Sei sulla pagina 1di 69
3] Authet . . .. gee vol Unitatea culturala a tuturor Romanilor ” Jb AS51835 ~~ ROMANIA POPOARELE BALCANICE Die V. Arion, V. Parvan, G. Vaisan, Pericle Papahagi No si G. Bogdan-Duica. . we . Ne oo . ory ™ OrwOSz- 3S “ais PDoruiuee 1ON HOWDA BUCURESTI TIPOGRAFIA ROMANEASCA, STR. IZVOR, 14 PREFATA Racboiul baleanic a pus patriet noustre inteebarea: «hu- aude. ce faced Lice vei fi lar in piitur 2» Fold Inmea romeineased a dat réspuns. Liga penira unitatea cullarala a hituror Romdniiory bn dat iniv’o serie de conferints rostiie in doud seri in sede Ueneuiné renin sf in niulle adunidrh poputare. 4 parie din conferinge. cele mai curacteristice, se gitsese fo acest poltan. Merdingurile finn: de secfirte liged din ivald fara au dat qlas simpatici calde peniru [rafii din Macedonia si an pus in tumind clard inderescte nationale. ale vielii noustre de aici inainfe, Incoronaurea adundrilar @ fost mavele inveling din capilidd, inal Duminved. in {8S Nocmbre 1912. in sale Ejor Dintre eundaidrite timde aeoto de Romani distin wici numai doud: pe ale presedinielui «Ligeti». Regretdan ed na le avem tntreyi si ed. nefiind sienoqrafiate, [rebue sii ne gnuittamin cu nolele gazelelor. Trimifindi-le in lunw. eredem ca vorbirile si conferin- si. reproducem jele vor fi ined de folos acelui mare public care se inlereseazd de sourle popurulai roman de pretulindeni, . Bogdan-Duies, Prietenia noastra cu Bulgaria viiteare Prin pacea, care se va tnchcia, intre alianta baleanica si Turcia se va creid in Oricntul baicanic un nou «slatus-quo» la menti- nerea cartia, tn afara de cele doud puteri mari, Austria si Rusia, nu va fi direcl interesat decat unul singur dintre statele balcanice : Bulgaria. In adevar, Grecia va mai avea de luptat pentru unirea cu patria muma a insulelor dinspre Asia-Mica, precum si a unei parti chiar din liforalul Macedonic sau Asiatic. Serbia si Munte- negru, stranse in aceleasi céluse economice ca pani acum. de Austria, vor agita in Bosnia si Hertegovina, sprijinite pe parin- feasca prietenie a Rusiei. Cat priveste Turcia si Albania, ele vor fi de aici inainte remorcate de diferite puteri mari, ca Anglia, Aus- tria, liaia ori Rusio, neavand un cuvant hot&riter pe baza unei palitici pur nationale. Singura Bulgaria isi va fi indeplinit nu numai idealurile ei da unitate nationala, dar va fi cucetit chiar o sumé de teritorii sireine, cu caracter colonial, intinzandu-se pana la Marea Egee, cel putin intre Dede-Agaci gi Scres, dacd nu chiar pana la Salonic gi gol- tul Xeros. © intindere de caracter imperialist, mai departe cAtre Constantinopol, ii va fi facuté probabil imposibila de celelalte pu- teri, cari au tot interesul ca stramtorile sA fie in mana nei puteri maleabile ca Turcia. Cel mai primejdios element de desordine in Orientul Euro- pei se arati tnsi a fi pe viitor Romania. Nationaligtii romani ist manifesta de pe acum intentiile lor dugmanease fala de Austria si Rusia, dela ‘cari au de cucerit Banatul, Ardealul, Bucovina gi Basarabija. Unitatea de interese a Rusiei cu Austria in ce priveste apararea faté de dugmanul lor comun, Romania, le va face ca cel