Sei sulla pagina 1di 61

UNIVERSITATEA CRE}TIN~ DIMITRIE CANTEMIR BUCURE}TI FACULTATEA DE }TIIN|E JURIDICE }I ADMINISTRATIVE - SEC|IA DREPT

LUCRARE DE LICEN|~

Coordonator: Lector Dr. Cam ! T"#"$e$c%

Candidat: F%rco I%! a A! #a

BUCURE}TI 2012 UNIVERSITATEA CRE}TIN~ DIMITRIE CANTEMIR BUCURE}TI FACULTATEA DE }TIIN|E JURIDICE }I ADMINISTRATIVE - SEC|IA DREPT

VIOLEN|A PATOLOGIC~ A SC I!O"RENULUI

Coordonator: Lector Dr. Cam ! T"#"$e$c%

Candidat: F%rco I%! a A! #a

BUCURE}TI 2012

CUPRINS:

CAPITOLUL I: Sc& 'o(re# a.......................................................................................) *.*. Ce e$te $c& 'o(re# a+ ........................................................................................... ...) *.,. Sem#e $ m.tomato!o/ e ..................................................................................... ) *.0. *.). Fe!%r !e $c& 'o(re# e ............................................................................................ .2 *.).*. Sc& 'o(re# a 1e'or/a# 'at................................................................ *.).,. Sc& 'o(re# a catato# c............................................................. *.).0. Sc& 'o(re# a .ara#o 1.......................................................................... *.).). Sc& 'o(re# a re' 1%a!....................................................... *.).3. Sc& 'o(re# a $ m.!................................................................................. *.).4. Sc& 'o(re# a #e1 (ere#iat................................................................. *.3. Cr ter 1e 1 a/#o$t c - e5o!%t a 6o!#a5 !or $c& 'o(re# c ...................................** CAPITOLUL II: T%!6%rar !e $c& 'o(re#%!% ,.*.. Part c%!ar tat !e .$ &o!o/ ce a!e #(ractor%!% $c& 'o(re# ................ ................... ,.,. T%!6%r"r !e 1e /7#1 re a!e $c& 'o(re#%!% ............................................................ Factor 1e r $c a $c& 'o(re# e ...............................................................................2

,.0. T%!6%r"r !e 1e ate#8 e a!e $c& 'o(re#%!% .............................................................. CAPITOLUL III: V o!e#8a $c& 'o(re#%!% ............................................................... 0.*. Co#$ 1era8 /e#era!e a$%.ra 5 o!e#8e $c& 'o(re#%!% ......................................... 0.,. I#(rac8 o#a! tatea # $c& 'o(re# e. Po$t%ra 1e #(ractor a $c& 'o(re#%!% ............. 0.0. S% c 1%! $ $c& 'o(re#%! ........................................................................................ CAPITOLUL IV: Teor a!e com.ortame#t%!% #(rac8 o#a! a! $c& 'o(re#%!% ......... ).*. Teor a 6 ot .o!o/ c" ............................................................................................ ).,. Teor a /e#et c" .................................................................................................. ... ).0. Teor a #a1a.t"r 6 o.$ & ce .............................................................................. ).). Teor a a#orma! t"8 !or 6 o!o/ ce .......................................................................... ).3. Teor .$ &o-mora!e .r 5 #1 5 o!e#8a $c& 'o(re#%!% ........................................... CAPITOLUL V: Rea6 ! tarea re #tro1%cerea 9# $oc etate a $c& 'o(re#%!% ........ 3.*. Bo!#a5%! $c& 'o(re# c .r # oc& $oc et ..........................................................

3.,. Meto1e 1e rea6 ! tare $ (e!%r !e tera. !or .e#tr% tratarea $c& 'o(re#%!% ........... CAPITOLUL VI: Co#c!%' ANE#E $%t&dii d' (a)* ........................................................................................ BIBLIOGRA"IE ..................................................................................... .........

VIOLENA PATOLOGIC A SCHIZOFRENULUI


CAPITOLUL I: S(+i)o,r'nia1-1-C' '%t' %(+i)o,r'nia.
Sc& 'o(re# a* e$te o t%!6%rare caracter 'at .r # 1e 1e! ra#te: &a!%c #a : 1e'or/a# 'area /7#1 r retra/ere $oc a!. Terme#%! $c& 'o(re# e $e tra1%ce .r # ;1 $oc erea m # < =9# ! m6a /reac ;$c& 'e #< 9#$eam# a 1e$.r : ar ;(re#< 9#$eam# m #te: $. r t>. Pac e#t%! c% $c& 'o(re# e . er1e .ro/re$ 5 co#tact%! c% rea! tatea 9 creea' .ro.r a $a !%me. Sc& 'o(re# a: 6oa! cro# c $e5er: .oate $ a.ar !a $(7r t%! a1o!e$ce#e $a% !a #ce.%t%! 5 e a1%!te: 9#tre *3 0? 1e a# a(ectea' a.ro@ mat 5 *A 1 # .o.%!a e: 1eo.otr 5 6r6a (eme ,. Ca%'a e@act a 6o! #% a (o$t 1e#t ( cat. Se .are c 9# meca# $m%! 1e a.ar e a 6o! $%#t m.! cat ma m%!t (actor . La 6a'a ace$te t%!6%rr .$ & ce .oate e@ $ta o 5%!#era6 ! tate /e#et c: 1ar a!terarea %#or (actor 6 oc& m c : ( #1c $-a 1e$co.er t c %#e!e $%6$ta#e 1 # cre er: .rec%m 1o.am #a: #(!%e#ea' .re1 $.o' a !a $c& 'o(re# e.

n manualul de diagnostic i statistic a tulburrilor mentale DSM I !sc"i#o$renia este de$init ca o% & 'ulburare mintal care durea# cel (uinase luni i (resu(une (entru cel (uin o lun e)istena unei stri de boal*adic e)istena a dou sau mai multe sim(tome dintre urmtoarele% ideidelirante! "alucinaii! de#organi#area +orbirii! com(ortament (ro$undde#organi#at sau catatonic! sim(tome negati+e,2

.ste o boal catastro$ic denumit i &/ancerul bolilor mintale-.0re o mare (robabilitate s rm1n cronic.

1-2- S'/n' i %i/0to/ato1o2i'-3


Sc& 'o(re# a 1e$em#ea' #$ta6 ! tatea emo o#a! e@ $te#t 9# at t%1 # !e com.ortame#t%! 1 # re!a !e #ter #1 5 1%a!e: (am ! a!e $a% 1e /r%.. T%!6%rarea /e#erea' 1 (er te $tr : 1e !a #1 (ere#: 'o!are: a.at e: #e! # te: #$ec%r tate: .7# !a 5 o!e# a/re$ 5 tate #eco#tro!at. St.7# t 1e te#1 #e .erma#e#t co#trar : #1 5 1%! tr ete $tarea 1e 'o!are: care m.! c 1e/ra1area 1e$com.%#erea ca.ac t 1e e5a!%are a ra.ort%r !or c% ce!e!a!te .er$oa#e: $tarea 1e a/ ta e: .e (o#1%! %#e /7#1 r #$t #ct%a!e: 1om #at 1e 1e 1e! ra#te =1er 5ate 1 # cre1 #e m $t co-re! / oa$e> 1e &a!%c #a . E@.re$ a emo o#a! a #1 5 1%!% e$te co#tra1 ctor e (a 1e rea! tatea #at%ra! $a% $oc a!. Bo!#a5%! a( m c e$te $%.%$ %#e (ore oc%!te: care- coma#1 mo1%! 1e com.ortare: a( rm7#1 c 1 $ m%!ea' e@.r marea $e#t me#te!or 1 # teama $%.ortr %#or re.re$a! : ar #t% !e (a#te' e $%#t 6o!#a5 c oa$e). E@ $t %# #%mr 1e $em#e $ m.tome caracter $t ce $c& 'o(re# e 3: 1ar ma# (e$tarea !or 5ar a' (oarte m%!t 1e !a o .er$oa# !a a!ta. N c %#%! 1 #tre $ m.tome #% e$te caracter $t c t%t%ror 6o!#a5 !or. S%#t 1e re #%t %#e!e $ m.tome care a#%# 1e6%t%! %#% e. $o1 $c& 'o(re# cB i)o1ar' %o(ia1a4 inada0tar' 5adit 1a 1o(&1 d' /&n(4 (oa14 a(a%4 inada0tar' 6n (''a (' 0ri5't' i2i'na (or0ora14 7i)ar'rii d' (o/0orta/'nt4 a,'(ti5itat' to(it %a& n'0otri5it4 di%(&r% 5a24 'r/'ti( %a& /'ta,i)i(4 7i)ar'rii d' id'ai' =$%.er$t : 1e te!e.at ce>.
3

'abloul clinic al sc"i#o$reniei este recunoscut de a(roa(e toate culturile! (rimele descrieri $iind consemnate cu 1433 de ani i.e.n. /once(tul de sc"i#o$renie a ince(ut sa ca(ete contur in secolul al 4I45lea! odata cu (rimele incercari de clasi$icare a bolilor (si"ice. 4 6si"ologie 7udiciar 8eneral 9 /amil 'nsescu! ed. Sitec"! /raio+a! 233:! (ag. 63 5 Semnele premorbi e ale sc"i#o$reniei trebuie $oarte bine cunoscute. 'abloul ti(ic! dar care nu este obligatoriu (re#ent! este cel de (ersonalitate (remorbida sc"i#oida sau sc"i#oti(ala. 0ceste (ersonalitati se caracteri#ea#a (rin (asi+itate! nu sunt comunicati+i! sunt intro+ertiti. 6ersoana res(ecti+a are (utini (rieteni! e+ita se)ul o(us! nu (artici(a la acti+itati de gru( *(etreceri! dans! s(orturi de ec"i(a,. 6re$era sa se uite la tele+i#or! sa ;oace ;ocuri ore intregi in $ata calculatorului sau sa asculte mu#ica in detrimentul acti+itatilor sociale utile.

<

S m.tome!e $c& 'o(re# e $%#t 1e 1o% t .%r B $ m.tome .o' t 5e =.$ &ot ce $a% act 5e> $ m.tome #e/at 5e. Si/0to/'1' 0o)iti5' arat %# e@ce$ a! (%#c o#r #orma!e #c!%1 %rmatoare!eB

1e !e 1e! ra#te =cre1 #e .er$o#a!e (a!$e: care #% $%#t 6a'ate .e (a.te rea!e: 1ar $%#t $%$ #%te 1e ctre #1 5 1 c% o co#5 #/ere e@traor1 #ar: 9# c %1a a ceea ce cre1 a! $ a e5 1e#e 1o5e' !or co#trare>C

&a!%c #a !e =.ot $ a.ar 9# or care 1 #tre ce!e c #c $ m%r : 1ar 1e ce!e ma m%!te or $%#t a%1 t 5eC $%#t .erce.%te ca 5oc 1 $t #cte 1e /7#1%r !e .er$oa#e : care 9 re.et /7#1%r !e: 9 come#tea' ac %# !e $a% 9 $.%# ce $ (ac> a.ar !a .e$te 2?A 1 #tre .er$oa#e!e c% $c& 'o(re# eC

/7#1 rea 1e'or/a# 'at =ma# (e$tat 1e o6 ce .r # 5or6 re a#orma!: .er$oa#a 6o!#a5 $are 1e !a %# $%6 ect !a a!t%!: #5e#tea' c%5 #te #o : #% re$.ect $tr%ct%r !e /ramat ca!e4>C

com.ortame#t%! 1e'or/a# 'at =.er$oa#a 6o!#a5 %m6! (r #t: $e com.ort D.ro$te$c<: 1e5 #e m.re5 ' 6 ! 1e a/ tat $a% are %# com.ortame#t #ea1ec5at #orme!or $oc a!e>C

com.ortame#t%! catato# c =$e re(er !a $tarea 1e r / 1 tate $ mo6 ! tate m%$c%!ar $a% 1 # co#tr: !a $tr !e 1e a/ ta e e@tremC .er$oa#a 6o!#a5 .oate !%a .o$t%r #a1ec5ate $a% 6 'are $a% .oate ( com.!et #co#$t e#t: c% o .o$t%r r / 1: re' $te#t !a e(ort%r !e 1e a ( mo6 ! 'at>C Si/0to/'1' n'2ati5' $e ma #%me$c $ m.tome 1e 1e( c t: re(!ect o

. er1ere $a% %# 1e( c t 9# (%#c o#area #orma! #c!%1B


6

$ra#e care nu au nici un $el de continuitate! $iecare $ra#a $iind di$erita $ata de tema discutiei! intreru(te adesea de cu+inte care nure(re#inta nici o logica e)% a$ara (loua! ma simt rau ca nu am $ost asta#i (e la+ecinu! (arca ii (rea multa lumina in camera asta si ma deran;ea#a! tablou! dar de ce nu +ine cu cana sa imi dea ca$eaua aia o data

'o!area: . er1erea mot 5a e =.ot m.! ca ! .$a 1e e#er/ e: a.at a: a6$e#ta #tere$%!% # ceea ce #a #te era% act 5 t 1e r%t # .er$oa#e!e 6o!#a5e #% ma 1a% ate# e / e#e .er$o#a!e: a% 1 ( c%!t 1e !%are a 1ec ' !or: (ac (a c% /re% $arc # !or 1e $er5 c %: 1e !a coa! $a% 1 # /o$.o1r e>C

. er1erea $e#t me#te!or $a% #a6 ! tatea 1e a $ m .!acere =ma# (e$tata .r # ! .$a #tere$%!% # act 5 t !e $oc a!e $a% .r # eec%! 1e a 1e'5o!ta re!a 1e 1%rat>C

$rc a ! m6aE%!% =.er$oa#a 6o!#a5 5or6ete e@trem 1e .% #: 5or6 rea t #1e $ ( e 5a/ $a% re.et t 5: r$.%#1 c% /re%tate !a 9#tre6r $a% #% r$.%#1 1e!oc>C

toc rea a(ect 52 =$e re(er !a e@ter or 'area emo !or: #% !a e@.er e#e!e #ter oare $e ma# (e$t .r #B e@.re$ (ac a!e mo6 !e: ! .$a co#tact%!% 5 '%a!: ! m6aE cor.ora! re1%$: .% #e m cr $.o#ta#e. Per$oa#a 6o!#a5 .r 5e$te 9# /o! 5or6ete .e %# to# #e@.re$ 5>.

e)% cine+a isi s(une neca#ul si el rade si +orbeste $ara nici o logica= ....sau..... (o+esteste ce+a ce are legatura cu trecutul lui! se (lange ca nu are su$icienti bani sa traiascasi rade in tim( ce (o+esteste

13

1-3- "a(tori d' ri%( ai %(+i)o,r'ni'i-8


De ca%'a .rec $ a $c& 'o(re# e #% e$te c%#o$c%t: a% (o$t 1e#t ( ca a#%m (actor care .ar $ crea$c r $c%! 1e 1e'5o!tare $a% 1ec!a#are a 6o! B

$tor c (am ! a! 1e $c& 'o(re# e e@.%#erea !a a#%m te 5 r%$%r $a% ma!#%tr a 9# 5 aa #tra%ter # c rc%m$ta#e 1e 5 a $tre$a#te 57r$ta .r # !or cre$c%t %t ! 'area 1e 1ro/%r .$ &oact 5e 9# a1o!e$ce#.

<

Princi(iile medicinei interne 9 >arrison= Medicina Interna 9 ?.8"erasim si colaboratorii

11

1-9- "'1&ri1' %(+i)o,r'ni'i-: 1-9-1- S(+i)o,r'nia d')or2ani)at.


a.are 9# a1o!e$ce#F!a oame# (oarte t #er C .are a ( ma (rec5e#t !a 6ar6a C 1e6%t%! 9# /e#era! 6r%$c .r #tr-o $c& m6are (ra.a#t a co#1% te : ce! 9# ca%' 1e5e# #1 1e'or/a# 'at 9# /7#1%r com.ortame#t D%. c%m $%/erea' #%me!e: acea$ta (orma c! # c =1e#%m t 9# trec%t $c& 'o(re# e &e6e(re# c> $e caracter 'ea' .r #tr-o 1e'or/a# 'are 1eat 5 com.ortame#ta! ma$ 5. o De'or/a# 'are 1eat 5 $e tra1%ce .r # #coere# ma$ 5: $e5er. Pac e#t%! trece 6r%$c 1e !a o 1ee !a a!ta a a 9#c7t #% $e 9#e!e/e ce 5rea $ $.%#. Acea$t #coere# #% e$te .re'e#t 1oar !a # 5e!%! 1e !or c a! c%5 #te!or: $.%$e !a 9#t7m.!are: (r !e/at%r. o De'or/a# 'are com.ortame#ta!C .ac e#t%! e$te 9#tr-o co#t #% 1e.!a$are: 9# m care: .arc ar ( 1 $.o' e 1e#%mea% $%r.r #'toare: Ge%(or e 9#tr-%# (e! 1e .e care #5e$t /are. c!a$ c o Pac e#t%! .are 1 $.%$: am%'at: a6$o!%t 1eta at: 1e o 6%# aco#te@t%a!: S%6 #t7#/G. a$.ect%! co# #%t%!%

com%# cr : e! (o!o$ete c%5 #te #o : .r # (%' %#ea 1 5er$e!or c%5 #te. Fo#1%! $% !e@ ca! co# #eB #eo!o/ $me act 5e - c%5 #te care a.ar # ! m6 re$.ect 5e #eo!o/ $me .a$ 5e - (o!o$ rea 1e c%5 #te a%' te: a! c ror co# #%t #%-! $t.7#e$te: #%- e$te c%#o$c%t.

6entru a stabili diagnosticul de sc"i#o$renie! D.S.M.I im(une res(ectarea unor anumite criterii constand in%5(re#enta unor sim(tome s(eci$ice *delir! "alucinatii! +orbirede#organi#ata! com(ortament catatonic sau de#organi#at sisim(tome negati+e,5a$ectarea $unctionarii sociale5o anumita durata de mentinere a sim(tomelor 5criterii de e)cludere

12

D%.a ma m%!te $.tm7# $a% c7te5a !%# : .ac e#t%! 1e5 #e 9# mo1 tre.tat ma ! m tat 9# a6era !e !% 5er6a!e com.ortame#ta!e: t%!6%rarea e5o!%7#1 tre.tat $.re rem $ %#e*?. Re'%m7#1: .%tem $.%#e c #1 5 ' care $%(er 1e ace$t $%6t . 1e $c& 'o(re# e $%#t (rec5e#t $ t%a o#a! $a% 1e com.ortame#t =e@. #coere# : a% o 1 $.o' e #ea1ec5at co#te@t%!% 1etaare a(ect 5. Pre' #t #%meroa$e 6 'arer /r ma$e:

#eo6 #% te>. Vor6 rea !or co# #e #%meroa$e #eo!o/ $me:

e@.re$ 6 'are: 1e 1e! ra#te. Tot% : #% a% %# $et $ $temat 'at 1e 1e 1e! ra#te: #ee@ $t7#1 a$t(e! o $tr%ct%r c!ar a .ater#%!% $ m.tomat c.

!"#"$" S%&i'o(reni) %)*)*oni%


E$te o (orm c! # c caracter 'at .r # t%!6%rr .$ &omotor . H# mo1e!%! c!a$ c: .ac e#t%! e$te catato# c .re' #t (!e@ 6 ! tate ceroa$ ceea ce .re$%.%#e c e$te ca o $tat% e 1e cear : 9# /e#era! .re' #t m%t $m ar at%#c c7#1 e$te .!a$at 9#tr-o a#%m t .o' e: 5a ram7#e 9# acea .o' e .e#tr% o !%#/ .er oa1 1e t m.. E@treme!e t%!6%rr !or .$ &omotor $%#t: .e 1e o .arte $tarea 1e $t%.or 9# care .ac e#t%! e$te com.!et mo6 !: care !a ce!a!a!t 9! (ace .o! $a $ t%7#1%-$e (e ra.t%$%! 1e catato# c .er c%!o$. re.re'e#t7#1 o (orm ma@ m 1e a/ ta e-.$ &omotor e: o '6%c# re a .ac e#t%!% : e@trem H# acea$t (orm 1e $c& 'o(re# e $e 1e$cr % #e/at 5 $me act 5e .a$ 5e. Ne/at 5 $m%! 9# $c& 'o(re# a catato# c e$teB /re t 1e( # t .re'e#tatC e .re'e#tat ca o.o' o# $m

13

De(resia (ostsc"i#o$rena .ste de$inita ca $iind un e(isod de(resi+ ce (oate a(area in (erioadade remisiune! imediat du(a un e(isod de sc"i#o$renie care (oate $i asociat cuanumite sim(tome sc"i#o$rene! de obicei negati+e! dar care nu dominatabloul clinic! in general nu este de intensitate (si"otica..tiologia este incerta! ea (utand $i (arte a sc"i#o$reniei! secundaratratamentului neurole(tic sau reacti+a la constienti#area bolii.In de(resia (ostsc"i#o$renica e)ista un risc crescut de suicid./riteriile de diagnostic sunt%a,(acientul a (re#entat o tulburare sc"i#o$renica con$orm criteriilor generate de sc"i#o$renie in cursul a 12 luni (recedente b,anumite sim(tome sc"i#o$renice sunt inca (re#entec,sim(tomele de(resi+e sunt in (rimul (lan! sunt la originea unuisentiment de tristete! de ne(lacere! ras(un#and criteriilor unui sindromde(resi+ si (ersistand cel (utin 2 sa(tamani.

13

1e.e$te 1 $.o# 6 ! tatea 5o! o#a! a .er$oa#e C e! #% .oate 1a c%r$ #5 ta e : or1 #e!or #ter!oc%tor%!% : #% $e o.%#e ca 1o5a1 c e$te 9# m.o$ 6 ! tatea 1e a 1a c%r$ %#e come#' 9# .!a# 5er6a! $a% motor: #c %# m E!oc 1e co#5 #/ereFco#$tr7#/ere: #% .oate 1a re'%!tate.

%# (e#ome# #com.re&e#$ 6 ! Ne/at 5 $m%! a! me#tar e$te o .ro6!em 1e #ter5e# e aE%#/e 9#

.$ &o(armaco!o/ c 1e %r/e#: 5 aa .ac e#t%!% .er co! .r # #ea! me#tare.

Poate a.area o $%/e$t 6 ! tate cre$c%t: .ac e#t%! $%.%#7#1%-$e a%tomat or1 #e!or tera.e%t%!% . Eco!a! a e$te o re.etare ! .$ t 1e $e#$: ca G1e .a.a/a!G: a c%5 #te!or (ra'e!or $.%$e 1e o a!t .er$oa#. Eco.ra@ a co#$t 9# re.etarea /e$t%r !or .re$%.%#e a%tomat. cDe acea$t (orm $e 9#t7!#ea (rec5e#t 9# %rm c% c7te5a 1ece# : a' e$te 1 # ce 9# ce ma rar 1ator t #ter5e# e ra. 1e e( c e#te a me1 ca e #e%ro!e.t ce. m tarea e@.re$ e m m ce #ter!oc%tor%!% . Ecom m a a #ter!oc%tor%!% .

A!te tr$t%r c%.r #1 ma# er $me: $tereot . : $%.%#ere

!"#"+" S%&i'o(reni) p)r)noi 11


S m.tome!e 1om #a#te a!e ace$te (orme $%#t 1e !e 1e! ra#te 1e .er$ec% e $a% /ra#1oare. Frec5e#t a.ar !%' 1e! ra#te. S%6 #(!%e#a 1e !or 1e! ra#te: .ac e# 1e#%#%r : .ot trece !a m$%r &a!%c #a : ce! ma .ot $cr e memor : a1e$ea a%1 t 5e: !e/ate 1e ce!e ma m%!te or 1e co# #%t%! teme 1e a.rare (a 1e .re$%.%$e!e 1ec7t !a ce!e!a!te (orme ar

ame# #r : 1e5e# #1 a$t(e! .er c%!o . De6%t%! $c& 'o(re# e .ara#o 1e t #1e $ ( e ma t7r' % 9# c%r$%! 5 e
11

debutul este mai tardi+ *25533 ani,

14

tr$t%r !e 1 $t #ct 5e: ma a$oc ate

$ta6 !e 1e-a !%#/%! t m.%!% . Tr $t%r !e &a!%c #a !or $%#tB a#@ etatea: (%r a: a(ect 5.

1e !or 1e! ra#te

com6at 5 tate $a%: 1 m.otr 5: retra/ere $oc a!: am6 5a!e#a $a% #5er$ %#ea Acet .ac e# .re' #t $cor%r .% # mo1 ( cate !a te$te!e #e%ro.$ &o!o/ ce: a57#1 ce! ma 6%# .ro/#o$t c 1 #tre toate (orme!e c! # ce 1e $c& 'o(re# e. De a$eme#ea: (%#c o#a! tatea oc%.a o#a! ca.ac tatea 1e a tr #1e.e#1e#t: $%#t $%.er oare ce!or a 6o!#a5 !or c% a!te t .%r 1e $c& 'o(re# e.

!"#"#" S%&i'o(reni) re'i ,)l


Acea$t (orm .re$%.%#e c a e@ $tat 9# trec%t ce! .% # %# e. $o1 ac%t 1e $c& 'o(re# e 1ar ta6!o%! c! # c act%a! #% .re' #t $ m.tome .$ &ot ce .o' t 5e #ota6 !e =e@. 1e 1e! ra#te: &a!%c #a : 1e'or/a# 'are a 5or6 r >. A.are o retra/ere $oc a! marcat: a.!at 'area a(ect%!% : a6%! e. Pot ( .re'e#te 1e e@ce#tr ce $a% 6 'arer 1e 1e !e com.ortame#t 1ar e!e #% ma $%#t marcate. Ia!%c #a !e

1e! ra#te: at%#c c7#1 a.ar: $%#t .% # (rec5e#te 5a/ . De #1 5 ' c% ace$t .ater# $ m.tomat c $%#t 1e#t ( ca ca a57#1 %# $%6t . .art c%!ar 1e $c& 'o(re# e: $ m.tomato!o/ a re' 1%a! .e care o .re' #t (ace:1e (a.t: .arte 1 # e5o!% a ace$te 6o! .

!"#"-" S%&i'o(reni) .impl


Acea$t (orm c! # c 1e $c& 'o(re# e #% $e 1 $t #/e .r #tr-%# e!eme#t c! # c $em# ( cat 5: caracter $t c c $ m.tome #e/at 5eB $c1ere a ca.ac t 5o! o#a!e $c1ere a ca.ac t 1e re'o#a# a(ect 5 .r #tr-o /am !ar/ 1e

15

$c1ere .7# !a a#%!are a (%#c o#a! t $oc a!e o a#%m t 1etaare o 9#$ #/%rare: 'o!are %# com.ortame#t a%t $t

.ro(e$ o#a!e

!"#"/" S%&i'o(reni) ne i(ereni)*


De$em#ea': 9# /e#era!: o cate/or e care c%.r #1e #1 5 ' ce #% .ot ( .!a$a 9# # c %#a 1 # cate/or !e .rece1e#te $a% care 9#tr%#e$c cr ter .e#tr% ma m%!t 1ec7t o $ #/%r (orm c! # c.

16

1-;- Crit'rii d' dia2no%ti( <i '5o1&tia 7o1na5i1or %(+i)o,r'ni(i12


Ma# (e$tr !e o6! /ator .e#tr% a .%tea ( .%$ 1 a/#o$t c%! 1e $c& 'o(re# e $%#tB

De! r c% caracter 6 'ar Ia!%c #a care #% $e .otr 5e$c c% 1 $.o' a a(ect 5: 9# $.ec a! .erce.erea %#% 1 a!o/ 1e 5oc $tr #e J7#1 re co#(%' S m.tome catato#e Src e a(ect 5: ! .$a 1e # t a 5: 1ec! # $oc a! H#ra%t rea a1a.tr 9# $oc etate Ma# (e$tare co#t #% a ace$tor $ m.tome t m. 1e ce! .% # 4 !%# E@c!%1erea %#e ca%'e or/a# ce e5 1e#te A.ro@ mat 5 ,?A 1 #tre .er$oa#e!e c% $c& 'o(re# e #% ma (ac

rec1er 1%. co#$%marea .r m%!% e. $o1 a! 6o! . H# ce!e!a!te ca'%r : 6oa!a .oate ( $ta6 ! 'at .r # tratame#t $a% .oate e5o!%a: ca or ce a!ta 6oa!: c% rec1er rem $ %# . C% c7t #%mr%! e. $oa1e!or crete: c% at7t rem $ %#ea e$te ma 1 ( c !: #ema .erm 7#1 re #$er a $oc a! (am ! a! a .ac e#t%!% . E5o!% a ctre cro# c tate $e (ace #%ma 9#tr-o .ro.or e (oarte m c. S(+i)o,r'nia4 at&n(i (=nd d'5in' (roni(4 n& 0oat' ,i 5ind'(a7i1. H# ace$te ca'%r : ea #ece$ t: ca a!te 6o! cro# ce: 9#/r E r a1a.tate .e o .er oa1 ma !%#/ 1e t m.: c& ar .e t m.%! 9#tre/ 5 e . A.ro@ mat 5 %# $(ert 1 #tre 6o!#a5 c% $c& 'o(re# e 9 re5 # com.!et: E%mtate 1 #tre e a% .er oa1e !%#/ a$ m.tomat ce: #ter$ectate c% rec1er oca' o#a!e: a!e cror $e5er tate (rec5e#

12

In (re#ent! diagnosticul de sc"i#o$renie se (une in ba#a satis$acerii criteriilor $ie a I/D54 *criterii euro(ene,! $ie a DSM5I *criterii americane,

12

5ar a' 1e !a o .er$oa# !a a!ta. Re$t%! .ac e# !or co#t #% $ a 6 1 ( c%!t : 9#$ tratame#t%! ame! orea' $ m.tome!e.

CAPITOLUL II: T&17&rrile .%&i'o(ren,l,i" 2-1- Parti(&1ariti1' 0%i+o1o2i(' a1' in,ra(tor&1&i %(+i)o,r'nPer$o#a! tatea #(ractor%!% e$te (o#1%! .e care $e #ter$ectea': @# ca1r%! 1%e!%!% E%1 c ar: (%#c !e ac%'r a.rr .e#tr% c: @# %!t m #$ta#: .e1ea.$a e$te m.%$ #(ractor%!% : ar e(ecte!e $a!e $%#t co#1 o#ate 1e acea$t .er$o#a! tate. IMATURITATEA INTELECTUALA. Acea$ta co#$t @# #ca.ac tatea #(ractor%!% 1e a .re5e1ea .e terme# !%#/ co#$ec #e!e ac %# $a!e a#t $oc a!e13. IMATURITATEA AFECTIVA. Co#$t @# 1eca!aE%! .er$ $te#t 9#tre .roce$e!e co/# t 5e a(ect 5e: 9# (a5oarea ce!or 1 # %rm. Dator t 1e'ec& ! 6r%!% .$ &oa(ect 5: mat%r tatea a(ect 5 1%ce !a o r / 1 tate .$ & c: !a reac 1 $.ro.or o#ate: .re1om #7#1 .r #c . %! .!cer 9# ra.ort c% ce! a! rea! t . Imat%r%! a(ect 5 rec%r/e !a com.ortame#te #(a#t !e =acce$e 1e .!7#$: cr 'e etc.> .e#tr% o6 #erea %#or .!cer me1 ate: m #ore %#eor #e$em# ( cat 5e. N% are o at t%1 #e co#$ec5e#t (a 1e
13

0rbut"not *1:<2, conclu#ionea#a $a(tul ca acesta este centrat (e (re#ent si nu discriminea#a cert delinc+enta de nondelinc+enta. Imaturitatea intelectuala nu se su(ra(une cu rata sca#uta a coe$icientului de inteligenta *B.I.,! ci inseamna o ca(acitate redusa de a stabili un ra(ort rational intre (ierderi si castiguri in (roiectarea si e$ectuarea unui act in$ractional! trecerea la comiterea in$ractiunii e$ectuandu5se in conditiile unei (rudente minime $ata de (ragurile de toleranta a conduitelor in $a(t *Cogdan D colab.! 1:<3,.

1<

.ro6!eme!e rea!e m.orta#te: e$te ! .$ t 1e o .o' e cr t c a%tocr t c a%te#t c: e$te #erea! $t: #$ta6 ! emo o#a!14. INSTABILITATEA EMKTIV-ACEIKNALA. Dator t e@.er e#e #e/at 5e: a e1%ca e 1e( c tare .r m te @# (am ! e: a 1e.r #1er !or .ract c !or a#t $oc a!e 9#$% te: #(ractor%! e$te %# #1 5 1 #$ta6 ! 1 # .%#ct 1e 5e1ere emot 5-ac o#a!: %# e!eme#t care 9# reac !e $a!e tra1ea' 1 $co#t #% tate: $a!t%r #emot 5ate 1e !a o e@trem !a a!ta: #co#$ta# 9# reac (a 1e $t m%! .

14

Imaturitatea a$ecti+a asociata cu imaturitatea intelectuala (redis(une in$ractorul la mani$estari si com(ortamente antisociale cu urmari deosebit de gra+e.

1:

LABILITATEA. E$te tr$t%ra .er$o#a! t care $em# ( c (!%ct%a a emot 5 t : ca.r c o' tatea ca atare o acce#t%at 1e$c& 1ere $.re #(!%e#e. I#(ractor%! #%- .oate #& 6a $a% 1om #a 1or #e!e: a$t(e! c ac %# !e $a!e $%#t m.re5 ' 6 !e. I#$ta6 ! tatea emo o#a! .re$%.%#e o #$%( c e#t mat%r 'are a(ect 5: #1 5 1%! ( #1 ro6%! #(!%e#e!or $%/e$t !or: #e.%t7#1 $- #& 6e .or# r !e 1or #e!e 9# (aa .er co!%!% .%6! c a $a#c %# .e#a!e. N% rea! 'ea' co#$ec #e!e .e care !e a1%ce act%! cr m #a!. AJRESIVITATEA Re.re' #t %# com.ortame#t 5 o!e#t 1e$tr%ct 5 or e#tat $.re .er$oa#e: o6 ecte $a% $.re $ #e. A/re$ 5 tatea $e re(er !a toate ac %# !e 5o!%#tare or e#tate a$%.ra %#e .er$oa#e $a% a$%.ra %#% o6 ect: ac %# care a% 1re.t $co. .ro1%cerea: @#tr-o (orm 1 rect $a% $ m6o! c: a %#e .a/%6e: E /# r $a% 1%rer 15 . A/re$ 5 tatea re' 1 9# ace!e (orme 1e com.ortame#t o(e#$ 5: co#$%mate .e .!a# ac o#a! $a% 5er6a!: care 9# mo1 o6 #% t co#$t t% e o reac e 1 $.ro.or o#at !a o o.o' e rea! $a% ma/ #ar16 . De e@ $t o a/re$ 5 tate #o#5 o!e#t: 1e ce!e ma m%!te or a/re$ 5 tatea .re$%.%#e atac 1e! 6erat: o(e#$ 5 1 rect: c% a1re$ #t t: .%#ere 9# .er co! etc. A/re$ 5%! #% atea.t ca $ t%a a co#(! ct%a! $ a.ar: c ca%t $ o .ro5oace: %#eor c& ar .r #tro ac %#e 1e a5ert $me#t. E! atac #te#$ #%ma !a %# .er co! m #e#t (%/e. A/re$ 5 tatea e$te %# (e#ome# 1e co#5ert re com.ortame#ta! $.re o ac %#e a%tomat: #ee!a6orat: .er$oa#a 1ec'7#1 1 # # 5e!%! a%to1eterm #r mora!e17. La #(ractor a/re$ 5 tatea a.are ( e @# $ t%a (r%$tra#te: ( e
15 16

Ra#$c&6%r/: *L2L Bo/1a#: *LM0 12 6am$il D Fgodescu! 1:26

23

at%#c c7#1 ace$ta com te #(rac %# .r # 5 o!e#. A/re$ 5 tatea 5 o!e#a #% .ot ( $e.arate 1e a!te tr$t%r a!e .er$o#a! t #(ractor%!% . A$t(e! a/re$ 5 tatea e$te $tr7#$ !e/at #% #%ma 1e #to!era#a !a (r%$trare: c 1e (ora e@acer6at a tre6% #e!or .o!ar 'ate 9# .!cerea 1e a 1om #a18. A/re$ 5 tatea 5 o!e#a #(ractor !or e$te 1ec!a#at %$or 1ator t ! .$e $e#t me#t%!% 1e c%!.a6 ! tate te#1 #e 1e a co#$ 1era acte!e !or 1re.t !e/ t me. Ce!e ma c%#o$c%te (orme 1e a/re$ 5 tate $%#tB a%toa/re$ 5 tatea &eteroa/re$ 5 tatea. A%toa/re$ 5 tatea co#$t 9# 9#1re.tarea com.ortame#t%!% a/re$ 5 $.re .ro.r a .er$oa#: e@.r m7#1%-$e .r # a%tom%t !r : te#tat 5e 1e $ #%c 1ere $a% c& ar $ #%c 1ere. Ieteroa/re$ 5 tatea .re$%.%#e ca#a! 'area 5 o!e# e $.re a! : ma# (e$t7#1%-$e .r # (orme m%!t .!e: c%m ar ( B om%c 1erea: t7!&r a: 5 o!%!: te#tat 5a 1e omor: 5tmarea cor.ora! etc19. INDIFERENEA AFECTIVA. E$te $tr7#$ !e/at 1e e/oce#tr $m. Ea $e caracter 'ea' .r # ! .$a emo !or: a $e#t me#te!or a em.at e : re$.ect 5: #ca.ac tatea #(ractor%!% 1e a @#e!e/e #e5o !e 1%rer !e ce!or!a! : .r # $at $(ac a re$ m t (a 1e .ro6!eme!e a!tora. I#1 (ere#a a(ect 5 re1 @n (o#1 $tr !e 1e #& 6are 1e'or/a# 'are emo o#a!. Acea$t !at%r a .er$o#a! t #(ractor%!% $e (ormea' 1e !a 57r$te t m.%r : ( #1 %#a 1 #tre .r #c .a!e!e care#e a!e .roce$%!% $oc a! 'r : %# ro! m.orta#t 1e #7#1%-! 9# ace$t .!a# (%#c o#area 1e(ect%oa$ a $tr%ct%r (am ! a!e: .rec%m $t !%! e1%ca o#a! a1o.tat 9# ca1r%! ace$te m cro$tr%ct%r . De o6 ce : #(ractor%! #% e$te co#t e#t 1e .ro.r a- $tare 1e #& 6are
1< 1:

Mucc"ielli! 1:<1 7.6inatel mai distinge doua $orme distincte ale agresi+itatii% oca#ionala si (ro$esionala. 0gresi+itatea oca#ionala se caracteri#ea#a (rin s(ontaneitate si +iolenta! $iind mai des intalnita in crimele (asionale. 0gresi+itatea (ro$esionala se caracteri#ea#a (rintr5un com(ortament +iolent! durabil! care se rele+a ca o constanta a (ersonalitatii in$ractorului! acesta mani$estandu5se agresi+ in mod deliberat! constient.

21

emo o#a!: ceea ce e@.! c at7t ca!m%! c7t $7#/e!e rece c% care $%#t com $e o $er e 1e #(rac %# 1e o 5 o!e# e@trem. Le/at%ra $tr7#$ 1 #tre #1 (ere#a a(ect 5 e/oce#tr $m co#$t @# (a.t%! c #(ractor%!% 9 e$te $tr # $e#t me#t%! 5 #o5 e : a! c%!.a6 ! t . ASASINUL e$te ce! ma o1 o$ ce! ma #oc 5 #(ractor20.

23

6entru e)em(li$icare (re#entam un ca# de omor deosebit de gra+ comis la data de 1:.34.1::: in /lu;5Ga(oca! intr5un a(artament situat (e strada 0le)andru la"uta! asu(ra +ictimei '.I. in +arsta de 23 de ani! student. ictima locuia in acel a(artament im(reuna cu (rietena. In data de 1:.34 1:::! ora 1333 (rietena +ictimei a (lecat la cursuri! iar '.I. a ramas singur in a(artament. Du(a ora 1633! la terminarea cursurilor tanara s5a intors acasa! gasindu5l (e (rietenul sau intr5o balta de sange! decedat. '.I. a incercat sa +anda un com(uter (rin intermediul unui anunt (ublicitar. In aceeasi #i! du(a cum declara (rietena! aste(ta (otentialii cum(aratori. Medicii legisti au constatat ca +ictimei i5au $ost a(licate mai multe lo+ituri de cutit in ca( si in #ona toracica! desco(erindu5se si urme de strangulare. ?o+iturile de cutit i5au (er$orat (lamanii! aorta si inima. Decesul a sur+enit in urma inte(aturii trans$i)iante. Din a(artament s5a constat li(sa mai multor obiecte electronice de +aloare! (e care +ictima intentiona sa le +anda. Datele de la $ata locului si numarul mare de le#iuni de (e cor(ul +ictimei indicau ca (osibil autor al omorului un indi+id deosebit de agresi+! sadic! cu o (ersonalitate di#armonic structurata. 6rin acti+itatile s(eci$ice des$asurate! autorul omorului a $ost identi$icat du(a cinci #ile in (ersoana lui .H.I.0. 6entru a intocmi (ro$ilul (si"ologic al acestui criminal! s(ecialistul (si"olog i5a administrat o baterie de teste *M6S! .6I si MM6I, care l5a diagnosticat ca $iind o (ersoana cu un intelect de ni+el mediu */IJ :3,! cu un grad ridicat de instabilitate emotionala *GJ 2, si scoruri inalte la scalele de Sc"i#o$renie *ScJ 3:, si De+ianta (si"o(atica *6dJ 33, *Cus! 2331,. /on$orm In+entarului de 6ersonalitate .KsencL! subiectul .H.I.0. se incadraea#a in (ro$ilul Mintro+ertit neurotic-. /ota inalta la scala de neuroticism il caracteri#ea#a ca o (ersonalitate cu labilitate emotionala accentuata si cu reale di$icultati in restabilirea ec"ilibrului (si"ic du(a socuri emotionale. 6e (lan (si"ic acu#a stari de an)ietate si declara ca il (reocu(a multe (robleme. Scorurile (este medie la scala de Sc"i#o$renie *Sc, indica e)istenta unei a$ecti+itati ambi+alente. /om(ortamentul unei ast$el de (ersoane este caracteri#at de bi#arerie si agresi+itate. ?a ni+el cogniti+ a(ar idei de (ersecutie! iar la ni+el com(ortamental di$icultati in in"ibarea im(ulsurilor. In cadrul anamne#ei! subiectul .H.I.0. a a$irmat ca in anii de liceu a (racticat artele martiale! (entru a5si controla im(ulsurile de agresi+itate. Scorurile inalte la scala de De+ianta (si"o(atica *6d, indica (re#enta unor tendinte antisociale *delinc+enta! di$icultati cu autoritatile! (robleme $amiliale etc., si criminale. F ast$el de (ersoana este im(ulsi+a! inca(abila sa amane satis$acerea im(ulsurilor. 0re un res(ect redus (entru standardele socio5morale si deseori se gaseste in con$lict cu acestea. 6re#inta sentimente de ostilitate si agresi+itate! $iind inca(abila sa5si e)(rime sentimentele intr5o maniera ada(tati+a. /on$orm datelor anamne#ei si a in$ormatiilor obtinute de catre s(ecialistii criminalisti in cadrul in+estigatiilor de teren! subiectul se incadrea#a in ti(arul caracteri#arilor e$ectuate (e ba#a scalelor testelor a(licate. F asemenea (ersoana! in conditii de stres! este (redis(usa la tulburari ne+rotice si mani$estari agresi+e. .H.I.0. declara ca l5a omorat (e '.I. (entru ca i s5a adresat intr5o maniera bat;ocoritoare in ceea ce (ri+este nationalitatea sa! mag"iara. In acel moment! autorul in$ractiunii a$irma ca si5a (ierdut autocontrolul! a (rins +ictima de gat si a ince(ut sa o stranga. Deoarece aceasta a ri(ostat! intre cei doi a a+ut loc o ade+arata lu(ta. 0gresorul a reusit sa ia un ciocan de batut snitele de (e masa din camera in care a a+ut loc agresiunea! a(licandu5i +ictimei mai multe lo+ituri in ca(. Du(a ce +ictima a ca#ut! .H.I.0. i5a mai a(licat si cate+a lo+ituri de cutit in #ona toracica. In urma auto(siei! medicii legisti au constatat ca +ictimei i5au $ost a(licate 23 lo+ituri in ca( si 5 in #ona toracica. Neactiile descrise mai sus indica o slaba ca(acitate de autocontrol (si"oemotional! subiectul reactionand (e ba#a im(ulsi+itatii de moment determinata de situatia de cri#a. Deoarece obiectele cu care a $ost comisa crima *ciocanul si cutitul, a(artineau +ictimei! ;usti$ica $a(tul ca agresorul nu a (remeditat crima! ci a actionat sub in$luenta im(ulsului de moment *as(ect con$irmat atat de in+estigatiile criminalistice! cat si de declaratiile autorului,. .)aminarea (si"ologica a subiectului .H.I.0. e+identia#a (re#enta unor (ronuntate de+iatii si anomalii ale (ersonalitatii! care l5au condus la sa+arsirea unui omor deosebit de gra+. Intocmirea (ro$ilului (ersonalitatii

22

Ace$ta $e caracter 'ea' .r #B ra$c 6 ! tate: m.%!$ 5 tate: a/re$ 5 tate cre$c%t: !a6 ! tate: a%toco#tro! (oarte $c'%t a! reac !or #$t #ct 5-emo o#a!e: #to!era# !a (r%$trare: 5 c!e# e: .er5er$ tate: ! .$a em.at e : #1 (ere#a a(ect 5: com.!e@ 1e #(er or tate etc. E$te e/oce#tr c: 1om #ator: re5e#1 cat 5: a57#1 o ca.ac tate 1e ra o#a! 'are $c'%t: #$ta6 ! $%.er( c a! @# re!a !e c% ce !a! : ceea ce 9! (ace $ $e a#/aEe'e c& ar $.o#ta# @# $ t%a co#(! ct%a!e: reac o#7#1 5 o!e#t. Com terea #(rac %# 1e5 #e .o$ 6 ! 1ator t #trr #1 5 1%!% 9#tr-%# me1 % care o(er $ t%a co#(! ct%a!e 1e !a care e! #% t e $a% #% .oate $ $e $%$tra/21. D%.a mo6 !%! a$a$ #at%!% =o6 #erea %#or a5a#taEe mater a!e: %r: /e!o' e: r'6%#are: (a#at $m etc.> /ra1%! 1e 5 o!e# c% care #(ractor%! $57rete (a.ta: .%tem $ #e 1m $eama 1aca a5em 1e-a (ace $a% #% c% %# #(ractor #orma!. H# ca'%! a$a$ # !or #orma! #% e$te 5or6a 1e o .!cere $a1 c: c 1e o re!a@are 1%. o mare te#$ %#e: 9# %rma re'o!5r %#e $ t%a co#(! ct%a!e .e ca!ea a$a$ #at%!% . E$te 1ec o a.are#t $at $(ac e: o 1ete#$ o#are mome#ta# 1%.a act%! $57r$ t. S t%a a co#(! ct%a! 9# care $e a(! a$a$ #%! e$te 1%6!at 1e m.!%$ 5 tate a/re$ 5 tate: 1e o motr c tate mr t: care $e e@ter or 'ea' .r # 5 o!e# 1e or1 # ( ' c. A$a$ #%! e$te #$e#$ 6 ! !a 1%rer !e ( ' ce a!e a!tora 1e aceea e$te ! .$ t 1e com.a$ %#e (a 1e ce !a! . E$te #ece$ar $ $e (ac o 1 $t #c e @#tre cr ma acc 1e#ta!: cr ma @# ma$ cr ma teror $t22. CRIMINALUL HN SERIE23 tre6% e $ com t ce! .% # tre cr me:
criminalului s5a do+edit a $i deosebit de utila in elucidarea acestui ca#.
21

'ratat uni+ersitar de (si"ologie ;udiciar 5 con$.uni+.dr. 'udorel Cutoi! asist.uni+. Ioana 'eodora Cutoi! ed. 6inguin CooL! Cucuresti 2336 22 0lamoreanu! 2333 23 On ca# de criminal in serie este eres Nomulus! cunoscut sub numele de MFmul cu ciocanul-! care in (erioada 1:225 1:24 a terori#at /lu;ul. In (erioada se(tembrie5decembrie 1:22 in munici(iul /lu;5Ga(oca au $ost comise doua omoruri si cinci tentati+e de omor ale caror +ictime au $ost numai $etite si $emei de di$erite +arste *:! 15! 16! 12! 2<! 35! <4 ani,! unele dintre acestea $iind si +iolate. /riminalul in (realabil studia locul si actiona de obicei dimineata *intre orele 36%33511%33, sur(rin#and

23

1 $.arate 9# t m.: a57#1 o a#%m t .er o1 c tate. Ce ma m%! cr m #a! 9# $er e $%#t 6ar6a =M?A>. MaEor tatea cr m #a! !or # $er e a% (o$t .r 5at # co. !ar e 1e a(ect %#e: ( #1 $%.%$ %#or 5 o!e#te ( ' ce $a% $e@%a!e. Ce ma m%!t $%#t .$ &o.at : a5a#1 o .er$o#a! tate #$ta6 !a: 5 o!e#ta. Ace$t a %c 1 .e#tr% a-$ ate#%a %ra: 1or #ta 1e .%tere: 1om #are $ ra'6%#are: ( #1 marcat $ 1e %# .%ter# c $e#t me#t 1e #(er or tate: (a5or 'at %#eor 1e
+ictimele singure in locuinta! uneori c"iar dormind! si seara *intre orele 23%33524%33,! cind le aste(ta in "olul blocului sau la intrarea in li$t. /riminalul a(lica +ictimelor lo+ituri in ca( cu un cor( contondent *de unde si denumirea Pomul cu ciocanulP, (ro+ocandu5le traumatisme craniene cu in$undari. Ona dintre +ictime! in +arsta de 16 ani! a $ost omorata cu o deosebita $erocitate! a(licandu5i 12 lo+ituri de cutit. /and aceasta era in agonie! a $ost +iolata. ictimele erau com(let de#bracate! iar criminalul isi insusea len;eria intima a acestora! (recum si di$erite bunuri sau sume de bani. In cele mai multe ca#uri! criminalul a incendiat inca(erea in care se a$la +ictima! $ocarul incendiului $iind locali#at de obicei in dula(. In urma cercetarilor si anali#elor de ca# e$ectuate! s5a a;uns la conclu#ia ca actele criminale sunt sa+arsite de catre un singur autor! care $ace (arte din categoria (si"o(atilor se)uali! cu mani$estari de sadism! $etisism si e)"ibitionism. 6rin acti+itati multi(le de in+estigatii! au $ost +eri$icate (este 4333 de (ersoane! inclusi+ bolna+ii (si"ic din munici(iul /lu;5 Ga(oca. Du(a a(roa(e doi ani de la intreru(erea actiunilor criminale! in dimineata #ilei de 14 $ebruarie 1:24 a(are o noua +ictima! I.I. in +arsta de <4 ani. ictima a $ost sur(rinsa de criminal in (at! in tim( ce dormea! a(licandu5i o lo+itura in ca( cu o sticla de un litru. /riminalul a (ro+ocat si aici un incendiu! $ocarul acestuia $iind sub (erna +ictimei. In urma trierii si re+eri$icarii bolna+ilor (si"ic! s5a a;uns in s$arsit! la eres Nomulus! bolna+ (si"ic descris de catre +ecini ca a+and mani$estari +iolente! care recurgea uneori la amenintari cu cutitul. 0cesta locuia singur! intr5un a(artament! in care nu a+ea +oie sa intre nici o (ersoana! nici c"iar rudele a(ro(iate. eres Nomulus a $ost internat de mai multe ori in /linica de (si"iatrie din /lu;! cu diagnosticul de (ara$renie. Din documentatia e)istenta la /linica de (si"iatrie! a re#ultat ca (rima cri#a a (acientului s5a mani$estat in anul 1:6<! cand acesta! in calitate de mecanic de locomoti+a (e un tren accelerat! nu a res(ectat semnalul de o(rire intr5o statie /.Q.N. si ca urmare! a $ost (ensionat. ?a (erc"e#itia domiciliara s5a gasit un tratat de medicina legala in care erau adnotari si sublinieri cu (ri+ire la traumatismele craniene si di+ersele $orme ale mortilor +iolente! di$erite carti cu tematica se)uala si $iloso$ica! mai multe caiete scrise gen5;urnal. ?ectura caietelor a e+identiat (re#enta unui delir mistic (e $ond se)ual. eres Nomulus a+ea un dula(! locul sau (re$erat de rugaciuni! unde du(a cum sustinea el! se intalnea cu s(iritul PSataneiP! care ii dadea dis(o#itii cu (ri+ire la sa+arsirea omorurilor si a ;ert$ei (rin $oc in dula(. 6rin e)tinderea cercetarilor cu (ri+ire la com(ortamentul lui eres Nomulus au $ost desco(erite noi elemente de sus(iciune. 0st$el! cea de5a doua sotie a di+ortat datorita com(ortamentului sau anormal si +iolent! de multe ori maltratand5o $ara moti+. 6eriodic se i#ola ore intregi in (i+nita! unde 5 s(unea el 5 a+ea intalniri cu Ps(iritul SataneiP. Mai multi martori l5au +a#ut in tim( ce studia curtile si imobilele din #ona unde s5au comis $a(tele. 6e (arcursul audierii! eres Nomulus a $acut unele recunoasteri (artiale! a mani$estat tendinta unor retractari! dar niciodata nu a $acut o recunoastere com(leta a tuturor $a(telor comise. 0tunci cand i5au $ost (re#entate (robe certe

24

o 1 $(%#ct e $e@%a!a. Um ! rea 5 ct me!or $ $a5ar$ rea cr me!or a% %# e(ect ;tera.e%t c<: $t m%!a#1%-!e #cre1erea # e #$ $ . La %# cr m #a! # $er e a.are %ra m.otr 5a (eme !or: care 1e ce!e ma m%!te or e$te 1%6!ata 1e te#1 #te!e $a1 ce. I#tr-o oarecare ma$%ra $ .e#tr% o .er oa1a ! m tata 1e t m.: e $e ;5 #1eca< %c /a#1: #E%#/& at%! $ $tra#/%!area ( #1 meto1e!e .re(erate. S%6 #(!%e#ta a!coo!%!% $a% a 1ro/%r !or: (a#te' !e $a1 ce a!e cr m #a! !or # $er e $e e@acer6ea'a.
desco(erite cu oca#ia cercetarii in$ractiunilor comise! eres Nomulus a declarat ca el nu a comis nici un omor! dar s5ar (utea ca PSatanaPsa5l $i trimis acolo! $ara +oia lui. 0+and in +edere a$ectiunea sa (si"ica! P(ara$renie (e $ondul unui delir mistic si se)ualP! si (rinci(alele (robe *manuscrisele ti( ;urnal in care eres Nomulus a relatat modul de o(erare in cele o(t omoruri! cor(urile delicte gasite asu(ra sa anterior arestarii! (robele testimoniale obtinute (rin declaratiile a 33 de martori! re#ultatul e)(erti#elor biologice asu(ra $irelor de (ar Pcor( delictP,! instanta de ;udecata a retinut in sarcina acestuia cele < $a(te. S5a stabililit insa! ires(onsabilitatea sa (enala! ca urmare a a$ectiunii (si"ice! si a $ost luata "otararea internarii sale intr5o unitate sanitara s(eciala din localitatea Stei! ;udetul Ci"or! unde a stat 23 de ani! (ana in momentul decesului */eacanica! 1:26,. /riminalul in serie C. 8. in +arsta de 41 de ani! brancardier la un s(ital! casatorit! $ara co(ii! cunoscut "omose)ual! a comis in (erioada a(rilie 5 august 2333 (e ra#a munici(iului Caia Mare un numar de 11 omoruri. On numar de noua cada+re au $ost desco(erite (e malul si in albia raului Sasar! iar doua in #ona Statiei /.Q.N. Caia Mare. ictimele (ro+eneau din randul (ersoanelor $ara $amilie sau cu $amilie de#organi#ata! a cersetorilor si alcoolicilor 5= asa #isilor 5= Mbosc"etari-! de unde si denumirea de actiunea MCosc"etarul-. Dis(aritia acestor (ersoane nu a $ost reclamata! ceea ce a ingreunat atat acti+itatile de identi$icare a cada+relor! cat si cele de identi$icare a autorului. /riminalul ataca noa(tea! in tim( ce +ictimele dormeau! (rin di+erse locuri sub cerul liber! a(licandu5le o lo+itura in ca(! in #ona urec"ii! cu o bara metalica sau cu o (iatra. Din in+estigatiile e$ectuate s5a stabilit ca C. 8. a$isa un com(ortament normal in relatiile cu (rietenii si colegii de ser+iciu. Gimeni nu l5a banuit de comiterea unor asemenea $a(te. In noa(tea de 22R23 august 2333 in #ona Statiei /.Q. Caia Mare! criminalul a $ost sur(rins de o ec"i(a de (olitisti in momentul cand incerca sa5l lo+easca in ca(! cu o bara metalica (e un Mbosc"etar-. ?a inter+entia (olitistilor! criminalul a e)(rimat% MDaca as a+ea un (istol! i5as im(usca (e toti bosc"etarii astia-. /riminalul C. 8. a $ost testat cu te"nica (oligra$! oca#ie cu care i s5a intocmit si (ro$ilul (si"ologic! recomandandu5se anc"etatorilor modul de abordare a acestuia in anc"eta. In$ractorul se deosebeste de ceilalti oameni! nu (rintr5o $unctionare deosebita a (roceselor sale (si"ice! ci (rin $a(tul ca actiunile lui au un continut antisocial. 0(titudinile lui s(eci$ice! elaborate in urma unei (ractici indelungate! care il situea#a in unele (ri+inte deasu(ra omului normal! nu5i determina actiunea in$ractionala $ara un teren $a+orabil! re(re#entat de mediul social. /unoasterea (articularitatilor (si"ice ale in$ractorului contribuie la e)(licarea com(ortamentului! la (osibilitatea identi$icarii! de(istarii si reeducarii acestuia. 0laturi de $actorii interni! (si"oindi+iduali! un rol im(ortant in structurarea di#armonica a (ersonalitatii in$ractorului il au si $actorii e)terni! de mediu. /om(ortamentul agresi+! antisocial al in$ractorului! este in mare masura in+atat! dobandit in conte)tul climatului $amilial agresogen si in conte)tul im(re;urarilor de +iata! dis$unctionale din (unct de +edere (si"osocial.

25

A.are e5 1e#t (a.t%! ca ace$t a tre6% e $a %c 1a m%!t ma 1e$ .e#tr% a$ $at $(ace .!acerea .e care o o6t # $a5ar$ #1 ace$t act. M%!t cr m #a! # $er e a% (o$t 1e. $tat $ 1e#t ( cat acc 1e#ta!: .e ma$%ra ce 1e5e#ea% ma #1ra'#et # acte!e !or $ ma #1 (ere#t (ata 1e r $c. Pe#tr% a re'o!5a cr me!e # $er e amer ca# a% creat o $.ec a! tate ;.ro( ! #/<: care are ca o6 ect 5 $ta6 ! rea .ortret%!% .$ &o!o/ c a! cr m #a!%!% 24. Pe#tr% a e5 1e#t a .er$o#a! tatea cr m #a!%!% : .ro( !er%! !%crea'a: # .r #c .a!: .e 6a'a (oto/ra( !or cr m #a! $t ce 1e !a !oc%! (a.te $ a 1ate!or 1 # 1o$are!e me1 co-!e/a!e. I# ace$t 1emer$: .ro( !er%! .arc%r/e %rmatoare!e eta.eB $t%1 erea 1eta! ata a 1o$ar%!% ca%'e : e(ect%area e@ame#%!% 5 ct mo!o/ c =6 o/ra( c $ me1 co-!e/a!>: $ta6 ! rea $ e5a!%area mo1%!% 1e o.erare: e$t marea mo6 !%!% .o$ 6 ! a! cr me $ # ( #a! e!a6orarea .ro( !%!% .$ &o!o/ c a! .re'%mt 5%!% cr m #a!. Pro( !er%! #% .art c .a # mo1 1 rect !a ca.t%rearea cr m #a!%!% : c .e 6a'a .ro( !%!% .$ &o!o/ c #tocm t: a$ $ta .o! t a !oca!a # or e#tarea #5e$t /at !or $.re o a#%m ta ar e 1e $%$.ect : .ro.%#a#1 $trate/ $ meto1e 1e act %#e care ar .%tea aE%ta atat !a 1e$co.er rea: cat $ !a a#c&etarea ace$t% a. Pr ma .ro6!ema .e care $ -o .ro( !er%! e$te care cate/or a.art #e cr m #a!%!B ;.$ &o.at -C or/a# 'at< $a% ;.$ &ot c -

24

?a Buantico in irginia! 0cademia Q.C.I. din S.O.0. isi antrenea#a agentii si (regateste (olitisti din toata lumea in aceasta insolita s(ecialitate (olitieneasca. 6rogramul de (regatire durea#a trei ani! dar (entru a accede la el! conditia obligatorie este e)(erienta ;udiciara de cel (utin 13 ani. Neuniti in De(artamentul de stiinte ale com(ortamentului *(si"ologia si (si"iatria,! acesti s(ecialisti *(ro$ilers, dis(un! (e langa a(titudini si e)(erienta (ersonala! de o uriasa banca de date. I/06 *M iolent /riminal 0((re"ension 6rogram-, se imbogateste in $iecare an! atat cu date din cele (este 23.333 de crime comise anul in S.O.0.! dintre care 2333 sunt $ara mobil a(arent! cat si cu elemente des(re ca#uri asemanatoare comise in strainatate *0le)andrescu! 2333,. 0cest sistem centrali#at de in$ormatii * I/06, are ca obiecti+ stabilirea ra(ida a modului de actiune si (rocedeele utili#ate de criminalul in serie in sa+arsirea $a(telor. Sistemul de inregistrare a datelor du(a modul de sa+arsire si (rocedeele utili#ate de criminal este denumit MFS *Modus F(erandi Sistem,.

26

1e'or/a# 'at<25. Cr m #a!%! ;.$ &o.at -C or/a# 'at< $ 5a .!a# ( ca omor%! c% m #%t o' tate $ #% 5a !a$a .rea m%!te #1 c . La cr m #a!%! # $er e ;.$ &ot c -C 1e'or/a# 'at<: !oc%! cr me e$te #tot1ea%#a # mare 1e'or1 #e: o 1o5a1a ca act o#ea'a m.%!$ 5 $ #% $ .oate ;co#tro!a< # tota! tate 5 ct ma. A1e$ea: cr me!e $a!e $%#t $.ectac%!are $ 1eo$e6 t 1e $a#/eroa$e. I# /e#era!: cr m #a!%! .atr%#1e .r # e(ract e: (o!o$e$te ca arma 1e atac %# #$tr%me#t $a% o6 ect /a$ t !a !oc%! (a.te : .e care o $ a6a#1o#ea'a me1 at.. Ma rar: $e #ta!#e$te $ t .%! #terme1 ar ;or/a# 'at-1e'or/a# 'at<. A 1o%a .ro6!ema $e re(era !a mo1%! 1e o.erare: care .oate .erm te e5a!%area #te! /e#te cr m #a!%!% 26. E$te %# co#ce.t 1 #am c: ce $e mo1 ( ca # (%#ct e 1e c%raE%! cr m #a!%!% : 1e tra$e%! .arc%r$: 1e 1or #ta 1e a .!a$a a#c&etator .e a!te . $te etc. Pr # mo1%! 1e o.erare $e (ace !e/at%ra #tre (a.te: $ta6 ! #1%-$e #%mar%! omor%r !or com $e 1e %# cr m #a!. A tre a .ro6!ema e$te ;$em#at%ra< $a% ;am.re#ta< cr m #a!%!% . Pe#tr% a $( 1a: cr m #a!%! # $er e ;.%#e # $ce#a< cor.%r !e 5 ct me!or $a!e: 1e.er$o#a! 'a#1%-!e .r # 1 5er$e .roce1eeB !e/are: $tra#/%!are: aco.er re: 1e'6racare: m%t !are: $ect o#are $ .!a$are # 1 (er te !oc%r etc. Ace$tea co#$t t% e #1 c re!e5a#te a$%.ra 1 $(%#ct o#a! tat .er$o#a! tat a%tor%!% . I# %#e!e ca'%r : cr m #a!%! #$cr .t o#ea'a .e cor.%! 5 ct me a#%m te # t a!e $a% $em#e: #1 c $ m6o! a!e .er$o#a! tat $a!e. Pe 6a'a ace$tor #1 c : .ro( !er%! $ta6 !e$te !e/at%r !e 1 #tre 1 (er te cr me. Acea$ta ;$em#at%ra< .oate ( $c& m6ata 1e cr m #a!: .e#tr% a 1er%ta a#c&etator .
25

In Nomania sunt cate+a ca#uri celebre de criminali in serie! care (ot $i incadrati in ti(ul M(si"otic 5= de#organi#at-. De e)em(lu! Namaru Ion! criminal cu o triada in$ractionala odioasa% +iol! tal"arie si omor! $ost student la Qacultatea de medicina +eterinara din Cucuresti. ?a data arestarii a+ea 26 de ani si in sarcina lui s5au retinut (atru omoruri sa+arsite cu mare cru#ime! sase tentati+e de omor! doua tal"arii! un +iol! o tentati+a de +iol si un $urt. /riminalul Namaru Ion! (si"o(at se)ual! actiona in (lina noa(te *intre orele 22%33534%33, a+and asu(ra sa instrumente de atac cum ar $i% to(or! cutit! bare din metal de di$erite dimensiuni. Isi alegea +ictimele din randul $emeilor! relati+ tinere! care +eneau de la ser+iciu noa(tea tar#iu. De regula! actiona (e tim( (loios! cu grindina! ninsoare sau in (lina $urtuna. 0taca +ictimele (rin sur(rindere! lo+ind5le (uternic! decisi+! in #ona craniana! du(a care le +iola! uneori c"iar in tim(ul agoniei. In $inal! le de(oseda de obiectele de +aloare *genti! ceasuri! bi;uterii etc.,.
26

'ratat uni+ersitar de (si"ologie ;udiciar 5 con$.uni+.dr. 'udorel Cutoi! asist.uni+. Ioana 'eodora Cutoi! ed. 6inguin CooL! Cucuresti 2336

22

Te&# ca 1e !%cr% a .ro( !er%!% $e 6a'ea'a .e o .ro(%#1a c%#oa$tere $ #te!e/ere a .$ &o!o/ e com.ortame#t%!% %ma#. Toate ace$tea co#1%c !a o reco$t t% re me#ta!a a 1e$(a$%rar (a.te!or $ 1e a c : !a co#t%rarea .ortret%!% .$ &o!o/ c a! cr m #a!%!% . Ace$t .ortret e$te %# re'%!tat a! a$oc er 1e .ro6e $ 1e #t% t care .erm te a#c&etator !or $a tr e'e 1 (er te!e . $te $ $a e!a6ore'e $trate/ 1e ca.t%rare. E$te !%cr%! ce! ma 1 ( c ! $ : ce! ma a1e$ea: e$e#t a! # re'o!5area ca'%!% . Pe#tr% ca: o1ata $ta6 ! ta t .o!o/ a a$a$ #%!% $ meca# $me!e #t me care ! 1eterm #a $a .roce1e'e !a act%! %c /a$: $e .oate $ta6 ! atat cerc%! 6a#% t !or: cat $ ce! a! .re'%mt 5e!or 5 ct me: .%ta#1%-$e act o#a .re5e#t 5. N% 1e .%t #e or %c /a$%! # $er e a (o$t $%r.r #$ # mome#t%! # care era .e ca!e $a com ta o #o%a cr ma27.

22

6entru a studia modelele com(ortamentale ale criminalului in serie! (ro$ilerul din Q.C.I. isi consacra o (arte a tim(ului! stand de +orba cu cei care au $ost de(istati si arestati. 0cestora! s(re deosebire de alti criminali! le (lace sa +orbeasca des(re crimele lor. .)(loatand aceasta Mslabiciune-! (ro$ilerul in+ata sa desci$re#e si sa inter(rete#e Mc"eiacrimei. In alte oca#ii! (ro$ilerul elaborea#a te"nici de abordare a criminalului in tim(ul anc"etei! (entru a5l determina sa marturiseasca.

2<

2-2- T&17&rri1' d' 2=ndir' a1' %(+i)o,r'n&1&i28T%!6%rr !e 1e /7#1 re co#$ta% 9# $c& m6r 6r%te a!e mo1%!% 1e a.rec ere: #ter.retare com%# care a (a.te!or com $e: 1eoarece: at7t acte!e: c7t e@.r marea 5er6a! a #1 5 1%!% $%#t ! .$ te 1e 9#e!e$. Sc& 'o(re#%! are . er1%t ca.ac tatea 1e a a$oc a 1e !e 9# mo1 #te! / 6 ! 1e a !e #te/ra 9#tr-%# $ $tem !o/ c: 1 m.otr 5 : ace$tea $%#t e@.r mate (r co#tro!. I#1 5 1%! #% are ca.ac tatea 1e a .re$ta o act 5 tate: at t%1 # !e $a!e ( #1 6 'are: a6$%r1e. E@.r marea $c& 'o(re#%!% : 1e e$te 1e #at%r $o#or: (orma!: #% e$te a.t $ #1 ce a$.ect%! rea! a! 1e$(%rr %#e act 5 t . Sc& 'o(re#%! e$te #ca.a6 ! $ .re' #te $em# ( ca a .$ & c: mot 5a a: ( #a! tatea $co.%! %#e ac %# . Pa$ 5 !a e5e# me#te: #1 5 1%! r$.%#1e (r emo : #a1ec5at !a $t m%! e@ter# =re$. #/e re!a !e $e@%a!e .r ete# a c% a!te .er$oa#e>. F #1 ! .$ t 1e .o$ 6 ! tatea $ m r .!cer : $c& 'o(re#%! #% are am6 #% $e $ mte atra$ $.re ac %#e $a% ec& ! 6r% com.ortame#ta!. I1e !e 1e! ra#te 1a% !a 5ea! a6$e#a #e5o !or o6 #% te a #tere$e!or .ro.r . Perce. a !%m 9# care tr ete $c& 'o(re#%! e$te t%!6%rat 1e 1e! r%r : ma# (e$tate .r # !%' : a %re! : e@a!tr : e#t%' a$m e@ce$ 5: ace$tea a( rm7#1 c: tra$m te /7#1%r !e or1 #e!e %#e (ore $%.ra#at%ra!e. Re!a a c% ce! a$c%#$ 9# $ #e: care 9! $(t% ete c%m $ $e com.orte e$te e@a/erat: 1eoarece #% are ( #a! tate: ar $c& 'o(re#%!: com6 # $e.ar /7#1%r !e: 1e !e: 9# mo1 #e( re$c: ! .$ t 1e or ce $e#$. Ace$ta #% are ! 6ertate 1e 5o #: #% #e!e/e #% acce.t # c o (orm 1e co#$tr7#/ere: ( #1 ! .$ t 1e ceea ce $e #e!e/e: 9# mo1 #orma!: .r # /7#1 re !o/ c. J7#1 rea #1 5 1%!% #orma! e$te m.! cat 9# re'o!5area .ro6!eme!or 1e e@ $te#: .r # /e#era! 'area a6$tract 'area (e#ome#e!or 9# care $%#t m.! ca #1 5 ' . Fo!o$ rea co#t e#t a $em# ( ca e ( ecr% act: e5a!%area ra o#a! a 1 #am c act 5 t
2<

6si"ologie 7udiciar 8eneral 9 /amil 'nsescu ! ed. Sitec"! /raio+a! 233:! (ag. 61.

2:

#1 5 1%a!e: ca $ #te' 9#tre (actor $e#'or a!: #te!ect 5 a(ect 5 #11 c /ra1%! 1e c%#oatere 9#e!e/ere a (e#ome#e!or care %rmea' a ( re'o!5ate 9# 5 aa cot 1 a#. E@ $te#a #1 5 1%a! m.! c .art c .area #1 5 1%!% !a e!a6oararea ra o#a! a r$.%#$%r !or !a $t m%! e@ter# : a$t(e! 9#c7t: /ra1%! 1e a1a.tare !a co#1 !e co#crete $ ( e e( c e#t: ( #1 1e.e#1e#t 1e e@.er e#a #1 5 1%a!. J7#1 rea .%#e 9# e5 1e# ra.ort%r !e co#tra1 ctor $a% #eco#tra1 ctor c% ce !a! #1 5 ' : e!a6orea' r$.%#$%r %# tare !a $t m%! e@ter# 1eterm # re!a 1e $ta6 ! tate .r # 1om #area ce!or!a! $a% .r # $%6or1o#area (a 1e a! #1 5 ' . Kr ce at t%1 #e a #1 5 1%!% e$te e@.! cat 1e ra %#e: .r # co#tem.!area $e#'or a! /7#1 rea a6$tract: 9#tr-%# $ $tem com.ortame#ta! 1 $c .! #at.

33

2-3- T&17&rri1' d' at'nie a1' %(+i)o,r'n&1&i29Ace$te t%!6%rr #1 c a6$e#a meca# $me!or 1e co#ce#trare: care re/!ea': 9# mo1: com.ortame#t%!. I#1 5 1%! #% 9#e!e/e 1 5er$ tatea ca! tat 5 a (e#ome#e!or /e#era!e ac %# !or .ro.r : 1e aceea #% r$.%#1e 9# mo1 coere#t (actor !or .ert%r6ator . I1e !e .ro.r $%#t #ter.retate .re'e#tate 1e $c& 'o(re# c re.re' #t a1e5rata rea! tate. L .$ t 1e .o$ 6 ! tatea co#ce#trr : #1 5 1%! (ace e(ort%r mar .e#tr% a $e 9#toarce 9# !%mea ma/ #at 1e ace$ta. Ate# a $c& 'o(re#%!% e$te a(ectat 1e t%!6%rarea .erce. e : care 9 #1 c ma/ # com.!e@e co#tro5er$ate: 1etaate 1e rea! tate. Sc& 'o(re#%! #% $e #te/rea' 9# mo1%! 1e 5 a e@ $te#t 9# me1 %! am6 e#ta!: 1eoarece #% 9#e!e/e $e#$%! ca%'e!or # c #% !e 5a!or ( c: tot%! ( #1 1e(ormat #a1ec5at =a%1e: 5e1e: 9 9#c& .% e ceea ce 9# rea! tate #% e@ $t>. T%!6%rrile de cunoatere generea# de#ec"ilibrul com(ortamental i (redominarea im(ulsi+ a simurilor! orientate s(re re+elaii religioase. 'ulburrile a$ecti+itii se regsesc @n rs(unsuri inadec+ate la stimulii e)terni! mani$est1ndu5se ca reacii anormale! li(site de sens *r1de la @nmorm1ntare sau este detaat,. 0lterarea a$ecti+itii este e)(licat (rin @ncercrile indi+idului de a conce(e i e)ecuta mai multe acti+iti deodat! @n mod de#ordonat! simind im(ulsul (uternic (entru aciuni inadec+ate. 0cesta ado(t cultul (ro(riului eu! de+enind e)cesi+ de atent cu sine sau in"ibat! de#interesat. ?umea sensibil a sc"i#o$renului se reduce la "alucinaii! (rin iniierea unor con+ersaii imaginare! duioase! agresi+e! obscene! $r ca acestea s aib o determinare a as(iraiilor i tendinelor (ro(rii. Indi+idul nu este ca(abil s $ac o a(reciere subiecti+ a realitii! deoarece (erce(iile sunt a$ectate! iar ca(acitatea de ;udecat este alterat. n e)(licare com(ortamentului sc"i#o$renului nu e)ist o re(re#entare normal a obiectelor 1! $a(t care @l (ri+ea# de satis$acii (ersonale! reaciile sale de (asi+itate absolut sau $urie necontrolat ne$iind coordonate de raiune! $a(t care indic sc"imbarea brutal!
2:

6si"ologie 7udiciar 8eneral 9 /amil 'nsescu ! ed. Sitec"! /raio+a! 233:! (ag. 62.

31

intem(ensi+ de dis(o#iie. /1nd @i e)(rim un (unct de +edere! acesta nu e+aluea# e+entualele (agube! nu g1ndete asu(ra i#olrii de mediul ambiant! rigorismul su a+1nd o natur instinctual. 0tacul se+er asu(ra unei (ersoane este dis(ro(orionat! im(re+i#ibil i incontrolabil. Ns(unsurile la in$luena stimulilor e)terninu sunt legate de re$leciile i e)(eriena acumulate in tim(! ci sunt bi#are *unii de+in agitai! @n mod ine)(licabil! alii de+in (asi+i! ru(i de realitate! ado(t1nd stri de imobilitate catatonic,. n relaia cu cei a(ro(iai! indi+idul se simte (ersecutat! deoarece nu i se acord niciodat dre(tate. 0cesta (are s e)(lore#e strile abisale de#+luite de nelinitea i tragedia care5l domin! acestea $iind cau#ele determinante la ru(erea comunicrii cu alte (ersoane! a i#olrii i re$u#ului de im(licare @n e)ercitarea unor acti+iti sociale. Sc"i#o$renul triete o irealitate (ermanent. 6rodus de stri (arado)ale *nu rs(unde la comen#i! de+ine sus(icios! are +i#iuni nerealiste! acord o atenie deosebit "alucinaiilor,. Sc"i#o$renia este caracteri#ata de (redis(o#iia ereditar! iar nu de condiiile din mediul ambiant. /au#ele biologice sunt di$erite! @ns cea mai semni$icati+ dintre acestea const @n (re#ena unei cantiti mari de do(amin in neuronul (resina(tic. 6aranoia re(re#int un subti( de sc"i#o$renie! caracteri#at (rin com(ortament inert! inadec+at sau de#organi#at! $undamentat (e (ersecuie! grandoare sau idei delirante * determinate de gelo#ie! de religio#itate,. 6aranoicul (restea# o atitudine +iolent! suicidar! a+a1nd @ns ca(acitatea de a5i urmri interesele @n e)istena realitii @ncon;urtoare. /on+ingerile indi+idului sunt elaborate raional! $iind sistemati#ate (e o tem ma;or% (ersecuia! e+idenierea e)agerat a modelului (rotector! re(roducerea e)(erienelor sale cogniti+e. Dei $a(tele (si"ologice ale (aranoicului nu sunt deteriorate! (str1nd acce(ia obinuit! totui! im(resiile subiecti+e sunt e)agerate. n ra(orturile inter(ersonale se re$lect un anumit ni+el de cunotine! o conce(ie ne$ireasc a indi+idului! (strea# totui trsturile com(ortamentale! de$inite de s(aim! agresi+itate i (recauie ! e)agerate. 7udecata de ba# a (aranoicului este a$ectat de (redis(o#iia s(re +iolena @nt1m(ltoare sau (remeditat! rul imanent! la care crede c este su(us de un indi+id sau o gru(are! determin1ndu5l s reacione#e cu $urie! @n mod ne$iresc.

32

CAPITOLUL III0 1iolen) .%&i'o(ren,l,i" 3-1- Con%id'ra>ii 2'n'ra1' a%&0ra 5io1'n>'i %(+i)o,r'n&1&i30
S $tem%! ac o#a! a! $c& 'o(re#%!% #% .ro1%ce mot 5a : care $ e@.! ce $a% $ E%$t ( ce %# a#%m t com.ortame#t. Se#t me#te!e re1%$e: acte!e 1e 5o # retractate: /7#1 rea #coere#t $%#t (orme a!e $ #/%!ar t com.ortame#ta!e a $c& 'o(re#%!%
0*

. Fara $a a 6a .%terea

1e a &otr7 #orma!: o6 #% t: #1 5 1%! a1o.ta 1e 1e! ra#te ra o#ame#te !o/ ce .r # care 9 a( rm #$t #cte!e 9#c! #a !e #e( ret . Sc& 'o(re#%! #% .are 1eterm #at $ /$ea$c # c %# ro$t cor.%!% e@ $te#e $a!e: tr r !e ! m t7#1%-$e !a (a#te' rea! t . Ataame#t%! $%mar: (a 1e ce care-! 9#/r Ee$c e$te 9#$o t 1e co#(! cte m.o$ 6 ! tatea rea! 'r %#or !e/t%r 1e 1%rat: $c& 'o(re#%! co#(ec o#7#1%- o !%me .ro.r e: 'o!at: (a#te' $t: /ro$ er. A57#1 $e#t me#te!e 1e m ! com.a$ %#e atro( ate: 6o!#a5%! re(ormea' 9# .erma#e# c% ce !a! #1 5 ' : .r # #ter.retr #ea1ec5ate: m.rec $e: #coere#te: co#$tr7#/toare. Retra/erea 9# $ #e re.re' #t o (orm #5o!%#tar 1e a.rare: %# $ #1rom com.ortame#ta! $.ec ( c: care $e ( #a! 'ea' .r # ( @ tate r / 1 tate cor.ora!: . er1erea .ro.r e 1e#t t : m%t $m #1 (ere# a(ect 5 ( ' o!o/ c. V o!e#a c% care r$.%#1e %#or $t m%! #c ta# : 9#$ #o(e#$ 5 : co# #e o t%!6%rare !ate#t: #eE%$t ( cat ra o#a!: 1e care #1 5 1%! #% e$te co#t e#t. Cr m #a!%! $c& 'o(re# #5oc .re'e#a %#or 5oc care -a% $%/erat $a com t cr ma 9 1e'5!% e (a.t%! c e$te 1e.o' tar%! %#or 1e 1e 5a!oare %# 5er$a!: a cror $em# ( ca e ca ( 9#e!ea$ 1%. %c 1erea 5 ct me . Fr temer (a 1e #orme!e $oc a!e: $c& 'o(re#%! ;$( 1ea'< co#5e# e#e!e $e 'o!ea' 1e $oc etate:
33 31

6si"ologie ;udiciar general 9 /amil 'nsescu! ed. Sitec"! /raio+a! 233:! (ag.23<. Sc"i#o$renia a(are @ntre +1rsta (ubertii i a maturitii *15545 ani, $iind re#ultatul $uncionrii de$ectuoase a unor gene a$late @n cromo#omul 5. Coala a(are la alte +1rste! ca urmare a inter+eniei unui accident $i#ic sau (si"ic deosebit de gra+.

33

ma# (e$t7#1%- $%$. c %#ea (a 1e a! #1 5 ' : .r # a1o.tarea %#e at t%1 # co#tra1 ctor : r%5o toare: $ca#1a!oa$e. E@.re$ !e (o!o$ te $%#t /ro$o!a#e: tr 5 a!e: (a#te' $te: #1 5 1%! #e( #1 co#t e#t 1e /ra5 tatea co#$ec #e!or (a.te!or com $e: 1eoarece e$te ! .$ t 1e ca.ac tatea 1e a $e 6%c%ra 1e r%! .e careN! .ro1%ce 5 ct me . H# #%meroa$e !%crr $-a 1 $c%tat 1e$.re .o$ 6 !e!e #(!%e#e .$ &o!o/ ce 9# com.ortame#t%! #(rac o#a!. D # acea$t .er$.ect 5: co#1% ta .er$oa#e e$te a(ectat ce! .% # .art a! 1e %#e!e .ro6!eme or/a# ce $ .$ &o!o/ ce: c%m ar ( B .re1 $.o' a /e#et c $a% 1e'ec& ! 6r%! 6 oc& m c. H# co#tra$t: 1eea care $t !a 6a'a co#ce.t%!% 1e Gt%!6%rare me#ta!G #% e$te 1e #at%r ( ' c: 1ar $e 1atorea' mo1%!% 1e (%#c o#are a m # . De$.re acea$ta $e 5a (ace re(er re 9# co#t #%are. H# .r m%! r7#1: co#$ 1era a 5a ( 1at 1e ace$te 1 (ere#e a!e ca.ac ta co/# t 5e $a% c%m e$te 1e o6 ce #%m t - I#te! /e#a: .oate a5ea or ce !e/at%r c% .ro6a6 ! tatea a.ar e 9#tr-o ma# er a#t $oc a!. Kr ce E%1ecat a$%.ra t%!6%rar !or me#ta!e0, r 1 c #tre6area: Gce $e #te!e/e .r # m #te+ =#orma! tate m #ta!a>. E$te o .ro6!em .e care ( !o$o( a% 1e'6t%t-o 1e $eco!e. De $t%1 erea 6o! !or .$ & ce .oate $ ( e co#$ 1erat #ec!ar e$te 9# /e#era! .o$ 6 ! $ $e !oca! 'e'e o ca%' .$ & c. Tot% : m #tea #% .oate ( $t%1 at 9# ace$t (e!. H# %!t ma #$ta# 1 a/#o$t carea t%!6%rr !or me#ta!e e$te o te$tare $%6 ect 5: 1e 9# ' !e!e #oa$tre 9# maEor tatea r !or $e (ace .or# #1 1e !a # te mo1e!e me1 ca!e !e/a!e $ta6 ! te. Acea$t #e$ /%ra# co#ce.t%a! .r 5 #1 t%!6%rr !e m #ta!e a (o$t 9# .arte re$.o#$a6 ! .e#tr% 1e'5o!tarea m car Ga#t -.$ & atr ceG: co#1%$a 1e La #/ S'a$'.
32

De$iniia legal acce(tat a tulburrii mintale e coninut @n ?egea Sntii Mintale din 1:<3! lege care este di+i#at @n dou (ri generale% (rima $urni#ea# msuri care au de5a $ace cu indi+i#ii i (ersoanele cunoscute ca su$erind de tulburri mintale i care nu au $ost condamnai i (artea a doua! care (ri+ete msurile ce trebuiesc stabilite de un 'ribunal (enal @n concordan cu indi+idul ce a $ost condamnat (entru o in$raciune *alta dec1t crima! care are dre(t (edea(s condamnarea (e +ia,.

34

Acet $cr tor a% #cercat $ 9m. #/ 1e'6ater !e 1e e@am #are .$ & atr c 9# 'o#a co#tro!%!% $oc a! $ 9#1e.rte'e .er co!e!e e$e# a!e 1e atr 6% re a et c&ete 1e G#e6%#G. Scr tor ca S'a$' a% (o$t .reoc%.a 1e c!a$ ( carea $tr !or me#ta!e .art c%!are: c%m ar ( B 9m6o!#a5 rea .e 6a'a cre a acea$ta a m.! cat (orme 1 $t #cte a .ato!o/ e /e#era!e a /$ t (orme 1e tratame#t. Ace$ta e$te %#%! 1 #tre mot 5e!e .e#tr% care Gt%!6%rareaG e$te %# terme# /e#er c .re(erat 9# .$ & atr e. De $eco!e: oame# a% a$oc at t%!6%rarea me#ta! c% #(rac o#a! tatea 9# .art c%!ar c% #(rac %# !e 5 o!e#te. Acea$t 5 ' %#e e$te 9#c $%$ #%t 1e ma$$-me1 a00. E@ $t o $%.ra.%#ere 9#tre 1ec ' !e $ta6 ! te 1e %# Tr 6%#a! care .ot ( !%ate 9# .roce$e!e c 5 !e $a% .e#a!e: c%m ar ( #ter#area 9#tr-%# $. ta!. E@ $t 1ea$eme#ea a.rarea !e/a! .e#tr% ac%'a !e .e#a!e: c%m ar ( #e6%# a $a% 1 m #%area re$.o#$a6 ! t : care 1aca 5or a5ea $%cce$ ( e 5or retra/e: ( e 5or re1%ce re$.o#$a6 ! tatea .e#tr% #(rac %#e: =1e 9# mo1 .ara1o@a! /$ rea ca G#e5 #o5at .e mot 5e 1e #e6%# eG .oate 9#c co#1%ce !a o 1 $.o' e me1 ca!>. C7 5a c%#o$c% cr m #o!o/ : 9# mo1 $.ec a! 1 # A#/! a: $%$ #ea% c #(rac %#ea 9#$ e$te %# $ m.tom a! 1e'or1 # me#ta!e. Pro6!ema c% acea$t e5a!%are e$te c maEor tatea .er$oa#e!or com t #(rac %# 9#tr-%# a#%m t mome#t 1 # 5 aa !or: 1e a c 1e$.r #'7#1%-$e 1eea c a.roa.e maEor tatea .o.%!a e $%(er 1e t%!6%rr .$ & ce. H# mo1 a!ter#at 5 .oate a.rea ca'%! 9# care %# #(ractor $%(er 1e t%!6%rr me#ta!e: c& ar c%m $%#t #o#1e! c5e# a c #% e$te # c o re!a e ca%'a!. A% (o$t /$ te .ro6e c .er$oa#e!e 1era#Eate me#ta! $e a(! 9# mare r $c 1e a ( are$tate0). K o(o#iie @m.otr 5a are$tr 6o!#a5 !or me#ta! a (o$t #1 cat .oate 1ator t ! .$e %#or 1 $.o' a!ter#at 5e
33

n 1::3! 'aKlor a menionat c e)ist doua elemente eseniale% una indic c cei cu tulburri mintale sunt in$iati ca $iind a(roa(e de dou ori mai +iolenti decat cei sntoi mintal! iar cel de5al doilea a artat c <6S din articolele din #iare des(re $oti (acieni cu tulburri mentale sunt ba#ate (e $a(tul c ei au comis in$raciuni +iolente. 34 ntr5un studiu american! 'e(lin a remarcat 13<2 de con$licte @ntre (oliie i ceteni. Din 536 sus(eci de in$raciune! 33 au mani$estat semne de tulburri mentale i o (ro(orie mai mare a acestora a $ost mai semni$icati+ dec1t a altor sus(eci 5 4<S contra 2<S. In$raciunile de care ei erau sus(ectai c le5au comis nu erau in mod (articular di$erite de ale altor sus(ecti.

35

$a% .e#tr% c e a% ac o#at (r re$.ect (a 1e .o! t =!a ceea ce Re #er $e re(erea ca ( #1 G$( 1area (a 1e .o! i$tG>. Tot% cercetarea #% a e5 1e# at (a.t%! c .er$oa#e!e 6o!#a5e me#ta! $%#t ma #c! #ate ctre com.ortamet%! cr m #a!. Ar tre6% tot% $ ( e am #t t (a.t%! c A#/! a m%!te a!te r 1 # ' !e!e #oa$tre .erm t oame# !or $ tra a$c 9# com%# t : a!e cror t%!6%rr m #ta!e $e ma# (e$t !a .er$oa#e!e c% 57r$ta ma m c 1e )? 1e a# care a% (o$t #ter#ate 9# $. ta!. E$te 1e aceea $%r.r #'tor c o a$t(e! 1e tr$t%r %ma# $ $e ma# (e$te ma .roem #e#t 9# $tat $t c !e #(rac o#a! t . Ma m%!te $t%1 a$%.ra Gcr m #a! !or c%#o$c% G a% (o$t 6a'ate .e cercetarea .o.%!a e 1 # @#c& $or 03. M%! #(ractor c% t%!6%rr me#ta!e $%#t $co @# a(ara $ $tem%!% E%r 1 c .e#a! 9#tr-o eta. #c . e#t. De c (re!e 1 (er te!or $t%1 5ar a': e$te ma m%!t 1ec7t c!ar c .ro6!eme!e .$ &o!o/ ce $%#t com%#e .o.%!a e 9#c& $or . H# *LL* J%## a! a% $t%1 at .e %# ea#t o# a!eator 1e 6r6ai .r 'o# er 1e 3A: co#1am#a 9# A#/! a: $t%1 % care a 1%rat 4 !%# $a% ma m%!t. E a% 1e$co.er t c 02A 1 #tre acet a $%(erea% 1e %# (e! 1e t%!6%rare me#ta!04: 1e ace$t terme# a (o$t 1e( # t @#tr-o ma# er (oarte !ar/. De !a acea$ta c (r: ,A era% 1e$cr ca .$ &ot c . Acea$t cercetare a (o$t o re!%are a %#% .ro ect a#ter or 9# care a% /$ t %# .roce#taE $ m !arB 0*A re$.ect 5 ,A. S-a e$t mat c cca. *)A 1 # .o.%!a a /e#era! @ co#$%!ta 1octor a$%.ra .ro6!eme!or .$ & ce. St%1 %! 1 # *LL* a $co$ !a 5ea! %# mare .roce#taE 1e a6%'%r
35

In 1:<4! /oid a (utut identi$ica numai doua studii des(re esantioanele din tribunale ! ambele din 0merica si care au durat (ana in 1:43. .le au indicat rate relati+e sca#ute ale tulburarilor! desi criteriile ado(tate au $ost limitate considerabil in com(aratie cu cele $olosite in #ilele noastre. 36 'ermenului Ptulburare mentalaP i s5a dat o de$initie legala in P0ctul de Sanatate MentalaP din 1:<3. 'ulburarea mentala este clasi$icata in (atru categorii% maladie *boala, mintala= sto(area sau de#+oltarea incom(leta a mintii= tulburarea (si"o(ata si alte tulburari sau in+aliditati ale mintii. PCoala mentalaP nu este de$inita in 0ct. 'ermenul aco(era diagnostice ca (si"o#e * de e)em(lu! sc"i#o$renia,! stari de an)ietate! tulburari a$ecti+e * ca de(resia, si isteria. 6si"o#a (oate $i de$inita ca $iind o tulburare mentala gra+a care cau#ea#a o ru(ere considerabila de $unctionarea (ractica! starea si (rocesul de gandire ale (ersoanei sunt a$ectate./ea mai intalnita $orma de tulburare mentala (area $i sc"i#o$renia! urmata de de(resie

36

1e 1ro/%r a!coo!: ar $tat%t%! co#1 !or .r 5 #1 t%!6%rr !e me#ta!e e$te co#tro5er$at @# .$ & atr e. Pe 1e a!t .arte: 9#tr-%# $t%1 % 1e$.re (eme 6ar6a co#1am#a .e 5 a 1 # a' !e!e 9#c& $or !e 1 # A#/! a: Pame!a TaO!or a 1e$co.er t c .7# !a *?A era% .$ &ot c : maEor tatea 1 #tre e $%(er #1 1e $c& 'o(re# e. Te.! # a $%$ #%t c $t%1 !e a% #1 cat %# # 5e! cre$c%t a! 6o! !or me#ta!e !a .o.%!a a @#c& $or c%.r #$ @#tre ) *,A. E@ $t # te 1o5e' care ate$t !e/at%ra 1 #tre $c& 'o(re# e #(rac %#e. TaO!or a 1e$co.er t @# *LM4 %# #%mr mare 1e $c& 'o(re# c .r #tre .r 'o# er co#1am#a .e 5 a. Jree# a 1e$co.er t @# *LM* c tre $(ert%r 1 #tre 3M 1e oame# c% t%!6%rr me#ta!e care -a% %c $ mame!e $%(erea% 1e $c& 'o(re# e. Poate ( o !e/at%ra @#tre $c& 'o(re# a .ara#o ca 5 o!e# 9# ca'%! 9# care 5 ct ma e$te o6 ect%! 1e' !%' e $c& 'o(re# c%!% . S-a $%/erat ca Peter S%tc& ((e: $%.ra#%m t G 5 o!ator%! 1 # PorQ$& reG ar ( .%t%t $%(er 1e $c& 'o(re# a .ara#o c. L #1R% $t A!!6ecQ a% # at 9# *LL? %# $t%1 % a$%.ra # 5e!e!or 1e #(rac o#a! tate .e 4)) 1e .ac e#t $c& 'o(re# c : care (%$e$er e! 6era 1 # $. ta!%! SS e1 $& 9# *L2*. Rata #(ract o#a! t .r #tre .ac e#t 6ar6a era a.roa.e 1e#t c c% cea a .o.%!a e C rata #(rac o#a! t .e#tr% .ac e# (eme era ma r 1 cat: 1ar #%mr%! !or era .rea $c'%t .e#tr% a tra/e o co#c!%' e corect. De maEor tatea #(rac %# !or $e 6a'a% .e 9#c!carea .ro.r etat !or = #o# 5 o!e#te>: rata .e#tr% #(rac %# !e 5 o!e#te a (o$t 1e .atr% or ma mare (a 1e cea a .o.%!a e . Tot% : 5 o!e#a a (o$t (o!o$ t .e#tr% ate#tate m #ore #% $-a% @#re/ $trat omor%r . TaO!or a (o$t 1e acor1 9# *LL0 c% .%#ct%! 1e 5e1ere care $.%#e c e$te .% # .ro6a6 ! ca .$ &o.a $ com t atac%r 5 o!e#te /ra5e. A..!e6O a! a% 1e$co.e t 9# *LLL c #%ma )A 1 # cr me!e com $e 9# A#/! a Eara Ja! !or 1 # a.r ! e *LL4 .7# 9# #o em6r e *LL2: a% (o$t com $e 1e ctre .er$oa#e care $%(er $er 1e $c& 'o(re# e. U# $t%1 % a%$tra! a# arat c rata 9# cretere a #(rac o#a! t 9# r7#1%! $c& 'o(re# c !or #ea .a$%! c% $c& m6r !e 1 # t .o!o/ !e 32

#(rac o#a!e 1 # ca1r%! com%# t . Se .are tot% c .%6! c%! e$te @nc $ce.t c. A#/ermeOer Mat$c& #/er =*LL4> a% 1e$co.er t c e@ $t o cretere .ro#%#at a 1or #e $oc a!e 1e 1 $ta#are (a 1e 6o!#a5 me#ta! : @# %rma .%6! c t acor1ate atac%r !or 5 o!e#te com $e 1e ce $c& 'o(re# c 9m.otr 5a oame# !or .o! t c 1 # Jerma# a02. Se .are c ce!e ma 1%re (orme 1e 5 o!e# $57r te 1e ctre $c& 'o(re# c $%#t 9# /e#era! 9#1re.tate ctre e # .r # a%tom%t !are $a% ctre mem6r (am ! !or !or $a% .r ete# !or !or. Atac%r !e .!a# ( cate 1e 5 o!e# .re$%.%# o ca.ac tate 1e ca!c%! = /7#1 re> care #% e$te @#t7!# t 9# mo1 o6 #% t !a .ac e# .$ &o.a : ar ce!e 1e 5 o!e# $e .ro1%c 1 # ca%'a 1e' !%' !or: 9# mo1 1eo$e6 t ce!e care a% 1re.t ca%' /e!o' a e@trem $a% #( 1e! tatea. I#c 1e#te!e 5 o!e#te .r #tre .ac e# #ter#a !a .$ & atr e $%#t a1e$ea 1e'a.ro6ate !a # 5e!%! me#ta! a! a/re$or !or: 1ar e@ $t 1o5a1a care 1emo#$trea' c maEor tatea ace$tor e5e# me#te re'%!t 1 # ar/%me#te!e 1e ' c% ' care a.ar @# mo1 o6 #% t 9# r7#1%! .o.%!a !or #$t t% o#a! 'ate.

32

In urma unui studio e$ectuat (e 121 de in$ractori (si"o(ati! 'aKlor* 1:<5,! a a;uns la concli#ia ca a(ro). 23S dintre acestia au comis in$ractiunea in mod clar ca re#ultat direct al bolii lor si ca ceilalti 26S ar (utea $ace deasemena acest lucru. 'otusi! daca $actorii sociali * li(sa unui camin , ar $i luati in considerre ci$ra s5ar ridica la (este <3S. S5a desco(erit ca sc"i#o$renicii dintr5un numar de tineri adulti din Gouua Ieelanda erau mai dis(usi sa se mani$este +iolent daca ar $i $ost si consumatori de alcool si mari;uana.

3<

3-2- In,ra(iona1itat'a in %(+i)o,r'ni'- Po%t&ra d' in,ra(tor a %(+i)o,r'n&1&iK .o$t%rT (rec5e#t #ta!# tT a $c& 'o(re#%!% : e$te aceea 1e #(ractor: 1ator tT com.ortame#t%!% .ato!o/ c 1eterm #at 1e 6oa!T : cea ma /ra5T #(ract %#e ( #1 om%c 1erea0M. B #e #te!e$ cT om%c 1erea #% e$te $ #/%ra #(ract %#e $T5ar$ tT: a!te!e .%ta#1 ( (%rt%r !e m.orta#te: e@&%mTr !e $a% c& ar trecer !e 1e (ro#t erT.D # ace$te mot 5e 6o!#a5%! 6e#e( c a'a 1e o .a!etT 1e mT$%r me1 co-E%r 1 ce $.ec a!e: #%m te $ mT$%r 1e $ /%ra#tT c% cacarter me1 co-!e/a!: a5a#1 ca $co. .roteEarea $oc etTt 1e tra%me /e#erate 1e o .er$oa#T ! .$ tT tota! $a% .art a! 1e 1 $cer#Tma#t.I# ca'%! $T5ar$ r #(ract %# !or: $e m.%#e e@.ert 'a me1 co-!e/a!T .$ & atr cT.Pe#tr% cT $c& 'o(re#%! e$te 6o!#a5 .$ & c: #ea5a#1 1 $cer#Tma#t # mome#te!e $T5ar$ r (a.te : e! #% .oate e@ec%ta o .e1ea.$T: #e( #1 re$.o#$a6 ! 1 # .%#ct 1e 5e1ere E%r 1 c.I#tr%cat 6o!#a5%! .re' #tT 1ec .e !a#/T a(ect %#ea $a $ %# /ra1 1e .er co! $oc a!: # $co.%! .re5e# r re.etTr #(ract %# !or 1ar $ # $co. tera.e%t c $e m.%#e %# com.ortame#t .art c%!ar a! $oc etTt : o6! /ator % #tr-o #$t t%t e me1 ca!T 1e $.ec a! tate: $%6 %# tratame#t .erma#e#t $%.ra5e/&eat.K1atT #c& $ : e a% o ! 6ertate 1e m $care (oarte ! m tatT: #ea5a#1 5o e $T .!ece $ ( #1 #e5o t $T re$.ecte re/%! !e #ter#e.I# ca'%! # care .ac e#t ma# (e$tT %# com.artame#t .ro6!emat c: !e .oate ( .ract c a#%!atT0L.
3<

Intr5un studiu reali#at in 8ermania de CULer si >V$ner*1:22, *M. 8elder! D. 8at" si N. MaKou!'ratat de (si"iatrie F)$ord. .ditia a 25a. Cucuresti, riscul de omucidere a $ost gTsit moderat crescut la sc"i#o$reni! com(arati+ cu (o(ulatia generalT. aldiserri si colaboratorii*1:<6,! considerT cT o (arte din sc"i#o$reni sT+arsesc in$ractiuni re(etate! dar nu $oarte insemnate! in tim( ce 6lanasLK si 7onson*1:22, considerT cT unii dintre ei sT+arsesc in$ractiuni (rin +iolentT. *N.7eican! (.33,/ele mai adesea cau#e determinante in $enomenul in$ractional in randul sc"i#o$renilor sint re(re#entate de as(ectele (si"o(atologice s(eci$ice bolii % ideile delirante! momentele de im(ulsiune agresi+a! "alucinatiile. 3: Intr5una din lucrTrile sale! Nodica 7eican relatea#T % W 0m a+ut in tratament un sc"i#o$ren care sT+arsise recent o crimT.Si5a omorat tatTl a(licandu5i o lo+iturT de to(or in ca(..ra indi$erent $atT de acest e+eniment dramatic.Gu a+ea "alucinatii sau idei delirante.Intrebat des(re cau#a ce l5a determinat sT5si omoare tatTl. Qie nu rTs(undea! $ie s(unea scurt % Wnuma asa. W! $TrT alte comentarii W. WOn alt ca# (e care l5am e)aminat! a $ost un sc"i#o$ren care isi omorase sotia! tTind5o bucTti! (e care le5a im(ac"etat in saci de (lastic.Qa(tul se (etrecuse cu 455 ani in urmT.On coleg (si"iatru mi5a relatat ulterior cT ! du(T comiterea $a(tei! bolna+ul stTtea linistit in $ata casei si $uma.F darT de sange se scurgea (e langT usa de intrare.On +ecin care tocmai +enea (entru a im(rumuta ce+a! +T#and sangele l5a intrebat % Wde unde5i

3:

3-3- S&i(id&1 i %(+i)o,r'n&1U# a%tor co#$ 1era $ #%c 1erea ca .e %# /e$t #orma!

;$ #%c 1erea e$te .%r $ $ m.!% o .ro6!ema 1e e@ $te#ta40<. Suicidul este o forma de comportament particular de tip deviant al individului, clasificabil in categoria manifestarilor psihopatologice 41. Parer !e $%#t m.art te. P%tem 5or6 : $ 5o a#a! 'a # co#t #%are atat $% c 1%! .ato!o/ c cat $ $% c 1%! #e.ato!o/ c. S% c 1%! #e.ato!o/ c ! #ta!# m !a $%6 ect #orma! 1 # .%#ct 1e 5e1ere .$ & c: 1ar care 1ator ta co#(r%#tar !or c% /ra5e .ro6!eme e@ $te#t a!e= e$ec%r : .r # 1ece.t : 6oa!a: 1o! %> co#$ 1era re'o!5area ace$tor $ t%at 5a!oare .er$o#a!a $

$ #%c 1ere. S% c 1%! rat o#a! $e (ace .e 6a'a %#% rat o#ame#t c% #1 51%a!a. S% c 1%! react 5 e$te 1eterm #at 1e o ra.ortat !a .%ter# ca tra%ma .$ & ca. D (ere#t erea 1 #tre e!e e$te (ac%ta # (%#ct e 1e t .%! 1e .er$o#a! tate: 1e mome#t%! $ #%c 1er e5e# me#t%! tra%mat 'a#t $ /ra1%! 1e .re/at re a! act%!% $% c 1ar. La 6a'a ace$t% act $ta% %#%! $a% ma m%!te co#(! cte: care -a% am.!oare # .er$o#a! tatea ( ecar% a: at #/a#1 !a %# mome#t 1at o (orma #to!era6 !a. Pro6!ema #1 5 1%!% a.are ca o 1ee o6$e$ 5a: ce m.%#e a.e!%! !a $ #%c 1ere: ca .e o (orma 1e re'o!5are a

.ro6!eme!or42. So!%t a .e care e o /a$e$c .are $a $e .otr 5ea$ca $.o#ta# c% co#1 t !e !or 1e $tr%ct%ra 6 o.$ & ca. Se #tam.!a a$t(e!: .e#tr% ca o emot e #% $e re1%ce !a a$.ect%! 1e tra re $%6 ect 5a: c (ormea'a %# ra$.%#$ .$ &o( ' o!o/ c com.!e@ c% tre com.o#e#teB -6 oc& m ca
sangele care se scurge din casT X 0i tTiat +re5un miel X WColna+ul rTs(unse sec! rece % WCa (e ea am taiat5o Y0cuma gata Y Gu ma mai (oate otra+i.Du5te sa o +e#i ca am bagat5o in saci Y W0 continuat sa stea la locul $a(tei! sa $ume#e tot tim(ul si cand a +enit (olitia.0+ea un delir de otra+ire iar $a(ta a $ost sa+arsita in conte)tul acestuia W. 43 8orgos! 1:<5! (. 2< 41 .nac"escu! 1:2:! (.136
42

0l$red 0dler 9 Sensul +ieii! ed. I.N.I.! Cucureti! 1::5

43

-co/# t 5a -com.ortame#ta!a S% c 1%! .ato!o/ c43 e$te caracter $t c 6o!#a5 !or .$ & c . E act o#ea'a 1e re/%!a $%6 m.%!$%! %#or &a!%c #at a%1 t 5e: a %#% 1e! r $a% .r # #/%$tarea cam.%!% co#$t #te : $a% ca %rmare a %#e cr 'e e. !e.t ce $a% a %#or 6o! .$ & ce /ra5eB 1e.re$ a: $c& 'o(re# a. S% c 1%! !a .$ &ot c o(era .roce#t%! ce! ma r 1 cat 1e $ #%c 1er $ $e rea! 'ea'a # .r #c .a! .r # tre meca# $me .$ &o.ato!o/ ceB -&a!%c #ator -1e! ra#t - m.%!$ 5. I# .$ &o'e!e 1e.re$ 5e 1or #ta 1e a m%r (ace .arte 1 # $ m.tomato!o/ a 6o! . I# $c& 'o(re# e .roce#t%! 1e $ #%c 1er e$te ma re1%$: 1ar $%( c e#t 1e mare .e#tr% a co#$t t% o .ro6!ema .e#tr% .$ & atr e. Se#t me#t%! ca ;ce5a< $e .etrece c% e!: ca .ro.r %! cor. $e mo1 ( ca: m. #/ 6o!#a5%! !a $ #%c 1ere. S% c 1%! !a .$ &o.at 1 'armo# ce ! #ta!# m 1ator ta .art c%!ar tat !or r ta6 ! tatea: te#1 #te!e caracter $t ce.I#$ta6 ! tatea:

m.%!$ 5e: a/re$ 5 tatea (ac .o$ 6 !a $a5ar$ rea /e$t%!% . D%.a %!t me!e e$t mar *F0 1 # tota!%! $ #%c 1er !or $%#t $a5ar$ te 1e .er$o#a! tat .$ &o.at ce. Trecerea !a act 1e.#1e $ 1e (actor am6 e#ta! B co#(! cte: $tre$:etc. S% c 1%! !a #e5rot c e$te ma rar #ta!# t: # $c& m6 te#tat 5e!e: ma a!e$ # $co. 1e $a#taE $%#t ma (rec5e#te. De (a.t & $ter a c%.r #1e mare!e .roce#taE a! te#tat 5e!or. Se a.rec a'a ca )A 1 # & $ter c a% te#tat 5e 1e $% c 1=$% c 1-$a#taE>. U# ro! m.orta#t ! a% (actor .$ & atr ceam6 eta! : #c!%$ 5 ce $oc a! =#at%ra $ 1%rata $tre$%!% >. S-a $co$ # e5 1e#ta re!at a 1 #tre $% c 1-co#1 t

5ar$ta44B - #tre ,*-0? a# $% c 1%! e$te core!at c% 1e6%t%! %#e .$ &o'e:


43 44

/$. Dicionar de 6si"ologie 9 .d. Oni+ers .nciclo(edic! Cucureti! 1::6 Statistica F.M.S.*1::4,

41

ce! ma a1e$ea $c& 'o(re# caC *?A 1 # ce c% 1e.re$ e .o$t.$ &ot ca (ac o te#tat 5a 1e $% c 1C - #tre 0*-)? a# $% c 1%! e$te core!at c% 1e.re$ a C - #tre )*-3? a# $% c 1%! $e a$oc a'a c% %'%! $ a6%'%! 1e a!coo!C - #tre 3*-4? a# $% c 1%! $e core!ea'a c% 1e.re$ a a$oc ata $ com.! cata c% a!coo! $mC Pr #c .a!e!e co#1 t .$ & atr ce core!ate c% $% c 1%! $%#t45B -1e.re$ aB *M:LA 1 # .ac e#t 1ece1at .r # $% c 1 a% .re'e#tat t%!6%rar a(ect 5e 6 .o!are $ %# .o!are rec%re#te. -$c& 'o(re# aB !a 1e6%t $e .oate ma# (e$ta .r # $% c 1 c% caracter #com.re&e#$ 6 ! $a% $% c 1 ca %rmare a %#e &a!%c #at a%1 t 5e $a% a %#e 1e 1e! ra#te. -t%!6%rar 1e .er$o#a! tateB $e .ot ma# (e$ta .r # $% c 1 m.%!$ 5. -a!coo! $m%!B ca %rmare a comor6 1 tat c% 1e.re$ a $ F$a% t%!6%rar 1e .er$o#a! tate $a% ca %rmare a .arc%r/er o# r ce. -a6%'%! 1e $%6$ta#te a!te!e 1ecat a!coo!%!B $%6 ect .ro6!eme $%#t 1e ,? or .o.%!at a /e#era!a. -e. !e.$ aB .e (o#1%! %#or e. $oa1e co#(%' 5e .o$t cr t ce $a% a$oc ere c% a!coo! $m%!46. Co#1% ta $% c 1a! .ato!o/ c re.re' #t o co#$ec # a t%!6%rr !or .ro5ocate 1e 6oa!a .$ & c $.ec ( c ( ecre /r%.e care a!terea' $tr%ct%ra .er$o#a! t . H# $c& 'o(re# e $e remarc o 1or # m.er oa$ 1e a . er : %# a1e5rat #$t #ct a%to1 $tr%ct 5 care .ract c #e (ace $ . er1em mot 5a a act%!% $% c 1ar. H# 1 #am ca e5o!%t 5 a .$ &o'e : te#tat 5a $% c 1ar .oate $ a.ar ca %#%! 1 # .r me!e $ m.tome a!e 1e6%t%!% .ro/re$ 5 t . c $c& 'o(re# e . Act%! $% c 1ar .oate $ #ter5 #
45 46

%#or e. $oa1e co#(%'oc% a$t(e! 1e

ma

e@.%$

%#%

$% c 1 com.arat 5 c% #

#tr-o

DurL"eim .. 5 Des(re suicid! ed. Institutul .uro(ean! Iai! 1::3 8oodZin! 1::3! (.122

42

cr ' a#@ oa$ $a% rtc re co#(%#$ 5-o# r c a %#% e. $o1 1e! ra#t: or 9# tra#$(ormarea m.re5 ' 6 ! a $t%.or catato# ce: aE%#/7#1%-$e a$t(e! co#1% t $% c 1ar !a %# ra.t%$ $% c 1ar. Meto1e!e a!e$e 1e 6o!#a5 $c& 'o(re# c $%#t 1e o cr%' me (eroceB $.7#'%rare: ar1ere etc. Ca .ato!o/ c: ace$t t . oc%.a %#%! 1 #tre .r me!e !oc%r 9# care t #er 1a% .roce#t%! ce! ma r 1 cat47.

TABELUL REPARTI!RII TENTATIVELOR DE SUICID ?N "UNCIE DE DIAGNOSTIC:

DIAJNKSTIC DEPRESIA PSIIKTA MANIACK-DEPRESIVA PSIIKPAEII NEVRKTE SCIITKFRENII ALCKKLISM De.re$ aB 0,A P$ &o'a ma# aco-1e.re$ 5B *,A P$ &o.a B ,3A
42

Br6a *2 4 *0 ) 0 L

Feme 0L *3 ,M ** 3 ,

TKTAL 3M ,* 0L *3 M **

8eorge Ionescu 9 'ulburrile (ersonalitii ed. 0sLle(ios! Cucureti! 1::2

43

6S

Ne5ro'eB MA Sc& 'o(re# B 4A

<S

12S

12S

25S

32S

44

CAPITOLUL I10 Teorii )le %ompor*)men*,l,i in(r)%ion)l )l .%&i'o(ren,l,i" 9-1- T'oria 7io@ti0o1o2i(98
T'oria 7io@ti0o1o2i( (&0rind' /ai /&1t' 5ariant' (' a& (a '1'/'nt (o/&n %&%in'r'a id'ii 0otri5it (r'ia 'Ai%t o (or'1ai' 6ntr' a(ti5itat'a (ri/ina1 i 7io@ti0o1o2i'. P$ & atr%! /erma# Er#$t Uret$c&mer =*MMM*L4)>: mer/7#1 .e ! # a core!r e!eme#te!or 1e or1 # 6 o!o/ c c% ce!e .$ & ce: a creat %# $ $tem caracter o!o/ c com.!et. Pr #c .a!a $a !%crare 9# ace$t 1ome# % a (o$t Str&(t&ra (or0&1&i i (ara(t'r&1&i. Ace$ta co#$ 1era c: 6n ,&n(i' d' (on%tit&ia (or0ora1 %' 0ort di%tin2' 0atr& ti0&ri ,i)i('4 ,i'(ar' ti04 a5=nd 0r'di%0o)ii' %0r' (o/it'r'a &nor in,ra(i&ni %0'(i,i(': ti0&1 0i(ni(4 a%t'ni(4 at1'ti( i di%01a%ti(. N' int'r'%'a) (& 0r'(d'r' ti0&1 di%01a%ti( .re' #t 1 (er te ma!(orma cor.ora!e: 1e( c e#e a!e caractere!or $e@%a!e: $!a6 1e'5o!tat .$ & c mor(o!o/ cC 1 # .%#ct 1e 5e1ere .$ &o-me1 ca! re/$ m 9# acea$t cate/or e 1e6 ! m #ta! $c& 'o(re# C di%01a%ti(ii (o/it d' r'2&1 d'1i(t' %'A&a1'4 dar n& n&/ai4 o0'r'a) 6ntr@&n /od n'at'0tat4 6i 6n('0 (ari'ra in,ra(iona1 d&0 5=r%ta d' 18 ani i %&nt 'A0&i r'(idi5'i.

4<

Ne(re#entat de (si"iatrul german .rnest Hretsc"emer i americanul [.Sc"eldon care 5@n esen5 susin relaia dintre di$erite ti(uri mor$ologice i anumite tulburri (si"ice! iar @n $unc\ie de constituia cor(oral se (ot distinge di$erite ti(uri de indi+i#i % (icnic! astenic! atletic! dis(lastic! care comit anumite genuri de in$raciuni. 45

9-2- T'oria 2'n'ti(9:


De'5o!tarea te&# c !or mo1er#e 1e cercetare 9# 1ome# %! /e#et c a .erm $ #5e$t /area %#or 'o#e #o 9# 1ome# %! 6 o!o/ e . St%1 %! m cro$co. c a! cromo'om !or a .erm $ re!e5area car ot .%!% : re$.ect 5 (orm%!a cromo'om !or 9# ca1r%! ce!%!e . Cercetr !e 9# ace$t 1ome# % co#$em#ea' e@ $te#a %#or a6era cromo'om a!e !a $%6 ec care a% ma m%!t 1e %# cromo'om V $a% P 9# car ot .%! !or. Por# #1 1e !a ace$te rea! t : %# a%tor =Bro1$Q *L20: S&e!eO *LM3> $%$ # c a#oma! a /e#et c: c%m ar ( %# e@tracromo'om: .oate co#1%ce !a retar1are m #ta! !a %# com.ortame#t a#t $oc a! cr m #a!. La $(7r t%! $eco!%!% VIV 9#ce.%t%! $eco!%!% VV $e 1e$(oar am.!e $t%1 9# 9#c& $or 1 # A#/! a: S.U.A. A%$tra! a: .e 6r6a 1e #% 9# 5e1erea e5 1e# er %#e a#oma! cromo'om a!e: co#$ 1erat 1re.t .o$ 6 ! ca%' a com.ortame#t%!% cr m #a!. Car ot .%! %ma# are )4 1e cromo'om 1 $.% 9# ,0 1e .erec& : 1 # care ,,.erec& $%#t o6 #% $a% a%to/e# : ar o .erec&e e$te a!ct% t 1 # cromo'om $e@%a! C .e#tr% (eme e am6 $%#t cromo'om V: ar .e#tr% 6r6at %#%! e$te V ce!!a!t P. Se@%! /e#et c e$te co#1 o#at 1e .re'e#a $a% a6$e#a %#% cromo'om .art c%!ar #otat c% ! tera PB a$t(e!: (orm%!a (em # # #orma! e$te )4 VV: ar (orm%!a ma$c%! # e$te )4 VP. H# %rma (ert ! 'r o5%!%!% : ' /ot%! .r mete %# cromo'om V 1e !a mam: ar 1e !a tat: ( e %# cromo'om V: ( e %#%! 1e t . P. U#eor 9# t m.%! 1 5 ' %# .ot a.rea %#e!e a#oma! co#$t t%t 5e $a% ca! tat 5e: %#e!e a6ater 1e !a car ot .%! #orma!.

4:

F a doua aberaie cromo#omial este re(re#entat de sindromul )KK! unde a(are deci un cromo#om K in e)ces. 6redis(o#iia s(re comiterea de in$raciuni este maiaccentuat la indi+i#ii a+1nd aceast anomalie ! $a de cei atini de sindromulHline$elter . S(eci$ic (entru subiecii (urttori ai unui K su(limentar este comitereaunor in$raciuni de +iolen.

46

Pr ma a#oma! e o re.re' #t e@ $te#a $%.! me#tar a %#% cromo'om 1e t .%! V: a57#1 (orm%!a VVP: a#oma! e 1e#%m t $ #1rom%! U!e #e(e!ter. Per$oa#e!e ce .re' #t acea$t a#oma! e a% o a.are# ma$c%! #: $%#t 9#a! : $!a6 : a% o . !o' tate .%6 a# 1e t . (em # #: 6ar6 rar $a% a6$e#t. S-a $ta6 ! t c (rec5e#a ace$te a#oma! .r #tre cr m #a! e$te 1e 3 .7# !a *? or ma mare 1ec7t 9# r7#1%! .o.%!a e /e#era!e. I#(rac %# !e com $e 1e ace$te .er$oa#e $%#t 1 5er$eB (%rt: a/re$ %#e: te#tat 5 1e omor etc.: 1ar $e .oate o6$er5a o te#1 # $.re Dtemat c< $e@%a!B &omo$e@%a! tate: .e1o( ! e: e@& 6 o# $m etc. D # .%#ct 1e 5e1ere .$ &o!o/ c: ace$te .er$oa#e $e e5 1e# a' .r #B .a$ 5 tate: t m 1 tate: te#1 #e $.re .o&o#1r e 1e.re$ e: 1e$eor .re' #t t%!6%rr m #ta!e.

42

9-3- T'oria inada0trii 7io@0%i+i(';0


Acea$t teor e a (ot (orm%!at 1e cr m #o!o/%! e#/!e' K!o( U #6er/ =*M20-*L4?> 9# a# W0? 9# !%crarea $a DPro71'/'1' ,&nda/'nta1' a1' (ri/ino1o2i'i<. Pe#tr% U #6er/: om%! e$te o ( # #% 1oar 6 o!o/ c: c %#a .$ &o!o/ c $oc a!: caracter 'at .r # D01a%ti(itat'<: a1 c .r # (ac%!tatea 1e a- mo1 ( ca reac a #% #%ma 9# (%#c e 1e #(!%e#e!e ( ' ce c& m ce: 1ar 9# (%#c e 1e (actor .$ &o!o/ c $oc a! .. EAi%t do& '1'/'nt' (' tr'7&i' a5&t' 6n 5'd'r' 1a ana1i)a %tr&(t&rii 7io@ 0%i+i(': n&(1'&1 (on%tit&iona1 i ,&n(ia /ora1. N&(1'&1 (on%tit&iona1 re.re' #t $%ma te#1 #e!or reac o#a!e a!e .er$oa#e : c%.r #'7#1 .atr% tr$t%r .$ &o!o/ ce (%#1ame#ta!eB o Ca0a(itat'a re$.ect 5 # 5e!%! ma@ m .e care .oate $-! at #/ #te! /e#a %#e .eroa#e $%6 #(!%e#a %#or co#1 o.t me 1e me1 %C o Va1iditat'a re$.ect 5 ca#t tatea 1e e#er/ e 1e care 1 $.%#e .er$oa#aC o Sta7i1itat'a re$.ect 5 (ac%!tatea $%6 ect%!% 1e a 1o67#1 com.ortame#te (erme: ( @at .r # o6 ce %r 1%ra6 !e: 9# aa (e! 9#c7t $ .oat (ace ace!ea !%cr%r : 9# ace!a (e! eco#om $ #1 (oraC o So1iditat'a tr$t%r ce $e re(er !a coe' %#ea #te#$ a .er$o#a! t : 9# o.o' e c% 1 $oc a6 ! tatea.

53

re(re#entat de criminologul suede# Flo$ Hinberg care sus\ine e)isten\a a dou elemente (rinci(ale ce trebuie a+ute @n +edere la anali#a s#ructurii bio5(si"ice i anume %5 nucleul constitu\ional* ca(acitate! +alidit\i! stabilitate i soliditate,=5 $unc\ia moral a indi+idului *cunotin\e morale sumare! general acce(tate!modi$icate! a$ecti+i,! iar (rin combina\ia acestor 2 elemente 5 (ot re#ulta indi+i#i inada(ta\ice intr @n con$lict cu legea.

4<

9-9- T'oria anor/a1iti1or 7io1o2i('


Re.re'e#ta#t%! ace$tor teor e$te me1 c%! m ! tar ta! a# Ce$are Lom6ro$o =*M03-*L?L>: #$c%t !a Ve#e a: %#1e a $t%1 at me1 c #a $a $.ec a! 'at 9# .$ & atr e3*. E$te teoret c a#%! ce! ma re.re'e#tat 5 9# ceea ce .r 5ete or e#tarea 6 o!o/ c 9# teor !e ca%'a! t 1 # cr m #o!o/ e: care a (c%t 1 # 1eea t .%!% ( ' c 1e cr m #a! o ca%' #tr #$ec a cr me . T'oria %a %&%in' (4 6n '%'n4 (ara(t'ri%ti(i1' ,i)i(' a1' indi5id&1&i 'ra& indi(atorii d' 7a) ai d'2'n'rrii i inada0trii %o(ia1'. Pe#tr% Lom6ro$o: (r a e@c!%1e #(!%e#a (actor !or $oc a! ( ' c : ere1 tatea 1 # .%#ct%! 1e 5e1ere a! #(!%e#e e a$%.ra cr m #a! t : a a5%t o mare m.orta#: 1eoarece a co#$ 1erat act%! cr m #a! ca .e o (ata! tate ere1 tar.3, C% a!te c%5 #te cr m #a!%! $em#a c% $trmo $ : tot cr m #a! : crora !e-a .$trat caracter $t c !e ( ' ce art7#1 c $t /mate!e $trmo !or $e tra#$m t .r # /e#era : cr m #a! ( #1 9##$c% . St%1 !e !om6ro' e#e $e re(er !a %#e!e ma!(orma mor(o(%#c o#a!e 1e #at%r 1e/e#erat 5: cercetr !e a@7#1%-$e 9# $.ec a! a$%.ra com.ortame#te!or .$ & ce. Ba'7#1%-$e .e .ro.r !e $t%1 : 1ar .e cercetr !e %#or .$ & atr 1 # e.oc: Lom6ro$o $ta6 !ete e@ $te#a %#or a#oma! 9#tre Dn'7&n&1 /ora1< D(ri/ina1&1 6nn%(&t< ma c% $eam $%6 a$.ect%! $ m%!% mora!. E@am #area D(ri/ina1&1&i n'7&n< $coate ea !a 5ea! ace!ea $t /mate ca 9# ca'%! Do/&1&i (ri/ina1<: $t /mate ce $%#t e@.! cate 1e acea$t 1at .e 6a'a 1e/e#ere$ce#e . Cercetr !e !om6ro' e#e a% co#$t t% t .%#ct%! 1e .!ecare a! %#or #%meroa$e #5e$t /a c% caracter t # ( c !e/ate 1e (e#ome#%! cr m #a!. A#a! 'a m #% oa$ a tr$t%r !or cr m #a!%!% (ace 1 #
51

/esare ?ombroso s5a nscut la 6 noiembrie 1<35 la iena. ]i5a $cut studiile la $acultile din 6ado+a! iena i 6a+ia! iar din anul 1<5: a ince(ut s lucre#e ca medic militar.n anul 1<64 i se @ncredinea# cursul de (si"iatrie la Oni+ersitatea din 6a+ia i de+ine! @n acelasi tim(! director al unui a#il de alienai. 52 F. Cuda! /riminalitatea 9 F istorie medico5legal rom1neasc! .ditura 6aralela 45! 2332! (. 24.

4:

Lom6ro$o %# .rec%r$or a! 6 ot .o!o/ e . K.era $a co# #e co#$tatr 1eo$e6 t 1e %t !e act%a!e 9#c: c%m ar ( 1e e@em.!% ce!e re(er toare !a #(ractor 6o!#a5 m #ta!.

9-;- T'orii 0%i+o@/ora1' 0ri5ind 5io1'na %(+i)o,r'n&1&iH# /e#era!: teor !e .$ &o-mora!e atr 6% e cr m #a! tatea co#(! cte!or #ter#e: .ro6!eme!or emo o#a!e $a% $e#t me#te!or 1e #$ec%r tate: #a1ec5e# #(er or tate. Com.ortame#t%! cr m #a! #(rac o#a! tatea$%#t $ m.tome a!e .ro6!eme!or emo o#a!e (%#1ame#ta!e. Teor !e .$ &o-mora!e .%# acce#t%! .e caracter $t c !e .er$oa#e : .e(actor .$ &o/e# .$ &omora! . D 5er$ tatea e@.! ca !or 1e #at%r.$ &omora! (ace 1 ( c ! o c!a$ ( care a ace$tora. Ace$te teor .oart: ma m%!t $a% ma .% #: am.re#ta 1 rect a .$ &a#a! 'e (re%1 e#e $a% a/7#1 r a!tor .$ &a#a! t TEKRIA INSTINCTELKR30 - $tr%ct%ra a(ect 5 a %#% #1 5 1 $e 1e/ra1ea' 9#tr-%# .roce$ !e#t ce 9! co#1%ce !a com terea act%!% cr m #a!: 1ator t #1 (ere#e a(ect 5e a #1 5 1%!% . TEKRIA PERSKNALITAEII CRIMINALE $a% TEKRIA CURENTULUI CLINIC3) - a#%m te tr$t%r .$ &o!o/ ce a!e %#% #1 5 1 a!ct% e$c D#%c!e%! ce#tra! a! .er$o#a! t cr m #a!e< =e/oce#tr $m%!: a/re$ 5 tatea: !a6 ! tatea: #1 (ere#a a(ect 5: #$ta6 ! tatea mora!> care .oate 1emo#$tra ca.ac tatea cr m #a! a #1 5 1%!% $tarea .er c%!oa$: ace$tea .%t7#1 ( 1e. $tate .r # te$te: a.arat%r me1 ca!: etc
53 54

a(arine crimnologului .tienne de 8ree$ a(arine renumitului criminolog $rance# 7ean 6inatel

53

51

CAPITOLUL 10 Re)bili*)re) i rein*ro ,%ere) 2n .o%ie*)*e ) .%&i'o(ren,l,i ;-1- Bo1na5&1 %(+i)o,r'ni( 0rin o(+ii %o(i'tii55
D # .%#ct 1e 5e1ere $oc a!: $a% ma 6 #e ' $ .%#ct%! 1e 5e1ere a! $oc etat #ceea ce .r 5e$te 6o!#a5%! .$ & c: ace$te .er$oa#e $%#t $%#t 5a'%te ca ( #1 #1 5 ' .er c%!o$ .o$ 6 ! $a% 5 tor cr m #a! : #(ractor . Ace$te .er$oa#e $%#t mar/ #a! 'ate: e@c!%$e 1 # $oc etate: $e #cearca c& ar #e/area e@ $te#te !or:$t /mat 'ate. Soc etatea: oame# #% 5or $a a 6a co#tact c% ace$t oame# : #% 5or $a rec%#oa$ca ca ( #1 $.ec me#e %ma#e: .%r $ $ m.!% mar/ #a! 'ea'a: /#ora # ce! ma (er c t ca'. Dar $a #% % tam ca ce ma mar ( !o'o( a ome# r a% (o$t 1 a/#o$t cat c% 1 (er te 6o! .$ & ce: ( !o'o( care a% (o#1at co#ce.t%! 1e$oc etate: 1e c 5 ! 'at e $ ceea ce #$eam#a $a ( c 5 ! 'at.Soc etatea: oame# 1 # E%r%! 6o!#a5 !or 1e $c& 'o(re# e 5a1 1oar o m ca .arte1 # com.ortame#t%! 6o!#a5%!% : 1e o6 ce : ce 1 # E%r%! !% 5a1 1oar .artea %rataa ace$te a: cr 'e!e care $e ma# (e$ta 1 (er t # (%#ct e 1e .er$oa#a: (r%$trareaac%m%!ata 1ea!%#/%! t m.%!% : (r%$trare care $e re5a$a 1 # .acate .e ce 1 # E%r.E 5a1 o .er$oa#a care a a5%t ca#15a ce5a: 1ar care #% $e $t e 1 # ce mot 5e ace1at: D$ a . er1%t m #t !e<: care #% ma e$te .r #tre e : o .er$oa#a care #% ma re.re' #ta # c %# (e! 1e #tere$: D%# acce$or %< care $-a %'at $ tre6% e #!oc% t.K .er$oa#a $.%#ea D...#e6%# 1e$c& 1 ca!ea ar #te!e.t o %rmea'a.<Bo!#a5 $%(er #' 1e $c& 'o(re# e: # a#%m te $ t%at $ $%6 $%.ra5e/&ere .ot1e'5o!ta a.t t%1 # e@traor1 #are: ta!e#te a$c%#$e # m #tea !or: care o1ata1e$co.er te .ot ( 5a!or ( cate: #1 (ere#t 1e 1ome# %! # care a% (o$t 1e$co.er te.

55

Sabadu Ionu Sebastian 9 Sc"i#o$renia! un nou mod de +ia! 233:

52

Din (acate societatea uita ca acesti oameni au $acut cand+a (arte din anumitegru(uri sociale! ca ei au a+ut o +iata (er$ect normala (ana in momentuldebutului! ca acesta boala nu $ace di$erente! ca oricine (oate sa $ie +ictimaacestei boli.

53

;-2-B'tod' d' r'a7i1itar'


/once(tul de reabilitare (si"iosociala include conce(tul de reada(tare si se adauga unor as(ecte care tin de a(ararea dre(turilor bolna+ilor sc"i#o$reni! (rin restabilirea stimei de sine si (rin acce(tarea bolna+ului de catre antura; dre(t o (ersoana de(lina.Neabilitarea (si"osociala56 im(lica $a(tul ca (acientul (oate $unctiona din ce in ce mai bine in calitate de subiect in mediul sau social.Cene$iciile reada(tarii nu sunt doar cele sesi#abile de societate52. Sco(ul reabilitarii (si"isociale este de a imbunatati calitatea +ietii bolna+ului sc"i#o$ren (rin asistarea acestuia in asumarea res(onsabilitatii (ro(iei +ieti si a $unctionarii in masura (osibilitatilor! acti+ si inde(endent in societate./ele mai im(ortante ser+icii de reabilitare (si"osociale! care sunt asigurate sub $orma unui continuum! includ sociali#area! ser+iciile recreati+e! +ocationale! re#identiale! antrenamentul in de(rinderi cotidiene si managemente de ca#.In (lus $ata de acestea! $acilitatile de reabilitare (si"osociala (ot sa includa e+aluarea bene$iciarilor! di+erse acti+itati de (lani$icare! (rograme educationale! in$ormari ;uridice si su(ort $amilial sau (ersonal.Indi+i#ii care (artici(a la asemenea (rograme! (ot sa aiba ne+oie de ele (e termen scurt sau inde$init! insa ma;oritatea bene$iciarilor sc"i#o$reni au ne+oie de ele! (e termen inde$init.6rogramele sunt o$erite in conte)tul unui mediu su(orti+ si nonstigmati#ant ! in comunitate! in asa $el incat sa (una accent mai degraba (e calitatea de (ersoana! decat (e cea de bolna+ sc"i#o$ren a indi+i#ilor! cu intensi$icarea sentimentelor indi+iduale de res(onsabilitate si +aloare (ersonala5<.Inter+entiile (si"osociale des$asurate (entru! o mai buna continuitate a ingri;irilor si o ameliorare a calitatii +ietii bolan+ilor sc"i#o$reni! re(re#inta un sistem de actiune com(le) care im(lica o abordare multidisci(linara! integrata si coerenta.Demersurile de acest $el isi gasesc cadrul ideal in (oliticile comunitare de ingri;ire in sanatatea mentala! (olitici a
56

Ona dintre cele mai com(lete de$initii ale reabilitarii este cea data de I.Nutman *in >ug"es! ?e"ma si 0rt"ur! 1::6,.Neabilitarea (si"osociala se re$era la un s(ectru larg de (rograme (entru (ersoanele cu boli (si"ice cu e+olutie indelungata.0ceste (rograme sunt conce(ute (entru a intari abilitatile si de(rinderile necesare indi+i#ilor! in asa $el incat sa +ina in intam(inarea ne+oilor re#identiale! +ocationale! de sociali#are si de#+oltare (ersonala ale acestora . 52 care il $ac (e indi+idul +i#at mai usor de acce(tat (entru antura; sau care reduc costurile ingri;irilor, ci c"iar de catre (acientul insusi!(rin ameliorarea calitatii +ietii sale! de #i cu #i 5< F de$initie mai scurta! care (une accent mai degraba (e statutul de cetatean al (acientului sc"i#o$ren ca sco( $inal al reabilitarii sociale! este cea a lui C.Saraumo*1665,.Du(a acesta! reabilitarea (si"isociala este ansamblu (roceselor directe si indirecte care incearca sa diminue#e stigmatele maladiei mentale! sa creasca com(etentele sociale ale (acientilor de#inserati si in $ine! sa de#+olte in interiorul comunitatii $acilitati concrete de W (osibilitati de +iata W (entru (acientii de#inserati

54

caror necesitate este resimtita stringent si in (si"iatria romaneasca..)trem de utile se do+edesc a $i mi;loacele ino+atoare de inter+entie (recum managementul de ca#! (ac"etele de ser+icii de reabilitare si te"nicile de reada(tare! a$late la dis(o#itia (ro$esionistilor de sanatate mentala.'oate acestea determina o crestere a calitatii +ietii clientilor! dar au si o e$icienta costRbene$iciu mai mare.De#+oltarea unor (olitici comunitare si a unor te"nici de inter+entie (si"osociala a largit s$era de interes in tratamentul sc"i#o$reniei.6ro$esionistii din sanatatea mentala trenuie obligatoriu! sa acorde atentie urmatorilor $actori % necesitatea unui tratament com(le) si de durata di$erentirea indi+iduala cu (ri+ire la abordarea tera(eutica rolul (acientului in (rocesul tera(eutic limitele im(use in tratament de de$icitele de (rocesare a in$ormatiei In sinte#a reabilitarea (si"olociala (resu(une un demers tera(eutic indi+iduali#at! de im(licare si de res(onsabili#are a (acientului in cadrul conte)tuui sau social ! in asa $el incat acesta sa5si (oata recastiga dre(turile si ca(acitatile! (rin %(osibilitatea de a a+ea o locuinta (ro(iemai mult sau mai (utin (rote;ata!in $unctie de ne+oi! dar care sa se constituie intr5un s(atiu e)istential (ri+at =(osiblitatea de a (artici(a la (roducerea de bunuri! recom(ensa $iind aceea a obtinerii unui statut de (roducator de +alori sociale sau economice = (osibilitatea de a a+ea acces la reteaua de su(ort social.Daca obiecti+ele tera(eutice ale reabilitarii sunt atenuarea (ana la dis(aritie a $enomenului (si"o(atologic si (re+enirea recaderilor! com(ensarea de$icitului de (ersoanalitate! reada(tarea gradata la e)igentele sociale si (ro$esionale! reintegrarea in $amilie5incadrarea intr5o acti+itate utila! inter+entia tera(eutica in sc"i#o$renie urmareste stabilirea unei relatii ba#ate (e incredere! reducerea an)ietatii (acientului! mentinerea integritatii biologice! stabilirea unei comuncari clare! consistente si desc"ise.6rimele demersuri tera(eutice in sc"i#o$renie au utili#at te"nici (si"onalitice! atat cu (acientul cat si $amilia acestuia. Delirul si tulburarile de gandire ale (acientului sc"i#o$renic ar (utea $i intelese ca o a(arare im(otri+a an)ietatii5:.6ornind de la aceasta (remisa! s5au utili#at anumite te"nici! cu sco(ul de a da un inteles gandurilor irationale ale sc"i#o$renicului si (entru a e)(lora semni$icatia simbolica a acestui material.'otusi ! desi demersurile (si"odimanice
5:

'era(euii (si"analisti Qrieda Qromn5Neic"mann*1:54, si 7o"n Nosen*1:42,

55

si e)(erientialiste sunt rar $olosite asta#i! mai ales in absenta unei medicatii adec+ate! unii (acienti sc"i#o$renici ras(und bine la tera(ia su(orti+a.On as(ect s5a do+edit e+ident.6si"otera(ia singura nu (oate constitui un tratament su$icient al sc"i#o$reniei! ea nu +indeca sc"i#o$renia! uneori medicamentele reusesc acest lucru ! dar (si"otera(ia singura nicodata.'ratamentul medicamentos este cel mai im(ortant in recu(erarea bolna+ului sc"i#o$ren! iar (si"otera(ia +ine ca un tratament ad;u+ant! care imbunatateste re#ultatele tera(iei medicamentoase.6si"otera(ia moderna in sc"i#o$renie se concentrea#a asu(ra (roblemelor cogniti+e ca si asu(ra (roblemelor de ada(tare sociala! asociate tulburarii.6rinci(alele metode utili#ate (entru reabilitarea si reinsertia sociala a bolna+ului sc"i#o$ren! sunt % tera(ia com(ortamentala! (si"otera(ia indi+iduala! (si"otera(ia de gru(! (si"otera(ii de orintare $amiliala.

Terapia comportamentala %
6lanul tera(eutic (entru sc"i#o$renie trebuie sa tina cont atat de abilitatile cat si de de$icientele bene$iciarului.'e"nicile com(ortamentale se ba#ea#a (e $olosirea unor recom(ense si in+atarea de abilitati sociale! menite a imbunatati com(ortamentul social! auto5su$icienta! abilitatile (ractice si comunicarea inter(ersonala./om(ortamentele ada(tati+e sunt incura;ate $olosind laude ! recom(ense (e care (acientii le considera de#irabile.In $elul acesta ! $rec+enta com(ortamentelor de+iante5cum ar $i +orbitul tare! +orbitul de unul singur in (ublic! ado(tarea unor (o#itii cor(orale ciudate5(oate $i redusa.

Psihoterapia individuala :
/ele mai bune studii asu(ra e$icientei (si"otera(iei in tratamentul sc"i#o$reniei au aratat ca (si"otera(ia este de a;utor si contribuie la imbunatatirea e$ectelor (o#iti+e ale tera(iei medicamentoase .'i(urile de tera(ii luate in anali#a de catre studiile res(ecti+e au $ost tera(ia su(orti+a si tera(ia orientata catre insig"t*intelegerea de sine,.Indi$erant de ti(ul de (si"otera(ie! deosebit de im(ortant este ca (acientul sa se simta in siguranta.6si"otera(eutul trenuie sa (rocede#e in asa $el incat (acientul cu sc"i#o$renie sa ca(ete incredere in el! sa simta ca (si"otera(eutul c"iar +rea sa il inteleaga si +a $ace tot (osibilul (entru a reusi acest lucru.'era(eutul trebuie sa transmita un sentiment de incredere in (otentialul uman al bolna+ului cu sc"i#o$renie! indi$erant cat de ciudat ! ostil! 56

bi#ar sau (erturbal (oate $i (acinetul la un moment dat .6si"otera(ia cu un (acient sc"i#o$ren ar treui des$asurata (e durata a cator+a decenii! si nu doar a cator+a luni sau ani.

Psihopterapia de grup :
'era(ia de gru( (entru (acintii cu sc"i#o$renie este orientata catre as(ectele (ragmatice ale +ietii! cum ar $i ingri;rea cor(orala! auto5intretinerea !relatiile cu ceilalti.8ru(urile (ot a+ea di+erse orientari teoretice! com(ortamentale! (si"odinamice sau su(orti+e.8ru(urile tera(eutice sunt $oarte utile in reducera i#olarii sociale! in crearea unui sentiment de coe#iune cu membrii gru(ului (recum si ca mediu in care (acientii cu sc"i#o$renie (ot su(une testului realitatii multe dintre ideile lor delirante.8ru(urile su(orti+e (ar a $i mai bene$ice decat cele inter(retati+e*adica cele ale caror sco( este cresterea intelegerii de sine,.

Psihoterapii de orientare familiala %


0st$el de tera(ii sunt utile in recu(erarea bolna+ului sc"i#o$ren si in managementul general al acestuia.6entru ca adesea (acientii sunt e)ternati din s(ital intr5 o stare doar (artial remisa! $amilia in mi;locul careia se reintoarce (acientul (oate bene$icia de o scurta dar intensa tera(ie.0ceasta trebuie sa se concentre#e asu(ra situatiei imediate si trebuie sa includa identi$carea si e+itarea situatiilor (otential (roblematice.0tunci cand (roblemele a(ar in cadrul $amiliei reunite cu bolna+ul sc"i#o$ren! tera(ia trebuie sa se concentre#e asu(ra re#olutiei ra(ide a con$lictului.Olterior (erioadei (ost5e)ternare un subiect im(ortant de abordare in tera(ia cu $amilia (acientului este (rocesul de recu(erare! in s(ecial as(ecte legate de durata acestuia si de (osibila sa e+olutie.0desea! membrii $amiliei! bine intentionati! incura;ea#a bona+ul cu sc"i#o$renie sa isi reia acti+itatile curente mult (rea de+reme.F asemenea (ers(ecti+a o(timista isi are originea atat in necunoasterea naturii acestei boli cat si in $a(tul ca multe $amilii nu (ot acce(ta $a(tul ca sc"i#o$renia este o boala gra+a. 6si"itera(eutul trebuie sa a;ute $amilia sa inteleaga gra+itatea bolii! $ara insa a5i descura;a..nuntand cam(ul si tendintele (si"otera(iei! trebuie sa se retina ca orice

52

(rocedeu (si"otera(eutic (oate $i util in reabilitarea si reintegrarea sociala a bolna+ului! daca acesta resimte bene$ic inductia sugerata*intuiti+ sau e)(licati+, de catre tera(eut.

5<

CAPITOLUL VI: Con(1&)ii-

5:

ANE#E

63

BIBLIOGRA"IE%
1. 6si"ologie 7udiciar 8eneral 5 /amil 'nsescu! ed. Sitec"! /raio+a! 233: 2. 'ratat Oni+ersitar de 6si"ologie 7udiciar 9 'udorel Cutoi! ed. 6inguin CooL! Cucureti! 2336 3. Sabadu Ionu Sebastian 9 Sc"i#o$renia! un nou mod de +ia! 233: 4. 8eorge Ionescu 9 'ulburrile (ersonalitii ed. 0sLle(ios! Cucureti! 1::2 5. DurL"eim .. 5 Des(re suicid! ed. Institutul .uro(ean! Iai! 1::3 6. 0l$red 0dler 9 Sensul +ieii! ed. I.N.I.! Cucureti! 1::5 2. /$. Dicionar de 6si"ologie 9 .d. Oni+ers .nciclo(edic! Cucureti! 1::6 <. F. Cuda! /riminalitatea 9 F istorie medico5legal rom1neasc! .ditura 6aralela 45! 2332! (. 24. :. Princi(iile medicinei interne 9 >arrison= Medicina Interna 9 ?.8"erasim si colaboratorii 10. Abordare psihosocial a sinuciderii ca form particular a violenei: Analiz documentar nstitutul !aional de "riminologie # $00% 11. /urs /riminologie 5 Qacultatea de Dre(t i 0dministraie 6ublic /onstana lector uni+. dr. Ion 0ng"el 12. Su(ort de curs /riminologie 9 Qacultatea de Dre(t S(iru >aret ! (ro$. Dr. alerian /ioclei 13. ZZZ.labormed.eu 14. ZZZ.scritube.com 15. ZZZ.scribd.com 16. ZZZ.criminologie.ro 12. ZZZ.martin5s#alai.ro 1<. ro.ZiLi(edia.org 1:. ZZZ.(siconsulting.ro $0. ZZZ.e5(si"iatrie.ro

61

Potrebbero piacerti anche