Sei sulla pagina 1di 16

SULIT SULIT 2280/1 Geografi Kertas 1 2012 1 jam

2280/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PERLIS

GEOGRAFI Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 7. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT 1

2280/1

Berdasarkan rajah di bawah, apakah x?

A B C D 2

Biosfera Mesosfera Termosfera Stratosfera

Kepentingan batuan igneus di Malaysia ialah I II III IV A B C D Digunakan dalam industri pembinaan seperti membina tembok bangunan Mempunyai sumber mineral yang berharga seperti bijih timah Penyumbang kepada sumber tenaga bahan api utama Digunakan untuk membuat tembikar dan batu-bata I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah bentuk muka bumi X dalam rajah di bawah?

A B C D

Batolit Lakolit Patolit Daik

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

2280/1

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT 4 4 Luluhawa seperti rajah di bawah berlaku di kawasan peta bertanda

2280/1

A I B II C III D IV Rajah manakah yang menunjukkan bentuk muka bumi kesan pemendapan ombak? A

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

2280/1

Mengapakah Pulau Tioman kaya dengan terumbu karang? [Lihat sebelah] SULIT

A 2012 Suhu air laut antara 40C hingga 2280/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis 45C B Air laut yang bersih dan jernih C Kedalaman dasar laut melebihi 60 meter D Kemasinan air laut antara 40% hingga 50%

SULIT

2280/1

Pernyataan manakah yang benar mengenai rajah di bawah?

KU 23 0U 0 0 23 S

Pancaran matahari

KS A B C D 8 Kutub utara mengalami 24 jam malam Waktu malam lebih panjang di hemisfera utara Berlaku pada 21 Mac Hemisfera selatan mengalami musim sejuk

Berapakah tempoh waktu siang dan malam di Garisan Antartik pada 22 Disember? A B C D 12 jam siang dan 12 jam malam Mengalami 24 jam siang Mengalami 24 jam malam 16 jam siang

Berdasarkan rajah di bawah, alat tersebut digunakan untuk mengukur?

A B C D

Arah angin Jenis angin Angin lazim Kelajuan angin

10 Ciri pembangunan seperti rajah di bawah boleh dikaitkan dengan fenomena

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

2280/1

A B C D

Pulau haba Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon Hujan asid

11 Apakah aktiviti manusia yang menjejaskan keseimbangan ekosistem hutan paya bakau? A Rawatan sivilkultur B Pembinaan tukun tiruan C Pembinaan hotel dan chalet D Penanaman semula pokok bakau 12 Antara berikut yang manakah komponen abiotik dalam sesuatu ekosistem? A B C D Burung Cacing Cahaya matahari Tumbuh-tumbuhan

13 Pokok yang terdapat dalam tumbuhan semula jadi S ialah Suhu tinggi sepanjang tahun (27oC) Hujan melebihi 2 600 mm setahun A B C D Jati Mahogani Keruing Buluh

Tumbuhan semula jadi S

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

2280/1

14 Rajah di bawah menunjukkan kesan fenomena cuaca dan iklim Gas karbon dioksida meningkat Penipisan lapisan ozon Hujan asid z Jerebu

A B C D

Z merujuk kepada aktiviti Pertanian pindah Perindustrian Perlombongan Perikanan

15 Berdasarkan jadual di bawah, negeri manakah yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi ? Negeri Perlis Melaka Sarawak Negeri Sembilan A B C D Perlis Melaka Sarawak Negeri Sembilan Keluasan (km) 795 1 652 124 450 6 684 Jumlah Penduduk 204 450 635 791 2 071 506 859 924

16 Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penarik bagi migrasi dalaman? A B C D Kurang peluang pekerjaan Kemudahan infrastruktur Ketidakstabilan politik Pekerja dipindahkan oleh majikan

1 7

Apakah ciri kependudukan bagi negara yang mengalami penduduk berlebihan? [Lihat sebelah] SULIT

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

SULIT A B C D

9 Taraf hidup rendah Jangka hayat tinggi Taraf teknologi tinggi Kemasukan buruh asing yang ramai

2280/1

18 Berdasarkan piramid penduduk di bawah, apakah kesan yang dialami oleh Negara Y

I II III IV A B C D

Taraf hidup tinggi Penggunaan teknologi tinggi Taburan penduduk sekata Kadar kelahiran tinggi I dan II I dan IV II dan III III danIV

19 Apakah kesan kepada negara yang mengalami keadaan di bawah?

Kurang penduduk I Kos buruh rendah

Kekurangan tenaga buruh

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT II III IV A B C D

10 Kadar pengangguran rendah Sumber alam tidak digunakan sepenuhnya Pertumbuhan sektor industri yang lambat I dan II I dan IV II dan III III danIV

2280/1

20 Pernyataan di bawah merujuk kepada kawasan bertanda

II I

III IV

A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Penduduk padat Kawasan industri utama

21 Apakah faktor utama yang mempengaruhi petempatan tersebut? FELDA FELCRA A B C D Tanah pamah Keselamatan Governan Jaringan pengangkutan

22 Antara yang berikut, manakah faktor yang mempengaruhi konurbasi di Lembah Klang? I Perluasan kawasan II Pertambahan penduduk melalui migrasi 2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis [Lihat sebelah] SULIT

SULIT III IV A B C D Kemajuan sektor perikanan Kemajuan sektor petroleum I dan II I dan IV II dan III III dan IV

11

2280/1

23 Apakah langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan pulau haba bandar? A Membina Smart Tunnel B Merawat sisa kumbahan C Bandar dalam taman D Membina bangunan pencakar langit

24 Berdasarkan foto di bawah, apakah fungsi petempatan tersebut?

A B C D

Bandar Diraja Bandar Pentadbiran Bandar Perlombongan Bandar Bersejarah

25 Antara berikut manakah sumbangan luar Bandar kepada bandar ? I Menyediakan tenaga kerja II Mengumpul hasil pertanian III Menyediakan perkhidmatan pentadbiran IV Menyediakan peluang pendidikan tinggi 2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

12 I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2280/1

A B C D

26 Apakah kesan proses pembandaran di Malaysia? A B C D Peluang pekerjaan terhad Masalah sosial meningkat Migrasi bandar ke luar bandar Kadar kemiskinan menurun

27 Apakah kepentingan sistem perhubungan di bawah ?

A B C D

Mengurangkan kesesakan Menghantar maklumat dengan cepat Menghantar barangan dengan lebih cepat Mengurangkan pencemaran udara

28 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pengangkutan di Malaysia? I II III IV A B C D Air Asia JabatanKerja Raya LembagaLebuh Raya Malaysia Syarikat PenerbanganMalaysia I dan II I dan IV II dan III III dan IV [Lihat sebelah] SULIT

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

SULIT

13

2280/1

29 Apakah faktor yang menyebabkan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur? A B C D Taraf hidup penduduk bandar rendah Terdapat lebuh raya Kemudahan pengangkutan moden Bilangan pekerja bertambah ke tempat kerja

30 Antara berikut, manakah kelebihan perkhidmatan e-dagang di Malaysia? I II III IV A B C D Jualan barangan lebih murah Penjimatan masa dan kos urus niaga Penghantaran barangan lebih cepat Pergerakan penduduk lebih cepat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

31 Perkembangan bandar X dan Y di atas dapat dikaitkan dengan

A B C D

Arang batu Emas Kuprum Petroleum

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

14

2280/1

32 X dan Y dalam peta di bawah ialah kawasan pemuliharaan

A B C D

X Badak Penyu Harimau bintang Ikan kelisa

Y Harimau belang Orang utan Dugong Tapir

33 Berdasarkan rajah di atas, apakah sumber kumpulan X? SUMBER Sumber boleh diperbaharui I II III IV A B C D Bijih timah Petroleum Tanah Suria I dan II I dan IV II dan III III dan IV X

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT

15

2280/1

34 Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah pertanian mesra alam? A B C D Penggunaan jentera moden Penggunaan kaedah biologi Penggunaan racun serangga Penggunaan baja kimia

35 Apakah jenis pelancongan tersebut? Mendaki Gunung Kinabalu Menyusuri Sungai Rajang A B C D Ekopelancongan Pelancongan sukan Pelancongan bertema Agro pelancongan

36 Apakah kepentingan kegiatan akuakultur terhadap pembangunan Negara Malaysia? A Membekal sumber air B Mewujudkan petempatan C Mengurangkan pencemaran D Menyumbang pendapatan Negara 37 Berikut adalah faktor yang mempengaruhi sektor pembuatan FAKTOR

Ekonomi Faktor X ialah A B C D Kuasa beli tinggi Bahan mentah Taraf perintis Teknologi

Fizikal

Governan

Sosial

38 Apakah kaedah pertanian yang sesuai untuk mengatasi masalah hakisan tanah ? A B C D Tanaman pindah Tanaman kontan Tanaman berteres Tanaman berterusan

39 Apakah faktor yang mempengaruhi perletakan kilang tersebut? 2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis [Lihat sebelah] SULIT

SULIT

16

2280/1

Menapis petroleum di Kerteh dan gas asli di Bintulu A B C D Pasaran setempat Sumber bahan mentah Kemudahan pelabuhan Tenaga buruh mahir

40 Apakah kepentingan kerjasama ekonomi Negara-negara yang menganggotai pertubuhan di bawah?

I II III IV A B C D

Penggunaan mata wang tunggal Kebebasan cukai dan potongan tarif Meningkatkan pelaburan dan usahasama Kerjasama dalam sektor pembuatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV KERTAS SOALAN TAMAT

2280/1 2012 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

[Lihat sebelah] SULIT