Sei sulla pagina 1di 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR)

MINGGU MODUL / TAJUK 1 MODUL 1 2-3 KESIHATAN FIZIKAL JAN TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh. 1.1.2 Menyatakan tanda-tanda akil baligh bagi lelaki dan perempuan

STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 1 Tahap Penguasaan 2

CATATAN Rujuk Modul Pengajaran Dan Pembelajaran

2 6-10 JAN

MODUL 1 1.1 Mengetahui dan KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN serta perkembangan fizikal REPRODUKTIF yang sihat.

1.1.3 Menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila akil baligh

Tahap Penguasaan 2

3 MODUL 1 1.1 Mengetahui dan 13-17 JAN KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN serta perkembangan fizikal yang sihat. REPRODUKTIF

1.1.4 Menyatakan tempoh kitaran haid.

Tahap Penguasaan 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR)

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN 4 MODUL 1 1.1 Mengetahui dan 20-24 JAN KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN serta perkembangan fizikal yang sihat. REPRODUKTIF

STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 1.1.5 Menjelaskan tiada Tahap Penguasaan gangguan aktiviti harian semasa 4 haid.

CATATAN

5 27 - 31 JAN

MODUL 1 1.1 Mengetahui dan KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN serta perkembangan fizikal yang sihat. REPRODUKTIF

1.1.6 Menjelaskan cara pengurusan diri apabila mengalami haid dan ihtilam.

Tahap Penguasaan 5

6 3-7 FEB

MODUL 1 1.1 Mengetahui dan KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN serta perkembangan fizikal REPRODUKTIF yang sihat.

1.1.7 Mengenal pasti perubahan Tahap Penguasaan yang mungkin dialami semasa 4 haid.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR)

MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN 7 MODUL 1 1.2 Mendemonstrasi 10 - 14 KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan kemahiran FEB TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang REPRODUKTIF mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Menyatakan cara menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri. 1.2.2 Menyatakan cara menghormati perubahan fizikal individu lain.

STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 2

CATATAN

8 17 - 21 FEB

MODUL 1 1.2 Mendemonstrasi KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan kemahiran TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang REPRODUKTIF mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

1.2.3 Menyatakan cara menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal pada diri sendiri, rakan dan keluarga.

Tahap Penguasaan 4

9 24 - 28 FEB

MODUL 1 1.2 Mendemonstrasi KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan kemahiran TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang REPRODUKTIF mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

1.2.4 Menyatakan batas sentuhan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri.

Tahap Penguasaan 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR)

MINGGU MODUL / TAJUK 10 MODUL 1 03 -07 KESIHATAN FIZIKAL MAC TAJUK : PEMAKANAN

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Melakar dan melabel Piramid Makanan Malaysia. 1.3.2 Mengenal pasti kumpulan makanan mengikut aras Piramid Makanan Malaysia.

STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 1 Tahap Penguasaan 2

CATATAN

11 10 - 14 MAC

MODUL 1 KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : PEMAKANAN

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.3.3 Menyatakan kepentingan pengambilan pelbagai jenis makanan berdasarkan Piramid Makanan Malaysia.

Tahap Penguasaan 3

12 17 - 21 MAC

MODUL 1 KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : PEMAKANAN

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.3.4 Menjelaskan kepentingan pengambilan sarapan yang sihat.

Tahap Penguasaan 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 13 MODUL 1 31 MAC - KESIHATAN FIZIKAL 04 APRIL TAJUK : PEMAKANAN STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.5 Menjelaskan kepentingan kualiti pembungkusan dan maklumat yang terdapat pada label makanan iaitu tarikh luput dan kandungan bahan. STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 5 CATATAN

14 07 - 11 APRIL

MODUL 1 KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : PENYALAHGUNAAN BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Menyatakan contoh makanan dan minuman yang mengandungi alkohol berdasarkan label.

Tahap Penguasaan 1

15 14 - 18 APRIL

MODUL 1 KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : PENYALAHGUNAAN BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri keluarga dan masyarakat.

1.4.2 Menyatakan kesan jangka Tahap Penguasaan 2 masa pendek tehadap fizikal dan mental akibat pengambilan alkohol.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 16 MODUL 1 21 - 25 KESIHATAN FIZIKAL APRIL TAJUK : PENYALAHGUNAAN BAHAN STANDARD KANDUNGAN 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri keluarga dan masyarakat. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 1.4.3 Menyatakan kesan jangka Tahap Penguasaan masa panjang terhadap fizikal 2 dan mental akibat pengambilan alkohol. CATATAN

17 MODUL 1 28 APRIL - KESIHATAN FIZIKAL 02 MEI TAJUK : PENYALAHGUNAAN BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol.

Tahap Penguasaan 3

18 05 - 09 MEI

MODUL 1 KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : PENYALAHGUNAAN BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri keluarga dan masyarakat.

1.4.5 Mendemonstrasi cara menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan alkohol kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.

Tahap Penguasaan 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 19 MODUL 2 12 - 16 KESIHATAN MENTAL, EMOSI MEI DAN SOSIAL TAJUK : PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 2.1.1 Menyatakan maksud Tahap Penguasaan konflik dan stres. 1 2.1.3 Menyatakan punca konflik Tahap Penguasaan dan stres dalam diri sendiri. 2 CATATAN

20 19 - 23 MEI

MODUL 2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL TAJUK : PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Mengenal pasti tandaTahap Penguasaan emosi, kepentingan dan cara tanda konflik dan stres dalam diri 2 mengurus emosi untuk sendiri. meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

21 26 - 27 MEI

MODUL 2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL TAJUK : PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.4 Menyatakan kesan konflik emosi, kepentingan dan cara dan stres terhadap diri sendiri. mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Tahap Penguasaan 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 22 MODUL 2 16 - 20 KESIHATAN MENTAL, EMOSI JUN DAN SOSIAL TAJUK : PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.5 Memilih cara mengurus emosi, kepentingan dan cara konflik dan stres. mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 4 CATATAN

23 23 - 27 JUN

MODUL 2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL TAJUK : KEKELUARGAAN

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1 Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan. 2.2.3 Menjelaskan kepentingan ramai sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial.

Tahap Penguasaan 2 Tahap Penguasaan 5

24 MODUL 2 30 JUN - KESIHATAN MENTAL, EMOSI 04 JULAI DAN SOSIAL TAJUK : KEKELUARGAAN

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.2 Menerangkan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga dalam mencegah serta menangani gejala sosial.

Tahap Penguasaan 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 25 07 MODUL 2 - 11 JULAI KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL TAJUK : PERHUBUNGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.1 Menjelaskan kepentingan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran menyayangi diri sendiri dan ahli interpersonal serta komunikasi dalam keluarga. berkesan dalam kehidupan harian. STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 1 CATATAN

26 14 - 18 JULAI

MODUL 2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL TAJUK : PERHUBUNGAN

2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Menyatakan cara mengaplikasi kemahiran meluahkan perasaan kasih interpersonal serta komunikasi sayang dalam keluarga berkesan dalam kehidupan harian.

Tahap Penguasaan 3

27 21 - 25 JULAI

MODUL 2 KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL TAJUK : PERHUBUNGAN

2.3 Mengetahui dan 2.3.3 Mempamerkan cara mengaplikasi kemahiran meluahkan perasaan yang interpersonal serta komunikasi sesuai dalam pelbagai situasi. berkesan dalam kehidupan harian.

Tahap Penguasaan 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 28 MODUL 3 28 JULAI - KESIHATAN PERSEKITARAN 01 OGOS TAJUK : PENYAKIT STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 3.1.1 Menyatakan penyakit tidak Tahap Penguasaan berjangkit seperti penyakit 1 jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes. CATATAN

29 04 - 08 OGOS

MODUL 3 KESIHATAN PERSEKITARAN TAJUK : PENYAKIT

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.

3.1.2 Mengenal pasti simptom dan tanda penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes.

Tahap Penguasaan 2

30

11 MODUL 3 - 15 KESIHATAN PERSEKITARAN OGOS TAJUK : PENYAKIT

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.

3.1.3 Menyatakan kesan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes sekiranya tidak dikawal.

Tahap Penguasaan 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 31 MODUL 3 18 - 22 KESIHATAN PERSEKITARAN OGOS TAJUK : PENYAKIT STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.4 Menjelaskan cara mencegah penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes. STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 5 CATATAN

32 25 - 29 OGOS

MODUL 3 KESIHATAN PERSEKITARAN TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Menyatakan maksud rakan Tahap Penguasaan menjaga keselamatan diri dan sebaya. 1 mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

33 01 - 05 SEPT

MODUL 3 KESIHATAN PERSEKITARAN TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.2 Menerangkan peranan menjaga keselamatan diri dan rakan sebaya. mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Tahap Penguasaan 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 34 MODUL 3 08 - 12 KESIHATAN PERSEKITARAN SEPT TAJUK : KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.3 Membezakan pengaruh menjaga keselamatan diri dan positif dan negatif rakan mendemonstrasi kemahiran sebaya. kecekapan psikososial dalam kehidupan harian. STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 3 CATATAN

35 22 - 26 SEPT

MODUL 3 KESIHATAN PERSEKITARAN TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.4 Menjelaskan cara-cara menjaga keselamatan diri dan mengatasi pengaruh negatif mendemonstrasi kemahiran rakan sebaya. kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Tahap Penguasaan 5

36 MODUL 3 29 SEPT - KESIHATAN PERSEKITARAN 03 OKT TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.5 Memilih ciri rakan sebaya menjaga keselamatan diri dan yang boleh dijadikan suri mendemonstrasi kemahiran teladan. kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Tahap Penguasaan 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR) MINGGU MODUL / TAJUK 37 MODUL 3 06 - 10 KESIHATAN PERSEKITARAN OKT TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI 3.3.1 Menyatakan maksud bantu Tahap Penguasaan 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan mula. 1 kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi. CATATAN

38 13 - 17 OKT

MODUL 3 KESIHATAN PERSEKITARAN TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS

3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengenal pasti jenis pertolongan cemas dan kecederaan ringan seperti luka, kepentingan bertindak calar, lebam dan terseliuh. dengan bijak mengikut situasi.

Tahap Penguasaan 2

39 20 - 24 OKT

MODUL 3 KESIHATAN PERSEKITARAN TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.3 Menyatakan langkahlangkah yang diambil semasa memberi bantu mula untuk kecederaan ringan.

Tahap Penguasaan 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR)

MINGGU MODUL / TAJUK 40 MODUL 3 27 - 31 KESIHATAN PERSEKITARAN OKT TAJUK : PERTOLONGAN CEMAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Mengetahui asas 3.3.4 Menjelaskan kepentingan pertolongan cemas dan bantu mula mengikut situasi. kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan 3

CATATAN