Sei sulla pagina 1di 2

Piano

Minato saves Kushina

Naruto shippuden OST (episode 246)

YasuharuTakanashi

          = 60   
 = 60

 4
4
  4





4
 


 

      4        
  
4


 
  



  




 
 
 
         9     
  
9

    


 
 

 
   
 

 
  
 
 
              
 

 


 
14


 
 
 
 
 

 
 
 
              
 
   


19
   
 

    
 
 
 
  
 
 
 

transcribedbytakoyaki93

              
 

 
   

23
  
 
 
 
  
 
 
  

    
  
              
  
  
  
   
27
 
  
  
 
  
 

  
 
              

     
 
31
 
  
  
  
  
      

              
  
  
  
35


 








   
  
 
 
