Sei sulla pagina 1di 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA Tarikh/hari : Masa : Kelas : Unit Beruniform : Tajuk : Objektif : Pada

akhir pelajaran ini murid dapat: 1. 2. 3. Hasil Pembelajaran : Fokus utama : Fokus sampingan : Bahan bantu mengajar : Pengetahuan sedia ada murid : Elemen kreativiti dan seni pengajaran : Langkah Set Induksi (10 minit) Perkembangan (I) (10 minit) Perkembangan (II) (20 minit) Perkembangan (III) (10 minit) Penutup (10 minit)
Refleksi:

Aktiviti pengajaran-pembelajaran

Catatan