Sei sulla pagina 1di 256

CHIMIE

Farm. Ioana MATEIU

1. Notiuni introductive.....pag 3 2. Antiseptice si de in!ectante.....pag " 2.1. Ha#ogenii....pag $ 2.1.1. C#oru# si compusii sai.....pag $ 2.1.2. Iodu# si compusii sai......pag % 2.2. &'idantii....pag ( 2.3. Compusii o'igenati.pag 1) 2.". Compusii argintu#uipag 11 2.$. Compusii mercuru#ui..pag 12 2.*. Compusii incu#uipag 13 2.%. Compusii staniu#ui..pag 1" 2.+. Compusii a#uminiu#ui.pag 1" 2.(. Compusii ,oru#uipag 1" 3. Antiseptice organice. A#coo#i.pag 1$ 3.1. A#coo#ii #iniari..pag 1$ 3.2. A#coo#ii cic#ici...pag 1% 3.3. Compusii car,oni#icipag 1+ 3.". Feno#iipag 1( 3.$. Aci ii..pag 21 ". -etergentii....pag 23 $. Co#orantii.........pag 2" *. C.imioterapice....pag 2$
2

*.1. -erivatii de nitro!uran....pag 2$ *.2. -erivatii de +/.idro'i/c.ino#ina.pag 2( *.3. Aci ii c.ino#oncar,o'i#icipag 3) %. Anti,iotice...pag 3" %.1. -erivatii de ,eta#actanine ..pag 3$ %.2. 0enici#ine de semisinte a.........pag ") %.3. -erivati de ce!em.....pag "% %.". 1incosamide 2 1incomicine....pag $( %.$. Macro#ide anti,acteriene........pag *) %.*. Anti,iotice po#ipeptidice.....pag *$ %.%. Aminog#ico ide.....pag *+ %.+. Anti,iotice cu structura aromatica............pag %3 %.(. Tetracic#ine#e....pag %* +. C.imioterapice cu speci!icitate #imitata....pag %+ +.1. Antitu,ercu#oase...pag %+ +.2. Anti#eproase...pag +3 (. Antimicotice..pag +" (.1. Antimicotice cu actiune nespeci!ica.pag +* (.2. Antimicotice de u #oca# cu actiune speci!ica..pag ++ (.3. Antimicotice a oice....pag +( (.". Anti,iotice antimicotice.....pag (2 (.$. Anti,iotice po#ienice...pag (2 (.*. Anti,iotice uti#i ate pentru tratamentu# mico e#or viscera#e ....pag (2 1). Antivira#e..pag (3 11. Inter!eronii.......pag (+ 12. Medicatia aparatu#ui respirator.....pag (( 12.1. Antitusive.......pag (( 12.2. E'pectorante....pag 1)2
3

12.3. Antiasmatice....pag 1)$ 13. Medicatia aparatu#ui cardio/vascu#ar.........pag 1)* 13.1. Cardiotonice........pag 1)* 13.2. Antiaritmice.....pag 111 13.3. 3#ocante a#e cana#e#or de ca#ciu.....pag 11* 13.". Anti.ipertensive...pag 11( 13.$. 4asodi#atatoare antiisc.emice....pag 13) 13.*. Medicatia antiateromatoasa....pag 13* 1". Medicatia sange#ui...pag 1"1 1$. 5u,stituentii de p#asma...pag 1"3 1*. 5istemu# nervos vegetativ co#inergic......pag 1"" 1*.1. M/Co#inomimetice....pag 1"* 1*.2. N/Co#inomimetice.....pag 1"+ 1*.3. M/Co#ino#itice...pag 1"+ 1*.". N/Co#ino#iticepag 1$1 1%. Ana#ge ice6 Antipiretice.....pag. 1$3 1+. Antiin!#amatoare ...pag. 1*) 1(. Anti.emoragice .pag. 1%) 2). 5u,stante medicamentoase antitrom,otice..pag 1%3 21. Antipar7insoniene .pag. 1+2 22. Neuro#eptice incisive .pag. 1+$ 23. Aneste ice genera#e 2 narcotice ...pag. 1(+ 2". Aparatu# digestiv ..pag. 212 2".1. 5timu#atoare si su,stituienti ai secretii#or digestive ...pag. 212 2".2. Antiu#ceroase ..pag. 21$ 2". 3. In.i,itoare#e secretiei gastrice .pag. 21% 2".". 4omitive6 antivomitive ...pag. 223 2".$. Antidiareice6 antiin!#amatoare intestina#e6 #a'ative si purgative ...pag. 22"
4

N&TIUNI INT8&-UCTI4E C.imia !armaceutica este stiinta care se ocupa cu studiul substantelor medicamentoae de natura chimica. Orice substanta medicamentoasa trebuie sa indeplineasca doua conditii: cea ca#itativa sa aiba puritate adecvata - sa poata fi administrata pacientului - sa aiba actiune terapeutica cea cantitativa doza in care actioneaza substanta respectiva Medicamentu# este o forma farmaceutica care poate contine una sau mai multe substante medicamentoase alaturi de excipienti.

&,iective#e c.imiei !armaceutice9


1. Cercetarea care a dus la obtinerea diferitelor clase de substante medicamentoase 2. Metode#e de preparare prin9 a. Extractie b. Sinteza alcalina c. Semisinteza d. Biosinteza . 5tudiu# proprietati#or medicamentoase ". Actiunea !armaco#ogica a. Efectele principale b. Efectele secundare c. Efectele adverse !. 0oso#ogia modul in care trebuie administrat medicamentul "armacopeea #omana Editia a $-a %"# $& este o colectie de norme calitative pe care trebuie sa le indeplineasca medicamentul. 'rima "armacopee a aparut in 1() * alcatuita pe trei sectiuni: +. ,ateria 'harmaceutica cuprinde aproximativ -- de substante ++. 'reparata 'harmaceutica cuprinde prescriptii
5

!i ico/c.imice

care

influienteaza

actiunea

substantei

+++. #efentiae et tabulae variae reactivi si diverse tabele

../.+. 0 denumirea comuna internationala.

C1A5A ANTI5E0TICE 5I -E:INFECTANTE


Antiseptice#e sunt substante antiinfectioase* care administrate local* pe piele* mucoase* pla1i au actiune bacteriostatica %opresc dezvoltarea microor1anismelor& sau bactericida %distru1 microor1anismele&. Antisepsia se realizeaza numai prin mi2loace chimice care reduc numarul de 1ermeni* dar nu sterilizeaza locul administrarii. -e in!ectante#e sunt substante cu a1resivitate crescuta3 ele distru1 microor1anismele %bactericide& si pot fi utilizate numai in mediu extern or1anismului uman %ex. pentru dezinfectia obiectelor si instrumentelor medicale* a pansamentelor* a rufariei din spitale* a mobilierului* a produselor biolo1ice&. -e in!ectia se realizeaza prin mi2loace chimice* fizice sau mecanice3 ea distru1e in totalitate microor1anismele pato1ene si produce sterilizarea mediului. E'trasomatic 0 dezinfectia aerului* apei* obiectelor sanitare %0 in afara pielii& Episomatic 0 dezinfectia pielii mucoasei 5u,stante#e antiseptice si de in!ectante tre,uie sa indep#ineasca anumite conditii9 Antiseptice#e9 Sa aiba cel putin efect bacteriostatic* preferabil bactericid Sa afecteze un numar cat mai mare de 1ermeni pato1eni Sa aiba indice terapeutic mare Sa fie bine tolerat de piele* mucoase* pla1i Sa nu fie aler1enic Sa nu fie toxic pentru om in urma eventualei absortii Sa aiba efect rapid si de lun1a durata Sa nu fie incompatibil cu alte substante coadministrate Un ,un de in!ectant tre,uie9 Sa aiba actiune bactericida si sporicida* cu spectru lar1 Sa nu fie coroziv Sa nu pateze Sa nu aiba miros respin1ator Sa nu fie inactiv de resturile or1anice %sputa* puroi* san1e* materii fecale&
7

Sa aiba un pret convenabil 4ntisepticele se administreaza local si se utilizeaza pentru tratamentul si profilaxia infectiilor chirur1icale* tratamentul unor pla1i superficiale din stomatolo1ie* oftalmolo1ie* dermatolo1ie. 5nele antiseptice se administreaza si oral %ex. metiltionina albastru de metil si metenamina hexametil entitramina& pentru actiune antiseptica urinara. .ezinfectantele sunt folosite numai pentru sterilizarea diferitelor obiecte* incaperi* produse biolo1ice.

I.

HA1&;ENII

1. C1&8U1 5I C&M0U5II 5AI


/l2 /lO2 .ioxid de clor sunt utilizate pentru dezinfectia apei din bazine si a apei potabile.

Sarurile acidului hipocloros 6/7 apa de 8o9el :a/lO li;uarea lui 7obara;ue clorura de var

/a%Ocl&2 hipoclorit de /a C1&8U1 este un puternic antiseptic si dezinfectant3 are actiune bactericida3 poate determina fenomene iritative pe mucoase* edem pulmonar* colaps in concentratii mari poate determina chiar moartea se utilizeaza doar extrasomatic.

Hipoc#oritu# de sodiu si ca#ciu are proprietati bactericide* fiind utilizat ca dezinfectant pentru apa de baut* pentru materiile or1anice si pentru diferite obiecte. 5o#utia -a<im contine -*! < hipoclorit de :a %-*1 1 clor la <&* se utilizeaza ca antiseptic pentru ranile infectate. 2C#2 = 2Ca>&H?2 Ca>&c#?2 = CaC#2 =2H2& 2Hc#& C#2 = H2& = @ &2

/onservarea substantelor se face in flacoane bine inchise* preferabil de culoare inchisa pentru a nu se oxida.

Compusii organici ai c#oru#ui

C#oramine#e sunt compusi or1anici clorurati care contin azot in molecula %cloramina B si =&. /loramina B este pulbere alba cu miros intens de clor3 este putin solubila in apa. /loramina = este pulbere alba cu miros intens de clor3 are caracter slab acid.

-CI 2 CH1&8AMINUM 3 5I T
9

8/

/5&2NC# A Na= / !ormu#a genera#a

8/
82H

/ 5&2NHC#

/ c#oramina 3 >,en ensu#!onc#oramina sodica?

8 2 CH3 / c#oramina T >toti#su#!onc#oramina sodica?

&,tinere9

8/ 8/
0roprietati9

= Na5&2C# 8/

/ 5&2C#

NH 3

8/

/ 5&2NH2 NaC#&

/5&2NC# A Na= / su#!onamida c#orurata

cloramina B pulbere alba - miros de /l2 - putin solubila in apa cloramina = are caracter slab acid Uti#i ari a#e c#oramine#or9 Se utilizeaza extrasomatic in concentratii de 1 ! < pentru dezinfectia apei potabile* a bazinelor de inot* faiantei* fresiei Se poate utiliza si episomatic in concentratii de 1 2 < pentru dezinfectia pla1ilor 5tilizate ca spalaturi va1inale

5pecia#itati >produse gasite in !armacie?9

C#oramina 3 ta,#ete %se dizolva in apa& ca antiseptic


10

C#oramina T ta,#ete %se dizolva in apa& ca dezinfectant

C#orom ta,#ete e!ervescente BBBBBB 5e prepara e'tempore 2 inainte de !o#osire BBBBB

2. I&-U1 5I C&M0U5II 5AI

+n natura* iodul se 1aseste sub forma de compusi or1anici %ioduri si ioditi&. &,tinerea iodu#ui 9 a& .in apele reziduale de la prelucrarea Salpetrului de /hile :

2 NaI3 = $ NaH5&3

I2 = 3 NaH5&" = 2 N25&" = H2&

b& .in cenusa al1elor marine al1e brune* speciile "ucus* 7aminaria. c& .in apele de sonda. 0roprietati !i ice9 Este o substanta solida sub forma de lamele friabile de culoare violaceu-cenusie* avand luciu metalic. Sublima la temperatura camerei de1a2and vapori violeti de aceea se conserva in flacoane bine inchise de culoare maronie pastrandu-se la Separanda. Este 1reu solubil in apa* dar solubil in solventi or1anici solutii alcaline %ex. alcool&. Actiune si uti#i ari9 4ctioneaza bactericid* sporicid si fun1icid. Este antiseptic si fun1icid fiind utilizat in dermatolo1ie. Se indica in antisepsia cutanata* inclusiv preoperator. 4ntiseptic pentru rani. Se poate utiliza si in stomatolo1ie ca antiseptic inainte si dupa extractie. 5pecia#itati9

5o#utia 1U;&1 solutie apoasa de iod iodurat. Tinctura de iod6 a#coo# iodat solutii hidroalcoolice cu concentratie de 2 )*! <.
11

5o#utia MAN-1 solutie 1licerinata de iod %se prepara in farmacie& pentru mucoase. 5o#utia de propi#eng#ico# in concentratie de 2 < - se utilizeaza preoperator. 3en ina iodata 191))) utilizata in chirur1ie pentru indepartarea pansamentelor
ocluzive puse direct pe rana.

Compusii iodu#ui9 I&-&F&8II combinatii complexe ale iodului cu diferiti a1enti tensioactivi care in contact cu
tesuturile elibereaza lent iodul elementar care are efect 1ermicid cu spectru foarte lar1 care penetreaza in te1umente avand o toxicitate tisulara scazuta.

Iodo!ormu# CHI3
este o pulbere cristalina 1albena foarte 1reu solubila in apa* avand miros intepator* neplacut3 se utilizeaza ca antiseptic in stomatolo1ie deoarece penetreaza tesutul osos3 in medicina veterinara se utilizeaza pentru spalarea pla1ilor sub forma de solutie eterica in concentratie de <3 in farmacii se prepara pasta iodoformata care se utilizeaza in antisepsia cavitatii pulpare.

0o#ividon C iodat 2 comp#e' a# iodu#ui cu po#ivini#/piro#idona


este o pulbere amorfa rosie* hi1roscopica* usor solubila in apa3 se utilizeaza in dermatolo1ie %sub forma de solutii* un1uente* sapunuri ex. Betadine solutie sau un1uent&* in chirur1ie %pentru pre1atirea preoperatorie a bolnavului si a personalului medical* dar si ca tratament postoperator&* in 1inecolo1ie %sub forma de supozitoare va1inale Betadine ovule& in stomatolo1ie %ca dezinfectant&.

5epto o# 2 comp#e'u# iodu#ui cu noni#/!eno#/po#ioto'i#at


12

derivat de iod care se utilizeaza ca antiseptic pentru piele si mucoase ca dezinfectant3 se utilizeaza in chirur1ie %pentru aseptizarea campului operator&* in 1inecolo1ie %pentru aseptizarea ante sau postpartum&* in dermatolo1ie %in infectii microbiene si fun1ice&.

3.

&DI-ANTII

0ero'idu# de .idrogen H2&2

se 1aseste in cantitati mici in apa de ploaie* in zapada* in stratul superior al atmosferei3

&,tinere9 a& descompunerea peroxizilor cu acizii

3a&2 = H30&" 3a&2 = H25&"

H2&2 = 3aH0&" H2&2 = 3a5&"

b& hidroliza acidului peroxidisulfuric

H25&$ = H2&

H25&" = H2&2

a. b.

+n farmacii se 1aseste sub forma de:

0er.idro# care este solutie apoasa in concentratie de - < de peroxid de hidro1en Apa o'igenata solutie apoasa in concentratie de < de peroxid de hidro1en
are actiune antiseptica slaba si de scurta durata are actiune mecanica prin efervescenta* de curatare a pla1ilor are actiune slaba hemostatica
13

are actiune decoloranta* fiind utilizata in dermatolo1ie pentru decolorarea petelor pi1mentare si a parului %perhodrol 2-<& are actiune dezodorizanta

BBBBB Uti#i area inde#ungata pentru antisepsia cavitatii ,uca#e poate produce .ipertro!ia papi#e#or #ingua#e >rani #a nive#u# cavitatii ,uca#e?. BBBBB

Uti#i ari9 antiseptic sub forma de solutie < aplicata pe piele si mucoase prin spalare3 bucofarin1ian se utilizeaza o lin1ura apa oxi1enata la 1!- ml apa plata sub forma de 1ar1ara3 in 1inecolo1ie se utilizeaza sub forma de spalaturi va1inale hemostatic in hemora1ii superficiale si anume E'+S=4$+S %cur1erea san1elui din nas& si hemora1ii dentare decolorant in concentratie de - < pentru decolorarea tesaturilor3 in concentratie de ! ( < pentru decolorarea parului3 intra in compozitia pastelor de dinti

14

C&M0U5II &DI;ENATI

a. 0ero'idu# de uree se conditioneaza sub forma de comprimate care in contact cu apa formeaza peroxidul de hidro1en3 pentru obtinerea apei oxi1enate se dizolva 1- comprimate de peroxid de uree %pero1en& la 1-- ml apa rezultand o solutie care se utilizeaza imediat dupa preparare

b. 0ero'idu# de ,en oi# are actiune oxidanta intensa3 este bactericid fata de bacteriile anaerobe fiind utilizat in acnee3 are reactii adverse precum uscaciunea pielii* iritatie locala* dermatita3 se utilizeaza in tratamentul local al acneei sub forma de 1eluri* creme si lotiuni.

0ermanganatu# de potasiu C <mn&"

este oficinal in "# $ 6alii perman1anos -*-2< se obtine prin oxidarea ,nO2

Mn&2 = @ &2 = 2 <&H <2Mn&" = @ C#2


<2Mn&" = H2&

<mn&" = <C#

0roprietati9 se 1aseste sub forma de cristale violacee avand luciu metalic3 are caracter oxidant puternic3 in concentratie de -*1 -*! < se utilizeaza pentru spalarea ranilor sepurante. 5tilizarea sa este limitata datorita coloratiei violete deoarece pateaza* iar solutia apoasa este iritativa. Sub forma foarte diluata se foloseste si ca antiseptic la nivel va1inal.
15

C&M0U5II A8;INTU1UI

au actiune antibacteriana si bactericida3 in concentratie de 1 la mie distru1e ma2oritatea microor1anismelor administrat ca atare pe tesuturi are actiune caustica* pielea se inne1reste datorita reducerii ar1intului sub influenta luminii. .intre compusii ar1intului se utilizeaza: azotatul de ar1int 41:O 3 compusii coloidali: /O74#>O7* '#O=4#>O7* 4#>+#O7* =4#>ES+:* :EOS+7?O7* care actioneaza prin precipitarea proteinelor si interactioneaza cu procesele biolo1ice esentiale ale microor1anismelor.

A otatu# de argint se utilizeaza: in oftalmolo1ie ca solutie in concentratie de 1 < %ca antiseptic si astrin1ent* precum si pentru profilaxia oftalmiei fonococice la nou-nascuti3 la administrari repetate poate produce arsuri corneene si conjunctivita chimica&* in dermatolo1ie si stomatolo1ie %ca antiseptic si cauterizant ne1i& in arsuri %reduce flora microbiana&.

Co#oi ii argintu#ui se prezinta sub forma de lamele sau pulbere cristalina* avand solubilitate diferita3 toate se solubilizeaza @per descensumA %apa B substanta presata prin a1itare& si rezulta solutii slab bazice pentru /olar1ol* 'rotar1ol si 4n1irol si slab acid pentru =ar1esin. Se utilizeaza local extern sub forma de solutii apoase* coleri* creme* instilatii uretrale* un1uente.

C&M0U5II ME8CU8U1UI

au actiune bactericida* paraziticida si fun1istatica.


16

Compusii anorganici au toxicitatea crescuta si se utilizeaza limitat.

a. C#orura mercuroasa C Hg2C#2 nu se mai utilizeaza b. Mercuru# amoniaca# C HgNH2C# un1uent ! < util in impeti1o c. C#orura mercurica CHgC#2 in concentratie 1 <o are actiune bactericida asupra bacteriilor de pe pielea mainilor3 ca dezinfectant solutie 2 <o pentru len2erie si alte obiecte Compusii organici a. Feni#mercuri,orat 0 combinatie echimoleculara de borat de fenilmercur si hidroxid de fenilmercur. are actiune antibacteriana si antifun1ica3 este antiseptic pentru mucoase %1in1ivite* stomatite* larin1ite* farin1ite sub forma de solutii apoase 2 <o diluate de ! C- de ori sau comprimate pentru supt -* m1&* piele si pla1i. este dezinfectant pentru instrumente de metal %exceptie cele de aluminiu&* cauciuc.

5tilizarea indelun1ata pe mucoase sau piele poate produce sensibilizarea aler1ica.

,. C#oramidura de mercur C Hg>NH2?C# C HEdronginum amidum c.#oratum 0 este un precipitat alb de mercur este un compus anor1anic al mercurului pulbere amorfa alba* 1reu solubila in apa* solventi or1anici la temperaturi crescute sublima fara sa se topeasca 0 precipitat infuzibil se utilizeaza extern ca antiseptic* antiparazitar in: c. dermatolo1ie %un1uent 1 1- <&* oftalmolo1ie %un1uent 1 <&

cosmetica %un1uent 0 acid salicilic&

0recipitatu# ga#,en de mercur 2 &'id ga#,en de mercur C HEdrangEri o'Edum !#avum Hg& pulbere amorfa 1albena* 1reu solubila in apa
17

se pastreaza la Separanda extern se utilizeaza ca antiseptic* astrin1ent in cosmetica* oftalmolo1ie compus anor1anic

C&M0U5II :INCU1UI
au actiune antiseptica: DnO* Dn/l* DnSOC

a. :n& C &'id de inc :n = @ &2 :n&


pulbere alba* amorfa* fara 1ust* miros* putin solubila in apa* solubila in acizi sau baze se utilizeaza extern actiune antiseptica* absorbanta* astrin1enta se utilizeaza in dermatolo1ie sub forma de solutii 2 1- <* paste* un1uente ex. 'asta 'etrini: DnO B borax B lanoliva* vaselina* vitamina 4* 1licerina* talc3 'asta 7assan3 /utoden* #eviEen: DnO B extract de hamei B ichtiol&*

in stomatolo1ie se utilizeaza in obturatii provizorii sau definitive sau ca material de amprentare.

,. :nC#2 C C#orura de inc C "# $ Dinci chloridum

:n = HC# :nC#2 = H2
se 1aseste sub forma de cristale translucide* hi1roscopice* usor solubile in apa se utilizeaza ca antiseptic* astrin1ent* deodorant
18

solutiile apoase si hidro1licerinate de: 1 ! < se utilizeaza ca apa de 1ura* 1- - < sunt utilizate in parodontopatii* -*! < in spalaturi va1inale leucoree

5pecia#itati9

&ssidenta apa de 1ura: Dn/l2 B tinctura #ataniae B uleiuri eterice 5eptovag plicuri ce contin Dn/l2 B metenamina utilizat sub forma de spalaturi
va1inale

c.

:n5&" C 5u#!at de inc "# $ Dinci Sulfas

:n =H25&" :n5&" = H2

se 1aseste sub forma de cristale incolore* translucide* usor solubile in apa* 1ust amar-metalic se utilizeaza ca antiseptic* astrin1ent* sub forma de solutii apoase -*2 -*! < in tratamentul va1initelor* uretritelor in oftalmolo1ie se utilizeaza /olirul cu sulfat de zinc oficial in "# $ combate inflamatia

C&M0U5II 5TANIU1UI
au utilizare limitata* efect antiseptic slab* toxicitate crescuta3 se utilizeaza in infectii dermatolo1ice bacteriene si micolice

C&M0U5II A1UMINIU1UI
oficial in "# $: 4l2%SOC& si alaunul de potasiu

actiune antiseptica* deodoranta se utilizeaza pentru combaterea transpiratiei excesive ex. transpiratia excesiva urat mirositoare a picioarelor bromhidroza plantara
19

a. su#!atu# de a#uminiu si potasiu C <a#>5&"?2 12H2& a#aun 2 piatra acra


antiseptic* hemostatic* astrin1ent

b. su#!atu# de a#uminiu si amoniu NH"A#>5&"?2 12H2&


decon1estionant* astrin1ent specialitati: Burovin 2 comprimate: acetat de sodiu si :FC4l%SOC&212F2O* care se dizolva separat* se amesteca solutiile si este util in leziuni

C&M0U5II 3&8U1UI
nu se administreaza sub trei ani au toxicitate crescuta preparate oftalmice utilizate: colire: Oculo1uttae atropini* Oculo1uttae rezorcinoli* colirul cu /loramfenicol se utilizeaza amestec de acid boric borax cu rol conservant si izotonizant

a. Acidu# ,oric C H33&3 / "# $ 4cidum boricum


se utilizeaza ca antiseptic slab* intra in compozitia colirelor si a preparatelor utilizate in afectiuni O#7 %ex. Boramid& in amestec cu talcul intra in compozitia pudrelor folosite pentru combaterea transpiratiei un1uentul cu acid boric ! < utilizat pentru prevenirea suprainfectarii ranilor colire: - ex. 'roculin

b. 3ora'u# 2 tetra,oratu# de sodiu Na23"&% 2H2& "# $ :atrii tetraboras


se prezinta sub forma de cristale incolore transparente* efluorescente* fara miros* 1ust alcalin
20

solutiile apoase ale boraxului au 'h-ul bazic* deci sunt iritante se utilizeaza ca antiseptic slab intra in compozitia colirelor utilizat ca izotonizant intra in compozitia preparatelor ma1istrale 1licerinelor boraxate utilizat ca badi2ona2 local* ca antiseptic si antimicotic

21

ANTI5E0TICE &8;ANICE. A1C&&1I


I. A1C&&1I 1INIA8I

A#coo#ii au actiune asupra ,acterii#or si micro,acterii#or6 !ungi#or si asupra unor virusi.

1. Etano#u# 0 alcoolul etilic %/F /F2 OF& /2F! OF este cel mai utilizat antiseptic din clasa alcoolilor

&,tinere9 a. 'rin fermentatie cand se utilizeaza ca si materie prima polizaharidele: amidon din cartofi* 1rau sau celuloza din rume1us b. ,etoda de sinteza

CH2 2 CH2 = H2& CH3 C CH2 C &H


HC F CH = H2& HgSO G H2C2CH/&H A H3C/H2& H CH3/CH2/&H
C

"ormele comerciale ale etanolului care se 1asesc in industrie: 5pirt ra!inat G! G) %alcool concentrat& 5pirt medicina#* care mai contine si albastru de metil* salicilat de metil utilizat in scop medicinal 5pirt denaturat utilizat in industrie 5pirt industria# se utilizeaza in industria mobilei ca solvent pentru lacuri si vopsele A#coo# a,so#ut se obtine

Conditii de ca#itate pe care tre,uie sa #e indep#ineasca etano#u#9 "# $ oficializeaza doua tipuri de alcool: alcool G! G) - 4lcoholum alcool H- - alcoholum dilutum ambele trebuie sa fie lichide limpezi incolore
22

cu miros caracteristic arzator. sunt inflamabile* de aceea trebuie pastrate la rece in recipiente bine inchise de preferabil de culoare inchisa. sunt considerate solventi pentru substantele anor1anice %iod& si pentru substantele or1anice. Este miscibil cu apa in orice proportie3 amestecul cu apa are loc cu crestere de temperatura si scaderea in volum .iluarea alcoolului se face dupa tabelele prevazute in "# $.

Actiune si uti#i ari9 - 4re actiune antiseptica maxima la concentratia de H-* fiind mai activa decat cea de G-. Se utilizeaza ca antiseptic si dezinfectant. Se asociaza in solutii cu alte substante antiseptice antimicotice. 7a aplicarea pe piele* alcoolul nu se absoarbe direct* dar prin frectionare creste absorbtia sa* avand efect revulsiv %produce inrosirea pielii la locul de aplicare&* vasodilatator local* fiind utilizat in afectiuni reumatismale. Se utilizeaza ca solvent pentru obtinerea formelor farmaceutice de uz intern %ex. sirop de codeina si lamaie& sau extern %ex. alcool iodat* camforat* mentolat* tinctura de iod&.
E$: alcol iodat* mentolat* camforat =inctura de iod* /armol* "rectie Elidor Siropul de codeina* Sirupus citri

+n concentratii mici stimuleaza secretia 1astrica. +n cantitati medii determina euforie %stare de excitatie psihomotorie&. +n cantitati mari determina depresie* euforie* betie* depresie* deprimarea S:/ somnul profund si uneori coma urmata de deces.

5nele persoane prezinta cresterea presiunii arteriale* 1reata* voma* diaree3 se instaleaza toxicomania care se mai numeste si alcoolism* care produce de1radarea fizica si psihica. Into'icatia cu a#coo#9 a. Into'icatia acuta 2 a#coo#ism acut se instaleaza la inferarea unei cantitati crescute de alcool.
23

in acest caz se fac spalaturi stomacale* se administreaza diuretice se administreaza THAM 2 T8IHI-8&DIMETI1EN AMIN&METAN6 numai in spital* care accelereaza metabolizarea etanolului si combate acidoza se admnistreaza i.v. b. Into'icatia cronica 2 a#coo#ism cronic in acest caz se administreaza -I5U1FI8AM6 o!icina# in F8 D 5pec. ANTA1C&&16 care opreste metabolizarea alcoolului* se acumuleaza in or1anism produce 1reata* vome* vasodilatatie* cefalee 0 durere de cap. antalcoolul se administreaza tocmai cu bautura preferata. tratamentul se face doar in spital sub stricta suprave1here a medicului si doar cu acordul pacientului.

A#ti a#coo#i cu actiune #imitata9 1. 08&0AN&1 in concentratii de $) C *) si I:&08&0AN&1 in concentratii de *) /%) - se utilizeaza ca antiseptice pentru piele 2. ETI1EN;1IC&1 si 08&0I1EN;1IC&1 se utilizeaza sub forma de aerosoli in prezenta unei umiditati corespunzatoare pentru dezinfectia aerului din incaperile unitatilor sanitare 3. ;1ICE8&1 are actiune slab antiseptica* se utilizeaza mai ales ca vehicul pentru alte antiseptice si alte nicotice aplicate pe mucoase %ex. borax* nistatina& ". METAN&1 CH3 C &H
este toxic celular* metabolizarea lui are loc de H ori mai lent decat a etanolului3 se elimina complet dupa H zile3 are efect toxic asupra nervului optic* in doze mari determina orbirea* in unele cazuri avand efect letal. in intoxicatia cu metanol se administreaza ca antidot carbonat acid de sodiu perfuzabil :aF/O .

II.

A1C&&1I CIC1ICI

1. Mento#u#
Este oficial in "# $ 1-metil- -hidroxi-C-izopropilciclohexan

24

0roprietati9 mentolul se 1aseste sub forma de cristale aciculare cu miros aromat* volatil* de aceea se conserva la rece in flacoane bine inchise putin solubil in apa* dar solubil in alcool.

Uti#i are9 antiseptic* dezodorizant* intra in compozitia in compozitia preparatelor decon1estionate dupa aplicarea pe piele determina senzatia de racire* are efect usor anal1ezic3 III mentolul nu se asociaza cu fenolii si cu acizii carboxilici deoarece determina amestecuri E5=E/=+/E %formeaza amestecuri umede& III

5pecia#itati9

5pirt mento#at se utilizeaza extern ca antiseptic 5trepsi#s cpr. pentru supt cu actiune antiseptica se asociaza cu eucaliptol* vit / 5trepsi#s = - are in plus xilina %anestezic local& 3ucosept: , B camfor* albastru de metil* uleiuri eterice

Eurosept

3en ;aE , B salicilat de metil utilizat in dureri musculare* reumatismale crema

Frectii9 Carmo#

5a#i!orm unguent

Creioane na a#e

III.

C&M0U5I CA83&NI1ICI

1. A#de.ida !ormica CH22&


25

0roprietati9 este un 1az incolor cu miros intepator* solubil in apa solutia de formaldehida 0 5o#utio Forma#de.idi C- < "# $ 0 F&8M&1 "ormolul este un lichid incolor* cu efect antibacterian puternic se utilizeaza la conservarea formelor anatomice3 are efect dezinfectant in concentratie ! 2!* fiind utilizat extrasomatic pentru dezinfectia pardoselelor 4re efect antiseptic episomatic fiind utilizat in stomatolo1ie tratamentul 1an1renei pulpala <* fiind mumifiant in

2. Metenamina >CH2?*N" 2 .e'ometi#entetramina 2 urotropina


Oficinal in "# $

0roprietati9 este o substanta cristalina alba* fara miros* 1ust amarui* solubila in apa* sensibila la lumina si umiditate3 are actiune antiseptica se administreaza si oral avand toleranta buna* dar in doze mari poate produce iritatie 1astrica* de aceea se administreaza inaintea meselor principale cu multe lichide este indicata in infectii urinare usoare si in infectii biliare are actiune mai slaba asupra colesterolului* dizolvandu-l3 este utilizata in tratamentul bolilor ateromatoase are actiune antivirala slaba
26

5pecia#itati9

- Metenamina cpr $)) mg6 !io#e 2$ H - Co#e,i# drI $)mg

I4.

FEN&1II

Caracteristici genera#e9 la concentratii mici -*2 1< au actiune bactericida la concentratii mari %J <& au actiune necrozanta prin absorbtie pot determina efecte sustenice toxice: afectare renala* stari de inconstienta se utilizeara rar ca si dezinfectanti.

1. Feno#u#

este oficinal in "# $ este substanta solida* cristalina* hi1roscopica* insolubila in apa sensibil la lumina si la actiunea oxi1enului din aer este solubila in solventi or1anici* are efect caustic in solutii concentrate se utilizeaza doar extrasomatic dar si intrasomatic sub forma de preparate 1alenice si industriale. +n farmacii se pastreaza sub forma de solutii apoase ()H - Feno#um 1iJue!actum
27

5o#utii uti#i ate9 AJua p.eno#ata solutie apoasa de fenol 2H* utilizata in dezinfectia instrumentelor medicale* so#utie apoasa de !eno# 3H se utilizeaza in amestec cu sapunuri in concentratie de 2< si pentru dezinfectia len2eriei din spital* 5o#utie apoasa de )62$ C )6$)H se utilizeaza ca si conservanti pentru seruri si vaccinuri 5o#utie de !eno# in g#icerina ;#icero#um !eno#atum* utilizata in ottomicoze %urechi& so#utia u#eioasa 1 C 3 H de fenol.

2. 8e orcina 2 re orcino#um F8 D
este o substanta solida cristalina* alba* in stare pura* sensibila la lumina si la aer3

/ 163 C di!eno#

se coloreaza in roz se conserva ferit de lumina Separanda

Uti#i ari9 exclusiv extern avand proprietati antiseptice si antimicotice3 se utilizeaza in cosmetica si dermatolo1ie in tratamentul acneei si a micozelor sub forma de solutii hidroalcoolice si un1uente. nu se aplica pe pielea su1arilor deoarece poate produce intoxicatii. in oftalmolo1ie se utilizeaza Co#iru# su re orcina "# $* &cu#ogutae C re orcino#i

2. Hidroc.inona 2 16" di!eno#


se utilizeaza in preparatele dermatolo1ice si cosmetice ca si antioxidant este folosita pentru indepartarea petelor sau a pistruilor
28

3. Timo#u# / F8 D C Timo#um
este o substanta solida cristalina cu miros aromat se 1aseste in cimbru =hKmus vul1aris este mult mai activ decat fenolul ca antiseptic si mai putin toxic are actiune antifun1ica slaba

Uti#i ari9 se utilizeaza sub forma de solutie de timol de ! < ca antiseptic al pielii si in infectiile fun1ice intra in compozitia apelor de 1ura si a pastelor de dinti

". Eugeno#
este substanta lichida* nemiscibila cu apa* sensibila la lumina prezinta aroma de cuisoare* de aceea se utilizeaza in parfumerie are actiune antiseptica* anestezie locala slaba si revulsiva intra in compozitia apelor de 1ura si pastelor de dinti

$. ;uaiaco#6 F8 D C ;uaIaco#um
este o substanta solida cu punct de topire scazut -* insolubila in apa* solubila in solventi or1anici are actiune antiseptica proprietati anl1ezice slabe se utilizeaza extern sub forma de un1uente pentru calmarea durerilor musculare si reumatice are actiune de fluidificare a secretiilor bronsice fiind utilizat ca expectorant antitusiv.
29

4.

ACI:II

1. Acidu# sa#ici#ic6 F8 D C Acidum 5a#icE#icum

acid 2-hidroxi benzoic este o substanta aciculara solida* incolora* fara miros* sensibila la lumina* putin solubila in apa* solubila in solventi or1anici

Uti#i are9 se utilizeaza exclusiv extern ca antiseptic* antibacterian* antifun1ic* antifermentativ* cheratolitic sub forma de solutii alcoolice 1 C 3H sau un1uente se utilizeaza in tratamentul seboreei* combaterea transpiratiei excesive* in cosmetica pentru decolorarea petelor si pistruilor in concentratie 1) C 2)H are efect cheratolitic ca antifermentexibil se utilizeaza in concentratie de )6$H pentru conservarea lichidelor biolo1ice* produselor alimentare.

5pecia#itati9
-

5a#i!orm: acid salicilic B mentol B salicilat de metil %dureri articulare* reumatice& C#avusin solutie alcoolo-acetonica de acid salicilic %efect cheratolitic bataturi* ne1i&

2. Acidu# acetic C CH3 C C&&H


30

efect antibacterian* utilizat ca antiseptic sub forma de solutie )62$ C 1H pentru spalaturi ale urechii externe si a tractului urinar ca dezinfectant al imbracamintii personalului medical.

3. Acidu# ,oric
actiune antiseptica bine suportat pe piele* mucoase3 efect toxic la copii mai mici de ani se utilizeaza sub forma de solutii 3H - comprese* spalaturi* un1uente

3ora' 2 tetra,orat de sodiu 4ctiune antiseptica utilizat sub forma de solutii apoase* 1licerinate.

Acid ,en oic Efect bacteriostatic* poate fi bactericid dupa contact prelun1it de zile.

0ara,enii

# 0 /F acidul metil para-hidroxi benzoic 0 NI0A;IN # 0 / FH acidul propil para-hidroxi benzoic 0 NI0A5&1 au actiune antiseptica superioara acidului salicilic si toxicitate mai scazuta se utilizeaza ca a1enti de conservare pentru diferite forme farmaceutice si alimente %1 concentratie finala& actiune antifun1ica si antifermentabila "# $ Solutio conservans -*2!< nipasol si -*H < nipa1in <

-ermato# 2 3ismut.i su,ga##as pulbere 1albena fara miros si 1ust*


31

insolubila in apa se utilizeaza extern in tratamentul pla1ilor* arsurilor* ulceratiilor sub forma de pudre sau un1uente actiune astrin1enta* cicatrizanta

32

-ETE8;ENTII
-etergentii sunt a1enti activi de suprafata3 sunt molecule polare formate dintr-o 1rupare hidrofila %- OF* - /OOF* SO F& si una lipofila %hidrofoba&* %o catena hidrocarbonata ramificata* nucleu aromatic& C#asi!icare9 1. .eter1enti anionici 2. .eter1enti cationici . .eter1enti amfoteri C. .eter1enti neionici

-etergenti anionici 2 sapunuri Sunt reprezentati de: Saruri ale acizilor 1rasi saturati sau nesaturati cu metale alcaline %ex sapunuri propriu-zise& 4cizii 1rasi saturati formeaza saruri sodice solide %ex. stearat de sodiu* palmitat de sodiu&

Uti#i ari9 - actiune antiseptica in special actiune bactericida sau bacteriostatica asupra 1ermenilor 1ram pozitivi actiune de spalare* de indepartare a florei microbiene actiune iritanta asupra mucoaselor

-etergenti cationici 2 sapunuri KinverseL9 au actiune antibacteriana la concentratii de -*1 1 L au actiune bactericida actiune virucida %virus 1ripal* herpetic& nu actioneaza pe 'seudomonas se utilizeaza ca antiseptic pentru maini* cavitate bucala* 1at* cavitate va1inala* rani* stomatolo1ie antisepsia pre- si postoperatorie conservarea medicamentelor de uz extern
33

dezinfectante pentru instrumentar medical* vesela

supozitoarele va1inale ce contin /lorura de benzalconiu se utilizeaza ca profilaxie in infectia cu F+? 8epre entanti9 /lorura de benzalconiu /lorura de cetilpiridiniu Bromura de cetrimoniu .e;ualiniu

-etergenti am!o#itici9 au actiune bactericida utilizari similare cu deter1entii cationici

-etergenti neionici9 nu se utilizeaza ca antiseptice sau dezinfectante

C&1&8ANTII
1. A#,astru de meti#en 2 Met.E# t.ionini c.#oridum "# $ pulbere cristalina sau cristale de culoare verde inchis* luciu metalic* fara miros* 1ust amar* putin solubil in apa3 solutia apoasa este colorata in albastru se utilizeaza intern si extern o Extern sub forma de solutii apoase -*2<* destinata aplicarii pe piele sau mucoase in dermatomicoze superficiale* antisepsia pielii* sau sub forma de spalaturi in uretrite* cistite* va1inite o +ntern ca antiseptic bucofarin1ian* urinar
34

se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu substante methemo1lobinizante intravenos* in 1lucoza 2!<

- se poate asocia cu anal1ezice* antipiretice in vederea tratamentului 1ripei. 5pecia#itati9

- A#,astru de meti# so#utie - -ecasept cpr pt supt

2. 4io#et de ;entiana 2 0EoctaminaM C#orura de meti#ro ani#ina pulbere cristalina de culoare verde inchis* luciu metalic* solubila in apa* alcool* 1licerina solutii de culoare violet se utilizeaza extern ca antiseptic al pielii si mucoaselor sub forma de solutii apoase -*1 1<* in tratamentul unor ulceratii* stomatite* pentru dezinfectia pla1ilor in asociere cu 1licerina boraxata si nistatin se utilizeaza ca antiseptic bucofarin1ian* sub forma de badi2ona2.

3. 8ivano# 2 1actat de etacridina6 F8 D C Aetacridini 1actas pulbere cristalina 1albena* fara miros* 1ust amar* solubila in apa solutia apoasa colorata in 1alben cu o usoara fluorescenta verde* sensibila la lumina* rezistenta la caldura este antiseptic foarte activ in infectii provocate de coci se utilizeaza extern sub forma de solutii apoase 1<3 un1uente* pudre in aplicatii locale se utilizeaza frecvent plasturi cu rivanol sub forma de comprimate -*-2!1* utilizate oral in tratamentul dezinteriei amibiene comprimate pentru supt

CHIMI&TE8A0ICE
35

C.imioterapice#e antimicro,iene sunt substante semisintetice sau sintetice* cu efect selectiv inhibitor asupra a1entilor biolo1ici pato1eni pentru om si animale. C#asi!icare9 +. ++. +++. +?. ?. ?+. .erivati de nitrofuran .erivati de (-hidroxi-chinolina 4cizi chinoloncarboxilici Sulfamide 4ntibiotice /himioterapice cu specificitate limitata

I.
Sunt derivati de !-nitrofuran

-E8I4ATII -E NIT8&FU8AN

:+=#O"5#4:

"5#4DO7+.O:4

:+"5#4=E7

# 0 F :+=#O"5#4:=O+:4 # 0 - /F2OF 5#"4.M:E

36

:+"5#O$4D+. 0roprietati9 - se obtin prin sinteza sunt pulberi 1albene cristaline sau amorfe* sensibile la lumina* se conserva ferit de lumina au solubilitate redusa in apa* sunt solubile in solventi or1anici

:+"5#D+.

1. NIT8&FU8ANT&INA

Se utilizeaza in monoterapie sau in terapia combinata

5pectru de activitate9 - Bacili 1ram ne1ativi: Echerichia /oli %E. /oli&* Salmonella* Shi1ella - /oci 1ram pozitivi: Stafilococul auriu* Sterptococ pio1en 'rotozoare: =richomonas va1inalis

8eactii adverse9 - #eactii di1estive: anorexie* 1reata* voma* colici* diaree - #eactii aler1ice: eruptii cutanate* prurit* edem an1ioneurotic* sindrom pulmonar acut %tuse* dispnee* febra& sau cronic %fibroza interstitiala& - #eactii hepatice: icter colestatic S:/: cefalee* ameteli* parestezii 4nemie la tratament indelun1at

Contraindicatii9 - aler1ii* - insuficienta renala* ultimul semestru de sarcina*


37

copii sub un an III :u se asociaza cu acidul nalidixicIII

Indicatii9 - +nfectii urinare acute si cronice - =ricomoniaza Tratament9 !- sau 1-- m1 x CNzi H 1C zile 5pecia#itati9 Nitro!urantoina

cpr 1))mg

2. FU8A:&1I-&NA
4ntiseptic intestinal. .upa administrarea orala nu se absoarbe. Se elimina urinar sau renal. Se utilizeaza in monoterapie sau terapie combinata.

5pectru de activitate9 - Bacili 1ram ne1ativi: Salmonella* Shi1ela* Enterococ* E. /oli* 'roteus - /oci 1ram pozitivi: Streptococ 'rotozoare: =richomonas* >iardia* Entamoeba

Indicatii9 - enterite* - enterocolite* toxiinfectii alimentare infectii di1estive tricomoniaza 1iardioza dispepsii la nou-nascuti

Tratament9 - 4dult: 1-- m1 x CNzi - /opii sub un an: ( 1) m1 x CNzi /opii intre 1 ! ani: 2! m1 x CNzi /opii mai mari de ! ani: !- m1 x CNzi

5pecia#itati9 Fura o#idon cpr 2$ mg6 1)) mg

38

3. NIFU8&DA:I:u se absoarbe dupa administrarea orala

5pectru de activitate9 - Bacili 1ram ne1ativi: Salmonella* Shi1ela* Enterococ* E. /oli* 'roteus 8eactii adverse9 - tulburari di1estive* - reactii aler1ice Indicatii9 - .iaree acuta de cauza bacteriana Tratament9 - 4dulti: Cx 2-- m1Nzi - /opii J 2 ani: C---)-- m1Nzi 5pecia#itati9 Erce!urE#

cps 2)) mg

". NIFU8ATE1
Efect antitrichomonazic* antifun1ic* antiseptic 1enito-urinar

5pectru de activitate9 E. /oli* 'roteus* Streptococ* Enterococ

5pecia#itati9

- Macmiror cps 2)) mg - Macmiror compus ovu#e unguent


-E8I4ATII -E +/HI-8&DI CHIN&1INA

39

/F+:ODO7

/F+:+O"O: %+4=#E:&

B#O$+/F+:O7+:4

.+#E$+O.

/7O#/F+:47.O7

?+O"O#,

1. C1&8CHINA1-&1
antiseptic intestinal se absoarbe slab dupa administrarea normala activ fata de chisturile amibiene si indicate la purtatorii asimptomatici de chisturi poate fi util uneori in dizenteria bacilara* enterite si enterocolite acute considerat medicament cu risc la doze mari

8eactii adverse9 - discomfort 1astric* - 1reata* voma* diaree* cefalee ocazional usoara crestere a volumului tiroidei

Indicatii9 - infectii intestinale* bacteriene* amebiene* micotice - dizenterie amebiana Extern este indicat pe pla1i infectate si micoze cutanate

Tratament9 x 2!- m1 Nzi H 1- zile 5pecia#itati9

- C#orc.ina#do# cpr. !i#m 1)) mg - 5aprosan drI 1)) mg - 5apromed pu#,ere C e'tern pentru rani
ACI:II CHIN&1&NCA83&DI1ICI

40

1. ACI-U1 NA1I-IDIC6 F8 D C Acidum na#idi'icum

0roprietati9 pulbere cristalina alba sau slab 1albena* fara miros* insolubila in apa* solubila in acizi or1anici se elimina renal

5pectru de activitate9 /oci 1ram ne1ativi %>-&: 1onococ* menin1ococ Bacili 1ram ne1ativi: Salmonella* Shi1ela* Brucella* 'roteus #ezistenta se dezvolta repede

8eactii adverse9 4parat di1estiv: 1returi* varsaturi* diaree* dureri abdominale S:/: cefalee* tulburari vizuale 4parat respirator: deprimare respiratorie #eactii aler1ice: eruptii cutanate

Contraindicatii9 Sarcina* alaptare* copii Epilepsie +nsuficienta renala si hepatica

Indicatii9 +nfectii urinare acute si cronice recidivante cu 1ermeni sensibili: pielonefrite* nefrite intestinale* litiaza urinara* cistite* uretrite 'rofilactic preoperator si postoperator
41

7a bolnavi cu sonda vezicala Nu se asociaza cu :itrofurantoina* =etraciclina* /loramfenicol %anta1onism&* anticoa1ulante orale % hemora1ii&

Tratament9 C x 1 1Nzi* timp de ! 1C zile 5pecia#itati9 Na#i'id

cps $)) mg

2. F1U&8&CHIN&1&NE
;enera#itati9 .upa administrarea orala au biodisponibilitate buna Se elimina renal

5pectru de activitate9 /oci >B : Staphilococ aureu* Stafilococul epidermidis* Streptococ Bacili >- : E. /oli* Salmonella* Shi1ela* Faemophilus influenzae* 7e1ionella* 'seudomonas aeru1inosa /oci >- : :eisseria 1onorrhoeae* :eisseria menin1itidis /hlamidii: /hlamidia trachomatis ,Kcoplasme: ,Kcoplasma pneumoniae ,icrobacterii: ,Kcobacterium tuberculosis #ezistenta se instaleaza lent

8eactii adverse9 4parat di1estiv: 1reata* voma* diaree S:/: convulsii* delir* halucinatii in doze foarte mari #eactii aler1ice: eruptii cutanate* urticarie* reactii anafilactice 7a nivelul san1elui: leucopenie 4lte reactii rare: nefrita* insufucienta renala* cristalurie Eroziuni si leziuni la nivelul cartila1elor de crestere* evidentiate la animalele de laborator de aceea se folosesc cu prudenta la copii mici

Indicatii9 +nfectii urinare necomplicate si complicate inclusiv 'seudomonas aeru1inosa 'rostatita bacteriana
42

'rofilaxia cistitei la femei +nfectii cu :. >onorrhoeae +nfectii 1astrointestinale: diareea calatorilor* 1astroenterita cu Salmonella* dizenterie bacilara* febra tifoida +nfectii pulmonare: bronsita* pneumonii =uberculoza pulmonara

43

3.
-

CI08&F1&DACINA

Eliminarea se face renal si prin scaun 4re toate proprietatile descrise la 1eneralitati se administreaza oral si intravenos in functie de 1ravitate

Indicatii9 - +nfectii urinare necomplicate 2 x !-- m1N zi H 1C zile - 5retrita 1onococica !-- m1 doza unica - +nfectii di1estive %diareea calatorilor* 1astroenterita cu Salmonella* dizenteria bacilara& 2 x !-- m1 N zi* ! zile "ebra tifoida 2 x !-- m1 N zi H 1C zile Osteomielita 2 x H!- m1* 2 luni +nfectii cutanate complicate 2 x H!- m1 1- zile

5pecia#itati 9

- A#con Ci#o'an so# o!tN auricu#ara )63 H - Ci!ran cpr !i#m. 2$)6 $)) mg - Cip#o' so#. o!t. N auric6 ung )63 H - Ciprino# cpr. 2$)6 $))6 %$) mg6 so# inI 1) mg N m#6 1) m# - Cipro C Ouin cpr $)) mg - Cipro,aE cpr 2$)6 $)) mg6 so# per! 2mgN m# $) m# - Ciprocin cpr 2$)6 $)) mg - Ciprodar cpr 2$)6 $)) mg - Cipro!#o'acin cpr 2$)6 $)) mg - Cipro#en cpr 2$)6 $)) mg - Cipro'in cpr 2$)6 $)) mg - Cipro one cpr 2$)6 $)) mg
44

- Cumino# cpr 2$)6 $)) mg - Euciprin cps 2$) mg

". &F1&DACINA
Se elimina renal ?ezi 1eneralitati 4dministrare : 2 x 2-- m1N zi* in infectii 1rave doza se creste la )-- (-- m1N zi

5pecia#itati

- :anocin cpr !i#m 2$) mg6 cpr !i#m e#i,erare pre#ungita ")) mg - &!#o'acin cpr 2)) mg - &!#o'in cpr 2)) mg $. 0EF1&DACINA
5pecia#itati9

- 0ro!#o' so# o!t ).3 H - 0e!#acine cpr ")) mg6 so# inI +) mg Nm# - A,a7ta# cpr ")) mg

*. 1E4&F1&DACINA
5pecia#itati9

- 1evo!#o'acina cpr 2$)6 $)) mg - Tavanic cpr 2$)6 $)) mg6 so# per!

%. 1&MEF1&DACINA
45

5pecia#itati9

- 1omodaE cpr ")) mg - Ma'aJuin cpr ")) mg - &7acin so# o!t )63 H

+. M&DIF1&DACINA
5pecia#itati9

- Ave#o' cpr ")) mg

(. N&8F1&DACINA
5pecia#itati9

- H C Nor!#o'acin cpr ")) mg - No#icin cpr ")) mg - Nor!#o' cpr ")) mg6 so# o!t6 ung - Nor!#o'acina cpr ")) mg

46

ANTI3I&TICE

-e!initie9 4ntibioticele sunt substante naturale produse de diverse microor1anisme* cu efect antimicrobian asupra a1entilor biolo1ici pato1eni pentru om si pentru animale. /himioterapicele antimicrobiene sunt substante semisintetice sau sintetice* cu efect selectiv* inhibitor asupra a1entilor biolo1ici pato1eni pentru om si pentru animale. "7E,+:> izoleaza in 1G2G pentru prima data 'enicilina /F4+:* "7O#EM* 4B#4F4, extra1 penicilina si o izoleaza in conditii stabile %premiul :obel& +n 1GC s-a realizat prima sar2a industriala de 'enicilina

C#asi!icarea anti,iotice#or >si c.imioterapice#or antimicro,iene?9

A. 3eta#actamine 3. Aminog#ico ide C. 1incosamide -. Macro#ide E. ;#icopeptide F. Anti,iotice cu structura aromatica C spectru #arg ;. Anti,iotice po#ipeptidice H. ;rupu# ri!ampicinei

47

A. 3ETA1ACTAMINE
'enicilinele %penamii& sunt antibiotice naturale sau de sinteza care au ca nucleu comun acidul )-aminopenicilanic. 4cesta este format dintr-un inel tiazolidinic si un inel beta-lactamic* de aici provenind denumirea de antibiotice beta-lactamice %-lactamice&. 4u structura hetero1ena* dar prezinta un ciclu -lactamic:

- lactama

C#ase de ,eta/#actamine9 I. -erivati de penam II. -erivati de penem

III. -erivatii de o'apenam

I4. -erivati de Car,apenem

4. -erivatii de ce!em

4I. -erivatii de o'ace!am

'enicilinele se pot clasifica dupa ori1ine: a. Natura#e in2ectabile: benzilpenicilina* procainbenzilpenicilina* etc. Sau orale: fenoximetilpenicilina b. -e semisinte a >ce#e sase c#ase I. C 4I.&

48

I. 1. 0enici#ine 2. 5u#!onapenam 3. -erivati de */.a#openam

-E8I4ATII -E 0ENAM

1.

0ENICI1INE

Sunt derivati acilati ai acidului ) amino * dimetil C tio H oxo 1 azo biciclo O * * 2* -* 2 carboxilicP sau derivati ai acidului ) aminopenicilamic. #0 #0 /F2 /F O /F2 'E:+/+7+:4 > %BE:D+7'E:+/+7+:4& 'E:+/+7+:4 ? %"E:O$+,E=+7'E:+/+7+:4&

'E:+/+7+:4 : 0 4.+/+/7+:4

3EN:I10ENICI1INA C 0enici#ina ;
este pulbere cristalina alba* solubila in alcool* sensibila la lumina este inactivata de acidul clorhidric din stomac nu se administreaza oral3 dupa administrarea intramusculara ca sare sodica sau potasica se absoarbe rapid* realizand concentratii plasmatice maxime in 1! - min. concentratiile san1vine active se mentin ) ore traverseaza placenta* trece in laptele matern se elimina renal
49

eliminarea este redusa la nou-nascuti si batrani

5pectru de activitate9 /oci > %B&: streptococi* pneumococi* stafilococi penicilazone1ativi /oci > %-&: 1onococi* menin1ococi Bacili > %B&: bacil difteric* bacil carbunos* clostridii anaerobe Spirochete: treponema 4ctioneaza bactericid .etermina rezistenta fata de coci* > %B& mai ales

8eactii adverse9 - /onvulsii* mai ales la administrarea intrarahidiana Sensibilizare dupa administrare repetata #eactii aler1ice: soc anafilactic* astm bronsic* %edem& dermatita de contact 4nemie hemolitica* nefrita 7ocal: durere* noduli* abcese* tromboflebite

Este contraindicata administrarii penicilinelor in caz de aler1ie* aplicarea locala pe te1umente si mucoase* infectii cu 1ermeni rezistenti. Indicatii9 - +nfectii cu pneumococ: pneumonii* menin1ite* septicemii +nfectii cu streptococul hemolitic: an1ine* erizipel* scarlatina* otita* mastoidita* septicemii Endocardita lenta cu streptococ viridans +nfectii menin1ococice: menin1ite 4ctinomicoza /arbune* 1an1rena 1azoasa* tetanos* difterie 'rofilactic in reumatismul poliarticular acut

Administrare9 - +ntramuscular sau intravenos in perfuzie Solutia se prepara extempore %inainte de utilizare& in ser fiziolo1ic steril :u se asociaza cu alte medicamente in aceeasi serin1a +n perfuzii se evita 1lucoza 4dult: 1 2 milioane 5.+. Nzi3 in cazuri 1rave: 2 2- milioane 5.+.Nzi fractionat la C ore
50

:ou-nascut: )-.--- 5.+.NE1Nzi Su1ar: C- 1--.--- 5.+.NE1Nzi in 2 prize /opil mic: C- )-.--- 5.+.NE1Nzi

5pecia#itati9
-

0enici#ina ; potasica pu#,ere inIecta,i#a ")).))) U.I.6 1.))).))) U.I.6 $)).))).))) U.I.

0enici#ina ; sodica pu#,ere inIecta,i#a 1.))).))) U.I. $.))).))) U.I.

51

FEN&DIMETI10ENICI1INA C 0enici#ina 4
Se administreaza oral ca sare de potasiu sub forma de comprimate sau ca sare a benzatinei sub forma de sirop Este relativ stabila la actiunea acidului clorhidric din stomac 4limentele ii scad absorbtia* e preferabil ca administrarea sa se faca pe stomacul 1ol Se elimina renal

5pectru de activitate9 - similar penicilinei > Indicatii9 - in forme usoare: farin1ite* otite* sinuzite Administrare9 - 4dult: !--.--- 1.---.--- 5.+.NE1Nzi la C ) ore :ou-nascut: !-.--- 5.+.NE1Nzi in 2 prize

Su1ar si copil la ) ani: !-.--- 2--.--- 5.+.NE1Nzi /opil peste ) ani 1 1- milioane 5.+.NE1Nzi la C ) ore 'rofilaxia reumatismului: (--.--- 5.+.Nzi in 2 prize

5pecia#itati9
-

0enici#ina 4 cpr 1.))).))) U.I. &spen cpr !i#m $)).))) U.I.6 1 mi#ion U.I.6 16$ mi#ioane U.I.

&spen sirop ")).))) U.I.N$ m# C#iaci# cpr !i#m 1.2)).))) U.I.


pu#, susp 3)).))) U.I.N$ m#

08&CAIN3EN:I10ENICI1INA C E!itard
Este o sare cristalina a benzilpenicilinei cu procaina care se foloseste in suspensie apoasa 4dministrata intramusculara se absoarbe lent* fiind preparat cu actiune retard
52

5pectru de activitate9 - similar 'enicilinei > Indicatii9 - +nfectii usoare si moderate cu 1ermeni sensibili la penicilina > "arin1ite streptococice si scarlatina intramuscular )--.--- 5.+. o dataN( 1- zile 5retrita 1onococica necomplicata intramuscular C*( milioane 5.+.Nzi Sifilis 1.2--.--- 5.+.Nzi 1- zile 'repararea suspensiei se face inaintea administrarii %apa distilata sau ser fiziolo1ic&3 administrarea se face intramuscular profund

5pecia#itati9
-

E!itard pu#, susp inI ")).))) U.I.6 +)).))) U.I.

Forti!ied 0rocaine 0enici#ine pu#, susp inI 3)).))) U.I.

3EN:ATIN3EN:I10ENICI1INA C Mo#damin
Este o sare a benzilpenicilinei cu dibenziletilendiamina* cu caracter retard* utilizata ca suspensie apoasa 4re efect C zile dupa administrarea dozei de 1.2--.--- 5.+.

Spectru identic cu cel al benzilpenicilinei %>&

Indicatii9 - +nfectii usoare "arin1ita streptococica si scarlatina 1.2--.--- 5.+. o sin1ura doza #eumatism poliarticular acut 1*2 milioane 5.+.Nsapt Sifilis 2.C--.-- 5.+. la C ! zile 'repararea se face extempore3 4dministrarea se face intramuscular profund* cu ac 1ros

0ENICI1INE -E 5EMI5INTE:A C 0ENICI1INE 5TAFI1&C&CICE 1. -erivati ai 0enici#inei 4


53

&DACI1INA
4re difuziune buna in tesuturi Se elimina renal

#2 0 # ) 0 F

Spectrul antimicrobian este comun penicilinelor antistafilococice: stafilococi +ndicata in tratamentul infectiilor stafilococice 4ctioneaza si pe coci >%B&* coci >%-&* bacili >%B&* treponeme Se administreaza oral si in2ectabil Oral: 4dulti 2 1Nzi in C ) prize

:ou-nascut 2-- - m1NE1Nzi Su1ar si copil !--(- m1NE1Nzi 4dministrarea orala se face preferabil pe stomacul 1ol +ntramuscular sau intravenos adulti 2-12 1Nzi in C-) prize Solutia preparata imediat inainte de administrare* cu apa distilata* nu se asociaza cu alte medicamente in aceeasi serin1a

5pecia#itati9
-

&'aci#ina cps 2$) mg6 $)) mgM


pu#,. inI. $)) mg6 1g

&'a#in cps $)) mg 0rostap.i#in pu#,. inI. $)) mg6 1 g

C1&DACI1INA
#2 0 /l3 #) 0 F Se absoarbe bine dupa administrarea orala
54

Se elimina renal +ndicata in infectii stafilococice Se administreaza oral sau intramuscular: 2!--!-- m1 la ) ore la adulti si 2! m1NE1Nzi la copii

-IC1&DACI1INA
#2 0 #) 0 /l Se absoarbe mai bine* dar se elimina mai 1reu E rezistenta la -lactamaza Se elimina renal Se administreaza oral sau intramuscular

2. -erivati ai 0enici#inei ; 2 penici#ine cu spectru #arg

a. /arboxipeniciline: carbenicilina* ticarcilina b. 5reidopeniciline: mezlocilina* azlocilina* piperacilina

CA83ENICI1INA

# 0 - /OOF :u se administreaza dupa administrarea orala* de aceea se administreaza intramuscular sau intravenos .ifuzeaza bine in 7./.#.* menin1e Se elimina renal 4re spectru de activitate antimicrobian: coci > %B&* coci >%-&* E./oli* 'roteus* 'seudomonas aeru1inosa %bacilul piocianic&

8eactii adverse9 - #eactii aler1ice: eruptii cutanate 4ccidente hemora1ice Fepatice: creste transaminazele* hepatita
55

#enale: nefrita interstitiala /onvulsii la doze mari

Indicatii9 - +nfectii cu 'seudomonas: pneumonii* infectii respiratorii* menin1ite* abcese cerebrale* arsuri infectate* infectii cutanate* infectii urinare +n infectiile 1rave se asociaza cu amino1licozidele %1entamicina& pentru cresterea eficacitatii si intarzierea aparitiei rezistentei +nfectii urinare si 1enitale* cu Enterobacter* E./oli* 'roteus :u se asociaza in aceeasi serin1a cu amino1licozide Se administreaza intravenos sau intramuscular 1---)-- m1NE1Nzi

5pecia#itati9
-

Car,enici#ina pu#,. so#. inI. 1 g sau $ g

TICA8CI1INA
'roprietati asemanatoare /arbenicilinei

Indicatii9 - Septicemii* infectii ale pielii si tesuturilor moi provocate de 1ermeni sensibili* inclusiv 'seudomonas +nfectii urinare cu bacili > %-& +nfectii respiratorii* intraabdominale si pelviene* infectii ale pielii si tesuturilor moi Se administreaza intravenos 1 la C ore sau C 1 la ) ore

Se poate asocia cu acidul clavulcanic

5pecia#itati9
-

Timentin pu#,. inI. 16* g si 362 g

0I0E8ACI1INA
Spectru asemanator /arbenicilinei* mai activa insa pe 'seudomonas enterococi si 6lebsiella +ndicata in infectii intraabdominale* pulmonare* urinare* 1inecolo1ice* ale pielii* oaselor* articulatiilor* 1onococice Se poate asocia cu tazobactam specialitatea =azocin pulb. in2. 21 B 2!- m1
56

5pecia#itati9
-

0ipri# pu#,. #io!i#i ata 2 g6 " g

A:1&CI1INA
+ndicata in infectii 1rave cu 'seudomonas: infectii pulmonare* urinare* septicemii Se asociaza cu amino1licozide Se administreaza intravenos 2-! 1 la ( ore

57

3.

0enici#ine active pe Entero,acteriacee

MECI1INAM
:u se absoarbe dupa administrarea orala* se administreaza intravenos sau intramuscular Spectru de activitate in1ust* cuprinde bacterii 1ram-ne1ative* enterobacterii +ndicat in infectii urinare cu 1ermeni sensibili Se administreaza intramuscular sau intravenos in perfuzie !-1- m1NE1 la )-( ore H-1- zile

0I4MECI1INAM
4semanator ,ecilinam +ndicat in infectii urinare

".

0enici#ine cu spectru #arg

a. 5u,stante active ca atare9 ampici#ina6 amo'ici#ina ,. 0ivampici#ina6 ,acampici#ina6 .etaci#ina

AM0ICI1INA

Este rezistenta la actiunea acidului clorhidric din stomac 4bsorbtia este redusa daca administrarea se face pe stomacul plin =rece in 7./.#.* difuzeaza in menin1e
58

Se elimina renal in mare parte* dar si prin scaun si bila Spectru de activitate lar1* comun penicilinelor

8eactii adverse9 - #eactii aler1ice: eruptii cutanate .i1estive: diaree* candidoza

Indicatii9 - ,enin1ite bacteriene provocate de F. +nfluenzae* pneumococ sau menin1ococ Sinuzite* otite medii* bronsite provocate de F. +nfluenzae* pneumococ* streptococ pio1en 5retrita 1onococica* infectii urinare determinate de 'roteus mirabilis +nfectii biliare cu colibacili sensibili ,edicatie de alternativa in febra tifoida si paratifoida >astroenterita salmonelozica neinvaziva Se administreaza oral sau intramuscular si intravenos 2-C 1Nzi la ) ore

5pecia#itati9
-

Ampen pu#,. inI. $)) mg Ampici#ina cps 2$) mg6 $)) mgM
pu#,. inI. 2$) mg6 $)) mg6 1gM pu#,. pentru susp. ora#a 12$ mgN$ m#6 2$) mgN$ m#

Ampidar cps 2$) mg Ep.ici#in cps $)) mg Epicoci##in cps 2$) mg6 $)) mg 0ameci# pu#,. inI. 2$) mg6 $)) mg6 1g 0entre'E# pu#,. inI. $)) mg6 1 g 5tandaci#in cps 2$) mg6 $)) mgM
pu#, susp. ora#a 12$ mgN$ m#6 2$) mgN$ m#

Com,inatii9 AM0ICI1INA = 5U13ACTAM


59

5U13ACTAMU1 +nhibitor al - lactamazei +mpreuna cu ampicilina lar1este spectrul de activitate

Actionea a impreuna9 /oci > %B& inclusiv stafilococi rezistenti la peniciline /oci > %-& inclusiv 1onococi rezistenti la ampiciline Bacili > %-& F. +nfluenzae* E. /oli* 6lebsiella pneumoniae* 'roteus vul1aris si mirabi* Bacteroides fra1ilis Sunt rezistente la: Enterobacter* Sevratia* 'seudomonas

Indicatii9 +nfectii ale tractului respirator +nfectii 1inecolo1ice* avort septic +nfectii 1astrointestinale +nfectii ale pielii si tesuturilor moi +nfectii osteoarticulare

Asocierea ampici#ina C su#,actam se !ace 29 1.


5pecia#itati9
-

4nasEn cpr 3%$ mg6


!#. InI. 1g = $)) mgM pu#,. susp. ora#a 2$) mgN$ m#

Ampisid pu#,. inI. 2$) mg = 12$ mgM


pu#,. inI. $)) mg = 2$) mg6 pu#,. inI. 1g = $)) mg

- Ampic#o' 2 Ampici#ina 2$) mg = C#o'aci#ina 2$) mg

AM&DICI1INA
4bsorbtia nu e influientata de prezenta alimentelor
60

+ndicatii asemanatoare ampicilinei Se administreaza oral si intramuscular sau intravenos +nfectii usoare si medii: 4dult !-- m1 la ( ore /opii sub 2 ani )2*! m1 la ( ore /opii intre 2 si 1- ani 12! 2!- m1 la ( ore

+n cazuri mai 1rave: 4dult 2-C 1 in /opii 2 1Nzi in prize prize

+n enterocolite 1-2 1Nzi* 1onoree 1Nzi doza unica Otita medie: /opii H!- m1 de 2 oriNzi +ntramuscular !-- m1 la ( ore adulti si !--1-- m1NE1Nzi in +ntravenos in infectii severe !-- m1 la ( ore prize

5pecia#itati9
-

Amo'ici#ina cps 2$) mg6 $)) mgM


pu#,. susp. ora#a 12$ mgN$ m#6 2$) mgN$ m#

-ispamo' cpr 1 g -uomo' cpr $)) mg6 %$) mg6 1g E C mo' cps $)) mg Mo'i#en cps $)) mgM
pu#,. susp. ora#a 12$ mgN$ m#6 2$) mgN$ m#

&spamo' cps 2$) mgM


cpr. !i#m. $)) mg6 1gM pu#,. susp. ora#a 12$ mgN$ m#6 2$) mgN$ m#

61

AM&DICI1INA = ACI- C1A4U1CANIC 2 9 1 sau "9 1


5pecia#itati9
-

Amo7si7#ov cpr. !i#m. *2$ mg6 1gM


pu#,. susp. 1$*62$mgN $ m# si 3126$ mgN$ m#M pu#,. inI. *)) mg6 162 g

Amo7#avin cpr. !i#m. *2$ mgM


pu#,. inI. $)) mg =2$) mg6 1 g = $)) mg

Augmentin cpr. !i#m. 3%$ mg6 *2$ mg6 1 gM


pu#,. susp. ora#a "%$ mgN$ m#M pu#,. so#. i.v. *)) mg6 162 g

- Augmentin E5 - Augmentin 58
-

3ioc#avid pu#,. susp. 1$*62$ mgN$ m#6 3126$ mgN$ m#M


cpr. *2$ mg

Medoc#av cpr *2$ mg6 1 gM


pu#,. susp 1$*62$ mgN$ m#6 3126$ mgN$ m#

En.ancin cpr *2$ mgM


pu#,. susp. 1$*62$ mgN$ m#6 3126$ mgN$ m#

62

-E8I4ATI -E CEFEM 2 CEFA1&50&8INE


Ce!a#osporine#e sunt antibiotice cu structura beta-lactamica* avand ca nucleu de baza acidul H-amino cefalosporanic* care cuprinde un inel dihidrotiazinic condensat cu un inel beta-lactamic. 'rimul compus descoperit in culturile de /epholosporium acreomonium a fost cefalosporina /. /ompusii de semisinteza utilizati in prezent sunt derivati substituiti cu diversi radicali in pozitia a saptea a inelului beta-lactamic si in pozitia a treia a inelului dihidrotiazinic %cefalotina* cefalozina* cefamandol* cefatoxima&.

nucleul de baza 0 /E"E,

/efalosporina : %identica cu 'enicilina :&

formula 1enerala

Eliminarea cefalosporinelor se face predominant renal. /lasificare dupa calea de administrare:

A. Ce!a#osporine parentera#e

>eneratia +: cefalozina* cefalotina* cefapirina* cefatrizin >eneratia a ++ a: cefamandol* cefuroxim* cefoxitina* cefotitan* ceforanid* cefonicid* ceftizoxim >eneratia a +++ a: cefotaxim* ceftriaxona* ceftazidina* cefoperazona* cefpiron* moxalactam* latamoxef

3. Ce!a#osporine ora#e

/efalosporine orale @vechiA


63

>eneratia +: cefalexina >eneratia a ++ a: cefaclor /efalosporine orale @noiA: cefuroxim-axetil* cefotaxim-hexetil* ceftibuten* cefetamet* cefpodoxim* cefteram-pivoxil* cefprozil 5pectru de activitate9 ;eneratia I9 - /oci > %B&: streptococ pio1en* pneumococ* stafilococ auriu penicilazosecretor %sunt rezistenti: enterococul si stafilococul rezistent la meticilina& Bacili > %B&: /l. 'erfrin1ens* bacilul difteric /oci > %-&: 1onococ* menin1ococ 5nii bacili > %-&: 'roteus mirabilis* 6. 'neumoniae* E./oli

;eneratia II: - /oci > %B&: streptococ* pneumococ* stafilococ /ovi > %-&: menin1ococ* 1onococ Bacili > %-&: F. +nfluenzae* E./oli* 6. 'neumoniae* '. ,irabilis

;eneratia III: - /oci > %B& si > %-& inclusiv enterobacterii cefotaxima Bacili > %-& aerobi inclusiv piocianic ceftazidima >ermeni anaerobi* B. "ra1ilis: 1rupul oxacefemelor %moxalactam&

;eneratia I4: - 4ctive pe 1ermeni secretori de betalactamaza: enterobacteriacee si bacterii > %B&

;eneratia I9

64

#2 0 - /F

/E"4.#O$+7

#2 0 - /F

/E"47E$+:4

#2 0 - /F2 O /O/F

/E"47O=+:4

#2 0 - /F2 O /O/F

/E"4'+#+:4

/E"4=#+D+:4

/E"4DO7+:4

CEFA1&TINA
spectru antimicrobian asemanator benzilpenicilinei* cuprinde in plus stafilococul penicilinazosecretor

Indicatii9 - Septicemii* endocardita* peritonita* avort septic* infectii respiratorii si urinare* infectii ale tesuturilor moi 4dministrarea se face intravenos lent sau intramuscular in perfuzie -*! 1 1 la C-) ore adult si 1-- m1NE1 la C-) ore la copii

5pecia#itati9
-

Ce!a#otina pu#,. so#.inI. 1 g

65

CEFA1&:INA
+ndicatii si spectru identic /efalotina 4dministrare: !-- m1-2 1 la )-12 ore in functie de 1ravitatea infectiei la adult si 2!-!--1-m1NE1Nzi la )-12 ore la copii

5pecia#itati9
-

Ce!a o#in pu#,. inI. 1g6 2 g <e! o# pu#,. inI. 1 g 1E o#in pu#,. so#. inI. 1 g

CEFA0I8INA
5pecia#itati9
-

Ce!atre'E# pu#,. so#. inI. 1 g


;eneratia II9

#2 0 /l

/E"4/7O#

/E"4,4:.O7

/E"O:+/+.
66

#2 0 - F

/E"=+B5=E:

#2 0 - /F2 O /O:F2 /E"5#O$+,

CEFAMAN-&1
5pectru de activitate9 - /oci > %B&: pneumococ* streptococ* stafilococ auriu* S. Epidermidis Bacili > %-&: 6. 'neumoniae* 'roteus mirabilis* 'roteus indol %B&* 'rovidencia* F. +nfluenzae Sunt rezistenti: stafilococul rezistent la meticilina* 7isterea* 'seudomonas

Indicatii9 - 'neumonii* infectii urinare* chirur1icale* infectii cu stafilococi* Faemophilus rezistente la ampicilina 5pecia#itati9
-

Mando# pu#,. pentru so#. inI. $)) mg6 1 g

67

CEFU8&DINA
5pectru de activitate9 - Bacili > %-& inclusiv E./oli* 6lebsiella* Enterobacter* 'rovidencia* 'roteus indol-pozitiv* F. +nfluenzae Bacili > %-& anaerobi inclusiv Bacterioides fra1ilis /oci > %B&: streptococi* pneumococi* stafilococi

Indicatii9 - 'neumonii* infectii urinare* ale aparatului respirator* infectii chirur1icale 4dministreare: Oral: !-- m1 de 2 oriNzi la adulti in bronsite* o pneumonii* iar la copii 12! m1 de 2 oriNzi +ntramuscular sau intravenos H!- m1 de oriNzi 5pecia#itati9
-

A'etine pu#,. inI. 2$) mg6 %$) mg6 1 g Ce!uro'ine pu#,. pentru so#. inI. %$) mg 1i!uro' pu#,. so#. inI. %$) mg :i#isten pu#,. so#. inI. %$) mg :inace! pu#,. so#. inI. %$) mg A'Ece! cpr 12$6 2$)6 $)) mgM
pu#,. so#. ora#a 12$ mgN$ m#

:innat cpr 12$6 2$)6 $)) mgM


pu#,. so#. ora#a 12$ mgN$ m#

Cero'im cpr 2$)6 $)) mg

CEF&DITINA CEFAC1&8
68

5pectru de activitate9 - /oci > %B&: stafilococi* streptococi* pneumococi /oci > %-&: 1onooc* menin1ococ Bacili > %B&: B. .ifteric* clostridii Bacili > %-&: F influenzae* E./oli* 6lebsiella* '. ,irabilis* Shi1ella

Indicatii9 - +nfectii respiratorii* O#7* urinare 4dministrare: adult !---H!- m1 la ( ore si copii 2- m1NE1Nzi in 2- prize

5pecia#itati9
-

Cec pu#,. susp. ora#a 12$6 2$) mgN$ m# Cec#odEne cps 2$)6 $)) mgM
susp. ora#a 12$6 $)) mgN$ m#M cpr 3%$6 %$) mg

Ce!ac#or cps 2$)6 $)) mgM


pu#,. 12$6 2$) mgN$ m#

Ce!a7#or cps 2$)6 $)) mgM


pu#,. 12$6 2$) mgN$ m#

Cec#o one cpr 3%$6 %$) mg Medoc#or cps 2$)6 $)) mg C#orace! cps 2$)6 $)) mgM
pu#,. 12$6 2$) mgN$ m#

CEFTI3UTEN
Indicatii9
69

+nfectii respiratorii* urinare* otite* enterite* 1astroenterite 4dministrarea se face oral C-- m1Nzi doza unica

5pecia#itati9
-

Cedo' cps ")) mgM


pu#,. susp. 3* mgNm#

;eneratia III9

/E"O'E#4DO:4

#2 0 - /F2 O /O/F

/E"O=4$+,4

#2 0 - /F 0 /F /F

/E"'#OD+7

/E"S57O.+:4

/E"=4D+.+:4

#2 0 - F

/E"=+DO$+,4
70

/E"=#+4$O:4

CEF&TADIMA
5pectru de activitate9 - Bacili > %-&: E./oli* 6lebsiella* Enterobacter* 'roteus* Salmonella* 'rovidencia* Shi1ella* Mersinia* F. +nfluenzae* Bordella* ,oraxella /oci > %B&: streptococi* stafilococi /oci > %-&: 1onococ* menin1ococ Bacili > %B&: B. .ifteric* anaerobi* /l. 'erfrin1ens 'seudomonas este rezistent

Indicatii9 / Septicemii* endocardite* menin1ite 5pecia#itati9


-

Ce!antra# pu#,. so#. inI. 1 g Ce!ota' pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g Ce!ota'im pu#,. so#. inI. 1g C#a!oran pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g 1E!oran pu#,. so#. inI. 1 g Naspor pu#,. so#. inI. 1 g 5e!oto' pu#,. so#. inI. 1 g 5pirosine pu#,. so#. inI. 1 g

CEFT8IAD&NA
5pectru de activitate9 - /oci > %B&: Streptococus pneumoniae* S. 'Ko1enes* S. ?iridans* S. 41alacticae* stafilococul auriu
71

/oci > %-&: :eisseria 1onorhea* :. ,enin1itidis Bacili > %-&: F. 'ara-influenzae* '. ,irabilis* E./oli* 6lebsiella pneumoniae* 'roteus indol pozitiv* Serratia* Salmonella* Shi1ella* Brucella* Mersinia

8eactii adverse9 - =ulburari dispeptice: diaree* 1reata* voma #eactii adverse san1uine: leucopenie* trombocitopenice* anemie hemolitica =ulburari hepatice: cresterea enzimelor hepatice Eruptii cutanate .urere la locul in2ectarii

Indicatii9 - ,enin1ite* infectii urinare si respiratorii +nfectii ale pielii* ale oaselor si articulatiilor 'rofilaxia chirur1icala

5pecia#itati9
-

Ce!otri' pu#,. so#. per!. 1 g Ce!tria'on pu#,. so#. inI. 2$) mg6 1 g Ce!tria'one pu#,. so#. inI. 2$)6 $)) mg6 1 g 1endacin pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g Nevas7on pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g Novose! pu#,. so#. inI. 2$)6 $)) mg6 1 g &!rama' pu#,. so#. inI. 2$)6 $)) mg6 1 g 8ace'on pu#,. so#. inI. 1 g 5ami'on pu#,. so#. inI. $)) mg

CEF&0E8A:&NA
+ndicata in infectii cu bacili > %-&
72

Se asociaza cu amino1licozide in infectii cu 'seudomonas* pneumonii

5pecia#itati9
-

Ce!o,id pu#,. so#. inI 1 g Ce!o on pu#,. so#. inI $)) mg6 1 g 1Eo one pu#,. so#. inI 1 g Medoce! pu#,. so#. inI 1 g6 2 g

CEFTA:I-IMA
+ndicata in infectii cu 1ermeni sensibili Se asociaza cu ?ancomicina* /lindamicina* amino1licozide 4dministrare: 1 1 la (-12 ore la adulti si --!- m1NE1 la ( ore la copii

5pecia#itati9
-

Ce!ort pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g Ce!tidin pu#,. so#. inI. 1 g Ceta ine pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g Fortum pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g <e!adin pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g6 2 g

;eneratia I49

/E"E'+,4

CEFE0IMA
5pectru de activitate9
73

Bacili > %-&: 'roteus indol-pozitiv* Serratia* 6lebsiella* Enterobacter* E./oli* Salmonella* Shi1ella* 'seudomonas* F. +nfluenzae* 'asteurella* Bordetella* Mersinia enterocolitica /oci > %-&: :. >onorrheae /oci > %B&: stafilococ auriu* streptococi %pio1en* pneumoniae* anaerobic&

Indicatii9 - +n monoterapie in infectii urinare* ale pielii* tesuturilor moi* septicemii* bolnavi neutropenici febrili 'neumonii nesocomiale* bolnavi imunocompromisi +nfectii intraabdominale 4dministrare -*!3 13 2 1 la 12 ore intravenos infectii 1rave prize la ( ore sau -*!3 13 2 1 la 12 ore intramuscular

5pecia#itati9
-

Ma'ipime pu#,. so#. inI. $)) mg6 1 g

74

Ce!a#osporine ora#e

CEFAC1&8

CEFA1EDINA
Spectrul antimicrobian cuprinde bacterii > %B& si bacili > %-&: E./oli* 6lebsiella* 'roteus 4dministrare: -*! 1 de oriNzi

5pecia#itati9
-

Ce!a#e'in cps 2$)6 $)) mgM


pu#,. susp. 12$6 2$)N $ m#

Cep.a#in cps 2$)6 $)) mg <e!#e' pu#,. susp. 12$6 2$) mgN$ m# <e!ora# cpr. !i#m. 1 g &race! cps 2$)6 $)) mg &spe'in cps 2$)mgM
cpr. Fi#m. $))mg6 1gM granu#e pentru susp. ora#a 12$6 2$) mgN$m#

CEFA-8&DI1
5pecia#itati9
-

3iodro'i# cps $)) mgM


cpr. !i#m. 1 gM granu#eM susp. ora#a 12$6 2$)6 $)) mgN$ m#

Cedro' pu#,. susp. 2$) mgN$ m# Ce!adro'i# cps. 2$) mg6 $)) mg
75

Ce'E# cps. 2$)6 $)) mgM


pu#,. susp. 12$ mgN$ m#6 2$)6 $)) mgN$ m#

-urace! cps 2$)6 $)) mg &do'i# cpr. 2$) mgM


susp. 12$ mgN$ m#

76

1INC&5AMI-E 2 1INC&MICINE
8epre entanti9 /lindamicina 7incomicina 0roprietati: substante cristaline albe caracter bazic solubile in acizi minerali 1ust amar 1reu solubile in apa

C1IN-AMICINA
5pectru de activitate9 - Bacterii > %B&: pneumococi* streptococul pio1en* S. ?iridans* Stafilococul auriu* bacil difteric 4naerobi pato1eni: Bacteroides fra1ilis 'rotozoare: =oxoplasma 1ondi* 'lasmodium

E!ecte secundare9 - /olita pseudomembranoasa* scaune diareice cu mucus si san1e* colici abdominali* febra* eruptii cutanate Indicatii9 - +nfectii pulmonare* pelviene* abdominale* septicemii 1rave -

+n infectii mixte se asociaza cu >entamicina Se administreaza la bolnavii aler1ici la benzilpeniciline si cefalosporine 7ocal se utilizeaza in acnee vul1ara si rozacee

5pecia#itati9

-a#acin cps.1$)6 3)) mgM


crema vagina#a 2HM so#. cutanata 1HM so#.inI.1$) mgNm#/"m#

- <#imicin
77

- <#indar - 1anacine
1INC&MICINA
Este activa pe coci si bacili > %B&: pneumococ* streptococ pio1en si viridans* stafilococ auriu

5tilizari restranse in infectii stafilococice osoase* peritonite* datorita reactiilor adverse 1rave comparativ cu /lindamicina 5pecia#itati9

- 1incocin - Ne#oren MAC8&1I-E ANTI3ACTE8IENE


8epre entanti9 +. Eritromicina ++. Oleandomicina +++. Spiramicina +?. 8osamicina

E8IT8&MICINA

Se obtine prin biosinteza pe medii de cultura

0roprietati9 - pulbere microcristalina alb-1albuie* 1ust foarte amar*


78

1reu solubila in apa se obtin 1reu solutii in2ectabile3 se absoarbe 1reu3 sensibila la actiunea acizilor %acid 1astric&

a. 08&0I&NI1E8IT8&MICINA
5pectru de activitate9 - /oci > %B&: pneumococ* streptococ pio1en* stafilococ penicilinazosecretor /oci > %-&: :eisseria 1honoreae* :. ,enin1itidis Bacili > %B&: bacilul difteric* /lostridium tetani ,Kcoplasma pneumoniae* =reponema palidum* /hlamidii* #iEettsii

8eactii adverse9 - .i1estive: 1reata* voma* diaree* anorexie #ar eruptii cutanate "ebra

Indicatii9 - 'neumonia cu mKcoplasma pneumoniae* difterie* tuse convulsiva* enterocolite #eprezinta medicatie alternativa la bolnavi aler1ici la peniciline #ezultate bune se obtin in tratamentul local in acnee S-au obtinut doua saruri de eritromicina care rezista la actiunea acidului 1astric: Eritromicina propionat cpr 2!-* !-- m1 se administreaza la ) ore* cu o ora inainte sau la trei ore dupa masa Eritromicina lactobionat se administreaza in perfuzie 5pecia#itati9
-

Eritro cpr 2)) mgM


pu#,ere pentru suspensie 12$ mgN$ m#6 2)) mgN$ m#

Eritromicina cpr 2)) mg ErE.e'a# cps 12$ mg

- ErEtrodar

79

Ana#ogi structura#i ai Eritromicinei

1. 8&DIT8&MICINA
5pecia#itati9
-

8u#id cpr 1$)6 3)) mg


2. C1A8IT8&MICINA

5pecia#itati9
-

C#aritromicina cpr 2$)6 $)) mgM Fromi#id cpr. 2$)6 $)) mgM granu#e pentru suspensie 12$mgN $ m# <#o,a' cpr 2$)6 $)) mgM granu#e pentru suspensie 12$ mgN$ m#P 1e7o7#ar cpr 2$)6 $)) mgM granu#e pentru suspensie 12$ mgN $ m# <#acid cpr 2$)6 $)) mgM granu#e pentru suspensie 12$ mgN $ m#
3. A:IT8&MICINA

5pecia#itati9
-

5umamed cps 2$)mgM cpr 12$mgM pu#, suspensie ora#a 1)) mgN$ m#62)) mgN$ m#
Se administreaza doza unica !-- m1mla C ore in prima zi* apoi 2!- m1Nzi C zile

80

5pecia#itati9

&1EAN-&MICINA

Spectru de activitate asemanator eritromicinei

- Triaceti#o#eandomicina - 5igmamicin
-

50I8AMICINA

Spectru de activitate asemanator eritromicinei* dar mai activa Se utilizeaza si in infectii ale cavitatii bucale* cailor respiratorii %ex. stomatite* 1in1ivite* operatii in cavitatea bucala& 7ocal in O#7* dermatolo1ie

5pecia#itati9
-

8ovamEcine cpr6 granu#e pentru suspensie ora#a


Q&5AMICINA
Este antibiotic foarte eficient* cu spectru lar1 de activitate Se foloseste in substitutia terapiei cu Betalactamine =oxicitate crescuta Se elimina preponderent pe cale biliara Se utilizeaza in infectii hepatobiliare

5pecia#itati9

- Ri#pra!en
Fa#se macro#ide

8IFAMICINA 3 pulbere microcristalina 1albena* foarte putin solubila in apa* solubila in baze* caracter amfoter %se dizolva in acizi si baze& este instabila* de aceea s-au obtinut derivati* dintre care cel mai important e #ifampicina
81

8IMFA0ICINA
0roprietati9 pulbere cristalina rosie-portocalie* caracter amfoter se absoarbe bine oral* rezista la actiunea acidului 1astric se elimina renal* transpiratie* lapte matern coloreaza urina* transpiratia* laptele matern in rosu are actiune bacteriostatica si bactericida pe > %B& coci si bacili e activa pe bacilul 6och* enterobacterii* E./oli* 'roteus* :eisseria menin1itidis si 1onoreae3 activa pe Dona Doster* ,Kcobacterium Brucella* 7e1ionela* /hlamidii* Bacteroides fra1ilis este tuberculostatic ma2or utilizat pe baza unui pro1ram national 1- 1! m1N61 corp in tratamentul N) %trei din sase luni& sau 2NH %doua zile pe saptamana& =SS %0 tratament strict suprave1heat&

N) in primele trei luni doze de atc in asociere cu Fidrazida izonicotonica %F+:& sau Streptomicina3 tratamentul cu #ifampicina sau aceasta se poate inlocui cu doua tuberculostatice ma2ore

5pecia#itati9

- 5inerdo# cps 1$) mg - 8i!ampicina cps 1$) mg - 8i!adin

82

ANTI3I&TICE 0&1I0E0TI-ICE

4u fost descoperite in studiul 4ctKnomicetae si 'seudomonaceae

C#asi!icare9 1. .upa componente: 'olipeptide homomere numai anumiti aminoacizi %aa& 'olipeptide heteromere aa B alta elemente structurale 2. .upa le1atura dintre unitatile de aa9 'olipeptide homodete le1atura dintre aa se face strict peptidic* 1rupele :F2 terminale se lea1a de 1rupa /OOF ale aa urmatori 'olipeptide heterodete in afara le1aturii peptidice exista posibilitatea formarii altor tipuri de le1aturi: punti de oxi1en* le1aturi eterice* punti de sulf . .in punct de vedere al conformatiei9 'olipeptide liniare 'olipeptide ciclice

CIC1&5E8INA
.escoperit in culturi de StreptonaKces lavandulae* S. Orhidaceus* S. >arefalus

4re spectru lar1: > %B& si 1ermeni rezistenti la peniciline Se utilizeaza in septicemii produse de stafilococi

5pecia#itati9

- Cic#oserin cps 2$) mg - Te,emicin cpr 2$) mg


Se incepe cu 1 cpsNzi* dupa C( ore se creste doza cu inca 1 cps pana la C cpsNzi.

TE8I:I-&NA
83

4ctiva pe 'seudomonas +ndicata in infectii urinare 1rave

5pecia#itati9

4rova#idin

TI8&T8ICINA
.escoperita in culturi de Bacillus brevis Este un amestec de doi compusi: =irocidina %2- <& si >ramicidina %(- <& 4ctioneaza pe 1ermeni > %B&* coci* bacili* putin activa pe > %-&* FaemophKlus* =richomonas Se administreaza in infectii locale: ami1dalite* farin1ite* dupa extractii dentare +nfectii oftalmice sub forma de un1uente sau solutii +nfectii dermatolo1ice* O#7: erine* oto1utae +nfectii va1inale ovule

3ACIT8ACINA
+zolata din culturi de Bacillus licheniformic 'ulbere alb-1albuie* hi1roscopica* sensibila la lumina* 1ust amar Spectru de activitate asemanator tirotricinei si eritromicinei: coci > %B& si > %-&* bacili > %B&* FaemophKlus influencea* =richomonas 4u toxicitate crescuta nu se administreaza parental

- Se utilizeaza in infectii intestinale mai mult 5pecia#itati9

Enteroserin
3acitrocina se asocia a cu Neomicina urmatoare#e specia#itati9
-

Neo,asept pu#,ere Ne,acetin pu#,ere6 crema6 unguent6 spraE Negamicin 3 pu#,ere6 unguent6 crema Corticin co#ir Cicatre D unguent
84

0&1IMIDINE1E
:u actioneaza pe > %B&

Se izoleaza din culturi de Bacillus polimixa %'olimixina B& si Bacillus colistinus %'olimixina E& 5pectru de activitate9 > %-&: E./oli* Shi1ella* Salmonela* 6lebsiella* 'seudomonas* 'roteus

'olimixina E si B se administreaza oral: cpr* dr2 2!- --- !-- --- v.i. profilactic sau curativ* inaintea interventiilor chirur1icale pe tuleul di1estiv pentru sterilizare 5pecia#itati9

0o#imi'ina 3 su#!at cpr 2$) ))) U.I. C in!ectii intestina#e - Co#imicin !#acon 2$) ))) U.I.M cprM ung. o!ta#mic - Teracorti# >0o#imi'ina 3 = Hidrocorti on = &'itetracic#ina? - 5u#!at de 0o#imi'ina si Hidrocorti on C in!ectii6 otite
-

4ANC&MICINA
S-a obtinut din culturi de StreptomKces orientalis 4ctiva pe Stafilococi* Streptococi* /lostridium* bacil difteric .upa administrarea orala* substanta nu se absoarbe* ramane la nivelul tractului intestinal se utilizeaza in enterocolite* colite Se administreaza parental intravenos* nu se administreaza intramuscular deoarece produce necroze3 sub forma de perfuzie +ndicata in infectii severe* la persoane aler1ice la Betalactamine* septicemii* endocardite* interventii pe cord deschis* peritonite

5pecia#itati9

4anco#ed !#. InI. $)) C 1))) mg - 4ancocin !#. InI. $)) C 1))) mg - 1ip.ocin - -iatracin - Edian
-

85

AMIN&;1IC&:I-E
0 antibiotice cu structura amino1licozidica C#asi!icare9 1. 4ntibiotice amino1licozidice cu structura streptidinica 2. 4ntibiotice amino1licozidice cu structura dezoxistreptidinica

Anti,iotice aminog#ico idice cu structura streptidinica9

5T8E0T&MICINA

5pectru de activitate9 - >ermeni > %B&* coci si bacili > %-&: E./oli* Brucella* 6lebsiella* Shi1ella ,Kcobacterium tuberculosis se foloseste in tratamentul =B/ ,ai putin activa pe: Salmonella* 'roteus* :eisseria* 'seudomonas +nactiv pe: virusuri* protozoare* spirochete* ricEetzii Se administreaza parenteral in infectii sistemice si oral numai in infectii intestinale* substanta nu se absoarbe Substanta difuzeaza foarte bine chiar si la nivelul tesuturilor cazeoase Se utilizeaza in tratamentul =B/ ca substanta de rezerva desi este tuberculostatic ma2or* deoarece are toxicitate crescuta* determina ototoxicitate %ureche surditate ireversibila& si nefrotoxicitate %renal& Se administreaza parenteral in pneumonii* septicemie asociata cu peniciline 7ocal se administreaza sub forma de colire* un1uente* solutii
86

-e avantaIe9 - =oxicitate crescuta - 4taca perechea de nervi cranieni ceea ce produce surditate ireversibila si nefrotoxicitate Indicatii9 - =B/* bruciloza* endocardita bacteriana* pesta 5pecia#itati9

- 5treptomicina su#!at pu#,ere pentru so#. inI. 1 g - 5trevita# pu#,ere pentru so#. inI. 1 g
-

Anti,iotice aminog#ico idice cu structura de o'istreptidinica9

NE&MICINA si 0A8&MICINA

"# $

Sulfat de :eomicina 0 /ompresii neomicini sulfas

5pectru de activitate9 :eomicina: coci > %B&: stafilococi3 bacili > %-&: E./oli* 6lebsiella* F. +nfluente* enterococi* Salmonella* Shi1ella** 'roteus 'aromicina: amoebe* ,Kcobacterium leprae* helminti* =enia Uti#i ari9 :eomicina nu poate fi administrata parenteral datorita toxicitatii crescute: nefrotoxicitate si ototoxicitate3 oral nu se absoarbe utilizata in infectii di1estive3 local se administreaza colire* creme* pudre* spraK Indicatii9 +nfectii di1estive* furuncule* arsuri* pla1i infectate* impeti1o* eczeme infectate 5pecia#itati9

- Negamicin cpr $)) mg >enterite? - -icomicin cps 2$) mg - 3aneocin crema6 pu#,ere
87

1oca#9 co#ire6 creme6 pudre6 spraE - Negamicin 3 unguent - Neo,asept pu#,ere unguent - Neopreo# unguent9 Neomicin = 0redniso#on - Nido!#or unguent9 Neomicina = Nistatin = Triamcino#on - F#uocino#on N unguent9 F#uocino#on = Neomicina - 0icna picaturi in nas9 Neomicina = E!edrina >rinite?

<ANAMICINA si ;ENTAMICINA

- 'ulbere microcristalina alba* solubila in apa* cu stabilitate crescuta - 'oate fi conditionata sub forma de solutie in2ectabila 5pectru de activitate9 - /oci > %B&: stafilococi - /oci > %-&: E./oli* 6lebsiella* Enterobacterii - Bacilul 6och tuberculostatic minor - :u actioneaza pa 'seudomonas - Se administreaza oral* parenteral* local - .upa administrarea orala* substanta nu se absoarbe* ramane la nivelul tractului intestinal utilizarea in tratamentul infectiilor intestinale in infectii sistemice - 'arenteral se utilizeaza in infectii sistemice: septicemii* pneumonii* =B/
88

- .etermina toxicitate ridicata: nefro- si ototoxicitate - .oza nu trebuie sa depaseasca 1! 1 pe tratament - Se conditioneaza sub forma de pulbere uscata* in flacon de sticla cu dop de cauciuc si 1arnitura metalica - Se solubilizeaza la nevoie in ser fiziolo1ic sau ser 1lucozat 5pecia#itati9

- <antre' !io#e 2 m# !#acon cu 2$) mg su,stantaNm# - Unguent o!ta#mic cu <anamicina - 0an C <anamEcine pu#,ere pentru so#utie inIecta,i#a 1g - <anamicina pu#,ere pentru so#utie inIecta,i#a 1 g

Ana#ogi structura#i ai <anamicinei9

T&38AMICINA
- Spectru de activitate asemanator 1entamicinei* dar cu activitate mai intensa pe 'seudomonas si Serratia - Efect siner1ic cu ampicilina sau benzilpenicilina pe enterococi - Se administreaza intramuscular sau intravenos* perfuzie - Efect local in infectii ale ochiului sub forma de solutii oftalmice sau un1uent oftalmic 5pecia#itati9

- 3ru#amEcin so#. inI. ") mgNm# 1 m#6 2m#M so#. o!ta#mica )63 H - Ne,cin so#. inI. - To,re' so#. o!t.6 ung. &!t. )63 H
89

- To,rin so#. o!t.


AMI<ACINA
Este derivat al 6anamicinei Spectru de activitate mai mare: 'roteus* 'seudomonas* Serratia* Enterobacter* ,icobacterii .etermina ototoxicitate mare* nefrotoxicitate mai redusa

5pecia#itati9

- Ami7in so#. inI. 2$) mgNm# C 2 m#6 " m# - Ami7o it so#. inI. - &r#o,in so#. inI. - 0ierami so#. inI.
;ENTAMICINA6 F8 D ;ENTAMICINI 5U1FA5
0roprietati9 - pulbere microcristalina alba* cu caracter bazic* se utilizeaza sub forma de saruri 5pectru de activitate9 - /oci > %B&: Staphilococcus aureus - Bacili > %-&: Srratia* E./oli* Shi1ella* Enterobacter* 'roteus* 'seudomonas Indicatii9 - +nfectii urolo1ice* 1enitale* respiratorii* di1estive* osoase* cutanate* septicemii* arsuri infectate* urinare* hepatobiliare* bronhopulmonare* menin1ita - Se administreaza oral* parenteral* local :u se absoarbe dupa administrarea orala .etermina oto- si nefrotoxicitate

Interactiuni medicamentoase9 - 'otenteaza actiunea miorelaxantelor* curarizantelor* anestezicelor 1enerale - :u se administreaza impreuna cu diureticele de ansa %"urosemia& ototoxicitate Se asociaza cu: /arbenicilina in infectii cu 'seudomonas 4mpicilina in endocardita cu 'roteus /efalosporine in infectii cu 6lebsiella
90

Benzilpenicilina in endocardita cu enterococi 5pecia#itati9

- ;entamicine 1eurJuin so#. inI. ") mgNm# C 2 m# - ;entamed so#. inI. - ;entamicin so#. inI. 2) mgN m# C 2 m#M ") mgN m# C 2 m# - -ia7armon so#. inI. - 0an/;entamicine so#. inI. - ;entamEcin so#. inI. - ;entico# so#. o!ta#mica6 unguent o!ta#mic - 1Eramicin so#. inI. - &p.tagram so#. o!ta#mica6 unguent o!ta#mic - ;entamicin 5u#p.ate so#. o!ta#mica - ;erasone so#. o!ta#mica6 unguent o!ta#mic
Ana#ogi structura#i ai ;entamicinei9
5I5&MICINA NETI1MICINA C 5pecia#itati: NetromEcin

so#. inI.

ANTI3I&TICE CU 5T8UCTU8A A8&MATICA

8epre entanti9 1. "enicoli: /loramfenicol B derivati 2. =etracicline


91

C1&8AMFENIC&16 F8 D CH1&8AMFENIC&1UM

0roprietati9 pulbere microcristalina alba sau slab 1albuie* 1ust foarte amar* solubilitate scazuta in apa* fara miros* sensibila la lumina

5pectru de activitate9 - /oci > %B&: stafilococi* streptococi* mai putin pneumococi /oci > %-&: menin1ococi Bacili > %B&: /lostridii* /orKnebacterii mai putin Bacili > %-&: E./oli* Shi1ella* Brucella* Faemofili* Salmonella %medicament de electie&* 'roteus* medicament de electie in febra tifoida data de Salmonella :u actioneaza pe 'seudomonas Se administreaza oral* parenteral* local

8eactii adverse9 - Fematolo1ice: anemie* leucopenie* a1ranulocitoza* trombocitopenie 7a nivelul aparatului di1estiv: diaree* varsaturi* hemora1ii intestinale* enterite* dureri la defecatie =ulburari neuropsihice: nevrita optica* confuzie mintala* delir

Indicatii9 - "ebra tifoida* menin1ite* larin1otraheite* pneumonii* abcese cerebrale* septicemii* tifos* bruceloza
92

5pecia#itati9

- C#oram!enico# drI. 12$ mg6M cps. 2$) mgM pu#,. pentru so#. inI. 1 g - &top.enico# so#. auricu#ara $ H - 5i!icetina pu#,ere = so#vent pentru so#. o!t. )6" HM ung. &!ta#mic - C#orocid C magistra# - -ermato#ogie C pu#,eri asociate cu o'id de inc6 ta#c6 5aprosan - Tricomicon cpr vagina#e >= Nistatin6 Metroni ado#?

"avorizeaza aparitia fun1ilor se administreaza impreuna cu :istatin

Scade absorbtia vitaminelor din complexul B hipovitaminoze B

Contraindicatii si asocieri neindicate9 Su1ari contraindicat determina anemii severe 0 @sindrom cenusiuA :u se administreaza concomitent cu alte substante care au efect nefavorabil asupra san1elui %ex. "enazona* aminofenazona& :u se asociaza cu: 4spirina hemora1ii* sulfamide* acidul nalidixic

93

TET8ACIC1INE1E

C#asi!icare9 .upa modul de obtinere: .e biosinteza: /lortetraciclina* =etraciclina* Oxitetraciclina .e biosinteza diri2ata: .-metilclortetraciclina* .-metiltetraciclina .e sinteza: .oxicilina* ,etaciclina* ,inociclina* 4minociclina

8$
/lortetraciclina =etraciclina Oxitetraciclina .-metilclortetraciclina .-metiltetraciclina .oxicilina ,etaciclina ,inociclina 4minociclina F F OF F F OF OF F F

8*a
/F /F /F F F /F

8*,
OF OF OF OF OF F

8%
/l F F /l F F F

8(
F F F F F F F F

t 1N2
C)h C)h C)h 1 h 1 h 2)2(h 1C h 2C h 1(2Ch

F F

F F F

:F2

5unt o!icina#e in F8 D9 =etraciclina /lorhidrat de tetraciclina /lorhidrat de oxitetraciclina


94

.oxicilina clorhidrat /apsule de tetraciclina cu 2!- m1 s.a. 0roprietati9 - sunt pulberi microcristaline 1albene* - sensibile la lumina* - au caracter amfoter %solubile in acizi si baze& - sunt instabile in mediu bazic cand se de1radeaza - 1reu solubile in apa - nu se folosesc sub forma de solutii in2ectabile pentru ca sunt iritante

5pectru de activitate9 - /oci > %B&: streptococ* pneumococi* stafilococ - /oci > %-&: :eisseria 1onoreae* menin1itidis - Bacili > %B&: /orKnebacterium diphteriae* antrax* nu actioneaza pe bacilul tetanic - Bacili > %-&: Brucella* E./oli* 6lebsiella* FaemophKlus influente - Sunt foarte active pe: ?ibrio cholerae %holera&* micoplasme* /hlamidii richetzei* spirochete* leptospire* 7e1ionella - :u actioneaza pe Salmonella* dar actioneaza pe protozoare: amoebe - :u actioneaza pe bacilul 6och* lepra* 'seudomonas* fun1i* helminti

-e avantaIe9 - .uc la aparitia fenomenelor de disbacterism pentru ca e perturbata simbioza intestinala saprofita benefica micoze ce se a1raveaza - :u se administreaza cu lactate - .in a saptea zi de tratament se administreaza :istatin - .etermina hipovitaminoza B

8eactii secundare9 - 4u capacitatea de a se electiva %se duc tintit si se concentreaza& in tesuturi osoase fiind contraindicata administrarii lor la 1ravide* copii sub ( ani* copii in perioada de crestere* pentru ca au loc depuneri in oase tulburari de crestere
95

Se electiveaza si la nivelul dintilor dinti patati "enomene aler1izante a1ravante la expunere solara #ealizeaza concentratii ridicate in urina* bila

96

TET8ACIC1INA
Indicatii9 - Bruceloza* holera* riEettsioze* infectii cu /hlamKdia* pneumonii cu ,Kcoplasma* rani >onoree* amebiaza intestinala* actinomicoza* acnee

5pecia#itati9
-

Tetracic#ina c#or.idrat unguent 3 HM


cps 2$) mg

- Co#ir cu tetracic#ina 1 H - 0icaturi in nas cu tetracic#ina 1)) mg - &vu#e cu tetracic#ina 1)) mg


-

Hemor on sup. >Tetracic#ina = 1idocaina = Hidrocorti on?

-&DICI1INA
Se elimina renal Indicatii9 - bronsite* pneumonii* sinuzite* infectii pelviene* prostatita* profilactic pentru evitarea diareei calatorilor produsa de E. /oli. 5pecia#itati9
-

-o'ici#ina cps 1)) mg -o'Edan cps 1)) mg 8emicEn cps 1)) mg Unido' 5o#uta, cpr 1)) mg 4i,ramEcin cps 1)) mg

A#te specia#itati9

- &'imed >3io'iteracor?9 &'itetracic#ina = Hidrocorti on spraE C in arsuri


97

- Hemor on & supo itoare9 Hidrocorti on = &'itetracic#ina = 1idocaina Teracorti# unguent9 &'itetracic#ina6 0o#imi'ina6 Hidrocorti on

98

CHIMI&TE8A0ICE CU 50ECIFICITATE 1IMITATS


acQioneazR pe un numRr restrSns de 1ermeni

4:=+,+/OB4/=E#+E:E

acQioneazR pe ,Kcobacterium tuberculosis Ti ,Kcobacterium leprae

1.

ANTITU3E8CU1&A5E

Un 1((2* #obert 6och a descoprit bacilul =B/ o adevRratR revoluQie Vn istoria medicinei. 'rimele substanQe utilizate au fost sRrurile de aur* dezavanta2ul lor fiind cR sunt foarte scumpe Ti dupR un timp se observR cR au efect simptomatic* cresc imunitatea.

=uberculoza apare Vn infecQii cu ,Kcobacterium =uberculosis* care se transmite prin contact direct pe cale respiratorie. Bacilii pRtrund Vn plRmSni sub formR de picRturi aerosolizate* apoi sunt in1eraQi de macrofa1e Ti transportaQi la 1an1lionii limfatici re1ionali. Bacilii pot trece Vn sSn1e* iar prin intermediul circulator se disemineazR. =uberculza poate fi clasificatR Vn: =B/ primarR infecQie asimptomaticR ce poate evlolua ca o pneumonie nepecificR3 =B/ reactivR boala cronicR cu simptome ca: pierderea Vn 1reutate* transpiraQii nocturne* febrR3 =B/ pulmonarR tuse cu expectoraQie redusR* nepurulentR* hemostizie3 =B/ extrapulmonarR extinderea infecQiei la nivelul altor or1ane: 1enitourinar* ovular* menin1eal* 1astrointestinal* cutanat.

C#asi!icarea antitu,ercu#oase#or9 1. maIore de e#ecTie 2. minore de re ervU


99

1. ANTITU3E8CU1&A5E MAQ&8E
au difuzibilitate lar1R Vn or1anism Vn Qesuturi cazeoase Ti spaQii intracelulare3 au efecte secundare puQine

8epre entanTi9 +DO:+4D+.4 %F+:& #+"4,'+/+:4 %#,'& S=#E'=O,+/+:4 %S,& E=4,B5=O7 %E,B&

2. ANTITU3E8CU1&A5E MIN&8E sunt foarte puQin active pe mutanQi ai bacilului 6och rezistenQi la antituberculoase ma2ore nu au difuzibilitate bunR3 toxicitate variatR

8epre entanTi9 E=+O:4,+.4 %E=F& '#O=+O:4,+.4 %'=F& '+#+D+:4,+.4 %'D4& ,O#"OD+:4,+.4 %,D4& 4/+. '4#4 4,+:OS47+/+7+/ %'4S& =E#+D+.O:4 .4'SO:4 =+O/4#7+. 64:4,+/+:4 %6,& ?+O,+/+:4 %?,& /+/7OSE#+:4 %/S& /4'#+O,+/+:4 %/,&

Administrarea se face dupR scheme de tratament. Este un tratament intermitent Vn sistem bifazic* care constR Vn W) adicR luni se administreazR doze de atac urmat de ) luni doze de VntreQinere. =ratamentul intermitent 2WH se administreazR 2 zile pe sRptRmSnR. =SS 0 tratament strict suprave1heat
100

5c.eme de tratament ap#icate9 1. Vn ca de T3C recent9 a. forme comune de =B/ cu bacili 6och prezent Vn sputR la examenul direct. - Vn primele luni: F+: 1! m1 W E1 cop W zi B #,' 1! m1 W E1 cop W zi B S, 11 W zi - sau 1! m1 F+: W E1 cop W zi B E,B 1 W zi b. forme de =B/ cu baciloscopie Vn pleurezii =B/ - Vn primele luni: F+: 1! m1 W E1 cop W zi B S, 1 1 W E1 cop W zi B E,B 2*!- 1 W zi - urmRtoarele ) luni: F+: 1! m1 W E1 cop W zi B S, 11 W zi - sau F+: 1! m1 W E1 cop W zi B E,B 2*!- 1 W zi 2. Vn ca de T3C recidivat - primele luni: F+: 1! m1WE1 cop W zi B #,' 1! m1 W E1 cop W zi B S, 1 1 W zi B 'D4 -C 1 W zi - urmRtoarele ) luni: F+: 1! m1 W E1 cop W zi B S, 11 W ziB 'D4 -C 1 W zi 'ot sR aparR intolerante la un chimioterapic sau rezistenQa 1ermenilor se VnlocuieTte chimioterapicul cu alt tuberculostatic ma2or sau un tuberculostatic ma2or cu 2 tuberculostatice minore. NU se asociazR Etionamida cu /icloserina3 ambele VTi potenQeazR efectele Ti toxicitatea.

I:&NIA:I-A C F8 D C I onia idum


0roprietUTi9 - pulbere microcristalinR albR sau slab cenuTie sau - cristale aciculare incolore - fRrR miros - cu 1ust amar - sensibilR la luminR - solubilR Vn apR - inhibR sinteza acizilor 1raTi cu lanQ lun1 E!ecte adverse9 - are toxicitate scRzutR: tulburRri neurolo1ice manifestate prin nevrite optice* nevrite periferice* cefalee* tulburRri psihice de tip euforic3 - scade concentraQia vitaminei B) asi1urSnd buna funcQionare a S:/ se administreazR Vn paralele cu vitamina B)3 - determinR tulburRri hepatice* di1estive* aler1ice* hematolo1ice sunt contraindicate la persoane aler1ice* cu tulburRri neurolo1ice - se administreazR Vn monoterapie +zoniazida cpr. !-* 1--* 2--* --* )-- m1 s.a. - se administreazR local sub formR de instalaQie intrapleuralR* intracavitare* intraperitoneale sub formR de soluQii sterile ! <3 - intramuscular soluQii apoase 2*! ! < 5pecia#itUTi9

I onia ida Te,esium 8imi!on HIN aociat cu 8i!ampicina


101

- HIN asociat cu Teri idona


ETAM3UT&1 C F8 D C Etam,uto#um
tuberculostatic ma2or de sintezR pulbere cristalinR albR solubilR Vn apR sub formR de clorhidrat sensibilR la luminR se administreazR oral Vn doze de C- m1 W E1 cop W zi Vn tratament intermitent se asociazR cu F+:* S,* #,' - cpr. filmate 1--* 2!-* C-- m1 s.a. - parenteralR: i.v.* i.m.* soluQie 1- <* fiole C -! ml E!ecte adverse9 - toxicitate pentru nervul optic: nevritR opticR manifestatR prin Vn1ustarea cSmpului vizual Ti scRderea acuitRQii vizuale se fac periodic controale oftalmolo1ice. 5pecia#itUTi9 -

- Miam,uto#
ETI&NAMI-A C F8 D C Et.Eonamidum
- tuberculostatic minor de sintezR - pulbere cristalinR 1albenR - foarte puQin solubilR Vn apR - acQioneazR pe 1ermeni rezistenQi la F+:* etambutol* S: - acQioneazR intracelular* extracelular* intralezional - are toxicitate crescutR - intoleranQR di1estivR - determinR efecte psiholo1ice la alcoolici - se administreazR sub formR de dra2euri 1 dr2. W zi* doza creTte de la 1 C dr2. W zi 5pecia#itUTi9

- Etionamid - Amido in drI. 2$) mg


08&CTI&NAMI-A
e mai bine toleratR ca Ti etionamida are proprietRQi farmacocinetice mai bune traverseazR bariera hematoencefalicR activR Vn menin1itR tuberculoasR Vn asociere cu dapsona intrR Vn tratamentul leprei se administreazR oral dr2. 2!- m1 Ti parenteral

0I8A:INAMI-A C F8 D C 0ira inamidum


- are toxicitate crescutR - acQioneazR pe mutanQii rezistenQi la F+: - determinR hepato Ti nefrotoxicitate 5peciatUTi9
102

- 0ira inamid - 0e etamid


8IFAM0ICINA
5pectru de activitate9 ,icrobacterii: ,. =uberculosis* ,. 7eprae /oci > %B&: Streptococ pio1en* Streptococ pneumonie* Staphilococ aureu* Staphilococ epidermite Bacili > %B&: /lostridium difficile /oci > %-&: :eisseriae 1onorrheae* :eisseriae menin1itidis Bacili > %-&: 7efionella pneumoniae* E. /oli* Shi1ella* 6lebsiella - .eterminR efecte secundare hepatice* di1estive* pe S:/. IndicaTii9 - =B/ pulmonar* extrapulmonar 1- m1W E1 cop W zi sau W H Vn prizR - endocarditR stafilococicR - ostiomielitR Ti artritR cu stafilococ aureu - pneumonie cu 7e1ionella - leprR* menin1itR 5pecia#itUTi9

Erem!at "$) mg6 *)) mg 8i!ampicin cps. 1$) mg 8i!an 5inerdo#

5T8E0T&MICINA
5pectru de activitate9 Bacili > %-&: 6lebsiella* Salmonella* Shie1ella* Faemophilus infuenzae* Brucella /oci > %B&: Stafilococi /oci > %-&: menin1ococi Bacilul 6och uman IndicaTii9 - =B/ principat 5pecia#itUTi9

- 5trevita# !#. InI. 1 g s.a. - 5treptomicina

103

ANTI1E08&A5E
1epra este o infecQie cronicR* 1ranulamatoasR* care atacR pielea Ti nervii periferici* fiind produsR de ,Kcobacterium leprae. - poate sR aparR la orice vSrstR* frecvenQa se Vnre1istreazR la copii3 - se transmite prin contact direct* iar perioada de incubaQie e ! ani 2- ani3 - se manifestR prin leziuni cutanate: macule sau paule hipo sau hiper pi1mentate* durere nevriticR cu localizRri pe faQR* urechi* articilaQiile pumnilor* coate* fese* 1enunchi. 5u,stanTe !o#osite Vn terapie9 1. Sulfonamide: Sulfalen* Sulfodoxina* Sulfadimetoxina 2. 4ntibiotice cu activitate antituberculoasR: Streptomicina* /icloserina* #ifampicina* 'aromomicinele . 4ntituberculoase cu efecte antileproase: 'rotionamida C. 4ntileproase specifice: =alidomida* /lofazimina. - ca Ti terapie ad2uvantR: >lucocosteroizi reduc efectele aler1ice. - durata tratamentului e foarte lun1R: - 2 C ani Vn forma tuberculoidR - C ( ani Vn forma lepromatoasR - bolnavii sunt izolaQi Vn leprozerii* tratamentul este mai mult siptomatic3 - se transmite uTor la copii* se observR o predispoziQie 1eneticR* testul la leprominR nu este concludent3 Mani!estUri o,servate9 - lipsa incisivilor centrali cu aproximativ 12 luni Vnaintea apariQiei primelor semne3 - are loc inflamarea alveolelor incisivilor centrali - pot apRrea tulburRri neurolo1ice - tulburRri dermatolo1ice : detaTarea unor pRrQi de piele de pe nas* urechi* de1ete rRni foarte 1rave.

-A05&NA
pulbere microcristalinR alb roz sensibilR la luminR

5pecia#tUTi9 / -isu#one

cpr. 2$) mg6 $)) mg

C1&FA:IMINA
se administreazR oral cpr.* cps. 1-- m1 s.a. coloreazR toate secreQiile Vn roTu antilepros antiinflamator

5pecia#tUTi9

- 1amdrene cpr.
TA1I-&MINA
se administreazR sin1ur sau Vn asociere cu .apsona 5pecia#tUTi9 /

Contergan cps. 1)) mg


104

ANTIMIC&TICE
,icozele sunt afecQiuni infecQioase cauzate de fun1i pato1ene ciuperci microscopice. "un1ii sunt or1anisme eucariote care fac parte din re1nul ve1etal* nu conQin clorofilR* astfel fiind obli1ate sR se nutreascR prin absorQie. Sunt saprofite sau parazite. "un1ii unicelulari sunt denumiQi levuri dro2dii Ti se produc asexuat* iar cei pluricelulari sunt muce1aiuri Ti se produc asexuat sau sexuat. Orice ciupercR tipicR este formatR din douR pRrQi: o parte ve1etativR denumitR tal o parte de reproducere denumitR spor. "un1ii produc o serie de substanQe* unele folositoare antibioticele Ti altele nefolositoare toxinele. ,icozele 0 infecQii fun1ice. Se Vmpart Vn 2 clase: micoze superficiale micoze profunde Fungi patogene #a om9 1. ActEnomEcetae a. >en 4ctinomKces b. Streptomices c. :ocardia 2. FicomEcetae a. 4sper1illus b. #hizobus c. /occidioides 3. Asomicetae a. ,icrosporum blastomices b. /andida c. /riptococus d. EpidermophKton ". Ade#micetae a. Fistoplasma

Mico e#e super!icia#e


produse de .ermatofite EpidermophKton* =ricophKton* /andida* ,icrosporum dupR localizare sunt: foliculare %folicul pilos& =ricophKton* ,icrosporum nefoliculare EpidermophKton* /andida ale un1hiilor =ricophKton la nivelul mucoaselor %oral* intestinal* va1inal& /andida.
105

Mico e#e sistemice C viscera#e


la nivelul or1anelor interne: inimR* ficat* plRmSni sunt forme foarte 1rave* produse de speciile 4sper1illus* 4ctinomices* /andida* /riptococus* /occidioides* Fistoplasma* Blastomices cazurile de infecQii micotice apar la persoanele ce-Ti administreazR doze mari Ti cure prelun1ite de antibiotice cu spectru lar1 Ti la persoanele cu imunitate scRzutR: bRtrSni* copii* 1ravide* cei cu S+.4* cu boli infecQioase 1rave* canceroTi* terapie cu 1lucocorticosteroizi.

C#asi!icarea antimicotice#or9 dupR provenienQR: obQinute prin biosintezR Vn culturi de microor1anisme Anti,iotice antimicotice dupR aplicabilitate: de uz local mico e super!icia#e de uz oral W parenteral mico e viscera#e

ANTIMIC&TICE -E5TINATE T8ATAMENTU1UI MIC&:E1&8 5U0E8FICIA1E


1.
-

ANTIMIC&TICE CU ACWIUNE NE50ECIFICS

a. HA1&;ENII C I&-U1
sub formR de soluQii apoase: SoluQia 7u1ol soluQia alcoolicR: =inctura de iod soluQia de iod Vn alQi solvenQi: propilen 1licol* 1licerinR soluQia alcoolicR de iod B acid salicilic 0 SoluQia Sabourand 'olividone iod 0 prodru1 utilizat sub formR de soluQii apoase* un1uente* creme va1inale* ovule* cpr. va1inale 5pecia#itUTi9

3etadine 3rauno# 3etaisodene 3raumo ide


sub formR de un1uent 1- < administrat ca atare sau asociat cu DnSOC - 5n1uent cu sulf

,. 5U1FU1 c. C&M0UXI &8;AN&ME8CU8ICI C 3oratu# de !eni#mercur


5pecia#itUTi9

- Fenosept - Mer!en
106

uilizat Vn micoze plantare Ti interdi1itale sub formR de pulberi asociate sau ulei de peTte.

5pecia#itUTi9

- 5iccomer!en - 4itamer!en
d. C&M0UXII :n C :n& Yi :n5&"
sub formR de pulberi* soluQii alcoolice

e. Feno#i6 Ha#ogeno!eno#i6 Ha#ogenoc.ino#ine


4u activitate antimicoticR:

#ezorcina soluQie apoasR 1 1- < =imol soluQie Vn /F/l < - onicomicoze /lorcrizol pudre* un1uente 5agrotan Fexaclorofenul dermatoze bacterio micotice .itrinol un1uent antimicitic* soluQii

!. 4I&F&8M
5pecia#itUTi9 /

3rode' C 4io!orm

g. C1&8CHINA1-A&1
5pecia#itUTi9 /

5aprosan

C#orc.ina#do#

.. ACI-U1 5A1ICI1IC
asociat cu nipaesteri #ezorcinR: soluQii apoase B compuTi cuaternari de amoniu:

/lorura de decualiniu : Spec. Codecam /lorura de benzalconiu: Spec. :ep.iro# /lorura de domifen: Spec. 3rode'

4io!om

/lorura de cetilpiridiniu: Spec. 3romocept

i. C&1&8ANWII

A#,astru de meti#en
107

4io#et de genTiana Tripa!#avina Tinctura Caste#ani


I. -E8I4AWI -E NIT8&FU8AN
-

nitrofuran: Spec. Mico!ur nifuratil antifun1ic* antibacterian* antitricomonazic

5pecia#itati: - ,acmiror

cpr. vagina#e6 cremU


ANTIMIC&TICE -E U: 1&CA1 CU ACWIUNE 50ECIFICS

2. 3UC1&5AMI-

se utilizeazR extern sub formR de un1uente* pulberi* sraK3 sin1ur sau Vn asociere cu acid salicilic* compuTi ai Dn* 1lucocorticosteroizi. 5pecia#itUTi9

3uc#osamid ung. 2H 3uc#osamid 0 ung. C se asocia U cu 0redniso#on Qadit ung. 2 H Qadit H / se socia U cu Hidrocorti on
local: un1uente* pulberi oral: Vn micoze intestinale

F1U&NI1I-A

T&1NAFTAT
- acQioneazR pe dermatofite - se utilizeazR sub formR de soluQii Vn propilen1licol* alcool izopropilic* creme* pudre -*!-1-!< 5pecia#itUTi9

- Micona!t cremU 1 H - Tono!ta#


C1&0I8&D&1AMINA
- acQioneazR pe tulpini de /andida* EpidermophKton* ,icroporum - efect antimicotic* antibacterian - activ Vn onicomicoze 0 micoze ale un1hiilor 5pecia#itUTi9

- 3atra!en cremU 1 H6 cremU vagina#U6 so#. u e'tern 1 H - 3actra!en


1&CE8Z1
108

acQioneazR pe tulpini de. /andida* /riptococus* =ricophKton* ,icrosporum* EpidermophKton* muce1aiuri* FistoplasmR Ti /occidii Vn onicomicozR se aplicR de 1 2 ori pe un1hii utilizatR exclusiv extern sub formR de creme* soluQii acQioneazR pe dermatomicoze produse de EpidermophKton* /andida onicomicoze* infecQii produse de 'itiriazis verzicolor

NAFTIFINA

5pecia#itUTi9 / -

E'doderia# cremU6 so#uTie e'ternU 1 H

TE83INAFINA
antimicotic cu efect intens* indicat Vn dermatomicoze* onicomicoze* acQionSnd pe: %fun1i produse de& dermatofite* FistoplasmR* 4sper1illus* /riptoccocus. 5pecia#itUTi9

- 1amisi# cpr. u ora# 2$) mgM cremU 1 H - Ter,isi# cpr6 cremU 3. ANTIMIC&TICE A:&ICE

C1&NI-A:&1 XI C1EMI:&1 C cu structurU imido o#icU Yi trio o#icU


au acQiune antimicoticR* antihistomicR* antiinflamatoare asociate cu ,oldamin prelun1esc activitatea Ti reduc riscul aler1iei la peniciline se utilizeazR sub formR de: un1uent* creme* soluQii Vn micoze superficiale ale pielii

C1&T8IMA:&1 C F8 D C C#otrima o#um


are spectru lar1 de acQiune efect antimicotic: =ricophKton* /andida* EpirdermophKton efect antibacterian efect antitricomonazic =richomonas va1inalis dupR administrarea oralR* substanQa nu se absoarbe suficient* fiind activR Vn micoze intestinale indicat Vn micoze superficiale va1inale* di1estive* intestinale* orofarin1iene

5pecia#itUTi9

C#otrima o# so#uTii6 creme6 cpr. vagina#e6 ovu#e Canesten ung. -ermatin so#uTii6 pu#,eri ;ino C Canesten ovu#e 1otrimin cremU

Se asociazR cu ,etronidazol: 5pecia#itUTi9

- Tricomicon ovu#e
109

- Mec#on ovu#e6 cremU vagina#U


3IF&NA:&1
spectru lar1 de acQiune* toleranQR bunR indicat Vn dermatomicoze

5pecia#itUTi9

- 3ia o# cremU 1 H - MEco C F#usemidon cremU 1 H - MEcospor cremU 1 H Yampon ge# 1 H so#uTie e'ternU 1 H
<ET&C&NA:&1
are spectru lar1 de activitate. /andida* FistoplasmR* /occidii* EpidermophKton* /orKnenacterium* 4sper1illus indicat Vn: micoze cronice ale pielii* pRrului* mucoaselor* va1inale =ricophKton*

5pecia#itUTi9

- <etocona o# cpr. 2)) mg cremU Yampon - Ni ora# cpr. 2)) mg cremU Yampon - 5ostatin cpr. - Fungicide cpr. - <etostin cpr.
MIC&NA:&1
indicat Vn candidoze* dermatofiQii* micoze profunde divestive sistematice %piele Ti va1inale& 5pecia#itUTi9

-erma o# ge# -a7tarin ge# ;Eno C -a7tarin cps. 4agina#e ;Eno o# ovu#e 2)) mg6 ")) mg Medacter cremU u e'tern6 vagina# Micona# Eco,i
110

- Micotop ge# - MEco.ea# cremU vagina#U6 ovu#e - Mono o#e cremU vagina#U
EC&NA:&1
indicat Vn toate lipsurile de dermatomicoze suprainfecQii cu bacterii > %B& fun1icid cu spectru lar1

5pecia#itUTi9

- Eco,i ovu#e 1$) mg - Econ ovu#e 1$) mg


TIC&NA:&1
fun1icid cu spectru Vn1ust acQiune localR Vn dermatoze cutaneo mucoase provocate de :ocardia

5pecia#itUTi9

- Trosid - Fungi,acid
IT8AC&NA:&1
indicat Vn asper1ilozR invazivR* menin1itR criptococicR* micoze 1rave* dermatofitii* piteriazis 5pecia#itUTi9

- &runga# cps. 1)) mg - 5prano' susp. &ra#U


FENTIC&NA:&1
indicat Vn infecQii va1inale* ale pielii 5pecia#itUTi9

- 1ome'im ovu#e 2)) mg6 *)) mg cremU vagina#U


I:&C&NA:&1
infecQii superficiale ale pielii* mucoasei va1inale 5pecia#itUTi9

- Travogen
F1UC&NA:&1
pulbere cristalinR albR* puQin solubilR Vn apR bine tolerat spectru lar1 de acQiune: /andida* =ricophKton* EpidermophKton* Fistoplasma* /rKptococcus
111

dupR administrarea oralR se absoarbe utilizat Vn micoze sistemice %urinare* pulmonare&* menin1ite utilizat Vn micoze superficiale: candidoze va1inale* orofarin1iene* onicomicoze* ale pielii

5pecia#itUTi9

-i!#a on cps. $) mg6 1)) mg6 1$) mg -i!#ucan cps. $) mg6 1)) mg6 1$) mg F#ucovim cps. $) mg6 1)) mg6 1$) mg F#ucona o# MEcosist cps. 5Escan cps. F#ucoric
". ANTI3I&TICE ANTIMIC&TICE

;8I5E&FU14INA C F8 D C ;riseo!u#vinum
activR Vn micoze la nivelul pielii* foliculare* onicomicoze - se administreazR exclusiv ora# 5pecia#itUTi9 -

- ;ricoseo!u#vin M - ;ricin6 ;risin cpr.6 drI.6 12$ mg6 2$) mg6 $)) mg s.a.
incompatibilR cu alcoolul "# $ /ompresii >riseofulvini durata tratamentului ) sRptRmSni

$. NI5TATIN

ANTI3I&TICE 0&1IENICE

- pulbere 1abenR - sensibilR la luminR - slab solubilR Vn apR - solubilR Vn alcool - caracter amfoter - utilizat Vn terapia infecQiilor micotice localizate pe piele* mucoase "# $ /ompressii Obducti nKstatini %obducti 0 acoperit& 5pecia#itUTi9

Nistatin cpr. ovu#e 5tamicin drI. Nido!#or cremU C nistatin = neomicina = triamcino#on Tricomicon ovu#e C nistatin = c#oram!enico# = metronida o#

NAFAMICINA C 0IMAFUCINA
- indicate Vn micoze ale pielii Ti mucoaselor 5pecia#itUTi9
112

- 0ima!ucin cremU6 ovu#e - 0ima!ucort cremU


*. AMF&TE8ICINA 3
- spectru lar1 de activitate: 4sper1illus* Blastomices* FKstoplasma* /rKptococcus - nu se absoarbe dupR administrare oralR se administreazR i.v. - substanQR cu toxicitate ridicatR T55 2 tratament Vn spita# su, supraveg.ere medica#U - utilizat Vn infecQii micotice orale* intestinale* candidoze 5pecia#itUTi9

ANTI3I&TICE UTI1I:ATE 0ENT8U T8ATAMENTU1 MIC&:E1&8 4I5CE8A1E

Fungi on

113

ANTI4I8A1E
0 substanQe medicamentoase care distru1 virusurile ?irusurile sunt paraziQi intracelulari de dimensiuni foarte mici* nedecelabili prin microscopia opticR* a cRror multiplicare depinde de procesele de sintezR ale celulei 1azdR. 5nele virusuri produc la om infecQii virale* uneori deosebit de 1rave. "iecare virus este alcRtuit din minim 2 componente: acid nucleic %4.: sau 4#:& Ti o capsidR viralR %manta proteicR&. Etapele infecQiei virale sunt: adsorbQia penetrarea sinteza transcripQia* translaQia Ti replicarea viralR maturarea particulelor virale eliberarea particulelor virale 8epre entanTi9

AMANTA-INA
IndicaTii: - amantadina reprezintR unul dintre primele virustatile utilizate profilactic Ti curativ Vn infecQiile 1ripale cauzate de virusul +nfluenza 4. eficacitatea sa maximR se manifestR profilactic* conferind datoritR instalRrii rapide a efectului* protecQia necesarR Vn caz de epidemii* deosebindu-se de vaccinuri ale cRror efecte protectoare apar abia dupR ( 1! zile de la vaccinare3 este utilizatR frecvent Vn tratamentul maladiei 'arEinson.

E!ecte secundare9 - tulburRri 1astrointestinale 1reaQR* vomR* uscRciunea 1urii tulburRri neurolo1ice stRri anxioase* tremurRturi* insomnii* ataxie* scade capacitatea de concentrare tulburRri cutanate decolorarea te1umentelor.

Administrare. - oral -*2-- 1 adulQi - oral -*1-- 1 copii peste ! ani Ti vSrstnici. ContraindicaTii9 - afecQiuni hepatice 1rave - insuficienQR renalR 1ravR - epilepsie* psihoze* dermatite exematoase - sarcinR 5pecia#itUTi9

- 4iregEt C < cps. 1)) mg


114

- A C 0ar7in cpr. 1)) mg


I-&DU8I-INA
0roprietUTi !i ice9 - pulbere microcristalinR 1Rlbuie - solubilR Vn apR IndicaTii9 - iniQial substanQa a fost utilizatR Vn terapia antitumoralR* dar datoritR toxicitRQii prea ridicate* Vn prezent utilizarea sa este limitatR ca antiviralR* cu aplicabilitate externR Vn tratamentul herpesului corneean sau cutanat Ti Vn Dona Doster3 - Vn tratamentul cheratitei herpetice se utilizeazR colire -*1 < sau un1uente oftalmice -*2 <3 - produsele se conservR la fri1ider3 - durata tratamentului nu trebuie sR depRTeascR 21 zile deoarece pot surveni modificRri de cornee sau VntSrzieri Vn vindecarea unor ulceraQii corneene. 5pecia#itUTi9 / -endrid

so#uTie o!ta#micU )61 H

I5&08IN&5INA
este unul dintre cele mai eficiente antivirale datoritR spectrului lar1 de activitate cSt Ti proprietRQilor biofarmaceutice favorabile care-i permit traversarea barierei hemato encefalice. IndicaTii9 - infecQii herpetice cutanate - encefalite virale acute cauzate de virusul Ferpes simplex - po2ar* citome1alie %X& - proprietRQi imunostimulante Administrare9 / oral cpr. de -*! 1 )-( cpr N zi - oral cpr. .e -*! 1 1 2 ) cpr. N zi 5pecia#itUTi9 / Isoprinosin -

cpr.

8I3A4I8INA
0roprietUTi !i ice9 - pulbere microcristalinR albR - puQin solubilR Vn apR. IndicaTii9 - sub formR de aerosoli se utilizeazR Vn bronTitR Ti pneumonie la copii* soluQia se administreazR Vn aerosoli* se dilueazR cu ser fiziolo1ic3 - oral* se asociazR cu interferoni este eficientR Vn hepatita cronicR cu virus /* - ocazional Vn infecQii severe cu virus 1ripal. E!ecte secundare9 tuse* dispnee* pneumonie* apnee* stop cardiac. Administrare9 - local se administreazR Vn infecQii hepatice cutanate* labiale sau 1enitale sub formR de un1uente 1< - Vn cheratite herpetice se recomandR colire -*2 < sau un1uent oftalmic -*! < - Vn infecQii ale cRilor respiratorii se administreazR aerosoli 1 < - oral cps. ContraindicaTii9 sarcinR
115

5pecia#itUTi9 / 8e,eto#

cps. 2)) mg

4I-A8A3INA
- pulbere cristalinR albR - 1reu solubilR Vn apR. IndicaTii9 - encefalita hepaticR3 - infecQii cu Ferpes simplex 5pecia#itUTi9

- 4idara,inp.osp.at - 4idara,in T.i#o


ACIC1&4I8
este activ Vn infecQii cauzate de virusul hepatic varicela Dona Doster cu localizare cutanatR* pe mucoasR sau Vn zona 1enitalR3 este indicat profilactic Ti curativ subiecQilor cu imunodeficienQR naturalR sau dobSnditR* supuTi radioterapiei* terapiei cu citostatice sau operaQiilor cu transplant3 aciclovirul inhibR selectiv replicarea viralR Vn celulele infectate fRrR a afecta celula or1anismului 1azdR.

IndicaTii Yi administrare9 - Vn herpes ocular: un1. Oftalmic < Vn sacul con2unctival de ! ori pe zi3 - Vn herpes orofacial sau 1enital: cremR ! < de ) ori pe zi3 - Vn infecQii herpetice cutanate sau mucoase: oral cpr. 2-- m1 de ! ori pe zi sau C-- m1 de ori pe zi timp de 1- zile3 - Vn infecQii herpetice 1enitale: C-- m1 de 2 ori pe zi3 - encefalitR* herpes neonatal: perfuzie i.v. 1- m1 N E1 N ( ore3 - varicelR* boli pulmonare* Dona Doster 5pecia#itUTi9

Acic#ovir cpr. unguent6 cremU Cargosi# unguent o!ta#mic6 cremU Euviro' cps.6 cremU 1ovir cpr. 4iro#e' cpr.6 pu#,ere pt. 5o#uTie inIecta,i#U :ovira' cpr.6 unguent o!ta#mic

4A1ACIC1&4I8
asemRnRtor 4ciclovir 5pecia#itUTi9

- 4a#tre' cpr. $)) mg


116

;ANCIC1&4I8
indicat Vn infecQii 1rave: retinite* pneumonii* hepatite* encefalite E!ecte secundare9 / cefalee* convulsii* comR* tulburRri hepatice* oculare cu dezlipirea retinei ContraindicaTii9 / insuficienQR renalR* sarcinR* alRptare 5pecia#itUTi9 / CEmeven

cps. 2$) mgM pu#,. pt. 5o#. inI.

A:I-&TIMI-INA
utilizatR Vn terapia infecQiei cu F+? ca Ti virustatic3 utilizarea sa terapeuticR este recomandatR QinSnd cont Ti de efectele sale secundare severe* numai Vn fazele bolii Vn care au loc procesele de proliferare activR a virusurilor.

E!ecte secundare9 - tulburRri di1estive: 1reaQR* vomR* dureri abdominale3 - tulburRri neurolo1ice: insomnie* cefalee* mial1ii3 - tulburRri cutanate: erupQii3 - tulburRri hematolo1ice: anemie* leucopenie3 - instalarea rezistenTei se asociazR cu 4ciclovir* Didavudin* intesleu 6ina 2* interferon alfa 5pecia#itUTi9

- 8etrovir - :idovudin
-I-AN&5INA
- cel de-al doilea virustatic aprobat ca alternativR de tratament Vn S+.4 E!ecte secundare9 / tulburRri nervoase* pancreatitR* hiperuricemii.

1AMI4U-INA
indicatR Vn hepatita cronicR cu virus B la bolnavii care nu rRspund la tratamentul cu interferon3 - Vn ciroza hepaticR3 - Vn profilaxia infectRrii dupR transplant - se mai utilizeazR Vn infecQii F+?. 5pecia#itUTi9 -

- :e!!i' so#. ora#U6 cpr. 1)) mg - Epivir so#. ora#U6 cpr. 1$) mg

117

METI5A:&NA
cristale fibroase 1reu solubile Vn apR medicament antivirotic de elecQie Vn profilaxia variolei se administreazR profilactic pentru a conferi protecQie persoanelor expuse infecQiei sau epidemiilor de variolR trebuie administrat Vn faza de incubaQie a bolii* atunci cSnd vaccinarea nu se mai recomandR se administreazR oral cps. 1!- m1 2 x 1 N zi efecte secundare: 1reaQR* vomR* retenQie de lichide

5pecia#itUTi9 Mar,oran

F&5CA8NET
are spectru lar1 de activitate: virusuri hepatice* varicela Doster* hepatita B* influenQa 4* F+?* virusul citome1aliei. indicaQia ma2orR constitue infecQiile deosebit de 1rave cu risc letal sau de orbire* determinate de virusul citome1aliei.

E!ecte secundare9 nefrotoxicitate tulburRri di1estive: 1reatR* diaree* dureri abdominale tulburRri hematolo1ice: hipocalcemie* hipohemato1lobinemie tulburRri neurolo1ice: cefalee* convulsii* anxietate osoase

5pecia#itUTi9

- Triapten - Foscavir

118

INTE8FE8&NII
apariQia lor Vn celula or1anismului 1azdR este condiQionatR de prezenQa unui stimulent reprezentat de infecQia viralR sau de inducQia de inteferon3 din celulR* interferonul mi1reazR Vn spaQiile intercelulare conferind altor celule neinfectate* protecQie faQR de infecQia viralR3 au Ti activitate antitumoralR3 din punct de vedere chimic* sunt proteine sau 1licoproteine cu masR molecularR mare3 semnificaQia terapeuticR revine interferonilor de tip uman* obQinuQi ca substanQe naturale din culturi de tesuturi sau prin in1inerie 1eneticR.

Inter!eronu# a#!a Yi peginter!eronu# a#!a


format din leucicite Ti limfoblaste

Inter!eronu# ,eta Yi peginter!eronu# ,eta


produs de fibroblaste

Inter!eronu# gamma
produs de limfocitele =

IndicaTii9 - hepatitR cronicR cu virus B Ti / - infecQii cu pepilomavirus - sarcom 6aposi la pacienQi cu F+? - sclerozR multiplR - tratamentul dureazR ) 12 luni. Fepatitele virale cronice cu virus B Ti / se caracterizeazR printr-o inflamaQie cronicR a ficatului* de severitate variabilR* 1eneratR de replicarea virusurilor. .eterminR cirozR* carcinom cu TansR de supravieQuire prelun1itR redusR. 5pecia#itUTi9

- Inter!eron a#!a9 8o!eron A so#. inI. Intron A so#. inI. - 0eginter!eron a#!a9 0egasEs 13$ Yi 1+) g 0egintron pu#,. = so#vent

119

ME-ICAWIA A0A8ATU1UI 8E5TI0AT&8


ANTITU5I4E
se administreazR pentru a combate tusea 0 act reflex cu eliminarea sputei* produTi ce inhibR vindecarea3 dar reprezintR doar o medicaQie simptomaticR3 acQioneazR prin 2 mecanisme: a& central deprimR centrul tusei din bulb b& local deprimR terminaQiile senzitive de la nivelul mucoaselor cRilor respiratorii farin1e.

Antitusive prin mecanism centra#


4. Opioide naturale de semisintezR sintetice Opiu Ti ,orfina* /odeina* .ionina* :oscopina* >laucina* .extrometorfan B. :eopiroide

Opiul 0 extract din capsule imature de mac

&pioide#e9

M&8FINA C F8 D C 0u#vis opii et ipecocuo.ne 2 0u#vis -overi


antitusiv intens nu se foloseTte deoarece produce dependenQR* bronhospasm* deprimare respiratorie are efect anal1ezic intens ?enina antitusiv puternic tuse iritativR neproductivR riscul dependenQei este mai scRzut efect anal1ezic mai slab poate produce constipaQie Ti uneori somnolenQR derivat metilat al morfinei se 1RseTte Vn cantitRQi moci Vn opiu* se obQine prin sintezR nu se administreazR copiilor sub ! ani determinR convulsii :5 se administreazR Vn insuficienQR respiratorie

C&-EINA C 8 2 &CH3 C F8 D C C#/6 0&/"6 ,a a

5pecia#itUTi9

Codeina !os!at simp#U cpr. 1$ mg Codena#9 Codeina = Feno,ar,ita#

120

-I&NINA 2 Eti#mor!ina6 Codeti#ina C 8 2 H$C2&


alcaloid din opiu antitusiv* cu riscul dependenQei foarte mare nu se foloseTte

N&5CA0INA C F8 D C Noscapini .idroc.#oidum


alcaloid din opiu inhibR centrul tusei ca Ti /odeina are Ti efect bronhodilatator nu determinR dependenQR Ti nu are proprietRQi anal1ezice IndicaTii: - tuse spasticR iritativR nu se administreazR copiilor sub ! ani 5pecia#itUTi9 / Tusan

1) mg6 +) mg

;1AUCINA C H/3r/6 0&3/"


-

substanQR naturalR extrasR din Sp. .e 'apaveroceai antitusiv asemRnRtor codeinei* cu duratR de acQiune mai mare

5pecia#itUTi9

;#aucina 2$ mg H/3r/ so#uTie de u intern 0&3/"

-EDT8&MET&8FAN
- compus de sintezR* derivat din morfinan - nu are acQiune anal1ezicR - nu deprimR respiraQia - nu determinR dependenQR - indicat Vn tuse spasticR iritativR neproductivR 5pecia#itUTi9

/ Tussin t,. 1) mg C copii 3 ' 1 / Tussin !orte t,. 2) mg C adu#Ti 3 ' 1 / Tussin sirop / Hume' )61 HM )6" H
3. Neopiode - substanQe de sintezR cu diferite structuri chimice ce acQioneazR asupra centrului tusei mai mult sau mai puQin selectiv

C1&FE-AN&1
efect antitusiv asemRnRtor /odeinei efectul se instaleazR mai rapid

5pecia#itUTi9 /

Ca#motusin so#. $ H

C1&3UTIN&1
indicat Vn tuse spasticR iritativR 5pecia#itUTi9 / 5i#omat

cpr. ") mg
121

Ta,cin sirop 2) mg N $ m#

&DE1A-INA
deprimant al tusei* nu se deprimR centrul respirator nu produce somnolenQR sau constipaQie 5pecia#itUTi9

- 0a'e#adine sirop )62 H ge#u#e ") mg


0ENT&DI4E8INA
acQiune antitusivR intensR faQR de /odeinR efect de lun1R duratR efecte secundare mai reduse se utilizeazR Ti Vn pediatrie

5pecia#itUTi9 /

5edotussin supo . 2) mg Yi +) mg s.a.

Antitusive ce acTionea U prin mecanism #oca# Yi N sau centra# 3EN:&NATAT


acQioneazR la nivelul terminaQiilor senzitive din mucoasa respiratorie pe care le deprimR

08&-U5E -IN 01ANTE C cu mici#agii


-

lubrifiazR mucoasa bronTicR realizeazR un strat protector la suprafaQa mucoasei se utilizeazR frunze* flori* rRdRcini* sub formR de infuzii* macerate* decocturi din specii de

Ti#ia6 0#antago6 Ma#va a#t.eae.


E'pectorante#e
substanQe ce favorizeazR expectoraQia* creTte cantitatea secreQiilor bronTice Ti le fluidificR acQiunea se datoreazR stimulRrii activ secretorii a 1landelor din mucoasa traheo bronTicR* fie fluidificarea directR a secreQiei mucoasei.

I. E'pectorante secretostimu#ente Yi secretomotorii


stimuleazR 1landele secretomotorii* unele stimuleazR motilitatea cililor mucoasei nu se asociazR un expectorant cu un antitusiv Mecanismu# de acTiune: unele au acQiune iritantR asupra mucoasei 1astrice* stimuleazR nervul va1 declanTarea refluxului hipersecreQia traheo bronTicR dupR administrarea oralR se absorb Ti se eliminR prin mucoasa cRilor respiratorii* acQionSnd direct asupra celulei secretorii.

A. Medicamente anorganice
122

NaI6 <I C F8 D
pulberi cristaline* pRstrate Vn condiQii necorespunzRtoare se Vn1Rlbenesc acQioneazR prin ambele mecanisme indicate Vn bronTitR cronicR Ti astmatiformR

8eacTii adverse9 - iritaQie 1astricR* 1reaQR* vomR* anoexie - administratR timp Vndelun1at iodism: nevrozitate* cefalee hipersecreQie - :5 se administreazR copiilor determinR hipertiroidism 5pecia#itUTi9

- Asmo!ug sirop9 <I = mor!inU = ca!einU = sa#ici#at Na - Asmo!ug E9 = e!edrinU


5S8U8I -E AM&NIU C NH"C#6 >NH"?2C&3
acQioneazR prin mecanism reflex :FC/l are Ti proprietRQi acidifiante Ti diuretice slabe /ontraindicaQii: ulcer* epilepsie

5pecia#itUTi9 / 5irop

e'pectorant9 NH"C# = e'tract de specie pectora#e

3. Medicamente organice 3EN:&AT -E Na C F8 D C Natrii ,en oas


acQiune sectretostimulentR Ti antisepticR slabR la nivelul aparatului respirator este iritant 1astric datoritR acidului benzoic eliberat Vn mediu acid

5pecia#itUTi9

- 5iroga# sirop9 ,en oat Na = tioco# = t Cra aconiti - 5irop de pUt#aginU9 ,en oat NA = e'tract !#uid de pUt#aginU
;UAIAC&1 C F8 D ;uaiaco#um
se obQine prin extracQie din rRdRcina de 1uaiac acQiune expectorantR* dar substanQa deteminR iritaQie 1astricR puternicR de aceea s-au obQinut derivaQi

a? TI&C&1 C F8 D C <a#ii guaiaco# su#!onas


5pecia#itUTi9

- 5iroga# - 5iprop de tioco#


,? ;UAIFENE:INA
esterul 1uaiacolului cu 1licerina acQiune antisepticR* expectorantR* uTor sedativ al tusei

C. U#eiuri vo#ati#e A1THE8&1EU1 C ment.ae


123

euca#ipti anisi -. 0#ante cu saponine

0rimu#a 5aponaria II. E'pectorante. 5ecreto#itice.


acQioneazR asupra secreQiei bronTice directe Ti le fluidificR A. MUC&1ITICE -fluidificR secreQiile bronTice deoarece rup le1Rturile dintre molecule

38&MHEDIN
acQiune mucoliticR* fluidificR secreTia bronTicR prin intermediul enzimei lizozomale din mucus pe care le stimuleazR e bine suportat de or1anism datoritR efectului sRu* secreQiile vor fi eliminate* ere loc eliberarea cRilor respiratorii.

5pecia#itUTi9

3ro!imen so#. )62 H cpr. + mg 3rom.e'in cpr. +612 mg so#. 3iso#von cpr. so#.

AM38&D&1
acQiune mucoliticR 5pecia#itUTi9 / -

Am,ro'o# cpr. 3) mg6 siropM so#.

ACETI1CI5TEINA
acQiune mucoliticR nu se asociazR cu substanQe solide Vn soluQii sau corticosteroizi* substanQe ce au Vn compoziQie "e* /u la asmatici poate favoriza bronhospasmul

5pecia#itUTi9

Mucoso#vin so#uTie pt aeroso#i F#uimocan so#uTie pt aeroso#i Aceti#cisteina cps F#uimuci# granu#e 1)) mg6 2)) mg ACC granu#e 1)) mg cps. e!!. 2)) mg
124

CA83&CI5TEINA

5pecia#itUTi9

Hume' sirop6 cps Mucoso# sirop Car,ocisteina sirop 8.inatio# sirop )62 HM )6$ H

3. EN:IME 08&TE&1ITICE Tripsina C.imotripsina 5trepto7ina a

C. A;ENWI TEN5I&ACTI4I

TI1&DA0&1
se administreazR sub formR de aerosoli

-. HI-8ATANWI AI 5EC8EWII1&8 C su,stanTe umidi!iante vapori de apR sub formR de inhalaQii

125

III. Antiasmatice
astmul este o boalR cronicR sub formR de tipuri: aler1ic* infecQios* mixt se carcterizeazR prin bronhospasm* 1reutRQi Vn respiraQie* edem al 1lotei* hipersecreQie de mucus

Tratament medicametos9 1. 5impatomim. C ,ron.odi#atator adrenalina efedrina izoprenalina osciprenalina terbutalina salbutamol fenoterol 2. 0arasimpato#itice ,ron.odi#atatoare atropina iprotropina

3. 3ron.odi#atatoare cu acTiune directU asupra muscu#aturii netede teofilina aminofilina Specialitate: Mio!i#in ". In.i,itori ai degranu#Urii mastocite#or Eetotifen cromo1licat de sodiu

$. Hormoni g#ucocorticoi i 2 medicaTia de re ervU au acQiune antiinflamatoare 4dministrare: i.v. Vn crize de astm: Hidrocorti
-

i.m. preparate cu acQiune lentR

on .emisuccinat prelun1itR: Meti#predniso#on triamcino#on

acetonid oral 0rednison6 0redniso#on6 Meti#predniso#on6 Triamcino#on aerosoli 3etametasona6 3ec#ometasona

*. E'pectorante muco#itice %. Anti,iotice

126

ME-ICAWIA A0A8ATU1UI CA8-I&4A5CU1A8


I. II. III. I4. 4. 4I. Cardiotonice Antiaritmice -i#atatoare coronariene Anti.ipertensive 5timu#ente a#e circu#aTiei peri!erice Yi cere,ra#e Antiateromatoase I. CA8-I&T&NICE
-e!iniTie: Sunt substanQe medicamentoase ce refac potenQialul metalic Ti funcQional al inimii Ti restabilesc forQa de contracQie. cresc capacitatea de contracQie a miocardului 0 efect inotrop Ti conducerea atrioventricularR aceste efecte utile Vn insuficienQa cardiacR se caracterizeazR prin: scade capacitatea de concentraQie a miocardului diminueazR 1radul de pompare a sSn1elui scade aportul de oxi1en Ti substanQe nutritive la nivelul miocardului.

C#asi!icarea cardiotonice#or: 1. /ompuTi naturali a. >licozide cardiotonice b. Formonul 1luca1on 2. /ompuTi de sintezR a.41oniTti ai S:? simpatic b. +nhibitori ai fosfodiesterozei

1. CompuYi natura#i
a. ;#ico ide cardiotonice sunt substanQe naturale cu structurR 1licozidicR structural prezintR o componentR 1lucidicR cu structurR ciclopentan perhidrofenentrenicR pe care e substituit o lactonR nesaturatR cu importanQR pentru acQiune3 pe 1licon existR un numRr diferit de 1ruparea OF %desen& /adenolide Bufadienolide

127

%desen& ODE: . 1lucoza 7 ramnoza . di1itoxoza /imaroza

;1IC&:I-E -I;ITA1ICE
%desen&

# 0 F 'urpurea 1licozida 4 Y .i1itoxina


- 1lucozR

# 0 /O/F

7anatozida 4 Y 4cetildi1itoxina
- 1lucozR

%desen&

# 0 F 'urpurea 1licozida B Y >itoxina


- 1lucozR

# 0 /O/F

7anatozida B Y 4cetil1itoxina
- 1lucozR

%desen&

# 0 /O/F

7anatozida / Y .i1oxina
- 1lucozR - /O/F

S-au fRcut modulRri structurale Ti s-au obQinut compuTii: 'en1itoxina* ,eproscilaridina* ,eproscilarina
128

0roprietUTi9 pulberi albe cristaline sensibile la luminR 1ust amar solubilitate diferitR Vn apR* Vn funcQie de numRrul 1rupRrii OF se dezactiveazR Vn mediu alcalin C#asi!icare: 1. >licozide cardiotonice cu absorQie oralR crescutR di1itoxina acetildi1itoxina metildi1itoxina eliminare tardivR riscul cumulRrii 2. >licozide cardiotonice cu absorQie oralR medie di1oxina lanatozida / dizacetil lanatozida / se administreazR oral* riscul cumulRrii scRzut* se administreazR ! zile W sRptRmSnR AcTiune: Vn insuficienQa cardiacR stimuleazR contracQia miocardului efect inotrop B favorizeazR automatismul ectopic 0 efect batmotrop B bradicardizant %rRresc ristmul cardiac& 0 efect cronotrop cresc tonusul miocardului 0 efect tonotrop B Vncetinesc conducerea atrioventricularR 0 efect dromotrop To'icitatea: e foarte crescutR* au doze toxice apropiate de cele terapeutice la doze mari apare intoxicaQia prin tulburRri cardiace: aritmii* tahicardie* fibrilaQii* viziuni Vn 1alben. ContraindicaTii: nu se face Vn paralel curR cu tonice pe bazR de /a2B nu se administreazR cu neutralizante ale acidului 1astric ce conQin ioni de /a2B Vn hipercalcemie perturbRri 1rave ale ritmului cardiac nu se asociazR cu simpatomimetice 5pecia#itUTi Yi !orme !armaceutice: Se administreazR : - ora#: cpr.* dr2.*sol. - inIecta,i#9 fiole* flacoane - supo itoare F8 D9 Compresii digita#is Compresii digo'ini )62$ mg s.a. Compresii a,ducta #anato idice )62$ mg s.a. -igita#is pu#vis 4ENENA g#ico ide primare

=oate se pRstreazR la 5E0A8AN-A. so#. de digito'inU 1 [ so#. de digo'ina )6)$ [ 7anatozida /

.ezacetil lanatozida / 0 .ezlanozid


129

.i1itoxina .i1oxina

g#ico ide secundare

Se pot administra Vn monoterapie sau Vn terapie combinatR cu vasodilatatoare periferice* coronarodilatatoare* anta1oniTti ai canalelor de /a* diuretice. 5pecia#itUTi: 1. -igito'ina: -igita#in6 2. 3. ". 5.

6. %. +.

-igimerc76 -igicor Aceti#digito'ina: AcE#anid 1anato ida C: 1anato id C6 Cedi#anid Aceti##anato ida C: -es#ano id -igo'ina: -igo'in cpr. o62$ mgM !io#e6 so#. u ora#M 1ano'in6 1anocor Meti#digo'ina: 1anitop cpr.6 !io#e6 so#. u intern 5tro!antina <: %Strophanthus 6ombe&: Castro id6 <om,etin 5tro!antina ;: %Strophanthus 1ratus&: 5tro!antina6 5trodiva#

Terapia com,inatU: = vasodi#atatoare 5pecia#itUTi:


-

Corover#on9 di1oxin B aspartat 6* ,1 B etofilina -igipersotin9 di1itoxina B dipiridamol Intensain9 di1oxina B carbacromina 5egontin9 di1oxin B prenilamin Card C Cosa#don Card C -usodri#
,. Hormonu# g#ucagon

= stimu#ente a#e circu#aTiei peri!erice 5pecia#itUTi:

0 hormon pancreatic d.p.d.v. structural este polipeptidR cu 2G de aminoacizi are acQiune hiper1licemiantR* stimuleazR contracQia miocardului* creTte frecvenQa bRtRilor inimii e indicat Vn insuficienQR cardiacR* dar nu se foloseTte frecvent e medicament de ur1enQR Vn terapii 1reTite: doze mari de insulinR* antidiabetice orale* tumori ale pancreasului tratament de ur1enQR al insuficienQei cardiace postoperatorie sau Vn Toc cardio1en 5pecia#itUTi:

;#ucagon !io#e 1 mg Yi 1) mg s.a. se adm. i.v.6 i.m.6 sc.


130

2. Cardiotonice de sinte U
a. 5impatomimetice C AgoniYtii \ C adrenergici au efect inotrop B stimuleazR receptorii \1 adrener1ici activeazR enzima adenilatcicloza se administreazR limitat I:&08ENA1INA -&0AMINA indicatR Vn Toc cardio1en* Toc toxic* septic* hipovolemic* sindrom de debit cardiac redus -&3UTAMINA indicatR Vn sindrom de debit cardiac redus* Toc toxic* septic* infarct miocardic %+.,.& acut. ,. In.i,itori ai !os!odiestero ei dacR creTte concentraQia de /4,' Vn miocard* creTte contractibilitatea miocardului orice modalitate prin care poate fi crescutR concentraQia de /4,' Vn miocard se poate folosi Vn tratamentul insuficienQei cardiace. "osfodiesterazele + +? sunt inhibate de purine %=eofilina* /afeina* =eobromina& B derivaQi SubstanQele cu efect cardiotonic Ti vasodilatator se numesc inodi#atatoare* cele mai folosite fiind: biperidinele* Emoximon Ti ?ardax. a. A#ca#oi i 'antinici: Teo!i#ina6 Amino!i#ina Teo!i#ina9 Teotard

cps. 2)) mg6 3$) mg T.eo 58 cps. 1)) mg6 2)) mg6 3)) mg Teo!i#in 58 1)) mg6 2)) mg Mio!i#in cps. !io#e Mio one cpr.

Amino!i#ina9

b. -erivaTii de ,ipiridinU9
c. Emo'imon9 0er!one

se administreazR Vn stare de ur1enQR* maxim C2 ore


d. 4ardo':

4ardo' C inotrop =

131

II. ANTIA8ITMICE
0 substanQe medicamentoase folosite Vn tratamentul aritmiilor 0 tulburRri ale frecvenQei Ti ritmului cardiac - se datoresc anomalitRQii locului de formare a impulsului* vitezei* re1ularitRQii Ti conducerii lui C#asi!icarea aritmii#or: aritmii produse prin tulburRri Vn formarea impulsului: tahicardia* bradicardia* extrasistole* flutter atrial aritmii produse prin tulburRri Vn conducerea impulsului: bloc sinoatrial* bloc atrio ventricular* bloc de ramurR.

In!#uenTa ioni#or asupra inimii: <= se 1RseTte intracelular Ti are rol Vn polarizarea membranei. Ca2= Vn hiperEalemie scade forQa de contracQie a miocardului Ti apar aritmii ventriculare scRderea moderatR a 6B creTte axcitabilitatea miocardului Vn hipopotasemie poate sR aparR stopul cardiac - cSnd concentraQia lui scade* creTte excitabilitatea inimii* se mRreTte ritmul cardiac cSnd creTte concentraQia ionilor de /a2B Vn lichidul extracelular se mRreTte ritmul cardiac dar creTte forQa de contracQie a miocardului concentraQii scRzute de :aB determinR reducerea vitezei de conducere a impulsului Vn oprirea inimii.

Na= - participR la polarizarea membranei -

C#asi!icarea antiaritmice#or: 1. Stabilizatori de membranR sau blocante ale canalelor de /a* antiaristmice de tip chinidinic: a. C.inidina6 0rocainamida6 -isopiramida6 Norici ina ,. Ani#ide9 1idocaina6 Me'i#itina6 Fenitoina c. 0ropa!enona6 Encoimida6 F#ecoimida 2. 4ntiaritmice care prelun1esc perioada depolarizRrii Ti durata potenQialului de acQiune: Amiodarona6 1ido!#o ina. . 4ntiaritmice care deprimR S:? sipatic la nivelul miocardului: unele deprimR %#& Z adrener1ici 0 Z blocante VmpiedicR eliberarea :4 Vn sinapsele neuroefectoare: Tosi#at de ,reti#ui C. 4ntiartitmice ce inhibR transportul de /a2B Vn celulR* blocatori lenQi ai canalelor de /a2B: 4erapami#6 -i#tia em6 0reni#amina. E!ecte genera#e: mRrirea timpului de repaus la dublu Vncetinirea transmisiei influxului nervos Vn muTchiul cardiac scRderea ritmului cardiac
132

5u,stanTe natura#e

CHINI-INA
extras din scoarQa arborelui /incona proprietRQi antiaritmice* acQioneazR direct pe miocard* scRzSnd permeabilitatea membranei pentru :aB indicat Vn aritmii ventriculare se administreazR oral: - doza de atac 2-- )-- m1 la fiecare ) ore doza de VntreQinere 2-- C-- m1 la ( ore 8eacTii adverse: toxicitate cardiacR* di1estivR* freacQii aler1ice la administrare repetatR fenomene toxice 0 cinconisen: tulburRri de vedere* cefalee* tulburRri de auz* transpiraQii abundente* tulburRri psihice. 5pecia#itUTi: -

C.inidinU 2)) cpr. 2)) mg <inidin duru#es cpr. 2)) mg


extrasR din Sp. .e #au9olfia acQiune antiartmicR de tip chinidinicR* este stabilizator de membranR indicatR Vn tahicardie paroxisticR

AQMA1INA

5pecia#itUTi: - Neo

C ;i#urEtma# cpr. 2) mg
5u,stanTe de sinte U

1. Antiaritmice cu structurU amidicU

08&CAINAMI-A
acQiune asemRnRtoare chinidinei* mai bine toleratR 5pecia#itUTi:

0rocainamidU cpr. 2$) mg 0ronestE# cpr. 2$) mg6 so#. inI. 1) m# cu 1)) mg

2. Ani#ide

1I-&CAINA 2 DI1INA
indicatR Vn aritmii ventriculare foarte 1rave 5pecia#itUTi: Di#inU

so#. 1 H !io#e $ m# C u cardio#ogic

T&CAINAMI-A
5pecia#itUTi9

/ Di#otocan cpr. ")) mg - Tonocard


133

MEDI1ETINA eter
face trecerea Vntre procainamidR Ti xilinR ca Ti acQiune antiaritmicR 5pecia#itUTi:

/ Me'iti# cpr. 2)) mgM !io#e 1) m# ] 2$) mg

Me'i#etin cpr 2)) mg

F1ECAINI-A F#ecaine 1&8CAINI-A C 8evino' ENCAINI-A C Encoid


3. Antiaritmice cu structurU aminicU

A08IN-INE C Amidona# A1IMI-INE C A#ividin


". -erivaTi de propio!enonU

08&0AFEN&NA
are propretRQi antiaritmice asemRnRtoare chinidinei are uTor proprietRQi Z blocante Ti anestezice locale 5pecia#itUTi9 /

0ropa!enona cpr 1$) mg 8Etmonorm cpr. 1$) mg


MedicaTia antiangioasU

se foloseTte Vn tratamentul an1inei miocardul consumR aproximativ H- < din O2 adus de sSn1e deoarece realizeazR cel mai mare lucru mecanic dureroase: infarctul miocardic %+,& Ti an1ina pectoralR nedureroase: stop cardiac* an1ina de tip 'rinz metal vasodilatare coronarienR Ti scRderea consumului de O2 al miocardului

Mani!estUri datorate aportului insuficient de O2 Ti substanQe nutritive: -

4ntian1ioasele acQioneazR Vn 2 moduri:

C#asi!icarea antianginoase#or: 1. :itraQi nitriQi 2. Z blocante . 4nta1oniTti ai canalelor de /a2B C. 4lte substanQe

134

1. NitraTi C nitriTi au proprietRQi vasodilatatoare care intereseazR vasele mari coronariene vasodilataQia e evidentR prin roTeaQR Ti senzaQie de cRldurR Vn 2umRtatea superioarR a cordului reacQii adverse: cefalee* emeQeli* roTirea extremitRQilor * Fta* tahicardie

NIT8IT -E I:&AMI1
lichid transparent cu miros de fructe* volatil* se aprinde uTor se foloseTte ca vasodilatator coronarian Vn crize de an1inR se administreazR prin inhalaQie

5pecia#itUTi9

Nitrat de i oami# !io#e ce se sparg pe ,atistU C Vn cri U C 5eparanda

T8INIT8AT -E ;1ICE8INS 2 NIT8&;1ICE8INA


/F2 O:O2 [ /F O:O2 [ /F2 O:O2 lichid uleios* volatil la VncRlzire sau a1itare explodeazR e cel mai utilizat coronarodilatator* efectul apare Vn 1 -2 minute Ti dureazR - minute

5pecia#itUTi9

1enitra# so#uTie per!u a,i#U Minitran $ 6 Minitran 1) C sistem transdermic Nitro C Mac7 retard cps. 26$ mgM $ mg Nitro 5o#. per!u a,i#U $ mg ] m# Nitroderm TT5 $6 TT5 1) sistem transdermic Nitrog#icerina cpr. )6$ mg Nitromint cpr. retard 26* mg aeroso# )6" mg ] do U

TET8ANIT8AT -E 0ENTAE8IT8ITA
acQiune mai puQin intensR* dar de duratR mai lun1R se administreazR oral 1 W 2 1 cpr de 2 ori W zi

5pecia#itUTi9

Nitropector cpr. 2) mg
135

0enta#ong 0ectonit

I5&5&83I- M&N& XI -INIT8AT


cel mai folosit e dinitratul se administreazR oral 5pecia#itUTi9 I5-N

I5MN

Cordi# cpr. 1) mg6 2) mg6 ") mg -inicord retard cps. 2) mg -initer 58 cps. 2) mg6 ") mg Iso Mac7 spraE aeroso# su,#ingua# Isodinit cpr. 1) mg Isodinit retard cpr. 2) mg Isosor,id cpr. 2) mg Isosor,id dinitrat cpr. 1) mg MaEcor retard cps. 2) mg 8omisodin cpr. 1) mg6 2) mg -iacordin cps. 2) mg Mono Mac7 cpr. 2) mg6 ") mg &#icard cps. ") mg6 *) mg 0entacard cpr. 1) mg6 2) mg6 ") mg

M&15I-&MIN9 / Mo#si.e'a# cps. 1 mg6 " mg6 + mg

2. \ C ,#ocante se folosesc Vn an1ina pectoralR pentru cR au efect cardioprotector scad: incidenQa crizelor de infarct* extinderea infarctului* crizele de stop cardiac ce apar Vn urma tulburRrilor de ritm scad necesarul de O2 al miocardului anta1onizeazR efectul catecolaminelor compenseazR hipopotasemia inhibR a1re1area plachetelor intervin Vn unele procese metabolice se folosesc ca tratament de fond Vn an1ina pectoralR
136

31&CANTE A1E CANA1E1&8 -E Ca2=


-i.idropiride9
4u actiune prompta si ener1ica blocheaza transportul membranar al ionilor de /a2B

NIFE-I0INA6 F8 D NI0HE-I0INUM
4ntihipertensiv in toate formele de F=4 4ntian1inos %an1ina vasospastica* an1ina cronica& +nsuficienta cardiaca cu F=4 .e electie in F=4 asociata cu boala coronariana sau astm #ecomandata in F=4 indusa de sarcina deoarece nu scade fluxul san1vin uterin* nu afecteaza hemodinamica fetala* scade contractiile miometrului* nu are efect terato1en

5pecia#itati:

Ada#at cpr 2)mg6 3)mg Ada#at C86 EIN56 8etard Cordipin cpr 1)mg Cordipin retard 2)mg Corin!ar retard cpr 1)mg6 2)mg Epi#at retard drI 1)mg Ni!edipin drI 1)mg Ni!edipin retard cpr 2)mg
4ntihipertensiv* antian1inos

NI5&1-I0IN
5pecia#itati: / 3aEnEcard

cpr $mg6 1)mg

NIM&-I0IN
?asodilatator cerebral 5pecia#itati:

Nimotop 3)mg 3raina#


137

-i#ceren Nemotan Nimodipin


4ntihipertensiv

NIT8EN-I0INA
5pecia#itati:

1usopriss cpr 2)mg Nitrendipin 1)mg Unipress cpr 1)mg6 2)mg

FE1&-I0INA
5pecia#itati:

Aurona# cpr 26$mg6 $mg6 1)mg 0#endi# cpr 26$mg6 $mg6 1)mg Fe#odipin cpr 26$mg6 $mg6 1)mg 5istar cpr 26$mg6 $mg6 1)mg
A#te anginoase9

-I0I8I-AM&16 F8 D -I0I8I-AM&1UM
4ntian1inos datorita acumularii de adenozina cu proprietati vasodilatatoare 'roprietati vasodilatatoare coronariene 4ntia1re1ant plachetar

5pecia#itati:

-ipiradamo# microdraIeuri cu 2$mg6 %$mg su,stanta activa !io#e 1)mg su,stanta activa CEranti# 0er 5antin >-ipiridamo# = Aspirina?
138

Assa 5antin >-ipiridamo# = g#ico ide cardiotonice?

CA83&C8&MENA6 F8 D CA83&C8&MENI HI-8&CH1&8I-UM


5pecia#itati:

Car,ocromen drI 1$)mg Intisain Intercordin

AM01&-I0INA AMI&-A8&NA
4ntiaritmic 4ntian1inos deoarece produce vasodilatatie coronariana si deprima inima Substanta este destul de 1reu tolerata* pot apare halouri colorate la nivelul mucoasei oculare

5pecia#itati:

Amiodarona cpr 2))mg Cordarone -aritmin

T8IMETA:I-INA
4ntiischemic celular 4melioreaza metabolismul ener1etic al celulelor expuse la hipoxie +ndicata in tratamentul pe termen lun1 al ischemiei coronare si pentru prevenirea crizei de an2or in caz de insuficienta coronariana cronica 4melioreaza circulatia la nivel vestibular 5tilizata in afectiuni vasculare retiniene

5pecia#itati:

Trimeta idina cpr 2)mg6 3$mg 0reducta# cpr 2)mg


139

0reducta# M8 cpr 3$mg Modu'in cpr 2)mg Ta idi# drI 2)mg 0redo one cpr 2)mg

140

I4. ANTIHI0E8TEN5I4E

F=4 0 afectiune caracterizata prin cresterea tensiunii arteriale peste valorile normale 12- 1C- pentru sistolica si (- G- pentru diastolica C#asi!icarea ,o#ii9 1? -upa etio#ogie9 Esentiala datorata unor factori de risc: obezitate* factori 1enetici* re1imul de viata nerational* sedentarism Secundara de ori1ine renala* cardiaca* endocrina apare in perioada de 1raviditate datorita administrarii unor medicamente

2? -upa nive#u# tensiunii9 5soara mai mare de 1-!mm mercur ,edie intre 1-!-11!mm mercur Severa mai mare de 11!mm mercur ,ali1na mai mare de 1 -mm mercur "luctuanta creste intermitent

4ntihipertensivele scad =4 pentru ca intervin la diferite nivele in cadrul mecanismelor care controleaza =4. #e1larea =4 se face prin doua 1rupe de mecanisme: :ervos 5moral

Scaderea =4 se face prin administrarea diferitelor medicamente ce actioneaza la diferite nivele in functie de mecanismul de actiune si se impart in:

A. In.i,itoare a#e sistemu#ui nervos simpatic9 a& 0redominant centra#9 /lonidina* >uanabenz* >uanfacina* ,e-dopa b& Neurosimpato#itice9 >uanetidina* #eserpina c? ^/adreno#itice d& _/adreno#itice9 'razosin* .oxazosin* =erazosin
141

e? ;ang#iop#egice

3. 8e#a'ante a#e musc.i#or nete i vascu#ari >vasodi#atatoare muscu#are?9 a& Cu actiune directa9 .ihidralazina* .iazoxid* ,inoxidil ,? In.i,itoare a#e cana#e#or de Ca2=

C. In.i,itoare a#e sistemu#ui renina/angiotensina a& In.i,itori ai en imei de conversie a angiotensinei9 /aptopril B derivati ,? Antagonisti ai angiotensinei II

A. 8E5E80INA

4lcaloid cu nucleu indolic .ezavanta2e: Efect deprimant central Efectul antiF= se instaleaza lent Se asociaza cu alte antiF= mai puternice

5pecia#itati:

Hiposerpi# cpr )62$mg 5erpanti# cpr )62$mg 8eunervi# !i 26$mg s.a


142

Hipan in )61mg 3rinerdin NeocrEstepin


?enena

3. Muscu#otrope >re#a'ante a#e muscu#aturii netede a#e vase#or?9 -IHI-8A1A:INA6 F8 D HI-8A1A:INI 5U1FA5
4ntihipertensiv prin scaderea rezistentei periferice si produce dilatatie arteriolara Scaderea =4 poate fi insotita de o reactie simpatica caracterizata prin tahicardie si cresterea debitului cardiac

8eactii adverse: cefalee* ameteli* tahicardie* palpitatii* anorexie* 1reata 5pecia#itati:

Hipa in >- = 8e erpina? Hipopreso#

NIT8&08U5IAT -E 5&-IU6 Na2GFe>CN?$N&A


.etermina vasodilatatie intensa Efect de scurta durata* folosit in ur1ante ,edicament cu potential toxic* folosit in ur1ente sub suprave1here medicala

5pecia#itati:

Nipruss !i $)mgN2m# Nipride !i $)mgN2m#

-IA:&DI 4ntiF=* produce vasodilatatie arteriolara 'roprietati hiper1licemiante

5pecia#itati: - HEperstat

!i 1$mgNm#
143

MIN&DI-I1
Se utilizeaza in F=4 rezistenta la alte antiF= Se administreaza: 7ocal la nivelul pielii capului favorizand cresterea parului 0J alopecie Oral: 7omiten tb 2*!m1* 1-m1 5pecia#itati:

A#ope'E Hairgro`

C. 5u,stante ce in.i,a sistemu# renina/angiotensina9


4n1iotensino1en an1iotensina + foarte activa una din cele mai puternice substante presoare In.i,itori ai en imei de conversie I IECA9 an1iotensina ++ %octopeptida

144

CA0T&08I1
/apul de serie Este derivat de prolina cu activitate antiF= foarte eficienta* inhiba enzima de conversie impiedicand transformarea an1iotensinei + inactive in an1iotensina ++ activa 0J vasodilatatie la nivelul venelor si arterelor Scaderea =4 insa mai poate produce pierdere de sodiu si retinere de potasiu 4re si efect diuretic* creste fluxul san1vin la nivel renal* influenteaza functia inimii* produce tahicardie slaba Se administreaza sin1ur 0 monoterapie sau in terapie combinata cu: antiF=4* diuretice* anta1onisti ai canalelor de /a2B 8eactii adverse: scaderea brusca a =4* bronhospasm* tulburari de 1ust si vedere* tuse 5pecia#itati:

Captopri# cpr 2$mg6 $)mg s.a Capocard Europri# Farcopri#


145

HEpotensor

ENA1A08I1
+ndicat in F=4 esentiala* insuficienta coronariana 1rava* postinfarct miocardic 5pecia#itati:

Ena#apri# $mg6 1)mg6 2)mg s.a. Enap 8enitec &#inapri# EdnEt 26$mg6 $mg6 1)mg6 2)mg

1I5IN&08I1
Efect de durata lun1a* bine tolerat +ndicat in F=4* insuficienta cardiaca 5pecia#itati:

5inoprE# 1)mg 8ano#ip *mg6 1)mg6 2)mg Teno#Esin 26$mg6 $mg6 1)mg6 2)mg -opri# $mg6 1)mg6 2)mg 1isinopri# $mg6 1)mg6 2)mg

0E8IN-&08I1
5pecia#itati: - 0restarium

$mg6 1)mg

OUINA1A08I1
5pecia#itati:
146

Accupro $mg6 1)mg6 2)mg AJuiri#

F&5IN&08Z1
5pecia#itUTi9

FosEpri# 1)mg6 2)mg Monopri# 1)mg6 2)mg

CI1A:A08I1
5pecia#itati: - In.i,ace

8AMI08I1
5pecia#itati:

Tritace 26$mg6 $mg6 1)mg 8amiran 26$mg6 $mg6 1)mg 0irami# 26$mg6 $mg6 1)mg 8amipri# 26$mg6 $mg6 1)mg 4ivace 26$mg6 $mg6 1)mg :enra 26$mg6 $mg6 1)mg

T8AN-A1A08I1
5pecia#itati: - ;opten

)6$mg6 2mg6 "mg

:&FEN&08I1
5pecia#itati: :omen

%6$mg6 3)mg
147

-. -iuretice9
Substante care au capacitatea de a creste excretia apei si a electrolitilor prin rinichi* utile in tratamentul edemelor Stimuleaza diureza .etermina eliminarea sodiului* scade volemia* efect vasodilatator direct Se asociaza cu alte antiF=4 carora le potenteaza efectul

Indicatii: =ratamentul edemelor ce apar in insuficienta cardiaca si respiratorie* ciroza* sarcina +ntoxicatii medicamentoase cu substante ce pot fi eliminate prin diureza F=4

8eactii adverse: ,a2oritatea se datoreaza eliminarii abundente de apa si saruri minerale 0J dezechilibre hidroelectrolitice sau acido-bazice* hiponatriemie* hipoEaliemie* alcaloza metabolica 4lte diuretice pot produce hiperEaliemie =iazidele favorizeaza retinerea acidului uric in or1anism si produce hiperuricemie* uneori 1uta

C#asi!icarea diuretice#or9 +. .upa structura* locul si mecanismul de actiune: a& =icazide si substante inrudite actioneaza la nivelul se1mentului terminal al portiunii ascendente a ansei Fenle: Fidroclorotiazida b& .iuretice de ansa actioneaza la nivelul intre1ii portiuni ascendente a ansei Fenle: "urosemid* acid etacrinic c& 4nta1onisti ai aldosteronului: Spironolactona* 4milorid* =riamtere d& +nhibitori ai anhidrazei carbonice: 4citazolamida e& .iuretice osmotice: ,anitol ++. .upa modul de actiune: a& .iuretice saluretice determina eliminarea de urina bo1ata in saruri efectul se datoreaza inhibarii reabsorbtiei tubulare de clorura de sodiu b& .iuretice osmotice se filtreaza 1lomerurar dar se reabsorb tubular* retin apa prin forte osmotice
148

+++.

.upa efectul asupra potasiului: a& .iuretice care elimina potasiu unele determina o eliminare medie de potasiu %diuretice de ansa B inhibitori ai anhidrazei carbonice& b& .iuretice care retin potasiu in or1anism: Spironolactona* =riamteren* 4miloid

+?.

.upa intensitatea actiunii diuretice: a& .e intensitate mare: diuretice de ansa b& .e intensitate medie: =iazide* Spironolactona c& .e intensitate slaba: diuretice osmotice* =riamteren* 4miloid* inhibitori ai anhidrazei carbonice.

?.

.upa durata de actiune: a& .e scurta durata 2 ) ore b& .e durata medie ) 12 ore c& .e durata lun1a mai mult de 2C ore

A#te diuretice9
1? -erivati purinici9 co!eina6 teo,romina6 teo!i#ina =eofilina J =eobromina J /afeina scade efectul diuretic* creste efectul stimularii sistemului nervos central

2? -erivati organomercurici efectul diuretic se datoreaza ionilor de mercur* dar au toxicitate crescuta* nu se mai folosesc

3? 5u#!amide diuretice: a? In.i,itori ai an.idra ei car,onice9 Sunt diuretice slabe 4nhidraza carbonica este o enzima ce intervine in fiziolo1ia rinichilor in formarea F2/O din /O2 si F2O* care disociaza in F/O - B FB Sub actiunea anhidrazei carbonice in tubii renali* ionii FB sunt inlocuiti cu ioni :aB* care se combina cu F/O - 0J :aF/O * care se reabsoarbe si reintra in circuitul 1eneral
149

.aca anhidraza carbonica este blocata* cantitatea de F2/O format scade 0J se elimina mai putin FB 0J :aB se elimina prin urina impreuna cu echivalentul izoosmotic de apa 0J urina devine alcalina si poate produce acidoza metabolica

ACETA:&1AMI-A6 F8 D ACETA:&1AMI-UM

.iuretic slab 7a nivel renal determina o crestere moderata a diurezei producand eliminarea F/O - si alcalinizarea urinei +ndicatii: edem cardiac si ca ad2uvant in epilepsie sau 1laucom

5pecia#itati:

Ederen cpr 2$)mg -iamo' pu#, so# inI $))mg -iamo' 58 cps retard 2$)mg

8inic.iu# este principa#u# organ de e'cretie a# organismu#ui cu ro# in9 Eliminarea deseurilor metabolismului Fomeostaza hidrica* ionica* acido-bazica Echilibrul hidro-electrolitic intre cele trei spatii hidrice: intravascular* intracelular* intercelular

0rocese#e rena#e ce participa #a !ormarea urinei9 "iltrarea 1lomerulara %proces pasiv& #eabsorbtia tubulara %proces pasiv si activ& Secretia tubulara %proces activ& Fi#trarea g#omeru#ara este un proces pasiv de filtrare a apei si substantelor dizolvate din san1e in capsula Bo9man prin membrana poroasa a 1lomerulului ,alpi1hi 0J se formeaza urina primara in volum de circa 2-- lN2C ore.
150

8ea,sor,tia tu,u#ara este un proces de reabsorbtie in san1e a unor substante si ioni din urina primara a2unsa din capsula Bo9man in tubii renali* reabsorbtie prin transfer pasiv si activ. 5ecretia tu,u#ara este procesul de transport activ al unor substante si ioni din san1e in urina tubulara 0J urina finala in volum de 2 lN2C ore si contine apa si electroliti. Edemul consta in acumularea de lichid in spatiul interstitial3 acumularea poate fi si in cavitati seroase: peritoneu* pleura* pericard.

,? 5u#!amide diuretice9

HI-8&C1&8&TIA:I-A
=iazidele inhiba reabsorbtia ionilor de sodiu Sunt diuretice de intensitate moderata* de lun1a durata* determina eliminari mari de urina bo1ata in saruri si determina eliminare de :aB* 6B* ,12B* /l-

Indicatii: 4fectiuni in care trebuie eliminate apa si sarurile %retentie hidrosalina: insuficienta cardiaca* respiratorie* ciroza& 4nti F=* diabet insipid* litiaza urinara oxalica

8eactii adverse: hiponatriemie si hipoEaliemie 5pecia#itati: /

Ne!ri' cpr 2$mg6 $)mg

C1&8&TIA:I-A
+ndicata in edeme* F=4 Se utilizeaza rar

FU8&5EMI-

+nhiba reabsorbtia clorurii de sodiu pe intrea1a ascendenta a ansei Fenle


151

E diuretic de ansa Este de trei-patru ori mai activ decat derivatii tiazinici .upa administrare* efectul apare in --)- minute* este maxim dupa 2- ore si dureaza C-) ore Substanta foarte activa* determina deshidratarea or1anismului Indicatii: 5pecia#itati: +n toate tipurile de dem: cardiac* renal* hepatic* cerebral* pulmonar acut F=4 usoara si moderata

Furosemid cpr ")mg6 !i 1asi' cpr ")mg Fusid cpr ")mg

C1&0AMI 4semanator hidroclorotiazidei .iuretic si antiF= .urata lun1a de actiune 5pecia#itati:

3rinerdin 3rina#di'

DI0AMI .iuretic in edeme 5pecia#itati: /

AJuap.or 1)mg6 2)mg6 ")mg

C1&8TA1I-&NA
5pecia#itati:
152

C#orta#idona cpr 1))mg HEgroton cpr $)mg NeocrEstepin drI

.iuretic 4ntiF=

IN-A0AMI-

4ctiune diuretica* antihipertensiva

vasodilatatoare

cu

reducerea

vitezei

vasculare

arteriolare*

+ndicata in F=4 esentiala

5pecia#itati:

Indapamid 16$mg6 26$mg Impamid 26$mg Tertensi! 16$mg6 26$mg 8a`e# 16$mg Indater 16$mg
-erivati ai acidu#ui !eno'iacetic9

ACI-U1 ETAC8INIC

.iuretic intens* de lun1a durata +ndicat in edeme* F=4


153

5tilizat necorespunzator 0J deshidratare

5pecia#itati: /

Ederin cpr $)mg


Antagonisti ai a#dosteronei9

Substante cu structura steroidica* anta1oniste ale aldosteronului* elimina apa si sarurile minerale: sodiu* clor* retin potasiu* acesti compusi actioneaza doar in prezenta aldosteronului

50I8&N&1ACT&NA

4ctiune diuretica slaba ca intensitate* efectul se instaleaza lent* efect maxim dupa -C zile de tratament* se mentine si dupa intreruperea tratamentului 4nta1onizeaza competitiv aldosteronul la nivelul receptorilor specifici din celulele tubulare distale3 determina o crestere a raportului sodiuNpotasiu in urina 0J eliminarea cresterii de sodiu si scaderii de potasiu Efecte nedorite: hiperpotasemie Indicatii9 edeme la cirotici* F=4* sindrom premenstrual 5pecia#itati:

5pirono#actona cpr 2$mg 4erospiron cps $)mg6 1))mg A#dactone cps 1))mg6 drI $)mg6 so#. inI. 2)mgNm# 1)m#
Antia#dosteronice necompetitive9

T8IAMTE8EN AMI1&8I Efect diuretic asemanator Spironolactonei

-iuretice osmotice9
Substante ce se filtreaza 1lomerular si raman in urina .etermina eliminarea unei cantitati mari de urina
154

MANIT&16 F8 D MANIT&1 In!undi,i#ia manito#i $H6 1)H6 2)H

Indicatii: edeme cerebrale

155

4. 4A5&-I1ATAT&A8E ANTII5CHEMICE

+schemia cerebrala si periferica apare in cazul dezechilibrului dintre aportul de san1e oxi1enat si necesarul tesutului respectiv3 dezechilibrul se datoreaza in cele mai multe cazuri unei insuficiente circulatorii* cu reducerea aportului. /auza cea mai frecventa a insuficientei circulatorii cerebrale cronice este ateroscleroza cerebrala3 alte cauze: accident cerebrovascular ischemic* sindrom postcomotional* traumatism cerebral. Simptomele insuficientei cerebrale circulatorii sunt: ameteli* cefalee* astenie* diminuarea concentrarii si memoriei* depresie* hiperexcitabilitate psiho-motorie. ?asodilatatoarele cerebrale si periferice sunt medicamente cu actiune vasodilatatoare de mica intensitate si limitata la un anumit teritoriu %cerebral sau periferic& capabil sa amelioreze circulatia deficitara si sa reduca ischemia. :u provoaca Fta semnificativa si nu au efect antihipertensiv deoarece nu sunt vasodilatatoare sistemice. .in punct de vedere al mecanismului de actiune se impart in: Blocante \ adrener1ice Stimulante Z-adrener1ice ?asodilatatoare musculotrope

5timu#ente a#e circu#atiei peri!erice9


0 produc vasodilatatie si amelioreaza circulatia deficitara la nivelul membrelor* eficiente in tulburari circulatorii functionale datorita unor spasme ale musculaturii netede a vaselor si tulburari or1anice: inflamatii sau arterioscleroza

C#asi!icare din punct de vedere c.imic9


.erivati de purina sau xantina: =eofilina B derivati* =eobromina B derivati 4cidul nicotinic B derivati Substante ce actioneaza la nivelul sistemului nervos : a1onisti Z-adrener1ici* anta1onisti \-adrener1ici

156

1. 0urine9 TE&FI1INA6 F8 D TE&FI1INUM


4ctiune: ?asodilatatoare coronariana Bronhodilatatoare-antiasmotica Excitator slab al sistemului nervos central Stimuleaza centrul respirator .iuretica Se utilizeaza ca atare sau sub forma de derivati 5pecia#itati9

Teotard cps 2)) mg6 3$)mg T.eo 58 1)) mg6 2)) mg6 3))mg Teo!i#ina 58 1)) mg6 2))mg

DANTIN&1 NIC&TINAT
Efect vasodilatator: /erebral arterioscleroza cerebrala /oronarian 'eriferic tulburari circulatorii periferice 5pecia#itati9

Dantino# nicotinat cpr. 1$)mg6 !io#e 3))mgN2m# Comp#amine !io#e 5adamin cpr.

TE&38&MINA6 F8 D TE&38&MINUM NAT8IUMM TE&38&MINUM NAT8IUM ET NAT8II 5A1ICI1A5 2 -IU8ETINA


Efect vasodilatator

0ENT&DIFI1INA
5tilizata ca stimulent al circulatiei periferice in spasme vasoperiferice si arteriopatii periferice Stimuleaza circulatia cerebrala si periferica 4si1ura un aport crescut de substanta nutritiva la nivelul creierului +n amestec cu acidul nicotinic in raport C : 1 intra in specialitatea /osalden vasodilatator periferic si cerebral E indicata in tulburari circulatorii periferice* cerebrale* retiniene* ale urechii interne 5pecia#itati9

0ento'i!i#en drI. 1)) mg su,stanta activa 0ento'i!i#en 8 ")) mg su,stanta activa


157

Trenta# cpr. ")) mg6 !io#e


-erivatii acidu#ui nicotinic9

4ctiune: ?asodilatatoare musculotropa 0 ,usculotrop Stimuleaza circulatia periferica 4ntiateromatoasa

ACI-U1 NIC&TINIC6 NIC&TINAMI-A NA&TINA6 NICA1ED NIC&TINAT -E IN&:IT&1


?asodilatator local +ndicat in afectiuni reumatice* mial1ii* nevral1ii

NIC&TINAT -E 3EN:I1
Efect stimulent periferic si proprietati rubefiante %produce dilatatia vaselor cutanate& "olosit in afectiuni reumatice* mial1ii* nevral1ii Solutia este iritanta 5pecia#itati9

8u,riment unguent 8evu#sin unguent6 so#utie 3H


5u,stante cu actiune pe sistemu# nervos9

/arbocolina specialitati: 4asoperi! vasodilatator periferic spasme musculare =olazolina specialitati: To#a

o#in cpr. 2$ mg vasodilatator periferic

0risco# !io#e 1) mg retinopatii


5timu#ente \/adrenergice9
Bametan +zoxuprin Bufenil =rimetazidina antiischemic cerebral

158

5timu#ente circu#atorii cere,ra#e9


5tilizate in dementa senila %boala 4lzheimer& ,anifestari caracterizate varstei a treia =ulburari vasculare cerebrale acute si cronice Mecanism de actiune9 /resc fluxul san1vin producand iri1area mai buna a creierului /resc metabolizarea neuronilor cerebrali Stimuleaza activitatea cerebrala printr-un surplus de substante coliner1ice 1. -erivati ai acidu#ui #iger gc9 di.idro/Ergocristina6 -H/Ergocornina6 -H/ Ergocriptina Se utilizeaza sub forma amestecului .F-Er1otoxina 5pecia#itati9

Ergoceps picaturi pentru u ora# 5ecato'in 8edergin cpr. de u ora#

NICE8;&1INA
?asodilatator cerebral stimulent cerebral 'roduce vasodilatatie la nivelul retinei* urechii interne +ndicata in tulburari ischemice cerebrale 5pecia#itUTi9

Nicerium cps 1)) mg6 1$) mg6 3)) mg Nicergo#ina 1) mg6 3) mg 5ermion drI. 1) mg6 3) mg

CINA8I:INA = derivaTi
stimuleazR circulaQia cerebralR producSnd vasodilataQie indicatR Vn arteriosclerozR cerebralR manifestatR prin cefalee* traumatism cerebral* sechele* tulburRri de echilibru3 tulburRri ale circulaQiei periferice

5pecia#itUTi9
159

Cinori ina cpr. 2$ mg 5tugeron cpr. 2$ mg6 cps. %$ mg Cere,a#

4INCAMINA = derivaTi
consideratR oxi1enator al creierului indicatR Vn demenQR senilR 0 4lzheimer 5pecia#itUTi:

4incomina drI. 1) mg su,stanTU activU &' ,ra# cps. 3) mg su,stanTU activU

4IM0&CE8INA
5pecia#itUTi9

4impocetin cps. $ mg Covinton cpr. $ mg Covinton !orte

NAFTI-8&FU8I1
?asodilatator cerebral +ndicat Vn circulaQie perifericR Ti cerebralR Ti tulburRri psihocomportamentale 5pecia#itUTi9

-usodri# Na!ti#ong Na!ti#u'

0ENT&DIFI1IN 0I8ACETAM
stimuleazR circulaQia cerebralR 5pecia#itUTi9

Memota# cpr. !i. ")) mg 0iracetam cpr. ")) mg6 +)) mg Nootropi# ")) mg6 +)) mg6 12)) mg 1ucetam ")) mg6 +)) mg6 12)) mg
vasore1lator la nivel capilar creTte rezistenQa capilarelor Ti scade permeabilitatea lor acTiune antiischemicR favorizeazR 1licoliza aerobR indicat Vn tulburRri de memorie* atenQie* psihocomportamentale* tulburRri vasculare periferice.
160

EDT8ACT -E ;IN<& 3I1&3A

5pecia#itUTi9

3i#o,i# cps. ") mg6 +) mg Tana7an cpr.6 picUturi de u intern ;in7o ,i#o,a cps6 !io#e de u intern ;ingium ") mg6 +) mg6 12) mg
MedicaTia vene#or

insuficienQa venoasR determinR varice* manifestRri tromboflebitice. este flavonR cu efect protector asupra Qesuturilor con2uctive efect antiinflamator* antitrombotic scade permeabilitatea capilarelor

T8&DE8UTIN

5pecia#itUTi9

Tro'erutin cremU6 ge# Tro'evasin ge#6 cps. 4enoruton cps.6 ge#6 cremU 4enoton
scade permeabilitatea Qesutului con2unctiv indicatR Vn flebite* tromboflebite* varice

HIA1U8&NI-A:A
5pecia#itUTi9

1assoni# ge#
4lte produse utilizate: Heparina6

-etra#e'6 4ariterp

AdIuvante a#e medicaTiei capi#are F#avone9 8UT&:I5pecia#itUTi9

8uto id !io#e 8uto id = vitamina C Tarosin cpr.


creTte rezistenQa capilarelor Ti scade permeabilitatea indicat Vn fra1ilitate capilarR* hemora1ii retiniene antocianozid obQinut din frunzele de afin
161

8UTIN5

-IFA3I&1

T&3E5I1AT -E CA1CIU
5pecia#itUTi9

-o'ium -o'i#e7

162

4I. ME-ICATIA ANTIATE8&MAT&A5A


,edicamentele hipolipemiante scad nivelul plasmatic al diferitelor fractiuni lipoproteice* combat ateroscleroza si reduc mortalitatea prin boala coronariana. 4rterioscleroza apare ca urmare a actiunii unor a1enti la nivelul vaselor de san1e determinand o leziune primara. "actorii de risc sunt: F=4* hipercolesterolemie* factori 1enetici si hormonali* stres* fumat. 4par modificari ca in1rosarea vaselor de san1e* pierderea elasticitatii* rezultand depunerea de placute ateromatoase pe peretii interiori ai vaselor de san1e. Fiperlipoproteinemiile sunt caracterizate prin limite anormal de ridicate de colesterol si tri1liceride libere sau le1ate de proteine in plasma. Tipuri de #ipoproteine9 /hilomicroni 0 particule foarte voluminoase bo1ate in tri1liceride ?7.7 0 lipoproteine cu densitate foarte mica 7.7 0 lipoproteine cu deensitate mica +.7 0 lipoproteine cu densitate intermediara F.7 0 lipoproteine cu densitate mare

=ulburarile ce apar in transportul lipoproteinelor sunt denumite hiperlipoproteinemii cand cresc concentratiile de lipoproteine si hiperlipemii cand este crescuta numai concentratia tri1liceridelor. Terapia .iper#ipoproteinemii#or9 1. .ieta corespunzatoare saraca in 1rasimi 2. Eliminarea factorilor de risc: alcool* fumat* diabet* F=4 . =ratament medicamentos C#asi!icarea medicamente#or9 a. -upa mecanismu# de actiune9 Substante care diminueaza sinteza lipoproteinelor in ficat: /lofibrat* 4cid nicotinic* Formon estro1en* inhibitori ai F,>-/o 4 reductaza Substante care determina eliminarea colesterolului prin scaun: /olestiramina* .extrotiroxina Substante care scad absorbtia intestinala a colesterolului: Sitosterol Substante care influenteaza transportul lipidelor in san1e: Feparin* Feparinoidele
163

,. -upa criteriu# c.imic9

+nhibitori ai Fidroxi-,etil->lutaril-/oenzima 4 #eductaza .erivatii acidului nicotinic .erivatii acidului aril-O-izobuteric #asini schimbatoare de ioni 'robucol 4lte medicamente

1. In.i,itori ai HM;/CoA 8educta a

F,>-/o4 #eductaza este enzima cheie a biosintezei endo1ene a colesterolului3 inhibitia F,> determina scaderea colesterolului plasmatic total* a colesterolului din 7.7 si a celui din ?7.7

ME4A5TATINA
4ctiune antihipercolesterolemianta +ndicata in hipercolesterolemie combinata cu hipertri1liceridemie

1&4A5TATINA
+ndicata in hipercolesterolemie primara si hiperlipidemie combinata

5pecia#itati:

1ovastatin cpr 2)mg6 ")mg Medostatin cpr 2)mg6 ")mg Mevacor cpr 2)mg6 ")mg Ho#etar cpr 2)mg
5tilizata ca ad2uvant al re1imului alimentar la bolnavii cu hipercolesterolemie primara si hipercolesterolemie combinata cu hipertri1liceridemie /a terapie auxiliara la pacientii coronarieni care au suferit sau nu proceduri de revascularizare in scopul reducerii riscului de moarte subita si a incetinirii pro1resiei aterosclerozei coronariene

5IM4A5TATINA

5pecia#itati:
164

Mivastin cpr 1)mg6 2)mg 5imvor cpr 1)mg6 2)mg6 ")mg 5imvacard :ep#an 4asi#ip 5imga# :ocor

AT&84A5TATINA
+ndicata in hiperlipoproteinemie de tip ++ +ndicata in an1ina pectorala stabila ca tratament de fond pentru prevenirea accidentelor ischemice acute

5pecia#itati: /

5ortis cpr 1)mg6 2)mg6 ")mg6 +)mg

08A4A5TATINA
5pecia#itati: /

1ipostat
2. -erivatii acidu#ui nicotinic9

a? Acidu# nicotinic ,? Nicotinamida c? Naotina d? Nica#e' Mecanism de actiune9 Scad concentratia ?7.7* respectiv a tri1liceridelor Scad concentratia 7.7 si a colesterolului intr-o masura mai mare +nhiba lipaza la nivelul tesutului adipos +nhiba sinteza tri1liceridelor din ficat 8eactii adverse9 ?asodilatatie periferica* la nivelul vaselor cutanate duce la inrosirea te1umentelor

165

3. C1&FI38AT
+ndicat in hiperlipidemii 8eactii adverse: formarea de calculi renali 5pecia#itati: /

Fi,ratii9

A#tromid 5 cps $))mg

FEN&FI38AT
4ctiune: hipolipemianta* antia1re1ant plachetar* inhibitor al procesului atero1en3 reduce nivelul san1vin crescut al acidului uric

5pecia#itati:

1ipant.E# cps 1))mg6 2))mg 1ipant.E# supra cpr 1*)mg 1ivipim cps 2))mg 1ipo!i, cps 2$)mg

3E:AFI38AT
5pecia#itati:

3e a#ip cpr "))mg 8eIadrin C 3 drI 2))mg6 "))mg

;EMFI38&:I1
5pecia#itati:

Innogem cps 3))mg Ipo#ipid cps 3))mg 8eJui#ip cps 3))mg

CI08&FI38AT
,ecanism de actiune: activeaza lipoproteinlipaza ce va accentua catabolismul tri1liceridelor 0J scade sinteza hepatica a ?7.7
166

.upa administrarea orala sunt rapid absorbite la nivelul tractului 1astro-intenstinal 5pecia#itati: /

1ipanor cps 1))mg

". 5c.im,atorii de ioni9


.upa administrarea orala nu se absorb ci se elimina prin fecale :u dau efecte adverse sau toxice 4u capacitatea de a le1a colesterolul si acizii biliari existenti in tubul di1estiv

C&1E5TI8AMINA
Este sarea hidroclorica a unei rasini schimbatoare de ioni 5pecia#itati: /

Ouestran

C&1E5TI0&1
5pecia#itati: /

Co#estid

4mbii compusi sunt hidrofili* dar nu sunt solubili in apa* raman neschimbati in tractul 1astro-intestinal* nu afecteaza enzimele di1estive* nu se absorb Se administreaza inainte de masa

$. 08&3UC&19

Este antioxidant lipofilic* substanta de sinteza Scade concentratia plasmatica a colesterolului 'rin mecanismul antioxidant poate incetini arteroscleroza si inhiba sinteza colesterolului

5pecia#itati: /

1ore#co
*.

A#te medicamente9

Hormoni tiroidieni:
167

TI8&DINA
+ndicata in hiperlipemie* hipercolesterolemie la diabetici si hipertiroidism

ETI8&DAT
Formon estro1en* scade sinteza lipoproteinelor in ficat3 indicat in hiperlipemii consecutive insuficientei ovariene

-erivatii iodurati9 <I si NaI Scad reactiile fata de stress Solutia 7u1ol administrata zilnic o picatura in lapte previne boala ateromatoasa .etermina fenomene aler1ice la utilizare indelun1ata

5IT&5TE8&1
+mpiedica esterificarea colesterolului alimentar cat si a celui endo1en produs de or1anism

A51A4ITA1
.ra2euri* fiole 4ctiune favorabila metabolismului oxidativ* de1radeaza colesterolul si lipidele +ndicat in arterioscleroza* astenie psihica si fizica* tulburari de memorie si concentratie

HE0A8INA 5I HE0A8IN&I-E1E
4ntitrombotic* asi1ura fluiditatea san1elui Se administreaza intramuscular 'rezinta si efecte vasculare metabolice* asi1ura le1area si vehicularea lipidelor si colesterolului din san1e Se utilizeaza in probele de laborator bo1ate in lipide

HE0A8INA ,ucopolizaharide cu 1reutate moleculara mare 1!----2--- 4lcatuita dintr-o succesiune de cicluri pirozonice ale acidului 1lucozic* acidul iduronic si 1lucozamina fiind le1ate intre ele

HE0A8IN&I-E1E Sunt substante naturale sau de semisinteza obtinute prin esterificarea cu F 2SOC a 1r OF din structura unor polizaharide sau mucopolizaharide naturale inrudite structural cu heparina
168

4u actiune anticoa1ulanta mai slaba decat heparina fiind mai toxice 4u actiune hipolipemica 0J utilizate in arterioscleroza

169

ME-ICATIA 5AN;E1UI

I.

5u,stante medicamentoase stimu#ente a#e eritropoe ei 2 Antianemice

4nemia 0 insuficienta eritrocitelor* are loc diminuarea cu 1-< a hemo1lobinei C#asi!icarea anemii#or9 a? Anemii datorate unei .ipo!unctii a maduvei osoase9 4nemie me1aloblastica 4nemie feripriva 4nemie hipocroma

,? Anemii datorate unei distrugeri masive de eritrocite9 4nemie hemolitica 4nemie posthemora1ica

Se utilizeaza preparate cu fier* cupru* cobalt* ciancobalamina %B12&* acid folic 0reparate cu !ier9 Se utilizeaza in anemii feriprive* anemii datorate carentei de fier /auze: 4port insuficient de fier 4bsorbtie insuficienta de fier 'ierderi mari de fier =ulburari in transportul fierului :evoi crescute de fier in anumite perioade

'roteina care lea1a si depoziteaza fier se numeste feritina 'roteina implicata in transportul fierului 0 =ransferina +n or1anism se 1asesc C ! 1rame de fier le1at in complecsi or1anici %hemo1lobina* mio1lobina* unele oxidoze& sau fixatoare in ficat* splina* maduva osoasa sub forma de feritina

8o#u# !ieru#ui in organism9


170

/atabolizeaza procesele de reoxidare 4ntiinfectios 'articipa la procesele de respiratie celulara 'articipa la secretia acidului clorhidric 1astric 'articipa la nutritia epiteliilor "ierul se absoarbe in intestin sub forma de clorura de fier la nivel duodenal. Se administreaza oral si parenteral. #eactii adverse: iritatii 1astrointestinale* constipatii* colorarea scaunului in brun* cefalee* con1estia fetei. +ndicatii ale fierului: anemii feriprive* anemii cauzate de sarcina si hemora1ii 5pecia#itati:

;#u,i!er drI C contine g#utamat !eros ;#utamat de !ier !io#e Fier/0o#ima#to at !io#e Ferrum Hausmann so#. int.6 sirop C compus po#ima#to at Ferrogradumet cpr cu su#!at de !ier Ferrograd Fo#ic TardE!eron C su#!at de !ier6 acid !o#ic Fer C 5o# so#. int. Ma#to!er cpr

0reparate cu co,a#t9
Se administreaza cand anemia nu da rezultate la fier Se administreaza /o/l2 ] )F2O solutie* sirop

0reparate cu cupru9
Se administreaza cand nu se obtin rezultate la administrarea fierului /uprul catalizeaza absorbtia fierului
171

Se utilizeaza clorura de cupru in asociere cu clorura de cobalt si fier

Cianco,a#amina si Acidu# !o#ic9


Se administreaza in anemii me1aloblastice %lipsesc factorii de maturare&

II.

5u,stante in.i,itoare a#e eritropoe ei9

0o#icitemia vera 0 numarul eritrocitelor in san1e creste mult


Se administreaza radiofosfat de sodiu oral sau in2ectabil 4fecteaza si leucocitele

III.

5u,stante stimu#ente a#e #eucopoe ei si anti#eucopenice9

Se utilizeaza atunci cand scade numarul leucocitelor /auze: Boli infectioase: =B/* febra tifoida* septicemii* anemie me1aloblastica +ntoxicatii cu 4s* F1* benzen .upa administrare de sulfamide* antibiotice* pirazolone .upa radioterapie

Se utilizeaza acizi nucleici* amestec de 4.: si 4#: din dro2dia de bere

172

5U35TITUENTII -E 01A5MA
4u rol de a reduce la normal volumul de lichid circulant* creste volemia dupa pierdere de san1e. =oate substantele utilizate sunt substante coloidale naturale sau sintetice. Conditii pe care tre,uie sa #e indep#ineasca9 Sa fie izotonice Sa nu fie toxice Sa se mentina un timp suficient in circulatie dupa care se metabolizeaza si se elimina Sa nu interfereze mecanismele de coa1ulare a san1elui Sa nu fie piro1ene Sa nu produca anticorpi Sa fie conservabile* sterile Sa nu aiba alte actiuni farmacolo1ice

-EDT8AN
Se obtine din zaharoza supusa la actiunea unor microor1anisme 5pecia#itati:

-e'tran %) 2 macrode' so# *H in ser !i io#ogic


Se administreaza in perfuzie !-- 1!--ml Se utilizeaza in chirur1ie

-e'tran ") 2 r.eomacrode' so# 1)H


Se prepara in ser fiziolo1ic sau ser 1lucozat Se administreaza in perfuzii 1--- 1!--ml

0&1I4INI1 0I8&1I-&NA 040


'ulbere alba* amorfa* hi1roscopica* fara 1ust* fara miros* solubila in apa Se utilizeaza sub forma de solutie *! )< sub forma de perfuzie pentru restabilirea volemiei dupa hemora1ii si arsuri

;E1ATINA6 F8 D ;E1ATINUM
Este o proteina naturala cu 1reutate moleculara C - --Se obtine prin hidroliza cola1enului
173

Se utilizeaza ca substituent de plasma* solutii *! )< 'oate determina reactii aler1ice

5pecia#itati:

Marisang Hemage# 0#asmage#

A13UMINA UMANA
Solutie in2ectabila !< :u da reactii aler1ice 'oate transmite virusuri

174

5N4 5I5TEMU1 NE84&5 4E;ETATI4 C&1INE8;IC


S:? este se1mentul sistemului nervos cu rol Vn adaptarea fucQiiilor or1anelor interner la necesitRQile or1anismului: S:? se Vmparte Vn: S:? coliner1ic S:? adrener1ic S:? enteral S:? coliner1ic reprezintR totalitatea formaQiunilor anatomice care au ca Ti neurotransmiQRtor acetilcolina. :eurotransmiQRtorul este o substanQR endo1enR care asi1urR transmiterea influxului nervos la nivelul sinapselor neuronale sau neuroefectoare. Componente#e 5N4 co#inergic sunt9 fibre post1an1lionare parasimpatice fibre presinaptice ale 1an1lionilor simpatici Ti parasimpatici fibre pre1an1lionare ale medulo suprarenalei care este un 1an1lion simpatic modificat nervi motorii neuroni localizaQi Vn S:/ sau Vn sistemul enteral %neuroni Vn intestin care re1leazR funcQia sa& care elibereazR sau sunt sensibili la acetilcolina %4ch&.

ACETI1C&1INA 2 Ac.
sinteza 4ch are loc Vn citoplasma neuronilor coliner1ici din fibrele presinaptice prin stimularea terminaQiilor nervoase se produce procesul de exocitozR cu eliberarea 4ch Vn fanta sinapticR3 ea difuzeazR la nivelul membranei postsinaptice unde VTi va exerxita efectele3 durata de acQiune a 4ch Vn fanta sinapticR este scurtR* ea fiind distrusR de colinesterozR existR 2 tipuri de colinesteroze: a. acetilcolinesteroza %4ch /he& sau colinesteroza adevRratR localizatR Vn S:/* eritrocite Ti 2oncQiunea neuromuscularR ea hidrolizeazR 4ch cu formare de colinR Ti acetat* localizatR pre Ti post sinaptic3 b. butirilcolinesteroza %psudocolinesteroza& sintetizatR Vn ficat Ti prezentR Vn plasmR Ti Vn S:/. E!ecte#e ACH9 1. e!ecte muscarinice: sunt cele mai puternice efecte ale 4ch Ti sunt produse prin stimularea receptorilor muscarinici3 se numesc aTa datoritR afinitRQii pentru muscarinR* un alcaloid toxic din ciuperca 4manita muscaria.
175

2. e!ecte nicotinice: produse prin stimularea receptorilor nicotinici3 sunt numiQi aTa pentru cR pot fi produse prin administrarea nicotinei efectele nicotinei se observR numai dupR blocarea receptorilor muscarinici sau dupR o dozR mai mare de 4ch. E!ecte#e muscarinice a#e Ac.9 a. instilarea Vn sacul con2unctival produce: miozR prin contracQia musculaturii circulare iriene spasm de acomodare prin contracQia muTchilor ciliari scRderea presiunii intraoculare prin relaxarea canalelor Schlemn sunt efecte care apar rapid dar de duratR scurtR. b. administrate i.v. are urmRtoare efecte asupra cordului: bradicardie sinoatrialR scRderea forQei de contracQie a miocardului scRderea conducerii atrioventriculare efect batmotrop pozitiv cu aritmii mai ales la nivelul atriului c. administrarea i.v. produce vasodilataQie cu hipotensiune prin mecanismul urmRtor: 4ch determinR eliberarea de factor endotelial relaxant de cRtre celulele endoteliului vascular care s-a dovedit a fi :O. d. pe tractul 1astrointestinal determinR %i.v.&: contracQia musculaturii netede relaxarea sfincterelor creTterea secreQiei 1astrice e. la nivelul aparatului respirator determinR: contracQia musculaturii netede bronTice stimularea secreQiei bronTice f. pe tractul 1enitourinar determinR: contracQia musculaturii netede a uterului* vezicii urinare relaxarea sfincterelor 1. stimularea secreQiei 1landelor lacrimale* salivare* sudoripare h. stimularea anabolismului E!ecte nicotinice a#e ACH: a. efecte cardiovasculare: tahicardie 0 efect inotrop pozitiv vasoconstricQie* F=4* urmate de: bradicardie 0 efect inotrop ne1ativ vasodilataQie Ti Fta b. scRderea motilitRQii la nivel 1astrointestinal c. midriazR d. bronhodilataQie e. Vn doze mari* tremor Ti convulsii 8eceptorii co#inergici sunt de 2 tipuri: a. receptori muscarinici , cu urmRtoarele subclase:
176

,1: localizaQi Vn plexurile nervoase din pereQii 1astrointestinali care au rol Rn secreQia sucului 1astric ,2: localizaQi Vn cord Ti sunt responsabili de efectele cardiace ne1ative ale 4ch , : localizaQi Vn musculatura netedR Ti 1landele exocrine ale tractului 1astrointestinal3 prin acQiunea lor* 4ch stimuleazR funcQia lor ,C* ,!

#eceptorii muscarinici acQioneazR prin stimularea fosfolipazei /* prin creTterea expulziei 6 B sau inhibiQia adenilat ciclazei. b. receptori nicotinici : cu urmRtoarele subclase: :1: situaQi la nivelul plRcii neuromusculare care sunt cuplaQi cu un canal de sodiu3 stimularea lor de cRtre 4ch deschide canalul cu influx de sodiu* depolarizarea Ti stimularea contracQiei musculare :2: situaQi la nivelul 1an1lionilor ve1etativi simpatici Ti parasimpatici Vn medulosuprarenalR.

C#asi!icarea medicamente#or cu acTiune #a nive#u# 5N4 co#inergic


4. 1&. , colinomimetice mimeazR acQiunea muscarinicR a 4ch - , colinomimetice directe - , colinomimetice indirecte sau anticolinesterazice 2&. : colinomimetice B. /olinolitice blocheazR acQiunea 4ch 1&. , colinolitice %antimuscarinice& 2&. : colinolitice %antinicotinice& 1an1liople1ice curarizante

A. 1?. M C C&1IN&MIMETICE
M C co#inomimetice directe 0 sunt esteri ai colinei %metacolina* carbacol* betanecol& sau compuTi naturali Ti analo1i sintetici %muscarina* pilocarpina&. - esterii colinei au efectele 4ch sar sunt mai puQin intense Ti de duratR mai lun1R. Uti#i Uri9 - 1laucom - chirur1ia oftalmolo1icR - hiposalivaQie sau pentru stimularea salivaQiei - stimularea transpiraQiei - retenQie urinarR - pareze 1astrointestinale* dia1nosticul insuficienQei pancreatice exocrine CompuYi uti#i aTi9

METAC&1INA
177

se utilizeazR s.c. Vn dia1nosticul insuficienQei pancreatice exocrine /4#B4/O7 se utilizeazR local Vn 1laucom se utilizeazR oral sau s.c. Vn retenQie urinarR

3ETANEC&1

0I1&CA80INA
este alcaloid extras din frunze de 'olicarpus 2aborandi Ti 'olicarpus mKcrophKllis se utilizeazR Vn caz de hiposecreQie salivarR pentru cR stimuleazR secreQia salivarR se utilizeazR Vn 1laucom* unde existR deficit de scur1ere a umorii apoase. este un alcaloid din 4manita muscaria este toxicR Ti nu are importanQR terapeuticR.

MU5CA8INA

M C co#inomimetice indirecte >antico#inestera ice? - inhibR colinesteraza %care metabolizeazR 4ch& cu acumularea 4ch la nivelul sinapselor coliner1ice. 5e Vmpart Vn 2 c#ase: a&. 4nticolinesterazice reversibile: derivaQi de amoniu cuaternar Ti carbamaQi b&. 4nticolinesterazice ireversibile: or1anofosfaQii. a?. -erivaTii de amoniu cuaternar

E-8&F&NIU1
are duratR scurtR de acQiune se utilizeazR Vn intoxicaQia cu curarizante* Vn dia1nosticul Ti tratamentul miosteniei 1ravis duratR lun1R de acQiune utilizatR Vn tratamentul 1laucomului

AM3EN&NIUM

Car,amaTii

FI:&5TI;MINA >E:E8INA?
este un alcaloid din 'hKsostKma venenosum pRtrunde Vn S:/ Ti la nivelul ochiului utilizatR Vn 1laucom se administreazR local %colir sau un1uent oftalmic& Ti oral* i.v. numai ca antidot Vn intoxicaQia cu atropina* fiind toxicR este un compus de sintezR se utilizeazR Vn intoxicaQii cu curarizante %ae tubului di1estiv& antidepolarizante* Vn tratamentul parezelor Ti paraliziilor postoperatoriii ale tubului di1estiv* restabilind peristaltismul intestinal Vn tratamentul retenQiei urinare postoperator* Vn miastenia 1ravis se administreazR oral sau parenteral

NE&5TI;MINA
-

0I8I-&5TI;MINA este un compus similar


178

,?. &rgano!os!aTii - sunt compuTi liposolubili ce pRtrund uTor Vn S:/* unde au acQiune toxicR

I5&F1U8&FAT -II:&08&0I1 F1U&8&F&5FAT XI EC&TI&FATU1


se utilizeazR Vn tratamentul 1laucomului

ME1ATI&N6 0A8ATI&N se utilizeazR ca insecticide NIC&TINA


alcaloid natural din frunzele :icotina tabacum are importanQR experimentalR alcaloid natural din 7obelia inflata alcaloid natural din /Ktius laburnum

2?. N/ C&1IN&MIMETICE

1&3E1INA CITI:INA 0IMEC1&NA -IMETI1;ENI10I0E8A:INA

3. 1?. M C C&1IN&1ITICE
- anto1onizeazR efectele muscarinice ale 4ch Ti ale medicamentelor , colinomimetice C#asi!icare: 1&. , colinolitice neselective blocheazR toQi receptorii muscarinici alcaloizi naturali compuTi de semisintezR compuTi de sintezR

1&. , colinolitice selective au acQiune selectivR pe un anumit tip de receptor ,* dar numai la doze terapeutice 1. a?. A#ca#oi i natura#i

AT8&0INA
este un alcaloid extras din mai multe plante solanoceae toate toxice: 4tropa Belladona %,RtrR1una&* .atura stramonium %7aur&* FKosciamus ni1er %,RselariQa& se absoarbe rapid la nivel 1astrointestinal* la nivelul mucoasei con2unctivale* traversezR BFE se metabolizeazR Vn ficat* se eliminR urinar (! <* restul Vn scaun* lapte

E!ecte: a. la nivelul ochiului: relaxeazR musculatura ciliarR cu ciclople1ie Ti tulburRri de vedere


179

b. c. d. e. f. 1. h.

midriazR prin relaxarea sfincterului pupilei creTte presiunea intraocularR prin scRderea drenRrii umorii apoase diminuR secreQia lacrimalR* sudoralR* salivarR scade tonusul Ti motilitatea 1astricR %efect antispastic& bronhodilataQii Ti scRderea secreQiei bronTice scade tonusul vezicii urinare Ti a uretrelor efecte cardiovasculare: pe S:/ la doze mari: apatie* somnolenQR* halucinaQii* convulsii* comR alte efecte: anestezic local reduce tremorul Vn boala 'arEinson inhibR centrul vomei

IndicaTii: - examenul fundului de ochi %midriazR Vn - minute* cu tulburRri de vedere Ti creTterea presiunii intraoculare este contraindicatR Vn 1laucom - este anesteziolo1ic potenQeazR efectul anestezicelor 1enerale - infarct miocardic acut cu bradicardie* Fta - bloc atrioventricular - ulcer peptic relaxeazR musculatura netedR 1astricR - colici biliare* renale* intestinale efect antispastic - spasme ale vezicii urinare* incontinenQR urinarR* enurezis - rar Vn astm bronTic - antidot Vn intoxicaQia cu compuTi or1anofosforici E!ecte adverse: - uscRciunea 1urii - tulburRri de vedere - dificultatea de a urina - constipaQie - tahicardie ContraindicaTii: - 1laucom - tahiaritmii 0reparate: - fiole de 1 ml* sol 1 L Ti -*2! L s.c. - 1i adon9 papaverinU = !eno,ar,ita# = amino!ena ona = atropinU

5C&0&1AMINA
este un alcaloid extras din Scopolia 2aponica efecte asemRnRtoare atropinei produce bradicardie Vn mod constant

IndicaTii: - similare atropinei* Vn plus: Vn preanestezie Ti rRu de miTcare %efect antivomitiv&

3UTI15C&0&1AMINA
derivat al Scopolaminei
180

antispastic 1astrointestinal* colecistite* disEinezii biliare* dismenoree* colici

5pecia#itUTi:

- 5co,uti# cpr6 !i6 supo itoare - 5copanti# cpr.


08&0ANTE1INA
ad2uvant Vn tratamentul colonului iritabil antispastic 1astrointestinal bronhodilatator Vn B'O/

&DIFEN&NIUM I08AT8&0IUM
1?. M C co#ino#itice se#ective

0I8EN:E0INA
utilizatR Vn tratamentul ulcerului duodenal inhibR secreQia sucului 1astric midriatic folosit Vn examenul fundului de ochi

T8&0ICAMI-A
5pecia#itUTi:

/ TropicamidU pc. &!t. / MEdrum pc. &!t.


3. 2?. N C C&1IN&1ITICE
- blocheazR receptorii nicotinici din 1an1lionii ve1etativi C#asi!icare: a. >an1loiple1ice b. /urarizante a. ;ang#iop#egice - blocheazR transmiterea impulsului nervos la nivelul 1an1lionilor ve1etativi prin blocarea : dar Ti , la acest nivel. IndicaTii: - produce Fta controlatR pentru prevenirea hemora1iilor Vn intervenQii chirur1icale Vn care hemostaza chirur1icalR nu e posibilR - ur1enQe hipertensive E!ecte adverse: - Fta - retenQie urinarR

T8IMETAFAN 5UDAMET&NIU
181

TU3&CU8A8INA
Vn intoxicaQiile cu curarizante se administreazR edrofoniu Ti neosti1mina

Miore#a'ante centra#e - relaxeazR musculatura prin mecanism central care constR Vn blocarea neuronilor de asociaQie la nivelul cRilor polisinaptice din creier sau mRduvR IndicaTii: - stRri spastice ce apar dupR leziuni nervoase ale mRduvei spinale - stRri spastice din reumatism - tulburRri neurolo1ice VnsoQite de spasme ale musculaturii striate

C1&8:&DA:&NA
miorelaxant slab IndicaTii: - spasme posttraumatice: fracturi* luxaQii* rupturi musculare - spasme reumatice: artrite* artroze - sechele traumatice* neurolo1ice* reumatice ContraindicaTii: - aler1ii - insuficienQR hepaticR - insuficienQR renalR 5pecia#itUTi: /

C#or o'a ona cpr. 2$) mg

T&10E8I5&N
miorelaxant antiparEinsonian uToare proprietRQi vasodilatatoare periferice

5pecia#itUTi: /

MEdoca#m cpr. $) mg6 1$) mg6 !io#e

3AC1&FEN
- miorelaxant central* mai ales Vn sclerozR multiplR IndicaTii: - miotonii - hipertonie Ti spasme spinale de ori1ine traumaticR - paralizii prin sclerozR Vn plRci - su1hiQ rebel 5pecia#itUTi: /

1ioresa# cpr. 1) mg6 2$ mg

-IA:E0AM TET8A:E0AM
182

ANA1;E:ICE C ANA.6 ANTI0I8ETICE CANT ANA1;E:ICE M&8FIN&MIMETICE

Sunt medicamente ce suprima durerea actionand atat la nivelul cailor nervoase ale sensibilitatii dureroase spino-talamice* cat si asupra centrilor superiori de inte1rare a durerii situati in cortex. C#asi!icare9 a& naturale %alcaloizi din opiu&: morfina* codeina b& semisintetice %derivatii alcaloizilor din opiu&: oximorfona* hidromorfona* oxicodona* hidrocodona* dihidrocodeina* codetilina c& sintetice: sufentanil* ramifentanil* metadona* petidina* pentazocina* tramadol

M&8FINA
- actiune anal1ezica cu eficacitate maxima - determina bronhoconstrictie 1rava la astmatici* Fta* reactii aler1ice cutanate %eruptii cutanate* prurit& - deprima centrul respirator - incetineste tranzitul intestinal - toleranta se instaleaza repede Indicatii9 - dureri acute mari %postoperator* fracturi* arsuri* +.,.* edem pulmonar acut& - colici rebele biliare si renouretrale* numai in asociere cu antispastice de tip atropina - dureri cronice mari %neoplasm& - mica chirur1ie* obstretica - preanestezie Administrare: - oral 1- - m1 la C ore* formele retard la ( 12 ore - intrarectal 1- 2- m1 la C ore - sublin1ual ! m1 la C ore - s.c.* i.m. ! 2- m1 la C ore - i.v. 2*! 1! m1 la C ore - doze maxime .,1 0 2- m1* .,2C 0 )- m1 - determina toxicomanie Contraindicatii: - copii sub 2 ani - hipertensiune intracraniana* stari convulsive - astm* insuficienta hepatica - nu se asociaza in solutii perfuzabile 5pecia#itati:

- -o#tard cpr. 8et. 1)mg6 3) mg6 1)) mg - Mor!ina so#. InI. 2mgNm# C 1 m# - MT5 Continus cpr. Fi#m. E#i,. Mo!i!. 1)6 3)6 *)6 1))6 2)) mg
183

- 5evredo# cpr. Fi#m. 1)6 2) mg - 57enan cps. 8et. 1)6 3) mg - 4enda# retard cpr. E#i,. 0re#. 1)6 3)6 *)6 1)) mg
HI-8&M&8F&NA
similar morfinei* anal1ezic mai tare decat morfina

FENTANI1
anal1ezic tare* mai potent decat morfina deprimant respirator mai slab

Indicatii: - dureri cronice severe - preanestezie - neurolepticanal1ezic* interventii chirur1icale Administrare: - sl. -*C m1 - i.m.* i.v. -*-! -*-1 m1 - transdermic 1 patch -*-2! m1Nora 5pecia#itati:

- -urogesic sist. Transdermic 26$ mgN1) cmp - FentanE# sist. Transdermic 26$ mgN1) cmp
META-&NA
anal1ezic cu eficacitate maxima euforizant si toxicomano1en mai slab comparativ cu morfina in intoxicatia cu metadona* se administreaza naloxon

Indicatii: - dureri intense - tratamentul toxicomaniei la morfina si derivatii sai 5pecia#itati: 5inta#gon

cpr. 26$ mg

0ETI-INA
anal1ezic mai slab decat morfina euforizant si toxicomano1en mai slab

Indicatii: dureri moderate* postoperatorii anal1ezic in obstretica* preanestezie 5pecia#itati:

- 0etidina !io#e
184

- Mia#gin so#. InI. $ mgNm# C 2 m#


C&-EINA
:u intra in cate1oria anal1ezicelor opioide stupefiante anal1ezic opioid mai slab* antitusiv poate induce convulsii la copii

Contraindicatii: - astm bronsic* B'O/* insuficienta respiratorie 1rava* copii ^ ! ani* sarcina* antecedente la toxicomanie* consum de alcool Indicatii: - dureri moderate* in asociere cu anal1ezice nonopioide - tuse uscata iritativa 5pecia#itati:

- Codeina !os!at cpr. 1$ mg - U#tracod codeina = paracetamo# - = com,inatii


-IHI-8&C&-EINA
4nal1ezic opioid slab si antitusiv moderat Euforizant si toxicomano1en slab +ndicata in dureri moderate si tise seaca

5pecia#itati: - -HC

Continus cp. 8et. *)6 ()6 12) mg

0ENTA:&CINA
anal1ezic opioid slab nu produce euforie nu deprima centrul respirator

Indicatii: dureri moderate si severe %la morfinomani& oncolo1ie dureri postoperatorii anal1ezic la nastere 5pecia#itati:

- Fortra# cpr. $) mg6 so#. inI. 3) mgNm# - Fort`in so#. inI. 3) mgNm# - 5o#doren so#. inI. 3) mgNm#
T8AMA-&1U1
efect anal1ezic moderat Indicatii: - dureri moderate acute si cronice Contraindicatii: epilepsie
185

5pecia#itati:

- Ma,ron cps. $) mg6 so#. inI. $) mgNm# C 2m# - Trado#an cps. $) mg so#. inI. $) mgNm# C 1 m#6 2m# so# ora#a 1)) mgNm# supo . 1)) mg - Tramado# cps. $) mg so#. inI. $) mgNm# C 1 m#6 2m# so# ora#a 1)) mgNm# supo . 1)) mg - Tramado# 8etard cpr. e#i,. pre#. 1)) mg - Tramado#or 1)) I- cpr. e#i,. modi!. 1)) mg - Tra#git cpr.$)6 1))6 1$) mg - Trama# 8etard cpr. !i#m. ret. 1)) mg - Urgendo# cps. $) mg6 so#. inI. $) mgNm# C 1 m#6 2m# - :a#diar C paracetamo#= tramado#
-

ANA1;E:ICE NE&0I&I-E = ANTI0I8ETICE

medicamente de diminueaza sau suprima durerea si combat febra

C#asi!icare: a& derivati de acid salicilic: acid acetilsalicilic* diflunisal b& derivati de pirazolona: fenozona* aminofenozona* metamizol* propifenozona* salpirina c& derivati de p_ aminofenol: fenacetina* paracetamol d& derivati de chinolina: 1lafenina

ACI- ACETI15A1ICI1IC C AA5


efect anal1ezic moderat antipiretic moderat antiinflamator* antireumatic puternic antia1re1ant plachetar la doze mici uricozuric %` acid uric&* hipocolesterolemiant* hipo1licemiant

E!ecte secundare: - aparat di1estiv: ulceri1en* microhemora1ii 1astrice


186

san1e: hipocoa1ulare %la doze mici& favorizand microhemora1ii si anemii* hipera1re1are palchetara la doze mari aparat respirator: bronhoconstrictie cu a1ravarea astmului bronsic aparat renal: reduce filtrarea 1romerulara si retentie hidrosalina S:/: euforie* acufene %z1omote in urechi&

8eactii a#ergice: - eruptii cutanate - soc anafilactic - sindrom #eKe %hepatita culminanta si edem cerebral& fatal la copii ^ Cani - intoxicatia acuta alcaloza respiratorie* apoi acidoza metabolica %paralizia centrului respirator&3 convulsii* delir* deces la copii Contraindicatii: - ulcer > .* astm bronsic* sarcina* aler1ii la salicilati Indicatii: - al1ii moderate: nevral1ii* mial1ii* artral1ii - febra de diferite etiolo1ii %inflamatii* infectii& - afectiuni reumatismale inflamatorii %poliartrita reumatoida& - afectiuni trombo embolice %tromboze erteriale* profilaxia +,& 5pecia#itati:

Acid aceti#sa#ici#ic cpr. $)) mg AA5 Tamponat cpr. $)) mg Aspirin crp. $)) mgM cpr.e!!. = vit.C6 cpr. mast. $)) mg Aspirin protect cpr. 1)) mg Europirin cpr. $)) mgM Europitin T & opirin T cpr. $)) mg 8ompirin cpr. 1)) mgM $)) mg Aspenter cpr. %$ mg T.rom,o Ass cpr. $)6 %$6 1)) mg Aspima' A#7a 5e#t err K:itronenL A#gopirin Antinevra#gic Fascona# Ca#monevra# Upsarin 4it. C

= Com,inatii:

187

-IF1UNI5A1
asemanator 44S anl1ezic* antiinflamator mai puternic antipiretic mai slab tulburari 1astrointestinale si hemora1ii di1estive mai putin frecvente

Indicatii: - dureri moderate - afectiuni reumatismale inflamatorii %artrita reumatoida* osteoartrita&* in tratamente de lun1a durata 5pecia#itati:

- -i!#unisa# cpr. $)) mg - -o#o,i, cpr. $)) mg


AMIN&FENA:&NA
anla1ezic si antipiretic mai intens decat 44S antiinflamator moderat antispastic moderat determina aler1ii* tulburari san1uine* cancer 1astric

Indicatii: - dureri moderate - febra de diferite etiolo1ii - colici abdominali

METAMI:&1 2 noramino!eno ona


asemanator aminofenozonei anal1ezic si antispastic mai intens antipiretic slab are efect antiinflamator nesemnificativ

Indicatii: - dureri moderate si intense: nevral1ii* mial1ii* artral1ii* cefalee* dismenoree* colici renali* biliari - dureri postoperatorii 5pecia#itati:

A#goca#min cpr. $)) mgM so#. inI. $)) mgNm# C 2 m# Ana#gin cpr. $)) mg Metami o# sup. 3)) mg Novoca#min cpr. $)) mgM sup. 3)) mg A#goremin A#go,#oc7 A#go one Ouare#in
188

08&0IFENA:&NA
asemanatoare aminofenazonei antiinflamator slab nu induce cancerul 1astric reactii aler1ice usoare* rare

5pecia#itati: /

0ropi!ena ona cpr. $)) mg6 sup. 3)) mg

0A8ACETAM&1
este metabolitul activ al fenacetinei efect anal1ezic si antipiretic moderat :5 are efect antiinflamator

8eactii adverse C #a do e mari: - methemo1lobinizant slab - trombocitopenie - toxicitate hepatica - toxicitate renala - rabdomiolize 0 destrictii ale muschilor - eruptii cutanate - intoxicatia acuta: necroza acuta hepatica* dureri in hipocondrul drept* hepatome1alie* icter* edem cerebral* encefalopatie - antidot: acetilcisteina in primele 12 ore Contraindicatii: - insuficienta hepatica si renala Indicatii: - al1ii usoare si moderate %nevral1ii* mial1ii* cefalee* dismenoree& - febra si diferite etiolo1ii %infectii virale sau microbiene& - dureri reumatice 5pecia#itati:

Ado# sirop 12) mgNm# A#do#or so#. ora#a 1)) mgNm# Ca#po# 3=6 Ca#po# *= so#. ora#a 12) mgNm#6 2$) mgNm# E!era#gan cpr. e!!. $)) mg6 = vit. C cpr. e!!.M sup. +)6 1$) mg Fe,ricet sirop 0anado# cpr.M cpr. e!!. 0anado# ,a,E sirop 12) mgNm# 0anado# 8apir6 E'tra ;ripostad pu#,. so#. ora#a *)) mg 0aracetamo# siropM cpr.M sup. 0aracetamo# 5inus 0aracetamo# 0#us
189

- Ferve'

- Co#dre' T.era!#u TE#eno# Antigripa# Hume'

Antinevra#gic Ca#mant !orte Ca!!etin Codamin No C 5pa#gin 0aragrip C 5anador 5o#padeina etc.

190

ANTIINF1AMAT&A8E C AI
In!#amatia 0 proces biolo1ic complex reprezentat de o serie de fenomene homeostatice de reactie a or1anismului fata de a1resiuni de ori1ine neimunitara %fizice* chimice* infectioase& sau imunitara % autoimunitate* aler1ie etc.& C#asi!icarea medicamente#or se !ace in !unctie de criterii#e terapeutic si ce# c.imic. 4. Antiin!#amatoare nesteroidiene >AIN5? 0 substante care fac parte din 1rupa 4:4-4:=-4+* la care predomina efectul 4+* fiind utilizate in scop antiinflamator si anal1ezic. B. Antireumatice speci!ice 0 au actiune lenta* fara efect antiinflamator3 se utilizeaza ca terapie @de bazaA sau @mdificatoare a boliiA in poliartrita reumatoida3 efectul acestora apare dupa 2 luni si persista luni ani dupa intreruperea administrarii C#asi!icarea AIN5: I. AIN5 ca#sice >generatia I? 1. acizi carboxilici a. derivati de acid salicilic: acid acetilsalicilic* diflunisal* benorilat b. derivati de acid acetic: - derivati de acid fenilacetic: diclofenac* aclofenac - derivati acizi carboxilici si heterocicli acetici: indometacin* sulindac* tolmetina* lonazolac* Eetorolac c. derivati de acid propionic: ibuprofen* naproxen* Eetoprofen* dexEetoprofen d. derivati de acid fenamic: acid 1lufenamic* acid mefenamic* acid meclofenamic* acid niflumic* acid tolfenamic* etofenomat acizi enolici a. pirazolone: fenilbutazona b. oxicami: piroxicam* tenoxicam* lonoxicam AIN5 in.i,itoare se#ective sau soeci!ice de C&D C 2 >generatia a II/ a? 1. Blocante selective: meloxicam* nabumetona* etodolac* nimesulid 2. Blocante specifice %coxibe&: celecoxib* rofecoxib* parecoxib* etoricoxib

ACI- ACETI15A1ICI1IC C ca si AI
efect 4:4* 4:=* 4+* antia1re1ant plachetar dozele mai mari de 1Nzi au efect 4+ indicat in reumatism poliarticular acut* poliartrita reumatoida contraindicat in 1astrite* ulcer > .* insuficienta hepatica* aler1ie la salicilati ca 4+ se adm. C 1Nzi in C prize

5pecia#itati: vezi cursul 4:4 4:=

191

-IF1UNI5A1
efect 4+* 4:4* slab 4:= contraindicat in 1astrite* ulcer > .* insuficienta hepatica %aler1ie la salicilati& indicat in poliartrita reumatoida* artroze ca 4+ se adm. !-- 1--- m1Nzi in 1 2 prize

5pecia#itati:

-i!#unisa# cpr. !i#m. $)) mg -o#o,id cpr. $)) mg


este unul dintre cele mai active 4+:S efect 4+ deosebit de eficace* 4:4 si 4:=

-IC1&FENAC

8eactii adverse: - tulburari 1astrointestinale: 1reata* diaree* dureri epi1astrice - san1erari di1estive minore* ulcer - rar eruptii cutanate Indicatii: - poliartrita reumatoida* spondilita anchilopoietica* artroze* reumatism extraarticular* criza de 1uta* stari inflamatorii dureroase postoperatorii si posttraumatice* dureri dupa extractii dentare* inflamatii dureroase la nivel 1enital Contraindicatii: - ulcer > .* aler1ii la 4+:S* sarcina Administrare: - 1!- m1Nzi in 5pecia#itati: prize3 intretinere !- 1-- m1Nzi

A#mira# cpr. $)6 1)) mg -ec#op.en sup. 1)) mg -ic#o!enac drI. $) mg6 sup. 1)) mg -ic#otard cpr. 1)) mg -ic#o!enac duo cps. ret. %$ mg -ic#ogesic cpr. $) mg6 sup. 1)) mg -i7#o!en cpr. $) mg Epi!enac cpr. 2$ mg6 sup. 1)) mg Forgenac cpr. $) mg6 cps. ret. 1)) mg Nac#o! so#. o!t. -ic#o!enac crema6 unguent6 ge# > 1H6 $H? 8.eumave7 so#.inI 2$ mgNm#6 cpr.M ge# 8e!en cpr. ret. 1)) mgM so#. inI. 2$ mgNm#
192

- Tratu# cps. gastrore . $) mgM so# inI. 3) mgNm#M sup. *)6 12) mg - 4o#taren cpr. ret. 1)) mgM drI. $) mgM sup. 2$6 $)6 1)) mgM ge#M !io#e - 4urdon so#. inI. 2$ mgNm# - C#a!en cpr. $) mgM sup.M cremaM ge# - -ic#oreum - -ic#ovit
IN-&METACIN
este foarte activ ca si 4+ 8eactii adverse: - tulburari di1estive %1reata* voma* dureri abdominale* diaree sau constipatie* rar ulcer&* epilpsie* copii* sarcina* parEinson Indicatii: - poliartrita reumatoida %si alte boli inflamatorii& artrita acuta Contrindicatii: - ulcer* aler1ii Administrare: - !- 2-- m1Nzi in 5pecia#itati: prize

- Indometacin cps. 2$6 $) mgM sup. $) mgM cremaM ge# - Indoco##Ere so#. o!t.)61 H - E#metacin so#. e't. 1 H
5U1IN-AC
'rodru1 al indometacinei 5pecia#itati: - 5indac

cpr. 2))mg

<ET&8&1AC
5pecia#itati:

- <etoro# cpr. !i#m. 1) mgM so#. inI. 3) mgNm# C 1 m# - Torado# cpr. 1) mg


I3U08&FEN
efect 4:4* 4:=* 4+ efecte secundare: tulburari di1estive

Indicatii: - afectiuni reumatice articulare si extraarticulare - afectiuni ortopedice: entorse* intinderi musculare - stari inflamatorii severe sau prelun1ite: O#7* stomatolo1ie* patolo1ie respiratorie* 1inecolo1ie - scade febra - inactiv in spondilita anchilopeietica
193

Contraindicatii: - ulcer* aler1ii* sarcina Administrare: - 1*2 1*( 1Nzi in 5pecia#itati: prize

Advi# drI. 2)) mg Advi# u#tra cps. moi 2)) mg I,ugesic susp. ora#a 1)) mgN$m# I,upro!en cpr. 2))6 "))6 *)) mgM ge# I,u!en cpr. 2)) mg Marco!en cps. ")) mgM sirop 1)) mgN$m# Nuro!en drI. 2)) mgM cps. moi 2)) mgM Nuro!en ForteM N. 0#usM N. E'press sirop6 susp.6 ge#M N. 8=g 0aduden cps. 2))6 3)) mg C ret. 8eupro!en cps. 2))6 ")) mg 8upan cps. 2)) mg I,a#gin cps. 2)) mg6 rapid6 sirop I,usinus Moda!en r=g 1arop.en
4+ activ determina reactii adverse: 1astral1ii* 1reata* diaree* constipatie* san1erari di1estive* cefalee* ameteli* eruptii cutanate

NA08&DEN

Indicatii: - afectiuni reumatice articulare si extraarticulare - artrita acuta 1utoasa - stari inflamatorii O#7* pneumolo1ie - dismenoree* nastere prematura Administrare: - !-- m1* apoi 2!- m1 la ) ( ore 5pecia#itati:

8eu'en cpr. 2$)6 $)) mg Naprore' cpr. $)) mg Nopain cpr. 2$)6 $)) mgM susp. 1$ mgN$m# NEcopren cpr. 2$)6 $)) mg 5anopro' cpr. 2$)6 $)) mg
194

<ET&08&FEN
efect 4+ si 4:= determina 1astral1ii* 1reata* voma* diaree

Indicatii: - poliartrita reumatoida - spondilita anchilopoietica - apisoade inflamatoare acute ale artrozelor - discopatii* reumatism extraarticular* artrite Contraindicatii: - ulcer* aler1ii Administrare: - 1!- 2-- m1Nzi in 2 C prize 5pecia#itati:

- <etopro!en cps. 1))6 2)) mgM ge# - <etona# !orte cpr. 1)) mgM ret. 1$) mgM -U&6 UN&M so#. inIM ge#M sup. - Fastum ge# - F#e'en cps. $) mgM ge# - 0ro!enid cpr. 1)) mgM cpr. e#i,. pre#. 2)) mgM pu#,. inI. 1)) mg
ACI- F1UFENAMIC
efect 4+* 4:= cu potenta mare* 4:4 slab efecte adverse rare

Indicatii: - poliartrita reumatoida si alte afectiuni reumatice inflamatorii sau de1enerative* tromboflebite superficiale Contraindicatii: - ulcer* insuficienta renala si hepatica* aler1ie* sarcina* copii Administrare: )-- m1 in prize

ACI- MEFENAMIC
efect 4:4* 4:=* 4+ moderate reactii adverse: eruptii cutanate* diaree* aler1ii

Indicatii: - afectiuni reumatice* dureri musculare - dureri traumatice* dentare - cefalee* postoperatorii - dismenoree* febra Contraindicatii: ulcer* boala inflamatoare intestinala* astmatici Administrare9 !-- m1 de ori pe zi 5pecia#itati: /

4idan cpr. !i#m. $)) mg


195

ACI- NIF1UMIC
efect 4+* 4:4 Indicatii: - afectiuni reumatice %articulare si extraarticulare&* 1uta* dureri traumatice* afectiuni inflamatorii in sfera O#7 si 1inecolo1ie* tromboflebite 5pecia#itati9

- Novopone cps. 2$) mg - Ni!#uri# cps. 2$) mg.M sup. ")) mg6 %)) mg6 +)) mg - Ni!#uge# ge# 2$ H
FENI13UTA:&NA
efect predominant 4+ 8eactii adverse: neplaceri epi1astrice* pirozis* 1astralcii* 1reata* voma* durere* retentie hidrosalina* nevrozitate* insomnie* stare depresiva* reactii adverse san1uine Indicatii: - spondilita anchilopoietica* spondiloartropatii - artrita pzoriazica* 1uta - tromboflebite* poliartrita reumatoida Contraindicatii: - varstnici %risc reactii adverse&* sarcina* ulcer > .* nefrite* cardiopatii* F=4 severa* boli hepatice* aler1ie 5pecia#itati: /

Feni#,uta ona sup. 2$) mgM ung.

0I8&DICAM
efect 4+* 4:4* 4:= Indicatii: - poliartrita reumatoida* artroze - spondilita anchilopoietica - reumatisme extraarticulare - artrite 1utasa acuat 5pecia#itati:

3#eduran cps. 2) mg 3re'in cps. 2) mgM pu#,. susp. 2) mgNp#ic Fe#dene cps. 1)6 2) mgM so#. inI. 2) mgNm# Hotemin cps. 1)6 2) mgM so#. inI. 2) mgNm# C 1 m#M sup. 0iro'icam cp. 2) mg6 sup 2)6 ") mgM crema
tolerabilitate 1astrica maxima

0I8&DICAM C \/ CIC1&-EDT8IN
5pecia#itati: F#ame'in

cp. 2) mgM pu#,. susp. 2) mgNp#ic


196

TEN&DICAM
efect 4+* 4:4* 4:=* antia1re1ant plachetar slab reactii adverse: diaree* constipatie* ameteli* cefalee* eruptii cutanate* edeme

Indicatii9 - afectiuni reumatice articulare* poliartrita reumatoida* artroza* spondilita - afectiuni reumatice extraarticulare* 1uta Contraindicatii: - aler1ii la salicilati* ulcer* afectiuni renale* asocieri 4.O* anticoa1ulante 5pecia#itati:

- Neo C endu'is cpr. 2) mgM #io!. pt so#. inI. 2) mg - Teno'icam cps. 2) mg - Ti#coti# cpr. 2) mgM pu#,. #io!. 2) mg

C&D /2
ME1&DICAM
asemanator piroxicamului reactii adverse: 1reata* durere* ulcer* hemora1ii

Indicatii: - artroza* poliartrita reumatoida* spondilita Contraindicatii: - sarcina Administrare: 1! m1Nzi 5pecia#itati:

- Mova#is cp. %6$M 1$ mgM sup 1$ mg6 !io#e - Me#o'icam cp. %6$M 1$ mg - Me#o' cp. %6$M 1$ mg
NIME5U1I4+:S mai slab Indicatii: - poliartrita reumatoida* artroza 5pecia#itati:

Au#in cp 1)) mgM gran6 susp. 1)) mg 1emesi# cp. 1)) mg Nimesi# gran. susp. 1)) mg Nimesu#id cpr. 1)) mg

CE1EC&DI3
197

inhibitor specific al ciclooxi1enozei 2 %cox -2& 4+ potent* 4:4 reactii adverse: - edeme ale membrelor inferioare* pirozis* 1reata* voma* dureri epi1astrice* ulceratii bucale* ulcere sau san1erari 1astrointestinale

Indicatii: - artroza acuta si cronica - poliartrita reumatoida - anal1ezic in dureri de intensitate moderata - dismenoree primara Administrare: - 2-- C-- m1 Nzi in 1 2 prize 5pecia#itati: - Ce#e,re'

cps. 1))6 2)) mg

ET&8IC&DI3 C Arco'ia cp. *)6 ()6 1)) mg 0A8EC&DI3 C -Enostat pu#,. so#. inI. 2) mg 8&FEC&DI3 C 4io'' cpr. 126$ mgM 2$ mg >retras datorita reactii#or adverse
cardiovascu#are?

4A1-EC&DI3 C 3e'tra cpr. 1)6 2)6 ") mg ANTI8EUMATICE 50ECIFICE


a. b. c. d. e. compusi de aur: aurotiomalat de sodiu* auronofin antimalarice de sinteza: clorochina* hidroxiclorochina derivati tiolici: penicilamina imunodepresive: metotrexat* ciclosporina sulfasalozina

AU8&TI&MA1AT -E 5&-IUM AU8&N&FIN C asemanator


contine aur !- < se admninistreaza i.m. eficacitatea apare dupa 1- 2- saptamani de tratament reactii adverse: eruptii cutanate* tulburari 1astro-intestinale* stomatite

Indicatii9 - poliartrita reumatoida rezistenta la 4+:S - poliartrita reumatoida 2uvenila - dermatite buloase* pemfi1us Contraindicatii: aler1ii* nefropatii* insuficienta hepatica* renala* cardiaca Administrare9 / 1- 2- m1 o dataNsapt. i.m. 5pecia#itati: - Tauredon

so#. inI. "6$3 mg AuM (6)* mg AuM 226 *$ mg Au


198

C1&8&CHINA
se administreaza oral Indicatii: '4#* lupus eritematos sistemic* boli de cola1en 8eactii adverse: tulburari di1estive* eruptii cutanate* pi1mentarea caramizie a un1hiilor si mucoasei* decolorarea parului3 timp indelun1at administrat determina retinopatii Contraindicatii: - psoriazis* su1ari* 1ravide* retinopatii Administrare: -- m1Nzi

HI-8&DIC1&8&CHINA
mai efienta decat clorochina e mai bine suportata* determina: verti2* cefalee* tulburari di1estive* reactii adverse hemotolo1ice* retinopatii- rar

Indicatii: - #4# efectul apare dupa ) luni de tratament Contraindicatii: - sarcina* retinopatii Administrare: - C-- )-- m1Nzi 5pecia#itati: - 0#aJueni#

cpr.

0ENICI1AMINA
produs de de1radare a penicilinei indicata la bolnavi cu '4# provoaca ameliorarea starii clinice efectul se instaleaza dupa C ) luni de tratament

5pecia#itati: - Cupreni#

cpr. !i#m. 2$) mg

MET&T8EDAT
efect citostatic si imunodepresive in doze mici* timp indelun1at are efect terapeutic in '4#

Administrare: se incepe cu H*! m1 oral o dataNsapt. 5pecia#itati: -

Met.otre'at cpr. !io#e

CIC1&50&8INA
indicata in '4# reactii adverse: nefrotoxicitate* hiper1licemie* hiperlipidemie* osteoporoza* disfunctii hepatice* F=4* parestezii* hipertrofie 1in1ivala administrare: - ! m1NE1Nzi

199

ETANE8CE0T
reactii adverse: infectii* cefalee* tuse* astenie* dureri abdominale Indicatii: - '4# activa la bolnavi care nu au beneficiat de alte tratamente - '4# 2uvenila cronica %copii* adolescenti& care nu au raspuns la metotrexat Contraindicatii: - infectii active* cronice sau localizate Administrare: s.c. 2! m1 2 ore pe saptamana 5pecia#itati: - En,re#

pu#,. = so#. inI. 2$ mg6 $) mg

INF1IDIMA3
anticorp monoclonal uman murin %+1>1& reactii adverse: infectii virale* microbiene* micotice* anemie* leucopenie* depresie* confuzie* amnezie* a1itatie* nevrozitate* somnolenta* cefalee

Indicatii: - artrita reumatoida forma activa - se asociaza cu metotrexat - spondilita anchilopoietica Contraindicatii: - infectii Admnistrare: - i.v. !m1NE1 la 2 ore la 2 si la ) sapt. 5pecia#itati: - 8emicade

#io!. pt so#. per!. 1)) mg cut. D 2

5U1FA5A1A:INA
Indicatii: '4#* '4# 2uvenila* spondilita anchilopoietica 8eactii adverse: 1reata* scaderea apetitului* cefalee* eruptii cutanate* febra* hiposalivatie* insomnie* reactii adverse san1uine si hepatice* tulburari neurolo1ice Administrare: - oral -*! 1 odata* se creste saptamanal cu cate -*! 1 Y 2 5pecia#itati: 1N zi

- 5u#!asa#o in EN cpr. $)) mg - 5a#a opErin cpr. $)) mg

200

ANTIHEM&8A;ICE 2 HEM&5TATICE
Femostaza este procesul fiziolo1ic care intervine prompt pentru oprirea unei hemora1ii care se desfasoara in mai multe etape. .upa felul cum actioneaza se clasifica in: 1. Femostatice locale: fibrina* trombina* 1elatina* saruri ale unor metale* fenazona 2. Femostatice 1enerale sau sistemice: a. cu actiune specifica: vitamina 6* factori ai coa1ularii* antifibrinolitice b. ce actioneaza nespecific

1. Hemostatice #oca#e
a. su,stante vasoconstrictoare

- Adrena#ina 1 [M 191) ))) - Noradrena#ina 1 [M 191) )))


indicate in hemoroizi* epistaxis* hemora1ii dentare ,.su,stante astringente - determina precipitarea proteinelor din san1e si opresc hemora1ia

- C#orura !erica - A#aun de potasiu - 5o#. de Fena ona 2) H


c. !actori ai coagu#arii din sange si tesuturi

- Trom,ina pu#,ere ap#icata #oca# - Trom,op#astina pu#,ere sau so#utie


d.!i,rina umana e. ge#atina sub forma de burete utilizat in stomatolo1ie

2. Hemostatice genera#e
Hemostatice genera#e prin mecanism nespeci!ice a. Femostatice ce actioneaza prin cresterea rezistentei peretelui capilarelor si scade permeabilitatea

CA83A:&C8&MA
este un compus de oxidare a adrenalinei absortie buna pe cale orala* metabolizare hepatica* eliminare urinara nu influenteaza procesul de coa1ulare* creste rezistenta capilara se utilizeaza profilactic inaintea interventiei chirur1icale* in tratamentul hemora1iilor capilare

201

Adrenosta in !io#e C i.v. per!u ie #enta dupa di#uare in ser sau g#uco a
5pecia#itati: -

8UT&:Iindicat in hemora1ii capilare* retiniene* epistaxis 5pecia#itati: Tarosin6

8utinoscor,in veninu# unor serpi

b. Femostatice ce actioneaza dupa tipul trombinei si tromboplasmei 5pecia#itati: 4enostat !io#e C e'tras din - s.a. este hemocoa1uloza iar sarea batroxobina

c. Substante ce amelioreaza adezivitatea trombocitelor

ETAM5I1AT
utilizat pentru prevenirea si oprirea hemora1iilor ce apar prin ruperea unor vase moci de san1e 5pecia#itati: Etamsi#at

!io#e

Hemostatice genera#e ce actionea a prin mecanism speci!ic - efectul se datoreaza corectarii unor deficiente ale proceselor de coa1ulare si se numesc coa1ulante. - daca efectul se datoreaza impiedicarii fibrinolizei se numesc antifibrinolitice a. /oa1ulante

'rotrombina

?itamina 6 =romboplasmina /a2B

=rombina ............................."ibrino1en

"ibrina
/a2B

'." 0 produsi de de1radare a fibrinei

'."

/hea1

4ITAMINA <
este compus natural sau de sinteza indispensabila sintezei unor factori ai coa1ularii: fact. ++ %protrombina&* fact. ?++* +$* $ toate vitaminele 6 sunt liposolubile ce se formeaza in or1anism se biosintetizeaza la nivelul intestinului in cazul bolilor hepatice sau biliare absortia vitaminei 6 e insuficienta sinteza protrombinei e deficitara scade protrombina in san1e hemora1ii

4ITAMINA <1 2 Fitomenadiona6 F8 D C 0.Etomenodionum


se 1aseste in produse ve1etale: lucerna* spanac* rosii* macese este lichid 1alben* insolubil in apa* solubil in solventi or1anici

Indicatii: - hemostatic in afectiuni hepatobiliare


202

tulburari ale absortiei intestinale in tratamentul prelun1it cu sulfamide antibiotice supradozare de anticoa1ulante cumarinice

5pecia#itati: - Fitomenadiona

!io#e 1 H

4ITAMINA <2 2 Farnoc.inona


se 1aseste in carne de peste

4ITAMINA <3 2 menodiona


substanta solida 1albena* insolubila in apa instabila la lumina iritanta la aplicare pe piele sau mucoase

Uti#i ari a#e 4it. <: - hemora1ii prin supradozare cu anticoa1ulante cumarinice* hipovitaminoze b. 4ntifibrinolitice "ibrinoliza 0 proces cu etape asemanatoare coa1ularii* ireversibil* are loc dizolvarea chea1ului hemora1ii. - consta in scindarea fibrinei sub actiunea plasminei numita si fibrinolizina dizolvarea chea1ului - procesul are loc in san1e - fibrinoliza are actiune si asupra fibrino1enului* asupra factorului coa1ularii ?* ?+++ - substantele antifibrinolitice impiedica fibrinoliza opresc hemora1ia 1. substante naturale

A08&FININA 2 <ATEINA
este polipepsida cu !( aminoacizi obtinuta din plamanul de bovina actioneaza inhibitor asupra unor enzime proteolitice: plasmina* tripsina indicata in sindrom hemora1ic prin hiperfibrinoliza in diferite stari de soc sau pancreatita acuta

5pecia#itati9 / ;ordo'M

TrosE#o# !io#e C i.v. N per!u ii

2. substante de sinteza

ACI- a C AMIN&CA08&IC C F8 D C Acidum aminocaproicum


F2: %/F2&! /OOF - este inhibitor al activitatii plasmino1enului - efect antiinflamator* antialer1ic Indicatii: - interventii chirur1icale - hemoroizi* ciroza* epistaxis - supradozarea cu substante fibrinolitice 5pecia#itati: Acid

aminocaproic !io#e sau pu#,ere C u ora#

0AMN3 2 ACI- 0A8A C AMIN& C METI1 C 3EN:&IC


efect antifibrinolitic
203

5U35TANTE ME-ICAMENT&A5E ANTIT8&M3&TICE


utilizate in profilaxia si tratamentul afectiunilor tromboembolice =romboza 0 aderarea trombocitelor pe peretii interni ai vaselor san1uine si poate fi arteriala sau venoasa. C#asi!icarea antitrom,ocite#or9 1. fibrinolotice 2. anticoa1ulante . antia1re1ante plachetare 1. Fi,rino#itice dizolva chea1ul proaspat format activeaza transformarea plasmino1enului in plasmina

Indicatii: - infarct miocardic acut - embolii pulmonare - tromboze arteriale sau venoase - arteriopatie

5T8E0T&<INA:A
cel mai puternic activator al fibrinolizei se administreaza sub suprave1here medicala perfuzie

5pecia#itati:

- 5trepase !io#e - A`e#Esin !io#e


U8&<INA:A
activeaza transformarea plasmino1enului in plasmina e secretata de celulele renale umane se izoleaza din urina se foloseste in doze mai mici 2. Anticoagu#ante impiedica procesul coa1ularii

Indicatii: - profilaxia primara %impiedica aparitia trombozei& - profilaxia secundara %opresc extinderea chea1ului& - la persoanele cu interventie chirur1icala pe cord cu proteze cardiace - tratament sub suprave1here medicala a. Anticoagu#ante directe efectul se datoreaza fixarii ionilor de /a2B se utilizeaza saruri solubile: citrati* "-* oxidati* E.=4 :a se utilizeaza pe probe de laborator sau pe san1e ce se pastreaza pentru transfuzii
204

,. Anticoagu#ante indirecte 5u,stante natura#e

HE0A8INA C F8 D Heparinum natricum


mucopoloizaharida cu >, 0 1! 2- --se 1aseste in or1anism in mastocite* celule din mucoasa intestinala mentine fluiditatea san1elui se obtine din plaman de bovina sau din mucoasa intestinala a porcinelor actiune anticoa1ulanta* antiateromatoasa

Indicatii9 chirur1ia cardiaca si vasculara pentru efectul rapid flebite* tromboflebite tromboze* embolii tratamentul precoce l infractului miocardic tratament sub suprave1here clinica se administreaza in2ectabil sare :a sau /a 5pecia#itati:

Heparin so#. inI. $))) UINm# Heparina so#. inI Ca#ciparina so#. inI. 2$ ))) UINm# 4ntidot al Feparinei administrata in cantitati mari: 'rotamina SOC
HE0A8IN&I-E1E
esteri polisulfurici a unor polizaharide inrudite structural cu heparina Indicatii: hemoroizi* flebite* varice 5pecia#itati:

1asoni# ge# Hepat.rom,in ge#6 ung. 1ioton ge#


5u,stante de sinte a Anticoagu#ante cumarinice 8 2 H -icumaro# C&&C2H$ 3iscum acetat de eti# CH2&CH3 -icumo'an se administreaza oral dozele trebuiesc controlate prin probe de laborator I nu se utilizeaza ca medicament de ur1enta %doar heparina& 4ctiunea anticoa1ulanta se instaleaza lent* e prelun1ita

205

ACEN&CUMA8&1 C F8 D C Acenocumaro#um 4enena


toxicitate crescuta prezinta doze maxime e cel mai activ si mai putin toxic anticoa1ulant efectul se instaleaza lent* dupa 2C C( ore de la adm.* e prelun1it si dispare dupa 2 zile se adm. oral nu se foloseste ca tratament de ur1enta

5pecia#itati:

Trom,ostop cpr. 2 mg 5introm cpr. " mg


RA8FA8INA
anticoa1ulant rozenticid %distru1e animalele& efectul se instaleaza lent si dureaza mult

5pecia#itati: - Coumadin 3. Antiagregante p#ac.etare substante capabile sa inhibe a1re1area plachetelor plachetele san1uine sunt elemente fi1urate ale san1elui cu durata de viata de pana la 1- zile a1re1area plachetelor determina arterioscleroza si boli tromboembolice inhibarea a1re1atelor plachetare are loc sub actiunea /4,' si prosta1landinelor E2

ACI- ACETI1 5A1ICI1IC 2 Aspirina


inhiba sinteza tromboxanila 42 cu rol de a1re1are a plachetelor inhiba ciclooxi1enaza implicata in sinteza prosta1landinelor se adm. a tb. Dilnic sau 1 tbNzi 5pecia#itati:

Acid aceti# sa#ici#ic cpr. $)) mg Aspirin Ascprin Aspenter cpr. %$ mg T.rom,o A55 cpr. $)6 1)) mg

TIC1&0I-INA
indicat in prevenirea si corectarea modificarii plachetelor interventii chirur1icale* dializa cronica 5pecia#itati:

Tic#opidina Tic#id Ipaton


206

-I0I8I-AM&1
efect antian1inos* utilizat mai putin antia1re1ant plachetar prevenirea accidentelor tromboembolice %purtatori de proteze valvulare& prevenirea infarctului miocardic

5pecia#itati: - -ipiridamo#

C1&0I-&;8E1
Indicatii: prevenirea complicatiilor bolii aterosclerotice dupa interventii de chirur1ie cardiovasculara arteriopatii 5pecia#itati:

0#avi' cpr. %$ mg Trom,e' C#opidogre# Egitrom, Topan


Substituent de plasma +ndicat pentru profilaxia trombozei* dupa interventii chirur1icale

-EDT8AN %)

207

ANTIE0I1E0TICE 2 ANTIC&N4U15I4ANTE
Convu#sii#e sunt contractii violente si repetate ale muschilor striati* localizate sau 1eneralizate* provocate de descarcari anormale si necontrolate ale unui numar mare de impulsuri* din neuronii cerebrali. 4tacul convulsiv reprezinta un simptom reactional al creierului* supus la excitatii de o anumita intensitate* ce depaseste pra1ul convulsivant Epi#epsia este un sindrom caracterizat prin episoade repetate: de descarcari de impulsuri anormale* bruste* hiperfrecvente* ale unor 1rupuri de neuroni corticali sau subcorticali cu tulburarea starii de cunostinta in ma2oritatea formelor insotite sau nu de atacuri convulsive uneori cu hiperactivitate ve1etativa episoade ce apar si dispar brusc si sunt de durata variabila E'ista mai mu#te !orme de epi#epsie: a. crizele ma2ore 0 marele rau epileptic 0 crize @1rand malA caracterizate prin pierderea temporara a starii de cunostinta* convulsii tonico clonice 1eneralizate b. crizele minore 0 micul rau epileptic 0 crize @malA caracterizate prin perioade scurte de pierdere a cunostintei* se mai numesc absentei epileptice manifestate prin convulsii slabe cu spasme musculare c. crize partiale 0 crize psihomotorii d. status epilepticus 0 forma cea mai 1rava de epilepsie caracterizata prin repetarea crizelor ma2ore la intervale scurte de timp* pot duce la de1radarea ireversibila a creierului si moarte. Convu#sii#e pot !i: a. clonice: scurte* bruste* ritmice b. tonice: violente* cuprind toata musculatura* titanice ,edicatia antiepileptica se face la stabilirea exacta a tratamentului* se lucreaza cu scheme de tratament individualizate pentru obtinerea unui efect maxim si cu reactii adverse minime. +n timpul tratamentului se fac dozari plasmatice ale medicamentelor pentru a evita supra sau subdozarea. =ratamentului este simptomat* se administreaza dupa indicatii* reduce foarte mult intensitatea crizelor epileptice* uneori putand fi impiedicate total. =ratamentul se intrerupe cand bolnavul nu face crize timp de ! ani. Mecanism de actiune: 1. antiepilepticele diminua descarcarile excesive de la nivelul neuronilor hiperactivi si creste pra1ul de excitatie al neuronilor normali 2. blocheaza transmiterea influxului nervos la nivelul sinapselor neuronale si stabilizeaza masa neuronala . actioneaza pe ambele nivele: neuroni si sinapse si favorizeaza procesele inhibitorii
C. favorizeaza stabilizarea masei neuronale prin blocarea fluxului ionic :a 6 /a

208

C#asi!icarea antiepi#eptice#or 1. dupa mecanismul de actiune a. ce actioneaza la nivelul neuronilor: Barbiturice* 'rimidona* "enitoina* /arbamazepina* Oxozolideridione b. ce actioneaza pe la nivelul sinapselor: Succinimidele c. ce actioneaza pe ambele nivele: 4cidul ?alproic* Benzodiazepine %BD.& antiepileptice 2. dupa structura chimica +. derivati barbiturici ++. pirimidendione +++. hidantoine* etc. I. -erivatii ,ar,iturici

FEN&3A83ITA1 C F8 D C 1umina#
este sin1urul derivat barbituric anticonvulsivant cu spectru lar1 de activitate pentru crizele ma2ore se asociaza cu alte substante in crizele ma2ore sau minore cand potenteaza efectul antiepilepticelor minore atentieI 7a doze mari este un puternic inductor enzimatic* induce toleranta dobandita incrucisata cu alte medicamente posibil asociate cu eficacitate redusa la dozele obisnuite* exemplu asocierea cu anticoa1ulante orale cumarinice* contraceptive orale* di1itoxina* lidocaina* fenitoina* carbamazepina* 1lucorticoizi efecte secundare nedorite: somnolenta* oboseala dezavanta2e: deprima S:/* respiratia* cordul se poate asocia cu 'ropilhexidina Specialitatea Barbexaclone se administreaza oral sau parenteral indicat in marele rau epilectic* de electie la copiii mici3 starea de rau epilectic

5pecia#itate: - Feno,ar,ita# II. 0irimidindione

cpr. 1$6 1)) mg s.a.

08IMI-&NA C F8 D 0irimidindione
substanta 1reu solubila in apa* solubil in solventi or1anici activa in toate formele de epilepsie actiune mai slaba decat "enobarbitalul efecte secundare: ameteli* somnolenta* tensiune psihica contraindicata: afectiuni renale si cardiace 1rave* dermatolo1ie

5pecia#itati: - 0rimidon III.

cpr. 2$) mg

Hidandoine 2 derivat de imida o#in 26" dione

FENIT&INA
/ / substanta alba* amorfa* insolubila in apa* 1ust amar* solubila in solventi or1anici si baze este antiepileptic puternic activ in crizele ma2ore* inactiv in cele minore
209

/ / / /

nu deprima cordul si respiratia indicata in aritmii ce apar dupa supradozari cu cardiotonice actioneaza favorabil si in nevral1ii de tri1emen unde se asociaza cu alte anal1ezice contraindicata in: insuficienta cardiaca* renala* anemie* leucopenie* sarcina

8eactii adverse9 / tulburari nervoase* de vedere* anemie me1aloblastica / tulburari 1astro intestinale / tulburari 1in1ivale inne1rirea lor / se elimina prin saliva i1iena ri1uroasa a cavitatii bucale 5pecia#itati9

/ Fenitoin cpr. 1)) mg / 0.en.Edan so#. per!. 1$ mgNm#M so#. inI. $) mgNm#
I4. -erivati de o'a o#idin 26" dione

T8IMETA-I&NAM 0A8AMETA-I&NA
/ / / utilizate in crize minore determina o usoara actiune antispastica efecte secundare: somnolenta* tulburari de vedere la lumina* tulburari renale* hepatice

5pecia#itati9 / Trepa# 4. Imide

cpr. 1$) mg

TEN5UDIMI-AM ET&5UDIMI-AM M&85UDIMI-A


/ / eficiente in crizele minore* inactive in cele ma2ore se administreaza in doze pro1resive3 bine tolerate* se adm. si la copii

5pecia#itati9

Tensu'imida9 / Mi#ontin Etosu'imida9 / 0entinimid cps. 2$) mg6 sirop

/ 0etnidan cps. 2$) mg / 5u'i#ep cps. 2$) mg


Morsu'imida9 / Mor!o#ep cps. $)) mg
4I. / / / / -i,en a epine indicata in epilepsie in marele rau epileptic* crize ma2ore psihomotorii3 nevral1ie de tri1emen3 diabet insipid hipofizar efect antidepresiv efecte secundare: somnolenta* ameteli* anorexie* 1returi* leucopenie* enemie reactii adverse: hepatotoxicitate* depresie respiratorie* coma
210

CA83AMA:E0INA

5pecia#itati9

/ / / / / / / / / / /
4II. / / /

Car,ama epin cpr. 2)) mg Car,asan cpr. 2)) mg Car,asan retard Car,epsi# cpr. 2))6 ")) mg Fin#epsin cpr. 2)) mg <ar,apin cpr. 2)) mg Neurotop cpr. 2))6 3))6 *)) mg 5ta epine cpr. 2)) mg Taver cpr. 2)) mg Tegreto# cpr. 2))6 ")) mgM siropM supo itoare Timoni# cpr.6 sirop
3:- anticonvu#sivante derivat clorurat al .iazepamului efect antiepileptic* miorelaxant* activ in toate formele de epilepsie se administreaza oral in crizele minore si in2ectabil in crizele ma2ore

C1&NA:E0AN

5pecia#itati9

/ Anti#epsin cpr. )62$ mgM 1 mg / 8ivotri# cpr. )6$ mgM 2 mg


-IA:E0AM
/ / efect anticonvulsivant la administrarea parenterala* nu se manifesta la administrarea orala se adm. i.v. in crizele de rau epileptic

5pecia#itati9 / -ia 4III. / / /

epam cpr. 1) mgM !io#e

5tructuri varia 2 a#te structuri mecanism de actiune >4B4 er1ic* creste cantitatea de >4B4 de la nivelul creierului impiedicand metabolizarea >4B4 indicat in marele rau epileptic* micul rau epileptic* crize mioclonice determina hepatotoxicitate

ACI-U1 4A108&IC

5pecia#itati9

/ Convu#e' cps. 1$)6 3))6 $)) mgM sirop / -epa7ine cpr. 2)) mgM sirop / -epa7ine C.rono cpr. 3))6 $)) mg
211

/ &r!iri# cps. 1$)6 3)) mgM sirop / 0eti#in cpr. 2)) mg / 4a#epi# so#. ora#a
1AM&T8I;INE
/ / indicat in crizele partiale efecte secundare reduse

5pecia#itati9

/ 1amicta# cpr. $)6 1)) mg / 0#e''o cpr. 2$6 $)6 1)) mg


;A3A0ENTIN
/ favorizeaza eliberarea sinaptica a lui >4B4 5pecia#itati9 / Neurontin

cps. 1))6 3))6 ")) mg

08&;A3I/ a1onis >4B4

4I;A3AT8IN
/ creste cantitatea de >4B4 la nivelul creierului 5pecia#itati9 / 5a,ri#

cpr. $)) mg

212

ANTI0A8<IN5&NIENE

3oa#a 0ar7inson este o tulburare de1enerativa a S:/ manifestate prin tulburari motorii* tremor involuntar al extremitatilor si ri1iditatea muschilor la nivelul membrelor* tulburari de echilibru. 4cest fenomen apare ca urmare a unui dezechilibru intre sistemul dopaminer1ic si coliner1ic datorita scaderii nivelului dopaminei in unele formatiuni in S:/ si creste rolul excitator al sistemului coliner1ic. Boala se imparte in doua 1rupe: 1& idiopatica de caz necunoscut %paralizia a1itanta& 2& secundara dupa intoxicatii cu /O* administrarea unor medicamente* postencefalie* aterosclerotic* dupa accident cerebrovascular ,edicaticatia anti'arEinsoniana corecteaza dezechilibrul intre sistemul dopaminer1ic si coliner1ic. .upa mecanismul de actiune se clasifica in: 1& anticoliner1ice 2& dopaminer1ice 1? Antipar7insoniene antico#inergice / anticoliner1icele propriu zise: Scopolamin* 4tropina sunt putin utilizate datorita efectelor secundare periferice si nu actioneaza la nivel central.

T8IHEDIFENI-I1 08I-IN&1 3I0E8I-EN


trihexifenidil scade ri1iditatea bipperiden scade ri1iditatea si tremorul indicate in forme incipiente de parEinsonism in asociere cu levodopa se pot scade dozele efecte secundare: uscaciunea 1urii* constipatie* tulburari de mictiune* ciclople1ie* tulburari de vedere

5pecia#itati9
-

3iperidin9 / A7ieton cpr. 2 mg Tri.e'i!enidi#9 / 8ompar7in cpr.2 mg

213

2? Antipar7insoniene dopaminergice a. Agonisti ai dopaminei - au capacitatea de activare a receptorilor dopaminer1ici* determina o crestere a sensibilitatii receptorilor dopaminer1ici

38&M&C8I0TINA
blocheaza secretia de prolactina folosita in 1alactou re1leaza secretia hormonilor de crestere la doze mari actioneaza ca a1onist dopaminer1ic la doze mici inhiba eliberarea prolactinei3 re1leaza secretia de S=F %hormon somatotrop&

5pecia#itati9

- 3rocriptin - 0ar#ode# cpr. 26 $ mg - 0rovide# cps. $6 1) mg


1I5U8I- efect dopaminer1ic si serotoniner1ic - util ca si antimi1renos 5pecia#itati9

- Cuva#it - 1Eserid
1E8;&T8I1 5I 0E8;&1I-E
- stimuleaza receptorii dopaminer1ici - toti derivatii acidului li1er1ic se asociaza cu anticoliner1ice si levodopa - in doze mari* timp indelun1at determina tulburari di1estive* 1reata* voma* varsaturi* uscaciunea 1urii* constipatie 5pecia#itati9 0ergo#id9 / 0ermo'

cpr. )62$M )6$M 1 mg

AMANTA-INA
efect antiviral* antiparEinsonian 5pecia#itati9

- 4iregEt C < cps. 1)) mg - A C 0ar7in cpr. 1)) mg


CA83E;&1INA C 5pecia#itati9 / -ostine' 08AMI0ED&1 C 5pecia#itati9 / Mirape'in )62$M 1 mg 8&0INI8&1 C 5pecia#itati9 / 8eJuip
214

Medicamente ce in!#uentea a meta,o#i area dopaminei

1E4&-&0A
precursor al dopaminei si noradrenalinei efecte dopaminer1ice centrale inhiba secretia de prolactina creste secretia de hormon somatotrop determina obisnuinta* miscari anormale involuntare %clipire* deschiderea 1urii* rotatii spontane ale trunchiului* capului* dispnee&3 stare paranoida - se asociaza in produse tipizare cu inhibitoare ale dopa decarboxilazei

- 7evodopa B Benserazida 0 Madopar cpr - 7evodopa B /arbidopa 0 5inemet6 :imo'6 Isicom6 Na7om6 Credani#
5E1E;ENINA
- este inhibitor selectiv al monoaminoxidazei tip B %+,4O B& si diminua metabolizarea dopaminei prin dezaminare oxidativa - tratamentul precoce cu sele1enina intarzie cu ) G luni nevoia tratamentului cu levodopa3 asocierea lor amelioreaza unele efecte nedorite - nu trebuie sa se depaseasca dozele zilnice uzuale pentru a preveni efectele de tip amfetaminic: a1itatie psihomotorie* anorexie* insomnie* halucinatii 5pecia#itati9

Qume' . Cpr. $6 1) mg 5e#egos cpr $ mg Cognitiv 5e#ecin

215

NEU8&1E0TICE INCI5I4E
3UTI8&FENE HA1&0E8I-&1U1
0roprietati9 / substanta amorfa sau microcristalina* insolubila in apa* sensibila la aer* neoxidabila Indicatii9 - psihoze %schizofrenie* manie& cu a1resivitate si stari halucinatorii - delir acut3 stare de a1itatie - au actiune neuroleptica* efect antipsihotic antihalucinator si antimaniacal intens - efect sedativ slab in stari anxioase 5pecia#itati9

Ha#operido# so#. ora#a 2 mgNm# Ha#operido# decanoat so#. inI. $) mgNm# C 1 m# Ha#do# cpr. 2mg6 $ mgM so#. ora#a Ha#oper cpr. )6$ mg6 16$ mg6 $ mg6 1) mg

-roperido#u# potenteaza actiunea anal1ezicelor 1enerale* se asociaza cu unele anal1ezice si se foloseste in neurolept anal1ezie.

3EN:&AMI-E
- sunt neuroleptice cu structura ori1inala atipica - pe plan farmacolo1ic nu au toate spectrele de activitate ale neurolepticelor clasice

TIA08I-E
- efect sedativ* neuroleptic - indicat in stari de a1itatie si a1resivitate 5pecia#itati9 / Tiaprido#

cpr. 1)) mgM so#. inI $) mgNm# C 2 m#

5U10I8I-E
- efect anticonvulsiv* antiulceros - indicat in ameteli* stari nevrotice* tulburari psihosomatice 5pecia#itati9 / Eg#onE#

cps. $) mgMcpr. 2)) mgM so#. inI $) mgNm# C 2 m#

AMI5U108I- efect asemanator Sulpiridului 5pecia#itati9 / 5o#ian

cpr. $)mg6 2)) mgM

216

A1TE NEU8&1E0TICE
- efecte antipsihotice* adrenolitice* anticoliner1ice - indicate in schizofrenie - produc risc minim de tulburari motorii neurolo1ice

C1&:A0INA9 5pec. C 1enope' cpr.2$6 1)) mg &1AN:A0INA9 5pec. C :Epre'a cpr. 26$M $M %6$M 1) mgM pu#,. so#.

inI
OUETIA0INA9 5pec. C 5eroJue# cpr. 2$6 1))6 2)) mg :I08A5I-&N9 5pec. C:e#do' cps. 2) mg

Car,onat de 1itiu cpr. 2)) mg


antipsiholitic de prima linie indicat in psihoze acute* tratament pe termen scurt efect sedativ slab efecte secundare: insomnie* a1itatie* cefalee* rinita* tulburari de vedere contraindicatii: deprimarea S:/ indusa prin consum de etanol sau medicamente deprimante de S:/

8I50E8I-&N

5pecia#itati9

- 8ispo#ept cpr. 16 26 36 " mgM so#. ora#aM so#. inI - 8ispen cpr.

217

05IH&ANA1E0TICE

I.

EDCITANTE >5TIMU1ENTE? A1E ANC

Sunt substante medicamentoase care stimuleaza S:/* suprima senzatia de oboseala fara a suprima fenomenele fiziolo1ice bi biochimice care conduc la acestea3 prelun1esc starea de ve1he* reduc cerinta de somn* stimuleaza activitatea fizica si intelectuala. 4mfetaminele reduc apetitul. 7a administrarea prelun1ita* procesele de excitatie sunt urmate de deprimare datorita epuizarii nervoase. .ozele toxice de stimulare a S:/ se manifesta prin: convulsii* tulburari ale activitatii mentale si intelectuale. .upa tipul de actiune se impart in clase: 4& Stimulente psihomotorii B& Stimulente bulbare sau analeptice /& Stimulente medulare

A? 5timu#ente psi.omotorii9 5timu#ente cortica#e6 Nooana#eptice


stimuleaza predominant centrii corticali* la doze terapeutice cresc tonusul functional cortical favorizeaza starea de vi1ilitate cresc activitatea mintala cresc rezistenta la efeort intelectual si fizic diminua senzatia de oboseala amelioreaza activitatea mintala si functiile senzoriale* diminuate de oboseala .in punct de vedere al structurii chimice se impart in: a. derivati ai purinei b. derivati de Z fenil etil amina c. derivati ai piperidinei a. -erivati ai purinei - dintre cei derivati purinici naturali: =eofilina* =eobromina* /afeina* cele mai pronuntate insusiri de stimulare a S:/ le prezinta /afeina

CAFEINA C F8 D Ca!einum
&,tinere9 - prin extractie din boabele de cafea: /ofea arabica* =eobroma cacao - prin sinteza - este o pulbere cristalina alba* solubila in acizi

218

Actiune9 1. pe 5NC stimuleaza scoarta cerebrala scade oboseala* stimuleaza activitatea mentala si fizica* munca intelectuala stimuleaza centrul respirator respiratia devine accelerata si ampla stimuleaza centrul vasomotor cu tendinta de crestere a tensiunei arteriala la persoane hipotensive stimuleaza centrul va1al cu tendinta de bradicardie produce vasoconstrictie cerebrala utilizata in mi1rene 2. #a nive#u# aparatu#ui cardio C vascu#ar efecte centrale %stimuleaza centrul vasomotor si centrul va1al& efecte periferice stimulare cardiaca si vasodilatatie asupra inimii: creste debitul cardiac creste rezistenta vasculara cerebrala* cu scaderea fluxului san1uin cerebral si diminuarea presiunii 7#/ efect util in cefalee =4 creste la hipotensivi prin stimularea centrului vasomotor

3. #a nive#u# aparatu#ui respirator - creste amplitudinea si frecventa miscarilor respiratorii - bronhodilatatie - creste capacitatea vitala ". #a nive#u# aparatu#ui digestiv - stimuleaza secretia 1astrica %F/l si pepsina& - actiune ul1eri1ena la doze mari $. #a nive#u# aparatu#ui rena# - actiune diuretica se elimina renal *. #a nive#u# musc.i#or striati - determina stimulare cu cresterea capacitatii de efort fizic - in doze mari determina ri1iditatea muschilor %. e!ecte meta,o#ice - creste metabolismul bazal %1- 2! <& - creste t- corpului cu 1 1*! -/ Uti#i ari9 stimularea miocardului analeptic respirator slab diuretic indicat in mi1rene* Fta cronica* intoxicatii cu inhibitoare ale S:/* alcool

8eactii adverse9 nevrozitate* insomnii* palpitatii* verti2* tulburari vizuale* tremuraturi 5pecia#itati9

Co!edo# cpr. CodaminM 5aridonM 5o#padeineM Fascona#


se asociaza cu anal1ezice si antipiretice cofeina natrica si benzoica fiole -* 2! <
219

,. -erivati de \ C !eni#/ eti# C amina 2 am!etamine

AMFETAMINA
se mai numesc @amine de trezireA inlatura oboseala* produc o stare de euforie* cresc activitatea fizica si psihica* stimuleaza S:/* cresc tensiunea arteriala* accelereaza contractiile cardiace* determina dependenta foarte mare* scad apetitul li se aplica le1ea stupefiantelor ?enena se conserva in recipiente bine inchise* ferit de lumina

Indicatii9 stimulent psihomotor in narcolepsie si intoxicatii cu deprimante S:/ %barbiturice& ad2uvant in epilpsie enurezis nocturn %lipsa mica in pat noaptea& sindrom hiperEinetic la copii %deficit de atentie& Contraindicatii9 sportivi dopa2ulb hiposomnii* psihoze * F=4* artitmi* cardiopatie ischemica 5pecia#itati9

Am!etamin 3en edrid -e'am!etamina Meti#!enidat

c. -erivati ai piperidinei

METI1FE8I-AT
stimulent S:/ util in : nevroze* psihoze depresive* astenie* intoxicatii cu hipnotice pentru a 1rabi trezirea din narcoza

5pecia#itati: - Centedrin

3? 5timu#ente ,u#,are sau ana#eptice respiratorii


stimuleaza centrii vitali bulbari: respirator* vasomotor si va1al stimuleaza respiratia utilizate in intoxicatii cu hipnotice creste amplitudinea miscarii respiratorii prin mecanism central analeptic respirator in intoxicatii cu barbiturice

3EME;8I-

5pecia#itati9

3emegride A.ipnon
220

0IMEC1&NA
analeptic respirator in paralizia centrilor respiratori pentru eliminarea rapida a anestezicului de inhalatie asfixia nou nascutului

C? 5timu#ente medu#are 5T8ICNINA


produce hiperreflectivitate medulara* creste tonusul muschilor striati* utilizata in atonie musculara* pareze* incontinenta urinara are doze toxice convulsii* coma* moarte contraindicatii: tetanie* spasmofilie tratamentul intoxicatiei: .iazepam i.v. 1- m1 repetat3 izolare de stimulii excitanti

Nootrope 2 psi.otonice 2 neurotonice


sunt substante medicamentoase care stimuleaza mecanismele neuronale* imbunatatesc activitatea creierului* activitatea de memorie* activitatea devine evidenta in afectiuni cerebrale datorita hipoxiei* traumatismelor* involutie favorizeaza memoria* cresc vi1ilenta necesita tratament de lun1a durata ari: copii cu hipoxie tulburari de memorie batrani cu tulburri vasculare cerebrale normalizeaza metabolizarea O2 si 1lucozei favorizeaza schimburile electrolitice la nivelul neuronilor centrali* periferici indicat in insuficiente cerebrale acute si cronice AtentieB 5ltima doza se ia inainte de ora 1) pentru a nu induce insomnii

Uti#i -

MEC1&FEN&DAT

5pecia#itati9 / Mec#o!eno'at

cpr. 1)) mg

0I8ACETAM
neurotonic cu eficacitate spectaculoasa in suferinte acute creste activitatea sistemului adrener1ic si coliner1ic favorizeaza arderea 1lucozei* reducerea consumului de O2 al neuronilor favorizeaza cresterea nivelului de peptide implicate in memorie pe termen lun1 indicat in suferinte cerebrale acute %coma* hemora1ie cerebrala* delirium tremens* posttraumatism& contraindicatii: 1ravide* epileptici* insuficienta renala

221

5pecia#itati9

Cere,rE# cpr. +))6 1 2)) mg 1ucetam cpr. "))6 +))6 1 2)) mgM so#. inI Memota# cpr. ")) mgM so#. inI" Neurostim cpr. "))6 +)) mg 0iracetam cpr.6 !io#e 5tamin cpr.
asemanator 'iracetam

08AMI8ACETAM
5pecia#itati9 / 0ramistar

0I8ITIN&1
amelioreaza metabolismul celulei nervoase prin imbunatatirea utilizarii 1lucozei utilizari: astenie* adinamie* traumatisme cerebrale* ancefalopatii* mi1rene indicat copiilor cu insuficienta in dezvoltarea psihica* oli1ofrenie durata tratamentului: 1 luni ) ( luni

5peci#itati9

Encep.a,o# drI. 1)) mgM susp. ora#a 0iritino# drI. 1)) mg

ACI- ;1UTAMIC
hepatoprotector* favorizeaza metabolismul 1lucidic si proteic la nivel cerebral utilizat in: sindrom nevrotic* astenie* surmena2 psihic

5pecia#itati9 / ;#utaro#

drI. ")) mgM !io#e

1ECITINA
5pecia#itati9

1ecitina Asco#ecitina

222

ANTI-E08E5I4E
sunt substante medicamentoase care stimuleaza S,/* scoarta cerebrala* fiind active in stari depresive psihice se utilizeaza pe un psihic bolnav* sunt inactive in absenta depresiei 0 afectiune caracteristica S:/ manifestata prin scaderea tonusului neuropsihic femeile sunt cele mai afectate* apare dupa adolescenta in depresie scade transmisia influxului nervos in zone specifice ale S:/ prin diminuarea de neurotransmitatori in sinapse: serotonina* :4* 4 -epresia poate !i: a. unipolara caracterizata prin stare de suparare* accidente b. bipolara fenomenul de depresie alterneaza cu cele de hiperexcitabilitate 0 sindrom maniaco depresiv C#asi!icarea antidepresive#or9 1. dupa e!ectu# asupra psi.icu#ui - =imoleptice - =imoanaleptice +,4O - :ormotimice 2. dupa !e#u# depresiei - ma2ore utilizate in depresii psihotice - minore utilizate in depresii nevrotice 3. dupa structura c.imica - triciclice 0 1en. + - tetraciclice 0 1en. ++ ,a2oritatea antidepresivelor produc la inceput efecte asemanatoare neurolepticelor: sedare in primele zile de tratament. Efectul apare dupa 1- 1C zile Mecanism de actiune9 cresc concentratia aminelor bio1ene la nivelul sinapselor din S:/ care scade in depresie aceasta crestere are loc prin mai multe mecanisme: - creste eliberarea din depozite a aminelor bio1ene - scade viteza de eliberare din depozite a aminelor bio1ene - inhiba recaptarea aminelor bio1ene %din S:/ care scade in depresie& la nivelul terminatiilor membranei presinaptice - blocheaza actiunea unor receptori postsinaptici cu rol central

223

;EN I. ANTI-E08E5I4E T8ICIC1ICE 1. IMI08AMINA


substanta alba* alb 1albui* stabilala lumina* 1ust amar* insolubila in apa* solubila sub forma de saruri antidepresiv cu spectru lar1* tip atropinic actiune parasimpatolitica si anticonvulsivanta slaba efectul apare de la 1- 1C zile de tratament %tratament de lun1a durata&

-erivati de di,en odi.idroa epine

5pecia#itati9 / -

Antideprin cpr. Fio#e

C1&MI08AMINA
actioneaza prin inhibarea recaptarii serotoninei actiune antidepresiva superioara imipraminei activa in crize paroxistice* panica* fobii

5pecia#itati9 / Ana!rani#

cpr. 1)6 2$ mg

T8IMI08AMINA
actiune anxiolitica* sedativa* toleranta buna indicata in depresii anxioase* a1itatie* accese melancolice 5pecia#itati9

5urmonte# cpr. 2$6 1)) mg6 !io#e Hep.ona#

2. -erivati de di,en oa epine &0I08AMA1 = MIAN5E8INA


antidepresiv moderat usor sedativ efect anxiolitic bun rezultate bune la batrani depresivi

3. AMIT8I0TI1INA
-

-erivati de di,en ocic#o.eptadiene

pulbere cristalina cu miros aromatic* 1ust amar* solubila in apa actiune timoleptica* antidepresiv superior* effect anxiolitic utilizat in depresiianxioase si a1itate

5pecia#itati9 / Amitripti#ina

drI. 2$ mg
-erivati de di,en o'epina

". -&DE0IN
-

antidepresiv* anxiolitic efectul se instaleaza rapid nu are efect sedativ utilizat in: depresii endo1ene moderate* tensiune psihica* a1itatie
224

5pecia#i are9 /

-o'epin cpr. 2+62 mg


ANTI-E08E5I4E -IN ;ENE8ATIA A II C A

medicamente recent aparute sunt si antidepresive atipice au toleranta buna

MA08&TI1INA
mecanism de actiune: inhiba recaptarea :4 in terminatiile presinaptice actiune: antidepresiv puternic* anxiolitic* sedativ

5pecia#itati9

Maproti#in drI. 2$ mg 1udiomi# cpr. 1)6 2$6 %$ mg Mapro#en cpr. $) mg


nu inhiba recaptarea :4* blocheaza receptorii \2 presinaptici care controleaza eliberarea :4 din depozite are loc eliberarea masiva de :4 in fanta sinaptica nu determina tulburari 1astrointestinale* retentie urinara actiune antidepresiva puternica si rapida efect anxiolitic puternic

MIAN5E8INA

5pecia#itati9 / Mianseren

cpr. 1)6 3) mg 3U08&0I&N C 5pec. C Re##,utrin cpr. 1$) mg MI1NACI08AN C 5pec. C I'e# cps. 2$6 $) mg 8E3&DETIN C 5pec. C Edrona' cpr. " mg TIANE0TIN C 5pec. C Coa'i# cpr. 126$ mg T8A:&-&N C 5pec. C Trittico cpr. 1$) mg 4EN1AFADIN C 5pec. C E!ectin
0roprietati !armaco#ogice a#e antidepresive#or a. actiune pe 5NC actiune timoanaleptica scade anxietatea actiune antial1ica actiune anticoliner1ica ,. actiune pe 5N4 la doze crescute au efect \ adrenolitic prezinta activitate parasimpatolitica de tip atropinic actiune cardiovasculara: la doze terapeutice produc tahicardie* aritmii* Fta3 la doze mari: tulburari de conducere
225

Indicatii: tratamentul starii depresive prevenirea atacului de panica tulburari fobice anxietate nevrotica Medicina interna: tratamentul durerii rebele zona Doster enurezis nocturn la copii cosmaruri nocturne la copii 'arEinson* aEinezie* depresie E!ecte secundare9 efecte psihice cu cresterea riscului de suicid* crize maniacale* anxietate* tulburari de somn hipotensiune* tahicardie* uscaciunea 1urii* constipatie* retentie urinara confuzii mentale* convulsii* tremuraturi tulburari de ritm cardiac* stop cardiac moarte Contraindicatii9 asociere cu +,4O* 1laucom* retentie urinara* insuficienta cardiaca 0recautii9 sarcina* alaptare* varstnici* epileptici* alcoolici* +# Interactiuni: +,4O* alcool* amphetamine* anticoliner1ice* deprima efectul antihipertensivelor

INHI3IT&8I 5E1ECTI4I AI 8ECA0TA8II 5E8&T&NINEI


inhiba selective recaptarea serotoninei cardiotoxicitate mai redusa fata de aminele triciclice reactii adverse: anxietate* 1reata* anorexie* dureri de cap* disfunctii sexuale nu se asociaza cu +,4O

F1U&DETINA
nu determina Fta si nu are efect sedativ are actiune antidepresiva Indicatii: depresie ma2ora stare de panica bulimie nervoasa 5pecia#itati9

An'etin cps. 2) mg F#o'et cps.1)6 2) mg F#uo'etin cps. 2) mg F#uran6 F#uo'in F#uva#6 Frame'
226

Magri#an6 0ro ac
asemanator "luoxetinei indicata in depresie

MI8TA:A0INA

5pecia#itati9

Mir aten cpr. 1$6 3)6 "$ mg 8emeron cpr. 1$6 3)6 "$ mg

CITA1&08AM C 5pec.9 / Ciprami# cpr. 2) mg E5CITA1&08AM C 5pec.9 / Cipra#e' cpr. $6 1)6 1$6 2) mg F1U4&DAMIN C 5pec.9 / Fevrarim cpr. 1))6 $)) mg 0A8&DETIN C 5pec.9 / 5ero'at cpr. 2)6 3) mg 5E8T8A1INA C 5pec.

Asentra cpr. $)6 1)) mg 5er#i!t 5timu#oton :o#o!t


INHI3IT&8I AI M&N&AMIN&DI-&:EI C IMA&
cresc concentratia de catecolamine libere in S:/ si periferie cresc concentratia de adrenalina si noradrenalina in tesutul adipos cresterea acizilor 1rasi liberi in san1e determina vasodilatatie cu Ftab efect psihostimulant slab se administreaza cu prudenta risc de suicid* inversarea dispozitiei* reactivarea delirului

8eactii adverse: stimulare S:/* insomnie* a1itatie* convulsii* Fta* pierdere in 1reutate rar: manie* neperceperea culorilor rosu verde Indicatii: depresii* psihoze maniacale

M&C1&3EMIpotenteaza efectele anal1ezicelor opioide* ibuprofenului indicat in depresii atipice

5pecia#itati: / Aurori'

cpr. 1))6 1$) mg

NIA1AMI-A C 5pec.9 / Niamid

227

N&8M&TIMICE. TIM&8E;1AT&A8E
sunt medicamente psihotrope re1leaza fluctuatiile starilor depresive sau maniacale utile in tratamentul psihozelor maniaco depresive

1. 5aruri de #itiu
litiul influenteaza transportul prin membrana celulei nervoase a :aB fiind anta1onist al :aB doza2ul specificde 7i permite o folosire eficace si netoxica a 7i in functie de dozele litemiei

1iC&3/ 5pec.

Hipnore' Tera#it.e

ACETAT -E 1ITIU C CH3 C C&&1i C 5pec. C Oui#onum A50A8TAT -E 1ITIU C 5pec. C 1itare' ;1UC&NAT -E 1ITIU C 5pec. C Neuro#it.ium
au efect preventiv in tulburari recidivante ale starilor depresive efect curativ in accese maniacale si depresive

Indicatii9 sindrom maniaco depresiv* mania acuta E!ecte secundare: tulburari di1estive* oboseala* tremuraturi ale de1etelor* poliurie* crestere in 1reutate 0recautii: necesitatea controlului prealabil suprave1heatb oprirea tratamentului cu 2C ore inainte de anestezia 1enerala nu se asociaza cu +,4O

2. Anticonvu#sivante CA83AMA:E0INA
se administreaza pacientilor rezistenti la 7i* celor care au ca si contraindicat litiul* bolnavicu insuficienta renala* 1ravide prezinta toleranta buna nu se asociaza cu +,4O

4A108&MIefect timore1lator mai puternic util in tratamentul preventiv al psihozei maniaco depresive

228

ANE5TE:ICE ;ENE8A1E 2 NA8C&TICE


anestezia 1enerala se numeste si narcoza sau somn narcotic sunt substante care in doze terapeutice au actiune deprimanta asupra S:/* deprima pro1resiv S:/ anal1ezic %caracterizata prin lipsa receptionarii durerii&* somn profund* suprima starea de constiinta* reflexele3 la trezire efectele revin in ordine inversa* in doze terapeutice centrii vitali %respiratori sau cardiaci& nu sunt afectati. se foloseste in chirur1ie 5u, aneste ia genera#a se de`ose,esc ai mu#te etape: I. perioada de inductie anal1ezie %betie& datorita deprimarii scoartei cerebrale de excitatie %delir&: a1itatie motorie* ri1iditate musculara* cresterea activitatii cardiace* tahicardie* hipersecretia 1landelor salivare* voma II. perioada de aneste ie genera#a6 perioada propriu C isa >narco a? faza de somn superficial faza de somn profund faza de alarma III. respiratori* colaps perioada to'ica in supradozare cand are loc deprimarea centrilor

Conditii pentru un narcotic: stabil chimic neinflamabil netoxic usor de administrat sa aiba efect la doze ce permit oxi1enarea tesuturilor C#asi!icarea aneste ice#or genera#e: dupa modul de utilizare: - de inhalatie - intravenoase

A?
-

ANE5TE:ICE ;ENE8A1E -E INHA1ATIE

sunt 1aze sau lichide cu punct de fierbere scazut se administreaza pe cale inhalatorie prin diferite procedee un anestezic 1eneral de inhalatie trebuie sa indeplineasca anumite conditii de calitate: sa se prepare* purifice si conserve usor3 sa se manipuleze usor3 stabil3 neinflamabil3 neexplozibil3 neiritant pentru aparatul respirator3 efectul sa se instaleze rapid3 efecte secundare minime 1. Aneste ice genera#e de in.a#atie anorganice:

08&T&DI-U1 -E A:&T C N2& C F8 D C -initrogeni o'idum


0roprietati9 1az inflamabil * cu lipofilie mica* incolor* inodor* fara 1ust* solubil in ulei* e stabil la ardere* nu arde dar inretine arderea se conditioneaza in baterii sub presiune* la loc racoros
229

Actiune: anestezic cu potenta scazuta nu se administreaza sin1ur* produce hipoxie puternica si asfixie se foloseste in asociere cu O2 in concentratii variate H- (- < :2O si 2- - < O2* se administreaza sub presiune are efect anal1ezic bun* in concentratie de 1- - < : 2O* H- G- < O2 anal1ezic asemanator morfinei fiind folosit in interventii chirur1icale 2. Compusi organici a? Hidrocar,uri cic#ece saturate

CIC1&08&0AN
1az cu densitate mai mare ca si a aerului* se lichefiaza usor la presiunesi se tine in butelii determina anestezie 1enerala puternica* toxicitate scazuta inflamabil se foloseste rar* postoperator produce voma ,? -erivatii .a#ogenati ai .idrocar,uri#or

C&8U8A -E ETI1 2 <e#en C1&8&F&8M


foarte toxic* nu se mai foloseste* produce hepatotoxicitate efect anal1ezic* narcotic* antispastic* revulsiv proprietati antireumatice

5pecia#itati9 5a#i!orm c? Eterii

M ung.

ETE8U1 ETI1IC CC2H$ C &C2H$ C F8 D C Aet.er aneste icus


lichid volatil* miros caracteristic* inflamabil* explozibil se utilizeaza mai putin* determina o faza de inductie de mare durata si o faza de excitatie pronuntata* irita mucoasa traheobronsica* induce si voma* salivatia* produce spasm larin1ian e 1reu de conservat* se conserva in recipiente mici* bine inchise* ferite de lumina* foc* la rece d? -erivatii po#i.a#ogenati !#ourati Mecanism de actiune9 nu au receptori specifici in S:/ efectul se datoreaza proprietatilor fizico chimice %solubili lipide si san1e& pentru efectele anestezice are importanta concentratia in S:/* timpul in care se realizeaza aceasta concentratie* substanta sa fie fixata pe partea hidrofoba a proteinelor membranare modificarea proprietatilor efectele anestezicelir depind de coeficientul de partitie lipid apa* cu cat lipofilia e mai mare cu atat efectul anestezicului e mai ridicat coeficientul de partitie san1e 1az influenteaza efectul anestezic

230

HA1&TAN C o!icina# in Farmacopeea Europeana


0roprietati9 lichid incolor* inodor* usor volatil* neinflamabil* neexplozibil* punct de fierbere scazut* trece usor in stare 1azoasa* e neiritant pentru plamani* instabil la lumina* ataca metalele* cauciucul* masele plastice dezavanta2 Actiune9 anestezic 1eneral cu potenta medie 2 C < - folosit pentru inducerea anesteziei 1 C < - folosit pentru mentinerea anesteziei se foloseste in asocire cu :2O in concentratie -*! 1 < are indicatii terapeutice scazute* toxicitate crescuta* la doze uzuale cand riscul toxicitatii e scazut* relaxarea musculaturii e incompleta anal1ie ineficienta de aceea se asociaza cu relaxante musculare si anal1ezice -e avantaI9 in or1anism e metabolizat pertial se transforma in metaboliti toxici pentru ficat si inima* e contraindicat la persoane cu afectiuni hepatice si cardiace 5pecia#itati:

Narcotan F#uot.an
lichid putin volatil*miros de fructe* neinflamabil*neexplozibil* nu formeaza peroxizi* e stabil* nu ataca sticla si metalele

MET&DIF1U8AN

Actiune: cel mai puternic anestezic din acest 1rup se administreaza in doze mici efect anal1ezic si relaxarea musculaturii se administreaza in asociere cu O2 %2 <& anestezie de - minute* uneori se poate si cu :2O AvantaIe: se poate folosi in obstretica pentru ca nu relaxeaza musculatura uterului* e bine tolerat* riscul supradoza2ului e scazut. -e avantaI: prezinta perioada lun1a de inductie3 trezirea e lenta3 nefrotoxic nu se administreaza celor cu afectiuni renale 5pecia#itati: 0entrane

ENF1U8AN
anestezic cu potenta scazuta* are proprietati anestezice asemanatoare halotanului

231

3?
-

ANE5TE:ICE ;ENE8A1E CU A-MNI5T8A8E INT8A4EN&A5A

se administreaza parenteral* avand actiune de scurta durata* fiind folosit doar pentru inductia anesteziei in asociere cu anestezice de inhalatie au actiune foarte rapida* se foloseste in interventii chirur1icale de scurta durata din punct de vedere chimic sunt: anestezice derivati barbiturici si tiobarbiturici - anestezice cu structura varia -erivati ,ar,iturici si tio,ar,iturici pentru administrare i.v. se folosesc saruri de sodiu solubile in apa cu 'h 0 1- 11* instabile la aer si lumina* sunt 1rele de conservat* nu se pot steriliza toti derivatii barbiturici cu adminstrare i.v. se conditioneaza in recipiente sterile de sticla* sub forma de substanta solida* asociate cu un dizolvant solutiile se prepara in momentul utilizarii fiind necesara obtinerea unei solutii limpezi ca si solventi se folosec: apa bidistilata* ser fiziolo1ic sau 1lucozat3 precipita la dizolvarea cu substante cu 'h acid se adminstreaza strict i.v.* dupa in2ectare efectul e rapid* se instaleaza in 1- - minute si dureaza C- !- minute

HED&3A83ITA1 5&-IC 2 ,revita#


anestezic de intersitate mai mica ca a tiobarbitalului actiune foarte rapida si de scurta durata efectul e diferit in functie de modul de administrare administrarea i.v. are efect anestezic* determina somn narcotic oral are efect hipnotic efecte secundare: determina miscari involuntare in functie de inductie* tuse* deprimare respiratorie si deprimare cardiaca in doze mari

MET&DEDITA1 5&-IC 2 3revita# sodic


actiune mai intensa* dar de durata mai mica %! 1- minute& se foloseste doar ca inductor al anesteziei efecte secundare scazute -erivatii tio,ar,iturici

TI&0ENTA1
determina inductie si durata de actiune ultra scurta %C H minute& deprima respiratia* determina larin1ospasm indicat in inductia anesteziei* interventii scurte* utilizare lar1a

TI&0ENA1
anestezic de scurta durata se utilizeaza sarea de sodiu care se infioleaza sub forma solida*se dizolva doar la utilizare are inductie buna* efect de scurta durata* apoi se continua anestezia cu un anestezic de inhalatie
232

TI&3UTA3A83ITA1
sub forma solida se prepara la utilizare* anestezic de scurta durata de inductie* produce narcoza cu forme de excitatie scurta* se elimina lent* la trezire persista fenomene de amnezie 5tructuri varia:

08&0ANI-IN 2 eponto#
esubstanta uleioasa* insolubila in apa* solubila in solventi or1anici foarte 1reu de conditionat anestezic foarte raoid* actiune scurta* in or1anism e rapid metabolizat de esteraze si amidaze se utilizeaza strict i.v. in perfuzie

5pecia#itati9 Eponto#

<ETAMINA
dupa adminstrarea i.v. produce anestezie foarte rapid* caracterizata prin somn superficial anal1ezia e foarte intensa si rapida* dureaza 1 ora dupa terminarea operatiei efecte secundare: dupa anestezie determina halucinatii* delir e anestezic unic in interventii chirur1icale de scurta durata determina o relaxare a musculaturii se asociaza cu alte anestezice %:2O& se utilizeaza in 1inecolo1ie si ortopedie e contraindicat la bolnavi psihici

5pecia#itati9

<eta#ar Narcamon NEU8&1E0TANA1;E:IA

0 e o anal1ezie prote2ata* instituita in interventii chirur1icale ample*de lun1a durata se realizeaza prin asocierea unor neuroleptice intense* cu anla1ezice foarte puternice se realizeaza conditii necesare efectuarii unei interventii chirur1icale de durata lun1a

-8&0E8I-&1
-

anal1ezic asemanator morfinei anal1ezic opioid cu potenta morfinei determina sedare* euforie* anal1ezie puternica dezavanta2: la administrare repetata determina deprimare e anal1ezic de tip morfinic* cu actiune mai intensa* mai rapida ca a fentanKlului* durata de actiune mica se asociaza cu droperidol*fentanKl 5pec9 Innovar* folosit in neuroleptanal1ezie
233

FENTANZ1

A1FENTANZ1

dupa administrarea i.v. determina linistirea bolnavului* activitatea motorie e scazuta anal1ezie mascata pana la somn profund

5E-ATI4E6 HI0N&TICE6 T8ANCHI1I:ANTE


0 substante ce deprima S:/* efect slab* cuprinde scoarta si trunchiul cerebral 5edative#e deprima selectiv S:/* determina deprimare psihomotorie* linistirea bolnavului* scade performantele fizice* somnolenta. Hipnotice 2 somni!ere: induc somnul asemanator celui fiziolo1ic* pot prelun1i durata somnului* reduc numarul de treziri din timpul noptii. Tranc.i#i ante#e 2 an'io#itice: determina anxietate* calm* indiferenta. Efectul farmacodinamic al tranchilizantelor* hipnoticelor si sedativelor nu se manifesta doar la anumite substante din aceasta 1rupa.

5E-ATI4E
38&MU8I1E C 3rNH"6 583r26 <3r6 Na3r6 Ca3r2
sunt cristale albe* solubile in apa* 1ust sarat se pastreaza in recipiente bine inchise* ferite de lumina Actiune: proprietati sedative in doze de 2 1Nzi sub forma de solutii* sirop in doze mari pot avea si efect hipnotic E!ecte secundare9 in doze mari determina intoxicatii 0 bromism

Mg5&" %H2& C F8 D C Magnesii su#!as


actiunea depinde de modul administrarii: oral este pur1ativ3 i.v. sedativ* anticonvulsivant 5pecia#itati: Mg5&"

2) H

A#ca#oi i tropanici9

5C&0&1AMINA 38&NHI-8AT 2 .idromor! = 5copo#amina !io#e


5edative de origine vegeta#a9 ?aleriana* 'asiflora 5pecia#itati9

E'travera# t,. 5edinstant granu#e

234

HI0N&TICE
.in punct de vedere al structurii chimice sunt: I. derivati aciclici alcooli* aldehide* ureide aciclice derivati ciclici ureide ciclice* derivati de piperidindiona3 derivati de pirazolone si benzodiazepine -erivatii acic#ici 1& A#coo#ii au actiune hipnotica care depinde de structura chimica si se intensifica cu cresterea numarului de carbon* an acest sens creste si toxicitatea lor. 4ctiunea hipnotica scade cu cresterea numarului 1ruparii OF si creste la introducerea halo1enilor in molecula

A1C&&1U1 ETI1IC C C2H$ C &H


are efect hipnotic la doze mari* nu se foloseste ca hipnoticinsa deoarece determina toxicitate hepatica si dependenta

A1C&&1U1 AMI1IC TE8TIA8 C putin !o#osit ca .ipnotic C1&8ET&NA 2 C#or,utano#


prezinta actiune hipnotica dar e putin folosit pentru ca irita mucoasa 1astrica si determina obisnuinta A#coo#ii eti#enici tertiari 2 etino#i

METI1 0ENTIN&1 2 &,#ivon


lichid uleios* insolubil in apa efect hipnotic rapid* de scurta durata determina hepatotoxicitate

ET&C1&8 4IN&1 2 0#acidi#


prezinta actiune sedativa* hipnotica* anticonvulsivanta -erivati de cic#o.e'ano#

ETI1IN CIC1&HEDAN&1
2? -erivatii car,oni#ici

ACETA1-EHI-A C CH3 C CH& 0A8AACETA1-EHI-A C1&8A1HI-8AT C C#3C C CH&


0roprietati:
235

pulberi cristaline albe*cu miros caracteristic* 1ust amar arzator si iritant* solubile in apa*putin stabile solubile apoase nu sunt stabile de aceea se prepara la nevoie Actiune: - hipnotica* usor anal1ezica* antispastica3 in or1anism cloralhidratul se metabolizeaza la alcool tricloretilic 3? Uride acic#ice a?. -ieti# ,rom aceti# ureea ,?. I opropi# b2 aceti# ureea C F8 D C 3romi ova# 5pec. 3romova# cpr. - substanta alba cristalina* inodora* 1ust amar* putin solubila in apa* solubila in solventi or1anici Actiune: sedativa* hipnotica efect rapid de scurta durata are si efect anticonvulsivant Indicatii: -tulburari nevrotice* insomnii* hiperexcitabilitate II. -erivatii cic#ici 1? Ureide cic#ice -erivatii ,ar,iturici C#asi!icare: din punct de vedere al actiunii a& barbiturice sedative si hipnotice b& barbiturice narcotice din punct de vedere al naturii #1 si #2 a& barbiturice cu actiune de lun1a durata 0 somn de ( 1- ore ex. barbital* fenobarbital b& barbiturice cu actiune medie ) ( ore ex. amital* pentobarbital c& barbiturice cu actiune de scurta durata C ore ex. ciclobarbital d& barbiturice cu actiune de foarte scurta durata - )- minute Antidotu# in intoxicatiile cu derivatii barbiturici sunt analepticele respiratorii si cardiace ex. 7obelina* .eme1rid. 0roprietati: sunt substante albe* solubile la rece in apa* mai solubile la cald3 sarurile de :a sunt usor solubile in apa sunt stabili daca se conserva corespunzator %ferit de lumina& derivatii barbiturici nu pot fi pastrati in timp si nu se pot incalzi in mediu alcalin si nu se pot steriliza e 1reu de obtinut solutia lor in2ectabila derivatul sodat se infioleaza steril sub forma solida si se dizolva doar la utilizare* fie se prepara steril solutia in2ectabila aseptica* fie prin dizolvarea derivatului barbituric in solventul adecvat nu se asociaza cu substante cu 'h acid* cu substante de1radabile* cu sarurile alcaizilor se pastreaza la Separanda* au doze maxime* sunt substante puternic active3 nu se elibereaza fara reteta

3A83ITA1U1
236

rar folosit datorita efectului lun1 are doze maxime* iar actiunea sedativa si hipnotica sunt in functie de doza

FEN&3A83ITA1 2 4E8&NA1 Na
efect hipnotic* sedativ* anticonvulsivant timp de in2umatatire mai mic decat barbitalul

5pecia#itati: / Feno,ar,ita# cpr. 1$6 1)) mgM !io#e folosit mai mult ca antiepileptic* mai putin ca hipnotic* datorita actiunii de lun1a durata* in doze mici e sedativ se asociaza cu anal1ezice* antiinflamatoare* antipiretice* carora le creste efectul 5pecia#itati9

Amino!ena ona supo . Codena# cpr. E'travera# cpr. 1auroni# cpr.


sub forma de sare :a are actiune sedativa si hipnotica in functie de doze induce somnul de C ore si determina obisnuinta toti derivatii barbiturici sunt inductori enzimatici la administrare determina obisnuinta 2? -erivatii de piperidin diona

CIC1&3A83ITA1

;1UTETIMI-A
sustanta alba cristalina* insolubila in apa* solubila in solventi or1anici actiune hipnotica* sedativa* anticonvulsivanta in functie de doze efectul se instaleaza rapid* are actiune intensa si de durata medie se administreaza seara 1 2 cpr. efecte secundare reduse* toxicitate scazuta determina obisnuinta

5pecia#itati9

;#utetimid cpr. 2$) mg No'iron >5torn?

3? -erivatii de c.ina o#in C " ona au actiune hipnotica* sedativa in functie de doze

MEOUA1&NA
237

ETAOUA1&NA MEC1&8OUA1&NA

"? -erivati de ,en odia epine >3:-? sunt hipnotice moderne* nu modifica structura somnului si nu reduc durata somnului* efect puternic* se folosesc in doze mici

NIT8A:E0AM
efect hipnotic* induce somn de ) ( ore* apropiat de somnul fiziolo1ic efect anticonvulsivant slab indicat in insomnii* preanestezie* epilepsie

5pecia#itati9 / Nitra

epam cpr. $6 2$ mg

F1UNIT8A:E0AM
efect hipnotic* mai puternic ca si nitrazepamul efect sedativ* miorelaxant* anticonvulsivant in supradozare se foloseste ca antodot "lumazenil 3-: condensate

A108A:&1AN
efect hipnotic puternic* substanta mai activa din punct de vedere hipnotic* dozele administrate sunt foarte mici produc somn asemanator celui fiziolo1ic* cu durata medie* fara efecte secundare

T8ANCHI1I:ANTE 2 ANDI&1ITICE
diminueaza anxietatea* scad tensiunea psihica* echilibrul comportamental afectiv si reactiile emotionale in doze terapeutice nu influenteaza facultatile intelectuale au si actiune miorelaxanta* anticonvulsivanta* scad excitabilitatea si iritabilitatea ce apar la epileptici potenteaza actiunea hipnoticelor* deprimantelor S:/* anestezicelor 1enerale* anticonvulsivantelor

Indicatii9 nevroze* afectiuni insotite de hiperexcitabilitatea S: stari de tensiune psihica* anxietate au si efect sedativ* pot favoriza instalarea somnului produc dependenta* care apare dupa 2 sapatamani nu se asociaza cu alcoolul
238

1? Esterii acidu#ui car,amic

ME08&3AMAT
pulbere alba* 1ust amar* 1reu solubil in apa* solubil in solventi or1anici Actiune9 medie* efect anxiolitic bun efect miorelaxant slab favorizeaza instalarea somnului efect tranchilizant* anticonvulsiv se utilizeaza in nevroze anxioase* tulburari emotionale* ca ad2uvant in hipotensiune si ulcer duodenal 8eactii secundare9 scad performantele psihice si fizice nu se administreaza conducatorilor auto* la cei ce efectueaza munca de atentie la doze mari determina 1reata* voma* diaree nu se da in cure lun1i determina toleranta si dependenta se pastreaza la Separanda 5pecia#itati9 / Mepro,amat

cpr. ")) mg

CA8I5&08&-&1
pulbere cristalina alba* 1ust amar usor proprietati miorelaxante remarcabile* sedative* anal1ezice

5pecia#itati9 / Carisona

cpr. 1$)6 3$) mg

TI3AMAT
introdus in terapie pentru tratamentul starilor anxioase si tensionale 5pecia#itati9 / TE,atran

cpr. $)) mg

2? -erivati de di!enimetan

HI-8&DIN
pulbere cristalina alba* 1ust amar* 1reu solubila in apa proprietati tranchilizante* antiemetice* miorelaxante* fiind utilizat in tratamentul nevrozelor* a starilor de anxietate* aler1ii %urticarie&* tulburari cardiace* 1astro enterolo1ie

E!ecte secundare: cefalee* uscaciunea 1urii* administrat timp indelun1at determina obisnuinta 5pecia#itati9

Hidro'in cpr. 2$ mg Atara'


3? 3en odia epine tranc.i#i ante 3:-

Mecanism de actiune9
239

s-au elaborat mai multe teorii : in or1anism exista receptori specifici pentru BD. si anume receptorii BD. care sunt de 2 tiputi: tip + raspunzatori de efectul anxiolitic tip ++ raspunzatori de efectul sedativ BD. determina scaderea concentratiei de mediatori chimici la nivelul sinapselor respective

C#asi!icare C dupa durata actiunii9 cu durata lun1a de actiune /lordiazepoxid* .iazepam* ,edazepam cu durata medie de actiune Oxozepam* 7orazepam cu durata scurta de actiune /lorazepat* =riazolam* ,idozolam

C1&8-IA:E0&DItranchilizant slab* scade nelinistea si a1resivitatea nu are efect sedativ intens folosit in nevroze* insomnii* tensiune psihica* anxietate

5pecia#itati9 / Napoton

drI. 1) mg s.a.

-IA:E0AM
sedativ* miorelaxant* anticonvulsivant* tranchilizant durata lun1a de actiune utilizat in nevroze* anxietate in intoxicatii cu .iazepam se admninistreaza "lumazenil

5pecia#itati9

-ia epam cpr. 26 1) mgM !io#e 4a#ium


actiune tranchilizanta asemanatoare diazepamului fiind principalul sau metabolit efectul se instaleaza rapid* are timp de in2umatatire %t1N2& scrut* toxicitate mai mica

&DA:E0AM

5pecia#itati9 /

&'a epam cpr. 1) mg

ME-A:E0AM
actiune tranchilizanta* sedativa mai scazuta decat a diazepamului actiune anxiolitica predominanta

5pecia#itati9

Meda epam 1) mg Euro epam Ansi#an 8udote#

38&MA:E0AM
240

efect sadativ* anxiolitic* relaxant muscular

5pecia#itati9

3roma epam 16$ mgM 3 mg Ca#mepam 1e'otani#


efect tranchilizant asemanator oxozepamului

1&8A:E0AM
5pecia#itati9

1orivan An'iar $6 1) mg mgM !io#e

C1&8A:E0AT di <
5pecia#itati9 / Tran'ene

MI-A:&1AN
5pecia#itati9 / -ormicum cpr. %6$ Contraindicatii9 1ravide in primul trimestru de sarcina copii* 1laucom* miastenia 1ravis persoane cu munci ce necesita atentie conducatorilor auto :5 se asociaza cu alte deprimante S:/. :5 se consuma cu alcool.

241

A0A8ATU1 -I;E5TI4 5TIMU1AT&A8E 5I 5U35TITUENTI AI 5EC8ETII1&8 -I;E5TI4E


,ucoasa 1astrica are activitate secretorie ce consta in: secretie clorhidropeptica cu rol in di1estia alimentelor: secretie de mucus si bicarbonat de sodiu cu rol protector pentru mucoasa impotriva a1resiunii clorhidropeptice.

Sucul 1astric este incolor* clar sau opalescent* contine apa GG*! <* reziduu uscat -*! <* F/l si pepsina. 'epsina rezulta din pepsino1en* precursor din sucul 1astric care in mediu de F/l se transforma in pepsina activa: are activitate maxima la 'F 0 23 e inactivata ireversibil la 'h neutru. Secretia acida %2- C- mE; F/lNh3 C(- G)- mE; F/lNh& este rezultatul activitatii celulelor parietale ale 1landelor oxintice. .ere1lari patolo1ice: hiperaciditate: 1astrita acuta* ulcer duodenal3 hipoaciditate pana la 1astrita cronica. Stimulatoarele secretiei 1astrice: a& activarea receptorilor F2: histamina: b& activarea receptorilor 1astrici: penta1astrin3 c& stimulare nespecifica: alcoolul etilic3 d& stimulare directa si prin reflex conditionat: substante amare.

HI5TAMINA
este mediator al transmisiei histaminer1ice centrale si periferice: receptorii F1* F2* F . activeaza receptorii F2* induce hipersecretia 1astrica3 indicata ca medicatie dia1nostic pentru testarea capacitatii secretorii 1astrice.

Histamina !i. 1 m#6 so#. 1 [ >1 mgN m#? si )61 [ > )61 mgNm#?M adm. s.c. )61 mgN1) 7g >)61 m# so# [ sau 1 m# so#. )61 [?
5pecia#itati9 /

0ENTA;A5T8IN
pentapeptid sintetic* hidrosolubil ca sare de amoniu3 creste secretia 1astrica si pancreatica3 medicatie dia1nostic pentru testarea capacitatii secretorii 1astrice3 administrare: s.c. sau i.m. -*--) m1NE13 i.v. perfuzie -*---) m1NE1Nh in ser fiziolo1ic.

A1C&&1 ETI1IC
efecte di1estive in functie de concentratie: - ! 1- < stimuleaza secretia 1astrica si pofta de mancare - peste 2- < scade secretia 1astrica si activitatea peptica - peste C- < produce iritatie 1astrica si hiperemie se utilizeaza rar in tratarea capacitatii secretorii 1astrice se adm. -- ml ! < %preparat ma1istral& administrat pe sonda.
242

5U35TANTE AMA8E
principii active amare din tincturi din specii ve1etale amare: = ra absinthi* = ra aurantioum* = ra centaurii* = ra 1entianae3 stimuleaza secretia 1astrica si pofta de mancare indicat in hiporexie adm. -*2! -*!- 1 tincturi de oriNzi* diluate in apa cu 1! minute inainte de masa.

5U35TITUENTII 5EC8ETIEI ;A5T8ICE


ACI- C1&8HI-8IC
1az incolor* solbil in apa in farmacie: sol. concentrata ! <* coroziva* utilizata pentru prepararea solutiilor diluate in or1anism: secretat de celulele parietale ale mucoasei 1astrice avand rol in di1estie indicat ca medicatie de substitutie in deficitul secretor al mucoasei 1astrice* partial sau total cu hipoclorhidrie sau anaclorhidrie si tulburari diu1estive consecutive medicatie ad2uvanta in terapia cu fier se adm. in solutii diluate* cu paiul sau tuburi de plastic sol oficinala 1- < 1 ! ml %2- 1-- picaturi& diluati in 2- 1-- ml apa .max2C 0 2- ml sol 1- < 'otiuni ma1istrale cu F/l si pepsina3 /lorhidrat de acid 1lutamic

0E05INA
pulbere 1albena* solubila in apa enzima proteolitica din sucul 1astric utilizata ca medicatie de substitutie in hipopepsie si achilie 1astrica doza medieNodata 0 2-- !-- m1

C&1E8ETICE 5I C&1ECI5T&CHINETICE
4paratul biliar este constituit din: vezicula biliara rol de depozitare si concentrare a bilei canal hepatic colecteaza bila secretata in ficat canal cistic directioneaza bila spre duoden sfincter Oddi inchide canalul coledoc in perioadele inter1i1estive

Bila emulsioneaza 1rasimile alimentare in intestin3 este secretata continuu de ficat %hepatocite&. Bila contine: apa GH <* saruri biliare 1 <* pi1menti biliari -*! <* colesterol* acizi 1rasi* lecitine. A!ectiuni ,i#iare9 dischinezii biliare 0 dere1lari ale functiei motorii a aparatului biliar cu tulburari de evacuare a bilei litiaza biliara

243

inflamatii: colecistita* an1iocolita %cai biliare intrahepatice&* colan1ita %cai biliare extrahepatice&* an1iocolecistita %vezica si cai&

5A8U8I 5I ACI:I 3I1IA8I


primari: colic* chenodesoxicolic* ursodeoxicolic secundari: dezoxicolic* litocolic de sinteza: acid dehidrocolic /on2u1area acizilor biliari conduce la acizii: 1licocolic* taurocolic* 1licochenodesoxicolic. 5aruri ,i#iare acizii si con2u1atii lor formeaza saruri de sodiu se absorb la nivel intestinal emulsioneaza 1rasimile* solubilizeaza acizii 1rasi si colesterolul facilitand di1estia cresc absortia 1rasimilor si vitaminelor liposolubile contribuie la mentinerea tranzitului intestinal normal si au eficacitate in constipatie datorata lipsei de bila efecte secundare: colici* diaree* iritatie 1astrica* fecale pastoase* Fta indicatii 1enerale: dischinezii biliare* colecistite cronice* constipatie* tulburari dispeptice %di1estie dificila* 1latulenta&* mi1rene di1estive.

ACI- -EHI-8&C&1IC
drenor biliar* de electie dupa interventii chirur1icale pe aparat biliar3 i.v. pentru timpul de circulatie brat limba

5pecia#itati9 / Fio,i#in

cp. )62$ mg

ACI- CHEN&-E5&DIC&1IC
dizolva calculii biliari mici de colesterol tratament 12 luni

ACI- U85&-E5&DIC&1IC
dizolva calculii biliari colesterolici tratament 1 2 ani

5pecia#itati9

Urso!a#7 cps. 2$) mg Ursosan cps. 2$) mg


se adm. imediat dupa masa

5A8U8I 3I1IA8E C ,i#a ,ovina uscata

Co#e,i# drI.9 ,i#a ,ovina uscata )61) gM sa#ici#at de sodiu )6)( gM metenamina )6)$ gM u#ei menta )6))$ g
5pecia#itati9 /

C&1ECI5T&CHINETICE
coleretice colecistochinetice: saruri si acizi biliari: carbicol* /Knara scolimus* uleiuri volatile terpene
244

5pecia#itati9 / Car,ic.o#6 8o`ac.o#6 Fare,i# colecistochinetice: sulfat de ma1neziu* ulei de masline* ulei de floarea soarelui* 1albenus de ou

ANTIU1CE8&A5E
Boala ulceroasa %ulcer 1astric sauNsi duodenal& reprezinta o afectiune cronica ce evolueaza cu episoade de activitate simptomatice sau asimptomatice* ce alterneaza cu perioade de remisiune cu tendinta spontana de vindecare. Episoadele de activitate se manifesta prin uler activ ce reprezinta o pierdere de substanta cu o intrerupere a continuitatii peretelui stomacal sauNsi duodenal incepand de la nivelul mucoasei si musculaturii mucoasei si putand penetra in seroasa.. "actori favorizanti: alimentatia nerationala* alcool* fumat* stres* cafea. 5imptome#e u#ceru#ui activ9 durerea in epi1astru sauNsi in hipocondrul drept tranzit accelerat %1olirea stomacului de 2 ori mai repede decat la normali in ulcerul duodenal& hemora1ii 1astrice sau duodenale Etiopatogenitate >determina ,oa#a?9 Felicobacter pKloris bacterie 1ram ne1ativa* produce proteaza mucolitica* scade capacitatea protectoare si determina o stare inflamatorie ,edicamente ulceri1ene %antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene& Sindromul Dolin1er Ellison %1astrinom B hipersecretie 1astrica& 5. 0 hipersecretie 1astrica acida 5> 0 normo sau hiposecretie 1astrica acida ,edicamentele antiulceroase favorizeaza vindecarea si previn recaderile.

ANTIACI-E1E
0 medicamente ce reduc cantitatea de acid clorhidric din stomac prin neutralizare si absortie alcalizante: :aF/O * fosfat disodic* citrat de sodiu neutralizante: /a/O * carbonat bazic si trisilicat de ma1neziu3 hidroxid si fosfat de aluminiu adsorbante: carbonat bazic de bismut* nitrat bazic de bismut* silicat de ,1 si 4l* bentonite* acid al1inic* almosilat.

CA83&NAT ACI- -E 5&-IU


solubil in apa si acizi se utilizeaza in hiperaciditate 1astrica* stari de acidoza si pentru alcanizarea urinei in intoxictii cu acizi or1anici Uti#i ari9 ca antiacid: oral la 1 2 ore dupa masa pulbere alcalina %Bour1et&: /aF/O B fosfat :a B :aSOC ):C:2* se bea un pahar 1 2 xNzi cu a h inainte de masa in acidoza: i.v. sol. ! <* in intoxicatii cu barbiturice dusuri va1inale sol 1 C < spalaturi oculare sol. *! < calda spalarea lentilelor de contact sol 1 2 < dizolvarea cerumului auricular sol ! <
245

Interactiuni9 creste efectul medicamentelor bazice prin alcanizarea urinei* ex. amfetamine* efedrina* chinidina* petidina scade efectul medicamentelor acide: barbiturice* salicilati* peniciline

CA83&NAT -E CA1CIU
actiune antiacida neutralizanta intensa se utilizeaza ca antiacid in doze mici -*! 1 1 odata* sau asociat antidiareic in doze mai mari 2 1- 1Nzi tratament scurt O$+. .E ,4>:ED+5 %ma1nesia usta* ma1nesia calcinata&* hidroxid* carbonat bazic* trisilicat antiacide in asociere cu alte antiacide asocierea cu /a/O si derivati de aluminiu este indicata pentru anta1onizarea efectului secundar constipant. efect neutralizant* adsorbant* astrin1ent* decon1estionant al mucoasei 1astrice* inhibitor al pepsinei* stimulant al secretiei de '>E2 indicati in 1astrita acida* sindrom diareic afect antiacid* adsorbant pansament 1astric suspensie extempore antiacid* antidiareic Com,inatii cu compusi de A#6 Ca6 Mg C 5pecia#itati9

-E8I4ATI -E MA;NE:IU

-E8I4ATI -E A1UMINIU C .idro'id si !os!at


-

5A8U8I -E 3I5MUT

-E8I4ATI -E A# 5I Mg 2 a#masi#at >si#icat .idratat de A# si Mg?

Ma#uco# cpr. mast. A#mage# susp. ora#a A#mage# C A susp. ora#a -icar,oca#m cpr. mast. Maa#o' cpr. mast.6 susp. ora#a Ma#uge# susp. ora#a 8ennie cpr. mast.

3ENT&NITE
0 silicati de aluminiu hidratati* naturali cu mici cantitati de ,1* "e* /a/O antiacide efect adsorbant si protector al mucoasei a1ent de suspensie

ACI- A1;INIC
antiacid cu efect adsorbant* protector al mucoasei de electie in reflux 1astroesofa1ian
246

se asociaza cu antiacide in 1astroduodenite

4ntiacide cu antiflatulente:

/ Epicoge# sups. &ra#a


- -i C ge# cpr. mast. - ;astra#gine cpr. mast.

4ntiacide cu antispatice: /

Ca#mogastrin cpr. mast.

INHI3IT&A8E1E 5EC8ETIEI ;A5T8ICE


C#asi!icare9 parasimpatolitice: atropina* butilscopolamina* propantelina* otiloniu* pirenzepina* tolenzepina anti1astrinice: pro1lumid antihistaminice F2: cimetidina* ranitidina* nizatidina* famotidina inhibitoare ale anhidrazei carbonice: acetazolamida inhibitoare ale pompei de protoni: omeprazol* pantoprazol* esomeprazol* lansoprazol* robeprazol analo1i ai '>E2: misoprostol* enprosil analo1i ai somatostalinei: acteotrid

ANTIHI5TAMINICE H2
inhiba secretia 1astrica %volum* acid si pepsina& inhiba secretia 1astrica acida bazala si stimulata prin histamina* penta1astrina* stimularea va1ala si parasimpatomimetice

CIMETI-INA
E!ecte secundare numeroase: di1esive: 1reata* voma* constipatie* uscaciunea 1urii endocrine: 1inecomastie* oli1ospermie* impotenta sexuala leucopenie* trombocitopenie hepatice: hepatita* icter renale: nefrite interstitiale* creste creatinina cardiovasculare: bradicardie* h=4 neuropsihice: somnolenta* anxietate* a1itatie* lo1oree* parestezii* halucinatii* confuzie* delir* convulsii* coma Indicatii: ulcer duodenal dispar durerile in prima saptamana si cicatrizeaza nisa dupa 1 luna* se adm. (-- m1 seara sau 2 x C-- m1 1 2 luni ulcer 1astric esofa1ita de reflux si sindrom Dollin1er Ellison %tumoare 1astrica secretoare de 1astrina&* adm. C-- m1 C x 1Nzi 2 luni profilactic pentru prevenirea recaderilor: doza unica C-- m1 seara mai multe sapatamani dupa vindecare se poate asocia cu antiinflamatoarele corticosteroidiene si nesteroidiene Contraindicatii9 cancer 1astric %intarzie dia1nosticul&* sarcina Interactiuni9 nu se asociaza cu anticoa1ulante cumarinice
247

absortia cimetidinei este scazuta de antiacidele cu ,1 si 4l* propantelina* metoclopramid efectul este scazut de: alcool* fumat* 4+:S 5pecia#itati9

Cimetidina cps. 2)) mg A#tramet cpr. !i#m. 2)) mg Cimetidine 2)) cpr. !i#m. 2)) mg Histodi# cpr. 2)) mg

8ANITI-INA
potenta mai mare decat cimetidina 8eactii adverse: - mai rare leucopenie* trombocitopenie rare hepatita* icter oli1ospermie* 1inecomastie* tulburari de comportament sexual slabe Indicatii: ulcer 1astro duodenal* esofa1ita* sindrom Dollin1er Ellison 5pecia#itati9

Arnetin so#. inI. 2$ mgNm# C 2 m# ;ertoca#m cp. !i#m. 1$) mg6 3)) mg Histac %$ cp. !i#m. %$ mg 0E#orid9 ranitidina = su,citrat de 3i cp. ")) mg 8anitidin cpr. 1$) mg6 3)) mg 8anitidina cp. 1$) mg6 3)) mg U#coran cps. 1$) mg :antac cp. e!!. 1$) mgM cp. !i#m. %$ mg6 3)) mgM so#. inI. 2$ mgNm#
similara ranitidinei reactii adverse reduse

NI:ATI-INA
-

5pecia#itati9

Ni otin cps. 1$) mg6 3)) mg Ni atidina cps. 1$) mg6 3)) mg A'id cps. 1$) mg6 3)) mgM so#. inI. 2$ mgNm# C " m#
potenta mare durata actiunii nocturne este lun1a 1- 12 h nu are reactiile adverse ale cimetidinei doza C- m1 odata seara
248

FAM&TI-INA

5pecia#itati9

Famodor A38 cp. 1) mg Famodor cp 2)6 ") mg Famodin cp 2)6 ") mg Famosan cp 2)6 ") mg Famota7 cp 2)6 ") mg

Famotidina cp 2)6 ") mg ;astrosidin cp 2)6 ") mg Ouamate# cp 2)6 ") mg U#ceran cp 2)6 ") mg U#!amid cp 2)6 ") mg

INHI3IT&A8E1E 0&M0EI -E 08&T&NI


antiulceroase foarte potente* de rezerva in cazuri rezistente la alte antiulceroase blocheaza 4=# azei FB %6B - pompa de protoni&* enzima membranara a celulelor parietale 1landulare 1astrice care reprezinta sistemul de transport activ ce realizeaza efluxul ionilor FB in schimbul influxului de ioni 6B

&ME08A:&1
este protonat la nivelul canaliculelor secretorii* in mediu acid3 se cumuleaza* este transformat in forma activa inhiba secretia 1astrica acida Indicatii: ulcer duodenal si 1astric 5> .: 2- m1Nzi 1 luna esofa1ita de reflux* 1 2 luni de electie in sindrom Dollin1er Ellison* (- m1Nzi formele 1astrorezistente* enterosolubile se adm. intre mese* iar formele nefilmate pe mancate 8eactii adverse: efect rebound: tumori carcinoide* hiperplazia celulelor enterocomafine favorizeaza dezvoltarea bacteriilor intra1astric: candidoze 1astrointestinale di1estive: 1reata* diaree* constipatie cefalee* stare de confuzie* hepatita eruptii cutanate* soc anafilactic poate cerste toxicitatea 9arfarinei* diazepamului* fenitoinei scade absortia Eetoconazolului 5pecia#itati9 -

&mepra o# cps. 2) mg &meran cps. 2) mg6 ") mg &me cps. 2) mg &rtano# cps. 1) mg6 2) mg6 ") mg U#top cps. 2) mg 1osec cps. 1) mg6 2) mgM pu#,. #io!. ") mg 3e#ma o# cps. 2) mg
249

Epipra o# 6 ;#overa#6 8ise7


asemanator omeprazolului se adm. C- m1Nzi 1 luna* in esofa1ita de reflex 2- m1 2 x 1Nzi in ulcer Felicobater 'Klori pozitiv in triterapie: Esomeprazol B 1 1 amoxicilina 2 x 1Nzi B !-- m1 claritromicina 2 x 1Nzi H zile

E5&ME08A:&1

5pecia#itati9

Ne'ium cp. !i#m. 2) mg6 ") mgM pu#,. 1) mg Esomepra o# cp. 2) mg6 ") mg
asemanator omeprazolului se adm. - m1Nzi in ulcer duodenal 1 luna in ulcer 1astric si reflux 2 luni 12- m1Nzi in sindrom Dollin1er Ellison

1AN5&08A:&1

5pecia#itati9

1an ap cps. 3) mg 1an u# cps. 3) mg 1asopro# cps. 3) mg 1evant cps. 1$ mg6 3) mg


se adm. 2- C- m1 o dataNzi in 5> . 2 luni C- (- m1Nzi in esofa1ita de reflux 2 luni

0ANT&08A:&1

5pecia#itati9

Contro#oc cp. 2) mg6 ") mgM #io!. pt so#. inI. ") mg Contro#oc contro# cp. 2) mg6 ") mg 0antosa# cp. 2) mg6 ") mg 0ante'e# cp. 2) mg6 ") mg No#pa a cp. 2) mg6 ") mg
se adm. 2- m1Nzi in 5> . 1 luna in esofa1ita 1 a luni

8A3E08A:&1

5pecia#itati9 / 0ariet

cpr. !i#m. 2) mg
0A8A5IM0AT&1ITICE

atropina* butilscopolamina* propantelina* atiloniu* pirenzepina* telenzepina


250

actiune: hiposecretoare salivara si 1astrica3 antispastica

08&0ANTE1INA 5pecia#itati9 / 0ropante#in drI. 1$ mg 0I8EN:E0IN 5pecia#itati9 / ;astri in cp. 2$ mg

0ire'a# cp. 2$ mg6 $) mg

&TI1&NIU 5pecia#itati9 / 5pasmomen

ANTI;A5T8ICE 08&;UMIindicat in 5> . in doze mari C-- m1 de oriNzi se adm. inainte de masa

INHI3IT&A8E1E ANHI-8&:EI CA83&NICE ACETA:&1AMI-A


inhiba secretia 1astrica actiune diuretica scade presiunea itraoculara indicata in 1laucom actiune antiepileptica slaba

ANA1&;I AI 5&MAT&5TATINEI &CT8E&TISomatostatina: hormon secretat de hipotalamus inhiba secretia 1astrointestinala si biliara indicat in tumori endocrine 1astroenteropancreatice

08&TECT&A8E A1E MUC&A5EI 5I 5TIMU1ENTE A1E 8E;ENE8A8II


indicate in 5> . C x 1 1Nzi inainte de mese cu 1 ora si la culcare nu se asociaza cu antiacide actiune protectoare

5U3CIT8AT -E 3i C&1&I-A1 5pecia#itati9 / -e C N&1 cpr. 12) mg


251

8ANITI-IN 3i CIT8AT CA83EN&D&1&1 HI-8&1I:AT -E C&1A;EN 50I8U1INA 5UC8A1FAT 5pecia#itati9 / ;astro!ait cp 1 g

- 5ucra#an cp. 1 g - 4enter cp. 1 g


ANA1&;I AI 0;E2
indicate in 5> .* dupa mese* seara la culcare C x -*2 m1Nzi

MI5&08&5T&1 EN08&5I1 FA8MAC&TE8A0IA IN U1CE8 CU He#ico,acter 0E#ori po itiv >H0?


eradicarea infectiei cu Felicobacter 'Klori se obtine asociind medicatia antiulceroasa inhibitoare a secretiei 1astrice acide cu medicatia antiinfectioasa in tripla sau ;uadrupla terapie

5c.eme de tratament schema dubla cu rata cea mai ridicata de vindecare: Omeprazol C- m1 B 4moxicilina 1 1 H zile schema tripla H 1C zile Subcitrat de Bi coloidal C(- m1 B =etraciclina !-- m1 B metronizadol 2!- m1 Omeprazol 2- m1 B /laritromicina !-- m1 B 4moxicilina 1 1 #anitidin bismutat citrat C-- m1 B /laritromicina !-- m1 %sau metromid& B =etraciclina !-- m1 %sau 4moxicilina 1 1& scheme ;uadruple 1- 1C zile Omeprazol 2- m1 B Bi subcitrat coloidal !2! m1 B =etraciclina !-- m1 B metronizadol 2!- m1 #anitidina 1!- m1 B Bi subcitrat coloidal C(- m1 B 4moxicilina !-- m1 B metronizadol 2!- m1 #anitidina 1!- m1 B Bi subsalicilat !2! m1 B =etraciclina !-- m1 B metronizadol 2!- m1

252

4&MITI4E6 ANTI4&MITI4E
4tivomitivele sunt medicamente care combat voma* actionand la nivel central sau peiferic. C#asi!icare9 1. Centra#e a. anta1onisti ai dopaminei fenotiazide - /lorpromazina
-

'roclorperazina: Emetira#

drI. $ mg =ietilperazina: Torecan drI. *6$ mg Metoc#opramid9 cp.6 pic6 sirop .omperidon: Moti#ium cp

benzamide

b. anta1onostii serotoninei

cp. "6+ mgM !io#eM :o!ranM Emeset - ;ranisetron9 <Etri# cp. 162 mgM !io#eM so#. ora#a - -o#asetron
-

Ondansetron: &setron

c. antihistaminice anti F1
-

fenotiazide prometazidina: 8omergan


-

cp.M susp feniramin: C#or!eniramin

cinarizina d. anticoliner1ice centrale: Scopolamina 2. peri!erice a. parasimpatolitice: scopolamina b. anestezice locale: anestezina* lidocaina c. carminative ve1etale: menta* melisa* anason* fenicul

8E;1AT&A8E A1E M&TI1ITATII ;A5T8&INTE5TINA1E TIME3UTIN


efect relaxant* spasmolitic* in hipermotilitate indicat in sindrom de colon intestinal* tulburari di1estive functionale: spasme* dureri abdominale* diaree* constipatie* balonari

5pecia#itati9

I,utin cpr. 3)) mg Co#o,utina Cp. 1)) mg Co#perin cp. 1)) mg


253

-e,ridat cp. 1)) mgM gran. pt. 5usp. ora#a 2" mgN$ m#
ANTI-IA8EICE6 ANTIINF1AMAT&A8E INTE5TINA1E

.iareea consta in scaune %eliminarea de materii fecale& cu consistenta scazuta %moi sau apoase& consecinta a tranzitului intestinal accelerat sau hipersecretiei 1astrointestinale datorata iritatiei mucoasei si stimularii terminatiilor parasimpatice va1ale si plexurilor intramurale. Forme de diaree: acuta apoasa persistenta sau cronica

4ntidiareicele reduc consistenta scazuta* volumul si numarul scaunelor. C#asi!icare: 1. Antidiareice simptomatic C patogenice antipropulsive si antisecretoare opioider1ice: opiu* codeina* loperamid* difenoxin antipropulsive parasimpatolitice adsorbante si protectoare %saruri de /a* Bi* /aolin* diosmectita* pectine& astrin1ene antiinflamatoare intestinale: mesaloriza* sulfasalozina* oslasalozina 2. Antidiareice de su,stitutie solutii de electroliti pentru rehidratare: S#O* 'rolKte* Electrolit enzime di1estive microor1anisme antidiareice sintetizatoare de acid lactic: 7actobalcillus acidophilus* 7. /asei* SacchoromKces boulardi 3. Antidiareice etiotrope antibiotice: nistatin* natamicina* colistina* rifaximin chimioterapice: furazolidon* nifuroxozid* clorchinaldol

1&0E8AMI- 5pecia#itati9

Imodium cps. 2 mg 1operamid cps. 2 mgM sirop Neo C enterosepto# cps. 2 mg

-I&5MECTITA 5pecia#itati9 / 5mecta pu#,. susp. ME5A1A:INA 5pecia#itati9 / 5a#o!a#7 drI. 2$) mg6 $)) mgM susp. 5U1FA5A1A:INA 5pecia#itati9

5a#a idin cp. $)) mg 5a#a opErinM 5a#a opErin EN

C&1I5TIN 5pecia#itati9 / Co#istin cp. 2$) ))) U.I.


254

NATAMICINA 5pecia#itati9 / 0ima!ucin drI.M susp. ora#a 8IFAMIDIN 5pecia#itati9 / Normi' cp. 2)) mg 1ADATI4E 5I 0U8;ATI4E 0urgative de contact 3I5AC&-I1 5pecia#itati9

3ico#a' susp. 1) mg 3isacodi# drI. $ mg -u#co#a' drI. $ mg 1a'amag 5usp. 1) mg 1a'ato# drI. $ mg 5tada#a' drI. $ mg
1a'ative #u,re!iante si emo#iente

U1EI -E 0A8AFINA 5pecia#itati9 / 0arage# ge# +)( mg H 1a'ative osmotice 1ACTU1&:A 5pecia#itati9

-up.a#ac siropM pu#,ere 1actu#ose sirop For#a' 22. 0u#,. susp. Fortrans 5ico#a'

MAC8&;&1I 5pecia#itati9

;1ICE8INA 5pecia#itati9 / ;#icerina supo . 163( gM 2613 g Anti!#atu#ente -IMETIC&N 5pecia#itati9

Espumisan cps. ") mgM emu#sie ora#a 5a, C simp#e' cp. +) mgM susp. ora#a
0urgative osmotice

5U1FAT -E Mg
255

Adsor,ante CA83UNE ME-ICINA1

256