Sei sulla pagina 1di 2

Konoha Theme

Toshiro M asuda Arranged by Chhidori Transcribed by blacknightshadows

4 4
Piano

4 4
5

Pno.

10

Pno.

15

Pno.

20

Pno.

Ichigo's Sheet Music - http://ichigos.com/

26

Pno.

32

Pno.

38

Pno.

43

Pno.

48

Pno.