Sei sulla pagina 1di 20

BAHAGIAN SUKAN Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

LATAR BELAKANG

AMERICAN PEDIATRIC ASSOCIATION Suggest that children should be involved in physical activity for one hour a day. Three of these sessions should be spent on half an hour of moderate to vigorous physical activity.

..LATAR BELAKANG
Causes of childhood obesity in Malaysia: potential interaction of food availability, physical inactivity, children's lifestyle choices and eating behaviour. The number of overweight and obese children has reached epidemic levels in developed and newly industrialised countries. Malaysia has undergone a transition from under-nutrition to relative over-nutrition within a period of 30 years. For example, from the early 1990s to 2000, the reported incidence of underweight Malaysian children has dropped from 55% to 14.4% while the number of overweight children has increased from approximately 4% to 9.8%, with at least 7.3% of cases from the city of Kuala Lumpur Bruce et. al, (2010) )

PENGENALAN

Pelaksanaan Dasar diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010.

Dasar 1Murid 1Sukan adalah usaha KPM untuk membina sahsiah murid bagi melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan berdaya saing tinggi serta dapat menyumbang kepada pembangunan sukan negara

KONSEP 1MURID 1SUKAN


KPM melihat bahawa sukan dapat:

Memupuk budaya dan gaya hidup sihat dan aktif; Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni; Memupuk perpaduan di antara kaum; Membentuk budaya sukan dalam kalangan murid; Memenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fizikal; Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dan keperluan; dan Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif semua murid yang tidak mempunyai masalah kesihatan termasuk murid berkeperluan khas Fokus kepada murid yang kurang atau tidak aktif

Mengoptimumkan penggunaan prasarana, kemudahan dan peralatan sukan yang sedia ada
Ibu bapa dan agensi luar/rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah.

PRINSIP PELAKSANAAN
Sekolah Rendah (Tahun 4 hingga Tahun 6), Sekolah Menengah (Peralihan hingga Tingkatan 6) wajib menyertai sekurangkurangnya satu jenis sukan

Murid prasekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah
Asas kepada 1Murid 1Sukan adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran PJK hendaklah diguna sama bagi melaksanakan 1Murid 1Sukan. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah Aktiviti sukan yang diceburi murid atas inisiatif ibu bapa yang tidak ditawarkan oleh pihak sekolah perlu mendapat kebenaran pihak sekolah

PENDEKATAN PELAKSANAAN
Program Sukan Umum sukan sepanjang tahun Merentas Desa Sukan Tara Kejohanan Balapan & Padang Kelab Sukan dan Permainan sepanjang tahun 90 minit Sekolah Menengah seminggu 60 minit Sekolah Rendah seminggu Latihan pelbagai permainan & Modified Games Pertandingan Dalaman sukan sepanjang tahun Pertandingan antara rumah sukan Pertandingan antara tingkatan/kelas Pertandingan antara dorm asrama Pertandingan Lain - MSSD, MSSN, MSSM dan peringkat antarabangsa

KEHADIRAN

50 %

JAWATAN

10 %

PENGLIBATAN

20%

PENCAPAIAN

20%

CADANGAN MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN 1M 1S

SEKOLAH RENDAH Tahun 4 Tahun 4 Tahun 5

Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

SEKOLAH PEND. KHAS

2012

2013

2014

2015

SEKOLAH MENENGAH

Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2

Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 6 R

Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 R Tingkatan 6 A

LAMPIRAN 5

LANDASAN PENGLIBATAN MURID DALAM DASAR 1M 1S


JANUARI DISEMBER

MURID TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN ANTARA RUMAH SUKAN BAGI PELBAGAI SUKAN / PERMAINAN
Ada sekolah yang mengadakan aktiviti Kelab Sukan & Permainan / Pasukan Sukan Sekolah semasa cuti sekolah (Disember)

1 LANDASAN PASUKAN RUMAH SUKAN

2
Ada Murid dipilih untuk mewakili Rumah Sukan Contoh : Persatuan Hoki

3
Murid yang dipilih akan menghadiri latihan Rumah Sukan

4
Murid hadir sesi untuk pemilihan Pasukan Pelapis Rumah Sukan

5
Murid dipilih untuk Pasukan Pelapis Rumah Sukan untuk tahun berikutnya

6 ***
Murid terus terlibat dalam persediaan dan latihan untuk persiapan bagi tahun berikutnya

Murid hadir untuk pemilihan Pasukan Rumah Sukan / permainan sukan

1M 1S

JANUARI LANDASAN TETAP 1M 1S KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

Murid boleh juga menghadiri aktiviti Kelab Sukan dan Permainan walaupun terlibat dalam Rumah Sukan *

DISEMBER

S e t i a p m u r i d b e r d a f t a r & t e r l i b a t s e k u r a n g k u r a n g n y a s at u k e l a b s u k a n & p e r m a i n a n .

M u r i d t e r l i b a t d e n g a n l a t i h a n / p e r t a n d i n g a n / k l i n i k / l a i n l a i n : contoh l a w a t a n / k u i z / k u r s u s
Murid boleh juga menghadiri aktiviti Kelab Sukan dan Permainan walaupun terlibat dalam Pasukan Sekolah * Murid yang dipilih menghadiri latihan pasukan sekolah. Contoh : B/Sepak Murid terus terlibat dalam persediaan & latihan untuk persiapan bagi tahun berikut

LANDASAN PASUKAN SUKAN SEKOLAH

Murid hadir sesi untuk pemilihan pasukan sekolah

Ada murid dipilih mewakili pasukan sekolah

Murid hadir sesi untuk pemilihan Pasukan Pelapis Sekolah

Murid dipilih untuk Pasukan Pelapis (cont: B/Sepak) untuk tahun berikutnya

MURID TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN MSSD / MSSN / MSSM / ANTARABANGSA & PERTANDINGAN LAIN YANG DISERTAI JANUARI
Murid yang tidak terpilih untuk Rumah Sukan dan Pasukan Sekolah adalah diwajibkan hadir aktiviti Kelab Sukan dan Permainan 1 kali seminggu **Setiap murid diwajibkan untuk menyertai Sukan Tara dan Merentas Desa **Putaran langkah 1-6 bergantung kepada masa bermulanya langkah 1 yang boleh dimulakan pada mana-mana bulan tertentu mengikut perancangan sekolah.

DISEMBER

RANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN SUKAN KPM DAN PERLUASAN DASAR 1MURID 1SUKAN (1M1S)
< 6 Tahun
1

< 20 Tahun

ASAS

PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN (Kemahiran Asas Sukan dan Permainan)

J A S M A N I M U R I D

Sukan Untuk Semua

SUKAN DI SEKOLAH (1M1S)


2
Jalinan Kerjasama Dengan Pelbagai Agensi dan Persatuan Sukan 5

*TD **TID

Sukan & Gaya Hidup Aktif Sepanjang Hayat


3

R E M A J A Y A N G S I H A T &
9

Ke arah Pembinaan Modal Insan Yang Sihat dan Cergas Sukan Untuk Kecemerlangan

M A S Y A R A K A T S I H A T & C E R G A S

Kecemerlangan Sukan

PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN

MOM

MSN

\\\\\

LAIN-LAIN AGENSI

(National Glory)

Sukan Prestasi Tinggi

SEKOLAH

PLD

SSN

SSM

Pertandingan / Penilaian

SEGAK / SUKAN TARA / SUKAN SEKOLAH / MSSD / MSSN / MSSM / KEJOHANAN ANTARABANGSA
Memantapkan Pembangunan Sumber Manusia Memperkasakan Sistem Pentadbiran

Membudayakan Sukan di Sekolah

Membangunkan Membudayakan Prasarana dan Penyelidikan Untuk Pembangunan Sukan Peralatan Sukan Sekolah

C E R G A S

TERAS 1

TERAS 2

TERAS 3

TERAS 4

TERAS 5

5 TERAS PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN SUKAN KPM


*TD Talent Detection **TID Talent Identification and Development

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1MURID 1SUKAN


1. SUMBER

a. Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan


b. Buku Panduan Pengurusan Olahraga Di Sekolah c. Manual Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Sukan d. Program Sukan Pendidikan Khas e. Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan f. Skim Bantuan Kewangan Sukan

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1MURID 1SUKAN


2. TENAGA PENGAJAR

a. 6 Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Sukan


b. Latihan Dalam Perkhidmatan 3. KEMUDAHAN DAN PRASARANA SUKAN a. Kemudahan Awam berhampiran

b. Sistem Pengumpulan Kemudahan dan Prasarana Sukan(i-KePs)

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1MURID 1SUKAN


4. PERUBAHAN MINDA

a. Penstrukturan Semula Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum b. Taklimat Dasar 1Murid 1Sukan c. Surat Siaran Pakaian Sukan Sekolah (tarikh)
5. INSENTIF UNTUK MURID DAN GURU

a. Penilaian Markah Wajib Sukan


b. Penilaian Untuk Guru

ENAM FAKTOR KE ARAH KEJAYAAN 1M1S


6. JARINGAN KERJASAMA

a. Kementerian Belia dan Sukan & Majlis Sukan Negara b. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan c. Kementerian Pengajian Tinggi d. Kementerian Pelancongan e. Kementerian Kesihatan Malaysia f. Kementerian Komunikasi

SMK KEPONG, KUALA LUMPUR

27

Terima Kasih