Sei sulla pagina 1di 48

Struktur dan Organisasi Pertubuhan

Struktur dan Organisasi Peringkat Antarabangsa

Struktur dan Organisasi Peringkat Antarabangsa


Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang berasingan, iaitu:
 Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC ) Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan

Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) ICRC ( International Committee of The Red Cross ) Komponen ynag prihatin pada pembangunan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Ditubuh pada 1863 Ditubuh oleh 5 warganegara swiss Organisasi Swiss bebas dan versendirian

Tugas : membantu orang yang cedera Diberi status pemerhati oleh Perhimpunan Agung PBB pada 16 Oktober 1990 Keputusan mereka berasaskan kepada pertimbangan kemanusiaan

Peranan JAPM
Pemaju Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa Menjaga prinsip-prinsip asas Palang Merah Mengiktirafkan penubuhan persatuan, Persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Kebangsaan Agensi pengesanan pusat Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan, perang saudara / rusuhan Menyampaikan mesej-mesej orang awam Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti makanan, ubatan, pakaian, buku

Badan Pentadbir JAPM


PERHIMPUNAN Menentukan dasar am dan prinsip-prinsip yang didokong LEMBAGA EKSEKUTIF Bertanggungjawab terhadap hal operasi & penyelia halehwal pentadbiran DIREKTORAT ( Ibu Pejabat ) Mengenali pelbagai perkhidmatan yang menyokong aktiviti di medan OPERASI ( Medan ) Pengurusan pentadbiran wilayah seperti perlembagaan undang-undang kemanusiaan dan prinsip asas sumber manusia, skongan kewangan dan pentadbiran, komunikasi dan perhubungan raya

Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC )
IFRC ( International Federation of Red Cross ) 1919 Dahulu : Liga persatuan Antarabangsa Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Bebas daripada pengaruh kerajaan Tujuan : memberi semangat, galakan dan promosi kepada semua bentuk aktiviti kemanusiaan bagi mencegah dan meringankan penderitaan manusia.

Fungsi IFRC : Bertindak sebagai badan tetap berkenaan perhubungan, penyelarasan dan pengkajian di antara persatuan-perasatuan kebangsaan Menggalakkan dan mempromosi di setiap negara penubuhan dan pembangunan persatuan kebangsaan yang bebas serta diiktiraf Memberi bantuan dengan apa jua cara kepada mangsa bencana alam

Fungsi IFRC : Mengatur, menyelaras dan mengarah tindakan bantuan antarabangsa Menggalakkan penyertaan persatuan kebangsaan dalam aktiviti menjaga kesihatan umum Membantu JAPM memaju dan membangunkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa Menjadi perwakilan rasmi dalam urusan perakuan yang diterima pakai serta menjadi penjaga kepada kepentingan mereka Melaksanakan mandat yang diamanahkan.

Badan Pentadbir IFRC


PERHIMPUNAN AGUNG Menentukan dasar umum yang harus diikuti oleh persatuan kebangsaan MAJLIS EKSEKUTIF Bertindak atas segala keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung SURUHANJAYA STATUT 5 suruhanjaya iaitu kewangan, belia, bantuan bencana, pembangunan, kesihatan SEKRETARIAT Mempraktikkan segala keputusan yang dibuat oleh badan pemerintahan di Ibu pejabat Geneva

Fungsi Sekretariat Persekutuan


Menghubungkan persatuan-persatuan kebangsaan dan membolehkan mereka berdamping rapat, bertukar pendapat, pengalaman dan peralatan Menjadi jurucakap kepada persatuan-persatuan dalam hal-ehwal antarabangsa dan dalam perhubungan mereka dengan PBB, kerajaan, bukan kerajaan Menghantar laporan tahunan aktivitinya kepada semua persatuan kebangsaan

Persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan ( PBSMK )


Bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa awam dan persatuanpersatuan kebangsaan menjalankan tugasnya Memberi abntuan kepasa mangsa bencana alam, pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan Melantik anggota-anggota pertolongan cemas Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan Membantu orang-orang tawanan perang, menghantar perutusan orang awam.

Persidangan Palang Merah Antarabangsa


JAPM, IFRC, PBSMK dan kerajaan yang menandatangani Konvensyen Geneva berjumpa 4 tahun sekali Badan ynag membuat keputusan yang tertinggi Semua terikat dengan keputusan dan resolusi ( pembaharuan ) yang dibuat

Struktur dan Organisasi Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa

Struktur dan Organisasi Pertubuhan Peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah

Struktur dan Organisasi Bulan Sabit Merah Malaysia ( BSMM )


Penaung persatuan : Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri

Naib Presiden dipegang oleh


YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat YB Menteri Kesihatan YB Menteri Luar Negeri YB Menteri Belia dan Sukan YB Menteri Pelajaran YB Menteri Pendidikan Tinggi

Carta Organisasi BSMM


Senat BSMM Majlis Kebangsaan Sekretariat Kebangsaan Sekretariat Cawangan Sekretariat Cabang

Lembaga Eksekutif Kebangsaan

Daerah Daerah Kecil

Cawangan Cabang Unit-unit


Pasukan Bantuan Sukarela , Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak

Pelantikan senator : ditentukan atas budi bicara Majlis Kebangsaan dan dilantik kalangan ahli-ahli BBSM

Tidak mempunyai kuasa eksekutif

25 senator pada suatu masa

Senat BSMM

Badan tertinggi

Peranan : meningkatkan imej dan matlamat persatuan sejajar dengan prinsip-prinsip pergerakan

Majlis Kebangsaan
Merupakan badan yang membuat polisi dan dasar BSMM Mesyuarat :
Sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun Memerlukan 1/3 kehadiran ahli untuk membentuk korum

Dianggotai oleh
Pengerusi Kebangsaan Timbalan Pengerusi Kebangsaan 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan Bendahari Kehormat Kebangsaan 8 orang ahli yang dipilih 2 orang wakil setiap Cawangan Wakil-wakil agensi kerajaan Kementerian Setiausaha Agung

Lembaga Eksekutif Kebangsaan ( NEB )


Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang diputuskan oleh Majlis Kebangsaan Pengurusan seharian mengenai persatuan Mesyuarat : sekurang-kurangnya 2 bulan sekali Tugas :
 Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM

Dianggotai oleh :
Pengerusi Kebangsaan Timbalan Pengerusi Kebangsaan 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan Bendahari Kehormat Kebangsaan 8 orang ahli yang dipilih 5 orang wakil zon Setiausaha Agung

Pengerusi Kebangsaan BSMM : YM Tunku Tan Sri Dato Shahriman bin Tunku Sulaiman, PSM, DIMP, ASDK, PJK

Berkuasa dalam
Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih Mendisplinkan dengan pertimbangan yang saksama menentukan pemberhatian, pembuangan / memansohkan keahlian ( tidak termasuk ahli-ahli Senat BBSM, Majlis Kebangsaan )

Jawatankuasa Kebangsaan
 Belia Kewangan Kutipan Derma Latihan Pembangunan Organisasi Pentadbiran & Perjawatan Perhubungan Antarabangsa Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan Bencana Perkhidmatan Masyarakat Program Darah / HIV AIDS & Penyalahgunaan Dadah Lembaga Tender Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pengurusan *setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan akan melantik
ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing

Cawangan ( Negeri )
Kesemua jawatan dalam struktur organisasi tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan ( IPK ) Kuala Lumpur BBSM terdapat 15 cawangan di Malaysia. ( setiap negeri, Wilayah Persekutuan dan Labuan )
Struktur organisasi hampir serupa dengan NEB

Cabang ( Daerah )
Setiap Cawangan terdiri daripada beberapa Cabang
Daerah Daerah Kecil
merupakan suatu institusi ( universiti, maktab perguruan) Kini telah dinaik taraf kepada Cabang Tahun 2000 119 Cabang di Malaysia

Unit-unit

Contoh Unit-unit :
Pasukan Bantuan Sukarela / PBS ( Volunteer Aid Detachment / VAD ) Pasukan Kumpulan Kebajikan ( Welfare Service Group / WSG ) Belia ( Youth ) Kanak-kanak ( Link )

Menjalankan aktiviti di peringkat Cabang Terbuka kepada semua tanpa mengira bangsa, jantina, agama dan politik

Komposisi keahlian :
kanak-kanak ( pelajar sekolah rendah ) ahli-ahli Belia ( pelajar sekolah menengah ) Pasukan Bantuan Sukarela ( Orang Dewasa ) Ahli Seumur Hidup Ahli Kehormat Seumur Hidup 80%

Pasukan Bantuan Sukarela

Bentuk latihan yang diberi kepada ahli :


Pertolongan Cemas Rawatan Rumah Bantuan Bencana Alam Memberi perkhidmatan masyarakat Pendidikan Kesihatan

Setiap unit ini mempunyai pengawai masingmasing


 Cth : Belia guru penasihat BSMM ( dilantik oleh sekolah )

Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai nombor unit yang khas menunjukkan unit itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa
 Cth : Unit SL(VAD)150
SL : dari Cawangan Selangor VAD : unit Volunteer Aid Detachment / Pasukan Bantuan Sukarela ( VAD ) 150 : unit ke 150 yang ddidaftarkan

Bahan Rujukan
http://www.scribd.com/doc/21652694/pbsm1 http://www.scribd.com/doc/31464898/KUISKOPK2010-Organisasi-Pentadbiran-CabangPBS-BSMM http://www.scribd.com/doc/36758860/strukt ur-organisasi-dan-pergerakan-BSMM http://bsmmipti09.blogspot.com/2009_05_01 _archive.html

KUIZ

1) Yang manakah berikut merupakan badan Bulan Sabit Merah Antarabangsa? I. Jawatankuasa Antarabangsa Palang II. Lembaga Eksekutif Kebangsaan III. Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IV. Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan A. I, II & III B. I, III & IV C. II, III & IV D. I, II, III & IV

2) Bilakah Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) ditubuhkah? A. 1957 B. 1983 C. 1963

3) Apakah peranan Jawatankuasa Antarabangsa Palang


Merah ( JAPM )? I. Agensi pengesanan pusat II. Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan, perang saudara / rusuhan III. Menyampaikan mesej-mesej orang awam IV. Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti makanan, ubatan, pakaian, buku

A. I, III & IV B. I, II & IV C. I, II, III & IV

4) Apakah tugasan Majlis Eksekutif dalam badan

pentadbir IFRC? A. Menentukan dasar umum yang harus diikuti oleh persatuan kebangsaan B. Bertindak atas segala keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung C. 5 suruhanjaya iaitu kewangan, belia, bantuan bencana, pembangunan, kesihatan D. Mempraktikkan segala keputusan yang dibuat oleh badan pemerintahan di Ibu pejabat Geneva

5) Apakah peranan Persatuan Bulan Sabit Merah Kebangsaan (PBSMK)? I. Memberi bantuan kepasa mangsa bencana alam, pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan II. Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan III. Membantu orang-orang tawanan perang, menghantar perutusan orang awam. IV. Menyanyi lagu semasa perkhemahan A. I, II & III B. I, II & IV C. II, III & IV

6. President persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dipegang oleh siapa?

A. Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

B. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri

C. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri

7. Naib Presiden dipegang oleh YB berikut, kecuali: A. YB Menteri Kesihatan B. YB Menteri Luar Negeri C. YB Menteri Belia dan Sukan D. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri

8. YM Tunku Tan Sri Dato Shahriman bin Tunku Sulaiman merupakan pengerusi Kebangsaan BSMM. Apakah kuasa beliau dalam BSMM? I. Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan II. Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih III. Mendisplinkan dengan pertimbangan yang saksama menentukan pemberhatian, pembuangan / memansohkan keahlian ( tidak termasuk ahli-ahli Senat BBSM, Majlis Kebangsaan ) IV. Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM
A. B. C. D. ,, ,, ,, ,,,

9. Apakah tugas bagi Lembaga Eksekutif Kebangsaan ( NEB )? I. Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan II. Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM III. Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan IV. Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih A. B. C. D. , ,, ,, ,,,

10. Sebagai keseluruhan, terdapat beberapa cawangan BBSM di Malaysia? A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

Carta Organisasi BSMM


Senat BSMM 11. Majilis Kebangsaan Sekretariat Kebangsaan Sekretariat Cawangan Sekretariat Cabang

Lembaga Eksekutif Kebangsaan

Daerah Daerah Kecil

Cawangan 12. Cabang Unit-unit


Pasukan Bantuan Sukarela , Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak

Sekian, terima kasih.