Sei sulla pagina 1di 13

SRM 3033 ALJABAR ASAS

SEMESTER 5 SESI 2012/2013 TAJUK

TUGASAN 1
KUMPULAN UPSI01 (A122PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA SAFRULZZAMAN BIN AHMAD TAJUDIN NO. ID D20102045838 NO. TELEFON 019-5743377

NAMA PENSYARAH: DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BIN ABDULLAH TARIKH SERAH: 24HB MAC 2013

TUGASAN 1 ARAHAN: Tugasan 1 mempunyai TIGA soalan. Jawab semua soalan. 1. (a) Ada tiga kaedah utama untuk mencari penyelesaian-penyelesaian bagi persamaan kuadratik yang telah anda pelajari. Bincangkan kelebihan (advantages) dan kekurangan (disadvantages) bagi setiap kaedah. (5 markah)

Jawapan: Tiga kaedah utama untuk mencari penyelesaian-penyelesaian bagi persamaan kuadratik adalah dengan Kaedah Pemfaktoran, Rumus Kuadratik dan Melengkapkan Kuasa Dua. Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang dapat dibanding beza seperti di dalam jadual di bawah. Kaedah Utama Pemfaktoran Kelebihan (Advantages) -mempunyai petua pemfaktoran iaitu Prinsip Hasil Darab Sifar. - Mudah jika menghasilkan punca dalam integer atau pecahan Boleh digunakan apabila persamaan kuadratik tidak boleh diselesaikan dengan kaedah pemfaktoran -langkah-langkah yang kurang daripada rumus kuadratik. - mengurangkan potensi untuk melakukan kesilapan -Bagi soalan dalam bentuk (x+a)2 = b Tidak perlu dikembangkan ax 2 + bx + c =0 Kekurangan (disadvantages) -tidak semua persamaan kuadratik boleh difaktorkan. - Tidak sesuai untuk punca perpuluhan

Rumus Kuadratik Melengkapkan Kuasa Dua

Kekeliruan mungkin akan wujud dengan pembolehubah yang diungkap dalam sebutan pemboleubah yang lain. -kaedah ini agak kompleks dan mengambil masa untuk menguasainya - Dalam ax2 + bx + c = 0 pelajar perlu tahu kelemahan menyempurnakan kuasa dua.

(b) i)

dibahagi dengan

bakinya 243.

Katakan Oleh itu, dan diberi maka,

Nilai-nilai yang mungkin bagi a =

ii) maka diperoleh,

cari nilai m jika

adalah satu faktor, gantikan

2 ( a ) Kepentingan pendaraban matriks :


Terdapat beberapa kepentingan pedaraban matriks dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah : 1) Pendaraban Matriks amat berguna dalam kehidupan seharian terutama dalam bidang perniagaan. Contohnya, Seorang pengusaha bahulu telah mengagihkan tiga jenis bahulu kepada tiga kedai iaitu Rosa Bakery, Kedai Runcit Halimah dan Happy Angles pada minggu pertama bulan Januari. Jenis dan kuantiti ( dalam kotak) bahulu yang dijual adalah seperti dalam jadual dibawah. Jenis kuih Bahulu Berinti NamaKedai Rosa Bakery Kedai Runcit Halimah Happy Angles 8 4 8 Bahulu Gulung 5 4 6 Bahulu Cermai 6 5 7

Jenis Bahulu Bahulu Berinti Bahulu Gulung Bahulu Cermai

Harga sekotak (RM) 10 12 6

Dalam bentuk matriks, pengiraan kos di atas boleh ditulis sebagai

Berdasarkan contoh di berikan, penyelesaian menjadi mudah difahami jika dibandingkan dengan kaedah penambahan dan pendaraban nombor biasa. Langkah-langkah yang diperlukan juga kurang jika menggunakan pendaraban matriks dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. 2) Penyelesaian masalah harian secara matriks. Contoh penyelesaian masalah harian yang sering kita hadapi ialah kadar bayaran bil letak kereta. Kadar bayaran bagi meletak kereta disebuah pusat membeli belah di Pulau Pinang adalah seperti berikut : Kadar bayaran RM 2.00 RM 1.00 RM 0.70 Tempoh masa Jam pertama 30 minit berikut Bagi setiap 30 minit seterusnya

Jika Puan Rozita meletak keretanya selama 3 jam 30 minit .Berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Puan Rozita? Penyelesaian: Masa meletak kereta adalah seperti berikut : 2 x 30 minit pertama, 1 x 30 minit kedua dan 4 x 30 minit seterusnya. Maklumat ini boleh dinyatakan dalam matriks iaitu :

Masa = ( 2 1 4 )

Kadar Bayaran =

PuanRozitamembayar =( 2 1 4 )

= ( 2 + 1 + 2.80) = RM 5.80

3) Maklumat dalam kehidupan harian dapat ditulis dalam bentuk matriks. Bilangan pingat yang diperolehi murid tahun 4, 5 dan 6 dalam sukan tahunan sekolah pada tahun 2012. Pungutan pingat ditunjukkan di dalam jadual yang berikut. Tahun / pingat Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Emas 28 20 30 Perak 25 10 15 Gangsa 10 15 20

Setelah membina jadual di dapati matriks yang terbentuk adalah 3x3

4) Seperti kedudukan murid-murid dalam kelas. Guru dengan mudah mencari bilangan pelajar dengan menggunakan kaedah pendaraban matriks.

5) Seterusnya dengan matriks misalnya dalam menemukan solusi sistem persamaan linear, Penerapan lainnya adalah dalam transformasi linear, iaitu bentuk umum dari fungsi linear misalnya rotasi dalam 3 dimensi

(b) Menghitung Jumlah jualan Diketahui; Makanan Kacang Burger Karipap Harga RM 2.00 RM3.00 RM0.30 A)

Makanan Kacang Burger Karipap

Jumlah di tiga tempat (Utara, Barat dan Timur) 356 510 914

B)

Dengan menggunakan matriks:

Diketahui, A =

dan B =

Hitungkan AB

= Oleh itu, jumlah jualan adalah sebanyak RM2516.20

SOALAN 3 (a)(i) Sebiji bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter daripada lantai konkrit yang rata. selepas lantunan pertama,bola akan naik kepada ketinggian 1.2 m. Bagi lantunan kedua pula, ketinggian bola yang dicatatkan adalah 0.72cm. Daripada kesemua ketinggian yang berturutan tersebut, tentukan jenis jujukan yang berlaku. Jika proses yang sama berterusan, tulis katakan tentang JAWAPAN iaitu ketinggian bola pada lantunan ke-n. Apa yang boleh anda apabila n bertambah besar.

2m

1.2 m

0.72 m

200 cm

120 cm

72 cm

Nisbah sepunya, r

= 0.6m

= 0.6m

Jujukan ialah satu janjang geometri dengan r = 0.6m

ketinggian bola pada lantunan

= 200 x 0.6 = 120

= nisbahsepunya

= 120 x 0.6 = 72 Kesimpulannya, jika proses yang sama berterusan, iaitu ketinggian bola pada lantunan ke-n.

Kita boleh katakan

semakin berkurangan atau menghampiri 0 apabila n semakinbesar.

(ii)

Jika masa yang diambil antara lantunan pertama hingga kembali ke lantai adalah Masa di antara lantunan kedua dan ketiga adalah diberi dengan

. Masa

antara lantunan seterusnya adalah 0.7 kali masa antara lantunan sebelumnya. Tentukan iaitu masa pada lantunan ke n. Jelaskan pengertian cari . + + . Seterusnya,

Hitung tempoh yang diperlukan untuk bola itu berhenti melantun jika diberi

= 1.5 s

Jika

Di beri

Maka ,

Dengan ini

Tentukan

iaitu masa pada lantunan ke n.

Pengertian

adalah :

Jika jujukan adalah suatu janjang geometri dengan sebutan pertama =

, dan nisbah

sepunya = , maka hasil tambah tiga sebutan pertama bagi suatu janjang geometri ialah

Seterusnya cari

diperolehi dengan menggunakan rumus berikut :

Diberi

Tempoh masa yang diperlukan untuk bola ituberhenti melantun jika diberi

= 1.5 + 1.05 + 0.735 = 3.285

(b) (i) Jelaskan bagaimana anda mengembangkan ungkapan JAWAPAN

(ii)

Kembangkan

dalam kuasa menaik x

[1+(

= (1) + (1) + (1) + (4) + (1) (

= 1+