Sei sulla pagina 1di 6

GUAS DE OSAL

1.

Baba epa o Oku ewure o Ara yin fun a die Ep o Baba epa o Oro nwa se kue A se kue ko mu Baba Fun o

(bis)

2.

Baba es re w Baw o Es re w Aj agutan Es re w re Wa bawa o Ib oris

Ni Bab ogiyan

3.

Oris ten b

Ten bo Ten bo fun wa

4.

As dudu go ya pi As dud Orisal A e a j l o

As dudu Orisal

(al)

5.

O fururu orere o

Ailal bab ken em Elejigbo Ile ifon mo ti w bab Ejigbo rere e mo ti gba o Oluwa ye E ma e ma Wa lese E ma E le baba bere ki E ma e ma Wa lese

6.

Tori Omo a e

Sala Tori Omo dide Sala

7.

Ajale mo ri mo y Forikan E a joo firiri

(bis)

8.

Opere kete Opere kete iw

Ibi wa lado inje na >bis Opere kete baba

9.

Baba gbo baba ek mokan E orun ojale Ojale baba ek mokan Kare l >bis Baba ek mokan

(bis)

10.

Egbo Baba egbo un al Oris ila ta l bori o

(bis)

Egbo baba egbo un al Baba bori o Egbo

11.

A ri lala >bis

Ba mi lo lokun Kere l Ki pad sire Bab ep Sire rere >bis Bab ep

12.

E nu are o

Ata kori ko Baba epa

13.

Bab durode Bab durode Ajale

14.

E abuke kewa j

Baba oje Obere iko kewa ja Baba oje o

15.

Dide dide dide na Baba forikan dide na Dide dide dide na

(bis)

16.

Ago ala Ala osu

Osu kekere ile Ago ala Ala osu Baba durode

17.

Al un al oro al

18.

Ala la la e e e Bab la we se

19.

O dwure Ailal

(bis)

E mo mo j Osogiyan E mo mo j Osogiyan E mo mo j Osolufon

20.

O fi la la e o Le lew Osal la e o L lew

21.

Awure awure Bab

22.

Oro Baba ni soro

Ero ni Bab koja de o

23.

Bab mi a un l

Bab oris sire lode