Sei sulla pagina 1di 3

PK05

Pengurusan Panitia

PK05/3 SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA LAPORAN TAHUNAN PANITIA BAHASA INGGERIS 1. 2. 3. 4. 5. Nama Program Tarikh Hari/ Masa Tempat Objektif : Panitia Bahasa Inggeris : Sepanjang tahun : : SK Putrajaya Presint 11(2) : Melahirkan murid-murid yang minat dan menghargai Bahasa Inggeris serta membantu mereka meningkatkan tahap kecemerlangan dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. : Semua murid SK Putrajaya Presint 11(2) : Inggeris (MBI) bagi kerajaan. Di bawah dijalankan termasuk semua guru Bahasa

6. 7.

Sasaran Butiran aktiviti

a) Panitia Bahasa Inggeris telah menjalankan satu program utama sepanjang


tahun iaitu Program Memperkukuhkan Bahasa menepati dasar pendidikan yang disarankan oleh program tersebut, pelbagai aktiviti-aktiviti telah Minggu Panitia Bahasa Inggeris yang melibatkan Inggeris dan murid-murid SK Putrajaya Presint 11(2).

b) Aktiviti-aktiviti lain ialah penggunaan sisipan akhbar Didik oleh murid


Tahun 6 semasa pembelajaran Bahasa Inggeris, penambahbaikan prasarana Bilik Akses Kendiri Bahasa Inggeris, rakan membaca NILAM, English Day, dan Newspaper in Education (NiE). 8. Penilaian Program : 8.1 Kekuatan Program :

a) Aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa Minggu Panitia Bahasa Inggeris telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Ramai murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6 telah menyertai pertandingan dan program yang dianjurkan. b) Hasil kutipan jualan dan sumbangan daripada murid-murid dan guru-guru telah mencapai lebih RM 800. Dana tersebut telah digunakan bagi menyediakan hadiah untuk murid-murid sempena Minggu Bahasa Inggeris serta menambahbaik Bilik Akses Kendiri Bahasa Inggeris.

c) Bilik Akses Kendiri Bahasa Inggeris sudah dilengkapi dengan tikar getah,
pentas, serta buku-buku dan koleksi kertas peperiksaan Bahasa Inggeris. Bilik itu juga telah dicat bagi keselesaan dan menarik minat murid-murid. 8.2 Kelemahan Program :
Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00

PK05

Pengurusan Panitia

a) Semasa program dijalankan sepanjang tahun, tidak banyak gambar yang telah diambil. Jadi, ia menyukarkan proses dokumentasi untuk dijadikan bahan rujukan pada masa hadapan.

b) English Day tidak dapat dijalankan secara efektif kerana murid-murid


masih tidak berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris pada hari yang ditetapkan. digunakan oleh guru dan murid semasa pengajaran dan pembelajaran kerana bahan-bahan yang terdapat di dalam bilik tersebut belum direkod dengan nombor inventori. 8.3 Cadangan Penambahbaikan : a) Pada tahun yang akan datang, setiap program atau aktiviti yang dijalankan perlu diambil gambar sebagai bahan bukti dan rujukan. b) Aktiviti yang dilaksanakan perlu dimantapkan perlaksanaannya bagi memaksimumkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan guru dan murid-murid.

c) Bilik Akses Kendiri Bahasa Inggeris masih belum 100% sedia untuk

c) Segala bahan termasuk buku, carta dan koleksi kertas ujian atau
peperiksaan mestilah direkod dengan nombor inventori bagi membolehkan penggunaan atau peminjaman oleh guru-guru, selain memudahkan proses penyimpanan dan rujukan. 9. Dokumentasi Bergambar :

Penggunaan akhbar sisipan Didik oleh murid-murid Tahun 6 semasa pembelajaran

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00

PK05

Pengurusan Panitia

Pelancaran Minggu Panitia Bahasa Inggeris Peringkat Sekolah

Penyampaian hadiah kepada murid-murid sempena Minggu Panitia Bahasa Inggeris

Disediakan oleh: ... (Pn. Nur Humairah bt Hassan) Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Disahkan oleh: ... (Pn. Hjh. Norihan bt Karim) Guru Besar SKPP 11(2)

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00