Sei sulla pagina 1di 734
ISLAM ANSIKLOPEDISI isLAmM ALEMi TARIH, COGRAFYA, ETNOGRAFYA VE BIYOGRAFYA LUGATI MILLI EGITIM BAKANLIGININ KARARI UZERINE ISTANBUL UNIVERSITESL EDEBIYAT FAKULTESINDE (A. ADIVAR vy, 1955, R. ARAT v. 1964, A. ATES v. 1966, C. BAYSUN v, 1968) T. YAZICI, 8. BULUC, (v. 1984), KAFESOGLU (v. 1984), O.F. KOPRULU, B. KUTUKOGLU, A. S. FURAT, N. HOCA TARAFINDAN LEYDEN TABI ESAS TUTULARAK TE'LiF, TADIL, fKMAL ve TERCUME SORETIYLE NESREDILMISTIR 12/2, CiLT TUG — TURSIZ KOLTUR VE TURIZM BAKANLIGI MILLE EGITIM BASIMEVI ISTANBUL 1988 TUG. Tarklerde bayrak fb. bk sibi tim bic devlet ve hakimiyet alameti Tug, menge’ bakamundan ski dint merasim- lerle igi: olup, sonradan hakimiyet alimeti olarak kallandemgtr. ‘Tug kelimesinin nereden geldigi bilinmemelde berdber, Turk lehgelerinde tak ve tui, Cince de tu veya tuk (9) geklinde gegmektedic. Ginco gelti (ts) ‘ne Chow gibi ecki eserlerde rastlanmalcadhe CK ang-hat salu, 28, 66>), Ancak, bu eserlerin do. Hun gaéyndan sonra yeniden kaleme ainrms oldue- farm géz Sntinde tutroak gerekir (bk. O. Franke, Geschichte des chinesischen Reiches, Berlin-Leipzig, 1937 UL, 64), Hun imparatorlogenun kurulugt (im, 8. 205) ile tug kelimesi Cin ‘de daha ook kl- fanalmaya baslandh ( Shihechi, 7, 24%: difer_ mets fer igin bk, yine Kangehsi, ayn. yer.) Bu arada tolitilmes! gereken bie nokta da, tugun yalni- ca ath kKavimlere mahsus bir hékimiyer timssli, Cin'de ise. mibet ve dint merisimlerde boruyucu bir rab sembolt olarak fullamlmsy olmasidr. Son radan Mojullarm yalde" sindede bu husdsivetler irr [bk med, BAYRAK |, Tug kelimesi Turklerle akraba havior lerde tirtd gebillerde geger: Mogulea’da tla tut deniyordu