You are on page 1of 136
Care este semnificatia simbolurilor care apar la fiecare reteta? Simbolurile folosite in dreptul refetelor L ~ reteta este recomandat’ in bolile de inimé / cardiovasculare ~rejeta este recomerdats in dlabetul de tip 2 ~refeta este recomandaté tn oberitate le de reprezinti eardiovasculare, in special urmatoarele entity: atroseleroza, cardiopatiaischemick (boala coronariant), insu ficionja cardiac, hipertensiunea arterial, hipelipidemii (colesteol total erescut, LDL eolesterol crescu,trgliceide erescute), sti dupa infart miocardic, dup acident vascular cerebral, dup atac ischemic ‘ranzitoru, arteriopeti, majoritatea aritmiilor de eaura ischemic reprezint& diabetul de tip 2 (resele respective sunt recomandate gi in diabetul de tip 1, dar acolo e nevoie de ajustara insuline sub supraveghe- ea unui medic specialist) reprezinti obezitatea (sci am inclus reeomandei nu doar pene obezi tate — care tehaie reprints o greutate cu 20% mai mare decit greutatea SE sormals - ci si pont situaile in care cineva este supraponderal~ adick are doar in jur de 10% peste greutatea normal) Larefetele unde aparaceste _pentru toate bollle enumerate mai imagini-simbol inseamna c& reco- sus. Daca refeta are doar unul sau mand’m refeta respectiva pentru dou imagini-simbol inseamna cd 0 ‘afectiunile simbolizate de semnul __recomand&m numai pentru bolile respectiv. Unele refete au toate _corespunzitoare si nu o recoman- cele treiimagini, inseamn’ ci dim pentru cel ce sufer’ de bolile refeta respectiva este recomandatreprezentate de imaginea lips3. we camenoe nce Pentru toate cele tre categoride dar se pare ed i cartaul ca atare poate boll mentionate in rejete, dar si pentru crest gicemia. In refetele noastre, cei sinstosi arfiideal ca ueiul de am inlocult partial sau total cartofil cu floarea-soarelui si fe iocuitcu uleide alte legume care au efect de reducere in, carese isestein comer (farmaci). a glicemiet. Impactul este mal favorabil [Acesta are cel mai bun raport al grist atuncl cnd p&strim si coajacartofu rior omega 3/omega 6 i anume 3:1. lu, at in mancdruri ct sn pire. Este recomandat in blll cardiovascua- Pentru ce care au un diabet avansat lare, diabet si obezitate (sin numal}ca recomandiim s3 exclud total cartfls Inlocuitor a ulelulul de floarea-soarelul sl nloculasc3, dup gus, cu broccol, care nu are grisime omega 3, conopid’ sau fasole boabe. Diabetic ar Crtoful trebuie consumat cu trebui sab intotdeauna la congelator prudent de citrediabeticl Studile _fasole gata fart, pe care si o poata cate au atras atentiaasupra acesteigro- combina a mai toate mesee. Fasolea bleme s-aufocalizat in special asupra este un hipoglicemiant natural, consumulul de cartofi pal, prin uel, ATENTIE Dac apare unsl inte simbolr sila sfrstul une reteteinseamnd cel din categoria respectvs de boll vor fi atenti sé modifie reteta dup sugestia indicat intext, pentru adapta reteta respectivalacernfele ditetice ale boli in disci, dus8 cum e necesar. Desi dieta dela Herghella se adreseazd, cu anumite nuante, mult mai | smultor grupuri de afectuni amales s8 ne referim in aceastéprims edie | ttl grup de fect care sunt cele mal eevertesesemafimpor | tante pentru populatia Roméniei (sca mortalitate, dar sca prevalent) sicare produc cele mai mati cheltuielipentru sSn3tate. Pentru mai multe | lta vex capitoll 1 a ert | 12s