Sei sulla pagina 1di 299

John Scalzi

Brigzile-fantom
Traducere din limba englez: CRISTINA i TEFAN
GI!"#EAN$
%
Lui Shara Zoll,pentru prietenie i pentru tot restul.
Lui Kristine i Athenei,pentru rbdarea i dragostea lor.
&
P A R T E A N T I
UNU
Nimeni nu ob'er( )ia*ra+
i )en*ru un mo*i( ,oar*e -n*emeia*+ .ia*ra era greu de de,ini*/ una
din*re milioanele de buc0i de roc i de ghea0 care )lu*eau )e orbi*a
)arabolic a unei come*e cu )erioad 'cur*/ de mul* moar*e/ ar*-nd
e1ac* cum ar ar*a orice buca* din come*a di'*ru'+ .ia*ra era mai
mic dec-* unele/ mai mare dec-* al*ele/ dar )e o 'cal a di'*ribu0iei nu
e1i'*a nimic care ' o di'*ing -n*r2un ,el 'au al*ul+ 3n cazul/ cu o
)robabili*a*e a)roa)e im)erce)*ibil de mic/ -n care )ia*ra era zri*
de o re0ea )lane*ar de,en'i(/ o e1aminare 'u)er,icial ar ,i ar*a* c
)ia*ra era com)u' din 'ilica0i i unele minereuri+ Cu al*e cu(in*e: o
)ia*r nici )e de)ar*e de'*ul de mare )en*ru a )ro(oca (reo
'*ricciune 'erioa'+
Acea'*a era o )roblem academic )en*ru )lane*a care in*er'ec*a
-n re')ec*i(ul momen* *raiec*oria )ie*rei i a c-*or(a mii din*re
'urorile ei4 nu a(ea re0ea )lane*ar de,en'i(+ Re)rezen*a *o*ui un
)u0 de gra(i*a0ie/ -n care )ia*ra czu/ laolal* cu ace'*e numeroa'e
'urori+ 3m)reun/ ,ormau un curen* de me*eori0i/ aa cum ,ceau
mul*e buc0i de ghea0 i de roc de ,iecare da* c-nd )lane*a
in*er'ec*a orbi*a come*ei/ o da* la ,iecare re(olu0ie )lane*ar+ Nici o
crea*ur in*eligen* nu 'e a,la )e 'u)ra,a0a ace'*ei )lane*e -n,ior*or
de reci/ dar dac ar ,i e1i'*a*/ ar ,i )u*u* ' 'e ui*e -n 'u' i ' (ad
dungile i )e*ele l'a*e de ace'*e buc0i de ma*erie c-nd ardeau -n
a*mo',er/ 'u)ra-nclzi*e de ,recarea aerului )e roc+
5area ma6ori*a*e a ace'*or me*eori nou2a)ru0i a(eau ' 'e
(a)orizeze -n a*mo',er/ ma*eria lor *ran'mu*-ndu2'e -n *im)ul
cderii incande'cen*e din*r2un bulgre di'cre* i 'olid -n*r2un u(oi
lung de )ar*icule micro'co)ice+ Ace'*ea a(eau ' rm-n -n a*mo',er
un *im) nede,ini*/ )-n c-nd a(eau ' de(in nucleele unor )ic*uri de
7
a)/ i 'im)la ma' a a)ei a(ea ' le *rag c*re 'ol 'ub ,orm de
)loaie 8'au/ mai )robabil/ a(-nd -n (edere na*ura )lane*ei/ de z)ad9+
Aceast )ia*r/ *o*ui/ a(ea ma'a de )ar*ea 'a+ :uc0ile zburau -n
*im) ce )re'iunea a*mo',eric de'chidea cr)*uri ,ine -n '*ruc*ura
)ie*rei/ *en'iunea cderii )rin '*ra*ul *o* mai den' de gaze dez(luind
de,ec*ele '*ruc*urale i 'lbiciunile i e1)loa*-ndu2le cu (iolen0+
Fragmen*e 'e de')rin'er/ 'c-n*eiar 'cur* i )u*ernic i ,ur
con'uma*e de c*re cer+ i *o*ui/ la ',-ri*ul cl*oriei )rin a*mo',er/
rma'e de'*ul c-* ' 'e ciocnea'c de 'u)ra,a0a )lane*ei/ bulgrele -n
,lcri izbind cu (i*ez i cu )u*ere un )la*ou de )ia*r care ,u'e'e
cur0a* de ghea0 i de z)ad de c*re (-n*urile de al*i*udine+
Im)ac*ul (a)oriz )ia*ra i o mic )ar*e a )la*oului/ ')-nd un
cra*er la ,el de mic+ .la*oul de )ia*r/ care 'e -n*indea )e o di'*an0
'emni,ica*i( )e orizon*al i dede'ub*ul 'u)ra,e0ei )lane*ei/ r'un
la ciocnire ca un clo)o*/ armonicele cobor-nd cu c-*e(a oc*a(e 'ub
am)li*udinea auzului celor mai mul*e ')ecii in*eligen*e cuno'cu*e+
Solul 'e cu*remur+
i -n de)r*are/ 'ub 'u)ra,a0a )lane*ei/ cine(a ob'er( -n ',-ri*
)ia*ra+
; Cu*remur/ zi'e Sharan+
Nu ridic ochii de la moni*or+
C-*e(a cli)e mai *-rziu/ urm o al* zguduire+
; Cu*remur/ re)e* Sharan+
Cainen -i )ri(i cerce**or a'i'*en*a/ de la )ro)riul lui moni*or+
; .lnuie*i ' ,aci a'*a de ,iecare da*< -n*reb el+
; #reau ' *e 0in la curen* cu e(enimen*ele )e m'ur ce 'e )e*rec/
r')un'e Sharan+
; A)reciez 'en*imen*ul/ ')u'e Cainen/ dar chiar nu *rebuie '
)omene*i de a'*a de ,iecare da*+ Snt om de *iin0+ 3n0eleg c a*unci
c-nd 'olul 'e mic a(em de2a ,ace cu un cu*remur+ Prima *a
declara0ie a ,o'* ,olo'i*oare+ 3nce)-nd de la a cincea 'au a a'ea oar/
de(ine mono*on+ 3nc un hurui*+
; Cu*remur/ ')u'e Sharan+ ='*a e numrul a)*e+ "ricum/ *u nu
e*i ')eciali'* -n *ec*onic+ E -n a,ara mul*elor *ale domenii de
e1)erien0+
>
3n ciuda modului de obicei li)'i* de e1)re'ie de a (orbi al lui
Sharan/ era greu '20i 'ca)e 'arca'mul+ !ac Cainen nu '2ar ,i culca*
cu a'i'*en*a lui/ ar ,i )u*u* ,i iri*a*+ Aa cum '**eau -n' lucrurile/ -i
)ermi*ea ' 'e amuze/ )lin de *oleran0+
; Nu2mi aduc amin*e ca tu ' ,ii ')eciali'* -n *ec*onic/ remarc
el+
; E un hobb?/ re)lic Sharan+
Cainen de'chi'e gura ' r')und/ c-nd 'olul )orni -n 'u' ')re el/
bru'c i (iolen*+ A(u ne(oie de o cli) ca '2i dea 'eama c nu
)odeaua 'e mica'e/ ci el ,u'e'e *r-n*i* bru'c la )odea+ Era acum
-n*in' la -n*-m)lare )e dale/ laolal* cu 6um*a*e din*re obiec*ele
aeza*e )-n cu )u0in -nain*e )e '*a0ia lui de lucru+ Scaunul de lucru al
lui Cainen zcea r'*urna* la (reo doi me*ri ')re drea)*a/ -nc
legn-ndu2'e du) cdere+
Arunc o )ri(ire ')re Sharan/ care nu 'e mai ui*a ')re moni*or/ -n
)ar*e din cauz c ace'*a zcea ',r-ma* )e )odea/ -n a)ro)iere de
locul unde 'e ro'*ogoli'e Sharan -n'i+
; Ce2a ,o'* a'*a< -n*reb Cainen+
; Cu*remur< 'uger Sharan/ i a)oi 0i) c-nd labora*orul 'l* din
nou/ energic/ -n 6urul lor+
.anoul )en*ru ilumina* i cel acu'*ic czur din *a(an4 a*-* Cainen
c-* i Sharan 'e cznir ' 'e *-ra'c 'ub bancurile de lucru+ @umea
,cu )en*ru o (reme im)lozie -n 6urul lor/ -n *im) ce 'e ghemuiau 'ub
me'e+
!in*r2oda*/ zgudui*urile 'e o)rir+ Cainen 'e ui* -n 6ur/ la )u0ina
lumin )-l)-i*oare care mai rm'e'e/ i (zu cea mai mare )ar*e a
labora*orului czu* )e 6o'/ inclu'i( o )ar*e 'erioa' din *a(an i din
)ere0i+ !e obicei/ labora*orul era )lin de munci*ori i de ceilal0i
a'i'*en0i ai lui Cainen/ dar a'*zi el i cu Sharan (eni'er aici *-rziu/
' *ermine o 'ec(en0iere+ Cea mai mare )ar*e a echi)ei 'e a,la -n
cazrmile bazei/ )robabil adormi*+ Ei bine/ acum erau *re6i+
$n zgomo* a'cu0i*/ )*runz*or/ r'un )e holul care ducea la
labora*or+
; Auzi a'*a< -n*reb Sharan+
Cainen -nclin a,irma*i( ca)ul+
A
; E 'irena )en*ru '*a0iile de lu)*+
; S-n*em a*aca0i< -n*reb Sharan+ Credeam c baza a'*a e ecrana*+
; E'*e/ r')un'e Cainen+ Sau era+ Ar *rebui ' ,ie/ oricum+
; Ei/ bun *reab/ *rebuie ' ')un/ comen* Sharan+
Acum Cainen era iri*a*+
; Nimic nu e )er,ec*/ Sharan/ re)lic el+
; 3mi )are ru/ zi'e Sharan/ ada)*-ndu2'e la iri*area bru'c a
e,ului 'u+
Cainen m-r-i/ a)oi 'e '*recur a,ar de 'ub bancul lui de lucru i
)orni c*re un dula) r'*urna*+
; #ino ' m a6u0i cu a'*a/ -i ceru lui Sharan+
5ane(rar -n*re ei dula)ul )-n -n )ozi0ia -n care Cainen )u*ea '
de'chid ua+ 3nun*ru 'e a,la o mic arm cu )roiec*ile i un
-ncrc*or+
; !e unde ai c)*a* a'*a< -n*reb Sharan+
; Aici este o baz mili*ar/ Sharan/ r')un'e Cainen+ Au arme+ Eu
am dou din*r2a'*ea+ $na aici i una -n cazarm+ 52am g-ndi* c ar ,i
de ,olo' dac '2ar -n*-m)la aa ce(aB
; Noi nu '-n*em mili*ari/ ob'er( Sharan+
; i '-n* 'igur c o ' con*eze ,oar*e mul* )en*ru oricine a*ac
baza/ con*inu Cainen/ d-ndu2i arma lui Sharan+ Ia a'*a+
; Nu mi2o da mie/ )ro*e'* Sharan+ N2am ,olo'i* nicioda* aa
ce(a+ Ia2o *u+
; E*i 'igur< -n*reb Cainen+
; S-n* 'igur/ r')un'e Sharan+ N2a ,ace dec-* ' m -m)uc
'ingur -n )icior+
; :ine/ ')u'e Cainen+
5on* -ncrc*orul de muni0ie -n arm i o bg -n*r2un buzunar
al hainei+
; Ar *rebui ' )lecm ')re cazarma noa'*r+ "amenii no*ri '-n*
acolo+ !ac 'e -n*-m)l ce(a/ ar *rebui ' ,im al*uri de ei+
Sharan -ncu(iin0 ,r cu(in*e+ .er'onali*a*ea ei 'arca'*ic obinu2
i* di')ru'e acum cu de'(-rire4 ar*a i'*o(i* i ')eria*+ Cainen o
'*r-n'e 'cur* de m-n+
; #ino/ Sharan/ o chem el+ " ' ne de'curcm+ S -ncercm doar
C
' a6ungem la cazarm+
Cei doi -nce)ur ' 'e '*recoare )rin*re dr-m*urile din hol/ c-nd
auzir ua de la ca'a 'crilor de la ni(elul de dede'ub* de'chiz-ndu2
'e+ Cainen )ri(i )rin norul de )ra, i lumina 'czu* i di'*in'e dou
'ilue*e ma'i(e *rec-nd )e u+ Cainen )orni -na)oi ')re labora*or4
Sharan/ care a(u'e'e acelai g-nd mai re)ede dec-* e,ul ei/ a6un'e'e
de6a la ua labora*orului+ Singura cale di,eri* de a )leca de la ace'*
e*a6 era li,*ul/ care 'e a,la dincolo de ca'a 'crilor+ Erau )rini -n
ca)can+ Cainen -i a*in'e buzunarul -n *im) ce 'e re*rgea4 nu a(ea
)rea mul* e1)erien0 -n )lu' cu o arm ,a0 de Sharan i nu era deloc
-ncrez*or c ar )u*ea ' lo(ea'c chiar i o 'ingur 0in* la di'*an0/
cu a*-* mai )u0in dou/ ,iecare din*re ele ,iind )robabil un 'olda*
an*rena*+
; !omnule admini'*ra*or Cainen/ zi'e una din*re 'ilue*e+
; Ce< r')un'e Cainen/ chiar dac *ia c n2ar ,i *rebui* ' o ,ac/
i regre* imedia* c 'e ddu'e de gol+
; !omnule admini'*ra*or Cainen/ re)e* 'ilue*a+ Am (eni* ' (
recu)erm+ Nu '-n*e0i -n 'iguran0 aici+
Silue*a -nain* -n*r2un cerc de lumin i 'e do(edi a ,i A*en Rand*/
unul din*re comanda0ii bazei+ Cainen -l recuno'cu -n ',-ri* du)
de'enul clanului a)lica* )e cara)ace i du) -n'emne+ A*en Rand* era
ene'han/ iar lui Cainen -i era )u0in ruine ' recunoa'c ,a)*ul c/ i
du) a*-*a *im) -n baz/ -nc i 'e )reau *o0i la ,el+
; Cine ne a*ac< -n*reb Cainen+ Cum au g'i* baza<
; Nu '-n* 'igur cine ne a*ac 'au de ce/ r')un'e A*en Rand*+
.ocne*ele mandibulelor 'ale erau *radu'e -n*r2o (orbire
recogno'cibil de c*re un mic di')ozi*i( care2i a*-rna de g-*+ A*en
Rand* -l )u*ea -n0elege )e Cainen ,r di')ozi*i(/ dar a(ea ne(oie de
el ca '2i (orbea'c+
; :ombardamen*ul a (eni* de )e orbi* i abia acum le2am
de'co)eri* a)ara*ul de debarcare+
A*en Rand* 'e a)ro)ie de Cainen4 ace'*a -ncerc ' nu 'e
clin*ea'c din loc+ 3n ciuda *im)ului )e*recu* aici i a rela0iei de
'er(iciu de'*ul de bune/ -nc era ner(o' -n )rea6ma ma'i(ei ra'e de
in'ec*oizi+
D
; !omnule admini'*ra*or Cainen/ nu *e )u*em l'a ' ,ii g'i* aici+
Trebuie ' *e lum -nain*e ca baza ' ,ie in(ada*+
; :ine/ r')un'e Cainen+
3i ,cu 'emn lui Sharan ' (in cu el+
; Ea nu/ ')u'e A*en Rand*+ Numai *u+
Cainen 'e o)ri+
; E a'i'*en*a mea+ Am ne(oie de ea/ in'i'* el+
:aza 'e zgudui din cauza unui al* bombardamen*+ Cainen 'e 'im0i
izbi* de un )ere*e i 'e )rbui+ 3n *im) ce cdea/ ob'er( c nici A*en
Rand*/ nici cellal* 'olda* ene'han nu 'e mica'er (reun )ic din
)ozi0ia lor+
; Nu e'*e momen*ul )o*ri(i* ' di'cu*m acea'* )roblem/ dom2
nule admini'*ra*or/ zi'e A*en Rand*+
@i)'a de emo0ie a di')ozi*i(ului de *raducere ddea comen*ariului
o nuan0 'ardonic nein*en0iona*+
Cainen -nce)u ' )ro*e'*eze din nou/ dar Sharan -l lu cu bl-nde0e
de bra0+
; Cainen+ Are dre)*a*e/ ')u'e ea+ Trebuie ' iei de aici+ E de'*ul
de ru c oricare din*re noi 'e a,l aici+ !ar dac *u ai ,i g'i* aici/ ar
,i ,oar*e ru+
; Nu *e la' 'ingur/ e1clam Cainen+
; Cainen, in'i'* Sharan/ i ar* -n')re A*en Rand*/ care '**ea
al*uri/ im)a'ibil+ E unul din*re o,i0erii de cel mai -nal* rang de aici+
S-n*em a*aca0i+ N2ar *rimi*e )e cine(a ca el cu o mi'iune banal+ Iar
acum/ oricum nu e'*e momen*ul ' ne cer*m+ Aa c )leac+ " '
g'e'c eu drumul -na)oi la cazarm+ Am )e*recu* -n locul '*a ce(a
(reme/ mai *ii< 3mi aduc eu amin*e cum(a cum 'e a6unge acolo+
Cainen 'e ui* lung la Sharan )en*ru o cli)/ a)oi ar*/ )e l-ng
A*en Rand*/ c*re cellal* 'olda* ene'han+
; Tu/ ro'*i el+ E'cor*eaz2o -na)oi la cazarm+
; Am ne(oie de el al*uri de mine/ domnule admini'*ra*or/
)ro*e'* A*en Rand*+
; .o0i ' *e de'curci i 'ingur cu mine/ zi'e Cainen+ Iar dac nu
e'*e -n'o0i* de el/ o ' ,ie -n'o0i* de mine+
A*en Rand* -i aco)eri di')ozi*i(ul de *raducere i ,cu un 'emn
E
'olda*ului+ Se a)lecar unul ')re cellal* i )ocnir -nce*ior din
mandibule ; nu c ar ,i con*a*/ din momen* ce Cainen nu -n0elegea
limba ene'han+ A)oi cei doi 'e de')r0ir i 'olda*ul 'e du'e ' '*ea
l-ng Sharan+
; " '2o duc la cazarm/ ')u'e A*en Rand*+ !ar ' nu mai aud
nici un argumen* din )ar*ea *a+ Am iro'i* de6a )rea mul* *im)+ #ino
cu mine acum, domnule admini'*ra*or+
3n*in'e m-na/ -l a)uc )e Cainen de bra0 i2l *ra'e c*re ua ca'ei
'crii+ Cainen arunc o )ri(ire -n urm i o (zu )e Sharan ui*-ndu2'e
cu *eam la uriaul 'olda* ene'han+ Acea'* ul*im imagine a
a'i'*en*ei i iubi*ei lui di')ru c-nd A*en Rand* -l -m)in'e )e u+
; A'*a a duru*F )ro*e'* Cainen+
; Taci/ 'e r'*i A*en Rand* i2l -m)in'e )e Cainen -nain*e )e 'cri+
3nce)ur ' urce4 membrele 'ur)rinz*or de 'cur*e i delica*e ale
ene'hanului erau )e m'ura )ailor lui Cainen/ -n 'u'ul 'crilor+
; 5i2a lua* mul* )rea mul* ' *e g'e'c i )rea mul* ' *e ,ac ' *e
mi*i+ !e ce nu erai -n cazarm<
; Terminam ni*e *reburi/ r')un'e Cainen+ Nu c am a(ea cine
*ie ce al*ce(a de ,cu* aici+ $nde mergem acum<
; Su'/ zi'e A*en Rand*+ E o cale ,era* de 'er(iciu 'ub*eran/ la
care *rebuie ' a6ungem+
Cainen 'e o)ri )en*ru o cli) i 'e ui* -n urm/ la A*en Rand*/
care/ -n ciuda ,a)*ului c 'e a,la cu c-*e(a *re)*e mai 6o' dec-* el/ era
a)roa)e la aceeai -nl0ime+
; A'*a duce la cul*urile hidro)onice/ ob'er( Cainen+
Cainen/ Sharan i al0i membri ai echi)ei lui 'e duceau din c-nd -n
c-nd la hala imen' a cul*urilor hidro)onice/ )en*ru (erdea04
'u)ra,a0a )lane*ei nu ar*a *ocmai -mbie*oare/ -n a,ar de cazul -n
care hi)o*ermia era ce(a ce20i )lcea+ Cul*urile hidro)onice -n'emnau
lucrul cel mai a)ro)ia* de no0iunea de Ga,arH+
; Cul*urile hidro)onice '-n* -n*r2o )e*er na*ural/ ')u'e A*en
Rand*/ -ndemn-ndu2l )e Cainen ' 'e )un din nou -n micare+ $n r-u
'ub*eran 'e -n*inde dincolo de ea/ -n*r2o zon -nchi'+ Curge -n*r2un
lac 'ub*eran+ Acolo e a'cun' un mic modul locuibil -n care *e (ei
ad)o'*i+
IJ
; Nu mi2ai ')u' nicioda* )-n acum de')re a'*a/ 'e mir Cainen+
; Nu ne2am a*e)*a* ' a(em ne(oie '20i ')unem/ re)lic A*en
Rand*+
; " ' -no* )-n acolo< -n*reb Cainen+
; E1i'* un mic 'ubmer'ibil/ r')un'e A*en Rand*+ #a ,i cam
-nghe'uial -nun*ru/ chiar i )en*ru *ine+ !ar a ,o'* de6a )rograma*
cu am)la'area modulului+
; i c-* o ' '*au acolo<
; S ')erm c nu )rea mul*/ -l lini*i A*en Rand*+ .en*ru c
al*erna*i(a ar -n'emna un *im) -n*r2ade(r lung+ 3nc dou e*a6e/
domnule admini'*ra*orB
Cei doi 'e o)rir la u/ cu dou e*a6e mai 'u'/ -n *im) ce Cainen
-ncerca '2i reca)e*e r'u,larea/ iar A*en Rand* )ocnea din ma1ilare
la comunica*or+ Kgomo*ul b*liei/ la c-*e(a e*a6e dea'u)ra/ era ,il*ra*
la *recerea )rin )ia*ra 'olului i )rin be*onul )ere0ilor+
; Au a6un' la baz/ dar deocamda* -i 0inem la 'u)ra,a0/ -i e1)lic
A*en Rand* lui Cainen/ l'-nd 6o' comunica*orul+ N2au a6un' la ace'*
ni(el+ S2ar )u*ea ' a6ungem ' *e ducem la ad)o'*+ #ino du) mine
i '*ai a)roa)e/ domnule admini'*ra*or+ S nu rm-i -n urm+ 3n0elegi<
; 3n0eleg/ r')un'e Cainen+
; A*unci ' mergem/ -l -ndemn A*en Rand*+
3i ridic arma de'*ul de im)re'ionan*/ de'chi'e ua/ i iei )e
hol+ C-nd A*en Rand* -nce)u ' 'e mi*e/ Cainen (zu membrele
in,erioare ale ene'hanului e1*inz-ndu2'e c-nd o ar*icula0ie
'u)limen*ar a )iciorului iei din cara)ace+ Era un mecani'm de
alergare care le ddea ene'hanilor o (i*ez i o agili*a*e -n')im-n2
**oare -n condi0ii de b*lie i -i amin*i lui Cainen de numeroa'ele
in'ec*e *-r-*oare din co)ilria lui+ 3i -nbui un ,ior de re)ul'ie i
alerg ' 0in )a'ul/ )o*icnindu2'e nu doar o da* -n holul )re'ra* cu
dr-m*uri/ -ndre)*-ndu2'e )rea -nce* c*re mica '*a0ie de *ren de )e
)ar*ea cealal* a ni(elului+
Cainen g-,-ia/ -n *im) ce A*en Rand* e1amina comenzile unei
locomo*i(e al crei com)ar*imen* de )a'ageri era de'chi' c*re
e1*erior+ !econec*a'e de6a locomo*i(a de (agoanele din ')a*ele ei+
; Li2am zi' ' 0ii )a'ulB
II
; $nii din*re noi '-n*em b*r-ni i nu ne )u*em dubla lungimea
)icioarele/ bombni Cainen/ a)oi ar* c*re locomo*i(+ 5 'ui -n
a'*a<
; Ar *rebui ' mergem )e 6o'/ ')u'e A*en Rand*/ iar )e Cainen
-nce)ur '2l doar de6a )icioarele+ !ar nu cred c o ' )o0i ' 0ii
)a'ul )e -n*reaga di'*an0/ i '-n*em -n criz de *im)+ #a *rebui '
ri'cm ' ,olo'im a'*a+ $rc2*e+
Cainen 'e 'ui recuno'c*or -n zona )en*ru )a'ageri/ care era
-nc)*oare/ ,iind con'*rui* )en*ru doi ene'hani+ A*en Rand* )orni
mica locomo*i( la (i*ez ma1im ; cam de dou ori (i*eza alergrii
unui ene'han/ ceea ce )rea '*-n6eni*or de re)ede -n *unelul -ngu'* ;/
a)oi 'e -n*oar'e i ridic din nou arma/ 'cru*-nd *unelul din ')a*ele lor
-n cu*area 0in*elor+
; Ce 'e -n*-m)l cu mine dac baza e cuceri*< -n*reb Cainen+
; #ei ,i -n 'iguran0 -n modulul locuibil+
; !a/ dar dac baza e cuceri*/ cine (a (eni ' m ia< Nu )o* '
'*au -n modul )en*ru *o*deauna i nu o ' *iu cum ' ie'+ "ric-* de
bine )reg*i* e modulul '*a al (o'*ru/ (a rm-ne )-n la urm ,r
)ro(izii+ Ca ' nu mai )omenim de aer+
; 5odulul are ca)aci*a*ea de a e1*rage o1igenul dizol(a* din a)/
e1)lic A*en Rand*+ N2o ' *e 'u,oci+
; 5inuna*F !ar *o* mai rm-ne ,oameaB
; @acul are o 'curgereB/ -nce)u A*en Rand* i a*-* reui ' ')un
-nain*e ca locomo*i(a ' deraieze cu o zgudui*ur bru'c+
#uie*ul *unelului care 'e )rbuea aco)eri *oa*e celelal*e zgomo*e4
Cainen i A*en Rand* 'e *rezir zbur-nd )en*ru 'cur* (reme/ c-nd
,ur arunca0i din zona )en*ru )a'ageri a locomo*i(ei -n -n*unericul
)lin de )ra, care 'e cobor- bru'c a'u)ra lor+ !u) un *im)
nede*ermina*/ Cainen 'im0i c e'*e -mboldi* ' 'e *rezea'c de c*re
A*en Rand*+
; Scoal2*e/ domnule admini'*ra*or+
; Nu (d nimic/ 'e )l-n'e Cainen+
A*en Rand* r')un'e -ndre)*-nd ')re el o raz de la lam)a a*aa*
de arm+
; 5ul0ume'c+
I%
; Te 'im0i bine< -n*reb A*en Rand*+
; !a/ r')un'e Cainen+ !ac e'*e c-*ui de )u0in )o'ibil/ mi2ar
)lcea '2mi )e*rec restul zilei ,r ' mai iau con*ac* cu )m-n*ul+
A*en Rand* )ocni din mandibule -n 'emn de -ncu(iin0are i mu*
raza de lumin/ ca ' 'e ui*e la cderile de )ie*re care le bloca'er
drumul+ Cainen )orni ' 'e ridice/ alunec-nd )u0in )e )ie*ri+
A*en Rand* -ndre)* din nou raza ')re Cainen+
; Rm-i acolo/ domnule admini'*ra*or+ E mai 'igur+
Raza de lumin cobor- ')re ine+
; S2ar )u*ea ' mai ,ie curen* -n ele+
Raza 'e -nde)r* din nou/ -na)oi c*re )ere0ii )rbui0i ai noului
lor 0arc+ Fie din -n*-m)lare/ ,ie in*en0iona*/ bombardamen*ul care
lo(i'e linia de cale ,era* -i -nchi'e'e com)le* )e Cainen i A*en
Rand*4 nu e1i'*a nici o de'chidere -n zidul dr-ma*+ Cainen -i ')u'e
c 'u,ocarea de(eni'e din nou o )roblem real+ A*en Rand* con*inu
e1aminarea )or0iunii de coridor i -ncerc din nou comu*a*orul/ care
)rea ' nu mearg+ Cainen 'e aez i -ncerc ' nu re')ire )rea
ad-nc+
Ce(a mai *-rziu A*en Rand*/ care renun0a'e la e1aminare i -i
l'a'e )e am-ndoi -n -n*uneric c-* *im) 'e odihnea/ a)rin'e din nou
lumina/ -ndre)*-nd2o c*re )ere*ele de ',r-m*uri cel mai a)ro)ia* de
baz+
; Ce e< -n*reb Cainen+
; Taci/ re)lic A*en Rand*/ i 'e du'e mai a)roa)e de )ere*e/
-ncerc-nd )arc ' aud ce(a+
C-*e(a cli)e mai *-rziu/ Cainen auzi i el: un zgomo* care ar ,i
)u*u* ,i (oci/ dar nu ale cui(a de aici/ 'au )rie*enoa'e+ Scur* (reme
du) aceea/ 'e auzir e1)loziile+ "ricine era de )ar*ea cealal* a
)ere*elui/ 'e ho*r-'e c (rea ' *reac+
A*en Rand* 'e ddu re)ede la o )ar*e de l-ng )ere*ele de ',2
r-m*uri i 'e a)ro)ie de Cainen/ cu arma ridica*/ orbindu2l cu raza
de lumin+
; 3mi )are ru/ domnule admini'*ra*or/ zi'e A*en Rand*/ i a*unci
-i de(eni lim)ede lui Cainen c ordinele lui A*en Rand* de a2l duce la
ad)o'* mergeau )robabil doar )-n aici+ !in in'*inc*/ mai mul* dec-*
I&
)en*ru c 'e g-ndi'e/ Cainen 'e r'uci din ,a0a razei4 glon0ul meni* '2
l nimerea'c -n )lin 'e du'e -n 'chimb -n bra0/ ,c-ndu2l ' 'e
-n(-r*ea'c i *r-n*indu2l la )m-n*+ Cainen 'e '*rdui ' 'e ridice -n
genunchi i zri umbra a)ru* -n ,a0a lui c-nd lumina lui A*en Rand*
-i czu -n ')a*e+
; A*ea)*/ e1clam Cainen -n direc0ia umbrei+ Nu -n ')a*e+ *iu
ce *rebuie ' ,aci+ !ar nu -n ')a*e+ Te rog+
Trecu o cli) -n*reru)* de 'une*ele e1)loziilor -n )ie*ri+
; 3n*oarce2*e/ domnule admini'*ra*or+
Cainen 'e -n*oar'e -nce*/ 'c-r0-ind cu genunchii )e )ie*ri i bg-nd
m-inile -n buzunarele de la hain/ ca i cum ar ,i ,o'* c*ue+ A*en
Rand* 0in*i4 a(-nd lu1ul de a2i alege unde ' *rag/ -ndre)* arma
')re creierul lui Cainen+
; E*i ga*a/ domnule admini'*ra*or<
; S-n*/ r')un'e Cainen/ i2l -m)uc )e A*en Rand* cu arma din
buzunarul hainei/ ochind ')re raza de lumin+
3m)uc*ura lui Cainen coinci'e cu o e1)lozie -n )ar*ea cealal* a
)ere*elui+ A*en Rand* nu )ru '2i dea 'eama c ,u'e'e -m)uca*/
)-n c-nd '-ngele nu -nce)u '2i curg din rana din cara)ace4 )en*ru
Cainen/ era abia (izibil -n lumin+ Cainen -l (zu )e A*en Rand*
ui*-ndu2'e -n 6o' la ran/ ,i1-nd2o cu )ri(irea )en*ru o cli)/ a)oi
-n*oar'e din nou ochii ')re Cainen/ nedumeri*+ .-n -n ace'* momen*/
Cainen 'co'e'e de6a )i'*olul din buzunar+ Tra'e -n A*en Rand* -nc
de *rei ori/ golind -ncrc*orul+ A*en Rand* 'e a)lec uor -nain*e )e
)icioarele din ,a0/ a)oi czu )e ')a*e la ,el de mul*/ cu )ar*ea
)rinci)al a cor)ului 'u mare aez-ndu2'e )e 'ol i cu )icioarele
-n*in'e -n unghiuri ciuda*e+
; 3mi )are ru/ ')u'e Cainen adre'-ndu2'e )roa')*ului cada(ru+
S)a0iul 'e um)lu de )ra, i a)oi de lumin/ c-nd )ere*ele de
',r-m*uri ,u ')ar* i crea*uri cu lumini )e arme 'e re(r'ar )rin el+
$na din*re ele -l zri )e Cainen i l*r4 din*r2oda* c-*e(a raze de
lumin 'e -ndre)*ar ')re admini'*ra*or+ Cainen l' arma din m-n/
ridic bra0ul 'n*o' -n 'emn de ca)i*ulare i 'e -nde)r* de cor)ul
lui A*en Rand*+ Fa)*ul c -l -m)uca'e )e A*en Rand* )en*ru a rm-ne
-n (ia0 nu i2ar ,i 'lu6i* )rea mul* dac ace*i in(ada*ori 'e ho*rau '2
I7
l ciuruia'c+ .rin*re razele de lumin/ unul din*re in(ada*ori -nain*a
*rncnind ce(a -n limba lui/ iar Cainen reui -n ',-ri* ' (ad ')ecia
cu care a(ea de2a ,ace+
In'*ruirea 'a de 1enobiolog iei la 'u)ra,a0 a*unci c-nd -nce)u '
ob'er(e )ar*iculari*0ile ,eno*i)ului ')eciei: 'ime*rie bila*eral/ bi)ezi
i -n con'ecin0 cu membre di,eren0ia*e )en*ru bra0e i )icioare4
genunchii li 'e -ndoiau in(er'+ Cam de aceeai mrime i con'*rui0i
du) aceeai 'chem a cor)ului/ ceea ce nu era 'ur)rinz*or/ din
momen* ce un numr neobinui* de mare de ')ecii aa2zi' in*eligen*e
erau bi)ede/ cu 'ime*rie bila*eral i a(-nd (olum i ma' de'*ul de
a'emn*oare+ Era unul din*re lucrurile care ,cea ca rela0iile
in*er')ecii din acea'* )ar*e de $ni(er' ' ,ie a*-* de li*igioa'e
)recum erau+ A*-* de mul*e ')ecii in*eligen*e a'emn*oare/ a*-* de
)u0in ')a0iu cu ade(ra* u*ilizabil )en*ru *oa*e ne(oile lorB
Dar acum apar dieren!ele, 'e g-ndi Cainen/ c-nd crea*ura la*r
din nou la el: un *or' mai la* i o '*ruc*ur a 'chele*ului i a
mu'cula*urii -n general '*-ngace+ .icioare ca ni*e cio*uri4 m-ini ca
ni*e ciomege+ !i,eren0iere 'e1ual e1*rem de (izibil 8acea'*a din
,a0a lui era ,emel/ dac2i amin*ea corec*9+ In*rri 'enzoriale
com)romi'e din cauza a numai dou mici organe o)*ice i audi*i(e/
-n loc de benzile o)*ice i audi*i(e care 'e -n,urau a)roa)e com)le*
-n 6urul ca)ului lui Cainen+ Fibre chera*inice 'ub0iri )e ca)/ -n loc de
cu*e ale )ielii care radiaz cldur+ Nu )en*ru )rima oar/ Cainen
re,lec* c e(olu0ia nu ,cu'e mari ,a(oruri ace'*ei ')ecii -n
)ar*icular/ din )unc* de (edere ,izic+
3i ,cu'e doar agre'i(i/ )ericuloi i al naibii de greu de cur0a* de
)e 'u)ra,a0a unei )lane*e+ " )roblem/ adic+
Crea*ura din ,a0a lui Cainen *rncni din nou ')re el i 'coa'e un
obiec* 'cur*/ cu -n,0iare amenin0*oare+
; $mani nenoroci0i/ comen* el+
Crea*ura -l )ocni cu obiec*ul4 Cainen 'im0i un oc/ (zu un dan'
mul*icolor de lumin i czu la )m-n* )en*ru ul*ima oar -n acea zi+
M
I>
; 30i aduci amin*e cine '-n*< -n*reb umanul de la ma'/ c-nd
Cainen ,u condu' -n -nc)ere+
Cei care2l ,cu'er )rizonier -i o,eri'er un 'caun )o*ri(i* )en*ru
genunchii lui cu ,a0a -n ')a*e 8)en*ru ei94 umanul (orbi/ iar *raducerea
ieea din*r2un di,uzor de )e ma'+ Singurul al* obiec* de )e ma' era
o 'ering um)lu* cu un lichid lim)ede+
; E*i 'olda*ul care m2a lo(i* i din cauza cruia mi2am )ierdu*
cuno*in0a/ r')un'e Cainen+
!i,uzorul nu ddu o *raducere a cu(in*elor 'ale/ 'uger-nd c
'olda*ul a(ea )e unde(a un al* di')ozi*i( de *raducere+
; Aa e/ zi'e umanul+ S-n* loco*enen*ul Jane Sagan+
Fcu 'emn c*re 'caun+
; Te rog ia loc+
Cainen 'e aez+
; Nu era nece'ar ' m ,aci '2mi )ierd cuno*in0a/ zi'e el+ A ,i
(eni* de bun(oie+
; Am a(u* mo*i(ele noa'*re ' *e (rem ,r cuno*in0/ ')u'e
Sagan+
Ar* ')re bra0ul lui rni*/ unde -l lo(i'e glon0ul lui A*en Rand*+
; Ce20i mai ,ace bra0ul< -i -n*reb+
; .are ' ,ie bine/ r')un'e Cainen+
; N2am reui* '2l (indecm -n -n*regime/ e1)lic Sagan+
Tehnologia noa'*r medical )oa*e (indeca ra)id cea mai mare )ar*e
a rnilor noa'*re/ dar *u e*i rrae?/ nu om+ Tehnologiile noa'*re nu
car*ogra,iaz )reci' 0e'u*urile (oa'*re+ !ar am ,cu* *o* ce2am
)u*u*B
; 5ul0ume'c/ zi'e Cainen+
; .re'u)un c ai ,o'* -m)uca* de c*re ene'hanul l-ng care *e2am
g'i*/ con*inu Sagan+ Cel )e care l2ai -m)uca*B
; !a/ -ncu(iin0 Cainen+
; S-n* curioa' de ce era0i anga6a0i -n*r2un 'chimb de ,ocuri+
; Era )e cale ' m omoare/ iar eu nu (oiam ' mor+
; A'*a a*rage du) 'ine -n*rebarea de ce ene'hanul *e (oia mor*/
')u'e Sagan+
; Eram )rizonierul lui/ o lmuri Cainen+ .re'u)un c ordinele lui
IA
erau ' m omoare/ mai cur-nd dec-* ' -ngduie ' ,iu )rin' de (iu+
; Erai )rizonierul lui/ re)e* Sagan+ i *o*ui/ a(eai o arm+
; Am g'i*2o+
; Chiar aa< comen* Sagan+ A'*a -n'eamn o 'ecuri*a*e ,oar*e
)roa'* din )ar*ea ene'hanilor+ Nu le '* -n ,ire+
; Cu *o0ii ,acem greeli/ zi'e Cainen+
; i *o0i ceilal0i rrae? )e care i2am g'i* -n baz< -n*reb Sagan+
Erau i ei )rizonieri<
; Erau/ r')un'e Cainen/ i 'im0i un (al de -ngri6orare )en*ru
Sharan i )en*ru re'*ul echi)ei 'ale+
; Cum 'e ,ace c a0i a6un' cu *o0ii ' ,i0i )rizonierii ene'hanilor<
; Ne a,lam )e o na( rrae? care ne ducea ')re una din*re coloniile
noa'*re/ cu ocazia unei ro*a0ii medicale/ )o(e'*i Cainen+ Ene'hanii
ne2au a*aca* na(a+ Ne2au aborda*/ mi2au lua* echi)a6ul )rizonier i
ne2au *rimi' aici+
; Cu c-* (reme -n urm '2a -n*-m)la* *o*ul<
; Cu de'*ul (reme/ con*inu Cainen+ Nu '-n* )rea 'igur+ Aici
,olo'im m'ur*oarea mili*ar ene'han a *im)ului/ iar uni*0ile lor
nu2mi '-n* )rea ,amiliare+ A)oi/ mai e1i'* i )erioada de ro*a0ie
)lane*ar local/ care e ra)id i ,ace lucrurile i mai -ncurca*e+ i
nici di(iziunile umane ale *im)ului nu2mi '-n* ,amiliare/ aa c nu )o*
')une cu )recizie+
; Ser(iciile noa'*re de in,orma0ii nu au nici o -nregi'*rare de')re
ene'hani care ' ,i a*aca* un (ehicul rrae? -n ul*imul an ; a'*a ar
-n'emna cam dou *reimi de hNed )en*ru *ine/ zi'e Sagan/ ,olo'ind
*ermenul rrae? )en*ru o orbi* com)le* a )lane*ei lui -n 6urul
)ro)riului 'oare+
; .oa*e c in,orma0iile (oa'*re nu '-n* a*-* de bune )e c-* crezi/
ob'er( Cainen+
; E )o'ibil/ recuno'cu Sagan+ To*ui/ a(-nd -n (edere c ene'hanii
i rrae? 'e a,l -nc/ din )unc* de (edere *ehnic/ -n '*are de rzboi/
unei na(e a*aca*e ar ,i *rebui* ' i 'e acorde a*en0ie+ Cele dou
)o)oare ale (oa'*re '2au b*u* )en*ru mul* mai )u0inB
; Nu20i )o* ')une mai mul* dec-* *iu/ ')u'e Cainen+ Am ,o'* lua0i
de )e na( i adui la baz+ Ce '2a -n*-m)la* 'au ce nu '2a -n*-m)la* -n
IC
a,ara bazei/ -n *o* ace'* *im)/ nu e'*e un 'ubiec* de')re care ' *iu
)rea mul*e+
; Ai ,o'* 0inu* )rizonier -n baz/ zi'e Sagan+
; !a/ r')un'e Cainen+
; Am umbla* )rin *oa* baza/ i e1i'* o 'ingur zon mic de
de*en0ie/ con*inu Sagan+ Nu e1i'* nimic care ' 'ugereze c era0i
0inu0i -ncuia0i+
Cainen 'coa'e echi(alen*ul rrae? al unui chico*i* melancolic+
; !ac ai (zu* baza/ ai (zu* ,r -ndoial i 'u)ra,a0a )lane*ei+
!ac (reunul din*re noi ar ,i -ncerca* ' e(adeze/ ar ,i -nghe0a* -nain*e
' a6ung )rea de)ar*e+ Ca ' nu mai )omenim c n2a(eam unde ne
duce+
; !e unde *ii<
; Ne2au ')u' ene'hanii+ i nimeni din echi)a6ul meu n2a )lnui* o
e1cur'ie ca ' *e'*eze a,irma0ia+
; Aa c nu *ii nimic al*ce(a de')re )lane*/ comen* Sagan+
; $neori e rece/ al*eori e i mai rece/ r')un'e Cainen+ @a a*-* 'e
rezum cuno*in0ele mele de')re )lane*+
; E*i doc*or/ ')u'e Sagan+
; Ace'*e *ermen nu2mi e'*e ,amiliar/ ar* Cainen c*re di,uzor+
5aina (oa'*r nu e de'*ul de de*ea)* ca ' g'ea'c un echi(alen*
-n limba mea+
; E*i un )ro,e'ioni'* -n domeniul medicinei+ Faci medicin/
e1)lic Sagan+
; !a+ S-n* ')eciali'* -n gene*ic+ !e aceea ne a,lam )e na(a aceea/
echi)a mea i cu mine+ $na din*re coloniile noa'*re 'u,erea de o
e)idemie care a,ec*a 'ec(en0ierea genelor i di(iziunea celular+ Am
,o'* *rimii ' in(e'*igm i/ din c-*e ')eram/ ' g'im un *ra*amen*+
S-n* 'igur c/ dac a0i *recu* )rin baz/ a0i (zu* a)ara*ura noa'*r+
Cei care ne2au ,cu* )rizonieri au ,o'* a*-* de amabili ' ne dea ')a0iu
)en*ru un labora*or+
; !e ce2ar ,i ,cu* aa ce(a<
; .oa*e '2au g-ndi* c/ dac eram 0inu0i ocu)a0i cu )ro)riile
noa'*re )roiec*e/ am ,i ,o'* mai uor de mane(ra*< !ac e aa/ a
,unc0iona*/ )en*ru c ne2am ,cu* o regul din a ne 0ine deo)ar*e i a
ID
-ncerca ' nu )ro(ocm necazuri+
; Adic -n a,ar de momen*ele c-nd ,ura0i arme/ -l ironiza Sagan+
; @e a(eam de c-*(a *im)/ aa c/ du) c-* 'e )are/ nu le2am '*-rni*
bnuielile+
; Arma )e care ai ,olo'i*2o era )roiec*a* )en*ru un rrae?/ ob'er(
Sagan+ $n lucru ciuda* )en*ru o baz mili*ar ene'han+
; Trebuie '2o ,i lua* de )e na(a noa'*r/ c-nd ne2au aborda*+ S-n*
'igur c/ -n *im) ce cu*a0i )rin na(/ o ' g'i0i un numr oarecare
de al*e obiec*e de ,abrica0ie rrae?+
; Aadar/ ' reca)i*ulm/ ')u'e Sagan+ Tu i cu echi)a *a/ ,orma*
din )er'onal medical/ a0i ,o'* ca)*ura0i de ene'hani -n urm cu un
*im) nede*ermina* i adui aici/ unde a0i ,o'* 0inu0i )rizonieri i ,r
)o'ibili*a*ea de a comunica cu oricine din )o)orul (o'*ru+ Nu *i0i
unde ( a,la0i 'au ce )lanuri au ene'hanii cu (oiB
; E1ac*/ con,irm Cainen+ 3n a,ar de a'*a/ )re'u)un c nu (oiau
ca cine(a ' a,le c eram aici/ oda* ce baza era in(ada*/ )en*ru c
unul din*re ei a -ncerca* ' m omoare+
; Ade(ra*+ Te2ai de'curca* mai bine dec-* echi)a *a/ m *emB
; Nu *iu ce (rei ' ')ui+
; E*i 'ingurul rrae? )e care l2am g'i* -n (ia0/ zi'e Sagan+ Re'*ul
au ,o'* -m)uca0i i ucii de c*re ene'hani+ Cei mai mul0i 'e a,lau -n
ceea ce )rea ' ,ie o cazarm+ Am mai g'i* unul -n a)ro)iere de
ceea ce2mi -nchi)ui c era labora*orul *u/ din momen* ce a(ea de'*ul
de mul* *ehnologie rrae? -n ea+
Cainen 'im0i c i 'e ,ace ru+
; 5in0iF e1clam el+
; 5 *em c nu/ r')un'e Sagan+
; #oi/ umanii/ i2a0i omor-*F con*inu Cainen ,urio'+
; Ene'hanii au -ncerca* ' *e omoare pe tine. !e ce n2ar omor-
ceilal0i membri ai echi)ei *ale<
; Nu *e credF
; 3n0eleg de ce nu m crezi+ Ace'*a e'*e *o*ui ade(rul+
Cainen '**ea -ncremeni*/ -ndurera*+ Sagan -l l' o (reme+
; 3n regul/ (orbi Cainen -n cele din urm+ S)une2mi ce (re0i de la
mineB
IE
; .en*ru -nce)u*/ domnule admini'*ra*or Cainen/ am dori
ade(rul+
Cainen a(u ne(oie de o cli) ca '2i dea 'eama c era )en*ru
)rima oar c-nd ,iin0a uman i 'e adre'a'e )e nume+ i ,olo'indu2i
*i*lul+
; #2am ')u' ade(rul/ in'i'* el+
; .ro'*iiF
Cainen ar* din nou ')re di,uzor+
; Am )rimi* doar o *raducere )ar0ial )en*ru a'*a+
; E*i admini'*ra*orul Cainen Suen Su+ i/ dac e'*e de'*ul de
ade(ra* c ai o oarecare in'*ruire medical/ )rinci)alele dou
domenii de '*udiu ale *ale '-n* 1enobiologia i 'i'*emele de,en'i(e de
*i) re0ea neural 'emiorganic ; dou domenii de '*udiu de')re care
-mi -nchi)ui c 'e -mbin ,oar*e bine+
Cainen nu 'coa'e nici o (orb+ Sagan con*inu:
; Acum/ domnule admini'*ra*or Cainen/ d2mi (oie '20i ')un c-*e
ce(a de')re ceea ce *im noi. Cu cinci')rezece luni -n urm/ rrae? i
ene'hanii lu)*au -n acelai rzboi ')oradic )e care2l duc de *reizeci de
ani/ un rzboi )e care l2am -ncura6a*/ din momen* ce (2a lua* i )e
unii i )e al0ii din ')inarea noa'*r+
; Nu -n -n*regime+ A ,o'* i b*lia de la CoralB
; !a/ a ,o'*/ -ncu(iin0 Sagan+ Am ,o'* acolo+ A)roa)e c am
muri*+
; Am )ierdu* un ,ra*e acolo+ Cel mai mic+ .oa*e l2ai -n*-lni*B
; .oa*e c da+ Cu cinci')rezece luni -n urm/ rrae? i ene'hanii
erau dumani+ i/ din*r2oda*/ n2au mai ,o'*/ din*r2un mo*i( )e care
'er(iciile noa'*re de in,orma0ii n2au reui* '2l de'co)ere+
; Am di'cu*a* de6a de')re li)'urile 'er(iciilor (oa'*re de
in,orma0ii+ Ra'ele -nce*eaz rzboaiele *o* *im)ul+ !u) Coral/ noi i
cu (oi ne2am o)ri* din lu)*+
; Am o)ri* lu)*a )en*ru c (2am b*u*+ #2a0i re*ra'/ iar noi am
recon'*rui* Coral+ A'*a2i )roblema ; e1i'* un mo*i( )en*ru care am
-nce*a* lu)*a/ cel )u0in deocamda*+ #oi i cu ene'hanii nu a(e0i nici
un mo*i(+ A'*a ne -ngri6oreaz+ Cu *rei luni -n urm/ 'a*eli*ul ')ion )e
care l2am lan'a* dea'u)ra acestei )lane*e a ob'er(a* c/ )en*ru o lume
%J
)re*in' nelocui*/ a -nce)u* din*r2oda* ' )rimea'c un *ra,ic in*en'/
a*-* ene'han c-* i rrae?+ Ceea ce ,ace ace'* lucru deo'ebi* de
in*ere'an* )en*ru noi e'*e c )lane*a nu e'*e re(endica* nici de c*re
ene'hani/ nici de c*re rrae?/ ci de c*re obini+ "binii nu 'e ame'*ec/
domnule admini'*ra*or/ i '-n* de'*ul de )u*ernici )en*ru ca nici
ene'hanii/ nici rrae? ' nu 'e g-ndea'c cu uurin0 '2i in'*aleze
)r(lia )e *eri*oriul lor+ Aa c am )u' un 'a*eli* ')ion mai a(an'a*
dea'u)ra )lane*ei ca ' cau*e 'emne de locuire+ Nu ne2am ale' cu
nimic+ Ca ')eciali'* -n a)rare/ domnule admini'*ra*or/ ai dori ' ri*i
' ghice*i de ce<
; 5i2a imagina c baza era ecrana*/ r')un'e Cainen+
; Era+ i/ ca din -n*-m)lare/ e1ac* cu *i)ul de 'i'*em de a)rare -n
care e*i ')ecializa*+ N2am *iu* a'*a a*unci/ de'igur/ dar *im acum+
; Cum a0i g'i* baza dac era ecrana*< S-n* curio' din )unc* de
(edere )ro,e'ional+
; Am arunca* )ie*re+
; .o,*im< 'e mir Cainen+
; .ie*re/ re)e* Sagan+ Cu o lun -n urm/ am )re'ra* )lane*a cu
c-*e(a zeci de 'enzori 'ei'mici/ care erau )rograma0i ' cau*e
'emn*uri 'ei'mice care ' 'ugereze '*ruc*uri 'ub*erane )roiec*a*e -n
mod in*eligen*+ #orbind din e1)erien0/ bazele 'ecre*e '-n* mai uor
de ecrana* c-nd '-n* la 'ub'ol+ Ne2am baza* )e ac*i(i*a*ea 'ei'mic
na*ural a )lane*ei )en*ru a re'*r-nge zonele de in(e'*iga0ie+ A)oi am
arunca* )ie*re -n regiunile care ne in*ere'au+ Iar a'*zi am arunca*
c-*e(a chiar -nain*e de a*ac/ )en*ru a ob0ine o imagine 'onic e1ac* a
bazei+ .ie*rele '-n* bune )en*ru c ara* ca ni*e me*eori0i a)ru0i -n
mod na*ural+ Nu ')erie )e nimeni+ i nimeni nu 'e ecraneaz
-m)o*ri(a 'canrilor 'ei'mice+ Cele mai mul*e ra'e '-n* )rea ocu)a*e
' 'e ecraneze -m)o*ri(a 'canerelor o)*ice i elec*romagne*ice de
-nal* energie/ ca ' con'idere undele 'onore cine *ie ce )ericol+ E'*e
'lbiciunea -nal*ei *ehnologii: ignor e,icien0a ni(elurilor in,erioare
de *ehnologie+ Cum ar ,i aruncarea )ie*relorB
; @'m -n 'eama umanilor ' ciocnea'c )ie*re/ comen* Cainen+
Sagan ridic din umeri+
; N2a(em nimic -m)o*ri( c-nd *i)ul cellal* aduce un )i'*ol la o
%I
lu)* cu cu0i*e+ A'*a ,ace mai uor )en*ru noi '2i 'coa*em inima din
)ie)*+ Sau orice al*ce(a ,olo'e*e ca ' )om)eze '-nge+ 3ncrederea
)rea mare -n (oi -ni( lucreaz -n ,a(oarea noa'*r+ Aa cum )o0i '
(ezi/ )en*ru c e*i aici+ !ar ceea ce (rem ' *im cu ade(ra*/
domnule admini'*ra*or/ e'*e de ce sunte!i aici+ Ene'hanii i rrae?
lucr-nd -m)reun e de'*ul de 'ur)rinz*or/ dar ene'hanii/ rrae? i
obinii< A'*a nu2i doar 'ur)rinz*or+ A'*a2i interesant"
; Nu *iu nimic de')re )ro)rie*arul ace'*ei )lane*e+
; Iar ceea ce e'*e -nc i mai in*ere'an* e*i *u/ domnule
admini'*ra*or Cainen/ con*inu Sagan/ ignor-nd comen*ariul+ 3n *im)
ce dormeai/ am ,cu* o 'canare gene*ic a'u)ra *a care ' ne ')un
cine e*i/ a)oi am acce'a* -nregi'*rrile na(ei )en*ru a a,la c-*e ce(a
de')re i'*oria *a+ *im c unul din*re )rinci)alele domenii care *e
in*ere'eaz -n ma*erie de 1enobiologie e'*e ')ecia uman+ E*i
)robabil cea mai mare au*ori*a*e rrae? -n gene*ica uman+ i *im de
a'emenea c ar0i un in*ere' deo'ebi* ,elului -n care ,unc0ioneaz
creierul uman+
; Face )ar*e din in*ere'ul meu general )en*ru re0ele neuronale+ Nu
m in*ere'eaz -n mod deo'ebi* creierul uman/ aa cum ')ui+ Toa*e
creierele '-n* in*ere'an*e -n ,elul lor+
; !ac zici *uB !ar orice ai ,i ,cu* aici/ 6o'/ era de'*ul de
im)or*an* )en*ru ca ene'hanii ' )re,ere ' ( (ad )e *ine i echi)a
*a mai degrab mor0i/ dec-* -n m-inile noa'*re+
; #2am ')u'+ Eram )rizonierii lor+
Sagan -i ro'*ogoli ochii -n orbi*e+
; .en*ru o cli)/ hai ' ne )re,acem c nu '-n*em )ro*i/ domnule
admini'*ra*or Cainen+
Cainen 'e a)lec -n ,a0/ a)ro)iindu2'e de Sagan de )e )ar*ea
cealal* a me'ei+
; Ce ,el de ,iin0 uman e*i *u< -n*reb el+
; Ce (rei ' ')ui<
; *im c e1i'* *rei ,eluri de umani/ 'oco*ind i (aria0iile/ zi'e
Cainen i ridic -n 'u' dege*ele cu mul* mai lungi i mai ar*icula*e
dec-* cele ale oamenilor+ E1i'* umani nemodi,ica0i/ care '-n* cei ce
colonizeaz )lane*ele+ Ace*ia au ,orme i mrimi i culori di,eri*e ;
%%
o di(er'i*a*e gene*ic bun/ aici+ Al doilea gru) e'*e )ar*ea cea mai
mare a ca'*ei (oa'*re de 'olda0i+ i ace*ia (ariaz -n mrime i
,orm/ dar -n m'ur mul* mai mic/ i au cu *o0ii aceeai culoare:
(erde+ *im c ace*i 'olda0i nu '-n* -n cor)urile lor originare ;
con*iin0a lor e'*e *ran',era* din cor)urile membrilor b*r-ni ai
')eciei (oa'*re -n ace'*e cor)uri mai )u*ernice i mai 'n*oa'e+
Ace'*e cor)uri '-n* )u*ernic modi,ica*e gene*ic/ a*-* de mul* -nc-* nu
'e )o* -nmul0i/ nici -n*re ei/ nici cu umani nemodi,ica0i+ !ar )o* ,i
-nc recuno'cu0i dre)* umani/ -n ')ecial ma*eria cerebral+ !ar al
*reilea gru)B/ con*inu Cainen i 'e l' )e ')a*e+ Am auzi* *o* ,elul
de )o(e*i/ loco*enen* Sagan+
; Ce2ai auzi*<
; C membrii lui '-n* crea0i din mor0i+ C )la'ma embrionar
uman a mor0ilor e'*e ame'*eca* i reame'*eca* cu ma*erial gene*ic
al al*or ')ecii/ )en*ru a (edea ce ie'e+ C unii din*re ei nici mcar nu
'eamn a ,iin0e umane/ aa cum 'e recuno'c ei -nii+ C 'e na'c ca
adul0i/ cu ca)aci*0i i *alen*e/ dar ,r memorie+ i nu numai ,r
memorie+ Fr sine. Fr moral+ Fr re0ineri+ FrB
Fcu o )auz/ ca )en*ru a cu*a cu(-n*ul )o*ri(i*+
; Fr umanitate, zi'e el -n ',-ri*+ Aa cum a0i ')une (oi+ Co)ii
rzboinici/ -n cor)uri adul*e+ Groz(ii+ 5on*ri+ $nel*e )e care
$niunea (oa'*r Colonial le ,olo'e*e )en*ru mi'iunile )e care nu
)o* 'au nu (or ' le -ncredin0eze 'olda0ilor ce au e1)erien0 de (ia0
i un 'ine moral/ 'au care ar )u*ea ' 'e *eam )en*ru 'u,le*ul lor/ -n
acea'* lume 'au -n urm*oarea+
; $n om de *iin0 )reocu)a* de 'u,le*e/ comen* Sagan+ A'*a nu2i
,oar*e )ragma*ic+
; S-n* om de *iin0/ dar '-n* i rrae?+ *iu c am un 'u,le*/ i am
gri6 de el+ Tu ai un 'u,le*/ loco*enen* Sagan<
; Nu unul de care ' *iu/ domnule admini'*ra*or Cainen+ S-n*
greu de cuan*i,ica*+
; .rin urmare/ aci parte din al *reilea *i) de umani+
; !a+
; E*i con'*rui* din carnea unei moar*e+
; !in genele ei+ Nu din carne+
%&
; Genele con'*ruie'c carnea/ loco*enen*e+ Genele (i'eaz carnea/
-n care 'lluie*e 'u,le*ul+
; Acum e*i )oe*B
; Ci*ez+ $nul din*re ,ilozo,ii no*ri+ Care era i om de *iin0B N2
ai de unde '2o *ii+ .o* ' *e -n*reb c-0i ani ai<
; a)*e/ a)roa)e o)*+ Cam )a*ru i 6um*a*e de h#ed de2ai (o*ri+
; A*-* de *-nrB $n rrae? de (-r'*a *a abia i2ar -nce)e educa0ia+
Am de mai mul* de zece ori (-r'*a *a/ loco*enen*e+
; i *o*ui/ '-n*em am-ndoi aici+
; S-n*em aici/ ,u de acord Cainen+ A ,i dori* ' ne -n*-lnim -n al*e
-m)re6urri/ loco*enen*e+ 5i2ar )lcea ,oar*e mul* ' *e '*udiez+
; Nu *iu cum ' reac0ionez la a'*a+ G5ul0ume'cH nu )are )o*ri(i*/
a(-nd -n (edere ce2ar -n'emna )robabil ' ,iu '*udia* de *ine+
; Ai )u*ea ,i 0inu* -n (ia0+
; "/ ce bucurie+ !ar '2ar )u*ea ' ca)e0i ce20i dore*i/ -n*r2un ,el+
Trebuie '20i ,i da* 'eama )-n acum c e*i )rizonier ; cu ade(ra*
de da*a a'*a/ i aa (ei ,i )en*ru *o* re'*ul (ie0ii+
; 5i2am da* 'eama de a'*a c-nd ai -nce)u* '2mi ')ui lucruri )e
care le2a )u*ea ra)or*a gu(ernului meu+ !e )ild/ mecheria cu
)ia*ra+ !ei am )re'u)u' c o ' m omori du) aceeaB
; Noi/ ,iin0ele umane/ '-n*em un )o)or )ragma*ic/ domnule
admini'*ra*or Cainen+ Ai cuno*in0e )e care le2am )u*ea ,olo'i/ iar
dac e*i di')u' ' coo)erezi/ nu e1i'* nici un mo*i( )en*ru care nu
0i2ai )u*ea con*inua '*udiul gene*icii i al creierului uman+ !oar c
)en*ru ,olo'ul no'*ru/ -n loc '2o ,aci )en*ru rrae?+
; To* ce2ar *rebui ' ,ac ar ,i '2mi *rdez )o)orulF
; A'*a e+
; Cred c a )re,era mai degrab ' mor+
; Cu *o* re')ec*ul cu(eni*/ domnule admini'*ra*or/ dac -n*r2
ade(r crezi a'*a/ )robabil c nu l2ai ,i -m)uca* )e ene'hanul acela
care2a -ncerca* ' *e omoare mai de(reme+ Eu cred c (rei ' *rie*i+
; S2ar )u*ea ' ai dre)*a*e+ !ar ,ie c ai dre)*a*e/ ,ie c nu/ copil,
am *ermina* ' mai (orbe'c cu *ine acum+ Li2am ')u' *o* ce '-n*
di')u' '20i ')un din )ro)ria mea (oin0 liber+
Sagan -i z-mbi lui Cainen+
%7
; !omnule admini'*ra*or/ *ii ce au -n comun umanii i rrae?<
; A(em c-*e(a lucruri -n comun/ -n*r2ade(r/ r')un'e Cainen+
Alege unul+
; Gene*ica+ Nu e ne(oie '20i ')un eu c 'ec(en0ierea gene*ic
uman i cea rrae? '-n* 'ub'*an0ial di,eri*e -n ma*erie de amnun*e+
!ar la ni(el macro'co)ic -m)r*im c-*e(a a'emnri/ inclu'i(
,a)*ul c )rimim un 'e* de gene de la un )rin*e i al*ul de la cellal*
)rin*e+ Re)roducere 'e1ual cu doi )rin0i+
; Re)roducere 'e1ual '*andard )rin*re ')ecii care 'e re)roduc
'e1ual+ $nele ')ecii au ne(oie de *rei 'au chiar )a*ru )rin0i/ dar nu
mai mul0i+ E )rea ine,icien*+
; Fr -ndoial+ !omnule admini'*ra*or/ ai auzi* de 'indromul lui
Fronig<
; E'*e o boal gene*ic rar )rin*re rrae?+ Foar*e rar+
; !in ceea ce -n0eleg eu/ boala e'*e )ro(oca* de de,icien0ele din
dou 'e*uri de gene ne-nrudi*e+ $n 'e* de gene gu(erneaz
dez(ol*area celulelor ner(oa'e i/ -n mod ')eci,ic/ a unui -n(eli
izola*or elec*ric -n 6urul lor+ Al doilea 'e* de gene gu(erneaz organul
care )roduce analogul rrae? )en*ru ceea ce umanii nume'c lim,+
Face unele lucruri la ,el/ i al*ele di,eri*+ @a oameni/ lim,a e'*e
oarecum conduc*oare elec*ric/ -n 'chimb la rrae? ace'* lichid e'*e
izola*or elec*ric+ !in c-*e *im de')re ,iziologia rrae?/ cali*a*ea de
izola*or elec*ric a lim,ei (oa'*re/ de obicei nu )rezin* nici un a(an*a6
'au un deza(an*a6 deo'ebi*/ la ,el cum i na*ura conduc*oare a lim,ei
umane nu e'*e nici un )lu'/ nici un minu' ; ea doar e1i'*+
; 5daB
; !ar )en*ru acei rrae? care '-n* de'*ul de ghinioni*i ca ' aib
dou gene de,ec*e )en*ru dez(ol*area ner(ilor/ acea'* izolare
elec*ric este un a(an*a6+ Ace'* ,luid 'cald zona in*er'*i0ial care
-ncon6oar celulele rrae?/ inclu'i( celulele ner(oa'e+ Acea'*a
-m)iedic 'emnalele elec*rice ale ner(ilor '2o ia razna+ Ceea ce e'*e
in*ere'an* -n leg*ura cu lim,a rrae? e'*e con*rolul ei hormonal: o
uoar 'chimbare -n 'emnalul hormonal o (a *ran',orma din izola*or
elec*ric -n conduc*or elec*ric+ !in nou/ )en*ru cei mai mul0i rrae?
a'*a nu are nici o im)or*an0+ !ar )en*ru cei care au celule ner(oa'e
%>
e1)u'eB
; B )ro(oac a*acuri i con(ul'ii c-nd 'emnalele lor ner(oa'e 'e
'curg -n cor)+ Fa)*ul c e ,a*al e'*e mo*i(ul )en*ru care 'e -n*-lne*e
a*-* de rar+ Indi(izii care au gene )en*ru lim, conduc*oare elec*ric i
ner(i e1)ui mor -n *im)ul ge'*a0iei/ de obicei du) ce celulele -nce)
' 'e di,eren0ieze )rima oar i 'indromul 'e mani,e'*+
; E1i'* -n' i un debu* al 'indromului Fronig la (-r'*a adul*+
Genele )rogrameaz 'chimbarea 'emnalului hormonal mai *-rziu/ la
-nce)u*ul ma*uri*0ii+ Ceea ce e de'*ul de *-rziu )en*ru ca
re)roducerea ' aib loc i gena ' ,ie *ran'mi' mai de)ar*e+ !ar
e'*e/ de a'emenea/ ne(oie de dou gene de,ec*e )en*ru a 'e
mani,e'*aB
; !a/ de'igur+ Ace'*a 'e do(ede*e un al* mo*i( )en*ru care boala
Fronig e'*e a*-* de rar4 nu 'e -n*-m)l )rea de' ca un indi(id '
)rimea'c dou 'e*uri de gene ner(oa'e de,ec*e i dou 'e*uri de gene
care )ro(oac 'chimbri hormonale *-rzii -n (ia0/ la organul lor
lim,a*ic+ S)une2mi unde (rei ' a6ungi cu a'*aB
; !omnule admini'*ra*or/ mo'*ra gene*ic )e care 0i2am lua*2o
c-nd ai (eni* la bord ara* c ai genele )en*ru de,ec*ul ner(ilorB
; !ar nu i cele )en*ru 'chimbrile hormonale+ Al*,el a ,i de6a
mor*+ Fronig 'e mani,e'* la -nce)u*ul ma*uri*0ii+
; E2ade(ra*+ !ar 'e )o* induce 'chimbri hormonale di'*rug-nd
c-*e(a gru)e de celule -n organul lim,a*ic rrae?+ !ac di'*rugi de'*ule
gru)uri care genereaz hormonul corec*/ )o0i )roduce -n con*inuare
lim,+ #a a(ea )ur i 'im)lu )ro)rie*0i di,eri*e+ .ro)rie*0i mor*ale/
-n cazul *u+ Se )oa*e ,ace chimic+
A*en0ia lui Cainen ,u a*ra' c*re 'eringa care zcu'e )e ma' de2
a lungul -n*regii con(er'a0ii+
; Iar acea'*a e'*e 'ub'*an0a care2o )oa*e ,ace/ )re'u)un+
; Ace'*a e'*e an*ido*ul/ re)lic Sagan+
M
Jane Sagan -l g'ea )e admini'*ra*orul Cainen Suen Su admirabil
-n ,elul lui4 nu ceda uor+ Su,eri (reme de c-*e(a ore/ -n *im) ce
%A
organul lui lim,a*ic -nlocuia *re)*a* lim,a din cor)ul 'u cu noul ,luid
al*era*4 ,u cu)rin' de con(ul'ii i a*acuri/ )e m'ur ce concen*ra0ia
de lim, conduc*oare elec*ric -i declana de'crcri ner(oa'e
alea*orii )rin cor)/ iar conduc*i(i*a*ea elec*ric general a -n*regului
'u 'i'*em cre*ea cu ,iecare minu*+ !ac n2ar ,i ceda* a*unci c-nd a
,cu*2o/ era ,oar*e )robabil c n2ar mai ,i reui* ' le ')un c (oia '
(orbea'c+
!ar ced/ i im)lor ' )rimea'c an*ido*ul+ .-n la urm/ (oia '
*ria'c+ Sagan -i admini'*r chiar ea an*ido*ul 8nu chiar un an*ido*/
din momen* ce acele gru)uri de celule moar*e rm-neau moar*e
)en*ru *o*deauna4 a(ea ' ,ie ne(oie ' )rimea'c doze zilnice de
'ub'*an0 )en*ru *o* re'*ul (ie0ii9+
3n *im) ce an*ido*ul alerga )rin *ru)ul lui Cainen/ Sagan a,l
de')re un rzboi care 'e cocea -m)o*ri(a omenirii/ i de')re un )lan
)en*ru 'ub6ugarea i eradicarea -n*regii ei ')ecii+ $n genocid )lnui*
cu mare amnun0ime/ baza* )e coo)erarea nemaiauzi* )-n acum
-n*re *rei ra'e+ i o ,iin0 uman+
DOI
Colonelul Jame' Robbin' cobor- )ri(irea )en*ru o cli) c*re
cor)ul )u*rezi*/ e1huma*/ de )e ma'a de la morg/ e(alu-nd
)u*re,ac0ia *ru)ului/ du) mai bine de un an de zcu* 'ub )m-n*+
"b'er( craniul di'*ru'/ de,orma* mor*al de e1)lozia )u*ii care2i
'mul'e'e *reimea de 'u'/ oda* cu (ia0a )o'e'orului/ omul care '2ar
)u*ea ' ,i *rda* omenirea -n ,a(oarea a *rei ra'e e1*ra*ere'*re+ A)oi
'e ui* la c)i*anul Oin*er'/ e1amina*orul medical de la '*a0ia
.hoeni1+
; S)une2mi c ace'*a e'*e cor)ul doc*orului :ou*in/ zi'e colonelul
Robbin'+
; .i/ e'*e/ r')un'e Oin*er'+ i *o*ui nu e'*e+
; *ii/ Ted/ '*a2i e1ac* genul de declara0ie com)e*en* -n urma
creia o ' m aleg cu ,undul guri* c-nd o '2i ra)or*ez generalului
5a**'on/ comen* colonelul Robbin'+ .re'u)un c nu 0i2ar )lcea '
,ii mai amabilB
%C
; 3mi )are ru/ Jim/ r')un'e c)i*anul Oin*er'/ i ar* c*re
cor)ul de )e ma': !in )unc* de (edere gene*ic/ '*a2i omul *u+
!oc*orul :ou*in era coloni'*/ ceea ce -n'eamn c n2a ,o'* mu*a* -n*r2
un cor) mili*ar+ A'*a -n'eamn c *ru)ul lui are *o* A!N2ul original+
Am ,cu* *e'*ele gene*ice '*andard+ Ace'* cor) are A!N2ul lui :ou*in
; i/ doar ca ' m di'*rez/ am ,cu* i un *e'* mi*ocondrial+ i '*a 'e
)o*ri(e*e+
; A*unci/ care2i )roblema< -n*reb Robbin'+
; .roblema e'*e cre*erea oa'elor+ 3n uni(er'ul real/ cre*erea
oa'elor umane (ariaz )e baza ,ac*orilor de mediu/ cum ar ,i nu*ri0ia
'au micarea+ !ac )e*reci o )erioad -n*r2o lume cu gra(i*a0ie
ridica*/ a)oi *e mu0i -n*r2una cu gra(i*a0ie mai 'czu*/ a'*a o '20i
in,luen0eze ,elul -n care cre'c oa'ele+ !ac -0i ru)i un o'/ o ' 'e (ad
i a'*a+ 3n*reaga i'*orie a (ie0ii *ale a)are -n dez(ol*area oa'elor+
Oin*er' 'e -n*in'e i a)uc o )ar*e a )iciorului '*-ng al cada(rului/
care ,u'e'e re*eza* de re'*ul cor)ului/ i ar* c*re 'ec0iunea
*ran'(er'al a ,emurului/ (izibil acolo+
; Acea'* dez(ol*are a oa'elor cor)ului e'*e e$cep!ional de
uni,orm+ Nu e1i'* nici o urm a unor e(enimen*e de mediu 'au
acciden*ale -n dez(ol*area lui/ doar un *i)ar de cre*ere a oa'elor
core')unz*or unei nu*ri0ii e1celen*e i unui '*re' 'czu*+
; :ou*in era de )e .hoeni1/ )reciza Robbin'+ .lane*a ,o'*
coloniza* de dou 'u*e de ani+ Nu2i ca i cum ar ,i cre'cu* -n*r2o
colonie -na)oia*/ unde oamenii 'e lu)* ' mn-nce i ' 'e a)ereB
; .oa*e c nu/ dar *o* nu 'e )o*ri(e*e+ .o0i *ri -n locul cel mai
ci(iliza* din ')a0iul uman i *o* 'e -n*-m)la ' cazi )e 'cri 'au '20i
ru)i un o' ,c-nd (reun ')or*+ E )o'ibil ' *reci )rin (ia0 ,r mcar
o ,rac*ur )ro(oca* de o'*eo)oroz/ dar cuno*i )e cine(a care '2o ,i
,cu*<
Robbin' cl*in din ca)+
; Ti)ul '*a a ,cu*2o+ !ar de ,a)* n2a ,cu*2o/ din momen* ce
do'arul lui medical ara* c i2a ru)* )iciorul/ )iciorul sta % Oin*er'
'cu*ur buca*a de )icior ; c-nd a(ea ai')rezece ani+ Acciden* de
'chi+ S2a ciocni* de un bolo(an i i2a ru)* ,emurul i *ibia+ $rmele
acciden*ului -n' nu '-n* aici+
%D
; Am auzi* c *ehnologia medical e bun -n zilele noa'*re/
ob'er( Robbin'+
; E e1celen*/ mul0ume'c ,oar*e mul*/ r')un'e Oin*er'+ !ar nu e
magic+ Nu ,r-ngi un ,emur/ ,r ' lai o urm+ i chiar dac *reci
)rin (ia0 ,r '20i ru)i nici un o'/ a'*a nu e1)lic dez(ol*area o'oa'
con'*an* uni,orm+ Singurul ,el -n care o ' ob0ii ace'* 'oi de
dez(ol*are a oa'elor e'*e dac ace'*ea 'e dez(ol* ,r nici un '*re' de
mediu/ de nici un ,el+ :ou*in ar ,i *rebui* '2i *ria'c (ia0a -n*r2o
cu*ie+
; Sau -n*r2un incuba*or de clone/ ')u'e Robbin'+
; Sau -n*r2un incuba*or de clone/ ,u de acord Oin*er'+ Cealal*
e1)lica0ie )o'ibil ar ,i c )rie*enul *u de2aici i2a am)u*a* )iciorul
la un momen* da* i a ,cu* '2i crea'c al*ul/ dar i2am (eri,ica*
do'arul4 a'*a nu '2a -n*-m)la*+ !ar/ numai ca ' ,iu 'igur/ am lua*
mo'*re de o' de la coa'*e/ )el(i'/ bra0 i craniu ; din )or0iunea
ne(*ma*/ oricum+ Toa*e ace'*e mo'*re au ar*a* o cre*ere o'oa'
ne,ire'c de con'*an*/ de uni,orm+ Ai aici un cor) clona*/ JimF
; A*unci/ Charle' :ou*in *rie*e -nc+
; A'*a nu *iu/ re)lic Oin*er'+ !ar '*a nu2i el+ Singura (e'*e
bun e ,a)*ul c/ du) *oa*e indiciile ,izice/ clona a'*a a '*a* -n cu(
chiar )-n -nain*e de a muri+ E'*e e1*rem de )u0in )robabil c a ,o'*
(reoda* *reaz 'au/ chiar dac a ,o'*/ c era con*ien* i lucid+
3nchi)uie20i c *e *reze*i i de'co)eri c )rima i ul*ima *a imagine a
lumii e o 0ea(a de )uc+ A'*a ar ,i o (ia0 da* naibii+
; Aa c/ dac :ou*in -nc *rie*e/ e i un a'a'in )e dea'u)ra/
zi'e Robbin'+
Oin*er' ridic din umeri i l' )iciorul 6o'+
; A'*a '2mi ')ui *u mie/ Jim+ For0ele Coloniale de A)rare ,ac
cor)uri *o* *im)ul ; crem Su)er*ru)uri modi,ica*e )en*ru a le da
noilor no*ri recru0i/ a)oi/ c-nd 'er(iciul li 'e -ncheie/ le dm cor)uri
noi/ normale/ dona*e din A!N2ul lor original+ Au dre)*uri ace'*e
*ru)uri/ -nain*e de a *ran',era con*iin0a -n ele< !e ,iecare da* c-nd
*ran',erm con*iin0a/ l'm -n urm un cor) ; un cor) care2a
-ngloba* o min*e+ Au dre)*uri aceste cor)uri< !ac au/ '-n*em cu *o0ii
-n belea/ )en*ru c 'c)m de ele al naibii de re)ede+ *ii ce ,acem cu
%E
*oa*e cor)urile ,olo'i*e/ Jim<
; Nu/ recuno'cu Robbin'+
; @e *ran',ormm -n -ngrm-n*+ S-n* )rea mul*e ca ' le
-ngro)m+ Aa c le marinm/ '*erilizm ce rm-ne i le *ran',ormm
-n ,er*iliza*or )en*ru )lan*e+ !u) care *rimi*em -ngrm-n*ul -n
noile colonii+ A6u* la ada)*area 'olului )en*ru cul*urile de )lan*e
umane+ Ai )u*ea ')une c noile colonii *rie'c din *ru)urile celor
mor0i+ Numai c nu '-n* cu ade&rat *ru)urile celor mor0i+ S-n* doar
cor)urile arunca*e/ ale celor (ii+ Singura da* c-nd -ngro)m cu
ade(ra* un cor) e'*e a*unci c-nd o min*e moare -n in*eriorul lui+
; G-nde*e2*e '20i iei )u0in *im) liber/ Ted/ comen* Robbin'+
Slu6ba *e ,ace morbidB
; Nu 'lu6ba m ,ace morbid/ zi'e Oin*er'/ i ar* ')re rmi0ele
lui non2Charle' :ou*in+ Ce (rei ' ,ac cu '*a<
; #reau ' le re-nmorm-n*ezi/ ho*r- Robbin'+
; !ar nu e Charle' :ou*in+
; Nu/ nu e/ ,u de acord Robbin'+ !ar dac Charle' :ou*in mai
*rie*e/ nu (reau ' *ie c noi *im+
Se ui* din nou la cor)ul de )e ma'+
; i ,ie c ace'* cor) *ia ce 'e -n*-m)la cu el/ ,ie c nu/ meri*
mai mul* dec-* a c)*a*+ " -nmorm-n*are e'*e cel mai mic lucru )e
care2l )u*em ,ace+
M
; @ua2l2ar naiba )e Charle' :ou*in/ e1clam generalul Greg
5a**'on/ i2i 'ui )icioarele )e birou+
Colonelul Robbin' '**ea la ca)*ul cellal* al biroului i nu ')u'e
nimic+ Generalul 5a**'on -l de'cum)nea/ ca -n*o*deauna+ 5a**'on
era e,ul de)ar*amen*ului de cerce*are mili*ar al For0elor Coloniale
de A)rare de a)roa)e *reizeci de ani/ dar/ la ,el ca *o* )er'onalul
FCA/ a(ea un cor) de )roduc0ie mili*ar/ care rezi'*a la -mb*r-nire4
nu ar*a ; ca *o* )er'onalul FCA ; -n (-r'* de mai mul* de douzeci
i cinci de ani+ Colonelul Robbin' era de )rerea c/ )e m'ur ce
oamenii a(an'au -n grad -n FCA/ ar ,i *rebui* ,cu0i ' )ar c
&J
-mb*r-ne'c )u0in4 unui general care ar*a de douzeci i cinci de ani
-i li)'ea o oarecare 'olemni*a*e+
Robbin' i2l -nchi)ui )en*ru o cli) )e 5a**'on ar*-ndu2i
ade(ra*a (-r'*/ care *rebuia ' ,ie )e unde(a -n 6ur de o 'u*
douzeci i cinci de ani4 cu ochii min0ii/ (zu ce(a a'emn*or unui
'cro* zb-rci*/ -n(eli* -n*r2o uni,orm+ A'*a era amuzan* )en*ru
Robbin'/ -n a,ar de ,a)*ul c la cei nouzeci de ani )e care2i a(ea el/
n2ar ,i ar*a* cu mul* mai bine+
A)oi mai era i )roblema celuilal* general din -nc)ere/ care/ dac
*ru)ul i2ar ,i dez(lui* ade(ra*a (-r'*/ ar ,i ar*a* a)roa)e cu
'iguran0 mai *-nr dec-* )rea acum+ For0ele S)eciale -l
de'cum)neau )e Robbin' chiar i mai mul* dec-* membrii obinui0i
ai FCA+ Era ce(a nu *ocmai -n regul cu oameni -n (-r'*a de *rei ani/
com)le* ma*uri i ab'olu* mor*ali+ Nu c ace'* general ar ,i a(u* *rei
ani+ Era )robabil adole'cen*+
; Aadar/ )rie*enul no'*ru rrae? ne2a ')u' ade(rul/ (orbi
generalul Szilard din 'caunul lui din ,a0a biroului+ Fo'*ul (o'*ru e,
de la cerce*area con*iin0ei e -nc -n (ia0+
; S2i zboare ca)ul )ro)riei 'ale clone/ ei/ a'*a2i o che'*ie
drgu!, ob'er( generalul 5a**'on/ cu un iz de 'arca'm -n gla'+
Amr-0ii ia au cur0a* creieri de )e a)ara*ura de labora*or o
')*m-n -n*reag du) aceea+
3i arunc o )ri(ire lui Robbin'+
; *im cum a ,cu* a'*a< Cum a cre'cu* o clon< A'*a2i ce(a ce n2
ar *rebui ' )o0i ,ace ,r ' ob'er(e cine(a+ Nu )u*ea ' -ncro)ea'c
)ur i 'im)lu una -n dula)+
; !in c-*e ne )u*em da 'eama/ a in*rodu' un cod -n )rogramele de
moni*orizare a cu(elor de clonare/ r')un'e Robbin'+ A ,cu* ca una
din*re cu(e ' )ar 'coa' din ,unc0iune )en*ru moni*oare+ A ,o'*
lua* ' ,ie re)ara*4 :ou*in a 'co'2o din e(iden0e i a)oi a in'*ala*2o
-n de)ozi*ul labora*orului 'u )ri(a* i a )u'2o ' ,unc0ioneze )e
)ro)riul lui 'er(er i )e )ro)ria lui alimen*are de energie+ Ser(erul nu
era conec*a* la 'i'*em/ iar cu(a era 'coa' din e(iden0/ i numai
:ou*in a(ea acce' la de)ozi*+
; Aadar/ a ncropit una -n dula)/ bombni 5a**'on+ Cccio'ulF
&I
; Trebuie ' ,i a(u* acce' la de)ozi* du) ce '2a )re'u)u' c a
muri*/ remarc Szilard+ #rei ' ')ui c nimnui nu i '2a )ru* ciuda*
,a)*ul c a(ea o cu( de clonare -n de)ozi*<
Robbin' de'chi'e gura/ dar 5a**'on r')un'e:
; !ac ar ,i ,o'* un bun e, de cerce*ri ; i era ; ar ,i a(u* o
mul0ime de echi)amen* 'co' din ,unc0iune 'au -n )lu'/ )en*ru a
me*eri i a2l o)*imiza ,r ' 'e ame'*ece cu echi)amen*ul )e care2l
,olo'im de6a+ i a )re'u)une c a*unci c-nd am a6un' noi la cu(/ era
de6a goli*/ '*eriliza* i deconec*a* de la 'er(er i de la 'ur'a de
energie+
; E1ac*/ con,irm Robbin'+ Abia c-nd am )rimi* ra)or*ul (o'*ru
am )u' lucrurile ca) la ca)/ generale Szilard+
; 5 bucur c in,orma0ia a ,o'* ,olo'i*oare/ ')u'e Szilard+ A dori
' ,i )u' lucrurile ca) la ca) mai de(reme+ G'e'c -ngrozi*oare ideea
c cerce*rile mili*are a(eau un *rd*or -n r-ndurile lor ; i mai ale'
c era e,ul unei 'ec0iuni e1*rem de 'en'ibile+ Ar ,i *rebui* ' *i0i
de')re a'*aB
Robbin' nu comen* nimic la acea'* remarc4 -n m'ura -n care
For0ele S)eciale a(eau (reun ,el de re)u*a0ie/ -n a,ara dibciei
mili*are/ era aceea c membrilor lor le li)'eau com)le* *ac*ul i
rbdarea+ Fa)*ul de a ,i maini de uci' -n (-r'* de *rei ani nu le l'a
)rea mul* *im) )en*ru )oli*e0uri+
; Ce era de *iu*< re)lic 5a**'on+ :ou*in n2a da* nicioda* (reun
indiciu c de(enea *rd*or+ 3n*r2o zi -i ,ace *reaba/ -n ziua urm*oare
-l g'im mor* de )ro)ria lui m-n -n )ro)riul lui labora*or/ 'au aa am
crezu*+ Nimic care ' 'ugereze c a(ea al*ce(a -n min*e -n a,ar de
munc+
; 5i2ai ')u' mai de(reme c :ou*in *e ura/ -i zi'e Szilard lui
5a**'on+
; :ou*in chiar m2a ur-*/ i )en*ru mo*i(e 'erioa'e/ r')un'e
5a**'on+ Iar 'en*imen*ul era reci)roc+ !ar numai )en*ru c un om
crede c o,i0erul lui 'u)erior e un *iclo'/ nu -n'eamn c de(ine un
*rd*or al )ro)riei ')ecii+
5a**'on ar* ')re Robbin'+
; Nici colonelul de2aici nu m 'im)a*izeaz -n mod deo'ebi*/ i e
&%
ad6u*an*ul meu+ !ar nu 'e duce -n ,ug la rrae? 'au la ene'hani cu
in,orma0ii '*ric* 'ecre*e+
Szilard 'e ui* la Robbin'+
; E ade(ra*< -n*reb el+
; Care )ar*e/ domnule<
; C nu2l 'im)a*izezi )e generalul 5a**'on+
; E ne(oie de *im) ca ' *e obinuie*i cu el/ domnule/ r')un'e
Robbin'+
; .rin a'*a (rea ' ')un c '-n* un *iclo'/ ')u'e 5a**'on/ cu un
chico*i*+ i e -n regul+ Nu '-n* aici ca ' c-*ig concur'uri de
)o)ulari*a*e+ S-n* aici ' ,urnizez arme i *ehnologii+ !ar/ indi,eren*
ce 'e )e*recea -n ca)ul lui :ou*in/ nu cred c eu a(eam )rea mul* de2
a ,ace cu a'*a+
; A*unci ce era< -n*reb Szilard+
; Ar *rebui ' *ii mai bine dec-* noi/ Szi/ zi'e 5a**'on+ Tu e*i cel
care2l ai )e 'a(an*ul rrae? ca animal ,a(ori*/ )e care l2ai -n(0a* '
chi0ie+
; Admini'*ra*orul Cainen nu l2a -n*-lni* nicioda* )er'onal )e
:ou*in/ 'au mcar aa )re*inde/ re)lic Szilard+ Nu *ie nimic de')re
mo*i(a0iile lui/ doar c :ou*in le2a da* rrae?2ilor in,orma0ii de')re cel
mai recen* hardPare :rain.al+ A'*a ,ace )ar*e din cerce*rile la care
lucra gru)ul admini'*ra*orului Cainen ; -ncercau ' in*egreze
*ehnologia :rain.al -n creierele rrae?+
; E *o* ce ne mai *rebuia/ comen* 5a**'on+ Rrae? cu Su)er2
com)u*ere -n ca)F
; Nu )are ' ,i a(u* )rea mul* 'ucce' cu in*egrarea/ zi'e Robbin'/
i 'e ui* ')re Szilard+ Cel )u0in nu )o*ri(i* da*elor )e care oamenii
(o*ri le2au recu)era* din labora*or+ S*ruc*ura creierului rrae? e'*e
)rea di,eri*+
; 5ici a(an*a6e/ ')u'e 5a**'on+ Szi/ *rebuie ' ,i ob0inu* i al*ce(a
de la *i)ul (o'*ru+
; 3n a,ar de munca i de 'i*ua0ia lui ')eci,ic/ admini'*ra*orul
Cainen n2a ,o'* groza( de ,olo'i*or/ zi'e Szilard+ Iar cei c-0i(a
ene'hani )e care i2am ca)*ura* (ii au rezi'*a* la con(er'a0ie/ ca '
,olo'im un eu,emi'm+ *im c Rrae?/ ene'hanii i obinii '2au alia* ca
&&
' ne a*ace+ !ar nu *im de ce/ cum 'au c-nd/ 'au ce aduce :ou*in -n
ecua0ie+ A(em ne(oie de oamenii *i ca ' lmurea'c a'*a/ 5a**'on+
5a**'on ,cu 'emn din ca) c*re Robbin'+
; 3n ce '*adiu ne a,lm< -n*reb+
; :ou*in era re')on'abil )en*ru o mul0ime de in,orma0ii 'en'ibile/
zi'e Robbin'/ -ndre)*-ndu2i r')un'ul c*re Szilard+ Gru)ele lui 'e
ocu)au de *ran',erul con*iin0ei/ de dez(ol*area 'i'*emului :rain.al i
de *ehnicile de generare a cor)urilor+ Toa*e a'*ea ar )u*ea ,i
,olo'i*oare )en*ru un inamic/ ,ie )en*ru a2l a6u*a '2i dez(ol*e
)ro)ria *ehnologie/ ,ie ' g'ea'c 'lbiciuni -n*r2a noa'*r+ :ou*in
-n'ui era )robabil cel mai mare e1)er* -n mu*area min0ilor din*r2un
cor) -n al*ul+ !ar e1i'* o limi* )ri(ind c-* de mul* )u*ea )ur*a din
ace'*e in,orma0ii+ :ou*in era un om de *iin0 ci(il+ Nu a(ea un
:rain.al+ Clona lui a(ea *oa*e )ro*ezele lui cerebrale -nregi'*ra*e/ i
nu e )rea )robabil ' ,i a(u* o rezer(+ .ro*ezele '-n* '*ric*
moni*oriza*e i ar ,i *rebui* ' )e*reac (reo c-*e(a ')*m-ni
in'*ruindu2le+ Nu a(em nici o -nregi'*rare din re0ea re,eri*oare la
:ou*in ,olo'ind al*ce(a dec-* )ro)riile lui )ro*eze -nregi'*ra*e+
; #orbim de')re un om care a ,cu* ro'* de o cu( de clonare )e
la ')a*ele (o'*ru/ mormi Szilard+
; Nu e'*e im)o'ibil ' ,i )leca* din labora*or cu o mul0ime de
in,orma0ii/ ')u'e Robbin'+ !ar e ,oar*e )u0in )robabil+ E mai )robabil
c a lua* cu el numai cuno*in0ele din ca)ul lui+
; i mo*i(a0iile/ )reciza Szilard+ Fa)*ul c nu le *im )e ace'*ea e
lucrul cel mai )ericulo' )en*ru noi+
; S-n* mai -ngri6ora* -n leg*ur cu ceea ce *ie/ zi'e 5a**'on+
Chiar i cu ceea ce are -n ca) -n mod na*ural/ *o* e )rea mul*+ Am )u'
echi)ele '2i am-ne )ro)riile )roiec*e ca ' lucreze la ac*ualizarea
'ecuri*0ii )en*ru :rain.al+ "rice2ar *i :ou*in/ o ' a(em gri6 ' ,ie
-n(echi*+ Iar Robbin' are 'arcina ' co*robie )rin da*ele )e care le2a
l'a* -n urm :ou*in+ !ac e ce(a acolo/ (om a,la+
; " ' m -n*-lne'c cu ,o'*ul *ehnician al lui :ou*in du) ce
*erminm aici/ ')u'e Robbin'+ @oco*enen*ul arr? Oil'on+ Kice c
are ce(a ce '2ar )u*ea do(edi in*ere'an* )en*ru mine+
; Nu ne l'a ' *e re0inem/ zi'e 5a**'on+ E*i liber+
&7
; 5ul0ume'c/ domnule+ 3nain*e ' )lec/ a dori ' *iu 'ub ce
re'*ric0ii de *im) lucrm aici+ Am a,la* de')re :ou*in doar a*ac-nd
baza aceea+ Fr -ndoial/ ene'hanii *iu c noi *im de')re )lanurile
lor+ 5i2ar )lcea ' a,lu c-* *im) credem c a(em -nain*e de
re)re'alii+
; Ai ce(a *im)/ colonele/ -i ')u'e Szilard+ Nimeni nu *ie c am
a*aca* baza aceea+
; Cum ' nu *ie< -n*reb Robbin'+ Cu *o* re')ec*ul cu(eni*
For0elor S)eciale/ domnule general/ e greu ' a'cunzi un a'emenea
a*ac+
M
; E ,oar*e drgu0/ zi'e colonelul Robbin'/ ar*-nd ')re ceea ce
)rea un ')ec*acol de lumini -n minia*ur )e ecranul hologra,ic al
loco*enen*ului arr? Oil'on+ !ar nu *iu ce2mi ar0i *u aici+
; E 'u,le*ul lui Charlie :ou*in/ r')un'e Oil'on+
Robbin' 'e *ra'e de l-ng ecran i ridic ochii ')re Oil'on+
; .o,*im<
Oil'on ,cu 'emn din ca) c*re ecran+
; E 'u,le*ul lui Charlie/ re)e* el+ 5ai )reci'/ o re)rezen*are
hologra,ic a 'i'*emului elec*rodinamic care alc*uie*e con*iin0a lui
Charle' :ou*in+ Sau o co)ie a lui/ oricum+ .re'u)un c dac (rei '
,aci ,ilozo,ie -n leg*ur cu a'*a )o0i di'cu*a dac acea'*a e'*e min*ea
'au 'u,le*ul lui+ !ar dac ceea ce ')ui de')re Charlie e ade(ra*/
)robabil c are -nc in*eligen0a cu el/ dei a zice c i2a )ierdu*
'u,le*ul+ i ia*2l aici+
; 5i '2a ')u' c 'oiul '*a de lucru e im)o'ibil/ 'e mir Robbin'+
Fr creier/ *i)arul 'e )rbue*e+ !e aceea *ran',erm con*iin0a aa
cum o ,acem/ de la un cor) (iu la al* cor) (iu+
; .i/ nu *iu dac de aceea *ran',erm con*iin0a aa cum o
,acem/ din momen* ce cred c oamenii ar ,i mul* mai re*icen0i ' la'e
un *ehnician FCA ' le 'coa* min*ea din c)0-n/ dac ar *i c n2o
' ,ac al*ce(a dec-* ' le2o de)ozi*eze -n*r2un com)u*er+ 'u ai ,ace2
o<
&>
; !umnezeule/ nuF e1clam Robbin'+ A)roa)e c am ,cu* )e
mine chiar i aa/ c-nd m2au *ran',era* -n noul cor)+
; Ene'hanii *iu c au )ierdu* con*ac*ul cu baza/ e1)lic Szilard+
C-nd (or in(e'*iga/ ceea ce (or a,la e'*e c o buca* '*-ncoa' de
come* de mrimea unui *eren de ,o*bal a izbi* )lane*a cam la zece
Nilome*ri de baz/ di'*rug-nd2o/ -m)reun cu orice al*ce(a din zona
-ncon6ur*oare+ .o* ,ace *oa*e *e'*ele )e care (or ' le ,ac4 nimic nu
(a ar*a al*ce(a dec-* do(ada unei ca*a'*ro,e na*urale+ .en*ru c a'*a a
,o'*+ A a(u* ne(oie doar de )u0in a6u*or+
; E1ac* ce (oiam i eu ' ')un+ Cu *oa*e ace'*ea/ ai dre)*a*e+ .-n
la a'*a ; ,cu 'emn c*re hologram ; n2am ,i )u*u* ' o ,acem chiar
dac am ,i (ru*+
; A*unci cum a ,cu*2o :ou*in< -n*reb Robbin'+
; A *ria*/ de'igur+ .-n acum un an i 6um*a*e/ Charlie i *o0i
ceilal0i *rebuiau ' lucreze cu *ehnologie de origine uman 'au cu
orice al* *ehnologie )u*eam -m)rumu*a 'au ,ura de la al*e ra'e+ i
cele mai mul*e al*e ra'e din )ar*ea noa'*r de ')a0iu a(eau mai mul*
'au mai )u0in acelai ni(el de *ehnologie ca i noi/ )en*ru c ra'ele
mai 'labe erau alunga*e de )e *eri*oriul lor i mureau 'au erau uci'e+
!ar e1i'* o ')ecie care e la ani2lumin -nain*ea oricui al*cui(a din
-m)re6urimiB
; Con'u/ ro'*i Robbin'/ i2i re)rezen* unul -n min*e: mare/
a'emn*or unui crab i a)roa)e inimaginabil de a(an'a*+
; E1ac*+ Con'u le2au da* rrae?2ilor unele din*re *ehnologiile lor/
c-nd rrae? au a*aca* colonia noa'*r de )e Coral cu c-0i(a ani -n urm/
iar noi le2am ,ura*2o c-nd am con*raa*aca*+ Am ,cu* )ar*e din echi)a
-n'rcina* ' e1*rag )rinci)iile din *ehnologia Con'u i *e )o*
a'igura c *o* nu -n0elegem cea mai mare )ar*e din ea+ !ar unul din*re
,ragmen*ele )e care le2am putut )rice)e i le2am da* lui Charlie/ '
lucreze cu el/ ' -mbun*0ea'c )roce'ul de *ran',er al con*iin0ei+
Aa am a6un' ' lucrez cu el4 l2am -n(0a* ' ,olo'ea'c che'*iile
a'*ea+ i/ aa cum (ezi/ -n(a0 re)ede+ !e'igur/ e uor ' duci
lucrurile la ca)* c-nd 0i 'e -mbun*0e'c unel*ele+ Cu a'*a am *recu*
de la ciocnirea a dou )ie*re la lam)a de 'udur+
; Nu *iai nimic de')re a'*a/ zi'e Robbin'+
&A
; Nu/ r')un'e Oil'on+ Am (zu* ce(a asemntor % Charlie
,olo'ea *ehnologia Con'u ca ' ra,ineze )roce'ul de *ran',er al
con*iin0ei )e care -l a(em+ .u*em acum crea un *am)on )e care nu2l
)u*eam ob0ine -nain*e i care ,ace *ran',erul mul* mai )u0in
'u'ce)*ibil de eec la ,iecare ,az a *ran',erului+ !ar a )'*ra* acest
*ruc )en*ru el+ Am a,la* abia du) ce mi2ai ')u' ' cau* )rin lucrrile
lui )er'onale+ Ceea ce a ,o'* un noroc/ din momen* ce maina )e care
am g'i* a'*a era )rograma* ' ,ie *ear' i *rimi' la ob'er(a*orul
FCA+ #oiau ' (ad c-* de bine modeleaz *ehnologia Con'u
in*eriorul unei '*eleB
Robbin' ,cu 'emn c*re hologram+
; Cred c a'*a e )u0in mai im)or*an*+
Oil'on ridic din umeri+
; !e ,a)*/ nu e ,oar*e u*il -n 'en' general+
; Glume*iF .u*em )'*ra con*iin0aF
; Sigur/ i )oa*e c a'*a este u*il+ !ar nu )o0i ace )rea mul*e+ C-*
de mul* *ii de')re de*aliile *ran',erului con*iin0ei<
; C-*e ce(a/ r')un'e Robbin'+ Nu '-n* e1)er*+ Am ,o'* ,cu*
ad6u*an*ul generalului )en*ru *alen*ul de organiza*or/ nu )en*ru
,orma0ia *iin0i,ic+
; 3n regul/ ui*eB Ai ob'er(a* i *u ; ,r creier/ *i)arul
con*iin0ei de obicei 'e )rbue*e+ A'*a deoarece con*iin0a e
com)le* de)enden* de '*ruc*ura ,izic a creierului+ i nu doar a
oricrui creier4 de)inde de creierul -n care a a)ru*+ Fiecare *i)ar al
unei con*iin0e e'*e ca o am)ren* digi*al+ E'*e ')eci,ic acelei
)er'oane/ i e'*e ')eci,ic )-n la ni(elul genelor+
Oil'on ar* ')re Robbin'+
; $i*2*e la cor)ul *u/ colonele+ A ,o'* )ro,und modi,ica* la ni(el
gene*ic ; ai c)*a* )iele (erde/ mu'cula*ur -mbun*0i* i '-nge
ar*i,icial care are ca)aci*a*ea de a *ran')or*a o1igen de c-*e(a ori mai
mare dec-* '-ngele ade(ra*+ E*i un hibrid ,orma* din genele *ale
)er'onale i gene mani)ula*e )en*ru a20i e1*inde ca)aci*0ile+ Aadar/
la ni(el gene*ic/ nu mai e*i cu ade(ra* *u ; n aar de creier.
Creierul *u e'*e -n -n*regime uman/ i baza* -n -n*regime )e genele
*ale+ .en*ru c dac n2ar ,i ,o'*/ con*iin0a *a nu '2ar ,i )u*u* *ran',era+
&C
; !e ce< Oil'on r-n6i+
; A ,i (ru* '20i )o* r')unde+ Kic i eu mai de)ar*e ce mi2au ')u'
mie Charlie i echi)a lui din labora*or+ Eu '-n* aici doar me'agerul+
!ar *iu c -n'eamn un lucru: asta % Oil'on ar* holograma ; nu20i
,olo'e*e la nimic aa cum e'*e/ )en*ru c are ne(oie de un creier/ i
are ne(oie de creierul lui Charlie, care '20i ')un ce *ie+ Iar creierul
lui Charlie a di')ru* oda* cu re'*ul )er'oanei lui+
; !ac nu ne ,olo'e*e naibii la nimic/ a*unci a (rea ' *iu de ce
m2ai )u' ' (in )-n aici+
; Am ')u' c nu e ,oar*e u*il -n 'en' general. !ar -n*r2un 'en'
,oar*e ')eci,ic/ ar )u*ea ,i ul*ra,olo'i*or+
; @oco*enen* Oil'on/ zi'e Robbin'+ Te rog/ *reci la 'ubiec*+
; Con*iin0a nu e'*e doar un 'im0 al iden*i*0ii+ 3n'eamn de
a'emenea cunoa*ere/ emo0ie i '*are min*al/ e1)lic Oil'on/ i ar*
din nou ')re hologram+ Che'*ia a'*a are ca)aci*a*ea de a *i i de a
'im0i *o* ceea ce *ia i 'im0ea Charlie/ )-n -n momen*ul -n care a
,cu* acea'* co)ie+ 3mi -nchi)ui c/ dac (rei ' *ii ce )une la cale
Charlie i de ce/ de aici ai (rea ' )orne*i+
; Tocmai ')uneai c a(em ne(oie de creierul lui :ou*in ca '
a(em acce' la con*iin0+ Nu a(em acce' la ea+
; !ar genele lui au+ Charlie a crea* o clon )en*ru a 'er(i
'co)urilor lui/ colonele+ # 'ugerez ' crea0i una care ' 'er(ea'c
'co)urilor (oa'*re+
M
; S2l clonm )e Charle' :ou*in/ )u,ni generalul 5a**'on+ Ca i
cum unul 'ingur n2ar ,i ,o'* de'*ul de ruB
5a**'on/ Robbin' i Szilard '**eau la )o)o*a generalului din
'*a0ia .hoeni1+ 5a**'on i Szilard m-ncau ce(a4 Robbin'/ nu+ Tehnic
(orbind/ )o)o*a generalului era de'chi' *u*uror o,i0erilor4 )rac*ic/
nimeni 'ub gradul de general nu m-nca (reoda* aici/ iar o,i0erii
in,eriori in*rau la )o)o* numai la in(i*a0ia unui general i rareori
luau mai mul* dec-* un )ahar cu a)+ Robbin' 'e -n*reb cum
-nce)u'e ace'* )ro*ocol ridicol+ 3i era ,oame+
&D
.o)o*a generalului 'e a,la la ca)*ul a1ei de ro*a0ie a '*a0iei
.hoeni1 i era -ncon6ura* de un cri'*al *ran')aren*/ alc*ui* din*r2o
'ingur buca*/ ce2i cu)rindea )ere0ii i *a(anul+ ",erea o )ri(eli*e
ului*oare a )lane*ei .hoeni1/ care 'e ro*ea -nce* )e dea'u)ra/ ocu)-nd
a)roa)e -n*regul cer/ o ne'*ema* )er,ec* alb2alba'*r a crei
a'emnare cu .m-n*ul nu -nce*a nicioda* '2i )ro(oace lui Robbin'
un 6unghi a'cu0i* -n cen*rii din creier ai dorului de ca'+ Era uor '
)r'e*i .m-n*ul/ a*unci c-nd a(eai a)*ezeci i cinci de ani i
)er')ec*i(a de a muri de b*r-ne0e )e'*e c-0i(a ani din ce -n ce mai
'cur0i+ !ar/ oda* )leca*/ nu *e mai )u*eai -n*oarce 'ub nici o ,orm4
cu c-* *ria Robbin' mai mul* -n uni(er'ul o'*il -n care 'e g'eau
coloniile umane/ cu a*-* mai a,ec*uo' -i aducea amin*e de zilele
domoale i rela*i( li)'i*e de gri6i de c-nd a(ea cincizeci/ aizeci/ 'au
abia *recu'e de a)*ezeci de ani+ Ignoran0a -n'emna e1*az/ 'au cel
)u0in era mai lini*i*oare+
Prea tr(iu acum, 'e g-ndi Robbin'/ i2i -ndre)* din nou a*en0ia
c*re 5a**'on i Szilard+
; @oco*enen*ul Oil'on )are ' cread c e'*e cea mai bun an'
)e care o a(em de a -n0elege ce 'e )e*recea -n ca)ul lui :ou*in+ 3n
orice caz/ e mai mul* dec-* a(em acum/ adic nimic+
; !e unde *ie loco*enen*ul Oil'on c ceea ce are -n maina lui
'-n* undele cerebrale ale lui :ou*in< A'*a a (rea ' *iu/ ')u'e
5a**'on+ :ou*in ar ,i )u*u* lua ca mo'*r con*iin0a al*cui(a+ Raha*/
ar )u*ea ,i )i'ica lui/ din c-*e *imB
; Ti)arul core')unde con*iin0ei umane/ )reciz Robbin'+ Ne
)u*em da 'eama de a*-*a lucru/ )en*ru c *ran',erm 'u*e de con*iin0e
-n ,iecare zi+ Nu2i o )i'ic+
; A ,o'* o glum/ Robbin'+ !ar *o* ar )u*ea ' nu ,ie :ou*in+
; E )o'ibil ' ,ie al*cine(a/ dar nu )are )robabil+ Nimeni din
labora*orul lui :ou*in nu *ia c lucra la a'*a+ i n2a e1i'*a* nici o
ocazie ' co)ieze con*iin0a al*cui(a+ Nu2i un lucru '2l )o0i lua de la
un in'/ ,r ca re')ec*i(ul ' ob'er(e+
; 5car *im cum '2o *ran',erm< -n*reb generalul Szilard+
@oco*enen*ul Oil'on la/ al (o'*ru/ a zi' c era )e2o main ada)*a*
)en*ru *ehnologia Con'u+ Chiar dac (rem '2o ,olo'im/ *im cum '2o
&E
,acem<
; Nu/ r')un'e Robbin'+ Nu -nc+ Oil'on )are -ncrez*or c 'e
)oa*e lmuri/ dar nu e e1)er* -n *ran',erul de con*iin0e+
; Eu '-n*/ zi'e 5a**'on+ Sau cel )u0in am ,o'* re')on'abil de'*ul
de mul* (reme cu oameni care '-n* ca ' *iu ce(a de')re a'*a+
.roce'ul )re'u)une creiere ,izice/ ca i con*iin0a care e'*e mu*a*+
.en*ru a'*a ne li)'e*e un creier+ Ca ' nu mai )omenim c e1i'*
)robleme e*ice+
; .robleme e*ice< e1clam Robbin'+ Nu reui '2i a'cund
'ur)riza din (oce+
; !a/ colonele/ )robleme e*ice/ re)lic 5a**'on/ iri*a*+ Crezi ce
(rei+
; Nu (oiam ' ( )un la -ndoial e*ica/ domnule general+
5a**'on -i ,cu 'emn ' )lece+
; @a'2o bal*+ .roblema rm-ne+ $niunea Colonial are o lege
,oar*e (eche -m)o*ri(a donrii )er'onalului care nu a)ar0ine FCA/ (ii
'au mor0i/ dar n special (ii+ Singura da* c-nd clonm ,iin0e umane
e'*e ca ' )unem oamenii -na)oi -n cor)uri nemodi,ica*e du) ce2i
-ncheie *ermenul de 'er(iciu+ :ou*in e ci(il i coloni'*+ Chiar dac am
(rea/ nu2l )u*em clona legal+
; :ou*in a ,cu* o clon/ ob'er( Robbin'+
; !ac ne e )er,ec* egal/ nu (om l'a morala unui *rd*or ' ne
-ndrume -n )ri(in0a a'*a/ colonele/ zi'e 5a**'on/ din nou iri*a*+
; A0i )u*ea ob0ine o di')en' )en*ru cerce*are de la legea
colonial/ 'uger Robbin'+ S2a mai ,cu* i -nain*e+ Dumnea&oastr
a0i ,cu*2o i -nain*e+
; Nu )en*ru aa ce(a/ r')un'e 5a**'on+ "b0inem di')en'e c-nd
*e'*m 'i'*eme de armamen* )e )lane*e nelocui*e+ A)uc2*e ' *e
-ncurci cu clonele/ i unii din*re *i)ii cei mai reac0ionari or ' 'im*
un declic -n c)0-n+ Aa ce(a nici mcar nu ar *rece de comi*e*+
; :ou*in e cheia )en*ru indi,eren* ce au )lnui* rrae? i alia0ii lor/
in'i'* Robbin'+ Ace'*a ar )u*ea ,i momen*ul ' lum e1em)lu de la
in,an*eria marin a S$A i ' cerem ier*are/ mai cur-nd dec-* '
cerem )ermi'iunea+
; 30i admir dorin0a de a -nl0a '*eagul )ira0ilor/ colonele/ ')u'e
7J
5a**'on+ !ar nu tu e*i cel )e care2l (or -m)uca+ Sau nu 'ingurul+
Szilard/ care me'*eca'e -n lini*e o ,ri)*ur/ -nghi0i i2i l' 6o'
*ac-murile+
; " '2o ,acem noi/ (orbi el+
; .ardon< e1clam 5a**'on+
; !a0i *i)arul con*iin0ei For0elor S)eciale/ generale/ con*inu
Szilard+ i genele lui :ou*in+ " ' le ,olo'im ca ' con'*ruim un
'olda* al For0elor S)eciale+ Noi ,olo'im mai mul* de un 'ingur 'e* de
gene ca ' ,acem ,iecare 'olda*4 din )unc* de (edere *ehnic/ nu (a ,i o
clon+ Iar dac *i)arul con*iin0ei nu 'e im)rim/ n2are nici o
im)or*an0+ N2o ' ,ie dec-* un 'olda* din For0ele S)eciale -n )lu'+ N2
a(em nimic de )ierdu*+
; Numai c/ dac *i)arul con*iin0ei 'e imprim, (om a(ea un
'olda* din For0ele S)eciale cu *rdarea -n min*e/ -l a(er*iz 5a**'on+
A'*a nu 'un )rea i')i*i*or+
; Ne )u*em )reg*i )en*ru a'*a/ re)lic Szilard/ i2i lu din nou
*ac-murile+
; " ' ,olo'e*i gene de la o )er'oan -n (ia0/ i coloni'*/
in*er(eni Robbin'+ Eu -n0ele'e'em c For0ele S)eciale iau genele
numai de la (olun*arii FCA care mor -nain*e de a a)uca '2i
-nde)linea'c 'er(iciul+ !e aceea )oar* numele de G:rigzile2
,an*omH
Szilard -l )ri(i *io' )e Robbin'+
; Nu2mi )lace )rea mul* ace'* nume+ Genele (olun*arilor FCA nu
'-n* dec-* o com)onen*+ i/ -n mod obinui*/ ,olo'im genele
(olun*arilor ca model+ !ar For0ele S)eciale au o liber*a*e mai larg -n
ceea ce )ri(e*e ma*erialul gene*ic )e care2l )u*em ,olo'i ca ' ne
con'*ruim 'olda0ii+ A(-nd -n (edere mi'iunea noa'*r )en*ru FCA/
e'*e a)roa)e obliga*oriu+ "ricum/ :ou*in este mor* din )unc* de
(edere legal ; a(em un *ru) mor* cu genele lui -n el+ i nu *im c e
-n (ia0+ Are mo*eni*ori<
; Nu/ r')un'e 5a**'on+ A a(u* o 'o0ie i un co)il/ dar au muri*
-nain*ea lui+ Nici un al* membru al ,amiliei+
; A*unci nu2i nici o )roblem/ ')u'e Szilard+ !u) ce mori/
genele nu20i mai a)ar0in+ Am mai ,olo'i* gene de coloni*i deceda0i
7I
)-n acum+ Nu (d de ce n2am )u*ea '2o ,acem din nou+
; Nu2mi aduc amin*e ' ,i auzi* aa ce(a de')re ,elul -n care -0i
con'*ruie*i oamenii/ Szi/ comen* 5a**'on+
; S-n*em di'cre0i -n leg*ur cu ceea ce ,acem/ generale/ zi'e
Szilard+ *ii a'*a+
Tie o buca* de ,ri)*ur i o bg -n gur+ S*omacul lui Robbin'
ghiori+ 5a**'on 'e -ncrun*/ 'e rezem de ')*arul 'caunului i ridic
ochii ')re .hoeni1/ care 'e ro*ea im)erce)*ibil )e cer+ Robbin' -i
urmri )ri(irea i 'im0i -nc un ghim)e de dor de ca'+
!in*r2oda*/ 5a**'on -i -n*oar'e a*en0ia -na)oi ')re Szilard+
; :ou*in e unul din*re oamenii mei+ @a bine i la ru/ nu )o* l'a
re')on'abili*a*ea )en*ru a'*a numai )e umerii *i/ SziB
; :ine/ r')un'e Szilard/ i ddu din ca) ')re Robbin'+ A*unci/
d2mi (oie '2l -m)rumu* )e Robbin'+ .oa*e ,i omul *u de leg*ur/
aa c Cerce*rile 5ili*are (or ,i i ele ame'*eca*e -n a'*a+ #om ,ace
'chimb de in,orma0ii+ 3l (om -m)rumu*a i )e *ehnician+ .e Oil'on+
.oa*e lucra cu *ehnicienii no*ri la in*egrarea *ehnologiei con'u+ !ac
merge/ a(em amin*irile i mo*i(a0iile lui Charle' :ou*in/ i o cale de
a ne )reg*i )en*ru ace'* rzboi+ !ac nu merge/ a(em -nc un 'olda*
al For0elor S)eciale+ Nu iro'im nimic+ Nu ne li)'e*e nimic+
5a**'on 'e ui* ')re Szilard/ cuge*-nd+
; .ari dornic ' ,aci a'*a/ SziB
; Fiin0ele umane 'e -ndrea)* ')re un rzboi cu *rei ')ecii care '2
au alia* -n*re ele+ A'*a nu '2a mai -n*-m)la* )-n acum+ Ne2am )u*ea
de'curca cu ,iecare din*re ele/ dar nu cu *oa*e *rei deoda*+ For0elor
S)eciale li '2a ceru* ' o)rea'c ace'* rzboi -nain*e de a -nce)e+
!ac a'*a ne a6u*/ ar *rebui '2o ,acem+ 3ncearc/ cel )u0in+
; Robbin'/ (orbi 5a**'on+ Tu ce crezi<
; !ac generalul Szilard are dre)*a*e/ a*unci a'*a ar ocoli
)roblemele legale i morale/ r')un'e Robbin'+ Ceea ce meri* o
-ncercareB
Robbin' )'*ra )ro)riile lui -ngri6orri -n leg*ur cu lucrul al*uri
de *ehnicienii i 'olda0ii din For0ele S)eciale/ dar nu )rea momen*ul
)o*ri(i* ' le e1)rime+
5a**'on nu a(ea *o*ui ne(oie ' ,ie a*-* de circum')ec*+
7%
; :ie0ii i ,e*ele *ale nu 'e -m)ac )rea bine cu *i)ii normali/
generale+ E'*e mo*i(ul )en*ru care Cerce*rile 5ili*are i For0ele
S)eciale nu lucreaz )rea mul* -m)reun+
; For0ele S)eciale '-n* 'olda0i/ -n )rimul i2n ul*imul r-nd+
$rmeaz ordine+ " ' ,acem lucrurile ' mearg+ Am mai ,cu*2o+
Am a(u* un 'olda* obinui* al FCA/ care2a lua* )ar*e la mi'iunile
For0elor S)eciale -n :*lia de )e Coral+ !ac )u*em ,ace a'*a '
mearg/ a*unci o ' reuim ' )unem *ehnicienii ' lucreze -m)reun
,r (r'are de '-nge necu(eni*+
5a**'on ciocni ma'a cu dege*ele -n ,a0a lui/ g-ndi*or+
; C-* *im) o ' ne ia< -n*reb el+
; #a *rebui ' con'*ruim un nou model )en*ru ace'* cor)/ nu doar
' ada)*m me*odele gene*ice mai (echi/ r')un'e Szilard+ Am
ne(oie ' (eri,ic de dou ori cu *ehnicienii mei/ dar de obicei le
*rebuie o lun ca ' con'*ruia'c *o*ul de la zero+ !u) aceea/ e
ne(oie de cel )u0in ai')rezece ')*m-ni ca ' crea'c un cor)+ Iar
du) aceea/ *im)ul nece'ar/ a*-* c-* o ' ,ie/ ca ' dez(ol*m )roce'ul
de *ran',er al con*iin0ei+ .u*em -ncerca a'*a -n acelai *im) cu
cre*erea cor)ului+
; Nu )u*e0i ,ace ' mearg *o*ul mai re)ede< -n*reb 5a**'on+
; :a )u*em ,ace ' mearg *o*ul mai re)edeB 3n' (e0i a(ea un
cor) mor*+ Sau mai ru+ *ii c nu 'e )oa*e grbi ,abricarea
cor)urilor+ Cor)urile )ro)riilor (o*ri 'olda0i '-n* con'*rui*e du)
acelai )rogram/ i cred c20i aduci amin*e ce 'e -n*-m)la c-nd
grbe*i )roce'ulB
5a**'on 'e '*r-mb4 Robbin'/ care era omul de leg*ur al lui
5a**'on de numai o)*')rezece luni/ -i amin*i c 5a**'on a(u'e'e
'lu6ba a'*a de ,oar*e mul* (reme+ Indi,eren* de rela0ia lor de 'er(iciu/
e1i'*au -nc li)'uri -n cuno*in0ele lui Robbin' de')re e,ul lui+
; :ine/ -ncu(iin0 5a**'on+ Ia2l+ #ezi dac )o0i 'coa*e ce(a+ !ar
stai cu ochii )e el+ Am a(u* )roblemele mele cu :ou*in/ -n' nu l2am
(zu* nicioda* ca )e un *rd*or+ 52a du' de na'+ A du' de na' )e
*oa* lumea+ #ei a(ea min*ea lui Charle' :ou*in -n*r2unul din*re
cor)urile (oa'*re din For0ele S)eciale+ Numai !umnezeu *ie ce2ar
)u*ea ,ace cu unul din*r2a'*eaF
7&
; !e acord/ r')un'e Szilard+ !ac *ran',erul e'*e un 'ucce'/ o '
*im de'*ul de cur-nd+ !ac nu/ *iu unde2l )o* )une+ !oar ca ' ,iu
'igur+
; :ine/ ')u'e 5a**'on/ i 'e ui* din nou -n 'u'/ c*re .hoeni1/
care 'e ro*ea -nce* )e cer+ .hoeni1/ zi'e el/ urmrind lumea -n(-r*in2
du2'e dea'u)ra lui+ " crea*ur ren'cu*+ Ei/ asta 'e )o*ri(e*e+ $n
)hoeni1 ar *rebui ' 'e -nal0e din ,lcri/ *ii+ S ')erm doar c
aceast crea*ur ren'cu* nu (a *rage *o*ul du) ea -n ace'*e
,lcriB
.ri(ir cu *o0ii/ -ndelung/ )lane*a de dea'u)ra lor+
TREI
; A'*a e/ -i zi'e colonelul Robbin' loco*enen*ului Oil'on/ -n *im)
ce *ru)ul/ -nchi' -n incuba*orul lui/ era -m)in' )e ro0i -n labora*orul
de decan*are+
; A'*a e/ ,u de acord Oil'on/ a)ro)iindu2'e de un moni*or care
a,ia )e momen* 'emnele (i*ale ale cor)ului+ Ai ,o'* (reoda* *a*/
colonele<
; Nu/ r')un'e Robbin'+ 3nclina0iile mele )er'onale nu m2au du'
)-n -n*r2acoloB
; Ei bine/ zi'e Oil'on/ a*unci )robabil c n2o ' ,ii nicioda* mai
a)roa)e de2a*-*+
3n mod normal/ labora*orul de na*eri ar ,i ,o'* )lin cu )-n la
ai')rezece 'olda0i din For0ele S)eciale decan*a0i *o0i deoda* ;
'olda0i care2ar ,i ,o'* ac*i(a0i i an*rena0i -m)reun/ )en*ru a con'*rui
coeziunea uni*0ii -n *im)ul in'*ruirii/ dar i )en*ru a uura
dezorien*area 'olda0ilor ac*i(a0i com)le* con*ien0i/ -n' ,r nici o
amin*ire de care ' (orbea'c+ !e da*a a'*a/ era un 'ingur 'olda*: cel
care urma ' 'er(ea'c dre)* ad)o'* con*iin0ei lui Charle' :ou*in+
M
Trecu'er mai mul* de dou 'ecole de c-nd abia n'cu*a $niune
Colonial/ )u' -n ,a0a eecului ')ec*aculo' de a a)ra coloniile 'ale
77
cele mai *im)urii 8)lane*a .hoeni1 a(ea un mo*i( ' 'e numea'c
a'*,el9/ -i ddu'e 'eama c 'olda0ii umani nemodi,ica0i nu erau
ca)abili ' -nde)linea'c 'arcina+ S)iri*ul era dornic ; i'*oria uman
con'emn -n ace*i ani unele din*re cele mai mari b*lii 'or*i*e
eecului/ cu b*lia )en*ru Arm'*rong '*udia* -n mod ')ecial ca un
e1em)lu de'(-ri* )en*ru ,elul -n care 'e )oa*e *ran',orma o
debandad iminen* )ro(oca* de ,or0ele e1*ra*ere'*re -n*r2o ocan*
i dureroa' (ic*orie Q la .?rrhu' )en*ru un duman ;/ dar carnea era
'lab+ !umanul/ to!i dumanii/ erau )rea ra)izi/ )rea '-ngeroi/ )rea
nemiloi i )rea mul0i+ Tehnologia uman era bun i/ arm con*ra
arm/ oamenii erau la ,el de bine echi)a0i ca marea ma6ori*a*e a
ad(er'arilor lor+ !ar arma care con*a -n ul*im in'*an0 era aceea din
')a*ele *rgaciului+
.rimele modi,icri ,ur rela*i( 'im)le: (i*ez ')ori*/ ma'
mu'cular i ,or0 mai mare/ rezi'*en0+ .rimii ingineri gene*ici erau
limi*a0i *o*ui de )roblemele )rac*ice i e*ice ale modi,icrii ,iin0elor
umane in &itro, a)oi de nece'i*a*ea de a2i a*e)*a ' crea'c 'u,icien*
de mari i de in*eligen0i ca ' lu)*e/ un )roce' care dura -n 6ur de
*reizeci de ani+ For0ele Coloniale de a)rare de'co)erir/ ')re marea
lor amrciune/ c mul0i din*re oamenii 8rela*i(9 uor modi,ica0i
gene*ic nu erau deo'ebi* de mul0umi0i ' de'co)ere c erau cre'cu0i
ca recol* de carne de *un i re,uzau ' lu)*e/ -n ciuda -ndoc*rinrii
in'i'*en*e i a e,or*urilor )ro)agandei de a2i con(inge de con*rariu+
"amenii nemodi,ica0i erau la ,el de 'candaliza0i/ c-* (reme e,or*ul
miro'ea )rea mul* a -nc o -ncercare de eugenie din )ar*ea
gu(ernului/ iar -n e1)erien0a uman/ )almare'ul gu(ernelor iubi*oare
de eugenie nu era *ocmai e1*raordinar+
$niunea Colonial 'u)ra(ie0ui (alurilor di'*rug*oare de crize
)oli*ice care urmar dre)* rezul*a* al -ncercrilor mai (echi de a2i
modi,ica gene*ic 'olda0ii/ dar o ,cu cu greu+ !ac b*lia )en*ru
Arm'*rong n2ar ,i ar*a* -n mod ca*egoric coloniilor cu ce 'oi de
uni(er' 'e con,run*au/ $niunea '2ar ,i )rbui* )robabil/ iar coloniile
umane ar ,i ,o'* l'a*e -n 'i*ua0ia de a concura unele cu al*ele/ ca i
-m)o*ri(a *u*uror celorlal*e ')ecii )e care le -n*-lni'er )-n -n acel
momen*+
7>
$niunea ,u 'al(a*/ de a'emenea/ de 'o'irea a)roa)e 'imul*an a
dou *ehnologii cri*ice: )o'ibili*a*ea de a cre*e ,or0a* un cor) uman/
)-n la mrimea adul*/ -n c-*e(a luni/ i a)ari0ia )ro*ocolului de
*ran',er al con*iin0ei/ care )ermi*ea )er'onali*0ii i amin*irilor unui
indi(id ' ,ie *ran')or*a*e -n al* creier/ cu condi0ia ca acel creier '
aib aceeai '*ruc*ur gene*ic i ' ,i ,o'* )reg*i* core')unz*or
)rin*r2o 'erie de )roceduri )remerg*oare *ran',erului/ care creau
unele din*re cile bioelec*rice nece'are -n creier+ Ace'*e noi
*ehnologii )ermi'er $niunii Coloniale ' dez(ol*e o 'ur' larg/
al*erna*i(/ de recru0i )o*en0iali: b*r-nii/ din*re care mul0i ar ,i
acce)*a* cu bucurie o (ia0 -n arma* -n loc ' moar de b*r-ne0e/ i a
cror moar*e/ -n orice caz/ n2ar ,i crea* )ierderile demogra,ice -n*in'e
)e mai mul*e genera0ii/ ce2ar ,i rezul*a* dac un numr mare de *ineri
adul0i 'n*oi ar ,i ,o'* ')ulbera0i din rezer(orul de gene la ca)*ul
unei arme e1*ra*ere'*re+
.rimind cadou ace'* nou rezer(or -mbeluga* de recru0i )o*en0iali/
For0ele Coloniale de A)rare de'co)erir c a(eau lu1ul de a ,ace
unele alegeri -n ma*erie de )er'onal+ FCA nu mai cereau coloni*ilor
' 'er(ea'c4 ace'* lucru a a(u* e,ec*ul 'alu*ar de a -ngdui
coloni*ilor ' 'e concen*reze a'u)ra dez(ol*rii noilor lumi i '
)roduc a*-0ia coloni*i de a doua genera0ie c-0i )u*eau 'u'0ine
)lane*ele lor+ Elimin de a'emenea o 'ur' cheie de *en'iune )oli*ic
din*re coloni*i i gu(ern+ Acum/ c *inerii adul0i nu mai erau e1*rai
de la ca'ele i din ,amiliile lor i *rimii ' moar )e c-m)uri de
b*lie la *rilioane de mile de)r*are/ coloni*ii de(eni'er )rea )u0in
)reocu)a0i/ -n cea mai mare )ar*e/ de )roblemele e*ice din 6urul
'olda0ilor modi,ica0i gene*ic/ -n ')ecial al unora care 'e o,eri'er/ la
urma urmei/ (olun*ari ca ' lu)*e+
3n loc de coloni*i/ FCA )re,erau '2i 'elec*eze recru0ii din*re
locui*orii cminului ance'*ral al omenirii/ .m-n*ul+ .m-n*ul
ad)o'*ea miliarde de oameni4 erau mai mul0i )e acel 'ingur glob/ de
,a)*/ dec-* e1i'*au -n *oa*e coloniile umane la un loc+ Rezer(orul de
recru0i )o*en0iali era enorm ; a*-* de mare/ -nc-* FCA -i limi*ar i
mai mul* rezer(orul/ aleg-nd '2i ia recru0ii din na0iuni *ihni*e i
indu'*rializa*e/ ale cror circum'*an0e economice -ngduiau
7A
ce*0enilor ' 'u)ra(ie0uia'c )-n la o (-r'* ,oar*e -nain*a* i ale
cror modele 'ociale creau a*-* o 'u)ralici*are a dezirabili*0ii
*inere0ii/ c-* i un di'con,or* )'ihic na0ional )aralel i )ro,und lega* de
-mb*r-nire i de moar*e+ Ace*i ce*0eni (-r'*nici erau modela0i de
'ocie*0ile lor ' ,ie recru0i e1celen0i i dornici )en*ru FCA4 FCA
de'co)erir re)ede c ace*i ce*0eni -n (-r'* '2ar ,i -nrola* )en*ru un
'*agiu mili*ar chiar i -n ab'en0a in,orma0iilor amnun0i*e -n leg*ur
cu ceea ce a*rgea du) 'ine un a'emenea '*agiu ; i/ -n*r2ade(r/
rezul*a*ele recru*rilor erau cu a*-* mai mari/ cu c-* recru0ii *iau mai
)u0in+ Ace*ia )re'u)uneau c 'er(iciul mili*ar -n FCA 'emna cu
'er(iciul mili*ar )e .m-n*+ FCA 'e mul0umeau ' la'e )re'u)unerea
' )er'i'*e+
Recru0ii (-r'*nici din na0iunile indu'*rializa*e 'e do(edir a*-* de
)lini de 'ucce'/ -nc-* $niunea Colonial -i )ro*e6a rezer(orul de
recru*are/ in*erzic-nd )lecarea ')re colonii din ace'*e na0iuni/ aleg-n2
du2i -n 'chimb rezer(a de coloni*i din '-nul na0iunilor ale cror
)robleme economice i 'ociale -i -ncura6au )e cei mai ambi0ioi
din*re *inerii lor ' )lece naibii c-* mai cur-nd era omene*e )o'ibil+
Acea'* di(iziune din*re recru*area mili*ar i cea a coloni*ilor adu2
cea di(idende con'i'*en*e $niunii Coloniale -n ambele domenii+
Recru*area mili*ar a ce*0enilor (-r'*nici crea -n' FCA o
)roblem nea*e)*a*+ $n numr de'*ul de mare din*re recru0i mureau
-nain*e de a a)uca ' in*re -n 'er(iciu/ (ic*ime ale a*acurilor de inim/
como0iilor i ale )rea mul*or chee'eburgeri/ )lcin*e i budinci cu
br-nz+ FCA/ care luau mo'*re gene*ice de la recru0i/ 'e *rezir
-ncrca0i cu o enorm biblio*ec de genomuri umane cu care nu )u*ea
,ace nimic+ FCA 'e mai *rezir/ de a'emenea/ i cu dorin0a/ dar i cu
ne(oia de a e1)erimen*a -n con*inuare cu modelele de cor)uri )en*ru
For0ele Coloniale de A)rare/ )en*ru a le -mbun*0i )roiec*ul/ ,r '
'e ame'*ece -n (reun ,el -n e,icien0a ,or0ei comba*an*e )e care2o a(ea
de6a+
A)oi 'e )rodu'e o bre *ehnologic: un com)u*er e1*rem de )u2
*ernic/ com)ac*/ 'emiorganic/ com)le* in*egra* cu creierul uman/ care
; -n*r2un momen* de )ro,und ne)o*ri(i* alegere a unei mrci ; ,u
bo*eza* cu uurin0 :rain.al+ .en*ru un creier de6a )lin de cuno*in0e
7C
i e1)erien0e aduna*e -n*r2o (ia0/ :rain.al o,erea un ')ri6in cri*ic
)ri(ind abili*a*ea min*al/ '*ocarea memoriei i comunicarea+
!ar )en*ru un creier care era li*eralmen*e tabula rasa, :rain.al
o,erea chiar mai mul*B
M
Robbin' 'e ui* -ndelung -n incuba*or/ unde era -n*in' corpul, 0inu*
)e loc de un c-m) de 'u')en'ie+
; Nu 'eamn )rea mul* cu Charle' :ou*in/ -i zi'e el lui Oil'on+
Oil'on/ care ,cea reglri de ul*im momen* la hardPare2ul con0i2
n-nd con*iin0a -nregi'*ra* a lui :ou*in/ nu ridic ochii de la ceea ce2l
0inea ocu)a*+
; :ou*in era un om nemodi,ica*/ ')u'e el+ Era *recu* de (-r'*a
mi6locie/ c-nd l2am cuno'cu*+ .robabil c ar*a )u0in cam ca *i)ul '*a
)e c-nd a(ea douzeci de ani+ 5ai )u0in )ielea (erde/ ochii de )i'ic
i al*e modi,icri+ i )robabil c nici nu era -n*r2o ,orm a*-* de bun
ca ace'* cor)+ *i0i 'igur c eu/ de )ild/ nu eram -n ,orm a*-* de
bun la douzeci de ani/ cum '-n* acum+ i nici mcar nu *rebuie '
m an*renezB
; Ai un cor) )roiec*a* ' aib gri6 de el -n'ui/ -i amin*i Robbin'
lui Oil'on+
; Sla( !omnului )en*ru a'*aF S-n* un mare iubi*or de gogoi+
; To* ce ai de ,cu* ca '2l ca)e0i e'*e ' 'er(e*i dre)* 0in*
*u*uror celorlal*e ')ecii din $ni(er'+
; A'*a2i )ilul/ comen* Oil'on+
Robbin' 'e -n*oar'e c*re cor)ul din incuba*or+
; Toa*e 'chimbrile a'*ea n2or ' -ncurce *ran',erul de con*iin0<
; N2ar *rebui+ Genele lega*e de dez(ol*area creierului '-n*
neal*era*e -n noul genom al *i)ului+ E creierul lui :ou*in acolo+ !in
)unc* de (edere gene*ic/ cel )u0in+
; i cum ara* creierul lui< -n*reb Robbin'+
; Ara* bine/ r')un'e Oil'on/ ciocnind cu dege*ul moni*orul
)anoului de con*rol al incuba*orului+ Sn*o'+ .reg*i*+
; Crezi c o ' mearg< -n*reb iar Robbin'+
7D
; Nu *iu ce ' ')un+
; 3mi )are bine c dm )e2a,ar de a*-*a -ncredereB
Oil'on de'chi'e gura ca ' r')und/ dar ,u -n*reru)* -n cli)a c-nd
ua 'e de'chi'e i in*rar generalii 5a**'on i Szilard/ -n'o0i0i de *rei
*ehnicieni de la decan*are/ din r-ndul For0elor S)eciale+ Tehnicienii 'e
du'er de2a dre)*ul la incuba*or4 5a**'on 'e a)ro)ie de Robbin'/ care
'alu*/ oda* cu Oil'on+
; S)une2mi c o ' mearg/ (orbi 5a**'on/ r')unz-nd la 'alu*+
; @oco*enen*ul Oil'on i cu mine *ocmai (orbeam de')re a'*a/
zi'e Robbin'/ du) o )auz a)roa)e im)erce)*ibil+
5a**'on 'e -n*oar'e ')re Oil'on+
; i/ loco*enen*e<
Oil'on ar* ')re cor)ul din incuba*or/ -n 6urul cruia 'e -n(-r*eau
*ehnicienii/ cu o gri6 e1agera*+
; Cor)ul e 'n*o'/ i la ,el i creierul+ :rain.al ,unc0ioneaz
)er,ec*/ ceea ce nu e nici o 'ur)riz+ Am reui* ' in*egrm *i)arul
con*iin0ei lui :ou*in -n maina de *ran',er cu 'ur)rinz*or de )u0ine
)robleme/ iar *e'*ele )e care le2am ,cu* 'ugereaz c nu (om a(ea
)robleme cu *ran'mi'ia+ 3n *eorie/ ar *rebui ' reuim ' *ran',erm
con*iin0a la ,el cum ,acem cu oricare al*a+
; Cu(in*ele *ale 'un )line de -ncredere/ loco*enen*e/ dar *onul
(ocii nu/ remarc 5a**'on+
; E1i'* o mul0ime de incer*i*udini/ generale/ e1)lic Oil'on+ !e
obicei 'ubiec*ul e'*e con*ien* c-nd 'e *ran',er+ A'*a a6u* -n )roce'+
Nu e'*e cazul aici+ N2o ' *im dac *ran',erul a a(u* 'ucce' dec-*
c-nd *rezim *ru)ul+ E )rima oar c-nd -ncercm un *ran',er ,r ' ,ie
im)lica*e dou creiere+ !ac aici nu e'*e de ,a)* con*iin0a lui :ou*in/
*i)arul nu 'e (a co)ia+ Chiar dac e'*e con*iin0a lui :ou*in/ nu e1i'*
nici o garan0ie c 'e (a im)rima+ Am ,cu* *o* ce ne2a '*a* -n )u*in0
ca ' a'igurm un *ran',er lini*i*+ A0i ci*i* ra)oar*ele+ !ar '-n*
im)lica*e -nc a*-* de mul*e lucruri de')re care nu *im nimicB
Cunoa*em *oa*e )o'ibili*0ile de a merge bine/ dar nu i *oa*e -n care
ar )u*ea merge )ro'*+
; Crezi c o ' mearg 'au nu< in'i'* 5a**'on+
; Cred c (a merge/ r')un'e Oil'on+ !ar *rebuie ' a(em un
7E
re')ec* 'n*o' )en*ru *o* ceea ce nu *im de')re ceea ce ,acem+
E1i'* mul* loc )en*ru eroare/ domnule+
; Robbin'< -n*reb 'cur* 5a**'on+
; A)recierea loco*enen*ului Oil'on mi 'e )are corec*/ generale/
re)lic Robbin'+
Tehnicienii -i *erminar e(aluarea i2i ra)or*ar generalului
Szilard/ care ddu din ca) i 'e du'e l-ng 5a**'on+
; Tehnicienii zic c '-n*em ga*a/ anun0 Szilard+ 5a**'on -i arunc
o )ri(ire lui Robbin'/ a)oi 'e ui* la Oil'on+
; :ine/ ro'*i el+ S *erminm cu a'*a+
M
For0ele S)eciale ale A)rrii Coloniale con'*ruiau 'olda0i ,olo'ind
o re0e* 'im)l: mai -n*-i/ -nce)i cu un genom uman+ A)oi sca(i.
Genomul uman cu)rinde a)ro1ima*i( douzeci de mii de gene/
alc*ui*e din *rei miliarde de )erechi de baze/ -m)r0i*e -n douzeci i
*rei de cromozomi+ Cea mai mare )ar*e a genomului e'*e GgunoiH ;
)or0iuni de 'ec(en0e care nu codi,ic nimic -n )rodu'ul ,inal al A!N2
ului: ,iin0a uman+ "da* ce na*ura )une o 'ec(en0 -n A!N/ )are
re*icen* ' o 'coa*/ chiar dac acea'*a nu ,ace ab'olu* nimic+
Sa(an0ii For0elor S)eciale nu '-n* nici )e de)ar*e a*-* de gri6ulii+
Cu ,iecare model )e care2l con'*ruie'c/ )rimul )a' e'*e ' -nl*ure
ma*erialul gene*ic redundan* i iner*+ Ceea ce rm-ne e'*e o 'ec(en0
de A!N '*ear)/ 'rac/ ra0ionaliza*/ care e'*e com)le* inu*il4
modi,icarea genomului uman -i di'*ruge '*ruc*ura cromozomial/
l'-nd2o inca)abil de a 'e re)roduce+ !ar ace'*a e'*e doar )rimul
)a'+ Rea'amblarea i re)licarea noului genom mai cere c-0i(a )ai+
Noua 'ec(en0 mic de A!N cu)rinde ,iecare gen care ,ace un
om ceea ce e'*e/ -n' a'*a )ur i 'im)lu nu e'*e de a6un'+ Geno*i)ul
uman nu )ermi*e ,eno*i)ului uman maleabili*a*ea ceru* de For0ele
S)eciale/ ceea ce -n'eamn c genele noa'*re nu ne )o* ,ace 'olda0ii
'u)raoameni de care au ne(oie For0ele S)eciale+ Ceea ce a rma' din
genomul uman e'*e acum demon*a*/ re)roiec*a* i rea'ambla* )en*ru
a con'*rui genele care ' codi,ice ca)aci*0i 'ub'*an0ial -mbun*0i*e+
>J
Ace'* )roce' )oa*e cere in*roducerea de gene 'au ma*erial gene*ic
'u)limen*ar+ Genele care )ro(in de la al0i oameni )rezin* de obicei
)u0ine )robleme cu -ncor)orarea/ din momen* ce genomul uman e'*e
)roiec*a* -n mod ,undamen*al )en*ru a gzdui in,orma0ie gene*ic de
la al*e genomuri umane 8)roce'ul )rin care 'e realizeaz de obicei
ace'* lucru/ -n mod na*ural i cu en*uzia'm/ 'e nume*e G'e1H9+
5a*erialul gene*ic de la al*e ')ecii *ere'*re e'*e de a'emenea rela*i(
uor de -ncor)ora*/ a(-nd -n (edere c *oa* (ia0a de )e .m-n*
cu)rinde aceleai blocuri gene*ice de con'*ruc0ie i '-n* -nrudi*e -n*re
ele din )unc* de (edere gene*ic+
Incor)orarea de ma*erial gene*ic de la ')ecii non2*ere'*re e'*e
'ub'*an0ial mai di,icil+ .e unele )lane*e au e(olua* '*ruc*uri gene*ice
de'*ul de a'emn*oare cu cele de )e .m-n*/ -ncor)or-nd unele/ dac
nu *oa*e nucleo*idele im)lica*e -n gene*ica *ere'*r 8)oa*e nu doar
)rin*r2o coinciden0/ ')eciile in*eligen*e de )e ace'*e )lane*e erau
cuno'cu*e )en*ru c din c-nd -n c-nd con'umau oameni4 rrae?/ de
e1em)lu/ -i g'eau )e oameni chiar gu'*oiF9+ !ar cele mai mul*e
')ecii e1*ra*ere'*re a(eau '*ruc*uri i com)onen*e gene*ice radical
di,eri*e de crea*urile *ere'*re+ Folo'irea genelor lor nu era o 'im)l
)roblem de decu)are i li)ire+
For0ele S)eciale rezol(a'er )roblema ci*ind A!N2ul echi(alen*
al ')eciei e1*ra*ere'*re -n*r2un com)ila*or care 'co*ea a)oi la i(eal o
G*raducereH gene*ic -n ,orma*ul A!N2ului *ere'*ru ; A!N2ul
rezul*a*/ dac i 'e )ermi*ea ' 'e dez(ol*e/ ar ,i crea* o en*i*a*e a*-* de
a)ro)ia* de crea*ura '*rin original )e c-* era )o'ibil/ ca a')ec* i
,unc0ionare+ Genele de la crea*urile *ran'cri'e erau a)oi in*rodu'e -n
A!N2ul For0elor S)eciale+
Rezul*a*ul ,inal al ace'*ei )roiec*ri gene*ice era un A!N care
de'cria o ,)*ur baza* )e o ,iin0 uman/ dar care nu era c-*ui de
)u0in o ,iin0 uman ; 'au de'*ul de inuman )en*ru ca acea crea*ur/
dac i '2ar -ngdui ' 'e dez(ol*e de la ace'* )a'/ ' de(in o
aglomerare -n,ior*oare de ,ragmen*e/ o crea*ur mon'*ruoa' care ar
,i 'co'2o com)le* din min0i )e naa ei ')iri*ual/ 5ar? Ooll'*onecra,*
Shelle?+ 3m)ing-nd A!N2ul a*-* de de)ar*e de umani*a*e/ oamenii de
*iin0 ai For0elor S)eciale 'cul)*au a)oi me'a6ul gene*ic )en*ru a
>I
-nghe'ui crea*ura )e care2o modelau -na)oi/ -n*r2o ,orm uman
recogno'cibil+ 3n*re ei/ 'a(an0ii 'e )l-ngeau c ace'*a era )a'ul cel
mai di,icil4 unii 8-n oa)*9 -i )uneau la -ndoial u*ili*a*ea+ Nici unul
din*re ei/ *rebuia ob'er(a*/ nu ar*a mai )u0in uman+
A!N2ul/ 'cul)*a* )en*ru a o,eri )o'e'orului 'u ca)aci*0i
'u)raumane -n ,orm uman/ era acum/ -n ',-ri*/ a'ambla*+ Chiar i
cu adao'ul de gene non2na*i(e/ el era 'ub'*an0ial mai 'rac dec-*
A!N2ul uman original4 codi,icarea 'u)limen*ar de*ermina de obicei
A!N2ul ' 'e organizeze -n cinci )erechi cromozomiale/ o 'cdere
'ub'*an0ial de la cei douzeci i *rei ai unui om nemodi,ica* i numai
cu unul mai mul* dec-* o mu'c de o0e*+ 3n *im) ce 'olda0ii For0elor
S)eciale erau -nze'*ra0i cu 'e1ul dona*orului iar genele lega*e de
dez(ol*area 'e1ual '-n* )'*ra*e -n reducerea gene*ic ,inal/ nu
e1i'*a cromozom R/ un ,a)* care2i ,cu'e )e )rimii 'a(an0i re)ar*iza0i
la For0ele S)eciale 8)e cei de 'e1 ma'culin/ e(iden*9 ' 'e 'im* uor
'*-n6eni0i+
A!N2ul/ acum a'ambla*/ era de)ozi*a* -n*r2un -n(eli o(ular goli*/
care la r-ndul lui era )la'a* -n*r2un incuba*or de dez(ol*are/ iar zigo*ul
era '*imula* cu bl-nde0e ' -ncea) di(iziunea mi*o*ic+ Tran2
',ormarea din zigo* -n*r2un embrion )e de)lin dez(ol*a* 'e de',ura
la o ra* e1*rem de accelera*/ )roduc-nd ni(eluri de cldur
me*abolic a)roa)e de limi*a dena*urrii A!N2ului+ Incuba*orul de
dez(ol*are 'e um)lea cu un ,luid conduc*or de cldur -m)-nzi* de
nanobo0i/ care 'a*urau celulele -n cur' de cre*ere i ac0ionau ca un
canal de e(acuare a cldurii )en*ru embrionul care e(olua+
i *o*ui/ 'a(an0ii For0elor S)eciale nu *erminau cu micorarea
)rocen*ului de umani*a*e -n *ru)urile 'olda0ilor lor+ !u)
recon'*ruc0ia biologic/ urmau -mbun*0irile *ehnologice+ Nanobo0i
')ecializa0i erau in6ec*a0i -n embrionul a)ar0in-nd For0elor S)eciale
care 'e dez(ol*a ra)id/ cu dou de'*ina0ii+ Cea mai mare )ar*e 'e
-ndre)*au ')re miezul boga* -n mdu( al oa'elor/ unde nanobo0ii
digerau mdu(a i 'e -nmul0eau -n locul ei )en*ru a crea Smar*:lood/
cu o mai bun ca)aci*a*e de *ran')or* al o1igenului dec-* '-ngele
ade(ra*/ cu o coagulare mai e,icien* i o imuni*a*e a)roa)e
com)le* la boli+ Re'*ul migra c*re creierul a,la* -n e1)an'iune
>%
ra)id i de)uneau ,undamen*ul )en*ru com)u*erul :rain.al/ care/
a*unci c-nd era com)le* con'*rui*/ a(ea mrimea unei bile de '*icl+
Acea'* bil/ cuibri* ad-nc -n creier/ era -ncon6ura* de o re0ea
den' de an*ene care 'ondau c-m)ul elec*ric al creierului/
in*er)re*-ndu2i dorin0ele i r')unz-nd )rin ieiri in*egra*e -n ochii i
urechile 'olda0ilor+
E1i'*au i al*e modi,icri/ mul*e e1)erimen*ale/ *e'*a*e -n
in*eriorul unui gru) mic de na*eri/ )en*ru a (edea dac o,er (reun
a(an*a6+ !ac da/ ace'*e modi,icri erau ,cu*e di')onibile )e 'car
larg -n r-ndul For0elor S)eciale i a6ungeau )e li'*a -mbun*0irilor
)o*en0iale )en*ru urm*oarea genera0ie a in,an*eriei generale a
For0elor Coloniale de A)rare+ !ac nu/ modi,icrile mureau oda*
cu 'ubiec*ele de *e'*are+
Solda*ul For0elor S)eciale 'e ma*uriza )-n la mrimea unui nou2
n'cu* uman -n )u0in )e'*e douzeci i nou de zile4 -n ai')rezece
')*m-ni/ dac era a'igura* diri6area me*abolic adec(a* a
incuba*orului/ cre*ea la mrimea adul*/ -ncercrile FCA de a 'cur*a
ciclul de dez(ol*are a(u'e'er ca rezul*a* cor)uri care 'e co)'e'er -n
)ro)ria cldur me*abolic+ Embrionii i cor)urile care nu cedau i
mureau/ 'u,ereau erori de *ran'cri)0ie a A!N2ului/ d-nd na*ere la
cancere de dez(ol*are i la mu*a0ii ,a*ale+ ai')rezece ')*m-ni
re)rezen*au limi*a '*abili*0ii chimice a A!N2ului+ @a ca)*ul celor
ai')rezece ')*m-ni/ incuba*orul de dez(ol*are *rimi*ea un hormon
'in*e*ic care '*rb*ea cor)ul/ re'e*-nd ni(elurile me*abolice -n
*oleran0ele normale+
3n *im)ul dez(ol*rii/ incuba*orul an*rena cor)ul )en*ru a2l -n*ri
i )en*ru a2i )ermi*e )o'e'orului 8'au )o'e'oarei9 '2l ,olo'ea'c din
cli)a -n care de(enea con*ien*4 -n creier/ :rain.al a6u*a la
dez(ol*area cilor neurale generale/ '*imula cen*rii de diri6are a
organelor i 'e )reg*ea )en*ru momen*ul -n care )o'e'orul era adu'
la '*area de con*ien0/ )en*ru a uura *ranzi0ia de la nimic la ce(a+
.en*ru cei mai mul0i 'olda0i ai For0elor S)eciale/ *o* ce mai
rm-nea -n ace'* )unc* era Gna*ereaH ; )roce'ul de decan*are urma*
de *ranzi0ia ra)id i 8de obicei9 lin c*re (ia0a mili*ar+ .en*ru un
anumi* 'olda* al For0elor S)eciale *o*ui/ mai era un )a' de ,cu*B
>&
M
Szilard ,cu un 'emn *ehnicienilor 'i/ care2i -nce)ur 'arcinile+
Oil'on 'e concen*ra din nou a'u)ra hardPare2lui i a*e)* 'emnalul
de -nce)ere a *ran',erului+ Tehnicienii ddur und (erde4 Oil'on
*rimi'e con*iin0a )e drumul ei+ 5aina murmura -nce*+ Cor)ul din
incuba*or rma'e nemica*+ !u) c-*e(a minu*e/ Oil'on di'cu* cu
*ehnicienii/ a)oi cu Robbin'/ care (eni ')re 5a**'on+
; E ga*a/ anun0 el+
; A'*a e< -n*reb 5a**'on i arunc o )ri(ire ')re cor)ul din
incuba*or+ )l nu ara* c-*ui de )u0in di,eri*+ 3nc )are ' ,ie -n com+
; Nu l2au *rezi* -nc/ e1)lic Robbin'+ #or ' *ie cum dori0i '2o
,ac+ 3n mod normal/ cu 'olda0ii For0elor S)eciale/ -i *reze'c cu
:rain.al )orni* )e in*egrare con*ien*+ 3i d 'olda*ului un 'im0
*em)orar al 'inelui )-n c-nd ace'*a -i creeaz unul )ro)riu+ !ar din
momen* ce ar )u*ea e1i'*a de6a o con*iin0 acolo/ nu (or '2l
)ornea'c+ Ar )u*ea '*-rni con,uzie -n min*ea )er'oanei dinun*ru+
5a**'on )u,ni4 g'ea ideea amuzan*+
; Treze*e2l ,r ' )orne*i :rain.al/ ho*r- el+ !ac acela e
:ou*in/ nu2l (reau con,uz+ #reau ' (orbea'c+
; !a/ domnule/ r')un'e Robbin'+
; !ac *o*ui che'*ia a'*a a ,unc0iona*/ o ' *ie cine e'*e de -nda*
ce (a ,i con*ien*/ nu2i aa< -n*reb 5a**'on+
Robbin' arunc o )ri(ire ')re Oil'on/ care auzea con(er'a0ia4
Oil'on ridic uor din umeri i ddu din ca)/ ne'igur+
; Aa credem/ zi'e Robbin'+
; :ine/ ')u'e 5a**'on+ A*unci (reau ' ,iu )rimul lucru )e care2l
(ede+
Se a)ro)ie de incuba*or i 'e aez -n ,a0a *ru)ului incon*ien*+
; Ki2le '2l *rezea'c )e *iclo'/ ceru el+
Robbin' ,cu 'emn din ca) c*re unul din*re *ehnicieni/ care
-n*in'e un dege* ')re )anoul de con*rol la care lucra'e+
Tru)ul *re'ri/ e1ac* -n acelai ,el -n care o ,ac oamenii -n
cre)u'culul din*re *rezie i 'omn/ c-nd 'im* din*r2oda* c 'e
>7
)rbue'c+ .leoa)ele ,lu*urar i 'e zb*ur/ a)oi 'e de'chi'er+ "chii
-i ,ugir )en*ru o cli)/ )r-nd -ncurca0i/ a)oi 'e ,i1ar a'u)ra lui
5a**'on/ care 'e a)lec i r-n6i+
; Salu*/ :ou*in/ (orbi 5a**'on+ .ariez c e*i 'ur)rin' ' m (ezi+
Cor)ul 'e -ncord '2i a)ro)ie ca)ul de 5a**'on/ ca )en*ru a
')une ce(a+ 5a**'on 'e a)lec/ -nda*ori*or+ Cor)ul 0i)+
M
Generalul Szilard -l g'i )e 5a**'on la *oale*a de )e holul
labora*orului de decan*are/ uur-ndu2'e+
; Ce20i mai ,ace urechea< -n*reb Szilard+
; Ce ,el de ble'*ema* de -n*rebare e a'*a/ Szi< bombni 5a**'on/
cu ,a0a -nc la )ere*e+ S ,ii tu a'urzi* de un idio* b-lb-i* i '2mi ')ui
cum *e 'im0i+
; Nu e un idio* b-lb-i*/ ')u'e Szilard+ Ai *rezi* un 'olda* al For0elor
S)eciale cu :rain.al2ul o)ri*+ N2are nici un 'im0 al 'inelui+ @a ce *e
a*e)*ai<
; 5 a*e)*am la Charle'2nenoroci*ul2de2:ou*in/ r')un'e 5a*2
*'on/ i 'e 'cu*ur+ !e2aia l2am cre'cu* )e ccnarul la mic -n
incuba*or/ dac20i aduci amin*e+
; *iai c '2ar )u*ea ' nu mearg+ Li2am ')u'+ "amenii *i 0i2au
')u'+
; 5ul0ume'c )en*ru reamin*ire/ Szi+
Se -ncheie la ,ermoar i 'e du'e la chiu(e*+
; 5ica noa'*r a(en*ur a ,o'* doar o imen' ble'*ema* de
)ierdere de (reme+
; Ar )u*ea ,i -nc ,olo'i*or/ zi'e Szilard+ .oa*e con*iin0a are
ne(oie de *im) ca ' 'e in'*aleze+
; Robbin' i Oil'on au ')u' c/ imedia* ce 'e *reze*e/ con*iin0a
(a ,i acolo+
3i ,lu*ur m-inile )e 'ub robine*+
; :le'*ema* de robine* au*oma*/ bombni/ i -n cele din urm
aco)eri com)le* 'enzorul cu m-na+
A)a 'e de'chi'e+
>>
; E )rima oar c-nd cine(a ,ace aa ce(a/ zi'e Szilard+ .oa*e
Robbin' i Oil'on '2au -nela*+
5a**'on 'coa'e un 'cur* r-'e* l*ra*+
; =*ia doi s*au nelat, Szi/ ,r doar i )oa*eB Numai c nu -n
,elul -n care 'ugerezi *u+ 3n )lu'/ au ' ddcea'c oamenii ti un
bebelu ma*ur/ de mrimea unui brba*/ -n *im) ce a*e)0i G' 'e
in'*aleze con*iin0aH< A zice GnuH/ i '-n* 'igur ca naiba c eu n2o '2
o ,ac+ Am iro'i* i aa )rea mul* *im) cu a'*aB
5a**'on *ermin cu ')la*ul )e m-ini i 'e ui* -n 6ur du) un
a)ara* de )ro'oa)e+
Szilard ar* c*re )ere*ele -nde)r*a*+
; .ro'oa)ele '-n* a,ar/ -i ')u'e el+
; .i/ sigur c da/ rbu,ni 5a**'on+ "menirea )oa*e con'*rui
oameni din A!N/ dar nu )oa*e )une -n*r2o *oale* un a)ara* de
)ro'oa)e de h-r*ieF
3i 'cu*ur m-inile cu (iolen0/ a)oi *er'e umezeala e1ce'i( )e
)an*aloni+
; @'-nd la o )ar*e )roblema )ro'oa)elor de h-r*ie/ (orbi Szilard/
a'*a -n'eamn c -mi lai mie 'olda*ul< !ac da/ o '2i )orne'c
:rain.al2ul/ i o '2l bag c-* mai cur-nd )o'ibil -n*r2un )lu*on de
an*renamen*+
; Te grbe*i<
; E un 'olda* com)le* dez(ol*a* al For0elor S)eciale+ !ac nu )o*
')une c m grbe'c/ *ii la ,el de bine ca i mine care e'*e ra*a de
-n*oarcere la For0ele S)eciale+ A(em -n*o*deauna ne(oie de mai
mul0i+ i ' ')unem c am con(ingerea c ace'* 'olda* anume '2ar
)u*ea do(edi -nc ,olo'i*or+
; C-* o)*imi'mF comen* 5a**'on+
Szilard z-mbi+
; *ii cum )rime'c nume 'olda0ii din For0ele S)eciale<
; S-n*e0i numi0i du) 'a(an0i i ar*i*i+
; Sa(an0i i ,ilozo,i/ )reciza Szilard+ Numele de ,amilie/ oricum+
Numele de bo*ez '-n* doar nume obinui*e/ ale'e la -n*-m)lare+ Eu
mi2am )rimi* numele du) @eo Szilard+ A ,o'* unul din*re 'a(an0ii
care a a6u*a* la con'*ruirea )rimei bombe a*omice/ un ,a)* )e care a
>A
a6un' mai *-rziu '2l regre*e+
; *iu cine a ,o'* @eo Szilard/ Szi+
; N2am (ru* ' 'ugerez c nu *ii/ generale+ !ei nu 'e *ie
nicioda* cu (oi/ ade(ra*2n'cu0ii+ A(e0i li)'uri no'*ime -n
cuno*in0e+
; Ne )e*recem cea mai mare )ar*e a ul*imilor ani de educa0ie
cu*-nd ' ,acem 'e1+ 3i di'*rage )e cei mai mul0i din*re noi de la
acumularea de in,orma0ii de')re 'a(an0ii din 'ecolul douzeciB
; 3nchi)uie20i/ zi'e Szilard bla6in/ a)oi -i con*inu irul g-n2
durilor: -n a,ar de *alen*ele lui *iin0i,ice/ Szilard era bun i '
)rezic lucruri+ A )rezi' am-ndou rzboaiele mondiale ale .m-n2
*ului din 'ecolul douzeci i al*e e(enimen*e ma6ore+ A'*a -l ,cea
ner(o'+ A(ea o deo'ebi* gri6 ' locuia'c -n ho*eluri i ' aib
-n*o*deauna un baga6 )reg*i*+ .en*ru orice e(en*uali*a*e+
; Fa'cinan*+ Ce (rei ' ar0i<
; Nu )re*ind c a ,i -nrudi* cu @eo Szilard -n nici un ,el+ 5i '2a
a*ribui* doar numele lui+ !ar cred c -m)r*e'c *alen*ul lui la )rezi'
lucruri/ -n ')ecial c-nd e (orba de rzboaie+ Cred c ace'* rzboi care
ne a*ea)* o ' ,ie cu ade(ra* ,oar*e ru+ Nu2i doar o ')ecula0ie4 am
aduna* in,orma0ii/ acum/ c oamenii mei *iu ce ' cau*e+ i nu
*rebuie ' ai in,orma0ii ca ' *ii c/ dac omenirea )orne*e
-m)o*ri(a a *rei ra'e di,eri*e/ a'*a -n'eamn 'labe an'e )en*ru noi+
Szilard ,cu 'emn cu ca)ul -n direc0ia labora*orului+
; Solda*ul '*a '2ar )u*ea ' nu aib amin*irile lui :ou*in/ dar *o* -l
are )e :ou*in -n el ; -n gene+ Cred c a'*a o ' 'chimbe ce(a/ i o '
a(em ne(oie de *o* a6u*orul )e care2l )u*em c)*a+ Nume*e2l
baga6ul meu )reg*i*+
; 3l (rei din cauza unui )re'en*imen*/ remarc 5a**'on+
; .rin*re al*ele/ recuno'cu Szilard+
; C-*eoda* chiar 'e (ede c e*i adole'cen*/ Szi+
; 3mi )redai mie 'olda*ul/ generale< -n*reb Szilard+
5a**'on ,lu*ur m-na cu ne)'are+
; E al *u/ generale+ :ucur2*e+ 5car n2o ' *rebuia'c '2mi ,ac
gri6i c (a de(eni *rd*or+
; 5ul0ume'c/ ')u'e Szilard+
>C
; i ce2ai ' ,aci cu noua *a 6ucrie< -n*reb 5a**'on+
; .en*ru -nce)u*/ cred c o '2i dm un nume+
PATRU
#eni )e lume aa cum (in cei mai mul0i nou2n'cu0i: 0i)-nd+
@umea din 6urul lui era un hao' ,r ,orm+ Ce(a 'e a,la l-ng el i
'co*ea zgomo*e ')re el/ c-nd lumea -i ,cu a)ari0ia4 -l ')erie+ !in*r2
oda* )lec/ 'co0-nd 'une*e )u*ernice -n *im) ce 'e -nde)r*a+
Li)+ 3ncerc '2i mi*e cor)ul/ dar nu reui+ Li) iar+
" al* ,orm 'e a)ro)ie4 baz-ndu2'e )e 'ingura lui e1)erien0
an*erioar/ 0i) de ,ric i -ncerc ' ,ug+ Forma ,cu zgomo* i 'e
mic+
Limpe(ime.
Era ca i cum ni*e len*ile de corec0ie -i ,u'e'er )u'e )e
con*iin0+ @umea 'e aez bru'c la locul ei+ To*ul rm-nea
ne,amiliar/ dar *o*ul )rea de a'emenea ' aib un 'en'+ *ia c/ chiar
dac nu )u*ea iden*i,ica 'au numi nimic din ceea ce (edea/ *oa*e
a(eau nume i iden*i*0i4 o )or0iune din min*ea lui 'e *rezi la (ia0/
arz-nd de dorin0a de a )une e*iche*e )e *oa*e/ dar ,r ' )oa*+
A(ea -n*regul $ni(er' )e (-r,ul limbii+
Po!i s percepi asta+ -n*reb ,orma ; )er'oana ; din ,a0a lui+ i
)u*ea+ .u*ea ' aud -n*rebarea/ dar *ia c nu ,u'e'e 'co' nici un
cu(-n*4 -n*rebarea -i ,u'e'e emi' direc* -n creier+ Nu2i ddea 'eama
cum de *ia a'*a/ 'au cum 'e ,cea+ Nici nu *ia cum ' r')und+
!e'chi'e *o*ui gura+
,u, ')u'e )er'oana din ,a0a lui+ -ncearc n schimb s*mi trimi!i
rspunsul tu. ) mai rapid dect &orbirea. Asta acem cu to!ii. .ite
cum/
3n min*ea lui a)rur in'*ruc0iuni i/ mai mul* dec-* in'*ruc0iuni/ o
-n0elegere care 'ugera c *o* ceea ce nu -n0elegea urma ' ,ie de,ini*/
e1)lica* i )la'a* -n con*e1*4 chiar c-nd g-ndi a'*a/ 'im0i c
in'*ruc0iunile care2i ,u'e'er *rimi'e 'e e1*indeau/ conce)*ele i ideile
indi(iduale rami,ic-ndu2'e -n direc0ii/ cu*-nd )ro)riile lor
'emni,ica0ii )en*ru a2i da un cadru )e care '2l )oa* ,olo'i+ !in*r2
>D
oda*/ 'e coagular -n*r2o 'ingur idee mare/ o '*ruc*ur global care2
i -ngdui ' r')und+ Sim0i c im)ul'ul de a r')unde )er'oanei din
,a0a lui cre*ea4 min*ea/ )erce)-nd ace'* lucru/ -i o,erea o 'erie de
r')un'uri )o'ibile+ Fiecare 'e de',ura la ,el ca in'*ruc0iunile/
o,erindu2i -n0elegere i un con*e1*/ ca i un r')un' )o*ri(i*+
Toa*e a'*ea -i luar ce(a mai )u0in de cinci 'ecunde+ 'e percep,
(orbi el -n ',-ri*+
)$celent, zi'e )er'oana din ,a0a lui+ )u snt 0ud1 Curie.
Salut, 0ud1, r')un'e/ du) ce creierul de',cu )en*ru el conce)*ul
de nume/ ca i )ro*ocolul de a r')unde celor care2i o,ereau numele
ca iden*i,icare+ 3ncerc '2i dea la r-ndul 'u numele/ dar nu a)ru
nimic+ Se 'im0i bru'c nedumeri*+
Curie -i z-mbi+
Ai diicult!i s*!i aduci aminte numele tu+ -n*reb ea+
Da, r')un'e el+
Asta pentru c nu ai nc unul, e1)lic Jud? Curie+ 2i*ar plcea
s tii cum te cheam+
'e rog, ')u'e el+
)ti 0ared Dirac, -i zi'e Curie+
Jared 'im0i numele de',ur-ndu2i2'e -n creier+ Jared: $n nume
biblic 8de,ini0ia cu(-n*ului biblic 'e de',cu/ duc-ndu2l la de,ini0ia
cu(-n*ului carte i la :iblie/ )e care n2o ci*i/ 'im0ind c ci*irea i de'2
,urarea ul*erioar ar dura mai mul* dec-* c-*e(a 'ecunde9/ ,iul lui
5ahalalei i *a*l lui Enoh+ !e a'emenea/ conduc*orul 6aredi0ilor din
Car*ea lui 5ormon 8o al* car*e l'a* nede',cu*9+ !e,ini0ie:
de'cenden*ul+ Dirac a(ea un numr de de,ini0ii/ cele mai mul*e
deri(a*e din numele lui .aul !irac/ un om de *iin0+ Jared
de',ura'e mai -nain*e 'emni,ica0ia numelor i im)lica0iile
con(en0iilor de acordare a numelor4 'e -n*oar'e ')re Curie+
Snt un descendent al lui Paul Dirac+ -n*reb el+
,u, r')un'e Curie+ ,umele tu a ost ales aleator dintr*o re(er&
de nume.
Dar numele meu de bote( nseamn descendent, zi'e Jared+ 3ar
celelalte snt nume de amilie/
Chiar i printre ade&rat*nscu!i, numele de bote( de obicei nu
>E
nseamn nimic, ')u'e Curie+ 3ar printre noi, nici numele de amilie
nu nseamn nimic. ,u citi prea mult n numele tale, 0ared.
Jared 'e g-ndi la a'*a )en*ru c-*e(a cli)e/ l'-nd ace'*e idei ' 'e
de',ac+ $n conce)*/ Gade(ra*2n'cu0iH/ re,uza *o*ui ' 'e
de',oare4 Jared -l -n'emn )en*ru o e1)lorare ul*erioar/ dar -l l'
deocamda* -n )ace+
Snt ncurcat, recuno'cu el )-n la urm+
Curie z-mbi+
4ei i ncurcat cu multe lucruri, pentru nceput, -l lini*i ea+
A5ut*m s iu mai pu!in ncurcat, o rug Jared+
6 s te a5ut, zi'e Curie+ Dar nu pentru prea mult &reme. 'e*ai
nscut n aara seriei, 0ared7 partenerii ti de antrenament au de5a
dou (ile a&ans a! de tine. 'rebuie s te integre(i cu ei ct mai
curnd posibil, altel s*ar putea s sim!i o ntr(iere pe care s n*o
mai recupere(i niciodat. 6 s*!i spun tot ce pot, ct timp te duc la
partenerii ti de antrenament. )i or s complete(e restul. Acum, s
te scoatem din incubatorul la. S &edem dac po!i s mergi la el de
bine precum gndeti.
Conce)*ul de Ga mergeH 'e de',cu -n *im) ce leg*urile care2l
0ineau )e Jared -n incuba*or 'e re*ra'er+ Jared 'e -ncord i -i
-m)in'e *ru)ul -n ,a0/ ieind din incuba*or+ .iciorul i 'e aez )e
)odea+
.n pas mic pentru om/, ro'*i Curie+
Jared ,u 'ur)rin' c de',urarea in*rin'ec din acea ,raz era
'ub'*an0ial+
Prima sec&en! a treburilor, anun0 Curie/ -n *im) ce ea i cu
Jared mergeau )rin '*a0ia .hoeni1+
Cre(i c gndeti, dar nu*i aa/
.rimul im)ul' al lui Jared ,u ' r')und nu n!eleg, dar 'e ab0inu/
in*uind )en*ru -n*-ia da* c era ,oar*e )robabil ca ace'*a ' re)rezin*e
r')un'ul lui la cele mai mul*e lucruri/ -n (ii*orul a)ro)ia*+
'e rog, e$plic, ')u'e -n 'chimb+
)ti nou*nscut, con*inu Curie+ Creierul tu % creierul tu
propriu*(is % este complet gol de cunotin!e i de e$perien!. -n locul
lui, un computer din capul tu, cunoscut sub numele de 8rainPal, !i
AJ
urni(ea( cunotin!e i inorma!ii. 'ot ceea ce cre(i c n!elegi este
prelucrat de 8rainPal i se ntoarce la tine ntr*un el pe care s*l
po!i pricepe. )ste de asemenea obiectul care !i oer sugestii cu
pri&ire la elul n care s reac!ione(i la lucruri. 9ii atent la
mul!ime/
Curie -i ,cu 'emn ' e(i*e o -ngrmdire de 'olda0i ai FCA din
mi6locul coridorului+
Jared 'e '*recur al*uri de ea+
Dar m simt ca i cum aproape c tiu attea, e1)lic Jared+ Ca i
cum a i tiut cnd&a, dar acum nu mai tiu/
-nainte de a te nate, 8rainPal !i condi!ionea( creierul, (orbi -n
con*inuare Curie+ A5ut la stabilirea cilor neurale comune tuturor
oamenilor, i*!i pregtete creierul pentru n&!are i prelucrare
rapid de inorma!ii. De aceea sim!i ca i cum ai ti de5a, deoarece
creierul tu a ost pregtit s n&e!e. -n prima lun din noua ta &ia!,
totul pare d:5; &u. Apoi n&e!i, se stochea( n creierul propriu*(is, i
ncete(i s mai oloseti 8rainPal ca pe o cr5. Datorit elului n
care sntem cu!i, putem aduna i procesa inorma!ii % i n&!a % de
cte&a ori mai repede dect ade&rat*nscu!ii.
Jared 'e o)ri/ -n )ar*e ca '2i la'e min*ea ' de',oare *o* ceea ce
*ocmai -i ')u'e'e Curie/ dar i )en*ru cu *o*ul al*ce(a+ Curie/ 'im0ind
c el '2a o)ri*/ 'e o)ri i ea+
Ce e+ -n*reb ea+
) a doua oar cnd ai olosit cu&ntul acela/ <ade&rat*
nscu!i=. ,u reuesc s alu ce nseamn.
,u e ce&a ce s se pun n 8rainPal, ')u'e Curie+
3nce)u ' mearg din nou i ,cu un 'emn -n')re ceilal0i 'olda0i de
)e culoar+
<Ade&rat*nscu!ii= snt ei. Snt oameni care s*au nscut ca
bebelui i au trebuit s se de(&olte pe parcursul unei perioade
oarte lungi de timp % ani ntregi. .nul dintre ei, care are
aispre(ece ani, s*ar putea s nu tie att de multe ca tine acum, iar
tu eti n &ia! cam de aispre(ece minute. ) cu ade&rat un mod
ineicient de a ace lucrurile, dar e modul n care se ace totul n
natur, i ei cred c asta nseamn c e ce&a bun.
AI
'u nu cre(i+ -n*reb Jared+
,u cred c e bun sau ru, n aar de aptul c e ineicient,
r')un'e Curie+ Snt la el de &ie ca i ei. <Ade&rat*nscu!i= e un
termen impropriu % i noi sntem nscu!i cu ade&rat. ,e natem,
trim, murim. ) la el.
Aadar, sntem e$act ca ei, conchi'e Jared+
Curie -i -n*oar'e )ri(irea+
,u, ')u'e ea+ ,u e$act ca ei. Sntem proiecta!i s im mai buni
din punct de &edere i(ic i mintal. ,e micm mai repede. >ndim
mai repede. 4orbim chiar mai repede dect ei. Prima oar cnd
&orbeti cu un ade&rat*nscut, o s !i se par c se mic cu
ncetinitorul. 4e(i, eti atent/
Curie 'e o)ri/ )ru nedumeri*/ i a)oi b*u )e umr un 'olda* care
*recea )e l-ng ea+
; Scuz2m/ ro'*i ea/ i2i ,olo'i gura ca ' (orbea'c+ 5i '2a ')u'
c era un magazin mili*ar la ace'* ni(el/ unde )u*eam g'i un
hamburger cu ade(ra* e1celen*/ dar 'e )are c nu2l g'e'c+ 5 )o0i
a6u*a<
Curie (orbea cu o (oce care oglindea -n mare )ar*e gla'ul )e care
Jared -l auzea -n ca)B dar mai len*/ de'*ul de len*/ -nc-*/ )en*ru
c-*e(a cli)e/ Jared a(u )robleme ' -n0eleag ce ')unea+
; Sigur/ r')un'e 'olda*ul+ @ocul la care *e g-nde*i e'*e la c-*e(a
'u*e de me*ri de aici+ 5ergi mai de)ar*e -n aceeai direc0ie i o ' dai
)e'*e el+ E )rimul magazin la care a6ungi+
; Groza(/ mul0ume'c/ zi'e Curie i )orni din nou la drum+
4e(i ce &reau s spun+ i 'e adre' lui Jared+ Parc*ar i retarda!i
sau cam aa ce&a/
Jared ddu din ca)/ ab'en*+ Creierul lui de',ura'e conce)*ul de
GhamburgerH/ care du'e'e la de',acerea celui de Gm-ncareH/ ceea ce -l
,cu '2i dea 'eama de cu *o*ul al*ce(a+
Cred c mi*e oame, -i zi'e el lui Curie+
?ai tr(iu, re)lic Jud? Curie+ Ar trebui s mnnci cu partenerii
de antrenament. 9ace parte din e$perien!a legrii rela!iei. 6 s aci
cele mai multe lucruri mpreun cu partenerii ti de antrenament.
Dar unde snt partenerii ti de antrenament+ -n*reb Jared+
A%
Ce ntrebare nostim, ob'er( Curie+ ,u i*am mai &(ut de ani de
(ile. @areori !i mai &e(i partenerii odat ce termini antrenamentul.
Dup aceea, eti reparti(at oriunde e ne&oie de tine i apoi te
integrea( cu escadrila i plutonul. Chiar acum, snt integrat cu
unul dintre plutoanele 9or!elor Speciale care decantea( solda!i pe
msur ce se nasc.
Jared de',ur -n creier conce)*ul de Gin*egrareH/ dar de'co)eri
c a(ea o )roblem '2l -n0eleag+ 3ncerc '2l de'ci,reze din nou/ dar
,u -n*reru)* de Curie/ care (orbea mai de)ar*e:
6 s ai un de(a&anta5 a! de restul partenerilor ti de
antrenament, m tem. )i s*au tre(it integra!i i snt de5a obinui!i
unii cu al!ii. S*ar putea s aib ne&oie de cte&a (ile ca s se
obinuiasc cu tine. Ar i trebuit s ii decantat i integrat n acelai
timp cu ei.
De ce n*am ost+ -n*reb Jared+
Am a5uns, anun0 Curie/ i 'e o)ri la o u+
Ce*i aici+ -n*reb Jared+
Camera de ser&iciu a pilo!ilor de na&et, r')un'e Curie+ )
&remea s aci o plimbare. 4ino*ncoace.
!e'chi'e ua )en*ru el/ a)oi -l urm -nun*ru+ 3n -nc)ere erau *rei
)ilo0i care 6ucau )oNer+
; 3l cau* )e loco*enen*ul Cloud/ (orbi Curie+
; E cel care *ocmai o ia )e coa6/ r')un'e unul din*re )ilo0i/
arunc-nd o ,i' la miz+ 5erg cu zece+
; " ia )e coa6 ru de *o*/ adug unul din*re ceilal0i/ i arunc
)ro)ria lui ,i'+ 5erg cu cei zece ai *i+
; #orbele *ale de di')re0 ar durea cu mul* mai mul* dac am 6uca
-n*r2ade(r )e bani/ ')u'e al *reilea/ care/ )rin eliminare/ *rebuia '
,ie loco*enen*ul Cloud+ .u'e 6o' *rei ,i'e+
; 5erg cu zece ai (o*ri/ i ridic cu -nc douzeci+
; ='*a2i unul din*re nea6un'urile ,a)*ului de a a(ea )ar*e de un *ur
cu *oa*e chel*uielile )l*i*e/ comen* )rimul )ilo*+ C-nd *o*ul e )l*i*/
n2au nici un mo*i( '20i dea 0ie bani+ 5erg+
; !ac *iam c o ' lucrez )en*ru ni*e 'ociali*i nenoroci0i/ nu
m2a ,i -nrola* nicioda*/ zi'e al doilea+ 5erg+
A&
; Ei bine/ a*unci/ )e l-ng ,a)*ul c e*i b*u* -n ca)/ i ,i i mor*/
nu2i aa< comen* Cloud+ Ce ' mai (orbim de')re alienarea ,a0 de
)ro)ria muncB Ai ,i aliena* ,a0 de toate. !e a'emenea/ ai rm-ne
,r c-*e(a 'u*e de dolari la m-na a'*a+
3i ,cu cr0ile e(an*ai+
; !oiari i un *rio de o)*ari+ $i*a0i2( i )l-nge0iF
; "/ raha*F e1clam )rimul )ilo*+
; Sla( domnului )en*ru Sarl 5ar1/ in*on al doilea+
; A'*a2i )rima oar -n i'*orie c-nd '2a ')u' asta la o ma' de
)oNer/ ob'er( Cloud+ Ar *rebui ' ,ii m-ndru+
; "/ '-n*/ zi'e cellal* )ilo*+ !ar *e rog ' nu2i ')ui mamei+ I2ar
,r-nge inima ei de *e1an+
; :uzele mele '-n* )ece*lui*e/ re)lic Cloud+
; @oco*enen* Cloud/ in*er(eni Curie+ N2ar '*rica ' *e mi*i -n
'ecolul '*a+
; Scuzele mele/ loco*enen*e/ (orbi Cloud+ A *rebui* doar ' -nchei
o umilire ri*ual+ S-n* 'igur c -n0elegi+
; Nu *ocmai/ r')un'e Curie/ i ddu din ca) ')re Jared+ Ia*
recru*ul )e care *rebuie '2l duci la Cam) Car'on+ Ar *rebui ' ai de6a
ordinele i )ermi'ul+
; .robabil/ ')u'e Cloud i ,cu o )auz de o cli) c-* -i acce'
:rain.al2ul+ !a/ e2aici+ Se )are c i na(e*a mi2a ,o'* )reg*i* i
alimen*a*+ !2mi (oie ' ,ac i un )lan de zbor i '-n*em ga*a de
)lecare+
Se ui* la Jared+
; Iei i al*ce(a -n a,ar de )ro)ria )er'oan<
Jared arunc o )ri(ire ')re Curie/ care cl*in din ca)+
; Nu/ r')un'e el+ S-n* doar eu+
Era uor 'ur)rin' ' aud 'une*ul )ro)riei 'ale (oci (orbind )en*ru
)rima oar/ i c-* de -nce* 'e ,ormau cu(in*ele+ !e(eni con*ien* cu
acui*a*e de )ro)ria lui limb i de micarea ace'*eia -n gur4 -l ,cea
' 'e 'im* uor -ngre0oa*+
Cloud ob'er( 'chimbul din*re Jared i Curie ,r ' 'coa* nici
un cu(-n*/ a)oi mic un 'caun+
; "S/ a*unci+ Ia loc/ amice+ 30i '*au la di')ozi0ie -n*r2un minu*+
A7
Jared 'e aez i ridic ochii ')re Curie+
Ce ac acum+ -n*reb el+
Locotenentul Cloud te &a duce cu na&eta 5os, pe Phoeni$, n
Camp Carson, unde te &ei altura partenerilor ti de antrenament,
r')un'e Curie+ Au &reo dou (ile nainte la antrenament, dar
primele cte&a (ile snt n cea mai mare parte doar pentru integrare
i stabili(area personalit!ilor. Probabil c n*ai pierdut nici un
antrenament ade&rat.
'u unde*o s ii+ -n*reb Jared+
Aici, r')un'e Curie+ .nde credeai c*o s iu+
,u tiu, zi'e Jared+ ?i*e ric. ,u cunosc pe nimeni aici, n aar
de tine.
Linitete*te, *ran'mi'e Curie+
:rain.al )relucra (alul de 'enza0ii i de',ur )en*ru el
conce)*ul de Gem)a*ieH+
-n cte&a ore, &ei i integrat cu partenerii ti de antrenament i te
&ei sim!i bine. Atunci, &ei n!elege totul mai bine/
6.K., re)lic Jared/ dar a(ea -ndoieli+
La re&edere, 0ared Dirac, -i ur Curie i/ cu un 'ur-' 'lab/ 'e
-n*oar'e i iei+
Jared -i 'im0i )rezen0a -n min*e (reme de -nc (reo dou2*rei cli)e/
)-n c-nd/ -n cele din urm/ ca i cum Curie i2ar ,i adu' amin*e din*r2
oda* c l'a'e cone1iunea de'chi'/ o o)ri+ Jared 'e *rezi *rec-nd -n
re(i'* 'cur*ul *im) )e*recu* -m)reun4 :rain.al2ul lui de',ur
)en*ru el conce)*ul de Gamin*ireH+ Conce)*ul de amin*ire -i )ro(oc o
emo0ie4 :rain.al2ul de',ur conce)*ul de Gului*orH+
M
; ei/ )o* ' *e -n*reb ce(a< -l -n*reb Cloud )e Jared/ du) ce2i
-nce)ur cobor-rea ')re .hoeni1+
Jared cuge* la -n*rebare i la ambigui*a*ea '*ruc*urii/ care
)ermi*ea in*er)re*ri mul*i)le+ 3n*r2un 'en'/ Cloud r')un'e'e la
-n*rebare )un-nd2o4 era clar c era ca)abil '2i )un lui Jared o
-n*rebare+ :rain.al2ul lui Jared 'uger/ iar Jared ,u de acord/ c )ro2
A>
babil acea'*a nu era in*er)re*area corec* a -n*rebrii+ Se )u*ea
)re'u)une c )ilo*ul era ca)abil din )unc* de (edere )rocedural '
)un -n*rebri/ i dac mai -nain*e nu ,u'e'e/ acum era+ .e m'ur ce
:rain.al2ul lui Jared de',cea i 'or*a in*er)re*ri 'u)limen*are/ Jared
'e *rezi ')er-nd c -n*r2o zi (a ,i -n '*are ' nimerea'c in*er)re*area
corec* a ,razelor ,r ' *rebuia'c ' ,ac de',urri ne',-ri*e+ Era
(iu i con*ien* de numai o or i ce(a i de6a de(enea obo'i*or+
Jared -i c-n*ri o)0iunile i/ du) o )erioad de *im) care lui i 'e
)ru lung/ dar care )rea im)erce)*ibil )en*ru )ilo*/ -ndrzni ' dea
r')un'ul ce i 'e )rea cel mai )o*ri(i* -n acel con*e1*+
; !a/ ')u'e Jared+
; E*i din For0ele S)eciale/ aa2i<
; !a+
; Ce (-r'* ai<
; 3n ace'* momen*<
; Sigur/ r')un'e Cloud+
:rain.al2ul lui Jared -l in,orm c a(ea un cronome*ru in*ern4 -l
acce'+
; a)*ezeci i unu/ zi'e el+ Jared 'e ui* )iezi+
; a)*ezeci i unu de ani< A'*a *e ,ace de'*ul de b*r-n )en*ru
For0ele S)eciale/ din ceea ce mi '2a ')u'B
; Nu+ Nu a)*ezeci i unu de ani/ )reciz Jared+ a)*ezeci i unu
de minu*e+
; Nu m2nnebuniF e1clam Cloud+
A'*a ceru -nc o cli) de o)0iuni de in*er)re*are+
; Nu m2nnebuniF re)e* Jared -n ',-ri*+
; @a naiba/ a'*a2i chiar ciuda*/ adug Cloud+
; !e ce< -n*reb Jared+
Cloud de'chi'e gura/ o -nchi'e i arunc o )ri(ire ')re Jared+
; .i/ nu c tu ai *i a'*a/ zi'e Cloud+ !ar )en*ru cea mai mare
)ar*e a omenirii/ ar ,i )u0in ciuda* ' aib o di'cu0ie cu cine(a -n
(-r'* doar de ce(a mai mul* de o or+ @a naiba/ nici mcar nu erai -n
(ia0 c-nd am -nce)u* eu 6ocul la de )oNerF @a (-r'*a *a/ cei mai
mul0i oameni abia dac 'e obinuie'c ' re')ire i ' ,ac un
rh0elB
AA
Jared -i con'ul* :rain.al2ul+
; Fac una din*re ele chiar acum/ ')u'e el+
A'*a -l ,cu )e Cloud ' 'coa* un 'une* amuza*+
; A'*a2i )rima oar c-nd aud )e (reunul din*re (oi ,c-nd o glum/
ob'er( el+
Jared 'e g-ndi la a'*a+
; Nu e o glum/ re)lic el+ Chiar ac una din*re ele chiar acum+
; S)er c-* 'e )oa*e de 'incer c e (orba de re')ira0ie/ ')u'e Cloud+
; E'*e/ -ncu(iin0 Jared+
; A*unci e bine/ chico*i Cloud din nou+ .en*ru o cli)/ credeam c
am de'co)eri* un 'olda* din For0ele S)eciale cu 'im0ul umorului+
; 3mi )are ru+
; Nu20i cere 'cuze/ )en*ru numele lui !umnezeuF Abia dac ai o
orF "amenii )o* *ri )-n la o 'u* de ani ,r ' ca)e*e un 'im0 al
umorului+ Am cel )u0in o ,o'* ne(a'* care a *recu* )rin cea mai
mare )ar*e a c'niciei noa'*re ,r ' 'chi0eze un z-mbe*+ 5car *u ai
'cuza c abia *e2ai n'cu*+ Ea nu a(ea nici o 'cuz+
Jared 'e g-ndi la a'*a+
; .oa*e c nu erai amuzan*+
; #ezi/ ')u'e Cloud/ acum *u ')ui glume+ Aadar/ chiar ai doar
a)*ezeci i unu de minu*e<
; Acum/ a)*ezeci i *rei+
; i cum e )-n acum<
; Cum e ce )-n acum<
; A'*a/ r')un'e Cloud i ,cu 'emn cu m-na -n 6urul lui+ #ia0a+
$ni(er'ul+ To*ul+
; E 'ingura*ic+
; eiF Nu 0i2a lua* mul* '20i dai 'eama de a'*a+
; !e ce crezi c 'olda0ii For0elor S)eciale n2au 'im0ul umorului<
-n*reb Jared+
; .i/ nu (reau ' 'ugerez c e imposibil, r')un'e Cloud+ !oar c
n2am (zu* nicioda*+ S2o lum )e )rie*ena *a de )e '*a0ia .hoeni1+
Frumoa'a domnioar Curie+ 3ncerc '2o ,ac ' r-d de un de zile+ "
(d de ,iecare da* c-nd *ran')or* o cea* de 'olda0i de2ai (o*ri din
For0ele S)eciale 6o'/ la Cam) Car'on+ .-n acum/ nici un )ic de
AC
noroc+ i )oa*e c numai ea e aa/ dar din c-nd -n c-nd -ncerc '2i ,ac
' r-d )e 'olda0ii For0elor S)eciale )e care2i *ran')or* la 'u)ra,a0
'au -i aduc -na)oi 'u'+ .-n acum nimic+
; .oa*e chiar nu e*i no'*im/ 'uger Jared din nou+
; Iar -nce)i cu glumele+ Nu/ m2am g-ndi* c ar )u*ea ' ,ie a'*a+
!ar n2am nici o )roblem ' ,ac 'olda0ii obinui0i ' r-d/ 'au mcar
)e unii din*re ei+ Solda0ii obinui0i nu au )rea mul*e leg*uri cu (oi/
*i)ii din For0ele S)eciale/ dar aceia din*re noi care au '-n* de acord c
nu a(e0i 'im0ul umorului+ Cel mai bun mo*i( )e care ni2l )u*em
-nchi)ui e'*e acela c '-n*e0i n'cu0i adul0i/ iar dez(ol*area 'im0ului
umorului cere *im) i e1erci0iu+
; S)une2mi o glum/ ceru Jared+
; #orbe*i 'erio'<
; !a+ Te rog+ A dori ' aud o glum+
; Acum *rebuie ' m g-nde'c la o glum/ zi'e Cloud i 'e g-ndi o
cli)+ Ga*a/ m2am g-ndi* la una+ :nuie'c c n2ai nici cea mai mic
idee cine e SherlocN olme'+
; Acum *iu/ r')un'e Jared du) c-*e(a 'ecunde+
; E de2a dre)*ul -n,ior*or ce2ai ,cu* acum+ 3n regul+ $i*e gluma+
SherlocN olme' i )rie*enul lui/ Oa*'on/ 'e ho*r'c ' 'e duc -n*r2
o noa)*e -n e1cur'ie cu cor*ul/ da< Aa c ,ac un ,oc de *abr/ beau o
'*icl de (in/ )r6e'c ni*e nalbe+ @ucruri obinui*eB A)oi 'e bag -n
)a* ca ' doarm+ 5ai *-rziu -n cur'ul no)0ii/ olme' 'e *reze*e i -l
'coal i )e Oa*'on+ GOa*'on/ zice el/ ui*2*e la cer i ')une2mi ce
(eziH+ Iar Oa*'on r')unde: G#d '*eleleH+ Gi ce20i ')une a'*a<H
-n*reab olme'+ i Oa*'on -nce)e ' -nire lucruri/ cum ar ,i c '-n*
milioane de '*ele/ c un cer 'enin -n'eamn (reme bun )en*ru a doua
zi i c mre0ia co'mo'ului e'*e o do(ad a unui !umnezeu )u*ernic+
C-nd *ermin/ 'e -n*oarce c*re olme' i -n*reab: GCe20i ')une 0ie
cerul no)0ii/ olme'< Iar olme' r')unde: GC un *iclo' ne2a ,ura*
cor*ulFH
Cloud 'e ui* la Jared/ a*e)*-nd/ i a)oi 'e -ncrun* c-nd Jared -i
-n*oar'e o )ri(ire ine1)re'i(+
; Nu *e2ai )rin'/ zi'e Cloud+
; 52am )rin'+ !ar nu2i no'*im+ Cine(a le*a urat cor*ul+
AD
Cloud -l )ri(i lung )e Jared o cli)/ a)oi izbucni -n r-'+
; S2ar )u*ea ' nu ,iu no'*im/ dar cu 'iguran0 *u e*i al naibii de
no'*im+
; Nu -ncerc ' ,iu+
; Ei/ a'*a ,ace )ar*e din ,armecul *u+ 3n regul/ in*rm -n
a*mo',er+ S l'm deo)ar*e 'chimbul de glume c-* m concen*rez
' a6ungem am-ndoi 6o'/ ne(*ma0i+
M
Cloud -l l' )e Jared )e )i'*a ')a0io)or*ului de la Cam) Car'on+
; Ei *iu c e*i aici/ -i ')u'e el lui Jared+ Cine(a e )e drum ' *e
ia+ S*ai )e loc/ )-n a6ung+
; " ' '*au/ r')un'e Jared+ 5ul0ume'c )en*ru cl*orie i )en*ru
glume+
; Cu )lcere )en*ru am-ndou/ dei cred c una din*re ele 0i2a ,o'*
)robabil de mai mare ,olo' dec-* cealal*+
Cloud -n*in'e m-na4 :rain.al2ul lui Jared de',ur )ro*ocolul i
Jared -n*in'e m-na ')re a lui Cloud+ i le '*r-n'er+
; Ei/ acum *ii cum ' dai m-na/ zi'e Cloud+ ='*a2i un *alen*
nece'ar+ Noroc/ !irac+ !ac *e duc *o* eu cu na(e*a la -n*oarcere/
du) an*renamen*/ )oa*e c mai 'chimbm ni*e glume+
; 5i2ar )lcea+
; A*unci ai ,ace bine ' -n(e0i c-*e(a )-n a*unci+ Nu *e a*e)*a '
duc eu *oa* )o(ara+ $i*e/ (ine cine(a -ncoace+ Cred c du) *ine+ @a
re(edere/ Jared+ S*ai de)ar*e de )ro)ul'oare+
Cloud di')ru -n na(e* ca ' 'e )reg*ea'c de )lecare+ Jared 'e
-nde)r* de na(e*+
0ared Dirac, (orbi )er'oana care 'e a)ro)ia ra)id+
Da, r')un'e Jared+
Snt >abriel 8rahe, ')u'e cellal* brba*+ Snt instructorul
reparti(at grupei &oastre de antrenament. 4ino cu mine. ) timpul s*
i cunoti pe ceilal!i cu care te &ei antrena.
@a ,el de re)ede )e c-* a6un'e'e la Jared/ :rahe 'e -n*oar'e i )orni
c*re *abr+ Jared 'e grbi '2l urmeze+
AE
4orbeai cu pilotul acela, zi'e :rahe -n *im) ce mergeau+ Despre
ce discuta!i+
-mi spunea glume, r')un'e Jared+ Spunea c cei mai mul!i
solda!i nu cred c 9or!ele Speciale au sim!ul umorului.
Cei mai mul!i solda!i nu tiu nimic despre 9or!ele Speciale,
comen* :rahe+ Ascult, Dirac, s nu mai aci asta. ,u aci dect s
le alimente(i pre5udec!ile. Cnd solda!ii ade&rat*nscu!i spun c
9or!ele Speciale nu au sim!ul umorului, e elul lor de a ne insulta.
Sugernd c sntem mai pu!in umani dect ei. Dac nu a&em sim!ul
umorului, sntem la el ca oricare alt automat subuman pe care
omenirea l*a nscocit ca s se amu(e. -nc un robot lipsit de emo!ii
a! de care s se simt superiori. ,u le da nici o ans s ac aa
ce&a.
!u) ce di'cur'ul lui :rahe ,u de',ura* de :rain.al/ Jared 'e
g-ndi iar la di'cu0ia lui cu Cloud4 nu 'im0ea c )ilo*ul ar ,i 'ugera* c
era 'u)erior lui Jared+ !ar Jared *rebuia de a'emenea ' recunoa'c
c a(ea doar (reo dou ore+ Erau o mul0ime de lucruri care2i )u*eau
'c)a+ To*ui/ Jared 'im0ea o di'onan0 -n*re ceea ce ')unea :rahe i
)ro)ria lui e1)erien0/ aa )u0in cum era+ 3ndrzni ' )un o
-n*rebare+
Au 9or!ele Speciale sim!ul umorului+ -n*reb+
Sigur c a&em, Dirac, r')un'e :rahe/ arunc-nd o )ri(ire 'cur* -n
urm+ 9iecare iin! uman are sensul umorului. ,umai c nu a&em
sim!ul umorului lor. Spune*mi una dintre glumele pilotului tu.
8ine, zi'e Jared/ i re)e* gluma cu SherlocN olme'+
4e(i, aadar, asta*i pur i simplu stupid, ')u'e !irac+ Ca i cum
Aatson nu tia c lipsea cortul. Asta*i problema cu umorul
ade&rat*nscut. Se ba(ea( pe no!iunea c cine&a e un idiot. ,u*i
nici o ruine c nu ai acest sim! al umorului.
:rahe emana iri*are4 Jared 'e ho*r- ' nu con*inue 'ubiec*ul
di'cu0iei+
3n 'chimb/ -n*reb:
'o!i cei de aici snt din 9or!ele Speciale+
Da, r')un'e :rahe+ Camp Carson este unul dintre cele doar
dou locuri de antrenament pentru 9or!ele Speciale, i e singura
CJ
ba( de antrenament de orice el de pe Phoeni$. 4e(i cum este
ncon5urat tabra de pdure+
:rahe ,cu 'emn cu ca)ul c*re marginea *aberei/ unde arbori
originari de )e .m-n* i mega,lora na*i( de )e .hoeni1 concurau
)en*ru 'u)rema0ie+
Sntem la mai mult de ase sute de #ilometri de ci&ili(a!ie n orice
direc!ie.
De ce+ -n*reb Jared/ amin*indu2i comen*ariul de mai de(reme al
lui :rahe de')re ade(ra*2n'cu0i+ -ncearc s ne !in departe de
oricine altcine&a+
-ncearc s !in pe oricine altcine&a departe de noi, e1)lic
:rahe+ Antrenamentul 9or!elor Speciale nu seamn cu
antrenamentul pentru ade&rat*nscu!i. ,u a&em ne&oie s ne
deran5e(e solda!ii obinui!i ai 9CA sau ci&ilii, i acetia ar putea
interpreta greit ceea ce &d aici. ) mai bine s im lsa!i n pace s
acem ceea ce acem, i s ne antrenm n linite.
-n!eleg c snt n urm cu antrenamentul, ')u'e Jared+
,u cu antrenamentul, re)lic :rahe+ Cu integrarea. -ncepem
antrenamentul mine. Dar integrarea ta e la el de important. ,u te
po!i antrena dac nu eti integrat.
Cum m integre(+
?ai nti, i cunoti pe partenerii ti de antrenament, zi'e :rahe i
'e o)ri la ua unei mici cazrmi+ 3at*ne. Le*am spus c ai &enit7 te
ateapt.
:rahe de'chi'e ua/ ca '2l la'e )e Jared -nun*ru+
Cazarma a(ea )u0in mobil i 'emna cu orice cazarm din
ul*imele c-*e(a 'ecole+ !ou r-nduri a c-*e o)* )a*uri 'e -nirau )e
la*urile cazrmii+ .e ele i )rin*re ele '**eau 6o' 'au -n )icioare
cinci')rezece brba0i i ,emei/ cu ochii a0in*i0i a'u)ra lui Jared+ Se
'im0i co)lei* de a*en0ia bru'c4 :rain.al2ul de',ur conce)*ul de
G*imidH+ Sim0i -ndemnul '2i 'alu*e )e )ar*enerii 'i de an*renamen*/
i -i ddu bru'c 'eama c nu era 'igur cum ' (orbea'c )rin
:rain.al cu mai mul* de o 'ingur )er'oan deoda*4 a)roa)e
'imul*an -i ddu 'eama c )u*ea *o*ui ' de'chid gura i '
(orbea'c+ Com)le1i*a*ea comunicrii -l z)cea+
CI
; Salu*/ ')u'e el -n ',-ri*+
$nii din*re (ii*orii lui colegi de an*renamen* z-mbir la auzul
,ormei lui )rimi*i(e de comunicare+ Nici unul din*re ei nu r')un'e la
'alu*+
,u cred c am nceput cu dreptul, -i *ran'mi'e Jared lui :rahe+
Ateapt s ac pre(entrile dup ce &ei i integrat, r')un'e
:rahe+
Cnd o s ac asta+
Acum, anun0 :rahe/ i2l in*egr )e Jared cu )ar*enerii 'i de
an*renamen*+
Jared a(u cam o zecime de 'ecund de uoar 'ur)riz c-nd
:rain.al2ul -l in,orm c/ -n cali*a*e de o,i0er 'u)erior/ :rahe a(ea
acce' limi*a* la :rain.al2ul lui/ i a)oi acea in,orma0ie ,u -nlocui* de
,a)*ul c/ din*r2oda*/ 'e a,lau cinci')rezece al0i oameni -n ca)ul lui
Jared/ iar el 'e a,la -n ca)ul a cinci')rezece al0i oameni+ $n (al
necon*rola* de in,orma0ie '*rb*u con*iin0a lui Jared/ a*unci c-nd
cinci')rezece )o(e*i ale unor (ie0i 'e re(r'ar -n el i )ro)riul lui
rezer(or ; 'rac de e1)erien0e ; 'e rami,ic )e cinci')rezece canale+
Salu*urile i )rezen*rile erau inu*ile4 -n*r2o cli)/ Jared *iu i 'im0i
*o* ceea ce a(ea ne(oie ' *ie de')re ace*i cinci')rezece '*rini care
,ceau acum )ar*e din el/ la ,el de in*im )e c-* )u*ea ' ,ie orice ,iin0
uman cu o al* ,iin0 uman+ Era o binecu(-n*are ,a)*ul c ,iecare
din*re ace'*e (ie0i era ne,ire'c de 'cur*+
Jared 'e )rbui+
M
Asta a ost interesant, auzi Jared )e cine(a ')un-nd+ A)roa)e
in'*an*aneu recuno'cu ob'er(a0ia ca (enind din )ar*ea lui :rian
5ichael'on/ dei nu comunica'e nicioda* cu el )-n acum+
Sper c nu are de gnd s*i ac un obicei din asta, (orbi o al*
(oce+ S*e(e Seaborg+
Las*l n pace, 'e auzi o a *reia (oce+ S*a nscut r s ie
integrat. ) mult de suportat, totul dintr*odat. 4ino, hai s*l lum de
pe podea.
C%
Sarah .auling+
Jared de'chi'e ochii+ .auling era -n genunchi al*uri de el4 :rahe
i ceilal0i )ar*eneri de an*renamen* ,ormau un 'emicerc curio'
dea'u)ra lui+
? simt bine, *ran'mi'e Jared c*re *o0i/ acord-ndu2i r')un'ul )e
canalul de comunica0ii al de*aamen*ului/ care2l includea )e Jared+
Alegerea de a ,ace a'*a (eni ,ire'c/ ca )ar*e din re(r'area de
in,orma0ie a in*egrrii+
,u tiam la ce s m atept. ,u tiam cum s m descurc. Dar
m simt bine acum.
!in')re colegii de an*renamen* radiau emo0ii ca ni*e aure/ ,iecare
di,eri*: -ngri6orare/ nedumerire/ iri*are/ indi,eren0/ amuzamen*+
Jared urmri amuzamen*ul )-n la 'ur'+ #e'elia lui .auling era
(izibil nu numai ca o aur emo0ional/ ci i din 'ur-'ul ca)ricio' de
)e chi)ul 'u+
)i, nu ar!i chiar att de epui(at, zi'e .auling+
Se ridic -n )icioare i -i -n*in'e m-na+ Jared ridic m-na/ o lu )e
a ei i 'e *ra'e -n 'u'+
Sarah i*a cut rost de un animal a&orit, comen* Seaborg/ i 'e
'im0i o und de (e'elie )rin*re unii membri ai de*aamen*ului/ un
im)ul' emo0ional '*raniu )e care Jared -l recuno'cu ca ,iind o ,orm
de r-'+
'aci din gur, Ste&e, -l a)o'*ro, .auling+ Abia dac tii ce e un
animal a&orit.
Asta nu*l ace s nu ie unul, comen* Seaborg+
Asta nu te ace pe tine s nu ii un ticlos, re)lic .auling+
,u snt un animal a&orit, )ro*e'* Jared/ i din*r2oda* *o0i ochii
'e -n*oar'er ')re el+
G'i c )ri(irile -l in*imidau mai )u0in dec-* )rima oar/ acum c
-i a(ea )e *o0i -n ca)+ 3i concen*ra a*en0ia a'u)ra lui Seaborg+
Sarah nu cea dect s ie amabil cu mine. Asta nu m ace un
animal a&orit, n*o ace nici pe ea stpna mea. -nseamn doar c a
ost destul de drgu! s m a5ute s m ridic de pe 5os.
Seaborg )u,ni 'onor/ a)oi iei din 'emicerc/ cu*-nd )lin de zel
al*ce(a care '2l in*ere'eze+ Al0i c-0i(a )lecar ' i 'e al*ure+ Sarah 'e
C&
-n*oar'e ')re :rahe+
Se ntmpl asta cu iecare detaament+ -n*reb ea+
:rahe z-mbi+
Credeai c aptul de a i unii n capul celorlal!i ace mai uor s
& n!elege!i+ Ceea ce este cu ade&rat surprin(tor este c nici unul
dintre &oi nu a ncasat nc un pumn. De obicei pn acum ar i
trebuit s despart c!i&a recru!i cu o rang.
:rahe 'e -n*oar'e ')re Jared+
Cre(i c o s te descurci+
Aa cred. Am ne&oie de pu!in timp s pun totul n ordine. Am o
mul!ime de lucruri n cap, i ncerc s*mi dau seama ncotro se duc
toate.
:rahe 'e ui* ')re .auling+
Cre(i c*l po!i a5uta cu pusul n ordine+
.auling z-mbi+
Sigur c da, r')un'e ea+
Atunci stai cu ochii pe Dirac, zi'e :rahe+ -ncepem antrenamentul
mine. 4ede!i dac*l pute!i pune la curent cu toate nainte de asta.
:rahe )lec+
Chiar cred c snt animalul tu a&orit, remarc Jared+
$n (al de (e'elie 'e re(r' din')re .auling ')re Jared+
)ti un tip nostim, re)lic ea+
)ti a doua persoan care*mi spune asta pe (iua de a(i, -i zi'e el+
Da+ Btii &reo glum bun+
Jared i2o ')u'e lui .auling )e cea de')re SherlocN olme'+ Ea r-'e
-n hoho*e+
CINCI
An*renamen*ul )en*ru 'olda0ii For0elor S)eciale dura dou
')*m-ni+ Gabriel :rahe -nce)u an*renamen*ul de*aamen*ului lui
Jared ; o,icial !e*aamen*ul de in'*ruc0ie numrul D ; )un-nd o
-n*rebare membrilor 'i+
Ce anume & ace dieri!i de celelalte iin!e umane+ -n*reb el+
@idica!i mna cnd a&e!i rspunsul. !e*aamen*ul/ aran6a* -n*r2un
C7
'emicerc dezordona* -n ,a0a lui :rahe/ era *cu*+ 3n cele din urm/
Jared ridic m-na+
Sntem mai detep!i, mai puternici i mai rapi(i dect al!i oameni,
')u'e el/ amin*indu2i cu(in*ele lui Jud? Curie+
6 presupunere bun, zi'e :rahe+ Dar un rspuns greit. Sntem
proiecta!i s im mai puternici, mai rapi(i i mai detep!i dect al!i
oameni. Dar sntem aa ca o con'ecin0 a ceea ce ne ace dieri!i.
Ceea ce ne ace dieri!i este c, noi singuri printre oameni, sntem
nscu!i cu un scop. 3ar acest scop este simpluC s pstrm oamenii n
&ia! n acest uni&ers.
5embrii de*aamen*ului 'e ui*ar unul la al*ul+ Sarah .auling
ridic m-na+
Bi al!ii a5ut la pstrarea oamenilor n &ia!, i*am &(ut pe sta!ia
Phoeni$, pe drumul de &enit ncoace.
Dar n*au ost nscu!i pentru asta, 'ublinie :rahe+ Acei oameni pe
care i*a!i &(ut % ade&rat*nscu!ii % s*au nscut r un plan. S*au
nscut pentru c biologia le cere oamenilor s ac al!i oameni7 dar
nu se gndesc cum s*i oloseasc dup aceea. Ade&rat*nscu!ii
triesc ani de (ile r cel mai mic indiciu pri&ind ce se &a ntmpla
cu propria lor persoan. Din cte n!eleg, unii dintre ei nu descoper
niciodat cu ade&rat. 'rec doar nuci prin &ia! i apoi cad n
morminte, la sritul ei. 'rist. Bi ineicient.
4oi s*ar putea s ace!i multe lucruri n &ia!, dar s trece!i nuci
prin ea nu &a i unul dintre ele, con*inu :rahe+ Snte!i nscu!i
pentru a prote5a omenirea. Bi snte!i )roiec*a0i pentru asta. 'otul
nuntrul &ostru, pn la gene, relect acest scop. De aceea snte!i
mai puternici, mai rapi(i i mai detep!i dect al!i oameni % :rahe
ddu din ca) -n direc0ia lui Jared ; i de aceea snte!i nscu!i ca
adul!i, gata s lupta!i imediat, eecti& i eicient. 9or!ele Coloniale
de Aprare au ne&oie de trei luni ca s antrene(e solda!ii ade&rat*
nscu!i. ,oi acem acelai antrenament % i mai mult % n dou
sptmni.
S*e(e Seaborg ridic m-na+
De ce are ne&oie un ade&rat*nscut de att de mult timp ca s se
antrene(e+ -n*reb el+
C>
D*mi &oie s*!i art, r')un'e :rahe+ Ast(i este prima (i de an*
trenament. Bti!i cum s sta!i n po(i!ie de drep!i, sau alte mane&re de
ba( la instruc!ie+
5embrii de*aamen*ului de in'*ruc0ie 'e ui*ar la :rahe cu
chi)urile li)'i*e de e1)re'ie+
8ine, zi'e :rahe+ 3at instruc!iunile &oastre.
Jared -i 'im0i creierul inunda* de in,orma0ii noi+ .erce)erea
ace'*or no0iuni a)'a -n '*ra*uri den'e )e con*iin0a lui neorganiza*4
Jared -i 'im0i :rain.al2ul canaliz-nd in,orma0ia la locurile cu(eni*e/
)roce'ul de2acum cuno'cu* de de',urare lan'-nd ci de in,orma0ie
rami,ica*e care 'e conec*au cu lucruri )e care Jared/ acum a(-nd
(-r'*a de o zi -n*reag/ le *ia de6a+
Acum/ Jared era ,amiliariza* cu )ro*ocolul mili*ar al e1erci0iilor
de )arad+ !ar/ mai mul* dec-* a*-*/ a)ru o emo0ie nea*e)*a* care 'e
*rezi na*ural -n creierul lui/ i ,u am)li,ica* i ')ori* de g-ndurile
in*egra*e ale de*aamen*ului de in'*ruc0ie: adunarea lor dezordona*
-n ,a0a lui :rahe/ cu unii '*-nd -n )icioare/ unii aeza0i i unii rezema0i
)e *re)*ele cazrmii/ era greit. @i)'i* de re')ec*+ Ruinoa'+
Treizeci de 'ecunde mai *-rziu erau alinia0i -n )a*ru r-nduri ordona*e
de c-*e )a*ru/ -n )ozi0ie de dre)0i+
:rahe z-mbi+
A!i prins micarea de la prima ncercare, remarc el+ @epaus de
parad.
!e*aamen*ul lu )ozi0ia de re)au' de )arad/ cu )icioarele
de)r*a*e i m-inile la ')a*e+
)$celent, zi'e :rahe+ Pe loc repaus.
!e*aamen*ul 'e rela1 (izibil+
Dac &*a spune de ct de mult timp e ne&oie ca s*i antrene(i pe
ade&rat*nscu!ii s ac acelai lucru la el de bine ca i &oi, nu m*
a!i crede, le ')u'e :rahe+ Ade&rat*nscu!ii au ne&oie s ac
instruc!ie, s repete, s e$erse(e de nenumrate ori ca s le ias cum
trebuie, s n&e!e s ac lucrurile pe care &oi le &e!i n&!a i
asimila ntr*o sesiune sau dou.
De ce se antrenea( n elul sta ade&rat*nscu!ii+ -n*reb Alan
5illiNan+
CA
,u pot, r')un'e :rahe+ Au min!i btrne, ae(ate pe gaele lor.
Le e destul de greu doar s n&e!e s oloseasc un 8rainPal. Dac
a ncerca s le trimit protocolul de instruc!ie aa cum &i l*am trimis
&ou, creierul lor pur i simplu nu l*ar putea mane&ra. Bi nu se pot
integra % nu pot mprti inorma!iile ntre ei n mod automat, aa
cum ace!i &oi, cum ac toate 9or!ele Speciale. ,u snt proiecta!i
pentru asta. ,u snt nscu!i pentru asta.
Sntem superiori, dar e$ist solda!i ade&rat*nscu!i, remarc
S*e(en Seaborg+
Da, con,irm :rahe+ 9or!ele Speciale repre(int mai pu!in de unu
la sut din ntregul eecti& de lupt al 9CA.
Dac sntem att de buni, de ce sntem att de pu!ini+ -n*reb
Seaborg+
Pentru c ade&rat*nscu!ilor le e ric de noi, r')un'e :rahe+
Ce+ 'e mir Seaborg+
Se ndoiesc de noi, con*inu :rahe+ ,e*au crescut cu scopul de a
apra omenirea, dar nu snt siguri c sntem destul de umani. ,e*au
proiectat ca s im solda!i superiori, dar snt ngri5ora!i c proiectul
e imperect. Aa c ne consider mai pu!in dect oameni i ne
ncredin!ea( sarcini despre care se tem c i*ar putea ace pe ei mai
pu!in dect oameni. 9ac destui de*ai notri pentru aceste sarcini, dar
nu mai mult de*att. ,*au ncredere n noi pentru c n*au ncredere
n ei nii.
Asta*i o prostie, comen* Seaborg+
) o ironie, adug Sarah .auling+
) i una i alta, ')u'e :rahe/ 5udecata nu este unul dintre
punctele tari ale omenirii.
) greu de n!eles de ce cred n elul sta, cuge* Jared+
Ai dreptate, re)lic :rahe/ ui*-ndu2'e la Jared+ Bi, r s &rei, ai
atins isura rasial a 9or!elor Speciale. Ade&rat*nscu!ii au
diicult!i cnd e &orba de a a&ea ncredere n 9or!ele Speciale % dar
9or!ele Speciale au diicult!i cnd e &orba s*i n!eleag pe
ade&rat*nscu!i. Bi nu e ce&a trector. Am unspre(ece ani % un
murmur )*runz*or de uimire 'e r')-ndi -n de*aamen*4 nici unul
din*re ei nu )u*ea conce)e cum )u*ea ,i cine(a a*-* de b*r-n ; i &
CC
5ur c nc nu*i pricep pe ade&rat*nscu!i n cea mai mare parte a
timpului. Sim!ul umorului, despre care am discutat, Dirac, este doar
cel mai e&ident e$emplu n legtur cu asta. De aceea, pe lng
condi!ionarea i(ic i mental, antrenamentul 9or!elor Speciale
include i instruirea speciali(at n istoria i cultura solda!ilor
ade&rat*nscu!i cu care & &e!i ntlni, astel nct s*i pute!i
n!elege pe ei i elul n care ne &d )e noi+
Pare o pierdere de &reme, remarc Seaborg+ Dac ade&rat*ns*
cu!ii n*au ncredere n noi, de ce*ar trebui s*i prote5m+
Pentru asta ne*am nscut/, -nce)u :rahe+
,*am cerut eu s m nasc, )ro*e'* Seaborg+
/ i gndeti ca un ade&rat*nscut, con*inu :rahe+ Bi noi sn*
tem oameni. Cnd luptm pentru oameni, luptm pentru noi nine.
,imeni nu cere s se nasc, dar sntem nscu!i i sntem oameni.
Luptm pentru noi nine, la el de mult ca i pentru orice alt iin!
uman. Dac nu aprm omenirea, &om i la el de mor!i ca i to!i
ceilal!i. Acest .ni&ers e implacabil.
Seaborg 'e cu,und -n *cere/ dar iri*area lui 'e *ran'mi'e
celorlal0i+
Asta*i tot ce acem+ -n*reb Jared+
Ce &rei s spui+ zi'e :rahe+
Sntem nscu!i pentru acest scop, e1)lic Jared+ Dar putem ace i
altce&a+
Ce sugere(i+ (ru ' *ie :rahe+
,u tiu, r')un'e Jared+ Dar eu snt n &rst de numai o (i. ,u
tiu prea multe.
A'*a '*-rni im)ul'uri de amuzamen* i un 'ur-' din )ar*ea lui
:rahe+
Sntem nscu!i pentru asta, dar nu sntem scla&i, re)lic :rahe+
9acem un stagiu de ser&iciu. Zece ani. Dup aceea, putem alege s
ne retragem. S de&enim ca ade&rat*nscu!ii i s coloni(m.
)$ist chiar o colonie re(er&at pentru noi. .nii dintre noi se duc
acolo7 al!ii aleg s se amestece cu ade&rat*nscu!ii n celelalte
colonii. Dar cei mai mul!i dintre noi rmn n 9or!ele Speciale. )u
am rmas.
CD
De ce+ -n*reb Jared+
Pentru asta m*am nscut, re)e* :rahe+ Bi snt bun la asta. 4oi
to!i snte!i buni la asta. Sau &e!i i, destul de curnd. S ncepem.
M
9acem o mul!ime de lucruri mai repede dect ade&rat*nscu!ii,
ob'er( Sarah .auling/ cu ochii a0in*i0i la 'u)+ Dar bnuiesc c
mncatul nu este unul dintre ele. Dac mnnci prea repede, te neci.
Ar i amu(ant, dar ar i i ru.
Jared '**ea -n ,a0a ei/ la una din*re cele dou me'e de la )o)o*
re)ar*iza*e !e*aamen*ului de in'*ruc0ie numrul D+ Alan 5illiNan/
curio' -n )ri(in0a di,eren0elor din*re in'*ruirea ade(ra*2n'cu0ilor i a
For0elor S)eciale/ de'co)eri'e c ade(ra*2n'cu0ii 'e an*renau -n
)lu*oane/ nu -n de*aamen*e/ i c de*aamen*ele de in'*ruc0ie ale
For0elor S)eciale nu a(eau aceeai mrime cu de*aamen*ele din
FCA+ To* ceea ce a,l 5illiNan de')re ace'* 'ubiec* ,u *rimi'
celorlal0i membri ai de*aamen*ului numrul D i aduga* la rezer(a
lor de in,orma0ii+ A'*,el de(eni cuno'cu* un al* a(an*a6 al in*egrrii:
numai unul din*re membrii de*aamen*ului *rebuia ' -n(e0e ce(a
)en*ru ca *o0i membrii ' *ie+
Jared -i 'orbi zgomo*o' 'u)a+
Cred c noi mncm mai repede dect ade&rat*nscu!ii, ')u'e el+
De ce+ -n*reb .auling+
Jared du'e la gur o lingur mare de 'u)+
; .en*ru c dac (orbe'c i mn-nc 'u) -n acelai *im)/ 'e
-n*-m)la asta, e1)lic el cu (oce *are/ l'-nd '2i curg 'u) din gur
-n *im) ce (orbea+
.auling -i )u'e m-na la gur ca '2i -nbue r-'ul+
Aha, zi'e ea du) o cli)+
Ce+ -n*reb Jared+
.auling -n*oar'e ochii ')re '*-nga/ a)oi ')re drea)*a+ Jared 'e ui*
-n 6ur i (zu c *o0i cei din )o)o* 'e ui*au la el+ 3i ddu 'eama cu
-n*-rziere c/ de ,a)*/ cu *o0ii -l )u*eau auzi c-nd -i ,olo'ea gura+
Nimeni al*cine(a din 'ala de me'e nu (orbi'e ,olo'indu2i gura/ *o*
CE
*im)ul c-* dura'e ma'a+ Jared -i ddu 'eama din*r2oda* c ul*ima
oar c-nd auzi'e )e al*cine(a (orbind ,u'e'e c-nd -i lua'e la re(edere
loco*enen*ul Cloud+ #orbi*ul cu (oce *are era ciuda*+
Scu(a!i*m, *ran'mi'e el )e o ,rec(en0 general+
Toa* lumea 'e -n*oar'e la m-ncare+
'e aci de rs, -i ')u'e lui Jared S*e(en Seaborg/ a,la* mai de)ar*e
la aceeai ma'+
A ost doar o glum, 'e 'cuz Jared+
<A ost doar o glumH/ -l imi* ba*6ocori*or Seaborg+ 3diotule"
,u eti prea amabil, zi'e Jared+
<,u eti prea amabil=, re)e* Seaborg+
Poate c 0ared e un idiot, dar mcar i poate gsi propriile
cu&inte, in*er(eni .auling+
Dei, taci din gur, Pauling, )ro*e'* Seaborg+ 2ie nu !i*a cerut
nimeni s te bagi.
Jared *ocmai -nce)ea ' r')und c-nd o imagine a)ru -n c-m)ul
lui (izual+ "ameni micu0i/ chirci0i/ 'e cer*au )en*ru ce(a cu (oci
)i0igia*e+ $nul din*re ei -nce)u '2l imi*e )e al*ul re)e*-ndu2i
cu(in*ele/ aa cum ,cu'e Seaborg cu Jared+
Cine snt oamenii tia+ -n*reb Seaborg+ .auling ar*a i ea
deru*a*+
#ocea lui Gabriel :rahe le r'ri -n min*e+
Snt copii. 9iin!e umane imature. Bi se ceart. 4 rog s obser&a!i
c se ceart e$act la el ca &oi.
)l a nceput, 'e )l-n'e Seaborg/ cu*-ndu2l )e :rahe -n )o)o*+ Era
la o ma' -nde)r*a*/ m-nc-nd -m)reun cu al0i o,i0eri+ Nu 'e -n*oar'e
' 'e ui*e la cei *rei+
.nul dintre moti&ele pentru care ade&rat*nscu!ii n*au
ncredere n noi este acela c snt con&ini c sntem copii, ')u'e
:rahe+
Copii napoia!i din punct de &edere emo!ional n corpuri de
mrime adult. 3ar problema n pri&in!a asta este c au dreptate.
'rebuie s n&!m s ne controlm la el ca adul!ii, ca to!i ceilal!i
oameni. Bi a&em mult mai pu!in timp s n&!m cum s*o acem.
Dar/, -nce)u Seaborg+
DJ
'aci, -i ordon :rahe+ Seaborg, dup e$erci!iul de dup*amia(,
ai o sarcin. De pe 8rainPal, po!i accesa re!eaua de date de pe
Phoeni$. 4a trebui s studie(i eticheta i re(ol&area conlictelor
interpersonale. Al ct de mult po!i i mprtete totul cu restul
detaamentului pn la sritul serii. Ai n!eles+
Da, r')un'e Seaborg+
Arunc o )ri(ire acuza*oare c*re Jared i a)oi 'e -n*oar'e *cu* la
m-ncarea lui+
Dirac, ai i tu o sarcin. Citete 9ran#enstein. 4e(i unde te duce.
Da, domnule, r')un'e Jared+
Bi nu mai scuipa sup, adug :rahe+ Ar!i ca un idiot.
:rahe -i -n*reru)'e leg*ura+
Jared 'e ui* cerce**or la .auling+
Cum se ace c tu n*ai dat de belea+ o -n*reb+
.auling cu,und lingura -n 'u)+
?ncarea mea st acolo unde trebuie, r')un'e ea i -nghi0i+ Bi nu
m port ca un copil. A)oi 'coa'e limba+
M
E1erci0iul de du)2amiaz ,cu cuno*in0 de*aamen*ului
numrul D cu arma lor/ carabina de a'al* 5F2&>A+ Carabina era
conec*a* la )o'e'orul ei ,olo'ind ac*i(area cu a6u*orul :rain.al2ului4
-nce)-nd din acel momen*/ numai )ro)rie*arul lui 'au o al* ,iin0
uman cu un :rain.al )u*ea *rage cu arma+ A'*a reducea an'a ca un
'olda* al FCA '2i (ad )ro)ria arm ,olo'i* -m)o*ri(a lui+ 5F2&>A
,u'e'e -n )lu' modi,ica* )en*ru ca 'olda0ii For0elor S)eciale '
)ro,i*e de ca)aci*a*ea lor de in*egrare4 )rin*re al*e lucruri/ 5F2&>A
)u*ea ,i declana* de la di'*an0+ For0ele S)eciale -i ,olo'i'er
acea'* ca)aci*a*e )en*ru a 'ur)rinde mor*al/ de2a lungul anilor/ o
mul0ime de e1*ra*ere*ri curioi+
5F2&>A era mai mul* dec-* o 'im)l )uc+ @a di'cre0ia 'olda*ului
care o ,olo'ea/ )u*ea *rage cu gloan0e ghin*ui*e/ gloan0e e1)lozi(e/
grenade 'au mici rache*e ghida*e+ 5ai con0inea i un arunc*or de
,lcri i di')ozi*i(e )en*ru ,lu1uri de )ar*icule+ Toa* acea'*
DI
)ano)lie de muni0ie era con'*rui* din mer' de c*re 5F2&>A din*r2
un bloc greu/ me*alic de nanobo0i+ Jared 'e -n*reb -n *reac* cum
reuea carabina o a'emenea mecherie4 :rain.al2ul lui -i de',ur
-nda*ori*or mecani'mele ,izice care '**eau la baza armei/ duc-nd la o
de',acere ma'i( i *eribil de ino)or*un a )rinci)iilor ,izice
generale/ -n *im) ce de*aamen*ul 'e a,la )e )oligonul de *rageri+
Fire*e/ *oa* acea'* in,orma0ie de',ura* ,u *ran'mi' mai de)ar*e
re'*ului de*aamen*ului/ ai crui membri -l )ri(ir )e Jared cu
ni(eluri di,eri*e de iri*are+
-mi pare ru, 'e 'cuz Jared+
.-n la ',-ri*ul du)2amiezei/ Jared -i -n'ui'e 5F2&>A i
nenumra*ele 'ale o)0iuni+ Jared i un al* recru* )e nume Jo'hua
@ederman 'e concen*rar a'u)ra o)0iunilor )e care le )ermi*ea
carabina )en*ru gloan0ele ghin*ui*e/ e1)erimen*-nd cu modele di,eri*e
de gloan0e i e(alu-nd a(an*a6ele i deza(an*a6ele ,iecruia/ comuni2
c-nd ,iecare din*re ace'*ea celorlal0i membri ai de*aamen*ului+
C-nd ,ur ga*a ' *reac la al*e o)0iuni re,eri*oare la muni0ia de
care di')uneau/ Jared i @ederman )ro,i*ar din )lin de in,orma0iile
de')re ace'*e arme ,urniza*e de ceilal0i membri ai de*aamen*ului
)en*ru a le '*)-ni i )e ace'*ea+ Jared *rebui ' recunoa'c ,a)*ul c/
indi,eren* ce )robleme )er'onale ar ,i )u*u* a(ea cu S*e(en Seaborg/
dac ar ,i a(u* ne(oie de cine(a care ' m-nuia'c un arunc*or de
,lcri )en*ru el/ Seaborg a(ea ' ,ie )rima lui alegere+ Jared -i ')u'e
a'*a )e drumul de -n*oarcere la cazarm4 Seaborg nu2l bg -n 'eam
i -nce)u o'*en*a*i( o di'cu0ie )ri(a* cu Andrea Gell25ann+
!u) cin/ Jared )u'e '*)-nire )e un loc )e *re)*ele cazrmii+
!u) o 'cur* -ndrumare din )ar*ea :rain.al2ului 8i a(-nd gri6 '2i
izoleze e1)lorrile/ ca ' nu re)e*e '*-n6eni*oarea re(r'are de da*e de
mai de(reme din cur'ul zilei/ 'e -nregi'*r )e re0eaua de da*e de )e
.hoeni1 i2i ,cu ro'* de un e1em)lar din 9ran#enstein sau
Prometeul modern de 5ar? Ooll'*onecra,* Shelle?/ a *reia edi0ie
re(izui*/ din ID&I+
!u) o)* minu*e o *ermin i 'e a,la -n ce(a a'emn*or unei '*ri
de oc/ in*uind 8corec*9 mo*i(ul )en*ru care :rahe -l )u'e'e '2o
ci*ea'c: el i *o0i membrii de*aamen*ului numrul D ; *o0i 'olda0ii
D%
For0elor S)eciale ; erau de'cenden0ii ')iri*uali ai crea*urii )a*e*ice )e
care #ic*or FranNen'*ein o a'ambla'e din cor)urile mor0ilor i a)oi o
*rezi'e la (ia0 cu un oc+ Jared (zu cum FranNen'*ein ,u'e'e m-ndru
cre-nd (ia0/ dar cum 'e *emea i re')ingea crea*ura/ oda* ce (ia0a -i
,u'e'e da*4 cum crea*ura 'e dezln0ui'e a)oi/ ucig-nd ,amilia i )e
)rie*enii doc*orului/ i cum crea*orul i cel crea* ,u'e'er ari -n cele
din urm )e un rug/ cu de'*inele -m)le*i*e+ Aluziile la a'emnarea
din*re mon'*ru i For0ele S)eciale erau c-* 'e )oa*e de e(iden*e+
i *o*ui/ -n *im) ce Jared cuge*a la -n*rebarea dac 'oar*a For0elor
S)eciale era ' ,ie la ,el de ne-n0ele'e i denigra*e de ade(ra*2
n'cu0ii )recum mon'*rul de c*re crea*orul lui/ 'e -n*oar'e cu g-ndul
la 'cur*a 'a -n*-lnire cu loco*enen*ul Cloud+ Cu 'iguran0/ Cloud nu
)ru'e -ngrozi* 'au dezgu'*a* de Jared4 -i o,eri'e m-na/ un ge'* )e care
#ic*or FranNen'*ein/ o'*en*a*i(/ -l re,uza'e din )ar*ea mon'*rului )e
care2l crea'e+ Jared 'e g-ndi de a'emenea la ,a)*ul c/ dac #ic*or
FranNen'*ein era crea*orul mon'*rului/ crea*oarea lui % 5ar? Shelle?
; -i acorda'e im)lici* mon'*rului mil i em)a*ie+ Ade(ra*a ,iin0
uman din acea'* )o(e'*e era o )er'oan -n*ruc-*(a mai com)le1
dec-* cea ,ic0ional/ i mai -nclina* ')re crea*ur dec-* crea*orul ,ic*i(
al ace'*eia+
Se g-ndi la a'*a (reme de un minu* -n*reg/ ne-n*reru)*+
Jared cu* cu lcomie leg*uri la *e1*/ d-nd imedia* )e'*e celebra
(er'iune ,ilma* din IE&I a )o(e*ii i de(or-nd2o la (i*ez de zece
ori mai mare dec-* cea normal/ doar ca ' de'co)ere c e ,oar*e
dezamgi*4 eloc(en0a mon'*rului lui Shelle? era -nlocui* de un
mormi* nein*eligibil i *ri'*+ Jared -ncerc re)ede i al*e (er'iuni
,ilma*e/ dar ,u -n con*inuare dezamgi*+
5on'*rul cu care 'e iden*i,ica nu )u*ea ,i (zu* a)roa)e nicieri -n
ace'*ea/ nici mcar -n (er'iunile care ar*au o ,ideli*a*e de ,orm a
*e1*ului original+ 5on'*rul lui FranNen'*ein era o glum4 Jared
renun0 la (er'iunile ,ilma*e -nain*e de a a6unge la ',-ri*ul 'ecolului
douzeci i unu+
Jared -ncerc o al* abordare i cu* )o(e*i de')re al*e ,iin0e
crea*e/ ,c-nd cuno*in0 -n 'cur* (reme cu #ineri/ R+ !aneel "li2
(aP/ !a*a/ A@/ der 5a'chinen25en'ch/ A'*ro :o?/ di,eri0ii
D&
Termina*ori/ Channa For*una/ Joe Robo*ul Ticlo' i *o* 'oiul de al0i
androizi/ robo0i/ com)u*ere/ re)lican0i/ clone i crea*uri modi,ica*e
gene*ic care erau -n aceeai m'ur de'cenden0ii ')iri*uali ai
mon'*rului lui FranNen'*ein/ ca i el+ Curio'/ Jared o )orni -na)oi -n
*im) de la Shelle?/ doar ca '2i de'co)ere )e .?gmalion/ golemii/
homunculii i au*oma*ele cu mecani'm de cea'+
Ci*i i urmri *ri'*a i de'eori )rime6dioa'a li)' de umor a
mul*ora din*re ace'*e crea*uri/ i ,elul -n care ea era ,olo'i* )en*ru a
le ,ace obiec*e ale milei i ale de'*inderii comice+ 3n0elegea acum de
ce :rahe era 'en'ibil la -n*reaga )roblem a 'im0ului umorului+ 3n
acea 'en'ibili*a*e era im)lici* ideea c For0ele S)eciale erau grei*
re)rezen*a*e de c*re ade(ra*2n'cu0i -n de'crierile lor/ 'au cel )u0in
aa crezu Jared/ )-n c-nd 'e a)uc ' cau*e li*era*ur 'au
di(er*i'men* -nregi'*ra*/ a(-nd For0ele S)eciale dre)* )er'ona6e
)rinci)ale+
Nu e1i'*a nimic+ Era colonial 'e do(edea boga* -n ma*eriale de
di(er*i'men* de')re For0ele Coloniale de A)rare i de')re b*liile i
e(enimen*ele 'ale mili*are ; b*lia )en*ru Arm'*rong )rea un
'ubiec* deo'ebi* de cu*a* ;/ dar -n nici unul din*re ele nu 'e ddea
nici mcar un indiciu de')re For0ele S)eciale4 cel mai a)ro)ia* lucru
era o 'erie de romane 'enza0ionale )ublica*e )e colonia Rama/
)rezen*-nd a(en*urile unei ,or0e 'ecre*e de 'olda0i ero*ici 'u)raumani/
care -n(ingeau ')ecii e1*ra*ere'*re ,ic0ionale -n cea mai mare )ar*e
,c-nd 'e1 energic cu ele )-n c-nd ace'*ea ca)i*ulau+ Jared/ care -n
momen*ul de ,a0 -n0elegea 'e1ul -n mare )ar*e -n 'en'ul lega* de
re)roducere/ 'e -n*reb de ce2ar crede cine(a c acea'*a era o me*od
(iabil de a20i -n(inge dumanii+ A6un'e la concluzia c2i 'c)a'e
)robabil ce(a im)or*an* lega* de che'*ia cu 'e1ul i l' in,orma0ia
deo)ar*e/ ca '2l -n*rebe mai *-rziu )e :rahe de')re a'*a+
3n*re *im)/ rm-nea mi'*erul mo*i(ului )en*ru care/ din )unc*ul de
(edere al lucrrilor de ,ic0iune din colonii/ For0ele S)eciale nu
e1i'*au+
!ar a'*a rm-nea )robabil )en*ru al* noa)*e+ Jared abia a*e)*a
'2i -m)r*ea'c e1)lorrile de )-n acum cu )ar*enerii lui din
de*aamen*+ 3i 'coa'e de'co)eririle din izolare i le *ran'mi'e c*re
D7
ceilal0i+ 3n *im) ce ,cea ace'* lucru/ de(eni con*ien* de ,a)*ul c nu
era 'ingurul care -m)r*ea de'co)eriri4 :rahe re)ar*iza'e *eme celor
mai mul0i din de*aamen*ul numrul D/ iar ace'*e e1)lorri 'e
re(r'au -n )erce)0ia lui+ .rin*re ele/ e*iche*a i )'ihologia rezol(rii
con,lic*elor de la Seaborg 8)e care Jared -l 'im0ea ro'*ogolindu2i
ochii )e a)roa)e *o* ma*erialul )e care i2l *rimi*ea94 b*lii ma6ore ale
For0elor Coloniale de A)rare de la :rian 5ichael'on4 de'ene
anima*e de la un recru* )e nume Jerr? RuNaPa4 ,iziologie uman de
la Sarah .auling+ Jared -i no* ' ,ac haz )e 'eama ei mai *-rziu/
)en*ru c2i ,cu'e -n necaz mai de(reme -n cur'ul zilei/ -n leg*ur cu
)ro)ria lui -n'rcinare+ :rain.al2ul lui Jared -nce)u (ioi ' de',oare
*o* ceea ce -n(0a'er colegii lui+ Jared 'e l' din nou )e ')a*e )e
'cri i )ri(i amurgul/ -n *im) ce in,orma0ia 'e rami,ica i 'e
e1*indea+
Soarele lui .hoeni1 a)u'e'e cu de'(-rire c-nd Jared *ermin de
de',cu* *oa*e noile lui cuno*in0e4 rma'e aeza* -n micul cerc
'*rluci*or )ro(eni* de la luminile cazrmii i )ri(i (ie*0ile
a'emn*oare in'ec*elor b-z-ind -n 6urul becului+ $na din*re ace'*e
mici crea*uri/ mai ambi0ioa'/ a*eriza )e bra0ul lui Jared i -n,i)'e o
*rom) a'emn*oare unui ac -n carne/ ca ' 'ug ,luidele+ C-*e(a
'ecunde mai *-rziu era moar*+ Nanobo0ii din Smar*:lood2ul lui
Jared/ aler*a0i de 'i*ua0ie de c*re :rain.al/ 'e 'acri,ica'er -n
in*eriorul minu'culului animal/ ,olo'ind o1igenul )e care2l
*ran')or*au dre)* agen* combu'*ibil+ :ia*a (ie*a*e ar'e din in*erior4
u(i0e minu'cule/ a)roa)e in(izibile de ,um -i ieeau din
)roeminen0ele *ru)ului+ Jared 'e -n*reb cine )rograma'e un
a'emenea *i) de reac0ie de,en'i( -n :rain.al i Smar*:lood4 )rea
' ura'c (ia0a )rin ,elul -n care ac0iona+
Poate c ade&rat*nscu!ii au dreptate s se team de noi, 'e
g-ndi Jared+
!inun*rul cazrmii/ Jared -i )erce)ea camarazii di'cu*-nd de')re
ceea ce -n(0a'er -n acea noa)*e4 Seaborg *ocmai -l declara'e )e
mon'*rul lui FranNen'*ein )lic*ico'+ Jared 'e re)ezi -nun*ru ca '
a)ere onoarea mon'*rului+
D>
M
3n *im)ul dimine0ilor i du)2amiezelor )rimei ')*m-ni/
de*aamen*ul numrul D -n(0 ' lu)*e/ ' 'e a)ere i ' ucid+
Serile/ -n(0au *o* re'*ul/ inclu'i( unele lucruri de')re care Jared
bnuia c erau de o (aloare -ndoielnic+
@a -nce)u*ul 'erii celei de2a doua zile/ Andrea Gell25ann le ,cu
cuno'cu* conce)*ul de -n6ur*ur/ )e care2l -n(0a'e la )r-nz i2l
-m)r*i chiar -nain*e de cin+ @a ma'/ membrii de*aamen*ului -i
')u'er cu en*uzia'm Gd2mi nenoroci*a de 'are/ 'ac -m)u0i* de
raha*H/ )-n c-nd :rahe le ceru ' la'e raha*ul '*a ble'*ema*/
labagiilor/ )en*ru c 'e -n(eche*e al naibii de re)ede+ $rm un acord
general c :rahe a(ea dre)*a*e/ )-n c-nd Gell25ann -i -n(0 '
-n6ure -n arab+
3n ziua a *reia/ membrii de*aamen*ului numrul D cerur i
)rimir )ermi'iunea de a in*ra -n buc*ria )o)o*ei i de a ,olo'i
cu)*oarele i anumi*e ingredien*e+ 3n diminea0a urm*oare/ celorlal*e
de*aamen*e de in'*ruc0ie de la Cam) Car'on le ,ur o,eri*e de'*ule
,ur'ecuri dulci )en*ru ,iecare recru* 8i )en*ru o,i0erii lor 'u)eriori9+
3n cea de2a )a*ra zi/ membrii de*aamen*ului -ncercar '2i ')un
unii al*ora bancuri )e care le g'i'er )e re0eaua de da*e de )e
.hoeni1/ i cei mai mul0i nu reuir ' le ,ac amuzan*e4 )-n c-nd
:rain.al2urile de',urau con*e1*ul glumei/ nu mai a(ea haz+ Numai
Sarah .auling )rea ' r-d a)roa)e *o* *im)ul/ i 'e '*abili )-n la
urm c r-dea din cauz c 'oco*ea no'*im ,a)*ul c nici unul din*re
ceilal0i nu )u*ea ')une un banc+ Nimeni nu mai credea c a'*a e
no'*im/ ceea ce o ,cu )e .auling ' r-d de'*ul de *are c-* ' cad din
)a*+
Fur cu *o0ii de acord c asta era no'*im+ i 6ocurile de cu(in*e
erau -n regul+
3n cea de2a cincea zi/ -n care du)2amiaza ,u )e*recu* -n*r2o
edin0 de in,ormare de')re coloniile umane i de')re rela0iile lor cu
al*e ')ecii in*eligen*e 8care erau/ 'e )u*ea ')une/ )roa'*e mai *o*
*im)ul9/ de*aamen*ul e(alu cri*ic ,ic0iunea ')ecula*i( i
di(er*i'men*ul din era )recolonial de')re rzboaiele in*er'*elare cu
DA
e1*ra*ere*ri+ #erdic*ele concordar -n mod rezonabil+ @(boiul
lumilor 'e bucur de a)robarea lor doar )-n la ',-ri*ul care -i izbi )e
membrii de*aamen*ului ca ,iind un *ruc ie,*in+ 3nanteria stelar
a(ea c-*e(a 'cene bune de ac0iune/ dar cerea )rea mul* de',urare
de idei ,ilozo,ice4 le )lcu mai mul* ,ilmul/ chiar dac recuno'cur c
era *-m)i*+ @(boiul etern -i -n*ri'* ine1)licabil4 ideea c un rzboi
)u*ea dura a*-* de mul* era a)roa)e de ne)*run' )en*ru un gru) de
oameni -n (-r'* de o ')*m-n+ !u) ce (zur @(boiul stelelor, cu
*o0ii (oiau o 'abie la'er i ,ur iri*a0i c *ehnologia )en*ru ele nu
e1i'*a cu ade(ra*+ Fur de a'emenea de acord c ePoNii ar *rebui '
moar cu *o0ii+
!ou romane cla'ice -i a*ra'er -n mod deo'ebi*+ 0ocul lui )nder
-i -nc-n* )e *o0i4 aici erau 'olda0i aidoma lor/ doar c mai mici+ .er2
'ona6ul )rinci)al era chiar cre'cu* ' 'e lu)*e cu ')eciile e1*ra*ere'*re/
la ,el ca i ei+ 3n ziua urm*oare/ membrii de*aamen*ului 'e 'alu*ar
unii )e al0ii cu Dei, )nder, )-n c-nd :rahe le zi'e ' -nce*eze i ' ,ie
a*en0i+
Cealal* era -ntoarcerea acas a lui Charlie, una din*re ul*imele
cr0i de dinain*e de -nce)u*ul erei coloniale i/ )rin urmare/ una din*re
ul*imele cr0i care era -n '*are '2i imagineze un uni(er' al*,el dec-*
aa cum era ; unul -n care ')eciile e1*ra*ere'*re )e care le -n*-lnea
omenirea -i -n*-m)inau cu un bun2(eni*/ -n loc de o arm+ Car*ea
,u'e'e )-n la urm ada)*a* -n*r2un ,ilm4 -n acel momen*/ de(eni'e
lim)ede c nu era 'cience2,ic*ion/ ci ,an*a'*ic/ i )e dea'u)ra )lin
de amrciune+ Fu'e'e un eec+ 5embrii de*aamen*ului rma'er
)ironi0i locului a*-* de car*e/ c-* i de ,ilm/ ca)*i(a0i de un uni(er' )e
care nu l2ar ,i )u*u* a(ea nicioda* i care nici el nu i2ar ,i a(u*
(reoda*/ )en*ru c n2ar ,i ,o'* ne(oie de ei+
3n cea de2a a'ea zi/ Jared i re'*ul de*aamen*ului numrul D
)rice)ur -n ',-ri* ce -n'emna *oa* che'*ia a'*a cu 'e1ul+
3n*r2a a)*ea zi/ i ca o con'ecin0 direc* a celei de2a a'ea zi/ 'e
odihnir+
,u snt de &aloare ndoielnic, -i ')u'e .auling lui Jared de')re
lucrurile )e care le -n(0a'er/ -n *im) ce '**eau -n*ini -m)reun -n
)a*ul ei/ *-rziu -n ziua a a)*ea/ -n*r2o )o'*ur in*im/ dar nu 'e1ual+
DC
Poate c toate chestiile astea nu olosesc la nimic n sine, dar ne
apropie mai mult pe noi to!i.
Sntem mai apropia!i, ,u de acord Jared+
,u doar n elul sta.
.auling 'e li)i 'cur* de Jared/ a)oi 'e -nde)r*+
?ai aproape ca oameni. Ca grup. 'oate lucrurile pe care le*ai
pomenit snt prosteti. Dar ne instruiesc s im iin!e umane.
Era r-ndul lui Jared ' 'e li)ea'c de .auling/ ghemuindu2'e la
)ie)*ul ei+
-mi place s iu iin! uman, zi'e el+
Bi mie mi place s ii iin! uman, re)lic .auling/ i a)oi chico*i
'onor+
9utu*i mama m*sii, &oi doi, )ro*e'* Seaborg+ -ncerc s dorm
aici"
2nosule" r')un'e .auling+
Cobor- ochii ')re Jared ' (ad dac (oia ' adauge ce(a/ dar
ace'*a adormi'e+ 3l 'ru* uor )e cre*e*ul ca)ului i a)oi -l imi*+
M
-n prima sptmn, &*a!i antrenat din punct de &edere i(ic s
ace!i tot ceea ce pot ace solda!ii ade&rat*nscu!i, le ')u'e :rahe+
Acum este timpul s & antrena!i s ace!i lucruri pe care numai &oi
le pute!i ace.
!e*aamen*ul numrul D '**ea la '*ar*ul unei )i'*e lungi/ cu
ob'*acole+
Am alergat de5a pe pista asta, comen* @uNe Gull'*rand+
9rumos din partea ta s obser&i, >ullstrand, re)lic :rahe+
Datorit spiritului tu de obser&a!ie, ai s ii primul care s alerge
ast(i. Stai aici. @estul, rspndi!i*& de*a lungul pistei, & rog, ct
mai egal posibil.
3nda*/ membrii de*aamen*ului ,ur -nira0i de2a lungul )i'*ei+
:rahe 'e -n*oar'e ')re Gull'*rand+
4e(i pista+ -n*reb+
Da, r')un'e Gull'*rand+
DD
Cre(i c ai putea s*o parcurgi cu ochii nchii+
,u, r')un'e Gull'*rand+ ,u*mi aduc aminte unde se al toate.
?*a mpiedica de ce&a i a muri.
Snte!i cu to!ii de acord+ -n*reb :rahe+
Sim0i im)ul'uri a,irma*i(e+
Bi totui, &e!i alerga cu to!ii pe pista asta cu ochii nchii nainte
de a pleca ast(i de aici. Din cau( c a&e!i o capacitate care & &a
ngdui s ace!i astaC integrarea cu membrii detaamentului &ostru.
!in *o* de*aamen*ul 'e *ran'mi'er grade di,eri*e de 'ce)*ici'm+
,e olosim integrarea ca s &orbim i ca s schimbm date,
comen* :rian 5ichael'on+ Asta e ce&a complet dierit.
,u. ,u dier ctui de pu!in, -i -ncura6 :rahe+ Sarcinile de noap*
te de sptmna trecut n*au ost doar pedepse i distrac!ii
neserioase. Bti!i de5a c prin intermediul 8rainPal*ului i al
condi!ionrii prenatale pute!i n&!a repede 'inguri+ Sptmna
trecut % r s & da!i seama % a!i n&!at s schimba!i i s
absorbi!i cantit!i imense de inorma!ie -n*re (oi+ ,u e$ist nici o
deosebire ntre acea inorma!ie i asta. 9i!i aten!i.
@ui Jared i 'e *ie r'u,larea/ audibil/ ca i celorlal0i membri ai
de*aamen*ului+ 3n ca)ul lui 'e a,la nu numai )rezen0a lui Gabriel
:rahe/ ci i o 'enza0ie in*im a )rezen0ei lui ,izice i a 'i*ua0iei
)er'onale/ 'u)ra)u'e )e'*e con*iin0a lui Jared+
Pri&i!i prin ochii mei, le ceru :rahe+
Jared 'e concen*r a'u)ra ordinului i a(u o 'enza0ie de ame0eal
d**oare de grea0/ c-nd )er')ec*i(a 'e ro*i din )unc*ul de unde
)ri(ea el c*re )unc*ul de (edere al lui :rahe+ Ace'*a mu* )ri(irea la
'*-nga/ a)oi la drea)*a/ i Jared 'e (zu )e 'ine/ ui*-ndu2'e la :rahe+
:rahe iei bru'c din cone1iunea )ri(irii+
De&ine cu att mai uor cu ct o ace!i mai des, le e1)lic :rahe+
3ar de acum nainte, n iecare e$erci!iu de lupt o &e!i ace.
3ntegrarea & oer capacitatea de a i contien!i de o situa!ie care
este unic n acest uni&ers. 'oate speciile inteligente schimb
inorma!ii n lupt aa cum pot % chiar i solda!ii ade&rat*nscu!i
!in un canal de comunica!ii deschis prin 8rainPal n timpul btliei.
Dar numai 9or!ele Speciale au acest ni&el de mprtire, acest ni&el
DE
de n!elegere tactic. Se al n mie(ul elului n care lucrm i n
care luptm.
Aa cum am spus, sptmna trecut a!i parcurs elementele de
ba( ale luptei ade&rat*nscu!ilor % a!i n&!at cum s intra!i n
lupt ca indi&i(i. Acum e timpul s n&!a!i s lupta!i ca 9or!ele
Speciale, s & integra!i abilit!ile de lupt cu ale detaamentului
&ostru. 4e!i n&!a s ace!i schimb de inorma!ii i s a&e!i ncredere
n ceea ce &i se transmite. Chestie care & &a sal&a &ia!a, &ou i
camara(ilor &otri din detaament. Acesta &a i lucrul cel mai greu i
mai important pe care*l &e!i n&!a. Aa c i!i aten!i.
:rahe 'e -n*oar'e ')re Gull'*rand+
Acum, nchide ochii.
Gull'*rand o(i+
,u tiu dac*mi pot !ine ochii nchii, zi'e el+
6 s trebuiasc s ai ncredere n detaamentul tu, -l -ndemn
:rahe+
Am ncredere n detaament, re)lic Gull'*rand+ -n mine n*am n*
credere.
A'*a -i a*ra'e un ir de im)ul'uri de 'im)a*ie+
Bi asta ace parte din e$erci!iu, -i r')un'e :rahe+ D*i drumul.
Gull'*rand -nchi'e ochii i ,cu un )a'+ !in )ozi0ia din care
)ri(ea/ cam )e la 6um*a*ea )i'*ei/ Jared -l (zu )e Jerr? RuNaPa/ )e
)rima )ozi0ie/ a)lec-ndu2'e )u0in/ ca i cum ar ,i -ncerca* ' reduc
,izic di'*an0a din*re min*ea lui i a lui Gull'*rand+ Trecerea lui
Gull'*rand )e )i'*a cu ob'*acole era len*/ dar de(eni din ce -n ce mai
,erm4 chiar -nain*e de a a6unge -n dre)*ul lui Jared/ i chiar du) ce
'e legna'e )e o b-rn de lemn 'u')enda* dea'u)ra noroiului/
Gull'*rand -nce)u ' z-mbea'c+ C)*a'e -ncredere+
Jared -l 'im0i )e Gull'*rand cu*-nd i )unc*ul lui de (edere+ 3i
ddu acce' com)le* la 'im0urile lui i2i *ran'mi'e un 'en*imen* de
-ncura6are i de 'iguran0+ 3l 'im0i )e Gull'*rand )rimindu2le i
*ran'mi0-ndu2i 'cur* mul0umiri4 a)oi Gull'*rand 'e concen*r '
e'caladeze )ere*ele cu ,r-nghii l-ng care '**ea Jared+ 3n (-r,/ -l 'im0i
)e Gull'*rand *rec-nd la urm*orul membru al de*aamen*ului din ir/
*o*al -ncrez*or+ .-n la ',-ri*ul )i'*ei/ Gull'*rand 'e mica la (i*ez
EJ
a)roa)e ma1im+
)$celent, -l ,elici* :rahe+ >ullstrand, preia ultima po(i!ie. 'o!i
ceilal!i & muta!i cu un loc. Eu#aFa, e rndul tu.
!u) dou *ururi/ nu numai c membrii de*aamen*ului -i
'chimbau )er')ec*i(a cu colegul care )arcurgea )i'*a4 dar colegul de
)e )i'* -i *ran'mi*ea *u*uror )er')ec*i(a )rimi*/ d-nd i celor care
nu '*rb*u'er )i'*a o imagine )realabil a ceea ce2i a*e)*a+ @a
urm*orul *ur du) a'*a/ )ar*enerii din de*aamen* de )e margine
-m)r*eau )unc*ul lor de (edere cu urm*orul din ir/ ca ' )oa*
a6u*a mai bine )er'oana de )e )i'*/ a*unci c-nd 'chimba )ozi0ia+ .-n
c-nd a6un'e Jared la r-nd/ -n*regul de*aamen* in*egra'e com)le*
)er')ec*i(ele/ c)*-nd -ndem-narea de a -ncerca ra)id o al*
)er')ec*i( i de a culege in,orma0ia rele(an* ,r ' 'e mi*e/ din
)ro)riul lor )unc* de (edere+ Era ca i cum ar ,i ,o'* -n dou locuri
deoda*+
C-nd Jared a6un'e el -n'ui )e )i'*/ 'e bucur de '*rania
in*eligen0 care ,cea *o*ul )o'ibil/ cel )u0in )-n la b-rnele de
dea'u)ra noroiului/ c-nd )er')ec*i(a (izual -m)rumu*a* 'e ro*i
bru'c din locul unde i 'e a,lau )icioarele+ Jared grei )a'ul i czu la*
-n noroi+
-mi pare ru, ')u'e S*e(en Seaborg du) c-*e(a 'ecunde/ c-nd
Jared 'e ridic/ cu ochii de'chii+ ?*a picat ce&a. ?i*a distras aten*
!ia.
Aiurea, -i *ran'mi'e Alan 5illiNan lui Jared -n )ar*icular+ )ram cu
o po(i!ie mai ncolo i m uitam direct la el. ,*a ost picat.
:rahe in*er(eni+
Seaborg, cnd te ali n lupt, s lai s ie ucis un camarad din
detaament din cau(a unei picturi de insect e soiul de lucru care
te ace s a5ungi de partea cu ghinion a unei eclu(e. 2ine minte asta.
Dirac, mergi mai departe.
Jared -nchi'e ochii i )u'e un )icior -n ,a0a celuilal*+
M
Ce are Seaborg mpotri&a mea, de apt+ o -n*reb Jared )e
EI
.auling+
Cei doi 'e an*renau )en*ru lu)*a cu )umnalele+ 5embrii
de*aamen*ului e1er'au (reme de cinci minu*e cu ,iecare din*re
ceilal0i/ cu 'im0ul in*egrrii concen*ra* la ma1imum+ Fa)*ul de a lu)*a
cu cine(a con*ien* -n mod in*im de '*area *a min*al in*ern
con'*i*uia o )ro(ocare 'u)limen*ar in*ere'an*+
Chiar nu tii+ r')un'e .auling/ de'criind cercuri cu )umnalul
0inu* -n a)aren0 negli6en* -n m-na '*-ng+ Snt dou lucruri. .nul, c
e doar un nenorocit. Al doilea, c m place.
Jared 'e o)ri din -n(-r*i*+
Potim+ e1clam el/ iar .auling a*ac -n(eruna*/ ,en*-nd ')re
drea)*a i a)oi lo(ind -n 'u'/ c*re g-*ul lui Jared/ cu m-na '*-ng+
Jared 'e -m)le*ici ')re ')a*e i ')re drea)*a/ -ncerc-nd ' e(i*e a*acul4
cu0i*ul lui .auling 'e mu* -n m-na cealal* i )lon6 -n 6o'/ ra*-nd
)iciorul lui Jared doar cu un cen*ime*ru+ Jared 'e -ndre)* i lu o
)ozi0ie de,en'i(+
?i*ai distras aten!ia, -i re)ro el/ ro*indu2'e din nou+
2i*ai distras*o singur, re)lic .auling+ )u doar am proitat de
asta cnd s*a ntmplat.
,*o s ii ericit pn cnd nu*mi rete(i o arter, )ro*e'* Jared+
,*o s iu ericit pn cnd n*o s taci din gur i n*o s te
concentre(i s ncerci s m omori cu cu!itul la.
Btii, -nce)u Jared/ i din*r2oda* 'e l' )e ')a*e4 'im0i in*en0ia lui
.auling de a lo(i cu o ,rac0iune de 'ecund -nain*e ca ea ' ,andeze+
3nain*e ca ea ' 'e re*rag/ Jared 'e a)lec din nou -n ,a0/ -n raza de
ac0iune a bra0ului ei -n*in'/ i ridic lama din m-na drea)*/ ca ' o
a*ing uor la cu*ia *oracic/ -nain*e de a a6unge acolo -n'/ .auling
-nl0 ca)ul i2l izbi 'ub ,alc+ Se auzi un )ocne* 'onor c-nd din0ii lui
Jared 'e lo(ir -n*re ei4 c-m)ul lui (izual 'e albi com)le*+ .auling
)ro,i* de 'cur*a nuceal a lui Jared )en*ru a ,ace un )a' -na)oi i a2i
'ecera )icioarele/ r'*urn-ndu2l )e ')a*e+ C-nd Jared -i re(eni/
.auling -i 0in*ui'e bra0ele cu )icioarele ei i2i 0inea )umnalul chiar
dea'u)ra ar*erei caro*ide+
Btii, imi* .auling ul*imul cu(-n* al lui Jared/ dac asta ar i ost o
lupt ade&rat, !i*a i tiat pn acum patru artere i a i trecut la
E%
ce*ar mai i urmat.
.auling (-r- )umnalul -n *eac i -i mu* genunchii de )e bra0ele
lui+
8ine c nu sntem ntr*o lupt ade&rat, comen* Jared i 'e
')ri6ini ca ' 'e 'coale -n )icioare+ Ct despre Seaborg/
.auling -i ddu lui Jared un )umn dre)* -n na'4 ca)ul brba*ului 'e
'muci ')re ')a*e+ Cu0i*ul era din nou la g-*ul lui/ iar )icioarele ei -i
,i1au iar bra0ele/ o ,rac0iune de 'ecund mai *-rziu+
Ce naiba+
Cele cinci minute ale noastre n*au trecut, -i e1)lic .auling+ -nc
trebuie s ne luptm.
Dar tu/ -nce)u Jared+
.auling -l -m)un'e -n caro*id i2i (r' ni*e Smar*:lood+
,u e$ist nici un <dar tu/=, 'e r'*i .auling+ 0ared, mi eti
simpatic, dar am obser&at c nu te concentre(i. Sntem prieteni, i
tiu c tu cre(i c putem a&ea o con&ersa!ie plcut n timp ce acem
asta. Dar !i 5ur c data &iitoare cnd mi mai oeri o deschidere aa
cum ai cut chiar acum, o s*!i tai gtul. Smart8lood*ul o s te
mpiedice probabil s mori. Bi o s te mpiedice s gndeti c,
numai pentru c sntem prieteni, nu nseamn c n*o s te rnesc
serios. 'e plac prea mult. Chestiile cu care o s ne batem ntr*o
lupt ade&rat n*or s ac pau( ca s stea de &orb.
6 s ai tu gri5 de mine n lupt, zi'e Jared+
Btii c aa o s ac, r')un'e .auling+ Dar chestia asta cu
integrarea nu merge dect pn aici, 0ared. 4a trebui s ai singur
gri5 de tine.
:rahe -i anun0 c cele cinci minu*e ale lor 'e 'cur'e'er+ .auling
-l l' )e Jared ' 'e ridice de 6o'+
4orbesc serios, 0ared, in'i'* .auling/ du) ce2l *ra'e -n )icioare+
Ai gri5 data &iitoare, sau o s*!i ac o tietur urt.
Btiu, r')un'e Jared/ i2i a*in'e na'ul+ Sau o s*mi dai un pumn.
Aa e, ')u'e .auling i 'ur-'e+ ,u snt moturoas.
Aadar, toate astea despre Seaborg care te place au ost doar ca
s*mi distrugi aten!ia, ob'er( Jared+
6, nu, -l con*razi'e ea+ ) absolut ade&rat.
E&
Aah, e1clam Jared+
.auling r-'e 'onor+
3ar ncepi, te lai distras.
M
Sarah .auling ,u )rin*re )rimii -m)uca0i4 ea i cu Andrea Gell2
5ann ,ur )rin'e -n*r2o ambu'cad/ -n *im) ce ,ceau o recunoa*ere
-n*r2o (-lcea+ .auling czu imedia*/ -m)uca* -n ca) i -n g-*4 Gell2
5ann reui ' iden*i,ice am)la'area *rg*orilor -nain*e ca *rei ,ocuri
de arm -n )ie)* i abdomen ' o doboare+ 3n ambele cazuri/
in*egrarea cu re'*ul de*aamen*ului 'e -n*reru)'e4 'e 'im0eau ca i
cum ar ,i ,o'* 'mul'e *ru)e*e din con*iin0a uni,ica* a
de*aamen*ului+ Czur i al0ii imedia*/ -m)u0in-nd de*aamen*ul i
)ro(oc-nd dezordine )rin*re membrii rmai+
Jocul de rzboi mergea )ro'* )en*ru de*aamen*ul cu numrul D+
Jerr? RuNaPa agra(a )roblema ,iind -m)uca* -n )icior+ Co'*umul
de an*renamen* )e care2l )ur*a -nregi'*ra Glo(i*uraH i bloca
mobili*a*ea membrului4 RuNaPa czu din mer' i abia reui ' 'e
re*rag/ d-nd din )icior/ -n ')a*ele bolo(anului du) care 'e a'cun'e'e
Sa*herine :erNele?/ cu c-*e(a 'ecunde -nain*e+
Ar i trebuit s stai la pmnt, oprind ocul, -i ')u'e RuNaPa )e
*on acuza*or+
Aa am cut, re)lic :erNele?+ -nc ac. Snt una singur iar ei
snt cinci. Descurc*te tu mai bine.
Cei cinci membri ai de*aamen*ului de in'*ruc0ie numrul I& care
-i )rin'e'er )e RuNaPa i )e :erNele? -n ')a*ele bolo(anului
*rimi'er -nc o 'al( -n direc0ia lor+ 5embrii de*aamen*ului
numrul I& 'im0ir recului mecanic 'imula* al carabinelor de
an*renamen*/ -n *im) ce :rain.al2urile lor 'imulau gloan0ele care
',-r*ecau ca)*ul -nchi' al unei (i4 :rain.al2urile lui RuNaPa i
:erNele? 'imulau -n mod core')unz*or unele din*re ace'*e gloan0e
r)ind -n ma'a bolo(anului i al*ele uier-nd/ c-nd zburau )e l-ng
ei+ Gloan0ele nu erau ade(ra*e/ dar erau a*-* de reale )e c-* 'e )u*eau
'imula+
E7
,u ne*ar strica o mn de a5utor aici, -i *ran'mi'e RuNaPa lui
S*e(en Seaborg/ care ,u'e'e numi* comandan* )e *im)ul e1erci0iului+
'e au(im, r')un'e Seaborg/ a)oi 'e -n*oar'e ' 'e ui*e la Jared/
'ingurul 'olda* care mai 'u)ra(ie0ui'e/ )ri(indu2l ,r ' 'coa* un
cu(-n*+ .a*ru membri ai de*aamen*ului numrul D erau -nc -n
)icioare 8un ,el de2a ')une/ -n cazul lui RuNaPa9/ -n *im) ce a)*e
membri ai de*aamen*ului numrul I& cu*reierau )durea -n cu*area
ad(er'arilor+ an'ele nu erau )rea mari+
-ncetea( s te mai ui!i aa la mine, 'e r'*i Seaborg+ ,u*i &ina
mea.
,*am (is nimic, re)lic Jared+
'e gndeai la asta.
,ici nu m gndeam, in'i'* Jared+ 'receam n re&ist datele.
@eeritoare la ce+
La elul n care se mic i gndete detaamentul numrul GH,
r')un'e Jared+ De la al!i membri din detaamentul numrul I,
nainte s moar. -ncerc s &d dac putem olosi ce&a.
Po!i s*o aci un pic mai repede+ in*er(eni RuNaPa+ Lucrurile
arat de*a dreptul sumbru la captul sta.
Jared 'e ui* a*en* la Seaborg+ Ace'*a o,*+
8ine. Snt deschis la sugestii. Ce*ai gsit+
6 s cre(i c am nnebunit, r')un'e Jared+ Dar am obser&at
ce&a. Pn acum, noi nici nu ne*am uitat prea mult n sus.
Seaborg ridic ochii ')re bol*a )durii/ ui*-ndu2'e la lumina
'oarelui care 'e '*recura )rin coroanele arborilor de origine *ere'*r i
la echi(alen*ul lor de )e .hoeni1/ *ul)ini groa'e/ a'emn*oare cu
bambu'ul/ care 'e de',ceau -n ramuri im)re'ionan*e+ Cele dou
*i)uri de ,lor nu concurau din )unc* de (edere gene*ic ; erau na*ural
incom)a*ibile )en*ru c e(olua'er )e lumi di,eri*e ; dar concurau
)en*ru lumina 'oarelui/ -nl0-ndu2'e c-* de mul* )u*eau ')re cer i
d-nd ramuri de'e ca ' o,ere un 'chele* de )e care ,runzele i
echi(alen*ele lor '2i ,ac ,o*o'in*eza+
,u ne uitm n sus pentru c nu*i nimic acolo n aar de copaci,
comen* Seaborg+
Jared -nce)u ' numere 'ecundele -n min*e+ A6un'e )-n la a)*e
E>
-nain*e ca Seaborg ' e1clame:
6h"
6h, -ncu(iin0 Jared+ Scoa'e o har*+
,oi sntem n punctul sta, Eu#aFa i 8er#ele1 snt n punctul
la. ) pdure pe tot drumul de*aici pn acolo.
Bi tu cre(i c putem a5unge mergnd prin copaci+ -n*reb Seaborg+
,u asta*i ntrebarea, re)lic Jared+ -ntrebarea este dac putem s*
o acem destul de repede ca s*i !inem pe Eu#aFa i 8er#ele1 n
&ia!, i destul de n linite ca s nu im omor!i noi.
Jared de'co)eri re)ede c mer'ul )rin co)aci era o idee mai bun
-n *eorie dec-* -n e1ecu0ie+ El i cu Seaborg ,ur ga*a ' cad de dou
ori -n )rimele dou minu*e4 mu*a*ul din creang -n creang cerea mai
mul* coordonare dec-* 'e a*e)*a'e oricare din*re ei+ Ramurile
arborilor de )e .hoeni1 nu erau nici )e de)ar*e a*-* de rezi'*en*e )e
c-* )re'u)u'e'er/ iar cei *ere*ri a(eau un numr 'ur)rinz*or de
crengi moar*e+ 3nain*area le era mai len* i mai zgomo*oa' dec-* le2
ar ,i )lcu* ' ,ie+
!in')re e'* 'e auzi un ,one*4 -n co)aci di,eri0i/ Jared i Seaborg
-mbr0iar *runchiurile i -ncremenir+ !oi membri ai
de*aamen*ului numrul I& ieir din de'i la *reizeci de me*ri
di'*an0 i a'e me*ri dede'ub*ul )ozi0iei lui Jared+ Cei doi erau
(igilen0i i )re(z*ori/ cu ochii i urechile -n cu*area )rzii+ Nu 'e
ui*ar -n 'u'+
Cu coada ochiului/ Jared -l (zu )e Seaborg -n*inz-ndu2'e -nce*
du) 5F+
Ateapt, -l a(er*iz+ Sntem nc n ra(a &ederii lor perierice.
Ateapt pn a5ungem n spatele lor.
Cei doi 'olda0i 'e '*recurar mai de)ar*e/ l'-ndu2i )e Jared i )e
Seaborg -n urma lor4 Seaborg -i ,cu 'emn din ca) lui Jared+ 3i luar
-n *cere carabinele/ le '*abilizar c-* mai bine cu )u*in0 i ochir -n
')a*ele 'olda0ilor+ Seaborg ddu ordinul4 gloan0ele zburar -n*r2o
e1)lozie 'cur*+ Solda0ii -n0e)enir i czur+
@estul i*au ncol!it pe Eu#aFa i pe 8er#ele1, zi'e Seaborg+ S ne
grbim.
.orni+ Jared era amuza* de ,elul -n care ')iri*ul lui Seaborg de a
EA
)relua comanda/ a*-* de )o*oli* cu 'cur* (reme -n urm/ 'e -n*or'e'e
din*r2oda*+
Kece minu*e mai *-rziu/ RuNaPa i :erNele? a6ungeau la ul*imele
rmi0e de muni0ie/ iar Jared i Seaborg zrir 'ingurii membri
rmai din de*aamen*ul numrul I&+ @a '*-nga lor/ la o)* me*ri
dede'ub*/ doi 'olda0i erau ad)o'*i0i du) un co)ac mare/ )rbui*4 -n
drea)*a i la a)ro1ima*i( *reizeci de me*ri -n ,a0/ al0i doi 'e a,lau -n
')a*ele unei grmezi de bolo(ani+ Ace*i 'olda0i -i 0ineau ocu)a0i )e
RuNaPa i :erNele?/ -n *im) ce al cincilea ocolea ,r zgomo*/
a)ro)iindu2'e de )ozi0ia lor din*r2o )ar*e+ Cu *o0ii '**eau cu ')a*ele
la Jared i Seaborg+
)u i iau pe cei de lng butean7 tu pe cei din spatele
bolo&anilor, zi'e Seaborg+ 6 s*i spun lui 8er#ele1 despre cel din
lanc, dar o s*o a&erti(e( s nu*l rad pn cnd nu ne doborm noi
oamenii. ,*are nici un rost s ne dm de gol.
Jared ddu din ca)4 acum/ c Seaborg 'e 'im0ea -ncrez*or/ )la2
ni,icarea lui mergea mai bine+ Jared )u'e deo)ar*e da*ele ca ' le
'*udieze mai *-rziu i 'e mic/ )ro)*indu2'e -n co)ac/ li)indu2i
')a*ele de *runchi i ag0-ndu2i )iciorul '*-ng 'ub o ramur mai
6oa'/ )en*ru un ')ri6in 'u)limen*ar+
Seaborg 'e mu* cu o creang mai 6o'/ ca ' ocolea'c o al*a care2
i '*-n6enea (ederea+ Ramura )e care clca'e/ moar*/ *ro'ni )u*ernic
'ub greu*a*ea lui i 'e )rbui/ cz-nd din co)ac -n ceea ce )rea
modul cel mai zgomo*o' cu )u*in0+ Seaborg -i )ierdu ')ri6inul
)iciorului i 'e a)uc cu ,urie de creanga de dede'ub*ul celei )e care
)i'e/ 'c)-ndu2i carabina4 )a*ru 'olda0i de )e 'ol 'e -n*oar'er/
ridicar ochii i2l (zur a*-rn-nd acolo nea6u*ora*+ 3nl0ar armele+
@ahat" e1clam Seaborg i 'e ui* la Jared+
Jared *ra'e -n modul ,oc au*oma* ')re cei doi 'olda0i de l-ng
bolo(ani+ $nul *re'ri i czu4 cellal* )lon6 )e du) bolo(ani+ Jared
'e r'uci i *ra'e -n 'olda0ii din ')a*ele bu*eanului4 nu lo(i )e
nimeni/ dar -i ')erie de'*ul de mul* (reme ca ' mu*e carabina )e
rache*ele ghida*e i ' *rag -n ')a0iul din*re cei doi 'olda0i+ Rache*a
'imula* -i -m)roc )e am-ndoi cu buc0i (ir*uale de ra)nel+
Czur+ Jared 'e -n*oar'e *ocmai la *im) ca '2l (ad )e 'olda*ul
EC
rma' l-ng bolo(ani a)'-nd )e *rgaci+ @an' o rache* ghida* ')re
el/ chiar c-nd acea'*a -i declan arma+ Jared -i 'im0i coa'*ele
-n0e)enind durero' c-nd co'*umul de an*renamen* 'e '*r-n'e/ i b-6b-i
du) carabin+ Fu'e'e -m)uca*/ dar ,a)*ul c nu czu'e din co)ac -i
')u'e c era -nc -n (ia0+
E1erci0iu de an*renamen*F Jared era a*-* de )lin de adrenalin/
-nc-* crezu c o ' ,ac )e el+
6 mn de a5utor, ceru Seaborg/ i -n*in'e m-na '*-ng )en*ru ca
Jared '2l *rag 'u' *ocmai c-nd al cincilea 'olda*/ care 'e -n*or'e'e -n
cerc/ -l -m)uc -n umrul dre)*+ @ui Seaborg -i -n0e)eni *o* bra0ul -n
co'*um4 l' '2i 'ca)e ramura de care a*-rna+ Jared -l a)uc de m-na
'*-ng i2l )rin'e -nain*e de a c)*a (i*ez -n cdere+ .iciorul '*-ng al
lui Jared/ -nc -n0e)eni* 'ub ramur/ 'e -ncord durero' din cauza
greu*0ii 'u)limen*are+
.e 'ol/ 'olda*ul -i a0in*ea arma4 gloan0e or ,i ,o'* (ir*uale 'au nu/
dar Jared *ia c dac era -m)uca*/ -n0e)enirea co'*umului l2ar ,i
,cu* '2l 'ca)e )e Seaborg i )robabil ' cad i el+ 3n*in'e m-na
'*-ng/ a)uc )umnalul de lu)* i2l az(-rli cu )u*ere+ Cu0i*ul 'e
-n,i)'e -n carnea coa)'ei '*-ngi a 'olda*ului4 ace'*a 'e )rbui/ 0i)-nd
i b-6b-ind cu )ruden0 -n )rea6ma cu0i*ului/ )-n c-nd :erNele? a)ru
-n ')a*ele lui i2l -m)uc/ imobiliz-ndu2l+
Detaamentul numrul I ctig 5ocul de r(boi, -l auzi Jared )e
:rahe+ @ela$e( acum costumele de antrenament pentru to!i cei care
snt nc nghe!a!i. .rmtorul 5oc de r(boi n trei(eci de minute.
.re'iunea din )ar*ea '*-ng a lui Jared 'e de'*in'e bru'c i con2
'iderabil/ ca i -ncremenirea co'*umului lui Seaborg+ Jared -l *ra'e -n
'u' i a)oi cobor-r am-ndoi cu a*en0ie )e 'olul )durii ca '2i
recu)ereze armele+
5embrii dezghe0a0i ai de*aamen*ului numrul I& -i a*e)*au/
de')r0indu2'e de colegul lor de de*aamen*/ care -nc gemea -n*in'
)e )m-n*+
Dobitocule" e1clam unul din*re ei/ bg-ndu2'e direc* -n ,a0a lui
Jared+ Ai aruncat un cu!it n Charlie" ,u trebuia s ncerci s omori
pe nimeni" De*aia se cheam 5oc de r(boi"
Seaborg 'e (-r- -n*re Jared i 'olda*+
ED
Zi*i asta amicului tu, goa(" Dac ne*ar i mpucat, a i c(ut
opt metri r nici o posibilitate de a*mi controla cderea. ,u prea
deosebit de ngri5orat c a i putut muri eu cnd !intea spre mine.
9aptul c 0ared l*a n5unghiat pe prietenul tu mi*a sal&at &ia!a. 3ar
el &a 'u)ra(ie0ui+ Aa c lua*l*ar dracuJ, i lua*te*ar dracuJ i pe
tine"
Seaborg i 'olda*ul 'e m'urar din )ri(iri -nc (reo c-*e(a
'ecunde/ -nain*e ca cellal* 'olda* ' -n*oarc )ri(irea/ ' 'cui)e )e
)m-n* i ' 'e duc -na)oi la camaradul 'u de de*aamen*+
?ul!umesc, -i zi'e Jared lui Seaborg+
Seaborg -i arunc o )ri(ire lui Jared i a)oi lui RuNaPa i
:erNele?+
S*o ntindem de*aici. ?ai a&em un 5oc de r(boi.
Se -nde)r* cu )ai a)'a0i+ Cei *rei -l urmar+
.e drumul de -n*oarcere/ Seaborg rma'e -n urm/ ca ' 0in )a'ul
cu Jared+
A ost o idee bun s olosim copacii, ')u'e el+ Bi m bucur c m*
ai prins nainte s cad. ?ul!umesc.
Cu plcere.
'ot nu*mi placi prea mult, con*inu Seaborg+ Dar n*o s mai am
nici o problem cu tine.
Pricep, zi'e Jared+ ) un nceput, oricum.
Seaborg ddu din ca) i grbi )a'ul din nou+ Rma'e *cu* *o*
re'*ul drumului+
M
; ei/ ia ui*e )e cine a(em noi aiciF e1clam loco*enen*ul Cloud/
c-nd Jared in*r -n na(e* -m)reun cu ceilal0i ,o*i membri ai
de*aamen*ului numrul D+
Se -n*orceau )e '*a0ia .hoeni1 )en*ru )rimele lor -n'rcinri+
; E )rie*enul meu/ JaredF
; Salu*/ loco*enen*e Cloud/ r')un'e Jared+ 3mi )are bine ' *e
re(d+
; 5 cheam !a(e/ zi'e Cloud+ #d c ai *ermina* cu
EE
an*renamen*ul+ @a naiba/ a ,i (ru* i eu ca an*renamen*ul meu '
dureze doar dou ')*m-niB
; 5ai a(em -nc mul*/ re)lic Jared+
; Nu m -ndoie'c+ Aadar/ ce numire ai c)*a*/ 'olda* !irac<
3nco*ro *e -ndre)0i<
; Am ,o'* re)ar*iza* )e .liul, r')un'e Jared+ Eu i cu doi din*re
)rie*enii mei/ Sarah .auling i S*e(en Seaborg+
Jared ar* ')re .auling/ care 'e aeza'e de6a4 Seaborg -nc nu
urca'e -n na(e*+
; Am (zu* .liul, zi'e Cloud+ " na( mai nouB @inii
,rumoa'eB N2am ,o'* nicioda* la bord/ de'igur+ #oi/ *i)ii de la
For0ele S)eciale/ ( 0ine0i deo)ar*e+
; Aa mi 'e ')une i mie/ comen* Jared+
Andrea Gell25ann urc la bord/ lo(indu2'e uor de Jared+ 3i
*rimi'e un im)ul' de 'cuz4 Jared 'e ui* la ea i z-mbi+
; Se )are c2o ' ,ie un zbor aglomera*/ remarc Cloud+ .o0i ' '*ai
din nou )e 'caunul co)ilo*ului/ dac dore*i+
; 5ul0ume'c/ r')un'e Jared i2i arunc o )ri(ire lui .auling+
Cred c de da*a a'*a o ' '*au laolal* cu ceilal0i )rie*eni ai mei+
Cloud 'e ui* a*en* la .auling+
; E )e de2a2n*regul de -n0ele'+ !ei -mi aduc amin*e c -mi
da*orezi ni*e glume noi+ S)er c -n *o* an*renamen*ul la/ (2au l'a*
)u0in *im) ' lucra0i la 'im0ul umorului+
Jared ,cu o )auz )en*ru o cli)/ amin*indu2i )rima di'cu0ie cu
Gabriel :rahe+
; @oco*enen* Cloud/ ai ci*i* (reoda* 9ran#enstein+ -n*reb el+
; Nicioda*+ *iu )o(e'*ea+ Am (zu* de cur-nd cea mai recen*
(er'iune ,ilma*+ 5on'*rul (orbea/ ceea ce mi '2a ')u' c -n'eamn
c e mai a)roa)e de car*ea )ro)riu2zi'+
; Ce crezi de')re a'*a<
; N2a ,o'* ru+ In*er)re*area a ,o'* cam e1agera*+ 5i2a )ru* ru
)en*ru mon'*ru+ Iar )er'ona6ul doc*orului FranNen'*ein era cam
ccnar+ !e ce -n*rebi<
; Eram curio'/ r')un'e Jared/ i ,cu un 'emn din ca) c*re
com)ar*imen*ul cu 'caune/ care acum era a)roa)e )lin+ @2am ci*i* cu
IJJ
*o0ii+ Ne2a da* mul* de g-ndi*+
; AhB -n0eleg+ Jared/ d2mi (oie '20i -m)r*e'c ,ilozo,ia mea
de')re ,iin0ele umane+ .oa*e ,i rezuma* -n )a*ru cu(in*e: -mi )lac
oamenii buni+ Iar *u )ari a ,i un om bun+ N2a )u*ea ')une c a'*a2i
*o* ce con*eaz )en*ru re'*ul lumii/ dar e ceea ce con*eaz )en*ru
mine+
; E bine de *iu*/ zi'e Jared+ Cred c ,ilozo,ia mea merge )e
acelai ,ga+
; Ei/ a*unci o ' ne -n0elegem de minune/ r')un'e Cloud+ i
acum: (reun banc nou<
; S2ar )u*ea ' am c-*e(a/ ')u'e Jared+
ASE
; Aici o ' (orbim cu (oce *are/ dac n2ai nimic -m)o*ri(/ -i
')u'e generalul Szilard lui Jane Sagan+ .e o')*ari -i ,ace ner(oi '
(ad doi oameni ui*-ndu2'e 0in* unul la al*ul ,r ' 'coa* de ,a)*
nici un 'une*+ !ac nu (d c (orbim/ or ' (in )e2aici din minu* -n
minu* ' (ad dac a(em ne(oie de ce(a+ E '-c-i*or+
; Cum dore*i/ r')un'e Sagan+
Cei doi 'e a,lau la )o)o*a generalilor/ cu )lane*a .hoeni1 ro*indu2
'e dea'u)ra lor+ Sagan o )ri(ea ,i1+
; E ului*or/ nu2i aa< remarc el+
; E'*e/ r')un'e Sagan+
; .o0i (edea )lane*a de la orice )or*al de )e '*a0ie/ cel )u0in o
)ar*e din *im)+ !ar nimeni nu 'e ui* (reoda*+ A)oi/ (ii aici i )ur i
'im)lu nu20i )o0i lua ochii de la ea+ Eu nu )o*/ -n orice caz+
Ar* c*re cu)ola de cri'*al care -i -ncon6ura+
; Cu)ola a'*a a ,o'* un dar/ *iai<
Sagan cl*in din ca)+
; Alai0ii ni l2au da* c-nd am con'*rui* '*a0ia/ con*inu Szilard+ E
diaman*/ *oa* che'*ia a'*a+ Au zi' c a ,o'* un diaman* na*ural )e
care l2au cio)li* din*r2un cri'*al -nc i mai mare/ 'co' din miezul
uneia din*re gigan*ele gazoa'e din 'i'*emul lor+ Alai0ii erau ni*e
ingineri uimi*ori/ aa am ci*i*+ .o(e'*ea '2ar )u*ea chiar ' ,ie
IJI
ade(ra*+
; Nu *iu nimic de')re alai0i/ zi'e Sagan+
; Au di')ru*/ r')un'e Szilard+ Acum o 'u* cincizeci de ani/ au
in*ra* -n rzboi cu obinii )en*ru o colonieB a(eau o arma* de clone
i mi6loacele de a ,ace ra)id clonele a'*ea/ i )en*ru o (reme 'e )rea
c or '2i ba* )e obini+ A)oi obinii au n'coci* un (iru' acorda* la
genele clonelor+ #iru'ul era ini0ial ino,en'i( i 'e *ran'mi*ea )rin aer/
ca o gri)+ "amenii no*ri de *iin0 au e'*ima* c '2a r')-ndi* -n
-n*reaga arma* alai* cam -n*r2o lun/ du) care/ la -nc o lun du)
a'*a/ (iru'ul a a6un' la ma*uri*a*e i a -nce)u* ' a*ace ciclul de
re)roducere celular al ,iecrei clone mili*are alai*e+ #ic*imele '2au
dizol(a* li*eralmen*e+
; Toa*e deoda*< -n*reb Sagan+
; A dura* cam o lun/ ')u'e Szilard+ !e aceea au e'*ima* de la
-nce)u* 'a(an0ii no*ri c a ,o'* ne(oie de *o* a*-*a *im) ca '
in,ec*eze -n*reaga arma*+ Sc)a0i de arma*a alai*/ obinii au nimici*
)o)ula0ia ci(il numaidec-*+ A ,o'* un genocid ra)id i bru*al+ "binii
nu 'un* o ')ecie )lin de com)a'iune+ Acum/ *oa*e )lane*ele alai*e
'un* -n )o'e'ia obinilor/ iar $niunea Colonial a -n(0a* dou lucruri+
$nul/ c arma*ele de clone 'un* o idee ,oar*e )roa'*+ A doua/ ' ne
dm la o )ar*e din calea obinilor+ Ceea ce am i ,cu*/ )-n acum+
Sagan -ncu(iin0+ Cruci*orul de lu)* al For0elor S)eciale .liul
i echi)a6ul 'u -nce)u'er de cur-nd raiduri de recunoa*ere i de
')iona6 -n *eri*oriul obinilor/ )en*ru a e(alua ,or0a i ca)aci*a*ea de
reac0ie a ace'*ora+ Era o mi'iune )ericuloa'/ din momen* ce obinii
nu ier*au a*acurile i/ *ehnic (orbind/ obinii i $niunea Colonial nu
'e a,lau -n '*are de con,lic*+ In,orma0iile de')re alian0a din*re obini/
rrae? i ene'hani erau un 'ecre* bine )zi*4 cea mai mare )ar*e a
$niunii Coloniale i a FCA nu erau la curen* cu alian0a i cu
amenin0area la adre'a ,iin0elor umane+ Ene'hanii men0ineau chiar o
)rezen0 di)loma*ic )e .hoeni1/ -n ca)i*ala colonial .hoeni1 Ci*?+
S*ric* (orbind/ erau alia0i+
; #rei ' (orbim de')re raidurile de la obini< -n*reb Sagan+
.e l-ng ,a)*ul c era comandan* de de*aamen* )e .liul, era i
o,i0erul de in,orma0ii al na(ei/ ,iind -n'rcina* cu e(aluarea ,or0elor+
IJ%
Cei mai mul0i din*re o,i0erii For0elor S)eciale de0ineau mai mul* de
un 'ingur )o'* i comandau de a'emenea i de*aamen*e de lu)*4
e,ec*i(ele rm-neau mici/ iar ,a)*ul c o,i0erii )'*rau ,unc0ii
comba*an*e 0inea *reaz ')iri*ul de de(o*amen* ,a0 de mi'iune al
For0elor S)eciale+ C-nd e*i n'cu* ' )ro*e6ezi omenirea/ nimeni nu
e'*e mai )re'u' de lu)*+
; Nu acum+ Nu e'*e locul )o*ri(i*+ #oiam ' (orbe'c cu *ine
de')re unul din*re noii *i 'olda0i+ .liul are *rei recru0i noi/ iar doi
din*re ei (or ,i 'ub comanda *a+
Sagan 'e zburli+
; #or ,i/ i a'*a2i o )roblem+ A(eam un 'ingur loc liber -n
de*aamen*/ dar am doi -nlocui*ori+ 5i2ai lua* unul din*re (e*erani ca
' ,aci loc+
Sagan -i adu'e amin*e )ri(irea nea6u*ora* de )e chi)ul lui Oill
@i'*er c-nd 'o'i'e ordinul lui de *ran',er )e Pelerinul.
; Pelerinul e o na( nou i are ne(oie de c-0i(a oameni
e1)erimen*a0i/ e1)lic Szilard+ Te a'igur c e1i'* i al0i comandan0i
de de*aamen*/ de )e al*e na(e/ la ,el de iri*a0i ca i *ine+ .liul *rebuia
' renun0e la unul din*re (e*eranii 'i/ i '2a -n*-m)la* ' am un recru*
)e care (oiam '2l )un 'ub comanda *a+ Aa c l2am mu*a* )e
Pelerinul )e unul din*re ai *i+
Sagan de'chi'e gura ' 'e )l-ng din nou/ a)oi 'e g-ndi mai bine i
'e ab0inu/ cloco*ind+ Szilard urmri 6ocul emo0iilor )e ,a0a ei+ Cei mai
mul0i 'olda0i ai For0elor S)eciale ar ,i ')u' )rimul lucru care le *recea
)rin ca)/ o urmare a ,a)*ului c nu le ,u'e'er bga*e -n ca)
ra,inamen*ele 'ociale -n *im)ul co)ilriei i al adole'cen0ei+
Au*ocon*rolul lui Sagan era unul din*re mo*i(ele )en*ru care2i
a*r'e'e a*en0ia lui Szilard4 ace'*a i al0i ,ac*ori+
; !e')re care recru* (orbim< -n*reb -n ',-ri* Sagan+
; Jared !irac/ r')un'e Szilard+
; Ce2i a*-* de ')ecial la el<
; Are -n el creierul lui Charle' :ou*in/ e1)lic Szilard/ i )ri(i din
nou cum Sagan 'e lu)* ' re')ing un r')un' (i'ceral imedia*+
; i *u crezi c2i o idee bun" -i iei -n ',-ri* )e gur+
; !e(ine i mai bun/ con*inu Szilard/ i -i *rimi'e -n*regul do'ar
IJ&
'*ric* 'ecre* al lui !irac/ com)le*a* cu ma*erialele *ehnice+
Sagan rma'e *cu*/ diger-nd ma*erialul4 Szilard a*e)*/ )ri(ind2
o )e *-nra ,emeie o,i0er in,erior+ !u) un minu*/ cine(a din
)er'onalul )o)o*ei 'e a)ro)ie de ma'a lor i -n*reb dac a(eau
ne(oie de ce(a+ Szilard comand ceai+ Sagan nu2l bg -n 'eam )e
o')*ar+
; 3n regul/ o ' muc momeala/ zi'e Sagan/ du) ce *ermin de
e1amina* do'arul+ !e ce m )roco)'e*i cu un *rd*or<
; :ou*in e *rd*orul/ re)lic Szilard+ !irac a c)*a* doar creierul
lui+
; $n creier -n care ai -ncerca* ' im)rimi con*iin0a unui *rd*or/
')u'e Sagan+
; !a/ recuno'cu Szilard+
; 30i 'u)un a*en0iei -n*rebarea -nc o da*/ in'i'* Sagan+
; .en*ru c ai e1)erien0 cu 'oiul '*a de lucruri/ r')un'e Szilard+
; Cu *rd*ori< -n*reb Sagan/ nedumeri*+
; Cu membri necon(en0ionali ai For0elor S)eciale+ Ai a(u* oda*
'ub comanda *a un membru ade(ra*2n'cu* al FCA+ John .err?+
Sagan de(eni uor rigid la auzul numelui4 Szilard ob'er(/ dar
)re,er ' nu comen*eze+
; S2a de'curca* de'*ul de bine -n 'ubordinea *a/ con*inu el+
$l*ima )ro)ozi0ie era oarecum o 'ube'*imare ironic4 -n *im)ul
b*liei )en*ru Coral/ .err? -i cra'e *ru)ul incon*ien* i rni* c-*e(a
'u*e de me*ri )e c-m)ul de b*lie/ )en*ru a g'i )en*ru ea -ngri6ire
medical/ a)oi g'i'e o com)onen*2cheie de *ehnologie inamic -n
*im) ce cldirea -n care 'e a,la 'e )rbuea -n 6urul lui+
; 5eri*ele )en*ru a'*a -i re(in lui .err?/ nu mie/ ')u'e Sagan+
Szilard 'im0i un al* 6oc de emo0ii din )ar*ea lui Sagan la auzul
numelui lui .err?/ dar -l l' iari ' *reac+
; E*i )rea mode'*/ comen* el i ,cu o )auz c-* *im) o')*arul
adu'e ceaiul+
; Ceea ce (reau eu ' ')un e'*e c !irac e un 'oi de hibrid/
con*inu+ Face )ar*e din For0ele S)eciale/ dar ar )u*ea ,i i altce&a.
#reau )e cine(a care are e1)erien0 cu altce&a.
; GAl*ce(aH/ re)e* Sagan+ Generale/ aud c *u crezi c unde(a
IJ7
-nun*rul lui !irac e con*iin0a lui :ou*in<
; N2am ')u' a'*a/ ro'*i Szilard/ )e un *on care 'ugera c )oa*e
chiar a'*a ')u'e'e+
Sagan cuge* la cele auzi*e i re)lic mai cur-nd la 'en'ul im)lici*
dec-* la ceea ce ,u'e'e e1)rima*+
; 30i dai 'eama/ de'igur/ c urm*oarea 'erie de mi'iuni ale
.liului (or )re'u)une ' in*rm -n lu)* a*-* cu rrae?/ c-* i cu
ene'hanii/ zi'e ea+ 3n ')ecial mi'iunile lega*e de ene'hani 'un* unele
de mare delica*e0eB
Bi unele pentru care a&eam ne&oie de Aill Lister, g-ndi Sagan/ dar
n2o ')u'e+
; Sigur c2mi dau 'eama/ -ncu(iin0 Szilard i -n*in'e m-na du)
ceai+
; Nu crezi c a a(ea )e cine(a la care e )o'ibil oric-nd ' a)ar o
)er'onali*a*e *rd*oare ar )u*ea ,i un ri'c< -n*reb Sagan+ $n ri'c nu
numai )en*ru mi'iune/ ci i )en*ru ceilal0i care 'er(e'c al*uri de el+
; E(iden* c e un ri'c/ re)lic Szilard/ i m bazez )e e1)erien0a
*a ca ' *e ocu)i de el+ !ar '2ar )u*ea do(edi de a'emenea un *ezaur
de in,orma0ii cri*ice+ !e care (a *rebui de a'emenea ' 'e ocu)e
cine(a+ .e l-ng *oa*e celelal*e/ e*i o,i0er de in,orma0ii+ E*i o,i0erul
ideal )en*ru ace'* 'olda*+
; Ce2a a(u* de ')u' CricN de')re a'*a< -n*reb Sagan/ re,erindu2'e
la maiorul CricN/ o,i0erul comandan* al .liului.
; N2a a(u* nimic de ')u' de')re a'*a )en*ru c nu l2am in,orma*/
r')un'e Szilard+ Ace'*a e'*e un ma*erial rezer(a* numai )en*ru cine
*rebuie ' *ie/ i am ho*r-* c el nu *rebuie ' *ie+ !in c-*e i '2a
')u'/ )ur i 'im)lu are *rei 'olda0i noi+
; Nu2mi )lace/ bombni Sagan+ Nu2mi )lace deloc+
; Nu20i cer '20i )lac/ zi'e Szilard+ 30i cer ' *e ocu)i de a'*a+
Sorbi din ceai+
; Nu (reau ca el ' 6oace un rol cri*ic -n nici una din*re mi'iunile
care au de2a ,ace cu rrae? 'au cu ene'hanii/ )ro*e'* Sagan+
; Nu (ei ,ace nici o di,eren0 -n ,elul -n care -l (ei *ra*a ,a0 de
oricare al* 'olda* de 'ub comanda *a/ -i ceru Szilard+
; A*unci ar )u*ea ,i i uci' la ,el ca oricare al* 'olda*+
IJ>
; A*unci/ de dragul *u/ ')er ' nu ,ie din cauza unui glon0 din
)ar*ea )rie*enilor/ ')u'e Szilard i l' ceaca din m-n+
Sagan *cu din nou+ "')*arul 'e a)ro)ie4 Szilard -i ,cu 'emn cu
nerbdare ' )lece+
; #reau ' ar* ,iierul '*a cui(a/ zi'e Sagan/ ar*-nd c*re
)ro)riul ei ca)+
; E '*ric* 'ecre*/ din mo*i(e e(iden*e/ e1)lic Szilard+ "ricine
*rebuie ' *ie de')re el *ie de6a/ i nu (rem '2l r')-ndim )e la
nimeni al*cine(a+ Nici mcar !irac nu2i cunoa*e )ro)ria i'*orie+
#rem ca lucrurile ' rm-n aa+
; 3mi ceri ' acce)* un 'olda* care are ca)aci*a*ea de a ,i un ri'c
de 'ecuri*a*e imens, ')u'e Sagan+ @ucrul cel mai mic )e care2l )o0i
,ace e'*e ' m lai ' m )reg*e'c+ Cuno'c un ')eciali'* -n
,unc0ionarea creierului uman i -n in*egrarea cu a6u*orul :rain.al2
ului+ Cred c )er')icaci*a*ea lui -n )ri(in0a a'*a ar )u*ea ,i ,olo'i*oare+
Szilard medi* la a'*a+
; E cine(a -n care ai -ncredere/ ob'er( el+
; .o* a(ea -ncredere -n acea'* )ri(in0/ re)lic Sagan+
; 3i cuno*i ni(elul de acce' la in,orma0ii< -n*reb Szilard+
; !a/ r')un'e Sagan+
; E de'*ul de -nal* )en*ru aa ce(a<
; .iB/ -nce)u Sagan+ Aici -nce) lucrurile ' de(in in*ere'an*e+
M
; Salu*/ loco*enen* Sagan/ zi'e admini'*ra*orul Cainen -n englez+
.ronun0ia era )roa'*/ dar nu era c-*ui de )u0in (ina lui Cainen4
gura lui nu a(ea ,orma )o*ri(i* )en*ru cele mai mul*e limbi ale
oamenilor+
; Salu*/ domnule admini'*ra*or/ r')un'e Sagan+ Ne -n(e0i limba+
; !a/ ')u'e Cainen+ Am *im) de -n(0a*/ i )rea )u0ine de ,cu*+
Cainen ar* ')re o car*e 'cri' -n cNann/ limba )redominan* a
rrae?2ilor/ aeza* l-ng un .!A+
; Sun* numai dou cr0i -n cNann aici+ A(eam de ale' -n*re car*ea
de -n(0are a limbii i car*ea de religie+ Am ale' limba+ Religia
IJA
uman eB ; Cainen cu* )rin mica lui rezer( de cu(in*e engleze*i
; B mai grea+
Sagan ,cu 'emn din ca) c*re .!A+
; Acum/ c ai un com)u*er/ ar *rebui ' ai mai mul*e o)0iuni de
lec*ur+
; !a+ 5ul0ume'c )en*ru c mi l2ai da*+ 5 ,ace ,erici*+
; Cu )lcere/ zi'e Sagan+ !ar com)u*erul 'o'e*e cu un )re0+
; *iu/ r')un'e Cainen+ Am ci*i* ,iierele )e care mi2ai ceru* ' le
ci*e'c+
; i<
; Trebuie ' *rec la cNann/ 'e 'cuz Cainen+ Engleza mea nu are
)rea mul*e cu(in*e+
; 3n regul+
; 52am ui*a* -n )ro,unzime la ,iierele re,eri*oare la 'olda*ul
!irac/ ro'*i Cainen -n con'oanele a')re/ dar ra)ide/ ale limbii cNann+
Charle' :ou*in a ,o'* un geniu )en*ru c a g'i* o cale de a )'*ra
unda con*iin0ei -n a,ara creierului+ Iar (oi 'un*e0i ni*e idio!i )en*ru
,elul -n care a0i -ncerca* ' -nde'a0i acea con*iin0 -na)oi+
; Idio0i/ re)e* Sagan/ i l' '2i 'ca)e cel mai uor din*re z-m2
be*e la auzul cu(-n*ului din cNann ieind din*r2un mic di,uzor lega* de
un nur -n 6urul g-*ului ei+ E'*e e(aluarea *a )ro,e'ional/ 'au doar un
comen*ariu redac0ional<
; Am-ndou/ r')un'e Cainen+
; S)une2mi de ce+
Cainen ,cu o micare ca '2i *rimi* ,iierele de )e .!A/ dar
Sagan ridic m-na+
; N2am ne(oie de de*aliile *ehnice/ -i zi'e ea+ #reau doar ' *iu
dac ace'* !irac o ' ,ie un )ericol )en*ru *ru)ele mele i )en*ru
mi'iune+
; 3n regul/ r')un'e Cainen/ i 'e o)ri )en*ru o cli)+ Creierul/
chiar i cel uman/ e ca un com)u*er+ Nu e o analogie )er,ec*/ dar
merge )en*ru ceea ce o '20i e1)lic+ Com)u*erele au *rei com)onen*e
)en*ru ca ' ,unc0ioneze: hardPare2ul/ 'o,*Pare2ul i ,iierele de da*e+
So,*Pare2ul ruleaz )e hardPare/ iar ,iierul ruleaz )e 'o,*Pare+
ardPare2ul nu )oa*e de'chide ,iierul ,r 'o,*Pare+ !ac )ui un
IJC
,iier )e un com)u*er cruia2i li)'e*e 'o,*Pare2ul nece'ar/ ace'*a nu
)oa*e dec-* ' '*ea acolo+ 5 -n0elegi<
; .-n acumB
; :un/ zi'e Cainen+
E1*ra*ere'*rul -n*in'e m-na i o ciocni uor cu dege*ul )e ca)4
Sagan -i -nbui im)ul'ul de a2l )le'ni )e'*e dege*+
; $rmre*e2m: creierul e'*e hardPare2ul+ Con*iin0a e'*e
,iierul+ !ar la )rie*enul *u !irac/ li)'e*e 'o,*Pare2ul+
; Care e 'o,*Pare2ul< -n*reb Sagan+
; 5emoria+ E1)erien0a+ Ac*i(i*a*ea 'enzorial+ C-nd )ui con*iin0a
lui :ou*in -n creierul lui/ acelui creier -i li)'e*e e1)erien0a nece'ar
)en*ru a )rice)e+ !ac acea con*iin0 'e a,l -nc -n creierul lui
!irac ; dac % a*unci e'*e izola* i nu e1i'* nici o cale ' ,ie
acce'a*+
; Solda0ii nou2n'cu0i ai For0elor S)eciale 'un* con*ien0i din
momen*ul -n care 'un* *rezi0i/ ')u'e ea+ !ar ne li)'e'c/ de a'emenea/
e1)erien0a i memoriaB
; A'*a nu2i contiin!, ceea ce -ncearc ei/ re)lic admini'*ra*orul/
iar Sagan -i ddu 'eama de dezgu'*ul din (ocea lui+ :le'*ema*ul
(o'*ru de :rain.al ,or0eaz de'chiderea canalelor 'enzoriale -n mod
ar*i,icial i o,er iluzia con*iin0ei/ iar creierul (o'*ru *ie+
Cainen ar* din nou ')re .!A+
; "amenii (o*ri mi2au da* un acce' de'*ul de larg la cerce*rile
re,eri*oare la creier i la :rain.al+ *iai<
; *iam/ r')un'e Sagan+ @e2am ceru* ' *e la'e ' *e ui0i la orice
,iier de care a(eai ne(oie ca ' m a6u0i+
; .en*ru c *iai c o ' ,iu )rizonier )en*ru *o* re'*ul (ie0ii i c/
chiar dac a e(ada/ a muri ,oar*e cur-nd de boala )e care mi2a0i
)ro(oca*2o+ Aa c n2ar ,i )u*u* ' strice ,a)*ul de a2mi da mie acce'+
Sagan ridic din umeri+
; mm/ mormi Cainen i con*inu: *ii c nu e1i'* nici un
mo*i( e1)licabil )en*ru care creierul unui 'olda* al For0elor S)eciale
ab'oarbe in,orma0ia a*-* de ra)id -n com)ara0ie cu un 'olda* FCA
obinui*< Am-ndoi )o'ed un creier uman neal*era*4 am-ndoi au
acelai com)u*er :rain.al+ Creierul For0elor S)eciale e condi0iona* -n
IJD
mod di,eri* ,a0 de al 'olda0ilor obinui0i/ dar nu -n*r2un ,el care '
mrea'c (izibil ra*a la care creierul )relucreaz in,orma0ia+ i *o*ui/
creierul For0elor S)eciale -nghi*e in,orma0ia i o )relucreaz la o
(i*ez incredibil+ *ii de ce< Se apr singur, loco*enen*e+ Solda*ul
(o'*ru mediu din FCA are de6a o con*iin0 i e1)erien0a de a o
,olo'i+ #oi/ 'olda0ii din For0ele S)eciale/ nu a(e0i nimic+ Creierul
(o'*ru 'im*e con*iin0a ar*i,icial )e care :rain.al2ul o ,or0eaz
a'u)ra lui i 'e grbe*e '2i con'*ruia'c una )ro)rie c-* mai re)ede
)o'ibil/ -nain*e ca acea con*iin0 ar*i,icial '2l de,ormeze
)ermanen*+ Sau '2l omoare+
; Nici un 'olda* al For0elor S)eciale n2a muri* din cauza :rain.al2
ului+
; "/ nu/ nu acum, ')u'e Cainen+ 5 -n*reb -n' ce2ai g'i dac *e2
ai duce cu 'u,icien* de mul* *im) -n urm+
; Ce *ii< -n*reb Sagan+
; Nu *iu nimic/ r')un'e Cainen bla6in+ E doar o ')ecula0ie
ne,onda*+ !ar )roblema e'*e c nu )o0i com)ara *rezirea For0elor
S)eciale cu Gcon*iin0H cu ceea ce a0i -ncerca* ' ,ace0i cu 'olda*ul
!irac+ Nu2i acelai lucru+ Nici mcar )e2a)roa)e+
Sagan 'chimb 'ubiec*ul+
; Ai zi' c e )o'ibil ca nici mcar ' nu mai ,ie con*iin0a lui
:ou*in -n creierul lui !irac/ zi'e ea+
; E )o'ibil+ Con*iin0a are ne(oie de in*rri noi4 ,r ele/ 'e
ri'i)e*e+ A'*a2i unul din*re mo*i(ele )en*ru care e a)roa)e im)o'ibil
' )'*rezi un *i)ar de con*iin0 coeren* -n a,ara creierului i )en*ru
care :ou*in e un geniu )en*ru c a ,cu*2o+ :nuiala mea e'*e c/
dac a ,o'* (reoda* acolo con*iin0a lui :ou*in/ '2a 'cur' de6a/ iar *u
n2ai dec-* -nc un 'olda* oarecare -n m-inile *ale+ !ar nu e1i'* nici o
cale de a ne da 'eama dac e acolo 'au nu+ Ti)arul ei ar ,i inclu' -n
con*iin0a 'olda*ului !irac+
; !ac este acolo/ ce2ar *rezi2o< (ru ' *ie Sagan+
; 3mi cer ' ,ac ')ecula0ii< -n*reb Cainen+
Sagan -ncu(iin0+
; 5o*i(ul )en*ru care n2a0i )u*u* acce'a con*iin0a lui :ou*in -nc
de la -nce)u* e'*e acela c creierul nu a(ea memorie i e1)erien0+
IJE
.oa*e c )e m'ur ce 'olda*ul (o'*ru !irac acumuleaz e1)erien0e/
una din*re ele (a ,i de'*ul de a'emn*oare -n 'ub'*an0a 'a )en*ru a
debloca o )ar*e din acea con*iin0+
; i a*unci ar de(eni Charle' :ou*inB
; .oa*e+ Sau )oa*e c nu+ Solda*ul !irac are )ro)ria lui con*iin0
acum+ .ro)riul lui 'im0 al 'inelui+ !ac '2ar *rezi con*iin0a lui
:ou*in/ n2ar ,i 'ingura con*iin0 de acolo+ E la la*i*udinea *a ' decizi
dac e de bine 'au e ru/ loco*enen* Sagan+ Nu20i )o* ')une a'*a/ 'au
ce '2ar -n*-m)la cu ade(ra* dac :ou*in '2ar *rezi+
; i *o*ui a'*ea 'un* lucrurile )e care am ne(oie ' mi le ')ui/
in'i'* Sagan+
Cainen 'coa'e echi(alen*ul rrae? al unui chico*i*+
; !2mi un labora*or/ ceru el+ A*unci '2ar )u*ea '20i )o* da ni*e
r')un'uri+
; Credeam c ai ')u' c n2o ' ne a6u0i nicioda*/ comen* Sagan+
Cainen *recu -na)oi la englez+
; 5ul* *im) de g-ndire+ .rea mul* *im)+ @ec0iile de limb nu 'un*
de'*ule+
i a)oi re(eni la cNann+
; Iar a'*a nu ( a6u* -m)o*ri(a )o)orului meu+ !ar *e a6u* )e
tine.
; .e mine< Nu *iu de ce m2ai a6u*a* de da*a a'*a4 *e2am mi*ui* cu
acce' la com)u*er+ !e ce m2ai a6u*a dincolo de a'*a< Te2am ,cu*
)rizonier+
; Iar *u mi2ai )ro(oca* o boal care o ' m omoare dac nu
)rime'c o doz zilnic de an*ido* de la inamicii mei/ zi'e Cainen+
3n*in'e m-na ')re biroul modela* din )ere*ele celulei i 'coa'e un
mic in6ec*or+
; 5edicamen*ul meu/ zi'e el+ 3mi dau (oie ' mi2l admini'*rez
'ingur+ "da* am ho*r-* ' nu mi2l in6ec*ez/ ' (d dac m2ar l'a '
mor+ Sun* -nc aici/ aa c ia* r')un'ul+ !ar m2au l'a* ' m
z(-rcole'c mai -n*-i )a*ru ore )e )odea+ Cum ai ,cu* i tu, dac m
g-nde'c mai bine+
; Nimic din *oa*e a'*ea nu e1)lic de ce2ai (rea ' m a6u0i+
; .en*ru c !i*ai amintit de mine+ .en*ru oricine al*cine(a/ nu 'un*
IIJ
dec-* -nc unul din*re mul0ii (o*ri inamici/ abia meri*-nd ' )rime'c
o car*e care ' m -m)iedice ' -nnebune'c de )lic*i'eal+ 3n*r2o zi/ or
' ui*e )ur i 'im)lu de an*ido*ul meu i or ' m la'e ' mor/ i o '
,ie acelai lucru )en*ru ei+ Tu mcar m con'ideri ca a(-nd o (aloare
oarecare+ 3n uni(er'ul ,oar*e mic -n care *rie'c eu acum/ a'*a *e ,ace
'ingura i cea mai bun )rie*en a mea/ aa duman cum e*i+
Sagan 'e ui* lung la Cainen/ aduc-ndu2i amin*e de arogan!a lui/
)rima oar c-nd 'e cuno'cu'er+ Acum era ')eria* i demn de mil/ i/
)en*ru o cli)/ a'*a o izbi )e Sagan ca ,iind lucrul cel mai *ri'* )e
care2l (zu'e (reoda*+
; 3mi )are ru/ ')u'e ea/ i ,u 'ur)rin' de (orbele care2i ieir din
gur+
$n al* chico*i* rrae? din )ar*ea lui Cainen+
; .lnuiam ' ( di'*rugem )o)orul/ loco*enen*e+ i -nc '2ar
)u*ea '2o ,acem+ Nu2i ne(oie ' *e 'im0i )rea (ino(a*+
Sagan nu a(u nimic de re)lica*+ 3i ,cu 'emn o,i0erului celulei de
de*en0ie c era ga*a ' )lece4 un 'olda* de gard (eni ' '*ea cu o
carabin 5F/ -n *im) ce ua celulei 'e de'chidea+
!u) ce ua 'e -nchi'e -n urma ei/ 'e -n*oar'e din nou ')re
Cainen+
; 5ul0ume'c )en*ru a6u*or+ " ' -n*reb de un labora*or+
; 5ul0ume'c+ N2o '2mi ,ac )rea mul*e ')eran0e+
; A'*a2i )robabil o idee bun/ zi'e Sagan+
; i/ loco*enen*eB/ mai ')u'e Cainen+ " idee+ Solda*ul *u/
!irac/ (a )ar*ici)a la ac0iunile *ale mili*are<
; !a+
; S*ai cu ochii )e el+ A*-* la oameni c-* i la rrae?/ -ncordarea
b*liei la' urme )ermanen*e -n creier+ E o e1)erien0 elemen*ar+
!ac :ou*in e -nc acolo/ rzboiul l2ar )u*ea 'coa*e la i(eal+ Fie )rin
el -n'ui/ ,ie )rin cine *ie ce combina0ie de e1)erien0e+
; Cum 'ugerezi '2l urmre'c -n b*lie< -n*reb Sagan+
; ='*a2i domeniul *u/ r')un'e Cainen+ 3n a,ar de momen*ul
c-nd m2ai ca)*ura*/ n2am ,o'* nicioda* la rzboi+ N2a )u*ea '20i dau
nici o idee+ !ar dac e*i -ngri6ora* )en*ru !irac/ a'*a a ,ace dac2a
,i -n locul *u+ #oi/ oamenii/ a(e0i o e1)re'ie: GLine20i )rie*enii
III
a)roa)e i dumanii i mai a)roa)eH+ Se )are c 'olda*ul *u/ !irac/
ar )u*ea ,i i una i al*a+ @2a 0ine ,oar*e/ ,oar*e a)roa)e+
M
.liul )rin'e cruci*orul rrae? mo0ind+
.ro)ul'orul de 'al* era un elemen* de *ehnologie ,oar*e 'en'ibil+
Fcea )o'ibil cl*oria in*er'*elar nu )ro)ul'-nd na(ele mai re)ede
dec-* (i*eza luminii/ ceea ce era im)o'ibil/ ci )rin )*runderea -n
')a0iu2*im) i )la'area na(elor ')a0iale 8'au a orice al*ce(a echi)a* cu
)ro)ul'or de 'al*9 -n orice loc din acel uni(er' unde doreau cei care2l
,olo'eau+
8!e ,a)*/ a'*a nu era *ocmai ade(ra*4 )e o 'car logari*mic/
)ro)ul'orul de 'al* de(enea cu a*-* mai )u0in demn de -ncredere cu c-*
era mai mul* ')a0iu -n*re )unc*ul de )lecare i cel de de'*ina0ie+
Cauza a ceea ce 'e numea G)roblema orizon*ului )ro)ul'orului de
'al*H nu era -n0elea' -n -n*regime/ dar e,ec*ele ei con'*au -n na(e i
echi)a6e )ierdu*e+ .e *ermen 'cur*/ ace'* lucru 0inea oamenii i
celelal*e ra'e care ,olo'eau )ro)ul'orul de 'al* -n acelai Gcar*ierH
in*er'*elar ca i )lane*ele lor de origine4 dac o ra' (oia ' )'*reze
con*rolul a'u)ra coloniilor 'ale/ aa cum (oiau a)roa)e *oa*e/
e1)an'iunea 'a colonial era gu(erna* de ',era de,ini* de orizon*ul
)ro)ul'orului de 'al*+ 3n*r2un 'en'/ acea'* )roblem era -n di'cu0ie4
da*ori* com)e*i0iei in*en'e )en*ru )ro)rie*0i *eri*oriale -n car*ierul -n
care *ria omenirea/ nici o ra' in*eligen* -n a,ar de una nu 'e
-n*in'e'e a)roa)e de )ro)riul ei orizon* al mo*orului de 'al*+ E1ce)0ia
era con'u/ a cror *ehnologie era a*-* de a(an'a* -n ra)or* cu celelal*e
ra'e din ')a0iul local/ -nc-* rm-nea de'chi' -n*rebarea dac ,olo'eau
de ,a)* )ro)ul'orul de 'al*+9
.rin*re mul*ele ca)ricii ale )ro)ul'orului de 'al*/ care *rebuiau
*olera*e dac cine(a (oia '2l ,olo'ea'c/ erau nece'i*0ile lui de
)lecare i de 'o'ire+ C-nd )leca/ )ro)ul'orul de 'al* a(ea ne(oie de un
')a0iu2*im) rela*i( G)la*H/ ceea ce -n'emna c )u*ea ,i ac*i(a* numai
c-nd na(a care -l ,olo'ea 'e a,la mul* -n a,ara )u0ului de gra(i*a0ie al
)lane*elor din a)ro)iere4 ace'* lucru cerea de)la'area -n ')a0iu
II%
,olo'ind mo*oare obinui*e+ !ar o na( echi)a* cu )ro)ul'or de 'al*
)u*ea 'o'i c-* de a)roa)e de o )lane* dorea ; )u*ea chiar/ *eore*ic/ '
'o'ea'c )e 'u)ra,a0a unei )lane*e/ dac )u*ea ,i g'i* un na(iga*or
de'*ul de -ncrez*or -n mie'*ria lui ca ' ,ac aa ce(a+ 3n *im) ce
a*erizarea unui a)ara* ')a0ial )e o )lane*/ cu a6u*orul )ro)ul'orului
de 'al*/ era )u*ernic de'cura6a* -n mod o,icial de c*re $niunea
Colonial/ For0ele Coloniale de A)rare recuno*eau (aloarea
'*ra*egic a 'o'irilor bru*e i nea*e)*a*e+
C-nd .liul a6un'e )e )lane*a )e care coloni*ii 'i umani o
numeau Ge**?'burg/ ace'*a r'ri din nean* la un ',er* de 'ecund2
lumin de cruci*orul rrae?/ i cu *unurile duale cu accelerare
elec*romagne*ic -nclzi*e i ga*a ' *rag+ Echi)a6ul )reg*i* de la
'ec0iunea de armamen* de )e .liul a(u ne(oie de mai )u0in de un
minu* ca ' 'e orien*eze i ' 0in*ea'c ne,erici*ul cruci*or/ care
abia la ',-ri* ,u (zu* -ncerc-nd ' r')und/ iar )roiec*ilele
magne*iza*e de *un a(ur ne(oie de mai )u0in de dou 'ecunde i o
*reime ca ' )arcurg di'*an0a din*re .liul i )rada 'a+ Sim)la (i*ez a
)roiec*ilelor de *un elec*romagne*ic era mai mul* dec-* 'u,icien* ca
' '*r)ung carca'a a)ara*ului rrae? i ' 'a)e un *unel )rin
mrun*aiele lui ca un glon0 )rin un* moale/ dar )roiec*an0ii
)roiec*ilelor nu 'e rezuma'er la a*-*4 ele erau )roiec*a*e ' 'e e1*ind
e1)lozi( la 'im)lul con*ac* cu ma*eria+
@a o ,rac0iune in,ini*ezimal de 'ecund du) ce )roiec*ilele
)*run'er -n a)ara*ul rrae?/ ace'*ea 'e ,ragmen*ar/ iar achiile 'e
-m)r*iar ,a0 de *raiec*oria lor ini0ial/ *ran',orm-nd )roiec*ilul -n
cea mai ra)id ra,al de )uc+ Chel*uiala de energie ceru* )en*ru a
'chimba ace'*e *raiec*orii era/ ,ire*e/ imen' i -nce*inea con'iderabil
achiile+ To*ui/ a(eau energie din belug/ i a'*a -n'emna doar c
,iecare achie a(ea mai mul* *im) )en*ru a a(aria (ehiculul rrae?
-nain*e ' ia' din na(a rni* i ' -ncea) o lung cl*orie li)'i* de
,recare )rin ')a0iu+
!a*ori* )ozi0iei rela*i(e a .liului ,a0 de cruci*orul rrae?/
)rimul )roiec*il de *un elec*romagne*ic izbi cruci*orul din ,a0 i
din')re *ribord4 ,ragmen*ele de )roiec*il ')ar -n diagonal i -n 'u'/
muc-nd nu chiar a*-* de cura* din c-*e(a ni(eluri ale na(ei i
II&
*ran',orm-nd un numr de membri ai echi)a6ului rrae? -n cea0
-n'-ngera*+ "ri,iciul de in*rare al ace'*ui )roiec*il era un cerc cura*
cu diame*rul de a)*e')rezece cen*ime*ri4 cel de ieire era o gaur
zdren0ui* de (reo zece me*ri/ cu un 6e* de me*al/ carne i aer
e1)lod-nd *cu* -n (id+
Al doilea )roiec*il de *un elec*romagne*ic in*r mai a)roa)e de
)u)a ,a0 de )rimul/ urm-nd o direc0ie )aralel/ dar nu reui ' 'e
,ragmen*eze4 ori,iciul de ieire era doar cu )u0in mai mare dec-* cel
de in*rare+ 3i r'cum)r ace'* eec ')rg-nd unul din*re mo*oarele
a)ara*ului rrae?+ Si'*emele au*oma*e de con*rol al a(ariilor cobor-r
in'*an*aneu )ere0i de')r0i*ori/ izol-nd mo*orul de*eriora*/ i
deconec*ar al*e dou mo*oare )en*ru a e(i*a o cdere -n lan0+ Na(a
rrae? ,u *recu* )e energia de urgen0/ ceea ce -i o,erea doar un
minimum de o)0iuni o,en'i(e i de,en'i(e/ din*re care nici una n2ar ,i
,o'* c-*ui de )u0in e,icace -m)o*ri(a .liului.
.liul, i el cu energia )ar0ial 'ec*ui* 8dar -n cur' de re-ncrcare9
din cauza ,olo'irii *unurilor elec*romagne*ice/ -ncheie a,acerea
lan'-nd cinci rache*e nucleare *ac*ice con(en0ionale ')re cruci*orul
rrae?+ A(ea ' le ia mai mul* de un minu* ' a6ung la cruci*or/ dar
.liul -i )ermi*ea acum lu1ul *im)ului+ Cruci*orul era 'ingura na(
rrae? din zon+ $n mic ,ulger izbucni din na(a rrae?4 cruci*orul
condamna* lan'a o 'ond de 'al*/ )roiec*a* ' a6ung re)ede la
di'*an0a )o*ri(i* )en*ru 'al* i ' anun0e re'*ul arma*ei rrae? ce 'e
-n*-m)la'e cu el+ .liul lan' o a a'ea i ul*im rache* c*re 'ond/
care urma ' ,ie a6un' din urm i di'*ru' la mai )u0in de zece mii
de Nilome*ri de di'*an0a de 'al*+ .-n ' a,le rrae? de cruci*or/ .liul
a(ea ' ,ie la ani2lumin di'*an0+
3n 'cur* (reme/ cruci*orul rrae? de(eni un c-m) de rmi0e -n
e1)an'iune/ iar loco*enen*ul Sagan i )lu*onul numrul % )rimir
au*oriza0ia )en*ru )ar*ea lor de mi'iune+
M
Jared -ncerc '2i calmeze ner(ii )rimei mi'iuni i uoara *eam
)ro(oca* de cobor-rea abru)* a *ran')or*orului de *ru)e -n
II7
a*mo',era )lane*ei Ge**?'burg/ -ncerc-nd ' alunge *o* ceea ce2i
di'*rgea a*en0ia i '2i concen*reze energiile+ !aniel ar(e?/ aeza*
al*uri de el/ -ngreuna ace'* lucru+
8lestema!ii tia de coloniti slbatici, comen* ar(e?/ -n *im)
ce *ran')or*orul de *ru)e )lon6a )rin a*mo',er+ Pleac i construiesc
colonii ilegale, iar apoi &in plngnd la noi cnd &reo alt nenorocit
de specie iese din &i(uini.
Calmea(*te, Dar&e1, ')u'e Ale1 Roen*gen+ 6 s te alegi cu o
migren.
Ce*a &rea s tiu este cum de reuesc ccnarii tia chiar i s
a5ung pn aici, con*inu ar(e?+ .niunea Colonial nu*i aduce
aici. Bi nu te po!i duce nicieri r s ie de acord .C.
8a sigur c po!i, -i e1)lic Roen*gen+ .C nu controlea( tot
traicul interstelar, doar cltoriile pe care le ac oamenii.
Colonitii tia sunt oameni, )instein, in'i'* ar(e?+
Dei, e1clam Julie Ein'*ein+ ,u m bga n chestia asta.
) doar o e$presie, 0ulie, zi'e ar(e?+
Colonitii sunt oameni, dar cei care*i transport nu sunt, idiotule,
')u'e Roen*gen+ Colonitii slbatici pltesc transportul
e$trateretrilor cu care .C ace comer!, iar e$trateretrii i duc unde
&or s mearg.
Asta*i stupid, re)lic ar(e?/ i 'e ui* -n 6ur la membrii
)lu*onului/ cu*-ndu2le acordul+
Cei mai mul0i din*re ei ,ie 'e odihneau/ cu ochii -nchii/ ,ie 'e
'*rduiau ' e(i*e di'cu0ia4 ar(e? a(ea re)u*a0ia de cer*re0 cu gura
mare+
.C ar putea opri asta, dac ar &rea. S le cear e$trateretrilor
s ncete(e s mai ia pasageri slbatici. Asta ne*ar sal&a pe noi de la
a trebui s riscm ca undurile noastre s ie mpucate.
!e )e 'caunul din ,a0/ Jane Sagan -i -n*oar'e ca)ul c*re ar(e?+
.C nu &rea s opreasc colonitii slbatici, e1)lic ea )e un *on
obo'i*+
De ce naiba+ -n*reb ar(e?+
9ac scandal, con*inu Sagan+ Soiul de persoan care &a sida .C
i &a niin!a o colonie slbatic e genul de persoan care ar
II>
pro&oca neca(uri acas dac nu li s*ar da &oie s plece. .C i
nchipuie c nu merit osteneala. Aa c i las s plece i se uit n
partea cealalt. Apoi sunt pe cont propriu.
Pn cnd intr n ncurctur, ro'*i ar(e? 'arca'*ic+
De obicei, chiar i atunci, zi'e Sagan+ Slbaticii tiu n ce se
bag.
Atunci ce cutm noi aici+ -n*reb Roen*gen+ ,u ca s iau partea
lui Dar&e1, dar tia sunt coloniti slbatici.
6rdinele// -l lmuri Sagan i -nchi'e ochii/ -ncheind di'cu0ia+
ar(e? )u,ni i era )e cale ' r')und c-nd *urbulen0ele de(enir
bru'c deo'ebi* de ne)lcu*e+
Se pare c rrae1*ii de la sol tocmai s*au prins c suntem aici,
(orbi Chad A''i'i din 'caunul )ilo*ului+ A&em nc trei rachete pe
drum. 2ine!i*& bine, o s ncerc s le ard nainte s a5ung prea
aproape.
C-*e(a 'ecunde mai *-rziu 'e auzi un (uie* gra(/ con*inuu4 ma'erul
de,en'i( al *ran')or*orului *rgea ca ' lichideze rache*ele+
De ce nu*i tbcim pe tipii tia de sus, de pe orbit+ -n*reb ar2
(e?+ Am mai cut asta nainte.
Sunt oameni acolo, nu+ -ndrzni Jared ' comen*eze+ A (ice c
am preera s e&itm tacticile care i*ar rni sau i*ar ucide.
ar(e? -i arunc lui Jared o )ri(ire c-* 'e )oa*e de 'cur*/ a)oi
'chimb 'ubiec*ul+
Jared 'e ui* ')re Sarah .auling/ care ridic din umeri+ 3n ')*2
m-na de c-nd ,u'e'er re)ar*iza0i )lu*onului numrul %/ cel mai bun
ad6ec*i( )en*ru a de'crie rela0iile cu ei era acela de glacial. Al0i
membri ai )lu*onului erau )oli*icoi i rezer(a0i c-nd 'e (edeau
ne(oi0i/ al*,el -n' -i e(i*au )e cei doi de c-*e ori era )o'ibil+ Jane Sa2
gan/ o,i0erul comandan* al )lu*onului/ -i anun0a'e 'cur* c aa era
obiceiul )en*ru noii recru0i )-n la )rima lor mi'iune de lu)*+
Descurca!i*& cu asta, zi'e'e ea i 'e -n*or'e'e la *reburile ei+
3i nelini*ea )e Jared i )e .auling+ S ,ie ignora0i *em)orar era
una/ dar celor doi le era de a'emenea re,uza* in*egrarea com)le* cu
)lu*onul+ Erau conec*a0i 'u)er,icial i -m)r*eau o ,rec(en0
comun )en*ru di'cu0ii i 'chimbul de in,orma0ii )ri(ind mi'iunea
IIA
urm*oare/ dar in*egrarea in*im o,eri* de de*aamen*ul de in'*ruc0ie
nu era )rezen* aici+ Jared 'e ui* din nou la ar(e? i/ nu )en*ru
)rima oar/ 'e -n*reb dac in*egrarea nu era )ur i 'im)lu un
in'*rumen* de an*renamen*+ !ac aa era/ )rea crud ' o o,eri
oamenilor doar ca ' le2o iei -na)oi mai *-rziu+ !ar (zu'e 'emnele
in*egrrii )rin*re camarazii lui de )lu*on4 micrile i ac0iunile 'ub*ile
care 'ugerau un dialog comun nero'*i* i o con*ien0 'enzorial care
mergea dincolo de 'im0uri+ Jared i .auling *-n6eau du) ea/ dar *iau
i c li)'a ei era un *e'* )en*ru a (edea cum ar reac0iona+
Ca ' comba* li)'a de in*erac0iune cu )lu*onul/ in*egrarea lui
Jared cu .auling a(ea o in*imi*a*e de,en'i(4 )e*receau a*-* de mul*
*im) unul -n ca)ul celuilal* -nc-*/ )-n la ',-ri*ul ')*m-nii/ -n ciuda
a,ec0iunii lor reci)roce/ a)roa)e c li 'e ,cu'e grea0 unul de cellal*+
E1i'*a/ de'co)erir ei/ un a'emenea lucru numi* G)rea mul*
in*egrareH+ Cei doi -i diluar uor comuniunea/ in(i*-ndu2l )e S*e(en
Seaborg ' 'e in*egreze cu ei neo,icial+ Seaborg/ care a(u'e'e )ar*e
de aceeai )rimire rece de la )lu*onul numrul I/ dar care nu a(ea
colegi de an*renamen* -n )lu*on care '2i 0in com)anie/ era a)roa)e
)a*e*ic de recuno'c*or )en*ru o,er*+
Jared )ri(i ')re Jane Sagan i 'e -n*reb dac o,i0erul comandan*
(a *olera ca el i Sarah ' rm-n nein*egra0i )e *im)ul mi'iunii4
)rea )ericulo'+ Cel )u0in )en*ru el i .auling+
Ca )en*ru a r')unde g-ndurilor lui/ Sagan ridic ochii ')re el i2
a)oi (orbi:
Sarcini, ')u'e ea/ i *rimi'e c*re )lu*on o har* a micii colonii
Ge**?'burg/ cu -n'rcinrile 'u)ra)u'e+ Aduce!i*& aminte c aceasta
este o ac!iune de debarasare complet. ,*a e$istat nici un semn de
acti&itate a sondelor de salt, aa c ie c sunt cu to!ii mor!i, ie c
sunt mna!i unde&a de unde nu pot trimite nici un mesa5. 3deea este
s cur!m rrae1*ii cu un minimum de pagube structurale aduse
coloniei. Asta nseamn ct mai pu!ine, Dar&e1, 'e ui* 'emni,ica*i(
la 'olda*/ care 'e ,oi '*-n6eni*+ ,*am nimic mpotri& s aruncm
lucrurile n aer cnd e ne&oie, dar orice distrugem le &a lipsi acestor
coloniti.
Ce+ -n*reb Roen*gen+ Sugere(i serios s*i lsm pe oamenii
IIC
tia s rmn+ Dac mai triesc+
Sunt slbatici, )reciz Sagan+ ,u*i putem sili s ac!ione(e
inteligent.
)i bine, i*am putea or!a, ')u'e ar(e?+
,u o s*i or!m, i2o re*ez Sagan+ A&em oameni noi pe care s*i
lum sub aripa noastr ocrotitoare. @oentgen, eti responsabil
pentru Pauling. )u am gri5 de Dirac. @estul, doi cte doi la
sarcinile &oastre. Ateri(m aici % o mic zon de a*erizare lumina* ;
i & las s & olosi!i propria creati&itate ca s a5unge!i acolo unde
trebuie s i!i. Aminti!i*& s obser&a!i mpre5urimile i inamicul7 i!i
aten!i la noi to!i.
Sau mcar la unii dintre noi, -i *ran'mi'e .auling -n )ar*icular lui
Jared+
A)oi 'im0ir am-ndoi (alul 'enzual al in*egrrii/ hi)er2con*iin0a
de a a(ea a*-* de mul*e )unc*e de (edere 'u)ra)u'e -n*r2unul 'ingur+
Jared 'e lu)* '2i '*)-nea'c un icne*+
,u te e$cita, ')u'e ar(e?/ i urmar c-*e(a im)ul'uri de
amuzamen* -n )lu*on+ Jared le ignor i ab'orbi com)le1ul emo0ional
i in,orma0ional o,eri* de )ar*enerii de )lu*on4 -ncrederea -n
ca)aci*a*ea lor de a2i -n,run*a )e rrae?4 un 'ub'*ra* de )lanuri
)reliminare )en*ru *ra'eele )-n la de'*ina0iile mi'iunilor lor4 o
emo0ie -ncorda* i 'ub*il a a*e)*rii care )rea ' aib )rea )u0in
de2a ,ace cu lu)*a care urma4 i 'en*imen*ul comun -m)r*i* c gri6a
)en*ru )'*rarea in*ac* a '*ruc*urilor n2a(ea nici un ro'*/ din momen*
ce coloni*ii erau a)roa)e 'igur de6a mor0i+
M
-n spatele tu" o auzi Jared )e Sarah .auling/ iar el i Jane Sagan
'e -n*oar'er i *ra'er chiar -n *im) ce )rimeau/ din )unc*ul de
(edere -nde)r*a* al lui .auling/ imaginea i da*ele de')re *rei 'olda0i
rrae? mic-ndu2'e ,r zgomo*/ dar nu in(izibili/ -n 6urul unei cldiri
mul*i,unc0ionale )en*ru a2i )rinde -n ca)can )e cei doi+ Cei *rei
rrae? ieir 'ub o grindin de gloan0e (eni* din')re Jared i Sagan4
unul 'e )rbui mor*/ -n *im) ce ceilal0i doi 'e de')r0ir i ,ugir -n
IID
direc0ii di,eri*e+
Jared i Sagan 'ondar ra)id )unc*ele de (edere ale celorlal0i
membri ai )lu*onului ca ' (ad cine i2ar )u*ea in*erce)*a )e unul 'au
)e am-ndoi 'olda0ii ,ugari+ To0i ceilal0i erau )reocu)a0i/ inclu'i(
.auling/ care 'e -n*or'e'e la 'arcina ei )rinci)al de a 'coa*e din
a'cunzi un *rg*or rrae? de la marginea aezrii de )e Ge**?'burg+
Sagan o,* 'onor+
3a*l pe la, zi'e ea/ )ornind du) al doilea+ -ncearc s nu te lai
omort.
Jared 'e lu du) 'olda*ul rrae?/ care2i ,olo'ea )icioarele
)u*ernice/ ca de )a're/ ca ' ia un a(an' con'iderabil+ 3n *im) ce
Jared alerga '2l )rind din urm/ rrae?2ul 'e r'uci i *ra'e cu
(iolen0 -n el cu o 'ingur m-n )e arm4 ocul zbur arma din m-na
'olda*ului rrae?+ Gloan0ele -m)rocar )m-n* direc* -n ,a0a lui Jared/
care co*i ca ' 'e ad)o'*ea'c/ -n *im) ce arma inamic zngni )e
'ol+ Rrae?2ul con*inu ' alerge ,r '2i recu)ereze arma i di')ru
-n gara6ul comun al coloniei+
?i*ar prinde bine o mn de a5utor, *ran'mi'e Jared din )ragul
gara6ului+
Suntem c!i&a, r')un'e ar(e? de unde(a+ ,enoroci!ii tia ne
depesc cel pu!in de dou ori.
Jared in*r -n gara6 )e )oar*+ " )ri(ire ra)id -i ar* c 'ingura
al* cale de ieire era o u )e acelai )ere*e ca i )oar*a/ i una din*r2
o 'erie de ,ere'*re )roiec*a*e ' aeri'ea'c gara6ul+ Fere'*rele erau
-nal*e i mici4 )rea )u0in )robabil ca ,ugarul rrae? ' ,i *recu* )rin
ele+ Se a,la -nc unde(a -n gara6+ Jared 'e de)la' -n*r2o )ar*e i
-nce)u o cu*are me*odic a a*elierului+
$n )umnal zbur de du) o )rela* de )e un ra,* 6o' i -l lo(i )e
Jared -n gamb+ Le'*ura nanobo*ic a 'alo)e*ei mili*are -n0e)eni -n
locul -n care o a*in'e lama cu0i*ului+ Jared nu 'e ale'e nici mcar cu o
zg-rie*ur+ !ar )ro)ria lui micare de 'ur)riz -l dezechilibr4 'e
-n*in'e )e )odea/ cu glezna r'uci* i carabina cz-ndu2i cu zgomo*
din m-n+ Solda*ul rrae? 'e *-r- a,ar din a'cunz*oare -nain*e ca Jared
' a6ung la arm/ 'e arunc )e'*e Jared i -m)in'e arma cu )umnul
care 0inea -nc )umnalul+ Carabina alunec de)ar*e de m-na lui/ iar
IIE
rrae?2ul -l -n6unghie )e Jared -n ,a0/ ,c-ndu2i o *ie*ur larg -n
obraz i (r'-nd Smar*:lood+ Jared 0i)4 rrae?2ul cobor- de )e el i 'e
-ndre)* ')re 5F+
C-nd Jared 'e -n*oar'e/ 'olda*ul rrae? a(ea carabina a0in*i* ')re
el/ cu dege*ele lungi ,i1a*e '*-ngaci/ dar 'olid/ )e )a* i )e *rgaci+
Jared -ncremeni+ Rrae?2ul croncni ce(a i a)' )e *rgaci+
Nimic+ Jared -i adu'e amin*e c 5F2ul era conec*a* la :rain.al2
ul 'u4 n2ar ,i *ra' )en*ru un non2uman+ Sur-'e uura*4 rrae?2ul c-r-i
din noi i2l izbi cu )u*ere )e Jared -n ,a0 cu arma/ ',-iindu2i obrazul
)e care2l *ia'e de6a+ Jared '*rig i 'e ddu -na)oi de durere+ Rrae?2
ul arunc )uca )e un ra,* -nal*/ unde nu a6ungea nici unul din*re ei+
3n*in'e m-na ')re o ma'/ a)uc un le(ier )en*ru cauciucuri i 'e
a)ro)ie de Jared/ legn-ndu2l ru*cio'+
Jared bloc legnarea cu bra0ul4 'alo)e*a 'e -n*ri din nou/ dar
durerea -i ,cu bra0ul ' *re'ar+ @a urm*oarea legnare/ -n*in'e m-na
' a)uce le(ierul/ dar a)recie grei* (i*eza cu care 'e a)ro)ie4
(ergeaua -i cobor- cu )u*ere )e'*e dege*e/ ,r-ng-ndu2i oa'ele
inelarului i mi6lociului de la m-na drea)* i -m)ing-ndu2i bra0ul -n
6o'+ Rrae?2ul mic ,ierul -n*r2o )ar*e i2l )ocni )e Jared cu el -n ca)4
ace'*a czu -n genunchi/ ame0i*/ 'ucindu2i iari glezna )e care
czu'e mai de(reme+ Jared -n*in'e nuci* m-na '*-ng/ du) cu0i*ul de
lu)*4 'olda*ul rrae? -l lo(i cu )iciorul -n m-n/ cu )u*ere/ ,c-nd
)umnalul '2i zboare din m-n+ " a doua izbi*ur ra)id cu )iciorul -l
nimeri )e Jared -n brbie/ ,c-ndu2l '2i mu*e limba/ iar
Smar*:lood2ul '2i 0-nea'c -n gur i )e'*e din0i+ Rrae?2ul -l
-m)in'e/ -i 'coa'e cu0i*ul i 'e a)lec '2i *aie g-*ul lui Jared+ 5in*ea
lui Jared 'e -n*oar'e bru'c la edin0a de an*renamen* cu Sarah
.auling/ c-nd -l imobiliza'e cu cu0i*ul la g-* i2i ')u'e'e c nu 'e
concen*reaz+ Se concen*ra acum+
Tra'e bru'c aer -n )ie)* i 'cui) un 6e* de Smar*:lood -n ,a0a
rrae?2ului i )e banda ocular+ Crea*ura 'e re*ra'e/ 'e ,eri/ d-ndu2i lui
Jared *im)ul nece'ar ca ' dea in'*ruc0iuni :rain2.al2ului '
ac0ioneze Smar*:lood2ul de )e ,a0a rrae?2ului la ,el cum ,cu'e c-nd
,u'e'e -nghi0i* de in'ec*a 'ug*oare de '-nge de )e .hoeni1: '2l
a)rind+
I%J
Rrae?2ul 0i) c-nd Smar*:lood2ul -nce)u '2i ard )e chi) i )e
banda ocular/ l'-nd '2i 'ca)e cu0i*ul/ -n *im) ce2i -ncle*a m-inile
)e ,a0+ Jared a)uc )umnalul i2l -n,i)'e -n*r2o )ar*e a ca)ului rrae?2
ului+ Ace'*a 'coa'e un cloncni* bru'c de 'ur)riz i a)oi czu )e
')a*e/ dezar*icula*+ Jared -i urm e1em)lul/ zc-nd -n *cere/ ne,c-nd
nimic -n a,ar de a2i odihni ochii i de a de(eni din ce -n ce mai
con*ien* de miro'ul greu/ -n0e)*or al rrae?2ului ,umeg-nd+
Scoal*te, -i ')u'e cine(a du) un oarecare *im)/ i2l -m)un'e cu
*ocul ghe*ei+ Jared cli)i i 'e ui* -n 'u'+
Era Sagan+
Dai, Dirac. 3*am ras pe to!i. Po!i iei acum.
? doare, gemu Jared+
La naiba, Dirac, e1clam Sagan+ ? doare numai cnd m uit la
tine.
Fcu 'emn ')re rrae?+
Data &iitoare, mul!umete*te s mputi chestia asta nenorocit.
6 s !in minte.
Pentru c &eni &orba, adug Sagan/ unde !i*e carabina+
Jared ridic ochii ')re ra,*ul -nal* )e care o arunca'e rrae?2ul+
Cred c am ne&oie de o scar, ')u'e el+
Ai ne&oie de copci, zi'e Sagan+ 6bra(ul tu e pe cale s cad.
Locotenente, in*er(eni Julie Ein'*ein+ 6 s &rei s &ii ncoace. 3*
am gsit pe coloniti.
Sunt n &ia! cu to!ii+ -n*reb Sagan+
Doamne, nu" e1clam Ein'*ein/ i/ )rin in*egrare/ a*-* Sagan/ c-* i
Jared o 'im0ir cu*remur-ndu2'e+
.nde eti+ -n*reb Sagan+
Dmm/ Poate c ar trebui s &ii s &e(i/
$n minu* mai *-rziu/ Sagan i Jared a6un'er la aba*orul coloniei+
@rae1 nenoroci!i" e1clam Sagan c-nd 'e a)ro)iar+ Se -n*oar'e
')re Ein'*ein/ care o a*e)*a a,ar+ Sunt nuntru+
Sunt nuntru/, r')un'e Ein'*ein+ -n camera rigoriic din
spate.
'o!i+
Aa cred. ) greu de spus, r')un'e Ein'*ein+ -n cea mai mare
I%I
parte sunt n buc!i.
Camera ,rigori,ic era -nde'a* cu carne+
Solda0ii For0elor S)eciale rma'er cu gura c'ca* la *or'urile
6u)ui*e din c-rlige+ :u*oiaele de dede'ub*ul c-rligelor erau um)lu*e
cu mrun*aie+ 5embre -n di,eri*e '*adii de )relucrare zceau -n
grmezi )e me'e+ .e o ma' 'e)ara* 'e a,la o colec0ie de ca)e*e/
cranii *ia*e cu ,ier'*rul )en*ru a e1*rage creierii+ Ca)e*e arunca*e
um)leau un al* bu*oi/ l-ng ma'+
" grmad mai mic de cor)uri ne)relucra*e era aduna* 'ub o
)rela*+ Jared 'e du'e '2o dea la o )ar*e+ !ede'ub* 'e a,lau co)ii+
Dumne(eule, zi'e Sagan+
Se -n*oar'e ')re Ein'*ein+
'rimite pe cine&a la birourile administra!iei coloniei. Scoate
toate dosarele medicale i genetice pe care le po!i gsi, i otograii
ale colonitilor. 6 s a&em ne&oie de ele ca s identiicm oamenii.
Apoi pune doi ini s caute prin l(ile de gunoi.
Ce cutm+ -n*reb Ein'*ein+
@mi!e, r')un'e Sagan+ Pe to!i cei pe care rrae1*ii i*au mncat
de5a.
Jared o auzi )e Sagan d-nd ordinele cu un b-z-i* -n ca)+ Se l' )e
(ine i 'e ui*/ -ncremeni*/ la grmada de *ru)uri mici+ 3n (-r, zcea
cor)ul unei ,e*i0e/ cu *r'*urile de ')iridu *cu*e/ de'*in'e i
,rumoa'e+ 3n*in'e m-na i a*in'e obrazul ,e*i0ei+ Era rece ca ghea0a+
Ine1)licabil/ Jared 'im0i o 'gea* a'cu0i* de durere+ 3n*oar'e
ca)ul cu un 'u')in de grea0+
!aniel ar(e?/ care g'i'e camera ,rigori,ic -m)reun cu
Ein'*ein/ (eni -n )icioare l-ng Jared+
Prima oar, ')u'e el+
Jared ridic )ri(irea+
Ce+
ar(e? ,cu 'emn din ca) c*re cor)uri+
) prima oar cnd &e(i copii. Am dreptate+
Da, r')un'e Jared+
Aa ni se ntmpl nou, con*inu ar(e?+ Prima oar cnd &edem
coloniti, sunt mor!i. Prima oar cnd &edem copii, sunt mor!i. Prima
I%%
oar cnd &edem o creatur inteligent care nu e uman, e moart
sau ncearc s ne omoare, aa c trebuie s*o omorm noi. Atunci
este moart. Au trecut luni de (ile pn s &d un colonist &iu. ,*am
&(ut niciodat un copil &iu/
Jared 'e -n*oar'e ')re grmad+
Ce &rst are asta+ -n*reb+
@ahat, nu tiu, r')un'e ar(e?/ dar 'e ui* oricum+ A (ice c
trei sau patru ani. Cinci, cel mult. Bi tii ce*i nostim+ )ra mai n
&rst dect noi doi la un loc. ?ai n &rst dect noi doi la un loc de
dou ori. ) un uni&ers utut, amice/
ar(e? 'e -nde)r*+ Jared 'e ui* ,i1 la ,e*i0 -nc un minu*/ a)oi
o aco)eri )e ea i grmada cu )rela*a+ Se du'e '2o cau*e )e Sagan/ )e
care2o g'i l-ng cldirea admini'*ra0iei coloniei+
Dirac, -l -n*reb -n *im) ce 'e a)ro)ia/ ce cre(i despre prima
noastr misiune+
Cred c e de*a dreptul ngro(itoare, r')un'e Jared+
Aa e.
; *ii de ce 'un*em aici< !e ce2am (eni* la o aezare de 'lba*ici<
Jared a(u ne(oie de o 'ecund '2i dea 'eama c ea ro'*i'e
cu(in*ele cu (oce *are+
; Nu/ r')un'e el la ,el+
; .en*ru c e,ul ace'*ei aezri e ,iul 'ecre*arului de '*a* al
$niunii Coloniale/ e1)lic ea+ Nenoroci*ul de idio* (oia '2i
do(edea'c mamei lui c regulamen*ele $niunii Coloniale -m)o*ri(a
aezrilor 'lba*ice 'un* o o,en' la adre'a dre)*urilor ci(ile+
; i 'un*<
Sagan 'e ui* )iezi la Jared+
; !e ce -n*rebi<
; Sun* doar curio'/ r')un'e Jared+
; .oa*e c 'un*/ )oa*e c nu 'un*/ zi'e Sagan+ !ar oricum ar ,i/
ul*imul loc unde ' do(ede*i o a'emenea idee ar ,i )lane*a asta. E'*e
re(endica* de rrae? de ani de zile/ chiar dac nu au o aezare )e ea+
:nuie'c c goaza '2a g-ndi* c/ din cauz c $C i2a b*u* )e rrae?
-n ul*imul rzboi/ )oa*e c or ' *reac cu (ederea/ de *eama
re)re'aliilor+ A)oi/ acum zece zile/ 'a*eli*ul ')ion )e care l2am lan'a*
I%&
dea'u)ra )lane*ei a ,o'* dobor-* din cer de cruci*orul la )e care l2
am ra'+ Am ,cu* -n*-i o )oz cruci*orului+ i ia*2ne )e noi aici+
; E o ade(ra* belea/ comen* Jared+
Sagan r-'e cu *ri'*e0e+
; Acum *rebuie ' m duc -na)oi -n ble'*ema*a aia de camer
,rigori,ic i ' *e'*ez cada(rele )-n c-nd -l g'e'c )e ,iul
'ecre*arului+ A)oi (oi a(ea )lcerea de a o anun0a c rrae? i2au
cio)-r0i* ,iul i ,amilia lui )en*ru m-ncare+
; Familia lui< -n*reb Jared+
; So0ia/ zi'e Sagan/ i o ,iic+ 3n (-r'* de )a*ru ani+
Jared a(u un ,ri'on (iolen*/ g-ndindu2'e la ,e*i0a din grmad+
Sagan -l )ri(i cu a*en0ie+
; Te 'im0i bine< -n*reb+
; !a/ r')un'e Jared+ !oar c )are o a'emenea iro'ireB
; So0ia i co)ilul 'un* o iro'ire/ ,u de acord Sagan+ Nenoroci*ul
cre*in care le2a adu' aici a )rimi* ce2a meri*a*+
Jared 'e cu*remur din nou+
; !ac aa zici *uB
; Aa zic eu+ Acum/ hai+ E (remea ' iden*i,icm coloni*ii/ 'au
ce2a mai rma' din ei+
M
)i bine, -i ')u'e Sarah .auling lui Jared c-nd iei din in,irmeria de
)e .liul. Sigur nu*o iei pe calea cea mai uoar.
3n*in'e m-na i2i a*in'e obrazul )e cre'**ura care rm'e'e/ -n
ciuda nano2co)cilor+
-nc po!i s &e(i unde le*ai tiat.
,u doare, zi'e Jared+ Ceea ce nu pot spune despre gle(n i
despre mn. >le(na n*a ost rupt, dar degetele or s aib ne&oie de
cte&a (ile ca s se &indece complet.
?ai bine dect s ii mort.
Ade&rat, recuno'cu Jared+
Bi i*ai n&!at pe to!i o nou mecherie. Lucruri pe care nu tiai
c le po!i ace cu Smart8lood*ul. Acum !i (ic 0ared Ar(torul.
I%7
'oat lumea tie c po!i ace Smart8lood*ul s se aprind, ')u'e
Jared+ Am &(ut oameni olosindu*l tot timpul ca s pr5easc gn*
daci pe Phoeni$.
Da, toat lumea l olosete ca s aume gndaci mititei, zi'e
.auling+ Dar e ne&oie de un anumit soi de minte ca s te gndeti s*l
oloseti la aumat gndacii cei mari.
,u m*am prea gndit la asta. ,umai c nu &oiam s mor.
Amu(ant lucru cum &oin!a tre(ete creati&itatea n cine&a,
comen* .auling+
Amu(ant cum te ace s te concentre(i, adug Jared+ ?i*am
amintit cum mi*ai spus c trebuie s mai lucre( la asta. Cred c s*ar
putea s*mi i sal&at &ia!a.
8ine. -ncearc s*mi ntorci cnd&a a&oarea.
Jared 'e o)ri din mer' )en*ru o cli)+
Ce*i+ -n*reb .auling+
Sim!i asta+ -n*reb el+
Ce s simt+
Chiar simt c a &rea s ac se$.
)i bine, 0ared, ob'er( .auling/ s te opreti brusc pe un hol nu e
elul obinuit de a &rea s aci se$.
Pauling, Dirac, -i chem Ale1 Roen*gen+ Sala de recreere. Acum.
) &remea pentru o mic srbtorire dup btlie.
6o" 6 srbtoare" Poate o s a&em pr5ituri i nghe!at"
Nu erau nici )r6i*uri/ nici -nghe0a*+ Era o orgie+ To0i membrii
)lu*onului numrul % erau acolo/ -n a,ar de unul/ -n di,eri*e '*adii de
dezbrcare+ Cu)luri i *rio2uri zceau )e cana)ele i )e )erne/
'ru*-ndu2'e i li)indu2'e unii de al0ii+
Asta e o srbtoare dup btlie+ -n*reb .auling+
Srbtoarea dup btlie, )reciza Ale1 Roen*gen+ Dup iecare
btlie acem asta.
De ce+ -n*reb Jared+
Ale1 Roen*gen ,cu ochii mari/ ne(enindu2i ' cread+
Chiar ai ne&oie de un moti& ca s aci o orgie+
Jared -nce)u ' r')und/ dar Roen*gen ridic m-na+
.nu, pentru c am trecut prin &alea umbrei mor!ii i am a5uns cu
I%>
bine n partea cealalt. Bi nu e$ist o cale mai bun de a te sim!i &iu
dect asta. 3ar dup rahatul pe care l*am &(ut a(i, trebuie s ne
eliberm mintea de asta ct mai repede. Doi, pentru c orict de
gro(a& e se$ul, e chiar mai bine cnd to!i cei cu care eti integrat l
ac n acelai timp.
Aadar, asta nseamn c n*o s ne deconectm din integrare+
-n*reb .auling+
" ')u'e )e un *on de *achinare/ dar Jared 'im0i uorul iz de
nelini*e -n -n*rebare+
,u, r')un'e Roen*gen cu bl-nde0e+ Acum eti una dintre noi. Bi
nu*i doar se$. )ste o e$presie mai adnc a comuniunii i ncrederii.
.n alt ni&el de integrare.
Asta*mi sun suspect de mult a aiureli, re)lic .auling/ z-mbind+
Roen*gen *rimi'e un im)ul' de amuzamen*+
Pi, tii, n*o s neg c e &orba i de se$ pur, dar o s &e(i.
3i -n*in'e o m-n lui .auling+
-ncercm+
.auling 'e ui* la Jared/ cli)i i2l lu )e Roen*gen de m-n+
Cum s nu"
Jared -i urmri -nde)r*-ndu2'e/ a)oi 'im0i o -m)un'*ur -n umr+
Se -n*oar'e+ Julie Ein'*ein/ goal i (ioaie/ 'e a,la acolo+
Am &enit s teste( teoria c eti ar(tor, 0ared, -i ')u'e ea+
M
!u) un *im) nede,ini*/ .auling g'i drumul -na)oi ')re Jared i
'e -n*in'e l-ng el+
A ost o sear interesant, remarc ea+
Po!i s pui problema i aa, r')un'e Jared+
A,irma0ia lui Roen*gen c 'e1ul era di,eri* c-nd *o0i cei cu care
e*i in*egra* 'un* im)lica0i 'e do(edi'e mai cur-nd o 'uba)reciere
drama*ic+ To0i/ mai )u0in unul/ 'e corec* Jared+
? ntreb de ce n*a ost aici i Sagan.
Ale$ a spus c obinuia s participe i ea, dar acum n*o mai ace,
-i e1)lic .auling+ S*a oprit dup o btlie n care aproape c a ost
I%A
ucis. Asta s*a ntmplat acum &reo doi ani. Ale$ mai (ice c
participarea e strict op!ional7 nimeni nu*i poart pic pentru asta.
@a numele de GAle1H/ Jared 'im0i un ghim)e a'cu0i*4 -i zri'e )e
Roen*gen i )e .auling -m)reun mai de(reme/ -n *im) ce Ein'*ein
era cu el+
Asta ar i o e$plica!ie, comen* Jared '*-ngaci+
.auling 'e ridic )e un bra0+
'e*ai sim!it bine+ Cu asta+
Btii c da, r')un'e Jared+
Btiu, zi'e .auling+ 'e*am sim!it n capul meu.
Da.
Bi totui, nu pari cu totul ericit, ob'er( .auling+
Jared ridic din umeri+
,*a putea s*!i spun de ce.
.auling 'e -n*in'e ')re el/ -l 'ru* uor+
)ti drgu! cnd eti gelos.
,u &reau s iu gelos.
,imeni nu &rea s ie gelos, cred eu.
-mi pare ru, ')u'e Jared+
S nu*!i par, zi'e .auling+ Sunt ericit c am ost integra!i. Sunt
ncntat s ac parte din plutonul sta. Bi asta este oarte distracti&.
Dar tu eti special pentru mine, 0ared, i ai ost ntotdeauna. )ti
preaiubitul meu.
Preaiubitul, -ncu(iin0 Jared+ ?ereu.
.auling z-mbi larg+
? bucur c am stabilit asta, ')u'e ea i 'e -n*in'e -n 6o'+ Acum/
) timpul s beneicie( de pri&ilegiile mele de preaiubit.
APTE
'rei(eci de #ilometri, anun0 Jane Sagan+ 'oat lumea coboar
din <autobu(=.
Solda0ii )lu*onului numrul % ieir din *ran')or*orul de *ru)e i
czur/ )rin cerul no)0ii/ dea'u)ra oraului !irlueP/ ca)i*ala na0iunii
ene'hane+ !ede'ub*ul lor/ e1)loziile -m)e'*ri0au cerul4 nu eru)0iile
I%C
(iolen*e/ care2ar ,i )u*u* ',r-ma *ran')or*orul i care2ar ,i indica*
a)rarea an*iaerian/ ci ,ulgerele ,rumoa'e/ mul*icolore/ -n'emn-nd
,ocuri de ar*i,icii+ Era ul*ima 'ear de Cha,alan/ 'rb*oarea ene'han
a rena*erii i a re-nnoirii+ Ene'hanii de )e *oa* )lane*a ddu'er
buzna )e '*rzi/ )e*rec-nd i d-ndu2'e -n ')ec*acol -n*r2un ,el )o*ri(i*
cu ora din locul unde 'e a,lau/ cei mai mul0i din*re ei/ -n*r2o '*are
echi(alen* cu be0ia uoar i e1ci*a0ia+
!irlueP era deo'ebi* de zgomo*o' cu ocazia ace'*ui Cha,alan+ .e
l-ng ,e'*i(i*0ile obinui*e/ 'rb*oarea din ace'* an includea i
Con'acrarea 5o*eni*oarei/ -n care Fhileb Ser/ ma*riarha ene'han/ o
)roclama -n mod o,icial )e ,iica ei/ #?u* Ser/ dre)* (ii*oare
conduc*oare a ene'hanilor+ .en*ru a celebra con'acrarea/ Fhileb Ser
o,eri'e o mo'*r din l)*iorul de ma*c cu care2o hrnea )e #?u* Ser
i )ermi'e'e )roducerea -n ma' a unei (er'iuni 'in*e*ice/ -n ,orm
dilua*/ care ' ,ie )u' -n mici ulcioare i o,eri* ce*0enilor din
!irlueP -n ul*ima noa)*e de Cha,alan+
3n ,orma ei na*ural/ i da* ca alimen* unui ene'han )re2me*a2
mor,ic/ l)*iorul de ma*c )ro(oca 'chimbri )ro,unde de
dez(ol*are/ care a(eau ca rezul*a* a(an*a6e ,izice i )'ihice e(iden*e
oda* ce ene'hanii a6ungeau la ,orma adul*+ 3n ,orma dilua* i
'in*e*iza*/ l)*iorul de ma*c )ro(oca ene'hanilor adul0i o eu,orie
cu ade(ra* minuna*/ a'emn*oare celei da*e de halucinogene+ Cei
mai mul0i din*re ce*0enii din !irlueP -i con'uma'er l)*iorul
-nain*e de ')ec*acolul de ar*i,icii i lumini din ora/ iar acum '**eau
-n grdinile lor )ar*iculare i -n )arcurile )ublice/ )ocnind din
mandibule -n echi(alen*ul ene'han al in*er6ec0iilor ooh i aah, -n *im)
ce a')ec*ul '*rluci*or i e1)lozi( al ,ocurilor de ar*i,icii 'e e1*indea
-nce*/ )e cale ,armaceu*ic/ -n -n*reg ')ec*rul 'enzorial ene'han+
Treizeci de Nilome*ri mai 'u' 8i cobor-nd ra)id9/ Jared nu2i (edea
i nu2i auzea )e ene'hanii ame0i0i4 ,ocurile de ar*i,icii de dede'ub*
erau 'cli)i*oare/ dar -nde)r*a*e/ iar 'une*ul e1)loziilor 'e )ierdea -n
de)r*are i -n '*ra*o',era ene'han rare,ia*+ .erce)0ia lui Jared era
ocu)a* cu al*e lucruri/ -n'emn-nd am)la'area colegilor din
de*aamen*/ (i*eza de cobor-re i mane(rele nece'are )en*ru a 'e
a'igura c 'e (a a,la a*-* acolo unde *rebuia ' ,ie la a*erizare/ c-* i la
I%D
ad)o'* a*unci c-nd anumi*e e(enimen*e 'e (or )e*rece/ -n*r2un (ii*or
nu )rea -nde)r*a*+
G'irea camarazilor era 'arcina cea mai uoar+ Fiecare membru
al )lu*onului numrul % era com)le* camu,la*/ -n ')ec*rul (izibil i -n
cea mai mare )ar*e a ')ec*rului elec*romagne*ic/ de c*re 'alo)e*ele i
-n(eliurile )en*ru echi)amen* nanobio*ice de *i) cor) negru/ cu
e1ce)0ia unui mic di')ozi*i( de emi'ie2rece)0ie cu ,a'cicul -ngu'* )e
care2l )ur*a ,iecare membru al )lu*onului+ Ace'*ea 'ondau )ozi0ia
al*or 'olda0i -nain*e de 'al* i con*inuau ' ,ac ace'* lucru -n mod
re)e*a* din acel momen*/ la in*er(ale de micro'ecunde+ Jared *ia c
Sarah .auling 'e a,la la )a*ruzeci de me*ri -n ,a0 i ')re *ribord/
!aniel ar(e? la aizeci de me*ri dede'ub*/ iar Jane Sagan la dou
'u*e de me*ri dea'u)ra/ ,iind ul*ima care iei'e din *ran')or*orul lor+
.rima oar c-nd Jared )ar*ici)a'e la un 'al* de la mare al*i*udine )e
*im) de noa)*e/ nu cu mul* *im) du) Ge**?'burg/ reui'e ' )iard
'emnalul cu ,a'cicul -ngu'* i a*eriza'e la c-0i(a Nilome*ri de)r*are
de de*aamen*/ dezorien*a* i 'ingur+ Ke,lemeaua de care a(u'e'e
)ar*e )en*ru a'*a nu 'e mai *erminaB
!e'*ina0ia ,inal a lui Jared 'e a,la acum la mai )u0in de douzeci
i cinci de Nilome*ri dede'ub*ul lui/ 'coa' -n e(iden0 de :rain.al/
care -i o,erea i o *raiec*orie de cobor-re calcula* )en*ru a2l duce
acolo unde *rebuia ' a6ung+ Traiec*oria era ac*ualiza* din mer'/ )e
m'ur ce :rain.al2ul lua -n con'iderare ra,alele de (-n* i al*e
,enomene a*mo',erice4 urmrea de a'emenea -n 6ur/ cu gri6/ *rei
coloane (ir*uale '*r-n' gru)a*e/ 'u)ra)u'e )e imaginea din min*ea lui
Jared+ Ace'*e coloane coborau din cer i 'e *erminau -n *rei zone ale
unei 'ingure cldiri: )ala*ul ma*riarhei/ care 'er(ea a*-* ca reedin0 a
lui Fhileb Ser i cur0ii 'ale/ c-* i ca 'ediu o,icial al gu(ernului+
Ce re)rezen*au ace'*e coloane de(eni (izibil a*unci c-nd Jared i
)lu*onul % cobor-'er la mai )u0in de )a*ru Nilome*ri i )e cer a)rur
*rei ,a'cicule de )ar*icule/ lan'a*e ')re 'ol de )e 'a*eli0ii )e care
For0ele S)eciale -i )la'a'er )e orbi* 6oa'/ dea'u)ra )lane*ei
Ene'ha+ $n ,a'cicul era e'*om)a*/ unul lumina (iolen*/ iar al *reilea
era cel mai '*in' din*re *oa*e i a(ea un )-l)-i* ciuda*+ Ce*0enii din
!irlueP uguir (z-nd coloanele i auzind zidul r'un*or de *une*e
I%E
care le -n'o0ir a)ari0ia+ 3n '*area lor de lucidi*a*e -n acelai *im)
in*en'i,ica* i diminua*/ crezur c ,a'ciculele ,ceau )ar*e din
')ec*acolul de lumini al oraului+ Numai in(ada*orii i ade(ra0ii
coordona*ori ai ')ec*acolului de lumini din !irlueP *iur de la
-nce)u* c era al*ce(a+
Sa*eli0ii )roduc*ori de ,lu1uri de )ar*icule nu erau ce(a ce
re0eaua de a)rare )lane*ar ene'han ar ,i omi' ' ob'er(e4 re0elele
de a)rare )lane*ar e1ac* pentru asta erau ,cu*e: ' ob'er(e armele
inamice+ 3n ace'* caz ')ecial *o*ui/ 'a*eli0ii erau bine deghiza0i 'ub
a)aren0a a *rei remorchere de re)ara0ii+ Ace'*e remorchere ,u'e'er
)lan*a*e cu luni mai de(reme ; nu cu mul* *im) du) inciden*ul de la
Ge**?'burg ; dre)* )ar*e a 'er(iciului de ru*in al ,lo*ei )en*ru
docurile di)loma*ice ale $niunii Coloniale/ de la una din*re cele *rei
'*a0ii ')a0iale im)or*an*e din 6urul )lane*ei Ene'ha+ !e ,a)*/
,unc0ionau )er,ec* ca remorchere+ 5o*oarele lor de'*ul de neobinui*
modi,ica*e nu erau (izibile din e1*erior 'au la (eri,icrile 'i'*emelor
in*erne/ -n ul*imul caz da*ori* 'chimbrilor ingenioa'e de 'o,*Pare
care a'cundeau ca)aci*0ile mo*oarelor ,a0 de oricine al*cine(a/ -n
a,ar de cei mai ho*r-0i in(e'*iga*ori+
Cele *rei remorchere ,u'e'er -n'rcina*e ' *rag .liul du) ce
na(a a)ru'e -n ')a0iul ene'han i ceru'e )ermi'iunea ' re)are
)agubele la carca' i la di(er'ele 'i'*eme/ ca urmare a unui con,lic*
recen* cu un cruci*or rrae?+ .liul c-*iga'e lu)*a/ dar ,u'e'e ne(oi*
' 'e re*rag -nain*e ca '*ricciunile ' )oa* ,i com)le* re)ara*e
K.liul cu*a'e o lu)* cu una din*re coloniile rrae? mai )u0in bine
a)ra*e/ unde )u*erea mili*ar era 'u,icien* ca ' re')ing un 'ingur
a)ara* al For0elor S)eciale/ dar nu '2l i di'*rug -n -n*regime9+
Comandan*ul .liului in(i*a'e mili*arii ene'hani ' ,ac o in')ec0ie de
ru*in/ -n' o,er*a/ aa cum era de a*e)*a*/ ,u'e'e re,uza* de c*re
ace*ia/ care con,irma'er de6a )o(e'*ea .liului )rin canalele
neo,iciale de in,orma0ii de'chi'e cu rrae?+ .liul ceru'e de a'emenea
8i )rimi'e9 )ermi'iunea ca membri ai echi)a6ului 'u ' aib )ar*e de
o )ermi'ie la Tre'h/ o '*a0iune rezer(a* di)loma0ilor i )er'onalului
$niunii Coloniale/ a,la0i la )o'* )e Ene'ha+ Tre'h 'e a,la la 'ud2e'* de
!irlueP/ care/ la r-ndul lui/ era )u0in mai la nord de *ra'eul de zbor
I&J
anun0a* )en*ru *ran')or*orul de *ru)e -ncrca* cu membrii G-n
(acan0H ai )lu*onului numrul %/ numr-nd dou de*aamen*e+
C-nd *ran')or*orul *recu )rin a)ro)iere de !irlueP/ ra)or* o
*urbulen0 a*mo',eric i 'chimb cur'ul ')re nord )en*ru a e(i*a
'chimbarea de direc0ie a (-n*ului/ )*runz-nd )en*ru 'cur* (reme la
marginea zonei in*erzi'e )en*ru zboruri din ')a0iul aerian al oraului
!irlueP+ Comandamen*ul ene'han al *ran')or*urilor ob'er( corec0ia/
dar ceru *ran')or*orului ' re(in la )lanul de zbor )receden* de
-nda* ce *recea de *urbulen0+ Tran')or*orul ,cu ace'* lucru du)
c-*e(a minu*e/ cu -ncrc*ura mai uoar cu dou de*aamen*e+
Era in*ere'an* ce )u*eai ,ace a*unci c-nd dumanul -0i era -n mod
o,icial alia*+ i nu era la curen* cu ,a)*ul c *iai c -0i e'*e dumanB
Flu1urile de )ar*icule 'e declanar -n ,a0a remorcherelor
re)ar*iza*e .liului i lo(ir )ala*ul ma*riarhei+ .rimul/ de de)ar*e cel
mai )u*ernic din*re ,a'cicule/ )*run'e )rin a'e ni(eluri ale )ala*ului
)-n -n mrun*aiele cldirii )en*ru a (a)oriza genera*orul de rezer(
al )ala*ului i/ la douzeci de me*ri dede'ub*ul ace'*uia/ linia
elec*ric )rinci)al+ 3n*reru)erea liniei )rinci)ale comu* 'i'*emele
elec*rice ale )ala*ului )e genera*orul de rezer(/ di'*ru' cu c-*e(a
mili'ecunde mai de(reme+ 3n ab'en0a energiei de rezer( cen*raliza*e/
di,eri*ele genera*oare locale 'e *rezir la (ia0 i -ncuiar )ala*ul
)rin*r2un 'i'*em de ui de 'iguran0+ .roiec*an0ii 'i'*emelor elec*rice
i de 'ecuri*a*e ale )ala*ului 'oco*i'er c dac a*-* linia )rinci)al de
energie c-* i genera*orul de rezer( erau dobor-*e/ )robabil c
-n*regul )ala* 'e a,la 'ub a*ac+ Ace'* lucru era corec* )-n acum4 ceea
ce nu a*e)*a'er )roiec*an0ii 'au nu in*en0iona'er era ca 'i'*emul
de'cen*raliza* de rezer(e locale ' ,ac )ar*e in*egran* din )lanurile
a*aca*orului+
Ace'* ,a'cicul )ro(oc rela*i( )u0ine )agube 'ecundare4 energia
lui era regla* -n mod ')ecial ' rm-n re'*r-n' -n circum,erin0a
)ro)rie i ' ,oreze ad-nc -n 'olul ene'han+ Gaura rezul*a* a(ea mai
mul* de a)*ezeci de me*ri ad-ncime/ -nain*e ca ',r-m*urile '*-rni*e
de ac0iunea ,a'ciculului 8i o )ar*e din molozul )ro(enind de la a'e
din*re ni(elurile )ala*ului9 ' um)le ,undul gro)ii )-n la c-0i(a me*ri
de 'u)ra,a0+
I&I
A doua raz '*r)un'e ari)a admini'*ra*i( a )ala*ului+ S)re
deo'ebire de )rima/ acea'*a era regla* la diame*ru mare i )re(zu*
' emane o can*i*a*e -n'emna* de cldur rezidual+ Ari)a
admini'*ra*i( 'e um,l i 'e -ncin'e a*unci c-nd lo(i ,a'ciculul+ Aerul
'u)ra-nclzi* m*ur birourile/ arunc-nd -n aer uile i ,ere'*rele largi
i incendiind *o* ceea ce 'e a,la -nun*ru i a(ea o *em)era*ur de
ardere mai mic de E&% de grade+ 5ai mul* de *reizeci i cinci de
lucr*ori gu(ernamen*ali ene'hani din 'chimbul de noa)*e/ grzi
mili*are i )or*ari ,ur ucii/ ,ierb-nd in'*an*aneu -n cara)acele lor+
:iroul )ri(a* al ma*riarhei i *o*ul dinun*ru/ a,la* -n cen*rul
concen*ra* al ,a'ciculului/ 'e *ran',ormar -n cenu doar cu o
,rac0iune de 'ecund -nain*e ca ,ur*una de ,lcri )e care o crea'er
cldura i energia razei ' ri'i)ea'c acea'* cenu -n *oa*e col0urile
ari)ii care 'e demola ra)id+
A doua raz era de de)ar*e cea mai di'*rug*oare/ dar i cea mai
)u0in cri*ic din*re cele *rei+ For0ele S)eciale nu a(eau in*en0ia i nu
'e a*e)*au/ cu 'iguran0/ '2o a'a'ineze )e ma*riarh -n biroul ei
)er'onal4 acea'*a 'e a,la rareori -nun*ru )e *im)ul 'erii i cu nici un
chi) n2ar ,i ,o'* acolo -n noa)*ea re')ec*i(/ c-nd -i -nde)linea
-nda*oririle )ublice/ dre)* )ar*e a ,e'*i(i*0ilor de Cha,alan+ !e ,a)*/
era -n cu *o*ul al* )ar*e a oraului !irlueP+ !ar For0ele S)eciale
(oiau ca ,a)*ele ' arate ca un a*en*a* '*-ngaci la (ia0a ma*riarhei/
a'*,el -nc-* acea'*a ; i di(izia ei imen' i ,ormidabil de 'ecuri*a*e ;
' ,ie 0inu* de)ar*e de )ala*/ -n *im) ce )lu*onul % -i realiza
ade(ra*ul 0el+
Al *reilea ,a'cicul a(ea )u*erea cea mai mic din*re *oa*e i )-l)-ia
-n *im) ce lo(ea chirurgical -n aco)eriul )ala*ului/ ca un medic
cau*eriz-nd i -nl*ur-nd )ielea '*ra* cu '*ra*+ Sco)ul ace'*ei raze nu
era *eroarea 'au di'*rugerea *o*al/ ci *ierea unei ci direc*e c*re o
-nc)ere a )ala*ului -n care locuia 0elul )lu*onului %/ )-rghia care/ 'e
')era/ a(ea ' 'er(ea'c la 'mulgerea ene'hanilor din )lanul lor
*ri)ar*i* de a a*aca omenirea+
M
I&%
Bi acum, pe cine*o s rpim+ -n*reb !aniel ar(e?+
6 s*o rpim pe 41ut Ser, r')un'e Jane Sagan+ ?otenitoarea
tronului eneshan.
!aniel ar(e? arunc o )ri(ire ab'olu* ului*/ iar Jared -i adu'e
amin*e de ce 'olda0ii For0elor S)eciale/ -n ciuda in*egrrii/ 'e mai
o'*eneau ' 'e -n*-lnea'c ,izic )en*ru in'*ruc0iuni: )-n la urm/
nimic nu -n*recea cu ade(ra* limba6ul *ru)ului+
Sagan *ran'mi'e ra)or*ul de in,orma0ii -n leg*ur cu mi'iunea i
')eci,ica0iile ace'*eia/ dar ar(e? *rimi'e din nou un im)ul'/ -nain*e
ca in,orma0ia ' 'e )oa* de',ura com)le*+
De cnd ne ocupm cu rpirile+ -n*reb el+ Asta*i o chestie nou.
Am mai e$ecutat rpiri i alt dat, re)lic Sagan+ ,u*i nimic
nou.
Am rpit adul!i, in'i'* ar(e?+ i/ n general, au ost oameni
care ne &oiau rul. @pirea asta se reer de apt la un copil.
) mai curnd o lar&, )reciza Ale1 Roen*gen/ care de',ura'e
)-n acum in'*ruc0iunile mi'iunii i -nce)u'e ' le )arcurg+
,u contea(, con*inu ar(e?+ Lar&, pui, copil. 3deea este c o
s olosim un tnr ne&ino&at ca moned de schimb. Am dreptate+ Bi
e prima oar cnd acem asta. ) o 5osnicie.
Asta &ine din partea tipului cruia de obicei trebuie s i se spun
s nu arunce rahatul n aer, comen* Roen*gen+
ar(e? arunc o )ri(ire ')re Roen*gen+
Aa e. De obicei snt tipul cruia trebuie s*i spune!i s nu arunc
rahatul n aer. Bi & (ic c misiunea asta pute. Ce naiba e n
neregul cu &oi+
Dumanii notri n*au aceleai standarde nalte ca tine, Dar&e1,
in*er(eni Julie Ein'*ein/ i *ran'mi'e o imagine a grmezii de cada(re
de co)ii de )e Ge**?'burg+
Jared 'e cu*remur din nou+
Asta nseamn c trebuie s a&em aceleai standarde 5oase ca i
ei+ argumen* ar(e?+
.ite, zi'e Sagan+ Asta nu*i ce&a ce se poate pune la &ot. 6amenii
de la inorma!ii mi*au spus c rrae1, eneshanii i obinii snt aproape
de o e$tindere puternic n spa!iul nostru. 3*am hr!uit pe rrae1 i pe
I&&
obini pe la rontiere, dar n*am reuit s acem nici o micare
mpotri&a eneshanilor din cau( c lucrm nc sub inluen!a
ic!iunii politicoase c ar i alia!ii notri. Asta le*a oerit timp pentru
a se pregti i, n ciuda tuturor de(inormrilor pe care le*am lsat
s a5ung la ei, nc tiu prea multe despre unde se al punctele
noastre slabe. A&em inorma!ii solide care airm c eneshanii snt
pregti!i pentru orice plan de atac. Dac pornim deschis mpotri&a
lor, toate cele trei rase ne &or sri la gt, i nu a&em resursele
necesare ca s luptm cu to!i. Dar&e1 are dreptateC misiunea asta ne
duce pe un teren nou. Dar nici unul dintre planurile alternati&e n*ar
a&ea acelai impact ca sta. ,u*i putem nrnge pe eneshani prin
mi5loace militare. Dar i putem nrnge psihologic.
.-n -n ace'* momen*/ Jared a'imila'e -n*regul ra)or*+
,u ne oprim la rpire, -i zi'e el lui Sagan+
,u, r')un'e ea+ ,umai rpirea nu &a i suicient pentru ca ma*
triarha s ie de acord cu termenii notri.
Dumne(eule" e1clam ar(e?+ A'imila'e -n ',-ri* *oa*e
in'*ruc0iunile+ @ahatul sta pute"
) mai bun dect alternati&a, 'u'0inu Sagan+ -n aar de ca(ul n
care cre(i c .niunea Colonial poate s ac a! la trei inamici
deodat.
Pot s pun o singur ntrebare+ con*inu ar(e?+ De ce ne
nglodm n porcria asta+
Sntem 9or!ele Speciale, re)lic Sagan+ Lsta*i soiul de lucruri pe
care*l acem.
Prostii" Ai spus*o chiar tu/ ,oi nu acem aa ce&a. ,imeni nu
ace aa ce&a. Sntem pui s inter&enim pentru c nimeni altcine&a
nu &rea s*o ac.
ar(e? -i ro*i )ri(irile )rin camera de edin0e+
Dai, putem s recunoatem, mcar a! de noi nine, in'i'* el+
Cine tie ce dobitoc ade&rat*nscut de la inorma!iile militare a
nscocit planul sta i apoi o aduntur de generali ade&rat*
nscu!i l*au pecetluit, dup care comandan!ii 9or!elor Coloniale de
Aprare nu mai &or s aib nimic de*a ace cu el. Aa c noi ne
pomenim cu el, i toat lumea crede c n*o s a&em nimic mpotri&,
I&7
pentru c sntem o ceat de ucigai amorali n &rst de doi ani. )i
bine, eu am principii morale, i tiu c to!i cei din camera asta au.
,*a da napoi de la o lupt direct. Bti!i cu to!ii asta. Dar asta nu*i
o lupt direct. Lsta*i un ccat. .n ccat de prima clas"
-n regul, e un ccat, zi'e Sagan+ Dar e i misiunea noastr.
S nu*mi ceri mie s iu cel care ur chestia aia. 6 s acopr
spatele oricui o ace, dar asta*i o cup pe care o s*!i cer s*o treci de
la mine.
,*o s*!i cer, r')un'e Sagan+ 6 s gsesc pe altcine&a n locul
tu.
Pe cine o s pui s ac ispra&a+ -n*reb Ale1 Roen*gen+
6 s*o ac chiar eu, r')un'e Sagan+ 6 s &reau doi &oluntari s
mearg cu mine.
Am (is de5a c o s*!i p(esc spatele, -i amin*i ar(e?+
Am ne&oie de cine&a care s e$ecute rpirea dac primesc un
glon! n cap, Dar&e1.
6 s*o ac eu, 'e o,eri Sarah .auling+ 'otui, Dar&e1 are dreptate
c rahatul sta pute.
?ul!umesc, Pauling, ')u'e ar(e?+
Cu plcere, re)lic .auling+ S nu te obr(niceti"
)a e una, zi'e Sagan+ Altcine&a+
Toa* lumea din 'ala de edin0e 'e -n*oar'e ' 'e ui*e la Jared+
Ce e+ -n*reb Jared/ de(eni* bru'c )ruden*+
,imic, r')un'e Julie Ein'*ein+ ,umai c tu i Pauling snte!i de
obicei o pereche nedespr!it.
Asta nu*i deloc ade&rat, )ro*e'* Jared+ 9acem parte din pluton
de5a de apte luni i &*am p(it tuturor spatele cnd a ost ca(ul.
,u te aprinde, ')u'e Ein'*ein+ ,*a (is nimeni c snte!i cstori!i.
Bi da, ne*a!i p(it spatele tuturor. Dar iecare are tendin!a s
orme(e o pereche cu o anumit persoan, mai mult dect cu ceilal!i.
)u ac pereche cu @oentgen. Sagan nu mai scap de Dar&e1 pentru
c nimeni altcine&a nu &rea s aib de*a ace cu el. 'u aci pereche
cu Pauling. Asta*i tot.
-ncetea( s*l mai tachine(i pe 0ared, zi'e .auling z-mbind+ ) un
tip drgu!, nu ca &oi, degenera!ilor.
I&>
Sntem nite degenera!i drgu!i, comen* Roen*gen+
Sau drgu! degenera!i, n orice ca(, adug Ein'*ein+
Dac am terminat cu to!ii cu distrac!ia, -i -n*reru)'e Sagan/ nc
am ne&oie de un al doilea &oluntar.
Dirac, )ro)u'e )rom)* ar(e?+
-ncetea(, ')u'e Sagan+
,u, zi'e Jared+ 6 s*o ac.
Sagan )ru ga*a ' )ro*e'*eze/ dar 'e o)ri+
8ine, zi'e ea/ a)oi con*inu cu in'*ruc0iunile+
3ar a cut*o, -i *ran'mi'e Jared lui .auling )e un canal )ri(a*/ -n
*im) ce edin0a con*inua+ Ai &(ut, nu+ Cum era pe cale s (ic
<nu=/
Am &(ut, r')un'e .auling+ Dar n*a (is. Bi la o adic, te*a tratat
ntotdeauna la el ca pe to!i ceilal!i.
Btiu, -ncu(iin0 Jared+ A dori doar s tiu de ce nu pare s*i
plac de mine.
,u prea pare s*i plac de nimeni chiar att de mult, remarc
.auling+ -ncetea( s mai ii paranoic. 6ricum, mie mi place de
tine. -n aar de ca(ul n care eti paranoic.
6 s m ocup de asta, )romi'e Jared+
Aa s aci. Bi mul!umesc pentru c te*ai oerit &oluntar.
Pi, tii/ D*i mul!imii ceea ce &rea.
.auling chico*i 'onor+ Sagan o '*r)un'e cu )ri(irea+
-mi pare ru, 'e 'cuz ea )e un canal comun+
!u) c-*e(a minu*e/ Jared o a)el )e .auling )e canalul )ri(a*+
Chiar cre(i c misiunea asta e una de ru augur+
) o porcrie mpu!it, conchi'e .auling+
M
Fa'ciculele -nce*ar/ iar Jared i re'*ul )lu*onului -i de',cur
)ara)an*ele+ Nanobo0i -ncrca0i 'e e1*in'er -n lu6ere din ruc'acuri i
,ormar )lanoare indi(iduale+ Jared/ care nu 'e mai a,la -n cdere
liber/ 'e -nclin c*re )ala* i c*re gaura ,umeg-nd l'a* de cea de2
a *reia raz ; o gaur care ducea la camera mo*eni*oarei+
I&A
Cam de aceeai mrime cu bazilica S,-n*ul .e*ru/ )ala*ul ma*ri2
arhei nu era un edi,iciu mic i/ -n a,ar de 'ala )rinci)al/ unde
ma*riarha ad)o'*ea cur*ea o,icial i de ari)a admini'*ra*i(/ acum
',r-ma*/ niciunui non2ene'han nu2i era )ermi' ' in*re+ Nu e1i'*au
)lanuri arhi*ec*urale ale )ala*ului -n con'emnrile )ublice/ iar )ala*ul
)ro)riu2zi'/ con'*rui* -n '*ilul ,luid i na*ural hao*ic ene'han care
'emna cel mai mul* cu un ir de muuroaie de *ermi*e/ nu ,cea mai
uoar de'co)erirea zonelor 'au -nc)erilor 'emni,ica*i(e+ 3nain*e ca
)lanul de a o r)i )e mo*eni*oarea ene'han ' ,ie )u' -n )rac*ic/
*rebuia de'co)eri* unde 'e a,la a)ar*amen*ul )ri(a* al mo*eni*oarei+
!e)ar*amen*ul de Cerce*ri 5ili*are con'idera ace'* lucru o enigm
'erioa'/ dar una ,r )rea mul* *im) la di')ozi0ie )en*ru a ,i
rezol(a*+
Solu0ia 'a era ' g-ndea'c la 'car mic4 ba chiar ' g-ndea'c
unicelular ; ' 'e g-ndea'c la C. $a&ierii, un organi'm )rocario*
ene'han/ )aralel din )unc*ul de (edere ale e(olu0iei cu bac*eriile+ Aa
cum *ul)ini de bac*erii *riau -n rela0ii 'imbio*ice ,erici*e cu ,iin0ele
umane/ la ,el *ria C. $a&ierii cu ene'hanii/ -n )rimul r-nd in*ern/ dar
i e1*ern+ @a ,el ca mul0i oameni/ nu *o0i ene'hanii erau riguroi cu
)ri(ire la obiceiurile lor din baieB
!e)ar*amen*ul de Cerce*ri 5ili*are de',cu C. $a&ierii i o re'ec2
(en0ion )en*ru a crea 'ub')ecia C. $a&ierii mo&ere, care era
codi,ica* ' con'*ruia'c a)ara*e radio de emi'ie2rece)0ie de
mrimea unei mi*ocondrii+ Ace'*e maini organice minu'cule
-nregi'*rau micrile gazdelor )rin 'ondarea )ozi0iei lor -n ra)or* cu
al*e C. $a&ierii mo&ere, gzdui*e de al0i ene'hani din raza lor de
*ran'mi'ie+ Ca)aci*a*ea de -nregi'*rare a ace'*or di')ozi*i(e
micro'co)ice era mic ; )u*eau '*oca mai )u0in de o or de micare/
dar ,iecare di(iziune celular crea o nou main de -nregi'*ra*/
)ornind micarea de la -nce)u*+
Cerce*rile 5ili*are in*rodu'er microbul modi,ica* gene*ic -n
)ala*ul ma*riarhei )rin in*ermediul unei lo0iuni de m-n/ ,urniza*e de
o ,emeie di)loma* al $niunii Coloniale/ care nu bnuia nimic i care
a(ea con*ac*e ,izice regula*e cu omologii ei ene'hani+ Ace*i
ene'hani *ran'mi'er a)oi germenul al*or membri ai )er'onalului
I&C
)ala*ului )ur i 'im)lu )rin con*ac*ul zilnic+ .ro*eza cerebral
)er'onal a ,emeii di)loma* 8oda* cu cele ale -n*regii ei echi)e9 ,u
de a'emenea modi,ica* )e a'cun' )en*ru a -nregi'*ra micu0ele *ran2
'mi'ii care urmau ' emane -n cur-nd de la )er'onalul )ala*ului i de
la *o0i locui*orii ace'*uia/ inclu'i( de la ma*riarh i de la
mo*eni*oarea ei+ 3n mai )u0in de o lun/ Cerce*rile 5ili*are a(eau o
har* com)le* a '*ruc*urii in*erne a )ala*ului ma*riarhei/ baza* )e
micrile )er'onalului 'u+
Cerce*rile mili*are nu in,ormar nicioda* echi)a di)loma*ic a
$niunii Coloniale de')re ')iona6ul 'u nein*en0iona*+ Nu numai c
era mai 'igur )en*ru di)loma0i/ dar ar ,i ,o'* i -ngrozi0i de ,elul -n
care ,u'e'er ,olo'i0i+
Jared a6un'e )e aco)eriul )ala*ului i2i dezin*egr )ara)an*a/
a*eriz-nd mai de)ar*e de gaur/ )en*ru cazul -n care 'e )rbuea+ Al0i
membri ai )lu*onului a*erizau 'au a*eriza'er de6a i 'e )reg*eau
)en*ru cobor-re/ ,i1-nd corzile+ Jared o zri )e Sarah .auling/ care 'e
du'e'e )-n la marginea gurii i acum 'e ui*a -n 6o'/ )rin norul de
,um i de moloz+
,u pri&i n 5os, o a(er*iz Jared+
Prea tr(iu pentru asta, re)lic ea/ i2i *rimi'e o imagine
ame0i*oare din )unc*ul 'u de (edere+ !a*ori* in*egrrii/ Jared -i
)u*ea 'im0i nelini*ea i a*e)*area4 la ,el 'e 'im0ea i el+
Corzile erau con'olida*e+
Pauling, Dirac, anun0 Jane Sagan+ ) timpul s pornim.
Trecu'er mai )u0in de cinci minu*e de c-nd razele cobor-'er din
cer/ i ,iecare 'ecund -n )lu' aducea cu ea o an' *o* mai mare ca
)rada lor ' ,i ,o'* mu*a*+ @ucrau i 'ub )re'iunea unei e(en*uale
'o'iri a *ru)elor i a echi)elor de in*er(en0ie de urgen0+ Aruncarea -n
aer a ari)ii admini'*ra*i(e a(ea ' di'*rag a*en0ia de la )lu*onul % i
'2o -n*-rzie/ dar nu )en*ru mul* (reme+
Cei *rei in*rar re)ede i 'e l'ar -n 6o' )a*ru ni(eluri/ direc* -n
a)ar*amen*ul reziden0ial al ma*riarhei+ Camera co)ilului era imedia*
dincolo de ace'*a4 ho*r-'er ' nu *rimi* ,a'ciculul direc* dea'u)ra
ei ca ' e(i*e o )rbuire acciden*al/ -n *im) ce cobora/ Jared 'im0i
-n0ele)ciunea ace'*ei decizii4 GchirurgicalH 'au nu/ raza ddu'e )e'*e
I&D
ca) cele *rei e*a6e de dea'u)ra a)ar*amen*ului ma*riarhei/ i o mare
)ar*e din*re dr-m*uri czu'er dre)* -n 6o'+
Acti&a!i inraroul, ordon Sagan -n *im) ce coborau )e coard+
Luminile au c(ut iar acolo 5os e o grmad de pra.
Jared i .auling ,cur ceea ce li 'e ')u'e'e+ " lumin inunda
aerul -ncin' de ac0iunea razei i de rmi0ele care ardeau mocni*
dede'ub*+
Grzile in*erne re)ar*iza*e la a)ar*amen*ul ma*riarhei 'e re(r'ar
-n -nc)ere/ dobor-nd uile ca ' a6ung la in(ada*ori/ -n *im) ce ei
coborau )e coard+ Jared/ Sagan i .auling -i ddur drumul i
czur greoi )e grmada de moloz de 'ub ei/ cu (i*ez mai mare
da*ori* gra(i*a0iei ')ori*e de )e Ene'ha+ Jared 'im0i cum rmi0ele
-ncercau '2l '*r)ung -n momen*ul -n care le lo(i4 'alo)e*a 'e -n*ri
)en*ru a e(i*a ace'* lucru+ Cei *rei )arcur'er -nc)erea cu )ri(irea/
a*-* -n ')ec*rul (izual c-* i -n in,rarou/ )en*ru a de'co)eri grzile/ i
*rimi'er in,orma0ia 'u'+ C-*e(a 'ecunde mai *-rziu/ 'e auzir *ro'ne*e
)*runz*oare )ro(enind de )e aco)eri+ Grzile 'e )rbuir+
A&e!i cale liber, ')u'e Ale1 Roen*gen+ Aripa e nchis etan i
nu mai &edem i alte gr(i. 6 s coborm mai mul!i dintre noi.
3n *im) ce (orbea/ Julie Ein'*ein i doi al0i membri ai )lu*onului
-i -nce)ur cobor-rea )e corzi+
Camera co)ilului 'e -n(ecina cu camera )ri(a* a ma*riarhei i/
din mo*i(e de 'iguran0/ -nc)erile ,ormau o 'ingur uni*a*e
e*anabil/ im)ene*rabil la cele mai (iolen*e -ncercri de a )*runde
8-n a,ar de razele de )ar*icule e1*rem de )u*ernice/ *ra'e din ')a0iu9+
!in cauz c ambele camere erau con'idera*e 'igure din e1*erior/
'ecuri*a*ea in*ern din*re ele era 'lab+ " u minuna* 'cul)*a*/ dar
cu un 'ingur z(or/ era 'ingura a)rare din')re camera ma*riarhei+
Jared di'*ru'e -ncuie*oarea cu o -m)uc*ur i )*run'e -n -nc)ere/
-n *im) ce .auling i Sagan -l aco)ereau+
Ce(a 'e n)u'*i ')re Jared -n *im) ce con*rola col0urile4 'e ghe2
mui/ 'e ro'*ogoli i 'e ui* -n 'u'/ de'co)erind un ene'han care
-ncerca '2i ',r-me ca)ul cu o b-*+ Jared bloc lo(i*ura cu un bra0 i
lo(i cu )iciorul -n 'u'/ a*ing-nd ene'hanul -n*re membrele de 6o' din
,a0+ Ene'hanul url c-nd izbi*ura -i cr) cara)acea+ Cu a6u*orul
I&E
(ederii )eri,erice zri un al doilea ene'han -n camer/ -nghe'ui* -n
col0 i 0in-nd '*r-n' ce(a care 0i)a+
.rimul ene'han 'e n)u'*i din nou/ rcnind/ a)oi 'e o)ri din rcni*
dar -i con*inu 'al*ul/ )rbuindu2'e -n*r2o mo(il dea'u)ra lui Jared+
!u) ce e1*ra*ere'*rul 'e -n*in'e )e'*e el/ -i ddu 'eama c de
unde(a din )rea6m 'e auzi'e o ra,al de ,ocuri de arm+ .ri(i )e
l-ng *ru)ul ene'hanului i o (zu )e Sarah .auling -n ')a*ele
ace'*uia/ -n*inz-nd m-na ca ' *rag cada(rul de )e Jared+
Ai i putut s ncerci s*l omori cnd nu se ndrepta spre mine,
)ro*e'* el+
Plnge*te nc o dat i o s te las sub chestia asta blestemat, 'e
r'*i .auling+ De asemenea, dac n*ai nimic mpotri& s mpingi, o
s*l dm 5os de pe tine mai repede.
.auling *ra'e i Jared -m)in'e/ iar ene'hanul 'e ro'*ogoli )e o
)ar*e+ Jared 'e *-r- de 'ub el i 'e ui* bine la a*aca*orul 'u+
)l e+ -n*reb .auling+
,u*mi dau seama, r')un'e Jared+ Arat cu to!ii cam la el.
D*te la o parte, -i zi'e .auling i 'e a)ro)ie ' arunce o )ri(ire
ene'hanului+ Acce' in'*ruc0iunile mi'iunii+
)l e, adug ea+ ) tatl. ) consortul matriarhei.
Jared -ncu(iin0+ Jahn io/ con'or*ul ma*riarhei/ ale' )en*ru
mo*i(e )oli*ice ' zmi'lea'c mo*eni*oareaB Tradi0iile ma*riarhale
ale regali*0ii ene'hane dic*au ,a)*ul c *a*l mo*eni*oarei era direc*
r')unz*or )en*ru -ngri6irea )re2me*amor,ic a ace'*eia+ Tradi0ia mai
cerea de a'emenea ca *a*l ' '*ea *reaz/ al*uri de mo*eni*oare/ *rei
zile ene'hane du) ceremonia de con'acrare/ )en*ru a 'imboliza
acce)*area -nda*oririlor )a*erne+ Ace'* lucru ; )rin*re al*e mo*i(e
lega*e de ceremonia de con'acrare ; era cauza )en*ru care r)irea
,u'e'e )lnui* a*unci c-nd ,u'e'e+ A'a'inarea lui Jahn io era o )ar*e
'ecundar/ dar cri*ic a mi'iunii+
A murit pentru a*i apra copilul, comen* Jared+
Lsta e elul cum a murit, )reciza .auling+ ,u este de ce a murit.
,u cred c dieren!a contea( prea mult pentru el, ')u'e Jared+
?isiunea asta e mpu!it, ,u de acord .auling+
$n r)i* de arm eru)'e din col0ul camerei+ Li)*ul care 'e auzi2
I7J
'e )ermanen* -n -nc)ere -nc de la in*rare 'e o)ri )en*ru 'cur*
(reme/ a)oi )orni din nou/ -nc i mai in'i'*en*+ Sagan iei din col0/
cu carabina -n*r2o m-n i cu o ma' alb care 'e z(-rcolea -n cealal*/
bine )rin' -n -ndoi*ura bra0ului+ Al doilea ene'han 'e -nco(oie )e
locul unde -l -m)uc Sagan+
Doica, e1)lic ea+ ,u mi*ar i dat motenitoarea.
3*ai cerut+ 'e mir .auling+
Da, r')un'e Sagan/ ar*-nd ')re micul di,uzor al *ran'la*orului )e
care i2l )rin'e'e la cen*ur+
A(ea '2i ,ie de ,olo' mai *-rziu -n mi'iune+
Am ncercat, oricum.
9aptul c l*am omort pe consort probabil c nu ne*a a5utat,
ob'er( Jared+
"biec*ul 0i)*or de )e bra0ul lui Sagan 'e zb*u cu )u*ere i
a)roa)e c2i 'c) din '*r-n'oare+ Sagan -i l' carabina din m-n ca
'2l a)uce mai bine+ Li) i mai *are c-nd -l '*r-n'e bine -n*re bra0 i
cor)+ Jared -l ,i1 in'i'*en* ca '2l cerce*eze+
Aadar, asta e motenitoarea, zi'e Jared+
)a e, con,irm Sagan+ 9emel, de apt. )neshan premetamoric.
Ca o lar& mare care !ip.
,*o putem adormi+ -n*reb .auling+ ) destul de (gomotoas.
,u, r')un'e Sagan+ A&em ne&oie ca matriarha s &ad c mai
triete.
5o*eni*oarea 'e zb*u din nou4 Sagan -nce)u '2o m-ng-ie cu m-na
liber/ -ncerc-nd '2o lini*ea'c+
3a*mi tu carabina, Dirac, (orbi ea+
Jared 'e a)lec ' recu)ereze arma+ @uminile 'e a)rin'er+
6h, la dracuJ, e1clam Sagan+ A re&enit curentul.
Credeam c*am distrus generatorul de re(er&, zi'e Jared+
L*am distrus, re)lic Sagan+ Se pare c n*a&eau doar unul. )
timpul s plecm.
Cei *rei 'e re*ra'er din camera co)ilului/ Sagan cu mo*eni*oarea/
Jared cu carabina lui i a lui Sagan )reg*i*e+
3n a)ar*amen*ul )rinci)al/ doi membri ai )lu*onului 'cu*urau
,r-nghiile+ Julie Ein'*ein 'e aeza'e -n aa ,el -nc-* ' 'u)ra(egheze
I7I
unghiul celor dou ui de in*rare -n a)ar*amen*+
6r s acopere cele dou ni&eluri de deasupra noastr, ')u'e Ein2
'*ein+ >aura trece pe la aceste ni&eluri prin camere cu o singur
intrare. Cel pu!in aa arat planul eta5ului. ,i&elul cel mai de sus
este larg deschis, totui.
'ransportorul e pe drum, anun0 Ale1 Roen*gen+ Am ost (ri!i
cnd am &enit i o s intrm n schimburi de ocuri.
A&em ne&oie de oameni care s ne acopere la urcare, ')u'e
Sagan+ Bi s renun!e s mai nbue ocul la primul ni&el. ) deschis7
pe*aici or s &in.
S*i dm btaie, zi'e Roen*gen+
Sagan -i -n*in'e lui .auling mo*eni*oarea/ -i ddu 6o' ruc'acul cu
echi)amen* i 'coa'e un ham de umr/ cu un 'ac de mrimea )o*ri(i*
)en*ru mo*eni*oare+ 3nde' -n 'ac/ cu o oarecare di,icul*a*e/
mo*eni*oarea care 0i)a -nc/ o ,i1 i2i )u'e hamul de2a curmeziul
cor)ului/ cu cen*ura )e*recu* )e'*e umrul dre)*+
)u urc pe coarda din centru, zi'e Sagan+ Dirac, tu pe cea din stn*
ga7 Pauling, pe cea din dreapta. )instein ne &a acoperi n timp ce
urcm, apoi &oi doi o acoperi!i pe ea i pe ceilal!i doi de la ni&elul
de sus, n timp ce ies. ) limpede+
) limpede, r')un'er Jared i .auling+
@encarc*mi carabina i d*i*o lui )instein, -i ceru Sagan lui Ja2
red+ ,*o s aib timp s ac asta.
Jared goli -ncrc*orul din carabina lui Sagan/ -l um)lu cu una
din*re rezer(ele 'ale i i2o -nm-n lui Ein'*ein+ Ea o lu i ddu din
ca)+
Sntem gata, (orbi Roen*gen de dea'u)ra+ A!i ace mai bine s &
grbi!i.
3n *im) ce 'e -ndre)*au ')re corzile lor/ auzir 'une*ul )ailor grei
ai ene'hanilor+ Ein'*ein -nce)u ' *rag/ -n *im) ce *o0i ceilal0i
)orneau ' urce+ @a ,iecare din*re urm*oarele dou ni(eluri/
camarazii de )lu*on ai lui Jared a*e)*au cu calm/ cu )ri(irea a0in*i*
a'u)ra 'ingurelor in*rri )o'ibile+ In*egrarea 'enzorial a lui Jared -i
')u'e c erau i ')eria0i de moar*e/ i nerbd*ori -n )ri(in0a a ceea ce
urma ' 'e -n*-m)le+
I7%
!e dea'u)ra lui Jared )ornir noi -m)uc*uri+ Ene'hanii a6un2
'e'er la ni(elul cel mai de 'u'+
Sagan era a)'a* de greu*a*ea mo*eni*oarei/ dar -i li)'eau
carabina i ruc'acul de echi)amen*4 una )e'*e al*a/ a(ea )u0ine baga6e
i urc -n zbor )e ,unie/ -nain*ea lui Jared i .auling+ Cele dou
gloan0e care2o '*r)un'er -n umr o lo(ir chiar c-nd 'e a,la la un
)a' de (-r,/ a)uc-nd m-na lui Julian @oPell/ )reg*i* '2o *rag -n 'u'+
$n al *reilea glon0 *recu )e l-ng umrul lui Sagan i2l lo(i )e @oPell
direc* dea'u)ra ochiului dre)*/ *ra(er'-ndu2i creierul -nain*e '
ricoeze -nun*rul craniului i ' 'e -ngroa)e -n g-*/ re*ez-ndu2i cu
acea'* ocazie caro*ida+ Ca)ul lui @oPell 'e 'muci ')re ')a*e i a)oi
-n ,a0/ iar cor)ul i 'e )rbui i czu -nain*e )rin gaur+ Se ciocni cu
Sagan -n cdere/ ',-iind ul*ima buca* de 0e'*ur care men0inea
in*ac* hamul con0in-nd2o )e mo*eni*oare+ Sagan 'im0i ',-ierea i
hamul cz-nd/ dar era )rea ocu)a* ' nu cad ea -n'i ca ' mai ,ac
ce(a -n )ri(in0a a'*a+
Prinde!i*o, ')u'e/ a)oi ,u a)uca* de Ale1 Roen*gen i *ra' la
ad)o'*+
Jared -ncerc ' )rind hamul i ra*4 era )rea de)ar*e+ Ace'*a 'e
undui )e l-ng .auling/ care2l -n,ac -n *im) ce cdea i -l balan'/
de'criind un arc -n 6urul ei+
!e dede'ub*/ Jared 'im0i un oc de 'ur)riz dureroa' din )ar*ea
lui Julie Ein'*ein+ Carabina ei *cu+ Fone*ul care urm era 'une*ul
ene'hanilor care urcau -n camera ma*riarhei+
.auling 'e ui* -n 'u'/ la Jared+
.rc, -i zi'e+
Jared urc ,r ' 'e ui*e -n 6o'+ 3n *im) ce *recea )e l-ng ni(elul
'u)erior al )ala*ului/ zri cor)urile a o mul0ime de ene'hani mor0i/ i
al0i ene'hani (ii -n ')a*ele lor/ *rg-nd -n Jared/ care urca/ -n *im) ce
colegii lui de )lu*on r')undeau cu gloan0e i grenade+ 3n cele din
urm *recu de ei/ *ra' -n 'u' de un camarad ne(zu*/ )e aco)eriul
)ala*ului+ Se -n*oar'e ca '2o (ad )e Sarah .auling urc-nd )e coarda
ei/ cu hamul -n m-n i cu ene'hanii dede'ub*/ 0in*ind ')re ea+ Cu
hamul -n m-n/ nu )u*ea urca+
.auling 'e ui* la Jared i z-mbi+
I7&
3ubitule/, ')u'e ea/ i2i arunc hamul e1ac* c-nd )rimul glon0 -i
lo(i *ru)ul+ Jared 'e -n*in'e -n *im) ce ea dan'a )e ,unie/ zgudui* de
,or0a )roiec*ilelor care2i co)leeau a)rarea 'alo)e*ei i2i ',-iau
)icioarele/ *or'ul/ ')a*ele i craniul+ .rin'e hamul/ -n *im) ce ,emeia
cdea/ i2l *ra'e din gaur e1ac* -n momen*ul -n care ea a6un'e la
,und+ 3i 'im0i ul*ima 'ecund a (ie0ii/ a)oi *o*ul 'e ',-ri+
3nc 0i)a/ c-nd -l *ra'er -n *ran')or*or+
M
Cul*ura ene'han e'*e a*-* ma*riarhal c-* i *ribal/ aa cum 'e
)o*ri(e*e unei ra'e ai crei '*rmoi -nde)r*a0i erau crea*uri
in'ec*oide care locuiau -n '*u)i+ 5a*riarha (ine la )u*ere )rin (o*ul
ma*roanelor )rinci)alelor *riburi ene'hane4 ace'* lucru ,ace ca
)roce'ul ' )ar ce(a mai ci(iliza* dec-* e'*e/ din momen* ce
adunarea (o*urilor )oa*e im)lica ani de rzboi ci(il inde'cri)*ibil de
(iolen*/ -n care *riburile 'e ba* )en*ru a'cen'iunea )ro)riei lor
ma*roane+ .en*ru a e(i*a *ulburrile ma'i(e de la ',-ri*ul domniei
,iecrei ma*riarhe/ oda* ce acea'*a e'*e alea'/ ,unc0ia de(ine
eredi*ar/ la modul agre'i(: o ma*riarh *rebuie ' )roduc i '
con'acre o mo*eni*oare (iabil -n decur'ul a doi ani ene'hani de la
)reluarea man*iei ; a'igur-nd a'*,el un *ran',er lini*i* al )u*erii )e
(ii*or ; 'au ' ',-rea'c au*ori*a*ea ierarhic a *ribului ei oda* cu
)ro)ria 'a domnie+
5a*roanele ene'hane/ hrni*e cu l)*ior de ma*c boga* -n hor2
moni care )roduc 'chimbri ma'i(e -n cor)ul lor 8un al* (e'*igiu al
de'cenden0ei ace'*ora9/ '-n* ,er*ile )e *oa* )erioada (ie0ii+
Ca)aci*a*ea de a )roduce un mo*eni*or era rareori o )roblem+ Ceea
ce )u*ea de(eni o )roblem era din care *rib ' 'e aleag *a*l+
5a*roanele nu 'e c'*ore'c din drago'*e 8'*ric* (orbind/ ene'hanii nu
'e c'*ore'c deloc9/ aa c -n 6oc in*rau argumen*ele )oli*ice+
Triburile care nu reueau ' a6ung la ma*riarhie concurau acum 8la
un ni(el mul* mai 'ub*il i de obicei mai )u0in (iolen*9 ' o,ere un
con'or*/ r')la*a ,iind a(an*a6ele 'ociale direc*e )en*ru *rib i
)o'ibili*a*ea de a in,luen0a )oli*ica ma*riarhiei ca )ar*e a Gze'*reiH
I77
,urniza*e de *ribul con'or*ului+ 5a*riarhele din *riburile )roa')*
a6un'e la )u*ere -i luau -n mod *radi0ional con'or*ul ,ie din r-ndurile
celor mai mari alia0i ai *ribului/ ca o r')la* )en*ru 'er(icii/ ,ie din
*ribul celor mai mari inamici/ dac G(o*ulH ma*riarhal ,u'e'e deo'ebi*
de '-ngero' i e1i'*a 'en*imen*ul c -n*reaga na0iune ene'han a(ea
ne(oie ' ,ie aduna* din nou la un loc+ 5a*riarhele din ,amiliile
'*a*ornici*e/ )e de al* )ar*e/ a(eau mul* mai mare liber*a*e -n
alegerea con'or0ilor+
Fhileb Ser era a a'ea ma*riarh -n dina'*ia Ser )rezen* 8*ribul
de0inu'e ma*riarhia de *rei ori -nain*e/ de2a lungul ul*imelor 'u*e de
ani9+ @a urcarea )e *ron/ -i ale'e con'or*ul din *ribul io/ ale crui
ambi0ii e1)an'ioni'*e du'e'er -n cele din urm la decizia de a 'e alia
-n 'ecre* cu rrae? i obinii/ )en*ru a a*aca ')a0iul uman+ .en*ru rolul
'u e'en0ial -n rzboi/ Ene'ha a(ea ' 'e aleag cu unele din*re
)ro)rie*0ile *eri*oriale de )rim rang ale $niunii Coloniale/ inclu'i(
)lane*a de origine a $niunii/ .hoeni1+ Rrae? urmau ' ca)e*e ce(a
mai )u0ine )lane*e/ dar a(eau ' ob0in Coral/ locul umilirii lor
recen*e din )ar*ea $niunii Coloniale+
"binii/ enigma*ici )-n la ca)*/ 'e o,ereau ' con*ribuie cu *ru)e
doar cu ce(a mai )u0in numeroa'e dec-* ale ene'hanilor/ dar ceru'er
-n 'chimb o 'ingur )lane*: 'u)ra)o)ula*ul i goli*ul de re'ur'e
.m-n*/ care 'e a,la -n a)aren0 -n*r2o '*are a*-* de )roa'*/ -nc-*
$niunea Colonial -l )u'e'e -n caran*in+ A*-* ene'hanii c-* i rrae?
,ur -nc-n*a0i ' li2l cedeze/ ,r al*e condi0ii+
.oli*ica ma*riarhal/ '*imula* de io/ de*ermin Ena'ha ' )l2
nuia'c un rzboi cu oamenii+ !ar/ dei uni0i de '*)-nirea
ma*riarhal/ ,iecare *rib ene'han -i )'*ra )ro)riul ',a*+ Cel )u0in
unul din*re *riburi/ Geln/ 'e o)unea cu )u*ere a*acrii $niunii
Coloniale/ din momen* ce ,iin0ele umane erau 'u,icien* de )u*ernice/
nelini*i*or de *enace/ i nu a(eau )rinci)ii deo'ebi* de ,erme c-nd 'e
'im0eau amenin0a*e+ Geln in*uiau c rrae? ar ,i ,o'* o 0in* mul* mai
bun/ a(-nd -n (edere dumnia ,oar*e (eche a ace'*ei ra'e ,a0 de
ene'hani i 'i*ua0ia lor mili*ar )recar/ du) ce ,u'e'er zdrobi0i de
oameni la Coral+
5a*riarha Fhileb Sel )re,er ' ignore ',a*ul *ribului Geln -n
I7>
acea'* )ri(in0/ dar/ ob'er(-nd a)aren*a )re,erin0 a *ribului )en*ru
omenire/ ale'e unul din*re ',e*nicii *ribali Geln/ )e numele 'u u
Geln/ ca amba'ador al ene'hanilor )e l-ng $niunea Colonial+ u
Geln/ recen* rechema* )e Ene'ha )en*ru a ,i mar*orul con'acrrii
mo*eni*oarei i )en*ru a 'rb*ori Cha,alan2ul -m)reun cu
ma*riarhaB u Geln/ care 'e a,la'e -m)reun cu ma*riarha/ a*unci
c-nd a*aca'e )lu*onul numrul %/ i care 'e g'ea acum al*uri de ea/
-n a'cunz*oare/ -n cli)a c-nd ,u a)ela* de ,iin0ele umane care2i
omor-'er con'or*ul i2i ,ura'er mo*eni*oareaB
M
Au ncetat s mai trag n noi, ob'er( Ale1 Roen*gen+ Se pare
c i*au dat seama c o a&em pe motenitoarea lor.
8ine, re)lic Sagan+
.auling i Ein'*ein erau moar*e/ dar mai a(ea i al0i 'olda0i bloca0i
-n )ala* i (oia '2i 'coa* de2acolo+ 3i anun0 '2i croia'c drum ')re
*ran')or*or+ Tre'ri c-nd !aniel ar(e? 'e -ngri6i de umrul ei4
'alo)e*a o)ri'e com)le* )rima lo(i*ur/ dar a doua reui'e ' *reac i
' )ro(oace )agube 'erioa'e+ !eocamda*/ bra0ul dre)* -i era com)le*
ne,olo'i*or+ Fcu 'emn cu m-na '*-ng c*re mica *arga din mi6locul
*ran')or*orului/ )e care delica*a ,orm agi*a* a lui #?u* Ser/
mo*eni*oarea ma*riarhei/ zcea bine lega* -n curele+ 5o*eni*oarea
nu mai 0i)a/ ci 'c-ncea/ cu o *eam domoli* de e)uizare+
Cine&a trebuie s*i ac in5ec!ia, ')u'e Sagan+
3*o ac eu, r')un'e Jared/ ridic-ndu2'e -n )icioare -nain*e ca
oricine al*cine(a ' a)uce ' 'e o,ere/ i 'coa'e acul lung/ de)ozi*a*
-n*r2o *ru' medical de 'ub 'caunul din *ran')or*or al lui Sagan+ Se
-n*oar'e i 'e a)lec dea'u)ra lui #?u* Ser/ ur-nd acea (ie*a*e+ "
imagine 'u)ra)u' -i a)ru -n ,a0a ochilor/ )rin in*ermediul :rain.al2
ului/ ar*-ndu2i unde ' -n,ig acul i c-* de de)ar*e '2l -m)ing -n
mrun*aiele mo*eni*oarei )en*ru a in*roduce ceea ce 'e a,la -n
'ering+
Jared bg acul cu 'lb*icie -n #?u* Ser/ care url -n,ior*or la
in(azia me*alului rece+ Jared a)' bu*onul 'eringii/ care in6ec*
I7A
6um*a*e din con0inu* -n*r2unul din*re cei doi 'aci re)roduc*i(i ima*uri
ai mo*eni*oarei+ Jared 'coa'e acul i2l -n,i)'e -n cel de2al doilea 'ac
re)roduc*i( al lui #?u* Ser/ golind 'eringa+ 3n in*eriorul 'acilor/
nanobo0ii aco)erir )ere0ii in*eriori i a)oi ar'er/ )-r6olind 0e'u*urile/
,c-nd2o )e )o'e'oarea lor ire(er'ibil '*eril+
#?u* Ser )l-n'e de *ulburare i de durere+
Am prins*o pe matriarh pe linie, anun0 Roen*gen+ Audio i
&ideo.
'ranser*o pe canalul general, ceru Sagan+ Bi, Ale$, stai lng
targ. 'u trebuie s ii camera.
Roen*gen -ncu(iin0 i 'e aez -n ,a0a *rgii/ concen*r-ndu2'e
a'u)ra lui Sagan i )ermi0-nd canalelor audio i (ideo care in*rau -n
:rain.al de la urechile i ochii lui ' 'er(ea'c dre)* micro,on i
camer+
'ranser acum, ro'*i Roen*gen+
3n c-m)ul (izual al lui Jared ; i -n al *u*uror celor de )e
*ran')or*or ; a)ru ma*riarha de )e Ene'ha+ Chiar i ,r ' cuno*i
'chema e1)re'iilor ene'hane/ era lim)ede c ma*riarha cloco*ea de
,urie+
; :uca* nenoroci* de raha* uman/ ')u'e ma*riarha 8'au
*raducerea/ e(i*-nd o *ran')unere li*eral )en*ru ce(a care e1)rima
in*en0ia din ')a*ele cu(in*elor9+ A(e0i *reizeci de 'ecunde ' mi2o da0i
)e ,iica mea/ 'au (oi declara rzboi )e *oa*e lumile (oa'*re/ )-n la
ul*ima+ # 6ur c le (oi *ran',orma -n )ie*riF
; Tac20i ,leanca/ re)lic Sagan/ *raducerea ieind din di,uzorul de
la cen*ur+
!e la cellal* ca)* al liniei 'e auzir )ocne*e )u*ernice/ indic-nd
ocul *o*al -ncerca* de cur*ea ma*riarhei+ Era )ur i 'im)lu de
neconce)u* ca cine(a '2i (orbea'c -n ace'* ,el+
; .ardon< ro'*i ma*riarha -n cele din urm/ oca* i ea+
; Am zi' GTac20i ,leancaH/ re)e* Sagan+ !ac ai (reun )ic de
min*e/ o ' a'cul0i ce am de ')u' i o ' cru0i ambele noa'*re )o)oare
de 'u,erin0e inu*ile+ 5a*riarh/ nu (ei declara rzboi -m)o*ri(a
$niunii Coloniale aici/ )en*ru c de6a ne2ai declara* rzboi+ #oi/
rrae? i obinii+
I7C
; N2am nici cea mai micB/ -nce)u ma*riarha+
; 5ai min*e2m o da* i o '2i *ai ca)ul ,iicei *ale/ amenin0
Sagan+
Al*e )ocne*e+ 5a*riarha *cu+
; Aaa/ con*inu Sagan+ S-n*e0i -n rzboi cu $niunea Colonial<
; !a/ r')un'e ma*riarha/ du) un lung momen* de ezi*are+ Sau
(om ,i -n 'cur* *im)+
; Nu cred/ re)lic Sagan+
; Cine e*i tu+ -n*reb ma*riarha+ $nde2i amba'adorul ar*ling<
!e ce negociez cu cine(a care amenin0 '2mi omoare co)ilul<
; 3mi -nchi)ui c amba'adorul ar*ling 'e a,l -n biroul ei chiar
acum/ -ncerc-nd '2i dea 'eama ce 'e )e*rece+ Aa cum *u n2ai 'im0i*
ne(oia ' o luminezi -n )ri(in0a )lanurilor (oa'*re mili*are/ n2am
'im0i* nici noi+ Negociezi cu )er'oana care a amenin0a* c20i omoar
co)ilul )en*ru c i tu ai amenin0a* c omori co)iii notri, ma*riarh+
i negociezi cu mine -n ace'* momen* )en*ru c eu '-n* negocia*orul
)e care2l meri0i+ !ar )o0i ' ,ii 'igur c/ -n acea'* )ri(in0/ n2o '
mai )o0i negocia -nc o da* cu $niunea ColonialF
5a*riarha *cu din nou+
; Ara*2mi2o )e ,iica mea/ ceru ea/ c-nd (orbi din nou+
Sagan -i ,cu 'emn din ca) lui Roen*gen/ care 'e -n*oar'e i i2o
ar* )e #?u* Ser/ din nou domoli* la 'c-nce*e+ Jared (zu reac0ia
ma*riarhei/ care ,u'e'e redu' de la conduc*oarea unei lumi la o
'im)l mam/ 'im0ind durerea i *eama )ro)riului ei co)il+
; Care '-n* cererile (oa'*re< -n*reb 'im)lu ma*riarha+
; Con*ramandeaz rzboiul/ r')un'e Sagan+
; E1i'* al*e dou )r0i/ re)lic ma*riarha+ !ac dm -na)oi/ or '
(rea ' *ie de ce+
; A*unci/ con*inu ' *e )reg*e*i )en*ru rzboi/ (orbi mai
de)ar*e Sagan+ i a)oi a*ac2l -n 'chimb )e unul din*re alia0ii *i+ I2a
'ugera )e rrae?+ S-n* 'labi/ i i2ai )u*ea lua )rin 'ur)rindere+
; i cu obinii cum rm-ne<
; Ne ocu)m noi de obini/ zi'e Sagan+
; Chiar aa/ comen* ma*riarha/ cu un 'ce)*ici'm (izibil+
; !a/ r')un'e Sagan+
I7D
; Sugerezi c )u*em ' a'cundem )ur i 'im)lu ceea ce '2a
-n*-m)la* aici -n noa)*ea a'*a< -n*reb ma*riarha+ Razele )e care le2a0i
,olo'i* ca '2mi di'*ruge0i )ala*ul '2au (zu* de la o 'u* de mile+
; Nu a'cunde/ in(e'*igheaz+ $niunea Colonial -i (a a6u*a bucu2
roa' )e )rie*enii no*ri ene'hani -n cerce*rile lor+ i c-nd 'e (a
de'co)eri c rrae? '-n* -n ')a*ele a*acului/ (e0i a(ea e1)lica0ia )en*ru
rzboi+
; Celelal*e cereri/ (ru ' *ie ma*riarha+
; E1i'* un om )e nume Charle' :ou*in/ zi'e Sagan+ *im c (
a6u*+ 3l (rem+
; Nu2l a(em/ r')un'e ma*riarh+ "binii -l au+ 3l )u*e0i cere de la
ei/ -n ceea ce m )ri(e*e+ Re'*ul cererilorB
; #rem a'igurri c o ' o)re*i rzboiul/ con*inu Sagan+
; #rei un *ra*a*< -n*reb ma*riarha+
; Nu+ #rem un nou con'or*+ $nul la alegerea noa'*r+
Acea'*a )ro(oc cele mai in*en'e )cni*uri din )ar*ea cur0ii+
; 3mi ucide!i con'or*ul/ a)oi cere!i '2l alege0i &oi )e urm*orul<
e1clam ma*riarha+
; !a+
; 3n ce 'co)< im)lor ma*riarha+ #?u* a mea a ,o'* con'acra*F E
mo*eni*oarea legalF !ac ( -nde)line'c cererile i o elibera0i/ ,ace
)ar*e -nc din clanul io i/ du) *radi0iile noa'*re/ ace*ia (or a(ea
-nc in,luen0 )oli*ic+ #a *rebui '2mi omor-0i ,iica )en*ru a le
elimina in,luen0a ; ma*riarha ,cu o )auz bru'c/ a)oi con*inu ; i
dac ,ace0i a'*a/ de ce (2a mai -nde)lini cererile<
; 5a*riarh/ ')u'e Sagan/ ,iica *a e '*eril+
Tcere+
; N2a0iB/ im)lor ma*riarha+
; :a da+
5a*riarha -i ,rec mandibulele una de al*a/ d-nd na*ere unui
zgomo* ne)m-n*e'c de )*runz*or+ .l-ngea+ Se ridic de )e 'caun/
iei din cadru 'co0-nd acel 'une* i rea)ru bru'c/ )rea a)roa)e de
camer+
; S-n*e0i ni*e mon*riF '*rig ea+
Sagan nu ')u'e nimic+
I7E
Con'acrarea 5o*eni*oarei nu )oa*e ,i anula*+ " mo*eni*oare
'*eril -n'eamn moar*ea unei linii ma*riarhale+ 5oar*ea unei linii
ma*riarhale -n'eamn ani de rzboi ci(il ne-ndu)leca* i '-ngero'/ -n
care *riburile concureaz )en*ru a g'i o nou linie+ !ac *riburile ar
*i c o mo*eni*oare era '*eril/ n2ar mai a*e)*a ' *reac dura*a
na*ural a (ie0ii mo*eni*oarei ca '2i -ncea) rzboiul )u'*ii*or+ 5ai
-n*-i/ ma*riarha )rezen* ar ,i a'a'ina*/ )en*ru a o aduce la )u*ere )e
mo*eni*oarea '*eril+ A)oi i ea ar de(eni o 0in* )ermanen* a
a*en*a*elor+ C-nd )u*erea e la -ndem-n/ )u0ini o (or a*e)*a cu
rbdare+
Fc-nd2o )e #?u* Ser '*eril/ $niunea Colonial condamna'e linia
ma*riarhal Ser la ui*are i Ene'ha la anarhie+ 3n a,ar de cazul -n
care ma*riarha ceda la cererile lor i con'im0ea la ce(a de ne-nchi)ui*+
Iar ma*riarha *ia a'*aB Se -m)o*ri(i oricum+
; N2o ' ( )ermi* '2mi alege0i con'or*ul/ in'i'* ea+
; #om in,orma ma*roanele c ,iica *a e '*eril/ re)lic Sagan+
; 30i (oi di'*ruge *ran')or*orul )e loc/ i )e ,iica mea oda* cu elF
'*rig ma*riarh+
; F2o+ !ar *oa*e ma*roanele (or *i c incom)e*en0a *a ca ma*ri2
arh ne2a -m)in' ' *e a*acm i c a )ro(oca* moar*ea con'or*ului i
a mo*eni*oarei *ale+ Iar a*unci '2ar )u*ea ' a,li c/ dac *u )o0i '
alegi un *rib '20i ,urnizeze un con'or*/ *ribul -n'ui '2ar )u*ea ' nu
mai ,ie de acord '2l o,ere+ Fr con'or*/ nu e1i'* nici mo*eni*oare+
Fr mo*eni*oare/ nu e1i'* )ace+ Cunoa*em i'*oria ene'han/
ma*riarh+ *im c *riburile au re,uza* con'or0i )en*ru mai )u0in de2
a*-*/ i c ace'*e ma*riarhe boico*a*e n2au mai dura* mul*+
; N2o ' 'e -n*-m)leF e1clam ma*riarha+
Sagan ridic din umeri+
; A*unci/ omoar2neF Sau re,uz2ne cererile/ i o '20i dau -na)oi
,iica '*eril+ Sau , cum (rem i (ei a(ea coo)erarea noa'*r )en*ru
)relungirea liniei *ale ma*riarhale i )en*ru -m)iedicarea rzboiului
ci(il -n in*eriorul na0iunii ene'hane+ Ace'*ea -0i '-n* o)0iunile+ Iar
*im)ul *u e )e ',-ri*eB
Jared urmri 6ocul emo0iilor )e chi)ul i )e *ru)ul ma*riarhei/ un
*ru) '*raniu din cauza na*urii 'ale '*rine dar nu mai )u0in )u*ernic
I>J
din cauza a'*a+ Era o lu)* *cu* i ',-ie*oare+ Jared -i adu'e amin*e
c la edin0a de in'*ruc0iuni )en*ru mi'iune/ Sagan le ')u'e'e c
oamenii nu2i )u*eau -n,r-nge )e ene'hani )rin mi6loace mili*are4
*rebuiau '2i ,r-ng )rin mi6loace )'ihologice+ Jared )ri(i cum
ma*riarha 'e )leac din ce -n ce mai mul*/ i a)oi 'e ,r-nge+
; S)une2mi )e cine *rebuie ' iau/ (orbi ma*riarha+
; .e u Geln/ r')un'e Sagan+
5a*riarha 'e -n*oar'e ' 'e ui*e la u Geln/ care '**ea *cu* -n
')a*e/ i izbucni -n echi(alen*ul ene'han al unui r-' amar+
; Nu m 'ur)rinde+
; E un brba* bun/ zi'e Sagan+ i *e (a ',*ui bine+
; 5ai -ncearc ' m con'olezi o 'ingur da*/ ,iin0 uman/ 'e
-n,urie ma*riarha/ i o ' am gri6 ' ,im arunca0i cu *o0ii -n rzboi+
; Scuzele mele/ ma*riarh+ A(em o -n0elegere<
; !a/ r')un'e ma*riarha/ i -i -nce)u din nou (aie*ul+ "h/
!oamne/ )l-n'e ea+ "h/ #?u*F "h/ !umnezeuleF
; *ii ce ai de ,cu*/ (orbi Sagan+
; Nu )o*F Nu )o*F '*rig ma*riarha+
@a 'une*ul '*rig*elor/ #?u* Ser/ care '**u'e *cu*/ 'e ,oi i 0i)
du) mama ei+ 5a*riarha 'e ,r-n'e din nou+
; Trebuie/ in'i'* Sagan+
; Te rog/ im)lor cea mai )u*ernic ,iin0 de )e )lane*+ Nu )o*F
Te rogF Te rog/ ,iin0 umanF Te rog/ a6u*2mF
Dirac, *ran'mi'e Sagan+ 9*o.
Jared 'coa'e din *eac )umnalul de lu)* i 'e a)ro)ie de crea*ura
)en*ru care muri'e Sarah .auling+ Era lega* de *arg i 'e z(-rcolea
i '*riga du) mama ei/ i a(ea ' moar 'ingur i -n')im-n*a* i
de)ar*e de oricine o iubi'e (reoda*B
Jared 'e ,r-n'e i el+ Nu *ia de ce+
Jane Sagan 'e -ndre)* ')re Jared/ -i lu )umnalul i2l ridic+ Jared
'e -n*oar'e cu ')a*ele+ .l-n'ul -nce*+
I>I
P A R T E A A D O U A
OPT
Jeleurile de lemn2dulce ,cur i')ra(a+
Jared le (zu c-nd 'e ui*a la un chioc cu dulciuri de la
comi'aria*ul '*a0iei .hoeni1/ i *recu )e l-ng ele/ mai in*ere'a* de
bomboanele de ciocola*+ !ar ochii i 'e *o* -n*orceau la ambala6ul
re')ec*i(/ un reci)ien* 'e)ara* de re'*ul 6eleurilor/ care erau
ame'*eca*e/ de *oa*e ,elurile+
; !e ce ,aci a'*a< o -n*reb Jared )e (-nz*oare/ du) ce ochii lui
re(enir la 6eleurile negre )en*ru a cincea oar+ Ce ,ace 6eleurile de
lemn2dulce a*-* de ')eciale<
; "amenii ,ie c '-n* mor0i du) ele/ ,ie c le de*e'*/ r')un'e
(-nz*oarea+ Celor care le de*e'* ; cei mai mul0i ; nu le )lace '
*rebuia'c ' le aleag din*re celelal*e 6eleuri+ Celor mor0i du) ele le
)lace '2i aib cu ei )ungu0a )lin+ Aa c 0in c-*e(a la -ndem-n/ dar
al*,el -i au locul lor )reci'+
; Tu din care ca*egorie ,aci )ar*e< -n*reb Jared+
; Nu )o* ' le 'u,r/ zi'e (-nz*oarea+ !ar 'o0ul meu nu 'e mai
'a*ur+ i -mi 'u,l -n na' -n *im) ce mn-nc/ doar ca ' m
ener(eze+ @2am -mbr-nci* o da* 6o' din )a* )en*ru a'*a+ N2ai m-nca*
nicioda* un 6eleu negru<
; Nu/ r')un'e Jared+
3i l'a gura a) un )ic+
; !ar cred c o ' -ncerc+
; C-* cura6/ re)lic (-nz*oarea/ i um)lu cu bomboane o )ungu0
*ran')aren* de )la'*ic/ )e care i2o -n*in'e lui Jared+
Jared o lu i 'coa'e dou 6eleuri -n *im) ce (-nz*oarea -nregi'*ra
la ca' comanda4 ,iind -n FCA/ Jared nu )l*i )en*ru 6eleuri 8ace'*ea/
la ,el ca orice al*ce(a/ erau gra*ui*e/ -n ceea ce 'olda0ii numeau cu
a,ec0iune G*urul all2inclu'i(e al iaduluiH9/ dar (-nz*orii 0ineau
I>%
e(iden0a mr,urilor (-ndu*e mili*arilor i decon*au a)oi la FCA 'uma
core')unz*oare+ Ca)i*ali'mul a6un'e'e -n ')a0iu i 'e de'curca
acce)*abil+
Jared arunc -n gur cele dou 6eleuri/ le '*ri(i cu molarii/ a)oi le
0inu )e loc/ -n *im) ce 'ali(a r')-ndea )e limb aroma de lemn2
dulce/ iar (a)orii miro'ului *receau de cerul gurii/ in'inu-ndu2'e -n
ca(i*a*ea 'inu'urilor+ "chii i 'e -nchi'er/ i2a*unci -i ddu 'eama c
erau e1ac* aa cum i le amin*ea+ @u un )umn -n*reg i le -nde' -n
gur+
; Cum '-n*< -n*reb (-nz*oarea/ urmrind con'umul en*uzia'*+
; S-n* bune/ r')un'e Jared )rin*re -nghi0i*uri+ Chiar bune+
; " '2i ')un 'o0ului meu c mai e cine(a -n echi)+
Jared ddu din ca)+
; !oi/ ')u'e el+ Fe*i0a mea le ador i ea+
; Chiar i mai bine/ re)lic (-nz*oarea/ dar de da*a a'*a Jared 'e
-nde)r*a'e/ )ierdu* -n g-nduri/ -n*orc-ndu2'e -n birou+ Fcu zece )ai/
-nghi0i com)le* ma'a de 6eleu din gur/ du'e m-na la )ung ' ia mai
mul*e i 'e o)ri+
9eti!a mea, 'e g-ndi/ i ,u izbi* de un (al in*en' de durere i de
amin*iri care2i )ro(oc un ')a'm/ o r-g-ial i2l ,cu ' (omi*e
6eleurile )e )odeaua ne*ed a culoarului+ 3n *im) ce e1)ec*ora ul*ima
buc0ic de 6eleu din g-*/ un nume i 'e ,orm -n ca)+
ZoM, 'e g-ndi Jared+ 9iica mea. 9iica mea care a murit.
" m-n -l a*in'e )e umr+ Jared 'e ,eri/ a)roa)e alunec-nd )e
(om c-nd 'e r'uci/ cu )unga de 6eleuri zbur-ndu2i din m-n+ Se ui*
la ,emeia care2l a*in'e'e/ un 'olda* oarecare al FCA+ Ea -l )ri(i
ciuda*/ a)oi Jared auzi -n ca) un b-z-i* 'cur*/ a'cu0i*/ ca o (oce uman
accelera* de zeci de ori+ Se -n*-m)l o da* i -nc o da*/ ca dou
)alme )e in*eriorul craniului+
; Ce2i< 0i) Jared la ,emeie+
; !irac/ (orbi ea+ @ini*e*e2*e+ S)une2mi ce '2a2n*-m)la*+
Jared 'e 'im0i dezorien*a* i ')eria* i 'e ddu re)ede la o )ar*e de
l-ng ,emeia 'olda*/ ag0-ndu2'e de ceilal0i )ie*oni -n *im) ce 'e
-nde)r*a+
Jane Sagan -l urmri )e !irac -m)le*icindu2'e/ a)oi cobor- ochii
I>&
')re )a*a -n*uneca* de (om i ')re 6eleurile -m)r*ia*e )e )odea+
3n*oar'e ca)ul c*re chiocul cu dulciuri i 'e a)ro)ie de el cu )ai
a)'a0i+
; Tu/ ro'*i ea/ cu dege*ul -ndre)*a* ')re (-nz*oare+ S)une2mi ce '2
a -n*-m)la*+
; Ti)ul a (eni* i a cum)ra* ni*e 6eleuri negre/ )o(e'*i (-n2
z*oarea+ A zi' c2i )lac la nebunie i a bga* o mul0ime -n gur+ A)oi
,ace c-0i(a )ai i (omi*B
; A*-*< -n*reb Sagan+
; A*-*/ r')un'e (-nz*oarea+ Am *rncni* )u0in de')re cum br2
ba*ului meu -i )lac 6eleurile negre/ el a zi' c i co)ilului lui -i )lac/ a
lua* 6eleurile i a )leca*+
; A (orbi* de')re co)il/ in'i'* Sagan+
; 5da/ ')u'e (-nz*oarea+ A zi' c are o ,e*i0+
Sagan )ri(i de2a lungul coridorului+ Nu 'e zrea nici urm de
!irac+ " lu la ,ug -n direc0ia -n care -l (zu'e merg-nd ul*ima oar
i -ncerc ' de'chid un canal c*re generalul Szilard+
M
Jared a6un'e la un li,* al '*a0iei -n *im) ce al0ii ieeau/ a)'
bu*onul )en*ru ni(elul labora*orului i2i ddu bru'c 'eama c bra0ul
lui era (erde+ 3l re*ra'e cu a*-*a (iolen0/ -nc-* 'e lo(i )u*ernic de
)ere*ele li,*ului/ ,a)*ul a*rg-ndu2i a*en0ia -n mod )*runz*or i
durero' c era (orba de ,a)* de')re bra0ul lui i c n2o ' 'ca)e de el
)rea uor+ Ceilal0i oameni din li,* -l )ri(ir ciuda*/ ba -n*r2unul din*re
cazuri chiar cu iri*are4 a)roa)e c lo(i'e o ,emeie c-nd -i *r'e'e
bra0ul+
; Scuza0i2m/ ')u'e el+
Femeia )u,ni i -i relu )ri(irea *i)ic din li,*/ cu ochii a0in*i0i -n
,a0+ Jared ,cu acelai lucru i zri -n )ere0ii de me*al lu'*rui* ai
li,*ului o re,lec*are -nce0oa* a 'inelui 'u (erde+ .-n -n ace'*
momen*/ nelini*ea *ulbure a lui Jared 'e a)ro)ia de *eroare/ dar unul
din*re lucrurile )e care le *ia era c nu (oia '2i ia' din min0i -n*r2
un a'cen'or )lin cu oameni+ .e momen*/ condi0ionarea 'ocial era
I>7
mai )u*ernic dec-* )anica '*-rni* de iden*i*a*ea con,uz+
!ac Jared ar ,i '*a* o cli) ' 'e -n*rebe cine era/ '*-nd *cu* -n li,*
i a*e)*-ndu2i e*a6ul/ ar ,i a6un' la con'*a*area 'ur)rinz*oare c nu
era *ocmai 'igur+ !ar nu o ,cu4 -n (ia0a de zi cu zi/ oamenii nu2i
)un -n*rebri de')re iden*i*a*ea lor+ Jared *ia c nu era -n regul '
,ie (erde/ c labora*orul lui era cu *rei ni(eluri mai 6o' de locul unde
'e a,la i c ,iica lui/ KoT/ era moar*+
@i,*ul a6un'e la ni(elul lui Jared4 iei -n*r2un hol larg+ Ace'* ni(el
al '*a0iei .hoeni1 nu a(ea chiocuri de dulciuri 'au magazine
mili*are4 era unul din*re cele dou ni(eluri ale '*a0iei l'a*e -n
)rinci)al la di')ozi0ia cerce*rilor mili*are+ Solda0i ai FCA 'e a,lau de
)az la ,iecare *reizeci de me*ri/ 'u)ra(eghind holurile care duceau -n
ad-ncul ni(elului+ Fiecare hol a(ea -n ca)* 'canere biome*rice i
)en*ru :rain.al/ )lu' )ro*eze cerebrale care 'canau ,iecare )er'oan
ce 'e a)ro)ia+ !ac acea )er'oan nu a(ea )ermi'iunea ' in*re )e
coridor/ grzile FCA o in*erce)*au -nain*e ca ea ' in*re )e coridorul
)ro)riu2zi'+
Jared *ia c ar ,i *rebui* ' aib acce' la cea mai mare )ar*e din*re
ace'*e holuri/ dar 'e -ndoia c ace'* cor) '*raniu ar a(ea au*oriza0ie
)en*ru (reunul din*re ele+ .orni de2a lungul holului/ merg-nd ca i
cum ar ,i a(u* un 'co)/ c*re coridorul )e care *ia c 'e a,lau
labora*orul i biroul lui+ .oa*e c )-n ' a6ung acolo a(ea '2i dea
'eama ce ' ,ac mai de)ar*e+ A)roa)e c a6un'e'e/ c-nd (zu *oa*e
grzile FCA din ,a0a 'a -n*orc-ndu2'e i ui*-ndu2'e la el+
@ahat, -i zi'e Jared+ Coridorul era la mai )u0in de cinci')rezece
me*ri -n ,a0+ :ru'c/ o lu la ,ug ')re el i ,u 'ur)rin' de c-* de
re)ede )orni *ru)ul lui ')re 0in*+ @a ,el 'e -n*-m)l i cu 'olda*ul care
-l )zea4 -i ridic arma/ dar )-n c-nd acea'*a ' a6ung )e )ozi0ie/
Jared 'ri'e de6a la el+ 3l -mbr-nci cu )u*ere )e 'olda*+ Ace'*a 'e izbi
de )ere*ele holului i czu+ Jared alerg )e l-ng el ,r ' 'chimbe
)a'ul i 'e -ndre)* ')re ua labora*orului/ a,la* la aizeci de me*ri
di'*an0 )e coridor+ 3n *im) ce alerga/ 'irenele 'e declanar i uile
de urgen0 'e -nchi'er cu zgomo*4 abia *recu )ragul celei care l2ar ,i
'e)ara* de 0el c-nd ua iei din la*urile coridorului/ -nchiz-nd erme*ic
'ec0iunea -n mai )u0in de 6um*a*e de 'ecund+
I>>
Jared a6un'e la ua labora*orului 'u i o de'chi'e bru'c+ 3nun*ru
'e a,lau un *ehnician FCA de la cerce*rile mili*are i un rrae?+ Jared
-ncremeni la ne)o*ri(irea cogni*i( re)rezen*a* de )rezen0a unui
rrae? -n labora*orul lui/ i *ulburarea -i ,u *ra(er'a* ca de un )umnal
de un ,ri'on de ')aim/ nu de rrae?/ ci de ,a)*ul de a ,i )rin' ,c-nd
ce(a )rime6dio' i *eribil i 'u'ce)*ibil de )edea)'+ Creierul lui Jared
(uia/ cu*-nd o amin*ire 'au o e1)lica0ie )e care '2o al*ure ,ricii/ dar
nu a6un'e nicieri+
Rrae?2ul -i legn ca)ul/ ocoli biroul la care '**u'e i 'e -ndre)*
')re Jared+
; Tu e*i acela/ nu2i aa< -n*reb e1*ra*ere'*rul/ -n*r2o englez
)ronun0a* '*raniu/ dar recogno'cibil+
; Cine< -n*reb Jared+
; Solda*ul )e care l2au ,cu* ca ' )rind -n ca)can un *rd*or/
con*inu rrae?2ul+ !ar n2au reui*+
; Nu -n0eleg/ zi'e Jared+ A'*a2i labora*orul meu+ Tu cine e*i<
Rrae?2ul cl*in din nou din ca)+
; Sau )oa*e c au reui* )-n la urm/ (orbi el+
Ar* ')re 'ine+
; Cainen+ "m de *iin0 i )rizonier+ Acum *ii cine '-n*+ *ii i
cine e*i tu+
Jared de'chi'e gura ' r')und i2i ddu 'eama c nu *ia cine
era+ Rma'e )e loc/ mu* i cu gura c'ca*/ )-n c-nd uile de urgen0
'e de'chi'er/ c-*e(a 'ecunde mai *-rziu+ Femeia 'olda* cu care
(orbi'e mai de(reme )i -nun*ru/ ridic un )i'*ol i2l -m)uc -n
ca)+
M
Prima ntrebare, i 'e adre' generalul Szilard+
Jared era -n*in' -n in,irmeria '*a0iei .hoeni1/ re(enindu2i du)
,ulgerul )aralizan*/ cu dou grzi FCA )o'*a*e la )icioarele )a*ului i
cu Jane Sagan -n )icioare l-ng )ere*e+
Cine eti+
Snt soldatul 0ared Dirac, r')un'e Jared+
I>A
El nu -n*reb cine era Szilard4 :rain.al2ul lui -l iden*i,ica'e de
c-nd in*ra'e -n camer+ :rain.al2ul lui Szilard ar ,i )u*u* '2l
iden*i,ice la ,el de uor )e Jared/ aa c -n*rebarea nu era o che'*iune
de 'im)l iden*i,icare+
Snt reparti(at pe .liul. 6i!erul meu comandant este
locotenentul Sagan, care e acolo.
A dou ntrebare, con*inu generalul Szilard+ Btii cine este
Charles 8outin+
,u, domnule, ')u'e Jared+ Ar trebui+
Poate c da, r')un'e Szilard+ -n a!a laboratorului lui te*am
gsit. Despre laboratorul lui i*ai spus acelui rrae1 c este al tu.
Ceea ce sugerea( c ai cre(ut c eti Charles 8outin, mcar pentru
o clip. 3ar locotenentul Sagan mi*a spus c n*ai rspuns la numele
tu cnd a ncercat s*!i &orbeasc.
-mi aduc aminte c nu tiam c eram eu, e1)lic Jared+ Dar nu*mi
aduc aminte s i cre(ut c eram altcine&a.
Dar te*ai dus la laboratorul lui 8outin r s i ost &reodat
acolo, in'i'* Szilard+ Bi tim c nu !i*ai accesat 8rainPal*ul pentru o
hart a sta!iei ca s*l gseti.
,u pot e$plica, zi'e Jared+ Amintirea era pur i simplu n mintea
mea.
Jared -l (zu )e Szilard arunc-ndu2i o )ri(ire lui Sagan/ c-nd auzi
a'*a+
$a 'e de'chi'e i in*rar doi brba0i+ $nul din*re ei )i a)'a*
')re Jared -nain*e ca :rain.al2ul lui '2l )oa* iden*i,ica+
; *ii cine '-n*<
.umnul lui Jared -l *rimi'e direc* la )odea+ Grzile -nl0ar
carabinele4 Jared/ de6a calm-ndu2'e du) (alul bru'c de m-nie i adre2
nalin/ ridic imedia* m-inile+
:rba*ul 'e ridic -n )icioare -n *im) ce :rain.al2ul lui Jared -l
iden*i,ic -n ',-ri* ca ,iind generalul Greg 5a**'on/ e,ul Cerce*rilor
5ili*are+
; A(em r')un'ul la -n*rebarea a'*a/ comen* 5a**'on/ 0in-ndu2i
m-na la ochiul dre)*+ Se du'e )-n la ')l*orul din -nc)ere/ )en*ru a
(eri,ica )agubele+
I>C
; Nu ,i a*-* de 'igur/ re)lic Szilard+ Se -n*oar'e ')re Jared+
; Solda*/ -l cuno*i )e omul )e care *ocmai l2ai lo(i*<
; *iu acum c e'*e generalul 5a**'on/ r')un'e Jared+ !ar nu
*iam a*unci c-nd l2am lo(i*+
; !e ce l2ai lo(i*< -n*reb Szilard+
; Nu *iu/ domnule/ ')u'e Jared+ !oarB Se o)ri+
; R')unde la -n*rebare/ 'olda*/ ordon Szilard+
; .rea doar ceea ce *rebuia ' ,ac -n acel momen*/ con*inu
Jared+ Nu )o* e1)lica de ce+
; Cu 'iguran0 -i aduce amin*e unele lucruri/ ob'er( Szilard/
-n*orc-ndu2'e ')re 5a**'on+ !ar nu2i amin*e*e *o*ul+ i nu2i
amin*e*e cine a ,o'*+
; Raha*/ e1clam 5a**'on de la ')l*or+ 3i amin*e*e de'*ul ca
'2mi dea un )umn -n ca)+ Ticlo'ul la a*e)*a '2o ,ac de ani de
zileB
; Ar )u*ea '2i amin*ea'c *o*ul i ' -ncerce ' *e con(ing c
nu/ generale/ -i ')u'e cellal* brba* lui Szilard+
:rain.al2ul lui Jared -l iden*i,ic dre)* colonelul Jame' Robbin'+
; E )o'ibil/ r')un'e Szilard+ !ar ac0iunile lui nu )ar ' 'ugereze
a'*a )-n acum+ !ac ar ,i cu ade(ra* :ou*in/ ar ,i -n in*ere'ul lui '
ne ,ac ' credem c nu2i aduce amin*e ab'olu* nimic+ $n )umn da*
unui general n2ar ,i un lucru )rea de*e)*+
; Nu de*e)*/ re)lic 5a**'on/ (enind de la ')l*or+ !oar
)uri,ica*or+
Se -n*oar'e ')re Jared i ar* ')re ochi/ -ncon6ura* de un cerc
cenuiu acolo unde (a'ele de '-nge ,u'e'er '*ri(i*e/ l'-nd ' ia'
Smar*:lood2ul i )ro(oc-nd o (-n*aie+
; .e .m-n*/ mi2ai ,i l'a* (-n*aia a'*a )en*ru (reo dou ')*2
m-ni+ Ar *rebui ' )un ' ,ii -m)uca* doar din )rinci)iu+
; GeneraleB/ -nce)u Szilard+
; @ini*e*e2*e/ Szi/ (orbi 5a**'on+ Acce)* *eoria *a+ :ou*in n2ar ,i
a*-* de )ro'* -nc-* ' m )ocnea'c/ aa c '*a nu2i :ou*in+ .r0i din
el ie' *o*ui la 'u)ra,a0/ i a (rea ' (d c-* de mul* )u*em ob0ine+
; Rzboiul )e care :ou*in a -ncerca* '2l )ornea'c '2a -ncheia*/
generale/ in*er(eni Jane Sagan+ Ene'hanii or ' 'e -n*oarc -m)o*ri(a
I>D
rrae?+
; Ei/ a'*a2i minuna*/ loco*enen*e/ zi'e 5a**'on+ !ar -n cazul de
,a0 dou din *rei nu merge+ "binii ar )u*ea -nc ' )lnuia'c ce(a
i/ din momen* ce 'e )are c :ou*in e'*e cu ei/ )oa*e c n2ar *rebui '
)roclamm -nc (ic*oria i ' -n*reru)em cerce*area+ A(em -nc
ne(oie ' *im ce *ie :ou*in/ iar acum/ c 'olda*ul de2aici '2a ale' cu
doi oameni *rncnindu2i -n 0ea'*/ )oa*e c )u*em ,ace un )ic mai
mul* )en*ru a2l -ncura6a )e cellal* ' ia' la i(eal i '2i 6oace
rolul+
Se -n*oar'e ')re Jared+
; Ce ')ui/ 'olda*< #i 'e zice :rigzile2,an*om/ dar *u e*i
'ingurul cu o ,an*om ade&rat -n ca)+ #rei '2o 'co0i a,ar<
; Cu *o* re')ec*ul cu(eni*/ domnule/ n2am nici cea mai mic idee
de')re ce (orbi0i/ r')un'e Jared+
; Sigur c nu/ r')un'e 5a**'on+ !u) c-* 'e )are/ -n a,ar de
locul unde 'e a,l labora*orul/ nu *ii nici cel mai mic lucru de')re
Charle' :ou*in+
; *iu un 'ingur al* lucru/ (orbi Jared+ *iu c a(ea o ,iic+
Generalul 5a**'on -i du'e cu )ruden0 m-na la ochiul (-n*+
; A(ea/ 'olda*B
5a**'on l' m-na 6o' i 'e -n*oar'e ')re Szilard+
; #reau ' mi2l dai -na)oi/ Szi/ zi'e el/ a)oi ob'er( c loco*enen2
*ul Sagan -i arunc lui Szilard o )ri(ire4 ,r -ndoial/ -i *rimi*ea unul
din*re me'a6ele acelea min*ale -n ri*m de mi*ralier )e care le
,olo'eau For0ele S)eciale -n loc de (orbire+ E doar *em)orar/
loco*enen*e/ con*inu el+ 3l )o0i c)*a -na)oi du) ce *erminm+ i20i
)romi* c nu2l '*ricm+ !ar n2o ' c)*m nimic ,olo'i*or de la el
dac moare -m)uca* -n*r2o mi'iune+
; N2a0i a(u* nici o )roblem dac murea -m)uca* -n*r2o mi'iune
)-n acum/ comen* Sagan+ !omnuleB
; Ah/ a*i*udinea de muco' ,an,aron al For0elor S)eciale/ e1clam
5a**'on+ 5 -n*rebam c-nd o ' de(in (izibil ,a)*ul c ai a'e ani+
; Am nou/ )reciz Sagan+
; Iar eu am o 'u* *reizeci/ aa c a'cul*2l )e '*r2'*rbunicul *u/
')u'e 5a**'on+ Nu mi2a )'a* dac moare )-n acum )en*ru c nu
I>E
credeam c e'*e ,olo'i*or+ Acum '2ar )u*ea ' ,ie ,olo'i*or/ aa c a
)re,era ' nu moar+ !ac 'e do(ede*e c nu e ,olo'i*or/ a*unci -l
)u*e0i a(ea -na)oi i )oa*e ' moar de o 'u* de ori/ -n ceea ce m
)ri(e*e+ "ricum ar ,i/ *u n2ai nici un (o*+ Acum *aci/ loco*enen*e/ i
la'2i )e oamenii mari ' (orbea'c+
Sagan cloco*ea/ dar nu 'coa'e nici un cu(-n*+
; Ce2ai ' ,aci cu el< -n*reb Szilard+
; " '2l )un 'ub micro'co)/ de'igur/ r')un'e 5a**'on+ Ca ' a,lu
de ce i 'e '*recoar amin*irile alea acum i ' (d cum )o* ' ,ac '
ia' la i(eal c-* mai mul*eB
3n*oar'e bru'c un dege* c*re Robbin'+
; ",icial/ (a ,i re)ar*iza* lui Robbin' ca a'i'*en*+ Neo,icial/ m
a*e)* ' )e*reac ,oar*e mul* *im) 6o'/ la labora*or+ Sa(an*ul la
rrae? )e care l2am 'co' din m-inile (oa'*re '2a do(edi* u*il acolo+ "
' (edem ce )oa*e ,ace cu el+
; Crezi c )o0i a(ea -ncredere -n*r2un rrae?< -n*reb Szilard+
; @a dracuU/ Szi/ )ro*e'* 5a**'on+ Nu2l l'm nici ' 'e balige
,r o camer -n ,und+ i o ' moar -n*r2o zi/ ,r doc*orie+ E
'ingurul 'a(an* )e care2l am/ -n care *iu c pot a(ea -ncredere
ab'olu*+
; 3n regul/ r')un'e Szilard+ Tu mi l2ai da* o da* c-nd l2am ceru*+
3l )o0i a(ea acum+ Amin*e*e20i doar c e unul din*re noi/ generale+ i
*ii cum '-n* cu oamenii mei+
; !e acord/ -ncu(iin0 5a**'on+
; "rdinul de *ran',er a*ea)* '20i ,ie *ran'mi'/ con*inu Szilard+
!e -nda* ce -l a)robi/ '2a ,cu*+
A)oi ddu din ca) c*re Robbin' i Sagan/ -i arunc o )ri(ire lui
Jared i )lec+
5a**'on 'e -n*oar'e -n direc0ia lui Sagan+
; !ac ai de lua* (reun rma'2bun/ acum e momen*ul+
; 5ul0ume'c/ generale/ r')un'e Sagan+ Ce nenorocit, -i ')u'e ea
lui Jared+
'ot nu tiu ce se petrece sau cine e Charles 8outin, r')un'e Ja2
red+ Am ncercat s accese( inorma!iile despre el, dar totul e strict
secret.
IAJ
6 s ali destul de curnd, zi'e Sagan+ 6rice*ai ala, &reau s*!i
aduci aminte de un lucru. Dup toate astea, eti 0ared Dirac. ,imeni
altcine&a. 3ndierent cum eti cut sau de ce, sau ce se ntmpla.
Cteodat uit asta despre tine, i*mi pare ru. Dar &reau s*!i
aminteti.
6 s*mi amintesc, r')un'e Jared+
8ine. Cnd l &e(i pe rrae1*ul sta despre care &orbesc ei, numele
lui e Cainen. Spune*i c locotenentul Sagan l roag s aib gri5 de
tine. Spune*i c a considera asta o a&oare.
L*am ntlnit, zi'e Jared+ 6 s*i spun.
Bi mi pare ru c te*am mpucat n cap cu arcul parali(ant,
adug Sagan+ Btii cum e/
Btiu, r')un'e Jared+ ?ul!umesc. La re&edere, locotenente.
Sagan )lec+
5a**'on ar* c*re grzi+
; #oi doi '-n*e0i liberi+
Grzile )lecar+
; Acum/ con*inu 5a**'on/ -n*orc-ndu2'e ')re Jared+ " ' ac0ionez
)ornind de la )re'u)unerea c micul *u acce' de ,urie de mai
de(reme n2o ' 'e re)e*e )rea de'/ 'olda*+ 3n acelai *im)/ de acum
-nain*e :rain.al2ul *u e 'e*a* ' -nregi'*reze i ' indice )ozi0ia/ ca
' nu a(em nici o 'ur)riz din )ar*ea *a i ' *im -n*o*deauna cum '
*e g'im+ Schimb 'e*area o 'ingur da* i ,iecare 'olda* FCA de )e
'*a0ia .hoeni1 (a c)*a m-n liber ' *e -m)u*e mor*al+ .-n c-nd
n2o ' *im e1ac* )e cine i ce ai -n ca)/ nu ai nici un g-nd )ri(a*+ 5
-n0elegi<
; # -n0eleg/ r')un'e Jared+
; E1celen*+ A*unci/ bine ai (eni* la Cerce*rile 5ili*are/ ,iule+
; 5ul0ume'c/ domnule/ zi'e Jared+ i acum/ o '2mi ')un i mie
cine(a/ n srit, ce naiba 'e )e*rece<
5a**'on z-mbi i 'e -n*oar'e ')re Robbin'+
; S)une2i *u/ ordon el i )lec+
Jared -i -n*oar'e )ri(irea ')re Robbin'+
; =B/ -nce)u Robbin'+ Salu*B
IAI
M
; Ai aici o (-n*aie in*ere'an*/ ob'er( Cainen/ ar*-nd ')re
)ar*ea la*eral a ca)ului lui Jared+
Cainen (orbea )ro)ria lui limb4 :rain.al2ul lui Jared o,erea
*raducerea+
; 5ul0ume'c/ r')un'e Jared+ Am ,o'* -m)uca*+
i Jared (orbea )ro)ria lui limb4 du) c-*e(a luni/ com)e*en0a lui
Cainen -n ma*erie de limba englez era de'*ul de bun+
; 3mi aduc amin*e/ ')u'e Cainen+ Am ,o'* de ,a0+ !in -n*-m)lare/
am ,o'* i eu oda* )araliza* de loco*enen*ul Sagan+ Ar *rebui '
-n,iin0m un club/ *u i cu mine+
Cainen 'e -n*oar'e ')re arr? Oil'on/ care '**ea al*uri+
; Te )o0i -n'crie i *u/ Oil'on+
; Eu renun0/ re)lic Oil'on+ 3mi aduc amin*e de un -n0ele)* care
')unea c-nd(a c nu '2ar -n'crie nicioda* -n*r2un club care l2ar
acce)*a )e el ca membru+ 3n )lu'/ a )re,era ' nu ,iu )araliza*+
; @aule/ -l a)o'*ro, Cainen+
Oil'on 'e -nclin+
; @a di')ozi0ia dumnea(oa'*r+
; Iar acum/ zi'e Cainen/ -ndre)*-ndu2i din nou a*en0ia ')re Jared/
')er c ai o oarecare idee de')re mo*i(ul )en*ru care e*i aici+
Jared -i adu'e amin*e de di'cu0ia '*-ngace i nu deo'ebi* de
de'chi' cu colonelul Robbin'/ din ziua )receden*+
; Colonelul Robbin' mi2a ')u' c m2am n'cu* )en*ru 'co)ul de a
*ran',era con*iin0a lui Charle' :ou*in -n creierul meu/ dar c ace'*
lucru n2a reui*+ 5i2a ')u' c :ou*in a ,o'* un 'a(an* de2aici/ dar c a
de(eni* *rd*or+ i mi2a mai ')u' c ace'*e noi amin*iri )e care le
'im* '-n* de ,a)* (echile amin*iri ale lui :ou*in/ i c nimeni nu *ie
de ce2au a)ru* acum i nu mai de(remeB
; C-* de mul*e amnun*e 0i2a da* de')re (ia0a 'au cerce*rile lui
:ou*in< -n*reb Oil'on+
; Nimic/ de ,a)*/ r')un'e Jared+ A zi' c dac a a,la )rea mul*
de la el 'au din do'are/ '2ar )u*ea ame'*eca -n re(enirea na*ural a
memoriei+ Aa e<
IA%
Oil'on ridic din umeri+ Cainen e1)lic:
; !in momen* ce *u e*i )rima ,iin0 uman creia i '2a -n*-m)la*
aa ce(a/ nu e1i'* nici un )receden* de la care ' )ornim -n leg*ur
cu ce2ar *rebui ' ,acem -n con*inuare+ Cele mai a)ro)ia*e de a'*a '-n*
anumi*e *i)uri de amnezie+ Ieri/ ai reui* ' g'e*i ace'* labora*or i
'20i amin*e*i numele ,iicei lui :ou*in/ dar n2ai *iu* cum de *iai
a'*a+ E'*e ce(a a'emn*or cu amnezia 'ur'ei+ Ceea ce ,ace ace'*
lucru com)le* di,eri* e ,a)*ul c )roblema nu2i )ro)ria *a memorie/ ci
a al*cui(a+
; Aadar/ nici tu nu *ii cum ' 'co0i al*e amin*iri de la mineB
; A(em *eorii/ zi'e Oil'on+
; TeoriiB/ mormi Jared+
; I)o*eze/ ca ' (orbim mai e1ac*/ r')un'e Cainen+ 3mi aduc
amin*e c/ acum mul*e luni/ i2am ')u' loco*enen*ului Sagan c
mo*i(ul )en*ru care credeam c n2a )rin' con*iin0a lui :ou*in era c
acea'*a era o con*iin0 ma*ur/ iar c-nd era )u' -n*r2un creier
ima*ur/ care nu a(u'e'e de'*ule e1)erien0e/ nu )u*ea g'i un )unc* de
')ri6in+ !ar acum ai acele e1)erien0e/ nu< a)*e luni -n rzboi ar
ma*uriza orice min*e+ i )oa*e c ce(a ce ai *ri* a 6uca* rolul de )un*e
c*re amin*irile lui :ou*in+
Jared 'e g-ndi -n urm+
; $l*ima mea mi'iune/ ')u'e el+ A muri* cine(a ,oar*e im)or*an*
)en*ru mine+ Iar ,iica lui :ou*in e moar* i ea+
Jared nu2i )omeni lui Cainen de a'a'inarea lui #?u* Ser/ nici de
cderea )e care2o a(u'e'e c-nd 0inea cu0i*ul care urma '2o ucid4 dar
erau )rezen*e i ace'*ea -n min*ea lui+
Cainen ddu din ca)/ ar*-nd c -n0elegea ,a)*ul c limba6ul uman
includea i 'emnale non(erbale+
; Ace'*a ar ,i )u*u* ,i momen*ul/ e2ade(ra*+
; !ar de ce n2au re(eni* amin*irile a*unci< -n*reb Jared+ S2a
-n*-m)la* du) ce m2am -n*or' )e '*a0ia .hoeni1/ )e c-nd m-ncam
6eleuri negre+
; Amintirea lucrurilor trecute, 'uger Oil'on+
Jared 'e ui* la Oil'on+ Ce+
; !e ,a)*/ n cutarea timpului pierdut e'*e o *raducere mai bun
IA&
a *i*lului original/ con*inu Oil'on+ A)ar0ine unui roman de 5arcel
.rou'*+ Car*ea -nce)e cu )er'ona6ul )rinci)al *rind un )o*o) de
amin*iri din co)ilrie/ 'coa'e la 'u)ra,a0 de ni*e )r6i*uri )e care le
m-nca -nmuia*e -n ceai+ Amin*irile i 'im0urile '-n* '*r-n' lega*e la
oameni+ Fa)*ul c ai m-nca* acele 6eleuri ar ,i )u*u* declana uor
amin*irile/ -n ')ecial dac 6eleurile erau 'emni,ica*i(e -n (reun ,el+
; 3mi aduc amin*e c am ')u' c erau )re,era*ele lui KoT/ zi'e
Jared+ Fiica lui :ou*in+ Numele ei era KoT+
; A'*a ar ,i )u*u* ,i de2a6un'/ -ncu(iin0 Cainen+
; .oa*e c ar *rebui ' mai mn-nci 6eleuri/ glumi Oil'on+
; Am m-nca*/ re)lic Jared 'erio'+
3i ceru'e colonelului Robbin' '2i ,ac ro'* de o )ung nou4 el
era )rea 6ena* de ,a)*ul c (omi*a'e mai de(reme/ ca ' mai cum)ere
chiar el una+ Jared '**u'e -n noua lui camer/ cu )unga -n m-n/
m-nc-nd -nce* 6eleuri negre (reme de o or+
; i< -n*reb Oil'on+
Jared 'e mul0umi ' dea din ca)+
; !2mi (oie '20i ar* ce(a/ 'olda*/ ')u'e Cainen/ i a)' un
bu*on de )e *a'*a*ur+
3n )or0iunea de ecran a biroului a)rur *rei mici mani,e'*ri
luminoa'e+ Cainen ar* ')re una din*re ele+
; Acea'*a e'*e o re)rezen*are a con*iin0ei lui Charle' :oudin/ a
crei co)ie/ da*ori* mie'*riei 'ale *ehnologice/ o a(em -n*r2un ,iier+
$rm*oarea e'*e o re)rezen*are a )ro)riei *ale con*iin0e/ lua* -n
*im)ul )erioadei de an*renamen*+
Jared ar*a 'ur)rin'+
; !a/ 'olda*/ *e2au 0inu* 'ub ob'er(a0ie4 ai ,o'* e1)erimen*ul lor
*iin0i,ic -nc de c-nd *e2ai n'cu*+ !ar acea'*a e'*e doar o
re)rezen*are+ S)re deo'ebire de con*iin0a lui :ou*in/ )e a *a n2o au -n
,iier+ A *reia imagine e'*e con*iin0a *a chiar acum+ Nu e*i an*rena*
' ci*e*i ace'*e re)rezen*ri/ dar chiar i )en*ru un ochi mili*ar e'*e
clar di,eri* de celelal*e dou re)rezen*ri+ A'*a e'*e ; credem noi ;
)rima -ncercare a creierului *u de a con*o)i ceea ce a )rimi* din
con*iin0a lui :ou*in cu a *a+ Inciden*ul de ieri *e2a 'chimba*/ )robabil
)ermanen*+ .o0i ' 'im0i 'chimbarea<
IA7
Jared 'e g-ndi la a'*a+
; Nu m 'im* di,eri* -n nici un ,el/ r')un'e el -n cele din urm+
Am amin*iri noi/ dar nu cred c ac0ionez al*,el dec-* o ,ac de obicei+
; 3n a,ar de )umnii da0i generalilor/ 'ublinie Oil'on+
; A ,o'* un acciden*+
; Nu/ n2a ,o'*/ -l con*razi'e Cainen/ -n'u,le0i* din*r2oda*+ A'*a2i
)unc*ul meu de (edere -n ceea ce *e )ri(e*e/ 'olda*+ E*i n'cu* ' ,ii
o )er'oan+ !e(ii al*a+ Iar acum/ de(ii o a *reia ; o combina0ie a
)rimelor dou+ !ac mergem mai de)ar*e/ dac a(em 'ucce'/ (a iei
la 'u)ra,a0 mai mul* din ceea ce a ,o'* :ou*in+ Te (ei 'chimba+
.er'onali*a*ea *a '2ar )u*ea 'chimba/ )oa*e ')ec*aculo'+ Cine (ei
de&eni (a ,i di,eri* de ceea ce e*i acum. #reau ' ,iu 'igur c -n0elegi
a'*a/ )en*ru c (reau ' ,aci o alegere dac e*i ho*r-* ca ace'* lucru
' 'e -n*-m)le 'au nu+
; " alegere<
; !a/ 'olda*/ o alegere, accen*u Cainen+ Ce(a ce rareori ai ocazia
' ,aci+
Ar* ')re Oil'on+
; @oco*enen*ul Oil'on/ aici de ,a0/ a ale' (ia0a a'*a: '2a -nrola* -n
For0ele Coloniale de A)rare din )ro)rie (oin0+ Lie/ i *u*uror celor
ca *ine din For0ele S)eciale/ nu (i '2a o,eri* acea'* alegere+ 30i dai
'eama/ 'olda*/ c cei din For0ele S)eciale '-n* 'cla(i< Nu a(e0i nici un
cu(-n* de ')u'/ c-nd e (orba ' lu)*a0i+ Nu (i 'e -ngduie ' re,uza0i+
Nu (i 'e -ngduie nici mcar ' *i0i c re,uzul e posibil.
Jared 'e 'im0ea '*-n6eni* de ace'* ir de argumen*e+
; Noi nu (edem lucrurile aa+ S-n*em m-ndri ' 'er(im+
; Sigur c '-n*e0i/ -ncu(iin0 Cainen+ Aa (2au condi0iona* de c-nd
(2a0i n'cu*/ de c-nd creierul (o'*ru a ,o'* )u' -n ,unc0iune/ iar
:rain.al2ul a g-ndi* )en*ru (oi i a ale' anumi*e ramuri ale arborelui
decizional/ -n locul al*ora+ .-n c-nd creierul a de(eni* ca)abil '
g-ndea'c 'ingur/ cile care merg -m)o*ri(a alegerii '-n* de6a
abandona*e+
; Fac alegeri *o* *im)ul/ )ro*e'* Jared+
; Nu unele mari/ r')un'e Cainen+ .rin in*ermediul condi0ionrii
i al (ie0ii mili*are/ '2au ,cu* alegeri )en*ru *ine de2a lungul -n*regii
IA>
*ale 'cur*e (ie0i/ 'olda*+ Al*cine(a a ale' ' *e creeze ; a'*a nu2i )rea
di,eri* de oricare al*ul+ A)oi -n' au deci' ' im)rime con*iin0a
al*cui(a -n creierul *u+ Au ale' ' *e ,ac rzboinic+ Au ale' b*liile
)e care le (ei -n,run*a+ A)oi au ale' ' *e )redea nou/ c-nd a ,o'*
con(enabil )en*ru ei+ i (or alege ' *e )un ' de(ii al*cine(a/
cr)-ndu20i ca)ul ca )e un ou i l'-nd con*iin0a lui Charle' :ou*in
' 'e -n*ind com)le* )e'*e a *a+ !ar eu aleg ' *e )un ' alegiB
; !e ce< -n*reb Jared+
; .en*ru c )o*/ conchi'e Cainen+ i )en*ru c *u ar *rebui '2o ,aci+
i )en*ru c/ du) c-* 'e )are/ nimeni al*cine(a n2o ' *e la'e+ E (ia0a
ta, 'olda*+ !ac alegi ' mergi mai de)ar*e/ o '20i 'ugerm noi cile
de')re care credem c (or debloca mai mul* din amin*irile i
)er'onali*a*ea lui :ou*in+
; i dac nu< (ru ' *ie Jared+ Ce 'e -n*-m)l du) aceea<
; A*unci o ' in,ormm Cerce*rile 5ili*are c re,uzm '20i
,acem indi,eren* ce/ e1)lic Oil'on+
; #or g'i )e al*cine(a '2o ,ac/ zi'e Jared+
; A)roa)e 'igur &or gsi, ')u'e Cainen+ !ar *u20i (ei ,i ,cu*
alegerea/ iar noi o (om ,i ,cu* i noi )e2a noa'*r+
Jared -i ddu 'eama c omul de *iin0 rrae? a(ea dre)*a*e: -n
cur'ul (ie0ii 'ale/ *oa*e alegerile ma6ore care -l a,ec*a'er ,u'e'er
,cu*e de al0ii+ @uarea deciziilor -i ,u'e'e limi*a* la lucruri li)'i*e de
im)or*an0 'au la 'i*ua0ii mili*are -n care a nu alege ce(a ar ,i
-n'emna* c era mor*+ Nu 'e con'idera 'cla(/ dar era 'ili* '
recunoa'c ,a)*ul c nu 'e g-ndi'e nicioda* cum ar ,i ' nu ,ie -n
For0ele S)eciale+ Gabriel :rahe ')u'e'e de*aamen*ului lui de
in'*ruire c/ du) cei zece ani de 'er(iciu/ )u*eau de(eni coloni*i/ i
nimeni nu 'e -n*reba'e (reoda* de ce erau ,cu0i ' 'er(ea'c chiar i
cei zece ani+ To* an*renamen*ul i *oa* e(olu0ia For0elor S)eciale
'ubordona alegerea indi(idual ne(oilor de*aamen*ului 'au
)lu*onului4 chiar i in*egrarea ; marele a(an*a6 mili*ar al For0elor
S)eciale ; e1*indea 'im0ul 'inelui -n a,ara indi(idului/ c*re gru)+
8C-nd 'e g-ndi la in*egrare/ Jared 'im0i un (al in*en' de
'ingur*a*e+ @a (enirea noilor 'ale ordine/ in*egrarea lui Jared cu
)lu*onul % ,u'e'e -n*reru)*+ 5urmurul con'*an*/ de ni(el 'czu*/ al
IAA
g-ndurilor i emo0iilor (eni*e din')re camarazii 'i de )lu*on l'a'e
un gol imen' )rin ab'en0a 'a+ !ac n2ar ,i ,o'* ca)abil ' recurg la
)rimele e1)erien0e izola*e de con*iin0/ ar ,i )u*u* '2o ia razna chiar
-n cli)a -n care2i ddu'e 'eama c nu mai )u*ea 'im0i )lu*onul+ Aa
cum '**eau lucrurile/ Jared -i )e*recu'e cea mai mare )ar*e din ziua
re')ec*i( -n*r2o de)re'ie )ro,und+ Era o am)u*are '-ngeroa' i
u'*ur*oare/ i numai cunoa*erea ,a)*ului c era (orba )robabil doar
de o 'i*ua0ie *em)orar o ,cea 'u)or*abil+9
Jared -i ddu 'eama/ cu o *ulburare cre'c-nd/ c-* de mul* din
(ia0a lui ,u'e'e dic*a*/ ho*r-*/ ordona* i comanda*/ -i ddu
'eama c-* de )u0in )reg*i* era ' ia decizia )e care i2o o,eri'e
Cainen+ 3nclina0ia 'a imedia* era ' ')un c da/ (oia ' mearg mai
de)ar*e: ' a,le mai mul*e de')re Charle' :ou*in/ omul care ar ,i
*rebui* ' ,ie/ i ' de(in el/ -n*r2o oarecare m'ur+ !ar nu *ia dac
dorea a'*a cu ade(ra*/ 'au era doar ce(a ce 'e a*e)*a din )ar*ea lui+
Jared 'im0i un re'en*imen*/ nu ,a0 de $niunea Colonial 'au ,a0 de
For0ele S)eciale/ ci ,a0 de Cainen ; )en*ru c2l adu'e'e -n 'i*ua0ia de
a2i )une -n*rebri de')re el -n'ui i de')re o)0iunile )e care le a(ea/
'au de')re li)'a ace'*ora+
; Tu ce2ai ,ace< -l -n*reb Jared )e Cainen+
; Eu nu '-n* *u/ r')un'e Cainen/ i re,uz ' mai (orbea'c
de')re a'*a+
Oil'on era la ,el de ne,olo'i*or+ Am-ndoi -i (edeau de *reab -n
labora*or -n *im) ce Jared 'e g-ndea/ cu ochii a0in*i0i la cele *rei
re)rezen*ri ale con*iin0ei care erau *oa*e ale lui/ -n*r2un ,el 'au al*ul+
; Am ,cu* o alegere/ (orbi Jared/ du) mai mul* de dou ore+
#reau ' merg mai de)ar*e+
; .o0i '2mi ')ui de ce< -n*reb Cainen+
; .en*ru c (reau ' *iu mai mul* de')re *oa*e a'*ea+ Fcu 'emn
c*re imaginea celei de a *reia con*iin0e+
; 3mi ')ui c m 'chimb+ !e(in al*cine(a+ Cred a'*a+ !ar -nc m
simt eu -n'umi+ Cred c -nc o s iu eu/ indi,eren* ce 'e -n*-m)la+ i
(reau ' *iu+
Jared -ndre)* un dege* ')re Cainen+
; S)ui c noi/ For0ele S)eciale/ '-n*em 'cla(i+ Ai dre)*a*e+ Nu *e
IAC
)o* con*razice+ !ar ni '2a mai ')u' i c noi '-n*em 'ingurii oameni
n'cu0i cu un 'co): '2i 0inem la ad)o'* )e ceilal0i oameni+ Nu mi '2
a da* )o'ibili*a*ea de a alege ace'* 'co) )-n acum/ dar -l aleg acum+
Aleg a'*a+
; Alegi ' ,ii 'cla(/ comen* Cainen+
; Nu/ re)lic Jared+ Am -nce*a* ' mai ,iu 'cla( c-nd am ,cu*
acea'* alegere+
; !ar alegi calea )e care *e2ar ,i )u' '2o urmezi cei care *e2au
,cu* 'cla(/ in'i'* Cainen+
; E alegerea mea/ ro'*i a)'a* Jared+ !ac :ou*in (rea ' ne ,ac
(reun ru/ (reau '2l o)re'c+
; A'*a -n'eamn c ai )u*ea de(eni ca el/ -l a(er*iz Oil'on+
; Ar ,i *rebui* ' iu el/ zi'e Jared+ S ,iu ca el -nc -mi la' loc '
,iu eu+
; Aadar/ a'*a 0i2e alegerea/ ')u'e Cainen+
; !a/ a'*a e'*e/ r')un'e Jared+
; Ei/ 'la( domnului/ e1clam Oil'on/ e(iden* uura*+
i Cainen )ru ' 'e rela1eze+
Jared 'e ui* la ei/ mira*+
; Nu -n0eleg/ i 'e adre' el lui Cainen+
; Ni '2a ordona* ' 'coa*em la 'u)ra,a0 c-* mai mul* )o'ibil din
Charle' :oudin/ -l lmuri Cainen+ !ac ai ,i zi' nu/ iar noi am ,i
re,uza* ' urmm ordinele/ )robabil c ar ,i -n'emna* o condamnare
la moar*e )en*ru mine+ S-n* )rizonier de rzboi/ 'olda*+ Singurul
mo*i( )en*ru care mi 'e -ngduie i )u0ina liber*a*e )e care2o am e'*e
c mi2am )ermi' ' ,iu ,olo'i*or+ Cli)a -n care -nce*ez ' mai ,iu de
,olo' e'*e i cli)a -n care FCA -mi re*rag medicamen*ul care m 0ine
-n (ia0+ Sau 'e ho*r'c ' m omoare -n (reun al* ,el+ @oco*enen*ul
Oil'on nu (a ,i )robabil -m)uca* )en*ru nere')ec*area ordinului/
dar/ din c-*e am -n0ele'/ -nchi'orile FCA nu '-n* locuri )rea )lcu*e+
; Ne'u)uii in*r/ dar nu mai ie'/ zi'e Oil'on+
; !e ce nu mi2a0i ')u'< -n*reb Jared+
; .en*ru c a*unci )en*ru *ine n2ar mai ,i ,o'* o alegere im)ar0ial/
r')un'e Oil'on+
; Am ho*r-* -n*re noi c -0i (om o,eri acea'* alegere i c (om
IAD
acce)*a con'ecin0ele/ adug Cainen+ "da* ce am ,cu* )ro)ria
noa'*r alegere -n )ri(in0a a'*a/ am (ru* ' ,im 'iguri c ai aceeai
liber*a*e ca i noi -n luarea ho*r-rii tale.
; Aa c -0i mul0umim )en*ru c2ai ale' ' mergi -nain*e/ (orbi i
Oil'on+ A)roa)e c am ,cu* )e mine a*e)*-nd ' *e ho*r*i naibii
oda*F
; Scuz2m/ ')u'e Jared+
; Nu *e mai g-ndi la a'*a/ con*inu Oil'on/ )en*ru c acum ai al*
alegere de ,cu*+
; Am a6un' la dou o)0iuni de')re care credem c (or declana o
ca'cad mai am)l de amin*iri din con*iin0a lui :ou*in/ zi'e Cainen+
.rima e'*e o (arian* a )ro*ocolului de *ran',er de con*iin0 ,olo'i*
)rima oar )en*ru a2l )une )e :ou*in -n creierul *u+ .u*em ' rulm
)ro*ocolul din nou i ' -n*i)rim con*iin0a )en*ru a doua oar+
Acum/ c ai un creier mai ma*ur/ e1i'* o an' e1celen* ca o )ar*e
mai mare a con*iin0ei 'ale ' 'e im)rime ; ba chiar ca ' 'e im)rime
toat. !ar '-n* )o'ibile unele con'ecin0e gra(e+
; Cum ar ,i<
; Cum ar ,i ca )ro)ria *a con*iin0 ' ,ie com)le* *ear' a*unci
c-nd in*r cea nou/ )reciz Oil'on+
; Ah/ e1clam Jared+
; .o0i '20i dai 'eama c-* e de )roblema*ic/ comen* i Cainen+
; Nu cred c (reau ' ,ac a'*a/ ')u'e Jared+
; Ne2am g-ndi* c n2o ' (rei/ zi'e Cainen+ 3n care caz/ a(em un
)lan : mul* mai )u0in agre'i(+
; Care e'*eB< -n*reb Jared+
; " cl*orie )e aleea memoriei/ r')un'e Oil'on+ Jeleurile au
,o'* doar -nce)u*ul+
NOU
Colonelul Jame' Robbin' ridic ochii ')re .hoeni1/ care )lu*ea
dea'u)ra lui/ )e cer+ 3at*m din nou aici, g-ndi el+ Generalul Szilard
ob'er( '*-n6eneala lui Robbin'+
; Nu20i )rea )lace )o)o*a generalilor/ nu2i aa/ colonele< -n*reb/
IAE
i mai -nde' ni*e ,ri)*ur -n gur+
; " de*e'*/ re)lic Robbin'/ -nain*e '2i dea 'eama )rea bine ce2i
ieea din gur+ !omnule/ adug el re)ede+
; N2a zice c *e -n(inuie'c )en*ru a'*a/ zi'e Szilard din ')a*ele
,ri)*urii de (i*+ Toa* che'*ia a'*a cu in*erdic0ia de a m-nca aici
)en*ru cei care nu '-n* generali e o )ro'*ie imen'+ A)ro)o/ cum e
a)a<
Robbin' cobor- ochii ')re )aharul aburi* din ,a0a lui+
; 3nc-n**or de rcori*oare/ domnule/ r')un'e el+
Szilard ro*i ,urculi0a )en*ru a cu)rinde -n*reaga )o)o* a
generalilor+
; E (ina noa'*r/ *ii/ ')u'e el+ Adic a For0elor S)eciale+
; Cum aa< -n*reb Robbin'+
; Generalii For0elor S)eciale aduceau aici )e oricine din '*ruc*ura
lor de comand ; nu doar o,i0eri/ ci i 'olda0i+ .en*ru c -n a,ara
'i*ua0iilor de comand/ nimeni din For0ele S)eciale nu d )e grad nici
o cea) degera*+ Aa c a(eai aici *oa*e *ru)ele de la For0ele
S)eciale/ m-nc-nd ,ri)*uri delicioa'e i ,c-nd ochi dulci .hoeni1ului
de dea'u)ra+ 3i clcau )e ner(i )e generali ; nu numai c aici erau
'olda0i/ dar erau 'olda0i ai 8rig(ilor*antom. A'*a -n )rimele zile/
c-nd ideea unor 'olda0i -n (-r'*a de mai )u0in de un an ( ddea ,iori
(ou/ ade(ra*2n'cu0ilor+
; 3nc ne mai d/ ')u'e Robbin'+ $neori+
; !a/ *iu/ re)lic Szilard+ !ar acum o a'cunde0i mai bine+
"ricum/ du) o (reme generalii ade(ra*2n'cu0i au ,cu* cuno'cu*
c '*a2i *erenul lor de 6oac+ Iar acum/ *o* ce mai )rime*e aici
oricine al*cine(a e'*e unul din*re ace'*e -nc-n**or de rcori*oare
)ahare cu a)/ )recum cel )e care2l ai aici/ colonele+ Aa c/ -n
numele For0elor S)eciale/ -mi cer 'cuze )en*ru nea6un'+
; 5ul0ume'c/ domnule general+ "ricum nu mi2e ,oame+
; :ra(o 0ie/ zi'e Szilard i mai m-nc din ,ri)*ur+
Colonelul Robbin' 'e ui* la m-ncarea generalului+ !e ,a)*/ -i era
,oame/ dar n2ar ,i ,o'* -n0ele)* '2i dea a*en0ie+ Robbin' -i ,cu o
-n'emnare -n min*e )en*ru da*a (ii*oare c-nd era chema* la o -n*-lnire
la )o)o*a generalilor: mn-nc ce(a -nain*eB
ICJ
Szilard -nghi0i ,ri)*ura i -i -ndre)* din nou a*en0ia ')re Robbin'+
; Colonele/ ai auzi* de 'i'*emul E'*o< Nu *e ui*a -n 'u'/ ')une2mi
doar dac -l *ii+
; Nu *iu nimic de')re el/ r')un'e Robbin'+
; !ar de')re Srana< 5auna Sea< She,,ield<
; Cuno'c 5auna Sea de )e .m-n*+ .re'u)un -n' c nu2i cel
de')re care (orbi0iB
; Nu e+
Szilard mic iar ,urculi0a/ ,lu*ur-nd2o ca ' indice un )unc*
unde(a/ dincolo de marginea r'ri*ean a lui .hoeni1+
; Si'*emul 5auna Sea e -n )ar*ea aceea/ imedia* dincolo de
orizon*ul )ro)ul'orului de 'al* al .hoeni1ului+ E acolo o colonie
nou+
; aPaieni< -n*reb Robbin'+
; Sigur c nu/ r')un'e Szilard+ 5ai mul* *amili/ din ce2mi ')un
da*ele )e care le am+ Nu ei )un numele 'i'*emului/ doar -l locuie'c+
; Ce2i a*-* de in*ere'an* -n leg*ur cu ace'* 'i'*em<
; Fa)*ul c/ acum mai )u0in de *rei zile/ a di')ru* de acolo un
cruci*or al For0elor S)eciale+
; A ,o'* a*aca*< -n*reb Robbin'+ !i'*ru'<
; Nu/ r')un'e Szilard+ A disprut. Nici un con*ac*/ oda* ce a
a6un' -n 'i'*em+
; A a)ela* colonia<
; N2ar ,i ,cu* a'*a/ )reciza Szilard/ )e un *on neu*ru care -i 'ugera
lui Robbin' c n2ar *rebui ' in'i'*e a'u)ra de*aliilor+
Nu in'i'*+
; .oa*e c '2a -n*-m)la* ce(a cu na(a c-nd a rein*ra* -n ')a0iul real/
)re'u)u'e el -n 'chimb+
; Am '*recura* -n 'i'*em o 'ond cu 'enzori/ zi'e Szilard+ Nici
urm de na(+ Nici o cu*ie neagr+ Nici o rmi0 de2a lungul
*ra'eului de zbor )roiec*a*+ Nimic+ S2a du'+
; A'*a2i ciuda*/ remarc Robbin'+
; Nu/ con*inu Szilard+ Ceea ce2i ciuda* e'*e c e a )a*ra na( a
For0elor S)eciale creia i '2a -n*-m)la* aa ce(a luna a'*a+
Robbin' -l ,i1 )e Szilard ,r e1)re'ie+
ICI
; A0i )ierdu* )a*ru cruci*oare< Cum<
; Ei/ dac *iam asta, colonele/ am ,i ,o'* )leca0i ' ne -n,igem
clc-iul -n g-*ul cui(a+ Fa)*ul c ceea ce ,ac -n 'chimb e'*e ' mn-nc
,ri)*ura a'*a -n ,a0a *a ar *rebui ' ,ie un indiciu c '-n*em -n bezn/ la
,el ca oricine al*cine(a+
; !ar crede!i c e cine(a -n ')a*ele che'*iei '*eia/ in'i'* Rob2
bin'+ i nu2i doar o )roblem cu na(ele 'au cu )ro)ul'oarele de 'al*+
; Sigur c da/ re)lic Szilard+ S ai o na( care di')are e un
inciden* -n*-m)l*or+ S ai )a*ru care di')ar -n*r2o lun e o nenoroci*
de *endin0+ Nu2i o )roblem cu na(ele 'au cu )ro)ul'oarele+
; Cine crezi c e -n ')a*ele che'*iei '*eia< -n*reb Robbin'+
Szilard l' din m-n *ac-murile/ iri*a*+
; !umnezeule/ Robbin'/ e1clam el+ Crezi c (orbe'c cu *ine
)en*ru c n2am prieteni+
Robbin' 'ur-'e cri')a*/ -n ciuda )ro)riei lui (oin0e+
; "binii/ a*unci+
; "binii/ ')u'e Szilard+ !a+ Cei care -l au )e :ou*in )u' bine
unde(a+ Toa*e 'i'*emele din care au di')ru* na(ele ,ie c '-n*
a)roa)e de ')a0iul obin/ ,ie c '-n* )lane*e )e care obinii le2au
con*e'*a* -n*r2un momen* 'au al*ul+ E un ,ir 'ub0ire/ dar de a*-* ne
)u*em ag0a -n ace'* momen*+ Ceea ce nu *im e'*e cum 'au de ce, i
aici ')eram c ai )u*ea ' arunci *u )u0in lumin+
; #re0i ' *i0i unde ne a,lm cu 'olda*ul !irac/ *ra'e concluzia
Robbin'+
; !ac n2ai nimic -m)o*ri(/ re)lic Szilard/ i2i lu din nou
*ac-murile+
; 5erge -nce*/ recuno'cu Robbin'+ Credem c brea de memorie a
a)ru* da*ori* '*re'ului i a a)or*ului 'enzorial+ Nu )u*em )une
a'u)ra lui acelai *i) de )re'iune )e care o e1erci* lu)*a/ dar l2am
)u' -n con*ac* cu )r0i din (ia0a lui Charle' :ou*in/ una c-*e una+
; 3nregi'*rrile lui< -n*reb Szilard+
; Nu+ Cel )u0in nu ra)oar*ele i ,iierele de')re :ou*in care au
,o'* 'cri'e 'au -nregi'*ra*e de al0i oameni+ Ace'*ea nu )ro(in chiar de
la :ou*in/ i nu (reau ' in*roducem un )unc* de (edere e1*erior+
Cainen i loco*enen*ul Oil'on lucreaz cu 'ur'ele )rimare ;
IC%
-nregi'*rrile i no*ele lui :ou*in ; i cu lucrurile ace'*uia+
; #rei ' ')ui lucruri care au a)ar0inu* lui :ou*in<
; @ucruri care i2au a)ar0inu*/ lucruri care i2au )lcu* ; adu20i
amin*e de 6eleuri ; 'au lucruri de la al0i oameni )e care i2a cuno'cu*+
@2am du' de a'emenea )e !irac -n locuri unde a locui* i a cre'cu*
:ou*in+ .ro(enea de )e .hoeni1/ *i0i+ E doar o e1cur'ie 'cur* )-n
6o'/ cu na(e*a+
; Frumo' c are )ar*e de e1cur'ii )e *eren/ comen* Szilard/ doar
uor di'*an*+ !ar ai zi' c merge -nce*+
; Ie'e la 'u)ra,a0 o )ar*e mai mare a lui :ou*in+ 3n' )are ' ,ie
mai mul* )er'onali*a*ea+ Am ci*i* )ro,ilul )'ihologic al 'olda*ului
!irac4 )-n acum a ,o'* un )er'ona6 oarecum )a'i(+ 5ai cur-nd i '2au
-n*-m)la* lucruri/ dec-* ' le ,ac el ' 'e -n*-m)le+ Iar -n )rima
')*m-n 'au cam aa ce(a )e care a )e*recu*2o cu noi/ aa a i ,o'*+
3n ul*imele *rei ')*m-ni a de(eni* *o*ui mai ca*egoric i mai )u0in
o(i*or+ i 'e )o*ri(e*e mai bine cu ,elul -n care a ,o'* :ou*in/
(orbind din )unc* de (edere )'ihologic+
; Aadar/ de(ine *o* mai mul* ca :ou*in+ :ine/ -ncu(iin0 Szilard+
!ar -i amin*e*e ce(a<
; Ei/ *ocmai a'*a2i/ recuno'cu Robbin'+ Re(in ,oar*e )u0ine amin2
*iri+ Ceea ce re(ine e'*e mai mul* de')re (ia0a de ,amilie/ nu de')re
munc+ 3i )unem -nregi'*rri cu :ou*in ,c-nd -n'emnri (erbale
de')re )roiec*e i le a'cul* ab'en*+ Ara*2i o )oz a ,e*i0ei lui :ou*in
i in*r -n con(ul'ii )en*ru o cli)/ a)oi -0i ')une ce 'e )e*rece -n
)oz+ E ,ru'*ran*+
Szilard me'*ec o cli)/ cuge*-nd+ Robbin' )ro,i* de )auz ca '
'e bucure de a)+ Nu era a*-* de -n(ior*oare )e c-* 'ugera'e generalul
mai de(reme+
; Amin*irile de')re ,e*i0 nu duc la a)ari0ia unor amin*iri
*angen0iale< -n*reb Szilard+
; C-*eoda* da/ r')un'e Robbin'+ " )oz a lui :ou*in i a ,iicei
lui la cine *ie ce baz de cerce*are la care a ,o'* *rimi' la )o'* i2a
adu' amin*e de o )ar*e din munca )e care2a ,cu*2o acolo+ Ni*e
)rime cerce*ri de')re de)ozi*area in*ermediar a con*iin0ei/ -nain*e
de a 'e -n*oarce )e '*a0ia .hoeni1 i de a -nce)e ' lucreze la a'*a/
IC&
,olo'ind *ehnologia )e care am c)*a*2o de la Con'u+ !ar nu i2a
amin*i* de nimic ,olo'i*or/ lega* de mo*i(ele )en*ru care :ou*in a
ho*r-* ' de(in *rd*or+
; 5ai ara*2i o )oz cu ,iica lui :ou*in/ )ro)u'e Szilard+
; I le2am ar*a* )e *oa*e )e care le2am )u*u* g'i/ zi'e Robbin'+
Nu '-n* a*-* de mul*e+ i nu e1i'* nici unul din*re lucrurile ei ,izice ;
nici o 6ucrie 'au de'en 'au orice al*ce(a de ,elul '*a+
; !e ce< -n*reb Szilard+
Robbin' ridic din umeri+
; A muri* -nain*e ca :ou*in ' 'e -n*oarc la '*a0ia .hoeni1/
e1)lic el+ :nuie'c c n2a (ru* ' aduc lucrurile cu el+
; Ei/ a'*a2i in*ere'an*/ remarc Szilard+
"chii lui ar*au ca i cum '2ar ,i concen*ra* a'u)ra a ce(a din
de)r*are/ un 'emn c ci*ea ce(a )e :rain.al+
; Ce e'*e< -n*reb Robbin'+
; Am 'co' do'arul lui :ou*in -n *im) ce (orbeai/ ')u'e Szilard+
:ou*in e coloni'*/ dar munca lui )en*ru $niunea Colonial i2a ceru*
' locuia'c -n baze ale Cerce*rilor 5ili*are+ $l*imul loc -n care a
lucra* -nain*e de a (eni aici a ,o'* '*a0ia de cerce*ri Co(ell+ Ai auzi*
(reoda* de ea<
; Sun ,amiliar/ r')un'e Robbin'+ !ar nu reue'c '2o )la'ez -nB
; Kice c era un com)le1 de cerce*ri cu ca)aci*a*e de
im)onderabili*a*e+ Fceau ni*e lucrri biomedicale/ de aceea 'e a,la
:ou*in acolo/ dar con0inea mai mul* arme i 'i'*eme de na(iga0ie+
A'*a2i in*ere'an*: '*a0ia era de ,a)* am)la'a* direc* dea'u)ra unui
'i'*em de inele )lane*are+ !oar la un Nilome*ru de )lanul inelului+
Folo'ea rmi0ele inelului )en*ru a2i *e'*a 'i'*emele de na(iga0ie cu
raz 'cur* de ac0iune+
Acum )rice)u Robbin'+ .lane*ele 'olide cu 'i'*eme de inele erau
rare/ iar cele cu colonii umane -nc i mai rare+ Cei mai mul0i
coloni*i )re,erau ' nu locuia'c -n locuri unde buc0ile de '*-nc de
mrimea unui '*adion care )lon6au )rin a*mo',er erau e(enimen*e
obinui*e/ mai cur-nd dec-* genul de lucruri care 'e )e*rec o da* )e
mileniu+ $na cu o '*a0ie a Cerce*rilor 5ili*are )e orbi* ; a'*a era
ab'olu* unic+
IC7
; "magh/ ro'*i Robbin'+
; "magh/ -ncu(iin0 Szilard+ Care nu ne mai a)ar0ine+ N2am )u*u*
do(edi nicioda* c obinii au a*aca* ini0ial colonia 'au '*a0ia+ E'*e
)o'ibil ca rrae? ' ,i a*aca* colonia/ i a)oi obinii '2i ,i a*aca* )e ei/
c-nd erau 'lbi0i de lu)*a cu noi i -nain*e a a)uca ' )rimea'c
-n*riri+ Ceea ce re)rezin* un mo*i( )en*ru care n2am )orni* la rzboi
cu ei )en*ru a'*a+ !ar *im c '2au ho*r-* ' re(endice 'i'*emul al
naibii de re)ede/ -nain*e ca noi ' )unem )e )icioare o ,or0 care '2l
ia -na)oi+
; Iar ,iica lui :ou*in ,cea )ar*e din colonie/ )re'u)u'e Robbin'+
; Era )e '*a0ie/ din ceea ce ')une li'*a de (ic*ime/ r')un'e
Szilard/ *rimi0-ndu2i li'*a lui Robbin' ca '2o (ad+ Era o '*a0ie mare+
A(ea a)ar*amen*e )en*ru ,amilii+
; !umnezeule/ e1clam Robbin'+
; *ii/ con*inu Szilard ne)'*or/ bg-nd -n gur ul*ima buc0ic
de ,ri)*ur/ c-nd '*a0ia Co(ell a ,o'* a*aca*/ n2a ,o'* com)le* di'*ru'+
!e ,a)*/ a(em in,orma0ii demne de -ncredere care 'ugereaz c '*a0ia
e -n mare )ar*e in*ac*+
; "S/ zi'e Robbin'+
; Inclu'i( a)ar*amen*ele )en*ru ,amilii+
; "/ 6K, e1clam Robbin'/ i 'e a)rin'e lumini0a+ .o* ' ( ')un
de6a c nu2mi )lace -nco*ro 'e duce che'*ia a'*aB
; Ai ')u' c memoria lui !irac reac0ioneaz cel mai )u*ernic la
'*re' i la a)or*ul 'enzorial/ ')u'e Szilard+ Fa)*ul de a2l duce -n locul
unde a muri* ,iica lui ; i unde e'*e )robabil ' 'e a,le *oa*e lucrurile
ei ; ar -n'emna un a)or* 'enzorial 'emni,ica*i(+
; E1i'* doar mica )roblem c 'i'*emul e'*e acum '*)-ni* i
)a*rula* de obini/ 'ublinie Robbin'+
Szilard ridic din umeri+
; Aici in*er(ine '*re'ul+
3i l' *ac-murile -n )ozi0ia de G-ncheia*H )e ,ar,urie i o -m)in'e
deo)ar*e+
; 5o*i(ul )en*ru care generalul 5a**'on l2a )relua* )e 'olda*ul
!irac e'*e c nu (oia ca ace'*a ' moar -n lu)*/ -i adu'e amin*e
Robbin'+ Aruncarea lui -n ')a0iul 'i'*emului "magh mai cur-nd 'e
IC>
o)une ace'*ei dorin0e/ domnule general+
; !a/ bine/ dorin0a generalului de a2l 0ine )e !irac -n a,ara
)ericolului *rebuie ' ,ie *em)era* de ,a)*ul c )a*ru din*re na(ele
mele i mai mul* de o mie de oameni au di')ru* -n nean*/ ca i cum
n2ar ,i e1i'*a* nicioda*/ )ro*e'* Szilard+ i la urma urmei/ !irac e'*e
-nc 'olda* al For0elor S)eciale+ A )u*ea ,or0a lucrurile+
; @ui 5a**'on nu i2ar )lcea/ -i a*ra'e a*en0ia Robbin'+
; Nici mie/ re)lic Szilard+ Am o rela0ie bun cu generalul/ -n
ciuda a*i*udinii de 'u)eriori*a*e ,a0 de For0ele S)eciale i ,a0 de
mine+
; Nu2i (orba numai de dumnea(oa'*r+ Are aerul '*a de
'u)eriori*a*e ,a0 de *oa* lumea+
; !a/ e un *iclo' care crede -n egali*a*ea an'elor/ comen*
Szilard+ i e con*ien* de a'*a/ crede c -n'eamn c e -n regul+ Aa
cum '*au lucrurile -n'/ oric-* de mul* n2a (rea ' am de2a ,ace cu
la*ura lui ur-*/ o (oi ,ace dac *rebuie+ !ar nu cred c o '
*rebuia'c+
$n o')*ar 'e a)ro)ie ' ia ,ar,uria lui Szilard4 Szilard comand
de'er*+ Robbin' a*e)* )-n c-nd o')*arul )lec+
; !e ce nu crede0i c o ' *rebuia'c< -n*reb el+
; Ce2ai zice dac 0i2a ')une c a(em de6a For0e S)eciale -n
'i'*emul "magh/ ,c-nd )reg*iri '2l recucerea'c< -n*reb Szilard+
; A ,i 'ce)*ic/ r')un'e Robbin'+ Soiul '*a de ac*i(i*a*e ar ,i
ob'er(a* mai de(reme 'au mai *-rziu/ iar obinii '-n* necru0*ori+ Nu
le2ar *olera )rezen0a dac ar a,la de')re aa ce(a+
; Ai dre)*a*e -n leg*ur cu a'*a/ -ncu(iin0 Szilard+ !ar n2ai
dre)*a*e ' ,ii 'ce)*ic+ For0ele S)eciale 'e a,l -n 'i'*emul "magh de
)e'*e un an+ Se a,l chiar )e '*a0ia Co(ell+ Cred c2l )u*em duce )e
'olda*ul !irac -nun*ru i a)oi '2l 'coa*em ,r ' a*ragem )rea
mul* a*en0ie+
; Cum< -n*reb Robbin'+
; Cu ,oar*e mare gri6+ i ,olo'ind c-*e(a 6ucrii noi+
"')*arul 'e -n*oar'e cu de'er*ul generalului: dou )r6i*uri mari
Toll ou'e+ Robbin' rma'e cu ochii la ,ar,urie+ 3i )lceau la nebunie
)r6i*urile Toll ou'e+
ICA
; # da0i 'eama c dac ( -nela0i/ i dac nu2l )u*e0i '*recura )e
!irac )e l-ng obini/ ei -l (or omor-/ )roiec*ul dumnea(oa'*r 'ecre*
de recu)erare a 'i'*emului "magh (a ,i dez(lui* i orice in,orma0ie
)e care o are !irac de')re :ou*in (a muri oda* cu el/ comen*
Robbin'+
Szilard lu o )r6i*ur+
; Ri'culB -n*o*deauna in*r -n ecua0ie+ !ac ,acem a'*a i o
'cr-n*im/ a*unci '-n*em ,u*u0i de2a binelea+ !ar dac n2o ,acem/
ri'cm ca !irac ' nu recu)ereze nicioda* amin*irile lui :ou*in/ i
a*unci '-n*em (ulnerabil la ceea ce au )lnui* obinii mai de)ar*e+ i
abia atunci (om ,i ,u*u0i de2a binelea+ !ar (rei ' a,li ce(a< !ac e '
,iu ,u*u*/ colonele/ )re,er ' ,iu ,u*u* -n )icioare dec-* -n genunchi+
; *i0i cum ' ,olo'i0i imaginile min*ale/ domnule general/
recuno'cu Robbin'+
; 5ul0ume'c/ colonele+ 3ncerc+
3n*in'e m-na/ lu a doua )r6i*ur i i2o o,eri lui Robbin'+
; Ia2o+ Am (zu* c 0i2e )o,*+
Robbin' 'e ui* lung la )r6i*ur/ a)oi arunc o )ri(ire -n 6ur+
; Nu )o* ' iau a'*a/ ')u'e el+
; :a 'igur c )o0i+
; N2ar *rebui ' mn-nc nimic aici+
; i ce dac< zi'e Szilard+ !2i naibii+ E o *radi0ie ridicol i *ii
a'*a+ Aa c ru)e2o+ Ia )r6i*ura+
Robbin' lu )r6i*ura i 'e ui* la ea )o'omori*+
; "h/ !oamne !umnezeuleF e1clam Szilard+ Trebuie '20i ordon
' mn-nci che'*ia aia ble'*ema*<
; Ar )u*ea a6u*a+
; :ine+ Colonele/ -0i dau un ordin direc*+ 5n-nc nenoroci*a aia
de )r6i*urF
Robbin' o m-nc+ "')*arul ,u 'candaliza*+
M
; Ia*/ -i ')u'e arr? Oil'on lui Jared c-nd in*rar -n cala de mr2
,uri de )e ShiNra+ Tr'ura *a+
ICC
GTr'uraH -n che'*iune con'*a -n*r2un 'caun ca un co din ,ibre de
carbon/ dou mo*oare ionice e1*rem de mici/ de )u*ere i
mane(rabili*a*e limi*a* i de obiec*ul de mrimea unui ,rigider de
birou am)la'a* chiar 'ub 'caun+
; $r-* *r'ur/ comen* Jared+
Oil'on chico*i+ Sim0ul umorului al lui Jared 'e -mbun*0i'e -n
ul*imele c-*e(a ')*m-ni/ 'au cel )u0in de(eni'e mai mul* )e )lacul
lui Oil'on ; -i amin*ea de 'arca'*icul Charle' :ou*in )e care2l
cuno*ea+ Oil'on 'e 'im0ea a*-* -nc-n*a* c-* i -ngri6ora* -n leg*ur cu
a'*a4 -nc-n*a* )en*ru c munca lui i a lui Cainen 'chimba ce(a i
-ngri6orare )en*ru c :ou*in era/ la urma urmei/ un *rd*or al
omenirii+ @ui Oil'on -i )lcea de'*ul de mul* de Jared )en*ru a nu2i
dori o a'emenea 'oar*+
; E ur-*/ dar e ul*imul rcne*/ zi'e Oil'on+
Se a)ro)ie i b*u uor cu )alma obiec*ul cu a')ec* de ,rigider+
; Ace'*a e'*e cel mai mic )ro)ul'or de 'al* crea* (reoda*/ e1)lic
el+ Abia iei* de )e linia de a'amblare+ i nu numai c2i mic/ dar e un
e1em)lu al )rimului )rogre' real ,cu* de decenii -n *ehnologia
'al*ului+
; !2mi (oie ' ghice'c/ ')u'e Jared+ Se bazeaz )e *ehnologia
aia con'u )e care am ,ura*2o de la rrae?+
; Faci ' 'une ca i cum *o*ul ar ,i ce(a ru+
; .i/ *ii i *u/ re)lic Jared/ ciocnindu2i ca)ul cu dege*ul+ S-n*
-n 'i*ua0ia a'*a din cau(a *ehnologiei con'u+ S zicem doar c nu '-n*
neu*ru -n ceea ce )ri(e*e u*ilizrile 'ale+
; Ai )er,ec* dre)*a*e/ ,u de acord Oil'on+ !ar sta e drgu0+ $n
)rie*en de2al meu a lucra* la el4 (orbeam de')re o a'emenea realizare+
Cele mai mul*e )ro)ul'oare de 'al* au ne(oie ' a6ung -n*r2un
')a0iu2*im) )la* -nain*e de a le )orni+ Trebuie ' a6ungi de)ar*e de o
)lane*+ ='*a e mai )u0in mo,*uro'4 )oa*e ,olo'i un )unc* @agrange+
A*-*a (reme c-* a6ungi la o )lane* cu un 'a*eli* rezonabil de mare/ ai
cinci )unc*e a)ro)ia*e -n ')a0iu de'*ul de )la*e din )unc* de (edere
gra(i*a0ional ca ' 'e declaneze ace'* )ro)ul'or+ !ac rezol( *oa*e
)ilurile/ ar )u*ea re(olu0iona cl*oria ')a0ial+
; GS rezol(e )ilurileH< -n*reb Jared+ S-n* )e cale s olosesc
ICD
che'*ia a'*a+ )ilurile '-n* dun*oare+
; )ilul e c mo*orul 'e do(ede*e 'en'ibil la ma'a obiec*ului la
care e a*aa*/ e1)lic Oil'on+ .rea mul* ma' creeaz o curbare
local )rea mare a ')a0iului2*im)+ !e*ermin )ro)ul'orul de 'al* '
,ac lucruri ciuda*e+
; Cum ar ,i< -n*reb Jared+
; Cum ar ,i ' e1)lodeze/ r')un'e Oil'on+
; A'*a nu2i )rea -ncura6a*or+
; Ei/ ' e$plode(e nu2i *ocmai cu(-n*ul )o*ri(i*/ ')u'e Oil'on+
Fizica )en*ru ceea ce 'e )e*rece cu ade&rat e'*e mul* mai ciuda*/ *e
a'igur+
; Te )o0i o)ri acum/ zi'e Jared+
; !ar tu nu *rebuie '20i ,aci gri6i )en*ru a'*a/ con*inu Oil'on+ E
ne(oie cam de cinci *one -nain*e ca )ro)ul'orul ' de(in in'*abil+ !e
aceea ara* (ehiculul '*a ca o are* de deer*+ E mul* 'ub )ragul
ma'ei admi'e/ chiar i cu *ine -nun*ru+ Ar *rebui ' ,ie *o*ul -n
regul+
; Ar trebui/, comen* Jared+
; "h/ nu mai ,i aa bebelu/ e1clam Oil'on+
; N2am nici mcar un an+ .o* ' ,iu bebelu dac (reau+ A6u*2m
' in*ru -n che'*ia a'*a/ (rei<
Jared 'e '*rdui ' in*re -n 'caunul ca un co al a)ara*ului4 Oil'on
-l )rin'e -n chingi i2i de)ozi* carabina -n*r2o cu*ie de )e o la*ur a
'caunului+
; F o (eri,icare a 'i'*emelor/ -l -ndemn Oil'on+
Jared -i ac*i( :rain.al2ul i 'e conec* la (ehicul/ (eri,ic-nd
in*egri*a*ea )ro)ul'orului de 'al* i a mo*oarelor ionice4 *o*ul era -n
)arame*rii nominali+ #ehiculul nu a(ea comenzi ,izice4 Jared a(ea
'2l con*roleze cu :rain.al2ul+
; #ehiculul e -n regul/ anun0 Jared+
; Cum '*ai cu 'alo)e*a< -n*reb Oil'on+
; :ine+
A)ara*ul a(ea cabina de'chi'4 'alo)e*a lui Jared era regla*
)en*ru (idul in*en'/ inclu'i( o glug care urma ' coboare com)le*
)e'*e ,a0/ e*an-ndu2l -nun*ru+ Le'*ura nanobo*ic a 'alo)e*ei era
ICE
,o*o'en'ibil i *ran'mi*ea in,orma0ii o)*ice i al*e 'emnale
elec*romagne*ice direc* la :rain.al2ul lui Jared+ Ca rezul*a*/ Jared
a(ea ' )oa* G(edeaH mai bine cu ochii aco)eri0i cu glug dec-* dac
i2ar ,i ,olo'i*+ 3n 6urul *aliei/ Jared a(ea un 'i'*em de reciclare a
aerului care )u*ea/ -n caz de ne(oie/ ' ,urnizeze aer re')irabil )en*ru
o ')*m-n+
; A*unci e*i )reg*i* ' )leci/ ')u'e Oil'on+ Coordona*ele de du'
'-n* )rograma*e din )ar*ea a'*a/ i ar *rebui ' le ai i c-nd de -n*orci
din )ar*ea cealal*+ Nu *rebuie dec-* ' le in*roduci i ' lai a)ara*ul
' ,ac re'*ul+ Szilard a zi' c echi)a de recu)erare a For0elor
S)eciale (a ,i ga*a )en*ru *ine )e )ar*ea cealal*+ " ' *rebuia'c '2l
cau0i )e un anumi* c)i*an 5ar*in+ Are un cod de con,irmare ca '2i
)o0i (eri,ica iden*i*a*ea+ Szilard zice '2i urmezi ordinele -n*ocmai+
Ai )rice)u*<
; Am )rice)u*/ r')un'e Jared+
; "S/ ')u'e Oil'on+ Am )leca* de2aici+ " ' -nce)em ' 'coa*em
aerul+ 3nchide20i co'*umul+ Imedia* ce 'e de'chid uile calei/ )orne*e
)rogramul de na(iga0ie i el 'e (a de'curca mai de)ar*e+
; Am -n0ele'/ re)e* Jared+
; Noroc/ Jared/ -i ur Oil'on+ S)er ' g'e*i ce(a ,olo'i*or+
Iei din cal la 'une*ul 'i'*emului de men0inere a (ie0ii de )e
Shi#ra, care ab'orbea aerul din cal+ Jared -i ac*i( gluga4 'im0i o
bezn de momen*/ urma* de o -mbun*0ire im)re'ionan* a (ederii
)eri,erice/ -n cli)a c-nd )orni 'emnalul (izual al 'alo)e*ei+
Fone*ul aerului 'e micor )-n la di')ari0ie4 Jared '**ea -n (id+
.rin me*alul na(ei i )rin ,ibrele de carbon ale a)ara*ului/ )u*u 'im0i
uile calei de'chiz-ndu2'e+ Jared ac*i( )rogramul de na(iga0ie4
(ehiculul 'e ridic de )e )odeaua calei i alunec uor )e u+
#ederea lui Jared includea *ra'eul (izual al )rogramului de na(iga0ie
i de'*ina0ia/ la mai mul* de o mie de Nilome*ri de)r*are: )ozi0ia @7
din*re .hoeni1 i 'a*eli*ul 'u :enu/ -n )rezen* neocu)a* de (reun al*
obiec*+ 5o*oarele ionice )ornir4 'ub accelera0ia mo*oarelor/ Jared -i
'im0i greu*a*ea cre'c-nd+
.ro)ul'orul de 'al* 'e declan c-nd a)ara*ul in*er'ec* )ozi0ia @7+
Jared ob'er( a)ari0ia bru'c i de'cum)ni*oare a unui 'i'*em la* de
IDJ
inele la mai )u0in de un Nilome*ru dea'u)ra )unc*ului 'u de (edere/
-ncon6ur-nd c*re '*-nga lui o )lane* alba'*r/ a'emn*oare
.m-n*ului+ #ehiculul lui Jared/ care mai de(reme 'e mica'e cu o
(i*ez im)re'ionan*/ era nemica*+ 5o*oarele ionice 'e o)ri'er
chiar -nain*e de *ranzi0ia 'al*ului/ iar energia iner0ial a a)ara*ului nu2
l du'e mai de)ar*e du) aceea+ Jared era bucuro' de a'*a+ Se -ndoia c
micile mo*oare ionice ar ,i reui* ' o)rea'c (ehiculul -nain*e de a 'e
r*ci -n 'i'*emul de inele i de a 'e izbi de o '*-nc ro*i*oare+
Soldat Dirac, auzi Jared/ -n *im) ce im)ul'ul unui cod de con*rol
in*r -n :rain.al+
Da, r')un'e el+
Aici cpitanul ?artin, auzi Jared+ 8ine ai &enit pe 6magh. 'e rog
ai rbdare7 &enim spre tine.
Dac mi trimite!i coordonate, a putea &eni eu pn la &oi, 'e
o,eri Jared+
Am preera s n*o aci, re)lic 5ar*in+ 6binii au scanat (ona mai
mult dect de obicei n ultima &reme. Am preera s nu le dm nimic
de &(ut. Ai rbdare.
!u) (reun minu*/ Jared ob'er( *rei din*re )ie*rele inelelor
-ndre)*-ndu2'e -nce* -n direc0ia lui+
Se pare c am nite rmi!e care &in spre mine, -i *ran'mi'e lui
5ar*in+ 6 s ac o mane&r ca s m dau la o parte.
,u ace asta, -l )re(eni 5ar*in+
De ce+ -n*reb Jared+
Pentru c detestm s alergm dup cai &er(i, r')un'e 5ar*in+
Jared ddu in'*ruc0iuni 'alo)e*ei ' 'e concen*reze a'u)ra )ie*relor
care (eneau ')re el i ' mrea'c imaginea+ "b'er( c )ie*rele
a(eau membre/ i c una din*re ele *rgea ceea ce ar*a ca un cablu de
remorcare+ Jared le urmri -n *im) ce 'e a)ro)iar i a6un'er -n
',-ri* la a)ara*+ $na din*re ele mane(ra )rin ,a0a lui Jared -n *im) ce
celelal*e dou a*aar cele dou cabluri+ .ia*ra era de mrimea unui
om i de ,orma unei emi',ere neregula*e4 de a)roa)e ar*a ca o
cara)ace de broa'c 0e'*oa' ,r de'chidere )en*ru ca)+ .a*ru
membre de lungime egal 'e -n*indeau -n 'ime*rie bia1ial+
5embrele a(eau dou ar*icula0ii i 'e *erminau cu m-ini largi/ cu
IDI
dege*e o)ozabile )e ,iecare )ar*e a )almei+ .ar*ea de dede'ub* a
)ie*rei era )la* i )e'*ri0/ cu o linie care *ra(er'a cen*rul/ 'uger-nd
c 'e )u*ea de'chide+ .e )ar*ea de dea'u)ra 'e a,lau )or0iuni )lane/
lucioa'e/ de')re care Jared bnui c erau ,o*o'en'ibile+
,u e tocmai ceea ce te ateptai s &e(i, soldat+ -n*reb )ia*ra/
,olo'ind (ocea lui 5ar*in+
,u, domnule, r')un'e Jared+
3i acce' baza de da*e in*ern cu )ri(ire la )u0inele ')ecii
in*eligen*e care erau )rie*enoa'e 8'au cel )u0in nu 'e a,lau -n*r2un
con,lic* de'chi'9 cu oamenii/ dar nu de'co)eri nimic care ' 'emene
,ie i )e de)ar*e cu crea*ura a'*a+
? ateptam la cine&a uman.
Jared 'im0i un im)ul' )*runz*or de amuzamen*+
Sntem oameni, soldat, zi'e 5ar*in+ La el de mult ca i tine.
,u arta!i uman, remarc Jared/ i regre* imedia*+
Sigur c nu, re)lic 5ar*in+ Dar nici nu trim ntr*un mediu tipic
uman. Am ost adapta!i pentru locul n care trim.
% $nde *ri0i< -n*reb Jared+
$nul din*re membrele lui 5ar*in 'e mic -n 6urul lui+
Aici. Adapta!i pentru &ia!a n spa!iu. Corpuri anti&id. 8en(i
otosintetice pentru energie.
5ar*in -i ciocni )ar*ea de dede'ub*+
3ar aici, un organ care adpostete alge modiicate, menit s
urni(e(e o$igenul i compuii organici de care a&em ne&oie. Putem
tri aici &reme de sptmni n ir, spionndu*i i sabotndu*i pe
obini, iar ei nici mcar nu tiu c sntem aici. Caut mereu na&e ale
9CA. -i (pcete complet.
Snt sigur.
-n regul, Stross mi (ice c putem pleca, anun0 5ar*in+ Sntem
gata s te tragem nuntru. 2ine*te bine.
Jared 'im0i o zdruncin*ur i a)oi o uoar (ibra0ie -n *im) ce
cablul de remorcare era -n,ura*/ *rg-nd a)ara*ul -n in*eriorul
inelului+ .ie*rele 0ineau )a'ul/ mane(r-nd mici )ro)ul'oare cu
membrele din ')a*e+
Aa te*ai nscut+ -n*reb Jared+
ID%
)u nu, r')un'e 5ar*in+ Au creat tipul sta de corp cu trei ani n
urm. 'otul nou. A&eau ne&oie de &oluntari care s*l teste(e. )ra
prea neobinuit ca s pui o contiin! n el r s*l ncerce. 'rebuia
s &edem dac oamenii s*ar putea adapta la el r s nnebuneasc.
'rupul sta este aproape n ntregime un sistem nchis. 6b!in o$igen,
substan!e nutriti&e i ume(eal de la organul pe ba( de alge, iar
e$crementele snt reintroduse pentru a hrni algele. ,u mnnci i
nu bei aa cum trebuie s ac oamenii de obicei. ,ici mcar nu aci
pipi n mod normal. Bi s nu aci lucruri pe care altminteri eti
programat s le aci, te scoate din min!i. ,*ai crede c ar putea s te
scie aptul de a nu urina. Dar crede*m, te scie. A ost de apt
unul dintre lucrurile pentru care au ost ne&oi!i s gseasc o cale
de a*l ocoli, atunci cnd au trecut la produc!ia de mas.
5ar*in ar* c*re celelal*e dou )ie*re+
Stross i Pohl, ei s*au nscut n corpurile astea, con*inu 5ar*in+
Bi se simt perect i n largul lor n ele. Dac le spun despre cum e s
mnnci un hamburger sau s aci caca, se uit la mine de parc a
i nebun. 3ar s ncerc s le descriu se$ul obinuit nu dect o pierdere
total de timp.
9ac se$+ -n*reb Jared/ 'ur)rin'+
,u &rei s ncurci lucrurile cu impulsul se$ual, soldat. ) ru
pentru specie. Da, noi acem se$ tot timpul.
Fcu un 'emn c*re )ar*ea de dede'ub*+ ,e deschidem aici. ?ar*
ginile glugii tale se pot etana cu ale altcui&a. ,umrul de po(i!ii n
care o putem ace este ce&a mai limitat dect cel n care po!i tu.
Corpul tu e mai le$ibil dect al nostru. Pe de alt parte, ne putem
regula n &id total. Ceea ce e o mecherie istea!.
Aa (ic i eu, -ncu(iin0 Jared+
Sim0ea c 5ar*in aluneca ')re *eri*oriul G)rea mul*e in,orma0iiH+
Dar sntem un soi dierit, r ndoial, con*inu c)i*anul+ A&em
chiar i o schem de nume dierit de restul 9or!elor Speciale. ,e
primim numele dup &echi scriitori de science*iction, n loc de
sa&an!i. ?i*am luat chiar i un nume nou cnd m*am schimbat.
Ai de gnd s te schimbi napoi+ -n*reb Jared+ -ntr*un trup
normal+
ID&
,u, r')un'e 5ar*in+ Cnd m*am schimbat prima oar, a i &rut.
Dar te obinuieti. Acum, situa!ia de a! nseamn normalul pentru
mine. Bi sta*i &iitorul. 9CA ne*au cut ca s capete un a&anta5 n
lupt, la el cum au cut cu primele 9or!e Speciale. Bi merge. ,oi
sntem materia ntunecat. ,e putem strecura spre o na& i
dumanul crede c sntem srmturi, pn cnd bomba nuclear de
bu(unar pe care le*am prins*o de carcas n trecere e$plodea(. Bi
apoi nu mai cred nimic, niciodat.
Dar i mai mult de*att, con*inu 5ar*in+ Sntem primii oameni
adapta!i organic la &ia!a n spa!iu. 9iecare sistem corporal este
organic, chiar i 8rainPal*ul % a&em primul 8rainPal complet
organic. Asta*i o mbunt!ire care*o s treac la popula!ia
general a 9or!elor Speciale data &iitoare, cnd ac o nou edi!ie de
corpuri. 'ot ceea ce sntem se e$prim n AD,*ul nostru. Dac pot
gsi o cale s ne lase s ne nmul!im natural, o s a&em o nou
specieC Domo astrum, care poate tri ntre planete. Atunci nu &a mai
trebui s luptm cu nimeni pentru propriet!i teritoriale. 3ar asta
nseamn c iin!ele umane ctig.
-n aar de ca(ul n care nu &rei s ar!i ca o broasc !estoas,
remarc Jared+
5ar*in *rimi'e un im)ul' )u*ernic de amuzamen*+
De acord. ?ai e i asta. Bi o tim. ,e numim gamerani, tii/
Jared 'e 'im0i uor -n cea0 )-n c-nd re,erirea -i a)ru -n ca)/ din
'erile de la Cam) Car'on/ c-nd urmrea ,ilme de 'cience2,ic*ion la
(i*ez de zece ori mai mare+
Ca monstrul 5apone(+
'e*ai prins, re)lic 5ar*in+
Scuipa!i i oc+
-ntreab*i pe obini.
#ehiculul in*r -n inel+
M
Jared (zu mor*ul de -nda* ce 'e '*recurar )rin gaura din
)ere*ele '*a0iei Co(ell+
ID7
Gameranii in,orma'er For0ele S)eciale c '*a0ia Co(ell era -n
mare )ar*e in*ac*/ dar G-n mare )ar*e in*ac*H -n'emna -n mod clar
al*ce(a )en*ru 'olda0ii care )ro')erau -n (idul in*en'+ S*a0ia Co(ell
era li)'i* de aer/ de (ia0 i de gra(i*a0ie/ dei unele 'i'*eme elec*rice
mai a(eau energie/ -n mod remarcabil/ da*ori* )anourilor 'olare i a
con'*ruc0iei 'olide+ Gameranii cuno*eau bine '*a0ia4 mai ,u'e'er )e
ea -nain*e/ recu)er-nd ,iiere/ documen*e i obiec*e ce nu ,u'e'er
de6a di'*ru'e 'au 6e,ui*e de obini+ Singurul lucru )e care nu2l
recu)era'er erau mor0ii4 obinii *o* mai (eneau )e la '*a0ie din c-nd -n
c-nd i ar ,i )u*u* ob'er(a dac numrul mor0ilor 'cdea ')ec*aculo'
oda* cu *im)ul+ Aa c mor0ii rm-neau/ )lu*ind reci i de'hidra*a0i
)rin '*a0ie+
5or*ul era ,i1a* de )ere*ele de')r0i*or al unui coridor+ Jared
bnui c nu 'e a,la'e acolo c-nd ,u'e'e ,cu* gaura din carca' )rin
care *recu'er4 decom)re'ia e1)lozi( l2ar ,i ab'orbi* direc* -n ')a0iu+
Jared 'e -n*oar'e '2i cear lui 5ar*in con,irmarea+
) nou, con,irm c)i*anul+ Cel pu!in n sec!iunea asta. ?or!ii plu*
tesc de (or pe*aici, alturi de orice altce&a. ) cine&a pe care*l
cutai+
Jared )lu*i c*re brba*ul mor*+ Tru)ul ace'*uia era )-r6oli* i
u'ca*/ cu *oa* umezeala de mul* e(a)ora*+ Ar ,i ,o'* de
nerecuno'cu* chiar dac :ou*in l2ar ,i cuno'cu*+
Jared 'e ui* la hala*ul de labora*or al brba*ului4 ecu'onul a,irma
c e'*e (orba de $)*al Cha**er6ee+ .ielea )ergamen*oa' ar*a (erde+
Numele )rea )o*ri(i* )en*ru un coloni'*/ dar era clar c la un
momen* da* ,u'e'e ce*0ean al unei na0iuni occiden*ale+
,u tiu cine e, zi'e Jared+
Atunci &ino, -l chem c)i*anul+
Ace'*a a)uc balu'*rada cu ambele m-ini '*-ngi i 'e )ro)ul' )e
coridor+ Jared -l urm/ d-nd drumul balu'*radei din c-nd -n c-nd/ ca '
*rac )e l-ng un cada(ru care 'e ciocnea de obiec*e )rin hol+ Se
-n*reb dac ar )u*ea '2o g'ea'c )e KoT :ou*in )lu*ind )e coridoare
'au -n al* )ar*e a '*a0iei+
,u, ro'*i un g-nd+ ,u i*au gsit niciodat corpul. ,*au prea gsit
corpuri de coloniti.
ID>
Stai, -i *ran'mi'e lui 5ar*in+
Ce e+
-mi aduc aminte, ')u'e Jared/ i -nchi'e ochii/ chiar dac 'e a,la -n
')a*ele glugii+ C-nd -i de'chi'e/ 'e 'im0i mai ager i mai concen*ra*+
!e a'emenea/ *ia e1ac* unde (oia ' mearg+
4ino dup mine, -l chem Jared+
Jared i 5ar*in in*ra'er -n '*a0ie )rin ari)a armamen*ului+ S)re
nucleu 'e a,lau na(iga0ia i cerce*rile biomedicale4 -n cen*ru/ era un
mare labora*or cu gra(i*a0ie zero+ Jared -l condu'e )e 5ar*in ')re
nucleu i a)oi )e holuri/ -n 'en'ul acelor de cea'ornic/ o)rindu2'e din
c-nd -n c-nd ca '2l la'e )e 5ar*in ' ,or0eze uile de urgen0
dezac*i(a*e/ cu a6u*orul unui )i'*on a'emn*or unui cric+ @uminile
de )e coridoare/ alimen*a*e de )anouri 'olare/ luceau 'lab/ dar mai
mul* dec-* 'u,icien* )en*ru (ederea )er,ec0iona* a lui Jared+
Aici, anun0 Jared -n ',-ri*+ Aici mi*am cut treaba. Lsta*i
laboratorul meu.
@abora*orul era )lin de )ie*ri i guri de gloan0e+ "ricine *recu'e
)e2aici/ nu era in*ere'a* de )'*rarea lucrrilor *ehnice ale
labora*orului4 nu (oi'er dec-* ' omoare )e *oa* lumea+ .e me'e i
)e la*ura unui birou 'e (edea '-nge -nnegri* i u'ca*+ Cel )u0in o
)er'oan ,u'e'e uci' aici/ dar nu e1i'*a nici un *ru)+
0erome Kos, 'e g-ndi Jared+ Aa*l chema pe asistentul meu. )ra
originar din >uatemala, dar imigrase n Statele .nite pe cnd era
copil. )l a ost cel care a re(ol&at suprancrcarea (onei*tampon/
@ahat" e1clam Jared+
Amin*irea lui Jerr? So' -i )lu*ea -n ca)/ -n cu*area con*e1*ului+
Jared e1amin -nc)erea/ cu*-nd com)u*ere 'au di')ozi*i(e de
'*ocare a da*elor/ dar nu e1i'*a nimic+
A!i luat &oi computerele de*aici+ -l -n*reb )e 5ar*in+
,u din camera asta, r')un'e 5ar*in+ Din unele laboratoare
lipseau computere i alt aparatur, nainte de a apuca s ne
n&rtim prin ele. 6binii sau cine*or i ost trebuie s le i luat cu ei/
Jared -i croi drum )-n la un birou de')re care *ia c ,u'e'e al lui
:ou*in+ "rice '2ar ,i a,la* )e el zbura'e de mul*+ Jared de'chi'e
'er*arele i g'i ma*eriale de birou/ do'are cu in i al*e lucruri/ nu
IDA
deo'ebi* de ,olo'i*oare+ 3n *im) ce -nchidea 'er*arele cu do'are/ (zu
h-r*ii -n*r2unul din*re ele+ Se o)ri i 'coa'e una4 era un de'en/ 'emna*
de KoT :ou*in mai mul* cu en*uzia'm dec-* cu )recizie+
-mi desena cte unul pe sptmna, la ora de art de miercuri, -i
amin*i Jared+ -l luam pe cel nou i*l ag!m cu o pione(, i*l
scoteam pe cel &echi i*l puneam n sertar. ,u aruncam niciodat
nimic. Jared ridic ochii ')re )anoul de )lu* de dea'u)ra biroului4
erau -n*r2ade(r )ioneze -n el/ dar nici un de'en+ $l*imul )lu*ea
a)roa)e cu 'iguran0 )e unde(a )rin camer+ Jared *rebui ' lu)*e cu
im)ul'ul de a2l cu*a )-n c-nd a(ea '2l g'ea'c+ 3n 'chimb/ 'e
-m)in'e de l-ng birou c*re u/ '*recur-ndu2'e )e hol -nain*e ca
5ar*in ' a)uce '2l -n*rebe unde 'e ducea+ C)i*anul 'e grbi '2l
)rind din urm+
Coridoarele de lucru din '*a0ia Co(ell erau clinice i '*erile4
a)ar*amen*ele )en*ru ,amilii 'e '*rduiau din greu ' ,ie com)le*
o)u'ul+ Co(oare ; dei de *i) indu'*rial ; aco)ereau )odelele+ Co)iii
din cla'ele de ar* ,u'e'er -ncura6a0i ' )ic*eze )ere0ii holului/ )e
care 'e (edeau 'ori/ )i'ici i dealuri cu ,lori/ -n de'ene care nu
-n'emnau ar*/ dec-* dac erai )rin*e i erai di')u' ' acce)0i orice
de la odra'la *a+ S,r-m*urile de )e coridor i murdria -n*uneca*
care a)rea din c-nd )e )ere0i 'e -m)o*ri(eau bucuriei+
Ca e, al cerce*rii/ ,amili'* cu un co)il/ :ou*in )rimi'e un
a)ar*amen* mai mare dec-* al mul*ora4 ceea ce nu -n'emna c nu era
a)roa)e in'u)or*abil de '*r-m*4 ')a0iul re)rezen*a un lu1 )e '*a0iile
')a0iale+ A)ar*amen*ul lui :ou*in 'e a,la la ca)*ul coridorului . 8.
de la )i'ic ; )ere0ii erau )ic*a0i cu *o* 'oiul de )i'ici di,eri*e din
)unc* de (edere ana*omic9/ a)ar*amen*ul IJ+ Jared 'e *ra'e de2a
lungul coridorului c*re a)ar*amen*ul IJ+ $a era -nchi'/ dar nu
-ncuia*+ Jared o de'chi'e i in*r+
@a ,el ca )e'*e *o*/ )rin -nc)ere )lu*eau *cu* obiec*e+ Jared
recuno'cu unele lucruri/ dar nu i al*ele+ " car*e care ,u'e'e un dar de
la un )rie*en din colegiu+ " )oz -n ram+ $n '*ilou+ " )*ur )e care
el i cu Cher?l o cum)ra'er -n luna de miere+
Cher1l. So0ia lui/ moar* din cauza unei cderi -n *im)ul unei
e1cur'ii+ 5uri'e chiar -nain*e ca el ' )lece la ace'* )o'*+ 3nmorm-n2
IDC
*area ei ,u'e'e cu dou zile -nain*e ' (in aici+ 3i amin*i cum o
0inu'e de m-n )e KoT/ a'cul*-nd2o cum -n*reba de ce mama ei *rebuia
' )lece i cum -l )unea ' )romi* c nu a(ea '2o )r'ea'c
nicioda*+ El -i )romi'e'e/ de'igur+
!ormi*orul lui :ou*in era -nghe'ui*4 al lui KoT/ -n camera
urm*oare/ ar ,i ,o'* incomod )en*ru oricine care nu a(ea cinci ani+
.*ucul de co)il era bga* -n*r2un col0/ a*-* de bine ,i1a* -nc-* nu
-nce)u'e ' )lu*ea'c4 )-n i 'al*eaua rm'e'e )e loc+ Cr0i cu )oze/
6ucrii i animale um)lu*e cu (a* )lu*eau )rin camer+ $na din*re ele
-i a*ra'e a*en0ia lui Jared/ i 'e -n*in'e '2o )rind+
:abar ele,an*ulB .hoeni1 ,u'e'e coloniza* -nain*e ca $niunea
Colonial ' -nce*eze ' mai acce)*e coloni*i din 0ri boga*e4 e1i'*a o
numeroa' )o)ula0ie ,rancez/ din care )ro(enea :ou*in+ :abar era
un )er'ona6 )o)ular )en*ru co)iii de )e .hoeni1/ al*uri de A'*eri1/
Tin*in i K)ci*ul/ amin*iri ale co)ilriei )e*recu*e )e o )lane* a*-*
de -nde)r*a* de .hoeni1 -nc-* nimeni nu 'e g-ndea )rea mul* la ea+
KoT nu (zu'e nicioda* un ele,an* -n reali*a*e ; ,oar*e )u0ini din*re ei
a6un'e'er -n ')a0iu ; dar ,u'e'e cu *oa*e ace'*ea -nc-n*a* de :abar/
a*unci c-nd Cher?l i2l ddu'e cadou la cea de2a )a*ra ani(er'are+
!u) moar*ea lui Cher?l/ KoT ,cu'e din :abar un *o*em4 re,uza '
mearg oriunde ,r el+
i2o amin*i )e KoT )l-ng-nd du) ele,n0el c-nd o l'a'e la
a)ar*amen*ul lui elene Greene/ -n *im) ce 'e )reg*ea ' )lece )e
.hoeni1 )en*ru c-*e(a ')*m-ni de *e'*ri ale ul*imei ,aze+ 3n*-rzia'e
de6a la na(e*4 nu a(ea *im) '2l mai ia )e :abar+ " lini*i )-n la
urm/ )romi0-ndu2i '2i g'ea'c lui :abar o Cele'*e+ 3m)ca*/ KoT
-i ddu un 'ru* i 'e du'e -n camera lui Sa? Greene ca ' 'e 6oace cu
)rie*ena ei+ El ui* a)oi imedia* de :abar i de Cele'*e/ )-n -n ziua -n
care era )rograma* ' 'e -n*oarc )e "magh i Co(ell+ Se g-ndea la o
'cuz rezonabil ca ' e1)lice de ce (enea cu m-na goal/ c-nd ,u *ra'
deo)ar*e i i 'e ')u'e c "magh i Co(ell ,u'e'er a*aca*e i c *oa*
lumea de la baz i din colonie era moar*/ iar ,iica lui cea )reaiubi*
muri'e 'ingur i -n')im-n*a*/ de)ar*e de oricine care2o iubi'e
(reoda*+
Jared -l 0inu -n bra0e )e :abar/ -n *im) ce bariera din*re con*iin0a
IDD
lui i a lui :ou*in 'e ',r-m/ 'im0ind durerea i m-nia lui :ou*in ca i
cum ar ,i ,o'* chiar ale lui+ Asta era+ Ace'*a era e(enimen*ul care2l
*rimi'e'e )e calea *rdrii/ moar*ea ,iicei lui/ KoT+ Jolie a lui/ bucuria
lui+ Jared/ inca)abil ' 'e a)ere/ 'im0i ceea ce 'im0i'e :ou*in: groaza
dezgu'*a* de a2i -nchi)ui ,r ' (rea moar*ea co)ilului 'u/ durerea
)u'*ie/ oribil/ care i 'e in'*ala'e -n (ia0 -n locul unde 'e a,la'e ,iica
lui/ i dorin0a nebunea'c/ arz*oare de ,ace ce(a mai mul* dec-* '
6elea'c+
Toren*ul de amin*iri -l dobor- )e Jared/ cruia i 'e *ia r'u,larea
de ,iecare da* c-nd un lucru nou -i izbea con*iin0a i2i ')a loc -n
ea+ Se ro'*ogoleau -nun*rul 'u )rea re)ede ca ' ,ie com)le*e 'au
-n0ele'e )e de)lin/ brazdele largi ale amin*irii de,inind ,orma cii
lua*e de :ou*in+ Jared nu a(ea nici o amin*ire a )rimei -n*-lniri cu
obinii4 numai un 'en*imen* de uurare/ ca i cum luarea ho*r-rii l2ar
,i elibera* de 'enza0ia )er'i'*en* de durere i de ,urie ; dar 'e (zu
,c-nd un *-rg cu obinii )en*ru un re,ugiu 'igur/ -n 'chimbul
cuno*in0elor lui re,eri*oare la cerce*rile de')re :rain.al i
con*iin0+
Amnun*ele muncii *iin0i,ice a lui :ou*in -i 'c)au4 in'*ruirea )e
care2o cereau )en*ru a ,i -n0ele'e nece'i*a ci ale -n0elegerii )e care
Jared )ur i 'im)lu nu le a(ea+ Ceea ce a(ea erau amin*irile
e1)erien0ei 'enzoriale: )lcerea de a )lani,ica -n'cenarea )ro)riei
mor0i i e(adarea/ durerea de')r0irii de KoT/ dorin0a de a )r'i ',era
uman/ de a2i -nce)e munca i de a2i croi rzbunarea+
Ici i colo/ -n ace'* cazan de 'enza0ii i emo0ii/ amin*iri concre*e
licreau ca ne'*ema*ele ; da*e re)e*a*e )e c-m)ul memoriei4 lucruri
meni*e ' i le amin*ea'c nu doar de la un 'ingur inciden*+ Chiar i
a*unci/ unele lucruri )-l)-iau -n memorie/ dincolo de locurile unde
)u*ea a6unge ; *iind c KoT era cheia dezer*rii lui :ou*in/ dar
ne*iind e1ac* de ce 'e r'uci'e cheia/ i 'im0ind r')un'ul
alunec-ndu2i )rin*re dege*e -n momen*ul -n care 'e -n*indea ')re el/
amgi*or i chinui*or+
Jared 'e -n*oar'e ' 'e concen*reze a'u)ra grun0elor de memorie
; *ari/ 'olide i la -ndem-n+ Con*iin0a lui Jared -ncon6ur una din*re
ace'*ea/ un nume de loc/ *radu' de'*ul de a)ro1ima*i( din*r2o limb
IDE
(orbi* de crea*uri care nu a(eau limba6ul oamenilor+
i Jared *iu unde 'e a,la :ou*in+
$a din ,a0 a a)ar*amen*ului 'e de'chi'e/ cu 5ar*in ag0a* de ea+
3l zri )e Jared -n camera lui KoT i 'e -m)in'e ')re el+
) timpul s plecm, Dirac, zi'e el+ 4arle1 mi spune c obinii snt
pe drum. 'rebuie s i pus sen(ori aici. Ce prostie din partea mea"
D*mi un minut, ceru Jared+
,u a&em un minut.
-n regul, r')un'e Jared+
Se *ra'e din camer/ lu-ndu2l )e :abar cu el+
Acum nu e timpul cel mai potri&it pentru su&eniruri, comen*
5ar*in+
'aci, re)lic Jared+ S mergem.
Iei din a)ar*amen*ul lui :ou*in/ ,r ' 'e ui*e -n urm ca ' (ad
dac 5ar*in 0inea )a'ul+
$)*al Cha**er6ee era acolo unde2l l'a'er Jared i 5ar*in+
A)ara*ul cerce*a al obinilor/ care )lu*ea dincolo de ')r*ura -n
carca'/ era nou+
Snt i alte ieiri din locul sta, anun0 Jared -n *im) ce el i cu
5ar*in 'e -ngrmdeau l-ng *ru)ul lui Cha**er6ee+
Cerce*aul era (izibil din*r2o )ar*e/ dar 'e )rea c nu2i zri'e
-nc+
Sigur c snt i alte ieiri, r')un'e 5ar*in+ -ntrebarea este dac
putem a5unge la &reuna dintre ele nainte s apar i mai mul!i
indi&i(i din tia. ,e putem ocupa de unul dintre ei dac trebuie.
?ai mul!i, or s ie o problem.
.nde*i detaamentul tu+ -n*reb Jared+
Snt pe drum. -ncercm s pstrm la minimum micrile n aara
inelelor.
6 idee bun oricnd, n aar de acum, remarc Jared+
,u recunosc na&a asta, ')u'e 5ar*in+ Pare un tip nou de
cerceta. ,ici mcar nu*mi pot da seama dac are arme. Dac nu,
noi doi s*ar putea s reuim s*l scoatem din scen cu a5utorul
carabinelor.
Jared 'e g-ndi la a'*a+ 3l a)uc )e Cha**er6ee i2l -m)in'e uurel -n
IEJ
direc0ia ')r*urii+ Cha**er6ee )lu*i -nce* c*re ')r*ur+
Pn acum e bine, comen* 5ar*in c-nd *ru)ul lui Cha**er6ee
a6un'e la 6um*a*ea drumului )-n la ')r*ur+
Cha**er6ee 'e ')ulber c-nd )roiec*ilele )ro(eni*e de la a)ara*ul
cerce*a e1)lodar -n cor)ul 'u -nghe0a*+ 5embrele 'e r'ucir cu
(iolen0/ a)oi 'e ri'i)ir i ele c-nd o nou ra,al *recu )rin ')r*ur+
Jared 'im0ea im)ac*ul )roiec*ilelor )e )ere*ele -nde)r*a* al
coridorului+
Jared -ncerc o 'enza0ie '*ranie/ ca i cum creierul i2ar ,i ,o'*
ciuguli*+
Las*te n 5os, -ncerc '2i ')un Jared lui 5ar*in/ dar
comunicarea nu 'e *ran'mi'e+
Jared 'e ,i1 )e loc/ -l a)uc )e 5ar*in i2l *ra'e du) el c-nd o
nou 'al( '*rb*u coridorul/ lrgind ')r*ura din carca' i *rec-nd
)rime6dio' de a)roa)e de Jared i 5ar*in+
$n )or*ocaliu a)rin' izbucni a,ar i/ din )ozi0ia -n care 'e a,la/
Jared (edea na(a cerce*a -nclin-ndu2'e (iolen*+ !e dede'ub*ul cerce2
*aului/ o rache* de'cri'e un arc i izbi )ar*ea de 6o' a a)ara*ului/
')rg-nd (ehiculul -n dou+ Jared ob'er( -n 'inea lui c gameranii
chiar 'cui)au ,oc+
/ a ost oarte distracti&, (orbea 5ar*in+ Acum o s trebuiasc s
petrecem o sptmna sau dou n ascun(toare, n timp de obinii
colind prin 5ur s*l caute pe l de le*a spulberat na&a. ,e*ai cut
&ia!a oarte interesant, soldat. Acum e timpul s plecm. 8ie!ii au
ntins cablul de remorcare. S*o tergem de*aici, nainte s mai apar
i al!ii.
5ar*in 'e ca0r/ *recu i a)oi 'e lan' a,ar )e ')r*ur/ c*re
cablul de remorcare )lu*ind la cinci me*ri dincolo de ea+ Jared -l
urm/ a)uc-nd cablul cu o m-n i 0in-ndu2'e din r')u*eri/ -n *im) ce
:abar era '*r-n' -n cealal*+
Trecur *rei zile )-n c-nd obinii -nce*ar '2i (-neze+
M
; :ine2ai (eni* -na)oi/ -l -n*-m)in Oil'on a)ro)iindu2'e de
IEI
a)ara*/ a)oi 'e o)ri+ ='*a2i 8abar+
; !a/ r')un'e Jared/ '*-nd -n (ehicul cu :abar bine lega* -n
)oal+
; Nu '-n* 'igur c (reau mcar ' *iu ce2i cu asta, comen*
Oil'on+
; #rei/ re)lic Jared+ Crede2m+
; Are ce(a de2a ,ace cu :ou*in< -n*reb Oil'on+
; Are *o*ul de2a ,ace cu el/ zi'e Jared+ *iu de ce a de(eni*
*rd*or/ arr?+ *iu *o*ul+
ECE
Cu o zi -nain*e ca Jared ' 'e -n*oarc la '*a0ia .hoeni1/
'*r-ng-ndu2l -n bra0e )e :abar/ cruci*orul For0elor S)eciale 4ulturul
Pescar ,cu 'al*ul -n 'i'*emul Nagano )en*ru a in(e'*iga un a)el de
a6u*or *rimi' )rin curierul de 'al* de la o e1)loa*are minier de )e
Sobe+ !in acel momen*/ nu mai auzi nimeni de 4ulturul Pescar.
M
Jared *rebuia ' ra)or*eze colonelului Robbin'+ 3n 'chimb/ *recu
cu )ai a)'a0i )e l-ng biroul lui Robbin' i in*r -n*r2al lui 5a**'on
-nain*e ca 'ecre*ara lui 5a**'on ' a)uce '2l o)rea'c+
; .o,*im/ zi'e Jared/ arunc-ndu2l )e :abar -n bra0ele lui 5a**'on/
)araliza* de 'ur)riz+ Acum *iu de ce 0i2am da* un )umn/
nenoroci*uleF
5a**'on cobor- ochii c*re animalul de )lu+
; !2mi (oie ' ghice'c/ re)lic el+ ='*a e al lui KoT :ou*in+ i
acum 0i2ai rec)*a* memoria+
; !e'*ul de mul* din ea/ con,irm Jared+ !e'*ul ca ' *iu c *u e*i
de (in )en*ru moar*ea ei+
; No'*im/ comen* 5a**'on/ )un-ndu2l )e :abar )e birou+ 5i 'e
)are c ,ie rrae?/ ,ie obinii '-n* (ino(a0i )en*ru moar*ea ei+
; Nu *e )re,ace c nu )rice)i/ generale+
5a**'on ridic o ')r-ncean+
IE%
; Tu ai ordona* ca :ou*in ' (in aici )en*ru o lun+ A ceru* '2i
aduc ,e*i0a cu el+ Ai re,uza*+ :ou*in i2a )r'i* ,e*i0a i ea a muri*+
Te -n(inuie*e )e *ine+
; @a ,el i *u/ du) c-* 'e )are/ ob'er( 5a**'on+
Jared nu2l bg -n 'eam+
; !e ce nu l2ai l'a* '2o aduc< -n*reb+
; Nu conduc o grdini0/ 'olda*/ r')un'e 5a**'on+ So0ia lui :ou2
*in era de6a moar*+ Cine ' aib gri6 de ,e*i0< A(ea oameni la
Co(ell care2o )u*eau ,ace )en*ru el4 i2am ceru* '2o la'e acolo+ Nu m2
am ateptat c o ' )ierdem '*a0ia i colonia i c ,e*i0a o ' moar+
; S*a0ia a'*a gzduie*e al0i 'a(an0i i lucr*ori ci(ili/ in'i'* Jared+
E1i'* ,amilii aici+ Ar ,i )u*u* ' g'ea'c 'au ' anga6eze )e cine(a
care ' o 'u)ra(egheze )e KoT c-nd el lucra+ Nu era o cerere
nerezonabil+ Aa c/ de apt, de ce nu l2ai l'a* '2o aduc<
.-n -n ace'* momen*/ Robbin'/ aler*a* de 'ecre*ara lui 5a**'on/
in*r -n -nc)ere+ 5a**'on 'e r'uci/ '*-n6eni*+
; A'cul*/ (orbi 5a**'on+ :ou*in era o min*e de )rim rang/ dar era
un 0icni* ble'*ema*+ 3n ')ecial du) ce i2a muri* ne(a'*a+ Cher?l
-n'emna un 'i'*em de rcire )en*ru e1cen*rici*0ile *i)ului4 -l 0inea )e
drumul dre)*+ !u) ce ea '2a du'/ indi(idul a de(eni* in'*abil/ -n
')ecial c-nd era (orba de ,iica lui+
Jared de'chi'e gura4 5a**'on ridic o m-n+
; Nu2l -n(inuie'c/ 'olda*/ con*inu 5a**'on+ So0ia lui era moar*/
a(ea o ,e*i0/ era -ngri6ora* )en*ru ea+ i eu am ,o'* )rin*e+ 3mi aduc
amin*e cum e'*e+ !ar a'*a/ adug-nd )e dea'u)ra i )ro)riile lui
di,icul*0i de organizare/ a crea* )robleme+ Era i aa -n urm cu
)roiec*ele+ E unul din*re mo*i(ele )en*ru care l2am adu' -na)oi/ aici/
)en*ru ,aza de *e'*are+ #oiam ' ,ie ca)abil ' *ermine *reaba i ' nu
,ie di'*ra'+ i a mer'4 am *ermina* *e'*ele -nain*e de *ermen/ iar
lucrurile au mer' a*-* de bine -nc-* am da* a)robarea )en*ru a ,i
a(an'a* -n ,unc0ia de direc*or/ ce(a ce n2a ,i ,cu* -nain*e de ,aza de
*e'*are+ Era )e drumul de -n*oarcere ')re Co(ell c-nd a ,o'* a*aca*B
; A crezu* c i2ai re,uza* cererea din cauz c e*i un *iran mrun*+
; .i/ 'igur c aa a crezu*/ re)lic 5a**'on+ ='*a2i :ou*in/ din
ca) )-n2n )icioareB $i*e/ el i cu mine nu ne2am -n0ele' nicioda*+
IE&
.er'onali*0ile noa'*re nu '2au )o*ri(i*+ A(ea mereu ne(oie ' '*ai cu
ochii )e el/ i dac n2ar ,i ,o'* ,a)*ul c era un ble'*ema* de geniu/
nici mcar n2ar ,i meri*a* o'*eneala+ !e*e'*a ,a)*ul c eu 'au unul
din*re oamenii mei ne ui*am -n*o*deauna )e'*e umrul lui+ !e*e'*a
,a)*ul c *rebuia '2i e1)lice i '2i 6u'*i,ice munca+ i de*e'*a
,a)*ul c nu2mi )'a nici c-* negru 'ub unghie c el de*e'*a *oa*e
a'*ea+ Nu m 'ur)rinde c-*ui de )u0in c el a crezu* c era (orba doar
de me'chinria meaB
; i *u ')ui c nu era, ')u'e Jared+
; Nu/ nu era/ r')un'e 5a**'on/ a)oi ridic m-inile -n 'u'/ e1a')e2
ra*/ c-nd Jared -i arunc o )ri(ire 'ce)*ic+ "S+ $i*eB Poate c
i'*oria di'cordiei din*re noi a 6uca* un mic rol+ Poate c eram mai
)u0in di')u' ' ,iu -ngdui*or cu el/ dec-* a ,i ,o'* cu al*cine(a+ :ine+
!ar )reocu)area mea )rinci)al era '2l ,ac ' lucreze+ i l*am
promo&at )e *iclo'F
; !ar el nu *e2a ier*a* nicioda* )en*ru ce '2a -n*-m)la* cu KoT+
; Crezi c am (ru* ' moar ,e*i0a/ 'olda*< Crezi c nu2mi dau
'eama c/ dac a ,i ')u' da la cererea lui/ ea ar ,i ,o'* acum -n (ia0<
!umnezeuleF Nu2l n&inuiesc )e :ou*in )en*ru c m ur*e du)
a'*a+ N2am (ru* ca KoT :ou*in ' moar/ dar acce)* ' )or* o )ar*e a
re')on'abili*0ii )en*ru ,a)*ul c e moar*+ I2am ')u' *oa*e a'*ea i lui
:ou*in -n'ui+ #ezi dac asta 'e g'e*e -n amin*irile *aleB
Se g'ea+ Jared -l (zu -n min*e )e 5a**'on a)ro)iindu2'e de el -n
labora*or/ o,erindu2i cu '*-ngcie condolean0e i com)*imire/ -i
amin*i c-* de -ngrozi* 'e 'im0i'e de cu(in*ele b-6b-i*e i de ceea ce
'ugerau ele -n mod im)lici*/ c 5a**'on ar *rebui ab'ol(i* de moar*ea
co)ilului 'u+ Sim0i ce(a din ,uria aceea rece inund-ndu2l acum/ i
*rebui '2i ')un c amin*irile care2l n)deau (eneau de la al*
)er'oan/ de')re un co)il care nu era al lui+
; Nu 0i2a acce)*a* 'cuzele/ zi'e Jared+
; 3mi dau 'eama de asta, 'olda*/ zi'e 5a**'on i rma'e nemica*
)en*ru o cli)/ -nain*e ' (orbea'c din nou: Aadar/ cine eti acum<
E clar c ai amin*irile lui :ou*in+ Acum e*i el< Adic/ )e dinun*ru+
; 3nc '-n* eu/ r')un'e Jared+ 3nc '-n* Jared !irac+ !ar 'im* ceea
ce a 'im0i* Charle' :ou*in+ 3n0eleg ce2a ,cu*+
IE7
Robbin' in*er(eni+
; 3n0elegi ce2a ,cu*/ re)e* el+ 3n'eamn c e*i de acord cu a'*a<
; Cu *rdarea lui< -n*reb Jared+
Robbin' -ncu(iin0+
; Nu+ .o* 'im0i ce2a 'im0i* el+ Sim* cum -i e dor de ,iica lui+ !ar
nu *iu cum de aici a a6un' la a 'e -n*oarce -m)o*ri(a noa'*r/ a
*u*uror+
; Nu 'im0i 'au nu20i aduci amin*e< -n*reb Robbin'+
; Ambele/ r')un'e Jared+
!u) re(ela0ia de la Co(ell/ re(eneau *o* mai mul*e amin*iri/
inciden*e i in,orma0ii ')eci,ice din *oa*e a')ec*ele (ie0ii lui :ou*in+
Jared 'im0ea c orice '2ar ,i -n*-m)la* acolo/ -l 'chimba'e i2l *ran2
',orma'e -n*r2un *eren mai ,er*il )en*ru (ia0a ace'*uia+ !ar lacunele
e1i'*au -nc+ Jared *rebuia ' 'e '*)-nea'c '2i ,ac gri6i )en*ru ele+
; .oa*e (or re(eni *o* mai mul*/ cu c-* m g-nde'c mai mul* la
a'*a+ !ar -n momen*ul de ,a0 nu g'e'c nimic de')re a'*a+
; !ar *ii unde e acum/ ro'*i 5a**'on/ 'co0-ndu2l )e Jared din
re(erie+ :ou*in+ *ii unde eB
; *iu unde a ost, )reciz Jared+ Sau cel )u0in *iu unde se ducea
c-nd a )leca*+
Numele era lim)ede -n min*ea lui Jared4 :ou*in 'e concen*ra'e
a'u)ra numelui ca a'u)ra unui *ali'man/ arz-ndu2l )e (ecie -n
memorie+
; S2a du' )e Ari'*+
$rm un 'cur* momen* -n care 5a**'on i Robbin' -i acce'ar
:rain.al2urile )en*ru in,orma0ii de')re Ari'*+
; Ei/ raha*F e1clam -n cele din urm 5a**'on+
Si'*emul de origine al obinilor gzduia )a*ru gigan*e gazoa'e/
din*re care una ; Cha ; -i a(ea orbi*a -n*r2o Gzon a muchiuluiH/
,a(orabil (ie0ii baza*e )e carbon/ i numra *rei 'a*eli0i de mrimea
unor )lane*e/ )rin*re c-*e(a zeci de 'a*eli0i mai mici+ Cel mai mic
din*re 'a*eli0ii mari/ Saru,/ 'e a,la )e orbi* doar cu )u0in mai 'u'
dec-* limi*a Roche/ i era *or*ura* de imen'e ,or0e mareice care2l
*ran',ormau -n*r2o minge de la( nelocuibil+ Cel de2al doilea/
"binur/ era o da* i 6um*a*e c-* .m-n*ul/ dar mai )u0in ma'i(/ din
IE>
cauza unei com)ozi0ii 'race -n me*ale+ Acea'*a era lumea de ba*in
a obinilor+ Al *reilea/ de mrimea i ma'a .m-n*ului/ era Ari'*+
Ari'* era den' )o)ula* cu ,orme de (ia0 locale/ dar -n mare )ar*e
nelocui* de c*re obini/ cu numai c-*e(a a(an)o'*uri mai mici 'au
mai mari )e 'a*eli*+ Cu *oa*e ace'*ea/ a)ro)ierea de "binur o ,cea
a)roa)e im)o'ibil de a*aca*+ Na(ele FCA n2ar ,i reui* ' 'e '*recoare
nicicum -nun*rul zonei orbi*ale4 Ari'* 'e a,la la numai c-*e(a
'ecunde2lumin de "binur+ A)roa)e imedia* ce2ar ,i a)ru* oamenii/
obinii '2ar ,i a)ro)ia* ' le dea lo(i*ura mor*al+ Nimic -n a,ar de o
,or0 ma'i( de a'al* n2ar ,i a(u* (reo an' de a2l e1*rage )e :ou*in
de )e Ari'*+ R)irea lui :ou*in ar ,i -n'emna* declararea rzboiului/
un rzboi )e care $niunea Colonial nu era )reg*i* ' i2l a'ume
nici mcar cu obinii dre)* 'inguri inamici+
; " ' *rebuia'c ' (orbim cu generalul Szilard de')re a'*a/ -i
zi'e Robbin' lui 5a**'on+
; Nu mai ')une/ re)lic 5a**'on+ !ac a e1i'*a* (reoda* o *reab
)en*ru For0ele S)eciale/ a*unci a'*a e+ i )en*ru c (eni (orba ;
5a**'on 'e concen*ra a'u)ra lui Jared ; oda* ce aruncm )i'ica -n
bra0ele lui Szilard/ ai ' *e -n*orci -n For0ele S)eciale+ #a ,i )roblema
lui ' 'e ocu)e de a'*a/ ceea ce -n'eamn c i *u o ' ,aci )ar*e din
ea+
; i mie o '2mi ,ie dor de *ine/ generale+
5a**'on )u,ni+
; Chiar 'emeni din ce -n ce mai mul* cu :ou*in/ cu ,iecare zi ce
*rece+ i a'*a nu2i bine+ Ceea ce2mi aduce amin*e/ ca un ul*im ordin
o,icial )en*ru *ine: du2*e 6o' '2i (ezi )e g-ndac i )e loco*enen*ul
Oil'on i la'2i ' mai arunce o )ri(ire la creierul *u+ Te dau -na)oi
generalului Szilard/ dar am )romi' c n2o ' *e '*ric+ Fa)*ul de a
'emna un )ic )rea mul* cu :ou*in ar )u*ea ' -n'emne G'*rica*H du)
'*andardul lui+ Cu 'iguran0/ -n'eamn du) al meu+
; !a/ domnule/ r')un'e Jared+
; :un+ E*i liber+
5a**'on -l lu )e :abar i i2l arunc lui Jared+
; i ia che'*ia a'*a cu *ine/ adug+
Jared -l )rin'e i2l aez la loc )e biroul lui 5a**'on/ cu ,a0a ')re
IEA
general+
; Ce2ar ,i '2l )'*rezi/ generale< Ca amin*ire+
.lec -nain*e ca 5a**'on ' a)uce ' )ro*e'*eze/ d-nd din ca) c*re
Robbin'/ -n drum ')re ieire+
5a**'on 'e ui* )o'omori* la ele,an*ul de )lu/ a)oi ridic ochii
')re Robbin'/ care )rea ga*a ' ')un ce(a+
; S nu 'co0i nici cel mai mic cu(in0el de')re ele,an*/ colonele/ -l
)re(eni 5a**'on+
Robbin' 'chimb 'ubiec*ul+
; Crede0i c Szilard -l (a lua -na)oi< -n*reb el+ A0i ')u' chiar
dumnea(oa'*r: 'eamn *o* mai mul* cu :ou*in/ -n ,iecare zi+
; 5ie2mi ')ui/ comen* 5a**'on/ i ,lu*ur m-na -n direc0ia -n
care )leca'e Jared+ Tu i cu generalul a0i ,o'* cei care a0i (ru* '
con'*rui0i *iclo'ul '*a mic din )ie'e de rezer(/ dac2mi aduc
amin*e+ Iar acum (2a0i )rico)'i* cu el+ Sau Szi '2a )roco)'i* cu elB
!umnezeuleF
; Aadar/ '-n*e0i -ngri6ora*/ ')u'e Robbin'+
; N2am ncetat nicioda* ' ,iu -ngri6ora* -n leg*ur cu el/ re)lic
5a**'on+ C-nd a ,o'* cu noi/ am *o* ')era* c o ' ,ac o )ro'*ie ca '
am o 'cuz legi*im ' )un ' ,ie -m)uca*+ Nu2mi place c am
cre'cu* un al doilea *rd*or/ -n ')ecial unul cu *ru) i creier mili*ar+
!ac ar ,i du) mine/ l2a lua )e 'olda*ul !irac i l2a )une -n*r2o
camer mare i ,rumoa'/ cu o *oale* i o de'chiz*ur )en*ru
m-ncare/ i l2a 0ine acolo )-n )u*reze*e+
; Tehnic (orbind/ e -nc 'ub comanda dumnea(oa'*r/ -i adu'e
amin*e Robbin'+
; Szi '2a e1)rima* ,oar*e clar c -l (rea -na)oi/ cine *ie )en*ru ce
ble'*ema* de mo*i( idio*+ Comand *ru)e de lu)*+ !ac mergem )-n
la ca)* cu a'*a/ el o ' ia ho*r-rea+
5a**'on -l lu )e :abar/ -l cerce*+
; .e *o0i dracii/ ')er doar c *ie ce ,aceB
; Ei/ ')u'e Robbin'/ )oa*e c !irac n2o ' 'emene a*-* de mul* cu
:ou*in )e c-* crede0i+
5a**'on )u,ni ironic i2l cl*in )e :abar -n direc0ia lui Robbin'+
; #ezi '*a< Nu2i doar o ble'*ema* de amin*ire+ E un me'a6
IEC
direc*/ chiar de la Charle' :ou*in+ Nu/ colonele/ !irac 'eamn cu
:ou*in e1ac* a*-* de mul* )e c-* cred eu+
M
; Nu2i nici o -ndoial/ -i zi'e Cainen lui Jared+ Ai de(eni* Charle'
:ou*in+
; .e naiba/ )ro*e'* Jared+
; .e naiba c da/ ,u de acord Cainen/ i ,cu 'emn ')re ecran+
Ti)arul con*iin0ei *ale e acum a)roa)e -n -n*regime iden*ic cu ceea
ce ne2a l'a* :ou*in+ E1i'* -nc unele (aria0ii/ de'igur/ dar '-n*
ne-n'emna*e+ !in *oa*e )unc*ele de (edere/ ai aceeai min*e ca i
Charle' :ou*in+
; Nu m 'im* c-*ui de )u0in di,eri*/ ')u'e Jared+
; Nu< -n*reb arr? Oil'on din )ar*ea cealal* a labora*orului+
Jared de'chi'e gura ' r')und/ a)oi 'e o)ri+ Oil'on r-n6i+
; Te sim!i di,eri*/ zi'e el+ .o* '2mi dau 'eama+ @a ,el i Cainen+
E*i mai agre'i( dec-* -nain*e+ E*i mai *io' la re)lici+ Jared !irac era
mai *cu*/ mai )o*oli*+ 5ai inocen*/ dei )robabil c nu e *ocmai cel
mai bun mod de a )une )roblema+ Nu mai e*i *cu* i )o*oli*+ i/ cu
'iguran0/ nu inocen*+ 5i2l aduc amin*e )e Charle' :ou*in+ Semeni cu
el mul* mai mul* dec-* cu cel care ,u'e'e Jared !irac+
; !ar nu m 'im* di')u' ' de(in *rd*or/ ')u'e Jared+
; Sigur c nu/ -l lmuri Cainen+ 3m)r*e*i aceeai con*iin0/ i
chiar -m)r*i0i o )ar*e din aceleai amin*iri+ !ar ai a(u* )ro)riile
*ale e1)erien0e/ iar a'*a a modela* ,elul -n care )ri(e*i lucrurile+ E la
,el i cu gemenii iden*ici+ 3m)r*e'c aceeai gene*ic/ dar nu i
aceeai (ia0+ Charle' :ou*in e geamnul *u min*al+ !ar e1)erien0ele
de (ia0 '-n* -nc ale *ale+
; Aa c nu crezi c o ' de(in ru/ conchi'e Jared+
Cainen ,cu o ridicare rrae? din umeri+ Jared 'e ui* la Oil'on/
care 'chi0 o ridicare uman din umeri+
; Kici c *ii c mo*i(a0ia lui Charle' )en*ru *rdare a ,o'* moar*ea
,iicei lui+ Ai -n *ine acum amin*irea ,iicei i a mor0ii ei/ dar nimic din
ceea ce ai ,cu* 'au )e care l2am (zu* -n ca)ul *u nu 'ugereaz c o
IED
' clachezi din cauza a'*a+ " ' )ro)unem ' ,ii l'a* ' *e -n*orci -n
'er(iciul ac*i(+ !ac ei acce)* 'au nu recomandarea/ e cu *o*ul
al*ce(a/ din momen* ce )rinci)alul 'a(an* din )roiec* e'*e un in' care
)-n cam cu un an -n urm )lnuia ' r'*oarne omenirea+ !ar nu
cred c a'*a2i )roblema *aB
; Cu 'iguran0 e )roblema mea/ re)lic Jared+ .en*ru c (reau '2l
g'e'c )e :ou*in+ Nu doar ' a6u* mi'iunea/ ci cu 'iguran0 ' nu '*au
deo)ar*e+ #reau '2l g'e'c i '2l aduc -na)oi+
; !e ce< -n*reb Cainen+
; #reau '2l -n0eleg+ #reau ' *iu de ce anume e'*e ne(oie )en*ru
a2l de*ermina )e cine(a ' acce)*e aa ce(a+ Ce2l ,ace *rd*or+
; Ai ,i 'ur)rin' de c-* de )u0in e ne(oie/ ')u'e Cainen+ .oa*e ce(a
a*-* de 'im)lu ca bun*a*ea din )ar*ea unui inamic<
Cainen 'e -n*oar'e cu ')a*ele4 Jared -i amin*i bru'c de 'i*ua0ia i
de loiali*a*ea lui+
; @oco*enen* Oil'on/ (orbi Cainen/ -nc ui*-ndu2'e -n al* )ar*e+
#rei ' ne acorzi/ mie i 'olda*ului !irac/ o cli)<
Oil'on -i arcui ')r-ncenele/ dar nu 'coa'e un cu(-n* c-nd iei din
labora*or+ Cainen 'e -n*oar'e din nou c*re Jared+
; #oiam '2mi cer 'cuze/ 'olda*+ i ' *e a(er*izez+
Jared -i arunc lui Cainen un 'ur-' ne'igur+
; Nu *rebuie ' *e 'cuzi )en*ru nimic ,a0 de mine/ Cainen+
; Nu '-n* de acord+ @ai*a*ea mea *e2a adu' )e lume+ !ac a ,i
,o'* de'*ul de )u*ernic -nc-* ' rezi'* la *or*ura la care m2a 'u)u'
loco*enen*ul Sagan/ acum a ,i mor*/ iar (oi/ oamenii/ n2a0i ,i *iu*
de')re rzboiul -m)o*ri(a (oa'*r 'au de ,a)*ul c Charle' :ou*in
mai *rie*e+ !ac a ,i ,o'* mai )u*ernic/ n2ar ,i e1i'*a* nici un mo*i(
' *e na*i i ' ,ii -m)o(ra* de o con*iin0 care )une '*)-nire )e
,iin0a *a/ la bine i la ru+ !ar am ,o'* 'lab i am (ru* ' *rie'c/ chiar
dac (ia0a era una de )rizonier i de *rd*or+ Aa cum ar ')une unii
din*re coloni*ii (o*ri/ a'*a mi2e Narma/ cu care *rebuie ' m lu)*
'ingur+
Cainen con*inu:
; !ar/ com)le* ,r in*en0ie/ am )c*ui* -m)o*ri(a *a/ 'olda*+ @a
,el de mul* ca oricine al*cine(a/ '-n* *a*l *u/ )en*ru c eu '-n* cauza
IEE
rului -ngrozi*or care 0i '2a ,cu*+ E de'*ul de ru c oamenii aduc la
(ia0 'olda0i cu min0i ar*i,iciale ; cu ble'*ema*ele alea de :rain.al2
uri ale (oa'*re+ !ar ca ' *e am )e *ine/ n'cu* numai ca ' )or0i
con*iin0a al*uia/ e o mon'*ruozi*a*e+ " (iolare a dre)*ului *u de a ,i
)ro)ria20i )er'oan+
; Nu2i chiar a*-* de ru/ r')un'e Jared+
; "h/ ba este. Noi/ rrae?/ '-n*em un )o)or ')iri*ual i cu )rinci)ii+
Credin0ele noa'*re '-n* e'en0a ,elului -n care reac0ionm la lumea
noa'*r+ $na din*re (alorile cele mai -nal*e )e care le a(em e'*e
',in0enia 'inelui ; credin0a c ,iecrei )er'oane *rebuie ' i 'e
-ngduie '2i ia )ro)riile decizii+ Ei ; Cainen -i mic bru'c g-*ul ;/
,iecrui rrae?/ -n orice caz+ .recum cele mai mul*e ra'e/ '-n*em mai
)u0in )reocu)a0i de ne(oile al*ora/ -n ')ecial c-nd 'e o)un ')eciei
noa'*re+
; Cu *oa*e ace'*ea/ (orbi mai de)ar*e Cainen/ alegerea con*eaz+
Inde)enden0a con*eazB C-nd ai (eni* )rima oar la Oil'on i la
mine/ 0i2am o,eri* alegerea -n*re a con*inua 'au nu+ 30i aduci amin*e<
Jared -ncu(iin0+
; Trebuie '20i mr*uri'e'c c am ,cu* a'*a nu numai de dragul
*u/ dar i de al meu+ !in momen* ce eu eram cel care a con*ribui* '
*e na*i ,r an'e/ era de da*oria mea moral '20i o,er eu una+ C-nd
ai acce)*a*2o ; c-nd ai ,cu* o alegere/ am 'im0i* c o )ar*e a )ca*ului
meu '2a ridica*+ Nu *o*+ 3nc2mi mai am Narma+ !ar o )ar*eB
5ul0ume'c )en*ru a'*a/ 'olda*+
; Cu )lcere+
; Acum/ a(er*i'men*ul/ zi'e Cainen+ @oco*enen*ul Sagan m2a *or2
*ura* c-nd ne2am -n*-lni* )rima oar/ i la ',-ri* am ceda* i le2am
')u' a)roa)e *o* ce (oia ' *ie de')re )lanurile noa'*re de a2i a*aca
)e oameni+ !ar i2am ')u' i o minciun+ I2am ')u' c nu m2am
-n*-lni* nicioda* cu Charle' :ou*in+
; @2ai -n*-lni*< -n*reb Jared+
; !a+ "da*/ c-nd a (eni* ' di'cu*e cu mine i cu al0i 'a(an0i rrae?
de')re arhi*ec*ura :rain.al2ului i de')re cum ar )u*ea ,i ea ada)*a*
)en*ru rrae?+ " ,iin0 uman ,a'cinan*+ E1*rem de -n'u,le0i*+
Cari'ma*ic -n ,elul lui/ chiar i )en*ru rrae?+ E )a'iona*/ iar noi/ ca
%JJ
)o)or/ reac0ionm la )a'iune+ Foar*e )a'iona*+ Foar*e )orni*+ i ,oar*e
,urio'B
Cainen 'e a)lec mai -n ,a0+
; Solda*/ *iu c *u crezi c e (orba de ,iica lui :ou*in/ i -n*r2o
anumi* m'ur/ )oa*e c e'*e+ !ar e1i'* i al*ce(a care2l mo*i(eaz
)e :ou*in+ 5oar*ea ,iicei 'ale ar ,i )u*u* ,i )ur i 'im)lu e(enimen*ul
di'*inc*i( care a ,cu* ca o idee ' i 'e cri'*alizeze -n min*e/ i ideea
a'*a e cea care2l hrne*e+ E ceea ce l2a ,cu* *rd*or+
; Care e< -n*reb Jared+ Care2i ideea<
; Nu *iu/ mr*uri'i Cainen+ Rzbunarea e )re'u)unerea cea mai
uoar/ de'igur+ !ar l2am -n*-lni*+ Rzbunarea nu e1)lic *o*+ Tu e*i
-n*r2o 'i*ua0ie mul* mai )o*ri(i* ca ' a,li/ 'olda*+ Tu ai min*ea lui+
; N2am *o*ui nici cea mai mic idee de')reB
; Ei/ )oa*e c memoria -0i (a re(eni -n*r2un ,inal+ A(er*i'men*ul
meu -n'eamn '20i aduc amin*e c orice l2ar mo*i(a )e :ou*in/ el '2a
drui* acelei idei *o*al i necondi0iona*+ E )rea *-rziu '2l mai
con(ingi de al*ce(a+ .en*ru *ine/ )ericolul e'*e c dac ( (e0i -n*-lni/
*e (ei iden*i,ica cu el i cu mo*i(a0iile lui+ E*i proiectat '2l -n0elegi/
la urma urmei+ :ou*in (a ,olo'i ace'* lucru/ dac )oa*e+
; Ce2ar *rebui ' ,ac< -n*reb Jared+
; Adu20i amin*e cine e*i/ r')un'e Cainen+ Adu20i amin*e c nu
e*i el+ i amin*e*e20i c ai -n*o*deauna de ale'+
; " '2mi aduc amin*e+
; S)er c da/ ')u'e Cainen i 'e ridic -n )icioare+ 30i dore'c
noroc/ 'olda*+ .o0i )leca acum+ C-nd iei/ anun02l )e Oil'on c 'e
)oa*e -n*oarce+
Cainen 'e du'e )-n la un dul)ior/ aleg-nd in*en0iona* ' 'e
-n*oarc cu ')a*ele la Jared+ Ace'*a iei )e u+
; Te )o0i -n*oarce/ -i ')u'e Jared lui Oil'on+
; "S+ S)er c (oi doi a0i a(u* o di'cu0ie ,olo'i*oare+
; A ,o'*/ r')un'e Jared+ E un *i) in*ere'an*+
; E2un ,el de2a ')une+ *ii/ !irac/ 'e 'im*e ,oar*e )a*ern ,a0 de
*ineB
; Aa am -n0ele'+ 3mi )lace+ To*ui/ nu e *ocmai la ce m a*e)*am
de la un *a*+
%JI
Oil'on chico*i+
; #ia0a e )lin de 'ur)rize/ !irac+ Acum -nco*ro )leci<
; 5 g-nde'c ' m duc '2o (d )e ne)oa*a lui Cainen/ r')un'e
Jared+
M
4indereul 'e zgudui uor la *recerea )e )ro)ul'oarele de 'al*/ cu
a'e ore -nain*e ca Jared ' 'e -n*oarc la '*a0ia .hoeni1/ i 'e mu* -n
'i'*emul unei '*ele )or*ocalii/ )u0in luminoa'e/ care 'e (edea de )e
.m-n* -n con'*ela0ia Com)a'ului/ dar numai dac a(eai un *ele'co)
)o*ri(i*+ Se a,la acolo ca ' adune rmi0ele cargoului $niunii
Coloniale Dibaciul7 da*ele din cu*ia neagr *rimi'e -na)oi )e .hoeni1
cu 'onda de 'al* de urgen0 'ugera c cine(a 'abo*a'e mo*oarele+ Nici
un ,el de da*e din cu*ia neagr n2au ,o'* (reoda* recu)era*e de la
4indereul7 nimic de )e 4indereul n2a ,o'* (reoda* recu)era*+
M
@oco*enen*ul Cloud ridic )ri(irea din locorul lui con,or*abil din
camera de odihn a )ilo0ilor/ la o ma' )e care 'e a,lau i')i*e meni*e
'2i )rind )e nai(i -n ca)can 8cu al*e cu(in*e/ un )ache* de cr0i de
6oc9/ i2l (zu )e Jared -n ,a0a lui+
; Ei/ zu dac nu e glume0ul -n )er'oan/ e1clam Cloud/
z-mbind+
; Salu*/ loco*enen*e/ -i r')un'e Jared+ Nu *e2am mai (zu* de
mul*+
; Nu2i (ina mea/ bombni Cloud+ Am ,o'* aici *o* *im)ul '*a+ Tu
unde2ai ,o'*<
; .leca* ' 'al(ez omenirea/ re)lic Jared+ *ii/ che'*ii obinui*e+
; E o *reab murdar/ dar cine(a *rebuie '2o ,ac/ comen* Cloud+
i m bucur c e*i *u i nu eu+
Cloud -n*in'e un )icior ca ' -m)ing un 'caun i lu cr0ile -n
m-n+
; !e ce nu '*ai 6o'< Trebuie ' )lec cam )e'*e un ',er* de or la
%J%
,ormali*0ile )reliminare de lan'are a cur'ei de a)ro(izionare4 de'*ul
*im) ca ' *e -n(0 cum ' )ierzi la )oNer *e1an+
; *iu de6a cum ' ,ac a'*a/ r')un'e Jared+
; #ezi< A'*a2i iari una din*re glumele *aleB
; !e ,a)*/ am (eni* ' *e (d )en*ru cur'a de a)ro(izionare+
S)eram ' m lai ' cobor cu *ine+
; " ' ,iu -nc-n*a* ' *e iau/ zi'e Cloud/ i -nce)u ' ame'*ece
cr0ile+ Tran'mi*e2mi a)robarea de )ermi'ie i o ' )u*em con*inua
6ocul la bord+ Tran')or*orul de )ro(izii e oricum )e au*o)ilo* cea mai
mare )ar*e a drumului )-n 6o'+ S-n* la bord doar )en*ru ca/ -n caz de
)rbuire/ ' 'e )oa* ')une c a muri* cine(a+
; N2am a)robare de )ermi'ie/ r')un'e Jared+ !ar am ne(oie '
cobor )e .hoeni1+
; .en*ru ce<
; Trebuie ' (izi*ez o rud moar*/ r')un'e Jared+ i o ' decolez
-n cur-nd+
Cloud chico*i i *ie )ache*ul de cr0i+
; :nuie'c c ruda moar* (a ,i acolo i c-nd *e -n*orci/ comen*
el+
; Nu )en*ru ruda moar* -mi ,ac eu gri6iB
3n*in'e m-na i ar* ')re )ache*+
; 3mi dai (oie<
Cloud -i -n*in'e )ache*ul4 Jared 'e aez i -nce)u ' le ame'*ece+
; 3mi dau 'eama c e*i un 6uc*or/ loco*enen*e/ zi'e el+
Termin de ame'*eca* i )u'e )ache*ul -n ,a0a lui Cloud+
; Taie/ zi'e Jared+
Cloud *ie cr0ile la o *reime din )ache*+ Jared lu *eancul mai mic
i i2l )u'e -n ,a0a lui+
; " ' lum c-*e o car*e din *eancurile noa'*re/ -n acelai *im)+
!ac eu *rag car*ea cea mai mare/ m duci )e .hoeni1/ merg ' (d
)e cine *rebuie i m -n*orc -nain*e ' decoleziB
; Iar dac eu *rag car*ea cea mai mare/ -ncercm dou din *rei/
adug Cloud+
Jared z-mbi+
; A'*a n2ar ,i )rea corec*/ nu crezi< E*i ga*a<
%J&
Cloud -ncu(iin0+
; Trage/ zi'e Jared+
Cloud *ra'e un o)* de caro4 Jared/ un a'e de *re,l+
; @a naiba/ e1clam Jared+
3m)in'e cr0ile ')re Cloud+
; Cine2i ruda moar*< -n*reb Cloud/ lu-nd cr0ile+
; E com)lica*/ r')un'e Jared+
; 3ncearc+
; E clona brba*ului a crui con*iin0 am ,o'* crea* '2o gzduie'c+
; "S/ deci a(eai ab'olu* dre)*a*e c-nd ai zi' c2i com)lica*+ N2
am nici cea mai (ag idee ce2ai zi'+
; Cine(a care e ca un ,ra*e/ e1)lic Jared+ Cine(a )e care nu l2am
cuno'cu*+
; .en*ru cine(a -n (-r'*a de numai un an/ duci o (ia0 in*ere'an*/
ob'er( Cloud+
; *iu/ re)lic Jared+ Nu2i (ina mea/ *o*ui+ Se ridic -n )icioare+
; Te a6ung din urm mai *-rziu/ loco*enen*e+
; "h/ -nce*eaz+ !2mi un minu* ' ,ac un )i)i i mergem+ Numai
' *aci c-nd a6ungem la *ran')or*or i ' m lai ' (orbe'c eu+ i adu2
0i amin*e c dac dm de necazuri/ o ' dau *oa* (ina )e *ine+
; Nici n2a (rea al*,el+
Fu a)roa)e ridicol de 'im)lu ' *reac de echi)a6ul de la hangarul
*ran')or*oarelor+ Jared 'e 0inu a)roa)e de Cloud/ care *recu )rin
(eri,icarea )reliminar zborului i2i con'ul* echi)a6ul cu e,icien0a
unui a,aceri'*+ 3l ignorar )e Jared 'au )re'u)u'er c/ din momen* ce
'e a,la al*uri de Cloud/ a(ea *o* dre)*ul ' ,ie acolo+ Treizeci de
minu*e mai *-rziu/ *ran')or*orul cobora de )e '*a0ia .hoeni1/ iar Jared
-i ar*a lui Cloud c de ,a)* nu 'e )rice)ea chiar a*-* de bine ' )iard
la )oNer *e1an+ A'*a -l ener( 'erio' )e Cloud+
@a )or*ul de la 'ol al '*a0iei .hoeni1/ Cloud 'e con'ul* cu echi)a
i a)oi 'e -n*oar'e la Jared+
; " ' le ia cam *rei ore '2l -ncarce+ .o0i ' a6ungi unde ai *reab
i ' *e -n*orci -nain*e de a'*a<
; Cimi*irul e chiar la ieirea din .hoeni1 Ci*?/ ')u'e Jared+
; A*unci ar *rebui ' *e de'curci+ Cum o ' a6ungi acolo<
%J7
; N2am nici cea mai mic idee+
; Cee< e1clam Cloud+
Jared ridic din umeri+
; N2am )rea crezu* c o ' m iei/ mr*uri'i el+ .lanurile mele nu
mergeau chiar a*-* de de)ar*eB
Cloud izbucni -n r-'+
; E1i'* un !umnezeu al n*rilor/ zi'e el/ i2i ,cu 'emn lui
Jared+ A*unci/ (ino2ncoace+ S mergem ' ne -n*-lnim cu ,ra*ele *u+
M
Cimi*irul ca*olic 5e*airie 'e a,la chiar -n mi6locul car*ierului 5e2
*airie/ unul din*re cele mai (echi din .hoeni1 Ci*?4 'e a,la'e acolo i
c-nd .hoeni1 'e numea -nc NeP #irginia/ iar .hoeni1 Ci*? -nc era
Clin*on/ -nain*e de a*acurile ce r'e'er de )e ,a0a )lane*ei )rima
colonie i2i 'ili'e )e oameni ' 'e regru)eze i ' recucerea'c
)lane*a+ .rimele mormin*e din cimi*ir da*au din )rimele zile/ c-nd
5e*airie era doar un ir de cldiri din )la'*ic i noroi/ iar coloni*ii
m-ndri din @oui'iana 'e aeza'er aici 'u'0in-nd c era )rima
'uburbie a oraului Clin*on+
5ormin*ele )e care le (izi*a Jared erau am)la'a*e )e )ar*ea
cealal* a cimi*irului/ 'oco*ind de la )rimul ir de mor0i+
5ormin*ele ,u'e'er marca*e cu o 'ingur )ia*r mor*uar/ )e care
erau gra(a*e *rei nume: Charle'/ Cher?l i KoT :ou*in+
; !umnezeuleF e1clam Cloud+ " -n*reag ,amilieF
; Nu/ re)lic Jared/ -ngenunchind l-ng )ia*r+ Nu *ocmai+ Cher?l
e aici/ e2ade(ra*+ KoT a muri* de)ar*e/ iar cor)ul ei '2a )ierdu* oda*
cu mul*e al*ele+ C-* de')re Charle'B nu e mor*+ Aici e al*cine(a+ "
clon )e care2a crea*2o ca ' )ar c '2a 'inuci'+
Jared -n*in'e m-na i a*in'e )ia*ra+
; Nu2i nici o ,amilie aici+
Cloud -l )ri(i )e Jared -ngenunchind l-ng )ia*r+
; Cred c o ' arunc o )ri(ire )rin 6ur/ zi'e el/ -ncerc-nd '2i la'e
lui Jared )u0in *im)+
; Nu/ ')u'e Jared i cerce* )ia*ra+ Te rog+ Termin -n*r2un minu*
%J>
i a)oi )u*em )leca+
Cloud ddu din ca) -n 'emn de acce)*are/ dar 'e ui* c*re arborii
din a)ro)iere+ Jared -i -n*oar'e a*en0ia c*re )ia*r+
3l min0i'e )e Cloud -n leg*ur cu )er'oana )e care (eni'e '2o
(ad/ )en*ru c acea'*a nu 'e a,la aici+ 3n a,ar de )u0in mil/ Jared
nu )rea 'im0ea cine *ie ce emo0ii -n leg*ur cu bia*a clon ,r nume
)e care o uci'e'e :ou*in ca '2i -n'ceneze moar*ea+ Nimic din banca
de amin*iri -nc )e cale ' ia' la 'u)ra,a0/ )e care Jared o -m)r0ea
cu :ou*in nu con0inea clona -n al*e -m)re6urri -n a,ar de cele mai
clinice/ emo0ionale 'au de al* ,el4 clona nu era o )er'oan )en*ru
:ou*in/ ci un mi6loc )en*ru a*ingerea unui 0el ; un 0el de')re care/
de'*ul de ,ire'c/ Jared nu a(ea nici o amin*ire/ din momen* ce
-nregi'*rarea con*iin0ei ,u'e'e ,cu* -nain*e ca :ou*in ' a)e'e )e
*rgaci+ Jared -ncerc ' 'im* )u0in com)*imire )en*ru clon/ dar
aici erau al0ii )en*ru care (eni'e+ Jared ')era c -n*r2ade(r clona nu
'e *rezi'e nicioda* i l' bal* )roblema+
Jared 'e concen*r a'u)ra numelui de Cher?l :ou*in i 'im0i
emo0ii -nbui*e/ con*radic*orii/ re(enind ca ni*e ecouri din memorie+
Jared -i ddu 'eama c/ dac :ou*in 'im0i'e a,ec0iune )en*ru 'o0ia
lui/ numirea ace'*ei a,ec0iuni ca drago'*e ar ,i -n'emna* ' e1agereze+
Cei doi 'e c'*ori'er )en*ru c am-ndoi (oiau co)ii/ )en*ru c 'e
-n0elegeau i le )lcea de'*ul de mul* ' ,ie -m)reun/ dei Jared
'im0ea c )-n i ace'* a*aamen* emo0ional 'e *oci'e )-n la urm+
:ucuria comun de a a(ea ,e*i0a -i -m)iedica'e ' 'e 'e)are4 chiar i
rela0ia lor rci* era 'u)or*abil i )re,erabil mizeriei unui di(or0 i
*ulburrii )e care i2ar )ro(oca*2o co)ilului+
!in*r2o ,i'ur a min0ii lui Jared a)ru o amin*ire nea*e)*a*
de')re moar*ea lui Cher?l/ i anume c -n acea e1cur'ie ,a*al nu 'e
du'e'e 'ingur4 ,u'e'e cu un )rie*en )e care :ou*in -l 'u')ec*a c era
iubi*ul ei+ Jared nu de*ec*a nici un )ic de gelozie+ :ou*in nu2i )ur*a
)ic )en*ru c a(ea un iubi*4 a(ea i el o iubi*+ !ar Jared 'im0i m-nia
)e care :ou*in o -ncerca'e la -nmorm-n*are/ c-nd iubi*ul 'u')ec*a*
zbo(i'e l-ng morm-n* )rea mul* la ',-ri*ul ceremoniei ,unerare+ 3i
r)i'e lui :ou*in din *im)ul )en*ru ul*imul rma'2bun de la 'o0ia lui+
i din*r2al lui KoT/ )en*ru de')r0irea de mama ei+
%JA
ZoM.
Jared -i urmri numele )e )ia*ra de morm-n*/ i ro'*i numele -n
locul -n care ar ,i *rebui* ' ,ie/ dar nu era/ i 'im0i din nou durerea
care 'e re(r'a din amin*irile lui :ou*in -n inima lui+ Jared a*in'e
)ia*ra -nc o da*/ 'im0i numele gra(a* -n )ia*r i )l-n'e+
" m-n 'e aez )e umrul lui Jared4 ridic )ri(irea i2l (zu )e
Cloud+
; Nu2i nimic/ zi'e Cloud+ Cu *o0ii )ierdem oameni )e care2i
iubim+
Jared -ncu(iin0+
; *iu/ r')un'e el+ Am )ierdu* )e cine(a iubi*+ Sarah+ Am 'im0i*2
o murind i a)oi am 'im0i* golul )e care l2a l'a* -nun*rul meu+ !ar
a'*a e al*,el+
; E al*,el )en*ru c e un co)il+
; E un co)il )e care nu l2am cuno'cu* nicioda*/ ')u'e Jared i
ridic din nou ochii c*re Cloud+ A muri* -nain*e de a m na*e eu+ N2
am cuno'cu*2o+ Nu )u*eam '2o cuno'c+ !ar o cunosc.
Ar* c*re *-m)le+
; To*ul de')re ea e'*e aiciB -mi aduc amin*e c-nd '2a n'cu*/ -mi
amin*e'c )rimii ei )ai i )rimele cu(in*e+ 3mi aduc amin*e cum am
0inu*2o -n bra0e -n locul '*a/ la -nmorm-n*area mamei ei+ 3mi
amin*e'c de ul*ima oar c-nd am (zu*2o+ 3mi amin*e'c cum am auzi*
c a muri*+ To*ul e aici.
; Nimeni nu are amin*irile al*cui(a/ zi'e Cloud+
" ')u'e -n aa ,el -nc-* '2l aline )e Jared+
; Nu merge aa+
Jared r-'e cu amrciune+
; :a merge. 5erge cu mine+ Li2am ')u'+ 52am n'cu* ca ' )or*
min*ea al*cui(a+ Nu credeau c a mer'/ dar aa '2a -n*-m)la*+ Iar
acum/ amin*irile lui '-n* ale mele+ #ia0a lui e (ia0a mea+ Fiica luiB
Jared 'e o)ri din (orbi*/ inca)abil ' con*inue+ Cloud -ngenunche
l-ng Jared i2i )u'e bra0ul -n 6urul umerilor i2l l' ' )l-ng+
; Nu e dre)*/ zi'e Cloud )-n la urm+ Nu e dre)* ' *rebuia'c '
)l-ngi ace'* co)il+
Jared r-'e uor+
%JC
; S-n*em -n uni(er'ul grei* dac (rem dre)*a*e/ (orbi el cu
'im)li*a*e+
; Aa e/ ,u de acord Cloud+
; 4reau '2o )l-ng/ con*inu Jared+ " 'im*+ Sim* drago'*ea )e care
am a(u*2o )en*ru ea+ .e care el a a(u*2o )en*ru ea+ #reau '2mi aduc
amin*e de ea/ chiar dac a'*a -n'eamn c *rebuie '2o )l-ng+ Nu2i )rea
mul* de -ndura* )en*ru amin*irea ei+ Nu e/ nu2i aa<
; Nu/ r')un'e Cloud+ :nuie'c c nu e+
; 5ul0ume'c+ 5ul0ume'c )en*ru c ai (eni* cu mine aici+
5ul0ume'c )en*ru c m2ai a6u*a*+
; .en*ru a'*a '-n* )rie*enii/ ')u'e Cloud+
Dirac, o auzi )e Jane Sagan+
S**ea -n ')a*ele lui+
Ai ost reacti&at.
Jared 'im0i ocul 'cur* al rein*egrrii/ i 'im0i con*iin0a lui Jane
Sagan inund-ndu2l/ i 'e 'im0i uor re(ol*a* de a'*a/ chiar dac o al*
)ar*e a lui 'e bucura c re(ine la un 'en*imen* mai larg al ,iin0ei+ "
'ec0iune a creierului lui Jared ob'er( c a ,i in*egra* nu -n'emna
doar ' -m)r*e*i in,orma0ii i ' de(ii )ar*e a unei con*iin0e mai
-nal*e+ Era (orba i de')re con*rol/ o cale de a 0ine indi(izii lega0i de
gru)+ E1i'*a un mo*i( )en*ru care 'olda0ii din For0ele S)eciale 'e
re*rgeau rareori ; re*ragerea -n'emna )ierderea in*egrrii+ .ierderea
in*egrrii -n'emna ' ,ii 'ingur+
Solda0ii For0elor S)eciale nu erau a)roa)e nicioda* 'inguri+ Nici
chiar c-nd erau 'e)ara0i+
Dirac, re)e* Sagan+
; #orbe*e normal/ -i ceru Jared i 'e ridic -n )icioare/ -nc
ocolind2o cu )ri(irea )e Sagan+ E*i ne)oli*icoa'+
$rm o )auz in,ini*ezimal/ -nain*e ca Sagan ' r')und+
; Foar*e bine/ re)lic ea+ Solda* !irac/ e *im)ul ' )lecm+ E
ne(oie de noi -na)oi )e '*a0ia .hoeni1+
; !e ce< -n*reb Jared+
; N2o ' (orbe'c de')re a'*a -n ,a0a lui/ ')u'e Sagan/ ar*-ndu2l )e
Cloud+ Nu (reau ' *e 6igne'c/ loco*enen*e+
; Nici o )roblem/ r')un'e Cloud+
%JD
; S)une2mi cu (oce *are/ )re*in'e Jared+ Al*,el nu merg+
; 30i dau un ordin/ 'e r'*i Sagan+
; Iar eu -0i ')un '20i iei ordinele i ' 0i le -ndei -n ,und/ re)lic
Jared+ !in*r2oda*/ am obo'i* ,oar*e *are ' mai ,ac )ar*e din For0ele
S)eciale+ 52am '*ura* ' *o* ,iu -m)in' din*r2un loc -n al*ul+ !ac
nu2mi ')ui unde m duc i de ce/ cred c o ' rm-n chiar aici+
Sagan o,* audibil+ Se -n*oar'e ')re Cloud+
; Crede2m c-nd -0i ')un c dac ce(a din *oa*e a'*ea *rece de
buzele *ale/ *e -m)uc cu m-na mea+ !e ,oar*e a)roa)e+
; !oamn/ r')un'e Cloud/ cred ,iecare cu(in0el )e care2l ')ui+
; Cu *rei ore -n urm/ Boimul @ou a ,o'* di'*ru' de obini+ A reui*
' lan'eze o 'ond de 'al* -nain*e ' ,ie com)le* di'*ru'+ Am mai
)ierdu* dou na(e -n ul*imele dou zile4 ace'*ea au di')ru* cu
de'(-rire+ Credem c obinii au -ncerca* ' ,ac acelai lucru cu
Boimul @ou, dar n2au reui* din*r2un mo*i( oarecare+ Am a(u* noroc/
dac (rei ' nume*i a'*a noroc+ Cu ace'*e *rei na(e i cu al*e )a*ru
ale For0elor S)eciale care au di')ru* -n ul*ima lun/ e lim)ede c
obinii 0in*e'c For0ele S)eciale+
; !e ce< -n*reb Jared+
; Nu *im+ !ar generalul Szilard a ho*r-* c n2o ' a*e)*e )-n
c-nd or ' ,ie a*aca*e i mai mul*e din*re na(ele noa'*re+ Ne ducem '
)unem m-na )e :ou*in/ !irac+ .lecm -n dou')rezece ore+
; E o nebunie/ e1clam Jared+ To* ce *im e c e )e Ari'*+ E un
'a*eli* -n*reg de cerce*a*+ i indi,eren* c-*e na(e ,olo'im/ o ' a*acm
'i'*emul de origine al obinilor+
; *im unde 'e a,l )e Ari'*/ -l anun0 Sagan+ i a(em un )lan '
*recem de obini ca '2l lum+
; Cum<
; Asta n2o ' ')un cu (oce *are/ zi'e Sagan+ E ',-ri*ul di'cu0iei/
!irac+ #ii cu mine 'au nu+ A(em dou')rezece ore )-n la -nce)erea
a*acului+ 52ai ,cu* de6a ' )ierd *im)ul ca ' cobor )-n aici/ ' *e
iau+ S nu mai )ierdem (remea cu -n*oarcereaB
%JE
UNSPREECE
La naiba, generale, 'e g-ndea Jane Sagan -n *im) ce cu*a )rin
.liul, -ndre)*-ndu2'e c*re camera de con*rol a )or*ului de a*erizare+
,u te mai ascunde de mine, dobitoc bgcios. A(u gri6 ' nu *ran2
'mi* cum(a g-ndul -n modul de con(er'a0ie al membrilor For0elor
S)eciale+ !in cauza a'emnrii -n*re g-ndire i (orbire )en*ru cei din
For0ele S)eciale/ a)roa)e ,iecare din*re ei a(u'e'e c-*e un momen*
'au dou de Gam ')u'2o *areH+ !ar ace'* g-nd/ -n ')ecial/ ')u' *are ar
,i )ro(oca* mai mul*e necazuri dec-* meri*a+
Sagan )orni'e -n urmrirea generalului Szilard din momen*ul -n
care )rimi'e ordinul '2l recu)ereze )e Jared !irac din a(en*ura lui
,r -n(oire de )e .hoeni1+ "rdinul 'o'i'e cu -n*iin0area c !irac 'e
a,la din nou 'ub comanda ei/ i -n'o0i* de un 'e* de -n'emnri '*ric*
'ecre*e din )ar*ea colonelului Robbin'/ rela*-nd -n de*aliu ul*imele
amnun*e din (ia0a lui Jared: cl*oria la Co(ell/ bru'ca re(r'are a
memoriei i ,a)*ul c *i)arul con*iin0ei lui era acum ca*egoric cel al
lui Charle' :ou*in+ .e l-ng ace'*e ma*eriale/ mai e1i'*a o no*
-nain*a* de Robbin'/ de la generalul 5a**'on c*re Szilard/ -n care
5a**'on -l -ndemna energic )e Szilard ' nu2l recheme )e !irac -n
'er(iciul ac*i(/ 'uger-nd ' ,ie re0inu* mcar )-n c-nd 'eria a*e)*a*
de o'*ili*0i -n care erau im)lica0i obinii era rezol(a* -n*r2un ,el 'au
al*ul+
Sagan era de )rere c generalul 5a**'on era un dobi*oc/ dar
*rebuia ' recunoa'c ,a)*ul c )unea dege*ul )e ran+ Sagan nu 'e
'im0i'e nicioda* -n largul ei cu !irac -n 'ubordine+ Fu'e'e un 'olda*
bun i com)e*en*/ dar cunoa*erea ,a)*ului c a(ea o a doua
con*iin0 -n ca)/ a*e)*-nd ' ia' la i(eal i '2o con*amineze )e
)rima o ,cea ' ,ie )ruden* i con*ien* de an'a ca el ' cedeze -n
mi'iune i ' a*rag du) el moar*ea al*ora/ -n a,ar de a lui -n'ui+
Sagan con'idera o (ic*orie ,a)*ul c a*unci c-nd cedase, -n ziua aceea
)e culoarul '*a0iei .hoeni1/ era -n )ermi'ie+ i abia du) ce 5a**'on
'e grbi'e '2o elibereze de al*e re')on'abili*0i -n leg*ur cu !irac/
-i -ngdui'e ' i 'e ,ac mil de el i ' recunoa'c ,a)*ul c nu
6u'*i,ica'e nicioda* bnuielile )e care le nu*rea la adre'a lui+
%IJ
Asta a ost atunci, 'e g-ndi Sagan+ Acum !irac 'e -n*or'e'e i 'e
con,irma'e c o lua'e razna+ A(u'e'e ne(oie de *oa* (oin0a ei ca '
nu2l ,ac buc0i )e *iclo'ul '*a nou/ -n momen*ul c-nd ,u'e'e
ne'ubordona* )e .hoeni14 dac ar ,i a(u* )i'*olul )aralizan* )e care2l
,olo'i'e c-nd ceda'e )rima oar/ l2ar ,i -m)uca* -n ca) i a doua oar/
numai ca ' 'ublinieze c a*i*udinea lui *ran')lan*a* n2o im)re'iona+
Aa cum '**eau lucrurile/ abia reuea ' rm-n )oli*icoa' ,a0 de el
)e drumul de -n*oarcere/ de da*a a'*a cu o na(e* ra)id de curiera*/
direc* c*re cala de )e .liul. Szilard era la bord/ '*-nd de (orb cu
o,i0erul comandan* al .liului, maiorul CricN+ Generalul nu lua'e -n
'eam a)elurile de mai de(reme ale lui Sagan/ c-nd ea era )e .liul i
el )e '*a0ia .hoeni1/ dar acum/ c am-ndoi 'e a,lau )e aceeai na(/
era )reg*i* '2i *aie calea )-n c-nd -i ')unea ce a(ea de ')u'+ $rc
'crile c-*e dou *re)*e deoda* i de'chi'e ua camerei de con*rol+
Btiam ca &ii, -i ')u'e Szilard c-nd in*r -n -nc)ere+
S**ea -n ,a0a )anoului de con*rol ce con0inea comenzile din cal+
",i0erul care diri6a cala )u*ea ' -nde)linea'c a)roa)e *oa*e 'arcinile
)rin in*ermediul :rain.al2ului/ de'igur/ i de obicei aa ,cea+ .anoul
de con*rol 'e a,la aici ca rezer(+ C-nd *e g-ndeai mai bine/ *oa*e
comenzile na(ei erau -n )rinci)al rezer(e ale :rain.al2ului+
Sigur c tiai c &in, comen* Sagan+ )ti comandantul 9or!elor
Speciale. ,e po!i depista pe to!i dup semnalul de pe 8rainPal.
,*a ost asta, o con*razi'e Szilard+ Btiu doar cine eti.
Posibilitatea s nu &ii s m cau!i dup ce l*am pus pe Dirac napoi
sub comanda ta nici mcar nu mi*a trecut prin cap.
Szilard -i -n*oar'e )u0in 'caunul i2i -n*in'e )icioarele+ )ram att
de sigur c &ii nct am golit chiar i ncperea, ca s a&em pu!in
intimitate. Bi iat*ne/
Cer permisiunea s &orbesc liber, ceru Sagan+
Desigur, r')un'e Szilard+
2i*ai ieit din mintea aia blestemat, domnule, ')u'e Sagan+
Szilard izbucni -n hoho*e de r-'+
,u m ateptam s &orbeti att de liber, locotenente.
Ai &(ut aceleai rapoarte ca i mine, con*inu Sagan+ Btiu c eti
la curent cu ct de mult seamn acum Dirac cu 8outin. Chiar i
%II
creierul lucrea( la el. Bi totui, &rei s*l trimi!i ntr*o misiune s*l
gseasc pe 8outin.
Da, con,irm Szilard+
; !umnezeuleF e1clam Sagan cu (oce *are+
#orbirea For0elor S)eciale era ra)id i e,icien*/ dar nu era )rea
bun )en*ru e1clama0ii+ Cu *oa*e ace'*ea/ -i iei din ,ire/ *rimi0-nd un
(al de ,ru'*rare i de iri*are c*re generalul Szilard/ )e care el -l
acce)* ,r o (orb+
,u &reau s iu responsabil pentru el, zi'e -n ',-ri* Sagan+
,u*mi aduc aminte s te i ntrebat dac &rei responsabilitatea
asta, remarc Szilard+
) un pericol pentru ceilal!i solda!i din pluton, in'i'* Sagan+ Bi e
un pericol pentru misiune. Btii ce nseamn dac nu reuim. ,*a&em
ne&oie de riscuri suplimentare.
,u snt de acord, ')u'e Szilard+
Pentru numele lui Dumne(eu, zi'e Sagan+ De ce+
2ine*!i prietenii aproape i dumanii i mai aproape, enun0
Szilard+
Ce+ -n*reb Sagan+
3i amin*i bru'c de o di'cu0ie cu Cainen/ cu luni -n urm/ c-nd
ace'*a -i ')u'e'e acelai lucru+ Szilard re)e* zicala/ a)oi con*inu:
A&em dumanul att de aproape pe ct e posibil s ie. ) n rn*
durile noastre, i habar n*are c e dumanul. Dirac crede c e unul
dintre noi pentru c, din cte tie el, este. Dar acum gndete la el ca
dumanul i ac!ionea( la el ca dumanul, i o s tim tot ce tie
acesta. )ste incredibil de olositor i merit riscul.
-n aar de ca(ul n care se ntoarce mpotri&a noastr, comen*
Sagan+
6 s tii dac o ace, -i ')u'e Szilard+ ) integrat cu tot plutonul
tu. -n clipa n care ac!ionea( mpotri&a intereselor &oastre, o s
tii, i la el o s se ntmple cu to!i ceilal!i implica!i n misiune.
3ntegrarea nu e citire a min!ii. 6 s tim numai dup ce ncepe s
ac ce&a. Asta nseamn c mi*ar putea omor unul dintre solda!i
sau ar putea trda po(i!iile noastre sau orice altce&a. Chiar i cu
integrarea, nc e un ade&rat pericol.
%I%
Ai dreptate ntr*o singur pri&in!, locotenente. 3ntegrarea nu e
citire a min!ii. -n aar de ca(ul n care ai un irmFare potri&it.
Sagan 'im0i un im)ul' la 'i'*emul de comunica0ii: un u)grade al
:rain.al2ului+ 3nain*e de a)uca '2i dea acordul/ -nce)u ' 'e
de',oare+ Sagan 'im0i un oc incomod c-nd u)grade2ul 'e )ro)ag/
)ro(oc-nd un ,lu1 *em)orar -n *i)arul elec*ric al creierului+
Ce naiba a ost asta+ -n*reb Sagan+
A ost upgrade*ul pentru citirea min!ilor, r')un'e Szilard+ De
obicei numai generalii i c!i&a in&estigatori militari oarte
speciali(a!i capt aa ce&a, dar n ca(ul tu, cred c e 5ustiicat.
Cel pu!in pentru misiunea asta. Dup ce te ntorci, o s*l scoatem la
loc, i dac &orbeti &reodat cui&a despre el o s trebuiasc s te
trimitem ntr*un loc oarte mic i ndeprtat.
,u n!eleg cum de este posibil/
Szilard 'e '*r-mb+
>ndete*te, locotenent, zi'e el+ >ndete*te cum comunicm. >n*
dim, i 8rainPal*ul interpretea( c ne hotrm s &orbim cu
altcine&a atunci cnd o acem. -n aar de inten!ie, nu e$ist nici o
dieren! semniicati& ntre gndurile noastre publice i cele pri&ate.
Ar i remarcabil dac n*am putea s citim min!i. )ste ceea ce
8rainPal*ul trebuie s ac.
Dar nu spune!i oamenilor asta, re)lic Sagan+
Szilard ridic din umeri+
,imeni nu &rea s tie c n*are intimitate, nici mcar n propriul
cap.
Aadar, mi po!i citi gndurile personale, ')u'e Sagan+
4rei s spui, pe cele n care mi spui dobitoc bgcios+
)$ist un conte$t pentru asta/, 'e 'cuz Sagan+
-ntotdeauna e$ist. Linitete*te, locotenente. Da, !i pot citi gn*
durile. Pot citi gndurile oricui din structura mea de comand. De
obicei ns n*o ac. ,u este necesar i n cea mai mare parte a
timpului este oricum aproape inutil.
Dar po!i citi gndurile oamenilor/
Da, dar cei mai mul!i oameni snt plicticoi. Cnd am cptat
prima oar upgrade*ul, dup ce am ost pus la comanda 9or!elor
%I&
Speciale, am petrecut o (i ntreag ascultnd gndurile oamenilor.
Btii ce gndete cea mai mare parte a oamenilor, n cea mai mare
parte a timpului+ >ndesc <mi*e oame=. Sau <trebuie s m duc la
closet=. Sau <&reau s*l regule( pe tipul la=. Bi apoi se ntorc la
<mi*e oame=. Bi apoi repet sec&en!a pn mor. Crede*m,
locotenente/ 6 singur (i cu aceast capacitate i prerea ta
despre comple$itatea i minunile min!ii umane &a sueri un declin
ire&ersibil.
Sagan z-mbi+
Dac aa spui tu/
Aa spun. 'otui, n ca(ul tu, aceast capacitate &a i de un olos
real, pentru c o s po!i au(i gndurile lui Dirac i o s*i sim!i
emo!iile intime r ca el s tie c este obser&at. Dac se gndete
la trdare, o s tii aproape nainte ca el s*o ac. Po!i reac!iona
nainte ca Dirac s ucid &reunul dintre solda!ii ti sau s
compromit misiunea. Cred c este o &eriicare suicient ca s riti
s*l iei cu tine.
Bi dac se ntoarce mpotri&a noastr+ -n*reb Sagan+ Dac
de&ine trdtor+
Atunci l omori, desigur, r')un'e Szilard+ ,u e(ita. Dar s ii
sigur, locotenente. Acum tii c !i pot intra n minte, aa c snt
con&ins c te &ei ab!ine s*i (bori capul de pe umeri doar pentru c
te sim!i ner&oas.
Da, generale, )romi'e ea+
8ine, re)lic Szilard+ .nde*i acum Dirac+
) cu plutonul, se pregtete, 5os, n cal. 3*am dat ordinele pe
drum ncoace.
Ce*ar i s*l &eriici+
Cu upgrade*ul+
M
) o nebunie, g-ndi Jared -n 'inea lui+
Ai nimerit*o, re)lic S*e(en Seaborg+ Fu'e'e *ran',era* la )lu*onul
% c-* *im) ,u'e'e )leca* Jared+
%I7
Am (is*o tare+ -n*reb Jared+
,u, citesc min!ile, ntrule, r')un'e Seaborg/ i *rimi'e un im2
)ul' de amuzamen* -n direc0ia lui Jared+ "rice )robleme a(u'e'er
Jared i Seaborg/ ele di')ru'er du) moar*ea lui Sarah .auling4
gelozia lui Seaborg )e Jared/ 'au orice2ar ,i ,o'*/ a*-rna mai )u0in
dec-* 'en*imen*ul lor comun al )ierderii lui Sarah+ Jared ar ,i ezi*a*
'2l numea'c )rie*en/ dar rela0ia din*re ei era mai cur-nd amical/
-n*ri* acum de leg*ura 'u)limen*ar a in*egrrii+
Jared arunc o )ri(ire )rin cal/ la cele douzeci i )a*ru de
a)ara*e indi(iduale cu )ro)ul'oare de 'al* ; *oa* ,lo*a de a)ara*e cu
)ro)ul'oare de 'al* care ,u'e'e )rodu' )-n -n acel momen*+ Se ui*
')re Seaborg/ care 'e c0ra -n*r2unul din*re ele ca '2l (eri,ice+
Aadar, asta o s olosim ca s atacm o planet ntreag,
comen* Seaborg+ Dou(eci i ce&a de solda!i din 9or!ele Speciale,
iecare n propria lui cuc de hamsteri (burtoare prin spa!iu.
Ai &(ut &reodat o cuc de hamsteri+ -n*reb Jared+
Sigur c nu, r')un'e Seaborg+ ,*am &(ut nici mcar un
hamster. Dar am &(ut po(e, i pentru mine cu asta seamn. Ce soi
de idiot ar (bura cu chestia asta+
)u am (burat ntr*una, zi'e Jared+
Asta*mi rspunde la ntrebare, re)lic Seaborg+ Bi cum a ost+
?*am sim!it e$pus, r')un'e Jared+
?inunat, )u,ni Seaborg i2i ro'*ogoli ochii -n orbi*e+
Jared *ia cum 'e 'im0ea/ dar (edea -n acelai *im) logica din
')a*ele a*acului+ A)roa)e *oa*e crea*urile zbur*oare )rin ')a0iu
,olo'eau na(e )en*ru a a6unge din*r2un )unc* -n*r2al*ul+
Da, r')un'e Szilard+ -n&a! s*l oloseti nainte de misiune. ,*o
s ai timp s te 5oci cu el mai tr(iu.
Sagan acce' noul )rogram/ -l g'i )e !irac i a'cul*+
3n ')a0iul real4 de*ec0ia )lane*ar i re0elele de a)rare/ -n
con'ecin0/ a(eau )u*erea de rezolu0ie nece'ar )en*ru a de)i'*a
obiec*ele mari care erau de obicei na(ele+ Re0eaua de,en'i( a
obinilor din 6urul 'a*eli*ului Ari'* nu era di,eri*+ " na( a For0elor
S)eciale ar ,i ,o'* zri* i a*aca* -n*r2o cli)4 un obiec* minu'cul/ cu
'chele* de '-rm/ abia )u0in mai mare dec-* un om/ nu+
%I>
For0ele S)eciale *iau ace'* lucru )en*ru c *rimi'e'er de6a a)a2
ra*ele indi(iduale -n a'e ocazii di,eri*e/ ,uri-ndu2'e )rin re0eaua
de,en'i( )en*ru a ')iona comunica0iile emi'e de )e 'a*eli*+ 3n ul*ima
din*re ace'*e mi'iuni -l auzi'er )e Charle' :ou*in )e un canal de
comunica0ii/ *ran'mi0-nd -n ')a0iul de'chi'/ *rimi0-nd o no* (erbal
c*re "binur care -n*reba de')re momen*ul 'o'irii unei na(e de
a)ro(izionare+ Solda*ul For0elor S)eciale care )rin'e'e 'emnalul -l
urmri'e )-n la 'ur'/ un mic a(an)o'* *iin0i,ic de )e 0rmul uneia
din*re mul*ele in'ule mari de )e Ari'*+ A*e)*a'e ' aud o a doua
*ran'mi'ie de la :ou*in/ meni* '2i con,irme )ozi0ia/ -nain*e de a 'e
-n*oarce+
Auzind ace'* lucru/ Jared de'chi'e'e ,iierul -nregi'*ra*/ )en*ru a
rea'cul*a (ocea omului care2ar ,i *rebui* ' ,ie+ 5ai auzi'e (ocea lui
:ou*in i -nain*e/ )e -nregi'*rrile de (oce )e care le rula'er )en*ru
el Oil'on i Cainen4 (ocea de )e acele -nregi'*rri era aceeai cu cea
de aici+ 5ai b*r-n/ mai 'c-r0-i* i mai -ncorda*/ dar nu e1i'*a nici
cea mai mic -ndoial a'u)ra *imbrului 'au caden0ei+ 3i ddea 'eama
doar c-* de mul* 'emna (ocea lui :ou*in cu a lui/ ceea ce era de
a*e)*a* i/ de a'emenea/ mai mul* dec-* de'cum)ni*or+
Am o &ia! ciudat, g-ndi Jared/ a)oi ridic ochii ' 'e a'igure c
g-ndul nu 'e 'cur'e'e -n e1*erior+ Seaborg e1amina -nc a)ara*ul i nu
ddea nici un indiciu c l2ar ,i auzi*+
Jared *ra(er' mul0imea de (ehicule c*re un al* obiec* din
-nc)ere/ o ',er )u0in mai mare dec-* a)ara*ele indi(iduale+ Era un
e1em)lar din mecheriile in*ere'an*e ale For0elor S)eciale/ numi*
Gca)'ul de ca)*areH i ,olo'i* c-nd For0ele S)eciale a(eau de e(acua*
)e cine(a 'au ce(a/ dar n2o )u*eau ,ace chiar ei+ 3nun*rul ',erei 'e
a,la un gol )roiec*a* ' ad)o'*ea'c un 'ingur membru al celor mai
mul*e din*re ra'ele in*eligen*e de mrime mi6locie4 'olda0ii For0elor
S)eciale -l -nde'au -nun*ru/ 'igilau ca)'ula/ a)oi 'e ddeau -na)oi/ -n
*im) ce mo*oarele a'cen'ionale aruncau ca)'ula c*re cer+ 3nun*rul
ca)'ulei/ un c-m) an*igra(i*a0ional )u*ernic 'e declana oda* cu
mo*oarele/ al*,el ocu)an*ul ar ,i ,o'* '*ri(i*+ Ca)'ula urma ' ,ie
recu)era* du) aceea de o na( a For0elor S)eciale am)la'a*
dea'u)ra )unc*ului de lan'are+
%IA
Ca)'ula de ca)*are era )en*ru :ou*in+ .lanul era 'im)lu: a*ac
'*a0ia *iin0i,ic unde2l de)i'*a'er )e :ou*in i 'coa*e din ,unc0iune
comunica0iile+ 3n,ac2l )e :ou*in i -ndea'2l -n ca)'ula de ca)*are/
care '2ar -nde)r*a la di'*an0a )ro)ul'iei de 'al* ; .liul ar a)rea doar
a*-* c-* ' a)uce ca)'ula i a)oi ar ,ugi -nain*e ca obinii '2l )oa*
urmri+ !u) ca)*urarea lui :ou*in/ '*a0ia *iin0i,ic ar ,i di'*ru' cu o
(eche me*od ,a(ori*: un me*eori* de dimen'iuni 'u,icien*e c-* '
rad '*a0ia de )e ,a0a )lane*ei/ calcula* ' lo(ea'c la o di'*an0 de'*ul
de mare de am)la'amen*ul ace'*eia/ )en*ru ca nimeni ' nu de(in
bnui*or+ 3n ace'* caz/ ar ,i o lo(i*ur -n ocean/ la c-0i(a Nilome*ri de
coa'*/ a'*,el ca '*a0ia *iin0i,ic ' ,ie di'*ru' de (alul *'unami ce ar
urma+ For0ele S)eciale lucrau cu )ie*rele cz*oare de decenii4 *iau
cum ' ,ac ' ara*e *o*ul ca un acciden*+ !ac lucrurile mergeau
du) )lan/ obinii nici n2ar ,i a,la* c '-n* a*aca0i+
3n ochii lui Jared/ e1i'*au -n' dou de,ec*e ma6ore la ace'* )lan/
i lega*e -n*re ele+ .rimul era c a)ara*ele cu )ro)ul'ie de 'al* nu
)u*eau a*eriza4 n2ar ,i 'u)ra(ie0ui* con*ac*ului cu a*mo',era de )e
Ari'* i/ chiar dac ar ,i 'u)ra(ie0ui*/ n2ar mai ,i )u*u* ,i mane(ra*e/
oda* ce 'e cu,undau -n ea+ 5embrii )lu*onului % a,la0i -n mi'iune
a(eau ' ia' -n ')a0iul real la limi*a a*mo',erei de )e Ari'*/ a)oi
a(eau ' e1ecu*e un )lon6on din ')a0iul a)ro)ia* c*re 'u)ra,a0+
.lu*onul % o mai ,cu'e i -nain*e ; Sagan o ,cu'e la b*lia )en*ru
Coral i nu ,u'e'e chiar a*-* de greu ; dar Jared credea c o cu*au cu
lum-narea+
5e*oda 'o'irii crea al doilea de,ec* ma6or al )lanului: nu e1i'*a
nici o me*od 'im)l de a e1*rage )lu*onul numrul % du) ce
mi'iunea era -nde)lini*+ "da* ce :ou*in a6ungea ' ,ie ca)*ura*/
ordinele )lu*onului )reau de ru augur: ' a6ung c-* mai de)ar*e
)o'ibil de '*a0ia *iin0i,ic/ -n aa ,el -nc-* ' nu moar -n *'unami2ul
)rograma* 8)lanul mi'iunii ,urniza'e cu )recau0ie o har* c*re cea
mai a)ro)ia* -nl0ime de')re care ei -i imaginau c ar *rebui ; ar
trebui % ' rm-n u'ca* -n *im)ul )o*o)ului9/ i a)oi ' 'e -ndre)*e
c*re in*eriorul nelocui* al in'ulei )en*ru a 'e a'cunde (reme de c-*e(a
zile/ )-n c-nd For0ele S)eciale ar ,i )u*u* *rimi*e un mnunchi de
ca)'ule de ca)*are ca '2i recu)ereze+ N2ar ,i a6un' o 'ingur 'erie de
%IC
recu)erri cu ca)'ulele ca '2i e(acueze )e *o0i cei douzeci i )a*ru
de 'olda0i din )lu*onul % care a(eau ' )ar*ici)e la mi'iune/ iar Sagan
-l in,orma'e de6a )e Jared c ei doi urmau ' ,ie ul*imii care ' )lece
de )e )lane*+
Jared 'e -ncrun* amin*indu2i de declara0ia lui Sagan+ Sagan nu
,u'e'e nicioda* o mare admira*oare a lui/ *ia/ i mai *ia i c a'*a 'e
-n*-m)l din cauz c era la curen* -nc de la -nce)u* cu ,a)*ul c
,u'e'e crea*Vcre'cu* din*r2un *rd*or+ *iu'e mai mul*e de')re
)er'oana lui dec-* el -n'ui+ .ru'e de'*ul de 'incer c-nd -i lua'e
rma'2bun de la el/ cu ocazia *ran',erului -n 'ubordinea lui 5a**'on/
dar c-nd o (zu'e la cimi*ir/ )ru'e cu ade(ra* ,urioa' )e el/ ca i
cum chiar ar ,i ost :ou*in+ @a un anumi* ni(el/ Jared )u*ea '2o
-n0eleag ; la urma urmei/ aa cum ob'er(a'e Cainen/ acum 'emna
mai mul* cu :ou*in dec-* cu (echiul lui 'ine ; dar la un ni(el mai
direc*/ Jared nu )u*ea 'u,eri ' ,ie *ra*a* dre)* un inamic+ Jared 'e
-n*reb -n 'ecre* dac mo*i(ul )en*ru care Sagan -l )unea ' rm-n la
urm cu ea nu era *ocmai ca ' )oa* Ga(ea gri6H de el ,r ' *ie
nimeni+
A)oi alung ideea din ca)+ Sagan era ca)abil '2l ucid/ era
'igur+ !ar n2ar ,i ,cu*2o dec-* dac2i ddea un mo*i(+ ?ai bine s
nu*i dau nici un moti&, g-ndi Jared+
"ricum/ nu )en*ru Sagan era -ngri6ora*/ ci chiar )en*ru :ou*in+
5i'iunea )re(edea o oarecare rezi'*en0 din )ar*ea micii )rezen0e
mili*are a obinilor/ dar nici una din )ar*ea 'a(an0ilor 'au a lui :ou*in+
Ace'* lucru i 'e )rea com)le* grei* lui Jared+ A(ea -n ca) ,uria lui
:ou*in i cuno*ea in*eligen0a ace'*ui om/ chiar dac amnun*ele
muncii lui -i a)reau neclare+ Jared 'e -ndoia c :ou*in ar ,i (eni* cu
ei ,r lu)*+
A'*a nu -n'emna c :ou*in ar ,olo'i armele ; ca*egoric nu era
rzboinic ;/ dar arma lui :ou*in era creierul+ Iar creierul lui :ou*in
,ormula'e o cale de a *rda $niunea Colonial/ cale care din '*ar* -i
adu'e'e )e *o0i -n 'i*ua0ia a'*a+ Era o )re'u)unere grei* c ar reui
)ur i 'im)lu '2l r)ea'c i '2l bage -n ca)'ul+ Cu 'iguran0 )'*ra
-n rezer( o 'ur)riz+
Care2ar ,i acea 'ur)riz -i 'c)a *o*ui lui Jared+
%ID
2i*e oame+ -n*reb Seaborg+ Pentru c gndul la ct de
nebuneasc e o misiune m ace ntotdeauna s &reau s mnnc.
Jared r-n6i+
-nseamn c trebuie s ii lmnd tot timpul/
.nul dintre a&anta5ele de a ace parte din 9or!ele Speciale,
comen* Seaborg+ Asta i aptul de a sri peste anii stn5enitori ai
adolescen!ei.
Studie(i adolescen!ii+ -n*reb Jared+
Sigur c da, r')un'e Seaborg+ Pentru c, dac am noroc, o s
apuc s iu unul dintre ei.
'ocmai spuneai c o s srim peste anii stn5enitori ai
adolescen!ei, ob'er( Jared+
)i, cnd o s a5ung la ei n*o s ie stn5enitor. Acum, &ino. -n
seara asta a&em lasagna.
Se du'er '2i ia ce(a de m-ncare+
M
Ari'*/ (erde i -nnora*/ um)lea (ederea lui Jared/ 'ur)rinz-ndu2l cu
imen'i*a*ea lui+ Era e1*rem de *ulbur*or ' re(ii la e1i'*en0 chiar la
marginea a*mo',erei unei )lane*e/ nea(-nd nimic -n 6urul *u -n a,ar
de o cuc din ,ibre de carbon4 Jared 'im0ea c a(ea ' cad+ Ceea ce/
de'igur/ era e1ac* ce 'e -n*-m)la+
A5unge, g-ndi el/ i -nce)u ' 'e deconec*eze de la a)ara*+ 3n
direc0ia )lane*ei/ Jared -i de'co)eri )e ceilal0i cinci membri ai
)lu*onului 'u/ *o0i ,c-nd *ran'la0ia -nain*ea lui: Sagan/ Seaborg/
!aniel ar(e?/ Ani*a 5anle? i #ernon Oigner+ Kri de a'emenea i
ca)'ula de ca)*are i 'coa'e un o,*a* de uurare+ 5a'a ca)'ulei era
doar cu )u0in mai mic de cinci *one4 e1i'*a'e o mic/ dar real
-ngri6orare c ar ,i )rea ma'i( ca ' ,olo'ea'c mini2)ro)ul'orul de
'al*+ To* de*aamen*ul lui Jared iei'e din (ehicule i )lu*ea liber/
-nde)r*-ndu2'e -nce* -n deri( de (ehiculele ca ni*e )-nze de
)ian6en care2i adu'e'er )-n aici+
Ei a'e erau a(angarda4 'arcina lor era ' -ndrume la 'ol ca)'ula
%IE
de ca)*are i ' a'igure o zon de a*erizare )en*ru membrii rmai ai
)lu*onului %/ care a(eau ' (in re)ede din urm+ In'ula )e care 'e
a,la :ou*in era aco)eri* cu o )dure *ro)ical dea'/ ce ,cea di,icil
orice a*erizare4 Sagan ale'e'e o mic )or0iune de )a6i*i/ la
a)ro1ima*i( cinci')rezece Nilome*ri de '*a0ia *iin0i,ic+
@mne!i dispersa!i, *ran'mi'e Sagan c*re de*aamen*+ 6 s ne
regrupm dup ce trecem prin partea cea mai rea a atmoserei.
'cere radio pn cnd au(i!i alt ordin de la mine.
Jared mane(r -n aa ,el -nc-* ' 'e ui*e la Ari'* i -i ab'orbi
imaginea )-n c-nd :rain.al2ul/ 'im0ind )rimele e,ec*e ale a*mo',erei
rare,ia*e/ -l -n(eli -n*r2o ',er )ro*ec*oare de nano2bo0i care 'e
re(r'ar din*r2un ruc'ac din ')a*e i2l legar '*r-n' -n mi6loc/ )en*ru
a2l -m)iedica ' ia con*ac* cu ',era i ' ard -n locurile unde 'e
a*ingeau+ In*eriorul ',erei nu l'a ' in*re lumina4 Jared era 'u')enda*
-n*r2un mic uni(er' in*im/ -n*uneca*+
@'a* -n (oia )ro)riilor lui g-nduri/ Jared 'e -n*oar'e la obini/ ra'a
im)lacabil i ,a'cinan* creia -i 0inea com)anie :ou*in+ !o'arele
$niunii Coloniale de')re obini mergeau -na)oi )-n la -nce)u*urile
$niunii/ c-nd o di'cu0ie de')re cine de0inea o )lane* )e care
coloni*ii umani o numi'er Ca'ablanca/ 'e -ncheia'e cu coloni*ii
ma'acra0i cu o e,icien0 -n,ior*oare i cu For0ele Coloniale
-n'rcina*e ' recucerea'c )lane*a com)le* de(a'*a*e+ "binii nu
ca)i*ulau i nu luau )rizonieri+ "da* ce 'e ho*rau c (oiau ce(a/
con*inuau ' a*ace acel ce(a )-n c-nd -l c)*au+
S*ai -n calea lor de'*ul de mul*/ i ei ho*rau c era -n in*ere'ul lor
' *e -nl*ure )ermanen*B Ala, care le,ui'er domul de diaman* de
la )o)o*a generalilor/ nu erau cea din*-i ra' care )e care obinii o
nimici'er 'i'*ema*ic/ i nici ul*ima+
Singura con'olare -n ceea ce2i )ri(ea )e obini era ,a)*ul c nu
erau deo'ebi* de aca)ara*ori/ )recum celelal*e ra'e cl*oare )rin
')a0iu+ $niunea Colonial ar ,i -n,iin0a* zece colonii -n *im)ul de care
a(eau ne(oie obinii ' -n,iin0eze una/ i/ -n *im) ce obinii nu 'e ',iau
' ia o )lane* de0inu* de o al* ra' a*unci c-nd le con(enea/ nu le
con(enea '2o ,ac nici chiar a*-* de de'+ "magh ,u'e'e )rima )lane*
du) Ca'ablanca )e care obinii o lua'er de la oameni/ i chiar i aa/
%%J
)rea mai mul* un caz de o)or*uni'm 8o lua'er de la rrae?/ care
)robabil 'e lu)*a'er '2o ia de la oameni9 dec-* de e1)an'iune
au*en*ic+ Re*icen0a obinilor de a e1*inde inu*il )o'e'iunile ra'ei lor
era unul din*re )rinci)alele mo*i(e )en*ru care FCA bnuia c
al*cine(a ini0ia'e a*acul+ !ac/ aa cum 'e bnuia/ rrae? ar ,i ,o'* cei
care a*aca'er "magh i a)oi ar ,i reui* '2l )'*reze/ $niunea
Colonial ar ,i *recu* a)roa)e cu 'iguran0 la re)re'alii i ar ,i
-ncerca* ' recu)ereze colonia+ Rrae? -n' *iau c-nd ' renun0e+
$n al* lucru in*ere'an* -n leg*ur cu obinii ; care ,cea )re'u)u'a
lor alian0 cu rrae? i ene'hanii a*-* de enigma*ic )en*ru Jared ; era
c -n general/ -n a,ar de cazul -n care le '**eai -n cale 'au -ncercai '
*e bagi -n ,a0a lor/ obinii erau com)le* li)'i0i de in*ere' )en*ru
celelal*e ra'e in*eligen*e4 din c-*e *ia $niunea Colonial/ nici mcar
o da* nu declara'er obinii rzboi -n mod o,icial sau nu 'emna'er
un *ra*a* cu oricare al* ra'+ !ac erai -n rzboi cu obinii/ *iai )en*ru
c *rgeau -n *ine+ !ac nu erai -n rzboi/ nu comunicau ab'olu* deloc
cu *ine+ "binii nu erau 1eno,obi4 a'*a ar ,i im)lica* c urau al*e ra'e+
.ur i 'im)lu nu le )'a de ele+ Fa)*ul c obinii/ din*re *oa*e ra'ele/ '2
ar alia nu cu una/ ci cu dou al*e ra'e era e1*raordinar4 ,a)*ul c '2ar
alia -m)o*ri(a $niunii Coloniale era de ru augur+
.e dede'ub*ul *u*uror da*elor de')re rela0iile obinilor ; 'au li)'a
ace'*ora ; cu al*e ra'e in*eligen*e/ e1i'*a un z(on cruia FCA nu2i
ddea )rea mul* crezare/ dar -l con'emna'e/ da*ori* larg r')-ndi*ei
credin0e )rin*re celelal*e ra'e: obinii nu e(olua'er 'inguri )-n la
in*eligen0/ ci acea'*a le ,u'e'e da* de c*re o al* ra'+ FCA nu
crezu'e z(onul/ din cauz c ideea c (reuna din*re ra'ele a,la*e -n
com)e*i0ie -nd-r6i* -n acea'* )ar*e a gala1iei ar zbo(i ' ridice ni*e
'ubdez(ol*a0i care ciocne'c )ie*re la ni(el de ci(iliza0ie era
im)robabil )-n la limi*a ridicolului+ FCA *ia de')re ra'e care
e1*ermina'er crea*uri a)roa)e in*eligen*e g'i*e )e )ro)rie*a*ea )e
care2o (oiau/ )e mo*i(ul c nu era nicioda* )rea de(reme ' elimini
un com)e*i*or+ Nu 'e auzi'e -n' de nici una care ' (rea o)u'ul+
!ac z(onul era ade(ra*/ ar ,i im)lica* de'*ul de ca*egoric ,a)*ul
c )roiec*an0ii in*eligen0i ai obinilor erau con'u/ 'ingura ')ecie din
zona local cu mi6loacele *ehnologice de (-r, nece'are )en*ru a
%%I
-ncerca o '*imulare la 'cara unei ')ecii/ dar i cu mo*i(a0ia ,ilozo,ic/
a(-nd -n (edere c mi'iunea ra'ial a con'u era ' aduc *oa*e
celelal*e ')ecii in*eligen*e din zon la o '*are de )er,ec0iune 8a'*a
-n'emn-nd la ,el ca i ra'a con'u9+ .roblema cu acea'* *eorie era c
me*oda con'u de a aduce al*e ra'e mai a)roa)e de )er,ec0iunea de *i)
con'u )re'u)unea de obicei 'ilirea unei bie*e ra'e ne,erici*e ' 'e ba*
cu ei 'au a'mu0irea unei ra'e mai 'labe -m)o*ri(a al*eia/ aa cum
,cu'er c-nd arunca'er oamenii -m)o*ri(a rrae?2lor/ -n b*lia
)en*ru Coral+ Chiar i ')eciile cu cele mai mari an'e de a ,i crea* o
al* ')ecie in*eligen* era mai )robabil ' di'*rug una -n 'chimb/
direc* 'au indirec*/ ra'a cz-nd (ic*im ,a)*ului de a nu 'e ridica la
ni(elul '*andardelor -nal*e i de ne)*run' ale con'u+
S*andardele -nal*e i de ne)*run' ale con'u erau )rinci)alul
argumen* -m)o*ri(a crerii obinilor de c*re con'u/ )en*ru c obinii/
-n mod unic )rin*re *oa*e ra'ele in*eligen*e/ nu a(eau a)roa)e nici o
cul*ur de care ' 'e )oa* (orbi+ .u0inele '*udii 1enogra,ice ale
obinilor care ,u'e'er ,cu*e de oameni 'au de al*e ra'e de'co)eri'er
c/ -n a,ar de un limba6 'rac i u*ili*ar i o a)*i*udine )en*ru
*ehnologia )rac*ic/ obinii nu )rodu'e'er nimic -n no* crea*oare:
nici o ar* 'emni,ica*i( )en*ru nici unul din*re 'im0urile )erce)*ibile/
nici o li*era*ur/ nici o religie 'au ,ilozo,ie )e care 1enogra,ii '2o
)oa* recunoa*e ca a*are+ "binii abia dac a(eau )oli*ic/ ceea ce nu
'e mai auzi'e+ Socie*a*ea obinilor era a*-* de li)'i* de cul*ur/ -nc-*
un cerce**or care colabora la do'arul FCA de')re obini 'uger ,oar*e
'erio' c rm-nea o -n*rebare de'chi' dac obinii a(eau con(er'a0ii
ne)ro*ocolare ; 'au dac 'e do(edeau mcar ca)abili de acea'*a+
Jared nu era e1)er* -n ci(iliza0ia con'u/ dar i 'e )rea )u0in )robabil
ca un )o)or a*-* de )reocu)a* de ine,abil i de e'ca*ologic ' creeze
un )o)or inca)abil ' 'e ocu)e de ambele+ !ac obinii re)rezen*au
ceea ce 'e -n*-m)la -n urma unui )roiec* in*eligen*/ ace'*a era un
argumen* con(ing*or )en*ru (aloarea e(olu0iei+
S,era de nanobo0i care2l -n(luia )e Jared 'e -m)r*ie -n 6urul lui
i rma'e -n urm+ Cli)i (iolen* -n lumin )-n c-nd ochii i 'e
ada)*ar/ a)oi 'ond -n 6ur du) de*aamen*+ Fa'ciculele -ngu'*e -l
g'ir i2i luminar i )e ceilal0i/ cu *ru)urile a)roa)e in(izibile
%%%
da*ori* 'alo)e*elor 'en'ibile la mediu4 chiar i ca)'ula de ca)*are era
camu,la*+ Jared )lu*i -n')re ca)'ul (r-nd '2i (eri,ice '*area/ dar ,u
a(er*iza* ' '*ea deo)ar*e de c*re Sagan/ care2o (eri,ic chiar ea+
Jared i re'*ul de*aamen*ului 'e gru)ar mai '*r-n'/ -n' nu a*-* de
a)roa)e unul de al*ul -nc-* ' 'e -ncurce unii )e al0ii/ a*unci c-nd -i
de',cur )arau*ele+
!e*aamen*ul ,cu a'*a la cea mai mic -nl0ime )o'ibil4 chiar i
camu,la*e/ )arau*ele )u*eau ,i (zu*e de un ochi care *ia ce '
cau*e+ .arau*a ca)'ulei de ca)*are era imen' i )roiec*a* ' 'u)or*e
o ,r-nare ')ec*aculoa' -n aer4 'co*ea )le'ne*e im)re'ionan*e c-nd 'e
,orma cu)ola crea* de nanobo0i/ um)lu* cu aer i a)oi (iolen*
',-ia*/ doar ca ' 'e ,ormeze din nou/ o 'ecund mai *-rziu+ 3n cele
din urm/ ca)'ula -nce*ini 'u,icien* ca )arau*a ' rezi'*e+
Jared 'e -n*oar'e ')re '*a0ia *iin0i,ic/ la c-0i(a Nilome*ri ')re 'ud/
i mri am)li,icarea glugii ca ' (ad dac e1i'*a (reo micare la
'*a0ie care ' 'ugereze c ,u'e'er zri0i+ Nu (zu nimic/ iar
ob'er(a0iile lui ,ur con,irma*e de Oigner i ar(e?+ C-*e(a cli)e
mai *-rziu/ 'e a,lau *o0i la 'ol/ mormind -n *im) ce mu*au ca)'ula
dincolo de marginea )oienii/ -n )dure/ a)oi mic-ndu2'e ra)id ca '2
i accen*ueze camu,la6ul cu ,runzi+
Cu to!ii, aminti!i*& unde ne*am oprit, a*ra'e a*en0ia Seaborg+
'ce!i, zi'e Sagan/ i )ru ' 'e concen*reze )e ce(a in*ern+ Lsta a
ost @oentgen. Ceilal!i se pregtesc s deschid parautele. 3nl0
carabina+
Dai, s ne asigurm c n*a&em nici o surpri(.
Jared a(u o 'enza0ie ciuda*/ ca i cum cine(a l2ar ,i ciu)i* de
creier+
6h, rahat" e1clam Jared+
Sagan 'e -n*oar'e ' 'e ui*e la el+
A&em/ neca(uri, ')u'e el/ i la 6um*a*ea re)licii 'im0i in*egrarea
cu de*aamen*ul -n*reru)* cu (iolen0+ Icni i2i )rin'e ca)ul -n
m-ini/ co)lei* de 'enza0ia de a a(ea unul din*re 'im0urile ma6ore
'mul' din craniu+ 3n 6urul lui/ Jared -i (zu i2i auzi )e ceilal0i membri
ai de*aamen*ului )rbuindu2'e/ 0i)-nd i (omi*-nd de durere i de
dezorien*are+ Czu -n genunchi i -ncerc ' re')ire+ #omi*+
%%&
Jared 'e lu)* ' 'e ridice -n )icioare i 'e -ndre)* )o*icnindu2'e
')re Sagan/ care era -n genunchi/ *erg-ndu2'e la gur de (om+
; #ino/ zi'e Jared+ Trebuie ' ne ridicm+ Trebuie ' ne
a'cundem+
; CeB
Sagan *ui i 'cui)/ i ridic ochii ')re Jared+
; Ce 'e )e*rece<
; S-n*em -n*reru)0i/ r')un'e Jared+ 5i '2a mai -n*-m)la*/ c-nd
eram la Co(ell+ "binii ne blocheaz ,olo'irea :rain.al2urilor+
; Cum<
Sagan 0i) -n*rebarea )rea *are+
; Nu *iu/ r')un'e el+
Sagan 'e ridic -n )icioare+
; E :ou*in/ a,irm ea/ ame0i*+ El le2a ')u' cum+ Trebuie ' le ,i
')u'+
; .oa*e/ re)lic Jared+
Sagan 'e cl*in uor4 Jared o ')ri6ini i (eni -n ,a0a ei+
; Trebuie ' ne micm/ loco*enen*e/ o -ndemn+ !ac obinii ne
blocheaz/ a'*a -n'eamn c *iu c '-n*em aici+ #in du) noi+
Trebuie ' ne )unem *o0i oamenii )e )icioare i -n micare+
; #in i mai mul0i din*re ai no*ri/ -i amin*i Sagan+ Trebuie 'B
Se o)ri i 'e -ndre)*/ ca i cum ce(a rece i oribil *ocmai *recu'e
)e'*e ea+
; "h/ !umnezeuleF e1clam ea+ "h/ !oamneF
Ridic ochii ')re cer+
; Ce e< -n*reb Jared i 'e ui* -n 'u'/ 'cru*-nd aerul -n cu*area
unduirilor 'ub*ile care ddeau de gol )arau*ele camu,la*e+
A(u ne(oie de o 'ecund ca '2i dea 'eama c nu (edea nici una+
A(u ne(oie de -nc o 'ecund ca '2i dea 'eama ce -n'emna a'*a+
; "h/ !oamneF e1clam i el+
M
.rima )re'u)unere a lui Ale1 Roen*gen ,u c reui'e ' )iard
cone1iunea )rin ,a'cicul -ngu'* cu re'*ul )lu*onului+
%%7
)i, rahat, g-ndi/ i 'chimb )ozi0ia/ -n*inz-nd membrele i ro*indu2
'e de c-*e(a ori )en*ru a l'a rece)*orul ,a'ciculului -ngu'* ' cau*e i
' g'ea'c ceilal0i membri ai )lu*onului/ l'-ndu2i :rain.al2ul ' le
e1*ra)oleze )ozi0iile )e baza locului unde 'e a,lau la ul*ima
*ran'mi'ie+ Nu a(ea ne(oie '2i g'ea'c )e *o0i4 unul 'ingur era de2
a6un' i a)oi a(ea ' ,ie reconec*a*/ rein*egra*+
Nimic+
Roen*gen -i l' gri6ile deo)ar*e+ 5ai )ierdu'e i -nain*e
,a'ciculul ; numai o da*/ dar o da* ,u'e'e de'*ul ca ' *ie c 'e
-n*-m)la'e+ A*unci 'e reconec*a'e c-nd a6un'e'e la 'ol4 a(ea '2o ,ac
din nou de da*a a'*a+ "ricum nu mai a(ea *im) de )ierdu* cu a'*a/
)en*ru c a6ungea la al*i*udinea de de',acere a )arau*ei4 'e
de'chideau c-* mai 6o' )o'ibil ca '2i aco)ere urmele/ aa c
momen*ul era o che'*iune de o oarecare )recizie+ Roen*gen -i
(eri,ic :rain.al2ul ca ' '*abilea'c al*i*udinea i a*unci -i ddu
'eama c -n ul*imul minu* nu a(u'e'e nici un ,el de con*ac* cu
:rain.al2ul+
Roen*gen )e*recu zece 'ecunde analiz-nd g-ndul4 re,uza ' 'e la'e
analiza*+ A)oi -ncerc din nou i de da*a a'*a creierul nu numai c
re,uz '2l analizeze/ dar -i o)u'e rezi'*en0/ elimin-ndu2l cu (iolen0/
cuno'c-nd con'ecin0ele acce)*rii g-ndului ca ade(ra*+ 3ncerc '2i
acce'eze :rain.al2ul o da*/ a)oi -nc o da*/ i -nc o da*/ i -nc o
da* i -nc o da*/ de ,iecare da* re')ing-nd un 'en*imen* de )anic
alimen*-ndu2'e 'ingur/ e1)onen0ial+ S*rig -nun*rul ca)ului+ Nu2i
r')un'e nimeni+ Nimeni nu2l auzea+ Era 'ingur+
Ale1 Roen*gen -i )ierdu min0ile -n cea mai mare )ar*e a*unci/ iar
-n re'*ul cderii 'e r'uci i ddu din )icioare i -n*in'e m-inile ')re
cer/ 0i)-nd cu o (oce )e care2o ,olo'ea a*-* de rar -nc-* o )r*icic
'e)ara* a creierului 'u 'e mir de 'une*ul ei -n craniu+ .arau*a nu
'e de'chi'e4 la ,el ca a)roa)e ,iecare obiec* ,izic i )roce' min*al )e
care2l ,olo'ea/ era con*rola* i ac*i(a* de :rain.al/ un in'*rumen* ce
,u'e'e demn de -ncredere a*-*a (reme -nc-* For0ele Coloniale de
A)rare -nce*a'er )ur i 'im)lu ' 'e mai g-ndea'c la el ca la un
in'*rumen* i2l con'iderau un da*/ la ,el ca re'*ul creierului i ca
*ru)ul ,izic al 'olda*ului+ Roen*gen 'e )rbui dincolo de linia de
%%>
de'chidere a )arau*ei ,r ' *ie/ ,r '2i )e'e/ i in'en'ibil la
im)lica0iile *recerii de acea'* ul*im barier+
Nu cunoa*erea ,a)*ului c a(ea ' moar -l -nnebuni'e )e
Roen*gen+ Ci ,a)*ul c era 'ingur/ 'e)ara*/ nein*egra* )en*ru )rima i
ul*ima da* -n cei a'e ani c-* ,u'e'e -n (ia0+ 3n ace'* *im) 'im0i'e
(ie0ile colegilor lui de )lu*on -n ,iecare amnun* in*im/ cum lu)*au/
cum 'e regulau/ ,iecare cli) -n care *riau i cli)a c-nd mureau+ Se
con'ola *iind c era acolo -n ul*imele lor cli)e i c ceilal0i a(eau '
,ie acolo )en*ru el -n ul*ima lui cli)+ Groaza 'e)arrii era la ,el de
mare ca i ruinea de a nu )u*ea '2i con'oleze )rie*enii care 'e
)rbueau -n aceeai moar*e ca i el+
Ale1 Roen*gen 'e r'uci din nou/ cu ,a0a la )m-n*ul care a(ea '2
l ucid/ i url/ cu urle*ul celui abandona*+
M
Jared urmri cu groaz cum )unc*ul cenuiu/ care 'e -n(-r*ea ca o
moric/ de dea'u)ra lui/ )rea ' c-*ige (i*ez -n ul*imele c-*e(a
'ecunde i/ dez(lui* ca o ,iin0 uman care 0i)a/ czu -n )oian cu o
bu,ni*ur dezgu'**oare/ )le'ci*/ urma* de un 'al* -n,ior*or+
Im)ac*ul -l zgudui )e Jared/ 'co0-ndu2l din imobili*a*e+ " -m)in'e )e
Sagan/ '*rig-nd la ea ' ,ug/ i alerg c*re ceilal0i/ *rg-ndu2i de 6o'
i -mbr-ncindu2i c*re linia co)acilor/ -ncerc-nd '2i ,ac ' ia' din
calea *ru)urilor care cdeau+
Seaborg i ar(e? -i re(eni'er dar 'e holbau la cer/ )ri(indu2i
)rie*enii cum mor+ Jared -l -m)in'e )e ar(e? i2i ddu o )alm lui
Seaborg/ rcnind la am-ndoi ' 'e mi*e+ Oigner re,uz ' 'e
clin*ea'c i rma'e -n*in'/ -n a)aren0 ca*a*onic4 Jared -l ridic i i2l
ddu lui Seaborg/ ')un-ndu2i ' 'e urnea'c+
3n*in'e m-na du) 5anle?4 ea -l -m)in'e deo)ar*e i -nce)u ' 'e
*-ra'c c*re )oian/ 'c-ncind+ Se ridic i ,ugi -n *im) ce -n 6urul ei
cor)urile 'e ,ceau buc0i la im)ac*+ @a aizeci de me*ri di'*an0/ 'e
o)ri/ 'e -n*oar'e ra)id i 0i)/ )r-nd '2i )iard ce2i mai rm'e'e
din 'n*a*ea min*al+ Jared 'e -n*oar'e cu ')a*ele i nu mai (zu
)iciorul cor)ului care czu l-ng ea re*ez-ndu2i g-*ul i umrul/
%%A
zdrobind ar*erele i oa'ele i )ro)ul'-nd coa'*ele ',r-ma*e -n )lm-ni
i inim+ Li)*ul lui 5anle? 'e -n*reru)'e cu un mormi*+
!e la )rima cdere/ *recur numai dou minu*e )en*ru ca re'*ul
)lu*onului % ' lo(ea'c 'olul+ Jared i re'*ul de*aamen*ului -i )ri(ir
cz-nd de )e linia arborilor+
C-nd *o*ul 'e *ermin/ Jared 'e -n*oar'e c*re cei )a*ru membri
rmai ai de*aamen*ului i ,cu bilan0ul+ To0i )reau ' ,ie -n di,eri*e
'*adii ale ocului/ cu Sagan reac0ion-nd cel mai bine i Oigner cel
mai )ro'*/ dei )-n la urm )rea con*ien* de ceea ce2l -ncon6ura+
@ui Jared -i era grea0/ dar al*,el era -n '*are de ,unc0ionare4 -i
)e*recu'e de'*ul *im) -n a,ara in*egrrii ca ' )oa* ac0iona i ,r ea+
.en*ru momen*/ cel )u0in/ el era la comand+
Se -n*oar'e c*re Sagan+
; Trebuie ' mergem/ ')u'e el+ .rin*re co)aci+ " ' murim dac
rm-nem+
Cu(in*ele )rur ' o a6u*e )e Sagan '2i lim)ezea'c min*ea+
; Cine(a *rebuie ' 'e -n*oarc/ (orbi ea+ S ia ca)'ula+ S anun0e
FCA+
Se ui* direc* la el+
; Nu *u+
; Nu eu/ ,u de acord Jared+
*ia c ea ')u'e'e a'*a din cauz c a(ea 'u')iciuni -n )ri(in0a lui/
dar nu a(ea *im) '2i ,ac gri6i )en*ru a'*a+ Nu 'e )u*ea -n*oarce
)en*ru c era 'ingurul -n de)lin*a*ea ,acul*0ilor 'ale+
; 3n*oarce2*e *u/ -i 'uger lui Sagan+
; Nu/ r')un'e ea+ Fr e1)re'ie+ Ca*egoric+
; A*unci Seaborg/ )ro)u'e Jared+
!u) Sagan/ Seaborg era cel mai -n )u*ere4 )u*ea ')une FCA ce
'e -n*-m)la'e i c *rebuiau ' 'e )reg*ea'c )en*ru ce era mai ru+
; Seaborg/ ,u de acord Sagan+
; "S/ re)lic Jared/ i 'e -n*oar'e ')re Seaborg+ #ino2ncoace/
S*e(e+ S *e bgm -n che'*ia a'*a+
Seaborg 'e a)ro)ie -m)le*icindu2'e i -nce)u ' dea la o )ar*e
,runziul de )e ca)'ul ca ' a6ung la u/ -ncerc ' o de'chid/
a)oi 'e o)ri+
%%C
; Ce e< -n*reb Jared+
; Cum de'chid a'*a< (orbi Seaborg cu (ocea )i0igia* din cauza
ne,olo'irii+
; Folo'e*eB utu*i gura m*sii" e1clam Jared+
Ca)'ula de ca)*are 'e de'chidea )rin :rain.al+
; Ei/ '-n*em -n*r2un cca* perect, zi'e Seaborg i 'e l' ' cad/
,urio'/ l-ng ca)'ul+
Jared )orni ')re Seaborg/ a)oi 'e o)ri i -nl0 ca)ul+ 3n de)r*are/
ce(a 'e -ndre)*a ')re ei/ i orice2ar ,i ,o'*/ nu2i b*ea ca)ul ' 'e
'*recoare+
; Ce e< -n*reb Sagan+
; #ine cine(a/ r')un'e Jared+ 5ai mul0i+ "binii+ Ne2au g'i*+
DOISPREECE
Reuir '2i e(i*e )e obini (reme de 6um*a*e de or/ -nain*e de a
,i -ncol0i0i+
!e*aamen*ul '2ar ,i de'curca* mai bine dac '2ar ,i 'e)ara*/
a*rg-ndu2i )e obinii urmri*ori -n mai mul*e direc0ii i de'chiz-nd
)o'ibili*a*ea ca cel )u0in unul din*re ei ' di')ar/ cu )re0ul
'acri,iciului celorlal0i+ !ar rma'er laolal*/ com)en'-nd li)'a
in*egrrii )rin ,a)*ul c nu 'e )ierdeau unii )e al0ii din ochi+ @a
-nce)u* Jared de'chi'e calea/ iar Sagan rma'e la urm/ ca '2l *rag
du) ea )e Oigner+ $nde(a )e drum/ Jared i Sagan 'chimbar
rolurile/ iar Sagan -i du'e -n general ')re nord/ de)ar*e de obinii care2
i urmreau+
$n (uie* -nde)r*a* 'e auzi *o* mai *are4 Jared 'e ui* -n 'u' )rin
bol*a arborilor i (zu un (ehicul aerian obin care 0inu )a'ul cu
de*aamen*ul i a)oi 'e -ndre)* ')re nord+ 3n ,a0/ Sagan 'ri -n
drea)*a i )orni ')re e'*4 auzi'e i ea a)ara*ul+ C-*e(a minu*e mai
*-rziu a)ru al doilea (ehicul zbur*or i urmri din nou de*aamen*ul/
cobor-nd )-n la a)roa)e zece me*ri dea'u)ra ,runziului+ Se auzi un
r)i* in*en'/ iar crengile czur i e1)lodar -n 6urul lor4 obinii
de'chi'e'er ,ocul+ Sagan 'e o)ri bru'c/ alunec-nd/ c-nd gloan0e de
calibru imen' -m)r*iar 0r-na chiar -n ,a0a ei+ Se cam *ermina'e cu
%%D
mer'ul ')re e'*4 de*aamen*ul 'e -n*oar'e ')re nord+ A)ara*ul zbur*or
'e -n*oar'e i2i urmri/ -m)roc-ndu2i cu gloan0e c-nd rm-neau -n
urm 'au de(iau )rea mul* ')re e'* 'au ')re (e'*+ Nu2i hi*uia4 -i m-na
cu e,icien0 c*re o de'*ina0ie necuno'cu*+
Acea de'*ina0ie a)ru zece minu*e mai *-rziu/ c-nd de*aamen*ul
a6un'e la o al* )oian/ mai mic/ -n care2i a*e)*au obinii care
,u'e'er -n )rimul a)ara* zbur*or+ 3n ')a*ele lor/ cel de2al doilea
(ehicul 'e )reg*ea ' a*erizeze4 iar -n ')a*ele lui/ gru)ul ini0ial de
obini/ care nu ,u'e'e nicioda* )rea mul* -n urm/ a)rea acum
)rin*re co)aci+
Oigner/ care -nc nu2i re(eni'e com)le* din *rauma min*al de a
,i decu)la*/ 'e 'mul'e de l-ng Jared i ridic arma/ ho*r-*/ du) cum
'e )rea/ ' nu ia' din 'cen ,r lu)*+ "chi c*re gru)ul de obini
care2i a*e)*a -n )oian i a)' )e *rgaci+ Nu 'e -n*-m)l nimic+
.en*ru a -m)iedica ,olo'irea carabinei -m)o*ri(a 'olda0ilor FCA de
c*re dumani/ acea'*a a(ea ne(oie de o (eri,icare de c*re :rain.al
)en*ru a *rage+ Nu c)* nici una+ Oigner m-r-i ,ru'*ra*/ a)oi *o*ul
a,la* dea'u)ra ')r-ncenelor lui di')ru c-nd o 'ingur -m)uc*ur -i
re*ez calo*a cranian+ Se )rbui4 -n de)r*are/ Jared (zu un 'olda*
obin cobor-ndu2i arma+
Jared/ Sagan/ ar(e? i Seaborg 'e gru)ar/ -i 'coa'er cu0i*ele
de lu)* i 'e aezar ')a*e -n ')a*e/ ,iecare cu ,a0a -n al* direc0ie+
Scoa*erea )umnalelor era un ge'* inu*il de ',idare4 nici unul din*re ei
nu a(ea )re*en0ia '2i -nchi)uie c obinii a(eau ne(oie ' 'e a)ro)ie
la o lungime de bra0 ca '2i omoare )e *o0i+ Fiecare g'ea o uoar
con'olare -n ,a)*ul de a *i c a(eau ' moar la di'*an0 de un bra0
unul de cellal*+ Nu era in*egrare/ dar era cel mai bun lucru )e care2l
)u*eau ')era+
.-n acum cel de2al doilea a)ara* a*eriza'e4 dinun*ru ieir a'e
obini/ *rei duc-nd arme/ doi cu al*e unel*e i unul cu m-inile goale+
Cel cu m-inile goale )orni ')re oameni cu un )a' legna*/ neobinui*
de gra0io'/ i 'e o)ri la o di'*an0 )ruden*/ cu ')a*ele aco)eri* de cei
*rei obini )ur**ori de arme+ "chii mul*i)li cli)eau i )reau ' 'e
,i1eze a'u)ra lui Sagan/ care era cea mai a)roa)e de el+
; .reda0i2(/ ')u'e el/ -n*r2o englez uier*oare/ dar lim)ede+
%%E
Sagan cli)i+
; .o,*im<
!in c-*e *ia ea/ obinii nu luau nicioda* )rizonieri+
; .reda0i2(/ re)e* el+ #e0i muri dac n2o ,ace0i+
; Ne (ei l'a -n (ia0 dac ne )redm< -n*reb Sagan+
; !a/ r')un'e obinul+
Jared -i arunc o )ri(ire lui Sagan/ a,la* la drea)*a lui4 o (edea
c-n*rind o,er*a+ @ui Jared i 'e )rea c 'i*ua0ia ara* bine: obinii s*ar
i putut '2i omoare dac 'e )redau/ dar dac nu/ a(eau '2i omoare
cu siguran!. Nu2i comunic lui Sagan )rerea 'a4 *ia c n2are
-ncredere -n el 'au c nu (oia '2i aud )rerea -n leg*ur cu nimic+
; @'a0i armele/ (orbi Sagan -n ',-ri*+
Jared l' cu0i*ul '2i cad i2i ddu carabina 6o' de )e umr4
ceilal0i ,cur la ,el+ "binii -i )u'er '2i 'coa* ruc'acurile i
cen*urile/ l'-ndu2le doar 'alo)e*ele+ !oi obini care ,u'e'er -n )rimul
gru)/ cel care2i urmri'e/ 'e a)ro)iar/ luar armele i echi)amen*ul
i le *ran')or*ar la (ehicul+ C-nd unul )i -n ,a0a lui ar(e?/ Jared -l
'im0i -ncord-ndu2'e4 bnuia c ar(e? -ncerca din r')u*eri ' nu2i
dea un )icior+
Cu armele i in'*rumen*ele lua*e/ Jared i ceilal0i ,ur )ui ' '*ea
'e)ara* unii de al0ii/ -n *im) ce doi obini cu a)ara*e le )limbar )e'*e
,iecare din*re ei/ cu*-nd/ bnuia Jared/ arme a'cun'e+ Cei doi obini -i
'canar i )e ceilal0i *rei oameni/ a)oi (enir -n dre)*ul lui Jared/ doar
ca '2i -n*reru) 'cur* e1aminarea+ $nul din*re ei comen* ce(a c*re
e,ul obin/ -n limba lui na*al+ e,ul obin (eni ')re Jared cu doi obini
-narma0i du) el+
; Tu (ii cu noi/ ro'*i el+
Jared arunc o )ri(ire ')re Sagan -n cu*area indiciilor de')re
cum ar (rea ea ' 6oace ace'* 6oc/ i nu ob0inu nimic+
; $nde m duc< -n*reb Jared+
e,ul obin 'e -n*oar'e i *rilui ce(a+ $nul din*re obinii din ')a*ele
lui ridic arma i2l -m)uc )e S*e(en Seaborg -n )icior+ Seaborg 'e
)rbui url-nd+
e,ul obin -i -ndre)* a*en0ia -na)oi ')re Jared+
; Tu (ii cu noi/ re)e*+
%&J
; !umnezeule mare/ !iracF e1clam Sagan+ !u2*e cu nenoroci0ii
de obiniF
Jared iei din r-nd i l' ' ,ie e'cor*a* la a)ara*ul de zbor+
M
Sagan -l urmri )e Jared ieind din r-nd i 'e g-ndi )en*ru o cli)
' 'ar i '2i ,r-ng g-*ul/ l'-ndu2i )e obini i )e :ou*in ,r *ro,eul
lor i a'igur-ndu2'e c !irac nu a(ea ocazia ' ,ac (reo )ro'*ie+
5omen*ul *recu i/ -n )lu'/ ar ,i ,o'* oricum o -ncercare ,r )rea
mul*e an'e de izb-nd+ !oar c ar ,o'* cu *o0ii mor0i/ a)roa)e cu
'iguran0+ Aa cum '**eau acum lucrurile/ erau -nc -n (ia0+
e,ul obin 'e -n*oar'e ')re Sagan/ )e care o recuno*ea ca ,iind
conduc*oarea de*aamen*ului+
; Tu rm-i/ zi'e el i 'e -nde)r* (ioi -nain*e ca Sagan ' a)uce '
')un ce(a+
Ea ,cu un )a' -n ,a0 ca ' i 'e adre'eze obinului care 'e re*rgea/
dar *rei obini (enir ')re ea/ ,lu*ur-nd armele+ Sagan ridic m-inile i
'e ddu -na)oi/ -n' obinii -i con*inuar drumul/ ,c-ndu2i 'emn lui
Sagan c ea i cu re'*ul de*aamen*ului *rebuiau ' 'e )un -n
micare+
Se -n*oar'e ')re Seaborg/ care era -nc )e 6o'+
; Ce20i mai ,ace )iciorul< -n*reb ea+
; Salo)e*a a )rin' cea mai mare )ar*e/ r')un'e el/ re,erindu2'e la
ca)aci*a*ea 'alo)e*ei de a 'e -n*ri i de a ab'orbi o )ar*e din im)ac*ul
unui )roiec*il+ Nu2i chiar aa de ru+ " ' 'u)ra(ie0uie'c+
; .o0i ' mergi< -n*reb Sagan+
; A*-*a (reme c-* nu mi 'e )re*inde '2mi )lac/ re)lic Seaborg+
; A*unci hai/ ')u'e Sagan i -n*in'e m-na '2l a6u*e )e Seaborg '
'e ridice+
; ar(e?/ ia2l )e Oigner+
!aniel ar(e? 'e du'e ')re 'olda*ul mor* i2l aburc )e umeri+
Erau m-na0i -n*r2o de)re'iune a,la* uor -n*r2o )ar*e ,a0 de
mi6locul )oienii4 )-lcul mic de arbori din ea 'ugera c *emelia de
)ia*r de dede'ub* 'e eroda'e+ C-nd a6un'er la de)re'iune/ Sagan
%&I
auzi (uie*ul unui a)ara* de zbor care )leca i un al doilea (uie*/ al
unuia care 'o'ea+ #ehiculul abia (eni*/ mai mare dec-* celelal*e dou/
a*eriz l-ng de)re'iune/ i din mrun*aiele lui 'e ro'*ogoli un ir de
maini iden*ice+
; Ce naiba '-n* alea< -n*reb ar(e?/ l'-nd 6o' cor)ul lui Oigner+
Sagan nu r')un'e4 urmri cum mainile 'e aezau -n 6urul
)erime*rului de)re'iunii/ o)* cu *o*ul+ "binii care (eni'er cu
mainile 'e c0rar )e ace'*ea i re*ra'er aco)eriurile me*alice/
dez(luind *unuri mari/ cu 0e(i mul*i)le/ cu 'ge0i+ C-nd *oa*e
aco)eriurile ,ur re*ra'e/ unul din*re obini ac*i( *unurile cu 'ge0i4
ace'*ea )ornir/ amenin0*oare/ i -nce)ur ' urmrea'c obiec*ele+
; E un gard/ )rice)u Sagan+ Ne2au -nchi' aici+
Sagan ,cu un )a' e1)erimen*al c*re unul din*re *unuri4 ace'*a 'e
-ndre)* ')re ea i -i urmri micarea+ 5ai ,cu un )a' -n ,a0 i
maina 'coa'e un 'une* '*riden*/ a'cu0i*/ de')re care Sagan )re'u)u'e
c era meni* ' 'er(ea'c dre)* alarm de a)ro)iere+ Sagan -i
-nchi)ui c -nc un )a' ')re *un ar ,i a(u* ca rezul*a* cel )u0in o
-m)uc*ur -n )icior/ dar nu 'e o'*eni ' *e'*eze )re'u)unerea+ Se
-nde)r* de *un4 ace'*a o)ri 'irena/ dar nu -nce* ' o urmrea'c
)-n nu 'e re*ra'e cu c-0i(a )ai+
; A(eau che'*iile a'*ea aici a*e)*-ndu2ne/ zi'e ar(e?+ Foar*e
,rumo'+ Care crezi c ar ,i an'ele<
Sagan 'e ui* lung la *unuri+
; an'ele '-n* 'labe/ r')un'e Sagan+
; Ce (rei ' ')ui< -n*reb ar(e?+
; A'*ea '-n* de la '*a0ia *iin0i,ic/ con*inu Sagan/ ,c-nd 'emn
c*re *unuri+ Trebuie ' ,ie+ Nu e1i'* al* 'oi de in'*ala0ii nicieri )rin
a)ro)iere+ Nu '-n* genul de lucruri )e care o '*a0ie *iin0i,ic ' le
aib )ur i 'im)lu )rin )rea6m+ @e2au ,olo'i* aici i -nain*e ca ' 0in
oameni -n ele+
; 5da/ "S/ re)lic Seaborg+ !ar cine< i de ce<
; Au di')ru* a'e na(e ale For0elor S)eciale/ ')u'e Sagan/ l'-n2
d2o la o )ar*e )e cea )e care obinii o a*aca'er i o di'*ru'e'er+
Echi)a6ele alea '2au du' unde(a+ .oa*e c au ,o'* adu'e aici+
; A'*a *o* nu ne ')une de ce/ in'i'* Seaborg+
%&%
Sagan ridic din umeri+ 3nc nu )rice)u'e nici ea )ar*ea cu
)ricina+
#zduhul era )lin de zgomo*ul a)ara*elor de zbor care decolau+
urui*ul mo*oarelor 'lbea oda* cu de)r*area/ nel'-nd -n urm
dec-* 'une*ele na*urii -ncon6ur*oare+
; Groza(/ comen* ar(e?+
Arunc o )ia*r ')re unul din*re *unuri4 ace'*a urmri )ia*ra/ dar
nu *ra'e -n ea+
; S-n*em aici ,r m-ncare/ ,r a) i ,r ad)o'*+ C-* de mari
crede0i c '-n* an'ele ca obinii ' nu 'e mai -n*oarc nicioda* du)
noi<
Sagan 'e g-ndi c ace'*e an'e '-n* ,oar*e mari+
M
; Aadar/ *u e*i eu/ -i ')u'e Charle' :ou*in lui Jared+ No'*im+ A
,i crezu* c o ' ,iu mai -nal*+
Jared nu 'coa'e nici un cu(-n*+ @a 'o'irea la '*a0ia *iin0i,ic/
,u'e'e -nchi' -n*r2un incuba*or/ lega* '*r-n' i -m)in' )e ro0i )rin ni*e
holuri -nal*e/ )u'*ii/ )-n a6un'e'e -n ceea ce )re'u)unea c era un
labora*or/ )lin cu mainrii necuno'cu*e+ Jared ,u l'a* acolo un *im)
care i 'e )ru ore -n*regi/ -nain*e ca :ou*in ' in*re i ' 'e -ndre)*e
direc* c*re incuba*or/ e1amin-ndu2l )e Jared din )unc* de (edere
,izic/ ca i cum ar ,i ,o'* un g-ndac mare i e1*rem de in*ere'an*+
Jared ')era ca :ou*in ' (in de'*ul de a)roa)e ca ' )rimea'c o
lo(i*ur cu ca)ul+ Nu (eni+
; A'*a a ,o'* o glum/ -i e1)lic :ou*in lui Jared+
; *iu/ re)lic Jared+ !oar c n2a ,o'* amuzan*+
; Ei/ zi'e :ou*in+ 5i2am )ierdu* e1erci0iul+ .oa*e c ai ob'er(a* c
obinii nu '-n* genul care ' 'e 0in de bancuri+
; Am ob'er(a*+
.e *o* drumul c*re '*a0ia *iin0i,ic/ obinii ,u'e'er com)le* *cu0i+
Singurele cu(in*e )e care e,ul obinilor i le ')u'e'e lui Jared ,u'e'er
GcoboarH c-nd a6un'e'er i Gin*rH c-nd de'chi'e'er incuba*orul
)or*abil+
%&&
; .o0i da (ina )e con'u )en*ru a'*a/ adug :ou*in+ C-nd i2au
,cu* )e obini/ au ui*a* ' bage un modul de umor+ .rin*re mul*e al*e
lucruri )e care le2au ui*a*/ du) c-* 'e )are+
3n ciuda )ro)riei (oin0e ; 'au din cauza amin*irilor i
)er'onali*0ii )e care le )'*ra -n min*e ; a*en0ia lui Jared 'e
concen*r+
; A*unci e ade(ra*< -n*reb el+ Con'u i2au ridica* )e obini<
; !ac (rei '2i ')ui aa/ r')un'e :ou*in+ !ei cu(-n*ul Ga
ridicaH/ )rin na*ura lui/ )re'u)une in*en0ii bune din )ar*ea celui care
ridic/ ceea ce nu e )rea e(iden* aici+ !in ceea ce )o* a,la de la obini/
con'u '2au -n*reba* -n*r2o zi ce '2ar -n*-m)la dac ar ,ace ni*e ')ecii
de*e)*e+ Aa c au (eni* )e "binur/ au g'i* o ')ecie de omni(ore
-n*r2o ni ecologic minor i i2au drui* in*eligen0+ *ii/ doar ca '
(ad ce 'e -n*-m)la mai de)ar*e+
; i ce '2a -n*-m)la* mai de)ar*e< -n*reb Jared+
; " 'erie lung/ -n ca'cad/ de con'ecin0e nein*en0iona*e/ )rie*ene+
Care 'e -ncheie/ deocamda*/ cu *ine i cu mine aici/ -n ace'*
labora*or+ E o linie direc* de acolo )-n aici+
; Nu -n0eleg+
; Sigur c nu/ re)lic :ou*in+ Nu ai *oa*e da*ele+ Nici eu nu a(eam
*oa*e da*ele -nain*e de a (eni aici/ aa -nc-*/ chiar dac *ii *o* ce *iu
i eu/ n2ai *i a'*a+ C-* de mul* din ceea ce *iu eu tii i *u<
Jared nu ')u'e nimic+ :ou*in 'ur-'e+
; !e'*ul/ oricum+ .o* '2mi dau 'eama c *e in*ere'eaz unele
din*re lucrurile care m in*ere'eaz i )e mine+ Am (zu* cum ai
ciuli* urechile c-nd am (orbi* de')re con'u+ !ar )oa*e c ar *rebui '
-nce)em cu lucrurile 'im)le+ Cum ar ,i: cum *e cheam< Soco*e'c c
e deru*an* ' (orbe'c cu aa2zi'a mea clon ,r ' am un nume )e
care '20i ')un+
; Jared !irac+
; Ah/ e1clam :ou*in+ !a/ )ro*ocolul de acordare a numelor -n
For0ele S)eciale+ Nume alea*or de bo*ez/ nume de ,amilie de 'a(an*
im)or*an*+ Am lucra* -n*r2o (reme cu For0ele S)eciale ; indirec*/ din
cauz c nu ( )lace ' ( '*ea -n drum cei care nu '-n* de la For0ele
S)eciale+ Care2i cu(-n*ul )e care2l ,olo'i0i )en*ru noi<
%&7
; Ade(ra*2n'cu0i+
; AaB # )lace ' ( 0ine0i deo)ar*e de ade(ra*2n'cu0i+
"ricum/ )ro*ocolul numelor de la For0ele S)eciale m2a amuza*
-n*o*deauna+ Rezer(orul de nume de ,amilie e'*e de ,a)* de'*ul de
limi*a* ; (reo c-*e(a 'u*e/ i cele mai mul*e de 'a(an0i cla'ici
euro)eni+ Ca ' nu mai )omenim de numele de bo*ezF Jared+ :rad+
C?n*hia+ John+ 0ane.
Numele ieeau cu un r-n6e* bine2di')u'+
; Abia dac g'e*i )rin*re ele un nume care ' nu ,ie occiden*al/
i ,r nici un mo*i( 'erio'/ din momen* ce For0ele S)eciale nu '-n*
recru*a*e de )e .m-n*/ ca re'*ul FCA+ Te2ar ,i )u*u* chema Ru'e, al2
:iruni i ar ,i ,o'* acelai lucru )en*ru *ine+ Se*ul de nume )e care le
,olo'e'c -n mod im)lici* For0ele S)eciale ')une ce(a de')re )unc*ul
de (edere al oamenilor care le2au crea*/ care *e2au crea* )e *ine+ Nu
crezi<
; 3mi )lace numele meu/ Charles.
; TouchW/ re)lic :ou*in+ !ar eu mi2am c)*a* numele )rin
*radi0ie ,amilial/ -n *im) ce al *u a ,o'* doar ame'*eca* i -mbina*+
Nu c ar ,i ce(a -n neregul cu G!iracH+ Numi* du) .aul !irac/ ,r
-ndoial+ Ai auzi* (reoda* de Gmarea lui !iracH<
; Nu/ r')un'e Jared+
; !irac a 'ugera* c ceea ce era (idul -n reali*a*e era o mare
imen' de energie nega*i(/ e1)lic :ou*in+ Iar a'*a e o imagine
,ermec*oare+ $nii ,izicieni din acea (reme credeau c e'*e o 'olu0ie
li)'i* de elegan0/ i )oa*e c aa i era+ !ar era una )oe*ic/ i ei n2
au a)recia* ace'* a')ec*+ !ar *ia2' ,izicienii+ Nu )rea dau )e2a,ar
de )oezie+ "binii '-n* ,izicieni e1celen0i/ dar nici unul n2are -n el mai
mul* )oezie ca o gin+ Cu 'iguran0 n2ar a)recia marea lui !irac+
Cum *e 'im0i<
; 3nc*ua*+ i am ne(oie ' ,ac )i)i+
; A*unci/ , )i)i+ N2am nimic -m)o*ri(+ Incuba*orul 'e cur0
'ingur/ de'igurB i '-n* con(in' c 'alo)e*a *a )oa*e ab'orbi urina+
; Nu ,r ' (orbe'c cu :rain.al de')re a'*a+
Fr comunicarea cu :rain.al2ul )ro)rie*arului/ nanobo0ii men0i2
neau numai cali*0ile de,en'i(e de baz/ cum ar ,i -n*rirea la im)ac*/
%&>
)roiec*a*e '2l 0in )e )o'e'or -n 'iguran0 -n caz de )ierdere a
cuno*in0ei 'au de *raum a :rain.al2ului+ Ca)aci*0ile 'ecundare/
cum ar ,i cea de e(acuare a *ran')ira0iei i a urinei/ erau con'idera*e
nee'en0iale+
; Ah/ zi'e :ou*in+ Ei/ a'*a2i+ !2mi (oie ' re)ar a'*a+ :ou*in 'e
du'e la un obiec* de )e una din*re me'ele din labora*or i a)' )e el+
!in*r2oda*/ (a*a groa' din 0ea'*a lui Jared 'e ridic4 ,unc0ionarea
:rain.al2ului re(eni'e+ Jared l' deo)ar*e ne(oia de a urina -n*r2o
-ncercare ,ebril de a o con*ac*a )e Jane Sagan+
:ou*in -l )ri(i )e Jared cu un mic 'ur-' )e ,a0+
; N2o ' mearg/ zi'e el/ du) ce urmri (reme de un minu*
e,or*urile in*erioare ale lui Jared+ An*ena de aici e'*e de'*ul de
)u*ernic )en*ru a )ro(oca unde de in*er,eren0 )e o raz de (reo
zece me*ri+ Func0ioneaz -n labora*or i cam a*-*+ .rie*enii *i '-n*
-nc bruia0i+ Nu )o0i a6unge la ei+ Nu )o0i a6unge la nimeni+
; Nu )o0i bruia :rain.al2uri/ )ro*e'* Jared+
:rain.al2urile *ran'mi*eau )rin*r2o 'erie de ,lu1uri mul*i)le/
redundan*e i codi,ica*e/ ,iecare comunic-nd )e un *i)ar (ariabil de
,rec(en0e/ *i)ar care era genera* )rin*r2o cheie unic/ crea* c-nd un
:rain.al con*ac*eaz al*ul+ Era (ir*ual im)o'ibil ' blochezi chiar i
unul 'ingur din*re ace'*e ,lu1uri4 blocarea *u*uror era nemaiauzi*+
:ou*in 'e du'e )-n la an*en i o a)' din nou4 (a*a din ca)ul lui
Jared re(eni+
; Ce ')uneai< -n*reb :ou*in+
Jared -i '*)-ni im)ul'ul de a '*riga+ !u) un minu*/ :ou*in )orni
din nou an*ena+
; 3n mod normal/ ai dre)*a*e+ Am 'u)er(iza* ul*imul ciclu de
)ro*ocoale de comunica0ii din :rain.al+ Am a6u*a* la )roiec*area lor+
i ai )er,ec* dre)*a*e+ Nu )o0i bruia ,lu1urile de comunica0ii/ nu ,r
' ,olo'e*i o a'emenea 'ur' de emi'ie de -nal* energie -nc-* '
co)lee*i *oa*e *ran'mi'iile )o'ibile/ inclu'i( ale *ale )ro)rii+ !ar
acum nu bruiez :rain.al2urile -n ace'* ,el+ *ii ce e'*e o Gu din
')a*eH< E o in*rare uor de acce'a*/ )e care un )rograma*or 'au un
)roiec*an* o la' -n*r2un )rogram 'au )roiec* com)le1/ a'*,el -nc-* '
)oa* in*ra -n mrun*aiele lucrrii 'ale ,r ' 'e chinuia'c )rea
%&A
mul*+ A(eam o Gu din ')a*eH -n :rain.al care 'e de'chide numai cu
'emnalul meu de (eri,icare+ G$a din ')a*eH era )roiec*a* '2mi dea
(oie ' moni*orizez ,unc0ionarea :rain.al2ului )e )ro*o*i)urile
)en*ru acea'* ul*im (er'iune/ dar -mi )ermi*ea de a'emenea '2i
modi,ic ca)aci*0ile )en*ru a 'coa*e din ecua0ie anumi*e ,unc0ii/ -n
cli)a c-nd de'co)eream o eroare+ $nul din*re lucrurile )e care le )o*
,ace e'*e ' -n*reru) ca)aci*a*ea de *ran'mi'ie+ Nu e'*e -n )roiec*/ aa
c al*cine(a -n a,ar de mine n2ar *i c e acolo+
:ou*in 'e o)ri )en*ru o cli) i2l )ri(i )e Jared+
; !ar tu ar ,i *rebui* ' *ii de')re Gua din ')a*eH/ ')u'e el+ .oa*e
c nu *e2ai ,i g-ndi* '2o ,olo'e*i ca )e o arm ; nici eu nu m2am
g-ndi*/ )-n c-nd n2am a6un' aici ; dar dac *u e*i eu/ ar *rebui ' *ii
de')re a'*a+ Ce *ii< Cu ade(ra*+
; !e unde *ii tu de')re mine< -n*reb Jared/ )en*ru a2i aba*e
g-ndurile lui :ou*in+ *iai c ar ,i *rebui* ' ,iu *u+ !e unde2ai *iu*<
; !e ,a)*/ e o )o(e'*e in*ere'an*/ (orbi :ou*in/ -nghi0ind
momeala lui Jared+ C-nd am ho*r-* ' *ran',orm Gua din ')a*eH -n*r2
o arm/ am ,cu* codul )en*ru arm la ,el cu cel )en*ru Gua din
')a*eH/ )en*ru c era cel mai 'im)lu de ,cu*+ A'*a -n'emna c are
ca)aci*a*ea de a (eri,ica '*area ,unc0ional a :rain.al2ului )e care2l
a,ec*eaz+ A'*a '2a do(edi* ,olo'i*or )en*ru o mul0ime de mo*i(e4 nu
-n ul*imul r-nd/ )en*ru acela c ne2a )ermi' ' *im cu c-0i 'olda0i
a(em de2a ,ace la un momen* da*+ Ne2a o,eri* de a'emenea
in'*an*anee ale con*iin0ei ,iecrui 'olda* -n )ar*e+ i a'*a '2a do(edi*
,oar*e ,olo'i*or+ Ai ,o'* de cur-nd la '*a0ia Co(ell/ nu2i aa<
Jared nu 'coa'e nici un cu(-n*+
; Ei/ acum hai/ e1clam :ou*in iri*a*+ *iu c ai ,o'* acolo/
-nce*eaz ' *e mai )or0i ca i cum ai di(ulga 'ecre*e de '*a*+
; !a/ r')un'e Jared+ Am ,o'* la Co(ell+
; 5ul0ume'c+ *im c '-n* 'olda0i coloniali la "magh i c in*r -n
'*a0ia Co(ell4 am am)la'a* di')ozi*i(e de de*ec0ie acolo care 'caneaz
Gua din ')a*eH+ !ar nu 'e declaneaz nicioda*+ Indi,eren* ce 'olda0i
a(e0i acolo/ *rebuie ' aib o arhi*ec*ur di,eri* a :rain.al2ului+
:ou*in arunc o )ri(ire ca ' (ad reac0ia lui Jared la ace'*e
cu(in*e4 Jared nu a(u nici una+ :ou*in con*inu:
%&C
; To*ui/ tu ai declana* alarma )en*ru c ai :rain.al2ul )roiec*a*
de mine+ 5ai *-rziu mi2a ,o'* *rimi' 'emn*ura con*iin0ei i/ aa
cum -0i )o0i imagina/ am rma' )er)le1+ Cuno'c ,oar*e bine imaginea
)ro)riei mele con*iin0e/ din momen* ce ,olo'e'c )ro)riul meu *i)ar
)en*ru o mul0ime de *e'*e+ @e2am ')u' obinilor c *e cau*+ "ricum
adunam 'olda0i ai For0elor S)eciale/ aa c a'*a n2a ,o'* )rea greu
)en*ru ei+ !e ,a)*/ ar ,i *rebui* ' -ncerce ' *e colec*eze la Co(ell+
; Au -ncerca* ' m omoare la Co(ell/ zi'e Jared+
; 3mi )are ru+ Chiar i obinii 'e )o* l'a )u0in dui de (al -n
miezul lucrurilor+ !ar *e )o0i con'ola a,l-nd c din acel momen* li '2a
')u' ca -n*-i ' 'caneze/ a)oi ' *rag+
; 5ul0ume'c/ re)lic Jared+ A'*a a -n'emna* ,oar*e mul* )en*ru
camaradul meu din de*aamen*/ c-nd l2au -m)uca* -n ca)+
; Sarca'mF e1clam :ou*in+ Cei mai mul0i din*re ai *i nu 'e de'2
curc cu aa ce(a+ Ai c)*a* a'*a de la mine+ Cum ')uneam/ 'e )o*
l'a dui de (al+ Aa cum le2am ceru* ' *e cau*e )e *ine/ la ,el le2am
')u' obinilor c 'e )o* a*e)*a la un a*ac aici/ )en*ru c dac unul
din*re (oi -i ,cea de lucru cu con*iin0a mea/ era doar o che'*iune de
*im) )-n c-nd g'ea0i drumul -ncoace+ .robabil c n2a0i ,i ri'ca* un
a*ac )e 'car mare/ ci a0i ,i -ncerca* ce(a )e ,uri/ aa cum a0i i ,cu*+
A'cul*am -n a*e)*area unui a'emenea a*ac/ i a'cul*am -n cu*area
*a+ !e -nda* ce *e2am a(u* la 'ol/ am a)'a* bu*onul ca ' 'coa*em
:rain.al2urile din ,unc0iune+
Jared 'e g-ndi la membrii )lu*onului 'u cz-nd din cer i ,u
cu)rin' de grea0+
; Ai ,i )u*u* '2i lai )e *o0i ' a*erizeze/ *iclo'uleF C-nd le2ai
bloca* :rain.al2urile/ au rma' ,r a)rareF *ii a'*aF
; ,u '-n* li)'i0i de a)rare/ -l con*razi'e :ou*in+ Nu2i )o* ,olo'i
carabinele/ dar )o* ,olo'i )umnalele de lu)* i abili*0ile de lu)*+
!econec*area :rain.al2urilor -i ,ace )e cei mai mul0i din*re (oi '
de(in ca*a*onici/ dar unii din*re (oi con*inu ' lu)*e+ $i*2*e la *ine+
!ei )robabil c *u e*i mai bine )reg*i* dec-* mul0i+ !ac ai
amin*irile mele/ *ii cum e ' nu ,ii conec*a* *o* *im)ul+ Chiar i aa/
a'e din*re (oi la 'ol erau mai mul* dec-* 'u,icien*+ i aa/ a(eam
ne(oie numai de *ine+
%&D
; .en*ru ce<
; Toa*e la *im)ul lor+
; !ac ai ne(oie numai de mine/ ce2o ' ,aci cu de*aamen*ul
meu<
; Li2a )u*ea ')une/ dar cred c m2ai ab*u* de'*ul de la -n*rebarea
mea ini0ial/ nu crezi< 'ur-'e :ou*in+ #reau ' a,lu ce *ii de')re
mine/ de')re a i eu/ i de')re ce anume *ii -n leg*ur cu )lanurile
mele aici+
; !in momen* ce '-n* aici/ *ii de6a ce *im de')re *ine+ Nu mai
e*i un 'ecre*+
; i d2mi (oie ' ')un c '-n* ,oar*e im)re'iona* de a'*a+
Credeam c mi2am aco)eri* bine urmele+ i2mi dau 'ingur )alme
)en*ru c n2am ,orma*a* di')ozi*i(ul de '*ocare )e care am de)ozi*a*
acea imagine a con*iin0ei+ 5 grbeam ' )lec/ *ii+ Chiar i aa/ nu2i
o 'cuz+ A ,o'* o )ro'*ie din )ar*ea mea+
; Nu '-n* de acord+
; 5i2am -nchi)ui* c n2o ' ,ii/ remarc :ou*in+ !in momen* ce
,r a'*a n2ai ,i aici/ -n mul*e 'en'uri ale cu(-n*ului aici. S-n*
im)re'iona* *o*ui c au reui* ' ,ac *ran',erul -na)oi -n*r2un creier+
Nici mcar eu nu2mi ddu'em 'eama cum '2o ,ac/ -nain*e de a ,i
*rebui* ' )lec+ Cine2a reui*<
; arr? Oil'on+
; arr?F Sim)a*ic *i)+ N2am *iu* c e a*-* de de*e)*+ " a'cundea
bine+ !e'igur/ eu am cut cea mai mare )ar*e a *reburilor -nain*e de
a 'e a)uca el+ Ca ' ne -n*oarcem la che'*iunea de mai de(reme/ cu
$niunea Colonial care *ie c '-n* aici/ da/ e o )roblem+ !ar e i o
ocazie in*ere'an*+ E1i'* ci de a ,ace lucrurile ' mearg+ i acum/
' re(enim/ i d2mi (oie ' e(i* al*e aba*eri ')un-ndu20i c ,elul -n
care r')unzi (a '*abili dac ceea ce a rma' din de*aamen*ul *u
*rie*e 'au moare+ 5 -n0elegi<
; Te -n0eleg/ r')un'e Jared+
; .er,ec*+ Acum/ ')une2mi ce *ii de')re mine+ C-* de mul* cuno*i
de')re munca mea<
; 3n linii mari+ Amnun*ele '-n* di,icile+ N2am a(u* de'*ule
e1)erien0e a'emn*oare ca ' la' acele amin*iri ' )rind rdcin+
%&E
; Con*eaz ' ai e1)erien0e a'emn*oare/ comen* :ou*in+
In*ere'an*+ A'*a ar e1)lica de ce n2ai *iu* de')re Gua din ')a*eH+ i
cum e cu (ederile mele )oli*ice< Cu ceea ce 'im* -n leg*ur cu
$niunea Colonial i cu FCA<
; :nuie'c c nu20i )lac+
; A'*a2i o bnuial de'*ul de corec*+ !ar 'e )are c n2ai o
cunoa*ere la )rima m-n cu )ri(ire la ce cred eu de')re *oa*e a'*ea+
; Nu+
; .en*ru c n2ai e1)erien0 cu genul '*a de lucruri/ nu2i aa< E*i
din For0ele S)eciale/ la urma urmei+ Nu *rec -n )lanul de lec0ii
)unerea la -ndoial a au*ori*0ii+ Cum rm-ne cu e1)erien0ele mele
)er'onale<
; 3mi amin*e'c cea mai mare )ar*e/ r')un'e Jared+ Am a(u*
de'*ule e1)erien0e )en*ru a'*a+
; Aadar/ *ii de')re KoT/ ro'*i :ou*in )e un *on medi*a*i(+
Jared 'im0i un (al de emo0ie auzind numele co)ilului+
; *iu de')re ea/ r')un'e el/ cu (ocea uor rgui*+
:ou*in 'e'iz+
; i sim!i, ')u'e el/ a)ro)iindu2'e de Jared+ Nu2i aa< Ce2am
'im0i* eu c-nd mi2au ')u' c e moar*+
; Sim*B
; :ie*ul de *ine/ o)*i :ou*in+ S ,ii 'ili* ' 'im0i a'*a )en*ru un
co)il )e care nu l2ai cuno'cu*+
; Am cuno'cu*2o+ Am cuno'cu*2o )rin *ine+
; #d a'*a/ zi'e :ou*in i 'e du'e ')re un birou din labora*or+
Acce)*/ Jared/ adug/ rec)*-ndu2i calmul i com)or*area
obinui*+ Semeni 'u,icien* de mul* cu mine ca ' ,ii in*ere'an* -n
mod o,icial+
; A'*a -n'eamn c o '2mi lai de*aamen*ul -n (ia0<
; !eocamda*+ Ai ,o'* coo)eran*/ iar ei '-n* -ngrdi0i de *unuri
care -i (or *oca mrun* dac 'e a)ro)ie la mai )u0in de *rei me*ri de
ei/ aa c nu e1i'* nici un mo*i( '2i omor-m+
; i cum rm-ne cu mine<
; Tu/ )rie*ene/ o ' *reci )rin*r2o 'canare com)le* i amnun0i* a
creierului/ e1)lic :ou*in/ cu ochii la birou/ unde lucra la o *a'*a*ur+
%7J
!e ,a)*/ o ' ,ac o -nregi'*rare a con*iin0ei *ale+ #reau ' m ui* la ea
de ,oar*e a)roa)e+ #reau ' (d c-* de mul* -mi 'emeni cu ade(ra*+
Se )are c20i li)'e'c o mul0ime de de*alii i ai *recu* )rin*r2o oarecare
')lare de creier a For0elor S)eciale+ !ar la a')ec*ele )rinci)ale cred
c a(em mul*e -n comunB
; S-n*em di,eri0i -n*r2un 'ingur ,el la care m )o* g-ndi+
; Ade(ra*F e1clam :ou*in+ S)une2miF
; Eu n2a *rda ,iecare ,iin0 uman -n (ia0 doar )en*ru c ,iica
mea a muri*F
:ou*in 'e ui* g-ndi*or la Jared )en*ru o cli)+
; Tu chiar crezi c ,ac a'*a )en*ru c KoT a ,o'* uci' la Co(ell/
')u'e :ou*in -n cele din urm+
; !a/ re)lic Jared+ i nu cred c a'*a2i calea de a2i cin'*i
amin*irea+
; Nu crezi/ nu2i aa< comen* :ou*in/ a)oi 'e -n*oar'e la *a'*a*ur
ca ' a)e'e )e un bu*on+
Incuba*orul hurui/ i Jared 'im0i ce(a a'emn*or cu o ciu)i*ur -n
creier+
; Acum -0i -nregi'*rez con*iin0a+ Rela1eaz2*e+
Iei din -nc)ere/ -nchiz-nd ua du) el+ Jared/ 'im0ind -n0e)*urile
am)li,ic-ndu2i2'e -n ca)/ nu 'e rela1a nici un )ic+ 3nchi'e ochii+
C-*e(a minu*e mai *-rziu/ Jared auzi ua de'chiz-ndu2'e/ a)oi
-nchiz-ndu2'e+ !e'chi'e ochii+ :ou*in 'e -n*or'e'e i '**ea -n )icioare
l-ng incuba*or+
; Cum merge -nregi'*rarea con*iin0ei< -l -n*reb )e Jared+
; !oare ca naiba/ r')un'e Jared+
; E1i'* ace'* ne,erici* e,ec* 'ecundar/ zi'e :ou*in+ Nu '-n* 'igur
de ce 'e -n*-m)l+ " ' *rebuia'c ' m ocu) de a'*a+
; A a)recia/ zi'e Jared )rin*re din0ii -ncle*a0i+
:ou*in z-mbi+
; Iar 'arca'm+ !ar 0i2am adu' ce(a care cred c20i (a uura
durerea+
; "rice2ar ,i/ d2mi dou+
; Cred c una20i (a ,i de2a6un'/ ')u'e :ou*in/ i de'chi'e ua/
ar*-ndu2i2o -n )rag )e KoT+
%7I
TREISPREECE
:ou*in a(ea dre)*a*e+ !urerea lui Jared di')ru+
; !rgu0a mea/ -i zi'e :ou*in lui KoT/ a (rea '20i )rezin* un
)rie*en de2al meu+ El e Jared+ Te rog/ ')une2i bun ziua+
; :un ziua/ domnule Jared/ ciri)i KoT cu o (oce 'ub0iric/
ne'igur+
; :un/ r')un'e Jared/ neri'c-nd ' (orbea'c mai mul* )en*ru c
'im0ea c (ocea ar )u*ea ' i 'e ,r-ng i ' 'e ,ac buc0ele+
3i adun cura6ul+
; :un/ KoT+ 3mi )are bune ' *e (d+
; Tu nu 0i2l amin*e*i )e Jared/ KoT/ zi'e :ou*in+ !ar el -i aduce
amin*e de *ine+ Te *ie de c-nd eram )e .hoeni1+
; " cunoa*e )e mmica<
; Cred c a cuno'cu*2o )e mmica/ r')un'e :ou*in+ @a ,el ca *o0i
ceilal0i+
; !e ce e -n cu*ia aia< -n*reb KoT+
; 3l a6u* )e **icul cu un mic e1)erimen*/ a'*a2i *o*/ -i e1)lic
:ou*in+
; .oa*e ' *reac )e la noi ' ne 6ucm du) ce *ermin<
; " ' (edem+ Ce2ar ,i '2i ')ui la re(edere deocamda*/ draga
mea+ El i cu **icul au o mul0ime de *reburi de ,cu*+
KoT 'e -n*oar'e ')re Jared+
; @a re(edere/ domnule Jared/ zi'e ea i iei )e u/ )robabil
-na)oi de unde (eni'e+
Jared 'e -ncorda ca ' )ri(ea'c -n urma ei i '2i aud )aii+ A)oi
:ou*in -nchi'e ua+
; 3n0elegi c n2o ' )o0i ' *reci )e la ea ' *e 6oci/ (orbi :ou*in+
Numai c KoT 'e 'im*e 'ingur aici+ @e2am ceru* obinilor ' )un un
'a*eli* )e orbi* dea'u)ra uneia din*re coloniile mai mici ca '
)ira*eze *ran'mi'iunile de di(er*i'men*/ a'*,el -nc-* ' nu2i 'ca)e
bucuriile )rogramelor educa0ionale ale $niunii Coloniale+ !ar aici nu
are )e nimeni cu care ' 'e 6oace+ Are o ddac obin/ dar ace'*a are
gri6 mai mul* ' nu cad )e 'cri+ S-n*em doar eu i cu ea+
; S)une2mi/ -l rug Jared+ S)une2mi cum e )o'ibil ' ,ie -n (ia0+
%7%
"binii au uci' )e *oa* lumea la Co(ellB
; "binii au sal&at*o )e KoT+ Rrae? au a*aca* Co(ell i "magh/ nu
obinii+ Rrae? au ,cu*2o ca ' 'e rzbune )e $niunea Colonial
)en*ru -n,r-ngerea de la Coral+ Nici mcar nu &oiau de ,a)* "magh+
Au ale' doar o 0in* 'lab )en*ru a*ac+ "binii au a,la* de')re )lanurile
lor i i2au 'incroniza* 'o'irea e1ac* du) )rima ,az de a*ac/ c-nd
rrae? erau -nc 'labi -n urma lu)*ei cu oamenii+ "da* ce i2au 'co' )e
rrae? de )e Co(ell/ au 'co*oci* '*a0ia i i2au g'i* )e ci(ili -ngrmdi0i
-n*r2o 'al de edin0e+ Erau 0inu0i acolo+ Rrae? uci'e'er *o*
)er'onalul mili*ar i 'a(an0ii )en*ru c *ru)urile lor '-n* -mbun*0i*e
)rea mul* ca ' ,ie bune de m-nca*+ !ar echi)a6ul de coloni*i ; ei/
ace*ia erau numai buni+ !ac obinii n2ar ,i a*aca* a*unci c-nd au
,cu*2o/ rrae? i2ar ,i mcelri* i i2ar ,i m-nca* )e *o0i+
; $nde '-n* re'*ul ci(ililor< -n*reb Jared+
; .i/ obinii i2au omor-*/ de'igur/ r')un'e :ou*in+ *ii c obinii
nu iau de obicei )rizonieri+
; !ar au 'al(a*2o )e KoT/ ai ')u'+
:ou*in z-mbi+
; 3n *im) ce *receau )rin '*a0ie/ obinii au ,cu* un *ur al
labora*oarelor *iin0i,ice/ ca ' (ad dac e1i'*a (reo idee care '
meri*e ,ura*+ S-n* 'a(an0i e1celen0i/ dar nu '-n* ,oar*e crea*ori+ .o*
-mbun*0i ideile i *ehnologia )e care le g'e'c )rin al*e locuri/ dar
nu '-n* ,oar*e buni ' genereze ei -nii *ehnologie+ S*a0ia *iin0i,ic
e'*e unul din*re mo*i(ele )rinci)ale )en*ru care erau in*ere'a0i de
"magh+ Au g'i* lucrrile mele de')re con*iin0/ i au ,o'* in*ere'a0i+
Au de'co)eri* c nu eram )e '*a0ie/ dar c KoT era+ Aa c au )'*ra*2
o/ c-* *im) m2au cu*a* )e mine+
; Au ,olo'i*2o ca ' *e an*a6eze/ zi'e Jared+
; Nu/ re)lic :ou*in+ 5ai mul* ca )e un ge'* de bun(oin0+ i eu
eram cel care cerea ce(a de la eiB
; Au 0inu*2o )e KoT/ iar *u ai ceru* ce(a de la ei/ in'i'* Jared+
; Aa e+
; Cum ar ,i< -n*reb Jared+
; Cum ar ,i ace'* rzboi+
%7&
M
Jane Sagan 'e '*recur mai a)roa)e de am)la'amen*ul celui de2al
o)*ulea i ul*im *un+ @a ,el ca *oa*e celelal*e/ o urmri i a)oi o
a(er*iz/ )e m'ur ce 'e a)ro)ia *o* mai mul*+ !in c-*e -i )u*ea da
'eama/ dac '2ar ,i a)ro)ia* la mai )u0in de *rei me*ri/ *unul ar ,i *ra'+
Sagan lu o )ia*r i o arunc direc* ')re *un4 )ia*ra lo(i i rico
ino,en'i(/ 'i'*emele *unului urmrind )roiec*ilul/ dar al*,el
ignor-ndu2l+ Tunul )u*ea ,ace di,eren0a -n*re o )ia*r i o ,iin0
uman+ A'*a2i o *ehnologie de 'oi/ 'e g-ndi Sagan/ ,r )rea mul*
mrinimie+
G'i o )ia*r mai mare/ )i )e marginea zonei 'igure i o arunc
-n drea)*a *unului+ $rmri )ia*ra4 mai de)ar*e/ -n drea)*a/ un al* *un o
urmri )e ea+ Tunurile 'chimbau in,orma0ii de 0in*ire4 n2a(ea '
*reac )e l-ng ele di'*rg-nd unul+
5ica de)re'iune -n care 'e a,lau era de'*ul de )u0in ad-nc -nc-*
(ad )e'*e margine4 a*-* de de)ar*e c-* )u*ea ' (ad/ nu e1i'*au
'olda0i obini -n zon+ Fie c 'e a'cundeau/ ,ie c a(eau -ncredere c
oamenii nu )lecau nicieri+
; !aF
Sagan 'e -n*oar'e i2l (zu )e !aniel ar(e? (enind ')re ea/
a(-nd -n m-n ce(a care 'e zb*ea+
; $i*e cine2a g'i* cina/ 'e lud el+
; Ce2i a'*a<
; S m ia naiba dac *iu/ r')un'e ar(e?+ Am (zu*2o ieind
din )m-n* i am )rin'2o -nain*e de a in*ra la loc+ Ne2am lu)*a* )u0in
*o*ui+ A *rebui* '2o a)uc de ca) ca ' nu m mu*e/ -mi -nchi)ui c2o
)u*em m-nca+
3n*re *im)/ Seaborg 'e a)ro)ie chio)*-nd ca ' 'e ui*e la
crea*ur+
; Eu nu mn-nc aa ce(a/ zi'e el+
; :ine/ re)lic ar(e?+ A*unci mori de ,oame+ @oco*enen*ul i cu
mine o '2o m-ncm+
; N2o )u*em m-nca/ e1)lic Sagan+ Animalele de aici nu '-n*
com)a*ibile cu ne(oile noa'*re alimen*are+ Ai )u*ea la ,el de bine '
%77
mn-nci )ie*re+
ar(e? 'e ui* la Sagan ca i cum *ocmai '2ar ,i cca* -n ca)ul lui+
; :ine/ o,* el i 'e a)lec ' la'e (ie*a*ea ' )lece+
; A*ea)*/ -l o)ri Sagan+ #reau ' arunci che'*ia a'*a+
; Ce< -n*reb ar(e?+
; Arunc2o ')re *un/ -i ceru ea+ #reau ' (d ce2or ' ,ac *unurile
cu ce(a (iu+
; ='*a2i un 'oi de cruzime/ )ro*e'* ar(e?+
; Acum un minu*/ *e g-ndeai ' mn-nci ble'*ema*a a'*a de
che'*ie/ comen* Seaborg/ iar acum -0i ,aci gri6i cu (iolen0a -m)o*ri(a
animalelor<
; Taci din gur/ 'e r'*i ar(e?+
3i *ra'e m-na -n ')a*e ca ' arunce animalul+
; ar(e?/ -i a*ra'e a*en0ia Sagan+ N2o arunca direc* ')re *un/ *e
rog+
ar(e? -i ddu bru'c 'eama c *raiec*oria )roiec*ilelor ar ,i du'
direc* ')re cor)ul lui+
; Scuz2m+ Ce )ro'*ie din )ar*ea meaF
; Arunc2o -n 'u'/ zi'e Sagan+ 5ul* -n 'u'+
ar(e? ridic din umeri i lan' (ie*a*ea 'u' -n aer/ -n*r2un arc
care2o du'e de)ar*e de ei+ Crea*ura 'e z(-rcoli -n zbor+ Tunul o urmri
c-* de mul* -n 'u' )u*u/ la un unghi cam de cincizeci de grade+ Se ro*i
i -m)uc (ie*a*ea de -nda* ce a6un'e din nou -n raza lui de ac0iune/
',-iind2o cu un 6e* de 'ge0i care 'e e1*indeau la con*ac*ul cu carnea
bie*ei crea*uri+ 3n mai )u0in de o 'ecund/ nu mai rma'e nimic din
(ie*a*e -n a,ar de cea0 i c-*e(a buc0ele cz-nd )e 'ol+
; Foar*e ,rumo'/ comen* ar(e?+ Acum *im c *unurile chiar
,unc0ioneaz+ i -nc mi2e ,oame+
; A'*a2i ,oar*e in*ere'an*/ ')u'e Sagan+
; C mi2e ,oame<
; Nu/ ar(e?/ re)lic Sagan iri*a*+ !e ,a)*/ nu dau nici o cea)
degera* )e '*omacul *u -n momen*ul '*a+ Ceea ce e in*ere'an* e'*e
c *unurile nu )o* 0in*i -n 'u' dec-* )-n la un anumi* unghi+ S-n*
)en*ru re0inere la 'ol+
; i< -n*reb ar(e?+ S-n*em )e 'ol+
%7>
; Co)aciF in*er(eni bru'c Seaborg+ Ticlo'ulF
; @a ce *e g-nde*i/ Seaborg< -n*reb Sagan+
; @a an*renamen*/ am c-*iga* un 6oc de rzboi ,uri-ndu2ne a'u)ra
ad(er'arilor din co)aci+ Se a*e)*au '2i a*acm de la 'ol+ Nu '2au
o'*eni* nicioda* ' 'e ui*e -n 'u' )-n c-nd am a6un' chiar dea'u)ra
lor+ A)oi a)roa)e c am czu* din co)ac i a ,o'* c-* )e ce ' ,iu uci'+
!ar ideea a mer'+
Cei *rei 'e -n*oar'er ' 'e ui*e la arborii dinun*rul )erime*rului
lor+ Nu erau co)aci ade(ra0i/ ci echi(alen*ul lor ari'*ian: )lan*e mari/
,u'i,orme/ care a6ungeau la c-0i(a me*ri -nl0ime+
; S)une2mi c a(em cu *o0ii acelai g-nd 'min*i*/ bombni
ar(e?+ N2a )u*ea 'u)or*a ' cred c l2am a(u* doar eu+
; #ino2ncoace/ ')u'e Sagan+ ai ' (edem ce )u*em ,ace cu a'*a+
M
; E o nebunie/ e1clam Jared+ "binii n2ar -nce)e un rzboi doar
)en*ru c le2ai ceru* *u+
; Chiar aa<
$n r-n6e* -i *ra(er' ,a0a+
; i *u *ii a'*a din cuno*in0ele *ale (a'*e/ )er'onale de')re obini<
!in anii *i de '*udii a'u)ra )roblemei< Li2ai 'cri' *eza de doc*ora*
de')re obini<
; Nici o ')ecie n2ar )leca la rzboi doar )en*ru c le2ai ceru* *uF
"binii nu ,ac nimic )en*ru nimeni al*cine(aF
; i nu ,ac nici acum/ zi'e :ou*in+ Rzboiul e un mi6loc c*re un
'co) ; (or ceea ce le )o* o,eri eu+
; i ce anume e a'*a< -n*reb Jared+
; @e )o* da 'u,le*e+
; Nu -n0eleg+
; A'*a din cauz c nu2i cuno*i )e obini+ "binii '-n* o ra' crea*
; con'u i2au ,cu* doar ca ' (ad ce '2ar -n*-m)la+ 3n' -n ciuda
z(onurilor con*rarii/ con'u nu '-n* )er,ec0i+ Fac greeli+ i au ,cu* o
greeal uria c-nd i2au crea* )e obini+ @e2au da* in*eligen0/ dar
ceea ce n2au )u*u* ,ace ; ceea ce n2au a(u* ca)aci*a*ea de a ,ace ; a
%7A
,o'* ' le druia'c obinilor contiin!.
; "binii '-n* con*ien0i/ e1clam Jared+ Au o 'ocie*a*e+ Comunic+
3i amin*e'c+ >ndesc.
; i ce dac< i *ermi*ele au 'ocie*0i+ Fiecare ')ecie comunic+
Nu *rebuie ' ,ii in*eligen* ca '20i aduci amin*e ; ai -n ca) un
com)u*er care2i amin*e*e *o* ce ,aci (reoda*/ i -n mod
,undamen*al nu e mai in*eligen* dec-* o )ia*r+ C-* de')re g-ndire/ ce
anume din g-ndire cere ' *e ob'er(i )e *ine -n'u0i ,c-nd2o< Nici cel
mai mic ble'*ema* de lucru+ .o0i crea o -n*reag ra' cl*oare )rin*re
'*ele care ' nu aib mai mul* in*ro')ec0ie de 'ine dec-* un
)ro*ozoar/ iar obinii '-n* do(ada (ie a ace'*ui lucru+ "binii '-n*
con*ien0i n mod colecti& c e1i'*+ !ar nici unul din*re ei/ n mod
indi&idual, nu are nimic )e care *u l2ai recunoa*e ca )er'onali*a*e+
Nici un ego+ Nici un GeuH+
; A'*a n2are nici un 'en'+
; !e ce nu< Care '-n* 'emnele di'*inc*i(e ale con*iin0ei de 'ine<
i le au obinii< "binii n2au art, !irac+ N2au muzic 'au li*era*ur
'au ar*e (izuale+ 3n0eleg conce)*ul de ar* din )unc* de (edere
in*elec*ual/ dar n2au nici un mi6loc de a2l a)recia+ Singura da* c-nd
comunic e'*e a*unci c-nd -i ')un unul al*uia ,a)*e concre*e: unde
merg/ 'au ce e dincolo de dealul la 'au c-* de mul0i oameni *rebuie
' omoare+ Nu pot ' min*+ N2au nici o inhibi0ie moral -m)o*ri(a
minciunii ; de ,a)*/ nu au nici o inhibi0ie moral ade(ra* -m)o*ri(a
a nimic ; dar nu )o* ,ormula o minciun mai mul* dec-* )u*em *u 'au
eu ' ,acem ' le(i*eze un obiec* cu )u*erea min0ii+ Creierul no'*ru
)ur i 'im)lu nu e'*e con'*rui* aa4 creierul lor nu e'*e con'*rui* aa+
Toa* lumea min*e+ To0i cei care '-n* con*ien0i/ care au o imagine de
'ine de )'*ra*+ Ei -n' nu+ S-n* )er,ec0i+
; A ignora )ro)ria e1i'*en0 nu e'*e ceea ce eu a numi G)er,ec*H/
comen* Jared+
; Snt )er,ec0i/ in'i'* :ou*in+ Nu min*+ Coo)ereaz )er,ec* -n*re
ei/ -n in*eriorul '*ruc*urii 'ocie*0ii lor+ !e )ro(ocri 'au de
dezacorduri de ocu) -n maniera )re'cri'+ Nu -n6unghie )e la ')a*e+
S-n* )er,ec* morali )en*ru c )rinci)iile lor morale '-n* ab'olu*e ;
codi,ica*e hardPare+ Nu au *ru,ie i nici ambi0ie+ Nu au nici mcar
%7C
orgoliu 'e1ual+ S-n* cu *o0ii herma,rodi0i/ i2i *rec in,orma0ia
gene*ic de la unul la al*ul la ,el de ne)'*ori cum ne '*r-ngem noi
m-inile+ i nu au *eam+
; Toa*e crea*urile au *eam+ Chiar i cele non2con*ien*e+
; Nu/ -l con*razi'e :ou*in+ Toa*e crea*urile au in'*inc* de 'u)ra2
(ie0uire+ Ara* ca *eama/ dar nu2i acelai lucru+ Teama nu e'*e dorin0a
de a e(i*a moar*ea 'au durerea+ Teama e'*e -nrdcina* -n
cunoa*erea ,a)*ului c ceea ce recuno*i ca ,iind *u -n'u0i )oa*e
-nce*a ' e1i'*e+ Teama e'*e e1i'*en0ial+ "binii nu '-n* c-*ui de )u0in
e1i'*en0iali+ !e aceea nu ca)i*uleaz+ !e aceea nu iau )rizonieri+ !e
aceea 'e *eme $niunea Colonial de ei/ *ii+ .en*ru c nu )o* ,i ,cu0i
' 'e *eam+ Ce a(an*a6 e'*e '*aF E un a(an*a6 a*-* de mare -nc-*/ dac
o ' mai ,iu (reoda* re')on'abil de crearea de 'olda0i umani/ o '
'ugerez ' ,ie li)'i0i de con*iin0+
Jared ,u 'cu*ura* de un ,ri'on+ :ou*in ob'er(+
; Ei/ hai/ !irac+ S nu2mi ')ui c acea'* con*iin0 a ,o'* un lucru
ericit )en*ru *ine+ Con*ien* c ai ,o'* crea* )en*ru un al* 'co) dec-*
)ro)ria *a e1i'*en0+ Con*ien* de amin*irile (ie0ii al*cui(a+ Con*ien*
c 'co)ul *u nu e'*e nimic mai mul* dec-* ' omori oamenii i
lucrurile )e care 0i le ara* $niunea Colonial+ E*i o carabin cu un
ego+ Li2ar ,i mai bine ,r ego+
; T-m)eniiF
:ou*in 'ur-'e+
; Ei bine/ e dre)*+ N2a zice nici eu c a (rea ' ,iu li)'i* de con2
*iin0 de 'ine+ i din momen* ce ar ,i *rebui* ' ,ii eu/ n2a ')une c
'-n* 'ur)rin' c 'im0i acelai lucru+
; !ac obinii '-n* )er,ec0i/ nu (d de ce2ar mai a(ea ne(oie de
*ine+
; .en*ru c nu 'e (d )e ei -nii ca )er,ec0i/ de'igur+ *iu c le
li)'e*e con*iin0a/ i c-* (reme indi(idual a'*a '2ar )u*ea ' nu
-n'emne mare lucru )en*ru ei/ ca ')ecie con*eaz ,oar*e mul*+ 5i2au
(zu* lucrrile a'u)ra con*iin0ei ; -n ')ecial a'u)ra *ran',erului de
con*iin0/ dar i )rimele mele no*e de')re -nregi'*rarea i
de)ozi*area con*iin0ei -n -n*regime+ Frumo'+
; @e2ai da* con*iin0< -n*reb Jared+
%7D
; Nu -nc+ !ar m a)ro)ii+ !e'*ul de mul* ca '2i ,ac '2o dorea'c
-nc i mai mul*+
; S dorea'c/ re)e* Jared+ " emo0ie )u*ernic )en*ru o ')ecie
creia -i li)'e*e con*iin0a de 'ine+
; *ii ce -n'eamn obin+ Ce -n'eamn cu(-n*ul )ro)riu2zi' -n
limba obin/ c-nd nu e'*e ,olo'i* )en*ru re,erirea la obini ca ')ecie<
; Nu/ r')un'e Jared+
; 3n'eamn lipsit, ')u'e :ou*in i2i -nclin ca)ul/ uimi*+ Nu e
in*ere'an*< @a cele mai mul*e ')ecii/ dac *e -n*orci de'*ul de de)ar*e
la rdcinile e*imologice ale numelui )e care i le dau 'ingure/ a6ungi
la o (arian* 'au al*a de la oameni. .en*ru c ,iecare ')ecie -nce)e -n
)ro)ria 'a lume micu0 de ba*in/ con(in' c e'*e cen*rul ab'olu* al
$ni(er'ului+ Nu i obinii+ Ei au *iu* chiar de la -nce)u* ce erau/ i
cu(-n*ul )e care l2au ,olo'i* ca ' 'e de'crie )e ei -nii ara* c le
li)'ea ce(a ce *oa*e celelal*e ')ecii in*eligen*e a(eau+ @e lipsea
con*iin0a+ E cam 'ingurul 'ub'*an*i( descripti& )e care2l au+ Ei/ '*a
i "binur/ care -n'eamn casa celor lipsi!i. To* re'*ul e'*e la ,el de
'ec )recum )ra,ul+ Arist -n'eamn al treilea satelit. !ar obin e'*e
remarcabil+ Imagineaz20i/ dac ,iecare ')ecie i2ar lua numele de la
cu'urul ei cel mai mareF Noi ne2am )u*ea numi ')ecia arogan!.
; !e ce cunoa*erea ,a)*ului c le li)'e*e con*iin0a are
im)or*an0 )en*ru ei< -n*reb Jared+
; !e ce cunoa*erea ,a)*ului c nu )u*ea m-nca din )omul
cunoa*erii a a(u* im)or*an0 )en*ru E(a< N2ar ,i *rebui* ' aib
im)or*an0/ dar a a(u*+ Era 'u)u' i')i*ei ; ceea ce/ dac *u crezi -n*r2
un !umnezeu a*o*)u*ernic/ -n'eamn c !umnezeu a )u' in*en0iona*
i')i*a -nun*rul E(ei+ Ceea ce )are o mecherie murdar/ dac m
-n*rebi+ Nu e1i'* nici un mo*i( )en*ru care obinii ar *rebui '2i
dorea'c o con*iin0+ Nu le ,olo'e*e la nimic+ !ar o (or oricum+
Cred c e'*e )o'ibil ca ra'a con'u/ -n loc ' o ,i 'cr-n*i* i ' ,i crea* o
in*eligen0 ,r ego/ '2i ,i ,cu* in*en0iona* )e obini -n ace'* ,el/ iar
a)oi i2au )rograma* cu dorin0a )en*ru 'ingurul lucru )e care nu2l )o*
a(ea+
; !ar de ce<
; !e ce ,ac con'u orice< C-nd e*i cea mai a(an'a* ')ecie din
%7E
)rea6m/ nu *rebuie ' *e 6u'*i,ici -n ,a0a *roglodi0ilor/ care am ,i noi+
.en*ru 'co)urile noa'*re/ ar )u*ea ,i la ,el de bine i zei+ Iar obinii '-n*
'rmanii/ ne'bui0ii Adami i E(e+
; Aadar/ a'*a -n'eamn c *u e*i ar)ele+
:ou*in 'ur-'e la re,erin0a ambigu+
; .oa*e c da/ acce)* el+ i )oa*e c/ d-nd obinilor ceea ce (or/ o
'2i 'ile'c ' ia' din )aradi'ul lor li)'i* de ego+ Se )o* de'curca cu
a'*a+ 3n*re *im)/ eu o ' ca)* ceea ce (reau din *oa*e a'*ea+ 3mi ca)*
rzboiul i ',-ri*ul $niunii Coloniale+
M
GCo)aculH la care 'e ui*au *o0i *rei )rea ' 'e -nal0e cam zece
me*ri i a(ea cam un me*ru -n diame*ru+ Trunchiul era aco)eri* cu
'*ria0ii4 la o )loaie/ ace'*ea canalizau a)a ')re )ar*ea in*erioar a
co)acului+ @a ,iecare *rei me*ri/ cre'**uri mai mari ddeau na*ere
unui mnunchi de lu6ere i ramuri delica*e/ de'cre'c-nd -n
circum,erin0 )e m'ur ce cre*eau -n al*i*udine+ Sagan/ Seaborg i
ar(e? )ri(eau arborele legn-ndu2'e -n b*aia (-n*ului+
; E o adiere cam )rea uoar ca '2l ,ac ' 'e legene a*-* de mul*/
con'*a* Sagan+
; .robabil (-n*ul e mai ra)id acolo 'u'/ 'uger ar(e?+
; Nu cu a*-* de mul*/ re)lic Sagan+ !ac e (reo di,eren0+ S-n*
numai zece me*ri -n 'u'+
; .oa*e e gol )e dinun*ru/ zi'e Seaborg+ @a ,el ca arborii de )e
.hoeni1+ C-nd !irac i cu mine ne ,ceam i')ra(a/ *rebuia ' ,im
a*en0i )e care din*re co)acii de )e .hoeni1 *receam+ $nii din*re cei
mai mici nu ne2ar ,i 'u)or*a* greu*a*ea+
Sagan ddu din ca)+ Se a)ro)ie de arbore i )u'e greu*a*e )e una
din*re ramurile mai mici+ Rezi'* o )erioad rezonabil de *im)
-nain*e de a reui '2o ru)+ Se ui* din nou la arbore/ cuge*-nd+
; " c0rare/ loco*enen*e< -n*reb ar(e?+
Sagan nu r')un'e4 a)uc ramurile de )e co)ac i 'e *ra'e -n 'u'/
a(-nd gri6 '2i -m)ar* greu*a*ea c-* mai egal )o'ibil ca ' nu )un
)rea mul* *en'iune )e o 'ingur creang+ Cam la dou *reimi de (-r,/
%>J
cu *runchiul -nce)-nd ' 'e -ngu'*eze/ 'im0i co)acul -nce)-nd ' 'e
-ndoaie+ Greu*a*ea ei *rgea *runchiul -n 6o'+ @a *rei ',er*uri din
-nl0ime/ arborele era -ndoi* 'emni,ica*i(+ Sagan a'cul* 'une*ele
co)acului/ a*e)*-nd ' )le'nea'c 'au ' cra)e/ dar nu auzi nimic -n
a,ar de ,one*ul '*ria0iilor/ ,rec-ndu2'e -n*re ele+ Co)acii ace*ia erau
e1*rem de ,le1ibili4 Sagan bnuia c a(eau )ar*e de mul* (-n*/ c-*
(reme oceanul global de )e Ari'* genera uragane imen'e care 'e
n)u'*eau a'u)ra con*inen*elor in'ulare/ rela*i( mici/ ale )lane*ei+
; ar(e?/ (orbi Sagan/ mic-ndu2'e uor -nain*e i -na)oi ca '
0in arborele -n echilibru+ S)une2mi dac arborele ara* )e cale de a
'e ru)e+
; :aza *runchiului ara* bine/ r')un'e ar(e?+
Sagan 'e ui* c*re carabina cea mai a)ro)ia*+
; C-* crezi c e de de)ar*e carabina aceea<
ar(e? -i -nchi)ui ce (oia cu a'*a+
; Nici (orb ' ,ie de'*ul de de)ar*e ca ' ,aci ce *e g-nde*i '
,aci/ loco*enen*e+
Sagan nu era )rea 'igur de a'*a+
; ar(e?/ du2*e i adu2l )e Oigner+
; Ce< 'e mir ar(e?+
; Adu2l )e Oigner -ncoace/ re)e* Sagan+ #reau ' -ncerc ce(a+
ar(e? rma'e cu gura c'ca* )en*ru o cli)/ ne(enindu2i '
cread/ a)oi )orni cu )ai a)'a0i '2l ia )e Oigner+ Sagan 'e ui* -n
6o' la Seaborg+
; Cum o mai duci< -l -n*reb ea+
; 5 doare )iciorul/ r')un'e Seaborg+ i ca)ul/ 'im* con*inuu
c2mi li)'e*e ce(a+
; E in*egrarea/ zi'e Sagan+ E greu ' *e concen*rezi ,r ea+
; 5 concen*rez ,oar*e bine/ re)lic Seaborg+ Numai c m
concen*rez la c-* de mul* -mi li)'e*e+
; " ' reue*i/ -l -ncura6 Sagan+
Seaborg mormi+
!u) c-*e(a minu*e/ ar(e? a)ru cu *ru)ul lui Oigner )e umeri+
; !2mi (oie ' ghice'c/ ')u'e ar(e?+ #rei ' 0i2l aduc 'u'+
; !a/ *e rog/ r')un'e Sagan+
%>I
; Sigur/ la naiba/ de ce nu< Nimic nu 'e com)ar cu urca*ul -n
co)ac c-nd ai )e umeri un cada(ru+
; " ' *e de'curci/ zi'e Seaborg+
; A*-*a (reme c-* al0ii nu2mi di'*rag a*en0ia/ m-r-i ar(e?+
3l mu* )e Oigner i -nce)u ' urce/ adug-nd la co)ac greu*a*ea
lui i a lui Oigner+ Co)acul *ro'ni i 'e -nclin con'iderabil/ ,c-ndu2l
)e ar(e? ' alunece de2a lungul lui )en*ru a2i 0ine echilibrul i
)en*ru a nu2l )ierde )e Oigner+ .-n c-nd a6un'e la Sagan/ *runchiul
era a)leca* la un unghi de a)roa)e nouzeci de grade+
; i acum< -n*reb ar(e?+
; .o0i '2l )ui -n*re noi<
ar(e? mormi/ -l l' cu gri6 )e Oigner ' alunece de )e umr
i -i aez cor)ul -n aa ,el -nc-* ' ,ie -n*in' cu ,a0a -n 6o' )e *runchi+
Ridic ochii ')re Sagan+
; Ca ' 'e *ie/ e o me*od a dracului de a *e duce/ comen*
ar(e?+
; Ne a6u*/ re)lic Sagan+ E1i'* i lucruri mai rele+
3i balan'a )iciorul )e'*e *runchiul co)acului+ ar(e? ,cu acelai
lucru -n cealal* direc0ie+
; Numr )-n la *rei/ -i zi'e Sagan/ i c-nd a6un'e la trei, am-ndoi
'rir de )e co)ac/ cz-nd cinci me*ri )-n la 'ol+
$ura* de greu*a*ea a *rei oameni/ co)acul re(eni bru'c la )ozi0ia
)er)endicular i dincolo de ea/ arunc-nd cada(rul lui Oigner de )e
*runchi i ,c-ndu2l ' de'crie un arc c*re *unuri+ @an'area nu a(u un
'ucce' *o*al4 Oigner alunec )e *runchi chiar -nain*e de lan'are/ ceea
ce2i com)romi'e'e energia *o*al di')onibil i2l aeza'e de'cen*ra*
chiar -nain*e de a2i lua zborul+ Traiec*oria lui Oigner -l arunc direc*
-n ,a0a celui mai a)ro)ia* *un/ ceea ce2l )ul(eriz in'*an*aneu de
-nda* ce a6un'e -n raza de ac0iune+ Czu ca o grmad de carne i de
mrun*aie+
; !umnezeuleF e1clam Seaborg+
Sagan 'e -n*oar'e ')re Seaborg+
; Te )o0i c0ra cu )iciorul la< -n*reb ea+
; Pot, r')un'e Seaborg+ !ar nu m grbe'c ' ,iu -m)uca* de
'u' )-n 6o' -n ,elul '*a+
%>%
; N2o ' ,ii/ ')u'e Sagan+ Eu o ' merg+
; Tocmai ai (zu* ce '2a -n*-m)la* cu Oigner/ aa2i< -n*reb ar2
(e?+
; Am (zu*+ Era un cada(ru i nu a(ea nici un con*rol a'u)ra
zborului+ !e a'emenea/ c-n*rea mai mul*/ i -n co)ac eram *u i cu
mine+ Eu '-n* mai uoar/ '-n* (ie i (oi doi c-n*ri0i mai mul*+ Ar
*rebui ' reue'c ' *rec de *un+
; !ac *e -neli/ o ' ,ii )a*W/ o a(er*iz ar(e?+
; Cel )u0in o ' 'e -n*-m)le re)ede+
; !a/ re)lic ar(e?+ i mizerabil+
; $i*e/ o ' (e0i de'*ul *im) ' m cri*ica0i c-nd o ' ,iu moar*/
zi'e Sagan+ !eocamda*/ mi2ar )lcea ca *o0i *rei ' ne urcm -n
co)acul '*a+
C-*e(a minu*e mai *-rziu/ Seaborg i ar(e? 'e a,lau de2o )ar*e i
de al*a a lui Sagan/ care '**ea ghemui* -n echilibru )e *runchiul
-ndoi*+
; $l*imele cu(in*e< -n*reb ar(e?+
; Am crezu* -n*o*deauna c e*i o ade(ra* belea/ ar(e?+
; i eu *e iube'c/ loco*enen*e+
3i ,cu 'emn din ca) lui Seaborg+
; AcumF
Czur+
Co)acul 'e de'*in'e bru'c4 Sagan 'e ada)* i lu)* -m)o*ri(a
accelera0iei )en*ru a2i )'*ra )ozi0ia+ C-nd co)acul a6un'e la a)ogeul
o'cila0iei/ Sagan -m)in'e cu )icioarele/ adug-nd )ro)ria ei ,or0 la
cea a lan'rii co)acului+ Sagan de'cri'e un arc im)o'ibil de -nal*/ i 'e
)ru/ de)ind cu uurin0 *unurile/ care o urmrir dar nu reuir '
*rag+ Tunurile o urmrir )-n c-nd a6un'e dincolo de )erime*ru i
-nce)u ' coboare c*re )a6i*ea de dincolo+ A(u *im) ' g-ndea'c:
asta o s doar, -nain*e ' 'e ,ac ghem i ' 'e izbea'c de )m-n*+
Salo)e*a 'e -n*ri/ ab'orbind o )ar*e din im)ac*/ dar Sagan 'im0i cel
)u0in o coa'* cr)-nd din cauza lo(i*urii+ Salo)e*a rigid o ,cu ' 'e
ro'*ogolea'c mai de)ar*e dec-* ar ,i a6un' al*,el+ 3n cele din urm 'e
o)ri i/ -n*in' -n iarba -nal*/ -ncerc '2i aduc amin*e cum '
re')ire+ A(u ne(oie de ce(a mai mul*e minu*e dec-* 'e a*e)*a'e+
%>&
3n de)r*are/ Sagan -i auzi )e ar(e? i Seaborg '*rig-nd2o+ 5ai
auzi i un b-z-i* gra( din direc0ia cealal*/ 'un-nd din ce -n ce mai
a'cu0i* cu c-* a'cul*a mai mul*+ Kc-nd -nc -n iarba -nal*/ -i 'chimb
)ozi0ia i -ncerc ' (ad )e dea'u)ra ei+
!oi obini 'e a)ro)iau/ conduc-nd un mic a)ara* -narma*+ #eneau
direc* ')re ea+
M
; .rimul lucru )e care *rebuie '2l -n0elegi e'*e c $niunea
Colonial e'*e male,ic/ -i ')u'e :ou*in lui Jared+
@ui Jared -i re(eni'e durerea de ca)/ i -nc din )lin/ i *-n6ea '2o
(ad din nou )e KoT+
; Nu2mi dau 'eama de a'*a/ r')un'e el+
; .i/ de ce 0i2ai da 'eama+ Ai cel mul* doi ani+ i *oa* (ia0a *a n2
ai ,cu* dec-* ceea ce 0i2a ')u' al*cine(a ' ,aci+ N2ai )rea ,cu*
)ro)riile *ale alegeri/ nu2i aa<
; Am a(u* )ar*e de6a de )relegerea a'*a/ zi'e Jared/ amin*indu2i
de Cainen+
; !e la cine(a din For0ele S)eciale< -n*reb :ou*in/ 'incer
'ur)rin'+
; !e la un )rizonier rrae?/ r')un'e Jared+ .e nume Cainen+ Kice
c *e2a -n*-lni* o da*+
Frun*ea lui :ou*in 'e -ncre0i+
; Numele nu2mi 'un ,amiliar+ !ar nu e mai )u0in ade(ra* c am
-n*-lni* -n ul*ima (reme o mul0ime de rrae? i de ene'hani+ Au cu *o0ii
*endin0a ' 'e )iard -n cea0+ !ar e de -n0ele' c un rrae? 0i2ar ')une
a'*a+ Ei g'e'c *oa* '*ruc*ura a'*a a For0elor S)eciale ca -ngrozi*oare
din )unc* de (edere moral+
; !a/ *iu+ 5i2a zi' c '-n* un 'cla(+
; .i eti un 'cla(F e1clam :ou*in -n,lcra*+ Sau cel )u0in un
'er(i*or anga6a* )rin con*rac*/ obliga* la un *ermen de 'er(iciu a'u)ra
cruia n2ai nici un con*rol+ !a/ *e ,ac ' *e 'im0i bine -n leg*ur cu
a'*a/ cu a6u*orul 'uge'*iei c (2a0i n'cu* ')ecial ca ' 'al(a0i
omenirea/ i )rin -nln0uirea de colegii de )lu*on )rin in*egrare+ !ar
%>7
c-nd *e ui0i mai bine la a'*a/ '-n* doar ci )e care le ,olo'e'c ca ' *e
con*roleze+ Ai un an/ )oa*e doi+ "ricum/ ce *ii de')re $ni(er'< *ii
ce 0i2au ')u' ; c e un loc o'*il i c '-n*em *o* *im)ul a*aca0i+ !ar ce
)rere ai a(ea dac 0i2a ')une c *o* ceea ce 0i2a ')u' $niunea
Colonial e ,al'<
; Nu e ,al'+ E'*e o'*il+ Am (zu* de'*ule lu)*e ca ' *iu a'*a+
; !ar *o* ce2ai (zu* este lu)*+ N2ai ,o'* nicioda* unde(a unde '
nu omori *o* ce20i ')une $niunea Colonial+ i e'*e cu 'iguran0
ade(ra* c $ni(er'ul e'*e o'*il $niunii Coloniale+ Iar mo*i(ul )en*ru
a'*a e'*e acela c .niunea Colonial este ostil .ni&ersului. 3n *oa*
)erioada de c-nd omenirea a iei* -n $ni(er'/ nu '2a -n*-m)la*
nicioda* ' nu ,im -n rzboi cu a)roa)e oricare al* ')ecie )e'*e
care2am da*+ E1i'* c-*e(a )e ici/ )e colo/ )e care $niunea Colonial
le 'oco*e*e ,olo'i*oare ca alia0i 'au ca )ar*eneri comerciali/ dar '-n*
a*-* de )u0ine -nc-* numrul lor nu con*eaz+ Cunoa*em a'e 'u*e *rei
')ecii in*eligen*e -n in*eriorul orizon*ului de 'al* al $niunii
Coloniale+ *ii )e c-*e din*re ele $C le cla'i,ic dre)* amenin0ri/
-n'emn-nd c FCA le )oa*e a*aca )re(en*i( du) (oie< Cinci 'u*e
a)*ezeci i a)*e+ C-nd e*i o'*il -n mod ac*i( c*re nouzeci i a'e
la 'u* din*re *oa*e ra'ele in*eligen*e )e care le cuno*i/ nu2i doar
'*u)id+ E 'inucidere cura*+
; i al*e ')ecii '-n* -n rzboi -n*re ele+ Nu2i doar $niunea
Colonial cea care merge la rzboiB
; !a/ r')un'e :ou*in+ Fiecare ')ecie are o al* ')ecie cu care
concureaz i -m)o*ri(a creia 'e duce la rzboi+ !ar al*e ')ecii nu
-ncearc ' lu)*e cu iecare alt specie )e'*e care dau+ Rrae? i
ene'hanii au ,o'* mul* (reme inamici/ )-n c-nd noi i2am ,cu* ' 'e
alieze i/ cine *ie/ )oa*e c (or mai ,i din nou+ !ar nici una din*re
ace'*e ')ecii nu cla'i,ic toate ra'ele ca ,iind o amenin0are )erma2
nen*+ ,imeni nu ,ace aa ce(a -n a,ar de $niunea Colonial+ Ai
auzi* de Concla(/ !irac<
; Nu+
; Concla(ul e'*e o mare adunare -n*re 'u*e de ')ecii din acea'*
)ar*e a gala1iei+ S2a -n*runi* cu mai mul* de douzeci de ani -n urm
)en*ru a -ncerca ' creeze un cadru ,unc0ional de gu(ernare )en*ru
%>>
-n*reaga regiune+ Ar a6u*a la -nce*area lu)*elor )en*ru )ro)rie*0ile
*eri*oriale )rin re)ar*izarea noilor colonii -n*r2un mod 'i'*ema*ic/ -n
loc ' la'e ,iecare ')ecie ' in*re -n cur' )en*ru *ro,eu i ' -ncerce
' re')ing )e oricine al*cine(a (rea ' i2l ia+ Ar im)une 'i'*emul cu
a6u*orul unui comandamen* mili*ar mul*i')ecii/ care2ar a*aca )e
oricine -ncearc ' ia o colonie )rin ,or0+ Nu *oa*e ')eciile '2au
anga6a* -n Concla(/ dar numai dou ')ecii au re,uza* chiar i '
*rimi* re)rezen*an0i+ $na e'*e con'u/ )en*ru c de ce2ar ,ace2o<
Cealal* e'*e $niunea Colonial+
; Te a*e)0i ' *e cred )e cu(-n*<
; Nu m a*e)* la nimic din )ar*ea *a+ Nu *ii nimic de')re a'*a+
Solda0ii de r-nd din FCA nu *iu nimic+ Coloni*ii/ cu 'iguran0/ nu
*iu nici ei nimic+ $niunea Colonial are *oa*e na(ele/ 'ondele de 'al*
i 'a*eli0ii de comunica0ii+ !iri6eaz *o* comer0ul i )u0ina di)loma0ie
-n care in*rm )rin '*a0iile ')a0iale+ $niunea Colonial e'*e g-*ui*ura
)rin care curge *oa* in,orma0ia/ i ho*r*e care colonii a,l i care
nu+ i nu numai coloniile/ e (orba i de .m-n*+ @a naiba/ .m-n*ul e
cel mai ru+
; !e ce<
; .en*ru c e'*e men0inu* -n*r2o '*are de -na)oiere 'ocial de dou
'u*e de ani+ $niunea Colonial culti& oameni acolo/ !irac+ Folo'e*e
0rile boga*e )en*ru mili*ari+ Folo'e*e 0rile 'race )en*ru
rezer(oarele de gene coloniale+ i -i )lace aran6amen*ul a*-* de mul*/
-nc-* -nbu -n mod ac*i( e(olu0ia na*ural a 'ocie*0ii de acolo+ Ei
nu &or ca acea'*a ' 'e 'chimbe+ @e2ar da )e'*e ca) )roduc0ia de
'olda0i i de coloni*i+ Aa c au izola* .m-n*ul de re'*ul omenirii
)en*ru a -m)iedica oamenii de acolo ' *ie c-* de )er,ec* '-n* 0inu0i -n
'*az+ Au ,abrica* o boal ; i2au zi' Kb-rceala ; i le2au ')u'
oamenilor de )e .m-n* c era o molim e1*ra*ere'*r+ Au ,olo'i*2o ca
'cuz ca ' )un )lane*a -n caran*in+ " la' ' rbu,nea'c din c-nd
-n c-nd/ la o genera0ie 'au dou/ doar ca ' men0in )re,c*oria+
; Am -n*-lni* oameni de )e .m-n*/ ')u'e Jared/ g-ndindu2'e la
loco*enen*ul Cloud+ Nu '-n* )ro*i+ Ar *i dac ar ,i 0inu0i )e loc+
; "/ $niunea Colonial (a -ngdui c-*e o ino(a0ie 'au dou la
,iecare c-0i(a ani/ )en*ru a2i ,ace ' cread c '-n* -nc )e )an*a
%>A
a'cenden*/ dar nu e nicioda* ce(a olositor, )reciz :ou*in+ $n nou
com)u*er iciB $n )la?er de muzic dincoloB " *ehnic de
*ran')lan* de organeB .ermi*eau din c-nd c-*e2un rzboi la 'ol ca
lucrurile ' rm-n in*ere'an*e+ 3n*re *im)/ au aceleai '*ruc*uri
'ociale i )oli*ice )e care le a(eau cu dou 'u*e de ani -n urm i cred
c a'*a 'e da*oreaz ,a)*ului c au a6un' la un )unc* de '*abili*a*e
au*en*ic+ i -nc mai mor de b*r-ne0e la a)*ezeci i cinci de aniF E
ridicolF $niunea Colonial a admini'*ra* .m-n*ul a*-* de bine -nc-*
ace'*a nici nu tie c e'*e admini'*ra*+ E -n bezn+ Toa*e coloniile '-n*
-n bezn+ Nimeni nu *ie nimic+
; 3n a,ar de *ineB
; Am con'*rui* 'olda0ii/ !irac+ Trebuiau '2mi dea (oie ' *iu ce
'e )e*recea+ Am a(u* acce' la documen*e *o) 'ecre* e1ac* )-n -n
momen*ul -n care am -m)uca* clona aia a mea+ !e aceea *iu c
Concla(ul e'*e )e unde(a/ )e2acolo+ i de aceea *iu c dac $niunea
Colonial nu (a ,i di'*ru'/ omenirea o ' ,ie nimici*+
; Se )are c ne2am men0inu* )e )ozi0ie )-n -n ace'* )unc*+
; A'*a )en*ru c $niunea Colonial )ro,i* de )e urma hao'ului+
C-nd Concla(ul o '2i ra*i,ice -n0elegerea ; i a'*a o ' 'e -n*-m)le
-n*r2un an 'au doi ; $niunea Colonial n2o ' mai )oa* g'i colonii+
For0a mili*ar a Concla(ului -i (a alunga de )e orice )lane* )e care
(or -ncerca ' )un m-na+ Nu (or mai )u*ea nici ' )reia coloniile
al*ora+ #om ,i -m)iedica0i/ i c-nd al* ra' o ' 'e ho*ra'c ' ia una
din*re lumile noa'*re/ cine2i (a -m)iedica< Concla(ul nu (a )ro*e6a
ra'ele care nu (or )ar*ici)a+ 3nce* dar 'igur/ (om ,i -m)ini -na)oi la
o 'ingur lume+ !ac mai rm-nem i cu ea+
; 3n a,ar de cazul -n care a(em un rzboi/ ')u'e Jared/ ,r '2i
a'cund 'ce)*ici'mul+
; Aa e+ .roblema nu e omenirea+ E $niunea Colonial+ Sc)m
de $niunea Colonial/ o -nlocuim cu un gu(ern care -i a6u* cu
ade(ra* oamenii -n loc '2i cul*i(e i '2i 0in -n ne*iin0 )en*ru
)ro)riile lui 'co)uri/ i ne al*urm Concla(ului )en*ru a ob0ine o
)ar*e rezonabil din noile lumi coloniale+
; Cu *ine la conducere/ )re'u)un/ comen* Jared+
; .-n c-nd 'e organizeaz lucrurile/ da+
%>C
; 5inu' lumile )e care rrae? i ene'hanii/ alia0ii *i -n acea'*
a(en*ur/ le (or lua )en*ru ei+
; Rrae? i ene'hanii n2or ' lu)*e )e gra*i'+
; i obinii or ' ia .m-n*ul+
; A'*a2i )en*ru mine+ Cerere )er'onalB
; Trebuie ' ,ie )lcu*B
; Con*inui ' 'ube'*imezi c-* de mul* (or obinii o con*iin0+
; 3mi )lcea mai mul* *reaba a'*a c-nd credeam c -ncerci doar '
*e rzbuni )en*ru moar*ea lui KoT+
:ou*in 'e ddu -na)oi/ ca i cum ar ,i )rimi* o )alm+ A)oi 'e
a)lec mai a)roa)e de Jared+
; *ii ce mi2a ,cu* g-ndul )ierderii lui KoT/ uier el+ Btii. !ar d2
mi (oie '20i ')un ce(a ce nu )ari ' *ii+ !u) ce am lua* -na)oi
Coral de la rrae?/ :iroul de In,orma0ii 5ili*are al FCA a )rezi' c
rrae? a(eau ' con*raa*ace i a o,eri* o li'* cu cele mai )robabile
cinci 0in*e+ "magh i '*a0ia Co(ell erau chiar -n ,run*ea li'*ei+ i *ii
ce2a ,cu* FCA -n leg*ur cu a'*a<
; Nu+
; Ab'olu* nimic/ 'cui) :ou*in (orbele+ Iar mo*i(ul )en*ru a'*a
era c *ru)ele FCA 'e a,lau ri'i)i*e/ ca urmare a b*liei )en*ru Coral/
i nu *iu ce general a ho*r-* c ceea ce (rea cu ade(ra* ' ,ac e'*e
' )un m-na )e o colonie de la robu+ Cu al*e cu(in*e/ era mai
im)or*an* ' ne ducem du) o nou )ro)rie*a*e *eri*orial/ dec-* '
a)rm ceea ce a(eam de6a+ *iau c 'o'ea a*acul i n2au ,cu* nimic+
Iar )-n c-nd m2au con*ac*a* obinii/ ceea ce m chinuia era ,a)*ul c
mo*i(ul )en*ru care muri'e ,e*i0a mea era 'im)lu: $niunea Colonial
nu ,cu'e ceea ce *rebuia ' ,ac+ Adic ' a)ere (ia0a celor a,la0i 'ub
)ro*ec0ia 'a+ S2o a)ere )e ,iica mea+ Crede2m/ !iracB To*ul are de2
a ,ace cu KoT+
; i dac rzboiul *u nu merge aa cum (rei *u< -n*reb Jared
-nce*ior+ "binii -nc or '2i (rea con*iin0a/ i n2or ' aib nimic '2
0i dea -n 'chimb+
:ou*in z-mbi+
; Te re,eri la ,a)*ul c de ,a)* i2am )ierdu* )e rrae? i )e ene'hani
ca alia0i+
%>D
Jared -ncerc '2i a'cund 'ur)riza i nu reui+
; !a/ 'igur c *im de')re a'*a+ i *rebuie ' recuno'c c m2a
-ngri6ora* )en*ru o (reme+ !ar acum a(em ce(a care cred c ne (a
)une la loc )e drumul cel bun i (a )ermi*e obinilor ' )un 'inguri
'*)-nire )e $niunea Colonial+
; Nu2mi -nchi)ui c o '2mi ')ui de')re ce e (orba+
; #oi ,i -nc-n*a* '20i ')un/ zi'e :ou*in+ E'*e (orba de')re *ine+
M
Sagan 'cormoni )m-n*ul/ cu*-nd ce(a cu care ' lu)*e+ !ege*ele
i 'e -n,urar -n 6urul a ce(a care )rea 'olid/ i *ra'e+ Se *rezi cu un
bulgre de )m-n*+
Ah, rahat, 'e g-ndi/ a)oi 'ri i arunc bulgrele ')re (ehiculul
)lu*i*or -n *im) ce ace'*a *recea )e l-ng ea+ :ulgrele 'e li)i de ca)ul
celui de2al doilea obin/ care '**ea -n ')a*ele )rimului+ E1*ra*ere'*rul
'e -nclin 'ur)rin' i czu din a/ ro'*ogolindu2'e la )m-n*+
Sagan 'ri de la locul ei din iarb i 'e arunc -n*r2o cli) a'u)ra
obinului+ Crea*ura nuci* -ncerc ' ridice arma4 Sagan ,cu un )a'
-n*r2o )ar*e/ i2o 'mul'e din m-n i2l lo(i )e obin cu ea+ "binul chi0i
i rma'e la )m-n*+
3n de)r*are/ (ehiculul -n*orcea i 'e )reg*ea ' 'e n)u'*ea'c
a'u)ra 'a+ Sagan e1amin arma din m-na ei/ -ncerc-nd '2i dea
'eama dac )u*ea ' )ricea) ce(a din obiec*ul acela -nain*e ca
a)ara*ul )lu*i*or ' a6ung -n a)ro)iere/ i 'e ho*r- c nu e cazul '2i
ba* ca)ul+ 3l a)uc )e obin/ -i ddu o lo(i*ur -n g-* ca '2l men0in
'u)u' i2l )erchezi0iona -n cu*area unei arme a'cu0i*e+ 3i g'i a*-rna*
la br-u ce(a a'emn*or unui )umnal de lu)*+ Forma i echilibrul
erau com)le* ne)o*ri(i*e )en*ru m-na uman/ dar oricum nu 'e )u*ea
,ace nimic -n )ri(in0a a'*a+
#ehiculul 'e -n*or'e'e com)le* i acum 'e re)ezea ')re Sagan+
#edea bu*oiaul armei ro*indu2'e din ce -n ce mai re)ede/ ga*a '
*rag+ Sagan 'e a)lec i/ cu cu0i*ul -nc -n m-n/ -l a)uc )e obinul
czu*4 cu un mormi*/ -l *ra'e -n calea (ehiculului i a armei+ "binul
*re'l* c-nd 'ge0ile 'e -n,i)'er -n el+ Sagan/ aco)eri* de obinul
%>E
care 'e z(-rcolea/ )i -n*r2o )ar*e/ dar a*-* de a)roa)e de a)ara* )e c-*
-ndrznea i balan' cu0i*ul c-nd obinul *recu -n (i*ez )e l-ng ea+
Sim0i o r'ucire bru*al a bra0ului i ,u *r-n*i* la )m-n* -n(-r*indu2'e
c-nd cu0i*ul in*r -n con*ac* cu *ru)ul obinului+ Rma'e la )m-n*/
ame0i* i cu)rin' de dureri/ (reme de c-*e(a minu*e+
C-nd 'e ridic -n ',-ri*/ (zu a)ara*ul a*e)*-nd la o 'u* de me*ri+
"binul '**ea -nc )e el/ cu ca)ul cl*in-ndu2i2'e/ a*-rna* de g-* doar
)rin*r2o buca* de )iele+ Sagan -l -m)in'e )e obin de )e (ehicul i -i
lu armele i )ro(iziile+ A)oi *er'e de )e a)ara* '-ngele obinului c-*
)u*u mai bine i a(u ne(oie de c-*e(a minu*e ' -n(e0e cum mergea
mainria+ 3n*oar'e obiec*ul i2l ,cu ' )lu*ea'c ')re gard+ A)ara*ul
de)i cu uurin0 *unurile )e dea'u)ra4 Sagan -l aez )e 'ol -n a,ara
razei lor de ac0iune/ -n ,a0a lui ar(e? i Seaborg+
; Ar0i groaznic/ zi'e ar(e?+
; 5 'im* groaznic/ re)lic Sagan+ Acum/ a0i dori ' iei0i de2aici/
'au (2ar )lcea ' mai *rncni0i )u0in<
; !e)inde/ ')u'e ar(e?+ $nde mergem<
; A(eam o mi'iune/ r')un'e Sagan+ Cred c ar *rebui '2o
*erminm+
; Sigur/ -ncu(iin0 ironic ar(e?+ Noi *rei ,r arme/ lu-ndu2ne la
b*aie cu cel )u0in c-*e(a zeci de 'olda0i obini i a*ac-nd '*a0ia
*iin0i,ic+
Sagan *ra'e arma obinului i i2o -n*in'e lui ar(e?+
; Acum ai o arm+ To* ce *rebuie ' ,aci e'*e ' -n(e0i '2o
,olo'e*i+
; Frumo'/ comen* ar(e?/ lu-nd arma+
; C-* crezi c o ' dureze )-n c-nd obinii or '2i dea 'eama c
unul din*re (ehiculele lor )lu*i*oare li)'e*e< -n*reb Seaborg+
; C-* 'e )oa*e de )u0in/ r')un'e Sagan+ ai+ E *im)ul ' )lecm+
M
; Se )are c -nregi'*rarea *a e ga*a/ -l anun0 :ou*in )e Jared i 'e
-n*oar'e ')re ecranul de )e birou+
Jared *iu'e -nain*e ca :ou*in ' i2o ')un/ )en*ru c ciu)i*urile de
%AJ
menghin di')ru'er doar cu c-*e(a cli)e -nain*e+
; Ce (rei ' ')ui cu ,a)*ul c o ' *e )un )e drumul cel bun
-m)o*ri(a $niunii Coloniale< -n*reb Jared+ N2am de g-nd ' *e a6u*+
; !e ce nu< Nu *e in*ere'eaz ' 'al(ezi ra'a uman de a',i1iere
len*<
; S ')unem doar c )rezen*area *a nu m2a con(in' -n -n*regime+
:ou*in ridic din umeri+
; Aa mergeB Fire*e/ *u ,iind eu/ 'au un 'oi de ,ac'imil/ a ,i
')era* c o ' a6ungi ' ado)0i ,elul meu de2a g-ndi+ !ar )-n la urm/
indi,eren* c-*e din*re amin*irile 'au *icurile mele )er'onale ai )u*ea
a(ea/ -nc e*i al*cine(a/ nu2i aa< !eocamda*/ oricum+
; Ce -n'eamn a'*a<
; A6ung i acolo+ !ar d2mi (oie mai -n*-i '20i ')un o )o(e'*e+
Are ' lim)ezea'c lucrurileB Cu mul0i ani -n urm/ obinii i o ra'
)e nume ala au in*ra* -n*r2un con,lic* -n leg*ur cu o )ro)rie*a*e
*eri*orial+ @a )rima (edere/ ala i obinii erau de ,or0e 'en'ibil egale/
doar c arma*a alai* era alc*ui* din clone+ A'*a -n'emna c erau cu
*o0ii 'u'ce)*ibili la aceeai arm gene*ic/ un (iru' )e care2l
)roiec*a'er obinii/ meni* ' rm-n la*en* )en*ru o (reme ; de'*ul de
mul* ca ' ,ie *ran'mi' ; i a)oi ' dizol(e carnea bie0ilor alai0i+
Arma*a alai* a ,o'* nimici*/ la ,el i ci(ilii alai0i/ du) un *im)+
; " )o(e'*e -nc-n**oareB
; A*ea)* )u0in/ c de(ine i mai bun+ Nu cu mul* (reme -n
urm/ m2am g-ndi* ' ,ac acelai lucru For0elor Coloniale de A)rare+
A ,ace a'*a e'*e -n' mai com)lica* dec-* )are+ .rin*re al*ele/
cor)urile mili*are ale For0elor Coloniale de A)rare '-n* a)roa)e -n
-n*regime imune la boli ; Smar*:lood2ul )ur i 'im)lu nu *olereaz
)a*ogeni+ i/ de'igur/ nici cor)urile FCA/ nici acelea ale For0elor
S)eciale nu '-n* de ,a)* clona*e/ aa -nc-*/ chiar dac le2am )u*ea
e1)une unui (iru'/ n2ar reac0iona *oa*e -n acelai ,el+ A)oi -n' mi2am
da* 'eama c e1i'*a un lucru -n ,iecare cor) FCA care era e1ac* la ,el+
Ce(a )e care2l cuno*eam -n )ro,unzimeB
; :rain.al2ul+
; :rain.al2ul/ con,irm :ou*in+ 3n cazul ace'*a/ )u*eam crea un
(iru' cu ac0iune len* ')ecial )en*ru el ; unul care '2ar -n*i)ri -n
%AI
:rain.al/ '2ar re)lica de ,iecare da* c-nd un membru al FCA ar lua
leg*ura cu un al*ul/ dar ar rm-ne la*en* )-n la o da* i o or ale'e
de mine+ A)oi ar ,ace ca ,iecare 'i'*em cor)oral )o'e'or de :rain.al
'2o ia razna+ To0i cei cu :rain.al ar muri in'*an*aneu/ iar *oa*e lumile
umane ar ,i de'chi'e )en*ru cucerire+ Re)ede/ uor/ ,r durereB
; E1i'*a -n' o )roblem/ con*inu el+ Nu a(eam nici un mi6loc '
in*roduc (iru'ul+ G$a mea din ')a*eH era numai )en*ru diagno'*ice+
.u*eam ci*i i o)ri anumi*e 'i'*eme/ dar nu era )roiec*a* ' -ncarce
coduri+ .en*ru -ncrcarea codului a(eam ne(oie de cine(a care '2l
acce)*e )en*ru mine i ' ac0ioneze ca )ur**or+ Aa c obinii au
)orni* -n cu*are de (olun*ari+
; Na(ele For0elor S)ecialeB
; Ne2am -nchi)ui* c For0ele S)eciale a(eau ' ,ie mai (ulnerabile
la blocarea :rain.al2urilor+ #oi *o0i n2a0i ,o'* nicioda* li)'i0i de ele/
-n *im) ce 'olda0ii obinui0i ai FCA ar )u*ea -nc ,unc0iona+ i '2a
do(edi* corec*+ 30i re(ii )-n la urm/ dar ocul ini0ial ne d *im) din
belug -n care ' lucrm+ I2am adu' aici i am -ncerca* '2i
con(ingem ' ,ie )ur**ori+ 5ai -n*-i am ceru*/ a)oi am in'i'*a*+
Nimeni n2a ceda*+ A'*a da/ di'ci)lin+
; $nde '-n* acum< -n*reb Jared+
; S-n* mor0i+ Felul -n care in'i'* obinii e'*e de'*ul de )u*ernic+ Ar
*rebui ' corec*ez *o*ui a,irma0ia+ $nii din*re ei au 'u)ra(ie0ui* i i2
am ,olo'i* )en*ru '*udii de con*iin0+ S-n* -n (ia0/ a*-* c-* )oa*e ,i un
creier -n*r2un borcan+
@ui Jared i 'e ,cu grea0+
; !u2*e2n )izda m2*ii/ :ou*inF
; Ar ,i *rebui* ' 'e o,ere (olun*ariB
; 5 bucur c *e2au dezamgi*+ " ' ,ac acelai lucru+
; Nu cred+ Ceea ce *e ,ace di,eri*/ !irac/ e'*e c nici unul din*re ei
nu a(ea de6a creierul i con*iin0a mea -n ca)+ Iar tu le ai+
; Chiar i cu am-ndou/ nu '-n* *u+ Ai zi'2o cu gura *a+
; Am zi' c deocamdat e*i al*cine(a+ :nuie'c c nu *ii ce '2ar
-n*-m)la dac a *ran',era con*iin0a care 'e a,l aici ; :ou*in -i
ciocni *-m)la cu (-r,ul dege*ului ; i 0i2a in*roduce2o -n ca)/ nu2i
aa<
%A%
Jared -i adu'e amin*e de di'cu0ia cu Cainen i cu arr? Oil'on/
c-nd 'ugera'er 'u)ra)unerea con*iin0ei -nregi'*ra*e a lui :ou*in
)e'*e a 'a )ro)rie/ i 'im0i un ,ior de ghea0 )e ira ')inrii+
; Ar *erge con*iin0a care 'e a,l de6a acolo+
; !a/ -ncu(iin0 :ou*in+
; " ' m omoriB
; .i/ da+ !ar *ocmai am ,cu* o -nregi'*rare a con*iin0ei *ale/
)en*ru c am ne(oie ' a)lic ni*e a6u'*ri de ,ine0e )ro)riului meu
*ran',er+ E'*e *o* ceea e*i/ )-n acum cinci minu*e+ Aa c (ei ,i mor*
doar -n cea mai mare )ar*eB
; 5izerabiluleF
; i du) ce -mi (oi ,i -ncrca* con*iin0a -n cor)ul *u/ (oi 'er(i
dre)* )ur**or al (iru'ului+ Nu m (a a,ec*a )e mine/ de'igur+ !ar
oricine al*cine(a -i (a 'im0i -n*reaga ,or0+ A)oi (oi )une ' ,ie
-m)uca0i camarazii *i de de*aamen*/ i du) aceea KoT i cu mine
ne (om -n*oarce -n ')a0iul $niunii Coloniale -n acea ca)'ul de
ca)*are )e care ne2ai ,urniza*2o cu a*-*a gri6+ " ' le ')un c Charle'
:ou*in e mor*/ iar obinii 'e (or da la ,und )-n c-nd lo(e*e (iru'ul
:rain.al2ului+ A)oi (or in*er(eni i (or 'ili $niunea Colonial '
ca)i*uleze+ i ui*e2aa/ *u i cu mine (om ,i 'al(a* omenirea+
; Nu )une a'*a )e 'eama mea+ N2am nimic de2a ,ace cu aa ce(a+
; Nu< r-n6i :ou*in/ amuza*+ A'cul*/ !irac+ $niunea Colonial n2o
' m (ad )e mine ca in'*rumen* al di')ari0iei 'ale+ Eu (oi ,i de6a
mor*+ " ' *e (ad )e *ine/ i numai )e *ine+ "oo/ o ' ,aci )ar*e din
a'*a/ )rie*ene+ N2ai de ale'+
PAISPREECE
; Cu c-* m g-nde'c mai mul* la )lanul '*a/ cu a*-* -mi )lace mai
)u0in/ -i ')u'e ar(e? lui Sagan+
Ei doi i cu Seaborg '**eau ghemui0i la marginea )durii de l-ng
'*a0ia *iin0i,ic+
; 3ncearc ' nu *e mai g-nde*i a*-* de mul*/ re)lic Sagan+
; A'*a ar *rebui ' ,ie uor )en*ru *ine/ ar(e?/ in*er(eni Seaborg+
3ncerca ' -n'enineze a*mo',era i nu )rea reuea+ Sagan arunc o
%A&
)ri(ire c*re )iciorul lui Seaborg+
; " ' )o0i ,ace a'*a< -n*reb ea+ chio)*a*ul 'e -nru*0e*e+
; " ' m de'curc/ r')un'e Seaborg+ N2o ' '*au aici ca un raha*
-n *im) ce (oi doi -nde)lini0i mi'iunea+
; Nu ')un a'*a/ (orbi Sagan+ S)un c *u i ar(e? a0i )u*ea
'chimba rolurile+
; 5 de'curc/ re)e* Seaborg+ i oricum/ ar(e? m2ar omor- dac
i2a lua numrul+
; Ai dre)*a*e/ la naiba/ re)lic ar(e?+ S-n* bun la 'oiul '*a de
raha*uri+
; 5 doare )iciorul/ dar )o* ' merg i ' alerg cu el+ " ' ,ie
bine+ Aa c hai ' nu mai '*m aici i ' (orbim de')re a'*a+ " '2mi
-n0e)enea'c )iciorul+
Sagan ddu din ca) i2i -n*oar'e )ri(irea c*re '*a0ia *iin0i,ic/ un
gru) de cldiri rela*i( mode'*+ @a ca)*ul din')re nord al
com)le1ului erau cazrmile obinilor/ 'ur)rinz*or de -nghe'ui*e4
obinii ,ie c nu (oiau/ ,ie c nu a(eau ne(oie de nimic care ' 'emene
c-* de c-* a in*imi*a*e+ Ca i oamenii/ obinii 'e adunau la orele de
ma'4 mul0i din*re ei a(eau ' ,ie la )o)o*a de l-ng cazrmi+ Treaba
lui ar(e? era ' creeze o di(er'iune acolo i ' a*rag a*en0ia a'u)ra
lui/ duc-ndu2i )e obini du) el/ -n al*e )r0i ale '*a0iei+
@a ca)*ul din')re 'ud al com)le1ului 'e a,la genera*orul2regu2
la*or de energie/ ad)o'*i* -n*r2o cldire mare/ a'emn*oare unei
magazii+ "binii ,olo'eau ceea ce -n mod e'en0ial erau ni*e ba*erii
uriae/ -ncrca*e )ermanen* de ni*e mori de (-n* am)la'a*e la o
oarecare de)r*are de '*a0ie+ Treaba lui Seaborg era ' *aie cum(a
curen*ul+ Trebuia ' lucreze cu ceea ce g'ea la ,a0a locului/ ca '
rezol(e )roblema+
3n*re cele dou 'e a,la '*a0ia *iin0i,ic )ro)riu2zi'+ !u) ce cdea
curen*ul/ Sagan *rebuia ' in*re/ '2l g'ea'c )e :ou*in i '2l 'coa*
de acolo/ lo(indu2l ca '2i )iard cuno*in0a dac era ne(oie+ !ac
ddea )e'*e !irac/ *rebuia ' '*abilea'c ra)id dac era ,olo'i*or 'au
dac de(eni'e *rd*or/ la ,el ca originalul+ 3n cel de2al doilea caz/
*rebuia '2l ucid/ cura* i ra)id+
Sagan bnuia c a(ea ' ,ie ne(oie '2l omoare )e !irac
%A7
indi,eren* de 'i*ua0ie4 nu credea cu ade(ra* c (a a(ea de'*ul *im) '
ho*ra'c dac era demn de -ncredere 'au nu/ i nu a(ea la di')ozi0ie
u)grade2ul :rain.al2ului ca '2i ci*ea'c g-ndurile+ Sagan -i -ngdui
un momen* de amuzamen* melancolic/ g-ndindu2'e la ,a)*ul c
abili*a*ea ei de a ci*i min0ile/ a*-* de 'ecre*/ era de a'emenea com)le*
inu*il c-nd a(ea cu ade(ra* ne(oie de ea+ Sagan nu (oia ' ,ie
ne(oi* '2l ucid )e !irac/ dar nu (edea )rea mul*e o)0iuni -n
)ri(in0a a'*a+ Poate c e mort de5a, 'e g-ndi+ Asta m*ar scuti de o
btaie de cap.
Sagan 'cu*ur din ca) ca '2i alunge g-ndul+ Nu2i )lcea ce
')unea de')re ea ace'* mod de a g-ndi+ A(ea '2i ,ac gri6i )en*ru
!irac a*unci/ c-nd i dac !irac urma ' a)ar+ 3n*re *im)/ cei *rei
a(eau al*e lucruri de care ' 'e )reocu)e+ .-n la urm/ *o* ceea ce
con*a era '2l urce )e :ou*in -n ca)'ula aceea+
A&em un a&anta5, g-ndi Sagan+ ,ici unul dintre noi nu se ateapt
cu ade&rat s supra&ie!uiasc. Asta ne oer nite op!iuni n plus.
; S-n*em ga*a< -n*reb Sagan+
; S-n*em ga*a/ r')un'e Seaborg+
; @a dracuU/ da/ zi'e i ar(e?+
; A*unci '2o ,acem/ ')u'e Sagan+ ar(e?/ d2i drumul+
M
Jared 'e *rezi din*r2un 'omn 'cur* i o g'i )e KoT ui*-ndu2'e lung
la el+
; :un/ KoT/ (orbi el+
; :un/ r')un'e KoT i 'e -ncrun*+ Am ui*a* cum *e cheam+
; Eu '-n* Jared/ zi'e el+
; A/ da+ :un/ domnule Jared+
; :un/ drgu0o/ -i r')un'e Jared/ i din nou g'i di,icil '2i
)'*reze (ocea egal+
Arunc o )ri(ire la animalul de )lu )e care2l 0inea KoT -n bra0e+
; E'*e ele,an*ul Cele'*e< -n*reb el+
KoT ddu din ca) i2l ridic )en*ru ca el '2l (ad mai bine+
; 3h-/ r')un'e ea+ A(eam un :abar/ dar l2am )ierdu*+ 3l *ii )e
%A>
:abar<
; !a+ 3mi aduc amin*e c l2am (zu* i )e :abar+
; 5i2e dor de :abar/ ')u'e KoT cu (oce 'ub0ire/ a)oi 'e -n(ior+
!ar **icul mi2a adu'2o )e Cele'*e/ du) ce '2a -n*or'+
; C-* *im) a li)'i*<
KoT ridic din umeri+
; 5ul* (reme+ A zi' c a(ea ni*e lucruri de ,cu* mai -n*-i+ !ar a
zi' c i2a *rimi' )e obini ' m a)ere i ' aib gri6 de mine+
; Aa au ,cu*<
; Cred c da+
Ridic din umeri i adug cu (oce 'czu*:
; Nu2mi )lac obinii+ S-n* )lic*icoi+
; 3mi dau 'eama+ 3mi )are ru c *u i *a*l *u a0i ,o'* de')r0i0i
a*-* de mul*/ KoT+ *iu c *e iube*e ,oar*e mul*+
; *iu+ i eu -l iube'c+ 3i iube'c )e **icul/ i )e mmica/ i )e *o0i
bunicii )e care nu i2am -n*-lni* nicioda*/ i )e )rie*enii mei de la
Co(ellB 5i2e dor de ei+ Crezi c lor le e dor de mine<
; S-n* 'igur c da/ r')un'e Jared i e(i* in*en0iona* ' 'e
g-ndea'c la ce 'e -n*-m)la'e cu )rie*enii ei+
Se ui* din nou la KoT i o (zu -mbu,na*+
; Ce e/ iubi*o< -n*reb el+
; Ta*a zice c *rebuie ' m -n*orc )e .hoeni1 cu *ine+ Kice c o '
'*ai cu mine ca el ' )oa* ' *ermine ni*e *reburi aici+
; T*icul *u i cu mine am (orbi* de')re a'*a/ ')u'e el cu
)ruden0+ Nu (rei ' *e -n*orci<
; #reau ' m -n*orc cu **icul/ (orbi ea )e *on )l-ngre0+ Nu
(reau ' rm-n aici+
; N2o ' dureze )rea mul*+ Numai c na(a )e care am adu'2o aici
ca ' *e duc aca' e ,oar*e mic i n2o ' ,ie loc -n ea dec-* )en*ru
noi doi+
; .o0i ' rm-i tu.
Jared izbucni -n r-'+
; A (rea ' 'e )oa*/ draga mea+ !ar o ' ne di'*rm c-* *im) -l
a*e)*m )e **icul *u/ -0i )romi*+ Ce 0i2ar )lcea ' ,aci c-nd a6un2
gem la '*a0ia .hoeni1<
%AA
; #reau ' cum)r ni*e bomboane. Aici n2au deloc+ T*icul zice
c obinii nu ,ac+ A -ncerca* '2mi ,ac *o*ui unele/ oda*+
; Cum au ,o'*<
; Au ,o'* rele de *o*+ #reau bomboane mari de zahr i caramele
i acadele i 6eleuriB -mi )lac cele negre+
; 3mi aduc amin*e de a'*a+ .rima oar c-nd *e2am (zu*/ m-ncai
6eleuri negre+
; C-nd a ,o'* a'*a<
; Cu mul* (reme -n urm/ iubi*o+ !ar -mi aduc amin*e de )arc
ar ,i ,o'* ieri+ i c-nd ne -n*oarcem/ )o0i m-nca orice bomboane (rei+
; !ar nu )rea mul*e+ .en*ru c a*unci o ' m doar '*omacul+
; Chiar aa e+ i nu )u*em l'a ' 'e -n*-m)le a'*a+ Nu (rem deloc
o durere de '*omac+
KoT -i z-mbi lui Jared i2i ,r-n'e inima+
; E*i caraghio'/ domnule Jared+
; .i/ -i -n*oar'e el z-mbe*ul/ -ncerc+
; "S/ o ' )lec+ Ta*a *rage un )ui de 'omn+ Nu *ie c '-n* aici+ "
'2l *reze'c )en*ru c mi2e ,oame+
; !u2*e i *reze*e2l/ KoT+ 5ul0ume'c )en*ru (izi*+ 5 bucur
,oar*e mul* c ai *recu* )e aici+
; "S/ ')u'e KoT/ 'e -n*oar'e i2i ,cu 'emn din m-n c-nd iei+ @a
re(edere/ domnule JaredF Ne (edem mai *-rziuF
; Ne (edem mai *-rziu/ re)e* el/ *iind c n2o '2o mai (ad+
; Te iube'cF adug KoT/ -n ,elul ne)'*or al co)iilor+
; i eu *e iube'c/ o)*i Jared/ )e un *on )rin*e'c+
A*e)* )-n c-nd auzi o u -nchiz-ndu2'e )e holul al*ura*/
-nain*e de a l'a ' ia' r'u,larea a')r/ ',-ie*oare/ )e care2o 0inu'e
-n )ie)*+
Jared 'e ui* la labora*or/ cu ochii alunec-nd )e'*e con'ola )e care
:ou*in o adu'e'e -nun*ru )en*ru a diri6a *ran',erul de con*iin0/ i
zbo(ind a'u)ra celui de2al doilea incuba*or/ cel -n care 'e (a aeza
chiar el -nain*e de a2i *rimi*e con*iin0a ')re cor)ul lui Jared/
*erg-nd e1i'*en0a lui Jared ca i cum n2ar ,i ,o'* al*ce(a dec-* un
-nlocui*or/ ce(a )u' acolo ca ' *reac *im)ul )-n c-nd ade(ra*ul
)ro)rie*ar al cor)ului )u*ea ' in*re -n )o'e'ia lui+
%AC
!ar/ 'e g-ndi Jared/ nu ace'*a era cazul de ,a)*< :ou*in era cel
care *rebuia ' 'e a,le -n ace'* cor)+ !e aceea ,u'e'e crea*+ @ui Jared
-i ,u'e'e -ngdui* ' e1i'*e doar )en*ru c la -nce)u* con*iin0a lui
:ou*in re,uza'e ' 'e in'*aleze+ Trebui'e ' ,ie con(in' ' -m)ar*
')a0iul min*al )e care2l crea'e Jared -n cali*a*e de 'u)ra(eghe*or+ Iar
acum/ ironia ironiilor/ :ou*in (oia *o*/ (oia '2l dea la o )ar*e
com)le* )e Jared+ La naiba, 'e g-ndi -nnebuni* Jared+ Abia aran5asem
creierul sta aa cum &oiam" R-'e/ iar r-'ul -i 'un *remura* i '*raniu
-n urechi+ 3ncerc ' 'e calmeze/ aduc-ndu2'e -n*r2o '*are *o* mai
ra0ional/ r'u,lare cu r'u,lare+
Jared -l auzi -n ca) )e :ou*in/ de'criind relele $niunii Coloniale/
i auzi (ocea lui Cainen/ -n care a(ea mai mul* -ncredere c ar )u*ea
,i 'incer -n leg*ur cu a'emenea lucruri/ re,lec*-nd ace'*e 'en*imen*e+
Se ui* la )ro)riul lui *recu* -n For0ele S)eciale/ i la lucrurile )e care
le ,cu'e -n numele ,uririi unui $ni(er' G'igur )en*ru omenireH+
$niunea Colonial controla ,iecare canal de comunica0ii/ diri6a
,iecare cur' al ac0iunii/ '*)-nea cu o m-n de ,ier ,iecare a')ec* al
umani*0ii i lu)*a cu *oa*e celelal*e ra'e )e care le cuno*ea cu o
,eroci*a*e )er'i'*en*+
!ac $ni(er'ul era a*-* de o'*il )e c-* ')unea $niunea Colonial/
)oa*e c ace'* ni(el de con*rol era 6u'*i,ica*/ )en*ru im)era*i(ul ra'ial
a*o*cu)rinz*or de a c-*iga *eren i de a con'*rui un loc )en*ru
,iin0ele umane -n $ni(er'+ !ar dac nu era % dac ceea ce alimen*a
rzboaiele ne-nce*a*e ale $niunii Coloniale nu era com)e*i0ia din
e1*erior/ ci )aranoia i 1eno,obia din in*erior ; a*unci Jared *ia c el
i *o0i cei )e care2i cuno'cu'e -n For0ele S)eciale i -n a,ara lor ar ,i
)u*u*/ -n*r2un ,el 'au al*ul/ ' duc la moar*ea len* a omenirii/ de')re
care :ou*in -l a'igura c2i a*e)*a+ Ar ,i ale' a*unci ' re,uze ' mai
lu)*e+
Dar, g-ndi Jared/ nu se poate a&ea ncredere n 8outin. :ou*in
con'idera $niunea Colonial male,ic/ dar i :ou*in alegea ' ,ac
lucruri rele+ Fcu'e ca *rei ra'e di,eri*e ; dou cu con,lic*e (echi -n*re
ele ; ' 'e unea'c )en*ru a a*aca $niunea Colonial/ 'u)un-nd
miliarde de oameni i miliarde de al*e crea*uri in*eligen*e la
amenin0area rzboiului+ Fcu'e e1)erimen*e )e 'olda0i ai For0elor
%AD
S)eciale i2i uci'e'e+ .lnuia ' omoare )-n la ul*imul membru al
For0elor S)eciale i ,iecare 'olda* FCA cu (iru'ul 'u )en*ru :rain2
.al/ ce(a a'emn*or cu un genocid/ a(-nd -n (edere numrul i
alc*uirea unic a For0elor Coloniale de A)rare+ i ucig-nd For0ele
Coloniale de A)rare/ :ou*in ar l'a coloniile i .m-n*ul li)'i*e de
a)rare -m)o*ri(a oricrei ra'e care 'e ho*ra ' re(endice (reuna
din*re colonii )en*ru ea+ "binii nu )u*eau o)ri goana du) )m-n* a
celorlal*e ra'e ; i )robabil n2ar ,i ,cu*2o/ chiar dac2ar ,i )u*u*+
R')la*a )en*ru obini nu era )m-n*ul/ ci con*iin0a+
Coloni*ii ne)ro*e6a0i ar ,i o'-ndi0i/ -i ddu 'eama Jared+ Coloniile
ar ,i di'*ru'e i oamenii n2ar a(ea unde ' 'e duc+ Nu '**ea -n ,irea
')eciilor din acea'* )ar*e a gala1iei '2i -m)ar* lumile+ .m-n*ul/
cu miliardele 'ale/ ar )u*ea 'u)ra(ie0ui4 ar ,i greu ' mu0i miliarde de
oameni ,r lu)*+ .lane*ele colonii ; mai )u0in )o)ula*e i mai )u0in
-m)o(ra*e din )unc* de (edere ecologic ; ar ,i -n' mul* mai
a*rg*oare+ Iar dac cine(a 'e ho*ra ' a*ace .m-n*ul/ i .m-n*ul
,u'e'e cu ade(ra* 0inu* )e loc de c*re $niunea Colonial )en*ru
)ro)riile ei 'co)uri/ a*unci n2ar ,i ca)abil ' 'e a)ere cu ma1im
e,icien0+ Ar 'u)ra(ie0ui/ dar )agubele ar ,i imen'e+
8outin nu &ede toate astea+ 'e -n*reb Jared+ .oa*e c da/ dar
)re,era ' cread c nu '2ar -n*-m)la aa+ "ri )oa*e c )ur i 'im)lu
nu 'e g-ndi'e nicioda* la con'ecin0ele ac0iunilor 'ale+ C-nd obinii -l
con*ac*a'er/ )oa*e c *o* ceea ce (zu'e :ou*in era un )o)or a*-* de
di')era* ' ca)e*e ceea ce le )u*ea el da/ -nc-* ar ,i ,cu* orice )en*ru
a'*a+ .oa*e c :ou*in ceru'e @una de )e cer i nu 'e g-ndi'e ce2ar ,ace
cu @una du) ce2ar c)*a2o+ .oa*e c :ou*in nu credea cu ade(ra*
c obinii i2ar da cu ade(ra* rzboiul )e care2l ceru'e+
3n*re0e'u* cu *oa*e a'*ea/ Jared 'im0i o -ngri6orare -nnebuni*oare
)en*ru KoT: ce '2ar -n*-m)la cu ea dac :ou*in nu reuea 'au dac era
uci'4 ce '2ar -n*-m)la dac ar reui< Jared 'e 'im0i (ino(a* )en*ru c
'e g-ndea la ce '2ar -n*-m)la cu un 'ingur co)il/ c-nd milioane de (ie0i
ar ,i 'chimba*e 'au curma*e/ dar nu 'e )u*ea -m)iedica '2o ,ac+ @a
,el de mul* ca orice al*ce(a/ cu*a o cale )en*ru ca KoT '
'u)ra(ie0uia'c dincolo de *oa*e a'*ea+
Jared 'e 'im0i co)lei* de deciziile )e care *rebuia ' le ia/
%AE
ne'a*i',cu* de )rea )u0inele in,orma0ii )e care le a(ea ca ' ,ac
acele alegeri/ i com)le* ,ru'*ra* de c-* de )u0ine 'olu0ii a(ea -n
leg*ur cu ambele )robleme+ Sim0ea c era )robabil ul*ima )er'oan
din lume care2ar *rebui ' 'e lu)*e cu *oa*e a'*ea+ !ar acum nu mai
era nimic de ,cu*+ 3nchi'e ochii i2i e(alu o)0iunile+
" or mai *-rziu/ Jared de'chi'e ochii c-nd :ou*in in*r )e u/
urma* de un obin+
; E*i *reaz+
; S-n*/ r')un'e Jared+
; E *im)ul ' ,ac *ran',erul+ Am in*rodu' )rogramul )roce'ului i
am rula* 'imulrile4 'e )are c o ' mearg )er,ec*+ N2are nici un ro'*
' mai am-nm+
; !e)ar*e de mine g-ndul de a *e -m)iedica ' m ucizi/ (orbi
Jared )e un *on ne)'*or+
:ou*in 'e o)ri4 Jared (zu c ,a)*ul de a )omeni de crima lui
inci)ien* -l *ulbura )e :ou*in+ 8ine, g-ndi Jared+
; #orbind de')re a'*a/ zi'e :ou*in+ 3nain*e de a ,ace *ran',erul/
)o* ' rulez o direc*i( care *e (a ,ace ' dormi/ dac (rei+ N2o '
'im0i nimic+ 30i o,er a'*a+ !ac (reiB
; Tu nu )ari ' (rei+
; Face *ran',erul mai di,icil/ din c-*e (d din 'imulri+ Tran',erul
(a ,i mai 'igur dac e*i con*ien* i *u+
; :ine a*unci/ negrei* o ' rm-n *reaz+ N2a (rea ' ,ac lucrurile
mai di,icile )en*ru *ineF
; A'cul*/ !irac+ Nu2i nimic )er'onal+ Trebuie ' -n0elegi c *u
-mi o,eri o cale de a ,ace ca *o*ul ' 'e -n*-m)le re)ede i cura*/ cu c-*
mai )u0in (r'are de '-nge cu )u*in0 )en*ru ab'olu* *oa*e )r0ile+
3mi )are ru c *rebuie ' mori/ dar al*erna*i(a -n'eamn i mul* mai
mul*e mor0i+
; A'a'inarea ,iecrui 'olda* al For0elor Coloniale de A)rare cu
(iru'ul *u nu mi 'e )are )u0in (r'are de '-ngeB
:ou*in 'e -n*oar'e i -i ceru obinului ' -ncea) )reg*irile4 ace'*a
'e du'e la con'ol i 'e a)uc de *reab+
; S)une2mi/ zi'e Jared/ du) ce (ei ,i uci' *oa*e For0ele Coloniale
de A)rare/ cine o ' a)ere coloniile umane< N2or ' mai aib
%CJ
a)r*ori+ 3i (ei ,i uci' )e *o0i+
; "binii -i (or a)ra )e *ermen 'cur*+ .-n c-nd (om crea o nou
,or0 de,en'i(+
; E*i 'igur de a'*a< "da* ce le druie*i con*iin0/ de ce2ar mai
a(ea ne(oie ' ,ac ce(a )en*ru *ine< Sau )lnuie*i ' am-ni
con*iin0a )-n du) ce -0i -nde)line'c urmtoarea cerere<
:ou*in arunc o )ri(ire 'cur* c*re obinul din -nc)ere/ a)oi 'e
-n*oar'e ')re Jared+
; Nu amn nimic+ "r '2o ,ac )en*ru c au acce)*a* '2o ,ac+
; E*i di')u' ' )ariezi (ia0a lui KoT )e a'*a< .en*ru c a'*a ,aci+
; Nu2mi 0ine mie )relegeri de')re ,iica mea, 'e r'*i :ou*in la Ja2
red i -i -n*oar'e ')a*ele+
Jared 'e -n,ior cu *ri'*e0e/ g-ndindu2'e la alegerile )e care le
,cea+
"binul ,cu 'emn din ca) c*re :ou*in4 era *im)ul+ :ou*in 'e ui*
-nc o da* ')re Jared+
; 5ai (rei ' ')ui ce(a -nain*e de a -nce)e< -l -n*reb )e Jared+
; Cred c o '2o la' )e mai *-rziu+
:ou*in de'chi'e gura ca ' -n*rebe ce -n'emna a'*a/ dar -nain*e de
a a)uca '2o ,ac/ un zgomo* eru)'e din a,ara '*a0iei+ Suna ca un *un
,oar*e mare de'crc-ndu2'e ,oar*e ra)id+
M
ar(e? *ria )en*ru 'oiul '*a de *reburi+
.rinci)ala lui gri6/ c-nd 'e a)ro)iau de '*a0ia *iin0i,ic/ era c
loco*enen*ul Sagan a(ea ' a)eleze la una din*re abordrile ei
obinui*e/ me*odice i chibzui*e4 ce(a ,uria*/ care a(ea '2i cear '
mearg )e (-r,uri ca un ble'*ema* de ')ion 'au aa ce(a+ !e*e'*a
raha*urile a'*ea+ ar(e? *ia ce era i la ce era cel mai bun: era
*iclo'ul zgomo*o' i era bun ' ,ac lucrurile ' 'e )rbuea'c i '
'ar -n aer+ 3n )u0inele lui momen*e in*ro')ec*i(e/ ar(e? 'e -n*reba
dac originalul lui/ *i)ul din care ,u'e'e ,cu* -n cea mai mare )ar*e/
nu ,u'e'e cine(a cu ade(ra* an*i'ocial/ un )iroman 'au un lu)**or
)ro,e'ioni'*/ 'au )oa*e c ,cu'e -nchi'oare )en*ru ac*e de (iolen0+
%CI
"ricine 'au orice ,u'e'e/ ar(e? ar ,i ,o'* -nc-n*a* '2i dea un 'ru*
mare i zgomo*o' )e buze+ ar(e? era ab'olu* -m)ca* cu na*ura lui
in*erioar/ -n ,elul -n care clugrii budi*i zen nu )o* dec-* ' (i'eze+
Aa c/ a*unci c-nd Sagan -i ')u'e c a(ea 'arcina ' a*rag a*en0ia
a'u)ra lui )en*ru ca ea i cu Seaborg '2i ,ac *reburile/ lui ar(e? -i
(eni ' dan'eze+ .u*ea cu 'iguran0 ' a*rag a*en0ia a'u)ra lui+
3n*rebarea era cum+
ar(e? nu 'e do(edi'e nicioda* deo'ebi* de in*ro')ec*i(/ dar a'*a
nu -n'emna c era )ro'*+ .u*ea ,i chiar moral/ -n*re anumi*e limi*e4
-n0elegea (aloarea 'ub*ili*0ii/ chiar dac nu era un mare )ar*izan al
ei/ iar unul din*re mo*i(ele )en*ru care ieea ba'ma cura* chiar dac
'e com)or*a zgomo*o' i in'u)or*abil era acela c 'e )rice)ea la
'*ra*egie i logi'*ic+ 3i ddeai o 'arcin i el o ,cea/ de obicei -n
modul care )roducea cea mai mul* en*ro)ie/ da/ dar i -n*r2un ,el
care a*ingea e1ac* 0elul )e care *rebuia '2l a*ing+ $na din*re
luminile cluzi*oare ale lui ar(e?/ -n *ermeni de '*ra*egie/ era
'im)li*a*ea4 *oa*e lucrurile ,iind egale/ ar(e? )re,era cur'ul ac0iunii
care2l ducea -n miezul lucrurilor i a)oi *recea la *reab+ C-nd era
-n*reba*/ ar(e? o numea *eoria briciului lui "ccam a)lica* la lu)*:
cel mai 'im)lu mod de a2i da cui(a un u* -n ,und era de obicei cel
corec*/ i anumeB a2i da un u* -n ,undF
Era ,ilozo,ia care2l ,cu )e ar(e? ' ia (ehiculul )lu*i*or )e care2
l ,ura'e Sagan/ ' 'e 'uie )e el i/ du) c-*e(a cli)e -n care ghici
comenzile ,undamen*ale )en*ru a2l )ilo*a/ ' 0-nea'c ')re ua
)o)o*ei obinilor+ @a a)ro)ierea lui ar(e?/ ua )o)o*ei 'e de'chi'e
')re in*erior4 un obin -n*orc-ndu2'e la da*orie du) ma'+ ar(e?
'coa'e un r-n6e* 'min*i*/ acceler bru'c a)ara*ul/ a)oi ,r-n e1ac* a*-*
c-* 8')er el9 ' -nde'e nenoroci*ul la de e1*ra*ere'*ru direc* -na)oi -n
-nc)ere+
5er'e )er,ec*+ "binul a(u de'*ul *im) ' 'coa* un chi0i* de
'ur)riz -nain*e ca *unul a)ara*ului '2l lo(ea'c dre)* -n )ie)*/
izbindu2l ')re ')a*e ca )e o 6ucrie )e ',oar/ arunc-ndu2l a)roa)e )e
-n*reaga lungime a 'lii+ Ceilal0i obini din -nc)ere ridicar )ri(irile
-n *im) ce (ic*ima lui ar(e? 'e -n(-r*ea ca o moric )e )odea/ a)oi
-i -n*oar'er ochii mul*i)li c*re u/ c*re ar(e? i c*re a)ara*ul
%C%
cu *unul lui mare 0in*ind dre)* -n -nc)ere+
; :un/ bie0iF rcni ar(e? cu o (oce )u*ernic/ *un*oare+ .lu2
*onul numrul % ( *ran'mi*e 'alu*riF i cu a'*a/ a)' bu*onul
-n'emn-nd G,ocH al *unului i 'e )u'e )e *reab+
ar(e? -i iubea la nebunie munca+
M
!in )ar*ea cealal* a com)le1ului/ Seaborg -l auzi )e ar(e?
)ornind la (e'ela lui *reab/ i a(u doar o uoar -n,iorare+ Nu c lui
Seaborg nu i2ar ,i )lcu* de ar(e?/ dar du) c-*e(a lan'ri de lu)*
cu )lu*onul %/ c)*ai 'en*imen*ul c dac nu (oiai ca lucrurile '
e1)lodeze inu*il -n 6urul *u/ era mai bine ' '*ai de)ar*e de !aniel
ar(e?+
:ubui*urile i hrmlaia ,cur e1ac* ceea ce *rebuiau ' ,ac ;
'olda0ii obini de la genera*or -i abandonar )o'*urile ca '2i a6u*e )e
aceia din*re ei care erau ma'acra0i cu -nc-n*are -n )ar*ea cealal* a
com)le1ului+ Seaborg )orni -n*r2o alergare '*r-mb/ *re'rind la
,iecare )a'/ i c-nd in*r )e u lu )rin 'ur)rindere ceea ce )re'u)u'e
c erau ni*e 'a(an0i obini+ Seaborg -l -m)uc )e unul din*re ei cu
una din*re acele ciuda*e arme obine/ a)oi izbi g-*ul celuilal*+ Ace'*
lucru ,u mai *ulbur*or dec-* '2ar ,i a*e)*a* Seaborg4 'im0i oa'ele 'au
ce2or ,i ,o'* ele ced-nd 'ub lo(i*ura lui+ S)re deo'ebire de ar(e?/
(iolen0a nu ,u'e'e nicioda* na*ural )en*ru Seaborg4 nimic nu era
,oar*e na*ural )en*ru el+ Sim0i'e ace'* lucru de *im)uriu i a'cundea
ace'* lucru e1ager-nd/ mo*i( )en*ru care a*-0ia din*re membrii
de*aamen*ului lui de an*renamen* credeau c e un *iclo'+ Trecu'e
)e'*e a'*a ; cine(a *rebuie ' *e -m)ing de )e '*-nc dac n2o ,aci
'ingur ; dar lucrul )e'*e care nu reui'e ' *reac nicioda* era ideea
c/ la o adic/ For0ele S)eciale nu erau un loc bun )en*ru el+
Seaborg 'e du'e -n camera urm*oare/ care ocu)a cea mai mare
)ar*e a magaziei i care ad)o'*ea dou ,orme imen'e de')re care
Seaborg )re'u)u'e c erau ba*eriile )e care *rebuia ' le di'*rug+
!i(er'iunea lui ar(e? a(ea ' 0in numai a*-*a (reme c-* ar(e?
reuea ' rm-n -n (ia0/ ceea ce Seaborg 'e -ndoia c (a dura )rea
%C&
mul*+ Seaborg cu* -n -nc)ere comenzi 'au )anouri care l2ar ,i )u*u*
a6u*a/ ori mcar un indiciu cu )ri(ire la ,elul -n care )u*ea o)ri
curen*ul+ Nu (zu nimic4 *oa*e )anourile i comenzile 'e a,lau -n
camera -n care l'a'e doi obini mor0i+ Seaborg 'e -n*reb dac n2ar ,i
*rebui* '2l la'e )e unul din*re ei -n (ia0 i ' -ncerce '2l con(ing
' o)rea'c '*a0ia energe*ic/ dar 'e -ndoia c ar ,i a(u* )rea mul*
'ucce'+
; Fu*u2i mor0ii m2'ii/ zi'e el cu (oce *are/ ,ru'*ra*+
i din li)' de al*ce(a mai bun care '2i (in -n min*e/ ridic arma
obin i *ra'e -n*r2una din*re ba*erii+ .roiec*ilul 'e -n,i)'e -n cochilia
de me*al a uriaei ba*erii/ 'co0-nd )en*ru o cli) 'c-n*ei/ iar Seaborg
auzi un 0iui* a'cu0i*/ ca aerul uier-nd )rin*r2o gaur ,oar*e mic+ Se
ui* la locul unde *r'e'e ; de acolo 0-nea o u(i0 de gaz (erzui/ cu
)re'iune ridica*+ Ce naiba, 'e g-ndi Seaborg/ ridic-nd arma i 0in*ind
')re gaura din care 'e 'curgea gazul+ Dai s &edem dac rahatul sta
e inlamabil.
Era+
M
E1)lozia genera*orului de energie o arunc )e Jane Sagan dre)* -n
,und i o orbi )en*ru *rei 'ecunde bune4 -i reca)* (ederea chiar la
*im) ca ' (ad buc0i mari din 'ala genera*orului zbur-nd )e cer cam
-n direc0ia ei+ Sagan 'e ddu -na)oi de'*ul c-* ' e(i*e ',r-m*urile i/
din in'*inc*/ -i (eri,ic in*egrarea ca ' (ad dac nu cum(a/ )rin*r2
un miracol/ Seaborg reui'e ' 'u)ra(ie0uia'c+ Nu era nimic acolo/
de'igur+ Nu 'u)ra(ie0uie*i unei a'emenea e1)lozii+ 3l 'im0ea *o*ui
)e ar(e?/ oca* ,iind )en*ru o cli) de orgia lui de (iolen0+ Sagan
-i -ndre)* a*en0ia c*re '*a0ia *iin0i,ic )ro)riu2zi'/ cu ,ere'*rele
')ar*e i )or0iuni arz-nd -n ,lcri/ i a(u ne(oie de c-*e(a 'ecunde
)en*ru a2i ,ormula un )lan -nain*e de a2i da 'eama c a&ea din nou
in*egrare+ ")rirea curen*ului -i adu'e'e cum(a -na)oi :rain.al2ul+
Sagan ri'i)i dou 'ecunde com)le* ne)o*ri(i*e )en*ru a 'e bucura
de re(enirea in*egrrii i a :rain.al2ului -nain*e de a 'e -n*reba dac
mai era in*egra* cu al*cine(a+
%C7
M
E1)lozia -i *r-n*i la )odea )e :ou*in i )e obin4 Jared -i 'im0i
incuba*orul zguduindu2'e (iolen*+ Reui ' rm-n -n )ozi0ie
(er*ical/ ca i cel de2al doilea incuba*or+ @uminile 'e '*in'er/ )en*ru
a ,i -nlocui*e o 'ecund mai *-rziu de lucirea (erde/ bl-nd/ a becurilor
merg-nd )e genera*orul de rezer(+ "binul 'e ridic i 'e du'e la
)ere*e ' ac*i(eze genera*orul de rezer( al labora*orului+ :ou*in 'e
adun de )e )odea/ '*rig du) KoT i iei -n ,ug din -nc)ere+ Jared
-l urmri )lec-nd/ cu inima -n g-*+
Dirac, o auzi )e Jane Sagan+ @spunde*mi/
In*egrarea -l inund )e Jared ca o lumin aurie+
Snt aici, r')un'e Jared+
8outin mai triete+ -n*reb Sagan+
Da, r')un'e Jared+ Dar nu mai e !inta pentru misiunea noastr.
,u n!eleg.
0ane, zi'e Jared/ ,olo'ind numele de bo*ez al lui Sagan )en*ru
)rima oar de c-nd -i )u*eau am-ndoi aduce amin*e+ ZoM triete.
ZoM e aici. 9iica lui. 'rebuie s*o gseti. 'rebuie s*o iei de*aici ct
mai repede cu putin!.
Se 'im0i o ezi*are in,ini*ezimal din )ar*ea lui Sagan+
'rebuie s*mi spui totul, acum, ceru Sagan+ Bi ai ace mai bine s
te grbeti.
C-* de re)ede )u*u/ Jared de'carc -n :rain.al2ul lui Sagan *o* ce
a,la'e de la :ou*in/ inclu'i( -nregi'*rrile con(er'a0iilor )e care
-nce)u'e ' le creeze de -nda* ce :ou*in -i reda'e ca)aci*a*ea :rain2
.al2ului/ ')er-nd/ -m)o*ri(a oricror an'e/ c cine(a din
de*aamen*ul lui ar ,i )u*u* ' 'u)ra(ie0uia'c i ' g'ea'c drumul
)-n la el+ Sagan nu a(ea *im) ' *reac )rin *oa*e di'cu0iile/ dar erau
acolo/ )en*ru (ii*or+
'ot ar trebui s*l ducem pe 8outin napoi, ')u'e Sagan du) ce
Jared *ermin+
,., *rimi'e Jared cu(-n*ul c-* mai )u*ernic cu )u*in0+ Atta timp
ct e n &ia!, obinii &or &eni dup el. ) cheia lor ctre lucrul pe care
%C>
i*l doresc cel mai mult. Dac erau pe cale s mearg la r(boi
pentru c le ceruse el, or s mearg la r(boi s*l ia napoi.
Atunci o s*l omor.
3a*o pe ZoM, zi'e Jared+ 6 s am eu gri5 de 8outin.
Cum+
Ai ncredere n mine.
Dirac/ -nce)u Sagan+
Btiu c nu ai ncredere n mine. Bi tiu i de ce n*ai ncredere n
mine. Dar mi aduc aminte ce mi*ai spus odat, locotenente. ?i*ai
spus c, orice s*ar ntmpl, s*mi aduc aminte c am ost 0ared
Dirac. -!i spun acum, locotenente. Btiu cine snt. Snt 0ared Dirac din
9or!ele Speciale ale .niunii Coloniale, iar treaba mea este s sal&e(
omenirea. -!i cer s ai ncredere n mine s*mi ac treaba.
" )auz in,ini* de lung+ !e )e hol/ Jared -l auzi )e :ou*in -n*or2
c-ndu2'e -n labora*or+
9*!i treaba, soldat.
6 s*o ac. ?ul!umesc.
6 s*o gsesc pe ZoM.
Spune*i c eti o prieten a domnului 0ared, i c el i cu tticul
au spus c e n regul dac merge cu tine. Bi nu uita eleantul de
plu.
Jared *rimi'e in,orma0ii de')re unde credea c ar )u*ea ,i KoT/ de2
a lungul holului/ ieind din labora*or+
,*o s uit, zi'e Sagan+
Acum trebuie s ntrerup integrarea. La re&edere, locotenente.
?ul!umesc. ?ul!umesc pentru tot.
La re&edere, 0ared, r')un'e Sagan/ i -nain*e de a ru)e in*egrarea
-i *rimi'e un (al de ce(a care 'emna a -ncura6are+ i a)oi di')ru+
Jared era 'ingur+
:ou*in in*r din nou -n labora*or i '*rig la obin/ care mu* c-*e(a
comu*a*oare+ @uminile re(enir -n labora*or+
; S2i dm drumul/ -i ')u'e :ou*in obinului+ S-n*em a*aca0i/ aa
c *rebuie ' *erminm cu a'*a acum.
:ou*in 'e ui* 'cur* ')re Jared+ Ace'*a 'e mul0umi ' z-mbea'c/
-nchi'e ochii i a'cul* 'une*ele obinului care a)'a bu*oane )e
%CA
)anou/ )e :ou*in de'chiz-nd incuba*orul lui i in*r-nd -n el/ i
murmurul 'czu* al incuba*orului lui Jared )ornind/ )reg*indu2'e
)en*ru *ran',erul de con*iin0+
.rinci)alul regre* al lui Jared la ',-ri*ul ace'*ei (ie0i era c dura'e
a*-* de )u0in+ !oar un an+ !ar -n acel an/ a*-0ia oameni i a*-*ea
e1)erien0eB Jared )i -n min*e al*uri de ei i le 'im0i )rezen0a
)en*ru ul*ima oar: Jane Sagan/ arr? Oil'on/ Cainen+ Generalul
5a**'on i colonelul Robbin'+ .lu*onul % i a)ro)ierea )e care2o
-m)r0eau -n in*egrare+ Ciud0enia c)i*anului 5ar*in i a
gameranilor+ Glumele )e care le 'chimba'e cu loco*enen*ul Cloud+
Sarah .auling/ cea )reaiubi*+ i KoT+ KoT care (a *ri/ doar dac
Sagan reuea '2o g'ea'c+ i a(ea ' reuea'c+
,u, g-ndi Jared+ ,ici un regret. ,ici unul. Pentru nimic.
Jared auzi )ocne*ul 'lab c-nd obinul ini0ie 'ec(en0a de *ran',er+ Se
ag0 de )ro)ria lui iden*i*a*e c-* de mul* )u*u+ A)oi ced+
M
KoT 0i) c-nd 'e auzi un (uie* )u*ernic/ care2i zgudui camera a*-*
de *are -nc-* czu din )a* i *ele(izorul 'e de')rin'e de )ere*e+ !daca
(eni ' (ad dac )0i'e ce(a/ dar KoT -l -m)in'e deo)ar*e+ Nu (oia
ddaca/ -l (oia )e **icul/ i ,ire*e c ace'*a in*r )e u -n*r2un
minu*/ lu-nd2o -n bra0e/ lini*ind2o i ')un-ndu2i c *o*ul o ' ,ie bine+
A)oi o l' 6o' i2i ')u'e c )e'*e numai c-*e(a minu*e domnul Jared
a(ea ' (in du) ea/ i c ea *rebuia ' ,ac ce2i ')unea domnul
Jared/ dar deocamda* ' '*ea -n camera ei/ cu ddaca/ )en*ru c o '
,ie la ad)o'* acolo+
KoT )l-n'e din nou c-*e(a cli)e i2i ')u'e **icului c nu (oia ca el
' )lece/ iar el zi'e c n2o '2o mai )r'ea'c nicioda*+ Nu -n0elegea
nimic/ )en*ru c domnul Jared (enea '2o ia )e'*e c-*e(a minu*e '2o
duc de2acolo/ dar cu(in*ele o ,cur ' 'e 'im* oricum mai bine+
A)oi **icul (orbi cu ddaca i )lec+ !daca 'e du'e -n camera de zi
i 'e -n*oar'e cu una din*re armele acelea )e care le ,olo'eau obinii+
A'*a era ciuda*/ )en*ru c/ din c-*e *ia KoT/ ddaca nu mai ,olo'i'e
nicioda* o arm+ Nu 'e mai auzir e1)lozii/ dar din c-nd -n c-nd KoT
%CC
auzea ,ocuri de arm/ ,c-nd poc poc poc unde(a/ )e2a,ar+ KoT 'e
-n*oar'e -n )a*/ o '*r-n'e -n bra0e )e Cele'*e i2l a*e)* )e domnul
Jared+
!daca 'coa'e un 0i)* i ridic arma ')re ce(a ce KoT nu reuea
' (ad i a)oi iei -n ,ug )e u+ KoT 0i) i 'e a'cun'e 'ub )a*/
)l-ng-nd/ aduc-ndu2i amin*e cum ,u'e'e la Co(ell i -n*reb-ndu2'e
dac lucrurile acelea ca ni*e gini a(eau ' (in '2o ia din nou/ aa
cum ,cu'er acolo+ Auzi ni*e bu,ni*uri -n camera de al*uri/ a)oi un
'*rig*+ KoT -i aco)eri urechile i -nchi'e ochii+
C-nd -i de'chi'e din nou/ -n camer 'e zrea o )ereche de )icioare/
a)ro)iindu2'e de )a*+ KoT )u'e o m-n la gur ca ' nu 'coa* nici un
zgomo*/ dar nu2i )u*u '*)-ni un 'c-nce* 'au dou+ A)oi )icioarele
de(enir genunchi i m-ini i bra0e/ i un ca) a)leca* -n*r2o )ar*e
a)ru i ')u'e ce(a+ KoT 0i) i -ncerc ' ia' de 'ub )a* )rin al*
)ar*e/ '*r-ng-nd2o )e Cele'*e/ dar de -nda* ce a)ru/ ,emeia o a)uc
i o '*r-n'e -n bra0e+ KoT ddu din )icioare i '*rig4 abia du) un *im)
-i ddu 'eama c ,emeia -i *o* ro'*ea numele+
; Nu2i nimic/ KoT/ ')unea ,emeia+ Nu2i nimic+ S'*+ S'*+ Nu2i
nimicB
KoT -nce* )-n la urm ' mai -ncerce ' 'ca)e i -n*oar'e ca)ul+
; $nde2i **icul< -n*reb+ $nde2i domnul Jared<
; Am-ndoi '-n* ,oar*e ocu)a0i acum/ r')un'e ,emeia/ -nc -mbr2
0i-nd2o )e KoT+ 5i2au zi' ' (in ' *e iau i ' am gri6 ' nu 0i 'e
-n*-m)le nimic+ S-n* domnioara Jane+
; T*icul a zi' c *rebuie ' a*e)* aici )-n (ine domnul Jared '
m ia/ zi'e KoT+
; *iu c a zi'+ !ar acum am-ndoi au lucruri )e care *rebuie ' le
,ac+ Se )e*rec o mul0ime de lucruri -n momen*ul '*a i nu2i la' '
(in du) *ine+ !e aceea m2au *rimi' )e mine/ ca ' *e a)r+
; !daca m a)r/ ')u'e KoT+
; !daca a ,o'* chema* -n al* )ar*e/ zi'e domnioara Jane+ E
agi*a0ie mare )e2aici+
; Am auzi* un zgomo* ,oar*e *areB
; Ei/ '*a2i unul din*re lucrurile care2i 0ine )e *o0i ocu)a0i+
; "S/ acce)* KoT cu -ndoial+
%CD
; Acum/ KoT/ ')u'e domnioara Jane+ Ceea ce (reau eu ' ,aci
e'*e '2mi )ui m-inile -n 6urul g-*ului i )icioarele -n 6urul mi6locului/
' *e 0ii de mine oarte '*r-n' i ' -nchizi ochii )-n -0i ')un eu '2i
de'chizi+ .o0i ' ,aci a'*a<
; 3h-+ !ar cum o '2o 0in )e Cele'*e<
; .i/ hai '2o )unem -n*re noi dou/ chiar aici/ zi'e domnioara
Jane/ i o )u'e )e Cele'*e -n*re )ie)*ul ei i KoT+
; " ' 'e *ur*ea'c+
; *iu/ ')u'e domnioara Jane+ !ar n2o ' )0ea'c nimic+ E*i
ga*a<
; S-n* ga*a/ zi'e KoT+
; A*unci -nchide ochii i 0ine2*e ,oar*e '*r-n'+
KoT 'e 0inu/ chiar dac/ a*unci c-nd ieir din dormi*or/ ochii lui
KoT nu 'e -nchi'e'er -nc i/ c-nd a6un'er -n camera de zi/ KoT (zu
ce(a ce 'emna cu ddaca dormind )e )odea+ A)oi KoT -nchi'e ochii
de *o* i a*e)* ca domnioara Jane '2i ')un c-nd '2i de'chid la
loc+
M
"binii )e care Sagan -i -n*-lni -n cldirea labora*oarelor o e(i*ar
-n cea mai mare )ar*e/ ,c-nd2o ' cread c erau ')ecializa0i -n
general ca 'a(an0i/ dar din c-nd -n c-nd c-*e unul -ncerca ' o a*ace cu
o arm 'au cu m-inile goale+ Camerele erau )rea '*r-m*e ca '
m-nuia'c )uca obin incomod cu (reun )ic de )recizie4 Sagan
rma'e la cu0i*/ -ncerc-nd ' ,ie ra)id+ Acea'* *ac*ic a)roa)e c
eu c-nd obinul care a(ea gri6 de KoT a)roa)e c -i re*ez ca)ul4
Sagan arunc )umnalul c*re obin/ ca '2i di'*rag a*en0ia i a)oi 'e
arunc a'u)ra lui/ lu)*-nd cor) la cor)+ Sagan *ia c a a(u* noroc
c-nd/ -n *im) ce 'e ro'*ogoleau )e )odea/ obinul -i )rin'e un )icior
-n*re mobile4 ace'* lucru -i ddu *im)ul nece'ar ' 'e 'mulg din
'*r-n'oarea lui/ ' 'e 'uie )e'*e el i '2l 'ugrume mor*al+ "da* g'i*
KoT i 0inu* '*r-n' -n bra0e/ era *im)ul ' )lece+
Dar&e1, chem ea+
Snt cam ocupat acum, r')un'e ar(e?+
%CE
.rin in*egrare/ Sagan -l (edea b*-ndu2'e ' a6ung la un nou
a)ara* )lu*i*or4 )e cel dinain*e -l ,cu'e ' 'e zdrobea'c de un
(ehicul aerian care -ncerca ' decoleze de la 'ol i '2l ucid de
dea'u)ra+
Am gsit !inta i am ne&oie de spri5in. Bi de un transport.
Cinci minute i o s le ai pe amndou. ,umai s nu m (oreti.
'e (oresc, -nce)u Sagan/ i a)oi -n*reru)'e di'cu0ia+ olul din ,a0a
a)ar*amen*ului lui :ou*in ducea ')re nord/ )e l-ng labora*orul lui
:ou*in/ i ')re e'*/ c*re al*e )r0i ale cldirii+ olul labora*orului ar
,i du'2o mai re)ede c*re un loc de unde ar(e? ar ,i )u*u*2o lua/ dar
Sagan nu (oia ' ri*e ca KoT '2l (ad ,ie )e *a*l ei/ ,ie )e Jared
c-nd *receau )e acolo+ Sagan o,*/ 'e -n*oar'e -n a)ar*amen* i
recu)er arma obin/ 'im0ind2o echilibr-ndu2'e ne)o*ri(i* -n m-n+
Era o arm )en*ru dou m-ini/ iar m-inile *rebuiau ' ,ie obine/ nu
umane+ Sagan ')er ca *oa* lumea ' ,i abandona* cldirea 'au ' ,ie
de'*ul de ocu)a* ' 'e duc du) ar(e?/ i c nu (a *rebui '2o
,olo'ea'c+
Trebui '2o ,olo'ea'c de *rei ori/ a *reia oar ,olo'ind2o ca )e o
mciuc )en*ru a2l lo(i )e un obin/ c-nd muni0ia i 'e *ermin+ "binul
0i)+ @a ,el i KoT/ de ,iecare da* c-nd Sagan ,olo'i arma+ !ar -i 0inu
ochii -nchii/ aa cum )romi'e'e+
Sagan a6un'e la locul )e unde in*ra'e -n cldire/ o ,erea'*r ')ar*
de la )rimul e*a6 al unei 'cri+
.nde eti+ -l -n*reb )e ar(e?+
? cre(i sau nu, obinii nu snt dornici s*mi dea echipamentul
lor, *ran'mi'e ar(e?+ -ncetea( s m mai sci. 6 s a5ung n
curnd.
; S-n*em -n 'iguran0< -n*reb KoT/ cu (ocea -nbui* )en*ru c
-i -ngro)a'e ca)ul l-ng g-*ul lui Sagan+
; Nu -nc+ 5ai e )u0in/ KoT+
; 3l (reau )e **icul+
; *iu/ KoT+ S'*+
!e la e*a6ele de dea'u)ra/ Sagan auzi micare+
Dai, Dar&e1, g-ndi Sagan+ ?ic*te.
%DJ
M
"binii -nce)eau '2l 'coa* din 'ri*e )e ar(e?+ Secerarea c-*or(a
zeci din*re ei la )o)o* ,u'e'e o e1)erien0 'a*i',c*oare -n cel mai
-nal* grad/ ,r -ndoial ; ca*har*ic/ -n ')ecial -n lumina ,elului -n
care nenoroci0ii de obini omor-'er cea mai mare )ar*e a )lu*onului %+
i ,a)*ul de a in*ra cu micul a)ara* )lu*i*or -n aerona(a aceea a(u'e'e
)ro)riile lui )r0i )lcu*e+ !ar oda* ce ar(e? 'e )u'e )e )icioare/
-nce)u '2i dea 'eama c-* de mul0i erau ble'*ema0ii ia de obini/ i c-*
de di,icil era ' *e de'curci cu ei c-nd mergeai )e 6o'+ i mai era i
Sagan ; in*egra* din nou/ i '*a era un lucru bun ; dar ')un-ndu2i c
are ne(oie de transport. Ca i cum n2ar ,i ,o'* ocupat.
)a e ea, -i zi'e ar(e?+ Se do(edi greu de )u' m-na )e unul
din*re a)ara*ele )arca*e4 obinii le 0ineau -n*r2o cur*e cu o 'ingur
in*rare+ !ar e1i'*au cel )u0in dou din*re ele a,ar/ )rin )rea6m/
a*e)*-ndu2l+
i uite, ob'er( ar(e?/ c-nd unul a)ru -n ,a0a ochilor/ iat unul
acum. ar(e? '**u'e ghemui*/ -ncerc-nd ' nu ,ie ob'er(a*/ dar acum
iei la (edere i -i ,lu*ur m-inile larg+
; eiF '*rig ar(e?+ GoazF #ino i )une m-na )e mine/ cc2
nar hido'F
Fie c2l auzi'e/ ,ie c2l (zu'e/ obinul care mane(ra a)ara*ul 'e
-n*oar'e ')re ar(e?+
6K, g-ndi ar(e?+ Acum ce pi(da m*sii ac+
.rimul lucru u*il/ du) cum 'e do(edi/ ,u ' 'ar din calea
u(oiului de 'ge0i care rbu,nir din *unul a)ara*ului )lu*i*or+
ar(e? 'e ro'*ogoli/ 'e o)ri din ro*ire cu ,a0a -n 6o' i ridic arma obi2
n ca ' *rag -n e1*ra*ere'*rul care acum 'e re*rgea+ .rimul ,oc al lui
ar(e? nu ,iu nici mcar )e2a)roa)e4 al doilea -l nimeri )e obin -n
cea,+
De*aia trebuie s por!i casc, tmpitule, g-ndi ar(e?/ i 'e du'e
'2i ia *ro,eul i2a)oi )e Sagan+ .e drum/ mai mul0i obini )e 6o'
-ncercar '2i ,ac lui ar(e? ceea ce -i ,cu'e el celui care
condu'e'e a)ara*ul mai de(reme+ ar(e? )re,era '2i doboare cu
*unul dec-* '2i -m)u*e/ dar nu era mo,*uro'+
%DI
A sosit transportul, o anun0 ar(e? )e Sagan/ i a)oi ,u mai mul*
dec-* 'ur)rin' ' (ad ce ducea Sagan+ ) un copil/
Btiu asta, re)lic Sagan/ aez-nd2o bine )e KoT )e a)ara*+ Du*ne
la capsula de captare ct de repede po!i.
ar(e? acceler la (i*eza ma1im i zbur dre)*+ Nu )rea '2i
urmrea'c nimeni chiar acum+
Credeam c trebuia s*l aduci pe 8outin, comen* ar(e?+
Schimbare de planuri.
.nde e 8outin+
Dirac se ocup de el, r')un'e Sagan+
Dirac, zi'e ar(e?/ din nou 'ur)rin'+ ?i*am nchipuit c e mort.
Snt destul de sigur c acum este.
Atunci cum o s se ocupe de 8outin+
,*am nici cea mai mic idee, re)lic Sagan+ Btiu doar c*o s*o
ac.
M
:ou*in de'chi'e ochii -n*r2un *ru) nou2nou0+
)i, nu chiar nou*nou!, 'e corec* el+ 9olosit cu gri5.
A'i'*en*ul 'u obin de'chi'e incuba*orul i2l a6u* ' ia'4 :ou*in
,cu (reo c-0i(a )ai )ruden0i/ i du) aceea c-0i(a obinui0i+ 3i ro*i
ochii )rin labora*or i ,u ,a'cina* ' (ad c-* de (iu i de a*rg*or
era4 i 'e )rea c 'im0urile lui ,u'e'er da*e la (olum minim *oa*
(ia0a/ iar acum erau bru'c mu*a*e la ma1imum+ Chiar i un labora*or
*iin0i,ic ar*a bine+
:ou*in 'e ui* -n')re (echiul lui *ru)/ a,la* -n moar*e cerebral/
dar care -nc re')ira4 a(ea ' moar de la 'ine -n c-*e(a ore 'au o zi/
cel mul*+ :ou*in urma '2i ,olo'ea'c noile ca)aci*0i ale cor)ului ca
'2i -nregi'*reze moar*ea i a)oi ' duc do(ezile cu el -n ca)'ul/
-m)reun cu ,iica lui+ Dac mai e acolo capsula, 'e corec* re)ede4
era clar c de*aamen*ul For0elor S)eciale )e care2l ca)*ura'er
'c)a'e cum(a+ $nul din*re ei ar ,i )u*u* '2o ia+ )i, g-ndi :ou*in/ nu*i
nimic. !e6a 0e'ea o )o(e'*e al*erna*i(/ una -n care el ; ca !irac ; -l
omora )e :ou*in+ "binii/ li)'i0i de *ro,eul lor/ con*iin0a/ a(eau '
%D%
-nce*eze rzboiul i '2i dea (oie lui !irac ' )lece cu cor)ul lui
:ou*in i cu KoT+
Dmm, nu prea e credibil, 'e g-ndi :ou*in+ Trebuia ' mai lucreze
la amnun*e+ "rice )o(e'*e la care 'e g-ndea/ *o*uiB
:ou*in de(eni bru'c con*ien* de o mic imagine )lu*ind )rin
c-m)ul lui (izual+ Era imaginea unui )lic+
A#ELI $N 5ESAJ !E @A JARE! !IRAC/ 'cria -n*r2o ca'e* de *e1*
care a)ru -n )ar*ea de 6o' a c-m)ului (izual+ .ENTR$ A2@ !ESCI!E/
S.$NELI G!ESCI!EH+
; !e'chide/ (orbi :ou*in cu (oce *are+ Era curio'+
.licul 'e de'chi'e i a)oi 'e '*in'e+ Era un me'a6 (ocal/ mai cur-nd
dec-* unul 'cri'+
; Salu*/ :ou*in/ 'e auzi/ cu o (oce 'imula* care 'una e1ac* ca a
lui !irac ; 'una ca a lui acum/ de ,a)*/ 'e corec* :ou*in+ #d c ai
mer' )-n la ca)* i ai lua* cor)ul+ !ar -nain*e ' )lec/ m2am g-ndi*
'20i la' c-*e(a g-nduri ,inale+
" crea*ur -n0elea)* mi2a ')u' oda* c e im)or*an* ' ,aci
alegeri/ con*inu (ocea+ 3n cea mai mare )ar*e a 'cur*ei mele (ie0i n2
am ,cu* nici un ,el de alegeri/ 'au cel )u0in nu alegeri im)or*an*e+
!ar acum/ la ',-ri*ul (ie0ii mele/ '-n* )u' -n mod obliga*oriu -n ,a0a
unei alegeri+ Nu )o* alege dac ' *rie'c 'au ' mor ; *u ai ,cu* de6a
acea'* alegere )en*ru mine+ !ar c-nd mi2ai ')u' c n2am de ale'
dec-* ' *e a6u* cu )lanurile *ale/ ai ,cu* o greeal+ Am de ale'/ i am
,cu*2o+
Alegerea mea e'*e ' nu *e a6u*+ Nu )o* ' 6udec dac $niunea
Colonial e'*e cel mai bun 'i'*em de gu(ernare )en*ru omenire4 n2am
a(u* *im) ' -n(0 *o* ceea ce ar ,i *rebui* de')re a'*a+ !ar aleg ' nu
ri'c moar*ea a milioane 'au chiar miliarde de ,iin0e ca ' *e a6u* ' )ui
la cale r'*urnarea ei+ S2ar )u*ea ca acea'*a ' ,ie )-n la urm o
decizie grei*+ !ar e'*e decizia mea, cea care eu cred c2mi -ngduie
cel mai bine ' ,ac ceea ce m2am n'cu* ' ,ac+ S )'*rez omenirea
-n 'iguran0+
E1i'* o oarecare ironie aici/ :ou*in/ -n ,a)*ul c *u i cu mine
-m)r0im a*-* de mul*e g-nduri comune/ o con*iin0 comun/ i )oa*e
i acelai 0el/ de a ,ace ce2i mai bine )en*ru )o)orul no'*ru ; i *o*ui/
%D&
-n ciuda a ceea ce a(em -n comun/ am a6un' la concluzii o)u'e de')re
,elul -n care ' ,acem a'*a+ A dori ' ,i )e*recu* mai mul* *im)
-m)reun/ ' *e ,i )u*u* -n*-lni ca )rie*en i ca ,ra*e/ -n loc de ceea ce
am de(eni* )en*ru *ine/ un (a' -n care '20i (eri inele+ Acum e'*e
)rea *-rziu )en*ru a'*a+ .rea *-rziu )en*ru mine i/ dei nu20i dai
'eama/ )rea *-rziu i )en*ru *ine+
Aa cum '*au lucrurile/ (reau '20i mul0ume'c+ @a bine 'au la ru/
am *ri* da*ori* 0ie i/ )en*ru 'cur* (reme/ am )u*u* ' -ncerc
bucuriile i *ri'*e0ile )e care (ia0a le are de o,eri*+ i am )u*u* '2o
-n*-lne'c i '2o iube'c )e KoT+ 5 rog ca ea ' g'ea'c o cale ' ,ie
la ad)o'*+ 30i da*orez (ia0a/ Charle'/ la ,el cum -0i da*orez moar*ea+
Acum/ -ngduie2mi o digre'iune/ care -0i )romi* c (a a6unge la un
)unc* ca)*i(an*+ Aa cum '2ar )u*ea ' *ii 'au nu/ una din*re
)ro)rie*0ile in*ere'an*e )e care le are Smar*:lood2ul e'*e ca)aci*a*ea
de a o1ida in'*an*aneu ; de a 'e a)rinde/ mai )reci'+ Nu m )o*
-m)iedica ' nu m g-nde'c c cine(a a in*rodu' acea'* )ro)rie*a*e
-n Smar*:lood ca )e un ,el de glum crud/ )en*ru c am (zu*2o
,olo'i* )en*ru )rima oar la omor-rea in'ec*elor care -ncercau '
'ug Smar*:lood din*r2un 'olda* al For0elor S)eciale+ !ar '2a do(edi*
a ,i i ,olo'i*or ; mi2a 'al(a* oda* (ia0a -n lu)*+
Charle'/ *u ai crea* un (iru' )e care )lnuie*i '2l ,olo'e*i ca '
-n,r-ngi $niunea Colonial+ !in momen* ce *ii de')re (iru'uri/ ,iind
lega*e de com)u*ere/ )robabil c ai auzi* i de *ermenul cal troian.
Ace'* me'a6/ )rie*ene i ,ra*e/ e'*e un cal *roian+ C-nd ai de'chi'
'cri'oarea/ ai e1ecu*a* de a'emenea i un mic )rogram )e care l2am
crea*+ .rogramul in'*ruie*e ,iecare nanobo* din Smar*:lood ' 'e
a)rind 'imul*an la comanda mea+ E'*imez c a ,o'* ne(oie e1ac* de
ace'* *im) )en*ru ca )rogramul ' 'e )ro)age -n *o* Smar*:lood2ul
meu+
ai ' a,lmB
M
Sagan )rimi un me'a6 -n *im) ce o aeza )e KoT -n ca)'ula de
ca)*are+ Era de la Jared !irac+
%D7
Dac citeti asta, nsemn c Charles 8outin e mort. Am
programat ca acest mesa5 s ie trimis imediat dup ce ostul meu
8rainPal a e$ecutat un program menit s aprind Smart8lood*ul.
Dac arderea nu*l ucide % i o s*o ac % o s ie mort prin asi$iere
n numai cte&a minute. 6ricum ar i, a murit, la el i eu. ,u tiu
dac o s primeti mesa5ul, dar sper c da, i c eti la adpost i
ne&tmat. @mas*bun, locotenent Sagan, m bucur c te*am
cunoscut. Bi dac*l mai &e(i pe Cainen, spune*i c l*am ascultat i
mi*am cut alegerea.
Sagan -i *ran'mi'e me'a6ul i lui ar(e?+
9oarte rumos, comen* el+ A ost un soldat al 9or!elor Speciale
din cap pn*n picioare.
Da, a ost, -ncu(iin0 Sagan i2i ,cu 'emn lui ar(e? ' urce -n
ca)'ul+ .rc, Dar&e1.
>lumeti"
Cine&a trebuie s se ntoarc cu ZoM, ')u'e Sagan+ Snt oi!erul
comandant. )u rmn pe loc.
Locotenente, )ro*e'* ar(e?+ Copilul la nu m cunoate. 'u eti
cea care a scos*o de*acolo. 'u eti cea care trebuie s se duc
napoi cu ea. Bi, n plus, nu &reau nc s m ntorc. ? distre( prea
bine. 8nuiesc c pot s cur! locul sta de acum i pn cnd
.niunea Colonial arunc o piatr peste el. Bi dup ce termin, poate
c m duc pe*acolo s &d dac e ce&a care merit sal&at. Aa c ia*
o nainte, Sagan. Pune*i s trimit o capsul pentru mine peste
cte&a (ile. 6 s iu tear, sau o s iu mort. -n ambele ca(uri, o s
petrec.
8ine, ,u de acord Sagan+ Dac mai intri n comple$, ncearc s
iei dispo(iti&ele de stocare din modulul de transer alat n
laboratorul lui 8outin. ) o prioritate.
Ce*i pe ele+
,u*i &orba de ce. ) &orba de cineB
Se auzi un murmur -n de)r*are+
4in dup noi, ')u'e ar(e?+ .rc, locotenente.
; Acum '-n*em -n 'iguran0< -n*reb KoT/ la c-*e(a minu*e du)
lan'are+
%D>
; !a/ KoT/ r')un'e Sagan+ Cred c '-n*em+
; C-nd o ' (in **icul ' m (ad<
; Nu *iu/ KoT/ ')u'e Sagan i o m-ng-ie )e KoT )e )r+ Nu *iu+
3n in*eriorul '*r-m* al ca)'ulei de ca)*are/ KoT ridic m-inile ' ,ie
lua* -n bra0e+ Sagan o -mbr0i+
CINCISPREECE
; Ei/ Szi/ ai a(u* dre)*a*e/ comen* generalul 5a**'on/ Jared !irac
'2a do(edi* )-n la urm ,olo'i*or+
5a**'on/ generalul Szilard i colonelul Robbin' erau la )o)o*a
generalilor/ lu-nd ma'a de )r-nz+ Cu *o0ii/ de da*a a'*a4 generalul
5a**'on ,u'e'e cel care -n*reru)'e'e -n mod o,icial *radi0ia de a nu
l'a 'ubordona0ii ' mn-nce/ comand-ndu2i lui Robbin' o ,ar,urie
uria de ')aghe*e bologneze i r')unz-nd la reac0ia con*raria* a
al*ui general ')un-nd/ clar i *are:
; Taci dracului din gur/ raha* u'ca*+ "mul '*a meri* ni*e
ble'*ema*e de )a'*e+
!e a*unci/ al0i generali -nce)u'er '2i aduc i ei oamenii din
'ubordine+
; 5ul0ume'c/ generale/ r')un'e Szilard+ Acum/ dac n2ai nimic
-m)o*ri(/ ce2a (rea ' *iu e'*e ce ,aci ca ' rezol(i )roblemele
a'*ea cu :rain.al2urile noa'*re+ Am )ierdu* a)*e na(e din cauz c
oamenii (o*ri au l'a* de'chi' o Gu din ')a*eH+
; Robbin' are amnun*ele/ re)lic 5a**'on+
Se -n*oar'er am-ndoi ')re Robbin'/ care a(ea gura )lin cu bi,*ec
Oelling*on+ Ace'*a -nghi0i cu gri6+
; .e *ermen 'cur*/ am 'co' Gua din ')a*eH/ e(iden*/ r')un'e
Robbin'+ Am r')-ndi* corec0ia )e un u)grade )riori*ar )en*ru
:rain.al2uri+ A'*a '2a rezol(a*+ .e *ermen ce(a mai lung/ o ' *recem
)rin *oa*e )rogramele :rain.al2urilor/ cu*-nd 'ec(en0e (echi de cod/
Gui din ')a*eH i al*e coduri care2ar )u*ea re)rezen*a o )roblem de
'ecuri*a*e+ i am '*abili* (eri,icri )en*ru (irui/ )en*ru me'a6e i
in,orma0ii *rimi'e )rin :rain.al2uri+ Tran'mi*erea (iru'ului lui
:ou*in n2ar mai merge acum+
%DA
; N2ar ,i *rebui* ' mearg deloc/ zi'e Szilard+ Au e1i'*a*
)rograme de blocare a (iruilor -nc din zorii calcula*oarelor i (oi
nu le2a0i im)lemen*a* )e :rain.al2uri+ Ne2a0i ,i )u*u* omor- )e *o0i
)en*ru a0i ui*a* ' in*roduce0i igiena de baz )en*ru com)u*ereB
; N2au ,o'* in*rodu'e -n )rogram )en*ru n2a ,o'* nicioda* ne(oie
de ele/ in*er(eni 5a**'on+ :rain.al2urile '-n* un 'i'*em -nchi'/
com)le* 'igur ,a0 de a*acurile din a,ar+ Chiar i a*acul lui :ou*in n2
a mer' )-n la urm+
; !ar a ,o'* al naibii de a)roa)e/ zi'e Szilard+
; !a/ bine/ a ,o'* al naibii de a)roa)e )en*ru c cine(a de la ma'a
a'*a a (ru* ' creeze un cor) -n care ' )u*em -nde'a con*iin0a lui
Charle' :ou*in/ re)lic 5a**'on+ Nu c o ' dau nume+
; mm/ mormi Szilard+
; Seria curen* de :rain.al2uri 'e a)ro)ie de ',-ri* oricum/ ')u'e
Robbin'+ $rm*oarea genera0ie de :rain.al2uri a ,o'* *e'*a* de
gamerani i e ga*a ' ,ie in*rodu' -n -n*reaga )o)ula0ie a FCA+ E'*e
o arhi*ec*ur com)le* di,eri*/ com)le* organic/ iar codul e'*e
o)*imiza*/ ,r )roblemele de 'ec(en0e (echi ale codului )receden* de
:rain.al+ Se -nchide ,erea'*ra )en*ru ace'* gen de a*ac/ generale+
; Cel )u0in de c*re oricine a lucra* la genera0ia an*erioar/
ob'er( Szilard+ !ar cum rm-ne cu cei care lucreaz la genera0ia
curen*< Trebuie ' a,li dac (reunul din*re ei are de g-nd '2o ia )e
ar*ur+
; " ' cerce*m )roblema a'*a/ zi'e Robbin'+
; A(e0i gri6 '2o ,ace0i/ re)lic Szilard+
; #orbind de ar*ur/ in*er(eni 5a**'on/ ce2o ' ,aci cu
loco*enen*ul Sagan<
; Ce (rei ' ')ui< -n*reb Szilard+
; Ca ' (orbim de'chi'/ *ie )rea mul*e/ r')un'e 5a**'on+ .rin
:ou*in i !irac/ *ie de')re Concla( i a a,la* c-* de bine e'*e 0inu*
'ecre*ul re,eri*or la ace'*e in,orma0ii+ Nu are au*oriza0ie )en*ru
a'emenea da*e/ Szi+ S-n* lucruri )ericuloa'e+
; Nu (d de ce ' ,ie )rime6dio'/ ')u'e Szilard+ !ac nu )en*ru al*
mo*i(/ mcar )en*ru c e'*e ade(ra*+ Concla(ul e acolo/ unde(a+ i
dac (reoda* -i )une la )unc* *ra*a*ul/ o ' ne g'im -n )ro(erbialul
%DC
)om+
; E )ericulo' )en*ru c nu e -n*regul ade(r/ iar *u tii a'*a/ Szi/
in'i'* 5a**'on+ :ou*in nu *ia nimic de')re Con*ra2Concla( i
de')re c-* de ad-nc '-n*em im)lica0i -n asta, i cum 6ucm cu o )ar*e
-m)o*ri(a celeilal*e+ @ucrurile 'e mic re)ede+ " ' a6ungem -n
)unc*ul -n care *rebuie ' 'e ,ormeze alian0ele i ' 'e ,ac alegerile+
N2o ' mai )u*em rm-ne neu*ri+ N2a(em ne(oie )e2a,ar de Sagan
care ' le ')un oamenilor 6um*a*e de )o(e'*e i ' lan'eze
z(onuriB
; A*unci/ ')une0i2i *oa* nenoroci*a a'*a de )o(e'*e/ 'uger Szi2
lard+ E o,i0er de in,orma0ii/ )en*ru numele lui !umnezeu+ .oa*e '
'u)or*e ade(rul+
; Nu de)inde de mine/ re)lic 5a**'on+
Szilard de'chi'e gura4 5a**'on ridic ambele m-ini+
; ,u de)inde de mine, Szi+ 3n cazul -n care Con*ra2Concla(ul ru)e
o,icial rela0iile cu Concla(ul/ *ii ce2o ' -n'emne a'*a+ Toa* gala1ia
a'*a ble'*ema* o ' ,ie -n rzboi+ N2o ' ne mai )u*em baza numai )e
recru0ii de )e .m-n*+ " ' *rebuia'c ' cerem i coloniilor '2i ,ac
da*oria+ S2ar )u*ea chiar ' -nce)em mobilizarea+ i/ cum ')uneam/
*ii ce2o ' -n'emne asta. Coloniile 'e (or r'cula+ " ' ,im norocoi
dac e(i*m un rzboi ci(il+ A'cundem in,orma0iile ,a0 de colonii nu
)en*ru c (rem '2i men0inem ignoran0i/ ci )en*ru c nu (rem ca *oa*
nenoroci*a de $niune ' 'e ,ac buc0i+
; Cu c-* a*e)*m mai mul*/ cu a*-* mai ru o ' ,ie/ ')u'e Szilard+
N2o ' g'im nicioda* o me*od bun de a *ran'mi*e in,orma0iile
a'*ea coloniilor+ i c-nd or ' a,le/ or ' 'e -n*rebe ce naiba a ,cu*
$C/ a'cunz-ndu2le de ei a*-*a (reme+
; Nu de)inde de mine/ re)e* 5a**'on+
; !a/ da/ mormi Szilard -ndr*nic+ !in ,ericire )en*ru *ine e1i'*
o cale de ieire+ Sagan 'e a)ro)ie de ',-ri*ul *ermenului de 'er(iciu+
5ai are c-*e(a luni/ cred+ .oa*e un an+ E de'*ul de a)roa)e ca '2o
l'm ' 'e re*rag+ !in ceea ce -n0eleg/ oricum )lnuia ' )lece din
'er(iciu a*unci c-nd i 'e *ermina *im)ul+ " '2o *rimi*em -n*r2o colonie
nou2nou0 i )oa*e ' '*ea acolo/ iar dac (orbe*e cu (ecinii de')re
cine *ie de Concla(/ cui -i )a'< "r ' ,ie )rea ocu)a0i -ncerc-nd '
%DD
ob0in o recol* mai bun+
; Crezi c o '2o con(ingem< -n*reb 5a**'on+
; " )u*em momi/ r')un'e Szilard+ Cu c-0i(a ani -n urm/ '2a
a*aa* de'*ul de mul* de un 'olda* FCA )e nume John .err?+ .err? e
cu c-0i(a ani -n urma ei cu *ermenul de 'er(iciu/ dar dac e ne(oie/ -l
)u*em 'coa*e mai de(reme+ i 'e )are c '2a a*aa* i de KoT :ou*in/
care e or,an i care are ne(oie de o ,amilie+ #ezi unde (reau '
a6ung<
; 3mi dau 'eama/ zi'e 5a**'on+ Ar *rebui ' rezol(i aa+
; " ' (d ce )o* ,ace/ )romi'e Szilard+ i/ (orbind de 'ecre*e/
cum merg negocierile cu obinii<
A*-* 5a**'on/ c-* i Robbin' 'e ui*ar cu )ruden0 la Szilard+
; Nu e1i'* negocieri cu obinii/ r')un'e Robbin'+
; Sigur c nu/ re)lic Szilard+ Nu negocia0i cu obinii ca '
con*inua0i )en*ru ei )rogramul re,eri*or la con*iin0 al lui :ou*in+ Iar
obinii nu negociaz cu noi ' rad *o* ce2o ' mai rm-n -n )icioare
din rrae? i ene'hani du) micul lor rzboi care 'e -n*re(ede+ Nimeni
nu negociaz nimic cu nimeni+ i cum nu merg ace'*e non2negocieri<
Robbin' 'e ui* la 5a**'on/ care -ncu(iin0+
; ,u merg 'ur)rinz*or de bine/ (orbi Robbin'+ .robabil c n*o '
a6ungem la un acord -n urm*oarele c-*e(a zile+
; C-* de ne*minuna*/ comen* Szilard+
; #reau ' ne -n*oarcem la Sagan/ zi'e 5a**'on+ C-nd crezi c o '
reue*i ' ca)e0i un r')un' de la ea<
; " '2o -n*reb a'*zi/ r')un'e Szilard+ i o '2i cer ' ,ie ga*a
-n*r2o ')*m-n+ A'*a ar *rebui '2i la'e de'*ul *im) ca ' 'e ocu)e de
lucrurile ce *rebuie ,cu*e+
; Cum ar ,i< -n*reb 5a**'on+
; !e')r0iri i lichidri/ de'igur/ re)lic 5a**'on+ i al*e c-*e(a
ho*r-ri )e care o '2i cer ' le ia+
M
Jane Sagan 'e ui* la ceea ce ar*a ca un ')ec*acol de lumini
minia*ural+
%DE
; Ce2i a'*a< -n*reb ea+
; E 'u,le*ul lui Jared !irac/ r')un'e Cainen+
Sagan -i arunc o )ri(ire+
; 3mi aduc amin*e c mi2ai ')u' c-nd(a c 'olda0ii din For0ele
S)eciale n2au 'u,le*e/ re)lic ea+
; A'*a ,o'* -n al* loc i2n al* *im)/ zi'e Cainen+ Acum nu mai '-n*
a*-* de necuge*a*+ !ar ,oar*e bine/ a*unci e con*iin0a lui+ Recu)era*
de unul din*re 'olda0ii *i/ cred/ i/ din c-*e -n0eleg/ -nregi'*ra* de
Charle' :ou*in+ i mai -n0eleg c e *reaba *a ' ho*r*i ce ' ,acem
cu ea+
Sagan ddu din ca)+ Szilard (eni'e la ea/ o,erindu2i eliberarea din
arma* a ei i a lui John .err? i cu'*odia lui KoT :ou*in/ cu condi0ia
'2i 0in gura -n leg*ur cu Concla(ul i ' ia o ho*r-re cu )ri(ire la
ce 'e (a -n*-m)la cu con*iin0a lui Jared !irac+
-n!eleg cum e cu Concla&ul, ')u'e'e ea+ Dar nu n!eleg ce e cu
Dirac.
Snt doar curios ce*o s aci, r')un'e'e Szilard/ i re,uza'e '
e1)lice mai mul* de2a*-*+
; Ce2o ' ,aci cu ea< -n*reb Cainen+
; Ce crezi c2ar *rebui ' ,ac<
; *iu )reci' ce2ar *rebui ' ,aci cu ea/ zi'e Cainen+ !ar nu '-n* *u
i n2o '20i ')un ce2a ,ace eu )-n nu aud mai -n*-i ce2ai ,ace *u+
Sagan 'e ui* la arr? Oil'on/ care )ri(ea cu in*ere'+
; i *u ce2ai ,ace/ arr?<
; 3mi )are ru/ Jane/ r')un'e Oil'on/ i z-mbi+ i eu o '2mi 0in
)rerea )en*ru mine+ E )roblema *a+
; @2ai )u*ea aduce -na)oi/ -i ')u'e Sagan lui Cainen+
; E )o'ibil/ r')un'e Cainen+ *im mai mul* acum dec-* *iam
-nain*e+ E )o'ibil ' )u*em condi0iona creierul mai bine dec-* au
condi0iona* ei creierul lui !irac ' acce)*e )er'onali*a*ea lui :ou*in+
E1i'* un oarecare ri'c ca *ran',erul ' nu 'e im)rime/ i a*unci ai
a(ea o 'i*ua0ie ca a lui !irac/ c-nd o al* )er'onali*a*e a cre'cu* -n
'chimb/ i cealal* )er'onali*a*e ar a(ea in,luen0 mai -nce*+ !ar cred
c ri'cul e mai mic acum i/ cu *im)ul/ nu (a mai ,i deloc un ri'c
'erio'+ Cred c l2am )u*ea aduce -na)oi/ dac a'*a (rei+
%EJ
; !ar nu2i ce2a (ru* Jared/ nu2i aa< -n*reb Sagan+ *ia c i2a ,o'*
-nregi'*ra* con*iin0a+ Ar ,i )u*u* '2mi cear ' -ncerc '2o 'al(ez+ N2
a ,cu*2o+
; Nu/ n2a ,cu*2o/ ,u de acord Cainen+
; Jared i2a ,cu* alegerea/ ho*r- Sagan+ i era alegerea lui+
*erge -nregi'*rarea/ *e rog/ Cainen+
; Iar acum (ezi de ce *iu c ai un 'u,le*/ zi'e Cainen+ Te rog
acce)*2mi 'cuzele )en*ru c m2am -ndoi* (reoda*+
; Nu2i ne(oie ' *e 'cuzi+ !ar le acce)*+
; 5ul0ume'c/ zi'e Cainen+ Iar acum/ loco*enen* Sagan/ m
-n*rebam dac 0i2a )u*ea cere o ,a(oare+ Sau )oa*e c nu e'*e a*-* de
mul* o ,a(oare/ c-* lichidarea unei da*orii -n*re noi+
; Ce e'*e< -n*reb Sagan+
Cainen 'e ui* )e l-ng Sagan la Oil'on/ care )ru deooda*
e1*rem de '*-n6eni*+
; Nu *rebuie ' '*ai )en*ru a'*a/ )rie*ene/ -i ')u'e Cainen lui
Oil'on+
; Sigur c o ' '*au/ )ro*e'* Oil'on+ !ar d2mi (oie ' re)e*: e*i
un neghiob ble'*ema*+
; Am no*a*+ i a)reciez g-ndul+
Oil'on -ncrucia bra0ele i )ru rni*+
; S)une2mi/ (orbi Sagan+
; A dori ' mor/ loco*enen*e/ ')u'e Cainen+ 3n ul*imele c-*e(a
luni/ am -nce)u* ' 'im* c e,ec*ul medicamen*ului )e care mi2l da0i
'cade+ Cu ,iecare zi am dureri *o* mai mari+
; 30i )u*em da mai mul*/ 'uger Sagan+
; !a/ i )oa*e c ar ,unc0iona/ zi'e Cainen+ !ar am dureri i mai
)re'u' de 'im)lul a')ec* ,izic+ S-n* de)ar*e de )o)orul i de ca'a mea/
i de)ar*e de lucrurile care m ,ac ,erici*+ .re0uie'c )rie*enia cu arr?
Oil'on i cu *ine ; *u/ din*re *o0i oameniiF ; dar cu ,iecare zi 'im*
acea )ar*e din mine care e'*e rrae?/ )ar*ea care e'*e cu ade&rat eu/
de(enind *o* mai rece i mai mic+ .e'*e nu )rea mul* (reme/ n2o '
mai rm-n nimic din ea i o ' rm-n 'ingur/ ab'olu* 'ingur+ #oi ,i -n
(ia0/ dar mor* )e dinun*ru+
; .o* ' (orbe'c cu generalul Szilard ' ,ii elibera*/ )ro)u'e ea+
%EI
; A'*a i2am ')u' i eu/ in*er(eni Oil'on+
; *ii c n2or '2mi dea drumul nicioda*/ zi'e Cainen+ Am lucra*
)rea mul* )en*ru (oi+ *iu mul* )rea mul*e+ i chiar dac m2ar elibera/
crezi c rrae? m2ar )rimi -na)oi cu bra0ele de'chi'e< Nu/ loco*enen*e/
'-n* de)ar*e de ca' i *iu c nu m )o* -n*oarce nicioda*+
; 3mi )are ru c 0i2am ,cu* a'*a/ Cainen/ ')u'e Sagan+ !ac a
)u*ea ' 'chimb lucrurile )en*ru *ine/ a ,ace2o+
; !e ce '2o ,aci< Li2ai 'al(a* )o)orul de rzboi/ loco*enen*e+ Eu
'-n* doar o )ar*e din )re0+
; To* -mi )are ru+
; A*unci )l*e*e20i acea'* da*orie ,a0 de mine/ -i ceru Cainen+
A6u*2m ' mor+
; Cum ' ,ac a'*a<
; 3n '*udiile mele de')re cul*ura uman am -n(0a* de')re 'e))u2
Nu/ e1)lic rrae?2ul+ *ii ce e'*e a'*a<
Sagan cl*in din ca)+
; Sinucidere ri*ual/ de la 6a)onezii (o*ri+ Ri*ualul include un
Kaisha#unin, un 'ecund ; cine(a care alin 'u,erin0a )er'oanei care
comi*e 'e))uNu/ ucig-nd2o -n momen*ul celei mai mari agonii+ A
alege ' mor de boala )e care mi2ai )ro(oca*2o/ loco*enen* Sagan/ dar
m *em c a*unci c-nd agonia ar ,i mai mare/ a '*riga -ndurare/ cum
am ,cu* )rima oar/ ,c-ndu2m de ruine i )ornind )e calea care
m2a adu' aici+ $n 'ecund m2ar 'al(a de acea ruine+ 30i cer ' ,ii
'ecundul meu/ loco*enen* Sagan+
; Nu cred c For0ele Coloniale de A)rare mi2ar )ermi*e ' *e
ucid/ -l )re(eni Sagan+ 3n a,ara lu)*ei+
; !a/ i g'e'c ace'* lucru incredibil de ironic/ ')u'e Cainen+
To*ui/ -n ace'* caz -0i (or )ermi*e+ Am ceru* de6a )ermi'iunea
generalului 5a**'on i mi2a acorda*2o+ I2am ceru* de a'emenea
generalului Szilard )ermi'iunea ca *u '2mi ,ii 'ecund+ A ,o'* de
acord+
; Ce (ei ,ace dac re,uz< -n*reb Sagan+
; *ii ce (oi ,ace/ r')un'e Cainen+ C-nd ne2am -n*-lni* )rima oar
mi2ai ')u' c *u credeai c (reau ' *rie'c/ i a(eai dre)*a*e+ !ar aa
cum am zi' mai de(reme/ acela a ,o'* un al* loc i un al* *im)+ 3n
%E%
ace'* *im) i loc/ (reau ' ,iu elibera*+ !ac a'*a -n'eamn c (oi ,i
'ingur/ a*unci (oi ,i 'ingur+ !ar ')er c nu (a ,i cazul+
; Nu (a ,i/ re)lic Sagan+ Acce)*/ Cainen+ #oi ,i 'ecundul *u+
; 30i mul0ume'c din ad-ncul 'u,le*ului/ loco*enen* Sagan/ )rie*ena
mea+
Cainen 'e ui* la Oil'on/ care )l-ngea+
; i *u/ arr?< Li2am ceru* mai de(reme ' m a'i*i i ai re,uza*+
30i cer din nou+
Oil'on ddu din ca) cu (iolen0+
; !aF e1clam el+ " '2o ,ac/ *iclo' 6alnic ce e*iF " ' ,iu aici
c-nd moriF
; 5ul0ume'c/ arr?/ ')u'e Cainen i 'e -n*oar'e din nou ')re
Sagan+ Am ne(oie de dou zile ca ' -nchei lucrurile aici+ #ei (eni '
m (izi*ezi -n cea de2a *reia zi/ ')re 'ear<
; " ' ,iu aici/ )romi'e Sagan+
; .umnalul *u de lu)* (a ,i/ cred/ 'u,icien*+
; !ac a'*a -0i dore*iB 5ai e ce(a ce2ai (rea ' ,ac )en*ru *ine<
; $n 'ingur lucru+ i2o ' -n0eleg dac nu2l )o0i ,ace+
; S)une2mi+
; 52am n'cu* )e colonia Fala/ zi'e Cainen+ Acolo am cre'cu*+
!u) ce mor/ acolo a dori ' m -n*orc+ *iu c (a ,i un lucru greu
de ,cu*B
; " '2l ,ac+ Chiar dac (a *rebui ' *e duc chiar eu+ 30i )romi*/
Cainen+ 30i )romi* c o ' *e -n*orci aca'+
M
@a o lun du) ce KoT i Sagan 'e -n*oar'er )e '*a0ia .hoeni1/
Sagan o lu )e KoT )e o na(e* ca ' (izi*eze )ia*ra de morm-n* a
)rin0ilor ei+
.ilo*ul na(e*ei era loco*enen*ul Cloud/ care -n*reb de Jared+
Sagan -i ')u'e c a muri*+ @oco*enen*ul Cloud rma'e *cu* )en*ru o
cli) i a)oi -nce)u '2i ')un lui Sagan glumele )e care le *ia de la
Jared+ Sagan r-'e+
@a )ia*ra de morm-n*/ Sagan rma'e -n )icioare/ -n *im) ce KoT
%E&
-ngenunche i ci*i numele )rin0ilor ei/ lim)ede i calm+ 3n luna care
*recu'e/ Sagan o (zu'e )e KoT 'chimb-ndu2'e ; din ,e*i0a ne'igur
)e care2o -n*-lni'e )rima oar/ )r-nd mai mic dec-* -n reali*a*e i
-n*reb-nd )e un *on )l-ngre0 de')re *a*l ei ; -n*r2o )er'oan mai
,erici*/ mai (orbrea0 i mai a)ro)ia* de (-r'*a )e care2o a(ea+ i
care/ din -n*-m)lare/ era doar cu )u0in mai mic dec-* a lui Sagan+
; Numele meu e i el aici/ ob'er( KoT/ urmrind in'cri)0ia cu
dege*ul+
; .en*ru o (reme/ c-nd ai ,o'* lua* )rima oar de e1*ra*ere*ri/
*a*l *u a crezu* c ai muri*/ -i e1)lic Sagan+
; Ei bine/ nu am muri*/ zi'e KoT )e *on ',id*or+
; Nu/ z-mbi Sagan+ Nu/ cu 'iguran0 c nu+
KoT )u'e m-na )e numele gra(a* -n )ia*r al *a*lui ei+
; El nu e cu ade(ra* aici/ nu2i aa< Aici/ dede'ub*ul meu+
; Nu/ r')un'e Sagan+ A muri* )e Ari'*+ A'*a2i acolo unde erai
-nain*e ' (enim aici+
; *iu/ re)lic KoT i 'e ui* la Sagan+ !omnul Jared a muri* i el
acolo/ nu2i aa<
; !a+
; Kicea c m cunoa*e/ dar eu nu mi2l amin*e'c deloc+
; Te cuno*ea/ dar e greu de e1)lica*+ " '20i )o(e'*e'c c-nd o '
,ii mai mare+
KoT 'e ui* din nou la )ia*ra de morm-n*+
; To0i oamenii care m2au cuno'cu* au muri*/ ro'*i ea/ cu o (oce
'ub0ire/ *rgna*+ To0i ai mei '2au du'B
Sagan 'e l' -n genunchi -n ')a*ele lui KoT i o -mbr0ia 'cur*/
dar cu )u*ere+
; 3mi )are a*-* de ru/ KoT+
; *iu/ ')u'e KoT+ i mie -mi )are ru+ 5i2e dor de **icul i de
mmica i chiar i de domnul Jared un )ic+ Chiar dac nu l2am
cuno'cu* ,oar*e bine+
; *iu c i lor le e dor de *ine+
#eni -n ,a0a lui KoT+
; A'cul*/ KoT+ 3n cur-nd o ' )lec -n*r2o colonie unde o '
locuie'c+ !ac (rei/ )o0i (eni cu mine+
%E7
; " ' ,im numai *u i cu mine<
; .i/ *u i cu mine i cu un brba* )e care -l iube'c ,oar*e mul*+
; " '2mi )lac de el<
; Aa cred+ 5ie -mi )lace de el/ i -mi )lace i de *ine/ aa c 'e
-n0elege de la 'ine c o ' ( )lac unul de al*ul+ Tu/ eu i cu el+
; Ca o ,amilieF
; !a/ ca o ,amilie+ " ' 'emene ,oar*e mul* cu o ,amilie+
; !ar am de6a un **ic i o mmicB
; *iu/ KoT+ N2a (rea '2i ui0i nicioda*+ John i cu mine o ' ,im
doar doi adul0i care or ' ,ie ,oar*e norocoi ' locuia'c -m)reun cu
*ine+
; John/ ')u'e KoT+ John i Jane+ John i Jane i KoTB
; John i Jane i KoT/ re)e* Sagan+
; John i Jane i KoT/ ')u'e iar KoT/ ridic-ndu2'e i mic-ndu2'e -n
ri*mul numelor+ John i Jane i KoT+ John i Jane i KoTF 3mi )laceF
; i mie+
; Ei/ "S a*unci+ i2acum/ mi2e ,oameF
Sagan r-'e+
; Foar*e bine/ hai '20i lum ce(a de m-ncare+
; "S+ !2mi (oie ' le zic la re(edere lui mmica i lui **icul+
Alerg )-n la )ia*ra de morm-n* i de)u'e un 'ru* )e ea+
; # iube'c/ '*rig ea/ a)oi 'e -n*oar'e -n ,ug l-ng Sagan i o lu
de m-n+
; S-n* ga*a+ ai ' m-ncm+ Ce 0i2ar )lcea<
; Ce a(em<
; S-n* mul*e din*re care )u*em ' alegem/ zi'e Sagan+ Alege ce(a+
; 3n regul+ S-n* oarte bun c-nd *rebuie ' ,ac alegeri/ *ii<
; :ine/ r')un'e Sagan/ -mbr0i-nd2o '*r-n' )e ,e*i0+ 3mi )are
,oar*e bine ' aud a'*aB
%E>
!U"#U!IRI
5ai -n*-i/ )en*ru *o0i cei care cred c ar *rebui ' ,ie mai uor '
'crii o urmare/ )en*ru c ai crea* de6a uni(er'ul: :ua ha ha ha ha ha
haF Ei bine/ nu+
Cu ace'* lucru -n min*e/ -ngdui0i2mi ' mul0ume'c mai -n*-i
redac*orului meu/ .a*ricN Niel'en a?den/ )en*ru c mi2a *rimi' din
c-nd -n c-nd c-*e un e2mail/ ca din -n*-m)lare/ ca ' m anun0e cu c-*
nerbdare a*e)*a ' ci*ea'c urm*orul ca)i*ol/ -n loc ' m 'ugrume/
ceea ce )robabil c ar ,i *rebui* ' ,ac i ar putea -nc ' ,ac/ )en*ru
c acum a c)*a* -n*regul manu'cri' i n2ar mai )rimi nici o
)edea)' )en*ru a'*a 8-n a,ar de cazul -n care mai (rea o car*e9+
Al0i oameni magni,ici de la Tor care meri* drago'*e iV'au bom2
boane: Tere'a Niel'en a?den/ @iz Gorin'N?/ Irene Gallo/ 'cum)a
)leca* din*re noi Fiona @ee 8e -n (ia0/ doar c a du' )u0in -n
China9/ !o* @in i Tom !oher*?+ Cu *oa*e ace'*ea/ ca regul
general/ *o0i cei care lucreaz la Tor meri* drago'*e iV'au
bomboane/ i nu ')un a'*a doar )en*ru c i2am ,cu* ' 'u,ere arun2
c-nd *ermenele -n aer+ Ei/ )oa*e/ un )ic+ !ar nu -n'eamn c e mai
)u0in ade&rat. 5ul0umiri de a'emenea lui Rich Slin/ )en*ru
corec*ura cu ade(ra* eroic+
Recunoa*e0i: 'oco*i0i co)er*a nemai)omeni*+ Ei/ e ade(ra*/ aa
e'*e/ i *o0i *rebuie '2i mul0umim lui John arri' )en*ru a'*a+
3i mul0ume'c/ ca -n*o*deauna/ lui E*han Ellenberg/ agen*ul meu/ a
crui 6udicioa' ciondneal )en*ru con*rac*e e un ')ec*acol de
urmri*+
$nul din*re mo*i(ele )en*ru care acea'* car*e e1i'* e'*e acela c
)rimul (olum din 'erie/ @(boiul btrnilor, a ,o'* de'*ul de noroco'
-nc-* ' ,i ,o'* luda* online de c*re oameni al cror gu'* -n ma*erie
de lec*ur 'e bucur de -ncrederea ci*i*orilor+ @e mul0ume'c *u*uror i
adaug mul0umiri ')eciale lui Glenn Re?nold'/ Cor? !oc*oroP/
S*e)hen Green/ S*e)hen :ainbridge i Eugene #oloNh+ 3n cazul -n
care ( -n*reba0i (reoda* dac (orbele online ,unc0ioneaz/ a)ro)o:
"/ (ai/ da"
%EA
!ac ( -n*reba0i de ce anumi*e lucruri din car*e )ar a*-* de bune/
r')un'ul 'cur* e'*e: )en*ru c le2am (zu* c merg -n al*e cr0i i mi2
am zi': GCe che'*ie e1celen*+ Cred c2o '2o ,ur+H @i'*a 'crii*orilor de
la care am ,ura* -n mod con*ien* -i include )e NicN Sagan 8ideea
*ran',erului de con*iin0/ ,olo'i* cu un e,ec* e1celen* -n )denbornN,
Sco** Oe'*er,eld 8ale crui ului*oare b*lii ')a0iale din 'he @isen
)mpire i 'he Killing o Aorlds ( (or ,ace ' )l-nge0i de bucurie9 i
!a(id :rin/ al crui conce)* de GridicareH 8(ezi 'he .plit AarN
*rebuie men0iona*+ 5ul0ume'c de a'emenea di,eri0ilor 'crii*ori de
SFXF )e care -i )omene'c -n cur'ul cr0ii+
Ca -n*o*deauna/ Regan A(er? a ,o'* indi')en'abil ca )rim
ci*i*oare+ Fiecare 'crii*or ar *rebui ' aib c-*e o Regan+ !ar n2o )u*e0i
a(ea )e @egan A&er1. E a mea. 5rrrrrrrF
Chad :rinN mi2a *rimi' )rin )o* un e1em)lar al uneia din*re
cr0ile mele ca '2i dau un au*ogra,/ i mi2au *rebui* c-*e(a luni ' i2o
re'*i*ui+ !e ,a)*/ '2ar )u*ea '2o mai am -nc aca'+ 3mi -nchi)ui c
)un-ndu2l aici/ la mul0umiri/ -n acea'* car*e/ com)en'ez ,a)*ul c
'-n* un re'*i*ui*or de cr0i )rin )o* a*-* de groaznic+ !e a'emenea/ e
lim)ede/ n2ar *rebui '2mi *rimi0i cr0ile )rin )o* ca ' le 'emnez+
Nu e*i *u de (in/ Chad/ eu '-n*+
!e(en !e'ai/ Na*a'ha Sordu'/ Se(in S*am),l/ 5?Nal :urn'/
!aniel 5ainz/ Ju'*ine @arbale'*ier/ @auren 5c@aughlin/ AndreP
Oo,,inden/ Charlie S*ro''/ :ill Scha,er/ Saren 5ei'ner/ Anne SG
5ur)h?/ Cian Chang/ Sri'*? Gai**en/ John Ander'on/ S*e)hen
:enne**/ Erin :arbee/ Joe R?bicNi i mul0i al0ii )e care nu mi2i )o*
amin*i )en*ru c e 7:&J diminea0a/ dar (oi *i0i cine '-n*e0i/ ( iube'c
)e *o0i i a dori ' am co)ii cu (oi+ Chiar gemeni+
@a urm dar nu cele din urm/ acorda0i2mi o cli) )en*ru a le
mul0umi lui Sri'*ine i A*hena Scalzi )en*ru c au a(u* a*-*a rbdare
cu mine )e c-* '2a )u*u*/ -n *im)ul 'crierii ace'*ei cr0i+ Scrierea cr0ii
a ,o'* deo'ebi* de di,icil )en*ru A*hena/ care la un momen* da* '2a
-n*or' ')re mama ei i a declara*: GT*icul a de(eni* plicticos=.
.romi* ' ,iu mai )u0in )lic*ico' de acum -nain*e/ -nce)-nd chiar din
acea'* cli)+
0ohn Scal(i
%EC
%ED
%EE