Sei sulla pagina 1di 6

SKPG4

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 4 MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS - BIL 02/(2013) Tarikh Masa : 8 APRIL 2013 : 12.00 Sesi petang 1.00 Sesi pagi : Perpustakaan : Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tempat Pengerusi

Kehadiran(Bilangan) : 11/11 Turut Hadir (Jika ada) : Tiada

PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Puan Maslizah binti Md. Yunos mengalu-alukan kehadiran guru-guru dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan komitmen yang diberikan.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.1 Dicadangkan untuk disahkan oleh Cik Nur Thalasiah Binti Md Zam 2.2 Disokong untuk pengesahan oleh Pn Salmee Binti Abdul Wahab

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT 3.1 Progam EW20 bukan diadakan pada setiap pdp tetapi diselitkan seminggu sekalli sahaja. 3.2 Buku My Handy Dictionary iaitu buku perbendaharaan kata Bahasa Inggeris yang merangkumi Tahap 2 telah diedarkan kepada semua murid Tahun 6 . Makluman : Semu guru Bahasa Inggeris

PEMBENTANGAN ISU SEMASA 4.1 Pelaksanaan PdP 4.1.1 Pengerusi mengingatkan agar guru-guru melaksanakan pdp dengan menggunakan Bahasa Inggeris sepenuhnya terutamanya untuk kelas-kelas hadapan. 4.2 Post Mortem Ujian 1 dan UPPM 1 4.2.1 Pn. Maslizah membentangkan analisis pencapaian murid bagi Ujian 1 dan UPPM 1. 4.2.2 Keputusan UPPM 1 telah dibentangkan dan perbandingan telah dibuat berdasarkan pencapaian TOV murid.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

SKPG4

PK07 Pengurusan Mesyuarat

4.2.3 Pengerusi berharap semua guru Tahun 4, 5 dan 6 meningkatkan latihan dan pendedahan teknik menjawab soalan kepada murid supaya prestasi pencapaian murid dapat ditingkatkan dan mencapai target yang disasarkan. Tindakan : Pn. Maslizah Md. Yunos

4.3 Pembentangan Pencapaian Murid Tahap 1 4.3.1 En. Manuel telah membentangkan pencapaian murid tahap 1 di dalam penguasaan murid mengikut band bagi setiap aliran. Tindakan : En. Manuel Ang 4.4 Latih Tubi Persediaan UPPM 2 dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 4.4.1 Semua murid Tahap 2 akan diberikan set soalan latih tubi sebagai Persediaan untuk UPPM 2 dan peperiksaan pertengahan tahun. Tindakan : Pn. Maslizah Md. Yunos 4.5 Modul Cuti Sekolah 4.5.1 Modul cuti sekolah akan dibekalkan kepada semua murid Tahun 6. 4.5.2 Modul terdiri daripada soalan UPSR tahun lepas. Tindakan : En. Badruzaman Ahmad

HAL-HAL LAIN 5.1 Tiada

PENUTUP a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat iaitu Pn. Maslizah Binti Md. Yunos. b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.45 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

( NUR AZILA BINTI ABDUL MANAF) Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris Tarikh : 10 April 2013

( MASLIZAH BINTI MD. YUNOS ) Pengerusi Panitia Bahasa Inggeris Tarikh : 10 April 2013

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

SKPG4

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 4 MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS - BIL 03/(2013) Tarikh Masa : 4 JULAI 2013 : 12.00 Sesi petang 1.00 Sesi pagi : Perpustakaan : Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tempat Pengerusi

Kehadiran(Bilangan) : 10/11 Turut Hadir (Jika ada) : Tiada

PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Puan Maslizah binti Md. Yunos mengalu-alukan kehadiran guru-guru dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan komitmen yang diberikan.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.1 Dicadangkan untuk disahkan oleh Pn Mariam Binti Yusof. 2.2 Disokong untuk pengesahan oleh En. NorAzlan Bin Rosly.

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT 3.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru kerana telah melaksanakan program latih tubi untuk murid tahun 4 , 5 dan 6 dengan baik dan memberikan kesan yang positif kepada prestasi pencapaian murid terutamanya murid tahun 6. 3.2 Modul cuti sekolah yang dibekalkan kepada murid tahun 6 terdiri daripada 2 set soalan kertas 1 dan 2 set soalan kertas 2.

PEMBENTANGAN ISU SEMASA 4.1 Program Tahun 6 4.1.1 Murid akan menggunakan set soalan yang telah disediakan sebanyak 8 set dan menggunakan set soalan percubaan lepas. 4.1.2 Perkampungan UPSR menggunakan soalan percubaan dari negeri lain. 4.1.3 Program selepas UPSR menjalankan aktiviti Spelling Bee dan Cross Word Puzzles Tindakan : Pn. Mariam Yusof Pn Maslizah Md. Yunos

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

SKPG4

PK07 Pengurusan Mesyuarat

4.2 Post Mortem PKSR Pertengahan Tahun dan UPPM 2 4.2.1 Pn. Maslizah membentangkan analisis pencapaian murid bagi PKSR Pertengahan Tahun dan UPPM 2. 4.2.2 Keputusan UPPM 2 telah dibentangkan dan perbandingan telah dibuat berdasarkan pencapaian murid dalam UPPM 1. 4.2.3 Bilangan calon gred A 9 orang ( 4.41 % ) gred B 67 orang ( 32.84 %) gred C 94 orang ( 46.08 %) 4.2.4 Peratus pencapaian keseluruhan Bahasa Inggeris dalam UPPM 2 83.33%. 4.2.5 Pengerusi berharap semua guru 6 meningkatkan latihan murid supaya prestasi pencapaian murid dapat ditingkatkan dan mencapai target yang disasarkan. 4.2.6 Pengerusi terus membentangkan analisis PKSR Pertengahan Tahun dan perbandingan dengan Ujian 1. - peratus keseluruhan tahun 5 : 72.29% menurun berbanding ujian 1 iaitu 77.44%. - peratus keseluruhan tahun 4 : 57.14% meningkat berbanding ujian1 iaitu 50.64%. Makluman : Semua guru 4.3 Pembentangan Pencapaian Murid Tahap 1 4.3.1 En. Manuel Ang telah membentangkan pencapaian murid tahap 1 di dalam penguasaan murid mengikut band bagi setiap aliran untuk penggal kedua persekolahan. Makluman : Semua guru

HAL-HAL LAIN 5.1 Semua murid tahun 4 dan 5 akan diberikan soalan akhir tahun 2012 dan 2011 sebagai latih tubi sebelum peperiksan akhir tahun.

PENUTUP a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat iaitu Pn. Maslizah Binti Md. Yunos. b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.00 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

( LORRETA AK NULI ) Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris Tarikh : 8 Julai 2013

( MASLIZAH BINTI MD. YUNOS ) Pengerusi Bahasa Inggeris Tarikh : 8 Julai 2013

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

SKPG4

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 4 MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS - BIL 04/(2013) Tarikh Masa : 22 Ogos 2013 : 12.00 Sesi petang 1.00 Sesi pagi : Perpustakaan : Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tempat Pengerusi

Kehadiran(Bilangan) : 11/11 Turut Hadir (Jika ada) : Tiada

PERUTUSAN PENGERUSI 1. Puan Maslizah binti Md. Yunos mengalu-alukan kehadiran guru-guru dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan komitmen yang diberikan.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU 2.1 Dicadangkan untuk disahkan oleh En. Amri Bin Ayob. 2.2 Disokong untuk pengesahan oleh Pn. Norlizawati Binti Mohd Noh.

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT 3.1 Program tahun 6 sebelum UPSR telah dapat dilaksanakan dengan lancar. Pengerusi mengharapkan pencapaian Bahasa Inggeris dalam UPSR meningkat dan cemerlang. 3.2 Pengerusi juga mengingatkan semua guru agar dapat menjalankan rutin pdp dengan lebih berkesan supaya pencapaian Bahasa Inggeris berada di paras yang cemerlang.

PEMBENTANGAN ISU SEMASA 4.1 Bengkel Teknik Menjawab Soalan Murid Tahun 4 & 5 4.1.1 Bengkel akan dilaksanakan oleh guru-guru tertentu untuk tahun 4 dan 5 sebagai persediaan menghadapi peperiksan akhir tahun. 4.1.2 Set soalan setara tahun lepas akan digunakan untuk murid tahun 4 dan 5 ketika bengkel dilaksanaakan. Tindakan : En. NorAzlan Bin Rosly

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

SKPG4

PK07 Pengurusan Mesyuarat

4.2 Post Mortem UPPM 3 4.2.1 Pn. Maslizah membentangkan analisis pencapaian murid bagi UPPM 3 4.2.2 Keputusan UPPM 3 telah dibentangkan dan perbandingan telah dibuat berdasarkan pencapaian UPPM 2. 4.2.3 Bilangan calon gred A : 15 orang ( 7.32 % ) gred B : 67 orang ( 32.68% ) gred C : 90 orang ( 43.90 % ) 4.2.4 Peratus keseluruhan UPPM 3 ialah 83.90% meningkat berbanding UPPM 2 iaitu 83.33%. 4.2.4 Pengerusi berharap semua guru Tahun 6 dapat membantu murid yang bermasalah dengan sentiasa mengulang dan mengajar secara individu . Makluman : Semua guru tahun 6 4.3 Post Mortem Ujian 2 Tahun 4 dan 5 4.3.1 Penyelaras aliran tahun 4 dan 5 telah membentangkan analisis pencapaian ujian 2 berbanding PKSR pertengahan tahun. Peratus keseluruhan Tahun 4 : 64.24% Peratus keseluruhan Tahun 5 : 82.72 % 5 HAL-HAL LAIN 5.1 Pengerusi mengharapkan agar semua guru mengambil tindakan segera supaya peratus pencapaian Bahasa Inggeris meningkat dan cemerlang.

PENUTUP c. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat iaitu Pn. Maslizah Binti Md. Yunos. d. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.00 petang.

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

( LORRETA AK NULI ) Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris Tarikh : 2 Septemberi 2013

( MASLIZAH BINTI MD. YUNOS ) Pengerusi Bahasa Inggeris Tarikh : 2 Septemberi 2013

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00