Sei sulla pagina 1di 16

Conductibilitatea

Prof. Leon Zagrean, Catedra de Fiziologie "NC Paulescu", Fiziologie II UMF "Carol Davila" Bucuresti,

2010/2011

Un model tridimensional al sinapsei electrice: A. Sec ţ iune prin sinaps ă . Fiecare

Un model tridimensional al sinapsei electrice:

A. Secţiune prin sinapsă.

Fiecare din cele două membrane conţine câte o jumătate din canalul sinaptic. B.Conformaţia conexonului variază cu starea închis/deschis.

Sistemul excitoconducător

Sistemul excitoconduc ă tor
Sistemul excitoconduc ă tor

Conductibilitatea miocardica

Conductibilitatea miocardica

Viteza de conducere

- atrii

- miocardul de lucru- 0,3m/sec

- banda ant. interatrială

- căi internodale

1m/sec

- nodulul atrioventricular

- ventriculi

- miocardul de lucru- 0 3-0 5m/sec

,

,

- sistemul Purkinje 1,5-4m/sec Mecanism de transmitere a PA

- bloc(are) de conducere

Căi accesorii (S. Wolff-Parkinson-White)

- fsc. Kent - n.s.a.

i accesorii (S. Wolff-Parkinson-White) - fsc. Kent - n.s.a. la baza ventricular ă - fsc. James

la baza ventriculară

- fsc. James - n.s.a.

- fsc. Kent - n.s.a. la baza ventricular ă - fsc. James - n.s.a. f. Hiss

f. Hiss

- fsc. Mahaim -f. Hiss

- fsc. Kent - n.s.a. la baza ventricular ă - fsc. James - n.s.a. f. Hiss

baza ventriculilor

Mecanism de reintrare

arie de conducere scăzută cu bloc unidirecţional

A B
A
B

Functia de contractie si relaxare

miozină P I ADP troponină actină tropomiozină
miozină
P I
ADP
troponină
actină
tropomiozină

Cuplarea excitaţie-contracţie

Structura fb. miocardice

Structura fb. miocardice
Ca 2+ Reticul sarcoplasmic Canal eliberator de Ca 2+ (r anodina) y Tub T Canal
Ca 2+
Reticul
sarcoplasmic
Canal eliberator
de Ca 2+ (r anodina)
y
Tub T
Canal de Ca 2+
de tip L (dihidropiridina
Reticul
sarcoplasmic

Proteinele miofibrilare

- contractile: miozina, actina

- reglatoare: tropomiozina, troponina

- accesorii: titina, nebulina, tropomodulina

Proteinele miofibrilare

Miozina

2 lanţuri grele (2x200000)

- L=1700Ä, Gm = 480 000

variabilitatea formelor (izoforme):

ventriculi

- α-ATP-azică - rapidă

- β - -II- - lentă

- α+ β -II-

– f(x) muşchi, vârstă

- intermd.

atrii

A 1

V 1

A 2

V 3

V 2

Proteinele miofibrilare

Miozina -- 4 lanţuri uşoare: (4x20000)

- atrial ALC1 (fetal ventricular) - în H- trofie atrială - VLC1

- ventricular VLC1; VLC2

- rol: - interacţiunea cu actina

- activitatea ATP - azică

- adaptabilitatea inimii

Exprimarea genetică experimentală a lanţurilor grele miozinice

 

Stimul

Izoforma

 

exprimată

N

orma

l

α , β

Hipertiroidism

α

Hipotiroidism

β

Diabet

zaharat

β

Insuficienţă mds

β

Hipertrofie indusă prin supraîncărcare (fiziopat.)

β

Hipertrofie indusă prin exerciţiu (fiziologică)

α

Îmbătrânire

β

ventriculare

Proteinele miofibrilare

Actina - Gm. 42 000 -structura: G - monomer cu două legături variabile:- pt. ATP şi Ca 2+ sau Mg 2+ -F - polimer 7G – 385 Ä forme - α cardiac Cr. 1; - α scheletic Cr. 15 Rol: - activitatea ATP-azică a miozinei - se află în toate celulele eucariote şi interacţionează cu:

- miozina

- troponin-tropomiozin

Proteinele miofibrilare

Proteine reglatoare:

Tropomiozina Gm. 68 000;Lehrer-1948 forme: α, β

proprietăţi:

- conferă rigiditate filamentelor de actină.

- reglează interacţiunea A-M

Proteinele miofibrilare

Proteine reglatoare:

- Complexul troponinic - Ebashi -1965 - Troponina C - Gm. 18 000 - sit. I, II – Ca 2+ ; - sit. III,IV – Ca 2+, Mg 2+

- Troponina I - Gm. 23 000 -fosforilare Ser.p.20- afinit.TC pt. Ca 2+

- Troponina T - Gm. 38 000;

- leaga tropomiosina

- 30- isoforme

Proteinele miofibrilare

Proteine miofibrilare accesorii

- titina

- nebulina

- tropomodulina

disc Z disc Z linia M nebulina actină miozina titina Zona H tropomodulina
disc Z
disc Z
linia M
nebulina
actină
miozina
titina
Zona H tropomodulina
disc Z disc Z linia M nebulina actină miozina titina Zona H tropomodulina disc intunecat disc

disc intunecat

disc luminos (clar)

Tropomiozină TnT Tropomiozină Ca TnC 2+ TnT TnI Actina Actina TnC TnI Situs pt. miozină
Tropomiozină
TnT
Tropomiozină
Ca
TnC
2+
TnT
TnI
Actina
Actina
TnC
TnI
Situs pt.
miozină
Situs pt.
miozină
RELAXARE
CONTRACŢIE
miozină P I ADP troponină actină t i i ă
miozină
P
I
ADP
troponină
actină
t i
i
ă

ropom oz n

ADP Ca 2+
ADP
Ca 2+
45 0 1 2 3 4 Starea de contracţie
45 0
1
2
3
4
Starea de contracţie

Complex A-M fără ADP Rigor mortis

Cuplarea ATP ATP Decuplarea A-M 1 2 3 4
Cuplarea ATP
ATP
Decuplarea A-M
1
2
3
4

1. Cuplarea ATP- miozină

ADP P I 1 2 3 4
ADP
P I
1 2
3
4

Hidroliza ATP ADP, Pi fixate pe M

Modificarea conformaţiei M Formarea unghiului de 90 0

şi deplasarea cu 11 nm

2. Hidroliza ATP 90 0 P I ADP 1 2 3 4
2. Hidroliza ATP
90 0
P I
ADP
1 2
3
4

Cuplarea complexului M-ADP- Pi de alt monomer

actinic

3. Formarea complexului

A-M

Eliberarea ADP ADP P I Modificarea 1 2 3 4 conforormaţiei M şi deplasarea cu
Eliberarea ADP
ADP
P
I
Modificarea
1
2
3
4
conforormaţiei M şi
deplasarea cu 11nm
1 2 3 4 conforormaţiei M şi deplasarea cu 11nm 4. Deplasarea filamentelor actină ADP 1
4. Deplasarea filamentelor actină ADP 1 2 3 4
4. Deplasarea filamentelor
actină
ADP
1 2
3
4

5. Eliberarea ADP Starea de rigiditate

M şi deplasarea cu 11nm 4. Deplasarea filamentelor actină ADP 1 2 3 4 5. Eliberarea

de

miozină P I ADP troponină actină t i i ă
miozină
P
I
ADP
troponină
actină
t i
i
ă

ropom oz n

ADP Ca 2+
ADP
Ca 2+

Mecanismul contractiei musculare

Mecanismul contractiei musculare
Mecanismul contractiei musculare

Diagrama lungime-tensiune

1,8 µm 2,2 µm 2,8 µm T pasiva cardiacă 120 Ta scheletic ă 100 80
1,8 µm
2,2 µm
2,8 µm
T pasiva cardiacă
120
Ta scheletic ă
100
80
60
Ta cardiacă
40
20
T p scheletică
0
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
µ m
% din tensiune
activă maximă

Lungimea sarcomerului µm

Agenţi inotropi pozitivi

- Agonişti adr.prin β 1 R activează

prot G

- Glicozidele cardiace – pompa Na /K

- Ca 2+ extracel.

- Na + extracel.

- Frecvenţa cardiacă

AMPc

PKA

p om p a Na /K - Ca 2 + extracel. - Na + extracel. -
p om p a Na /K - Ca 2 + extracel. - Na + extracel. -
p om p a Na /K - Ca 2 + extracel. - Na + extracel. -

- Ca 2+ intracel.

p om p a Na /K - Ca 2 + extracel. - Na + extracel. -

Agenţi inotropi negativi

-Blocanţi canale de Ca tip L

- verapamil

- diltiazem

- nifedipina

2+

- Ca

- Na + extracel.

extracel.

- H + intracel.

i canale de Ca tip L - verapamil - diltiazem - nifedipina 2+ - Ca -

Funcţia de relaxare (lusiotropă) mecanism

- reglarea concentraţiei Ca2

- reglarea afinităţii Tn implica ii clinice