Sei sulla pagina 1di 1

9550

9600

9650

9700

9750

9800

9850

9900

9950

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1080

1065

20'

10'

50'

74

74

74

73

73

40'

1080

3 00

A
300 0

15

15
28

45

1075

Q.

K2l

El R a yo

30 30

60

Q1si
20

co n

K2c

35

10 45

An

35

35

ia

ra s

Fa

de

60 60

de

45

1070

Anticlinal Definido

40

K2t E1c N2t Q1si N2t

34 0

Contacto definido

Inclinado
Fa lla
3
6

40

Q2ch
40

K2E1g K2p 35
25

A.

K2p

ru p

Ca

ui ra

Ju

Zi p

de

ua

6 00

15 4 60

nc lin al

K2d

17

K2d

K2t

70

K2c

E1c
15

Q2c Q2c
30 20
00

46

K2p K2t
45 40 40 45 40

Fa lla

1065

Falla cubierta

Anticlinal Volcado con Cabeceo Sinclinal Definido

Inclinada

36

36

K2E1g

K2p

de

us a

40

Su t

nu ba

28

45
3 20

80 0

45 40 45

55 60 65 62

45 12
00

Q2ch

15 75

E2r
20

E1b
4

40 46 60 45 40 10 20 30 25

00

1060

50 15 45 38

K2E1g

ro

10

Q2ch K2t
15 30 10
00

Q2c

10

22 35

sca

o F

u sa

00 30

eR

Ro N

al d

clin

00

Sin

K2s

N2ch

42 E1c 30 46

75

Q2c

Q1sa

18

36

42

32

qu i ra

Q2c

K2s

0 0

K2d K2p

43

80

40

K2t
20 20 0

Fr o

60

K2p

ip a

30

eZ

ld

1055

32

55 K2s 25

K2p K2E1g K2t


00
32

na

30

K2d
30

15

K2t Q2ch
25

m oc

Ne

50 35

60

8 00

3 0 00

2 600

K2p
10 20 22 15 60 10

Q1si K2c K2d


0

200

io

43 25 50
0

340 0

Tab

l de Ro F ro

de

K2f K2p
25 25
0

K2p
20 40

linal

30

0 30 65

50

K2t Q1sa
8

42

00

K2d

20

Antic

K2t
35

Q1si
00

63
8 28

K2c

Zipaquir
Q1sa33
2 800

clin

Pista de aterrizaje
G

K2t K2E1g

E1c
0

K2p

12

e .d

o em

E1c K2E1g
50

75

30

30

80 70 Q2c

25 20 40

K2t
30 E1c

20 35

38

45 E2r

Q2c E1c

es qu il

00

30

32

33

Q2c

3 20 0

25

K2E1g

d e Chital

00

2 600

18

23 33 20 20
3 0 00

Fal la

K2t

35 K2f 30

26

35 40

K2p

Q2ch

Gachancip

35 55
2

28

K2E1g E1c Q2ch


0

70

60 45 E1c 70

20

N2t
30 35 45 32 70

66

42

60 60 55

3 00

36

Q1si

E1c 45

35

Carretera pavimentada Carreteable Curva de nivel ndice


30 15 15 25
2

28

Q2c

20

a lin nc i S

25

de A0.0

50

Q1si

28

25

60

25

Q2c

K2p

80

o u bac oqR ue S ho qu

ot

K2p
00

00

30

60

13

og

50 30

oB

K2c
43 20

Represa de E1c Tibito


E1b
25 20

K2E1g47 40 42

E1b

30

E1b

Q1si
35 50 65 75 70

K2t
0

K2p
30

32

Q1sa

R io F r 6 o

ac h

32 00 0

0 32 0

Su b

K2c

ta

00

l d e

E2r

37

30

Q1su E1b

G 28 u 0 a

K2p

00

N2t 0 K2t E1c

vit

1040

K2t

K2E1g

K2t

30 0

E1c Q2c

0 34

30

26
26 0

35

2600

25

65

60

50 30 0 0
30 0

clin a

20

de

Q2c

70

K2p 45 K2t

Sin

30

Q1su
60

Fa lla

E1b

N2t

K2d K2p K2t

Q.
N2t

de

Q.
l M o li
E l Ce re zo

30

Q1sa Q1su Q2c

Guatavita

26

no

Q2ch
33 60 K2t
2 60
26
00

ile qu s Se
d

E1c

E1c
50

Subachoque
N2t Q2c
28

70

K2t
00

40

e
E1b E1c N2t
10 65

70 80

lin

Q1su

q ue

1035

A
Q.

Q1sa

Si

Sopo
15

nc

K2p

Cajic

55 30

- Pericos

Tabio

26

K2p

40

80

N2t

al

35

ac ho

C
n aj

35 30

K2t K2c35 Q2c


45

K2d K2p
00

R o S

oq ue

Falla El Po r ve n ir

OG

Ch

ch

ba

E2r

Q1sa
30
0 3
00

o Chic

K2E1g K2d

30 43

58

00 28

lla

Su

R O

al

K2d

70 25 50

Fa

35

00

de

Suesca

00

20 75 65

lin

20

K2t Q2c
45

de

B
Q
.E

K2p

45

E1b

F ro

Fa lla

P a va

N2t
2 80
0

K2d

K2d K2E1g K2E1g Q2c


3 00

Q.
K2p K2t

La

20 20

R o

Ta bio

sid

lla

00

An

de

an ci

ina

26

80

.M

tic l

K2t 4
50'

2 60

28

280

Sis t
Q2c Q1sa
0

An

1025

K
K2d
30 0

em a

Q2c

25 35 19

Q1su

0 2

Q. L

K2d

a
C
hu cu
K2p

R o

de

Q2c
0 28 0

K2E1g

Q.

Teu s

Lo

K2p Q1sa

K2t

Sa

Q2c

K2t

nI

Q2c

r ada
s

Q1tu Q1tu E2r

Q1tu

E1b
50'

80

E2r K2p Q2c K2p


40 10 49

0 320

El Rosal

Q2ch

38

ro

sQ
ue

Cha

de

Q1sa

Q1sa

R o

K2p K2t Q2c K2d K2p K2p

de

K2t

Q2ch

K2t

Fa

ca

t at

Cinaga Cubita

i va
qu e
K2t
15 40

ho

K2t Q1sa
28 0

ac

K2t

Bo g o t

Su
R o

K2d

B O GOT

28 0 0

Q1sa

26 0

Anticlinal de

1020

Q2ch

K2t
3 00

Q1sa Q1si K2cp K2d K2d

El Corzo

K2p

RO

K2d K2cp N2t

K2p

K2E1g

K2t

24 33

K2p

K2t K2p

E1c K2t

R o Teus a ca

2 80

K2d

28 0

N1m

K2p
32 38

RO
Q1sa

Las Orquideas

J
UA

K2E1g

Bojac

Madrid

Suba
2

K2E1g K2E1g
35 K2d 55

25

48

50

1015

HOLOCENO

K2p

E1c N2t

40

A'
50

RI

Funsa
R
2

LL
O

ac

Te us

Ro S u b a choqu e

K2t

Bo

60
0

Q2ch K2p

K2t

E2r N2t
30

K2t
00

K2p

CUATERNARIO

j a c

Q2c

Q2c

de

K2t

Fa lla

K2t

Q2c Q2ch

PLEISTOCENO

Mosquera

R O

O BO G

K2t K2p

42

K2d

K2cp
21

E1c

Aeropuerto Internacional El Dorado Tabora

42

E1c 25
30 18

K2t

Laguna Herrera
26

K2t K2t

K2d

Q2c

K2E1g

18 K2d

K2d

K2p

28

K2d

Te u s aca

K2p
35

30

45 55 40

K2t 18
40'

30 65 K2p

Fontibn

Ro

K2t 10
15 K2p 13 15 23 23 30

K2d

BOGOT
Q1sa

Q2c

K2t

26 0 0

K2E1g K2E1g
20
80 0
2

PLIOCENO

K2t

RO F

U C HA

Q1sa

K2t 28
260 0

K2p K2d
30

lla

35

20

K2p
25

de

260 0

K2E1g K2p

K2cp K2d

E1b E1c

CENOZOICO

K2t

Ba rb ar a
10

Ciudad Kennedy

K2cp E1c K2cp

K2E1g

MIOCENO

Sa

K2p

nt

K2p
23

Q1sa K2t K2t


0

OLIGOCENO

1000

K2d
26 0

K2t K2t K2t


0 26

l de B ogot

E1c

EOCENO

K2t

s ac a

P
0

K2t
26
0
00

K2E1g Q2ch
240 0

Q2ch K2d K2p K2t


40 0

18
26

Anticlina

K2p
0
60 0

Q2ch E2r

Cris t ob
E1c

a
l

Q1si K2d E1c K2E1g E1b E1c

PALEGENO

R oS

an

K2E1g

R o

T eu

Bog o

K2p K2d K2t

K2E1g

K2t

K2d K2p

K2cp
28 0
0

K2d

25

22

E1b

de

25

9950
K2t K2E1g K2t
24 0 0

chuelo

E2r

PALEOCENO

K2d K2cp K2p K2p Q2ch K2E1g K2p Q2ch K2t K2d K2d K2t K2t Q2ch K2p
00

d Q.

eL

aO

sa

Tunjuelito

K2d
18 30 30

Fa lla

e Mo

A. d

Q
K2p Q2ch

K2E1g

Q2c K2p K2p K2cp


20 58 65 30

Q2c

28

K2E1g

K2t

E2r E2r E2u

K2d

K2p

A. de M oc huelo

70

Q2c

E1b

0 30

K2p

9900

K2t

EMBALSE DEL MUA

K2t K2p

75 K2t

Q2c
15

Q1si K2d E1b

30

35

MAASTRICHTIANO

00

000

45

Ca jita s

30'

E2r E1b

K2t

37

R
K2p K2d

35

K2p Q2c Q1si

Sibate

K2d

80

K2t Q2chi K2p 13 K2p E1c

de

K2p
24 0
0

60

50

K2t

Q1si
16

K2p

35

a d e S iba t

K2d K2p

La

sR

25

de

os a

E2r

l R o

Q.

Q.

Q1si

CAMPANIANO SUPERIOR

T un

Q2c

Fa ll

80 0

C la r a s

45

jue l

R o Aguas

de
La
28

s
20

Siba

3 2 00

Fall

K2d

K2d
13

K2cp

K2t

K2t

K2E1g

K2E1g

E1b

al de U s me

K2p 85

CAMPANIANO INFERIOR

Fa lla

9850

K2d E1c

S
2

Sin c

Q2c K2p
20

20
3

K2p32 Q1si 42
34

28 00

00

Q1si

Q1si

00

30

K2p K2E1g

Q.

P de

00

as

l la qui
Q.

Sinclin

K2E1g 35

Q2chi

CONIACIANO SANTONIANO

K2p

al

K2d

de

K2p

20

lin

9800

E1c

K2t

Q2chi Q1si Q1si


00

K2E1g

K2E1g
30
00

9750

CENOMANIANO

Q2chi
20 0

E1c

Q1si

R o C u r

bi

t al

S. de Us

Q2chi

Ch u

sac a

me

34

R o

20'

E1b

9700

K2E1g Q2chi

Q1si

V
K2E1g

Q1si

9650

9600
9550 9600 9650 9700
74

Falla de Subachoque

S. Suesca - Teusac

Falla de Chocont - Pericos

S. de Subachoque

Falla de Teusac

Falla de Sural

Ant. de Tabio

Falla El Porvenir

S. de Ro Frio

A. de Bogot

Falla Chital

3000
E1c E1b

E1b E1b E1c

K2d K2E1g Q2ch K2E1gK2t K2p K2d K2p K2c K2f K2s

2000

K2E1g K2E1g K2t

1000

K2p K2d K2c

K2t K2p K2d K2f

30

K2p

Q2ch

E2r

Acosta J. y Ulloa C. 2002. Geologa de la plancha 208 Villeta. Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogot. Acosta J., Ulloa C. y Martnez I. 2001. Geologa de la plancha 227 La Mesa. Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogot. Acosta J., Ulloa C. 1998. Geologa de la plancha 246 Fusagasug. Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogot.

TURONIANO

T
32
00
0

E2r

Q2chi

Q2chi

a u

2 60

u et

Usme

E2u

CRETCEO

10 Q1si

00

N1m E1b

E2u

d e Su a
te

E2u E2u

E1b

00

K2d

Q. B l

Q1si

Q2c K2t

Q1sa Q2ch K2E1g K2t K2p K2d K2f K2c K2c K2p K2f

Q2ch K2E1g K2t K2d

1005

Fa

35 K2d 15

25 Q1sa

Fe rn

A. de Bogo t

25
26 0

28

K2t

NEGENO

10

C a od

eS an

K2d
00

an

K2cp

El Porvenir
K2p

Castilla Puente Aranda

do
E1c

K2p
35 53 30

BOGOT RO

Q1si

Bosa
K2t K2t

R O

T U N J UE L

Torremolinos

K2d

ITO
Q1si K2p

K2t

Soacha

Q1tu

Fatima

Restrepo

Lag. del Verjn

Q2c

K2d

Q1sa
20

Q1si
0 0 26

.d e

15

E1b Q2ch E2u E1b

E1c Q1si

La

V
i ej
a

K2cp

K2t
5

K2p

K2p

00

E1b

Montoya D. y Reyes G. 2003. Geologa de la plancha 209 Zipaquir. Escala 1:100.000. Ingeominas. Bogot.

Ingeominas - Car. 1996. Mapa Geolgico preliminar de la Sabana de Bogot. Indito Bogot. Helmes K. & Vander Hammen T. 1995. Mapa del Negeno-Cuaternario de la Sabana de Bogot-Cuenca Alta del Ro Bogot. Anlisis Geograficos #24. IGAC. Bogot. Vander Hammen T. 2003. Mapa del Negeno-Cuaternario de la Sabana de Bogot-Cuenca Alta del Ro Bogot. Anlisis Geograficos #26. IGAC. Bogot. Nieto C. y Velandia F. 2002. Mapa de integracin y compilacin de la Geologa de la Sabana de Bogot Indito Ingeominas. Bogot. Carvajal H., Cortes R., Romero J. y Padilla J. 2005. Mapa Geomorfolgico de la Sabana de Bogot. Escala 1:25.000. Versin 1.0. Indito. Ingeominas. Bogot.

K2t K2t Q2c Q2ch

1010

85

00

K2t

30

30 26
00

E1b
28

K2d
50 42

K2p
30

K2t

K2t

E1c
24 50

E1c

FUENTES DE INFORMACIN

A'

Q2c Q2c Q2ch K2E1g K2p K2c Q1sa K2t K2d

K2t K2t K2p K2p K2d K2d K2c

K2t K2p K2d K2cp K2d K2t

N2t E1b E1c K2E1g

K2t K2t K2E1g K2p K2d K2c

K2c

K2pK2d

K2c

Q2chi

K2t

00

Q2ch

K2p

K2p

32

Q2ch

Fa lla

Facatativa

Q1sa

00

hi

Cota
K2t

K2p

80

ac a Sincli na l

K2d

K2t

N1m

10 K2p 2 60 26 K2t 60
0

38

K2d

K2d E2r E1c

K2E1g

Fa

Q1si

Q1su

Q.

45

Q1su

Q1tu

Q2c
0

Guasca

lla

K2p

K2t

Q. C erro

Ne
o gr

.d
el
Ro
d ad

00

ay G ar

K2c

Delicias

K2E1g

23

La Caro
2 60

de

1030

K2t
6

Q2ch

K2p

00

Ro

50

de

28

60

00

00

K2E1g
28
0

E1b K2t
2

Tenjo
28

25

E1b E1c

Su

K2d
30

K2p
30
00

38

K2cp

48

Si

ra la

nc

E2r
40 15

Q2c K2d 35 K2p K2E1g K2t E1b K2d K2p K2p K2t
32

E2r

E2r
15 30

Q1si E1c

Q1tu E2r

Q1sa

85

35

Q2c Q2c
0

E1c
45 20

K2E1g E1c 35

Q1si

K2E1g

00

N2t

30

N2t

E1c

Si sg a

K2p

K2p

35

oc

K2t

Teusaca

Av

K2t

K2d

es

15

o n ta

ub

K2t

E1c
28

Q2ch

Q1si

E1c
55 50

K2E1g

R o C h

K2d

a ta

Q1si

K2cp

28 K2E1g

Q2c

K2t

30

K2d

Tocancipa
0
26

Q2c
30
0

400

50

15

34

00

Lnea Ssmica

K2d Q2c
00o R

o Fr

B Ro

00

o og

t
32 25

20

25

2 60

E1b
53 65 30 55

N2t

Laguna Guatavita

30

Q2c
30

Q1sa
23

K2E1g

EMBALSE DE TOMIN

N2t

Q2c
67

66

K2d Q2c K2p


55

Q2c

K2d
80 40 35

K2E1g

Q2c
80

Q1si

K2E1g

E1c

K2E1g E2r

E1b

E1c K2t

Q1si

E1c

K2p

La Pradera

K2d

K2d

e ld

So

65

00

1045

Drenaje sencillo, canal

K2p

E1b

38

s ue

po

-S

K2d 20

43

00

30

Sinclina

Lmite de departamento

K2d 65
0

28

K2t

15

30

60
0

Sin

K2t 40
55 68

20 24

40 14 18

75

Q1sa Q2c

N2t
65

E1b
74
00 28

68

K2t

ca

K2d 45

Falla

Drenaje doble, laguna, cuerpo de agua


3
4

Q1si

K2d

Ro Negro

n c

E1c

26 35

R.

K2d

K2p
26

40

50

K2c

48 K2E1g

K2c

K2p

K2t 30

15 23

50

40 70

40

60

80 0 50

Si al d el S s g a isga

70

50

30

3 20

20

Q.

K2p

Q. L as Ta p ias

K2E1g

de S ura l

Laguna Pantano Redondo

40 35
0

E1c
0

E1b
32

Q1tu

60

1050

6 0

s Tapias

45

o R

BASE CARTOGRFICA

15 K2t

00

45

30

65

70

Q1sa

22

a us N

0 38

45

K2p K2d
25

d Falla

K2d
30

E1c
70

20

15 85 40 30 70

An

K2p

K2d

K2d

45

45K2E1g

K2t

56

K2p 70

25

26 0

K2d 37

24 30

24

E1c 35

56

tic

28

2 8

K2d 25

e eN

mo

20

K2p

li

50

27

30

K2E1g

K2E1g

Sesquile

75 K2cp

K2d 25

CONVENCIONES

50

Cogua

K2E1g 37

0 30

K2c

45

40 K2d

Q1sa

N2t

Sa de l na

76

sa

32

Jo s

K2t

K2t

12
0 70 0

K2d
70

43

24

Su

13

Nemocn
K2d 27
2

55

30

50

28

gu

K2c

. de

45 K2c

K2t

N2t

K2E1g

Q2c

36 00

45

33

00

24

40

25

K2p

30

sa

Ro Bo

43

Q1sa

50 E1c

30 00

24
0

E1b

36

E1c

K2t

K2p
30

K2d 20

got

34 00

35

34

t An

l ic

28 00

K2f

K2c

E1c

ca l
25 45 K2E1g

35

60 30

45 30 35

60

35

Q1sa

E1c

R o
K2t 25
28

Si

ga

25

38

K2d

Q. E l C h

70

us

55

00

45

Q1si

Q2c

Q1sa

Q1sa

50

60

30 K2E1g 45

25 55
0

30

3
2 00

33

40

35

20

75

18 35 20

S.

00

15

30

40

E1c
30

K2p K2c

E1c 25 K2E1g

de

45

60

K2E1g
60

E2r K2E1g
65 22 25 2600 20 50 40 34 45

K2E1g E1c E1b E1c

E1c

K2t K2E1g

90

Suesca
K2t
30 45

E1b 50 N2t E2r

2 80

Sinclinal Volcado
4

45 37

35

Q2c

15

28

S ue

27 0

Q1si

Q2ch

K2d

K2E1g
40

E1b

28 00 20

K2p

K2t

E1b

Q2c
0

45

75

20

Q2ch

15 10

Sinclinal Cubierto

34

40

35 K2t

55

Q2ch
30 15 10

il lo

oy .H

o s H on d o s

25

K2l 57

34

45

K2t

Q2ch

E1c 50

10

K2t
30 40 40 25
3 00

Ro

El

Te

ja r

Falla Inversa Inferida

Sinclinal Inferido
00 34

Fa l la d

45

37

43

A. d eS

EMBALSE DEL NUSA

eC

Q1si

K2p

to

E1b

ue s

17

30

ca

E1c

Q1si

Q.

uc u

10'

N2t

E2N1g

50

de

40

lla Fa

00 32

Falla Inversa Definida

52

30

18 27
32

n c as

K2p

N1m

at a

35 10

Si

E1b

35

Q1si

c li n ti A0

Q2ch

K2p

40

Ch

ec

K2l

K2p

Q1si45

25 35 25 K2p

N2t

N2t

30

55

ed
ro

Q1si

70

E1c
30

36

E1b
25

50

K2t

0 00

45

3000

30

a Q. B

rr a

K2p

45

K2t

Q1si 5
10'

K2p

30 30 35

18

Q2c K2l

2 8

35

K2p

Pa

jar i

E1b

E1c
51
28 0

N2t
40
40

K2E1g
10 8
2 800

35

K2p 55
30 0

K2d

40

Choconta
28
00

Q2c

30

E1c 40
80 35

25 300 32

K2p

EMBALSE EL SISGA
Q2c Q2c

K2p

40

Je

ro

n
im o

N1m

E1c

50

K2p 50

50 35

58

60

K2E1g 50
45 73 22
00

K2p

LEYENDA
Q2ch Q2c
1015

Formacin Chia Depsitos de grano fino representado por arcillas de colores gris y naranja, con limos y arcillas organicas diatomiticas. Edad: Holoceno

Depsitos de pendiente Depsitos de bloques envueltos por una matriz limo arenosa Edad: Holoceno.
Q2chi

Q1sa

Formacin Sabana Depsito de capas de arcillas, hacia los bordes capas de arenas, arcillas arenosas, turba en ocasiones gravas. Edad: Pleistoceno Medio Tardio
Q1su

Formacin Chisaca Depsitos murrenicos de fragmentos de roca subangulares a subredondeados con tamao de grandes bloques envueltos matriz arenosa. Los bloques muestran estrias, surcos y acanaladuras. Edad: Pleistoceno Tardio
Q1tu

Formacin Subachoque Depsito de capas de arenas, arcillas y turbas que alternan con capas y lentes de gravas. Edad: Pleistoceno Temprano.

Formacin Ro Siecha Depsito de gravas con intercalaciones de arena, arcillas Formacin Ro Tunjuelito organicas y paleosuelos. Depsito de gravas con cantos redondeados con cantos Edad: Pleistoceno Medio - Tardio. de tamao hasta bloques con intercalaciones de arenas, arcillas organicas y turba. La parte inferior es arenosa, tiene arcillas, turbas y gravas locales. La parte superior son gravas con intercalaciones de arcilla y turba. EDAD: Pleistoceno Temprano - Medio
N2ch

Formacin Chorrera Depsito de gravas de tamao hasta bloques envueltos en una matriz arenosa; intercaladas con arcillas, arenas, paleosuelos. Edad: Plioceno Superior
N2t N1m
1005

Formacin Tilat Capas gruesas de gravas grano soportadas con cantos de diversos tamaos desde grnulo hasta guijarro; hacia la base son intercalaciones de capas arenas y gravas matriz soportadas. Edad: Plioceno Mioceno.
E2N1g

Formacin Marichuela Depsito de gravas de diversos tamaos desde grnulo hasta bloques envueltos en una matriz arenosa de color rojo amarillo,los cantos son de areniscas y rocas siliceas. Edad: Mioceno.

Conglomerados de Guandoque Conglomerados y areniscas conglomerticas con cantos calcreos, areniscas y liditas Edad: Paleoceno? -Negeno?
E2u

Formacin Usme Arcillolitas cafes y grises en la parte inferior y en la parte superior arcillolitas de varios colores y areniscas amarillas. Edad: Eoceno Superior -Oligoceno Inferior
E2r

Formacin Regadera Intercalaciones de areniscas friables conglomerticas rojizas y blancas y capas cuneiformes de lodolitas Edad: Eoceno.
E1b

Formacin Bogot Intercalaciones de arcillolitas varicoloreadas con areniscas friables con estratificacin cruzada Edad: Paleoceno.
E1c
9950

Formacin Cacho Areniscas conglomerticas en capas gruesas, tabulares y cuneiformes con estratificacin cruzada Edad: Paleoceno.
K2E1g

Formacin Guaduas Intercalaciones de lodolitas y areniscas hacia la base se reconoce un nivel arenoso (La Gua), con intercalaciones de lodolitas y niveles de carbn. Le siguen intercalaciones de lodolitas. Edad: Maastrichtiano Superior - Paleoceno.

K2t

Formacin Labor - Tierna Intercalaciones de areniscas en capas medias y gruesas con lodolitas en capas delgadas y hacia la parte superior, bancos gruesos de areniscas de grano fino y medio. En ocasiones es posible observar un nivel arcilloso con foraminferos bentnicos que separa la Formacin Labor y Tierna Edad: Maastrichtiano Inferior.

K2p

Formacin Plaeners Intercalaciones de lodolitas y arcillolitas con gran abundancia de foraminferos bentnicos en la parte inferior, en la parte media niveles lidticos con particin romboidal y hacia la parte superior intercalaciones de lodolitas y areniscas Edad: Campaniano Superior.
K2l K2d

Formacin Lidita Superior Intercalaciones de lodolitas silceas y chert, con particin romboidal y ocasionales capas de areniscas con foraminferos bentnicos Edad: Campaniano Inferior

Formacin Arenisca Dura Intercalaciones de capas muy gruesas de areniscas con capas delgadas de lodolitas, en la parte inferior se presentan intercalaciones de lodolitas silceas con particin romboidal y foraminferos bentnicos Edad: Campaniano Inferior.

K2c

Formacin Conejo Capas de lodolitas grises (shales) en la base con un nivel de calizas un intervalo medio lodoltico, con concresiones y un nivel lidtico y al techo intercalaciones de areniscas y lodolitas. con amonites en el nivel de caliza y lidta Edad: Coniaciano-Santoniano.
K2f

Formacin La Frontera Intercalaciones de capas delgadas de lodolitas, lodolitas silceas y chert; y presencia de amonites Edad: Turoniano.
K2s K2cp

Formacin Simijaca Lodolitas fsiles negras a gris oscuras con niveles de ndulos Edad: Turoniano Inferior.

Formacin Chipaque Capas de lodolitas con un nivel silceo hacia la base; a medidad que se sube en la secuencia intercalaciones de lodolitas con areniscas Edad: Cenomaniano - Santoniano.

REPBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA


INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGA Y MINERIA
9600
9750 9800 9850 9900
74

INGEOMINAS

MAPA GEOLGICO DE LA SABANA DE BOGOT

2005 - INGEOMINAS Geologa y compilacin por: Diana Montoya y Germn Reyes

Escala 1: 100.000

Base Cartogrfica tomada de las planchas Esc. 1:100.000 del DANE Proyeccin Transversa de Mercator, Esferoide Internacional 1909 Origen de coordenadas: 7404'51.30'' W, 435'56.57'' N Falso origen (metros): X = 1'000.000, Y = 1'000.000

34

30

K2l

a lin tic n A

E1c

o Ch

30

Sa nP

00

al

R o

40

Q2c

300

K2E1g

K2t

e ld

36

K2l

R O

de

30 Q. E1c

3 0 0 00

00

Falla inferida

Anticlinal Volcado

R o

v ue

K2p

45

as

u Ta Tausa

sa

28

70

lla Fa

K2E1g

nt co

00 28

aq

E1b
30

00

Invertida

K2t

ll a Fa

15

K2E1g

K2c38

nt as

K2d K2p K2t

de

Q1si

Q2c Q2c K2t

35

K2E1g

lla Vi

BO

GO

25 35

K2t K2p

25

17 3

K2E1g 59

K2p
45

K2t

80

60

Q. Hato F r30 o

Falla definida

Anticlinal Cubierto

Horizontal
3 40 0

50 45
30
0

Villapinzn
Q
30

60 35

48

N2t
80 0

40

E1c

de

on nz i P

Q1si

K2E1g

50

30
40

K2E1g

Q1si

qu ta 0 40 0 n 30 e

45

a ad em K2p

00

tic l

na

e ld

30

35
0

45

55

CONVENCIONES
i

oc Ch

on

ho

t
45

K2l

50
00

Fa

lla

E1c

Q2c K2l
65 15

1075

K2t

Q.

P ie

dr a

G o rda

20

K2t

E1c

N2t

30

K2p

E1c

1070

00
3 00
00
32 00

K2d

Q.

300

2 00

Gua n g

a as

u it a

to

0 00

00

1065

Q.
Ar

Q.

00

y ra
an

El
n at R0 0

es

.C
ho
rr

1060

3 00 0

a e us Fall a N

P Q. re ed ga l

.S
c io au

26

1055

00

Q.
La
M ay a
2

oN
u

Q. S a n

2
00

300

1050

R o S us

0 28

ag u

28

.L
a

Fu
en

te

1045
5
N

30

28

0 2 80

1040

260 0

00

1035

3 000

26 00

2 8 00

60

lR

c in

00

n
800
28 00

1030

er o

.B Q
eo er n

00

a
2 80

1025

00

00

1020

00

2 6 00
20'

00

28
00

M N A

8 00
0

Q1si

1010

Sist

a em
de
Fal

las d
eM

40'

Ro B
l al s i

on d
24 0 0

las

oe
do
Sistema e Fallas d
de l

26 00

1000

28 0

26

d uen Teq

9900

30'

am

Ho

280

rq

9850

0 60

9800

9750

20'

an

9700

ca

R o

Mu g
r oso
34 0
10'

9650

9950

1000

1005

74
W

1010

1015

1020

1025

73
50'

1030

1035

1040

1045

73
40'

1050

1055

1060

73
30'

1065