Sei sulla pagina 1di 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT JAWA PELAN STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2013 - 2015 BIDANG ISU

STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK : RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) : MASALAH SAYUR DAN BUAH-BUAH KURANG DIMINATI. : Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi pelbagaian masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. . KPI TOV 1. Memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid tentang pentingnya makanan berkhasiat dan seimbang untuk kesihatan mereka 98% murid menyedari makanan berkhasiat untuk kesihatan mereka melalui makanan yang diberi. 85% PENCAPAIAN 2013 90% 2014 93% 2015 96% Meningkatkan kefahaman murid-murid tentang kepentingan makanan yang berkhasiat dan seimbang dalam kehidupan mereka. (Inisiatif) Strategi

BIL.

OBJEKTIF