Sei sulla pagina 1di 26

CUPRINS

1. CARACTERISTICI……………………………………………………………………………..2
2. PARTICULARITĂŢI…………………………………………………………………………...3
2.1 CONTROL DUPĂ REPARAŢIE……………………………………………………...4
2.2 ELEMENTE CARE SUNT POLUANTE………………………………………….….4
3. FUNCŢIONAREA ECHIPAMENTULUI DE INJECŢIE…………………………………...6
3.1 PREPORNIREA MOTORULUI………………………………………………………6
3.2 PORNIREA MOTORULUI……………………………………………………………6
3.3 FUNCŢIONAREA NORMALA A MOTORULUI…………………………………...7
3.4 OPRIREA MOTORULUI……………………………………………………………...7
3.5 PRINCIPIUL APRINDERII MARTORULUI DE INJECŢIE………………………7
3.6 ÎNLOCUIREA UNUI CALCULATOR DE INJECŢIE……………………………...8
4. CORECŢIA REGIMULUI DE RALANTI…………………………………………………...8
5. COMANDA DE PRE-POSTÎNCĂLZIRE……………………………………………………8
6. INJECTOARELE…………………………………………………………………………..….9
6.1 DEMONTAREA INJECTOARELOR……………………………………….………9
6.2 REMONTAREA INJECTOARELOR………………………………………….……10
7. ELECTROVANA DE DEBIT SCĂZUT SI ELECTROVANA STOP ELECTRIC….……10
7.1 DEMONTARE……………………………………………………………………….10
7.2 REMONTARE……………………………………………………………………...….11
8. ELECTROVANA DE DEBIT MĂRIT SI ELECTROVANA DE AVANS………………..12
8.1 DEMONTARE………………………………………………………………………..12
8.2 REMONTARE………………………………………………………………………..12
9. CONECTORUL ELECTRIC AL POMPEI DE MOTORINĂ……………………………..13
11.1 DEMONTAREA CONECTORULUI……………………………………………….13
11.2 REMONTAREA CONECTORULUI……………………………………………….13
10. POMPA DE INJECŢIE……………………………………………………………………….13
10.1 CUPLURI DE STRÂNGERE………………………………………………………. 13
10.2 ÎNLOCUIRE GARNITURĂ PLĂCUŢĂ ÎNCHIDERE………………………… ..14
10.3 DEMONTARE – REMONTARE SUPORT SPATE……..………………………..14
10.4 DEMONTAREA POMPEI DE INJECŢIE…………………………………………14
10.5 REMONTAREA POMPEI DE INJECŢIE…………………………………………15
11. PUNEREA LA PUNCT A POMPEI DE INJECŢIE…………………………………….….16
11.1 DISPOZITIVE SPECIALE INDISPENSABILE……………………………….….16
11.2 CUPLURI DE STRÂNGERE…………………………………………………….….16
11.3 PROCEDURA DE PUNERE LA PUNCT A POMPEI DE INJECŢIE…………..16
12. POTENŢIOMETRUL DE ACCELERAŢIE………………………………………………...19
13. GESTIONAREA TEMPERATURII LICHIDULUI DE RĂCIRE AL MOTORULUI…..18
14. REASPIRAREA VAPORILOR DE ULEI…………………………………………………..18
15. RECIRCULAREA GAZELOR DE EŞAPAMENT…………………………………….…...19
15.1 PREZENTAREA CIRCUITULUI…………………………………………………..19
15.2 SCOPUL SISTEMULUI E.G.R……………………………………………………..19
15.3 PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE………………………………………………...19
15.4 CONDIŢII DE FUNCŢIONARE…………………………………………………....19

Toate drepturile de autor apartin S.C.Automobile Dacia S.A. reproducerea sau traducerea integrala sau partiala a acestui document este

interzisa faraautorizarea scrisa si prealabila din partea S.C. Automobile Dacia S.A.
ECHIPAMENT SPECIFIC MOTORULUI F8Q

1.CARACTERISTICI

REGIM DE TURAŢIE ( rot / min ) OPACIMETRU


Ralanti maxim la gol maxim in sarcină la omologare maxim admisibil
825 ± 50 5175 ± 50 4600 ± 100 1,0m-1( 33 % ) 2,5m-1 (64% )

descriere MARCĂ / tip PARTICULARITĂŢI


pompa de injecţie LUCAS DIESEL pompă rotativă echipată cu:
EPIC -electrovană de debit mărit
-electrovană de debit scăzut
-electrovană de avans
-STOP electric
-captor de poziţie axiala a
rotorului ( nedemontabil )
-captor de poziţie a inelului cu
came ( nedemontabil )

calajul pompei - calaj prin tija Mot1520 pe


pompă
electrovana de debit mărit - rezistenta 31 ± 2 Ω
electrovana de debit scăzut - rezistenta 31 ± 2 Ω
electrovană de avans - rezistenta 31 ± 2 Ω
STOP electric - rezistenta 1,39 ± 0,1 Ω
Captor de poziţie avans - rezistenta 52 ± 4 Ω
Captor de poziţie debit - rezistenta 41 ± 4 Ω
Captor temperatură motorină - rezistenta 2716 ± 60 Ω (20°C)
Calculator de injecţie - unitate de control DIESEL 90
cai
Injectoare LUCAS Taraj 125 la 140 bari
RDNOSDC 6751H
Port-injectoare LUCAS Strângere port-injector 7 daNm
LCR 67354 Strângere port-injector pe
chiulasa 7 daNm
Conducte de refulare - Фexterior : 6 mm
Фinterior : 2,5 mm
Lungime : 300 mm
Cutie de preîncălzire NAGARES Pilotare gestionată de
BRE / 6-12 calculatorul de injecţie
2
Bujii de preincalzire BERU Rezistenta 0,6 Ω
Cuplu de strangere 2 daNm
Potenţiometru de acceleraţie CTS Potenţiometru dubla pista
Traductor turatie MGI Rezistenţa 760 Ω la 20°C
Captor de presiune absoluta - Integrat in calculator
Vana E.G.R. PIERBURG Vana electrică cu volet integrat
şi captor de poziţie
Rezistenţă 8 ± 0,5 Ω la 20°C
Rezistenţa captor 4kΩ la 20°C

Temperatura in °C ( ± -10 25 50 80
1°C )
Captor de temperatura 10454 la 8623 2175 la 1928 857 la 763 325 la 292
aer (rezistenta in Ω )
Captor de temperatură 13588 la 11332 2364 la 2140 850 la 773 290 la 275
apă (rezistenta in Ω )

2.PARTICULARITĂŢI
Pompa EPIC este o pompă de injecţie distributiva de tip electronic la care rotorul pompei
efectuează in plus şi o mişcare axiala. Pe pompa sunt implantate următoarele elemente, FIG.1:
- o electrovană de avans ( A)
- o electrovană de debit mărit ( B )
- o electrovana de debit scăzut ( C )
- un STOP electric ( D )
- un traductor de poziţie axiala a rotorului ( de debit ) ( nedemontabil ) ( E )
- un captor de poziţie unghiulara al inelului cu came ( de avans ) ( nedemontabil ) ( F )
- o sonda de temperatura a motorinei ( situată in corpul pompei )
Electrovana de debit mărit şi electrovana de avans sunt nedisociabile, şi sunt poziţionate
la partea superioara a pompei.
Electrovana de debit scăzut si electrovana STOP electric sunt nedisociabile, şi sunt poziţionate
la partea din spate ( sau inferioară ) a pompei.
Captorii de debit şi de avans sunt nedemontabili deoarece este necesar ca valorile lor de
referinta sa fie memorizate in calculatorul de injectie.
Pompa EPIC este asociată unui calculator numit Unitate de Control DIESEL care gestionează
calculul avansului şi debitului la injecţie, iar apoi in funcţie de calculele sale pilotează actuatorii.
Tot acest calculator pilotează şi electrovana EGR. Înainte şi in cursul fiecărei intervenţii la sistemul
EPIC se vor respecta consemnele de curăţenie.

3
2.1 CONTROL DUPĂ REPARAŢIE
După fiecare intervenţie la nivelul pompei se va pornii motorul şi se va lăsa să funcţioneze in
ralanti, timp in care se verifică absenţa pierderilor de motorină.

OBSERVAŢII:
Motorul nu trebuie sa funcţioneze cu o motorină ce conţine mai mult de 10% diester. După
tăierea contactului motorul poate necesita 1 sau 2 secunde până la oprire.
La demontarea sau la repararea pompei de injecţie racordurile de alimentare, de retur şi de
înaltă presiune trebuiesc prevăzute cu obturatoare pentru a evita pătrunderea impurităţilor.
Consemnele de curăţenie trebuiesc respectate cu stricteţe la intervenţia asupra sistemului
EPIC deoarece acesta este foarte sensibil asupra gradului de poluare, iar nerespecterea consemnelor
poate duce la deteriorarea sau distrugerea sistemului EPIC precum şi la griparea sau neetanşarea
vreunui element.
Toate intervenţiile asupra sistemului trebuiesc efectuate in foarte bune condiţii de curăţenie
pentru ca nici o impuritate ( particulă de câţiva microni ) să nu pătrundă in sistem sau în circuitele
sale prin racordurile de carburant. Principiile de curăţenie trebuiesc aplicate elementelor aflate după
filtrul de combustibil până la elementele circuitului de înalta presiune.

2.2 ELEMENTE CARE SUNT POLUANTE


-pilitură metalică sau din plastic
-vopsea
-fibre
• de carton
• de hârtie
• din material textil
• de tifon
-corpuri străine dar şi firele de păr
-aerul ambiant , -etc

Atenţie: spălarea motorului prezintă riscul de a crea probleme asupra sistemului electric, în plus
umiditatea poate apare in conectori generând probleme la legăturile electrice.

CONSEMNE CE TREBUIESC RESPECTATE ÎNAINTE DE INTERVENŢIA ASUPRA


SISTEMULUI DE INJECŢIE

4
• Asigurarea obturatoarelor pentru racordurile deschise, care sunt de unică folosinţă
• Asigurarea unor saci din material plastic unde se pot stoca ermetic piesele demontate
pentru a nu intra în contact cu aerul sau impurităţile ( sacii sunt de unică folosinţa )

CONSEMNE CE TREBUIESC RESPECTATE ÎNAINTE DE INTERVENŢIA ASUPRA


SISTEMULUI DE CARBURANT

• Utilizarea de diluant nou intr-un recipient ce nu conţine impurităţi


• Utilizarea unei pensete curate şi în bună stare
• A se spăla cu ajutorul pensulei şi a diluantului piesele demontate, dispozitivele care vor
fi utilizate cât şi partea de aşezare a pieselor
• Se vor sufla cu aer comprimat părţile spălate ( dispozitivele, piesele şi părţile de
aşezare ale acestora, racordurile şi zonele sistemului de injecţie )
• A se spăla mâinile înainte şi în timpul intervenţiei dacă acest lucru se impune
• Se vor utiliza numai mănuşi din LATEX (cauciuc)

CONSEMNE CE TREBUIESC RESPECTATE IN TIMPUL INTERVENŢIEI

• Deoarece circuitul este deschis se impune utilizarea obturatoarelor de unică folosinţă


• Toate elementele demontate trebuiesc stocate ermetic intr-un sac din plastic
• In cazul utilizării unei piese noi, aceasta nu va fi scoasă din ambalajul său decât înainte
de a fi montată

3.FUNCŢIONAREA ECHIPAMENTULUI DE INJECŢIE

Calculatorul de injecţie efectuează in permanenţă controlul parametrilor transmişi de către


captorii sistemului şi în funcţie de valorile cartografiate el va genera semnale de comanda trimise
apoi actuatorilor. El verifica în permanenţă rezultatele obţinute ceea ce îi permite efectuarea de
corecţii.
Pompa EPIC este o pompă de tip rotativ-distributivă. Carburantul este aspirat din rezervor
prin intermediul pompei de alimentare ( de transfer ) iar apoi presiunea acestuia este stabilită de

5
către supapa pompei de transfer. Pompa este dotată cu pistonase plonjoare acţionate de galeţi ( role)
ce vin în contact cu inelul cu came. Inelul cu came este o piesă de mare precizie şi determină
începutul şi durata fazei de injecţie. Prin intermediul electrovanei de avans calculatorul stabileşte
poziţia inelului cu came modificând astfel avansul la injecţie, iar captorul de poziţie al inelului cu
came informează calculatorul despre poziţia de debut la injecţie. Cursa pistoanelor plonjoare
defineşte cantitatea de combustibil injectată spre fiecare cilindru, cursă ce este modificată prin
intermediul electrovanelor de debit mărit şi de debit scăzut. Captorul de poziţie axiala al rotorului
( sau de debit ) informează în permanenţă calculatorul despre cantitatea de combustibil injectat.
Combustibilul este trimis către partea de distribuţie a pompei care va determina cilindrul ce va fi
alimentat. Această funcţie identică pompelor DPC este asigurată de un piston rotativ ( rotorul
pompei ).

6
3.1 PREPORNIREA MOTORULUI
După punerea contactului şi până la pornirea motorului sistemul efectuează o serie de controale:
-poziţia maximă a rotorului
-poziţia minimă a pistonului de avans
-funcţionarea electrovanelor de debit mărit şi scăzut
-funcţionarea electrovanei de avans

3.2 PORNIREA MOTORULUI


In timpul rotirii motorului sub demaror calculatorul comandă o anumită poziţie a rotorului pompei
dar şi alimentarea electrovanei de stop.

3.3 FUNCŢIONAREA NORMALĂ A MOTORULUI

Calculatorul comandă modificarea debitului injectat prin intermediul celor două electrovane precum
şi ajustarea sau anularea acestuia la accelerare sau decelerare conform cartogramelor din memoria
calculatorului de injecţie.

3.4 OPRIREA MOTORULUI

La tăierea contactului calculatorul de injecţie comandă închiderea electrovanei de oprire după care
acesta urmăreşte evoluţia regimului de turaţie al motorului. În cazul în care turaţia motorului nu
scade calculatorul va comanda electrovana de debit scăzut până la oprirea motorului.

3.5 PRINCIPIUL APRINDERII MARTORULUI DE INJECŢIE


Martorul de injecţie din tabloul de bord are două funcţii, şi anume:
• La punerea contactului martorul va sta aprins câteva secunde iar apoi se stinge punând astfel
în evidenţă perioada de preîncălzire a aerului din sistemul de admisie al motorului
• Atunci când avem un defect la nivelul sistemului de injecţie martorul se va aprinde
avertizând astfel pe conducătorul auto
Dacă la punerea contactului sistemul de injecţie prezintă un defect martorul va sta câteva secunde
aprins ( faza de preîncălzire ) apoi se stinge, după care acesta se va reaprinde punând in evidenţă
defectul.

Elementele a căror defectare duce la aprinderea martorului de injecţie sunt următoarele:


-alimentarea cu tensiune electrica de valoare necorespunzătoare a calculatorului de injecţie sau a
pompei de injecţie
-senzorul de turaţie al motorului
-dispozitivul de memorie internă al pompei
-potenţiometrul de poziţie al pedalei de acceleraţie
-electrovana de debit mărit
-electrovana de debit scăzut
-STOP electric
-captor de poziţie al inelului cu camelor
-defect de calculator

3.6 ÎNLOCUIREA UNUI CALCULATOR DE INJECŢIE


Autovehiculele sunt dotate cu sistem antidemaraj fapt ce impune învăţarea codului antidemaraj de
către calculatorul de injecţie.
Calculatoarele de injecţie noi sunt necodate. În cazul înlocuirii unui calculator de injecţie se impune
învăţarea de către acesta a codului antidemaraj al vehiculului respectiv . Procedura de învăţare
constă in punerea contactului timp de câteva secunde, după care se taie contactul şi se verifică buna
funcţionare a sistemului antidemaraj.
Din alt punct de vedere, după schimbarea calculatorului, este necesar punerea contactului
aproximativ 15s, pentru ca acesta să memoreze datele din memoria pompei.

4. CORECŢIA REGIMULUI DE RALANTI


Turaţia de ralanti este crescută şi poate atinge 900 rot/min pentru o temperatură a lichidului de
răcire de -23°C. Corecţia in funcţie de bilanţul electric are ca scop compensarea tensiunii scăzute
din sistemul electric datorită consumatorilor electrici când bateria este slab încărcată, în acest sens
turaţia de ralanti este crescută pentru a permite alternatorului să debiteze un curent de încărcare mai
mare. Această corecţie se realizează când tensiunea scade sub 12V şi poate impune un regim de
ralanti de maximum 900 rot / min. Dacă una din pistele potenţiometrului pedalei de acceleraţie s-a
defectat regimul de ralanti va fi de 1000 rot / min, iar dacă ambele piste sunt defecte regimul va fi
1300 rot / min

5.COMANDA DE PRE - POSTÎNCĂLZIRE


Funcţia de pre-postîncălzire este gestionată prin intermediul cutiei de preîncălzire.

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL PREÎNCĂLZIRII


A. Punerea contactului - preincalzirea
a) Preîncălzirea variabilă
Timpul de aprindere al martorului de injecţie şi timpul de alimentare al bujiilor este funcţie de
temperatura lichidului de răcire al motorului şi de presiunea atmosferică.
În FIG.3 se prezintă variaţia timpului de alimentare a bujiilor în funcţie de temperatura lichidului de
răcire. În toate cazurile timpul de aprindere al martorului nu trebuie să depăşească 15 secunde.
b) Preîncălzirea fixă
După stingerea martorului bujiile mai rămân alimentate un timp fix de 15 secunde.

B. Pornirea motorului
Bujiile sunt alimentate şi în timpul perioadei de pornire a motorului

C. Motor pornit – faza de postîncălzire


În această fază bujiile sunt alimentate în continuare în funcţie de temperatura lichidului din sistemul
de răcire al motorului şi de poziţia tijei de debit. În FIG.4 se prezintă timpul de alimentare a
bujiilor funcţie de temperatura lichidului din sistemul de răcire al motorului atunci când acesta se
află în ralanti şi fără a se acţiona pe pedala de acceleraţie. Dacă senzorul de temperatură al
lichidului de răcire este defect bujiile vor fi alimentate cu o anumită temporizare calculată funcţie
de temperatura aerului. Indiferent de situaţie bujiile nu vor putea fi alimentate mai mult de 180
secunde.

6. INJECTOARELE
Cupluri de strângere:
• Port-injector pe chiulasă – 7 daNm
• Piuliţă conducte înaltă presiune – 2,5 daNm

6.1 DEMONTAREA INJECTOARELOR

Se vor respecta cu stricteţe consemnele de curăţenie.


Se debranşează bornele bateriei acumulatoare.
Se demontează:
-conductele de înaltă presiune
-injectoarele
Orificiul de alimentare şi duza injectoarelor vor fi în mod obligatoriu obturate cu ajutorul
protectorilor. Asiguraţi-vă că instalaţia electrică este protejată de eventualele scurgeri de motorină.
6.2 REMONTAREA INJECTOARELOR
Se vor înlocui rondelele antiflacara şi garniturile de etanşare de sub injectoare.
Se montează:
-injectoarele
-conductele de înaltă presiune
Se apropie piuliţele fiecărei conducte de înaltă presiune.
Se strâng la cuplul prescris injectoarele şi conductele sale de înaltă presiune.
Se porneşte şi se menţine la ralanti motorul pentru a depista eventualele scurgeri de motorină.

7. ELECTROVANA DE DEBIT SCĂZUT ŞI ELECTROVANA STOP ELECTRIC


Cupluri de strângere:
• Şuruburi fixare ansamblu electrovane 6 ± 0,6 Nm

7.1 DEMONTARE
Electrovanele sunt situate in partea inferioară a pompei de injecţie EPIC si nu pot fi înlocuite
separat .
• Se vor respecta cu stricteţe consemnele de curăţenie.
• Se vor debranşa bornele bateriei şi conectorii electrici ai pompei de injecţie.
• Se vor demonta şuruburile de fixare ale conectorului electric de pe suportul său.
• Se vor demonta de pe conector conductorii electrici corespunzători electrovanei de
debit scăzut şi STOP electric, nu înainte de a se repera poziţia acestora in conectorul
electric.
• Se demontează cele 4 şuruburi ce fixează blocul de electrovane pe suportul său,
începând cu şurubul din exterior. Atenţie la curăţenie.
• Se demontează blocul de electrovane şi suportul din plastic ( FIG.5 ).

• Atenţie: miezul bobinei STOP electric nu este solidar cu electrovana, iar in spatele
său se află un resort ( FIG.6 ).

• Se demontează cele trei garnituri.


• Se curăţă părţile de aşezare ale electrovanelor cu ajutorul sculelor speciale pentru
această operaţie, fără a se utiliza produse detergente şi suflarea cu aer . La fel se
procedează şi pentru pompa de injecţie.
7.2 REMONTARE
• Se vor înlocui garniturile uzate cu garnituri noi, după care se vor aşeza acestea pe
corpul pompei de injecţie după ce au fost introduse în motorină.
• Se montează electrovanele şi suportul lor cu mâna ( a se avea grijă la manipularea
acestui ansamblu pentru a nu pierde garniturile, miezul magnetic şi resortul vanei
STOP electric )
• Se înşurubează simultan fără a se strânge la cuplu cele doua şuruburi de fixare
interioare pentru a poziţiona electrovanele pe corpul pompei.
• Se prestrang şi celelalte două şuruburi exterioare, după care se strâng toate patru la
cuplul prevăzut.
• Se introduc papucii conductorilor electrici în conector asigurându-se prinderea fermă
a acestora, după care se asamblează conectorul.
• Pentru celelalte operaţii de remontare acestea se vor efectua în sens invers
demontării.
Se porneşte şi se lasă apoi motorul să funcţioneze la ralanti pentru a depista eventualele pierderi de
motorină.

Notă: miezul electrovanei STOP nefiind solidar cu bobina se poate înlocui separat, atunci când
acest lucru este necesar, numai cu piese ce au reper identic cu cel al piesei demontate.

8. ELECTROVANA DE DEBIT MĂRIT ŞI ELECTROVANA DE AVANS


Cupluri de strângere
• Şurub fixare ansamblu electrovane 6 ± 0,6 Nm

8.1 DEMONTARE:
• Cele două electrovane sunt situate la partea superioară a pompei de injecţie şi nu pot
fi înlocuite separat.
• Se vor respecta cu stricteţe consemnele de curăţenie.
• Se vor debranşa bornele bateriei de acumulatori şi conectorii electrici ai pompei.
• Se demontează şuruburile ce fixează conectorul electric pe suportul său, după care se
scot din conector conductorii electrici ce alimentează cele două electrovane nu
înainte de a se repera poziţia acestora.
• Se demontează cele patru şuruburi ce fixează blocul de electrovane, începând cu
şurubul din exterior.
• Atenţie la curăţenie.
• Se demontează blocul de electrovane FIG.7 şi apoi cele patru garnituri.
• Se curăţă suprafeţele de montaj ale electrovanelor cu ajutorul sculelor speciale, fără a
se folosii detergent şi fără a se sufla cu aer.

8.2 REMONTARE
• Toate garniturile se înlocuiesc cu garnituri noi, după care acestea se aşează pe corpul pompei
( nu se aşează garniturile pe electrovane ).
• Se poziţionează blocul electrovanelor pe corpul pompei de injecţie şi se prestrang şuruburile
interioare apoi cele exterioare după care se strâng toate patru la cuplul prescris.
• Se introduc papucii conductorilor electrici în conector asigurându-se prinderea fermă a
acestora, după care se asamblează conectorul.
• Pentru celelalte operaţii de remontare acestea se vor efectua în sens invers demontării.

Se porneşte şi se lasă apoi motorul să funcţioneze la ralanti pentru a depista eventualele pierderi
de motorină.

9. CONECTORUL ELECTRIC AL POMPEI DE MOTORINĂ

9.1 DEMONTARE:
Pentru demontarea conectorului electric este necesar dispozitivul Ele 1044 – 01.
Se vor respecta cu stricteţe normele de curăţenie.
Se vor demonta în următoarea ordine elementele ( FIG.8 ):
- port – conectorul negru A
- elementul intermediar B
- agrafa de menţinere albă C
- port-pinul D
- clipsul E de asigurare ce poate fi extras cu ajutorul dispozitivului Ele 1044 – 01, prin tragere
simultană cu firul demontat.

9.2 REMONTARE:
Se introduce capătul conductorul electric în conector până la clipsarea sa, după care se remontează
în ordinea următoare elementele:
- port – pinul D
- agrafa albă de menţinere C
- elementul intermediar B
Se repoziţionează ansamblul în port – conectorul negru A.

Conectorul electric al pompei de injectie este prezentat în fig.9

10. POMPA DE INJECŢIE

10.1 CUPLURI DE STRÂNGERE

- plăcuţă de închidere 0,55 ± 0,05 daNm


- suport spate 2,2 ± 0,3 daNm
- piuliţe conducte injectoare 2,5 ± 0,6 daNm
- şuruburi fixare pompă 2,5 ± 0,3 daNm
- piuliţă pinion 5,5 ± 0,5 daNm

10.2 ÎNLOCUIREA GARNITURII PLĂCUŢEI DE ÎNCHIDERE

Se vor respecta cu stricteţe consemnele de curăţenie.


Se debranşează bornele bateriei de acumulatori.

Se demontează garnitura plăcuţei de închidere P din FIG.10 .


A se şterge reziduurile de motorină cu ajutorul linguetelor neabrazive.
Se repoziţionează placuţa de închidere şi se strânge apoi la cuplul prevăzut.

10.3 DEMONTARE – REMONTARE SUPORT SPATE

Atenţie: dacă această metodă nu este respectată există un risc major de a monta greşit capul
hidraulic.
Remarcă: în cazul în care se impune înlocuirea chiulasei se va respecta metoda de montare /
demontare descrisă în continuare.

Se demontează suportul spate înainte de demontarea şuruburilor de fixare ale pompei situate în
spatele fuliei de antrenare ( FIG.11).
Pentru remontare se poziţionează suportul spate, se strâng cu mâna şuruburile de fixare după care se
strâng la cuplul prevăzut.
Dispozitive speciala indispensabile

Mot. 1200 – 01 dispozitiv de imobilizare pinion


Mot. 1054 tijă de calare motor la P.M.E.
Mot. 1520 tijă de calare pompă de injecţie
Mot. 1522 moleta de calare pompă de injecţie
Mot. 1525 extractor de pinion

10.4 DEMONTAREA POMPEI DE INJECŢIE


Se vor respecta cu stricteţe consemnele de curăţenie.
Se debranşează bornele bateriei de acumulatori.

Se aduce motorul la P.M.S. cu ajutorul tijei Mot. 1054 ( FIG.12 ).


Se demontează în următoarea ordine elementele:
- capacul pinionului pompei
- conductele de înaltă presiune
- suportul spate al pompei
- conductele de tur şi de retur
Se folosesc obligatoriu obturatoare pentru toate conductele şi canalizaţiile debranşate.
Se debranşează conectorul electric al pompei .
Se aşează dispozitivul Mot. 1200 – 01 pentru a imobiliza pinionul pompei ( FIG.13 ).
Se demontează piuliţa de fixare a pinionului.
Se poziţionează dispozitivul Mot. 1525 pe fulie ( FIG.13 ) şi se extrage aceasta de pe axul pompei.
Se demontează cele trei şuruburi de fixare ale pompei prin ferestrele fuliei.
Se demontează pompa de injecţie prin desfacerea tuturor şuruburilor de asamblare.
Se introduce pompa într-un sac etanş dacă aceasta trebuie să fie depozitată.

10.5 REMONTAREA POMPEI DE INJECTIE


Se înlocuiesc inelele zero situate pe axul de antrenare al pompei.

Important: este imperativ a se menţine tija Mot. 1520 curată şi în bună stare.

Se poziţonează tija de calare a pompei rotind arborele cu ajutorul dispozitivului Mot. 1522.
Se poziţionează la locul său pompa de injecţie.
Se prestrâng la mână cele trei şuruburi de fixare a pompei pe suportul de accesorii.
Se poziţionează şi se prestrâng şuruburile suportului spate.
Se strâng la cuplul prescris şuruburile pompei şi apoi cele ale suportului spate.

Atenţie: strângerea suporţilor pompei este importantă. Se prestrâng cu mâna toate


şuruburile iar apoi se strâng la cuplul prescris.

Se montează şi se prestrâng la mână conductele de motorină de înaltă presiune după care se strâng
piuliţele sale la cuplul prescris.

Se aplică procedura de calare a pompei EPIC.

Atenţie: a nu se uita tijele de calare a motorului şi a pompei de injecţie in locurile lor.

Se porneşte şi se lasă motorul să funcţioneze în ralanti pentru a depista eventualele scurgeri de


motorină.

11. PUNEREA LA PUNCT A POMPEI DE INJECTIE

11.1 DISPOZITIVE SPECIALE INDISPENSABILE

Mot. 1200 – 01 dispozitiv de imobilizare pinion


Mot. 1054 tijă de calare motor la P.M.E.
Mot. 1520 tijă de calare pompă de injecţie
Mot. 1522 moletă de calare a pompei de injecţie
Mot. 1525 extractor pinion

11.2 CUPLURI DE STRÂNGERE

Piuliţă pinion pompă 5,5 ± 0,5 daNm


Obturator al locasului pentru tija de calare a pompei de injectie 5 Nm

11.3 PROCEDURĂ DE PUNERE LA PUNCT A POMPEI DE INJECŢIE

Atenţie: niciodată nu se va roti motorul în sens invers sensului de rotaţie.


Se demontează carcasa pinionului pompei de injecţie.
Se aduce motorul la P.M.E. cu ajutorul tijei Mot. 1054 ( FIG.14 ).
Se poziţionează dispozitivul Mot. 1200 – 01 pe pinionul pompei ( FIG.15 ).
Se demontează piuliţa arborelui de antrenare al pompei de injecţie.
Se extrage pinionul pompei cu ajutorul dispozitivului Mot. 1525 ( FIG.15 ).
Se plasează moleta de reglaj Mot. 1522 în capătul arborelui de antrenare al pompei.
Sub pompă se va plasa un recipient pentru a recupera motorina ce se află în aceasta.
Se demontează buşonul locasului pentru tija de calare a pom pei.

Atenţie: se vor proteja părţile sensibile de motorina ce se găseşte în pompă.


Se roteşte pompa în sensul său de rotaţie acţionând asupra moletei pentru a apropia pompa de
poziţia sa de calare.

Atenţie: nu trebuiesc atinse şuruburile A ( FIG.14 ). Deşurubarea unui astfel de şurub


impune trecerea pompei de injecţie pe bancul de probă.

Prin acţionarea cu fineţe asupra dispozitivului Mot. 1520 se găseşte punctul în care tija de calaj
blochează arborele pompei.
În această poziţie se strânge piuliţa arborelui de antrenare a pompei pentru a presa pinionul pompei
pe arbore.
Se retrage dispozitivul de blocare Mot. 1200 – 01.
Se retrag tijele Mot.1054 a motorului şi Mot. 1520 a pompei de injecţie.
Se montează buşonul orificiului de calaj.
Se remontează carterul pinionului.

Atenţie: a nu se uita îndepărtarea dispozitivelor de imobilizare a pompei şi a motorului.


Se porneşte motorul şi se lasă să funcţioneze în ralanti pentru depistarea eventualelor scurgeri de
motorină.

Important: este imperativ să se menţină curată şi în bună stare tija Mot.1520.

12. POTENŢIOMETRUL DE ACCELERAŢIE


Căile aferente potenţiometrului sunt următoarele:
1 semnal pista 2
2 semnal pista 1
3 alimentare 5V pista 2
4 masă pista 1
5 masă pista 2
6 alimentare 5V pista 1

Rezistenţa pistelor este: pista 1 - 1,7 ± 0,5 KΩ


pista 2 – 3,1 ± 0,5 KΩ

Notă: un defect al unei piste ( sau a ambelor piste ) duce la modificarea turaţiei de ralanti .

13. GESTIONAREA DE CĂTRE CALCULATORUL DE INJECŢIE A TEMPERATURII


LICHIDULUI DE RĂCIRE AL MOTORULUI

Sonda de temperatură a lichidului din sistemul de răcire are trei căi:


- două căi pentru informaţia de temperatură transmisa calculatorului de injecţie
- o cale pentru indicatorul de temperatură din tabloul de bord
Această sondă informează calculatorul de injecţie, calculator care la rândul său comanda
motoventilatorul şi martorul de temperatură din tabloul de bord.
Calculatorul de injecţie funcţie de temperatura apei gestionează sistemul de injecţie si sistemul de
recirculare a gazelor E.G.R..
G.M.V.-ul este comandat pe viteză mare dacă temperatura apei depăşeşte 99°C şi se opreşte când
aceasta ajunge la 96°C.

Comanda martorului de temperatura a lichidului de răcire se face de către calculatorul de injecţie


atunci când temperatura depăşeşte valoarea de 105°C.

14. REASPIRAREA VAPORILOR DE ULEI

A. PREZENTAREA CIRCUITULUI ( FIG.17 ):

1 motor
2 decantor de ulei
3 carcasă filtru aer
4 colector de admisie

B. CONTROL
Pentru a garanta o bună funcţionare a sistemului antipoluare circuitul de reaspirare a vaporilor de
ulei trebuie menţinut curat şi în bună stare de funcţionare.
15. RECIRCULAREA GAZELOR DE EŞAPAMENT

15.1 PREZENTAREA CIRCUITULUI ( FIG.18 ):


1 motor
2 calculator de injecţie
3 colector de admisie
4 colector de evacuare
5 vană E.G.R.
6 sondă de temperatură apă

Vana E.G.R. este poziţionată la nivelul colectorului de admisie.

15.2 SCOPUL SISTEMULUI E.G.R.:


Recircularea gazelor de eşapament este utilizată pentru a reduce concentraţia de oxizi de azot (NOx)
din gazele eşapate. Calculatorul de injecţie autorizează trecerea gazelor recirculate în sistemul de
admisie al motorului prin intermediul vanei de tip electric comandată în semnal de tip R.C.O..

15.3 PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE:


Semnalul de tip R.C.O. emis de calculatorul de injecţie permite modificarea secţiunii de trecere a
electrovanei şi deci a debitului de gaze recirculate care se introduc în colectorul de admisie.
Calculatorul de injecţie efectuează în permanenţă un test ce permite a cunoaşte poziţia voletului
vanei E.G.R..

15.4 CONDIŢII DE FUNCŢIONARE:


Parametrii care determină funcţionarea vanei E.G.R. sunt următoarele:
-temperatura aerului din sistemul de admisie
-temperatura lichidului din sistemul de răcire al motorului
-presiunea atmosferică
-poziţia pedalei de acceleraţie
-turaţia motorului
-tensiunea bateriei

Electrovana E.G.R. nu este alimentata ( nu lucrează ) în următoarele condiţii:


-când temperatura aerului este sub 15°C sau mai mare de 60°C
-când temperatura apei este sub 15°C sau mai mare de 120°C
-când tensiunea bateriei este sub 10V
-când presiunea atmosferică este sub 890 mbari
-când o cartogramă depăşeşte un anumit prag

Calculatorul de injecţie nu pilotează electrovana E.G.R. în cazul în care avem unul din următoarele
defecte:
-sonda de temperatură apă
-sonda de temperatură aer
-captorul de presiune atmosferică
-una din electrovanele de debit
-electrovana E.G.R.

Prezentarea electrovanei E.G.R. si a conectorului electric se redau in FIG.19.