Sei sulla pagina 1di 8

1.1.

MINI-LINK E MINI-LINK E l 1 h thng thit b truyn dn v tuyn vi ba s, bao gm 1 module truy nhp (AMM) lp trong nh v mt khi v tuyn lp ngoi tri (RAU) v nten. MINI-LINK E c th c cu hnh p ng cc yu cu v dung lng truyn dn v phm vi p dng; n cung cp cc lin kt truyn dn v tuyn t 2 n 17x2 (34+2) Mbit/s v di tn hot ng t 7 ~ 38 GHz. MINI-LINK E c th c cu hnh cho cc thit b u cui vi ch khng c bo v (1+0), ch c bo v (1+1) hoc ch mch bo v vng (ring).

MINILINK E

Hnh 1-1: Cc thit b u cui MINI-LINK E. C th tch hp ti 4 thit b u cui MINI-LINK E trong 1 khi module truy nhp v c th kt hp cc cu hnh, dung lng lu lng v cc bng tn khc nhau. C th s dng phn mm iu khin vic nh tuyn lu lng gia cc thit b u cui, gim thiu lng cp s dng. 1.2. Gii thiu Thit b u cui MINI-LINK E gm 2 phn chnh : Phn ngoi tri, c lp hon ton v dung lng lu lng v h tr c cho mt s di tn khc nhau. Phn ny cha mt module ngten, khi v tuyn (RAU) v cc phn cng lp t ph tr. Module n-ten v khi v tuyn c th c tch hp hoc lp t ri. Vi cu hnh bo v (1+1), hai khi v tuyn v mt hoc 2 n-ten s c s dng. Phn ngoi tri ny c ni vi phn trong nh bng 1 dy cp ng trc. Phn trong nh, module truy nhp, hon ton c lp v bng tn v h tr cc phin bn khc nhau v dung lng v

cu hnh h thng. N bao gm mt Khi Modem (MMU) v Khi Ghp knh Chuyn mch (SMU) tu chn. Vi cu hnh d phng, 2 khi modem v mt khi ghp knh chuyn mch c s dng. Mt khi truy nhp dch v (SAU) tu chn c dng chung gia 2 my u cui. C th s dng thm mt khi u cho MINI-LINK (MXU) cho cu hnh d phng ring. Tt c cc khi trong nh c t trong mt t my truy nhp chung (AMM-Access Module Magazine). Cc t my truy nhp khc dng cho cc cu hnh my u cui khc cng nh cho cc nt mng gm vi my u cui cng c th c thit lp. H thng gim st v iu khin c tch hp s theo di lin tc cht lng truyn dn v cc tnh trng cnh bo.

Hnh 3-1: MINI-LINK E A: Khi ngoi tri B: Khi trong nh C: Cp radio 1.3. Phn ngoi tri Phn ngoi tri, dng cho cu hnh u cui 1+0, l mt khi v tuyn v mt n-ten. Cu hnh 1+1 yu cu 2 khi v tuyn v 2 n-ten. Thay v s dng 2 n-ten, c th s dng mt n-ten v mt b chia ngun. 1.3.1 Khi v tuyn C 2 phin bn khi v tuyn: RAU1 v RAU2. Chng c chung chc nng, nhng khc nhau v thit k c kh v cng ngh vi ba. RAU2 c tch hp cc mch vi ba cao hn. MINI-LINK E RAU1 v RAU2 l cc khi vi ba c khi thu pht tn hiu tn s v tuyn (RF). Cc tn hiu lu lng t cc khi

trong nh c x l v chuyn i sang tn s pht v c truyn qua chng vi ba. Tt c cc kt ni t v n khi radio c thc hin pha sau khi. C cc kt ni ng chnh n-ten, cp v tuyn v tip t. C 2 n LED pha sau khi ch th cnh bo v ngun (tt/bt)

Hnh 3-2: MINI-LINK E RAU1 v RAU2 Khi v tuyn c ni trc tip n ngten thng qua ng dn sng mm. Khi v tuyn c th lp ri v kt ni qua mt ng dn sng do n bt k ngten no vi giao din ng dn sng chun 154 IEC-UBR. Mt b cng c tu chn dnh cho vic lp t tch ri ny gm tt c cc dng c cn thit. Khi v tuyn c th tch ra v thay th m khng nh hng n s ng chnh ca n-ten. Khi ny c 2 bn l v cc cht lp t bng mt tay trong sut qu trnh lp t. 1.3.2 Khi n-ten RAU1 c ngten RAU1 c ngten RAU1 c ngten RAU2 c ngten RAU2 c ngten RAU2 c ngten compact compact compact compact compact compact 0,3 0,6 0,6 0,2 0,3 0,6 mt mt mt tn s 7/8GHz mt mt mt

Hnh 3-3: RAU1 v RAU2 vi cc n-ten khc nhau. Khi lp t ri, tt c cc ngten s dng c vi c RAU1 v RAU2 qua ng dn sng mm. Danh sch sn phm MINI-LINK E cng cn c cc ngten ln hn, 1,2 m n 3m nhng khng c m t trong ti liu ny. Xem thm chi tit cataloge sn phm, MINI-LINK E v E Micro. C th chuyn i phn cc gia dc (tuyn tnh) v ngang. Khi ngten c gn cht vi gi v khng cn phi tho ra trong qu trnh bo tr sau khi ng chnh. Gc nng c th chnh 13o vi ngten 0,2m v 15o vi ngten 0,3 v 0,6 m. Gc phng v c th iu chnh 65o vi ngten 0,2m v 40o cho ngten 0,3 v 0,6 m. 1.4. Phn trong nh 1.4.1. Hp module truy nhp (AMM Access Module Magazine) Hp ny c thit k lp vo 1 rack 19 hoc t my nm ngang. C 3 loi cao: 1U, 2U v 4U tng ng dnh cho 1, 3, 4 v 7 thit b theo danh sch di y: AMM 1U c th cha 1MMU AMM 2U-1 c th cha 2 MMU + 1 SAU AMM 2U-2 c th cha 2MMU + 1 SMU AMM 2U-3 c th cha 2 MMU +1 SMU + 1 SAU AMM 4U c th cha 4 MMU +2 SMU + 1 SAU C th tu chn lp MXU vo bt k khe trng no trong AMM 2U-3 v AMM 4U. Xem thm thng tin trong phn hng dn lp t MXU, EN/LZT 110 5088.

Hnh 3-4: Cc hp module truy nhp. AMM 1U c s dng cho mt trm u cui n c cu hnh 1+0. AMM 2U c dng cho n hoc i trm u cui AMM 4U c s dng cho cc trm c nhiu u cui hp thnh Cc AMM cng c th c lp t ngang hoc dc trn tng s dng cc thanh x. Trong cc t my vi h thng lm mt, cc khi c lm mt bng lung khng kh thi gia chng. C th gn thm cc cnh tn nhit vo hp tng tit din lm mt hoc gn mt ci qut trong rack. Tt c cc khi c lp vo hp t pha trc. Tt c cc n ch th, iu khin v cc giao din u ni ngoi u mt trc ca cc khi. Cc dy cp c i t bn tay tri sang bn tay phi nhn t pha trc. Cc hp c mt tm chn pha trc bo v cc dy cp, cc u ni v cc h thng iu khin. C th theo di cc n ch th qua tm chn ny. 1.4.2 Cc khi u cm bn trong

Hnh 3-5: Khi u cm bn trong ca hp 2U-3. C 3 loi khi u cm bn trong: Khi truy cp dch v (SAU) Khi Modem (MMU)

Khi ghp knh chuyn mch (SMU) Khi Modem (Modem Unit - MMU) Khi MMU l giao din trong nh n khi radio v cha cc b iu ch v gii iu ch. Mi khi v tuyn cn mt khi MMU. MMU c 4 phin bn: MMU 2x2 cho tc 2x2 Mbit/s MMU 4x2/8 cho tc 4x2 hoc 8Mbit/s (bao gm mt MUX 2/8) MMU 2x8 cho tc 2x8 Mbit/s (hoc 8x2Mbit/s (vi SMU)) MMU 34+2 cho tc 34+2 Mbit/s (hoc 17x2 Mbit/s (vi SMU)) Khi Chuyn mch/ Ghp knh (SMU) Khi SMU s dng vi cu hnh d phng 1+1 chuyn mch v/hoc ghp knh/tch knh cc lung 2Mbit/s. SMU c 3 phin bn: SMU Sw - Cho u cui cu hnh 1+1 Dung lng: 2x2, 4x2/8, 8x2 hoc 34+2 Mbit/s SMU 8x2 - Cho cu hnh u cui 1+0 hoc 1+1 Dung lng: 8x2 Mbit/s SMU 16x2- Cho 2 cu hnh u cui 1+0. Dung lng: Mt cu hnh u cui 1+0 vi 17x2 Mbit/s v mt cu hnh u cui 1+0 vi 2x2, 4x2/8, 8x2 hoc 34 +2 Mbit/s. - Cho 2 cu hnh u cui 1+0 : Dung lng: 8x2 Mbit/s - Cho mt cu hnh u cui 1+1: 17x2, 4x8+2 Mbit/s Khi truy nhp dch v (Service Access Unit- SAU) Khi SAU h tr cc tnh nng m rng nh knh dch v, giao din vo/ra cho ngi s dng v cc cng Knh Cnh bo ngoi (External Alarm Channel - EAC). C 3 phin bn: Basic: Vi 2 cng knh cnh bo ngoi, 8 giao din vo v 4 giao din vo/ra. Exp 1: Vi chc nng ca cu hnh Basic cng thm 2 knh dch v s cho mi terminal radio v Knh cnh bo t xa (Remote Alarm Channel). Exp 2: Vi chc nng ca cu hnh Basic, thm mt knh dch v tng t, mt knh dch v s cho mi my u cui v tuyn v Knh Cnh bo t xa (RAC). 1.5. Vn hnh & bo dng

B vi x l s theo di tt c cc thng tin cnh bo v truyn chng trn mt bus d liu m rng qua mng. Cc k s dch v c th truy nhp bus cnh bo ny bt k u qua mt PC theo di cc trng thi my u cui. Cng s dng bus ny, cc mch vng u gn v u xa, cc k s c th d tm li v thc hin cc bi kim tra qu trnh lp t. H thng bo dng tch hp ny c b sung mt knh dch v vi giao din s v/hoc tng t. Giao din gim st cc b (hin th v cng tc) trn MMU c s dng t tn s, tt/bt b pht, ngun cp v.v trong qu trnh lp t. Giao din ny cn c kh nng ch th nhng li u tin. Xem m t chi tit phn 9.2. Hai phn mm my tnh dng cho lp t v gim st MINILINK E l: + MINI-LINK Netman, dng cho gim st tp trung cc mng MINI-LINK E v C. + MINI-LINK Service Manager (MSM), dng cho cc my u cui trong mng MINI-LINK E v C, bao gm c lp t v tm li. 1.6 Hng dn ra lung trn phin krone - Truyn dn Mini-link c 16 lung E1, c phn b trn 4 dy lung gn vo card SMU. - Mi dy lung c 8 i (bao gm 4 i pht v 4 i thu ). - Cc dy ca 1 i c cng mu - Cc u lung s c lm trc khi chuyn n trm, phn ra lung thc hin theo hng dn sau: 1.6.1 Hng dn lm u connector lung

1.6.2 Hng dn ra lung trn phin krone:

Phin Krone s 1 Out(Pht)1-8

Dng Lc Dng Dng Lc Dng Lc Lc trng trng trng trng

DY 1
1 2 3 4 5

DY 2
6 7 8

Phin Krone s 2 In(Thu)1-8

Dng Lc Dng Dng Lc Dng Lc Lc trng trng trng trng

DY 1

DY 2