Sei sulla pagina 1di 2
SULIT 79/1 79/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Kertas 1 Ogos 2009 1% jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN 2009 SS SKEMA JAWAPAN KEMABIRAN HIDUP BERSEPADU PILIHAN PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN * Kertas 1 a JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN SKEMA JAWAPAN T c 31 A 2 D 32 D 3 D 33, B 4 D 34 B 5 Cc 35 Cc 6 D 36 D 7 Cc 37 B 8 B 38 A 9 A 39 c 10 B 40 B i Cc 41 D 12 D 42 D iB c 43 A 14 B 44 7 15 B 45, B 16 Cc 46 A 17 c 47 A 18 A 48 a 19 Cc 49 c 20 B 50 D 21 Cc 51 Cc 2B B 52. D 3B B 53 B 24 c 34 D 25, B 55 B 26 A 56. Cc 27 A 57 D 28 Cc 58 B 29 B 39. B 30 B 0 é ANALISIS SOALAN A B c D