Sei sulla pagina 1di 8

GARIS PANDUAN MENGISI DATA PERUNTUKAN BANTUAN

TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BTP) DAN BANTUAN


KOKURIKULUM (BKK) KE SEKOLAH
TAHUN
2013

KUTIPAN DATA INI BERTUJUAN UNTUK MENDAPATKAN LAPORAN DARIPADA SEKOLAHSEKOLAH TENTANG PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM IAITU PERUNTUKAN BANTUAN
TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BTP) DAN BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)

BORANG YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DISAHKAN OLEH PENGETUA/GURU
BESAR DAN DIHANTAR KE PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) PADA ATAU SEBELUM 15
NOVEMBER 2013

PIHAK PPD AKAN MENGUMPUL DATA PERUNTUKAN TERSEBUT DARIPADA SEKOLAH-SEKOLAH


DAN AKAN MENGHANTAR LAPORAN TERSEBUT KE JABATAN PELAJARAN NEGERI (JPN) PADA
ATAU SEBELUM 30 NOVEMBER 2013. PIHAK JPN AKAN MENGUMPUL LAPORAN DARIPADA
SETIAP DAERAH DAN MENGHANTAR KE BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PADA ATAU SEBELUM 28 DISEMBER 2013

KERJASAMA DI POHON DARIPADA PIHAK SEKOLAH UNTUK MENGHANTAR LAPORAN DENGAN


LENGKAP DAN BETUL SEPERTI MANA YANG DIBELANJAKAN DI SEKOLAH DAN MENGHANTAR
LAPORAN TERSEBUT MENGIKUT TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN

BORANG BTP
1
2
3
4
5
6
7

PERUNTUKAN HANYA MELIBATKAN WANG PERUNTUKAN BANTUAN TAMBAHAN


PERSEKOLAHAN BAGI KOKURIKULUM (SR-RM3, SM-RM6)
DIISI OLEH SETIAUSAHA / PENYELARAS KOKURIKULUM
TAIPKAN TARIKH, AKTIVITI DAN MURID TERLIBAT IKUT KAUM.
JUMLAH DAN PERATUS AKAN TERHASIL SECARA AUTO.
JANGAN PADAM BARISAN AKTIVITI YANG BERJUMLAH 20
JIKA AKTIVITI MELEBIHI 20, PASTIKAN TAMBAHAN BARIS TIDAK MENGGANGGU FORMULA
BORANG BTP HENDAKLAH DIHANTAR KE PPD (UNIT KOKURIKULUM) BERSAMA BORANG BKK-S

BORANG BKK-S
1
2
3
4
5
6
7
8

DIISI OLEH GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SEKOLAH


DATA DIISI KE DALAM BORANG BKK-S
ISIKAN JUMLAH PERUNTUKAN YANG DITERIMA (PECAHAN 4 : 1 ADALAH AUTO)
JUMLAH MURID TERLIBAT AKAN TERHASIL SECARA AUTOMATIK
PASTIKAN SALIN DATA DIRUANG YANG BETUL (KOKURIKULUM / PEMBANGUNAN SAHSIAH)
JIKA PERLU TAMBAH BARISAN, DAPATKAN KHIDMAT PAKAR M.EXCEL
BORANG INI BERSERTA CD/FLOPPY DISK DISERAHKAN KEPADA PPD
PERLU ADA SALINAN BORANG, CD/FLOPPY DISK DI SEKOLAH

BORANG STATUS SEKOLAH


1

DIISI OLEH GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SEKOLAH

STATISTIK ENROLMEN MURID SEKOLAH BAGI TAHUN 2013

Nama Sekolah (*SK/SM):SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, BUKIT MERTAJAM

PPD :SEBERANG PERAI TENGAH

Negeri :PULAU PINANG

Lokasi: Bandar/Luar bandar

Gred Sekolah: A/B/SKM

Enrolmen Murid : 487 ORANG MURID

Bilangan Murid Mengikut Kaum:

Melayu/Termasuk
Bumiputera

Cina

India

Lain-lain

JUMLAH
BESAR

Jumlah

240

215

12

254

233

Pengesahan Guru Besar/Pengetua

487

PELAPORAN AKTIVITI MURID UNTUK BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN


( BTP ) PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2013

SEKOLAH :

BIL.

BTP-S

3000.00

PERUNTUKAN YANG DITERIMA

NAMA AKTIVITI

KOS
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


MEL/BUMI

JUMLAH

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

500.00

16.67

2500.00

83.33

10

10

15

23

13

50

29

1500.00

66.67

1000.00

33.33

500.00

83.33

500.00

16.67

0.00

83.33

500.00

16.67

0.00

83.33

500.00

16.67

0.00

83.33

500.00

16.67

0.00

83.33

500.00

16.67

0.00

83.33

500.00

16.67

0.00

83.33

500.00

16.67

10

0.00

83.33

500.00

16.67

11

0.00

83.33

500.00

16.67

12

0.00

83.33

500.00

16.67

13

0.00

83.33

500.00

16.67

14

0.00

83.33

500.00

16.67

15

0.00

83.33

500.00

16.67

16

0.00

83.33

500.00

16.67

17

0.00

83.33

500.00

16.67

18

0.00

83.33

500.00

16.67

19

0.00

83.33

500.00

16.67

20

0.00

83.33

500.00

16.67

2500.00

83.33

500.00

16.67

10

10

15

23

13

50

29

Pertandingan

JUMLAH

.
(Nama dan Tandatangan dan cop)
Pengetua / Guru Besar

JUMLAH IKUT KAUM

20

19

36

79

PERATUS KAUM

25.32

24.05

45.57

5.06

100.00

Tarikh : .

Borang ini hendaklah dihantar ke PPD tidak lewat 15 November 2013

BKK-S

PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN BANTUAN KOKURIKULUM KE


SEKOLAH ( BKK ) PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2013
SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI, BUKIT MERTAJAM

BIL.

NAMA AKTIVITI

KOS
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

PERUNTUKAN YANG DITERIMA

50000.00

PERUNTUKAN KOKURIKULUM

40000.00

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


MEL/BUMI

JUMLAH

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

1000.00

2.50

39000.00

97.50

14

14

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

0.00

2.50

39000.00

97.50

10

0.00

2.50

39000.00

97.50

11

0.00

2.50

39000.00

97.50

12

0.00

2.50

39000.00

97.50

13

0.00

2.50

39000.00

97.50

14

0.00

2.50

39000.00

97.50

15

0.00

2.50

39000.00

97.50

16

0.00

2.50

39000.00

97.50

17

0.00

2.50

39000.00

97.50

18

0.00

2.50

39000.00

97.50

19

0.00

2.50

39000.00

97.50

20

0.00

2.50

39000.00

97.50

1000.00

2.50

39000.00

97.50

14

14

PERTANDINGAN TARIAN

JUMLAH

JUMLAH IKUT KAUM

10

28

PERATUS KAUM

35.71

28.57

21.43

14.29

100.00

10000.00

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

BIL.

NAMA AKTIVITI

KOS
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


MEL/BUMI

JUMLAH

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

500.00

5.00

9500.00

95.00

14

14

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

0.00

5.00

9500.00

95.00

10

0.00

5.00

9500.00

95.00

500.00

5.00

9500.00

95.00

14

14

KEM JATIDIRI TAHUN 5

JUMLAH

JUMLAH IKUT KAUM

10

28

PERATUS KAUM

35.71

28.57

21.43

14.29

100.00

RUMUSAN SEKOLAH

50000.00

JUMLAH BESAR WANG KOKURIKULUM

KOS
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM

JUMLAH

BIDANG

JUM. AKT

KK

1000.00

2.50

39000.00

97.50

14

14

SAHSIAH

500.00

5.00

9500.00

95.00

14

14

JB

1500.00

3.00

48500.00

97.00

10

10

28

28

MEL/BUMI

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

JUMLAH IKUT KAUM

20

16

12

56

PERATUS KAUM

35.71

28.57

21.43

14.29

100.00

.
(Nama dan Tandatangan dan cop)
Pengetua / Guru Besar

Borang ini hendaklah dihantar ke PPD tidak lewat 15 November 2013

Tarikh : .

RUMUSAN PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN BANTUAN KOKURIKULUM


(BKK) DAN BANTUAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BTP)
PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2013

RUMUSAN BKK KPM

BIDANG

JUM. AKT

RUMUSAN

52500.00

JUMLAH BESAR WANG KOKURIKULUM

KOS
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


MEL/BUMI

JUMLAH

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

KK

1000.00

2.5

39000.00

97.5

14

14

SAHSIAH

500.00

9500.00

95

14

14

BTP

2500.00

83.33

500.00

16.67

10

10

15

23

13

50

29

JUMLAH
BESAR

92.38

10

10

28

28

4000.00

7.62

48500.00

JUMLAH IKUT KAUM

20

16

12

56

PERATUS KAUM

35.71

28.57

21.43

14.29

100.00

.
(Nama dan Tandatangan dan cop)
Pengetua / Guru Besar

Borang ini hendaklah dihantar ke PPD tidak lewat 15 November 2013

Tarikh : .