Sei sulla pagina 1di 214
Carmen’Angelescu, Nicolae Baciu, Ovidiu Badeséu, Nicolai Buzduga, Constantin Chirilé, Marinela-Cristina Cimpoesu, Daniela Chites, Gabriela Constantinescu, Dorel Cosic, Mihai lonescu, Viorel Lupsor, Laura Marin, loan Marinescu, aver Moldoveanu, Daniel Nastruf, Ismet Omer, Ana Postaru, Nicolae Stanic’, Gheorghe Stoianovicl, Nicolae Suciu, Dorina Trifon, George Vlad, Catalin Zirna wo GHID DE PREGATIRE BACALAUREAT _. MATEMATICA - Mi1 > Profil: real, militar are : matematic’-informatica 13 SIGMA) p CALENDARUL Colabordtori: prof, Témfian Traian __prof, Pop Toan prof, Piciu Daniela prof. Stanciu Elisabeta examenulul de bacalaureat ~ 2009 prof. Cércu Anca prof. Stanciu Danie! prof. Popa Mihai prof, Tebies Toan ‘Sesunes unl - ule 2009 prof, Culic Camel 1-8 mai 2009 tf 12 huni 2009 pentru clase XILa Redactare: Dana Florina Nastase, Marius Ciocirlan 22-23 iunie 2009 Tehnoredactare: Camelia Cristea 23.24 junie 2009 © 24-25 tunie 2009 2 romind ~ proba A proba oral lratura materna - proba C~ proba oralé 26 ius 2009 Enunurile au fost publicate de M.E.CL. pe si isterului la data de 27.02.2009. a oa faoee pees Toate drepturile asupra rezolvat apartin Editurii SIGMA. 1 iulie 2009 © proba la alegere din aria curricular& corespunzitoare specializarii ~ proba E~ prob seis au ps 2 ile 2009, 0 probs la lege inte di corespuncttoaespecalizi practic 5 tlle 2009 or ISBN: 978-973-649-532-8 Sesiunen august - septembrie 2009 13-17 julie 2009 ‘fnscrierea candidatilor 17 august 2009 18 august 2009 ‘august 2009 21 august 2009 24 august 2009 25 august 2009 O probit la alegere din aria curricular& corespunzdtoare speci = proba E ~ proba scrish sau practicd 0 probs Editura SIGMA Sediul cent 26 august 2009 28 august 2009 30 august - 021-243.40.52; 021-243,40,35 omenzi@editurasigma.ro; web: www.editurasigma.ro tural@anticar.ro; office@ant i aprobarea calendar organizare gi desflgurare a exemenului de bacalaureat -2009 3 ‘a metodologiel de carro Programa de bacalaureat -2009 Matematica, TIPUL M1 Filiera: teoretici, profil: real, militar, specializarea: matematici-informatica 1. Statutul discipline’ la alegere |. Competente de evaluat 1. Folosirea corectd a terminologiei spe 2. Prelucrarea datelor de tip cantitati, ‘matematice ice matematicii in contexte vartate de aplicare structural, contextual euprinse in enungurt siarationamentelorin rezolvarea de probleme 4. Exprimarea si redactarea corecti si coerentd in limbaj formal sau in limbaj cotidian, a rezolvicii sau a strategilor de rezolvare a unei prot 5. Analiza unei situatii problematice si determinarea jpotezelor necesare pentru objinerea cconchuzici 6. Generalizarea| al de definire aproblemei area contextului i {in plus, se vor avea in vedere si competentele specifice din programa scolari, MIL. Continuturi multimea numerelor naturale N (sir). Functii; Ieeturi grafice. Funcfia de gradul I. Funetia de gradul al I-lea. Interpretarea geometrici a proprietailor algebrice ale funetiet de gradul al II-lea. Vectori in plan, Colini caleul vectorial in geometria plan’, Elemente de ti ‘rigonometriet si ale produsului scalar a doi vectori in geometria plana Clasa a Xa ‘Multimi de numere, Func(ii gi ecuatii, Metode de numirare, Matema financiare. Geometrie. (Nu se cer: Variabile aledtoare, scheme elasice de probabilitate: ‘schema lui Poisson si schema tui Bernoulli.) Clasa a XT-a Elemente de calcul matricial si sisteme de ecuatit iniare, Permutiri. Matrice, Determina Elemente de analizd matematied. Limite de functi, Continuitate. Deriv Reprezentarea grafici a funefilor. sa aXIa Elemente de algebra. Grupuri, Inele si corpuri Incle de polinoame cu coeficienti intr-un corp eomutativ (Q, R, C, METODOLOGIA ide organizare ¢t desfésurare a examenulul de bacalaureat ~ 2009 1, DISPOZITH GENERALE jecare an scolar, po re {4 MET, orpanizeas’ in flecare an gcolar o sesiune specialé de bac pentru elevi din elasa rancofone, M.E.C.T. nay francofond” pe 8 prezen Tternayion