Sei sulla pagina 1di 344

CANTUS SELECTI AD BENEDICTIONEM SS.

MI SACRAMENTI
N 807

CANTUS SELECTI
AD BENEDICTIONEM SS.MI SACRAMENTI
EX LIBRIS VATICANIS ET SOLESMENSIBUS EXCERPTI Editio rhythmicis signis ornata

DESCLfiE & SOCII


S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregations Typographi PARISIIS, TORNACI, ROAUE, NEO - EBORACI
1957

Printed in Belgium

IMPRIMATUR. Tornacij die 28 Februarii 1957. *fc JULIUS LECOUVET, Vic. Gen.

Omnia jura vindicabimus tarn in universam nostram excogitandi scribendique rhythmi rationem quam in carmina quae non inveniuntur in vaticana editione sed ex Solesmensibus libris excerpta sunt. DESCLEE & SOCIL Tornaci (Belg.).

Copyright 1952 by DESCLEE & Co., Tournai (Belg.).

RITUS
in Expositione et Benedictione SSmi Sacramenti sefvandus.
I. DE EXPOSITIONE SANCTISSIMI SACRAMENTI. In ecclesiis aut pratoriis, quibus datum est asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri potest expositio priyata seu cum pyxide ex qualibet justa causa sine Ordinarii licentia; expositio vero publica seu cum ostensorio die feSto Corporis Christi et intra pctavam fieri potest in omnibus ecclesiis inter Missarum sollemnia et ad Vesperas; aliis vero temporibus nonnisi ex justa et gravi causa praesertim publica et de Ordinarii loci licentia, licet ecclesia ad religionem exemptam pertineat. (Cod. Jur. Can., Can. 1274, i/) 1. IN ORATIONE QUADRAGINTA HORARUM. 1. In expositione pro solemni Oratione XL Horarum SS. Sacramentum in Altari majori exponi debet. Imago vel statua, quae forte ibidem reperitur cooperiatur, nee aliae imagines, nee Sanctorum Reliquiae apponantur. 2. Super Altare majus et in. eminenti situ quo tamen facile acceditur non ita vero ut nimis distet ab Altari, cum quo debet quid unum efficere sit thronus movibilis x cum baldachino proportionate albi coloris. Supra hujusmodi throni planitiem ponatur corporale ad Ostensorium exponendum, a fronte vero quivis absit ornatus quo SS. Sacramenti aspectus impediatur. 3. Tabernaculum (si adsit) conopaeo, Altare pallio, albi coloris contegatur. Tempore Missae Crucem Altaris vel amovere vel retinere (nunquam tamen in throno) juxta loci consuetudinem, licet; extra tempus Missae Crux amoveatur. 4. Super Altare continuo ardeant viginti saltern candelae cereae. Amoveantur tabellae secretarum, excepto tempore Missae.
1 Si Expositions thronum inamovibilem difficile sit habere, nisi Crux ponatur in eo : non licet super Tabernaculum erigere talem inamovibilem thronum, seu parvum ciborium fixum pro Expositione SS. Sacramenti; sed debet in casu erigi thronus tantummodo propter Expositionem et amoveri post Expositionem.

vj.

Ritus in Expositione et Benedictione

5. In abaco, praeter consueta pro Missa solemn!, praeparentur Ostensorium velo albo coopertum, capsula cum hostia consecranda jam in lunula Ostensorii aptata, pluviale concolor paramentis cum quibus cantabitur Missa, velum humerale albi coloris, alterum thuribulum, et liber cum precibus recitandis. In loco opportune parentur crux processionalis, baldachinum albi coloris hastile, umbella itemque albi coloris, et ad minus quatuor lanternae si de ecclesia processio exire debet. 2. PRO EXPOSITIONE ALIQUOT HORARUM. 1. In expositione breyi seu aliquot horarum SS. Sacramentum vel in Altari majori vel in altari laterali exponere licet. Laudabilius cooperiatur Imago (fixa) Altaris, nee apponantur aliae imagines, nee Sanctorum Reliquiae. 2. Super Altare et in eminenti situ quo tamen facile acceditur non ita vero ut nimis distet ab Altari, cum quo debet quid unum efficere erigatur thronus movibilis (vide nota I, p. v) cum baldachino proportionate coloris SS. Sacramento convenientis (nisi jam habeatur ciborium magnum vel baldachinum pensile). Super hujusmodi throni planitiem ponatur corporale (vel palla) ad Ostensorium exponendum, a fronte vero quivis absit ornatus quo SS. Sacramenti aspectus impediatur. 3. Tabernaculiim (si adsit) conopaeo, Altare pallio, albi coloris contegatur J. Melius est ut Crux ab Altari amoveatur. 4. Super Altare ardeant viginti candelae cereae, vel ad minus duodecim. 5. Super mensam Altaris parentur Ostensorium velo albo cooperturn, clavicula tabernaculi, et bursa albi coloris cum corporali. Amoveantur tabellae secretarum. 6. In sacristia praeparentur pro Celebrante superpelliceum et stola alba, etiam si libet pluviale 2 albi coloris3; superpellicea pro assistentibus; thuribulum cum navicula, et ad minus duo intorticia. 7. Si SS. Sacramentum in processione est deferendum, Celebrans debet induere amictum, albam, cingulum, stolam et pluviale albi coloris, vel si processio immediate sequitur Missam aut vesperas coloris Missae aut Officio convenientis. Adhibeatur etiam in processione velum humerale semper albi coloris.
1 Si Expositio fit immediate post Missam, ita ut Celebrans ab Altari non recedat, conopaeum et Aliaris paramenta coloris quern exigit Officium diei retinere licet ad tempus; soluta autem functione immutentur pro continuata Expositione. 2 Expositio sola (sine Benedictione vel processione) sine pluvial! fieri potest, numquam autem cum alba, cingulum, et stola tantum. 3 Si Expositio immediate sequitur Missam, et tune Benedictio non est impertienda, Sacerdos potest SS. Sacramentum exponere casula (sine manipulo) vestitus.

SSmi Sacrament! servandus.

vij.

II. DE BENEDICTIONE CUM SS.MO SACRAMENTO. 1. DE BENEDICTIONE SOLEMNI (sine Sacris Ministris). i De Rebus praeparandis : 1. In Altari ardeant ad minus duodecim candelae cereae. Non licet tamen, tempore paschali, cereum paschalem accendere. 2. Necesse non est ut pro simplici Benedictione etiam solemni erigatur thronus super Altare (dummodo adest super Altare juxta rubricas ciborium vel baldachinum pensile), neve amoveatur Crux. Auferantur autem tabellae secretarum. 3. Super mensam Altaris praeparentur Ostensorium velo albp coopertum, clavicula tabernaculi, et bursa albi coloris cum corporali. In abaco ponantur velum humerale albi coloris et liber precum. 4. Ne ponatur pulvinar in infimo Altaris gradu nisi pro episcopo vel praelato celebrante. 5. In sacristia parentur superpelliceum, pluviale cum stola albi coloris l et biretum pro celebrante; superpelliceum et stola alba pro Presbytero vel Diacono exponent! (si adsit); superpellicea pro assistentibus; thuribulum et navicula et ad minus duo intorticia. 2 De Hymnis et Precibus in Benedictione cum SS. Sacramento : 1. Coram SS. Sacramento solemniter exposito licet generatim hymnos cantare a (non autem recitare) ante incoeptum Tantum ergo Sacramentum in lingua vernacula, dummodo non agatur de hymno Te Deum nee aliis quibuscumque liturgicis cantibus, quae nonnisi latina lingua decantari debent. 2. Item coram SS. Sacramento exposito licet preces dummodo sint approbatae in lingua vernacula recitare, non autem immediate ante ipsam Benedictionem, sed ante incoeptum Tantum ergo. 3. Orationi SS. Sacramenti Deus qui nobis aliae orationes adjici nequeunt. Possunt autem cantari8 hujusmodi orationes priusquam cantetur Tantum ergo, si tune aliae dictae sint preces; secus non licet, nisi aliter apostolica auctoritate statutum fuerit. 4. Quando coram SS. Sacramento publice exposito functio peragitur, dum ante hymnum Tantum ergo sacramentum

1 Quando Benedictio immediate sequitur Missam vel Vesperas, et Celebrans ab Altari non recedit (ita ut Benedictio non sit functio distincta) adhibeatur pluviale coloris Missae vel Officii, nisi sit niger. Velum humerale autem sit semper coloris albi; stola autem Presbyteris vel Diaconi exponentis (si adsit) sit ejusdem coloris ac paramenta Celebrantis. Cantus in actu Expositions SS. Sacramenti permitti tantum potest judicio Episcopi. Pro cantu orationum, vide p. 294 et seq. 3

viij.

Ritus in Expositione et Benedictione

cantantur Hymni (v. g. Auctor beate saeculi) * vel Cantici Evangelii (v. g. Magnificat) Sacerdos celebrans et Ministri stare debent. Dum autem cantantur Antiphonae 2 (v. g. Sub tuum)> Responsoria (v. g. Homo quidam), Sequentiae (v. g. Salve dies dierum gloria), Prosae (v. g. Inviolata), Rhythmi (v. g. Salve mater misericordiae), etc... genuflexi manent. 3 In Functione : 1. Sacerdos lavat manus et superpelliceum8, stolam et pluyiale albi coloris 4 assumit. Facta cum assistentibus reverentia mediocri Cruci vel Imagini principali sacristiae, procedit ad Altare tecto capite et manibus junctis. Assistentes pluvial! fimbrias sublevant. Ad fores sacristiae Sacerdos, aperto capite, aquam benedictam ab assistente accipit, se signat, et capite cooperto manibusque junctis ad Altare procedit. 2. Cum ad Altare pervenerint, Sacerdos biretum primo assistenti porrigit5 et facta genuflexione in piano in infimo gradu utroque genuflexus orat aliquantulum. 3. Mox ascendit ad Altare (nisi adsit Sacerdos aut Diaconus expositor), corporale in mensa explicat, tabernaculum aperit, genuiiectit unico genu manibus super mensam appositis, custodiam In qua SS. Sacramentum asservatur super corporale collocat, et ostiolum tabernaculi claudit. Deinde Ostensorium accipit, intra corporale ponit, velum quo tectum est amovet et in altari deponit, et aperit crystallum quae sphaeram Ostensorii occludit. Tune custodiam aperit, Sacram Hostiam in sphaeram Ostensorii intromittit ipsamque claudit. Postea custodiam operit et ad latus corporalis seponit. Deinde Ostensorium accipit, convertit ex parte principal!, in medio corporalis deponit, et iterata genuflexione per dexteram suam se vertens in planum descendit, et in infimo gradu genuflectit6. 4. Praemissa inclinatione mediocri, surgit Sacerdos cum duobus assistentibus, et se aliquantulum retrahens ad cornu Evangelii, facie conversa ad latus Epistolae, ter thus in thuribulum imponit, nihil dicens, nee benedicens; deinde rursus genuflectit super infimum gradum, thuribulum accipit, et ter SS. Sacramentum incensat, cum profunda capitis inclinatione ante et post incensationem.
1 Ad versum Te ergo quaesumus hymni Te Deum, ad primam stropham hymni, Ave maris Stella et hymni Veni Creator Spiritus; ad stropham O Crux ave, spes unica hymni Vexilla Regis genuflectendum est in infimo gradu Altaris. 2 Sacerdos Celebrans et Ministri stare debent quando cantantur Antiphonae finales B. M. V. a) Regina caeli, toto tempore paschali; b) Salve, Ave, Alma, temporibus suis a Vesperis Sabbati et per totam Dominicam. 3 Si SS. Sacramentum in processione deferendum est Sacerdos albam induere debet. 4 Vide, p. vij, supra, notam I. 5 si jam expositum sit SS. Sacramentum, Sacerdos biretum deponit quando venit in conspectu SS. Sacramenti. Secus caput detegit vel in aditu presbyterii si clerus adsit in chore vel ante Altare, 6 Pro Expositione aliquot horarum, Expositor collocata S. Hostia in Ostensorio facit simplicem genuflexionem, deinde admoto scabello (si opus sit), Ostensorium in throno collocat, et iterata genuflexione in planum descendit.

SSmi Sacrament! servandus. 5. Deinde laudabiliter cantantur hymni et recitantur preces approbatae in honorem SS. Sacramenti 1. Si quae sint orationes cantandae v. g. post hymnum vel Litanias praemitti debet y. et ty. proprium 2 (Breviario vel Rituali Romano assignatum) * a Sacerdote genuflexp cantato. Postea surgit Sacerdos, nulla praemissa inclinatione, et manibus junctis (dum assistentes genuflexi librum sustinent) orationes cantat. Conclusio hujusmodi orationum brevis esse debet, nisi aliter expresse praescribitur. 6. Persolutis precibus et orationibus si quae sint dicendae intonatur pars hymni Tantum ergo. Ad voces veneremur cernui fit ab omnibus inclinatio mediocris. Ad Genitori, Genitoque incensatur SS. Sacramentum, ut antea (n. 4, supra) 4. 7. Post hymnum cantatum intonatur Jr. Panem de caelo vel a Cantpribus seu Clericis vel (juxta consuetudinem) a Celebrante cui soli versiculo ejusque responso additur Alleluia tempore paschali et per totam octayam Corporis Christi. Deinde surgit Sacerdos^ nulla facta inclinatione3 et quin praemittat Dominus vobiscum cantat (cum inclinatione capitis ad yocem Oremus) orationem Deus qui nobis, dum Ministri genuflexi librum sustinent. 8. Cantata oratione, Sacerdos, in infimo gradu genuflexus accipit super humeros velum humerale, et, nulla praemissa inclinatione, ad Altare ascendit. Ibi, manibus super mensam appositis, unico genu flectit, Ostensorium convertit ita ut pars anterior tabernaculum respiciat, manibus velo coopertis apprehendit dextera ad nodum, sinistra ad pedem, ad populum dextrorsum se convertit> et summa cum reverentia signum facit crucis cum Ostensorip (quin S. Hpstiam supra oculos elevet aut pedes moveat), nihil dicens 5. Deinde se vertens per dexteram suam gyrum perficit, et Ostensorium super corporale collocat, ita ut pars anterior populum aspiciat, manus detegit, et simplicem genuflexionem efficit, manibus Altari appositis. 9. Mox Sacerdos genuflectit in ora suppedanei ubi deponit velum humerale, rursum ascendit nisi, juxta praxim Romanam, recitentur laudes Benedictus sit Deus, etc. 6, aperit custodiam et lunulam cum S. Hostia intus reponit, et custodiam claudit. Turn aperit ostiolum tabernaculi, SS. Sacramentum ibidem recondit, genuflexionem
1 Vides supra, p. vij, 2. 2 Non autem Dominus vobiscum, nisi quando expresse praescribitur (v. g. post hymnum Te Deum). 3 Tempore paschali, in exercitiis quae extra Officium canonicum, maxime coram SS. Sacramento habentur, Alleluia non est addendum ad Versiculos nisi quando expresse praescribitur uti ad )/r. Panem de caelo vel ad ffl. quibus semper inhaeret, v. g. Gaude et laetare... Surrexit Dominus de sepulcro... etalios hujusmodi. 4 Haec altera incensatio requiritur etsi inter expositionem et Tantum ergo nullae interponantur preces, quo in casu non fit nova thuris impositio. 5 Dum Sacerdos Benedictionem impertit, nihil debet cantari; licet tamen organa pulsare suavi ac gravi sonitu. 6 Sacerdos has laudes recitat genuflexus vel in ora suppedanei vel in infimo gradu. In hoc ultimo casu velum dimittit nulla praemissa inclinatione quando est genuflexua in infimo gradu

Ritus in Expositione et Benedictione

simplicem efficit manibus Altare appositis, et ostiolum claudit. Deinde Ostensorium ad sinistram deponit cumque velo suo cooperit, corporale plicat, et intra bursam reponit, et in planum descendit. 10. Interim juxta consuetudinem cantatur Psalmus 116, Laudate Dominum, cum Antiphona Adoremus prius et ppsterius. Dum cantantur voces Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto Sacerdos stat mediocriter inclinatus. 11. Cantatp Gloria Patri vel Adoremus (altera vice) Sacerdos, accepto a primp assistente bireto, genuflectit in piano, et capite cooperto et manibus junctis, comitantibus assistentibus qui fimbrias pluvialis sublevant, in sacristiam redit. Ibi, facta inclinationi mediocri Cruci vel Imagini principali, paramenta exuit. 2. DE BENEDICTIONE SOLEMNI (cum Sacris Ministris) *. i De Rebus Praeparandis : 1. Altare paratur ut dictum est supra (p. vij) quando agitur de Benedictione sine assistentia Sacrorum Ministrorum. 2. In sacristia praeparentur amictus, alba, cingulum, stola et pluvialis albi coloris pro Celebrante; amicti, albae et cingula pro Sacris Ministris; stola transversa et dalmatica albi coloris pro Diacono; tunicella ejusdem coloris Subdiacono. Parentur etiam thuribulum et navicula, et intorticia duo, quatuor, sex ved ad summum octo. 2 In Functione : 1. Celebrans et Diaconus (lotis manibus) et subdiaconus paramenta supra designata assumunt, et bireto caput cooperiunt. Ad nutum Caeremoniarii Celebrans medius inter Sacros Ministros procedit in mediam sacristiam ubi pmnes capite detecto reverentiam mediocrem Cruci vel Imagini principali efficiunt. Tune procedunt ad Altare, capite cooperto, Celebrans manibus junctis medius inter Diaconum et Subdiaconum qui fimbrias pluvialis sublevant. 2. Ad fores sacristiae Caeremoniarius aquam benedictam offert Subdiacono et Diacono, atque hie dat Celebranti. Omnes, capite detecto, se signant, et procedunt capite cooperto. 3. In aditu presbyterii seu chori si adsit Clerus, secus ad Altare Celebrans et Sacri Ministri caput detegunt2. Diaconus
1 Celebranti in impertienda Benedictione cum SS. Sacramento ministrare possunt, loco Diaconi et Subdiaconi, duo Clerici plurialibus induti si Benedictio fiat immediate post Vesperas solemnes, id est si Celebrans cum Pluvialistis non recedat ab Altari : dummodo alter Sacerdos vel Diaconus exponat et reponat SS. Sacramentum, illudque Celebranti tradat et ab eo recipiat. Diacono et Subdiacono dalmatica et tunicella indutis in Benedictione SS. Sacramenti nequeunt adjungi duo vel quatuor Clerici induti pluviali. 2 Si jam expositum sit SS. Sacramentum, omnes biretum deponunt quando in conspectu SS. Sacramenti veniunt,

SSmi Sacrament! servandus.

xj,

cum consuetis osculis (nisi jam expositum sit SS. Sacramentum) recipit biretum Celebrantis, quod cum suo Caeremoniario tradit. Ad Altare pmnes genuflexionem simplicem (duplicem, si jam expositum sit SS. Sacramentum) in piano efficiunt et in infimo gradu genuflectunt. 4. Post brevem orationem surgit Diaconus (nisi adsit Expositor^ ascendit suppedaneum et SS. Sacramentum exponit modo quo supra (p. viij) describitur, at quoties genuflectit paululum recedit e medio versus cornu Epistolae, ne tergum vertat Celebranti. Exposito SS. Sacramento, Diaconus descendit et ad dexteram Celebrantis in infimo gradu genuflectit. 5. Celebrans et Sacri Ministri, praemissa inclinatione mediocri, surgunt et Celebrans incensum in thuribulum imponit (uti supra,, p. viij, n. 4), Diacono sine osculis naviculam ministrante, et Subdiacorio dexteram pluvialis fimbriam sublevante. 6. Diaconus thuribulum tradit Celebranti, cui dum incensat SS. Sacramentum Sacri Ministri fimbrias pluvialis levant et tarn ante quam post incensationem profundam capitis inclinationem (id est inclinationem corporis mediocrem) faciunt. Postea Diaconus thuribulum accipit et thuriferario reddit. 7. Quando Celebrans surgit ad orationem cantandam Sacri Ministri genuflexi manent et librum sustinent. 8. Quando Celebrans ascendit ad Altare3 Sacri Ministri eum comitantur et in ora suppedanei genuflectuntJ quando Celebrans Ostensorium accepturus ad Altare genuflectit, et dum Benedictio impertitur inclinationem mediocrem faciunt et fimbrias pluvialis elevant. 9. Peracta Benedictione, si laudes Benedictus sitDeus dicendae sint, Celebrans facta genuflexione descendit cum Sacris Ministris, in infimo gradu genuflectit, velum humerale deponit (nulla praemissa reverentia), et laudes recitat. Deinde surgit Diaconus sine inclinatione, ascendit ad suppedaneum et SS. Sacramentum reponit modo quo dictum est supra (p. ix, n. 9), at quoties genuflectit paululum recedit e medio versus cornu Epistolae, ne tergum vertat Celebranti. Si autem laudes non sint recitandae, Celebrans et Subdiaconus descendunt in planum et Diaconus surgit, genuflectit et SS. Sacramentum deponit. 10. Clauso intra tabernaculum SS. Sacramento, surgunt Celebrans^ Subdiaconus et assistentes (nisi tune cantatur trisagium Gloria Patri, etc.). Diaconus, postquam Ostensorium velavit, et corporale in bursa reposuit, descendit et ad dexteram Celebrantis se sistit* Dum cantatur trisagium Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto omnes reverentiam mediocrem faciunt. 11. Cantato Gloria Patri vel Adoremus (altera vice), Celebrans et Sacri Ministri accipiunt bireta, genuflectunt in piano, et capite
1 Vel ipse Celebrans accipit et reponit Ostensorium secundum ritum a Caeremoniali Episcoporum (II, xxxin, 27) praescriptum; vel juxta praxim Romanam Diaconus Ostensorium Celebranti tradere et ab eodem recipere potest, utroque stante.

xij.

Ritus in Expositione et Benedictione

cooperto - redeunt in sacristiam. Ibi, capite detecto, reverentiam mediocrem Cruci vel Imagini principal! efficiunt, et paramenta deponunt. 3. DE EXPOSITIONE ET BENEDICTIONE PRIVATA seu CUM PYXIDE. i De Rebys praeparandis : Super Altare accendantur sex candelae cereae, et ibi ponantur bursa albi coloris cum corporali et clavicula tabernaculi. In abaco praeparentur velum humerale albi coloris et liber precum. 2 In Functione : 1. Sacerdos Celebrans lavat manus, superpelliceum et stolam albi coloris assumit *, Cruci vel Imagini principal! sacristiae reverentiam mediocrem efficit, et cooperto capite manibusque junctis ad Altare procedit, comitantibus (si adsint) duobus assistentibus et duobus intorticia ferentibus 2. 2. Ad Altare Sacerdos biretum deponit, et facta genuflexione in piano, in infimo gradu genuflectit et prat aliquantulum. Mox ascendit ad Altare, corporate in mensa explicat, ostiolum tabernaculi aperit, genuflectit unico genu manibus super mensam appositis, Pyxidem velatam ad anteriorem partem tabernaculi attrahit (ita ut a fidelibus videri possit) quin earn extrahat, et iterata genuflexione in planum descendit et in infimo gradu genuflectit3. 3. Licet hymnos cantare, et preces approbatas recitare, ut in Benedictione solemni (cf. supra, p. vij, 2). Deinde cantantur (vel, si cantores desint, recitantur a Celebrante) hymnus Tantum ergo et ^. et Rj. Panem de caelo, etc., et Sacerdos surgit et cantat (vel recitat) orationem Deus qui nobis. 4. Tune Sacerdos genuflexus assumit velum humerale, ascendit ad Altare, simplicem genuflexionem efficit, Pyxiciem extrahit et ponit super corporate, illamque totaliter extremitabibus veli humeralis cooperit, ad populum se vertit, et more solito cum Pyxide velata Benedictionem impertit. 5. Peracta Benedictione, Sacerdos Pyxidem super corporate reponit, et, manibus velo expeditis, in ora tabernaculi ut prius
1 Usus pluvialis nee praescribitur nee interdicitur ideoque laudabiliter adhibetur. Si Benedictio cum Pyxide Missam sequatur, Sacerdos deposito manipulo casulam retinere potest (nisi sit coloris nigri), adhibito super earn velo humerali pro ipsa Benedictione. 2 Si desint ceroferari laudabiliter accenduntur duae candelae quae in majoribus candelabris in piano ponuntur. 3 In Expositione privata SS. Sacramentum incensare licet (modo et tempore quo incensatur in Expositione et Benedictione cufn Ostensorio), omissio autem hujus incensa\ionis conformior est praxi Ecclesiae.

SSmi Sacrament! servandus.

xiij.

collocat. Deinde genuflexione peracta, descendit in planum, genuflexus in infimo gradu velum humerale dimittit, et laudes Benedictus sit Deus (si sit consuetude) recitat1. 6. Deinde ascendit ad Altare, genuflectit, Pyxidem in tabernaculo recondit, iterum genuflectit, ostiolum claudit, corporale in bursa reponit, et descendit in planum 7. Ibi, accepto bireto, genuflectit in piano, et, capite cooperto, manibusque junctis, in sacristiam redit et, facta reverentia mediocri Cruci vel Imagini principali, paramenta exuit.

1 Si laudes non sint recitandae, reposita Pyxide super Corporales statim Sacerdos genuflectit et velum humerale dimittit. Deinde Pyxidem in tabernaculo recondit, genuflexionem efficit et se gerit uti supra describitur (n. 6).

I. IN HONOREM SS. SACRAMENTI.


1. 0 salutaris. I.
8.

o
2. Uni

sa- lu- ta- ris Hosti- a, Quae caeli pandis 6-

sti-um, Bella premunt hostl- li- a, Da robur, fer auxi-li- um.

tri-noque Domino

Sit sempi-terna glo- ri- a,


P"

9,

3 pi %.
1

TT

Qui vi-tam sine termino N6-bis donet in patri-a. 2. 0 salutaris. II.

Amen.

sa- lu-ta-ris Ho- sti- a, Quae cae- li pandis 6-

sti- um, Bella premunt hostl- li- a,

Da ro- bur, fer auxi-!-fc-

=^

^
trinoque Do- mi-no

li- um, 2. Uni

Sit sempi-terna

2*~6*

In honorem SS. Sacramenti.

glo-ri- a, Qui vf-tam sine termino

Nobis donet in pa-

5^
tri- a.

:f
Amen

3. 0 salutaris. III.

e-r
sti-um, Bella premunt hosti-li-a, Da ro-bur, fer auxib
,

.. f 1 V r .,,. ,. 5 ,
*4

I i

fn '

sa-lu-ta-ris Ho-sti-a, Quae caeli pandis 6-

1 V

ft

*- 4- J
*4-

'L
I 1

i-

' %

li-um.2.Uni trinoque D6-mino Sit sempi-terna glo-ri-a,


7
9

' 7

" 1 ^A.

' T "

_-i^__L_.
i*

Qui vf-tam sine termino Nobis donet in pa- tri- a. 4. 0 salutaris. iv.

Amen.

2. < . . . p. / ;
sa-lu-ta-ris Hosti- a, Quae caeli pandis 6'% .~[ ^ i stifr ! __ , --fti 1="
, _ j

urn, Bella premunt hosti-H- a, Da robur, fer auxi-

In honorem SS. Sacrament!. i

f\l

li-um. 2.Uni trinoque Domino Sit sempi-terna glo-ri- a,

<-i-r -Vl= =-FJQui vi-tam si-ne termino Nobis donet in patri- a.

a
Amen.

5. 0 salutaris. V.

o
j

2.

sa-luta-ris Hosti- a, Quae caeli pandis osti-um, 1

Bella premunt hosti-li-a, Da robur, fer auxi-li-um. 2. Uni


~T ,.....* . I i

trinoque Domino Sit sempi-terna glo-ri- a, Qui vf-tam


Tb
i " * " , .% .V..1 ,

sine termino Nobis donet in patri- a. 6. 0 salutaris. VI.


4.

Amen.

gsa-lu-ta-ris Hosti-a, Quae cae- li pandis 6-

0
r
9

r.*-f-?
1

^^

P-

. ^ -5-

% a

sti-um, Bella premunt hosti- li-a, Da robur, fer au-xi- li-um. -i /"-i^i-iV
B_5 p_ J_?_5 1" i "'

2. Uni trinoque Domino Sit sem-pi-terna glo-ri-a, Qui

8*

In honorem SS. Sacramenti.

. J)

-i -

'

fti

a-

vi-tam sine termino Nobis donet in patri- a. 7. 0 salutaris. VII.

Amen.

sa-luta-ris Hosti-a, Quae caeli pandis 6-sti-um, ji rf ' P> a %. . _ _ ! & " a 8 % JJ Bella premunt hosti-li- a, Da robur, fer auxi- li-um.
< = p 1 ^ . ' ^-8 ^ i-^ % ' ' P* -Jv-3 'T? * " ^

2.

<=

2. Uni trinoque Domino

Sit sempi-terna glo- ri- a, Qui

-a^:

-r

-,?-S-i-

vf-tam sine termi-no Nobis donet in pa-tri- a.

Amen.

,
s

8. Panis angelicus. I.

Anis ange- li- cus fit panis hominum; Dat panis

caeli-cus figu-ris terminum : O res mi-rabi-lis! mandu-cat

j-

Dominum Pauper, servus, et humi-lis. 2. Te tri-na De- i-

tas

unaque poscimus : Sic nos tu vi-si-ta,

sic-ut te co-

In honor em SS. Sacramenti.

9*

S=i=i-E . . ' jv=ri=ipr=r--i.-TV^


limus; Per tu-as semi-tas due nos quo tendimus, Ad

t.

lucem quam inhabi-tas.

Amen.

9. Panis angelieus. II.

i.

r-

Anis ange-li-cus fit panis hominum; Dat panis -+^ 3s:

:i

caeli-cus fi- gu-ris terminum : O res mi-rabi-lis! mandud T '

"'

i1
C

cat Dominum Pauper, servus, et humi-lis. 2. Te tri-na

Pi ? *-

De- i-tas u-naque poscimus : Sic nos tu vf-si-ta, sic- ut -!-.-= -41 te co-limus; Per tii-as s^mi-tas due nos quo tendimus,
*
7 " _ '

T "

__J._^ " i-

Ad lu-cem quam inhdbi-tas.

Amen.

10. Panis angelieus. III.


8.

rfit panis hominum; Dat pa-

P _u Anis ange-li-cus Ani:

10* 1
jOni
r

In honorem SS. Sacramenti,


. . ? ' ? _

*7

' V ' .

a . , ' . .!.

T '

nis caeli-cus figu-ris t&rminum : O res mi-rabi-lis! man-

:^q
du-cat Dominum Pauper, servus, et humi-lis. 2. Te trf-na

-sDe-i~tas unaque

-1,1

-=-

poscimus; Sic nos tu

vi-si-ta, sic-ut

r-

'
S*

> -- m ' *
due nos quo tendimus,

te co- limus; Per tu-as semi-tas

Ad lu-cem quam inhabi-tas.

Amen.

11. Ave verum.

H
..i
-

- ve verum * Corpus natum de Ma-ri- a Virgine :


. . T "

. a a-V

Ve-re passum, immo-latum


-KS-

in Cruce pro homine.

Ciijus
-J

2c=ffe=:
et sangui-ne : Esto
B~

la-tus perfo-ra- turn fluxit aqua

Si

j ,

, i'~"~'^4 .

n~~i

*~li

nobis praegusta-tum mortis

in ex-amine.

O Jesu

In honorem SS. Sacramenti.

11*

dul-cis!

O Jesu pi-

e!

Je- su fi-li Ma-rf-ae.

12. Adoro te.


5.
-f-

D-6ro te devo-te, r
- " 1

latens De- i-tas, Quae sub his

" *
1

figu-ris vere la-ti-tas : Tibi se cor me- um totum subji-

j . _..

i ' * 7 * 1 % * 7 cit, Qui-a te contemplans totum de-fi-cit. 2. Vf-sus, tactus,


B

S-rin te falli-tur, Sed audi-tu so-lo tuto credi-tur :

gustus

Credo quidquid di'-xit De-i FiMi-us : Nil hoc verbo Ve-

s--
i ' ri-ta-tis ve-ri-us. 3. In Cruce latebat sola Deltas, At hie latet simul et humanitas : Atnbo tamen credens atque confitens, Peto quod petivit latro poenitens. 4. Plagas, sicut Thomas, non intueor Deum tamen meum te confiteor : Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere.

12*

In honorem SS. Sacramenti.

5. O memoriale mortis Domini! Panis vivus vitam praestans homini! Praesta meae m^nti de te vivere, Et te illi semper dulce sapere.

6. Pi- e pellicane,

Je-su Domine! Me immundum mun

s*
da tu-o Sanguine : Cu-jus una stil-la salvum facere

e
T6-tum mundum quit ab omni sce-le-re. 7. Jesu, quern velatum nunc aspicio, Oro fiat illud q|aod tarn sitio : Ut te revelata|s6rnens facie, Visu sim beatus tuae g!6riae. Amen.

13. Eece panis.

7. e-8-?'-.-

~^n=-

C-ce panis Angelorum, Factus cibus vi-atorum

Vere panis fi- li-6rum, Non mittendus canibus.

In-figu-

ris praesignatur, Cum Isa-ac immo-latur, Agnus Paschae


_m |^ _

de-putatur, Datur manna patribus. Bone pastor, panis ve-

In honorem SS. Sacramenti.


m~2

13*

5re,

Je*su, nostri mi-se-re-re : Tu nos pasce, nos tu- ere,

E-8'Tu nos bona fac vide-re

-!In tdrra viventi- um. Tu qui

8-iT-" '

rns-7

cuncta scis et va-les, Oui nos pascis hie morta-les : Tu-os

ibi commensa-les, Coheredes et soda-les Fac Sanctorum

S=

t-u
;f ***

civi- um. Amen.

14. Ego sum panis. I.

-go sum * pa- nis vi- vus, qui

de caelo de-

seen- di : si quis mandu-cave-rit ex hoc pane, ___. ^. vet in aeter- num, allelu- ia.

vi-

15. Ego sum panis. II. l.

g
-go sum panis vivus, * qui de caelo descendi

14*
H I

In honorem SS. Sacramenti. _H


=

-s7 F ~

si quis manducave-rit ex hoc pane, vi-vet in ae-ternum :


i

et pa- nis quern ego da-bo,fcaro me-a est pro mundi vi-

F
-7-

ta, alle-lu- is..Post Sept. :~\ me-a est pro miindi vi-ta. 16. Eg*o sum panis. III. i.

-B- go sum panis vivus, * qui de caelo descendi;

si quis manducave-rit ex hoc pane,

=!=;ffc-

-ps( vivet in aeternum,

_ -

a .,

alle-lii- ia. Post Septuages. : vivet in aeternum. 17. Cibavit illos. I.


6.

6
7 *-

C
lii-ia,

J^-i-LJL

Iba-vit illos ex adi-pe frumen-ti,

* Alle-

alle-

lii- ia. Ciba-vit. y. Et de pe'tra, melle sa-

In honorem SS. Sacramenti.

15*

tu-ra-vit e- os.
r

* Alle- lu- ia. JT. Glo-ri- a Patri,


" ' " i

et

'

fi

. .
Cibavit.

Fi- li- o,

et Spi- rf- tu- i Sancto.

18. _ Cibavit illos. II.


6.

e
Iba-vit illos ex adipe frumenti, * Alle-lu-ia, alle-

c
5

-R-^--* lu-ia. Ciba-vit. Y- Et de petra, melle saturavit e- os. -I * Alle- lu- ia. J. G16-ri- a Patri, et Fi- li- o, ,

et Spi-rf-tu- i

Sancto.

Cibavit. 1.9. Gustate.


--J -* -I HHHh-

3.

s-j

G
est

Usta-te,

et vid^- te quo- ni-

am su- a- vis

-kv^V-j-/"
Domi- nus : * Be- atus vir, qui

spe-rat in

e
eo.

16*

In honorem SS. Sacramenti.

:tt
Ps. jj. Benedf-cam Dominum in omni tempore : semper

Ik

a a."

laus e-jus in 6-re me-o. * Be-a-tus. "JT. Magni-fi-ca-te Do-

minum mecum : et exaltemus nomen e-jus in id- ipsum.

i fi K * 7 i

~T _i-* . " flr ir-H


1

* Be- a-tus. y. Accedi-te ad e-um et illumi-namini


Ib-

a un_rL.

et fa-ci- es vestrae non confundentur. * Be- a-tus. y. G16-

a
k S

*. *
a

a I^A. "" ? '

ri-a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu-i Sancto. *Be- atus.

ii

. Sic-ut e-rat in princi-pi-o, et nunc, et semper, J__1V .7 i


H H H I i ft**-

et in sac"-

a. et

cu-la saecu-lorum. Amen. * Be- a-tus. Jf. Gusta-te,


I I I 3= am su- a-vis est

IJ
Domi- nus :

vide*- te quo- ni-

-y-^y-jBe- a-tus vir qui sp^-rat in eo.

In honorem SS. Sacracramenti.

17*

20. Ubi earitas.


6.

-3-

.5

,-r.

T-H !._

tf
S

-bi ca-ri-tas et amor, De-us ibi est. y. Congrega-

*=-Xr=*-

zpr

vit nos in unum Christi amor. Jl. Exsultemus, et in ipso


Hi
T-

HIpi

jucundemur. y. Time-amus, et ame'mus D-um vfvum.


i Pt _ i
m
i k .

-ft

SJ

., 1 S_.,., P" "

. Et ex corde di-li-gamus nos sin-ce- ro.Ant.Ubi ca-ri-tas

:=

et amor, Dd- us ibi est. y. Simul ergo cum in u-num


i m

e.
6

B*

a
S_
^

i. 5 B _ iPI lPI

congregamur : y. Ne nos mente di-vidamur


i
* " " *

cave-amus.
B i

B " .

7". Cessent jurgi-a ma-ligna, cessent li-tes.y. Et in medi- o


H i =-

nostri sit Christus De-

&~

us. Ant. Ubi ca-ri-tas et amor,

De-us ibi est. y. Simul quoque cum be-a-tis vide-amus

18*

In honorem SS. Sacramenti.

-I. Glo-ri-anter vultum tu- um, Christe De-us : y. Gaudi- um


k

PL
:

-_

B a . P. j

quod est immensum, atque probum:y. Saecula per infi-ni-

ta saecu- 16- rum. Amen.

21. Adoramus te.


e
II

tr
-- I m7 _

IT -r+-*

D-o-ra ramus te, sanctissime Domine Je-su Christe,

ftrv

hie

et ad omnes ecclesi- as tu- as quae sunt in to-to


= ^p-^^-^^-^.^p

mundo, g fe

et benedi- cimus tfsh

bi,

qui- a per sanctam

-S

r
redemisti mundum.

crucem tu- am

22. Jesu duleis amor meus. 1. S


Esu diilcis amor m6- us,

-Ac si praesens sis ac-

rH

ce-do : Te complector cum affectu, Tu-6-rum memor

In honorem SS. Sacramenti. n


*
m.

19*
_

.1

viilnerum. 2. O quam nudum hie te cerno, Vulne-ra-tum et

* *dl k

'r
R

% " -ii !

rH
1

.
ff.

di-stentum, Inquina-tum, invo-lu-tum, In hoc sacra-to


-

..

tegmi-ne! 3. Salve caput cru-enta-tum Spinis cu-jus dulcis

-%-^
vul-tus Immuta-vit su-um flo-rem, Quern cae-li tremit

cu-ri- a. 4. Salve latus Salva-to-ris, Salve mf-tis apertu

rN

B*

" >

A . * i '

i"

ra, Super ro-sam rubi-ciinda, Mede- la sa-lu-ti-fe-ra.

s-

-r

5. Manus sanctae, vos ave-te, Di-ris ciavis perfo-ra- tae

l-^^^-ti
Ne repellas me Salva-tor De tu- is sanctis pedibus. g Amen.

rt^s-*-

20*

In honorem SS. Sacramenti.

23. 0 Panis dulcissime. 1.

0
I

panis dulcissime,

O fide"-lis animae Vi-ta-lis

-J-M
refecti- o! 2. O Pascha-lis vfctimae Agne mansueti'ssi-

me, Lega-lis obla-ti-o! 3. Jesu di-lectissime, Quae sub paS . .. 7---

llj .

' H

nis speci- e Ve-laris di-vi-ni-tus! 4. Vfctu multi- fa-ri- e

5^
Recre-a nos gra-ti-ae Septi-formis Spi-ri-tus! 5. Sumentem, a_i*_^ . i - i i

t-

cum sume-ris, Qui-a non consume-ris, Aeterne vi-vi-ficas.


6. Nam re-atum scd-le-ris D6no tanti mune-ris Clementer

' _B' ^4_?

= -ji .i ,- t-i

pu-ri-ficas. J. In te nos ut uni- as, Et virtu-te muni- as,

H-.
Da te digne sume-re. 8. Ut carna-les fiiri- as Prop^llens, nos

In honorem SS. Sacramenti.

21*

z=f:
faci- as Tecum pi-e vive-re. 9. Sic re-fecti pocu-lis
-*H--

San-

linis, et e-pu-lis Tu-ae carnis optimis. 10. Saeculorum saeguinis I : k


L_H----i CLl ---------=- =_-- u BTi ga '

i-lis,

Epu-lemur se-du-lis

Invi-ta-ti azymis.

Amen.

24. Jesu nostra refeetio.

2.
=

"~"
Esu, nostra refecti- o, Panis, potus
-s -f i

fide-li-um;

Mel, me-los, jubi-la-ti-o Cordis, 6-ris et auri- um. 2. Quae

,-.-j

te vi-cit dementi- a,
r

Ut nos in hac rni-se'-ri- a


i

Carne
" A. t |i II II

ciba-res propri-a,

Imis jungens caelesti- a.

Amen.

25. Christum regrem.


4.

g
Hristum Re^ *, ....--.

c
_

gem adoremus, * domi-nan_

tern
j

ni"Hni ._

gentibus, * Qui

se manclu-canti-bus dat

spi-ri-tus

22*

In honorem SS. Sacramenti. !


_
1 1

y
i % . *

pin- guedinem. Ps. jj. Benedi-cam Dominum in omni

^v
tempo-re : semper laus e-jus in ore me- o. * Qui
* .- i "

se.

r*
m

a u* . .

__,_.

. Magni- fica-te Dominum mecum : et exaltemus nomen

.
e-jus

a --

j 4

in id-fpsum. * Qui

se. Y. Accedi-te ad e-um, et

r r*
illumi-nami-ni :
k

' .

: .

et faci- es vestrae non confund^ntur.

fs a
Qui se. y. Gustate, et vide-te quoni- am su- avis est

pi "

a "

. . AA^ .

-i

Domi-nus : be-atus vir qui spe- rat in e- o. * Qui


H -

se.
TJ

r. n. -

J. G16-ri-a Patri, et FMi- o,


*4 .

et Spi-ri- tu-i Sancto.

* Qui

se. y. Sicut erat in principi-o, et nunc, et semper,

In honorem SS. Sacramenti.

J
1*4

11

F.V a H

a i

et in saecu-la saecu- lorum. Amen. * Qui

se. Christum
ii-A1

. _.
^5;

>>-

Re- gem adoremus, domi- nan-

tern gentibus, * Qui

se

mandu-can-ti-bus dat

spf-ri-tus pin- guedinem.

26. Venite, populi.

i. g-i

Y
s-

E-

ni- te,

popu- li, * ad sacrum et


~=-

immorta-le myste-ri-um, et libamen a-gen-dum :


H I
-*

cum timore etfi'de acceda


1

mus,mdnibusmundis :
1 1 ^ fl

-*

SB*

.. '

poeni-t^nti-ae miinus communice- mus : quoni-am Agnus

De- i propter nos Patri sacri-ff-ci- um propo-si-tum est

Ipsum so-lum ad-o-re*mus : NO 807. - 2

ipsum glo-ri- fi-cd-

24* I

In honorem SS Sacramenti.
, *

mus

cum Ange- lis claman- tes : Al^^IZIZ.!

^M ^j3^il_r *-1rin

le-

lu-

ia.

27. Homo quidam.


6.

,1
Omo quidam * fe- cit coenam magnam, et mi-sit
-m F-i -fc

servum su- um ho-ra coenae di-ce-re invi-ta-tis, ut veb


j
H IA

-P-fts fr

B ||

y-T^

B -

.
A

i
j

A '

If.

ni- rent-:*Qui-a pa-ra-ta sunt

6-

-amni- a.
i Ai - 1 i , n^ _

y. Veni-te, come-di-te pa- nem


n1 ' fV
^

A *

me-

um,

et bi-bi-te vi-num quod miscu-i vo- bis.


. -

i
1

*Qui-a. Glo-ri-a Patri, et Fi-li-o,


i*
- t

et Spi-ri-tu-i San-

cto. ..* Oui- a.

In honorem SS. Sacramenti.

25*

28. Unus panis.

1.
-nus panis

-a-

i a ,

frftF

g^F^ P ~ P. * et unum cor- pus mtil-ti

^-p^i-j^-i
;umus, * Omnes qui de u- no pane

tt^
et de

uno ca-

li-ce par-

ti- ci-

pa- mus. y. Pa-rasti

in dulce-dine tii- a

paupe-ri

D<f- us, qui habi-ta-re facis

una-

nimes in domo.

g
* Omnes. G16-H- a Patri, et Fi- li- o, et Spin-

tu- i S^ncto. * Omnes.

-a"-

Ji-

29. Immolabit haedum.


i.
Mmo-labit haedum * multi-tiido fi- li- 6-rum

26*

In honorem SS. Sacrementi.

-r

Isra-

el ad

ve- spe-ram Paschae: * Et 6-

dent carnes,

et a-zy-

mos

pd- nes. Y. Pa-

scha

nostrum immo- la-

tus est Chri-stus : i-

g^-^^V-^^-ijj^^i^^ taque e- pu-le-mur in azymis since-ri-ta- tis et

B
ve-ri-ta-tis. * Et. Glo-ri- a
=- m-rnr^-

1 *
Pa-tri,
_ _

et Ff-

'

" . .

->

li-o,

et Spi-rf-

tu-i Sancto. * Et.

II. PRO DIVERSIS TEMPORIBUS ET FESTIS.


TEMPORE ADVENTUS.

30. Rorate eaeli desuper. 1.


Orate caeli dd-super, et ntibes plu-ant justum. Repetitur: Rorate.

a
i. Ne i-rasca-ris Domine, ne ultra memine-ris iniqui-taJ-k T j * '! m3-

tis : ecce cf-vi-tas Sancti facta est des^rta : S{- on des^r-

ta facta est: Jerusa-lem deso-la- ta est : domus sancti-fi^ -a ah^


a<"["~7"i

ca-ti- 6nis tu-ae et glori-ae tii-ae,

ubi laudaverunt te

P.

. 8 '

pdtres ndstri. "R/. Ror&te.

28*

Pro diversis Temporibus et Festis.

*=n
2. Peccavimus, et facti siimus tamquam immundus nos,
*"

"

_,

--

f- -

Pi..

, -

- "-

"-^

et ce-cidimus quasi fo-li- um uni-versi :

et iniqui-tates

-anostrae quasi ventus abstu-le- runt nos : abscondi'sti fai --j = ipti
R

-i

i-j

ci-ern tu-am a nobis,


33

et alli-sisti nos in manu in-iqui-

fiz=.^t=f:
. Rorate.

td- tis nostrae.

^^
3. Vide Domine afflicti-onem popu-li t u - i ,

et mitte
' rl" ^ J

_ P"

quern missu-rus es : emitte Agnum dominato-rem terrae, !!-_g_-_.i,-II^I^~Zj-^--.-->3 ~] g,Z,Zj

de P'dtra deserti ad montem fi-li-ae Si- on : ut auferat 3=pr=5 fpse jugum captivi-ta- tis nostrae. 1^?. Rorate.
-7-

__:.
4. Consolamini, conso-lamini, popule me-us : ci-to veni-et

.-+-J-+.

Tempore Adventus.

29*

sa-lus tu- a : quare maerore consume-ris, qui- a innovavit


J-

te do-lor? Salva-bo te, no-li time-re,


-m*- -!-*-i-

ego enim sum

Dominus De-us tu-us, Sanctus Isra-el, Redemptor tu-us.

. Ro-rate. 31. En clara vox redarg-uit.

i.
V>

-i-

N clara cla vox redargu- it Obscura quaeque, perso-

nans : Procul fugentur somni- a,

Ab alto Jesus promi-

cat. 2. Mens jam resurgat torpida, Non ampli- us ja-cens

humi : Sidus refulget jam novum, Ut tollat omne noxi-

s-.um. 3. En Agnus ad nos mftti-tur Laxare gratis debi-tum

3O*

Pro diversis Temporibus et Festis.

_l_J"_i_
Omnes simul cum lacrymis Precemur indulge* nti- am.

E=

. . i -y. tt^H ~" i_


-=;

4. Ut, cum secundo fulse-rit, Metuque mundum cinxe-rit,

Non pro re- atu puni- at, Sed nos pi- us tune protegat.
g==-i

? -r111^^ " fl

f8^

5. Virtus, honor, laus, glo-ri- a De- o Patri cum Ff-li-o,

Sancto simul Paracli-to,

In saeculorum saecu-la.

Amen.

32. Qui regis sceptra.

UI regis sceptra

forti dextra

so-lus cuncta :

Tu plebi tu-a ostende magnam exci-tando potenti- am.

Praesta dona illi sa-luta-ri- a : Quae praedixerunt prophe5___ _" * II ':: ; ._ |

ti-ca va-ti-cini- a.

A clara p6-li r^gi- a :

In nostra

Tempore Natalis Domini.

31*

Jdstim mitte Domine arva.

=S Amen.

y. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. ty. Aperiatur te"rra, et germinet Salvatorem. Oratio. OTUscipiamus, Domine, misericpr- emnia * congruis honoribus praece& diamtuaminmediotemplituiit damus. Per Christum Dominum ut reparati6nis nostrae ventura sol- nostrum.

TEMPORE NATALIS DOMINI.

33. Laeiabundus.
_, 6.
Ig p - yi^qr

.,

_ ,.

' ? M l = l

4 - ' I-..-V

yEtabundus Exsiiltet fid^-lis chorus, Alle-lii-ia :


M

fm

I
8

'

1b "

'

fc -

2, Regem regum Intactae pro-fudit thorus, Res mi-randa.

3. Ange-lus consf-li-

i Natus est de Virgi- ne, Sol de

g
stella : 4. Sol occa-sum nesci- ens, Stella semper ru-ti- lans,

Semper clara. 5. Sic-ut si-dus radi- um Pro-fert Virgo


^rj~i'

-%-r a-

Fi-li- um, Pa-ri forma. 6.Neque si-dus radi- o, Neque

fu

32*

Pro diversis Temporibus et Festis.

. Pi f
Ma-ter Fi-li- o Fit corrupta. 7. Cedrus alta Li-ba- ni

fl-r*.e
ti'ssi- mi,

*fczDE^

Conforma-tur hyssopo Valle nostra. 8. Verbum ens AlA -T|

Corpo-ra-ri passum est, Carne

sumpta.

5
Isa-i-as ce-ci-nit, Synagoga memi- .nit, Numquam ta- ___51hr-z-mJ -!

men de-si-nit

Esse

caeca, to. Si noil su-is va-tibus,

=-^'=^^r^-nr^--.n^~
Credat vel geriti-li- bus Sibyl-li-nis versibus Haec prae-

izznzizi::rz:iz:"_ _ m. . T .
_i._
L " ' '""" T~T

_^.

_.^-J-

"

" t -__

.* T

4_.

E JI:

dicta. 11. Infe-lix prope-ra, Crede vel ve-te-ra : Cur damnaHiv .


. . . . . _ ... - ' J

be-ris, Gens mi-se-ra? 12. Quern docet litte-ra Natum con-

6
side-ra : Ipsum genu- it Pu-erpe-ra. Alle-lu-ia.

Tempore Natalis Domini. 34. Ecce nomen Domini.

33*

5.

m_

Cce nomen Domini Emmanu- el, * quod annun-

ti-atum est per Gabri-el, hodi-e apparu-it in Isra-el :

i
per Man- am Virginem est na-tus Rex.

?-i-j

E- ia! Virgo

De'-um genu-it,
' i

ut di-vina volu-it dementi-a.


: T

In Bethle*~fc 1

hem natus est, et in Jerusa-lem vi-sus est, et in omnem-fc !-! B-HIg f*

terram hono-ri-fica-tus est Rex Isra-el. 35. Puer natus.

i. S
-T -

U-er natus in Bethlehem, alle-lu-ia : Uncle gaudet

Jerusa-lem, alle-lu-ia, alle-lu-ia. ^?. In cordis ju-bi-lo

Christum natum adoremus, Cum novo cantico.

34*

Pro diversis Temporibus et Festis.

2. Assumpsit carnem Ff-li- us, alle-lu-ia,

De- i Patris

altfssimus, alle-lu-ia, alle-lu-ia. ty. In cordis.

3. Per Gabri-e-lem nunti- um, alle-lu-ia, Virgo concepit

Ff-li-um, alle-lu-ia, alle-lu-ia. ty. In cordis.


-T-*-

" " g 1 1 11 , " " I Matris u-te-ro,

4. Tamquam spgnsus de tha-lamo, alle-lu-ia, Processit " " "B-

alle-lu-ia, alle-lu-ia. 1^, In cordis.

e6
termino,

-~i
-~--

5. Hie jacet in praesepi- o, alle-lu-ia, Qui regnat sine

alle-lii-ia, alle-lu-ia. 1^?. In cordis.

6. Et Ange-lus pasto-ribus, alle-lu-ia, Reve-lat quod sit

Dominus,

alle-lu-ia, alle-lu-ia. ^. In cordis.

Tempore Natalis Domini.


-7-

35*

7. Reges de Saba veni- unt, alle-lu-ia, Aurum, thus, myr-

erham offe-runt, alle-lu-ia, alle-lu-ia. ty. In cordis.

-=-

7-

8. Intrantes domum invicem, alle-lu-ia, Novum sa-lutant

Prfncipem, alle-lu-ia, alle-lu-ia. ty. In cordis.

9. De Matre natus Vfrgine, alle-lu-ia, Qui lumen est de

lumine,

alle-lu-ia, alle-lu-ia.

1^. In cordis.

g
,
T , .
" I B "" 7 7

1
.
'
""

10. Sine serpentis vulne-re, alle-lu-ia, De nostro venit

sanguine,

alle-lu-ia, alle-lu-ia.
H I ,

1^. In cordis.

T
ii. In carne nobis simi-lis, alle-lu-ia, Peccato sed dis-

simi-lis,

alle-lu-ia, alle-lu-ia.

1^. In cordis.

36*

Pro diversis Temporibus et Festis.

12. Ut redde-ret nos homi-nes, alle-lu-ia, De-o et sibi

simi-les,

alle-lu-ia, alle-lu-ia.

1^. In cord is.


_IZT_JL_

13. In hoc nata-li gaudi-o, alle-lu-ia, Benedicamus Do-

mino,

alle-lu-ia, alle-lu-ia. ty. In cordis.

g
14. Laude-tur sancta Trini-tas, alle-lu-ia, De-o dicamus

. . . .

gra-ti- as,

alle-lu-ia, alle-lu-ia. 1^7. In cordis. 36. 0 beata infantia.

o
<

2.

--

-i-

be- a-ta infanti-a, * per quam nostri ge-ne-ris

% n

- - ,

repa-ra-ta

est vi-ta!

fl O gra-tis-simi

r*

A 'j

de-lecta-bi-lesque

va-gf-tus, per quos aeter-nos plo-ra- tus e-va-sirnus!

In Festo S. Nominis Jesu. -fj

37*

-s. .
~T"'i"r

O fe- If- ces panni,

quibus peccatorum sor-des exter

5_.^_ -.-A
i"

' B

a-

>-H

simus! O praese-pe splendidum, in quo non so-him ja""*~"iA . . ' V

cu- it foe- num a-ni-ma-li-um, sed cibus inven-tus est

Ange- 16-rum!
y. Verbum caro factum est, alleluia. !. Et habitavit in nobis, alleluia.
Oratio.

A nobis, quaesumus omnipo- hoc in nostro resplendeat opere, tens Deus : f ut, qui nova incar- quod per fidem fulget in mente. nati Verbi tui luce perfundimur; * Per eumdem Christum.

IN FESTO S. NOMINIS JESU. 37. Jesu decus angelicum.


-t1-

Esu d^cus angd-licum, In dure ddlce canticum, In

ore mel mi-rf-ficum, In c6rde ndctar ca^licum. 2. Qui te

_^

gustant, esu-ri-unt; Qui bfbunt, adhuc si-ti-unt; De-side-ra-

38*

Pro diversis Temporibus et Festis.

E^i^prTni!^

re nesci- unt Ni-si Jesum, quern df-ligunt. 3. O Jesu mi dul-

cissime, Spes suspi-rantis animae! Te quaerunt pi'-ae lacri-

mae, Te clamor mentis intimae. 4. Mane noblscum, Domi7 " |

ne, Et nos illustra lumine : Pulsa mentis ca-lf-gine,

-r

*-t-^-*B
I I

Mundum reple dulcedine. 5. Je-su, flos Matris Virgi-nis,.

__ . - ^^E=EjL^==7 r^r4'^
I

Amor nostrae dulcedinis, Tibi laus, honor nominis, Re-

g
gnum be-a-ti-tudinis.

Amen.

a
-I7

38. Jesu dulcis memoria.

Esu, dulcis memo-ri- a, Dans vera cordis gaudi- a

Sed super mel et omni- a

Ejus dulcis praesenti- a.

In Festo S. Norninis Jesu.

39*

2. Nil cani-tur su-avi-us, Nil audi-tur jucundi-us, Nil cogi* . *


g 1 ' I
1

I |

u ,
I

-]T^

I I

tatur dulci-us, Quam Jesus De-i Fi-li-us. 3. Jesu, spes poeS

ni-tentibus, Quam pi-us es petentibus! Quam bonus te


5
"
1

' n*
T
1

I* 1

-i\

1 J

I 1

1 -

quaerentibus! Sed quid inveni-entibus!4. Nee lingua va-let


- ** J

df-ce-re, Nee littera exprimere :


k

Expertus potest crede1 1 , m . -

V '%

- n i
_5

re, Quid sit Jesum di-lf-gere. 5. Sis, Jesu, nostrum gaudi-um,

Qui es futurus praemi-um : Sit nostra in te glo-ri-a,

Per cuncta semper saecu-la.

Amen.

. Sit nomen Domini benedictum. ^z. Ex hoc nunc, et usque in saeculum.


Oratio. Eus, qui unigenitum Filium cujus sanctum nomen veneramur f tuum constituisti human! ge- in terris, * ejus quoque aspectu neris Salvatorem, et Jesum vocari perfruamur in caelis. Per eumdem jussisti : f concede propitius; ut, Christum Dominum nostrum.

40:*

Pro diversis Temporibus et Festis.

IN EPIPHANIA DOMINI. 39. Illuminare.

5. g=
Llumina-

Jf+g , a re, * il-lumina-

' re, Je-ru^

53^
salem, qui- a venit lux tu- a :
glo- ria Do- mini super te

* Et

orta

est. y. Et ambu-labunt

gentes

in lumine tu-

et reges in splendo-re

ortus

tii-

i. *Etglo- riJ-

a.y.Glo-ri-a

Patri, et Ff-

-V-P-f
a.

li-

o,

etSpi-n- tu- i San- cto. *Etglo- ri-

. AdorateDeum. . Omnes Angeli ejus.

Oratio. Eus, qui hodierna die Unigeni- usque ad contemplandam speciem tum tuum gentibus Stella duce tuae celsitudinis perducamur. Per revelasti : f concede propitius; ut eumdem Christum Dominum noqui jam te ex fide cogn6vimus, * strum.

Tempore Septuagesixnae. TEMPORE SEPTUAGESIMAE. 40. Ego dixi, Domine. I.

41*

?
- go dfxi, Domi- ne,
-
' .3 ,

*'

' "-^

*Mi-se-re-re me- i.

i i

i i -

P* Is i
ti1

Ego. y. Sana animam me-am, qui-a pecca-vi


I1

EH

-:-

-i-

bi.

* Mi-se-re-re. y. G16-ri- a Patri, et Fi-li- o,

e
et Spi-rf-tu- i Sancto. . Ego. 41. Ego dixi, Domine. II.
E
b--

i a -r

' .. ., . !p. ii i
Ego.

-go .dfxi, Domine, * Mi-se-re-re me- i.

-Sr

y.Sana animam me-am, qui-a peccavi ti-bi. *Mi-se-re-re.


S = fc l

8 ., ,

_ i

y.G16-ri-a Patri, et Ff-li-o, et Spi-rf-tu-i Sancto. 42. Media vita.

Ego,

ffi

4.

" p.

^R

T \a v

42*
^ A JL

Pro diversis Temporibus et Festis.

f*

B*

P^ 4

P.

P =

5.5

- .

. ,

mus adju- to-rem, m- si te Domi- ne?qui pro pecca-tis

s
no- stris

juste

P.
De- us,

i-ra-sce- ris :* Sancte

Sancte

for-tis, Sancte

mi-se-ri-cors Salva- tor,

i
amarae morti ne tra- das nos. Y. i. In te spera-ve-

e ..
runt patres no- stri; spe- raverunt, et libe-ra-t
n

sti
.__j_

-a

r__^i___,_.

e.

os. * Sancte.

Jl. 2. Ad te clama-ve1_.

runt

patres no-stri; cla-maverunt, et non sunt

con-fu- si.

* Sancte.

G16-ri- a Pa-

tri,

et Fi- li-

o,

et Spi-rf-tu-i

San-cto. * Sancte.

y. Domine refugium factus es nobis. ]$. A generatione et progenie. Oratio. Reces populi tui, quaesumus affli'gimur, * pro tui nominis gloria Domine, clementer exaudi : f misericorditer liberemur. Per Chriut qui juste pro peccatis nostris stum Dominum nostrum.

Tempore Quadragesimae.

43*

TEMPORE QUADRAGESIMAE. 43. Attende Domine.

S^M! . -.-<
I

Ttende Domine, et mi-se-rere, qui-a peccavimus

tf- bi.

Repetitur : Attdnde.

i. Ad te Rex summe, omni-um Redemptor, ocu-los no-

stros sublevamus flentes : exaudi, Christe, supplicantum

pre-ces. 1^". Attende.

2. Dextera Patris, lapis angu-la-ris, vf-a sa-lu-tis, janu-a

e'-^nrr

caelestis,
i

ablu-e nostri macu-las de-licti. ^. Attende.

~*fr
3. Rogamus, De-us, tu-am ma-jesta-tem : auribus sacris ge-

44*

Pro diversis Temporibus et Festis.

mi-tus exaudi : crimina nostra placidus indulge, ty. Attende.

*~*T" y , H ' ' " . -" -

4. Ti-bi fatemur crimina admissa : contri-to corde pandi-

mus occulta : tu-a, Redemptor, pi- etas ignoscat.I^, Attende.

s
5. Innocens captus, nee repugnans duetus; testibus falsis

pro impi- isdamna-tus:quos fedemistij tu consefva,Christe. 1. Attende. 44. Miserere et paree.

I?-"iSr -3ffl

^-nr
clementissime Domine

Ise-re-re et par-ce

e
popu-lo tu- o : *Qui-a pecca-vimus tf-bi. Chorus repetit Miserere.

-ii-ii--t-ia^r
i T" 2 . T

i. Prostra-ti omnes, lacrimas produ-cimus : pandentes tibi


Hi . ii i 1*
a*

-! J

occulta quae admi- simus,

a te De-us veni-am de-po-

Tempore Quadragesimae.

45*

scimus. * Quia peccavimus ti'bi.

s
2. Ora-ti- ones sacerdotum accipe, g . ;
P-T Pi-*"i ~~~~

et quaeque postu-lant

-p--i

afflu- enter tri-bu-e : ac tu-ae plebi mi-se-re-re Domine. Ouia peccavimus tibi.

3. Furo-rem tu-um adduxisti su-per nos : nostra de-lfcta

Lpc

-!-V

di-re curvave-runt nos : et absque ulla spe de-fe-cimus. * Q ul ' a peccavimus tibi.

4. Tradi-ti sumus ma-lis quae nescimus,

et omne ma-lum

e4frru-it su-per nos : et invocavimus, et non audi'-vimus. * Quia peccavimus tibi. 45. Omnes clamamus, omnes te requi-rimus: te poenitentes
i-PI . , f" " ^ ' _! a lacrimis prosequimur : cujusque i-ram ipsi provo-cavimus. *' Quia peccavimus tibi. _

-tr

i ' \.
B

II

46*
i
_

Pro diversis Temporibus et Festis.


7
| a . _ (-^ y "

6. Te deprecantes, te gementes poscimus : te Jesu Christe

==
g

-s-

prosternati pe-timus : tu-a potestas jam sublevet mi-seros. * Quia peccavimus tibi.
~;--

7. Confessi- onem tii-ae plebis accipe, quam lamentantes k r P.


1

i .
p" **

~i "

P. i '

co-ram te effundimus :
g

et pro admissis corde inge-

mfscimus. * Quia peccavimus tibi.

g
8. Pacem rogamus, pacem nobis tn-bu-e : amove bella

i^:

-a-

Ed

et nos omnes e-ru-e : humi-li prece postulamus Domine. * Quia peccavimus tibi.

9. Inclina aurem De-us clementissime : jam ablu-anturde-

f" '1

Pi . a_

" P -.,- ,. [i

lictorum ma-culae : et a per-icu-lis tu -benignus exime. * Quia peccavimus tibi. Chorus repetit Miserere.

Tempore Quadragesimae.

47*

45. Parce Domine. I.

i.
Arce D6mi-ne, parce popu-lo tti- o : ne in aeter-

Hz:
num i-rasca-ris no-bis. Repetitur : Parce Domine. C - t"Tfrl

b ~TT".

i. Flectamus f-ram vfndi-cem, Plo-re'mus ante Judi-cem;

Clamemus ore suppli-ci,


_. . 5-*-^-=-

;;

:r:;*~

Dicamus omnes cernu- i : R7. Parce Domine.

3t*

-V-i-

2. Nostris ma-lis offendimus Tu- am De-us dementi- am

r^ 1 Q ' - _ - 1 1 Efftinde nobis desuper Remfssor indulgenti- am. . Parce Domine.

r .

V-i-

3. Dans tdmpus acceptabi- le, Da lacrimarum rivu-lis

^^
Lava-re cordis victimam, Quam laeta adu-rat ca-ri-tas. ^7. Parce Domine.

48*

Pro diversis Temporibus et Festis.

4. Audi, benfgne Condi-tor, Nostras preces cum fle-tibus


'
1

15 '

r *
1

I * ... . . _

I . If- !_!

In hoc sacro jeju- ni-o Fusas quadragena-ri- o. c . Parce Domine.

5. Scru-tator alme cordi- um, Infirma tu scis vi'-ri-um; Ad

te re-versis exhibe

Remissi-onis o-ra-ti- am. 7. Parce Domine.

46. Parce Domine. II.

P
2.

2.

Arce Domi- ne, 1. _I

* parce popu-lo _

tu- o : quern

redemisti pre-ti-6so Sanguine tu- o.

47. Ps. 50. Miserere mei Deus.


-

ffi

8 "

Ise-re-re me- i De-us : * secundum ma^narn mi-i- *-

Zl5z
se-ri-cordi- am tu- am. 2. Et secundum multi-tudinem mi-

Tempore Quadragesimae.

49*

-v-r^
se-ra-ti-6num tu- arum, * de-le in-iqui-ta-tem me- am.

3. Ampli-us lava me ab in-iqui-ta-te me-a :.* et a pec-

ca-to me-o munda me. 4. Quoni-am iniqui-ta-tem me-am

v-aego cognosco: * et peccatum me- um contra me est semper.

5. Tf-bi so-li peccavi, et ma-lum coram te fe-ci : * ut ju. i I

sti-fi-ce-ris in sermonibus tu-is, et vincas cum judi-ca-ris.

<-*
6. Ecce enim in in-iqui-ta-tibus conceptus sum : * et in pecTi i

ca-tis concepit me mater me- a.

7. Ecce enim ve-ri-ta-tem di-le-xisti : * ince.rta et oc- j

culta sapi- enti-ae tu-ae mani-festasti mf-hi. 8. Asperges

50*

Pro diversis Temporibus et Festis.

jjHIa-

me hyssopo, et mundabor: * lavabis me, et super m'-vem

de-alba-bor.
_B a-

9. Audi-tu-i me-o dabis gaudi-um et lae-ti-ti- am :*et

3
exsultabunt ossa humi-li- a-ta. 10. Averte fa-ci-em tu-am

-fvs^a pecca-tis me- is : * et omnes iniqui-ta-tes md-as de-le.

-%aii. Cor mundum cre-a in me De-us: * et spi-ri-tum rectum

p r*
_

"'_,_;,"

innova in vised-ribus me- is. 12. Ne pro-jf-ci-as me a

fa-ci-e tu-a : * et spi-ri-tum sanctum tii-um ne aufe-

ras a me.

13. Rddde mihi laetf-ti-am sa-luta-ris tu- i : * et spf-ri^tu

Tempore Quadragesimae.

51*

princi-pa-li confirma me. 14. Docebo infquos vf- as tu- as :

=1
et impi- i ad te convertentur. 15. Li-be-ra me de sanguinibus De-us, De-us sa-lu-tis

r
me-ae :* et exsultabit lingua me-a justi-ti-am tu- am. 16. Domine labi-a me-a a-pe-ri-es : * et os me-um annun-

ti-a-bit laudem tu-am.

17. Quoni-am si vo-lu-fsses sacri-ff-ci-um, dedissem u-ti-

que : * ho-locaustis non de-lecta-be-ris. 18. Sacri-fi-ci- um

De-o spi-ri-tus contri-bu-latus :* cor contrf-tum et humi__i_i_j

li-atum De-us non despf-ci-es.

52*

Pro diversis Temporibus et Festis.

19. Benigne fac Domine in bona vo-luntate tii- a Si- on:

<-r i-r-.-T

--

v-'

-j-fc

i* ' Hi

rj-j

i n-f-

ut aedi-fi-centur mu-ri Je-ru-sa-lem. 20. Tune acceptabis


- -*-

sacri-fi-ci-um justi-ti-ae,

obla-ti-ones et ho-locausta : *

tune imponent super alta-re tu-um vi-tu-los. /;; fine omittitnr Gloria Patri et dicilur :
-* -

r* a -

Mi-sere-re me- i De-us : mi-se-re-re me- i.

48. -- Exaudi nos Domine. 1.


X-audi nos Domi-ne, * qui ex-audisti y Jonam

. -I A ^ S ^* ' i PL 1 i 1 P- .- .- - de ventre ce- ti; exatidi nos clamantes, qui exaudi-

s Ir

*Z=&

Sr
et di-

sti Da-vid jacentem in ci-li-ci-o, clamantem

Tempore Quadragesimae.

53*

PVcen- tern : Par-

=nZHrfZL_

ce, par- ce,

et de-fen- de

plasma-

turn,

De- us no- ster.

49. Domine, non secundum.


2.

Omi- ne,

* non secundum peccaHI 1

ta nostra,

quae fe-cimus

nos :

neque secundum in-

iqui-tates no- stras


-Si-$4J-M--^

re-tri- bu- as no- bis.


-, -I -

. Do-mine,

ne memi-ne-----

ns

m-

iqui- tatum nostrarum


1

antiqua= -n

rurn :

ci-to

anti-cipent nos mi-se-ricordi-ae tu

ae,

qui-a pau-

, Hie genuflectitur.

jS

>. i
y. Adjuva nos, De- us sa-

pe-res facti stimus nimis.

54*

Pro diversis Temporibus et Festis.

lu-ta-ris no-h

ster : et propter glo-ri-am nominis tu- i,


4HHHM-

-set propi-ti- us esto

Domine,

liber_Ja

ra nos: A

pecca-tis no- stris,

pro- pter no-men * tu-

um.

. Converte nos Deus salutaris noster. 5?. Et averte iram tuam a nobis. Oratio.
Dominica I. in Qiiadragesima.

omnes famulos tuos quos deli- strum.


Dominica II. in Qiiadragesima.

Eus cui proprium est misereri ctorum catena constringit * misesemper et parcere, suscipe de- ratio tuae pietatis clementer absolD precationem nostram f ut nos et vat. Per Christum Dominum no-

Xaudi, quaesumus Domine, sup- indutgentiam tribuas benignus et plicum preces f et confitentium pacem. Per Christum Dominum tibi parce peccatis^ ut pariter nobis nostrum.
Dominica III. in Qiiadragesima.

TNeffabilem nobis Domine miseri- omnibus exuas, * et a poenis quas i cordiam tuam clementer osten- pro his meremur eripias. Per Chride f ut simul nos et a peccatis stum Dominum nostrum.
Dominica IV. in Qiiadragesima.

Eus qui culpa offenderis, paeni- et flagella tuae iracundiae quae pro tentia placaris, f preces populi peccatis nostris meremur averte. D tui supplicantis propitius respice * Per Christum Dominum nostrum.

Tempore Quadragesimae.

54A*

49 MS. _ Divinae pacis.

_B_.J_"_^.J"-^J?-1-JIvinae pacis * et indulgenti-ae munere suppli-can-

tes,

ex toto corde

et ex tota mente * Precamur te,

^1
DoS mi- ne, mi-se- re-re. a quae hie et

II. Pro Eccl-si- a tu-a sancta catho-lica a -! :

-N-*1-

per universum orbem diffu-sa _4_ 7, D6mine, mi-se-

est, * Precamur te.

re-re.

-s
III. Pro Papa nostro [Pi-o],I et omni clero e-jus,

8:
omnibusque sacerdo-tibus, ac mini-stris, * Precamur te.

. D6.

mi8 "-

ne,

mi-se-

re-re.

-aPro Papa nostro Gre- go- ri- o no-stro Stephano

Pro Papa nostro Be-nedicto nostro Le-6-ne

NO 807. 3

54s*

Pro diversis Temporibus et Festis.

[IV.Pro famu-lo tu-o N. Impe-rato-re, et famu-la tu-a

i*=z
N. Impe-ratn'-ce, et omni exerci-tu e-6-rum, * Preca-

mur te. ftf. Do-

mi-

ne,

mi-se-

r6-re].

-f | . 3
V. Pro pace eccle-si-a-rum, voca-ti-6ne genti- um, et
i*

-a

ffiWijJ

qui- e-te populo- rum, * Precamur te. 1^. Do-

mi-

s
ne mi-sere-re.

VI. Pro civi-tate hac,

et conversa-ti-one e*-jus, omni-

:-*-i-*-?-~rt--+

8 ' '

busque habi-tantibus in e- a, * Precamur te. ty. Do-

mi-

ne,

mi-se-

re-re.

Tempore Quadragesimae.

54 c*

VII. Pro a-e-rum tempe-ri-e,

ac friictu-um, et

cli-tate terra- rum, * Precamur te. ty. Do-

mi- ne,

mi-se-

r^-re.

jr-: y, ' a y^
orphanis, captfvis ac

VIII. Pro virginibus, vfdu-is,

-r-i-a-ir-Tr-Ha*paeni-t^nti-bus, * Precamur te. fy Domi- ne,

mi-se-

r^-re.

IX. Pro navigantibus, f-ter ag^ntibus, in carce-ribus

s-

,-B-M.-

'i-cr

in vincu-lis, in me-tallis, in exi-li- is consti-tii- tis, * Preca-

mur te. 1^7. D6-

mi-

ne,

mi-se-

r^-re.

54 D*

Pro diversis Temporibus et Festis.

j '--

X. Pro his qui diversis infirmi-ta-tibus de-tinen-tur,


g 1* -

1_

HI

_- _ -f i__i._i_i_%L_

B_i

--

quique spi-rf-tibus vexantur immundis, * Precamur te.

. Do_

mi-

ne,

mi-se-

re-re.

XI. Pro his qui in sancta tii-a Eccle-si- a


B i 7
i

fructus

v ' "i

>

S" -

* _.,,

^^ " * i" " T% i


E i

mi-se-ricordi-ae largi- un-tur, * Precamur te. ty. D6-

mi-

ne,

mi-se- re-re.
? ' - t f-*--i-i-cr-

XII. Exaudi nos, De-us, in omni o-ra-ti-6ne,

atque

depreca-ti- one nostra, * Precamur te. Bj[. Do-

mi-

n e,

mi-se-

re-re.

Di-camus omnes: ty. Do-

mi-

ne,

mi-se-

re-re.

Tempore Passionis,

55*

TEMPORE PASSIONIS. 50. Prosternimus preces.

Rosternimus preces

ante faci- em tu-am parce

Chrf-ste : * Et exaudi, populo supplicanti mi-sere-re.

" . -, - . . ' _ . i. Qui tri-umpho Criicis tu-ae salvasti so-lus orbem,

tu cru-6-ris tu- i

poena nos li-bera. * Et exaudi.

i:
. 2. Qui mo-ri- ens mortem damnas, resurgens vi-tam praek

' n- .

stas, sustinens pro nobis poenam inde-bi-tam. * Et exaudi.

. 3. Passi- onis tu-ae di-es ce-lebremus indemnes : ut per

hoc dulc^do tu-a nos fo-ve- at. * Et exaudi.

JT. 4. Pro quibus es passus criicem, non permittas per-f-re

56*

Pro diversis Temporibus et Festis.

sed per crucem due ad vi'-tam perpe-tu-am.* Et exaudi. Repetitur : Prosternimus preces.

51. Salve Crux sancta. g--f=

r -i- -sI

1?ft

Itt

Alve Crux sancta,

salve mundi glo- ri- a, Ve-

t .

[
ra spes nostra,

v^-ra fe-rens gaudi- a, Signum salu-tis,


-S-

sa-lus in per-i-cu-lis, Vi-ta-le lignum vi-tam fe-rens 6 *

. P"
-S-

I,

"'

M *t-T4 i

rnni- um. 2. Te ado-randam, te Cru-cem vi-vi- fi- cam,

Per te redempti,

diilce de-cus saecu-li

Semper lauda-

gi .

:-r^i
per te su-^-4-Hi

mus, semper ti-bi canimus : Per lignum servi,

1 =
*-s-^
1

mus If- be-ri. 3. Ori-gina-le erf men necans in Crii-ce, 1 k 8 ni .


^4." ^V . P

" i

Nos a priva-tis Christe miinda macu-lis : Humani-ta-tem

Tempore Passionis.

57*

_^_.^-^J-Jfl.
m~

*-^
" pa - -

mi-se-ra-tus fragi- lem, Per Cru-cem sanctam lapsis dona

.a

^r

ve- ni-am. 4. Pro-te-ge, salva,

* a
i

bene-dic, sancti- fi- ca

.p
7 ^

s a %

. . .

*j
-8-4

Populum cunctum Crucis per signacu-lum : Morbos averte g 4.


_p____ f| *-|j

corpo-ris et animae : Hoc contra signum nullum stet per-

i-

culum. 5. Sit De- o Patri


1

laus in Cruce Fi- li- i,


B

* t

4~ '% i

j
1

* i

i . j. .

Sit co-aequa-lis

laus sancto Spi- ri-tu- i : Ci-vibus sum-

mis gaudi-um sit Ange-lis, Honor sit mundo

Crucis

5
- PMj-i
ti-o.

-A-iAmen.

Exalta-

52 Insurrexerunt in me.

A.

T ^"^ Nsurrexeru: * in me Nsurrexerunt

vf-ri

iniqui

58*

Pro diversis Temporibus et Festis.

6absque mi-se- ricor- dia, quaesi-erunt me in-

terfi-ce-

re:

et non pepercerunt in fa-ci-em me-

am

-HVspu-ere, et Ian- ce- is su- is vulne-ra-ve-

=n===qrii4==^=^=fl!ii
runt me : et concussa sunt omni- a ossa mea:

ev-g- nv T ,. t_JL_|5_ii?z=lj_
* E- go autem existimabam me tamquam mor-

tu- um super

ter- ram. y. Effude- runt


i

furo-rem

su-um in m e : fremu- erunt contra me

den-

ti-bus

su-

is. * E- go.

y. Eripe me de inimicis meis, Deus meus. Rj. Et ab insurgentibus in me libera me. Oratio. /AMnipotens sempiterne Deus, qui subire fecisti : f concede propitius; \J humano generi ad imitandum ut et patientiae ipsius habere docuhumilitatis exemplum, Salvatorem menta, * et resurrectionis consortia nostrum camera sumere, et crueem mereamur. Per-eumdem Christum.

In Resurrectione Domini.

59*

IN RESURRECTIONE DOMINI. 53. Salve festa dies.


4.

H-

<T -0-* JO Alve festa di-es, td-to venerabi-lis aevo, Qua i p


'. e.
S B*

De-us infernum vi'-cit et astra tenet Chorus repetit Salve festa.

J
I. Ecce renascentis testa-tur gra-ti-a mundi Omni-a

cum Domino dona redisse su-o.

Salve.

e-. -*
2. Namque tri- umphanti

post tristi- a tarta-ra Chri-sto

Undique fronde nemus, gramina flore fa vent. Salve.

3. Qui genus humanum cernens mersfsse profundo,

Ut

g
hominem e-ripe-res, es quoque factus homo. Salve.

60*

Pro diversis Temporibus et Festis.

e
4. Tri'sti- a cesse-runt
i | 4-Si-

infernae vincu-la le-gis,

Expavit-

que cha-os luminis 6-re premi. Salve. g m +

g-g

^zJL-^-i!

O_,_ _,j

5- Polli-ci-tam sed redde fi-clem, precor, alma pote-stas

Terti- a lux redi- it, surge sepulte me-us.

Salve.
. "~

. . .._..

.. i

-::=r:
PL ~ri

6. Solve catena- tas


^ 1 1

inferni carce-ris umbras,

Et re-

"

s
Salve.

vo-ca sursum quidquid ad ima ru-it.

^
m

fir1

7. Redde tii-am faci- em, vide- ant ut saecu-la lumen;

. %

P L *_ '

1 _ 5,

Redde di- em qui nos, te mo-ri- ente, fugit.

Salve.

54. Salve dies dierum gloria.

7. e:
Alve di- es di- e-rum glo-ri- a, Di- es fe-lix Christi

In Resurrectione Domini.

61*

victo-ri-a, Di- es di-gna jugi laeti-ti-a, Df-es prfma


. _ ._ i ._ 3

2. Lux di-vina caecis irradi-at,

" * In qua Christus infernum

$z=*
spo-li-at, Mortem vm-cit, et reconci-li- at Summis fma.

5
3. Sempi-terni Regis sententi- a Sub pecca-to conclu-sit

omni-a,

Ut infirmis superna gra-ti- a Subveni-ret.

, iVT -*- et * sapi' . enti' a Tempe-ravit f-ram clemen4. Devirtus

ti- a, Cum jam mundus in praeci-pi-ti- a Totus f-ret.

5. Insulta-bat nostrae mi-se-ri-ae Ve-tus hostis, auctor ma ,


5
T

,
"A

,
fc

. |

PL

> .

li-ti-ae, Qui-a nulla spes e-rat veni-ae De pec-ca-tis.

62*

Pro diversis Temporibus et Festis.

5T6. Despe-rante mundo reme-di-um, Dum te-ne-rent cuncta

si-lenti- um, De-us Pa-ter emi-sit Fi-li- um Despe- ra-tis.

7. Praedo vo-rax, monstrum tartare- um, Carnem vi- dens

i:
nee cavens laque-um, In latentem ru-ens acule- um, Adun-

catur. 8. Digni-ta-tis pn'ma condi'-ti- o Reforma- tur nobis H


g

:?^=t==
1

"-
_ ' "

in Fi-li-o, Cujus nova nos resurrecti- o Conso- latur. _.___1H_i___?j!L.n .

9. Resurre-xit liber ab infe-ris Restaura-tor humani gene-

e^
._ -> , 1. *L 1

-5-rV
succrescit

ris, Ovem sii-am reportans hume-ris Ad superna. 10. Ari-

ge-16-rum pax fit et hominum, Pleni-tudo

Tempore Paschali.

63*

ordinum : Tri- umphantem laus decet Dominum, Laus


i i g a * Ji . 1 i aeterna. n. Harmoni-ae caelestis patri-ae Vox concordet

S-s

. .

n4

matris Eccle-si- ae : Alle- lu-ia frequentet hodi- e Plebs

5-'

= | :

fide-lis. 12. Tri-umpha-to mortis impe-ri- o, Tri- umpha-

li fru-amur gaudi- o : In ter- ra pax, et jubi-la-ti- o

^.

Sit in caelis.

Amen.

. Surrexit Dominus de sepulcro. Alleluia. . Qui pro nobis pependit in ligno. Alleluia.

Oratio. Piritum npbis, Domine, tuae tua facias pietate Concordes. Per caritatis infunde f ut quos Christum Dominum nostrum. paschalibus sacramentis satiasti *

TEMPORE PASCHALI. 55. Christus resurgens.

2-

re-surgens * ex mor-tu- is, jam V> Hristus Hrii

non

64*

Pro diversis Temporibus et Festis.

mo-ri-tur :
m

mors il-li ul-

tra

non domi-na-bi-

i-+-J^t ____

) cm

tur : * Quod eniin mortu-us est pecca-to, mor-tu-us est

semel ; quod au-

tern

vi- vit, vi- vit De- o,

al-

le-

lu- ia, al-le-lu-ia. y. Di-cant nunc Judae- i

quo- modo mi- li-tes custodi- entes sepulcrum

perdide-

:t=!fc==s:
runt Re-gem; ad lapidis po-si-ti-6-nem qua-re non ser-

-tr

va-bant Pe- tram ju- sti- ti-ae? Aut sepul- turn red-

-B4

q=J

dant, aut resurgentem ad6- rent, nobfscum di- centes.

-ir
Quo 1 enim. G16ri- a Pa- tri, et Fili- o, et

Spi-ri-tu- i San- cto. *Quod enim.

Tempore Paschali.

65*

56. Exsultemus et laetemup.

Xsultemus et laetemur hodi- e, Di- es iste, df- es


_ 1

fl

' *1% *

est laeti'-ti-ae : * Alle-lu-ia,

1 - tt . p . tt J resurre-xit Domi- nus.

2. Exsultandi et laetandi tempus est : Pascha nostrum imF*

E
resurre-xit Domi-nus.

mo-latus Agnus est. * Alle-lu-ia,

3. Timor absit, absit despe-ra-ti-o : Jam illuxit Chrfsti E 1% ' i %. a " ft > . resurrecti- o. * Alle-lu- ia, resurre-xit Domi-nus.

...J

5
4. Ad sepulcrum mu-li-e-res veni-unt, Ab Ange-lo responB i

n.__- !
K

sum re-ci-pi- unt. * Alle-lu-ia,


I

" , p- . 1 resurre-xit Domi-nus.


H

5. In sepulcro quern do-lentes quaeri-tis? Surrexisse di-ci


_ . H _. |-- ^ -g j "i^

te discipu-lis. * Alle-lu-ia,

resurre-xit Domi-nus.

66*

Pro diversis Temporibus et Festis.

6
6. Ce-lebrantes hoc Pascha sanctissimum, Epu-le'mur ve-ri-

" 'V

"

e-

ta-tis azymum. * Alle-lu-ia,

resurre-xit Domi-nus.

7. Fermentatum expurgemus noxi-um : Victor surgit, ve-ra

i .

"

' V

"

vi-ta omni- um. * Alle-lu-ia,

resurre-xit Domi- nus.

8. In hoc ergo vetusta-tis termino, Servus liber BENE i _. " ' V " . i

DICAT DOMINO. * Alle-lu-ia,

resurr(S-xit Domi-nus.

.-

-r

HI-

-_._

9. Ab infe-ris nunc redit capti-vi-tas : Omnes D^-O re-fe"

ramus GRATI-AS. * Alle-lu-ia,

n.

iS

resurre-xit Domi-nus.

r- .

_..Si .

57. Ego sum Alpha.


__j_. ft .-K'-fs !-=

-A-

FB_=^_^-i^.

-go sum * Alpha et O, primus et no-vissimus,

In-f-ti-um et Ff-nis, qui ante mundi princf-pi-um, et in

Tempore Paschali.
i ' 1 > % . ,._.
"nT"

67*
i \m

__

rt

*v=
(_

stra red-empti- o,

ego sum Rex ve-ster, ego vos resusci-

-J-^

ta-bo

in df- e no-vissimo,

al-le-lu-ia,

alle-

lu-ia.

58. Alleluia, Lapis revolutus est.

5.

E-
Lle-lu- ia, Lapis revo-lutus est, alle-lii- ia, ab

osti- o monumenti,

alle-lu- ia, alle- lu- ia.

2. Alle-lu- ia, Quern quaeris mu-li-er? alle-lu-ia, viven-

5:
tem cum mortu-is,
_P_ __ j. -=-=J-

alle-lu- ia, alle- lu- ia.

3. Alle-lu- ia, No-li flere, Ma-ri- a, alle-lu-ia : resurre-

h
xit Dominus, alle-lii- ia, alle- lu- ia. f. et Oratio nt in die Paschae, 63*.

68*

Pro diversis Temporibus et Festis.

IN ASCENSIONE DOMINI. 59. Omnes gentes.


4.
j _' , *^>. i_

Lle-lu-ia : * Alle-lu-ia, Al alle-lu-ia. Chorus repetit Alleluia. Psalmus 46.


1

. Omnes gentes plaudi-te manibus : jubi-late De-o


.

in

1-

voce exsulta-ti-6nis. * Alle-lu-ia, alle-lu-ia.

-sy. Quo-ni-am Dominus excelsus, terrf-bi-lis : rex magnus _ n 4 super omnem terram. Alle-lu-ia : alle-lu-ia, alle-lu-ia.
JL

e
e-r-fnn-

T
R

-j
i i i L J

y. Subje-cit popu-los nobis : et gentes sub pedibus nostris.

=[

= '^-ff-i* Alle-lu-ia, alle-lu-ia.


--

E-legit nobis he-re-di-tatem su-am :spd-ci-em Jacob

In Ascenslone Domini.
i --i * * "*

69*

. ' f. '

9 "

quam di-lexit.

Alle-lu-ia : alle-lii-ia, alle-lii-ia.


.

Jl. Ascendit De-us in jubi-lo : et Dominus in voce tubae.

* Alle-lu-ia, alle-lu-ia. tan-r- -- -

-!-

^ . Psal-li-te De-o nostro, psalli-te : psalli-te regi nostro psalt

^Ji^rl S^sirJ==^si^:
li-te. Alle-lu-ia:

-t-F-

:tr=j:
4-j

alle-lu-ia, alle-lu-ia.

. Qu6ni-am rex omnis terrae De-us : psalli-te sapi-enter.

-5Alle-lu-ia, alle-lu-ia.

. Regnabit De-us super gentes : De-us sedet super sedem


k - _

1
JS V-*

F. _ r>- i

n .

L j ll

sanctam sii-am.

Alle-lu-ia :

alle-lu-ia, alle-lu-ia.

. Principes popu-lorum congrega-ti sunt cum De-o Abra-

70*

Pro diversis Temporibus et Festis.

'
a-

1
'

m '

J 1 1 1 ' -

ham :quoni-am di- i fortes terrae vehementer e-leva-ti sunt

g , Alle-lii-ia, alle-lii-ia.
G16-ri-a Patri, et Fi-li-o,
1 1 * * | *

et Spi-rf-tu-i Sancto.
I

.. .
1

m'

Alle-lu-ia :

alle-lu-ia, alle-lu-ia.

-S-!. Sicut erat in principi- o, et nunc, et semper,

et in

saecu-la saecu-lorum. Amen.* Alle-lu-ia, alle-lu-ia.

s
a8 -ft V

. j .. ?. Alle-lii-ia :

i-'-'-8^ |ftr alle-lu-ia, alle-lii-ia.

60. Optatus votis omnium.

1,

-pta-tus vo- tis omni- urn, Sacra- tus il-luxit

]*-

'-m

>, F.

di-es, Quo Chrfstus, mun-di spes, De-us Conscen-dit

In Ascensione Domini.

71*

los ardu-os. 2. Scandens in al-turn Domi-nus Sedem re-

s
currit propri-am : Gavi-sa sunt caeli regna

4*-^v
Redi- tu

5
5

p_ a >- iJn f-ftr-"i

: .TT *-ir-t-f-

U- nigeni-ti. 3. Magni tri- umphum prae-li- i, Mundi

perempto principe,

Patris praesen-tat vul- tibus Victri-

s:
cis car-nis glo-ri- am. 4. Est e-leva- tus nubi-bus, Fe-cit-

g -^
que spem credentibus : Et pa-radf- sum a- pe-rit, Quern

-a* . J _ J % s
_

jz^rn !=q
_ar3_
%

pro- to-pla-sti clause-rant. 5. O grande cunctis gaudi- um,


'*^ T pi.

Quod par-tus almae Virgi-nis, Post spu-ta, fla-gra, post

in T.
crucem, Sedi

Hi "

'

"

"""I

pa-ternae jungi-tur! 6. Agamus er-go gra-

^r
ti- as Nostrae sa-lu-tis vindi-ci, Nostrum corpus quod

72*

Pro diversis Temporibus et Festis.

j-

-sSublfnw/z ad cae- li regi- am. 7. Sit no-bis

ve- xe-rit

cum caelesti-bus Commu- ne manens gaudi- urn,

Illis

~3IT:

:=~ri~i~ V^*-n
se

~:~
non abstu-lit. 2 -- f

quod se-met 6b- tu-lit, Nobisque


1 ~ " B.

8. Nunc provo-ca- tis acti- bus Christum ope-ri-ri nos de-

r*

T _

V, P.

-.I

cet, Vi-taque ta- li vf- ve-re, Quae pos- sit cae- los scan-

. . .. ^~r* " . T i r

i 5

"

de-re. 9. G16-H- a ti- bi D6mi-ne, Qui scandis su-per si-

:
de-ra,

H_-k^.^:^
Cum Patr^ et Sancto Spi- ri-tu, In sempi-

-fter-na saecu-la, Amen.


y. Ascendens Christus m altum. ^?. Captivam diixit captivitatem. Oratio.

Oncede, quaesurnus omnipotens nostrum ad caelos ascendisse crediDeus : f ut qui hodterna die mus, * ipsi quoque mente in caeleUnigenitum tuum Rederaptorem stibus habitemus. Per eumdem.

In Festo Pentecostes.

73*

IN DIE

PENTECOSTES.

61. Veni Sanete Spiritus.


_ -m m m^^

V Jt
-

Eni Sancte Spi- ri-tus ? *repie tu-6-rum corda fide*H Hi

;
r-

_ i

ill. *

li-um,et tu- i amo-ris

in e- is ignem ac-cende : qui per

di-versi-ta-tem linguarum cunctarum gentes in uni-ta-te

fide- i congre-gasti. 62. Beata nobis.

i. :

'--

-g=Mb

f-9-HI*flp
^

ft

E- a-ta nobis gaudi- a


=_^

Anni redii-xit orbi- ta,

fl
1

!'

' % fi !^~ a

ii

Cum Spi-ri-tus Pa-raclitus Illapsus est Aposto-lis. 2. Ignis

vibrante lumine

Linguae figu-ram de-tu-lit, Verbis ut

74*

Pro diversis Temporibus et Festis. .


r-=- -j -1

--

essent proflu-i, Et cari-ta- te fervi-di. 3. Linguis loquun-

g
tur omni-um, Turbae pa vent Genti-li- um : Musto madere
* . ' . .
1

'

"

r? . j

C: : .

Pi i

_ i

deputant Quos Spi-ri-tus repleve-rat. 4. Patra-ta sunt haec

-74:

-jiHi-=~^~

mysti-ce, Paschae peracto tempo-re, Sacro di-erum circu-lo,

-^-rr-s^^F3

-r

-rH

Quo lege fit remi'ssi- o. 5. Te nunc, De-us pi- issime,

Vultu precamur cernu- o,


b

Illapsa nobis caeli-tus Largf-re


.
__ !....

a --v
_

II 1

.8S JM '

. .

Pi

fu '

do-na Spi-ri-tus.6.Du-dum sacra-ta pectora Tu-a replesti


g 7 I ,

-a ..'

^ '4

.-^r-a-fl. . . -' '


V ?
"I

-sj t 1

gra-ti- a : Dimitte nostra crimina, Et da qui-e- ta tempo-

.J

t*

'

. 1 ra. 7. De- o Patri sit glo-ri- a, Et Ff-li- o, quz'a mortu- is

In Festo Pentecostes.

75*

1 ' * * " '

. . 3V . -

Surrexit, ac Pa-racli-to, In saecu-16- rum saecu-la. 63. Qui procedis. I.et2. ! -%-

Amen.

UI proce-dis ab utroque, Geni-to-re Ge-ni-toque,

Pa-ri-ter Paracli-te. 2. Redde linguas e-loquentes, Fac fer* *

. 1r* " .

ventes in te mentes Flamma tu-a di-vi-te. 3. Amor Patris

. .

,.

i.

Fi-li- ique, Par amborum, et utri-que


- s -

Compar et CQBSI-

=1

mi-lis. 4. Cuncta reples, cuncta foves, Astras regis, caelum

mo- ves, Permanens immobi-lis. 5. Lumen carum, lumen cla: . .


i Q B A.

(___^__-

IT4

*!_

._

*-

:J

rum, Internarum te-ne-brarum Effugas ca-h'ginem. 6. Per

te miindi sunt munda-ti : Tu peccatum, tu pec-ca-ti

De-

76*

Pro diversis Temporibus et Festis.

stru-is rublginem. 7. Ve-ri-tatem notam fa-cis,

Et ostendis

'

vi-am pa-cis,

Et f-ter justi-ti-ae. 8. Perversorum corda

vi-tas,

Et bonorum corda di-tas Miine-re sci-enti-ae.

e
9. Te docente nil obscurum, Te regente nil impurum Sub

tu-a praesenti-a. 10. Glo-ri-atur mens ju- cunda

Per te

laeta; per te munda Gaudet consci-enti-a. II. Tu commuP _. i . .


IJ

tas e-lementa : Per te su-am sacramenta

Habent effica-

s^ci-am. 12. Tu nocivam vim repellis, Tu confutas et re-fel-

lis H6sti-um nequf-ti-am. i3.Quando venis, corda lenis :

In Festo Pentecostes.

77*

Quando subis, atrae nubis


--_ - .,-.
a-

Effugit obscu-ri-tas. 14. Sacer

ignis, cor fide-lis Intus u-ris, et a cu-ris Purgas,quando S^r

-=

vi-si-tas. i5.Mentes pri-us impe-ri-tas Et sopi-tas et obli-

tas

Erudis et exci-tas. 16. Foves Ifnguas, formas so

5num; Cor ad bonum fa-cit pronum A te data ca-ri-tas.


-Tq
. . j.

i ^

- -* _L

I/. O juvamen oppressorum, O so-lamen mi-se-rorum, Pan=Pi=3 perum re-fugi- um. 18. Da contemptum terrenorum, Ad

amorem supernorum Trahe de-side-ri-um. Amen.


7. Emitte Spiritum tuum et creabiintur. $. Et renovabis faciem terrae.
Oratio.

s
(

Ancti Spiritus, Domine, corda roris intima aspersipne foecundet. rtostra mundet infusio : * et sui Per Christum Dominum nostrum.

Os

* -) |
mm

(/}
"-{

l?"

rt

rt

^- 'W
. '
g J |g

" 0

^rnmrni

1
m {***/ ^

ft
mjm
<7 I I

- ji
.

o'
"~t p >
CO

rt

CO

i I -5" oV 2 ii ^

1|i

'

i
3^ 5*
CO
C~* ii
1 ^ | M

TJ P-

jr**
1

rt -C

i
CTQ
1

D1

'

c
:

CD

3 O i- J^

r
mi i

~i I

O> rt

IJI
B.

g- :

in
(l>^ 1

?H*|
1
\m
rt

M
~,

h >
M

3. 'i i
^ CO

n i?
r
c
]

*""*

HH 2

s; ^ 3
cr P i
'
1
0

LX 1)

' D".
p

O5

p
_
1m i __J I
^. !

fi ;v
?' i"!
co s .
o

o> rt fr
i

I K
11

o
^

a*

CO

co

11

i
' i

" s| p
px

T 11 b S
H^ p ^

c
.'7

ita
r^N i

u ~

rt C

r
^
H n> in 11

'* ==:=
S"
CO
-1
CO

: n
I m

CO

ii
rt

j;1 1 i
7
Zl -1 L1

w
S* t>

^_^

2
H

i-**

CO
1

~^ ii

^ 5-

^ i

g L
m*
03 '

Z >

0 m* m

t '1 1

-fD 3

c
_B

O> i ' '


m m
rL

:
3

-
UB

~ii
0 m

n *A ? ". j. I
^Q g
rt J
M

n -
J

co ^

'b n
rt

CL

"
~l

:=3

c
m

i
CO

i I ~i "
_j

rt* O>

3V

O ^ o: ^-.>-t i i ^lfc_L

rt C CO

li-

In Dominicis per annum

79*

65. Adesto sancta Trinitas.

*
_ 41 A.

1 J

" '

'J ; . ',- f P. a

' ji

H
i
IB

D-esto sancta Tri-ni-tas,


1

Par splendor, una De- i-

%4v

1 iV
Sine fi- ne prh>

tas, Quae exstas rerum omni- um


,.,

. 1

"1
Laudat, ado-rat,

ci'-pi- um.

2. Te caelo-rum mi-li-ti- a

y i

n. n-

~i~tir
1 ^A. ^A.

i 1

1 1 - ^

praedi-cat,

Triplexque mundi machina

Benedi-

g-cit per saecu-la. 3. Adsumus et nos cernu- i Te

^T:
ado-rantes famu-li :
_ - m J

V6-ta precesque supplicum

b . , 1 L- ' " P. a

Hymnis junge cae-lesti- um.


'

4. Unum te lumen cre-di I N 1

P. "PL-

mus, Quod et ter idem co-limus :


, di-cimus,
T-

Alpha et Omega quern


.J.--.,.^^^-.. p_

s Te laudat

,_^

ri _.

omnis spi-ri-tus.

5. Laus Pa-

r
r 4_

C -OJ

en
l
1r~ 1 *| 1i 1r~-

i'
oJ T3

U
ini

"1
.6 iE
3 J
1 ^ ^

.t2 en
"en
"CD f* >J 1
9

*i I

I[

3 n II

im

"L |
CO

i M ^
*l I en CD

i
v"c
U

.Jn

CO

'a,

"S
T3 0 1
jm

i
E_

*CJ

*-<

*i r1 ii

-a H
. ^
H

i
-i 1
i
CO
9

3 3
"u

Q-

ii- J en

&
PH

it
iE

a
4

i^ '
en" 3
Ui CJ

o
7 19 J

i d i .' [
i i
-CD CJ

'S
1

: tj
'' g..

* E
i
1

-CD bjQ
0
CD G
,
1

iI i[
-CD CJ

en ,M

en
'
j"

"

ij
1[

"5 D
:' E VO

1
*

i- -

?
Q
1n
r*

t
o I

i G CO

, iE w . '1
i
c~;

3
". I
a
VoJ

II

^
CJ 9 -

1 i
1

en ;3

IP

E
t5

Q
3
^^ I -H

1
.
i

S
r~ ^
|

7 i*

.' L
i9
.S

-cT
09 O

en

i
i _j i

vS

s
S
-O

H a
1

\9

CX
VH

o
I

i[
H

r ' '

J
Q
1
9!

H
[
1

t
s
iE iE '1 im

*i i bjo <
en CD
CD

*c

^H

CC C
CJ

t
-

E
19 _ 1i I
1

-0

9 9

-oJ PH

i i9 ^

r "S
4-T
CD

ii
vrt en

^ - 9 _

1r

> 5
i^ 2

6 ^ i 1 n ,- ^ n
1

f.

CO
( r
9?

*i I i

9_

.1
i
1 9

*c "So

I i-

^i

i 3

r
i cm i ii
1
d 1

s 11
!
-O
( 9. 9
en

. '[ gI

G 03 G c
O 19

.w

^5 o

"T

*n i ^6

li

en

r* 9 CD

f )

CD 0

s a,
r i
1

O
en
9. CD*

9*

1i

'a co o

!<

H
i "

1 9

WPi

'd -I H mm

gr1 9 "

CJ

viV

In Dominicis per annum.

81*

ri-

tu- i Sancto. * Te.

67. Kyrie, fons bonitatis.

Yri-e, fons boni-ta-tis, Pa-ter inge*ni-te,

i ! _ '

a quo

9 ' -" *

bona cuncta procedunt: e-le- i-son. K^-ri- e, qui pa-ti Ndtum

mundi pro crfmi-ne,

ipsum ut salvdret mi-sisti : e-ld- i-

son. Ky-ri- e, qui septi-f6rmis dans dona Pneuma-tis,

quo caelum, tdrra repldntur : e-1^- i-son. Chri-ste, uni-ce

6- i Patris G^ni-te, quern de Vfrgine nasci-turum mundo


i

g .
. *

i - . '.. *.
1

Id

mi-rf-fi-ce g

sancti praedix^-runt prophetae : e-1^- i-son. ;

r*-<-i:

Chrfste hagi-e, cadli compos regi-ae, me-los glo-ri-ae cti-i

82*

Pro diversis Temporibus et Festis.

s
semper adstans pro numine Ange-16-rum decantat apex '

*
1

'

p.

e-le- i-son. Christe caeli-tus adsis nostris pre-cibus, prog *

nis mentibus quern in terris devote co-limus,


1

ad te pi-e
1

1 1

pi s
_

% [

<

Je-su clamantes : e-le- i-son. Ky'-ri- e, Spi-ri-tus alme, l .._ M j .

i_i_"^

"^P.

^ . .

. .

cohaerens Patri Na-toque,

urn-us usi-ae

consistendo,

lpa

"

"~g"*

* M-

~-

flans ab utroque : e-le- i-son. Ky-ri-e, qui bapti-za-to

in Jordanis unda Christo,


i m 1- m i

effulgens spe-ci- e
Ci '

co-lumbi <

na apparu- isti,

e-le- i-son. Ky-ri- e, ignis di-vi-ne, +.


--i

pectora nostra succende,

ut dfgne pa-ri-ter proclamare

possimus semper : e-le- i-son.

In Dominicis per annum.

83*

68. Firmator sanete.


6.

TT = JL Irmator sanete firmame'nti, e-le- i-son. 2. Compab . _


"

* i i

ctor sacri fundamenti, e-le"- i-son. 3. O summe splendor orH .. . < ,.


1* i . *

nam^nti, e-le- i-son. 4.Christe, le"- o fortis, victor mor- tis,


_ 1

le- i-son. 5. Chrfste, cuncta re'gis,auctorle'- gis, e-le-i-son. "~


_._
w. _ ._ ^ '

. i _
~

i
1

. .JJ

6. Chrfste, vitae dator et ama- tor, e-le-i-son. 7. K^-ri-e, am-

-I* .^_=_* ^ _ ..
" "" 4 '^ *

bo-rum flamen, lapsorum levd-men, e-le'- i-son. 8. Ky-ri- e,


ife ' '

tolle gravamen, dans re*- is so-la-men, e-le*- i-son.Q.K^-ri- e,

=]:
Trfni-tas alma, te confite"ntes et laudantes sal-va, e-le- ison.

In Festo S. Trinitatis. y. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. JR. Laude" mus et superexaltemus 6um in saScula. Oratio. Mnipotens sempit^rne Deus, qui tia majestatis adorare Unitatem : f dedisti famulis tuis in confes- qua^sumus; ut ejusdem fidei firmisione verae fidei, aet^rnae Trinita- tate, * ab omnibus semper muniatis gloriam agnoscere, et in poten- m ur adversis. Per Christum.
N 807. 4

84*

Pro diversis Temporibus et Festis.

IN HONOREM SS. CORDIS JESU. 69. Auetor beate saeeuli.

fl.

Uctor be- d-te saecu-li, Chrfste Redemptor 6mni- urn,


r

^ . a

Bi

V .

...v_ ,

Liimen Pdtris de lumine, De- usque ve"-rus de D6-o.

> '
V

'

ni

.
Ut

2. Amor co-egit te tii-us Mortd-le c6rpus siimere,


i i - . * .

.^ * P1 .

, S -B

ndvus A-dam redde-res Quod v^-tus ill* abstii-le-rat.

-it=-==~=^3ra
r

fc

5, *

3, 111* amor dlmus drti-fex T^rrae marfsqu* et siderum,


i' .

St. __ a * Errdta pd-trum mi-se-rans, Et n6stra riimpens vincu-la.

. r .

r
k <a

" '

! _ "

4. Non corde disc^-dat tii-o


i
i

Vis fll# am6-ris fnclyti :


j

. a

.j-

P"

. .j

Hoc fonte gen-tes hauri-ant Remis-si- 6-nis grd-ti-am.

In honorem SS. Cordis Jesu.


B

85*

1 ' r
1

Hi

'

rTZ&-

'

r*
m

HB

i '

5. Percuss//;/? ad hoc est lance-a, Passumqu^ ad hoc est vulS -r-:-

+-

3:
ne-ra, Ut nos lava- ret sordibus Unda flu- ent^ et san-

pi

"

"

i rv .

guine. 6. Je-su ti-bi sit glo-ri-a,

Qui Corde fundis gra-

ti-am, Cum Patr^ et almo Spi- ri-tu

In sempi-terna sae-

cu-la.

Amen. 70. Cor, area legem eontinens.

i.

c
* 1 1

OR, area legem eontinens Non servi-tu-tis ve-te!

fm

r- . j

>

ris, Sed gra-ti-ae, sed ve-ni-ae, Sed et mi-se-ri-cordi-ae.

1 r 1 " . i

. i *

2 r
F

i i Mi

2. Cor, sanctu-a-ri- um novi Inteme-ra-tum foede-ris, ; i J pi . . t . p . a -Pi. ! Templum ve-tu-sto sancti-us, Ve-lumque sciss^ u-ti-li-us.

86*

Pro diversis Temporibus et Festis.

e
-* L.

3. Te vulne-ra-tum cari-tas Ictu pa-tenti vo-lu-it, Amo-ris

in-vi- si-bi-lis Ut ve-ne-remur vulne-ra. 4. Hoc sub amo-

ris s^mbo-lo

Pdssus cru- &nta et m^sti-ca,

Utriimque

e
^==8=i=^:
sa-cri- fi- ci- um Chrfstus Sa-ceVdos obtu-lit, 5. Quis non

amantem redamet? Quis non redemptus di-ligat,

Et

rd^ in {-sto se-ligat ^Eterna ta-bernacu-la? 6. Je-su, tf-

bi sit glo-ri- a, Qui Corde f lindis gra-ti- am, Cum Patre et . m % ' almo Spi-ri-tu
Lfc >

Ji
P" 1

. . .

J. . -- | .

In sempi-terna saecu-la.

Amen.

71. Cor Jesu amantissimum.

i.

5
g. OR Je-su amantissimum! * fons in-exhaustus
H H I
-

In honorem SS. Gordis Jesu.

87*
-j l

r- "

i-fli '"

bonorum dmni-um, vf- a

et vf-ta nostra,

Pax nostra,

reconci-li-a-ti-o nostra,

exemplar n6strum, refugi- um

IE=Z
no-strum, gaudi-um nostrum, exi'-li- r nostri so- la-ti-um.

=rr^^r

.-s-^
^g-3nfr-r^

Hi

Ti-bi laus, tf-bi glo-ri-a, ti-bi gra-ti-arum acti-o : tf-bi

-8-%impe-ri- um cordi- um * in ae- ter-rium, alle- lu-ia.

Septuages. in ae- ternum.

72. Cor Jesu, caritatis vietima. I.

'5

--

--

C~S
g-

OR Jesu, ca-ri-ta-tis victima, veni-te adordmus.

Cor J^-su.

. Majo-rem hac di-lecti-6nem nemo ha- bet,

ut animam

88*

Pro diversis Temporibus et Festis.


L - JL 1 _

.." - " . i .
- -

" T

su-am ponat quis pro arm'-cis


*

su- is. Cor Je-su.


P^-i 8-fTi *1

. Chrfstus pro nobis animam su- am posu- it,


" . . .B.i

et lavit

nos a pecca-tis nostris in Sanguine

su- o. Cor Jd-su.


~* :

v* aH. '1
Sancto.

. G16-ri-a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu-i

5Cor Je-su.

73. COP Jesu, earitatis vietima. II.

3. S

i^r-"

j~~". = ,

OR Jesu, ca-ri-ta-tis vietima, ve-nf-te adoremus.

Cor Je-su.

. Majo-rem hac di-lecti-6nem nemo ha-bet,

ut Animam

.-

. . . . . i l i " ", T

.,-. .

.. .

* "^ l.b pi , .- , -

, ...B M '

sil-am ponat quis pro amf-cis sii- is. Cor Je-su.

In honorem SS. Cordis Jesu.

89*

Ig=E i!-__

-*- et lavit
i*

T. Chrfstus pro nobis animam su- am po-su- it,


=

? Pi-

pi

nos a pecca-tis nostris in Sanguine sii- o. Cor Je-su. S FT"


H"~i~S~~"7

^I~l8~i~

T"~"

y. Glo-ri-a Patri, et Fi-li- o,

et Spi-rf-tu-i Sancto.

I-r
Cor Je-su.

74. 0 quantum in Cruee.

/~* r &. r / / ' / quantum m Cruce'* spi-rant amo-rem caput tu-um,

-q.^ = ^ ?

Christe, inclina- turn, manus expansae, pectus apertum!

Ff-li De-i, qui venisti redime-re perdi-tos,


H .

no-li dam-

Pi

n1 *

_ ". ' . " % f


:

f j r* ' In

na-re redemptos : de valle fld-tus ad te clamanti- um,

S
Je-su bone, exaudi gemi-tum,

~
nee men-suram observes

90*
b % 1 -'

Pro diversis Temporibus et Festis.

. ..,...,,,,..,. .. ._.,. . , ,

In .

^4, . .^

'

"

-'~- -- * .,.-- - In. ^4-- iH

crimi-num : vulne- ra-tum Cor pre-camur tu-um,

pi- e

De- us.

7 5 . Summi Parentis Filio.

i.
Ummi Parentis Fi-li-o, Patri futii-ri saecu-li, Pa-

S
cis be-atae Princi-pi, Promamus ore canti-cum. 2. Qui vul-

.
-*T*-

'

:;

nera-tus pdcto-re

Amo-ris ictum pertu-lit, Amo-ris tirens


J

e
ignibus

.B

Ipsum quz* amantem d{-ligunt. 3. J^-su do-16-ris

victima,Quist^ innocentem compu-lit, Dura ut apertum Ian1l


" " 9^ :: .: -m. . , . . - . . ' " _ | 1 * ' * * ' "

ce-a Latus pate-ret vulne-ri? 4. O fons amo-ris fnclyte!

O ven# aquarum Ifmpida!

O flammtf adurens criminal

In honorem SS. Gordis Jesu,


1 - - - - - - -

91*

1 "

" ' ""

O Cordis ardens ca-ri-tas! 5. In Corde Je-su jugi-ter Re-*~

conde nos, ut ube-ri

Dono fru-amur gra-ti-ae, Caelique

s
tandem praemi- is. 6. Je-su, ti-bi sit glo-ri- a, Qui Corde
-n J~
- [ -

--

=*-

fundis gra-ti-am, Cum Patr^ et almo Spi-ri-tu

In sem-

J
~ JL _

pi-terna saecu-la.

Amen.

76. Sieut dilexit me.

7-tr
X5

e iii=a^
Icut vos : * Mane-

* di-lexit me Pa-

ter,

et e-

go

cli- lexi

te

in di-le-cti- 6- ne :8nr-i-i-airji-:-rJ me- a servave-ri-tis, manete

^"-^ me- a. y. Si praecepta

in di-lecti- 6ne me- a,;

sic-ut et ego. Patris me*r i prae-

92*

Pro diversis Temporibus et Festis.

-V
et mane-o in ejus di- lecti6-

cepta serva- vi,

-s-

A-fr^-3Patri, et Fi-lio,

ne. * ManejT-jfly--

te.

Glo-ri- a

~~m

et Spi-rf- tu- i

San- cto. * Mane*-

te.

y. Haurietis aquas in gaudio. ^?. De fontibus Salvatoris.

Oratio. Eus qui nobis, in Corde Filii pietatis nostrae praestantes obsetui, nostris vulnerato peccatis, quium, * dignae quoque satisfainfinites dilectionis thesauros mise- ctionis exhibeamus officium. Per ricorditer largiri dignaris : f con- eumdem Christum Dominum nocede, quaesumus; ut illi devotum strum.

77. - Litaniae Ss. Cordis Jesu.


4.

K
3 . .

^
^

3 ..
a " "
9 - " " "

Yri- e e-le- i-son. ij\e e-le- i-son. ij. Kyri- e

e-le- i-son. 27, Christe audi nos. z;. Christe exaudi nos. ij.

r
Pa- ter de caelis De- us, mi-ser^-re no-bis. Fi- li Red- emptor miindi De- us, mi-sere-re no-bis. Spi- ri- tus Sancte De- us, mi-sere-re no-bis. Sancta Tri- ni- tas u-nus De- us, mi-sere-re no-bis.

e-

....-...

i. Cor Je-su, Ff-li-'i Patris aeter-ni, mi-serd-re no-bis.

In honorem SS. Gordis Jesu.


/
v

93*

,,. .
2.

. - n
turn, turn, tae, ctum, mi, li, tis, lum, num, sus, mum, um, ae, tis, it, mus, rum, ae, te, tis, stris, is, stra, ctum, turn, nis, stra, stra, rum, um, um, um,

Cor

3- Cor 4- Cor 5- Cor 6. Cor 7- Cor 8. Cor 9- Cor 10. Cor ii. Cor 12. Cor 13. Cor Cor
14. 15.

Cor

1 6. Cor 17. Cor 1 8. Cor 19. Cor 20. Cor 21. Cor 22. Cor 23- Cor 24. Cor 25- Cor 26. Cor 27. Cor 28. Cor 29. Cor Cor 31- Cor 32- Cor 33- Cor
ii

Je-su, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formaJe-su, Verbo Dei substantialiter uniJe-su, majestatis infiniJe-su, templum Dei sanJe-su, tabernaculum Al- tis- siJe-su, domus Dei et p6rta ca^Je-su, fornax ardens caritaJe-su, justitiae et amoris rece- pta-cuJe-su, bonitate et am6re pleJe-su, virtutum omnium ab^sJe-su, omni laude di- gnissiJe-su, rex et centrum omnium cor-diJe-su, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et sci- en- tiJe-su, in quo habitat omnis plenitudo divi- nitaJe"-su, in quo Pater sibi bene com- pla-cuJe"-su, de cujus plenitudine omnes nos ac- ce- piJe-su, desiderium collium aeternoJ-su, patiens et multae miseri- cor-diJe-su, dives in omnes qui invocant J^-su, fons vitae et sanctitaJ6-su, propitiatio pro peccanotis Je-su, saturatum op- pro-briJe-su, attritum propter scelera noJe-su, usque ad mortem obedifaens Je-su, lancea perforaJe-su, fons totius consolati6Je-su, vita et resurrectinoo Je-su, pax et reconciliati0 notoJe-su, victima peccaspe- ran-tiJe-su, salus in te ri- en- tiJe-su, spes in te morum 6- mniJe-su, deliciae sanctoii % ii " S "S

ni '

i i

Agnus De*-

i, qui tollis pecca-ta mun-di,

parce nobis

Domine.

Agnus De-

. 1 ~ *^i~ ' % ' B i, qui tollis pecca-ta mun-di,

94*
i

Pro divefsis Temporibus et Festis. 1

^t

exaudi nos, Domine.

Agnus De"- i, qui tollis pecca-ta

=S=3=
y. J^su mitis et humilis Corde. ^7. Fac cor n6strum secundum Cor tuum.

mun-di, mi-se-re-re no-bis.

Oremus. /^VMnipotens sempiterne Deus, re- bus, Tu veniam concede placatus, * \J spice in Cor dilectissimi Filii tui, in n6mine ejusdem Filii tui Jesu et in laudes et satisfactipnes quas in Christi : Qui tecum vivit et regnat nomine peccatorum tibi persolvit, f in sae"cula saeculorum. Amen. iisque misericordiam tuam pete*nti-

IN FESTO D. N. J. C. REGIS. 78. Te saeculorum Prineipem.

T
.. P" 1 "

-V
E saecu-16-rum Prineipem, Te, Christe/ Re-gem
. . .
d

'

pi V*
1
IT*

a i.

--- -R* *

G^nti-um, Te menti- urn, Te cordi-um

Unum fa-temur

^ .
V J %. ' " - ...

> ^ ,
"'
. imr* .-

ar-bi-trum. 2. Sce-lesta tiirba clami-tat : Regnare Chrf-

r "is L J %

. ' . . . ....

s. *

stum no-lumus : Te nos ovan-tes omni- um

f. ^ ..

Regem su-

" r <

premum di- cimus. 3. O Christe, Princeps Paci-fer, Mentes

In Festo D. N. J. G. Regis.

95*

re-beU-les subji-ce : Tu-6qu amo- re devi- os

Ovile in

s
y.

tettd
ii-num congre-ga. 4. Ad hoc cru- ent ab arbo-re P6ndes
Pi ^ P. J

1
i !^ .

- 1

T* .

! 1 A 'N 4

ii

P"

, g '
Cor

a-pertis brachi- is : Di-raque fos-sum cuspide

. e.

' '

P ,

igne flagrans exhi-bes. 5. Ad hoc in a-ris abde-ris Vi-

ni da-pisqu^ ima-gine, Fundens sa-Iii- t e m f i - l i - i s


S
m

:-

A
P.

['
i i

_ A_^

Transverbe-ra-to pe-cto-re. 6. Te na-ti- 6-num Praesides

HrT

^^"P

Ho-no-re tol-lant publi-co, C6-lant magi-stri, judi-ces,

' . p.

.-

Leges et artes dxprimant. 7. Submi'ssa re-gum fulge-ant

=^__v

^^=n
V .
| mm ^ - |

Ti-bi di-catt7 insfgni-a : Mi-tique sceptro patri-am


5

Domosque subde ci- vi- um. 8. Je-su ti-bi sit glo-ri-a,

96*

Pro diversis Temporibus et Festis.

!_
-

HBj_

a-

3=^

Qui sceptra mundi tempe-ras, Cum Patr^ et al-mo Spf-ri-

*i

r*

9 .

'*4

A '

tu,

In sempi-terna sae-cu-la.

Amen.

79. Vexilla Christus inelyta.


1.

Exi'lla Christus incly-ta

La-te tri- umphans expli-

cat :Gentes ad-este suppli-ces, Regique re- gum plaudi-te.

2. Nori Ille regna cladibus, Non vi metuque subdi-dit:


_

PL Ib

. a
4

P.
B-J

.__ , p . .. . U
_.-

Alto le- va-tus stf-pi- te,


_

Amo- re tra- xit omni- a.

3. O ter be- a-ta cf-vi-tas Cui ri-te Christus impe-rat,

i
Ik
1

"

IL

Quae jussa pergit exsequi

" pH _ 1 1 m , . Edicta miindo caeli-tus!

In Festo D. N. J. G. Regis.

97*

4- Non arma flagrant impi- a, Pax usque firmat foede-ra,

JL
-VJ

1
s-f.-

Arri-det et concordi- a, Tu-tus stat or-do ci-vi-cus.

5-

:^=

5. Servat fides connubi-a, Juventa piibet Integra, Pud(u _T


1

ITi

1-

fn

PB * _ . m\a flo

! . .

f !

bis splende- at Lux ista, Rex dulcfssime : Te, pac a- de*k i

i
Hi-

i I "

V -

. P"1 j

i " 7 i

pta candi-da, Ado-ret 6r-bis subdi-tus. 7. Je*su, ti-bi sit glo- A-

ri- a, Qui sceptra miindi tdmpe-ras, Cum Patre et almo


" !'

Spi-ri-tu,

In sempi-t^r-na saecu-la.

Amen.

98*

Pro diversis Temporibus et Festis.

80. Tua est potentia.


2. <

T
mi-

*=g-~.iKj^==^z=^jei=^
U- a est * po-ten-ti- a, tii- um re- gnum, Do-A-4h

ne : tu

es super omnes gen- tes : * Da pa-

cem, Do-mi-

ne,

in di-

e-bus no- stris.

. Cre- a- tor omni- um, De- us, terrf-bi- lis et for- tis,

Justus et

mi-se-

ri- cors. * Da pa-cem. Jf.G\6- ri-a

Patri, et Fi-li<fr Da pa-cem.

o,

et Spi-ri-

tu-i

Saii-cto.

81. Dabit illi.

i.

._

Abit il-li * Dominus De-us se-dem David, patris

e-jus : et regna-bit in domo Jacob in ae-ternum, et re-

In Festo D. -N. J. G. Regis.


J^-i 1 m=

99*

gni e-jus non e-rit fi-nis, alle-lu- ia.

. -

p'

Agni-fi-cat * anima me-a Domi-num. 2. Et exsul-

tavit spi- ri-tus me- us, * in De- o sa-luta-ri me- o. i . ... - - - .~I . b i"

3. Qui-a respexit humi-li-ta-tem ancillae su-ae : * ecce

*.

__-,

! % 1*.

1, J 1'
i~^

enim ex hoc be-a-tam me di-cent omnes gene-ra-ti-ones.

-ff-*-

*- fb ; ;

4. Qui-a fe-cit mihi magna qui pot-ens est: *'et sanctum no-

5- -smen e-jus. s ": in proge-ni- es *

5. Et mi-se-ricordi-a e-jus a progeni- e

-Sr

-tr

H I

timentibus e- um. 6. Fe-cit potenti- am in brachi- o su- o : *

5*

dispersit superbos mente cordis su- i.

100*

Pro diversis Temporibus et Festis.

fa

i*3 " p i

fm I

*-

^_

7. Deposu- it pot-entes de se-de, * et exaltavit humi-

les. 8. Esu-ri-entes imple'-vit bo-nis : * et df-vi-tes dimi-

sit inanes.

-.

S -.

^^ . ._, i ' d

f"

9. Suscepit Isra-el pu- erum su-um, * recordatus mi-se5 1 *

S_ \

... .

f^
1

3 "-^ ?

ricordi-ae su-ae. 10. Sic-ut lociitus est ad patres nostros,

Abraham, et semini e"-jus in saecu-la.

ii. G16-ri-a Pa-tri, et Fi'-li- o, * et Spi-ri-tu-i Sancto.


C L5 3
d

. PB

-*i*

12. Sicut e-rat in principi-o, et nunc,et semper,* et in sae-

.9

V, '.
Repetitur Dabit illi. lit supra.

cu-la saecu-lorum. Amen.

y. Adorabunt eum omnes reges terrae. I?z. Omnes g6ntes servient ei. Oratio. /AMnipotens sempiterne Deus, qui liae Gentium, peccati vulnere dis\J in dilecto Filio tuo, universorum gregatae, * ejus suavissimo subdanRege, omnia instaurare voluisti : f tur imperio : Qui tecum vivit et concede propitius; ut cunctae fami- regnat in ssecula saeculorum.

In Festo omnium Sanctorum.

101*

IN FESTO OMNIUM SANCTORUM. 82. Vidi Dominum.


1.

Y
* J .

Idi Dominum * se-den- tern


'

su-per so-li- urn ex-

et
m

i L* rr 1 &1 ffK v

* is.
et

.=

- '

:!" *

eel

sum
2

e- le-vaJ m ^ ^H .

turn,
_

plena e-rat

C *~ A . ig-HH-j-=-=
omnis terra ma-jesta-te e-

I=^MM^-J
a bant templum.
i i

jus : * Et e-

A.n-F=quae sub ipso erant re- pie-

. Se-raphim stabant super il- lud : sex alae lini,

et

sex a- lae al-

te-

ri.

* Et e-

a.

y. G16-

ri a

Patri, et Fi-li-

o, et Spi-ri- tu- i

San-

^
cto. * Et e- a.

102*

Pro diversis Temporibuset Festis.

83. Vidi Dominum.

Y
M
B

Idi Domi-num sed&item* super so-li-urn excelsum


- =

! "Hi :
1

J -- "
1

llr

" - -

ftii 1 i i

et pldna 6-fat

omnis terra ma-jesta-te

e-jus : et

e-

a quae sub fpso e-

^=^T

rant, replebant templ-um.

84. Te gloriosus.
7.

6p.: " i n. A -LE^--^_.q


E glo-ri- 6- sus * Aposto-16-rum chorus, te PropheV. .. I .

ta-rum lauda-bi-lis niimerus : te Martyrum Candida- tus

lau-dat

ex-^rci-tus : te omnes e-lecti voce confi m

1^4 1 i *

f . i ' . V - - - I. 1 ten-tur u-nanimes : be- a-ta Trf-ni-tas, unus De- us.

. Justi autem in perp^tuum vivent. f. Et apud Dominum est merces eorum. Oratio. A, quaesumus Domine, ffideli- et eorum perpetua supplicatione bus populis omnium Sancto- muniri. Per Christum Dominum rum semper veneratione laetari nostrum.

Pro fidelibus Defunctis.

103*

PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS. 85. Congregati sunt.


1.

c
dum me
_3^

Ongrega- ti

sunt, De-us, * ad devoran-

se-du-cto- res me- i, scripta tenentes


P^fr-_p^p

-L^%a**-*
la quae ges- si. Ergo vo-ci-fe-ran-tur dicentes :

ma-

s- fi.. i ._.-i^--_.
De-us de-re-]fquit e- um, persequimi-ni
y
1 P. Hi . . . j ~. r* " te e- um : qui- a non est qui libe-ret

--
e- um.* De-us

et comprehendi

i r

me-

us, ne e-longe-ris a me, De-us me-

us, in auxi-

s e

-
HKHI~T~i~

^
in adju-

li- um me- um re-

spi-ce : De- us me-

us,

n=^=^
to- ri- um
um inten-de,

104* *

Pro diversis Temporibus et Festis.

-'. De-lfcta juventu-tis me-

-sae ne memine-ris, Do1 um

+
mine,

I . ,t-m
tu- am a

Y--I

et ne avertas fa-ci- em

me : quo-

* ^-ff-f. a
ni- am trf- bu-lor,
g

r " '
ve-16-ci-ter

-*exaudi me,

i 31 ***;-4
tfi-

n ^A. i ' Domi- ne. * De- us me- us. y. Requi-em


| B

-J _ rt*""

% it ?

"*

-J*' P i H i -

aeter- nam dona e- is Do-

mine :
. 4

et

lux perpe-

a
tu-a

__

__

liice-at

e-

is. *De-us me- us.

IN DEDICATIONE ECCLESIAE. 86. Jerusalem et Sion.


5.

Erusa-lem et Si- on ff-li-ae, Coetus omnis fide-lis !_____.

: i = ^

cu-ri-ae, Me-los pangant jugis laeti-ti-ae ; Alle-lu-ia.

In Dedicatione Ecclesiae.

105*

2. Chrfstus enim, norma justi-ti-ae, Matrem nostram despon-7HIT -

sat hodi- e, Quam de lacu traxit mi-se-ri-ae, Eccle"-si- am.


^

_.=

p,__1HI

__

i m ";1

=V

>

3. Hanc sanguinis et aquae miine-re,


*< 5b .

Dum pende-ret in
i - *1

. *| 1

_ H

" ' i a

criicis arbore, De propri- o produxit late-re De- us homo.

4. Forma-retur ut sic Eccle-si- a, Figura-tur in prima fc^mi-

na, Ouae de costis Adae est edi-ta Mater Heva. 5. HeVa

fu- it noverca poste-ris : Haec est mater e-lecti g^ne-ris,

h=
Vftae parens, as^-lum mi-se-ris, Et tute-la.6.Haec est

ba qua tu-ti vehimur, Hoc ovi-le quo t^cti condimur : Haec

106*

Pro diversis Temporibus et Festis.

Eszzi
co-lumna qua ffrmi nf-timur Ve-ri-ta-tis. .7. O sol-mnis
_i - - ..

festum lae-ti- ti-ae, Quo uni-tur Christ us Eccle-si-ae

In
: 7 J.

Cb

"

'

quo nostrae salu-tis nupti-ae Ce-lebrantur,

Justis inde sol"7

-=-*

vuntur praemi- a Lapsis autem dondtur veni- a : Et san-

frr-^
cto-rum augentur gaudi-a Ange-16-rum. 9. Ab aeterno

fit
fons sapi-enti-ae, Intii-i-tu so-li-us gra-ti-ae Sic praevi-

-~-i
clit in rerum se-ri- e Haec fu-tii-ra. 10. Christus jungens

^^I^^^S^^=-"Z[Z1]
-= * -
;

nos su-is nupti-is, Recre-a-tos ve-ris de-li-ci-is,

Inter-

fei=r_
esse Mci-at gaudi-is

^A-ar

Elect6-rum. A-men.

In Dedicatione Ecclesiae.

107*

87. Urbs Jerusalem.


4.

fr-^t-.

!JV-*i==^-pryg-

tt
s

Rbs Je-ru-sa-lem be-a-ta, Dicta pads vf-si-o,

Quae constru-i-tur in cae- lis Vi-vis ex lapi-dibus,

t-r

Et An-

^t:E=S==^^:
ge-lis corona-ta,
7

7-*ftr Ut sponsa-ta comi-te. 2. N6-va ve-ni- ens

e caelo, Nupti-a-li tha-lamo Praepara-ta, ut sponsa- ta


i

-, . ""
N . F.

. "

fl -

Copu-le-tur Domino : Pla-te-ae et mu-ri e-jus

Ex auro

S'y^""^

n~~~

'

j,

pu-rissimo. 3. Portae ni-tent marga-ri- tis S 7

Ady-tis pa-ten

:J

tibus : Et virtu-te me-ri-to- rum


_

b^!=^^E==^^=^^S^
Illuc introdu-ci-tur
7 t

fll

i n. 4

N .

Omnis qui ob Christi nomen Hie in mundo premi-tur.

4. Tunsi- oni-bus, pressii-ris

Expo-lf-ti la-pides, Su- is

108*

Pro diversis Temporibus et Festis. 4-

3v=
co-aptantur 16- cis

Per manus arti- fi-cis, Disponunturr-

-JL-

i .

J 'I __

permansu-ri

Sacris aedi-ff-ci-is. 5. Angu-la-ris funda-

e
mentum Lapis Chrfstus missus est, Qui pa-ri- e-tum com-

:r*-nr
pa- ge In utroque necti-tur, Quern Sf- on sancta susce-

g
pit, ^=EIiP^-flr In quo credens permanet. 6. Omnis i'1-la De-6 sa-

era

Et di-lecta cf-vi-tas, Plena modu-lis, in lau-de,


1

Et
7 l

" V ,,_

i.

lfc

i*

canore ju-bi-lo, Trinum Dd- um uni-ciimque

Cum fervo-s-

-~~^ ' Hj->~< %

re praedi-cat. 7. Hoc in templo, summe De- us, Exora-tus

T.'.IS
Et dementi boni-ta- te Precum vo-ta suscipe;

adveni;

In Dedicatione Ecclesiae.

109*
fl. "

P.

__---

% . . .

Largam bene-dicti- 6-nem Hie infunde ju-gi-ter. 8. Hie pro-

i*

me-re- antur omnes Pe-ti-ta acqui-re-re,

Et adepta possi1

* .

P. * P . . * n. P" 1 1. R H ^- re, Cum sanctis per-enni-ter Pa-ra-di-sum intro-i-re, k .


Transla-ti

Is

'

. " _

J
r

~- r

,., ...-:

fv

in requi- em. 9. G16-ri- a et honor De- o

'
Incly-

Usquequaqu^ altissimo,
i

Una Patri, Fi-K- 6-que,

. r* .

f. . . fli . ' .- . . . r

to Pa-racli-to, Cu- i laus est et pot-e'stas Per aeterna sae-

e
cu-la. Amen.

88. Pax aeterna. l.


AX ae- terna ab ./Eterno hii-

33i=:
ic domu- i.

EE
Pax

4:

-s-

per- e"nnis, Verbum Patris, sit pax hii- ic do-

110*

Pro diversis Temporibus et Festis.

IS3:
mil- i. Pacem pf- us consolator hii- ic pra^stet

S.% *nH "n.* - = A-*^


domu-1.
. Haec est dpmus Domini firmiter aedificata. 5?. Bene fundata est supra firmam petram. Oratio. Eus, qui de vivis et electis lapi- Ecclesiae tuae corporalibus proficit dibus aeternum majestati tuae spatiis, * spiritualibus amplificetur praeparas habitaculum : f auxiliare augmentis. Per Christum Dominum p6pulo tuo supplicant!; ut, quod nostrum.

III. IN HONOREM B. MARINE VIRG.


TEMPORE ADVENTUS. 89. 0 Virgo virginum.

-*Virgo vfrginum, * quomodo ff- et istud? qui- a

nec pri'mam simi-lem vi-sa es,

nee habe-re sequen-

tem. Ff-li- ae Je-ni-sa-lem, quid me


>

admi-rami- ni?

S%

. PL =

1 i a

!%

Di-vinum est myste-ri- um,

hoc quod cerni-tis.

90. Gaude Dei Genitrix.


4.

-s
Aude De- i Geni-trix,* Virgo imma-cu-la-ta; gau-

G
ff_

F* . "

de, quae gaudi- um ab Ange-lo susce- pf-sti ; gaude, quae

genu- isti aeterni liimi-nis cla-ri-ta-tem; gaude Ma-ter,

^- " P- a

112*

In honorem B. Mariae V.

?* "

rn

bi .

.. j

gaude sancta De- i Ge-nitrix Virgo : tu

so-la mater

s
innupta; te laudat omnis factu-ra Geni-tn'-cem lii-cis :
i *

ii 2
B

. sis pro nobis, quaesumus, perpe-tu- a inter-ventrix.


91. Ave Maria. i.
n .

pi

>

rj " !

?.

i ! ' -

"

J J

-ve Ma-rf- a, * gra-ti-a plena, Dominus tecum,


g i -

benedicta tu

in mu-li- e-ribus, et benedictus fructus ven-

. ' * % I* tris tii-i, Jdsus. Sancta Ma-ri- a, Mater De-i,

"

ora pro

r , .5 . . a . f : . no-bis peca-tori-bus,nunc et in ho-ra mortis nostrae. Amen.


. Benedicta tu in mulieribus. ?. Et benedictus fructus ventris tui.

O ratio. Eus, qui de beatae Mariae Vir- tuis; ut, qui vere earn Genitricem ginis utero, Verbum tuum, Dei credimus, * ejus apud te interAngelo nuntiante, carnem susci- cessi6nibus adjuvemur. Per eumpere voluisti : f praesta supplicibus dem Christum Dominum nostrum.

In Gonceptione Immaculata.

113*

IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. M. V. 92. Tota pulehra es.

4. b

O-ta piilchra es, * amf-ca me- a,


~ - ,.,

et macu-la non
Pi ' _ *

-8 . .

est in te;

fa-vus distillans Id-bi-a tii-a; rnel et lac sub

R. '

lingua tii- a;
* , 9

6- dor unguentorum tu-6-rum super


mm m _ 3" 3

r-

V a 4

> .

omni- a a-roma-ta :

jam enim hi- ems transi- it,

-5T7V

.m-+rJ===t

imber abi- it et rec&- sit : flores apparu-^- runt, vine-ae

3=Hg

*=*- B ir-j
J

flor^ntes odd-rein ded^-runt, et vox tiirtu-ris audf-ta


I

pi* B

JL

'

'

est in t^rra ndstra : surge,


1r^ ^. b _ , , -ft ' P* i
B ^ _., '

pr6pera a-mf-cam^-a

> a

^- ni de Lf-bano, vd-ni, co-ro-nd-be-ris.

114*

In honorem B. Mariae V.

93. Immaeulatam.
-*-Mmacu-la- tarn Concept!- 6-nem * Virginis perpe-

tu-ae, Genitri-cis De- i Ma-ri-ae

sol-emni-ter ce-lebre-

*=&
-V

-^-1-J
mus;
t

ut e-jus pre- ce
_

-S*de pro- fundo mi-se'-ri-ae li-be9^ ,_ . _

r-^-^nr^=t:
fl.

ra-ti,

. 1

inter fi-li-os f mi-se-ri-cor-di- ae respi-re-mus,


3 d Pi

alle-lu-ia, alle-lu-ia. Post Septuagesimam : f mi-se-ri-

tTTTT
cor-di-ae respi-re-mus.

94. In hoc eognovi.


6. g

i- fr >
N hoc cogno- vi * Quoni- am vo-luisti me.

y i

i *

-j

7". Quoni-am non gauddbit in-imfcus me- us super me.

Tempore Natalis Domini.


1
"~ 1

115*

...

'
11

* J 1 R fl

IL %

. Glo-ri- a Patri, et Fi- li- o, . Benedicta tu in mulieribus. . Et benedictus fructus ventris tui. Upplicationem servorum tuorum Deus miserator exaudi f at qui in Conceptione Immaculata sanctae Dei Genitricis et Virginis

et Spi-ri-tu- i Sancto.

Oratio.

congregamur * ejus intercessionibus a te de instantibus periculis eruamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

TEMPORE NATALIS DOMINI. 95. Beata es Virgo Maria.

'Fi

'

"5

' 'Fa

B
t
1

E-a-ta

es* Virgo Ma-ri-a, quae Dominum por* _.


1

_ f" FB

. s ^
.

^ S* S %

ta- sti Cre-ato-rem mundi : genu- i- sti qui te fe- cit,

Ai

"_'* .

X!
> M -

I l l

! --=p V ' FB , r-

S-_

et in ae-ter- num permanes Virgo;


! b ' ] "_. i . . 1 D6-minum Je-sum Chri-stum.

6- ra pro no-bis

96. 0 mira res.


8.

=^^=J=6=tJJ=^ mi-ra res! * fi-li-a lactat Patrem, cre-a-tura

Cre- a-to-rem, famula Dominan- tern. O be-a-ta Mater! NO 807. 5

116*

In honorem B. Mariae V.

quae ube-re e-um la- ctat, qui omnibus ube-ra mi-se-ri-

s- -s
cordi-ae propi-nat. 97. 0 mundi Domina.

0~

2-

<Zftg_F!_,-_^_r^

1 ^ . .

fr-.-i-.-Z^ZJ

mundi D6mi-na, * regi- o ex semine orta,


-h

-stamquam spon-

ex tu-a jam Chrfstus processit alvo,

_=I1_ sus de tha-la-mo : hie jacet in praese-pi- o,

qui et

side-ra re-git.

98. Salve Virgo singularis.

s
ris, i -

6.

e =-
Alve Virgo singu-la-ris : Virgo manens De- um pa-

Ante saecla gene-ratum Corde Patris : Adoremns


-T 1
t

\
1

{5 ' % [

1 R. _ .i nunc ere-a-tum Carne Matris.2. Nos Ma-rf-a tu-a pr^ce

Tempore Natalis Domini.

117*

_*-=+-+-fHK-J N

A pecca-ti purga foece : Nostri cursum inco-la-tus Sic

*,

1 1 .

1 1

-S,

"

dispone,

Ut det su-a fru-i Natus vi-si-6ne. 99. Sancta et immaculata.

s
-%f-

Ancta
m _

* et immacu-lai .

lyr|tf*li;r=^
ram, ne- sci- o :

ta vir- gf-ni* * ^ ~

tas, quibus te lau-di-

bus effe-

J
* Qui- a quern caeli cape-re non pot- erant, * tu-o

^^
gre-mi- o contu-h'-sti. y. Benedi'-cta tu in rnu-li-e-ri-

bus,

et benedictus fructus

ventris

tu-

i. *Qui-a.

. G16- ri-a Patri, et Fi-li-

o,

et Spi-rf-

tu- i

San-cto. * Qui- a.

118*

la honorem B. Mariae V.

100. Deseendit de caelis.

i. i:

-H-

D
tre geni-

Escendit

* de cad-

lis De-us verus, a Pa-

J-a>Tr-i.__-_ii ti^_i__

tus, intro- i-vit in ute-rum Virgi-nis,

no-

bis

ut appare-ret vi-si-

bi-

lis, indutus carne hu-

s i-jTi

*-*-

mana protoparen-te e- di- ta :

* Et exi-vit per clausam

1 ifhMl"

portam

De-

us et ho-mo,

lux et vi-

ta,

s
'' r F*-*^

t=t=j_. fl 'i:

Con-di-tor mundi. y. Tamquam sponsus Domi-nus pro-

ce- dens de tha-

lamo sii-

o.

* Et exi-vit. V. G16-

s
ri- a

Patri, et Ff-li

o,

et Spi-rf-

tu- i San-

cto.

* Et exi-vit.

In Kpiphania Domini. Post partum Virgo inviolata permansisti. Dei Genitrix intercede pro nobis.

119*

Oratio. Eus, qui saliitis aeternae, bea- mus, * per quam meruimus auctotae Mariae virginitate foecun- rem vitae suscipere, Dominum noda, humano generi praemia prae- strum Jesum Christum Filium tuum. stitisti : f tribue, quaesumus; ut 1^7. Amen. ipsam pro nobis intercedere sentiaPost Purificationem : ft. ut supra.

Oratio. TTAmulorum tuorum, quaesumus non valemus; * Genitricis Filii tui A Domine, delictis ignosce : f ut Domini nostri intercessione salvequi tibi placere de actibus nostris mur : Qui tecum vivit et regnat.

IN EPIPHANIA DOMINI. 101. Verbum bonum et suave.


8.

Erbum Erbu bonum et su-ave, Personemus illud Ave,

Per quod Christi fit conclave


.
*

Virgo, ma-ter fi-li- a. 2. Per


. ""

' "

1 -

'

'

I I I - *

_1

quod Ave sa-lu-ta-ta Mox concepit foecunda-ta Virgo Da


_ .
1

pi

r 1 f. Pi

vid stirpe na-ta,


"!'

Inter spinas li-li- a. 3. Ave ve-ri Sa-lo1

monis Ma-ter, vellus Ge-de- onis, Cu-jus Magi tribus donis

120*
^

In honorem B. Mariae V.
_

V-

. 1

r 1

Laudant pu-erpe-ri-um. 4. Ave, so-lem ge-nu- fsti, Mundo

t^f=f=
lapso contu-lfsti, Ave, so-lem protu-listi, Vi'-tam et impe-

ri- um. 5- Ave sponsa Verbi summi, Ma-ris portus, sfgnum

dumi,

Aromatum virga fumi,

Ange-lorum domi-na.

<5. Suppli-camus, nos emenda, Emenda-tos nos commenda i""*~~iT " 7i . Amen.

Tu-o Na-to, ad habenda f. et Oratio ut supra, 119*.

Sempi-terna gaudi- a.

2 Febr. IN PURIFICATIONE B. M. V.

102. Stirps Jesse.

2.

^-vTirps * Jesse vfrgam

pro- du- xit,

vir-

ga-que

flo-rem:*Et

su-

In Apparitione

121*

per hunc flo- remrequi-e- scit Spi-ri-tus

al-

mus.

y. Vir-go De-i G&-

ni-trix virga

est, flos Fi- li- us e-

jus.

* Et.

J. G16- ri- a Patri, et Fi-

"

""

"

li-

o,

et Spi-ri-tu-i San-

cto.

* Et.

y. et Oratio tit supra. 119*.

11 Febr. IN APPARITIONE B. M. V. 103. Omnis expertem.


4.

^
-mnis e: expertem
1
' . "" _ i

^ ^ maculae Ma-rf- am

t- Edocet
i

\J
i

**

. . .

"

summus

fide- i magf-ster; Virgi-nis gaudens ce-lebrat

122*

In honorem B. Mariae V.

fide- lis Terra tri- umphum. 2. Ipsa se praebens humi-li


-' 1

1
,

r i . tl

pu-ellae Virgo spectandam, recre-at paventem, Seque con V i* ' . i *

.,._.. . .

_
i *- J

ceptam

sine labe, sancto Praedi-cat 6- re. 3. O specus

es

_..._.___,_._=_._____
fe- lix, deco-ra-te di-vae Matris aspectu! vene-randa
i~

-I-

^=Si5=^r===^i==i:
ru-pes, Unde vi-ta-les scatu-e-re pie-no Gurgi-te lymphae!

177

-I-

4. Hue ca-terva-tim pi-a turba nostris, Hue ab externis

eperegrina ter-ris

-*-*Afflu-it supplex, et opem potentis

sVirginis 6-rat. 5. Excipit Ma-ter lacrimas precantum,

sDonat opta-tam mi-se-ris sa-lu-tem : Compos hinc vo- ti

In Apparitione.

I-

a
re-foves labo-res,
1 1 1 1 1

patri-as ad 6-ras Turba rever-tit. 6. Supplicum, Virgo,

mi-se-ra-ta ca-sus, Semper o nostros


*
-

.'

(Pi i 1 *

Impetrans maestis bona sempi-ternae Gaudi-a vi-tae.

=:i
Et ti-bi compar
-I

7. Sit decus Pa-tri, genitaeque Pro- li,

utri-usque virtus, Spi-ri-tus semper, De-us unus, omni


i -

Temporis a^vo.

Amen.

. In me omnis gratia viae et veritatis. . In me omnis spes vitae et virtutis.


Oratio.

Eus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti : f supplices a te quaesumus;

ut ejusdem Virginis apparitionem celebrantes, * saliitem mentis et. corporis consequamur. Per eum~ dem Christum Dominum nostrum.

124s

la honoreta B. Mariae V.

25 Mart. IN ANNUNTIATIONE B. M. V.

104. Mittit ad Virginem.


6.

Ittit ad Virginem Non quemvis Ange-lum, Sed

Forti-tudinem, Su-um Archange-lum, Ama-tor homi-nis.

h=t
h~

. T=
~

_B_J_

2. Fortem expe-di-at Pro nobis nunti-um, Naturae faci-at

:Jt

i=!d

Ut praejudi- ci- um In partu vfrginis, 3. Natii-ram siipe-

ret Natus Rex glo- ri-ae : Regnet et imperet, Et : ^ . _ --}sco-ri-ae Tollat de me-di- o. 4. Superbi- e*nti-um T^-rat

fasti-gi-a, Colla sublimi-um Calcans vi propri-a, Potens

in prae"-li- o. 5, F6-ras e-jf-ci-at Mundanum prfncipem,

la Annuntiatione.

-+Matremque faci- at Secum parti-ci-pem Patris impe-ri- i.

6. Exi qui mitte-ris, Haec dona dissere; Reve-la ve-te-ris

:=zr;
Ve-lamen litterae, Virtu-te nunti-i. 7. Accede, nunti-a

Die, Ave, cominus; Die, plena gra-ti-a; Die, tecum Domir15 s

1
' ""

V i

. .

""

' 7

s i

'

T 1

nus; Et die, ne time-as. 8. Virgo suscipi- as De-i depogi ,* " ?" g i , , i

!__!_

j.

-_l.

_!__

i_l

si-tum, In quo perff-ci- as Castum propo-si-tum, Et vo-

turn t^ne-as. 9. Audit et suscipit Pu-ella nunti- um; Cre-=h

dit, et concipit, Et pa-rit fi-li- um, Sed admi-rabi-lem.

IO. Consi-li- a-ri-um Humani ge-ne-ris,

Et De- um for-

ti- um, Et patrem poste-ris,

In pace stabi-lem : u.Sic

126*

In honorem B. Mariae V.

nobis 6-ri-tur Lumen de lumine : Sic homo nasci-tur


HQ
1

1
1

r* ~ '

B B

, -

- < ""

Factus ex Virgine,

Indultor see-lerum. I2f Qui nobis

tribu-at Pecca-ti ve-ni-am, Re-atum di-lu-at, Et donet


r _

patri-am In arce si-de-rum. A-men.


y. Angelus Domini nuntiavit Mariae. ^z. Et concepit de Spiritu Sancto. Oratio. Eus, qui de beatae Mariae Vir- ut qui vere earn Genitricem Dei ginis utero Verbum tuum, An- credimus, * ejus apud te intercesgelo nuntiante, carnem suscipere sionibus adjuvemur. Per eumdem voluisti: f praesta supplicibus tuis; Christum Dominum nostrum.

TEMPORE PASSIONIS. 105. Stabat Mater.

Tabat Mater do-lo-rosa Juxta criicem lacrimosa,

Dum pendebat Fi-li-us.


2. Gujus animam gementem, Contristatam et dolentem Pertransivit gladius. 3. O quam tristis et afflicta Fuit ilia benedicta Mater unigeniti!

Tempore Passion is. 4. Quae maerebat et dolebat, Pia Mater, dum videbat Nati poenas inclyti. 5. Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret In tanto supplicio? 6. Quis non posset contristari, Christi matrem cpntemplari Dolentem cum Filio? 7. Pro peccatis siiae gentis, Vidit Jesutn in tormentis, Et flagellis subditum. 8. Vidit siium diilcem natum Moriendo desolatum, Dum emisit spiritum. 9. Eia Mater, fpns amoris, Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam. 10. Fac ut ardeat cor meum In amando Christum Deum, Ut sibi complaceam. 11. Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide. 12. Tui nati vulnerati, Tarn dignati pro me pati, Poenas mecum divide. 13. Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donee ego vixero.

127*

14. Juxta crucem tecum stare, Et me tibi sociare In planctu desidero. 15. Virgo virginum praeclara, Mihi jam non sis amara : Fac me tecum plangere. 16. Fac ut portem Christi mortem, Passionis fac consortem, Et plagas recolere. 17. Fac me plagis vulnerari, Fac me cruce inebriari, Et cruore Filii. 18. Flam mis ne urar succensus, Per te, Virgo, sim defensus In die judicii. 19. Christe, cum sit hinc exire, Da per Matrem me venire Ad palm am victoriae.

20. Quando corpus morietur, Fac ut animae donetur Paradisi gloria. Amen. U Alter tonus in Missa Septem Dolonim B. M. V. i5 Sept.

106. Vadis propitiator. TT


Jt Adis pro-pi- ti-a- tor * ad immo-lan-dum pro

omni- bus; non ti-bi

occurrit Pe- trus, qui di-ce- bat :

IdbStf
Pro te mo-ri-

-:ar? Re-liquit te Thomas,

Ufa
qui clama-

128*

In honorem B. Mariae V.

'-v r.: T .-i


bat di- cens : Omnes cum e- o mo-ri- a- mur? * Et

e
~
J

nullus de his,

ni-si tu so- lus Do- mi- nus, j- Qui ca-

fe=P^
stam me
^I

i
us.

conser-vasti,

Fi-li- us et De-us me-

. Venf-te
g-A-

et vide-

te De-um et ho-mi- nem penden-

-fr^Hli-gno. * Et nullus. G16-ri-a Pa- tri, et Fi-

tern in

li- o,

et Spi-ri-tu- i

Sancto. f Qui castam.

107. - Summae Deus.

i-, ^^^i^ZTZ"::^=
Ummae De-us clementi-ae, Septem do-16-res Vir-

-TT-71a^^zzp_,tl_JL,_. ft -T j ^~~~ ^^^p--?j_^tIj_^a_^_lil


ginis Plagasque J6-su Fi- li-i, Fac rf-te nos re-volve-re. -, H T.

-i=-_y? i i_

2. Nobis sa-lu-tem conferant De-iparae tot lacrimae, Quibus


-J-JH

^=:zi

lava-re suf-fi-cis To-tf-us orbis crimi-na. 3. Sit quinque

Tempore Passionis.
Pi ? 7 * T ~ *=I-|5

129*
f=_|

Je-su vulnerum Amara contempla-ti-o, Sint et do-16-res


H i 1 7

it

> -*--

-r

Virginis

Sterna cunctis gaudi- a. 4. Je-su ti'-bi sit glo-

ri- a, Qui passus es pro servu-lis, Cum Patr^ et almo Spi-

ri-tu,

In sempi-terna saecu-la.

Amen.

108. 0 quot undis laepimarum.


2.

o
1C _
Jl
" ""

quot undis Idcrima-rum, Quo do-16-re volvi-tur,

?--^
,

-s: " fVi i

Luctu-6-sa de cru-en-to Dum revulsum sti-pi-te, Cernit


_ *
- m i

T "

ulnis incubantem Virgo Ma-ter Fi-li-um! 2. Os su-ave,

mi-te pectus, Et latus dulcissimum, Dexteramque vulne_ . .j. . , __. . _ _ _

ra- tarn, Et sinistram sauci- am, Et rubras cru-6-re plan-

tas, Aegra tfngit lacrimis. 3. Centi-esque milli-esque

130*

In honorem B. Mariae V.

T Stringit arctis nexibus Pectus fllud et lacer-tos, Ilia figit

<-r
_ __ . _ _ .

fr

vulne-ra : Sicque to-ta colliquescit In do-16-ris oscu-lis. m-t=- 1 =

4. E-ia Ma-ter, obsecramus Per tu-as has lacrimas, Fi-li- ique

=^5=5:
triste fu- nus, Vulnerumque purpuram, Hunc tu- i cordis
-- f-

dolo-rem Conde nostris cordibus. 5. Esto Patri Fi-li-oque,

et co-a^vo Flami-ni, Esto summae Tri-ni-ta- ti Sempi-

terna glo-ri- a, Et perennis laus honorque, Hoc et omni

saecu-lo.

Amen.

109. Fasciculus myrrhae.

fc^^st
Ascicu-lus myrrhae * Di-lectus me- us mf- hi.

Inter ube- ra

me-a

commo-rabi-tur.

Jl. G16-ri-a

Tempore Paschali.

131*

frl-; r-i ' j --*


Patri, et Fi'-li-o, et Spi-rf-tu- i Sancto.

110. Defecerunt.

D
"i

Efe- ce-runt
i~r~^ m

* Prae lacrimis 6-cu-li meI7~7"~I .~~Ii - PI! I Ir~~^

i.

-*-4
Y. G16-

T. Contur-

ba-ta sunt omni- a visce-ra me- a.

ri-aPatri,

etFi-li-o,

et Spi-rf-tu- i Sancto.

. Ora pro nobis Virgo dolorosissima. ^z. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio.
TNterveniat pro nobis quaesumus JL Domine Jesu Christe f nunc et in hora mortis nostrae, apud tuam dementiam beata Virgo Maria Mater tua * cujus sacratissimam animam, in hora tuae passionis, doloris gladius pertransivit. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

TEMPORE PASCHALI.

111. Coneordi laetitia.


6.

fit
Oncordi laeti-ti- a, Propulsa maesti-ti- a, Ma-ri-ae

It

praeconi-a Reco-lat Eccle-si- a : Virgo Ma-rf- a! 2.Ouae fe-

132*

In honorem B. Mariae V.

li-ci gaudi- o, Resurgente Domino, Flora- it ut h'-li- um,

^==^=^EjE^=55E|=;=^g
Vivum cernens Fi-li- um : Virgo Ma-rf- a! 3. Quam concen-

tu pari-li Cho-ri laudant caeli-ci,


H . ? , . '

Et nos cum caelesti-^

4-+-$

bus Novum me-los pangimus : Virgo Ma-ri- a! 4, O ReL. +_._.i___,| s gfna virgin um, V6-tis fave suppli-cum, Et post mortis sta-

di-um, Vitae confer praemi-um : Virgo Ma-rf- a! 5. Glo

^7=3 ^ -^

ri-6sa Tri-ni-tas,
fL

Indivf-sa Uni-tas,
-

Ob Ma-ri-ae me-ri' ^_

fib ,*

m-''

__. i

ta, Nos salva per saecu-la : Virgo Man- a. 112. Maria Virgo.

Amen.

Ari- a Virgo * semper lae-ta-re, quae meru- isti

Tempore Paschali.

133*

" f.1

1_ *

Christum porta-re, cae-li et terrae Condi-to-rem; qui-a

de tu-o

u-te-ro

protu-lfsti mundi * Salva-to-rem r

s
alle-lu- ia. Post Septuag. * Salva- to-rem. 113. Regina eaeli.

sEgina cae-li * laetare, alle-lu- ia : qui- a quern

meru-i-sti porta-re, alle-lu- i a : resurrexit sic-ut dixit,


i "" "IK -

alle-lu-ia : 6- ra pro no-bis De-um, alle-lu-ia.


y. Post partum Virgo inviolata permansisti. I. Dei Genitrix intercede pro nobis. Oratio. Ratiam tuam, quaesumus Do- gnovimus, * per passionem ejus et mine, mentibus nostris infun- ctucem ad resurrectionis gloriam de : f ut qui, Angelo nuntiante, perducamur. Per eumdem Christum Christi Filii tui Incarnationem co- Dominum nostrum. !. Amen.

134*

In honorem B. Mariae V.

15. Aug. IN ASSUMPTIONE B. M. V. 114. Paradisi portae.

Aradi-si portae * per te nobis apertae sunt, quae

hodi-e glo-ri-6-sa cum Ange-lis tri-umphas.


i

-ruetavit cor me-um verbum bonum : * dico ego Z=^3C333=i=i=3=X5d 6pe-ra me-^a Regi. JT. Adsti-tit Regina a dextris tu-is

in vesti-tu de-aurato : * circumda-ta va-ri-e-tate.

Ant. Paradi-si.

2. y. Audi fi-li-a, et vi-de, et inclma aurem tu-am:*et ---_---- -=-+ -=-= obli-viscere populum tu- um et domum patris tu- i.

^*-*fca

. Et concupiscet Rex decorem tu-um : * quoni-am ipse est

In Assumptione.

135*

fiDominus De-us tu-us, et ado-rabunt e-um. Ant. Paradi-si.

3. y. Et fi-li-ae Ty-ri in mune-ribus * vultum tu-um de-

s
precabuntur : omnes di-vi-tes plebis. y. Omnis glo-ri- a

e-jus fi-li-ae Regis ab mtus : * in fimbri- is aure- is


F

cir-

. i

cumamicta va-ri-e-ta-tibus. Ant. Paradi-si.

e-1
4. y. Adducentur Regi vfrgines post e-am :*proximae 6-jus
g^_.^_!__^

afferentur tf-bi. y. Afferentur in laeti-ti- a et exsulta-ti- 6-

ne : * adducentur in templum Regis. Ant. Paradi-si.

5. y. G16-ri-a Patri, et Ff-li-o, * et Spi-rf-tu-i Sancto.

y. Sicut erat in principi- o, et nunc, et semper, * et in

saecu-la saecu-lorum. Amen. Ant. Paradi-si.

136*

In honorem B. Mariae V.

115. - Aseendit Christus.


6.

H
s
et

-*

Izzill 5 '
et praepa-ra-vit

Scendit Christus * super caelos,

su-ae casti'ssimae Ma-tri

immorta-li-ta-t'is 16- cum,

haec est

ilia praeclara festf-vi-tas,

6mni-um _3

==?=j ? g
Sanctorum festi-vi-ta-tibus incomparabi-lis, si- 6-sa et fe-

:i

in qua glo-

lix, mi-ran-tibus caele'stis cu-ri-ae or-

*z!=^V-U-^-^-^&U=^: ~i
df-ni-bus, ad aeth^-re-um perv^-nit tha-lamum,

quo

pf-a sii-i memcrum iminemor nequaquam

ex-si-stat.

116. Super salutem.

XJ

e =*= Uer sa- lii-

tern * et 6mnem pulchfi-

In Assumptione. *-=h-fr- i
r~J _

137*

T"J7~~inj __ _ . _ _ ^ i f

si_J^A

tii-dinem

di-lecta es

a Do-

mi-

no,

et

re-

5-n: ^-^-^-^rTr^-fc^:
gina caelo-rum voca- ri dfgna es : * Gaudent cho-ri

8-

-*rum, consortes et conci-ves no-stri.

. Val- de

te nos oportet vene-ra- ri, quae tarn san-

eta

et inta-

eta

es Vir-

go. * Gaudent.

117. 0 quam

A zSEE^^E^^EE!EE^^E
v/ quam glo-rf- fica * luce coruscas, Stirpis Davf-di~ " - 8 ' ~ '8 n. 7

cae re-gi- a pro-les! Sublimis re-sidens, Virgo Ma-ri-*ftr-j-' fi

a,

-i% ..

.-

Supra cae-ligenas aethe-ris

omnes. 2.Tu cum virgi-ne-o

ma-ter hono-re, Ang^-lorum Domino pecto-ris aulam Sa-

138*

In honorem B. Mariae V.

cris visce-ribus casta para-sti; Natus hinc De-us est cor-

po-re Christus. 3. Quern cunctus ve-nerans orbis ado-rat, 1 -i . .-8-N Cui nunc ri-te genu flecti-tur omne; A quo te, pe-timus,

-V .. ..
subveni-en-te, Abjectis tenebris, gaudi-a lii-cis. 4. Hoc

largi-re Pater

luminis omnis, Natum per propri- um,

-I-f Flami-ne sacro, Qui tecum nf-tida vfvit in aethra

=P

<

ni

- 1 ni I

. .

A * **-*-

gnans, ac mode-rans saecu-la cuncta.

Amen.

118. Vipgrinitas eaelum.

"**
Ir-

gini-tas * cae-

lum

post lapsum

prf-ma

re-ce- pit:*Sed prf- us

In Nativitate.

139*

^g^ff^pSiF^^^F^
in Ge- ni-to, post in Genitri-ce
A-J-

be- a-

ta. y. Caeli-cus

ordo
-

sa- cram re-

ve-re- tur virgi-ni-ta- tern. * Sed.

-v

G16-ri-a

Patri,

et Fi-li-o,

et Spi-

ri-tu-

.it^ Sancto. * Sed.


y. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Rz. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oratio, Eneranda nobis, Domine, hujus potuit * quae Filium tuum Domi diei festivitas, opem conferat num nostrum de se genuit incarnaincarna salutarem f in qua sancta Dei Ge- tum. Qui tecum vivit et regnat in nitrix, mortem subiit temporalem, saecula saeculorum. nee tamen mortis nexibus deprimi

8 Sept. IN NATIVITATE B. M. V. 119. Solem justitiae.

O- lem

* justi-

ti-ae, Regem

Pa-ri-tu-

140*

In honorem B. Mariae V.

e7+^1

ra supre- mum, * Stdl-la

Ma ; ri- a ma- ris,

hodi- e proce"s-

e>-
sit ad or- turn. Cerne-re di-vf-num lu-men gautTi~""!

te, fi-dd- les. * Std-la.

G16-ri- a

Patri,

etFMi- o, etSpi-rf-

tu- i Sancto. * Stel-la.

120. Ad nutum Domini.


n . Ai'%

.3

H
&

. ,.,. 1% ^* . ., ,. 1 * '
Tfc-

Is *

nii- turn Do- mini * n6-strum di-tan-

*-T-^ i-

^3

tis hono- rem, * Sic-ut spfna

ro- sam, g6- nu- it

S^SATr-yr:
a Mar t - a m . J. Ut

Ju-da^-

&
t*. =e
* Sic-ut. G16-

In Nativitate.

141*

vi'-ti- um vir- tus ope-ri-fg

ret, _

gra-ti-a _

cul- pam.

n ^^f-y-j

=*izt=i-^
o, et Spi-

ri- a Pa- tri,

et Fi-li-

sritu-i San-cto. * Sic-ut.

121. Virgo Maria.

7.

"

'

Y
mundo,

Irgo Ma-rf- a, * non est tf-bi simi-lis na-ta in Ireo

in- ter mu-li- eres : florens ut rosa, fragrans sic-ut

ir
li-li- um, ora pro no-bis, sancta De- i Genitrix.

y. Post partum Virgo inviolata permansisti. 1%. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

Oratio. Upplicationem servorum tuo- mur * ejus intercessionibus a te de rum Deus miserator exaudi f instantibus periculis eruamur. Per ut qui in Nativitate sanctae Dei eumdem Christum Dominum noGenitricis et Virginis congrega- strum.

142*

In honorem B. Mariae V.

7 Oct. - IN SOLEMNITATE SS. ROSARII.

122. Dei Matris cantibus.

1.

D
bus
hr

E-i Matris cantibus Sol-emni-a Reco-lat sol-emni-

Eccle-si-a : Vota tii-is auribus Conci-It-a, Te de=3

vo-tis vo-cibus

Laudanti- a,

Digna dignis laudibus.

g
. O glo-ri-6-sa Domina, Quorum laudant carmina, Pre-

camur, de-le crimina.

5_J B_

2. Tii-a nos resti-tu-it Concepti-o, Ouos serpentis obru-it

^2^^^^^:i^~r^^^S:Decepti-o : De mortis e-ripu-it Confi-ni-o, Et finem im-

posu-it

Exsi-li-o Quod Heva promeru-it. ^. O gloriosa.

In solemnitate SS. Rosarii.

143*

3. Est et venerabi-lis Sol-emni-tas Nobis tu-a nobi-lis

i.^_
-?-. .. T , -j-Hh

-'

Na-tivi-tas : Surgeret tit fragi-lis Hurm'-li-tas Per quam ve-

nit humi-lis Sublimi-tas Incomprehensfbi-lis. 1^. O gloriosa. g - i ; 4. Quam tfbi vox attu-lit Ange-li-ca, Mundum salus extu8__|_J ,4 --

lit

Ad caeli-ca : Boria secum detu-lit Vi-vi-fica, Ma-la

nobis abstu-lit Morti-fi-ca,

Et sa-lutem contu-lit. 1^7. O gloriosa.

5. Pudo-ris pen'nclytus

In te ni-tor, Fuscantis nee ha-li-

s-

tus

Est cogni-tor : Ex te nobis edi-tus Est Condi-tor :

Idem tibi geni-tus

Et geni-tor Patris Unigeni-tus. 1^7. O gloriosa.

6-

-i-

-f-

6. Te decet fecundi-tas Virgina-lis, Luminum festivi-tas

144*

In honorem B. Mariae V.

-1 id

Spi-ri-ta-lis : Cera est virgmi-tas Parenta-lis, Linum est

' ?

humi-li-tas Fi-li- a-lis : Ignis est Divf-ni-tas. ^. O glo-ri- 6-

sa Domina, Quorum laudant carmina, Precdmur, de-le

c rim in a.

s
7. Ades ergo mi-se-ris Suppli-cibus Et nostri memine-

==y=a
ris, Ut pre-cibus Nos conjungas supe-ris Spi-ri-tibus Quo --praelata ce-te-ris Caelestibus, Fructu tu-o fru-e-ris. Pf. O gloriosa. 123. Omni die.

i.

-mni di- e Die Ma-ri-ae, Me-a, laudes, anima

Iii solemnitate SS. Rosarii.

145*

Ejus festa,

Ejus gesta

C6-le splendidlssima. 2. Contem-

5
plare
H
-.1

-iEt mi-rare
1 ~ "
*. 41

Ejus celsitudinem, Die fe-li-cem Gei ,., i

....,,

i " 1 4 i

nitri-cem, Die be-atam Virginem. 3. Ipsam co-le, i + : IT- 7-4

Ut de 17+

mo-le Crfminum te libe-ret: Hanc appella, Ne procella


fc * i * 1

r
i

?i

Vi-ti-6.rum supe-ret. 4. Propter Hevam Homo saevam Ao


,._ ._L_ .,

cepit sententi- am: Per Ma-ri-am Habet vf-am Quae ducit _4 ^ , ad patri- am. 5. Clemens audi tu-ae laudi Quos instantes

conspi-cis : Munda re-os Et fac e-os Bonis dignos caeli-

cis. 6. Virga Jesse, Spes oppressae Mentis et refugi- um,


T
_,, ,
a'

?
41*

. 1

Decus mundi,

Lux profundi,

Domini sacra-ri-um. 7. Gem-

146*

In honorem B. Mariae V.
-7

s
* ma decens, Rosa recens,Casti-ta-tis li-li-um iCastum chorum
5
i

:
< I

Ad po-16rum Quae perdu-cis gaudi-um. "%. Pulchra tota,

Sine nota
1 1

Cujuscumque maculae, Fac me mundum Et


1 '
i ' i

I
1

jucundum Te laudare sedu-le. 9. Ut sim castus

Et mo-

destus, Dulcis, blandus, sobri- us, Pi- us, rectus, Circumspei _H- ctus, Simulta-tis nesci-us: 10. Erudi-tus
~ -

Et muni-tus

-u-m^

Di-vinis e-16qui- is, Timo-ra-tus

Et ornatus Sacris exer1


_ 1

, _

'
Cerne quanta

ci-ti- is. ii. Virgo sancta,


y

Perfe-ramus ju-

- 1
'

1 _

1 , IJ

gi-ter Tentamenta,

Et sustenta Nos ut stemus forti-ter.

Antiphonae pro mysteriis Rosarii.

147*

12. Esto tiitrix


I I-

Et adjutrix Christi- ani popu-li; Pacem


}
Amen.

praesta, Ne mo-lesta Nos perturbent saecu-la. . Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. ^z. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oratio,

Eus, cujus Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aerernae praemia comparavit : f concede quaesumus; ut haec mysteria sacratis-

simo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, * et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

ANTIPHONAE PRO MYSTERIIS ROSARII.

I. Pro ppima quinquagena seu parte gaudiosa


Ant. Gaude Dei Genitrix. 111*. 1. Domini Jesu' Christi incarnatio, Angelo B. Mariae Virgini nuntiante.
1. 5J

H
m

Nge-lus D6mi-ni *nunti-avit Ma-n'-ae,

et con-

|m

ce-pit de Spi-ri-tu Sancto, alle-lu-ia. 2. Domini Jesu Christi gestatio ad beatam Elisabeth.

2Ntravit Ma- ri- a * in domum Zacha-ri-ae, et


B

< ?-

P" i 1 V.

sa-lu-ta-vit E-lf-sabeth. NO 807. - 6

148*

In honorem B. Mariae V,

3. Domini Jesu Christi nativitas.

. <-?-!-*-. ? g * ' "

, -J-T"' a. 11 '_ = > '_J

Enu-it pu-erpera Regem, * cu-i nomen aeter-num, b_


- *- "--

et gaudi- a matris habens

cum virgi-ni-ta-tis hono-re :

nee primam simi-lern vi-sa est,

nee habe-re sequentem,

alle-lu- ia. 4. Domini Jesu Christi praesentatio in templo.

i. E

UM indu-ce-rent * pu-erum Je-sum parentes e-

jus,

accepit e- um Sime-

on in ulnas su-

as,

et

-^^=^=i==^=}.
, . T^ -

n ; . T|

benedixit De- um di- cens : Nunc

dimittis, Do-

i 7

r".

mi-

ne,

servum tu- um in pa-ce.

Antiphonae pro mysteriis Rosarii. 5. Domini Jesu Christ! duodennis inventio in medio doctorum.

149*

3.

_J

n
_
"

ON inve-ni-entes Je-sum, * regressi sunt in Je-ru!r

sa-lem requi-rentes e-um : et post tridu-um invene-runt iq-j-* * T

ilium in templo sedentem in medi-o doctorum, audi-en

tern et interrogantem e- os. II. Pro secunda quinquagena seu parte dolorosa.
8.

vos omnes,_.* qui transi-tis per vi- am,

atten-

di-te, et vide- te

* Si est do-lor si-

mi-

lis

sic-ut do-lor

me-

us. y. Attendi-te,

uni-versi

i
popu5

li,

et vide"-te do-

16- rem me

um.

1TTT

* Si est.

150*

In honorem B. Mariae V.

1. Domini Jesu Christi sudor sanguineus in horto.


8. S-"-ii

T!d

A-ter, * si non pot-est hie ca- lix transi-re, ni-si

bfbam il- lum : ff-

at vo-luntas tii- a.

2. Domini Jesu Christi flagellatio.

2.

-i-r
planta pedis * usque ad verti-cem capi-tis, __ ,_

non est in e"-o sani-tas.


8. Domini Jesu Christi spinea coronatio.

4F

-fift

Aci-- em me-am * non a-ver-ti

ab increpantibus

s
et conspu-entibus in me.
4. Domini Jesu Christi dolores deferentis crucem ad Calvariae montem. 8.

6-"?

M' ' ? . . . Tlibe-

ER sfgnum Cru- cis * de i-nimi-cis nostris

ra nos De-us noster.

Antiphonae pro mysteriis Rosarii. 5. Domini Jesu Christi in cruce suspensio et mors.

151*

. '-bla-tus est, * qui-a ipse vo-lu-

-S-.

it, et pecca-ta

:fi=s=^i
nostra ipse porta-vit.

III. PPO tertia quinquagena seu parte gloriosa.

Lo- ri- 6

a:

i %

sa '* df- eta sunt de te, Ma-rii 4k it im "li ^V"

,n Vi-"

*A

qui- a fe-cit ti- bi

ma- gria qui pot-j

ens est.

1. Domini Jesu Christi a mortuis resurrectio.

Aeta-re * Virgo Mater, alle-lu- ia : surrexit Chn4 ==-

stus

de sepulcro,

alle- lu-ia.

2. Domini Jesu Christi in caelum ascensio.

* i r r + ^ ^
-scendit De-us * in jubi-la-ti- one, et Dominus

U:
in voce tubae, alle-lu- ia.

152*

In honorem B. Mariae V.

3. Dominus Jesus Christus a Patre omnipotente mittens Spiritum Sanctum in Apostolos.

s
7.

Pi-ri- tus D6mi-ni

* reple-vit

orbern terrarum,

t_l. :

al- le-lu-ia.
4. Domini Jesu Christi Matris, B. Mariae Virginis assumptio in caelum.

I '____

H H V

Ssumpta est Man- a in cae-lum : * gaudent An-Pi"~r~r"


-h~~7-< ge-li, j^j^a

"v

T-*-ir-ir-

laudantes benedi-cunt Dominum, alle-lu- ia.

5. Domini Jesu Christi Matris, B. Mariae Virginis in caelis coronatio.

8.

X-alta-ta

est * Virgo Ma-rf-a super cho-ros An-

ge-16-ruin : et in capi-te e-jus

co-rona stellarum du-6-

de-cim, alle-lu- ia.

Hymni pro mysteriis Rosarii.

153*

124. HYMNI PRO MYSTERIIS ROSARII. I. Mysteria gaudiosa;


g

2.

Ael^stis aulae Nunti- us, Arcana pandens Numi-

-*-r
nis, Plenam sa-lu-tat gra-ti-"a De- i Pa-fen tern Virgi.,
m

.
ft
k -

'

....

,. ,.,.,,_

nem. 2. Virgo pro-pinquam sanguine


" _

Matrem Jo-dnnis
a
1 'P" 1 i "

p. r

f1 9 , PA V

ni i

'

vi- si-tat, Qui clausus alvo gesti- ens

, Adesse Chrf-stum

3 PI ** i P1 ?-Si -^ 4 .m t 1 nunti- at 3.Verbum, quod ante saecu-Ia. E mente Pa__,


tris pro-di-it,
y -p. \m~
-B "

i " i

rS%

i P" i

P1 '

E Matris dlvo Virginis


P" . P '

Morta-lis fnfans

3 P . i j

r?-

Pa ^ ! Pi

nasci-tur. 4. T^mplo pu- ^11 us sisti-tur, Legique pa-ret Le-

5-r
gi-fer: Hie se Redemptor paupe-re

-firi
Pre-t/- o redemptus

154*

In honorem B. Mariae V.

-*immo-lat. 5. Quern jam do-lebat perdi-tum, Mox laeta


%
^
1

'4

'V

P"

-M*-i

Ma-ter invenit
r*~i~~11

Igno-ta doctis mentibus


P

Edisse-rnr i

tern Fi-li-ura. 6. J^-su ti-bi sitg!6-ri-a, Qui nd-tus es

^-i-^
de Virgine, Cum Patr^ et almo Spi-ri-tu,
1 f-= --

In sempU

a.

terna sadcu-la.

Amen.

II. Mysteria dolorosa.


2.

N monte o-li-vis consi-to Redemptor 6-rans pro-

cidit, Maeret, pav^scit, d^- fi-cit, Sudore ma-nans san-

|--(

- -

5-

guinis. 2. A pro-di-tore tra-di-tus Raptdtur in poenas De"-us, . ' . , fi

"""ETC

-v-^-.^i

Du-risque vfnctus ne"-xibus,

Fldgris cru-entis caedi-tur.

Hymni pro mysteriis Rosarii.

155*

;_1 y_ 2 "" _i J~~ i \v i ( i s. ' 3. Intexta a-cu-tis sentibus, Corona contume- li- ae, Squal-

_i ____ rt
lent/ amictum purpu-ra,

._ Re-gem coro-nat glo-ri-ae.


& .
% '_.

. i f1

P.

-d fi i J *

4. M6-lis cru-cem ter ardu-ae, Sudans, anhe-lans, concidens,

Ad montis usque verti-cem

Gestare vi comp61-li-tur.

zzz^ziz^Ji^^^^ziiii-J!c^iEi=;
5. Conff-xus atro stf-pi-te Inter sce-lestos innocens,

'

! " ir ,%.- |i :ci i

ir . i g

n 1

Orando pro tor-to-ribus,

Exsanguis efflat spf-ri-tum.

6. Je-su, ti- bi sit glo- ri- a, Qui natus es de Virgine, Cum


1=1 i " i*i , . "_fjZjZ^--J^f!! 9 . _>_a_pa-j.->

Patn?, ef'almo Spi- ri-tu,

In sempi-terna saecu-la.

s-i
Amen.

156*

In honorem B. Mariae V.

HI. Hysteria gloriosa.


2,

=pc
AM morte victor obru-ta

1

Ab infe-ris Christus

| *!

jsd=i=i=jc:
Cae-li reclu-dit If-

redit, Fractfsque culpae vfncu-lis,


tl Fi I

b ^ B i = i E ^ E = : E
mina. 2. Vf-sus sa-tis morta-libus Ascendit ad caelesti-a,

Dextraeque Patris

assidet

Consors paternae glo-ri-ae.


'* 4- J 1 Ii Hi g P. '" *

- . 1 n. h .

j- r i i

3. Quern jam su- is promi-serat, Sanctum datu-rus Spi-ri-tum, i_i I i*i ^_ 3 __.

Lfnguis amo-ris fgne- is Moestis a-lumnis fmplu-it. Hi - [ P- 3 r i j 1 i s. 4. So-lu-ta carnis ponde-re Ad astra Virgo tol-li-tur,

Excepta caeli
*

ju-bi-lo

Et Ange-16-rum canti-cis.

-'
%
1

F.

2 "r"

i j
1

' -,.,-

P g F

n*

5. Bis se-na cingunt sf-de-ra

Almae Pa-rentis verti-cem

.In Festo D. N. J. C. Regis.

157*

Throno propinqua F f - l i - i

Cunctis cre-a-tis impe-rat.

e-=

E--g"~3

6. Je*-su tf-bi sit glo-ri- a, Oui natus es de Virgine, Cum

Patri? et almo Spi- ri-tu,

In sempi-terna sa^cu-la.

Amen.

IN FESTO D. N. J. C. REGIS. 125. Exaltata est.

l.

aIs
super choros

I ' A t

a - 1 t^:
B

e
H
go

X-alta-ta est*glo-ri-6sa semper Ma-ri-a VirB '

D .

Ange-16- rum : veni- te 6-mnes, mai

gni-fi-cemus Christum re-gem, cii- jus regnum, re-

gnum

-!-

est omni- um saecu-16-rum. y. Ora pro n6bis. et Oratio. Concede nos. p. 184*.

^T

158*

In honorem B. Mariae V.

PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS. 126. Languentibus in Purgatorio

=i .

HZZTIT-

Anguentibus in Purgato-ri- o, Qui purgantur ar-

:53==i:
dore nimi-o, Et torquentur gravi suppli-ci-o, Subve-

:3=vz
ni-at tu-a compassi-o : O Ma-ri-a!
2. Fons es patens qui culpas abluis, Omnes jiivas et nullum respuis : Manum tuam extende mortuis, Qui sub poenis languent continuis : O Maria! 3. Ad te pie suspirant mortui, Cupientes de poenis erui, Et adesse tuo conspectui, Aeternisque gaudiis perfrui : O Maria! 4. Gementibus Mater accelera, Pietatis ostende viscera : Illos Jesu per siia vulnera Ut sanare dignetur impetra : O Maria! 5. Tu vera spes ad te clamantium : Ad te clamat turba sodalium, Pro Fratribus ut places Filium, Et caeleste det eis praemium : O Maria! 6. Fac lacrimae quae bona respicis, Quas fundimus ad pedes Judicis, .. Mox exstinguant vimflammaevindicis,: Ut jungantur choris angelicis : O Maria! 7. Et cum fiet stricta discussto, In tremendp Dei judicioj "".'".." Judicanti supplica Filio, t Ut cum Sanctis sit nobis portio : 0 Maria! Arnen. *f. et Oratio per annum, 184*. .'-'"..-.: :

Per Annum.

159*

PER ANNUM. 127. Ave maris Stella.


1.
-ve ma-ris stella, De- i Ma-ter alma, = j^5. Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos ciilpis solutos, Mites fac et castos. 6. Vitam praesta puram, Iter para tutum : Ut videntes Jesum, Semper collaetemur.
;

Atque sem-

per Virgo, Fe-lix caeli porta.


2. Sumens illud Ave Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen. 3. Solve vincla reis, Profer lumen caecis : Mala nostra pelle, Bona cuncta posce. 4. Monstra te esse matrem Sumat per te preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.

7. Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui Sancto, Tribus honor unus. Amen.

128. Ave Maria... virgo serena.


Sr : -ve, Ma-ri-a, gra-ti-a plena: Dominus tecum,
I

ItI

B '

! LJ

'

< -"*

a
^8 ' ""

- i

V . "

R " '""' > i

J
i

virgo serena.
fl r

Benedicta tu

in mu-li- e-ribus : Quae


_
1 R*
1

" '

i 1 r , "" n

pepe-risti pacem.. homi-nibus, Et ange-lis glo-ri-am. Et

160*

In honorem B. Mariae V.

g-benedictus fructus ventris tii- i : Oui cohaeredes ut esse-

e-?~
S=-f=^
.._

^"

a 7

mus su- i Nos fe-cit per gra-ti- am. Per hoc autem Ave,
___.*-!_
1

r%

I t "" "

'"* a

Mundo tarn su-ave,

Contra carnis jura,

Genu- isti

3*=^=^
pro-lem : Novum stelia so-lem
__A s

Nova geni- tura.


. . Hi

Tu
*-+

parvi et ma-gni, Le- onis et Agni, Salvato-ris Chrfsti,

J "

,"_

Te*mplum exsti-ti-sti,

Sed virgo intacta. Tu flo-ris et .I_.._J

ro- ris, Pa- nis et Pasto- ris, Virginum regina, Rosa


fl '
ai

i * "

I PJD
r-

, -m P. i -

P i

'

' K

sine spi-na, Ge-nitrix es facta. Tu civi-tas Regis justi-

s
ti-ae, Tu mater es mi-se-ri-cordi-ae : De lacu faecis et
H^-?-

rni- se-ri-ae Paeni-tentem re-formans gra-ti-ae. Te colldu-

Per Annum -7- i *

161* --=-

g_-=z=j_- r
dat caelestis cu-ri-a,

Tibi nostra fa vent obsequi-a; Per

te re- is donatur veni- a,

Per te justis conf^rtur gra-

ti-a.

Ergo, md-ris st^lla, Verbi De- i cella,

Et so-lis

aurora

Paracli-si porta, Per quam lux est orta, Natum

8=

-t-

--^

t
Et in regno cla-

tu-um ora : Ut nos sol vat a peccatis,

e:

-^-^=v
men.

^pi^=f=:^^

ri-ta-tis, Quo lux lu-cet sedu-la, Col-locet per sae-cu-la.

A-

129. Ave Maria. (Per annum.)


6.

&
-ve Ma-ri-a, gra-ti- a pie- na : *D6mi-nus te-

H =1?=iS=:

-i-

cum. Jl. Benedicta tu in mu-li- e-ribus, et benedictus fru-

162*

Jn honorem B. Mariae V.

i
ctus ventris tu- i.

1=3:

^iv~-flet Fi-li- o, et

y. G16-ri-a Patri,

Spi- rf- tu- i Sancto. 130. Ave, Maria. (Tempore Paschali.)

e
TT
1JL 6l5 ."/.'." . ~ '';

-f
-ab a. -~

-6-

-ve Ma-rf-a, gra-ti-a plena, Domi-nus te-cum :

Alle- lu-ia,

al-le-

hi- ia. y. Benedfcta tu in. m.u-li- 6-

=a =
Patri,

ribus, et benedictus fructus ventris tu- i.

3*
B

y. G16-ri- a

r-r. -1 J

. '

et Fi- li- o,

et Spi- rf- tu- i Sancto.

131. Ave mundi spes Maria,

7. i
H=l

s * ["*-j-*
Ave mi-tis, ave pi-a,

-ve mundi spes Ma-ri-a,

Ave plna gra-ti- a. 2. Ave Virgo singu-ld-ris, Quae per

PI

' 1

riibum de-signd-ris Non pdssum incendi-a. 3. Ave ro-sa

Per Annum.

163*

1~"

.---

- . ^

spe-ci-6sa,

Ave Jesse virgu-la : 4. Cujus fructus nostri luV"T

'a~
Contra
1_

ctus Re-laxavit vincu-la. 5. Ave cu-jus visce-ra *


R

__*

.a .

mortis foede-ra

Ediderunt Ff-li- um. 6. Ave carens simi-

-f

F=?=^

li, Mundo df-u flebi-li Reparasti gaudi-um. J. Ave vir-

ginum lu-cerna, Per quam fulsit lux superna

His quos

umbra tenu-it. 8. Ave Virgo de qua nasci,

Et de cu-

-fr
jus lacte pasci Rex caelo-rum vo-lu- it. 9. Ave gemma cae-

Emli lumina-ri-um. 10. Ave Sancti Spi-ri-tus sacra-ri-um.

II. O quam mi-ra-bi-lis,

Et quam laudabi-lis Haec est vir-

-Vgi-ni-tas! 12. In qua per Spi-ri-tum Facta Pardcli-tum Ful-

164*

In honorem B. Mariae V.

i_I_i

sit foecundi-tas. 13. O quam sancta, quam serena, Quam be.-1

1^4
,

nigna, quam amoena

Esse Virgo credi-tur! 14. Per quam

->-

servi-tus fini'-tur, Porta caeli ape-n'-tur, Et libertas reddi-

g
tur. 15. O

*^=z
casti-ta-tis li-li-um, Tu-um precare Fi-li-um, nos pro nostro vi-

Qui sa-lus est humi-li-um. 16. Ne

ti-o,

In flebi-li judf-ci-o

Subji-ci-at suppli-ci-o.

e
17. Sed nos tu-a sancta prece Mundans a pecca-ti faece.

18. Col.locet in lu-cis domo,

Amen di-cat omnis homo.

132. Quern terra.

Uem terra, pontus, side-ra Colunt, adorant, praedi-

Per Annum.
V
*

165*
! l" i

! '
1 *" . P . . . " I

-a I

. <

cant,Trinam regentem machinam,Claustrum Ma-ri ae ba-ju-

lat.2.Cui lima, sol et omni- a Deservi-unt per tempo- ra,

Perfu-sa cae- li gra-ti- a, Ge-stant pu-ellae viscera. 3. Be- a-

ta Mater mune-re, Cujus, supernus Arti- fex Mundum puflr gfl-lo continens, Ventris sub area clausus est. 4. Be-a-ta cae-

li nunti- o, Fecunda Sancto Spi-ri- tu, De-si-de-ra-tus

K
gentibus Cu- jus per alvum fu-sus est. 5. Je-su, ti-bi

t-Vi-

-HI

sit glo-ri- a, Qui natus es de Virgi- ne, Cum Patr^ et al^ ,1 . =

mo Spi-ri-tu,

In sempi-terna saecu-la.

Amen.

166*

In honorem B. Mariae V.

133. Beata Dei Genitrix.


8. r

fir"

rl

E-a-ta De-i Genitrix Ma-ri-a, * Virgo perpetu-a,

templum D6mi-ni, sacra-ri- um Spi-ri-tus Sancti : so-Pi

:=
placu- i-sti Domi- no Je- su Chn-

la sine exemplo

a -
sto : 6- ra pro popu-lo,

-i_ rp."7

interve-ni pro cle-ro,

inter-

ce-de pro devo-to femi-ne- o se-xu.

134. Candida virginitas.

c
ca-

1.

An-

dida * Vir- gi-ni-tas, pa- ra- di-

si

ra co-

i A. 16- nis, hor- tus con-clu-sus, flo- ren-ti

LZ^_

=_fc_j_

ir^Virn ifz^
.

ce-spi-te ver-

nans: * Cii-

me- ri-to mun-

Per Annum.

167*

--n
dus ce. . 1

lebrat praeconi-a

PI i
-H4

.
1

*. Is 1* 1 V.

to-

tus. y, Quae me-ru- it

Do- minum proge-

ne-ra-re su-

um, f-psa

su-o Na-

to

nos

reddat

flo- ri- da Vir- go. * Cii


--- -

i.

G16- ri- a Pa- tri,

et

'_

n ]% 4 5 1- 1 *. .

\" m

Fi-li-o,

et Spi-ri-tu-i San- cto. * Cu-

i.

11 1% 1 I*

135. Gaude Maria Virgo et Inviolata.

Aude Ma- ri- a * Vir-go,

cunctas hae-re-

8-=ses so-la in- ter- emi- sti, quae Gabri- e- lis Archange-

-vj-.- a.5li dictis credidisti : * Dum Virgo De-um et homi-

nem genu-f-

sti,

et post par-turn Virgo

invi-o-

168*

In honorem B. Mariae V.
5 i *A ' 7

EPS PL

?4

i " ' ft

'

i ; ' . ^ "

1' " ,

la-

ta perman-si' (fa *

sti. y. Be- a-ta es, quae credi-cli-

sti,

qui-a perfe-cta sunt e- a quae dicta sunt tf-bi

a Domino.

* Dum. Glo-ri-a Pdtri, et Fi-li-o,

!t?c^:
st Spi-ri- tu- i Sancto. . * Dum Virgo De- um et

T-J*iEZ=t3:
h6mi-nem genu- f , , * ? ?
, *

sti,

et post p^r- turn Virgo


B ? * 1 1 1 j , | '

'

Invi-o-lta, fntegra et casta es Ma-ri-a : Quae es effe-

e^

_..

~
5__j

-i-^-0-^

IL_

eta fulgida caeli p6rta. O Mdter ^Ima Chrfsti ca-rissima :

Suscipe pi- a laudum praeconi- a. Te nunc fldgi-tant devo-

ta corda et 6-ra : Nostra ut pii-ra pecto-ra sint et corpo(-1) Post JT. G16ria Pdtri, ad libitum Dum Virgo, ut supra 167* usque ad permansfsti, vel ut sequitur cum Prosa Inviolata.

Per Annum.

169*

ra. Tu-a per preca-ta dulci-sona : Nobis concedas veni-am

i:
per saecu-la. O benigna! O Regi-na! O Ma-ri- a!

Quae so-la invi-o-la- ta perman-sf- sti. 136. Magnificat cum Alleluia.


Cantores Chorus

TT ^ ^ffe?-EfH-^ LJ i r
JLJL Lle-lu-ia, * alle-lu-ia, alle-lu-ia.

Alle-lu-ia,

alle-lu- ia,
Cantores

alle- lu- ia.


Chorus

i
g " 5_

'

5 1 J

i. Magm-fi-cat * anima me-a Dominum. Alle-lu-ia,

alle- lu- ia.

*=

it
i " ! " ! ^ :~"

2. Et exsultavit spi-ri-tus me- us * in De- o sa-lu-ta-ri

6-o.

Alle-lu-ia, alle-lu-ia,

alle-lu-ia.

170*

In honorem B. Mariae V.

i:
3. Qui- a respexit humi-li-ta-tem ancillae su-ae : * ecce

enim ex hoc be-a-tam me di-cent omnes genera-ti-ones.


g
i
r

i -T i

h P ~\ J

Alle-lu-ia,

alle- lu-ia.
-

i = i

JfU- -

-tr

4. Qui- a fecit mfhi magna qui potens est: * et sanctum

nomen e-jus.

'Eb

^ s-i=:

i-r^-+-:
alle-lu-ia.

, Alle-lu-ia, alle-lu-ia,

5. Et mi-se-ri-cordi- a e-jus a progeni- e in progeni- es *

fer^rzjj
e T 6 J

,_a___. _^
alle-lu-ia.

__

timentibus e-um. Alle-lii-ia,

ai
i-8-jr

6. Fe-cit potenti-am in brachi- o sii-o : * dispdrsit super ^"TT^ -. ^-f^fH bos mente cordis sii- i. Alle-lu-ia, alle-lu-ia, alle-lii-ia.

7. Deposu- it po-tentes de sede, * et exaltavit humi-les.


9~

= 1 :
alle-lii-ia.

Alle-lu-ia,

Per Annum.

171*
i -
B

fl-

'["" te3=i=:t

8. Esu-ri- elites implevit bonis': * et dt-vi-tes dimi-sit


i ~

inanes.

Alle-lu-ia, alle-lu-ia,

alle-lu-ia. I 5M <-i

-*-gIi-J

9. Stiscepit Isra-el pu-erum su-um:* recordatus mi-se-

^
ri-eordi-ae su-ae.
-

-nAlle-lu-ia, alle-lu-ia.
1

i o. Sic-ut locut us est ad patres nostros, * Abraham et


-ff-iT-

semi-ni e-jus in saecu-la.

Alle-lu-ia, alle-lu-ia,

al-

-ale-lu-ia.

S_i "^

!_"_J

. ^ 1

ii.G16-ri-a Patri, etFi-li-o, * et Spi-rf-tu-i Sancto.

hnM^t
. Alle-lu-ia,

1TB-*-

-4-

alle-lu-ia.
HI} R 1 J-

5-

12. Sic-ut e-rat in principi-o,

et nunc, et semper, * et

172"

In honorem B. Mariae Y.

6-^

Sun .-y^-j1--"-i-*-^
' r* II " \ ~ I

in sae'cu-la saecu-lorum. Amen.

Alle-lu-ia, alle-lu-ia,

r^^:
alle-lu-ia. ty. Alle-lii-ia, * alle-lii-ia, alle-lu-ia. 137. Mater Christi.
g

A-ter Christi * glo-ri-6- sa,

-V

ora pro po-pulo,

interve-ni pro cle-ro,

intercede pro monachorum cho-ro,

-I T ~ t J L ! " ^ exora pro devoto femi-ne-o sexu; senti-ant omnes

tu-um ju-vamen, qui-

cumque de-vote de-ferunt tfbi

mu-ni- a laudum.

138. Maria Mater gratiae.


2.

Ari- a Ma-ter gra- ti- ae, Dulcis Pa-rens clemen i"i . . J .


-S-^rfH ^ ^

ti-ae, Tu nos ab hoste pro-tege, ' Et'mortis ho-ra sus-

Per Annum. .*

173*

-j

'

',

I"

cipe. 2. Jesu ti-bi sit glo-ri- a, Qui natus es de Virgig -- i i .- r '

Ijl

nr^i ^.

fc

^_ ni

S p_r r* ._j

ne,
1

Cum Patre et <Umo Spi- ri-tu,


i-

In sempi-terna

saecu-la.

Amen. 139. Memorare.

Emo-r^re,

o pi- issima Virgo Ma-ri- .a, non

esse audi-tum a sa^cu-lo quemquam ad tu- a currentem


-*T3praesidi-a, tfi-a ^_._a__,_

implordntem auxi-li-a, tu-a pe-tentem


f1 - j
-.1.. B
B

% -!

^ 1 '

8 1

. .- J 3 i

suffra-gi- a,
J

esse de-re- Hctum. E- go, ta-li anima-tus


rf:

confi-d^n-ti-a,

ad te, Virgo vfrginum, ma- ter, cur-ro;

ha

-!-

T=3=_:
gemens peccd-tor assi- sto.

ad te ve-ni- o, c6-ram te

174*
E+ -fcA*

In honorem B. Mariae V.
Ji ' -

No- li,

Mater Ve"rbi, verba me-a despi-ce-re;

sed au-di

s
propf-ti- a? et

exaudi.

140. 0 gloriosa Dei Genitrix.

o
b

4.

glo-ri-6sa* De-i Genitrix, Virgo semper Ma-

ri- a, quae Dominum omni- um me-ru-isti portare,


'

' r r0 * " : 9 P--

et Regem Ange-16-rum so-la virgo lacta-

re : nostri

equa&umus, pi-a memo-ra-re : et pro nobis Jesum Christum


_!_fte_!_

1"

I -

-1

depreca-re;

ut tu-is fiilti patroci-ni- is,

ad caelesti-a

s
regna

JZT:
mere- cimur perveni- re.

Per Annum.

141. 0 gloriosa Virginum.

glo-ri- osa Virginum, Sublimis inter si-de-ra :

Qui te ere- avit, parvu-lum

Lactente nutris u-bere.,

?=3&:
2. Qupd He-va tristis abstu-lit, Tu recldis almo germine : g-i-.--!'!^^^ ..^S -&-*%Intrent ut astra fle-bi-les, Cae-li reclu-dis cardines.

3. Tu Re-gis
I
".".' .

alti janu-a,
i l i .

Et aula lu-cis fulgida :


. " I

"" " '..""

Vi'-tam datam per Vfrginem,

Gentes redemptae, plau-

^n-:=^
di-te. 4. J^-su, ti-bi sit glo-ri-a, Qui na-tus es de Vfr_ 1 p."

"

'V

-- -----

gine, Cum Patr^ et almo Spi- ri-tu,


1

In sempi-terna

" "

A-men.

saecu-la.

176*

In honorem B. Mariae Y.

142. 0 Virgo Maria.


4. \J

-s-

Virgo Ma-rf- a,*quae ge-nu-i-sti lucem sae-

J_IHIZI --- ^=--i-t-t-PLJcu-lo, et clause u-te- ro protii-h'sti to- tf- us mundi


J"

=t

__

ir*i - z

Salva-to- rem : 6-ra pro nobis,

ut tu- is pre-cibus ad-

jii-ti,

laud^mus Dominum Je-sum Christum. 143. _ Salve Mater.

a-n.

i-

5.

' T . i^ ri-g
Alve mater mi-se-ri-cordi-ae, Mater De-i, et ma-

ter veni-ae, Mater spe-i, et mater gra-ti-ae, Mater plena

6
sanctae laeti-ti-ae. O Ma-ri- a! Salve mater.

i. Salve de-cus humani gene-ris, Salve Vfrgo dfgni-or

Per Annum.

177*

ce-te-ris, Quae virgines omnes transgrede-ris,

Et aid- us

g
m

, i i **-*
O Ma-ri- a! Salve mater.

sedes in supe-ris,

__ _ _____

T
I

pi = , -

-- . ^ ^ ---- ._

i 2. Salve fe- lix Virgo pu-erpe-ra : Nam qui sedet in

e-i
Patris dexte-ra, Caelum regens, terram et aethe-ra, Intra

"i '

-=r-i-H ZI==^=: ? [
tu-a se clausit visce-ra, O Ma-ri- a! Salve mater.

3. Te ere- a~vit Pater ingeni-tus,

Adamavit te Uni-

geni-tus, Fecundavit te Sanctus Spi-ri-tus, Tu es facta

e^
tota di-vf-ni-tus, i Fi i O Ma-n- a! Salve ma-ter. *~i " ~~i^ '"
1 T"

4. Te ere- a-vit De-us mi-rabi-lem, Te respexit ancil-

178*

In honorem B. Mariae V.
I
H:

1=1
lam humi-lem, Te quaesi-vit sponsam amabi-lem, Tibi
L-

nunquam fe-cit consimi-lem, O Ma-ri- a! Salve mater.

-t , , .. -\r. = . -!- -| 'r T5. Te be- a-tarn laudare cupi-unt Omnes justi, sed non

suffi-ci- u n t ; Multas laudes de te concipi-unt, Sed in illis


. i T * i " ..*.. ^_
1

- = i

prorsus de-fi-ci-unt, O Ma-ri- a! Salve mater. g .

6. Esto, Ma-ter, nostrum so-la-ti-um; Nostrum esto, tu


* i
1

. .

- .

Virgo, gaudi- um; Et nos tandem post hoe exsi-li- um, Lae-

- -.. .

i*

I i 7
-

** "

- =

tos junge cho-ris caelesti-um, O Ma-ri- a! Salve mater.

Per Annum.

179*

144. Salve Virginale.

Alve * virgina-le Christ!

Je-

su pa-la-ti- um ;

!trf: 3P-=
sal-ve e- lecti-6-nis tern-plum : in quo De-i

s
Pa-tris U- ni-ge-ni-tus habi-tare digna- tus est :

* 0 Da-vid stirps rega- lis,

o Ma-ter

pi- e-ta- tis,

s
Ma-riI

a! y. Tu glo- ri- a Jeru-sa-lem, tu laeti-ti-a


1 . . i *
^ J .

Isra-el : tu

es Bethlehem gemma,

o-li-va Naza-reth

-V-H
o sancta, o prae-e-lecta, o Virgo Ma-ri- a!

O Da-vid.

NO 807. 7

180*

In honorem B. Mariae V.

145, Sancta Maria.


u

..,_ ,, _
"

i,

.
. 1

Ancta Ma-n-

"S
^ A.

a, * virginum pi- issima,

*
0

suscipe

:J=4
vota servu-lorum assidu- a, lapses e-ri-ge, errantes

corrige, trementes corrobo-ra, pu-sillanimes con-forta

S-;3% ^ *^T
ut tig

j,

,"

, * , '_ *

bi semper re-fe-ramus lau- des, quam De- i

^ summi co-limus Ge-ni-tri-cem.

146. Sub tuum.

s
f

7.

g-

Sr

UB tu-um praesi-di-um confiigimus,* sancta De-i

-4Genitrix : nostras depre-ca-ti-6nes ne despi-ci-as in neces-

si-ta-tibus : sed a per-i-cu-lis cunctis

libe-ra nos sem-

per,

Virgo glo-ri-6-sa

et be- ne-di'cta.

Per Annum.

181*

147. Virgo Dei Genitrix.

Y
<-r

Irgo, De-i Genitrix,* quern totus non capit orbis,

In tii-a se clausit vfsce-ra factus homo. 2. Ve-ra fides

G6ni-ti purgavit crfmina mundi,


,_
_ 1.1 U

Et ti-bi virgi-ni-tas

"*

' *. . : . ' i

invi-o-la-ta manet. 3. Te matrem pi-e-ta-tis, opem te cla-

*-*-*mi-tat orbis: Subveni-as famu-lis, o benedicta, tu-is.

4. G16-ri- a magna Patri, compar sit glo-ri- a Nato, Spi-ri1-

i
1
1 I*

.
'

A * - i.

tu-i Sancto, glo-ri-a magna De-o.

Amen.

148. Virg*o Dei Genitrix.

, e
V -i-
Jt

-r^ -- 1 Irgo De-i genitrix,* quern totus to non capit 6r-bis,

lffiZZZj^.^^

43. -- y -- ^- "^L ~* -Ve-ra fides

in tu- a

se clau- sit visce-ra factus homo.

182*

In honorem B. Mariae V.

_ Geni-ti

purgavit crimina mundi,

et tibi

virgin!-

A.
tas

... _. r 3>

J -

ii 1 ^_i
.

invi-o-la-ta ma-net.

149. yirgo" parens Christi.


6. Si

Y
fe

Irgo parens Chri- sti * be-nedicta, De- um _ 1 1 _

nu- i-sti: fulgida stella ma-ris,nos pro-tege, nos tu-e- a- ris:*


^~j8-j ~ ! i i ~i7i :f~

! Dum

tf-bi so-lemnes

cantant caeli agmina

lau-des. V. Interce- de pi-a pro nopi=I=g ^^TgiJZ^-fcl^Z^

-a

bis,
i

Virgo Ma-ri-

a. * Dum. Glo-ri- a Patri, et

. .. .*

Fi'-li-o,

et Spi-rf-tu-i Sancto. * Dum tibi. 150. Litaniae Lauretanae.

hi

^""^~-r~::i:azzzzziTizzo:

Yri- e e-le- i-son. ij. Christe e-le-i-son. ij. Ky-ri-e

Per Annum.

183* " i "

ft
g

'

"

1 1 1

"" UIIU 'it

e-le- i-son. if. Christe audi nos. if. Christe exaudi nos. ij.
Qi

Pa- ter de cae- lis Fili Redemptor mun-di Spi- ritus Sancte San-eta Trinitas u- nus

De-us, De-us, De-us, D6-us,

mi-se-rere nobis. mi-se-rere nobis. mi-se-rere nobis. mi-se-rere nobis.


. : . . . . . , - . . .

Sancta Ma-ri- a,
M /| | |

ora pro nobis.


n
I . '._.'
/ B _v__

0 . / J I . b| ' " ' (PB) B

/
Q

: a :

* "^ ,(fS)

Sancta De- i Ge- ni-trix, Sancta Vir- go vir- gi-num, Mater Chri- sti, Mater di- vi- nae gra-ti- ae, Mater pu- ris- si-ma Mater ca- stis- si-ma, Mater in- vi- o- lata, Mater in- te- me- rata, Mater a- ma-bi-lis, Mater ad- mi- ra- bi-lis, Mater bo- ni con-si- li- i, Mater Cre- a- toris, Mater Sal- va- toris, Virgo pru- den-tis- si- ma, Virgo ve- ne- ran- da, Virgo prae-di- can- da, Virgo pot- ens, Virgo cle- mens, lis, Virgo fi- deSpeculum ju- sti- ti-ae, Sedes sa- pi- en- ti-ae, Causa no- strae lae- ti- ti-ae, le, Vas spiri- tu- aVas ho- no- ra- bi-le, Vas insinis, gne de- vo- ti- o-

R6sa my-stica, Turris Da- vi- di-ca, Turris e- bur-nea, Domus au- re-a, Foede- ris arca, Janu- a cae- li, Stella ma-tu- tina, Salus in- fir- mo- rum, Refugium pec-ca- torumj Consolatrix af- fli- cto- rum, Auxilium Christi- a- no- rum, Regina An-ge- 16rum, Regina Pa- tri- ar- cha- rum, Regina Pro-phe-ta- rum, Regina Apo- sto- 16- rum, Reg i- na Marty rum, Regina C onfes- so- rum, Regi- na Vir-gi-num, Regina San- cto-rum 6m-ni-um, Regina sine pta, labe origin a-li con- ceRegina in cae-lumas- sum- pta, Regina sacratissimi Ro- sa- ri- i, Regi- na pa- cis,
i . . . .

g . 0=^"" ^-*

Agnus De-i, qui tollis pecca-ta muncli, parce nobis Do-


B-^

*-

1 !

'

.- ' ; fc , :,

mine.

Agnus De-i, qui tollis pecca-ta mundi,

exaudi
-?

5nos Domine.

-ttEET-r-r
^

iT'

Agnus' De- i, qui tollis pecca-ta mundi,

mi-se-rere no-bis.
y. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. ^?. Ut digni efficiamur promissionibus Chnsti. Ore m us. /^Oncede nos famulos tuos, quae- semper Virginis intercessione, * a VA sumus Domine Deus, perp^tua praesenti liberari tristitia, et aet6rna mentis et corporis sanitate gaude- perfrui laetitia. Per Christum Dore : f et gloriosa beatae Mariae minum nostrum. 1%. Amen. Ab Adventu usque ad Nathritatem Domini . y. Angelus Domini nuntiavit Mariae. ^7. Et concepit de Spiritu Sancto. Oremus. Eus, qui de beatae Mariae Virgi- qui vere earn Genitricem Dei credinis uteroVerbum tuum, Angelo mus, * ejus apud te intercessionibus nuntiante, carnem suscipere volui- adjuvemur. Per eumdem Christum sti : f praesta supplicibus tuis; ut. Dominum nostrum. K?. Amen.

A Nativitate Domini usque ad Purificationem B. M. V. . )T. Post partum, Virgo, inviolata permansisti. I^z. Dei Genitrix, intercede pro nobis. Oremus. TPvEus, qui salutis aeternae, beatae nobis intercedere sentiamus, * per jL/ Mariae virginitatefecunda, hu- quam meruimus auctorem vitae mano generi praemia praestitisti : f suscipere, Dominum nostrum Jesum tribue, quaesumus; ut'ipsam pro Christum Filium tuum. I^z. Amen. Tempore Paschali: y. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 1$. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Eus, qui per resurrectionem Fi- nitricem Virgin em Mari am * perlii tui Domini nostri Jesu Christi petuae capiamus gaudia vitae. Per mundum laetificare dignatus es : f eumdem Christum Dominum nopraesta, quaesumus:; ut per ejus Ge^ strum. ^?. Amen

Per Annum. CANTUS II. *""" ' n * i [ I1 ' ' ...

185*

. I

Yri- e e-le- i-son. ij. Christe e-le- i-son, ij. Ky-ri- e

e-le- i-son. ij. Christe audi nos. ij. Christe exaudi nos. ij.

Pa- ter de cae- lis De- us, mi-se-re-re Fi- It Red-emptor mundi De-us, mi-J-se-r^-re Spi- ri- tus San-cte De- us, mi-se-re-re Sancta Tri- ni- tas unus De- us, mi-se-re-re

no-bis. no-bis. no-bis. no-bis.

r 11 '- i

'" '

'

' " 11

Sancta Ma-ri- a

6- ra pro no-bis,

r
!_^rf._. '

,_:_ -:

\ i I I* I ; 1 Sancta Dei Ge- ni- trix, Sancta Virgo vir- gi- num, Ghri- sti> Ma-ter gra- ti- ae, Ma-ter divinae Ma-ter puns- si- ma, stis- si- ma, Ma-ter calata, Ma-ter inviorata, Ma-ter intemeMa-ter ama- bi-lis, Ma-ter admira- bi- lis, Ma-ter boni con- si- li- i, Ma-ter Creatoris, toris, Ma-ter Salvatis- si- ma, Vir-go prudenranda, Vir-go venecanda, Vir-go praedipotens, Vir-go clemens, Vir-go delis, Vir-go fiSpeculum justi- ti- ae, en- ti- ae, Sedes sapiCausa nostrae lae- ti- ti- ae, Vas spirituale, Vas honora- bi-le, Vas insigne devoti- oms,

my-sti- ca, Ro- sa Tur-ris Davi- cli- ca, Tur-ris ebiir-ne-a, Do- mus au- re- a, Foe-de- ris arca, Ja- nu-a ca6- li, Stel-la matutina, Sa- lus in firmorum, Re- fii- gium pecca- torum, Con-so- latrix affli- cto- rum, Au- xi- Hum Christia-norum, Re- gi- na Ange16rum, Re- gi- na Patriar- cha- rum, Re- gi- na Prophe- tarum, Re- gi- na Aposto- 16rum, Re- gi- na Marty- rum, Re- gi- na Confes- sorum, Re- gi- na Vir-gi- num, Re- gi- na Sanctorum 6m-ni- um, Re- gi- na sine labe originali con- cepta, Re- gi- nainca^lumassum- pta, Re- gi- na sacratissimi Ro- sa- ri- i, pacis,
Re- gi- na

186*

In honorem B. Mariae V.

-:-*

PI ; i" fr

fc-Fr--

Agnus De-i, qui tollis pecca-ta miindi,

parce nobis Do-

IPI=I
mine. Agnus De- i, qui tollis pecca-ta miindi, T~lHfc" exaudi i~~iT "" ~T ^ T ^_ I ^Tl" nos Domine

Agnus De-i, qui tollis pecca-ta miindi,

mi-se-re-re no-bis.

CANTUS in.

Yri- e e-le- i-son. ij. Christe e-16- i-son. if. Kyri- e


Hi . i-

e-le- i-son. //. Christe audi nos. ij. Christe exaudi nos. ij\- ter

de cae

Fili Red-emptor miin-di De- us, mi-se-re-re nobis. Spi- ritus Sancte De-us, mi-se-re-re nobis. Sancta Trini-tas 11- nus De- us, mi-se-re-re nobis.

i. Sancta Ma-ri- a,

6-ra pro nobis.

Per Annum.
* M
L

187?
B*

s AK

T-*-

J/

/i\

) ^^?^^ /

P. ,. 1 ^,%
1

PL p

i S

ARena Re-

g{_

rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, num,

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

2. Saneta De- i Ge- ni- trix, 6-ra pro nobis. 3. Saneta Vir- go Vir- gi- num, 6-ra pro nobis. 4. Ma- ter Christi, 6-ra pro nobis. Mater vidinae gra- ti- ae, 6-ra pro nobis. ter Mapu- n's- si- ma, 6-ra pro nobis. ter Maca- stis- si- ma, 6-ra pro nobis. Mater invio- lata, 6-ra pro nobis. Mater inteme- ra6-ra pro nobis. ta, ter Maa- ma- bi- lis, 6-ra pro nobis. Mater ad- mi- ra- bi- lis, 6-ra pro nobis. boni Mater con-si- li6-ra pro nobis. ter MaCre- a- toris, 6-ra pro nobis. Mater Sal- va- toris, 6-ra pro nobis. Virgo pru- den-tis- si- ma, 6-ra pro nobis. Virvene- randa, 6-ra pro nobis. go Virprae- di- canda, 6-ra pro nobis. go Vir- go tens, 6-ra pro nobis. poVir- go mens, 6-ra pro nobis. Virgo fi- d6lis, 6-ra pro nobis. Spehim ju- sti- ti- ae, cu6-ra pro nobis. Sepi- en- ti- ae, des sa6-ra pro nobis. 110strae lae- ti- ti- ae, 6-ra pro nobis. Causa Vas spiri6-ra pro nobis. tu- ale, Vas 6-ra pro nobis. ho- no- ra- bi- le, Vas insigne devo- ti- 6nis, 6-ra pro nobis. my- sti- ca, R6- sa 6-ra pro nobis. TurDa- vi- di- ca, 6-ra pro nobis. ris e- bur- ne- a, 6-ra pro nobis. Turris Do- mus au- re6-ra pro nobis. Foeca, 6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis. li, JaSt61na, 6-ra pro nobis. la Sa6-ra pro nobis. lus 6-ra pro nobis, Refugium Consolatrix 6-ra pro nobis. Auxilium Chri6-ra pro nobis. Regina 6-ra pro nobis. Regina Pa6-ra pro nobis. 6-ra pro n6bis. Regili a Regina 6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis. Regi6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis. deris arii u- a caema- tu- tifir- moinpec- ca- toaffli- ctostia- 116an- ge- 16triar- chaPro- phe-tapo- sto- 16na Mar- tyCon- fes- sona Vir- gj. rum 6m- nicto-

um,

Regina SanRegina sine labe origi- naRegina in caeRegina sacratis- si-

li him mi Si-

con-c6as- sumRo- sa- rina pa-

pta, pta, i, cis,

6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis. 6-ra pro nobis.

Re-

188*

In honorem B. Mariae V.
15 5 . "15 i ' j

Agnus De-i, qui tol-lis pecca-ta mundi, parce nobis Do-

==^z=rr^:pt_1_<_._qz^r^=^q
_1_1_.U_a .1__ ,. . pa i 1 J

mine.
H

Agnus De^ i, qui tol-lis pecca-ta mundi,


B * " r

exaudi
H S B* "" .

'

B .

fc'j"*&fLB ".""-. ' '. ^ . ""

B ""

. ""

P' ""

nos Domine.

Agnus De-i, qui toMis pecca-ta mundi,

mi-se-re-re nobis.

IV. IN HONOREM SANCTORUM.


IN FESTIS SANCTI JOSEPH. 151. Invoeavi Dominum.
6.

i
5

Nvoca-vi Domi- num,


H I

* Patrem Domi- ni
* = *-

me- i. y. Ut non de-re-linquat me in di-e tribu-la-ti- 6-

s.y. G16-ri-a Patri, et Fi- li- o, et Spi- ri-tu- i Sancto.


152. Constituit eum. ( Tempore Paschali.)
6.

e
-srH~

'-^-tOnsti-tu-it e-um dominum domus su- ae,


-I-

Alle- lu-ia, al-le-

lu- ia. y. Et prmcipem omnis posses i i

JT

.-j
et Spi-

si-6-nis sii-ae. y. G16-ri-a Patri, et Fi-li- o,

ri-tu- i Sancto.

190*

In honorem Sanctorum.

153. Caelitum Joseph decus.

c
C
ni

Ae'-li-tum J6-seph decus, atque nostrae Certa spes


~t-

vi'-tae, columenque mundi, Quas tibi laeti canimus, bei 1


m
k

JP

I
*

nf-gnus Sus- cipe laudes. 2. Te Sator re-rum statu- it pu-

dicae Virgi-nis sponsum, vo-lu- itque Verbi

Te
"

patrem
1 " 1

...- i- .

: % _ . /i .
m
:

. -
* .

di-ci,

dedit et mi-ni-strum Es-se sa-lu-tis. 3. Tu Redem__._. i_

pto-rem stabu-lo jacentem, Quern chorus Va-tum ce-ci-nit 5^r~i-

futii-rum, Aspi-cis gaudens, humi-lisque na- turn Nu-men

ado-ras. 4. Rex De'-us r^-gum, Domina-tor orbis, Cii-jus


i_i L . '. ', |

33

_ 1 _ _a_a_ P" * j*** *


latur aether, Se

ad nu-tum tremit infero-rum Turba, cui pronus

famu-

* * .

i J

tibi subdit. 5. Laus sit excelsae Tri-a-

In Festis Sancti Joseph.

191*

-A-

cli per-ennis, Ouae tfbi praebens supe-ros hono-res, Det


I
.' " ^

1
_ '.

'
1

' [ " "

_
m _
0 f " l . " .

"

. '

. '

tii-is nobis me-ri-tis be- a- tae Gau-di-a vi-tae.

Amen.

154. Jam laetus moriar.


6.

AM laetus mo-ri-

ar, * qui-a vi-

di fa-ci- em

4:
tuam, et supersti- tern

-r-Snte re-

V-fV-

Hn- quo. Non sum

fraudd- tus

aspectu

tii-o;

* Insuper ostendit

I
mi- hi Do- mi-nus

&=& -I _ rffe^S^Vi-p.:jI .

se- men tu-

um. 7". P. Al-le^JfH^ _

e=nsa-^
lu-

:a-

'fs=f^
ab adolescent!-a mea,

ia.y.Qui pascit me

benedi-cat pu-e-ris i- stis :

et invoce-tur super e-

os

1 a .1

A- .'-

nomen me- um. * Insuper.

192*

In honorem Sanctorum.

155. Iste quern laeti.


8 ^=

-ste, quern la^ti r-J

co-limus fide-les, Cujus exciflr-i?--i -+-

sos canimus tri-umphos, Hac di- e J6-seph me-ru-it pe-ren-

nis Gaudi-a vf-tae. 2. O nimis fe-lix, nimis o be-a-tus!

I - - B ! i . . ' . - ! " i . .._,_.... S . . Cujus extremam vi-gi-les ad ho-ram Christus et Virgo


1

'

, 1
41

g.
simul adsti-te-runt Ore se-re-no. 3. Hinc st^gis victor,

r
laque-o so-lutus Carnis, ad sedes pla-cido sopo-re

-*Migrat aeternas,

-aru-ti-lfsque cingit Tempora ser-tis.

4. Ergo regnantem flagi-temus omnes Adsit ut nobis,

i^==3=t=nrf:
veni- amque nostris

-s*

Obtinens culpis, tribu-at supernae

In Festis Sancti Joseph.

193*

m
~ TM

ni ' 1

V i ..!

Mune-ra pa-cis. 5. Sint tibi plausus,


t * ._L_. 1 ~ |

tibi sint hono~res,


T ~

i . 8 .. ..I..." . v S Trine qui regnas De-us, et coronas Aure-as servo


*

'

_ i

1 t

. 1

tribu-is fide-li Omne per aevum. Amen.

156. Iste Confessor, patriareha. i.

5
- ste Confessor, patri- archa magnus, De domo
i

i~:
1

P !

i i

> 8 r j
L i i

g__h
vo-ca-ri,

Da-vid generosus ha^- res, Di'gnus aucto-ris,

hominum

-%-*-**-ftr-i "

Est pa-ter dlmus. 2. Qui

5t: ^-PS-:^*="manens Justus, pld-

,5ci-tus supe"rnis, R^-gis aeterni fu-it almae Ma-tris * ' f :


-~-i

Sponsus et custos Ma-ri-ae pro n6bis Ciin-cta regentis. { . 1 ftr-S-"J-^~=^-* 3. I- pse Bethle- em pa-ri- ente Sponsa, Vi'-dit, agno-vit

^^c

^js=i=;

194*

In honorem Sanctorum.

tr
hominem De- urn1

Dominum jacen-tem, Ouem a-do-ra-vit


S 1 -n

i m = ^ : rr-sque Cuncta levantem. 4. Sit

-flr-r

sa-lus Chrf-sto

decus et

pote-stas, Patris aeterni Geni-to peren-ni, Qui pro huma

.1-

iii" ge-ne-ris sa-lu-te

Est homo factus.

A-men.

157. 0 felieem virum.


1 .

fe-licem vi-rum, * be- a-tum J6-seph! cu-i datum

-s-

*-*et

est De- urn, quern multi re-ges vo-lu-e-runt vide-re

non vide-runt, audi-re et non audi- e-runt, non so-lum vi-

-fs-r
de-re et audi-re,

-ffc-r-< sed porta-re et comple-cti, de-oscu-

-il

la-ri, vesti-re

et custo-di-re!

In Festis Sancti Joseph.

195*

158. Laeto cantu.


g
1.

-i

Aeto cantu
1 y
I 7

ce-lebre-tur Castae conjux ,Virgi-nis,


i .'.. -d

- .*. - ...

Incarna-ti

collaude~tur Nutri-ti-us Numinis. 2. O quam

^rande

tibi Pa-ter Deposi-tum credidit! Fe-lix cu- i

g
I
i__a

-I-

Virgo Ma-ter Se-se sponsam subdi-clit. 3. Quantas vi-ces


|
,

m
B_-

' 4A._^_.

exercebas Sacrae dux fami-li-ae! Quantis cu-ris provi~| debas Numinis infanti-ae! 4. Ipsi pa-rent e-lementa, Qui

ti-bi Rex subdi-tur. Firmat terrae fundamenta, Qui te

duce regi-tur. 5. Qui tellu-ris mo-lem librat, Tu- a manu


-iTil

ge-ri-tur : Cunctis escam qui ministrat, A te pu-er pasci-

196*

In honorem Sanctorum.
1 ,
B

*
V..

_ 1

. . .__ _

_ , i

tur. 6. Pi-os fiisiis

in amores, Sacris cunis assides, Dulces

s
J ~su

----i-^r-r^lH*-P= jam favo-res Caeli compos possides. Amen.


15 9. Eece Angelus Domini.

e
g
e-jus,

g
Cce Ange-lus Domini * appa-ru- it in somnis

Joseph, di- cens : Surge, et accipe pu- erum et matrem

et fuge

in ^Eg

160. Laetare alma Mater.

Ti A-t

yEta a-

re * alma ma-ter Eccle-si-a : sancti Joseph -S-

= 1 =
tanti pro-tecto-ris

sponsi Ma-ri-ae

adsunt sol-emni-a;

^ = ! = i ! ^ i : ^ = : = i
h

laeta-re me-ri-tis, laeta- re patro- ci-ni- o; cujus glo-ri-6sae

In Festis Sancti Joseph. J_0_a-_j-J_ft^,-i_j_|

197*

*-- '

f.
ac

prices

et pi-a suffragi-a

nos tu-e-antur semper

diicant ad cael&ti- a. 161. Laudemus Deum.

2.
Aucle- mus De- um no-strum : * In ve- nera-

ti- 6- ne

be-a- ti Joseph Pro-tecto- ris f nostri,

alle- lii-ia. Extra T. P. f no- stri. 162.Fidelis servus.


a _ .}._

Ide- lis ser- vus * et pru- dens quern constf-tu-

6
it Dominus super fami- li- am suam :

Amen di-

co vobis

quoni- am super omni-a bona

198*

In honorem Sanctorum.

Sli-

constf-

tu-et

e-

um. T. P. Al-

le-

lu-

ia. y. Qui custos est

D6mi-ni

-^
s6i, glo- ri-fica-

tur. * Amen.y.G16-ri- a

M-B

-ffeo, et Spi-rf- tu-i 163. Litaniae.a

Patri, et Fi'-li-

San-cto. * Amen.

- 1

-*-*-*- *---M

Yri- e e-le- i-son. ij. Christe e-le-i-son. ij. Ky-ri-e

e-le- i-son. if. Christe audi nos. if. Christe exaudi nos. ij.
- \
B

Pa- ter de cae- lis Fi- li Redemptor mun-di Spi- ri- tus Sancte Sancta Trim- tas u- nus

DeDeDeDe-

us, us, us, us,

mi-se-re-re mi-se-re-re mi-se-re-re mi-se-re-re

nobis. nobis. nobis. nobis.

e
1. Sancta 2. San-

--

Macte

ri- a, ora pro nobis. Jo- seph, ora pro n6bis.

In Festis Sancti Joseph.


t

199*
\ * 1
1 ; j " 1

Q 1 1' R"*'
Wr* ^^|

_
|

!
;

"
1

1
j- l |

___ '1

^ to

W_

'

lis- si- me, en-ti- ae, ta- tis, pi- fi- cum, de- cus, vir-gi- num, co- lu- men, ro- rum, tanti- um, en-ti- um, daemonum,

14.

3. Proles Dadevid in- cly- ta, i5- Joseph ficha-rum, 1 6.Speculum pa-ti4- Lumen Patri- ar17. Amator pau- persponse, 5- Dei Genitri- cis o6. Custos pudi- ce Virgi- nis, 18. Exemplar 7. Filii Dei 19. Domesticaevi-tae nu- tri-ci- e, stos 8. Christi defen- sor se- du- le, 20. Curum praeses, 21. Familia9- Almae Famili-ae ju- stissi- me, 22. Solatium mi- se10. Joseph ca- stissi- me, groii. Joseph 3* Spes aeden- tis-si- me, 24. Patrone mo- ri12. Joseph pru13. Joseph for- tis-si- me, Terror Joseph obedi- en- tis-si- me, 26. Protector sanctae EC-

cle-si- ae,

Agnus De- i, qui tollis pecca-ta mundi, Agnus De- i, qui tollis pecca-ta mundi," Agnus De- i, qui tollis pecca-ta mundi.

parce no-bis exau-di nos mi-se- re-re

D6mi-ne. D6mi-ne. no-bis. y. Constituit eum dominum domus suae. Rj. Et principem omnis possessionis suae.

Oremus. Eus, qui ineffabili provid^ntia ut quem protectorem veneramur in beatum Joseph sanctissimae tern's, * intercessorem habere meGenitricis tuae sponsum eligere di- rearaur in caelis: Qui vivis et regnas gnatus es : f praesta, quaesumus; in saecula saeculorum. Amen.

20O*

Iri honorem Sanctorum. BAPTISTAE.

24 Junii. - I N NATIVITATE S. JOANNIS 164. Quis olim.

Uis 6-lim hie e-rit Pu-er qui nasci-tur? Quae se jam

S 1 1

exe-rit, Quid ope-rabi-tur De-i potenti-a? 2. Nascente

fi-li-o, Vox patri reddi-tur; De-i consf-li-o Ma-ter im* *


B

'

bu- i-tur; Stupet vi-cini- a. 3. Sit plenum gaudi- um Ad haec

na-ta-li- a : Non irae fi-li- um Matris fe-li-ci- a


_l
_

Emfttunt

J_^-_i ,_. T "

visce-ra. 4. Ducem ne quaeri-te Hujus infanti-ae : Ex 5~" " g-g-~j -_ ^ -yB-J^irnrj alto traditae Est plenus gra-ti-ae, Qui sugit ube-ra.

s
5. Prophe-ta nasci-tur Novus Altissimi: Praecursor 6-ri-tur

Jam S6-lis proximi,

Orbem qui vi-si-tat. 6. En plebis cer-

In Nativitate S. Joannis Baptistae,


_a
sHK -

201*
-

ti-or

Adest redempd-o : De-us propinqui-or,

Erecto

so-li-o, Davidem susci-tat. 7. Audi-te popu-li, Gentes at-

:f:
tendi-te,

=s=J

Ad vocem famu-li, Parentur semitae Recto-ri

genti- um. 8. Ilium exci-pi-ent De-serta Domini : Montes


g-l-H^-

:-t=-z

subsf-li-ent; Vos implebimi-ni, Profunda valli-um. 9. Quin

ipse veni-et Ad aquas Dominus : Caput subji-ci-et Qui

sacri terminus

Est rrii-nist^-ri- i. 10. Jo-annes mitti-tur;

"

Lex fi'nem accipit:Vim caelum pati-tur : Ab hoc jam inci-

gpit Vox Evange-li- i. n. Hanc aures doci-les Ut vocem

5
audi-ant, Ut mentes humi-les Hanc, Christe, capi-ant,

202*

In honorem Sanctorum.

^===^^E lZZ_.___.i__0
Frange du-ri-ti-am. 12. In hoc ne segni-ter Laeternur lumi-

ne, Trahe nos forti-ter A Va-tis flumine Ad tii-am gra-

5-

EE8
165. . Inter natos mulierum. I. 6. ^~ -
*. Non surrexit
1 ' ' ' ?

ti- am. A- men.

Nter na-tos mu-li- e - r u m

* * i_ B a " a jfr "" L " "

ma % .

b. _

T7T / jor. y. Jo-anne Bapti-sta.

J. Glo-ri- a Patri,

et Fi-

li- o,

et Spi- n- tu- i Sancto.

166. Inter natos mulierum. II. 6. g

1=^3:
e

Nter na-tos mu-li- e-rum * Non surre-xit ma-jor.

Lizpfc

Liiti^^ESEi
et

. Jo- anne Baptista. J. Glo-ri- a Patri, et Fi-li- o,

Spi-n-tu-i Sancto.

In Nativitate S. Joannis Baptistae.

203*

167. 0 nimis felix.


44. ; 8-.. " " I

o -^J^=
I

nimis fe- lix me-ri-tique eel-si, Nesci- ens latT --

J.J Pi
i

i _

i -

'. " y,

bem ni've- i pudo-ris : Prae-pot-ens Martyr, nemo-rumque

13=^:
4:

___

cultor, Ma-xime Va-tutn. 2. Serta ter denis

a-li-os co-

J:
ro-nant Aucta crementis, dupli-ca-ta quosdam : Trf- na te

s
fructti cumu-la-ta centum Ne-xi-bus ornant. 3. Nunc pot-ens

nostri me-ri-tis opi-mis Pecto-ris du-ros lapides revel-le, i i-

Aspe-rum planans f-ter, et .reflexes Di- ri-ge cal-les.


-f

4. Ut pi- us mundi

Sator et Redemptor, Mentibus culpae

204*

In honorem Sanctorum.

sine la-be pu-ris, Ri- te digne-tur ve-ni- ens be-a-tos


-1 11 -A N ! - . ' P6-ne-re gressus. 5. Laudibus cives ce-lebrent superni g _ 1 _ _ .
M* 1 ft
H

-i

.._,

TT"P*

F ~ i l -

Te De- us simplex, pa-ri-t^rque tri-ne : Suppli-ces et nos

__

. - _

_____

Vrr

ve-ni- am pre-camur, Farce red6mptis.

Amen.

168. Praeeursor Domini.


&.

-a
nit, de quo i- pse

Raecursor Domini * vd-

Err
testa- tur : * Nullus major inter natos mu-

li-e-

rum Jo-an-ne Ba-

pti-sta. y. Hie est

enim prophe-ta,

et plus quam prophe- ta,

de quo

^SJ^^SSE^feE^^^
Salva- tor ait. * Nullus. y. Glo-ri- a

In Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli.

205*

^^^^^Fi^T
Patri, et Fi-lio, et Spi-ritu- i San- cto.

g
Ntillus.
y. Iste puer magnus coram Domino. 1^?. Nam et man us ejus cum ipso est.

Oratio.

Umat Ecclesia tua, Deus, beati rationis cognovit auctorem, DomiJoannis Baptistae generatione num nostrum Jesum Christum, Filaetitiam :* per quern suae regene- lium tuum : Qui tecum.

29 Junii. IN FESTO SS. APOSTOLORUM PETRI ET PAULI. 169. Roma Petro glorietur.

R
-v
f-r

Oma Petro glo-ri- e-tur, Roma Paulum ve-ne-re-tur

j3==Zt
Pd-ri reverend-a; 2. Imo tota jocundetur, Et jociindis

?=&

occupe-tur Ludihus Eccle-si-a. 3. Hi sunt e-jus funda-

m6nta, Fundato-res, fulcimenta, Bases, episty-li-a. 4. I idem

206 *

In honorem Sanctorum.
-T -

. saga qui cortinse, Pelles tempi jacinthmae, Scyphi. sphe-

s=
C-nr_

-s-

El
1=
ft1 ftL"^ J

*4^=t
%I=Z=^1?-i^
*J

rae li-li-a. S.Hi sunt nubes coruscantes, Terram cordis

H--.E irri-gantes
ft m^

N u n c ro-re, nunc pluvi-a; 6. Hi praecones no '

vae legis,

Et ducto-res novi gre-gis

Ad Chrksti praese-

rrrr-T-r
pi-a. 7. Labo-rum so-ci- i Tri-tu-rant are-am, In spe

dena-ri- i

Co-lentes vine-am. 8. Hie venti-lanti-bus, Se-

->a' T .
"^"^ i i

BTT~ 'i^~;~fr"

cedit pa-le-a, Novisque frugi-bus Replentur horre-a. -I, ^


*" .

9. Ipsi montes appelldntur : Ipsi pri- us il-lustrantur Ve-ri

so-lis lumine. 10. Mi-ra vir-tus est e-6rum : Firmamenti

In Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli.

207*

3 3=
vel cae-16-rum De-signantur nomine, n. Fugam morbis

E:

-,i_i_iimperant, Leges mortis superant, Effugant daemoni- a.

12. De-lent ido-latri-am, Re-is praebent veni-am, Mi-se-ris

so-la-ti- a. 13. Laus communis est amborum, Quum sint ta-

men singu-16-rum Digni-ta-tes propri-ae. 14. Petrus prae-it

principa-tu, Paulus pollet magistratu T.o-ti- us Eccle-si-ae.

e*-r15. Principa-tus u-ni da-tur, Uni-tasque commendatur Fi-

:*==:

!_.

a d-

cle-i catho-licae; 16. Unus cortex est granorum, Sed haecB

>

o
1

' *

P"

i 1

ir*

f*

una vis multorum Sub e- 6-dem corti-ce. 17. Romam con-

208*

In honorem Sanctorum.

as:
ve'nerant Sa-lii-tis nunti- i, Ubi plus noverant Ine*sse

fztizzzj: m. i
vf-ti-i,
g

=F=F^

-=-

Nfhil disciplinae. 18. Insistunt vf-ti- is Fi-de-les

m^-di-ci; Vitae remedi-is

Obstant phrene-ti-ci, Fatu-i

- "

v.

doctrinae. 19. Facta Christi menti-'-one, Simon magus cum

Ne-rone b

Conturbantur hoc sermone, Nee cedunt Aposto-

-ri

Us. 20. Languor cedit, mors o-bedit, Magus crepat, Roma

--BM-A fc _ JVTT 1
credit, Et ad vi-tam mundus redit, Rep-roba-tis f-do-lis.

21. Ne-ro fremit sce-le-ratus, Magi morte deso-latus, Cujus


i _ B i

- d

error e-i gratus, Grave praeci-pi-ti- um. 22. Bella-to-res

In Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli.

209*

-i
prae-e-lecti N o n a fide possunt flecti; Sed in piigna stant

S-i:

^ :

erecti, Nee formfdant gladi- um. 23. Petrus, hae>es verae

lii-cis, Pert inv^rsus poenam crucis, Paulus ictum pngi-6-

nis : Nee diversae passi-onis Sunt diversa praemi-a.

24. Patres summae digni-ta-tis, Summo Regi conregna-tis :

i:
Vincla nostrae pravi-ta-tis Solvat vestrae potesta-tis.

* '

. r .

Effi-cax sententi- a.

Amen.

170. Hodie illuxit. i. i

M n

*-"^fr A
_ j
n

Odi- e

* il-luxit nobis laetus di- es, in quo


m

*. A p ! iA . . _r' summi Re-gis sena- tores,


* 1

J "1 .

Is

luu-*J

Aposto-16- rum prin-

210*

In honorem Sanctorum.

cipes,

Petrus

et Paulus,

ad super- nam Ange-

5 --SS

3
cii-riam,
15-Ti

lorum

al-ter cruce,
f-

alter gld-

-.-Vdi- o, perve- ne-runt : quapropter laeto 6- re died-

s
mus omnes : al-le-

3
lu-ia.

y. Nimis honorati sunt amici tiii Deus. ^z. Nimis confortatus est principatus eorum. Oratio. Eus, qui hodiernam diem Apo- siae tuae, eorum in omnibus sequi sto!6rum tuorum Petri et Pauli praeceptum; * per quos religionis martyrio consecrasti : f da Eccle- sumpsit exordium. Per Christum.

1 Julii. PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J- C. 171. Redemisti nos.

--i--

r-z

!-:

li-"-a g
* In sanguine
I"-1 ' 1 i i

Edemisti nos, Domi- ne,


1r
1

tu- o.
^ *
mP * ^

r1

Ex omni tribu, et lingua, et populo, et na-ti- 6-ne.

:!-=:
G16-ti-a Patri, et Fi- li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.

Pretiosissiml Sanguinis D. N. J. C.

211"

172. Salvete, Christ! vulnera.

--==zzzr^ib
Alve-te, Chrf- sti viilne-ra, Immensz amo-ris pi-

^v
^no-ra, Quibus peren-nes rf-vu-li Manant rubentis sangui-

=3=31:
nis. 2. Ni-tore stel- las vfnci-tis, R6-sas odor^ et balsa-

5
ma, Pret/o lapfl- los Indi-cos, Mellis favos dulce-di-ne. g j-ftfi

3. Per vos patet gra-tfssimum Nostri

a-sy- lum menti-

sT
5 n

:pL3t
S"fin~: ; i8-*V-T--I

bus; Non hue furor mi-nanti- um Unquam penetrat hos-

ti- um. 4. Ouot Je-sus in praeto- ri- o

Flagel-la nu-dus

"a.

" n

r- -

exci-pit! Quot scissa pel- lis undique Stillat cru-6-ris

n
N 807. 8

r*^"

guttu-las! 5. Frontem venus- tarn, proh do-lor! Co-ro-na

212*

In honorem Sanctorum.

I SEE^
pungit spine- a, Clavi re-tu- sa ciispi-de Pedes manus-

5
que perfo-rant. 6. Postquam sed il- le tradi-dit Amans vo-

lensque spi- ri- turn, Pectus fe-rf- tur lance- a , Gemz'nus-

rr=3=^=i=i_-_.

:

^j

que liquor exsi-lit. 7. Ut plena sit


^^~

re-dempti- o, Sub tor-

^^ii=^d=fr

cu-la-ri string!-tur, Su-ique Je- sus immemor Sib/nil

g
re-servat sanguinis. 8. Ve-nf-te, quotquot crimi-num Fune-

^==1^1:
sta labes in-fi-cit : Jn hoc sa-lu- tis balne- o Qui se

lavat, munda-bi-tur. 9. Summ/ ad Paren-tis dexte-ram

i=tz:'=Fi=r==^==|_,_._^5i^=s: -fV-i-J
Sedentz* habendtf est gra-ti- a, Qai nos rede-mit sangui-

S. Annae, Matris B. M. V.

213*

ne

Sanctoque firmat Spi- ri-tu.

A-men.

. Justificati in sanguine Christi. ^7. Salvi erimus ab ira per ipsum. Oratio. Mnipotens sempiterne Deus, qui pretium solemni cultu ita venerari, _ _ : ^ _;._. w.. unigenitum Filium j. tuum mun- atque a praesentis vitae malis ejus di Redemptorem constituisti, ac virtiite defendi in terris; * ut fructu ejus sanguine placari voluisti : f perpetuo laetemur in caelis. Per concede, quaesumus, salutis nostrae eumdem Christum Dominum.

26 Julii. S. ANNAE, MATRIS B. M. V.

173. Gaude, mater Anna.


-f7.

Aude, ma-ter Anna, Gaude, ma- ter sancta, Cum


JC

sis pa-rens facta

fir-*"-=Genitri-cis De- i. 2. Plaude ta-li

i:

-TV
J6-achim
1

na-tae : Virgi-ni Ma-ri-ae; Ejus geni- to-ri,

y . % _ .. % i _ A A ? ' congaude. 3. In hac nostra ter-ra Frimo be-ne-dicta,

e
Quaefu-it in Eva Quondam ma-le-di-cta. 4. Ergo su-

214*

In honorem Sanctorum.

% -A-i-'me laudes, Quas damus o-vantes, Nos ab omni sorde


Lj

? I

t
4, _

^ ' JL_ A 5 . -A i Tu-a pre-ce ter-ge. 5. Sit laus De- o Pa-tri, Summo Chrim <"

i 1

N J

n~~

sto decus, Spi-ri-tu- i Sancto,

Tribus ho-nor u-nus.

e
Amen.
y. Diffusa est gratia in labiis tuis. ^?. Propterea benedixit te Deus in aeternum.

Oratio. Eus, qui beatae Annae gratiam cujus solemnia celebramus, * ejus conferre dignatus es, ut Geni- apud te patrociniis adjuvemur. Per tricis unigeniti Filii tui mater effici eumdem Christum Dominum. mereretur : f concede propitius; ut

25 Aug. S. LUDOVICI, REGIS ET CONFESSORIS. 174. Rex summe regum.

5
EX summe

-A-

regum, qui pot-enti niimine, Quo

sunt cre-a-ta

r^gna, nu-tu di-vi-dis, Dum thu-re

fu-

S. Ludovici, Regis et Gonfessoris.

flp-*h=--I-=-

Ffc_

JI-

mant templa, vo-ce personant, Audi pro-fu-sas


A i .
t

Re-gis in
.

laudem preces. 2. Na- scens in ipsa

Ludo- vi'-cus purpu-

ra, Sceptris avi-tis

parvus ad mo-vet manus, Pi- aeque

cluctu

matris, igna-rus ma-li,

Servi-re Christo

discit, an-

i %

i
1

. A

fl """

M . 1 - ^

i i

tequam regat. 3. Ju- sti se- verus cultor, urbes legibus,

31

^.4-

I_B

g_-_

-^--H

A mo-re cives
-I-

conti-nens, ho-stes me-tu : P/e- tate cae-

lum flectit, a-ras exci-tat; De- oque templa,


*

tecta nu-dis

% !!_

*^

.JL

. % "

_i i * *

e- ri-git. 4. Mox chri-sti- a-ni

se-rus ul-tor sangui-nis,

Emensus aequor,

inque lit-tus barba-rum Ve- xilla

216*

In honorem Sanctorum.
I

=-

%*F-

F"j

J1-^

pandens, urget armis impi-os, U-noqtie vf-tam pro D-o

a __

--

.^ .*.

pa-ci-sci-tur. 5. Sit Tri-ni- ta-ti

sempi-terna glo-ri-a,

s
Honor, potestas S
i *

atque ju-bi- la-ti-o :


I

In

uni- tate, +saecu-16-rum

quae gubernans omni- a,

j-l* Per cuncta regnat

saecu-la.

A-men.

y. Ora pro nobis, beate Ludovice. !. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oratio. Raesta, quaesumus omnipotens placere studuit; * ita ejus oratio nos Deus : f ut, sicut beatus Ludo- tibi reddat acceptos. Per eumdem vicus Confessor tuus, spretis mundi Christum D6minum nostrum. oblectamentis, soli Regi Christo

29 Sept. IN DEDICATIONE S. MICHAELIS ARCHANGELI.

175. Christe, sanetopum.

1.

Hnste, sancto-rum de-cus Ange-16-rum, Gentis hu-

S. Teresiae a Jesu Infante.

217*

^=^ =fi
manae Sa-tor et Redemptor, Caeli-tum no-bis tribu-as be-

1
a-tas Scande-re se-des.

Angelus nostrae medicus saliitis, Angelus pads Michael in aedes Caelitus nostras v6niat, serenae Adsit e caelo Raphael, ut omnes Auctor ut pacis lacrimosa in orcum Sanet aegrotos, dubiosque vitae Dirigat actus. Bella releget. Angelus fortis Gabriel, ut hostes Virgo, dux pacis, Genitrixquelucis, P611at antiques, et arnica caelo, Et sacer nobis chorus Angelorum Quse triumphator statuit per orbem, Semper assistat, simul et micantis Templa revisat. Regia caeli.

6. Praestet hoc nobis Deitas beata Patris, ac Nati, pariterque Sancti Spiritus, ciijus resonat per omnem Gloria mundum. Amen.
In conspectu Angelorum psallam tibi, Deus meus. Adorabo ad templum sanctum tiium, et confitebor nomini tuo.

Oratio. Eus, qui miro ordine Ange- semper assistitur, * ab his in terra lorum ministeria hominumque vita nostra muniatur. Per Christum dispensas. : f concede propitius; ut Dominum nostrum. a quibus tibi ministrantibus in caelo

3 Oct. S. TERESIAE A JESU INFANTE.


( vel pro una virgine)

176. Regnum mundi.

5.

Egnum mun- di

* et

omnem

orna-tum

218*

In honorem Sanctorum.

5^lzi=dT^d=LM^J-gZJ
sae-cu-li contempsi propter amo-rem Domi- ni no-stri

^S_B-zz::iizi_i!rZzit_a

k-^-i

Je-su Chn-sti: * Quem


ii~

vf-di, quern ama- vi,

5 in quern

LH_J

credi-di, quern di- le-xi. y. Eructa- vit cor me*- um


a

__

verbum bo-num, dfco e- go

6- pera me-aRe-gi.

*qts=z:
* Quern vi-di. Glori- a
f*

Patri,

et Fi-li- o,

et Spi-

r- .
vf-di.

rf-tu- i Sancto. * Quem

176 bis. Alter cantus

Egnum miin -di

* et

omnem

ornatum

sa^-cu-li contempsi

propter amo-rem Domi- ni no-stri

8Je-su Chn'-sti : *; Quem vf-di, quern ama- vi, in quern

S. Martini Episc. et Conf.


L HQ
" . . . i , . -.

219*

'* P f\

f ""IS

i i

A '

cr&di-di, quern cli- le- xi

Jf. Eructa-

vit cor me-

um

-tr
verbum bo- num : di-co e- go 6- pe-ra me- a Re- gi.

E^>;
Quem. G16-ri- a Patri, et Fi-lio,

..I

m_

et Spi-ri-tu-i

St= ar7^=i
Sancto. * Quem

y. Ora pro n6bis beata Teresia. F/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oratio. Online, qui dixisti : Nisi efficia- siae Virginis in humilitate et simmini sicut parvuli, non intra- plicitate cordis vestigia sectari, * bitis in regnum caelorum : f da ut praemia consequamur aeterna : nobis, quaesumus; ita sanctae Tere- Qui vivis et regnas in saecula.

11 Nov. - S. MARTINI EPISC. ET CONF. 177. Gaude Sion. l

7. eAude Si-on, quae di- em re-co-lis, Qua Martinus,

compar Aposto-lis, M u n d u m vin-cens, jiinctus caelico-lis

g i i

"

* **

i " -*

Co-rona-tur. 2. Hie Martinus, pauper et modi-cus,


1

Servus

Alter cantus n 244.

220*

In honorem Sanctorum.

g5
prudens, fide-lis vil-li-cus, Caelo di- ves, ci-vis ange-licus '_..., i

Sublima-tur. 3. Hie Martinus, jam ca-techumenus Nudum |__


1

.___
7

_ ~-j--g
: T

vestit, et nocte pro-tinus


4-

In sequenti, hac veste Domi. _1_


^

nus Est indutus. 4. Hie Martinus, spernens mi-li-ti- am,

Inimi-cis in-ermis obvi- am


i

I-re pa-rat, bapti'smi grai


%

'

fL *

'

ti-- am Assecutus. 5. Hie Marti-nus, dum offert hosti-am,

__m "'

Intus ardet per De- i gra-ti- am : Supersedens appa-ret e-

s^ I-

-%,

-.-r-

ti- am Globus

ignis. 6. Hie Martinus, qui caelum re-se


7_

rat, Ma-ri prae-est et terris impe-rat, Morbos sanat et mon-

S, Martini Kpisc. et Gonf.

221:i

i * 1*

1i

7 s =

"

, J

stra superat, Vir in-signis. 7. Hie Martinus, nee mo-ri ti-

mu-it, Nee viven-di labo-rem respu-it,

Sicque De-i se

i:
to-tum tribu-it Vo-lun-ta-ti. 8. Hie Martinus, qui nulli no-

TTTtTT
cu- it, Hie Marti- nus, qui cunctis profu-it, Hie Martinus,

qui tnnae placu-it Ma-jes-ta-ti. 9. Hie Martf-nus, qui fana


fct

*
a

ddstru-.it, Qui genti-les ad fidem imbu-it, Et de quibus

11

--*-

'

"

* _

1 L

"

"

e-os insti-tu-it,

Ope-ra-tur. 10. Hie Martinus, qui tribus

mortu- is Me-ri-tis dat vf-tam praecipu- is : Nunc mo-mentis

* . ^ 1
De-um continu-is

Contemplatur. n. O Martine, pastor

222*

In honorem Sanctorum.

egregi-e,

O caelestis censors mi-li'-ti-ae,. Nos a

lupi __,'

ri^de-fendas rabi- e

_,

Saevi-entis. 12. O Martme, fac nuric

5quod gesse-ras, De-o preces pro nobis offe-ras, Esto me9

5-r

^ _'

II ~~B n

mor, quam nunquam de-se-ras Tu-ae gentis. 178. 0 Martine.


Ant.

Amen.

Marti'-ne, * o pi- e, quam pi- um est gaude-

re de te, g
-j-^-f

o Marti- tie! Proph^-tis compar, Aposto-lis


^
^m m -A-.-\ ^ftL-j

=-S-B+-

conser- te,

Prae-su-lum gemma,

ff- de et me-ri-tis

egre-gi- e,

pi-e-tate, mi-se-ri-c6rdi- a

et ca-ri-ta-te

g
in-effa-bi- lis, succurre no-bis nunc et ante De- um.

S. Martini Kpisc. et Gonf.

223*

179. Martine par Apostolis.

ffi

Artine, par Apo- sto- lis, Festum co-lentes tu 6-

-r1 f- ' r.iU-i


ve : Qui vi-ve-re disci-pu-lis

- - -=
FB-

Vis, aut mo-ri, nos respi-

3-*ft , Ur 1 B

A~j T WT j;
i

3 *-fi

ce. 2. Fac nunc quod 6-lim ges- se-ras, Tu praesu-les cla1 m^ 1

teiv
ri-fi-ca,

^q
^~ M

Auge de-cus Eccle-si-ae, Fraudes re-lf-de

* 1.
1

f*

. * ^ % r P. !

."" !

. 'j " r- Hi

sa-tanae. 3. Qui ter cha-os e-vi- ce-ras, Mersos re-a-tu

li^C^ii

-r=-

e-i_

susci-ta : Di-vi-se-ras ut chlamydem, Nos in-du- e jus_B 3!= Pi~ 3fc _^_!=A-ii=|=iJ=:

tf-ti- am. 4. Sit Tri-ni-ta-ti glo- ri- a, Martinus ut confes1 , B^I^--A 1 ij-= 1

sus est : Cujus fi-dem per 6pe-ra


"

In nos

et fpse

r t . .

robo-ret.

Amen.

224*

In honorem Sanctorum.

180. 0 beatum virum.

6=^
tu Sanctoexsul-tat cho-

be-a-tum vi-rum,

* in cu- jus transi-

rum canit

nume-

rus,

Ange-16- rum

rus, * Omni- unique caele-

sti-

um Virtu-tum occur-rit

psallenti- um

ex-

erci-

tus. y. Eccle-si- a

virtu-te robo-ra-tur,

sacerd6-tes De- i

reve-la-ti- one glo-ri-fi-can- tur, quern

s
Micha-el assumpsit cum Angelis * Omni- um-

.y. Glo-ri- a

Patri, et Fi-li-

o, et Spi-ri-

tu- i San- cto.

* Omni- unique.

Pro Apostolis et Kvangelistis.

225*

Ora pro nobis beate Martine. . Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio. Eus, qui conspicis quia ex nulla beati Martini Confessoris tui atque nostra virtute subsistimus : t Pontificis, * contra omnia ad versa concede propitius; ut intercessione muniamur. Per Christum.

PRO APOSTOLIS ET EVANGELISTIS. 181. Salve turba duodena.

S
5

Alve turba du-odena Christi fratrum, De- o pie-

na, Fundatrix Eccle-si- ae. 2, Salve sacer o sena-tus, Cu-

jus omnis mundi status Subdi-tur sen-tenti-ae. 3. Non jam


g

servi, sed ami'-ci : Quae non debent servis di-ci, Christi

..,,____^_,--|_
4 T-y-^nrTN . .""""rr

_j
H

nostis abdi-ta. 4. Vos e-legit ut i-re-tis,

Et cum fructu

c
*

re-di-re-tis, Pace mundo tra-di-ta. 5. Seminastis cum do!_!_ R . ,


__| . . .. L

:"=rr!=P-^
16-re : Fruges amplas cum ma-jo-re Messu-fstis gaudi- o.

226*

In honorem Sanctorum.

5--.-

-H ===}
Jam sede- tis

6. Ff-di Christo permansi'stis : Ejus causa pertu-listis Esse

gcunctis odi- o. 7. Mundi vi-les et despecti.

F
:3:
prae-e-lecti

Na-ti-onum judi-ces. 8. Ergo sursum aggre-

ga-ti,

Et hono-re co-rona-ti, Nos audi-te suppli-ces,

9. Grandis vi- a nobis restat, Di-rus hostis nos infestat, Gra-

:
!.__ _++

1=^
Ut

ve manet praeli- um. 10. Per vos recte gradi- amur, 5 I * L victo-res assequamur Juge caeli praemi-um. Amen. 182. 0 gloriosi Apostoli.

Ant. ^ 2. <

glo-ri- 6-si Aposto-li, * co-liimnae Eccle-

si-ae, ve-ri-ta-tis praeco-nes,

lampa-des ful-gentes,

vos

S. Joannae de Arc.

227

a"
igne Spi-ri-tus Sancti, fuga-tis, errorum tenebris, mun-

jftr-^r
dum iliumi- nastis :

-sin- tercedi-te pro no- bis


1
*- L 1 1

ad

-J 1% % ' f

De- um qui vos e- le-git.

S. JOANNAE DE ARC. (Pro Gollia)

183. In hymnis.

N hymnis * et confessi- 6- nibus


* ^ li ~ *. Jl C " I N1
1

benedi7 II J

ce- bant Do-mi-

num :* Oui magna fe-cit in Is-

ra-el,

et victo-ri- am cledit fl- lis

Do-

minus

omni-

pot-

ens. Jf. Ornave- runt

faci- em

templi co-ronis aure-

is,

et unxe-runt regem, Regem

228*

In honorem Sanctorum.

i
regum bene- dicentes. * Qui magna. G16-

^*=h=i-s
ri- a
V *-f-

Patri, et Fi- li* 7* *


1

o,

et Spi- rf-

tu- i

San-

cto.

Qui magna.

184. Hostium vietrix.


3.

6-

:fT-4-

Osti-um vietrix prope-rante cursu, Ca-ro/#;/2 ad g-J iT-f-1-"i

:rzpr

sanctam comi-ta-ris aedem, Ut tri- umphantem sacra ri-te i |

___,.

:_s_-_o_>__3

-a-

signet Uncti- o regem. 2. Gaudi- o fundens lacrimas, Jo- an-

t=^=E=

na, Prfnci-pi plaudis : Domino rependis Debi-tas gra-tes,

. s

' l

re-tinesque dextra N6-bi-le signum. 3. Erigens longa

l=i

J~~lv~^"F~+~g~>l " F. 7"! "


generosa virgo : Jure

popu-lum ru-i'-na, Mi-ra fe-cfsti,

S. Joannae de Arc.

229*

~i
ni
1

-I

ru

te nostrae patri-ae pa-rentem Saecla vocabunt! 4. Sed

3-S-r; 1

;
labor

manet major me-li-6rque merces : Te novus poscit

L I

et tri-umphus : Te De-us mittens, dabit ipse vi- res,

t F T = = R = = F ^ = ^
-S-

Atque coronam. 5. Qui dedit presso

popu-lo salii- tern,


T-

--+

}--

Laude ter sanctum Dominum co-lamus, Semper ut tantae


k
1

II II a i - ii
Amen.

me-ri-tis patronae Gal-li-a vi-vat.

. Ora pro nobis beata Joanna. ?. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oratio. Eus, qui beatam Joannam Vir- ut Ecclesia tua, hostium superatis ginem ad fidem ac patriam insidiis, perpetua pace fruatur. tuendam mirabiliter suscitasti : f Per Christum Dominum nostrum. da, quaesumus, ejusintercessione;*

V. PRO PAPA, EPISCOPO ET PACE.


PRO PAPA. 185. Tu es Petrus.

7.

___ _.1___.__

T " U es Petrus, * et super hanc petram


-T -

aedi- fi-ca-

bo

Eccle-si- am me- am., 186. Tu es pastor ovium.

T -.-PJ U es

U es pastor ovi- um, * Pnnceps Aposto- 16-rum


-I-

tibi tradi-tae sunt cla-ves regni caelo-rum. 187. Oremus pro Pontifiee, Cantus I.

?*=i=

7. i.
-remus pro Ponti-fice nostro Pi- o. Le- 6-ne. Benedicto. Rf. D6-

minus conservet e-um, et vi-vi-ficet e- um, et be-a-tum

Pro EpiscopOr H i V J 1 1 -

231*

fa-ci-at e- um in terra,

et non tradat e-um

in animam

it
inimi-c6- rum ejus. CantUS II, III, IV, /. 283*.

y. Fiat manus tua super yirum dexterae tiiae. j^z. Et super filium hominis quem confirmasti tibi. Oratio. Eus, omnium fidelium pastor et quaesumus, verbo et exemplo, quirector, famulum tuum N. quem bus praeest proficere; * ut ad vitam, pastorem Ecclesiae tuae praeesse una cum grege sibi credito, pervevoluisti, propitius respice : f da ei, niat sempiternam. Per Christum.

PRO EPISCOPO.

188. Oremus pro Antistite.

?.-

- J-i-J|

j_

Or

- remus pro Anti- sti-te nostro Ludovi- co. l


-*-%J

r_J_i _T _.

iiPi-.!-,

':=i&:t=^
in

f. Stet et pascat in forti-tu- dine tu- a D6mi-ne,

sublimi-ta-te nomi- nis tu- i.

D
1

y. Salvum fac servum tuum. ^?. Deus meus sperantem in te. Oratio. Eus, omnium fidelium pastor et quaesumus verbo et exemplo, quirector, famulum tuum N., quem bus praeest, proficere; * ut ad vitam pastorem Ecclesiae Af. praeesse vo- una cum gre.^e sibi credito perveluisti propitius respice : f da ei, niat sempiternam. Per Christum.

c r* 9*%
nostro Pe-tro.

S ] i

-?%

'

3 ' Jose-pho.

! 9*

Stepha- no.

232*

Pro Papa, Episcopo et Pace.

PRO PACE. 189. Da pacem.

2.
A pacem D6mine * in di- bus nostris : qui- a

non est a-li- us

qui pugnet pro n6bis, ni-si tu De-us

noster 190. Pacem tuam.


4.

A-cem tu-am * da nobis Do-mine,


^

et pax tu- a,

-!: ut non ti-

Chri-ste,

mdne-at in visc^-ri-bus nostris

me- amus

a timore nocturno; sed semper vi-gi-lemus


i
:
F, m.
m m

1
1

T|_j

, m

cunctis in ope-ribus mandat6- rurn tu- 6-rum. 191. Tua est potentia.

i.

I.
" -

__T

' "

r " . . .
L %

U-a est pot^nti-a, * tii-um regnum Domine, tu

Pro Pace.
*

233*

,
1

P" a *^

i"

f^

'I

*i
in di- e-

es super omnes gentes : da

pacem D6mi-ne

g
bus nostris. 192. Deus omnium.
2.

-sE-us omni- urn, *qui fe-cit no-biscum se-cundum

-asu-am mi-se-ri-cordi- am, det n6bis jucundi-ta-tem cor-

:j:
dis, et fi- e-ri pacem in di- d-bus nostris.

. Fiat pax in virtute tua. y. Et abundantia in turribus tuis. Oratio. Eus, a quo sancta desideria, dedita, et hostium sublata fortni' recta consilia, et justa sunt dine, tempora sint tua protectione opera : f da servis tuis illam, quam tranquilla. Per Christum Dominum mundus dare non potest, pacem; * nostrum. I - Amen. ut et corda nostra mandatis tuis

VI. PRO GRATIARUM ACTIONK


193. Te Deum laudamus. I.
Tonus solemnis. 3.

-s-

-**-

E De-um laudamus:* te Dominum confi-te-mur

Te aeternum Patrem

omnis terra vene-ra- tur. Tf-bi 6-

mnes Ange-li,

tibiCaeli et universae Potesta- tes : Tibi

Che-rubim et Se-raphim

incessd-bi-li voce procla-mant :


-8-

Sanctus : Sanctus : Sanctus Dominus De-us Saba- oth.

Pleni sunt caeli et terra

ma-jesta-tis glo-ri-ae tu- ae.

:!=iir*-r-rj:
Te glo-ri- osus Aposto-lorum cho- rus : Te Prophe-tarum

laudabi-lis nume-rus : Te Martvrum candi-datus laudat

Te Deum laudamus.

235f

exeVci-tus. Te per orbem terra-rum sancta confi-te-tur

Eccle-si- a : Patrem

immensae ma-jesta- tis : Vene-ran1

" - 1P"- - '-

i.

I*

gJ

dum tu-um ve-rum, et uni-cum Fi-li- um : Sanctum quo7

-&-<?- r-

*
j

-m

que Pa-racli-tum Spf-ri-tum. Tu Rex glo-ri-ae, Chri-ste.


t

S '

^ iV '

. . a % a

Tu Patris sempi-ternus es Fi-li- us. Tu ad libe-randum su-

S^r

-^-t T

a-" %
SL

scepturus homi- nem. non horru-isti Virgi-nis u-te-rum. Tu

devicto mortis acu- le- o, ape-ru- isti credenti-bus regna LiH caelo-rum. Tu ad dexte-ram De-i se-des, in glo-ri-a
Hie genuflectitur.

-r
Patris Judex crede-ris
-.-

:8:
es-se.ventu.-rus. Te ergo quaesu-

3tEz^i4qF::t^^=^t
quos pre~ti- oso sanguine

mus

tu-is famu-lis subve- ni,

236* *

Pro gratiarum actione.

_S_
Sterna fac cum sanctis tu-is in glo-ri-a

redemi-sti.

nume-ra- ri.

Salvum fac popu-lum tu-um Domine,

et

__ --- _

i
-~i

benedic he-re-dijta-ti tu- ae. Et re-ge e-os,

et extol-le

I
illbs

usque in aeter-num. Per singu-los di- es, bene-di" j --^


i : ^^^^:=^:3

cim'us te.

Et laudamus nomen tu-um in saecti- lum, et

in saecu-lum saecu-li.

Digna-re Domine di- e fs-to

-ssme pecca-to nos custodi- re. Mi-se-re-re nostri Domi-

ne,

mi-se-re-re nostri.

Fi- at mi-se-ricordi-a tu-a Domi-

i
:3=<
ne, super nos, quemadmodum spe-ra-vimus in te. In te

-sDomine spe-ra- vi : non confundar in aeter- num.

Te Deum laudamus

237*

194. Te Deum laudamus. II.


Tonus simplex.

E De-um laudamus : * te Dominum confi-temur. f*-.-,

TI;
Ange-li,

s^

-a-PJ

-j-

rj-j

M'

Te aeternum Patrem omnis terra vene-ra-tur. Ti'-bi omnes

tf-bi Caeli et universae Pot-esta-tes : Tf-bi

Cherubim et Se-raphim

incessabi-li voce proclamant: San-

- k5
m

$ Srn

ctus : Sanctus : Sanctus Dominu? De-us Saba-oth. Pleni

" S i

1.

7 1

'

sunt caeli et terra


g___

ma-jesta-tis glo-ri-ae tu-ae. Te glo ^

^ i 1 a 1

a -

ri-osus

Aposto-lorum cho-rus : Te Prophe-tarum lauda--


-fJ L.

1 = ^ 1 = ^ :

bi-lis numerus : Te Martyrum candidatus

laudat exercii 7

Jl

tus. Te per orbem terrarum sancta confi-tetur Eccle-si- a :

=^==zti=^n
Patrem immensae ma-jestd-tis : Vene-randum tu- um

238*
* - - - - - -

Pro gratiarum actione.


7
* r

' | B
1

i, J

rum

et uni-cum Fi'-li- um : Sanctum quoque

Pa-racli-tum

5
E
1

Spi-ri-tum. Tu Rex glo-ri-ae, Chri'ste. Tu Patris sempi-term~~~~~


i

fl-
I

J
I I

_!

-rf-

.k

nus es Fi-li- us. Tu ad libe-randum suscepturus hominem,

non horru-isti Vfrgi-nis u-terum. Tu devicto mortis acu-

le-p, aperu-isti credentibus regna caelo-rum. Tu ad dex-

te-ram De- i sedes,

in glo-ri-a Patris. Judex crede-ris


1 I

Hie genuflectitur.

__ . _i

---

sse ventu-rus. Te ergo quaesumus, tii-is famu-lis subve^=t -% ^Eterna fac

ni, quos pre-ti- oso sanguine redemf-sti.

3:
cum Sanctis tu-is in glo-ri-a nume-ra- ri. Salvum fac po.

r^T"

-+^++^pt]~'^::=::'^~r^j::=V"
' " ^ I "^

pu-lum tu-um Domine,

et benedic haere-di-tati tu- ae.

Et re-ge e-os,

"

3=P^

et extolle illos usque in aeter-num.

Te Deum Patrem.

239* -- -

Per singu-los df-es, benedi-cimus te. Et laudamus nomen 6 - ' i~i~T^"7 - ^T~i

tu- urn in saecu-lum, et in saecu-lum saecu-li. Digna-re


5

a
sine pecca-to nos custodi- re. Mi-se-

Domine df- e isto,

^- :

re-re nostrt Domine, mi-se-re-re nostri. Ff- at mi-se-ricor-

--

di-a tu-a Domine super nos, quemadmodum spe-ravimus

3:
in te.

In te Domine spe-ra- vi : non confundar in

aeter- num. 195. Te Deum Patrem.


4. -

E De- um * Patrem inge- ni- turn, te Ff- li- um


i
it ~I~jfllI?l"IZ j,

_
^*~

uni-ge- ni-tum, te Spi-ri-tum Sanctum Para- cli-tum, san-

ctam et indi-vi-du- am Tri-ni-ta-tem, toto cor-de et

ore

24O*

Pro gratiarum actione.

e
confi-te-mur, lauda- mus,

t==^^.^=a-q
atque bene-di-cimus : ti-bi glo-

ri- a

in saecu-la.

y. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.1 !. Laudemus et superexaltemus eum in saecula. y. Benedictus es Domine, in firmamento caeli. I^z. Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in saecula. y. Domine exaudi orationem meam. 1$. Et clamor meus ad te veniat. y, Dominus vobiscum. I^z. Et cum spiritu tuo.

Oratio.

Eus, cujus misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus : f piissimae majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exo-

rantes ;* ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens, ad praemia futiira disponas. Per Christum Dominum nostrum.

1 His

JTJP. et R7R/. Tempore Paschali non additur Alleluia

VII. ANTE BENED1CTIONEM.


196. Tantum ergo. I. -3-,, r i i *--

TTT -'-'r
JL Antu ergo Sacramentum Veneremur cernu-i: Antum

=n=!=i
Et antiquum documentum Novo cedat ri-tu- i : Praestet fi1

fr1

.
1 4* ^ i ' * i

des supplementum Sensu-um de-fectu-i. B- .__s n

A *

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi-la-ti-o,

Sa-lus, ho-

e-i.
1

. *-i
Sit et benedicti- o : Procede'nti
1

nor, virtus quoque


1

ab

-d-^

utroque

Compar sit lauda-ti- o.

Amen.

y. Panem de caelo praestitfsti eis. (Alleluia). * Ez. Omne delectamentum in se habentem. (Alleluia).
Oratio.

D
1

Bus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: f tribue quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui

sacra iriysteria venerari; * ut redemptionis tuae fructum in nobis jugitersentiamus. Quivivisetregnas in saecula saeculorum. 1^?. Amen.

Alleluia dicitur tantuni Tenipore Paschali et infra Octavam Corporis Christi.

242*

Ante Benedictionem.

197. Tantum ergo. II.


b i _ . i ^ * 'r
a 1

0. . .
f

T
g

Is T .
-^

Antum ergo Sacramentum Ve-neremur cernu- i :

Et antfquum documntum Novo cedat ri-tu-i :


r

Prae-

'

^ .

stet fides supplementum Sensu-um de-fectu- i.


y i 1 ^ * '
Qa

"

b d . i
~ t

IS

, i
1

2. Geni-to-ri, Geni-toque

Laus et jubi-la-ti- o :
"
_ i^ ^.. i

Sa-lus,
1

I- til -

-I"

- "

'

-'

h6nor virtus quoque


Fa ** " '

Sit et benedicti- o :
F

Procedenti

ab utroque

C6mpar sit lauda-ti- o.

Amen.

198. Tantum ergo. III.

5.

T
k * m

ife-

Antum ergo Sacramentum Vene-remur cdrnu-i :


1 *
* pL
1

Et antfquum docum6ntum Novo cedat rf-tu-i : Praestet

Tantum ergo.

243*

-V-

fi'des supplementum Sensu-um de-fectu- i.

2. Geni-tori, Geni-toque Laus et ju-bi-la-ti- o : Sa-lus, ho-

5
nor, virtus quoque

4Sit et benedi-cti-o : Proceddnti ab

8
utroque

H-

i
Amen.

Compar sit lauda-ti-o.

199. Tantum ergo. IV.


5.

T
L

Antum ergo Sacramentum


| .

Vene-remur cernu-i :
T*Pl j

Et antiquum documentum Novo cedat ri-tu- i : Praestet


1

1
. 1 i . -

Pi" *4

ff-des supplementum

Sensu-um de-fectu-i.

E:

-tLaus et jubi-la-ti-o : Sa-lus, ho-

2. Geni-to-rl, Geni-toque NO 807. 9

244*

Ante Benedictionem.

nor virtus quoque 1


8 i~

Sit et benedicti- o :

Procedenti ab

-$:
Compar sit lauda-ti- o. A-men

utroque

200. Tantum ergo. V.


; | |

2. HE

T
ji

-sAntum ergo Sacramentum Vene-remur cernu- i :

Et antiquum do-cu-mentum Novo ce-dat ri-tu- i : Praestet -._1.-


B

-j

: ! :
fides supplementum Sensu-um de- fectu-i.

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi- la-ti- o, Sa-lus, ho-

nor, virtus quoque

Sit et benedicti- o : Precedent! ab

HHutroque Compar sit lauda-ti-o. Amen. 201. Tantum erg-o. VI.


2. < -f -V-4

Antum ergo Sacramentum Vener<mur cernu- i :

Tan turn ergo.


i 1-

245*

pj

Et antfquum documem-tum Novo cedat rf-tu-i : Praestet

fides supplementum Sensu-um de-fectu-i.

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi-la-ti- o, Sa-lus, ho-I-*-

nor, virtus quo-que


Jl ib = | i

Sit et benedicti- o : Procedenti ab


i
i* . . i-

utroque Compar sit lauda-ti-o.

Amen.

202. Tantum ergo. VII.


k i r i r1

R. . ' '

Antum ergo Sacramentum Vene-remur cernu- i


: h

Et antiquurn documentum Novo cedat ri-tu-i : Praestet

:?:

-*--*-=--

fides supplem^ntum Sensu-um de-fectu- i.

2. Geni-t6-ri, Geni-t(5que Laus et jubi-la-ti- o, Sa-lus, honor

246*

Ante Benedictionem.

virtus quoque

Sit et bene-dfcti-o : Proced&iti ab utro-

f* *

que Compar sit lauda-ti- o.

Amen.

2f03. Tantum ergo. Vlil.

Antum ergo Sacramentum Vene-remur c^rnu-i

*jd!zi:
Et antiquum documentum Novo cedat ri- tu- i : Praestet _ ^1

P5EE

fides supplementum Sensu-um de-fectu-i.

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi-la-ti-o : Sa-lus honor,

<.
1

I
_

1 1

1* *

__

m *

1 J

virtus quoque Sit et benedicti- o : Procedenti ab utro-

_ i1 *
Amen.

que Compar sit laud^-ti-o.

Tantum ergo.

247*

204. Tantum ergo. IX.

T
*
5

Antum ergo Sacramentum Vene-remur cernu-i

.?

1n

r .

IL '

Et antiquum documen-tum Novo cedat ri-tu- i : Praestet

3^
fi-des supplementum Sensu-um de*-fectu-i

?-3 -

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi-la-ti-o, Sa-lus honor i


, 1 *A

ni _

ff.

i " P. <

virtus quo-que Sit et bene-dicti- o : Proce-denti


. L-, . 1 1 " ,

ab utro-

que Compar sit lauda-ti-o.

Amen.

205. Tantum ergo. X.


4.

Antum ergo Sacra- mentum Ve- ne- remur cer. 8 " .> ... '..'.. ^ . /
.
=

nu-i : Et antiquum documen-tum No- vo cedat n-tu-i :

248*

Ante Benedictionem.
P. * A

fc
"

'
1 * ' fi-.

1 1 B

Praestet fides supple- mentum Sen-su-um de-fectu-i.

e
2. Geni-to-ri, Ge-ni- t6que Laus et jubi-la-ti-o, Sa-lus,
33

^rr
et benedic-ti- o : Pro-cedenti

honor, virtus quo-que Sit


-T

ab u- troque Compar sit lauda-ti- o.

Amen.

206. Tantum ergo. XL

T
If

Anturn ergo Sacramentum Veneremur cernu-i :1

p.

1*

'

. 1

Et antiquum documentum Novo cedat ri-tu-i : Praestet

fides supplementum Sensu-um de-fectu-i.

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi- lati- o, Sa-lus, honor.

Tantum ergo.

249 *

rm

I"

"

'

m- *
'

"*4

,|

'

virtus quoque

Sit et benedfcti- o

Procedenti ab utro-

S
que Compar sit laudati- o.
4f Amen.

207, Tantum ergo. XII.

T
5

An turn ergo Sacramentum


. o

Ve- neremur cer-

fi *

4 ^ a %

i a ii
' pi *

nu-i : Et antiquum do- cumentum Novo cedat ri-tu-i:

-s-

Praestet fides supplem(ritum Serisu- um defectu- i.

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi- la- ti- o, Sa-lus,


.3J .
1 ^A. 1

., , ,_..j 15 " "

. \?

" 7

-^-i i
ab

ho-nor, vir- tus quoque Sit et benedfcti- o : Procedenti


-J

utroque Compar sit laudati-o.

Amen.

250*

Ante Benedictionem

208. Tantum ergo. XIII.

Antum ergo Sacramentum Veneremur cernu- i

.=3: :a=E

J:

Et antiquum documentum Novo cedat ri-tu- i : Praestet

S=?E:

fides supplementum Sensu- um de-fec-tu-i.

2. Geni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi- la-ti- o, Sa-lus ho-

G-i

-j

=i^n^3LEqpS=i
n

nor, virtus quoque


2Z

Sit et benedicti- o : Procedenti ab


^.3 5 ''

utroque Compar sit lauda- ti-o.

Amen.

209. Tantum ergo. XIV. s. 5n

T A 'ntum
IZZZIE:

ergo Sacramentum

Vene-remur

cer-

nu-i : Et antiquum clo-cumentum Novo cedat ri-tu -1 : g p. -s 1-=aaI fe1-fc-; Praestet fides supplementum Sensu- um defectu- i.

^=

^r

Tantum ergo.

251*

-I- ^v=hipbS^B^SE=i
2, Geni-to-ri, Geni-toque
ff B * B~

Laus et jubiI ^ -fa B t-ft

la-ti-o, Sa-lus,
a B.

F-%.

honor, vir-tus quoque

Sit et bene- dicti- o : Proce-

_a__
denti ab utroque Compar sit lauda-ti- o. Amen.

210. Tantum ergo. XV.

Antum ergo Sacramentum Veneremur cernu- i ;

Et antiquum do-cumen-tum Novo cedat ri-tu-i : Praestet

. * F. "dsT-*"fides supplementum

J ^ "~T"

Sensu-um de-fectu-i.

2. Ge- ni-to-ri, Geni-toque Laus et jubi- la-ti- o, Sa-lus,

honor, virtus quo-que Sit et benedicti-o : Precedent! ab

<v-.
utroque

zi-J: -V-i-Compar sit lauda-ti- o.

Ji:i5=jz4t=
Amen.

VIII. POST BENEDICTIONEM.

211. Cor Jesu sacratissimum. I.

c
c
4.

:fi:-^:
OR Je-su sacra-tis-simum, mi-se-re-re no-bis (ter.) 212. Cor Jesu sacratissimum. II.

OR Je-su sacra- tissi- mum, mi-se-fe-re no-bis (ter.) 213. Adoremus in aeternum. I.

5. eD-o-remus in aeternum sanctissimum Sacramen-- n --

turn. Ps. Lauda-te Dominum omnes gentes : * lauda-te

e- um omnes popu-li. Ouoni- am confirmata est super nos

i^

s:
mi-se-ri-cordi- a e-jus : * et ve-ri-tas Domini manet in aeter-

Adoremus in aeternum.

253*

l e- ^ il r r^ f.

"

num. Adoremus. G16-ri- a Patri, et Fi-li- o, * et Spi-rf-tu- i

Sancto. Sicut erat in princf-pi-o, et nunc, et semper : * et


__
r-_

in saecu-la saecu-lorum. Amen. Adoremus. 214. Adoremus in aeternum. II.

D-o-remus in aeter-num sanctissimum Sacramen-

]
turn. Ado-remus. Laudate Dominum, omnes gen-tes : *
fc i' : -Q rr-n "*

laudate e-iim, omnes po-pu-li.

Ado-remus, Quoni- am

confirma-ta est super nos mi-se-ri-cordi-a e- jus : * et

ve-ri-tas Domini manet in aeternum. Adoremus. G16-

ri-a Patri, glo-ri-a Fi- li-o,*glo-ri- a Spi-rf-tu-i Sancto.

Adoremus. Sicut erat in principi- o, et nunc, et sem-

254*

Post Benedictionem.

per, * et in saecu-la saecu-16-rum. Amen.

Adoremus.

215. Ps. 116. Laudate Dominum. I.


3.

g-

__.__._.-,

Auda-te Dominum, omnes gntes : * lauda-te e-urn,


F . Q - _. _

" Q

"

1
I

omnes pdpu-li.

Quoni-am...

Quoniam confirmata est super nos miserieordia ejus : * et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Ptri, et Filio, * et Spiritui Sdncto. Sicut ^rat in principio, et nune, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen. 216. Ps. 116. Laudate Dominum. II.

6. !
Auda-te Dominum, (5-mnes g^n- tes: * laudate e- urn,

dmnes popu-li. Quoni-am... Quoniam confirmata est super nos miserieordia ejus : * et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri, et Filio, * et Spirit/ Sancto. Sicut erat in principio, et nune, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen. 217. Ps. 116. Laudate Dominum. III.

Sr
Auda-te Dominum, omnes g^n-tes :* lauda-te e-um,

Laudemus Dominum.

255*

at

omnes po-pu-li. Quoni-am... Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus : * et veritas Dgmini manet in aeternum. Gloria Patri, et Filio, * et Spirf/a/ Sdncto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saecu16mm. Amen. 218. Ps. 116. Laudate Dominum. IV.
---- -

At Auda-te Dominum, omnes g^n- tes : * lauda-te e-um

omnes pdpu-li. Quoni-am... Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus : * et Domini manet in aeternum. G16ria Patri, et Filio, * et Spiri/a/ Sancto. Sicut erat in principio, et mine, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen. 219, Laudemus Dominum.

Audemus Domi- num,*quem laudant Ange- li,


_. I ._ ~~~"i" _. T

quern Che-rubim et Se-raphim, Sanctus, Sanctus, Sanctus

proclamant.

256*

Post Benedicticmem.

220. Benedicam Dominum.


6.

B
*
5a i

3-1 ^ j-L^
Enedi-cam Dominum * In omni tempore.
rrfc- r-r 1 [

Bene -J

di-cam. y. Semper laus e-jus

in ore me-o. * In. y. G16-

^snznu^t , n . . * a
ri-aPatri, et Fi-li-o, et Spi-ri-tu-i Sancto. Benedicam.

221. Benedicta sit. 2.

B1E ! nedi'-cta sit * sancta


sa

Trmi-tas,

atque indi-vi-

Uni-tas : confi-t^bimur e-i, qui-a fe-cit nobfscum

_%
- <.

1 1 I

mi-se-ricordi- am su- am. y. Benedicamus Patrem et Fi

._ __j| J n

li-um, * cum Sancto Spi-ri-tu./^. Quam di-lecta taberna-

< ~
B

L ^ _ . i ' a .

.. B Fi " i
I

.. _

cu-la tii-a, D6mi-ne virtu-tum! * concupiscit, et de-fi-cit


J ^-

anima me-a

-ftrAin atri- a D6mi-ni.

Benedi-cta sit.

Te laudamus.

257*

222. Te decet laus. I.

-a i .a-

--=* te de*cet hymnus, tibi glo-ri- a

E de*cet laus,

De-o Patri et Fi-li- o, cum Sancto Spi-'ri-tu,

in saecu-

la saecu-16- rum. A- men. 223. Te decet laus. II.


2.

. .

3.

. , ,_ - - '
*

'.. -!

Tt

% a .
-_
H n

T
b

E de-cet laus, * te de-cet hymnus, ti-bi glo-ri- a

= ^ T . i H = J = ^
De-o Patri et Fi-li-o, cum Sancto Spf-ri-tu,
1

in saecu-

fl.

i i . 8*4 J P.-

I J**A. - .*

la saecu-16-

rum. A- men. 224. Te laudamus.

7.

E laudamus, * Domine omnipot-ens,


-T -

qui s^des

super Che-rubim et Se-raphim, quern benedicunt Ange-li,

258* h4!*

Post Benedictionem.

-S-^

Archange-li,

et laudant Prophetae et Aposto-li.


*4_ --

2. Te laudamus, Domine, o-rando,

qui veni-sti pec-

ca- ta solvendo : Te depre-camur magnum Redemptoj i


ff 3*4

'*ni
*4

_ i

rem,

quern Pa-ter mi-sit 6vi-um pasto-rem. 3. Tu es

Christus Dominus Salva-tor,

qui de Ma-rf- a Virgine

5:
es na-tus

225. Cantate Domino.

7.

Antate Domino * canti-cum no- vum : laus e- jus

ab extremis terrae.
Psalmus 15O.

i. Laudate Dominum in sanctis 6- jus :* laudate 6-um in

Venite, adoremus.

259*

firmamento virtu- tis 6- jus. 2. Laudate...


2. Laudate eum in virtutibus ejus : * laudate eum secundum multitudinem magnitiidinis ejus. Repetitur Ant. Cantate Domino. 3. Laudate eum in sono tubae : * laudate eum in psalterio et eithara. 4. Laudate eum in tympano et ehoro : * laudate eum in ehordis et 6rgano. 5. Laudate eum in cymbalis benesonantibus, f laudate eum in cymbalis jubilationis : * omnis spiritus laudet Dbminum. Repetitur Ant. Cantate Domino. 6. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui S&ncto. 7. Sicut erat in principio, et mine, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen. Repetitur Ant. Cantate Domino.

226. Venite, adoremus.

s. izzs=ji^==ziz=

s-ig

Enf-te, * adoremus e-um : qui- a fpse est Domi-

nus D^-us noster.


___*__ Psalmus !_o_: 94.

I. Venf-te, exsultemus Domino, * acclamemus Petrae saBnr*: TI--

" Q n

Iti-tis ndstrae : 2. Accedamus...


2. Accedamus in conspectum ejus cum laudibus, * cum canticis Qxsu\temus ei. Ant. Venite, adoremus. 3. Nam Deus magnus est D6minus, * et Rex magnus super omnes deos : 4. In manu ejus sunt profunda terrae, * et altitudines montiiwt ipsius sunt. Ant. Venite, adoremus.

260*

Post Benedictionern.

5. Ipsius est mare : nam ipse fecit illud, * et terra sicca, quam formaverunt mdnus ejus : 6. Nam ipse est Deus noster; * nos autem populus pascuae ejus et oves mdnus ejus. Ant. Venite, adoremus. 7. Gloria Patri, et Filio, * et Spirit/ Sancto. 8. Sicut erat in principle, et nunc, et semper, * et in saecula saecu.lorum. Amen. Ant. Venite, adoremus.

227. Miserieordias Domini.

m
S
1
i I 1

5.

"I9

-II

Pi1^

IK

I-se-ri-cordi- as D6mi-ni -*s-

in aeternum canta-bo. if.

In gene-ra-ti-onem
1

et gene-ra-ti- 6-nem
B

annunti- abo
1 1 1 1 "

I
i i _ >3 1 "

ve-ri-tatem tu-am in ore me-o. Mi-se-ri-cordi- as, etc. G16. i


m

i*

"

II1I

ri-a Patri, et Fi-li-o,

et Spi-ri-tu-i Sancto.

Sicut erat

jj
in principi- o et nunc et semper et in saecu-la sae . a . . S . " B cu-16rum. Amen. Mi-se-ri-cordi- as, etc.

228. - Alleluia, psallite.


(Praeter Septuagesimam).

5.

i:

-7ft-r,:

Lle-lu- ia, psalli-te De- o nostro, psalli-te, alle-

Benedictus es Domine. *-*-?*-

261*

\u- ia; psalli-te Re'gi nostro psalli-te,

alle-lu-ia,

alle-

lu- ia. Ps. Lauda-te Dominum. tit supra, n 213, p. 252*. Repetitur : Alleluia, psallite.

229. Benedietus es Domine.

7. e r. i a-^
: !

-S-

-nr^i

B
g^

E-nedi'ctus es Domine De-us patrum nostro- rum.

* Et laudabi-lis

et glo-ri-6- sus in sae-cu-la. -T

2.Et be-nedi'ctum nomen glo-ri-ae tii-ae, quod est sanctum.

s^

4; a II fi Ifl=S* * Et laudabi-le et glo-ri-6- sum in sae-cu-la. -sH 1 i1 t-V

^S

-S-

3.Be-nedictus es a

in templo sancto glo-ri-ae tu- ae.


i M I"

B n

fr

K H

i kI

'* a

Et laudabi- lis

et glo-ri-6- sus in sae-cu-la.

|__._i_i_S_iE: g-

=s:
L

4.Be-nedictus es super thronum sanctum regni tu-

Et laudabi- lis

dt

et glo-ri- 6- sus in sae- cu-la.

262*

Post Benedictionem.

1 J

J '

1-

m. f

i %*.

i * i*

5.Be-nedictus es super sceptrum di-vi-ni-ta-tis tu- ae.

T
* Et laudabi-lis

.iTTa et glo-ri-6- sus in sae-cu-la.


-S-

e:

6. Be- nedictus es qui sedes super Che-rubim, intu- ens


ffr-g . fr-

ab}/s-sos.*Et laudabi-lis et glo-ri-6-sus in sae-cu-la.

s
|_!_!_

-j-

7. Be-nedictus es qui ambu-las super pennas vento-rum,


^=553

5CE

et super undas ma- ris.* Et laudabi- lis et glo-ri-6- sus

fin sae-cu-la.
il . a J 1 n

V jv

8.Be-nedf-cant te

omnes Ange-li

et Sancti tu- i.

f
fr-fr*-

T=i
Et laudent te,

_S_ii. et glo-ri- fi- cent in sae- cu-la.

9. Be-nedf-cant te cae-li, terra, mare,

et omni-a quae

Benedictus es Domine.

263*

t*&
sae-cu-la.

-i-

-i
et glo-rf-fi- cent in

in e- is sunt. * Et laudent te,

-i !-

IO.G16- ri- a Patri, et Fi-li-o,

et Spi-ri-tu- i Sancto.
5-B i:

ei:

ztBOE:

4-

* Et laudabi- li

et glo-ri-6-so

in sae-cu-la.
=V

il.Sic-ut e-rat in princi-pi-o, et nunc, et semper,


i -" " fb ' 1,

et

i 9 .

in saecu-la saecu-16-rum. A-men. * Et laudabi- li

et

F
glo-ri-6- so
? i j! Pi * d

in sa^- cu-la.
' 9i. i
V i *"

V B

Is

'

12. Be-nedictus es, D6mi-ne De- us patrum nostro- rum.

i=h^ii:
Et laudabi- lis

44et glo-ri- 6- sus in sae- cu-la.

264*

Post Benedictionem.

230. Christus vincit.


Cantores.
- m-

Hristus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Chorus.

Christus vincit, etc.


Cantores. Chorus.

5
i

Xaudi, Christe. _Cantores.


^^

Exaudi, Christe.
P.jIjJ,.;^j=^

Ccle-si-ae sanctae De- i, supra regnorum fines ne^ i~T . 7 . . .

ctenti animas : sa-lus perpe-tu-a! Cantores. Chorus.

mil
Redemptor mundi. Tu illam adjuva. Cantores. Chorus.

Sancta Ma- rf- a. Tu {Ham adjuva. Sancte J6-seph. Tu illam adjuva.


Cantores. Chorus.

II. Xaudi, Christe.

y-rr
Exaudi, Christe.

Christus vincit. Cantores.

265*

:t=:

I-O Summo Ponti-fi-ci,

in unum popu-los doc-=--

trina congreganti, ca-ri-tate : Pasto-ri gra-ti- a, gregi obse-

e-
quenti- a. Cantores.
Chorus.

Salva-tor mundi. Tu ilium adjuva. Cantores. Chorus.

p- .
Sancte Petre. Sancte Pi- e,
III.

"

Tu ilium adjuva. Tu ilium adjuva.


Chorus.

-g - 1 " B;] -

Cantores.

\, Christe. -tr

Cantores.

Exaudi,-Pr Christe.
et omni cld-ro sfbi com-

nJ
m a

(archi-)episcopo

misso pax et virtus, plii-rima merces. Cantores. Chorus.


Sdncte N.... Tu fllum adjuva. Sancte ^V.... Tu ilium adjuva.

266*

Post Benedictionem.

y^v / T

1 i

Omnes.
i
% *

i
T 7

Hristus vincit. Christus regnat. Christus impe-rat. Cantores. Chorus. Cantores. Chorus. . J " 3 *

R
nostra.

Ex regum.

Rex noster. Spes nostra.

Glo-ri- a

iv.

Cantores.

Chorus.

Xaudi, Chrfste. Exaudi, Chrfste. Cantores. -jfcHI

P-iscopis et Abbd-tibus

et omnibus si-bi com-

missis pax, sa-lus et v-ra concordi- a. Cantores. ' 7 > /;


" 7 7 , ' , - -

Sancte Martf-ne. Tu fllos adjuva. Sancte Augusti-ne. Tu fllos ddjuva. Sancte Be-ne-dfcte. Tu fllos Adjuva.
(Pro Gallia.) Cantores. Chorus.

IzzjiTz:
X^udi, Chrfste

Exaudi, Chrfste.

Christ-US vincit.
Cantores.

267*

:pc:
Allorum nobi-lfssimae genti, ad De- i ge*sta clementer e-lectae : per Christum Francorum Regem, incre-

mentum et pax. Cantores.


_

Chorus.

d_^-

Sancte Micha-el. Sancte Ludovf- ce. Sancta Joanna. Sancta The- re- si- a.
i_ Omnes.

Tu fllam adjuva. Tu fllam adjuva. Tu fllam adjuva. Tu fllam adjuva.

Hrfstus vfncit. Christus regnat. Chrfstus impe-rat. \Jk H

Cantores.
.
1
1

Chorus.
R 1 *

Cantores.
*

U x f - l i - u m nostrum. Forti-tudo nostra. Chorus. ^nuru*.

Arma
* y

' H I

nostra
O nines.
b i

invictfssima.

Murus noster in- expugnabi-lis

r r-

Lux, vf- a

et vf-ta nostra.

268* Cantores.
fi

Post Benedictionem.
3 '

Chorus.
1 I II

VT

/^

X-audi, Christe.
Cantores.

Exaudi,Christe.

c
-

-sUnctis christi- anis princi-pibus et omni exerci-

"-r-"i

1 T
t

tu- i Christi- anorurn : honor illaesus, vi-ta et victo-ri- a. Cantores. Chorus.

i .

' " Ti ". ' ri

_ .

Sancte Mauri- ti. Sancte Sebasti- a-ne. Sancte Ge- orgi.


Omnes.

Tu {llos adjuva. Tu illos adjuva. Tu illos adjuva.

c
1

-_

.1- .

Hristus vmcit. Christus regnat. Christus impe-rat Cantores.

_M__.:

-psi so-li

impe-ri- um, laus et jubi- la-ti- o, per Chorus.


1

" 1 ."-

infi-ni-ta saecu-la saecu-16-rum, Amen.


Cantores. Chorus.

i-H-:' iTT-H-1 " ? J

Empo-ra bona habe-ant! Tempo-ra bona habe-ant

Ghristus vincit.

269*

5
redempti sanguine Chrfsti! Cantores. Chorus. Omnes.

g .

i i*

Fe-h'-ci-ter! Fe-lici-ter! Fe-H-ci-ter.


Cantores. i . ; Chorus.

i . -

Omnes.

AX Chrfsti veni- at! Regnum Chrfsti veni- at!

De-o gra-ti- as. A-men.

SUPPLEMENTUM.
IN HONOR EM SS. SACRAMENT!* 231. Christus apparuit.

VA Hri'-stus appa- ru- it no- bis : * Ve-nf-te,

ad-

ore- mus. Chorus repetit ; Christus apparuit nobis : * Venite, adoremus.

3:

Y
S^
i"

3=* jubi-lemus De-o,


__+

Enf-te, exsultemus Domino,

sa-luta-ri nostro : prae-occupemus fa-ci-em e-jus in confes._ 7 . -'""

-si.

si-one, et in psalmis jubi- lemus eChorus : Venite, adoremus.

G16-ri-a Patri, et Fi-li-o,

et Spi-rf-tu-i Sancto.

In honorem SS. Sacramenti.


-!--

271*

Sicut erat in principi- o, et nunc, et semper, et in

e
saecu-la saecu- lorum. A-men.

Chrf-stus appa- ru- it no- bis : * Ve- ni-te,

ad-o-

re- mus.

232. 0 sacrum convivium.

O^ Vy 3 sa sa-crum convf- vi- um! * in quo Chrfstus sui-n


Q
A-HH

-1

--

"

mi-tur : reco-li-tur memo-ri- a passi- 6- nis 6- jus

-amens imple-tur gra-ti- a : .^-.~


^tt-A-." .

et fu-tu-rae glo-ri-ae no-bis

pignus da- tur, alle-

lu- ia.

272*

Tempore Adventus.

TEMPORE ADVENTUS. 233. Regnantem sempiterna. * ~? ' *i-r-i-

Egnantem sempi-terna 2. Per saecla susceptura

3. C6nci-o, devote concrepa : 4. Facto-ri reddendo debi-ta : _____ . ___________ ____ ___ ,, "_ ___ 1 ___ ; ___ " _ D ___ * ? _ I___m- ___ __-i-_ U

5=*

? ------- c^^-^^^^
5. Cui jubi-lant agmina caeli-ca, e-jus vultu exhi-lara-ta :

"

"

""

- -
e-jus nutu examinan

6.Ouem exspectant omni- a terre-a,


. " --. .- i . "


i =" _-_ " " 7"

. .-ll
1

da:7.Districtum ad judi-ci-a: 8. Clementem in potenti-a.


~

9. Tu-a nos salva, Christe, dementi- a, propter quos passus

s
es di-ra. 10. Ad po-li astra subleva ni-tida, qui sorde

e
-

-. ..*. [

.=

. 5

\r , 1.

tergis saecu-la. n. Influ-e salus vera,

effuga per-fcu-la.

Tempore Nativitatis.
-=--

12. Omni-a ut sint munda

tribu-e paci-fi-ca : 13. Ut hie

g
tu-a salvi mi-se-ricordi- a, 14. Laeti regna post aele- amus
H 1 [ 1 . "
M

ml

supe-ra : 15. Qui regnas saecu-la per infini-ta. TEMPORE NATIVITATIS. 234. Veni, Redemptor gentium.
2.

Amen.

Y
ginis;

Eni, Redemptor genti- um, Ostende parturn Vir-

Mi-re-tur omne saeculum, Ta-lis de-cet partus

De- um.
2. Non ex virili semine Sed mystico spiramine Verbum Dei ifactum caro, Fructiisque ventris floruit. 3. Alvus tumescit Virginis, Claustrum pudoris permanet Vexilla virtutum micant, Versatur in templo Deus. 4. Proc(e)dat e thalamo suo Pudoris aula regia, Gem(/)nae gigas substantiae, Alacris ut currat viam. 5. Egressus ejus a Patre, Regressus ejus ad Patrem, Excurs(ws) usque ad inferos, Recursus ad sedem Dei. 6. /Equalis seterno Patri, Carnis trophaeo cingere Infirm a nostri corporis Virtute firmans perpeti. 7. Praesepe jam fiilget tiium, Lumenque nox spirat suum, Quod niilla nox interpolet, Fideque jiigi luceat. 8. Gloria tibi, Domine, Qui natus es de Virgine, Cum Patr(e) et Sancto Spiritu, In sempiterna saecula. Amen.

274*

Tempore Nativitatis.

235. Adeste, fideles.

i. Ad-

&i__te, fi- de-

les,

lae- ti, tri- urn-

phan- tesrVe- ni-

te, ve- ni-

te

in Beth-

le-

em :

Na-

turn vi- de-

te

Re- gem ange-

t=jt=3=f=t= ^^^. -+
16-

rum.Ve- ni- te, ad-o- re- mus.Ve- ni- te, ad-o-

-*

re- mus.Ve- nf-te, ad-o- re-mus Domi-num. Chorus : Natum videte.


En grege relicto, humiles ad cunas Vocati pastores approperant : * Et nos ovanti gradu festinemus : Venite, adoremus, etc. ^Eterni Par6ntis splendorem aeternum Velatum sub carne videbimus : * Deum infantem, pannis involutum, Venite, adoremus, etc. Pro nobis egenum et foeno cubantem Piis foveamus amp!6xibus : * Sic nos amantem quis non redamaret? Venite, adoremus, etc.

Tempore Quadragesimae.

275*

236. Verbum caro factum est.


6.

_s-

&_

-__
_~k

-1_1

a_

Y
le-

Erbum ca-ro factum est, * Alle- lu-ia,

"

al-

"

lu- ia. Verbum. y. Et habi-ta-vit in no- bis. !

0:1 i:4

._ *

- -.

. u= *__

1.

.
et

* Alle- lu- ia. etc. J. Glo-ri- a Patri,

et Fi- li- o,

6Imc-:
Spi- n- tu- i Sancto, Verbum.

TEMPORE QUADRAGESIMA. 237. Domine, ne in ira tua. 1.

D
me,

O- mi- ne, * ne in f-ra tu- a


-"^frtrrsjnET

argu- as

neque

in furo- re

tu-

com- pi- as

6Y--^*3^^^^
me : * Mi-se-re-re me-

-p^

i, Do-

mi-

ne,

quoni- am

s
in- fir-mus sum. y. Timor et tremor ve-

8
ne-runt su-per me, NO 807. 10

4=S=5:
et conte-xerunt me tenebrae.

276* *

Tempore Paschali.

-k-j-a-^.-.^
Patri, et Fi- li- o,

_
et Spi-

Mi-se-re-re. G16-ri-a

ri'-tu- i Sancto.

* Mi-se-re-re. TEMPORE PASCHALI.

238. Ecee vieit leo.

7. e-^Ti-q^^^^8~?^=p^p* ^Cce * vi- cit leo de trfbu Juda,

radix David,

ape-n-re librum, et solvere se- ptem si-

gna- cu-la

e-

j u s : * Alle- lu-

ia,

alle- lii-

^ftr
ia, al-leluia. JT. Di-gnus est Agnus, qui
L_i_J

a
occi-sus est, accipere virtu-tem, et di-vi-ni-ta- tem, LJ^IlIiII3I=^^ sa- pi-enti-am, et for-ti-tudi- nem, et honorem,et gloet

ri- am, et bene-

di-cti-

6-

nem. * Alle- lu-

ia.

Tempore Paschali.

277*

239. 0 niii et ttliae.

Al-le- lu- ia,

Al-le- lu- ia, Al-le- lii- ia. Chorus repetit: Alleluia.

i. O fi- li- i

et fi-

li- ae, Rex cae-le-stis,Rex glo- n-

ae, M6r-te

sur-re-

xit ho-.. di-

e, Al-le- lu- ia.


7.

Et mane prima sabbati, Ad ostium mgnumenti Accesserunt discipuli.


3.

Ut intellexit Didymus, Quia surrexerat Jesus, Remansit fere dubius.

Et Maria Magdalene, Vide, Thoma, vide latus, Et Jacobi, et Salome, Vide pedes, vide manus, Venerunt corpus ungere. Noli esse incredulus. 9. In albissedens Angelus Quando Thomas Christi latus, Praedixit mulieribus : Pedes vidit atque manus, In Galilaea est Dominus. Dixit : Tu es Deus meus. 10. Et Joannes Apostolus Beati qui non viderunt, Cucurrit Petro citius, Et firmiter crediderunt, Monumento venit prius. Vitam aeternam habebunt 6. 11. Discipulis adstantibus, In hoc festp sanctissimo In medio stettt Christus, Sit laus et jubilatio, Dicens : Pax vobis omnibus. BENEDICAMUS D6MINO. 12. Ex quibus nos humillimas Devotas atque debitas DEO dicamus GRATIAS.

278*

In Jtionorem B. Mariae V.

IN HONOREM B. MARIyE V. 240. Ave Maria.

H
e-

6.

4-

--

- ve, Ma-ri- a, gra-ti- a plena : * Domi-nus te-cum.


-HH^-i-

Ave, Y- Bene-dicta tu in mu-li- e-ribus, et benedictus fru2Ti=J

ctus ventris tu-i. * Domi-nus. y.G16-ri-a Patri, et Ff-li-o,


1

* 1

* ._ M

et Spi-ri'-tu-i Sancto.

Ave.

241. Angelus Domini.

H
k
b i -

^
m

-h

-i; 3T*t

-Mil

Nge-lusD6mi- ni
r

*nunti- avit MaJi


1
Q

rf- ae.

1

.Ir

% .

. Et concepit de Spi-ri- tu Sancto. JT. G16-ri-a Patri,

>.

, 1 1

C3 i

M-

Br

"ft '

'

et Ff- li- o,

et Spi- rf- tu- i Sancto.

In honorem B. Mariae V.

279*

242. Beata es, Virgo Maria.

-* B -^flfE-a-ta es, * Virgo

Vfrgo Ma-rf-

a, quae Domi-

num portaT_._

sti,
B_

Cre- a-to-rem

mii-n- di :* Ge-

nu-isti

qui te fe-

cit,

et

in aeter-

& -^__^._fs_._04*,
go. y\,

=j-*--ir
Ma-n- a, gra-

num per- ma-nes Vir-

ti- a pld-

na :

Do- mi-nus

te-

cum. * Genu- f-

e
sti.

^S=(tJ=5ltil=!=^n|
Glo-ri-a Pa-tri, et Ff-lio, et Spi-ri-

e-i.
tu- i San- cto. * Genu- fsti.

280*

In honorem Sacratissimi Cordis. IN HONOREM SS.MI CORDIS. 243. Lux alma Jesu.
f-^

h-_^

-fn

UX al-ma, Jesu, menti- um, Dum corda nostra relaJ^Bi .

-ftnr

-P.-.i4-

ere- as, Ciilpae fugas ca-K-gi-nem, Et nos reples dulce-

di-ne. 2. Quam lae- tus est-quem vi-si-tas! Consors pa-ter-

E!

-tnae dexterae, Tu dulce lumen patri-ae, Carnis nega-tum


1 J _ m ri
i

F. '

f " 1

^ M ^

sensi-bus. 3. Splendor pa-ternae glo-ri-ae,


6

Incomprehen-

sa ca-ri-tas, N6-bis amo-ris copi-am Largf-re per prae-

^-+m~*v 5adEE^S^=E^=EE&-^=i
i sen-ti-am. 4. Jesu, tf-bi sit glo-ri- a, Qui te reve-las --~I

g___

parvu-lis, Cum Patr^ et almo Spi- ri- tu,


_S--^
!

In sempi-ter-

na sae-cu-la.

Amen.

In honorem Sancti Martini.

281*

244. Gaude Sion.

Au- de Si- on, quae df- em reco-lis, Qua Mar- ti2. Hie Mar-tmus, pau-per et modi-cus, Ser- vus prii-

nus, compar A-posto-lis, Mundum vincens, junctus cae- lidens, fi- de- lis vil-licus, Cae-lo di-ves, ci- vis ange-

=.--, _*_M
co-lis licus

Co-ro-na-tur. 3. Hie Martinus, jam ca- techuSnblima-tur. 4. Hie Martinus, sper- nens mi- If-

smenus Nudum ve-stit, et no-cte pro- tinus ti- am, In-i- mi- cis in- ermis obvi- am In sequenti, I- re pa- rat,

r
. . 'f hac ve- ste Dominus Est indutus. 5. Hie Martinus, dum ba-ptf-smi gra-ti-am As-se-ciitus. 6. Hie Martinus, qui

offert hosti-am, Intus ardet per De- i gra- ti-am : Sucaelum re-serat, Ma- ri prae- est et terris fm-perat, Morg -g -
s

--

per-sedens ap-pa- ret e-ti-am Globus ignis. 7. Hie Marbos sanat et monstra supe-rat, Vir in-signis. 8. Hie Mar-

282*

In honorem Sancti Martini.

tinus, nee mo-ri timu-it, Nee vi-vendi la-bo- rem restinus, qui n'ulli no-cu-it, Hie Marti- nus, qui ciinctis pro-

pu-it, Sic-que De- i se to-tum tribu-it Volunta-ti. fu-it, Hie Mar-tfnus, qui tri'nae placu- it Majes-ta-ti.
I

9. Hie Martmus^ qui fana _destru-it, Qui genti- les ad 10. Hie Martinus, qui tribus mpr-tu- is Me- ri- tis dat viS"i - ' 7-T =
:

71

fidem imbu-it, Et de.qui-bus e-os insti-tu-it, tarn prae-cf- pu-is :Nunc mo-mentis De-um con-tinu-is

O-pe- ratur. n. O Martine, pa- stor e- gre-gi- e, Contemplatur. 12. O Martine, fac nunc quod gesse-ras,
i I " i " ~"T

O cae- lestis .censors" mi- li-ti-ae, Nos a lii-pi deDe- o pre-ces pro no- bis offe-ras, Esto memor, quam

.
fen- das rabi- e Saevi- en tis. numquam dese-ras Tu-ae geritis.

-_.

A- men.

Pro Papa.

283*

PRO PAPA.

245. Oremus pro Pontifiee.


Cantus II.

o
g=

-remus pro Ponti-fice nostro N.

Rf. Dominus

---m-

-m-J-j

conservet e*-um,et vivi-ficet e-um, et be-atum faci-at e-um

in terra, et non tradat e*-um in animam inimicorum e-jus. Cantus III. (Pro tempore Nativitatis).

5.

remus pro Ponti-fi- ce no-stro Pio. nostro Le- 6- ne. nostro Be- ne-di- cto.

7. Dominus conservet e-um, et vi-vf-fi-cet e-um, et be-a-

it
turn faci-at e-um in terra, et non tradat e-um in a-

nimam inimi-corum e-jus.

284*

Pro Papa.
Cantus IV. (Pro tempore paschali).
M1&

5J

biL 1 fr t

"

* IT*

- remus pro Pontf-fice nostro Pf- o. J i i . ' ' , .- i ._,.._ n m HH

| 2

1^ . Domi j % r

nus conserve! e-um, et "vi-vf- fi-cet e- um, et be- a-tum

facf- at e- um in ter-ra,

et non tradat e - u m in animam

inimico-rum e-jus. y. Fiat manus tua super virum dexterae tuae. 1^?. Et super filium hominis quern confirmasti tibi.

O remus. Eus, omnium fidelium pastor et quaesumus, verbo et exemplo, quirector, famulum tuum N. quern bus praeest proficere; * ut ad vitam, pastorem Ecclesiae tuae praeesse una, cum grege sibi credito, pervevoluisti, propitius respice : f da ei, niat sempiternam. Per Christum.

l i :
1S=
nostro Le-6-ne. nostro Benedicto.

LITANI^E, PRECES ET ORATIONES QUA DICUNTUR IN EXPOSITIONE ET REPOSITIONS SS.MI SACRAMENT! PRO ORATIONE XL HORARUM
ubi haec solemnis Supplicatio juxta Instructionem Clementinam peragitur,
In die expositionis : Post Missam, Celebrans ad scammum deponit planetam et manipulum et assumit pluviale. S. Ministri deponunt manipula. Celebrans ad scammum incensum in duo thuribula (sine benedictione) injicit. Celebrans genuflexus in infimo gradu Altaris SS. Sacramentum incensat. Deinde assumit velum humerale. Fit processio. Intonatur Pange> lingua p. 286*. Peracta processione, Diaconus SS. Sacramentum in throno collocat (interim Celebrans deponit velum humerale), et deinde intonatur Tantum ergo Sacramentum. Ad Genitori incensatur SS. Sacramentum more solito. Completo cantu hymni Tantum ergo, non additur Panem de caelo, etc., sed statim Cantores incipiunt Litanias Sanctorum p. 288*. In die repositionis : Post Missam, Celebrans ad scammum deponit casulam et manipulum et assumit pluviale. S. Ministri manipula deponunt, et omnes ante Altare redeunt. Cantantur Litanise Sanctorum et preces usque ad ^. Domine, exaudi orationem meam (inclusive). Surgit Celebrans, et incensum in duo thuribula (sine benedictione) injicit, incensat SS. Sacramentum, et assumit velum humerale. Fit processio. Intonatur Pange, lingua p. 286*. Peracta processione et SS. Sacramento super Altare collocate, intonatur Tantum ergo. Ad Genitori celebrans incensum in thuribulum injicit et SS. Sacramentum incensat. Completo cantu hymni Tantum ergoy intonatur Panem de caelo, etc. Surgit Celebrans et (quin praemittat Dominus vobiscum) cantat omnes orationes praescriptas. Quibus absolutis rursus genuflectit et cantat Domine exaudi> etc. Deinde Cantores cantant Exaudiat nos, etc., et Celebrans submissa voce addit Fidelium animaey etc. Celebrans assumit velum humerale, et Benedictionem impertit more solito.

286*

In Oratione Quadraginta Horarum. HYMNUS.

3.

i i

"
i '

p. '
1
" " " " i

. 84 i *

Ange lingua glo-ri-6-si Corpo-ris myste-ri- u.m,


B

"

':

fr* ^

Sangui-nfsque pre-ti-6-si, Quem in mundi pre-ti-um Fru 1 i l '

r* r

.
7

B'

-j*.

J
1

ctus ventris gene-ro-si Rex effudit genti-um. 2. Nobis daB B '

1
-

i 9

f i 1

, "V

| i i

'

tus, nobis na-tus Ex intacta Virgine,

Et in miindo

conversa-tus, Sparse verbi semine,

Su- i moras inco-la-

^
tus Mi-ro clausit ordine. 3. In supremae nocte coenae

^^^^=
.
1

i .

.
IA ^%.-

' '

- 7 '-d i

Recumbens cum fratribus,

Observa-ta lege plene Ci-bis

in lega-libus, Cibum turbae du-odenae Se dat su- is ma_ _ :.^_4_a_._^-

nibus. 4. VeVbum caro, panem verum Verbo carnem effi-

Iii Oratione Quadraginta Horarum. j -f

287*

cit : Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus de-ficit,

Ad firmandum cor since-rum S6-la fides suf-fi-cit. 5. Tan*


H
i

7 '

H-4
T*

- i
---

pL

'

n i

turn ergo Sacramentum Vene-remur cernu- i :


i i

Et anti '

quum documentum Novo cedat ri-tu- i : Praestet fides supi


1

k- . i

2 - . PI
PH . ^

plementum Sensu-um de-fectu-i.6. Geni-to-ri, Geni-toque a . - . -n. - ' ? m "" '


7 >
i ' .
1

Laus et jubi-la-ti-o,

Sa-lus, honor, virtus quoque Sit et

5-
benedicti- o : Procedenti ab utroque Compar sit lauda-

ti-o.

Amen.

288*

In Oratione Quadraginta Horarum.

LITANIJi SANCTORUM.

Yri-e e-le- i-son. ij. Christe e-le- i-son. ij. Ky-ri-e

._

"

'

e-le- i-son. ij. Christe audi nos. ij. Christe, exaudi nos. ij.

Pd- ter de cae- Hs, D- us, Ff- li Red- emptor mundi, D- us, Spi- ri- tus San-cte, D6- us, Sancta Tri- ni- tas, unus D^-us,

mi-sere-re mi-sere-re mi-sere-re -mi:sere-re

nobis. nobis. nobis. nobis.

Sancta Ma-ri- a,

6ra pro nobis.

f
Sancta De- i Ge-nitrix, Sancta Virgo virginurji, Sancte Micha-el, Sancte Gabri-el, Sancte Rapha-el, 6ra 6ra 6ra 6ra 6ra pro pro pro pro pro nobis. nobis. nobis. nobis. nobis.

sOmnes sancti Ange-li et Archange-li, orz-te pro nobis Omnes sancti beatorum Spirftuum ordines, ora-tepro nobis.
ff i
, i

Sancte Jo-annes Baptfsta, 6ra pro nobis. Sancte Jd-seph, 6ra pro nobis.

In Oratione Quadraginta Horarum.


- -

289*

Omnes sancti Patri-archae et Prophtae, ora-te pro ndbis.

Sancte Pd- tre,

6ra pro nobis.


Sancte Gregori, 6ra. Sancte Ambposi, 6ra. Sancte Augustine, 6ra. Sancte Hieronyme, 6ra. Sancte Martine, 6ra. Sancte Nicolae, 6ra. Omnes sancti Pontifices et Confessores, orate. Omnes sancti Doctores, orate. Sancte Antoni, 6ra. Sancte Benediete, 6ra. Sancte Bernarde, 6ra. Sancte Dominice, ora. Sancte Franeisce, ora. Omnes sancti Sacerdotes et Levitae, orate. Omnes sancti Monachi et Eremitae, orate. San eta Maria Magdalen a, 6ra. Sancta Agatha, 6ra. Sancta Liicia, 6ra. Sancta Agnes, 6ra. Sancta Caeeilia, 6ra. Sancta Catharina, 6ra. Sancta Anastasia, 6ra. Omnes sanctae Virgines et Viduae, orate. Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

Sancte P&ule, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora. Sancte Jaeobe, ora. Sancte Joannes, ora. Sancte Th6ma, ora. Sancte Jaeobe, ora. Sancte Philippe, ora. Sancte Bartholomaee, ora. Sancte Matthaee, ora. Sancte Simon, ora. Sancte Thaddaee, ora. Sancte Mathia, ora. Sancte Brnaba, ora. Sancte Luca, ora. Sancte Marce, ora. Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, orate. Omnes sancti Discipuli Domini, orate. Omnes sancti Innoeentes, orate. Sancte Stephane, ora. Sancte Laurenti, ora. Sancte Vineenti, ora. Sancti Fabiane et Sebastiane, orate. Sancti Joannes et Paule, orate. Sancti Cosma et Damiane, orate. Sancti Gervasi et Protasi, orate. Omnes sancti Martyres, orate. Sancte Silvester, ora.

s-

,~ Q

-t-

Propi- ti- us ^s-to, Propf- ti- us ds- to, Ab omni ma- lo,

parce no-bis Domine. exau-di nos Domine. If- be- ra nos Domine.
libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos D6mine. libera nos D6mine.

Ab omni peceato, Ab ira tua, A subitanea et improv/sa morte, Ab insidi/s a*/aboli, Ab ira, et odio, et omni mala v0/imtate, A spiritu fornica//6nis,

290*

In Oratione Quadraginta Horarum.

A. fuigure et tempest^te, A flagello terrcamoius, A. peste, fame, et bello, Ab imminenti6/z5 p^riculis,

_ ;

~~

libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine.

Sequens invocatio dicitur tantum in Oratione XL Horarum :

A. morte perpetua, Per mysterium sanctae in earn atom's tuae, Per adventum tuum, Per nativitdtem tuam, Perbaptismum et sanctum jejutuum tuum, Per crucem et passionem tuam, Per mortem et sepul/wra/fl tuam, Per sanctam resurrectionem tuam, Per admirabilem ascension^m tuam, Per adventum Spiritus Sancti Pordcliti, In diev'wdicii,
--f-fl-^H:
:

-td- res, te rogamus audi nos. Ut "nobis parcas, te rogamus audi nos. Ut nobis //zdulgeas, te rogamus audi nos. Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris, te rogamus audi nos. Ut Ecclesiam tuam sanctam * regere et conservare i/gneris, te rogamus audi nos. Ut Pomnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines'in sanctareligione conservare rf/gneris, te rogamus audi nos. Ut inimicos sanctae Ecclesiaehumiliare rf/gneris, te rogamus audi nos. lit regibus et principibus christianis ' pacem et veram concordiam donare d/gneris, te rogamus audi nos. Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri rf/gneris, te rogamus audi nos. Ut pmnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, ' et infideles universes ad Evangelii lumen perducere d/gneris, te rogamus audi nos. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio ' confortare et conservare ^/gneris, \e rogamus audi nos. Ut mentes nostras 9 ad caelestia desideria erigas, te rogamus audi nos. Ut omnibus benefactoribus nostris ' sempiterna bona retribuas, te rogamus audi nos. Ut animas nostras ? fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum > ab aeterna damnatione ^ripias, te rogamus audi nos. Ut fructus terrae ? dare et conservare rf/gneris, te rogamus audi nos. Ut omnibus fidelibus defunctis 9 requiem aeternam donare rf/gneris, te rogamus audi nos. Ut nos exaudire flf/gneris, te rogamus audi nos. Fi//Dei. te rogamus audi nos.

In Oratione Quadraginta Horarum.

e=
Agnus De-i, qui tollis pecca-ta mundi, parce nobis, Doll * +

mine.

Agnus De-i, qui tollis pecca-ta mundi,


1 B*

exaudi
B '"
!

j ir7

B B

bB

nos, Domine.

Agnus De- i, qui tollis pecca-ta mundi,

g . - . i^

-"^--*'-

ih
\>

mi-sere-re nobis. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.


_ -,-

.a* .

Kyri- e, e-le-ison. Christe, e-le-ison. Kyri-e, e-le-i-son. Celebrans canendo dicit:

Pater noster. secreto.J[.^L\. ne nos inducas in tentati-onem.

$?. Sed Kbera nos a ma-lo. Deinde cantores intonant psalmum 69.

1=
E-us in adjutori-um me-um zVzten-de:* Domine ad

===31
adjuvandum me festi- na. Flexe : vivi-fleet eum, f 2. Confundantur et revereantur, * qui quaerunt animam meam. 3. Avertantur retrorsum, et enzbescant, * qui volunt mihi mala. 4. Avertantur statim ern&eseentes, * qui dicunt mihi : Euge, euge.

BBB

BBB -I

292*

In Oratione Quadraginta Horarum.

.*>. Exsultent et laetentur in te omnes qui quaerunt te : * et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui diligunt salutare tiium. 6. Ego vero ege/zns et pauper sum : * Deus, adjuva me. 7. Adjutor meus et liberator metis es tti : * Domine, ne moreris. 8. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto. 9. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen.
Finito psalmo, Celebrans, adhuc genuflexus, dicit sequentes preces in tono feriali (vel in tono simplici antiquo :

y. Salvos fac servos tuos. 1$. Deus meus sperantes in te. y. Esto nobis Domine turris fortitudinis. ^/. A facie inimici. y. Nihil proficiat inimicus in Jipbis, f^z. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis. y. Domine non secundum peccata nostra facias nobis. ^z. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. y. Oremus pro Pontifice nostro N. }%. Dominus conservet eum, et vivificet eum, f et beatum faciat ium in terra, * et non tradat eum in animam inimicorum ejus. y. Oremus pro benefactoribus nostris. ^. Retribuere dignare Domine, f omnibus nobis bona facientibus p>ropter nomen tiium, * vitam aeternam. Amen. y. Oremus pro fidelibus defiinctis. I^. Requiem aeternam dona eis Domine, * et lux perpetua luceat eis. y. Requiescant in pace. ^?. Amen. y. Pro fratribus nostris absentibus. ^z. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperantes in te. y. Mitte eis Domine auxilium de sancto. 1$. Et de Sion tuere eos. y. Domine exaudi orationem meam. f. Et clamor meus ad te veniat. (Surgit celebrans). In die Repositionis hie sequuntur incensatio, processio et Tantum ergo. Cantato Panem de caelo Celebrans, quin praemittat Dominus vobiscum orationes sequentes cantat. In die autem Expositionis Celebrans immediate cantat : y. Dominus vobiscum. J. Et cum spiritu tuo. Oremus. Oratio. 1.1TvEus,qui nobis sub Sacramento tui sacra mysteria venerari; * ut \J mirabili passionis tuae memo- redemptions tuae fructum in nobis riam reliquisti : f tribue, quaesu- jugiter sentiamus. mus, ita nos Corporis et Sanguinis
At> Adventu usque ad Nativitatem Domini:

2. T\, qui de beatae Mariae Virut, qui vere earn Genitricem Dei JL/ ginisuteroVerbumtuum,An- credimus, ejus apud te intercessiogelo nuntiante, carnem suscipere nibus adjuvemur. voluisti :f praesta supplicibus tuis;*

In Oratione Quadraginta Horarum.

293*

A Nativitate usque ad Purificationem : T\, qui salutis aeternae, beatae nobis intercedere sentiamus, * per JL/ Mariae virginitate fecunda, hu- quam meruimus auctorem vitae mano generi praemia praestitisti: f suscipere, Dominum nostrum Jesum tribue, quaesumus; ut ipsam pro Christum Filium tuum. et post Tempus Paschale usque ad semper Virginis intercessione, * a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia.

A Purificatione usque ad Pascha Adventum Domini : Oncede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere t et gloriosa beatae Mariae

Tempore Paschali: Eus, qui per resurrectionem es : f praesta, quaesumus; ut per Filii tui Domini nostri Jesu ejus Genitricem Virginem Mariam * Christi mundumlaetificare dignatus perpetuae capiamus gaudia vitae.

3./\Mnipotens, sempiterne Deus, tuam clementiam in viam salutis \J miserere famulo tuo Pontifici aeternae : * ut, te donante, tibi planostro N., f et dirige eum secundum cita cupiat, et tota virtute perficiat. 4.T\Eus, refugium nostrum, et et praesta; * ut, quod fideliter petiJLJ virtus : f adesto piis Ecclesiae mus, efficaciter consequamur. tuae precibus, auctor ipse pietatis, 5./\Mnipotens, sempiterne Deus, \J qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futures esse praenoscis : f te siipplices exoramus; ut, pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne re'tinet, vel futurum jam exutos corpore suscepit, * intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuae dementia omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. I^z. Amen.

Celebrans in genua procumbit et cantat : y. Domine exaudi orationem meam. 1^?. Et clamor metis ad te veniat. Cant ores (si mos viget) : y. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus. ^?. Et custodiat nos semper. Amen. Celebrans (voce minus elevata) : y. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 1^. Amen. In die Expositions post brevem orationem discedunt Celebrans et sacri Ministri. In die Repositionis sequitur Benedictio.

TONI COMMUNES.
TONI VERSICULORUM.
Omnes versiculi cantantur in tono simplici ut infra :
- -

-.

7". Ora pro nobis, sancta De-i Genitrix. 5?. Ut digni efficiamur promissionibus Chri- sti.
tt *
1 1

B<

1 1

Panem de caelo praesti-tfsti e- is. vel : e- is, Omne delectamentum in se habentem. vel: habentem,

alle-lu-ia.
Omnes illae clausulae unico accentu constant.

TONI ORATIONUM.
Omnes orationes cantantur in tono feriali B, hoc est: recta voce a principio ad finem, solummodo sustentando tenor em ubi alias fieret metrum et ftexa, praeterquam quod in fine orationis et conclusionis fit punctum per semiditonum ut infra : Intonatio et tenor
-- -* ---

o
li

-remus. De-us, qui nobis sub sacramento mi-rabi-

passi-onis tii-ae memo-ri-am re-liquisti : f tribu-e, quae-

Toni communes.

295*

sumus, i-ta nos corpo-ris et sanguinis tu- i sacra myste-

ri- a vene-ra-ri; * ut redempti-onis tu-ae fructum in nobis


Pimctiun / Conclusio

jugi-ter sentiPunctum / J-;-

amus : Qui vi-vis et regnas in saecu-la


/

saecu-lorum.I^. Amen vel: Per Christum Dominum nostrum

Tonus simplex antiquus (ad libitum).


Tenor

0
6-i

- remus. De-us, qui nobis sub sacramento mi-rabiFlexa /

li passi-onis tu-ae memo-ri-am re-liqui- sti :f trfbu-e,quae-

sumus, i-ta nos corpo-ris et sanguinis tu-i sacra mysteMetrum /

-=-+-

ri-a venera.- ri; * ut redempti-onis tu-ae fructum in nobis


Punctum /
a '

/
Q B*

jugi-ter senti-a-mus \vel:senti-a-mus:Qui vi-vis et regnas

296*

Toni communes.

..
"1

in saecu-la saecu-ldrum. Of. Amen vel: Per [e- umdem]

Christum Dominum nostrum.


Omnes clausulae unico accentu constant, metrum vero cum duobus notis praeparationis. In fine orationis ante conclusionem, fit pnnctum per diapente vel per semiditonum; ipsa vero conclusio cadit semper per semiditonum. Sed si oratio careat conclusione proprie dicta (ut oratio Deus, qui salutis, post antiphonam Ahna Redemptoris), oratio terminatur in semiditono ita nt sempei* semidiionus cantetur ante 1^7. Amen. Flexa regulariter fieri debet in fine primae distinctionis; omittitur tantnm quando oratio est brevior. Metrum nunquam omittendum est. In minori conclusione, nee flexa nee metrum fieri debet.

ADNOTATIONES.

1. 0 salutaris Hostia I. (Vatic.). Pars hymni Verbum supernum prodiens ad Laudes Off. Corp. Christi. Melodia cujusdam hymni antiqui de Adventu, saec. VI. 2. O salutaris Hostia II. Melodia cujus^am hymni medii aevi; invenitur etiam in hymno Gaude Mater Ecclesia , in Festo S. Dominici, 4 Aug. (Nota e Cantuali Romano-Seraphico, a fr. Eliseo Bruning O. F. M., 1951, p. 388. Desclee et Socii.) 3. 0 salutaris Hostia III. Melodia hymni ad Laudes Off. S. Petri de Alcantara, 19 Oct. (Antiph. Rom. Seraph., 1928, p. 1003). 4. O salutaris Hostia IV. (Antiph. Missar. Mediolan., 1935, p. 641). 5. 0 salutaris Hostia V. Melodia hymni ad Primam pro Dom. per annum et minoribus Festis. (Liber Usualis n j8o vel Paroiss. Rom. n 800, 1934, p. 224). 6. 0 salutaris Hostia VI. Melodia hymni Conditor alme siderum in Vesp. Off. SS. Redemptoris (Antiph. S. R. EccL, Edit. Vatic., 1912, p. [210] et suppl. : Hymni Officii Romani ad Laudes et HOY. diei sec. antiquum usum, p. 48). 7. 0 salutaris Hostia VII.Melodia hymni Quadrag. Clarum decus quae hodie super textum hymni Salvete Christi vulnera. cantatur ad Laudes Off. Pretios. Sanguinis D. N. J. C., 1 Jul. (Liber Usualis, n j8o vel Paroiss. Rom. n 800,1946, p. 1529). 8. Panis angelicus I. Pars hymni Sacris solemniis ad Matutin. Off. Corp. Christi. Hac melodia in medio aevo cantabatur hymn. Sanctorum meritis . 9. Panis angelicus II. Cantus ex libris saec. XVI in Italia impressis. (Graduate S. R. E., 1908, 125*,). Melodia emendata in Antiph. Solesm. 8i8F, 958, die 30 Maii. 10. Panis angelicus III. Melodia hymni antiqui de Ascensione Domini Festum nunc celebre, Rabani Mauri (f 856), (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 390) et nunc melodia hymni Festivis resonent in Vesp. Pretioss. Sang. D. N. J. C., die 1 Julii.

298*

Adnotationes.

11. Ave verum. Tropus quae jam saec. XIV cantabatur, elevatione peracta. Melodiae diversae inveniuntur in libris gallicis saec. XIV. (v. Revue du Chant gregorien, 1934, p. 165-166. Dom. A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes devots, 1932). 12. Adoro te. Cum usus ostendendi S, Hostiam et S. Calicem in Elevatione Missae ubique diffundebatur saec. XIII-XIV, e parte fidelium variae exortae sunt preces et orationes, Adoro te, Ave verum, Salve, lux mundi, e. a. Hymnus Adoro te non invenitur ante saec. XIV, nee est opus S. Thomae Aq. Demum post Missale Pii V (1570) ubique diffunditur. Cfr. Dom A. Wilmart O. S. B. Auteurs spirituels et textes devots du moyen age latin, Paris, 1932, p. 361-414. Melodia invenitur in Processionalibus saec. XVIII. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 373), 13. Ecce panis Angelorum. Pars sequentiae Lauda Sion in Off. Corp. Christi. Textus S. Thomae Aquinatis. 14. Ego sum panis I. Ant. ad Benedictus in officio Corp. Christi. Melodia emendata ex Antiph. Monast. 1934, p. 553. Vide melodiam ex Antiph. S. R, E. in Libro Usuali, 1934, p. 942. Melodia antiqua Ant. Pax aeterna (in hoc libro n 88) ex antiquis ritualibus gallicis pro Dedicatione. 15. Ego sum panis II. Ant. ad Cant. Magnificat in Per. IV Quatuor Temporum infra Oct. Pentec. (Liber Usualis, n 780, vel Paroiss. Rom. n 800, 1934, p. 895). 16. Ego sum panis III. Melodia ad libitum Ant. Cant. Benedictus infra Oct. Corp. Christi (Antiph. Monast. 1934, p. 553). 17. Cibavit illos I. Resp. brev. in tono solemni pro Vesp. Off. Corp. Christi (Antiph. Monast., 1934, p. 546). 18. Cibavit illos II. Resp. brev. in tono simpl. ex Antiph. Monast., 1934, p. 546. 19. Gustate et videte. In antiquissima Liturgia Occidentali et Oriental! (jam praescribitur in Constit. Apostol. 8, 13), ad Communionem fidelium semper cantandus erat ps. 33 Benedicam totus vel pars tantum, prout tempus distributionis SS. Eucharistiae durabat. Semper autem adnectebatur y. Gustate et videte, et ita quidem ut populus repeteret Ant. Gustate, et cantores intercalarent psalmi versus ad repetendum. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 380). Comm. in Miss a Dom. VIII post Pentecosten. 20. Ubi earitas et amor. Canticum ad Mandatum in Cena Domini. Versus ad Mandatum in Italia (saec. IX-X?) compositi. (cf. Wilmart, op. cit. supra n 12, p. 26 sq.). In libro Rituale vestitionum et Professionum, n 832 apud Desclee et Soc., eumdem cantum in prolixiori et antiquiori forma invenies a Monachis Solesm. denuo restitutum, 1952, p. 140 et seq.

Adnotationes.

299*

21. Adoramus te... hie et ad omnes ecclesias. Textus prout in sua Regula a S. Francisco proponitur; moduli musici a fr. E. Bruning O. F. M. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 373). 22. Jesu dulcis amor meus. Hymn. saec. XVIII ad Laudes in Off. SS. Sindonis D. N. J. C. in Feria VI post Dom. II Quadragesimae. (Antiph. S. R. Eccl., Edit. Vatic., 1912, Pro aliquibus locis, p. [164]). 23. 0 panis dulcissime. Sequentia e libris germanicis et helveticis, saec. XIV. 24. Jesu nostra refectio. Hymnus ex antique Officio Corp. Christi. Textus depromptus ex Antiphonali (probabiliter O. E. S. August. Paris) Bib. Nat. Paris, 14816, saec. XIII; Officium vero istud Corp. Christi est saec. XIV. (Nota e Cant. Rom. Seraph. 1951, p. 381). Melodia hymn, ad Horas in festis Nativ. Domini et Corp. Christi. (Antiph. Monast., 1934. P- 244). 25. Christum regem. Textus S. Thomae Aquinat. Invitatorium ex Omcio Corp. Christi, conjunctum cum aliquibus versibus Psalmi eucharistici 33, formula psalmodica antiqua. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 376). Melodia non restituta e Variae Preces, 1901, p. 6. 26. Venite populi. Antiphona quae cantabatur ad communionem fidelium in solemnitate Paschae; invenitur praesertim in codicibus liturgiae gallicanae. Cfr. Processionale Monasticum, Solesmis, 1893, p. 105. Dom P. Ferretti O. S. B. ex ulteriori codicum examine cantum correxit. Vide et A. Gastoue, Le chant gallican, Grenoble, 1939, p. 10, 36. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 398) cf. Rev. du Chant greg., 1938, p. 78. 27. Homo quidam. Respons. VIII Dominicae post festum Corporis Christi; saec. XIII adaptatum modulis musicis, quos saec. XI composuerat Ainardus, Abbas S. Petri (S. Pierre sur Dives) pro respons. Virgo flagellatur antiqui Officii S. Catharinae. Cfr. Revue du Chant greg. 5 (1896), p. 49-54; 18 (1910), p. 172-173. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 380). Melodia ex Antiph. Monast., 1934, p. 1189 vel Solesni., 1935, p. 1291. Respons. Virgo flagellatur in Offices et Messes propres a I'usage du Diocese de Rouen, 1937, p. (195). 28. Unus panis. Textus a S. Thoma Aquinat. a. 1264; erat Respons. IX Officii Corporis Christi; adhuc est in usu in Officio monastico (Resp. VIII); melodia adaptata est modulis musicis Celebris Respons. Ex ejus tumba antiqui Officii S. Nicolai, compositi saec. XI ab Isemberto, Abb. Montis S. Catharinae; vide Revue du Chant greg., 9 (1900), p. 50-52; 18 (1910), p. 173-178. Vide hoc Respons. in Variae Preces, Solesmis, 1901, p. 61. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 398).

300*

Adnotationes.

29. Immolabit haedum. Resp. I Officii Corporis Christi. Melodia e Resp. Te sanctum Dominum, infra n 66. Versio melodica e Liber Responsorialis, Solesmis, 1895, p. 122. 30. Rorate caeli desuper. Cantus Oratorii, Parisiis, 1610-1615 prima vice editus a. 1634 in Directorium choriv (Oratorii Paris.). Auctor est probabiliter P. Bourget, Sacerdos Oratorii. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 392). 31. En clara vox redarguit. Hymn, ad Laud. Dom. Adventus. Textus originalis incipit Vox clara ecce intonat et differt aliquantulum. In Off. monast. saec. IX. (Vatic.). 32. Qui regis sceptra. Prosa medii aevi pro Dom. Ill Adventus. (Variae Preces, 1892, p. 55). Ortum duxit probabiliter ex Aquitania in Gallia, c. saec. X-XI. 33. Laetabundus. Celebris sequentia de Nativ. Domini a saec. XI fere ubique recepta. Cfr. Revue du Chant greg., 10 (1901), p. 65-72. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 382). Ortum duxit in Gallia. -Ultimi versiculi Sybillinis vers. desumpti sunt. (Pair. lat. 95, col. 1474). 34. Ecce nomen Domini. Cfr. Processional? monasticum, 1893, p. 29. Ant. ex antique Off. Nativitatis et collecta cum tropo saec. X. 35. Puer natus in Bethleem. Cantio germanica saec. XIV. 36. 0 beata infantia. Antiphona ex antiquis Processional, gallicis. Textus quodam sermoni Fausti Reiensis desumptus est. (Paroissien Romain a I'usage du diocese de Rouen, 1937, p. (142). 37. Jesu decus angelicum. Hymnus ad Laudes SS. Nominis Jesu; melodia (XI s.) hymni Te lucis ad Completorium in majoribus festis (Antiph. Monast., 1934, p. 171). 38. Jesu dulcis memoria. Hymnus ad Vesperas SS. Nominis Jesu. Hymni 37 et 38 extracti sunt e magno poemate dicto Jubilus Sci Bernardi, in Anglia, saec. XII composito (Ephemerides liturgicae, 1943, p. I l l , 221). 39. Illuminare. Resp. in I Vesp. Epiph. Dom. (Antiph. Monast., 1934, p. 1185 vel Solesm., 1935, p. 1287). 40. Ego dixi, Domine. Resp. brev. in tono solemni pro I Vesp. SS.mi Cordis Jesu e Antiph. Monast., 1934, p. 562. Melodia antiqua Antiphonarii B. Hartkeri. 41. Ego dixi, Domine. Ut supra. Tonus simplex. 42. Media vita. Responsorium, seu potius antiphona cum versiculis pro dominicis Septuag., Sexag. et Quinquagesimae (Process. Monast., 1893, p. 45).

Adnotationes.

301*

Olim attribuebatur Notkerio Balbulo (f 912); videtur vero exorta esse saec. X tamquam Antiphona pro Cantico Nunc dimittis ad Completorium; in aliquibus locis in Sabbato post Dom. Ill Quadrages.; in Anglia a Dom. Ill Quadrages. usque ad Dom. Passionis; in Turinis Gall, ultimo die anni. Adhibebatur etiam tempore calamitatis et tribulationis, imo tamquam formula imprecatoria contra praepotentes. Cantus iste per totum medium aevum ita famosus erat, ut populus vim miraculosam ei adjudicaret. Cfr. P. Wagner, Das Media vita, in Schweiser, Jahrbuch fur Mus. Wissenschaft, (1924), p. 18-40; et U. Berliere, O. S. B. L'antienne Media vita)) au moyen-dge, in Revue liturg. et moriast. II (1926), p. 125-128, 188 .-ss.; E. Rieland O. P. De Completorio fratrum Praedicatorum iri Eph. Lit. 59 (1945), p. 156-170; M. Palacios O. S. B. El responsorio (.(Media vita)) in Liturgia (Silos), 3 (1948), p. 12-17. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 385). 43. Attende Domine. y. Attende et moduli musici ex Processionali Parisiensi a. 1824. Versus Ad te Rex, etc. deprompti sunt ex antiquis Precibus litanicis Liturgiae Mozarabicae. (Nota e Cant. Rom. Seraph., ig^i, p. 374). 44. Miserere et parce. Textus ex Precibus Liturgiae hispanicae. Moduli musici facti a Dom J. Pothier, O. S. B. (f 1923). 45. Parce Domine I. Versiculi deprompti sunt hymno Quadragesimae ad Mat. 46. Parce Domine... quern redemisti. Moduli musici deprompti sunt ex Ant. Parce Domine, parce populo tuo quern redemisti, Christe, Sanguine tuo, ut non in aeternum irascaris nobis, all., all. quam antiquitus cantabant in Litaniis et postea in Processione Rogationum. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 390). 47. Miserere mei Deus. Psalmus 50 in tono praefationis missae. Cfr. Revue du Chant gregorien, VI, 1898, p. 121-129. Antiph. Parce Domine n 46, cantari potest ante et post psalmum, vel etiam inter versos ad libitum. 48. Exaudi nos Domine. Ant. pro Dom. II Quadragesimae in (.(Process. Monast. (Variae Preces, 1892, p. 116). Antiphona antiqua olim in Rogationibus decantata. 49. Domine, non secundum. Tractus pro feriis Quadragesimae, saec. X-XI compilatus. (Liber Usualis, feria IV Cinerum}. Cfr. Revue du Chant greg., X, 1902, p. 97-103. 49bis. Divinae pacis. Prex litanica liturgiae ambrosianae pro dominica in caput Quadragesimae (Revue Gregorienne, XXVII, 1948, p. 4-16). 50. Prosternimus preces. Prex rythmica liturgiae hispaniae. Melodia a Dom J. Pothier composita. (Variae Preces, 1892, p. 131).

302*

Adnotationes.

51. Salve Crux sancta. Hymnus. Saepe attribuitur Sto Henrico, imperat. Germaniae (f 1024). Auctor est valde probabiliter Heribertus de Rothenburg, episcpp. Eistettensis (Franconie) f 1042. (Revue Gregor., X, 1925, p. 81, 161). 52. Insurrexerunt. Resp. Ill ad Matutinurn pro feria II bebdomadae sanctae. Melodia ex editione typica Vaticana Officium majoris hebdomadae et octavae Paschae, Roma, 1922. 53. Salve festa dies. Versus a Venantio Fortunate, episc. Pictav. (f 606) compositi; melodia aevi carolini. Proces. monast. 1893, P. 62. 54. Salve dies dierum. Sequentia, auctore Adamo a S. Victore, saec. XII. Variae Preces, 1901, p. 142. 55. Christus resurgens. Antiphona cum versu e liturgia byzantina translate (Rev. greg., 1951, p. 41, nota). 56. Exsultemus et laetemur. Tropus pro Benedicamus Domino : versio melodica saec. XIV (Rass. greg., VI, 1907, c. 4D9 sq.). 57. Ego sum Alpha et 0. Antiphona e libris gallicis et italicis pro Dominica Paschae. Textus hodiernus decurtatus est (cfr. Rev. greg., 1938, p. 168 sq.). 58. Alleluia. Lapis revolutus. Antiphonae ad Matutinum pro Dominicis Temp. Pasch. in Breviario romano et in Breviario monastico. Melodia in Process. Monast., 1893, p. 67. Cfr. Revue du Chant gregorien, VIII, 1900, p. 121-126. Trois antiennes pascales a Dom J. Pothier O. S. B. (f 1923). 59. Omnes gentes. Psalmus 46. Tonus antiquus, quo quidam Psalmi decantabantur in certis solemnitatibus. Variae Preces, 1901, p. 153. 60. Optatus votis omnium. Hymnus antiquus ad instar hymnorum Sci Ambrosii compositus; melodia italica, e Liber Usualis ad Vesperas Dominicae super hymnum Lucis Creator optime (3US tonus). 61. Veni Sanete Spiritus. Ant. ex codicibus italicis et anglicis. (saec. XII). 62. Beata nobis gaudia. Hymn, a'd Laud. Pentecost. Textus saec. VII (Vatic.). 63. Qui procedis ab utroque. Sequentia. Textus et melodia Adami a S. Victore, saec. XII. 64. Duo Seraphim. Resp. VIII ad Matutin. in Dom. post Pent. Resp. pro Dom. per annum in Process. Monast. , 1893, p. 107. 65. Adesto sancta Trinitas. Hymnus saec. X; melodia jam saec. XI attestata est (cf. Paleogr. Mus. Ill, pi. 157 A). Melodia actualis hymni Ss. Apostolorum Exsultet orbis gaudiis. (Vatic.).

Adnotationes.

303*

66. Te sanctum Dominum. Resp. IV ad Matutin. in Dedic. S. Michael. Archang. sec. ritum monast. Resp. pro Donu per annum in Process. Monast. , 1893, p. 109. 67. Kyrie, fons bonitatis. (Variae Preces, 1892, p. 161). Tropus antiquus ad Kyrie II ubique receptus (cfr. Rassegna greg. IIIr 1904, c. 531 sq.). 68. Firmator Sancte. Tropus ad Kyrie VIII ad lib. e codd. helveticis et germanicis saec. XII-XIII. 69. Auctor beate saeculi. Hymn, in Off. SS. Cordis Jesu (ann. 1765.) Melodia hymn, ex Antiph. Monast., 1934. p. 1255 vel Solesm., 1935, p. 1361. 70. Cor area legem eontinens. Ut supra. 71. Cor Jesu amantissimum. Ant. ad Cant. Benedictus in Off. SS. Cordis Jesu, ex Proprio Massiliensi. (Nota e Cant. Rom, Seraph., 1951, p. 376). 72. Cor Jesu, caritatis. Textus deprompti ex Evangelio S. Joannis. Modus musici sunt formulae antiquae psalmodicae. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 376). 73. Cor Jesu, caritatis victima. Ut supra, n 72. 74.0 quantum in Cruee. Processionale monasticum, Solesmis, 1893, p. 157. Pars prior O quantum... pectus apertum deprompta esse videtur ex S. Augustini, De Virginitate, c. 54, n 55. Cfr. Bonaventura, De perfectione vitae, c. VI, n 10 in Opera omnia, VIII, Ad Claras Aquas, 1898, p. 123 et S. Bonaventura, Soliloquium, c. 1, n 39, o. cit., p. 41. Cfr. etiam Respons. I in festo VII Dolor. B. M. V. (temp. Passionis) : Omnis enim figura ejus amorem spiral, et ad redamandum provocat caput inclinatum, manus expansae, pectus apertum. Pars altera, a verbis Fili Dei usque ad finern cantabatur tamquam y. in Respons. Liber a me, post yy. traditionales Tremens factus sum, Dies ilia et Quid ego, saec. XII-XIII. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 38$). Cfr. Revue du Chant gregorien, 1895, p. 163-165. Melodia partis prioris adaptata esse videtur a D. J. Pothier. Pars altera cantabatur super eamdem melodiam ac in sequentia De profttndis exclamantes, saec. XII. 75. Summi Parentis Filio. Textus hymn, in I Vesp. Off. SS. Cordis Jesu in Antiph. Rom. Seraph., 1928, p. 435. Melodia hymni ad Vesp. Fer. II ex Antiph. Monast. 1934, p. 137). 76. Sicut dilexit me. Resp. in I Vesp. Off. SS. Cordis Jesu. (Antiph. Monast., 1934, p. 1189 vel Solesm., 1935, p. 1291).

304*

Adnotationes.

77. Litaniae SS. Cordis. Jesu. Plures invocationes depromptae sunt ex libro aliquo P. Croiset, S. J., (1691); aliae ex libro pio Annae Mariae de Remusat, (1718); denique 2 Apr. 1899 pro universa Ecclesia approbatae sunt. Melodia ex libris Solesmensibus (Antiph. Monast. Solesmens., 1935, p. 1362). (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 383). 78. Te saeeulorum Prineipem. Textus et melodia hymn, in Vesp. Off. D. N. Jesu Christ! Regis. In Off. saec. XX. (Antiph. Monast., 1934, p. 1090 vel Solesmens., 1935, p. 1176). In editione vaticana idem textus super melodiam hymni Beata nobis gaudia, n 62. 79. Vexilla Christus inclyta. Hymn, ad Laudes D. N. J. C. Regis. In Off. saec. XX. (Liber Usualis, n 780, 1934, p. 1706). Melodia hymni Jam Christus astra ad Matutinum Pentecostes (Liber Usualis, p. 866). 80. Tua est potentia. Resp. in I Vesp. Off. D. N. J. C. Regis. (Antiph. Monast., 1934, p. 1203 vel Solesmens., 1935, p. 1307). 81. Dabit illi. Ant. ad Cant. Magnificat in I Vesp. Off. D. N. J. C. Regis. 82. Vidi Dominum. Resp. in I Vesp. Fest. Omnium Sanctorum. (Antiph. Monast., 1934, p. 1204 vel Solesmens., 1935, p. 1308). 83. Vidi Dominum. Ant. ad Cant. Magnificat in Sabb. ante I Dom. Novembr. (Liber Usualis, n 780, 1934, p. 995). 84. Te gloriosus. Ant. ad Cant. Benedictus in Fest. Omnium Sanctorum. (Liber Usualis, n 780, 1934, p. 1724). 85. Congregati sunt. Resp. in partibus occidentalibus Galliae compositum, circa saec. decimum. (Cfr. Revue Gregorienne, VIII, 1923, p. 14, XXV, 1946, p. 40). Melodia a monachis solesmensibus restituta (In agendis mortuprum juxta ritum monasticum, 1941, p. 151 apud Desclee, n 749). 86. Jerusalem et Sion. Sequentia, auctore Adamo a S. Victore (?), (saec. XII) notis recentioribus adornata. (Variae Preces, 1892, p. 247). 87. Urbs Jerusalem. Textus antiquus hymni Caelestis urbs Jerusalem in Officio Dedicationis Ecclesiae; saec. IX, inter process, ad fontes cantabatur. Textus et melodia in Antiph. Monast., 1934, ad Vesp. et Laudes Dedicationis, p. 694. Cfr. Revue du Chant gregorien, XII, 1903, p. 41-48. 88. Pax aeterna. Ant. ex antiquis Ritualibus gallicis pro Dedicatione; saec. XI. (Process. Monast., 1893, p. 240). 89. 0 Virgo virginum. Antiphona ad Magnificat II Vesp. Officii Exspectationis Partus B. M. V. (18 Dec.). Antiph. S. R. E., 1912, Pro aliquibus locis, p. [115]. Ant. de Beata ejusdem generis sed non ejusdem auctoris ac Major. Antiph. O. (17-23, Dec.).

Adnotationes.

305*

90. Gaude, Dei Genitrix. Antiphona saec. XI composita, Soto Anselmo attributa. (Cfr. Revue d'Ascetique et de Mystique, 1929, p. 389; Brume-Dreves, Hymnol. Beitrdge, II, p. 23). Process. Monast., 1893, p. 167. 91. Ave Maria. Salutatio angelica secundum formam hodie ubique receptam saec. XIV attestata est : prima pars, usque in mulieribus, ex officio Annuntiationis; 2a pars, adaptatio aevi moderni. 92. Tota pulehra es. Ant. ex I Vesp. Off. Assumptionis B. M. V secundum Breviarium Fratrum Praedicatorum deprompta Canticp Canticor. 2, 11-13; 4, 7, 8, 10, 11. Moduli musici sunt iidem ac pro Memorare, n 138 (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 397). Process. Monast., 1893, p. 274. 93. Immaculatam. Ant. in Festo Immaculatae Conceptionis B. M. V., 8 Dec. (Process. Monast., 1893, p. 121). 94. In hoe cognovi. R7. br. in tono solemni pro festo Imm. Cone. B. M. V., 8 Dec. (Antiph. Monast., 1934, p. 761 vel Solesmens., 1935, p. 767). 95. Beata es Virgo Maria. Ant. de B. M. V. a Nativ. ad Pascha (Process. Monast., 1893, p. 252). , , 96. 0 mira res. Ut supra. 97. 0 mundi Domina. Item. 98. Salve Virgo singularis. Rythmus ad B. Mariana Virginem ex Rothomag. codice saec. XIII. (Variae Preces, igoi, p. 72). 99. Sancta et immaculata. Resp. VI in Matutin. Nativitatis Domini, 25 De"c. (Liber Usualis, n j8o, 1934, p. 384). 100. Deseendit de caelis. Resp. IV in nocte Nativ. Domini, 25 Dec. juxta ritum monasticum. (In Nocte Nativ. Dom. juxta ritum mon., 1936, p. 23). Cfr. Revue du Chant greg., XI, (1902), p. 65-71. 101. Verbum bonum et suave. Sequentia antiqua de B. M. V. (Variae Preces, 1892, p. 90). 102. Stirps Jesse. S. Fulbertus, Episc. Carnutensis (f 1028) tria respons. composuit in hon. Nativ. B. M. V. : Stirps Jesse, Solem justitiae, n 119, et Ad nutum Domini, n 120. (Revue Gregorienne, XIII, 1928, p. 121, 168). (Y. Delaporte, Ordinaire chartrain au XIII* s., 1952, p. 251 sq.). Melodia ex Antiph. Monast. Solesmens., 1935, p. 1305. 103. Omnis expertem. Hymnus in II Vesp. Off. Apparition. B M. V. (11 Febr.). Melodia ex Antiph. Monast. Solesmens. 1935, p. 844.

306*

Adnotationes.

104. Mittit ad Virgiuem. Sequentia anglica, mendose Petro Abailardo attributa, saec. XI composita. 105. Stabat Mater. Textus a fr. Jacopone da Todi, O. F. M., celebri poeta (f 1306). Cantus traditionalis, praesertim in Gallia, a saec. XVI-XVII. Melodia sequentiae in Missa Septem Dolorum B. M. Vest Dom. Fonteinne, monach. Solesmens. (f 1870). (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 395). Textus receptus mendosus. Textus originalis in Blumes-Dreves, Analecta hymnica, p. 54, 312. 106. Vadis propitiator. Resp. e liturgia bizantina, de graeco in latinum translatum. Paleogr. Music. Solesm. XIV, p. 279 sv. Melodia e Paroissien romain a I'usage du diocese de Rouen, J937, P- (207). Cfr. Revue du chant gregorien, IV, 1895, p. 17-20. 107. Summae Deus clementiae. Hymn, ad Laudes Off. Septem Dolorum B. M. V., 15 Sept. Auctor est Callistus Palumbella, Ord. Serv. B. M. V., saec. XVIII. Melodia Vaticana. 108. 0 quot undis lacrimarum. Hymn, ad Matutin. Off. Septem Dolorum B. M. V., 15 Sept. Ejusdem auctoris ut praecedens. Melodia vatic, ex Antiph. S. R. E., 1912, p. 710. 109. Faseiculus myrrhae. Resp. br. in I Vesp. Off. Sept. Dol. B. M. V. (Antiph. Monast., 1934, p. 1044 vel Solesmens., 1935, p. H24). 110. Defecerunt. Resp. br. ad Laudes Off. Sept. Dol. B. M. V. (L. c., p. 1048 vel 1128). 111. Coneordi laetitia. Rythmus ad B. M. V., saec. XIII, cfr. Rassegna Gregor., 1908, col. 319-320. Melodia e prosa Orientis partibus. (Variae preces, 1892, p. 145). 112. Maria Virgo. Antiphona ex antiquis antiphonariis. (Process. Monast., 1893, p. 258). 113. Regina caeli. Textus est Gregorii V., saec. X; melodia originalis hujus Antiphonae, saec. X. Ant. pro Temp. Pasch. in Process. Monast. , 1893, p. 257. Ant. ad Cant. Benedictus et Magnificat Off. B. M. V. in Sabb. Temper. Pasch. (Antiph. Monast., 1934, p. 718). Tonus solemnis in fine Off. est saec. XIII. Melodia simplincata cantus praecedentis, saec. XVII. 114. Paradisi portae. Ant. II ad Matutinum in festo Assumptionis B. M. V. cum Ps. 44 super antiquam melodiam. Cfr. Revue du Chant gregorien, IV, 1896, p. 177-183. (Variae Preces, 1892, p. 192). 115. Ascendit Christus. Textus depromptus est ex sermone Paschasii Radberti, mon. Corbeiensis, de Assumptione; antiphona forsitam composita in Normandia. Cfr. Revue du Chant gregorien, III, (1895), p. 179-182. (Paroissien Romain a I'usage du dioc. de Rouen, 1937, p. 205).

Adnotationes.

307*

116. Super salutem. Resp. IV ad Matut. Assumptionis B. M. V sec. ritum monasticum. Melodia ex Paroissien rom. a Vusage du dioc. de Rouen, 1937, p. 205. Cfr. Resp. in Process. Monast., 1893, p. I l l , pro dominicis Augusti. Super salutem... dilexi sapientiam et proposui pro luce habere illam... ill. 0 quam glorifiea. Hymnus saec. X ex antiquo Officio Assumption. B. M. V. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 387). In Antiph. Monast. Solesm., 1935, p. 978, melodiam emendatam invenies. 118. Virginitas caelum. Resp. saec. XIII ex Liturgia Senonensi. (Variae Preces, 1901, p. 203). 119. Solem justitiae. Cfr. supra n 102. Melodia e Paroiss. rom. a I'usage du diocese de Rouen, 1937, p, (206). 120. Ad nutum Domini. Cfr. supra n 119. (L. c., p. 189). 121. Virgo Maria. Ant. ex antiphonariis Monast., 1893, p. 186). italicis. (Process.

122. Dei Matris cantibus. Rhythmus de Mysteriis B. M. V. a Guidone de Bazochio, cantore Catalaunens. (f 1203) compositus. (Variae Preces, 1892, p. 212). 123. Omni die. Rhythmus ex Mariali Bernardi Morlanensis, mon. Cluniacensis, c. 1140. (Variae Preces, 1892, p. 214).

Antiphonae pro Mysteriis Rosarii.


Angelus Domini. Ant. ad Benedictus pro Laudibus feriae II post dom. 1 Adv. (Vatic.). Intravit Maria. Ant. 2a ad Vesperas Visitationis B. M. V. (Vatic.). Genuit puerpera regem. Ant. 2a pro Laudibus Nativitatis Domini. (Vatic.). Cum indueerent. Ant. ad Benedictus pro Laudibus Purificationis B. M. V., feb. 2. (Vatic.). Non invenientes. Ant. 3a ad II Vesp. S. Joseph, Mart. 19. (Vatic.) 0 vos omnes. Resp. V ad Matutinum Sabbati Sancti. (Vatic.). Pater, si non potest. Ant. ad communionem dominici II Passionis seu in palmis. (Vatic.). A planta pedis. Ant. 4a ad Vesperas pro festo 7 Dolorum B. M. V., die 15 Sept. (Vatic.). Faciem meam. Ant. l a ad Laudes feriae II hebd. sanctae. (Vatic.).
N 807. 11

308*

Adnotationes.

Per signum crucis. Ant. 5a ad Vesperas Inventionis S. Crucis D. N. J. C., die 3 Maii. (Vatic.). Oblatus est. Ant. 5a ad Laudes feriae Vae in Cena Domini. (Vatic.). Gloriosa sunt dicta. Ant. ad communignem missae pro festo Imm. Concept. B. M. V., die $ Dec. (Vatic.). Quinque antiphonae pro tertia quinquagena seu parte gloriosa sunt antiphonae ad II Vesperas Ss.mi Rosarii B. M. V., die 7 Oct. 124. Caelestis aulae Nuntius. Hymnus in I Vesp. SS. Rosarii, 7 Oct. In monte olivis consito. Hymnus in Matut. SS. Rosarii. Jam morte victor obruta. Hymnus ad Laudes SS. Rosarii. Trium hymnorum auctor est P. Eustachius Sirena, O. P. (t 1758). 125. Exaltata est. Ant. de Assumptione ex antiquis antiphonariis. (Process. Monast., 1893, p. 278). 126. Languentibus in Purgatorio. Rhythmus. Auctor est probabiliter Johannes a Langoueznou, Abbas Landevenec in Britannia minori, saec. XIV. (Variae Preces, 1901, p. 239). 127. Ave maris Stella. Melodia hymn, ad Vesp. Off. B. M. V. in Sabbato. Textus adscribebatur Venantio Fortunate, Episc. Pictaviensi (f 606), sed probabilius est post saec. IX-X. Melodia originalis est ea quam praebet Antiph. Roman. 2 loco (Mod. IV); musica quae traditur 1 loco, est initii saec. XII; forse est originis gallicae. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 374). 128. Ave Maria... virgo serena. Sequentia Germanica saec. XI-XII. (Variae Preces, 1901, p. 46). 129. Ave Maria. Resp. br. (Antiph. Monast., 1934, p. 1181, vel Solesmens., 1935, p. 1283). 130. Ave Maria. Item pro tempore paschali. 131. Ave mundi spes Maria. Sequentia e Germania meridional., saec. XII. (Variae Preces, 1892, p. 44). 132. Quern terra, pontus. Hymnus in Comm. Fest. B. M. V. ad Matutinum. Auctor est Venantius Fortunatus, Episc. Pictaviensis, (f 606). Melodia hymn. Horarum in Off. SS. Cordis Jesu. (Antiph. Monast., 1934, p. 568). 133. Beata Dei Genitrix. Ant. ad Benedictus pro Ofncio B. M. V. in Sabbato (Vatic.); l a pars Beata... Jesu Christo est ant. ad Vesperas Praesentationis B. M. V., die 21 Nov.

Adnotationes.

309*

134. Candida virginitas. Resp. ex libro de Virginitate Aldhelmi de Sherborne (f 710) desumptum; melodia e codd. saec. XII (S. Corbin, Essai sur la musique religieuse portugaise, 1952, p. 360). (Process. Monast., 1893, p. 264). 135. Gaude Maria Virgo cum Inviolata. Resp. Gaude, saec. IX attestatum est (v. Ephemer. liturg., 1948, p. 321-353). Super melodiam longiorem verbi inviolata tropus saec. XI compositum est. (v. Kirchenmusik, 1908, p. 41-48). Melodia ex Variae Preces, 1901, p. 130 et 38. Melodia emendata in Antiph. Monast., 1934, p. 1195, vel Antiph. Solesmens., 1935, p. 1298, cum y. Gabrielem Archangelum... Cfr. Revue du Chant gregorien, II, (1893), p. 19-22; VI, (1898), p. 189-193. 136. Magnificat cum Alleluia. Tonus antiquus, quo quidam Psalmi decantabantur in certis solemnitatibus. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 384). 137. Mater Christi. Cfr. Ant. ad Magnif. in I Vesp. fest. B. M. V.; cfr. etiam ant. n 133 in hoc libro. (Process. Monast., 1893, p. 279). 138. Maria Mater gratiae. Pars hymn. Memento rerum Conditor in Compl. Off. Parvi B. M. V. (Vatic.). 139. Memorare. Prex devota saec. XV attestata, a patre Cl. Bernard (f 1641) ubique divulgata. (Cfr. Ami du Clerge, 1924, p. 787-788). Melodia ex ant. Tota pulchra es (n<> 92) deprompta. 140. 0 gloriosa Dei Genitrix. Ant. de B. M. V., per Annum. (Process. Monast., 1893, p. 272). 141. 0 gloriosa Virginum. Hymnus ad Laudes de Comm. fest. B. M. V. (Vatic.). Textus originalis incipit 0 gloriosa Domina. et differt aliquantulum. Vide in Antiph. Monast., 1934, p. 709. Cfr. Revue du Chant gregorien, XI, 1902, p. 1-9. Hymnus a carmine In laudem S. Mariae Venantii Fortunati (f 606) inspiratus. (G. M. Dreves, Hymnol. Studien zu Ven. Fortun., 1908, p. 54). 142. 0 Virgo Maria. Ant. de B. M. V. per Annum. (Process. Monast., 1893, p. 273). 143. Salve Mater miserieordiae. Strophae selectae e prolixo poemate quod .anonymus Carmelita in pium suorum usum cecinit; moduli musici compositi sunt a Dom. J. Pothier, O. S. B. (f 1923). (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 393). Cfr. Revue du Chant gregorien, VII, (1898), p. 85-87. Rassegna greg., II, 1903, p. 320; Revue S. Chrodegang, 1923, p. 10-11.

310*

Adnotationes.

144. Salve virginale. Resp. de B. M. V. per Annum. (Process. Monast., 1893, p. 265). 145. Sancta Maria. Antiphona ex codd. Galliae meridionalis. (Vesperale O. P., p. 682, Process. Monast., 1893, P< 278). 146. Sub tuum praesidium. Inde a saec. XII, ant. ad Nunc dimittis pro Completorio in Officio parvo B. M. V. Melodia emendata in Antiph. Monast., 1934, p. 1258 (vel Solesmens., p. 1364). Textus antiquissimus (saec. Ill) ex Liturgia Byzantina. Probabiliter duxit ortum ex yEgypto ante concilium Ephesinum (431) Dei Genitrix = Theotokos . Cfr. P. Feuillon Mercenier in Le Museon, 52, (1939), p. 229-233; Quest, liturg. et paroiss., 1940, p. 33-36; Ephem. liturg., 1942, p. 169-171; 1946, p. 56-64; 1948, p. 408-409. Melodia (Vatic.) utitur solitis formulis mod. VII. 147. Virgo Dei Genitrix. Hymnus e Variae Preces, 1901, p. 42. (In manuscriptis circa fmem saec. XI). Cfr. n 148 infra. Melodia emendata in Antiph. Monast. Solesm., 1935, p. 981. 148. Virgo Dei Genitrix. Process. Monast., 1893, p. 272. Ant. (saec. IX) pro tempore Nativitatis. Textus in sermone Paschali Radberti (IXe s.). Lectio' Vera fides Geniti, probabiliter est mendosa; lectio antiqua hie esset : Vera fide genitus. Cfr. Revue gregorienne, 1952, p. 201-209. Cfr. etiam Gradualis Benedicta et venerabilis. y. idem ac l a pars antiph. 149. Virgo parens Christi. Ex antique antiphonario Ord. Praedic. Melodia emendata super responsorium Homo quidam. Cfr. annotationem supra, n 27. 150. Litaniae Lauretanae B. M. V. Invocationes aliquae jam saec. XII inveniuntur, in libris praesertim Ord. Cisterciensis. Inde a saec. XV, variis sub formis usu receptae erant. Sub forma actuali (praeter nonnullas additiones posteriores) jam impressae sunt a. 1558 in Dillingen, probabiliter opera S. Petri Canisii. Melodia traditionalis. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 383). Cantus II et III in Process. Monast., 1893, p. 286 et 284. 151. Invoeavi Dominum. Resp. br. in Vesperis S. Joseph, 19 Mars. (Antiph. Monast., 1934, p. 838, vel Solesmens., 1935, P. 869). 152. Constituit eum. Resp. br. in Solemnitate S. Joseph. (Antiph. Monast., 1934, p. 883, vel Solesmens., 1935, p. 911). 153. Caelitum Joseph. Hymnus (Vatic.) ad Matutinum festi S. Joseph (die 19 Mart.). Ejusdem auctoris ac n 155.

Adnotationesi

311*

154. Jam laetus moriar. Gen, 46, 30; 48, 11, 15, 16. Paroissien Romain a I' usage du diocese de Rouen, 1937, p. (193). 155. Iste quern laeti. Hymnus ad Laudes Officil S. Joseph (die 19 Mart.). Melodia ex Antiph. Monast., 1934, p. 844 vel Solesmens,, 1935, P- 875. , Hymnus attribuitur R. P. Juan Escallar de la Concepcion, Ord. Carm., et approbatus a S. Rit. Congr., 21 Nov. 1671. Cfr. Revue Gregor., XI, (1926), p. 1-12; Wilmart, Auteurs spirituels . . . , Paris, 1932, p. 559-570. Eph. Lit., 64, , p. 293 . (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 382). 156. Iste Confessor, patriarcha. Hymn. Brev. Praemomstrat., saec. XVI. Melodia hymn. Iste Confessor in Comm. Conf . non Pont, in Vesperis. 157. 0 felicem yirum. Textus compositus a Joanne Gerson, Cancellario ecclesiae Parisiensis, circa a. 1400, ex verbis S. Bernardi, Super Missus est II, circa finem. Variae Preces, 1901, p. 126. 158. Laeto cantu. Sequentia ex Liturgia Lugdunensi. Melodia e Offices et Messes propres du diocese de Bayeux et Lisieux, 1935, P- (292). Vide aliam melodiam et textum longiorem in Variae Preces, 1901, p. 124. 159. Ecce Angelus. Ant. in I Noct. Off. S. Joseph, 19 Mart. (Liber Respons., 1895, p. 303). 160. Laetare alma mater. Process. Monast., 1893, p. 150. Dom Pothier O. S. B. (f 1923) est auctor melodiae. 161. Laudemus Deum. Invitatorium in Festo Patroc. S. Joseph. (Liber Respons., 1895, p. 435). 162. Fidelis servus. Resp. in I Vesp. Fest. S. Joseph. (A ntiph. Monast,, 1934, p. 1193, vel Solesmens., 1935* p. 1296). 163. Litaniae S. Joseph. Approbatae a S. R. C., 18 Mart. 1909. Melodia ex libris Solesmensibus (Nota e Cant. ROM. Seraph., 1951, p. 383). Cf. Revue du Chant gregorien, XVIII, 1909, p. 37-40. 164. Quis olim. Sequentia, ex Liturgia Lugdunensi. .(Variae Preces, 1901, p. 178). 165. Inter natos mulierum. Resp. br. in Vesp. Fest. S. Joan. Baptist. (Antiph. Monast., 1934, p. 921, vel Solesmens,, 1935, p. 991). 166. Item.
N 807. 11*

312*

Adnotationes.

167. 0 nimis felix. Hymn, ad Laudes in Nativ. S. Joan. Baptist. Auctor est Paulus Diaconus (f 799). Melodia ex italicis hymnariis. (Antiph. Monast., 1934, p. 926, vel Solesmens., 1935, P- 996). 168. Praecursor Domini. Resp. VII ad Matut. in Nativ. S. Joan. Baptist. (Antiph. Monast., 1934, p. 1197, vel Solesmens., *935> P- 1300). 169. Roma Petro glorietur. Prosa. Textus et Melodia Adami a S. Victore, saec. XII. 170. Hodie illuxit. Antiphona ex Wigorniensi antiphonario. (Proces. Monast., 1893, p. 161). 171. Redemisti nos. Resp. br. in Vesp. Pretioss. Sang. D. N. J. C. (Antiph. Monast., 1934, p. 946, vel Solesmens., 1935, P- 1016). 172. Salvete, Christi vulnera. Hymn, ad Laudes Pretioss. Sang. D. N. J. C., saec. XVIII? (Antiph. Monast., 1934, p. 950, vel Solesmens., 1935, p. 1022). 173. Gaude, mater Anna. Hymn, ad Matut. sanct. Joachim et Annae. In Brev. saec. XVI. (Antiph. Monast., 1934, p. 985, vel Solesmens., 1935, p. 1060). 174. Rex summe regum. Hymn, in I Vesp. Off. S. Ludovici, Regis, Conf. Textus in Acta Ordinis Fratntm Minorumv. Melodia hymn. Decora lux in Off. SS. Ap. Petri et Pauli, 29 Jun. (Vatic.). 175. Christe sanctorum. Hymn, ad Laudes Off. S. Michaelis, Archang., 29 Sept. Auctor est Rabanus Maurus (f 856). (Vatic.). 176. Regnum mundi. Resp. VIII ad Matut. in Comm. non Virg.; in Pontif. rom., ad consecrationem Virginum. Inservivit pro melodia Agnus Dei IX. Cfr. Revue du Chant greg., 1898, p. 33; 1900, p. 185; 1910, p. 173. Melodia emendata a monachis Solesmens. pro monialibus O. S. B., 1952. 176bis. Regnum mundi. Melodia manuscriptis germanicis excerpta. (Paroissien Romain a Vusage du diocese de Rouen, 1937, p. (186). 177..Gaude Sion. Sequentia. Textus et melodia adscribuntur Adamo de S. Victore, saec, XII. (Offices et Messes propres du Dioc. de Bayeux et Lisieux, 1935, p. (306).) 178. 0 Martine. Ant. a S. Odone, abbate Cluniacensi composita. (Paroissien romain a Vusage du diocese de Rouen, 1937, p. (228). 179. Martine, par Apostolis. Hymn, ad Laudes Off. S. Martini. (Antiph. Monast. Solesmens., 1935, p. 1210). 180. 0 beatum virum. Resp. VII ad Matut. in Off. S. Martini. (Antiph. Mona,st. Solesmens., 1935, p. 1309).

Adnotationes.

313*

181. Salve turba duodena. Prosa ex antiqua Liturgia Parisiensi. (Variae Preces, 1901, p. 252). 182. 0 gloriosi Apostoli. Ant. ex normannis et anglicis antiphonariis. (Parois. rom. a I 'usage du dioc. de Rouent 1937, p. (182). 183. In hymnis. Resp. pro Dominicis Octobris cum versu proprio. (Procession. Monast., 1893, p. 115). 184. Hostium victrix. Hymn, ad Laudes Off. S. Joann. de Arc. 185. Tu es Petrus. Ant. in I Vesp. Off. SS. Apost. Petri et Pauli, 29 Jun. (Vatic.). 186. Tu es pastor ovium. Ant. ad Canticum Magnificat I Vesp. Off. SS. Apost. Petri et Pauli, 29 Jun. (Vatic.). in

187. Oremus pro Pontifice. Cantus I. Textus psalmi 40, v. 1. Auctor melodiae est Dom Pothier O. S. B. (f 1923). 188. Oremus pro Antistite. 189. Da pacem Domine. Antiphona Pro Pace , ex antique Antiphonali Romano. 190. Pacem tuam. Ant. olim ad Completorium usurpata. (Ex Liturgia Franco-Romana). Cfr. Revue du Chant gregorien, V, 1896, p. 177-183. 191. Tua est potentia. Ant. ad Canticum Magnificat in Sabbato ante Dominicam V Octobris. (Vatic.) 192. Deus omnium. Ant. pro pace. (Offices et Messes prop-res du diocese de Bayeux et Lisieux et Chants des Saluts, 1935, P- (233). 193. Te Deum laudamus. Hymnus saec. V, ignoti auctoris (Vatic.). Cfr. artic. Te Deum in Diet. d'Archeol. et Liturg. (Dom Leclerc O. S. B.). 194. Te Deum laudamus. Tonus simplex saec. XVII. 195. Te Deum Patrem. - Ant. ad Magnificat in II Vesp. SS. Trinitatis, (Vatic.), auctore Stephano (f 920) episc. Leodiensi. 196. Tantum ergo I. Tonus hymni Pange lingua ad Vesp. Corporis Christi. (Vatic.). Olim servabatur ad hymn. Pange lingua gloriosi prcelium certaminis Officii in Tempore Passionis. Haec melodia tertii modi educta est saec. XIII e melodia primi toni. (Cfr. Revue Gregorienne, 1948, p. 130-141). 197. Tantum ergo II. Ex Pange lingua II (Vatic.). Tantum dictum italicum , propius melodiae primitivae ac tonus praecedens : melodia germina invenitur in Antiph. Monast., 1934, p. 547. (Cfr. Revue Greg., supra 1. c.).

314*

Adnotationes.

198. Tantum ergo III. Cantus modernus , saec. XVIII-XIX; in origine musica mensurata, probabiliter a musico anglico Webbe; cfr. Revue Gregorienne, 1923, p. 66. Secundum alios provenit a John Francis Wade, circa 1740; cfr. I. Stephan O. S. B., The Adeste fideles, Buckfast Abbey, 1947. (Nota e Cant. Rom. Seraph., 1951, p. 396). 199. Tantum ergo IV. Cantus mozarabicus a Dom. Sufiol, O. S.B. (f!945) restitutus. Revue du Chant gregorien, 1904, p. 5-10; Rev. Montserr., 1909, p. 293-297. 200. Tantum ergo V. Melodia hyrnni antiqui Tibi Christe splendor Patris in I Vesp. Dedicat. S. Michaelis Archang. (Antiph. Monast., 1934, p. 1056, vel Solesmens., 1935, p. 1137). 201. Tantum ergo VI. Melodia hymni O quot undis lacrimarum , n 108. 202. Tantum ergo VII. Melodia hymn, ad S. Stephanum in Variae Preces . (Antiph. Monast. Solesmens., 7935, Suppl. Ad Bened. SS. Sacram., p. 6*). 203. Tantum ergo VIII. Melodia ambrosiana antiquior. (Antiph. Mediolan., 1935, p. 640). 204. Tantum ergo IX. Melodia hymni antiqui Urbs beata Jerusalem , n 87. 205. Tantum ergo X. Melodia hymni ((Alleluia, dulce carmen*, in Sabb. ante Septuagesimam, excerpta e manuscr. S. Gall. 54.6, f. 76v. 206. Tantum ergo XL Melodia ad libitum vers. hymn. Lustris sex in feria VI in Passione et Morte Domini, excerpta e manuscr. tolosano, nunc Londinens. B. M. Harl. 4951, (saec. XI), f. 90. 207. Tantum ergo XII. Melodia antiphonae rhythmicae. Ambrosiana. Versio typica a Dom. Sunol, O. S.B. (f 1945) restituta. 208. Tantum ergo XIII. Ut supra, n 207. 209. Tantum ergo XIV. Melodia antiphonae Crux ftdelis, quae invenitur in plerisque antiquis Codicibus. 210. Tantum ergo XV. Melodia excerpta e Codicibus Fiscannen. (saec. XII-XIII). 211. Cor Jesu sacratissimum. 212. Cor Jesu sacratissimum. 213. Adoremus in aeternum. Cfr. Revue du Chant gregorien, 1895-1896, p. 45; Sept. Oct. 1910, p. 27. 214. Adoremus in aeternum. Melodia e Paroissien romain a I'usage du diocese de Rouen, 1937, p. (231).

Adnotationes.

315*

215. Laudate Dominum. Mod. 3. a, cum tenore antiquo. (Antiph. Monast. Solesmens., 1935, p. 1318). 216. Laudate Dominum. 217. Laudate Dominum. Tonus irregularis. (Antiph. Solesmens., 1935, p. 1325). Monast.

218. Laudate Dominum. Tonus ad libitum pro Tempore Paschali. 219. Laudemus Dominum. Ant. in Vesperis Off. SS. Angelorum Custodum, die 2 Oct. Versio melodica ex. Antiph. Monast., 1934, p. 1067 vel Solesmens., p. 1150. 220. Benedicam Dominum. Resp. br. in Vesp. Feriae. (Antiph. Monast., 1934, p. 136). 221. Benedieta sit. Ant. olim ad Mandatum fer. V in Cena Domini. (Vatic.). 222. Te deeet laus. I. Hymnus post evangelium circa finem Matut. juxta ritum monasticum. Reg. S, Benedicti, cap. XI. Melodia e Antiph. Monast., 1934, p. 1269 vel Solesmens., 1935, p. 1366. Jam in Constit. Apostol. (saec. IV) mentio fit, cap. VII. Cfr. Revue du Chant gregorien, XXI, 1913, p. 161-168. 223. Te decet laus. II. Melodia e processionalibus Cluniacensibus (1632) ac SS. Vitoni et Hydulphi (1636). Antiph. Monast. 1. c. supra. 224. Te laudamus. Transitorium (e Liturgia ambrosiana), i. e. antiphona ad communionem pro dom. IV post Epiph. in Antiph. Missar. Mediolan., 1935, p. 81. Cfr. Paleographie musicale, V, p. 17-22. 225. Cantate Domino. Ant. ad Cantic. Magnificat in Feria VIa infra Hebd. II Adventus, cum Psalmo 150. 226. Venite, adoremus. Ant. ex antiquo officio Epiphaniae (Supp. ad Antiph. Monast., n 819 F) cum Ps. 94 juxta novum psalterium. 227. Miserieordias Domini. (Offices et Messes propres de Bayeux, 1935, P. 311). 228. Alleluia, psallite. Ut supra, n 58. 229. Benedictus es. > Hymn, in Sabbato Quatuor Temporum ad Missam post V lectionem. (Liber Usualis, n 780, 1934, p. 348). 230. Christus vincit. Laudes regiae aevi carolini (B. Opfermann, Die liturg. Herrscherakklamationen... Weimar, 1953). Cfr. Revue du Chant gregorien, XXVI, 1922, p. 1-8.

316*

Adnotationes.

231. Christus apparuit. Invitatorium pro festo Epiphaniae Domini cum 1 versu Ps. 94. Melodia (Vatic.) pro festo Nativ. Dom. 232. 0 sacrum conviyium. Ant. ad Magnificat pro II Vesperis festi Corp. Christi. Melodia ex Antiph. Monast., 1934, p. 555. 233. Regnantem sempiterna. Cfr. annotationem supra, n 32. 234. Veni, Redemptor gentium. Hymnus S. Ambrosii (f 397) in nocte Natalis Domini. Adhuc in usu pro I Vesp. Nativ. in quibusdam familiis religiosis et in Liturgia ambrosiana. Melodia ex Antiph. Monast., 1934, p. 171 ad Horas minores Nativ. 235. Adeste fideles. Canticum, auctore J. F. Wade, in Duacensi collegio, praeceptore c. 1740 (Cfr. Dom. J. Stephan, L*Adeste fideles, Desclee, n 717). 236. Verbum caro factum. R7. br. ex Antiph. Monast., 1934, p. 248 pro II Vesp. Nativ. Domini. 237. Domine, ne in ira tua. Resp. I ad Matutinum pro dominicis post Epiphaniam. (Liber Responsorialis, Solesmis, 1895, p. 398). 238. Eece vicit leo. Responsorium I ad Matutinum Feria IV infra octavam Paschae. (Vatic.). 239. 0 filii et filiae. Cantio fr. Joannis Tisserand O. F. M. (f 1494) : moduli e Provincia saec. XIII. (Tribune de St. Gervais, 1907, p. 83; Ami du Clerge, 1950, p. 125-128). 240. Ave, Maria. R?. br. ex Antiph. Monast., 1934, p. 703 pro festisB. M. V. 241. Angelus Domini. R7. br. ex Antiph. Monast., 1934, p. 859 (vel Solesmens., 1935, p. 891) pro festo Annunt. B. M. V. 242. Beata es, Virgo Maria. Resp. VI ad Matutinum in festo Assumptionis B. M. V. Melodia Vatic, approbata a S. R. C., 1952. 243. Lux alma Jesu. Hymnus ad Laudes in festo Transfigurationis D. N. J. C., die 6 Aug. Textus originalis (an. 1456) sic incipit : Amor Jesu dulcissime. Melodia ex Antiph. Monast., 1934, p. 1000 (vel Solesmens., 1935, p. 1076). 244. Gaude Sion. (Cum notis recentioribus, saec. XIX).

INDEX ANALYTICUS.
Num. Pag-

In. honorem SS. Sacramenti. ti.


Num.
Pae * og*

18 11
10
K7 J 1

21 12 11 52

Adoramus te (Ant.) . . Adoro te devote (Hymn.) . Ave verum (Trop.) . Ave rex nosier (Ant.) .

25 Christum regem (Invit.) . 21 231 Cliristus apparuit (Invit.). 270 270 17Cibavit illos I (ftf. br.) . . " 14 18 II (R/. br.) . 15 13 Ecce panis (Seq.) . . 14 Ego sum panis I (Ant.) 15 II (Ant.) 16 III (Ant.) 19 Gustate (Ant.) . . . .
12 13 13 14

. . . . 1 5 15 25

27 Homo quidam (Resp.) . . 24 24 29 Immolabit haedum (Resp.)

196TantumI (Pange) . . 2 4 1 197 II (Pange) . . 242 198 III (Modern.) . 242 199 IV (Mozarab.) . 243 200 V (Tibi Chr.) . 244 201 VI (Oquotund.) 244 202 VII (Sancte Dei) 245 203 VIII (Ambros.) . 246 204 IX f tfr&s /w.j . 247 205 X (All. dulce) . 247 206 XI (Lustris sex) 248 207 XII (Ambros.) . 249 208 XIII (Ambros.) . 250 209 XIV (Cruxftdelis) 250 210 XV . . . 251 20 Ubi caritas . . . 1 7 28 Unus panis (Resp.) . .' . 25 226 Venite adoremus (Ant. cum Ps.) 259 26 Venite populi (Ant.) . . 23

37 Jesu decus (Hymn.) 37 In honorem SS. Cordis Jesu. 22 Jesu dulcis amor (Hymn.) 18 69 Auctor beate (Hymn.) . . 84 38 Jesu dulcis memoria (Hymn.) . . 38 70 Cor area (Hymn.) . . . 85 O1 24 Jesu nostra reiectiofHymn.) 21 21 71 Cor Jesu amantis. (Ant.) . 86 23 O panis dulcissime (Seq.) . 20 72 Cor Jesu caritatis I . . . 87 II .. 88 232 O sacrum convivium (Ant.) 271 73 1 O Salutaris hostia I . . 5 211 Cor Jesu sacratissimum I . 252 II. 252 2 . II . 5 212 3 III . 6 40 Ego dixi, Domine fRp. 'br.). 41 4 IV . 6 5 V . 7 77 Litaniae SS. Cordis Jesu . 92 6 VI . 7 243 Lux alma Jesu (Hymn.) . 280 7 VII . 8 74 O quantum in cruce (Ant.) 89 Pange lingua (Hymn.) . 8 Panis angelicus I ... 9 II .. 10 III . .
286 172 Salvete Christi vulnera (Hymn.) . . . . .211 8 9 76 Sicut dilexit me (Resp.) . 91 9 75 Sum mi Parent is (Hymn.) . 90

318*

Index analyticus.
Num. Pag. Pag.

In honorem B. Mariae V.
Num.

120 Ad nutum Domini (Resp.). 140 136 Alleluia, Magnificat . . . 1 6 9 241 Angelus Domini (Ttf. br.) . 278 115 Ascendit Christus (Ant.) . 136 91 Ave Maria (Ant.) . . .112 128 (Seq.) . . .159 240 (K/. br. simp.) . 278 129 (K/. br. sol) . 161 130 (R7. br. T.P.) . 162 127 Ave maris stella (Hymn.) . 159 131 Ave mundi spes (Seq.) . . 1 6 2 133 Beata Dei Genitrix (Ant.) . 166 95Beata es (Ant.) . . . . 1 1 5 242 Beata e s (Resp.) . . . . 2 7 9 134 Candida virginitas (Resp.). 166 124 Caelestis aulae (Hymn.) . 153 111 Concordilaetitia (Rhythm.) 131 llODefecerunt (Itj.br.). . . 131 122 Dei Matris cantibus (Rhythm.) 142 100 Descendit de caelis (Resp.) 118 125 Exaltata est (Ant.) . . . 1 5 7 109 Fasciculus myrrhae (R?.br.) 130

123 Omni die (Rhythm.). . . 1 4 4 103 Omnis expertem (Hymn.) . 121 97 O mundi Doiuina (Ant.) . 116 117 O quam glorifica (Hymn.). 137 108 O quot undis (Hymn.) . . 129 142 O Virgo Maria (Ant.) . . 1 7 6 89 O Virgo virginum (Ant.) . I l l 114 Paradisi portae (Ant.) . 132 Quern terra (Hymn.) 113 Regina caeli (Ant.) . . . 134

165 .133

143 Salve Mater (Rhythm.). . 176 144 Salve virginale (Resp.). . 179 98 Salve virgo (Rhythm.) . . 1 1 6 99 Sancta et immaculata (Resp.) . . . . . . 1 1 7 145 Sancta Maria (Ant.) . .180 119 Solem justitiae (Resp.). . 139 105 Stabat Mater ..... 126 102 Stirps Jesse (Resp.) . . . 1 2 0 147 Sub tuum (Ant.) . . . 180 107 Summae Deus (Hymn.) . 128 1 1 6 Super salutem (Resp.) . . 1 3 6 92 Tota pulchra es (Ant.) . . 113 106 Vadis propitiator (Resp.) . 127 101 Verbum bonum (Seq.) . . 1 1 9 118 Virginitas caelum (Resp.). 138 147 Virgo Dei Genitrix (Hymn.) 181 148 (Ant.) . 181 121 Virgo Maria (Ant.) . . . 1 4 1 149 Virgo parens (Resp.) . . 1 8 2

90 Gaude Dei Genitrix (Ant.). 111 135 Gaude-Maria Virgo (Resp.) 167 Genuit puerpera (Ant.) . 148 Gloriosa dicta (Ant.) . . 1 5 1 93 Immaculatam (Ant.) . ' . 114 94 In hoc cognovi (K?. br.) . 114 In honorem S. Joseph. 124 In rnonte olivis (Hymn.) . 154 153 Caelitum Joseph (Hymn.). 190 135 Inviolata (Prosa) . . .168 152 Constituit eum (*Bf. br.) . 189 124 Jam morte victor (Hymn.) 156 159 Ecce Angelus (Ant.) . .196 126 Languentibus (Rhythm.) . 158 150 Litaniae I, II, III ... 182 162 Fidelis servus (Resp.) . . 1 9 7
'J 189 151 I 156 Iste confessor (Hymn.) . 193 155 Iste quem laeti (Hymn.) . 192 154 Jam laetus moriar (Resp.) 191 160 Laetare (Ant.) . . . . 1 9 7 158 Laeto cantu (Prosa) . . 1 9 5 140 O gloriosa Dei (Ant.) . . 174 161 LaudemusDominum^Iwv#J197 141 O gloriosa Virginum 163 Litaniae . . . . . . . 1 9 8 (Hymn.) . . . . .175 . 194 96 O mira res (Ant.) . . . 1 1 5 157 O felicem virum (Ant.)

136 Magnificat (Cant.) . . . 169 138 Maria Mater (Hymn.) . . 1 7 2 112 Maria Virgo (Ant.) . . . 1 3 2 137 Mater Christi (Ant.) . . 172 139 Memorare (Ant.) ' . . . 1 7 3 104 Mittit ad Virginem (Seq.). 124

Index analyticus.

319*

2 Febr. In Purificatione B. M. V. Pro diversitate Temporum. Num. Pag. Tempore Adventus. 102 Stirps Jesse (Resp.) . . . 1 2 0 Num. Pag. 31 En clara vox (Hymn.) . . 29 ii Febr. In Apparitione B. M. V. 32 Qui regis sceptra (Prosa) . 30 103 Omnis expertem (Hymn.). 121 233 Regnantem sempiterna (Prosa) 272 Tempore Septuagesimae. 3 0 Rorate caeli . . . . . 2 7 40 Egodixi, Domine (R?. br.). 41 120 Ad nutum (B. M. V.) . . 1 4 0 41 ("R/. br.). 41 241 Angelus >omini (JX/. br.) . 278 42 Media vita (Resp.) . . . 41 91 Ave Maria (B. M. V.) . . 1 1 2 90 Gaude Dei (B. M. V.) . . 1 1 1 Tempore Quadragesimae. 89 O Virgo (B. M. V.) . . . 1 1 1 102 Stirps Jesse (B. M. V.) . 120 43 Attende Domine . . . . . 43 49bis Divinae pacis . . . . 5 4 237 Domine, ne in ira (Resp.). 275 In Conceptione Immaculata. 49 Domine non secundum . . 53 241 Angelus Domini (ty. br.) . 278 48 Exaudi n o s Domine . . . 5 2 94 In hoc cognovi (ty. br.) . 1 1 4 44 Miserere et parce . .. . . 44 93 Immaculatam (Ant.) . . 1 1 4 47 Ps. 50 : Miserere mei Deus . 48 92 Tota pulchra es (Ant.) . . 1 1 3 45 Parce... ne in aeternum. . 47 46 Parce... quern redemisti . 48 Tempore Nativitatis. In Annuntiafione B. M. V. 235 Adeste ndeles 274 34 Ecce nomen Domini . . 33 3 3 Laetabundus (Seq.) . . . 3 1 241 Angelus Domini (R/. br.) . 278 36 O beat a infantia (Ant.) . 36 135 Gaude Maria Virgo (Resp.) 167 35 Puer natus (Ryth.) . . . 3 3 104Mittit ad Virginem (Seq.). 124 234 Veni Redemptor (Hymn.) 273 Tempore Passionis. 236 Verbum caro fty. br.) . . 275 21 Adoramus te . . . . . 18 95 Beata es Virgo (B. M. V.). 115 52 Insurrexerunt (Resp.) . . 57 lOODescenditde... (B. M. V.) 118 22 Jesu dulcis amor . . . . 18 Genuit puerpera (B.M. V.) 148 O vos omnes 149 96 O mira res (B. M. V. ). . 1 1 5 50 Prosternimus preces . . 55 97 OraundiDominafJS.M. V.) 116 172 Salvete Christi vulnera . . 2 1 1 98 Salve Virgo (B. M. V.) . 1 1 6 51 Salve Crux sancta . . . 56 99 Sanctaetimmac.f5.M. V.) 117 110 Defecerunt (B. M. V.) .131 108 O quot undis (B. M. V.) . 129 In Festo S. Nominis Jesu. 37 Jesu decus angelicum . . 37 109 Fasciculus (B. M. V.) . . 1 3 0 38 Jesu dulcis memoria . . 38 105 Stabat Mater (B. M. V.) . 126 107 Summae Deus (B. M. V.). 128 106 Vadis (B. M. V.) . . . 127

Tempore Epiphaniae.

231 Christus apparuit . . . 270 81 Dabit illi (Ant. cum Magn.) 49 3 9 Illuminare (Resp.) . . . 4 0 2 2 6 Venite adoremus . . . . 2 5 9 101 Verbum bonum (B.M.V.)

In die Resurrectionis. 23 60 59 263

26 Venite populi (SS. Sacr.) . 54 Salve dies dierum . . . 53 Salve festa dies . . . . 119 230 Christus vincit (Post ben.).

320*
Num.

Index analyticus. Tempore Paschali.


Pag. INum.

j 24 Junii. S. Joannis Baptistae. Pag. 55 Christus resurgens . . . 631 164 Quis olim 200 238 Ecce vicit leo 276 j 165 Inter natos mulierum . . 202 57 Ego sum Alpha et O . . 66 j 166 . . 202 56 Exsultemus et laetemur . 65 167 O nimis felix 203 239 O filii et filiae 277 168 Praecursor Domini . . . 204 171 Redemisti nos 210 130 Ave Maria (B. M. V.) . . 1 6 2 29 Junii. SS. Petri et Pauli Ap. 111 Concordilaetitia (B. M. V.) 131 170Hodie illuxit 209 136 Magnificat. Allel. (B. M. V.) 169 169 Roma Petro glorietur . . 205 112 Maria Virgo (B. M. V.) . 132 i Julii. Pretioss. Sanguinis. 113 Regina caeli (B, M. V.) . 133 171 Redemisti nos 210 58 Alleluia. Lapis (Post ben.). 67 218 Laudate Dnum (Post bened.) 254 172 Salvete Christi vulnera . . 2 1 1 Tempore Ascensionis. 59 Omnes gentes 68 60 Optatus votis 70 O Rex gloriae (Ant. ad Magn. in II Vesp. A seen.) 61 Veni Sancte Spiritus . , 73 115 AscenditChristus(.M.F.; 136 118 Virginitascaehim(#.M. V.) 138 2 Julii. In Visitatione B. M. V. 136 Magnificat 169 144 Salve virginale . . . . 1 7 9 26 Julii. S. Annae. 173 Gaude mater Anna . . . 2 1 3 102 Stirps Jesse (B. M. V.) . 120

J5 Aug. In Assumptione B. M. V. 5. Joannae de Arc. 115 Ascendit Christus. . . . 1 3 6 183 In hymnis 227 125 Exaltata est . . . . . 157 184 Hostium victrix . . . . 2 2 8 117 O quam glorifica . . . . 1 3 7 114 Paradisi portae . . . .134 116 Super salutem . . . .136 In Fes to Pentecostes. 62 Beata nobis gaudia . . . 73 118 Virginitas caelum. . . . 1 3 8 63 Qui procedis . . . . . . 75 (In Gallia ad Processionem voti Regis Ludovici XIII.) 133 Beata Dei Gen. (B. M. V.). 166 144 Salve virginale (B. M. V.). 179 150 Litaniae B. M. V. . . . 1 8 2 180 229 Benedictus es (Post bened.) 260 147 Sub tuum 25 Aug. S. Ludovici, Regis. In Festis S. Crucis. 174 Rex summe regum . . . 2 1 4 51 Salve Crux sancta . . . 56 et alia ut in Tempore Passionis (supra). 8 Sept. In Nativitate B. M. V. 120 Ad nuturn Domini . . . 140 In honorem SS. Trinilatis 102 Stirps Jesse . . . . . 120 (vel per annum) 119 Solem justitiae . . . . 1 3 9 65 Adesto sancta Trinitas . . 79 121 Virgo Maria. . . . . . 1 4 1 6 4 D u o Seraphim . . . . 7 8 14 Sept. In Exaltatione S. Crucis. 68 Firmator sancte . . . . 8 3 67 Kyrie fons bonitatis . . . 8 1 51 Salve Crux sancta . . . 56 et alia ut in Tempore Passio66 Te sanctum Dominum . . 80 nis (supra). 221 Benedicta sit (Post ben.) . 255

Index arxalyticus.

321*

J5 Sept. Septem Dolorum B. M. V. Pro Apostolis. Pag. (Ut in Tempere Passionis, 126.) Num. 182 O gloriosi Apostoli . . . 226 29 Sept. S. Michaelis Archang. 181 Salve turba duodena . . 225 (et in Festis S. Angelorum.) Num. Pag. Pro Papa, Episcopo et Pace. 175 Christe sanctorum . . . 2 1 6 Pro Papa. 66 Te sanctum Dominum . . 80 187 Oremus pro Pontifice I . . 1 8 7 219 Laudemus Dominum 245 II, III, IV. 283-284 (Post bened.) . . . . 2 5 5 185 Tu es Petrus 230 186 Tu es Pastor ovium . . . 1 8 6 In honorem SS. Rosarii. Pro Episcopo. 122 Dei Matris cantibus . . . 1 4 2 123 Omni d i e . . . . . . 1 4 4 188 Oremus pro Antistite . . 2 3 1 Antiphonae pro mysteriis . 147 Pro Pace. 124 Hymni pro mysteriis . . 153 189 Da pacem 232 3 Oct. S. Teresiae a Jesu Infante. 192 Deus omnium 233 176 Regnum mundi . . .. .- 217 190 Pacem tuam . . . . . 232 88 Pax aeterna 109 191 Tua est potentia (Ant.) . 232 80 Tua est potentia (Resp.) . 98 In Festo D. N. J. C. Regis. 2 5 Christum Regem . . . . 2 1 81 Dabit illi . . . . . . 98 78 Te saeculorum Principem . 94 80 Tua est potentia . . . . 98 T9 Vexilla Christus . . . . 96 1,25 Exaltata est (B. M. V.) . 1 5 7 116 Super salutem (B. M. V.). 137 In Festo Omnium Sanctorum. 84 Te gloriosus (Ant.) . . . 1 0 2 82 Vidi Dominum (Resp.) . . 1 0 1 83 Vidi Dominum (Ant.) . . 1 0 2 Pro fidelibus defimctis.. 85 Congregati sunt . . . . 1 0 3 126 Languentibus (B. M. V.) , 158 ii Nov. S. Martini. 177 Gaude Sion (intp.no antiquo) 219 244 (cumnotisrecentioribus) . . . . , . ; 281 179 Martine par Apostolis . . 223 178 O Martine . . . . . . 222 1 8 0 O beatum virum . . . . 2 2 4 ; In Dedications .Ecclesiae. 86 Jerusalem et Sion . . 1 0 4 88 Pax aeterna . . . . . 1 0 9 87 Urbs Jefusaiem . . . . 107 Pro gratiarum actione. 136 Magnificat. Alleluia . . . 1 6 9 193 Te Deum laudamus I . . 234 194 II .. . 237 195 Te Deum Patrem (Ant.) . 239 84 Te gloriosus 102 Post benedictionem. 213 Adoremus in aeternum I . 252 214 II . 253 2 2 8 Alleluia, psallite . . . . 260 220 Benedicam Dominum . . 256 221 Benedicta sit . . . . . 2 5 6 229 Benedictus es Domine . . 261 2 2 5 Cantate Domino . . . . 2 5 8 2 3 0 Christus vincit . . . .2 6 4 211 Cor Jesu sacratissimum . 252 212 >> . 252 215 Laudate Dominum (in tenore antiq.). 254 216 (mod. 6) . 254 217 . . . . 254 218 (Ton. pasch.) . 255 219 Laudemus Dominum . . 255 227 Misericordias Domini . . 260 222 Te decet laus I . . . . 257 223 II . . . . 257 224 Te laudamus . . . . . - 257 226 Venite adoremus . . . . 2 5 9

INDEX ALPHABETICUS.
Num. Num. Pag. Pag.

235 A<Jeste, tideles (T. Nativ.) 274 65 Adesto, sancta Trinitas (SS. Trinit.) . . . . 7 9 120 AdnutumDominif#.M.F.; 140 21 Adoramus te (SS. Sacr.) . 18 213 Adoremus (Post bened.) . 253 214 . 253 12 Adoro te (SS. Sacr.) . . 11 58 Alleluia. Lapis (T. P.) . . 67 228 Alleluia. Psallite (Post bened.) . . . . . . 2 6 0 241 Angelus Domini (B.M. V.) 278 115 Ascendit Christus (75 Aug.) 136 43 Attende (T. Quadr.) . . 43 69 Auctor beate (SS. Cordis Jesu) 84 91 Ave Maria (Ant. B. M. V.) 112 128 (Seq. B. M. V.) 159 240 (R/. br. B. M. V.) 278 129 (ty. br. B. M. V.) 161 130 162 127 Ave maris stella (B. M. V.) 159 131 Ave mundi spes (B. M. V.) 162 81 Dabit illi (Chr.-Reg.) . . 98 11 Ave verum (SS. Sacr.) . 10 189 Da pacem (Pro pace) . . 232 llODefecerunt (B. M. V.) . 131 B 122 Dei Matris cant. (B. M. V.) 142 133 Beata Dei Genitrixf.M.F.;i66 100 Descendit de caelisf.8.M. V.) 118 95 Beata es (Ant. B. M. V.) . 115 192 Deus omnium (Pro pace) . 233 242 Beata es (Resp. B. M. V. ) 279 237 Domme,nemiTa(T. Quadr.) 275 62 Beata nobis (Pentec.) . . 73 49 Domine non sec. (T. Quadr.) 53 4gbis Divinaepacis (T. Quadr.) 54A 220 Beiiedicam Dominum (Post bened.) 256 64 Duo seraphim (Per annum) 78 221 Benedicta sit (Post bened.) 256 229 Benedictus es (Post bened.) 261 159 Ecce Angelus (S. Jos.) . 196 34 Ecce nomen (T. Nat.) . . 33 124Caelestis aulae (B. M. V.) 153 13 Ecce panis (SS. Sacr.) . . 12 153 Caelitum Joseph (S. Jos.). 190 238 Ecce vicit leo (T. Pasch.) 276

134 Candida virginitasf.M.FJ 166 225 Cantate Domino (Post bened.) 258 175 Christe sanctorum (29 Sept) 216 25 Christum regem (SS. Sacr.) 21 231 Christusapparuit(SS.S0cy.) 270 55 Christus resurgens (T. P.) 63 230 Christus vincit (Post ben.) 264 17 Cibavit illos(K?.br.SS.Sacr.) 14 18 15 111 Concordilaetitia/J9. M. V.) 131 85 Congregati sunt (Pro defunct.) J03 152 Constituit eum (1$. br. S. Jos.) .189 70 Cor area (SS. Cor Jesu) . 85 71 Cor Jesu amantissimum " 86 72 Cor Jesu caritatis I . . . 8 7 73 II .. 88 211 Cor Jesu sacratissimum . 252 212 > . 252

Index alphabeticus.
Num. Pag.

323*

40 Ego dixi (T. Septuag.) . , 41 . . 57 Ego sum Alpha (T. Pasch.) 14 EgosumpanisI (SS. Sacr.) 15 II . 16 III . 31 En clara vox (T. Adv.) . 125 Exaltata est (B. M. V.) . 48 Exaudi nos (T. Quadr.) . 56 Exsultemus (T. Pasch.) .

41 Pag. 41 Num. 66 154 J am laetu s moriar (S. Jos.) 191 Jam morte victor (B.M.V.) 156 13 13 86 Jerusalem et Sion (Dedic.) 104 14 37 Jesu decus (SS. Norn. J.). 37 29 j 22 Jesu dulcis amor (SS.Sacr.) 18 dulcis memoria 157 j 38 Jesu (SS. Norn. J.) . . . . 38 52 nostra refectio 65 24 Jesu (SS-. Sacr.) . . . . . 21

K 109 Fasciculus (B. M. V.) . . 130 67 Kyrie fons (Per ann.) . . 81 162 Fidelis servus (S. Jos.) . 197 L 68 Firmator (SS. Trin.) . . 83 33 Laetabundus (T. Nat.). . 31 160 Laetare (S. Jos.). . . . 196 158 Laeto cantu (S. Jos.) . . 1 9 5 90 Gaude Dei (B. M. V.) . . 1 1 1 126 Languentibus (B. M. V.) . 158 135 Gaude Maria (B. M. V.) . 167 215 Laudate (Post ben.) . . 254 173 Gaude mater Anna (26 Jul.) 213 216 . . 254 177 Gaude Sionf S.Martin.) 219, 219 217 . . 254 244 Gaude Sion ... . .' . . . 281 218 . . 255 Genuit puerpera (B.M.V.) 148 161 Laudemus Deum (S. Jos.) 197 Gloriosa dicta (B. M, V.). 151 219 Laudemus Diium (P. ben.) 255 Gloriosa (B. M. V.) . . 1 5 1 150 LitaniaeB.MariaeV.1,11,111. 182 19 Gustate (SS. Sacr.) . . . 15 77 SS. Cord. Jesu . 92 163 S. Joseph . . .198 H Sanctorum . . . 280 170 Hodieilluxit (SS.Pet.etP.) 209 243 Lux alma Jesu (Ss. Cordis) 280 27 Homo quidam (SS. Sacr.). 24 M 184 Hostium victrix (S. J. de Arc). 228 81 Magnificat (B. M. V.) . . 99 136 Magnificat (B. M. V.) . . 169 138 Maria mater gratiae (B. M.V.) 172 39 Illuminare (T. Epiph.) . 40 112 Maria Virgo (B. M. V.) . 132 93 Immaculatam (B. M. V.) . 114 179Martine (S. Martin.) . . 223 137 Mater Christi (B. M. V.). 172 29 Immolabit haedum (SS. Sacr.) . 25 42 Media vita (T. Septuag.) . 41 94 In hoc cognovi (B. M. V.). 114 139 Memorare (B. M. V.) . . 1 7 3 183 In hymnis (S. J. de Arc.). 227 44 Miserere et parcef T. Quad.) 44 In monte olivis (B. M. V.) 154 47 Miserere mei (Ps. 50) . . 48 52 Insurrexerunt (Resp.) . . 5 7 227 MisericordiasDmYP.fowedJ 260 165 Inter natos (S. J. Bapt.) . 202 104 Mittit ad Virg. (B. M. V.) 124 166 . . 202! O 135 Inviolata (B. M. V.) . . 1 6 8 ! 151 InvocaviDominumYS./osJ 189 ! 36 O beata infantia (T. Nativ.) 36 156 Iste confessor (S. Jos.) . 193 j 180 O beatum virum (S. Mart.) 224 155 Iste quern laeti (S. Jos.) . 192 ! 157 O felicem virum (S. Jos.) . 194

32451
Num.

Index alphabeticus.
Pag. i

239 O filii et filiae (T. P.) . . 277 I Pag. 140 O gloriosa Dei (B. M. V.) . 174 Num. . 164 141 O gloriosa virg. (B.M. V.) 175 132 Quern terra (B. M. V.) 182 O gloriosi Apostoli . . . 226 63 Qui procedis (Pentec.) . . 75 178 O Martine (S. Mart.) . . 222 32 Qui regis sceptra (T. Adv.) 30 . 200 96 O mira res (B. M. V.) . . 1 1 5 164 Quis olim (S. J. Bapt.) 97 OmundiDominafB.M. V.) 116 167 Ommisielix(SJoan.Bapt.) 203 R 23 O panis dulcissime (SS. Sacr.) 20 171 Redemisti nos (Pret. Sang.) 210 117 Oquamglorifica(B.M. V.) 137 113 Regina caeli (B. M. V.) . 133 233 Regnantem sempiterna 74 O quantum in cruce (T. Adv.) 272 (SS. Cor. Jesit) . . . 8 9 108 O quot undis (B. M. V.) . 129 176 Regnummundi (S.Teres.) . 217 I76bis Regnummuiidi . . . 2 1 8 232 O sacrum convivium (SS. Sacr.) 271 174 Rex summe (S. Ludov.) . 214 1 O salutaris (SS. Sacr.) . 5 169 Roma Petro (SS. Pet. et P.) 205 . . . 27 2 . 5 30 Rorate (T. Adv.) 3 . 6 4 . 6 5 * . 7 51 Salve Crux (T. Pass.) . . 56 6 . . 7 54 Salve dies (ResUrr. Dom.). 60 7 . 8 53 Salve festa dies (Pasch.) . 59 142 O Virgo Maria (B. M. V.) . 176 143 Salve Mater (B. M. V.) . 1 7 6 89 O Virgo virginum (B.M. V.) I l l 172 Salvete Christi vulnera O vos omnes (T. Pass.) . 149 (Pret. Sang.) . . . . 2 1 1 59 Omnes gentes (T. Ascens.) 68 181 Salve turba (S. Apost.) . 225 123 Omni die (B. M. V.) . . 144 144 Salve virginale (B. M. V.) 179 103 Omnisexpertem (B.M. V.) 121 98 Salve virgo (B. M. V.) .116 60 Optatus votis (Ascens.) . 70 99 Sancta et immaculata 188 Oremus pro Antistite . . 2 3 1 (B. M. V.) 117 187 Oremus pro Pontifice I . . 2 3 0 145 Sancta Maria (B. M. V.) . 180 245 II, III, IV 283 76 Sicut dilexit me (SS. Cor. Jesu) . . . . . . . 9 1 119 Solem justitiae (B. M. V.) 139 105 Stabat Mater (B. M. V.) . 126 190 Pacem tuam (Pro pace) . 232 102 Stirps Jesse (B. M. V.) . 120 Pange lingua (SS. Sacr.) . 286 146 Sub tuum (B. M. V.) . . 180 8 Panisangelicus I(SS.Sacr.) 8 107 Summae Deus (B. M. V.) 128 9 II . . 9 75 Summi Parentis (SS. Cor. 10 III . . Jesu) 90 114 Paradisi portae (15 Aug.). 134 116 Super salutem (B. M. V.) 136 45 Parce... ne in aeternum ( T . Quadv.) . . . . 47 46 Parce... quern redemisti (Pange) . . 2 4 1 ( T . Quadv.) . . . . 4 8 i 196 Tantum I II (Pange) . . 242 88 Pax aeterna (Dedic.) . . 1 0 9 I 197 168 Praecursor Domini (S. J. I 198 III (Modern.) . 242 IV (Mozarab.). 243 Bapt.) . 204 ! 199 50 Prosternimus preces (TernI 200 V (Tibi Chr.). 244 VI (O quot) .244 pore Passionis) . . . 5 5 I 201 35 Puer natus (T. Nat.) . . 33 ! 202 VII (Sancte Dei) 245

Index alphabeticus.
Num. Pag. Num.

325*

Pag.

20 Ubi caritas (SS. Sacr.). 28 Unus panis (SS. Sacr.). 87 Urbs Jerusalem (Dedic.)

. 17 . 25 . 107

203 Tantum VIII (Ambros.) . 246 204 IX (Urbsjer.). 247 205 X (All. dulce). 247 206 XI (Lustris) . 248 207 XII (Ambros.) . 249 208 XIII (Ambros.) . 250 209 XIV (Crux fidel.) 250 210 XV 251 222 Te decet laus (Post ben.) . 257 223 . 257 193TeDeum (Ton. solemn.) . 234 194 (Ton. simpl.) . 237 195 Te Deum Patrem (Ant.) . 239 84 Te gloriosus (Omn. Sanct.) 102 224 Te laudamus (Post ben.) . 257 78 Te saeculorum (Chr.-Reg.) 94 66 Te sanctum (Per annum) . 80 92 Tola pulchra es (B. M. V.) 113 80 Tua est potentia (Resp.) . 98 191 (Ant.) . 232 186 Tu es Pastor (Pro Papa) . 230 185 Tu es Petrus (Pro Papa) . 230

106 Vadispropitiator (B.M. V.) 127 234 Veni,Redemptor(T.A7a/^.; 273 61 Veni sancte Spiritus . . 73 226 VeniteadoremusfPos/fomJ 259 26 Venite populi (SS. Sacr.). 23 101 Verbumbonum (B. M. V.) 119 236 Verbum caro (T. Nativ.) . 275 79 Vexilla Christus (Chr.-Reg.) 96 82 Vidi Dominum (Resp.) . 101 83 (Ant.) . . 102 118 VirginitascaelumfB.M.F.j 138 147 Virgo Dei Genitrix (Hymn.) 181 148 (Ant.) . 181 121 Virgo Maria (B. M. V.) . 1 4 1 149 Virgo parens (B. M. V.) . 182

INDEX GENERALIS.

RITUS IN EXPOSITIONS ET BENEDICTIONE SANCTISSIMI SACRAMENTI SERVANDUS I-IX I. II. IN HONOREM SANCTISSIMI SACRAMENT! . 5-26, 270 PRO DIVERSLS TEMPORIBUS ET FESTIS . . 27-110

Tempore Adventus 27, 272 Tempore Nativitatis 31, 272 In festo S. Nominis Jesu 37 In Epiphania Donxini 40 Tempore Septuagesimae 41 Tempore Quadragesimae 43, 275 Tempore Passionis 55 In Pascha . . 59 Tempore Paschali 63, 276 Tempore Ascensionis 68 Tempore Pentecostes 73 In festo SS. Trinitatis et in Dominicis per annum . . 78 In honorem SS. Cordis Jesu 84, 280 In festo D. N. J. C. Regis 94 In festo Omnium Sanctorum 101 Pro fidelibus defunctis 103 In Dedicatione ecclesiae 104

III. IN HONOREM B. MARLE VIRGINIS . . . 111-188,278


Tempore Adventus In Conceptione immaculata Tempore Nativitatis Domini In Epiphania Domini In Purificatione In Apparitione In Annuntiatione Tempore Passionis Tempore Paschali In Assumptione In Nativitate 110 113 115 119 120 121 124 126 131 134 139

Index generalis. In mense SS. Rosarii In festo D. N. J. C. Regis Pro fidelibus defunctis Per annum IV. IN HONOREM SANCTORUM In honorem S. Joseph In honorena S. Joan. Baptistae In festo SS. Apost. Petri et Pauli In festo Pretios. Sang. D. N. J. C In festo S. Annae, Matris B. M. V In festo S. Ludovici, Regis In Dedic. S. Michaelis, Archangeli In festo S. Teresiae a Jesu Infante In festo S. Martini, Episc Pro S. Apostolis In festo S. Joannae de Arc V. VI. VII. PRO PAPA, EPISCOPO ET PACE PRO GRATIARUM ACTIONE . ANTE BENEDICTIONEM

327* Pag. 142 157 158 159 189-229 189 200 205 210 213 214 216 218 219, 281 225 227 . . . 230-233, 283 234-240 241-251 252-269 270-284 285-293 294 297 ..317 322 326

VIII. POST BENEDICTIONEM SUPPLEMENTUM. Cantus ad diversa In Oratione Quadraginta Horarum TONI COMMUNES INDICES. A.dnotationes Index analyticus Index alphabeticus Index generalis

Imprint en Belgique par DESCLEE & Cie, EDITEURS, S. A., Tournai. 10.251