, pro+ise 7i-Noo)&
.aul le su)er( s( '+pr(tie un parfu+ corespun/(tor a+bianei deosebite a fiec(rei buc(i&
#e considera destul de dotat 'n c%i+ie ca s( fabrice o or)( de parfu+uri rudi+entar(& De la +irosul
de lavand( p$n( la cel de p(+$nt, de la +irosul de iod p$n( la cel de cafea, .aul avea de )$nd s(
'nv(luie astfel fiecare te+( 'ntr-un adev(rat decor olfactiv&
arcisse avea s( cree/e nite costu+e sofisticate i va concepe +(ti i +ac%ia*e care vor
sublinia fiecare c$ntec&
Cepetiia 'ncepu i David se pl$nse de solo-ul de la FCevoluia furnicilorF& u era deloc pus la
punct& Ce+arc( atunci un t$r$it, considerat la 'nceput a se datora siste+ului electric& 6propiindu-se
de a+plificator ca s(-l re)le/e, descoperir( un )reier instalat acolo, atras de c(ldura
transfor+atorului&
David avu atunci ideea s( fi1e/e +icul +icrofon de la una din coardele lui de %arp( pe elitrele
insectei& .aul f(cu re)la*ul i 'n cur$nd obinu un sunet cu un efect dintre cele +ai bi/are&
- 5red c( 'n sf$rit a+ )(sit +u/icianul perfect pentru FCevoluia furnicilorF, le /ise David&

E5. ENCICLOPEDIE

VIITORUL APARINE ACTORILOR: V""+$,)# (%(,8"& (!+$,"#$,. C( /5 /& 0(!5 ,&/%&!+(8"7
(!+$,"" *+") /5 1"1&6& 1:"(. C( /5 /& 0(!5 (')#(8"7 (!+$,"" *+") /5 1"1&6& ',(@$/+&(. C( /5 /&
0(!5 "-"'"(8"7 (!+$,"" *+") /5 1"1&6& .)!),"(. T$(+& %,$0&/""#& /)+ "0"#+,(+& '& (!+$,".
A#&@&,&( #)" R$(#' R&(@( = %$/+)# '& %,&*&'"+& (# S+(+&#$, U"+& = 1GEH (
!$/(!,(+ '&0""+"- '$1"( (!+$,"#$,. I)+"# /5 (" "'&" *" /5 *+"" /5 @)-&,&6"L & '&/+)# /5 (" =
;),)# +5) $ &!9"%5 '& /%&!"(#"*+" %&+,) ,&'(!+(,&( '"/!),/),"#$, *" ')%5 (!&&( /5A8"
"+&,%,&+&6" ."& ,$#)# /). $."&!+"-)# !(1&,&#$, '& #)(+ -&'&,".
D& (#+0&#7 = 1(;$,"+(+&( '&1$!,(8""#$, 1$'&,&7 !('"'(+)# ) 1(" & (#&/ = 0)!8"& '&
%,$@,(1)# /5) %$#"+"& B+$(+5 #)1&( *+"& 0$(,+& ."& !57 $,"!)17 %,$1"/")"#& ) -$, 0" 8")+&7
!5!" 8(,( (,& $ %$#"+"!5 @#$.(#5 '& #( !(,& ) %$(+& '&-"(C7 !" ')%5 (#),57 6:1.&+7 -$!&7 0&#)# '&
( /& =1.,5!(7 0(1"#"(,"+(+&( !) !&" !(,& =" "() "+&,-")," *" @#)1&#& %& !(,& #& /%)&.
- HJ -

1$' "&I$,(."#7 = +$(+& %,$0&/")"#&7 (!+$,"" () !:*+"@(+ +&,&. U %"!+$, .) (!+$,
&/+& !(%(."# /5 !$-"@5 !5 $ %:65 1$$!,$15 &/+& $ $%&,5 '& (,+5. U !:+5,&8 .) (!+$, )
(,& &-$"& /5 (".5 -$!& '(!5 =*" "+&,%,&+&(65 !$-&(."# !#"%)#. A!+$,"" !$+,$#&(65 #)1&(.
P,$.#&1( & !57 +$+ %):')A" =("+& %& (!+$,"7 0$,1( !(%5+5 1(" 1)#+5 "1%$,+(85 '&!:+
0$')#7 ( %5,&( '&-"& 1(" +(,& '&!:+ ( 0". N) 1(" (/!)#+51 !& /%) $(1&"". N& 1)#8)1"1
'$(, #( ( & )"+( !)1 /%)7 !& %,"-",& () !:' /%) *" '(!5 () !,(-(+( (/$,+(+5 !) 9("(.
C&" !(,& () "'&" '(, ) *+") /5 #& %,&6"+& /)+7 +,&%+(+7 &I!#)*" '& #( '&6.(+&,&.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

E6. PURTATE DE VALURI

5ascada:
#tupoareE furnicile 'i ridic( antenele&
.$n( aici, curentul lene le le)(nase +olco+ de-a lun)ul +alului, dar acu+ totul se
accelerea/(&
6u intrat 'n /ona repe/iurilor&
O denivelare plin( de pietre for+ea/( o linie crenelat( de spu+( alb(& 0n /)o+ot asur/itor
invadea/( spaiul& Din cau/a vite/ei, p$n/ele roii ale nuf(rului tre+ur( i plesnesc&
.rinesa 1O3, cu antenele 'ncruciate pe fa(, indic( prin )esturi c( e +ai bine s( treac( prin
st$n)a, acolo unde curentul pare +ai puin violent&
8$ndacii, aflai 'n partea din spate, sunt ru)ai s( 'noate +ai rapid& <urnicile cele +ai +ari
iau r(+urele lun)i, le str$n) 'ntre +andibule i se folosesc de ele ca stabili/e/e a+barcaiunea&
13 cade 'n ap( i e adus( la bord 'n ulti+a clip(&
Mor+olocii stau adiba 'n sperana unui naufra)iu& 6cei +$nc(tori de cadavre de ap( dulce
sunt +ai vorace dec$t rec%inii, p(str$nd proporiile&
ava-nuf(r ia vite/( i se 'ndreapt( spre trei pietre +ari& 8$ndacii 'noat( at$t de puternic
'nc$t toat( nava e stropit(&
6+barcaiunea devia/(, v$rful din fa( al frun/ei de nuf(r pierde direcia& -n consecin(,
piatra lovete 'n plin flancul a+barcaiunii& <run/a +oale resi+te ocul& uf(rul frea+(t( i pare pe
punctul de a se 'ntoarce 'n loc, dar un v$rte* 'l tri+ite 'n cealalt( direcie& O petal( le lovete 'n cap
apoi cade din a+barcaiune&
<urnicile au trecut de pri+a cascad( dar apare de*a al doilea /ici de spu+(& "a v$narea
beloBanienelor, 'n afar( de +or+oloci, particip( acu+ i coleoptere acvatice2 )$ndaci-v$rte* nete/i i
ne)ri i plonie-de-ap( cu picioare fine i ascuite& 0nii au venit s( se 'nfrupte, alii sunt acolo doar
pentru spectacol& G tri+ite fero+oni )$ndacilor de ap( ca s( oriente/e a+barcaiunea spre o trecere
care i se pare +ai puin tu+ultuoas(&
ite +usculie, c(rora nu li s-a cerut ni+ic, pleac( s( inspecte/e locul i se 'ntorc pesi+iste&
u se poate trece&
.e canal, curentul este i +ai puternic& 5ele de pe nava-nuf(r nu +ai tiu ce s( fac(2 s(
'ncerce s( sc%i+be cursul cu riscul de a pierde controlul a+barcaiunii, s( p(stre/e direcia i s( se
str(duiasc( s( treac( c$t +ai bine de a doua cascad(?
.rea t$r/iu: ;iitorul nu aparine ne%ot(r$ilor&
5$nd a*un) pe pietre, furnicile nu +ai controlea/( a+barca-iunea& ava plat( e luat( 'n
+are vite/(& <run/a de nuf(r se lovete de acel ir de dini ai fluviului i, la fiecare oc, trei-patru
e1ploratoare, de/ec%ilibrate, sunt )ata s( cad( peste +ar)ine& Din fericire, frun/ele de nuf(r sunt
destul de fibroase ca s( suporte loviturile& ,oat( lu+ea se ad(postete printre sta+inele )albene din
+i*locul plantei acvatice i str$n)e din +andibule&
6+barcaiunea Fse lovete 'nc( o dat( de pietre, e )ata s( se roteasc(, se clatin(, apoi se&&&
stabili/ea/(& 6 trecut de al doilea torent f(r( stric(ciuni& 1O3 'i /ice c(, 'n fiecare operaiune, pri+ul
factor de reuit( este ansa&
O st$nc( triun)%iular( /)$rie frun/a pe dedesubt i trasea/( un fel de +ovil( 'n +i*locul
plutei ve)etale, scutur$ndu-le foarte puternic pe furnici care abia au ti+p s(-i recapete ec%ilibrul
c$nd nuf(rul 'i accelerea/( din nou deplasarea, aspirat de a treia cascad(&
-ntrea)a p(dure 'ncepe s( Or(c(ie ca broatele r$ioase de parc( ar fi fost vie, iar fluviul ar fi
fost li+ba ei u+ed(&
-ntre petalele de nuf(r, .rinesa 1O3 ur+(rete de/l(nuirea ele+entelor naturii& #us cerul
este foarte albastru, foarte senin, iar *os, dup( ce treci de o anu+it( linie a ori/ontului, totul e
furtun(& O piatr( +are 'i arunc( u+bra asupra lor&
8$ndacii de ap(, speriai, prefer( s( lase totul, abandon$nd definitiv vasul-nuf(r
+ir+eceean&
- IO -

"ipsit de siste+ul de propulsie, a+barcaiunea se transfor+( 'n titire/& 3n interior, furnicile,
copleite de fora centrifu)(, nu reuesc nici +(car s( se +ai ridice 'n picioare& u +ai v(d ni+ic
afar(& #us e cerul, deasupra v$rfurile ro/ ale nuf(rului, iar *os totul se 'nv$rtete& .rinesa 1O3 i G
sunt lipite una de alta& ,otul se 'nv$rtete, se 'nv$rtete& 4i apoi se i/besc de piatra +are&
6+barcaiunea floare e poate 'ntr-un %al f(r( %al dar nu s-a dus la fund& 1O3 ridic( cu precauie
capul i vede c( nava se 'ndreapt( direct spre o nou( cascad( verti)inoas( cu adev(rat
i+presionant(, at$t de abrupt( 'nc$t nu se +ai vede fluviul dincolo de linia de spu+(& ia)ara asta
+ai lipsea:
6+barcaiunea cap(t( o vite/( din ce 'n ce +ai +are& ;acar+ul torentului le asur/ete pe
pasa)ere& <urnicile au antenele lipite de fa(&
De data asta, cu si)uran( c( vor plon*a& u se +ai poate face ni+ic& #e 'n)r(+(desc 'n
+i*locul )alben al nuf(rului rou&
6+barcaiunea este proiectat( 'n aer& .rinesa /(rete, foarte departe, *os de tot, pan)lica
ar)intie a fluviului&

E3. ENCICLOPEDIE

DOU JURI: T(#1)')# /%)& !5 $1)# (,& '$)5 @)," A !&( '& /)/ *" !&( '& ;$/.
C&( '& /)/ %&,1"+&7 %," -$,.",&7 ,&6$#-(,&( %,$.#&1&#$, !$,%)#)". C)-:+)# ) )1("
!5 0(!& /5 /& +,(/1"+5 "0$,1(8""7 !" /&,-&*+& *" #( -"'&!(,&. C) (;)+$,)# #"1.(;)#)" @),"" '&
/)/7 & /"+)51 = /%(8")7 & /"+)51 0(85 '& !&"#(#8". T(#1)')# ,&!$1('5 '& (#+0&# /5 /& &-"+&
#)(,&( ( %,&( 1)#+& 1&'"!(1&+&7 (!&/+&( &0&!+):' ) +,(/&) "-&,/ 0(85 '& !&# (#
!)-:+)#)". C)-:+)# ) +,&.)"& =1%"&'"!(+ /5 "(/57 (#+0&# /& -( +,(/0$,1( = 1(#('"&.
A '$)( @),5 &/+& /&I)#. P," /&I /& ,&6$#-5 %,$.#&1&#& !$,%)#)" = +"1%. P," /&I7 *"
'&!" %," %#5!&,& *" ,&%,$')!&,&7 $1)# =*" !,&&(65 ) /%(8") '& #".&,+(+&. S& '&0"&*+& = ,(%$,+
!) %5,"8"" *" !) !$%""" /5". S&I)#7 ?@),( '& ;$/?7 /&,-&*+& #( !,&(,&( ))" $) ',)17 '"0&,"+ '&
!&# (# #""&" 0(1"#"(#&. F"&!(,& $1 (,& %)+&,&( = ( 0(!& /5 /& =!(,&6& %," !$%""" /5" (#+&
-(#$," '&!:+ !&#& (#& %5,"8"#$, #)".
J),( '& /)/ (!8"$&(65 (/)%,( !&#&" '& ;$/. P," !)-:+ &/+& /&')/ !&#5#(#+ *" " /& %)&
= 0)!8")& /&I)#. J),( '& ;$/ (!8"$&(65 (/)%,( @),"" '& /)/7 %," /&I =8" -&" @5/" "'&+"+(+&(
*" #"1.(;)#.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

EE. PRIMA TENTATIV DE DESC<IDERE

- #unte+ )ata&
Ma1i+ilian e1a+ina diferitele 'nc(rc(turi e1plo/ive care fuseser( fi1ate pe flancurile
pira+idei&
5onstrucia aceea nu putea s(-l sfide/e la nesf$rit&
6rtificierii desf(urar( lun)ul fir electric care le)a diferitele 'nc(rc(turi de detonator i se
traser( la o anu+it( distan( de pira+id(&
5o+isarul f(cu un se+n& 6rtificierul ef ridic( +aneta detonatorului i /ise2
- 5inci&&& patru&&& trei&&& doi&&&
=////&&&
=rusc, o+ul c(/u 'n fa(& 6dor+it& 6vea un se+n la )$t& ;iespea care p(/ea pira+ida&
Ma1i+ilian "inart ordon( tuturor oa+enilor s(-i prote*e/e bine /onele de piele neacoperite
de %aine& .oliistul 'i trase )$tul 'n )uler, b()( +$inile 'n bu/unare, apoi, cu cotul, ap(s( pe
detonator&
u se 'nt$+pl( ni+ic&
Merse pe fir i constat( c( fusese secionat de ceea ce nu+i+ Fnite +andibule +iciF&

EG. AP

uf(rul planea/( o clip( 'n aer& ,i+pul e suspendat& "a acea altitudine, de pe a+barcaiunea
lor suspendat( 'n )ol, +ir+eceenele v(d lucruri pe care rareori au oca/ia s( le vad(& .(s(ri-+usc(&
0n sfr$ncioc la p$nd(&
6erul le uier( pe fa( i 'n p$n/ele ro/ ale nuf(rului&
.rinesa 1O3 se uit( la 'nsoitoarele ei /ic$ndu-i c( aceasta va fi ulti+a i+a)ine cu care va
pleca 'n +oarte& ,oate au antenele ridicate de stupoare&
;asul-floare se afl( la altitudine& -n faa lor c$iva nori de/l$nai ascund +ane*ul a+oros a
dou( privi)%etori&
- I1 -

Ei bine, asta e ulti+a +ea c(l(torie, 'i /ice 1O3& Dar dup( ce a r(+as 'n aer, a+barcaiunea
este supus( din nou le)ii )ravitaiei care, dup( cu+ indic( i nu+ele, nu e deloc ceva %a/liu&
uf(rul coboar( cu +are vite/(& <urnicile 'i 'nfi) )%earele 'n ascensorul nebun care le duce la
eta*ele inferioare& uf(rul +ai pierde dou( petale ro/ care prefer( s(-i tr(iasc( propria via( 'n loc
s( r(+$n( pe o a+barcaiune invadat( de furnici&
5(derea se accelerea/(& 1> 'i vede picioarele desf(c$ndu-se din cau/a vite/ei i se
po+enete la vertical(, in$ndu-se nu+ai 'ntr-o sin)ur( )%ear(& 6re picioarele din spate 'n aer i
capul 'n *os& .rinesa 1O3 'i 'nfi)e bine +andibulele 'n frun/a a+barcaiunii ca s( nu-i ia /borul& H
'i ia /borul& E prins( 'ns( 'n ulti+a clip( de 1D, care e inut( de 11&
Mar)inile nuf(rului se 'ndoaie 'n sus ca s( for+e/e un fel de bol& 6stronauii care ateri/ea/(
'n capsulele lor probabil c( si+t acelai lucru& De altfel, 'n ur+a frec(rii cu aerul, podeaua nuf(rului
'ncepe s( se 'nc(l/easc(&
.rinesa 1O3 'i si+te )%earele care cedea/( una dup( alta& 4tie c( 'n cur$nd va fi e*ectat(&
4oc& ;asul-floare ateri/ea/( cu toat( coca pe ap(& #e scufund( puin, dar totul e at$t de rapid
'nc$t nici +(car nu ia ap(& ,otui, o fraciune de secund(, 1O3 vede un spectacol unic& 8aura f(cut(
'n ap( de c(derea lor le pune aproape fa( 'n fa( cu locuitorii subacvatici&
6bia au ti+p s( vad( un +ur)oi cu oc%i rotun/i i doi tritoni cu creast(, c( sunt stropite de
un val, care le ud( antenele i le 'ntrerupe pentru c$teva secunde toate percepiile&
6u trecut torentul: <luviul ar)intiu s-a linitit ca i cu+ s-ar fi s(turat s( le +ai c%inuie& #-
au salvat toate i nu se +ai vede nici o cascad(&
E1ploratoarele 'i scutur( antenele, acoperite 'nc( de fero+oni de panic( i de ap(&
G se lin)e ca s( ia apa&
#e dedau la trofala1ii dulci care le apropie& 6u supravieuit pericolelor fluviului& ,otul reintr(
'n nor+alitate& 0n p(str(v devorea/( o libelul(&
;asul-floare lunec( din nou pe pan)lica ar)intie, dus de curentul care 'l duce spre sud& Dar e
t$r/iu, soarele a obosit& 5oboar( do+ol 'n b$rlo)ul lui& 3ntr( 'n p(+$nt 'n ti+p ce totul 'n *ur devine
cenuiu& #e '+pr(tie o cea( +urdar(& 6bia +ai ve/i la c$iva centi+etri& ;aporii de ap( le
'+piedic( pe furnici s(-i foloseasc( radarul olfactiv& 5%iar i vier+ii de +(tase se duc s( se
ascund(& O perdea de cea( invadea/( totul vr$nd parc( s( ascund( laitatea soarelui&
Deasupra furnicilor /boar( fluturi-p(un& .rinesa 1O3 le ur+(rete +ic(rile +aiestuoase& E
foarte +ulu+it( c( +ai e o 'nc( 'n via(, iar fluturii sunt foarte fru+oi&

GH. ENCICLOPEDIE

FLUTURE: D)%5 (# '$"#&( ,56.$" 1$'"(#7 '$!+$,)# E#"6(.&+9 P)..#&, R$// ( 0$/+
!9&1(+5 /5 =@,";&(/!5 !$%""" &-,&" /)%,(-"&8)"+$," '" #(@5,&#& '& !$!&+,(,& (6"/+&.
C:' ( "+,(+ = .(,(!( )'& =!5 1(" 65!&()7 ( ,&1(,!(+ 0(%+)# !5 %& #&1)# %(+),"#$,
&,( @,(-(+ ) '&/& ,&%&+(+ %& !(,& #A( ,&@5/"+ ')%5 (!&&( = (#+& #(@5,& )'& /)0&,"/&,5 (!&*+"
!$%"".
A!&/+ '&/& ,&%,&6&+( ) /"@), '&/& /"1%#): ) 0#)+),&.
D$!+$,"8( /A( @:'"+ #( =!&%)+ #( ) 0&# '& 0,(+&,"+(+& !(,& /A(, 0" 1("0&/+(+ (/+0&#
=+,& !$%""" .5+)8" *" =0$1&+(8". A !,&6)+ !5 @5/"/&,5 = 0#)+),& 1$')# '& (A*" &I%,"1(
(%(,+&&8( #( ) @,)% (*( !)1 %& -,&1)," %,"1"" !,&*+"" (-&() /"1.$#)# %&*+&#)".
IA( =+,&.(+ %& !:8"-( !$%"" !& /&1"0"!(8"& (-&() (!&" 0#)+)," '(, &" () ,&0)6(+ /5A"
,5/%)'5. U %)*+" '& *(%+& (" "A( '&6-5#)"+ %:5 #( ),15 /&/)#: ?A!&*+" 0#)+)," /)+ !( $".
N$" +$8" *+"17 = /+,50)')# $/+,)7 !5 (!&/+ !$,% !(,& /)0&,5 & '$(, ) !$,% "+&,1&'"(,.
S)+&1 $1"6" *" =+,A$ 6" /)0#&+)# $/+,) =*" -( #)( 6.$,)# '&%(,+& '& +$(+5 1"6&,"( *" '),&,&(
(/+(. D&/&:' 0#)+),&#&7 & ,&(1"+"1 ,&!"%,$! (!&/+ #)!,). S)+&1 "*+& 0#)+),". " =
!),:' & -$1 #)( 6.$,)#?.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

G1. SC<IMBAREA AMBARCAIUNII

Deodat(, 'n faa lor apare o st$nc(& <urnicile vor s-o ocoleasc( dar st$nca desc%ide doi oc%i
i 'i de/v(luie o )ur( enor+(& 6tenie& .ietrele astea sunt vii: vociferea/( olfactiv 1O& ,oate o iau la
fu)( pe bastin)a*& #e las( s( alunece pe colurile frun/ei de nuf(r ca nite po+pieri& 1G 'i potrivete
abdo+enul, )ata s( tra)(& u pot avea nici o clip( de linite&
,oate furnicile stri)( sfaturi diferite i contradictorii& .rinesa 1O3 se apleac( peste +ar)inea
nuf(rului& u e posibil ca nite +inerale s( 'noate i s( desc%id( o )ur(& #crutea/( cu atenie st$nca
i i se pare c( are nite for+e +ult prea re)ulate& u e o piatr(, e o broasc( estoas(: ,otui, aceasta
nu sea+(n( cu nici una cunoscut( de ea2 'noat(& <urnicile nu au +ai v(/ut niciodat( asta&
- I> -

u tiu asta, dar adev(rul e c( acea broasc( estoas( acvatic( provine din <lorida& -n
di+ensiunea superioar(, e1ista +oda ca copiii s( se *oace cu acest tip de broate estoase acvatice&
6v$nd o for+( ciudat( i un nas c$rn, ele au devenit cu uurin( favoritele +icuilor care le
instalea/( pe false insule pustii transparente din plastic& Dar c$nd copiii se plictisesc de +icile lor
ani+ale-*uc(rii, nu 'ndr(/nesc s( le arunce la )unoi, ci 'n lac, 'n ia/ sau 'n r$ul cel +ai apropiat&
=roatele estoase se reproduc acolo f(r( nici o )reutate& 3n <lorida, broatele estoase au ca
du+an o pas(re al c(rei cioc e dotat cu o for+( special( care 'i per+ite s( spar)( carapacea&
Evident, ni+eni nu s-a )$ndit s( aduc( i predatorul natural 'n acelai ti+p cu broasca estoas(
decorativ(, astfel 'nc$t aceste ani+ale din Orient s-au dovedit o adev(rat( teroare pentru lacurile i
r$uleele din Europa& 6u +asacrat vier+ii de noroi, petii i broatele estoase auto%tone& 4i e1act
una dintre aceste sperietori 'nfrunt( 'n acel +o+ent 1O3 '+preun( cu 'nsoitoarele sale& Monstrul
plat se apropie cl(+p(nind din +a1ilare& 8$ndacii de ap( 'noat( cu toat( vite/a 'n sperana c( vor
sc(pa&
-ncepe o curs( 'ntre pluta-nuf(r i +onstrul cu oc%ii )albeni& 6cesta din ur+( e +ai )reu,
+ai rapid, +ai acvadina+ic& .rinde deci din ur+( f(r( )reutate vasul-floare& 0nul c$te unul,
broasca estoas( ron(ie )$ndacii de ap( de propulsie apoi 'i arat( )ura desc%is(, invit$ndu-le pe
furnici +ai bine s( se lase +$ncate dec$t s( 'ncerce o re/isten( inutil(&
6+intindu-i de un serial cu aventurile lui 0lise i +ultele lui peripeii, cu o +are pre/en(
de spirit, .rinesa 1O3 'i or)ani/ea/( trupa& .ropune s( apuce o crean)( *oas( care trece& 3nsectele
care au cele +ai +ari +andibule, s(-i ciopleasc( cap(tul ca s( fac( din el un (ru:
=roasca estoas( +uc( uor pupa a+barcaiunii, e1ist$nd 'n orice +o+ent riscul de a o
scufunda& 5$teva e1ploratoare se str(duiesc s( in( +onstrul la distan( intindu-i botul cu tiruri de
acid for+ic, trase din v$rful petalelor nuf(rului& <(r( nici un re/ultat& -n partea din fa( se cioplete
lancea de le+n& 5$nd 1O3 consider( c( e )ata, toate o apuc( i pornesc 'n )alop pe suprafaa
nuf(rului& 4o pe bestie:
@intii oc%iul: stri)( .rinesa 1O3, a+intindu-i de episodul 'n care 0lise 'l 'nfruntase pe
ciclop&
@(ruul lovete faa broatei estoase acvatice dar nu intr(& #e rupe& 8ura desc%is( a
ani+alului se pre)(tete s( secione/e partea din spate a a+barcaiunii& 1O3 plasea/( 'n po/iie
vertical( bucata r(+as( din cren)ua-(ru i se repede 'nainte& 5$nd +onstrul 'ncearc( s( 'nc%id(
)ura, r(+uric( r(+$ne blocat( de-a cur+e/iul& 5a toate broatele estoase, i aceasta& 'ncearc( c$t
se poate de natural s(-i tra)( capul sub carapace, dar )ura lar) desc%is( o '+piedic(, i cu c$t se
str(duiete +ai +ult s( v$re capul 'n(untru, cu at$t +ai +ult (ruul i se 'nfi)e 'n cerul )urii&
1G crede c( se poate profita de situaie& <ace se+n c(tre L, H, I, J, i G s( dea fu)a la
aborda*& Mai 'nainte ca ani+alul s( fi avut ti+p s( se dep(rte/e, 'i iau elan, alear)(, sar de pe
a+barcaiune, ateri/ea/( pe li+ba alb( i calc( 'n saliv(&
=roasca estoas( plon*ea/( ca s(-i cl(teasc( )ura i 'i 'neac( invadatoarele& 1G, intreprid(,
le indic( tovar(elor ei s( dea fu)a 'n culoarul esofa)ului& 6cesta se 'nc%ide 'n ur+a lor ca s(
'n)%it(, prote*$ndu-le astfel de apa care invadea/( )ura&
,otul se petrece foarte repede& -nele)$nd c( furnicile nu sunt 'necate i c( sunt 'n )ura ei,
broasca estoas( 'n)%ite o porie de ap(
care se revars( 'n esofa)& 1G are un si+ instinctiv al )eo)rafiei or)anice a ani+alelor +ari& Ea
indic( s( nu +ear)( drept 'nainte ca s( nu cad( 'n sto+acul plin de sucuri di)estive coro/ive& #ap(
cu +andibula un dru+ transversal i a*un) 'ntr-un tub paralel2 tra%eea& 0f: .oria de ap( trece f(r(
s( le atin)(& ,ra%eea este neted( i f(r( +uco/it(iE cilii care filtrea/( aerul le 'ncetinete c(derea& #e
las( s( cad( 'n partea de *os la ba/a bu/unarelor pul+onare& 1G, ca un v$n(tor e1peri+entat, le
conduce pe celelalte spre ini+(& <urnicile o fac buc(i cu +andibula i, dup( c$teva spas+e, totul
'ncetea/( de a bate i de a +ai +ica&
=roasca estoas( din <lorida revine la suprafa(, ucis( din interior& .rinesa 1O3 crede c(
+onstrul nu trebuie abandonat& 6r putea s( constituie o nav( +ai bun( dec$t nuf(rul& Marele talent
al furnicilor este c( tiu s( profite de orice ca s( fac( orice&
5u r(bdare, cele treispre/ece furnici sap( o )aur( 'n v$rful carapacei ca s( se dote/e cu un
%abitaclul& M(n$nc( carnea alb( ca s( aib( +ai +ult( ener)ie la treab(& Obin 'n sf$rit o )aur(
circular( unde se instalea/(& "ocul +iroase foarte puternic a carne +oart( dar furnicile nu sunt
deran*ate&
#e ia contact cu ali )$ndaci de ap( propulsori& Deoarece sunt devorai 'n +od re)ulat, li se
pot pro+ite +ii de reco+pense sub for+( de %ran(& 8$ndacii 'ncep s( 'noate ca s( '+pin)( 'nainte
broasca estoas( +oart(& #unt ne+ulu+ii c( o estoas( e +ai )reu de '+pins dec$t o frun/( de
nuf(r& .rinesa 1O3 le ofer( puin( %ran( tocat( i +ai aduce i ali )$ndaci ca s( le creasc( puterea
de propulsare&
u +ai e o a+barcaiune de a)re+ent, ci un adev(rat cuirasat de r(/boi& E )reu, e blindat, e
solid i dificil de +$nuit, dar cele treispre/ece beloBaniene se si+t +ai 'n si)uran(& -i continu(
dru+ul spre sud, purtate de curent& 3ntr( 'ntr-o alt( /on( de cea(&
- I3 -

@estoasa plutete cu o privire 'ncre+enit( i plin( de +$nie, cu )ura desc%is( ca pror(,
speriind insectele care o v(d ivindu-se din cea(& Mirosul cadavrului care intr( 'n putrefacie
'nt(rete efectul de descura*are provocat de vasul fanto+( plin de furnici, adev(rai pirai ai
fluviului& 1L se instalea/( la pror(, 'n v$rful acelui cap 'nsp(i+$nt(tor& De acolo sper( c( va reui s(
previn( eventualele obstacole&
;asul de r(/boi alunec( pe ap( ase+enea unei +aini infernale&

G2. AL DOILEA CONCERT

Deodat( vocea lui 7ulie r(sun( 'n 'ntuneric& 7ulie c$nt( sin)ur(, a capella&
<redonea/( o +elodie f(r( cuvinte, i+provi/at(& ;ocea ei e at$t de intens(, de puternic( i
plin( de relief 'nc$t toat( lu+ea o ascult(&
Dup( ce ter+in(, +uli+ea aplaud( furtunos&
=ateria lui 7i-Noon) 'ncepe s( brane/e palpitaiile cardiace ale +uli+ii la acelai rit+ 'n doi
ti+pi& .i+, pa+& .i+, pi+, pa+& .i+, pa+& .i+, pi+ pa+& 6i fi /is c( t$n(rul coreean +arca rit+ul
v$slailor de la )alere& M$inile se ridicau 'n rit+ul propus& .i+, pa+& .i+, pi+, pa+&
#e aprinser( bric%etele& -ncetini uor ca s( treac( de la JO la 1OO de b(t(i pe +inut&
3nterveni acu+ i c%itara-bas a lui Aoe& =ateria aciona asupra cutii toracice iar c%itara
controla p$ntecele&
0n reflector 'l lu+in( pe 7i-Noon) i tobele lui cu o lu+in( roie& 0n alt reflector o lu+in( pe
Aoe cu o lu+in( roie&
O lu+in( verde o aureol( pe <rancine, ae/at( 'n faa or)ii sinteti/ator, care 'ncepea s( c$nte
#i+fonia din "u+ea ou( de DvoraB&
-n sal( se r(sp$ndi i+ediat un +iros de stropi de +are i de iarb( t(iat(&
,otdeauna trebuie s( 'ncepi cu buc(i clasice ca s( ar(i c( st(p$neti, i tiina celor vec%i&
6a su)erase David& -n ulti+ul +o+ent alesese "u+ea ou( i nu o fu)( de =ac%& -i pl(cea +ai
+ult titlul&
O lu+in( )alben( i tafeta fu reluat( de "eopold la nai& 6cu+ aproape toat( scena era
lu+inat(& u+ai 'n centru +ai persista un cerc 'ntunecat& 4i 'n acea /on( se putea distin)e o for+(&
7ulie se f(cea ateptat(& .ublicul 'i au/ea respiraia 'n +icrofon& 5%iar i acest sunet era cald
i +elodios&
-n +o+entul 'n care introducerea si+foniei lui DvoraB a*un)ea la sf$rit, David intr( i el 'n
*oc& 5u %arpa lui electric( suprasaturat(, se inu dup( naiul lui "eopold& Opera clasic( traversase
brusc deceniile& Era noua si+fonie a noii-noii lu+i&
=ateria acceler( rit+ul& Melodia lui DvoraB se +eta+orfo/a treptat 'n ceva foarte +odern i
foarte +etalic& Muli+ea 'i +anifesta pl(cerea&
David 'i /)$nd(rea cu %arpa electronic(& De fiecare dat( c$nd 'i +$n)$ia coardele, si+ea un
fior parcur)$nd covorul de capete din faa lui&
aiul reveni ca s(-l susin(&
ai i %arp(& 5ele dou( instru+ente cele +ai vec%i i cele +ai r(sp$ndite& aiul, c(ci orice
o+ preistoric a au/it v$ntul sufl$nd 'n beele de ba+bus& 9arpa, c(ci orice o+ preistoric a au/it
pocnetul coardei arcului s(u& .$n( la ur+(, sunetele se )ravaser( 'n ini+a celulelor&
5$nd c$ntau astfel, %arp( i nai si+ultan, istoriseau cea +ai vec%e poveste a o+enirii&
3ar spectatorilor le pl(cea s( li se spun( poveti&
.aul di+inu( intensitatea sunetului& 7ulie vorbi din u+br(& Aise2 F-n fundul unei r$pe a+
)(sit o carteF&
Ceflectorul lu+in( cartea enor+( din spatele orc%estrei iar .aul f(cu cu abilitate s( i se
'ntoarc( pa)inile& #ala aplaud(&
- 6ceast( carte spunea c( trebuie s( sc%i+b(+ lu+ea, aceast( carte spunea c( trebuie s(
face+ o revoluie&&& pe care o nu+ea FCevoluia celor +ai +iciF, Frevoluia furnicilorF&
0n alt reflector puse 'n valoare furnica din poliester care 'i a)it( cele ase picioare i cl(tin(
din cap& "(+pile care 'i serveau drept oc%i se aprinser( do+ol, d$ndu-i via(&
- 6ceast( revoluie trebuia s( fie nou(& <(r( violen(& <(r( ef& <(r( +artiri& u+ai o si+pl(
trecere de la un vec%i siste+ sclero/at la o societate nou( 'n care oa+enii ar co+unica 'ntre ei i ar
aplica '+preun( idei noi& -n carte e1istau te1te care e1plicau cu+ trebuie procedat&
6vans( spre centrul scenei, tot 'n u+br(&
- .ri+ul se intitula F=un( /iuaF&
7i-Noon) se a)it( deasupra bateriei& ,oi 'ncepur( +elodia i 7ulie c$nt(2
Bun 'iua, spectator necunoscut.
/u'ica noastr este o arm pentru sc$imbarea lumii.
%u, nu '#mbi. - posibil.
2oi.
- ID -

O lu+in( alb(, str(lucitoare o de/v(lui pe 7ulie care, insect( superb(, ridic( braele i 'i
desf(cu +$necile 'n for+( de aripi de fluture&
.aul porni i+ediat v$ntul artificial care f(cu s(-i fluture aripile i p(rul& #i+ultan '+pr(tie
un +iros de iaso+ie&
"a sf$ritul acestui pri+ c$ntec sala era de*a captivat(& .aul crescu puterea reflectoarelor&
6cu+ se vedeau +ai bine inutele lor care evocau insecte&

G3. ENCICLOPEDIE

UTOPIA LUI T<OMAS MORUS: C)-:+)# ?)+$%"&? ( 0$/+ "-&+(+ = 1516 '& &@#&6)#
T9$1(/ M$,)/. D& #( @,&!&/!)# )7 %,&0"I &@(+"-7 *" +$%$/7 #$!7 ?)+$%"&? =/&(15 '&!" ?!(,& )
/& (0#5 = "!" ) #$!?. BP&+,) )""7 !)-:+)# (, %,$-&" '& #( %,&0"I)# &)7 !(,& =/&(15 ?.)?7
= (!&/+ !(6 ?)+$%"&? (, =/&1( ?#$!)# %$+,"-"+?C. T9$1(/ M$,)/ &,( ) '"%#$1(+7 ) )1("/+
%,"&+& !) E,(/1)/7 (-:' 0)!8"( '& !(!&#(, (# ,&@(+)#)" A@#"&". !(,+&( /( "+"+)#(+5
U+$%"(7 &# ( '&/!,"/ $ "/)#5 1")(+5 %& !(,& ( )1"+A$ U+$%"( *" )'& =0#$,&( $ /$!"&+(+&
"'"#"!5 !(,& ) *+"( !& /)+ (!&#&( "1%$6"+&#&7 1"6&,"( *" 0),+)#. E# !,&'&( !5 %,"1( !(#"+(+& (
)&" /$!"&+58" ?)+$%"!&? &,( /5 0"& $ /$!"&+(+& '& ?#".&,+(+&?.
E# ( '&/!,"/ (/+0&# $ #)1& "'&(#5: $ /)+5 '& 1"" '& %&,/$(& +,5"' %& $ "/)#5 !)
!&+58&"" @,)%(8" %& 0(1"#"". C"!"6&!" '& 0(1"#"" 0$,1() ) @,)% !(,& =*" (#&@&( *&0)#7
SK0$@,(+)#. S"0$@,(8"" /& !$/+"+)"() &" =*"*" = !$/"#")7 !(,& (#&@&( ) %,"8 %& .(6( )&"
#"/+& '& %(+,) !('"'(8". P,"8)# &/+& (#&/ %& -"(85 '(,7 '(!5 '&-"& +",("!7 %$(+& /5 0"& '&1"/.
,56.$("&#& &"7 "/)#( U+$%"( 0$#$/&*+& 1&,!&(,""7 6(%$#&8"". A!&*+" /$#'(8" /& !$/"'&,5 !5
-$, %"&," 1(/(!,(8" =1%,&)5 !) "(1"!"" #$, = +"1%)# .5+5#"&". A/+0&#7 )&(#+( /& '"/+,)@& =
+"1%)# 0$#$/","". N"!" ) ,"/! '& %)!" 1"#"+(,.
P& "/)#( U+$%"( ) &I"/+5 .("7 0"&!(,& /& /&,-&*+& #( %"(85 = 0)!8"& '& &-$"#&
%,$%,"". T$(+& !(/&#& /)+ "'&+"!&. N) &I"/+5 .,$(*+& #( )*" *" 0"&!(,& &/+& !$/+,:/ /5 /&
1)+& #( 0"&!(,& 6&!& (" !( /5 ) /& ,"@"'"6&6& = $."!&"),". T,:'5-"( &/+& "+&,6"/5. N) &I"/+5
%,&$8"7 $."#"7 -(#&8"7 !&,*&+$,". C&&( !& %&,1"+& ,&')!&,&( 6"#&" '& 1)!5 #( *(/& $,&.
T$(+5 #)1&( &/+& $.#"@(+5 /5 ='&%#"&(/!5 ) /&,-"!") (@,"!$# '& '$" (" %&+,)
(%,$-"6"$(,&( %"&8&" @,(+)"+&.
!(6 '& (')#+&, /() '& +&+(+"-5 '& &-('(,& '" "/)#57 !&+58&()# '" U+$%"( =*"
%"&,'&( !(#"+(+&( '& $1 #".&, *" '&-&&( /!#(-. D)%5 !(,& +,&.)"( /5 1)!&(/!5 *" /5 (/!)#+& '&
$,'"&#& 0$*+"#$, /5" !$!&+58&".
C56)+ = '"6@,(8"& = 1532 %&+,) !5 '&6(-)( '"-$,8)# ,&@&#)" <&,"! (# V#IIA#&(7 T9$1(/
M$,)/ ( 0$/+ '&!(%"+(+ = 1535.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

G4. CONCERTUL CONTINU

Dup( pri+ele +elodii, sala e 'n delir&
5$nt(reaa trece la strofa a doua a altei +elodii& 5ere ca +u/ica s( scad( cu un ton, se
apropie de +ar)inea scenei, aproape de public, i +odulea/(2
%imic nou sub soare,
2rivim mereu aceeai lume i n acelai "el.
%u mai e+ist inventatori
%u mai e+ist vi'ionari...
#urpri/(2 sala reacionea/( i+ediat i, ca un ecou, spectatorii pre/eni la pri+ul concert
repetar( i+ediat2
- oi sunte+ noii vi/ionari:
7ulie nu prev(/use o astfel de reacie, un ase+enea )rad de co+unicare& .entru toi cei care
fuseser( la pri+ul concert, acest c$ntec devenit i+n 'nse+na c( seara continua de acolo de unde,
pri+a dat(, se oprise +ult prea devre+e& 7ulie 'ntreb(2
- 5ine sunte+?
- #unte+ noii inventatori:
<(r( ca ea s( le dea se+nalul, spectatorii reluar( i+nul FCevoluia <urnicilorF& -l au/iser( o
sin)ur( dat(, i totui 'i cunoteau pe dinafar( cuvintele& 7ulie era uluit(& 7i-Noon) 'i f(cu se+n s(
nu lase %(urile, s( in( sala 'n pri/(& 7ulie ridic( pu+nul&
- ;rei s( ter+inai cu lu+ea vec%e?
7ulie fu contient( c( a*unsese acolo de unde nu se +ai putea 'ntoarce& #pectatorii se ridicau
ar(t$nd pu+nul&
- ;rei Cevoluia aici i acu+?
- IG -

O do/( enor+( de adrenalin(, care 'i e1pri+a tea+a, e1citaia, dorinele, curio/itatea, 'i iri)(
creierul& #( nu stea s( se )$ndeasc(: "(s( )ura s( vorbeasc( 'n locul ei&
- 9aidei: stri)( ea& ,oat( lu+ea se ridic(&
Directorul centrului cultural 'ncerc( s( potoleasc( spiritele& 3ei din culise i lu( +icrofonul&
- ;( ro), stai *os& u v( +icai& u e t$r/iu, e abia opt i un sfert, iar concertul abia a
'nceput:
5ei ase tipi soli/i de la serviciul de ordine 'ncercar( /adarnic s( potoleasc( +uli+ea&
- 5e face+? opti Aoe la urec%ea lui 7ulie&
- ;o+ 'ncerca s( construi+ o&&& utopie, r(spunse t$n(ra cu o str$+b(tur( r(/boinic(
arunc$ndu-i p(rul lun) i ne)ru pe spate&

G5. INSULA DEVASTAT

5%iar dac( e t$r/iu, e 'nc( senin i cald& .rinesa 1O3 i cele dou(spre/ece furnici tinere
coboar( fluviul& ici un pete nu are cura*ul s( le atace nava-estoas( fort(rea(& 0neori,
e1ploratoarele se opresc ca s( v$ne/e, tr()$nd cu acid, c$teva libelule pe care dup( aceea le
+(n$nc( pe cuirasatul lor&
#e sc%i+b( pe r$nd la pror( ca s( vad( ce se petrece drept 'n fa(& .rinesa 1O3, cocoat( pe
capul +onstrului, re+arc( un p(ian*en acvatic care coboar( sub ap( duc$nd cu el o bul( de aer
'nc%is( 'ntr-o +in)e de +(tase de care se folosete ca de un batiscaf&
E destul s( observi ca s( te +inune/i&
.uine insecte 'nt$r/ie 'n faa acelei a+barcaiuni de co+ar& 6pare un )$ndac-v$rte*&
6ceast( coleopter( care 'noat( la nivelul suprafeei este ec%ipat( cu patru oc%i& Doi privesc sub ap(
i doi deasupra& .oate astfel s( co+pare cele dou( i+a)ini pe care le are despre acea nav( ciudat(& -i
vine )reu s( 'nelea)( ce caut( furnicile deasupra acelei estoase acvatice i )$ndacii-de-ap(
dedesubt, dar, p$n( la ur+(, prefer( s( nu se apropie i s( +(n$nce c$iva p(duc%i de ap(&
Mai departe, nite ierburi lun)i le 'ncetinesc 'naintarea& <urnicile trebuie s( se de)a*e/e cu
)%earele& -naintarea pe fluviul ar)intiu continu(&
5eaa devine +ai puin opac(& .(+$nt la ori/ont: anun( 1>& .rin ceaa t$r$toare, .rinesa
1O3 recunoate 'n dep(rtare salc$+ul corni)era&
.rin ur+are, fluviul a adus-o din nou la >D&
>D&
.rinesa 1O3 'i a+intete de >D, care era foarte ti+id( i re/ervat(& -n ti+pul cruciadei
'+potriva De)etelor se afla +ereu 'n spate i avea prostul obicei s( se r(t(ceasc( pe dru+, ceea ce
'ncetinise de +ai +ulte ori 'naintarea trupei& C(t(cirea era o a doua natur( la acea +ic( r(/boinic(
ase1uat(& 5$nd descoperiser( insula #alc$+ului, >D /isese2
M-a+ r(t(cit destul toat( viaa& 3nsula asta +i se pare locul perfect ca s( cree/ o societate
nou( cu fiine de bun( voin(, aici i acu+&
,rebuie spus c( insula #alc$+ului pre/enta particularitatea de a fi ocupat( de un salc$+
corni)era +are& Or, aceast( specie de copac tr(iete 'n total( si+bio/( cu furnicile& #alc$+ul are
nevoie de ele ca s( se prote*e/e de atacurile o+i/ilor, p(duc%ilor-de-frun/e i a altor plonie
devoratoare de sev(& 6tunci, ca s( atra)( furnicile, aceast( ve)etal( a conceput, 'n scoara ei,
co+parti+ente scobite i culoare& Mai +ult dec$t at$t, secret( 'n unele dintre aceste co+parti+ente
un lic%id %r(nitor perfect pentru ou(le furnicilor& 5u+ a putut o ve)etal( s( se adapte/e or)anic
unei cooper(ri cu furnicile?
1O3 'i /isese totdeauna c( e1ista o diferen( +ai +are 'ntre un salc$+ i o furnic( dec$t
'ntre o furnic( i un De)et& .rin ur+are, dac( furnicile reueau s( coopere/e cu copacii, de ce n-ar fi
reuit i cu De)etele?
.entru >D, insula 'nse+na paradisul& "a u+bra salc$+ului )i)ant i protector voia s( cree/e
o societate utopic( ba/at( pe un sin)ur nu+itor co+un2 dra)ostea pentru poveti fru+oase& 5(ci
insectele r(+ase pe insul( de/voltaser( o nou( perversiune2 inventarea de poveti ca s(-i 'nc$nte la
cul+e antenele& ,r(iau deci astfel, v$n$nd doar ca s( se %r(neasc(, +$nc$nd i petrec$ndu-i cea
+ai +are parte a ti+pului invent$nd istorisiri i+a)inare& .rinesei 1O3 'i pare foarte bine c( curenii
de ap( au adus-o spre prietena ei de alt(dat(& 6r vrea s( tie cu+ a evoluat societatea ei utopic( de
c$nd s-au desp(rit& 5opacul prieten tronea/( 'n centrul insulei ca un si+bol linititor i protector&
,otui, pe +(sur( ce cele treispre/ece navi)atoare +ir+eceene 'naintea/( i ceurile se
risipesc, prinesa are o presi+ire ciudat(&
.rora cuirasatului lovete bilue de culoare 'nc%is(2 cadavre de furnici& 5orpurile lor sunt
ciuruite de )(uri provocate de acid& 6sta nu prevestete ni+ic bun&&&
,otul e +ort& #alc$+ul f(r( furnici este devorat de p(du-c%ii-de-frun/e& .rinesa face se+n
)$ndacilor-de-ap( s( acoste/e& furnicile salt( vasul-estoas( pe pla*(& 5%iar i tritonii i
sala+andrele care tr(iau aici au fost distrui& u a +ai r(+as dec$t o sin)ur( furnic( care are
abdo+enul i picioarele t(iate& #e /v$rcolete ca o r$+(& avi)atoarele fac presiuni asupra unicei
- IL -

supravieuitoare s( vorbeasc(& Ea povestete c( au avut de-a face cu un atac surpri/( al piticelor&
6r+ata furnicilor pitice a lansat o cruciad( spre orient& "a insti)area noii lor re)ine #%i-)ae-pou,
aceste pitice au intenionat s( cucereasc( estul 'ndep(rtat&
6a se e1plic( faptul c( a+ 'nt$lnit furnici pitice cercetae, se+nalea/( G&
.rinesa 1O3 o so+ea/( pe supravieuitoare s( +ai vorbeasc( puin&
5ercetaele pitice reperaser( insula i au debarcat aici& ,ot povestindu-i istorii i+a)inare 'n
lu+ea lor 'nc%is(, prote*at( de un copac, prietenele lui >D pierduser( obiceiul de a se bate i de a se
ap(ra 'n lu+ea real(& 0n ani+al care nu tie s( se bat( nu are alt( ale)ere dec$t fu)a& <usese un
adev(rat +asacru& u+ai >D i un +ic )rup au reuit s( fu)( i s( se ascund( 'n +asa de trestii de
pe +alul occidental& Dar piticele le 'ncercuiesc ca s( le ucid(&
<urnica +utilat( are un ulti+ su)%i, 6 +uri spun$nd o poveste constituia o +oarte
fru+oas( pentru o furnic( din aceast( co+unitate care 'i construise coe/iunea pe pl(cerea de a
povesti i de a asculta&
.rinesa 1O3 urc( sus 'n salc$+ i 'i 'ntinde antenele ca s( detecte/e infor+aiile din
dep(rtare& 5aut( prin stuf, cu noile sale si+uri de se1uat(, supravieuitoarele din 5o+unitatea
"iber( a #alc$+ului&
Ceuete s( le descopere, acolo unde i-a indicat +uribunda ,otui, sunt 'ncercuite de
soldaii din re)atul furnicilor pitice aflai pe nuferi, care tra) cu acid i+ediat ce v(d furnicile roii
sco$nd un cap(t de anten( din orificiile stufului& .rinesa 1O3 observ( faptul c( piticele i-au
recuperat 'nt$r/ierea& .e vre+uri nu tiau s(-i foloseasc( )landa cu venin ca s( proiecte/e acid
for+ic&
1O3 'i a+intete c( piticele, +ai +ici i +ai fecunde, au o capacitate de a 'nv(a +ai rapid(
dec$t furnicile roii de p(dure& <aptul c( aceste furnici (c(rora De)etele le spun furnici de 6r)entina,
c(ci pretind c( au fost i+portate din 'nt$+plare 'n %$rdaie de dafini-ro/, 'n intenia de a 'nveseli
dru+urile de pe 5oasta de 6/ur), venite vr$nd-nevr$nd dintr-o ar( 'ndep(rtat(, au tiut s( se
adapte/e p(durii din <ontainebleau e o dovad( clar( a inteli)enei lor& <urnicile ne)re i furnicile
secer(toare au v(/ut pe pielea lor ce a 'nse+nat asta c(ci, vr$nd s( le atace pe noile venite, au fost
eli+inate&
1O3 a considerat totdeauna c( furnicile pitice vor fi 'ntr-o /i st(p$nele p(durii& Era 'ns(
i+portant ca acel +o+ent s( fie c$t +ai +ult 'nt$r/iat, inov$nd, risc$nd, e1plor$nd i test$nd
+ereu idei noi&
Dac( furnicile roii ar(tau cea +ai +ic( sl(biciune, furnicile pitice le-ar fi tri+is la lada de
)unoi ca pe o specie dep(it(&
Deoca+dat(, cele care sufereau de pe ur+a piticelor erau >D i prietenele ei de utopie&
=ietele de ele sunt asediate 'n v$rful stufului& ,rebuie s( le vin( 'n a*utor& .rinesa 1O3 repune pe
ap( estoasa-cuira-sat& E1ploratoarele se u+plu de acid, )ata s(-i pun( 'n funciune artileria& -n
partea din spate, )$ndacii de ap( iau po/iie, )ata s( diri*e/e estoasa-fre)at( de r(/boi spre stuf i
nuferi, terenul de b(t(lie naval(&
.rinesa 1O3 'i ridic( apendicele sen/oriale& 6cu+ 'i vede clar adversarele& <urnicile pitice
sunt postate pe petalele +ari de culoare alb( i ro/ ale nuferilor din *ur& .rinesa 'ncearc( s( le
nu+ere& #unt pe puin vreo sut(&
"a una contra /ece, treaba se anuna delicat(& 8$ndacii de ap( trec la vite/( +a1i+( i se
av$nt(& 6bia a*un) 'n ra/a vi/ual( a nuferilor c( un ir de abdo+ene se ivete deasupra petalelor&
#unt +ai +ult de o sut(& #e tra)e o salv( de acid for+ic& 5ele dou(spre/ece e1ploratoare sunt
obli)ate s( se ad(posteasc( 'n estoasa blindat( ca s( evite tirurile +ortale&
1O3 'ndr(/nete s(-i aventure/e capul deasupra ad(postului i s( tra)(& 0cide o pitic( dar
'ncasea/( *eturile de acid a cel puin cinci/eci de adversare&
13 propune s( se intre 'n )r(+ad( cu vasul-estoas(, apoi s( se '+pr(tie pe nuferi i s(
lupte cu +andibula& 6stfel furnicile roii vor putea s( profite de avanta*ul pe care li-l ofer( talia& Dar
G ridic( antenele& 6erul era plin de u+iditate& #e+nalea/( c( va ploua& -+potriva ploii nu poate
lupta ni+eni&
5ele treispre/ece furnici i nava lor 'ntorc deci 'n direcia insulei i se ascund 'n corpul
salc$+ului corni)era care, 'nc( o noapte, le va servi drept ad(post& ,$n(rul copac nu folosete
li+ba*ul fero+onal al insectelor dar totul 'n atitudinea cren)ilor i 'n +irosul +odificat al sevei
indic( bucuria revederii furnicilor roii&
-n consecin(, cele treispre/ece e1ploratore pun st(p$nire pe copacul scobit pe din(untru,
ocup( culoarele vii i se )r(besc s( ucid( para/iii care 'l +acin(& E o +unc( lun)(& #unt acolo
vier+i, p(duc%i-de-frun/e i coleoptere precu+ ceasul-+orii, nu+ite astfel pentru c( fac un /)o+ot
de tic-tac c$nd scobesc le+nul& 6colitele prinesei 'i %(ituiesc unul dup( altul& 6poi sunt devorai&
#alc$+ul respir(E recap(t( via( i +ulu+ete 'n felul lui furnicilor secret$nd sev( cu a*utorul
c(reia ele fac un sos cu care +(n$nc( carnea&
6far( a 'nceput s( plou( aa cu+ l(sa s( se prevad( 'ntuneci+ea cerului& <urnicile se
cuib(resc 'n ad$ncul copacului&
- IH -

=ubuie tunetul& @$nesc ful)ere de lu+in( i flas%-urile se strecoar( prin orificiile copacului
care folosesc drept %ublouri& .rinesa 1O3 se instalea/( ca s( conte+ple spectacolul +a)nific al
cerului de/l(nuit '+bl$n/ind natura p(+$ntului& ;$ntul 'ndoia copacii i r(p(ieli de pic(turi +ari
le biciuie pe insectele nep(s(toare care 'nc( nu s-au )$ndit s( se pun( la ad(post&
-n v$rful papurii scobite, >D i 'nsoitoarele sale vor fi prote*ate +(car de atacul ploii&
<urtana se de/l(nuie& <ul)erele r(nesc oc%ii lui 1O3& ;acar+ul tunetului pare s( $neasc(
de dincolo de acoperiul norilor& .robabil c( i De)etele se supun acestei fore& ,rei striuri paralele
despic( 'ntunericul, f(c$nd decorul co+plet alb& <lorile, copacii, frun/ele, suprafaa apei str(lucesc
proiect$nd u+bre i+ense ne)re, apoi 'i recap(t( culoarea ori)inal(& 5ea +ai +ic( narcis( )alben(
cap(t( contururi nelinititoare 'n ti+pul furtunii& C(+urelele s(lciilor pl$n)(toare Fp$lp$ieF& 5$nd
credeau c( totul se linitete, se aude un /)o+ot enor+& -nl(nuite, ful)erele br(/dea/( cerul de
c(rbune& 5%iar i p$n/ele de p(ien*eni se transfor+( 'n cercuri albe 'n care proprietarii lor, 'n plin(
psi%o/( de ap(, )alopea/( 'n toate direciile&
O scurt( pau/( dup( care cerul se de/l(nuie i +ai tare& ,oate si+urile +a)netice ale
furnicilor le infor+ea/( c( furtuna se apropie& <ul)erele sunt ur+ate din ce 'n ce +ai aproape de
tunete& 5ele treispre/ece beloBaniene se )%e+uiesc una 'n alta i 'i a+estec( antenele&
Deodat( copacul tresare& 5a i cu+ ar fi fost electrocutat& ,oat( scoara frea+(t(& G sare
cuprins( de panic(&
<oc:
0n ful)er a atins salc$+ul care e pe cale de a fi cuprins de fl(c(ri& 6sta +ai lipsea: O lu+in(
+are apare 'n v$rful copacului 'n ti+p ce, de peste tot, seva secretat( de scoar( indic( suferina
ve)etalei& E1ploratoarele nu pot s( fac( ni+ic pentru a-l salva& 6erul devine otr(vit pe culoarele
r(nite&
Dopate de c(ldura a+biant(, furnicile fu) spre partea de *os& spre r(d(cini i sap( p(+$ntul
cu +andibulele ca s(-i fac( un ad(post prote*at de ap( i de foc& 6u nisip ud de *ur '+pre*urul
capului, ceea ce le face s( arate ca nite +ontri cu cap p(trat&
#e cuib(resc i ateapt(&
#alc$+ul arde i 'i stri)( durerea de copac 'n a)onie e+i$nd +irosuri pestileniale de sev(&
5ren)ile se crispea/( de parc( copacul ar vrea s( danse/e ca s(-i arate durerea& ,e+peratura
crete& 6far(, flac(ra este at$t de 'nalt( 'nc$t furnicile v(d lu+ina prin )rosi+ea nisipului care le
servete drept acoperi&
5opacul arde foarte repede i, dup( c(ldura prea +are, ur+ea/( un fri) brusc& ,avanul lor
de nisip s-a vitrificat i e1ploratoarele nu-l +ai pot str(pun)e cu +andibulele& 5a s( ias(, se v(d
obli)ate s( fac( un +are ocol subteran&
.loaia s-a oprit la fel de brusc cu+ a 'nceput& ,otul e pustiu& 3nsulia avea drept bo)(ie
nu+ai acel salc$+ corni)era, transfor+at acu+ 'n cenu(&
L c%ea+( pe toat( lu+ea& ;rea s( arate ceva&
Mir+eceenele dau fu)a spre )aura de p(+$nt unde palpit( un ani+al rou care pare c(
respir( a+plu& u, nu e un ani+al& u e nici ve)etal, nici +ineral& 1O3 recunoate i+ediat despre ce
e vorba& E un c(rbune 'nc( aprins& 6 c(/ut 'ntr-o )aur( i ceilali c(rbuni l-au prote*at de ploaie&
L 'i apropie piciorul& 8%earele atin) +ateria de un rou portocaliu i, oroare, )%earele i se
topesc& 3+a)ine cu+plit(2 piciorul drept devine lic%id i se scur)e& 6colo unde fusese un picior i
dou( )%eare, acu+ a r(+as un ciot perfect rotun*it i cauteri/at&
E1ploratoarea 'i oblo*ete ciotul cu saliv( de/infectant(&
Qsta ar putea s( fie +i*locul de a le 'nvin)e pe furnicile pi)+ee, e+ite prinesa&
,oate celelalte frea+(t( de surpri/( i de fric(&
<ocul?
1O3 le spune c( fiec(ruia 'i e tea+( de ceea ce nu cunoate& 3nsist(2 pute+ folosi focul& G
r(spunde c(, oricu+, nu poate fi atins, L a r(+as ciun)( din cau/a asta& 1O3 le spune c( trebuie
respectat un 'ntre) cere+onial& E posibil de luat acel *(ratic, dar e inter/is( atin)erea lui direct(,
trebuie pus pe o piatr( scobit(& <ocul n-are nici o putere '+potriva pietrelor scobite&
3ar insula e 'ncon*urat( de astfel de pietre& 5u nite ti*e lun)i folosite pe post de p$r)%ii, cele
treispre/ece furnici reuesc s( ridice *(raticul i s(-l introduc( 'ntr-o bucat( de sile1& 6e/at 'n acel
sipet de piatr(, *(raticul sea+(n( acu+ cu un rubin preios&
.rinesa 1O3 le e1plic( tuturor c( focul e puternic dar fra)il& .arado1ul focului2 are puterea
s( distru)( un copac i c%iar o p(dure 'ntrea)( cu locuitorii eiE totui, uneori e destul( o si+pl(
b(taie de aripi a unei +usculie ca s(-l stin)(&
<ocul (sta pare bolnav, re+arc( r(/boinica e1peri+entat( ar(t$nd /onele roii care se
'nne)resc, se+n dup( p(rerea ei de boal( pentru orice flac(r(& ;a trebui s( i se redea viaa&
5u+? Ceproduc$ndu-l& <ocul se reproduce prin contact& 6prin/i o frun/( uscat(, nu sunt
+ulte 'n *ur, dar se )(sesc sub p(+$nt, i furnicile obin un +are spectru )alben& 5opilaul-foc e
+ai i+presionant dec$t +a+a lui *(raticul&
- II -

5ele +ai +ulte furnici nu au v(/ut niciodat( foc i cele dou(spre/ece e1ploratoare se tra)
'napoi speriate&
.rinesa 1O3 le con*ur( s( nu se dea 'napoi& -nal( antenele i e+ite clar vec%ea fra/(
fero+onal(2
#380C0" O#,C0 D04M6 6DE;QC6, E#,E <C356&
,oate furnicile cunosc sensul i povestea acestei fra/e& F#in)urul nostru du+an adev(rat
este fricaF este ulti+a fra/( pronunat( de cea de a >3D-a re)in( =elo-Biu-Biuni din dinastia i a
furnicilor roii, cu +ai bine de opt +ii de ani 'n ur+(& efericita a e+is aceast( fra/( pe c$nd se
'neca 'ncerc$nd s( do+esticeasc( nite p(str(vi& Ce)ina =elo-Biu-Biuni credea c( face o alian( 'ntre
furnici i p(str(vii din fluviu& De atunci s-a renunat la orice contact cu poporul petilor fluviului,
dar fra/a a r(+as ca un stri)(t de speran( 'n posibilit(ile infinite ale furnicilor&
#in)urul nostru du+an adev(rat este frica&
;r$nd parc( s( le liniteasc(, dup( ce se ridicase foarte sus, flac(ra 'i reduse di+ensiunile&
,rebuie s-o trans+ite+ unui +aterial +ai )ros, propune L, deloc ranc%iunoas( fa( de
ele+entul foc&
6stfel, de la frun/a uscat( la r(+uric( uscat(, de la r(+urica uscat( la bucata de le+n,
furnicile reuesc s( fac( o +ic( vatr( pe care o 'ntrein 'n fundul unei cuvete de piatr(& 6poi, dup(
sfaturile .rinesei 1O3, furnicile arunc( 'n vatr( +ici buc(ele de r(+urele din care focul se )r(bete
s( +ute cu voracitate&
7(raticul obinut astfel este dup( aceea depus cu +ulte precauii 'n acele +ici pietre scobite,
i ele )(site tot 'n p(+$nt& 3n ciuda piciorului ei carboni/at, L se dovedete cel +ai bun in)iner al
focului& <iindc( l-a atins, tie s( se fereasc(& "a reco+and(rile ei, celelalte for+ea/( o co+oar( de
*(ratic&
3at( cu ce le vo+ ataca pe pitice: e1cla+( .rinesa 1O3&
oaptea 'ncepe s( p(leasc(, dar fabricarea focului le fascinea/(& -+barc( pe vasul lor
estoas( opt pietre scobite prev(/ute cu *(ratic aprins& .rinesa 1O3 ridic( antena i lansea/(
fero+onul 'nep(tor care 'nsea+n(2
"a atac:

G6. ENCICLOPEDIE

CRUCIADA COPIILOR: O!!"'&+7 %,"1( !,)!"('5 ( !$%""#$, ( (-)+ #$! = ()# 1212.
T"&,"" 05,5 $!)%(8"& *"A() 6"/ (/+0&#: ?A')#8"" *" $."#"" () &*)(+ = +&+(+"-( '& &#".&,(,& (
I&,)/(#"1)#)" %&+,) !5 () /%","+)# "1%),. O, $"7 $" /)+&1 !$%""7 '&!" /)+&1 %),"?. E#()#
( !)%,"/ = /%&!"(# S0:+)# I1%&,") ,$1($A@&,1("!. U @,)% '& !$%"" #A( %5,5/"+ !( /5 /&
,5/%:'&(/!5 %& ',)1)," = '",&!8"( 5,"" S0"+&. N) (-&() 95,8". *" =!9"%)"() !5 1&,@ /%,&
&/+ '(,7 = ,&(#"+(+&7 /& =',&%+() /%,& /)'. A) !$.$,:+ -(#&( R$)#)" *"7 %& ',)17 1)#8"1&( #$,
( !,&/!)+ %:5 #( !:+&-( 1"" '& !$%"".
',)1)# #$,7 (!&*+" !$%"" =" ;&0)"() *" =" 0),() %& 85,(".
M(" '&%(,+&7 #$!)"+$,"" #&A() /%)/ !5 /& -$, #$-" '& 1(,&. A/+( "A( #""*+"+. E,() !$-"*"
!57 !( *" = !(6)# #)" M$"/&7 1(,&( /& -( '&/!9"'& !( /5 #(/& /5 +,&(!5 (!&( (,1(+5 '& !$%"" *" $
-( ')!& %:5 #( I&,)/(#"1.
T$8" () (;)/ #( M(,/"#"(7 )'& 1(,&( ) /A( '&/!9"/ = 0(8( #$,. 4('(,"! () (*+&%+(+ =
%$,+. A%$" '$" /"!"#"&" #&A() %,$%)/ /5A" ')!5 !) -(/)# #( I&,)/(#"1. C$%""" () !,&6)+ !5 & -$,.(
'& ) 1",(!$#. N) ( 0$/+ "!" ) 1",(!$#. C&" '$" /"!"#"&" (-&() #&@5+)," !) $ .('5 '& %",(8"
+)"/"&"7 (/+0&# !5 ) "A() ')/ #( I&,)/(#"17 !" #( T)"/7 )'& +$8" () 0$/+ -:')8" !( /!#(-"7 %&
) %,&8 .)7 = %"(85.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

G3. MARELE CARNAVAL

- #( nu +ai atept(+& #( +er)e+: stri)( o voce dintre spectatori&
7ulie nu tie unde o va duce acest elan, dar curio/itatea fu +ai tare&
- -nainte: /ise ea&
Directorul centrului cultural ru)( pe toat( lu+ea s( stea cu+inte la locul ei&
- "initii-v(, v( ro) s( v( linitii& E doar un concert: 5ineva 'i lu( sunetul +icrofonului&
7ulie i cei 4apte .itici se po+enir( 'n strad(, 'ncon*urai de o +ic( +uli+e entu/iast(&
,rebuia s( dea repede un scop, o direcie, un sens acelei +uli+i 'n +icare&
-"a liceu: stri)( Mie& O s( petrece+:
- "a liceu: reluar( ceilali&
6drenalina urca +ereu 'n venele c$nt(reei& Era pur i si+plu dopat(&
- IJ -

6cu+ c$nd nu +ai era desp(rit( de publicul ei de focurile ra+pei, 7ulie putea s( le vad(
feele& Erau acolo oa+eni de toate v$rstele, b(rbai i fe+ei, foarte tineri i persoane +ature& 6cu+
erau probabil cinci sute 'n *urul lor for+$nd o +are procesiune +ulticolor(& 7ulie inton( FCevoluia
<urnicilorF& -n *urul lor lu+ea c$nta i se a)ita de-a lun)ul arterei principale din <ontainebleau 'ntr-
o saraband( de carnaval& Oa+enii cla+au 'n cor2
%oi suntem noii inventatori. %oi suntem noii vi'ionari.
<etele de la clubul de aiBido i+provi/ar( un serviciu de ordine care i+ediat '+piedic( s( +ai
treac( +ainile care ar fi putut s( tulbure petrecerea& <oarte repede, +area arter( fu blocat( iar
)rupul rocB i fanii lui putur( s( 'nainte/e liber&
Muli+ea crete +ereu& u prea erau alte distracii 'n seara aceea la <ontainebleau& 8ur(-
casc( se al(turau trupei i se infor+au despre ce se petrecea&
ici o pancart(& ici o banderol( 'n fa(, nu+ai fete i b(iei care se le)(nau pe +elodii de
%arp( i de nai&
;ocea cald( i puternic( a lui 7ulie scanda2
%oi suntem noii inventatori. %oi suntem noii vi'ionari.
Era re)ina i idolul lor, sirena care 'i fer+eca& =a c%iar 'i aducea 'n stare de trans(& Era
a+anul lor&
7ulie era a+eit( de popularitatea ei i de +uli+ea care o 'ncon*ura i '+pin)ea 'nainte&
0n pri+ cordon de poliiti ap(ru brusc 'n faa lor iar fetele din pri+ele r$nduri 'naintar( i
i+a)inar( o strate)ie ciudat(2 'ncepur( s(-i s(rute&
5u+ s( loveti cu bastonul 'n aceste de condiii? 5ordonul ap(r(torilor ordinii se destr(+(&
Mai departe, o dub( a poliiei se apropie dar renun( s( intervin( 'n faa a+plorii pe care o c(p(ta
eveni+entul&
- E petrecere +are: stri)a 7ulie& Doa+nelor, do+nilor, do+nioarelor, ieii 'n strad(, uitai-
v( neca/urile i al(turai-v( nou(&
<erestrele se desc%ideau i oa+enii se plecau afar( ca s( vad( acea lun)( co%ort( pestri(&
- 5e revendicai? 'ntreb( o b(tr$n(&
- i+ic& u revendic(+ ni+ic, r(spunse o lupt(toare de la clubul de aiBido&
- i+ic? Dac( nu revendicai ni+ic, atunci nu e revoluie?
- =a toc+ai c( e, doa+n(& -n asta const( ori)inalitatea& #unte+ pri+a revoluie f(r(
revendic(ri&
Era ca i cu+ spectatorii ar fi refu/at ca spectacolul s( se li+ite/e la dou( ore de +u/ic(
pl(tit( cu o sut( de franci locul& ,oi voiau s( +ai continue 'n ti+p i spaiu& ,oi repetau c$t 'i inea
)ura2
%oi suntem noii vi'ionari. %oi suntem noii inventatori.
.rintre cei care li se al(turau 'n fu)(, unii se 'nar+aser( cu propriile lor instru+ente
+u/icale ca s( participe la fanfar(& 6lii aduseser( lucruri din buc(t(rie pe post de tob( i beioare&
6lii luaser( cu ei serpentine i confeti&
,ot oraul r(suna de c$ntecul lor2
%oi suntem noii vi'ionari.
%oi suntem noii inventatori.
!untem "urnicile mici care ronie vec$ea lume sclero'at.

GE. ENCICLOPEDIE

REVOLUIA COPIILOR DIN C<ENJDU: P:5 = 1G637 C9&@')7 !(%"+(#( %,$-"!"&"
!9"&6& S"!9)(7 &,( ) $,(* #""*+"+. L( $ 1"& '& 1&+," (#+"+)'"& %& 0#(!)# #(8)#)"
9"1(#(K(7 (!&(/+5 !&+(+& -&!9& 0$,+"0"!(+5 )15,( +,&" 1"#"$(& '& #$!)"+$," !(,&7
1(;$,"+(+&(7 9(.(, ) (-&() !& /& %&+,&!&( #( P&S" /() #( S9(@9(". O,7 #( -,&1&( (!&&(7
(!&/+& 1(," 1&+,$%$#& =!&%&() /5 0"& /)%,(%$%)#(+& *" M($ 4&'$@ #)(/& 9$+5,:,&( /5 #&
@$#&(/!5. F(1"#""#& () 0$/+ '&/%5,8"+&7 %5,"8"" +,"1"*" /5 +,)'&(/!5 #( 8(,5 %& $@$(,& *" !$%""" =
!&+,& '& 0$,1(,& (#& @5,6"#$, ,$*""7 !( /5 0(!5 '" &" "*+& .)" !$1)"*+". A!&/+& !&+,& &,()
('&-5,(+& #(@5,& '& 1)!5. C$'"8""#& '& -"(85 &,() 0$(,+& @,&#&.
C$%""" &,() %,$/+ 9,5"8". S& &I%&,"1&+() %& &" (#"1&+& !&#)#$6"!& %& .(65 '&
,)1&@)* *" 1),&() !( 1)*+&#&.
(!&/+ +"1%7 #( P&S" (-&() #$! '"/%)+& '& %(#(+. +:1%#(,&( ( 05!)+ !( L" P"($7
?'&#0")#? $0"!"(# (# #)" M($ *" !&# !(,& ,5/%)'&( '& @5,6"#& ,$*""7 /5 !('5 = '"6@,(8"&. C(',&#&
%(,+"')#)" "A() "!"+(+ (+)!" %& !$%""" @5,6"" ,$*"" /5 /& ,&-$#+& =1%$+,"-( +&1"!&,"#$, #$,.
S).+"#"+(+& !:+ /& %$(+& '& !9"&65: !$%""" (-&() '(+$,"( /5 &-('&6& '" #(@5,&#& 1($"/+& *" /5A
*" /+:#!&(/!5 = .5+("& "/+,)!+$,"" = )1&#& 1($"/1)#)"D
E#".&,(8"7 !$%""" @5,6"" ,$*"" /A() ,5/%:'"+ = +$(+5 8(,( /). %,&+&I+)# !5 %,$%$-5')"&/!
1($"/1)# =1%$+,"-( /+(+)#)" !$,)%+. ,&(#"+(+&7 !&" 1(" 1)#8" =!&,!() 1(" (#&/ /5 &-('&6&
'" C9"(. A) #)(+ !) (/(#+ @5,"#& *" () %#&!(+ /%,& -&/+ )'& )&#& 6-$)," /%)&() !5 (,
- JO -

&I"/+( $ 0"#"&,5 !(,& %&,1"+&( !$%""#$, /5 +,&(!5 !#('&/+" 0,$+"&,( %& +&,"+$,")# "'"(. O,7
+$(+& +,&),"#& !(,& /& =',&%+() /%,& -&/+7 (-&() !( /+(8"& +&,1")/ C9&@'). D&!" = (!&/+
$,(* 1)+$/ () (;)/ 1"" '& !$%"" =+,& +,&"/%,&6&!& *" !"!"/%,&6&!& (". L( =!&%)+7 #)!,),"#&
A() 1&,/ %,&( ,5). C$%""" () %$-&/+"+ !:+ '& 1)#+ () /)0&,"+ = #(@5,&#& @5,6"#$, ,$*"" *"
%$%)#(8"&" '" C9&@') "A( 0$/+ 1"#5 '& &". L" /A() $0&,"+ ')#!"),"7 () 0$/+ 9,5"8" *" #" /A() '(+
!$,+)," )'& /5 '$(,15 *" !)-&,+)," !) !(,& /5 /& =-&#&(/!5. D(, (#+& -(#)," '& !$%"" /&
,&-5,/() = @(,( '& #( C9&@'). D& #( $ 1"& !:8" 0)/&/&,5 #( =!&%)+7 (!)1 (;)/&/&,5 #( '$)5
/)+& '& 1"" '& 0)@(,".
D" (!&# 1$1&+7 .)( -$"85 ( #$!)"+$,"#$, ) ( 1(" 0$/+ '& (;)/ !( /5A" /(+"/0(!5.
+&,%&#&#"#& /A() @&&,(#"6(+. C$1&,!"(8"" !(,& ) /& #5/() 0),(8"7 &,() .5+)8". A!&*+"( /A()
%#:/ %,"1(,)#)" $,(*)#)"7 !(,& ) ( (-)+ +"1% /5 ,&(!8"$&6& !5!" !$%""" () -&"+ #( &# !( /5A#
$.#"@& #( $ ()+$!,"+"!5 %).#"!5. D)%5 !(,& ( 0$/+ /$%"+ = .5+("& *" $.#"@(+ /5 %#&!&. C$%""" ()
$,@("6(+ (+)!" (#&@&,&( ))" $) %,"1(, *" () %,&6&+(+ ?!('"'(+)#? #$,7 ) %)*+" .)!#(+ '&
+,&"/%,&6&!& ("7 %5,:' %)8" 1(" 1(,& '&!:+ -:,/+( %& !(,& $ (-&(7 !(,& (-&( '&/+)#5
!(,"/15 !( /5 0"& ,&/%&!+(+ '& !&#&#(#+& @5,6" ,$*"". O,(*)# /A( )1%#)+ '& (0"*& !(,& =" ='&1(
%& !&+58&" /5 -$+&6& %&+,) &#. D&$(,&!& ) &,( ) .) $,(+$,7 (#8"" *"A() #)(+ /(,!"( /5A" 0(!5
!)$/!)+& %,$"&!+&#&. A 0$/+ (#&/ 05,5 @,&)+(+& *" ( "/+"+)"+ $ !$')!&,& 0$,1(+5 '" !$%""7
'"+,& !(,& !&# 1(" = -:,/+5 &,( ) !$/"#"&, 1)"!"%(# '& !"!"/%,&6&!& (".
+&,%&#"+)# ) 1(" &,( ) '&#"!+. T$8" !$1&,!"(8"" () 0$/+ $.#"@(8" /5 %#5+&(/!5 )
"1%$6"+ "-&+(+ '& $)# %,"1(,. F"&!(,& #$!)"+$, +,&.)"( /5 $0&,& ) ('5%$/+ @5,6"#$, ,$*"".
D&$(,&!& $,(*)# &,( 0$(,+& "6$#(+7 "1&" ) ( 0$/+ "0$,1(+ '& -"!+$,"( &#&!+$,(#5 ( !$%""#$,.
B),@9&6"" '" (!&# #$! /A() =@,";$,(+ +$+)*" *" () +,"1"/ $ '&#&@(8"& !( /5A# ()8& %& %,&0&!+)#
,&@")"". P,&0&!+)# ( #)(+ %$-&/+&( 0$(,+& = /&,"$/ *" ( !&,)+ '& #( P&S" /5 "+&,-"5 (,1(+(
%&+,) (A" '$1$#" %& "/),@&8". 1%$+,"-( ( '$)5 /)+& '& 1"" '& !$%""7 !(%"+(#( ( +,"1"/ /)+&
'& +(!)," *" 1"" '& /$#'(8" =(,1(8" %:5 = '"8". C$%""" () =!&,!(+ /5 ,&6"/+& = (!&# $,(*
0$,+"0"!(+ !) !"!" 6"')," '& "!"+57 '(, ) () 0$/+ /)/8")8" '& %$%)#(8"( '" C9&@'). E,()
%,&$!)%(8" 1(" (#&/ /5A*" %,$+&;&6& %,$%,""" !$%"" %& !(,& "A() +,"1"/ = 1)8". T"1% '& '$)5
6"#& ( '),(+ ,56.$")# (')#8"#$, =1%$+,"-( !$%""#$,. A,1(+( R$*"& ( 0$/+ &-$"+5 /5 (%&#&6& =
0"(# #( .$1.(,'(1&+& (&,"&& !( /5 "1"!&(/!5 )#+"1&#& 0$!(,& '& ,&6"/+&85. T$8" !$%""" ()
0$/+ )!"*".
P$-&/+&( ) /A( ,5/%:'"+ !5!"7 #( %)8" +"1% ')%5 (!&&(7 %,&*&'"+&#& (1&,"!(
R"!9(,' N"I$ /& =+:#&( !) M($ 4&')@ *" ) 1(" &,( !(6)# /5 /& !,"+"!& C9"(.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

GG. PIRAMIDA MISTERIOAS E ARUNCAT N AER

De data asta avea s( sar( 'n aer: Ma1i+ilian i poliitii lui se 'ntorseser( i 'ncercuiser(
pira+ida +isterioas(&
5o+isarul luase %ot(r$rea s( acione/e pe ti+p de noapte c(ci, dup( p(rerea lui, era +ai
eficace s(-i surprind( 'n so+n pe cei aflai 'n interiorul cl(dirii&
,rupa lu+ina cu lanternele +onu+entul forestier& 5a nite +arinari, oa+enii purtau inute
de protecie din p$n/( cerat( i aleseser( de data asta un fir electric re/istent care s( nu poat( fi
ron(it de +andibule& Ma1i+ilian era pe punctul de a ordona declanarea dispo/itivului c$nd se au/i
b$/$itul&
- 6tenie la viespe: stri)( co+isarul& .rote*ai-v( )$tul i +$inile&
0n poliist scoase pistolul i vru s( oc%easc(& @inta era prea +ic(& <(c$nd )estul de a tra)e,
o+ul 'i descoperi o parte din piele i fu i+ediat 'nepat&
3nsecta 'nep( i+ediat alt poliist, apoi 'i lu( /borul ca s( se pun( la ad(post de acele +$ini
care se a)itau 'n aer& ,oi p$ndeau acu+ an1ioi, atept$nd s( surprind( cel +ai +ic sunet pe care
'l putea e+ite o viespe&
3nsecta 'i surprinse atac$nd brusc un al treilea poliist, c(ruia 'i ocoli urec%ea dreapt( ca s(-
i 'nfi)( acul 'n *u)ular(& O+ul se pr(bui&
Ma1i+ilian 'i scoase pantoful i ca la pri+a vi/it(, reui s( loveasc( insecta 'n /bor&
6)resorul eroic c(/u pe p(+$nt inert&
- Doi la /ero&
#e uit( +ai atent la victi+a lui& u era o viespeE insecta se+(na +ai cur$nd cu o furnic(
/bur(toare& -i f(cu pl(cere s-o striveasc( cu talpa pantofului&
.oliitii d(deau a*utor celor pr(buii la p(+$nt& -i scuturau ca s(-i '+piedice s( adoar+(&
Ma1i+ilian lu( %ot(r$rea s( )r(beasc( e1plo/ia +ai 'nainte de a ap(rea alt pa/nic +inuscul i
periculos&
- J1 -

- ,oate 'nc(rc(turile e1plo/ive sunt )ata? 6rtificierul verific( contactele pe detonator i
atept( ordinul co+isarului&
- 8ata?
#oneria telefonului +obil 'ntrerupse nu+(r(toarea& .refectul DupeMron 'i cerea s( vin( de
ur)en(& 3n ora aveau loc incidente&
- Manifestanii au ocupat artera principal( din <ontainebleau& #unt 'n stare s( spar)( totul&
"as( ce faci acu+, 'ntoarce-te i+ediat 'n ora i '+pr(tie-i pe s+intiii (tia&

1HH. N CLDURA STUFULUI

E cald& "una lu+inea/( p(+$ntul& Dup( ploaie, solul 'nc(l/ete corpurile& ava-estoas(
+ir+eceean( se 'ndreapt( spre stuf(ri&
<urnicile pitice o v(d venind& 5(ldura i lu+ina *(ratecului au fost destul ca s( le alar+e/e&
;$rfurile frun/elor ro/ i+aculate sunt 'nesate cu artileriste )ata s( tra)(& -n dep(rtare, de pe
papura ei deteriorat(, >D lansea/( apeluri de a*utor&
6sediatele vor fi copleite de nu+(rul +are al ina+icului& -n partea de *os a papurii, o
+uli+e de cadavre u+flate de ap(, astfel 'nc$t nu se +ai poate ti din ce tab(r( fac parte, plutesc,
+artori sinitri ai durit(ii luptelor precedente&
<urnicile roii de pe insul( 'i 'nc%ipuiau c( se poate tr(i doar istorisindu-i poveti& #e
'nelau& .ovetile nu e destul s( i le povesteti, trebuie s( le i tr(ieti&
-n cocBpit-ul cuirasatului-estoas(, 1O3 i e1ploratoarele 'i dau +are osteneal(& <ocul nu e
o ar+( practic( de folosit de la distan(&
5aut( un +i*loc de a-l propulsa p$n( la nuferii ocupai de furnicile pitice&
<urnicile raionea/( prin taton(ri& <iecare e+ite propria sa su)estie& L propune s( se
e1pedie/e 'n direcia ina+icului frun/e plutitoare 'nc(rcate cu *(ratic i '+pinse de )$ndacii de ap(&
Dar )$ndacilor de ap( le e prea fric( de foc& .entru ei focul r(+$ne o ar+( tabu& Cefu/( s( se
apropie de el&
.rinesa 1O3 'ncearc( s(-i a+inteasc( de un +ecanis+ al De)etelor care per+ite tri+iterea
la dep(rtare a focului& De)etele nu+esc asta catapult(& 5u v$rful antenei, 1O3 desenea/( for+a
acelui lucru, dar ni+eni nu 'nele)e de ce focul i-ar lua /borul prin aer dac( ar fi plasat 'ntr-un
astfel de ansa+blu& #e renun(&
G vrea s( dea foc cap(tului uneia dintre acele cren)ue lun)i de care se folosesc ca de nite
l(nci i s( atin)( nuferii& 3deea este reinut(&
<urnicile opresc +otoarele )$nd(ceti i 'ncep s( caute cea +ai lun)( cren)u(& 8(sesc una
care le convine printre cren)ile care atin) uor apa i o urc( la bordul cuirasatului-estoas(&
5$nd estoasa este destul de aproape, salve de acid $nesc cu putere& .e nav(, ec%ipa*ul se
las( 'n *os i are )ri*( s( nu dea dru+ul din +andibul( cren)uei lun)i& .rinesa 1O3 anun( c( e
ti+pul s( se pun( e1tre+itatea 'n contact cu *(raticul& 5ap(tul ia foc& Cidic( i+ediat catar)ul de foc&
8$ndacii de ap( accelerea/(, provoc$nd o +icare de spu+( pe puntea din spate a navei&
5uirasatul pornete la atac& Deasupra, cap(tul incandescent, sub influena vite/ei, se alun)ete ca o
fla+ur( lu+inoas( f(r( sf$rit&
1D scoate antena-periscop ca s( repere/e bine adversarele i le indic( celorlalte 'n ce direcie
s( 'ndrepte catar)ul&
"ancea cu cap(t aprins atin)e carnea petalelor de nuf(r& ;e)etala este destul de u+ed( ca s(
nu ia foc i+ediat, dar ocul provocat de acel %arpon este destul de +are ca s( de/ec%ilibre/e toate
artileristele care cad i+ediat 'n ap(& -n acest ca/, focul nu a servit la ni+ic, poate doar ca s(
dovedeasc( deter+inarea r(/boinicelor roii de a folosi i alte ar+e tabu&
-n faa acestei reuite, asediatele recap(t( 'ncredere& ,ra) cu re/ervele de acid p(strate
pentru ulti+a ar*( i provoac( +ulte victi+e 'n r$ndul furnicilor pitice&
"a r$ndul ei, .rinesa 1O3 a 'neles cu+ s( foloseasc( +ai bine lansatorul de fl(c(ri i
incendia/( nuferii unul dup( altul& 6sta provoac( +ult fu+& #periate de +irosul de nuf(r
carboni/at, asediatoarele prefer( s( se 'ntoarc( pe uscat i s( se retra)(& Din fericire, c(ci cren)ua
'ncepuse s( ia i ea foc& 6sta e proble+a cu focul& .oate s( provoace pa)ube at$t celor '+potriva
c(rora este folosit c$t i celor care 'l folosesc&
=eloBanienele nu se +ai pot deda nici acelei lupte tu+ultuoase corp la corp, 'n care furnicile
'i arat( reciproc arta de a practica scri+a +andibular(& 13, cea +ai r(/boinic( dintre ele, e
de/a+()it(&
.rinesa 1O3 face se+n ca cren)ua cuprins( de foc s( fie aruncat( 'n ap( c$t +ai departe
posibil&
5uirasatul-estoas( a*un)e la papura asediat(&
M(car s( fi supravieuit >D, 'i /ice .rinesa 1O3&

1H1. BTLIA LICEULUI
- J> -


.lecaser( cinci sute de la centrul cultural i a*unseser( opt sute 'n piaa +are din faa
liceului&
Manifestarea lor nu se+(na deloc cu o defilare revendicativ(E era un adev(rat carnaval, 'n
sensul iniial al cuv$ntului&
-n Evul Mediu, carnavalul nu avea o se+nificaie precis(& Era /iua nebuniilor, cea 'n care se
eliberau toate tensiunile& -n /iua +arelui carnaval, toate re)ulile erau c(lcate 'n picioare& 6veai
dreptul s(-l tra)i de +ust(i pe *andar+ i s(-i '+br$nceti pe edili 'n r$u& .uteai s( suni la ui i s(
arunci f(in( pe fa( oricui& 6poi era ars 5arnavalul, o +arionet( enor+( u+plut( cu paie, si+bolul
tuturor autorit(ilor&
5ei aflai la putere erau respectai toc+ai pentru c( e1ista /iua carnavalului&
-n /ilele noastre, a fost uitat sensul real al acestei +anifest(ri sociolo)ic indispensabil(&
5arnavalul e acu+ doar o petrecere pentru co+erciani, ca i 5r(ciunul, petrecerea tailor, a
+a+elor i a bunicilor - nite s(rb(tori %(r(/ite consu+ului&
#-a uitat rolul iniial al carnavalului2 a da populaiei ilu/ia c( rebeliunea e posibil(, +(car
pre de o /i&
.entru toi acei tineri i c%iar pentru cei +ai puini tineri acu+ era pri+a dat( 'n viaa lor
c$nd li se oferea oca/ia s(-i e1pri+e pofta de serbare, dar i revoltele i frustr(rile& Opt sute de
persoane care 'i rodeau /(bala din totdeauna se de/l(nuiau brusc 'ntr-o +are saraband(
6+atorii de rocB i )ur(-casc( 'naintau 'ntr-o co%ort( lun)( /)o+otoas( i pestri(& 6*uni 'n
piaa liceului, descoperir( ase dube ale 5C#-ului (5o+pania Cepublican( de #ecuritate) care le
barau dru+ul&
#e oprir(&
Manifestanii se uitar( la forele de ordine& <orele de ordine se uitar( la +anifestani& 7ulie
cu+p(ni situaia&
5o+isarul Ma1i+ilian "inart cu brasard( deasupra cotului, se afla postat 'n faa oa+enilor,
'nfrunt$nd +asa de oa+eni /)o+otoi&
- -+pr(tiai-v(: stri)( el la portavoce&
- u face+ ni+ic r(u, r(spunse 7ulie f(r( portavoce&
- ,ulburai ordinea public(& E trecut de orele /ece seara& "ocuitorii doresc s( doar+( i voi
facei scandal nocturn&
- u vre+ dec$t s( face+ o petrecere la liceu, replic( 7ulie&
- "iceul este 'nc%is noaptea i nu avei per+isiunea de a-l desc%ide& 6i f(cut destul /)o+ot&
-+pr(tiai-v(, 'ntoarcei-v( la casele voastre& ;( repet c( oa+enii au dreptul s( doar+(&
7ulie e/it( o secund(, dar 'i reveni repede i /ise2
- u vre+ ca oa+enii s( doar+(& "u+ea s( se tre/easc(:
- ,u eti, 7ulie? 'ntreb( co+isarul& -ntoarce-te acas(, +a+a ta e probabil 'n)ri*orat(&
- #unt liber(& ,oi sunte+ liberi& i+ic nu ne va opri& -nainte la&&&
u reui s( pronune cuv$ntul& #lab la 'nceput, apoi cu+ +ai +ult( convin)ere, reui s(
articule/e2
- -nainte la&&& Cevoluie&
"u+ea acla+(& ,oi erau )ata s( intre 'n *oc& 5(ci nu era dec$t un *oc, c%iar dac( acea
pre/en( a poliiei putea s(-l fac( periculos& <(r( ca 7ulie s( le cear(, oa+enii ridicar( pu+nul i
intonar( i+nul concertului2
!"#ritul, sta e s"#ritul.
! ne desc$idem simurile.
Un v#nt nou bate n dimineaa asta.
Dep(rt$nd braele, i lu$ndu-se de +$ini ca s(-i arate nu+(rul i s( ocupe toat( piaa,
oa+enii 'naintar( spre liceu&
Ma1i+ilian se puse de acord cu subordonaii s(i& ;re+ea ne)ocierilor trecuse& Ordinele
prefectului erau clare& .entru restabilirea ordinii publice, cei care o tulburau trebuia s( fie
'+pr(tiai c$t +ai repede& .ropuse s( se foloseasc( tactica c$rnatului, care consta 'n a ataca 'n
centru pentru ca +anifestanii s( se '+pr(tie pe laturi& 7ulie 'i adun( pe cei 4apte .itici ca s(
discute despre ur+area eveni+entelor& "uar( %ot(r$rea s( for+e/e opt )rupuri autono+e de
+anifestani, conduse fiecare de unul dintre +u/icieni&
- 6r trebui s( pute+ co+unica 'ntre noi, /ise David&
-ntrebar( pe cei din *urul lor dac( unii dintre ei aveau telefoane +obile de '+pru+utat
Cevoluiei& 6veau nevoie de opt& "i se oferir( c%iar +ai +ulte& Dup( toate aparenele, c%iar i atunci
c$nd +er)eau la concert, oa+enii nu erau 'n stare s( se despart( de aparatul lor&
- ;o+ folosi te%nica conopidei, /ise 7ulie&
4i e1plic( strate)ia pe care o i+provi/ase&
- J3 -

Manifestanii 'i reluar( 'naintarea& -n faa lor, poliitii 'i puser( planul 'n aplicare& #pre
+area lor surprindere, nu 'nt$+pinar( nici o re/isten(& 5onopida, inventat( de 7ulie, se desf(cu 'n
buc(i& 3+ediat ce poliitii s-au apropiat, +anifestanii s-au '+pr(tiat 'n opt direcii diferite&
C$ndurile co+pacte ale poliitilor se desf(cur( ca s(-i ur+(reasc(&
- C(+$nei )rupai: .rote*ai liceul: ordon( Ma1i+ilian 'n portavoce&
.oliitii, 'nele)$nd pericolul, for+ar( la loc plutonul 'n centrul pieii, 'n ti+p ce
+anifestanii 'i continuau +anevra&
7ulie i fetele de la clubul de aiBido erau cel +ai aproape de forele de ordine c(rora le
adresau /$+bete i s(rut(ri provocatoare&
- .unei +$na pe insti)atoare, /ise co+isarul ar(t$nd spre 7ulie&
.lutonul de poliiti se 'ndrept( i+ediat spre 7ulie i a+a/oanele din *urul ei& E1act asta
dorise i fata cu oc%i cenuii& D(du ordin de fu)( )rupat( i /ise la telefon2
- 8ata& .isicile ur+(resc oriceii&
5a s(-i destabili/e/e pe poliiti, a+a/oanele 'i rupseser( tricourile, descoperindu-i c$te
ceva din far+ecele fe+inine& -nfruntarea fu invadat( de parfu+uri fe+inine&

1H2. ENCICLOPEDIE

STRATEJIA LUI ALMNSPI: 1G3H7 S()# A#K/S"7 (@"+(+$, 9"%%"& *" 0"@),5 "1%$,+(+5 (
1"*!5,"" /+)'&8&*+" (1&,"!(&7 ( %).#"!(+ ) 1()(# = !(,& &)8( 6&!& ,&@)#" %,(!+"!&
%&+,) ')!&,&( #( .) /0:,*"+ ( )&" ,&-$#)8"".
1. P)+&,&( ) &/+& !&&( !& %$/&6"7 !" !&&( !& ('-&,/(,)# +5) =*" =!9"%)"& !5 %$/&6".
2. I&*" '" !:1%)# '& &I%&,"&85 (# ('-&,/(,)#)" +5). I-&+&(65 $" +&,&)," '& #)%+5 =
!(,& =!5 ) *+"& !)1
/5 /& !$1%$,+&.
3. L)%+5 =1%$+,"-( ')*1()#)" !) %,$%,""#& #)" (,1&. C( /5A# (+(!"7 0$#$/&*+& &#&1&+&#&
'" %,$%,")# /5) !$' '& ,&0&,"85.
4. !(6)# )&" !$0,)+5," -&,.(#&7 )1$,)# &/+& (,1( !&( 1(" &0"!(!&. D(!5 /&
,&)*&*+& ,"'"!)#"6(,&( ('-&,/(,)#)" /()7 *" 1(" ."&7 !$/+,:@&,&( ('-&,/(,)#)" '& ( /&
,"'"!)#"6( /"@),7 =" -( 0" 0$(,+& @,&) /5 '&%5*&(/!5 (!&/+ 9('"!(%.
5. O +(!+"!5 ) +,&.)"& "!"$'(+5 /5 '&-"5 $ ,)+"57 1(" (#&/ (+)!" !:' 0)!8"$&(65.
R&%&+A$ '& 1(" 1)#+& $,"7 !( /5A" &-(#)&6" 0$,8( *" #"1"+&#&7 (%$" /!9"1.A$. C9"(, '(!5 ('$%8" $
+(!+"!5 &I(!+ !$+,(,5.
6. "& ('-&,/(,)# = '&0&/"-5. N) +,&.)"& "!"$'(+5 /5A*" /%)5: ?B"&7 '"/%)&1 '&
) ,5@(67 /5 %,$0"+51 !( /5 & ,&$,@("651?. T,&.)"& /5 /& 0$#$/&(/!5 +$(+& &#&1&+&#&
&I+&,"$(,& %$/"."#& !( /5 /& 1&8"5 %,&/")&(.
3. S5 ) .#)0&6" "!"$'(+5 '(!5 ) (" 1";#$(!&#& &!&/(,& !( /5 +,&!" #( 0(%+&. A#+0&# =8"
%"&,6" $,"!& !,&'"."#"+(+&.
E. <('"!(%),"#& (%(,&+& /& %$+ +,(/0$,1( = !&#& 1(" .)& (+)),". F"&!(,& '"+,&
(!&/+& /%&!"0"!"+58" +,&.)"& ,&-&'"!(+5 !( $ 0$,857 ) !( $ /#5."!")&.
G. F$!(#"6&(65 8"+( *" A$ /!9"1.( = +"1%)# .5+5#"&". A!&(/+5 8"+5 +,&.)"& /5 0"& !&(
1(" 1"!57 !&( 1(" %,&!"/5 *" !&( 1(" ,&%,&6&+(+"-5 %$/"."#.
1H. D(!5 $.8"" -"!+$,"(7 +,&.)"& /5 0"" = /+(,& /5 8"A$ (/)1" *" /5 $!)%" +&,&)#. D(!5 )
(" "1"! $) '& %,$%)/7 ) 0$#$/&*+& #( "1"! /5 =!&,!" /5 ,5/+$," %)+&,&(.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

1H3. REJSIREA

<ac *onciunea pe un nuf(r cruat de foc i de tirul artileriei& <urnicile eliberate se dedau
trofala1iilor cu eliberatoarele& Deoarece 'ntunericul i noaptea 'ncep s( devin( anc%ilo/ante, se
'nc(l/esc i 'i fac lu+in( cu *(ratic&
>D est e teaf(r(&
.rinesa 1O3 se apropie lent de tovar(a ei de cruciad(&
#e 'nt$lnesc 'n centrul )alben al florii de nuf(r& -n spatele lor, o petal( translucid( las( s(
treac( lu+ina i c(ldura unui *(ratic portocaliu&
.rinesa 1O3 'i '+br(iea/( prietena ca s(-i ofere o trofala1ie dulce& >D 'i apleac( ti+id
antenele pe spate 'n se+n de acceptare, apoi, 'nfo+etat(, 'n)%ite ali+entele pe *u+(tate di)erate
p(strate 'n )ua social( a furnicii roii&
>D s-a sc%i+bat& u e nu+ai epui/at( de luptele recente& 5%iar i fi/icul i s-a +odificat&
,otul 'n +irosul, atitudinea i felul 'n care 'i poart( )$tul e diferit&
- JD -

.rinesa 1O3 'i /ice c( aceste sc%i+b(ri i+portante se datorea/( poate vieii 'n +ica ei
co+unitate utopic(&
>D vrea s( e1plice, dar lucrul cel +ai si+plu pentru cele dou( +ir+eceene este s( foloseasc(
o 56&
.rinesa 1O3 este de acord ca s(-i brane/e creierele reciproc& Dialo)ul lor va c(p(ta astfel o
intensitate, o profun/i+e i o rapiditate ine)alabile& 6+$ndou( 'i apropie 'ncet se)+entele
sen/oriale, se caut( i se pip(ie, ca i cu+ ar vrea s( se cread( c( au uitat cu+ trebuie s( procede/e
ca s( co+unice intens&
8ata: 5ele patru antene sunt lipite dou( c$te dou(& 8$ndirea uneia intr( 'n contact direct cu
a celeilalte&
.rinesa 1O3 'nele)e c( ceea ce a luat drept o uoar( sc%i+bare la >D este cu +ult +ai +ult&
,$n(ra e1ploratoare s-a dotat cu un&&& se1: 4i ea: >D e1plic(& .asiunea pentru povetile fru+oase a
facut-o s(-i doreasc( s( se bucure de o +ai +are sensibilitate& 6 pornit deci 'n c(utarea unui cuib
de viespi& 4i p$n( la ur+( a reuit s( obin( *eleu %or+onal re)al 'n +i*locul unui cuib de viespi&
Din +otive nedeter+inate, poate te+peratura, poate +odul cu+ a asi+ilat acel cocteil de
%or+oni, s-a po+enit cu un se1&&& +asculin&
>D este acu+ un +ascul&
>D este acu+ un prin&
4i tu te-ai sc%i+bat& 6ntenele tale e+an( +ires+e diferite& 6i&&&
.rinesa nu-l las( s( ter+ine&
4i eu, datorit( *eleului viespilor, a+ dob$ndit un se1& 6cu+ sunt fe+el(&
6ntenele se opresc de/orientate& E at$t de ciudat& #-au desp(rit a+$ndou( ca soldai
ase1uai, indivi/i neutri lipsii de i+portan(, pro)ra+ai s( tr(iasc( cel +ult trei ani& 6cu+,
datorit( unui artificiu +inunat al str(+oaelor lor viespile, au a*uns prin i prines( +ir+eceene,
dotate cu acea capacitate for+idabil( de a-i trans+ite specificit(ile viitoarei lor pro)enituri&
<(r( s( +ai stea pe )$nduri, cele dou( furnici se dedau unei noi trofala1ii dulci, +ult +ai
profund( de data asta&
.rinul >D tri+ite 'n sens invers %rana pe care i-a dat-o .rinesa 1O3, apoi .rinesa 1O3 ofer(
din nou o porie de past( ali+entar(&&
0nele ali+ente au f(cut de*a de trei ori traseul dus-'ntors de la o )u( social( la alta& E
foarte linititor& -n ti+p ce 'n *urul lor, celelalte se a)itau istorisindu-i propriile aventuri, cele dou(
+eta+orfo/ate se i/olea/( printre sta+inele nuf(rului sidefiu&
-n +are )rab(, .rinesa 1O3 e1plic( ce a aflat despre De)ete, e1plic( televi/iunea, +aina de
co+unicat cu De)etele, inveniile lor, an)oasele lor etc&
5ele dou( se1uate se )$ndesc cu aviditate s( se acuple/e&
,otui 1O3 are un +o+ent de e/itare&
u +( vrei?
u, e altceva& 5ele dou( furnici tiu foarte bine asta& 3n societ(ile de insecte, +asculii +or
cu oca/ia actului a+oros& .oate c( .rinesa 1O3 fusese pervertit( de ro+antis+ul De)etelor, dar nu
vrea s(-l vad( pe prietenul ei >D pierind& #upravieuirea lui e +ai i+portant( pentru ea dec$t
acuplarea&
9ot(r(sc deci de co+un acord s( nu se +ai )$ndeasc( la acuplare&
#e face noapte& <urnicile din 5o+unitatea salc$+ului i furnicile din cuirasatul-estoas(
ador+ 'n scobitura cavernei unui cuib de erpi& M$ine, dru+ul va fi lun)&

1H4 ENCICLOPEDIE

UTOPIA ADAMIILOR: 142H ( (-)+ #$! = B$&1"( ,&-$#+( 9)/"8"#$,. P,&!),/$," ("
%,$+&/+(+"/1)#)"7 &" !&,&() ,&0$,1( !#&,)#)" *" %#&!(,&( /&"$,"#$, @&,1(". D" 1"*!(,& /A(
'&+(*(+ ) @,)% 1(" ,('"!(#: ('(1"8"". E" -$"() /5 /!9"1.& ) )1(" B"/&,"!(7 !" *" =+,&(@(
/$!"&+(+&. C$/"'&,(1 !5 !&# 1(" .) 1$' '& ( /& (%,$%"( '& D)1&6&) (, 0" !( +$8" /5
+,5"(/!5 = (!&#&(*" !$'"8"" !( A'(17 %,"1)# $1 '& '"("+&( %5!(+)#)" $,"@"(,. D& ("!" *"
'&)1",&( #$,. SA() "/+(#(+ %& $ "/)#5 ( 0#)-")#)" M$#'()7 ) '&%(,+& '& P,(@(. A) +,5"+ ("!"
@$"7 = !$1)"+(+&7 %):')A*" +$(+& .)),"#& = !$1) *" 05!:' !& #& /+5+&( = %)+"85 !( /5
,&!,&&6& !$'"8""#& '& -"(85 '" P(,('"/)# +&,&/+,) '& '"("+& '& ?P5!(+?.
T$(+& /+,)!+),"#& /$!"(#& &,() ()#(+&. S)%,"1(/&,5 .(""7 1)!(7 $."#"1&(7 .),@9&6"(7
('1""/+,(8"(7 (,1(+(. *" "+&,6"!&() !)#+"-(,&( %51:+)#)" *" /& 9,5&() !) 0,)!+& *" #&@)1&
/5#.(+"!&. E,() -&@&+(,"&" *" %,(!+"!() !)#+)# '",&!+ (# #)" D)1&6&)7 05,5 B"/&,"!5 *" !#&,
"+&,1&'"(,.
A'(1"8"" =" ","+() = 1$' &-"'&+ %& -&!""" #$, 9)/"8"" !(,& ) &,() '&#$! =!#"(8" /%,&
,('"!(#"/1. S"@),7 !)#+)# D$1)#)" %)+&( /5 0"& /"1%#"0"!(+7 '(, ) = (*( 15/),5. S&"$,""
9)/"8" *" (,1(+&#& #$, "A() =!&,!)"+ %& ('(1"8" *" "A() 1(/(!,(+7 %:5 #( ))#7 %& (!&*+"
=("+(*" (" !&#$, !(,& (-&() /5 /& )1&(/!5 1(" +:,6") 9"%%"&/.
- JG -


E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

1H5. MAI DEPARTE SPRE LICEU

-n ti+p ce poliitii le ur+(reau pe 7ulie i pe a+a/oane, celelalte apte )rupuri de
+anifestani, conduse fiecare de un .itic, f(ceau un ocol +are pe str(/ile 'nvecinate i se re)rupau
'n spatele liceului, unde nu e1ista nici picior de poliist&
7i-Noon) scoase c%eia pe care i-o d(duse directorul ca s( le facilite/e repetiiile, i desc%ise
ua cu noul blinda* '+potriva incendiilor& <(r( prea +ult /)o+ot, +uli+ea p(trunse 'n liceu& 5$nd
Ma1i+ilian 'i d(du sea+a de strata)e+(, v(/$nd cu+ apar fee vesele dup( poarta +are de la
intrarea din fa(, era de*a prea t$r/iu&
- 3ntr( prin spate: stri)( el 'n portavoce&
Oa+enii lui se 'ntoarser(, l(s$ndu-le balt( pe 7ulie i se+enele ei& Dar +ai +ult de apte
sute de persoane intraser( de*a 'n liceu i 7i-Noon) se )r(bise s( 'ncuie broatele solide ale uii
blindate& .oliia era neputincioas( 'n faa acelei ui prote*ate&
- <a/a > ter+inat(, /ise David la telefon&
8rupul lui 7ulie se adun( atunci 'n faa porii +ari de fier p(r(sit( de poliiti& David veni s(
le desc%id( i vreo sut( de noi FrevoluionariF se ad(u)ar( celorlali 'n interiorul liceului&
- 3ntr( prin fa(, 'ntoarcei-v(: ordon( Ma1i+ilian&
,ot aler)$nd 'n toate direciile cu tot ce aveau pe ei - casc(, scut, lansator de )renade, vest(
anti-)lon i bocanci )rei -, poliitii se si+eau e1tenuai& -n plus, liceul era destul de +are ca s( nu
a*un)( la intrare la ti+p&
8(sir( poarta de fier 'nc%is(, iar 'n spatele ei a+a/oanele atr()(toare i ironice care 'i
b(teau *oc de ei&
- #unt toi 'n(untru, efule, i s-au i baricadat&
6stfel, opt sute de persoane ocupaser( liceul& 7ulie era cu at$t +ai +ulu+it( pentru c(
reuise aceast( isprav( f(r( nici o 'nc(ierare, doar epui/$ndu-i adversarii prin +ic(ri tactice&
Ma1i+ilian nu era obinuit s(-i vad( pe +anifestani practic$nd strate)ii de )%eril(&
,otdeauna avusese de-a face cu +uli+i care 'naintau drept 'nainte, f(r( s( )$ndeasc(&
<aptul c( nite +anifestani, f(r( s( aib( 'n fruntea lor un partid politic sau un sindicat
clasic, putuser( s( se +ite astfel 'n le)iuni co+pacte, 'l i+presiona i 'l 'n)ri*ora&
ici faptul c( nu e1istau r(nii 'n nici una dintre tabere nu era de a*uns ca s(-l liniteasc(&
-n acest )en de 'nfruntare, se 'nre)istrau cel puin trei de o parte i de alta& 5%iar dac( era vorba de
cei care se '+piedicau c$nd o luau la fu)(& Or 'n acest ca/, c$nd unui nu+(r de opt sute de
persoane 'i fusese opus un nu+(r de trei sute de poliiti, nu e1istase nici un accident&
Ma1i+ilian post( *u+(tate din poliiti 'n fa( i cealalt( *u+(tate 'n spate, apoi 'l sun( pe
prefectul DupeMron ca s(-i anune situaia& 6cesta 'i ceru s( cucereasc( liceul, f(r( s( fac( valuri&
,rebuia s( aib( )ri*( s( nu fie acolo nici ur+( de *urnalist& Ma1i+ilian 'i confir+( c(, deoca+dat(,
nu era pre/ent ni+eni din pres(& "initit, prefectul 'i ceru s( acione/e rapid, de preferin( f(r(
violen(, av$nd 'n vedere c( peste c$teva luni aveau loc ale)erile pre/ideniale i c( printre
+anifestani se aflau cu si)uran( i copii de fa+ilii bune&
Ma1i+ilian 'i adun( +icul stat-+a*or i f(cu ceea ce re)ret( c( nu f(cuse de la 'nceput2
ceru un plan al liceului&
- ,ra)ei cu )renade lacri+o)ene printre )ratii& 6fu+ai-i bine, au s( ias( p$n( la ur+(&
Oc%ii plini de lacri+i i accesele de tuse 'i sl(bir( pe asediai&
- ,rebuie s( face+ repede ceva, opti Aoe&
"eopold spuse c( era destul s( fac( )rila +ai puin per+eabil(& De ce s( nu foloseasc(
cuverturile de pe paturile din dor+itoarele internatului, ca nite perdele protectoare&
Ais i f(cut& 5u batista u+ed( la nas, ca s( nu in%ale/e )a/, i ar+ate cu capacele pubelelor
ca s(-i prote*e/e faa, fetele de la clubul de aiBido fi1ar( cuverturile pe )rile cu a*utorul unor s$r+e
)(site 'n c(+(rua pa/nicului&
.oliitii nu +ai putur( s( vad( ce se petrece 'n curtea liceului& Ma1i+ilian lu( portavocea i
se adres( din nou +anifestanilor2
- u aveai dreptul s( ocupai aceasta cl(dire& E un loc public, ;( ordon s(-l evacuai c$t +ai
repede posibil&
- #unte+ aici, i aici vo+ r(+$ne, r(spunse 7ulie&
- 6ciunea voastr( este co+plet ile)al(&
- ;enii s( ne dai afar(&
Dup( o rund( de discuii, poliitii retraser( dubele iar ei se postar( pe str(/ile din
vecin(tate&
- #-ar /ice c( renun(, /ise <rancine&
- JL -

arcisse le aduse la cunotin( c( poliitii abandonau i intrarea din spate&
- .oate c( ara c$ti)at, spuse 7ulie f(r( s( fie prea convins(&
- #( +ai atept(+ puin 'nainte de a stri)a victorie& .oate c( e vorba de o +anevr( de
diversiune, re+arc( "eopold&
6teptar(, scrut$nd piaa pustie, lu+inat( de felinare&
5u privirea lui p(trun/(toare de nava*o, "eopold detect( 'n cele din ur+( o +icare i toi
v(/ur( 'n cur$nd o +uli+e de poliiti +er)$nd cu %ot(r$re 'n direcia porii de fier&
- 6tac(& ;or s( ia cu asalt intrarea: stri)( o a+a/oan(&
O idee& Era nevoie repede de o idee& .oliitii se apropiau de poart(& Aoe )(si soluia& "e spuse
celor 4apte .itici i c$torva dintre a+a/oane&
5$nd poliitii se pre)(teau s( spar)( broatele solide ale porii +ari de fier de la intrare,
$nir( pe neateptate furtunele de incendiu pe care directorul le instalase pentru lupta '+potriva
unui eventual sinistru&
- <oc: /ise 7ulie&
<urtunele intrar( 'n aciune& .resiunea era at$t de puternic( 'nc$t a+a/oanele fur( obli)ate
s( in( c$te trei sau patru acele adev(rate tunuri cu ap( ca s( poat( inti ca lu+ea&
-n pia(, poliitii i c$inii lor /(ceau la p(+$nt secerai&
- #top:
Dar forele de ordine se re)rupau 'n dep(rtare pentru un nou atac care se anuna i +ai
violent&
- 6teptai se+nalul, /ise 7ulie&
.oliitii atacau 'n pas aler)(tor, venind din un)%i +ort, unde furtunele nu-i puteau atin)e&
6*unser( la poart( cu bastoanele ridicate&
- 6cu+, /ise 7ulie str$n)$nd din dini&
<urtunele cu ap( f(cur( adev(rate +inuni& 6+a/oanele acla+ar( victorioase&
Ma1i+ilian pri+i un telefon de la prefect& DupeMron voia s( tie care era situaia& 5o+isarul
'l infor+( c( +anifestanii erau 'n continuare baricadai 'n liceu i opuneau re/isten( forelor de
ordine&
- Ei bine, 'ncercuiete-i f(r( s(-i +ai ataci& 6t$ta ti+p c$t aceast( +ini-r(/+eri( r(+$ne
i/olat( la liceu, nu sunt cu adev(rat proble+e& 5eea ce trebuie evitat cu orice pre este r(sp$ndirea
ei&
6tacurile poliiei 'ncetar(&
7ulie repet( conse+nele2 F<(r( violen(& u spar)ei ni+ic& <ii ireproabiliF& Doar pentru a-l
contra/ice pe profesorul de istorie, 7ulie voia s( vad( dac( era cu adev(rat posibil s( reueasc( o
revoluie f(r( violen(&

1H6. ENCICLOPEDIE

UTOPIA LUI RABELAISL 15327 F,(!$"/ R(.&#("/ ( %,$%)/ %,$%,"( -"6")& ( !&+58""
)+$%"!& '&/!,""'7 = J(,@(+)( 155/+",&( T9&#&1&.
F5,5 !$')!&,& !5!"7 !,&'& R(.&#("/: ?C)1 (1 %)+&( /5A" !$')!&1 %& !&" '" ;),)#
$/+,) !:' ) *+"1 /5 & !$')!&1 $" =*"&>? F5,5 !$')!&,&7 +9&#&1"8"" (!8"$&(65 '&!"
?')%5 %,$%,"( #$, -$"85?7 (-:' !( '&-"65: ?F5 !& -,&"?. P&+,) !( )+$%"( /5 ,&)*&(/!57 $(/%&8""
(.(8"&" T9&#&1& /)+ (#&*" %& /%,:!&(5. N) /)+ %,"1"8" '&!:+ .5,.(8" *" 0&1&" #".&,"
/%","+)(#7 "/+,)"8"7 -",+)$*"7 0,)1$*" *" ?'& (+),5 .)5?. F&1&"#& &,() ('1"/& #( 6&!& (" *"
.5,.(8"" #( '$"/%,&6&!&.
+"1%)# 6"#&"7 0"&!(,& 0(!& '&!" !& -,&(7 1)!&*+& '(!5 (/+( -,&(7 "(, '(!5 )7 /&
$'"9&*+&7 .&(7 /& '"/+,&(657 0(!& ',(@$/+&. C&(/),"#& () 0$/+ '&/0""8(+&7 !&&( !& ()#&(65
$8")&( '& +"1% !(,& +,&!&. F"&!(,& +,5"&*+& ')%5 %$0+5 *" 15:!5 !:' =" & 0$(1&. A@"+(8"(7
-"$#&8(7 !&,+),"#& /)+ "+&,6"/&. S&,-"+$," *" (,+"6(" "/+(#(8" = &I+&,"$,)# (.(8"&" /)+
=/5,!"(8" !) 1)!"#& @,&#&.
R(.&#("/ =*" '&/!,"& )+$%"(. A.(8"( +,&.)"& /5 0"& !$/+,)"+5 %& 1(#)# L$(,&"7 = %5'),&(
P$,+A<)()#+. E( -( (-&( $)5 1"" +,&" /)+& +,&"6&!" *" '$)5 '& !(1&,&. F5,5 6"')," '& "!"+57
!5!" ?6"'),"#& =+,&8" !$/%",(8""?. A.(8"( -( (-&( *(/& +),)," ,$+)'&. F"&!(,& !#5'",& -( (-&(
$ =5#8"1& '& 6&!& &+(;&. U !((# '& /!),@&,& /& -( -5,/( = 0#)-"). A%$" 1)#+& .".#"$+&!"7 )
%(,! !) ) #(.","+ *" $ 0:+:5 (,+&6"(5 = !&+,).
R(.&#("/ ) /& =*&#( =/5. +"( !5 (.(8"( #)" -( 0" &(%5,(+ '"/+,)/5 '& '&1(@$@"&7
'$!+,"&#& (./),'& *" '"/!$,'"&7 /() %), *" /"1%#) '& "*+& 0#&(!),"7 '(, &,( !$-"/ !5 1&,"+(
15!(, /5 /& =!&,!&.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

- JH -

1H3.O NOAPTE FRUMOAS

1O3 nu reuete s( doar+(&
-nc( o inso+nie de se1uat(, 'i /ice ea& 6se1uatele au cel puin avanta*ul c( dor+ uor&
Cidic( antenele, se scoal( i distin)e o lu+in( roie& 6sta a tre/it-o& u e un r(s(rit de soare,
refle1ul vine din interiorul cuibului de erpi care le folosete drept ad(post&
-naintea/( spre lu+in(&
5$teva furnici stau 'n *urul *(raticului care le-a adus victoria& 8eneraia lor nu a cunoscut
focul i sunt evident fascinate de acea pre/en( cald(&
O furnic( spune c( ar fi +ai bine s(-l stin)(& .rinesa 1O3 spune c(, oricu+, sunt
confruntate cu o alternativ( pe care nu o pot evita2 Fte%nolo)ia i riscurile eiF sau Fi)norana i
liniteaF&
H se apropie& .e ea nu focul o interesea/(, ci u+brele dans$nde ale furnicilor pe care lu+ina
*(raticului le proiectea/(F pe pereii cuibului& -ncearc( s( le)e o conversaie cu ele apoi, constat$nd
c( e i+posibil, o 'ntreab( pe 1O3 care 'i r(spunde c( feno+enul face parte din +a)ia focului&
<ocul ne fabric( )e+eni 'ntunecai care r(+$n lipii de perei&
H 'ntreab( ce +(n$nc( acei )e+eni 'ntunecai i .rinesa 1O3 r(spunde c( nu +(n$nc(
ni+ic& #e +ulu+esc s( reproduc( e1act )esturile )e+enului lor i nu vorbesc&
6 doua /i vor putea s( discute despre toate astea, dar acu+ era +ai bine s( aipeasc( ca s(
recupere/e din fore pentru c(l(toria care le atepta&
.rinul >D nu are so+n& E pri+a noapte 'n care fri)ul nu-l constr$n)e s( %iberne/e i vrea s(
profite&
#e uit( int( la *(raticul roiatic care palpit( la nesf$rit&
Mai vorbete-+i despre De)ete&

1HE. REVOLUIA N MICARE

De)etele c(utau vreascuri uscate ca s( aprind( un foc&
Manifestanii )(sir( 'n vec%ea re+i/( a )r(dinarului i vrur( s( aprind( un foc +are 'n
centrul pelu/ei ca s( danse/e 'n *urul lui&
"e+nele uscate au fost ae/ate )r(+ad( i c$iva tineri au adus %$rtie& u reueau totui s(
aprind( focul&
Dup( ce ardeau %$rtiile, v$ntul stin)ea i+ediat fl(c(rile& Din cele opt sute de persoane care
'nfruntaser( i respinseser( trupele poliiei, ni+eni nu tia s( aprind( un si+plu foc:
7ulie c(ut( 'n Enciclopedie dac( nu cu+va se )(sea un pasa* care s( le e1plice cu+ se
aprinde un foc& Deoarece lucrarea nu avea cuprins i nici inde1, nu prea tia unde s( caute printre
toate aceste te1te& Enciclopedia cunoaterii relative i absolute nu era un dicionar& u r(spundea 'n
+od obli)atoriu la 'ntreb(rile pe care i le puneai& "eopold le veni 'n cele din ur+( 'n a*utor,
e1plic$nd c( trebuia s( construiasc( un /id scund ca s( ad(posteasc( sursa fl(c(rilor, apoi s( pun(
trei pietre sub buteni ca s( dispun( de o ali+entare inferioar( cu aer&
,otui focul refu/a cu 'nc(p($nare s( se aprind(& 7ulie *uc( atunci totul pe o sin)ur( carte
i c(ut( 'n laboratorul de c%i+ie in)redientele necesare pentru un cocteil Molotov& Ce'ntoars( 'n
curte, ea 'l arunc( peste le+ne i de data asta, 'n sf$rit, fl(c(rile se e1tinser(&
-n curte se au/ir( un fel de acla+aii tribale&
Manifestanii cobor$r( de pe catar) drapelul care avea devi/a2 FDin inteli)en( se nate
raiuneaF& 6poi 'l urcar( din nou, dup( ce lipir( pe a+bele fee slo)anul concertului2 cercul cu cele
trei furnici&
;enise +o+entul discursului& ,erasa directorului de la pri+ul eta*, constituind un podiu+
ideal, 7ulie se duse acolo ca s( se adrese/e +uli+ii adunate 'n curte&
- Declar 'n +od sole+n desc%is( ocuparea liceului de o band( speci+ene u+ane avide
nu+ai de veselie, de +u/ic( i de petrecere& .entru un ti+p nedefinit, vo+ 'nfiina aici un sat utopic
al c(rui obiectiv este s(-i fac( pe oa+eni +ai fericii, 'ncep$nd cu noi 'nine&
6prob(ri i aplau/e&
- <acei ce v( place dar nu distru)ei ni+ic& Dac( trebuie s( r(+$ne+ +ult ti+p aici, +ai
bine s( profit(+ de tot +aterialul 'n stare bun( de funcionare& .entru cei care au nevoie, toaletele
sunt 'n fundul curii, la dreapta& Dac( unii dintre voi vor s( se odi%neasc(, dor+itoarele i paturile
internatului v( stau la dispo/iie la eta*ele trei, patru i cinci ale cl(dirii =& 5elorlali, le propun
i+ediat o +are petrecere i s( dans(+ i s( c$nt(+ de s( ne crape bo*o)ii:
6dev(rul era c( trupa i c$nt(reaa erau obosii i si+eau nevoia s( evalue/e situaia& -i
l(sar( instru+entele 'n sala de repetiii i patru tinere puser( st(p$nire pe ele cu +ult entu/ias+&
8rupul FfurnicilorF +erse s( se r(coreasc( la distribuitorul de b(uturi din apropierea cafenelei, loc
de destindere obinuit al elevilor liceului&
- Ei bine, prieteni, de data asta, a+ reuit, /ise 7ulie&
- JI -

- 5e face+ acu+? 'ntreb( Aoe&
- O%, c%estia asta nu se va prelun)i prea +ult& M$ine se va sf$ri tot, r(spunse .aul&
- 4i dac( durea/(? 'ntreb( <rancine&
,oi se uitar( unul la altul cu o u+br( de 'n)ri*orare 'n privire&
- ,rebuie s( face+ tot ce ne st( 'n putere ca s( dure/e, interveni 7ulie ener)ic& -a+ nici un
c%ef ca de +$ine di+inea( s( +( apuc din nou de pre)(tirea bac-ului& 6ve+ o ans( s( construi+
ceva, aici i acu+, i trebuie s( profit(+ de ea&
- 4i la ce te )$ndeti e1act? 'ntreb( David& u pute+ s( petrece+ la nesf$rit&
- Dispune+ de un )rup de oa+eni i de un loc 'nc%is i prote*ai ca s( ne ad(posti+& De ce s(
nu 'ncerc(+ s( or)ani/(+ un sat utopic?
- 0n sat utopic? /ise +irat "eopold&
- Da, un loc unde s( 'ncerc(+ s( invent(+ relaii noi 'ntre oa+eni& #( 'ncerc(+ o
e1perien(, o e1perien( social( ca s( ti+ dac( e i+posibil de inventat un loc 'n care ne-a+ putea
si+i +ai bine '+preun(&
<urnicile c%ib/uir( un +o+ent la vorbele pronunate de 7ulie -n dep(rtare se au/ea +u/icaE
fetele i b(ieii r$deau i c$ntau&
- Evident, ar fi for+idabil, recunoscu arcisse& u+ai c(, nu e uor s( conduci o +uli+e&
6+ fost instructor 'ntr-o colonie de adolesceni i te asi)ur c( e tare )reu s( controle/i oa+enii c$nd
se afl( 'n )rup&
- Erai sin)ur(, noi sunte+ opt, 'i a+inti 7ulie& -+preun( sunte+ +ai puternici& 5oe/iunea ne
sporete talentele individuale& 6+ i+presia c( '+preun( pute+ r(sturna +unii& Opt sute de
persoane ne-au ur+at de*a 'n +u/ica noastr(& De ce nu ne-ar ur+a i 'n utopie?
<rancine se aea/( *os ca s( se )$ndeasc( +ai bine& 7i-Noon) 'i sc(rpin( fruntea&
- O utopie?
- #i)ur, o utopie: Enciclopedia vorbete +ereu de ea& .ropune inventarea unei societ(i +ai&&&
E/it(&
- Mai ce? 'ntreb( ironic arcisse& Mai a+abil(? Mai bl$nd(? Mai %a/lie?
- u, doar +ai u+an(, pronun( 7ulie cu vocea ei profund( i cald(&
arcisse i/bucni 'n r$s&
- 6+ c(lcat cu st$n)ul, copii& 7ulie ne-a ascuns a+biiile ei u+anitare&
David voia s( 'nelea)(2
- 4i ce 'nele)i tu printr-o societate +ai u+an(?
- -nc( nu tiu& Dar voi )(si&
- 6u/i, 7ulie, ai fost r(nit( 'n 'nfruntarea cu poliitii? o 'ntreb( Aoe&
- u& De ce? /ise fata surprins(&
- 6i o&&& pat( roie pe costu+&
7ulie 'ntoarse roc%ia ui+it(& Aoe avea dreptate& 6vea 'ntr-adev(r o pat( de s$n)e provenit( de
la o ran( pe care nici +(car nu o si+ea&
- u e o ran(, e altceva, spuse <rancine& O trase pe culoar i Aoe veni i ea dup( ele&
- @i-a venit pur i si+plu ciclul, o infor+( or)anista&
- 5e?
- 5iclul, interveni Aoe& u tii ce e ciclul?
7ulie 'ncre+eni& O clip( avu i+presia c( propriul ei corp o asasina& 6cel s$n)e provenea de la
asasinarea copil(riei sale& .rin ur+are se ter+inase: -n acea secund(, 'n acel +o+ent cre/ut de ea
un +o+ent de fericire, or)anis+ul o tr(dase& O adusese la ceea ce ura +ai +ult2 obli)aia de a
deveni adult&
Desc%ise )ura lar) i aspir( aerul cu aviditate& .ieptul i se ridic( cu )reutate& <aa 'i deveni
staco*ie&
- Cepede, stri)( <rancine, c%ea+(-i pe ceilali& 7ulie are o cri/( ast+& 6re nevoie de
;entolin(&
#cotocir( 'n )eanta fetei, care din fericire se )(sea l$n)( bateria lui 7i-Noon), descoperir(
aerosolul, 'l introduser( 'n )ura lui 7ulie, ap(sar( dar nu iei ni+ic& Era )ol&
- ;en&&& to&&& lin(, /ise )$f$it 7ulie& 6erul se rarefia 'n *urul ei&
6erul, pri+a obinuin(& "a 'nceput 'i desfaci ventriculele respiratorii pentru pri+ul ip(t,
dup( care nu te +ai poi lipsi de asta tot restul vieii& 6erul& Dou(/eci i patru de ore din dou(/eci i
patru e nevoie de aer, de preferin( aer pur& 6colo nu era destul& Era obli)at( s( fac( eforturi
ne+(surate ca s( obin( o cantitate respirabil(& Aoe se duse 'n curte s( 'ntrebe dac( cineva avea la
el ;entolin(& u&
.e telefonul celular, David sun( la #O#-Medici i la #O#-.ri+ul a*utor& #una nu+ai ocupat&
- ,rebuie s( fie o far+acie desc%is( 'n cartier, /ise <rancine enervat(&
- 7i-Noon), du-te cu ea, /ise David& Eti cel +ai puternic dintre noi& Dac( nu reuete s(
+ear)( pe picioarele ei p$n( acolo, o poi duce pe sus&
- Dar cu+ s( iei+ de-aici? .oliia e 'n a+bele p(ri&
- JJ -

- Mai r(+$ne o u(, r(spunse David& 0r+ai-+(& -i duse 'n 'nc(perea unde f(ceau repetiii&
D(du la o parte un dulap i descoperi o ieire&
- 6+ )(sit-o din 'nt$+plare& 5uloarul (sta probabil c( duce 'n pivnia unei case vecine&
7ulie se t$n)uia 'ncetior& 7i-Noon) o ridic( pe sus i p(trunser( 'n subteran(& 6*unser( la o
bifurcaie& "a st$n)a +irosea a canal& "a dreapta +irosea a aer 'nc%is de pivni(& O luar( la dreapta&

1HG. N NURUL FOCULUI

"a lu+ina *(raticului, .rinesa 1O3 vorbete despre De)ete& ;orbete de obiceiurile, de
te%nolo)ia i de televi/iunea lor&
4i pancarta alb(, anun(toarea +orii, 'i a+intete G care nu a uitat de acest fla)el&
-n *urul focului, furnicile roii se 'nfioar( afl$nd c( cetatea lor natal( avea s( fie distrus(& -n
afar( de aceast( a+eninare, .rinesa 1O3 sublinia/( c( acu+ este convins( c( De)etele au +ulte de
adus civili/aiei +ir+eceene& <aptul c( nu+ai treispre/ece, cu a*utorul focului, au 'nvins o +uli+e
'nse+nat( de pitice, susine aceast( idee&
#i)ur, nu tie foarte bine s( se foloseasc( de o p$r)%ie, nu tie s( reproduc( siste+ul
catapultei&&& Dar consider( c(, ca i 'n ca/ul artei, u+orului i dra)ostei, nu e 'n fond dec$t o
proble+( de ti+p& Dac( De)etele accept( s( intre 'n *oc, va reui 'n cele din ur+( s( 'nelea)(&
u e periculos s( te apropii de De)ete? 'ntreab( L care 'i freac( ciotul carboni/at&
1O3 r(spunde c( nu& <urnicile sunt destul de irete ca s( reueasc( s( le do+ine&
>D ridic( o anten(&
"e-ai vorbit de Du+ne/eu?
Du+ne/eu? ,oate vor s( tie despre ce e vorba& E o +ain(? 0n loc? O plant(?
.rinul >D le povestete c( 'n trecut, la =el-o-Ban, au e1istat De)ete care, tiind s( co+unice
cu furnicile, le-au f(cut s( cread( c( erau st(p$nii i creatorii lor& 6ceste De)ete au cerut de la
furnici s( le asculte orbete sub prete1tul c( erau )i)antice i o+nipotente& 3ar aceste de)ete se
pretindeau F/eiiF furnicilor&
,oate insectele se apropie&
5e 'nsea+n( FDu+ne/euF?
.rinesa 1O3 e1plic( tuturor c( aceast( noiune este unic( 'n lu+ea ani+al(& De)etele cred
c( e1ist( deasupra lor o for( invi/ibila care le controlea/( dup( dorina ei& O nu+esc Du+ne/eu i
cred 'n ea, c%iar dac( nu o v(d& 5ivili/aia lor este ba/at( pe aceast( idee a unei credine 'ntr-o for(
invi/ibil( care le controlea/( 'ntrea)a e1isten(&
<urnicile 'ncearc( s(-i i+a)ine/e ce poate s( fie Du+ne/eu f(r( s( aib( un interes practic&
"a ce le a*ut( s( cread( c( e1ist( un Du+ne/eu deasupra lor?
.rinesa 1O3 r(spunde c( poate pentru c( De)etele sunt nite ani+ale e)oiste i c(, pe
ter+en lun), acest e)ois+ le apas( i le devine insuportabil& 4i atunci au nevoie de +odestie i s( se
si+t( creaturile u+ile ale unui ani+al, i +ai +are2 Du+ne/eu&
.roble+a e c( unele De)ete au vrut s( ne insufle i nou( aceeai noiune i deci s-au dat
drept /eii furnicilor: e+ite >D& .rinesa 1O3 'ncuviinea/(&
Ea recunoate c( nu toate De)etele sunt lipsite de voina de a controla toate speciile vecine&
5a i la furnici, e1ist( printre ele duri i bl$n/i, i+becili i inteli)eni, )eneroi i profitori& 6cele
furnici au dat probabil peste nite profitori&
Dar De)etele nu trebuie *udecate ne)ativ dup( faptul c( unele dintre ele s-au pre/entat ca
/eii furnicilor& 6ceast( diversitate de co+porta+ent indic( bo)(ia spiritului lor&
5ele dou(spre/ece e1ploratoare, care acu+ 'neleseser( va) noiunea de Du+ne/eu, 'ntreab(
cu naivitate dac( nu cu+va De)etele ar fi cu adev(rat&&& /eii lor&
.rinesa 1O3 spune c(, dup( p(rerea ei, cele dou( specii ur+ea/( traiectorii paralele i c(,
deci, De)etele nu puteau s( cree/e furnicile&
M(car din +otive de anterioritate, deoarece furnicile au ap(rut pe .(+$nt 'naintea De)etelor&
"a fel, i se pare puin probabil ca furnicile s( fi creat De)etele&
O 'ndoial( totui persist( printre furnicile de fa(& 6vanta*ul credinei 'n Du+ne/eu este c(
ea per+ite s( se e1plice ine1plicabilul& 0nele furnici sunt de*a )ata s( ia tr(snetul sau focul drept
+anifest(ri ale /eilor lor De)ete&
.rinesa 1O3 repet( c( De)etele sunt o specie ap(rut( recent, 'n ur+( cu aproape trei
+ilioane de ani, 'n ti+p ce furnicile se afl( acolo de o sut( de +ilioane de ani&
5u+ s( apar( supuii 'naintea creatorilor lor? 5ele dou(spre/ece e1ploratoare o 'ntreab( de
unde tie i .rinesa 1O3 repet( c( a au/it 'n unul din docu+entarele lor la televi/or&
6sistena e uluit(& 5%iar dac( nu toate furnicile pre/ente sunt convinse c( De)etele sunt
creatorii lor, toate sunt obli)ate s( recunoasc( c( acest Ft$n(rF ani+al este supradotat i c(
cunoate +ulte lucruri fa( de insectele i)norante&
.rinul >D e sin)urul care nu e de acord& .entru el, poporul furnicilor nu are de ce s(
invidie/e De)etele& -n ca/ de 'nt$lnire, furnicile vor avea s( le 'nvee +ult +ai +ulte lucruri pe
- 1OO -

De)ete dec$t De)etele pe furnici& -n ceea ce privete cele trei +istere - arta, u+orul i dra)ostea -,
i+ediat ce furnicile vor 'nele)e despre ce este vorba, vor ti i+ediat s( le reproduc( i s( le
a+eliore/e& E convins de asta&
-ntr-un col, furnicile de pe 3nsula #alc$+ului, care au fost i+presionate de folosirea l(ncii de
foc 'n b(t(lia papurii, au t$r$t un *(ratic pe o frun/(& ,estea/( efectul *(raticului pe +ai +ulte
+ateriale& 6rd pe r$nd o frun/(, o floare, p(+$nt, r(d(cini& L se face +entorul lor& Obin '+preun(
fu+ alb(strui i +irosuri nepl(cute-E probabil c( aa au procedat i pri+ii inventatori din lu+ea
De)etelor&
De)etele sunt totui probabil nite ani+ale co+plicate&&&, /ice suspin$nd o furnic( de pe
insula #alc$+ului care 'ncepe s( ca+ fie s(tul( p$n( peste antene de povetile astea cu lu+ea
superioar(& #e )%e+uiete i adoar+e, l(s$ndu-le pe celelalte s( discute c$t poftesc i s( se *oace cu
focul&

11H. ENCICLOPEDIE

TORTUL ANIVERSAR: A /)0#( = #)1:5," !) $!(6"( ("-&,/5,"" &/+& ))# '"+,& ,"+),"#&
!&#& 1(" ,&-&#(+$(,& (#& /%&!"&" )1(&. O1)# =*" (1"+&*+& (/+0&#7 #( "+&,-(#& ,&@)#(+&7 !5 & =
/+(,& /5 !,&&6& 0$!)# (%$" /5A# /+"@5 !) /)0#(,&( #)". C$+,$#)# 0$!)#)" !$/+"+)"& ))# '"+,&
,"+),"#& '& +,&!&,& %&+,) !( ) !$%"# /5 /& +,(/0$,1& = 0""85 ,&/%$/(."#5. I(, '(!5
%&,/$(&#& = -:,/+5 ) 1(" () /)0#)# &!&/(, /+"@&,"" #)1:5,"#$,7 (/+( '$-&'&*+& =/5 !5 &#&
/)+ '& (!)1 =("+& /$!"(#1&+& &I!#)/& '" #)1&( )1(5 (!+"-5.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

111. LIPS DE AER

7i-Noon) r(sufl( uurat c$nd v(/u c( acea pivni( d(dea departe de dubele poliitilor& #e
)r(bi s( )(seasc(, duc$ndu-o pe sus pe 7ulie, o far+acie desc%id( la trei di+ineaa&
-n ti+p ce 7i-Noon), 'n disperare de cau/(, b(tea la ua unui +a)a/in 'nc%is, o fereastr( se
desc%ise deasupra i un b(rbat 'n pi*a+a se aplec( 'n afar( i /ise2
- u e ca/ul s( scoli pe toat( lu+ea& #in)ura far+acie desc%is( la ora asta se afl( 'n localul
de noapte&
- 8lu+eti?
- Deloc& E un serviciu nou& 6u a*uns la conclu/ia c( e +ai si+plu s( pui far+acii 'n localuri
de noapte, +(car pentru v$n/area pre/ervativelor&
- 4i unde e localul (sta de noapte?
- "a cap(tul str(/ii la dreapta e o fund(tur(& 6colo e& -ai cu+ s( ni+ereti 'n alt( parte& -i
/ice F3nfernulF&
-ntr-adev(r& F3nfernulF clipea cu litere de foc, av$nd 'n *ur dr(cuori cu aripi de lilieci& 7ulie
)e+u2
- 6er: 6er:
De ce era at$t de puin aer pe aceast( planet(?
7i-Noon) o puse *os i pl(ti intrarea pentru a+$ndoi, ca i cu+ ar fi fost o perec%e de
dansatori printre ceilali& .ortarul, cu faa plin( de tatua*e, nu fu deloc surprins s( vad( o fat( 'ntr-o
stare at$t de trist(& 5ei +ai +uli dintre clienii localului a*un)eau acolo pe *u+(tate a+eii de
dro)uri sau de alcool&
-n sal(, vocea tinerei 6le1andrine optea 3 loveuue Mou, +on a+our, *e tTai+eeue i perec%ile
se str$n)eau 'n brae 'n %alouri de fu+i)ene& ;olu+ul sonor crescu p$n( c$nd ni+eni nu se +ai
putu au/i& 3n sal( nu +ai r(+aser( dec$t nite puncte lu+inoase roii care clipeau& 4tia ce 'nse+na
asta& -n acel 'ntuneric i 'n acel vacar+ asur/itor, cei care nu aveau ni+ic de spus i cei care nu
erau prea, avanta*ai de natur( aveau aceleai anse ca i ceilali s( profite de sloN ca s( seduc(&
7i-Noon) travers( pista '+br$ncind perec%ile f(r( +ena*a+ente, preocupat doar s-o tra)(
dup( el pe 7ulie c$t +ai repede p$n( la far+acie&
6colo, o tipa 'n blu/( alb( citea o revist( siropoas( i +esteca )u+(& 5$nd 'i /(ri, ridic( unul
din ta+poanele care 'i prote*a urec%ile, 7i-Noon) r(cni ca s( do+ine vacar+ul i ea 'i f(cu se+n s(
'nc%id( ua& O parte din decibeli r(+aser( afar(&
- ;entolin(, v( ro)& Cepede, e pentru do+nioara& 6re o cri/( de ast+&
- 6vei reet(? 'ntreb( cu cal+ far+acista&
- ;edei foarte bine c( e o proble+( de via( i de +oarte, .l(tesc c$t trebuie&
7ulie nu era nevoit( s( fac( vreun efort ca s( st$rneasc( co+pasiune& Dar fe+eia nu se l(s(
'nduioat(&
- 1O1 -

- -+i pare r(u& 6ici nu e b(c(nie& u ave+ voie s( eliber(+ ;entolin( f(r( reet(, ar fi ile)al&
u eti pri+ul care vii s( *oci aici teatru& ,oat( lu+ea tie c( ;entolina este un vasodilatator foarte
util pentru do+nii 'n neputin(:
7i-Noon) o apuc( pe far+acist( de )ulerul blu/ei i, pentru c( nu avea nici o ar+(, apuc(
c%eia aparta+entului s(u i ap(s( cap(tul ascuit pe )$tul ei&
6poi /ise cu un ton a+enin(tor2
- u )lu+esc& ,e ro), ;entolin(, sau du+neata vei avea nevoie de +edica+ente cu sau f(r(
reet(&
-n acel tu+ult, ar fi fost inutil s( c%e+e pe cineva 'n a*utor care, de altfel, 'n acel loc ar fi fost
+ai cur$nd de partea celor doi& <ar+acista d(du din cap rese+nat(, lu( un aerosol i 'l 'ntinse&
Era i ti+pul& 7i-Noon) fu nevoit s(-i 'ntredesc%id( bu/ele i s(-i introduc( +utiucul 'n
)ur(&
- 9aide, respir(, te ro)&
Ea f(cu un +are efort i aspir(& <iecare ap(sare o readucea la via(& .l(+$nii i se desc%ideau
ca o floare uscat( 'n ap(&
- <or+alit(ile voastre: /ise 7i-Noon) far+acistei, care ap(sa discret pe pedala le)at( direct
de serviciul de noapte al poliiei& #iste+ul fusese prev(/ut pentru ca/ul 'n care ar fi fost atacat( de
dro)ai 'n lips( de dro)uri&
7ulie se ae/( pe banc( ca s(-i revin(& 7i-Noon) pl(ti aerosolul&
O luar( pe dru+ul de 'ntoarcere& ,raversau 'n sens invers sala& 7ulie, d$ndu-i 'n sf$rit
sea+a unde se afla, ar fi dorit ca t$n(rul s( o ia 'n brae& #e uit( 'n oc%ii coreeanului&
7i-Noon) era fru+os& 6vea ceva de felin(& -+pre*ur(rile i acel loc ciudat 'i sporea far+ecul&
Era asaltat( de ruine, de tea+a de a fi o fe+eie F'nt$r/iat(F i de dorina nou(, aproape
ani+alic(, fa( de 7i-Noon)&
- 4tiu, /ise 7i-Noon), nu te uita aa la +ine& u supori nici un contact epider+ic cu nici un
b(rbat& u-i fie tea+(, n-a+ s(-i propun un dans&
;ru s(-l contra/ic( dar, c%iar 'n acel +o+ent, ap(rur( doi poliiti& <ar+acista 'i descrise pe
cei doi a)resori i le ar(t( pe unde plecaser(&
7i-Noon) o trase pe 7ulie 'n centrul pistei de dans, unde era 'ntunericul +ai +are, i, fiind
obli)at, o cuprinse 'n brae&
Dar c%iar 'n acel +o+ent se aprinser( lu+inile& ,oat( lu+ea se a)ita cu faa plin( de
sudoare& .oliitii circulau printre dansatori&
Dac( le-ar fi recunoscut pe cele dou( FfurniciF, le-ar fi arestat& 7ulie 'i d(du sea+a de asta i
f(cu ceva de ne'nc%ipuit& .rinse 'ntre +$ini faa coreeanului i 'l s(rut( cu putere pe )ur(& .oliitii
se +icau 'n *urul lor& #(rutul lor continua& 0n poliist se uit( la ei b(nuitor& 6+$ndoi 'nc%iser(
oc%ii, ca struii care nu vor s( vad( pericolul& 7ulie ar fi vrut ca b(iatul s-o str$n)( i +ai tare 'n
brae& Dar poliitii plecaser( de*a& 5a doi +a)nei care s-ar fi apropiat din 'nt$+plare prea +ult
unul de cel(lalt, tinerii se de/lipir( unul de altul *enai&
- #cu/(-+(, 'i stri)( el la urec%e ca s( se poat( face au/it&
- 6+ fost obli)ai de '+pre*ur(ri, r(spunse ea&
El o lu( de +$n(, p(r(sir( localul i se 'ntoarser( la Cevoluie prin aceeai pivni( pe unde
ieiser(&

112. ENCICLOPEDIE

DESC<IDEREA PRIN NOCURI: F,(8(7 %," ("" *("6&!"7 ) !,&/!5+$, '& !(" '& %,5/"#5
( !)1%5,(+ %(+,) !(" !&)*"" !(,& /& (/&15() %&,0&!+. D(, (-&() ) !(,(!+&, %,$/+. C:'
&,() #5/(8" ))# #:@5 (#+)#7 /& .5+&() *" &,( "1%$/"."# /5 0"& =951(8" =1%,&)5 !5!" 0"&!(,&
%$,&( = (#+5 '",&!8"&.
U -&+&,"(, ( (-)+ "'&&( /5 #& (#""&6& !&#& %(+,) .$I&7 !) ;$!)," %& %&,&8"" '"+,& &#&:
,)#&+& !(,& %)+&() 0" ,$+"+& !) .$+)#7 1"@" !& %)+&() 0" #$-"+& !) !$%"+( !( /5 +,&(!5 '"+,A$
%(,+& = (#+(7 0$,1& @&$1&+,"!& %&/+,"8& (+:,(+& '& /0$,".
E# ( "-&,/(+ = 1$' ,&@)#(+ !("" %&+,) !( +$8" /5 /& !)$(/!5 *" /5 /& ;$(!& )"" !)
(#8"". D)%5 $ #)57 !&" %(+,) !(" '&-&"/&,5 "/&%(,(."#". N) )1(" !5 (!!&%+() /5 0"& =951(8"
=1%,&)57 '(, #5/() "1%,&/"( !5 @5/&() ) (/%&!+ #)'"! (# 1)!"" #$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

113. N PLIN EFERVESCEN

Ce+arc$nd c( focul proiectea/( o u+br( +(rit( a celor +ai apropiate insecte, H apuc( un
cap(t de c(rbune r(cit de l$n)( vatr( i se %ot(r(te s( reproduc( pe un perete o for+( ne+icat(&
- 1O> -

Dup( ce ter+in( treaba, o pre/int( celorlalte care, cre/$nd c( au de-a face cu o insect( adev(rat(,
'ncearc( s(-i vorbeasc(&
H le e1plic(, nu f(r( )reutate, c( e vorba de un desen& 6stfel se de/volt( un +od de a
repre/enta lucrurile care, la 'nceput, sea+(n( +ult cu )ravurile rupestre din )rotele de la "ascau1,
dar 'n cele din ur+( evoluea/( spre un stil deosebit& 5u trei tr(s(turi de c(rbune, H a creat pictura
+ir+eceean(& -i privete 'ndelun) opera i 'i /ice c( ne)rul nu este de a*uns ca s( redea bine
lucrurile, i c( trebuie ad(u)ate culori&
Dar cu+ s( adau)e culori?
.ri+a idee care 'i vine este s( ia s$n)e de la o furnic( cenuie venit( s( ad+ire opera& Obine
astfel alb cu s$n)ele ei care, 'ntins, d( relief feei i antenelor& E destul de reuit& 3ar furnica cenuie
nu prea avea de ce se pl$n)e, c(ci fusese pri+ul sacrificiu pe altarul artei insectelor&
;(/$nd asta, furnicile au fost cuprinse de frene/ie creatoare& -ntre cele care testea/( focul,
cele care desenea/(, cele care studia/( p$r)%ia apare o e+ulaie rar(&
,otul li se pare posibil& #ocietatea lor, pe care i-o 'nc%ipuiau totui a*uns( la apo)eul politic
i te%nolo)ic, se dovedete brusc foarte 'nt$r/iat(&
5ele dou(spre/ece e1ploratoare i-au )(sit acu+ fiecare do+eniul predilect& .rinesa 1O3 le
ofer( i+pulsul necesar i e1periena& G a devenit principala ei asistent(& L este cea +ai priceput(
dintre in)inerii focului& H este pasionat( de desen i pictur(& I studia/( p$r)%ia i J, roata& 1O
redactea/( fero+onul-+e+orie /oolo)ic despre obiceiurile De)etelor& 11 este interesat( de
ar%itectur( i de diferitele +oduri de a construi un cuib& 1> este atras( de arta navi)aiei i ia note
despre diferitele lor a+barcaiuni fluviale& 13 reflectea/( la noile lor ar+e, cren)ua aprins(,
cuirasatul-estoas(&&& 1D e interesat( de dialo)ul cu speciile str(ine& 1G disec( i )ust( noile ali+ente
pe care le-au cunoscut 'n cursul periplului& 1L se str(duiete s( carto)rafie/e diferitele piste pe care
au +ers ca s( a*un)( p$n( acolo&
.rinesa 1O3 vorbete de ceea ce tie despre De)ete& ;orbete de televi/iunea care trans+ite
poveti care nu sunt adev(rate& 1O reia fero+onul-+e+orie /oolo)ic ca s( conse+ne/e noile
infor+aii despre De)ete2
COM6E&
De)etele inventea/( uneori poveti neadev(rate pe care le nu+esc ro+ane sau scenarii&
3nventea/( persona*ele, inventea/( decorurile, inventea/( re)ulile unor lu+i fictive&
Or, lucrurile despre care vorbesc nu e1ist( nic(ieri sau aproape nic(ieri&
5e interes au ca s( vorbeasc( despre ceea ce nu e1ist(?
Doar ca s( istoriseasc( poveti fru+oase&
E o for+( de art(&
5u+ sunt construite aceste poveti?
Dup( fil+ele pe care le-a v(/ut 1O3, se pare c( ascult( de aceleai re)uli ca i bancurile,
acele +ici anecdote +isterioase care provoac( starea de Fu+orF&
E destul s( aib( un 'nceput, un +i*loc i un sf$rit neateptat&
.rinul >D o ascult( cu atenie pe .rinesa 1O3 i, c%iar dac( nu-i '+p(rt(ete 'n 'ntre)i+e
entu/ias+ul fa( de descoperirea lu+ii De)etelor, 'i vine ideea de a povesti ce-i spusese despre
De)ete, dar pun$nd 'n scen( sub for+a unei poveti adev(rate, un Fro+anF&
-n realitate, .rinul >D dorete s( cree/e pri+ul ro+an fero+onal al furnicilor& ;ede totul
foarte bine& O sa)a a De)etelor, construit( 'n +aniera +arilor povestiri +ir+eceene& 5u noua sa
sensibilitate de se1uat, se si+te 'n stare s( i+a)ine/e o poveste de aventuri pornind de la ceea ce
crede c( 'nele)e despre De)ete&
6 i )(sit titlul, unul foarte si+plu2 De)etele&
.rinesa 1O3 se duce s( e1a+ine/e pictura lui H&
6rtista 'i declar( c( are nevoie de pi)+eni colorai diferit& 1O3 'i su)erea/( s( foloseasc(
polenul pentru )alben, iarba pentru verde i petalele +acilor pentru rou& H le a+estec( cu saliv( ca
s( le)e totul i, cu alte dou( furnici pe care le-a convins s-o a*ute, 'ncepe s( repre/inte, pe o frun/(
de platan, lun)a procesiune a contra-cruciadei& Desenea/( trei furnici apoi, 'n dep(rtare, o sfer( ro/
pe care reuete s-o colore/e a+estec$nd cret( i o petal( de +ac tocat(& 5u polen trasea/( o linie
'ntre furnici i De)ete&
E focul& <ocul este o le)(tur( 'ntre De)ete i furnici&
5onte+pl$nd opera lui H, .rinesa 1O3 are o idee& -n loc s( nu+easc( e1pediia lor contra-
cruciad(, de ce s( nu-i /ic( FCevoluia De)etelorF? 3n fond, cunoaterea lu+ii De)etelor ar duce cu
si)uran( la r(sturn(ri spectaculoase 'n societatea furnicilor, iar acest titlu este deci +ai potrivit&
Disputele continu( 'n *urul focului& 3nsectele care se te+ de *(ratic cer s( fie stins i s( fie
tabu pentru vecie& #e isc( o ceart( 'ntre cei care susin i cei care sunt '+potriva focului&
.rinesa 1O3 nu reuete s( le separe pe anta)oniste& ,rebuie s( atepte s( se 'nre)istre/e
trei +ori ca s( se poat( relua 'n +od serios de/baterea& 5$teva stri)( cu insisten( c( focul este
tabu& 6ltele r(spund c( e vorba de o evoluie +odernist( i c( dac( De)etele 'l folosesc f(r( s( le fie
fric( de el, e lo)ic ca i furnicile s( fac( la fel& #pun c( decret$nd focul tabu, au pierdut +ult ti+p 'n
- 1O3 -

evoluia lor te%nolo)ic(& Dac(, 'n ur+( cu peste o sut( de +ilioane de ani, furnicile ar fi studiat 'n
+od obiectiv focul, dac( ar fi c$nt(rit cu serio/itate ce are bun i ce are r(u, poate c( i ele ar fi avut
acu+ Fart(F, Fu+orF i Fdra)osteF&
5ele care sunt '+potriva focului r(spund c(, dup( cu+ a dovedit-o trecutul, folosind focul se
putea distru)e dintr-o dat( o 'ntrea)( poriune de p(dure& <urnicile, pretind ele, nu sunt destul de
e1peri+entate ca s(-l foloseasc( 'n +od inteli)ent& 5ele care susin focul ripostea/( c( de c$nd
+$nuiesc focul, nu s-a produs nici o pa)ub(& "e-au 'nvins pe furnicile pitice i au reuit s( fabrice
tot felul de paste i de produse ciudate care trebuie acu+ studiate&
#e cade deci de acord s( se continue studierea focului dar sporind +(surile de securitate& #e
va s(pa un an 'n *urul *(raticului pentru ca focul s( nu se propa)e prea uor la acele de pin care
acoper( solul& 0n incendiu se aprinde foarte repede&&&
O furnic( care susine focul a avut ideea s( fri)( o bucat( de l(cust( i le anun( c( aceast(
carne e +ult +ai bun( aa& u are ti+p 'ns( s( le dea i celorlalte s( )uste, c(ci unul dintre
picioare, pe care l-a apropiat prea +ult de vatr(, ia foc i, 'n c$teva secunde, insecta se topete cu
delicioasa cin( 'n sto+ac&
.rinesa 1O3 ur+(rete toat( aceast( a)itaie& Descoperirea De)etelor i a obiceiurilor lor
constituie pentru toate o bulversare at$t de +are 'nc$t nu tiu cu ce s( +ai 'nceap(& 1O3 se
)$ndete c( sunt puin ca+ ca acele insecte 'nsetate care, /(rind o b(ltoac( de ap(, se reped, beau
prea repede i +or i+ediat& E +ai bine s( bei pro)resiv ca s(-i reobinuieti or)anis+ul&
Dac( cei din Cevoluia De)etelor nu iau sea+a, e posibil ca totul s( de)enere/e, iar 1O3 nu
tie 'n ce sens&
u poate dec$t s( constate c( e pri+a noapte 'n care, cu un 'ntre) )rup de se+ene, nu
doar+e deloc& #oarele e 'n interior i, printr-o fisur( a cavernei, vede noaptea de afar(&

14. A DOUA 4I A REVOLUIEI FURNICILOR

oaptea a trecut& #oarele urc( pe cer lent ca 'n toate /ilele 'n care e %ot(r$t s( fac( asta&
E apte di+ineaa i liceul din <ontainebleau 'ncepea a doua /i a revoluiei&
7ulie 'nc( +ai dor+ea&
-l visa pe 7i-Noon), care 'i desf(cea unul c$te unul nasturii de la blu/(, apoi 'i desc%eia
sutienul 'n care avea s$nii str$ni, o de/br(ca lent i, 'n sf$rit, 'i lipea bu/ele de bu/ele ei& 6sta o
tre/i brusc&
- 7ulie s-a tre/it, venii repede, /ise cineva& O +$n( o a*ut( s( se ridice&
7ulie constat( c( dor+ise afar( 'n +i*locul unor )r(+e/i de cartoane i de %$rtii vec%i
ae/ate c%iar pe pelu/(& -ntreb( unde se afl( i ce se petrecea& -n *urul ei erau cuib(rii oa+eni
necunoscui, cel puin vreo dou(/eci, care p(reau c( vor s-o prote*e/e&
;(/u +uli+ea, 'i a+inti totul i si+i o durere puternic( de cap&
5ei 4apte .itici o duser( la poarta +are de la intrare& "eopold ridic( o parte de cuvertur( i
7ulie /(ri poliiti care atacau& <etele de la clubul de aiBido puser( din nou 'n funciune furtunele cu
ap( i poliitii fur( respini& 6proape c( devenise o rutin(& ;ictoria era din nou de partea
asediailor&
7ulie fu dus( +ai +ult pe sus pe balconul de la pri+ul eta* i 'ncepu s( vorbeasc(&
- -n di+ineaa asta, forele de ordine au 'ncercat din nou s( ne alun)e de-aici& -i *en(+
pentru c( a+ creat un spaiu de libertate care a sc(pat de sub controlul ordinii stabilite& 6cu+
dispune+ de un laborator for+idabil ca s( 'ncerc(+ s( face+ ceva cu vieile noastre&
7ulie 'naint( p$n( la +ar)inea balconului i ad(u)(2
- #( invent(+ o nou( for+( de revoluie, o revoluie f(r( violen(, o revoluie care va propune
noi vi/iuni ale societ(ii& Cevoluia este 'nainte de orice un act de dra)oste, spunea pe vre+uri 5%e
8uevara& El n-a reuit, dar noi vo+ 'ncerca&
- Mda, revoluia asta e i e revoluia periferiei i a tinerilor care s-au s(turat de poliai& 6r fi
trebuit s( le d(+ la cap: stri)( cineva&
6lt( voce /ise2
- u, aceast( revoluie e revoluia ecolo)itilor '+potriva polu(rii i a e1perienelor nucleare&
- =a e revoluia '+potriva rasis+ului, spuse a treia voce&
-u, este o revoluie a claselor '+potriva dein(torilor +arelui capital, protest( altcineva&
Ocup(+ acest liceu pentru c( este si+bolul e1ploat(rii poporului de c(tre bur)%e/i&
#e produse /arv(& Muli voiau s( recupere/e aceast( +anifestare 'n profitul unor cau/e
diferite i uneori opuse& -n unele priviri se putea vedea de*a ura&
- #unt ca o tur+( f(r( p(stor i f(r( int(& #unt )ata s( fac( orice& 6tenie, pericol: +ur+ur(
<rancine la urec%ea prietenei sale&
- ,rebuie s( defini+ o dat( pentru totdeauna sensul revoluiei noastre ca s( nu +ai poat( fi
'nsuit(, conc%ise 7i-Noon)&
7ulie se afla 'n 'ncurc(tur(&
- 1OD -

Cidic( +$inile ca s( do+oleasc( +uli+ea&
- u& u& #( nu ne dispers(+ din cau/a acestor cau/e vec%i care au ar(tat de*a c$t sunt de
sterile& O revoluie nou( are nevoie de obiective noi&
ici o reacie&
- Da& #unte+ ca furnicile& Mici, dar puternici prin unirea noastr(& 5%iar ca nite furnici&
.rivile)ie+ co+unicarea i invenia fa( de for+alis+ i de +ondenit(i& #unte+ ca furnicile& n ne
este tea+( s(-i atac(+ pe cei +ari, s( atac(+ citadelele cele +ai )reu de cucerit c(ci, '+preun(
sunte+ +ai puternici& <urnicile ne arat( un dru+ de ur+at care s-ar putea dovedi benefic& Oricu+
are avanta*ul c( nu a fost testat niciodat(&
Micare 'n r$ndul +uli+ii sceptice& Maione/a nu se 'nc%e)a: 7ulie continu(2
- <urnicile propun nu +i+ai nite valori diferite, ci i o or)ani/are social( diferit(, o
co+unicare diferit(, o )estionare a relaiilor 'ntre indivi/i diferii&
- 4i poluarea?
- 4i rasis+ul?
- 4i lupta claselor?
- 4i proble+ele periferiei?
&- Da, au dreptate, stri)ar( de*a unii dintre cei pre/eni&
7ulie 'i aduse a+inte de o fra/( din Enciclopedia cunoaterii relative i absolute2 F6tenie la
+ase& -n loc s( dep(easc( calit(ile fiec(ruia, +uli+ea tinde s( le +icore/e& 5oeficientul de
inteli)en( al unei +uli+i este inferior su+ei coeficienilor indivi/ilor care o co+pun& 5$nd e vorba
de +uli+e, nu +ai e valabil 1 + 1 = 3, ci 1 + 1 = O,GF&
O furnic( /bur(toare trecu pe l$n)( 7ulie& Ea consider( venirea insectei ca o aprobare a
naturii&
- 6ici este Cevoluia furnicilor i nu+ai Cevoluia furnicilor&
0r+( un +o+ent de e/itare& 6cu+ se %ot(ra totul& Dac( nu +er)ea, 7ulie era pre)(tit( s(
renune la tot&
7ulie f(cu se+nul victoriei cu de)etele i furnica /bur(toare se ae/( pe unul din de)etele ei&
,oi au fost i+presionai de acest lucru& Dac( c%iar i insectele o aprobau&&&
- 7ulie are dreptate& ,r(iasc( Cevoluia furnicilor: stri)( Elisabet%, lidera a+a/oanelor, fostele
+e+bre ale clubului de aiBido&
- ,r(iasc( Cevoluia furnicilor, reluar( cei 4apte .itici& ,rebuia s(-i in( 'n pri/(2
- 0nde sunt vi/ionarii?
De data asta nu au +ai fost e/it(ri& Muli+ea relu( slo)anul2
- oi sunte+ vi/ionarii:
- 0nde sunt inventatorii?
- oi sunte+ inventatorii: 7ulie inton(2
%oi suntem noii vi'ionari,
%oi suntem noii inventatori
%oi suntem micile "urnici care ronie vec$ea lume sclero'at
0r+( un entu/ias+ )eneral& Muli+ea 'ncepu s( c$nte 'nc$ntat( i+nul furnicilor&
5ei care nu fuseser( 'ns( de acord scuipar( 'n *os i +ur+urar( in*urii dar, si+ind c( sunt
'n +inoritate, nu 'ndr(/nir( s( +ai insiste&
7ulie 'i /ise c( trebuia s( canali/e/e +uli+ea& #(-i e1tra)( ener)ia i s-o canali/e/e ca s(
obin( ce era +ai bun ca s( construiasc(& .roble+a era c( nu tia ce s( construiasc(&
Deodat( cineva veni 'n fu)( i +ur+ur( la urec%ea fetei2
- .oliitii au blocat tot peri+etrul, 'n cur$nd nu vo+ +ai putea iei&
#e au/i ru+oarea +uli+ii&
7ulie lu( +icrofonul i /ise2
- 6+ fost anunat( c( poliitii au blocat peri+etrul din *ur& e afl(+ aici ca pe o insul(
pustie i totui 'n centrul unui ora +odern& 5ei care vor s( plece, ar fi bine s( se %ot(rasc( i+ediat,
+ai 'nainte ca acest lucru s( devin( i+posibil&
,rei sute de persoane se 'ndreptar( spre poarta +are de fier& 5ei +ai +uli erau oa+eni +ai
+aturi care se te+eau de 'n)ri*orarea fa+iliilor lor, oa+eni pentru care +unca lor avea +ult +ai
+ult( i+portan( dec$t ceea ce, la ur+a ur+elor, pentru ei nu fusese dec$t o distracie& Mai erau i
tineri care se te+eau de reacia p(rinilor dup( o noapte 'n care nu veniser( acas(, f(r( s( anune,
i alii c(rora le pl(cea foarte +ult rocB-ul, dar pe care 'i durea 'n cot de acea revoluie a furnicilor&
-n sf$rit curtea colii fu p(r(sit( i de liderii care susinuser( ecolo)ia, periferia, lupta
claselor i care 'ncercaser( s( confite +anifestarea&
.oarta fu desc%is(& 6far(, poliitii se uitar( indifereni la cei care plecau&
- 4i acu+, c$nd a+ r(+as nu+ai oa+eni de bun( voin(, s( 'nceap( cu adev(rat distracia:
e1cla+( 7ulie&

115. ENCICLOPEDIE
- 1OG -


UTOPIA INDIENILOR DIN AMERICA: I'"&"" '" A1&,"!( '& N$,'7 "'"0&,&+ '& 0&#)#
#$,7 () (!&#&(*" %,"!"%"".
M(" =+:"7 /& !$/"'&,5 !( 05!:' %(,+& "+&@,(+5 '" (+),5 *" ) /+5%:" (" (+),"".
D)%5 !& &%)"6() -:(+)# '"+,A$ 6$57 +,".)# #$, 1"@,( %&+,) !( -:(+)# /5 /& %$(+5
,&!$/+"+)". A/+0&# "+&,-&8"( #$, ) &%)"6( P51:+)#.
/"/+&1)# '& -(#$," (# "'"&"#$,7 "'"-"')(#"/1)# &,( 1(" !),:' /),/5 '& ,)*"& '&!:+
'& 1:',"&. E,( $./!& /5 0(!" !&-( )1(" %&+,) +"&. N) %$/&'() "1"!7 ) (-&() ',&%+),"
(/)%,( "!" ))" #)!,). C9"(, *" = 6"#&#& $(/+&7 ) "'"( !),& !)1%5,5 $ 1(*"5 *+"& !5 -(
+,&.)" /5 "A$ =1%,)1)+& %,"1)#)" "'"( !(,& "A$ -( !&,&.
C$%""" #$, &,() &')!(8" 05,5 !$/+,:@&,". D& 0(%+7 /& ()+$&')!().
D&/!$%&,"/&,5 (#+$",&( %#(+&#$, %& !(,& $ 0$#$/&() %&+,) ( $.8"& %$,)1. 9".,"'.
D&/!$%&,"/&,5 %,"!"%")# '& ( 0(!& "1%&,1&(."#& %:6&#& !) (;)+$,)# )&" /&-& '& 9&-&(. +"()
/5 0(.,"!& 9("& '" .)1.(! ( !5,$, 0"&8& &,( "&@(#(."#5 = E),$%(. C)$*+&() &0&!+&#&
.&&0"!& (#& (/%","&" B(!"')# /(#"!"#"!C7 (# !9""&"...
/$!"&+(+&( "'"(5 '" A1&,"!( '& N$,' ) &I"/+( %)+&,& &,&'"+(,5 *" "!" %)+&,&
%&,1(&+5. P&+,) 0"&!(,& '&!"6"&7 0"&!(,& =*" &I%)&( %)!+)# '& -&'&,& = !(',)# ))"
!$/"#") (# +,".)#)"7 %$WAW$W. E,( =("+& '& $,"!& B*" !) 1)#+ =("+&( ,&-$#)8""#$, ,&%).#"!(&
&),$%&&C ) ,&@"1 '& (')(,&. D(!5 1(;$,"+(+&( ) (-&( =!,&'&,& = *&07 (!&/+( /& ,&+,5@&(
/"@),.
E,( $ /$!"&+(+& &@(#"+(,5. S"@),7 &I"/+( ) *&07 '(, ) &,(" *&0 '&!:+ '(!5 $(1&"" +&
),1() = 1$' /%$+(. A 0" #"'&, &,( $ %,$.#&15 '& =!,&'&,&. O '&!"6"& #)(+5 = %$WAW$W )
&,( $.#"@(+$,") /5 0"& ,&/%&!+(+5 '&!:+ '& !&" !(,& -$+(/&,5 %&+,) (!&(/+5 '&!"6"&. C( *" !)1 #(
$"7 $ #&@& A(, 0" ,&/%&!+(+5 '&!:+ '& !&" !(,& (, !$/"'&,(A$ ',&(%+5D C9"(, *" = %&,"$('(
/%#&'$,"" #$,7 (1&,"'"&"" ) () (-)+ "!"$'(+5 $ (,1(+5 0$,1(+5 '" /$#'(8" '& 1&/&,"&.
T$(+5 #)1&( #)( %(,+& #( .5+5#"& (+)!" !:' &,( &-$"&7 '(, ,56.$""!)# &,( =("+& '& $,"!&
,&!)$/!)+ /$!"(#1&+& !( -:5+$,7 !)#+"-(+$, *" +(+5 '& 0(1"#"&.
/"/+&1)# "'"(7 $,"!& -"(857 "'"0&,&+ '& 0$,1( &"7 1&,"+5 /5 0"& ,&/%&!+(+5. M&(;()
'&!" -"(8( ')*1("#$, #$, %&+,) !( *" &" /5 0(!5 #( 0&#. M&,&) (!&(/+5 "'&& '& ,&!"%,$!"+(+&: !&
8"& )A8" %#(!&7 (#+)"( )A" 0(!&.
R56.$")# &,( !$/"'&,(+ !( ) ;$! )'& +,&.)"( /5A8" (,58" !),(;)#. N) /& '$,&(
'"/+,)@&,&( 0"6"!5 ( ('-&,/(,)#)". U)# '"+,& /!$%),"#& #)%+&" ,56.$""!& &,( 1(" (#&/ (+"@&,&(
"(1"!)#)" !) &I+,&1"+(+&( .(/+$)#)" !) !(%5+ ,$+)'. E,( $ $$(,& 1(" 1(,& '&!:+ (A# )!"'&.
S& )15,() ?(+"@&,"#&?. L)%+( /& $%,&( #( %,"1( -5,/(,& '& /:@&. R(,&$," &I"/+() 1$,8".
P,"!"%(#)# $."&!+"- (# ,56.$("&#$, "+&,"'"&& !$/+( = ( 0),( !("" "(1"!)#)". D"
%)!+ '& -&'&,& !)#+),(#7 #&A( 0$/+ @,&) /5 =8&#&(@5 ,56.$")# '& 1(/5 %,(!+"!(+ '& &),$%&". A)
0$/+ 0$(,+& /),%,"*" !:' () -56)+ !5 (#."" $1$,() %& +$(+5 #)1&(7 "!#)/"- .5+,:"7 0&1&" *"
!$%"". P&+,) &" ) &,( )1(" =@,$6"+$,7 &,( 1(" (#&/ (.&,(+7 "#$@"!7 '& &=8&#&/. T$+)*"7
"'"&"" '" A1&,"!( '& N$,' () ,&6"/+(+ ,&#(+"- 1)#+5 -,&1&.
S$!"&+58"#& /)'A(1&,"!(& () 0$/+ 1(" )*$, '& (+(!(+. E,( '&/+)# /5 0"& +5"(+ !(%)#
,&@&#)" %&+,) !( /$!"&+(+&( /5 /& %,5.)*&(/!5. A!&(/+( &/+& 1(,&( /#5."!")& ( /"/+&1&#$, !)
"&,(,9"& *" ('1""/+,(8"& !&+,(#"6(+5. S)+ '$1"(+& %," 1$(,9. A1&,"!( '& N$,'7
/$!"&+(+&( (-&( $ /+,)!+),5 1(" '"/%(,(+5. T$8" (!&" !$WA.$K () (-)+ '&A( 0(!& !) /)+& '&
+,".)," !(,& 1"@,(). N) &I"/+( ) 1(,& ,&@& $."#7 !" /)+& '& *&0" = 1"*!(,&. D(!5 (#."" ,&)*&()
/5 ?=1.#:6&(/!5? /() /5 '"/+,)@5 ) +,". '& $ /)+5 !"!"6&!" '& %&,/$(&7 &,() &-$"8" /5 (+(!&
'" $) (#+ +,". '& $ /)+5 !"!"6&!" '& %&,/$(&.
C) +$(+& (/+&( ( 0$/+ ) 1(,& 1(/(!,). 14G27 (1&,"'"&"" &,() 6&!& 1"#"$(&.
1EGH7 &,() $ /)+5 !"!"6&!" '& 1""7 !&" 1(" 1)#8" 1),"' '& .$#" (')/& '& $!!"'&+(#".
L( .5+5#"( '& #( L"++#& B"@ <$,7 '& #( 25 ")"& 1E367 /A( %)+)+ -&'&( !&( 1(" 1(,&
(')(,& '& "'"&": 6&!& %:5 #( '$)5/%,&6&!& 1"" '& "'"-"6" '"+,& !(,& +,&"A%(+,) 1"" '&
,56.$""!". A,1(+( (1&,"'"(5 ( =0,:+ (,1(+( @&&,(#)#)" C)/+&,. D(, &,( @,&) /5 9,5&*+"
(+:+&( %&,/$(& %& ) +&,"+$,") 1"!. D)%5 -"!+$,"&7 "'"&"" /A() '&/%5,8"+. C$/"'&,() !57
')%5 !& () /)0&,"+ $ (/+0&# '& )1"#",&7 (#."" ) -$, 1(" =',56" "!"$'(+5 /5 )A" ,&/%&!+&.
,&(#"+(+&7 +,".),"#& () 0$/+ ,&')/& ))# ')%5 (#+)#. P:5 = 1GHH7 @)-&,)# (1&,"!( (
=!&,!(+ /5 #& '"/+,)@5. D)%5 1GHH7 ( !,&6)+ !5 (1&,"'"&"" /& -$, "+&@,( = 1&#+"@A%$+
%,&!)1 &@,""7 ",#('&6""7 "+(#"&"".
D(, (/+( &,( $ -"6")& ,&')/5. A1&,"'"&"" ) -&'&() '&#$! !&A(, 0" %)+)+ /5 =-&8& '&
#( /"/+&1)# /$!"(# *" %$#"+"! $!!"'&+(# %& !(,& =# !$/"'&,() !) 1)#+ 1(" %)8" &-$#)(+ '&!:+ (#
#$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

- 1OL -

116. ARTA

3+ediat ce lu+ina soarelui de afar( se face +ai puternic( dec$t lu+ina *(raticului din
interior, furnicile se )rupea/( pe +al, apoi pornesc spre p(+$nturile 'ntinse din vest&
#unt doar vreo sut(, dar au i+presia c( pot, '+preun(, s( sc%i+be lu+ea& .rinesa 1O3 este
contient( c( dup( ce s-a lansat 'ntr-o cruciad( 'n ur+a c(reia a descoperit +isterioasa ar( a
De)etelor, acu+ face alta 'n sens invers ca s( e1plice celorlalte aceast( +isterioas( ar( a De)etelor
i s( a*ute astfel la evoluia civili/aiei sale&
0n vec%i proverb +ir+eceean spune2 ,ot ce pleac( 'ntr-o direcie, se 'ntoarce din direcia
opus(&
De)etele n-ar fi 'n stare s( 'nelea)( acest )en de proverb i .rinesa 1O3 'i /ice c( furnicile
au totui o cultur( specific(&
5o%orta traversea/( c$+pii ur$t +irositoare, unde ploile de sa+are, acele fructe de frasin i
de ul+, sunt ca nite c(deri de st$nci pr(v(lite din cer& ,rec prin p(duri de feri)i care invadea/(
totul Coua le biciuiete pe furnici i face s( le cad( antenele lipicioase pe obra*i&
,oate se str(duiesc s( p(stre/e *(raticul prote*$ndu-l cu frun/e& u+ai .rinul >D, care
refu/( s( venere/e ca celelalte lu+ea De)etelor, r(+$ne +ai la o parte, #tr(duindu-se s( r(+$n( 'n
si+bio/( nu+ai cu lu+ea lui&
E di+inea( i c(ldura devine sufocant(& 5$nd canicula devine insuportabil(, furnicile se
refu)ia/( la ad(postul unei buturu)i scobite&
,e%nicienele focului ard ceva ur$t +irositor& O )(r)(ri( 'ntreab( ce este i i se r(spunde c( e
coleopter(& <iind ea 'ns(i coleopter(, insecta nu insist( i, ca s( se destind(, se duce s( +(n$nce
c$teva tur+e de purici de frun/e care treceau pe-acolo&
H 'ncepe o fresc( +are 'n +(ri+e natural( unde are de )$nd s( repre/inte procesiunea
Frevoluia De)etelorF& 5a s( reproduc( bine for+a e1act( a fiec(rei insecte, le cere s( po/e/e 'n faa
focului i le reproduce u+brele pe frun/(& .roble+a e +eninerea pi)+enilor& 3+a)inea a+enin( s(
se tear)( dintr-un +inut 'n altul& #e a*ut( cu saliv( dar asta nu face dec$t s( dilue/e nuanele&
,rebuie c(utat altceva&
H reperea/( un li+a1 pe care 'l asasinea/( cu voioie 'n nu+ele artei& ,estea/( balele de
li+a1& Efectul obinut este superior celui al salivei sale& =alele de li+a1 nu diluea/( pi)+enii i se
usuc( 'nt(rindu-se& E un lac e1celent&
.rinesa 1O3 vine s( vad( i spune c(, da, asta este arta& 6cu+ 'i aduce bine a+inte, arta
'nsea+n( fabricarea de desene i de obiecte care nu folosesc la ni+ic, dar care sea+(n( cu ceea ce
e1ist( de*a& 6rta este 'ncercarea de a reproduce na tura, re/u+( H din ce 'n ce +ai inspirat(&
<urnicile lic%idaser( pri+ul +ister al De)etelor& Mai aveau de descoperit Fu+orulF i
Fdra)osteaF&
H este cuprins( de o e1altare care o 'ndea+n( s( se cufunde i +ai profund 'n +unca ei&
"ucrul cel +ai for+idabil 'n art( este c( cu c$t faci +ai +ulte descoperiri, cu at$t apar +ai +ulte
proble+e noi i pasionante&
H se 'ntreab( cu+ s( reproduc( efectul de profun/i+e al teritoriilor vi/itate& 4i se +ai
'ntreab( cu+ s( surprind( 'n i+a)ine decorurile ve)etale din *ur&
.rinul >D i 1O o ascult( pe .rinesa 1O3 care le vorbete despre De)ete&
#.CX5EE2
De)etele au ceva foarte practic la nivelul oc%ilor, adic( spr$ncenele&
E vorba de o linie de peri situat( deasupra oc%ilor i care oprete apa de ploaie&
Dar dac( asta se dovedete insuficient, +ai au ceva2 cavit(ile lor oculare sunt uor
'nfundate 'n raport cu capul, ceea ce face ca apa s( cad( 'n *urul oc%ilor, nu 'n ei&
1O ia notie&
Dar 1O3, care a observat foarte bine, spune c( asta nu e tot&
"65C3M32
Oc%ii De)etelor au i lacri+i& E un siste+ de in*ectare de saliv( ocular( care per+ite
lubrifierea i 'n acelai ti+p sp(larea lor&
Datorit( pleoapelor, un fel de perdele +obile care cad la fiecare cinci secunde, oc%ii lor sunt
'n per+anen( acoperii de o pelicul( fin( lubrifiant( transparent( care 'i prote*ea/( de praf, de v$nt,
de ploaie i de fri)&
6stfel 'nc$t De)etele au totdeauna oc%ii curai f(r( s( aib( nevoie s(-i frece sau s(-i lin)(&
<urnicile 'ncearc( s(-i i+a)ine/e aceti oc%i foarte co+plicai ai De)etelor& Dar le vine )reu
s(-i repre/inte un or)an at$t de co+ple1&

113. S FIARB N SUC PROPRIU

- .ari preocupat, e+ise co+puterul& ,ot din cau/a pira+idei din p(dure?
- 1OH -

5a 'ntotdeauna, Ma1i+ilian fu ui+it de calit(ile acelei +aini capabil( s( treac( drept un
interlocutor adev(rat doar le)$nd fra/ele 'ntre ele&
-u& De data asta e vorba de o r(/+eri( 'ntr-un liceu, r(spunse Ma1i+ilian&
- ;rei s( vorbeti despre asta?
Ma1i+ilian se sc(rpin( 'n barb( )$nditor& 6poi descrise proble+ele de la liceu i co+puterul
'i propuse s( fac( pentru el cercet(ri 'n istoria asediilor fort(reelor din Evul Mediu& 5u a*utorul
+ode+ului, +aina se bran( pe reeaua de enciclopedii istorice2 i 'i pre/ent( i+a)ini i te1te&
Ma1i+ilian ur+(ri uluit i+a)inile care defilau pe ecran& E1istau sute de te%nici de asediu&
,rebuia s( o invente/e pe cea care corespundea cuceririi unui liceu de beton 'n for+( p(trat(, din
ti+pul nostru&
#un( telefonul& .refectul voia s( tie cu+ se pre/enta situaia& 5o+isarul "inart 'l infor+( c(
+anifestanii erau blocai 'n liceu, '+presurai de poliie, i c( ni+eni nu +ai putea s( intre sau s(
ias(&
.refectul 'l felicit(& "ucrul cel +ai i+portant era s( '+piedice ca r(/+eria s( ia a+ploare&
5o+isarul "inart 'i anun( intenia de a pune la punct o te%nic( de asalt pentru cucerirea
liceului&
- ici vorb(: e1cla+( 'nsp(i+$ntat prefectul& #per c( nu vrei s( transfor+i nite +ici
/urba)ii 'n +artiri?
- Dar vorbesc de r(sturnarea lu+ii, de revoluie& ,oi oa+enii din cartier aud discursurile
insti)atoarei lor i sunt 'n)ri*orai& 6+ pro+it pl$n)eri oficiale& -n plus, /i i noapte, c$ntecele lor
'+piedic( pe toat( lu+ea s( doar+(&&&
- u e1ist( proble+( care s( nu se re/olve, insist( prefectul& ,otul este s( aplici o anu+it(
tactic(2 s( nu faci ni+ic i s(-i lai s( fiarb( 'n suc propriu& 6a c( las(-i s( fiarb( 'n suc propriu,
dra)ul +eu "inart& ,i+pul este du+anul lor cel +ai +are& .refectul sublinie faptul c( de fiecare
dat( c$nd 'i tri+itea oa+enii s( atace, "inart suda i +ai +ult r$ndurile asediailor i 'i f(cea i
+ai solidari& Mai bine s(-i lase 'n pace i p$n( la ur+( se vor sf$ia 'ntre ei, ca nite obolani 'nc%ii
'ntr-o cutie&
- #( tii, dra)ul +eu Ma1i+ilian, c( e foarte )reu s( tr(ieti 'n societate& #ocietatea 'ncepe
de*a s( devin( dificil( c$nd 'ntr-un aparta+ent locuiete +ai +ult de o persoan(& 5unoti +ulte
perec%i care nu se ceart(? -nc%ipuie-i atunci ce 'nsea+n( ca cinci sute de oa+eni s( tr(iasc( 'ntr-
un liceu blocat: .robabil c( de*a au 'nceput s( se certe pentru ap(, pentru lucruri furate, din cau/a
televi/orului care s-a stricat sau din cau/a unora care fu+ea/( l$n)( alii care nu suport( fu+ul& E
)reu s( tr(ieti 'n )rup& 6colo va fi 'n cur$nd un adev(rat iad&

11E. REJULILE REVOLUIEI

7ulie se duse 'n laboratorul de biolo)ie i sparse toate sticlele pentru e1periene& Eliber( apoi
oarecii albi care foloseau drept cobai i broatele estoase&
0n ciob de sticl( o r(ni la antebra i supse s$n)ele care picura&
6poi se refu)ie 'n sala 'n care profesorul de istorie o provocase s( invente/e o revoluie f(r(
violen( capabil( s( sc%i+be lu+ea&
#in)ur( 'n clasa pustie, 7ulie consult( Enciclopedia cunoaterii relative i absolute 'n
c(utarea pasa*elor care se refereau la revoluii&
Era obsedat( de o fra/( din lecia de istorie2 F5ei care n-au 'neles )reelile trecutului sunt
conda+nai s( le repeteF&
C(sfoi cartea 'n c(utarea tuturor e1perienelor posibile& ,rebuia s( afle cu+ reuiser( sau nu
reuiser( ceilali i s(-i fac( revoluia s( beneficie/e de aceast( e1perien(& .oate c( toi acei
utopiti din trecut nu +uriser( de)eaba& .oate c( putea s( profite de eecurile i de iniiativele lor&
7ulie devor( istoria revoluiilor cunoscute i cea a revoluiilor necunoscute conse+nat( de
Ed+ond !ells& Cevoluia din 5%en)du, cruciada copiilor&&& Cevoluia din Cenania i cea a 0rec%ilor-
"un)i din 3nsula .atelui& .$n( la ur+(, revoluia era o +aterie ca oricare alta, care nu fi)ura 'n
cadrul e1a+enului de la bac, dar foarte interesant( i care putea s( fie studiat( ca atare&
;ru s( ia notie& "a sf$ritul c(rii erau pa)ini albe la 'nceputul c(rora scria2 Fotea/( aici
propriile tale descopeririF& Ed+ond !ells se )$ndise la toate& Ceali/ase o adev(rat( lucrare
interactiv(& 5iteti i pe ur+( scrii c%iar tu& 7ulie scrise2 F5ontribuia lui 7ulie .inson& 5u+ s(
reueti 'n +od practic o revoluie& <ra)+entul nr& 1, ad(u)at dup( e1periena la liceul din
<ontainebleau&
5onse+n( 'n scris conclu/iile i p(rerile despre viitor&
Ce)ula revoluionar( nr& 12 5oncertele de rocB de)a*( destul( ener)ie i )enerea/( destul(
antipatie ca s( provoace +ic(ri de +uli+e de tip revoluionar&
Ce)ula revoluionar( nr& >2 O sin)ur( persoan( nu este de a*uns ca s( +$nuiasc( o +uli+e&
Deci, 'n fruntea unei revoluii trebuie s( fie cel puin apte-opt persoane& M(car pentru a avea ti+p
de reflecie i de odi%n(&
- 1OI -

Ce)ula revoluionar( nr& 32 Este posibil s( conduci o +uli+e 'n ti+pul unei confrunt(ri
divi/$nd-o 'n )rupuri +obile, av$nd fiecare 'n fruntea lui un ef care s( dispun( de +i*loace de
co+unicare rapide cu ceilali efi&
Ce)ula revoluionar( nr& D2O revoluie reuit( provoac( neap(rat invidii& ,rebuie cu orice pre
s( se evite confiscarea revoluiei de la cei care au inventat-o& 5%iar dac( nu se tie e1act ce este
revoluia, trebuie neap(rat tiut ceea ce nu este& Cevoluia noastr( nu este violent(& Cevoluia
noastr( nu e do)+atic(& Cevoluia noastr( nu e 'nrudit( cu nici o vec%e revoluie&
5%iar era si)ur( de asta? =if( aceast( ulti+( fra/(& .$n( la ur+(, ar fi vrut s-o 'nrudeasc(
cu o vec%e revoluie cu condiia s( )(seasc( una si+patic(& Dar e1istaser( 'n trecut revoluii
Fsi+paticeF?
"u( iar Enciclopedia de la 'nceput& iciodat( nu fusese o elev( at$t de asidu(& -nva( pe de
rost pasa*e 'ntre)i& #tudie revolta lui #partacus, 5o+una din .aris, revolta lui Aapata din Me1ic,
revoluiile din 1HIJ din <rana i din 1J1H din Cusia, cea a cipailor din 3ndia&&& E1istau constante& -n
)eneral, la ori)inea revoluiilor e1istaser( nu+ai senti+ente bune& 6poi ap(rea totdeauna un
+ec%era care profita de confu/ia )eneral( ca s( confite elanul tuturor i s( instaure/e tirania&
0topitii erau +asacrai 'n ti+pul aciunii i serveau drept +artiri peste care 'i ae/au *ilurile
aceti +ec%erai& 5%e 8uevara fusese asasinat, dar <idel 5astro do+nise& "eon ,roBi, creatorul
6r+atei Coii, fusese asasinat, dar 3osif #talin do+nise& Danton fusese asasinat, dar Cobespierre
do+nise&
7ulie 'i spuse c( 'n lu+e nu e1ista +oral(, nici 'n cea a revoluiilor& Mai citi c$teva pasa*e i
'i /ise c(, dac( e1ista un Du+ne/eu, probabil c( avea foarte +are respect fa( de o+ dac( 'i l(sa
at$ta liber arbitru i 'i per+itea s( f(ptuiasc( un nu+(r at$t de +are de nedrept(i&
Deoca+dat(, revoluia ei era o bi*uterie nou-nou( pe care trebuia s-o apere de pr(d(torii
interni i e1terni& -i 'ndep(rtase pe confiscatorii din pri+a /i, dar tia c( alii puteau s( apar( dintr-
un +o+ent 'n altul& ,rebuia s( te pori dur 'nainte de a-i putea per+ite lu1ul bl$ndeii& 4i, din
deducie 'n deducie, a*unse la conclu/ia c( statele precare nu-i pot per+ite deliciile e1erciiului
de+ocraiei& #( fii +$n( forte era o datorie, c%iar dac( +ai t$r/iu sl(beai fr$ul, pe +(sur( ce
co+unitatea 'nv(a s( se autoad+inistre/e&
Aoe intr( 'n clas(& 6duse o perec%e de blu)i, un pulover i o c(+a( albastr(&
- u +ai poi s( te pli+bi de colo-colo cu roc%ia ta de fluture& -i +ulu+i lui Aoe,& lu(
%ainele, 'nc%ise acea enciclopedie de care nu se +ai desp(rea i plec( spre duuri& #ub apa
fierbinte, 7ulie se frec( cu un s(pun tare, vr$nd parc( s(-i s+ul)( vec%ea piele&

11G. MINLOCUL POVETII

6cu+ 7ulie .inson era curat(& -+br(c( %ainele aduse de Aoe& =lu)ii erau albatri, la fel i
c(+aa& .entru pri+a dat( 'n viaa ei nu +ai era '+br(cat( 'n ne)ru&
4terse cu +$na aburul de pe o)linda c%iuvetei i, tot pentru pri+a dat(, 'i /ise c( e
fru+oas(& -n orice ca/, nu ar(ta r(u deloc& #e privi 'n o)lind(& 4i asta 'i d(du o idee&
6propie, desc%is( lar), Enciclopedia cunoaterii relative i absolute, i constat( nu nu+ai c(
Enciclopedia era si+etric( 'n +odul de aran*are al capitolelor, ci i c( unele fra/e 'ntre)i erau
li/ibile&PARTIDA A TREIA
CARO


12H. ENCICLOPEDIE

CND TREBUIE S PLANTE4I: C:' =+,&%,"6" !&-(7 ) +,&.)"& /5 +& =*&#" (/)%,(
1$1&+)#)" %$+,"-"+. ("+& & %,&( '&-,&1&7 ')%5 & %,&( +:,6"). C(6)# & 0$(,+& !#(, = !&&( !&
%,"-&*+& #&@)1&#&. D(!5 -,&" /5 (" $ @,5'"5 '& #&@)1&7 & &(%5,(+ &!&/(, /5 !)$*+"
1$1&+)# %,$%"!& %#(+5,"" *" ,&!$#+5,"" #$,.
S%(,(@9&#)#: /& %#(+&(65 = 1(,+"& *" /& ,&!$#+&(65 = 1(".
V"&+&#&: /& %#(+&(65 = 1(,+"& B."& &I%)/& #( /$(,& *" /& ,&!$#+&(65 = /&%+&1.,"&.
S0&!#( ,$*"&: /& %#(+&(65 = 1(,+"& *" /& ,&!$#+&(65 = $!+$1.,"&.
M$,!$-)#: /& %#(+&(65 = 1(,+"& *" /& ,&!$#+&(65 = ")#"&.
C(/+,(-&+&#&: /& %#(+&(65 = (%,"#"& *" /& ,&!$#+&(65 = /&%+&1.,"&.
C&(%(: /& %#(+&(65 = /&%+&1.,"& *" /& ,&!$#+&(65 = 1(".
P,(6)#: /& %#(+&(65 = /&%+&1.,"& *" /& ,&!$#+&(65 = ")"&.
C(,+$0)#: /& %#(+&(65 = (%,"#"& *" /& ,&!$#+&(65 = ")#"&.
- 1OJ -

T$1(+&#&: /& %#(+&(65 = 1(,+"& *" /& ,&!$#+&(65 = /&%+&1.,"&.

E'1$' 2&##/.
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

121. FRU LIBER

Cevoluia De)etelor pro)resea/(, alune c$nd ca un arpe printre b(l(rii& Ocolete c$teva
plante de sparan)%el s(lbatic& .rinesa 1O3 se afl( 'n fruntea +icii +uli+i pestrie& .entru c(
ti+pul se r(corete, furnicile urc( 'ntr-un pin 'nalt i se ad(postesc 'ntr-o )aur( a scoarei, probabil
un cuib de veveri( p(r(sit&
-n acel ad(post, .rinesa 1O3 vorbete +ai departe de De)ete& Celat(rile ei devin din ce 'n ce
+ai epice& 1O 'ncepe s( redacte/e un fero+on-+e+orie co+plet despre te+a /ilei&
<3A3O"O836 DE8E,E"OC
De)etele nu sunt 'n realitate nu+ai e1tre+itatea picioarelor lor& -n loc s( aib( ca noi, dou(
)%eare la cap(tul fiec(ruia dintre cele ase picioare ale noastre, sunt dotate cu o ter+inaie
tentacular( cu cinci e1tre+it(i&
<iecare De)et se articulea/( 'n trei buc(i, ceea ce-i per+ite s( adopte for+e diferite i s( se
*oace cu celelalte& 5u dou( De)ete pot s( for+e/e un cletior& #tr$n)$nd cele cinci De)ete, pot s(
for+e/e un +ic receptacul ca s( adune lic%id&
-ntin/$nd un sin)ur De)et, dispun de un pinten cu cap(t rotun*it capabil s( striveasc( pe
oricare dintre noi& -ntin/$nd i str$n)$nd De)etele, au un t(i& De)etele sunt un instru+ent
for+idabil& 5u De)etele lor, fac lucruri e1traordinare2 'nnoad( fire, rup frun/e&&&
De)etele sunt, 'n plus, ter+inate cu nite )%eare plate, ceea ce le per+ite s( /)$rie sau s(
taie cu +ult( preci/ie&
Dar la fel ca de)etele, trebuie s( ad+ir(+ i ceea ce ei nu+esc FpicioareF&
Ele per+it De)etelor s( stea 'n po/iie vertical( pe cele dou( picioare din spate f(r( s( cad(&
.icioarele lor calculea/( 'n per+anen( ec%ilibrul cel +ai bun&
-n po/iie vertical( pe dou( picioare:
,oate insectele pre/ente 'ncearc( s(-i i+a)ine/e cu+ se poate +er)e pe dou( picioare&
#i)ur, au v(/ut de*a veverie sau op$rle ae/$ndu-se f(r( s( cad( pe picioarele din spate, dar de
aici p$n( la i +er)e nu+ai pe dou( picioare&&&
G vrea s( 'ncerce s( +ear)( ca De)etele pe cele dou( picioare din spate&
#pri*inindu-se de peretele ad(postului cu cele dou( picioare +i*locii i folosind picioarele din
fa( ca s( r(+$n( 'n ec%ilibru, ea reuete s( se +enin( aproape dou( secunde practic dreapt(&
,oate celelalte insecte conte+pl( spectacolul&
De acolo de sus, v(d ceva +ai departe i /(resc +ai +ulte lucruri, se+nalea/( ea&
3nfor+aia o face pe 1O3 s( reflecte/e& .rinesa 'i punea de +ult ti+p 'ntreb(ri despre
)$ndirea e1otic( a De)etelor& 0n +o+ent 'i 'nc%ipuise c( de vin( este talia lor +are, da copacii
sunt i ei foarte 'nali i nu au televi/or i nici +ain(& 6poi a cre/ut c( confi)uraia +$inilor, care le
per+ite s( fabrice obiecte co+plicate, se afl( la ori)inea civili/aiei lor, dar i veveriele au dou(
+$ini cu de)ete i nu fabric( ni+ic cu adev(rat interesant&
.oate c( felul ciudat 'n care )$ndesc De)etele se datorea/( +eninerii 'n ec%ilibru pe cele
dou( picioare din spate& 5ocoate astfel& v(d +ai departe& .e ur+(, totul s-a adaptat2 oc%ii, creierul,
felul 'n care 'i ad+inistrea/( teritoriile i p$n( i a+biiile&
-ntr-adev(r, dup( cunotina ei, De)etele sunt sin)urele ani+ale care +er) 'n per+anen( pe
cele dou( picioare din spate& ici op$rlele nu stau +ai +ult de c$teva secunde 'n aceast( po/iie
precar(&
.rinesa 1O3 'ncearc( s( se ridice pe picioarele din spate& E foarte )reu, articulaiile )le/nelor
se r(sucesc i se albesc din cau/a presiunii& -nvin)$ndu-i durerea, 'ncearc( s( fac( c$iva pai&
.icioarele o dor cu+plit i se arcuiesc& 1O3 'i pierde ec%ilibrul i cade 'n fa(& 6)it( /adarnic cele
patru picioare ca s( se stabili/e/e i cade pe o parte, abia reuind s( a+orti/e/e ocul cu picioarele
din fa(&
-i /ice c( nu va +ai repeta fi)ura&
G, spri*init( pe un trunc%i, reuete s( se +enin( pe picioare puin +ai +ult ti+p&
.e dou( picioare e de-a dreptul fantastic, anun( ea celorlalte 'nainte de a c(dea i ea&

122. D N CLOCOT

- ,otul e foarte instabil:
Erau de acord& Cevoluia trebuia acu+ susinut(2 prin 'ntronarea disciplinei, stabilirea unor
obiective i or)ani/are&
- 11O -

7i-Noon) su)er( s( se fac( un inventar co+plet cu tot ce coninea liceul& 5$te cearceafuri,
c$te cuverturi, c$te ali+ente, totul era i+portant&
-ncepur( prin a se nu+(ra& "iceul era ocupat de cinci sute dou( /eci i una de persoane, 'n
ti+p ce dor+itoarele internatului fuseser( concepute doar pentru dou( sute de elevi& 7ulie propuse
s( se ridice corturi 'n centrul pelu/ei cu a*utorul cearceafurilor i al +(turilor cu coad(& Din fericire,
dispuneau de un nu+(r +are de astfel de articole&
,recur( la treab(& ,inerilor care voiau s( alinie/e corturile, "eopold le spuse s( le plase/e 'n
cercuri concentrice& 6nsa+blul va for+a o spiral( av$nd 'n centru focul, catar)ul cu drapel i
tote+ul furnicilor confecionat din poliester&
.e latura dreapt( a liceului instalar( un podiu+ lipind +ai +ulte birouri& 6vea s( serveasc(
la discursuri i la concerte&
<etele de la clubul de aiBido se or)ani/aser( 'n serviciu de ordine i contribuiau la buna
funcionare a revoluiei&
.aul trecu 'n revist( re/ervele cantinei& 6sediaii nu vor suferi de foa+e& "iceul dispune de
con)elatoare i+ense pline cu tone de ali+ente diverse&
Masa fu servit( la cafenea& 0n liceu nu era 'ntr-adev(r un loc practic de f(cut revoluieE avea
electricitate, telefon, buc(t(rie, +ese pe care s( +(n$nci, dor+itoare unde s( dor+i, cearceafuri ca
s( faci corturi i toate uneltele necesare pentru +eterit&
Dup( +as(, un b(iat urc( pe podiu+ i 'ncepu s( c$nte +elodii lan)uroase& .erec%ile
'ncepur( s( danse/e lent pe pelu/(& 5ontieni c( situaia era efe+er(, toi 'ncercau s( profite&
.erec%ile se s(rutau& 7ulie se uita la ele 'nc$ntat( i )eloas( 'n acelai ti+p&
-i /ise2 FCe)ula revoluionar( nr& G2 -n fond, revoluia este destul de afrodisiac(F&
6poi se duse 'n sala de )eo)rafie& ;oia neap(rat s( devin( e1pert( 'n revoluie i desc%ise
Enciclopedia ca s( studie/e noi e1periene revoluionare& "ectura invers 'n o)lind( 'i de/v(lui noi
te1te ascunse printre te1te&
.entru fiecare dintre aceste e1periene, 7ulie f(cu o not( pe +ar)ine, sublinie )reelile i
inovaiile& 5u +ult( asiduitate i atenie, 7ulie spera s( descopere +arile re)uli revoluionare i s(
)(seasc( ce for+( de societate utopic( ar fi putut s( funcione/e aici i acu+&

123. ENCICLOPEDIE

UTOPIA LUI FOURIER: C9(,#&/ F$),"&, ( 0$/+ 0")# ))" %$/+5-(, 5/!)+ #( B&/(!$ =
()# 1332. D& #( ,&-$#)8"( '" 13EG7 &# ( '(+ '$-('5 '& (1."8"" )"1"+$(,& %&+,) $1&",&. A
-,)+ /5 /!9"1.& #)1&(. F$),"&, *"A( &I%#"!(+ %,$"&!+&#& = 13G3 1&1.,"#$, D",&!+$,(+)#)" !(,&
() ,:/ '& &#.
A+)!" /A( 9$+5,:+ /5 /& !5/5+$,&(/!5 *" ( '&-&"+ !(/"&,. C:' (-&( +"1% #".&,7 C9(,#&/
F$),"&, =*" !)#+"-( $./&/"( !5)+:' $ /$!"&+(+& "'&(#5 %& !(,& ( '&/!,"/A$ = !&#& 1(" 1"!"
'&+(#"" = !:+&-( !5,8" %,"+,& !(,& *" N$)( L)1& "')/+,"(#5 *" /$!"&+(,5.
C$0$,1 (!&/+)" )+$%"/+7 $(1&"" (, +,&.)" /5 +,5"(/!5 = !$1)"+58" 1"!" '& $ 1"& *(/&
/)+& %:5 #( $ 1"& $%+ /)+& '& 1&1.,". C$1)"+(+&(7 %& !(,& $ )1&*+& 0(#(@57 =#$!)"&*+&
0(1"#"(. F5,5 0(1"#"&7 ) 1(" &I"/+5 ,(%$,+)," %(,&+(#&7 ) 1(" &I"/+5 ,(%$,+)," '& ()+$,"+(+&.
C$')!&,&( &/+& ,&/+,:/5 #( /+,"!+)# 1""1. <$+5,:,"#& "1%$,+(+& /& "() = !$1)7 '& #( $ 6"
#( (#+(7 = %"(8( !&+,(#5.
F"&!(,& 0(#(@5 &/+& ('5%$/+"+5 =+,A$ !(/5A!&+(+& %& !(,& F$),"&, $ )1&*+& ?0(#(/+&,?.
E# '&/!,"& 0$(,+& %,&!"/ 0(#(/+&,)# "'&(#: ) !(/+&# '& +,&" %:5 #( !"!" &+(;&. L( %,"1)# "-&#7
/+,56" ,5!$,"+& -(,( !) ;&+)," '& (%5 *" =!5#6"+& "(,( !) !51"& '& 1(," '"1&/")". !&+,)
/& (0#5 ) T), '& O,'"&7 )'& /)+ "/+(#(+& $./&,-(+$,)#7 !#$%$+)#7 +&#&@,(0)# C9(%%&7
%(6"!)# '& $(%+&.
A '$,"+ /5 /& 0(!5 =!,)!"*5," =+,& #&" *" !:"" !( /5 !,&&6& $ $)5 /%&!"& '$1&/+"!"+5.
A!&*+" !:""A#&" (, 0" /&,-"+ (+:+ #( !5#5,"+ !:+ *" #( %(6( 0(#(/+&,)#)".
C9(,#&/ F$),"&, &,( !$-"/ !5 '(!5 "'&"#& /(#& &,() (%#"!(+& =+$!1(" %&/+& +$+ =
#)1&7 #$!)"+$,"" 0(#(/+&,&#$, (, !)$(*+& $ &-$#)8"& (+),(#57 -"6"."#5 %& $,@("/1)# #$,.
A!&(/+5 &-$#)8"& /A(, 1("0&/+( = /%&!"(# %," !,&*+&,&( ))" (# +,&"#&( .,(8 #( "-&#)#
%"&%+)#)".
U (1&,"!( ( !$/+,)"+ ) 0(#(/+&, ,&/%&!+:' =+$!1(" %#(),"#& #)" F$),"&,. D"
!()6( %,$.#&1&#$, (,9"+&!+),(#&7 =!&,!(,&( ( 0$/+ ) 0"(/!$ +$+(#. P$,!5,"(7 !) %&,&8"" &" '&
1(,1),57 &,( #$!)# !&# 1(" =@,";"+7 '(, /& )"+(/& /5 /& %,&-('5 )*" *" %$,!"" +,&.)"( /5 0"&
"+,$')*" !) (;)+$,)# 1(!(,(#&#$,.
F(#(/+&,& (%,$I"1(+"-& /() !$1)"+58" '& (!&#(*" @& () 0$/+ !,&(+& '& '"/!"%$#"" #)"
F$),"&, %&/+& +$+ = #)1&7 1(" (#&/ = A,@&+"(7 = B,(6"#"(7 = M&I"! *" = S+(+&#& U"+&.
L( 1$(,+&( /(7 F$),"&, *"A( ,&&@(+ +$8" '"/!"%$#"".

E'1$' 2&##/7
- 111 -

E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

124. A DOUA 4I A REVOLUIEI DEJETELOR

<ero+on de alar+(&
,re/irea e brusc(& 3eri sear(, toate s-au culcat vis$nd te%nolo)iile futuriste ale De)etelor i
infinitatea aplicaiilor lor, iar 'n di+ineaa asta, fero+oni 'nep(tori se revars( peste tab(ra
revoluionarelor pro-De)ete& 6lar+(&
.rinesa 1O3 ridic( antenele& De fapt, nu e di+inea(& 6cea lu+in( i acea c(ldur( nu
provenea deloc de la r(s(ritul soarelui& <urnicile au un +ic soare al lor 'n ad(postul le+nului de
pin& 5are se nu+ete&&& incendiu&
3eri sear(, furnicile in)inere ale focului au ador+it l(s$nd *(raticul l$n)( o frun/( uscat(&
6sta a fost destul ca s-o aprind( i, 'n c$teva secunde, au luat foc i alte frun/e& i+eni nu a avut
ti+p s( reacione/e& 6cu+, acele fru+oase lu+ini iri/ate )albene i portocalii s-au transfor+at 'n
+ontri carnivori lu+inoi& #( fu)i+&
E panic(& ,oat( lu+ea vrea s( ias( c$t +ai repede din )aura copacului& 5a lucrurile s( fie i
+ai co+plicate, se dovedete c( ceea ce luaser( drept un cuib de veveri( era 'ntr-adev(r un cuib de
veveri(, nu+ai c( ceea ce cre/user( c( e +uc%i 'n ad$ncul scorburii, era de fapt c%iar veveria&
,re/it de foc, +arele ani+al sare brusc afar( din )aur(, r(sturn$nd totul 'n calea lui i
pr(buind furnicile 'n fundul trunc%iului scobit&
#unt prinse 'n capcan(& 6$at de curentul c(derii, focul sporete i le 'ncon*oar( cu fu+, fu+ care
'ncepe s( le asfi1ie/e&
.rinesa 1O3 'l caut( cu disperare pe .rinul >D& E+ite fero+oni de apel& >D:
Dar 'i a+intete& -n ti+pul pri+ei cruciade, biata creatur( se r(t(cea tot ti+pul, indiferent
de locul unde se afla& <ocul ia proporii&
<iecare 'ncearc( s( se salve/e cu+ poate& 3nsecte 1ilofa)e sap( pereii cavernei de le+n cu
+andibulele&
<ocul crete 'n intensitate& <l(c(ri lun)i atin) pereii interiori& <urnicile care fuseser( 'n
'+potriva focului se+nalea/( c( ar fi fost +ai bine dac( ar fi fost ascultate2 focul trebuie s( r(+$n(
tabu& "i se r(spunde c( nu e +o+entul pentru astfel de discuii& u +ai are i+portan( cine a avut
dreptate i cine nu, trebuie s(-i salve/e cu orice pre c%itina&
Cevoluionarele pro-De)ete 'ncearc( s( urce peretele dar +ulte cad& 5orpurile li se pr(buesc
printre frun/ele uscate aprinse i ard i+ediat& 5arapacele se topesc&
,otui, focul nu pre/int( nu+ai inconveniente& <urni/ea/( un plus de ener)ie insectelor a
c(ror vioiciune depinde de te+peratur(
>D: e+ite .rinesa 1O3&
ici ur+( de .rinul >D:
#cena aceasta teribil( 'i a+intete .rinesei 1O3 de un +are +o+ent din fil+ul .e aripile
v$ntului, incendiul din 6tlanta& u e 'ns( +o+entul s( fie nostal)ic( dup( televi/iunea De)etelor&
0ite unde a a*uns vr$nd s( le copie/e prea repede&
u-l vo+ )(si& #( 'ncerc(+ s( iei+ de-aici, e+ite G 'n confu/ia )eneral(&
4i pentru c( .rinesa 1O3 pare c( vrea& s( 'nt$r/ie 'n c(utarea se1uatului, G o '+br$ncete i
'i indic( o )aur( 'n le+n f(cut( de o insect( 1ilofa)( i astupat( de*a de o coleopter( prea +are&
"ovesc cu capetele i '+pin) cu picioarele ca s-o scoat( afar(, dar nu au destul( for(&
1O3 se )$ndete& C(ul pe care 'l poate provoca te%nolo)ia De)etelor prost controlat(, poate
cu si)uran( s( fie reparat de o alt( te%nolo)ie a De)etelor bine controlat(& 5ere celor dou(spre/ece
e1ploratoare s(-ia o cren)u( i s( o introduc( 'n interstiiu ca s-o foloseasc( ca p$r)%ie&
Escadra, care fusese +artor( re/ultatelor nule ale p$r)%iei asupra oului )i)antic, nu prea se
arat( entu/ias+at( 'n ciuda stri)(telor lui 1O3& Oricu+, ni+eni nu are alt( soluie i nu e ti+p de
)$ndit la alte idei&
<urnicile introduc deci cren)ua i se ca(r( la cap(tul ei ca s( fac( din ea o p$r)%ie& I se
las( s( at$rne 'n )ol i face traciuni ca s( at$rne +ai )reu& De data asta treaba +er)e& <ora lor e
'n/ecit( 5oleoptera e scoas( din )aur(& -n sf$rit, o ieire din acel focar&
E ciudat s( p(r(seti acea lu+e vie i cald( ca s( dai afar( peste fri) i 'ntuneric& Dar
noaptea nu r(+$ne 'ntunecoas( +ult( vre+e c(ci, brusc, 'ntre) copacul se transfor+( 'n tor(&
,oat( lu+ea 'i ia picioarele la spinare, cu antenele l(sate pe spate& Deodat(, suflul fierbinte al unei
e1plo/ii le arunc( 'nainte&
-n *urul lor, tot felul de insecte fu) cuprinse de panic(&
<ocul i-a pierdut din ti+iditate& #-a transfor+at 'ntr-un +onstru i+ens care se +(rete
cotinuu i se 'ntinde i, dei nu are picioare, se 'nc(p($nea/( s( le ur+(reasc(& G si+te cu+ i se
aprinde cap(tul abdo+enului i 'l stin)e frec$ndu-l de iarb(&
atura frea+(t( i se '+podobete cu nuane purpurii& 3arba e roie, coacii sunt roii,
p(+$ntul e rou& .rinesa 1O3 alear)(, cu focul rou pe ur+ele ei&
- 11> -


125. N PLIN FIERBERE

-n seara celei de a doua /ile, )rupurile de rocB se for+au spontan i se succedau pe podiu+&
5ele opt FfurniciF nu +ai c$ntau& #e adunaser( la clubul lor de +u/ic( i ineau sfat&
7ulie avea un ton din ce 'n ce +ai %ot(r$t&
- ,rebuie s( d(+ av$nt Cevoluiei furnicilor& Dac( nu acion(+, eveni+entul o s( +oar(&
#unte+ aici cinci sute dou(/eci i unu de oa+eni& #( profit(+& #( folosi+ la +a1i+u+ ideile i
i+a)inaia tuturor& ,rebuie ca '+preun( ener)iile noastre s( fie supradi+ensionate&
#e 'ntrerupse apoi ad(u)(2
-&&& 1 + 1 = 3& 6sta ar putea s( fie devi/a Cevoluiei <urnicilor& Dar asta fusese de*a 'nscris pe
drapelul care flutura 'n v$rful catar)ului& Cedescopereau ceea ce aveau de*a&
- Da, se potrivete +ai bine dec$t F"ibertate-E)alitate-<rater-nitateF, recunoscu <rancine& 1 +
1=3 'nsea+n( c( fu/iunea talentelor este superioar( si+plei lor 'nsu+(ri&
- "a asta ar duce un siste+ special funcion$nd la apo)eul s(u& E o utopie fru+oas(, ad+ise
.aul&
- 6cu+ noi trebuie s( d(+ i+pulsul pentru ca toi ceilali s( ne ur+e/e, spuse 7ulie& #u)ere/
s( ne )$ndi+ la asta toat( noaptea i +$ine di+inea( s( ne 'nt$lni+ pentru ca fiecare s(-i
propun( capodopera, adic( un proiect ori)inal e1pri+$nd cel +ai bine ceea ce poate s( fac(&
- <iecare proiect reinut va trebui s( aib( aplicabilitate practic( pentru a ali+enta cu finane
Cevoluia, preci/( 7i-Noon)&
David spuse c( 'n liceu e1istau co+putere& =ranate la 3nternet, ele ar fi putut s(
r(sp$ndeasc( ideile Cevoluiei furnicilor& 5o+puterele +ai puteau fi folosite i la crearea de societ(i
co+erciale i, deci, pentru a c$ti)a bani f(r( a iei din liceu&
- De ce s( nu ne dot(+ cu un serviciu tele+atic? su)er( <rancine& Oa+enii vor putea astfel
s( ne susin( de la distan(, s( ne tri+it( donaii, s( ne propun( proiecte& 5u a*utorul acestei
+esa)erii, vo+ putea s( ne e1port(+ revoluia&
.ropunerea fu aprobat(& -n lipsa unui releu +ediatic, vor e1ploata un releu infor+atic ca s(-
i r(sp$ndeasc( ideile i s( eas( o reea de calculatoare&
6far(, distracia din a treia sear( era i +ai delirant( dec$t 'n /ilele precedente& 7ulie i
prietenii ei nu participau& <iecare 'ntr-o sal( de clas(, FfurnicileF 'i perfecionau proiectele& .e la trei
di+ineaa, 7ulie le spuse tuturor c( era ti+pul s( se culce& #e 'ntinser( cu toii 'n 'nc(perea unde
obinuiau s( fac( repetiii&

126. ENCICLOPEDIE
DESC<IDEREA PRIN LOCURI: S"/+&1)# /$!"(# (!+)(# ) & .): &# ) %&,1"+& +"&,&#$,
+(#&+& /5 "(/5 #( #)1"57 /() ) #& '5 -$"& /5 "(/5 #( #)1"5 '&!:+ ')%5 !& =" %)& /5 +,&(!5
%," +$+ 0&#)# '& /"+& !(,&7 +,&%+(+7 #& ()#&(65 +$+ 0(,1&!)#. A, +,&.)" /5 /& $,@("6&6& $ ,&8&(
'& ?#$!)," '&/!9"/&? )'& 0"&!(,& /5 %$(+57 05,5 '"%#$1& *" 05,5 ,&!$1('5," '&$/&."+&7 /5A*"
%,&6"+& $%&,&#& %).#"!)#)". C) (!&/+& #$!)," '&/!9"/&7 +$+)# '&-"& %$/"."#. D& &I&1%#)7 =+,A
) +&(+,) '&/!9"/7 +$(+5 #)1&( *"A(, %,&6&+( %,$%,")# )15, /() /!&( #)" 05,5 /&#&!8""
%,&(#(."#&. S"@),&#& "1%&,(+"-&: /5 /& =/!,"& !) !&# %)8" $ $,5 =("+& '& =!&%&,&(
/%&!+(!$#)#)" B05,5 /5 %,&6"8" (!+&7 0""' '&/+)# /5A8" /%)" %,&)1&#&C *" /5 ) '&%5*&*+" *(/&
1")+&.
C) ) (/+0&# '& /"/+&17 %).#"!)# ,"/!5 /5 /)%$,+& )&#& (0,$+),"7 '(, )1&,&#& %,$(/+&
-$, 0" 9)"')"+& *" !&#& .)& ,&8")+&. P&+,) !( (!&/+ +"% '& +&(+,) /5 0"& -"(."# &!$$1"!7
/%&!+(+$,"" *"A(, !)1%5,( #$!)# #( %,&8),"#& $,1(#&. E" (, !$/"18" '& .)5 -$"& #( (/+( !5!"7
= '$)5 $,&7 -$, (-&( ',&%+)# #( ) /%&!+(!$# '& $ 1(,& '"-&,/"+(+&. P&+,) ( /)/8"& "+&,&/)#
*" !( /5 /& &-"+& !( !&#& '$)5 $,& /5 0"&7 #( $ ('"!57 '$(, $ '&0"#(,& '& '&.)+(8" %#"" '&
/+:@5!"&7 %,$0&/"$"*+" !$0",1(8" (, -&" #( "+&,-(#& ,&@)#(+& !( /5A" /)/8"5 %& '&.)+(8". E"
/A(, 0$#$/" '& (!&/+ +&(+,) !( '& $ +,(1.)#"57 !9"(, '(!5 (, ()8(: ?D(!5 -,&8" /5 -&'&8"
),1(,&( %"&/&"7 -&"8" = !)+(,& 6" *" = !)+(,& #$!?.
A!&/+ +"% '& #$! '&/!9"/ (, %)+&( /5 /& )1&(/!5 (/+0&#:
A !"&1( '&/!9"/: !) /!),+A1&+,(;& '& 6&!& 1")+& %,$%)/& '& !"&(*+" '&.)+(8"L
A /(#5 '& !$!&,+& '&/!9"/5: %&+,) !:+5,&8" *" 1)6"!"&" =!&%5+$,"L
A @(#&,"& '&/!9"/5: )'& %"!+$,"" *" /!)#%+$,"" =!5 &!)$/!)8" /5 '"/%)5 0"&!(,& #".&, '& '$"
1&+," %5+,(8"L
A @(#&,"& '& "-&8"" '&/!9"/5: (!&#&(*" "1%&,(+"-& '& /%(8") %&+,) "-&+(+$," !( *" %&+,)
(,+"*+".
A!&/+ /"/+&1 '& %,&6&+(,& #".&,5 (, +,&.)" /5 0"& -(#(."# *" %&+,) (,9"+&!8"7 /!,""+$,"7
"0$,1(+"!"&"7 %).#"!"*+". P,$0&/"$"*+"" (, '"/%)& (/+0&# '& #$!)," '& )'& /5 ,&!,)+&6&
+(#&+& $"7 05,5 /5 +,&(!5 %," (@&8""#& +,('"8"$(#& !(,& /)+ -&*"! %& %$/+ '& /(/.
- 113 -

C$%""7 +"&,"7 .5+,:"7 0,)1$*"7 ),:8"7 .$@(8"7 /5,(!"7 ()+$9+$" /() /+,5""7 +$8" (,
'"/%)& (+)!" '& (!&#&(*" *(/& *" (, 0" ;)'&!(8" )1(" ')%5 /"@),&#& !,"+&,"" $."&!+"-&:
!(#"+(+&( *" $,"@"(#"+(+&( 1)!"" #$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III.

123. LIPS DE AP

5a s( se av$nte i s( se 'ntind(, focul are nevoie de v$nt i de co+bustibil apropiat&
e)(sind, incendiul s-a +ulu+it s( +istuie copacul& O burni( neateptat( l-a redus la t(cere&
.(cat c( aceast( ap( nu a c(/ut +ai devre+e&
Cevoluionarele pro-De)ete se nu+(r(& C$ndurile sunt r(rite& Multe au +urit, iar pentru cele
care au reuit s( scape, e+oia a fost +ult prea +are, aa c( prefer( s( se 'ntoarc( la cuiburile lor
ancestrale sau la *un)la lor preistoric( unde vor dor+i noaptea f(r( tea+a de a fi tre/ite de fl(c(ri
carnivore& 1G, e1pert( 'n v$n(toare, propune tuturor s( porneasc( 'n c(utare de %ran(, c(ci focul a
pus pe fu)( v$natul pe o ra/( de c$teva sute de +etri&
.rinesa 1O3 le spune c(, acolo sus, De)etele +(n$nc( ali+entele arse&
De)etele spun c%iar c( sunt +ai bune dec$t carnea crud(&
<urnicile i De)etele fiind o+nivore, este posibil ca ceea ce e co+estibil pentru De)ete s( fie
i pentru furnici& 5ele din *ur nu sunt convinse& 1G apuc( cu cura* r(+(ia unei insecte calcinate&
Desprinde cu +andibulele o ciosv$rt( de l(cust( fript( i 'i apropie v$rful labialelor&
-are ti+p s( )uste nici +(car o buc(ic( pentru c( sare 'n sus de durere& E cald(& 1G a
descoperit o pri+( le)e a )astrono+iei, Dac( vrei s( +(n$nci ceva fript, +ai 'nt$i trebuie s( atepi
s( se r(ceasc( puin& .reul acestei lecii2 nu-i +ai si+te e1tre+itatea labialelor i, ti+p de c$teva
/ile, sin)urul +od de a recunoate )ustul unui ali+ent va fi s( adul+ece cu antenele&
3deea 'ns( prinde& ,oate )ust( din insecta fript( i )(sesc c( e bun(& <ripte, coleopterele sunt
+ai crocante, carapacea se sf(r$+( i se +estec( +ai uor& <ripi, li+acii 'i sc%i+b( culoarea i
sunt +ai uor de t(iat& <ripte, albinele se cara+eli/ea/(2 un adev(rat deliciu:
<urnicile se reped s(-i +(n$nce tovar(ii de aventur(, cu o poft( de +$ncare sporit(&
.rinesa 1O3 e totui an1ioas(& 6ntenele 'i at$rn( pe oc%i i las( capul 'n *os&
0nde e .rinul >D?
-l caut( peste tot&
0nde e >D? repet( ea aler)$nd 'n dreapta i 'n st$n)a&
#-a ataat +ult de aceast( >D, se+nalea/( o t$n(r( beloBanian(&
.rinul >D, preci/ea/( alta&
6cu+ toate tiu c( >D este +ascul i 1O3 fe+el(& 4i astfel, 'n ur+a acestei conversaii, se
nate un nou co+porta+ent +ir+eceean2 b$rfa despre viaa persoanelor cunoscute& Deoarece 'nc(
nu e1ist( pres( la revoluionarele pro-De)ete, feno+enul nu ia o a+ploare prea +are&
0nde e .rinul >D? e+ite prinesa, din ce 'n ce +ai an)oasat(&
4i r(t(cete printre cadavre 'n c(utarea prietenului ei r(t(cit& 0neori c%iar le cere unor
furnici s(-i lase %rana ca s( vad( dac( nu e cu+va vorba de prinul >D& 6lteori, lipete un cap la o
bucat( de torace 'n 'ncercarea de a-i reconstitui tovar(ul pierdut&
-n cele din ur+( renun( i r(+$ne foarte ab(tut(&
.rinesa 1O3 'i /(rete ceva +ai departe pe in)inerii focului& -n ca/ de catastrof(, cel +ai bine
scap( totdeauna responsabilii& #e st$rnete o 'nc(ierare 'ntre cele care sunt pro i cele care sunt
anti foc, dar pentru c( furnicile nu cunosc 'nc( culpabilitatea, nici aducerea 'n *udecat(, i le plac
tare +ult acele bun(t(i fripte, cearta nu durea/(&
.rinesa 1O3, fiind ocupat( cu c(utarea lui >D, G ia conducerea trupei&
8rupea/( escadra i su)erea/( 'ndep(rtarea de acel loc al +orii ca s( descopere noi p(uni
ver/i, tot spre vest& #pune c( a+eninarea pancartei albe planea/( 'n continuare asupra cet(ii =el-
o-Ban i c( dac( De)etele controlea/( focul i p$r)%ia, dou( te%nici ale c(ror rava)ii le-a putut
evalua, cu si)uran( c( sunt 'n stare s( le distru)( cetatea i '+pre*uri+ile&
O furnic( in)iner( a focului insist( s( se recupere/e puin *(ratic care s( fie 'ntreinut 'ntr-o
piatr( scobit(& "a 'nceput, toate vor s-o '+piedice, dar G 'nele)e c( (sta ar putea s( fie ulti+ul lor
atu ca s( supravieuiasc( p$n( la cuib& ,rei insecte se ocup( deci cu transportarea pietrei scobite i
a *(raticului portocaliu, de parc( ar fi fost un c%ivot al le)ii, /(lo) de alian( cu /eii De)etelor&
Dou( furnici sunt furioase c( v(d focul, at$t de distru)(tor, 'ntreinut de trup( i prefer( s(
renune& -n cele din ur+( nu +ai sunt dec$t trei/eci i trei de furnici, cele dou(spre/ece
e1ploratoare i 1O3, plus c$teva furnici din 3nsula #alc$+ului& Ele ur+(resc deplasarea soarelui sus
pe cer&

12E. CELE OPT LUMNRI
- 11D -


Aiua a treia& 5ei opt se tre/iser( 'n /ori ca s(-i perfecione/e proiectele&
- 6r fi bine s( ne 'nt$lni+ 'n laboratorul de infor+atic( 'n fiecare di+inea( la nou( ca s(
trece+ 'n revist( situaia, propuse 7ulie&
7i-Noon) 'ncepu pri+ul& 6nun( c( serverul FCevoluia furnicilorF fusese instalat pe reeaua
3nternet& .ornise la treab( de la ase di+ineaa i avea de*a c$teva apeluri&
6prinse un ecran i ar(t( serverul& .e pa)ina de afia* se afla si+bolul lor cu cele trei furnici
'n for+( de K, devi/a 1 + 1 = 3 i titlul cu litere )roase2 CE;O"0@36 <0C353"OC&
7i-Noon) le ar(t( serviciul a)ora care per+itea de/baterile publice, serviciul de infor+aii
care anuna activit(ile lor cotidiene, i serviciul susinere, care per+itea contactailor s( se 'nscrie
'n pro)ra+ul 'n curs&
5ei 4apte .itici aprobar(&
7i-Noon) 'i +ai anun( c(, tot prin inter+ediul co+puterului i f(r( s( ias( din liceu,
'nre)istrase nu+ele FCevoluia furnicilorF i 'nfiinase un #C" care le per+itea s( de/volte proiecte&
=(tu pe tastatur(& .e ecran ap(ru statutul societ(ii i contabilitatea viitoare&
,oi se uitau la ecran&
- E bine, /ise 7ulie, dar #C"-ul nostru trebuie s( se spri*ine pe ba/e econo+ice solide& Dac(
doar o s( ne distr(+, +icarea se va stin)e repede& 6i elaborat proiecte care s( per+it( #C"-ului
nostru s( funcione/e? arcisse lu( cuv$ntul&
- 3deea +ea este s( cree/ o colecie de %aine FCevoluia furnicilorF, inspirat( de la insecte& ;oi
privile)ia +aterialele +ade in 3nsectland, nu nu+ai +(tasea vier+elui de +(tase, ci i cea a
p(ian*enului, care este at$t de solid( de uoar( i de supl( 'nc$t folosete la fabricarea vestelor
anti)lon ale ar+atei a+ericane& 6+ de )$nd s( reproduc +otive de aripi de fluturi pe es(turi i s(
le folosesc pe cele ale carapacei scarabeilor pentru nite seturi de bi*uterii&
"e pre/ent( apoi c$teva sc%ie i eantioane& ,oi fur( de acord& 7i-Noon) desc%ise un +odul
de )estiune re/ervat produciilor reali/ate de arcisse& u+e de cod2 F#ocietatea <lutureleF& 5ree i o
vitrin( virtual( unde ur+au s( fie pre/entate contactailor +odelele inventate de arcisse&
6poi fu r$ndul lui "eopold s(-i pre/inte proiectul,
- 3deea +ea este s( 'nfiin(+ o a)enie de ar%itectur( ca s( fabric(+ case inserate 'n coline&
- 5e interes ar pre/enta asta?
- .(+$ntul prote*ea/( ideal de c(ldur(, de fri) dar i de radiaii, de c$+puri +a)netice i de
praf, e1plic( el& 5olina re/ist( la v$nt, la ploaie i la /(pad(& .(+$ntul este cel +ai bun +aterial&
- 6dic( vrei s( construieti nite case tro)lodite& -ar fi ca+ 'ntunecoase? 'ntreb( 7ulie&
- Deloc& E destul s( se sape o fereastr( +are la sud ca solariu+, iar 'n v$rf, o fereastr(
/enital( care per+ite s( se vad( 'n per+anen( succesiunea /ilelor i nopilor& 6stfel, locuitorii
acestui tip de case vor tr(i deplin 'n +i*locul naturii& Aiua vor profita de soare& #e vor putea bron/a
la fereastr(& oaptea vor ador+i privind stelele&
- 4i la e1terior? 'ntreb( <rancine?
- ;a fi pelu/(, flori, copaci pe pereii e1teriori& 6erul va fi plin de +ireas+a verdeii& E o cas(
ba/at( pe via(, nu ca cele din beton: .ereii vor respira& .ereii 'i vor face propria fotosinte/(&
.ereii vor fi acoperii cu via( ve)etal( i ani+al(&
- u e r(u deloc& -n plus, construciile tale nu vor distru)e peisa*ul, re+arc( David&
- 4i surse de ener)ie? 'ntreb( Aoe&
- 5aptatori solari instalai 'n v$rful colinei vor furni/a electricitate&
"e pre/ent( planurile casei sale ideale& Era o for+( de do+ i p(rea 'ntr-adev(r confortabil(
i spaioas(&
6ceast( a doua filial( a fost bote/at( F#ocietatea <urnicarulF&
0r+( .aul&
- 3deea +ea este de a crea o linie de produse ali+entare pe ba/( de produse de la insecte2
+iere, l(ptior, ciuperci, dar i propolis, *eleu re)al&&& <urnicile fabric( pornind de la +ierea de purici
de frun/e un alcool care sea+(n( +ult cu %idro+elul nostru& De aici ideea de a reali/a +ai +ulte
variet(i de %idro+el&
- #( 'ncepe+ prin a 'nre)istra o +arc( de %idro+el, /ise 7i-Noon) tast$nd la co+puter& 6poi
'l vo+ vinde prin coresponden(&
#ocietatea i linia ei de ali+ente au fost bote/ate F9idro+elF& <u r$ndul lui Aoe&
- -n Enciclopedia cunoaterii relative i absolute, Ed+ond !ells pretinde c( furnicile reuesc
56-uri, 5o+unic(ri 6bsolute, unindu-i antenele i bran$ndu-i astfel creierele unul la cel(lalt&
Dac( furnicile reuesc, de ce n-ar reui i oa+enii? Ed+ond !ells su)erea/( fabricarea unor prote/e
na/ale adaptate la siste+ul olfactiv u+an&
- ;rei s( instaure/i un dialo) fero+onal u+an?
- Da& 3deea +ea e de a 'ncerca s( fabric aceast( +ain(& Dot$ndu-se cu antene, oa+enii s-ar
co+porta +ai bine&
- 11G -

"u$nd Enciclopedia de la 7ulie, Aoe le ar(t( tuturor planurile aparatului ciudat desenat de
Ed+ond !ells2 dou( conuri sudare de la care porneau dou( antene fine i curbe&
oroc c( liceul dispune de o secie te%nic( i astfel ave+ la 'nde+$n( un adev(rat atelier
ec%ipat cu instru+ente de 'nalt( te%nolo)ie&
Deoarece ideea lui Aoe 'i a+u/a pe toi ceilali, se lu( %ot(r$rea s( i se aloce un bu)et Fde
cercetareF ca s( 'nceap( s(-i +etereasc( Fantenele u+aneF&
- .roiectul +eu, /ise 7ulie la r$ndul ei, nu e +ai rentabil dec$t cel dinainte& 4i el este le)at de
o invenie bi/ar( descris( 'n Enciclopedie&
D(du pa)inile i le pre/ent( o sc%e+(, un plan cu +ulte indicaii&
- Maina lui Ed+ond !ells desco+pune +oleculele odorante ale fero+onilor furnicilor astfel
'nc$t s( le transfor+e 'n cuvinte inteli)ibile pentru oa+eni& ,ot aa, 'n sens invers, ea desco+pune
cuvintele noastre ca s( le traduc( 'n fero+oni de furnic(& 3deea +ea este s( 'ncerc s( construiesc
aceast( +ain(&
- 8lu+eti?
- Deloc: De +ult( vre+e este posibil s( se desco+pun( i s( s( reco+pun( fero+oni de
furnic(E nu+ai c( ni+eni nu a 'neles i+portana& .roble+a e c( toate studiile tiinifice referitoare
la furnici au drept scop e1ter+inarea lor ca s( sc(p(+ de ele din buc(t(riile noastre& E ca i cu+ ai
'ncredina studiul dialo)ului cu e1trateretrii unor abatoare&
- De ce +ateriale ai nevoie? 'ntreb( 7i-Noon)&
- 0n spectro+etru de +as(, un cro+ato)raf, un co+puter i, bine'neles, un furnicar& 6ve+
tot ce ne trebuie, iar un furnicar a+ v(/ut 'n )r(dina liceului&
8rupul nu p(rea entu/iast& .$n( la ur+a cedar( i 7i-Noon) aloc( un al doilea bu)et pentru
Fcercetare teoretic(F& ;eni r$ndul lui David&
- 3deea +ea este de a crea o efervescen( de co+unicaii ase+(n(toare cu cea dintr-un
furnicar&
- E1plicaii&
- 6+ nu+i asta F5entru de -ntreb(riF& -n realitate, este un server infor+atic care 'i propune
s( r(spund( la toate 'ntreb(rile pe care i le poate pune un o+& Este conceptul Enciclopediei
cunoaterii relative i absolute2 adunarea la un loc a cunoaterii unei epoci i distribuirea ei pentru
ca toi s( poat( profita de ea& 6sta au dorit s( reali/e/e i Cabelais, "eonardo da ;inci i
enciclopeditii din secolul al U;333-lea&
- -nc( un proiect care nu ne va aduce ni+ic: /ise 7i-Noon) suspin$nd&
- ici vorb(: protest( David& Orice 'ntrebare are un pre i vo+ factura r(spunsul 'n funcie
de co+ple1itatea i de dificult(ile )(sirii lui&
- u 'nele)&
- -n /ilele noastre, adev(rata bo)(ie este cunoaterea& 6u fost pe r$nd a)ricultura,
producerea de obiecte +anufacturate, co+erul, serviciileE acu+ e cunoaterea& Eu propun s( cree+
o banc( de date absolute, cea care va r(spunde, repet, la toate 'ntreb(rile pe care i le poate pune
un o+&
- 5u+ se face supa de pra/ i c$nd se plantea/( le)u+ele? /ise cu ironie arcisse&
- 4i asta& De la F5$t e ora e1act(?F, facturat( ieftin, p$n( la F5are este secretul pietrei
filosofaleF, care va costa cu +ult +ai +ult&
- u i-e tea+( s( de/v(lui secrete ce nu trebuie s( fie de/v(luite? 'ntreb( .aul&
- 5$nd nu eti pre)(tit s( au/i sau s( 'nele)i un r(spuns, nu poi profita de el& Dac( i-a
spune 'n clipa asta secretul pietrei filo/ofale sau a 8raalului, n-ai ti ce s( faci cu el&
6cest r(spuns 'l convinse pe .aul&
- 4i cu+ vei face ca s( ai r(spuns la toate?
- E nevoie de or)ani/are& e vo+ brana la toate b(ncile de date infor+atice curente, b(nci
de date tiinifice, istorice, econo+ice etc& ;o+ folosi i telefonul ca s( cere+ infor+aii la institutele
de sonda*e, b(tr$nilor 'nelepi, s( verific(+ infor+aii, s( recur)e+ la a)enii de detectivi i la
bibliotecile din lu+ea 'ntrea)(& -n fond, propun s( folosi+ 'n +od inteli)ent reelele i b(ncile de
date care e1ist( de*a&
- <oarte bine, desc%id filiala F5entrul de -ntreb(riF, spuse 7i-Noon)&
- .roiectul +eu, /ise <rancine, este le)at tot de furnici& 5e sunt ele pentru noi? O di+ensiune
paralel( dar +ai +ic(, deci nu-i d(+ atenie& u depl$n)e+ +oartea lor& 4efii, le)ile, r(/boaiele,
descoperirile lor ne sunt necunoscute& ,otui, prin natur(, sunte+ atrai de furnici c(ci, intuitiv,
din copil(rie, ti+ c( observarea lor ne ofer( date despre noi&
- 0nde vrei s( a*un)i? <rancine nu se )r(bea&
- 5a i noi, furnicile tr(iesc 'n cet(i br(/date de dru+uri& 5unosc a)ricultura& #e dedau
unor r(/boaie de +as(& ,r(iesc 'n caste&&& "u+ea lor este ase+(n(toare cu a noastr(, doar c( e +ai
+ic(, at$ta tot&
- De acord, dar asta duce la un proiect? 'ntreb( 7i-Noon)&
- 11L -

- 3deea +ea este de a crea o lu+e +ai +ic( pe care s-o ur+(ri+ ca s( beneficie+ de lecii
practice& .roiectul +eu const( 'n for+area unei lu+i infor+atice virtuale 'n care vo+ i+planta
locuitori virtuali, un ti+p probabil virtual, cicluri ecolo)ice virtuale pentru ca tot ce se petrece acolo
s( fie si+ilar cu ce se petrece 'n lu+ea noastr(&
- 5a 'n *ocul Evoluia? 'ntreb( 7ulie&
- Da& u+ai c( 'n acel *oc locuitorii fac ce le co+and( *uc(torul& Eu a+ de )$nd s( '+pin)
+ai departe si+ilitudinea cu lu+ea noastr(& -n 3nfra-!orld - (sta e nu+ele pe care l-a+ dat
proiectului +eu - , locuitorii vor fi co+plet liberi i autono+i& -i a+inteti, 7ulie, ce-a+ vorbit
despre liberul arbitru?
- Da& #puneai c( cea +ai +are dovad( a dra)ostei pe care Du+ne/eu o are fa( de noi este
c( ne las( s( face+ prostii& 4i spuneai c( e +ai bine dec$t un Du+ne/eu care s( ne trase/e direcia,
c(ci asta 'i per+ite s( vad( dac( sunte+ capabili s( ne co+port(+ bine i s( )(si+ sin)uri calea
cea bun(&
- E1act& F"iberul arbitruF&&& cea +ai +are dovad( de dra)oste a lui Du+ne/eu fa( de oa+eni2
neintervenia lui& Ei bine, intenione/ s( ofer acelai lucru locuitorilor +ei din 3nfra-!orld& "iberul
arbitru& #(-i %ot(rasc( sin)uri evoluia f(r( ca cineva s(-i a*ute& 6stfel vor fi cu adev(rat ca noi& 4i
e1tind aceast( noiune de liber arbitru asupra tuturor ani+alelor, ve)etalelor, +ineralelor& 3nfra-
!orld este o lu+e independent( i cred c( prin asta va fi si+ilar( cu a noastr(& 4i 'n felul (sta
ur+(rirea ei ne va aduce infor+aii cu adev(rat preioase&
- ;rei s( spui c(, spre deosebire de *ocul Evoluia, ni+eni nu le va indica ni+ic?
- i+eni& Doar 'i vo+ observa i, 'n ulti+( instan(, vo+ introduce ele+ente noi 'n lu+ea lor
ca s( vede+ cu+ reacionea/(& 5opacii virtuali vor crete sin)uri& Oa+enii virtuali vor cule)e
instinctiv fructele& 0/inele virtuale vor face din ele, lo)ic, dulceuri virtuale&
-&&& 5are apoi vor fi +$ncate de consu+atori virtuali, continu( Aoe, foarte i+presionat(&
- 4i prin ce s-ar deosebi de lu+ea noastr(?
- .rin ti+p& care va trece de /ece ori +ai repede dec$t 'n lu+ea noastr(& 6sta ne va per+ite
s( observ(+ +acrofeno+enele& 5a i cu+ a+ observa lu+ea noastr( 'ntr-un +od accelerat&
- 4i 'n ce const( interesul econo+ic? 'ntreb( 7i-Noon) preocupat de rentabilitate&
- 3nteresul e enor+, r(spunse David, care 'nelesese de*a toate i+plicaiile proiectului
conceput de <rancine& -n 3nfra-!orld a+ putea testa orice& -nc%ipuii-v( o lu+e infor+atic( 'n care
toate co+porta+entele locuitorilor virtuali nu +ai sunt pro)ra+ate, ele provenind 'n +od liber din
+intea lor:
- ,ot nu 'nele)&
- Dac( vre+ s( ti+ dac( nu+ele unei +(rci de deter)ent interesea/( publicul, e de a*uns
s(-l introduce+ 'n 3nfra-!orld i vo+ ti cu+ reacionea/( oa+enii& "ocuitorii virtuali vor ale)e sau
vor respin)e 'n +od liber produsul& 6stfel se vor obine r(spunsuri +ult +ai fidele i +ult +ai
rapide dec$t cele furni/ate de institutele de sonda* c(ci, 'n loc s( se teste/e o +arc( pe un eantion
de o sut( de persoane reale, ea va fi testat( pe populaii 'ntre)i de +ilioane de indivi/i virtuali&
7i-Noon) se 'ncrunt( uor i 'ntreb(2
- 4i cu+ vei introduce deter)enii t(i 'n 3nfra-!orld?
- .rin oa+eni-puni& 3ndivi/i cu aparen( nor+al( - in)ineri, +edici, cercet(tori din lu+ea lor
- c(rora le vo+ livra produsele de testat& u+ai ei vor ti c( universul lor nu e1ist( i c( nu are
drept finalitate dec$t reali/area unor e1periene 'n beneficul di+ensiunii superioare&
- 6+ putea testa c%iar i politici, /ise <rancine& 6+ verifica ce re/ultate produc pe ter+en
scurt&, +ediu i lun) liberalis+ul, socialis+ul, anar%is+ul, ecolo)is+ul&&& Deputaii vor vedea
efectele unei le)i& ;o+ avea la dispo/iia noastr( o +ini-o+enire cobai care ne va per+ite s(
c$ti)(+ ti+p cru$nd o+enirea 'n +(ri+e natural( de dru+uri )reite&
5ei opt erau acu+ foarte entu/ias+ai&
- <antastic: e1cla+( David& <rancine avea o privire de vi/ionar(& David o b(tu uor pe spate
i 'i /ise2
- ,e cre/i Du+ne/eu? O s( cree/i o +ic( lu+e co+plet( i o vei ur+(ri cu acea curio/itate cu
care Aeus i /eii din Oli+p scrutau acest p(+$nt?
- .oate c( i la noi deter)enii sunt testai pentru o di+ensiune superioar(, interveni
arcisse cu ironie&
.ufnir(, apoi r$sul lor deveni +ai puin natural&
- &&& .oate, +ur+ur( <rancine c(/$nd pe )$nduri&

12G. ENCICLOPEDIE

NOCUL DE LA ELEUSIS: S!$%)# ;$!)#)" '& #( E#&)/"/ &/+& '& (A" @5/"... ,&@)#(. P&+,) $
%(,+"'5 & &-$"& '& !&# %)8" %(+,) ;)!5+$,". %,&(#(."#7 ))# '"+,& ;)!5+$,"7 !(,& & )1"+
D)1&6&)7 "-&+&(65 $ ,&@)#5 *" $ /!,"& %& $ .)!(+5 '& 9:,+"&. A!&(/+5 ,&@)#5 &/+& $ 0,(65
)1"+5 ?R&@)#( #)1""?. A%$" '$)5 /&+)," '& !"!"6&!" *" '$)5 '& !5,8" /)+ '"/+,".)"+& %:5 #(
- 11H -

&%)"6(,& ;)!5+$,"#$,. U ;)!5+$, =!&%& %(,+"'( %):' ;$/ $ !(,+& *" 6"!:': ?L)1&( =!&%& /5
&I"/+&?. N)!5+$,)# )1"+ D)1&6&) ()85 !5 ?(!&(/+5 !(,+& & .)5? /() ?(!&(/+5 !(,+& ) &
.)5?. C5,8"#& !(,& ) /)+ .)& /)+ '(+& #( $ %(,+&7 "(, !&#& .)& /)+ (#""(+& !( /5 0$,1&6&
) *",. N)!5+$,"" (!!&%+5 /)"+( '& !5,8" (!!&%+(+5 '& D)1&6&) *" /& /+,5')"&/!7 = +"1% !&
;$(!57 /5 @5/&(/!5 !& #$@"!5 @)-&,&(65 (!&(/+5 /&#&!8"&. C:' !"&-( !,&'& !5 ( @5/"+ ,&@)#(
;$!)#)"7 ,"'"!5 1:( *" /& '&!#(,5 ?%,$0&+?. I( !)-:+)# = #$!)# #)" D)1&6&) !( /5 #& /%)5
!&#$,#(#8" '(!5 )#+"1( !(,+& & .)5 /() ). D)1&6&) =# /)%,(-&@9&(65 %& %,$0&+ *"7 '(!5
(!&/+( /& =*&(#57 &/+& '(+ (0(,5. D(!5 %,$0&+)# ,&)*&*+& /5 '&( ,5/%)/)# .) %&+,) 6&!& !5,8"
#( ,:'7 &)85 ,&@)#( %& !(,& ( '&')/A$ *" !&"#(#8" $ !$1%(,5 !) !&( /!,"/5 %& 9:,+"&. D(!5 !&#&
'$)5 /& %$+,"-&/!7 ( !:*+"@(+7 (#+0&# & '(+ (0(,5. D(!5 !&#& $ /)+5 %(+,) !5,8" () 0$/+ '(+& ;$/ *"
"1&" ) ( @5/"+ ,&@)#(7 "(, +$8" %,$0&8"" /A() =*&#(+7 D)1&6&) ( !:*+"@(+.
D(, ,&@)#( #)1"" +,&.)"& /5 0"& )*$, '& '&/!$%&,"+. I+&,&/(+ &/+& /5 /& @5/&(/!5 $
,&@)#5 /"1%#5 *" +$+)*" @,&) '& @5/"+. A/+0&#7 ,&@)#( ?(#+&,(,&( )&" !5,8" 1(" 1(,& '&!:+ $)5
*" (#+( !(,& & 1(" 1"!5 /() &@(#5 !) $)5? &/+& 0$(,+& @,&) '& '&/!$%&,"+7 !5!" ;)!5+$,"" ()
+&'"8( /5A*" =',&%+& =+,&(@( (+&8"& (/)%,( 0"@),"#$, *" ( (#+&,(8&#$, !)#$,"#$, ,$*) *"
&@,). R&@)#"#& ?)1(" !5,8" ,$*"" !) &I!&%8"( !5,8"" ( 6&!&(7 ( '$)56&!&( *" ( +,&"6&!&(? /()
?+$(+& !5,8"#& !) &I!&%8"( #)" *(%+& '& ""15? /)+ "+&,6"/& !( 0""' %,&( @,&) '& '&/!$%&,"+.
D(!5 ,&@)#( #)1"" & "1%$/"."# '& @5/"+7 (+)!" &/+& '&/!(#"0"!(+ ;)!5+$,)# ?D)1&6&)?. T,&.)"&
),15,"+5 $ ?/"1%#"+(+& #( !(,& ) +& @:'&*+" '" %,"1(?. C(,& & !&( 1(" .)5 /+,(+&@"& !( /5
!:*+"@"> F"&!(,& ;)!5+$, (,& "+&,&/)# /5 /& '&!#(,& !:+ 1(" ,&%&'& %,$0&+7 !9"(, '(!5 & ,"/!(+.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

13H. REVOLUIA N MERS

.rinesa 1O3 se apleac( ca s( ur+(reasc( +icarea unei tur+e de acarieni care se
deplasea/( printre )%earele piciorului din fa( spre o )aur( a unei buturu)i de brad&
.robabil c( aceti acarieni sunt pentru noi la fel de +ici pe c$t sunte+ noi pentru De)ete, 'i
/ice ea&
#e uit( la ei cu +are curio/itate& #coara de un cenuiu palid se fisurea/( lon)itudinal 'n
pl(ci scurte i 'n)uste, r$pe +ici pline de acarieni& 1O3 se apleac( i asist( la r(/boiul dintre cinci
+ii de acarieni, pe care 'i recunoate ca fiind oribai, i trei sute de acarieni %idra%ni/i& .rinesa 1O3
se uit( la ei un +o+ent& Oribaii sunt deosebit de i+presionani cu )%earele lor plantate peste tot,
pe coate, u+eri i c%iar pe fa(&
.rinesa se 'ntreab( de ce %idra%ni/ii care tr(iesc 'n special 'n ap(, au venit s( invade/e
copacii& 6ceste infi+e crustacee p(roase 'nar+ate cu c$rli)e, d(ltie, stilete i ciocuri co+plicate se
dedau unor b(t(lii epice& .(cat c( nu poate s(-i continue studiul& i+eni nu va cunoate
r(/boaiele, inva/iile, dra+ele i tiranii poporului de acarieni& i+eni nu va ti care dintre oribai sau
%idra%ni/i au c$ti)at +inuscula b(t(lie de la a treia fisur( vertical( a bradului& .oate c(, 'n alt(
fisur(, ali acarieni i +ai spectaculoi, sarcopii, tiro)lifii, i1o/ii, der+acentorii sau ar)aii, se dedau
la b(t(lii i +ai fantastice pentru +i/e i +ai pasionante& Dar ni+eni nu se interesea/( de ei& ici
+(car furnicile, nici +(car 1O3&
Ea a luat %ot(r$rea s( se interese/e de De)etele )i)antice i de ea 'ns(i& E destul&
.ornete +ai departe&
-n *urul ei, coloana Cevoluiei <urnicilor continu( s( creasc(& Erau trei/eci i trei dup(
incendiu, 'n cur$nd vor fi o sut( de insecte de diferite feluri& Departe de a-i speria, fu+ul produs de
acel brasero atra)e curioii& 6u v(/ut focul de care au au/it at$t de +ult vorbindu-se& 6u/iser( i
relat(ri despre odiseea lui 1O3&
.rinesa 1O3 'i 'ntreab( +ereu pe noii sosii dac( nu au v(/ut o furnic( +ascul ale c(rui
+irosuri-paaport corespund nu+(rului >D& i+eni nu se )$ndete la acest nu+(r& ,oi vor s( vad(
focul&
Deci (sta e teribilul foc&
.ri/onier 'n )an)a lui de piatr(, +onstrul pare aipit, dar +a+ele coleoptere 'i averti/ea/(
+icuii s( nu se apropie c( e periculos&
Deoarece brasero e )reu, 1D, specialist( 'n contactele cu popoarele str(ine, propune s( fie
purtat de un +elc& Ceuete s( se fac( 'neleas( de un )asteropod i s(-l convin)( c( a avea o
c(ldur( 'n spate e foarte bine pentru s(n(tate& Melcul accept( +ai +ult de frica furnicilor dec$t de
altceva& #atisf(cut(, G su)erea/( s( fie 'nc(rcai 'n acelai fel ali +elci cu %ran( i alii cu brasero&
Melcul este un ani+al lent care pre/int( avanta*ul c( se poate deplasa pe orice teren& Modul
de loco+oie este foarte ciudat& "ubrifia/( solul cu balele apoi alunec( pe patinoarul creat astfel 'n
faa lui& <urnicilor, care p$n( atunci 'i +$ncau f(r( s(-i observe, nu le vine s( cread( v(/$nd acele
ani+ale produc$nd bale la infinit&
- 11I -

Evident, substana pune o proble+( furnicilor care +er) 'n spate i se po+enesc c( trop(ie
prin ea& 6sta le obli)( se 'nainte/e pe dou( coloane de fiecare parte a liniei de bale&
6ceast( procesiune a furnicilor, 'n care se intercalea/( +elci staco*ii i fu+e)$nd,
i+presionea/(& 3nsecte, +a*oritatea furnici, ies din %(iuri, cu antenele 'ntreb(toare i abdo+enul
retras& u e1ist( certitudini 'n aceast( lu+e la nivelul pietricelelor& 3deea de a +er)e '+preun(
pentru a re/olva o eni)+( cos+ic( e1alt( c$teva e1ploratoare str(ine bla/ate i c$teva tinere
r(/boinice i+pertinente&
De la o sut(, au a*uns cinci sute& Cevoluia pro-De)ete 'ncepe s( arate a +are ar+at( de
trans%u+an(&
#in)urul ele+ent surprin/(tor2 entu/ias+ul foarte sc(/ut al prinesei eroine& 3nsectele nu
reuesc s( 'nelea)( c( se poate acorda at$ta i+portan( unui individ 'n special, c%iar dac( e vorba
de prinul >D& Dar 1O 'ntreine bine le)enda i le e1plic( tuturor c( asta este 'nc( o boal( tipic(
De)etelor2 ataa+entul fa( de fiinele deosebite&

131. O 4I FRUMOAS

Cevoluionarii furnicilor petrecur( a treia /i a ocup(rii liceului construind standuri ca s(-i
pre/inte proiectele& "a 'nceput se )$ndiser( s( le a+ena*e/e 'n s(lile de clas(, dar Aoe spusese c( ar
fi +ai bine s( le instale/e *os, pe pelu/a curii, 'n apropierea corturilor i a podiu+ului& 6stfel toat(
lu+ea ar fi putut s( le vad( i s( participe&
0n cort indian, un co+puter, un cablu electric i un fir de telefon sunt suficiente pentru a
crea o celul( econo+ic( viabil(& Datorit( co+puterelor, 'n c$teva ore, +a*oritatea celor opt proiecte
erau )ata s( funcione/e& Dac( revoluia co+unitilor era Fsoviete plus electricitateF, revoluia lor era
Ffurnicile plus infor+atic(F&
Distraciile nu lipseau& Mesele fuseser( l(sate la locul lor 'n sala de pin)-pon) unde se
or)ani/au adev(rate turnee& "aboratorul de li+bi, cu aparatura video, era acu+ pe post de sal( de
cine+ato)raf& 5eva +ai departe cei interesai *ucau *ocul Eleusis, de/v(luit de Enciclopedia
cunoaterii relative i absolute& Obiectivul, descoperirea re)ulii, era perfect pentru de/voltarea
i+a)inaiei i a devenit foarte repede *ocul feti&
O a+a/oan( veni s-o infor+e/e pe 7ulie c( era c(utat( la telefon de un anu+e Marcel
;au)irard, *urnalist local& 3ndividul voia s( vorbeasc( cu Feful revoluieiF& -i spusese c( nu e1ista
ef, dar 7ulie putea s( fie considerat( ca purt(toarea lor de cuv$nt& 7urnalistul cerea deci un
interviu& 7ulie r(spunse&
- =un( /iua, do+nule ;au)irard& ,elefonul du+neavoastr( +( surprinde& .arc( vorbeai +ai
bine despre eveni+ente f(r( s( le cunoatei&
El r(spunse2
- 6 vrea s( cunosc nu+(rul +anifestanilor& .oliia +i-a spus c( vreo sut( de va)abon/i s-
au blocat 'ntr-un liceu, '+piedic$nd funcionarea lui nor+al(& 6 vrea s( tiu i cealalt( esti+are&
- ;ei face +edia 'ntre cifra poliiei i cea pe care o s( v-o dau eu? 3nutil& 6flai c( sunte+
e1act cinci sute dou(/eci i unu&
- 4i susinei st$n)is+ul?
- Deloc&
- "iberalis+ul?
- ici&
=(rbatul de la cap(tul cel(lalt al firului p(rea a)asat&
- .(i, trebuie s( fii ori de st$n)a, ori de dreapta, /ise el&
- u p(rei a fi 'n stare s( *udecai dec$t 'n dou( direcii, r(spunse 7ulie& u avanse/i nu+ai
la st$n)a sau la dreapta& .oi la fel de bine s( te deplase/i 'nainte sau 'napoi& oi sunte+ cu
F'nainteF& Marcel ;au)irard reflect( la acest r(spuns, de/a+()it c( nu corespundea cu ceea ce
scrisese de*a&
Aoe, care asculta l$n)( 7ulie, lu( receptorul i /ise2
- Dac( ar trebui s( ne asocie+ unui partid politic, ar trebui s(-l invent(+ i s(-l nu+i+
partidul FevoluionistF, 'l infor+( ea& oi vre+ ca o+ul s( evolue/e +ai repede&
- Mda, e1act la ce +( )$ndea+, suntei st$n)iti, conc%ise *urnalistul local linitit&
4i 'nc%ise, +ulu+it c( 'nc( o dat( 'nelesese dinainte&

132. ENCICLOPEDIE

METODA ANTIACELIBAT: P:5 = 1G2H7 P","&"7 85,("" '" )&#& /(+& ,&6$#-() =+,A
) 1$' '",&!+ %,$.#&1( !)%#)#)". !),/)# ()#)" &I"/+( $ /&(,5 )1"+5 ?$(%+&(
!5/5+$,""#$,?. /&(,( (!&&( &,() (')(8" +$8" .5,.(8"" *" +$(+& 0&+&#& !(,& (-&() *("/%,&6&!&
(". S& 05!&( = (*( 0&# =!:+ /5 0"& (!&#(*" )15, '& .5,.(8" *" '& 0&+&.
- 11J -

S& $,@("6( ) 1(,& .(!9&+ = (&, #".&,7 %& !$(/+( 1)+&#)"7 *" +$8" /5+&"" 1:!() *"
.&() '" .&#*)@.
L( $ ()1"+5 $,57 0&+&#& %#&!() %,"1&#&7 !) ) ()1"+ (-(/. A#&,@() /5 /& (/!)'5 =
+)0"*),". A%$" .5"&8"" %#&!() = !5)+(,&( #$,. P,"1)# !(,& '&/!$%&,&( $ 0(+57 *"A$ =/)*&(. C&#&
1(" ',5@)8& &,()7 ."&=8&#&/7 !&#& 1(" !5)+(+&7 *" ) (-&() ',&%+)# /5A# ,&0)6& %& %,"1)# !(,&
#& '&/!$%&,&(.
O,7 ) &(%5,(+ !&" 1(" 0,)1$*" &,() %,"1"" !(,& #& '&/!$%&,&()7 !" +$+'&()( !&" 1("
")8"7 !&" 1(" (+&8"7 !&" 1(" *",&8". C&"#(#8" &,() $.#"@(8" /5 /& 1)#8)1&(/!5 !) 0&+&#& 1(" %)8"
/&')!5+$(,&7 !5!" "!" ) .5"(+ ) (-&( -$"& /5 /& =+$(,!5 = /(+ 05,5 0(+5. D(!5 ))# &,( 1("
#&+ /() 1(" %)8" '&/!),!5,&8 *" ) -$"( /5 /& 1)#8)1&(/!5 !) $ ),:+57 =+$,!:')A/& !)
1:""#& @$(#&7 &,( @$"+ '" /(+.
D" 0&,"!",&7 !) !:+ /& 05!&( 1(" =+)&,"!7 !) (+:+ (/+( &,( = (-(+(;)# !&#$, 1(" %)8"
0,)1$(/&.
A '$)( 6" /& +,&!&( #( !5/5+$,"".
I)+"# /5 1(" /%)&1 !5 = (!&/+& /(+& ) &I"/+() 9$#+&" *" "!" 0&+& .5+,:&.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

133. PRIN FOC I MANDIBUL

"un)a co%ort( de furnici revoluionare pro-De)ete )rupea/( acu+ o +as( de trei/eci de +ii
de indivi/i&
6*un) 'n faa oraului Kedi-bei-naBan& 5etatea refu/( s( le lase s( intre& Cevoluionarele pro-
De)ete vor s( dea foc acelui furnicar, dar acest lucru se dovedete i+posibil c(ci cetatea este
acoperit( cu un do+ din frun/e ver/i neinfla+abile& .rinesa 1O3 decide atunci s( profite de +ediul
'ncon*ur(tor& O fale/( cu o st$nc( +are 'n v$rf do+in( oraul& E destul s( se foloseasc( o p$r)%ie
pentru a proiecta acea piatr( +are i rotund( peste ora&
.iatra se %ot(r(te 'n sf$rit s( se +ite, se clatin( 'nainte de a porni i ateri/ea/( e1act
peste do+ul cu frun/e +oi& E cea +ai +are i cea +ai )rea bo+b( c(/ut( peste un ora cu peste o
sut( de +ii de locuitori&
6cu+ nu +ai r(+$ne dec$t s( supun( oraul, sau ce a +ai r(+as din el&
#eara, 'n acea cetate turtit(, .rinesa 1O3 vorbete iar de obiceiurile De)etelor i 1O ia notie
odorante&
MOC<O"O83E
Morfolo)ia De)etelor nu evoluea/(&
-n ti+p ce la broatele estoase, viaa subacvatic( duce dup( un +ilion de ani la apariia
+e+branelor la e1tre+itatea picioarelor ca o +ai bun( adaptare la viaa 'n ap(, la o+, totul se
re/olv( prin prote/e&
.entru adaptarea la ap(, o+ul fabric( labe pal+ate pe care le pune i le scoate dup( dorin(&
6stfel, nu e1ist( nici un +otiv pentru o adaptare +orfolo)ic( la ap( i ateptarea unui +ilion
de ani ca s(-i apar( nite +e+brane naturale&
5a s( se adapte/e aerului, fabric( nite avioane care i+it( p(s(rile&
5a s( se adapte/e la c(ldur( sau la fri), fabric( %aine pe post de blan(&
5eea ce o specie reali/a alt(dat( cu propriul ei corp 'n +ilioane de ani, o+ul fabric( artificial
'n c$teva /ile, doar +anipul$nd +aterialele din *urul lui&
6ceast( abilitate 'nlocuiete definitiv evoluia lui +orfolo)ic(&
ici noi, furnicile, nu +ai evolu(+ de +ult( vre+e, c(ci reui+ s( ne re/olv(+ proble+ele
altfel dec$t prin evoluie +orfolo)ic(&
<or+a noastr( e1terioar( este aceeai de o sut( de +ilioane de ani, dovad( a reuitei
noastre&
#unte+ un ani+al des(v$rit&
-n ti+p ce toate celelalte specii vii sunt supuse seleciilor naturale - pr(d(tori, cli+at, boli -,
nu+ai o+ul i furnica au sc(pat de aceast( presiune&
Datorit( siste+elor noastre sociale, a+$ndoi a+ reuit&
6proape toi nou-n(scuii notri a*un) la v$rsta adult( i sperana de via( crete&
,otui, o+ul i furnica sunt confruntai cu aceeai proble+(& Deoarece au 'ncetat de a se
+ai adapta la +ediul 'ncon*ur(tor, nu le +ai r(+$ne dec$t s( fore/e +ediul 'ncon*ur(tor s( li se
adapte/e lor&
,rebuie s( i+a)ine/e lu+ea cea +ai confortabil( pentru ei& u +ai e vorba de o proble+( de
biolo)ie, ci de o proble+( de cultur(&
Mai departe, in)inerele focului 'i reiau e1perienele& G 'ncearc( s( +ear)( pe dou( picioare
a*ut$ndu-se de cren)ue ca de nite c$r*e& H 'i continu( fresca 'n care fi)urea/( odiseea lui 1O3 i
- 1>O -

felul 'n care a descoperit De)etele& I 'ncearc( s( fabrice p$r)%ii cu contra)reut(i din pietri cu
a*utorul unor r(+urele i platouri de frun/e tasate&
Dup( ce a vorbit 'ndelun) despre De)et2e, .rinesa 1O3 se si+te ostenit(& #e )$ndete din
nou la sa)a pe care voia s-o scrie2 >D2 De)etele& 6cu+ c$nd prinul a pierit 'n incendiu, s-au dus
ansele de a vedea n(sc$ndu-se acest pri+ ro+an al furnicilor&
G se apropie de 1O3 dup( ce 'nc( o dat( a c(/ut la p(+$nt 'ncerc$nd s( +ear)( pe dou(
picioare& Ea se+nalea/( faptul c( proble+a cu arta e c( este fra)il( i )reu de transportat& Oul pe
care >D 'l u+pluse cu ro+anul s(u nu era oricu+ transportabil pe distane +ari&
6r fi trebuit s(-l pune+ pe un +elc, e+ite 1O3& G a+intete c( +elcii +(n$nc( ou(le de
furnici& Dup( p(rerea ei, trebuie inventat( o art( ro+anesc( +ir+eceean( uoar(, transportabil( i,
de preferin(, neco+estibil( pentru )asteropode&& H ia o frun/( ca s( 'nceap( un nou ele+ent al
frescei& ici asta nu va putea s( fie transportat(, 'i /ice G, care a descoperit proble+ele
Fstin)%eritoareF ale artei&
5ele dou( furnici se consult( i, brusc, H are o idee2 scarificarea& De ce s( nu desene/e, cu
v$rful +andibulei, +otive direct pe carapacea celorlali?
3deea 'i place lui 1O3& 4tie c( De)etele au i ele o art( de acest )en pe care o nu+esc Ftatua*F&
Deoarece epider+a lor e +oale, sunt obli)ai s( introduc( un colorant, 'n ti+p ce, 'n ca/ul unei
furnici, ni+ic nu e +ai si+plu dec$t s( /)$rie c%itina cu v$rful +andibulei ca i cu+ ar fi vorba de o
bucat( de c%i%li+bar&
H vrea i+ediat s( sacrifice carapacea lui 1O3 dar, 'nainte de a fi t$n(r( prines(, furnica roie
fusese o b(tr$n( e1ploratoare i carapacea ei are de*a +ulte /)$rieturi 'nc$t cu )reu s-ar +ai putea
distin)e ceva&
Decid deci s-o c%e+e pe 1L, cea +ai t$n(r( furnic( din trup(, cel puin cea a c(rei carapace
este i+pecabil(& 6poi, cu +ult( trud(, cu v$rful +andibulei drepte folosit( ca stilet, H 'i inci/ea/(
+otive care 'i trec prin cap& .ri+a idee este s( pre/inte un furnicar 'n fl(c(ri& -l desenea/( pe
abdo+enul tinerei beloBaniene& "iniile for+ea/( arabescuri i volute destul de lun)i care se co+bin(
ca nite fire& <urnicile, care percep 'n special +icarea, sunt +ai interesate de traiectorii dec$t de
detaliile for+elor fl(c(rilor&

134. DISTRACIE

,reptat, Cevoluia deveni o %arababur( inventiv(&
"a <ontainebleau, cei opt iniiatori erau puin dep(ii de a+ploarea pe care o lua distracia&
-n afar( de podiu+ i de cele opt standuri ale lor, peste tot 'n curte ap(ruser( estrade i +ese ca
ciupercile&
"uaser( astfel fiin( standurile Fpictur(F, Fsculptur(F, FinveniiF, Fpoe/ieF, FdansF, F*ocuri pe
co+puterF unde tinerii revoluionari 'i pre/entau 'n +od spontan operele& "iceul se transfor+(
puin c$te puin 'ntr-un sat pestri ai c(rui locuitori se tutuiau, se abordau liber, se distrau,
cl(deau, testau, e1peri+entau, observau, )ustau, se *ucau sau pur i si+plu se odi%neau&
.e pa)inile albe de la sf$ritul Enciclopediei, 7ulie not(2 FCe)ula revoluionar( nr& GD2
6nar%ia este o surs( de creativitate& Eliberai de presiunile sociale, oa+enii inventea/( i creea/( 'n
+od c$t se poate de natural, cultiv( fru+useea i inteli)ena, co+unic( 'ntre ei cu+ pot +ai bine&
Dac( p(+$ntul e bun, c%iar i cele +ai +ici se+ine dau copaci +ari i fructe fru+oaseF&
-n s(lile de clas( se for+au spontan )rupuri de dialo)&
7ulie era contient( c( trebuie s( introduc( puin( ordine 'n acea %arababur(, altfel
Cevoluia s-ar fi autodistrus& ,rebuia s( propun( un sens&
7ulie petrecu o or( 'ntrea)( ca s( priveasc(, 'n acvariul lor, furnicile destinate e1perienelor
de co+unicare fero+onal(& Ed+ond !ells spunea c( observarea co+porta+entului +ir+eceean era
de +are a*utor dac( voiai s( invente/i o societate ideal(&
Ea nu v(/u dec$t nite )$n)(nii +ici i ne)re, destul de respin)(toare care toate p(reau c(
se a)it( prostete pentru nite ocupaii prosteti& -n cele din ur+( 'i /ise c( probabil se 'nelase pe
toat( linia& .oate c( Ed+ond !ells vorbea 'n si+boluri& <urnicile erau furnici, oa+enii erau oa+eni,
i nu li se puteau aplica re)ulile de via( ale unor insecte de o +ie de ori +ai +ici dec$t ei&
0rc( la eta*, se ae/( la biroul profesorului de istorie, desc%ise Enciclopedia i c(ut( alte
e1e+ple de revoluii din care s-ar fi putut inspira&
Descoperi istoria +ic(rii futuriste& .rin anii 1JOO-1J>O, ap(ruser( ca+ peste tot +ic(ri
artistice& Dadaitii 'n Elveia, e1presionitii 'n 8er+ania, suprarealitii 'n <rana i futuritii 'n 3talia
i 'n Cusia& 6cetia din ur+( erau artiti, poei i filo/ofi care aveau ca punct co+un ad+iraia
pentru +aini, vite/( i 'n )eneral pentru orice te%nolo)ie avansat(& Erau convini c( o+ul va fi 'ntr-
o /i salvat de +ain(& <uturitii au +ontat piese de teatru 'n care actori de)%i/ai 'n roboi ap(reau
ca s(-i salve/e pe oa+eni& Or, aproape de al doilea r(/boi +ondial, futuritii italieni raliai lui
Marinetti au aderat la ideolo)ia propov(duit( de principalul repre/entant al +ainilor, dictatorul
=enito Mussolini& "a ur+a ur+elor, ce altceva f(cea el dec$t s( construiasc( tancuri i alte +aini
- 1>1 -

destinate r(/boiului? -n Cusia, i din aceleai +otive, unii futuriti s-au al(turat partidului
co+unist al lui 3osif #talin& 6u fost folosii 'n a+bele ca/uri pentru propa)anda politic(& #talin i-a
tri+is 'n )ula) c$nd nu a pus s( fie asasinai&
7ulie citi apoi despre +icarea suprarealist(& 5ineastul "uis =unuel, pictorii Ma1 Ernst,
#alvador Dali i Cene Ma)ritte, scriitorul 6ndre =reton, toi credeau c( vor putea s( sc%i+be lu+ea
prin arta lor& -n aceast( privin(, ei se+(nau puin cu )rupul lor de opt, fiecare acion$nd 'n
do+eniul s(u predilect& ,otui, suprarealitii erau prea individualiti ca s( nu se piard( foarte
repede 'n certuri intestine&
3 se p(ru c( a )(sit un e1e+plu interesant 'n ca/ul situaionitilor france/i din anii ai/eci& Ei
susineau revoluia prin fars( i, refu/$nd Fsocietatea spectacoluluiF, st(teau practic departe de orice
*oc +ediatic& 6ni de /ile +ai t$r/iu, liderul lor 8uM Debord, avea s( se sinucid( dup( ce acordase
pri+ul interviu televi/at& -n consecin(, situaionitii au r(+as practic necunoscui cu e1cepia
c$torva specialiti ai +ic(rii din +ai TLI&
7ulie trecu la revoluiile propriu-/ise&
.rintre revoltele recente, se nu+(rau cea a indienilor din 5%iapas, 'n sudul Me1icului& -n
fruntea acestei +ic(ri /apatiste, se afla co+andantul Marcos, 'nc( un revoluionar care 'i per+itea
s( fac( fapte de vite*ie plas$ndu-le sub se+nul u+orului& Micarea lui se ba/a totui pe proble+e
sociale foarte reale2 +i/eria indienilor +e1icani i strivirea civili/aiilor a+erindiene& Dar Cevoluia
furnicilor iniiat( de 7ulie nu era 'nsufleit( de o +$nie social( veritabil(& 0n co+unist i-ar fi spus
Frevoluie +ic-bur)%e/(F i avea drept sin)ur( +otivaie le%a+itea de i+obilis+&
,rebuia )(sit altceva& D(du iar pa)inile Enciclopediei ieind din cadrul revoluiilor pur
+ilitare ca s( aborde/e revoluiile culturale& =ob MarleM 'n 7a+aica& Cevoluia asta era apropiat( de
a lor, 'n +(sura 'n care a+$ndou( porniser( de la +u/ic(& #e +ai ad(u)a un discurs pacifist, o
+u/ic( branat( la b(t(ile ini+ii, folosirea )enerali/at( a i)(rii cu )an*a, o +itolo)ie care 'i avea
r(d(cinile i si+bolurile dintr-o cultur( vec%e& Cevoluionarii rastas aveau drept referin( istoria
biblic( a re)elui #olo+on i a re)inei din #aba& Dar =ob MarleM nu 'ncercase s( sc%i+be societatea,
vrusese doar ca adepii lui s( nu +ai fie crispai i s(-i uite a)resivitatea i )ri*ile& -n #tatele 0nite,
unele co+unit(i de YuaBeri sau a+is% stabiliser( +oduri de coe1isten( interesante, dar se
i/olaser( 'n +od voluntar de lu+e i 'i ba/au re)ulile de via( nu+ai pe credin(& -n fond, nite
co+unit(i laice funcion$nd corect i de*a de oarecare ti+p, erau doar Bibbut/urile din 3srael&
Pibbut/itii 'i pl(ceau lui 7ulie pentru c( for+au sate 'n care nu circulau bani, unde uile nu aveau
broate i unde toat( lu+ea se -nele)ea& Pibbut/is+ul cere 'n sc%i+b fiec(rui +e+bru s( lucre/e
p(+$ntulE or aici nu era nici p(+$nt de arat, nici vaci i nici vi( de vie&
#e )$ndi, 'i roase un)%iile, se uit( la +$ini i, brusc, avu i+presia unui flas%&
8(sise soluia& O avea sub nas de +ult( vre+e& 5u+ de nu se )$ndise +ai de+ult la ea?
E1e+plul de ur+at era&&&

135. ENCICLOPEDIA

ORJANISMUL VIU: N"1&" ) (,& &-$"& /5 '&1$/+,&6& (,1$"( %&,0&!+5 !(,&
'$1&*+& =+,& '"0&,"+&#& %5,8" (#& !$,%)#)" $/+,). T$(+& !&#)#&#& $(/+,& /)+ #( &@(#"+(+&.
O!9")# ',&%+ ) &/+& @&#$/ %& $!9")# /+:@. P#51:)# ',&%+ ) &/+& "-"'"$/ %& %#51:)#
/+:@. I !$,%)# $/+,)7 +$(+& !&#)#&#&7 +$(+& $,@(&#&7 +$(+& %5,8"#& () ))# *" (!&#(*" $."&!+"-:
/5 /&,-&(/!5 $,@("/1)# @#$.(# (/+0&# =!:+ (!&/+( /5 0)!8"$&6& !:+ 1(" ."&.
C&#)#&#& !$,%)#)" $/+,) !)$/!7 = 1$' ,&)*"+7 *" !$1)"/1)# *" ((,9"/1)#. T$(+&
&@(#&7 +$(+& #".&,&7 '(, !) ) /!$% !$1): /5 +,5"(/!5 =1%,&)5 !:+ 1(" ."& %$/"."#. D(+$,"+5
9$,1$"#$, *" "1%)#/),"#$, &,-$(/&7 "0$,1(8"( !",!)#5 "/+(+(&) %," !$,%)# $/+,)7 '(, )
& +,(/1"/5 '&!:+ %5,8"#$, !(,& () &-$"& '& &(.
!$,% ) &I"/+5 *&07 "!" ('1""/+,(8"&7 "!" .(". S"@),&#& .$@58"" /)+ 6(95,)# *"
$I"@&)#7 *" )1(" $,@("/1)# @#$.(# '&!"'& !& $,@(& () 1(" 1)#+5 &-$"& '& &#&. C:' & 0,"@7
'& &I&1%#)7 !$,%)# )1( '",";&(65 1(" %)8" /:@& /%,& &I+,&1"+58"#& 1&1.,&#$, !( /5
(#"1&+&6& 6$&#& !&#& 1(" -"+(#&. A!&/+( &/+& 1$+"-)# %&+,) !(,& '&@&+&#& '& #( 1:"" *" '&
#( %"!"$(,& /& (#.5/+,&/! %,"1&#&.
C$%""' #( /!(,5 1(!,$!$/1"!5 !&&( /& %&+,&!& = !$,%)# $/+,) #( /!(,5 1"!,$!$/1"!57
(1 #)( &I&1%#) '& #( ) /"/+&1 '& $,@("6(,& !(,& *"A( '$-&'"+ -"(."#"+(+&( '& 1)#+ +"1%.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

136. BTLIA DE LA BELAOAPAN

- 1>> -

Cevoluia De)etelor se 'ntinde ca o ieder(& 3nsectele sunt acu+ +ai +ulte de cinci/eci de +ii&
Melcii sunt supra'nc(rcai cu poveri i ali+ente& Marea +od( artistic( 'n cadrul acestei %oarde
i+ense 'n trans%u+an( este scri*elirea +otivului focului pe torace&
<urnicile au i+presia c( sunt ca un incendiu care cuprinde treptat p(durea, nu+ai c( 'n loc
s-o distru)(, ele r(sp$ndesc cunoaterea e1istenei i a +odului de via( al De)etelor&
Cevoluionai ele furnici a*un) 'ntr-o c$+pie de ienup(r unde pasc linitii o +ie de purici de
frun/e& -n ti+p ce 'ncep s(-i v$ne/e ur+(rindu-i i bo+bard$ndu-i cu acid for+ic, sunt surprinse de
ceva2 absena oric(rui /)o+ot&
5%iar dac( principalul +od de co+unicare la furnici este +irosul, nu sunt +ai puin
sensibile la aceast( t(cere&
-ncetinesc pasul& -n spatele unor ierburi v(d profil$ndu-se u+bra uluitoare a capitalei lor2
=el-o-Ban&
=el-o-Ban, cetatea +a+(&
=el-o-Ban, cel +ai +are furnicar din p(dure&
=el-o-Ban, unde s-au n(scut i +urit cele +ai +ari le)ende +ir+eceene&
Oraul lor natal li se pare i +ai 'ntins i +ai 'nalt& 5a i cu+, '+b(tr$nind& 5etatea se
u+fla& Mii de +esa*e olfactive e+ana din acel loc viu&
ici 1O3 nu-i poate ascunde e+oia revederii& 6stfel deci, totul fusese doar ca s( plece i s(
se 'ntoarc( tot aici&
Cecunoate +ii de +irosuri fa+iliare& .rin iarba aceea se *uca atunci c$nd era doar o t$n(r(
e1ploratoare& #unt pistele ei pe care le-a ur+at ca s( plece la v$n(toare pri+(vara& #e 'nfioar(&
#en/aiei de t(cere i se adau)( un alt feno+en surprin/(tor2 absena activit(ii la +ar)inea
+etropolei&
1O3 v(/use totdeauna +arile piste care duc acolo ar%ipline de furnici plecate la v$n(toare,
care 'i c(rau co+orile 'ncurc$nd c(ile de intrare i de ieire& 6cu+ nu e ni+eni& <urnicarul e
'ncre+enit& Oraul-+a+( nu pare +ulu+it c(-i vede 'ntorc$ndu-se fiica turbulent(, cu un se1
nou, un )rup de revoluionare pro-De)ete i un *(ratic fu+e)$nd c(rat de +elci&
;oi e1plica totul, e+ite 1O3 'n direcia cet(ii i+ense& Dar e prea t$r/iu pentru asta& Din
spatele pira+idei apar, din a+bele p(ri, dou( iruri lun)i de soldai& #ub oc%ii prinesei, aceste
dou( coloane +ilitare lun)i arat( ca +andibulele =el-o-Ban-ului&
#urorile lor vin 'n )rab( nu ca s( le felicite, ci ca s( le opreasc( definitiv& -ntr-adev(r, nu
fusese nevoie de +ult ti+p ca 'n p(dure s( se r(sp$ndeasc( vestea apropierii furnicilor revoluionare
pro-De)ete, care foloseau focul tabu i propov(duiau aliana cu +ontrii de sus&
G vede ina+icul i se 'n)ri*orea/(&
-n fa(, le)iunile adverse se or)ani/ea/( 'n for+aie de lupt(, confor+ tacticilor 'nv(ate de
1O3 din cea +ai fra)ed( pruncie& -n fa(, artileristele care vor declana salvele de acid for+icE pe
flancul drept, cavaleriaE pe flancul st$n), soldaii cu +andibule lun)i i t(ioaseE 'n spate, soldaii cu
+andibule +ici care vor da lovitura de )raie r(niilor&
1O3 i G 'i a)it( antenele cu 1> OOO de vibraii pe secund( ca s(-i identifice bine
adversarele& u vor face fa(&
#unt doar cinci/eci de +ii de revoluionare pro-De)ete din specii diferite iar 'n faa lor se afl(
o sut( dou(/eci de +ii de soldai beloBanieni o+o)eni i e1peri+entai&
.rinesa 'ncearc( o ulti+( conciliere& E+ite foarte tare2 #unte+ surorile voastre& 4i noi
sunte+ tot beloBaniene&
e 'ntoarce+ la cuib ca s( infor+(+ cetatea de un +are pericol& De)etele vor invada
p(durea& ici o reacie&
5u antena, .rinesa 1O3 arat( pancarta alb(& #pune c( este un si+bol al a+enin(rii&
;re+ s( vorbi+ cu Ma+a&
De data asta, +andibulele beloBaniene se ridic( /)o+otos& ,rupele federale sunt %ot(r$te s(
atace& u +ai e ti+p de parla+entat& ,rebuie s( pun( repede la punct o strate)ie de ap(rare&
L propune o +icare de conver)en( pe flancul drept pentru a-i ataca pe soldaii cu
+andibule +ari& #per( c( cu a*utorul focului vor crea destul( panic( ca s( se+ene spai+a 'n r$ndul
acelor ani+ale +ari i p$ntecoase astfel 'nc$t s( se 'ntoarc( i s(-i atace propriile trupe&
.rinesa 1O3 crede c( ideea e bun(, dar c( *(raticul ar fi i +ai eficace '+potriva le)iunilor
cavaleriei&
#e nasc discuii& .roble+a revoluiei De)etelor este c( e for+at( din insecte %eteroclite c(rora
nu le poi cunoate reacia 'n ti+pul unei lupte de +as(& 5e vor face furnicile +ici care nici +(car
nu sunt ec%ipate cu +andibule de r(/boi? <(r( a +ai vorbi de +elcii care transport( *(raticul i
care se +ic( at$t de lent&&& Ei vor fi pri+ii cuprini de panic( c$nd vor fi copleii de furnicile ostile&
6r+ata federal( 'naintea/( ine1orabil, cu re)i+entele bine liniate pe caste, +(ri+ea
+andibulelor i 'n funcie de )radul de sensibilitate al antenelor& 6par noi 'nt(riri& 5$te sunt?
.robabil sute i sute de +ii&
- 1>3 -

.e +(sur( ce ina+icul se apropie, revoluionarele pro-De)ete 'nele) c( b(t(lia este pierdut(
dinainte& Multe dintre cele +ai +ici insecte venite ca turiste prefer( s( renune i fu)& 6r+ata
federal( e din ce 'n ce +ai aproape&
Melcii-caravan(, care 'nele) 'n sf$rit ce se petrece, desc%id lar) )urile ca s(-i urle spai+a&
Melcii au >G LOO de dini +ici i ascuii care le per+it s( ciop$reasc( frun/ele de salat(&
Melcii st$n)aci, uor de recunoscut dup( coc%iliile 'nf(urate spre dreapta, sunt cei +ai
nervoi& -i ridic( sus de tot coarnele i fac s( apar( la cap(t sferele oculare ca nite +u)uri& 0nii
+elci 'i ridic( torsul i lovesc puternic coc%ilia ca s( fac( s( cad( +ir+eceenele i obiectele lor
inutile& 6poi fu) de pe c$+pul de b(t(lie&
.ri+a linie de artilerie ina+ic( este de*a pe po/iie& Ea for+ea/( un ir co+pact aproape
perfect& 6bdo+enele se ridic( i lansea/( salve de pic(turi coro/ive care pornesc ca nite rac%ete
)albene i cad 'n pri+ele r$nduri ale revoluionarelor& 5orpurile atinse se /v$rcolesc de durere&
6 doua linie de artilerie o 'nlocuiete i+ediat pe pri+a, tra)e i provoac( cel puin tot at$tea
pa)ube ca i pri+a&
-n r$ndul revoluionarelor pro-De)ete e o adev(rat( %ecato+b(& u+(rul de/ertorilor crete
'n partea din spate a co%ortei& 3nteresul lor fa( de De)ete nu e p$n( la ur+( destul de puternic ca
s(-i '+pin)( s( 'nfrunte +area federaie de furnici roii&
Melcii atini de acid, 'nnebunii de spai+(, 'i 'ntind )$tul spre cer apoi se r(sucesc
ar(t$ndu-i dinii +ici i oc%ii e1orbitant de lun)i& 5$nd sunt 'n aceast( stare de panic(, produc de
dou( ori +ai +ulte bale, probabil un refle1 ca s( poat( fu)i +ai repede& Cevoluionarele pro-de)ete
aflate prea aproape de +elci se '+pot+olesc& 0nele sunt +ucate de dinii fini ca nite ace ai acestor
ierbivore&
5ele dou( ar+ate stau fa( 'n fa( ca dou( ani+ale i+ense cuprinse de +$nie& Deoca+dat(,
'nc( totul e cal+& ,oi tiu c( 'n cur$nd va 'ncepe lupta corp la corp&
Dou( sute dou(/eci de +ii contra a +ai puin de cinci/eci de +ii& =(t(lia se anun(
)randioas(: O furnic( federat( ridic( o anten(& 0n ordin odorant& 6tacai: 3+ediat un r(cnet de
+irosuri de r(/boi se ridic( deasupra +iilor de antene 'n(late&
Cevoluionarele 'i 'nfi) ad$nc )%earele 'n sol ca s( suporte ocul&
#ute de le)iuni federate se n(pustesc drept 'nainte& 5(l(reele )alopea/(& 6rtileristele se
)r(besc& #padasinele alear)( ridic$nd capul ca s( nu se *ene/e reciproc cu lun)ile lor s(bii labiale&
3nfanteria +(runt( alear)( pe corpul +arii infanterii ca s( se deplase/e +ai repede, de parc( ar fi
vorba de un covor rulant& .(+$ntul se cutre+ur( sub nu+(rul lor&
5ele dou( ar+ate sunt pe punctul de a intra 'n contact direct&
0r+ea/( ocul& Mandibulele pri+ei linii federate se 'nfi) 'n +andibulele pri+ei linii a
revoluionarelor&
Dup( acest pri+ s(rut ne)ru, le)iunile celor dou( ar+ate se desf(oar( pe flancuri ca s(
lun)easc( /$+betul funebru& Mandibulele )oale scotocesc 'ntr-o adev(rat( p(dure de picioare ca s(
taie )enunc%ii& 0n v$rte* de le)iuni federate p(trunde 'ntr-o linie de ap(rare a revoluionarelor&
Dou(/eci de furnici revoluionare pro-De)ete dintre cele +ai vi)uroase salt( o cren)u(
aprins( cu care +enin la distan( cavaleria federat(& 8estul st$rnete spai+( 'n apropiere, dar nu
este destul ca s( co+pense/e inferioritatea nu+eric(& 3n plus, c(l(reele fuseser( probabil prevenite
i se ateptau ca focul transportat prin p(dure s( apar( 'n b(t(lie, c(ci 'i revin repede i se
li+itea/( s( dea ocol acelei l(nci lun)i aprinse&
#-a de/l(nuit +area 'nc(ierare& 6erul e plin de +irosuri a+enin(toare& <urnicile se str$n)
ca s( crape cu +a1ilarele ar+ura ina+ic(& =uc(ele de c%itin( spart( dau la iveal( carnea vie& #e
'n*un)%ie, se o+oar(& #e arunc( 'n fa( +irosuri bo)ate 'n cuvinte )rele& #e pune piedic(& #e 'nfi)
antenele 'n articulaii& #e taie capete, #e r(sucesc oc%i& #e 'ndoaie +andibule& #e tra)e de labiale&
<uria uci)a( a a*uns la paro1is+ i unele furnici, cuprinse de nebunie, o+oar( f(r(
deosebire aliai i ina+ici&
5orpuri f(r( cap continu( s( )alope/e pe c$+pul de b(t(lie, sporind confu/ia )eneral(&
5apete f(r( corp se rosto)olesc, 'nele)$nd 'n sf$rit porc(ria r(/boiului de +as(& Dar ni+eni nu le
ascult(&
De pe un +un)el, 1G tra)e 'n rafale& <undul ei scoate fu+& Dup( ce abdo+enul s-a )olit,
atac( lovind cu v$rful spinos al capului& G, ridicat( pe patru picioare, prefer( s( '+part( pal+e,
folosindu-i cele dou( picioare din fa( ca pe nite bice ter+inate cu c$rli)ele )%earelor& I, co+plet
de/l(nuit(, apuc( un cadavru ina+ic i 'l 'nv$rtete asupra capului, apoi 'l arunc( cu putere peste
linia de cavalerie& I crede c( catapulta ar trebui s( per+it( 'ntr-o /i )enerali/area acestei ispr(vi&
;rea s( +ai repete fi)ura, dar e de*a copleit( de nu+(rul du+anilor&
<urnicile se ascund 'n )(urile p(+$ntului ca s(-i surprind( +ai bine du+anul& #e rotesc
'n *urul ierburilor ca s(-i oboseasc( adversarele& 1D 'ncearc( s( convin)( o ina+ic( s( dialo)%e/e&
<(r( succes& 1L e acoperit( de co+batante i, dei are nite or)ane ale lui 7o%nston e1celente, nu
+ai reuete s( se repere/e pe c$+pul de b(t(lie& u-i +ai r(+$ne dec$t s( le taie antenele +ai
- 1>D -

'nainte de a-i veni 'n fire& <(r( antene, furnicile nu +ai pot lupta& Muli+ea de asediatori e prea
dens(&
.rinesa 1O3 este puternic afectat( de acea e1ter+inare 'ntre +e+brii aceleiai fa+ilii& "a
ur+a ur+elor, aliate sau adversare, pe acel c$+p de b(t(lie de*a foarte 'ndoliat, sunt totui surori&
,rebuie totui s( c$ti)e&
1O3 le face se+n celor dou(spre/ece 'nsoitoare ale ei s( i se al(ture i le e1plic( ideea ei&
Escadrila se plasea/( i+ediat 'n centrul celei +ai +ari +ase de revoluionare i, prote*ate de /idul
corpurilor lor, sap( un tunel& ,rei dintre ele poart( un *(ratic 'n suportul lui de piatr(& 5a s( ias( de
pe c$+pul de b(t(lie, cele treispre/ece e1ploratoare sap( 'ndelun) drept 'n faa lor& 5(ldura focului
le d( ener)ie& #e orientea/( cu or)anele lor sensibile la c$+purile +a)netice terestre& Direcia =el-o-
Ban&
Deasupra lor, p(+$ntul vibrea/( de /)o+otele luptei& Ele sap( la subsol cu toat( fora
+andibulelor& "a un +o+ent dat, *(ratecul sl(bete i se opresc ca s(-i a)ite repede antenele
deasupra, pentru a crea +icul curent de aer propice revitali/(rii lui&
Descoper( 'n sf$rit o /on( friabil(& Dau la o parte p(+$ntul i ni+eresc pe un culoar& #e
afl( 'n cetatea =el-o-Ban& 0rc( cu rapiditate eta*ele& #i)ur, c$teva lucr(toare 'nt$lnite 'n cale se
'ntreab( ce fac acele furnici 'n oraul lor, dar ele au alt( +enire i nu e rolul lor s( asi)ure si)urana
urban(& u 'ndr(/nesc s( intervin(&
6r%itectura 5et(ii s-a sc%i+bat +ult de la ulti+a vi/it( f(cut( de 1O3& =el-o-Ban este acu+
o +etropol( +are unde se a)it( 'n +od vi/ibil +ult( lu+e& <urnica e/it( o clip(& u va co+ite oare
ceva ireparabil?
4i 'i a+intete de cole)ele ei de revoluie care se las( e1ter+inate afar( i 'i /ice c( nu are
de ales& 3a de *os o frun/( uscat( i o apropie de *(ratic p$n( c$nd ia foc& 6poi pune r(+urele 'n
contact cu fl(c(rile i le str$n)e 'n +(nunc%i 'ntre +andibule& 3+ediat se declanea/( incendiul&
#inistrul se 'ntinde cu violen( la r(+urelele do+ului& #e st$rnete panic(& "ucr(toarele se reped 'n
cree ca s( scape pro)enitura&
,rebuie fu)it repede +ai 'nainte de a fi blocate de incendiu& Escadra abandonea/( *(raticul,
se repede spre eta*ele inferioare i str(bate 'n sens invers tunelul pe care l-au s(pat& 6ud deasupra
r(p(itul picioarelor&
.rinesa 1O3 iese la suprafa( i, sco$nd capul ca un periscop deasupra solului, 'ntre
picioarele ina+icului, observ( ce se petrece& <ederatele sunt pe cale de a p(r(si c$+pul de b(t(lie i
alear)( ca s( stin)( incendiul&
1O3 'ntoarce capul& 3ncendiul a cuprins v$rful cet(ii& .este tot 'n *ur se r(sp$ndete un fu+
'nep(tor, cu +iros de le+n ars, de acid for+ic i de c%itin( topit(&
"ucr(toarele evacuea/( de*a ou(le pe ieirile de serviciu& .este tot, beloBanienele se 'nd$r*esc
s( stropeasc( fl(c(rile cu *eturi de acid slab concentrat& 1O3 iese din p(+$nt i indic( trupelor sale,
at$t c$t a +ai r(+as din ele, s( atepte& <ocul lupt( 'n locul lor&
.rinesa 1O3 se uit( cu+ arde =el-o-Ban& 4tie c( Cevoluia pro-De)ete este abia la 'nceput& O
va i+pune prin fora +andibulelor i i+petuo/itatea fl(c(rilor&

133. N VRTENUL IDEALURILOR

Drapelul Cevoluiei furnicilor flutura deasupra liceului din <ontainebleau i 'n di+ineaa
celei de a cincea /ile&
Ocupanii debranaser( soneria electric( care intra 'n funciune din or( 'n or( i, treptat,
toat( lu+ea se debarasase de ceasuri& 6cesta era unul dintre aspectele neprev(/ute ale revoluiei&
u le +ai era indispensabil s( se situe/e e1act 'n ti+p& 8rupurile i solitii care se sc%i+bau pe
podiu+ constituiau un indiciu suficient c( /iua 'nainta&
De altfel, +uli aveau i+presia c( fiecare /i dura o lun(& opile lor erau scurte& Datorit(
te%nicilor de control a so+nului profund citite 'n Enciclopedie, 'nv(aser( s(-i )(seasc( ciclul
precis de ador+ire& 6stfel, a*un)eau s( recupere/e oboseala 'n trei ore 'n loc de opt& 4i ni+eni nu
p(rea obosit din aceast( cau/(&
Cevoluionarii 'i abandonaser( ceasurile dar i c%eile de la aparta+ent, +ain(, )ara*,
dulap, birou& 6ici nu e1istau furturi pentru c( nu era ni+ic de furat& -i puseser( 'ntr-un sertar
actele de identitate pentru c( toi se cunoteau 'ntre ei&
Cevoluia nu cerea ni+ic ni+(nui, i totui, f(r( s(-i dea sea+a, cei +ai +uli dintre acei
tineri nu fuseser( niciodat( at$t de ocupai& "a orele nou(, 7ulie se urc( pe podiu+ pentru
discursul /ilnic& -i anun( c( )(sise 'n sf$rit un e1e+plu de ur+at pentru revoluia ei2 or)anis+ul
viu&
- -n interiorul corpului nu e1ist( nici rivalitate i nici lupte intestine& 5one1iunea perfect( a
tuturor celulelor noastre dovedete c( 'n interiorul nostru e1ist( de*a o societate ar+onioas(& Este
deci suficient s( reproduce+ 'n e1terior ceea ce ave+ 'n interior& Oa+enii erau ateni& 7ulie
continu(2
- 1>G -

- <urnicarele funcionea/( de*a ca nite or)anis+e vii ar+onioase& De aceea aceste insecte se
inte)rea/( at$t de bine 'n natur(& ;iaa accept( viaa& aturii 'i place ceea ce-i sea+(n(&
7ulie ar(t( spre tote+ul din poliester din centrul curii i /ise2 - 3at( e1e+plul, iat( secretul2
F1 + 1 = 3F& 5u c$t vo+ fi +ai solitari, cu at$t contiina noastr( se va ridica i cu at$t +ai +ult vo+
intra 'n ar+onie cu natura, interior i e1terior& De acu+ 'nainte, obiectivul nostru este s( reui+ s(
transfor+(+ acest liceu 'ntr-un or)anis+ viu co+plet&
Deodat( totul i se p(rea si+plu& 5orpul ei era un +ic or)anis+, liceul ocupat, un or)anis+
+ai +are, revoluia r(sp$ndindu-se 'n lu+e cu a*utorul reelelor infor+atice, tr(ia astfel un
or)anis+ i +ai i+portant&
7ulie avu ideea s( redenu+easc( totul 'n *urul lor confor+ acestui concept de or)anis+ viu&
Aidurile liceului erau pielea, uile erau porii, a+a/oanele de la clubul de aiBido, li+focitele,
cafeneaua, intestinul& =anii de la #C"-ul FCevoluia furnicilorF erau )luco/a indispensabil( pentru
insuflarea ener)iei& Ceeaua infor+atic( era siste+ul nervos care contribuia la circulaia
infor+aiilor&
-n privina creierului, 7ulie avu ideea s( cree/e dou( e+isfere& 5reierul drept, intuitiv, va fi
fai+osul lor poN-NoN de di+inea(, o adunare inventiv( 'n c(utare de noi idei& 5reierul st$n), cel
+etodic, va fi o alt( adunare, care va avea sarcina s( trie/e ideile creierului drept i s( le pun( 'n
practic(&
- 4i noi opt? 'ntreb( 7i-Noon)&
Ei erau fondatorii, trebuiau s( continue s( for+e/e un )rup autono+, un or)an care s(
)$ndeasc( separat&
- oi opt, r(spunse 7ulie, sunte+ corte1ul, creierul pri+itiv de la ori)inea celor dou(
e+isfere& ;o+ continua s( ne adun(+ pentru de/baterile noastre 'n 'nc(perea unde f(cea+ repetiii,
sub cafenea&
,otul era perfect& ,otul era la locul lui&

13E. ENCICLOPEDIE

NOU LUNI: P&+,) 1(1"0&,&#& '& +"% /)%&,"$,7 +"1%)# !$1%#&+ '& @&/+(8"& &/+& = 1$'
$,1(# '& $%+/%,&6&!& #)". E/+& 1(" (#&/ !(6)# !("#$,7 (" !5,$, %)" /& (/! !(%(."#" /5 1&(,@5.
D(, 0&+)/)# )1( (,& ) !(% !(,& /& 15,&*+& %,&( ,&%&'&. T,&.)"& /5 0"& &I%)#6(+ #(
$)5 #)" '" !$,%)# 1(1&" /(#&7 (#+0&# A(, 1(" %)+&( /5 "(/5. S& (*+& '&!" %,&1(+),7
&+&,1"(+ *" &()+$$1. P,"1&#& /(#& $)5 #)" &I+&,& /)+ '$(, $ !$%"& %&,0&!+5 ( !&#$,
$)5 #)" "+&,&.
O /"@),5 '"0&,&85: !$%"#(*)# ( +,&!)+ '"+,A) 1&'") #"!9"' =+,A) 1&'") (&,"(.
P&+,) (!&/+& %,"1& $)5 #)" = (&, #".&,7 (,& '&!" &-$"& '& ) (#+ %:+&!& %,$+&!+$,:
%:+&!&#& %/"9"!. C$%"#)# /& (*+& +)#.),(+. E# /&(155 =+,)!:+-( !) !&" !(,& () (,/)," 0$(,+&
@,(-& *" +,&.)"& 8")8" /). ) !$,+ (,+"0"!"(#. P&+,) &#7 (!&(/+5 %,$+&!8"& (,+"0"!"(#5 &/+&
!$+(!+)# !) 1(1(7 #(%+&#& 1(1&"7 (+"@&,&( 1(1&"7 /5,)+5,"#& +(+5#)".
L( 0&# !)1 ) !$%"# (,& &-$"& '& ) !$!$ %,$+&!+$, /$#"' = +"1%)# !&#$, $)5 #)"
!(,& ),1&(65 (*+&,"" /(#&7 +$+ (*( ) .5+,: = (@$"& (,& &-$"& '& ) !$!$ %/"9$#$@"! '&
/)/8"&,& = +"1%)# !&#$, $)5 #)" '"("+&( 1$,8"". P&+,) &# &/+& -$,.( '& $ %&,"$('5
&/&8"(#5 !5!"7 "+)"+"-7 *+"& !5 ( =!&%)+ )15,5+$(,&( "-&,/5. +"1%)# (!&/+$, )#+"1& $)5
#)"7 1),".)')# /& '&6.,(!5 '& -&!9&( #)" %"&#& *" '& !)$*+"8&7 !( *" !)1 /A(, '&%,$@,(1(.
'&%#"&*+& ) %,$!&/ "-&,/ !&#)" (# (*+&,"". L( /0:,*"+)# +,("&!+$,"&"7 !( *" !$%"#(*)#7
.5+,:)# 15:!5 (#"1&+& %(/(+&7 %$(,+5 /!)+&!&7 ) (,& '"8"7 ) (,& %5, *" =@:5 !)-"+&
@,&) '& =8&#&/. N)1(" !57 '(!5 = @&&,(# !$%"#(*"" /)+ =!$;),(8" !) +$(+5 (+&8"( = +"1%)#
%,"1&#$, $)5 #)" !(,& ),1&(65 (*+&,""7 ,(,&$," & @:'"1 /5 (!$,'51 (!&&(*" (+&8"&
.5+,:"#$, = )#+"1&#& #$, $)5 #)" !(,& %,&!&' 1$(,+&(. 1$' #$@"!7 (, (-&( &-$"& '& $
"0",1"&,5 !(,& /5 ;$(!& ,$#)# 1(1&"7 ?%:+&!& %/"9"!?. A!&(/+( (, +,&.)" /5 /& %$(,+& 0$(,+&
0,)1$/ %&+,) ( #& 0),"6( !$!$)# '& %,$+&!8"& "'"/%&/(."# )#+"1&" #$, 1&+(1$,0$6&.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

13G. BELAOAPAN ASEDIAT

Mirosea a cocon fript& 5etatea =el-o-Ban nu +ai scoate fu+& #oldaii beloBanieni au reuit s(
stin)( focul& 6r+ata revoluionarelor pro-De)ete, cel puin ce a +ai r(+as din ea, i-a ae/at tab(ra
de *ur '+pre*urul capitalei federate& 0+bra cet(ii se proiectea/( ca un +are triun)%i ne)ru calcinat
peste trupele asediatoare&
- 1>L -

.rinesa 1O3 se ridic( pe patru picioare i G, spri*inindu-se )reoi pe o cren)u(-c$r*e, se
ridic( pe dou( picioare ca s( vad( +ai sus& 6stfel, cetatea pare +ai +ic( i +ai accesibil(& 4tiu c( 'n
interior pa)ubele trebuie s( fie i+portante, dar nu au posibilitatea s( le evalue/e&
,rebuie s( d(+ asaltul final, e+ite 1G&
.rinesa 1O3 nu se arat( entu/iast(& 3ar r(/boi: Mereu r(/boi: 6 o+or' este +i*locul cel +ai
co+plicat i cel +ai obositor de a te face 'neles&
,otui este contient( c( r(/boiul r(+$ne deoca+dat( cel +ai bun accelerator al istoriei&
H su)erea/( asedierea cet(ii ca s( se obin( ti+p pentru pansarea r(nilor i pentru
reor)ani/are&
.rinesei 1O3 nu-i prea place tactica asediului& ,rebuie s( atepi, s( bloc%e/i c(ile de
aprovi/ionare ale oraului, s( pui santinele 'n *urul /onelor delicate& i+ic )lorios pentru nite
r(/boinice& O furnic( epui/at( se apropie de ea i 'i 'ntrerupe )$ndurile& .rinesa 1O3 sare i+ediat
recunosc$ndu-1 pe prinul >D plin de praf&
5ele dou( insecte sc%i+b( o +ie de trofala1ii& .rinesa 1O3 spune c( 'l credea +ort i .rinul
>D 'i povestete aventura lui& -n realitate, a plecat de la 'nceputul incendiului& 5$nd veveria a s(rit
spre ieire, din refle1, s-a a)(at de blana ei, astfel c(, )alop$nd din crean)( 'n crean)(, ro/(toarea l-
a dus p$n( departe&
.rinul >D a +ers apoi +ult ti+p& 6poi i-a /is c(, dac( o veveri( l-a r(t(cit, tot o veveri( 'l
va reorienta& 6stfel se obinuise s( se foloseasc( de veverie drept +i*loc de loco+oie& .roble+a e c(
nu poi co+unica cu aceste ro/(toare ca s( le indici unde vrei s( +er)i sau +(car s( tii unde se
duc& 6stfel c( fiecare veveri( l-a dus 'ntr-o direcie necunoscut(& 6sta e1plic( 'nt$r/ierea lui&
.rinesa 1O3 'i istorisete i ea cu+ au evoluat lucrurile acolo& =(t(lia de la =el-o-Ban& 6tacul
)rupului de co+ando care a provocat incendiul& 4i acu+ asediul&
Destule 'nt$+pl(ri ca s( scrii un ro+an, re+arc( .rinul >D, i scoate fero+onul-+e+orie pe
care i-a 'nceput povestirea ca s( scrie un nou capitol&
6r putea s( fie citit ro+anul t(u? 'ntreab( 1O3& u+ai dup( ce va fi )ata, r(spunde >D& 4i
spune c(, +ai t$r/iu, dac( constat( c( ro+anul lui fero+onal le interesea/( pe furnici, poate c( va
scrie i o ur+are& #-a i )$ndit la un titlu2 oaptea De)etelor& 4i dac( va pl(cea, va 'nc%eia trilo)ia
cu Cevoluia De)etelor&
De ce o trilo)ie? 'ntreab( prinesa 1O3& >D 'i e1plic( faptul c( 'n pri+ul ro+an va povesti
contactul 'ntre cele dou( civili/aii, furnici i De)ete, iar al doilea va fi relatarea confrunt(rii lor& -n
sf$rit, pentru c( nu s-au putut distru)e una pe cealalt(, ulti+ul ro+an va fi cel al cooper(rii 'ntre
cele dou( specii& F5ontact, confruntare, cooperareF& 6+ i+presia c( acestea sunt cele trei stadii
lo)ice ale unei 'nt$lniri 'ntre dou( )$ndiri diferite, e+ite .rinul >D&
6re de*a o idee foarte precis( a +odului 'n care va scrie povestea&
6re de )$nd s( se ba/e/e pe trei intri)i paralele, repre/ent$nd trei puncte de vedere diferite2
cel al furnicilor, cel al De)etelor i cel al unui persona* care cunoate cele dou( lu+i paralele, de
e1e+plu 1O3&
,oate astea 'i par puin ca+ confu/e lui 1O3, dar ascult( cu atenie c(ci, c$t se poate de
evident, de c$nd a tr(it pe 3nsula #alc$+ului, .rinul >D e obsedat s( scrie o poveste lun)(&
5ele trei intri)i vor deveni conver)ente spre sf$rit, preci/ea/( doct t$n(rul prin&
Deodat( apare 1D& 6 spionat de aproape cetatea i a descoperit un pasa*& 5rede c( poate s(
fie tri+is un co+ando& Mai pute+ 'ncerca o ofensiv( subteran(& .rinesa lO3 ia %ot(r$rea s-o
ur+e/e, la fel i .rinul >D, doar ca s( )(seasc( idei pentru scenele de aciune din ro+anul s(u&
;reo sut( de furnici p(trund astfel 'n pasa*ul care duce la cetate& -naintea/( cu pruden(&

14H. PUNERE N PRACTIC

#tandurile pro)resau foarte bine& 5el +ai spectaculos era cel conceput de <rancine&
3nfra-!orld avea activitatea cea +ai lucrativ( dintre toate& .rin reeaua infor+atic(, din ce 'n
ce +ai +ulte a)enii de publicitate cereau consultan( pentru sondarea i+pactului la deter)eni,
produse con)elate i +edica+ente, sau pentru noi +(rci de +aini&
O alt( reuit( era i F5entrul de 'ntreb(riF al lui David& Oa+enii luau per+anent contact cu
el&
"eopold obinuse co+anda unei vile 'nserat( 'ntr-o colin( i, neput$nd s( se deplase/e fi/ic,
tri+itea planurile prin co+puter clientului s(u 'n sc%i+bul nu+(rului c(rii sale de credit&
.aul inventa noi aro+e pentru %idro+el i arcisse crea o linie de +od( cu totul nou(&
u+ai cele dou( +aini co+plicate ale 7uliei i ale lui Aoe pre/entau re/ultate
de/a+()itoare& Maina de dialo)at cu furnicile o+or$se de*a vreo trei/eci de insecte cobai& -n ceea ce
privete - prote/ele olfactive concepute de Aoe, ele r(neau at$t de puternic n(rile 'nc$t ni+eni nu le
putea suporta +ai +ult de c$teva secunde& 7ulie urc( pe balconul directorului i conte+pl( curtea
i revoluia& Drapelul f$lf$ia 'n v$nt i +u/icienii re))ae c$ntau 'ntr-un nor de fu+ de +ari*uana&
,otui oa+enii erau activi 'n *urul standurilor&
- 1>H -

- 6+ reuit totui ceva si+patic, /ise Aoe care venise dup( ea&
- "a nivel colectiv, 'ncuviin( 7ulie& 6cu+ ar trebui s( reui+ i la nivel individual&
- 5e vrei s( spui?
- M( 'ntreb dac( nu cu+va dorina +ea de a sc%i+ba lu+ea nu este 'n realitate dec$t
constatarea incapacit(ii +ele de a +( sc%i+ba eu 'ns(+i&
- 6sta-i acu+: <uncione/i foarte bine, poi s( fii fericit(& 7ulie se 'ntoarse spre Aoe i o privi
'n oc%i&
- 6dineauri a+ citit un pasa* din Enciclopedie& Era ciudat& #e nu+ea F#unt doar un
persona*F i spunea c( poate sunte+ sin)uri pe lu+e 'ntr-un fil+ care se derulea/( doar pentru noi&
Dup( ce a+ citit asta, a+ avut un )$nd ciudat& Mi-a+ /is2 4i dac( era+ sin)ura persoan( vie? Dac(
era+ sin)ura fiin( vie din tot universul&&&
Aoe 'ncepu s( se uite la ea cu 'n)ri*orare& 7ulie continu(2
- Dac( tot ce +i se 'nt$+pl( nu este la ur+a ur+elor dec$t un +are spectacol care se *oac(
nu+ai pentru +ine? ,oi aceti oa+eni& tu, ai fi doar nite actori i nite fi)urani& Obiectele,
casele, copacii, natura for+ea/( un decor bine i+itat, f(cut ca s( +( liniteasc( i s( +( fac( s(
cred c( e1ist( o anu+it( realitate& Dar poate c( sunt ca 'ntr-un pro)ra+ din 3nfra-!orld& #au poate
'ntr-un ro+an&
- 9ei: 5e-ai +ai inventat?
- -ai re+arcat niciodat( c( 'n *urul nostru oa+enii +or in ti+p ce noi r(+$ne+ 'n via(?
.oate c( sunte+ observai, poate c( ni se testea/( reaciile 'n faa unor situaii date& i se testea/(
)radul de re/isten( la anu+ite a)resiuni& i se testea/( refle1ele& 6ceast( revoluie, aceast( via(
este doar un circ i+ens construit ca s( fiu testat(& .oate c( cineva +( observ( c%iar 'n acest
+o+ent de departe, citete viaa +ea 'ntr-o carte i +( *udec(&
- -n acest ca/, profit(& ,ot ce e pe p(+$nt e pentru tine& "u+ea asta, actorii, fi)uranii, cu+
spui tu, se afl( aici ca s( te satisfac(, s(-i 'ndeplineasc( dorinele& -i fac )ri*i& ;iitorul lor depinde
de tine&
- ,oc+ai asta +( 'n)ri*orea/(& Mi-e tea+( c( nu voi fi la 'n(li+ea&&& persona*ului +eu&
De data asta, Aoe fu cea care c(/u pe )$nduri& 7ulie 'i puse o +$n( pe u+(r&
- #cu/(-+(& 0it( ce-a+ spus& 5ui 'i pas(:
6poi o lu( pe prietena ei la buc(t(rie, desc%ise fri)iderul i turn( %idro+el 'n dou( pa%are&

141. FEROMON 4OOLOJIC: FRIJIDER

#alivatoare2 1O&
<C383DEC2 De)etele nu au )u( social(, totui pot s( stoc%e/e +ult ti+p %ran( f(r( ca ea s(
se deteriore/e&
-n locul sto+acurilor noastre secundare, De)etele se ec%ipea/( cu o +ain( pe care o
nu+esc Ffri)iderF& E vorba de o cutie 'n care este foarte fri)& -n ea 'n)%esuie %rana p$n( la refu/&
5u c$t un De)et e +ai i+portant, cu at$t fri)iderul lui e +ai +are&

142. N BELAOAPAN

#unt surprinse de un +iros de c(rbune&
5ren)uele calcinate +iros ur$t de tot& .este tot /ac cadavrele calcinate ale r(/boinicelor
surprinse de incendiu& 3+a)ine oribil(2 e1ist( ou( i larve de furnici care n-au putut s( fie evacuate
la ti+p i care au ars de vii&
,otul e ars i nu se se+nalea/( nici o pre/en(& E foarte posibil ca incendiul s( fi +istuit toi
locuitorii i apoi 'ntrea)a ar+at( venit( s(-l stin)(?
<urnicile 'naintea/( pe culoarele uneori vitrificate de foc& 5(ldura focului a fost at$t de
intens( 'nc$t insectele au pierit brusc, 'n plin( +unc(& 6u r(+as 'ncre+enite 'n po/iia 'n care se
aflau 'nainte ca un val fierbinte s( le '+pietreasc( definitiv&
5$nd 1O3 i trupa ei le atin), aceste furnici se f(r$+iea/(& <ocul& <urnicile nu sunt pre)(tite
pentru foc& G +ur+ur(2
- <ocul e o ar+( prea pustiitoare&
,oi 'nele) acu+ de ce focul a fost inter/is de at$ta a+ar de vre+e 'n lu+ea insectelor& Din
p(cate, e1ist( unele prostii pe care fiecare )eneraie trebuie s( le co+it(, +(car pentru a-i a+inti
de +otivele pentru care nu trebuie s( le fac(&
.rinesa 1O3 tie acu+ c( focul este o ar+( +ult prea distru)(toare& 3ntensitatea fl(c(rilor a
fost at$t de puternic( 'n unele locuri 'nc$t u+bra victi+elor s-a i+pri+at pe perei&
.rinesa 1O3 p(ete 'n oraul ei transfor+at 'n ci+itir& -n ciuperc(rii nu +ai sunt dec$t
ve)etale calcinate& -n )ra*duri sunt nu+ai p(duc%i-de-frun/( pr(*ii /(c$nd cu picioarele 'n sus& -n
s(lile lor, furnicile-cistern( au f(cut e1plo/ie&
- 1>I -

1G +(n$nc( puin din cadavrul unei furnici-cistern( i constat( c( are o savoare delicioas(&
6 descoperit )ustul cara+elului& Dar nu au nici ti+p i nici dorina de a se +inuna 'n faa acelui
nou ali+ent, c(ci cetatea lor natal( fusese pustiit(&
1O3 las( 'n *os antenele& <ocul e o ar+( cu dou( t(iuri& 6 folosit-o pentru c( era 'n
inferioritate pe c$+pul de b(t(lie& 6 triat& E posibil ca De)etele s( fi vr(*it-o ca s( a*un)( s( nu +ai
suporte 'nfr$n)erea, s(-i o+oare re)ina, s(-i distru)( se+enele i c%iar s(-i pustiiasc( propria
cetate:
4i c$nd te )$ndeti c( f(cuser( c(l(toria aceea lun)( i periculoas( toc+ai ca s( averti/e/e
=el-o-Ban c( risca s( fie&&& incendiat( de De)ete: 3storia este parado1al(&
Mer) pe culoare 'nc( pline de fu+& -n +od ciudat, cu c$t 'naintea/( prin acel de/astru, cu
at$t au i+presia c( acolo s-au petrecut eveni+ente insolite& .e un perete a fost desenat un cerc& E
oare posibil ca beloBanienele s( fi descoperit i ele arta? O art( +ini+alist(, firete, c(ci consta doar
'n reproducerea unor cercuri, dar totui o art(&
.rinesa 1O3 are un presenti+ent r(u& 1O i >D se 'nv$rt 'n toate direciile de tea+a unei
capcane&
0rc( 'n cetatea inter/is(& 6colo, 1O3 sper( s-o )(seasc( pe re)in(& Ce+arca faptul c( le+nul
buturu)ii de pin care ad(postete cetatea inter/is( abia dac( a fost atins de incendiu& ,recerea e
liber(& <uraicile-portar care aveau sarcina s( p(/easc( ieirile au +urit din cau/a c(ldurii i a
e+anaiilor to1ice&
,rupa intr( 'n 'nc(perea re)al(, re)ina =elo-Biu-Biuni se afl( acolo& Dar 'n trei buc(i& Ea nu
a fost nici ars(, nici asfi1iat(& 0r+ele de lovituri sunt recente& 6 fost asasinat( de puin ti+p& De *ur
'+pre*urul ei se afl( cercuri )ravate cu +andibula&
1O3 se apropie i palpea/( antenele capului decapitat& 5%iar i 'n buc(i, o furnic( poate s(
continue s( e+it(& Ce)ina +oart( i-a p(strat un cuv$nt odorant 'n v$rful antenelor& Deistele&

143. ENCICLOPEDIE

PAMERERE: S!,""+$,)# A,+9), P$&/+#&, ( #)(+ =+,A$ 6" 9$+5,:,&( /5 !$/(!,& $ #)!,(,&
"1%$/+),"" *+""8"0"!&. IA( !9&/+"$(+ %& !&,!&+5+$," !(,& #A() (/"@),(+ !5 !&( 1(" 1"6&,(."#5
'"+,& "1%$/+),"#& *+""8"0"!& &,( !&( #( !(,& /& '&'(/& '$!+$,)# P()# P(1&,&,&7 P(1&,&,& (
0$/+ ) ."$#$@ ()/+,"(! !(,& *"A( ,&(#"6(+ %,"!"%(#&#& '&/!$%&,"," =+,& 1G22 *" 1G2G. E#$!-&+7
0&,1&!5+$,7 %(/"$(+7 &# /%)&( !5 ?$,"!& 0""85 $1&&(/!5 &,( !(%(."#5 /5 /& ('(%+&6& )&"
/!9"1.5," ( 1&'")#)" = !(,& +,5"&*+& *" /5 +,(/1"+5 (!&(/+5 ('(%+(,& '&/!&'&8&" /(#&?.
A!&(/+5 +&$,"& &,( &I(!+ !$+,(,5 !&#&" #)" D(,W". A+)!"7 !( /5 '$-&'&(/!5 +&1&")#
(/&,8")"#$, /(#&7 '$!+$,)# P(1&,&,& ( %)/ #( %)!+ $ &I%&,"&85 /%&!+(!)#$(/5.
A #)(+ $)5 '& .,$(/!5 ,:"$(/5 !) %"&#&( )/!(+5 !(,& /& ,&%,$')! %& )/!(+ *" #&A( %)/ =
(%5.
O,7 ("1(#&#& "&*"+& '" (!&/+& $)5 /& ('(%+() *" %,&6&+() !(,(!+&,"/+"!"#& .,$(*+&#$,
(!-(+"!&. A-&() (/+0&# $ )10#5+),5 &(@,5 !$%)#(+$(,& %& '&@&+7 )10#5+),5 !(,& %&,1"+&(
.,$(*+&#$, (!-(+"!& 1(/!)#" /5 /& (@(8& '& 0&1&#( !) %"&#& (#)&!5+$(,& !( /5 /& %$(+5 (!)%#(
= (%5. A!&(/+5 ('(%+(,& #( 1&'")# (!-(+"! &,( +,(/1"/5 %,$@&"+),"" #$,7 !(,& /& 5*+&( '",&!+
!) $ )10#5+),5 '& !)#$(,& =!9"/5 %& '&@&+. V"(8( &,( '&!" !(%(."#5 /5A*" 1$'"0"!& %,$@,(1)#
@&&+"! !( /5 /& ('(%+&6& #( 1&'")# (!-(+"!.
P(1&,&,& =*" (%5,5 +&$,"( = #)1& !) ) $(,&!(,& /)!!&/. T$+)*"7 =+,A$ 6"7 "*+& $(1&"
'& *+""85 *" )"-&,/"+(," () '$,"+ /5 &I(1"&6& ?$."&!+"-? &I%&,"&8( #)". (10"+&(+,) /A(
=@9&/)"+ 1)#+5 #)1& *" )1&,$*" ;),(#"*+". D$!+$,)# P(1&,&,& (-&( '& @:' /5 '&1$/+,&6&
!5 ) &,( ) *(,#(+(.
(;))# &I%&,"&8&"7 = #(.$,(+$,)# /5) ( (-)+ #$! ) "!&'") *" +$(+& .,$(*+&#& #)" ()
(,/ !) &I!&%8"( )&"( /"@),&. P(1&,&,& ( %,&6&+(+ '&!" (!&/+ /)%,(-"&8)"+$, *" )10#5+),( #)"
'& !)#$(,& =!9"/5. O(1&"" '& *+""85 () &I(1"(+ ("1(#)# !) #)%( *" /A() /+,"!(+ '& ,:/. S&
-&'&( %&,0&!+ '& ."& !5 %&+&#& &@,& (#& )10#5+),"" '&@&+)#)" .,$(*+&" 0)/&/&,5 = 1$'
(,+"0"!"(# '&/&(+& %," ";&!+(,& '& +)* /). %"&#&. *&#5+$,"( &,( '&/!$%&,"+5. S(#( ,:'&(. +,A
) 1")+7 P(1&,&,& *"A( %"&,')+ +$+ !,&'"+)# *" $,"!& *(/5 '& (A*" -&'&( ,&!)$/!)+& #)!,5,"#&.
T$8" /&1&"" #)" #A() ,&/%"/. D(,W""*+"" () !:*+"@(+ *" %&+,) 1)#+5 -,&1&. A!)1 &,( ('1"/
!5 0""8&#& -"" &,() "!(%(."#& '& ( /& ('(%+( #( ) $) 1&'").
P(1&,&,& ( %5,5/"+ /(#( 9)"')"+. D"/%&,(+7 /A( ,&0)@"(+ =+,A$ %5'),& )'& *"A( +,(/ )
@#$8 = @),57 ) 05,5 /5 #(/& ) +&I+ #(%"'(, = !(,& ,&(0",1( ()+&+"!"+(+&( &I%&,"&8&#$, /(#&
*" '&!#(,( !5 ?-,&( /5 1$(,5 1(" ."& = (+),5 '&!:+ %,"+,& $(1&"?. A!&(/+5 /")!"'&,& #A(
'"/!,&'"+(+ !$1%#&+.
SA(, %)+&( !,&'& !5 & -$,.( '& $ "1%$/+),5 *+""8"0"!5 1(" 1)#+ '&!:+ )#5. T$+)*"7 !)
$!(6"( (!9&+&" %&+,) #)!,(,&( /( 1%&,&!9&,&( .,$(*+&" ,:"$(/&7 A,+9), P$&/+#&, /A( =+:#"+
!) 0$/+)# (/"/+&+ (# #)" P(1&,&,&. O1)# "A( '&6-5#)"+ 0(%+)# !5 &# /& (0#( #( $,"@"&(
- 1>J -

'&6(/+,)#)". E# 0)/&/& !&# !(,&7 #( $,'")# ))" @,)% '& /(-(8" '(,W""*+"7 '5')/& 0$!
#(.$,(+$,)#)" *" =#$!)"/& )#+"1( .,$(/!5 1)+(+5 !) (#+( !5,&"( =" ";&!+(/& +)* = '&@&+.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

144. DEISTELE

Deistele?
Ce)ina +urise& 0n )rup de beloBaniene se ivete ti+id 'n pra)ul uii& E1istau deci c$teva
care sc(paser(& O furnic( se desprinde de celelalte i se apropie de noile venite, cu antenele 'nainte&
.rinesa 1O3 o recunoate& Este >3&
.rin ur+are >3 a supravieuit i ea pri+ei cruciade '+potriva De)etelor& >3& 6ceast(
r(/boinic( aderase i+ediat la reli)ia deist(&
5ele dou( furnici nu se apreciaser( niciodat( prea +ult, dar faptul c( se aflau acolo, 'n
cetatea lor natal(, a+$ndou( supravieuitoare a +ii de aventuri, le apropie brusc&
>3 percepe i+ediat c( 1O3 a devenit o se1uat( i o felicit( pentru aceast( +eta+orfo/(& >3
pare i ea 'n +are for+(& 6re s$n)e transparent pe +andibule, dar lansea/( fero+oni de bun venit
'ntre)ului ei )rup de co+ando&
.rinesa 1O3 st( 'n defensiv( dar cealalt( e+ite c( totul a reintrat 'n ordine&
#e dedau unei trofala1ii&
>3 'i istorisete povestea& Dup( ce a abordat lu+ea /eilor, >3 s-a re'ntors la =el-o-Ban ca s(
propov(duiasc(& .rinesa 1O3 re+arc( faptul c( >3 nu spune niciodat( FDe)eteF ci folosete
denu+irea F/eiF&
Ea povestete c( la 'nceput, 5etatea, 'nc$ntat( c( e1ist( +(car o supravieuitoare a acestei
pri+e cruciade, i-au f(cut o pri+ire bun( i, treptat, >3 de/v(luise e1istena /eilor& #e ae/ase 'n
fruntea reli)iei deiste& 5eruse ca +orii s( nu +ai fie aruncai la depo/itul de )unoaie i nite s(li s(
fie a+ena*ate 'n ci+itire&
6ceast( inovaie nu a fost pe placul noii re)ine =elo-Biu-Biuni, care a inter/is practicarea
cultului deist 'n cetate&
>3 se refu)iase atunci 'n cel +ai ad$nc cartier al +etropolei i acolo, 'ncon*urat( de +ica ei
trup( de fidele, a putut continua s( propov(duiasc(& Celi)ia deist( 'i alesese drept si+bol cercul&
5(ci astfel le v(d furnicile pe De)ete 'nainte de a fi strivite de ele& .rinesa 1O3 d( din cap&
6a se e1plicau deci toate acele senine de pe culoare& <urnicile 'n)%esuite 'n spate
psal+odiau2
De)etele sunt /eii notri&
.rinesa 1O3 i 'nsoitoarele ei sunt de-a dreptul ui+ite& Ele care voiau s( pro+ove/e
interesul fa( de De)ete fuseser( cu +ult dep(ite de aceast( >3&
.rinul >D 'ntreab( de ce totul este pustiu& >3 e1plic( cu+ noua re)in( =elo-Biu-Biuni s-a
sup(rat 'n cele din ur+( pe o+nipre/ena deistelor& "e-a inter/is reli)ia& 6 ur+at o adev(rat(
v$n(toare de deiste 'n cetate i +ulte +artire +uriser(&
5$nd 'i f(cuse apariia ar+ata lui 1O3 care aducea cu ea focul, >3 s-a folosit i+ediat de
aceast( oca/ie& #-a av$ntat spre 'nc(perea re)al( i a asasinat-o pe re)ina ou(toare&
6tunci, pentru c( nu +ai e1ista re)in(, 'ntrea)a cetate s-a plasat 'n fa/( de autodistru)ere i,
una c$te una, toate cet(encele beloBaniene 'i 'ntrerupseser( b(t(ile ini+ii& 6cu+, 'n capitala
incendiat( nu +ai erau dec$t ele, deistele, pentru a le 'nt$+pina pe revoluionare, ca s(
construiasc( '+preun( o societate ba/at( pe veneraia De)etelor&
.rinesa 1O3 i .rinul >D nu prea '+p(rt(esc fervoarea profetesei, dar pentru c( de acu+
'nainte oraul e la dispo/iia lor, profit( de asta&
.rinesa 1O3 lansea/( totui un fero+on2
.ancarta alb( din faa oraului =el-o-Ban este se+n de +are pericol&
.oate c( e doar o proble+( de secunde& ,rebuie s( plece f(r( 'nt$r/iere&
Este cre/ut(&
-n c$teva ore, toat( lu+ea se pune 'n +icare& E1ploratoarele pleac( ca cercetae ca s(
)(seasc( alt( buturu)( de pin propice construirii unei cet(i& Melcii care au c(rat *(raticul
transport( cele c$teva ou(, larve i ce a +ai r(+as din ciupercile i puricii de frun/e sc(pai de
incendiu&
Din fericire, avan)arda descoper( o buturu)( locuibil( nu+ai la o or( de +ers& 1O3
consider( distana destul de +are ca s( fie la ad(post de cataclis+ul care se va produce 'n *urul
pancartei albe&
=uturu)a e plin( de tunele s(pate de vier+i i c%iar este posibil s( se i+plante/e 'n le+nul ei
o 5etate inter/is( i o 'nc(pere re)al(& .ornind de la aceast( buturu)(, G face planuri 'n vederea
construirii rapide a unui nou =el-o-Ban& ,oate furnicile se a)it(&
- 13O -

1O3 su)erea/( s( se construiasc( o cetate ultra+odern(, cu artere +ari pe care s( poat(
circula f(r( a+buteia*e v$natul +are i obiectele indispensabile noilor te%nolo)ii& 5rede c( trebuie
instalat un +are e+ineu central ca s( poat( fi de)a*at fu+ul provenit de la laboratoarele focului&
Mai are 'n vedere i canale pentru aducerea apei de ploaie la )ra*duri, la ciuperc(rii precu+ i la
laboratoarele care vor avea nevoie de ea pentru sp(larea obiectelor utili/ate&
5%iar dac( nu este 'nc( ou(toare, fiind sin)ura fe+el( se1uat( din =el-o-Ban, .rinesa 1O3
este nu+it( re)in( nu nu+ai a oraului lor care renate, ci i a 'ntre)ii federaii de furnici roii din
re)iune, care nu+(r( ai/eci i patru de cet(i&
E pentru pri+a dat( c$nd un ora se dotea/( cu o prines( incapabil( s( ou(& .entru c( nu
se poate re'nnoi populaia, se face apel la un nou concept2 Foraul desc%isF& .rinesa 1O3 crede c( ar
fi interesant s( dea voie altor specii de insecte str(ine s( se instale/e aici ca s( '+bo)(easc( cetatea
cu propriile lor culturi&
Dar nu este uor& Diferitele etnii ocup( treptat cartiere separate& e)rele se instalea/( la sud-
est de eta*ele cele +ai ad$nci, )albenele, la vest de eta*ele de +i*loc, secer(toarele la eta*ele
superioare ca s( fie +ai aproape de recolt( i es(toarele se duc 'n nord&
-n noua capital( se lucrea/( peste tot la inovaii te%nice& -n +odul specific furnicilor, adic(
f(r( lo)ic(, test$nd totul i orice dup( cu+ le trece prin +inte i v(/$nd apoi re/ultatul& 3n)inerele
focului construiesc un +are laborator 'n subsolul cel +ai ad$nc al cet(ii& 6colo ard tot de au la
'nde+$n( ca s( vad( 'n ce +aterial se transfor+( i ce fel de fu+ se produce&
5a s( previn( riscul unui incendiu, 'nc(perea este tapisat( cu frun/e de ieder( foarte puin
infla+abile&
3n)inerele 'n do+eniul +ecanicii a+ena*ea/( o sal( spaioas( unde testea/( p$r)%ii, ba c%iar
co+binaii de +ai +ulte p$r)%ii le)ate prin fibre ve)etale&
.rinul >D i H se pronun( pentru atelierele de Fart(F la eta*ele +inus cincispre/ece, +inus
aispre/ece i +inus aptespre/ece& 6colo se practic( pictura pe frun/e, sculptura 'n e1cre+ente de
scarabeu i, firete, scarificarea pe carapace&
.rinul >D intenionea/( s( dovedeasc( c( folosind te%nicile De)etelor, se pot foarte bine
obine obiecte de stil tipic +ir+eceean& ;rea s( cree/e Fcultura furnicilorF i, +ai precis, cultura
beloBanian(& -ntr-adev(r, fie c( e vorba de ro+anul s(u sau de picturile +ai cur$nd naive ale lui H,
'nc( nu e1ist( ni+ic ase+(n(tor pe .(+$nt&
11 se %ot(r(te s( invente/e +u/ica furnicilor& 5ere +ai +ultor insecte s( $r$ie ca s(
for+e/e un cor pe +ai +ulte voci& .oate c( re/ultatul nu e prea 'ncura*ator, dar asta nu 'nsea+n(
c( nu e o +u/ic( tipic( pentru furnici& Dealtfel, 11 nu-i pierde sperana 'n ar+oni/area tuturor
acelor sunete p$n( la obinerea unei buc(i cu +ai +ulte nivele de )a+e&
1G creea/( buc(t(rii unde )ust( toate r(+(iele arse 'n laboratorul focului& <run/ele sau
insectele calcinate care i se pare c( au )ust bun sunt puse la dreapta, cele care au )ust r(u, la
st$n)a&
1O creea/( un centru de studii asupra co+porta+entului De)etelor, 'n apropiere de sala
in)inerelor&
.racticarea te%nolo)iei De)etelor le confer( un avans 'n lu+ea insectelor& E ca i cu+ ar fi
c$ti)at o +ie de ani 'ntr-o sin)ur( /i& 0n lucru o sup(r( 'ns( pe 1O3& De c$nd nu +ai sunt
constr$nse la clandestinitate, deistele se afiea/( peste tot 'n ora devenind din ce 'n ce +ai /eloase&
-n seara pri+ei /ile +ai ales, >3 i susin(toarele ei +er) 'n pelerina* 'n /ona pancartei albe i,
acolo, 'ncepe s( se roa)e /eilor superiori care au instalat acel +onu+ent sacru&

145. ENCICLOPEDIE

UTOPIA LUI <IPPODAMOS: ()# 4G4 =.&..7 (,1(+( #)" D(,")/7 ,&@&#& %&,*"#$,7 (
'"/+,)/ *" ,(/ '& %& 0(8( %51:+)#)" $,(*)# M"#&+7 /"+)(+ =+,& <(#"!(,(/ *" E0&/. F$*+"""
#$!)"+$," "A() !&,)+ (+)!" (,9"+&!+)#)" <"%%$'(1$/ /5 ,&!$/+,)"(/!5 '"+,A$ '(+5 $ =+,&(@5
!&+(+&. E -$,.( '& $ $!(6"& )"!5 = "/+$,"( &%$!"". P:5 (+)!"7 $,(*&#& &,() '$(, +:,@)*$(,&
!(,& /& =+"'&() %,$@,&/"- = !&( 1(" 1(,& '&6$,'"&. A+&(7 '& &I&1%#)7 &,( 0$,1(+5 '"+,A$
=!:#!&(#5 '& /+,56"7 ('&-5,(+ #(.","+ !(,& (%5,)/& 05,5 !( !"&-( /5 8"5 !$+ '& ) %#( '&
(/(1.#). A %,"1" /(,!"( /5 !$/+,)"&*+"7 = +$+(#"+(+&7 ) $,(* '& +(#"& 1";#$!"&7 =/&1( /5
8" /& $0&,& ) !&! = (#. /() $!(6"( '& ( "-&+( $,(*)# "'&(#.
<"%%$'(1$/ ) ( /!5%(+ (!&/+ $,$!7 *" ( '&/&(+ %,"1)# $,(* @:'"+ @&$1&+,"!.
<"%%$'(1$/ ) -$"( '$(, /5 +,(/&6& /+,56" *" /5 !$/+,)"(/!5 !(/&7 &# &,( !$-"/ !5
,&@:'"' 0$,1( $,(*)#)"7 /& %$(+& ,&@:'" *" -"(8( /$!"(#5.
A "1(@"(+ $ !&+(+& !) 6&!& 1"" '& #$!)"+$,"7 ,&%(,+"6(8" = +,&" !#(/&: (,+"6("7
(@,"!)#+$," *" /$#'(8".
<"%%$'(1$/ ( '$,"+ ) $,(* (,+"0"!"(#7 05,5 "!" $ #&@5+),5 !) (+),(7 (-:' = !&+,) $
(!,$%$#5 '& )'& %$,&() '$)5/%,&6&!& ,(6& !(,& =# +5"()7 !( %& ) +$,+7 = '$)5/%,&6&!&
.)!58". S+,56"#& $)#)" M"#&+ &,() ',&%+&7 %"&8&#& ,$+)'& *" +$(+& !(/&#& &,() %&,0&!+ "'&+"!&
- 131 -

!( /5 ) &I"/+& @&#$6"& =+,& -&!"". D& (#+0&#7 +$8" #$!)"+$,"" &,() !&+58&" &@(#" = ',&%+),". N)
&I"/+() /!#(-".
<"%%$'(1$/ ) ( -,)+ "!" (,+"*+". A,+"*+""7 ')%5 %5,&,&( #)"7 &,() $(1&" "1%,&-"6"."#"7
@&&,(+$," '& '&6$,'"&. P$&8""7 (!+$,"" *" 1)6"!"&"" &,() (#)@(8" '" M"#&+7 "(, $,(*)# &,(
"+&,6"/ *" !&#$, /5,(!"7 !&#".(+(,"#$, *" #&&*"#$,.
P,$"&!+)# #)" <"%%$'(1$/ -$"( /5 0(!5 '" M"#&+ $ !&+(+& !) ) /"/+&1 1&!("! %&,0&!+
!(,& /5 ) ,51:5 "!"$'(+5 = %(5. C( /5 &-"+& $,"!& #)!,) '5)5+$,7 ) /& ('1"+&( "$-(8"(7
$,"@"(#"+(+&(7 !(%,"!")#. <"%%$'(1$/ ( "-&+(+ $8")&( '& ?."& ,:')"+?. U !&+58&( ."&
,:')"+ = $,'"&( !&+58""7 $ !&+(+& ."& ,:')"+5 = $,'"&( /+(+)#)"7 &# =/)*" &%)+:' /5 0"&
'&!:+ ."& ,:')"+ = $,'"&( !$/1$/)#)".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

146.O INSUL N MINLOCUL OCEANULUI

-n a cincea /i de ocupaie a liceului din <ontainebleau, Ma1i+ilian lu( %ot(r$rea s( le taie
liceenilor apa i electricitatea&
5a s( re/olve proble+a apei, "eopold puse s( se construiasc( cisterne 'n care s( adune apa
de ploaie& -i 'nv(( pe ceilali s( se spele cu nisip i s( su)( buc(ele de sare ca s( fi1e/e apa 'n corp
i s( +icore/e astfel nevoile&
Mai ar/(toare era 'ns( proble+a electricit(ii& ,oate activit(ile lor erau ba/ate pe reeaua
infor+atic( +ondial(& 5$iva tipi pricepui scotocir( 'n atelierul de electronic( unde descoperir(
pl(ci solare fotosensibile& Ele aduser( un pri+ flu1 electric pe care 'l co+pletar( cu dispo/itive
eoliene fabricate 'n )rab( cu stin)%iile s+ulse clin birouri&
<iecare cort indian avea 'n v$rf dispo/itivul lui eolian&
Dar pentru c( nu era suficient, David bran( c$teva biciclete de la clubul de pro+enad( la
dina+uri& 6stfel, c$nd nu era nici soare i nici v$nt, erau c(utai c$iva sportivi ca s( pedale/e i s(
furni/e/e ener)ie&
<iecare proble+( 'i obli)a s(-i pun( 'n funciune i+a)inaia i 'i le)a i +ai +ult pe
ocupanii liceului&
5onstat$nd c( datorit( liniilor lor telefonice, reeaua lor infor+atic( funciona 'n continuare,
Ma1i+ilian lu( %ot(r$rea s(-i lase f(r( ea& David nu fu +ult( vre+e 'n)ri*orat pentru F5entrul de
'ntreb(riF c(ci o ocupant( adusese 'n )eant( un telefon celular special, e1tre+ de puternic ca s(
recree/e un contact %ert/ian bran$ndu-se direct la sateliii de teleco+unicaii&
7ulie 'i convoc( prietenii 'n ca+era de repetiii unde discutar( despre noile condiii de via(
i+puse de e+bar)oul poliist& .ropuser( tot felul de soluii& Departe de a le sl(bi revoluia, aceast(
presiune e1terioar( str$n)ea i +ai +ult le)(turile dintre ei&

143. MICA BTLIE DIN FAPTUL SERII

.e +(sur( ce te%nolo)iile se de/volt( 'n =el-o-Ban aflat 'n plin( transfor+are, reli)ia ia
av$nt& Deistele nu se +ai +ulu+esc doar s( desene/e peste tot cercuri, ci depun pe perei +irosul
reli)iei lor&
-n acea a doua /i de do+nie a .rinesei 1O3,>3 pronun( o predic( 'n care declar( c( scopul
reli)iei deiste este s( converteasc( la venerarea /eilor toate furnicile din lu+e i 'nsea+n( s( le faci
un serviciu asasin$nd laicele&
#e constat( c( deistele au 'nceput s( se co+porte 'n cetate deosebit de a)resiv& "e averti/ea/(
pe laice& Dac( nu ador( /eii, De)etele le vor strivi i, 'n ca/ul 'n care De)etele nu le vor strivi, ele,
deistele, 'i vor lua aceast( sarcin(&
-n oul =el-o-Ban se a*un)e la o at+osfer( ciudat(, la o separare 'ntre furnicile Fte%nolo)iceF,
care tr(iesc ad+ir$nd De)etele pentru ceea ce au reuit s( fac( datorit( st(p$nirii focului, a p$r)%iei
i a roii, i celelalte, furnicile F+isticeF care tr(iesc doar 'n ru)(ciuni i pentru care nu+ai )$ndul
de a reproduce actele De)etelor constituie de*a o blasfe+ie&
.rinesa 1O3 este convins( c( un conflict e inevitabil& Deistele sunt prea intolerante i prea
si)ure de ele& u +ai vor s( 'nvee ni+ic, nu depun eforturi dec$t pentru a-i converti antura*ul&
Moartea c$torva laice este i+putat( deistelor, dar nu se vorbete prea +ult despre asta ca s( se evite
un r(/boi civil&
5ele dou(spre/ece furnici e1ploratoare, prinul i prinesa s-au adunat 'n 'nc(perea re)al(&
.rinul >D r(+$ne 'ncre/(tor& ;ine de la laboratoare i este 'nc$ntat de pro)resele f(cute& 3n)inerele
focului reuesc acu+ s( pun( *(raticul 'n cutii uoare de frun/e '+pletite cu un fund de p(+$nt,
ceea ce per+ite transportarea f(r( pericol pentru lu+inarea sau 'nc(l/irea unei /one& G re+arc( c(
deistelor nu le pas( de tiin( i de cunoatere& ,$n(ra e1ploratoare este 'n)ri*orar( de faptul c(, 'n
- 13> -

lu+ea reli)ioas(, ni+ic nu are nevoie s( fie dovedit& 5$nd o in)iner( spune c( focul per+ite 'nt(rirea
le+nului, e posibil s( rate/e e1periena i ni+eni s( nu +ai aib( 'ncredere 'n ea, dar c$nd o +istic(
spune c( FDe)etele sunt atotputernice i se afl( la ori)inea e1istenei furnicilorF, trebuie s( fii la faa
locului de fiecare dat( ca s( de/+ini asta& .rinesa 1O3 +ur+ur(2
.oate c( reli)ia este totui o fa/( de evoluie a civili/aiilor& G consider( c( trebuia s( se ia ce
e bun de la De)ete i s( lase ce nu e bun, cu+ ar fi reli)ia& Dar cu+ s( iei una f(r( alta? 1O3, >D i
cele dou(spre/ece e1ploratoare se adun(& 'n cerc i reflectea/(& Dac( 'n a doua /i a noului lor stat
e1ist( ciocniri cu deistele, atunci tulbur(rile se vor e1tinde& ,rebuie oprite c$t +ai repede& O+or$te?
u, nu pot ucide nite surori doar pentru c( 'i 'nc%ipuie c( de)etele sunt nite /ei&
E1pul/ate?
-ntr-adev(r, poate c( e +ai bine s(-i cree/e propriul lor stat, subde/voltat, +istic i
intolerant, departe de furnicarul =el-o-Ban, care este 'ndreptat spre +odernitate i spre te%nolo)iile
de v$rf&
Dar nu au ti+p s(-i prelun)easc( discuia& "ovituri 'n(buite se aud 'n /idurile cet(ii&
6lar+(&
<urnicile alear)( 'n toate direciile& 5ircul( un +iros& 6tac( furnicile pitice:
"ocuitoarele cet(ii se or)ani/ea/( ca s( fac( fa( asediatoarelor& ,rupele piticelor sosesc prin
trec(toarea nordic( i e prea t$r/iu ca s( se 'ncerce pulveri/area lor cu p$r)%iile arunc(toare de
pietre& u se va putea folosi nici focul&
.iticele for+ea/( o ar+at( lun)( plin( de antene, de oc%i i de +andibule& Mirosurile lor
sunt cal+e i decise& .entru ele, si+pla vedere a unui furnicar care scoate fu+ f(r( s( ard( este
suficient de ocant( ca s( le)iti+e/e un +asacru& 1O3 ar fi trebuit s(-i dea sea+a c( e i+posibil s(
+anipule/i at$tea lucruri noi f(r( a st$rni ne'ncredere, )elo/ie i tea+(&
.rinesa urc( 'n v$rful do+ului, av$nd )ri*( s( nu se apropie prea +ult de fu+ul e+ineului
principal, i, cu noile ei si+uri, observ( +area ar+at( care se desf(oar(&
-i face se+n lui G s( scoat( le)iunile de artilerie i s( le plase/e 'n avan)ard( ca s( '+piedice
'naintarea ina+icului& .rinesa 1O3 s-a s(turat de c$t( +oarte a v(/ut& #e pare c( sc$rba 'n faa
violenei este se+n de '+b(tr$nire, dar nu are ce face& Este parado1ul acelei furnici s( aib( capul
b(tr$n i corpul t$n(r& #ub ea, do+ul palpit( de loviturile de abdo+en pe care le dau lucr(toarele ca
s( se+nale/e fa/a a doua a alar+ei&
5et(ii 'i este fric(& 6r+ata ina+ic( se 'ntinde la nesf$rit, cu r$ndurile 'n)roate de
nenu+(rate furnicare vecine care s-au ae/at 'n spatele piticelor ca s( vad( pr(buindu-se federaia
aro)ant( a furnicilor roii& Mai +ult dec$t at$t, 'n r$ndurile lor se afl( i furnici roii din propria lor
federaie& .robabil c( sunt 'n)ri*orate de ce se pune la cale 'n oul =el-o-Ban&
.rinesa 1O3 'i a+intete de un docu+entar v(/ut de ea despre un scriitor din lu+ea
De)etelor, 7onat%an #Nift& 6cest o+ spunea cu apro1i+aie c( F'i dai sea+a c( a ap(rut un nou
talent dup( faptul c( 'n *urul lui se creea/( 'n +od spontan o con*uraie de i+becili ca s(-l fr$n)(F&
.rinesa 1O3 vede aceast( con*uraie de i+becili ridic$ndu-se acu+ 'n faa ei& 6t$ia i at$ia
i+becili )ata s( +oar( pentru ca ni+ic s( nu se +ite, pentru ca totul s( fie ca 'nainte, pentru ca
+$ine s( fie un alt ieri& .rinul >D se )%e+uiete l$n)( prines(& -i este fric( i are nevoie de
pre/ena linitit( a celeilalte se1uate&
.rinul >D 'i apleac( antenele&
De data asta s-a ter+inat& #unt prea nu+eroase&
.ri+ele le)iuni de artileriste beloBaniene se alinia/( ca s( apere capitala& #unt pre)(tite s(
tra)(& -n fa(, ar+ata ina+ic( se 'ntinde p$n( departe& #unt +ilioane&
1O3 re)ret( c( s-a 'n)ri*it at$t de puin de relaiile diplo+atice cu cet(ile vecine& "a ur+a
ur+elor, oul =el-o-Ban pri+ise la 'nceput +ulte repre/entante& Dar, cu )$ndul la preocup(rile
te%nice, nu i-a dat sea+a c( cet(i 'ntre)i treceau printr-o perioad( dificil(&
G vine i anun( o veste proast(& Deistele refu/( s( participe la b(t(lie& 5onsider( c( nu e
ca/ul s( se bat( pentru c(, oricu+, /eii decid soarta b(t(liilor& .ro+it totui c( se vor ru)a&
#( fie asta lovitura de )raie? 3ar coloana ina+ic( se 'ntinde la nesf$rit&
3n)inerele focului, ale p$r)%iei i ai roii i se al(tur(& .rinesa le cere ca toi s(-i uneasc(
antenele& ,rebuie s( invente/e '+preun( o ar+( care s( le salve/e&
.rinesa 1O3 scoate din creierul ei toate i+a)inile de r(/boi ale De)etelor care i-au r(+as 'n
+e+orie& 5u ceea ce se cunoate de*a, focul, p$r)%ia, roata, trebuie s( se i+provi/e/e ceva nou& 5ele
trei noiuni se 'nv$rtesc 'n creierele insectelor i se a+estec( unele cu altele& Dac( nu )(sesc rapid o
idee, tiu foarte bine c( ur+ea/( +oartea&

14E. ENCICLOPEDIE

ASTFEL SAA NSCUT MOARTEA: M$(,+&( ( (%5,)+ &I(!+ (!)1 *(%+& /)+& '& 1"#"$(&
'& (". P:5 (+)!"7 *" +"1% '& %(+,) 1"#"(,'& '& ("7 -"(8( /& #"1"+(/& #( 1$$!&#)#(,"+(+&.
S). 0$,1( &" 1$$!&#)#(,57 &,( &1),"+$(,& '&$(,&!& &,( !(%(."#5 /5 /& ,&%,$')!5 #( 0&# *" #(
- 133 -

"0""+. 6"#&#& $(/+,&7 =!5 /& 1(" @5/&/! ),1& '& (/+0&# '& /"/+&1& 1$$!&#)#(,&
&1),"+$(,& = .(,"&,&#& '& !$,(#.
T$+)*"7 =+,A$ 6"7 '$)5 !&#)#& /A() =+:#"+7 *"A() -$,."+ *" () '&!"/ /5 0)!8"$&6&
=1%,&)57 = !$1%#&1&+(,"+(+&. A+)!" () (%5,)+ 0$,1& '& -"(85 1)#+"!&#)#(,&. S"1)#+(7 *"A
( 05!)+ (%(,"8"( *" 1$(,+&(. P," !& /)+ #&@(+& !&#& '$)5 0&$1&&>
C:' '$)5 !&#)#& '$,&/! /5 /& (/$!"&6&7 &#& /)+ !$/+,:/& /5 !$1)"!& *"
!$1)"!(,&( #$, #& ')!& #( (A*" ,&%(,+"6( /(,!""#& !( /5 0"& 1(" &0"!(!&. E#& -$, '&!"'&7 '&
&I&1%#)7 !5 ) 1(" & &-$"& !( (1:'$)5 /5 +,)'&(/!5 #( '"@&,(,&( 9,(&": )( -( '"@&,( "(,
!&(#(#+5 -( ,&%&,( (#"1&+&#&.
M(" +:,6")7 !) !:+ )15,)# !&#)#&#$, (')(+& &,( 1(" 1(,&7 !) (+:+ /%&!"(#"6(,&( #$, &,(
1(" %,&!"/5. C) !:+ /%&!"(#"6(,&( #$, &,( 1(" '&/5-:,*"+57 !) (+:+ 1(" 1)#+ 0"&!(,& !&#)#5
'&-&&( 1(" 0,(@"#5 *"7 (!&(/+5 0,(@"#"6(,& (!!&+):')A/&7 !&#)#( ( /0:,*"+ %," (A*" %"&,'&
"1%$,+(8( ""8"(#5.
A/+0&# /A( 5/!)+ 1$(,+&(. 6"#&#& $(/+,& -&'&1 (/(1.#)," ("1(#"&,& !$/+"+)"+&
'" "1&/& (@,&@(+& '& !&#)#& &I+,&1 '& /%&!"(#"6(+& *" !(,& '"(#$@9&(65 = %&,1(&85.
C&#)#&#& $!9"#$, $*+," /)+ 0$(,+& '"0&,"+& '& !&#)#&#& 0"!(+)#)" *" %,"1&#& /& @,5.&/! /5
/&1(#&6& !5 65,&/! $ 1:!(,& !(#'5 %&+,) !( !&#&#(#+& /5 %$(+5 "1&'"(+ /5 /& (%)!& /5
0(.,"!& ."#5 !) 1)#+ =("+& !( 1:!(,&( /5 (;)@5 = @),5. +,A) !$,% $1&&/!7 +$+)# &/+&
/%&!"(#"6(+7 +$+)# !$1)"!5 *" +$+)# &/+& 1),"+$,.
N&!&/"+(+&( 1$,8"" /& %$(+& &I%#"!( *" '"+,A) (#+ %)!+ '& -&'&,&. M$(,+&( &/+&
"'"/%&/(."#5 %&+,) (/"@),(,&( &!9"#".,)#)" =+,& /%&!"". D(!5 $ /%&!"& %#),"!&#)#(,5 (, 0"
&1),"+$(,&7 (, !$+")( /5 /& /%&!"(#"6&6& %:5 #( ,&6$#-(,&( +)+),$, %,$.#&1&#$,7 *" (,
'&-&" (+:+ '& &0"!(!& =!:+ (, !$1%,$1"+& %&,%&+)"+(+&( +)+),$, !&#$,#(#+& 0$,1& '& -"(85.
O !&#)#5 !(!&,$(/5 ( 0"!(+)#)" %,$')!& = %&,1(&85 .)!58&#& '& 0"!(+ 05,5 /5 8"5
/&(1( '& !&#&#(#+& !&#)#& !(,& =" /%) !5 ) 1(" &/+& &!&/(,. C&#)#( !(!&,$(/5 (,& (1."8"( /5
,&-"5 #( (!&( -&!9& &1),",&7 *" '" (!&/+ 1$+"- )!"'& (/(1.#)# $,@("/1)#)"7 !(1 !( (!&"
$(1&" !(,& -$,.&/! /"@)," = %&,1(&857 05,5 /5 (/!)#+& %& !&" '" ;),)# #$,. C&#)#(
!(!&,$(/5 &/+& $ !&#)#5 ()+"/+5 *" %&+,) (/+( & %&,"!)#$(/5. S& ,&%,$')!& 05,5 =!&+(,&7 05,5
/5 8"5 !$+ '& !&#&#(#+& *"7 = '$,"8( &" &.)5 '& &1),",&7 /0:,*&*+& %," ( )!"'& +$+)# =
;),)# &".

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

15G. MAFIMILIAN EFPLOREA4

- 9ei, Ma1i+ilian, iar ai neca/uri cu acea revoluie a furnicilor? 'l 'ntreb( co+puterul&
- Da& Mai poi s( +( a*ui?
- =ine'neles&
5o+puterul 'i lansea/( +ode+ul de autopro)ra+are ca s( se brane/e la reea& 6poi, destul
de cur$nd, afiea/(2
F#erver al #C"-ului Cevoluia furnicilorF&
Ma1i+ilian se apleac( spre ecran& 5o+puterul s(u a )(sit ceva foarte interesant&
FDeci aa continu( s(-i e1porte revoluia lor de doi baniF, 'i /ice el& 4i-au procurat o
cone1iune telefonic( prin satelit i infor+aiile lor circul( f(r( proble+e pe reea&
Meniul serverului se+nalea/( c( #C"-ul FCevoluia furnicilorF avea filiale i foru+uri unde
fiecare putea s( discute te+ele i obiectivele Cevoluiei furnicilor&
5o+puterul preci/( c( vreo /ece licee din lu+e se branaser( la <ontainebleau, reproduc$nd,
'ntr-o +(sur( +ai +are sau +ai +ic(, +anifestarea lor&
5o+puterul se bran( pe +ai +ulte lunii telefonice i f(cu s( apar( infrastructura #C"-ului
Cevoluia furnicilor&
5o+puterul afi( fiierele unul dup( altul i Ma1i+ilian 'nelese totul& <olosind reelele
infor+atice i te%nicile cele +ai +oderne, aceti copii f(ceau o revoluie de un )en cu totul diferit&
Ma1i+ilian cre/use totdeauna c( pentru a face o revoluie, 'n /ilele noastre, trebuia s( dispui
de susinerea +ediilor de infor+are 'n +as( i +ai ales a televi/iunii& Or aceti liceeni reuiser( f(r(
a*utorul posturilor naionale, i nici +(car al celor locale&
6 doua surpri/( era de ordin econo+ic& FCevoluia furnicilorF era pe punctul de a acu+ula
beneficii& ,otui nu cuprindea co+panii +ari, ci o )ala1ie de filiale +ici&
6sta se dovedea +ult +ai rentabil dec$t o sin)ur( i +are co+panie, 'n )eneral 'ncre+enit(
'n propria ei ierar%ie& -n plus, 'n aceste +ici filiale, toat( lu+ea se cunotea bine i toi tiau c( pot
conta unul pe cel(lalt& u e1ista loc pentru o ad+inistraie inutil( sau pentru potentai de birou&
6ceast( or)ani/are di+inua riscul fali+entului& Dac( o filial( se dovedea deficitar( sau puin
rentabil(, ea disp(rea ca s( fie i+ediat 'nlocuit(&
- 13D -

.oate c( (sta era +esa*ul Cevoluiei furnicilor2 societ(ile dino/aur 'i pierduser( locul,
viitorul era al societ(ilor furnici&
.$n( atunci trebuie 'ns( s( se pun( cap(t reuitei insolente a acelei bande de putani +ai
'nainte de a deveni o realitate econo+ic( incontrolabil(&
Ma1i+ilian ridic( receptorul telefonului i 'l sun( pe 8on/a)ue DupeMron, eful 4obolanilor
e)ri&

15H. BTLIA LAMPIOANELOR

.ri+ul asalt al +arii ar+ate a piticelor din #%i-pae-pou este catastrofal( pentru neo-
beloBaniene& Dup( dou( ore de lupte 'nd$r*ite, ap(rarea lor cedea/( 'n toate punctele i sunt t(iate
'n buc(i de coali/ate& #atisf(cute, asediatoarele nu '+pin) +ai departe avanta*ul i or)ani/ea/(
tab(ra pentru noapte, atept$nd s( dea a doua /i lovitura de )raie&
-n ti+p ce 'n cetate sunt aduse r(nitele, a+putatele i +uribundele, .rinesa 1O3 are 'n
sf$rit o idee& 6dun( 'n *urul ei ulti+ele trupe valide i le arat( cu+ s( fabrice la+pioane& 5rede c(
dac( nu foloseti focul ca ar+(, poi totui s( te serveti de el ca +i*loc de 'nc(l/ire i de lu+inat&
'ntr-adev(r, acu+ ina+icul lor nu +ai e constituit din acele +iriade de furnici pitice, ci noaptea& Or
focul 'nvin)e noaptea&
6stfel, pe la +ie/ul nopii, se poate vedea un spectacol incredibil& Mii de lu+inie se
'n)%esuie la ieirile din oul =el-o-Ban& .urt$nd la+pioane fabricate cu frun/e de plop, 'nc(l/ite i
lu+inate de acele cutii pe care le transport( 'n spate, r(/boinicele roii pot s( vad( i s( acione/e 'n
ti+p ce adversarele lor dor+&
,ab(ra lor sea+(n( cu un fruct +are de culoare nea)(, dar 'n realitate este un ora viu&
Aidurile i culoarele sunt for+ate de corpul insectelor a+estecate unele cu altele i cufundate 'ntr-
un so+n recuperator&
.rinesa 1O3 le face se+ne r(/boinicelor sale s( p(trund( 'n tab(r( cu la+pioanele& Ea 'ns(i
se aventurea/( 'n interiorul taberei vii a ina+icului& Din fericire, noaptea este destul de rece i
asediatoarele sunt bine aneste/iate&
5e sen/aie ciudat( s( 'nainte/i printre /iduri, podele i tavane f(cute din adversare )ata s(
te taie 'n buc(i:
#in)urul nostru du+an adev(rat este frica, 'i /ice ea& Dar noaptea este aliata lor, ea le +ai
+enine c$teva ore ador+ite pe pitice&
G spune c( nu trebuie s( stea prea +ult 'n acelai loc, altfel la+pioanele vor tre/i pereii i va
trebui s( 'nceap( s( se lupte& .entru a evita 'nfruntarea, r(/boinicele neo-beloBaniene se )r(besc&
u folosesc dec$t o +andibul( cu care taie, unul dup( altul, )$turile adversarelor lor ne+icate&
,rebuie s( evite s( taie prea ad$nc c(ci, uneori, un ir de capete proasp(t t(iate se poate
pr(bui peste ele strivindu-le&
8$turile trebuie t(iate nu+ai pe *u+(tate& C(/boiul de noapte este pentru furnici o fapt( de
ar+e at$t de nou( 'nc$t trebuie s( i+provi/e/e i s(-i descopere re)ulile clip( de clip(&
4i nu trebuie nici s( p(trund( prea ad$nc 'n cetate&
"ipsite de aer, la+pioanele se stin)& Mai 'nt$i trebuie +asacrate furnicile-/iduri e1terioare
pentru a fi de)a*ate aa cu+ ai cur(a o ceap(, i abia dup( aceea s( se treac( la atacul stratului de
furnici pitice de dedesubt&
.rinesa 1O3 i 'nsoitoarele ei ucid neobosit& 5(ldura i lu+ina la+pioanelor sunt pentru ele
ca un fel de dro) e1citant care le sporete 'n/ecit furia de a ucide& 0neori se tre/esc buc(i 'ntre)i de
/id i atunci trebuie s( lupte cu 'nverunare&
-n +i*locul acelui +asacru, prinesa 1O3 nu tie ce s( +ai cread(&
Oare este necesar s( se treac( prin asta pentru a i+pune pro)resul? se 'ntreab( ea&
Mai sensibil, .rinul >D prefer( s( renune i s( se retra)(& Masculii sunt totdeauna +ult
+ai delicai, asta e bine cunoscut&
.rinesa 1O3 'l roa)( s( le atepte afar(, f(r( s( se dep(rte/e&
C(/boinicele roii sunt epui/ate de at$ta ucis& e+icarea adversarelor le sporete *ena&
.entru furnici este nor+al s( +asacre/e adversarele 'n duel, de aceea au scrupule pentru c( le
e1ter+in( 'n astfel de condiii&
6u i+presia c( secer(& Mirosul de acid oleic pe care 'l de)a*( cadavrele 'n)r(+(dite ale
piticelor 'ncepe s( devin( insuportabil& eo-beloBanienele sunt deseori constr$nse s( ias( din tab(r(
ca s( respire puin aer curat, dup( care intr( din nou ca s( atace un nou strat&
.rinesa 1O3 cere accelerarea +ic(rii c(ci nu au la dispo/iie dec$t acea noapte ca s(
acione/e&
Mandibulele se '+pl$nt( 'n articulaiile c%itinoase i fac s( $neasc( s$n)ele transparent& E
at$t de +ult s$n)e pe culoarele vii 'nc$t, uneori, stropete i stin)e la+pioanele& eo-beloBanienele,
lipsite de foc, ador+ atunci 'n +i*locul +asei co+pacte a ina+icului&
- 13G -

.rinesa 1O3 nu-i sl(bete efortul dar, 'n ti+p ce ucide la pitice, +ii de idei se 'n)r(+(desc
'n creierul ei&
E posibil ca co+porta+entele De)etelor s( fie conta)ioase pentru ca s( le fac( pe furnici s(
se r(/boiasc( astfel?
4tie totui c( toate r(/boinicele ina+ice care nu vor fi ucise 'n noaptea asta se vor arunca
asupra ei 'n b(t(lia de a doua /i&
u prea are de ales& C(/boiul este cel +ai bun accelerator al istoriei& -n bine sau 'n r(u&
De at$ta o+or$t, G are un c$rcel la +andibule& #e 'ntrerupe un +o+ent, +(n$nc( un
cadavru ina+ic2 i 'i cur(( antenele 'nainte de a-i relua activitatea sinistr(&
5$nd apar pri+ele ra/e de soare, r(/boinicele neo-beloBaniene sunt obli)ate s( se opreasc(&
,rebuie s( se )r(beasc( s( se retra)( +ai 'nainte de tre/irea adversarului& 4i pleac( 'n +are vite/(,
'n ti+p ce /idurile, podelele i plafoanele 'ncep s( cate&
Epui/ate i n(cl(ite de s$n)e, r(/boinicele roii se 'ntorc 'n cetatea lor an1ioas(&
.rinesa 1O3 'i reia locul 'n v$rful do+ului ca s( observe reacia ina+icului la tre/ire&
6ceasta nu se las( ateptat(& -n ti+p ce soarele se ridic( pe cer, ruinele vii se de/a)re)(& .iticele nu
sunt 'n stare s( 'nelea)( ce li s-a 'nt$+plat& 6u ador+it i, di+inea(, tovar(ele lor au +urit
aproape toate&
#upravieuitoarele o pornesc 'napoi pe dru+ul spre cuibul lor, iar c$teva +inute +ai t$r/iu,
cet(ile federate care se revoltaser( '+potriva capitalei lor, se pre/int( ca s(-i depun( fero+onii de
supunere&
,oate furnicarele din vecin(tate afl( despre 'nfr$n)erea piticelor, astfel c( o ar+at( ce c$teva
+ilioane de r(/boinice vin s( cear( s( adere la federaia neo-beloBanian(&
.rinesa 1O3 i .rinul >D le pri+esc pe noile sosite, le arat( laboratoarele focului, p$r)%iei i
roii, dar nu le spun ni+ic despre invenia la+pioanelor& u se tie niciodat(& E posibil s( +ai fie
adversare de redus la t(cere i o ar+( secret( este +ult +ai eficace dec$t o ar+( cunoscut( de toat(
lu+ea&
"a r$ndul ei, >3 vede sporindu-i si+itor r$ndurile credincioilor& Deoarece 'n afar( de
r(/boinicele care au luat parte la b(t(lia nopii, ni+eni nu tie cu+ s-a obinut victoria, >3 cla+ea/(
sus i tare c( De)etele le-au ascultat ru)(ciunile&
.retinde c( .rinesa 1O3 nu are nici un a+estec 'n acest succes i c( nu+ai adev(rata
credin( este salvatoare&
De)etele ne-au salvat c(ci ne iubesc, e+ite ea sentenios f(r( s( tie ce 'nsea+n( acest
cuv$nt&

151. ENCICLOPEDIE

CUM S SCAPI DE OBOLANI: L( /0:,*"+)# /&!$#)#)" (# F#FA#&(7 = B,&+(@&7 0(.,"!"#& '&
!$/&,-& &,() "0&/+(+& '& *$.$#(". N"1&" ) *+"( !)1 /5 /& '&.(,(/&6& '& (!&#& 1"!"
("1(#&. A')!&,&( %"/"!"#$, ) %)+&( "+,( = '"/!)8"&7 !5!" &#& (, 0" %,&0&,(+ /5 15:!&
/(,'&#& ?!)1"8"? '&!:+ /5 (#&,@& ')%5 ,$65+$,". A+)!" !"&-( ( (-)+ "'&&( /5 /& !$(/& 0)')#
))" *$.$#( -") !) ) 0", @,$/ '& %5, '& !(#. A0#(+ = "1%$/"."#"+(+& '& ( &#"1"( = 1$'
$,1(# !&&( !& !$/)1(7 *$.$#()#7 !$+"):' /5 15:!&7 '&-&&( &.) '& '),&,& *" '&
0),"&. S& +,(/0$,1( (/+0&# =+,A$ 1"!5 0"(,5 /5#.(+"!57 ('&-5,(+5 +&,$(,& %&+,) /&1&"" #)" %&
!(,& =" ,5&( *" =" %)&( %& 0)@5. M)!"+$(,&( !(,& (!!&%+( /5 0(!5 (!&(/+5 +,&(.5 ),:+5 "+,( =
@,(8""#& !$')!&,""7 /& .)!),( '& $ 15,",& '& /(#(,") *" &,( %,$1$-(+5 %& %$/+)# '&
!$+,(1("/+,). D(, %&+,) !&#&#(#+& 1)!"+$(,& '" 0(.,"!( '& !$/&,-&7 !&( !(,& !$/&( 0)')#
*$.$#()#)" &,( $ +,5'5+$(,&. C5!" (+:+( +"1% !:+ )( '"+,& &#& (!!&%+( /5 !$(/& 0)'),"#&
*$.$#("#$,7 (!&(/+5 %,(!+"!5 ,&/%"@5+$(,& /& %&,%&+)(.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

152. EMOII

6t$t de +ulte concepte noi se n(teau 'n creierul drept al Cevoluiei furnicilor 'nc$t creierul
st$n) 'ncerca foarte )reu s( le trie/e i s( le pun( 'n practic(& -n cea de a opta /i, #C"-ul se putea
l(uda c( este una dintre co+paniile cele +ai diversificate din lu+e&
"iceul se transfor+ase 'ntr-un adev(rat furnicar cu ocupanii s(i )rupai peste tot 'n unit(i
de producie, fiecare lucr$nd la un proiect precis&
-n laboratorul de biolo)ie, 7i-Noon) se distra distil$nd un fel de coniac pornind de la
%idro+elul lui .aul&
7ulie veni l$n)( el, se uit( s( vad( ce face, apoi lu( un tub i 'i )oli pe ner(suflate coninutul
spre +area surprindere a b(iatului
- 13L -

- Eti pri+a care )uti& -i place?
<(r( s( r(spund(, 7ulie lu( alte trei tuburi pline i le b(u coninutul cu aceeai sete&
- O s( te '+bei, o preveni 7i-Noon)&
- ;reau&&&, vreau&&&, se b$lb$i fata&
- 5e vrei?
- ;reau s( te iubesc 'n seara asta, /ise ea dintr-o r(suflare& =(iatul se d(du 'napoi&
- Eti beat(&
- 6+ b(ut ca s( a+ cura* s(-i spun asta& u-i plac? 'ntreb( ea&
"ui i se p(rea subli+(&
7ulie era 'n 'ntre)i+e )oal( c$nd, cu bl$ndee, 'i apropie +$na de pantalonii lui 7i-Noon),
c(ruia 'i venea din ce 'n ce +ai )reu s(-i ascund( e+oia&
#e s(rutar(&
Deodat(, 7ulie /(ri ceva& .rin fereastr( trecuse o co+et( i+ens( 'n v$rf cu fl(c(ri vioaie& Dar
nu era o co+et(& Era un cocteil Molotov&

153. ENCICLOPEDIE

AMANISM: A%,$(%& +$(+& !)#+),"#& $1&","" !)$/! *(1("/1)#. (1("" ) /)+ "!"
*&0"7 "!" %,&$8"7 "!" -,5;"+$,"7 "!" =8&#&%8". R$#)# #$, !$/+5 %), *" /"1%#) = (A# ,&!$!"#"( %&
$1 !) (+),(.
L( "'"&"" '" S),"(17 0(6( ""8"(#5 ( )!&"!"&" *(1("!& '),&(65 '$)56&!" *" *(%+& '&
6"#&7 '"-"6(+5 = %(+,) %&,"$('& '& +,&" 6"#& '& "/+,)",& *" +,&" 6"#& '& $'"95. T"&,"" )!&"!"7 =
@&&,(# *(/& +"&," (;)*" #( %).&,+(+&7 A !5!" & -:,/+( #( !(,& %&,/$(#"+(+&( & =!5 1(#&(."#5 A 7
/)+ ""8"(8" = +,('"8""7 !:+&!& *" '(/),". O./&,-5 *" "1"+5 1"*!5,"#& *" /+,"@5+&#& ("1(#&#$,
!( /5 #& =8&#&(@5 1(" ."&. P& +$(+5 '),(+( )!&"!"&"7 %,(!+"! ) 15:!57 !" 1&/+&!5 0,)6&
'& +)+) *" .&() /)! '& +)+). N&1:!(+)# *" !$/)1)# '& +)+) #& %,$-$(!5 0&.,5 %)+&,"!5
*" (#+& +)#.),5," 0"6"$#$@"!&. I"8"&,&( &/+&7 = %#)/7 %,&/5,(+5 !) %,$.& 0"6"!& %&,"!)#$(/& !(,& =#
%#(/&(65 %& "'"-"' #( #"1"+( -"&8"" *" ( 1$,8"" *" =" '"/+,)@ %&,/$(#"+(+&(. D)%5 !:+&-( 6"#& (#&
(!&/+&" ""8"&," &I+&)(+&7 %&,"!)#$(/& *" "+$I"!(+&7 )!&"!"" ,&)*&/! /5 -"6)(#"6&6& )&#&
0$,8& *" /5 /& 0(1"#"(,"6&6& !) /+(,&( '& +,(/5 &I+(+"!5.
I"8"&,&( *(1("!5 &/+& $ ,&1""/!&85 ( ('(%+5,"" $1)#)" #( (+),5. /+(,& '& %&,"!$#7
0"& +& ('(%+&6"7 0"& '"/%(,". /+(,& '& %&,"!$#7 $./&,-" 05,5 /5 ;)'&!" *" 05,5 /5 "+&#&!+)(#"6&6".
-&8" /5 )"8".
U,1&(65 (%$" $ %&,"$('5 '& -"(85 /"@),(+"!5 '& (%,$(%& +,&" (" = %5'),&7 = +"1%)#
!5,&"( )!&"!)# *(1( /& 9,5&*+& /"@), '" (+),5. D(!5 /)%,(-"&8)"&*+&7 ,&(%(,& = /(+
&%)"6(+7 1),'(,7 (%,$(%& = /+(,& '& '&1&85. U *(1( .5+,: =# -( #)( (+)!" = @,";( #)"
%&+,) !$+")(,&( ""8"&,"". M(&/+,)# -( =!&,!( /5 +,&6&(/!5 #( +:5, 0(!)#+(+&( '& (A*"
+,(/0$,1( 9(#)!"(8""#& = &I%&,"&8& ?&I+(+"!&? !$+,$#(+&.
E/+& %(,('$I(# !5 (!&(/+5 &')!(8"& %," '"/+,)@&,&( %&,/$(#"+58"" )1(& %&+,)
,&-&"",&( #( ) /+('") '& ("1(# /5#.(+"! =# +,(/0$,15 '& 0(%+ %& *(1( = /)%&,A@&+#&1(.
(1()#7 #( /0:,*"+)# ""8"&,""7 &/+& ) !&+58&( 1(" %)+&,"! (+:+ = !&&( !& %,"-&*+&
/+5%:",&( '& /"&7 !(%(!"+58"#& "+&#&!+)(#& *" "+)"+"-&7 !:+ *" = !&&( !& %,"-&*+& 1$,(#"+(+&(.
(1("" "(S)8" '" S".&,"( () $ !)#+),5 *" ) -$!(.)#(, '& +,&" $," 1(" .$@(+& '&!:+
!$!&+58&()# #$, 1&'").
D)%5 %5,&,&( %,$0&/$,)#)" J&,(,' A16(##(@7 ()+$,)# !5,8"" F"#$6$0"( ."$#$@"!57 *(1(""
/)+ '&%$6"+(,"" *" %,$.(."# ()+$,"" #"+&,(+),"" $,(#&. A!&(/+( %,&6"+5 (/%&!+& 1"+"!&7 %$&+"!& *"
&,$"!& !(,& -$, !$/+"+)" .(6( =+,&@"" !)#+)," ( /+(+)#)".
6"#&#& $(/+,&7 = %,&@5+",&( %&+,) +,(/& &I+(+"!&7 /& !$/+(+5 0$#$/",&( '" !& = !&
1(" ,5/%:'"+5 ( (,!$+"!&#$, *" ( !")%&,!"#$, 9(#)!"$@&&. A!&/+ 0&$1& "'"!5 $ /!5'&,& (
!(#"+58"" &')!(8"&" +"&,"#$, *(1(" *" $ /#5.",& %,$@,&/"-5 ( %)+&,"#$, #$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

154. APUSUL REVOLUIEI FURNICILOR

5octeilul Molotov fusese aruncat de 4obolanii e)ri ai lui 8on/a)ue DupeMron& 0r+ar( i
alte cocteiluri Molotov& 5uverturile luar( foc i, dup( arderea lor, porile +ari de fier devenir(
per+eabile&
7ulie se '+br(c( 'n +are )rab(& O lu( la fu)( pe culoare& .este tot se st$rnise panic(&
4obolanii e)ri v(/ur( acu+ prin poart( a+ena*area satului i intir( standurile&
- 13H -

-n curte se for+( un lan de oa+eni care 'i d(deau din +$n( 'n +$n( )(lei de ap(& Dar
cisterna era aproape )oal( i risipeau un lic%id foarte preios& David 'i sf(tui s( foloseasc( +ai bine
nisipul&
0n cocteil Molotov lovi furnica-tote+ i d(du foc insectei de polistiren& "u( foc standul
produselor ali+entare al lui .aul& .oliitii din duba aflat( 'n faa liceului nu f(ceau nici o +icare&
Cevoluionarii erau tentai s( riposte/e atacurilor 4obolanilor e)ri, dar 7ulie trans+isese tuturor2
F#( nu se r(spund( la provoc(riF&
- -n nu+ele c(rei le)i trebuie s( lu(+ pal+e f(r( s( ripost(+? 'ntreb( o a+a/oan( enervat(&
- -n nu+ele voinei noastre de a reui o revoluie f(r( violen(, r(spunse 7ulie& 4i pentru c(
sunte+ +ai civili/ai dec$t aceti derbedei& Dac( ne co+port(+ ca ei, deveni+ ca ei& #tin)ei focul i
fii cal+i:
<u atins i standul de %aine f(cut de arcisse&
- E o colecie unic(: ,rebuie salvat(: stri)( el&
Dar totul era de*a cuprins de fl(c(ri& ,urbat de furie, stilistul lu( o bar( de fier, desc%ise
poarta i se repe/i la 4obolanii e)ri& 6ct de bravur( inutil& #e b(tu cu cura* dar, repede de/ar+at,
c(/u sub loviturile bandei lui DupeMron i fu l(sat lat pe pava*& 7i-Noon), .aul, "eopold i David
a*unser( prea t$r/iu& 4obolanii e)ri se '+pr(tiau i o a+bulan(, ap(rut( ca din 'nt$+plare, 'l
luase i+ediat pe arcisse duc$ndu-l de acolo cu sirenele pornite&
7ulie nu +ai re/ist(2
- arcisse: ;or violen(, o vor avea:
Ordon( a+a/oanelor s( pun( +$na pe 4obolanii e)ri& Dar )olanii '+pr(tiai pe toate
str(/ile nu erau uor de prins&
7i-Noon), David, "eopold i .aul fur( i ei b(tui&
5o+isarul ur+(rea de la dep(rtare situaia cu binoclul i observ( c( acu+ aproape toi
ap(r(torii liceului ieiser(& .orile erau 'ntredesc%ise i ulti+a for( vie a revoluionarilor era
ocupat( cu stin)erea incendiilor&
,$n(rul 8on/a)ue 'i uurase treaba& Ma1i+ilian re)ret( c( nu apelase la el +ai devre+e& 3ar
revoluionarii erau +ult +ai puin irei dec$t i-ar fi 'nc%ipuit& 6bia dac( a)itase o c$rp( roie 'n
faa lor, c( se i repe/iser( prostete cu capul 'nainte:
- C(nii )rav?
- Da, i poate c%iar un +ort& E la spital& .refectul se )$ndi&
- -n acest ca/, /ise el, au c(/ut 'n capcana violenei& u noi a+ ales-o& 6i +$n( liber( s(
cucereti c$t +ai repede liceul&

155. FEROMON 4OOLOJIC: REJLARE

#alivatoare2 1O& CE8"6CE2
De)etele au o cretere de populaie e1ponenial( i practic nu +ai au pr(d(tori& 5u+ se face
re)larea populaiei 'n aceste condiii? 6ceast( re)lare se face 'n felul ur+(tor2
- .rin r(/boaie&
- .rin accidente de +ain(&
- .rin +eciuri de fotbal&
- .rin foa+ete&
- .rin dro)uri&
#e pare c( De)etele nu au descoperit ca noi controlul biolo)ic al naterilor2 produc prea +uli
copii i nu+ai dup( aceea fac prelev(ri&
6ceast( te%nic( ar%aic( ar +erita s( fie a+eliorat( c(ci pierd foarte +ult( ener)ie la
fabricarea unui puiet e1cedentar ca i la eli+inarea +ai t$r/iu a aceluiai puiet e1cedentar&
-n ciuda acestor +ecanis+e de co+pensare, populaia lor crete 'n +od e1ponenial&
#unt de*a peste cinci +iliarde&
#i)ur, aceast( cifr( ar putea s( par( deri/orie fa( de nu+(rul furnicilor de pe planet(, dar
proble+a este c( un De)et distru)e o +as( considerabil( de ve)etale i de ani+ale, i +urd(rete o
+are cantitate de aer i de ap(&
Dac( planeta noastr( poate s( suporte cinci +iliarde de De)ete, +ai +ult nu va fi 'n stare s(
suporte&
<aptul c( nu+(rul De)etelor crete per+anent 'nsea+n( dispariia a c$torva specii de
ani+ale i ve)etale&

156. R4BOI RELIJIOS

.rinesa 1O3 percepe spiritul colectiv al populaiei din *urul ei, t$n(r, proasp(t, entu/iast i
curios& u i-a fost uor s(-l f(ureasc(& u+ai copiii sunt dispui s( 'nvee&
- 13I -

"a )urile de aerisire, furnicile-soldat re)lea/( intrarea aerului i a ceii& -n %a+bare se
acu+ulea/( %rana& "ucr(toarele duc la depo/itul de )unoaie cadavrele i produsele e1perienelor
ratate ale in)inerelor& Eecurile in)inerelor focului pre/int( for+e deosebit de %idoase i ur$t
+irositoare2 l(custe cu cuticule r(sucite 'n for+e de sculpturi abstracte, frun/e sau cren)i
carboni/ate, pietre fu+e)$nde&
Dar, dincolo de acest entu/ias+ colectiv, .rinesa 1O3 percepe i un fel de tulburare& Efluviile
sunt slabe& #( fie nu+ai tulburare sau fric(?
-n acea a patra /i a noii ere, 1O3 decretea/( c( deistele au co+is destule pa)ube& ,oate
culoarele sunt pline de cercurile lor +istice i put de ru)(ciunile lor sterile&
.rinesa +irnieceean( a v(/ut lu+ea de sus& 4tie c( De)etele nu sunt /ei, ci nu+ai nite
ani+ale +ari i )rase cu un co+porta+ent diferit de al lor& 6re sti+( fa( de De)ete, dar crede c(
cele care le venerea/( vor strica totul& #pri*init( puternic de casta tiinific( i +ilitar(, 1O3 ia
%ot(r$rea s( pun( cap(t o dat( pentru totdeauna influenei reli)ioaselor&
Dac( o ieder( para/itea/( un arbust i nu e s+uls(, iedera ucide arbustul&
.rinesa 1O3 prefer( s( e1tirpe reli)ia din furnicar 'nc( de acu+, +ai 'nainte de a fi invadat
cu totul& Este foarte uor s( 'ntreii superstiia i cultul unor /ei invi/ibili& 4tie c( 'n felul (sta, dac(
nu intervine rapid, nu va avea ulti+ul fero+on&
"e c%ea+( pe cele dou(spre/ece e1ploratoare&
Deistele trebuie ucise&
5u 13 'n frunte, o 'ntrea)( trup( se pune 'n +icare& Micile lor creiere sunt %ot(r$te s(
reueasc( aceast( +isiune&

153. ENCICLOPEDIE

MALIIA DELFINILOR: D&#0")# &/+& 1(1"0&,)# !(,& (,& !&# 1(" 1(,& -$#)1 !&,&.,(# =
!$1%(,(8"& !) 15,"1&( #)". P&+,) ) !(% '& (!&&(*" 15,"1&7 !,&"&,)# !"1%(6&)#)"
!:+5,&*+& = 1&'"& 335 '& @,(1& "(, !&# (# $1)#)" 145H '& @,(1&7 !&# (# '&#0")#)" !:+5,"'
13HH '& @,(1&. V"(8( '&#0")#)" &/+& $ &"@15.
C( *" $(1&""7 '&#0""" ,&/%",5 (&,7 0&1&#&#& (/! %)" -"" *" =" (#5%+&(65. S)+ 1(1"0&,&
!5!" (#+5'(+5 () +,5"+ %& )/!(+. D(7 (8" !"+"+ ."&: (#+5'(+5 '&#0""" (-&() %"!"$(,& *" 1&,@&() *"
(#&,@() %& )/!(+. P,$.(."# !5 /&15() !) 0$!"#&. A) +,5"+ %& )/!(+ *" (%$"7 =+,A$ 6"7 '" 1$+"-&
&!)$/!)+&7 /A() /5+),(+ *" /A() =+$,/ = (%5.
N& "1(@"51 !) )*),"85 !& (, 0" '&-&"+ = 6"#&#& $(/+,& '&#0"""7 !) !,&"&,)# #$, 1(,&
'& 13HH '& @,(1& '(!5 (, 0" ,51(/ %& )/!(+: "*+& !$!),&8". S() 1(" %,$.(."# "*+&
%,&!),/$,". D& !& /A() =+$,/ = (%5> A%( %,&6"+5 (-(+(;& %& !(,& ) #& (,& 1&'")# +&,&/+,).
T& %$8" 1"*!( = +,&" '"1&/")"7 = +"1% !& %& )/!(+ ,51:" #"%"+ '& /$#. (%57 ) & &-$"& '&
9("&7 '& !(/5 /() '& =!5#6",&.
EI(1":' /!9&#&+)# '&#0")#)"7 /& %$(+& $./&,-( !5 =$+5+$(,&#& /(#& (+&,"$(,& =!5
1(" !$8" $/(+),( )$, 1:"" !) '&@&+& #)@"7 )#+"1& -&/+"@"" (#& -"&8"" /(#& +&,&/+,&. T$+)*"7
1:""#& #)" +,(/0$,1:')A/& = =$+5+$(,&7 '&#0")# %)+&( /5 /& 1"*+& !) 1(,& -"+&65 = (%57
'(, ) 1(" %)+&( /5 0(.,"!& )&#+&. P$(+& !5 0""' 0$(,+& %,$/+ ('(%+(8" 1&'")#)" $/+,) '&
-"(85 (1 "-&+(+ $"()# '& $."&!+& !(,& & !$1%#&+&(65 %$/"."#"+58"#& $,@("!&. D&#0")#7
0""' %&,0&!+ ('(%+(+ 1&'")#)" /5)7 ) (,& &-$"& '& 1(*"57 '& +&#&-"6$,7 '& %)*!5 /() '&
!$1%)+&,. /!9"1.7 /& %(,& !5 '&#0""" () '&6-$#+(+ ) #"1.(; %,$%,"). A) ) /"/+&1 '&
!$1)"!(,& (!)/+"! !(,& /& =+"'& %& ) 0$(,+& #(,@ /%&!+,) /$$,. V$,.",&( $1)#)" /& =+"'&
'& #( 0,&!-&8( 1HH #( 5HHH '& 9&,+6". A/+( %&,1"+& 1)#+& )(8&D D)%5 '$!+$,)# N$9 L"##K7
'",&!+$,)# #(.$,(+$,)#)" '& !&,!&+(,& ( !$1)"!5,"" '" N(6(,&+9 B(K7 '&#0""" /)+ '& 1)#+5
-,&1& '$,"+$," /5 !$1)"!& !) $". S& (%,$%"& /%$+( '& $(1&"" (0#(8" %& %#(;5 *" '&
(1.(,!(8")". S(,7 /& 1"*!57 *)"&,5 !( *" !)1 (, '$," /5 & 0(!5 /5 =8&#&@&1 !&-(. ?U&$,"
!9"(, %(, (@(/(8" !:' %&,/$(( )A" =8&#&@&?7 ,&1(,!5 (!&/+ !&,!&+5+$,.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

15E. ATACUL LICEULUI DIN FONTAINEBLEAU

;iolen(& @ipete& <l(c(ri& Obiecte sparte& 6+enin(ri, invective& 0rlete& Oa+eni a)itai& Dup(
cocteilurile Molotov, ur+ea/( )a/ele lacri+o)ene ale forelor de ordine2 Dup( focul care distru)e,
fu+ul care orbete i irit(&
Muli+ea de revoluionari fu)e 'n toate direciile& .oliitii atac(&
5orturile erau acu+ p(r(site& 6sediaii aler)au pe culoare - b(iei i fete -, 'nar+ai cu
bastoane, +(turi, cutii de conserve& #e '+parte tot ce ar putea s( serveasc( drept ar+e de ap(rare&
- 13J -

Dup( ce-i ur+(riser( /adarnic pe 4obolanii e)ri, fetele de la clubul de aiBido care nu
fuseser( r(nite 'n 'nc(ierare se 'ntorseser( 'n )rab( la liceu, 'n acelai ti+p cu cei 4ase .itici, r(+ai
f(r( arcisse&
u +ai puteau folosi furtunele '+potriva incendiului, apa fiind oprit(& i+ic nu +ai oprea
intrarea pe poarta de fier& 0n )rup +ic de poliiti f(cu o diversiune 'n faa intr(rii principale, 'n
ti+p ce )rosul trupei ap(rea pe acoperi& 0rcaser( pe fr$n)%ii& <usese o idee a lui Ma1i+ilian2 s(
nu-i atace din fa(, ci s(-i aborde/e de sus&
- 8rupai-v( 'n le)iuni: stri)( David de la o fereastr(&
De la pri+ul atac, poliitii p(trunser( 'n curte& 6p(r(torii erau neputincioi cu ar+ele lor
ridicole&
-n picioare pe balconul unei case din fa(, Ma1i+ilian ur+(rea predarea liceului, precu+
#cipio 'n faa 5arta)inei 'n fl(c(ri& -nc( sub efectul precedentelor 'nfr$n)eri, Ma1i+ilian 'i +ica
oa+enii cu pruden(& u voia s( repete )reeala de a subesti+a-tinerii adversari&
Ma1i+ilian ordon( pornirea de ur)en( a apei& -n fu+ul corturilor i al standurilor
incendiate, ulti+ilor ap(r(tori le venea foarte )reu s( +ai +enin( ulti+ele puncte strate)ice&
7ulie plec( 'n c(utarea celor 4ase .itici& 8(si doi 'n laboratorul de infor+atic(& David i
<rancine voiau s( scoat( discurile din co+putere&
- ,rebuie s( ne salv(+ +e+oriile: stri)( t$n(rul&
- 4i dac( ne prind cu discurile? 'ntreb( 7ulie& 6r fi +ai r(u&
- 5el +ai bine, /ise <rancine, ar fi s( e1pedie+ toate fiierele spre un co+puter prieten din
str(in(tate& #piritul FCevoluiei furnicilorF va )(si astfel un ad(post te+porar&
<rancine puse repede la loc discurile&
- #tudenii de la facultatea de biolo)ie din #an <rancisco ne susin i dispun de un co+puter
enor+ capabil s( ne pri+easc( F+e+oriaF, spuse David&
-i contactar( i+ediat prin telefonul celular pe studenii a+ericani i le trans+iser( toate
fiierele&
.e culoar se au/i /)o+ot de ci/+e& .oliitii se apropiau&
Datele erau acu+ trans+ise i 7ulie r(sufl( uurat(& 6runc( o privire pe fereastr( i
constat( c( un ulti+ )rup de a+a/oane deosebit de 'nd$r*ite 'nc( +ai inea piept poliitilor&
- u cred c( s-a ter+inat cu noi& 6t$ta ti+p c$t +ai e1ist( re/isten(, este i speran(&
<rancine lu( perdelele din care f(cu o fr$n)%ie pe care o le)( de balcon& 5obor' pri+a i c(/u
'n curte&
6sediatorii reuiser( s( rup( o stin)%ie din ua blocat( i s( arunce 'n ca+er( o bo+b(
lacri+o)en(&
7ulie i David tuir(& .rintre lacri+i, t$n(rul ar(t( c( +ai aveau ceva de f(cut2 s( distru)(
fiierele ca s( nu pun( +$na pe ele poliia& ,$n(rul se )r(bi s( lanse/e peste tot co+anda de
for+atare a discurilor&
8aura din u( devenea din ce 'n ce +ai +are& ,inerii se repe/ir( spre perdele& 6lunecar( f(r(
proble+e p$n( 'n curte&
- E acolo: .unei +$na pe ea: stri)( 'n portavoce Ma1i+ilian care conducea +anevra&
O )renad( lacri+o)en( c(/u l$n)( 7ulie i fu 'nv(luit( de o cea( )roas(& .rin cea( ap(ru o
+$n( vi)uroas( care o trase dup( ea&
- ;ino, 'i /ise David& <( ca furnicile& Ce)inele lor fu) prin subterane&
David o duse pe 7ulie la clubul lor de +u/ic(, 'n faa acelei ieiri secrete care ducea 'n
pivni(& 7ulie se uit( la desc%i/(tura 'ntunecoas( din faa ei&
- Enciclopedia:
.ip(i cuverturile cuprins( de panic(&
- "as-o, vin poliitii&
- iciodat(:
0n poliist ap(ru 'n cadrul uii& David 'i a)it( +(ciuca ca s( c$ti)e ti+p& Ceui s(-l
respin)( i c%iar s( tra)( /(vorul la u(&
- 8ata, a+ )(sit-o: /ise 7ulie ar(t$ndu-i cartea i )eanta de spate&
-n labirintul for+at de pivnia liceului, poliitii le pierdur( ur+a& 7ulie i David aler)au&
6*unser( la intersecie& "a st$n)a era pivnia i+obilului vecin, la dreapta era canali/area& David o
'+pinse la dreapta&
- 0nde +er)e+?

15G. MOARTE DEISTELOR

.e aici: 8rupul condus de 13 'naintea/( pe culoar& Datorit( indiscreiei fero+onale, au
descoperit pasa*ul secret care duce la b$rlo)ul deistelor& 6cesta este situat la nivelul patru/eci i
cinci 'n subsol& E destul s( ridici un bul)(re de ciuperci ca s( intri&
- 1DO -

<urnicile-soldat, toate foarte bine ec%ipate 'n +aterie de +andibul(, se deplasea/( cu pai
prudeni pe culoar& 5ei care au oceli cu infraroii distin) )raffiti ciudate pe perei& 6ici, tu v$rful
+andibulei, furnicile au f(cut nu nu+ai cercuri, ci i adev(rate fresce& .ot fi v(/ute cercuri care ucid
furnici& 5ercuri %r(nind furnici& 5ercuri discut$nd cu furnicile& 3at( i+a)inea /eilor 'n aciune&
,rupa uci)a( 'naintea/( i se lovete de un pri+ siste+ de securitate& E o furnic(-
port(reas( al c(rei cap +are astup( ieirea& 3+ediat ce percepe efluviile celor care sosesc, ani+alul-
poart( 'i a)it( cletiorii i e+ite fero+oni de alar+(& <aptul c( deistele au reuit s( converteasc(
furnici at$t de deosebite precu+ cele din casta port(reselor, indic( foarte clar a+ploarea puterii lor&
#ub loviturile laicelor, ua blindat( vie sf$rete prin a-i da sufletul& -n locul frunii late a
port(resei e acu+ un tunel fu+e)$nd& C(/boinicele p(trund& O furnic( deist( artilerist(, care se afl(
acolo din 'nt$+plare, se )r(bete s( tra)(, dar e dobor$t( +ai 'nainte de a fi putut s( provoace vreo
c$t de +ic( pa)ub(&
-n a)onia ei, furnica deist( se t$r(te i )esticulea/( puin ca s(-i 'ntind( picioarele&
Deodat( se crispea/( 'n for+( de cruce cu ase brae +ai +ult sau +ai puin ri)ide& 5u un ulti+
efort, +uribunda e+ite c$t poate de puternic2
De)etele sunt /eii notri&

16H. ENCICLOPEDIE

PARADOFUL LUI EPIMENIDE: F,(6( ?(!&(/+5 0,(65 &/+& 0(#/5? !$/+"+)"& %(,('$I)# #)"
E%"1&"'&. C(,& 0,(65 &/+& 0(#/5> A!&(/+5 0,(65. D(!5 /%) !5 & 0(#/57 /%) ('&-5,)#. D&!" ) &
0(#/5. D&!" & ('&-5,(+5. F,(6( +,"1"+& #( %,$%,")# !" ,&0#&I "-&,/(+. " +$+ (*( #( &/0:,*"+.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

161. FUJA PRIN CANALI4ARE

-naintau 'n 'ntuneric& Mirosea ur$t, alunecau i nu aveau nici un +i*loc de orientare,
deoarece nu se aventuraser( niciodat( p$n( acolo& 5e era acel lucru +oale i c(ldu pe care 7ulie 'l
pip(ise cu v$rful de)etului? 0n e1cre+ent? Muce)ai? 0n ani+al? 5eva ve)etal? Era viu?
Mai departe era o poriune ascuit(, apoi un rotund u+ed& 5(lcau pe soluri poroase, aspre,
lipicioase&&&
#i+ul pip(itului nu era 'nc( destul de sensibil ca s( le furni/e/e infor+aii precise&
5a s(-i fac( cura*, f(r( s(-i dea sea+a, 'ncetior, 7ulie 'ncepu s( fredone/e2 F0n oricel
verde, care alear)(-n iarb(F& 4i 'i d(du sea+a c( datorit( reverberaiei vocii, putea +ai +ult sau
+ai puin s( evalue/e spaiul de care dispunea 'n faa ei& #i+ul pip(itului era deficitar, dar era
co+pensat de au/ i de voce&
5onstat( c( 'n 'ntuneric vedea +ai bine dac( 'nc%idea pleoapele& De fapt, funciona ca un
liliac care, 'ntr-o )rot(, 'i de/volt( capacitatea de a percepe volu+ele datorit( e+isiei i recepiei
sunetelor& 5u c$t acestea erau +ai ascuite, cu at$t reuea s( discearn( +ai bine for+a locului
unde se aflau i p$n( i obstacolele din faa lor&

162. ENCICLOPEDIE

COALA SOMNULUI: P&+,&!&1 '$)56&!" *" !"!" '& (" '" -"(85 '$,1"' *"7 +$+)*"7 )
*+"1 !)1 /5 /+5%:"1 !(#"+(+&( *" !(+"+(+&( /$1)#)" $/+,).
A'&-5,(+)# /$1 %,$0)'7 !&# !(,& & %&,1"+& /5 & ,&!)%&,51 0$,8&#&7 '),&(65 '$(, $
$,5 %& $(%+& *" &/+& =1%5,8"+ = 1"!" /&!-&8& '& !"!"/%,&6&!& 1")+& !(,&7 #( 0&# !( ,&0,&)#
))" !:+&!7 /& ,&%&+5 #( 0"&!(,& $,5 *" ;)15+(+&.
U&$,"7 )&#& %&,/$(& '$,1 6&!& $,& #( ,:' 05,5 /5 (".5 (!&/+ /$1 %,$0)' *" /&
+,&6&/! ')%5 (!&/+& 6&!& $,& !$1%#&+ &%)"6(+&. D(,7 (1 %)+&( 0$(,+& ."&7 '(!5 (1 *+" /5
!5'&1 !:+ 1(" ,&%&'& = (!&/+ /$1 %,$0)'7 /5 ) '$,1"1 '&!:+ $ $,5 %& 6" %,$0"+:' '&
(!&(/+5 $,5 '& ,&@&&,(,& !$1%#&+5. C)1 /& %$(+& %,$!&'( = 1$' %,(!+"!>
T,&.)"& /5 ,&)*&*+" /5A8" ,&!)$*+" %,$%,""#& !"!#)," '& /$1. P&+,) (/+(7 & '& (;)/7 '&
&I&1%#)7 /5 $+&6" #( 1")+ (!&( $.$/&(#5 !(,& /),-"& = @&&,(# %& #( $,&#& $%+/%,&6&!&7
*+""' !5 -( ,&-&" ')%5 (!&&( #( 0"&!(,& $,5 *" ;)15+(+&. D(!5 $.$/&(#( /),-"& '& &I&1%#) #(
$,&#& 1E:367 ),15+$(,&#& -$, ),1( = 1$' $,1(# #( 2H:H67 21:367 23:H6 &+!. V$, 0" 1$1&+&
%,&!"/& !:' (%(,& /$1)# %,$0)'.
D(!5 & !)#!51 0"I = (!&#& 1$1&+& *" & $.#"@51 /5 & +,&6"1 +,&" $,& 1(" +:,6") B!)
(;)+$,)# &-&+)(# (# ))" !&(/ '&*+&%+5+$,C7 %)+&1 /5 & =-5851 %,$@,&/"- !,&"&,)# /5
!$1%,"1& 0(6( '& /$1 !( /5 ) %5/+,&6& '&!:+ %(,+&( #)" "1%$,+(+5. A/+0&# & ,&!)%&,51
- 1D1 -

%&,0&!+ 0$,8&#& = 0$(,+& %)8" +"1% *" & /!)#51 = %#"5 0$,15. P,$.(."# !5 =+,A$ 6" !$%""" -$,
=-58( #( *!$(#5 !)1 /5A*" !$+,$#&6& /$1)#.

E'1$' 2&##/7
E!"!#$%&'"( !)$(*+&,"" ,&#(+"-& *" (./$#)+&7 -$#)1)# III

163. CULTUL MORILOR

C(/boinicele 'naintea/( cu pai +ici pe culoarele care duc la b$rlo)ul deistelor& .e perei,
cercurile )ravate sunt din ce 'n ce +ai nu+eroase& 5ercuri +istice, cercuri +alefice&
,rupa a*un)e 'ntr-o sal( +are& .este tot sunt sculpturi ciudate2 corpuri de furnici )olite de
carnea lor i 'ncre+enite 'n atitudini de lupt(&
13 i trupa ei se dau 'napoi& ,oate acele cadavre e1puse constituie un lucru foarte indecent&
C(/boinicele tiu c( deistelor le place s( p(stre/e r(+(iele p(+$nteti ale defunctelor lor ca s(-i
a+inteasc( de e1istena lor& E1ist( o e1presie proprie a furnicilor care spune asta, dar e )reu de
tradus2
Morii trebuie s( se re'ntoarc( 'n p(+$nt&
6cele cadavre trebuie s( fie aruncate& -nc(perea pute a acid oleic, un parfu+ de
desco+punere or)anic( insuportabil pentru orice furnic( sensibil(&
C(/boinicele conte+pl( cu spai+( spectacolul acelor corpuri ne+icate care par c( le
sfidea/( dei nu sunt ani+ate de nici un suflu de via(&
.oate c( asta este +area for( a deistelor2 sunt i +ai puternice +oarte dec$t vii, 'i /ice 13&
.rinesa 1O3 'i povestise lui 1O c( De)etele 'i datea/( naterea civili/aiei din +o+entul 'n
care au 'ncetat de a-i +ai arunca +orii la )unoi& E lo)ic& 6tunci c$nd 'ncepi s( acor/i i+portan(
cadavrelor, asta 'nsea+n( c( cre/i 'ntr-o via( dincolo de +oarte i deci vise/i s( a*un)i 'n paradis& 6
nu-i arunca +orii la )unoi este un act +ult +ai puin anodin dec$t pare&
5i+itirul este ceva propriu De)etelor, 'i /ise 13 conte+pl$nd acel +u/eu pietrificat&
C(/boinicele spar) cu furie corpurile )oale& 5alc( cu )%earele antenele uscate, )(uresc
craniile )oale, arunc( buc(i de torace& 5arcasele pocnesc ca sticla, dar cu /)o+ote 'n(buite& Dup(
aceast( aciune, 'n sal( nu a +ai r(+as dec$t o 'n)r(+(dire de buc(i inutili/abile&
C(/boinicele au i+presia c( s-au b(tut cu un ina+ic prea uor de 'nvins&
#e av$nt( pe un culoar transversal i a*un) 'n sf$rit 'ntr-o 'nc(pere spaioas( unde o
adunare de furnici ascult(, cu antenele ridicate, pe una dintre ele urcat( pe o 'n(li+e& .robabil c( e
sala profeiilor a+intit( de spioane&
Din fericire, alar+a olfactiv( dat( de furnica-port(reas( i de artilerist( nu a fost perceput(
p$n( aici& Qsta e inconvenientul ascun/(torilor situate la cap(tul unor culoare prea 'ntortoc%eate2
vaporii fero+onali circul( foarte prost&
C(/boinicele intr( cu +are discreie i se a+estec( printre auditoriu& <urnica care e+ite este
>3, cea pe care deistele o nu+esc FprofetesaF& Ea predic( c( sus, cu +ult deasupra antenelor lor,
tr(iesc De)etele )i)antice care le suprave)%ea/( toate faptele i le supun unor 'ncerc(ri ca s( le fac(
s( pro)rese/e&
E prea +ult& 13 lansea/( se+nalul&
,oate aceste deiste bolnave trebuie ucise&

164. URMRIREA CONTINU

-n canali/are, c$ntecelul nu +ai este de a*uns ca s-o liniteasc( pe 7ulie&
Deodat( aud /)o+ote 'n(buite& ;(d apropiindu-se nite puncte roii& Oc%i de obolani&
Dup( 4obolanii e)ri, acu+ veneau adev(ratele ro/(toare i se pre)(tea o nou( 'nfruntare& 6cetia
erau +ai +ici, dar +ai nu+eroi&
7ulie se lipi de David&
- Mi-e fric(&
David 'nv$rtete b$ta i alun)( obolanii, pe c$iva lovindu-i /drav(n 'n trecere&
-ncearc( s( profite de acel r()a/ ca s( se odi%neasc(, dar de*a aud alte /)o+ote&
- De data asta nu +ai e vorba de obolani&
<asciculele unor lanterne lu+inea/( tunelul& David 'i ceru fetei s( stea pe burt(&
- Mi se pare c( 'n partea asta a +icat ceva, /ise o voce de b(rbat&
- ;in spre noi& u ave+ de ales, +ur+ur( David&
O '+pinse pe 7ulie 'n ap( i o ur+(&
- .arc( cineva s-a aruncat 'n ap(, /ise iar vocea )rav(& 5i/+ele alear)( pe +al& .oliitii
lu+inea/( suprafaa apei c%iar deasupra capetelor lor&
- 1D> -

David i 7ulie abia dac( au ti+p s( se afunde 'n lic%idul +i/erabil& David +eninu capul fetei
sub ap(& 3ntr( instinctiv 'n apnee& 3ar nu +ai avea aer i +ai si+ise i o coad( de obolan care 'i
atinsese uor obra/ul&
Oc%ii i se desc%iser( instinctiv& ;(/u dou( cercuri de lu+in( care lu+inau tot felul de +i/erii
care pluteau deasupra frunii lor&
.oliitii se opriser( i 'i pli+bau lanternele puin +ai departe peste +i/eriile plutitoare&
- #( atept(+& Dac( sunt sub ap(, p$n( la ur+( vor iei la suprafa(, ca s( respire, /ise
unul&
David avea i el oc%ii desc%ii sub ap(& -i ar(t( lui 7ulie cu+ s(-i in( nu+ai n(rile afar(
din ap(& Din fericire nasul era o protuberan( a feei i putea s( fie scos afar( +enin$ndu-se restul
feei sub ap(&
- Dac( ar fi fost 'n ap(, ar fi ieit de*a la suprafa(, r(spunse al doilea poliist& i+eni nu
poate sta at$ta ti+p la fund& .robabil c( au fost obolanii&
Dup( ce lu+inile lor albe se dep(rtar( destul de +ult, 7ulie i David scoaser( capul 'n
'ntre)i+e din ap( i respirar( /)o+otos&
Deodat( fur( lu+inai de o lu+in( puternic(&
- #top& ici o +icare, ordon( vocea co+isarului Ma1i+ilian "inart& .oliistul inea 'ndreptate
spre ei lanterna i pistolul&
#e apropie&
- 3a uite-o pe re)ina revoluiei, do+nioara 7ulie .inson 'n persoan(&
-i a*ut( pe cei doi pri/onieri s( ias( din apa +urdar(&
- M$inile sus, ad+iratori ai furnicilor& #untei arestai& #e uit( la ceas&
- -a+ f(cut ni+ic ile)al: protest( 7ulie&
- 6sta va stabili *udec(torul& .(rerea +ea este c( ai f(cut ce era +ai r(u, adic( ai introdus o
/on( de %aos 'ntr-o lu+e ordonat(& Eu v-a da pedeapsa +a1i+(&
- Dar dac( lu+ea nu e puin '+br$ncit(, devine ri)id( i nu +ai evoluea/(, /ise David&
- 4i cine v( cere s-o facei s( evolue/e? ;rei s( vorbii despre asta? <oarte bine, a+ ti+p
berec%et& .(rerea +ea e c( din cau/a unor oa+eni ca voi, care 'i 'nc%ipuie c( sunt 'n stare s(
a+eliore/e lu+ea, ne duce+ tot ti+pul direct spre catastrofa& 5ele +ai rele cala+it(i au fost opera
unor pretini idealiti& 5ele +ai rele nebunii uci)ae au fost co+ise 'n nu+ele libert(ii& 5ele +ai
+ari +(celuri au fost f(ptuite 'n nu+ele dra)ostei de oa+eni&
- .ute+ sc%i+ba lu+ea 'n bine, /ise 7ulie care c(p(ta si)uran(& Ma1i+ilian d(du din u+eri&
- "u+ea nu vrea ni+ic altceva dec$t s( fie l(sat( 'n pace& Oa+enii nu aspir( dec$t la fericire
i fericirea 'nsea+n( i+obilis+ i lipsa oric(rei revi/uiri&
- De ce +ai tr(i+ dac( nu pentru a+eliorarea lu+ii? 'ntreb( 7ulie&
- .ur i si+plu ca s( profit(+, replic( co+isarul& #( profit(+ de confort, de fructele
copacilor, de ploaia c(ldu( de pe fa(, de iarb(, de soarele care 'nc(l/ete, i asta 'nc( de la 6da+,
pri+ul o+& 5