Sei sulla pagina 1di 372

:C7>

co

IVLIANI IMPERATORIS
EPISTVLAE ET LEGES

NOUVELLE COLLECTION DE TEXTES ET DOCUMENTS


publiee sous
le

paironage de lASSOCIATION

GUILLAUME BUDE
^?L-

IMP.

CAESARIS

FLAVII CLAVDII IVLIANI


EPISTVLAE LEGES POEMATIA FRAGMENTA VARIA
COLLEGERVNT RECENSVERVNT
L BIDEZ
ET F.

CVMONT

II'

<9S

PARIS
SOGlfiTE D'EDITION

167,

BOULEVARD

LES BELLES LETTRES N N T-G E RM S


I

LONDON
HUMPHREY MILFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS
NEW-TORE,

TOHOMO, BOMBAY

MELBOUBXE, CAPETOWS

SBANGHAI

1932

pft

(9

22

PRAEFATIO

Cum
fusius

ante hos quattuor et viginti annos de codicibus


in

editionibusque luliani

Actis Academiae Bruxellensis

egerimus^

hic

summam harum

disquisitionum

breviter complecti nobis sufficiet, paucis adiectis de libris

quibusdam manuscriptis qui post annum


tuerunt.

1898 inno-

Paulo post mortem luliani, curante fortasse Libanio,


coUectio facta est epistularum quas familiares ac sophistae a principe acceperant,

cum

responsis eorum^, quoet

rum nonnulla
et

nobls tradita sunt (n" 36

96

s.,

p.

i52

i54

s.).

Altera sylloge Alexandriae exstitisse videtur


vel

edictorum

epistularum imperatoris praecipue ad Chris-

tianos pertinentium,

qua ineunte saeculo quinto Sozo-

menus ad historiamsuam conscribendam ususest. Utramque, additis aliis epistuhs cum genuinis tum spuriis, una cum orationibus edidit bibhopola quidam ante medium
saeculum quintum, quo opera luhani omnia
(p. 3, 21 ss.) lectitaban.tur.
teste

Zosimo

Utrum

ex hac editione an ex

minoribus syllogis codices nostri fluxerint incertnm. Sea


manifesto hbrarii Byzantini pristinas series luliani opuscuBldez et F. Gumont, Rccherches sur
de lempereur Julien
t.

1.

J.

la

tradilion manuscrite

des Leltres

(Memoires publies par rAcademie


i

royale de Belgique,
2.

LVII), 1898.
ss.

Gf. testimonia Libanii et Eunapii, p.

VI

PRAEFATIO

lorum ad libidinem suam turbaverunt, multa consulto


omiserunt quae impia
suis
eis

videbantur, et

cum

in florilegiis

componendis
epistulas

styli

magis quam
eliam

sensus rationem
spurias,

haberent,

inaniores,

saepius

elegerunt, neglectis gravioribus*.


alio

Deinde

scribae, alius ex

libro,

suppressa supplere interdum conati sunt. Ita

effectum est utperraroin codicibus noslris ordo et

numerus

epistularum consentiant. Nonnulla quae hodie perierunt


legebantur aevo Suidae, cuius excerpta monslrant quanti
a Byzantinis

aestimarelur

lulianei sermonis

incorrupta

puritas, sed Tzetzes et auctor lexici,

quod

dicitur,

Vindosua

bonensis ex

his

tantum

quae servantur

epistulis

bauserunt^
Godiccs

Codicum omnium qui


X[II ineuntis, qui

luliani operapraebent, praestant.

tissimus est Vossianus Gr. in-fol. 77,

III, chartac. saec.

post orationes luliani

nunc continet
eo exstabant,

epistulas viginti septem. Plures

antea

in

nam

foHa

quaedam
fohis

in

media

serie et in fine avulsa sunt.

Quae nobis

128-139"* servatae

sunt, his

numeris

Graecis in margine codicis signantur (stelluhs notamus

quae interciderunt) a'iio,


:

*, y'

188,
i'

3'

io8,
''

s'

112,
)

i^'

107,
^>

33,
193,

r/

28,

6'

97

(p.

i54, 4-9),

190
v.r/

191

t^'

10'

19/1,

************,

180,

2o4, 75 b, 85,

1.

Vide

ex.

gr. infra p. i\ syllogcn

codicum

JKF,

vel

p. xii

descriptionem codicis Y, qui nonnullas spurias epistulas servat inlenostris similia nolamus. Gf. Epislolia etc., ed. H. Stephanus, Parisiis, 1677 (^H^cherches, p. 109 s.) et Graecorum velerum selectae brevesque epistolae, apud loann. Tornaesium, 161 2, ubi luliani

Eliam temporibus
talis

gras,

genuinarum autem brevissima plerumque excTpta suppedilat.

spurias plures epistulas

cum

geiuiinis paucis in

usam sludiosae iuvch-

editor rcpetendas curavit.

2.

Lexic. Vindobon.
profert

plum

s. v. "E/s [xoi yaptv (p. 54 cd. Nauck) exemquod utrum Luciani an luliani essct, editor incertum

reliquit.
'.ooAiavoa

Sed

in codice

Vindobonensi philol. Gr. 169

f.

2o4^

nomcn

manu prima
f.

in Xouxiav&a correctum est, et in libro gemello


legitur.

Vaticano 12

17'

Nauckio non adhibilo Xouxiavoj

PRAEFATIO
98, ***, 20I,
).^'

vn
46,
197,

196,

>;:'

9,

10,

200,

187,

198, 89

a.

Sequebantur olim fortasse


folia perierunt.
cf.

aliae epistulae,

nani
ff.

ultima codicis
'jS''-']^^''

De
ss.

ep.

89

b,

quam

praebet V,

p.
et

127, g

Hic codex madore

vermibus

ita est

pessiimdatus ut

multa iam vix ac ne vix quidem

legi possint.

Folium 128

iam tunc evanidum manus

saeculi

XIV

transcripsit et

novum pro vetere in.seruit codici (V*). Diibnerus, suco quodam usus utlitterarum lineamenta pallescentia in lucem revocaret, collationemfecit_, quam cum Herchero communicavit (V*^)*. Sed charta quam acido liquore illeverat ita
nigruit ut plura

nunc omnino obscura

facta sint.

Accura-

tissime codicem pretiosissimum contulimus et humanitate


praefecti bibliothecae Luji^dunensis

Gandavum missum
saec.

in

plagulis corrigendis adhibiiimus.

Codex Parisinus 2964 Vossiano descriptus est iam


nuUa
in vetusto

chartac.
a

XV

ex

codice

V- suppleto. Librarius nonquae

codice legit

oculorum acie

dispici,

quin etiam

folia tota

nunc nuUa possunt \ossiani nunc


Tsicolaus

dcperdita transcripsit. Sed multa verba iam tunc obscura


spalio relicto omisit.

Quas lacunas postea

Tur-

rianus

ope editionis Martinii (i566)

partim

explevit.

Habetautem

(ff.

i3i-i45'') easdemepistulas atque

Vos-

sianns, iisdem
adscriptis, nisi
if^'

numeris Graecis in margine a rubricatore

quod
ir/
1
1

inter ep.
1

81, CJ i52,
7.3'

et

194 et 180 servavit -.=' 4i, post duas paginas vacuas finem
180,

ep. 88,

ii4,

y-c'

54

et initiura ep. /X.'

quod nunc
i66-i83)

in

deest.

Ex U pendet codex
anno i54i
a Nicolao

Scorialensis T,

H, 5
;

(ff.

Murmuris

scriptus

item eicerpta

codicis Bodleiani Misc.

104 saec.

XVI

(ff.

079-895)

et

codicum duorum

saec.

XVI

bibliothecae marchionis de

I.

Cf. Hercher, Epistolographi Graeci, Didot, 1873, p. vii

s.

VIII

PRAEFATIO
et

Rosanbo (loo

io6 Omont) quibus insunt) epistulae


a.
Islis

io8, III, ii4, 89

omnibus carere possumus.


chartac. saec.

Codex Harleianm 56 10
ex Vossiano
(ff.

XIV
est

sicut

fluxit,

sed integro.

Dolenduni

scribam
epis-

212-217) priorem tantum partem exscripsisse


eius,

tularum quas praebebat exemplar

nempe

iio,

83, 188, 108, 112, 107, 33, 28, 97 (p. i5d, 4-9), 190, 191, i/i, 193, 19/i, 4i, 81, i52, III, 79, 97 (p. l52, i5-i54, 3), 167 (versus, cf. p. 218, 24 ss.), ii5, quarum

quinque (83, 79, 97, 167


tionis

et

ii5) desunt in U.

Collatione huius codicis a Graevio facta et margini edi-

Genevensis

a.

1606 inscripta usus erat Herllein

(jnargo Geneuensis),
collatio

cum

fontem eius ignoraret.

Eadem
collatio,

(manu

Francisci Guyeti scripta?) exstat in codice


[[i, saec.
fit.

Leidensi XVIII Periz. F, n

XVII. Quae

reperto libro Harleiano, inutills

Bassi)

Codex Ambrosianus L ^3 sup. (= n" 486 Marliniff. VP-VIl^ (chartac. saec. XIII) minutissimis
108, 97 (p. i54,
1.

litteruHs exaratas habet epistulas 188,

4-9), 190,

191, 193, 194, 4i,i52,

1 1

Ex eodem
est.

(iuo

Vossianus archetypo pendet, sed in his paucis quae nobis


ministrat,

hbro Leidensi interdum praeferendus


saec.

Codex Baroccianus 219 chartac.


conlinet epistulas 187, 188,

XIV,

ff.

246

ss.,

Libanii ad ep. 96 (cf.


1

97 (p. i54, 4-9), responsum p. i52, 6 ss.), 190, 191, 198, 4i,

1,

201, 75 b, 196, 10, 197, 200, 58, 73, 3i, 181, i83,

186, 206, 59 (mancam), 82 (mancam), 96, 78. Maiorem partem huius seriei usque ad numerum 186 ex ei^dem
fonte atque codicem

Vossianum derivatam
in

esse apparet,

nonnulhs epistuhs aut


in

omissis

vel deperdilis,
scilicet

aut

Baroccianum ahundeimmissis.Cetera,

206, 5^,

82, 96 et 78, ex archetypo codicum

NO

adiecta sunt.

Codex

Varsaviensis

bibhothecae comitum Zamoyski

PRAEFATIO
(120
Cimelia)
chartac.
IT.

II

200-213

saec.

XV

(cf.

R. Forster, Rhein. Mus., LIII, 1898, p. 5^7


i52, 6

ss.)

praebet

epistulas 187, 188, 97 (p. i5/i, d-9), resp. Libanii

ad ep.

96

(cf. p.

ss.),

190, 191, 193, 4i, II, 201, 75 b,

196, 10,

197, 200, 58, 73, 3i, 181.


esse

Eum

fratrem ge-

mellum Barocciani (B)

cum

ordo tum textus epistu-

larum aperte monstrant. Aliam familiam,


tate

cum

codicibus

BA

arctissima afBniefficiunt libri se-

connexam, sed multo deteriorem


chartac.

quentes

Codex Baroccianus b6,


ff.

saec.

XIV

exeuntis,

33

ss.
l^g

Codex Ambrosianus^
Bassi), chartac. sacc.

sup.

(= n"
ff.

78^ Martini-

XIV

exeuntis,

171-176, partim

evanidus

et lectu difficilis.

Godex Vaticanus i835, chartac. saec. XV, f. 166 ss. Codex Parisinus 3o35, chartac. saec. XIV, ff. 102io5,

In quibus omnibus inveniuntur epistulae quinque 190, 191, 36, 187, 188.

Ad
ff.

hos accedunt

Codex Barherinus Gr.

io3,

chartac. saec.

XV,
et

qui

ii3-ii6 continet epistulas 190, 191, 36, 187


responso Basihi.
Parisinus 3o44,

2o5

cum

Godex
teni saec.

manu Emmanuel Atramytff.

XV

scriplus, qui

i2-i3 habet epislulas 2o5

cum

responso Basihi, 36, 187.


a.

Godex Parisinus 9G7, chartaceus


piaebet ep. 36, 170.

1377, qui

f.

299

Codex Athous Iberon igS,


Cremonensis 12.228 (L.
6. '63

saec.

XIV/XV,
cf.

et

codex

=
227

n 172 Martlni), saec.

XV, ambo

ep.

18S praebentes (de quibus 186


s. et

Forster,

Libanii opera,

II, p.

ss.).

PRAEFATIO
Codex Vindobonensis philos. philol. Gr. i65, XIII/XIV, qui f. loo finera ep. 187 et
sex codices,

chartac.
ep.

saec.

188

habet.

Hos

cum ad lectiones hbrorum

huius

stirpis

describendas

JKFO sufficiant, neglegere potuimus, praeter


178, et Vindobonensem, quif. 100'
alio

Parisinumgoyadnum.
fonle,

partem epistulae 181 subiungit, recenliore manu ex


neqne eo contemnendo, descriptam.
luliani codicibus antiquitate praestat

sianiis

Omnibus B ^

sup.
f.

(= n"
107S.

81

Marlini-Bassi),

Ambromembran.
2o5

saec.

X, qui

praebet

luhani

ep.

cum

responso BasiHi, dein ff. 1 10-117 ep. 96 cum responso Libanii, 97 (p. i5/i, 4-9), 176, 28 (mancam), 177, 178, 1^7 (p. 210, 25 s.), 4i, 202, 59, 4, 193,
186, 191.

Eadem
Monacensi

fere

series

sed

exilior

reperitur
f.

in

codice

/490, chartac. saec.

XV,

120

ss.,

nempe 2o5
97
4-

cum
(p.

responso
154,
4-9),

BasiHi,

96
177,

cum
4i,

responso Libanii,

176,

202,

59,

Attamen

non ex ipso
archetypo

descriptus est Monacensis, sed ex

eodem
Fritz,

fluxit.

De hoc

codice

cf.

praesertim
Leipzig,

W.

Die

Briefe

des Bischofs
ss.

Sjnesius,

Teubner,

1898, p. i3

Eiusdem
quoque
saec.

sylloges

epistulae

duae

i-/.

twv s-i^toawv

'IcjX-.xvcj tsj r.7.p:i67.-.oj ,

sciL ep. l86 et igS, servantur

in vetere codice

Palmio 706 (Sakkelion), chartac.

XI/XII.
referendae sunt cpistuLie 96 et 176

Ad eundem fontem
quae in
codice

Laurenliano

LXX,

i3,
t!;'

chartac. saec.
et -r/ inserlae

XV,
sunt.

inler Libanii htteras sub

numeris

Apographum aulem
nus 90, saec. XVI^
f.

hbri Monacensis

est

OUobonia-

70

ss.,

nullius pretii.

PRAEFATIO
Partim cura Ambrosiana congruit
series

XI

epistularum

quam
^-

praebet familia codicum


'j

NO

Codex Neapolitanus 2 1 (lll, Aa, ifi), chartac. saec. XIV, f. 2i4 ss. continet =/. twv k-:z-z\(h') 'Icj/.-.xvcu -:j -xpxzxizj numeros 206, 3i, 96 cum Libanii responso, 97 (p. i54, 4-9), 4i, 190, 191, 78, iio, 112, 83, 188, 107, 33, 190, 32,09 (mancam), 82 (mancam).

Q
est

easdcm habet
ep.

Codex Harleianus 5635, chartac. saec. XV^, f. 62 ss. epistulas, nisi quod in fine ex Suida addita
106, et responsum
Libanii

ad

ep.

96

omis-

sum est. Ex Neapolitano tianus XXXI, 24.


leiano

descriplus esse videtur codex Laurensaec.

XV

exeuntis,

f.

1^9

ss.

Ex Har-

pendet

codex
circa
a.

Parisinus 2i3i,

chartac.
f.

manu
Ex
ss.

lani Lascaris

i5oo exaratus,

iS^

ss.'.
f.

Parisino autem 2i3i fluxerunt Parisinus 2832,


saec.

^9

XVI,
ff.

et

Vaticaniis Palatinus

i3i, chartac.

saec.

X\I,

I7'3 ss.,

quorum

varias lecliones adnolare super-

sedimus.

Partim

cum famiha NO
187) aCGnitate

(ex. gr. ep.

191) partim

cum

JIxFB

(ep.

g Parisinus 963, chartac. epistulae tradiintur quae

quadam coniunctus est codex saec. XV, quo tamen muhae


famiUis desunt. Praebet

in ilUs

enim

(ff.

42-5o)
:

cum aliquot numeris


i85,

Graecis in margine
6'
-;;'

adscri^tis
>x'
'.fj'

186,
8,
'.-/

193,

-;='

i84 (mancam), ^, 36, 109, '.i' 35, -' 33,


7.3'

191, 83,
-.t;'

189,
78,

195, 196, 190,

187.

Ex numeris

Graecis apparet

quattuor epistuias archetypi initio omissas esse.


^,

In codice Parisino 2765, chartac.saec.

XV,

tribuslocis

inveniuntur epistulae luliani


I.

a)

f.

72

ep.

2o5

cum

res-

Codice denuo sub examen vocato, agnovimus nos


p. 53)

falso

conten-

dissc (^Becherches,

leciiones praebere

quam

Parisinum hunc 3i3i interdum meliores O.

xri

PRx\EFATIO
;
.

ponso Basilli 6) f
y'35, o'et
la'

7 /i

ep.

36
:'

et

187;

c){r. iSa^^-iBS'
:

(cum
i'

numeris Graecis in margirie adscriptis)


e'

ep. a' 201, ^' 26,

18A, r'.i86,

61

c, r/

19/1, (/

ii5,

ii,

9, 98, 10, h, 96, 73, i5o. In secunda serie (ep. 36 et 187) ad classem codicum

75

b,

'.ji'

58, r/ 196,

iB'

JKr0

referendus est

et

prorsus neglegendus.
serie,

Multo

maioris

momenti

est

in terlia

ubi saepe ad

proxime

accedit, ita ut

eum

ex Vossiano descriptum esse


sequitur viam et
desunt,
scil.
:

credas. Sed

nonnunquam suam
c,

decem
26, 35,

habet epistulas quae nunc in


i8/i,

VHU
73
et

186, 61

II, 58, A,

i53.

Anno i885 A. Papadopulos-Kerameus


monasterii Deiparae (nunc

l\).-opiy.ri

in bibliotheca

nyz\q ) insulae

Chalces prope Constantinopohm

cellaneorum invenit in quo fragmenta

hbrum (n 1^7) misduorum codicum

chartaceorum luhani conghitinata sunt, ex quibus sex


novas epistulas edere
ei

contigit

Foha
viginti

2 45-2 65

ad codicem saecuh
servantur, numeris

XV

pertinent
in

quo

epistulae

iig-'-Ae'

margine

adscriptis,

unde constat quindecim

alias initio deperditas

esse. lUae sunt 28,

19/i, 54, 96, 36, 10, 4, 58, i53, 3i,

80, 192, 26, 8, 86, 35, 3o, 12, 19, 87.

Foha 273-277 ex aho codlce saecuh


Initlo

XV

avulsa sunt.

desunt epistulae novcm. Insunt numeri i83(finis),


('.e'

195, 186, 75 b, 4i, 201 187, deinde in foho

in

lacerato verba
(cf.

margine adscripto), 191, quaedam ep. i84 et


ep.

96 leguntur, postea
190, 188,
praeserlim
potius

cod.

X)

4 (linis), 58,

i53,

3i, 80, 192, 26, 8, 86, 35, 3o, 12, 19, 199, i3, 109,
112,

107.

Quarum
ita

epistularum multae,

et

genuinae,

amputatae sunt ut excerptae

quam

descriptae esse videanlur.


lec-

Epistularum quae utrique codici sunt communes,


tiones

tam similes sunt ut manifeste appareat ambos ab

PIIAEFATIO
eoclo!ii

XIII

fonle deriv;;los csse. In

aliis

niaxime nongruunt

cnm
fT.

scriplura codicis L.
Laiirenlicinus

Cudex
5u
ss.,

LYllI,

i6,

cliartac.

saec.

XV,
:

continet amplissimam

onmium quae

in libris

manuscriptis exstant syllogen cpistularum luliani

i86,

192, 97 (integram), 2o5 cum responso Basilii, i84, 182, ^o, 29, i8i i85, ep. 835 (Wolf) Libanii (cum falso titulo
,

.z-Shi-x-tzz

r.x-f.xpyr^,

7^ b, 4i, l52, 198, 201, 191, 187,

^6, 197, 19O, i88, 112, 33, 107, 199, i3, 109, 190, 97 (p. i54, ^-9)', 83, 110, II, ii5, 82, 195, i83, 36, 96

cum

responso Libanii, 176, 177, 202, 59, ^. Hancsyllogen

ex diversis exemplaribus coagmenlatam esse apparet. In


epistulis

75

b, iii,

201, 191, 187,

188, 112, 107, 199,

i3, 109,190, 195, i83, 36, codex


in ep. 36)

L cum Y

(aut

cum X

paene conspirat. In ep. 2o5

et resp., et in fine

(id est in serie ep.

L cum
vavit.

96 cum resp., 176, 177, 202, Sg, 4) plerumque congruit. Multa nobis solus L serInceteris autad BV autad II (ep. 186) aut adalium

AM

codicem hic Laurentianus

accedit".

De

singulis iudican-

dum

est.

Restat ut breviter de

quibusdam
I

libris

agamus qui
46o Martini-

paucissimas tantum epistulas praebent.

Codex Ambrosianus
Bassi), chartac. saec.
liardi a.
las

^9 sup.

(=
439

n**

XV-XVI, partim manu Michael Suf.

1A89 scriptus, servat

saec.

XV

epistu-

199, 200, 97 (p. i5/l, /i-9), Libanii resp. ad ep. 96. Codex Laiirentianus XXXII, 37, chartac. saec. XIV,
Kic textus codicis L,
sit,

1.

cum

servata
2.

in apparatu critico ut nullius


est

Memoratu dignum
(scil.

supra sub numero y' ep. 97 integra momcnti praetermissus est. i^hotium (Epist. 207) antiquam syllogen

epistolographorum
codicis

Phalaridis, Bruti, luliani, Libanii, Basilii,

Gregorii, dcnique Isidori Pelusiolae) legisse quae partim

cum

serie

(f.

ss.

Phalaridis ep.

f.

07

ss.

Bruti

f.

45

ss.

Libanii,

Basiiii, luliani, ctc.)

mirum

in

modum

congruit.

XIV

PRAEFATIO
Libaniiduas habet luliani,
scil.

inter epistulas
alia 8. Prior
I

187

et

post

ad familiam

JKP,

altera

ad

XY

perlinet.

Codex Laurentianus LVII, 34,


post epistulas Libanii
(fT.

chartac. saec.

XV/XVI,

2/io-u5o) sine intervallo praebet

luhani ep. i85

et 78.

Cum

Parisino

saepe consentit.

Libanius orationi suae

pro Aristophane

(XIV apud
;

Forster) epistulam luhani laudatoriam adiunxit (n" 97 cf. p. i55, 8 ss., et Recherches, p. 11 ss.) cum ea quam

imperatori gratias agens rescripsit. Antiquam illam dispositionem servaverunt nonnulli codices Libanii, ubi revera

hae mutuae epistulac orationem rhetoris pro Aristophane

sequuntur
F
f.

Codex Barherinus Gr. 220


89;
cf.

(II,
I,

4) chartac. saec. XV,


p. 28.

Forster, Libanii op.,

D
cf.

Codex

Vaticanus 9/41, chartac. saec.


ibid., I, p.

XIV/XV,

f.

43

orsler,
67
s.

228

s.

A
f.

Codex Laurentianus LVII, 20,


;

chartac.

saec.

XV,

cf.

Forster, ibid.,
S.

1,

p. 4o.

Codex Athous Laurae


saec. XIII,
f.

Athanasii Q, 128,

chartac.

62,

cum
;

Laurentiano

arto
I,

cognationis
et

vinculo conexus

cf.

Forster, ibid.,

p.

39

323

ss.

f.

Codex Neapolitanus i54 (II, E? 19) chartac. saec. XV, 47 s., quo carere potuimus cf. Forster, ibid., I, p. 332. Eaedem epistulae mutuae* et aliae quaedam luliani
;

reperiuntur ahquoties inter epistulas Libanii.


codicibus sequentibus
S

Quod

(it

in

chartac. saec.

Codex AmbrosianusC 6 sup. (= n" 1O6 Martini-Bassi), XVI, habet f. 90 epistulam 97 (integram)
responso Libanii,
et

cum
f.

post ahas, quae Libanii sunt,

99 ep. i84 mutilam.


De

I.

codicc Laurentiano
cf.

LXXXVI,

8, chartac.
i.

saec.

XV, quetn

neglegere potuimus,

Recherches, p. 83, adn.

PRAEFATIO
Codex
VcLticanus i353, chartac.

XT

manuConstantini Las196
ss.

caris annis

i462
f.

et ss.

exaratus, inter Libanii epistulas


i8/i ut in

continet (a)
ep. ep.

182 ep.

S mutilam, dein
;

f.

97

(integram)

cum

responso Libanii

(^)

f.

211

206, 96

(e Suida), 2o5

cum responso Libanii, 97 cum responso Basilii


221
ss.

(p. 154,-4-9),
;

^^^

denique (c) post

multa
codex
classi

alia

f.

ep. 181,

193, 191, 34, iQ^, 190.

In duabus prioribus epistulis (i84 et 97

cum
(6)

resp.)

Q cum

S conspirat.
est.

Secunda

series

partim

NO
R

adiungenda
(de quo
cf.

Tertia (c) ex

eodem archetypo

atque

infra) fluxit.

Codex Mutinensis 75 (oHmll, C, 8), chartac. saec. XV, f. 54 habet item ep. 84 (mutilam) et deinde 97 (integram) cumresponso Libanii. Pendet e codice Q.
1

Codex Laurentianus LVII,


f. 1

12,

chartac.

saec.

XV,

14

s.,

praebet epistulas 206, 96


4-9).

cum

responso Libanii,

97

(p.

i54,

Ex

codice

aut ex eius archetypo

excerptae videntur.

Codex Vaticanus 1467,


ss.,

chartac. saec.

XV/XVI,

f.

57

continet epistulas 206, 96

cum

i54, 4-9), 106, 2o5 cum responsum Libanii ad ep. 97. Textus persimiHs
(p.

responso Libanii, 97 responso Basihi, denique


est scrip-

turae codicis Q.
Tertia series (c) epistularum codicis integra in codice
ff.

reperitur paene

Vatuano

i363, chartac. saec. XVI,


190.

365

ss., scil. ep.

181, 193, 191 (manca), 195,

Vaticani

Q
58

hic codex

apographum

est.

In codice Heidelbergensi Palatino 356, chartac. saec.

XIV,

f.

ss., inter epistulas

variorum auctorum inve-

niuntur luhaniep. 196, 190, responsum Libaniiad ep. 96, 97 (p. i54, 4-9), 193, 191: Hicliber cum lectionibus codicis

Qquasisempercongruit, nisiquodep. ig^in

Q deest.

CoUectiones sunt gemellae ex eodemexemplari oriundae.

Codicem

ad ep. 191, 193, 195

et

196 adhibuimus.
6

xTi

PRAEFATIO
2o5 cum responsione, quae
vide quae p. 282,

Frequentissime in codicibus reperitur luliani ad Basilium

Magnum
copi.
p. 61

epistula

fertur, epis-

De quibus
notavimus.

18

ss

et

Recherches

Edictum n" i36brepertum


Marciano 366, chartac.
illud tradidit.
saec.

est

ab Hertlein in codice
f.

XV,

262^, qui

solus

Socratcs

Ad
^jjo

epistulas

quae a Socrate (n 60)

vel a

Sozomeno
optimos

Sozomenus

g^

tantum

traditae sunt edendas codices


p.

horum scriptorumadhibuimus(cf.
Item in describendis excerptis
torici vel

65

ss.

etp. 112 ss.).

variis

quae nobis iidem his-

Eunapius suppeditaverunt.

Suidas

Perraulta luliani epistularum excerpta profert Suidas,

quin etiam nonnuUasolusnobis servavit(vide indicemfon-

tium

s.

V.

Suidas).

Horum omnium

ad textum recen-

sendum nobis summa hberahtate opem tuht eruditissima femina Ada Adler, quae, novam etabsolutissimamingentis
lexici

editionem

mox in vulgus emissura,

nostras coUationes

recognovit et auxit. Hi sunt Suidae codices quibus nobis

utendum

fuit'

= Parisinus 2625 XIII/XIV, 2626 XII etXV; XIII B = Parisinus 2622, E = Bruxehensis ii28i,anni i^yS XV; G = Parisinus 2623, \\=z Parisinus 262^, XV XV = Angehcus 70 (G
A
saec.
et

saec.

saec,

saec.

saec.
2

8), saec.
;

M r= Marcianus
T =: Vaticanus

i/i8, saec.

XIII

S =r Vaticanus 1296, anni i2o5 881, saec. XV; V Vossianus fol. 2, saec. XII.

I.

Gf. J.

Bidez,

La

Iradition

manuscrite du Lexique

de

Suidas,

Sitzungsber. der Preuss. Akad. der Wissensch., Berlinjigia, p.

85o

ss.

PRAEFATIO

XVII

De traditione epistulae spuriae Galli Caesarisad lulianum


fratrem
cf.

p. 287,
ipsi

ss.

Omnes
dcteriores,

codices

contulimus,

praeter paucissimos
viri

quos pro nobis excusserunt

antiquae scrip-

turae periti, et saepe praestantissimos secundis vel tertiis


curis inspiciendos vel imagine phototypica

exprimendos

curavimus,

ita

ut de lectionibus variorum
toUeretur.

apographorum
quibus luhani

omne dubium
Tres

tamen

hbros

recentissimos

in

epistulae exstant inspicere nobis

non

contigit,
S.

nempe

co-

dicem Constantinopolitanum monastevn


chartac. saec.

Sepulchri 556,

XVII,
et

f.

90

ss.

(cuius notitiam Richardo

Forster debemns)
Patriarch.
exploravit
B'.6)aoOY^xr(,

codiccs Hicrosolymitanos Bibhoth.

3o6

et

873,

chartac.

saec.
(cf.

XVIII,

quos

Papadopulos-Kerameus
I,

'Iepoc:Ay;j,'.-:'.y.r;

p.

366

s. et

394).
descripti sunt,
ss., et

Denique duo codices ex Aldina editione


scil.

Atheniensis 1121, saec. XVIII,

f.

3^0
72
ss.

Oxo-

niensis

Grabianus i5, saec. XVIII,

fF.

Codicibus manuscriptis recensitis, de praecipuis editionibus breviter nobis

agendum

est.

Princeps

fuit

Aldina Epistolographorum
a. 1/199

quae cura Marci Musuri Venetiis


adhibuit

Graecorum prodiit. Musurus


deteriorem
codicis

Parisinum C,
INO
et

codicem

quemdam

famihae

apographum hodie deperditum

Vossiani, ex quibus quadraginta

octo epistulas ordine

nuUo

servato congessit. Pretii ahcuius est hodie

quoque
felicibus

Aldina ubi apographum Vossiani, in quo verba quaedam


postea evanuerunt,
sequitur.

Musurus ahqua

coniecturis sanavit, plura in peius mutavit.

In editione sua luhani (Parisiis, i566) Petrus Martinius

Aldinam

repetiit,

nisi

quod epistulam 60,

Socrate

XVIII

PRAEFATIO

servatam, ex editione Stephani (i544) post


inseruit.

nonam Musuri
i583) addidit
iii

Nonnulla menda sagaciter correxit.

Editio Martinii et Cantoclari (Parisiis,


in calce sylloges, loco
toria epistulam

quinquagesimo, ex Sozomeni his-

84 a, deinde ep. io8 (5o Hertlein),


1601) addidit
epist.

(5i), ii4 (52), et 89 a (63) ex codice Parisino U.

Editio Rigaltii (Lutetiae,


et

5^ (58)

82 (59) mancas
Editio Parisina

et in

unum

contractas, sicut traduntur

in codicibus lamiliae
a.

NO.
i63o cura Petavii emendata epistuet

hs antea notis adiunxit ep. i85, 189, 8, 109

igS (53-

57 Hertlein) ex codice Parisino E, ep. i83 et 181 (60 et 61) ex Barocciano B, ep. 88 (62) ex Parisino U et epistulam Galli ex editione Vulcanii (Theophylacti Simocattae

quaest.

physic.

etc,

Lugduni Batavorum,

iSgy).

Ordinalionem vel potius perturbationem epistularum in

hac editione adhibitam editores deinceps sequentes


nuerunt.
Editio Spanhemii(Lipsiae, 1696), cuius paginae in

reti-

mar-

ginibus
vit,

operum

luliani adnotari solent, nonnulla supple-

praecipue in ep. 89 a (63), vel ex coniectura, vel ex

Vossiano, qui

Spanhemio praesto

fuit,

vel ex coUatione

Leonis Aliatii

quam

frustra

quaesivimus.

Multa typo709) primum

thetarum seu editoris

culpa menda

irrepserunt.
1

In Anecdotis Graecis Muratorius (Patavii,

ediditexcodice Ambrosiano Aepistulam 09 (58) integram


et ep.

176, 177, 202 (64, 65, 66 Hertlein).

Fabricius operi suo Salutaris lux Evangelii (Hamburgi,

1731) subiunxit epistulas 182 (67 Hertlein), 4o (68), 29 (69), [835 Libanii (ed. Wolf)], 46 (3i), 199 (70), i3
(71), 36 (72),

192 (73), 97 partim(=74), 2o5 (75), 82 (59 integram)exapographo Friderici Rostgaard, qui eas in codice Laurentiano L vel [ep. 36 (72)] in Ambrosiano

invenerat.

PRAtFATIO

iix

L. H. Heyler (luliani imperatoris qiiae feruntur epistolae,

Moguntiae, 1828), novis collationibus usus, textum

saepe correctiorem praebuit et egregio commentario


instruxit.

eum

Sed

numeraret potius

cum libros manuscriptos quos contulerat quam aestimaret, lectiones saepe introe

duxit dubia fide fultas. Ep. 34 (76)

codice

Q
A),

deprompsit.

R. Hercher in Epistolographis Graecis (Parisiis, 1878)


luliani epistulas, codicibus

L (apud eum
et collatione

(L),

M,

Palatino i34 (F) inspectis,


siani
(V**)

Diibneriana Vos-

usus,

recensuit.

Ipse suo

Marte multa corex

rexit et ep.

90 (79) syllogae addidit. F. G. Hertlein (Hermes, VHI, 1874, p- 167

ss.)

Marciano 366 ep. i36 b (77), et C. Henning (ibid., IX, 1876, p. 267 ss.) ex Harleiano H ep. 79 (78) primum
ediderunt.
Hertlein in bibliotheca Teubneriana (luliani imperatoris

quae supersunt

etc.)

anno 1876 omnes epistulas luhani


et

suo tempore notas collegit


Vossiani,

varias lectiones adnotavit

quem

accurate recognoverat,

atque codicum
itaque apparatu

quorum collationes Hercherusei tradiderat,


critico pleniore nisus
et ipse argutis

textum puriorem

constituit,

quem

interdum coniecturis emendavit. Sed

cum

ne tentavisset quidem libros suos in classes distribuere,


recentissimorum errores

apographorum

iuxta

ipsorum
con-

archetyporum veras genuinasque lectiones


gessit et

inutiliter

deteriorum
est.

horum codicum testimonio fretus saepe


in

deceptus

Anno demum i885,


lium
p.

supplemento tomi
Graeci

XVI Annasyllogi

GonstantinopoHtani
ss.,

philologici

22

A. Papadopulos-Kerameus ex codicibus insulae


(i *),

Chalces

XY epistulas8o
et

86 (2

*),

19 (5*)

87

(6*) erutas pubHci iuris

3o (3*), 12 (4*), fecit. Eas posp.

tea repetiit {Rhein.

Museum, XLII, 1887,

i5

ss.).

XX

PRAEFATIO
Nobis quidem non sufficere visum
est,

codicibus quot-

quot innotuerunt
recognita,

collatis aut inspectis et affinitate

eorum
86

quam

firmissimo fundamento textum gravis(n"* 12,

sime affectum restituere, epistulas


et

19, 3o, 80,


;

87)
ss.
;

et

fragmenta

(p. 33, 4 ss.

169, 2

211

ss.

219,

262, 5

ss., etc.)

nuper reperta

inserere, lacunas
1 1

significare, et titulos

ad pristinam formam redigere (ep.

35, 36, 82, ii5,

i53, etc). Sed

manuscriptis passim traditae


efficiant
est

cum epistulae in libris minimam tantum partem

earum quae saeculo quinto lectitabantur, visum earum etiam quarum apud antiquos excerpta proferuntur vel memoria servatur, mentiones velfragmenta dis-

persa colligere. Porro,


legis

cum

quidquid principi placuit,

habeat vigorem

et epistoliis

ad familiares gravissima
edicta, illas

librarii

intermiscuerint imperatoris

quoque

constitutiones luliani quae in codicibus iuris insertae vel


in titulissive papyris' repertae sunt adiungere placuit, ut

omnia et privata
inveniantur.

et

publica scripta eius coniuncta

commode

Hanc indigestam molem quomodo ordinaremus diu multumque dubitavimus. Series quas codices praebent, librariorum arbitrio institutae, omnes diversae sunt, omnes absurdae.

Absurdior ordo editionum ubi, Aldinae

sylloges coUuvie recepta, paulatim, ut fors ferebat, novae


epistulae hinc atque illinc petitae accesserunt.

Quo

effec-

tum
tur,

est ut

secernenda copularentur, iungenda separaren-

immo

unius epistulae in duas scissae altera pars ab

altera longe divideretur",

idque nulla temporis ratione

1. Tardius quam ut eam adhiberepotuerimus pervenit nobis commentatio qua Ulricus Wilcken (^Zeitschr. der Savigny-Sliftung, XL!I,

192
p.

1, p. i5o ss.^probare studet edictum de auro coronario (n" 72 Ab, 84-87) revera Severi Alexandri esse. De quo alibi disputandum

erit.
2.

Cf. ex. gr. ep.


epistu/ae,

3o

34-36;

97

(=74-!t.

i4 Ilertlein) ctc.

Fragmentum

quodapud

Herllein,

I,p. S^i-Sga, invenitur,

PR\EF.\T10
habita,

XXI
inscripti.
ita

nulla

argumenti

vel

nominis

ut

omnia quasi temere ac


est,

fortuito collocarentur.
ita

In hac farragine traditio antiqua

fundilus turbata

ut pristinarum collectionum quae saeculo

IV

vel

factae sunt, vix ac ne

vixquidem vestigiaquaedam agnosci

possint.
liae,

Ut ex recognitione nostra elucet, singulae fami-

immo

unusquisque paene codex seriem praebet disic

versam. Itaque hanc confusam copiam

distribuendam

censuimus ut primum
nis divisa

vita

luhani certis temporum termiEpistulae


scriptae

exhiberetur (
est

luhanus Caesar factus

cum degeret

antequam

in Galliis

in

Illyrico ac sic deinceps)*,

deinde intra haec spatia epis-

tulae vel

fragmenta coniungerentur aut ad eundem horai-

nem

missa aut

speramus

fore ut ex rehquiis

quadam argumenti affinitate connexa. Sic operum AposLatae iam meet

lius appareat

quaha fuerint ingenium eius

consiUa

et

voluntatis post

regnum adeptum mulationes.


agamus
viris

Restat ut gratias

doctis qui in praepa-

randa hac editione, ante hos annos triginta incepta nunc

tandem absoluta, comiter nos adiuverunt


suis

et beneliciis

plurifariam

nos

devinxerunt.
Ratti,

Sacerdos
cuslos

scientia

ornatissimus

Achilles

tunc

bibUothecae

Ambrosianae, nunc pontifex maximus, item lohannes


Mercati, praefectus eruditissimus bibUothecae Valicanae,

aUquot codices
caverunt.

hucusque abditos nobis benigne indiviri

Descriptiones vel coUationes chirographorum


doctissimi H.
I.

nobis miserunt

BeU, F. Madan,
et

et

antebellumFr. BoU, losephus Heeg,


patefecit.

Ricardus Forster,

diUgens editor Libanii, qui nobis codicum suorum arcana


Praefecti

bibUothecae

Lugdunensis Batavae
edendum

revera pertinere videtur


iuit
1.
;

ad nostram ep. 89 et nobis hic

cf. p.

137, 9

ss.
ss.

Vide infra p. Sai

capiiulorum tabulam.

XXII

PRAEFATIO
Scato de Vries et Henricns Omont, pro-

et Parisinae,

pensa voluntate libros pretiosissimos Gandavum mittere

non recusaverunt, ut
nobis
liceret. J.

eos

commodius
libri

et

securius excutere

Bick imagines

Vindobonensis photo-

typice exprimendas curavit,


tulit J.

eodemque modo nobis opem

Boyens

in insula Chalce prope Constantinopolim.

Thomas W.

Allen et Henricus Lebegue

ignota apographa amicissime detexit

qui nobis quotiens eos

adii-

mus, indefessa cura nostras de lectionibus Oxoniensium vel Parisinorum codicum dubitationes suslulerunt. Ephraemi Syri locos a nobis laudatos in linguam Lati-

nam
sis

accuratissime transtuUt amicus et coUega Bruxellen-

M. A. Kugener. Quo nobis ad recensenda Suidae exAda Adler supra iam memoravimus. B. Asmus, qui saepe in nostra editione
cerpta auxilio fuerit egregia femina

nominatur, disquisitionibus
nos olim uti permisit. Amirus

nondum publici iuris factis iamdudum laborum nostropostquam Mediomendis texius


Paulus
1

rum

socius Leo Parmentier Leodiensis,

lanenses, Venetos et Florenlinos libros nobis exploravit et

partim conlulit,

in plagulis corrigendis et in
fuit sollerlissimus.

detegendis nobis adiutor

ho-

mas

collega Gandavensis et amicus, qui anie muitos


sui

iam

annos ingenii

acumen

in lulianeis

sanandis

summa

cum

felicitate

exercuit, frequentissime consilio et opera

nobis subvenit.

Denique Paulus
el

Mazon

Parisiensis in
fuit

hac edilione conficienda


expertissimus.
turni penso

polienda monitor nobis


beneficia,

Quorum omnium

operis diu-

iam peracto, grato animo recordamur.

COMPKNDIORUM GONSPEGTUS

Ald.

AUard

= Aldina editio supra xvii. = P. Aliard, Julien VAposlal, Paris, Lecoffre,


;

cf.

p.

3 vol.,

3^ edilion,

igcb-igio.
:

Biicheler

cf.

infra

s.

v.

Papadopoulos.

CAG

= Commeniaria in Arislotelem Graeca, ed. Academiae

Rorussicae, Berolini, Reimer.


C. Galil.

laliani imperatoris librorum conlra


coll. rec.

Cliristianos

quae supersunt,
1880.

G. J.

Neumann,

Lipsiae, Teubner,

Cobet ^C. G. Cobet, Annolationes criticae et palaeographicae ad lalianum (JSInemosyne, VIII, iBSg, p. 34i ss.) cf. etiam X, 1882, p. 62 ss. XI, ibid., N. S., IV, 1876, p. 191
;

i883, p. 367

ss.

FHG =

Fragmenta Historicorum Graecoram,

ed. C. et

Th.
alio-

Miilier, Paris, Didot.

Friederich

= Br.

Friederlch,

Coniecturae ad luliani

rumque eiusdem
Clausthal, 1873.
liercher

aetatis scriptorum

opera

Progr.

Gymnas.,

= [praetereditionemsupra

p.

xixmemoratam] Rud.

Hercher, Zu den Briefen lulians (Hermes, II, 1867, p. [\h~i ss.). iierllein [praeter editionem supra p. xix memoratam]

Fr.
p.

C.

Hertlein,

Zu

lulians

Briefen (^Hermes,

III,

1869,

309

ss.); cf.

eliam Progr. Gymnas., Werlheim, 1847, i85o,

i856, 1860 et 1873. Ilevler cl. supra p. xix. Horkel I. Horkel, Emendationes lulianeae, Diss. Berolini,
:

i84i.

Klimek

P. Klimek, Conieclanea in lalianum etc, Diss.

XXIV
Vratislaviae,

COMPEiXDIORUM GONSPEGTUS
i883, p. 21
ss.
;

cf.

etiam Progr. Gymnas.,

Leobschutz, 1888.

Koch

= W.
et

fur class. PhiloL, Suppl.

Koch, Kaser Jullan der Ahirunnige (Jahrb. XXV), Leipzig, Teubner, 1899.

Libanii Orat. vel Epist.


voll.

= Libanii opera,

rec.

R. Forster,

X, Lipsiae, Teubner, nisi numero epistulae apponitur littera W., quac significat editionem J. C. Wolfii, Amstelaedami, i^SS.

i-VUI

idartinius

cf.

supra

p. xvii

s.

A. Naber, Epistala critica de luliano (^lnemosyne, N. S., XI, i883, p. 887 ss.). Papadopoulos A. Papadopulos-Kerameus, Neae Briefe von lalianus Apostata(Rhein. Museum, XLII, 1887, p. i5 ss.,

Naber=S.

cum

Petaii

adnotationibus Francisci Biicheler). Cf. supia p. xix. cf. supra p. xviii.


:

PG

et

PL

= Migne,
series
J.

Patrologiae
F.

cursus

complelus,

series

Graeca (PG) et
Recherchcs

Latina (PL).
et

Bidez

Cumont, Recherches sar


t.

la

tradition manuscrite des Lettres de Vemfiereur Julien (^Memoires


puijli.es

par rAcademie royale de Belgique,

LVII), Bruxelles,

Hayez, 1898. Animadversiones in lulianum, quae in codice Reiske Batavo Lugdunensi Wyttenbachii n" 34 servantur. Schwarz G. Schwarz, De vita et scriptis luliani imperatoris, Diss. Bonnae, 1888. 0. Secck, Die Briefe des Lihanius zeitlich Seeck, BLZG geordnet (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der alt-

chrisilichen Literatur,

XXX),

Leipzig, Hinrichs, 1906.

Sintenis=C.
lians

Sintenis,

(Hermes,
:

I,

Spanheim
P.
gique,

cf.

Thomas

= P. Thomas, Notes
p.
;

1866, p. supra p. xviii.

Bemerkungen zu den Briefen lu69 ss.).


et

conjectures sur les lettres

de Cempereur Julien (Revue de Vinslruction publique en

BeU

1^9 ss.) cf. etiam Revue Belge de philologie et d'histoire, I, 1922, p. 18 ss. Weil II. Weil, Les leilres nouvelles de Vempereur Julien, ohservations critiques [Revue de Philologie, X, i8b6, p. i42ss.). Wyttenbach Dan. Wyttenbachii Epistola critica super

XXXII, 1889,

nonnullis locis luliani imp., Goeltingae, 1769, p.

34

ss.

SIGLA CODIGUM

= Baroccianus 2ig (p xi C = Parisinus 2765 D = Vaticanus 941 (p. xiv). E Parisinus 968 F = Barberinus Gr. 220 4i] (p- xiv). G = Laurenlianus XXXII, 87 H = Harleianus 56io = Laurentianus LVII, 34 xiv). = Baroccianus 56 (p. K= Ambrosianus 784 49 sup.] L = Laurentianus LVIII, 16 (p. M= Monacensis 490 Aa, i4] (pN = Neapolitanus 217 = Harleianus 5635 (p. P = Marcianus 366 (p. xvi). Q = Vaticanus i353 (p. xv). R = Heidelbergensis Palatinus 356 (p. xv). S = Ambrosianus 166 [G 6 sup.] (p. T = Ambrosianus 486 [L ^3 sup.] (p. U= Parisinus 2964 (pV = Leidensis Vossianus Gr. 77 (p. V- = ^ossiani manus altera. = GoIIatio Vossiani Diibneriana. W = Vindobonensis philos. philol. Gr. i65(p. X = Chalcenus iS^, pars prior Y = Chalcenus 157, pars posterior (p. Z = Ambrosianus 46o 49 sup.J r = Vaticanus i835
B
viii).
s.).

A ==

Ambrosianus 8i [B 4 sup.]
(p.

(p.

x).

(p. xi).

[II,

(p. xiii s.).

(p. viii).

(p.

ix).

[*i*

(p. ix).

xiii).

(p. x).

[III,

xi).

xi).

xiv).

viii).

vii).

III

vi s.).

V**

(p.

xii).

xii).

[I

(p. xiii).

(p. ix).

SIGLA CODIGUM

0 Parisinus 3o35 (p. A = Laurentianus LVII,


li= Patmius 706
<!>= Laurenlianus

A= Varsaviensis Zamoscianus (p.


ix).

viii s.).

20

(p. xiv).

(p. x).

LXX,

i3 (p. x).

b
c

= NO vel BNO. = ALvel AMvelALM.


rwGJK.

d=XY.

f= reJiv vei

^=:LXvelLY.

r=
u

BA.
vel V-II, scil. apograplia

= HU
[V"*

foliorum codicis
et,

V deper-

dilorum.

HU

Ald.] significat Vossianum

ubi iam legi non

polest,

coUationein Diibnerianam, vel apographa

HU,

vel

Aldinam.

Hami -<
Unci
[ ]
-|- '|-

> addenda delenda


locos

-c

" '^

Cruces
cant.

Stellulae^:**

mendosos necdum sanatos notant. lacunam in codicibus non notalam signifi-

Puncta indicant numerum litterarum in codicibus evanidarum (sed in LU numerum lilterarum quarum capax est spatium vacuum prima manu relictum). Numeris epislularum eos quibus apud Hertlein signantur inter uncos adiunximus.
Adnotationibus praefixus asteriscus scriplores designat qul
ex luliano hauserunt.

TESTIMOMA

Suidas.
^alcov
(p. 3o(> 5

>.

*'.

MouXiavoc;

6 TtapaBaxric; tcal d-ncaxdTric;. 'Pco-

^aoLXsuQ

.')3H

jialcov fiaoLXetq

C)
,

eYpav|j

touc;

TTpiE)(^EL

icaXou^Evouc; Kaloapoq 5e Touq aTto AuyouoTou 'Pco-

ETEpav

(5l6Xov TtEpi

t6v TpLwv

o)(r|^dTcov,

10

i5

KOI TO KoXoU^EVO Kp^VLO, Kol TOV LOOTtQyCOVa f| 'AvTl0)(L3"! C). TtEpl TOO TToBeV TO KOKd, Kol TTp6g k6v (p. 33" A Touc; aTtoLSEUTouq (Orat. \ 1), Ttpoq tov Kuva 'HpdKXELTOv TTQq KuvLOTEOv (Oral. VII), ETTLOToXdq TtavToSaTtdc;, Kal aXXa. Ammian. Marc, XV I. 5. ~ Sed lamen cum haec effecte pleneque coHigeret (scil. lulianus). nec humiliora despes.it, poeticam mediocriler et rhctoricam *-'' (ut ostendit orationum epistularumque cius cuui ijravitate comltas incorrupla) et nostrarum externarumque rerum liistoriam multilormem super his aderat Latine quoque disserendi sufliciens
:
;

Post multa enim etiam iura quaedam cormelius, amhagibus circumcisis, indicantia liquide 511 quid iuherent lieri vel vetarent. XXV, 4, i5 Liheralitatis eius tcstimonia plurima sunt et verissima, inter quae indicla sunt trihutorum admodum levia, coronarium indultum, romlssa dehita multa diuturnitate congesta, aoquata lisci iurgia cum privatis. vectigalia 20 civitatibus restituta cum tundis, ahsque his quos velut iure vendidere praeteritae potestates. Ibid., !\, 20 ^amque et iura condidit non molesla, absolute quaedam iuhcntia fieri vel arcentia, praeter pauca... (Cf.
:

sermo. XXII, lo, 7


rexit

in

etiam
3o

ibid., 2, 3).
:

Liban., Oral. XII (Elc; MouXlov6v), (J2 Toutcov 6e oTTdvTcov oTtlov ol XoyoL. TauTL ^xEv YP ^PY* <|>povf)OECoq, c{)p6vrjoiq Se Xoycov. oOq eSeE^co Trj il^uXH ''^Soav ISEav, touc; ^ev 5p6^c> x<i5poOvTaq, touc; Se o)(oXr) fjaLvovToc, ETiLOToXdc;,

TESTIMONIA

SiaXeKTLKOuc;. KdXXoq Incov Sv Tolq ^ev eykco^kx^elc;, Tolq Se TiElSeLc;. tolc; Se dvayKd^eLq, tolc; Se BeXyeLc;. Kal wlkSc;

Touq ^ev

pfjTopac; Tfj cf>LXoao(^iot. touc;

S'

aS

<t)LXoa6<|)ouq Tf|

pr|Tope'La;. ir\ TtOLTjaeL

5e d^(|)OTepouq. (SoTrep au touc; ttolt]Tdc; d^cfiOTepoLq eicelvoLc; Kal vf] Ala ye rtdvTac; ouc; e<|)r|v. SdTEpa c})covf] TEXeuTaTa E)(ouar)... 90... Kal el ye rtcoq evfjv
TtepL

aoL SeKa yXcbaaaLq eKTtepTteLV (|)covf]v. Tdq ertLaToXdq au^^d)(cov.


Ihid.,

ouSev dv cSeou tGv

aL^oc; Kal

XVI. KaTd
1

dno TQV
Ibid..

(scil. MouXLavoq.i alSeeTatpoc; Kal, t6 ^eyLaTov. Xoycov ouc; dSEXc|)ouc; Eyto te KdiceLVoq TLKTo^ev. b8ev. oT^aL, Kai. tolc; uaTepov uTt' III. 10 ...
1)
;

...

Te fiaaLXeuc;
<})covf|v

Tf]v

auToO

10

auToO TtertoLrnievoLq
:

XoyoLc; cvl tl Ttpoc; i^t^aq auyY^vec; kol cSo,EV Etq etvaL tcov TtcTtXriaiaKOTcov (cf. Oraf \\ 6}. 'AXXd jifiv vojiouq BaaLXeuaL SetvaL ^evptiSLov. Ihid.. i5i
. .

i5

e,eaTL

'^a.p.

'O TOUTov Ysvo^cvouc; dvSpcoTiouc; e^r|^Lcoa8aL. touc; Se TouTOLc; ^iev eoLKOTaq tSv TtdXaL KpaTouvTcov. XeXu^xevouc; 8c au8a5e'LO( SuvdaTou. TtdXLV Kupi-ouc; dTte<|)r|ve t6 Totq eu io e)(OuaL au^c})cpca8aL toO ^dTrjv tSv KeL|iEVcov enLXa^SdvctoOto
Ye. Touc; Ttpo

au^<|)cpovTac; Se ou pdSLOv. (|)povf]aeoc; Yotp fjSr) ScTOLOUTOuc; ^ev e8r|Kev. otc; cupEv. oote ^e^dXa

aSai KaXXLOv

ctc; (|)LXoTL(i'Lav i^YOU^evoq. IhuL. i~!i ... Slo tcov TtpaY^dTcov f]p)(eT0TtpEa6'LaLq dTtoKpLvo^iCVoq au^^vatq cTtl ^^lSc; i^^cpac;. TtoXeoLV l-nLaTcXXcov. aTpaTOTTcScov dp)(ouaL. TToXecov dp)(ouaL. <|)'lXol<; dTtoSrj^oOai,
:

25

(|)'LXoLq

cTiL5r)^oOaLV.

(ipaScLac;

dTtocf^atvcov )(eLpac; uTto-

Ypacpecov tco Td)(eL


:
. .

Trjc; YXcoTTqq. Touq Sc cKCLVou (scil. toO MouXLavoO; X6Udd., 002 Youq eaTLV lSclv Touq TtoXXouq Kal TtdvTaq otjv TC)(vr| ... 6 Sc TtoXc^Sv TE opoO Kal TtXdTTcov XoYOuc; Ttdaac; ^opc|)dc; 3o KaToXcXoLTtEv oTtdaaLc; ^cv aTiavTaq vlkov, Ta 5' auToO Trj Tcov CTtLaToXSv. ,'^0.'^. TaOTa cyco Xa^Bdvcov Ttapa(iu8'Lav TtopL^o^iat. S^d TouTcov u^elc; tcov cky^vcov Tf]v XuTtr|v otacTE. riatSaq toutouc; ekclvoc; d8avdTouc; KaTaXeXoLTTCv, oOc; ouk dv o )(p6voq SuvaLTo (icTd tqv ev Tatq aavLOLv e,<xXeL^;aL 35
.

)(pco^dTcov.
Ibid.
"Ep^iT]
.

WVS
.
.

'6~ TouTou (scil. toO MouXLavoO ^cXcl Sid Touc; ev TtaaLV elSeaL X^youc;. MouaaLc; Sc S^d
.

Td

cTtr)

Gf. etiain ihid.,


;

X\

II.

>.-. etc.

Episl.
cTtl Tcp

716 (Celso)
Ypa^'^"-

(if)

'^"''-

KaTrjYopoujiEvoc; (scil. a luliaiioj 5e 'napd toutco Kal Itl Ttp6Tepov TTapd


Yotp

40

Totq TTpcaBcaLv (oTa8a

S npoc; CKaTcpouc;
. .

eTTievy. oOttco

Suva^aL KaTaYVQvaL

e^auToO aicoTtf^c; rtp^Tcpov (lev ouv t6 Trjq (JaaLXcLaq pcYeSoq okvclv eTto^LCL Ypd<|>eLV, vOv Se Sf) Kal t6 KoXXoq tcov l^aaLXecoq eTtLOToXov SlttXoOv ttolcltSv
Trjq
.

j5

TK>TIMOM\

^66ov Kttl yip L Tot iXAa Ttap' i^l^^v, oXX' ou t6 ye <|)Sc;, baov ev Tolq ekeIvou. MaXicTTa yap ov Lajiev lct)(uv aviSp ouvEKCpaoc aa(|>r)VE'ia. Epist. i35o ^\ (Aristophaniy ^EmaroXac; 5e Taq ckeIvou !scil. luliani) Ttp6<; k\ie Kal rtpoc; ekelvov l^dq, xa.q ^ev TTe^iv|;co. tqk; Sk ou. KpiaeL Se cKdTepov laTai" Taq ^ev ydp ouSev Seivov (|)avfjvaL, Tdq S' tacoc;. (!t. Liban.. Orat. I,
.

>(}.

Eunap.. Fraijiu. i^. - E.rr. dc senientUs. j). ~y ed. Boissevain) ^Otl Trepl Tfjq aTpaTelac; Tfjc; KaTd NapSivov ttoXuTp6Tiou Yvo^vr|q KT'i8r)aL ^ev auToc; 'louXLavoq. oXXa 5e dXXa)(oG Kal Txpoq TtoXXouc; dva<|)pdicov ev eTtLaToXatc; 'cf. infra p. :>8 Kal Ttpoc; ttoXXouc; auTd scil. Td eauxS rteTipay^ieva) Sid t6v eTtLaToX6v ujivqv. Sophist., p. ^97. 2?^ i5 \'it. 'O Se auTOKpdTcop 'louXLavoq aiTtt (scii. Nvniphidiano) Kal Tr)v l^aatXLKr^v yXoTTav erteTpei|^e. Tatc; crtLaToXaLq cTtiaTfjaaq. oaai S^d tSv EXXr|VLKSv lp^r|veuovTaL Xoycov. Zosini., III. 2. 4 Td ^ev ouv FVTCuSev OLy^pi TtavToq tou 30 |5'lou 'louXLttvG Ttpa^^ScvTa cTUYYpa<|>cuaL kol TtoLr|TaLc; ev ttoXuaTi)(0Lc; YEypaTTTaL (3'l6Xolc; FldpcaTL Se tS fiouXo^cvcp C7uXXa6cLV dTtavTa tolc; Xoyoic; evTuy^^dvovTL tolc; auTou Kal Tatc; eTtLaToXalq. Qf.<p' Sv cveaTL ^dXtaTa Td KaTd Tiaaav auTS TtcTTpayueva Tf]v OLKou^evr)v TtepLXa6eLv. a5 Philostorg., appenJix II, p. 160. 1:4 ed. Bide^ 'YTtcp 5k TidvTaq dcrnd^r) Tluliane) tov I^Xlov Kal bpKov auT6v ftaai.XcLOV T^LBcaaL. avco tc KaL KdTco Kav Tatc; cTtLaT Xalc; Kaw Totq X6yoLc; Kav Tat<; npoaayopeuaeaLV ttoXu t6 c ^d t6v
lo
: .
.

"HXlov
3o

Cf. praeterea Photii Epist. 2.7.

EPJSTLLAE ET LEGES
1-3.

EPISTULAE SCUIPTAE A^TKQL AM lULIAMS CAESAR FACTUS EST

Ad Galium
lulian.. Epist. ad Allten.,

fralrom.

2~3

KaLxoi.
e<|>oItcov

^d Touq

Geoijc;

ouS' ovap

^JLoi

<|)avHlc; dSeX<|)6<;

TCETTpd)(EL (Ip^ kapoLKSi ^a-

her)" Kal ydp ovBk auvfjv

auxS ouSe
:

ouSe EBdSi^ov

Ttap' auT<jv, oXLydKLq Se lypacfjov Kal uTTsp oXlycov.

KaL TauTa ETraa)(v EYKaXouLiban., ifrut. \^ III, 25 ^Evoq ^EV oOSev oute ^el^ov oute IXaTTOv. nSq y^P ^^ Y^ (scil. o 'louXLavoc;) SLELaTTjKSL ^Ev Td8EX<|>oO OTaB^olq ttXeloaiv j] TpiaKoaLOLq. ypdjniaTa Se ETts^TtEv. ouSe TaOTa ttoXXaKig. TTpoapf]aEaLv opL^o^iEva ^i6vaLc; El uev ouv TtpoaEL^s tov vouv Tolq toOSe Ibid., XIl, .V) Tscil. ToO 'louXLavoOj ypdpiiaaLv 6 dSX<|)6g, f\\i dv vOv au^uyta TtpoaTaTSv, Kal ydp rjv oToq ou BaaLXEUcov fioaLXEUOvTa
: :

vouSetelv.

De

luliani cvnn Gallo disputationibus


el Pliiiostorg.,

cl".

Gregor. Nazianz.,
1

Orot. \y, oo,

III,

0.7

VII,

a, etc.

Ad Themislium.
Epistulae ad Tliemisiiinu quas signilical lulianus,
ojT) scriptac sunt.
:

a.

35^-

'AXXd Sf) t6 teXeululian., Epist. ad Tliemisiium, 209 D Tatov Ttpo TT^q ELc; Tf]v 'EXXdSa YEVOtivr)q i]H^v d<|)'L,coc;, OTE TtEpl tGv a)^dTOV. OC; aV stTtOLEV OL TtoXXoL, KLVSUVEUCOV EY" T9 aTpaTOTTEScO TiapE^EVOV. oTTolaq s^poLcpov ETTLaToXdc;

6
7lp6q,

I.

EPISTL'L\K
^Jlf^TL

OE vOv
f]

iTT0(ivf)a6r)Tl.
\

(iiKpov

TaTiEi.v6v

|iT|TTOTe ^Sup^iQV TrXf)pEig. Xiav dyEvvEq ky^ovactq


;

Cf. ibid..

266 D.
3

Ad

Libaniuni.

lulianuin et Libanimn f;ibi invicem liltcras niisisse antequam lulianus ad Caesaris dignitatcm promotus est, apparet ex Libanii Epist. .36g ('louXiavG Kaiaapu). p. '^^^, b ed. Forster 'EttelSt] oe (iaoiXEuq EicdXEaEv Eiq Koivcoviav T?\q dp)(f]<;, 9fj8r]v SeXv d<|)EXeTv Tfjq TTappr)ala<; cal jif] noietv a Ttp6 ToO TTpoc; avSpaToaoOTov YEyevrijiEvov. De primis Libanii ad lulianum litteris cf. etiam Liban., Orat. I, x^o:, Epist. i3 et Seeck, BLZG, p. AO7.
:

10

4-17.

EPISTLLAE

IN GALLIIS SCIilPTAE

4 [ep.

/46].

i5

Maternis bonis rruebatur lulianus iam cum.Vlbcnis s(udiis vacabat (fipts/. ad Athen., a-y3 B cf. |). 3o, 7), paterna auteni bona non recuperavit nisi postquam Caosar factus ost (Orat. III, Ti8 A). De largitionibus a luliano Caesare factis testimonium praebet Libanii Epist. 36() (p. 355, r^) circa a. 358 scripla (cf. Seeck, BLZG, [>. 3^5) Iv SuvaaTeta KaTaaTdq, Tcov TTaTpCficov dTTeaTr|q Totq Y^'^P'-t'^'-*^i "^^ t^^^ oiKcav SiSoiiic;, tG 5e dvSpdrtoSa, y^^ ET^P<t*, )(puaiov aXXco. .Snte annum 358, cum administrandis Galliis operani navaret (cf. p. 8, 17
;
1

30

sq.

Tf]v eTTiaToXf]v eTTiaupcov Tipoc; Xijyvov

yeYP"^'*) ^^'^"'^
:

2^

de Constantino, Constantii palre, nisl bonorifice (p. 7, 12 ToO Y^vvaiou (iaauXecoq) locjui auderet lulianus, scriptam esse hanc epistulam verisimile cst. In lllyricum ad lulianum venisse postea Evagrium infra (p. 33, j) videbimu.

EuaYpicopfjTopi.
426 d
SuYKTTjaeiSiov ^iKpov dYpSv TeTTdpcov SoBcvtcov l(xoLTTapd

3o

X
:

ALM = c

E
||
:

30 sic X 'jaypiw AMEom. CL 31 ouyA-riOV.o^.o^^ X -jY/.TTiOEioiov (o om. rubr.) C xXTiacio-.ov E aj-pcTrjatStov JYrjTTjatoiov (a om. rubr.) L post (jlixg 6v spatium vacnum duodecim fere litterarum C tioG^vTwv co?.ouvT(ov Xa6(I)v C om. M iaol 'jio: E om. G

AM

|]

||

11

ET LK(;ES
Tfjq Tf]6r)q ev Trj BiBuvia Tr)
of)

).-\

7 SISq^ii.,

SiaSeoEL SSpov

IXaT-

Tov

jiEv

f^

QOTE 6ivSpa Eig nepiouoiav

ovfjoai Tt

^iEya Kal

dTiO(|)f^vaL 8X6lov.

e^ov 8e ou TtavTdTxaoLv dTepTrf)

Tf]v S6olv,

427

EL ooi Ttt Ka8'


5

EKaoTa nepl auToO SleXBoi^l. rial^ELV Se ouS^v


ye^ovTa Kal Eu^ouotac;.
'ATTcbKicjTaL

KcoXuet TTp6<; oe ^(apLTcov

pev

Tf|c;

6aXdTTr|c; OTaSlouc; ou ttXeov eiKooL, Kal ovfTe I^tto-

pog

oi^Te va\jTr)q l;vo)(XeL

XdXoq Kal

uBptoTf^c; tco

)(^QpiCji.

Ou
b

^f^v d<|)r)pr|Tat
l)^et

Tdq Trapd toO

Nr)pEcoc;

^dptTac; TtavTeXQq,
etti

Se i)(6uv TTp6o<|)aTov dEi Kal dcmalpovTa, Kal

TLvoq

lo

dTTo
Tf)v

TQV Sco^dTcov
ripoTTovTLSa

TTpoEX8cbv
Kttl

Yn^*^4'^i

oi|^Ei

Tf)v

SoXaTTav

Tdc; vf)oouc; Tf)v

TE ETTcbvu^iov TtdXlV
Kal
lipuotc;,

ToO YEVvaLou

liaoLXscoc;,

ou

cfjUKiotc;

E<{>EOTcbq

ouSe Evo)(Xou^evoc; urto tcov eK6aXXo|ievciv etq

Touq atyta-

Xoiq Kai Tdg


10

^jd^jjiouq

aTepTTSv Ttdvu Kal ouSe dvo^d^civ

ETTtTrjSEtcov Xu^dTcov. dXX' ETtl

o^iXaKoq Kat 8u^ou Kal

TT6ac;

EucbSouq. 'Hou)(ta Se noXXf) TtEpt t6v tottov KaTaKXtvojiEvcp

Kal Etg To (it6Xiov

d<|>op6vTt,

EtTa StavaTtauovTt

Tf)v

oi|/tv
e^jiol

f)SiOTOv dTttSEiv etq Tdc; vaOc; Kal

Tqv 8dXaTTav. ToOto


<|>iXTaTov
e)(et

^etpaKicp Ko^tSrj
20

veco

^EptStov eS^Ket

ydp
Kfj-

Kal TTrjydq ou <f)auXac; Kai XouTpov ouk dva(|)p6StTov koI


TTOV Kal SevSpa, 'Avf)p 5e

ov

fjSr|

Tf)v Tt<xXaidv SKeivrjv ett6-

C
1

XY
-J.-zhr^Q
:

[Y

incipit
;i

15

s--]

=d
|j

ALM ^- c
;jlhv
:

E
j;, :

XE
:

StOavix
]j

om.

v.

c o'

|1

ovf.aa-.

Horkcl Hercher
|i

ivvofjia'.
j]

codd.

3 'iVjWi

'j>j.ow

X
||

^eXtiov

|]

-^av
j|

>
:

4 v.sJs^.Oottt'. X ojoev 0'j -).c:oja LM (sed in marg. -X:ov M) om. X oG X 6 oj r./.sov 8 toO ojt sic E om. C 9 aiipost ai-atpovTa 7/8 o'J [jtrjv Ovt; X transp. E <;;:aijovTa AMX ans&ovTa L 10 a-o om. X -poasXOojv oisTa-. X 12 i-sa-<oa c 13 0'.vE YV-o'yo'j o<{.e'. T-.a 'k6'^ou 14 /.a'i Ta; li>j.[LOJi o/Xou(jtvoa C saoaXXofJtsvajv c sij.6aAO|jts'vojv X v.i -iii C om. X Ta; 14/15 ovoaarsiv ts).c;wv /.jauiaTtov X 6yoixa{^0|i'vtov in: ;jL'./.pov C 15 ;jL;/.a/.oa A ;jLa/.a/oj X et, ut vid., Y, an ;jLaXa/r,;? cf. Hcsiod. Op. 4i 16 nsp'i tov to'-ov d
oj
o)^, oJ
:

supra srripto,

oJoi

]|

]|

]j

|]

]1

II

]|

]|

I!

II

i|

]|

|]

om. CcE
Tojto
Yap

jl

17

/.a-

st^/.TaTov

um. om. Y

CLM
jj

1|

18

i-'.oerv

Cd

,;

OiXaaaav
T

]|

18/19

18

xa.\

ante tojto add.

E;6cpt'3iov faclum est a^zziZ^-), ut


:

/^-.^jtaotov a

/.}xar<u

19 ^yp:5iov C nsoiov Hercher


)
|

5s

I.

EPISTLLVE
T^jiXv

9ouv SiaLTav, Kal ^X8ov ttoXXAklc;. Kal yEyovEV

ouk e^co

Xoycov

f]

auvoSoc;.
y^^PY'-'*''

^EoTL 5e EVTaOSa Kal

^t^T^ jiiKpbv uTT6^vT]^a,

<|>UTaXLa (ipa)(ELO. c^kpovaa. oTvov sucoSr) te Kalf^Suv,

KalouK
oljje

dvajiEvovTot TLTtapd tou j^povouTtpoaXaBsLV tov ALovuaov


T\

xa.q

XapLTac;* 6

[JoTpuc; 8e etiI

tt^c;

d^TiEXou Kai

ettI Tf^q

Xrjvou 8XL66^Evoq dTto^EL tcov p6Scov, t6 y^eOkoc; Se ev ToXq

428 TtLSoLq

rjSr)

toO vEKTap6c; saTLV dTtoppo^ "O^rjpcp TtLaTEuovTL.


etil

Tl SfJTa ou TtoXu YEY"^^^ ouSe


Tcov d^TTsXcov
:

rtXE^pa ttovu TtoXXaTOLou'^EC3p'fbq Y^yovo' Ttp^^uetti


(pi-

Tu)(6v ^EV ouSs

k^^cc)

lo

^oc;. dXX' etteI E^ioi vT^(|)dXLOc; 6

toO ALOvuaou KpaTfjp Kal

TtoXu

TQV

Nu^C|)QV SeETOL,

OaOV ELq E^aUTOV Kal TOU<^

Xouc; (oXiYOv 8e iaTL t6 ^pfj^a

tSv dvSpSv) TtapEOKEuaadKEc})aXf), SlSco^l ^xLKpSv

1*^^.

Nuv

Sf)

aoL SSpov,

co

<^'iKt]

^ev
l5

oTtEp EOTi. )(ap'LEV Se (piKc) Ttapd <|)lXou,

olkoSev O^KaSE,
Y^YP^"^*"' <SaT,

KaTd t6v ao(pbv

TTOLr|Tf)v

nivSapov.
e'l

Tf]v TTLaToXf)v ETTLaupcov Ttpoq Xu)^vov


TL f)^dpTr)TaL,
\JiT]

TtLKpSq ,eTa2^,

tiTjSE &>q pf^Tcap j5f)Topa.

'Aypoc; 'A)(aL^EVLSou t6 Trpiv ttote, vOv Se MEvlaKou.

dXXoTE
8 Homer.
.

S' kE,

ETEpou ^ETaSfjao^aL ELq STEpOV


15
sq. Piml. 01.

20

009

\'

VI 99

cl

VII

'4.

C
1
y.a\

XY = d
r;A6ov
|i

ALM = c
: ]]

E
||

om.
o-Ii'.

cett.
fj

za'i

2 gjvooo; om. Y A y-^zaXkx C 'jUT;a V om. CcE 5x1 om. d 5/6 "ooi/.aOiTv tov
j]

|]

Tc

1
:

o-.ovjaov

Tai yiy.-x^j X: -poiAao^iv xov oto'vuoov olc'. Taa ya^j-.Taa CcE om. in spatio vacuo quaftuor littcrarum 1 7:poaXa6iIv" t6v Aiovjjov Cf^' zal Ta; /apiTa; Marlinius zat d sv 7 Twv iTZ: d

9/10
-o/.'j

'0;ir[ptu

]|

]]

)]

of^Ta

om.

add. \

]i

-oaXvj

9/10

~o).J:

|]

-.^TEUTiov

rfiri

o-j

6 TotOJTO:
]]

a;j.;:)>f'iv

9 oi post (sed postea maluit


-o)>u
]]

f,

TotaJTr, a';.-Ao;) Ilercher

11/12 iTZi'. o=:Tat Hcrcher


]]

]j

10
-jLOt

|xjv

0Tat

om. Y
:

]]

11

'x
]]

]|

om. E 10/11 ::apo'6u[iO<j oi eaTtv C 12 OESTat


]]
:

13 avopojv
]!

iypcov o

13/14

-ap-s/.'jaa(jtr,v
]]
:

G
]]

]]

of cetl. oioa);j.t ante owpov transp. E fo au C 17 om. Y 17/18 waO' oxt E ojcts i\ L w-jTS M 19 sq. lioc epigramma (aoii-OTOv Anihol. Pal. IX 7^), quod (posl pr^Topa) soli praebent codd. d, ulnim lulianus ipsc fini epislulae snhiunxcrit an lector quidam, diiudicare noluimus 19 Mvt--ou AnthoL

14

OT^

-t3Jpojv

]i

Ij

];

i:t

lkces

'i-s

xi yap EKELVoc; ex^^-v ps tot' ^eto Kai rtaXiv outoc; otETau' eI^I 5'lycb ouSevoc;, dXXd Tu^t^c;.

Ad
Cr. lulian.. Kplsl.
.'u)

Pliilippuin.

r<^LX[Tmcp), infVa p. 4^>,

23

'Eyo

vrj

Touc;
T)

SEouq etl Kaiaap wv IriEaTELXa

aoi, ical vo^il^co tiXeov

OLTXaE,.

6-7

Ad Ex

I.ihaniuni.

Seeck.

rum
i5

quae circa a. .'>riS scripta est (cf. rragmenla quaedain eruere licet litleraluliani ipsius, quihus respondebat sopliista Antiocbcnus.
cpistula Libanii 069.

BLZG,

p..')4o),

Liban., Epist.

36i)

(MouXiavcp). p. 354, if ed.

Forster:

AuTo yotp Tou9' o au c|)r]g, 6q al tcov aTpaTrjySv ettlaToXalfSpaxEtotLSLa TOTtpaTTELV, ItielBe ^e Kal auTov auaTsXXsLV Ta Ypd^p.aTa, ElSoTa uc; oaTLc; UTt' davoXLac; ouK EX^"- l^cxKpd ETtLaTEXXELV, KOLV utt" dXXou paKpd YpdcbovToq EvoxXrjQELr). Nuv ouv. sTtELSf] ^E napaKaXEtq slq ^nKoq,
unaKouao^aL. Kai aoL auyxcxLpco TtpoTov ^ev otl Td oTtXa X<^v Iv y^Epolv ouK ,EXuaaq Trjv TtEpl Xoyouq aTtouSf|v, dXXd t^dxr) ^EV uc; ouSev dXXo Spcov, Cr\q Bk ev 3l6Xlolc; wc;
dcpEaTr) Kcbc; ^dxr)J;. 7

20

>.'\ m. Augusti a. 358) ct incendio ( per tjninfjur dies cl nocles Aminiaii. Marc, XVII, 7, 8) vastatam in epistula ad Libanium scripta lulianus deploraverat, sicut ex sopbistae rcsponso pattt Liban., Epist. .3.i ("louXLCivS) 'AXXd aoL t6 ^ev aco^a. (ig 3o Etif]vuEc;. S^d TsXouq exol, Trj XuTtr] Se cpdp^aKOv eXSol Ttapd ToO 8eou, ^SXXov 3e t6 ^ev tl Tfjc; XuTrr^q SslTaL Osou, t6 Se u^ieXc; Optv auToIq TtauaaL KupLOL. To jisv ydp dvop8SaaL Tf]v TtoXLV etol^ov. el BouXr|BELr)TE, Trjq S' ETtl Totq TE8vSaLV dSu^ilac; !, oupavou rtoSEv eXSol Trapa^uBLa. Ma35 KapL^co Se EycoyE Tf]v NLKO^f]5ouc; KaL KSL^EvrjV eSel ^ev ydp laTdvaL, TSTL^r^TaL Se b^coq TtEaouaa SdKpuac aotc;.

20

iNicomediam lcrrac motu (dic

8 [ep. o.)j.

Eumenium

el

Pbarianum quos ante quattuor annos

et

lo
tres

I.

EPISTLLAE

menses

(v.

habuerat (v. persequantur.

a/j),

sq.) in Asia vel Alhenis condiscipulos lulianus hortatur ut studia acri animo
a.
a.

Cum

H55 359
441

reliquerit,

Athenas circa mensem Septembrem hanc epistulam post mcnsem Docrmbrem


potuit.
KttL

scribere

non

'

Eu^Evlcp
El
Tic;

tpapiavQ.
(f)LXoao<})Lv

u^Sg

TtETteiKev
f^

otl toC

ettI

o)(oXf^c;

aTTpaYtJiovcoc; eotlv t^Slov

XuolteXeotep^v tl Totq dvBpco,aTiaTS"


KaBoiTtEp
eI Se
<|)X6f,

TioLc;.
r\

r|TtaTr|^EVoc;

auToc; Kai
^f]

^evel Ttap u^iv

TTaXai TrpoBu^ia

Xa^Txpd Taj^ECoq

dTTEoST].

jiaKapiouq
fjSr)

Ey^Y^

^pSc;
\ir\v

uTtoXa^Bdvco.

TsTapTOc;
ETt'

EVLauToc;

TtapEXf]Xu6E Kal

outool TplToq

auTfi

o)(eS6v, kE, OTOU Ke)(^QpLope8a i^^etc; dXXf)Xcov. 'HSecoc; S' av


EOKEL[;djlT]V Iv TOUTCO TTOOOV TL TTpOEXr|Xu8aT.

Td

Se E^ld, EL

Kal c&6eyyo'l^t]v 'EXXt}vlot'l, 8au^d^eLV d^i-ov ouTcoq eo^Ev

1;

EK6e6ap6apco^evoL S^d
XoylS'lcov, tir)SE

Td

y^^apicx..

Mf]

KaTac^poveiTE t65v
TToifj^iaaLV ojil6 Se

d^eXeLTE pr|TopLKf^q ^T]Se toC

Xelv eotco Se Kal tSv [iaBrj^dTcov ETTL^EXELa ttXelqv,


Ttfiq

TTovoc;

tSv 'ApLOTOTEXouq Kal

nXdTcovoc;
Kpr^TTLc;.

SoY^idTcov

ETTwrrfj^T].

ToOto

IpYOv

eotco.

toCto

SE^eXLoq,

-<

oiKoSo^^La. OTEYr|"

ToXXa Se TtdpepYa, ^eTd


r\

^e'i^ovoc;

cmou-

Sfjc;

Ttap ujiSv eTtLTeXou^eva


vf|

Ttapd tlol Td dXrjBSc; epYOt.

"Eyco

Tf)v

Beiav

S'LKr|v ujifiq

aq
1^'-

dSeXcfiouq cfiLXQv
<^'JH4''-'^T^""'-

TaOTa
"ndvu

L>^iv oup^6ouXeucd" y^Y'^^"'^^ Y^^P

''"-

*7

S7:i

ayoAf; arpaY'j.6v"):

oC/.o-JO-^ir/

Suidas

s. v.

'Kizl 'syokfiC.

E
6
Libanii
VjS^wv

XY
X X dG

=d

G
sap-.avw

ej|ivtco /.a\

EY
E
jl

om.
||

X
E"

has litteras sine litulo intcr


ti;

epistulas
Ij

praebet

9 ajTo: om.

dG

il

11 T:-:ap-oc
E^OTE

11

a-saosaOrj

E^OTOU

||

o'E: om.

14 -poaXriXjOatE cett. 14
jj

9 i^ar.ix-i om. Y 8 dG Citxa; jytoy; transp. om. Y 13 x/o6v om, X


||
||

'|

|j

':y.i<\>a.i'j.r,y

?
|]

Hertlein

|j

;waf.c;

7.0.1 t

t6 oi sjiov (cf. lulian. 77 D) Hertlein 14/15 1 xat E 16 o;a Ta y<o;:'a om. Y 16/17 /.a-aspov^TE et apiiX^T^ d 20' ir,ia^r[ij.r, dG G 21 ir.-.o-rl^TiC E '(Jt: 11^18 xal om. E -aiy.a 22 ipva om. Y 22 -ap' ujjlTv G 23 'ftXto dG TUTa
AT]Xu6aT
II

G
il

i]

li

!|

||

||

J!

||

p. 11,

2 Au7rr|aoaa: om.

\\

24 YeYOvaat X

ET LEGES
Cf>lXoi.

8-9

n
(iTtl.6oO VTOq
eIc;

Et ^EV OUV TtELaSElT^TE. TtXeOV OTEp^CO.

Se opSv XuTtf)ao^ai' XuTir| Bk cnjvE)(i^q

b t:ot

TEXeuTav

eTcoSev. elttelv TTapaLToCpaL otcovoC ICpELTTOVCq EVEICa.

9-10

\d Alvpinm.
9 [ep.
2()].

Alvpium

Iralrem Caesarii

, viri ^ alente

regnanle

cla-

98), cditor antiquus appellavit ut eum ab Alypio rhetore. quem ex Eunapio (F(/. Soph., p. /|6o) novimus, distingueret. lam quandam necesrissimi (Seeck,
p.

BLZG,

56

sq. ct

apparet cum luliano adulesccnte (cf. qui postea. Caesar factus, hac epistula Alypium inter primos (p. 12, 2 sq.) ad se vocavit. laem Alypius apud imperatorem gratia esse nunquam desiit, ita ut Hierosolymitani templi reficicndi provincia ei daretur (Ammian. Marc, XXIII, i, 2; Philostorg.. p. l)5 et 3.35 ed. Bidez cf. infra p. i(j2. 21 sq.).

situdincm
p.

ei

fuisse

13.

sq.),

'louXLavoq 'AXuTttcp

a.hz\(p5>
Ttapcx

KaLaapiou.
(cal

402 d
utie-

O
)

ZuXoacbv

(xvf|X6,
Tfjc;

<f)aai.

tov AapELOV

jJivr)aEV

a^T^v

^^XavtSoq Kal rJTriaEv (xvt' EKELvqc; Ttap'

afiToO Tf]v
(ijpovEtTo

Za^ov
[t6]

EtTa

ETtL

toutco AapEcoc;

^iev

IjiEYaXo-

^iEycxXa

dvTL ^LKpSv VO^L^COV (XTtoSEScOKEVai,


5f]

ZuXoa(i5v 8e XuTipav eX(i^6avE )(dpLv. Zkotiel

Td iq^ETepa
403

vGv Ttpoq EKELva' Ev ^EV


^*

Sf|

t6 TipcoTov oT^aL KpElaaov Ipyov

i^jiETEpov ouSe ydp uTtejieiva^ev urto^vqaBfjvaL Ttap' dXXou,

19

sq.

Herodot.

III i.Sgjq. Cf. lulian.

117 B.

[1

3]E
om.

XY = d

G
:

G
:

[18^q.]V[LJ
:

1 oJv

jl

i'.;

o.

18 titulum om. G napa V -pos C 19 ^aa: Her..h^r cr,';-. codd. V 20 //Aav^oos C: /) 21/22 iu.i-^xkofpo-^tX-o C: iij.i-(... povElTO V 22 -0 (e dittogT. add. codd.) delevit Aid. 23 Xjrfiv V"* AU-T,pav C A V 24 sv.codd.: Iv. Hertlein to -pt'jTOv oTua; C to .odiTOv 0... V 25 OjoI V oj C
|!
j

II

|1

ij

Ij

II

[j

i|

15

1.

r.PTSTii.vi:
Trjg
r^\icj
afjc; cJ^iALac;

ToaouTcp Ss xpovcp iT]v


TEc;

^vf)^Jir)v

8ia<^uX<i,v-

aKEpaLOv,

eTtEuSi')

TtpQTov

eScokev o 8e6c;, ouk ev

SsuTEOOLc;.

aXy

ev tolc; rtpoTOLq as ^ieTSKaXEaa.


riEpi Se tcov ^eXXovtcov
j

Ta

jiev

ouv
tl

TtpCTa TOLaOTa"

Spa ^ol SoaELc;

(Kai yap el^l pavTLKic;

npoayopEuaaL

^iaKpco vo^i^co KpelT-

Tova EKEivcov ('ASpdaTELa Se EU^EVTjq


Bkr\

^"n)'

o^J "^^

ouYKaTaaTpEcf ouEvou tioXlv

(^aoLXEcoq.

Eycb

Y"? ouSev te ttoXXGv


KaKoc;.

SEO^iaL

tSv OUVETiaVOpBoUVTOV ^OL Ta


aoL FaXXLKr)
Tf]

TIETtTCOKiTa

TaGTa
Se 0Tt6

Kai

(idp6apo<;

MoOaa

TtpocmaL^EL, au
1

tSv 6eSv

TlO^Ttf] )(aLp03V dcflKOLO.

Kal
C
oc;

Trj

auToO

)(ELpi

y Alq

-|-

l;pL(|)cov

Kal

Tf)c;

ev Totq
cJjlXov,

)(EL^aSL0Lq 9r)poc;

tGv TtpoBaTaypicov,
ouTTco

fJKE Ttp6c;

t6v

OE TOTE,

KaiTtEp

yLvcoaKELV baoc;

eT

Suvd^Evoq.

OJICOC;

TtEpLELTlOV.

10 [ep. oo].
iNon mullo aiile
a.

liGa,
I,

XXIII,
c<

1,3; XXIX,

ut videtur (cf. Animian. Marc., Lil)an., Epist. Sa^), Alypius ^li


;

Britannias curavif pro praefeclis . eodem scilitct tempore cjuo lulianus Gallias regebat. E Brilanniis tabulam geographicam, quae liic siiinificatur, allalam esse verisimile esl, el in Gallia. cum lulianus c.\ gravi morbo con\alesceret (cf. ep. 1 1), post alteras eideni Alvpio missas, scriptas esse bas
littcras

non

est

dubium.

403 C

'louXLavoc; "AXuTiicp dSEX<|)i KaLoaplou.


"HSr| ^Ev ETUYX^vov dvEL^EVog
(ploLv
Tf]c;

voaou, Tf)v yEcoypai^Sscoq

OTE

dTtEOTELXac;'

ou

^f)v

IXaTTOv SLd toOto

[1

14JVLL']
'jf,:

C
Tf,v

;j.vr|ur,v

|24sq.]
transp.
-.i

BA=r
C
\
||

X
as

[U]

C
Mar:

1 T?,c

'^iA-a;

3
||

'j.i-y/.z/.i^jX

linius

vj.i

-i

/.3.'/.i'ja.:

CL
\

hii

v.x'/....

-... avoocO-ja'. \
:

n.o-aYoprj-a'.

|1

5/6

/.p;'."Ov
(]

5 "foacYopsjoat Ald. C 6 -(x^ C: y.. V


|(

||

in
iV

9 ^asSacoa C ,:ac6 spalium angustius


|;

,Siooac'./.f,
|i

11

ai-;

3c:otov inseruit^postca
a).'.c

a-^ sic

V:
:

Ar,\;

Martinius

Platt

|]

t^^

om. C 12 T.ooix-x-^y.w/ L 24 aA'jr::t>j a^SA-io /.x:'jxp'.0'j

~zQox-xy^'... \

~pooaT:cov
:

C
"rtTl

{;/.x:'jxz,z'.o'j

X) rX
||

lODAiavoi

jTto

(uam

pracbcl antca

ep. 9)

om. C

26 oj

0.7;

oia... -0

(o-.atOJTO

L) \

ET LEGES
ES^d^r|v t6 TTapd aoO TtivdKiov

.rii
ex^'- Y'P
'^''-

i3
"^*^

dnooTaAev
Kai

Siaypdjx^axa

t6v

TtpooBEv

fieXTiov.

KaTE^icuacooaq d
deiSovTac;
aXK'

auT6 TtpoaGElq touc;

tdjjiSoug,

cu

^dxi]v

ti^v
f\

BouTtdXeiov
5

icaTd tov

Kupr|vaiov

Ttoir|Tf]v.

o'louc;

KaXi^ ZaTt<^<b

^ouXeTai TOiq u^voiq dp^6TTeiv,

ical

t6

jiev

SSpov toloOtov eotcv, oTtoiov locoq ooi te


Ejioi

ETtpeTte

SoGvat

Te f^SioTov Sc^aoSai.
Se Trjv
Ttpdcoc;

riEpl

5L0iKr|OLV

tGv TtpaypdTcov ctl SpaoTr|pioc;

d^a Kal
o
jit^ai
Trj

aTtavTa TtEpaivELv TtpoSu^rj. ouvr|S6^ie6a"


oco<|)poo\jvr|v dvopelo:

ydp Ttpa6Tr|Ta Kal


XPn'^''^8"TtpOC;

Kal p6^r|,
Trj

Kal

404

^ev

TOUq ETtLELKEOTdTOUq,
Ttav6p8cooLV,

5e ETll

Tov

TTOvr)pcov

dTtapaLTrjTcoq Tipoq

ou piKpSc;

EOTi <|)uoEcoq ouSe dpETT^q Epyov. wc; l^auTov

TteiBco.

Toutcov

euY6^e8d oe tSv ok TtSv ey^^evov.


j

d^(|)co Ttpoc;

ev t6 KaX6v
Tatc; dpe-

auTouq ouvap^ooaL' toOto ydp dTtdoaLC^TTpoKetoSaL


Tatc; teXoc;

ouk

ElKfj tcov

TtaXaLuv ettioteuov ot XoyLcbTaTOL.


ettI jifjKioTov.

"Eppco^evoq Kal euSaL^ovGv SLaTEXctr|c;


TtoSeLVOTaTE Kal CjJLXLKCOTaTE.

oSeXc^e

11-13

\d Priscum.
11 [ep. A^].
Priscus philosophus, cuius vita apud Eunapium exstat {Vil. Soph., p. ASi)' "otus luliano fuit, cuin regius adoles-

4 Callimach. Fr. go (Sclineider


Nic.
2.

II p.

2.55)

ij

t^q.

cf.

Isocr.

Ad

3 Bentlev
11

V [L] '(? 2 0'.aYpa!j.aa-:z oj aa/...oovTaa V

BA

C
^'
!l

tcov

toj
]|

||

Ssatiw

Hercher
y.jpy.a-ov
:

||

[|

Tf,v

tov

;30j::aAtov
y.r;p7;vaIov
jl

codd.,

corr.

||

y.jpriV alov,

r,

corrcctione,
:

X
,j

oio-.J

Cjl5

?o-:X3Tai
:

rXCU

.3....Tat
:

V
"n

V-J-.t rXCV<

....

vouot^
II

il

7
:

-i

13 ouoa
:

iXX'

XoiV,;

oixoioir^-j

X 9 -S?a:"vs:v B r.apatv=:v AXVC 11 /pr.GOat c X 15 aJTO-j; om. X T.poz7LS.lzQx: rX 17 otaT;noSEtvOTaTS transp. X X 18 o:A:z"Jtxte
Vt
ij

\\

1|

1|

r.i':

li

I.

EPISTILAK

ceas PLTgaini Aedesium audirel (^ibid., p. ^7^). Posterius eum inter imperatoris familiares, iam Constanlinopoli fortasse (cf. infra p. fx^i, 10 sq.). Antiochiae cerle invenimus Sievers, Libanius, p. 92 et 96; Seeck, (cf. infra. p. 3^4 C BLZG. p. 2^6). Paulo ante epistulas i:>, el i3 Prisco rnissas esse has litteras verisimile est. Do luliani morbis cf. p. 12, 2f), et C.nnlra GaVdaeo^, 9.85 C. elc.
;

425 b

np
"ApTi
Tf]
\xo\.

aKQ

nouaa^Evco ^(aXETtqq navu Kal Tpa^elac; voaou


eI<;

ToG TtiivTa <|)opQVToq ZcoTrjpoq npovoloi Ypa[i^aTa


uuETepa. Ka8'
f|v

ic

)(eipac; rjXBsv

i^^iepav

npSTOv eXouaaprjv.
etnoLc; pocSLcoc; bncoc;

AeLXr)c;

f]5r|

TaOTa dvayvouc; ouk av


Trjt;
afjc;

eppcovvu^r)v. alaSavo^evoq
pfic;

dKpaL<|)vouc;
<aq

Kal Ka9a-

euvolac;'
Tr)v

rjc;

etSe YEvoi^iriv
<|)LX'Lav.

a,Loq.
jiev

av

^r)

KaTaLa)(u

vanjiL

af)v

Tdc;

oSv O^eTepaq eniaToXdq

i5

euBecoc; dveYvciJv.

Kainep ou a<^68pa toOto noLetv Suvd^evoc;.


'AvTcovi.ou

Tdq 5e Tou SeoeLSoOc;


Ti^jv

npoc; t6v 'AXe^avSpov

etc;

uaTepatav eTapLeuad^rjv. 'EKeLBev c656^r] aoi TaOTa

Ypa<|)ov i^^epot.

KaTd X6yov

[iOL

Tf]<; pcbaecoc;
jiol,

npo^copouar)<;

S^d Tr)v

ToO 9eoO npo^if)9Lav. Zcb^OLO

no9eiv6TaTe Kal

ac

<|)LXLKcbTaTe d5eX<|)e.

uno toO ndvTa

e<})opcovToc; 8eo0" 1150^x1

ae. ejiov dYa96v.

KaL lSloi )(eLp'L ndvTa ecf)opovTa 9e6v,


ae
tSco

Nf) Tf)v acoTrjp^Lav Tf)v


.

E^Jif^v.

vf)

tov

6c; <|)pov6 ^k^poi^^a.


:

'AYa9cbTaTe, n6Te

Kai nepLXdSco^xaL
cf^iXco.

vOv ^dp aou Kal Touvo^a Ka9dnep

aE

ol SuaepcoTEc;

BA=r
8
npi^y.Dj
II

C
:

L
:
,

rL A:5av:i|> G 9 "/,1 aiile /a),-f,; atld. C -zx/i-.^z L xx/c'.o rC 10 StoTf,po; om. C: Solem significat lulianus I3 1?,: om. L 14 av om. r 15 ouv om. L 17 OsOi-.ooj; om. C avxcuvivou L TZpo; -rr/ 'AXI^avopov om. L 18 JJTipsav L 19 ippojictud L 21 'jno toj 26 ^iX<y om. C 21 toj -x r.iv-a. r cf. supra v. 10 infra v. a4; Homcr. V 277, etc. 23 /.a'. ante r/;v SfArJv add. r, unde Petati vi) Tr;v <C 'Jrjv >- jojTrii^^av /a: 23/24 vr tov navTX iiopojvrx
|j jj
11

||

|]

11

\[

|]

|]

II

||

|i

Oeov

om. A

ET LEGES

II-. 3

i5

12 [ep. 4*].
llaec cjuoque epislula in Gallia scripta est, postquam in hibernis lulianus studiis vacaverat (p. i6, ^; cf. p. i5, 7).

np
vOv ouv

a K <a

riEpl ToC TT^v afjv aya86Tr)Ta rtpoc; ^e t^kelv.


vofj,

EiTtEp 5ia-

TOLc; Seolc; f5o'jXuaaL Kal TipoBu^ir)9r)TL"

tu)^6v

yap oXlyov uaTspov ouSe syi)


TtavTa ^OL
l)(EL yotp
Tot ELc;

a)(oXr|v

ayco.

Ta

May.8X'i.)(ou

Tov o^icovu^ov ^fjTEL" SuvaaaL 5e ^ovoq"

o tfjc; ofjc; d5EX<|)fjq ya^iSpoq EU^LopScoTa.

El 5e

^itj

j<|)aXXo^aL. Kttl
Cf>OV.

crq^ELov tl ^ol.

i^vLKa

touTO t6

\i.kpoq

lypa-

EyEVETO SaU^CXOLOV.
[if]

'Iketeuco aE.
adc; dKodc; otl

SLaSpuXXELTcoaav ot 0oS6pELOL Kal Taq


(|)lX6tl^oc; 6 Seloc; dXr)96c; icai

dpa

^ETd Hu-

Bay^pov Kal FIXdTcova TplToc;


5

'ld^6XL)(oc;'

el Se ToX^ir)p6v

Ttpoq aE Tf)v a^ToO ScdvoLav cf)avEpdv TtoLEiv.

Qq

EiTETaL Tocq

Ev9ouaLGaLV, ou TtapdXoyoq
^EV 'ldjx6XL)(ov Ev
aocbirx

{]

auyyvcb^T)' Kal aOToc; Se TtEpi

cf)LXoaoc}>la, Ttspl

Se tov o^cbvu^ov v Beo-

as^rjva.

Kal

vo^l^co Touq dXXouc;.

<aTd tov 'AtioX-

XoScopov. (ir)9Ev ETvac rtpoc; toutouc;.

'YTtEp Se

tGv "ApLaTOTEXouc; auvaycoycov


Xsyco'
(jiev

ac; ETtOLTjaco.

to

aoOTOV aoL
jia8r)Tf)V.

TtETioLrjKdc;

^e v^u5Tt'iypa<pov Etval
Md,i^o<;
elc;

aou
[\ikv]

ydp

Tupcoc;

(iLBXla

7 sq. de his lamblichi de Belgique, Classe des

scripii.-*, cf.

Bide^. Balletins de 1'Acad. royale


,

lettres,

190^. p. Ag*) sq-

18

sq. cf. Plat. Conviv.

178

sq.

XY

[Y 13
3t;oj ?

:,0.'Jiiy.o:

19

-.rj-.oj;]
||

12 optaXXj/.XsiTojjav (sic) cod.. corr. Papadopoalos de Theodoro lambUchi aemulo 6eoot6piO'. cod., corr. Papadopoulos 13 oO.o-.uio; cf. Proclum In Tim. ed. Diehl III 879 s. v. Theodorus atp' 6 transp. Y 17/18 ^io^ztoi-.a. Y 18 ;jL3|j.rjva scripsimus avO'.va 22 [tiv (prius om., codd., cf. Eunap. Vit. Soph. ^-^, ^- et 485, 36
7 an
,

|i

|j

||

dein prima

manu

add. ut vid. in cod.) seclusimus

i(i

[.

EinSlLLVE
_'-

TtXeiova

"rfic;

Xoyi-Kfic;

SXlya

ouetv sl-nz
<|)iXooo(|)laq

'.

au 5e ^e &i evog
Sr)

ftiBXiou Tfjc; 'ApiaxoTsXiKfjc;

ETtoir|aag taoiq

Kal(3aK)(ov. aXX' ou Ti vap8r)Ko<|)6pov. Et Se dXr)6fj Xeyco, Tta-

paYEVo^evcp aoi TioXXd ndvu toO Ttepuai j^ei^covoq e^eXey^e'-

TidpEpya

13[ep. 7.].

Hanc epistulain, qiia cvoctio (v. i4) Prisco millitur. cuni lulianus (]aosar in Gallia degcret scriptam esse e vv. 1.0-17 patot. Prisoi itor in Galliam sigiiiticare videtur Lihan., Ornl.
'louXiavoc; riploKcp.
'Eycb 5E,d^v6q oou

Td ypd^^iaTa Ttapa^pi^(ia tov 'Ap-

^sXaov dTtEOTEiXa.

Souc;

auTW

cpkpz\.\>

ETtiOToXdc; Ttp6q oe

Kal To ouvBri^a. KaSdTtEp EKeXEUoaq. <;;ei<;^ TtXelova \p6-

vov

loTopfjoai 5e ool t6v


yvcb^rjv.

uKeaviv eSeXovTL UTtdp^ei auv


et

8eS TidvTa KaTd


STtoq dv

pr)5v

dpoualav Kal t6v ^^enicSva


r\

5LEuXa6r|6'Lr|q.
eyci

<C^^'^^ tSv raXaTcov 'AXXd toOto ^ev


5e o^vu^l ool t6v

tQ

6e)

c}>'lXov

yevfjoeTaL.

TidvTcov dya8cov

aiTLOv e^ol Kal 2IcoTf]pa otl S^d toOto Ci\v


u^itv

eC^o^aL,
ELTtco,

'lv'

u^tv tl ^p/^OL^oq yevcopaL" t6 5e


<|>r|^L

OTav
ttel-

20

Touc; dXr|6Lvouc;

<f)LXoa6<{)ouq,
<f)LAco

Sv etval oe

o6ei<;

oto8a
OE
i^

ttSc; <|)LXr|oa Kal

Kai opav EO)(o^at. 'Eppco)(p6voLc;,

^EVOV

6Eia Ttp6voLa

5ia<{}uXd^oi TToXXotc;

d5eX<|)E TTo6eLv6TaTe Kai c{)LXLKcbTaTe. Tf]v tepdv 'iTiTtLav Kai

Td

TiaL5'La u^x6v

Ttpooayopeuco.

[1-5] X
I oj:;v
oic'vii;j.i
."*

[llsq.]L
.\) ?

Y
Weil

z:t.-

'j.jzIj ilr.z
;

(cf.

l46

Cumont

outXyjOit

P.

liomas

lociis

dosperatus.

Cl".

Siiidam ( qui opcra


coegil )
]]

Maximorum
'H.~z:oo')-T^i;

varia sub

eandem praescriptlonem
ct'.
'

s. 0.

Ma;i'io;
:

de
;

1'risco

Liban. Epist. 866

W.

3 aXX' ojt; cod.

iXX' ojv

Weil

an iXX

ojy.i-i ?
||

12 II 'loj/.tavo; om. ^ Reiske 16 ;j.r,o:v scrlpsimus


1|

17
:

6'.;jXaor,Gc;r;;

om. \
ft

|i.r)

03
Lefj.
||

cod.

[j.i]

14 Hercher
i|

< '!;>
|i.7}

otj

Sintcnls

j.r^

Ilertleln
||

cf.

Plat.

829 B:

;jlt]OcV
:

/c-.-xwva;...
||

otSjAa2oj;ji:voj;
;ao\ aVT.ov

< Tvy
L
|

>> Hertlein
||

(ransp.

20 YvoMat L

23

18 av Heyler iav codd. '>.a.ijAx;:t; Hercher

19

ET LEGES

12-ii

17

U[ep.

17].

Haec epislula ad Oribasium medicum. iampridem cum luliano artissimo amicitiae vinculo coniunctum (cf. lulian., 277 BC), scripta est in Gallia postquam Constantius Sallustium cf. infra, p. 19, 8 sq. lulian., e Galliis revocavit (a. 358) Koch. p. ^bo. adn. 17. Orat. VIII
,

'touXiavoq 0pi6aaicc).

3g4.

TSv
Kal
10
TTicTTiv.
cJ)coq

iveipaTcov 5uo TiuXac; etval etvai auToic;


vojii!^co
cs.

(|>t]oiv

BEioq "O^rjpoc;,
d7To6T]oo^Evcijv

Sidi(f>opov

cal tt^v

^Trep

tfiv

'EY<a Se

vOv. etnEp rtoTE Kal oXXote. oa-

EcopaKEvai. TtEpl

tcov

^eXXovtcov eBEaod^riv

y'P

'^o''-

ctuToc;

toloOtov crrj^iEpov 5v5pov ^dp a)6^r|v

uv|;r)X6v Iv tivi

TpiKXtvco o(|)6Spa ^EYoXcp TiECpuTEu^Evov ELq ISac^og ^eTTElV,

Ev
i5

Trj

pL^r) TtapartEcfcupciToc;

ETspou ^L<pou Kal vEOYevouq.


^r)

dv6r)pou Xlav. EY<i> Se TTEpl tou ^iKpoO ocpoSpa f|Ycovlcov.


TLt;

auTo

jiETtt

Tou ^EYdXou cn)vaTTocmdor)" Kal toIvuv

ETiELSf)

ttXt^oIov EYEvo^rjv, opco t6 ueYOi ^iev etiI if\q ^?\q

ekteto^e-

vov, t6 ^LKp6v 5e 6p66v ^ev. ^ETscopov 6e dTt6 Y^<^- '^*^ ^^


eTSov, dY<x>vLdoaq E<t)r)V
20

otou SsvSpou kiv5uv6c; eotl

tir)5E

Tf)v TTapa<|)ud5a oooBf^vaL .

Kat tlq dYvcbq e^ol TtavTeXSc;"


Tfjc; pL^r)c:

bpa

, e<fir)oev,

dKpL6cog Kal BdppeL"

^dp ev

Trj

Yfj

jiEVouor)(;.

t6 ^LKpoTEpov d6Xa6c; SLa^evEL. Kal (iE6ai6.


elc;

TEpOV L5pUv8t)OETaL

Td
aS

jiev 5r) tcov

oveipdTcov ToiauTa, 8e6<; 5e otSev

8 ti

(^epeL' Ttepl

5e toC ^LapoC dvSpoYuvou [oC

^id6oL^ av ^Secoq
f^

iKetvo, ti6te 6ieX)(Br) Ttepl ejioO TaOTo, noTepov Trplv

toO

8 sq.

Homer.
? cf.

563

sq.

j{

11 sq.
et

cf.

Herodot.
;

108

2^ avopoYjvOj
448
sq.

Eusebius

lulian.

373

374

Kocb,

p. .143 et

13
Ald.

Tp-.xX^vio

Ald.

TpixXeivto cod.

\\
.^

y25 ovdelevit

Ald..

an

ctou

|1

14 [Iv] Hertlein 26 [fj Hercber

||
''

22
too

oia{iiv-T

delevit

Ald.

i8

\.

EPISTLLAK
SrjXcoaov

auvTU)(tv Ijiol
otoc;

t\

^ETot toGto"

ouv

i^piv o

ti av

fjc;.

'Yttep 5e Tcov npoc; auTbv laaaiv oti TToXXaKiq,

auToO touc;

TTap)(i6Tac; aSiKTjaavToc;, eaicbTTryaaTiapcx t6 TTpeTiov


Toc

l^auTS,
aTTi-

^Ev ouK aKouQv.


elc;

Toc

Se ou TTpoaiE^EVoc;.

aXXoLc; Se

385 aTcov. Evia 5e

Touq auvovTac; auTQ


r|^LCoav

TpETtcov.

"Ote 5e ^oi
dTToaTEiXac;
t'l

^ETaSoOvaL

Trjq TOLauTrjc;

aLa)(uvr|q.

Td ^Lapd Kal
TELV )(pf]V
ot^iai.
:

Ttdarjq aLa)^uvr|c; d,La uTTopvT]jiaTa.

^e TtpdT-

apa

aLcoTTttv.

f^

^d)^a9aL

t6 ^ev ouv TtpSTov.


lO

^XlBlov Kal SouXoTTpETTEc; Kal SEO^Lar^TOV, t6 SEUTEpOV

5e SlKaLOV
E)^6vTcov

^Ev

Kal

dvSpELOv Kal eXeuSeplov,


ou

utto

Se tcov

iQtiSq
:

TtpaY^idTcov

auy)(copoupEvov.

Tl tolvuv

TioLT]aa
cc

ttoXXGv TtapovTcov. oOq rjSeLV dvayYEXoOvTac; auTcS.


TtdvTcoc; . eXttov. SLopBcboEL
Ittel

TtdvTr) Kal
6

Td uTTo^vf)jiaTa
.

1
i5

ouToq

Setva.

Selvoc;

daxTi^ovEt
acoc|)p6vcog
eTc;

ToOto

Ikelvoc;

aKouaaq ToaoOTOv ESsrjaE tou


rtETtoLr)KvaL

tl TtpS^aL.

diaTE

baa

vf]

tov 8e6v ouSe

^ETpioc;

Tupavvoc;.

ouTco ^ou TTXr)atov ovtoc;.

'EvTaOGa

tl TTpdTTELV

exP^v dvSpa
:

tSv nXdTcovoq Kai 'ApLaTOTlXouc;


C

^r)XcoTf]v SoY^idTcov

apa
20

TTEpLopSv dvSpcoTtouq dSXiouc; Totq KXeTtTaLc; ekSlSo^evouc;,


f\

KOLxa.

Suva^LV auTotq d^uveLv. oT^aL.


8eo[iLac; pYaaTf)pLOv

qc; fjSr)

t6 kukvelov
;

e^dSouoL Std t6
18

tGv toloutcov

'E^jiol

sq. cf. lulian.

192 C.

3 'Y~kp
ep. [i*] ct
Ssoi

oi Tiov ~po; ajTOv

cf.

T^cpl 03
||

Asmus

l.

l.

>- Heyler Viaitv


||

<
:

p.

58o adn. 6
:

Vaaatv

ot Oeot i^iy-iz

>

-wv ~yj- .\ajsx/.'.ov infra VaOi Hercher [(jaiiv <; o':

Hortlein
||

< -o/.Xot >


:

Vriaatv

Reiske

k[xix-j-M

Ald.

iv

Marc. XVII 3, 5) oTt Martinius f// y.x: \\ vttenbach

auTw cod. 6 ot Valois (ad Ammian. cod. 10 ot;j.ai Horkel civat cod. t\v
|1

f,v

av Sintenis <^
;

ioo/.ct

>
:

ctvai
|]

Reiske

commode
:

subintelligitur ooxcT Hevler

cf. p.

i36, 26

cod.

3jvcyovTojv
:

aut

-^pic/ovTOJV cod.
vt;
:

otopOojast Ald.

otopOoJ^r,
|]

17

:TnotV/.cv

Reiske
\'

oaa

otovct

P.

Thomas

/.Jxvtov

Rciske /.xTc/o^vtcov 15 outo; Martinius ojtojs cod. oia j.ol Hortlein 21 [ot-jiat] Hercher cod., corr. Marfinius
|| ||
|!

12 /o'vtwv Gobet 14
||
.-

i:t
\xk\>

leges

iVi">

K(

oSv aLG)(p6v sTvaL SoKet xouq ^v )(iALap)^ouq, oTav XeU

TtcoaL

Tqv

Td,LV. KaTaSLicdiELV (xalToi


^itjSE

_'-

XPT^

LKavd-[tt]v

Ts9vd-

vaL Ttapaxpfj^a Kal


Tcov dBXLcov
r

Tac^f^c;

d,L0ua8aL\
Td,Lv.

Ss uTTsp
Ttp6q

dvBpoTtcov dTCoXELTtELV

oTav

Ssr)

KXETtTac; dYCovL^EaSaL toloutouc;. KaL

TauTa toO 8eou

aujA^ia-

XOUVTOC;
oaLr).

T^t^LV. bCTTtEp

OUV ETO^EV. El Se KoL TtaSEtv TL GU^- d


ctuvelSotoc;

^ETd KaXou toO

ou

jiLKpd

Tiapa^uSLa

TtopEu9f]vaL.

Tov Se XpriaTov SaXouaTLOv 8eol ^sv ^ol XapLaaLVTo. Kdv au^6alvr| Ss Sl^ touto Tuyx^^vEi-V SLaSo^ou.
Tuxov ouSiv d^ELVOv
Y<^P

XuTirjaEL

oXLyov 6p9oc;

f^

TtoXuv

KaKoc; Ttpa,aL xpovov.


pLTtaTrjTLKd SoYUCiTa

Ouk

EaTLV. qc; XsYouaL tlvec;,

Td De-

tGv ZtcolkSv dYEVsaTEpa. ToaouTco Se 386


SLa(|)pL"

^ovov dXXfiXcov,

dic;

eyco kdLvco.

Td

[^ev

^a.p

iaTLV

dsL SEp^oTEpa Kal dSouXoTEoa. Ta Se <[[iETd]>^ <^povf]aCjq


i'

d,LOL

Totq hfvoa^zvoiq i^i^svELV.

15

Ad Con^lantlum.

MouXLavoG Se ^E^kjja^svou rtapd fiaaLSociat., III, I. 02 XeI Tf]V p0t9u^lov tSv aTpaTr)YOUVTCOV. ETSpoq ETtE^djST]
:

aTpoTriYoq i^p^oa^svoc; Trj TTpo9u^iLcx 'IouXlovoO. Sozomen., :>. :>.i Kexopi-a^Evoq Ss Tolq oTpoTLciiTaLc; Ivte09ev yzvo^iEvoc;, Sf]XcoaE (scil. 6 NouXLOvoq) KcovaTovTLcp ttjv tqv
A
.
:

aTpoTrjYcov
2J
,

pcxoTcovrjv.

CT.

Ammian. Marc, XVI.

^,

et

elc.

'

Ammian. Marc. X^

1,

12,

67

His

tot ac talibus

prospero
cul-

peractis eventu, in palatio Constantii

quidam lulianum

'/ ''f,'j
ji

'./.ava

cod.

/pT,-t

lxi:vo'j:
];

Boissonade
Ssq.
cf.

/37; v./av

fj

P. Tho3,
|(

mas
2
:

6 oi-sp Reiske

torj-iz cod.

Ammian. Marc, XVII


memorabat
:

animam

priiis

amittere

quam hoc
a;'.0:

sinere fieri

^covT^SEw: 14/15 Ti 03 <; ;j.3~a 5;.acod.; cf. lulian. 355 B

>

P. Ttiomas

-k os :;30vr^73W3

20

I.

EPISTLLAE

pantes,

ut princeps ipse delectarctur, inrisive Victoriideo nominabant, quod verecundc referens quotiens iraperaret, superatos indicabat saepe Germanos (c(. p. 3i,

num

3, sq.).
c 5

Nihilo minus tamen diu postea indicX^ II, 3, 5 tionale augmentum oblatum sibi nec recitarc noc subnotare perpessus, humi proiecit (scil. lulianus), litterisque Augusti
Ibid.,
:

monitus ex relatione

praefectl non agere ita perplexe, ut videretur parum F^lorontio credi, rescripsit gratandum essc si provincialis. hinc inde vastatus, saltem soliemnia praebeat, nedum incrementa, quae nulia supplicia ogenis possent ho-

lo

minibus oxtorquere.
d

Haec cum in couiitalu Coastantii subinde noscerentur (eral enim necesse, tamquam apparitorem, Caesarem supor omnibus gestis ad Augusti referre scienliam),
Ibid.,

WII,

II,

i5

omnes qui iam docti,

pius
(cf.

poterant in
p.

palatio,

adulandi professores
vertobant in
30

recte consulta prospereque conpleta

deridiculiim

21, 3

sq.).

16
Ail

Florentium praefectum praetorio Gailiarum.


:

Aramian. Marc, XX. /|, 6 Caesar... redire ad se praefec hortatus est, olim Viennam specie annonae parandae digressum, ut se militari eximeret turba... 8. Qui cum suscepisset Caesaris littoras monentis petentisque ut vcnire adcepublicam consiliis iuvaturus, obstinatissime leraret rem detrectabat hac ratione pavore mente confusa, quod aperte

lum

ab imperatoro nusquam diiungi debere praefectum in ardore terribilium rerum. Adiectumque est quod, si procurare (/. procursare ?) dissimulasset. ipse propria sponte proiiceret insignia principatus, gioriosum esse existimans iussa morte (/. iussam mortem ?) oppetere, quam ei provinciarum interitum adsignari (cf. lulian., 383 A).
scripta significabant

17

Ad Constanlium
a

[a.

36oj.

lulian.,

Epist.

ad Athen., 283

rpdv|^ai

jie

IncLoav

ET LEGES
auTo
(scil.

i5-i7
(cf.

-21

tG

KcowaTavTtGj), ^SXXov 5e IBiAaavTo

Koch,

p. 459).

sequentiljus lilteriscf. lulian., Episi. adAthen., 281 C: Sticoc; Kal Yevo^ievoc; auTOKpaTcop Itl SEpaTreuTutcoc; auTU (scil. to KcovoTavTlca) TTpoaT)ve^9r)v e^ Sv knk-

De

Zkottelte 5e
aTEtXa. 280 enLOToXaLc;
^iaL,

D
tt^

OOtico Kal TTj^epov


5o8eiar| ^ol Tiapa

<;ev> Tatq

TTp6c;

auTow
sq.,

tSv BeSv

eTTcovutiLot Kej^pTj2.3, .33

10

et

Kalaapa 5e E^auTiv lypail^a. Cf. infra, p. Liban.. Orai. XVIII, lot.

risios

i5

20

Inter quae lulianus apud Pa8, 2 hibernis locatis, summa coeptorum quorsum evaderet pertimescens, erat anxius, numquam adsensurum Constantium factis mulla volvendo considerans, apud quem sordebat ut infimus et contemptus. 3. Circumspectis itaque trepidis rerum novarum exordiis, legatos ad eum mittere statuit gesta docturos, eisque concinentes litteras dedit, quid actum sit quidve tieri oporteat deinceps monens apertius et demonstrans. !\. Quamquam eum haec duduni conperisse opinabatur relatu Decentii olim reversi et cubiculariorum recens de Galliis praegressorum, qui ad Caesarem aliqua portavere sollem:

Ammian. Marc, XX,

23

repugnanter, tamen nec adrogantibus quicquam scripsit ne vidcretur subito renuntiasse erat autem litterarum sensus huiusmodi 5. Ego quidem propositi mci fidem non minus moribus quam foederum pacto, quoad fuit. unum semper atque idem
nia, el

quamquam non

verbis

sentiens conservavi,
6.

ut

eflectu

multiplici

claruit evidenter.

lamque inde

uti

me creatum Caesarem pugnarum

hor-

00

rendis Iragoribus obiecisti, potestate delata contentus, currentiinn e\ voto prosperitatum nuntiis crebris, ut apparitor fidus, tuas aures implevi, nihil usquam periculis meis adsignans, cum documentis adsiduis constet, diffusis permixtis-

35

que passim Germanis, in lal)Oribus me semper visum omnium primum, in laborum refectione postremum. 7. Sed bona tua venia dixerim, siquid novatum est nunc, ut existimas, in multis bellis et asperis aetatem sine fructu conterens miles olim deliberatum implevit, fremens secundique inpa-

4o

cum nullas sibi vices a Caesare diuturni sudoris et victoriarum frequentium rependi posse contemplaretur. 8. Cuius iracundiae nec dignitatum augmenta nec antiens loci rectorem,

i-2

1.

ElHSTLl.AE
iJ
(|uo([tie

nuuni morcnlis slipcndium,

inopiniun acccssit,

(juod ad partis orbis eoi poslrcaias vcnire iussi liomincs adsueti glacialibus tcrris, separandi(pic liberis ct coniugibus, cgentes trahebantur et nudi. Unde solito saeviiis elVerali noctc in unum collccli palatium obsidcrc, Augustum lulianum vocibus magnis appcUanlcs et crebris. (). Cohorrui, latcor, ctsecessi, amcndatustpic dimi potni sahitem mussacl Inlchris. (luiiique nullacdaicntur induhbero pcdoris muio, ut ita dixcrim, saeplus, progressus ante conspectum omnium stcli, moihri posse lumullum auctorilate ratus vd sermonibus blandis. lo. Exarsere mirum in modum, co usquc provccti ut, quoniam prccibus vincere pertinaciam conabar, instantcr mortcm contiguis adsuhibus iiitcntarcnt. Victus denique mcciim([uc ipse contcmplans,

lione quacritabam
liae,

lo

qiiod allcr conlosso mc lorsitan libens dcclarabilur princejis, adsensus sum, vim lcnire s[)crans armalam. II. (icstorum hic le.vtus cst, quciu mcnle quacso accipilo |)lacida. ^ecaclum quid<[uam secus e.vistimcs, vcl susurranlcs perniciosa malignos admitlas ad conpcndia sua cxcitare .secessioncs princi[)um adsuelos sed adulalionc vitiorum allrice de[julsa, excellentissimam virtutum omniuiu adverte lustitiam, et condicionum acquitatem quam pro|iono bona
;

i5

io

iide

suscipito,

cum animo

dis[)ulans

liaec

statui

Romano
i5

prodesse nohisque, qui carilatc sanguinis et fortunae superioris culmine socianlur. f:>,. Ignosce cnim quae cum ratione [wscuntur non tam ilcri cupio, quani a te utilia probari et rccta, avid(> liia pracccpla deinac quoque susccpliirus.

i3. <}uac necessc sit lleri, iii conpendium redigam breve. Equos praebebo currulcs Hispanos et miscendos Gentilibus alque Scutariis aduliscenles Laetos ([uosdain, cis Rhenuni editam barbarorum [jrogenicm, vel ccrte ex dediliciis, ([ui ad nostra dcsciscunt. Et liaec ad usque cxitum vitae me spondeo non modo grato aninw, verum cupido quo([ue facturum. i'|. Praefcctos praetorio ae([uitale ct meritis notos

io

1
35

tua nobis dabit clemenlia, residuos ordinarios iudices militiaeque moderatores [iromovcndos arbitrio meo conccdi est
stipatorcs. Stultum cst enim, cum ne fiat, eos ad latus im[)eratoris adscisci, quorum mores ignorantur et voluntates. i5. Hoc sane sine ulla dubitationc firmaverim tirones ad [icregrina et longinqua (lalli mittere, diutm*na pcrturbatione casibusque vexati gravissimis, nec sponte sua poterunt ncc coacti, ne consumpta penitus iuventute, ut adfliguntur praeterita recordantes, ita desperatione percanl inpenden-

consentaneum, itidemque
ante caveri
[oossit

lo

ET LEGES
tium.
16.

est

17

23

acciri convcniet,

Nec Parlhicis genlibiis opponenda auxilia hinc cum adhuc noc barbarici sunt impetus insi

terclusi et,
1

dici

quod verum

pateris,

hae provinciae,

malis iactatae conlinuis, externis indiafent adiumentis et for


.)

tibus.

10

Haec hortando, ut aeslimo, salutariter scripsi. poscens Scio enim, scio, ne quid subhitius dicam quam imperio congruit, quas rerum acerbitates, iam conclamatas et perditas, concordia vicissim sibi cedentium principum meliorem revocavit in statum, cum appareat maiorum exemplo nostrorum moderatores haec et similia cogitantes, for17.
et rogans.

tunate heateque vivendi repperire quodam jnodo viam, et ultimo tempori posteritatique iucundam sui memoriam com-

mendare.
13

His litteris iunctas secretioros alias Constanlio ollerendas clanculo misit. obiurgatorias et mordaces, c[uarum seriem ncc scrutari Hcuit uec. si licuisset, proferre decebat in pubiicum. 19. Ad id munus inplendum electi viri sunt gravis, Penladius ofFiciorum magister et Eutherius cubiculi tunc 20 pracpositus, post oblatas litteras relaturi nullo suppresso quae viderunt et super ordinc futurorum fidenter acturi. Zonaras, XHI, 10, i( sq. "O Sk (scil. MouXiavoq) riEvxdStov Tov ^aYLaTpov tqv fiaoLXiKQV Td,Ecov auv ETEpoic; aTTEotelXe Ttpog' KcovaTavTLov, ETTLaTSLXaq auTo Kal drroXoYOU18.
:

2")

^jivoq Qc; ou)( ekcciv dvdppr)aLV, f^LaaSElq

Ttpof])(8r|
5'

rtpoq

ttjv

Trjq
(if]

fJaoLXELac;

utto

aTpaTLcoTov

(^ouXopsvcov

oTpaTEUEaBaL utto KalaapL, dXX' utto fiaoLXEL. Kal \\i' e^^olev E^ auToO d^laq tSv ttovcov Tac; d^OLBdq drtaLTELV. Kal d^Lov 0E,aa8aL Tqv Trjc; dp)(fjc; KOLVcovtav slc; licfiEXELav lao^Evr^v 00 Tf| ttoXltelol. ETTaYYsXXo^Evoq TE KaL Touc; dpLXXr|Tr)pLouc; 'lttttouc; e, 'lcmavLaq. qc; e^oc;, Kal Touq sTTLXEKToug oivSpac; K Tcov FaXXLCOv oteXXelv auTW. TauT' ETTLaTELXac; ou fiaaLXsa lauTov ev Tr\ TtLYpacf)rj TTpoaEYpdL|;aTO, dXXd Kalaapa, tva ^f] Trj ETTLYpa(|)fj Ttpoao^^Slaac; 6 KcovaTdvTLOc; Tf|v ettl3.1

aToXfjv dTTOTTE^LJjrjTaL (cf. p. 21, 9). Ps. Aurel. \ ictor, EpiL, Ixi, 16: lulianus mandatis mollioribus referl se sub nomine celsi imperii multo ofTiciosius

4o

"O 5e iscil. MouXLavog) Suaavaa)(ETGv 9, .) ^Ev ETtl Tcp Y^Y^'^'^'-' '' ^^ dvaKaXiaaa^aL t6 Ttpa)(6Ev ouSe^Lav 0Lr)8ELq ^X^'-^ dacpdXELav, KcovaTavTLou l^fjTE cpKOLq (i(aVovToc; ^f^TE auv6f]KaLc; f[ a?vAT]v Tcvd tcov ev dv6pcbTT0ic; TtLaTLV (|)uXdTT0VT0C, b^coc; ETCELpaTo Tfjq auTou Yvcopr|c;, ical TtpEaBELq EKTtE^LJ^aq, TtapdTf]v auToC TTpoaLpEoLv te Kai y^co\^ \iT\v c|5r) TTpo6f]vaL Td Trjc; dvappf]aEcoq, otq eI TTapda)(OL
:

pariturum. Zosim., III,

ai

I.

t.PISTUL\E
toO Kalaapoc;
ex^'-^

auyYvcbjiT|v. etol^oc; e.<paaKev stvai tt^v

d,lav, dTTo9euvoq t6 SidSrnia.

Animian. Marc, \\, tj. (> Ingressus itaquc Parisios Leonas susceptus ut lionoratus et prudens. postridie principi progresso in cainpuni cum multitudine armata pariter et plebeia, qnam de industria convocarat. et tribunali, ut eminerct altius, superstanti, scripta iubetur offerre. Replicatoque volumine edicti quod missum est. et legi ab exordio coepto,
:

cum ventum

fuisset ad locum omnia Constantius inprobans

id

continentem. quod gesta

Caesaris potostatem sufficere luliano censebat. exclamabatur undique vocum terribilium sonu ]. .\uguste luliane . ut provincialls et miles et rei publicae decrevit auctoritas recieatae quidem, sed adhuc
:

metuentis redivivos barbarorum excur.sus. 8. Quibus auditis. Leonas cum luliani litteris haec eadem indicantibus revertit incolumis, solusque admissus est ad praefecturam Nebridius id enim Caesar quoque scribens ex sententia sua fore aperte
praedixil.

i5

Zonaras, \in. lo, 28: "Atioyvouc; ^evtol (scil. 6 Aeojvat; tl tSv auTS TtpoaTETay^evcov dvuaa.. uttecrrpeL^E ^eTd ypa^^dTov toO Tupavvf^aavToc; (scil. luliani), dvauScoc; oveLSi^ovTCJv tov auTOKpdTopa Kal cTTLnXr)TT6vTcov ox; TrXetaTa e^a^xapTdvTa KaTd toO yevouq auToG KaL dxteLXouvTcov auT6v ^Evr^aECjBoLi. Tnicopov tGv dSiKcoc; TTa96vTcov.
5uvf|aCT9a'i

20

:S

18

Haec

a luliano

proclamata esse paulo [X)slquam Augustu.s

apud Parisios salutatus luerat, narrat .\mmianus. Cf. Gothofredum ad Cod. Theodos., 11, 359, i. Ammian. Marc, X\, 5, 7 Ut autem rerum integer ordo servetur. praemiaque virorum fortium maneant incora militibus
:

cc

'io

honores ambitio praeripiat clandestina. id sub reverenda consilii vestri facie statuo, ut neque civilis quisquam iudex nec militiae rector, alio quodam praeter merita suffragante, ad potiorem veniat gradum, non sine detri- 35 mento pudoris eo, qui pro quolibet petere temptaverit, disrupta. nec
cessuro.

19 [ep. 5*].

Haec

epistula

num

revera scripta

sit

cum

lulianus adversus

ET LEGES
ignotus
est.

17-y..

aS

Constantium beJlum gereret, parum

Epi.stulam

liquet.

Maximinus noLis

praebent codd. \Y.

M a^L ^
NaOq eTTSTO^a
5

V cp

^evkaBcLi -nepl

xaq Key^^peaq. T6
cfipacei.

^iev

ouv
yj)r\

8aaq, 6 tqv 'EXXfivcov i^you^evoq

t6 5c

Sttcoc;

TTOLetaSai ti^v eTCL^eXeLav, oKoue Ttap' i^^cov dScopoSoKfjTcoc;

Kal Ta)(ecoq. "Ottcoc; 5c

^f)

[iCTa^cXfjacL aoL

Trjc;

TOLauTTjq

uTTOupYLaq, auToq auv Seotc; cTTi^eXfjao^aL.

20-22. o
[cf.

EPISTLLAE EX ILLVRICO AD CIVITATES MISSAE


ad S. P. O. Atheniensem.
actiu luliano,

Epist.

p.

a6S A

2S7 DJ.

Mameitin., Graliarum

9:

L rbs Nicopolis...

in ruinas lacrimabiles prope tota conciderat

bonarum artium magistrae


[5

et

... Ipsae illae inventrices Athenae omnem

cullum pnblice privatimque perdiderant. In miserandam ruinam conciderat Eleusina. Sed universas urbes ope impescire satis est ratoris relotas enumerare perlongum i^st
;

io

cunctas Macedoniae. Ilhrici, Peloponessi civitates unis aut binis epistulis maxirni imperatoris (sc/7. luliani) repentinam induisse novatis moenibus iuventatem, aquas locis omnibus
scatere...

Liban., Orat. XII,


KCLV dSLKCLv
j5
f\

{'>l\

Outco Sc

ttXcLco

TT^q vLKrjc; auTfjc;

eTtcTtoir)To,

Xoyov toO oaT' ev

^f]

So-

^ieaoLc;

Totq ScLVOLc; c^iBcBrjKiiiq 5l' 'EXXf]vcov aTraaLV dv9pci>TT0Lc; drccXoystTO fscil. 6 'louXLav6q) rte^Ttcov eTtLaToXdc; CKetae KaTd Touc; CKaaTcov TpoTtouc; ^cL^ouc;, cXdTTouc;. t6 ^caov c)(ouaac;, cjc; e^ieXXov Totc; 5e,o(ievoLc; dp^oacLV. (^l. etiani ihid., XIII, 02. Ibid.. WIII. iio (cf. Socrat., III, i, 'oSj McyLaTri 5c >o cru^i(ia^La Td toO SclXoO KaL TxpoSoTou (scil. toO KcovaTavtIou) Ypat^paTa "npoc; Touq BapSdpouq. a TiXecov tc Kal ttc^eucov (scil. o 'louXLav6c; dveYLvaaKc yev rtdXcaLV, dvcYLvcoaKC 5c aTpaTOTtcSoLq. Ttape^s^rd^cov Touq auToO tt6vouc; Tatq KaXatc; eTiLaToXatc;' al 5e t6 ^kv e,eTToXc^iouv t6v 55 aKouovTa. t> 5c TtpoacTLSeaav Kal TaOTa TTO?>AocrT6v Syovtl ^cpoc; Tfjc; cKeivou aTpaTLac;. Tf] 'PcoZosim.. 111, 10, 8: ... TtcpL to ZLp^Lov ^XSe
:
.

26

I.

EPISTILAE

(scil.

(laiuv YEpouota Kai Taic; Iv Tt^ "iTaX.La Suvd^EOiv eypacfev 6'louXiav6q) ex^''^ ^" da<|)aXt tcxc; Tt6Xeiq uc; auToO

(iaciXeuovToq. ^. 'Ertel Se Taupoc; Kal 4>X&jpevTioq. ol KaT' eKELVOv Tov EviauTov uTtaTOL. Trjq KcovaTavTLOU ^eplSoq ovTEc;, apa tco ^aSetv otl 'louXLavoq uxtepGdq Tdc; "AXrteLq elq HaLOVLav d(|)iKeTo. <f>UYfj Tr]v 'Pco^alcov dneXLTTov. <|)UYdSaq ^ev auTouq urtdTouq ev Totq aupBoXaloLe; ekeXeue Ypdc^EoBaL. Ttdaaq Se Tdq ttcXi.lc; dg ETU^ev r]8r| SLaSpa^cbv e<|)LXo<|>poVELTO. )(pr)aTdq IvaTTOTLSE^Evoc; TrfiaLV eXTtlSaq" eYpacf)e Se :).8" D) Kal AaKeSaL^ovloLc; Kal Kai "ABrivaloLc; (p. 2O8 V KopLvSLOLc;. Tdc; alTiaq Tfjc; a<|>CTEpaq ^i<|)a'LVQV dc{>'L,Ecoq. 11,1. "OvTL Se auTo KaTd t6 ZipjiLov kE, dTtdar)q 6q ELTtELV Trjc; 'EXXdSoc; laTcXXovTO TtpeaSELq. oXc; dTtoKOLvd^AEvoc; Td TTpoarjKOVTa, Kal oaa r\v SiKaLa cjJLXoTL^riaduevoq, ettl

Td

Ttpoaco TtaprjEL.

20

Ad
Liban.. Oral.
ijjaq. ciKcov

Corinlliios.

\\\ ^r\pbq

'louXLavov),

a'| sq.

'Avdpvrjaov

ydp aauTov, S (5aaLXEU,


Xa66v.
Set Tou
0UTTC5 Se

Trjc; iTtLaToXfjc; i]v

aauTou

pev elq t6v TtoXe^cv IpBdc;. etq TcXoq fiKcov Iv fj aac|)Sc; cuepYeToq Touc; KopLvBiouq KaXetc;. 'AXXd ydp auToG ^jiol
Tfjc;

KopivSioLc; ETtejif)Sr| Se t6 ttXeov

2C

(jepouq

iTtLaToXfjq,

Kal

y"?

"^"

i^S^iouq

Toug

dKouovTaq TTOLfjaaL^ev

riaTpcpa ^OL Ttp6q u^iaq UTtdpxcL


6

<f)iXia"

Kal ydp wKrjac

23

Ttap' u^tv

Ip6q

TTaTf]p

Kal

dva)(^6elq

evBev.

cScmcp Ik

4>aLdKciv 'OSuaacuq, Tfjq TToXuxpoviou TtXdvr]q dTTr|XXdYT] .

ElTa ^LKpd
lona),

SLcXBcav TTcpl TtavoupYOU ^T]TpuLaq (scil.


>,

Hc-

IvTauSa

<|>f]q,

6 TtaTf^p

dveTtauaaTo

21

Ad scnatum Romanum.
Ammian. Marc, XXI,
lens et
10,

lamque

altius

se

cxtol-

credens ad concordiam provocari posse Constantium, orationem acrem et iiivectivam. probra quaedam in eum explanantem el vitia, scripserat (^scil. lulianus) ad senatum. Ouae cum Tertullo administrante adhuc prae-

numquam

${

ET LEGES
ciosa fiducia heniirnitas grata.

3o-i4

37

fecturam rccitarentur in curia, einiiiuit nobilitatis

Exclamatum
:

est

onim

cum spein unum

cunctorum sententia congruente auctori tuo reverentiam rogamus . 8. Tunc ct memoriam Constantini ut novatoris turhatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti \e\avit, eum aperte incusans, quod harbaros omnium primus
ad usque
fasces auxerat et trabeas consulares. -- Cf.

Mamer-

tin., Grat. arlio luliaiw, a^-

22
3

Ad Constautinopolitanos

vel

ad eorum legatum Themistium


est.

has litteras missas esse verisimile

Themist., Orat. XXXI, .35/i D: 'ApKEi ^ioi KcovoTavTioc;, 6 <6o^ov xfjc; iauToO 3aaL\laq tt\v E^f)v (f)iXoao(|)Lav slTtQv TtoXAaKLc;. dp<EL ^LaaBELc; MouXLavoc; Tfjc; OLKou^vr)c; KaX.EaaL TtpEa6EUTr)v a,Lov. ou ^ovov if\q KaXXLTtcXeoc;. KalTdTtpoTa <fpEa6aL (:f)LXoaoc|5'Laq Iv ^ pa^^aoLV 6 ^ oXoYr) aac;

23

De
Liban., Orat.
(scil.

sacerdotiis
i

Athenieasium.
"OSou 5e TtdpEpyov. aTdaLv l^TLvd Tf]V TtoXLV MouXLavoq), aq Td TtdTpLa TEXotTo tolc;
.'scil.

XV III,
Kal

1.3

TtETlTCOKUtaV LEpOLq "^EVZai SLLaTaaaV TpOTtOV

Athenas) ETtLaToXatq ETtaucEv


Ka6' i^au^^lav

av Iv opovoLo: <pELTTOaL.

24
Epistulae et rescripta de rebus Antlochenls.

Haec acla sunt antecjuam lulianus Antiochiae hiemavil 302-363): cf. Misop., 368 C. lulian., Misop., 36~ C Kal Sf] rtpcoTov ETTr|vouv u^Sq cjq ev8e)(et6 ^ol c{)LXoTL^coq. ouK dva^ELvaq it\v TCEtpav ooSe oTtcoc; eE^o^ev Ttpoc; dXXf^Xouc; v8u^r|8Lq' dXXd vo^ilaac; u^Sc;
(a.
:

^EV

'EXXfjvcov TtatSac;.

IjiauTov Se. el Kal

y^^voc;

laTi.

^ol

pdKLOv. "EXXrjva Totc; lTXLTT]5U(iaaLV. UTCsXd^Bavov otl ETtELTa TcpEaoEuaa^EVOLg ^dXLOTa dXXfjXouq dYaTcf]ao^Ev u^tv Ttap' k\ik KOLL d(|)LKO[i:voLc; uoTEpoLq ou Tcov dXXcov p6vov, dXXd KttL 'AX,av5pcov t6v Itt' Alyutctco, TtoXu \j.kv
.

dvfJKa y^pxiaiov
lSloc

tcoXu 51

dpYUpLov,

ct)6pouq 51 Tia^TtXr|6Etc;

napd Tdq dXXaq

Tt6XLq, ETCELTa tou

3ouXeuTT)pLOU tov


38
I.

EPISTULAE

KaTaXoyov
ouSevoc;
. .

SLatcouLoi.^;
.

ftouXEUTatq dvETtXf^paaa, (|>CLad^Evoc;

AESooxa ouv Ojitv Kai aTio tSv ETnTpoTTEuadvTOJv Touq 8r|aaupou<; Touq e^ouc; icai dTxd t6v EpyaaajiEvCiJv Tv) v6jiia^a Touq TiXouaioTdTouc; iXo^EvoLq l)(eLv. Cl. ibirl 3r.6 Dsq., et ;;7o D.

25

\d CYllenium.
Koch
ocmiuni
sfanlio
(p. \VM> sq.) opinatur epistulam fuissc maioris operis historici,

editum, toO
crat.

(iLSXLSiou (cf.

ad C^Ilenium proquod, morluo Goninfra p. 212 sq.) quasi

supplementum
:

Eunap., Fragm. 14. 7 (^Exrerpta de senlenliis, p. 79 ed. Boissevain) "Otl TiEpl Trjq aTpaTElac; Tf^c; KaTd NapSLvov TToXuTpoTTOu YEvojjiEvr) c; EKTlBr^aL ^xEv auToq MouXLavoc;, aXXa 5e dXXa)(oO Kal Ttpoc; TToXXouq dva<|)pd^cov Iv ETTLaToXatc;. ripoc; TLva yoGv KuXXf]VLOv Kal TaOTa l^rjyou^Evov Td jjiev Ittltl^cov oc; SLa^apTdvovTa Tfjc; dXr^BELac; cf^aivETaL, Koi TTapEKTi9r)ai ys T^d rrpa^^BlvTa Sttcoc; y^Y^^ <|)daKcov Se ^jii*)

SELaSaL ToC Td IpYa X ^0 V To (ouSe y*P riaXajxf)Sr)v '0^r)pou TTp o aSE 8fj vai <|)r)aLv stq So^av).
c;
r)

-2

KOLi

Taq dXXoTpiac;

auYYpo'4'"*^
"^o

"^^^

Xoijju)(Lac;

TTapaLTou^svoc;.

auToq

IpYcov uTto ^^^0'" S^coq S^d <;^t6^ ^eye8oc;


tSicov

tSv

Xeyelv auTd KaTaaELOjiEvoc;, ouSe auYYPOi^i^v dTtXfjv, dXX' ETcaLvov vEavLKov TLva Kal Xa^TTpSv sauTou 5L,LaLV auTOKlXEuaToc;. Kai Tipoq ttoXXouc; auTd S^d t6v iTTLaToXSv ujxv6v.
TTETTpaYtilv<^w Ttpo^;

infra p. 213 sq ), qui vivo

Sequentia non ad hbelluni de Argentoratensi pugna (c(. adhuc Constanlio scriptus est, sed potius ad hanc epistulam (vel ad ep. supra p. 20 sq. laudatas) referenda esse videntur Liban.. fJrat. XVIII, r)^ nEacbv Toivuv Etc; drtoplav o
:
:

^EvvaLOc;EKELvoc;(scil. 6'louXLavoc;) KaiTcpTTTLa6f]vaL Kai

^if)

t6v oXe^pov opSv dKoXouSoOvTa (t6 te ^dp Y^^J^voBfjvaL

tt^c;

13 Naoo-.vwv
p. 29, 23, et

'AXaaavtLiv Bekker Nap"j/.0)V Miiller

de ifiniTe

per Marcianas silvas


videtur

(Amm.
Rev. de

Marc.

Cumont

XXI 8, 3) i. e. Hcrcyniam (cf. Philol. XXXIX, 1910, p. 269 sq.) agi


Mai
:

|j

14

r.o^tjzpOTZou vvo|aIvt,;

r:o).jTpo~ov ysvoy.:vi,v cod.

]]

16

;fT,YT);j.cvov

van Herwerden

ET LEGES
SuvdniEQc; Tr)v
Tf]v
f|

34-2

29

nopaTSv

IvavTicov

^Xy^s. o(|)aYr)v.

to te l^eoSai.

TTapa tSv olKziuiV^, jxoiXXov sIlXeto ttelSo^aevoc; tl rcaBetv SokSv aTteiBELV, KOU(|)OTepav Kpivtov Tf]v Trapa tSv tioXejiicov TtXr)yf]v fjq e^eXXe TtXf),eiv 6 av\f.vi]q. O&tq 5f) TipdTTeiv eScoKev a ^ouXolvto Totq toO TipeaBuTepou <6Xaf,LV ol Se aTt' auTQV dp,d^evoL tqv Sopu<|>6pQv Kai otg ^dXLOTa eniaTeuev eKXeyovTec; Slo TtdvTQv fjeaav. eQc; auTQ KaTeXmov oTtXiTaq eu^aaSaL jiovov Suva^evouq. ZuvlSqv 8e '^scll. 'louALavoq) qc;... Cr. Zosim., III. 8,2 ol Se Tiapd KQvoTavTiou SoBevTeq auTQ. TpLaK^oiOL Kal e^f]KOVTa Tov dpLS^ov ovTec; cf. Iiilian. p. 2~~ D), ji6vov e6)^ea6ai. KaGdTtep aOToq Ttou <|)T)aLV. fj S e oav
: . .
.

haec fiagmenta revera epistulae ad Cvllenium fcf. 24: aoL)analii operi historico (cf. Infrap. 2 [2 sq.) tribuenda sint, ccmpertum non habemus. Certe hic nobis edenda erant. De re cf. .\mmian. Marc, XVII. i, 8 (^prope siluam sqiialore tenebrarwn horrendan^), et Zosim. III, 4, 2 cf. etiam quae de expeditione adversus Constantium pcr Hercvniam silvam facta narrat lohann. Antioch., Frngm. \-~ (Excerpfa de insidi's, p. iio ed. de Boor).
V.
. .
.

Utram

Suidas,

s.

v.

Xpf][ia (i663, 12 ed.

Bernhardy)

MouXlov^c;'

riepl Tf]v 'EpKUviav uXrjv IBeo^ev. Kal eTSov lycb j^fj^ia


e,aiaL0V' iSou youv aoi
5

BappSv

lycb lyyuQ^ai. jifjTtoTe Q(|)8ai


if]

toloOtov ^rjSev

baa ye

tojxev ri^etc; Iv

'PQ^aiQv, dXX'
eLTe Td Iv

eLTe Td eTT<xXLKd Te^rtr) SuoBaTa


epjioTTuXaLq, eiTe tov

vojiiZ^^eL tlc;,

^eyav Kal SiQXuyLOV TaOpov, IXd-

^LOTOV tcTTQ )(aXeTl6TT]TOq eVEKa Tipcq t6 'EpKUVLOV


vo^a.
o
Cf. ibid.,
poc;

tou-

s. V. "^EpKUVLOL Spujioi, b6ev 6 "lorpoq vauoiTtoIk Ttr]yQV atpeTai. Cf. etiam Misopt., Sdq B.

[22 sq.] Suidao codd.

AGIMS
:

om. GIMS 25 jir.ojv He^-ooc GI 24 iy(^ A ler Kirfii codd. 27/28 eXay.aTa Hercher 28 "jtoj Hertlein sdTw 28 '29 TOJvojia codd. ovTa Hcrcher. an veu.o: codd.
23
:

-izl

AMS

ll

|i

|!

]|

II

.^

3o

1.

i;PlSTLi,\K

26-39.

CIRCA HIEMKM A. ;>6i-.Sr.:>. AD AMICOS SUOS SCRIBIT VEL EOS AD SE VOCAT lULIANUS
\,
.>.o
:

rTrogor. Aazianz.. <frat.

rioXXouc; yap

tSv auTo
5

auvrjScov te KaiYvcoplpcov Ik

tSv

KaToc tt]v 'Aoi.av 5LaTpL6>v

^aXLOTa <(iXL ^Ev (sriL


oc; Spaacov 9au(jiaaLa.

6 'louXLavoc;)

KaTd nSoav cmouSi^v

IrtTEpou ^s^vr)(iEvouq TQv uTToa^^eaEcov iTrei 51 TtapELEv, toOto Ikelvo al Tcov i|jr]<^cov KXoTtai Kai tcov ol|;ecov drtaTaL, Touq ^ev t6v5e Tov TpoTiov, Touc; 51 Tov ^iaTtai^cov, eoTL 5e ouc; Kai TpaTte^r| c|)LXocf)povou^evoc; Kai ttoXu t6 ETatpE TtpoTTivcov Kal XapuYyl^cov dvT' aXXou tlvoc; ^EXEda^aToc;, dTtpdKTOuc;
IXTii.aLV
III, i8(). Cf. Lihau., Episl. i()(i:>. \\ Orat. Manirrlin., Gralionim ariio luliano, ?,5 At tu, Augusle. oninibiis nngis reinotis. optiinum et clocti.ssimum queniquc perquiris. Si ([uis praestat virtulibus bellicis et laude niilitiae, in aniicis babclur qni in oraforia racnltate, qui in scientia iuris civilis excellit. iiMro ad lainiliaritatem vocatur. Quicumque in adininislratione rei publicac innoccntem .~;e umquam cl strenuuin praebnil, in consortinm muncruin rcceplalur...

ota Kal Tatq

lo

drtETtejiTtEv

io\

26

[([).

;58).

lullanus a. .SCjO .\ttliuariis cursim domitis (p. 3i, 7 sq.) per \ esontionein \ iennam biematurus absccssit (Amniian. Marc, \-\, 10. 3). Mensc lulio a. 3()i adversus Conslanlium iinperatorcm jiroiectus per Illvricum (p. 32, 6) Constanlinopolim peliit. Quo in ilincre, fortasse cum Naissi degeret aTpaTOTiESou cf. p. 33,9), (p.32,2i sq. auYKaTEXSovToc;
:
.

25

i. e. mensc Novembri a. 36 ad Ma.ximum pbilosophum, praeceptorem suum, qui lunc Epbesi vivebat, haiic epistularn niisit qua euni ad se vocaret (cL Eunap., Vit. Soph., p. /i^f) sq.,et mfra p. 33, G sq.). Maximus mense lanuario a. 362, ul Ammian. videtur, Constantinopoiim appvdit (Eunap., /. /.
1
;

Marc, WII,
414

7,

;;

Liban., Orat.

\\\U,

i')b).

Ma^i^cpc|)LXoa6<|)cp.
ridvTa dOpoa
ETtELal
^ioi

Kal dTtoKXEiEL ii]v

cpcovf)v,

aXXo

aXXcp ttpoeXBeIv ou E^v^^y^c^podv

tGv I^Sv 5Lavor|^dTCov, eXiz 35

XY

=d
:

34 aOooa C

aOcoojs d

35

i/.AO)

Ald.

i\'/.0)Z

codd.

ET LEGES
ij;u)^lk6v

2(3

3r

<^tl^ tSv rtaBSv

eXte

ortcoc; c|)LAov
f|v

KaTovoud^ELV
dTt5co<
tecoc;

Ta TOLoOTa" dXX' drtoSS^EV

auTolc;

)(p6voc;

Td^LV. Eu)(opLaTr)aovTsq tolc; rtdvTa dyaSoLq BEotq. oX

^EV Ypd(|)ELV E^OL auvExcopr)aav.


5

tacoc;

Bk

T]\xlv

koI dXXf|Xouq
EYEv6^ir]v

lSeIv

auYX"Pn<^ouaLV.

'Clq

rtpcoTov

auTOKpdTcop
auToIc; et

oKcov,

aq taaaLV

ol Seol (koI

touto

'

KOTOcpavEc;

ov kvsBkyjETo TpoTtov TtoLr|aa).

aTpoTEuaoq

STtl touc; fiop-

Sdpouc;. EKELvrjc; ^ol Yevo^svrjq TpLuif)vou Trjq aTpoTLaq, ettovLcov ELc; Touc;

roXoTLKOuq OLYLaXouq drtEaKOTtouv Kal tSv


\xt]

ekelSev t]k6vtcov dvTtuv8av6^r)v

tlc; cpiXoaoc+Joq.

^f)

tlc;

a)(oXaaTLK6q

r\

tpl66vlov

f^

j^XovlSlov cjjopSv KaTrjpev. 'ETtsi

8e TtEpi Tov BLaevTLCovo


TtdXoL 5e ^E^dXr) T
fjv

^TToXL)(vr]

hk zgti vuv dvELXrj^ijiEyT].

KOl TtoXuTEXiaLV lEOOLC; KeK6a^T]T0,


Trj Cf)UaEL
i^

KOI
'

T'l)^EL

KOpTEpd Kol TtpOaETL

TOU

)(C0p'LOU' TtEpL-

Bel ^dp auTo


TtETpcbSrjq

AouBlc; TtoTa^6q.

Se

ciaTtEp

Iv

BaXdTTrj
kol
cia-

oKpa dvaTr)KEv. aoaToq oXlyou


TtXf)v

Seco ct)dvaL

ouTotq opvLaLV,
TtEp

baa

TtoTa^oq auTf)v TtEpLppscov

TLvdq oLYLaXouq

^X^'- 'rtpoKEL^Evouq\ TauTr)c; TiXT^alov

Trjc; tt^Xecoc;

dTTf]VTr)a Kuvlkoc; tlc; dvf]p.

^X"" tolBcovo kol


ouSevo dXXov

(5oKTr)p'Lav

toOtov

Tt6ppco9Ev
fj8r|

SEoad^Evoc;,

utteXoBov

r\

ak. DXr^aLOv Se

npoaLcbv. rtapd aoO TTdvTCoq

5sq.

cf.

Inlian. 28'

CD

16

^q. cf. lulian.

70 A.

C
1

X^
<Ij/<./.6'j

[in ^

plurima
~f~>''

dcsiinl]

=d
Thomas
:

<<~'0>
2 Ald.
;

r.aOeJjv

P.

Ttov naOoiv

a/.).
:

'

a~oooJ|xv

20

Ijf./.C-rt

-x'j'J>'j
j|

d yj/p6v
iY:vo'u.r,v

,3ax."r,|;:av

om. ^

~o~.z ~i'j-:x

flcYaOoT: 630:;

toT^ -avta ivaOoTr


zl

C tov^

0:o:t

5/6 i/.wj

transp.

C 6
j|
!:

a JtoT'3

codd.

an
:

avToO-. ? vel ajTo': lo: ?

< toT; > avOowunde


a-jTo;
;

-0'.; (cf. p.

20, 2^) P.

Thomas

secluserant Ald. ct edd.,


j|
j,

8 TTcaTcia; Hertlein 9 |-33-/.o'nojv C 11 y/.aavo^ov X de Maiimi habitu et veste cf. Eiuiap. /. /. p. 477. 3^ sq. 12 jJi^iVconi. rs'aber
jj

Ti'')va

X:

::aXa:

19

3'./.3vT:wva

|;

-o/.^/v;ov

C
/.a;
'

stt'.

vjv

X
ji

vjv

3t:-.v

C
:

j!

13
:

-6Xi(o;
I

om.

{:

14

15 oa5'.3cod., corr. aX/.o C, quod defendebat Hertlein (cf. infra p. 2^5, 16) (vel potius n^-iOTvovTa) Reiske ---otojv d-5o;''jvC
/.asTsio)
|[
:

cod.

om. Ald. xaoTJca Reiske Hcyler 20 o-joiva /.),ov d o-josv


'"

21

r:--OT.wv

3j
fiKEtv

I.

EPISTLLAE
8e
6.vx]p (|)lXo(;
Sif)

auT6v iv6\i\.Cov

cS<})6r)

^ev. t^ttcov Sc

Tfjq TTpoa&oKco^evT}c; EXrtiSoc;. ''Ev ^ev


-415

toioCtov ovap Eye-

vet6

jioi"

^ETcx
icaT'

toOto 5e

TtdvTcot;

^nr|v ae TtoXurrpaYliovr)-

aavTa Ta
"^lcTTco

e^e Trjq 'EXXdSoc; ektoq ouSa^Sc; EuprjaELV.


laTco 'A8r|vaq

Zeuc;. lotoj fiEyac; "HXioc;,

KpdToq Kal
'IXXuptoCic;

ndvTEq Beoi Kai rraaai


drtb Tcov

rcGq,

KaTicbv ETtl

Touq

KeXtSv. ETpE^ov uTtEp aoO, Kal ETtuv9av6jiT)v tSv


jiev

BeSv, auT^c;

ou toX^Sv (ou ydp uTtE^evov

oCte

lSelv

toioCtov o3t dKoOaaL ouSev, otov dv TLq 6TtEXa6e SiiivaaBai

t6 Tr|viKauTa,TtEpl aE YiYVEaSai). ETiETpETtov Se dXXoLg' ol


Beol Se Tapa)(d<; ^ev TLvac; laeaBaL Tiepl ae <|>avEpojg ibi]-

Xouv,

ouBev ^evtol Selvov ouSe

elc;

epYOV Tov

dBea^LCOv

(iouXeu^dTcov.
AXX' opac; otl ^EYoXa Kal TtoXXd TrapESpa^jiov,

<^&^

^xdi!

X^aTd a TtuBeaSaL d,Lov TiSq pev dSpocoq Tfjq

ETtLcf^avELac;

qaSduEBa tSv
BouXGv
c
TtXfjBoc;

Secov. Tiva Se Tp^Tiov t6 ToaoOTov tcov etti-

SLaTtEc^EUYa^ev, KTelvavTeg ouSeva, )(pf)^aTa

ouSev6c; d<|>eX6^evoL. <|)uXa^d^evoL Se ^iovov oOc; eXapBdvo^xev

tn auTO<p6pco' TaCTa
\pT],

^iev

ouv Locoq ou

Ypa<|*^'-^i

dXXd

cf)pd^eiv
a

ot^aL

Se ae Kal jidXa f|Secoq TTEuaeoSaL. pqaKEuojiev


dva<|)avS6v

Touc; Beouc;

Kal t6 ttXJ^Boc; toO auY<oiTEX96vTO<;

^OL OTpaTOTiESou BeoaeSeq Iotlv rj^Etq tpav.pG>q ftou6uToO-

^EV
d

dTtES<i)Ka^Ev Totq 9eoic; )(apioTf)pia TiEpl iqjiSv EKttTd^i-

6a<; TToXXdc;"

e^e keXeuouolv

ol 9eoi

to TtdvTa

dYVEiJELV

ELq Suva^Lv,

KOL TTEi6o|ia'L Y^ Ttpo9u^coq auToic;"

jiEYdXouq

a'

XV

[in \

plurima desuntj
5'
[j

=d
C
||

1 ioj^r^ ok
:

'jjZ'j<z

j|

rjTTOv

||

3
11

\xi-'a

19
:

ajTO-^wpto
:

om.

11

TzavTco; om. C 4 sOpi^Octy X cjceSfjva'. C 3 TOUTO X TOJTOv C ouol codd. 9 oilTi Ald. 6 -aaat om. X 10 TO 5 "aTco ai'Ya; X om. C vtvcaOai X 12 itc kpYOv <^j?ov>' vel <^T:po/<oi^(Jov
II

j]

jl

II

P.

Hertlein 'ov 14 a supplevil corrector in X 19 aCToafjSpo) om. X 19 ovlv om. d 15 iOpoov X 18 fjAaJaacvoi 20 TiEuceaOai MartioI;i.at p. 33, 4 Osojom. Y 20 /pfjv Reiske

Thomas

||

II

jj

<

>

>
||

||

||

||

nius

rcuOc56at

p. 33,

Ocoj ora.

C jO='a6at, X

aj

supra u scripto,

jj

6pr)7/.3U0[iEv

ET LEGES
KocpTcouq Tcov TTovcov

26-28
pr]

33
j5cx8u^G^v.

(XTToScbaELV

(pa.aiM, f]v

HXSe
TOG TTap"

TTpoc;

i^

^Sq EudYpLoq

1]t^LV

TLpCOjISVOU SeoG

rioXXa yoGv

iTTEpxETaL
Trj

[iOL

Tcpoq TOUTOLq,
Tf|
afj.

olXXol xpr)

Ta-

^iLsuaaaGaL Tiva Kai

TTapouatcx

AeGpo ouv, Touq

Ssouq

aoL, Tr]v TaxLaTrjv, eXtz

Suo etTS

TTA-ELoaL xpncrcxtLsvoq

oxr|(iaaLV. 'ATTsaTELXa Se

Kai Suo

tcov TTLaTOTocTcov

uTrr^pE-

tSv, Sv 6

^iEv ELc;

XP'- T^oQ

aTpaTorteSou
rjSr]

TTapaTtejjiipeL as,

ETEpoc; 5e e^eXr|Xu8evaL ae Kal fJKELV

^r|vuaEL- TtoTEpov

5e

ijTTo

TTOTepou

yevEaSaL 8eXeLq.

auToc;

Totq

veavLa.-coLc;

af)^r|vov.

27

Ad Clnysanthium
^

et
:

Maximiim.

Eunap., 17/. Soph., p. ^476, .")8 'Oc; S' oSv KaBetXe (scil. MouXLavoq) Tr)v TupavviSa KcovaTavTiou Kal tov tepoi^ctvTT]vdTTeTretii|^ev ettl Tr]v 'EXXdSa... tov Md,Lpov euSuq ^jiETeTTE^xvl^aTO Kal Tov Xpuadv8Lov Kttl ^ia ye rjv ett" dpcjjotv n
6
Kk?\aiq.
Ibid., p. 001, 5 OuTcj yoCv Kal rjviKa 6 ^aaiXEuc; MouXiavog a(ic{)co ^iETeKdXeL S^d ^Laq KXr)aecoq Kai ol TTe^cpSevTeq axpaTLSTaL ^iETd TLpfjq Tr]v 0eTTaXLKf]v ertfiYov TteL8avdy<T\v. ToO BeoC Tf]v oSov dTtayopEuaavToc;. 6 Ss XpuadvQioq e^eLve KaTd x"pav.
: . .
. .

28 [ep.

10].

luliano, malris suae Basilinae iratri, qui postea comes Oricntis tactus est {Misop., 365 C ; cf. ep. 80), scribit lulia[1-4]

[5-12]

XY
(scil.

2 post EjaY.iio; pracljotcod.


c;ix(.o;i.jvoj

C) spalium vacuum trium ferc


vcrbis toj t.xo'
;

versuum (=circa LXXXII liltcrarum), quod


ecoj claudit
ir
;

f/jiTv

sec|ucnlia desunt in
;|

5 llo/.lx 12 arjar-.vov ecodd. XY (Yusque ad 10 or.vJ^Ji^restituimus SXeyciv post tojto:; add.Y'i6/7 Toj; Osoj; ao. om. Y cf. Eunap. Vit. Soph. 470, aa et Anacreontea 8,
!|
;

postOjo-: intcrciderint, incertum

ilaque quot verba

isq.

;i

8/9

'jr.r,zi-'7y/

0'./.TaJv

10 -OTcov 12

ariar.vov

om.

34

I.

EPISTLLAE

nus, paulo poslquam Naissi in ]\Iocsia moiteui Constantii, qui dif 3 NoYcmbris a. .'iln .Mopsvicreuis obieral, comperit (Ammian. Marc. XXII, 2 Zosim., Ili, n, 2). Itaque circa kal. Deccmbr. a. oOi, autequam advonit Couslantinopolim (d. II Dec), hanc epistulam avunculo misit. qni rcbellionem
;

advcrsus Constantium factam improbasse videtur. 382

'louXLavoq 'louXiavcp
TpLTr|<; copac;

Ssicp.
''" utto-

vuKtoq

dpxotiVT]<;.

^^ ^X"^ ^^^

ypa.cpovia. Sua

t6 TTavTaq aay^oXovq sTvaL, ^ioXLq Xayyaa. -npoq

az TauTa Ypa^Ja"-.

ZSusv

5Ld touc; Beouq Xu6pco8VTq


[idpTUc; 5 ^ol. Kal
6 ''HXLoq, ov 6

ToO Tta8LV

f]

opaaaL Ta dvfiKEaTa"

udXLCTa TidvTcov LiCTuaa auvdpaaGal


Zsuc;.
GJc;

fiaaLXuq

ouTTcoTtoTE

r)u,d|ir|v

dTTOKTLvaL
f]X6ov
;

KcovaTdvTLOv,
ol 6ol

^iaXXov 5e dTTr|uE,dtir|v.

Tl ouv

IrtELSr) tiOL

ttl8oC 5Lappf)5r|v EKEXEuaav. acoTriplav ^ev ETrayYsXXotLEvoL 8e>v TTOLfjasLEV aXXcoq te otl Kal uEvcp, ^EvovTL Se o ^iri^Elq
TtoXEiiLOc; dTTo5Lx3ELc; 9tii-|v
c{)o8fiaaL ^iovov

iI

Kal el^ opLXLac;


KpL6i.r|, Tf)

fj^ELV ETTLELKEaTEpaq Ttt TTpdYt^aTa,

L 5e

tidxri

Tuxr| Td TtdvTa Kal

tolc;

8eolc; EnLTpi|jac; ttepl^levelv ottep

av auTCov

Tf] cf)LXav8pcoTt'LciL 56,r).

2(

29 [ep. 69].

Has
V.

litterulas iisdem fere diebus

atque ep. 28

(cf.

supra

10) scripsit novus imperator, paulo postquam, mortis Dcc. 1 Constantii certior factus, Constantinopolim petiit (d. luliano a. 36 1). Eutherius sine dubio spado est llle qui sub Caesare praepositus sacri cubicull fuerat (Ammian. Marc,
1

XVI.

7.

2 sq.).

Ad

litteras luliani

Constantio deferendas

a.

Y
ot!-:;

A[7 13]
'j-J.txi

7 sicV: 'OUAiavw

11

8/9 YpaoovTa

A
11

post Y.'*y*- transp. xaV i^EJa 6 KcjviTav-riov


:

X -po7 ou).'.avov OsTov A 8 oJol 9/10 -po; ae 6-OYpayovTa malit Hertlein 13 oe |j.O'. A o: 12 xal 11 f; om. A
a-jTOu
j!
:

|!

Ij

|!

^aa''AS'.0'3

'j<j

o-j-iEnoTc

u5ajxr,v
IJ

xojvsTavTiOv

inoxTilva'.

A in

ixvm
-i

y.ivoj;jL:voj,
y.z'.

<

>

14r,).6ovom. X 15/16 x:s'.6oquo sequentia dcsunt duobus punctis supra scriptis, X 16 [ot-.] vel a/.Xoj; 17 5o57{(i3'.v ? Petau o-.i Hercher
1'

\\

1(

ET LEGES

3-3o

35

36o elcctus erat (supra p. 20, 19). adscilusque poslea in palatium,... subinde Romam seeedens , post luliani mortem
i!ji

consenuit (Amniian.

Marc.

Wl.

-,

S(j.).

'louXi-avoc;
5

Eu9r|pLcp.

Z5c^Ev v-nb tSv BeSv acoSEVTsq' vnkp IjioO Ss auxoiq 8Ce

xa vapiaTrjpLa" 9uaLg Se ouv


KcivaTavTLVou

CiTtEp

Ivoq dvSpoq, aXX" uriEp


a)(oXf]

ToC KoivoO tSv ^EXXrjvcov. El Se aoL


tioXecoc; SLaSfjvaL,

Kal

tiYpL Trjc;

TL^rjaal^irjv av

ouk oXlyou

Tr)y aT\v EVTU)('Lav.

30

[ep. 3*J.

j-

Hanc epistulam, qua lulianus sihi gratulatur quod Theodorus incolumis sit (v. iSsq. cf. p. ^i, i sq.), post Constantii mortem scriptam esse pro certo dare nolunms. Hic enim (p. 37, 16, 20) divinam providenliam. non deos, invocat. j!x; cf. p. Tlieodorum dp)(LEpa editor antiquus cognominavit. quia a luliano saccrdos Asiae factus est (cf. p. 124, 20 sq.).
;

0EoSci>pCp

dp)(LpL.
fia9r]v
^iev,

AE,d^v6q aou
yctp

Tr]v

ETtLaToXfjv

6q

elkoc;" tl

ouK e^eXXov, avSpa iTatpov I^ol Kal

cjjlXcov

cpLXTaTov

acov stvaL

TtuvBavo^Evoq

a>q

Sl Kal dcf>EXQv

tov Ittlkel-

^iEvov SEa^ov lTTr]ELV rroXXdKLq, ouk dv lyoi TiapaaTrjaaL

tS

Xoycp SuvaL^r|v

tlc;

Kal oTtotoq lyEvojirjV YaXf)vr)q I^TiLTtXd-

uEvoc;

Kal

Bu[ir)S'Lac;, ocrrtEp

ELKova Tivd toO

y^wa^Lou gou

KaBopcov Tp6Ttou,Tf)V iTtLaToXfjv r)aTta^6tir)v. 'YTtsp


-

^q Td ^EV
tacoc;

KttB'

EKaaTa

Ypd<f>ELV ^iaKpov dv

eXt]

Kal TiEpLTTrjq

dSo-

XEa)('Laq
ELTtELV

ouk e,w

8'

ouv

lTTr)Vaa
,

SLa(|)Ep6vTcoq.

xauTa
f]V

OUK dv OKvf^aaHlL' TtpSiTOV ^EV


Tfjc;

OTL lf]V TtapoLVLav.

ELq iQpdc; 6

'EXXdSoc; iqY^H"^

rcETtapciivr)Kv (st ^e

tcv

*27 -/v

r:aco'.v;av

p. 36,

10 X:cwv Suidas

5.

i-.

Moj-jojv.o:.

[4-9] L
8 oAivoj Reiske
:

oXfvov cod.

[17sq.]XY

24

"\'-'cp r,:
:

om.
'ju.xi

cod. el Suidas
i!

26 a 0' o3v 28 f.iJLa; p. 36, 7 OTi om. Y P. Maas, qui ep. icjS^cf. p. aG-^Theodoro tribuit
|| ;'

28 ^Vy:

p.

36, 1 T-Jiavvov om. Suidas

-r,

1.

EPISTLLAE

oCtoi (iatoloGtcv riY|^ova XPH ^a^^^^v dXXa ^i^ Tupavvov), toutcov Eiq ae yeYOv^vaLpEcoq fjveyKa^. o^^ev i^youe^vog

t6 y

t^nv

T^fi

tioXel (iori9tv
t\v

ekelvti
tocc;

(^ouXEaeaL Kal -npo8u-

laELaBaL,

Ttepl

l-noLrjao

SLaTpLBac;,

IvapYeq Iotl
t6
hev
3

ct)LXoa6(t)ou

np6TEpov
MouacovLcp-

YV"R; TK|^fipLov, diaTE ixol 8okl ZoKpdTEL -npoafiKELV, t6 SEUTEpov Se,


Ikelvoc;
tilv

ottittL,

y^P

^^

o'^'-

t^n

Betii-T^ov

^Spa

artouSaLOv rtpoc; tou tov x^^povcov Kal c^auXcov


Se ETTEtLEXETO

(^XaBfivaL, 6

TudpCOV

OTTT^VLKa

(^^EUYELV

aUTOV

ETTETaTTE

NEpcov.

TaOTa Iy"

t?\c, IrtLaToXfic; Tfjc; af^c;

eTiaLVEaaq, to TplTov

KeXeucov ouK olSa bvTLva TpoTTOv d-no5E,aaeaL- XP^^^^^ Y^P


ariticxLveLV o tl

av

^jiol

Trapd ^xlXoq TTpdTTeLV auToq


f\

r\

XeYeLV

vuv SoKfjq. 'Eyco Se. otl ^ev ttXeov I^JLauTcp


Tcov Setv uT[oXaiJi6dvco

aol

tSv tolou'J

TrapaLVEascov, TToXXd excov elttelv, Iq


tilv

au8L(; dvaBaXoOtiaL.

To

ouv aLTri^a tuxov ouSe aoiTTpocaxoXf),

flKEL- TTepleaTL Yap ool

Kal

Kai c^uaecoq exEiq e3,

Kal

<|)LXoao(|)'Lac; epSlg, e^LTrep

tlq dXXoc; tGv TTcoTTOTe, Tpla Se


dTTo<|)fivaL

a^a TaOTa ,uvEX86vTa


Tt^q TTttXaLaq
tiouaLKTic;

fjpKEaEV

tov 'Atic^lova

EupETf^v, XP^^^oc;,

BeGv TTVEOjia
sq.
;

20

7 sq. Plat. Apol. 3o


Vit.

D
II

cf.

lulian.

69 B

;|

cf.

Philostrnt.

ApoUon. VII 16, 2 20 sq. Euripl.i. Fr. 192 Apollon. VII 3^. v. Vtioi:; 17 *8 9 ^: l-z;j.ilc-o flaowv Suidas
*.
|

cf. Pliilostr.

lU.
37,

-cpisaT'.

[<.

osoaS/O'.

Suidas

s.

v. '.\;j.'fi'ojv.

X\
1/2

[in

Y multa

desunt]
Ilerchcr
:

..

oj-O'. ,Sapoj:

ojtco

|iaf)c'wcr

cod. et Suidas ( nova ct

fl

Weil ; an ojto) exquisita ratione dictum Bernhardy) ojto) ^txOcOw; 'jiao^oiou |y/.r,; Izv. Suidas 5 Yvwo.r,; 4 ivapys; oao-o): ?
-ivfwr .Sapeov/ Herchcr to)v 3aptc vio Ta -li/T,) Suidas, unde 14 oo/.'a cod., corr. Papadopoucf.' Hense Muson. rel.. p. XXX 20 ^zw -vcCiua scripsimus r.p(i<ir[y.Z'. om. Y los 16/17 T6 !Ji:v
g'i 53
oo/.tJ;

14
il

om. Y

9 YJapojv cod.

,&apo")v

(TOjTsaTi

<

>

\\

\\

II

Qaoj 6eoj

-vc-ju.a

Suidas
t:

r.wzZaoL
tzvc^jjjl'

e-co>v

codd.

y.a\

Ocwv

nvc5;i.a

Philostr.

(vel' Ocoiv ?)

Riistcr,

senarium

Euripidis

ciKccrc

conatus

ET LEGES
IpcoqxE u^vcpSLaq. OuSe
TaGxa
Tt(|5UKv
y^^P

ical
vj

3o

87

dvTLTaTTsaSai,

A tSv opyavov EvSsia Ttpoc; TauTcx paSLcog av 6 tSv

TpiSv TOUTCOV pTO)(Oq ,UpOL"


drcofj

yap

OU)(l

TOUTOV auTov
Itv'

TrapaSESEyjiEBa ou Tdq dpjiovLac;


Tf]v

^ovov, auTf)v Bk

auTaiq ,EupLv
ETrLVOLOt, 1't

Xupav, sIte SaL^ovicoTEpo: )(pr)ad[iV0v

tlvl BeLc* SoasL, -cC^ELTE^ Slk tlvk auvTU)(Lav


TtaXaLcov ot TrXstaTOL Totq TpLai TouTotq
cbLXoaoc|)f]aaL,

duf))(avov
EoLicaaL

Kai tSv

^dXLaTa Tcpoa)(6vTEc; outl TcXaaTcoq

ouSevoc; aXXou S6j.ievol.


10

Xpf) ouv as TcapLaTaaSaL Kal Sid

tGv ETtLaToXSv Td
'^''-

Ttpa"^"^

KTsa Kal Td

^f|

TiapaLVELV TtpoSujicoq* opcouEV y^P

aTpaTEUo^iEVcov ou Touq Lpr|VuovTag au|Ji^a)(Laq SEO^iEvouq,


Tou;; Ttovou^Evouq Se, oTjiaL, tco TroX(icp,

Kai tcov KuBEpvr)ot

tSv
i5

ou)( ol

^f)

ttXeovtec;

Toug TtXsovTac; TtapaKaXouaLV,


!,

vauTLXX6[iV0L Se Touq a)(oXf)v dyovTaq. OuTcoq


SiKaLOV
Ecfidvri

dp)(fjc;

Touq

a)(oXf)v

dyovTaq

tolc;

ETti

tqv

Epycov

d^iuvELV Kal TtapEOTdvaL Kal t6 TtpaKTEOv ucfirjyELaBaL. ETtEL-

Sdv.

otpaL,

Td auTd

Tipa6ucoaL.
Ttap'

TauTa
fniGv

SLavoou(iv6v a
Eiq ak ^[v.a6ai,
lv' EyoD (iev,

TcpoafjKEL ToOB',

oTtEp d,iot<;
c|)'lXov,

20

Spdv

KaL,

eI'

aoL

TauTL ^uv0cb[ji9a,

o tl

dv ^OL cpaLvrjTaL TtEpl tcov acov aTtdvTcov, au Se auSLqTipoq


\xe

Ttpoc;

as

ar|^a'ivco,

TtEpi

tqv e^Gv X^yov KaL Ttpd,cov TauouSev dv


f\[iiv

Tqq

\6ip,

ot^aL,

Tfjc; djjiOLSfjc;
f\

yEvoLTO KdXXLOv.

'Eppco^Evov oz
25
voLc;, dSXc|>

BsLa TipovoLa SLacfiuXd,OL TXoXXotq XP~


Eu')(0(iaL.

Tto9ELv6TaTE' lSol^l a SLdTa)(ECOv, (aq

cf.

Plat. Leg.

6^2

CD

et lulian.

82 B

ct

92 B.

[19] Suidas
1 ~i
Iviister

[let lOsci.J
(cf. Philostr.

\V
:

om, Suidas
||

y.x: iooiol-

Jpco:)

Suida restituimus y.ai TajTa Bekker yap Hertlein 3 6 an ^-i-voia? 2 <i aXXa ajvTJ/iav revera praebent Suidae codd. cItc >> P. Thomas T^poai/cjvTs; Bernhardy 11 -apa'.v:v 8 npO(j/dvT3 Suidae codd. <"_ 7)U.Tv >> Biicheler 20 '.v' iyco 22 rpa^cwv om. "i 21 ar,aa:'v(o
1
03o'avo'.
]

Ojos yio

9
l|

"3oco;0' javwo:';
||

om. codd.,
rj

II

<

>

|;

|i

|!

]|

jl

Weil

hjjxhoi cod.

cf. p.

36, i3

38

I.

EPISTLL\E
31 [ep.
2].

Scripta fuit liaec epistula ad Prohaeresiuni sophistam Christianum, qui Athonis dcgehat, hicme a. 36i-H62, postquani lulianus e GalHis in Tliraciam et loca Graeciae vicina rcdiit (cf. V. it) sq.) el hlteras ad civitates (cf. v. 21) misit, quibus causas susceptarum cum Conslantio simultatum exposueral accepil eam Prohaercsius anlequam ep. 61 commotus docendi munus dcposuit (cf. Eunap., Vil. Sopli., p. Ag^, 25 sq. Jlioronym.. infra p. 6f), 1.") sq.).
:

373 d

ripoaLpEaLQaoc^iaTf].
Ti 5e ouk I^eXXov
psuELV.
lyo)

10

ripoaipeaLOV tov KaXov TrpoaayokcpikvTa.

avSpa xouq Xoyouc;

KaBdTtsp ot noTa^ol

Toiq
374

TteStoic; eTracfiiaai

Ta peujiaTa, Kal ^r|XoOvTa tov nepi-

KXea KaTaTouq X6YouqE,Q Tou ,uvTapdTTeLV


Tf)v

Kal^uYKUKav

'EXXdSa; Oau^d^eLV
^aKpouc; Ttdvu
Se

Se ou

)(pf)

it\v AaKcovLKfjv el Tip6<;

i3

ae (ipa)(uXoY'Lav ^L^r]aa'L^r|V u^iv ^ev ydp TtpeTtei Toic; ao(polq


i^jiLV

Kal ^eYdXouq TtoLeLaSai tooc; /voYouq,

dpKet Kal Td fipa)(ea Ttpog u^Sc;. "laSL SfJTd ^ol

TioXXd TtavTa^oBev kukXco TTpdYiiaTa eTtippEtv, Tfjq Se Ka96-

Sou Tdq

aiTLac;,

el

^iev

laTopiaq

yP'4'^'-^i

aKpLBecTTaTa

20

TtdvTa dTtaYY^^" ool, Souq Tdq eTiiOToXdq aTtoSe^t^eLc; eYYpd-

<|>ou(;'

et Se EYvcoKaq tolc; YutivdajJiaaL Kai


Yfjpcoq TtpoaKapTepetv.

Tatq ^eXcTaig

etc;

TeXoq d^pL
lie^iLl^ri.

ouSev

lacoc;

^ou

Tf) aicaTrf]

14

sq.

Aristophan. Acharn. SSosq.

BA
10
:

NO = b
om. bY
[|

XY

[Y

.lesinit

19

r'.pp:Tv]

=d
>
||

12 TOj; ao'yoj; rf.svTa (ai-.avra Y) /.aOan;p d s!f uvTa To!a Xovo'.a oja-jp rb, unde izaoievTa toT; C veoi; AcJyoj; ()'i-::p Rciske 13 l;:a'iiai: i^' a-aat b xat om. r 14 <JuvTapaTTi'.v b 16 U.3V om. b 17 rravj om. b tou; d om. rb 18 or,Ta ^lq: h orj 5= X |aO'. Ta r orj jjloi d om. rb 20 iTCopi^av Ald. 19 ;:'.pp3t d vpaco.5 N vpavi'.; Cobet 21 navTa ora. b xai ante anoOE;^;; add. r; an Kic i::o5c:^ci; ? 22 Ta!; ;j.cAETa'.c r.x\ TOt; Y''!^"'^'!^'-"'''' Iransp. b YJ;J.va7aa; X 23 Tr.v c;w-7;v b
aof.^-f^
j| : ||

II

Ij

i|

j|

:|

!|

!|

]\

j'

||

;|

ij

||

ET LEGES

3 1-32

09

32 [cp. 12].
Bonedlctini edilores opinanlur (^Basilii op., t. III, p. 122, adn. c cf. ibid., p. LXI) non ad Basilium (Caesareae opiscopum) scriptam esse hanc epistulam, sed ad liominom aulae vitia hactenus... oxpertum (v. 2^ ^q-)? ^l^od de Basilio (Magno) dici omnino non potest >. ()uod si verum est. de
;

alio
est.

10

quodam Basilio agilur. nisi lorle nomen corruptum Ltut hoc se habet, corte scriptae sunt hae liltorae a luliano iam impcrium adepto (p. /jo, 7 sq.). Constantinopoli, ut videtur. hieme a. 36i-3G2; nam illud solum fero tempus
fuit

otio loqui poiuit (v. 22 sq.). Ad BasiHum rovera missam esse hanc epistulam putat J. GefTcken (Kaiser Julianus, p. 101, 19 sq. cum adnot.)

quo de

Magnum

To^EydXcp
i5

BoaLXslciD.
lycb 5e

381

"H ^EV naponj.ia


Ttpoa9Lr|v Ik

(pr\alv

ou tcoXejiov ayyXXi.q.

i^q

Kco^cpSlaq-

S )(pua6v dYyEtXaq
Tiap'
Hf^^'*^'

Ittcov

"ISl oSv EpyoLq

auTo Sel^ov Kal cmEuSE


<|)lXcji.

^'P'-^^
ical

ydp

cf^iXoq

Ttapd

'^H

5e rtEpl

xd TtpdYtiaTa
Ttcoc;

KOLvr)

cruvE^f]c;

dox^oXLa Sokel ^ev EXval


Tta>(8f]c;, ol

Totq

\xt]

TtdpEpYov

ao

auTo TtoLoCaLv

51

Tfjc;

InL^EXEiaq kolvcovoOvtec;
Kal cruvEToi
Ktti

ELaiv iTtiEiKELq, uc; EjiauTov TtElSco,

TtdvTEg

LKovoi -npbq TtdvTo" SLSoOaLv ouv ^ol potaT6vr)v, <3aT I^elvoL ^r|6Ev oXLYcopoOvTL Koi dvoTtauEaSoL' auvEajxEV ydp dXXf)XoLc;

ou ^ETo TT^q auXLKf^g ^TtOKploEcoc; (fjq

ti<Svr)g

ot^ai

as.

a5

tlE)(^pL

TOO SEOpO TtETtEUpSoBoL), KoS'


:

f]V

ETtOLVoOvTEC; ^LOoOcn

II

15 cf. Plafc. Leg. 702 D 16 Aristophan. Plut. 268


3i2, II sq.

Phaedr. 2^2 B. Apostol. Cent. XIII 75 17 sq. ci'. Plat. Menexen. 2^7 B. *16 Stephan. In rhetoric. I 2, p. i/jo4b i8 CAG XXI pars II
i

p.

NO
14 Tw
~Ji

uLiYaAco ^aoi).;''w codd.


'Ioj).'.avoJ
j|

Baa-.Xiiw Ald.
BaatT.ciov
||
'!

cf.

Stephan.

l.

l.

15 xyv^Xi.c Ald. 16 /pjfjov O: /suawv N 18 napa 'iv.ov Ald. 21 ayfi"/,-'.? codd. "avTcj; Martinius 22 oiocociv codd. otooa?: vel otoojaiv Hevler 24 f; ;j.ov7;: Reiske et Heyler u.ovr,; r;c transp. codd.
To3
7:06;

Tov

ac-j-av

ij

'i

4o
Tr)XiKOUTov
^tCToq

I.

EPISTl LAE
ouSe Touq rtoXE^LCOTaTOUs" dXXcc

iqXiKov

^ETa

Tfjq TipoarjKOuar)^ dXXrjXoiq

IXeuBEplaq E,EXEY)(ovTq

T, oTav Ssr), Kal ETH.TLp2ivTEq, ouK IXaTTOv (|>lXo0^ev dXXf)-

Xouq tSv
<J>86voc;)

ac)>65pa ETalpcov. "'EvSev ,EaTLV i^^lv

(dTCEir)

Se
^f)

dvEL^EvoLc;

te cmouSd^ELv

Kai

aTTou8d(!iouaL

TaXaLTTCopeLaSai, KaBEuSELv Se dSEcoc;, Tti Kal EYpr^yopcbq


ou)( UTtsp

EauTou jiaXXov

f\

Kal uTisp

Tov dXXcov

aTtdvTcov,

&>q LK6q. EYpfjYopa.

TauTa
tva ae

tacoq KaTr)SoXEa)(r|ad aou

Kal KaTEXf)pr)aa, TtaBcov


jo

TL liXaKQSEc;' ETTf)Vaa Y^p


Ttelaco

epauTov (ScmEp 'AaTuSd^ac;.'AXX'


f\\il\)

TtpoupYou tl ^SXXov
TTOLf^OELv
t)

Tf)v

aT]v

Ttapoualav

aTE dvSpoq E^cfpovoq


382
pou.

TTapaLpfjaEaBal tl tou KaioTtEp


lcjjrjv

TaOTa ETteaTELXa. ZtteuSe


dv

ouv,

fjSr), 5r)jio-

alcp )(pr)ad^Evoc; Sp6^cp' auvSLaTp'n|iac;


cf)'LXov.

Se

t^^alv

kcp"

oaov aoL
i5

fJTTEp

SsXr^c;

ucf>'

i^pSv Tte^Tt^pevoc;,

wq npoaqKov

EOTL, fiaSLEL.

33

[cp. 2'6].

Ilcrmogeni, qui ante a. 828 (cf. Paulv-Wissowa RE, s. v. HeiMuogenes, i3) praefeclus Aegvpti fuerat, haec epistula scripla est, paulo post morlem Gonslantii (cf. p. l^i 6 scj.), Conslantinopoli ut videtur, anno 36i excunte (cf. p. 41? 9,
,

ao

ct

Amniian. Marc, XXII,

2,

l^

sq.).

389 d

'louXiav6<; 'Ep^lOY^VEL dTlO ETTdp)(COV AtYUTtTOU.

Aoq
10
*9
cf.

uo'l

tl

KaTa

touc; ^eXlktuc; elttelv

pf)Topaq'

Ttap'

infra p. 102, 6.

y.7.-rfirj'/.i'jf7^:;i

aou Suidas

5.

v.

[1

16]X0
: :

bj.ci.jzoZ

[23sq.]V
Hercher
1^4
|]

L
|]

NO = b E

7 iatuTOj codd.

r;

[za-.]

Horcher

^tcojovoj
|l

Ald.

noo-jcyov

codd.

|j

ypr^^daavoj

ci)dd.,
:

corr.

Hertlein

16 fiaoi^T Hercher et Cohet [jao;?, codd. xr,o'j-xp/ (sic)V om. LE 23 X-.avoi ^ Loni. bE %-o i-ipyoiv Aljj"0-j om. LbE jii/.rjTai VL [j.sXrjraa E 24 [iiXr/.Taj Ald. jxcAtToua N fj.c).'. dein spatium trium litterarum O 24 sq. -kxo* 15
o:t.iz

Ald.

'1

j]

||

||

[]

IXniSa:

Hertlein

ET LEGES
l/lTTi.5a

32-3

'i

^i

asacoajaEvoq ^yo,

Ttap' EXTtlSaq dKTjKOciiq otl Sia-

Tt(|)UYaq Tr]v
|)6v 4>T^^i-

TpLKE:<|>aXou

u6pav, outl ^a Ala tov dSEAfjv

KcovaTcxvTLOV (eKELVoq ^ev

otoq

TJv),

dXXd Td
sttolsl

Ttcpl
5

auTov Sripta TtSaiv ertocfjBaX^LCovTa, a KaKSLvov

)(aXETtcbT:pov,
eSos-cel

ouSe t6 Ka9' iauTov TtavTaTtaaL Ttcdov, el Kal 390

TtoXXotq TOLouToq. 'EKELVcp ^Ev ouv.IttelSt] ^JiaKaoLTriq


Kouc|)r] yfj,

Iyeveto,

KaSdTTsp XlyETCXL' TouTouq 81 dStKcoq tl

TTaBstv ouK dv IBeXol^i, LaTco

Zsuq

ETtELSf]

Se auTolq ETtavdTtoKEKXfjpcoTaL.

laTavTaL ttoXXol
j

KaTr^yopoL,

5LKaaTf)pLov

Zu

Se.

CJJlXe

TtdTEp, EL Kal Ttapd SuVa^LV, TTEL)(6r|TL" BEdr)U)(6(j.r|v vf]

aaaBaL ydp aE TtdXai te

Toug Bsouq Kal vuv,


f]KEiv

du^EVEaTaTtt OTL SLEacbBriq aKrjKocbq,

TtapaKEXEUo^aL.

3A-3Q
Tics sequenles e[)istulae arcte intcr se conncctunlur. Prniia lulianus Euslathium Cappadocern arcessit, secunda hospiti aegrotanti abeundi dat (acultatem, tertia Euslathius imperatori

gratias

agit

quod

sibi

sine

fcstinatione

donium

iter

laccre permiseril.

Quo tempore

princeps philosophum advo-

caverit vel dimiserit,

cum

Chrvsanthio,

fuis?c verislmile

ignoramus. Anno 30 1 excunte simul Maximo et aliis philosophis eum accitum est (cf. Cumont, riev. instruclion publ. Belg.,

XXXV,
V
1/2
;j.a

1892, p. 1-3).

NO = b
:

E
a-isiuyai b
aoi
;|j

o'.a-c'c'jya;

0'

tV''

^'^
aXX'
|!

'

0^''-

Co'j~0'.

L)
:

o:a t^^v Tsr/.ssaA^v ("oXjziaaAOv b) jocav (jopav


||

om. E)
r/.civo^J

oj

codd.,
;jiv
||

corr. Hertlein
[J.3V

or,;jLt

||

l/.sTvo;

V
||

o'jv
:

[jiiv

yap

|]

4 naaiv
/.ai

7:QT;0aXu.'.tovTa

om. E
ti

5 -avTa-aTt Hert6
rro/.XoTc

lein

ovxa

Tzirs:

VL
|]

ovta

tzxt.
]]

bE

ovTa Tiavj Horkcl

OoV.c'.
ir.z:o'r,

transp.
:

TOtojTota

<
L

{i'v

>-

Reiske

]|

8 av

om. V
jj

]]

-. E]] ajTfTiv

antc

o'./aaTrip'.ov

add.
t

L E
:

j{

8/9 inaviaTavxai auToT: transp.


a7:o-/./.Ar|p(x)Ta'.
|'

]]

"l^ -6
]]

10

0'jva|i.'.v
]]

T.io (i. e.

-aTco),

V
^

;:aTo (sic)

11

!j

om. E

-a/.a-. t

om. bE 10 om. b
]]

cjyo'ar,v

E
;

'j-/o;xa'.

||

12

zJ[j.iyii-x-:sL ^

L b

j;j.vc'';TaTc

E, corr. P.

Thomas

cf. p.

118, 3

'

',2

T.

EPISTULAE
34
|op. -6\.

EocTaELcp
IVIf]

cbLXoa6c|)cp.
c(

Xlav

f\

KOLVOV t6 TtpocL^LOV

Tov laSXov avSpa,


I)(lc;"

Toc Bk lcf),fjc;

otaBa SfjTtouSev, dXXcx Kal


u,v

oTaSa ^ev

vap KTE XoyLOc;


5e ex^''^

Kal c|)LX6aoc{)og t6

Itt^usvov auTW, k^k

cf)iXov, ELTtEp

oSv

a^icf>co

laGXoi. iia\xzv. "^Ynkp

yap ooO

toOto kSv
aicoTtS'
T'l
cc

SLaT:Lva'L[ir)y.

ctl toloCtoc; st, TTcpl 5e E^iauToO

Y^vcLTO Se Touq aXXouq alaBEaSaL Kal l^ou toloutou.

OUV OJGTTEp OCTOTtOV Tl XsyCOV KUkXcO TtEpLEL^L, SeOV ELTtELV

f^KE Ktti

cmsOSE

Ka'L.

t6 Xey^^Evov, "LTCTaao

riopEuaEL 51

as.

Beoc; Eu^iEvqq ^ETtt Tf]c; 'Evo5'Lag TtapBlvou,

Kal uTtoupYriaEL

5p6^oq 5r|^6aLoq
TtoLc; Sua'LV.

^x^fj^atL. [3ouXo^evco ^pi^acx.aBon., Kal TtaplTt-

415 d

35

[ep.

.).)].

EuaTa9i9cf>iXoo6c|>Cj>.
y^pT]

i;

,ELVOV
6

TtapEOVTa

C|)lXLV,

IBIXoVTa Se
i^jilv
f^

TTE^TtELV
Ttpoc;

416

"O^ripoq
dXXrjXouq

aoc|>6c;

lvo^o8Tir|aEv

oe

UTtapxEi-

E,zv\.Kr\q cfjiXiac; d^E^LVcov

te 5id

Trjc;

v8e)(otilvr|q

TtaLSELac; Kai Tfjq TtEpi


\j.k

touq

Seouc; EuaEBEiac;,

coaiE ouk dv

Tic;

lYpdLpaTo SLKaicoq cC^uq^ t6v "Oiirjpou TTapa6a'LVovTa


ri^iLv f|^'LOjaa.

3(

vd^iov, L Kai ETti ttXl6v a ^evelv Ttap'

AXAd

aoi To aco^idTLov

iScbv

ETTnieXEiag TTXeiovoc; 5e6^evov, Itte-

3 ct 5

cf.

Euripid. Fr. go2

cf. Pla(.

Pluitdr. 200

srj.

cf,

lulian. 174

16 Homer. o

^ii.

*3sq. Eustalh. Iliad.

2i'A, p.

800.

[2-13JQ
6,7 7o3 tciOto
Aiicov
,'.2v
j

Herchcr
iriAto;
:

[15sq.jC
ni-xj-.r/j

XY =
[]

.l

ojz

av

cod.

9 malim

;> {'.-xm P. Thomas 15 titulum om. C et Ald., ubi haec epistula vigesimara scxtam {supra p. 3o sq.) sequitur inde titulum tco ajtw, id est .c Maximo ,
Hertlein

-<

perperam supplevit Martinius


j

17

r;[xcov
i|

ij

18
:

ts

Cd:

ys

||

20

21 7.\:ih-v.\i.<. Ci <; !>?> Hertlein Hercher) E y.x'. ante kaiiovo; add.


'\

22*70'.
;[

nvJ (quod coniecerat

nXioyoci

ii

ET LEGES

3 ',-36

')3

TpE(|;a (iaSL^^ELV elc; Tf)v TiaTptSa. Kai paoTcovr^g lT:^EXf]6r|v

Trjq TtopELac;' o^f](iaTL yoOv

I^EaTL aoL SnuooLcp

y^pr]aaa6ai'..
Ttd?vLV

riopEUOLEV 5e GE aUV AaKXr)TTLCp TtdvTEq OL BeoI Kal


iqfllv

aUVTU)(ELV SOLEV.

36 [cp. 72].

'louXLavS EuaTdSVoq
'Oc; GSvr|a ys t6

<|)LX6ao<|)oq.

auv6r)ua

i]t^LV

^EXXfjaav dvTl ydp to3


c;

TpE^ELv Kai SESLEvai. cfiEpo^Evov


Kai
TTEpLTtlrtTOVTa

ETti Tfj

Sr|

^oalac; dT[f]vr]q

KpaLTtaXSaLV
ol'

opECOKOpOLq

Kai T^^LOVOiq

o aKoaTcbaaLc; Ka6' "O^npov

dpyLav te Kal TtXr|a^ovf]v, Kal

aVE)(a6aL KOVLopTou
OTLYcov.

Kai

c|)covf]c;

dXXoKOTOu Kal

vpocjjou

jia-

(3aSL^iv ETtl a)(oXfjq TtpLEaTr| ^OL Sl' oSou cruvr)p-

c^oOq Kal ETTiaKLOu, TtoXXdq ^ev Kpf]vaq. TtoXXdg Se E)(ouar|g

KaTaYCoydc; ETtLTrjSEloug
5

Trj

opcx

^ETa^u t6v Ttovov Siava-

TtauovTc. Lva av ^ol c^avELr) KaTdXuoLq Eurtvouq te Kal d^cbLXa<f>f]c;

utt6 TtXaTdvoLc;

t\

KUTtaptTTOLc; TLal tov


f)

^^atSpov Iv

)^EpaLV EX^OVTL TOV

M UppLVOUaLOV
(^iXx]

ETEpOV TLVa tSv DXdTCOKECf^aXfj,

voq XoYcov. TauTd Toi. S


iT\q

Kai LEpd

aTtoXaucov

IXEu^Epaq oSoLTtopiaq,

octotiov UTtEXaBov

t6

^f|

koI touto

K0Lvcbaaa6aL aoL Kal dTtoar|^fjvaL.


10 Ilomer. Z 5o6
*3 nop^jo-.iv
ot

268
01'

i|

15

sq. Plat.
s. v.

Phaedr. 200 B.
riossjto p, 1^5 Naiick
-Ar,3aovr|v

4-

oolcv Lexic. Vindob.


xy^'.x-/

9/10

-/.OTTco-a::

'r,[x:'rjo:i

r.x:

Suidas

s.

AxoaTciaatc.

[1 4]C
1 pacToJvr,?

XY=d
C
:

E
dE

',

[6sq.]

p5c7TOv

L-;jL3Ar;6r,5

E E

ri-iJK=f
|

LX =
et

O:

om.

Leiic.

Vindob.
6 Xvoavioj ao3;aTf,
Xt6av;Vo aot-.aTf;
/.ai

r.x:

7.0'.at'aTcop'.-

.ouXtavdi

cu^TaOto? '.Xo^ovioi

E
;

xoia;aTo>pt f lOuXiavoa
!|

titulum ex
et Suidas
;|

E
(

restituimus

9 xai
:

tcS auTta (scil. Atoav.co)

X
f

xpa'.-aAc?jt:;v
{|

om.

ii

10

ts

om.

12 TTipii-JTT) E -Zfiiz-.: fg 14/15 otavanajovTi tov novov 16 t:c;;v f] xunaiiTTO.: transp. fg 16/17 iyovTt iv fiozl fransp. fg 17 tov fj tov E STipa Ttva fg 18 to; Hertlein zo: codd. {/.r, 7.ai U&a E 91AT, fL navTa ^v.a. xat ;pa X 19 iA:j9transp. fg
|i
:

'\

|1

i|

pou

jj

20

^o;

TJ fg

44

I.

EPISTLLVE
37

Ad Priscum, Chrysanlhium

et

uxorem

eius Meliten.

Sequentia ab ipso Chrysanthio acceperat Eunapius (17/. Ex his apparet iterum (cf. supra Soph., p. 5oo, 2 sq.). missas esse litteras, p. o.i) a luhano ad Chrysanthium postquam Maximus Ephesius ineunte a. 36a Constantinopolim ad luHanum venerat cf. Ammian. Marc, XXII, -j, 3. llunap., 17/. Soph., p. 477, ^7 (textum e cod. L restiMsTaTiE^ijJotaSai yoQv auTotq (scil. Maximo et tuimus) luHano). licBLaca^Evou toO (iaaiXEcoq, So,e Kal tov nptaKov 6 Se Ma,nioc; drtrjTEi npoaavaYKd^cov Kal tov XpuadvSLOv. Kal a^c}3co Y^ rjaav ^TdTtEj.iT[TOL, 6 \ikv ripLaKoq ek Trjc; 'EXXdSog. XpuadvBLoc; os dTio AuStac; Kal ZdpSEcov. Kal ouTco Y^ iS^EKpt^xaTo Trjc; toO dvSpoq cuvouaLac; 6 BEcmEaLoc; "louXLavoq, oSaTE Totg ^sv a>q cfjlXoLc; ETiEaTEXXEv, KaSdTTEp Bsouq LKETEucov IXSelv Kai auvEtvaL- To Se XpuaavBlcp Kal YUvaLKa EtvaL TtuBo^EVoq, MsXLTrjv ovojJLa >(ouaav Kai xxp" auToO 8au|ia^o^iEvr)v SLa<|)p6vTcoc;. toO Ss TauTa Ypdc|)ovToq dvELJjLdv. ISicx Ttou KaSlaaq lauTov Kal Ttpoq Tfjv ^vvolIko. ETtEOTEXXEv. auToc; ^poL^^Ojv ouSsvoq EiSoToq Kal TtavTolaq dc|)LEiq <J)covdc;. tov dvSpa tteISelv 'fir)oa[icoq aTtaYopEuaaL Trjv e,oSov Kal Tf)v Ttpog XpuadvSLOV aLTf)aaq TiLaToXf)v, EiTa ^6aXi)V KELvr]v KttL acjjpaYLSa d^cf)OTpai.c; ETtLSELq, oq dv Tf)v ^lav Touc; d,ovTaq eoteXXev. TCo?vXd Kal dTto OTo^iaToq cjjpdoaq S )(pfjaL^a evo^l^e Ttpoq t6 prjLStcoq TtETtLBELV ^E^dXaq cf)pvaq AtaKtSao [Homer. I i84]- . o Se XpuodvBLoq ouSe TauTttLq idXco Tatq dpKuaiv kkl ^r))(avaLg, dXXd Totq 9otq evtuj^cov, c^q la. Ttapd tov Becov qv d^sTd6Xr)Ta (cf. supra p. 33), Kai auToq E^LTtETO Totq Ssotq, Kal Ttpbq Tov (SaaLXEa ETtEOTEXXEV (aq uTtsp toO (iaoLXEcoq i^ KaTd AuSlav [uTTEpJ auToO Y^-^oi-^t^o (^ovf) (^ovov cod.) Kal ol BeoI TaOTa c|5pa^ov. 'O Se uTtcoTtTEUOE ^Ev Tf]v dTtoTU)(iav Trjq KXfjOEcoq, dp^LEpsa Se dTtoSslE^aq tov te dvopa Kai Tfjv YuvalKa Tf]q AuSlaq Kal UTt' EKELVOLq ETtLTpEi|jaq EtvaL tSv ctXXcov Tf)V atpEOLV, auToq ettl tov flEpaLKbv cruvf)YTo Tto-

i(

li

2(

'i

'6

Xejiov.

Similia brevius narrat Eunapius, ihid., p. ooi, 23 sq.

38

Ad
Ilimerius, Orat. V,
i
:

Ilimerium.
'Ev 0aaaXovlKr) TauTrjv SleIXe^

ET LEGES

07-^0

'45

Kxai (scil. o "l^iEpicqX oTTrivLKa KXr|6lq utto tou (saaiXEccq 'louXiavoO iTcl Triv 'Eoav fjTTELYEXo. TauTr|v iv ^LXLTTTTOiq oiEL/.EKTa'. zE, auToOraf. \I. I g)(S'lou, ote IttI t6 GTpaTCTTESov dTTr]L uTTo (^aaLXeccc; KXr|5 8lg "louXLavoO. OraL V!I, I AEtEaL Xcyouq Iv KccvoTavTLVOu ttoXel rtpoTpaTtELq, OTE Ecq t6 toO auTOKpaTcpoq MouXLavoO aTpaToTTeSoV KXT]6Eiq ETTOpEUETO, stTa TTp6 Tfj C; TTLSEL,COq TeXeo8elc; Ta MLEpLaKa [iuoTr]pLa, ELq te ttjv ttoXlv Kal t6v O (^aOLXsa t6v Kal TnV TEXTf]V ISpUad^EVOV SLElAEKTaL.
:
:

39

Ad Cclsum.
BouXel ^e KaXEoaL toutou ^apTupa Lihan., Oral. 01 t6v (scil. Celsuin) uno aoO (scil. a lulianoj TTdXaL ^ev aTEyrj, ^ETd TauTa 5e yp^^tit^ttai. Td TEXEUTaXa Se vCv dp)ff] tetl^iT]^vov Cf. Seeck, BLZG. p. 100.
.
: ;

')

40

fep. 08].

Constantinopoii primo lulianus Cappadociam o peragraturus erat (cf. p. 40. 17 sq.). De Pliilippo poota Cappadoce, qui iuliano imperante diis irequcnter immolabal, cf. Liban., Epi&l. \i^~ ^^ ., ot Seeck, BLZG, p. 2^0.
Ilaec opistiila scripta esse videtur
(cf.

vere a. 0^2

p.

!ii?,

i3 sq.),

cum

'louXLavSq
'Eycb
')

<^ lXltt^ttco

vf]

Touq 6ouq etl


f\

Katoap

civ

ETTEOTELXd

ool. <al

vo^L^co ttXeov

aTTa^. 'Op^r|aa ^evtol rcoXXdKLq, dXX' ekcjTTpoc|)doELc;.

Xuoav oXXote dXXaL

ElTa

i^

yEvo^Evr]

Slo ttjv

dvdppT^OLV E^iOL TE Kal TCO ^aKapLTT] KcOVOTaVTLCO XuKO(|)LXLa'

TTavTdTtaoL ydp E<f)uXaTT6[xr|v uTCEp Tdc; "AXttelc; ETTLOTELXaL


TLVL, ^f) TtpaY^dTcav

auTo

^^aXETtov atTLOc; yEvco^aL. Tek^t]-

pLov OE

^f)

TtoLoC Trjc; Euvolac;


r\

t6 Ypd<|)ELV

ou

^kp

eSeXel
V-^'^

TtoXXdKLc; 6poXoYLV

yXwTTa

Tr^ SiavoLo:.

Kal

Locoq sx^'i^

TL TTp6c; t6 yttupi-dv Kai

dXa^ovEUa6ai

tolc; tSLWTaLc;

tSv

L
30
'JLT;

-oi^iJTT.c

Reiske:

i.o; -oioCi

Toito cod.

32

~.:

Reiske

to'.

cod.

46

I.

KPISTLLAE
npbq Touq dauvfjSeLs.
(|)p6llEV0L,
^iev
[if]

(iaaiXLKSv s-niaToXcbv l'nl5Ei,Lq, bxav

SoTTEp

SaKTuXLOL TLVXq UTtO TCOV (XTtELpOKaXQV


<f>LXia
f\

KOjiL^covTaL.
6tiOL6Tr]Tog.

Se aXrj8Lvf|
Se,

y'-'''^''^'*'-

t^aXLaTa

Sl'

SsuTEpa

oTav TLq dXr|9Sq, dXXa

TtXa-

aTcoq 8au^diri. KalTtapd toC tuxt] Kal auvsaEL KpELTTovoc; 6


TtpSoc; Kal ^ETpLOc; Kal awcbpcov dyaTtriSfj.

Td YpauuaTELa
plaq saTL ^iEaTd,

Se TauTa tcoXXou Tucf>ou KaLTtoXXf]q


Kal eycoye TtoXXdxLq

cf)Xua-

l^auTS

|i'fLcJ)o^aL jia-

Kp6Tpa

TtoLouiJiEvoq

auTd Kal XaXLaTspoq

oSv, ,6v

IluGaY^-

p^LOv SLSdaKELV Tfjv YXcoTTav

'YitESE^d^rjv ^EVTOL Td au[j.8oXa,

cf)LdXr)v

dpYupav, eXkou-

aav ulav uvav.


i^auTov,

Kal

)(puaou vopLa^a. KaXsaaL Se ce Ttpoq


8ouX6[jir)V
fjSr)

QCJTtEp ETtsaTELXaq,

5e lap uTtoBk baov ouTtco

cbalvsL Ktti

Td SEvSpa

(iXaaTdvEL,

y[^zXiB6vs.q

TtpoaSoKcb^EvaL Touq ouaTpaTsuo^Evouq


eXScoaLV,

i^tiaq,

oTav

ETtELa-

E,eXauvouaL tov

olklSv,

Kal (^aai Selv


oiaTE
[j.ol

uTtEpo-

plouq ELvaL. riopeuaotLESa Se

Sl' u|^cov.

n.XTLOV dv

evTUYOLq, e8eX6vtcov 8eSv. ev tolq aauTou" touto Se ot^aL


Tax^^cog laEaeaL, TxXfjv el
Kttl
^r)

tl 5ani6vLov yevolto KcbXutia-

toOto 5e ai6To Totq ^Eotq EU)(6|i9a.

41

[ep. 20]

laestina oriundus,
. .

Eustociiius fortasse iurls consultus ci causidicus est ex Paquem niagni aestimabal Libanius (/>. 789 Tov K 1"! aXaiaTivrjq, tov vo^cov te TtXr)pr| KOi EuaT^XLOV
: .

Tfj

TQV

pius loquitur in

X6ycov pcbpr) (ior)8ouvTa Totq v6^0Lq) el de c(uo saclitteris (cf. Secck, BLZG, p. i/jg). Alius,
sophisla,

Cappadox
tis

eiusdem nominis,

ciui

de rebus Constan(s.
i'.)

scripsit,

commemoratur apud Suicfam


V.

et Stepli.

oplnatur nostrum Eustochium eundem esse atquc illum ad quem missae sunt Gregor. Nazianz. epist. 189-191 (PG .S7, .'^08), eumque hac epistula vocari Antiochiam, ut primo die mensis lanuarii
livzant. (s.

riavTLKdTTaLov). Seeck

(/. /.)

3(

L
5
-.Qu

Hertlein

tt;

cod.

|j

zpsiTTOvo; Ilertleiu
|t

y.psTTTOv

w^

cod.

\\

"fjio; Fabricius: ::oawv cod.

15

tol;

aTsaTcjoafvoj; Hertlein

ET LEGES
a.

4o-^2
(cf.

^^
v.

363 luliano

adsit

consulatum inituro

12 sq.).

'louXiavoq EucttovLco.
HaioScp ^EV So<L

387 d
Tciq

To

CTOcbS

KaXsLV

Ittl

lopTaq

touc;

yELTovaq oq
CTUvaycovLcoCTLU

CTUvr,CT8riCTO(ivouq.

IrtELSf]

Kai cuuaXYoCaL Kai


Ivgd

3S8

oTav iiq dTrpoCT56>cr|Toq i\xnkar] TapavfiKaAELV. ou)('LTouq yslTovac;.


evecttlv

51

<bT]\xi

Tovc; <|)lAouc; Selv


[isv

To

aLTLov

51 OTL ysi-Tova
f)

kyBpbv

X=^'-'-''

^'*^^ Sl

IxSpov ou ^SXXov

t6 Xeukov

^lXav stvaL

Kal t6 QEp^ov

lijuvpov. ''Otl 51 T^titv ou tiovov vuv.


Kttl

dXXa Kal TrdXaL cpiAoq eT


aXXo
b

lO

SLSTsXECTaq EuvoiKcoq X"v.

L Kal ^r|5EV uTTfjpxEV

TK^-.'-)pLov,

dXXd 16 ys
\J.i^a.

f\\iS.q

outco 5LaT8ElCT6aL Kal SLaKstLI8e-

CT8aL TTEpi ctI

dv

Eirj

TOUTOU CTr)[iLOV.*HK TOLVUV


d,t

^cov Tfjq uTiaTELaq auToq-

51

cte

o SrjtiOCTioq Spo^ioq XPll TL KOL ETCEU-

6xf]t^aTL XPCOUSVOV Ivl Kal TTaplTCTTM.


,aCTc)aL,

Et 51

Tfjv

'EvoSlav

EUjjEvfj

ctol

Kal tov "EvoSlov rcaoaKE-

KXfjKajIEV.

42

De

aperiendis templis reparandoque


:

deorum

cultu.

Ammian. ?Iarc.. XXII, h. 2 Uhi vero abolitis quae vercbatur, adesse sibi liberum tenipus iaciendi quae vellet advertit {scil. lulianus), pectoris pateiecit arcana et planis absolutisque decretis aperiri templa arisque hostias admoveri et reparari deorum statuit cultum.
3 Ilesiod. Op. 343 sq.

BA

=
i| :

HL=v
;;

LY:^.g
ora.

A.M

=
-.

>0=b
:

4 Tjvr,sOr,-oTjvayojv.tos-.v om. rvg 5 t:: om. rg 5 6 i^'-o 03 9r,u.'. TYc ^r.iJL- oi rvL ^0) oi b 6 rjjy\ oJ U 8 i/9sov om. rvg 9 oj viv udvov transp. cb 10 ijyiuz cb 11 y= t; A 11/12 y.a'. o.axsiaOa'. om. M: delet Gobet; alterum signiticat adfectum fuisse, alterum animatum esse Hcjler; joiaTiOsijOa'. xail P. Thomas 1112to5to gM>' 13 /a^ ante aJTOjadd. cb aJTo'; om. Y oe om.T[' 6 om. cb 14 iv- y.a: Tr\g: y.x: cb xa- ivi transp. Hercher (cf. p. jja, 13 sq. et 53, 33 sq.),- sed vide p. 33. 7 sq. 15 tov Trv T 15/16
'lo-jA-.avoj
.:);
1'
j

2 titulum om. H 'xvio-Jt om. b 4 5 x%\

TrYcb

!|

ij

jj

;;

,.

|i

;1

Ij

T:a;a/.EV.).r,'jLa'.

^8
Ilistorlogr.

I.

EPISTULAE
ed.
Diiloz, Pliiloslorg.

anonym. Arianus,
2
:
. . .

pend., p.

'22'],

'louXiavbg yvouc; xrjv

AuyouaTou

Ts:XEUTr)v,

SLaTdy^aTa

apKcovaxavTLou toO KaTa toO XpiaTia,

via^ou Ka9' oXr|q Tfjq 0LK0u^;vr|q arroaTEXXcov Ta elScoXa rtdvTa dvavEoOaBaL TtpoaTaTTv. I) 'O yo^P 'louXLavoq, oq SsSrjXcoTai, Philoslorg., \ 11, TT]v tSv 'Pco^Lai-cov BaoLXELav UTio^coadpEvoc;, larrouSa^E ^dXLaTa Tov 'EXXr|VLGp6v ErtavopBoOv TtavTa>(oO tolvuv Ypd^^aTa 5LaTtE[iTc6^Evoq. ekeXeue Td toutcov te^evt] Kai Touq (^co^ouc; dviaTav ^ETa TioXXfjq aTtouSf]c; te Kal TtpoSuI
:

lo

Sozomen., Y,

3,

"ETtEl 5e ^ovoc; (scil. 6 'louXLavog) elq

Tr)v fiaaLXsLav KaTEaTr). Kai

dvd

Trjv "Eco

Touq 'EXXrjVLKOuq
1

vaouq

dvcof,E, Kal touc; r|^EXr|^EVouc; ETtLaKEud^EaSaL, touc;

5e KaTaXuBEVTac; dvavEouaGaL Kal Touq (icojiouq dvlaTaaSaL TtpoaETa,E, Kal TtoXXouq auToIc; l,r]upE cfiopouc;, 8r| te TtaXaid Kal Td TtdTpLa tGv tioXecov Kal Tdq SuaLaq dvE-

AuToc; TE dvac})av56v 5r]^oaLo: eGuev Kal EOTtEvSe i. Kai Touc; TtEpi TaOTa aTtouSd^ovTac; ev TioXXrj TL^rj ettolelto' puoTaLc; TE Kal lepeOaLV Lepo(|)dvTaLg Te Kal Totq tcov ,odvcov BEoaTteuTaLq Tdq TtaXaLdc; TL^dc; aTtEScoKe, Kai Td napd tSv TtpoaGev fiaoLXEcov vEvo^oSeTr^^ieva ett' auTolq EKupcoOEV, XeLTOupyLSv te Kai tSv dXXov S>v Ttplv et^^ov Tf]v aTeXeLav eTteLbr|<f laaTo, Kal Td dcf)aLpE6EVTa tcov vecoKopcov OLTrjpeaLa dTteScoKE Kai KaSapouq ElvaL dTto Tpo<|)QV SLEKeXeuETO, Kal bocov dTte)(ea9aL TtpoafJKE t6v wc; "EXXrivec; XeyouoLV dYLOTeueLV Ttpor|prnievov. Cf. loliann. Chvvsosl., De S. Babyla contra lulian., \l\, p. bbg C ; Socrat., lll, ! , 48 ;

VEQOEV.

u}

'

25

III,

iS,

et II,

/4.
:

mensis

Proximo aulem die, Methir X die Historia acephala, 9 (scj7. die l\ Febr. a. .^62), post cons. Tauri et Flopraeceptum propositum
esl
(^scil.

3o

|
;
'

renti, luliani imper(atoris)

Vlexandriae) quo iubebatur reddi idolis et neochoris et publicae rationi quae praeteritis temporibus illis ablata sunt.

'

'55

toO MouXLavoO) Ttp6<; Tfjv 9pr)aKELav dTTE)(^8eLa, cmouSf] 5e toO Tip6c; t6 SoY^ia jiloouc; oOSev etSoq TTapeXeiTTev etq Ka^aipeoLV Tfjc; iKKXi^aLag, )(pf)^aTd Te Kai dva8f]^JiaTa Kal Ta lepd OKeur) d<|)aipo\i^evoc;, touc; te KaTa- 40 |iXr)9G:vTaq vecbq Ittl Tf^g KcovotovtIvou Kal KcovoTavTlou
(scil.

Sozomen., \ ToO KpaToOvToc;

5, 5

Ouk

Iv toutolc; 5e ^iovov 'lOTaTo

i^

rjYE^iovlac; fiLa^6^jicvoc; Toijc;

uTTep auTov dTTOTLjif)aeL<; eKTLVviieiv. pOV ETILTEXeLV Suvd^EVOl, TtpOOeTL 5e

Ka9eX6vTac; dvoLKoSo^eiv, f) toc; 'Ek 5e TotjTcov jir]5eTE-

KOTd

Tf)V dva^fjTr^OLV

ET LEGES
tSv lEpSv
)(pri^dTcov uEpetq

i2

49

te Kal KXr|pLKol Kal tSv oXXcov XpLOTLavSv TToXXoL )(aXETtQc; sBaaavL^ovTO Kai 5EaticoTr)pLOLc; IvEBaXXovTo. Cf. (do Marco Arethusio) ibid.,\, JO, 9; Gregor. Nazianz., 5 Oraf. IV, 90 (et IV, 7, PG 35, b'6'] C) Theophylact. Bulgar., Martyriam martyrum, 10 (PG 126, 160 B Historiogr. anonym. Arianus, ed. Bidez, Philostorg. append., p. 329): "AXXd Kal el Kdv tlve^ Erti KcovaTavTlou f] vaov KaSELXov elScoXlkov t\ aTrjXT^v Ei5cDXLKf]V KaTEa,av, 10 TouToug f\ xa. KaGaLpESsvTa dvoLKo5o^jiELV (scil. 6 MouXLavoc; TcpoaTdTTEL) Kai Td KaTEayoTa KaLVoupysLV, r\ TtLKpatc; tl^coptaLq Ktti SavaTcb^EaL SlKaLc; Kal rtOLvatq uTto6dXXEa8aL' ev otc; ^v Kal MdpKoq 6 'ApESoiioL g. Cl. Zonar., XIII, 12, or sq. (de Aegarum in Cilicia epi;

XV

i5

scopo).

?-o

Princeton expedition to Svria, Greek aad latin inscriptions, A, part 2, by Littmann, Magie, Stuart (Leiden 1910), n" 186= Dussaud et Macler, Mission dans les regions desertiques de la Syrie moyenne, p. 276, n 108. lugamentum portae in loco quodam Anz nominato XX kilom. a 'Ertl KpaTfjaEcog 0X(aou'Lou) KX(au5L0u) Bostris repertum MouXiavou auTOKpdTopoc; AuyouaTou dvL8r| Td tspd Kai dvoLKo5ol^if]8T] Kal dcfjLEpcbBr) 6 va|6q ev etel avg' Aua(T)pou e' (c. mensem Febr. /Mart. a. 862).
Section
:
j
]

30

Hic etiam notanda sunt


Liban.,
(Jrat.

X^

QCTTTEp <|)UYd5a Tr)v

III, 126: PIpQTov psv ouv, oTiEp cfir|v, EuasBELav KaTr]YayE (sciL 6 MouXLav6c;),

vEoq
3o

Toitq ^ev ttolGv, Touq 5e ETTLaKEud^cov, elc; 5e Touq ELodycov E5r|" )(^pr)^aTa 5e eteXouv ol Totc; tcov LEpSv XlBolc; acfjtaLV auTotc; OLKlac; EyElpavTEc;. Kai KLOvaq eTSev dv tlc; Toiag ^EV vaual, Touq 5e ett" d^a^Sv Totq aEauXrj^EvoLc; Ko^i^o^Evouc; 8Eotg. "Iva ydp Idaco Td KaTd Gregor. Xazianz., Orat. I^ 8G
,
:

OLKQV TTpoaTdypaTa 5r)ti.oaLct te TtpoTL^E^Eva Kai 35 lSlcx TTXr^pou^Eva, Kal auXr^OLV dva8r)^dTcov te Kal ^(prjjidTcov ou ^iSXXov E^ daEBELac; r\ dTtXr)crciaq, Kai aKEuSv LEpGv dpTtaYT)V XEpal (56f)XoLC; u6pL^0^EVC0V, TOUq TE UTtSp TOUTCOV dyo^Evouc; Kal aTp6Xou^iEvouc; LEpEtq te Kai dpj^o^EVouc; Kal Touq TTXf)pELg aljidTcov KLOvac; Tatq to\jtcov X^P^"*4o KUKXoujiEvouq Cf. Theodoret., Hist. eccL, III, 12, i.
Tcov dy^LCOV
. . .

Cf. praeterea Ambros., Epist. cl. I, /lo, 17; Liban., Orat. XII, 69 XVIII, 1 14, et Epist. 694 ; infra p. 206, i5 sq.
;

5o

I.

EPISTLLAE

43

De
Socrat.,
II,

cccleslis

Aovatianorum.
i^

38, 3o

OuTcoc; ^kv ouv tote

tqv NauaTia-

uotepov ^ETct Ti^v teXeuttjv KcovaTavTiou 6 fiaaiXeuc; 'louXiavoc; Tov TE T^Ttov (scil. Ttpoc; Tco KaXou^Evco nEXapyS v KcovaTavTLVounoXEL) dnoSoBfjvaL EKsXEuaE Kal dvoLKoSo^ietv
>^p6vcp Ss

vGv EKKXr)aia Eiq Tag ZuKaq peTEvfjVEKTo'

( Sozomcn., I\ 20, 0). Sozomen., V, o, lo 'Ek TOLauTr|q Se alTuac; Kal 'EXeuOLOV, TOV Ku^LKOU ETtLaKOTtOV, UTIO liapUTOCTCp ETtLTL^LCO TtpoaETa^e (scil. 6 MouXLavog) tote Tatc; auToO SaTtdvaLq Iv Suo
ETtTpEL|;Ev
,
:

ETii

^rjalv dvoLKoSo^fjaaL Tr)v NauaTLavSv EKKXrjalav f]v KcovaTavTLou KaSElXE. (11'. Socral.. III, r 3 et IVidez, Ihdletiiis: Acad. roy. liebj., Classe des leltres. 191^, p. 4:'.o.
^iovoLc;
i

44
llescriptum pro Donalislis.
l'clcntibus Kogatiano, Pontio, Cassiano, lulianus ineunle

anno 362

episcopis

tum

in

civitates suas,

clericisque Donatistarum exulibus rediet basilicarum eis iniuste ereptarum


;

supcUectilisque sacrae restitutionem concessit videOptat., Deschisin. Donat., II, 16; Augustin., Contra litt. Petiliani, II, 83, 184 ; 92, 2o5 ; 97, 224. Quod rescriptum Apostatae, ut Donalistas infamia afliceret, Honorius a. /|00 c< celeberrimis in locis Africae proponi iussit (Cod. Theod., XVI, 5, 3^). De his disseruerunt Paul Monceaux, Le Donatisme (Hist. liit. Afrique, IV), 191 a, p. 2^3 sq., et Marlroye, Metn. Soc. Anliqu. France, LXXIIl, 1914, p- 70 sq. Initio rescripti verba quaedam petitionis Donatistarum repetita esse videntur, uude nota est eorum sententia quod apud eum (scil. lulianum) sola iustitia locuin haberet ab Augustino saepe vituperata Contraepist. Pdnnen., 1,12,19; Epist. XCIII, /j, 12 et CV, 2, 9 ; Enarr. in Psalm. XXXVI,
c(
:

Contra lilt. Petiliani, II, 92, 2o3 et 2o5. In fine, ut videtur, rescripti legebantur sequentia ab gustino allata, Contra litl. Petiliani, II, 97, 22^
3, 18
; :

Au-

Quod hdianus

constituit dicens

Hoc quoque

supplicantibus Rogatiano, Pontio, Cassiano et

ET LEGES

/43-45

5,

ceteris episcopis, sed et clericis, accedit


lilis

ad

cumulum,

ut aboin

quae adversus eos sine rescripto perperam gesta sunt,

anliquum slatum cuncta revocentur.

45
5

De exulibus
Hac
ses a

revocandis.

lege concessum est omniljus Christianis propter haereConstantio relegatis in patriam redire, ut lulianus ipse testatur (p. 52, 19 sq., et 168, 26 ou Ka8o5ov stq Taq EKKXr|aiaq auxSv, dXX" stg Taq TtaTpiSac; cruvE^copfjaajiEv 10 cl". etiam i-6,9sq.). Data est Constantinopoli paulo postquam lulianus regno potitus est, nam die 9 Februarii a. ^62 iaiu Alexandriao proposila est. ... Melhir \IV datum est praecepHistoria acephala, 10 tum Geronlio pr(ae)f(ecto) eiusdem luliani imp(eratoris) neci3 non ctiam vicarii Modesti, praecipiens episcopos omnes functionibus anteliac circumventos et exiliatos reverti ad suas civitates et provincias eae autem litterae sequenti die Methir
:

XY
ao
7

propositae sunt.

Commemorant
; ;

praeterea

hoc ediclum
/|,
i
;

Philostorg.,
Hist.

VI,

Theodoret., Hisi. eccL,

25

aS Historiogr. anonym. Chronicon praevium ad Athanas. pend., p. 23o, 8 sq. Hieronym., Contra Liicifer., 1357 C fest., PG 26, Sozomen., V, 5, 6 sq. Notanda sunt praeter cetera
;

ecci, X, Arianus, ed. Bidez, Philostorg. apIII,


epist.

RuGn.,

19

Theophylact. Bulgar., Martyrium XVmartyrum, 10, PG 126, 'AXXa touc; te ETtiaKOTiouq, baoi KaTa touc; Kcovl65 B aTavTiou Kaupouc; Kal xpovouc; tSv EKKXrjaiSv 5id Tf|v TTLaTiv E^5Lcb)(8r|aav, Tfjq E^oplaq dvaKaXEiTaL Cscil. & MouXLavoc;) 3o Kal Tdc; EKKXrialac; auTotc; dTto5'L5coaL, Kai Ktr^aEiq 5e EKK:Xr|aLaoTLKCov, ELTtEp TLvSv dc|)r|pE8r|oav TtpoTEpov Ttap' aUTOU,
:

Tatc; EKKXrjOLaLc; dTtEKaTEaTr|av.

Socrat., III,
KXr|8fjvai
35

I ^8 Toijc; l^opLO^EVTac; ETtLOKOTTouc; dvaekeXeuoe Kal Tdc; 5rniEu8ELaaq oOataq auTotc; dTtE, :

5l5ou (eadem fere praebet Sozomen., V. 5, i)

et

III,

24. ^

'AvekoXel 5e o 3<xcjlXeuc; (scil. 'lo6Lavbq)Touc; uTt5 KcovoTavTiou ^Ev E^opLoSEVTac; ETTLOKOTtouc;, ETtl MouXLavoO 5e dvaKXr|8j]vaL
\xi\

<|)8aaavTac;.
5, 3

Ammian. Marc, XXII,


lo

raiel

eircctum,

dissidentes

Utque dispositorum robo Christianorum antistites cum


:

53

I.

KPISTLLAE

plebc discissa in palaliiim introniissos nionchat civilius (.s. i/. lulianus), ut discordiis consopitis quisque nullo vetante religioni suae servircl intropidus. '\. Quod agebat idco obstinate, ut dissensioncsaugentc licontia non limeret unanimantem postea plcbem, nullas inlcstas Iiominibus bestias iil sunt sibi ferales plericpic Cbrislianorum expertus.

46 [ep. 3i].
.\etius, Anomoeorum haeresiarcha, a (lallo Gaesare, cui acceptissimus erat, ad lulianum annis 35 sq. saepius missus (lalli cp., infra, p. 288, 2 sq. cf. v. erat (Pbilostorg., III. ?.avjvr]9Elaq). ()uem a ConstantiopostGalli mor22 TtaXaiSc;. lem in Phrvgiam relegatum lulianus blandahac cpistula arccsslvlt et postea agro circa Mitvlcnen donavit (Philoslorg., IX. /i). Sino dubio vocavit pri\atim .\etium ad aulam C>onstantinof>oIilanam (oxpaTo-nESov), paulo postquam omncs exules episcopos in patriam redirc lege permisit, i. e. circa kalcndas Februarias a. .3(i2.
1 \
;
: . .

404 b

'louXi.av6c;

'Aetlq

InLaKOTtCjj,

KoLvSc; ^Ev anaaL Tolq oncoaoOv uno toO jxaKaplTou KcovC

crravTiou n<|)uya8Eu^iEV0Lq IvEKa Tfjq


volac; dvfJKa
Trjv
<|)UYf]v,

tqv

raXLXai-cov

dno-

oe 8e ouk

dvLT^^ii ^iovov,

dXXd ydp
d(|)L-

Kai naXaLoq yvoaecbq te Kai ouvriBElaq ^c^vr^^EVoq,

KEoSaL npoTpEnco
jxE)(pL

\ik)^piq f\\iS)V

XPT^H ^^

oxrHiotTL Sr]^oa'Lcp

ToO oTpaTonESou ToO l^oO Kai Evi nopinncp.

47
Sequentiauniuseiusdenique legisexcerptaesse viditGotlKPfredus (ad Cod. Theodos., \, 3. i cf. p. 54, iSsq., et Bidez. BuUetins Acad. roy. Belq classe des letlres, iQi^, p- ^22 sq.).
; . ,

*18
ef.

24
L

Totam epistulam
VI
7.

expilavil

Sozomenus

5,

<

Philostorg.

V
18

i7:r<.7A''j~t')

om. L

Ij

19

/.'ji/Mi: _a:v
ap:Vj_u.i

L:

wa
:

v
;

j|

6-ojaojv
(p.
.

V
]

20

ivE/.v

V
.

{I

21

aut 701 aut

scribenciuin

cf.

^36 B

i-O,
[

9 sq.)

et

370

D
il

Hertlein

l|

ixovov

aAAs yao L

y.o.ov a./.a

vi

V 23

xpozoir.

u.r/pi

;j

24

'o\i iiioj

om. L

T LEGES
a)

^5-47

53

De

extraordinariis sive sordidis muneribus.


i3)
:

Cod. Theodos., \l, i6. lo (3G2 Mart.


Imp.

Iulianus A. Secundo p(rvefixto) p(raetori)o. Niliil

provincialibus indici sine nostra scientia fas est neque rursus


5

ex his quae sunt indicta referri.

Omnia

igitur,
est

quae consue-

tudo vel dispositio nostra amplectitur, hoc

cursum publiEt cetera.

cum,

translationes, itinerum sollicitudines ceteraque similia


pariter compellantur.

cuncti possessores implere

P(ro)p(osita)
lo

iii

id.

Mart. Consta>"tinop(oli) Mamertixo et

Xevitta conss.
b)

De

publicis possessionibus civitatibus

restitucndis iisdemque locandis.


Ibid.,

X,

3,

(362 Mart.

i.3):

Imp. Iul(i)anus A.
10
alia
:

Secundo p(raefecto) p(raetori)o. Post

Possessiones publicas civitatibus

iubemus

restitui

ita

ut iustis aestlmationibus locentur,

quo cunctarum

possit civiid.

tatum reparatio

procurari.

P(ro)p(osita) <;iu>>

Mart.

Go^STA^TI>'OP(oLl) MaMERTI.no ET NeVITTA CONSS.


c)

De

protolvpia

et

plebeia capitatione.
:

3o

Ibid.,

XI, 23, 2 (362 Mart. i3)

Imp. Iulianus A. Sallustjo p(aAEFECTo) p(raetori)o. lotvpias et exactiones in capitatione

Pro-

plebeia curialium

muatque
ce-

nera

et

quidem

inferiora esse

minime

dubitatur,

ideo a senatoriis
ih
lera.

easdem domibus submovcri oporlet. Et

Dat.

iii

id.

Mart. Co.nsta>ti\op(oli) Mamkrtino et

Xevitta
d)

cq>"Ss.

De decurionibus ad curiam revocandis


et

vel

puniendis

de lustrali collatione a curiis aliena.


I,

Ibid., XII,

oo(362 Mart.

i.3)

ibid.,

XIII,

i,

4]:

3m

Imp. Iulianus A. Secuxdo P(raefecto) P(raetori)o. Post


alia
:

Decuriones, qui ut Ghrislianl declinant munia, revo-

54

I.

EPISTLLAE
quod negoIbrte decu-

centur. Et ab auri atcjue argenti praestalione,


tiatoribus indicitur, curiae

immunes

sint,

nisi

rlonem aliquid mercari constiterit, ita ut ordincs civitatum


ex huiusmodi reliquis sarcinarum, ut iam diximus, amoveantur.

Etquoniam ad potentium domus


est

confugisse

quosdam

rclatum

curiales,

ut tam foeda perfugia prohibeantur,


per singula capita singulos solidos

multam statuimus,

ut

dependat qui ad potenlis

domum

confugerit et lantundem

qui receperit multae nomine inferat.

\am

si

servus

inscio

domino

susceperit, capite punietur, ct ingenuus, qui


fecerit,

invito

lo

patrono hoc

dcportabitur. P(ro)p(osita)

iii

id.

Mau.

C0XSt(aNTIN0)p(0Li) MaMERTINO ET ?SEVITTA

COINSS.

e)

De Pamphyliae
2
:

civitatum possessionibus.

Cod. Instin., XI, 70,

Idem
TORio).

(scil.

Imp. Iulia.nus) A.

Secundo p(aefecto) p(raecjuaccumque


aliae

i5

Painphyliae
sibi

ctiam

civitates et

quidquid
Cf.

adquirant, id fumiter habeant.


i

Sozomen., V, 3,
..

(supra p.

/(8,

TicXecov

dvfEVEcoasv, et V, 0, 2:

KXr|pL.<ouq

i"sq.): TarraTpLa tGv ^evtol nfiaav


20

c.\k\s.iav

Kal

TLpfjv

6 "louXLavoq), Kal

Kal Ta aiTr\pka\.ci. dcjJSLXETO (scil. Touq unsp auTwv kehxevouc; vo^ouqdvELXc:,


tiEXP"tocc;
('

Kai Totq
Cassiod.
?)

3ouXUTr)pLOLc;

IvoELav ev tolc; KXqpoLc; TETayt^E^^^aQ ELanpdTTEaBaLnpoasTa,Ev fi nplv napd Tcu Sritioalou SKOjjiLaavTo. 6. 'HvLKa ydp KcovaTavTLVoq Td Tcv EKKXr^aicov SLETaTTE npaYliaTa. ek tcov K:daTr)q noXEcoq
ol'

dnEScoKS, T napBsvcov Kal )(r)pcov

^t^^*

siinul

20

cpopcov

Td doKoGvTa npoq napaaKEunv

EnLTr)5ELCov

dnsvEL^E

Totq navTa^f] KXi^poLg, Kal vojicp toCto EKpdTUVEV, oq Kal vGv KpaTEL, kE, ou T8vr|Kv MouXLttvoc; InL^EXcoc; <|)uXaTT6^ievoq. 4. 'Q[JOTdTr)v Bk Kai )(aXEncoTdTr)v TfjvSE yEVEaSaL 3o c^aai TTjV E'Lcmpa,LV ^apTupEL Se Kal Td tote napd tSv npaKTopcov y-^ot^^va ypa^^aTELa tolc; Eianpa)(6ELaLV slq 6.r:6BsiE,i\> Trjq dvaSooEcoq Sv EtXr]cj)aav KaTd tov KcovaTavTLVou vo^ov. Philostorg., AIl, 4 Kal dXXaSETfjg auTrjq KaKOTE^^vLac; 35 cuvEnfjY^ (scil. 6 MouXLavoc;)" Touq te y^P ^v KXf)pco KaTELX^Yt^Evouq Lq ttjv tcov ^ouXeutcov dvEOTpEcjJE XELTOupY'iav
:

Ef LEGES
TtsuTttlc;

47-4S

55

Kal Tov l'<KXr|aiSv xd aiTr^pkaia Totg t3v Sanxovicov Bepa^eteSiSou. Cr. ibid., \ II. 4' lulian., Misoporj , 36i A ol HG7 D; Sozoinen., VI, 3, 4; Theodorel., Hist. eccL. III, G, 0; I, u, 3 et IV, 4, i ; Ammian. 5 Marc, XXV, 4, 10 ( vectigalia civitatibus restituta cum fundis absque his qiias vclut iure vendidere praeteritae potestates ) XXII, (). 8 Liban., Oraf. XII, (19 XIII, ',5 ; X\II,q; Epist. 828, 'i,S(^K.zKziEi... 6 fiaCTLXsuq Tag ^ev TtoXsLg Ta auTSv KotiL^e08at.) Cod. Theodos., XV, i, 8-10 (infra
. .
',

[o

p.

18S sq.).

lo

augendis cl. praesertim Liban., Oral. X\ lll, TtoXXSv ETralvcov a^LOV ekelvo ypd^^a, t6 Selv TiKVTa avSpa Tipoq fiouXfjv KaXELV Kal ^r^SEV s^ovTa la^upov ELc; ac|3aLV lyYP^"!'^'-^- <5Utco t6 TTpaY^a lTtr)VQp8coaEV, oaT" rjXsYX^T^o (iLKpd tS TiXf]8EL tqv ElaLovTcov Td ^copla. Ibid., i40 sq. et i35 Orat. XLMII, i-j sq. (p. 436, 12 sq. et 437, Orat. XLIX, 3 sq.) Ammian. Marc, XXI. 12, 23 XXII. g, 8 et 12, et XXV, 4, 21 Illud quoque itidem
curiis

De
:

148

T6

yo^P 5f]

!0

coetibus patiebatur (sct7. lulianus) iniusle quosdam adnecli vel peregrinos vel ab his consortiis privitegiis aut origine longe discretos. Cf. infra p. 160, 182 sq., 188, 201, et p. 60, ep. 54 Bu^aicLOLq supra p. 27 sq. de Antiochcnis.

parum ferendum

quod

municipalium ordinum

Sequentia,
5

quamquam tempus quo


48

finire

non

licet, a

facta sunt accurale depraecedcntibus seiungenda non orant.

De imperatorum Imaginibus
:

et

de signis exercituum.

Sozomen., V, 17, 2 'ATE)(vSq Se Sl^ ticcvtcov EXXr|v'L^eLV TtpoaESi^cov, ^ETanoLELV eyvcokev (sciL 6 'iouXLavoc;) Ecq t6
TtpoTEpov a)(fj^a t6 Kopucpatov tcov "Pco^aCKcov auv8rnxdTcov, OTtEp KcovaTavTtvoq KaTa Gstov TtpoaTaYtioc, wq ev tolc; TtpoaSsv (I, 4) El'pr|TaL, elc; OTaupou au^SoXov jiETETUTtcjaEV. 3. 'Ev SETatc; Sr)^oai.aLc; ELKoaLV TTL(iEXq ETtOLEtTo TtapaYpdcpELV auTQ Ala ^EV. otd Y^ K ToG oupavou Ttpoc|)aLv6^Evov 5 Ktti aTcf)avov Kal dXoupYi-Sa Td au(-i6oXa Trjq f^aaLXELaqTtaps}^ovTa, "ApEa Se Kal t6v "Ep^if^v eIc; auT6v fiXETtovTag Kal KaSdTtEp Tcp 6q58aX(icp ETtL^apTupoGvTac; &>q dYa86c; eIt) TtEpl XoYOuq Kal ttoXeulkoc;. 4- 'EKEXEuas Se TauTa Kai baa dXXa TtpSc; 'EXXriVLK^v opS asBaq TtapELi(jL'LYVuo8aL Tatq ELKoaLV, o QOTE Ttpoi^daEL Tfjq Eiq fiaaLXEa vEvo^La^Evrjq TL^i^q XEXr|SoTcog TtpoaKuvEtv Totq auYY^^YP^t^!^^^*''^'^o

56

I.

EPISTULAE

ToX^S (scll. 6 'louXtaOregor. Naziaiiz.. Oral. 60 voq) hk fjSr) Ktti KttTa toC jiEyaXou auv6r)[JLaToc;. o ^etoc toC CTaupoC Tto^iTTEUEL Kttl ocysL Tov OTpaTov ELc; UL|;oq alpo^Evov. KajidTcov (scil. ^Lahovam'^ XuTrjpuov ov te Kal KaToc 'Pco^iai-ouc; 6vo^aCo(ivov Kai BaaLXEOov, wq av EtrtOL tlq. Tcov XoLTtuv auv8r|^dTcov, baa te fiaacXEcov npoacoTioLq dydX,
:

Iv SLacfiopoLq (5a<|)aLq Kal Ypd[i^aaLV, oaa te SpaKovTcov (^oBEpotc; )^da^aaLV k\xTtvEo^Eva ETt' aKpcov SopdTcov atcopou^EvoLq Kai Sid tSv oXkSv pLTtL^o^iEva (|)oXLaLV uc|)avTaLc; KaTaaTiKTCov, f^SLaTov ic T o^ou Kai cfipiKTov Bsa^a TtpoartlTtTEL Tatc; oiJjEaLV. 'O Se Ti ^r|)(avaTaL waTtEp ol Toiq f5p6Ibi'l., 8i ^iaaL KttTa^LyvuvTEc; Td Sr)Xr)Tr)pLa. (iL^aL Tatq kE, lOouq tqv (iaaLXecov TLjiatc; Tf)v dasSELav Kal elq ev dyaYEtv vo^ouc; 'Pco^atcov Kal elScoXcov TtpoaKuvr)aLV Kal S^d toCto Tatc; iC ELKoaL au^iTtapaypdc^cov touc; SaL^ovac;, &><; Sn TLvac; dXXac; Tcov eE, IBouq ^poL(pa.c; TtpouTlBEL Sr)(iOLq Kai TtoXsaL Kal ^dX^aTa Totq tcov e9vcov dp)(ouaL Tdc; ELKovaq, <>c; KaKoO y^ Tou TtdvTco(^ ^r) EcvaL SLa^apTstv. dXX' r) Trj tcov (iaaLAscov TLjifj Tr)v Tcov elScoXcov au^ic|>EpEaBaL. r\ Trj toutcov cfiuYr] touc; 3C fSaoLXEaq u6pL^Ea8aL, (iLKTfjc; ouar)q Trjc; TtpoaKUvf^aEoq. ToCtov tov 56Xov. oXLyoL ^ev Sle<|)uyov tGv EuXaSsaTEpcov Kal auvETcoTEpcov, o" <al 5'LKr|v ISoaav Trjc; auvsascoc;.
: ;
.

XsTa!. Kal TtETtETaa^EvoLc; uc|)dajiaaLV

riapaaTdaEiq cuvto^ol j^povLKai, li~ (Script. orig. Conslantiiiopol.. rec. Tli. l^reger. p. 53, 3) FIoXuc; fjv^louXLavoc; Ev ^aYYOfvetaLc;" o6ev Kal Totc; EiScbXoLq (1. Td EtScoXa ? stq cTT]k(xq fiaaLXLKdq, cbaatv, e,elk6vl^e Kal TtpoaKuvEtaBaL
:

aa

TauTac; oq (iaaLXscov EtKovac; r]vdYKa^V ^eB' Sv Kal iv Trj NLKO^rjSEcov ^rjTpoTtoXEL t6 toC 'ATt6XXcovoc; otYaX^a ^^puaeyKauaTov KaTaaKEudaac; Kal Trjq BeSc; 'ApTE^iLSoc; vo^oic; 3o o^OLOLq evo^ioBetel TipooKuvEtaBaL. oq auToC (})r)aLV ElvaL Kal Tfjq Y"^^'^'!^ '^'^ LvSdX^aTa' oBev Kal aTtELpov TtXf]6oq KXaTtEv etc; elScoXoXaTpEtav KaTETteaev.
Cr. Mo\s. Clioren., Hislor. .'irmen., Langlois Liban., Oraf. XVIII, 3o4.
;

III,

i3. p.

i3(j ed.

35

49

De nunimorum forma.
Socrat., III. I-, 5
:

"Ov ydp

Sf)

5 (iaoLXeuc; (^cil. 'louXLa-

voqj TtoXu SeLOLSot^icov. Taupouc; te ouvE^^Sq 8ucov Ttpoq Totc; Bco^otc; Tcov elScSXcov, (ico^ov Kai TaOpov evTUTtco8f]vaL keke- ^o Xeukel Tcp sauToO vo^ta^iaTL. Cf. /6jV/.,III. i-, ^ Sozomen., V, 19, 2 Ephraemi Svri Sermon. C. lulian., apud Bickell, Zeiischr. Jur Kathol. Theol., II, 18-8, p. SSg sq.
; ;

ET LEGES

48-50

5j

50

De
lilaeis

Christlanis a mililia officiisque publicis excludendis.

lulianus in conferendis muneribus deorum cultores Gapraeferendos esse censuit (cf. infra p. 1 12. 4 sq.). 5 Cf. quae de ^ alentinianoet ^ alente scriptores Christiani narrant (Socrat., IX, i, 8 sq. Sozomen., \I, G, 3 sq. TheoRufm., Hist. eccl., XI, 2 Zonar., doret., Hist. eccl., III, 16 XIH, i5, 4 Philostorg.. VII, -, et p. 282 sq. Ambros.^, De ohitu. ]'alentiniani, 55. Cf. Zosini., lA 2. 2 Liban., o Ora/. XXX, 54. et Allard, t. II, p. 'm^ sq.).

Socrat., III.

i-H.

sq.

'EkeXeue: Ssfscil. o "louXLavoc;)


\ir\

^ir|S

(iouXo^Evouq KaTaXlttelv ^ev tov XpiaTLavLa^ov. Itcl t6 Quslv Se Totq aydX^aaLV p)(Ea8aL, t^rjTS ^f]v XpLaTiavouc; tSv Irtap^^LSv ap)^ov5

Kaxa Ta fiaaiAELa aTpaTEueaSai Touq

Taq ylvEaBaL. XEycov &q keXeuel vo^oq ^r) XpfjaSaL E,iipEi (cf. Matth. 26, 02, etc.) KaTa tcov aE,La SavdTou n ETtXr) ^^EXr) KOTcov TToXXouq Ss Kal KoXaKElaLc; Kai Sco

pEalg ETtl t6 9uELV TtpOETpETTETO. III, 22, 2'. . .. iqVlKa 'iouXLavoq atpEaLv Totq aTpaTEuo^iEvoig vo^cp rtpoiSTLSeL, i\ o 8uLv r\ dTtoaTpaTEUEa8aL. lohann. Antioch., Fragm. 179 (Excerpia de virtatihus, I, Kal ttote XpLaTLavouc; sKcbXuaev p. 199 ed. Biittner-^^ obst) TrpoqTT^v fiaaLXLKriv 5opuc|>opLav crrpa(scil. 6 'louXLavoq^ TEusaSaL.
.
.

')

Kuhn., Hist. eccl., X, 3.^ lulianus... mlliliae cingulum non dari nisi immolantibus iubet procurationem provinciaruin iurisque dicendi Chrislianis statuit non debere com:

utpote quibus etiam lex propria gladio uti vetuisset et huiuscemodi legibus exquirendis, quio bus. si quid versutum vel callidum, tamenquod minus videretur crudele deccrneret. (iregor. Xazianz.. Oral. \\, ^ii ''A tir)TE AL0KXr|TLaniitti,
;

proliciebat cottidie in

voc;

^rjTE
.

IV|aE,L^Lav6c;

VE9u(if]8r)

rtoTTOTE.

Hi'it

Ma,L^Lvoc;.
J

voq,, Qc;
pec;,
. .

ol

TauTa ekelvoc; Slevoelto ^ev (scil. 6 'louXiatSv dTToppf]Tcov ekelvou kolvcovoL Kal ^dpru.

TttOTa 5e ^v rtdar^c; ^ev rtapprjalac; aTtocrrEpeLcrSoL XpLaTLavouq. rtdvTcov Se auTouc; ELpysa^aL cruXXoycov. dyopQv, Tiavr)yupecov. tcov SLKaaTT^ptcov auTcov ^f] ydp i^ELvaL
.

Ke)^pfjo8ai TouTOLc;. oaTLc;


c

pf]

KaTd tSv Bco^Sv Bu^Ldaeiev


. ..

e^ATipoa8ev KeL^evcov

^ovEUToG

9-. Kal 6 Xoyoc; oc; TTdvao<|)oc; tou KaL TTpoordTOU Kai rtapavdjAou Kal vo^oSetou ,
.

58

I.

EPISTULAE

sTvaLYCCp TOC l^pSTEpOU VO^OU (.ir)TE d(iUVCT9aL, jir)Te 6LKa^a9aL, pr)Te KEKTrjaGaL tltt^v dp)(r)v, ^f]T vo^li^elvlSlov Ti (cf. Act. o.t), dX X d 6^ fj V e t ePco9l (^PIiilipp. 8, 2o), Kai tSv TtapovTcov KaTa<|)poVELVoq ouKovTcov, KaKOU Se \ii] dvTLSLSovaL, ^Lr^Ss E^ELvaL, KaKov' t^r)5 Ti^v napELav TtaLOfiEvouq ct>EL0Ea9aLTfj(; ETEpaq, dXXd KaLTauTr|v EprtapE)(LVTcoTraLOVTL, KaLTov )(LTovaTcp LjJiaTLCO Ttpoa/(
,

aTtoSuEaSaL vMitlli. T), 89 sq.). llpoaSrjaEL 5e tacoq (^erant orgo praccc(ienlia luliani ipsius \erba?) otl q8 El ^ev ouv ooTiEp i^lJiSc; TOLOUTOuc; eTvaL vo^ioGetel kolI toIc; opLa^EvoLq e^jieveLV (c!". supra p. ly, i5)...
.
. .

10

Tlicodoret.,
p. ~!x)

MeTd toOtov (infra Hist. ccrl., III, 8, 2 ETepov TE^ELKE vo^ov, Touc; raXiXalouc; keXeucov Trjq
:

aTpaTLaq

E,EXauvEa9o'.L.

[5

Sozonien.,

\,

i~,

12: ...

depEXo^Evoq Se

(scil.

Touq
;

XpLaTLavouq) Tf)q aTpaTEiaq, ,cbaaTO tSv BaaLXELCov \' Kai ToO SLKd^ELV f] apyzvj f\ df,LCO^dTcov kolvcovelv 18, I (scil. TOLc; XpLaTLavotq) ou (aETESlSou. Cf. etiam lohann. Chrysostom., In laveiilin. rl Maximin., i, p. 5~9 E (laTpouq i<aL aTpaTLcoTac; Kal aocfiLaTdq Kai px]iopaq [cf. infra p. 69 sq.] TtavTaq dcfilaTaaBaL t6v ETtLTr)5EUpdTcov f| Tf)v TtLaTLV E,6^vua9aL EKsXEuaE) Gregor. Nazianz., OraL, IV, 98 (Tlvag dp)(cov dTtqXdaa^Ev Kal tqv dXXcov TLjiGv a" Totg dpiaTOLq oc^ElXovTaL) Theophylact. Bulgar., Martyrium XV martyram, 10, PG 126, 160 C (Ttpoa:

20

2^

ETa,

^TE)(Lv XpLaTLavouc;

[Jtf)T

d^Lco^KTcov

auyXf)-

TLKCOV).
ElScbc; ouv 6p9coq Liban., Oral. XII (Etq MouXLavov), 90 oTL Sel aTpaTLcoTnv EKaaTov TtpoaKuvfjaaL toutouc; (scil. Touq 9ouc;), Sv SsLTaL ^a)(6^Evoc;, coq toOt' ov Trjq TtapaaKuf)q KEcfidXttLOV, ouK dcmLSog ouSe GcbpaKoq ouSe dKovTLOU, Kal SLaX)^9ELg Totq GEotq, ctTTa Sf] Kai SLELXE^aL, auvEasL
:

3i

TCOV

KDELTTOVCOV

3co^iouq
Ibid.,

T1]V OUVa^LV oSTiXLaaq, EKOVTaq ETtl Touq GeovTaq Kal SLa|jLa)^o^voug uTtEp toG XLBavcoToG. \\ III, 167 No^caac; ouv auTotc; fscil. 6 MouXLavoc
:

Totc aToaTLcoTaLg) fiXaTtTEaoaL Tdq


(jjauXoTrjTL (lovov,

L|ju)(dq

ou)( iqy^t^o^"^

dXXd Kal Tcp 9eSv dvEu T:oXE[iEtv, pr|Vaq Evvea TauTrjv auTotq EKd9r)T0 Ttpo,vcov Tf)v poTxf)v, vo^t^cov Kai TiXf)8oq aco^aTcov Kal aLSfjpou KpdToq Kal daTttScov La)(uv Kal Ttdv9' aTtXcoq cf^Xuaplav stvaL 6eqv ou au^TtoXe^OUVTCOV. 16S. "OTtCOq OUV aU^TtoXEjJlOLEV, ETtOLEL TtEL^COV Tf)V dipo^Evrjv S6paToq SE^Ldv aTtTa9aL Kal CTtovSfjq Kal XL6avcoToO, cSaT' E)(ELV fiEXov c|3po|ivcov EuyEc9aL Totq TaOTa SuvapEVOLq kcjXuelv. Ouk dpKouvTcov Se tcov Xoycov )(pua6q Kal

-4

ET LEGES
apyupoc; auvinpaxTEV
jjLEL^ov t'^

00-53

59

eIc; ttelSw, Kal Slcc KepSouq uiKpoO aTpaTLQTr) q, Sloc )(pualou c|)LX'Lav 6eGv TtoXs^ou Kuplov. Cf. ibid., XVIII, 120; Gregor. Nazianz., Ornt., IV, 82 sq. Sozomen., V, 17, - sq. Thcodoret., IHst.ecel., III, 16, 6 sq.

Kp6oq

51

De multa
Socrat.,111, i3, ~
:

Ghristianis

imponenda.
(scil. 6

Tots: Se 6 fJaaLXEuq

MouA.Lav6q)

riEpaaq a^uvsaSaL f5ouX6^voq dv8' Sv ettl KcovaTavTLOu Trjv "Pco^atcov )(copav KaTESpa^ov, aTtouSalcog Sloc Tfjc;'AaLac;

Ta/Eoa^Epr) SLsBaLVEV (cf. ibid., III, i". i). 8. ElSwqSE baa TToXEpoc; ex^^'- Kaica Kal a>q ttoXASv SELTaL xpr|^cxTcov Kai avEU TouTcov ou KaTopSouTai, TiavoupYcoq lTTEv6r|a ou^vXeysLV Tcx )(pf]^aTa Tiapa tcov XpLaiLavQv. g. Totc; yap lit] (3ouETxl
5

Xo^evolc; Buelv TTE8r)KE


Tr]aLq KaToc

)(pT]

jiaTLKf]v

KaTaSLKi]v,

Kal drcaL-

tSv dXr]8Sq vpiaTLavi^ovTcov EytvETo auvTovoq*

EKaaToq ycxp KaTcx Tf]v uTtap,LV dvaXoycoc; ziak<pzpE. 10. Kal 6 BaaLXsuq ek Tfjq dStKou auXXoYf]q tSv dStKcov )(pr](jicxTcov Ta)(u rrXouaLoq f]v )(pfJTo
n

ya.p

tco vojjlco,

ottou

te

^xf]

Txapfjv Kal ottou SLsSaLVE.

Cr. lohann.' Anlioch.,

Fragm. 179.
52

De Ghristianornm martyrum

actis

non

scribendis.

")

p.

j)

lohann. mon. Rhodius, Artemii Passio, 2 (cf. Philostorg., "ETiaLVEToq ^evtol Tfjg TtpoBu^taq iSa, i3 ed. Bidez) Kai Tfjq TiEpi Tov ^xdpTupa rtLaTEcoq (scil. auclor veterum Artcniii martvris actorum), otl kocv ortcoaouv T6Xpr|av ai|jaaBttL Tpjq TtEpl t6 ^apTupLOV auTou SLr|Yf)acoc, (icxXLaTa tou dnoaTdTou Kal da6ouq 'iou?iLavou TtapaYY^i-XavToq Totq dXLaKO^EVOLq ETtl t6 tou XpLaToG jiapTupLOv jxf]T uTT6^vr)^a [jif]TE dXXT]v Tf]v olavouv TTOLELaBaL dvaYpacf)fjv, KaSciq ol rtpoTEpov BaaLXELq EVO^oSETr^aav, dXXd Touq TtXslovaq auTov
:

dvaTtoXoYf]Touq dTt6?vXua8aL. Gf. Passio Ensignii, ed. Lambecius-Kollar, Commentar. de hibliolh. Vindob., VIII, 2^2. Vidc tamen p. 206, n" i5o.

53

Ad
Sozomen., V,
3,
/;
:

civitates.

TG

Bk kolv6 tcov tt^Xecov TioXXdKLq

Co
sypacpEu
(scil. 6

I.

EPISTULAE
S.q fioijXovTaL

'louALavik;\ sl psvTipoq "EXXrjVLa^ov TzxpaLiScopedc;"

^Evag

Eyyco. TTpoTpsTXQV alTELV

Talq

Bk xpioTLavL^ouaaLc; T[EpLc|)avS<; dTir))(96cvETo. (irjTE ettlSt)jiELV auTatq dvs^o^Evoq. t^r)TE TipEaBEUo^svcov TtEpl tov Auttouvtcov Taq TTpEaBELac; Sex^o^evoc;. Cf. Liban.. Oral. III, lat) "A ^sv ouv uTiEaxeto (scil. 6 'louXLavoc; scal tolc; BEotq Kal tolc; dvBpcoTTOLc; TtEpi tSv 6eSv Ttpb TTJc; BaaLXELac;. outco Xa(j.TTp6c; ett' auTrjq aTTEScoKEV. oaTE Kal Tcov tioXecov atc; ^ev fjv LEod p.vovTa Kal TTpoaopSv t^Seto Kai tou Ta ^Eyi-aTa eu TtaBELV d,Laq svo^L^E, Tac; Se dvEcrnaKulac; f\ TtdvTa f^ Td ttXeloj ^Lapdq te ov6^ia^ Kai Tcov (i<|)EXEL6v ^eteSlSou ^iEV wq UTTr)K6oLc;, ou [xr\v avEU tou 6ua)(paLVLV.

'

54 [cp.

1].

Non Bu^avTLOLc;, ut vulgo ferebalur, sed Bu^a<loLq inscriptam essc hanc epistulam apparcl collato excerpto codicis Theodos., XII. I, oij, quo Yalentinianus a. oOZl v ad Byzacenos rescribens decuriones certis condilionibus ad ecclesiain transire permiltit (cf. Rev. de Pliilol.. XX\1, 1902, p. 22^ et

Mommsen, Gesamm.
autem
vit.
i.

Scliriften,

t.

III,

1907, p.

l\8).

Hae

luliani litterae missae .sunt


e.

postquam
53 sq.).

clericis Cliristia-

nis immunitatis privilegium ademit et inter curiales revoca-

post

id.

Mart.

.^62 (cf. p.

380 d

Bu^aK
TpoBouXouc;, ELTE
Trj Tcov

LOLc;.
3

Touc; fiouXEUTdq TtdvTac; u^lv dTToSEScbKapEV Kai touc; TtaroXLXaLcjv ISoaav lauTOUc;
SELaL-

381

SaniovLcj.

ELTE oTTcog

dXXcoc;

TtpayjiaTEuaaLVTO
Tt]

SLaSpavaL

t6 |5ouXEUTf)pLOV. I^CO TOV EV


k6tcov.

^irjTpOTIoXEL XEXELTOUpyr)-

25

cf.

Sozomen. \

5, 2.

\ U
Jijl^avTioj

24 jjtavT-Q.^
raTpo^cJAOj-

X, corrcximus
cf.
:

Ji

25,26 "aTpovojAOj-

-pooojXoj; Cobct, scd


[j

Mommen,
tr
ijlt.too-oX:'.

/.

l.

Byz.
I!a-

Zeitsckr. IlSaSsq., etc.

cher

I;

inJxyy.arE-jiavTO

27 o-w7 codd. Herchcr 28


|;

orojioj/ Herllcin n'o; Hcr:

h/

scii.

drumeti

ET LEGES

53-55

6i

55

Ad

Cyzicenos.

Allqiiot certe menses postquam Eleusius cum ceteris episcopis ab exilio revocatis in sedem suam reversus est (cf. p. 5o, 9 sq. et oi), haec acta simt,quibus narrandis Sozome-

nus deperdita quadam luliani ad Cvzicenos epislula usus


videtur.

esse

Sozomen., V, lo, 4 'Ev toutq 8e Ku^LKr)v6v rtpEaBEuoanEVcov Ttpog BaaiXea (scil. tov 'louXiavov) Ttspl olkeIcov Ttpay^dcTcov Kai Trjq ETtavop96acoc; tcov 'EXXrivLKGv vaov, ETtaLVsaaq auTouc; Tfjq TtEpl Ta LEpa -npovoLac;. TtavTa Ttapkayzv QVTtsp 8Er)aav. 5. Kai "EXEuaLov 5e tov Ttap" auTotq ETtLaKOTiov Tf)c; Tt6Xcoc; Etp^Ev. oc; XupT)vdpEvov TOLc; vaolq Kal Totq TE^EVEaLV EvuBptoavTa Kai )(r)poTpo<|)La KaTaoKEUdoavTa Kai TtapBEvGvaq LEpcov TtapBsvov auoTrjod^Evov Kai Touc; 'EXXr^VLOTdg TtElGovTa tcov TtaTplcov djJiEXELV. 6. 'ATtrjyopEUOE 8e Kal T0L<;OUV a^TQ ,EV0Lq XpLOTLaVOtq ^T\ ETtLBatvELV Ku^LKcp. aLTLav ETtayaYQV mq elkoc; auTouc; Trjc; BprjOKElac; EVEKa OTaaLdoaL, ouvaLpo^iivcov auTotq Kai TtapaTiXr^olcoc; TiEpi t6 Gelov. <|)povouvTcov Twv aTto Trjq TtoXECoq XpLOTLaVCOV Kal tSv Srj^ooLCov EpLoupySv Kal tcov T)(vlt6v tou vo^iLO^aToq. ~. Ot TtXf)8oq ovtec; koi elc; 8uo Tdy^oTa TtoXudvGpcoTta 8iaKEKpL^EV0L EK TtpoaTdyjiaToc; tcov Ttplv BaoLXEcov d^a YUvaL,l Kal oikeiolc; dvd li^v Ku^lkov 8letpl6ov, Itouc; EKdcrrou pr)Tf)v aTioc^opdv tS 8r)^oa'Lco KaTaTLSsvTEc;, ol ^ev OTpaTLQTlKCOV )(Xa^u8QV, OL 8e VEOUpYQV VO^LO^dTQV. 8. 'ETtEi Y<ip ^< TiavTog TpoTtou 8e8okto auTQ auoTf]oaL tov 'EXXr)VLOji6v, fiLd^EoSaL ^ev f\ TL^QpELoSaL Touq 8r)^ouc; [ir] IBEXovTag Buelv dSouXLac; vv6^ike' o)(oXrj Yotp av toooOtov Ka9' EKdoTrjv ndXLV ol ap^^ovTEc; t6v dpL9ji6v ^6vov aTteYpdijjavTo. Ou ^r)v ou8e ouvLEvaL Kal KaTa YvcbjxT]v Ed)(o9aL SleKCOXUEV fj8L YO^P <^^ O^K dvdYKr) TtOTE KaTOpBQSELr) Td TTpoaLpEOEQc; EKOuolac; ELq oucTTaoLv ^Eo^Eva. (j. Touq 8e kXt]plkouc; Kai Touq TtpoEOTcoTag tqv EKKXrjOLQv oTtEXauVELV TQv Ti6XeQV ecmu8e' t6 ^ev dXr)9ec; elTtetv. Tfj toutqv dTtouoioL TtpaYt^aTeuo^ievoc; ^LaXuoaL tqv Xoqv Tdc; ouv68ouc;, QCTTE ^irjTE Touq EKKXrjOLd^ovTac; t^f)T Touc; ^LSioKovTaq
:

cf. Socrat. III 11,03 Sozomen. IV 21, i V 5, 10, et supra 5o o-.y.oiiziv/ Valois, quemadmodum et 19 '3Ta7'.aaa'. codd. Nicephorus Xanthop. intelleiit 29 to^ojtov codd. -ro Jt- )v Valois

13sq.
11

p.

63
E)^eiv. pr]T ^uaTripLcov

1.

EPISTUI.AE

pETaXa^BcxvELV, Kai t2) tioXXco )^p6vcp Eic; Xr)8r)v E^TiEaELv Tfjc; olKslac; 8pr)aKE'Laq, 0Kr|TtT6^Evoc; 5e oc; OL KXr|pLKoi slq SLcxaTaaiv toc TiXrjSr] ayouoLv. lo. OuTcoq ouv, ouTE aTaaEcoc; yEvo^Evriq oute ylvEa^aL npoaSoKco^EE^LEvaL Ku^LKou Tov 'EX'uaLOv Kal Touq auv auTcp VT)c;, TtpoaETa^E.

56

Dc

iirbe

Conslanlia
, :

(i.

e.

Maiunia) Gazaeis altribuenda.

So/omen., A 3, 7 "ETrEi 5e Elq Tr)v 3aaLXe'iav Ttapf)X8Ev MouXLavoq, 5'LKr|v IXa^^ov 01 FaCaLOL tolc; KcovaTavTiEOaL, Kal 5LKaaTr)q Ka8'Laaq auToc;, TipoaEVEL^EV Ta^r) Tf)v KcovOTavT^Lav, d^c|)L touc; EiKoai aTaSlouc; ^LEaTcoaav Kal t6 kE, eke'lvou Trjq TtpoTEpac; dcj^aLpE^ELaa npoar^YopLaq, Ttapa8aXotTTLov ^Epoq Trjc; Fa^aLCov Tt6XEC0c; ovo^id^ETaL" kolvol 5e auTotq TtoXLTLKOi ap)(0VTEc; Kal aTpaTr^yoi Ka^ Td 5r)^6aLa Ttpdy^aTa. o, () riapaTTXqaLa 5e Kal Toic; ev riaXaLaTivr) Ibid.. A KcovaTavTLEOoL lyKaXSv (scil. quod cullum dforum neglegerent). TtpoaEVEL^E Fa^aLOLq tj*)v auTwv TtoXLV, Cl. Ciregor. Nazianz., Oral. i\, 86; Euseb., 1 7/rt Conslantini, l\ Socrat., i, 18, i3. 37 sq. Sozomen., II, Tt, 7 stj.
,
:

10

-j

W
i[)

20

57-60.

OE REBLS ALEXANDRIAE HIEME


GESTIS
57

A.

36i-363

Dc

euljilu Nili et .sacris svmbolis


,

ad Serapeum relerendis.

Sozomen., A 3, 3 ripoaETa^E 5e (scil. o MouXLavoc;) koI t6v Trfj^^uv ToO Ne'lXou Kai Td au^BoXa KaTd Td TtaXaLd TidTpLa K0^'L^Ea8aL Ttpoq tov ZdpaTtLV KaTa Ttp6oTa^iv ydp KcovoTavTivou Tr) EKKXrjOLOt TipooEcfjEpETo. Cl. ibid., I, 8, 5 Socrat., I, 18, y., et supra p. /47 scj.
: ;

58 (ep. 45).

Eunapio (Vit. Soph., 23) nobis notus est. Cum Aleiandriae archiater lactus, iuvenes medicos ibi doceret (p. 63, i4sq.), in.stigante Georgio episcopo, a Constantio, ut videtur, e civitate ptdsus est (ad quem casum alludit Libanii epist. 171)Petentibus Aiexandrinis(p.63,9sq.),Iulianus Zenoni concedit

Zeno medicus,
24sq.,et

Oribasii magister, ex

p. 498,

/j99,

ET LEGES
ut ad eos^ revertalur
et in

55-09

G3

pristinam dignitatem restitualur (v. 20). Tempore quo haec epislula missa est, lulianus caedem Georgii nondum comperisse videtur itaque Gonstantinopoh exeunte anno ofu scriptam esse verisimile est.
;

ZrjvcovL dpxiotTpcp.
rioXXa
Xvr]q ziq
jiEv

426

<al aXXa aoi ^apTupEi Kal Trjg LaTpLKf](; tedvr|KELv. Kal fjeouq ETTLELKELav Kal filou

Ta rtpGTa

au><ppoa<}vr\v

au^i<|)cbvcoq

rtpoq Tr)v

TExvrjv

exhlv.

vOv 8e
b

npoafjXeE t6
10

KE<|)dXaLov

Tfjq jiapTupLaqELC;

Triv tcov 'AXE,av-

SpSCOV 7T6XtV dTTOV ETTLaTp<})Lq

aEaUTOV TOLOUTOV

aUTT^

KEVTpov (3oTtp

^iEXLTTtt

KaTaXsXoLTTaq, ELKOToq- KaXSc; ydp

ELpfjaSaL Kal "Opripcp Sokel t6


LT]Tp6c;

ydp dvr)p ttoXXqv dvTd^Loq dXXcov.

Zu
5

Se ouk LaTp6c; dTTXSc;, dXXd Kai SLSdaKoXoc; Tolg fiouXoTExvriq, iSaiz a^^Bbv 8 Trp6<; touc; TToXXouq EtaLV
.

liEvoLc; Tf^q

OL laTpoL.
TTpocpaaLc;

TouTo EKELVOLc; au
auTfic; Kai ^idXa

AuEL 8e aOL
eI

Tr)V

(fuyi^v Kai

l^

XatiTrpoq-

ydp S^d Tecopylov


liETeaxT^c;,
ETtLTLllOC;

HETEaTTiq Tfjq 'AXE^avSpEiac;.

ou

Slkolcoc;

Kal

SLKaLOTaTa dv
O

OTTLaCO

KaTX8oLg. KdTL^L TOIVUV

Kal

t6 TTpOTEpoV EXCOV 0^10^1^. Kal f]^lv


XdpLc; dvTLKELa8co.

KOLVT) TTp6c; dli<|)OTEpC0V

SoOaL Tf)v

'AXE^avSpEOoL ^ev Zf)vcova, aol Se aTTO'AXE^dvSpELav.


59 [ep.

.-.8J.

luhanus, sine dubio


llsq.
cf. Plat.

cum

Constantinopoli degeret
[ulian,

necdum

Phaedogi G.

33 A,
tJ]

elc.

ISHomer.

A 5i4.
x.a\

BA = r
5 ante
*/7.-r,Tc;w

XY
add.

[V

H v.xam; 16
J;

=d
:

r\ om. CY, correximus

7 nofTjTa

r.zi^-ix-.xX
'[.'

|!

in'a/.3iav

|'

ir:-'./.3;a3
||

codd., cnrrexirnus

ajvT,!
cIj

CX
li

8 aojspoirr-.^ToaaVt^

(Jc.r^;ov07 r.

correximus

9 ;:poc7vO^^
aXAo-jj
|!

X
d

lauTOv

X
o-.a

||

10
17

li

TOiojTov

BG
|,
|:

1!

11

iyxaTaXsXo-na; Wyttenbach et
:

Cobet
auTrj

13
II

ya,3

om. C

15 -oXXo:,:
['

|J

aJTf.c;

rX

3aj?Y:acj

tizo-ji codd., corr.

20 Oav; X /.o:vf. om. P. Thomas 21 22 anoooi^ia AGX

j;'

i;jio-

f4
Georcii caedem ab

I.

EPISTUL.VE

finema. 36i
fla^itat et

(cf.

infra p.

Alexandrinis patratam nosset, i. e. circa 05), obeliscum ab Alexandrinis


_
->

permagna

tum

invicem statuam suam aeneam mittit, quae saeculo V supertitiosum Chnstianis meinic^ebat cf. Raabc, Petrus der Iberer, 1896, p. 72 (7.3).
eis

statua
;

^3
b

'

AA.E^av5pe\3oLV
u^iiv

'06eX6v etvai rtap'

dKOuco XlGlvov Eiq

uvjjoc;

LKavov

l-nriptiEVOv, E-nl Ti=)q fiLovog

ocmep aXXo
auTOV elq

tl

tSv

dTitioToiTcov

^iaKapiTric; ppLtiiievov.'ETtl toOtov EvauTTriYriaaToaKdcpoc; 6

KcovoTdvTLoq,

Qc;

nETd^cov

Tf]V

i\i.r]\J

TTaTplSa

10

KQVOTavTLVOu

-ndXLV eTrel Se eKeivco ouveBti


tt)v

8eav eBeXovTcov
f\

Ev8evSe eKeloe TTopeu8fivaL


Xlq dTTaLTEL Tiap'

eltiap^iEvriv TiopEiav,

tto-

e^ou t6'

dvd8r|tJia.

TTOTplq ouod ^ou Kal

TTpooriKOUoa rtXeov
C
<|>fiv,

fjTTep EKEtvcp-

^ev yap auTfjv a>q ahzKauTf)


i;

EYO 8e aq

TTap ixTiTspa f lXS- koI x^P eY^vo^iTiv

Kal eTpd<|)r|v eKetoe. Kal ou


eLvaL.

Suva^iaL Ttepl

auTfiv dYvoticov

Tl ouv

cTTeLSfi

Kai

u^iSc;
uiiiv

ouSev eXaTTOv

T:?\q

TiaTpiSoq

c{>LXa, SiScoiiL

Kttl TTap'

dvaoTT^vaL Tf^v xaXKf^v ELK6va.


Tcp
tiEY^S^'-

riETTOLTiTaL 8e

EvaYXOQ dvSpLdc;

KoXoooLKoc;, ov

dvaoTfioavTEq e^ete
dvSpoq. ou
(pOL-ZE

<dvTi>

dva8f|^LaToq Xl8lvou xoXkoOv,

ttoSelv. ElKova Kal ^op<ff)v dvTL TpLYcbvou


'

8e S>q XlSou xapdYtiaTtt IxovToq AlYUTTTLa. Kai t6 Xeyc^HEVov


TLVEc; ELOLV ol

BEpaTTEuovTeq Kal TTpoOKaSeuSovTeq auxoO

Trj

12

Plat.

Phaedo 117 C, Theaet. 176

et

Menex. 236 D.

ALM = c
Aiui
-.:? cf.
j!

BNO
'

[desin. 18

T-:

o3v]

=b
A
A
;!
:

6 litulumom. L
Hertlein

8
;;

f,p;xEvov

!|

t.-.ovos

y.-ovoc: cclt.

aiXXoT;
jl

an

p. 7, i5

i-l

Tokio

i:^j7:r'^r,ni
H

i|

13

maHin>o'
civa; c

15 -ap' aO-f.s

LM

na?' aCToTa

16/17 iYvoSatuv

ciYvtoiJLOvficja'

epistiilae

<

avT'

>

b 'ii 18 post -i o3v sequitur sine spatio fragmentum 82 in b 19 ivaaTf.ca- Hercber 21 ih-i A ih-^" LM tc-.tmvoj A, TptY'--vOJ LM 22avo:o; om. LM Muratori
:

||

ii

i;

-an -i-zx--<:

KT I,EGKS
Kopu(|)fj.

59-60

65

TttiJTriq

XPnvai Tx]q SELaiaaipovLaq z^zkol dndYELv auTov ol ydp SEcbtisvoL Touq <a8EuSovTac;
iiE

TTdvu

-nELeEL

Ikel. ttoXXoG

^iEV

p3tiou.

xroXXfjq

Ss

daeXYLaq

TTEpl

tov

TOTiov 6ql'Tuxv ouariq. oute rcLCTEUouaLV auTov 8eiov Etvat Kai 5id Triv Tov TipoaexovTcov auTw SsLaLSanioviav

dTnaTo-

TepoiTiepL Touc; Geouq Ka8LaTavTaL.


Kai ^aXXov
i,^lv

Al' auT6

Sr)

ouv touto
tt^

TtpoariKeL

auveTTLXaeeaOa. Kal TTetn|;ai

E^fl TTaTpLSL. Tfi ^evoooxouar) KaXcoe; u^Sc;. ote eic; tov riov-

Tov etaTTXetTe,

<Kal>,

oaTTep

eic;

Tdc; Tpo<|)dq. Kal etq tov

Iktoc;

Koa^ov auti6dXXEa8aL.

lldvTcoq ouk axapi Kal Tiap'


etc;

auTotq EOTdvaL tl tGv

u^eTepcov,

rrpoaTrXeovTec; tt^

TToXei ^eT' Eu<fpoauvr]q dTio6XEi|jT.

60 [ep. luj.
Georgii episcopi caedem, quae luliano huius epistulae scribendae occasioneni praebuit, die 28 mensi.s Cvac, i. e. die 24 m. Decembris a. 36 patratam esse ex Hisloria acephala, c. S, compenmus Cfalso eam a. 862 post Artemii caedem collocat Amm.an. Marc, XXII, 11. 3). Itaque mense lanua110 a. 3b2, quo tempore imperator Constantinopoli degebat, lioc edictum missum est, quod commemorant Sozomenus. V,
1

i5

'.o

8sq., qui verba quaedam ex eo excerpsit. Ammian. Marc.,' I [, II, qui argumentum eius parum aocurate tradidit ( missoqae edicto acri oratione scelus detestnbnlur admissum, minatus exlrema, si deinde temptatuw. fuerit aliquid nuod
7,

XXII,

insti-

i5

tia vetef el leqes ), et

Socrates, III.

"3.

tegrum nobis
io44)

qui solus textum in-

servavit.
e Socrate, III. 3 (ed.

Hocedictum

luhani epistulas inseruit Martinius. Tcxtum ipsi conluhmus cum codicibus C (= Cairensis S(5, oiim loo, s. XIII, f. 299 sq.), P(= Parisin.Gr. r443, s. XVI, f. lov' quo uno usus erat Stephanus) et cum duobus codicibus Hus-

K. Steplianus, Parisiis,

ALM
1 y.ov'*'

om. L
t

:|

s-v;y.x
;i

L
of,

-//./.oj
|

xi-i

yjr.o-j

om.

'

xj-.o

codd., corr. Muralori


ooxojcjr,

Hertlcin

zpotfXi
cf.

<oJtoj>

7 TJVs-iAaOfc^ai LM 8 ;ivo8 9 no/Twv A 9 </.a: Salvini apud Muralori y.x\ Reiske, sed Hertiein lectionem codd. defendit
6
|

om. L

>

i|

119 D, 2^7 B,

etc.

66
seii

I.

EPISTUIAE
\1)
el

F (Lauicnt.

(.(>.

3,

s.

praeterea collalioneni codicis


tanii

226 [2539 LambrosJ,


\.
cuius
25:j.

cavit D. Serruys.
eccl.,
,S, s.

\1V W) Nic. = Nicephori


s.

A (=

(Laurent. 70, 7, s. \) Cod. Monasterii \eroponobiscum conununi;

Gallisti

\anthop.

Hisl.
gr.

7.
f.

unicum codicem (Vindobon.

histor.

\1V,

sq.) phototypice depictum contulimus.

378 C

AuTOKpexTcop

Kataap MouXiavoc; MEyiaToc; ZEBaaToq AXc^av SpEco v tq Sr^tiCf'

Kal rtpo y^ Et ^^ Tov 'AXe^avSpov tov olKLaTfiv u^icov tov ^Ey"" "^^^ ayLcbTaTov ZdpaTTLV alSeia8e. TouTou Tov Beov d

ic

ToO KOLVoG yoOv


oOSelc;

utiac;

Kal dvBpco-nLVou

Kai rtpeTiovT q -nSq


r||iav,

elanXSe X^yoc;; TtpoaGriaco Se Stl Kal


ev

oOc; ol

8eoL TidvTec;.

TTpcoTOLc; Se 6 \ik^cLc; ZdpartLc;,

dpxeLv ISl-

xr]v i-nkp KttLCoaav Tpc; olKou^ievric;- otc; TtpeTiov r)v

tSv

tjSl-

KTiKOTcov i)^Siq

c|)uXd^aL SLdyvcoaLV.

'AXX' Spyr)

tuxov lacoq

,i

^^iSq e,r)TidTr|aev Kal Sutioc;. ba-nep ouv ELCo8ev

Td SeLvd TipdTTeLv. Tdq 4>pvaq ^eTOLKiaac;


stTa
379
Tfjc;

optifjq

dvaaTaXevTeq

Tfjc;

Trapaxpfilia.

<ToIq>otr iKel-

(ieeouXeutievoLc;

KaXGq uaTepov
Sf^tioc;

eTTTiYdYE-rE ttiv Trapavotilav.


k(p'

ouSe fiaxuv8T]Te

ovTeq ToX|ii]aaL TauTd,


;

j,

vouc; eiiLaf)oaTe SLKalcoc;

ElTiaTe Yap

^^0'-

Tipoc;

tou ZapdTTL-

17 Melanthius apud Plutanh. Mor. *9 10 Sozomen. V 7, 9.

'4'^?>V

oX

55

A.

Socralis codices

ACFMP.

et Nic.

11/12

T.ior;

oO/. sv-jfjAOi

Aoyo:? oyosic;
\\

,]

12

ot;
et,

'i-.:

Herllein

ot-

eleganter rcdundat

Reiske
:

16

focrnso
j

in oa-so corr.,

18

elxa

codd. el INic

o-

"i Herllein
ii

ivaaTa).s'y:e; P.

P Thomas
[3io'./j-

avaaTsr/.avTEa codd. et Nic.


Av'JL^vo!;

18/19

tt,;

-apa/pY;[i.a,

<to:?>
M.
7,

scripsimus:

toIc;

-apaypTJaa

[;6ojAJJu.vO'.a
cf.

et Nic;. ~f,i

::apa-/pfiaa f5oojA'j;x3VTic

M^ AGFP
1|

Sozomen.

xva/.ocl

-ivTSioiTfi^napa-jTlxa

opiJLf,;

19
jj

sTcriyaYiT; Valois: IrirlyaYc

codd.

Nic. au
cf.

i-'.7r]YivsT

? cf'.
:

88

20

ovte;

<
1'

'EAAirjvi/.o;^

Asmus, sed

Plut. Mor. 253

of.ao; aroJVT:; jlva;

Ta:Taco<ld.,corr. Hertlein

Kl'

I.KiiiS

i;.,

,-,
/

5oq. OTTEp Ttolov

dSLKntldcTCOV

EX^^TTr) VaT

^^^^19
Stu

TOV
<a8'

llKapL6TaT0V

KcOVaTdvTlOV.

EpElTE

8riTTou8Ev.

totteSov.
'

TTapcb^ovEv, stTa Etar,YaYev Elq Tr)v cEpdv ttoXcv aTpaKal KaTEXa6Ev 6 aTpaTnroq Tnq AtyiiTTTou t6 dyLcoTaTov toG 8eo0 te^evoc;.

uhSv

dTToauXr,aaq I<el8ev EtKovaq

Kal dva8ritiaTa

KaWov

Iv Totq IgpoLc; KoatLov.

TnSv

Se dcYava^lSX-

KTOUVTCOV

ELKOTCOq Kal TTELpCO tlEVQV dt.UVELV

tS SeS.

Xov Se Tolq Tou 8eou KTr^t^aaLV. 6 Se EToX^iTiaEv


LJJaL

ii^xlv Ittltte^.-

Touq

oTTXLTac; dSlKcoq Kai TTapavoixcoc; Kal daEBcoc;. tacoc;

lo

r\ tov KcovaTdvTLOv SeSolkcoc;. lautSv TTapSC^uXaTTEV. Et I^ETpLCOTEpOV C^ILV Kal TToXLTLKCOTEpOV

rEcbpYLov tiSXXov

<8q>

dXXd

tir,

TUpaVVLKCOTEpOV TTOppcoSEV Trpoa<|)EpOLTO.


TCO

TOUTCOV 05v EVEKEV SpYL^^O ^LEVO L


T11V
3

BEOtq IxSpS TECOpYLa.

lEpdv a38Lq l^iLdvaTE TToXlV.

I^OV UTI06dXXELV

a^TOV

Tatc;

tGv SLKaaTQv

^r]<po,q-

outco ^dp Iylveto dv o^ (t>6voq

ouSe TTapavotxla

t6 TTpSYtia.

SlKq

Se k^^EXr^c;.
tiEv

ut^aq uev

eoouc; TTdvTTi cf)uXdTTouaa.

TLticopoutiEVTi

Tov dvLaTa

SuaaE6r,aavTa. ac.<|,povL^;ouaa Se Touq dXXouq TTdvTaq Saoi


Tcov 8ecov SXLYcopouaLv Kal TTpoaETL
0

Tdq TOLauTac;

ttoXelc; Kal

Touc;

dv8o0vTaq

Sr,^iouc;

Iv

o-iSEvi TL^EVTaL.
Tr)v

Triq

lauTSv
Ikelvcov

8e

TTOLouvTaL

TTdpEpYov

SuvaaTELaq

k^t'

"^iOTT^Ta.

napa6dXETE TOLVuv TauTr|v


TTpcpriv
!.

^iou

Tr)v lTTLaToXr,v

^ txLKpo

iTTlaTEcXa. Kal

t6

SLdc|)opov

KaTavor,aaTE- TToaouq

i^lv

O^av iTTalvouq

Ypacf,ov

tote

vuvl Se

^a Touq 8ouq

*3

Sozomen. IV 3o,

3.

Socratis codices

AC FM P,
cf. p.

c( .Nic.

2 ^XKccpi-rr, Gobet;

52. igotc.
Ij

jj

lp,l-t K(uv3TivT:ov transp.


:

|i

^ToaTVTYO; scil.

Artemius

8 iuiv

AGP

Ea.Toy codd.et Xic.


^ic.

<o:>
{|

vjttv

FM Nic

10/11
11

ir.Tov scr.psiraus

<'o.>

aJrov Petau

15 cviv3T0 Hertlem 18 o.^crsor^s.vTo.v Hercher 23 -apa^aAXsT-: Nic. r r.v P


1

||

19

Teov

<v=v> \,- ^-

j|

11

68
6
(f)iXSv

I.

EPISTII.AE
ou
Suva^iai Sii
tt\\>

u^Sc;

-naiviv
ol

napavojilav.

380

ToX^iS

Sfj^ioq cSo-nep
>cai ;

kuve^ avepcoTXOv cmapaTTEiv, ctTa

ouK alaxuvETai.

<^uXaTTi KaBapaq Tac; X^lpaq aqjipoa;

KaSapeuouaac; 'AXXa recipaYeLV TTpoc^Touc; 8eouq a'LtiaToq tou ToiauTa TTa9Eiv Kal toutcov lacoq Eyw yioq a,Loc; i>
<\>OLiT]v

au^av xEi-pova Kai TTiKpoTEpa- Kal Bi uiiSq, IpEiTEKttl

<pr]\ii

aOT6c;-

nap' u^iGv Se
r]\ilv

eI

Xeyolte,

toCto oOketi
^ia^^aTa

auYX^^P"- No^oi YKp ^EV UTTO


TTOCVTCOV ISicx

slaiv.

ouq XPT

T^^^iaoQa'-

Kal OTEpYEOeaL- TTXr)V ETTELSf] OUtL6aivEL TLvaq TiapavotiELv. dXXa Ta kolvoc youv tGv Kae' KaoT6v Totq v6|iOL<; u^iac; Kai ^if) Koi^^ TTELeapx^LV E^votiEtoeaL

-:

xPn

TtapaBaLVELV boariEp e^

dpXT^

Evotxloeri KaXGc;.
ett'

EuTuxnt^" Y^Y"^"

^^'^'^-

^SP^^ 'AXe,avSpELc;.

etiou

u^iac;, 8c; alSot Tfi Trpbq tov TrXritineXfiaaL tolouto tl JTTpoql Tov Etiov Kal oticSvutiov. oc; fjp,ev eEov Kal Sloc tov rtdcTTTtov

i!

auTfjq Te AIyutttou

Kal ir\q ^tieTepaq

ttoXecoc;, (iSEX(|)LKfiv

^niv E^ivoLav dTTOocb^co.

T6 Y^p
Kttl
[xx]

Tf,g E,ouoLac; ^KaTac^p^vTidpxfjc; o^Jttot' dv

Tov Kal To dTTTivEOTEpov


Sfj^iou TTEpLlSoL T6XtiTiiJLa

Kaeapov Tf^q

KaedTtEp vooTitia
npooc^cpci
S'

x^^ov
1^"
utitv

"n^-

KpoTepco

SLaKaeSpaL

cf^aptidKcp.

Sl'

2'

*14 16 Sozomcn. V
Socralis rodice.s
1 6 oCkuv^
:

7, 9.

ACFMP,
eiiis rei

ct Nii-'}

Naber: ooiiKw codd.

3/4 codicum lexlimi

sic verlit

Langus: a Deindr iUmx

nlhU padet, ncpic pnras manus conserinnocuas ad deos ul eas absquc samjuinis contaminatione vare curat. toi; hiol; cciu.:^-o; -%-, /tloc^; -posavc-v lendat ? oux odiiyJn-yi'. Herllem oj/. x'.a/jvrai -.x; (aiuaTi Hertlein) Uo-J7x; Hercher et
a;'|.taT'. /.aTapoiojaa; Horyeipa; m; y.aOaoi; '-oocriYa-.v -^.o; to-j: Oeoj: zaTaoaTOu; /sTpa; -oocravi-.v noo; kel;ano:/. ab/JvTa-. /.at -fjXiTTcTaS'.'f,!xacr C 7 aevo--^ codd. TOJ' OsoJ: 'o; ai-xaTo; /.aOapi-jojaa; ? H 6 EJAaec-^Oa-. C 11 sJvoixE-r^Oai etNic, corr. Reiskc 8 0-xiv P 12 oaa nao' =^^/7^7 A |1 14 -?o; 'Jixa; (m jua; Nic. : f.;i.aa codd. OsTov 15 ra--ov codd. [-?o;] Martinius Nic. erasum) om. monslrabitur 17 sJvo-.av j;v.v Nic ct Sozomcn. l. l, falso, ut alibi
||
:

1|

\\

!i

1|

i|

1|

||

Iransp.

19

of.-xov

P
\\

;|

-co^-ooi Reiskc

-3?-.-.5slv (loj-v

Nic --V00-3V Vaiois

-oanic

-6Xo.r, j.x3Ad.

||20o-.a/.aOf,oa-.

P)codd. et Hercher

i']'

i.F.r.i:s

Oo-f.r

(u4

aoTiEp vay)(oc;

Cf)r]v

alTiac; t6 TtpoarjveaTaTov, rtapaivEOLV


oI5' otl TJEiaSrjaeaSE

Kal Xoyouc;,

ucf)'

Sv eu

^iaXXov.

smep
d

laTE, KaGartep aKouco, t6 te dp)(aiov "EXXr|Vg Kal Ta vuv


Itl
i->

tt^c;

EuyEVslac; Klvr]c; uTraTi.v uptv d,i-6XoYoc; Kal yv-

vaioc; Ev if^ SLavolcx Kal tolc; ETiLTrjSEupaaLV 6 >^apaKTiip.

ripoTESfjTG) Totq s^iOLc; TtoXLTOLc; 'AXE^avSpeCaLV.

61

De

[)roressorilju?.

'>

Praccipua scriptorum anf iquornm leslimouia [irinio legencla praebemus, undeelucol lianc conslitulionem,quae Cliristiano.s a docendi nivmere tantummodo amovebat, quasi revera scholas Cbrislianis alumnis claudi iussissct, invidiosa interpretatione in deterius esse acceptam (cl. p. 78, 19. sq.).
a) Hierorjvm., Clironic, a.
.')6.i Proliaeresius solista Athene Christiani liljeralium arliuni doctores spccialiter lulianus concederet ut Cliristia:

niensis. lege dala

essent,

cum

sibi

nos doceret, scliolam sponte dcseruit (=Oros.. Hisi., VII, 3o, 3; cf. etiajn Eunap., Vit. Soph., p. '|()3, iG sq.). '4, 20: Interquaeeratillud inclemens. o Ammian. Marc, quod doccre vctuit (scil. lulianus) magistros rlietoricos el graminaticos Cliristianos, ni transisscnt ad numinum cultuni cf. XXII. 10. 7. lluQn., Hisl. eccL, X, 33 Studia auctorum gentilium Christianos adire proliibens, ludos litte5 raruni illis .solis qui dcos dcasquc venerarcntur paterc decerAugustin., Confess., VIII, '1. nit. \mhros., Epist. I7,s;4loliann. Chrvsostom., In Iuventin. et Maxiinin., 1 p. o^C) E 'laTpouq Kai aTpaTLciiTac; koI aoc|)LaTdq Kal pr]Topaq aTiavTac; d(|)LaTaa8aL tqv ETCLTr|8u^dTcov f\ Tf]v TtlaTLV ,6^vua8aL f> sq. EKEXeuaEv. Ou ^r]v ouSe Touq Sozomcn., \ 18, auTGvfscil. tGv XpLaTiavcov)TtaLSaqauv)(^cbpEL KSLSdaKEa8aL Touc;Ttap'"EXXr)aL TtoLr]Tdc; kol auyypac|)Eac;, ouSETotq toutcov SiSaaKdXoLc; (^oltSv evteuSev ouv ^6vov Sr)^L0upyELa8aL t6 TtEtSov ol6^voc;. ou auv)^cbpL TOLc; XpLOTLavotq Iv tolc; 5 tSv 'EXXr]vcov daKLa8aL ^ia8f]^aaLv. 'Augustin.. De civi-

XW

[1

6]
M2

Socrali.> codices

ACFMI',

cl >>ic.

2 T.z'.n^ntnU
:;

M^
j

Nic.
l-'.

r=;a=cG
i-\

xa\

Nic.
:

ACFMP CMP iSic.


|

j;

rjiiz
:

el ^ic.
7;yTv

0;j.:v

3 zai 6 -y.:

-i^T-oi Nic.

-cojTiOrJTw codd.

(;

o:

ante to'; add.

70
ta(e iJei,

I.

EPiSTl 1>AK

III, 5:2 (ono, ;)5 HotTmann): An ipse (scii. lulianus^ non est ecclesiam porseculus, qui r.hristianos liberales Socrat., ril, lO, ct lilleras docere ac discere vetuil
:'

J 1
j

i8 sq.

Philostorg., VII,

',b, ctc.

b) Co</. Tlieodos., 53, 7) (o^:> lun. 17)

MII,
:

3. 5 [v.

7-i:>.

(Jod. Iiistiii.,

\,

i)

Idem
resque

(.sc/7.

Imi>.

lii.u.Ms) A.

Magistros studioruni doclo-

e.xcellere oportet

moribus primuni, deinde lacundia.


ipsc

Sed quia singulis civitatibus adesse


quisque (quisquis Iust.) docere vult,
prosiliat ad lioc

non possum. iubeo


10

non repcnle nec temere

munus,

sed iudicio ordinis probatus docrc-

lum curialium moreatur. oplimorum conspiranto consensu.


Iloc

enim dccretum ad

nje

tractandum referetur, ut

alliore

([uodam honore nostra iudicia studiis


D\r.
TiNO
\\ KM.. luL., Acc.
i:t

civitatum accedant.
i5

nn

kai..

Algustas Spoletio Mamek-

Nevitta

co.nss.

Doctores quales esse insinuat et non ut Scliolia Vatiraiia slatim exountes ex auditoriis, nisi Romae a principc probati,
:

[)er

.sub ac (stV)
sil

provinciam ab ordine doctissimorum curialium lueiint, decreto curialium [)rinci[:)i dirigcndum, quo [jos- 20 pro honore civitalis lionoribus condonari.

Cf. Cod. Theodos., ihid.,

6(364

lan. 11):

AA. ad Mamkutinum p(raefkctum) p(raetori)o. Si ([ui erudiendis adulescentibvta vita pariter et iacundia idoneus orit. vel novum institual j5 auditorium, vel ro[3ctal intermissum. Dat. 111 id. Ian. uivo loVIANO ET \ AHROMANO CO.NSS.
Impp.

Val(entim)am;s kt Valens

c) [op.

',:>,].

^22

n^xLSEiav 6p8f]v ELvai vo^l^opsv ou Tf]v ev tolc; pruxaaLV


Kal
xfj

yXcoTTq
p. 71,

TtoXuTEXf) EupuB^lav,
>.
\\y.:r,v.7.

cxXXa

Sl^xBeolv

uyLi]

3,<

'*29

5 ilvai Suidas

.<.

13 enim: dein? Momimen


[29 sq.]

,|

14

riosfro iudiclo nod.. corr. Moiumseii

G
litiilum praebct cod.
:

29 nulliim
::o/.j"Xf,

,|

30

y.xi

Suidas

oj5i cod.

||

cod.

-o'/.'.-.ij''i'xiyr,'j

Suid;is

j|

uy.a Suidas

ET LEGKS

th

71

voOv E)(ouor)q SLavoiac;. Kal dXr|9Etq So^aq uTtep t dyaOSv


Kai KaKwv. KaXGv te Kai aia)(pSv oaTiq oSv ETepa
VEL,
(iev <^po-

SiSdoKEi
SoKEL

8e ETEpa Touq TrXriaid^ovTac;,

a^Toq drtoXEtoG
)(pr|aT6c;

Xt<|)9aL

ToaouTcp rraLSEiac;.
el

oacp

Kal

dvr|p ELvaL.

Kai

^ev

IrtL

apiKpotc;

zXr\

t6 5Ld(^opov if]q

Yvcbprjc; rtpoc; Trjv

yXcoTTav. KaK6v

psv, oiaT6v Se d^cocryE-

TTcoq yivETaL' el Se ev
ETt'

tolc; (iEylaTOLc;

aXXa

jiEv

<|)povoLr| tlc;,

EVaVTLOV Se QV CppOVEl S^SdaKOL. TtOq OU TOUTO EKEtvo


laTiv.

KaTrr)Xcov

outl

)(pr)aTcov.

dXXd

TTajiTtovf|pov

(itoq

iM

dv9pcbTtcov, o"

^dXLaTa iTtOLVouaLv oaa ^dXLOTa c^auXa vo^iiTtoLVOLt;


elc;

^ouaLV. E^aTtaTQVTEc; Kal SEXsd^ovTEq Totc;


ouc; ^ETttTL^EvaL

Td

a<|>ETEpa IBlXouaLV. ot^aL,


y^pT\\i

KaKd

ridvTac; psv ouv

Touq Kal otlouv SLSdoKELV iTtayYEX-

Xo^ievouc; EtvaL tov TpoTtov iTiLELKEtc; Kai ^f)


i.")

^a^o^Eva otq
So,do^aTa,

Sr)^oaL(x ^ETa^^ELpt^ovTaL

Td Iv

Trj ij^uXT ^p^p^^v

TtoXu
iTti

Se

ttXeov

aTtdvTCJv

ot^aL Sstv stvaL TOLOuTouq oaoL


"^^^ TtaXaLcov l,r|Yr)TaL
Ypi^Hf'^''''^'-*^^ ''

XoYOLq Totq vloLq auYY'-Y^^'^"-'

YLYVO^EVOL OUYYpCt^t^dTCOV. ELTE pfjTOpEC;. ELTE

Kal ETL tiXeov ol ao<piaia.i' (iouXovTaL ydp Ttpoq Totc; aXXoiq


2i'

ou XlfiEcov ^ovov.

r|9cov

Se stvaL

SLSdaKaXoL, Kai t6

KaTd

ac{)aq stvat <|)aaL Tfjv TtoXLTLKf)v <{)iXoao<|)Lav.

5 Kai C
2 /.aAwv
-xtociac

'ivsTX'. Siiidas s. r. <_)'.-jTa.

s-jS/.tov
:

Siiidas

3 ajTo;
Tf,?

ojto; R(?isk.e

ooy.il

to^OjTw
t^c

cod.

ToaoJTfo
]'

oo/.cT

~X'.oiiai

(sed
to

oo/.;

ttjg Tia-.Oc^aa
!l

to^oOtov cod.
y/.foTrav

A) Suidas 5 om. Suidas 6 za


j

j.i/.pol;

Suidas
oa

'j

om. Suidas
|jv
:

6
litt.
|

s;^ Tovoi, spatio


o-.ctov

vacuo septem
-o^jto
;j

anle

3'.t

relicto.,

cod.

/.a/.ov

Suidas

restituit Ald.

6 7
7

i'j.(a^~{iTzto;

P.

Thomas:
!

ofiwa ~0) :;o3tocod.

011.(1)1;

Suidas
j

a/,/.o

cod., corr. Herchor

l~' svaviiov

:vavT:a

<od., corr.

Hercher
))

';

[/^o;]

Hercher;
12 Martinius
:

cf.

Hercher 0'.oaa/.i Conira Galil. 288 E 10


\\

inaivojc.v Naber: naioc-jojiiv cod.


stiani

<?os /n

^uos transferre
=! /.a-.

voliinl

scabiem

Reiske
':

j!

o-jxa'.

;lva'.
!|

cod.

.'P.Thoma^

13 / cf, Herclier 14 o- : scripsimus to;<j cod. 15 u.5Ta/ctp;^ovTa'. scrip<imus aiTa/as.TovTa cod. ; cf. p. la^, ia,etc. |}17 irl Xciyo'.; toI; vsc.c
:

Pctau:

i-::\

vo;a T0T7 /.070:3 cod.

cf. p.

72, 11

20

t6:

Ta.'

Hertlein

I.

EPISTLLVK
^r),

El ^ev oSv
auTouc;

<xAr)8Ec;

t\

toOto

d<J)Ela8co

vOv

IrtaLvGv Se

outcoc; EnayyEXjiaTcov

KaXSv opEyo^Evouc;, ETtaivE-

aam' av
423

etl ttXeov. ei
^iEV

^t)

ljjeuSolvto, ^t]8' ^EXy)^ouEV au-

Touq ETEpa

<|)povoOvTac;,

SLSaaKOVTaq Se touc;

TtXr)aia-

^ovTac; ETEpa. Ti

ouv

'Ojifjpco

^evtol Kal 'HaLoSc) Kal

Ar)^oa8VEL [^iEVTOi] Kal 'HpoSoTcp Kai OouKuSLSr) Kal 'laoKpoTEL Kai Auaicx Seol
^Ev 'Epjiou
acpoLc;

Tiaar)c;

i^youvTaL naLSeLac;"

ou)( oi

lEpouq. oi Se Mouacov evo^l^ov';

"ATonov

^Ev otjiaL Touc;

f,r)you^Evouq

toc

toutcov oiTL^a^^ELV touc;


InELSf)

un' auTQv THAr)8VTaq 8eouc;" ou


oT^ai.
<|>r)^L

^irjv

toOto aTonov

lo

Selv auTouc; ^iETaSE^Evouc; Totq viotq auvELvaL*


pf)

SlSco^L Se aYpEaLV

SuScxaKELv

^f)

vo^il^ouai anouSata,
Kttl

^OuXo^EVOUq <C5e^, SLScxaKELV


Touc; jia8r)Tdc; d>g
ouc;

pyCp npCOTOV,

nEL^ELV

oSte "O^rjpoq oute 'HaloSoc;


Kal
touc;

oiIte toutcov

^f)yr)VTaL

* * *

KaTEyvcoKOTEq
Seouc;. 'EnEi

daEBELav
S'

dvoLdv

i5

TE

Kai nXdvrjv

Eiq

!,

Sv ekelvol
o^ioXo-

yeypd<|)aaL

napaTp<|>ovTaL

[iLa8apvoOvTeq.

eTvol

yoOacv ala^^poKEpSEOTaTOL Kal Spa)^pGv oXlycov evEKa

ndvTa

UnO^EVELV.
C

"Ecoq ^Ev ouv TouTou noXXd


slq

fjv

Td alTLa toO

jif)

<|>oLTav

'o

Td

LEpd. Kal o navTa)(68Ev EnLKOE^d^Evoc; <|)66oq eSlSou

auyyvco^rjv

dnoKpunTa8aL
8e
i^^alv

Tdc; dXrj^EOTdTac;

unEp

tcov

SeSv

So^ac;' InELSf)

oi 8eoI Tf)v

IXEuSEpLav ISoaav. aToEKELva Touc; dv8p6nouc;.

nov Elval poL

cfialvETaL SLSdoKELv

cf. p.

i'ii.

i*q-

G
2
ir:aYY/.ax
'J.VJ
:

-<^y/

cod., corr. Martinius


;

(;i.3'v:o'.]
|i

Rciske et HeraJv;Tva:- oiomjjl;

cherj' 9

liy-o: Reiske
||

ojv maliJ llertlein

11/12
|l

'7'jvo:?(o;j'. cod. 13 -^'^i^ Martinius [/.sc'.] Hertle^n, perperam 35r,yr|c70vTa'. P. Ihomas l;T,^oCivTa: 15 i^rl-^-r^v-x: cod. Petau lacunam significavimus 16 'K~-.\ c' Marlinius jrrs-.Tx or/ cod., transp. Reiske cod. :x.3Tvo'. i^ 18 -avT<Da cod., corr. Hemsterhuis et Reiske 19 O-o^j cvovTi; Reiske 22 jnio Martinius

Reiske

I;

||

|1

|j

Cno cod.

KT I.KGKS
boa
^T\

Ct

73

vo^L^ouaLV su

e)(eiv. 'AXX' el

pEv OLOVTai aoc|)ouq ov


^r|Xouel Se

eIoiv ^r|Yr|TaL

Kal ov ciariEp Ttpo<|)qTaL Ka9T]VTaL.


elc;

Tcoaav outSv npcoTov Tf]v


Eiq
"1

Touq SEouq EuaESELav

Touq TL^LCoTocTouq unoXauSdvouaL


ELc;

riETtXavf^aSaL. fSaSL-

^6vTcov

Ttic;

tSv

FaXLXaLcov EKKXr|alac;. ,r|YT]a6^iEV0L

MaTSalov
"lEpEicov

Kai.

AoukSv
dTtE)(ea8aL
ciq

uuEic;

vo^oBetelte" 3ouXo^aL u^Gv


ElrtOLTE. Kal ttjv YXcoTTav
Lr|

EYcb Kai Tcxc;

cxKodcq,
^:^

av

ujielc;

E,avaYvvr)8fjvaL
(1

toutcov Sv e^olye

^et)(lv

cxel

Kal

OaTLC;

E^ol

C|>'LXa

VOEI TE Kal TtpCXTTEL.

ToLc; ^Ev
TttL

Ka8r)Yti6aL Kal SLSaaKaXoLc; ouTCJal <0Lv6q kel6 (5ouX6^iEvoc;

424

vo^oc;"

Se tSv

vecov

c^joltSv

ouk

cxttoke-

KXEiaTaL.

OuSe

Y<ip

"CEiK6q~>> ouSe euXoyov cxYvooOvTac; etl


otTtoKXEiELV

Touq rtatSaq
5

i.(p'

b tl TpETtcovTaL, Trjq (iEATlaTriq

6S0U.

C|)66C|)

TOO Kai OCKOVTaq

a,LV

ETtl TOC TTCXTpLa"

KaLTOL

SiKaLov ^v. coaTtEp Touc; cppEVLTl^ovTac;.

outco Kal TouTouq

ocKovTac; ISa^aL. TtXf^v dXXcx auYYvw^ir)v uTtdp)(ELV artaai Trjq


TOLauTr|c; voapu' KalYdp, otjiaL. SLScxaKELv. dXX' o-jyi koXS^elv
XP'']

Touq

dvofjTouc;.

d) Pruccedens sciijitHin in codice niuliluni csse apparet ilaque non liqucl utruni ex hoc ipso edicto nccne auctores Zeilschr., ecclesiastici sua hau<erinl (cl. Asnius. Byzanl. III, 189^, p. 122 sq., et Zeilschr. fur Kirchenrjcsch..
:

\W\,

i)io, p. .i^() sq.).

9 sq. cf. 7 >qq. cf. lulian. C. Galil. 229 C. ^. 204. 12 scj. Grcgor. Nazianz. Orat. IV 100. p. 182 A 18 sq. cl. p. 17S, i3 sq.
'

|'

C
1 'jOyOJ;

malit Ilertlein
litt.

3 "vcTjtqc 2 3 'iT^i.yi^nwi Hfrclicr 6 post Xoj/.it spallum vacuum decem et octo fere praebet cod. <[ 0:; -v.zM-i-iz^ '.sCiiojv Ald. 8 to: av CarT; sV-oiTS
j

Hercher: -osa tod.

post

v/.tTj-TTav

transpon.

pntat Cobet

i;avaYE/vr,Of/.'a:

pro izxaii

6a_of|f,va'.,

alludens ad Christianorum avaYZvvr^iv

perbaptismum
j:

<i_Y.X'.

i-Q-zi-i-jhx:^ TOj-ojvPP.Thomas^lacunam significavimus;'


Martinius
cod.
]

H ojto^I
2t:\

el

Hercher

i;

13
:

<<s'y.<);>- P.

Thomas
-f];

'{-.:

e\

corr.

14

-.zi-')y-x:

Wd.

-.ziTZO-i-y.:

cod.

<

;i.3v

>> Reiske

-[,

1.

KIUSH

I.AK

Socrat., III. IL>. N6^9 IkeXeue (scil. 6 MouXiavbq) XpiaTiavouc; TraLSeuaEcoq \j.t] ^ete;)(elv, 'Lva ^ f) , ({)r|aiv, aKovcb^EvoL Trjv yXoTTav etol^coc; npoc; Touq
:

SiaXEKTiKouq tSv 'EXXr)vcov KTtavTSaLV


Tlicodorcl..
Ilisl.
i-rrl.. III,

S.

s(|.

KairtpcoTov ^ev drtriY^-

MouXiavbc;) tSv raXLXaicov Touq rtaLSac; (^ouTco Y^P "^o^ ZcoTfjpoq f^^Qv Touc; 8Laaci>Taq ovojia^E) TioLr)TLKciiv Kai pr]TopiKQv Kai c|)LXoa6<|)cov ^ETaXaYXdvELV X6-

pEuaE

(scil.

TiTEpotc; KaTa Ycov Toiq olKEloLg Y^P " ^^l^'-Tfjv Ttap o L ji lav fJaXXopESa" ek yo^P^^^^^ i^^ETEpcov au YY P" H b' ^'"^" ^ Ka 9oTt X l^o ^e v o l tov Ka8' f| ^ co v dva8)(ovTai n6XE|iov . (-!'. Socrat., Hl, iCi, i8 sq.
^^

jo

cl

-i-j..

Zonaras. \III.
voc;
;

ii>.

>.

Outco Ydp E,E^dvr)


Kal kcoXuelv
. I

(scil.

6 'louXLa-

auTouq ^a6r]pdTcov UETE)(ELV 'EXXr)VLKcov \vL Tli(>oj)lia II '|8, 'S ^f) Selv Xeycov [iuSouc; auTa ovo^d^ovTdq te Kal SiaBdXXovTaq Tf]<;E^auTGv (i(|)EXEi.aq aTtoXauELv Kal SL^auTcov OTtXl^EoSaL KaT^ aUTOV.
wc;
) ,

KaTd XpiaTLavSv

i5

(Ircgor. Na/iaii/.

ffral.

I\

.)

PlpcoTov ^ev otl KaKoup-

jr

Ycoq Tf)v Ttpoar)Yopiav ^ET6r)KEv (scil. 6 MouXLavoq) ETtl t6 SoKOUv, (aartsp Tfjc; Bpr^aKElac; ovTa tov "EXXr|va Xoyov, dXX"

ou

XT]c, YXcbaarjc;.

Kal Std touto


aTtfjXaaEV..
.

Tcov X^Ycov fj^dq

('.

wq dXXoTplou KaXoG <|)copaq TauTa ^ev 6 aocpoc; f)^Lv


2I

[iaaLXEijq te Kai uo[io6ETr)q, c6aT[.p Xva. ^rjSsv auToO Tf]q TupavvlSoc; d^oLpov fj, Kai TipoKr)pu,r) it\v dXoYt-av ev dp)(f] Tf]c; EauTou (iaaLXsLac;. Tupavvfjaaq Ttpo tSv dXXcov touc; X6.'xj Touto tol dvTi TToSoq ,ELvf]Lov (HoYouc;. (]\. >>rnl. \ iiier. )( 3")*^)- ^ XcoaTE Kal auvETcoTaTS, 'cva aE TtpooEiTtco tol<; ooL<;' TauTa ol tcov X^^cov aTtOKXELoBEVTEc; i^^iELq KaTd Tf]v ^EYdXr|v Kai 6au[iaaTf)v oou vo^oBEolav (cf. cliaiii ihid., 2t)
.
:

3c

in iinc opSqwq ouk elc; teXoc; e^eXXo^ev aLC0Tif]OEa8aL. ouSe dXoYiav KaTaKpL6f]aa6aL Totq oolq SoYti^xoLv ... Iln(l.,l\ 101 n68V OUV ETtfjXBE OOL ToOtO. Q K0UC|)6TaT TtdvTQV Kai aTtXr^oTdTaTE, t6 X6ycov dTtooTEpfjoaL XpLOTia,
:

3(

vouc;

ToOto
X^YLO,;.
;
. . .

y^^P o^

tcov

dTtELXoupEvcov
KttK

fjv,
;

vvo^oBETr)^vcov.

n68v
dv

Tivoc; aLTiac;
EtTtocq,
<|)r)olv

dXXd tSv fjSr) tlc; 'Ep^fjc;


o
ETti voOv MouXLav6q),

OOL
fJYOYE

uq

auToc;

toOt'

10:'..

'HpETEpoL,
i^

(scil.

ot X^YOL Kal To XXr]vi.^Lv, S>v Kai t6 oeBelv 8Eouq" u^cov Se dXoYLoc Kalf) dYpoLKia, KacouSEV UTtEp To TtioTeuoov Ti]q u^ETEpaq eotl ao<p\.a.q
<.'

4<'

(ct. ihiil.. f)-

SLtt

Trjc;

plaq.

ciq

dv

auToi

c{3alr|TE,

EUTEXEiaq toO X^^ou Kai if^q ^cotoO KT]puY^aToq 10^) in jine


;

ET IJXKS
'nralio. protoq..

6i-(J3

75
..

xfjq d^ouatac; ir\q u^ETspac;


i
:

TlieoJorel

tirner. a^fecl.

XoyLaq

^u8o,uvTTu^r|K6TEq tlvsc; xr]v te: rtiaTLV EKco^cp5r)aav Tf|v fniETspav. ouSev dXXo XEyovTEq '1^'^ Toic; Td 6ELa Tiap' fjjicov rcaLSEUo^EvoLc; t) t6 rtLaTSUELV napEYyuav, Kal Tfjg tSv dTxoaT^Xcov KaTriyopouv drtaLSEuaLac;. fiapBdpouq dTTOKaXouvTec;. t6 yXacpupov Tfjc; EUETtElac; ouk X^" Tttc;. (^i'. Asinus. Byzanl. Zeitsrlir.. III. 189^. p. 119 sq.). lo'|. El 8' ou^l TOUTO cf)f]aLc;, Tfjq yXciiaaric; Se c; ujiETspac; ^ETaTTOLf]ar| Kal S^d touto Troppco BfjaELc; fitiaq oSaTTEp k\t]pou TcaTpLKOu Kal ouSev f|^LV SLacf>EpovToq. TTpCOTOV ^Ev oux opco Tiq 6 Xoyoc; Ou ydp, st Touq auTouq ttjv te yXcoaaav l;XXr|v'LCovTac; Kal Tf]v BprjaKElav ElvaL au^66r|KEv. fjSr) Kal Trjg 6pr)aKLac; ot XoyoL.
rioXXdKic;
(iol

tGv

Tfjq 'EXXT]viKfjc;

e,r|pTr|[iEvcov

62-77.

ANTE FINEM MENSIS lUMI


62

LEGES lUSSA DECRETA VVRIA A. Sf.u PROML LGATA

l)e nrljo (jOnstantino[)oli.

Zosim..
'"

III. II,

\: 'Ev TauTr](sciL Constaiitin(p<)rr). Tfjq

tioXecoc;

dpa Kal tGv oTpaTOTtEScov


eScoke

etxl^eXou^evoc;

scil.

Mou-

iQ

^ev Trj ttoXel Y^po^crt-^^v ^X^'-^ oiaTTEp tt] 'Pco^r), XL^Eva Se ^eylotov auTfj 5L(jid(ivoq, tcov aTio tou voTou KLvSuvEuovTcov dXE,r)Tf]pLov ttXolcov. Kai aTodv aiY" ^aTOELSfj ^aXXov f] Eu6Lav, ettl t6v XL(Xva KaTdYOuaav. Itl Se fiL6XLo6f|Kr)v Ev Tf] fiaaLXEcoc; olKoSo^f]aaq aTofi Kal TauTr) 3'L6Xouq baaq t)(v EvaTTo8E^Evoq. ettl tov KaTd FlEpacov TtapEaKEud^ETo ttoXejjov. ('A\ Lihan.. ()rai. \1\. mj. ctMomnisen, (iesarnm. Schriflen, \ I, p. 4-'i^. adn.
Xcavoc;).
'.

63
Capitnrn e (|Uo loco pcti debeal a militibus.
CoJ. Theodos..
ImI'.

\ II. ^, -

(0Q2 lan.

(')

IuLIAMS A. SaI.LUSTIO

l>(KAEFFr:To) I'rRAKTORl)<t.

Mill-

7G
tes

1.

i:i'lSTLL\K

ad vicensimum lapidem capitum pelcie iussiinus. Dat.


i\1ami:rtino et iNi'vitta comss.

Aiii ID. Ia>.

64 a

De numciariis.
Cotl.

Theodos.,\U\,
Ili.ia.ncs
cpii

i,

()

(362 lan. i-):

I.Mp.

A.

ad Auxonium

corhkctoukm

Tlsciak.

iNumerarii,

publicas rationes civilatum versutis fraudibiis

laccrare didicerunt, subiaceanl tortori noniine artis ac fraudis.

erum cum quinquennio administraverint

chartas publicas,
iur^ia

ununi int('"rum
lacilis

annum
sit

vacent, ul ad incusantium

adpetitu

vita privala.

Septimo porro anno,

cum

eosdem bene creditum munus


:

administras.se clariioril, e\

perfectissimis dimittantur hicabolebit

honor dignitalis additac

veterem vilitatem.

Dat. \vi
conss.

kai,.

Feh. Const(antino)i>(oli)

Mamertino et "Nevitta

Ihiil.,

(:>()?,

Mart. i):

Idkm

A.

Skclndo i(kaekkcto) p(haetoiu)o. Quarnquam

praecedenle iussione

omnes numerarios
cjui

conclicionales esse

praecepimus, lamen etiamnunc eos

sumpserint charla-

rum

nolitiam

et

in

eodem

officio

erunt, condicionales esse

iubemus, ul scientes nullo


per tormenta fraudium

se privilegio esse

munitos ac

facile
niliil

suarum
rei

lutelas

detegi posse,

commiltanl

in

damna

publicae.

Dat.

kal.

Maut.

M.AMKRTINO ET iNEVlTTA COSSS.


Cl. ibid., 8 (infra n" 207).

7 publicas Gothojredus: piihlicarum cod.

Mommsen eodem
:

officio inlierint cod.

\'

20 in eodem olficio 22 sutclas Cuiacius


|j

cniiit

ET LEGES

63-65

77

64 b

De
Socrat., ni.

ministris et scribis ah epislulis.


I,
."lo

'E.E^i&ce.Xs

Bk

(scll.

6 'louX.iotv6q)

fiaaiXELCOv Euvou)(ouc;, KoupEiq. ^aYsi-pouq' ...

hi. ...

tqv tSv

l^ dp^fjc; rtapaSoug Totq XoiTtOLq auTcov ^LaSov uTT0Ypac|)CDq <EXEuae 81SoaBaL. III, lio BXeL|;ac; (^scil. 6 'louXLavbc;) Liban., Oral. ELq TTjv fiaaLXLKTjv BspaTtEiav <aL KaTLScbv o)(Xov a)^pr|aTov Tr|vdXXcoc; Tpcf)6^vov. paYElpouq \xk\i ^^LXtouq. Koupsaq 5e '^ ouK IXdTTouc;, oLvo^ooug SETtXELOuc;. o^r)vr| TpaTtE^OTtOLcSv, EUvou)(ouq urtsp Tdq ^iuLaq Ttapd tolc; TtoL^EaLV Iv i^pL. Kai t6v dXXcov EKaaTcov IBvcov d^uBrjTouq Kr)(|>fivaq. uLa ^dp hx] Toiq dpYOLc; Kal <|)aYtv dYotSotc; KaTacf>UYr] tqv SLaKOVcov fiaoLXecoc; Kal KXriSfjvaL Kal vo^LaSfjvaL Kal Ta^^u t6 y^pvaiov '^ ETtOLEL Tr]v EYYpo^^ilv. TouTouq TOLVUv ouq ^dTr|v eBookev f\ [iaaLXLKr] Sartdvr], ^r^^Lav, ou)( uTtripETaq vo^Laaq e^ecooev euSecoc;. 101. ZuvE,coa Se Kal touc; rcoXXouq uTtoYpacfjlac;, o'i TkyvT]v )(0VTeq Tr)v tGv olketSv u<|>' iauTotq ^X^*-^ touc; uTtdp^ouc; f|^L0uv ... .'^ TouTouq Sf) touc; KepBEpouq Kal '^o <^u5pouq"> TtoXuKECf)dXouc; slq ISicbTaq l,E6aXE rtpoaELTtcbv KspSoq iqY^^<^9aL t6 ^r] TsBvdvaL TouTouq.
^iEVTOi unoypacbEcov touc; TiXEtaTouq Trj
"5

T^^^r].

Cf.

.\mmian. Marc. \XII.

!>.

et id. etc.

65
a5

Data suffragatoribus ab

eis repeti

non

posse.

esse
est
les.

Legem ab Amniiano Marc. (XXII, 6, sq.) citatam eandem atque eam quam praebet Cod. Tlieodos. (II, 29, 1) nemo
i

3o

Orat. XIV, 02 sq. et 56, et Mamertin., Gratiarain artio luliano, 21.


l. l.
;

qui negaverit ad Ammian.

cf.

(TotholVed. ad Co^. Theodos.

l.

/.,

etVa-

vide etiam Liban.,

Per hoc idem tenipus ru6, i Aegvptii venere conplures, genus hominum controversum et adsuetudine perplexius litigandi semper laetissimum (/. molestissimum ?) maximeque avidum 35 multiplicatum rcposcere, si conpulsori quicquam dederit, ut levari debito possit, vel certe commodius per dilationem inlerre quae flagitantur, aut criminis vitandi formidine, divia)
:

Ammian. Marc, XXII,


exciti variis

moribus

78
los

I.

j:pis'JiLAi;

pccuiiianiai repcliiiulai um Inlonouaif. 2. Hi omnes denununi. principcni ipsum cl praelcclos praclorio iii gracularum moro .strepcnlcs intcrpcllabanl inconditc. modo non ante scptuagcnsimum annum cxtorcjuentes quao dodisse se iurc \ol sccus plurimisadlirmaljanl. i. (-umrpio nihil aliud agi permitterenl, ediclo proposito. universos iussit (sf^//.
seti

lulianus) transirc (jhaiccdona, pollicitus quod ipse cjuoque protinus veniel. cuncta eorum ncgotia liniturus. ^\. (^uibus
qie

mandatum est navigiorum inagistris ultro citrodiscxurenlium nc quis Iransfrotare auderot Aegyptlum. liocquo oliserYalo cuia perpensiore evanuit pcrlinax calumniaiuli pniposilnm, cl omncs spc praesumpla Iruslrali redicrunt ad lares. '\. Undo vcliil acquilato ipsa dictanlo lox est promulgala, cjua ca\etur nulium inlcrpcllari sulTragatorcm supcr his (piae cuin r(>(to constitcril acccpisso.
transgressis,

10

b) Cod.

Thcodos..

II.

JA).

(=

ilr,'!'.,

II.

-H),

1)

(363

Kcbr.

1)

Imp. Illia^us A.

\i>

popllum.

l''oe(lis

commentis quae boet,

norum merito deferuntur quidam occuparc meruerunt

cum dam

meruissenl
sibi

in republica quolibot pacto versari, repctcn-

ao

pecuniam. (piam inlionestc solverant, inpudcntius


:

atque inhonestius aibitranttw

alii

ctiam cjuae tunc donavc-

ranl.vel potiiis proieccranl ob iinmeritas causas, invadcnda

denuo credidonint. Scd quia


traclus |)enitus ignorant,

lcges

Komanac huiusmodi con25

omncm

lopctendi corLuvi, quae pro-

dige nclarieque proicccrunt, copiam prohibemus. (Jui itaque


repetere nititur,

vd

repelisse convincitur,

etquod dedit apud


et

suflragatorem eius manebit vel extortum restituet

alterum

tantum

lisci

viribus inferro cogotur. D\t.

k\]..

Fkbk. Constan3c

t(ino)p(()I.i)

Mamertino et Nevitta

conss.

pro sua voluntate suffragia dead militiaiu pervenerunt^ oa quae dedci-ant repetere vel auferio contra rationem inhonesle et inlicite praesumpserunt. Idooque praecipimus, ut cjuicumInterphktatio. Alicjuanti
disse

jnobanlur

ct postea,

cum

que

alicjuid pro pracstandis

citur,

iion

liabeat liccntiam

fuorit conatus.

hoc

illc

dinosqui vero repelere habeaf, qui accepit. aut si ccrto subsibi,

quae

petiit, dedissc
;

35

rojjetendi

ET LEGES
latuni
ei
lit fisco

65-67
ille

79-

fuerit, relormetur, cosatur inferre.

et

aliud tauluni

qui abstu-

66

De
J

senaloribus criminis insiniulatis.


[

Cod. Theodos., IX, 2,


et Basilir.. \\.

[v.

7-10

Coil. histin..

\11,

i,

i, ^Ti] (.H62

Febr. 5):

Imp.

Iuliam
cl

A. Sallustio p(raefec;to) p(raetori)o. Ius


iii

senatorum

aucloritatem eius ordinis,


Iiisl.)

quo nos quoque

ipsos esse (esse oni.


'o

numeramus.

necesse esl ab

omni

iniuria defendere.

||

Si quis ergo senator socius criminis in-

simulatus

fiierit.

ante

causae

cognitionem
careat
;

omni
et

terrore
sit

calumniae. omni suspicionismolcstia


sus et liber.

vacuus

pror-

antequam

re convicta criinen agnoscat

exuat

dignitatem. Dat. non. Keb. Co>sta_\ti\op(oli) Mamektixo kt


5

Nevitta conss.

67

De cursu

publico
">,

et dc- curiosis.

a) Cod. Tkeodos.. AIII,

12

(.'^62

Febr. 22):

Imp. Iulianus A.

ad Mamertinum p(r\efectum) p(raetopuljlicum fatigavit

Ri)o.

Quoniam cursum
et
et

quorundam
officia

in-

moderata praesumptio
potestas

evectionum frequentia, quas vicaria


prorogare

praesidum adque consularium

non desinunt. curam


mus. Exceptis

ac sollicitudinem huius rei nos subire

conpulsi, facieudarum evectionum licentiam cunctis abduxi5

igitur vobis,

nuUi evectionem

licebit facere

de

cetero. Sed, ut necessitates publicae impleantur, vicariis de-

nas vel duodenas evectiones

manu mea

perscribtas ipse perfaciat vestra sublimi-

mittam, praesidibus vero binas annuas


tas,

quibus ad

separatas

provinciaruin secretasque partes

8o
nccessariis ex cansis

I-

EPISTLL\E
Sed
his

oUicialcs siios dirigcrc possint.

quoque noslra eliam niansuctudo cvectiones singulas


ul ad nos rcferrc
^xegeril. Acc. \ni.
possinl, cuni id
Kvr,.

dabil,

ficrl

nccossilas

quacdam

Makt.

Syka:i;sis

Mvmertino kt Ni>

VITTA C.ONSS.

frov

nepiEiXe 5e (scil. 6 'louXiavoc;) Kal III, i, 5a 8r|^6oLOv xcov ypeiSv Spo^ov, otov iq^iovcov, lioSv Kal ovcjv. ^ovov 8e TQV 'iTmcDv Taiq 8T]pooi.aLq j^pelaic; ouve)^cbb) Socrat..
:

pr]oev uTTOupYELv.
c) (jIL. V, '^1)87 (lapis Concordiae rcpcrtus) htscriptiones selrelnf, 700
:

:=:

Dcssau'

rein

(0)b insigneni singnlareinqnecrga rcinpnblicain suam fabod^ominus) n(oslcr) lulianus, invictissiinns princcps, rcinota provincialibus cura, cnrsuin llscalem brevialis mntatio-

disponentc Claud(i)o Mamertino Inlvricnm pracfccto practoi-io, curante Vclulcnio Praencstio v(iro) p(crfectissimo) cor.r(ectorc) Yenet(iae) et nist(riae).
spatiis
licri

num

iussit,

i5

v(iro) c(Iarissimo) pcr Italiam ac

Liban., Oral. \III (npoo<ficovr)TLK6(; MouXLavG), ^ja Bk Kttl opecDv 8LaSo)^ac; UTtep ^eyLOTcov Bi] t6 TipSTOv ouoTaoaq TpLBo^evac; eTiauoac; uti6 tcov eXauvovTcov. Ihid., \\III, 10.'). TpLTrjv {iolpav KaKoupycov uTtnpeTov KXeTlTOVTCOV Kttl XcOTToSuTOU VTCOV Kal TtSv Kal XeyovTfov Kai TtOLOuvTcov eTtl Tco XaSelv tcov (iaoLXelQv uTTepcbpLoe 9upSv 0" tocc; auTwv TtaTplSac; Tfjc; Ttap^ 6 MouXLavoc;), (scil. auTcov dtTteoTepqKOTeq ^^petac; (iouXac; dTtoSpdvTeq Kal vopouc; XciToupYLCov, eic; dYY^XLacf)6pouc; TeXeoavTeq ecovoOvTo \i.kv Kal t6 a)(fnjia rjv TteuBfjvec; (i. e. curiosi) KaTaoTfjvaL. (puXdKcov oTtcoq ^r|8ev dYVOot fiaoLXeuc; tqv eTt' auT6v ouv1/40. OStol tolvuv oi TLGe^evcov, t6 Se epyov KaTtqXcov (iaoLXecoc; 6cf>8aXuol Kal <|>daK0VTec; aTiavTa elc; <pS>q dyeiv
Cf.
:

"iTtrtcov

2(

3(

Kttl TtoieLV

Touc; Tiovripouc;
eic;

^eTplouq tG

pr)
1

e,eLvaL
.'1
1
.

veLV Tidoac; dvieoav


Xeuc;
. .
.

Ttovr|pLav oSouc;...

...

Xav6d'O (5aoLSf

ETtauoev bXr|v pev EKelvriv SLaoKeSdoac; Tr^v (pa.Tpiav, d<|)eX6[ievoc; Se Kal Ttpoor)YopLav Kal Td,Lv, a.<p' f\q TtdvTa eTt6p8ouv te Kal SLcbpuTTOv, auT6q 8e tolc; auToO )(pQ^evoq ^jiev elc; YPCIJ^H"'^'^^ Tto^Ttdc;, Tfjq 8e toO TauTa SpSv E,ouoLaq ou ^jieTaSLSoug. il\j.. ToOto Se fjv aKpL^zviaQai Tdc; TtoXELq- Ec|)EaTr]K6Toc; 8e toO ficoc; eXEu^epac; TaOTa TtoLELv e)(ovtoc;, ouk rjv dvaTtveuoaL KaSapSq, dXX' 6 ^ev eBdXXeTo, 6 Se E^eXXe, Kai tq y^: HT "neLoojjievca t6 tiel-

4(

ET LEGES

67-68

Si

10

lO

OEoBai TTpocSoKav dvxl toO TtaSetv KaBioxaTG. j43. Tqv Tolvuv dyydpQV r, ^iovov Trj te axive^^sta tSv tcovcov Kal xa> ToOg dpTt pr|6evTac; Tdq jiev XL^oKTovetv. a^Totq 5e tS 'Keivcov Xi^S TTapaace\jd^i.v ZuBapiv eTToiei Se noXuv Tov tt6vov Kal Td veOpa otov e^cTejive t6 tS 3ouXo^evcp pdSuov etvaL ^eu,avTa ^eOyoc; eXauveLv Kai TauTSv Suvao8aL ^aoLXecog Te Ttepl TaOTa Kal TreuBfjvoc; ypd^jiaTa" Sto crrf^vaL ^iev ouk rjv ouSe pLKpov ouSe dTToXaOoaL (|)dTvriq, f\ doBevouoav ouk dvtoTr) Ttpoc; Spo^iov. eSeL Sc TtXriYf] Se CLKOOLv f^ Kal TrXcLovoiv Ttpoq cX,Lv o)(f)^aToc;. al TXoXXal Sc al \xkv dpTL XuGetoaL TTLTTTouoaL eGvr|aKov. ai Se utto tS ^uy Tiplv f] Xu8f]vaL kSt' eKcciXueTo (lev dTto toO tolouTou Td Sc6^cva Td)(ouc;. Tf]v (iXd6r|v Sc TtdXLv clc; )^r)(idTCL>v X^yov ai TtoXcLq eSc)(ovTo. i^^. ToO Sc dSXiciq TaOTa c)(clv eXeyxo^^ oacJjcoTcpoc; 6 x^l^cov, totc Br\ ^dXLOTa SLaKOTtTo^cvr|q TToXXa)(oO Tfjq tcov opecov SLaSoxfjq, cSai' opecoKo^oi (|)euYOVTeg ev opSv fjoav Kopu(f>atq. i^^iovoL Sc )(a^ai, Totq S" CTtCLYO^evoLc; TtXf]v (iofjq tc Kal toO TcXfj^aL tov (ir|p6v ouSev. KaLpolSc ouk oXiYcov TtpaYpdTcov kE,k(\>v^ov Tdq dp^dq Tatq KaTd toOto fipaSuTf^OL" Kai kS> Xcyclv "lttttouc; b^oLa TTCTTOvSoTac; Kal Bvouq ttoXXS ScLVOTcpa" toOto Se ^v Touq TaOTa XcLTOupYoOvTac; dTToXcoXcvat. i^O. "loTr|OL Sf] KalTautt]v MouXLavog Tf]v ^c8t]v, aif\oct.q &>q dXr^BSq touc; ouk dvaYKaiouc; Sp6[iouq Kal Tdq ^ev TOLauTaq )(0'P'-'^'<^ cttlklvSuvouq dTto<|)f]vaq Kai SoOvat Kal Xa6ctv. SiSd^aq Se Touq dpxo^evoug i5Tto^0Y<.a Touq ^ev KTaoBaL. touc; Se ^loSoO-

oSaL. KaLTtpSYf***'"'-*^*'^^^^^''^ ccopaTo, YUtivd^,ovTcqi^vio)(OL jiev iq^iL^vouc;, iTtnoKo^oL Se "ttttouc;' ocmep Y<ip Ttp^Tcpov CTTeTTeSr)VTo Tatg TcxXamcopiaLc;, outco Seoq rjv \xt\ Kal totc

tS

^if|KeL Trjq dpYiac;" toutl Se touc; olkouc; tSv utttikocov cuTtopcoTepouq Ka6tcjTr|. Gregor. Nazianz., Ornt. IV. -5 (Spo^oc;... dvcKToq Sioi-

Koujievoc;), etc.

68

De

bonis proscriptorum non occultandis.

Cod. Theodos., IX, 42, 5 (862 Mart. 9)


Imp. Iulianus A. ad

Felicem com(itbm) s(acbabuii) l(ar-

gitionum).
tant.

Quidam

scelerate proscribtorum facultates occulsi

Hos

praecipimus,

locupletes

sint,

proscribtione
6

8a

I.

KPISTU.AE

puniri,

si

per egestalem abiecli sunt in laecem vilitatemque


capilali debila luere dctrimenla. P(no)-

plebeiam,damnatione
p(osiT\) Uom(\e)

VII. iD.

Mart. Mameutinoet Nevitta

c.onss.

69

De
Socrat., III,
I,

honis iniustt' adcmptis.


:

Touc; Ss uti6 tcov uvoij)(gjv d5LKr|Bevtoc; dTToXa^6aviv xd KaKcoc; dc|)aLpE9VTa ISEcmL^EV (scil. 6 MouXLavoc;).
'jS

70

De
f!od.

iide instruiuentoiuin.
:?o)
:

Theodvs., XI, ^9, 5(36?. Marl,

PaRS ACTORUM HABITOHUM APUT IMPKRATORKM


GUSTUM MaMKRT1.no ET NkVITTA COXSS.
TAn(tIN0)p(0Li) 1N CONSISTORIO
:

It'LfA?fUM

Au-

hAI,,

ApRIL.

CoNS-

ADSTANTE loVIO VIRO CLARISSIMO


()KFIC1(3r(um),
Imi'.

QUAKSTORK, AnATOLIO MA(USTR()

FeLICK COm(iTk)
:

SACUARUM

lARciTioNUM. El cetera.

luj.iANUS A. d(ixit)

Tr)VLKaOTa ypa^^dTia ^iEydXrjv

io)(uv ex^'-- o^^c^ TtEpl auTcov


<^fj.

tSv YpajHAaTiGJv
o(^e'lXel

jif)

d^cf)La6f)Tr)aL<;

f]>>

l^ aXXcov

[^6aLo0a8ai.

71

De

possessoribus

fundorum palrimonalium.

Cod. Theodos., XI, 19, 2


Mart.
9.8)

[=Cod.

Iiisfin.,

XI, 65. 3] (862

Imp. luLiANUs A.

Omnes, qui palrimoniales fundos


lust.) retinent,

(sive

communiter

sive ex asse add.

pro his conve-

niendi sunt ad universorum inunerum (ad eosdem fundos

pertinentium pro rata portione vel in solidum add.


functiones,
sicut

lust.)

unumquemque privatorum
CONSS.

necessitas

pu-

blicae pensitationis adtringit. Et cetera.

Dat, v kal, April.

Mamertino kt Nevitta

ET LEGES
72

68-72

83

De auro

coionario.

coronario lulianus duas leges lulisse >idelur. kal. Mai. a. 362 Constantinopoli, A. Prior data est cuiusforsan versioGraeca proposita estd. SoPayni (= 2/1 lun.)

De auro

in

Aegvplo

aurum coronarium non exigendum


earum
^, i5

esse a civi-

tatibus, sed

arbilrio relinqui oportere


:

(cf.

Ammian.

coronarinm indultum). Erat tantum rcmissio tributi propter inituni a luliano imperium indicendi, non auri coronarii quod, poslquam Caesar factus ost, ei decre-

Marc,

XW.

tum quidem,
Cuius
legis

sed

nondmi! e\
:

loto

solutum

eral.

supersunt

a) Excerptum in codice Tlieodosiano insertum, a conditoribus huius codicis amputafum et fortasse in fme niutatum. b) Forsan pars posterior versionis Graecae in papyro apud
el \\tl (= Baccliias, F ayum) inventa et cum imagine phototvpica a ^iris doctis Grenfeli, Ilunt, Ilogarth [=edd.] (Fariim lowns ond Iheir pajiyri, p. iG sq.. XX, tab. YI) pu1

Umm

blici iuris

facla.

Nonnuila

])ostea

cmendaverunt

viri docti

20

cf.

Preisiglie, Bericliti(jungsl. der Gr. Pap., II, 1910, p. 128.

Hanc

legeni
2f)),

editores crediderant

non Alexandro Severo tribuendam esse, ut (cf. /. /. et The fJxyrhynchus papyri, XIN
,

sed luliano imperatori censuit Dessau, Rev. de pliiloL, XXV, 1901, p. 286. Cf. VVilcli^en, Archiv fiir Papyrusf., II, 1902, p. 169. Xobis certe textus, etsi dubiae originis, hic collocandus erat. Gum studio erga principem coronas maximi ponderis 13. per legatos civitates certatim misissent (cf. Eunap., Fragm.

u)20, p.

i5

Zosim.,

III.

12,

2
;

Ammian. Marc, XXIII,

3,

8;

3o

Golhofred. ad Cod. Theodos., XII, i3, i), lulianus vetuit coronas septuaginta staterum pondo maioresadmitti. .\ltera haeclex a Libanio tantum memoratur.
lulian., Misop.,

067

CD

A
a) Cod. Theodos., XII, i3,
i

(362 Apr.

2.9):

Imp. Ilu.^vnls A. ad Sallustium p(raefectum) p(raetori)o.

Aurum

coronarium munus
aliis

est voluntatis,

quod non soluui

senaloribus, sed ne

quidem debet
;

indici. Licet

quaedam

indictionum necessitas postulaverit


37 Licet

sed nostro arbitrio renecessitas

38

sed

scilicet

quaedam indictionem num

postulaverit, id

maUl Mommsen

84
servari oportebil. Dat.

I.

EPISTLLAE
kal. Mai.

iii.

Mamertino et Nevitta

b) Integram

papyrum duas tantum columnas continere recle


Octoginta fere
descripsimus.
I.

coniecerunt primi editores.

litleras

habebal

unaquaeque

linea. Gol.

ipsi

Gol.

]<^

E{iae]6]f]<;

e6tux[i^]c;
[Tro]Tif)p

oe6aoT6q[
TraTpl5o[<;
V
[

]...t

divBu^TTaToq
]

]6aaiXety
]*PX^[

aici.[
]
]

]-4
JavKa
]7xoXeaav

e.

J.aeaiTaaiv
eJTllTpOTTOV

]ov xplf

]oveTTOL

].iOLaTe
jyjieva
]8LTTTtaV
]aor] OLKou

]toO yj>6v(ov^
j..V dtTTO Tf]q

]..OUaTTOTCOV

j..TTG)a^aTa
JTTpoTepac; Kai

].KeKaKa>^eva

j.^evaTai eoTLV
]va<|)...ou<; Tt^Xtq

e]()>eLXoTeL^eLoa

JToaoi&To
]a\ic
]"

Kal,

5i]86vaL a^Tc^v

T)[jiai

vel Tijiap?
||

|]

lOiaxe vel potaTe?

10 JxaToa vel JTtaTOo; ivOuTcaTo; scripsimus 18 21 xou vel /ai vel xax ? 19 YiJ-va vel ojxEva?
|| ||
||

24

a;coTh>v vel anoXXtov ?

ET LEGES
Gol.
S-noc;
iif)

73

85

H.

5id t6 XT]q xP; t^s eauTov SrjXaCTiv Ttoifjaaeti'


e^jioi
f]

aSat iKavfjv

TTapEX86vTi

Irtl
^iol

ti^v dpxfjv

EtaTEXetv

ftiaa8Etev \iEiCa
5

SuvavTaf SBev

napEaTT] t6 ftoOXeujia
otc;

toOto, ouSe oLTioSeovTL rtapaSEtYndTov ev

Tpaiavdv Te

Kal MdpKov, TouqetiauToO rtpoyovouq. a^ToicpdTopac; Se ^dXiaTa Sr) Bau^idaaL d^louc; YeysvrniEvouq, nniELaSaL l^ieXXov,

5v Kal np6<; TaXXa


TToioOtiaL-

ttjv
iir)

TtpoatpeaLv
i:f\q

aq, sX

y(E

t6

^tiXoOv 1^" Y^^t^l" TTapd ToOq Kaipouq 8^10-

ataq diTopiaq ejxTtoSov

f]v, rtoXij

dv (^^avepcoTepav ttjv euau-

ToO
EL

ouS' dv etiEXXT^aa, Kal TOO TTapEX86vTOC; y^pOVOV EK Tfjq TOLOUTOTpOTIOU auvTEXELac; KaTLSv (acpeiXeTo, Kai oTtoaa TTpoq ttiv Kaiaapoq
TL EK

tieYaXovj^uxLav

eTTLSeLKvujievoc;,

TTpoaTiYoplav ettI t6
5

tqv

aTe(|>dvcov ovo^ia evjjrjcpLaiieva TTp6-

Tepov Kal etl

v|;T]<|>LaeT]a6tieva

KaTd

ttjv auTf)v

atTLav Ctto
^iev

tSv

ttoXecov ELr|,

Kal

TaOTa dvELvaL. 'AXXd TaOTa TaOTa Se


TTap6vTcov opco,

ouk

OLOjittL Sl'

^iLKpSv etiTTpoa8cv etrtov

\i6va ELcrre-

XsaELv Tdq
TtapElSov.
o

ttoXelc;,

aq ek tSv

Suva^evaq ou

Alottep taTcoaav artavTec; ev Tatq TT6XeaLV

dTTdaoLq, TaXc;
Kal
eTtl

Te

KOLi'

NTaXlav koI Tatq ev

tolc; SXXolc; e8vEaLv,

2 onwu edd.
.

o[..]n pap.

||

orf/.oju-.v

edd.

07;Xw'wj'. pap.
:

||

ixavTjv

Wilamov^-itz

s.[.]vvrjv
j]

pap.

||

sioTHXeTv edd.

s;?7[.]'.v
|i

pap.

||

5 r.apapap.
i|

oiYiiaxwv pap.

6 auTOxpaiooa pap., corr. edd.


||

6/7
:

tj.aXA;7Ta

7
11

0[j.'.fic'.76s

pap.,corr. edd.
:

8TaX).a
|i

CriXoov Biicheler
;

ttjvouv
|i

pap.

Wilamowitz ToaXXa-pivpap. 9 TOJ: xa'.pcJ; Wilcken Touaxa'.


rriv
:

Toujpap.
corr.

cf. p.
|i

88, 3 sq.

9/10

or,;i.ocrtouaa;:op'.a'J3v-'35wvri;:oXu

pap.,
||

edd.

11

12 -apsXOovT^?!

u.YaXou'iu/_iavr'.otx[.]upLvo'3,

05 ex ou corr.
||

pap.

TotouTOTpoTToua pap., corr. edd.


Itz'.

13 wipiXsToxato|i

-w3a pap.
pap.
II

il

14

tw

toJv

arsipavwv

ovdfjLaT'.

edd.
|i

c-iriatcrjis.a

15

'i/r,o'.(jeTiTO[xea,
||

6^ e corr. ? pap., corr. edd.

17

{j.ixpovev-

rtpoc:9v

pap.

17/18
hctc

^'.(rrcXifdciv
a-.

Biicheler
||

ir,otv(x<fipz'.v
i|

Wilamowitz

c^aya^pa^iy vel
corr. edd.
||

pap.

18

-oXtcr pap.

cupto5uva(jiva pap.
\\

20

a;:avTa'.(j(ivTat(T

pap., corr. edd.

pap.

II

an

< Ta >

21 tTaXiavxa[.j

xat

Ijt' ?

86
xfj

I.

EPISTLLaE
oi.py:f\q

Tfpoc^aoEL ir\q

lnauToO

iT\q ajTOKpdxcpoc;, t<^' f]U

<ai

[iouXo^Evov Kal
y^pxjcav

zi)y^oui.va\i

aTrdvTcov napnXeov.
av.
. .

dvTi

tSv

0Tc|)dvov

xPnt^^'^'

.riBEVTa

dvei.vaL

auTatq. TauTa Bk ou

5Ld rcepLOuaLav
5l'

ttXoutou
fic;

TTOLOUVTa.

dXXd Sid Tr)v l^iauTou Tcpoai.oE0iv.

dL. etieI

Kalodp

<p6pciv et^L, Kal TTpLKE<nr|Ka t6 kXlvov dvaXr) ^4*006 aL. ou

^r|Trj0OLV.
vcov

dXXd oco^poouvr]
dvaXcopdTcov

jxovov. ou TTpoq

t6

'l5lov ylvo^ie-

<Tcov>

ou^sk

ydp touto poL oTTOu5ai6Tepov

(fjLXavGpconict LE, dTtdvTcov EUTtopetv )(pritidTcov. TtXrjv ^SXXov

iz Kai euepyeoLaLq ouvau^ELV TouTr|v

<Triv> apXHVTTap'

''"^

'^

pou

Kal

TOLc;

rjy^l^^'^'-^-

'^'^'^

'^''^'

eTiLTpoTTLav

e^ou

dTteoTaXtievoLc;.

ouq

k^ci>

eic;

t6 dKpLBeoTaTov SoKL^idoac;
elri oc;

Kal TTpoeXouevoq dTTeoTeiXa. KaKetvoLq au^iBouXeutia


v^eTpicoTdTouc; Ttapex^"-^
cl Tcov

auTcuq

^oiXXov yP
jie8'

5t]

Kai ^ioXXov
'3

e8vGv

fiY^tiOvec;

KaTatidOoLev av

borjq auTouc:
e<|>e-

TTpoeu^Lag <f)el5e08aL Kal TTpoopa08aL tcov IBvcov oXq

OTi^Kaai TTpo0r)KeL. oTtoTe Kal tov auTOKpdTopa opSv Ttapetr| auToiq ^eTd ToaauTriq Koati.L6TT)Toc; Kal aco<|)po0uvr|c; koI

lYKpaTELOc;
8sq.
cf.

Td

Tfjq fiaoLXeioc; SlolkoOvto.

p. 8S. 3 sq.

Li!)an.

Oral.

XMII

i<|i.

I'.

Sao. 10

sq.

;i

14 sq.

rf.

Liban.

ibid. 19'j.

2 avTs pap.

3
I

a>o[.J?:.(vel
j|

ava^.]?; vel

ar.a[.j..>.0:vTa pap..
.'

an

x-OL'.-.Tfih-^ /pr[aj.-x transp. ?

an

aviTvai

< as >
r.u.i

jl

5/6

o'.-r,vi;a.aj-

ryj;:poa:p3a3ivoiT-jc;a3i[.]-'./.a'.3ap..p ( possibly
n3s/.E7.ixr,/.K

)
:

pap.

6 xa.1

pap., corr. cdd.

!!

ou

xocwv WilamowiU

oj/opiuv pap.

CT^TrjCr.astv
il

pap.

;|

7/8

ati>.;sw[....]:JLOvtovo-J7:po':TO0'.ovYE'.voa5vajv
j|

pap.

<-:wv>

supplevimus

-/pr,[jLa-:wvn/.T,.v

pap., Ejnosirv restituimus


[l

Trj-T.vas/T.v pap., corr. edd.


To:;
y.a.-'

]8/9 c-ojo30Ta'.[. .]vc;a-avTto[ 10 sjjpYEaxa-.aTjvaj^r,11 10/11 .vstxoj pap., an iv' 6;j.o^: ?


;I
:|

i-'.T;o-:av scripsimus
ij

Ta:/.sTS-:Tpo-'.a'.

pap.

|j

12 a-EOOTa/.-

;jLvo'.a

pap.

12

oo/.'.;jL3.aas
:

pap. et 13 [..]-3c;c;T:Xa pap., corr. cdd.

<iJu.6o-j/.:-j;a.a
[!

edd.

'jjvooj/.sjTaTa pap.,
|

an

ajtxCo-JA:j;i.a
i|

<tojto>.'
o:

lo;

edd.
ii

pap.

14
et

of,

edd.

tx,

pap.. an to'.?

15

edd.
!|

[.]:

pap.
T

16 npoaopacOa: pap., corr. edd. 17 6r.o'T3 jv9voja:o:T3-3aaTr,/.as:-poa-x3; pap., corr. edd.

15

T,Y;iOv3a3'.

16,17
Bii-

r.a:

ii

Glieler

anoT/.Ta: pap.
|i

:;

18.'19/.03p--'.'JTT.TOc:/.a:ao-fpwaJvT,::/.a:3-f/.paT:aT:

pap,, corr. edd.

19

ps-ri/.iKS

pap.

ET LEGES

72-73

87
Tolc; Ka6' licd-

TovjTou ToG l^auToG SdyjiaTog dvTiYpa<|>a

aTr|v tt6Xlv ap)(ouciv yevEcBco Ith.jieXe<; Eiq t6 Sri^oaiov jid-

Xiora ecTdvai ouvortTa

toIc;

dvayivcbaKOuciv.

("ETOuq)
5
Cr.

a'

riaOvL

X'.

Liban., OroA. WIII, iG3 ... XP^* "^^ Xuaaq Taiq (scil. 6 MouXLav6q)... et Oral. VVI, k) 6 (scil. MouXiav6c;) Ti^jv dpxai-av toO y^px^ao^ <|)opdv tolc; Stj^olc; dvElc;. Ambros.. De obilu \ atenliniani, 21 Praeterita. inquit (^scil. \ alentinianus). non queunt solvcre. nova potorunl sustinere? 10 Ex hoc laudant provinciae lulianum. Eutrop.. X, 16,3 (= lohann. Antloch.. Fraijni. 180. FHG, l\ XpT]jxdTcov ^EV dSpoLCEcoc; oXlya tiec^Povtlkuc; G06 cf. p. 86, 8 sq., et p. 88,5).
:

Ti6XEai

B
Liban., Orat. WIH. kjS 'O xpucoc; Se ouToq dvE^vr|a p xpuaSv aT<|>dvcov. ouc; al ^ev tioXelc; Itie^ttov SLd TipEcBecov. dXXrjXac; UTtp6dXXouaaL tco CTaB^cp, x^-^^-^v ouToc; CTaTfjpcov, SlcxlXlcov Se ekelvoc;, toutcov 6 Ttap' ETEpcov eXkcov ttXeov. 0 5e (scil. MouXLavoc;) ETtLTL^rjaac; Tcp ^eyeBel, aa.(^Q>q ao ElSoiq aq ouk dvEu tt6vou Td TOLauTa cuXXeyolto, vo^oSetel Tov aik<p<x\>o\) dTTo CTaTr^pcov 6Sopr]KOVTa cpOLTav. ttjv ^ev TL^r]v tar|v vo^l^cov EKdTEpov Suvaa6aL, <|)LXoxpr][idTOU Se ELVaL KEpSr] Cr|TEtv V TL^XCOV CXrj^aTL. KjA. Kal TOUTOUC; OL KO^L^ovTEc; Touc; v6^ouc; Kai noXXd ETEpa Ypd^fiaTa, Td ^ev 25 OU ^EipOi, Td Se Kal I^eXtlCO. TOCoOtOV dTTL)(OV ToO ^La86v <2ia8' EKOVTCOV SlSoVTCOV OU TtpOCETll TOLOUTOLC; aLTE LV
i5
:

LEVTO.

73[cp. A7]-

TpLTr|c;

concilium provinciae Thraciae. (^onicias illucl datum esse Constantinopoli circa primos menses a. 062. Fortasse ad hanc legem alludit Zosimus in loco corruptoet, til videtur. mutilo(III. 1 1. .3): ev TauTr)
EV

Rescrlptum hoc mlssum ETtLVE|if]acoq) ad

est post a. 3.ig-36o(p. 88,

Tfic;

(scll.

Bu^iavTLcp)
(cf. p.

Tf]c; TT6Xecoc;

dpa

Kal tcov CTpaTOTTeScov

ETTL^eXou^EvoQ
^,

88, q). \

etiam

Ammian.

.Marc,

XX\

i5

remissa debita mulla diutarnilate congesta.


pap.

EaajTOj

etld.

;j:a[....]

1.2

7.aT:-/.sr-:rv-i:/,:v ct

2,3
!

^r.y.::-

jLS'/aa).'.aTa;cT5y[..]';jv'jr:':a":o'.iavaYivw7zoj30j pap., corr. edd.

Aalia

manu

pap.

I.

EPISTi;i,\E

p a , i V

428 c
t6

BaaiXEL ^cv

irpoc; KEpSoc; opuvTi. )^aXTT6v

av C^ov

E<|>dvT]

atTrnio, Kal

o6k Sv
TT^

^^^Sr)

5elv ti^v SrnioaLav EUTioplav


iSla )(apLTL' Itiei

KaTal^XdiTTTELV

TTp6q

TLvac;

5e

i^^elc;

0U)( O TL TtXELaTa Ttapd

tSv

UTtrjKOCOV

dSpOl^ELV nTtOLf)^iE9a
auTotc; atTLOL yLVEaBaL,

OKonov, dXX'

TL nXELaTcov

dyaSGv

toOto Kal
d
dnXtoc;
i&^Sc;,

\)\xlv

dnoXuaEL Td

6c|)Xr)^aTa.

'AnoXuaEL 5e

ou)^

anavTa, dXXd ^EpLa8r)0TaL t6 npSy^ia, t6


elc; Tr)v

^lev elc;

t6 Se

tqv oTpaTLCOTcov

)(pELav, kE, fjq

ouk iXdlo

)^LOTa Kai auToi 5r)nou cf>pEaBE, Tf)v ELpr)vr)v Kal Tr)v docpd-

XsLav. ToLyapoOv ^Ej^pL jiev

Tf^c; TplTrjc;

EnLVE^if^OEcoc; d<|)iE-

^EV

u^jiLV

ndvTa ooa

ek toO

(pQavovioq

IXXElnEL )^p6vou,
u^ilv

^ETd TaOTa 5e EtaolaETE KaTd t6 ELCoB6q EKaoTa*


ydp Td dcfiLE^Eva
429
d^iEXrjTEov. riEpl
T^

te

X'P'-''

tKavr),
tolc;

Kai t\^lv

tSv kolvSv ouk


lv"

toutou Kal

ndp)^OLq EnsoTaXTaL,

[5

X'P'-^

ujiLv

ELc;

Ipyov npox<i3pf)ar). 'Eppco^iEvouc;

ujiS(; 61

Beol ooColev t6v

anavTa xpovov.

74

De imniunitate

capitationis.

Cod. Theodos., XI, i3, 2 (362 Apr. 3o)


Imp.

>.o

Iuli.wls A.

Omnes omnino, quicumque

capitationis

indulgentiam immunitatemque meruerunt, non solum ex

annonario

titulo,

verum etiam ex speciebus

ceteris
;

atque

largitionibus excepti sunt

immunesque erunt

neque enim
a5

praestanda dividimus. Melius quippe est munificentiae com-

BA = r
1
9pa?!.'v

G
r
:

om. C 3 CDr\^r^-i AC 4 |;Xartr:v AC 8 ajiav-ai A eIcjQoi iV.aaTa r k'0O(j G 9 xrjv otn. A 13 el^JOijeTai C 14 rx Reiske otj rom. C 15 zTzirs-a/.y.T. C ^6 'Eppoj(X3vou; 17 /povrjv om. C 16 7;j.a7 in j^i.iz corr. A
ji

j|

||

j|

II

||

||

|j

||

I;

ET LEGES

73-70

89

pendium integruni conpetere quam


PRID.
R.4L.

saepius postulari. Dat.

MaI.

GoNSTA.NT1NOP(^0u)

MaMERTINO ET NeVITTA

GONSS. Cf. lulian., Misop. 3G7 D.


5
;

Ammian. Maic, XXV,

4, i5;

Cod. Theodos., XI, 28,

(infra p. 187) etc.

75

Df

archiatria.

10

Huius legis, datae Constantinopoli d. 13 Mai a. 362, duo fragmenta supersunt a) excerptum in codice Theodosiano, praefatione omissa, insertum b) versio Graeca plenior cum praefatione, inter epistulas luliani servata, quae tamen praescriptione (nam quae iraditur novicia est) et subscriptione
; ;

caret.
['

lulianus. suadente fortasse Oribasio (cf. supra p. 17 sq.), archiatros ab omnibus muneribus publicis(a) vel certe a muneribus curialium (b) immunes esse confirmat. Privilegium

prioribus imperatoribus medicis concessurn saepe tunc temporis violatum esse epistula -a3 Libanii ad Celsum praesidem Giliciae luculenter monstrat.
a
o

a) Cod.

Theodos., XIII, 3, 4 (362 Mai. 12)

Imp. luLiANUs A. AD ARCHiATROs.

Ratio aequitatis exposcit


circa

ut veterum privilegia principum

vos censeamus esse

firmanda. Proinde nostrae mansuetudinis sanctione subnixi,


securi a molestiis
i~j

munerum omnium publicorum reliquum


Dat.
iiii

tempus

aetatis iugiter agitabitis.

id.

Mai. Goxst(a>-

TiNo)p(oLi)

Mamertino et Nevitta conss.


b) [ep. 25 b].

piouXiavoO vojioq rtepl


Ti^v

tcdv

laTpSv]
dvSpcioTtoLc;

39g

iaxpLicTjv TtLaTr)^r)v acoTrjpi.cbSr]

Toiq

Tuy"

V C
28
.0'jX'.av6a

BA
-30":

LY'

=g
:

'.ouA'.avoO

(toO ayToa

B) vo'(xo3 -jp'. rwv (twv om. A) iaTpoiv rV titulum noviciura laTpwv L -poT tarpo'JT G om. Y
;

esse collato rodice

Theod., ubi recte de archiatris agitur, apparet

MO

I.

EPISTl L.VE
icai

5(aveiv t6 evapYEc; Tf^q ^pEiaq ^apTupet. Sib

Ta\JTr|v

e^

oiSpavoG TrE(|)oiTr|KEvoi SiKaLcoc; <^iXoa6({)C3v

natSec;

Kr|puT-

Touai' t6 yap daBeveq

Tr^q

iq^eTepoc; <|)Tioeoq

Kol to

tSv

eniou^BaivovTcov dppcooTr)^aTcov ertavopSoOTai 5ia

Ta\JTr|c;.

'08ev KOTd Tov ToO OLKaiou

XoYLO^ibv ouvcpSd Toiq SvcoSev

(^aaLXeuoL BecmL^ovTeq r|^CTepcx <|)LXav8pcoTTtoc KeXeuo^ev


(iouXeuTLKcSv XeLTOupYr)^dTov
Ttouc;

tqv
Xol-

dvevoxXr^iTouq

u^aq Touq

)(p6vouq SLdYeiv.

76
L)e ({uibus

ad \icarlos i-ererendan
'i

sit.

Cotl.

Theo>{os.,

I,

i5,

(30

:i

lun. G)

ImP.
Ri)o.

IlLIVNUS A.
Rectores

M) MAMKltTI.NUM P^RAEFECTfM) p(rAETOsublimitas tua


conveniat, ut

proviiiciarum

cunctis de rebus, de cjuibus ad nos et ad vestram scientiam

crediderint referendum,

vicarios

esse

participandos sciant.

i5

AccKPTA

VIII ID.

It.N.

Mami:rtino et Nev itta consli..

77

De

evectione specierum largltionalium.


III, 5,

Cod. Tkeodos., V

i3 (362 lun. 20)


.V.

Idem

(sct7.

Imp. Illiaxus)

AD Mamertixum p(raekectum) 20
comitis adfjue eorum, qui lar-

p^RAETORi)(:.

Ad suggestionem

gilionibus pracsnnt. inlationi .^pecieniia largitionalium conpr^tentes cvecliones


rius, faceie debcnt.

rectores provinciarum,

cum

absit vica-

Quod

universis rectoribus tua sublimitas

V
3
-<J

C
";ai

BA

=
4
'J

LY[Y

desinit 2/3 /.r^oJ-.-oji:]


:

g
[[
i| ||

ir.:zj-jL'yX:/6'/-(f)'/

y.x:

ivx Ta r

xzo)i-.r,-j.x-x r

j-avooOouvTSi

AL

inavopOtovTa'.

[{3 Ta om. C B 5 ava> r

7/8 Toic Xo-.-oTa y_co'vo'.a rL 12 lulianus ppo conslantinus cod., corr. Mommsen, nam post obitum demaru Conilantii ("J-30i ,Voo. 3) Mamertinus praefectus factns
7 xv3vo/_at^T'jjs
avo/ArJTOj7
j|

esl

ET LEGES
indicare
\

75-7

..'

non

diflerat.

Acc.

\ii

kal. Iul.

Mamkrtiso kt Ne-

ITTA CONSS.

Cf. ibid., 20: luxta divi luliani consultissimam legem a'l Iransfeiendas largiLionum res necessarias conpetentia iiidice< evoctionum subsidia perfcrant.

78-81. EPISTL'L.\E

SCRIPTAE

DUM

CIRCA MENSES ILX.-IUL. A. 36o, lULIANUS PER ASIAM MINOilEM ITER FACIEBAT.

78[ep.
Scripta est haec epistula

_'.J.

cum

imperator per Asiam Mino-

rem Syriam peterel, post monsom lunium medium a. 062. quo Constanlinopolim reliquisse videlur. et antecfuam Tvana
pervenit
p. 92, 5)

Aristoxenus Cappadox ()2, 3 sq.). philosophus aliundo nobis non notus est.
(cf. p.
'

(cl.

ApiaTo ^E V cp

(^

iXoa

c|)

cp

375
dl
>

*Ap<X yS XPH TtSpL^EVElV

K?>.f]aLV,

Kol TO

('

TtpOTl^Sv
Trjv

pr|5a^oO

'AXX' opa

uq

x*^^''^^^

TauTqv EiadYco^EV
<|)iXcov

vo^o8Eai.av. el

TauTd ^P^ Ttapd


nSc;
Sf)

tcov

TiEpi^EVELV, baa

Kal ota Ttapd tcov aTcXcoq koI a>q TU)( YvcopLjxcov. 'ATTopr|aEL
ao Tuq EVTauBa,

ouk ISovTEg dXXqXouc; ka^kv

<|)lXol;

TxSc; 5e TOLc; Ttpo ^i^Xtoiv


j^iXlcov
;

ItSv

'^z^ov6ai.

Kal vai ^d Ala 5LakcxXol

OTL aTtouSatoL TtdvTcoq vjaav Kal tov TpoTtov


r|t^Lc;

T KaYaOoL. 'ETtLSu^oG^Ev 8e Kal

EtvaL tolgGtol. el koI


dTtoXELTio^eSa" tiXi^v
^^^ "^T^ OUTr|V EKEt-

ToO EtvaL, t6 y^
aS

^'^^

^F^"

Tta^iTtXriSEc;

dXX'

T\

Y^ ETtLBu^ta TdTTL TlCOq


I
:

HF^''^

BNO =

h
;

7.y.\r-<n Reiske iy./.rT'. Hertlein cl". p, cyi, 2 ct Grcg. 16 as'. Cypr. Mosq. Cenlur. l 78 17 zlzA-^s.-^^yiv^h 18 TaOrx codd., corr. Hertlein zasa EI -ly. b naii EI 19 o':a EI 0: B\ ora. O loov"- E zir>'j-iz cett. / 21 val om. -tcl h 20 of, E oi b ;jLSv I
,j ;|
:| :

i|

;:

il

{[

EI

:i

22 -avT0J7 E

-i:-iz

cett.

23

zxl s-a5ol

IB

'

24 Toi b

TO

EI

93

1.

KPISTULAE
Eyc^ Xr|p6

voiq ^EplSa.
C

Kal tl TOLaOxa
^^^*-*^

^aKpoTcpov
ical

eIte

Y^P KXr|Tov LEvaL XPT'


yoOv

Sr)Tiou9V eIte

KXf^OLv tie-

pL^EVELV. ISou aoL Kal napaKXT]aLq fJKEi Ttap' f)^iov.


i^^iLV

"Evtuxe
if^Jitv

TiEpi

Ta Tuava TipSq

AlSc; (f>tXLOU Kai Sel^ov

avSpa Ev

KaTiTiaSoKaLc;

KaSapSq "EXXrjva" TEcoq yap ToOq


\ikv
,

^EV ou (iouXo^Evouq,
ElS^Tac; Si SuELv SpS.

oXiyouq Se TLvaq ISEXovTaq

ouk

79 [ep. 78].
luliaims ainico iiobis ignolo, fortasse pagano ? cf. Asinus, Zeitsclir. fiir Kirchengescli., \XII1, 1902, p. 483 sq.), qui ei obiccerat quod Pegasiuni, antea llii episcopum, sacerdoteni deorum (p. 9/1, i4)creasset etei logationcmquandain credidissot(infra v. 23). Egregichaoc illustrantur, ni fallimur, actis S. Basilii Ancyrani (A. SS., :>.2 Mart., t. 111, p. 379), quibus docomur lulianum, priusquam in partes Orientis proficisceretur, Pegasium et Helpiaium, ambos cx Christianis paganos iiuper factos, Ancyrain ad Hasilium praomisisso. Has litteras scriptas essc putamus inense lunio a. 36, cum imperator Constantinopoli relicta iter per Asiam Minorem faceret (TauTrjv ti^v SS6v p. ^3, 3). De Aphobio, qui p. 9/1, 23 nominalur, cf. Seeck, BLZG,
Kospoiidol
sacerdoti (Tlieodoro

10

i5
j|

^
ao

\xj]

P- 79-

ririYaaiov
oa.cpU)q

i^^iEtq

oOttot'

Blv

TtpoafjKa^EV

^(xSlcoc;,

el

ETiETtELa^iEBa

Stl

Kai

npoTEpov,

EtvaL Sokuv

t&v
j5

raXLXaicov ETtiaKOTioc;.

r|TTLaTaTo asBEaBaL

Kal tl^Sv touc;


"^^v TipSq

9Eouq' ouK diKorjv

i.^co

ool

TaOTa aTtaYY^^'^
elo396tcov.
TiEpi

Ix^pav
tiAvu

Kal <|)LXLav TOLaOTa Xeyelv

etiei

Kal

i.\ioi

5LaT9puXXr|TO
^(ir)v oStco

toi

ToiaOTa

auToO Kal ^a Touq 9ouc;

XpqvaL ^taELV auTov oq ouSsva tSv TtovT]poTOI

[1 7JE
2
xai
:

BINO=b
2/3
-3p'.;a.e'v!v
:

EI
:

[23sq.JH
b
:

sla
:

;|

-2pi;j.sv'.a
|j

|j

^ripiV.Xrjatcr
I

b
||

||

"EvTU/E o om. b

'iz'j/z'j

Ij

4 yoOv EI

ouv b

xuava

t^avx

roiaCiTa

opw om. I textum praebctcod. 25 Goja-caTO jEu^iOa-. cod., corr. 26 a-aYysXoj cod., corr. Henning 27 TOtajTa scripsimus TavTa cod., quod deleverat Henning 28 StcTeGpuXrjTO Henning -<va\>- [li Hertlein
II

23 sine Henning

tilulo

||

||

||

|]

II

ET LEGES

-8-79

9^

Twv. "ETxei 8e KXr^Beiq etq ib OTpaTOTTeSov utxo toO ^aKaptTou KovaTovTlou TatiTr|v eTtopeu6jir|v ttjv 656v, anb xf^q

TpoaSoq 8p8pou
TiXrjBouaav
5

(SaSeoq SiavaaTdq. fjXSov


6

elc;

t6 ^IXiov Ttepl

dyopav

5e 6Tir)VTriae Kai (SouXo^ievo tt)v tt6^iol

Xlv laTopetv (^v

ydp

touto Ttp6a)(r|^a toO

(|)0iTav

el<;

tA lepd)
)(^oO.

TiepLr|YT)Tf)<;

Te eyeveTo Kal e^cvdyT^ae ^e TiavTaa.(p'

"Akouc tolvuv epya KalX^youc;.


Ttp6c;

Sv ov Tig elKdaeiev

ouK dyvcbuova Td

Touq Beoug auT6v.


oTtou

'Hpo6v eaTLV "EKTopoq,


lo

^aXKoOq eaTr|Kev dvSpLdc;


^eyav dvTcaTt^aav
'A)(iX-

ev

vaCaKcp

(ipaj^el.

ToiiTcp
el
^jlcv

t6v t6v

Xca KaTd t6 \jTtaL9pov


S/|TT0u8v o Xeyco. Tr)v

t6ttov eSedaco, \vaipiCe.iq


Si" f]v

ouv laTopiav,

^cvaq
KaTet-

A)(iXXci)q
Xri<f)cv.

dvTLTeTaY^evoq auTco rtav t6

(5TtaL8pov
'EY<i)

c^caTL aot t6v TtepLr)YriTSv dKouciv.

Sc KaTatoijc;

i5

XaBcDv e^iTtupouq Itl,


fico^iouq
TipSc;

^LKpoO Scoj <|)dvaL Xa^Ttpouc; ctl


Tif)v

Kai XLTtapSc; dXr)XL^^evr)v


dTtLScbv

toO "EKTopoq cLK^va,


;

rir^YdaLov
;

tl

TaOTa
cjq

ctTtov,

'IXLciq

9i6ouaLv

dTtoTteLpw^cvoc;

^pc^a

^X^^ Y^^l^T^-

'^

^^'

Kai TL

TouTO aTOTtov, dvSpa dYa86v


cc|)r),

eauTov

TtoXLTrjv,
;

ocmep
'H
jicv

iqiieLq ,

Toug ^dpTupaq,
uYirjc;,
i^

el ScpaTteiJouaLV

oSv CLKov ou)(

Sc TtpoaLpeaLg ev Ikcivolc;

c^CTa^ojjievT) Toiq KaLpoic; daTcla.


BaSlaco^jiev, ecj^r^v,
eTti

Ti

Sr)

t6 ^CTd toOto

t6 Trjq MXLdSoq 'A8T]vaq TsjieKai dvecp^E t6v

voq
35

'O Sc Kal ^dXa

Ttpo8\jjicoq dTtrjYoiY^ t^^

vecov, Kal
6toc;

ocmep jiapTup6^cvoq cTteSei^e


toO

jiol

TtdvTa dKpL-

awa Td dYdX^iaTa,

Kal eTtpa^cv ouSev Sv CLco8aaLV ot


cttl

SuaaeBetq CKetvoi TtpdTTCLv,

^CTtbTtou toO Suaae-

4 <;no'-]> /-i Hertlein 10 Tojtio tov uii^aw txvTcaxTjaav Henning 15 u.7:'.'poiia cod., corr. Henning {j xoitou Tov [xEYav EdTTjaav cod.
{{
;

{|

liixpou e [jLa/.poj corr. cod.

Pwfxou cod.
cod.
H

{{

18 wa cod.

25

[AapTupouy.Evoc

15/16 STt tou; P'j);j.oj; Henning Ik: TOi rwo Henning 21 'H [xev Henning: tl (xev Henning 27 sq. t6 urd[ivT)aa rov Su3(jpoC;
{{
:

{{

|{

tramsp.

Henning

r,',

I.

1-

PISTl

LAE

6oOc; t6

uTi6^vr)^a OKioypae^oOvrEq, ouSe eaupiTTEv, cScmep

eicelvoL. out6c; KaG'

eauT6v

f^

y(a.pa.Kpa

BeoXoyla nap' auTOic;


Sal^iovaq Kal aKio-

eaTi 8uo TaOTa. aupiTTeiv T

Tip6c; touc;

Ypa(|>eiv enl tou ^eTcibTtou tov aTaup6v.

Auo TaOTa

eTtr)YYEiXd^r^v eiTtEiv aoi- TpiTov

Se X96v etii

voOv ouK oT^ai. ^pf^vai aLconSv t6 'AxiXXelov 6 auT6c;.


TTEia^T]v 8e Kai

r|KoXou9r)aE

^oi Kal Tip6g

Kal utiSel,e t6v Ta<|)ov


utt'

aSov

etie-

toOtov

auToO

8LEaKcxc^9aL' 6 Se Kal ^otXa

aE66^Evoc;

auTCJ TtpoarjEL.

TaOTa

elSov auToq"

dKf]Koa Se

Tiopa

Tcov

vOv ky^Qpaiq e)(6vtcov Ttp6q auT6v otl koI TtpoaKol TTpOOKU VOLr)
lSlcott^v

ic

U)^OLTO X<i9pCX

t6v "HXlOV.
;

'^ApO OUK OV

eSc^co ^e
SLo9eaecoc;

Kol

jiapTupoOvTo

Tfjc; Ttepl touc; 9eouc;

EKoaTou TLVEq <;av^ eTev


tcov 9ecov
;

<i,LOTtLaT6TEpoL

^<xp-

Tupec;

auTQV
EL

'H^elc; lEpEo

nr]Y<iaLov ETtoLoOjiEv

<;;av>.
6c;
;

auvEYvcoKEL^Ev ouTcp TL TTEpl Tou<; 9eouc; Suaae-

i.i

El 8i ev EKeivoLq Totq y^povoiq. ecTe SuvaaTeloc; opEY^i^i^Sc; <|)r) rtoXX^xKLc;.

^Evoc;. l9'. STtep TipSc;

uTTEp toO

aSaoL
Tf]V

TCOV

9eC0V T<i 2Sr).


^E)(pLc;

TO paKLa TaUTa TlEpLO^TtEa^^ETO KOI


ovo^oToc; uTtEKpivoTo
f^jSLKrjKcbc; TrXfjv

(iaE^ELOv

(Tte<^r)ve

Y^p ouSev
3(

ouSo^oO
.<

Tcov lepGv

oXlycov TtavT<xTtaaL X'l9cov

KOTaXujioToq.

'lvo

outS

acb^eiv e^rj

la

Xoltkx),

toOto ev

X^YCp TioLou^E9a.

Koi ouK OLa^uv^^iE^o TauT<x TiEpl auT6v

TTp<XTTOVTEC; baOTtEp 'Acf)66LOC; ETTOLEL Kal 01


TEc; TtpoaEu^^ovTOL Tt<xa)(ovTa
)(ELq,

FaXLXaLOL
jxol

Tl<XV_

lSeIv

outov

Ei tl

TtpoaEi

ou toOtov ^ovov.

(xXXa

koI touc; aXXouq,

o"

^etote-

6ELVTOL, TLpf]aL<;. tv' 01 ^EV ^SoV UTlOKOUaCOaLV l^^LV ETll


KoX(x

TO

TipoK(xXou^EvoLc;,

ol

S'

rJTTOv

)(aipcciaLV

EL

5e Touc;

H
Henning, cf. 78 D ct Galil. Henning: aJTOJi /.aO' iauTwv cod. 5 '.ylrov, -p e correctione, co<i. 7 ir.ioii^z Henning 7/8 <:-.ia[i.r,v Hen ning 9 T3j'y;j.;vo- cod., corr. Henning 12 toj; Henning: Tf;a in ras. supplcviinus cod. 13 << av > Hertlein 15 -< iv 18 -0'.rj;AniT/STO? Herllein 22 TajTa cod., corr. Hortlein 23 ir.oiv., r.oi < correctione, cod. 27 /aisoja.v cod., corr. Henning
1 (i/.iaYsa^oiiVTi;
ct
'

3/4

T/.-.ayvXfsTv

194

II

a-jTo:

7.a'J

iajTov

||

||

j|

''

j|

Il

j;

>

||

J|

|j

|l

ET LEGES
auTo^vXTouc;
lovTac;

79-80
oiSslc;

95-

ocTiXa\jvoi.^y,

OTta<ouaTaL

paSloc; TtapaKaXoCcjLv.

80 [ep.

I*].

Haec epblula medio


5

in itinere (p. 96. 5)

lulio a.

362 sciipla

est,

cum

mense lunio vel' lulianus Constantinopoli in

erat (p. qO, i 1). avunculum homonvmum visurus (p. 98, iS 5CJ.), qui comes Orienlis nuper creatus tunc Anliocliiae agebat O/i.soy;., 305 CetS^i A; Piiilostorg., p. 82, 18 sq. ed. Bidez; Liban., Episl. 736, etc. cf. Seeck. BLZG,

Syriam profectus

10

p-

189

sq.).

Continuo de

diversis negotiis rescribit

impe96,

rator. Post excusationes et laudes

quasdam primum

(p.

i5 sq.^ de templo Apollinis Daphnaei rellcicndo,


tioso
1

quem ambi-

circumdari perislylio iusscral (Ammian.

Marc, XXII,

i5

P. 96, 24
p.

3, 2).

sermonem

iiabet fcf. Sicvers, Libanius, p. 106, adn. 20). sq. agit de contentione quadam orla inter lulia-

num, comitem Orientis, et Lauracium (vel fortasse Lauricium comitem et ducem Isauriae, de quo v. Ammian. Marc, XIX,
i3, 2; Socrat.,
II,

3^, 6 et ^o, 2, etc.

cf.

Seeck,

BLZG.

liominem de republica bene meritum. sed qui libelao los contumeliosos ad sumiiium magisfratum miserat (p. 97, 2 sq.) et eum incusaverat quod cpistula? Imperatoris divulsq.). Pauca dcinde adicit scriptor de pravo gasset (p. 97, quodam medico (p. 98, i5 sq.) et de a^ris dandis (cl. Misop^, 370 D).
19^},
1
1

a5

'louXLavi8ELco.
El Taq aaq ETtLaToXac; lyo Ttapa
kE,

<f)aOXoy TtOLOu^aL,

apa

5f|

^iOL

ETtELTa 8eoi <|)pvac;


TOLc; aoLc;

uXzaav auTol.
Euvoia.
TtlaTLc;. dXr|-

Tl ydp ouK EVEaTLv Ev


8elo,
icai

KaXov

t6 Ttpo toutou. ou
EauTf)q

j^copic;

ouSev eaTLToXXa, (ppovr^aiq


auvsaeL,

3o

anaaL

tolc;

pspEaLV.

dyxLvoLCx.

EuBouXia

27 Homer.
1200 38
5<j.

36o

ct

iSi

29

mj. cJ. Aristol.

De

virt.

el vit.

[1 2] H
25 xJto: post Papadopoulos
Oii'..

add.

[25 sq.]
yy.
:

XY
?

27

ro;

Homer.

|'

29

-.oj-'.:',

q6
SioSEiicvujiEvr).
KaLiE.\ik\ji\^c>),

1.

EPlSTLiL\E
o6k
dvTLypd<|)co
jid

"^Oti
o)^oXfjv

Se

(toOto

y^^P

^'"^
^f)

ouK

ayco

Touq BEouq'
t6 Ttpayjia.

Kal

vo^iaT|q d<Kia^6v Eivai

^ii^SE

rtaLSLdv

MapTu-

pojiai Touc; XoYlouq 9eou<; ^tl "nXf^v 'OjJir)pou Kai

nXdTcovoq
5

ouK aKoXouBEi

jioL

TTUKTLOv o6'te (|)LX6ao(J)ov ovJte ^r)TopiK6v

oiJTE Ypa^ijiaxiK^v. o\i&' laTopia Tit;

tSv ev

KOLvf] ^(pELoi* Kai

ToOTa Se ouTd
SeSetol
voq.
^ap

TOLc;

TtEpLdTiTOL<;

loiKE

Kol <puXaKTr|p'LOLc;'
ko^ltol Seo^ie-

di.

'OX^Lya XoLTibv Kol elJj^^o^ol,

aq

elkoq. el Tisp tiote

oiXXote koI vOv euj^cov tioXXSv


10

TtdvU

KOl

^EYoXcOV dXX' CXYXEL TtdvTOTE TlpL)(6^EVa Td


lacoq

TipdYtLOTa' OLpEi Se
yivco^aL.
riEpl Se

koi

out^c;. (Stov

eIc;

Tf)v

Zupiav

Sv

ETtEaTELXd<; ^OL,

TtdvTO ETtOLVCO, TtdvTO BoU-

J
i5

jid^Q.

Ev

oTc; ]-

ouSev laTiv d-n66Xr)Tov e^ eke'lvcov laBL oSv


cTuv

bTL Koi TtdvTO Tipd^co


<|>VOlOUg

SEOLt;.

Touq KLOvoq
3o<aLXE'LCOV

Touc;

Aa-

6oO TtpS TCOV oXXcOV TOUC; Ik

tSv TtOVTO-

^ov XoBcbv dTtoK6^jiLaov uTt6aTr)aov Se Eiq


poc;

Tdc; Ikelvcov j^cb-

Touq ek tSv

Ivay^^o^;

KOTELXr^^^Evcov

olklSv

eI

Se

KaKEiBEv
Ecog

lTtLX'LTtOLv,

<^aTfjaov>

oTiTf^c; TtX'Lv6ou

Kol k6veco<;,
)(pT]a<b-

<C[av> e^co6ev p.ap^apcbaavTq IvTEXEcrrepoig

10

^E6a.
Eu

TS

Se otaLOV Sti TtoXuTEXElOC; laTl KpELTTOV KOl Toiq


iqSovr)v

(^jpovoOaLV

Iv

(5'Lcp

Koi

Trj

)(pr)aEi

e-Xov TtoXX/|v,

outSc; oTSaq.
riepl 5e

i
Ttpoc;

tSv

AoupdKLOv ou6ev oT^ql Setv erriaTeXdc^Ec;,

Xelv aoi, TtXf)v ToaoOTov TropoLvS" Ttaaov opyf)v

Ini-

a5

TpELpov aTTovTo

Trj SLKt]. Toc;

dKodq

u<{)E^cov

ouToO

TOLc; X6yoL<;

XY

[in

Y plu-ima

desunt]

5 0JT (siAoaosov 10 iXX' ay/Ei

6 /piia om.

||

8 oXiYa

/.aiTO!

om. Y

j|

om. Y 11 eta aupiav cod. 14 v spatium 19 <CaT^aov]> supplevimus vacuum (juattuor fere litt. praebet cod. 20 -^av^ supplevimus a'Sca([jiov ? P. Thomas an oatov ? 21 aVatov 26 P supra auToC
p. 97, 1 otxatov
|| ||

ola cod.: a Evvoit?

Weil

|]

||

11

||

et a supra TOt: scripta in cod.

ET LEGES
aq ouK TTax8fj Td
ical uTTpov|;Lag-

So

g^

txeTd-ndaT^qTtloTeog Ti^q TipoqTO SiKaiov. Kalod c^qpLToOTo.


-npdq ae ypacpEVTa Kal TTXrjpq Txdoric;
xpT} (|>Epeiv.
^xev

uBpecq
dyaeoO
:>.

dXXd
-

'AvSpoq ydp

eaTi.v
\ii]

Kal pyaXoi|;uxou
5

aKoueiv

KaKoq. Xeyeiv 5e

KaKttq

"OoTTep ydp Td fiaXX6(jeva Tipoq Touq OTepeouq Kal yevvaCouq tolxouc; EKeivoiq ^ev ou Tcpoai^dveL. ouSe TiXriTTEi,
ou5e eYKd8r)TaL.
a(t)o5p6Tepov 5e
ettI

Touq ^dXXovTac; dva-

kXStol. outco TtSaa XoLSopla Kai f5Xaocf)Ti^ia Kai u6pLc; dSLKoc;


dvSpoc;

o TperteTaL 8e

dyaeou KaTaxe8ELaa eLyYdvEL ^ev ouSa^oq eKEivou. erti tov KaTaxeovTa. TaOTd ool TrapaLvS. Td
Trjc;

Se kE,f]q eoTaL
ac; <pT]a'i

KpLoecoq. 'Yrtep 5e

tqv

ejjicov

ETiiaToXcov,

az Xa66vTa nap' l^oG 5r|^ooLE0oaL. yEXotov Etval


(|)pELV
ELc;

^OL (|)aLVETaL

KpLOLV ou8ev ydp

Eyci

^a.

Touq

8Eouq
D

Ttpoc;

oe ttc^ttote yEypa^l^a, oute Ttpoq dXXov dv8pcoTTov


Tolq Ttaoi TtpoKEloeaL (iouXopaL. Tl<;
Tlq XoL5opia,
;

ou5va.

^f) 5r)tiooLcx

ydp daEXyELa. tlq


Tic;
cic;

u6pLc;, tlc; TtpoTtr|XaKLati6c;.

aLoxpopprnioouvri Tatq l^atc; ETiLOToXatc; lvzypd(|)r| ttote


Y^,
<< L

TTp6q

TLva TpaxuTEpov eTxov. 5i5ouoT]q

^ol

Tf](;
)

utto6eoco(;

(aoTtEp

E^ dtidr)q EmEtv ota

(|;u5Sc; etti
oco(f)po(iETr)EL.

Tou Aau5aKL5ou 'ApxiXoxoq, OE^v^TEpov auTd Kal


vEOTepov
E<peEY,d(ir)v.
f)

eX

tlc;

Updv

uti66eolv

Et 5e Trjq uTtapxouor^q Ttpoq dXXr)Xouq

rj^tv

Euvolaq IpcpaoLV
f)

eTxe Td Yptxti^iaTo. toOto eyco XavSdvELV KpuTTTEo8aL


'j
;

ri6ouX6^ir)v

aTio-

5Ld TL
Kai

MdpTupac; exco
boa
(iOL

touc;
Tf)v

8Eouq TtdvTac; te
YaH^^^V"
^*^
^'^

Kal Ttdoac;

otl

Tipoc

16

cf.

Demosth. XVIII n.

XY
4 in

[Y desinit 10

/.aTa/ ='ovTa|
;

margine r,M[x'./.'j\i cod. unJe haec hauserit lulianus, non reperimus 9 /.x-x/yltXrjx Papadopoulos 13 ax Papadopoulos v.x cod. 18 3'."/o/ Biioheler r/cov cod. 20 Xajoa/.'ooj cod. Au/.aaooj Wcil xj-'x scripsimus xJ-(6;) vel ajTa cod. 21 ante c'{ -:; una littera cvanida in cod.. restituimus 22 rsos i/./.rjX^ijr
:
:
I

|i

>]

''\

in marg.,

,3

supra

r/j.lj

ct

x supra nso-7 scriplo,

cod.

25

'xi.i-':^i

<i'^zi[j.'j.x':'

r.'4^ vel <Ci'^i-(px",~> Biicheler

I.

EPISTILAE
oOtcoc;

^Y8ea8r|v

eT

'cic;

e8r)^oaleuaEv,
5e

^v nivta

aco(|>po-

a\}vT]q TTXr)pr|" el

Tipic;

t6v e^iautoO 8eIov eTieatELXo,


otitcoc;

taOta

Kttl

aXXoc; tic; dvEyvoi Kal Seutepoq, & TtiKpSc;


f)

dviYveuoac; autd SiKaiotepav dv un^a^^oi ^e[n|juv


ibac;

& YP*^"

evci.

f]

au
^i^

f]

Kal aXXoc; dvayvouc;.

nXr|v dXXd toOto


Se eKetvo ^6vov'
et 5e

auY)(cbpei
TTovr|p6c;
eTTi.EtKi'|q

Kal

tapattetco ae,
;

aK^Tte.

eati
Kal

AaupdKioc;

CiTTef,eX8E

YEwalcoq aut6v

^etpi6q eati

Kal

fi^apte nepl as, S6c;


Sr](ioa'LO[,

autS
i^liSq

cnJYY^^^HI^- Touc; ydp dyaSouc;

Kdv

ISlo;

nepl

ou Ka^i^jKovteq yEVQvtai,
toic; Koivotc;.
(jLLOELV

(|)iXEtv

XPT

"^o^q novr|poijc; S^ ev
oi>

lo

Kdv

f^titv

Ke^^apLa^evoi, Sid )(ELp6c; e^^elv


4>rniL.

ouSe EKtpEnEaSai
JSncoc;
^Jif|

(|)uXaKf)v

Se npo6E6Xfja8ai
el 8e Suac|)uXaKtoL

tLva.

Xf^acoaL KaKoupyoOvtEc;'

Xlav eTev, )(pfjo8aL

npSq

^rjS^v autotc;.
^^'^

'Yncp ou

Y^YP'4*"^

aut6c;.

8tL

SpuXXou^evoc;
\xk\)

Inl

i5

novr|piot tfjv latpLKfjv


ttc;

unoKpivEtaL.
eIc; cSipLV

EKXf)8r|

nap' i^^uv

cmouSatoc;. nplv
^otXXov

<;5e>

sXSEtv, (|>copa8Elc; Jiotiq

?jv.

Se

Kata^rjvu^Eiq

(t6

Se

i&nS

tLvoc;

autSc;

Evtu)(cbv cfipdaco ool), KatE(|>povf)8r)' aol Se Kal


)(dpLV olSa.

unEp toutou
aOt

TQv
Koq
(jiaKpS

aLtT]8Evt&jv dypSv, eneLSf]


jiol

nep

ecj)8r)v

eKetvouc; 8e5co-

(eiol 5e

^idptupeq o^^yvLOL Kai

<})IXlol

8eoO,

5<aocj

XuoLteXeotepouq' aLa8f)ar) 5e Kal aut6c;.

81 (ep.
Petaviu.s (ad Ornl.

riij.

V)

iarn coniecit

lulianum, eo tempore quo

XY
4
poulos

[Y 6

T-co-;.

10

/vTlj

0'./.a'.oTixr,v
:

iv jr.rjr/r^ co<i..
||

corr.

Weil
:

||

5 ^

x.xl

a>,Ao;

y.a:

xXXcj^ cod.

i^T'.

Aaupazioj X$Yi
corr.

Bucheler
s:).0'

praebet duo

ir.i^i/.^c (x-j-u> Usfcner 12 r.poZiQ.Tjio cod., 17 <o> Papadopoulos 19 post /.aT^povT{6T] cod. puncta quae forsan corruptelam indicant 22 z>Ckio:
II

Aaupax.o;

l^jf.v
||

et in

Papadomargine jtp'.

||

j|

||

Weil

cod

ET LEGES
9" ' '

80-81
est

gy

Pessinunte Matris deuni delubra veneratus


!^.^^^-'nutitutis
5

(Ammian
iliius res-

'

^- '''^"'^ ^"^'"^ a-

362, sacris

Lailixenam praefecisse antistitem. Quod veri quandam speciem habet (cf. tamen infra, p. ii5,2o sq.).
sacerdotKs

nusquam

Callixenae

alibi

mentionem invenimus.

NouXiavbq KaXXi^lvTi t^peLa Mi^Tpoc; BeSv.

3M

Xpbvoq SlKaiov avSpa SEiKvuaiv


lyvco^isv lycb Se
(|)alTiv

ji6voq .

aj<;

-napa tov

lli-npoaeev

<av>

Stl Kal t6v e6-

OE^
10

KOLi

t6v (|,tX68ov. 'AXX' lHapTupf,8Ti,

cpriat.

^al

i^

niive-

stTa [ixETaJ toO cftXdvSpou t6 <|,lX68e6v tl^ Iv YUvaLKL SsuTEpov ilQr]ai, Kai oO c^avsLTaL ttoXuv
XdTxri <|)iAavSpo<;-

Ttdvu

tov

HavSpaydpav

KTTTTcoK6q
^xEv

Et Ss Kal Touq Kaipouc; tl^ Iv


d

vS Xd6oL. KaLTfjv
TTdvTcov ETTl Tf^
i5

ni^VEX^TTriv IrtaLvou tiEVTi V axES6v 6tt6

<pCKavBpi<x. KLvSuvEuoijaaq Se

Tdq 8oae3Lc;

iXiYcp TTp6TEpov
ical

YUvalKaq. Kal TTpoaSELTi 51 tSv KaKov Stl SLTrXdaLoq 6 xpovoq. Sp' Iotl aol Tr)v nrivEXoTTTiv d^lcoq
;

TrapaSdXXELV

^AXXd

^x]

^iLKpouc; ttolou

Touq ETTalvouq. dv8'

Sv
f

diiELifovTaL ^v ae TidvTEq ol 8eol, Kal

Td

TTap' i^jiSv Sk

SLTTXfi

aE TLixr,aoiiv

Tfi

LEpcooiivTT TTp6q
fj

TTp6Tpov eTxc;

389

20

Tfic;

dYLCoTdTTic; 8eoO l^r^^^Tpoc;. Kai Tf^q

[iE^ioTr^q

MT,Tp6q

7 Sophocl. QEdip. H. 6i4. Cf. Apostol. Cenlur. \VI1I 11 y.x: 12 r/.-=-ojx'.'); Suidas s. v. .VIxvo;iavooac.

-i,i.

Hl
6
sic

om.

H
jl

II

OEv.vy^'.

phocl.:

-xovov

8<av>
/povw

turmtercidisse

t(o

^uri To ^fAavopov eicogitaverat Reiske' tcc: r;9o7 11 eraet ? Hercher ou om. Suidas (pa-^veta-. Klimek r.ivj om. Suidas 12 (xavoparo>av Suidas .-.avopayopav iv H .aavo....pav Sv U sW::cuxoJa U et Suidas Ex.;:s;rtcoy..ia H 15 npo,03:T, Hercher r:oo^^,.r^ codd. 18 ae U ao'. H [xal] Hercher IJ to Hertlein 19 -o6|1

cod.. corr. Hertlein aovo7 H Sosupplevimus 9 i;iapTy=7-6r, videHercher an -^xii? 10['xcTi] P Thomas, j

ji

\\

||

|i

j|

!]

il

Ij

jl

||

||

jl

fl,

aut,

ent

sz-.tp^tovt:',- ^o-.

manentibus reliquis immotis. in eiitu epistolaebgendum Reiske ^rpo; vap Hercher


i,

<rip>

<

>

ioo

I.

KPISTLLAE
6Eoc|)LXt

Bcuv tqq ^puyiac; v


vr|v eTTLTpeTto^iEv aoL.

xrj

riicoivoCvTi Tr|v Izpaav-

DE LEGIBLS EPISTLLIS ET LIBHIS A ILLIANO


ANTIOCHIAE SCRIPTIS

Liban., Oral. XVH. iS: OC (scW. Antlochiac) hi\ ^uplaL ^ev SiKa^6^vaL SlKaL, tioXXSv Se BeoEic; v6^jlcov, (SlBXlcov 5^ ouyypo^l^a^ 3or]6ouvTcov 6olc; (quae praecipue de libris KaTa cl'. Liban., Orat. WIII, roXLXaicov intolligoiida suiit
:

,78).
Ibid..
(scil.

Kai Tf]v
TLOLC;,

WIII. i-ji ToLouToiq ^ev acoTfjpoLV lcJjuXaTTETo MouXLavoq) Kal toc noXXd auvfjv. vr]c|)ov Se ouve)(6c; ^a.axkpoi ou fiapuvcov tolc; TrEpLTToIq toutol^ c|)op:

10

QCmEp

TtTrjVOq.

SlCX

TCOV

TipaYpCXTCOV
etil

f]p)^ET0

TtpEc^iXoig
i5

oBEiaLc; aTTOKpLVo^Evoc; ou^^valc;

^LOcq

rijiEpaq, ttoXeolv

etiloteXXcov. OTpaTOTTESov ap)(cuaL, ttoXecov ap)(^ouoi.

(iuiprimis Libanio ipsi ; cf. inlra p. i.>i S({.), otKOucov IttlotoXSv, SoKL^d^cov alTi^OELc;. fipaSEiag dTtocfatvcov ^^etpaq UTToypacfjEcov tS Td)(EL Tfjq yXcibTTriq. M6voq Se licEtvoq TpLov Epycov ELpydoaTO ouvoSov, aKofjq. Xdyou, ypac^rjq' t6 ^ev ydp dvayLVcboKOVTL Td oTa TTapt)(, tS Ypdc|)0VTL Se Tr|v cf)Covr)v, Totq Se auToO ^r|ToOoL Ypdji^aTa Tf]v SE^Ldv.
dTTo8r|^oOoL,
cfilXoLq

ETTLSrj^oOoLv

20

82-98.

EPISTUL.VE SCRIPTAE

POSTQUAM lULIANUS

ANTIOCHIAM HIEMATURUS ADVENIT

82 [ep. 59J.

35
(cl.
:

Hoc
sq.)

scriptuni significat Libanii Epist. ^r^S


a.

p.

roi,

12

sub finem

363

scripta, et Orat.

XVIII, 198 TauT6v

(scil.

idem quod

in }fisopogone), oTjiaL,

KaiTTp6o8v

TTTioir|-

KCiq (scil. 6 MouXLavoq) Ttpoq avSpa 'Pcojjiatov 8paouv6^v6v TL toloOtov, k<^' cp SLKatcoq $v, ei Kai ^t]5ev ETEpov, e^l- 3o

HU
1
G(i)v

Herdeln

(cf.

titul.

epistulae)
;

Oii? codd.
ii5,
3<)

j|

-t^v/oCivTt

<rjvojv:i

rijoaivojvT; Heyler

cf. infra p.

1:T

LtGL<

81-83

loi

Tteae tov Svtov 6 os Tfjc; ^ev oualac; ouk drceaTeprjae, (ieXev 5e auTbv eSaXEV ertiaToXf^c;. Inde rsilum (vel Dion\sium:
ci. p.

104, 6 et i5: 106,20';. senalorem

Romanum (cl.

p. iio,

GelTckcn Kaiser JuUanus, p. 1 58 ?q.) iinperatoris detrectaloribus luisse exislima^it Asnius (.4r<"/i:V fiir Gesclt. dcr Philos., XV, 1900, p. ^20 sq. cf. ctiam Plulologus. LXXI, 1912, p. 3-6 sq.). Conflatum esse ab amanuensibus hoc scriptum ex duabus luliani epistulis, quod coniecit Asmus, nobls porum constare videtur certe ante finem a. 862 (cf supra p. 100. 2G ?q.) cditum est, neque multo ante Libanii episluiam 708, uhi de Xili repulsa velut recenti ogilur (xi <p6Soq euSuq \J^t\.-- "ApLOTOclxxveL... t6
sq.),
(? cf J
.

unuin e C vnicis

inlra [). i55, 18 scj.). epistulae 09 (cl". p. 64) errore iunctam c\ codicc Parisino ^SS^ (cf. Fiecherches, p. 55 ct 112 sq.) ad lamiliam b pertinonle prius edidcrat Rigaltius (Rig.
;

NelXou

TTepLaTr|ar)c; icaKov

cl.

Hanc epistulam mancam

ct

'

deinduarum epistularum rragmcnta separavitet emendatiora (cx Parisino 3 3 ) reddidil (Rig. apud Petavium, integram ex L cdidit Fabricius, Salutaris lux p. 29.3 sq.)
lOoi).
1

= ed.

Evnngelii, i^Si, p.

S^i.C)

sq.

'^ct.

riecherehes, p.

Ii5 sq.).

'louXLavoc;

KOTa toO NelXou.


f\

'A^ELVQv i^aBa aicortav Ttp6Tepov

vOv drtoXoyou^evoc;'
Tacoc;

443 t

ouSe ydp eXoLSopcO T^Te. KalTOL SLavoou^ievoq

out6,

vuvl Se toonep uSlvcov Tf)v koS' i^jiSv XoLSoplav iSpouv e^i)(Eac;.

*H ydp

ou

)(pr]

\ie

Kal XoLSoplav auTo Kai BXaa(^r|^Lav


cJjlXolc; i^rteXaBec; etvaL rtpoa-

vo^ilCeiv, oTL

^e

tolc;

aauToO

*24/25

j^v/ojv

i;r/x; Suida^>

5. v.

'XJo;vov.

L
21

BNO

=z h

'IojX'.zv6:

22

inoAC/Yoi^uEvo;
~'.

om.
(cf.

b, ubi verba oj (sic) via

i/.0'.oopoii

sine spatio

vcrba

oJv (supra p. G4. 18) epistulae 09 se-

C[uunturll21

'.0j/..avJ7 xa":i :oj


)

v3i/ojL

~o Nii/.0'j xx/.ov

titulum A.ovj-:(j supplevcrunt e


pditores
;

Liban. infra p. in5, 19 p. io4, 6 et 106,

20 Rig.iOpojv

et

omnes inde
:

24 vw:
Tf.i

25 ajto om. b
a9po'av

[i

24

Suidas

iOpoov cod.

aOpoov

Fabricius

Hcrtlein
:

26

vou'^oj

BN

vou:rojv

|]

ZQ-.-

[;

<ja-j-:oj

iajTOj b
,

loa

I.

EPISTULAE
OEauxbv &KXr]Tov,
^6(XXov

6^0L0v,

ov EKaTEpcp

SkhciKa.q

hk

tS ^ev

aicXr)Tov. tco TxpoTepcp,

i8> SeuTEpco 5^ Ev8Ei^a^EV(i>

ji6vov Bti oe cjuvEpYiv e9eXei TTpoaXaBEtv, UTtf)<ouaaq; 'AXX'


eI

pEv EyGj Tipoa6^0L6q eI^i KcbvaTavTi Kal MayvEVTlcp, t6


(Jjaai.

TTpay^a auT6.

Sei^el' au

8'

otl KaTcx t6v KcofiLKbv


>f\}va.i.

AU
t6
('

aauTif]v ETTOLVELg

ScmEp "AaTuSa^aq,
ycxp

Tip6Sr|X6v laTLV !,

Sv ETtEaTELXaq. 'H

(xc|)o6La

Kal Kal

^Eya
EL^L
n,

9(xpaoc;

Kai t6

eXBe
la.

^e

yvoir^^;

booc;

oT6c;

Kal

navTa

(XTtXwc;

TOLaOTa, ^aBat,
;

Tir)X'L-

Kou KT\JTTou Kal k6^ttou pr|p(XTCov EOTiv

'AXX(x Kal TTp6q

tSv

,o

XaplTcov Kal if]q


yevvaLoq. tl
KpoueLV

'A(|)poSiTric;.

et

ToXjjir]p6q
.

oOTCoq et Koi
5er|,

((

Kol TptTov EuXa6r]9T]q


Y(xp

av

Txpoa^iev

Ol

Tolq

KpaToOoiv (iTTE)(9av6^Evoi. t6
tlc;,

KOU(|)6TaTov
Ej^ovTL,

Kot,

ciq

&v elttol

fiSLOTov

tS

y^

voOv

ToO Ttp(XY^aTa

e)(ELV Ta)(Ecoq aTTaXX(XTTovTaL.

^LKpa

,5

Se el

yi^pi]

TTpoa^r^^Lco^fjvaL. TTepl t(x )(prniaTa TTTatouoL' t6


Tfjc;

Se Ke(|)(xXav6v Iotl

opyfjq koI t6 TTa9eLv, (^aot,


5f)

to

dvr)-

Keara. t6 ^fjv Ttpoeo9aL. Toutcdv


Kol t6v iStcoq

tt(xvtcov

^TtepopGv, 8tl

eTteyvcoKoc; koI t6v kolvcoc; Kal yevLKCoq

5
Fr.

cf.

Sui(las

s.

0.

AuTO

o:?!.

lulian.
s.
||

807 A
sq. cf.
3.^4,

ij

190 Kock. Suidas et Phot. Lexir. 100. lulian. supra p. .^o, 10, (;tc.
III

v. iiauTrJv.

6 cf. Philemon. Zenob. Cenlur.


Suidas
s.

12

v.

At?.

Zenob. Centur.

29

,1

17

sq.

cf.
T'ti

supra p.
oUT-'cro

ns. v.

*l/2 OcObjy.a: asaurov

a/Ar,T'vv

Suidas

'AzXtjtov.

L
1 (ov
T()

[1-12]

BNO
II
II

=b

xai
: :

om. L

[idXXov
<3

2
!|

s:/.a7,tov

om. L
;

atv codd.
II

om. L
yiivai
||

ihO.i: codd.
:

om. L
b
xa'.
!!

6 aauTOv
e-CTlv

om. L

|j

2 to) [xev Reiske an i^f/.oi? i7n)xo\j(sac oao; r.a.\ om. 8 Opiaoa b


i;
:

\\

||

10
b
i|

II

II

oGtoj;

v.

'AXXi Gobet

'All'a-fi? P.

Thomas
out()J

||

11
||

tl

L
ti

eI
xflti

ouToat

ouTdja

N
||

BO

12

p. 103, 10 EovaaTr^p.ov r:oXp.ou om. b, vcrbis y.al p.T' oXiyov 15 ::paY(xaToa cod., lacuna indicata 12 rjUAa7J6T,i; Hercher 17/18 " xal transponam ante t6 Zr,w Hertlein corr. Hertlein
!| j|

19 post

ISicoc
?

spatium vacuum aoptem

litt.

In

cod.

an

iS;'ti;,'

< &c X^ys? >

tT LEGES
avdpuTTOv
npbq
i)<p' f\\ia)V

82

io3

xSv

6v|^i[ia9Sv

dyvoou^Evov, &v6' bxou,


k
^i\

Tov Beqv,

EuXaBsiaBaL
5f]

ic|)r)<;

Tptxov

TipoartoLriaco

Kpoiar]c;

ou yap
lycb'

Tiovrip6v

ek ^pr\aTod
fjv

ae
Slkt]

;i(aXTir)vac;

^T^XciiTbq
<pr\a>.

ydp <[Sv>nXdTCov,

ev

toOto

5uvd^EVoc;'

f\

ydp, S>q

<aL TouvavTcov ot6c;


o\iar]c;.

T ^v av. 'ASsoTioTou 5e Tfjq a.pEir\q


yii!ia6aL jir|5EV

e)(pfjv

uttoXo-

tSv

toloutcov.

'AXX'

OLEL

pEya t6 TtdvTaq
t6
Trjc;

^ev

[iXaa<|)r]^iv.

ttSol

Se

dTtXoc; XoLSopLa6aL. Kai


10

ELpf)vr)q

tejxevoc; dTTo<|)aL-

VELV EpYaaTfjplOV -C^TToXe^OU^.


TToXaLcov

"H TOUTO

VO^L^ELC; IJTTEp TCOV


Tfjq

d^apTq^dTcov dTToXoYta6aL Ttp6g aTtavTac;. Kal

444 b

TidXaL TtoTE ^aXaKLaq TiapaTTETaa^a Tf]v vOv dvSpElav Etvat


aoL
;

T6v

[i06ov

ouk dKf]Koac; t6v

BaBplou"
5'

<

'^'^'

Y^'^'!

dvSpoc; EUTipETioOq Epaa^elaa


i5

Td

dXXa ek toO BlSXIou


dv6p<i)Ttcov u>q

^dv6avE. rioXXd

eLTt<i)v

ouSsva dv

TtelaeLac;

ou yEyovaq OTrep oSv yeyovac; Kal otov ol ttoXXol TtdXaL ae


f}TttcTTavTo. Tf)v
aocf^la ^id touc;

vOv Se d^a^lav Kal t6 6dpaoc; ou^


ool,

f)

<|)lXo-

6eouq evTt0Lr)oe

TouvavTLOv 5e

f)

SLTtXf]

KaT<x

nXdTCova ayvoLa" KLvSuveucov ydp etSEvaL


Sf]

^itjSev, caq

20

ouSe iq^etg, oteL


ovTOJv

TtdvTcov etvaL oocf)cbTaToc;, ou


^E.^ovo^zav.
tococ;

tSv vOv
Se Kal

<^^6vov^, dXXd Kal t6v

5 sq. Plat. Crito 44 1-* 6 Plal. Resp. G17 E 13 j. Babrius Soph. Fab. 32 18sq. cf. Plat. Leg. 863 C 17 cf. lulian. 225B 239G; Apol. 21 D. Proclus Jn Cratyl. 65, etc
i,

:|

jl

jj

[lOsq.J

B>"0=b
|i

4 ^Cav^- Herllein
(JL7)

u,r)<3'.

Fabricius

oxa:

coci.
]|

i|

[xev

Heyler
:

cod.
TOJTto
II

fir)v

Fabricius
||

||

10

<Ct^o'/Ju.oj >> Hertlein


ij

toOto
|j

LBO

toutov
:

N
b

Horkel

11 0:7:0X0^1x7 Reiske
:

a7:av:a

t6v Baopiou Hevler


14lpaT6:a7j Babrius

tov vaSpiou
j,

BN

eviauGa

XttT^ci (i.;xpo'v ti in
(i
|i

14 Ta o' iXXa marg. scriptis,


:

17
L
|| |j

tou

!pa6p:'ou

13 ou/. L L om. O

om.
"^otkr^

|j

TjT^i^xavTO

om., verbis
corr.

15

-:arja codd.,
||

ouy f, ou-/': BO 17 Opacoa b 18 7:oir,aE L 19 x-.vSuv;ucu L xivouvut(; Hercher <}ui v. 20 cx L recipit 20 u(Xla L Sf, \smus: Si L om. b aoecuTspoa b 21 <Cp:o'vov>- NrfleiA

Hercher

||

j|

l|

l|

io4
tSv

I.

EflSTl L\E

eao^evcov outco aoi npbq UTip6oXf)v a^aSlaq Ta Tfjq

otfjaecoc; IrjiSeScjKev.

'AXXa aoO
rtXelco- Sei

^iev

eveKa Kal TaOTa tcjv iKavSv etptjTal ^oi


dnoXoyrjaaaSai Sta ae
ae
tolc; aXXoic;, hii

Se

tacoc;

Ttpoj^eipcoq

enl

KOivcovlav

TtopeKdXeaa

Tipay^idTCDV

^toOt"> ou TtpcoToc; ouSe ^ovoc; enaSov, S AiovuaLe. 'E^r)TtdTrjae xal

nXdTcova t6v ^eyav

6 aoc; o^cjvujaoc;,

dXXd Kai
Ttovr)-

S "ABrjvaloc; KdXXiTtTtoc;* elSevai ^iev

ydp auTdv

<^T]a\.

pov, Tr)XiKouTr)v Se ev
TtdjTioTe.

outG t6
XeyeLv

^eyeBoc; kokiov ouSc eXrtiaoL


uTtcp

Kol

TL

hf]

)i^pi]

toutcov, OTtou koI


cf>r|'

tSv
^jlou

'AaKXr)TtLaScov 6 dpLOToc; MTtTtoKpdTqc;

ea<|)T)Xav

Se

T^vyvcbjirjv ol ev Trj Ke<|)aX)^ pacpoi


cov

cTt' eKetvoL

^ev ^Ttep

rjSeaav

e,r)TtaTCJvTo.

koI t6
Se.

tc^vlkSv eXdvSove

t6v

LOTpov 8ecbpr)pa.
e^a'LCf>vr)c;

Sau^oaTSv

eiTtep 'IouXlov6c; oKouaac;


e^r)TtaTr)9r)
;

dvSpl^eaSoL t6v NelXov

i.

445

'AKoueLc; eKetvov t6v 'HXetov <I>o'lScovo, koI ti^v LaTop'iav


eTt^LaToaoL' ei Se dyvoelc;, eTtL^eXeaTepov^TtoXuTtpoy^dvT^aov,

y6 SeouK epS toGto. 'EKelvoc; evd^L^ev ouSev dv'iaTov etvoL

3
Ibid.

sq.

d. I)cmo?th. XVIII ooij 6


ci.
i

stj.

Plal. Epist.

VII

clc.

ji

7 sq.

333E.q.;

35iDE

Plutarch. Dioc. 54 sq. H 8 .sq. cf. Plal. Epi^t. VII 11 Hippocrat. Epid. V, t. III 5Gi Kiihn.

L
1 TdJv
cf.

liNO

=b
|l j,
|'

om. b S^twv ':/.y.'twi L: '.i-.xvojt 2 iziciO)/.!-/ BN i^i^ocu/.c O Demosth. /. /. 4 ftv. o: L: o' b 4/5 ptinclumjante o-:-. ef comma post niayuaTwv Nabcr 5 -Ji om. L'j[ 6 <;'0'j"'!> P. 'rhomas Reiskc 7 tov usyav om. b 7 a/Aa 6/7 l;r,-3t-:Tr;ze b za-. 10 r.ii'iT.r)-i om. b 7 aXXi xa-. <<A!:o)va>> Herllcin, sed v. 8 (5T,a;) de Platone, non de Dionc agitur 9 novrjiov <;ovTa> ojo' <av>? Hertlein Gobet tojtov NO to-j (sic) 10 Sf, om. L B onwj b 11 ast-jToa L zcsTiiToa b 12 iv Tf, x;^a/.^ L nHp'. tt;v XcsaATiv b ^jOa^a': L 13 lir.TtaToCJvTO b 15 tov v:i/.ov L Tov v^Taov 8'.ovj7iov b Tov il:ovji:ov (tov X3:).ov deleto) propoii.
b;
;! j;

<o>

li

ji

|!

{j

il

il

||

ii

ji

li

|i

i;

ii

i;

jj

Pvig.

'

p.

i3; Tov Ni./.oJov

t;

A'.ovj-;&v
\.

Piig.-^;

verba

f,

A^ovja-.ov

glossatori
(i'*^itx

debentur

-n

Heyler

18

ojojv

av:aTOv ^va; L: iv:aTQV/

ET LEGES
TT^ e^LXoaoc|)La.
!3iGJv,

8j
Ort'

io5

ndvxac; Se EKTtdvTcov

auTt^q KaBalpEaBai

ETiLTriSsu^dTcov. sTnSu^LQv, TtdvTcjv drta^ornXcoq

tGv

TOLOUTcov. El ydp TOLc; u TtE(|>UK6aL Kal KoXoc; TeSpa^jisvoLc;


Tir)pKL ^6vov,
5

ouSev dv

fjv

Sou^aaTov t6

koli'

auTr^v

el

Se Kal Touc; outcj SLaKeL^iEvouq dvdyeL Ttpoc; t6 (^S>q, SoKet


\xo\.

5La<J)ep6vTcoc; etvaL Bau^idaLov.


yvcbjjir).

"Ek toutcov

f]

Ttepiae ^ol
eTtl

kot' SXlyov

a>q

taaaLV ol 8eol TtdvTSc;. cppeTtev


TtpcoTOLc;

t6 fieXTLOv. OuTOL youv ouTe ev

ouTe ev SeuTepoLc;

tSv KpoTiaTcov
[o

e8epr)v dvSpSv t6
dyvoetc;,

KOTd

ae, eTttaToaaL tacoc;

ouTdc;'

ei

5e

toO

koXoO

Su^pd)(ou

Ttuv8dvou"
b

TTeTTeLapaL ydp eKeLvoc; otl ouTtoTe dv ekcov clva'. i|>uaoLTo,

To TtdvTo

dXr)8L(^c;a8aL ne.c^VKCiq.
^i^

El 5e dyovaKTetc; otl

TtdvTcov ae TtpoeTL^i^ao^jiev, eycb

^cv c^iauTcp, 8tl ae kol ev ca)(dTOLq eTo,a, jie^c^o^aL, Kol


i['

X^^p^-v

otSa Totq 8eoLc; Ttaal Te kol Ttdaoiq,


Tipoy^dTcov koI
c|)'LXouq

o^l

KOLVcovfjaoL

<^ae>
Kol ydp

T^Jidq

yevca8aL SLCKcbXuaov.

GL TtoXXd Ttepl "vf^q

(pr\\i.r\q

ol Tto',r)Tai cf)aaLV

oq eaTL
ou

8e6q (eaTco Se, ei fiouXcL, Sol^^vlov koI t6


TidvTT]
lo

tFjc; <|)ruir)c;),

Ttpoae/.Teov

ouTfj,

5l6tl Ttccf)UKe
cbc;

t6 Sol^ovlov ou

TtdvTa Ka8ap6v ouSe dyo86v TcXcicoq


ycvoc;, dXX' cTtLKOLVcovcL
Ttcoc;

t6 tcjv 8ecov etyoL


el Sc UTtep

koI Ttp6q

SdTcpov

3 17

ct'.

Tra'j.

Gr. fraijm. adcsp. 545 Nauck.

it- Plal.

Reip. oai

jj

sq.

cf. Hosiocl.

Op. 764.

luliaii.

807 B.

clc.

*15/16 Tzet/os Chiliad.

XHl

546.

BNO

[plurima (lc>untj
trciri^M.
'\

=b
';;

2 Tfiiv ar:a;ar:"/.oj: 10 njvOavoj om. b 0'jTtt) 6 <; ojy

xv

orn.
:

;'

ajTOv

L
;

i\

0;

>
]!

:'

j;

5 toj; ojtw Rciske TO^OjTfj cod. an ToJ; lort. OajuaiTov Ilcrllein 8 Ojtoi Sinlenis
\\

ouTw cod.
o-joi

ojTTco siispicabalur

Heyler

ojt;
j;

ojt: Sintenis: ojo:


jj

om. b
Ij

11 i/.rivo; om. b 10 aJTo cod.. corr. Ilcrtlein iva'. 12 Ta om. L 13 Ei ok p. 106, 4 jjjooaa-Tjp-.ojv om. b 13 ~^oj-:'j.T^'jX-j.i'i Hertlcin 14 u.a"jT0j coJ.. corr. Ilertlein [ 16 ~zx-*^'.La.-i<yi y.%: 5:/v0j; f,'.ia; Reiske xa: y-rXc.ja <;3X> Hertlein
cod.
Ij ;;

jj

ji

r^'^j.'S r.^x^'j.i.-'>'i

cod.

\.

17 ante Ka^Y*,-

'-'

lacunam signiStaNnt IlerUein

'

io6

1.

EPlSXrLAE
<f>dvaL,

t6v
^r|q

SXAcov Sani.6va)v ou 8ejii<; toOto


otS'

nepl Tf^g

<pr\-

Sti

Xeycov

cbg

TxoXXa

^ev

i|;euSc;,

noXXa Se

aXr)6coc;

dyYeXXeL.

oiinoT'

av

auTo^

aXoir|v

L|;euSojiapTU-

picov.

'AXAa
Xcov.

Tr)v

Tiapprialav

Tr]v
:

ai\v otei

TETTapcov eTvat S6o&tl Kal 0epalTr)q ev

t6 Xeyi^Evov. d^iav

Ouk oTaSa
tq
f]

Totq "EXXriOLV IrrappriaLd^eTo.


cruvETci>TaToq InaLE

Kal 'OSuaaeug ^ev

auTSv

tco aKrjTTTpco,

5e 'Aya^e^ivovL
)(eXcbvr|

Tfjc;

epaLTOu TtapOLVLaq eXaTTov e^eXsv


Tf|<;

^ulov,

t6

rrapoLpiac;

nXr)v ou lieya epyov IgtIv ertLTniSv aXXoig,


^iet-

eauTbv 5e dveTiiTL^r|Tov Tiapaa)(eiv. Et 5e ool TauTrjc;

EaTL Tfjq ^ieplSoq, ETtL5EL,ov f|^LV ap' Ste veoc; etl fjoBa,

KoAaq

eScoKac;

uTiep
Tf)v

aauToO

tolc;

TupeaBuTepoLc; o^iXlaq
Tac;

"AXX' eycb

KaTd

EupLTii.SeLov

'HXeKTpav

TOLa\JTaq
i;

OLyS

TU)(a<;" eTTEi Sc dvfjp Yeyovac; Kal aTpaTOTieScp Txap-

E6<xXec;, eTTpa,aq ottcoc; Ttpoq


<f>if)g

toO AL6q

'^YTicp Tf^c;

dXriSelaq
Sct^aL,

TtpoaKpoTjaac; dTir)XXd)(6aL. ek tIvcov

toOto

e)(cov

(SartEp ou TtoXXSv Kal


dTTr)Xd6r)c;

novripoTdTcov
;

\><p'

SvTTcp

Kal auToq

CKTOTtLa6evTcov

Ou toOt6

laTLV,

S auvETcoTaTE
3'

Acovtjaie, cmouSaLcu Kal acocppovoc; dv5p6q, dTic)(8av6jicvov

5
*5

sq. cf.

Aposlol. Cenlur.

TT,v 7:a_;pr,aiav
'),

(= Suid.
Centur.

et

s,

i'.

XVI 44g
;

|i

\V1 35 14 sq. Eiiripid. Orest. i6. 10 "apoiaia; Suidas s. v. TErrapojv 65oaTjv XiXwvr, 'rjuov (= Suid. ^) unde hausil Apostol. 8 tw oz 10 zapo'.y.;a.: .\postol. Centur. XVII
|j

43a (ex Suid.2)

cf.

ibid.

Centur.

WIIl

19 otc.

L
W

BNO

[plurima dcsuntj =r b
'[

2 Ajvoj cod., corr. Heyler 5/6 6 To AEYOtxivov rodd. ct Suid.'': to


j

o^o/.fuv
tt,;

j.vai

transp. Suid.

om. Suidas
0:0'

6 Ouy.
7
y.a.':

cod.

i!

-apO'.;j.;'a;
||

Suid.

'
||

a^iav
:

10
8

-OLOo-.iiix;

a/.rj^TTpw
||

om. b 6 olaOa Suidas om. Suidas 9 napoivia;


||

-appTj!i;a; Suid."^

il

'iij.il\vj
jl

Suid.

1
jl

;:Xf,v

19
16

EXTOTZtaGevTiov

om. L om. b

cod. 10 11 sajTOv L

r?,;
:

;:apotp.:a;
||

Toi

Xo'you

ajTOv b
:

12 ap'

OTS
||

||

||

12

veo^ eti .scripsimus


i|

cupi.Ttotov

cod., corr.
:

Fabricius
j|

15

kizz\

vsoaEi cod.

14

vayova? in ras. cod.


cf.

oT.i^a cod.
r.a.:

ante

-&; Hertlein 18 Iransp. L a::/Oot;:vov


[\

(oa;:p

oj

210

||

20 av5s6;

a:;-/6c>uvoa

BN

ET LEGES
di-neXSELv

?^3

107

Tolq

KpaToOoiv.
Tf]c; T[p6(;

*Ha9a

bk

av

&:XtIcov.

eI toxx;

445 q

dvSpcbTTouq EK

aEauTov cnjvoualaq

dTCEC{)r]vaq v\^iv

^ETpioTepouc;' dXXd toCto ^ev ou icaTd oe pd Touq Beouq.

ouSe KaTd ^uplouc; dXXouq,

boot ^rjXoOoi tov oov

Tponov

5 TteTpaL ydp rcETpaLc; kol XlSol XlBolc; rtpooapaTTOjjLEvoL ouk

cocj5eXoOol

pev dXXf|Xouq,

5'

lo^^upoTepoc; tov

fJTTova eu-

)(epQq cruvTplBeL.

*Apa
jiev

^if)

AaKcovLKwq TaOTtt Kal ouvTo^coq Xeyco

^AXX" eycb

oT^aL XcxXloTepoc; S^d oe Kal tqv 'Attlkqv


uTtep hk

dT[OTce<|)dv-

6aL TeTTLycov
ooL
vr|q
5'LKr)v TTjv

Sv

etc;

c^e

TteTtapcpvr|Kac;. ETtL8r]oco
Tf]c;

TtpeTtouoav. eSeXovTcov 9eSv Kai


f)

SEOTtol-

'ASpaoTELaq. Tlc; ouv


Tf]v

SLKr)

Kal tl ^dX^OTa t6 SuvdSi.dvoi.av

pev6v oou

yXcoTTav koi Tf]v

oSuvfjoaL

'Clq

eXdj^LOTa TtELpdoo^aL S^d te tqv


5

Xoycov Kai Si.d tcov epycov


ir\

E^a[iapTcl>v

pf]

Tiapao)(ea9aL oou

KaKrjYopcp YX6TTr| TtoX"


Trjc; 'Ac|)poS'LTr)q

Xf)v <|)Xuap'Lav KttLTOL


<|)aaLv

^e ou XeXr)6ev otl Kal


eaKcc)<|)9aL

uTto ToO

Mq^ou
Etr| Sc

t6 odvSaXov
[^6^^^

dXX' opfiq

44^

OTL TtoXXd Kai 6

Mq^oc; eppf)YvuTo. Kai


Kal oe Ttepl

cXa^SdveTo

ToO oavSdXou.
j

TaOTa TpiBo^ievov KaTa-

^r\pS.aan.

Kal toO Tl8covo0 3a8\JTepov Kal toO Kivupou ttXou-

OLCOTcpov Kal ToO

ZapSavaTt<xXou Tpuc|)EpcbTEpov. bTTcog Kai

tid.

C 16 ^q. cf. Ael. .Vrisi36 ed. Keil. Philostr. Epht. 87. *8 Ax/wv.y.oj; 7.v^(x> Suidas s. v. Aa/.U)V'.y.oj: 19 y.ata-pjpasa: p. 108, 2 vcfovre; Suidas s. v. Ka.-xfr.^^i-zx:: (== Suid. ') ets. v. ilapoavanaAo: (= Suid.-).
1 sq.
cl'.

P]at.

Gorg. 5i5 B. lulian. 228

Orat.

XXVIII

;|

B.NO=b
;j

5 ojy. om. L 6/7 n-j-/zp-Zt: ante t6v tranp. b Xaxwv.xfSv L 8 AcYco aXX' om. b 9 aTT-.xwv b 12 t6 lA EAa/iaTa om. b 14 ota^ om. b 17 tov aavoaXov b 15 fKfn^riT, L 17 <x/.X' 19 aavoaXoj om. L 18 JAaaCavs codd., corr. Hercher 2 Hioa layTov b
i|
1

j]

}l

;!

II

ll

|]

||

20 xaiTOj' om. Suidas ^aOjTipov L et Suidas ^acyTcoov T b xal Tou^ om. Suid.xivvJpov L tcj^TjXotioov 21 Toi t)m. Suidas
:

;|

jj

'j

,'

Suidas

!|

xal^

om. Soidas

io8

I.

LPISTLLVi:
aoO -nXripoSr]

t6

TTJc;

Ttaponilac;

etii

8lq TiaiSEc; ol ye-

povxet; .

"AXX' 6 BEoneaLoc; 'AX^ovSpcq

k.K

Tivciv le^Avr)

aoi Tr|-

XiKoOToq
eKelvcp

Sp' 8ti ^miriTT^c; auToO yev^^evoc; e^fjXcoaaq


^eup<iKiov

bao

t6

"Epp^Xaoq wvelSLaev
<ac;

f^

toOto ^ev

ouSelc; oStoc; eaTlv <iv6r|Toq

lunovofjaaL Trepl aoO* touv-

ovtIov St KOL Snep dncoSupeTo noScbv 'Ep^ioXooc;, koI 8L6nep


SuevoeLTo t6v 'AXe,ov5pov.
ouSelc; SaTLc; neneLa^ievoc;
CY<
VI*)

ccyq

<^aaLv, ^xnoKTetvaL,
;

toOto Se

ouk cotl nepl aoO

rioXXcov Se

Touq Seouc; koI

a<p6Bpa. oe cfia^ievcov
ti^c;

c^jlXeiv

dKf]Koa
fjSr)

noXXd

i5nep TauTqc; dnoXoyoutievcov

^x^opTioq,
f)

Se

Tivoc; Kol <xnLaToOvToc;' <xXX' out6c; eaTLV

^iia j^eXLScbv,
(a<|)8r)

ou

noiEL t6 eap. 'AXX^lacoc; eKetSev 'AXe^ovSpoc;


OTL KoXXLaBevr)
Tf^c;

aoL ^ieyac;,

\xev

dneKTeLve

nLKpcoc;, KXeiToc; Se

outoO

nopoLvloq epyov eyevETo.

^^LXciToc;

Te kol riap^evLOJV

[KOLTb nap^evlcovoc;naLS'Lovj" enel To nepl Tov "EKTopo.Tov


ev AlyijnTco toO NeiXou Totc; Slvolc;
f\

Totq Eu<^pdTou (Xe-

yeTOL ydp EKaTepov) evanonvLyevTo, koL toc; dXXoc; outoO

noLSLdq aLonS,
^evov
\i.kv

^if)

3Xaa<^T]jietv

dvSpa S^^ol^l t6 KOTcopBco3

ouSa^Sc; e)(ovTo, KpoTLOTov ^ievTOL Td noXe^LKo

1 sq. cf.

Aristophari.
j!

Ceniur. l\ iS
1'lutarcli.
cf.

sq.
c.

cf.

Alexatider

Sub. i/|i7- Siiicias 5. v. A!;. Diogcnian. Arrian. IV i4. QuinL Curt. VIII G stj. 55 16 sq. 12 sq. cf. Zenob. ilrntur. V I3
ij ||

Quint. Curf. IV X. ~ sq.

fi-2]

BNO

^h
\\

1 :-. lot Siiidas

-jx-r/
\[

post yioovTi; add.

|j

3 'Aaa' 6

p.
j[

7 11 anoXoYOuaevoj cod., corr. Fabricius 15 yU.ojTr,? cod., corr. Fabricius 16 zai -6 naou.;viwvo; -*'.&:ov K scholion ad vocem 'l>'.),wTa; vel etiam "Iv/.tooi pertinens
T/._u.T(aacjOa'.
(ii-sr.ic.rj;

110, 13

om.b
|j

Fabricius:

Oc(jr;:07 co<l.

<[o>-'}Cp;j.o/.xo: Herclier
i|

8 oi

an

^f, ?

j|

||

imcis inciusit Hcyler; post


ir:v.

riacLiJv^ctiv

Asmus:
l^

Ir.i-.-x
T'-

cod.

|i

17

[;v A'.-^ Jrr.t^)] Ilertlcin


;

lacunam suspicatur P. Thomas 19 3o';fo Her||

j!

chrr

19/20

xaTOcOfoiJLjvov cod., corr. Hertlein

to /.aTo;8oj'j.;vov

Ilercher

ET LEGES
axpaTr^Yov, qu au KaTcx

S3

109 Kal KaTot tt]v av-

ti^v TTpoalpEci.v
f|

SpeLav eXaTTOv peT:^ei<;


rropaLveaecoc;
[ir\

Tpi^^cov l)^6uEq.

^AKOue

5f)

Tf^q

Xiav opYiXcsq'
Ejjiov.

ou TOL. TKvov

SeSoTaL TToXe^riia epYa.


vf^

ToSee^fjc; ouTtapaYpacf)o^aL (aioj^uvo^ai Yap

Touq Beouq).

d^ico ^evTOL ae TtpoourtaKoueiv auTo" koI y^P euXoYov ETieaBai


Toic;

epYOLq Touq XoYOuq. dXXa

^f^

cf>euYeLV

Ta pfj^aTa tov

^qSa^icoq SLaTie<f);uY<ita

<^t6>
^Col

epYOv.

'AW
I

6 Tf|v

MaYvevTLOu Kal KcbvaTavToc; ootav alavutolc;


;

vo^evoq. dv8' otou


fieXTioTOLg XoLSopfj
Tcov ^cbvTcov

TioXe^eL^;

Kai tolc; ottcoooOv

n^Tspov otl ^SXXov Ikelvol SuvavTai


:

d^uvEoSaL Touq XurtoGvTaq


et
Y**?'

AXXd ooi toGto


SappaXscbTaToq.

ou TtpoofJKe XsYELV

^^

XP'-^^^^-

'AXX' et

[ir\

toGto. tu)(6v iTspov oicmep ouk atoBavo^Evouc;


1

ETtLOKcbTTTELV toCogOU (iouXeL


euf]6r|c;

TcOV ^OVTCOV Se Spd TL^ ouTcog

eotlv

f\

^iKpoLJju^oc;.

oq d,L6oLev dv auToO xtapot


ou
(3ouXf)OETaL
ei o'

ooL

XoYov

etval TLva.

Kal

^dXLOTa
eir|,

^ev

dYVoetaBaL Ttapd oou TtavTdrtaaLV.

dSuvaTov
f^

XoiSo;

petaSaL rtapd ooG ^SXXov. KaBdTtEp e^e vGv,


MfjTtoTE
ouTco
KaKcoc;
r\

TL^aaBai

c|)povf]aaL^L.

^fiTtoTe

Tcov Ttapd

ooO

pSXXov ETtaLVcov

l^oycov dvTLTtoLr|aaL^r|v.

'AXX' auT6 toGto t6 Ypdc{>LV Ttpoc;


tococ;

oe SaKVo^Evou tuy6v

EOTLV

ou ^d Touq Beouq touc; ocoTfjpaq. dXX' ettik^aYttv

TtTovToq

<C^nv>

auSdSeLav Kai

Tf]v 6pacnjTT]Ta KaiTf|v


Ljjuj^fjq

dKoXaolav

Tfjv Tf]c; YXcoTTr|q

Kai t6 Tfjq

oYpLOv Kal

4IIomcr. E ^38

L
1

[sTsaTriYOv]
ij

Hertleiu
:

~xyji-;zi:iO'X3.:

coJ.

-aiz-cxcf.j
i|

301

13 14 'ljz~to '>; fko Hertlein 19 vj.i jripsimus 18/19 Xoiooprj^iOat cod., corr. Heyler ajjLo"; cod. l-yui Hercher 24 ^Cttjv^- s-^-xv aj^aostav Herchcr ayav
/.iv
||

Hcrtlein
oj

6 xai Heyler
1]

cod.
:

<C*o>
]j ']

sapplevimus
:

:i07T^:'.'. Hertlein
Ij

sl

Heyler

il

cod.

1|

ayOaoT,v cod.

iio

l.

KPISTULAi:
TtStaiv.

t6 jiaLvo^Evov tGv (|)pEv6v Kal t6 TTapaicKLVT)K6c; ev


'E^f]v

YoQv.

stTiEp

E5E5r|Ytir)v, lpYoi-<;

aXXa
^c'-

^f\
'^^i'^

XoYOLg ae
y^P^<'^"^

a<f)6Spa vo^iL^coc; KoXaaaL" TtoX'iTr)c; yo^P


jiTe)(cov.
ef,fjv

^^

auTOKpATopoq ertiTaYtia

Ttapr|Tr)aco"

toOto Se ouk
Ofl-

Sr^TtouBev
f,r)pKEL

tS
^OL

pf)

^EYaXrjv

dvdtYKi^v npoCa)(o^Eva).

'

Kouv

uTtEp

TouTou

^T^^LSaal

aE TtavTolav
vo^iL^cov

^rj^Lav, dXX' or)8r)v Selv YpdLpaL npoc; ae TtpoTov,

IdaL^ov eTXLOToXLcp
auToic;,

(ipaj^et.

'Oq Se <Ccf'> e^jievovTa Toiq


tecoc; Tfjq jiavLac; <|)6paaa,
ciSv,

^SXXov Se t6 XsXrjG^q

***

^r)

TL Kal vo^La8eLr)q dvr)p. ouk dvf)p

Kal Txappr^alaq

i<

^iEaToc;.
Kdbc;,

e^BpovTrjoLaq
yP^J

2)v

TtXr)pr)c;.

Kal TtaLSeLac; ^eTea)(r)-

ouSe

Xoycov

dijjd^ievoc;,

oaa y^

elk6c;

eaTL Tatq

eTtLaToXatq aou TeK^jir)paa6aL.


t2>v dp)(aLCov IttI

T6 ^dp

cc(|)poOSov

ouSelq etTte

toO Ttpoc^avoOc;. oScmep au

vCv, enei Tac;


'

446 b

dXXac; aou Tf^q InLaToXfjc;

djiapTLaq ouSslq av EnE,eA6eLv


Kal

ev ^aKpco

ndvu

|iL6XLco
uc|)'

Suvr)8eLr)

t6 ^aaTpon6v ekelvo

Kal (iSEXup6v
xoi}q e,

rj8oc;,

ou aeauT6v npoaYCOYeueLc;.

Ou

^&p

Itol^ou

<pT]q

f^KovTaq ouSe
(ieBaLo;

Touc;

e<|)eSpeuovTac;

Talq
KttTd

dpj^atc;.

dXXd

touc;

KpLaeL

j^pco^evouc;

Kal

toOto
Touc;

t6 Seov
eToLjxcoq

alpou^EVOuq.

ToxjTouq
alpeta^aL.

Setv

dXXd
y^

<^o6>

unaKouovTac;

KaXdq

*12 ojoe

13

-/.[j.rlpxaHa'.
||

Suidas

s.

v.

Ouoe ypj

||

13

sq.

Tzetzes

Chiliad. XIII a/iisq.


s. V.

17

'jzi'

oZ -jsaLiTov -poaywYeJg'.: Lexic.

Vindob

npoaYtoyo:,

p.

i5i ^'a\ick.

L
7

[13

To vap

?cT

20

aEpoj;j.vou;J

BNO
jl

=. b
:

1x6 -aoaxtvTixwi cod.,corr. Hertlein


Ij

2 z\nap Heyler
1|

or^iz

cod.

Seiv

Hercher
|j

cod.
feci

||

<a'>
;

corr.

Fabricius

10
T:=p\

asteriscos

9 AA7)9wa cod., deest apodosis Hercher


Hertlein
;

supple
das

<; -rajTa
cod.

30j

IfjLaxooXo^Yriaa
||

>:

vel

aliquid
|]

simile

|1

vo;ji.ia6sl3cod.,
:

corr. Hertlein
||

12

ys Suidas
]]

om.
:

ptSXitoL

xjx/.a)

15 av b b 18 l;
|]

om. L
b

l^sXSstv

om. cod. 13 aoj Sui16 7:av'j b om. L


|]
:

]|

iTO';i.ou

i^ .... ;xou, spatio

vacuo quattuor
:

litterarum relicto,

20 ToJTOj;

p.

]|

orjd y)xovTaa

^uasi

L
]j

ill, 18 napaTTATia-ojc om. b

19 Toua b 21

om. L

]]

<ov>

Hertlein

; ,

ET LEGES
T\[i.lv

8i!-83

eXTTtSac; uTTO(|>aiveL<;

ouSev Seo^evolc;

<aq UTtet^cov,

r^v

au9i.c;

<;;ae> KaXG^ev

cTtl

KOLvcovlav TrpayiiaTcov. 'Ejiol Se


ae. tcov SXXcov elaLe-

ToaoOxov ^epoc; toutou TtepieaTLv, cSaTe

^evcov. ouSe TtpoaeLpr|Ka TicbnoTe. KaiTOL yc Tipoq TtoXXouq


5

eY<OYC toOto

cTtoir)aa yvcopL^cov

tc Kal aYvoou^evcov e^ol

Kaxd
Xtaq

TTjv 9eo<|)LXf]

'PQ^iriv

SLaTplBovTac;. outco aou

Tqq

<^l-

dvTeTTOLOu^r)v, oStco ae crnou5f]q a^Lov <a6^r)v. EtK^q


Tot

ouv OTL Kal


vOv CYpot^^a

^cXXovTa

Ttpoc;

ae TOLauTa caTaL. Kal Ya.p


ou
aol

TauTr|vl

tt^v

CTtLaToXrjv

uovov

dvd-

Yv^^cfB**' ET^^*-

Kal dvayKatav ttoXXolc; auTr^v fjScLV, Kal Scbaco


<iq

Yc

TiSaLV

ouK dKouaLV,
'^a.p

c^auTov

TtetSco,

XrjLbouevoLc;"

ae^ivdTcpov

opSvTec; ae Kal oyKcoScaTcpov tSv I^Ttpof^ucov


oiiiSe

a9ev aoL ficBLCo^evcov d)(8ovTaL. TeXctav ej^CLq Ttap'


Ti^v
5

dTTOKpLaLV,

(SaTc
tl

az

^rjSev

ctiltto9clv.

Oukouv

iq^icLc;

Ttapd aoO Totq

ttXcov

dTtaLToO^ev dXX' evTUVcbv. Stc


"^"

(iotjXcL

YP't^H'^'-

XPn'^'"-'

Y^P "^T^ Tb'^'^^?"'^

<|)LXtac;

dTtetpr)Tat

aoL.

^Eppcoao

Tpu<|>Sv

Kal XoiSopou^evoc;

cuol

TtapaTtXr)atcoq.

83 (ep.

7l.

Epistula cuius hoc fraginentuiii taiituiu superesse videtur, missa est Atarbio AncYrano (Liban., Epist. J^o), qui, postquam diu Euphratensein administravit (^ibid. 7^1, p. 669. 5 sq., etc), Macedoniae consularis factus esl (ibid. laai W.
cf. Seeck, BLZG, p. 91 sq.), quo tempore incertum. Ex Antiochia (inter menseslul. a. 862 ot Mart. a. 060) lulianus haec vicinae provinciae praesidi mandasse conicias. Idem procul dubio est Atarbinus qui in codice lustiniano nominatur rcf.

infra p.

190. 3, et Seeck,

/.

/.).

L
1 oJo OcO;i.ivr,a cod.,
xoivtovia cod., corr.
Eroio asvtov

corr. Hertlein
(cf. p.

2
',\

< >
1;;

Hertlein

|j

iTi:
:

Asmus

cod.

oj(jte rse

[xt'

io4. 5) 3/4 aXXtov ',3i6uivov


|| :

il^z-.iu.ivw
?

Hercher
||

Asmus
ij

cod.
lein

Heyler 15 ot an tc? 17 a7:tpT]Ta{ scripsimus 7::pTa; cod. Asmus -i7:^oavTa'! Cobet zlTToaTa' Hercher
jl

14

oJx.oCv cod., corr.


||

6 ^o'fJLT]v 16 ti HertIx-jTToaTa'!

t<j

cod.

I.

EPISTLL.VE

376

MouXiavoc; 'ATapBlcp, I5i6 ypacf^o v


'Eyc3

1
.

^a Touq 8eouq oSte KTetvsaBai


oxi-x'

touc;

raXiAalouq

ouTE TUTtTEaBai Tiapa t6 SiKaiov


f^ouXo^ai. TtpoTniaaSai

SXXo Ti Tido)(ELv kok6v


BeooeBeic;

^evtol Touq
Ti^v

auTQv koi
^coplov
5

d Tiavu

<fr)^l

Selv Slo ^ev ydp

tGv roXLXoLcov

6X1YOU SeIv artovTa dvETpdTtr),

S^d 5e ti^v tov 8eSv eu^ey^pi]

vEiav aco^6^iE8a TtdvTEq. "08ev

tl^Sv Touq SEoOq kol

Touc; 8Eoa6Eiq 6iv5paq te koI TtoXELq,

Arsacius, |)i'c->\ inciac Galatiae saccrdos, idcni essc videlur qui Libanio, Episl. 386, i; 9 nominatur (dcJ>LKVEtTat Tiq roXdnihil lanicn inde dc tempore Tqq... 'ApaoKtou auYYEVT]q) huius opistulac coniperimus. Ccrtc haud ita multo postquam lulianus dcorum cultum reslituerat (p. r i3, - sq.) mi.ssa est. Similitudo sermonis et argumenti nionstrat cam simul fere cum epistulis ad Tlicodoram (cf. p. i.i, i"^ sq. ct p. 1 19, i5 sq.)etad rheodorumsacerdolem(ep. Sq) scriptam esse haec tamen temporepriorest(cf. Asmus,Zet/.sc/(r./(ir/l7rc/ie/ij7esc/i., \VI, 1895, p. :>i>,9 cl p,.35). Itaquc hacc mandata /Vrsacio dedisse videtur imperator paulo postcpiam Galatiam pcragravit, cis circitcr diebus quihus Antiochiam pcrvenit, i. e. mense lulio a. ."^62. Cf. titulus Ancvranus, Dessau, 754.
;
1

10

i5

20

depromptas in luipsi contulimus cum codicibus V (= Marcianus -344, s. XIII/XIV, f. i/j-j^), 13 (= Baroccianus 1.^2, s. XIV, f, 89), C (= Cairensis 86,olim
llas littcras e
,

Sozomeno (V

i("),

,")

sq.)

liani epistulas

inseruit Martinius.

Textum

23

Cass. Cassiodori Ilistoria tripartita, 1002, s. XIII, f. 60). Nicephori Callisti Xanthop. Hist. eccl., X, VI, 29; Nic. 23, qui textum e codice Bhausit; cf. Philostorg., ed. Bidez,

4sq.

cf.

Liban. Orat. XVIII laS.

NO
11

=b
!|

L
||

E
i-a.ciiin
jl

1 'louh.xwo;

om. bE

LE

aiTaotw
Ttov

Hb

1|

iotfJYpaspov

HN

om. cett. 2 }i.a HL: vr) bE Sy.axov A xjTwv ora. b 5 }ivE om. cett.
:

::ia/iv transp.
I|

L
6

j|

Tzia/j.iK

om, b

j|

ox

om. L

ET LEGES
p.

83-8i

ii3

XXXV. Cf. eliam Bidez, La tradition manuscrite de Sozomene,

Lipsiae, 1908.

'ETTt0ToXif|

MouXiavoO

BotoiXEcoc;
ofi-nco

'Apaa<t(a dp)(LepEt r<xXaTtaq.


TipdTTeL

429 c

<<'0>> 'EXXr^VLa^oc;
5

KaTd Xoyov, iq^6v


8eSv Xa^npd Kal
5e eXttISoc; d

?VEKa tGv
jieyciXa Kal
(ItXECoc;

jjiETLOVTcov

auT^v Td Y"P
TTdar|c;

'^'^v

KpeiTTova

\xkv eu)(f]q, Ttdor|q

5e ecttco Totq X6yoiq f|^v 'ASpdoTELaV ii]v ydp ev

SXiycp

TooauTr^v Kai Tr|XLKauTr|v

^eTa6oXr]v ouSe e{(,aa6at


;

TLc; oXiYcp

TTpoTepov eToXjia. Tt oSv


caq

fi^etq ot^^cSa

TaOTa

10

dpKelv, ou5e aTToBXeTTO^ev


r\\)E,T\aEV
f\

jidXLOTa tt^v d6e6TT}Ta ouvf\

TTepl touc;

^evouq

cf)LXav6pcoTTLa Kai

TtEpl

Tdc;

Tac()dg

t6v vEKpSv
(iiov
:

TTpo[ii]6eLa

Kai

f\

TTeTTXaa^evr] aejiv6Tr|q

KaTd Tov

^Clv eKaoTov OLO^at ^pf]vaL Tiap' f|^Sv dXr]-

430

8coq eTTLTr|6Uo6aL.
j5

Kai ouk

oLTio^^pT]

t6

oe

^6vov eTvaL

toloOtov, dXXd TtdvTac; dTTa^aTTXSc; ot TTepi Tf)v rotXaTtav


etolv lepeLq- oOc;
f^ f)

5uo6Ttr|aov,

r\

TteLoov elvaL cmouSatouq,


et
\ir\

Tfjc;

lepaTLKfjq XeLToupYtaq

dTt6aTr)aov,

Ttpooep-

)(OLVTo

^eTd YUvaLKcov KalTTatSov Koi 8paTT6vTcov

TOLc; 6eoiq,

dXX' dve)(OLVTO
^o

tSv otKeTSv

f\

<<[tcov^ ulecov

f\

tSv raXL-

Xatcov Y'H^'^'^^ doeBouvTcov

^ev etq Touq 6ouq, d6E6Tr|Ta b

*3sq.

[e

Sozomeno]
sq.

Ps.

PolycJeukes

Histor.

physica (ed.

Hardt

1793) p. 3^4, 23

Sozomeni codices
3
'EriiToXf,

V
Nic.

BC =
||

Cass.

'lojAiavoj

Saa:X='w;

post

raAa-ia:
:

transp. b
||

||

<;'0>V;

'EAXTjviaijLo;

6 xa;

V
cf.

et Cass.

om. b
tl);
:

8 TC.auTr^v

Hertlein ||ojo'
Valois e Cass.

<;av>

Hertlein

Cass.

ausus faisset ||9TajTr,v

cur ergo credimus hoc posse sufficere Cass.


:

||

10

codd., corr.
Chris;

neque respicimus

quemadmodum
\\

superstiiionem

tianoram auxerit cura peregrinorum

14
||

to ai jjlovov
:

to aiavov b
||

mn

itaque sat est

te

talem esse Cass.


||

b=
V
Ts:

Cas8.
;

om.

15 oV o<30: Hertlein 16 oOa 19 <;twv>. supplevimus 19/20 [raXtXaitov]


]|

Cobet
16,

aut Galilaeos Cass., quasi vajASTwv


:

non

legisset; cf.

Sozomen.
axojwv

ouy^ Tjxtora ol 7Jy_6TO xai tcoXXojv Upcojv y OKJTtaviTE-.v

vafjLcTai;

xai tou: -aioac xa: toj; oixsTa:

II

I.

KIMSTl lAE
iAT]TE

5e SeoasBEiac; TtpoTijicbvTcov. "ETtEi.Ta "napaLVEaov IspEa

SEaTpcp

TtapaBaXXEiv
EpYaalac;

tirjtE

KaTirjXEicp tilvelv

f\

TE)^vr)c;

TLv6q Kal

aia)(pac;

Kal

ETJovELSlaTou

TtpotaTa-

oSaL" Kai Touq ^iEv tielSo^evouc; Tl^a. touc; 8e aTtEiBoOvTac;


E^cbSEi.

HEVo5o)(ELa Ka8' KdaTr|v tioXlv KaTdaTTjaov TiuKvd,


C

Xv
tSv

oTToXauacoaLv ol

^evoi Tf^c^Ttap" f|^Sv

(|)LXav6pcoTtiac;.

ou

fljiETEpcov ^ovov.

dXXd Kal tSv dXXcov

ootlc;

dv

SErjSfj.

Xpr]-

^dTcov

S'

oSev unopr|aEuc;. ETiivEv6r)Tai ^ol TECoq' EKdaTou


Ti^jv

ydp EVLauToO TpLa^upiouq ^oSiouq KaTd Ttaaav

raXa-

lo

Tiav EKEXEuaa SoBf^vai aLTou Kal E^aKLa^iuplouq otvou ^eaTac;*

Sv t6

TtEjiTtTov

^ev eI^ touc; TtEvrjTac; touc; Tolq lEpEO-

OLV

E,uTtr|pETou^Evouc;
TOLc;
,evolc;

dvaXiaKEaBai

t|>r)^L

)(pfjvai,

Td 5e

dXXa
d

Kai tolc;

^ETaLToOaiv ETiLVE^EaSaL Ttap'


eTc; jjiETaLTEL.

f)^civ.

Alay^pbv ydp, eitqv ^ev 'louSalcov ou5e

i5

TpE(|>ouaL 8e ol 5uoa6Etq

raXLXatoL
Tfjc;

Ttpoc;

Tolq lauTGv Kal

TOUq f)^ETEpOUC;.

OL 5e

f)^ETEpOL

Ttap'

^^Sv

ETtLKouploc;

EvSEEiq C()alvOLVTO.
Xr^vLOTdc;
el<;

ALSaOKE 5e Kal OUVELa(|)pELV Touq 'EX-

Tdc; TOLOuTac; XEiToupYi-ac;. Kal Tdc; 'EXXr^vLKdc;

431

Kco^iac;

dTtdp)(Ea8aL Totq 8Eotq

tqv

KapTtcov, Kal touc; 'EXXr)-

ao

VLKOuc; Tatc; ToiauTaLc;

EUTtOLuaLq TtpooESL^E. 5L5doKCJv au-

1 sq.

ci'.

p.

1^45,

.scj.

el

Misop. 365
117,
/4

|i

sq. cf.

Gregor.

INa-

zianz. Orat.

IV iii,

infra p.

sq.

Sozomcni codices
1 '.spia: Ileyler
I'

BC = h
b

I
C.iss.
:

arJT3

= Gass.
V
;

j.r,

V
7

|i

6 zaO

'

i/.a-j-r,-/

= Gass.
'

xati

T^a-jav

V
8

|j

nuxva oin.

et Cass.
ri'.

|'

'r^: 'j.-./.avOsoj-ia;
:

zap

f,[xwv

transp.

Sozomen. V i6, 3 xa-. TfJ a).),r, Greg. iSaz. /. /. /.': Tr.v '.; TOyc 030;j.c'voj; c-./.avOpoj-ia TTcs"'. ~o'j; Misop. 363 A oOev Nic. 8/9 Xpr.aaTojv OcOixsv^j; c;;/.av6paj-''av ypT,u.a-:tov oO^v o: (5' \) codd. Cass. et Cobct 13 0::r,p=Toy18 'faivovTa'. G 14/15 an -ap' j;j.wv ? [ 15 ouo'.c b 20 li.ivo-jo b 20 y.d: TOJ: inap/saOai iter. V 21 p. 115, 5 fO.r, te om. G is-otioatc toj; 'E)./.r,v'.5?i; KpoiTTooicO-.tc V et Sozomen. (V 16, 4
ji

Evosr.O^

Herllein

'

j!

||

11

;i

||

||

||

eOiCs'-'/

'0~.^

"wv

XpiaT-.avcTjv

{''.-T/^vjrxxT.'/)

-pofO;^: ei

np03^6i!^

corr.

ET LEGES
Touc;
(ic;

8
'4

ii5

toOto TxaXaL

rjv

r|^Toou spyov.

"O^r)po<; youv

auTo

TiTto'Lr|Kv

Eu^avov

Xk^^ov-za.'

^Lv', ou ^OL SepLc;

kax\

ou5'el KaKLCOv asBsv IXSol,

,Lvov (XTHifjaaL' Tipoc; ^ap Aloc; ElaLv aTcavTEc; 5


,LV0L

TiTco)(oi.

TE' SoaLc;

5' SXlyr)

(pikr^

te.

Mf)

Bt\ Tdi

Ttap'fniLv dya8aTiapa^r|XoOv aXXoLc; E,X)'(\a>podvi.q

aiuTol Trj

pcxSu^la

K:aTaLa)(uvco^v,

^SXXov Se KaTaTtpocb1^'^

^e9o

Tf]v Eiq

Touq Beouc; uXd6LOv. Et TauTa Ttu8oL^r|v

aE TtpdTTOvTa. ^x^aToq Eucppoauvrjc; lao^aL.


lo

Touc; fjYE^ovac; oXLvdKLc;

Tti

Tqq

OLKlac; opa,

Td TtXElaTa

Se auTOLc; sTtLaTEXXE. ElaLoOaL Ss Etg ttjv TtoXLv uTtavTdTco


^T]5Elq auTOLc; lEpEcov, dXX',

oTav stg Td Ispd


[ir)SEiq

(^oltcool

t6v
ELaco

8e6v. Etaco Tcov TtpoBupcov. 'HyELaSco Se


aTpaTLci)Tr)q, ETta8co Se 6

auTwv

BouXo^Evoq* a^a ydp Etq tov ouS6v


ISLCiTrjc;'

i5

r)X8

ToO TE^zvouc; Kal YEyovEv


tcov
ol

dp^ELq

^a.p

auToc;,

aq
OL

oTaSa,

evSov. etieI Kal 6 Seloc;

TauTa

aTtai.TEL 8e-

a^oc;.

Kai

^ev ttel86^evol KaTd dXf)8ELdv EtaL 8oaE6ELq,

Se

dvT)(6jlEV0L

ToO

TU<|)0U

SoE^OKOTtOL

Etal

Kai KEVO-

So^OL.

so

Tf)

riLaaLVoGvTL fior)9ELv etol^oc; el^l,


Secov
tXecov

Et

Tqv

Mr)Tpa
Se
Kai

tSv

KaTaaTr]aoua'.v

eauTotc;'
^f)

djiEXoOvTEq
^f)

aUTfjc;.

OUK d^E^TtTOL ^OVOV. dXXd,

TtLKpOV etTtELV.

TT^c; Tiap'

^^cov aTioXauaaaL Sua^evelac;.

3
ci

5 Hnmer.

5t)-o8

cf. p.

i3i, la

scj.

10

>q. cf. p. 1^3,

sq.

i5 sq.

Sozomeni codiccs: V
2 xj-o

BG

=b
;i

Cass.
'}v^:z
iz-':-/
:

= Gass.
H
j';

xjto^ ^
aT'.;x.?,Ta'.

Homero
lois: 0

Herclier

codd.

:;a;'
Ij

f,p.rv

= Cass.
a-jtov

= Homer.
:

oJ-3

codd., corr. ei

a-i-jLaaa-.

j;

of,

Va-

nap'

j-xV/

V
Tr.v

(|

/.a-:arr,).ojv

V
{{

|i

^.vyfopoDvTSi

az b

= Cass.
i

b
:

7 xaTa'.3yjvoi;xv codd.,

corr.

Castellanus

v=

||

13
b
:

jl

14 tov:
21 b

V
b

j!

18 oo;oxo'ala'jToTa

~o: ^

20

"'.j-ivojvT'.
11

--.Sjvojvt: \

'Aitjj

-jstaiv jtoT-j

JT0T3

II

\ 21/22 22 non solum

a;i/.0JVTE3 5: a-JTrii

= Gass.
\\

j
:

a;A=).o-jvTi Si
'

sine querela non erunt Cass.

Mr,

om. b

Ji6

1.

EPISTULAE

432

Oi) yap

jioi

8E^iq IotI kojii^e^ev ouS" EXealoEiv


icai

ovSpaq. oT

Beololv aTt)(8ovTai dBavaToioiv.

riEiBe ToLvuv ouTouq, st Tfjq rtop' e^oO cr)5Ejioviaq dvTE)(OVTai. Ttav5r|^i Tfjq

Mr|Tp6q tSv 8e6v iKETaq yEveoBoi.

U
Unde

h.

p dopcrditis luliani scripiis cpislulae

sequentia hausta sint diiudicarc noluimus iorsan 8^a haud absimilibus.


:

Sozomen.. V, ifi, 2 sq. 'YTtoXoBcjv Se tov XpLaTiavi.o^6v ouoTaoiv e)(eiv Ik toO fiiou koI Tfjq noXLTElac; tSv aut6v ^iETL^vTcov, SLevoELTO (scil. 6 'louXLOvbq) TtavTa)(fj Touq 'EXXr|VLKOu(; voouq Tfj TtapooKeuf] kol Trj To^eL Tf^q XpiOTLOvGv ^prjOKeLoqSLOKoo^eiv, fifi^ooLTe kol rtpoeSpLaLc;, Kal
:

TT^v

lo

'EXXr|VLKcov Soy^aTCiv

koI TtapaLveoecov SLSooKdiXoLq Te Kol dtvayvcbaTaLq, ojpSv te pr|Tcov koi rniepcov TeTOY^ievoLq E^^^alq, <|)povTLOTr|pLoLc; te dvSpSv koI yuvoLKCov c|)LXoao<|)eiv lyvcoK^Tcov, Kol KaTOYcoYLoLc; ^evcov koI TtTCO)(Sv, koI Trj aXXr) Ttepl Toug Seopevouc; <|>LXov8pcoTtLoL t6 'EXXr|VLK6v S^y^o oe^vOvoi, IkouoLqv te kol dKouaLcov djiopTrjjidTcov KOTaTr^v TCOV XpLOTLOVCOV TtOpdSoOLV Ik JieTO^eXELaC; OU^^ETpOV Td^OL oco<J)povLO^i6v ou)( f^KiOTO 5e ^t^XSool XeYeTaL to ouv8f)^aTO tSv Ittlokottlkcov YP't*P'^'t^"\'i o^^ e8oc; d(i0L6o56v ToOc; ^evouq brtoL 5f)TtoT Sll^vtoc; koI Ttop' otq dv d<|)LKeovTai TtdvTcoc; KaTdYEo8aL koi ^EpartELac; d^LoOo8oi, otd y^ Y^^^P'-" jiouc; Koi <|)LXaLTdTouc; Slo Tf]v toO ou^66Xou ^opTupLov. Gregor. Nazianz., Orat. I\ ToOto Sf) koI oCToq iii
,
:

i5

20

a5

SLSooKaXeia ^ev LSpuoaoBai KOTd Ttaoav Tt6Xiv ETOL^oq fjv, (if)^jiaTd Te Kol TipoeSpLoq koI u<|>e5pLoq, 'EXXr|viKQV Te SoYtidTQv dvoYvcooELq Kal dvoTTTii^eLc;. <5oai Te fjSoc;
SLavor)8eL<;.

2 Homer

/a.

4]Sozomeni codices V BG =: b Cass. Homer. = fas Cass. codd. V VG = Homer. ^ B Homer. a~r/Oov:at b avopaa ^ aTZEyOavovxai V avSpa 2 aySpao a-^yOrjTai Homer. avepac Tov Cobet;
[1
1
:

6jjii;

Ijti

est

O^jxia eIt^eTv
:

||

xoixtCp||

(jLEv

II

ouo'
oT

||

D.caipv.v

axo7:cfx.7ttv

y.a\

xai

0? x

0" x

axe/^OtovT'

ut

illi

parcatur qui deos habuerit inimicos Gass., quasi


||

accurate exscriptum legisset

OavaToiotv

Homeri textum [Jiaxaosaatv Homer.

ET LEGES
^uB^ii^ouai. <al oaai
tt^c;

84-85

117

ETnKpuv|^Ecog.

eiu^ov te Turtov ev

ttpoteAelcov te Kal TeXELQaeojq, Kal


5

^Epei KalTT^q tSv a^apTavovTcov KaTa ^ETpov eTtLTL^fjaeQc;, baa Tfjq f|^ETEpac; aa(pS>q EaTLV EUTa,tac;- etl Se KaTaycibYLa Txr]E,<xaBa\. Kal ,evSvaq, dyvEUTrjpLa te Kal napBEvcovac; Kai <|)povTLaTf)pLa, Kal Tf)v elq Touc; Seo^evouq <|)LXav9pcoTtLav ttjv te aXXrjv 6Tt6ar| Kal Tf)v ev Totq eTtLOToXniaLOLc; cnjv8T]^aaLV. otc; rniELq i.E, eBvouc; ELq ISvoc; Touq ^prj^ovTac; rtapaTtepTto^Ev.
Gf. ibid.,

"EaTco t6 6EaTpov EuTpETteq (t\ ouk otS* {'i KaXelv tov otKov auTcov KeXeuaouaLV V ol KrjpuKec; BoaTCoaav, 6 Xaoc; cruviTCo, Tf|v TtpoeSptav e^^eTCoaav CLTe ol TtoXLfi Kai )(p6vcp Kai tG tf]q rtoXLTetac; e^eLXey^cvco Ttpoe)(o vTeq etTE ol yEVEL Kal S6^r| TteplBXeTTTO L Kal aocfdcx Trj koctco TtXeKo^evr) Kai nXeLOv i5 E)(ouar) t6 TEpTtv6v Tqc; dXr)8oOc; euaeSElac;* touto ydp ett' auTotq TTOLr)a6^E8a. Tl TTOLf)aouaL Td kE,r]c;; AutoI touc; lautSv nposSpouc; ypaijjdTcoaav dXoupyiq auToug Koa^f)aEL Kal TaLVLa Kal aTEc|)dvcov dvSoc; Kal KdXXoc; (cf. Orat. V 35). II 5. TaOTa pev Sf) TauTT). T'l 5c t6 evTcOSev riapc^CLqauao Tolq uno<|)f)Ta<; SrjXaSf) 9eo<f)6pcov Xoylcov, <ac; av auTol <|)aLr)Te. Kal (ilBXouq dveXl^cLq 9coXoyLKdc; tc Kal r|9LKdq. 118. El Se TaOTa pev (scll. llesiodi Ilomcrique fabulas lulian. 20~ cf. B et 217 C) TioLr^Tcov ctvaL <|>f)aouaL TiXda^aTa Kai Xr|pf)^iaTa, Suo toutolc; Ttpoaj^pcoa5 ^EVcovei<; t6 TepTTv6v Tf)<; TTOLf)aecoq, ^eTpo Kal ^^6cp, Kal otov KaTayXu KaLv 6 vTco V TouTOLq Tfjv
I :

10

S TL Kal

auTo L<; Sc dTToppr)T6Tcpo v etvai Kal fia8uTcpov t6v c vanoKctjxe vo V toutolc; voOv Kal SLadicof| V
,

6aT6v SXtyoLq

tcov

ao<f)coTepcov...

3o

85 [ep.

5J.

Ex

Libauii epistulis (828, 786, etc.) nota est Theodora,

Thalassii praefecti praetorio Orientis uxor vel potius vidua, Thalassii iunioris et Bassiaai notarii mater (cf. Seeck, BLZG,
f).

289 et 307). Commercium luliani cum nobili excultaque emina vix ante advcntum eius Antiochiam (menso lulio a.
cepit.
I
:

362) initium
(p. 118,

[\o

Eam tunc sacerdotio quodam fungi titulus alSeamcoTdTr)) innuit et epistula 86 (p. lao, 3 sq.) confirmat. Mygdonius nuntius (p. 118, 3 et aS) fortasse idem est atque familiaris Musonii: cf. Liban., Epist. 557, 6o3, 6o4, et Seeck, BLZG, p. ^^19.
Trj

: :

ii8

I.

KPISTLLVE
Trj

'louXiavoc;
375 d

OeoScbpa
napa aoC
Slcc

a iSsai ^coTaTr|
UTtS:,a^r|v koI

Ta

TTE^<f>8VTa

fiLBXia TicxvTa

Tcxq ETriaToXdc;

aa^Evoq

toG (iEX.TlaTou MvjySovlou' Kal


ot

^i6yiq aycov
XEyco),

a^^oXrjv foc;

iaaai.v

Beol,

ouk aKKL^^OjaEvoc;
5

TauTa dvTeypaLpa
aEL TOLCcuTa.

Ttpoc; az.

Zu

Se eu TrpdTTOLq koI

YpdcJjOLc;

86 |ep.
Thalassius, Tlicodorac
est, niulti

14^].

filiiis (cf.

p.

17,

33

scj.).

Galli

Cae'O

saris ininiicus fueral. Itacjue,

cum

lulianus

regnum adeptus

(Ammian. Marc, WII,

exstilcrunl Antiochiae donaus eius calumniatore^ 9, lO; Seeck, HLZ(1, p. 290). Indc Theodora ad suspiciones prona ([uesta rsl in se maledicuni luisse Seleucum (p. 119, 2 sq.) cjuoque, Libanii familiarem,

((viem postca Pcrsici itineris


vers, Libanius, p. 107 adn.
p.
27:1 sq.).

comifem imperator habuit


32;
i3')

(Sie")

adn. 79; Seeck,

BLZG,

lulianus

animum
vel
(cf.

eius placat, sod liortatur ne

quem

atlinem Christianum saccrdos cjuac dc muncribus sacerdotii supra. p. ii3, 1- s({., praecipit pontifex maximus; dc Thalassii Cliristianis aHinibus et servis cf. Historiogr. anonym.
in

domo famulum

cieorum manere paliatur

\rian., Philostorg., p. 235 cd. Bidez).

EoScopa

To
TtETO.
t^Slov

(iLBXLOV

OTiEp

driEaTELXac; Slo

MuySovtou SESEy^EBa,
Trjc; EopTrjc; f\\ilv etteji-

Kal TcpoaETL TidvTa baa au^BoXa S^d

"EaTL ^EV o3v ^OL Kal TOUTCOV EKaaTov


eu XaQi To TTETTuaBaL TTEp'
EppcoTai.

f|Su,

TxavTSqSE

2!

Trjq

afjc;

dya9(5Tr]Toq Stl

auv

Beolc;

ool t6
Ktti

a6^a

Kal Td TTEpi Touq Seouc;

ETTL^EXEaTEpov
aoO.

d^a

auvTovQTEpov cmouSd^ETOL Ttapd

[1

6]

V
a/.y.ircJacvo:
Ij

aiyw Cobet oj /.ax;^c<u.avr,v '/.6-n<) 25 ixaaTOv 7,oJ om. Y 23 To |;'.o/.iov


:

[22 sq.J
Cfjd.
!;

XY

4/5 OJX
cf.

p. 96, 2 sq.

p.c

cf.

supra

Liban.
cod.

PHp.
II

1108W.
om.

tx oJij.Zoax...

T7,c

iozif,;,

\\

24 3j_a5o/. 25 f,oj Weil


za:

^E V

03

jj

26

ante

r.iy.

add.

i|

27

ri

p.

119, 4 TO-JvavTiov os om. Y

ET LEGES
riepl Se

85-S6

iig
k^fpa.i^a.q.

Sv Ttpoq Tov
jiou

cf)u\6ao<|)ov

Md,niov

6q

ToO

(|)tXou

ZEXevitcou
rtap'

Bia<p6poiq

e^ovxoq Ttpoq
t\

ae. Tte-

neiao ^riBev auTov

e^ol toloGtov npaTTEiv

XeyeLV,
cu<|)r)^a

e^ Sv av ae ^dXLaTa SLaSdAXoL" TouvavTiov Se rtdvTa


5

Sie^ep)(eTaL rtepl aou. Kai ourtco Aeyco toC8 otl Kal SudKeL-

Tai Ttepi ae KaXuq (eKetvo ^ev ydp auToc; av


ol

el8eir|

Kai

TtdvTa opSvTeq
eTi'

Seoi.).

t6 Se otl TtdvTcov dTte^^eTai tov


cfir)^L.

TOiouTcov
{101.

epou Xlav dXr|9ucov


\ir\

reXotov ouv etvai

(patveTaL

Ta TtpaTT^^eva

Ttap"

auToC aKOTtelv, dXXd


<|)avp6v TeK^f]pLov

lo

Ta KpuTtTOjieva Kal qv ouSev laTl


e^eTd^eLV.
'ETtel Se KaTeSpa^ec;

{iol

auToC TtoXXd Ttdvu Kai


Tipoc;

Txepi auTf^c;

eSqXcoadg TLva, Tnv atTLav aoL Trjq


(^avEpav TTOLoCaa. ToaouTov eycb
i5
cbq,
Tific;
eI'

auT6v dTtE)(8eiaq
ae SLapprjSr^v.
f\

cf^^it^L
r\

"npoq

TLva dvSpcov
vCv

f\

yuvaLKcov

eXeu^epcov

SouXcov dya-

ouTe

aeBovTa Seouq,

ov(t ev eXTiiSi

toC TTEiaeLV
aauTfjq

auTov E)(ouaa, d^apTdveLq. 'Evv6r|aov

yo^p "<^ ^"ni

TtpoTOV

eL Tic;

olketSv tcov

<|)LXou{ievcov uTt6

aoC

Totc; XolSo-

pou^evoLq Kal
30 TtXeov

fiXaa<|)r)pouaL ae

aupnpdTTOL Kal BepaTTEuoL


Kai ou
auTr|
;

eKeivouq, dTToaTp<|)OLTO Se

{i.LaoLr)

kol BSeXuT-

TOLTO Touc;

aouq

cf^iXouc;

r|{iaq,

ap"

toOtov auTiKa dv
TL^coprjaaio
;

dTToXea8aL eSeXolc;,

paXXov Se

kol

Ti

o3v

ol 8eoi

tSv

cfiiXcov

ELalv dTL^oTepoL
\xkv
o'l

AoyLaaL Kal km'

auTcov toOto, SecmoTaq


^^

eKeivouq lUTToXaSoCoa. SouXouc;


<|)a{iev

8e

rniSc;' el

TLq ouv rj^QV.

etvai ^epdTtovTec; Bewv,

OLKeTr|v aTepyoL t6v (5SXuTT6^evov

auTouq Kal aTtoaTpe^or\

^evov auTcov

Tf)v GprjOKELav. Sp'

ou SiKaiov

TteiSeLV

outov

15

sq. cf. p.

l3, 17 sq.

XY
6/7
cod.
;]
[\

[Y desinit 11
/.'1
0'.

;;3tx:e'.vJ

13

701 coiJ.

23

T.y.oiTcpai

irzi-.or^ 12 ^Et.i: Se Papadopoulos Papadopoulos 22 i^i/.f.a cod., corr. \^ eil cod., corr. Papadopoulos

6301
:

om. Y

:i

0.0:

jj

lao
(cal

I.

EPISTULAE
d-noxiE^TTsaSat
;

OQ^eLV,
jiif)

f)

xr\q

oiKlac;

ical

TTLTTpdaKELV,

et Tcp

^dSLOv uTTepopSv oIketou Kxrjaeuc;


^if^

'Eyob S^ ouk Sv
Sf)

5e,aL^qv CrtiTSv
Kal TtdvTaq
<|)r)^i

<^lXouvtcov Beouc; dYaTiSaSaL" 8

Kaiae;

Selv touc; lepaTLKSc; < ^f]v


fj8r|

>

dvTLTtOLOU-

^Evouc; evteOSev

SLavoT)6evTac;, &v|;aa8aL ouvTovcoTepov


OLKiac;

if\q ELq Touc; Beoijc; aYtaTELac;" a.T\6 Trjq

Se eKacrrov

eflXoYov dTTdp)(Ea9aL

Tfjc;

eauToO t6v lEpea Kal

TtpcbTrjv auTf)v

bXr^v Sl' 8Xr)c;dTTo<|)fjvaL

KaGapdv tGv ttjXikoutcov voar)^dToov.

87 [ep.

6*j.

Sacerdoti cuidam liaec scripsissc Ivdianum vix dubium, cum Augustus iamesset, ut exdeorum (v. i5 et i8) mentione apparet. Femininum (v. 18/19) Ttap' auTf) primo editori suasit hanc epistulam Theodorae mi?sam e.sse.

'ESe^d^rjv 8aa ETteaTELXEv


Ttapd Tciv 9eSv
r|^LV

f)

af)

<^p6vr)aLq

aYaSd Kai KaXd


SeuTepcp

^
i5

ETiaYY^ti''T'

^al

Supa' Kal ttoXXi^v


Trj afj

o^ioXoYi^^aac; X'P'-^

Tolq oupavioLq

9eolc;, ev

^eYaXoLLu)(lcx x'P'-^ eaxov, bTL Kal TTpoaXLTtapetv uTTep i^^uv

Touq 8eouc; ev
auTrj

tolc; ^idXLOTa TTpo9u^fj


rj^xtv

Kal

Td <|)ovevTa

TTap'

d^a^d Std Taxecov

KaTajir)vueLv crrtouSd^ELc;.

88 [ep. 63].
Praeses provinciae Cariae, ut videtur, sacerdotem fustibus ejmctplac;. tSv Slcaedi iusserat iudicio (p. 121, 17 sq. 9a)Kcov) et flamen civitatis Mileti (cf. p. Kalcov, et 121, 30
:

[1

8]

X
'i

!>
"'^*-

[14-19]
sq<<

,X

an <C

Ti-.Tz^xT/.z:^ ?

\\

<Jepend
|)

<le

o;avoTiOcVTar,
:

1'infinitlf 0Tv
cf. p. i^li,

gouverne

a({/aiOa'.
!:

i3 et 169, 18 sq.

w Weil supplevimus 4 << tTjv ^^apj/eiOai 7 ir.ip/ iihai scripsimus


:

>

cod.

14

05au.r,v (I

om. rubricator)

cod., qui

nullum titulum praebet

ET LEGES
122, 20 et 121
,

86-88

121

2/1

sq.) de hac immotlestia

apud imperaton

lulianus iudicem increpat liac epistula, cuius nihil nisi minor pars superest. lam non solum pontifex maximus, sed propheta ApoUinis Didvmaei lulianus erat
(p.

litteris questiis erat.

122, 17), at nescimus quando hoc sacerdotium sortitus sit (cf. HaussouIIier, Rev. de philol., XXIII, 1S99. p. i63). Haec

tamen scripsisse videtur paulo ante ep. 893, 1. e. exeunle anno 862 (cf. Asmus, Zeitschr. filr Kirchengesch., XVI, 1896,
p.

222

et 226).

'^o06' StTEp uTtap^^ELTotq^uXoic;.

ouKtt^L^v laxLv vepELv

450 b

dv8pcbTToic;
(|)8aL

'YTxoKeLaSco yap av8pcoTtoq LpcoaTjvr|q dvTEiXfjxpf]

Tux^v ouK a^Loq- ou


dv ETTLyvovTEc;

cf)L5Ea8aL ^k)(^pi

xoaouTou,

tiEXP'-^

a^q Tiovr]p6q

laTL Kai

Tfjc;

XeLToupyiac;

auTfjq eLp,avTEC
i5

< Kal
;

acpEkovTsq > t6 npoTtETSc; tacic

TipoaTE^Ev ovo^ia toO iEpEcoq. uTtEu8uvov dTToSEL^cojiev u6pei


Kal KoXdaeL Kal Cx] ^icx

TaOTa el

^ikv

dyvoEtq. ouSe tcov dXXcov


C

loLKaC; EiSEVaL TL TCOV JIETpLOV. 'EtTEL aOL TTOU ^ETECrTLV e^TTELpiac; bXcoc;
tSLCOTric;;

tSv

SLKaicov. oq

ouk ota^a Ti ^ev LEpeuq. Ti Se

rioO Se aoL ^sTEaTL aco<f)poauvr|c;. elttep ^Kiaco toO-

30

Tov,

cp

Kal 8cbKcov expfiv E,aviaTaa8aL;


tirjTe

To <5e>- ataxLOTov
\/ir\is.

dTTdvTcov Kai aoL ^dXiaTa

TTpoq 6eouc;

-npbq dv9pcb-

TTouq Exov koAqc;, ol ^ev tcov FoXLXaicov tacoq eTtiaKOTTOL Kal

TTpea6uTepoL auyKa^i^ouai aoL. Kal el

\xi\

Srjtioaicoc; Sl' iyik.

XdSpa -^Y^^

'<^'-

^v Tcp otKcp- Slo aE 5e TETUTTTaL 6 Lspeuq

12

sq. cf. p.

187,

-j

sq.

10 tilulus cl initium desiint in cod. Incipit toj&"o-;o iSB^^post duas paginas vacuas 10/11 quGm Ugnodiis consecrato tribuimus reverentiam nonne hominibus quoque concedere decet? cf. infra p. iS^,
;

1".

7 sq.

11 iv9ot.j-ov ft 12 i^'.ov Hertlein a9cAovTS;> P. Thomas; cf. infra p. 187,


I;
;

3 sq.

ol <xhy iitov scripsimus to ixlT/ci'j V/-p cod. o<j-cp Reiske 20 To cod. 8 aijy-.aTov vel touto a^aytarov Hertlein 24 <Ya>Reiske
:

< >

14 xjtov Petau <x*: 19 ="-=3 Hercher


|j
jj
:

jj

Ji

0'./.a)

o'.a

ot

TJTJTrrs'.

oj

cod. et Heyler;

immo

o-.i cr

5; ~i-:t-

-Tat

Hercher

12-2

1.

1-PIST1"L\H
TauTr|v 6 Tiap' u^tv ap^iepEuq ^a
aoi
T[c|)r|VE ^u9cbSr)

ou yap <;;av~>- rjXBev

Itti

Aia

Tf]v

SEqaiv. "AXX'

IrtEiSi'')

Ta nop'
^etocicou-

'0^ir]pcp.

tSv toO AiSu^xaiou SeoTT^Tou ^pr|ajiSv


<|>avLr|

aov, L aoL

TTdXaL ^ev Epycp vouSETrjoac;

KaX6q Touq
5

"EXXrivaq, uaTEpov
Xoyoiq*

8e touc; aco<^povoOvTac;

SLSaaKcov Totq

451

"OaaoL

lc;

dpr)Tf]pac; dTaa8aX'Lr|aL v6olo


drtocfxlbXia,

dSavdTOiv pE^oua'

Kai yepdEaaLV
Xoyia[ioLc;,

dvTia (iouXe\JouaLV dSEiaLBEoiaL

oukeS" bXr|v (iL^TOLO 5LeKTiep6coaLV dTaprt^v,


Jj

lo

baaoL

Tts:p

^aKdpeaaLV eXco6r)aavTo BeoLaLv,


9paTTr)'L5a TL^rjV.

Sv KELVOl GEbaETCTOV eXoV


'O ^ev ouv
8e6c; ou

Touq TUTtTovTac; ou5e touc; u6p'L^ovTa<;,

dXXd

Touc; drtoaTEpoOvTac;

t6v tl^Sv

eTva'L

-^Ccpr^aL^ tolc;
eir).

90Lc; e)(9pouc;' 6 51 TUTtTr^aag


'Eyclc

lepbauXoq dv

i5

TOLVUV, ETTeiSrjTiep el^I KaTd ^ev


Kal toO

Ta TTaTpLa

jieyac;

dp)(LEpuc;, eXa^^ov 51 vOv

Ai5u^a'LOU TTpo<|)r|TeuEiv,
aHXr|vr)c;
pr)

dTtayopEuco

aoL TpeL<;

TTEpL^Souc;
et

tol

tqv

eic;

lepEa ^r|5ev evo^^Xelv


a^ioq. iTTLaTe^LXavTor;

hk

Iv toutco

tco

)(p<5vcp

<|)avE'ir)c;

poL

toO Tfjq

Tt<)Xcoq

dpj^iEpECic;, '

20

sq.

Hiiinor.

\i3

(cf. iiifra p.

loG, 21 sq.) ct g3

s<[.

7j]

12

cf. p.

187, 21 sq.

^av^
:

Pelau

;|

3/4- i~i/.o'j^ov
|j

Petau

an zaTa/.ojaov Cobet, scd

|j

5 tOvS
187, 21
i38,
;

<C!ou]> afirjpovojviac Cobet


II

7 aTaaOaX.oia'. eod., sed


perindc ac
||

cf. p.

11
ij

oaao'. ~iz cod.

flj?

t'!-tp v

si

>

cf. p.

14 sTva; ^CfTjOt^ Spanheina 12 JXov "fyov llerchcr et Cobet <;avTX3v> slvat loi; vel a-o-jaivs; toT; ? P. Tliomas J [":oI;J HerchcT 16 an [li-y.izoi ? 17/18 posl ip/us^j; spatium vacuum iluarum ot post Ttsptoooj; trium litt. in cod., scd tcxtus mulilus esse non vide(ur scriba iuxta linem vcrsuum archetypi (V hic deperditi) utrum lcxlus esset integor an humure delctus diibitavit; cf. adn. ad p. 128 aav3tr,; HercIuT 19 < Tov>> hylx Pieiske an zl; 'ica? 18 Pftau C.KV-.. cod.
3
II il ; '|

[J.i'i~'-

,1

||

ET LEGES
TtapaSEKToc;
^ai. Tac; Ss
Lr]c; r|^tv.

88-8.3

'23

laaOSLq ^etoc tGv Becov (SouXEuao-

ek tcov Seuv dpaq rtdXai ^ev ElcbBeaav ot naical

Xaiol Xeyelv

Ypd<|)Lv.

ou

^i^v

^01^^ cfiaLVETaL KaXoc;


OL

E)(ELV OuSa^OU Ydp


Ktti

aUTO

TtTl0ir]K6TEC;

SeOL C|)aLVOVTaL.

(xXKcaq

U)(6v sTvaL

5LaK6vouq ^t^dq oI^aL'

SSev Kal

auvEuj^o^al aoL rtoXXd XLTiaprjaavTL Touq Beouc dSsiaq tu)(ELv

5v ETTXr|^^Xr)aaq.

89a
o

[cp. Caj.

ante
et

Haec epistula scripta esl cum lulianus Augustus, cui longe Theodorus a communi magistro commendatus erat
20
sq., et

(cf. V.

supra ep. So), in Oriente versabatur (v. 22) erat quanta esset paganorum circa restituendum deorum cultum segnitia (p. 126, sq.). Temere affirmat J. (jciXcken (Kaiser Jiilianiis,^. i53) lulianum nondum in Asiam transissc nequeTheodorum ei de facie notum esse, cum hacc scriberet.

postquam abunde iam expertus

'louXLavoc; [Kataapl EoScbpcp dp)(LEpL.


'E^iOL Ttpoq a TtTtoLr)TaL

452

Ttapd touc; dXXouc;

iSLalTEpov
Ttpoc; ejis

TiLaToXf]q eISoc;,
i(i

otl aoL Kal TtXiov

^ETEaTL

Trjc;

cfiLXiaq

rJTtsp

oIpaL

Totq dXXoLc;'
Kttl

eotl ^dp
SriTtou

ni^tv

o KOLVog

Ka8T]Ypii>v

o^

^LKpd,

^^vr)aaL

vXP^*^ ^^ ^

(ipa^uqj OTL SLaTpLBcov etl TtEpl Tf]v "^EcrnEpav. ETtELSf] as

[1-7JU
I

vol abscissarum)
,|

[17 sq.J

[V^ L]
in \

(in fine et initio vLrsuiim inctTlus cst

numerus lilirrarum
cnd.

vanidarum

2 -'xKx:: -oX).x; llerchcr


tlcrcher
;|

3 fai/cTxi Pclau

.:.....
'

xj-j':

5 Tjaic

ov;jLa'.

'

oGev scripsimus: 7,uai

oQev o-.aat cod.

v. 22 monsSpanheim: OT...a'. V '6..Z0: xal U 22 OTi scripsimus; 0T cod. J npl V'' om. U, /.... le^t Hertlein, sed revera vestieia littcrarum in V magis quadrant cum ^

17

[IvxT-^apJ

Heyler; lulianum iam non esse Caesarem


7.3.\
[!

trat

19

0-: nv.

ij^

EPISTLLAE
aOxto,
(|)lXov

Xlav

6.p.aKE>.v

Tiu86^rjv

Evojiioa"

KatTOL

XtaV E)^ELV K*LVO KoASq EtciBEV E^ol SlO TTEpLTTl^V EuXA-

ou y<xp
f]VTr|a'

EycoyE

ouSe l5ov.
y^pi]

Kal

ojc;

riyELoSaL

(^iKiac;

^ev yvooLv. Yvoboscoq 5e

tieI-

pav. 'AXX' ^v
Kai ToO

TLc;, 6c;

eolkev, ouk EXa)(ioToq Ttap' E^olXoyoc;


>>.

auToc;
<ji^r|V

E(J>a

Alotcep 1^6

Kal t6t oe tolc;

yVCOpipOLq
C

SelV

EYKaTaXEyELV,
dvGpcoTTOLc;

Kal 5e

vOv
ttoiol

ETtLTpETlCO

Tipay^a

e^oI

^ev

<|)lXov.

TiavTa)^oO

XuolteXeototov.

Zu

5e el KaXcoc;, (ScmEp ouv a^Lov eXttl^elv,


TToXXfjv

auTO ^Ta)^ELpioaL0,
TTapE,cov,

^Ev Eu<|)poouvr|v ^oBl EVTaOBa

IXTti^a

5e

dyaSfjv

^EL^ova

Tf]v

ELq t6 ^eXXov.
Lpu)(dc;

Ou
d

ydp

5t]

Kal r)^ELc;

eo^ev tcov ttettelo^evcov Tac;


f^

fJTOL TTpoaTT6XXuo8aL tGv OCOpdTCOV

OUVaTT6XXuo8aL, TtEL86-

i^

^E8a 5e
5f)

tcov ^ev dv8pQTTcov ou5v'l, Totc; 8eolc; 5e ^6vov, oOc;

Kal ^dXLOTa

TaOTa ELKoq EL^EvaL

ji6vouq. el yE

)(pf)

koXelv

lK6q t6 dvayKaLOV q<;tolc; ^ev dv8pcbTT0Lc; dp^6^EL TtEpiTov


TOLOuTcov ELKd^ELv. TTLOTao8aL Se
T'l

auTd Touq

8E0UC; dvdyKri.
;

toOto ouv eotlv

<pr\\jLi

ool vOv ettltpettelv

ap)(ELV

30

sq.

Horaer.

74 sq.

et

200

scj.

13

sq. cf. p. i3fj. 2 sq.

V |VdL]
1/2
/.''

~0'.
i

A''av
;

non tam X quani

lcgerc

mihi visus sum


0'.

seqtjitur

vel

vel cert"'

fnislum lilorae

quam

tachygraphi non
^*

solent

cum

a copulare,

veluti
r.o:

non

fueril iyav ) \
|i

za!
:

>,...

sed A non certum,

/..

U
:

2'i/i'.'

scripsimus

i'/ov

cod.

4/5 "cyom

7;vTr,a

'^Cobet ex

Homero
||

ivoi

..

r;v

V, v^o}
||

..

r-vTr,'^

in

7 i).X' r,v 5 l8ov coJ., corr. Cobet 10 U ..X' ^v V 8 TOJ Cobet: toOto cod. s^a Cobet: 3(paa cod. = Cobet .. (vestigia cum i\ quadrant) V om. ^rpay^a U "pay. V U 12 verbumVsO;, quod rcstituit Cobet, scripsimus post iGv^^^-OTJvf.v 14 r,ii=;c L. ubi, fine versus abscisso, fortasse excidit aliquid ex V U V 7:ot U Petau " V f u.. V 20 ToiTo Hertlein to :
se vidisse
:

afErmat Hercher
jj

[j

||

\[

11

;,

'

'

jl

ET LEGES
TQv
ica8'

89

120

TiEpl ir\v

'Aatav lEpuv andvxQv eTtLGKOTToxjpEva) Toitq


Tt6Xiv

EtcaaTr|v

IspEag

Kal

oTtovE^ovTL

t6

TtpsTiov

EtCaaTCp.

npETCEL Se ETTLELKELa ^EV TTpcOTOV ap)(OVTL,

XpT]-

453

aT^Trjc; te ett' auTrj Kal (^LXavSpcoTTLa Ttpoq


5

Toug d^Loug audv6aLoq

xcov Tuyj^dvELV mc; boTLq yE dSLKSL ^ev dvSpcoTTouc;,

<C8'>e<JTlTTp6g Seouc;, Spacj^q 8ETTp6q ndvTac;,

f^

SLSaKTEoq

^ETa TTapprialaq laTiv

f\

^eto I^BpLSELac; KoXaoTEoq.


auvTd,aL TTEpl tSv IspECov dTidv-

"Oaa
Tcov,
tn

^LEV

ouv

-^pi]

KOLvfj

EVTEXEaTEpov auTLKtt ^dXa auv Tolq aXXoLg EtaEL, ^iKpd

8e tecoc; UTToSEaSaL aoL fiouXo^ai. AlKaLoc; 8e el TtElBEaSaL b ^OL

Ta TOLaOTa* Kal

y<^P

ouSe dTtoa)(ESLd^co Ta TtoXXd tSv


tlc;

TOLOUTcov, u>q taaaLV ol Seoi TtdvTEq. dXXd, EiTtEp


EuXaSrjc; el^l. Kal (pzv^^a Tf|v
ETTOC; ELTTEtv.
[")

SXXoq^
c;

KaLVOTO^iav Iv aTtaaL ^ev,


TtpOC;

lSlCX

Se

Totq

TOUC;

9E0Uq, 0L6^1EV0g

)(^pf^vaL

Touq TtaTplouc;

eE, 6ipy?[q

cj>uXdTTa8aL

vo^ouq,

oOc;

OTL [lev ISoaav ot 8eoi. <f>avEp6v ou ydp dv i^aav oOtco KaXol

Ttapd dv8pcibTTcov

dTtXcoc; yevo^ievo'--

Zu^Bdv

Se

auTouq

d^iE-

Xr)8i]vaL Kai SLa<|)8apf^vaL. ttXoutou Kai Tpu<|)f]q

ETtiKpaTr^-

advTcov,
30

ot^aL

Selv

aTtEp

dcp'

EaTiac; ETTi^Xri8fjvaL

tv

TOLOUTCOV.

sq. cf. p. 128,

26

sq. cA i33,

!i

sq.

,;

*q. cf. p.

i38, 9 sq.

i|

15

sq. cf. p.

128, 19 sq.

1/2 i-avTov/
Toua

a;:ov;i.ov:'.

Hertleln
/,a't

a-avTojv

7:0).

(iv fortasse[^supra
y.aOs/.ajTT-.v

scripto)
-o'Xtv
..Tt

',0...

anoviu.ov"i

V
V**

i-avTojv ...oypiivcu a-avTO)v


ttjv

'.cpian

xat anovc'u.ovTi

7:<>Xtv u...y.at

anovs.

J|

2/3 t6
-piT.

-piT.O'^ ix.a<jT(;j

ita legit

Hert-

lein in

nunc vi<limus t6
1

st. in
||

]|

r.pir.-A

Ss IritetxEta

Vd 5

...
:

txia

V
loa

i/.taU

avo'atoa V<*

avd
||

corr. Hertlein

9 ajv

V U
:

avo;-L03
.uv

U
|]

jl

4 6

a=toj; Spanheim;: i=t...

VU

||

^o'^Cobet:
Vaatjtv

Reiske
^iat

||

tcpo')v

cod.,

V
..

tict

cod.
'].

^Votj

bach

]|

10

J:ct8cj9at
:

U
:

::ctO

at

V
|]

ij

12

U
:

aa-.v

j]

Wytten13 xot-

voTOfJitav

U
11
:

xatvo|.o;a.tav

tptoua

16 av

Spanheim Spanheim

15 Toua -aTotou? V"* ... r.arpi ... V raU 18 za\ otac/6apf,vat V* Hercher et ." at U .ai Sta<p6. at V xa\ otaD9 19 as' laTtaa V*" et X9' i (finis versus charta obducta tectusl V asE.... U
|]

V<*

.v

|]

lof)

I.

EPISTILAE
oXiY<>>pi-Otv

"Opov ouv

TtoXXf]v

^Ev

ouaav

rj^tv "npbc;

lovq

Beouc;. arraaav 5e

euXa6Lav

Tf)v stq toCjc;

KpEiTTovaq driETpucbf^q,

Xr|Xa^vr)v urto

Trjc;

aKaSdtpTou

Kal

^^uSalac;

dEi
jiev

^Ev ouv (iSupdur^v Eycb kot' l^auTov Td ToiaOTa. Touq


d

"v

Eiac; a)(oXri

Tipoa)(ovTaq ouTco SLartupouc; (aq alpEL-

aSaL ^Ev uTtEp auTT^c; SdvaTov. dv)(Ea9aL Se rtSaav IvSEiav


Ktti

Xl^6v. uelcov

Srtcoc;

\i.f\

yEuaaivTo

lJir|SE

Kpscoq tou

^f)

TTopaTouc;

)(pfj^a dTtoSXLBEVTOc;. i^^iSc; Se outco pocSu^icoc;

Ta Ttpoq

Seouq SLaKELjjiEvouq, oaTE ETTLXEXfjaSaL ^Ev t6v TtaTpicov.


dyVOELV 5e XoLTtOV L Kal ETd)(8rj TtCOTtOTE TL TOLoOtOV. 'AXX'
OUTOL ^EV EV ^AEpEL BsoaEBELC; OVTEC;, ETlElTtEp OV TL^SaL.
. .

"

^^

dXX' dXr)8Sc;

ovTa SuvaTcoTaTov Kai dya8coTaTov, oq

etil-

TpOTTEUEL t6v aLa8r)T6v K6apOV. OVTtEp U oTS' OTL Kal fniELc;

11 sq.
B. clr.

cf. Idiaii.

C.

(kilil. (/.(; >^q.

1..6

^.fj.

ai^S

C: 298 B;

SoC.

[\^V

2 anasav N
zyj^^r^t

^*

-xixv A

U
288

-xoxi Spanlicim
iit

|'

/.x'.

"/uoa:'a;
zyj-^r^i
oJv ....

Hcrllcin

....
:

(a; siiprascripto,
Galil.

vid.)Tpjy.. Vza'.

.. a.\a.'z

V ......yjr:...
c.x-j

L
.

cL C.
|

el

D
;

ij

4/5 toj;

;xv
i

"oj;

(AZv

orj.
[JL3V

-ihf (tt; opa-iTtliv ?) iC^j^Jiiia^

V^ tou5

u.ev

ZjZiZtiOLi
oa'>.ov

TOj;

8'j33i52:'a;

Spanlicim

fortassc toj;

[xiv Tr^

'loj-

'j3o-:'a;(malimus O^oiifj^ia;) -/0/.^ Hertlein;'alluditliilianus


^io-jir.i'.:

ad TOj;

vcl

r.zo^^r^lt.^j-o-j;

\[

6 Oavatov
;a.r,Oi

V**

V
[xr^
;j.r,

U
-apa
-v./.toj

aiVfJ.^J^y.'.

oi

...

nhx:
:

o\
;xr,

V
oj

|]

7/8
..

y.pajj;

tou

napa/pTjua

ano^^Xi^SfvTO;
a;:o9).'.o'vToi
|cf.

scripsimus

toj

(.'

oua

to'j ^**!

;iT;o

toj

;xr,

na;a
;xrjT'

a-oO).'.6c'vToa
;j.r;o
'

;i,r,oi

.4cta

/iposf.^W 30
Spaniieim
9
;

et 29)

aoa (unde
ila

apa Hcrcher) toj


ij

a-o6X'.53'vTo;

nisi sanguine extemplo

Herchcr

[.

o:a/.'.;/.c'voj;

Spanheim

expresso 8 [Ta] V, sed ut spalium dua>>

rum

littfrarum anto

hoc vocabulum''paleal

V''

...'.;j.c'vou5

.../.'. ;jlcvO'js

Ti

s-^./.r/.fiaOa:
...
..

Spanheim

f,aOa'.

irzO.z
:

clarum
|

cx vestigiis
Ti

V<1

Xrj-jOa'.

']]

10

-f-j-oTJ

Tt

Spanheim
aX).o>

..noT:

V
;

..

-OTE

U
i

lunoTE

T'-

io

vidit
;

Hcrchcr
;j.o'vov

-otc

ti

V^

11/12
\'<*

ov

Ti;i.(I7'.

...

a).X' aXr,0a)7

V= U

latere posse arbitratur

scripserim
;

Ir.v.r.iy

Oaov

t'.;xojt'. T-iv

co; a).rjOw;

ovTa 5'jvaiwTaTOv
;

Cobct

ir.i-.r.io

Reiske quoque delet, ut e proximis perperam iteratum 13 ovrsp SpanOsov t'.;j:oj3'.v o'j vc/.pov, i)./.' a).r,0oj; ?Hertlcin
a)).
'

\'

heim

...

0...

ov Hertlein

ET LF.GES
aXXovq 6paTTuouv ovo^aaiv,
Touc; v6jiouc;
\xt]

8.)

137

ELKOTa poi SoKouai TioLeLV

TtapaSalvovTsq. ekelvo

<CSe>

^xovov d^Lap-

TavEiv,

OTL

^f]

Kal Touq aXXouc; Seouc;. dpEaKOVTeq toutco


r]\ilv

^idXLaTaTco SeCi. SEparteuouaLv. dXX'


5

otovTaL Totq eSvefiapBapLKfj


Trjc;

aLV drroKEKXrjpSaSaL ^ovolc;


rrpoc;

auTouc;,

dXa^ovELo;

TauTr|VL Tf]v

drtovoLav iTiapSEVTEc;.'^
oJcrnEp tl voarj^aTco
filcp

01 Se ek
tt^v

raXLXalaq SuaaESsIc;

lauTQv...

89b fFragir.enluin epislulae sNS

'.\(>'>

D].

10

i5

Sequentia in media ad Themislium epistula inserla praeseorsum edidit Petau. Locus cpistulao ad Themistium, in quo totum hoc fra<rmenluni invcnimus inKal touc; ev terpolatum, sic cst rermgendus (p. 'i')(') C) TtoXLTELOt ^GvTac; ouK EVEaTLV dvEu TauTr)q dvaTivELv t6 Sf] XEyouEvov TrXfjv el tl^ tov fiaaLXEa [Iragmentum epistulae] Kal aTpaTriY^v XEyoL iXsyoL in XoyoL corr. \ ). KaSdTtEp ot Tdq ISsac; eIte dXr)92>q SscopouvTEc; elte Kal l|;eu56c; ,uvtlhet cod. ^
;
:

Bevtec; etc.

Gf.

JUde/, Bet'.

iiislrnciioii

j)uh[.

Bclij.,

XLH

1901
20

p. 177 sq.

reaedificari

Hoc fragmentum scriptum est ineunte anno o63, cum iam templum Hierosolvmitaimin fulianus frustra iusscrat (cf. p. i35, 20 sq.) etantequam libros contra Galilaeos edidit (cf. Asmus, Zeilschr. fiir hircliengesch., X^I, iSgS,
p.

69

sq., el
1

220

sq.

lulian. infra p. 102, i^ sq. et Conlra

Galilaeos,
20

15

DE

sq.). Sicut praecedentia(scil. ep. 893),

haec

quoque ad Theodorum

scripta esse

verisimillimum

est.

quem-

admodum

plerique coniecerunt viri docti (cf. p. 120 sq. ct iS" sq.). Ergo, nisi lulianus bis ISLaiTEpov ETTLaToXfjq eTSoc; (p. 120, 18 sq.) Theodoro misit, quod cum luliani verbis parum quadraret, hoc fragmentum ad unam eandemque

V
2
ao-jij)

[VdL]
TO'j;

'joiLOjz
af,

;xr;

Spanlieim

Toyc (vel jojs)


af;

...

y.r;

\ Toua

(vel.
:

|.[xou5

\^ aoJc
...
t7j

||

ix:vo

-<
|i

OJ

<[ xx*

>
:

>

;j.o'vov

Reiske

IxsTvo uLOvov vel


|

a;j.apTavov:i;

Gobet

3 accV/ovTi;

to-jtoj

Cobet

aos-jx^ov)

(ut videturl \

aois/.ovTii (ita, vfl apaaxov,

vel aiij/.ETa'.^ a-JTdi V'* k^inv.

tw L
6 01
03

\\

Tov Oiov
..

Gobet

jj

5 a-ox3XAr,pw56a'.
Li
i]

V<*

4 post tw 6w inlerpungit Y Reiske et Hcrcher a-oxsxXr,:


:

a6a'.

V
L

Tzoxtz/.f;
:

Diibner

...i

V
f.

...

!|

yaA'.-

Xaiai

V<'

ya),'. ..

'aa

V
Tr,v

ji

post SauTdiv desinit


aO-c)Tr,Ta

iSg'^.

uno

certe

folio postea amisso,

V;

lajTwv

Asmus

,iS

l.

EPISTLLAE
est,

ppistulam

Asmus,

/.

/.,

alque priora pertinere existiinandum luculenter demonstravit.

sicut

^S

Em5cbaiev aTaKToOvTdq TLvaq, ouTLKa ^aXa KoXd-

^ouaiv

ettI

5e touc; ou rtpoaLdvTac; Totq Beolc;

caTi t6 tSv

Ttovnpcov 5aLp6vcov

TeTaypevov

(|)OXov,

ixp'

ol rtoXXoi

TtapoLcrrpou^evoi

tcov

dSeQv

dvaTti.6ovTai

SavaTav.

aq

dvaTiTr|o6^VOL rtpoq
vpu)^f]v (iLaLcoq.

tov oupav6v, STav


o^l

dTToppf)^coaL Tf)v

Etal Se

<ai Tdc; EpT\\iiac; dvTi

tSv

Tt^XEcav
r|^c-

SicoKouaLV, ovToc; dvSpcbrtou (pvoEi rtoXiTLKoO

^wou Kal

pou.

Sal^oaLv eKSeSo^ievoL Ttovr|potq.

ucf'

qv elq TauTT]v
kXoiouc;

lo

ayovTaL E^eOpov

Tr)v jiiaavSpcoTilav. "H5r| 5e Kal

5ea^d Kai

OL

TtoXXoi

TouTcov

oStco

TtavTa)^68v

auTouq 6
unep ^ev
elc;

KaKoq cjuveXauveL SaL^cov. S 5e5cbKaaiv eK^vTeq EauTO\jq,


C

dTtooTdvTec;

tqv dtSlQV Kal OQTr^pQv Becov

dXX'

TOUTQv
toQto

dTt6)^pr)

ToaauTa ElTtetv oBev <^^'^-

e,e6T)v,

i5

ETtavr]E,Q.
Tfjc;

ALKaLOTTpayLac; ouv

^ev KaTd Touq ttoXltlkouc; v6^ouc;

eOSt^XoV Stl JieXTjaEL TOtc; ETtLTp^nOLq


5'

TQV TIoXeQV

TtpETtOl

dv

Kal u^tv

Elq TtapalvEOLV
touc;

t6

\xr\

TtapaBaivELV LEpouq
(5lov

289

ovTaq tqv Seqv


etvaL
y^p-f]

v6^ouq. 'Enel 5e t6v lepaTLK^v

ao

toO TtoXLTLKoO aejiv6Tepov.

dKTCov

Itti

toOtov

Kal 5L5aKTCov ELpovTaL 5e. Qc;

CLK^q. ol (JeXtlouc;" cyco \ikv


c^tjaci

ydp cC)(0[iaL Kai TtdvTac;. IXttl^q 5c ToOq CTtLciKCLq


Kal

cmou5aLOuq"

CTiLYVcbaovTai y^P

olkciouc;

ovTac; causD

Totq Touc; X^Youq.

'AaKT]Tea Tolvuv Ttpo TtdvTQv


b
cTteTai TToXXd jiev

r|

cpLXavBpQTTia" TauTr) y^P


5if)

Kal dXXa

tqv dYaBQV, c^aipcTov 5g


19

sq. cf. .Aristot.

Poht.

laDSa

3 sq., etc.

i|

sq. cf. p. laa, i5,sq.

^avaTov cod. ()avaiov 6 OxvaTa* Cobet 9 TivOpw7:oj Gobet 12 i^.upov Hertlein i V 3 26 Cjl 18aXr(a. Petau
:

j!

1|

<C aipei^Qai 15

>

Reiske
;

||

<o'>

Cobet

cf.

ET LEGES
Kal ^syLaTov
TOLc;
r|

80

129

Tiapa xooy Becov EuuEVELa. Ka6(XTt?p ycxp cl


cnjvSLaTLSejisvoL Trspl te
cJjlXlk:; ical

EauxSv SEcrncTaLg

cmouSaq Kai epcoTaq dYartSvTaL TuXeoy tGv


oijTco

cuoSouXcdv,

vouLGTEOv (^JGzi
c|)LXav6pci)T[ouq

c|>LXivSpcoTro V

ov To

Gelov

dyaTiav

Toug

t5v dvSpGv. 'H Bk


TT(|)La^is;vcoc;

cfnXavSpcoTiLa TtoXXf^

Kai TtavToLa" Kai t6


iTti

KoXd^SLV Toug dvSpcoTtouq


,

tS

(isXTLOVL

tGv KoXa^o^Evcov
Taq
x^pelaq

<SaTtp

ol

5LSdaKa.\oL
cicjTtsp

Td

TtaLSi-a.

Kai t6

auTSv iTravopSoGv,
tj^lv SsScbKaaLv

OL 60L 10

Taq r|^TEpaq. 'OoSte baa

ek

Trjc;

y!^-

dYaSd. Tpocjjdg TtavTOLaq.

Kal oTtoaa':; ouSs ojiou Traai


Y^t^^o''-- '^octc;

Totc; ^caoLq. 'ETtsl Se lT)(8r|^Ev

te tSv ^cScov
cduo^evolc

f|^aq BpL^lv

Ea:<Ttaaav

Kal Totc; i<

t/;c;

\r\q

Kai Totc; EK SlvSpcov. Kai o^k


a)(5i.i3c;.
i-J

i^jpKxaEV aTtXGc:
Cf)r|.

ouSe kOtod

Ka6dTtp

Mojuarjc;

touc;

^^LTovac; XaBstv

ozp^aTLVcuc;. dXX' opaTE baa eyeveto Tfjq EpYdvnq 'A6r|vaq

Ta Sdpa.

riotov

olvcp

^^prJTa'.

l^coov,

notov
CL

EXalcp.

T:Xf|v

L TLaLV f|^tq Kai TOUTCOV

^ETaSlSo^CV.

Totq dv6po3TtOLg
a'LTcp.
t'l

ou

^ETaSLSovTEq
ev

T'l
tFj

Se tGv 6aXaTT'LGiv

Se

tSv
Xeyo

vpaa'LCDv Totc;
20
Kai.

8aXdTTr| ^^pfJTaL
otq Ttdaiv

Xpuaov
6ol

ouTtco

^aXK6v Kal

a'LSrjpov

ol

^aTtXovTouc;

f)^aq T[o'Lr|aav. ou)(

tva ovelooc; auTcov TtpLcpcouv TtEpLKal ETtLELKEtg

289

voaTouvTac; Touq Ttvr)Tac;, dXXcoc; te oTav


TLVEc; TU)(coaL

Tov TpoTiov.

otc;

naTpcpcc; uv KXqpoq ou Y^Y~

vv. uTto Se ^YaXoL|;u)('Lac;


*-5

fiKLGTa ETtLBu^ouvTEq )(pr|^dTcov

TTEVOVTaL.

TOUTOUC; OpcOVTEq
AiTLOL Se 6ol
[iev

OL

TtoXXol
Tv]
c;

TOUC;

60Uq

OVLS'Ld^0UaLV.
f]

ouk ELal

TouTcov

Ttv'Lac;.

Se l^^COV

>([.

<i.

Dio

(^lirys.

Orai.

\\

*<[.

p.

58 Reiskc

14

sq.

Gcn.

3.21.

2
vel

ajvo'.aOi'|xVO'.

cod. corr. Cobet


.

6 navroia, <<

h oi -oT; aaA:3Ts>
Thomas
|

<; ;v os toT; -pf-ho:: >> Pieiske <oTov> P. Petau /^"cas cod. 26 -.'jJ-.oj; ^vi.^^^ Reiske
:

/,'3-=;

t3o

I.

EPISTULAE
Kal Toic; dvSpcbrroLq uTtEp

tSv KEKTn^Evcov
8eSv ouk b
TOLc;

d'nXr)aTi.a

tSv
tva
;

dXT]8oO<; uT[oXf]vjj<oq aLTia

yi-veTaL Kal TtpoasTt

Beolc;

ovelSouc; dSlKou.

Ti.

y^P

dTcaiToO^Ev
uar|

vpuaov cicmEp Totq 'PoSlolc;

Seoc;

Toiq TtEvrjaLV

'AXXa

Kal toOto ysvoLTO,

Ta^^scoc;

rj^ELc;

uTioBaXo^evoL

Touq OLKETaq Kal npoBEVTEc; TiavTa)(oO Td dyyELa, TidvTac;


dTtEXdaopEV, iva ^6voi Td KOLvd tSv Sec^v dpTidaco^sv 5pa.

Oau^dasLE

S*

dv tl^

elkotcoc;,

el

toOto ^ev d,LoO^Ev

otfTE
\ir]

TTECpuKoc; yi-VEaSaL Kal dXuaLTEXsc; TtdvTr),

Td SuvaTd Se

TtpdTTo^Ev. Tic; ydp ek toO pETaSLSovaL Totq TtEXaq lyEVETO


Tivr]q
;

lo

"Eyo tol
Ttap'

TioXXdKLc; tolc; Seo^evolc; TtpoEjiEvoc;, ekti]-

adunv auTd

auTcov TtoXXaTiXdaLa, KaLTTEp

ojv

cf)auXoq

VpriUaTLaTfjq. Kal OuSETtOTE poL ^iETE^EXr^aE TtpoEjiEvcp. Kal

Td ^Ev vuv ouK dv


yov. L
Touc;

SLTiOL^L"

Kttl

ydp dv

ELr)

TtavTEXSc; dXoi5

ISLOTaq d,LcbaaL^L fiaaLXLKatg TiapaSdXXEaSaL


l8LcbTr|c;.

d yopnyLaLc;" dXX' ot etl ETuyj^avov

auvoLSa l^auTco

toOto dTtoBdvTtoXXdKLc;.
TnSnq, eyo^ievoc;
dvaXlaKovTL
UTt'"

"ATtEacbSri ^ol teXeloc; 6 KXfjpoc; tt^c;

iXXov

liLaloq.

ek fipa)^CDV Sv t)(ov

tolc; Seojievolc; Kal

^ETaSLSovTL.

KoLVCovTiTEOv oSv

tSv

)^pr|^dTcov aTtaaiv dv8p6TTOLc;.


,

dXXd 20

TOlq ^EV
TTvr)aLV

ETTLELKEaLV

EXEuBEpLCOTEpO V

TOlq Se dTT^pOLC; Kal


S'dv, el Kal Ttapdxal Tpo-

baov sTtapKEaaL

Trj )(pEici' c|>aLr)v

So^ov
291
<t)fic;

ELTtELV,

OTL Kal tolc;


Lr|

TToXEULOLq laSfJTOc;

oaLOv

dv

^ETaSLSovaL" t2> ydp dvSpcoTtLvcp Kal ou


ALOTXEp oIjiaL
Tfjc;

t6

TpoTTco

SlSo^ev.

Ktti

Touq v

Sa^oiTi]pLCj3

a5

KaSELpy^Evouc; d,LC0TOv

TOLauTrjc;

ETtL^EXElac;"

ou9ev

cf.

Pind. 01. VII 49 sq. Liban. Epist. 3^8 ^ 11, etc.

6 niOoBsv-ea cod., corr. 5 0::o6aXAo'pLvo'. cod., corr. Gobet 11 <:;^o/.Xa>> r.oX/.ixi^ 10 -paTTwasv cod., corr. Reiske Petau 15 ::a3a6aHorkel 12 ajTa-ap' ajTcTiv cod. an -asauTa auTdiv ? 23 -o).cij.'o:; r.ovr^prAc 18 -T^fini Cobet -.^^'S cod. A(j9ai Petau 26 ojo=v Hertlein Hertlein ; cf. p. i3i, 4 sq.
j

j!

|:

jj

]1

![

Ij

|j

ET LEGES
yap KcoXuasL yap av
eiT],

89

i3i

ttjv

SlKr|v

r|

TOLauTr) (JJLXavBpcoTtLa. XaXertbv


^jlev

tioXXcdv aTtoKEKXELa^iEvcov sTti KplaEL, Kal tcov

6(|)Xr]a6vTcov,

tGv 5e

dBcaciv dTtocf)av9r)ao^EVQv. ^f) 5Ld touc;

dvaLTLOUc; olktov TLva ve^ielv


5

Kal tolc; T[ovr)poLq. dXXd tcov


dvrjXscoc;

Ttovrjpcov

EVEKa kol

Ttspi

Touq ouSev riSLKTjKOTaq

Kai aTtavBpcbTTcoc; SLaKEtaSaL.

'Ekelvo 5e evvoouvtl ^ol TtavTaTtaaLV ocSlkov KaTac^aLvETttL.

Hevlov ovo^d^o^iEV Alo,

Kal YLyvopEBa

tqv Zku9ov

KaKo^EvcbTEpoL. Hcoc; ouv 6 (iouXojjEvoc; Tcp ^EVLcp 9uaaL All


10
(|)0LTS TtpOC;

TOV VEcbv

^ETd TTOTaTtoO

CTUVElSoTOC;,

TtLXa96-

psvoq Tou
Ttpoq ydp Al6c; ElaLV dTtavTEc;
TtTC5)(o'L

,lvo'l

t" SoaLc; 5'

oX^Lyr)

TE

cfiLXr)

nSc; 5e
i5

t6v ETa^ipELOv ^spaTtEuov


)(pr)^dTQv.
eXicx
p.r|5'

A'La,

opSv Touq TtiXaq


^ETaSLSouc;,
dTt'L5co,

i.vBEzlq

baov 5pa)(^f)q
;

OLETaL Tov Ala KaXoc; 9paTtEULV


navTEXcoc; dxvf)c; Yi-vo^iai-,

''OTav elq TaOTa

Tdq ^ev

E-ncivu^ilaq tcov

^eSv

[aua To
SpYCp

K6a^Cj3 Tcp !, dp)(fjc;]


U<|>'

ScmEp elK6vaq

'fpcxTiTa.q opcov,

5e

fj^Sv

OOSeV TOLoOtOV ETtLTr)5u6^EV0V. "0^6- d

ao

yvLOL XeYovTaL Ttap' f)^LV 9eol Kal


ciaTCEp Ttpoq dXXoTp'LOUc;
BpcoTtcp Kttl EKcbv

Zeu^ o^^YVLoq, e^o^ev Se


auYYvf]q, elte [y^p]'
Ktti

Touq auYY^VEic;. ""Av^pciTtoq ydp dv-

Kal ocKCJV TtSq laTL

Ka9dTtEp XsYETttL Ttapd TLVC3V, E^ Ev^c; TE

^Laq ^E^ova-

^Ev
20

TtdvTEc;,

el9'

oTtoaoOv dXXcoq, d9p6c5q ijTtoaTr^advTuv


Tcp

fj^ac; Tcov 9eiv

a^a

K6a^cp t)

e,

dp)(fjc;.

ou)(

Iva Kal

8
p.

sq. cf.

p. I\i2 sq. Reiske


1

Dio Chrys. Orat. 1 Sy-^i 12 sq. Homer.


|i

p;

5G sq. lleiske, et \1I 70-78 cf. supra 5^ sq. et ^307 sq.


:

15, 4 sq.

V
4
cod.
[:

y.x':

Gobel
?Tvo:

iv

cod.

iv

delevcrat

j,

13

~t

7r:oj-/_o{

-i

Homer.
|,

;,

Petau zz 11 toj Petau 14 i-xiy.O'/ cod., corr. Cobet


:
,

18 iiix 15 o;aYaf,(j cod., corr. Petau seclusimus cf. v. 35 22 [7x3] Hertleio


:
']!

-C)

xoiaoj

tw

;;

i.^yf,;

i33

I.

EPISTULAE
Kal
TTO?v?idq.

292

t^tav, a?>.Xa

TtoXXcuq

a^a

01

yd-D

va Kal

[ilav

5uvr]GVT:q, otoL t fjaav

a^a

Kal TtoXXoug Kal noXXdq" Kal


Tr]v ^Lay.
**> l'q

ydp ov TooTtov Tov T va Kal

tov

auTov TpcTtov

Toug

TtoXXouc; te

KaiTdq TtoXXdq

t t6 Sidcf^opov aTto\ir\v

6XEii>avTa Ttav r|9Sv Kal

tSv

vo^cov, ou

dXXd

Kal, oTtEp
TT) V

EaTl

^EL^OV
c|)r)^r|v.

Kai TL^LOTEpOV Kal KUOLQTEpOV,


t\

ziq

TCOV

BeSv
b ySv,

TtapaSsSoTaL S^d t6v

dp)^a'Lcov r)ptv

6oup-

oc;.

Ste Zeuc; EKoapEL tu TtdvTa.


!,

aTayovcov a'L^aToq

lEpou TtEaouaGv

oupavou t6 tcov dvBpcbTTcov [iXaaTrjaELE


auYyEVEtc;

ysvoq' Kal ouTcoq ouv

yLvo^ESa TtdvTEq.

el ^ev

io

E^
Kai

ivoc;

Kal

^Lag,

ek Suolv

dvSpQTtOLV ovtec; ol ttoXXoI


(^a.ai

TtoXXa'L.

:::*

KaSdTtEp ot Geol

Kai

)(pf)

TtLaTEUELV

ETTL(JtapTUp0UVT6DV TCOV EpvC3V. EK

tGv SeSv

TtdvTEC; YtyOVC-

TEq. "Otl Se TtoXXouc;


C
EPY**-

d^a dvBpcbTtouq yEVEaSaL ^apTupsL Td


5l'

pr|6r)aTaL

^ev dXXa)(ou
ELTtEtv.
cdc,

dKpL6E'Laq"
\x.k\i

VTau8a 5e
tiLac;

i5

dpKECJEi ToaouTov

kE,

kvcq

Kal

ouaLv

oute Touq

vcf^ouc;
\)<p'

LK6q

etiI

ToaoCTov TiapaXXd^aL,

cjte

a?.XoDq Tr)v \?\v

tvoq UTTXr)a6fjvaL Ttaaav, ouSe

el d^xa

TtoXXd KaSdTtEp al auEq etlktov auTotg al Y^vatKEq" TiavTa)^ou Se dSpccJc;

vcuadvTCDV 6eqv,

ovTtEp TpoTtov 6

eTc;,

outcj

)o

Se Kal OL ttXelouc; T:pof)X6ov dv6pcoTtOL. Totc; Y^vEdp^^aLc; 8otq


dTtoKXr|pc56VTc;,
c'l

Kal

Tipor)YaYov

auTouc;,
i.E,

dTT6

toO

Sr^ioupYou Tdq

i|>u)(dq

TtapaXa^6dvovT<;

alcovoq.

Kd-

Kttvo 'dLov EvvoELV. oacL Tiapd iA


Ethic.

TQv ^Ttpoa8Ev dvdXc:vTaL

sq. et

21 sq.

r.

C. GcUl. ii5

sq.. e((

24

sq. cf. Aristot.

Eudem.

i'i!^iA 2 5

post -oA/.a; (leesse vidctur r.oiETv vel j.-oatf.sa'.

Reiskc

an

SuvTjO;'vT3?

^"otsrvj^?
;

jl

Tclv

xt

Cobet
an

TOTi cod.

j|

A
|]

laciinaqi

significavimus
?

-oa/.oc;

<^ypr, j-oXaCiTv

'(z-^V/f^'zba.\'^

Reiskc

ojcavoj scripsimus:

jxkv

i^ o>v

-oj cod.
||

i;

\)}.ja-oj

.*

9 10/li [d
j

ovTa:]

Petau

et

Reiske
zl

y.a<)a7:ip

Herllein

18
.*

<CtoT5> <Twv>>

ivOcdJroi;
Oicov

|[

Hertlcin

,;

12 lactmam significavimus ^Cstoi^, <^-i/.,x^^ Herllein 19 ajToTa cod. an 20 aOcAo; vcUjavTwv cf. p. loi, 2i sq. 24 5'a;.ov Toup oi;:cv cod.
;
:
|

^j

ET LEGES
Xoyoi.

89

i33
[t6]
Kcxi

nzpl

ToO

(|)uaEi

koivcovlkov

slva.i

i^Sov

tov

dv9pcoTtov. 'H^xsiq ouv. ol TocCTa strtovTsc;

S.OTa^ctvTsq,

doLVQvrjTcoc; Ttpoq Touq TtXr)aiov S^o^isv

Ek

'

5f]

TCOV TOLOUTCJV fj8Sv

TE

KOLl

ETILTriSEU^dTCOV EKaCTTOq
Bsoijq. >(pr)CJT6Tr]-

fuov
Toq

6ppa:.^vog. uXao'i.aq

Tqq ziq Touq

293

Tfjq Eiq dvBpaTtouq.

dyvEiaq Tfjq

TTEpi t6

aSua. la

Tfjq

EuasBELaq Epya
SecjV

TtXripouTco. TtELpco|aEvoq 5e.. dl tl TtEpl

t3v

E^aEBsq SLavoElaBaL. Kal ^ETd TLVcq dTtoBXETic^v Elg


:cal

Ta LEpd Tov SeSv


if'

Td dydX^aTa

TLjifjq

Kal caLOTrjToq,

asSojiEvoq

(ScTTtEp

av ELTtapovTaqsopaTObqSEOuq. "AydX^aTa
ical

ydp Kal 3cououq


aTtXcoq

Ttup6q daSsaTou cjjuXaKrjv Kal TtdvTa


OL

Td TOLauTa au^iSoXa
ou)(

TtaTEpsq eSevto Trjq Ttapoualaq b


Sl'

Tcov Becov.

tva SKELva Ssooq vo^Lao^Ev. dXX' tva


8EpaTtuaci[jEv. 'ETiELSf] ydp fmaq,

ojtSv Touq 8Eouq


i5

ovTaq

Iv a6paTL. ao^aTLcdq eSel TtOLEta8aL Tolq ^EoIq Kai

Tdq
^eSv
C

XaTpELaq.
f]\jL.lv

daojiaTOL

Ss

EiaLV auTot.

TtpwTa uev

5LE,av

dydX|iaTa
TtEpl

to SiUTEpov dTt6 tou TtpcoTou tSv

yEVOq

TtdvTa TOV

0Upav6v

KUIcXcO

TtEpLCpEpO^EVOV.

AuvauEvrjq Se ouSe
20

TouTOLq dTtcSLSoaSaL Trjq 8EpaTtiaq

acj^aTLKcoq
,EupE8r)

(dTtpoaSEfj

ydp laTL

c^uaEL^.
o

TpLTOv

etil

yf)q

yEvoq dyaXjJidTcov. Elq


EauTotq
Eu^EVEtq

Tdq
Ssouq

8EpaTtELaq ekteKaTaaTi^iao^EV.

XoOvTEq.
"iTlcrnEp

Touq

ydp

ol tcov fiaaLXECsv

SEpaTUEUovTEq EiKovaq, ouSev


Euvc.av ELq lauTouq. ouTcoq
Seojievcov ouSev
acblaL

Seop.vcov. ojicoq

EOEXKOvTaL

Triv

23

Kai OL

Becov ^EoaTtEuovTEq

Ta dydX^aTa.

t5v

8EC0V,

o^oq

TtEiSouaLV

auTouq ETtauuvELV

Kal

Y[i:i Cobet cf. lulian. 20i G 2 -x-tz vel forte Tajti Reiske ^ (ubi in fine versu, quot litterae 7 0= .. perierint, incertum): oiov L 5; ojv Petau 03 Spanlieim ts Reiske; an osdvTw: ? cj/.a/.T; cod., corr. Spanheim 11 ^iovjo^ 15 acj;i.aT'./.w; Petau 20 aTtcojosa Hertlein -oltov: imo vero c;jt:30v. nondum enim .ccundum genus simulacrorum fuit nominatum, sedsolummodoprimum Reiske ethiov Hertlein 21 iJruiEOr^
1

[to]

<C

aJTO'. >.''

]j

|j

j'

Hcrllein

!'

23

ct

25 ojo:v Hertlein

'

26

c'j.oj:

Petau

on"-^ cod.

i34

T.

EPISTl LAE
&>q dXr|9coq

K^Sea6aL.
f|

1^eI\[1(x

yap laxiv -CTfjq^-

6ai6Tr|Toc

Ttepl Toi

SuvaTa TipoSu^ia, Kal


lKeLvr|v

6 TauTr|v 6

nXr)pQv Ev!5r]Xov

Stl

u\.C6\)coq

dT[oSi.5coauv,

5e

tSv

SuvaTov

oXiYopSv. etTa TTpooTTOLou^evoc; tSv dSuvdcTov opeYEaBai,


Sf^X6q eoTLV ouk EKEtva pETaSicoKcov,

dXXd TaOTa Tiapopcov.

294

OuSe ydp.
o3v

EL ^r)5ev6c; 5

8e6q SELTai, Sid toOto ouSev auTG


Tfjc;

TtpoaoiaTEOv.
;

OuSe ydp

Sid Xiycov

EUc{)r|^Lac; SELTaL.
;

Tl

eCXoYov

auT5v dTtoaTepf^aaL Kal TauTr|q


elc;

OuSajjiGc;.

OuK dpa
TL^fjc;, ?\q

ou6e Tfjq S^d Tcov epYcov

auT6v y^-Y^o^^^^^^
10

vo[io8eTr|aav ouk evLauTol Tpetc; ouSe TpLa^^lXLOL,


Tfjc; "^P^q

Trfiq
jjQ

Se 6 TtpoXaScov atcbv Iv TtSaL tolc;


etc;

sQvsaiv.
^ir)TOL vo^il-

'ActoopSvTEc; ouv

Td

tcov Secov
iir|TE

aYdX^aTa,
lir^Se

Cco^Ev auTd XL8ouq


Seouc;

ETvaL

,uXa,

jievTOL touc;

auTouc; ETvaL TaOTa. Kal ydp


X'l8ov

o6Se Tdc; fiaaLXiKdc;


jii^v

eiK^vaq ,uXa Kal

Kal )(aAK6v XeYO^iev. ou

oOSe

i5

auTouq Touq BaaLXeac;, dXXd eiK^vac;


(j

fiaauXecov. "OoTic; ouv


fiaoiXECoc;

eoTi <|)LXo6aoLXeuc;,

r)Secoc; opfi t^jv

toO

elKova. Kal

boTLq loTL

(^LXoTtaic;, f)Secoc; opfi Tf]v

toG

TTaLS6<;, Kal

SoTiq

<|)lAoTTdTCOp,
f)Seojc;

T^V ToO TTaTp6q" OUKoOv KOl

OOTLC; <|)LX68EOg,

Eiq

Td

tcov

6euv dydX^JLaTa Kal


Kal <|)pLTTCJV
l,

Tac; ELK^vac; aTTO-

ao

BXettel. oeB^^evoc;
Eic;

a^a

dcpavoOc;

SpSvTaq
TiavTEXoq

ouTov Touc;

8eouc;.

Et

tlc;

ouv oletol Selv auTd ^r)Se


KXT^8f^vai,

c()8eLpeo8aL S^d t6

8e6v &TTa^ eIk^vuc;

[L]

'i)

<

trjc

>

supplevimus
Reiskc
i|

||

fortasse
k'6v7tv

oti

< xa\ >


:

;jL'.!ro'voj;

a-ooojac'.

11 post

add. cod.
afj

aXX'
81

ou/.

s/p^v,

Traaav

oa'.u.o'v<DV
xa't

7:Xt)6uv

avaaxriXol-jaa t^

"ly/Tj,

loya xaia ai
oJ ^.^^a xal
T<J5v

avEtoEOua

aa/T,|a.aTiaTO'ja a<j)ijLaT07:XaaTHTa6ai*

n<iJa
;

AtOoua
auKJijv

vo[At'a(u[jLv

a /stoea av6soi7:ojv

p.o'p90jaav
T<J5v

oi

xi

At'0'ov
ai

afOV'aT5c,

ojtcdc ott navToa sx


()aT

ptvwv i^xeaOai ojaTCSo

~af>k T'ov aXtTr,pt(i*v 5atu.dvojv,


-TT^jiaTa; ea.s

Osoua fjYEtaOai Ta auT<3Jv T)(^vouc-

indignantis cuiusdam Christiani lectoris vituperationcs


in

csse e
firJTt:

margine
fir,o oiiv

Hertlein

textum translatas primus afErmavit Horkel 15 xai XtOov xat /aXxov U xl Xi


|]
:

||

13

1|

16/17 oaTta

Irrt iJaatAEua
{|

L':?....

ouv....
|

fiaatXeua

V;

cptXoSa-

c.Xeuc regtituit

Petau

19

Tf,v,

a supra

f,v

scriplo, cod.

ET LEGES
a<|)pcov

utt'

89
5f)TTOu6Ev

i35

Etval

^oi. cpa.i\JZTOii'

XP^'-'

Y^^P

auxa

urjSE:

VTTO dvSpoTTcov yEVEaSai.

To

Se

dvSpoq

ao<J)oO xi

dya-

60O Y^vo^svov utto dv8pQTTou TtovT^poO Kal dpa6oOc; c^Sapfj- 295


vttL

SuvaxaL' xd Se utto tSv 8eSv


Trjq

^Svxa dydX^axa Kaxaoualac;,


ot

OKEuaaSevTa
oupavov

dcbavoOq

auTwv

TTpl

tov

kukXcjJ cfispo^EVOL BeoL.

^EVEL Tov dsl vpovov dtSLa.

MrjSEiq ouv drtLaTELTco SEotq. opov Kal dKoucov oc; svuBpLadv


TLVE<; ELc; Ttt

dydX^aTa Kal

touc; vaouq. '^Ap' ouk dvSpcbTtouc;

Xpr^aTouq dnEKTELvav ttoXXol. KaSdrrEp ZcoKpdTr| Kal Atoiva b


!0
Kocl

Tov ^Eyav 'E^tteSotl^ov

'^Ov eu oIS' oti pSXXov e^e-

Xr^aE Totq Seolc;. 'AXX' cpaTe otl Kal toutcov <pBa.pibv elSo-

Teq t6 aSjia auvexcbpr|aav et^aL


Slkt]v 5e dTTr)Tr|aav

tt]

(pxjoEL

Kai uTtoycopfiaai,
o
Si^

uaTepov rtapd

tSv

KTELvdvTcov
lepo<TuXcov.

auveSr) <|>avep6c;
i5

e<|)'

ri[i6v eTti rtdvTcov


tir]5e

tSv

MT]5ei<; oSv drtaTdTco X6^oiq

TapaTTeTco Tiepl

Trjc;

TtpovoLaq

r|^oic;'

ol

ydp

r)^Xv ovELSl^ovTec;

tA TOLaCTa.
<f>r)aouaL

tcov

NcuSaLcov ol

Ttpo<|)fJTaL.

TL Ttepl ToO

vecb

tcO Ttap'
vOv
;

auTotq TpLTOv dvaTpartevToc;, eyeLpo^evou


'Eyco 8e eiTtov ouk SveLSl^cov eKeivoLq.
oc;

Se

oCSe

YE^roaouTOLc; SaTezic;

20 pov xp^ivoLc; dvaaTr)aaa8aL 5Levof)6T)v


KXr)6evToc;
ett'

auTSv

TL^f)v toO

auTo 8eoO' vuvl 5e


tcov
dv8pcoTt'LVcov

E)(pr)od^r)v

ouTcp. Sst^aL

(iouX6^Evoc; bTL
SuvttTaL. Kai ol

ouSev

a<|)8apTov

EtvaL d

Td TocaOTa

'^p6L<^ov'ze.q

IXf^pouv Ttpo<|)fJTat,

YpacSLOic; Lpuxpotq S^LXoOvTeq.


!.")

OuBev

Se, ot^iaL, kcoXucl

tSv

^iEV

8e6v etvaL jieYav,


TU)(etv

ou

(if)v

aTtou5a'icov Ttpo<|)T]Tcbv

ouSe
ou

I^T]yt)tSv

atTiov Se

8ti Tf)v

eauTcov

L|;u)(f]v

Tiapeoxov

dTtoKa8apaL Totg eYKUicXLOLq

^ioBf^jxooLV,

ouTe
if]v

dvot^oi

^e^UK^TO Xtov to S^^aTo, ouS^ dvoKo6apoL

V
10 Empedotimum cum Hermolimo confusum esse sive a scriba <Iuodam sivc ab ipso Iulian<i putat E. Rohde Pajehe II* qd ia adn. 21 i-' x^M eod. an 'TiicTou? cf. p. 198, 8 24 ^iaotoi; Hertlein Ojoiv Hertlein 27 a7:o7.ef;f,ai Hertlein oi;-:; oJoe Hertlein 28avaxa0^pai Hertlein
!|
:

j|

\\

[{

i30

I.

EPISTULAE
otov cjjGq
I^eycx Sl' 6p'L)(^Xr)c;

233

ETTLKEL^evrjv auToIq d)(Xuv, dXX'


ol avSpcoTTOL

fiXeTTOvTEq ou

icaSapwc; ovhk EiXiKpLvCx;, auTo


cf)Qc;

Se Ikelvo

vevo^lkotec; ou)(l

KaBapov,

dXXd

TtCp, Kal
C(

tSv

TTEpl

aUTO TtdvTCOV OVTEC; dGeaTOL. (^OSOL [lEYdXa'


cpX6,.

(^pLT.">

TETE, <|)o6La8, TtOp,

BdvaToq. ^d)(aLpa, po^cf>a'La,


'^'I^

TToXXolq ovo^aaL jiLav e,tiy^1^^^'-

(iXaTtTLKf]v

toj ttu-

pog
h

SuvaiJLLv. 'AXX' uTtEp

^Ev TouTcov
rtap' rniLV

IS^LOt

^eXtlov TTapaaTf)TTOLr)-

aoLi rriacp

<|)auX6TpoL

tqv

outol "^zYovoLai

Tov

OL

tSv

uTTEp Tou SeoO Xoycov SiSdaKaXoL.

ripoarjKEL Se ou
VELV,

Td

tcov

BeSv ^ovov aYdX^iaTa rtpoaKuto^ljc;

im

dXXd Kal Toug vacuc; Kal Td TE^Evr) Kal


Kttl

fico^ouc;.

EvfXoYov 5e
irtrjpETac;

Touq LEpsaq tl^Sv


SLaKovoOvTaq
Trj

<aq

XELToupYoug SeSv Kai


Seouc;.

Kal

^^Ji^v

Td Ttpoq Touq
tcov

auvTTLa)(uovTaq
C

ek Secov

Eiq

il^idq

dY0c9cov ScaEL'
l5

Ttpo9uOUaL Ydp TtdvTCOV Kal UTTEpEU)(OVTaL. AlKaLOV OUV aTTOSlSovcxl TtSaLv

auTotq ouk sXaTTov.


Tac; TL^dq.

ct ^r)
tlc;

Kai ttXeov

i]

Tolq
ett-

ttoXltlkolc; dp)(ouaL
larjq

Et Se

o^ETaL toOto

)(p^vaL

vejielv

auTolc; Kal Totg TtoXLTLKotc; dp)(ouaLV,

etteI KdKELVOL TpoTtov

TLvd Toig SeoXc; LEpaTEUouaL, cf>uXaKq


'^^'^

ovTsc; Tcov vo^cov.

dXXd Td y^
JIEV

Euvoiac; rtapd TtoXu


KOLlTXZp TToXe^ILOV

)(pf)

ut

VEniSLV TOUTOLC;.

Ol

^dp 'A)(aLol
aiSELaSaL

OVTa
Se

Tov LEpsa
ojSe Toug

TtpoaETaTTov
cj)'lXouc;

tco

fiaaLXEL"

r)pL<;

atSou^ESa touc;

U)(0[ievouc;

uTTEp fj^Sv

Kal SuovTaq
'A?v.a'

ETTELTTEp 6

XoYoq

Lc; TT) V

TtdXaL TTo8oupvr)v dp)(f]V


EC{),fjc;

35

IXfjXuBEV, d,LOV ot^at JiOL SleXSelV

OTTOLOC;

TLq QV 6

cf.

C. Galil. i55 D. Deuieron.

1,

i'i.

clc.

21

sq. cf.

IL.mor.

.\

aS

2
o-JTio

&

avOsoj-o;

an

o'.

i/rjr-rj: ?
:

cod.

|!

-jT.kp
;x7-,

zoj cod.

a Cobot 4 8 an -c^zoii^ i-z^^-i-o-j ?


j^

|j.s'

|j

OjTO'.

Petau
[Jir,

j|

16

'.

-/.a-.

Ilertlein:

il

/.%.

cod.

|;

Petau

i:-t!x<.

aot cod. ^ivai

j.o;

17/18 -' Va/;; llertlein <oo-/.c;> Cobet

26

olv.a:

yy.

ET LEGES
IsipziJc;
y^pr^

89

187

auToc; ts

oi-rcalcjc;

TL^rjSricriiTaL *<^
.

to vap fj^iTspov ou av lEOEvq Tiq ovo- 297

aKOTizlv ovBk zE,Exa.C,s.iv

dXXa

lcoc;

^a^^TjTa!..

TipSv a^JTov

y^pf\

Kal.

SEpartsuELV. sl elh nDvrj-

poq, dcbaLpESsvTa Tf]y


5

lEpcocjiJvrjv.

uq dva^iov

driOtljavSsvTa

T[o:.opav lcoq

5ik

rrpoSuEL Kal KaTdp)(TaL

KOil TTaplcrTaTa'.

Tolq Szolq.

a)q

to TL^LcoTaTov tcov Seov

KTq^a TipoaQXzSid t6
l^^ouat

TiTioc; saTLV f]\xlv

psTd
!,

alSouc; Kal EuXaSElaq. ''Atotcov ^ap

zl Touc;

\xkv

XlSouq.

Sv

ol

[ico^ol

TtTtoLr|VTaL,

Ka9LEpSa8aL Totq 6otq dYartrjao^Ev.


K>

otl ^opcpT]v

Kal avfj^a npinov Etg

f\v

zloi

KaTEaKEuaa^iEvoL XELTOup- b
olrjao^zSa

YLav. avSpa Se KaScoaLCOjiEvov Totq BEolq ouk

yofjvaL TL^Sv. ^lacoq uTioXf)i|;ETa'L TLq"

dXXd dSLKOUVTa Kal


ocjIcjv
, ;

C,a^apTdyovTa
Sq
i5
cJ)r]^L

T:cA?.d

tGv

rtpoc;

Touq Beouc;

'EY<ij

^^pfjvaL

Tov

\xkv

toloutov
ecoc;

zE^EAk^fyjEiv

Iva

y.f]

not^^

vripbq

ov EvoyXr]

tcOc;
yiip

8Eouq,

Se ,Xyx^

'^'^.

dTL^d^ELV. OuSt

EuXovov. inLXaSo^Evouc; TauTrjq Tnq

dc|)op^f]q. ou TOUTCov ^ovov, d?iXd Kal tcov EnLTrjOELCJV

tl^S- C

a9aL [Kalj

Trjv tl^tjv npoaacf)aLpta8aL.

''EaTO tolvuv. oonEp

dpyov, oOto 8e Kal


20
(bsiuiq

LEpEuc; nSc; alSEaL^oc;. EnELSf] Kal

dno-

laTL 9oO tou ALSuua'LOU TOLauTiy

"OaaoL q

dpr]Tf}pac; dTaa9aX'Lr|aL voolo

dSavaTov pE^oua'
2 >q.
cf.

dnoc|)6XLa. Kal YEpdEaaiv

[).

12

1,

13 sq.

'

21

p.

138, 4

cf. p.

122, 7-12.

1 aut T
6"io);

delendutn
z\t~'Jt

-'.ji.r^Tr,,

est, aut dcest alicjuid, e. g. '.s-.j; toj; -i 90j; TS o.xaiw: j-' ivOpf-) wv f.tir.OT^TETa'. )) Reiske ;

ipost aJTo; T
?.

0'.-/.a:o)c

T.-irOr^^iTx-)

(c

desiderantur cornplura
a

...

nam
;

JTo; T= arguit alteram senlentiae

parlem

luliano fuisse additam

nisi forte liberiore orationis


(t

compositione lulianus usus est Gobet


:

baec fere videntur excidisse

y.x:

toJ: OsoJ: TioL^aOai -oirjas; Hert-

lein,

qui lacunam significavit


,

4 a-ooavEvTa Petau
:

jj

Cobet
cOa'.

11
j|

xaOoj7'.'o;jLr/ov

Cobet

/.aOojiojusvov cod.
'

j|

9 aya7:oJy.v 15 o'<;av>^rpoaaoawcT-

Hertlein
j

immo i^cASY^T.

Hertlein

18

[y.ai]

Cobet

j|

in illo

-36; est notio una. una

cum

indignis etiam

dignos

fraudare suis bonoribus Reiske

i38

I.

p:pistulae
XoYi-a^xotq,

dvTia fiouXsuouaiv dSLai9eoi.0i

ouicEiS' oXt^v 3i-6tolo 5i.EKTtp6coaLV

dTapTt6v,

oaaoL TTEp ^aKdpsaaLV IXcoBrjaavTO BsoLaLV,

UV KELVOL SEOaeTTTOV eXoV


298

9paTir|L5a TL^fjV,

Kai TtdXLV ev dXXoiq


ridvTr]
Kttl (f)r|aLV i&Ttep

6 Geoc;

(|)r|aL"

^Ev 9pdTTovTaq

ijiouc; oXofjc;

KaKOTrjToq.

toutcov 8LKr|v lTtL9r)aeLv auTotq.


Sl'

HoXXqv Se
elpf]aeTa'L
^f]

Lpr]^vojv
oTTcoc;
)(pf]

TOLOuTov TTapd ToO 9o0,


TL^fiv

Sv eveaTL ^a96vTaq

Kal

9epaTTueLV touc; lepeag,


dTto^pr)

LiOL

Sid TtXeLOvcov Ev dXXoic;'

Se vuv otl

a)(e-

ic

SLd^co ^r]Sev eTTLSL,aL. Tf]v Te Ik toO

9eoO Ttp6ppr)aLv Kal


E^l

t6 eTTLTaY^a Tciv auToG X^ycov LKavov f)You^evoc;.


ouv

tlq
tcov

<;ouK>

d^LdTTLaTov

uTte'LXr)<f)ev

e^e SiSdaKaXov

TOLOUTcov,
tepEac; tcov

aiSea9eLc; tov

9e6v. eKeivcp TTeL9ea9cj, Kai touc;

9ov

TLjidTco SLa<|)Ep6vTcoc;.

lO

'Ottolov 5e auTov Etvai XP'1- TtELpdaopaL vOv elttelv. ou^

EvEKa aoO (toOto ^ev ^dp


ToO Ka^TjYEH'^^^*^C
Tcov.

eI ^f]

t6 vOv

f)TtLCTTd^r)v.

a^a ^ev
baa y^

d^a

Se

tcjv

^EY^LaTcov

9e6v [jiapTupouvKaXoc;,

Stl Tf]v XELToupYLav TauTr)v SLa9f)ar)

ELq TtpoaLpEaLV f^KEL Tf]v aT]v, ouS' av eT6X^T]ad aoL ^ETa-

2C

SoOvaL ToaouTou TtpdYtiaTot;), dXX' hTtaq exn^ evTeOBEv SiSdaKELV Touc; dXXouq. ouk ev TaXc; Tt^XEaL ji6vov, dXXd Kal Iv Totq
dYpoLc;. EuXoYcoTEpov Kal Itt' l,oua'Lac;, 6c;

ouk oIIko^ev auTd


^t^^
crujiv|;r]<|>ov

voetq

Kol TtpdTTELc;

ji6voc;.

ex^'-'^

5^

<^'*-

aEauTcp, SoKoOvTd y^ etvaL Sid touc; 9ouq dpxLEpla ^^1^1CTTOV.

2I

d^LOv ^EV ouSa^Qq TtpdYJiaToc; ToaouTou. 3ouX6^evov


Asmiis ZeiUchr.
fiir hircliengesch.

sq. cf.

i8q5

p. 331.

V
3 sq.
cf.

loxtus esse videtur

supra adn. ad p. 123, 11 sq. j 6 nsv-r, rod.: mendosus an -< ijzx: >> r.vttri ? 8 an u.a6ilv ? 13 <C o.>/.>
:

{[

|J

supplevimus ;yjt; Rciske

2i ivTZjOav Ilerllcin fYyjOjv cod. ^yOsv Horkel 24 i/z:/ cod. 26 po^t ojoaaojr videtur &yTs dee^se. ob iii.squens ^ovaoijlhvov 0' ;iva: nam alias non defiderem Reiske rcaYa^To: a.n TayuaTo; ?
jj
:
\'.

:j

*<

ET LEGES
5e stvaL

89

iSg

<aL TrpoaU)(c^Evov dcl xolq 6o"q.

EC vap

LaSi.,

[le^aXoic ri^LV ol BecL

^Exd

Tr.v T:XUTf]v iXrrLoac; inoLY^z)^ttcxvtcoc;"

XovTai. riELaTeov 5e auTctc;

dd-u5LV ydp ELcbGaatv


&ici)

ou)( UTtEp EKELVcov ^ovov. oXXot Kal


"1

tSv ev tS

t2)5e.

01
299

5 SlA TTEpLoualav Suvd^Ecoq ctol te


&icp

ovTEg^ical

,Tf[C;

Iv tco

TOUTco TTEpiYEVEaBai Tapax^f^q Kal


d}vX6K0Tcv

t6 aTaKTCv auTou
Iv
ekeIvco ^SXXov,

Koi t6

ETravop6cuv

ap' ouk

OTtou 5Lir)pr|TaL

Ta ^o)^6^va.

)^copLaBELor)q ^ev Trjq

dSavd-

Tou

L|u)(f]q.

yflq ol yEvo^Evou toO

vEKpoC oco^otcc;, IkovoI

TTapao^Etv EaovTOL ToOS' oooTTEp IrtT^yYEiXavTO Totq dvBpcbTTOLq


;

E156tec; ouv

ctl ^EYotAaq ex^'-^ ISoaov ol Ssol Totq


Iv TTSai.^Tf^c;
T-Xr]6r)

IspEOaL

Tdq d^OLSdq. Iyy^ouc; outouc;

d^iaq b

tSv BeSv KOToaKEudacouEv. ov TTp6q Td


Sely^o tov eoutcov lK{|>povTac; 3iov.
"1

xpr) \t\L\j

'ApKTEov 51

r|^LV

Tfjq TTp6q touc;

6ouq E0c6Eiag. Outcd

ydp

r|^Sc; TTpETTEi Toic;

8E0Lq XEUToupYetv,

6q

TTapEaTr|K6cLV

auToig Kal opSai

^iev r|^aq, ovy^

opco^EVoic;

5e

u<|>'

i^jiSv,

KOL t6 TTdar|<; auYTlc;


jiEvciv fj^LV
)

o^^o KpEiTTcv

a-XP^ "^^^ dTTOKpuTTTc6 X^ycc;

XcYLajiSv SLOTETaKOCLV. "Otl 5e ouk I^cq

ouT6q lcTLV. dXXd toO 6eoO, Std ttcXXov


X6ycov. e^ol 51 SfJTo
dTT6)(pT)

^ev

elpri^Evoc;

Koi' Evo TTapa6e^evcp

5uo

5l'

Ev6c; TTapaoTf^aai. ttSc;


ETtl TOLc;

^ev

opSoLV

oi 6ecI TcdvTa, Tt><;

5e

EuoeBEOiv EucfpaivovTai.

HdvTr) ^olBelt] TETaTai TovuoioKc/noc; dKTtq*


j

Kai TE Slo CTepEcov X<^P^^ 8o6v

o^^a TTETpdov.

Kai 5id KUoveT]c; dX6c; epxETOL, ou6e e XfjSeL


TiXr^Buq dcrTep6cooa TtaXivSivr^Toq toCoa

q. (f. p.

124, iSscj.

19

sq. cf.

Buresch A7aros p. io6et ii3,

tc.

[U]
T7,5 l/
L'
:

5 xal
liXKizOa:

V
:

li

eripere

proponit Reiske
Tf,aos cod.
\[

6 -ipvv-''"^*7
'j
j

Gobel

-rivcoOa: cod.

s^ravGpfiovv
:

U:
:

...opOoyv

II

9 T^S

^^

Reieke
.oZac

20

3-.p7j^3voc

k ;:pr;Tai

=j'fjLftc.:r

i-ioal^a.
'

Reiske

27
:

-Ar,6j; =7t:cc:3Cs

Pefau

aut rr/T^oca

GT;co3C'a cod.

Petau

io^oa cod.

i^T)

I.

EPISTLLVE
aocjjfjc;

cjpavov
0Li5'

eIc,

(XKauavTa

Kaxa Osa^ou

avayKric;,

baa

VEpTEOLCov iJTiESE^aTo <|)uXa


lUTro ^6cf)ov

KauovTov

300

TdpTapoq d)(Xu6Eaaav
EuaEOEaLV Se

'AlSoc; zXaa'

fipoToXc; Yavujaai

T6aov, baaov 'OXO^rtQ.


ipu)(r|, rtoXi)

"Oacp Se XI60U
f|

Kal TtETpaq artaaa pEV


E)(EL

8e

T[X.e:ov

tSv

dvQpcbTicov OLKELOTEpov
(jiaXXov

Kai auyyEVEaTEpov Tipoc;

Touq 6Eouq, ToaouTcp


OTEpov
b
Sl'

elk6c;

laTL pSov

Kal EVEpyl:-

auTfjq y^apEiv tov Becov

t6 b^^a.

0a

Se Tr]v

cpLXavBpciTtlav toO Becu Y(xvua6aL <|)daKovToc; Tfj

tqv EuaEi

6Sv dvooSv
f\\i.Zv

Siavoitx,

baov 'OXu^TtcpTQ KaBapQTaTcp. ndvTcoq

ouToq

ou5(i Kai dvd,L

Tag

v|ju)(dc; f|(jLOV

dTto

toO

C,6(pov
;

kolX

toO TapTcxpou ^et' ua6Ei.aq auTW TtpoaiovTcov


ical

OTSe

^Ev Ydo

Touq Iv

tco

TapTapcp KaTa)<:EKXLa[iEvouc;(ouS yo^P


TTLTtTEL Suvd^Ecoq).

EKEiva Tfjq t6v Becov EKToq


C

ETtaYYlXXETaL
I

Se TOtq EUaESsaL TOV "OXujJTtOV dvTL TOU TapTdpOU. AL^TtEp


y^pr\

^dXtaTa

tcov Trjq
Beolc;

EOaEBELag Epycov dvT)(Ea8aL, Tipoa^et' EuXaBELaq.


(xloy^pbv

LOVTaq ^Ev Totq

Ss

tif|TE

XEyovTaq ptjTE dKouovTaq.


'Ayveuelv Se
Tcov ouSe
y^pf]

ToiLjq

LspEaq ouk Epycov ^ovov dKaSdp2

daEXycov Ttpd^Ecov. dXXd Kal ^rj^dTcov Kal dKpoa-

^dTcov TOLOUTCov.

'E,EXaTEa TOLvuv saTlv

f]^l\>

TtdvTa Td

InaxBfj aKop^iaTa, TtSaa Se daEXyfic; o^iXia. Kal bTtcoq elSevai EXH*^ (^ouXo^aL cf>pd^ELV. lEpco^lvoc;
(J

tlc;

pf)TE 'ApxtXo-

y^ov dvttYi-vcoaKETco

^fjTE 'iTtTtcbvaKTa

t^fjTE

ctXXov

TLvd TCOV
2

Td ToiaOTa
^cpolaq baa

Ypo^f^ovTcov.
tt^c;

"AtiokXlvetco Kal Tfjq TtaXaLSq kco\xk\i 'fo.p koli

T0LauTr)c; ISEaq" a^ELVOv

TtdvTa.

V
cocL,

[LJ
? llcrtltMii
; ;

3 ay/.uosvTo;
corr.

cl'.

v.

1 1
li

sJacOiii cocl.
|j

yavvJ[-i.a'.

Toacjov
||

Pclaii
jj

cl'.

ilierocL In aur. cnrmeii p.


||

/(21''

10 Mullach
o;j-/'.

Oeco

Reiske
~'o:;

aut

10/11 IlavTco; 9 yavvj:;Oa'. cod., corr. Pelaii scribeiidiiin vtdetur aut oj/'t li)llenduin Herllein
)>
i|

H
|;

r,'xv/
]!

an fj-io; ? P. Tliomas oj-ro; Reiske: OJtfoa cod. 17 01 ir^ob/ Rciskc V i.... [i 21 navra Ta U -i;.... V 23 J'/7.^ [iojlo-j.7:: l 0; cod., cnrr. Ilertlein 26 sq. 26 ;j.cv yao aii [j.fv:o'. 24 [J-rlzi 'av Pelau; slcut cod. interpungiinus TkavTO); r.zi-o:
||

||

|;

'^

ii

'

[JL,',

.*'

ji

ET LEGES
ripETTOL 5' av
r\[i-iv
f|

8'j

i4i

<|)LXoao(|)La u6vr|

s^

Kal toutqv cl Beouq

fiY^tiovaqrcpoaTriaocjiEvoL Trjq iauTSiVTiaLSELaq. cSairzp [luSa-

yopaq Kal nXdcTcov Kal 'ApLaT0TXr|c;


Kttl
)

o"

te

d^c|)L

XpuaLTTTTOv

Zrjvcova.

npoasKTEOv

lxev

yap oute
jiovov,

xtotaLV

oute

tolc;

TtavTcov

S6y(jiaaLV,

dXXa EKELVOLq

Kai eselvcov oaa

301

suaeSsLaq laTl
a>c;

TTOLr|TLKd, Kal SLSdaKSL rrEpl

GsSv TtpSTOv ^eu


Ipyd^ovTaL

ELalv, ELTa a>q TcpovoouaL tcov

TfjSs. Kal cjq

^ev ouSe ev KttKov ouTE dvBpcoTiouq ouTE

dXXi'")Xouq, cbSo-

vouvTEc; KKL [SaaKalvovTEc; Kal ttoXeuoOvtec;, oTtota Ypdcftcv)

TEc;

UEV ol Ttap"

fjt^LV

TtOLr]TaL KaTcf)povr]6r)aav,

ol

Ss

tSv
utto

'louSaLoiv Ttpo(jL)fJTaL SLaTETauEvcoq

auY<ocTaaKEud^ovTq

t6v

dBXtcov TOUTCov

tQv TipoavEL^avTcov EauTouc; Totq FaXL- b


laToptaLc;

Xai-OLq 9aujid^ovTaL.

ripETtoL S' dv
)

fj^LV

EVTUYxdvEiv,

oTtoaaL auv-

Ypd<|)r|aav ettl

TiETTOLr)^voLc;

Totq cpYOLq' oaa Se laTiv Iv

taToplaq EtSELTiapd Totq I^TTpoaSEV uTTr|YYX^va TiXdapoiTa


TcapaLTnTEOv,
IpojTLKdg UTToSlaELq
Kal

TrdvTa
tolc;

dTrXcog

Td

TOLauTa.

KaGdTTEp y^P ouSe oSoq TtSaa dp^iOTTEL, TTd'^BaL Se )(pr) Kai TauTaq.
^\iaia\i^a.

LEpco^lvoLq

outcoc;

ouSe dvd- c
T^fj

TtSv

LEpcop.Vco ttpettel" lYY^-^ETa^ Y^P

'^'-s

^-"^xfl

SLdSsaLq utto tcov Xoycov, Kai KaT' oXlyov eyeloel Tdq IttlBu^lac;, ElTtt l^a'LC|)vnc;
^pr\

dvdTiTEL SLvf|V cpXoYa. Ttpoq

f]v, oTp.aL,

TtOppCoSEV

TtaCaTTd)(8aL.
fjSr)

MfjTE 'EtTLKCUOE.OC;

La'LTCO

XoYoq
)

tii^tE riuppcovELoc;"

^v ydp KaXcoq tcolouvtec; cl

8eol Kal dvrjprjKaaLv, ciaTE IttlXelttelv Kal


(iLBXLCOv <5[icoq

Td TiXEtaTa tGv
p.ev

ouSev kcoXuel TUTtou \a.piv lTTi.uvrjo9fjvaL

1 sq. cf. p. -2, ~.

viuj
1/2
oi

-iO^^Tro-iyzvo'. llorkel

f,

-pOvTr,-ay.i/r, cod.
:

lacuiiam

significavlmus

Cobct: ojo;
zlfj-.iioi

j;

oJsrcO
;1

Herllein
aX).rJ/.oj;
,

'Jt.io

cod.

o-Jzt
]!

'jj-z

ojoi cod.

Cobet: a/J-ovc cod.


avT;cT//.a7:

11

6:a-::-

^^^iiv/o)^ cod., corr. Reiske

16
y.oC:

'.'JTop-ai^ r,o/;

cod., corr. Petau

23
26

cod

corr.

Cobet

25

< ajxoj? ^>

Reiske

ojoiv Hertlein

i4a

I.

EPISTULAE
paX!.CTTa

Kcu Touxcov, bnoiGDV

)(pf]

Touq

lEpkoLc;

ani^^scrSaL

Xoycov, L Ss Aoycov, ttoX-j npoTEpov

svvoiGv ouSe yap, ot^ai,

TauTov EOTiv
)(pf|

djiapTTJjjia yX(aTTT]c;

Kal Stavolaq, dXX" eK'ivr)v


Tfjc;

^dX^.OTa 3paTTeuEi.v, &>q Kal

yXciiTTT^q EKEivr)

auv-

^apapTavouar|q.

"EK^avOdvEiv
TToXXol ^iev Kal

yj3r\

touc;

S^vouq tGv 8eSv

elai Se oStol
veolc;'

KoXol TTETtoi.r|^voL TiaXaLoIc; Kal

ou

302

liT]v

dXX^ EKELVouc; TTELpaTEov ETTloTaaSaL Touc; Ev Tolq leoolq


i5tt'

dSo^Evouc;" ol TtXeLaTOL ydp

auTQV tSv 6eSv lketeuSevdSdTou Tolq

TQv ES66r|aav.

oXlyoL Se TLveq ETi0Lf|9r)aav Kal Trapd dv9poii|ju)(7^<;

"

nciv, Otto TTVEUjj.aTo<; ev8ou Kal


CTTl Trj

kkkolc;

tSv 9Sv

THlf] aUyKEL^EVOL.
TToX^idKLc; tolc;

TaOTd
b 5e
pf],

y d^iov CTTLTr)5EueLv, Kal eu)(ea8ai


Sr)^oa'Lot,

BeoLc; ISLa Kal

jxdXLaTa

pev Tplq ir^q fiuepaq,


o^jSe

ei

TcdvTccc;

op8pou
f\

te Kai

Se'lXt]c;"

ydp EuXoyov
o.pyr]

i;

dOuTov dvELV

fi[ipav

vuKTa Tov

LEpQ^evov
EuXoyov Se

5e

op8poc; ^cv fj^Epac;, OLJ^la 8e vuktoc;.


"ZQiq 90Lc;

d^<|)OTpcoy
Trjc;

dndp)(Ec9aL tSv SLaaTr)^dTcov, STav e^Ci>9ev

lEpoTLKfjc;

ovTeq Tuyxdvcopiev XeLTOupylac;* aq

i6l

ye ev tolc;

lepoLq,

oaa ndTpLcq SLayopeueL v6poq <t)uXdTTLV npenei,

2<

Kal ouTe nXsov oute EXaTTOv tl noLr)Tov auTQv. 'AiSLa

ydp
C

laTL Td tov

6eov oaTE

Kal fj^ac;

^(fir]

^i^zladai

ttSv

ouaLav

auTcov, Xv'

auTouc; IXaaKcb^ESa

Slk

toOto nXEov.
acopa Ss np6<;
tolc; lepeCaLV
2j

Et ^Ev ouv ^t^ev auTOLJ;u>(al


^r)Sev ri^lv
SLcb)(XeL,

^ovaL, to

kcxXSc;

et)(ev

eva TLvd

d^opi^eLv Slov encL Se


lepeL npoarjKEL -^ovov o

cu)( lepeuaLV dnXSc;,


5f)

dXXd

Kai*;* <aq

KaTd tov Kaipbv

Trjc;

XELTOupytac;

en.TnSEUTeov,
XcopT)Tov,

t'l

Se <aq lepaTeucLV dv8pcbn<a Xa)(6vTL cruyr]

Sxav EKToc;

Tfjc;

ev tolc; LEpOL<;^XeLToupy'La<;.

V
1 tojT'ov <;o./.vjvTa> vel <;S'.oaay.ov:a>- Reiske
cod., corr.

Reiske
:

j|

22 Ti Gobet lacunam significavimiis


cod.
II

9 Cv' aGtcov auTOv 21 aurwv Reiske 15 tj: ys? Hertlein av Hertlein tauTa cod. 25 xaXtiJ; 26
|i |j
:

||

<

>

|!

r.z\

<ix-/J^U)r.<ji.;'^, 6>i ? P.

Thomas

ET LEGES
OT^ai. Se
Kttl
)(pf)vai.

S^j

i43

Tov

lEpEa TtavTov
i.-n"

ayvEuaavTa vuKTCop d
otc;

rj^spav. ElTa aAXr|v

auTf]

vuKTa KaSrjpauEvov

SLayopEuouaLV ol SEa^ol KaSap^oic;. outcoc; Etaco cf^oiTSvTa

ToO lEpoO
)

jiEVELV boac;
i^^iLV

av fnispac;

o v6(j.oq KEXEur|" TpLocKovTa

\xkv

yap 6q rtap'

slaLV Iv 'Poc>^r|. rtap' ocXXolc^Se aXXcoc;.


f](ipac; Iv

EuXoyov ouv otuai ^evelv artdaaq TauTaq Tag


TOLc; LEpoLc;
cJ)'.Xoao(|;oOyTa.
t^rjSs

Kal

^rjTE

elc;

OLKlav
ev

^aSf.^ELV
LEpotc;

^rjTE

ELc;

dyopdv, dXXd

dp)(0VTa

TtXfjv

Totq

303

opdv. ETtniEXeLaBaL Se
:>

tFjc; TtEpl

t6 Selov SEpaTiElaq auTov TtXr)p6aavTa 5e

c|)opSvTa TtdvTa

Kal

SLaTdTTovTa,
Trjc;

xdq

fj^spaq, EtTasTEpcp Ttapa)^copELV

XELToupYLac;. "ETtiSETov

dvOpcoTTLvov TOETto^EVco 3'lov lEjEaTco Kal fJaSl^ELV slq OLKiaV


(|)lXou

Kal

ELc;

laTLaaLV aTtavTav TtapaKXr^SlvTa,


Kttl ELc;

\xr\

TtdvTcov,

dXXd Tov BEXTLaTcov Iv TouTco Se


)

dyopdv TtapEXSsLV
I3

ouK dTOTtov oXLydKLc;, f|Yji6va te TtpoaELTtEtv Kal IQvouq


dp)(ovTa. Kal Totc;
SfjGaL.

EuXoycoc; Seo^Ivolc;

'6aa.

EvS)(ETaL

fioT^-

npETTEL
YoOaLV.
}

Sl',

oTjjiaL.

TOtq LEpEUaLV IvSoV

(ilv

OTE XELTOUp-

laBf^TL )(pf]a9aL
cruvfjSeL

^EYcxXoTtpETtEaTdTr|.

tCv

LEpcov 81
tolc;

,co Trj

8l)(a

TtoXuTEXElaq'

ouSI ^ap euXoyov

SeSojiIvolc; f][ilv etiI TLpfj 9e>v L(;

KEVoSo^lav KaTa)(pfja8aL
fjt^tv

Kai Tuc^ov jidTaLOv. "09ev dcfisKTEov

laSfJToc; ttoXutec.

XEaTEpac; Iv aYopS Kal ko^tiou


vELac;,
3

t\

Kal Ttdar^c; aTtXSq dXa^o-

01 YoOv

8eoI ti^v ToaauTr|v

dyaa^lvTEq

'A^i<|)Lapdou

acocj)pocJuvr)v, iTtELSf)

toO aTpaTEu^aToc; Ikelvou KaTESlKaaav


fjv

cf)9opdv, ElScbc;

te auToq auvEaTpaTEUETo Kal


dTilc|)r)vav

dcf)UKTov
kE,

auTcp S^d toOto t6 TtETTpco^lvov.

auT^v dXXov

i^q

et

15 sq.

cf. p.

Ii5. 10 sq.

V[U]
5 w; scripsimus r, sic, ut vid., cod. a'. Hert9 Ovitv Hertlein isopav cod. cf. p. Ii5, 10 ji 11 -apayjjoojvra cod., corr. Hcrtlein 18 r:oi~o: cod., corr. Cobel oTua'. L ol... V 23 [?;] Gobet
1 vjxTa Herllein
(jui
1'

lein,

a in cod.

vidit

jj

j,

})

j;

lU
aX?.ou <al j.z'zkzTv.oa.\/

EPISTULAE
slq
Xr|,LV

SElav. ridvTcov yo^v

tGv
KaT-

ETriaTpcxTEUwavToy Tatc; iiGaiq

Ittl tcov cLcrnLScov Ttplv

EpyacraaGai cn^i^aTa Ypa(|56vTcov Kal EYELpovTcov


[<aL] Trjc; cruiic|)opac;

toc

Tportaia

tSv KaS^ELCOv.

tcov Becov o^LXrjTrjq

aar^a psv sTTsaTpdTEuev


Touq LspEaq
liLKod
**

Ivcov orcXa. Trpa6Tr|Ta Bk Kal acoy^px]

c^pcauvr)v utiotSvtioXeplcov E^apTupetTo. ALOTtsp, ot^ai,


fcai

tva tuyX"^"^^^ eu^evgov t6v Secov iq

cu

304

Y^ LEpdg laSf^Taq Kai 5r)^oaLuovTEc; Kal TtapE)(OVTEq aTiXCg


dvSpcoTtoLg
(acrnEp

^''^

auToug l^atiapTdvo^iEV 5r]tiou^VOL Taq

TiepiBXeTfELV Totq

tl

Gau^aaTov,

ElVcep,
i']^tv

jo

<Z&ic;^ Ik toutou
icaBapol, Kal 5Ld

au^SalvEi, ttoXXol TtEXd^ouaLV

ou

touto xp^i-VETaL Ta tSv GEfov au^SoXa. T6

5e Kal rj^Sc; atiTouc; ou)( lEoaTLKSq ^covTaq IspEcov lcSr.Ta


TtEpLKElaGaL Ti6ar\q laTl Ttapavo^Laq

Kal

KaTacf)povr]aEc;c
;3

ELQ Tcuc; BEcuq

ElpriaETaL ^ev ouv


TUTtcp Ttpoq

f]\ilv

Kal TtEolTouTcov cJ

b aKpLBeia:;' vuvi 5 6q

ce

Ypdc}3co Ttepi

auTov.

Tctc; Q.CXveaL toutolc; SeocTpcLq


jioC

Tciiv

lcpecov jir)5eiq urjoa-

TtapaBaXXETQ

,:::

\iT]Bk

etq

ti^-jv

olKLav elaaYETCo Tr)v locu-

ToC" TipeTtEL Ydp o65a^coq.

Kal

eI

uev olcv te

fjv

E,eAdcaL
20

TtavTaTtaciv auTd tcov BedTpcov.

cocTe

auTd

TtdXLV aTtoccQ-

voL

tS ALCvuaca KaBapd
TtccSu^coc;

"^Evo^z^/a. TtdvTcoc;

av iTteLpdBrjv

auTo

KaTacKeudaaL" vuvl 5e
382
s.

oIojiEyoc;

touto ouTe

1 sq. cf. Aeschyl. Sepl.

sq.
v.

cf. Eiirl[jici.
;]

PLoeniss.

<([.

*16

yjy.

s.

'!9^r''*
0.

Suidas

Njvi

22

0:

Jaivo;

p.

145, 2

Ycv:aOs: ibid.

'.\/./.oj:.

Tilu.oi-s.

Cobfl

cJ;j.navTx cod. sj;i.oo/.a vcl


y.xl

ar,;jiiTa

\^ vllenLaLii
|

^[/.aiJtTJr TjLLCooa:

scripsimus:

-az Tjijicoiiicod. zaTa


;

xf,:

Tj-^zooii

Hertlein

7 lacunam significavit Herllein


||

/pr; y.%: toj; '.ipc'a; <;v;;jls^;

Ta T.sy. Ta; icOf,Ta; sojf sov:v > Cobet 8 f. OT,Xoy;xcVO'. a ir^/,i\z'jd: Reiske c;u;x!ia'vj'.v ? 11 <(ij;> siipplevimus ; <Ct'>; ^'-y.oc^ i/. P. Thomas 14 "o^r; Gobet -a3r,a cod. cf. adn. 2i3D 15/16 <;ev aXXo'.o> o;' a'.6c;a; Reiske J 17 ToT: <;5'> aai/.Yc'a'. Gobet
[j

])

[j

l|

18 lacunam significnvimus j.roi Hertlein TaJTa ? 0jT3 22 '>.'j-: Hertlein kVtoj cod.
il

jj

urJTc cod.
:

20 an

'JTTi

II

;;

oy Suidas

ET LEGES
Suvaxou ouTE
aXXcoc;, zl

89
c|)avE'Lr|,

145
av\i(pkpov

Kai SuvaTov

av

yEveaSaL. TauTfjq pEv


jitaq"

dTia)(6^r)v

TtavTaTtaaL

Trjc; <|)lXotl-

d^iS 8k

touc; lepEaq

uTto)^copf|aaL Kal

aTioaTqvaL

tS

5r](jLcp Tfjc;

Iv tolc; GsdTpoLc; dasXyELac;.


e^ltco.
\i-r\Bk

Mr|5ELc; o3v lepEuq

Eiq SEaTpov

tir^Ss

TtOLElaSco
\J-r\8k

cfdXov
\xly.oc,

Su^eXlkov

\iT\^k.

dp^aTT]XdTr)v.
TtpoalTco.

6p)(r|aTf]c;

auToO

Trj

Supoc

Totq LEpotg

dycocTLV STtLTpsTtco ^iovov t2) fiouXo^Evcp

TTapaSdXXELV, Sv dTtriyopsuTaL ^T)(elv ouk dycovlac; ^ovov.

dXXd Kal Bsac;


o
Sel Kal Xeyelv,

Tatc; yuvaLEjLV.

'YTtsp 5e
elaco

tSv

KuvriysCTi-cov

t'l

baa Tatq TtoXEaLV

tSv BEaTpcov

cruvTs-

XELTai.

U)C;

dc|)EKTE0V TOUTGiV laTLV


',

0U)( LEpEUaL ^iovov,

dXXd

Kal TtaLOLV LEpECOV

*Hv
bncoq
5

^ev ouv tacog Ttpo toutcov

ElpfjaSaL KaXov SBev

Kal
eIc;

yj)r\

touc; tspEac; drtoSELKvueLV

ouSev 5e dTOTtov

to0t6

jioL

Touq Xoyoug

Xf^^aL. 'Eyco

<^^\/^'-

touc; ev Tatc; Tto-

XeaL (SeXTLaTouq Kal

^dXiaTa ^ev cpLXoSEcoTdTouc;. ETteLTa 305

cf>LXav8pcoTtoTdTouq, edv tc nevr|TEq SaLV, Idv te TtXouaLOL"

SidKpLaLq laTco Tipoq toOto


<|)avoOq" 6

^r|5'

r|TLaoOv d<|)avoOq Kal eTtLtt^v

ydp Std Tipa6Tr|Ta XeXr|6cbq ou S^d


KcoXueaSaL.

toO d^Lcoouv
rj

^aToq

d<f)dveiav StKaLoq laTL

Kav

Ttevrjc;

TLq, Kav 5r|^6Tr|q,

X"^

^^ eauTcp Suo TaOTa, t6 Te

<|)lX6-

9eov Kal t6 <pLXdv9pcoTtov, tepeuc; dTtoSeLKvuaSco. AEty^a Se

ToO ;^lXo8eou ^v, el touc; oiKE'Louq ocTtavTac; elq

ttjv

Ttepl
5e, el

Toug 9eouq ciaeBeLav elaaydYOL. toO


i5

<|)LXav9pcbTtou

Kal l^

SX^Lycov euk6Xcoc;

kolvcovel

tolc; Seo^evolc;

Kal jieTa-

19

sq. cf.

Thucyd.

II 87, I.

V
1

[U|
<j'j-z
:

Pclau
cod.

{{-i

cod. et Suidas

,[

il:

s;-:

Suidas
||

;i

av scripsis^iTO)

mus
tau
:

ajTO
?e:Tcj

ajToi Suidas

<;av>
|j

aJTO Hertlein
no'.i:T9w

5
:

Pe||

U ...'to) V alaiTto Cobet boyr^.., V u.tu.o; 6 6GyT,aTT;a U VU 10 an [y.ai] ? Spanheim


:

Reiske
:

VU

!|

auTOU Cobet
|1

!j.Tji,o;

ajToiv

{|

18

!J.r,6c'

T'a ojv cod., corr.

Cobet

i46

I.

EPISTLLAE
E'nL)(Ei.pSv baouc;
t^Ep^'-

SiSoai TtpoSu^coc;, su TtOLEtv


TipoaEKTEOv yap ^aXiaTa

av

oToc;

te

r\'

to

toutco. Kal Tf]v laTpELau

evSev TiOLr)TEOV. 'ETtELSf]

Y*^?' oI^jiaL. auvEBr]

Touq TTEvr)Taq
ol

d^EXELaSaL TtapopcojxEvouc; uTto tqv


C

LEpEcov,

SuaaESELc;

FaXLXaLOL KaTavofjaavTEc; ETf9EVTo TauTr|

Trj (|)LXav9pcoTt'Lcx,

Kal t6 )(ELpLaTOV TQV EpyGiV SLa TOO SOKOUVTOC; tSv


Seu^cxtcov

ETtLTr)-

EKpaTuvav. "QaTtEp

ol

Ta

TiaLSla

<::;^SLa]>

tou

TtXaKoOvToc; ,aTtaTcovTEq,

tS Kal
vauv

Slc;

Kal Tpic; TtpoEa9aL

nEl9ouaLV dKoXou9ELV EauTOLc;, X&\ OTav dnoaTf^acjaL noppco

TQv oIklSv,
ELc;

E^iBdXXovTEc;
,fjc;

ELc;

dnsSovTo,

Kal ^k^ovEV

lo

anavTa tov

filov

nLKpov t6 56,av npoc; oXiyov

yXuKu, t6v auTov Kal auTol Tponov dp,dLJLEV0L, S^d TqqXEyojivr|q

nap' auTotc; dydnrjc;


riaTL ydp

Kal unoSo)(fjc; spyov.


ovjtoj
elc;

Kal SLaKovtac;

TpanE^Qv

cionEp t6

Se Kal ovo^a
tt^v

nap' auToic; noXu) nXslaTouq EvfjYayov


Kal nnoLf)KaaL

d^EOTt^Ta

i5

1
90
lep. -.)].

Ad

Pliotinuin.

(cf.

Ilaec epislula paulo ante libros contra Galilaeos scripta ost Neumann, p. r> sq.), ineunteanno 363, ut videtur. Ccrte
est post

ao

missa

nam
de

in

facie

adventum luliani Antiochiam (m. lulio SGa). hac urbe eodem tempore Diodorus Tarsensis, cjuem imperatori notum esse ex p. 1/48, 5 sq. apparct,

ecclesiam catholicain adversus Arianos defendebat.

sq. cf. p.

13, 10

sfj.

V
1
f,

Reiskc
ij

r/y

cod.
~o'j

'svO;v
:

W yllenbai!i
o-.i

oO^v cocl. IvTcOOiv

Herllein

o-.i

oo/.ojvtoj

toj <^ za). /.{^tou >

oozojvto;

Rciske oia toj


o'yi(')v

'Joo/.i;j.ojvto;
jj

(vel aliquid simile)


:

Cobet
ToiJ

|j

7 "Qzr.ta
||

^vas^-? Hertlein
Cobet
cod.
]|

<;o'.a> toj P. Thomas


:

^.iTOJ

11

14ovo;xacod. 16 verba zal


et edd.,

T0JV0;i.a

Hertlein

-z-o{t,/.xt.
cf.

10 tow 15 tiaei^toj; Reiske: epistulac ad Themistium


cod.
||

attribuunt Petavi

male:

supra p. 137, lo sq.

KT f.EGES

1^9-90

i^y

Hoc fragmenlum. cuius notitiam Mauricio Ilauptio debeo, suscepi ex Facundo Ilermian. [Pro def. III capit.], l\ (Hercher). Editio Sirmondii, 2, t. II, p. 52 2 Sirmond a quam paucis mutatis Migne (PL 67, 621) repeliit, nititur
5

codice Parisino 218^, bibl. capit. LIII. 5i,

s.
s.

XVII. qui ipse ox codico ^ eronensi


VIII, descriptus est.

Veronensem

(L 83) contulimus.
lalianus enim Chrislo perfidus imperalor siarchae adversus Diodorum scribit:
10
sic

Pholino haerc-

Tu quidem,
vari,

o Photine, verisimilis videris

et

proximus

sal

bene faciensnequaquam in utero inducercquem credidisti


iSazaraei

deum. Diodorus autem,

magus, eius pigmentalibu-*

manganis acuens inrationabilitatem, acutus apparuit sophista


reliaionis aorestis.

10

Et post pauhdum

Quem, si nobis opitulati fuerint dii et omnes ct Forluna, ostendemus infirmum


legum
et

deae et Musae
et

corruptorem
et

rationum
et

et

mysteriorum paganorum

deorum

infernorum
;o

illum

novum

eius

deum

Galilaeum, quen
et

aeternum fabulose pracdicat, indigna morte

sepultura

denudatum

confictae a Diodoro deitatis.

Sicut aatem solent errantes convicti finrjere quod arle magrs

rjuam veritale vincaniur, sequitur dicens


Iste
5

enim malo communis

utilitatis

Athenas navigans

ct

philosophans inprudenter musicarum participatus est ratio-

num
teria

et

rhetoricis confeclionibus odibileni armavit

linguam

adversus caelestes deos, usque adeo ignoranspaganorum mys-

omnemque
in

miserabiliter imbibens, ut aiunt, degeneruni

10
si

marg.

ex litteris iuliani apostatae cod.


'

10 11 saivarc
\\

cod.. corr.

cod.

Neumann 13 manganes cod., corr. Neumann 16 quem quod si Sirmond 16 17 an deae omne el Musae et ? cf. p.
!|

25 an 3a. G et io5, i5 17 ojtendimus cod., corr. Paris. 21 84 25 26 rationem cod., correximus 27 impudenter mvsticarum ? caole^tis cod. 28 sq. degencrum el an degenerem?
i,
,

\\

\\

i^Si

I.

EPISTLLAE

el
ter

inporitorum cius thcologorum plscatorum crrorem. Prop-

quod iam

cliu

est

quod ab

ipsis

punitur

diis.

lam cnim

per multos annos in pcriculum conversus et in corruptionem


thoracis incidens, ad
eius corpus

summum pervenit supplicium. Omno consumptum est. Nam malae eius conciderunl,
sicut videri

rugae vero in altitudinem corporis descenderunt. Ouod non


est

philosophicae conversalionis indicio,


iustitiae

vult ab

se decoptis, sed

pro certo deorumque poenai^ qua

percutitur compctenti

ratione, usque

ad novissimum vitae
lo

suae finem asperam

et

amaram vilam

vivens ot facieni palloro

confcctam.

91

Ad
Haec
TiiXecjc;

Nisibenos.
fuissc videtur,
v.

cpistula Antiochiae scripta


ETtiBrjOEaSaL).

cum iam
:

belhim adversus Pcrsas lulianus pararet(cf.


\ii]

21 sq.

xfjq...

-^

Sozomon., V,
coq

?i.

'A^eXel tol TtpoaSoKcopEvcov x^TEriEp^irjTE

9
7<

aCOV ETtLaTpaTEUELV, TtpEo6eU0^EV0LC;TtEplT0UT0U NLai6l]V0Lq,

TxavTEXSq ^pLaTLavi^ouaL Kal

Touq vaouc; dvoLyouaL


\xr\

^rjTE ELq

Ta lEpa

(^OLTcoaLV, fiTTELXr|aE (sciL 6 'louXLavbc;)

ftor)8ELV prjTE

TrpEa6E'Lav

aUTQV TtoXECOq ^rj Eiq 'EXXr|VLa^6v ^iETa6aX6vTaq.


Ephraem. Syr., SermoII
op.
selecia,
c.

Kal cbq ETtL6fiaEa8aL TtpOTEpOV, EL


5E)(Ea9aL,

EvayoOc; Tf]c; ^f] TtuSoLTO

lalian., ed.

Overbeck (Epliraemi.
2

Oxonii, 18O0), p. 9, a/i, nobis a M. A. Kugcner latine transL (cL Bickell, Zeitschr. fiir Kaihol. TheoL, II, i8";8, p. 3/3): Etenim hariolatus erat (sci7. lulianusj, promiserat, scripserat nuntiaveratque nobis se expeditionem facturum esse et sibi (nationes) subacturum, Persidem opprobriis Singaram (autein denuo) aedificaturjLim. se afTecturum, Minae litterarum oius (imnc exitum habucrunt) Nisibis Cf. Bickell, /. /., p. 3.^5, adn. 3. capta cst in oxpeditiono.

1 inperitorum ex
:od.
jj

inperalorum eorr. 10 an faciem <C habens >> ?

in

ras.

cod.

\\

5 consumtum

ET LEGES

ed.

90-90

1^9

Ad eandeiu fortasse epistulam referenda sunt etiam sequentia


:

Ephraem.
p.

Svr.,

/.

/.,

p. g,

Overbeck (Bickell,

/.

/.,

3^2): Triticis (Christianis) ille (ic//. lulianus) minatus ^ erat in expeditione se venturum csse ad ea operienda veprihus pa^anismi sui. Ibid., p. i'i, 20 ed. Overbeck (Bickell, /. /., p. 3^9): Et vehementer ingemuit (scil. lulianus) propterea quod recordatus est quid scripsisset declaravissetque se ecclesiis factu10

rum

esse.
.

J-^'

Nazianz., Orat. \ g et 20 (TtoG al KaToc XpLaTLavoov ^avTEiau Kal dTtEi.Xal Kal f) KaTot TtpoSEa^lav KaToXuaLc; f|^Sv p.E)(pLq ovo^aToq;); Rutin., Ilisi. eccl., \, 37; Philostorg., YII, i5% p. loi, 20 sq. ed. Bidez Sozo-' men.,VI, 2,9 Theodoret., Hisi. eccL, III, 21, 4 lohann. Chrysostom., De S. Bahyla c. lulian., 22.
; ;

Cf. Gregor.

92

Ad regem
Liban., Orai. XVIII,
20

Persarum.
(scil.

iC/ii^^Hkev auTw

tS Mou-

XiavS)) Ypajx^aTa HEpaLKa 5,aa9aL SEo^Eva rtpEaBELOv Kal Xoycp Ta SLdcfopa te^elv. Ol ^ev ouv dXXoL rtdvTsq ETtnSo}iv,

EKpoToupEV, IBoo^EV 6)(ea9aL,


C})r|

o Se

pLi|jaL

aTLpCiC; Tf]V ETTLaT0Xf)V, TldvTCiV

SELVOTaTOV

a5

a9aL ^Ev Tdq TioXELq. auTouc; 5e SLaXsyEa^aL, aTELXs Y^ ^irjSEv Selv TtpEaBEcov. auToG Td^^LaTa auTov
vou.
Cf. ihid.,

KEXsuaac; stvaL KELKai dvTETtEoiLo^ie-

XVII, ig: ^ESeltote, S cf^iATaTE (sciL MouXiove), dTtcbaaa9aL Tf]v FlEpaLKf^v TtpEaoslav cmovSdc; te alTouaov Kol aTEp^ouaav otq Yvoi-r]c;.
^f)

3o

93

Ad Arsacem
Ammian. Marc, XXIII,
(.icj/.

x\rmeniae regem.
2, 2:

Soluni Arsacem monuerat

35

lulianus) Armeniae regem, ut colleclis copiis validis iubenda operirelur, quo tenderet, quid deberet urguere propere cogniturus. Gf. Liban., Orat. XVIII, 210: XpfjvSEdpa koItov 'Ap^iEwiov TtopaTtXfiaLiv tl TtoL^lv Slo ydp Tfjq ekeLvou y^"^ "rf^"^ dplcTTT^c; eX96vtojv ^sTd Tiup6c;, <acrrtEp EiK6q, tcov E)(9pSv ouu-

t5o
[it^aL

I.

EPISTLLAE

bpcov

tS fiaaiXEl. xl ysvo^Evouq dSpoouc; r\ iKBaXsLV tGv Touq IvavTLOUc; cf^euyovTaq r\ KaTanaTrjaaL ^ivovTac;. TouTcov 51 Ttapr)yYX^vcov, auToqfscil.o MouXiavoq) e)(6^VOq EuCf)pdTOU TTLEtv TE TTapE)(OVTOq Kttl TtapaTl(iTtOVTOq
[).

Trjv v TOLc; ttXololc; Tpoc|>iTv )(cbpL (cf.

iSq, i8 sq.).

Sozomen.
tur), \
I,

(qvii iain sulKlitivain

epistulatn excerpsisse vidc-

'ApaaKLcp Se tco 'Ap^Evlcov fiyou^iivcp au[a|^a)(oOvTL "PcopaloLq sypav^E (scil. 6 'louXLavoc;) au[i[XL,aL Ttpl Tfjv TtoXE^lav. ,H. ATtau9a5Laad[iv6q t TtEpa tou [jLETpou ev Trj ETiLaToXrj, Kal lauTov [iev E,dpac; oq TtLTr]5LOV Ttpoc; f|yE[ioviav Kal c|)lXov otq evo^il^e Beolc;. KcovaTavTLcp Se, ov SLESs^aTO, a>c; dvdvSpcp Kal daEBil XoL5opr|ad[ivoq, uBpLaTLKoq [idXa f|TtELXT]av auTW" Kal etiel XpLaTLavov ovTa ETTUvBdvSTO. ETtLTELVCOV Tf|V uBoLV. f^ (iXaacf>r| [lELV a [if] SEjlLq cmouSd^QV ELc; tov XpLaT6v (toOto ydp EicbSEL -nap^EKaaTa ToX^iSv). driEKO^TtaaEv uTtoSr^Xov qc; ouk ETra^iuvEL ov fiyE^TOL 8e6v oXLyopoOvTL tGv TtpoaTETay^iEvcov. \ ide infra p. 27" sq. lcxtuni spuriac ad Arsaceni epistulae.
!,:>.:

lO

]5

94

Ad
i

iiiuotum.

Kunap., Fraijm. :>.>., (J^lxcerpln de senlentiis, p. 80 ed. "Otl tG 'louXLavco fJK^ia^Ev 6 Ttpoq HEpaac; rtoXe^ioc;. Tdg te ZKu8LKdq KLvf]aELq (ScmEp Iv Kcocf)S kouTTO^iEvaq ETL Ku^iaTL ouvetlSel Tt6ppco8Ev f) 8eokXutcov t\ /.OyL^^^LEVOq. AlyEL OUV ETtLaTEXXcOV
iioissevain)
:

:i5

('

ZKu8aL 5e vOv

\ikv

aTpE^ioOaLv, lacoq Se ouk dTpE^ifj-

aouaLv.

I
I,lkvelto y^povov
Iti'
f]

Eq Toa6v5
voLa. dja8
VLVoaaKEiv.

tqv

[ieXX6vtcov

auTQ

Ttpc-

otl tov

auToO

[i6vov KaLpov f|au)(daouaL Ttpo.3o

Cr. Li!jan., Ural. XII, 7S.

95-98

Ad Libanium.
95

'^Hke Se tiote (scil. 6 'louXLavoq) 35 dq Aloc; c^lXlou 8uacov, Kal touc; dXXouq KaTiScbv (ISouXovto
<Jrat. 1,
12:2
:

Liban.,

ET LEGES

yS-gG

i5i

yap Kal ttSv Ittolouv ottcoc; ocfiOi^iaovTai.). ^ovov ou T8a[ivoq Ips Totq TToXXotq ^^[iLYtivov, 5LXrjC;5Ld oeXtou TLVoq rjpcoTa T o TL 'l'ii t6 Kicco/\u<6q, Kal [iTd ^(^apLTcov KaBriTTTETo' a ^v Bx] dTTKpLvd^r| V SLtt Tfjc; auTTJc; SeXtou Kal 6q ouK I5r))(6r)v ^xSXXov r\ touto iTToLqaa Kal auToc; auv \6Lpi.acv, otSsv dvayvouq te KLvoq Kai EpuGoLdaaq.

96
Libanii orationem
agitur, a. 062
10
p.

[ep. 8].

( sub

XIV pro rmem

Aristophane, de qua

liis lilteris

Forster,

Libanii opera,

II,

83) luliano Antiochiae degenti missam esse consentaneum est. De hac serie epistularum vide quae disseruimus, Reriiercf. etiam Seeck, BLZG, p. 33 et og^. i-lies, p. 1 1 et 78 sq.
;

'louXLavoq ALBavlcp
'ETtELSrj
!'

aoc|3LaTfj

Kal KOLalaTcopL.
(TpLTr|

374 b

Trjq

uTToa^EaEcoc;

ETTEXdBou

youv laTL
ou)( fJKEv.

arj^Epov, Kal 6 (fLX6aoc|)oq


Ypd^x[jiaTa 51 drtEaTELXEv

ripLaKoq auToc; ^ev


etl
)(^povL^cov),

6c;

UTto^L^vfjaKOJ

aE t6

)(poc;

dnaLTcov

o(|)Xr|^a

51 laTLV,

6q

otaBa, aol ^lv

aTToSouvaL pd^Lov, e^olSe f^SiaTov rtdvu KopiaaaBaL. riEjiTTe


Br\

Tov X6yov Kal Tqv

LEpdv au^BouXfjv,

dXXd TTp6q 'Ep^oO


^e tSv TpLSv
f\\xE-

20

Kal

MouaSv
l'a8L

Ta)(coc;. ettel Kal toutcov

pGv
Tf)c;,

auvTpli^aq, EtrtEp dXr]9rj


<|>daKcov touc;

(^r^aiv 6

ZLKXLcbTr|q TtoLr]'^r[pa.aKZ\.v el 5f|

v fj^aTL

rtoGouvTaq
eotl,

TauTd laTLV
TtXaalaaaq,

dXr]9fj,

(SartEp ouv

t6 y^P""^

nt^'^ iTpc-

Y^vvatE.

19 Tov Aovov scil. Liban. Oral. 23 cf. Plal. Phaedr. 2^2 E.

XIV

21

sq. Theocrit. Idyll.

XII

ALM = c
13
Gobet
A'.6av;co

BNO = b
aosisTT,
/".a'.

X
(cf. p.

/.otaisTcov.

i55, 33)

ajTOzpaTcoo
i|

Iou/.'.avoa Aioavico
II

17

A louAiavoi AioaviojMQ A-.oavuob om. LG 16 /cov.cov ^ol tj X osifAT.iJLa c 18 f|o;ov LMX loiov (sic) A -avu
!| :
j

||

ravTcov' cCX'ij
(o-^nzo o'Jv iz':

19

of,

01
||

:,

22
;

of,

oi

bQ

\\

23

i.KrfiCj^z

B om. >*0Q

;|

om.

i^-:

hijtiv 7./.rfif\

i5a

I.

EPISTILVE
unriYopEuad aoc
e)^cov

TauTa
{ap ou^

pTa,u toO TtpdTTiv

Ypa(|)iv
'^'I^

otoq T

fjv,

dpYOTEpav

Tf^q

y^^'^'^^^

YEipa" <alToi ^OL Kal Tr]v


Trjq dvaaKr|aiaq
d5EX(f>E

y^^'^'^^'^

Elvai au^66T]Kv uno


^ol.
"*

dpYOTEpav Kal dSLdpSpcoTov. ''Eppcoao

TtoBELvoTaTE Kal Ttpoacl^LXEaTaTE.

AL^dvLoq
El TauTa
Y^"'^^'^!!'^

Tipoc;

TaOTa.
tlc;

dpYOTspac;,
tco

av
Se

'Lr)q

auTrjv dKOTtr)YaL

vSv

'AXXd aoO ^ev ev


f\

OT^^aTL Xoycov oLKoOaL


f]v
^r)

Ka9' r||Jipav dpS6^iE8a, XELTtETaL aLYdv. Tov Se Xoyov ^r)TELc; ^ev pr|^ov 3or)8oO Xa6LV (Kai S^d toOto aoL rip^LaKoc; 6 KaXoc; ^eXel), S)(ou Se o^coc;' rtdvTcoq y"^? '^'- "^ Y^9*^ aTp,o^EV.
KpELTTOuc;

SElaSaL

ETtLppofjc;' f)^iLq

lo

97

[ep.

74

et

i\\.

'louXLavoq AL6avLcp.
ATtoSEScoKac; 'ApLOTocf^dvEL

Tdq d^0L6dqTf^c; te

TtEpl touc;

i5

2 j^q. cf. Sopliocl. Philoct. 97. *15 'rhomas Magister s. 0. 'Anoooj;;' 'lojX-.avo;
0Ow/.a; 'Ao-.aTOoav;'. Ta; aao-.oa;.

iv in^.i-ro/.r;

i-o-

5] ALM = c BNO [6 12]AL = c Q Z


[1

=b
BA

Q
r

X V = cod.

Voasianus 77

'

Libanii.

[14 sq.]

FDQSHLA
:

1 -paTTi'.v
11

vpavc'.v

||

r,v

r,;xr,v

bQ

ii

ava^zr.iia;

ava--7.r,'3

xa\

Ti xal

X
npo7 Tajta
(i.

A'.6av'.07

e.

praccedenti cpistulae responsum)


X'.6av'.0'j

Q:
||

A'.Sav'.oa Io'jA'.avu)

AZ
il

to'JA'.av(I)

At^av.o^

a'jTo> (scil.

'Ioj-

Aiaveij)

'.ojXiaverj

ajTO/.paTOpt

l'om. L;
||

cf.

Liban. ep. i588

W.
|]
:

auTr;v

Ta!itr,v

8 'AXXa ora. r
||

uoij: aol
jj

LZ
r;v

aTo'aaTt: T^

'^''>'/^t
;'.

apodacGa
ji

Tov

Ss

12 aTsp^oacv om.
11

QZ

f,aTv

malit
||

Wolf
10

9/10
:

apBoiasOa
Z
j|

||

fjiav:

yap r

Ttr>

['

apoeuOjjLcOa r

f;[j.Epav

lzaaTT;v

10 'O

'y.^aiy

Qr

r
|'

|j

03 post Xo^yov Iransp.

Y om. Q
yap
:

;j.v

om.

Q
11

11 zal om. Z

12

;jLc').t

QZ
tw

^f/.Kz:

cV

\\

ok

om.
14
-(XI

av d Tt Iransp.

Z
:

to'jAtavda XiSavtw

FSL

to-j/.'.a'/0'j

3Taipto Atoavtr.j

to'j).tavdi

cTatpw

XtSavtfjj in ras.

A-

to^jAtavd^s atJTOy.paTwp Xtoavtoj

t(jj

10 jtiT^

yatpatv

om.

II

|1

15 incOoj/.aa

ET LEGES
Bz.ovq EuaeBELac; koI Tfjq TtEpl

96-97

i53

aEauxov TipoSuplac;, d^'n|;aq

a^Tw

ical

^ETaSELq Ta TipoaSsv ErcovElSLaTa npoc; EUKXELav,


elc;

ou Trjv vOv ^ovov. dXA.d Kai

tov IneLTa )(p6vov,


i^

&>q ou](

byoLov yE
5
TOLc; UTTo

t]

FlauXou auKocJjavTla Kai

tou Selvoc;
yotp

KptaLc;

aou ypok|)o^evolc; Xoyoiq' EKetva ^ev


tolc;

dvSouvTa

TE E^iLaELTo Kal auvaTTEaSr)


Kal vOv UTTo Tcov
dXr)8cc)(;
^f)

SpdaaaLv,

ol

5e aol XoyoL
Kal elq tov

'EXXfjvcov dyaTtSvTaL.

ETTELTa )(p6vov. L

TL a(|)dXXo^aL KplaEoc; opSfjc;. dyaTtr]-

aOVTOL.
10
riEuari
Sf]

XoLTibv el TtETxeLKdc;

^ie,

jiaXXov Se ^ETaTteTXEL-

Kaq UTtEp Tou 'ApLaTO<|)dvouq"


fiTTova Kal )(pr|^dTcov o^oXoyco.
cpcoTaTcp

^f]

vo^l^elv

auTov f|5ovQV

Tl Se ou

^eXXod tco cf)LXoaopr|T6pcov

Kal
8f]

c^LXaXr|9aTdTcp
ETti

<:;tSv>

eiKeiv

"ETCTai
i5

Kal TO

TouTco Ttapd aou TtpoaavepcoTaaBaL tL


Tdc; a\)\x<^opa.q etc; d^iELVCo Tu^rjv

ouv ou ^iETaTlBE^ev
Kal d<|)av'L^opev

auTS

Td KaTaa)(6vTa S^d

Tdc; SuoTtpaYlac; oveiSr)"

auv TE 5u' p)(opEvco.


AiKaLOc; Se sl
Touc;
^f)

c|>aaLV. Iyco

Kal au l^ouXeuacb^eBa.
o tl
)(pf]

aupBouXEUELV ^ovov

3or)8eLV dvSpl
^pT]

9eouq dS6Xcog TETL^rjK^TL. dXXd Kal ov

Tp6Tiov

17 Homer.

22^. Cf. Plat. Cortviv. 17^ D.

FDQSHLA
;jl-30t9:/ H 3 Oj o'J-: H 2 auTov S Constantio condemnatus fuerat Aristophanes
|!
;|
:
|

4
v

r,

toj o;;vo; y.ph::: a

cf.

ji

;a3v

t;
II

jl

'j~o

ano

H
|'

\[

iXr^Owj,
:. :

Seeck BLZG p. 89 supra a scripto, QS

om.

H
;

Stzv.XT.: a-avTa

-z

L
;:

[[

j-jaXo-jLa'

HL
\li
;
:

i^aX(D|j.a'.
x'(iir.r^-

QS
TLtai

9/10 ava-r^TOVTa'.

FQS

(.sed Or|

supra

r,

scripscrunt
-i-v.v.it

Q-S)

th^ijovra'.

DH
cf.
||

et in ras.

H;

Liban.

A- aYar:rJ5Ta'. L Orat. Xl\ in fine


:
\[

10

ar^ r.ir.v.-

-.:

zr[;, (o ^xi'Xz\i

rc{6o;j.v
\'.

piAaAr/Jziai ir-.oy.D s-.XaAr,11 -yj om. Q 13 ^tXa).r,6! FQSL (sed in marginc yp. xal (iiTzi-io <1tojv>- Hercher aXr,63{a<i fT^Top'. Q^S) sikaXrJOii A c-.Xa/.rp.i-. H 14 of, os FS om. QL td -u) in t6 corr. Q tw DS TO^JTo:a Q 15 o-j SH om. FDQLA (sed o-j supra scripto Q) a^JTO'j ex a^JTto corr. Q a^jTO^j S l-^r^t -i xal H ij ^o'jASj70{jLOa DA '^jiiZoj\--jaoyxiQa 17 o^j' 0'.' H v.[J.: LA (in ;! corr. A'-) H <rjp.5o'jA'jac);j.:0a L 18 : af, 19 io&Xo'j3, (A) supra oj scripto, Q aor|/.cu3 L
Ar,po-j;x;v;
/.a'.
:

j{

li

jj

ji

ji

i!

II

;jLf,

|i

]!

i54

1.

EPISTULAE

KaiTOL

KOCL

TOUTO

f\viE,(0

TpOTlOV TLVOC. BeXtLOV Se XoC^q UTtEp


(xXXa

Tov TOLOuTcov ou
382 d

Yp(xcf)c:LV,

SLaXeYEaScxL rtpoq aXXr|-

Xoug. "Eppcoao ^ol, dSEXcfjE rtoSeLvoTaTE Kalrtpoacf^LXEaTaTe.

'AvEYvcov Se X^^*^

'^^'^

Xoyov Tip6 dpiaTou a)(ES6v, dpLaTr]5

aaq

8e,

rtplv

dvaTtauaaaSaL, t6 XoLTt6v rtpoaanEScoKa TT^q

dvaYvcbaEcoc;. MaKotpLoc; eX Xeyelv outco, ^iSXXov 5e cjjpovEtv

ouTco Suvcx^Evoq.

'd

XoYoq,
co

oi

(ppkvEq,

&

auvsaLc;,
co

co

SLai.oi

pEaLq,

GJ

ETtLXELprj^aTa,
GD

Td,Lc;,

&

dcf)op|jia'L,

X,lc;,

dpjjiovLa,

auv6r)Kr).

ALSdvLog 'louXLavcp auTOKpdTopL.


'Eycc) (J.EV 'ApLaTocfidvEL Tdg d^0L6dc;, au oe diTsScoKaq E^OL ToO TiEpi ak (fdXTpou Xa^TtpoO T Kal acpoSpoO Kai oute Seouc; oute dvBpcbnouc; XavBdvovToq, iyq vOv y^ ^LKpou TtsTo^aL Tipoq ULpoc; dpSsLc; uTio Tfjc; ETtLaToXfjc;, EXrtLSaq te EVEYKcuar]c; Kal tov Xoyov ^ol Koapouarjc;' Kal ^LKpd pou TtdvTa fjSr) c|)a'LVETaL, M'lSou TtXoOToq, KdXXoc; NLpEcoc;, Kp'Lacovoc; Tdxoq, rioXuSd^avToq pcb^r), ^d^aLpa rirjXEcoq. AoKco 5" dv ^OL ^r)S' dv toO vEKTapoc; ^Taa)(cbv r|a9i^vaL ^SXXcv f) vOv, OTE (lOL (^aaLXEuc;, ov TtdXaL FIXdTcov ^t^tqv

lo

i5

6 sq.
TSaber

ct'.

IVontoii. ot

M.

Aiirtl.

Epkt.

II

3,

p. 28, 17

scj.

ed.

[1-9] FDQSHL.V 1 zaiTOt otn.


II

[4
:

9]

T BA = r V
]|

AM=c
||
:

2/3 ~}0z

TaTc

II

x)j.r,\oj:

FH om. cett. xoijTOv DH -yi^X-M om. II 3 "oOs-.voTaTi /cal -po-j-snKh-ix-z Tijjito9 Hacc iam scriptac cpistulae a luliano nianu propria,

II

xal

NO = b o2:^co H
:

\[

ut videtur, addita
recte

cum

praccedontibus sine distinctione coniungunt

FDQSLA,
cum

velut separatam
variis titulis cett. GO^t^Trj

cpistulam (=:ep.
:

i/l

Herllein)
lOuXtavoa
tojXtav6'7
cett.
||

praebent falso
(tojAta/oa

Xtoavtco zotatTTojpt

om. T) Xi^avtw
aJtw
(scil.

xat /.otatTttopt

B TAV[H]
:

Atoavtt!) c Tco

AtSavtw)

om.
1]

N
Tfj

||

0:

DQSLA
B

om.
|l

a/soov -06 apt-jTou transp.

II

5/6
II

avayvoiaEt

;j.aXXov

0'JT-')

om.
II

c
-".)

1]

7 GjvOsatcj b

8 '-t/EtprlfxaTa

otr]Yiq'o.aTa

rV,

T2C;ta
sq.
:

Tb

Xs;3ia

TO

10

tuendum par^i sunt momenti nostri codices, quorum varias iam pridem (^Rechcrchcs. p. 128 sq.) publici iiiris fecimus

ad lcitum huius Libanii cpistuiae (7^8 ed. Forster) constilectiones

ET LEGES
oi|j ncS'

97-.,8

i55

jp. Tf]y T yvcbjirjv Tir)Va. tov t ?>.6yov ISauTi^cov ii\ ToO Scba^iv vnoay^kaei. tco (j.t' e^jloO aKOTT^tv eGeXeLV O SoUVaU 5L TLfifi ^IEL^OVCOq. OuK OCpa 6 TTjV Atya Tf]v oupavlav TiLTXXouCTav T[apaTr)p6v TravToq av TU)(OL. OTtOU Y I^Ol TOUTO OU OTtOuSdCTaVTL TK ^EYLCTTa y'1-YVTai, Kav 6r|6co tcu KaXou. BaCTLXuq iTOL^cq Lg xr\v ^apLV,
(iaa, Ktti

Seov Trjv v oupavS LiL^ou^Evoq; 'H ^iV CUV ETtLCTTcXr) CTOU TtpOCTKSLCTETaL TCO XoYO. Ur|VUOUCTa Kai TtaLCTiv EXXf)vcov uq ou (laTrjv ^Tt^cp8r) t6 filXoq' <f)LXoTL^r]CTTaLTotq [jv uTt" l^ou ^^^^1^ ir'-^^'-'^ '^? ''^'^'f''^1 '^' TOtq UTtO CTOU OE ETteCTTaXuEVOLC; lY<i. ^aXXoV Se d^C|)6TpOL TOLC; TE ETtSCTTaX^EVOLq Totq TE So6r) CTO ^EVOLg' CT^v6TEpOL

'

'

Yap d^c|)OTpoLq d^cf^oTEpoL. AL Se cte tov cf)68ov 'ApLCTTOc^dvouq jia^ELV. oTtcoq dv Kai \Ek6iaon.q- tSv tlq ELCTLEvaL Ttapd cte SEiXrjq eIco66tcov f]Kcov Irti 6upac;. EtTa Kco?vu6Lq. &>c ctou TLva TtoLoCvToq Xoyov. fJYY^i-XEV f|^LV, Kai cb66o<; u6uq \xr] TtaXaiCTac TtpoEXo^Evoq Tipoq Tov X6yov. KaTttSdXrjq uev tov SLSdCTKaXov. "ApLCTTocfdvEL Se t6 NelXou TtEp LCTTf) CTr) q KKK^v. Apo^oq cuv Ttapd TOV KaXoV "EXTtlSLOV 6 Se ^a8cbv Cfl' S SESoLKaUEV. dvsKdY"
)(aCTEV 16' OUTCOC; dvETtVSUCTa^EV Kai ULKpOV UCTTEpOV 5)(6{-l6a Tf)V

KaXfjV lTtLCTToXf)V.

98

[ep. 27].

Scripta cst haec epistula Hierapoli Svriae die lo vel

ii

^larc, XXIII, 2,6: tertium nonas Marlias [maias cod., corr. Gelenius cf. Schwarz, p. iSsq.] profectus Hierapolim... venit; Zosirn..III, 13, i sq. riE^TtTr) Se Tf)v MEodTtoXLV fj [lEpcx KaTaXttBcb V TpEcg Ittl-

mensis Martii

a.

3(33 (cf.

Ammian.

^iELvaq
'

Trj

"lEpaTt^XEL

^6vaq

f)[iEpaq).

De

itinere luliani
i

F.

Cumont, Etudes

Syriennes, Paris, 191 7, p-

sq.

cl.

De

a luliano ad Libanium dTt6 t6v Tfjq dpxfjq bpcov missa epistula cf. Liban., Orat. I, i32, p. i!i-, 3 sq.

postrema

'louXLaVOC;

ALBaVLCp

CTO<|)LCTTfj

Kai
r,

KOLaiCTTCOpU.
Kcb^r) XctXiKlSoq)

399 b

ME)/pi Tcov ALTdpBcov fjX6ov

(Icttl Se

33/34 litulum

et

primam
II

lilteram

M),

qviae rubricari soleiit,

om

il

34

AiTacy.rov

[fj

Hertlein

i56

I.

EPISTULA.E

Kal lvTU)(ov oBch Xslijjava l)(ouaT] ^EL^aSlov 'Avtloj^lkqv


f]v

Se auTtjc;. ot^ai. Kai Ivekelvto

t6 ^ev TeX^a t6 Se opoq, Tpa)(ta Bk

TtaCTa,

tS TsX^aTL
UTt'

XlSol

&S0Ttep

Tt'iTr)5ec;

eppL^^Evoiq EOLKOTEq,
Q

ouSe^ilS T)(vr|
aXXaic;

auyKEL^Evoi ov

TpoTTov ELcbBaaLV v

Tatq

TtoXEaL

Taq

Xco(|)6pouq

otoV ,OLKoSo^oOvTEq TtOLELV,

OtVTl JIEV

Tfjq KOVLttq TtoXuV


T0l)^Cj5

TOV

)^0UV

Tt0LK0S0|i0UVTEC;,

TtUKVOUq Se OaTtSp EV
Se SLaBcxq
ay^s.Bbv
Trjc;

tlSevtec; Touq

XlSouq. 'EtteI

^oXLq fjXBov Elq


fjaav
Ttap'

t6v TtpcoTov aTaS^iov, IvvEa Ttou


E5EE,a^xr|v E^aco Tfjc; auXfjc;
Xfjg*
(j

Spai,

Kal

t6 TrXEtaTov

u^tv fiou-

lo

S Se SLEXE)(9r)pEv Ttp6q

dXXrjXouc;. 1'acoq ETtuSou'

^dSoLq

S"

dv Kal r|^QV dKouaac;, el 6eol BeXolev.


'ATt6 Tcov

ALTdpBcov
TtdvTtt

Elq Tf]v BEppotav ETTOpEUO^rjV, Kal


Ivapyfj
5E'Lf,ac;

ZEuq ataLa

ar]^rjvv,

Tf]v SLoar]-

^'Lav. 'ETtL^ELvac;

Se f|^pav EKEt, Tfjv dKpoTtoXLV eTSov.

Kal

i5

ISuaa
Trj

t>

AlI (iaaLXLKoq TaOpov Xeukov. SLEX)(9r|v 5e oX^Lya

fJouXf] TTEpl BEoasBE^Lac;.

'AXXd touc; Xoyouc;

Irtrjvouv

^iev
o^t

aTxavTEc;,

lTtEia9r)aav

Sl auTotc; oX^LyoL Ttdvu,

kol outol

Kai TTp6 Tcov I^i6v Xoycov ISokouv e)^lv uyicoq, euXaBouvTO 51


/QQ
oicjTtEp Ttappr)aLac; dTT0Tp'Li|jaa9aL Tf]v

alSo Kal dTto6ea6aL.


ETTL

^o

nEp'iEaTL

Y^^P-

"

9o'l,

Totq dvBpoTtoLc;
Kal EuaEBE^Lcx,

plv Totq KoXotq

Ipu6pi.av, dvSpE^Lct

i|ju)(f]c;

KaXXcoTt'i^ea8ai 5e

M
i>

^aTtep Totc; )^eip'LaTOLq. LepoauX'icx Kal ^aXoK^Lcx Yvco^iT^q kol


aci^oToc;.

"Ev9cv
2
I

uTtoSE)(ovTa'i

^E

BaTvoi,
10

)(C3p'lov

oTov TTop'

'6

^tv

a^

sq. cf.
1]

Liban. Epist. 807


sq.
(f.

]]

sq.

cf.

Liban. Orat.

XVI

el

i33

16

Theocioref.

//(s/.

eccL III aa, 2.

V[U]
1
-jTOv

xxl

17

UC
16

...

I,

A''6avov
||

!|

o;ov

ol

]j

10/11 x6
corr.

r:\e\~

|io'j/.r;;

oin.

11 19

O'.z'.).:/0r,|i.iv
\\

in

'5'.;>.r/0r,pLv
;!

V,

cf.

infra v.

|;

13
in

/.iTapzcuv

14/15

'0'.ocjT,aii'xv,

e correctione,
|(

j;

bzonr^ij.v.x':

C
cf.

||

c'jXa6o-:vTo

Cobet
[|

rAa^ov-o codd.

20

a-o_cp''j<a30a'.

aroTpi^i/acjOa'
;

corr.

23

''j^-cO

defendit lleyler

(u quasi gloriari

837

vapxcii^jav wj^Tjp, etc.): i~;

Ilercber

ET LEGES
ouK ?5ov
l,co TT^c; Ad(|)vr|c;,
f^

98

i57

vOv eolks xatc; BdTvaic;" 6c;


dydX^iaToq,
Kal tolc;

Td ye

Ttpo ^LKpoO.

aco^o^evou toO vegd Kal toO


Kal Tatq 'OXufinou
TtLar|c;.
f^

"Oaori Kal

nr|XLCO

Kopu(|>aLq

ETTaXiKOLg TE^iTtEaiv aycov


5

Kal TtpoTL^Sv drtdv-

Tcov

o^oO

TTjv Adc|jvr)v

ouk aLa^uvoL^r]v. LEpov ALoq 'OXu^[t6] ^coplov. 'AXX' ertL ^ev Tr]

ntou Kal 'ArtoXXcovog


Ad<|)vr)

nuStou

yEYpartTaL aoL Xoyoc;.

ortotov

dXXoc; ouSe

Etq

tSv

oX vuv flpoTOL staL KaL ^dXa nL)(Lpr]aag dv Ka^stv EpydaaLTo, vo^L^co Se


10

Kal tSv E^npoaSEV ou noXXouq ndvu. Tl


TtEpl
aUTT^C;
YPO^^^I-V.

o3v

EYcb

vOv

nL)^ELpS

OUTQ Xa^-

TtpSq <^aoL povcoStac;^ zrC auTrj cTUYYEYPtttit^Evr)q;

oq ^rjnoTE

5<^eXe toloOtov.
A'l

'EXXr|VLK6v.
I)

y^ HT^ BdTvaL (liapBapLKOv ovo^a toOto) y^apiov laTlv npoTov ^ev otl SLd ndar|c; tt^c; nepL^ >^cbpaq

aT^ol XLSavoiToO navTa)(69ev dvfjaav, lepetd Te eSXEno^EV


EUTpEnf^ navTa^oO.

ToOto ^ev ouv

et Kal

Xlav EU(^pavE ^e,

SEp^oTEpov

<S^j.cog

eSokel Kal

Tfjc; Etc;

touc;
y^pi]

Geou^ EuaEBEtac;
Kcci

dXX6TpL0V EKToc; ndTou ^ap ElvaL


f|au)(tav.

SpSaSaL Ka6' d
In'

In' auT6 toOto nopEUo^Evcov.

ouk

dXXo

tl

20

(iacTTaZ^ovTcov

Td

npoc; Touq Seouq lepetd Te KaibaLa.

ToOto

4
cf.

cf. p.

39, 36
A.

I,

6 sq.

cf.

Liban. Orat.

LX

et

XI a35

sq.

||

7 sq.

Homer.

273.

V
5
oj/.

oJ/. <<av>riT/jvo'fjLr,v Hercher 5 6 6 ~6 uncis inclusimus, cf. lulian. i5o C de templo lovis Olympii apud Daphnen cf. Liban. Episl. ~6o, i3i4,

[Upov

-^iv^

Hertlein

jl

/ojsiov] Hertlein

,'

l3i8 W. ct Orat. XI 236 8 i-:/s;iT|sa'.a V civ /.aa3:v V: au-v.a;j.Tv G; an xau.av av ? 10 vjv iyco transp. C 11 <Ziq'. aov(oO;a:>> P. Thomas fxSAeTr,;^- Riske fJtoXoj >> vel -<u.ov';)0:ac> Heyler
,
;

|;

Ij

Jl

<

<

13 SaTTai C 15 avTjaav scripsimus rjaavcodd. 16 tjr.onzf^ C 17 :f;;om. \ 19 i~' a-jT(> tojto (( ad deoscolendum Reiske oj/. -' aAAo T'. non ad ostentandum ct iactandum imperatori suum studium deos colendi Reiske 20 '.zpzla. victimas ct oa:a reliquas ct;rimonias Reiske
:

II

II

|i

ji

|',

||

((

'

idS

I.

EPISTILAE
ap^o^o\jar)q IriLUEXELaq auTLica"

^Ev ouv

tacoc;

Tsu^sTai

Trjc;

Taq BdTvaq Se
veov (koI
dXXd
401
i]v

icapcov TrESlov

XdaLOv akar\ KUTiapLTTQV s-^ov

Iv TauTaLc;

ouSev yEpdvSpuov ouSe aaTtp6v,


TJ]
icojir|)

E^'Lar)c;

dTxavTa SdXXovTa

Kai

Ta fiaatXELa

TToXuTEXfj ^Ev {JKLaTa (Ttr)Xou ydp qv ^iovov Kal ^uXcov, ouSev

tiolklXov Ej^ovTa), KT^TTov Se toO ^ev 'AXklvoou KaTaSssaTE-

pov. TtapaTiXf^aLOv

Se

tco

AaspTou,

Kal

ev

auTco

^LKpov

aXaoc; Ttdvu, KUTtapLTTcov

^eaTov, Kai t>


aT'L>(cp

TpLy)(Lcp Se TtoXXd

TOLauTa TtapaTiEcpuTEU^Eva SsvSpa

Kal

<|)E,f)c;"

ELTa
lo

To ^iaov TTpaaLai., Kai Iv TauTaLc; Xd)(ava Kal SlvSpa Tiavb

Tolav oTTcbpov <|)EpovTo. Ti ouv IvToOSo

ISuao

SelXtjc;, eTt'

op9pou

fioSloc;. bTtEp ELcoGo TtOLELV


f)v

iTTLELKCjq
Trjc;

EKdaTrjc; rj^E-

poc;. "EtteI Se

KaXd Td Ispd,

^^''lEpac;^' ttoXecoc;

elj^o^eBo, kol uTTovTSaiv rj^LV ot ttoXltol,

Kol uTtoSi:)(eTaL
utt'

^E ^Evoq,
Tf)v Sc

o(|)8Elq ^iEv dpTi, cpLXoujievoc;


^icv

Se

c^oO TcdXaL*

i!)

OLTLOV ouTSq
<|)pdaoL^iOL

cu oTS' OTL auvclpeLc;, Ijiol Se fjSu

Kol

dXXcoc;
laT'L

t6

ydp

dei

TicpL

outcov

okouclv koI

XlyELV
C

VEKTOp.

'la^6X'L)(0U

TOO

9EL0TdT0U

t6
y.

SpE^^jia ZcoTTOTpoc;

lylvETO toutou

Kr)5eaTf]c;

y l^ baou

"E^ol ydp t6

\ir\

TtdvTo Ike'lvqv tcov dvSpcov dyoTxav dSiKT}^idripoaEaTL


TO\JTI]C;

20

Tcov ouScv ouTGj c|)ouX6TaTov eTvoi Sokel.


acT^LO

pcL^cov uTToSE^d^Evoc; ydp TToXXdKuq tov te dveLJJLOv


UTt'

TOV e^6v KOl TOV OpOTtdTpLOV dSeXcpOV, KOI TtpOTpOTTELC;


ojTcijv.

oto

ELKOc;.

TToXXdKLc;

dTtoaTr)vaL

Trjc;

elc;

touc;

11

sci.

cf.

ij.

itiA.

10

'

13

cf.

38G D.

[clesinit

-.o-.xj-.x]

C
||

2 an <y.a-:a> tx: Bi-va; oL^ a}./.ivou C 8 ixi^TOv C: ;jLsaojv V


1

3
|l

ve'x

||

yEoaoouov

zy.vyioi
||

V:

Tp'./:'to

C 6 C Op-.y|!

11 orJXr.j cod., corr. 10 an </.a-:i>> -6 d'Jov? noXeojar, g e 13 <'Ic,oa;> Reiske, cf. p. iSq, 5 correclione, cod. 19 post 3; oaoj inlerpungit cod. an 'E; "zou yip ou-i^vo: r,TTOv twv cauXoTaTwv oau/.OTX-ov 21 ojOv iii.0'. ? 22/23 scil. ConstanReiske oy or|-o'j tojv savAOTaTwv P. Thoraas
y.[(o

Pelau

I;

Martinius

||

jl

ti

|j

tium

et

Gallum

cf.

Misop. 3^0

ET LEGES
Beouc; EuaEBElaq. o ^aXETtov

f(S

iSg
Xr)<f)8r]

laxLv.
\ioi

cuk

Tfj

voaco.

rioXXol aTpaxiQTaL npcaf^XGov

Tr]v

raXLXaiou

TaOTa
auTov
Z^ov

et)(ov dTto

Tf)q

Mspac; t[6Xe6c; aoL Ypd(|)LV uTTsp


f\

tSv e^auToO. Taq Ss aTpaTLCOTiKaq


E^^pfjv.

tioXltlicck; OLKov^^lac;

ot^aL. TrapovTa E<|)opav Kal ETtHjieXELaSaL" pELr\

yap EaTLv

kot' TCLaToXr)v. eu

l'a6L.

Kal ToaouTov oaov

OU pdSLOV OuSe TpLTtXaalcp TOUTOU TtpLXa6LV aKOTtOUVTL TOtKpLI

6ec;"

ETtl KE<|)aXa'Lou

Se

aoL

Kal

TauTa
^ev

cfipdaco

Sl'

oX^Lycov.

ripoc;

Touc;

ZapaKr)vouc; eTte^L^a TtpEa6ELc;, uTto^L^vf)aKQv


Bi]

auTouq
X'Lav

f^KELV, el (iouXoLVTo. '^Ev

toloOtov ETEpcv

Se,

Eypr^yopoTaq
\xi]

oq

eveSe^^eto
Ttpoc;

touc;

TTapacf)uXd^ovTac; 402
ttoXeji^louc;

e^cTtE^ii|^a,
ui

tlc;

evBevSe
6c;

Touq

aTtEXBrj

XoScbv.

eao^Evoq auTotq

KeKLvf|^E6a ^r)vuTf)c;. 'Ekel6ev


<ac;

sSLKaaa
Kal

SLKrjv aTpaTLcoTLKf)v,
'"Itittouc;

l^auTov
Kal

Tte'L6co.

TtpaoTaTa

SLKaLOTaTa.

TtepLTTOuc;

f)^L6vouq Ttape-

aKEuaaa. t6 aTpaTOTteSov elq TauTo auvayaycbv. NaOqTtXr)pouvTaL TtoTajiiaL TtupoO. ^SXXov Se apTcov
O
,r)p>v

Kal o^ouq.
E(|)'

Koi TOUTCOV EKOaTOV


yey6vaaL X6yoL.

OTtCOC;

Ttpd)(8r] Kol

TLVEq

EKdaTcp
evvoELc;.

T[6aou

[if)KOU<;

eaTi

auyypd<|)eLv

7
ibid.

cf.

3, 8 et 5,

Xennph. CyrofK \ 3. 09 11 sq. ct. Aminian. Marc. XXllI I 14 sq. cf. Liban. Orat. XVIII ai3 18 sq. cL Liban. 2i'4. Ammian. Marc. XXIII 3. (j. Znsim. III lasq.
]|

2 post raAiAaiw/ vacunm spatium vprsiium duorum el dimidii septuaginta litt.) cod. oj cod. 9 ojok Ald. TsirtAa-j-.a cod,, correximu? Tp-.^Xa-Jia Taj-rr,: Reiske 9, 10 Ta/.iioii, /.': et ^ e correctione, cod. i~v. y.x': ^xir^^j cod., corr. 10 l~\ /jsaAaioj Friederich qui o-. ok\^io'/ ut glossam frustra delet cf. 1^2 A 11

(= circa

|;

{|

'}

'

|j

\jr.o'x:j.'*T,'3/.z''j

cod., corr. Ald.

|l

12

to-.oOto cod., corr.


}

Hcrtlein
:

||

14

InE^Or, cod.,
11

correximus; j^aXOTjAld.

16

oi/.r,v

Marlinius
cod.
;

v:xr,v

cod.

npaoTaTa, r.-^xo e correctione, cod. 18 ivvOiT: Ald. 21 3vvv5a!3> cod., corr. Cobct

/ai';
:

cf.

379

|j

ivvosTv cod.

i6o

[.

EPISTULAE

"ETTLaToXaLc; 5e oaaLq iL)TtYpai|;a Kal |3'L6Xoiq (ETio^Eva Qortep


aicLd ^OL

Kal

TauTa au^rtepLVoaTEt TtavTa)(oO)


dnapLfl^ou^evov
;

t'l

Sel vOv

Ttpay^aTa

X^'-^

99-105

DE REBUS ANTIOCHENIS

99

De decurionibus Anliochcnis.
Cod.
Theodos., XII,
:

i,

5i

[=

Cod. lustin., X, 82, 22]

(363 Aug. 28)

Idp:m [scil. Imp. Iclianus] A.

Iuliano Com(iti) Or(ientis).

Eos indulserunt veteres principcs ex materno genere curialibus


lust.)

Antiochenis adscribi,

quos patris dignitas (condicio


civitatis.

nullius vindicaret iuri

Dat. v ral. Sept.

Antiochiae Mamkrtino et Xkvitta conss.

'O Se (iaaLXeuq (scil. MouXLavoq) (5otiZosim., III, 1 1 8r|aaq Ta elk^to Trj TtoXeL (scil. tcov AvTL0)(eQv) KalTtXf]8oq TtoXuTtapaSouq (iouXeuTGv, eKTtaTpoc; elqToOTo KaTayo^evcov, Kttl Itl baouq eTU)(ov TeKoOaaL fiouXeuTcov 8uyoTepeq, bTtep oX^LyaLc; SeSo^evov eyvcs^ev TidXeaLV... Cf. Cod. Instin., X, 32, 61 Lege divae memoriae luliani, quae de materno curialium Antiochenae civitatis genere pro,
:
:

1;

3<

mulgala

est...

Liban., Oral. XLVIII,

10

Kai
d)c;

^i^^v

TtoXXdKLc; evTauSoL Xeyotievov.

etr)

KdKetvd ye dKouo vo^og (JaaLXecoq evSotj^ (iouXfj

,oTdTou TtdvTaq, Sv ol TrdTrnoL fJouXeuTai, Setv ev

2;

TeTdx8aL, kSv Sai ^uyaTpLSot. Cf. etiam lu\ian.,Misop., 36^ mian. Marc, XXV, 4, 21.

(supra p. 27 sq.) et Ara'-

G
1 an
_5'.|;).;o'.r,
';

scil. libellis
:

.>

cf. p.

177, 22 et 25

E-otiva

-Cfio^

Reiske

^x.'.a

Cobet

aVa-.a

cod.

ET LEGES

98-101

161

100

De
EOaTe
3

agris incullis Antiochenac civitati conccssis.

lulian.. Misop..
(scil.

^70

ot "AvxLO^^elc;)

Ff^q KXr]povq. ot^iai, Tpia)(i.Xtouc; dcm6pouc; Elvai Kal r|Tf|aaa6E

XaBEiv. Xa66vTEc; Se IvEi^aaBE rtavTEq ol ^ii] Seojievoi" toOto E,ETaa6Ev dvE(|)dvr) aa<^S>q. 'A(^EX6^Evoq 5e auToiJc; Eyclj t6v e)(6vtcov ou SiKaicjc;, Kal TtoXunpaY^iovrjaac; ouSev
uTiEp
Tcov
lr)^pfjv

E^npoa^EV. Sv kayi^ov dTEXEic;. ouq ^dXiaTa unoTEXEiq ETvai. Tatc; (iapuTaTaic; unEVEi^a Xelo ToupyLatq auTouq Tqq n^XEcoc;. Kal vOv dTEXEic; )(ouaiv 01 Ka8' EKaoTov u^iv EviauTov innoTpo(|)oOvTEc; yn^ KXfjpouq EYyuc; Tpia)(iXi.ouq, EnLvoio: ^ev Kal oIkovo^loc toO ^elou Tou^oO Kai ojicovu^ou. )(dpLTL Se e^t], oq Si^ Touq nav5

o\jpyouq Kal KXsnTac; outco KoXdZ^cov elkotcoc; u^Iv Tov K6a^ov dvaTpEnELv.

(|)aivo[iai

101

De

pretiis

rerum venalium apud Antioclienos.

10

Circa mensem Octobrem a. .'k')2, i. e. quarto mense postlulianus Anliochiam pervenorat, hoc edictum latum e3se videtur (cf. infra v. 28).

quam

;)

C T6 Se Sf) ^syLaTov, kE, ou t6 t^sya piaoq, dcpLKo^xEvou ^ou npoc; u^ac;, 6 Sfj^oc; ev tG ^sdTpco. nvLy6^iEvoc; uno tcov nXouaicov. d(|)fJKE cpGivfjv npGTov TauTr)V ndvTa ysjiEL. ndvTa noXXoO . Tfjc; InLOuarjq SLXE)(6riv lycb Tolq SuvaTotq u^6v. InL^^ELpSv ni6LV otl KpELTT6v laTLV unEpiS^vTttq dSlKou KTT^aEcoq u noLfjaaL noXlTttc; Kai ,Evouq. 01 Se InayyELXdjiEvoL toO npdy^aToq lnL^EXf]aEa6ai, ^r|vov ,f^c; TpLov unpLS6vT0(; ^ou Kal
lulian., Misop., .SC8
:

f]p8r]

'O

nEpL^ELvavToq. outcoc; oXLyopcoc; eT)(ov toO npdy^aToc; qc; ouSeic; dv fjXnLaEV InEi S' lcopcov dXr|6fj tt^v toO 5f)^iou (pasvf]v Kai Tf]v dyopdv ou)( un' IvSeloc;. dXX' un" dnXr|aTLac; TQV KEKTT^^evcov aTevo)(copou^Evr| V Ta,a ^et^lov sKdaTou TLjiri^a Kai 8f]Xov lnoir)aa nSaLv. Cf. ihid., ioo X sq., SS^ D et 365 D. Kal 6 ^ev (scil. 6 MouXLavbc;) Liban., Orat. XVIII, 196 Iv ToiJTOLc; ^v, (iof) Se l^aL(fvr|q Iv innoSp6^co 5f)^ou neivcovToq, wq Tfjc; ^ev yfjq un6 tov depcov f)5LKr)tievr|q, Tfjc; n6XEcog Se uno tSv un6pcov ou (pp6vTcov elc; ^ilaov xpoVLOu auXXoyi^c; 6r)aaupouq, dXXd toO aiTOu Tdq THidq cruvi,

i63

1.

EPISTLLVE
YEopyouc; Kal )(eLpoTe)(vaq Kal Ka-

aTocvTQv. ZuyKaXEaac;

Sf)

Ttr)Xouq Kal TTavTcov anXcoc; Ti^rjTac; (ivlcov


acocfjpovELv, Kal TtpQToc;

dvayKaaac; v6^cp

auT6q aKoXouSfjaac; tS v6\ia> Toix; a^ToO Ttupouq elc; dyopav eveyKcbv, eTteiSfj tG> vo^cp ^^(o^cvrjv rjaSeTo ii]v (iouXf^v Kal tolc; ^iev auTou )^pomevr)v,. .. \V. 8 el 21 XVI, i5, -ii sq., elc. Cf. Orat. 1, laO Inlcr praecipua tanien AmiTiian. Marc, \XI1, i^, sq. et scria illud agcre superfluum videbalur quod, nuUa probabili ralione suscepta, popularitatis amore vilitati studebat (^scil. lulianus) venalium rerum, quae non numquam secus quam convenil ordinata inopiam gignere solet et famem, et Antiochensi ordine id tunc fieri cum ille iuberet non posse
; ;

jo

aperle monstranle,

nusquam
:

proposito declinabat, Galli


'AvTLoj^elo;) ysv^^ievoc;
i5

similis fratris, licet incruenlus.

SocraL,
(scii.

111,

17, 2

'Ev

f\

(scil. if[

6 'louXLav6c;), Ti) rtpoaov

Te a^Tco <fLX6Ti^ov Kal 'Av-

TLOj^eOaLV
TiXeov
f\

"

fiouX6(ievoc;, Tdc; TL^dq tGv ovlcov eXaTTOv KaTeBlBaae. sq. 'O Se fiaaLXeioc; ... ^kev elq Sozomen., V, i(), Avri6y^\.av Trjv Zupcov eK6of)aavToq Se toO TTXf)6ouc; aq 20

lTtL8eL,aL
ELc;

ISeL

TtoXXd

^ev

CaTl

Td

CTCLTfjSELa,

TloXXoO

Se TtCoXoLTO,
ETtl

UTTO
f)

<|)LXoTLpLac;, oI^aL,

TOV

Sf)^OV ETTayO^EVOC;,

f^TTOVL

eScL THJifj^iaTL Td cTt' dyopSc; ovLa TTCoXeXaSaL TTpoacTa,EV 'EK<|>uy6vTcov Se tSv KaTtf)Xcov. Td pev eTTLTf)SeLa eTtcXLTTCv.

102

25
feslis.

De abolendis Daplmae

luliano boc decretum esse censet Forster, coll

a ; Theodos., XV, G, 2), qui Maiumam hic signiticari credidit (de quo cf. lulian., Misnp., 862 D).

Oraf. XVIII, 179 et luliani temperantia)

Ammian. Marc, XX^

Liban., sq. (de Constantio Gotliofredus (ad Cod.


,

4,

3o

Liban., Orat. L, 11: '^Hadv tlvcc; ol Ttovrjpdv copTfjv ciafiyayov elc; Tf)v Ad<})vr)V ^v Se t6 TtdvTa Tp6Ttov da)(r|^OVGLV eOpTf)V TtOLCtv. To0t6 TLq KaTLSwV fiaaLXcijq ETtLCLKf^C; Kai acbcfjpcov (scil. 6 MouXLav6c; ?), aLa)(uv9eig ^iev tolc;
TTpaTTo^icvoLc;, dXyf)aac; S' uTtep

35

toO

)(copLOU, Ttauei Tf)v

cttl

TOLOUTOLc; auvoSov Kai Tiauaac; euSokl^el. Cf. ibid., XLI, 16.

103

De

cadaveribus a Daphnaeo Apollinis oracuio amovendis.

ET LEGE>
a.

I0I-I05

i63

Hocdecrctum, ante incendium Daphnaei templi (aa Octobr.


363) latum. significat lulianus ipse, Misopog., 36i B.
Historiogr.

anonYni.

Arianus,

ed.

Bidez.
:

Philostorg.

ioJ=- Theophan., p. Zjg, .3o] Nor|aa<; Se scil. 6 "louXiavoc;) oti 5i.a xa dnoKsl^Eva Iv xfj Adcbvn Xelijjava toO aYiou ^idpTupoc; Ba6uXa dTToai.coTTS t6 'elScoXov, Soyjia E^Tieini<E rtdvTa Td dTTOKEi^Eva ekeltov VEKpov
p.

append.,

33i,

ouv Totg toO jidpTupoc;. XHI, 12, 38 sq. Philostorg., VH, 10 8% p. 93; Rufin., Hist. eccl, X, 36 Sozomen.. V. 19' Socrat., III, 18, 2 sq. ?7 sq. Theodoret., Hist. eccl., lll, lohann. Ghrysostom., De S. Babyla c. lulian.] 10, 3 sq. K) sq. De S. hierom. Bdhyla, 2 Liban.. Orat. LX, 5. Gf. etiam Ammian. Marc. qui haec de Delphico narrat [5 oraculo (XXII. 12. 8): lulianus... venas fatidicas Gastalii
Cf. praeleroa Zonar.,
;

XElL|;ava tiETaTEQfjvaL

recludere cogitans

fontis,

quem

Hadrianus mole saxorum

ingenti...

obstruxisse Gaesar dicitur circumhumata corpora

statuit exinde transferri eo rifu quo Athenienses insulam purgavcrunt Delon.

1C4

De
Ev

fontibus ct cibariis rite Instrandis.


y,
;

Theodoret., Hist. eccl., III, 10, tS daTEL Kai Tdc; Iv AdctJvr)

PIpSTov ^ev ydp Tdc;


Tatc;

TTT]Ydc;

^uaapatc;

8ua'LaLq IjxoXuvev (scil. o '\ovXi<x\>6q), Xv' eKaaToc; aTtoXauoiv ToO vdjiaToc; tLeTaXayxavn toO tiucrouq, eTTeLTa Sc Kal Td KaTd Tf)v dyopdv TTpoKEL^iEva tou ^ida^xaToc; IvETTL^rtXa-

TtepLeppalvovTo ydp Kai dpTOL Kal Kpea Kai orrSpaL Kal XdXava Kal TaXXa oaa IScbSLtia. Theophvlacl. Bulgar.. Martyr. A'V Marlyruin, i4, PG 136, 169 G "OaTE Kai TTr|Ydq jiLalveLV TtpoaeTaTTe Xu8poL<; IvaY^v euaLGv Kal auTd Sf) Td ev Tatc; TTXaTelaLc; KEL^iEva
:

covLa.

105

De quaestionilms propter

Daphnaei templi instituendis et de maiore ecclesia Antiochiae claudenda (circa finem mensis Octobr. a. 362).
incendiuiii
1

Ammian. Marc, XXII, i3, Eodem tempore diem undecimum kalendarum Novembrium amplissimum Dafnaei
:

Apollinis

fanum, quod Epifanes Antiochus rex

ille

condidit

i64

I.

EPISTULAE

iracundus el saovus, et simiilacrum in co Olympiaci lovis imitamenti aequiperans magnitudinem, subila vi tlammarum exustum est. 2. Quo tam atroci casu repenteconsumpto, ad id usque imperatorem (kcU. lulianum) ira provexlt, ut quaesliones agitari iuberet solito acriores, et mciiorem ecclesiam Antiochiae claudi. Suspicabatur enim id Christianos
egisse.

Philoslorg., VII,
\i6q,

S\
(scil.

p. 9^,

8 cd. Bidez
csse

xa au^BavTa

cxustum

'O 5e MouXiaDaphnaei templum)


:

aKouaac;, opyfiq te Ttl^TrXaTai Kai, Selvov Ttoir|aa^Evoc; si ol XpiaTiavol Tolc; au^6E6r|K6aLV IriLTcoBdaEiv peXXolev, auTLKa rrpoaTaTTEL Trjc; ^EydXric; auTouq e,co6eiv EKKXr|a'iaq, Kai TauTr|v ^EV a6aTov auToic; TravTEXSq dTto<|)a'LVELV, u>q Stl dac^aXsaTaTa auTi^jv dTtoKXELoa^Evouq, Ta Se KEi^if^Xia TtdvTa SrnioaLoOv. Gf. ibid., p. Sa, 20 s(|. ; :i'.\:i, i.') sq. et

10

i5

anonym.); Theodoret., Hisl. eccl., III, 11, 5 sq. Zonar., \III, 12, 'a^ ("rdq tSv TiLaTcov EKKXr|a'LOc; dTtEKXELOEv) lohanu. Chrysoslom. //i/i'ca^i/mm el Maximinum martyres, 3, p. 58i C et E; Liban., Episl. i'|36 W.
.i:,

(hisloriogr.
;

Socrat., III, 19, 3

Rufin., Hist.

eccl.,

\,

.'Ui,

elc.

^o

106-112

DE REBUS ALEXANDRINIS

106

[ep. 36].

Mandalum hoc ab imperatore post adventum vel cerle paulo ante adventum eius Antiochiam, i. e. mensem luHum a. 862 (cf. Ammian. Marc, Wll, 10, i) datum cst (cf. p. 160, 4)- Bibliothecam Georgii ad libros contra Galilaeos, qui mense Februario a. .303 prodierunt, conscribendos
lulianus fortasse requirit.

411 c

'ETTLaToXf)
Ttpoc;

MouXLavoO toG Ttapa6dTou


nop<|)upiov

Ka8oXiK6v.
(JLfJXLoBi^jKr)

DoXXr)

TLc;

fjv

Ttdvu Kal ^EydXr]

rEcopyiou,
Recherches
rzxpaosTOj

[30 sq.] Suidas


p. 54.

s. y.

'E~'.a70ATj

ct

e Suida

cf.

30/31
om-,.

:~'.3ToXr]
:

'!oj).'.avoj

/.xOoAi/.ov

Suidas

et,

toj

'.ojXiavo^ ajTO/.paTwp yioipyuo -opyuptco /aipi-.v

ET LEGES
TtavToSoTtGv ^Ev

IJ5-I07

i65

<|)iAoa6c^Giv. TToAXcov

Se uTto^vri^aToyp<x<))v,

ouK EA.d)(LaTa

Ss ev

ouTolq koI Ta tGv

raXiXaLcov rtoXXa

Kol navToSartd (iLBXto.

nSaov

ouv a.Bp6ciq TauTr)v Trjv Bl- d


eIc;

6Xio9f)Kr)v dva^r)Tf]aac; cfjpovTLaov

"Avtloj^elov dnoaTeL^r)^LOL,

XoL, yLVcbaKcov otl jiEyLaTr) ^iev auTic; nEpL6Xr)8f)ar)


L ^T]

^ETdndaqc; enniEXelac;

dvLx^veuaeLoc;, koL touc; Sncoatcov


3i-6Xlcov

oOv unovoLoq )(0VTaq


EXEy)^OLq,

d(fir|pfja8aL

naaL ^ev

navToSonoLq Se boKOLq, nXELovL Se tGv oLKeTQv


^n^

fioadvcp, neLSeLV et

Suvolo.

KaTavayKdaeLoc;

ec;

^eaov

ndvTo npoKO^LaoL.
107 (ep.
epislulam scriptam esse haud
9).

Siniul vol certe eodein (ere tem[)ore

quo

ep.

loG et hanc

dubium

cst.

'IouXlovoc; 'EkSlkLco endpj^cp AtyunTou.


"'AXXoL ^ev

377 d

tnncov,

dXXoL

Se

opvecov,

oXXol

Se 8r)pLcov

epSaLV E^OL Se
Tr)KE n68oq"

fiL^XLcov KTf)aecoc;

ek naiSapLOu Selvoc; evTe-

378

dTonov ouv
otc;

el

toOto nepLLSoL^c ac^ETepLaonXouTou, npoq Se kol ToOTa

^evouq

dv8pci)nouc;,

ouk dpKet t6 j^puaLov ^ovov dno-

nXfjaoL Tov noXuv epcoTo tou


15sq.
cf. Plat.

Lysis aii L>E. Acn. (iaz. Epist.

[1

:;d6o;J

lOJSuidas QO = g NO = b
:

[14sq.| V[1IUJ

LY[V

desinit 17

2/3 r.oWa. y.x\ rsvTooani ,3'.o/.;x antc oj/. D.iy.^z-a. transp. Horkel, ["oXXa xa\ -avtooanaj llercher 4 a.'/x'Cr^-f^ox: Q 5 [xiv Suidas cl Q y.x: Suidae cod. B of, zat O iifatscTaOa'. Q 7 an jrdvotav ?
|| |;
|!

j]

jzr^fr^c^ix:
|i

Ald.

|j

an <;

Ti

>>

Toiv ?]'

s'.

af, -siOciv

transp.

sta

10 "ipo(o50 post -pozofj.ica'. add. O 14 '.ou/.tavo5 Tw ajTdi ^ Tw ajTw ^


'Ey.o:/.;to
;/.o'./.:'oj

(iii
[

quibus codicibus
i.

\Y

hac<'

epistula aliam

xta. in.scriptam

e.

cp.

112, infra p. i^SJ

secjuitur) lou/.-.avy?
a-.yu-T..
[iiv

l/.0'./.'oj

j-icyui alvjnTOU
;

l/.

*p/'"
||

N
:

i-xp/i; scripsit Heyler


^
ji

cf.
|]

infra p. 166 sq.


<[aX)>t)v]>

Hgb

aXXo'.

aA/.oj/
:

U
^
:

OTjp''a)v

15 oOm: Dohner,

superfluum
-p;
|jLt

IBxTrJ-jStoa
]|

Hgb
:

wc V
\ om.

....

jj

17

-;pttoo'.;i.'.

HULb
]]

\
]|

ava-Arsat b

18 yp^j^jioy 19 tov HLb

[j.o-^o^^

/pT^Ttjj.ov

-/pyo^ov

18,'19

...

i66
i&<|>aipeta6ai
jioi

EPISTLLAE
TauTr|v oSv
tSLcoTLKr)v

paStc^c; 8Lavoo\jjjiEVou<;.

86q

Tf)v

y^&piv.

oTtcoc;
?)v

dveupeSrj
(|>LX6ao<|)a

ndvTa to
rrap'

recopYi-ou

^iBXla. rioXXd ^ev ydp

auTcp,

noXXa 8e
toO 8e

pT)TopiKd. TtoXXd

8e ^v Kal

Tf}q

tSv SuaaeBSv FaXLXaLCOV


[ir\

SLSaaicaXiac;' S (3ouXoi.^r|v ^ev r|<^av'La6aL TtdvTr|.


cruv TouTOLc;

u<|>aLpe8fivaL

Td

)(pr)ai^cbTepa,

^r)Teta8co
Tf)c;

Ka-

KEiva ^eT^ aKpLBelaq artavTa. 'Hye^cbv 8e


eoTco aoL TauTrjq 6

^rjTrjaECiJc;

voTdpLOc;

recopylou.

oq ^Eia.

TttaTecoc;

^ev dvL)(veuaaq auTd -^kpijq


C
et 8' d^coayeTtcoc;

laTO) Teu,6^evoc; eXeuSeptac;'

yevoiTO KaKoOpyoq Ttepl t6 TtpSy^ia, fiaad-

lo

vcov etc; Ttetpav fj^cov.

'EntaTa^aL Se
TtoXXd

eycb

Td recopytou

(iL-

6Xla, Kal et
Ttepl

\ii]

TtdvTa.

jievTOL"

^eTeScoKE ydp

^oi

T^v KaTiTtaSoKtav
TrdXLv.

ovtl

Ttpoc;

^ieTaypac^r^v TLva,

Kal

TaOTo IXaBe

108
Scripta est haec epistiila p. i6-, .S) a. 362.

[ep. 5oJ.

i5

Anliochlae

circa

kal.

Ocfobr.

(cf.

432 b

'louXLavoq
'H ^cv Tiapoi^ta

'EKSLKtcp
<^r)atv
(f

eTrdp^^co

AtyuTTTou.
,

ejiol

au 8Lr)yet toujiSv 8vap


floXuc;,

eyd) 5e ioiKa aoi t6 a6v

uTiap d<|)T^yeta6aL.

<paaiv.

20

19
'12
-

cf.

Plat. Resp.

j.fzPjfiy/.i

563 D. Suidas s. v. TayTOv -c-ovOa. 13 Ttva Lexic. Vindob. s. v. MTa5:oii>a'.


s. v.

19

l;j.oi

20
(l

aoT,-;;ta6a'.

Suidas

"Y'-ap.

U]V
2
T7;v

NO=b
L
j|

Eberhard
i| || !|

[ISsq.jT
:

1 u-oo!avoouu.vo3botavooCivTai

l/2|j.ot !OtoTtxf,v transp.

jl

/actv 06? transp.


'[

EupsGEtT;

codd.
:

ouiiE^eTjv
j|

Tf,v om. b avEupsO^ Hercher av om, Lb 5 asv -<av>> Eberhard


}| |j j|

Tou Hertlein
yciopvioa

aAXcui

TztiiO

VL VL
II
:

6 xatpc0v'a'. b 8 6/7 /.ai ixsTva VL yEpao b 10 a.y.oiG-^i-ti)i Hercher 9 [XEv om. Lb aXXtjjc b 'E7:taTa|i.at 11 f,;i L 12 asvTO: om. b
T(Ii

codd.

||

j|

|j

||

i|

12 xal
TTjV
:

c?

3t

y.a.':

Tzpoc Lexic.

Cobet, fortasse recte Vind.


jj

cf.

lulian.

278

;|

13 mp\

Si7,you
(f/aafv

18 'louAiavo; om. T au Suidas 20


|j

19 au

OirjfEl

Cobet
||

nh ^irjyct

gu otJ)you
?

T
||

ao':

om. Suidas

roAji codd., an xoXXoT?

>i7jotv

ET LEGES
6

107-109

167

NetXoq

dpBElc;
ei

^iEXECopoq xotq Ttr)^EOLV ETtXrjpcoaE Ttfiaav

ii]v
TJ*)V

ATyuTTTov

Se

koI tov dpiS^ov aKoOaai TtoBEtq, eIq

EllcdSa TOO ZETTTE^6pi.0U Tplq TtEVTE. Mr|VUEL 5e


el

TaOTa

Geoc^lXoc; 6 OTpaT0TtESdp)^r)q'
5
TTOp' l^^lQV OKOUGJV EUC|5paiV0U.

tolvuv

f|Yv6r)oac; auT6,

109

[ep. 5HJ.
sit,

Quando haec
Ceteris ad

epistula
cf.

scripta

accurate definiri nequit.

Ecdicium

lilteris

apud Alexandrinos
10

subiunximus. De musicae sludio Ammian. Marc, XXil, 16, i-.


lTtdp)(Cp

"louXLOVOq 'EkSlKLCO
""AE^LOV EOTLV, ELTtEp

ALyUTTTOU.

442

oXXoU

TLVOC;, Kol Tf^ q lEpa.q ETtL^EXr]"

Bf^VOL

^OUOLKT^q. ETtLXE,d^EVOC; OUV EKOTOV EK ToO Sr)^OU

tSv 'AXE^avSpEcov e3
EKdoTco
l5

yeyov6toc; ^ELpoKloKouq.

dpTdBaq

TouTcov

keXeuoov
ETt'

Suo

toO

^r)v6q
|

^oprjYEtoSoL
]
'

-^CO^LTOU^. eXoLOV TE

OUTS KOL otvOV KOL otTOV


el Se

EoBf^TO

Se TtopE^ouoLV OL ToO Ta^Eiou TtpoeoTSTEq. OuTOL Se TEcoq

^Ev EK

cpcovfjq

KaTaXEYeoBcooov

tlvec;

Suvolvto kol

Tfjq eTTLOTr)^r)q ouTrjc; elc;

oKpov pETOO)^Etv. toTcooov oTtof)^lCOV.

KEL^Evo Ttdvu ^EydXo ToO Ttovou To ETtaSXo KOL Ttap'


2(

"OTLydp Kol

Ttp6

f)^cc>v

ouTOL Toc;

Lpu)^dc; uTt6 Trjq 8ei.aq

^ou-

OLKf^q KaOopSEVTEC; OVrjOOVTOL. TtLOTEUTEOV Totq TipoaTtO(|)aL-

vo^EVOLq 6p8coq uTtEp toutcov. 'YTtep

^iev

oSv tqv TtolScov

TooaOTO" Touc; Se vOv oKpoco^evouc; toO ^ouolkoO ALOOKopou

[1

- 5]

V
;|

4
:

[10 sq.]

E
i|

LY

=g
E
:

3 (Jc7:tj6&{oj codd. 10 Io'j/.'.avoa L om.


:

8eo'<ptXoa
|!

V
,}

fjoXo-jo3

T
:

EY
L
|!

Ir.io/ta a-.yj-Tou

om. E

i|

14

tojtojv

om.
15

EY
E

Y om. EL 12 ixaxov 14/15 a:TOj ante xsXrjaov supplet


g
:

Hertlein, transposuimus
,

tc

ol

i|

/.

^Itov xal oTvov transp.

16/17 Tswa u.h L TcW E om. Y 17 x scovf^a ex i/.-fovaTv corr. E ixauvsTa g 18 auT^; om. L 19 na;' f,u.Tv Hertlein 20 "Oti ot3 L xa-! om. E 6no 21/22 ~voa-03atvO!i.vo'a E -posatvotjLEvoia g g: kr.o E 22 ocQtJiJ; posl TOJTcov transp. g jrsc* rrsi- Y ouv ora. L 23 ol '/Zt E
[xa\ arTov] Hertlein
;

!;

16

-si.'j.zWj

EL

Taa-.sioj

i;

||

,j

j|

i|

!|

!|

j|

j|

'

i|

/JV

!(

Ot03/.0-JpOU

i68
TtoLrjaov

I.

EPISTLLKK
te)^vt]c;

dvTtXaSEaSau Tf^q
ItiI oTtep

TrpoBujAOTepov, <aq i^^cav

EToi^uv

Sv ISeXcoaiv outolc; auvapaaSaL.

110 fop. 20|.

Antiochiae datum idem


mensis Phaophi
(i.

Plaiid

diibium

est

quin hoc de Alhanasii cxilio edictum sit atque illud quod d. XXVH
2/4

e.

Octohr.)

a.

3()2
1
1

mulgatum
dir

fuisse nairat Ilistoria acephala,

Alexandriac proPraedicto aulem


:

Phaopld .WVII proposuit


est

luliani imp.

edictum ul Athana10

sius episcopus recederet

proposilum

de Alexandria, et eodem momenlo qun edictum, episeopus egressus estcivitatem et commoratus est circa Cithereu. Cf. ibid., i3, et Chronicon prae-

vium ad epist. feslales Athan., PG 26, i.SoS A Pythiodorus Thebanus, Philippi servus, attulit luliani edictum die XXVII Paophi et episcopo coram exhibuit (cf. p. 169, r), quo in edicto multae minae fiebaut ; tunc sine mora exiit urbe perrexitque Thebas. Octo autem post menses intcriil lulianus. Cf. etiam Athanas., Epist. ad lovianum, /i, PG 36, 820 C; Socral., ni, i.'^. 1.) Gregor. Xazianz., Orat. XXI, .'ia.
:

i5

39g c
"Expf^v

'louXiav6q'AXe^ov5peOaL.
t6v

e^eXaSEVTa fiaaLXLKotq
TtpoaTdYtioaLV

ttoXXolc;

ttovu

koI

*>

TioXXov

auTOKpoT6pc3v

iv

yoOv

eTTLTOY^ia

nepL^eLvoi (ioaLXiKov. et6' oOtcoc;


jj

eic; T]f)v

eauToO KOTLevoL,

dXXd

^f|

t6X^t)

\iT\bk

dTTovola )(pr)adjjicvov

ucmep ouk ouaLV


i.<p'

evuBpl^eLV Toic; v6^0Lq- eTTel Toi kol t6 vOv


roXLXoLOLc;

i^^Sv tolc;
iS

Tolq (^uYaSeuSetaLV

uTt6

toO ^aKoplTou Kcov-

aTovTLou ou
Tdc;

Kd9o8ov

elc;

Tdq

eKKXr)aLO<;

auTwv, dXX' elq

TtaTplSac; auve)(copr)aajiev. "ASovdaLov 5e TTUvSdvojjOL

t6v ToXjAr^poTOTov. uTt6 ToO auvr)8ouq eTtapSevTa Spdaouc;.


*20

p.

169, 7 Sozomen.

i5,

2.

[1

L
19

- 2] E >0 = b
toj/.-.avoa
ji

LV ^

|[

[19sci.]

nV-

V2,lesinit

28

i-a-.e;v-]
'

v
,

aAjjavoscijtL

tojAtavoS iXcJavooija'. 0[aTay[ji.a


tzoaXcov

H-om.

HV-

20
b
1!

3;iAa:;6ivTa b
:

jJaatX-./.wv
||

L
:

||

_22 Tzapaaarva-.

23 o,r:r,iri d>a V^ 24 iz>' f,;jLwv Reiske C^' f,a6jv HLb 69' i;jiwv V2 24/25 roTc; raXtXatoid om. vL 25/26 xovaTavtivoo V^ 26 JTtoy L: jTOtJ vb a/./.' zla b: aXXa Tr/y ;'3 vL; cf. Sozomen. /. l.
;j.ilva'.
jj || || II

ET LEGES

109-111
ETtLCT<oTifjq

i6c^

avTLXaBsaSaL xou XEYopevou Ttap' auTolc;

8p6vou,
Sr)jicp

TouTo 8e eTvat
ou jiETpicoq

ral

tS 9Eoae6et tqv 'AXe^avSpecov

dr|5ec;"
fjc;

SSev auTco rtpoaYopeuojiev aTiLevat.


Tfjc;

ir\c;

399

ndXzuq l^
5

av fniEpac; <;Ta;^^

f|^eTEpaq ^^EpoTqToc;

YPo^ff""^" Se^r)TaL Ttopa)(pfj^ia' ^evovtl Se


Eiaco

auTS

Tfjc;

TXoXEcoq
tl-

jiEi^ouq

TtoXu

KaL

^(aXETTcoTEpac; TtpoaYopEUopEv

[Koptac;.

111 [rp. 5j

].

Athanaslus praecedenti edicto non statim obtomperavit, sed interea decuriones Alesandrini apud lulianum intercesserunt (v. 20 sq. et p. 172, 20 sq.) ut illum in civitate morari sineret. Ouorum precibus imperator nedum adnuerel, Athanasium non iam e sola urbe sed e tota Aegvpto expulit. Datum hoc est Antiochiae mense ?sovenibri a. ."^Gm (cf. p. 170,
u"

20

sq.).

'louXLttvoq
El
^jiev

'

A XE,a V S p Eu OLV
u^Sv

^32 q

Tic; Tcov

aXXcov

fjv

OLKLaTrjc;. o^
fjv elK^c;

t6v lauTov

TtapaBavTEc; v6^iov otTteTLaav oTtolac;


voL
H>
\jik\i

SlKaq, IXo^e-

C,r\v

Ttapavo^coc;,

etaaYaYovTeq
Qc,

Se

Kf)puYpa Kal
\>(p'

SiSaaKaXiav veapdv, Xoyov eT^ev ouS'

A9avdaLov

u^ov

ETtL^r)TeLa9aL'

vuv Se

KTLaTou

^ev

ovtoc; 'AXE,dv-

Spou Tf)q TtoXEcoq, undpj^ovToc; 51 u^lv ttoXlou^^ou 9eoO tou


(iaaLXIcoc; ZapdTTL5oc;o^iaTrJTTapESpcp Kopr) Kal[Tfj] fiaaLXlacr]

433

[i 1

7]H

L
j,

NO =
Tf,:

||

[16 sq.]
cf.

T
||

HL=
/.
/.

V
:

nap' ajTdiv L

an <C'f,i^
i-iiy.orrr^c
;

ir.izv.or.f,: ?
:

Sozomen.

avTsXaoETO toj 6p6voy


Ij

ar,Oc:<j H 3 ou L om. cett. u.'vovt'. Zk iv TajTr, 3 ct 6 7:po3ayopuo;/v b cf. Sozomen. /. /. u.vnTZT.i ~zor{^6ovj<zi rr,!x:a; 4 Ta supplevit Han a9).:Vjv ? TovXiavo; om. T 16 titulum om. H 17 sca/.wv Hercher ansT-.^av jjj.rv < 18 -apaoav ... voaov T o!/.;5TtJ:
:

jj

|'

^J

II

>
i;

.^

ji

T:

^xiT 20 19 v.s 18/19 o-Aoa-voi T Hertlein './v av 20/21 jo' jjjLtSv Heyler j' f,awv v Jpyu.v.. T 21 vjv T: vjv. L 07 (sic) vjv: H 22 In .. /ovto^ <>. oX'.oi/0'j T Saai/.io'. v 23 [t7^] seclusimus
dnsTcr.aav v
'.

|i

]!

\\

>

|!

|]

170

I.

EPISTULAE
^^ ti^v

Tf\q AiYij-nTou Ttaar|<; ""laLSi

uyi-alvouaav ov ^rjXoOv-

TEq

7t6Xlv.

dXXa t6 voaoOv ^kpoq


ovo^a.
vf]

lTtLc{)r|^lZ^Eiv

lauTO ToX^fi

t6 TTJq

Ti6Xe<i>(;

Aiav ata)(uvo^aL
eX Tiq
c><;

toijc;

Seouc;.

avSpec; 'AXE,av5pEiq,

SXcoc;

'AXe^avSpscov o^oXoyeL FaXLXaLoc; etvaL.

TSv

dXr)6Sc; 'EBpaLCiiv ot
'BjjieLq.

xtaTEpeq Alyutitlolc; cSouXeuov Tta-

XaL. vuvl 5e

avSpeq
ydp
6

'AXE^avSpEtq, AlyuTrTLCOV KpaKTiaTr)q u^cov


TtaTpcpcov
Tfjc;

Ti^jaavTEc; (EKpdTr|aE
TOLc;

AiyuTtTou).

KaTcoXLycopriKoaL

tcov

SoyjidTcov

SouXELav

eBeXouaiov dvTLKpuc; tGv TtaXaLcov Bea^cov u<|)LaTaa9e. Kai

ouK EiaEp^ETaL

jivr)^r| Tfjc;

TtaXaLac;

u^Sq

EKELvrjq euSanioTrj Ttdar),

vlaq, r|viKa^v KOLVCovla ^ev Ttpoq Seouc; ALyuTtTcp

tioXXGv Se dTtr)Xauo^iEv dyaBSv. 'AXX' ol vOv ELaayaYovTEq


C
5jjiLV

t6 KaLvov toOto
Trj ti6Xel,

KrjpuY^iot tlvoc; atTLOL y^Y*^^***^'-^

dYa-

8oO

(^pdaaTE ^ol. KTiaTrjc;

i&^tv

^v dvr)p SeoaeBT^q

\.

'AXE,avSpoq 6

MaKEScov.

oi8tl

^d Aia KaTd TLva toutcov


'^s.^^ovoia.c;

^v. ouSe KOTd TtdvTttc; 'EBpalouc;, ^aKpcp


KpELTTOvac;. 'EKeivcov ^ev ouv Kal 6 toO
fjv d^ei-vcov,

auTcov

AdYOU DToXe^iaLoq
KTlaTT^v

'AXe,avSpoc; Se Kal 'Pco^iaioLq ETtl d^iXXav Iwv


TtapEL^^E.

dYCJvLav
d

<^&v^

Tl o3v

^LETa tov

ol

3(

riToXe^aLOL, Tr)v TtoXLv ujj^Sv oSoTiep Yvr)aiav BuYoiTepa TtaLSoTpo<|)r)aavTec;.

outl tolc; 'Ir^aoO

X^yoLc; r)v(4r)aav auTrjv.

ouSe

Trj

Tcov

e^^SlaTcov
\)<p'

raXLXalcov SiSaaKaXio; Tf)v olkovof]q

^iav auTrj TauTr)v.

vOv Iotlv

euSal^icov,

e^eipYd-

aavTo.

TpLTOv.

ETieLSf)

'Po^aloL Kupioi YEY<iva^EV auTf^q

2!

HU = V
H H
jj 11

1 Vgioi

TO* om.

lacunam 3 Jtd ....


:

significavit
ovofjLa

Pelau

|j

Tf,v
:

parum

distincte
||

||

2
jj

||

avooEc
||

avop ..T

oXcjv

9 xat<)/A!Yw,-rjy.o'ot H /.aTaXiYCjpTj/.o^ai TU 7:aTp<jjtov T: -aTpcocov v v;'a5 T 11/12 tJo 13 a:TXaJO[icv Petau 14 touto t6 xatvov traLDsp. T 15 cpaaa .. ixot T 17 <ov <i)v T 19 xa; xav Hercher ETTt 1? Hertlein 20 aYojviav <;av>> scripsimus: aYcovtav T aYwva V 22 oilTi oi!lToi T 23 otoaaxaA. Trv T 24 j' t,? ip' 7;<r T 25
]|
i|

j]

jl

||

j|

||

||

II

ij

1]

j|

ouT^c evan.

ET LEGES
dc|)eX6^evoL touc;

III

171

riToXe^aiouc; ou

koXSx; ap)(0VTaq, 6 Ze-

SaaTdq

Sr)

eTTi5rnir)aaq

u^uv

tj^

Ti6Xei ical
.

npbq Touq

ujxe-

Tepouc; TtoXiTac; 5LaXe)^6ei.(;"


Spsxq,
^
ai(piT\\xi

"AvSpeq
Tiaar|q

etrtev. 'AXe,oiv-

434

Tf]v ti6Xlv alTtac;

alSoL toO ^eyoXou

9eoO ZapdTiL5oq. auToO Te cveKa toO Srj^ou Kal toO ^ieyeBouc; Trjq TtoXecoq' alTta 5e ^xol TpLTrj Trjq etc;
lcTTL
Tr|c;

u^Sq

euvoiac;

Kal 6 eTatpoq 'ApeLoq

^Hv

5e 6 "ApeLOc; ouToq rtoXt-

^ev u^ieTepoc;. Kataapoq 5e toO ZeSaaToO au^BLdJTTjc;,

dvrjp c|)LX6aocf)oc;.

Ta

^ev ouv

tStot

Ttepl Tr)v

tioXlv u^cov

urtdp^avTa Ttapd b
TOLoOTa, aLCOTto
Ka8'

tSv 'OXu^Titcov 6e6v,

i>q ev fSpa)(^eL cppoLaaL.

5e 5Ld t6 ^f^Koc; Td rtoXXd'

Td 5e

kolvt]

r)^epav ouk
TtavTl 5c

dv6pcbTtoLq oXtyoLc; ou5e evL ycveL ou5e ^lS TtoXcL,

o^oO
'1

tj

K6a^icp
;

rtapd tov
|i6voL
'

cTtLcfiavcov

6eSv

5l56^vo rtSq
auyi^c;

ujieLc;

oOk taTe

Ti^c;

e^ 'HXtou KaTiouarjc;

dvaLa8r)TCoq ex^'^^

^i^vol 6cpoc;

ouk LaTe Kal XEL^iGva Txap'


3

auToO YLv6^cvov

^6vol ^cpoYovou^cva Kal KLVou^eva Tiap'


tV^v 5e kE,

auToO Td TtdvTa

auToO Kal

Ttap'

auToG 5r|^L0up-

Y5v tSv bXcov ZeXr)vr)v ouaav ouk ala6dvca6e rtoaoiv dYa8>v


o

alxta

Tfj

TToXcL Yi-VEtaL;

Kal toutcov ^cv tqv 6eSv ouSeva


5c

TipoaKuvcLV

toX^Stc.

ov

outc u^etc;

ovfTc

01 TtaTepec;

ij^uv ecopdKaaLV

MrjaoCv.

ollca^e

xP^vaL 6eov X6yov uTtdpapoplith.

1 sq.

cf.

Plutarch. Antonius

c.

Praecepta ger. reip. 81^

ctc. lulian.

80; Reg. et imp. 826 B.

207 B;

T
2
of,

HU

r= V
:

scripsimus

Bi

codd.
||

3 'Avopa; evan.

jj

iaT'.

ora.

i|

om. T TJtxoiwrrJa T 8 a,3a 12 ti -oXXac T: TauTa Ta ::oAXa v 14 rxci v T:-p'. T an ia^avwv ? cf. i38 D sq., etc. ;iOooiJ.s'va TH o;oo;i;va3 U, corr. Horkel 15 ;jio'vO'. H txcivov, sed in margine vp. ;jlo'vo'. U [jlovo) T auy^; om. H 16 Se^ioui T 17

"Hv

oa 6 "A.pf.oc

||

\\

t|

ij

tj

|!

a'
/.ivoJ[xva
s,
>

sjoiJLSva v;

cf.

lulian. i5i

'|

19
:

ac/.Tjvr;/

ou7av twv
oJoi

oXujv (sic)

Ij

20

a-.Tiav

21

ov 0=

Petau

tov oe v

jj

22oraOai

'\

[Xdyov] Cobet, sed cf. lulian. C. Galil.

333

CD

173
)(eLv
;

I.

EPISTLIAE
bpS.

ov Ss

eE,
ical

alSvoc;

anav

t6 tSv dvBpcbncov yevoc;

Kal liXETtEi

aeSETat Kal aE66^vov eu TipaTTEL, t6v ^eZ,Oiv

yav ''HXiov Xsyco, to


Kttl

ayaXjxa koI

ejivjju^^ov

<al evvouv

dyaSoepyov toO vorjToO TiaTpoc;^*


auTouc;
Tf^c;

el ti ^oi TTelSeaBe

TiapaivoOvTi Kal jxiKpd, u^Sc;

ETtavoydyeTE

Tipbq

T^v dXr)8Eiav ou^ d^opTrjaeaSe

6pQ?\q 65o0 ttei86^ievol


etKoaL, kol

tS TtopEuSEVTL
Ei
TT]

KdKelvr|v Ti^v

656v axpLc; etSv

435 TouTr)v i5ou auv 8Eoiq TTopEuojievCji 5co5eKaTov etoc;.


^iev oijv <|)lAoLc; f]\xlv

TtElSEaSE,

^iEL^6vcoc; Euc|)poveiTe*

5eLaL5aniovLoi 5e

kol KoTr|)(f)aeL

tSv Ttovoupycov dv8pc^dXXfjXouc; ojiovoelte

jo

Ttcov

eji^eveLV elnep e8eXolte,


^f)

to

TTp6c;

Kol t6v 'ASavdaLov

tto^elte. rioXXoL TtdvTcog Elal

tov

auToO ^o8t)tcov 5uvd^EvoL


SEojievoc;

Toc; dKodc; ujiSv Kvr^aTicbaac; koI

daeSSv

^T)jidTcov LKovSc;Ttapaiiu8f)aoa8oL. ^0(|)EXe


f|

b ydp 'A8ovaaico ^6vco

toO 5uaaE6oOc; outoO 5L5oaKoXEL0U


vOv 5e eaTL TtXfj^oq
u^itv

i5

KOTOKEKXElaSaL

^o)(8r)pio"

ouk
TtXf)-

dyevvEc;. kol Ttpayjid ye


8ouc;,

o^5ev bv ydp dv eXT)a8e toO

bao ye

elc; Tf)v

tSv ypoc^Qv 5L5oaKoXiov

t^kcl, j^eipcov
Ti^c;

|dj

ou5ev eotol toO Ttap' u^cov Tto8oujjiEvou. Ei 5e


VTpE)(ELOc; EpcovTEg
C

oXXt^c;

^
20

'A8avoaiou (TtovoOpyov ydp etvoL t6v


^EfjasLc;.

dv5po TtdXoL Ttuv8dvo^aL) toutoc; TtoLf)aoa8e Tog


Ssq.
i35, ^; C. Galil. 05 B ei Oral. IV 182 if. Suida- .s. /'. Kvr^TTiMv:;; 'x; i/.fjx:.

cf. p.
il

sq.

j|

11

f.

p. 178, 8

13

T
2
slva:

HU .=
3o

V
i'j
||
:

liJcTa'. xa't ac^joaivov

Plat. Tim.

>

P.

::paT-:c'.v H cf. 3 k'vvoyv v sanvccjv T B 4 lacunam suspicatus est Petau <0'J vojxiXexe 6<iv Thomas rzaoi v yap Tr,; Rciske 6 xf^'S T 7 e-tliv v
; j| ; |] :
:

|j

V'.a'j":tov
jjiTv

II

'.^ou
;

fjor,

Hertlein
|!

jl

9 ^tXot^

f,;x;v
[|

^reiOsaOs

cpt).ov
jj.

-ctOcsOat V cf. v. 4 sq. -acvTwa v: yip T 12 -oOij-:; v /.vrji-.oiaa: Hercher 13 af, ante c!!jv7';jlevo'. adcJ. T sed cf. 206 D Suidas l. l. an [jlcIv6) <i'(t'^ ? Hertlein 15 ficivov Sintenis
||

ct
||

jj

ct

Herchcr jj/.wv v Grj... T ov yip av v: siv 17 ifs T te v ^io T toO r:o6ou;jLvoj 18 /stpov T 19 iirt cod., corr. Sintenis -ip' 'JiJtT^v transp. T iOavaa-.ov T 20 opwvTc^ codd., corr. Petau '.'its T 21 r.iAx: om. v 21 sq. Ino-.rl.asO; ri 0

16

Ju.Tv

||

|j

11

IJ

|j

|]

|i

ji

|I

ET LEGES
lOTe Sia

III-II2
Trjq

173
Ti6XEcoq*

toOto
ydp

auTo auTiv dTiEXr)Xa^iEvov


cpuoEi.

dvETii.TqSLoc;

TTpooTaTEUEiv 5r]pou TtoXuTTpdyu&jv

dvrip' eI 5e t^r|5E dvrjp. aXk' dvGpciTiLa<oc; euteXtjc;. KaSdTiEp

ouToq
5
Sr)

^eya olopEvoq

TtEpi Trjc; KEc^aXf^c; KLvSuvEUEiv.

toOto

StScoaiv dTa^iac; dp^^^rjv.^OBEv

ouv.tvo

jif^

YEvr|TaiToioOTo
Trjq tto-

Ttpoq u^Sc; ^r|9ev. aTiEXSeLV

auTw TipoT]YopEuaa^Ev

Xecoq TidXaL. vuvi 5e Kal Alyutttou TTdar|c;.

ripoTESriTco Tolq rniETEpoLq TToXLTaLq 'AXE,av5peOaLv.

112 (op.
10

(].

Has

lilteras

eodem

fere lcni[K)re c[uo ep.

sciuptas csse

Ecdiiiuni increpat quod Alexandriac mancre Alhanasium passus >it el animum suum precibus Hecti posse arbitratus sit. Ex ipsa episfula (v. 20 sq.) patet eam plurcs dies ante kal. Decembr. a. 3Gj in Aegvptum
perr^picimui
est,

nam

Iu!ianus

i5

missam

esse.

'louXLavoq
El Kal tSv dXXcov

'EkSlklco
svEKa
uv\

ETTdp^^cp

Alyutttou.

^''g

YpdcpEiq ^I^lu. dXX' uTtep y^

ToO Toiq Beotq c^^Spou

E)(pf)v

ae YpdcpeLv 'ASavaaLOU. Kal

TaOTa
20

Ttpo TrXELOvoq fj5q )^p6vou

Td

koXcoc;

r,

^lv EYvcoa^ieva
^f]

TteTtua^evov. "O^vu^xl 5e tov ^sYav ZdpaTtLV oq, el

npo
^j

t6v

AEKE^Bpicov

KaXavScov

BEoIq e)^6p6q

'ABavdaiog

16

sq. cf. Socrat. III

i3, lo.

1
1

8] T

HU = V

[16 sq.]

V
|

LY

r^ g

XO =^

2 avc-.TT^ciov codd., npoiTaTEJajv codd., corr. Reiske corr. Hertlein 3 J.r,'j't cvan. T :jTcA .. /.a6anp T A ;xr'a- codd., corr. Petau 5 of, scripsimus: oa
xjtov v
i| !|
\\

1 ajTO zjtov scripsimus: xj-'j

^j

codd.
I

o:'ooiat7

or/w-ct
:

;|

aTac
'

o}v

;'

[o^v]

Petau

to'.ojto

om. T

6 -po:
I

r.iy.

Hertlcin

nr.ofv Hertlein

16
p.

'.ojA-.avoT T'o

auToj

(qui hanc epistulam post ep. to8 [supra

166] praebet)c/.0'./.;aj i-'ip/'jj


/.o:x.tto

a-YJ~ojL\

iy.oi/.tw
fJLr,

jr:ap/w atvjriTiojv
jj

zaTa toj aYXoj afiavaaioj


I

;|

17

om. b
;

||

18

Tol:

om. g

21

0/.3ctojv

6o"T >': 6E0:a:v cett.


I

an <;T0t5>>

6eoc; ?

17^

1.

EPISTLLAE
Kal
Tiaarjc; tfic;

e^eXBol

EKELvric;,

^SXXov 8e

AlyuTTTOu,

Trj

OTTaKouoijari aoi toi^ei TipoaTi^rjaanii

<Iav>- )^puaoO XiTpaq


elc;

EKaTov oTa9a Se

ortcoq el^i (ipaSuc;

^ev

t6 KaTayvSvai.

rtoXXco 8e etl (ipaSuTEpoc; eIc; t6

ana^, KaTayvouc; dvELvaL.

Kal
vELaBaL.

Trj

auToO

)(^elp'l

ridvu

^ie

Xuttel t6 KaTac^pooutcoc;

Md

Touq Beouc; TtdvTac; ou8ev

av lSol^l,
oic;

^oiXXov 8e d<ouaaniL f|8coq Ttapd aoO Ttpa)(9EV. C

'A9avd-

aLov E,EXr)Xa^EVOv
Sc;

tqv

tt^c;

Alyutttou tottcov, t6v ^iapdv.


e^ioO

ET6X^r)aEv 'EXXrivLSac;

ett'

yuvoLKac; t2v

eTTLarnjicov

fiaTTTLaai. ALcoKa9co.

113-145.

LEGES ILSSA DECRETA VAKL\ POSTQUAM lULLWUS ANTIOCHUM ADVENLr PROMULGATA

113

De pedaneis
a)

iudicibus.

ao
III,

Cod.

Thecdns.,
:

I.

i().

f=

Cod. ludui.,

H,

5J

(.S62 lul. 28)

Imp. Illianus A.

Skcunuo p(uaefecto) p(raetori)o. Quaeesl

dam

sunt negolia in quibus superlluum


:

moderalorem
aj

exspectare (exspectari Theod.) provinciae

ideoque pedaneos

iudices, hocest qui negotia humiliora disceptent, constitiiendi

*1 tf

3
LY =

i/.xTo'v

Lexic. Vindob.

s.

v.

IIoo^tuo/.

V
1

g
tt;;

NO =
otXsw?

/.ivr,;

<C

>

Hertlein

lO'.

om. b

ct Lexic.

Vind.

\\

-soif.aTliat-it

Vg

et Lexic.

\ind.
|j

-poTiijiTj-saiix'.

T^poiTtjxrfioaa'.

Sintenis
~(jii

ji

<<av]>

supplevimus
'{-:

yyjioZ
:

om.
oe

Leiic, Vind.
||

4 '.; 5 "/_'-?L, sed in margine scripsit L^ litt. Y om. To t'o b av om. b 6 Ma om. b. 7 5 Y*^ pos' nivy add. Y
h A "O/./.w 01 spatium vacuum oclo
Tjoccj;
oo'v

jJpaojTcSO;

'x/yi

||

3
:

}{

\\

-aayOcv Hertlein
1]

(x.rj0cV07

-payOsvTOi codd.
|i

|j

||

j|

8 tov

ixia-

om. L

10

v.oj/.E-jO.

oioj/.E^jOai

ET LEGES

113-iiA
v

175

dainus praesidlbus potestatein. D\t.

kal. \vu. A.ntiochiak

Mamertino kt Nevitta conss.


6)

CIL,

III,

',09

(cf.

ibki.,

marmoris
)

caerulei,
a.

quam

Min. (<c a tabella p. 982) vidit in vico Katapola, sive antiqua

Minoa, ubi portus

fuit insulae

Amorgi,

in horreis A. P.
i^^jigS

m. Aug.
!

i8/ji

Rossius);

CIL

III,

Zanos Myt. (frag-

mentum repertum Mytilenein

castello ,aIiquot frustula y.

1-16 elusdem conslitutionis praebens).

E(\emplum) s(acrarum)
>

l(itterarurii).

Oboriri solenl nonnul(lae) controversiae. quae no(tionem)

requirant et exame(n) iudicis celsioris


negotia sunl, in quibus superfluiim
tare provinciae.

tum autem quaedam


moderatorem exspec-

sit

Quod
est,

nobis

utrumque pendentib(us) rectum

admodum visum
I

ut pedancos iudices, ho(c es)t eos qui

negotia humilior(a) disceptent, constituendi daremus praesi-

dibus potestatem.

Ita

enim

et

sibi

partem (c)uraruin
ipsi

ipsi

dempserint ettamen nihilominus quasi


nistrabunt,

hoc

munusadmirei

quum

illi,

quos legere, administrent. Cuius

constit(utionem) ad tuae eminentiae s(ententiam ex)cellen>

tiam tua(m perficere ius^simus, Se(c)unde n(ostre)...

114 [ep. 5a].

Hoc rescriptum, ad Bostrenorum curiam missum, datum


862, ut ex subscriptione appafortes adversus Manichaeos libr'' (Hieronvm., Vir. ill., i02)exstant, et lulianum imperatorem acta sunt, narrat Sozomenus (V, i5, 1 1 sq.), nuUo aUo fonte usus quam hoc ipso rescripto.
est

Antiochiae kal. Augustis

a.

ret.

Quae

inter

Titum Bostrenum, cuius

<

yi

cf. CIL III SuppL p. 23i6-^- n i^igg^ 11 reiquihocest: ho ... Myt.;.... t Min. 14 ut et Min. 15 umiHoi. Min. 15/16 praesidibus polestatem presidi^Tis potcstamen 17 niilomnius Min. 16/17 ippi deniperint vel ippi deusierint Min. admenestrent Min. quassi ipsi oc Min. '17/18 admenestrabunt

9 de titulo
;l

li

rant A/Jn.

\\

||

|i

j|

17O

I.

EPISTLLAE

435 d
Tli^r|v
lyci)

'louXiavoq BoaTpr|vot<;.
xouc;
tcov

raXLXaicov

npooTdTaq

e,ei.v

^ol

436

pei^ova

X'P'-^

^ "^^ (|)6aoavTL rtpo l^oO Tf]v

dpx^if)v

ETiLTpo-

TteOaaL" auvE6r|

ydp

Irtl

^ev Ikelvou

Touq rtoXXouc; auTwv

Kal (|)uya5Eu6qvaL
Se
fjSr)

Kal Sioix8f]vaL
rtXrjSr)

Kal SEa^Eu8i^vaL,

noXXd
cic;

Kal acf>ayf]vaL

tcov XEyo^Evcov

alpETLKcov,

Ev ZajioadTOLc; Kal Ku^lkco Kal riacfjXayovLct

Kal

BlSuvlol

Kal raXaTLCt Kai noXXoic; dXXocc; E^veaLV dp8r|v dvaTpanfjvaL


nop8r|8E'Laac;
Kcb^ac;,

In'

l^oO

Se

TouvavTiov

o'l

te ydp
10

l,opLa8vTEc; dcfiEL8r|aav, Kal ol 5r|^Eu8VTEq dnoXa^BdvELV

Td

a<|)ETEpa

anavTa

vo^cp nap' f|pSv EXa^ov,

Ol

5'

Etq tootl
\xf\

aouTov Xuaao^avlac; f^KouaL Kal dnovotac;.

coaTE,

TupavvELv e^EOTLV auTotq, t^nSE a noTE InpaTTOv KaT* dXXi^jXcov,

InELTa

Kai rj^Sc; Touq 6oa6ELq ELpydZ!iovTO. 5La-

TLBevaL, napo^uvo^evoL
TCLV ToX^coaL
ELc;

ndvTa klvoOol

Xi6ov. Kal cruvTapdT-

i5

Td

nXr)6r|

Kal aTaoLd^ELV,

daE6oOvTc; ^ev

Touc;

6ouc;, dnEL^oOvTEc; 8e tolc;


outcoc; ouaL <|)LXav6pcbnoLc;.

f|^TpoLq npoaTdy-

^iaOL,

KaLnEp

OuSlva yoOv auTOV


auTotq
Kal anovScov fi^tv

aKovTa npoc;

(ico^ouq Ico^ev IXKEa^aL.


ei tlc;
ekcIjv

SLappf]5r)v Se

npoayopeuo^ev,

)^epvi663v

20

e8eXEL KOLVCovELV. Ka8dpaLa npoac|)EpEa8aL

npoTov Kai

touc;

dnoTponaLOuq lketeuelv
<^ vih

Seouc;"

outco

n6ppco

Tuy)(dvo^v
r\

>

Ata ToO TLva tcov 5uaa6cov l6Xf]aaL noTE


168. 2^"sq., tr.

SLavor|-

9sq.
cf. p.

cf. p.

15

el'.

Zenob.

Ccntiir. \

03

18

sq.

179, li sq.

*9

11

et

18

p.

177, 3 So^omen.

5, i.

U
5 an Petau

Herchcr 7 Kjr:/.w Sozomen. V5, 10 el i5j 8 <;> r.AXo'.; Hertlein 11 10, supra p. 5o, 9 sq. et 62, 4 sq. Aa3ov cod., correximusijlS y.aT' Hertlein ui-' cod. 14/15 o.af.Oivai vix sanum 20 'yj-^x^^opzJ^^iiLSv cod., corr. Hevler: cf. Sozomen. l. l. TorrokoTjao'.: noQr,v'jp3L(;v |jLr,03va ao'.y.3Tv twv XiiST-.avcjv ... [J-Tfil a/.ovTa; -z6'. Ojriav f/./.c.v 23 <^vrj>> A:aTOj Tiva Hortlein: toj 0".a Tiva cod.
5rj;j.sjOf;va; ? cf. v.
y.riyjy.iti

10

,]

6 wt cod.

lo-j-i

cod.

cf.

Socrat. III 11, 3 et


|!

']

|1

'

ET LEGES
Sfjvai Tcov Tiap' r|^iv
jiEV

ii^

,--

EuaySv

^i:aayi^.lv

8uaiQv.

-nplv

-tf^v

l^uxn^

"^^^

XLTavelacq Trpoq Touq Beouc;. t6 8e aS^ia

Tow; vojil^ioig Ka9apaioi(; Ka8r)paa8ai.

Td
5

yoOv

TT,\r)8T^

Ta Ttapd tSv Xeyo^Evcov kXt]plk6v


Sti TauTT^c; d(|)aipc8eloT]q

e,T]-

TiaTTi^eva Ttp6Sr|Xov

aTaatd^eL

Tfjq dSelac;- ot ydp etq

touto TETupavvTiic^Teq oix dyoTtG- 437

OLv oTL

^fi

TivouaL 5iKT]v uTicp Sv cT[po,av kokSv, TTo8oOvTTpoTcpav SuvaaTCLOV. otl


Ypd(|)CLV 5La8f)Kaq kol
^f]

Tcq Se

Tf]v

8LKd<^CLV

c,eaTLV

ouTotq Koi
'-'

dXXoTplouq acfcTepL^caeoL

KAi^pouc; KOL

Td TtdvTa

coutolc; TTooavepcLV. rtdvTa KLVoOaLV


cttl TtOp

dKoajiiaq KdXcov koi. ToXeyo^evov. rtup

oxcTeuouai

Koi Toiq TtpoTepoLq KOKolq ^el^ovo cTTL^etvaL ToXjiSaLV. clq

SLdaToaLV dyovTcq Td
SfjjiOLq

TiXf|8ri.

"E5o,ev o3v ^ol TtaaL Totq b


c;>ave-

TTpoayopcOaoL S^d toOSc toC SLaTdy^iaToq koI p6v KOTaaTf^aoL. ^f] auaTaaidf^^ELV Totc; KXr|pLKotc;.

^r|5e

avaTtei8ca8aL Ttop outSv XlSouq atpcLV ^r]5c dTtLaretv Totc; dpxouaLv. dXXd auvLcvoL ^cv ecoc; av c8cXcoaLv. e3xea8aL
5c aq vo^ii^^ouaLV cuxdq TTepl cauTGv et 6t dvaTTCi8oLGv ^TTep eouTuv aroaLd^eLv. ^rjKCTL cruvdScLv. "vo jif) 5iKr|v S8aL. o

ToOto

Sg ^ol TiapcaTT]

tt]

BoaTpT]vSv

tSLOL

TtpooyopeOaoL c
KXr^pLKouq e^

Tt6XeL Sid t6 tov

enLaKOTiov Tltov

kol Touq

ov eneSoaov
voi.
cbq

3l6Xicov

toO ^era.

o<pS>\i

TTXfj6ouq KaTr|yopT]KC-

ouTQV

^ev

TTopoLvouvTcov

Tw

TtXfiecL

^f]
'

OTa-

OLd^LV.
'

optLco^ievou Se To0TTXf]8ouc;Ttp6c; dTa,Lav.


fjv

Ev yoOv
<|>covf]v

Totq Bi6XloLc; Kol auTf)v

cT6XtiT]acv cyypdL^OL Tfjv

sq. cf. p.

143, 2 sq.

:|

10

sq. cf.

Plat. Leg.

666A. Zenob.

Centur.
>

V 69

Zenob. Centur. 13 cf. p. 6a.


'

V
3.

63

11

cf.

*20sq. Sozomen.

i5, iisq.

U
6
0'.

Petau oj cod.
:

to cod.

[|

14

et

< Upwv >


Hercher: Reiske
:

7 xxxwv Hertlein /.azw^ cod. 10 t Horkel 20 -poaavoc:-a; cod.. corr. Heyler 16 an


||
:

ji

ii

a!p;v

? cf.
ij

p. :i9,

29 sq.

9^, 20 sq. et 19^, 35 sq.


:

||

utjSe

ixtjte

cod.

18 ziz\ cod.

^jzip

Hercher

||

23 w; ajxwv

Toiv cod.

178

1.

EPISTULAE

d uTTExa^a

^iou

tcoSe

tq SLaTay^oTL*
"nXfjSeL

KaiToi XpLOTLavQV
KaTe)(^o^iEVC3w

ovTCov e<|)a^LXXQv

tw

tSv

""EXXrjvcov,

Se

Trj

fnieTEpcx

napaLveaeL

^r|5eva

^rjSa^oO dTa<Teiv.
Tot pf]ji'aTa.

TaOTo yap
"OpaTe

eaTLv

unep u^Sv toO eTtLaKortou


u^eTepav euTa^lav ouk dn6
oIl

oncoc; Tfjv

Trjc;

u^CTepac;

&

tvai<|)r|aLv yvcb^ric;.

ye aKovTec;, oc; ye eTnE, KaTE)(ea9E8Ld


;

43S Tac; auToO napaivEaELq


i?\q noXEGJc; 5La>,aTE,

'Clq ouv KaTfjyopov


nXf")8r|

u^Sv EKovTEq

Td

5e o^iovoelte npoc; dXXfjXouq.

Kal

jir|Selc;

evavTLOuaSco

jir)Se dSLKeiTCL), [if)8'

olnenXavrnievoL
10

TOLc; opBcoc; Kal SiKaicoc;


eE,

touc;

8eouc;

8epaneuouaL KaTd Td

alSvoc; fnitv napaSESo^Eva, ^f)8' 01 BEpaneuTai


f^

t6v

8ecciv

XuiiaivEa^E Tatc; OLKlaLc;

SLapnd^ETE tSv dyvolcx ^SXXov


nei^EaSaL
)(pf)

r\

yv6jir| nEnXavrnievcov. Aoycp 5e

Kal 5L5d-

aKeaSaL touc; dv8pciinouc;, ou nXr)yaLc; ouSe uBpeaLV ouSe


aiKLajiw ToO aQ^iaToc;. A38lc; Se Kal noXXdKLq

napaLvS
dSLKeiv

tolc;

i5

Ini

Tf)v dXr)8f]

8eoaE6ELav op^ico^evoLc;

^r^Ssv
\iir\Bk

tSv
etc;

raXLXalcov Td nXf)8r). pr^Se enLTi8ca9aL,

uSpl^CLV

auTouq. 'EXeelv 5e
C

)(pf)

^aXXov

f\

^iLactv touc;

enlTotg

licyl-

aTOLq

npdTTovTac;
f\

KaKcoc;'

peyLaTov ydp tSv

KaXSv
i^

aq
Suajo

dXrjScoc;

SeoaeSeLa.

Kal

TouvavTLOV tSv KaKcov

ac6cLa. ZujjiBaivcL Se touc; dno 8ecov Inl touc;

vcKpouq

Kal Ta Xe'n|;ava ^cTaTCTpaji^cvouq TauTr)v dnoTtaaL Tf)v

^THiiav***

Gjc;

Totc;

^ev cve)(0^LCV0Lc; tlvI auvaXyoO^ev, Totq

Se dnoXuo^evoLc; Kal d(|)LCjievoLq uno


'E568r)
i?\

tSv 8eSv auvr|56^e8a.


ev 'Avtlo)((g'lcx). 35

Tov KoAavScov AuyouaT(cov)


1

cf. p.

172,

1.

*6 sq.

Sozomen.

i5. I3.

U
corr.
IJ

7 ixdv-t; IXrJv:;; KJiaiek. 6 AX-z-./nbi Reiske 13 Yvcii|j.r,a cod., Petau 14 avOpwnoua cod., in avOTJTOu; ? cf. p. 78, i8 sq. 18 It:': fort. Iv ut ^22 B [= P- 71 7J 15 0 Hercher Ta cod. ... cod. Hertlein 22 a-OTTaa'. Hercher 21 TOJ; ' Spanheim vr/o[j.'vo'.c. inoTtva'. cod. 23 lacnnam significavit Hertlein
||
:

||

|!

||

||

||

||

||

<; vd jw

>

Hertlein

ET LEGES

iiA-iii>

179

115

[ep. /10]

(cf.

iXornen Hecebolii his lillcris perpciam praescriplum est adn. critic). Ex p. 180, 6 sq. elucet decretum hoc ad

Edessenorum curiam missum esse, quo tempore incertum. Attamen si v. i3 sq. cum epistula ii/j (p. 176, 18 sq. et i^S, k sq.) contuleris, conicies illud circa idem tempus, i. e. Antiochiae media aestate a. 30:'., scriptum esse. Cum lulianus
I

ineunte vere anni sequenlis adversus Persas proficisceretur, Edessam praelergressus est Sua ^itaoq laoic; tqv evolkouvtqv ^^ ,'Sozomen., ^l. i, 1).

'louXiavoq <; ESE|aar) v


'

ic;

>.

424 b
c

'Eycb ^ev K)(pr]^aL tolc; raXLXai.0Lc; artaaLV outoj npacoq

Kal

(^JLXavSpciiTtcoc;,

oaTE ^rjSsva
elc;

^r|5ajioO (iLav

urtojiEveLV
Ttr|pE(x-

pr|SE ELq LEpov IXKEaSaL ^xr|S


iTi

aXXo tl toloOtov

^EaBaL Ttapd

tt]v

OLKEtav rtpoBEaLV

ol 5e tt^c; 'ApELOVLKfjc;

EKKXi^aLaq, urto tou rtXouTou Tpuc|)covTc;. lTtE)(^ELpr)aav Toiq


drto

ToO OuaXEVTLVou, Kal TToX^f)KaaL ToaaOTa KaTd

tt]v

"E^Eaaav, oaa ouSETtoTE ev Euvopou^Evr) rtoXEL yevolto dv.

OuKoOv
>o

ettelSt]

auTOLc; urto

toO

Sau^aaLcoTaTou

vo^ou d

TtpoELprjTaL

<^Td UTidp^ovTa TTpoEaBaL^

tv' ELc; Tf]v fiaaLTtpSc;

XEiav

TQv

oupavSv EuoScioTEpov TTOpEuSSaL.

toOto

20

sq.

cf.

^laltli. 19,

jS sq.

H
11
[.sciL

L
ep.

C
L
xo) ajTio

lOj/.-.avoi sic

(qui codex hanc epistulam post aliam

'Ey.r|6oXfo
^r.voT:

194 infra p. 268 scj.] 3/.r,oo'Xco inscriptam praebet, Ald. et 'Exr,6oXio) Hertlcin) titulum om. H; <<
;

unde
'Eo<3-

>
ji

supplevimus

li

12
|i

/.iy zt,'j.x:

Hercher

^-/pfjaOa'.

>

/.iy.z,':/.%

Reiske

17/18
:

TO-.avTa

oia Hertlein
HL
||

zEzpiza
|1

codd.

om. L
vel

19 ajToT: Martinius

iajToia
;

xal aJTOi^

18 h 20 <lTa
?

j-apyovTa rzpoE-jOa;
3TvoycjpTT0a'.
;

> P.
vel

Thomas

post -po;pr,Ta'. videtur 9Xt5i76a'.

tale

quid deesse

Reiske
C.

<-va6a'. >>

Hertlein
ed.

ct.

Neumann

Matth. 19, 31, 21 toOtov G


!

etc. et lulian.

Gaiil. p.

i33,

sq.

i8o
a\)vaY<Jivi46jievoi

I.

EPISTUL\E
dyloiq

Toiq

auTwv.

to ^^pr^^aTa

tt^c;

'ESeaar|v<ov eKicXr|0laq

anavTa eKeXeuaa^ev
ical

AvaXT^<|)6fivai
f]\i-S.-

8o8r)o6^eva

toic;

OTpaTicbTaiq.

Ta KTTj^aTa Toiq

Tepoiq TtpoaTe9f)vai TrpiBdtTOK;, Yva Tiev6jievoi oo<|)povSoi


Kal
^if)

oTepT^Soaiv

fj<;

Iti eX-niCouoLV oupavtou

(iaoLXeiaq.

425

Totq oIkoOoi Se
TrdaT|c;

ttjv

"ESeooav Ttpoayopeuo^ev aTre^eoBai.


Xva
^r), Tifjv

oTdoeoq Kal
aTa^iaq

<|>iXoveLKlaq,

iqjieTepav <^iXuTtep Tf^q

avBpconiav
KOLVcov

KLvrjoavTec;
S'LKr|w

Ka8'

u^6v auTov.
E,t<|>eL

tSv

TLar|Te.

koI nupl Kal

<|>uyfl

Cr^^LcoSevTeq.

lo

116

Capitum

qno tcmpore

militi praeberi debeat.

Cod. Theodos., VII, 4,

8(862 Aug.

[?]

i):

Idem

(scil.

Imp.

Iulianus) A.

Secundo p(raefecto) p(raei5


\

TORi)o. Milltibus ad kalendas Augustas capitatio denegetur,

ex kalendis .\ugustis praebeatur.

Dat.

eal.

Aug. Nicome-

DIAE MaMBRTINO RT NeVITTA VV. CC. CONSS.


Cf.

supra n" 63, p. 76 sq.

Adiit hoc

anno lulianus Nicomediam (Ammian. Marc.


12 et lul. 28

\XI1.

9, 3), sed inter Mai.

Mommsen.

30,

117

De
Cod. Theodos., VI, 24,

domeslicis.
i

(362 Aug. 18):

<[Imp.>> Iulianus A.
Scias

Secundo p(raefecto) p(rabtori)o.


36

senum capitum
L

domesticis per singulas quasque scho-

H
1

G
L
TJvaY<)vi^O(jL'vota

auvaYojvi^()[i,vo7
]|

G
||

||

aYiot^
||

scripsimus
t)?
: :

av6p<o7COta cod<i.

2
||

E^earjvdiv

||

4 rpoCaTOto L

o'.<z

H
L

oGpavwv ^aaiXatav L
9 aTa^iac

6 spooaYOpEuOfjiEv

8 uptwv auxdiv

fi|jiruv

HC

EUTa^taa

||

xat fMff^

xa\ TOtpl transp.

ET LEGES
las,

ii5-ii8

,8i

quinquagenis

iussis

in praesenti esse, iuxta

morem

de-

bere praes(t)ari, ceteris, qui ultra


Yoluerint,

numerum

in praesenti esse
esse

neque annonarias nequc capilum

mandan-

dum,
5

sed

omnes cogendos ad plurimos suos


KAL.

ac ter(r)as redire.

Dat.
coxss.

XV

Sept.

AjiTiocmAK

Mamertiko et Nkvjtta

Cf. lulian., Misop.,

870 B.

il8

De
10

consortii dilatoria praescriptione.


II,
I

Cod.

Theodos.,

5,
;

[=r Brev.,

II,

5,

et (v.

i3-i8)

Cod. lustin.,

III, /io,

cf.

Basilic, XII. 3, 12] (862 Sept. 3):

Imp. Iulianus A.

Secundo p(raefecto) p(raetori)o.


praescriptionibus,

Posi
litit^a-

aha

Explosis atque reiectis

quas

tores sub obtentu


10 tionis

consortium studio protrahendae disceptaconsueverunt, sive unius


fori

excogitare

omnes

sint,

sive in diversis provinciis versentur, nec adiuncta praesentia

consortis vel consortium agendi


licentia

vel
||

respondendi iurgantibus
constitutione

pro

parle

pandatur,

Et amputata

Conslantini patrui mei


20
est,

quae super consortibus promulgata


pertinel ad huiusmodi disceptaut
interruptis artifi-

antiquum

ius,

quantum

tiones,

cum omni

firmitate servetur,

ciosis obstaculis
-NO>.

possidenlum astutia comprimatur. Dat. Septemh. Antioch(iae) Mamerti.no et Nevitta conss.

120

5o

Interpretatio. Remotis obieaionibus, qnibus se consortes ad respondendum invicem excusabant, ul, si non in una provincia vel sub uno iudice omnes esscnt, dum praesentiam suam non simul esse causantur, repetentes videbantur inlu dere unde dilationcm hanc removentes, quam patruus noster Constantinus consortibus in hac parte praestiterat, iubemus secundum antiqui iuris ordincm, quicumque pulsatus fuent, pro sua parte vel persona respondcat, nec diutius sub hac occasione repetentem differat ille qui possidet.
:

4 plurimos

an proximos

expectes lares

Mommsen

i82

1.

EPISTLL.VE

119-120
J3e decurionihus.

119

De

incolis
i,

ad curiam vocandis.
5:'.

Cod. Theudos., XII,

(;>62 Sept. H):

Idem

(scil.

Imp.

Iulianus) A.

ad

Iulianum cons(ularem)

FoENicEs.

Non

obslat curaliuni petitioni

quod
;

ii

quos in-

colas dixerunt, alibi decuriones essedicuntur


et

poterunt enim
et

aput eos detineri,

si

eorum

patitur

subslantia

ante

conventioncm incolalui rcnuntiarc noluorunt. Sola vero possessione sinc laris conlocatione praedictos onerari iuris ratio

lo

non

palitur,

quamvis

res

decurionum comparasse dicantur.


si

Sane incolatus iure tunc detinendi sunt,

non aut arma


non.Sept.

gesserunt aut expeditioni militari praefuerunt aut sub prae-

cone administrationis
\ntiochiae, acc.
id.

facti

sunt senatores. Dat.

iii

:5

Oct. Tyro Mamkrtino et Nevitta conss.

120

Dc decurionibus
Ihid.,

revocandis et nominandis.

j;H362

Sept. i8):

Idem A. ad Sallustium p(haefectum) p(raetori)o. Ouo- -O

niam

ex paucis plurima

commissa non absurde suspicamur,

ex die kal.

Septembrium omnes omnino praeter sollemnes


factas a curiis in irritum

nominaliones

devocamiis

de prae-

cedentibus porro iustum agitabis examen. Placuit etiam desi-

gnare quae corporasunt, in quibus nominationis iastesollemnitas

^5

exercelur.

Decurionum enini
eiusdem oppidi

filios

necdum

curiae

mancipatos

et plebeios

cives,

quos ad decusubvexit, licel

vionum subeunda munera splendidior fortuna

verbis

25 svint sinl Gotliofredus i(fortasse 14/15 sub praeconio Valois quae corpora sunt deletis scr. exerceatur Mommsen
:

jl

ET LEGES
lominare
sollemniter.

ii.>i(2
kal.
0<:t.

i83

D\t.

miii

Antiochiae

Mamertino et Npmtta conss.

121

De numero vcredorum
5
(Jod.

in evectione concessorum.

Theodos., VIII,."), i^ [v. i5-2i


:

= CoJ.
manus

lastin., XII,

5o, 4j (362 Sept. g)

Idem

(scil.

Imp. Iulianls) A. ad

Mamertinlm p(raefectcm)
nostrae plures

prRAETORi^o. Oui contra adnotationem

quam
o talem

evectio continebit \eredos crediderit usurpandos, capi-

rem

fecisse videbitur et,


illc

si

instantis necessilatis gratia

non

retineatur, qnis tamen

sit

ad censurae tuae,
est.

serenitatis

noslrae conscientiam referendum


sit

Et

tum ad quamsit

quam, quid
proclive,
3

parliippus,

et

inlelles;ere

et

discernere

tamen, ne

forte interpretatio depravata aliter

hoc
et

significet, sublimitas tua noscat

parhippum eum

videri

liabendum

esse,

si

quis usurpato

uno

vel

duobus veredis,

quos solos evectio continebit, alterum tertiumve extra ordi-

uem commoveat.
vocari,
*3

Nihil

autem

interes.se

debet nec ad crimen


itineri

utrum agens

in rebus

suo anne muliunis

sub-

ingando, inodo evectionis datae


excedat. Dat. v
id.

formam

et

licentiam

non

Sept. Mamertino et Nevitta coxss.

122

De
(Jod.

recipiendis appellationibus.
2-j)
:

Theodos., \I, oo, 29 (362 Sept.

Imp. Iuliaxus A. ad

Hvmetium

^ ic(auium) Urb(is).

Omnes

legitimae appellationes,

quaecumque

fueiinl contra audien-

tiam tuae gravitatis interpositae, indabitanler suscipianlur,


19 itineris
mulicris

T commodo

el.

Inst,

sententla

requirere videtur talia

suo an

prospiciat subiugando, id est utrum celeritatis causa

^m propter viae dijjicultatem animalia subiunctoria requirat

Momm^en

i84
el

I.

EPISTUL\K
intra triginta dies uuiversa

post latam scntentiam

quae
seu

in

eiusmodi negolio geruntur,

cum

refutatoriis prccibus

libellis

ad nostrum comitatum mittantur, strenuo vidclicet


his qui tibi paront ad

officiali e\
ita

hanc sollicitudinem
dies,

electo,

ut.

publicis

monumentis

confectis,

quo

gerulis

gcsta tradantur. fideliter dosignetur.

Nam X
si

librarum auri
statuta nostra

multae constituetur oflicium


aliqua

obnoxium,

fuerint dissimulatione violata.

Dvt. x kal. Octob.

\>"Tior.niAK

M\MKhTi?<o ET Nevitta conss.

123

10

De

iis

qui

iii

sacris scriniis militant curiae


riO,
i

non adscribendis.

Co(/.

Theodos., VI,

(36 u Sept.

y.h):

Imp. Illivnus A. ad Seclndu.m

p(rakfegtlmj p(raetori)o.

In rebus

prima

militia est, secundus in liltorarum praesidiis

pacis ornatus. Ideoquc scriniorum

nostrorum

Fuerita

perpen-

i5

denles,

secundum

eis in privilegiis

locum tribuimus, ul om-

nes qui quindecim annis in scriniis laboraverunt memoriae


ac dispositionibus epistularum ac libellorum.
licet

patre vel

avo ceterisque maioribuscurialibus orti ac proditi sint,

tamen
.o

ab omni hac necossitate habcantur immunes, nec ad curiain


devocentur. Dat. vh ral. Oct. Antiochiar, acc. v
..ISIS id.

Nov.

M\MKRT1.>"0 KT NeVITTA V.

C.

CONSS.

124

Ad praesidem
Sozomeno credimus,

Cariae de

Didymaeo lemplo.

Post incondiuin Daphnaei templi (^i Octobr. a. .'iOa), si >cripta ost haec epistula. Cf. Asmus. Zeitschr. fur Kirchengesch., XXXI, 1910, p. 35(4.

Sozomen., V, 20, 7

Kol xd

jxev

oSe

e<T)^ev

a>c;

ot^ai. Se

rebus

c scr.

re p(ublica)

Mommsen

||

18 dispositionibus

scr. dispositionum ci

Mommsen

ET LEGES
K tSv crupSavTcov Iv Aa<^vr|
96^ievoc; 6

5!.a

133-135

i8:>

tov ^dpTupa BaSuXav rtj-

MouXiavoq) srtl tl^t^ ^apxupcjv UKTr|pi.ouc; olkouc; stvat TtXrjaLov toO vaoO tou ALSu^aiou 'ArtdXXcovoq, oc; rtpo tt^c; MlXtjtou saTLV. lypaL^e tq f]\E^ovL Kaplac;, st ^jlev opo<p6v te Kal TpoTte^av lepdv r)(ouaL, mjpl KaTa(|)XE,aL' eI 5e ri^LEpyd laTL Td OLKoSo^fnAaTa, <
(scil.

BaaiAEuq

3d8pcov dvaaKdi|iaL.
Cf. Gregor. !Nazianz.. Orat. N 29. P(t 35. 701 B TL Ttpoad^ouaL TiOp ^apxupcov ^vr|^aaLV ac; oAAcov ,ovTEc; a8Xr]a!.v Tatc; kolt' auTcov aTL^LaLc;.
.
:

Oukk^k-

125

De

(^aesarea Cappadociae e catalogo civitaluni

expungenda.

1'

De tempore quo haec gesta sunt meni (v. 16) eruere licet.
,

nihil certi e tevtu

Sozo-

20

nEpl Se tov auTov )(p6vov Kal Tf]v Sozomen.. ^ '4, npoc; Tcp 'ApyaLcp (dpyEco codd.) KaLadpELav, ^EydXriv Kal euSat^ova Kal [ir)Tp6TioXLv ouaav tou KaTtTtaSoKcov KXl^aToq, K ToO KaTaXoyou tcjv TtoXEcov E^nXELLpEv 6 fiaaLXEuc; Tscil. 'louXLttvoc;) Kal Trjc; ETtcovu^Lac; tou KaLaapoc; dt^ELXeto. f)c; TidXaL etu>(ev sTtl KXauStou Kataapoc;. Md^aca 'E^taELydp Kal rtpoTEpov l^ataLOv t6 Ttplv 6vo[ia^o^Evr|.
i
:

:^

3j

6q Ttav5r)^EL )(pLaTLavtiovTaq Kal TtdXaL Ka8eX6vTaq touc; Ttap' auToIc; veoc; TtoXLou)^ou Atoq Kal TTaTpcpou Art 6 XXco v o c;- ETrel Se Kal t6 ti^c; jxovov TtepLEXEt(|>6T], auToG (iaaLXEuovToc; rtpoq T\j^r)c;,
[iLaoc;

Touc; auTfjc; OLKr]Topac;.


'

TQV
Tt6XEL

XpLaTLavSv dvETpdTtr|, Selvcjc; dTtr|)(8dvETo Ttdar| Tf) Kat Suac|>6pEL, 3. Kal "EXXrjvac; [lEv. touc; ovTac;
<ac;

uapL8[ir)Touq ^oiXa. eu^<|)TO,


3o
Tta8LV eSel tl, Ttpo8u^coc; uTTep
1\.

^r)

ETtauuvavTac; Kat, eI
ijTtop.tvavTac;.

TTJc;

Tu)(r]c;

ridvTa Se
Kal

Ttt

KTf)^aTa Kal Ta )(pr)^aTa


auTrjc;
elc;

petcx

uTio

touc;

^ETd
3?j

fiaadvcov.

ev KaLaaopouq EKKXrjaLOv, spEuvo^Eva ^saov (pkpzoQai TipoaETaE,EV" auTtKa Se


tcov

TpLaKoatac; XtTpaq )(puaou tq Ta^LEtcp EKTtaaL. KXr)pLKouc; Se TidvTac; YYpo'4>n^"- "^^ KaTaX^Y t6v utto tov dp)(ovTa ToO eSvouc; aTpaTLCoTSv SaTtavrjpov ElvaL a^oSpa Kal ETtovEtSLaTov Ev Tatc; TQv 'Pco^atcov aTpaTLatc; vo^tiiETaL' .:>, t6 Se TtXfj8oq t6v XpLcrrLavSv auv Y^vaL,l Kal TtaLalv dTTOYpdLpaaSaL Kal KaSdrtEp Iv tolc; Ko^iaLc; <p6povq TeXetv.

186

I.

KPISTl
\xf]

LAE
xayi^oq

^EvopKov 5e
KEcfjaXcxg

r|TTelXr|aev qc;. eI

xa

lEpcx

dvEyElpcoaiv.

ou TtauasTaL pr|viQv Kal icaKOTtOLCov


auY)^G)pr|aEL

if]v tt6Xlv. koI

ouSe Tac;

Touq
5'

raXiXaLouq
av
lacoc;

e^^elv
(cf.
f\

S5e

iTTLTco8aCcov KaXsLV EiciiBEL Touc; XpLaTiavouc;


ot

p. -/4,

ycxp ~

20~.
\l{]

()

sq.). 0. 'EE,E6r|

Eiq Ipyov

aTiEiXf),

EL

SStTOV ETEXEUTr|aEV. Ihid., W, II, S: Zu^BaXXco 5e tov ^ev Euij^u^lov dvaLpESfjvaL 5id Tov vaov TT\q T\J\r\q. ec|)' S tote KaGaLpESevTi, oc; v TOLc; TTpoaSEv El'pr|TaL, KOLvfj TtdvTEq KaLaapELq tJ^c; ToO (iaaLXecog opyf^q eTTeLpd6r|aav ol 5e Trjg KaSaLpeaecoc; aoToupyoL 5'LKr)v e5oaav, ol ^ev SdvaTov, ol 5e Tr]v TtaTpi5a
cpEuyELV KaTaSLKaaBsvTEc;.

Liban.. ^)rnt. I. 'O Ss (scil. MouXLavoc;) TauTr|v oKvcov Tf)v UTtepBoXqv, dc}>EXcbv d TtoXEcbq laTL yvcopta^iaTa, Kcb^r|q a)(fjpa TTEpLe9r|Ke. BXeLpaTe hv[ etc; KaTTTta5oK'Lav
1

'1

eKeivriv eKei rtoXLq euSal^cov Kal Xa^rtpd, Kal toO 5uvaa8aL XeyeLv eTtL^Xou(ievr| Kal )(Et^d5Lov fiaaLXEL yEyEvri^Evr) ttoXXdKiq, E,cba8r| toO tSv tt6Xecov KaTaXoyou, 56^aad ti 8pa-

auTEpov TtoLELV Tfjq ef,ouotaq.


Cf.
^liclicl

Chabot,

ot

le Syrien, Chronique, I, p. 280, practciea Gre^or. Nazianz., Orat.

19 sq.

ed.
et

IV,

92

.\vin,.n.

126

Ea

qiiae

sequuntur

(a

d) unius eiusdemque
II.

legis

ad dioe-

cesim Africae pertinentis esse viderunt codicis


editores
prior.
p.

Theodosiani
vol.
cf.
I,

(Gothofredus ad

IL, et

Mommsen,
etc.

pais

ccwwi). Marc, XXVII, 7,

De Glaudio Aviliano

Arnmian.

CIL, VIII, 7087-8,


a

De

iiidul:^ciiliis

debitorum

luliano civitatibus concessis

cL supra

p.

80

sq. etpraeterea

.\mmian. Marc,

XXV,

4, i^',

-^^

Eutrop., X, 16, 3; Gregor. Nazianz., Oral. IV, 70; lulian., -Uisop., 365 B el 867 A; Thcmist., ^lXottoXlc; (SEcopia), Et 5e tco ed. 0. Seeck, Rliein. Mus., LXl. ujofi, p. 007 S6,EtEv (scil. o 0^'LaTLOc;) eTtl Toiq ^e^l^ool KaTop8cb^aaL (9cil. ToO 'louXLavoO^ Kal ^iKpoTspaq drtTEaSaL TTpd,Ecoc;, oS
:

(Xsyco 5e
cx.bE,r\aEa^

Trjc;

tSv

5r)^oa'LCov fiL6X'Lcov

EL TTp6a<^a>)^0L Tatq TtEpl t6

)(^cop'Lov

tcal Tatc; Ipyaa^LttLc;, ou IXdTTco Tcov aXXcov. dXXd ctj^eSov tl Eupii^aEL. {'A. H. Schenkl, ibid., p. 505 sq.

dvavEcbaEcoqj, oStoc; 5LaTpL6aLc; Kal Tatc; ^LKpdv etl tt^v TTp3,Lv


[^aaiXLKcoTdTrjv
/-

ouSe

ET LEGES

135-126

187

a)

De indulgentla
I

debitoruni.

Cod. riieodos., XI, 28,


Imp.

(363 [362] Oct. 26)

Icliams A. ad AviTiANUM vic(arhjm) Afric/ak). Ex-

ceplo auro et argento cuncta reliqua indulgemus. Dat. vii


J

K,AL.

NOV.

AnTIOI HIAE,
IIII

ACC.

XV

KAL.

ApRIL.

KaRTUAg(iNe)

IlLIANO A.

ET SaLLUSTIO CONSS.

b)
Ibid.,

De

viis

muniendis.

XV,

.S,

2 (3t)3 [362] Oct. 20)

ImP. luLIANUslA. AD AviTIANUM VIc(aRIUm) AkRIc(ae).


o
alia
:

Posl
reli-

In muniendis

viis

iuslissimum aequitatis cursum

quit auctoritas. Singuli eniiu loca debent quaeque sortiri, ut


sihi

consulant vel neglesentia vel labore. Igitur eos loca iuxta


delegata curare oportebit.

morem priscum
vii

Et

cetera.

Dat.

KAL. Nov. Iul(iano) A. uii et Sal(lustio) coxss.

c)
Ibid., VIII, 5,

De

cursus publici

illicito

usu.

10 (3flo [362] Oct. 26):

Idem
Africae.

(scH.

Imp.

Iulianus)

A. ad Avitianum
dispositio

vic(ari)um
proconsulis
insignis

Mancipum

cursus publici
sit

Ibrma tenoalur, neque tamen


!0

cuiusquam tam

audacia, qui parangarias aut paraveredos in civilatibus ad

canalem audeat commovere, quo minus marmora priva-

torum

vehiculis

provincialium

transferantur,

ne

otiosis

aedium cultibus provincialium pahimonia fortunaeque


rentur. Dat.
5

lace-

vii

kal.

Nov. Antiochiae

Iuliano

A.

iiii

et

SaLLUSTIO CONS"^.

11 auctoritas
Gothofredus

.<

Jorlasse antiquila?
j

Mominsen
:

mancipium codd. 21 minus minus delendurn Mommsen an eminus ?


;

18 Mancipum nimirum Gothofredus


:!

i88

I.

EPISTUL\E
et slatuis

d)

De columnis

non auferendis.

Cod. hvitin., VIII. lo, 7 (363 [362] Oct. 27 [26])


Imp. luLiAMus A. \D (A)viTiANUM viGARiuM Africae. Neniini

columnas vd statuas cuiuscumque materiae ex


provincia
vel

alia

eademque
vi k.

auleiTe liceat

vel

movcre. D(at.)

Nov.

luLiANO A.

im

KT Sali.ustio conss.

127

De novorum decurionum praestatione.


Cod.
Tlieodos.,

XU,

1,

M[=^Cod.

luslin.,

\, 3a, 33]

(362 Nov. 1): Idem


Tis).
(sc{7.

10

Imp. Iulianus)A. ad Iulianum (:om(item) Or(ienest

Providendum

eorum

novitati

decurionum qui nuper

nomen

curiis addiderunt,
;

nc practeritis debitis susceptorum

onerentur

sed conventis propter haec debita qui ea praece-

dentibus delegationibus contraxerunt, nullam cos molestiam


pro sarcina nominationis alienae sustinere patiaris. P(ro)p(osita)

ij

Behyto kal. Nov. Mamertino et Nevitta conss.

128

De

aedificiis publicis vindicandis et

de domibus privatis

in solo publico exstruclis.

a) <Jod.

Theodos.,

XV,

1,

<S

[p.

189,

3= Cod.

lustin.,

VIII, II, /,](365. Dec. 2):

<!Imp.

Iulianus^ A.

Ecdicio

p(rae)f(ecto)

Aegypti.

4 an eademvc ? 13 praeteritis inalim praeteritorum Mommsen 23 -<Imp. lulianus restituimus suadente Mommsen, ut annus jlagilat,... eamque inscriptionem juisse in Theodosiani codice eo, a quo
:

]|

II

>

pendent Breviarii Ubri

HNOE,

ostendil praescriptio

legis seguentis

Idom

(scll.

Gonstantius) Theod.

(=

lust.).

ET LEGES
Oportuit praetoria iudicum et

126-109

189

domos

iudiciarias publico iuri


dispositio

adque usui vindicari.


dilata est,

j|

Sed quia salubris nostra


eflfectui.

nunc saltem tradatur

Et

cetera.

P(ro)-

p(osita)
f)

iiii

xon. Decemb. Antiochiar

Mamerti>o et Nevitta

CONSS.

b) Ibid.,

W,

I,

9 [^Brev.,

XV,

i,

ij

(862 Dec. 3):


Posl alia
:

Idem A. Ecdicio p(rae)f(ecto) Aegtpti.

Goncivi-

perimus super ergasteria publica, quae ad ius pertinent


tatis,
10

plerosque

sibi

domos

struxisse.

Praecipimus ergo eas

inconcusso iure, qui aedificaverunt, possidere. P(ro)p(osita)


iiii

Nox. Decemb. Antiochiae


Si

Mamertino et Nevitta conss.

Interpretatio
blicis sibi

domos

forte construxerint,

qui in civitate consistentes in locis pueas sine inquietudine

possidere debebunt.

[5

Cod. lustin.,
p. 148]

\ni,

11

^\=^ BasHic. LVIII, i2,3.voL VII,

-<A6TOKpaTcop

'louA.Lav6c;

A.>. 'O clq t6tiov TfjqTtoXecoq


^f^

KTiaaq olKEloiq dvaXcb^aai-v, Iv o


iSlov
30

(iXaTrTr|

Tr)v

noXiv,

auToO

l)(ETco

t6 KTLaSev,

tcol

potXXov U)(opLaT'La9co

aq

TT\v ttoXlv

Koa^Sv.

129

esse putat ( et certe

Hanc legem superioribus (128 a et 128 b) coniungendam argumentum omnino convenit ) Gothofredus ad Co(/. Theodos.. XV, 1.9.

1 oportuit

oportet ante publico transp. lust.


lust.
\\

\\

iudiciarias

publi

cas lust.

\\

2 semper post usui add.


j|

3/4

el
!]

10 proposita:

immo

data

Mommsen

IIII

VI

lust.

[HaL P]

7 idem a Theodosiani

codex: impp. constantius (uei constantinus) et constantinus (^velconstans aut constantius) aa. plurimi codices Breviarii: imp. iulianus a.
codiees Breviarii

HNOE

recte

ni

fallor

{cide

ad praecedentem)

Mommsen

190

I.

EPISTULAE

De

aetlibus In solo publico exstructis.


I :

Cod. luslin., XI, 70,

Imp. Iulianus A. Atarbi^o.

Pro aedibus quas nonnvlli

iri

solo rci publicae extruxerunt, placitani praestare pcnsifncin

cogantur.

130

Dc

revocandis operibus publicis fraude conccssis.

Cod. Theodos.,

XV,

1,

10 (862 Dec. 7):

Idem A. ad Rlfi>um. Quicumque cuiuslibet ordinis dignilalis

aliquod opus publicum quoquo genere obscura inter-

10

pretatione meruerit, friictu talis beneficii sine aliqua dubitatione privetur. iNon

solum enim revocamus quod factumest,

verum etiam
Dat.
VII
iD.

in

tulurum cavemus ne qua fraude temptetur.

Di:c. Aqlii.(eiae)

Mamerti>o et Nevittaco^ss.

131

De minorum
Cod. Theodos, lll,
I.MP.

et

sine dfcreto
I,

feminarum rebus non alienandis.


i, 3]

3 [=^Brev., III,

(362 Dec. 6):

IllianlsA. ad Illianum com(item) Orie>t(is). Patrui

niei Constantini conslitutionem

iubemus

aboleri,

qua prae-

cepit

minores

feminas

consortio

virorum copulatas sine


posse
celebrarc,
si

decreti

interpositione

venditioncs

viri

earum consensum

pariter atque subscriptionem instrumentis

putaverint esse praebendam,


cls

quoniam absurdum

est

maritos

interdum inopes

obligari,

cum

possint venditionis iure

ipso

non valente

res proprias recipere

ab his qui se
s6 iq.\\^ Idem

inlicitis

3 Atarbino

sic lust.,

sed cf. supra p.

1 1 1

cf. adn.
\\

odp. i8g,

9/10 foriasse temptenlur


7
j!

scr. dignitatisve similiterve

Mommsen
:

13
?

Mommsen

Mommsen:

Dat.

.\.cc.

vel

14 aquil. cod. P(ro)p(ositum) corr. Seeck


\\

Antiochiac

BLZG p.

254

ET LEGES
conlraclibus miscuerunt.

lag-iS:!

lyf
ius

Vetus

igitur

revocamus, ut
sive

omnis
Dat.
5

venditio,

quaecumque

fuerit a

minoreviro

femina

sine decreti interpositione celebrata, nulla ralione subsistal.


VIII iD.

Deckmi!.

Antioc(iuae) Mamehtino et Nevitta

VV. CC. CONSS.

Interpretatio. Constantini imperatoris fuerat lege

prae-

10

ceptum, ut minores aetate feminae, si maritos habuerint, cum illorum consensu possint de facullatibus suis aliqua vendere. Sed hoc praesenti lcge remotum est, atque id observandum erit, ut in annis minoribus conslituli seu vir seu femina, si ita necossitas exegerit ut aliquid vendore velinl, qui conparare voluerit, auctoritate iudicis aut consensu cunam alitcr a minoribus facta venditlo non riae muniatur
;

valcbif.

i5

132

De

stalu

mulierum

servis sociatarum.
ii, 6

Cod. Theodos., IV, la, 5


(Imp. 1)uli'anus A.

[=

Haenelj (862 Dec. 6)

Secundo p(raefecto) p(raetori)o. Sena-

tusconsultum Claudianum rir(mu)m essc censemus, omnibus


30

constitutionibus c|uae contra id latae (su)nt, penitus infirmatis, ut libera mulier, sive procurato(r)i sive actori privato
sivealii cuilibet servilicondicione (pol)luto fuerit sociata,
aliter libertate

non

amissa nexu con(dic)ionis deterrimae adstriniure pulsata.


;

gatur, nisi trinis fuerit denun(tia)tionibus ex


30

Ouod quidem

circa privatas

personas (con)venit observari


civita(tis

nam

eas mulieres,

quae

tiscalibus vel

s)ervis so-

ciantur, ad huius sanctionis auctoritatem

minime

(pe)rtinere
viii

sancimus.

Dat. et p(ro)p(osita)

ix

Poro Traivxi

m.

Dec. (Ma)mertiso et Nevitta coxss.


3o
I
!

IxTERPRETATio. Scuatus coiisulti Claudiaui auctoritas confir-

matur etiam circa eas quae procuratoribus et actoribus vatorum iunguntur, exceptis his quae servis fiscalibus
civitatum sociantuv.

privei

28 Dat.

x\cc.

Momrnsen

(vol. I

pars prior p. ccxxxvi)

192

I.

EPISTULAE
133

De
Cod.
cf.

his qui per

meUim

vel

vim non appellarunl.


Cod. lustin.. \\l, 67, 2
;

Tkeodos., XI, 3o,

3o

[=

Basilic., IX, i, i5d]

(363 Dec. 18):

Idem

(srt/.

Imp. Iclianus) A.

ad

Germamanum

p(raekec-

tum) p(raetori)o.
lant,

His

qui tcmpore competenli non appelaudientiae facultas denegetur.

redintegrandae

Omnes

igilur qui conlra praefectos Urbi seu proconsules seu comites

Orientis seu vicarios sub specie formidinls provocationem


a renovanda lite pellantur.

non arbitrantur interponendam,

Nobis enim moderantibus rem publicamnullum audebitiudex


provocationis perfugium iurgantibus denegare. Qui vero
sustinuerint, contestationc publice proposita
licct

vim

intra dies vide-

legitlmos,

quibus appellare

licet.

caiisas

appellatlonis

evidenti adfirmatione distinguant,


interposita appellatione,
lur.

ut hoc facto,

tamquam

isdem aequitatis adminicula Iribuan-

Emissa XV RAL. Ian. Mamertino et Nevitta conss.

134

Ad

ludaeos

de reaedificando Hierosolymitano templo.

363 mensibus restituendum Hierosolymis lemlulianus negotlumque maturandum Alypio cf. Ammian. Marc, XXIII, i, 2 sq. dedit Antiochensi lohann. Chrysostom., Orat. adv. ludaeos V, 11 ei De S. BaSocrat, III, byla c. lulian., 22 Rufin., Hist. eccL, X, 38-4o Sozomen., V, 22, Asq. Philostorg., VII, 9 Hisao, 5 sq.
Primis
a.

plum

curavit

toriogr.

anonym. Arianus,

ed. Bidez,

Philostorg. append.,

8 magistros officiorura, magistros militum post UThi add. lust. 9 seu praefectos Augustales vel alium iudicem post vicarios add. lust. 12 denegare om. lust. 10 renovanda revocanda last. 11 Nobis 17 lan. lul. lust. legem anni 363 esse censet Seeck Realenc. VII laSi
Ij
:

j|

||

'1

ET LEGES
p.

i33-i35
III,

igS

235

sq.

Epist. 4o, ^
p.

Theodoret., Hist. eccL, 12; Zonar., XIII, 12, 24

sq.

20; Ambros., luUan., supra

i3o, 19 sq.

rt

Lydus. De mens.. Kai. 53, p. 110, 4 ed. Wiinsch 'louXiavoq Se 6 fiaaiXEuq, ote Tupog riepaaq laTpaTsueTo, Ypdc{)Qv 'louSaioLg cutoj ctjrjaLV
,
:

'Avsy^i-P" \^P

t^E^^d

Ttdar|g TipoBujitaq tov

vaov tou

"YijjtaTou Beou.

[Q

[,5

te auTQV K0U(|)6TriTa Kal t6 Ka8' rniSv avcoSev UTroa^uv6[ievov Iv auTolq ^taoc; auvepyov XaScbv tou Te^^vcxa^aToc;, IttlSeLd^cov Te SfjBev Ik tcov Ttap' auTotc; (itBXcov Kai aTtoppr|Tcov a>q vuv auTotc; drtoKet^evov elr) KaTeXSetv ziq ttjv eauTov, Kal t6v vecbv dvaoet(iaa8aL. Kai tGv TiaTptcov t6 KpdToq dv av e cbaaa8 aL, Kal dnoKpuTtTo^evog euvotaq TtXda^aTL TTjv eTttvoLav. Cf. ibid., \ et O-7.
ttjv rtaXaLckv

Gregor. Nazianz., (Jraf. ^. 3: TsXog MouXLavog) Kal t6 'louSatcov c|)OXov r)^Lv,

InacfifJKe (scil.

135
Iluius constitulionis meniinit
o
p.

Svmmach.,

Episi.,

X,

19,

Swcessit aliad, ut obita Marcianae c. m. mandatum dicerefur ej-tinctum sed contra venerabilis luliani f. sanctio stare procuratorum iassit ojjicia caasarum dominis
:

293, 20 ed. Seeck

viventibus inchoata.

De procuratorio ad
5

lites

mandato.
II,

Cod. Theodos.,
tin., II,

II,

12,

\=Brev.,

12,

et Cod. las-

12, 23; cf. Basilic, VIII, 2, 97]

(363 Febr. 4):


p(R.iETORi)o. Nulla

Imp. Iuli.\>"us A.

Secundo p(raefecto)

dubitatio est post causam in iudicio publicatam utpote domi-

num
que

litis

procuratorem elTectum etiam post excessum eius


quippe cum

o qui defensionem mandaverat, posse incoalam litem iurgiumfinire,


et

procuratorem posse

eum
:

instituere

30 defensionem 28 publicatam agilatam lusl. defcndendam litem lusi. litem causam lust.
:
',\

agendam

veL

\\

i3

,f^^

I.

EPISTLLAE

ct

ad heredes suos incoata transmlttere veleris iuris ^oluerint conditores. Lecta apuu acta pbid. no>. Febr. Iuliano

iin KT

Sallustio conss.

procurator de cuiuslibet susceptam litcm vivo mandatore per actionem repctcndo iuerit contestatus, etiam si luce discedat, liille qui ei mandatum tale feccrat, de hac ceat ei rem, quam repetendam susceperat, sibimet defensare qui repetat, et alium procuratorem in hac causa, si voluerit, ut dominus ordinarc atque actionem ad heredes suos successoresque transmitlere quia sicut in rebus quae possidentur, procuratores tantum adversus pulsantes, nam non et domim possunt lirmiter ordinari, ita in rebus quae repetuntur, dol.NTERPRKTATio.

Qui dominus
inslitulus

et

rei pelitione fuerit

et

|
lo

minos procuratorcsque
permittitur.

facore

is

Sohim

est ut

mandatum ad vicem

qui pulsat ac ropetit iure donationis

i5

factum

actis

habeatur insertum.

136

De

sepulchris el funeribus.

Hocedicto, d. la Februarii a. .'')63 adpopuhmi Antiocliiae dato (cf. p. 190, i5), luhanus primum adversus eos qui urbe vetera sepulchra quoquo modo violaverint, quod in
Christiana
acciderc solebat,
incolas ad pristinum

ro

poenam statuit. Altero capite funerum nocturnorum morem, iam pninstitutis


legis

dem exoletum et Christianorum Summarium huius studet.

in

adversum, revocare codice Theodosiano

aS

insertum et partim in codice lustiniano repetitum est. Textus genuinus (nam Graece edictum ab ipso imperatore scriplum esseconstat) prioris capituh periit, altcrius in codice Marciano

366
(p.

(s.

XV,

f.

262'

= P) servatur, lacuna
5
[v.

tamen interruptus

,g-, 12). Cf.


ipsi

Mommsen, Hermes,

VIII, 1874, p- 172-

3o

Codicem

contuHmus.

a) Cod.
lastin.,

Theodos., IX, 17,


cf.

34 p-

i<p.

= Cod.

IX, 19, 5;
Iulia.vus

Basilic,

LX,

23, i5] (363 Febr. 13)

Imp.

A.
et

ad

populum.

Pergit audacia ad busta

diem functorum
movere
1 etad et

aggeres consecratos,
sollicitare
et

cum

et

lapidem hinc 35

terram

cespitem vellere

proximum

transmittere

oin. lusi.

ET LEGES
sacrilegio maiores

i35-i36
et

iq5

semper habuerint. Sed

ornamenta qui-

dam

tricliniis

aut porticibus auferunt de sepulchris. Ouibus

primis

consuientes, ne in

piacuhim incidant contaminata


lieri

rehgione
5

bustorum, hoc

prohibemus poena Manium

vindice cohibentes.

Secundum
insistentium

illud est

quod

elTerri

cognovimus cadavera moret

tuorum per confertam populi frequentiam


densitatem, quod
aspectibus.
?

per

quidem

oculos
dies
et
est

maiimam hominum
bene aus-

infaustis incestat

Qui enim

10

picatus a funere

Aut quomodo ad deos


et

templa venie-

tur
et

Ideoque quoniam

dolor in exsequiis secretum amat

diem

functis nihil interest,

utrum per
popuH

noctes an per dies

elFerantur, Uberari convenit


esse in funeribus,

tofius aspectus, ut dolor

non pompa exsequiarum nec

ostentatio
iiii

10

videatur. Dat. prid. id.

Feb. Amiocihae Iuliano A.

et

Salllstio conss.

Xofjv ^Ev olkoSev Siavor|8evTac; o

Sr|

vOv e5o,e KpaTu-

vai
2o
t^ev

tG
01-

vopci, t6 TtaXaiov

ISoq dvaXaBEtv, o SLavoou^Evoi


vo^ouc;.

TtdXaL <aXcoq Se^evol Toug

EtvoL nXELaTov
lSlcx

OrtEXaSov Ev ^sacp ^co^q te Kal SavdTou,


TtpETTELV

5e EKaTEpcp

EVOJiLaaV Ttt TtLTT)8EU ^aTa

TOV EpyQV ElvaL ^EV


toOto dpa saTlv

ydp
6

Tov SdvaTov
tiTivoc;

f|au^Lav
6
uTto

5Lr|VEKfj (koI

)(aXKoOq

tqv

TtOLr)TSv

upvou^Evoc;), aTiEv-

25

avTLac; Se Tf]v ^cof]v


i^Ssa. Kal

ex^'-^

TtoXXd

^ev

dXYELvd TxoXXd 5e

t6 TtpdTTELV vOv

^ev ETEpcoc;.

au9Lq 5e d^ELVov.

24 Homer.

24

1.

4 5 Manium vindice
inde x

sacrilegii lust.

\\

10

expectes

quoraodo

Mommsen

118 sq.]

P
|

18 nullum titulum praebet cod. liard 21 03 Hertlein -t cod.


:

20

[j.vj

post 3lva' transp. Ebcr-

ig6

I.

EPISTLLAE

"O

5fi

OLavori9evTq. Ta,av ISia pev dc|)oaLoGa8aL Tot Ttpoq

Touq KaTOL)(o^vouq, ISia Se Ta npoq tov KaS' fniepav oiKOvouELa8aL Blov. "Etl Se ndvTcov uTtA.dtJi6avov dpxi^v ^TvaL
Kal teXoc; touc; 8oug,

^"VTdq t

rit^Sc;

Ivo^xLaav uxto 8eolc;


5

<;eXvaL>>, Kal drtLOVTac; TtdXLV npoc; Touq Seouc; rtopeueaSaL.

T6

uev

oijv uTiep

toutcov XeyeLV ELTe tolc; auTotc; djicfi^Tepa


eTiLTpoTteuouaL tohq ^qvouS'
dE,Lov
ical

TipoaT]KeL BeoLc;, elTe eTepoL ^ev

Taq, eTepoL Se touc; TeSveSTac;,

Lacog

Sri^c-

aLEUELV. El I[aev1 y^ f^nv Ka8dTtEp fi^Epag

vuktoc; atTLoq
lO

"HXLoq -^Kal
ouTco Se Kal

)(EL^covoc;>

Kal Seipouc; dTiLcbv Kal TipoaLcbv,


elc;

auTwv t6v
^coai.

8ecov 6 TipEa6uTaToc;,

ov TtdvTa

Kal

eE,

ou ndvTa,

te Ta^v dp)(0VTaq Kal TEXEUTr)aa-

aLV dTieKXfjpCOaE KUpLOUq, EKaTEpCp

Td TtpETtOVTa

Xpf) VE^XELV
Tf|v

v uepEi-.

Kal [injLELa8aL Sid tou Ka8' fnjiEpav

fiiou

Iv
'^

tolc; ouaL Tov 8ecov SLaK6a^r)aLv.

OuKouv

fiau);^La ^iev

8dvaT6c; laTLV,

fiauxi-OL

8e

f)

vu,

dpu6TTEL. AL^TtEp ot^aL TcoETtELV Iv auTv]


TtpaYlLaTeuea8aL tSv TEXEUTr)advT03v,

Ttt Ttepi Tac; Tac|)dc;

iTtei

t6 y^ ev
.

fltilpo

TtpdTTELV TL toloOto TtoXXcov EVEKa TtapaLTr|TEOv "AXXog In

dXXn

Ttpd,EL aTp(|)TaL

KaTd

Tfjv TtoXLV, Kai

(jiEaTd

TtdvTa

20

laTi tSv ^ev

elc; 8LKaaTi'-)pLa TtopEuojjievcov,

tSv 8c eiq ^^0-

pdv Kai
vcov,

!,

dYopSg, tuv 8e Ini Tatq TexvaLc; TTpoaKa8rniecfOLTcbvTcov,


bTTcoq

TQv Se Ini Td LEpd

Tdc; dYa8dc;
o'ltl-

IXniSaq Tcapd tSv 8e2iv BE6aL6ao,LVTO. EtTa ouk oTSa


vEq dva^EVTEc; Iv
KXivr)

VEKpov 8Ld ^lacov


TTpaYtLd

wBoOvTaL tqv ao

TauTa aTiou5a^6vTcov, Kai t6

laTL -ndvTa Tp6TT0v

ouK dvKT6v dvaTti^TtXavTaL Y^p ot TtpoaTU)(6vTEc; TToXXdKLc;

P
5 <i!va'.>
i3

llertlcin

'|

Trj;

a/./.ou; ? Hcrllciii u cull. Plat.


,1

Phaed.
i|

Bet

9 [aa'v| 17 aj-:aT<j cod., corr. 13 an ixaTEso:; (sciL ap/oja-. /.ai y.j>io'.;) 22 [eri] Hcrt18 -::TEA3JTr,aavTfov cod., corr. Hertlein Herllein 24 ^aCavhxivTO Hcrtlein lein, coll. Iiilian. iioG ct i2'i A
Jl

XII gog B, perperam 8 ojo' Ilertlein: out' cod. Hertlein 10 </.ai /<'.;xo.vo;> Hertlein; cf. p. 171, 16
Legij.
.^
1|
|

i|

,1

,;

ET LEGES
dT^SLocq. Ol

i3n

,g-

^EV OLO^EVOL TTOVT^pOV TO 0100^10^10,

TOiq Se Lq

LEoa [iaSL^ouaLV

ou Ss^Lq TtpoCTEXSsLv Ictl rtplv dTxoXouaa-

a8aL. Totq yap alTLCLq toG ^f^v esolq Kal ^aXLOTa TrdvTcov

dXXoTpLQTaTa Ttpoq
.)

CfiSopdv

SLaKEL^EVOLq OU 8E(iLq TTpoaEXouttco

Selv dTto TOLauTr|q o^^Ecoq.

Kal

Td
;

{iel^co

KaTriyopriKa

Tou YLyvoiaEvou. Tlva ok TauTd saTLv

Mspol TtEplBoXoL Kal


tlc;

SeSv vaol dvEcpyaaL, Kai TToXXdKLq 8ueL


Sel Kal u')(eTaLol

evSov Kai aTtEv-

oe

TTapp)^ovTaL Ttap'
fj

auTo

t6

'lEpov

VEKpov Ko^L^ovTEq, Kai


1

TQV oSup^Sv

cficovr)

Kal Sua(|3r](iLa

d)(pL

tSv

(icO^Sv

Cf)pTaL.

OUK

laT OTL TtpO TXdvTCOV TCOV


Trjq vuktoc;
dc|)r|p8ri, Trj

dXXcov,

Qq Td Tv]qi^[iEpaq Kal Td
Sr)

spya

5Lr)pr|TaL,

ouTcoq ouv ELKOTcoc; *** Tolq ^Ev

5e dvaKEOLTo.

Ou
i5

ydp

Tfjq

iaB^noq

Tfjv

Xeuktjv ETtl Toiq Ttv8aLv 6p-

8Sc; EXov laTl TtapaLTLa8aL,

8dTiTLV Se Touq TEXEUTnaavel y elc;

Taq

Ev

i^tiEpoc

Kai

c|)cot'l.

BeXtlov <:f)v> ekelvo,

OuSEVa tSv ^eSv ETtXri^^EXELTO, TOUTO 5e OUK K4)UYL t6 jaf) ELc; aTTavTaq touc; 8eouc; ^TvaL SuaaESELav tolc; te ydp
OXu^TTLOLc; ou Seov
OTTcoaoOv dXXcoq ol 30
ttUTo TipoavE^ouaL, Kal Tcov )(8ov'lcov,
f)

tSv

i|ju)(cov

ettltpottol

Kal KupLOL

)(a'L-

oouaLV 6vo^a^6(jLEvoL, Ttapd t6 Seov dXXoTpLoCaLV. 'Eycb Se oTSa Kal Touc; TtEpLTTouq Kal dKpLBEtq Td 8La ^Eolq Totq
KdTCO VUKTCOp
f)

TtdvTCOq ^ETO. 5EKdTr)V n^EpaC; Oipav LEpELa


d|j'Lvcov

SpSv d,LouvTac;. Et Ss Tf)q ekelvcov SEpaTtEiaq outoc;


o KaLpoq,
3
i

ouSe

Tr)

8paTT'Lcx TtdvTcoq

tSv teSvecotcov ETEpOV

dTToScbao^EV.

3
lein:

xbiaia cod., corr. Hertlein


r,[j.z-hs.'3

cod.

fort. ita

scribendus

11 [w;] ilertlein f,;j.oa; Hert12 ojto); Hertlein o3-oj cod. corruptus locus ojtw; ojv v./.6-oj; ti^; jiev (sc. t^; f/jLEoac) toOto
\

i;

(to Oa-T3'.v)

a-vYjpsOr,,

Tf;

os (sc.

tt;

vjxt"0 av ivazio-.TO

Hertlein

lacunam maiorem ante -olz uiv statuendam esse censemus, collala lege codicis Theod. de luctu agebat Iidianus 13 of, supra vao script. cod. 15 <r,v> Hertlein 17 o-j^j-iov.x cod., cnrr. Hert'Icin 22 '.ssa Hertlcin 24 Tf,v OEca-i{av sTEsav cod., corr. Herl; j'
|[
|

!'

lein

igS
Totc; ^Ev

I.

EPISTULAE
fi

ouv

EKoOai tcelSo^evoic; i.E,apKEi TaOxo"


rtpoc;

ydp

f|jidpTavov ^aBovTcq. ^eTaTiSeaS&JV


Tit;

t6 BeXtiov. Et hk

ToioOToq laTiv

otoc; drtELXfjq

Kal ^r|[iLaq SEtaSai, laTco

ii]v {iEYiaTr|v u<|)e,cov 8lKr|v, el rtpo 5EKdTr|q fniepLvfjc; opac;

ToX^rjaEL TE tSv

drtoYLvo^Evcov

TLvoc; Kr|5CaaL aSjxa

Kal

5id Tf)q noXEGjq Iveykelv dXXd 5uvtoc; f|XLOu


dvia)(ELV TttOTa YLVEaSco,
f)

Kai au Tipiv

5e f|^Epa KaSapd KaSapotg Totq

te

epYOLc; Kai Totq 'OXu^tiLolc; dvaKeLaBco Seoiq.

137 a
Sine censu

fundum comparari non


i

posse.
et Cod. lusUn.,

'o

Cod. Theodos., XI, 3, 3 [=Brev., XI, 2,

IV, 47, 3;

cf.

Basilu'.,

XIX,

i/i,

3] (363 Febr. 16):

Imp. Iulianus A.

ad Secundum p(raefectum) p(raetori)o. quos possident publicas pcnsitationes


si

Onines pro his

agris

agnoscant nec pactionibus contrariis adiuventur,


aut donator aput se conlalionis
voluerit relinere, ctsi
lis,

venditor
inlicila

i5

sarcinam paclioiie
sit

necdum
ut

translata

professio censua-

sed aput priorem fundi


ipsis,

dominum

forte

permaneal,

dis-

simulantibus

non possidentes pro possidentibus


Antiochiae Iuliano A.
iiii

oxigantur. Dat. xuii r\l. Mart.

20

ET SaLLUSTIO

CO.NSS.

Interpretatio. Fundum nullus audeat conpararo, sed oinnes pro his agris qui ad eos quoquo modo pervenerinl, publici canonis inpleant functiones. Xec de solutione tributi cuicumque liberum sit pacisci, sed sive donetur ager sive 25 vendatur, factus dominus integra rei tributa suscipiat.

137 b

Cum

hanc Icgem oodem tempore datam video quo supc-

P
2 np6; -api, -poa supra scripto, cod. 6 aj Ilcrtlein oj cod. xa6asor: -ol; -z ipfo:: za\ tov: AOYOt; T0T5 *0X. Hertlein \\ 7/8 /.xOapoTc TO;; upo:c zxl tou 'OX. Hercher an xaOapoT; T toT; ?p";0'.;
:

i[

<

>

/.ai

Toi; 'Oa. ?

ET LEGES
riorem,

i36-i39

199

inscriptiones utriusque inter se commilto. super eadem re datas censeo, ad diversos tantum nempe superiorem ad pracfectum p(raetorio), hanc ad populum ad illum
;
:

cum

ad hunc utpote ad quem summa rei tributariae spectabat utpote tributa solventem et sic utriusque legis eandem sententiam facio. (Gothofredus).
;
:

CoJ. Theodos., XI, 3, 4 (H63 Febr. 27):

Idem

(.*;ci7.

Imp.

Illianls)

.\.

Edictum. Post
exigi

alia
est.

Domiiii

num,
KAL.

qui fructus capit, tribvita


IIII

iustum

Dat.

MaR. IuLIANO A.

ET SaLLUSTIO CONSS.

138

De

donatione sponsae minori facta.


III, 5,

Cod. Theodos.,

8 (363 Febr. 21):

Imp. Iulianus A. ad
i5

Hypatium vic(arium) Uru(is) Ro.mae.


minori
constitutae
aetate

(}uotiens

sp(onsae)

in

futurae

coniugi aliqua co(nlata) ia praediis

Italicis vel

stipendiariis

seu tributariis int(erceden)te stipulatione donantur, largitas


perpeti
firmitate s(ubsistat), etiamsi traditionis soilemnitas
his donationibus,

defuisse videatur, ita (tamen) ut etiam in

ao quae in minores confcrunt(ur, ac)torum confectio omnifa-

riam
A.

flagitetur.

Dat. vihi

k.

M(art.) Antiochiae Iul(iaxo)

iiii

ET Sallustio conss.

139

De longa consuetudine.

Teniporuin ratio satis ostendit hanc legem non Conmulto minus Constantino, ut nonnulli (scil. lcctionibus codicum fisi) volunt, verum luliano tribuendam esse imo et ipsum etiam quodammodo legis argumentum id Et revera evincit, mox ut ostendam. (Gothofredus). 3o luliano plane convenit quod de veterum institutorum cultu

stantio,

auctor legis dicit (p. 200,


16 co(nlata) Mornmsen

2 sq.

cf.

p. 120, i3, etc).

scripsit dubitans

Mommsen

\\

21 posl k. aut m. fuit aui

200

I.

EPISTl LAE
I

Cod. Theodos.,\, 20,


Imi'.

[--^Brev., V, 12, i](3r)3Febr. 26):

[Constantinls] A.
disciplina

ad

[Maximum].
veteribus

Venlentium

est

temporuin

instare

institutis.

Ideoque

cum

nihil per

causam publicam
iiii

intcrvenit,

quae diu servata


5

sunt, permanebunt. Dat.

kal.

Mart. Constant(i>o)p(oli)

luLiANO A.

mi

et Sallustio coxss.

I.nteuprktatio.
cis

Longa consuetudo, quae

utilitatibus publi-

non

inpedit, pro lege servabitur.

140

De

rolentionibus in dote reddenda legitimis.


III,

10

Cod. Tkeodos.,

i3, 2

[=Brev.,

III,

i3,2] (363 Febr.

26):
Imp.
Ri)o.

Iuliaxus A. ad

Mamertinum p(raefectum) p(raetovenientes et


i5

In dote reddenda ct retentiones ex inre

pacta,

quae legibus consentanea

esse

monstrantur, placet

etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque


servari.

Dat.

iiii

kal.

Mart. Icliano A.

iiii

et Sallustio

I>TERPRETATio. Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cuin lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere pracciplt. De rctentationiljus vero, quia hoc lex ista non evidenlcr ostendit, in iure, hoc est in Pauli sententiis sub tituio de dotibus requirendum aut certe in Pauli responsis sub titulo de re uxoria.

20

num

lege disserens contendit Gothofredus lulia- 35 hanc legitimam divortii causam probasse, si maritus GentiHs Christianam liaberet uxorem (cf. p. ii3, 18 sq. et 119, 10 sq.) et vice versa. Et vero huc etiam pertinet illud
et

De hac eadem

quod vetus auctor


2 conslant
res
II

scribit

vel

conslantinus Ubri

lulianus ex emend. vcteres edito-

5/6 subscriptio non ad hanc


a.

lefjcm perlinct, sed


;

ad aliam deperest liaec lex,

ditam Mommsen, qui praescriptionem tuetur

si

luUanea

ConstantonopoU

363 data nonest.

ET LEGES

iSg-i^a

201

Ps. Augiislin. [~ Ambrosiaster], Oiiaest. leleris el Novi Testam., CXV, 12 ed. Sonter: Anteluliani edictum mulieres viros

suos dimittere nequibant. Accepta autem potestate, coeperunt facere quod prius facore non poterant coeperunt enim cottidie liccnter viros suos dimittere... Ibid., CXV, 16: Hic enim in urbe Roma et finiljus eius, quae sacratissima appellatur, licet mulieribus viros suos dimittere, cum cautum sit in lege divina ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa.
:

10

141

De
Cocl.

agentibus in rebus curiae non adscribendis.


:

Theodos., VI, 27, 2 (.^63 Febr. 28

[?J)

Imp. Iulianus A. Seclxdo p(raefecto) p(uaetori)o.

Ex

his

qui in palatio agentes in


i5

rebus militaverint,

post tertium

annum militiae nemo curiae tradatur, nec illc qui in consulatu meo quarto missione donatus est. P(ro)p(osita) BeRYTO -<PRI>-DIE KAL.M\UT. luLIANO A.
IIII

ET SaLLUSTIO CONSS.

142

Libeiorum XIII numero patres


30

a curia liberandos esse.

Cod. Theodos.,
lustin.,

XII,

1,

55

[=
i)
:

Brev.,

XII,

i,

G et Cod.

X, 32, 2h] (363 Mart.


(^scil.

Idem
TiNAK.

Imi.

Iulivnus) A. Leontio consul(ari) Palaes-

Qui patcr

sit

XIII liberorum, non


si

niodo

ad curiam

noa
5

vocetur,

veruni etiam,

sit

dccurio,

honoratissima
iiii

quiete donetur. D\t. kal. Mart. Antiociiiae Iuliako A.

ET Sallustio conss.
Interpretatio. Ilaec lex hoc praecipit eum cjui pater probatur esse tredecim fiiiorum, non solum ad curiae servitia non tenendum, verum etiain, si curialis sit, honoratissima
5o

quiete donanduin.

17 pridie

modo

25 quietc

Mommsen
:

die cod.

\\

23 Qui

si qiiis

decurio

lust.

\\

23 non

honoratissimao

munerum

quieti

Itist.

303

I.

EPISTULAE

De
9):
Imp. Illianus A.

dilatoria praescriplione.
[cf.

Cod. lustin., VIII, 35, 12

Basillc.,U,

l^,

29] (363 Mart.

j '
5

ad Iulianlm comitem Orientis.


litis

Si

quis

advocatus inter exordia

praeterniissam dilatoriam prae-

scriptionem postea voluerit excrcere et ab huiusmodi opitulatione

submotus nihilo minus perseveret atque praeposterae

defensioni institerit, unius librae anri condemnatione


tetur. D(at.)

mulkt
10

vn

id.

M\rt.

Antiochiae

Icliano A.

iiii

Sallustio conss.

UA
De
relationibus a rectoribus mitlendis.
3<),

Cod. Theodos., XI,

3i (363 Mart. 23)

Idem tum)

(scil.

Imp.

Iulianus) A.

ad Mamertinum p(raefecrelationes,

i5

p(raetori)o.

Quoniam

plerique rectores

quas ad nostrae tranquillitalis comitatum destinare promittunt, supprimere vel difTerre conanlur, prava id conscientia
faciente conveniri eos ab inlustri auctoritate lua praecipimus,

ut intellegant

sibi

quidom denarum librarum


non

auri, ofliciis
si

20

vero suis vicenaruni iminincre condemnationem,


relatio inlra triginta dies

promissa

fuerit sinc aliqua ambiguitate

transmissa his olTicialibus per quos convenit gesta transmitti.

Et quia plerumque contingit, ut gerulis lilterarum aliquo


casu existente tarditalis obslaculum videatur adferri, ne id
25

quod

necessitate contingit ad

culpam rectorum redundare


diem designare debebunt,
in
his qui huic necesiiii

videatur, actis apul se confectis

quo transmissio gestorum committitur


sitati

deputanlur. Dat. x kal. April. Iulia.no A.

et Sal.Ho

LUSTIO CONSS.

23 transmissa

scr. tradita

Mommsen

ET LEGES

i43-i46

2o3

145
Zygostaten in civitatlbus constitui oportere.
Cod. Theodos., XII,
2]
7, 2 [v.

9 sq.

Cod. lastin., X, 70,

(363 Apr. o3)


Imp.

Iulianls A.

ad Mamertinum p(raefectum) p(raetosi

Ri)o.

Emptio venditioque solidorum,

qui eos excidunt aut

deminuunt

aut, ut proprio verbo utar cupiditatis, adrodunt,

tamquam
ditur.

leves eos vel debiles


,\

nonnullis repudiantibus inpeappellat per sin-

Ideoque

placet

quem sermo Graecus

gulas civitates constitui zvgostaten,

qui pro sua tlde atque

industria neque fallat neque fallatur, ut ad eius arbitrium

atque ad eius lldem,

si

qua

inter

vendentem emptoremque
Dat. niii ral.

in solidis exorla fuerit contentio, dirimatur.

Mai. Salonae Iuliano A.

iili

et Sallustio conss.

146-147

Quo tempore
nire

scquentia (146-1A7) acta sint, accurate defi-

non possumus, sed seditionem Gazaeorum aliquantisper post caedem Georgii accidisse apparet (p. 20^, 20 sq.).
146

De
o

seditione
g,
i

apud Gazaeos
ex^'-^
pcal

01 ta.

Sozomen., V,

Katpov

Sono

T(oir]aa.a6oii

\ivT\^r\v Eiuae6i.ou ical

NEaTaBou

Zr^vovoc; tov aSeXoSv,

ouq, XpLaTLavouc; ovTaq, pcaTa toCto ^Ladv 6 tcov Fa^aLCDV

si

qiii

eos Moifimsen

qiios

cod.

9 placet

13 dirimatur

qnotiens de qualitate solidorura orta fuerit dubilatio, placet

quem

sermo Graecus appellat per singulas


tionem dirimere
/u5/.
';

civitates

constitutum zygostaten,
hoc

qui pro sua fide atque industria necjue fallat neqne fallatur, conten-

13Dat.: 5T.

P(ro)p(osita))) Mominsen

(<.(

enim tempore lulianus

bello Persico illigatus erat

Gothofredvs)

2o4
Sfjuoc; oIkol

I.

EPISTLL.VE

TipcoTa TtapeSoaav KallpaaTLYcoaav.

KpuTTTOuEvouq auvsXaSovTo Kal 8EC7^coTr|plcp Ta "ETtEiTa auvsXSovTEc; ELc; t6 BEaTpov, nXELaTa auTcov KaTE86r|aay, oq KaKoupyriaavTcov Td LEpa Kai ettI KaBaipEaEL Kal uBpEL tou 'EXXr|VLa^oO T)TtapEX66vTL)(^p6vco (XTTO)(pr)aa^Evcov. "Ev Se Tco KsicpaYEVttL Kai TiapoTpuvELV dXXf)Xouq Etq tov KaT' auTcov cf)6vov EVETTXT]a8r|aav 8u^oO. 3. Kal napaKEXEuad^EVOL EauTotq, oTd Y^ Sfj[ioq aTaaLd^cov eIcoSe, KaTESpauov elc; t6 Ssa^co;). .

auTouc; o^oTaTa SLE)(pr)aavTo. Postquam dc horum martvrum nece similia narravit auctor lo iis quac do Goorgii Alcxandrini morte nota erant (cf. ihid., A , ~i), dc Gazaeis cacdis martvrum auctorihus sic pergit Sozomenus (j^ i) ra^^atoL Se to ^eye^o^ dvaXoYL^o^EvoL ToO OLKELOU ToXuf]^aToq, tteplSeelc; fjaav ^f) ouk dv,ETaL 6 fiaaLXEuq (scil. MouXLavoq) aTLjicopf^Touq acf)dq auTouc; i5 KaTaXLTTELV fjSr) Y^^P "^o"- 'PTb^n '^''^ SLEc|)OLTa (5>q )(aXETTGq (pkpoi Kai dTtoSsKaToOv to rtXfi^oc; artcuSd^OL. 12. "^Hv Se TauTa LpsOSoc; Kai 8pOXoc; ^ovov qc; elkoc; Sr)^cbSr)q utto SELXlac; Kai toO auvELSsvaL a SsSpdKaaLV Iv Totq rtoXXoLq TiEpLc|)Ep6^Evoc;, ETtELSf) ouSe, toOto Sf] To Ttpoc; 'AX,av8pEac; 20 YEYOVOC; ETtl FECOpYLOU (ep. Oo), OuSe EV Ypd^^aaLV EUEJjlLpaTO TOLc; ra^aloLq. l3. "AXXd Kai tov i^Yo^^t''^^^^ tote toO sSvouq Tf)V dp)(f)V dc|)E'LXETO Kai EV UTtOVOLOC eT)(E, Kai aYCOYL^OV TTOLfjaac;, t6 \xr\ 8avdTou KaTaijjr|c|)i.aaa8aL cbLXav^pcoTTlav IXoYLaaTO* iTtrjTLaTo Se auT6v Ka86TL TLvdc; tcov ra^atcov. 26 OL Tf]c;aTdaEcoq Kal Tcov cf)6vcov dp^aLlXEYovTo, auXXa66^Evoq Iv Ssa^oLc; eT)(v, gjc; KaTd v6^ouq Eu8uvaq uc|)E^ovTac;' <i t'l Y^'? '' c})r)a'LV, eSel auTouq dTtdYEaSaL, el
TTjpLov

Kal

lEjaYaYovTEc;

cc

raXLXaiouc; oXlyouc; dv^" Sv TtoXXd elc; auTouc; KaiTouq^Eouc; r|SiKr)aavr|^uvavTo;


:

3o

Gregor. Nazianz., C)raL IV, ().'i "AXXd tlc; ouk oTSev &>q, 5f]^ou TLVoc; iTTL^avEVTOc; XpLaTLavotq, Kal TtoXuv ^ev Ip^aaa^Evcov c})6vov, ttXelco Se aTTELXouvTcov, IttelSt] ^iEar]v PxxS'l^cov 6 ToO 6vouq dp)(cov toO KaipoC Kal tSv vopcov (tS ^Ev Y^p SouXeuelv qeto SEtv. Touc; Se ^Tp'lcoc; f)a)(uvETo), 35 Kai S^d toOto TToXXouq ^ev dTtaYaYcbv XpLaTLavSv, oXlyolc;
'EXXfjvcov lTTLTL^f]aaq, eTt' dva)(6ELq tco ^aoLXst MouXLavcp). KaTr)Yop'Lac; Ysvo(^lvr)q, oLthioc; Kal dvdpTtaaToq TtEpi toutcov ekp'lveto, Kai Touq v6uouq TtpouBdXXeto, Ka8' ouc; iTiLaTEuSr) SLKd^ELV, ^LKpou ^Ev dTTf)y8r) Tf]v Ittl BavdTco, teXoq 5e. cf)LXav6pcoTt'Lac; TU)(cbv, E,op'Lav KaTaKpi-VETaL Kal r| dTT6cf)aaLc; c^q 6aujjiaaca te Kai c{)LXdv8pcortoc;' c( T Yo^P l^^Y" ^^ c|)r)aiv 6 S'LKaLoc; SLKaaTfjc; Kal ^f) SLcoKcoy XpLaTLavou(^, cc eI raXLXatouq 8Ka pla X^'^?

51

t6v

(scil.

4o

i.

ET LEGES
:

1^0-148

2o5

EXXr|VLKf] KaxE L p yaaaTO TauTa ouk co(i6Tric; rtepLTauTa ou npoYpa^^ia 5lcoy(ioO, Kal rtoXu y- tSv Sri^oatoc TtpoTLGE^Evcov vapYaTpov Kai cpoBepcoTEpov Tt yap SLttc^EpsL Tou KLvSuvov TtpoYpa^jJaL XpLaTLavotc; t6 Totq
c|)avr]c;
;
;

SicoKTaiq XpLaTLavcov fiSo^Evov c|)aLVEa9aL Kai (iEY" EYK?v.r)^a TtoLELaSaL t6 (lETpLtt^ELv Gazacos nominatim designavit
;

Gregorius supra 80 simul atque Ileliopolitas et Arethusios, de quibus cf. Hisloriogr. anonvm. Arianus (ed. Bidez, Philostorg. append.), p. :i28 sq.
.:;

147

De

civitate I3a?ilinopoli

condenda.

honorem matris suae Helenae polim in honorem Basilinae.


3

Sicut in Bithynia Constantinus imperator Helenopoliin in condidit, sic lulianus BasilinoCf.

Acia Concilii (Jialcedonensis


5(j.jj
: .

apud Mansi,

^ II,

3o5 B

AcopLc;pEYcovEq ELOLV UTtO TTjV N LKaLaV OUTCOC; fjV TtpO TOUTOU Kal BaaLXLvouTtoXLc; Tsic) urto Tf]v NlKaLav. BaaLAEuq tlc; 'louXLavoq, f\ ouK otSa TLg Ttp6 auTou. Tto'Lr|aEv auTf)v ttoXlv, Kai XaScbv aTto NiKaLac; TtpaYtiocTEUo^xEvouq KaTEaTr|aEv ekel. Kai t6 eBoc; dtTT6 tote ecoc; vuv touto KpaTEL' lcxv XiL[jr| sv BaaLXLVouTtoXsL TTpaY(iaTEu6^Evoc;, dTt6 NLKalac; Tts^TtETaL EKEL' Kai TtaXLV (i.Tl6 BaaLXLVOUTtoXECOq ^ESLaTaTaL V NlKaLOL" Kal X\ TlpOTEpOV OUatt pEYEODV TXCxXlV ^T(X TaUTtt EY^-

[=

llarduin, IL

"OcmEp TaTTuCoq Kal

VETo

ttoXlc;.

148-150

Has

tres leges

omnino
I,

speclare ad lulianum vidit

Momm-

sen (ad Cod. Theodos.,

cum Secundus

sine dubio

i6, 5), id est ad a. 362 vel 363, eius praefectus praetorio iuerit.

148

De
Cod. Theodos.,
I,

ofTlcio rectoris provinciae.

i6, 5

(Sag [36^/3] Apr. i8):

[Idem] A. Secundo p(raefecto) p(raetori)o Orientis. Or-

33 Idcm

i.

Constantiuus

2o6

I.

EPISTUL.VE

dinarii iudicis provinciarum rectoris seu vicaria potestas ut

speculatriK debet prave gesta corrigerc.


celsitudinis et vicariac potestatis placet
veri et per provincialia
titulos.
oflicia

Scd

ofTiciales vestrae

ab exactionlbus amo-

atque rectores cunctos exigi


tribunal

Nam

si

exactio

minime impleatur, ante


fortunarumque

nostrum exhibitus

capitis

omnium

pericu-

lum

sustinebit. [Dat. xihi k. Mai. Go^stantinopoi.i

Constan-

TIXO A.

vm

ET CONSTA.NTIO

Ilil

CONSS.]

U9
De
Cod. Theodos.,

opcribus publicis absolvendis.

XV,

i,

3 (SaG [SGaJ lun. 29)

[Idkm) A. Secundo p(raefecto) p(raetop.i)o. Provinciarum


iudices

commoneri praecipimus ut

nihil se novi operis ordi-

nare ante debere cognoscant,


decessoribus inchoata
aedificationibus. [Dat.

quam
exceptis

ea conpleverint quae a

sunt.

dumtaxat templorum
vii et

ih kal. III. Constanti>o A.

Coxstantio C. conss.].
150

De editione actorum criminalium.


Cod. Theodos., IX.
[Idem] A.
lia
i,
(>

(828

[.362]

Dec.

i)

Secundo p(raefixto) p(raetori)o. Edi criminaiubemus, his


videlicet

acta ut civilia

quorum

salus ad

discrimen vocatur, neque expectari deprecationem actorum

neque
adque

arte

accusatoris differri, ut

de innocentia iudicantis

aequitate consistat. [Dat. kal.

Decemb. Ianuarino et

lusTO co>ss.]

1 iudices

pr.

rectores cod.,
j|

corr.

Mommsen

\\

seu

<tua seu>
\\

viraria malit

Mommsen

21 Idem
\

i.

e.

5 Constantinus

<iudex>
|j
:

ante malit

Mommsen

12

et

13/14 ordinari cod..

corr. Gothofredus

25 adque aequitate

consistat

ser. aequitate constel

Mommsen

ET LEGES
Cf. ibid., I, 22, 3

1^8-1 oa
?)
:

207

(363 Nov. 21

Imp.

ItLiAMS A. AD Mamertimm. Conventis recloribus

sublimitate tua edi non


lia

minus criminalia

acta

quam
iiii

civi-

iubemus,
Dat.

his videlicet

quorum

salus ad discrimen voca-

tur.

XI kal.

Dec.

(?)

Astiocuiae IulianoA.

kt Sal-

LLSTIO CONS5.

151

Unde haec hausta


Gregor.
INazianz.,

sint

parum
I\
,

liquet

'Ekelvo ^ev ouv ical ... eu8uc; KaivoTo^EL TtEpl TT)v T[poar|YP^''^' raXiXaiouc; dvTi XpLaTiavQV ovo^iaFaXLaac; te Kal KaXELaGai vo^o9ETr)aac; ... Cf. ibid., ~!\ XatoL TE, cx; auToc; lcfiuBpL^cov ekoXel etc. lohann. ChryraXLXaiouq sostom., De S. Babyla c. lulian., 22, p. b~b A dvTi XpLaTLavSv auToc; te ev Totq SLaTdy^aaL KaXcov Kal Touc; dp)(ovTac; touto TtpoTpETtov tiolelv ibid., De S. hieromartvre Babyla, i, p. 53a C; Socrat.,111, 12, 3 Tlieodoret., Hisl. eccL, Ifl. 2 1,5; supra p. 74, 7 et 186, 3 sq.
Orat.

76

acpoBpa. ^iEipaKLSSsq Kal KoCcpov

...

otl

152-157

EPISTULAE TEMPORIS INCERTI


152 fep. 22].
Leontil nomen tam frequenter occurrit, ut in turbaLeontlorum militem quem lulianus inter domesticos adsciscit, vix dignoscas. Praepositum militum auxiliarium Lauriacensium, a. ^^olaudatum (CIL, III, 0670 a Dessau 774), hic

significari putat Seeck,

BLZG,

p. 197.

"louXLavoc^fAEOvTLcp.
'O XoyoTTOLoq
28
sq. Herociot.

OoupLoc;
8

QTa

eTtiev dvSpcoTioLc; o<|)8aXpQv

389

b.

cf. p. aotj,

16.

(27sq.]T

HL=v
H
;

L
om. T
28
\o-;czo:6;
:

27 titulum om.

'OjAia/o^

/.0^03 zolo^s v

2o8

I.

EPISTLL\E
e)(co

aTtiaTOTEpoc. TouTcp Ini aoO ttjv IvavTLav

Y^^Fn^

Ivcb"

TTiaTOTEpa ydp

laTL ^ol

tcc

OTa tGv
rtiaTEUco

6cf)8aX^iSv.

Ou

yap,

EmEp
^OLc;,

eISov ae SsKaKLq, ouTcjq av


&)q

IrtLaTEuaa tolc; ocpSa?^-

vuv Tatc; aKoatq


o'lou

Tatq

l^auToO,

rtap'
5

dvSpoq ouSa^coq
dvf)p cov,
C

te i|jEu5Ea9aL SESLSay^lvoq otl, rtdvTa


L Ttspl t6 peE,aL, cbrialv

auToq lauToO KpELTTOv


X^P^'^ "^^
'^'''-

'Ot^llpOQ-

TtOCJl-V.

'ETtLTpEV|iaVTEC; OUV aOL TfjV


f]

TQV

oTtXcov )(pfjaLV,

aTtEaTELXa^Ev TETtavoTtXlav,
laTLV auTr)

TEQc; ToTg
tcov Irtlo

Tte^OLq dp^oTTEL [KoucjjoTEpa Se


TTECovl,

Tqq

EyKaTeXEE^a^EV te ae

tco

tSv

olkelcov

auvTdy^aTL

[YivovTaL Se aTto tSv 6TTXocf)opr|advTcov outol Kal aTpaTeuaa^evcovj.

153

[ep. A8].
est
fcr-

Plutarclius hic, cui lulianus familiariter scribit,

tasse Nestorii filius, philosophus Athenicnsis qui jxdXa

Ttpe-

i5

/131/432 obiit (Marinus, Prorlus, i2 ; Zellcr, Philos. der Griechen, V^, p. 8o<S). luliani aequalis fcre et condiscipulus luisse videtur.

a6uTT]q

a.

429
ridvTcov
[ik\j

nXouTdp)(cp.
evEKd
^iou

t6 aGjia SudKELTaL
'^o'^'^'^-

^ETplcoc;, ou

20

^Tjv

dXXd

Ktti

Td

Trjq ^^"^1^^^^ ^X^*-

OtjJiai 51 Iyco
<})iXcp
;

touTtapd

Tou

Tipoo'njiiov

Etvai ^rjSev

KpeiTTov iTtiaToXf]

<J)iXou Tte^Tto^evr).

Tivoc; ouv laTL t6 Ttpool^Lov


6 sq. Momcr.

alTrjaecoc;,

cf.

Demostli. Olynlh.

II 17

||

i^H.

[1

12]T
: [|

1IL;
lr.[

=v
Sintenis
|| ||

L
jj

2
;jloi

[19sq.]G
||

XY = d
i| :
|

3 i'!r,zp TL jV ... v 6 i^ayTOU Hercher ci Ttcpl siTiz T 7 zai -oatv noat r; L 8 rj ~koi TJTtr? tn-;Vov el 11/12 y-vov'*'Hertlein; an i^ totoj;? 9/10 /.ojaoTSoa aToaTcuaaacvov tanqiiam glossas scclusit Wyttcnbach 10 TcRoiskc:
1 TouTto <i'j'y'
oiou Xc v: oyTi

om.T
L
:

L ots T $1 itvai L
:

oeoctoayasvou

||

||

;|

''

oi'

codd.

jl

11 6nAOBopT)3avTtov

^lartinius

i-ooXopTjaavTwv v i-ocf. Rec)icrchcs,

tpXcopr,aavT(ov

a;:o9Atopi0avt(ov

T
porprram
;

19 -XojTapyco d
p. ii3
II

20

;a3v

om. G om. Y
:

Zv^vwvt edd.,

ET LEGES
ot^ai. Tlc; 5e
icaTcx
r|

52-1 56
fiq
eir|

209

alTriaic;; eTtiaToXSv d^OLBaicov,

ye

Sidvoiav

o^oXoyfiaai.

Taiq l^aic;. ataia

Ttapd

coO

ndvTa

Ttpoc; rjpSc;

l^aYYEXXouaaq.
154

Ad
6

Tiberlopolitas.

fSaaiXeuc;

Stcphan. B\/ant.. Ethnica, s. v. TiBEpidc;: 'louXiavoq oe T l6 ep loti oX iTaq lTtEYpoi|;E, Kal Sf^Xov uq
KaXou^Evr|c; TiBepLOUTtiXecoc;.

Tfjc; Tt6Xecoc;

155
10

Ad ignotum.
Suidas,
.s. ('.

'Hpo56Tou XeYeL

'Hp68oToq (89/^, 6 napo6dTr|q ev

cd.

Bernhardy)

nepl

ETtLaToXrj"

Tic; o8v aYvoei tov AiSL^Ttcov uTtep

toO Ttop' TH^v TpociiTf^c; jxd^riq,

^coTdTou aLTLOu X6yov


[")

'A^/d^EvoL Yop

8oupd-

^ELV E<|)oaav oTtcoq K^TrpLO aLTOu^ievoL ^G^ev, el tco TtLOToq


6

Ooupioq etvoL

Xoyotioloc;

Sokel. M^6uoc|)dYCriv 5e
[ir\h'

koI aao-

Ko<|)dYcav dvBpcoTtcov \kvr\

ovop i56vto

ti^v Txop'

^ptv

SiOLTov ot Ti^v oiKoujievriv

TiepLriYoupEvoL Y^iv

laTopoCoiv

Sv
10

EL TLc; Ttop rnxiv ^r|XSaaL Tr)v SiOLTav ETtL)(ipf)aL, oijSev

a(lLV0V
Tl^V

SlOKELOETOL tSv t6
f\

KcbvELOV

TtpOOEVeYKO^EVCiiV

f]

OK^VLTOV

Tf]V

IXXE^OpOV.

156

Ad

ignotum.
sententiis, p. 82, la ed.

Eunap., Fragm. 24 (Excerpta de

*19 wv

16 cf. p. 207, 28. 13 sq. Herodot. III 23 21 IaacOOsov Suidas s.v. Zr,Aw3ai.

\\

[1

3]G
:

XY = d
C

[11-21] Suidac codd.


|1

ABGHIMV
T.poi;

1/2 xxi supra re zaTa script.

3 navra d
17
7za.p'

-raDTa

||

iteravit

]|

l^affiko-j'70i'3 (sic)

13 Tov

Twv GI; an tov twv

||

fja!v

GH

-ac

'

/,u.oJv

ABIM

et, in f.jiTv corr.,

V
i4

2 10

T.

EPISTULAE ET LEGES

MouXioivbc; Iv Tatg iTTiCTToXatc; lSuov dvaKaXst tov "HXiov, ovy^ cScmp 'AXE,avSpoc; SLa6dXXEa6aL cjjdoKcov rtpoc; Tr]v "Hpav otl 'OXu^rtLdq auTov Ik Aloc; dvEXo^Evr) touto ouk dnEKpuTiTETo (cf. ibid. p. Sa. 7-)). dXX' ouToc; yE Inl Tatc; tou Seou jiapTuplaLc; alcopoupEvoq lc; Tov nXdTcova unocfilpETaL, oScmEp 6 ekelvou !ZcoKpdTr|c; <|)r)aL" ^eto ^ev Aloc; fj^LEtc;, dXXoL ^jlet" dXXou Tou 8ecov (/'/iac(/r. 9.;^o B) , TauTriv (TauTr) Niebuhr) Kal auToc; ELc; ti^jv f|XLaKi*]v fiaaLXElav TLvd Kal )(puarjv OELpdv dvacf)Epciv Kai auvanTopEvoc;.

Boisscvain): "'Oti 6

<^naTEpa^

157

Ad
In epislula

episcopos.
irridebat lulianus

quam momoral Sozomenus


forsan eliam
etlinicos

sacros libros Ghristianorum,

Apollinarii opus

Ynlp dXr)8Eiaq adversus


Sozomen.,
(scii.
,
:

scriptum exagitabat.

[|

\ iS, 7 TdSE ydp InLTco^d^ov o fiaaLXEuq 'louXLavdc;) Totc; tote SLanpinouaLV InLaKonoLc; Ins-

otelXev u dvEyvciv. lyvcov, KaTEyvcov Touq Se np6c; TaOTtt dvTLypdij/aL' dvEyvcoc;, dXX' ouk lyvcoc;* el ydp Eyvcoq, ouk dv KaTEYvcic; . Elai 5e 0" BaaLXELOJ tS npoaTdvTL tcov ev KannaSoKLcx lKKXr|aLCov TauTr|v Ti^v InLaToXi^v dvaTLSEaaL, Kal ouk dnELKoc;" dXX' elte auTou, eI't' aXXou TaOTd laTLV, dyaaSaL S'LKaLOV dvSpE^Laq Kai naLSEuaEcoc; t6v YpdL|;avTa.
A, f. iii^ (Heclterches, p. h'])\'- ripoq InLaKdnouc; NouXLavoc;)' "Eyvcov, dvEyvojv, KaTEyvoiv. V. praeterea Basilii Magni Epist. 4o et Zii in fine, PG Sa, Acta S. Domelii, Anal. Bolland., XIX, 1900, 3Zi4 C et 348 A p. 3i4, i3 sq., etc.
Cf. cod.
(scil. 6

3,

^i

2 <r:a-:pa> Mai

II

FRAGMENTA YARIA
158
Dialectica
-5

Suidas, 'Pco^atcov

.s-.

V.

'louXiavoc;
(cf.

TTapa5aTr|c;
p.
i)
...

Kal aTToaxaTrig,
lypa^^e... eTEpaw

fiaCTiXsuc;

snpra

fii.6XovnEpi TQV TpiSv CT)(l-|^dTCOV. Librum de logica signiticare vidclur lulianus ipse, ep. 12 ripLCTKcp (supra p. i5, 20 sq.) ^Ynep 8e tqv 'ApiCTTOTeXouq 10 CTUvaycoycov fic; inoir^ao toctoutov ctol Xeyci" TteTto'i.r|Kdc; ^e ^ia9r|Tf]V 6 ^ev y'P TupLOc; tpeu5eTiLYpa<|)ov elvaL ctou Md,nioc; elc; f^LBXia [^cvjnXelova Trjc; Xoylkt^c; oXlYa '- Suetv eXne y, ctu 5c ^c 8l' evoc; HilBXlou Tfjc; 'ApLCTTOTeXLKrjc; enoir|CTac; Xaaq Bt\ xi fidK^^ov. dXX' ou tl cf>LXoCTO<|)'Lac; 1") vap9r)Kocf)6pov el 5e dXr|9T] XeYco. napaYevo^evcp ctol noXXd ndvu ToO ncpuCTL ^^^cl^covoc; eE,eXeY^eL ndpepYa.
:
.

24"" I, i, 18 (= CAG, Mcttcov 5e otl ^icv 'ApiCTTOTeXT)c; TauTr)c; eYevcTo Trjq 56,r|c;, otl ol Iv SeuTcpcp Kal 20 TpLTcp CT^f^^aTL CTuXXoYLCT^OL ndvTcq dTeXcLc; CLCTLV, 6 5e Bor)86c;, cvSeKaToq dno 'ApLCTTOTcXouc; YEv6^evoc;. cvavTi-coc; tG 'ApLCTTOTcXcL nepl TouTou e56,aCTev, Kai KaXoc; c56,aCTev, Kttl dneScL^^ev otl ndvTcq ol ev 5euTepcp Kal Tp'LTcp CT)(f)^aTL TcXcLOL CLCTLV. TouTco T) KoXou9r| CTcv riopcjJupLoq Kai 'jd^BXLMd^L^oc;. <;8c;]>> aKpoaTfjc; ^v 'leplou aj X*'''' ^"^*- l^^vTOL Kal ToO Ma^BX^L^ou aKpoaTou. Kal Oc^^lcttloc; 5c & napacf)paCTTf)c; Tqc; evavT^Lac; cycvcto 56,r)c;. Tfjc; Kai tG "AplcttotcXcl 5otolc; 5uo. t6 tc MaE,\.\icp koli tS KOUCTrjc;. TouTOLc; ouv evavTLa ncpi toutou 5oE,dCouCTLV Kal KaTa0c^lctt'lco, 3o CTKCud^ouCTLv, ox; (SovTo, t5 5okoOv auTOLc;. [KalJ 5Lf)Tr)CTev auTd TaijTbc;? Wallies) fiaoLXeuc; 'louXtavdc;, Kal Se^coKcv Tf)v L|jf^<|)ov MaE,L^9 Kal 'la^ji6X'Lxcp Kal nop(|>uplcp Kal Bor)8S.

Ammonius,

In Analytic.

prior.
:

IV, 6, p. 3i,

II

ed.

\N allies)

ai3
<t>aiveTaL

11.

FRAG.MENTA

Ss Kai 0E6c|)paaToc; 6 'ApLaTOTeXouq auToG dKpoaTf]c; Tf]v IvavTlav auTco rtEpi toutou So^av l^^cov.

159
Mechanica.

Lydus, De magislr., I, 47 (p- ^Q, 9 sq. cd. Wiinsch) "AScopdTopoc; ol 'Pco^aLOL touc; dTto^d)(ouc; KaXoOaLV dScopea ydp kot' auTouc; f) toC TtoXE(jou XEyeTaL 56,a dTto Tfjc; ^ELaq Kai t^c; TL^fjq tSv tiote tl^t]8evtcov auTotq ^ETEpavouc; Se Touq EyYEyripaKOTaq toIc; (auTi] kroll) brtXoLc;' ^dpTupEc; KeXooc; te Kai ridTEpvoc; Kal KaTLXlvaq, ou)^ 6 auvco[i6Tric; dXX' ETEpoc;, KdTcav <:^te]> Ttp6 auTuv 6 TipSTOc; Kai 4>povTLVoc;, ^eS" oOc; koI 'PEv&Toq, 'Pco^olol TtdvTEc;' 'EXXrjvcov 5e AiXLovoq koI 'Appiov6g, AlvELog, 'Ovr|aav5poq, HdTpcov, 'ATtoXX65copoq Iv TotqTtoXLopKT^TLKOLq, r))(ov iKotq. jieS' oOc; MouXLOvoq 6 fiaaLXEuc; Iv tolc; Tlieophylact. Bulgar., Episl. 70, PG 126, Iiq'6 AB nSq 5' OV aTpOTLCOTLKfjV Kol yECO^ETpLKT^V ELq TOUTO aUvfiyOYE KCXL aUvfJL|^E Td pOKpOLC; BpLYY^Ol-^^ EKTtoXoL 5lELpY^^Eva ^et' 'Ap)(\JTav, ^ETd <J>LX6Xaov, jieto tov AIXlov 'A5pLav6v, ^ETd Tov EKTiTcoTov f| ^ co V 'IouXlov6v Anonymum, qul dicltur, De rebus bellicis in describcndis
:

camur,
ipsa

machinis opusculum luliani in usum suum convertisse suspinam paulo post mortem imperatoris regnante Valentiniano vel Theodosio scripsit, et eum Graoco fonte usum esso

nomina machinarum ostondunt.


160
Libcllus de

pugna Argentoratensi.
Koch,
p.

De hoc

libello cf. supra p. -28 sq., ct

334

sq.

sevain)

Eunap., Fragm. 9 (Excerpla de sententiis, p. 77 ed. Bols"Otl ^r)aiv 6 EuvdTtioq Ttepl toO TiapaBdTou 'lou:

XiovoO" Tfjq 5e aTpoTELOc; TouTr|q ac^o5poTdTT]c; te a^o Kol KXELVOTdTr|C; t6v TTp6 OUTf)C; Y^VO^EVCOV Tf)V 5Lf)Yr)aLV Iq Tf]V0E Tf)v Ypa<^f)v Ivtelvovteq ou TteLa6^e8o toutov Toiq
ev f\^kpa. 5a5oc; dvacr)(oOaLV, lvo tl KpuTtT6jievov dveupcoaLV, ou5e uTtEp Sv iKovcoq a^o koI cruvevSouaLCOv Totq eoutoO KoXotc; (iLBXiSLOv bXov ttjSe dvoSEic; Trj nd)(r) 5LfjX8ev 6 fioaLXLKcoTOToq Kal Iv X^YOLc; 'louXiovoc;, outoi TtopoBoXou^eSo Kol auvEK8f)ao^Ev ETEpov Yptt^^fjv Td auTo aT^^atvoucov, dXXd Totq ^ev fiouXo^ievoic; to ^xk^eQoc; tSv eKelvou

VARIA
Xoycjv TE

i5S-i6i

2i3

avaaKOTtetv xo nepi toutcov fiiBXtov Kttl Ipycov <:^dvaYivcc)aKLV> ETii.Td,o^EV Kttl Ttpoq EKE'i.vr|v cfsEpEaSai TT}v aKTLva Tfjq auYYpac|)f]g, ek if\q evEpYeiaq tqv tote
5
^on' auToO Tipa)(8VTcov ETti Tf|v Tou XoYou SuvajjiLV aTtoppuetaav Kai SLaXd(n|iaaav auTol Se oaov ou Ttpoc; d^LXXav ^EipaKLcbSr) Kal aoc{)LaTLKf]v, dXX' elc; laTopLKfjv dKplSeLav dvaoTfjaaL Kai SLaTtXdaaL tov Xoyov, STtLSpajjioujiEBa Ta

Ysyevri^eva, auvdTtTovTec; tolc; Lpr|^VOLc; Ta )(6^va.


Cf. Zosini., III, 3,
/|

ct

Aminian. Marc, XVI,


;

o, 7,

supra

10

p.

et 3.
Ejjist.
:

i5

3o ("louXiavS cf. supra p. 9), p. 3o, 5 KdXXLaTov 5e Sv fJKouov t6 eXauveLV ae Toug (iapSdpouc; Kal Tdc; VLKac; elc; auyYpac|)f|v dyeLV, Kai tov auTov SvTQq pf)Topd Te etvaL Kal aTpaTr|y6v. 'A)(LXXet ^iev ydp '0[if)pou eSel Kai 'AXeEjdvSpcp TtoXXSv y Tlttivcov -j-, TpoTtaLa Se Td ad ^vf)^r|c Teu^eTaL Trj tou aTf]aavToc; c]?ovf)* ToaouTov ec|)6r]c; Touq aoc^iaTa.q, ou Td epya ^ovov TTovov auTotq TtpoBeLc;, dXXd Kal Tf)v Ttpoc; touc; X6youc; ouc;
Liban.,
cd. Forster
ETii

Totq epyoLq eTtoLr^aac; d(iLXXav.


:

20

Ibid., Orat. XIII, a5


(sril.

'EvTaOSa

Sf)

tou X6you yv6jiEvoq

bella in Galliis a luliano gcsla narralurus) "O^rjpoc; ^iev

dv etTtEV EaTtETE vOv ^OL MoOaaL 'OXu^TtLa Scb^aT' (B Z|84), Ey" Se aoO SEr^SEirjv dv ELTtEtv oTtcoq IxaaTa TteTtpaKTaL. Aet Se ouSev aoL Ttpoc; TauTa aTouaToq, 25 dXX' dTto)(pf)aeL SoOvaL Tf)v auyYpac|)f)v f]v Sv auToc; TtpaE,ac; auv9r)Kaq 6 auToc; yEv^^Evoc; Kal aTpaTrjyoc; Kal auyypac|)uc;. 26. 'AXX' EKELva ^Ev ^OL )(opr)Yf)aL Ttpoq ^fJKOc; X6you jjLKpov uaTEpov, ETtELSdv ELc; To TtSv dcf)EtvaL TtEXayoc; 6 Seoq ETtLTpETtr), vOv 5e t6 Ke<t)dXaLov t6v eipyaajievcov, Kal 3o yoip clq aTtaaav e,eSpa^.'.e Tf)v OLxouuevrjv. eipfjaeTaL. Ibid., Epist. Gu> (BaaLXet MouXLavcp) "ETte^Lpd aoL t6v Xoyov ^LKpSv UTtcp (icydXcov Ttpay(j.dTcov toO 5c Kal ij.eL^o ycveaSaL X^yov au 5f)Ttou KupLoq, el SoLr|q a.<p' ov dv yevoLTo ^CL^ov. Aouq (icv ouv 5r)XcbaeLq otl ^e TC)(v'LTr)v eyKo^ji'LOv
s.y^ovaa.1
:

35

"11

YH-

t^^

Souq Se ScoacLq CTcpa uTtoTXTeucLV.


Epist.

Cf. ibid.,

369, p. 3.^3, 16 sq. ed. Forsler el OraL

XV,

'i'o.

161

Td
/q

Kp6vLa.

Kp6vLa in.>criljilur in codicibus luliani liber Caesares appellamus ppellanius liber practerea is iiber amico dicatus fuisse videlur (cf. 3c;G A o <|)LX6Tr)q etc.) ALXoTriq et ScG
ZujiTtoaLov
f)

cfuem vulgo

2ii

II.

FRAGMENTA
:

atque cognoscimiis e\ ipso luliano librum eic; tcx Kpovia TaCTa aoi. S Sallustio missum fuisse (Oral. H, 167 BC cfjiXE ZaXouaTLE, ... Kal ypd^^ai Ttpoc; ce T6X^ir|aa, T[eI aoL Kal t6 TrpoTEpov elc; tcx Kp6vLa YEypa^^Evov rj^LV ou TtavTartaaLV dTt66Xr|Tov Ecfxxvr)). \ihilominus viri docti iamdudum censuerunt tcx Kp6vLa deperdita esse, atque credendum esse Suidae qui, 'zohq KaXoujiEvouc; Kalaapac; et Tcx KaXou^Eva KpovLa diserle distinguens, excerptum ek

tGv
Cr.

KpovLcov aflcrt, quod in Caesaribus non reperilur. insuper Socrat., III, 1, 67 (ev tco X^ycp ov ErtEypaUjE Kaiaapac;) et Zonar., XIII, 4 3o (MouXLavog ev tG TiEpl

10

Tcov

KaLadpcov

X^ycp).

Suidas,
EYpavj/E
Ibid.,

'louXLavoq 6 napa6dTr)q Kal dTtoaTdTr|c;... i'. s. Kai Td KaXou^sva Touq KaXou^Evouq Kaloapaq.
. .

Kpovia.
paulo inferius (loio, i3 ed. Bernhardy) "Otl ToO 'E^TtESoTL^ou Xey^l 6 TTapa6dTr|q ouTcoq ev Totq
Ypacfio^EvoLc;
TtEpi.

i5
etil-

KpovloLc;'
'E[iTtEooTL(icp

'H^ELc;
otc;

5e

Kai

riuSaYopo:
6

rtLaTEuovTEc;
Ecf)Ti

TE ekelBev Xa6cbv "HpaKXELSr^q


TtpOTEpOV
Kttl 6

riovTLKoq

Kai

20

^JlLKpcp

kXeLVOC; f\^lV e5el,E [Kttl] LEpOC|)dvTC0p

"loL^&Xiy^oq...

Eadem piaebet Suidas, s. v. 'E[.mE56TL[ioc;. Cf. Procl., In Remp., II, 19, 21 sq. Macrob., In Somn. Scip., I, 12, 3; Kohdo, Rhein. Mus., XWII, 1877, p. 33i, adn. i, et Psyche,
1 ;

^5

ll*^,

g4, adn.

i.

162
Orationes habitae

a)

coram Constantinopolitano senatu.


:

Socrat., III, i, .14 Ou ur|v d?vXd Kal OLavuKTEpEucov X^youc; auvYpac|)E. Kal toutouc; KaTLcbv elc; tt^v auYKXrjTou 3ouXf)v ti5'lkvuto' ^6voq Y^^P 3aaLXcov dTto MouXiou Kalaapoc;

TtpQTOC;

ELC; Tr]V Trjc; aUYKXf^TOU (iouXf)V XoYOUq ETtE^ELKVUTO ( lohann. Antioch., tragm. 179, FHG, 600). Cf. quae prolixius narrat Liban., Orat. XVIII, i54 sq. Vide etiam ibid., XII, 70.

^-

VARIA

i6i-iG^

2i5

b) coram Anfiochena curia.


Cf. lulian., Misop.,
1
1

302 B-363 C; Epist. 98, supra


curia.

p. i5<3,

sq.
c)

coram Bcrrhoensi

Cf. lulian., Episl. 98, supra p.

loG, 16 sq.
;

De aliis luHani contionibus cl. Eunap., Fragrn. 10 Ammian. Marc, XM, 12, 9 sq. et 3o sq. (cf. Liban., Oral. XVIII, 53); XX, A-5 XXI, 5 (cf. lulian., 286 D sq.) XXIII, 5, 16-23 XXIV, 3. sq. et 9 XXV, 3, 10 sq. (cf. Liban., Orat. XVIII, 272); Liban., Orat. XVIII, 108, i23 et 233; Zosim., III, i3, 3 et 18, 6; Magnum apud Malalam, p. 329, 21 sq. ed. Bonn.
; ; 'i ;

163

De
TToXic;

gratiis a luliano lovi actis.


,

rcapaa^o^Evr) au^[id^ouc;. otq qv saToaTEuou... tov Ala tov T Ircl TV]q. Kopucfjfjc; fscil. tov Kdaiov) Kai tov Iv ciaTEL, Ttap' ov taf]X8Eg urtaToq. oSev E^fjXOEc; 8app6v, S> ylyovaq 6{|)ELXTric;' )(^cj aou YpdjiuaTa TTapd tS Seco KEL^Eva.
Seoijq

Liban., Orat. TtoXXouq aot

-()

Mketsuel oe (sciL t6v MouA.Lavc)v)

eSuaac;. ouq sKdXEaaq. \ie3'

164
Haoc, quamvis suspecta, non omittenda putavimus riapaaTdaELq ctuvto^ol )(povLKaL, 48 (Script. orig. Constanlinopol., rec. Th. Preger, p. 53, 11) 'Ev Totq flavEdSoq
: :

25

\xkpzai Trj ETTovo[i.a^otiEvr| KaLaapELOt Trjq 0l?/lttttou oLEp^o[lEvou "lcuXLavou. t6 Trjq aL[ioppoouar]q LvSaX^a 6aad[ivoq

Kal auTou Tou Mr|aou t6v dvSpLdvTa.

oq

eXeyov.

utt'

auTfjq

KaTaaKEuaaBEVTa..
t6 3o

TauTa

'louXLav6c; 8aad[i.Evoq, ettuSeto

^uaT/]pLOV. Kal ^aBcbv "Iriaou stvaL tov dvSpLdvTa KaT<Xaav. dsaauTcoc; Se Kal Trjq Beoovlktic;, a>q 6 ALaKpLvo^Evoc; [i[ivr|TaL KaXEtaSaL ti^v a.i[x6ppovv Kal t6 c|)ut6v bk KaTEKauoE. Kal AL6q elScoXov Kal 'A<|)poSLTric; ev tco tottco dvaTEBELKcbc; Kai EauTov. Iv otq Kai va6v OLKoSo^f]aaq
ETTEYPOCLJJE

TdSE"

35

Oeco AlC TTavTETt6TCTr]'louXiav6q riavEdSLELq ScopOV aYL ;). ^EvBa Kal MapTupLoc; TTLa<OTtoq, rtoXXd l^ouSEvfiaaq
<'

3i6

II.

FRAGMENTA VARIA
xou vaoO.
uc;

auTov,
Seolc;.

EKar)

TTXr)aLOV

IXEyov,

elc;

Bualav

165

Fragmenla

sedis incertae.

libri

Nusquam apud Suidam laudantur luliani conlra Galilaeos dubium igitur nobis vidotur num haec revera sicut
:

censuit C.
his libris

^seumann in editione sint deprompta


I.
:

sua, p.

iS^ et 288

ex

\
:

Suidas, s. V. 'ArtovoLa (63G, 7 ed. Bernhardy) Siq MouXLavoq'

Kal au-

lo

T6

^T)

TtpoLSEaSaL t6 te Suvotov
lcr)(^dTT)c;

Kal t6 dS\3vaTov

Iv

Ttpay^aaL Trjq

aTXovoLac; eotI arj^ELOV.

I
^5

Ibid.,

s.

V.

H^u^^lSlov

f)

vjju)^f),

Kai L|^u)(apL0v Trapd 'lou-

XLavS

(cf.

161 B, 20O

et 3/12 D).

to\3 r) KXlvouaL ap)(ouaav ^xetoi Tou T[ Tipoc|5Epouai, Kal EuprjTaL TOLauTr) Ypc^n Ttapd te t6 'louXLavG Kal Ttapd tS "AppLavS (cf. Suidas, '. v. niYprjg). Quamlectionem nuUuscodexpraebetin locis ubi Tigris fluvius a luliano memoratur.

Eustalh.,

Iii

DioiiYS. v.

g^G

Tlvec; 5e

Slcx

c<

Tlypr^c;, TlyprjToc;

...

aXXoL 5e Kai

ti^^v

111

POEMATIA ET APOPHTHEGMATA
lULIANO ATTPiIBLTA
A.

POEMATIA.

luliano revera scripta esse e ieslimoniis supra i3; 2, I et 38 sq.) apparet. Cf. praeserlim ea quae Libanius de versibus luliani philosophum quendam celcbrantibus refert
a
collectis (p.
1,
:

Carmina

(1

Liban., Oral. XII Eiq 'louAiavov), 55: 'Ac|)LKvoCvTaL Se aoi Tf]qS6E,r|c; alpo^iEvric;... a^rjvr) te pr|T6pcov Kal (|)LX6ao(|)oc;
(

scil. Priscus?). icaXoc; ^ev lSelv. KaXXtcov Se Xfl" aaa9aL, TxXElaTov ^ev dvBpconcov ex^^v voOv, ev 8e XoyoLq apLaToc; EtvaL ^aXXov r\ S6,aL fiouXriSELc;. 50. "Oc; Td ^ev ETtaLVEaaq, Ttspl 5e tSv au^BouXsuad^Evoq, dTtr|XXdTTETo Sopov Xa66v, o ^ovoc; 3aaLXECov SEScoKaq, ETtr) tov dvSpa jiT^vuovTa (1. aE^vuvovTa?J. El 5e nELalaTpaTov STtaLVoO^Ev uTtEp Trjq TQv ETEpcp TtETto Lr| ^EVcov auXXoyfjc;, TtOU 8f]ao^Ev Tov 'Opfjpou [iL^r|Tf]v Ibid., X^ III. ~/i Tfjq c|)f|^riq Se ettI tt^v 0LK0u^vr|v <x\i<pci cpEpouar|c;... fjpcov Se (sciL tou MouXLavoO) ol TtEpL Touc; X6youc;, Kal tSv 'A8f)vriaL SLaTpL66vTcov ot auvEL56Tc; auTOLc; TL KaXov oq ekelvov f]Eaav, wartEp TtdXaL TtoTS slc; AuSlav OL aocf>LaTal Ttapd tov Kpotaov. *AXXd SoXcovl uev KpoLaoc; Touc; 8r|aaupouc; t6v xP1P''^"^ eSelkvuev, oq dvOuSeV ToOSe KEKTr|^EVOq TL^LCOTSpOV. 6 Se TOlq dcjJLKVOU^EvoLc; Touq Tfjc; L|juxfjc; 9r|aaupouc; dvertETdvvuEv, <^iv^ oXq fjv Td Ttapd tGv MouaGv Kal <;aTtep> 6 (iaaLXsuc; ^Sev ETtr), TouTOLc; Touq f]KovTaq Koa^Sv, koI vOv E,eotlv dvayvcovaL Xo86vTa.

"ABi^vriBEv

III.

POEMATI.i
166

Nobis servaluin
Gr. O90,
f.

esl

lioc e|iigraniina

in

A (=

Anlliol.

Pa-

laL, 1\, 365) el praeterea in codicibus


s.

P (=

Paris. Suppl.
a.
f.

XII,

r.

73'),

/|8^)et

W(= Vindobon. pbilos. pbilol.


P
(cf.

V (=

Vatican. Gr. ^9,


iG.'),s.

XIV,

1292, 88sq.).

Si lemniati codicis
scripli

inlra adn. ad v. i.3/i/|) credimus,

cum soUemni Sanctorum Apostolorum egredi solitae interesset (cf. F. Cumont, Rcv. de phUol., XVI, 1892, p. 1G6). Similcm descriptionem praebent Theodorel., Orat. /// de Provid., PG 83, 689 A, et Optat. Porpbyr., Panerj.
sunt bi versus a luliano Constanlinopoli
e

pompae

basilica

10

Conslantini,

XXb

(de hydraulo).

'louXiavoO Kalaapoc; toO TrapaSdTOU


eIc;

opycvov ^ouaLKov.
fj

'AX.Xoir|v opoco SovdKcov cf>uaLV

nou

olji

aXXr)c;

)(aXKElr|q Td)(^a [jSXXov dvE6XdaTr|aav dpoupr|g

aypioL' ou8' dvE^OLatv

i&Tt'

ir|pi.OLaL

SovEOvTai,

dXX' drro TaupLr)c; rtpoSopwv arrrjXuYyoc; drjTriq

Vp0v UTpf]Tcov KaXd^cov uTto pl^av oSeuel.

Kai

TLc; dvf]p dyEpco^^oc;. e)(cov

9od SdKTuXa )(ELpSv,

'ilaTaTaL ducf)ac^66iv Kavovac; cru^c^pdSuovaq auXSv,

OL 5'

dnaXov aKLpTEuvTEq dTio6Xt6ouaLV


167

doLSr)v.

4
Ilarleianus 5Gio,
s. XIV, XVI, 1892,

IIos versus praebet codex


f.

H (=

217''; cf. Recherches, p. Sq, et Reo. de philoL,

26

ilz

13/14 sic A opyxva VVV

toj TzxzxZi-oj
post titulum

-'yj '.rjh.x/Oj

-.\'j

t opvava
tcov

'.ouXia/Oj

',\

'<j-''r.v.'i

i^r'^y/f:'j

x~o

av;'(j)v
Z't

a~osTo'A(ov
rro/.AcJjv
:

v TJj npo^/.eusei' jt;/o'. fjjw.zo'. i\7.'.o-.-.o:

add. PtojTo
a-Tj/c!;

rzxpix.

l-a-.vciTa'.

TO n'YC/a;j.aa add.
e/0'j'J'.,

!!

16

in

sch.'- adscripsit
cf.

haec

ya/./.oI
l.

yao Eci^v cjiai yip


V.

01' cov

avc;jL0'7

Optat.
||

L,
jt:'

16

(c

aere

cavo et
(cf.

lereli,

calamis crescentibus aucta


'f,;j.cTi'oot3'.

f,p''o'.a'.

scripsimus

p.

219, 5): jc

17

jsrjij.cTSco.G
||

A\
sq.

Izi^ r/j.i-ipoiz'.

;|

oovjovTac
III

AV

18

an-ii

Reiske
:|

j-o codd.

18

cf.
!|

Nonn. Dionys.
a'j'ji.cciOiaoaova7

286 Stadtmuller 22 jy.'.0TwvT5 AV

20

'/t:poz

21 isTaTO

ET APOPHTHEGMATA

166-1O9
1

aig

p. i65sq.), inler luliani opcra (post ep. 97 et ante cp. 15), quasi eiusdem aucloris sint. licijinae elementorum. i. e. Isicli (cf. ApuL, Met., XI, 5) velMatrideum, coronam (viKrjgafj^a), rii fallimur, cum epigrammate dedicatorio mittit lulianus.

Tf]v Ttupoc; r|pLcov t' dv^cov Yatric; te

kocI

aX^rjq

KoLpavov

ou)(^

oaLaiq T[aX.duaLc; K6a^ir)aE -cC^Tupavvoc;^.


oaLoq, BaaLAEuq
<|)lXoc;

Nuv
Iq

Se

|ji

<|)coc;

dSavtxTOLaLv,

VT]6v TrpoEr|KV ^\c:>v vt;<r|q

toSe afj^a.

dvTLBlcov dvE^cov TcaXd^aq T^r],aaa KEoauvQ.

168

Hoc de Celtarum
mile
est.

cervisia

epigramma, in Anthol. Palat.


Galiiis
.scripsisse

(IX, 368) servatum, lulianum in

verisi-

'louXLavoG Kalaapoq toC TtapaBdTou


ELQ otvov dT[6 KpL6f]g.

Tiq ttoBev
ou

stc;,

AiovuaE

^d yap

i^6v

dXr]3a BdK)(ov

a' ETTLYLYvcoaKco"

t6v Al6c; otSa ^ovov.


fj

KELVoq VEKTap
D

oScoSe, au 5e TpdYou'

pd

[vu] az

KeXtol

Tfj Ttvir|

fioTpucov TEuE,av dTi' daTa^ucov.

Tcp aE

)(pf)

KaXEELv Arn^fjTpLov. ou ALovuaov,

TtupoYEvf] ^SXXov Kal fipo^ov, OU BpO^LOV.

169
iG, s. Xlil XIV, X. S. Piccolos, Supplement a rAnthologie grecque, Paris, i853, p. 192; Anihol. Palat., voL III ed. Didot, VII 23), et Paris. Gr. i4og, s. XIV, f. i4o.

Hos versus praebent codd. Laurent. Sa,

')

f.

.^82^ (cf.

l-

supplevimus sciL Licinius ? ci'. lulian. 828 Dsq. 3i5 D 7 cf. p. i5o, II 8 3T;xa cod., qui dcin nullam indicat lacunam; unus certe excidit, si non plures, vcrsus 15 /.aiaapo^ C: ^aa-.XcVo^ A f, vj 19 Tpavov Reiske vj seclusit Plan. a: scribi
6 <; Tjpa/vo:
:|

>

et

'il

(]

v<

poterat Stadtmiiller
.

||

20

tt) "^viV,

r.-aviT;.'

Stadtmiiller

22

izo-xo'/

:t\<! 'kt--f,<3 y.y.^Jf^s 'j-iyj.a.

n sch.i^ (es Hesychio); cf. Stadtmiiller


230
III.

PCEMATIA

'louX'.

avou ToG TTotpctoaTou


,

zlq Tov TtapovTa 'O^rjpiKov aTlxo^C 3^9 X ^46

etc.)

e^

TToSac; zy^ov-ca
c<

Sv

ol

TpeLc;

Ela\.

SdtKTuXoL.

Koupr) 'iKaploLO T[EpL<|>pov nrjVEXoTtEia

!, TToalv

EjiOESauIa TpLOaKTuXoc; sE.Ecl^aavSr).

170

Ilaecreperlmus In codice Rarocciano i33, s. X\ f. 161''. Piius epigranima, quod alibi (cf. lioissonade, Anecd. Gr., II, p. '170) Basilio Magno adscribilur, iniperaloris potius quani episcopi esse nionuinms (Rev. de philoL, \V'l, 189:1, p. i64 cl. inira n 173). Ideni fore dislidium Palladae tribuilur in Anthol. Palat., X, "3. Alterum epigramma e Ps. Platone, II Alcibiad. (iA3 A), deprompsisse videlur lulianus. Exstat et in Anlhol. Palal., X, loS.
, ;

'louXLavouTouTiapaSaTou.
'Cl^ eSeXel t6 cpEpov aE cpspELV, OEpou'
fjv S' dTtL9f]ar]<;,

jC

Kal aauTbv (^XaLpSLc;. Kal t6 <*)pov ae

cJjepsL.

"A
Zeu
S^^L

X X o

LToC auTou.

(iaOLXEu, Tcx ^Ev Ea8Xcx Kal eu^ouEVOLc; Kal oiveuktolc;


5'lSou-

tA 5e

Xuypcx Kal euvouevcov aTtepuKOLc;.

171-173

Huiusmodisenarios quales liyzantini... condidenmt, ne dicam quod Byzantinum monstrant vocabula t6v dvaKTopcov
jieaov (p. 221, 19) a luliano abiudicandos csse vidit C. Diitbey, Index schol. Gotting., 1891, p. 17 sq.

aEi

171

Hoc aenigma
ol 5e "EXXrjvec;

elc;

cf.

dSeaTtoTov (elc; ii)v y^^**^"^" Acot' NL66r|v auTO dvai^epouoLv) quod edidit

16 cf. infra p. aa3, 10 sq. Sophocl. Oed. Col. iG^i. Terent. Phonn. i38 etc. i-3/Jr>.7Cod. 19 Z;-: Ps. Pht.etAntfiol. Palat. 1. 1. :Qu cod.
j' II

ET APOPHTHEGMATA
Sladtmullor
tribuitur
in
(.4 ni/o/.

s.

169-173

221

codice iiarleiano

Palat..\ll. 3ii) 062^,

XiV,

luliano imperatori T. SgA, ubi

legimus

'louXiavoC Tou TtapaBdcTcu


5

ei<;

t6 V IvTo c

Tfj

c;

^eTd,r|

c;

a<6Xr|

Ktt.

'O TU^BoC OUTCq EVSOV CUK


b

S-XS.I

VEKUV
Td<|)ou,
Tdcfjoc;.

vEKpoq ouToq iKToq ouk eotlv

dXX'

auToc auTou

y' i-OTi

VEKpoc Kal

172
[0

Hoc aenigma
(1629,
II, p.

edidit

Salmasius,
e

Plinianae

exercilaiiones

(5

Fere idem epigramma invenitur inter alia quorum Basilius Megalomites auctor esse fertur. et cum liis eclitum est a Boissonade, Anecd. Gr.. III, p. ^fxo. Utrumque repetiit Cougny, Anthoi Palat., vol. III ed. Didot, VII,22et5i cf. etiamquae C. Dilthey, /. /., p, i8,decodice Paris. suppl. Gr. 690. f. 108 refert.

1022 A), reperire non potuimus.

libro regiae bibliotliecae

quem

MouXiavoOToC cuaaESouc;
"'EcxTLV TL
10

elq KovTOTralKTT^v.

Scvopov Tcov otvaKT^pcov ^Eaov,

ou pt^a Kal ^fj Kal XaXet Kaprtotc; a^a*

^lS

h'

Ev

oipct

Kal cfJUTeuETai ,evwc;


Kal TpuyaTaL ^lZ!,66ev.

Kal Kopnov

aiSE,EL

173
Tres sequentes versus fini epistulae 36 (supra p. /i3) subiungit codex Paris. Gr. 967, a. 1377, f. 299 (cf. Rc~
cherches, p. 70).

i5
I

Sti^^ol eiq upoX6\i.ov


I

Kfjpu^

ac|)covoc; fiXiou

Kivr^^dTcov.

7 kcTi Tct^oy cod.: i/u Tafov Anlhol. Palat.


xai Basil.
\\

l.

l.

21

ciipa

li.

a'.a

22

/.ap-iv j^r.

-/.:/

-.7:711 Basil.

232

III.

POEM.VTIA
xaXKoq
i.t,0L'{^kXAEi:oL\.'

<<[t^

dc

vuKToq

'"-'xvr|

artavTa texvt) ST^^iioupyst Kal

(^vaic;.

174
Sine aucloris nomlnc in folio IV praefixo codici AnthoPalatinae hoc cpigramma invenilur. Tzetzae vix credendum est, qui(C/it7wf/., VI, (jOS sq.), de Chironelocutus, Kal Sr) tertii versus finem adlert luliano auclore nominato Kal^louXiavoq 6 auTOKpdtTcop YpacfiE'- f|pCf>cp pETpoi' avSpcortoc; 5" dnoTtEpSETaL 'iTtTtov (dv9pciiTTou LTiTioc; ed.) . Cr. lioissonade, adn. ad Anthol. Palal., XVI, iio ed. Didot.
logiae
:

ElC;

LTtTtO

KEVTaUp

O V

'Av5p69Ev EKKE^u^'
a\)r]p v6ac})L

iTtTtoq,

dvsSpa^E

S' LTtTio^EV dvrjp,

TtoSSv.

KEcf)aXf]c; S' ocTEp aloXoc;


S'

mnoc;'

LTiTtoq

EpEuyETaL avSpa, dvrjp

dTtoTtspSETaL tTtTiov.

i75

if

Obscoenuin carmen quod aSr|Xov praebet/ini/io/. Palal., XI, io8 ed. Didot invenitur in codd. Paris. Gr. 1773, a. 1497, f. 261^, et Paris. Gr. 2720, s. XVI, f. 8*', sub litulo a5r|Xov daTEiov toO aaTav louXLavou tou TtapaSdTou . Falsae buius inscriplionis originem aliis indagandam relin-

cc

20

quimus.

B.

APOPHTHEGMATA
p. /47 ct

De

his fragmcntis cf. Reclierches,

5o

sq.

Primum
cf.

(n* 176) insertum est e codice Laurentiano 70, Recherches, p. 5o) inter epistulas Libanii sub ed. Wolf.

i3(=<t*;

numero laao

35

i\x-^-^itXi-.x:

scripsimus
|j

;;

..

avita'.

|?i

cod.

||

2 ::avTa scrip-

simiis: -iv-a cod.

11 Ei; '<X2''pcuva tov^- BoissonadeeTzetze

ET APOPHTHECMATA
176

173-179

228

[ep. 6^|.

louXiavoqTTposSfj^ov Euc|>r)^r)aavTav xGTu^^aLcp.


El ^ev
ELc; Tci
elc;

t6 SsaTpov XaScjv Etaf^XGov,


Tif)v r)au)(^lav

eucj^t^^elts* el Se

lEpd,

ayEtE Kal ^ETEVEyKaTS u^Gv Taq


^iaXXov

Euc|)r|ULac;

elc;

touc; BEOuq"

Se ol 9eoI

tcov

suc^r)-

^Lcov ou )(^pr)^ouaLV.

177

[t'p.

67)

|.

np6
El
10
a^Loc;*
Ec|>Epov,

c;

icoYpdc|)ov.
E)^apLaco
^ol,
CTuyYvcb^jirjc;

^Ev
EL

^f)

Et)(ov Et)^ov

Kal
^iEv,

fjaSa

Se

ouK E)(pr)ad^r)v

8e, touc; Beouc;

^aXXov 5e UTio tGv 8eSv


;

cJ)Ep6^r)v.

Su

^ol dXXo-

TpLOv a)(fjpa nSc; sSLSouq, ETaipE


Kal Ypdi|;ov.

ot6v ^e EtSEq, toloutov

178
j5

ripoc;

tplBoOvov

Eu9u^EXr)v.

'^HSovf) liaaLXEL TtoXE^oc;.

179
Eunap., Frrujm. a^ {Excerpla de senleidiis, p. 82, 4 ^d. Boissevain) "Otl rrpoc; tov 'OpiBdaLov ElrtovTa aq ou )(pf) Tov 9u^6v, Kav ETiELaTtEar). Sid tSv o^jidTcov Kal Tfjc; <|)co8pa to lvuv, EtrtEv (scil. oMouXLav6c;), vf^c; K(|>opLa9aL ETiELSf) KaXGc; Xeyelc;, el toOto EYKaXsaELc; etl
1.
:

c;

c<

SEUTEpOV.
2.

i,

Amniian. Marc, XVIII,


cf.

4: ?iumerium Narbonensis
''.

3 sq.

Misop. 344 Bsq. et 363

AB

10

sq. cf. p.

320, 16.

[2-6]ALM
2
j-j7,jir'aavT'.

=
IJ

'!>

<t>
;

[8-13]

ALM

[15-16]

A
]]

'.ojAiavoi ('.o/A;avo3
<l>

om. A) npoi

rj/siw AM
]|

om. L -d

3r|;jLoj

[xi-T^^iiY/.x-.i

8 npdi ^ojypacpov
[z;t
'

A:

^ojvpaooj

om. L

4/5 Ta; cj5r,;jL;x; jfxwv transp. t 12 :oioy LM ]i.z z\fji<z A:.


|]

iloaa

[i.izv.^t'3

I|

15

lvjOti;AiAr,v

scripsiraus

;j9j;A3A(r,a) cod.

jilt

Iir.

POEMATIA

paulo ante rectorein, accusalum ut furcm, inusltalo censorio vigore pro tribunali palam admlssis volentibus audiebat; qui cum inlitiatione defenderet obiecta. nec posset in quoquam confutari, Dclphidius orator acerrimus, vehementer eum inpugnans, documentorum inopia percitus, exclamavit ecquis, tlorenlissime Caesar, nocens cpsc potcrit usquam, si negare sufficiet? Contra quem lulianus prudentor motus extempore ccquis , ait, innoccns esse poterit, si
:

accusasse sufhciot?

Noulohann. Anlioch., Fragin. 178, 3, FHG, IV. 6o5 ^epiavoc; KaxriyopEtTo utt6 Tuvoq 6q KEKXocfxix; Sri^oata )(pf]^aTa" 6 S' ,apvoc; ^v.'0 Se KaTr^yopoq ouk eX"^ iXk\Xoxjc;" Kal TLc;. s<^r\, fiaaiXEcov apLOTE. tSv urtaLTLOV SiKr)v urtocjxyi, E^ Ttpoq EKc^uyELv t6 dpvr|8fjvaL ^ovov dpKEUEL dvaiTLOc; eipe8r|"O Se 'louXLavoc;' Kal tlc; . cf>r|. aeTaL, el 6 KaTfjyopoq XEyx"v xciplq riLaTEUoLTo; Cf. Zonar., XIII. la, G sq.
: ;
c<.

,0

>

3. lohann. Anticch., ibid., i-S, ^: MoBLavoq r|KoXou6EL TioTE 'louXLavQ, Kal. cnj^Bdv o&tco. Tf)v x^o^t^^^jSa auToO ETcdTr|aEv. 'O 5e. OTpa<|)ELq Ttpoc; auTov Kal &cmzp Ep^r|VEUcov t6 ^eX?vOv, eTtiEV el6e yoOv dv6pcoTioq fj v . Kal \iia. 6dvaTov auToO MoBLavoc; auTov SLeSs^aTo. Zonaras

,q'

(XIII, i^, 22) habet esse videtur.

At8E Kdv dvSpconoq

Pars versus

4. Ammian. Marc, X\ , 8, 17: Susceptus denique (sct/. lulianus) ad consessum vehiculi (sct/. Constantii) receptusque in regiam. hunc vorsurn cx Homerico carmine (E 83) susurrabat: IXXaBe Ttopcf upeoq 8dvaTo c; Kal jjLotpa KpaTaLT) . llaccdiemoctavum iduum iNovembrium(a. 355)gesta sunt,cum Arbetionem consulemannushaberct etLolIianum... 20 Quo maerore perculsus velut primo adventantium malorum auspicio murmui"ans querulis vocibus saepe audiebatur nihil se plus adsccutum quam ut occupatior
:

interiret

.
:

'louXLovoq 17(1, FHG, IV, 6o5 Kaiaap Ttpo6Xr|8eLc; eLTtev IXXaBE TTop<|)upEog 6dvaToq Kol ^otpa KpaTaLfj , qc; koI toO dSEX<|)oO outoO

lohann. Antioch., Fragni.

Ev Toi&Tcp

t&

cJxfl^Jtati-

dTToXcoX6Toc;.

exercerc proludia dis5. Ammian. Marc.,XVI, 5, 10 ciplinae castrensis philosophus cogeretur ut princeps, artem:

Cum

,
^*

quc mouiiiatius inccdondi per pvrricham concinentibus

dis-

ET APOPHTHEGMATA.
ceret nstulis. vetus lllud

179

325

clitellae bovi sunt inposilae. plane non est nostrum onus, Platonem crebro nom.nans. exclamabat. 11. Inductis
..

proverbium

nitate agentibus

inler alios
rapere rebus..

quidam
,,

sollemm rebus in consistorium ut aurum accipcrent


ex

quadam

eorum

consortio.

chlamyde, sed utraque

non ut moris

est

mqmt,
Aditus
sit

manu cavata suscepit. Et imperator non accipere sciunt agentes in


;

pana

,..

10

convictum rentibus, quod non


violarat

relegari decrevit

incusent lura clementiam, sed imperatorem mil tissimi animi legibus praestare severis (ceteris ^ocf ^ ^ ^ decet.
I

parentihus virginis raptae, eun^qui hisque indigna pati guemorte multatus, responderat hactenus
a

..^^'^;.' -\^^I' .'>' 4: Saepeque dictitabat (scil. de acorbe dissenticntibus inter se Christianis lulianus): e auditc

quem Alamanni audierunt


mm.um
Aegyptum

me

et

Marci pnncip.s veteris dictum. Sed

20

discrepare. 5. Ille enim cum Pala.stinam transiret petens, ludaeorum fetentium et tumultuantium saepe taed.o percitus. dolentcr dicitur

Franci .. imitari putans parum advertit hoc ab eo

exclamasso-

manni, o (Juadi o Sarmatae, tandem


(inetiores cod..
l.

o Marco-

alios vobis inquietiores

molestiores?) inveni. derensores causarum. ut conscium rationis perlectae. plausibus maximis celebrarent, fertur

IbuL, 10, 4
dixisse

Cumque eum

^)

id

permotus:

3o

Jo

Jo

simiha, ut ipse dicebat adsidue, vetus illa lustitia, quam oilensam vitns hominum Aratus Tv. i34 sq.) extollit in coeium, imperante eo reversa ad terras. Ibid., XX\ 4, 2: Et primumifainviolata castitate enituit, ut post amissam coniugem nihil .imquam venereum agitaret, lilud advertens, quod apud Piatonem (Resp. 3oq BC) iogitur. Soloclen tra.TOediarum scriptorem, aetate grandaevum, interrogatum ecquid adhuc fominis misceretur! ne-antem id adieasse quod gauderet harum rerum amorem ut rabiosum quendam effugisse dominum et crudclem 3 Item ut hoc propositum validius confirmaret, recolebat saepe dictum lyrici Bacchvlidis (Fragm. 38). quem le^ebat iucunde, id adserentis quod ut egregius pictor vultum specioet
,

ferebam si ab his laudarer quos et vituperare posse adverterem, siquid factum sit secus aut dictum . Ibid ,0, 6 (cf. XXy, 4, nj) Et aestimabatur per hacc
:

Gaudebam plane

prae

mcque

sumenmgit,
nat.
io

ita

pudicitia celsius
Liberalitatis

consurgenlem vitam eioreius

Ibid.,

!x,

10

testimonia
13

plurima

226
sunt...

III.

POEMATIA
augendae pecuniae cupidus
existimabat,
id
fuit^
ali-

quodque

numquam

cautius apud dominos servari quoticns praedicans, Alexandrum


,

quam

Magnum,

ubi ha-

apud amicos beret thesauros interrogatum benivole respondisse. Hos autem Saracenos ideo patiebamur infesIbid., 6, lo tos, quod salaria muneraque plurima a luliano ad similitudinem praeteriti temporis accipere vetiti, questique apud eum, solum audierant imperatorem bellicosum et vigilantem ferrum habere, non aurum.
:

'o

III, 296: 'AXXa yap Ivvorjaac; xrjv emLlban., OraL KaSrjijjaTo (scil. 6 Tr| aKr|vr] SaKpuovTcov fj TQv ev 'louXiavoc;), Kal vOv auTov riYoOpai t?]v Iv tS 9pr)vco ^EptSa 6.

Ti^r|aLV

ToO Xoyou pE^ijjaaSaL.


'Ava^vr)a8r|TL toO aauToO (scil. toO Mou7. Ihid., XV, 54 XLavoO) vo^ou ToO rtEpl tGv ipeuSo^iEvcov av ^jeuar|TaL, I^ol tl^ o^lXouvtcov, ol acD' k&v c|)r|a'LV, ana, tov SeuTepovtaa ToX(irjar|, Kal toOto aveE,opaL" Kav aXcp TpLTOv ou TdXr^Sf) XeyQv, oOrtco ^e^Lar|TaL:

i5

TtpoaTLSelc; 5e

TCTapTov l^eXfjXaTaL.

ao

01 ^Ivtol KaTcx Tdc; lTtap)(Lac; oLpy^ovTtepa tSv (iaaLXLKcov TtpoaTay^xdTcov touc; XpLaTLavouq KaKcoq SLeTiBeaav, )(pr]^aTa \xz\) TxXeLova i\ IxPTv elcmpaTTO^evoL, eaTL Se OTe Kal aco^aTLKdc; THicoplac; rtpoadyovTeq. 8. TaOTa ^avBdvcov 6 (iaaLXeuq (scil. 'louXLavoc;) TtepLEcopa, Kal tolc; XpLaTLavotc; TtEpl toutou TtpoaEXGoOaiv auTcp" u^ETEp6v laTLV , eXeyev auTOLc;, ndaxovTaq KaKcoc; uno^evELV' toOto y^P '^Q u^ETepou
8. Socrat., III, l^,~j'.
...

TEc;

8eoO napdYY^^t^" (d-

Pctr. 2, 20) .

'AXX' ou 9. Philostorg., p. g!i, adn. ad v. l\ sq. ed. Bidez 3o Xapf]aovTaL to\jtolc; InLTCoSd^ovTeq Kal y^Xexj&CovzE.q Td f|^ETepa (dicit lulianus de Christianis)" EYcb Yp dnaLTfjaco Tf]v unep TouTou noLvf)v 168 o ^r) ko vTdK ic; cnTd,
:

Ka8cbc;c})aaLTd u^cTcpa XoYLa


10. Davidis
a, p.

(^Gen. 4, ^4) .

Prolegomena philosofihiae, ripa^ic; La' (CAG, 3& OStcoc; ouv Kal toO 28 ed. A. Busse) Kal dveniTrjScLou npoc; t6 acb^iaToc; KaKoxO^ou Svtoc; Se^aaSai Taq v|juxi-Kdc; dpcTdc;, euXoycoc; tlc; dvaLpEi eout6w
XVIII,
32,
:

ET APOPHTHEGMATA
fiouXofiEvoc; Trjc;
<^iX6aoc})oc;

179
tlc;

337

voaou dTt<xXXayf]vai' bSsv Kat

Kuvlk6<;

rniL,r|poq

qv rtpoaf^XBev MouXLavcp tq BaaiXel

Xsycov auTco TauTa"

TE9vr]KE, t6 5' f][iLau OEpKeTaL r|ci)<;(l. f|6?)" OLKTELpOV. BaaLXeO, KuVLKOV l^^lTO^OV. tout' eaTLV KeXeuaov f\ tva TtepLoSeuSS f\ Xva. <|)oveu96 . 'O Sc etne npoc; auTov
[jiou

"H^tau

'A^c})OTepouq a.BiKalq, Kal FiXouTea Kal <t>ae9ovTa, Tov ^ev It' elaopocov, tou 5' drcoXe ltio ^ev
c;

Cr.
sq.
;

praeterea
;

Ammian. Marc,
;

.\X11,

9, 17
I,

lO, 5
;

Ps. Aurel. Victor, Epit., 43, 4


et

Orat.
i8r
I
,
.-2

125

XV, 02

70

sq.

8; 4 9; 9, 10 Liban., XVI, 5o XVIII, i63,


'6,
;
;

et
1

et

242; Malal., p. 333, 4 sq. ed. Bonn. 5o et III. 12, 2 Zonar., XIII, 10, 24
;

Socrat., III,
sq. et i3.

3o

Zosim.,

III, 9,

4 et 25, 3.

sq. cf. Anthol, Palal.

IX, 187:
"HfxtTj

roa|jL|i.xT:y.oi
tjLOy

t;vo;

f)(x'.;r|cou
7iji,'.<rj

zpo;
).<{x(>5

'Aooiavov
iXivys'.

Tov

^a^iXsa
|jL0'j,

Tj'6vr;xc,
)>.

~6

0'

'jdiadv

^aaiXcU, aoua'.y.6v f,aiToaov


a

IIpo; ov 6 jJa^iXij^

'ASo'.av6; ir:3-/o:'vaTO

'.AacoTSco-jc ao'.x:'; etc. ut supra v. 8 sq.

IV

EPISTULAE SPURIAE VEL DUBIAE

180-187
oclo epistulas nemo nunc negare possit rauthenticile de quelques lettres de Julien, Gand, 1889, et J. Bidez, Le philosophe Jamblique et son ecole, Rev. Etudes grecques, XXXII, 191 9, p. 29 sq.). Scriptae sunt ab ignoto quodam rhetore qui, postquam Damasci vixerat (cf. infra v. 27 sq.), in urbe Syriae Apamea lamblichi discipulus et

Spurias esse
F.

lias

(cf.

Gumont, Sur

Sopatri amicus fuit (p. 21^6, i sq. cf. p. 24/1, 20 sq.), dein interaulicosimperatoris admissus est(p. 303, i sq. cf. p. 244, 19), Constan'ini scilicel, quem in partes Occidentis secutus esse videtur (p. 288, 4 sq. et i4; 248, 28 sq., etc). Postea cum eo principe a Pannonia superiore Ghalcedonem venit et Nicomediae consedit, ubi per proximos annos commoratus est (p. 244, i3 sq. et 288, 9 sq.). Harum epistularum reveia auctorem fuisse lulianum Gaesariensem sophistam, Aedesii aequalem (cf. Suid.,.s. v. 'louXiavog, etEunap., Vil. Soph., p. 482 sq.), opinati sumus, confusa esse nomina luliani sed haec mera Caesaris et luliani Caesariensis suspicantes coniectura est. luliani cuiusdain mentionem faciens, scriptor
; ;
:

eum

sibi

homonymum

esse

non

dicit (p. 2/i4, 20). Gf.

etiam

p. 2/|3, 2 (TiaTpiSa yatav).

180

[ep. 24].

Scripta esse videtur haec epistula, qua caricas centum p. 229, 9 sq.) viro clarissimo (p. 229, 7) mittit auctor, dum, studiis vacans, Damasci moratur (p. 282, 3 sq.
(cf.
cf.
Y>.

229, 9).

Sarapio Alexandrinus

rhelor, discipulus

IV.

EPISTULA.E SPURIAE VEL DLBL-VE

i8o

229

Plolini (Porplivr., De vita Plolini, 7), vix esse polest hic vir scnatorius. Similis argumenti epistulam invenies in fiev.

18^7, p- 200 sq. {Eloge de la pomme el du nombre envoi de six pommes ; fragmeni inedil, exlrail du ms. 352 de la Bibliotheque Royale [Paris. Suppl. Gr. .^02, s. XIII, f. i5i sq.], et communique par S..-i .-W. ^ incenl).
de Philol.,
II,

six,

aa sajet

dun

'louXiavoc; ZapanicovL
"AXXoL ^ev aXXcoq Totq

tS XapTtpoTdTcp.

390 b

Tuavr|Y\jpi.g vo^i.^ouaLv, 1^03 Se f]Su


ETtL)(cop'LQv tcr^dScov Tac;

aoL yXuKelac; lopTrjc; auv8r)[jia tSv


10

paKpOKEVTpOUq SKaTOV
jiLKpdv, Tcp

IkTTE^TICO, TCp

^EV TOO ScbpOU ^iEyESEL C


^vr|aTEucov.

KdXXEL Se Locoq dpKOuaav r)Sovf]v

'ApLaTO(|)dvEL ^EV ouv SoKEL TTXfjv

^eXltoc; E^vaL

TMv aXXcov

yXuKUTEpov Tac;
ta)(d5cov EtvaL
i5

La)(dSaq.

Kal

ouSe

tout' dv)(ETaL tcov

yXuKUTEpov,

oc; auToc; ETtLKptvac; Xeyel.


Ttpoc; ettlSelE,lv

'Hpo-

SoTcp Se

apa tG auYYpc^^^^
(c

Ipri^laq dXr]6ouq

fjpKsaEv ELTTOVTL

Ttap' otq

ouTE auKd laTLV ouTE dXXo aYad

86v ouSev

SoTtEp ouTE ttXXou TLVoc; Iv KapTTotq aYaOou

TtpoTEpou Tcov cjuKcov ovToc;. ouTE ETL TtdvTcoq aYcxSou Seov


TLVOc; Ttap' otc; dv
aorj

t6 auKov.

"O^r^poc; Se 6

aocjj^c;

Td ^ev dXXa

tcov KapTtcov elc; tiSY^"

8oq

f]

ypoav

r\

KdXXoc; iTtaLVEL, [lovcp

Se tco auKcp Tf]v Trjq

YXuKUTr)Toc; iTtcovu^ilav auYX^P^t, Kal


KaXEL, SESL<aq
^f)

t6 ^eXl

jxev

^Xcop^v

XdGr] yXuku TtpoaeLTtcbv

Kal TTLKp6v EtvaL

sq.

12 sq. Aristophan. Fr. 586/687 Kock. Cf. Athen. XIV GSaF 14 Herodot. I 71. Cf. Athen. III 78E 20sq. Homer. r; 116 el X 63i ct 22 sq. ibid. 590 334; cf. y 69; A 3^9? S 109 etc.
j!
j

II

/.

Ald.
aXAo-.-j

8 aXAw: Hertlein:
,owpo'.;
II

Ald., quod defcndit Reiske: subaiidi


|!

10 u.azpoxc'v:oLia U Ald. Petau 12 '//a'. n/.r.v j.ik:-qz transp. Ald. twv aXXiov om. U ITwa-ic,: w? ap' Hertlein [aYaOoCi] P. Thomas 18 STt Ald. U 18/19 o0v tivo: scripsimus: osovto; Ald. om. U 'i'fii IvosovTo; Reiske osov to;; Hcrllein 19 f, Ilertlein U om. Ald. <;t, y.a': Hercher 22 to [jiav ;jlA'. transp. Ald. o> Reiske 23
Tzavrjyjpo-.i
|| ||

9 [Ta;] Hertlcin

corr.

||

II

|1

||

li

''

/.a''.

>

j;

|;

33o
391

IV.

EPISTULAE SPURIAE
tq
oukcjI

noXXa^oO

ctu^BoIvei.

5e apa ^iovq dTtoSlSQaL xr]v

oiKElav euc|)rniiav. cdonzp t> VE<TapL, olotl Kal ^ovov ^Xvkxj

t6v

aXXcov laTL.

Kal ^eXl ^ev

'InrcoKpdTric;

<|)r|aL

Kal yXuKU

TT^v aLa6r|aLv

Kal riLKpov sTvaL rtdvTcog ttjv dvdSoaLV, Kal

ouK dTTLaTS

xS> Xoycp" ^oXf^c;

ydp auTo TtoLr|TiK6v etvaL

By\)\i-

TtavTEq o^ioXoyoOaL Kal TpETtELV Toug )i^u^ouq Elq TouvavTLOV


Tfjc;

yEuaEcoq. o

Sr)

Kal ^fiXXov
'^kvEai.v
pT)

Trjc;

Ik

(|>uaecoc;
eIc;

auToG
toOto

b TTLKp6Tr|Toq

KaTriycpEL Tf]v

ou ydp dv

^ETEBaXXsv

TTLKpov laTLV, EL
a.(p'

Kal TtdvTcoq auTco Ttpoaf]v


(iETTT;.TITE.

l^

dp)(f)C;

ToOtO,

OU Ttpoq t6 ETEpOV
r|5ij,

ZuKOV

10

5e ouk

aLaSrjaEL

^ovov

dXXd Kal dvaSoasL kpeltt(5v

ECJTLV ouTco Se laTLv dvSpcoTiOLc; <icf>XL^ov,

QaTE Kal dXec}>r)alv

^Lcfidp^aKov a6T6 TiavToq oXeSplou c{)appdKou


teXt^q eTvol, Kdv TOLc; Selttvolc; ouk

'ApLaTo-

dXXou TLVoq

r\

toutou

^dpLv tSv ISEO^dTcov TtpoTtapaTlGEaSaL te Kal iTtLTpayri^aTLC

i5

^EaSaL, KaBdTtep dvT' dXXr|q tlvoc; dXE,T]acoq

LEpfic;
iifiv

Taiq

t6v

(ipco^dTcov doLKLaiq TtEpLTCTuaao^iEvcv

Kal

ctl kcI

Beolc;
JJ.LOV,

t6 aOKov dvdKSLTaL
Kai OTL
TtavToc;

Kal BuaLac; laTLV dTtdar|c; l^6co-

XLBavcoToO

KpeiTTOV

ec;

BupLd^iaToq

aKeuaalav laTLv. ouk l^6g tSLoq oSToq 6

X^yoc;, dXX'

oaTLg 20

2 ct'. Homcr. 7A0 ed. Kiihn)


*3
v/.jy.j

A
jj

698
scj.

sq. cf.

Galen. De fac. alim. III 89 (VI p.


Ij

12

.\ristot.

Fr. io5 Rose


s. u.

8 Tv/ vsvsiiv Suidas

MiXi

||

20 cf. p. 26'i. 17 ctc-. 12/13 '^''- "o ojV.ov

a.',c;'.!Pa;'j.a/.dv 17'.

za- 'j.dvov ibid. s. v.

Sjzov.

V[incipit 2

->.dTi]

U
:

Ald.

3
t:',v

'l--o/.oa-:r,;

VA-J/.J

4
Tr;v

(pT|3'.

Ald.
tojto

[-r.o
^y.jyjj

o.c.
[i.r/
!jlv

Ir.zo

U
aVa6r,7iv,

|]

x.a-

avaooatv

saTt tjjv
Tr,v
:

-ixpov 0;
-'./.pov

ivaooT-.v Suidas,

-avTojc

avaooa-.v

unde vXa/.j Hcrcher 4


||

civai

araOr,T'.v,

oi
oj/.

Ald.

X
II

VU
V
]j

II

5
7

-o-.rjTtxov
(7j;ji;:avTc;
/.ai

6
:

/.ai'

Ald.

rj

cod.
-iaa'.

jj

4/5 xal
:

oaoJ.ovoys'

ro".r,T'.y.6v

::va'.
.

Suidas

5u/-avTa
cod.

Ald.)

oijlo/.ovoji'.

Ald.

tJu.-av.e7

(jLoXoYOja'.

U
/.a'i

Ald.

/...
/.al

13
Jl

yapfx.x/.oj

Marlinius
cod.,

!sap[jiaxov

[|

14 /av Hercher:
17/18

cod.
:

15
o\s

::poTi0!y6a'' T

corr.

Hercher

11

6coTc Hcrtlein

VU

0-o-q

Ald.

VEL DLBIAE
ir\v y^pzicLV

cnq

i8o

aSi

aoToO E^aSEv. otSev

dvSpo^ aocpov Kal IspoKotXoc;

c|)avTou Xoyoc; i.aii.

0e6cf)paaToq Se 6

ev

yecopYi-occ;

TtapaYY^X^aau
BEiq Kalbaa
5

Tdc;

tqv

l:Tepo<|)UTcov SevSpcov Y^veaeLc; Iktl-

dXXr)Xou)(OLqEYKEVTpLaeaLV eLKeL, TtdvTcov, otpaL,


(laXXov eTtaLvet
Tf]c;

tSv

(|)utcov

auKf]q t6 SevSpov <iq dv tl

noLKlXriq

Kal SLa<|)6pou Y^veaecoc;

Sektlkov Kal
eveYKEtv

^ji6vov
e'l

tSv
tl^

dXXcov evfKoXov

TtavTolou Y^vouq

fiXdaTriv.

auTou

Tcov

KXdScov EKTe^icbv eKaaTov. etTa Kpfi,aq dXXT]v


E^cf>ufj

eq dXXo tGv npk^xvav


lo
fj5r|

Yovf]v Evap|a6aeLev, wc; dpKELV


Kf]T[ou Tf|v
oLpLV.

TtoXXdKLc;

auTou Kal dv8' 6XoKXf)pou


TtOLK'LX.r|V

392

otoV Iv XeLJlCOVL ^apLEaTdTCji

TLVd Kal TtoXuELSfj TCOV

KaprtSv

dc|)'

lauToO

Tf)v

aYXaCav dvTLT[ETTO^<|)6Toq. Kal Td


Tfjv

^ev dXXa tSv

dKpoSpuQV laTLV 6XLYO)(p6vLa Kal


[i6vc>

^ovf]v

ouK
ij

dve)(eTaL.
KttL Tf]

Se

tS

auKcp

Kal

i&TiepevLauTL^eLV

ef,aTL
vaL,

ToO ^IXXovToq KapTtoG


Kal

Y^veaeL auvevE)(8f]KfjTtco

QCJTE

(pT]al

"0^r|poq Iv 'AXklv6ou

touc;

KapTtouc; dXXfjXoLq lTtLYr|pdaKeLV Irtl ^ev


lacoc;

dv ^iOSoq TtoLr|TLK6q etvaL S6E,eLe,

<^ouv> tqv dXXov ^i6vcp Se tS auKcp

Tipoq t6 TT^q dXr^Belac; IvapYlc; dv au(i<|)opotTo. Sl6tl Kal


20
Jl6vOV

TQV dXXcOV KapTtGv laTL ^OVL^COTepOV.


t6

ToLauTr)v Se e)^ov. ot^aL,

auKov

Tf]v

<|)uaLV,

tcoXXq

KpeLTT6v laTL Ttap"


Xcov
iq^tv
c|)UTcov

f\\jLlv

Tf]v Y^veaLV.

<i)q

etvaL tcov ^ev dXTtap'

auTo TL^LcoTEpov. auToO Se toC auKou t6


Kal vlkSv

Sau^aaLCOTEpov.
aijSLq Se
UTt'

^ev auTo tcov dXXcov Tf]v


rtap' f)^tv fiTTaaSaL. Kal
C

25

Y^^^'^'-^'

auTou toO

5sq.

cf.

Geoponic.

76, 8

]|

16

s<|.

llomer.

r,

120

sq.

V
3

[U Ald.]
T.xpxffiXixa.-:
||

Hercher o-iixi cI/.ojtl cod. 5 V -. Ald avxt cod. [ti] liercher 9 iasjx Hercher asziTv Ald. ipx... VU 17 -Cojv^- Ald. 19 Gj;jL9c'poiTO Hercher 20 vo;jl'.u<;JTspov cod., corr. Marlinius 22 -<t(>>> r.as' f,[jitv <"/ov>- Hercher 25 J~' ajTOj toj Ald. j-' aJTOJ -o<ia To cod.
Martinius

4 oaa

cod., corr.
"/..

Martinius

J,

3/4
:

ivTiOil^J

Siiitcnis et

cod.,

corr.
||

:}

l|

!|

ij

il

ii

23a
Trj Tipoc;

IV.

EPISTLLAE SPURIAE
TtotXLV

EKctTEpo.
S'

lyKpiaEL

acb^EaSai, KoaToOvTL

jiev

EOLKoc;, otq

al xpaTElaSaL Sokel. TtdXLV sq t6 Ka96Xovj


dTTELKOTcoq Tuap" rj^LV ^ovoLc; au^-

vlkSvtl. Kal toGto ouk

BaLVEL' eSel ydp, otjiaL. Tr]v

ALoq

tioXlv dXr|9Gc; Kal tov Tfjq

'Eoaq
d

aTtdar)c; oc|>8aX(i6v (Tf]v Ispdv Kal ^EyLaTr)v

Aa^aaKov

Xsyco) TOLq te aXXoLt; au^TiaaLV, otov LEpGv KdXXEi Kal vecov

^EyE^EL Kal a>pSv EUKaLpLoc Kal

Ttrjycov

dyXatot Kal TTOTa^Sv

TtXf|9EL Kal yfjq Eucfjoplcx VLKcoaav.

^6vt]v

apa Kal tS toloutco


dpKsaaL. OuSev ouv
lo
j

(|)utG Tip6q tt^v

tou 9au^aToc;

UTtEpo)(f]v

dvEysTaL

yf^q

^ETaSoXfjv to SsvSpov ouSe uTtEpBaivEL Touc;


Trjq
fiXdaTr)q,

ETtL)(cop'LOUc;

opouc;

dXX'

(SartEp

auT6)(6ovoc;

cJ)UTOu v6^cp Tf]v e, dTtOLKcac;

yEVEOLV dpvELTaL. Kal )(pua6q

^Ev. ot^aL, Kal apyupoq 6 auToc; TtoXXa)(ou <|)UETaL, ^ovr) Ss


f]

Ttap' r)^LV X^P*^ TLKTEL <fiuT6v

dXXa)(ou cfiuvaL

^f]

Suvd^Ei5

393 vov. "OaTtEp Se Td


r\

e, 'IvScov dyciyLjia
yrj

Kal ol riEpaLKol afjpEq,

baa Iv

Trj

AtOL^Ttov

TLKTETaL ^ev Kal XsyETaL, to Se


outco
8f]

Tf]c;

I^TtopLaq vo^cp TtavTa)(ou SLaBalvEL,


yfjc;

Kal t6

Ttap' Tj^LV auKov. dXXa)(oO Tf]c; Ttap" r)^)v aTsXXETaL,

ou yLv6^Evov, TiavTa)(oO
f\v

Kal ovfTE TT6XLq oute vfjaoc; laTLV.

OUK ETtEp>(ETaL Tw Ti^g i^Sovfjq 6au^aTL, dXXd Kal TpaTtE^av


(iaaLXLKfjv Koa^EL, Kal

lO

TiavToq Seltivou az^v6v kaiiv lyKoX-

XcilTtLa^a,

Kal OUTE v8pUTTT0V OUTE aTpETtTOV OUTE Vf]XaTOV


'^aov

ouTE dXXo KapuKELaq yEvoq ouoev laTaL fjSua^a

^
Sf]

a.<p'\.-

KOLTo' ToaouTov auTco Tcov T ctXXcov ISEa^idTcov Kal

Kal
a5

tSv KaaTa)(ou
20
cf. p.

TtEplsaTL Tou 8au^aToq.

Kal Ta

jiev

dXXa tqv

255. 5 sq.

11

22

cf.

Demosth. XVIII, 360.

V
2

[{]

Ald.]

ioiAo;

Horkel:

to^ v.y.o^ cod.


:

|i

;r.',a:

Ald.

..'aa

V...U
7

li

a/.AOt;

Tjara-j-.v
II

Ald.

3 ..-ai-.v

V
:

a-aj-.v

||

euy.caa-^a

Cohet

[i.;Ta6oA7;;
:

tfjT asta^oA.T;^ cod. [t?,;] 10 yr,; ;j.s-:aooAr,v scripsitnus Tr,c cod. Hercher 16 AJyiTat cod, TpessTa'. tou; Ald. Hertlcin an -jy AAsycTa'. ? 17 et 18 navTa/f; vel 17 of, oi Hertlein aa cod. navTayoac Hercher zavTa/oi Hertlein 23 fj scripsimus
|j
: j| : ||
:

||

||

fj

0:

<Cav>

ifiy.T^-::?

VEL DLBIAK
auKcov
f]

i8o
f]

23:5

6Ttcopivf]v \s-i Tf]v

fipSaLV
T)^lv

TEpaaLvo^eva Iq t6
d^c^oTEpL^EL
Trj

Ta^ELOV ep)(TaL, t6 Se rtap'


^(^pELa,

[iovov

Kal KaX6v

^isv

saTLV ettlSevSplov, tcoXXo Se kcxXXlov,


Tf)v ojpav

eI ec; TTjv
3

TEpaidv eX9ol. El Se Kal


6cf)8aX^ci
TOIC;

auToO

if\v

ev

Totq SEvSpoLc;
Tipk\XVCiV

Xd6oLq,

Kal bncoq

sKdaTou
KaXuKCOV

tcov
8'LKr)V

ETtL^fjKEaL
r\

KEVTpOLq olovEL

dTTf)pTr|TaL,

ottcoc;

ev kukXco tceplSel

tS KapTiS t6 SsvSpov,
dyXaCac;
*
s-:

dXXac;

ett'

dXXaLc; ev
c|)aLr)c;

aTOL)(co TtEpL(|)EpL TtoXuELSEtq

^r))(avcb^vov,
10

dv auT6 KaSdTtEp ev op^cp Spr)q Tdq


f)

<C'H

Se^ tqv
Tf)v

SevSpcov E^alpsaLc; auTou Kal

Ttp6q )(pov'Lav

^ovf]v TtLTE)(^vr|aLq ouK


e)(EL

sXdTTOva

Trjq kq Tf)v )(p'Lav fjSovfjq

cf)LXoTLULav ou ydp

QartEp Td dXXa tSv

auKcov
f\

o^oO Kal KaTd TauTov sppLTtTaL, ouSe KaBdTtEp


y\}hr\v
f\XiCj)

acopr)S6v

TEpaa'LVETaL,
Tatc; )(paLV

dXXd TtpcoTov

^ev

i]pE^a

tcov

i5

SEvSpcov
f)

auTd

dTtoSpETtouaLV, ETtELTa bpTtr),LV


to'l)(cov

pdSSoLc;

dKav96SaL
f)Xicp

t6v

aTtapTcoaLV,
jiEvr)

Lva XeuSe dvETiL-

Ka'Lvr|TaL

psv

Ka9apcp Ttpoao^LXouvTa,

BouXEUTa
Trj

TCOV ^CpCOV Kal TCOV

opVL^LCOV, OLOVEL TCOV KEVTpCOV

dXE^f|aL Sopucf)opou^Eva.

30

Kal
Kal

TtEpl ^EV yEVEaEcoc;

auTou Kal yXuKUTrjToc; Kal

dipac;

394

TtOLfjaEcoc;

Kal )(pE'Laq

TauTd aoL

Ttap' f)[icov

f\

sTtLaToXf)

14

sq. cf. Geoponic.

5/i.

ColumclL XII i5

;,

21

scj. cf.

p.

265,6.

V[VJUAId.]
2
|x...

TaixiTov
6l[j.Z)
.

P.
pCCz'.

Thomas:

ojjioiov

cod.
II

||

;jlo'vov

aii.^OTaoi^;'.

. .

V
Vjt
:

piCziV
ia
...

4
el

el i? Tr.v

D.Ooi Ilertlein:
Ald.
:

Ald.

v.

si

..

ZzCiolot'/
||

..6o'

l; Tspatav sXGot

||

Tipaatav

Reiske

5 zal Ald.

VU
U V

||

7
||

a.TTr^o-r^-a.'.

Heyler
cod.
;

a-rJo-crjVTa'.

V
|j

ot-rip-:r,vTai

Ald.
:

ir:r[3T/;vTa'

tw xap-oj

an

xap/:6c?

t6 oi'vopov Ald.
a)./.a;

To oiv^poy
'

to oevBpto

1|

8 :"' aAAOia cod.


:

ij.eT'

Ald., corr. Hercher


11

TTOtyt;)

Marlinius
||

To;'yw cod.

|i

9 aJTco

Ald.

8'ppr,i

cod., corr. Martinius

9/10 Ta; *** -< 'H


;a'.pa3'.!J
:

os

>
|1
:

-C>h

ov/opui'/ i^a.lpti'.;

scripsimus

Ta; tojv OEvopojv

cod. Ta; tojv

ocvopojv

s^apTrj-SE'.;

Martinius
.

15 ajTa Hercher

ajTO cod.

16 17

X;jxa'vr,Ta'.

Ald.
ji

Ajj/.a;vr,T
-;p'.

Xcjza; vr,

. . .

U
ji

jt

18 xal

Ttov V<*L

T3 xa'.

Ald.

20

supra aiv script. cod.

a-jTwv Ald.

23.'4

IV.

EPISTLLAE SPLRIAE
t6v
EicaTov dpLS^oq aq HaTL

TtpoCTTtai.6^EL' o

ye ^^v

xSv aXXcov

TL^LciiTspoc; Kal

t6 teXeov v auTcp tQv dpLG^Gv TtEpLYpdc^cov,

^dSoL dv TLg

Bsc/ipStv TfjSE.

Kal ouk dyvoco ^ev ogTTaXaLSv Kal

aocJ>6v dvopcov 6 Xoyoq,

tou dpTLOU tov rtepLTTov TtpoKEtaSaL,


sTvaL t6
^f)

ouSe

cjq dp)^r)v <|;aaLv au^f)0coq

auvSud^ov t6

ydp b^oLov OdTEpcp ^evelv

oTtotov
Tf|v

Kal t6 ETEpOV, SuOLV 0


TtpLTT6Tr|Ta"
Eycb
Ss, el

yevo^EVOLV t6v tpltov sTvaL

Kal ToXjj.r)p6Tpoq 6 Xoyoc; laTL,

c{)atr|v

<^av^
TioX?v.cp

o^coq" dp^fjc;

^ev ELaLV OL dpiS^OL TtdvTcoq ^r)pTr|^EV0L, Kal t6 n.poaz^kq


if\q au,f]acoc; 5l

ko^l^olvto"

yE ^f)v ot^aL

ic

SLKaLOTepov
,f)aEcoq

Tcp dpTLcp

^SXXov

r\

tco

TiEpLTTS Tf]v Tfjq auetc;

aLTLav TtpoaKELaSaL. 0 ^ev ydp

dpLB^oq oOk dv
fj

elr)

nepLTT^c;, ouk e)(cov

otou TtepLTTcq yevoLTo"


Tf]v

5e

Tqq
ridTf)v

SudSoq au^uyLa TLKTeL

SiTtXfjv

TiepLTTOTriTa,

KdK tSiv

Suotv dpLSpGv 6 TpLToq elKCTcoq


Xiv Te ev
"6Ttpo)(f)v
Trj Tfjq

etc; aO',r]aLV

ep)(eTaL.

it

STepaq SudSoq
f)

t^L^eL
Ttp6c;

Tfjc;

TETpdSoq

Xa^SdveL, Kal bXcoq

dXXrjXa KOLVcovla ir\v


Elq

e^ eKttTepou TcepLTTOTriTa
dpL8^6v TtEpLKXELETaL.

c|)aLvouaa

tov

Trjq

SudSoc;

AeSopevou
Soc; Tfjv
elc;

Sf]

toutou.

<|)air)v

dv, ot^ai, Tfjq TTpcoTr)c; OEKd-

2<

auT6

Ttepicf)Epeiav

dvaKUKXouar)c;

elc;

t6v

Trjc;

EKaTovTdSoc; dpL8{i6v t6 bXov SLaBalveLV,


Tf)v <x\iE,T]aiv

aq tS ^ev

evl

dv clq SeKa ouvTelveLV, TtdXLV Sc aS Tf)v 5e-

2
p.

cf.

Philo
;

De

nntt. nonuiiurn
i|

p.

5^8

et

6u~ cd. Mangev

|]

sq. cf.

253, 20

264, 18 etc.
elc.
jl

sq. cf. Stob. Ecl. I pr.


cf.

10, p, 23, 6 sq.

ed.

Waclismuth,

20

sq.

lamblieh. Thcolotj. arithm. p. Sg,

82

sq. ed. Ast, etc.

V [U

Ald.]
:

3 ayvow Ald.

xyvowv cod.
11

t6 ....u.o:ov

{{8

7 t6v TpiTOv <Cav>> Heylcr 10 5


|i :

Herllein

;Ivai cod.
....

|;

Ald.

-.;

VU

il

5/6 to yao oaoiov Ald. -6 y\. uotov Ald. tov TotTOv tt;v V U V 0: U o-.x navTo; Ald. olaai Y ... U 13 -eoitto;* 11 Tzioi-y Ald. 14 oi-kir^ Ald. 01.... V U Ttsp.TTOTT^Ta Ald.
:

jl

ivat -r^v

|j

|)

\\

..OlTTOTTjTa
II

V
i|

ll

16

T/i

Ald.

T
i|

cod.

||

17

T>.v
:

Ald.

Tr,

V
I{

18 ifaiViTat in oatvoj^a corr. cod. tojto cod. 20 toJtoj Ald. 21 an ; ajTr.v ? 23ocV.a L Ald. oov V in osV.a corr. manus posterior
:

vi:l

dlbiae

180

235

KaSa

ol'

auTfjq dvioCcav Exq tov -^^tov^^- EKaTcv dp!.6[icv


If,

cnjvTEXEiaSaL* KdvTeCSev au rtdXLV

<aT0VTdSt:v t6 oXov
^^tite

tGv dpiB^cov
^oOvTOc;. EL

Tr)v SuvajiLV
^T]

KapnoOaGai.
XT\

toG Lvbq r\cE-

TL Tfjq SudSoc; EV

til,EL

t6 TtEpLTT6v dEL
OLy^^pic;

TLKTouar|c; te Kal siq EauTf]v

au9Lq dvaKaXou(-iEvr|c;,

av ETEpcx TtdXLV EKaTovTdSL Tov dpLGjiSv t6 OUVaYO^EVOV KaTaKAELarj. Kal t6 teXeov auTcp TtpoadnTouaa rcdXLv
i.E,

auTou
395

np6q t6 ETEpov

lpTruar|. Tatc;

tSv EKaTovTdocov

Tir)YopLaLq

OEL t6 oXov ELq t6 Trjq KaTaXrn|;coq aTtELOov dvacfiEpouaa.


10

AoKEL Se poL Kal "O^ripoc;

ovy^ aTtXoc;

ouSe dpYcoc; Iv Tclq


TtEpLSELvaL.

ETteai TTjv EKttTovTaSuaavov aLYi.5a

tS All

dXXd

TLVi KpELTTovL Kal


Ycov,

dTtoppf)Tcp

XoYCp

toOto alviTTEaSaL XeTtE-

6q dpa
Kal
f)

tco TEXECoTdTco Seco


2> (jiovco

TOV TXcbTaTOV dpiG^ov

pidLJ^ELE

Ttapd Touc; dXXouc; dv SLicaLOTEpov ko- b


elc;

i5

a^OLTo.
Trjc;

OTL t6v ,u^TtavTa Koa^ov. ov

alYlSoq a)(fjua
Ttcoc;

tw
r\

ELKovoq

TtepLcf)EpEL [Kalj ,uvELXr)c|)v.

ouK dXXoc;

TOV EKaTSv
Tf]v ec;

dpL9[l6q TtEpLYpdc^EL.

Trj

KaTd KUkXoV E<aT0VTd5L


5'

t6 bXov tou vorjToO KaTav6r)aLV lcpap^oTTov. 'O

auT6q X6Yoc;ouToq Kal t6v EKaTovTd)(Lpa. tov BpLdpEco. Ka920 i^EL TtdpESpov tS AlC Kcl np6q
cu)Y)(copeL

tx\v

toO naTp6c; djiLXXacBaL c

Suva^LV. otov Iv tco tou dpL^^oO teXIco to teXeov

auTcp iT\q

iayyoq

dnoSLSouc;.

KaL

^f)v

Kal

riLvSapoc;

r|6aLoq, Tf)v dvalpEaLV Tf)v TucpcoEcoq Iv InLVLKLOLq Kr)puTTcov Kal t6

toO

^eylotou toutou Yi-Y^vToq KpdToq to ^e-

10
sq.
;;

sq. cf.

Ilomcr,

WS A
;

167
:

etc.
I

\\

19

sq. cf.

Homcr.

402

22

>q. cf. Pindar. 01.

IV

Pytli.

16 ct VIII 16, et Fr. gS.

V
1
..'..j

[U

.\ld.]

Hercher; cf. v. 17 ct p. 234, i H 7 aJTOj U Ald.: 11 i/.aTovOjaavov cod., o.ov V.... U 9 oXov Ald. corr. Ald. 13 tov TiAccoTaTOv if.OfjLOv Hereher t6 -f/.ioi twv ap-.Oaoiv cod. 16 zal om. Ald. uncis inclusimus H 17 tojv l/.aTov U Ald. 19 ^oiaps',) Ald. }y.ioptoi U Twv .... 6v V 18 TOJ Ald. ... VU .p:ao;.a) V 22 i-ooiooji U Ald. 21 '^'r/.^?- ^ -^l^- T/}^?^ ^ iv Ald. .v V.. U .-ooiooJs V 23 TJfoa)3 cod., corr. Ald.

<-6iv>

'!

ij

|!

Ij

1;

'

;;

I'

Ij

236
YlaTcp
fiaaiXEt

TV.

EPISTULAE SPURIAE
olv-xG)

tqv GeSv nEpLTLBElq, ou^ etepcoSev


kocctuvel Tr)v
urtEpBoXf^v
f]

Trjc; uc|)r|^La<;

otl tov

Yi-Y'^'^'

Tov l:KaTovTaK(|)aAov Ivl fiXfj^aTL KaSEXslv fjpKEaEv,

uc;

ouTE TLVoq aXXou


d
Yi-YO'^''^^^

ELc;
f]

X^V'"
ov
fj

'^^

Atoq eX9elv dvTL^a)(ou

vo^LaSEVToq

^f)Tr|p"u6vov

tSv

aXXcov SKar\

Tov KEcjsaXatq oiTrXLaEv,

oute ETspou TLVog 9e6v


Tf) V

^ovou

ALoq d,LOVLKOTpou Tipoq


psaLV ovToc;.
ZL^covi.Sr| Se

Tou ToaouTou YLY^^v^o*^ KaSai.-

apa tS [ieXlko npoq


6e6v "EKaTOV

Tf]v

'AnoXXcovoq
Kal

Eucjjr)-

^lav

dpKEL TOV

TtpOaELTtOVTL

KaBaTtEp

lO

dvT' aXXou TLVOc; lEpou Yv^pLa^xaTOc; auTou Tf]v ETtcovu^iLav


Koa(jfjaaL, Slotl

tov riuQcova, tov SpaKovTa,


EXELocoaaTO,
Kal ^fiXXov

^kXzaiv EKaf\

398

Tov,

oq

(f)T]aLV,

auTov "EKaTov

riuOLOv

x^^-P^i-v

TtpoaaYopsuo^Evov,

otov

6XoKXf]pou TLVoq

ETtcovuplac;

au^66Xco Ttpoacficovo^juEvov.
f)

"H

y^ \^^^

"^^^

Ata

i5

8pEi|a^Evr) vfjaoc;,
iTToSo)(fj(;

Kpf]Tr),
tco tcov

KaBdTtEp Tpoi^ELa if\q ALoq

dvTLXaBoOaa

EKaTov

tioaecov dpLS^co tetl-

^r)TaL.

Kal f]6aq Se apa


TouTou
y^&.piv

Tac;

SKaTovTaTtuXouq ouk aXXou

TLVoq

f]

ETtaLVst "0^r)poq. Slotl Talc; TtijXatq

xaiq EKaTov KaXXoq

fjv

8au[iaaT6v. Kal aLOOTtS BeSv SKafico^ouc;

20

b T6^6aq Kal VEcbq sKaTovTaTtESouc; Kal


9 sq. Simonid. Fr. nQ 9 16 sq. Homor. B 6/I9 18
\\

EKaTovTaKpf]-

scj.

cf. p.

229, i5 &q. et 253, 10 sq. etc.


|l

||

sq. cf. p. 268, 10

19

sq.

Homer.

383.

*9 sq. Eustatli. lUad.

75, p. 52. Tzetzcs In Iliad. p.

ii^y, i^j sq.

ir.<.ij.7./'yj

V [V U Ald.] 2 T/iv U Ald. Y


:

...V

II

TOJ Ato; IXOctv av:'.;ia/ ou Ald.

;i.a/ou

||

5/6

i/.aTov

y.i-oxAoi'.; o)7zl:::vj

Ald.

x.x

A-.asv

VU
'

II

Tzpo^j Tr]v

toO to^outou

V''

7:^01

50uto'j
;j.cX'./.w

T7-,v

npoi Ald.

T0io-jT0'j
:

~prj- TauTr;v tojo-jtoj


T.'v

Ald.

||

Toi
II

r.co;

TfTj

;j.-)

-poa
\
^*

\ -0)
,

ij

-po3

jTjv

14

6Xoy.X/[oo-j

Xo
Ilerclicr:
rr/.Kr[zou
o/.'Kr[po-j
/.'kr^po-j

Xo supra scripto sed atramento nunc Ald.


||

obduclo,
II

o/.Xrjooj

U
:

20

i/.aTOv
||

Ald.

.xaT..

V
:

21

vs'');

llercher

v-ou^ cod. vaoJ; Ald.

y.aTov-3o'j3 V''

ix.aTOv-;

xaTovTa:Tl5o'j; Ald.

szaTovTsooj^ U, an ly.aTOa7:s3o'j;?

||

21

sq. zzaTOv y.pr',-:ox'j cod., corr.

Ald.

VEL DUBIAE
Tii.Sag Kc;l

180-181
Tciq

237

Touq E<aTOVTaS6)(oug avSpSvaq. <al

apoupaq

Tag KaTovTaTtX6poug, Kal baa aXXa 6Ld te Kal dv8pcbniva Tr] toO dpiS^oO ToOSe TTpoar|YopLa auvLXr|TtTaL. ''O ye
Se
\xr\v

dpLSpoc; ouToq oTSe Kal aTpaTLCiTLKf]v o^ioO Kal ELprjvi-

Kr|v Td,Lv Koa^fjaaL,

Kal c|)aLSpuveL ^ev tt\v EKaTovTavSpov


Kal

Xoj^ayiav, tl^S Se I^Se


ETtcovu^Lav.

SLKaaTcov

Iq to

laov f]Kouaav

Kal ^E Kal
ETTLaTpE<|)EL

ttXelco

toutcdv )(ovTa Xeylv


Se dXXd

6 Trjg ETtLaToXfjc;
s-X^^-v

v6p.oq" au

auyYvco^ilv

tG

Xoyco,

10

Slotl Kal

TaCTa

ttXelco tcov

LKavSv ELpr^Tai. Kal

el uev eyel

^ETpLOV UTTO aol KpLTrj KdXXoc; t6


Ttpoc; Tcuc; aXXouc; M.K<popov

EYXsi-PTlt'*' TTOCVTCOq

Kal

laTai, Kal

tt^c;

Ttapd aoO

i|;f]cf)ou

Tnv

(iapTupi.av
Ttpoc;

OE^d^iEVov

el Se

)(Lp6q

ETspaq TtpoaSEtTat

t6 toO aKOTtoO aujiTtXf]pcopa, Tlq dv aoO koXXlov ElSELn


ELc;

i5

Tf)v

Ypa4>nv

KdXXoq dKpLBcbaavToc; Ttp6q

Tf)v Tfjq

Seaq

i^Sovfjv

aTToXaOcai

181

[ep. 61].

Haec
20

epistula.

scriptor se

qua post longam peregrinalionem nuntiat Nicomediam porvenisse, manilesto prima est earum
i^e

quas

lamblicho

misisse reiert (inlra, ep.

18:^,

p.

:>.44,

10 sq.).

10

sq. cf. p. 260,

(j

scj.

[|

12

sq.

ci'.

p. 252, l^ sq.

[U Ald.J
?

1 kaTOVTaooxoj;
Ttjxav 01 o:o ?
j|

Hertlein
:

]|

;j.:v

r/.ojaav Ald.
a.-o^zzoizv.?
\\

r^y.....

U V U
: :

[ji..

V om.

Ald.

||

6 an
:

|j

iTZi^z-.pi-^z:

Ald.

sTZi-

a-

V U
1

an

'iyv.v

cod.

'iyt

Herclier, sed cf. p. 2^9,

28 sq.
nis
:

10

'./.avtov

U Ald.
!!
!!

V
:

|!

11

'jt.6

-';

Hercher

|!

/.aAXo; Sintezl

y.a).ov

cod.

-avTco; Ald.

-av

...

-avj
:

U
a

|!

13

ajui:TAT|pwij.a

om. U

13

:i

/.3.':

scripsimus

oj in

os 14 fme versus,

margine

abscisso, ila ut aliquid ante /iipoj deesse videatur


\<^
tl

e!

oi ...
:

( za\ videtur excsum ) xaXxt P.


... EiV)

Ald.

!!

14

/.xaaiov '0:7] Hertlein

V U xKAA:''jJV
Herllein
||

ilr,

Ald.

\\

15 axsioco

VU

i/.pioto^avTo: Ald.
.

axptSoiaaj

16 azoXajiat
Hertlein

.\ld.

x-oAajas

aroooivat

Thomas

ir.o'kz--.-/x: ?

238

IV.

EPISTLLAE SPLRIAE

448 d

'louXiavbc;

'la(j.6Xi. )(cp

c|)LXoa6<|)co.

'lKavf]v o^ioXoyo xfjq afjq

dTtoXeiiliscoq

EKTETiKEvaL SlKr)v
dvLapotq,

ou ^ovov

otc;

rtapa t?)v dTto8r)(iLav


auTcp TouTcp xtXeov,
Kai-TOL TtoXXatc;
wc;

cruvr|VE)(8r)v

449

dXXd ydp

Kal

otl

aou tov ToaoOTov

dTTEXLCj59r)v )(p6vov,

Kal TtOLKLXaLq TtavTa-

^ov yprjaduEvoc; TU)(aLc;,

^rjSev

dTtElpaTov KaTaXLTtsLv.

'AXXd Kal ttoXe^cov 8opu6ouc; Kal TtoXLOpKLag dvdyKriv Kal


c|)UYf)q TtXdvr)v

Kal cf>66ouq TtavTolouq, stl Se Kal )^EHicbvv


Tf)c;

UTtEoSoXdq Kal voaav klvSuvouc; Kal Tdq ek riavvovLaq


dvco
tiE)(pL
Sf)

ToO

KaTd

Tov

KaX)(r)56vLOv Ttop8^6v
au^i<|)opdc;

SLdTtXou

lo

uLupiaq

Kal TtoXuTp^Ttouq
XuTtr)p6v

uTio^ELvaq,

ouSev
c|)a'Lr)v

ouTco Sua)(Epc; ouSe

l^iauTS au^6E6T)KEvaL

dv

t]

otl ak. to kolvov

tGv

'EXXf)vcov dyaS^v, ETtl

ToaoOTov

)(p6vov Tf)v 'Eciav dTtoXLTTcbv

ouK eTSov
vecjjoc;
\ioi

QaT' ELTTEp d)(Xuv


ttoXu TtEpiKELa8aL

TLva Totq E^oLc;


XsyoL^L,
\ir\

6c|)8aX(JLOLc;

etl Kal

i^

Sau^idarjc;.

T6te ydp
a,

fjSr)

Kal df)p euSloc; Kal


dXr|6cc>c;

c|)EYYoc; fjXlou

Xa^iTipoTEpov Kal

otov lap

toO Blou

TTEpLf),EL

KdXXLaTOV, OTaV

TO

\l-k^CI.

Tfjq

OLKOU^EVT)q
TiaTpl

dYaX(ia, TTpLTTTu,"tia>. Kat,

KaSdTtep dYa8S)

Ttatq

14

sci.

cf, p.

2^9, 17 sq.

BA

Q
L
'.aa^jXt/co c-.aotocoj

1 louA-.avo^ a;j:o/.i/co

a-jToxpaTwp
vc'-/6r,v

.a;j.6/.''/u

^tXoadsoj
r
||

||

^tj:

om,

W W
|l ||

'.aixoAi/o) r lOj/.-avoa
||

3 iv.apoT;
tojto

auvr,tcXIov

(TJVE'70r,v
H

om.
Ta
p.

WQ
'J II

A) transp.
:

4 Y*P om.

aiJxo

L
L
j'

|j

5/6 -avTa/Oj

-avTOJv

scripto, r

7 avay/.aj

[j

8 o^ za:

W
: ||

||

6 Tii/at;:
oi cett.

v()50'.7,

Tjyai^ supra

yetjjLWVoa

9 Ta;
cf.

riavvovia; Petau

-avov^aa r -avcaviaa

Q
|'

-aiovia^j

LW;
Q
or^

34^1

l3

I!

10
cf.

/.aXyr,odv'Ov
p.

xap/r,odv'.ov

WQ
12

v.tiK/r/jO^iX

yaA/.rj5dva
'7j;j.6c'or,/.;

W
15

A;
||

2^4, i4 sq.

12

o-jOs

13
||

o;anXo'jv
:

L
i|

0'jor/

Xjnr,pdv
|i

OTt nt t6

f,yr,5a'j.r,v

t6 yap

codd.

:oj;
li

om.
17

Hercher|| 13/14 i::! ToaojToj /po-^ui r anoXt-wv 14 ttjv a::o).;-ojv Horkel: anoXtndv Q a-oXsinov rL sed in ar.oXeincov
"3T'.

13 ^

corr. r

||

om.

WQ

no).J

om.

ji

16

rfir^

LW

||

/.a'j.-cdTaTOv

Hercher

VEL DUBIAE
Yvf^aioc;

i8i-i8a

289

ek

TtoXs^ou

tlvoc;

f^

SiaTtovTLOu kXuScovoc; dvsX3l'

TTLaTcoq 6c|>8Lq, stTcx


vcov ELTtcbv

oaa sTtaSov <al


ETt'

oaov ^XSov klv5o-

Kal otov

dyKupac; tspaq tlvoc; op^iL^o^svoc;,


TTapai|;u)(f]v sSpco^aL.

dpKoOaav
5

fj5r|

t6v dXyHLVCov
elkoc;,

napap.u-

SsLTaL ydp,

<ac;

Kal lTtLK0u<|)'L^eL Tdc; CTU^(|)opdq, OTav

TLq a TtETtovSsv Eiq Touc; aXXouq SKiiopa KaBLaTdq SLavEL^r)

Tou TtdSouc; Tnv yvSaLV Iv


\xi\v

Trj kolvcovlcx
E^^^fiv

toO Xoyou. Tscoq y


^etel^l, Kal ypdc^Qv

otc; l)(G3

as KaTd SuvajiLV Tf]v

ou Tiaijao^aL Kal tov ev ^sacp Trjq dTtoXELv|;a)q yj)6vov sv


10

tS

Tov

YP^tilJidTcov

SEpaTtEucov

auv8f)u.aTL'
u(|)f]aco

sl Ss

Sf)

Kal dvTL-

TU)(oniL Ttapd aou

tQv

tacov,

tl Kal

^LKpov, otov

dvTL acoTr)pLou tlvoc; aujiBoXou Tolq

aotc;

o^lXGv ypd^^aaL.
TiapE^OLq Se Kal 450
tl av
ar|'fia'Lvr]v,
f\

Zu
i5

Se S)(olo ^ev eu^j.evSc;


ELc;

Td

Ttap' f|^Sv,

aEauTov
KaXov
Tfjc;
f\

d^0L6f]v

EujiEVEaTEpov, <aq o
Tfjc;

Ypct^lJ^s.

TouTO dvTL

'Ep^oO

Xoy'lou cpcovfji,

'AaKXr)TtLoO y^zipbq nap'

^^Sv

KplvETai.

182

[ep. 67].

Haec ad Sopatrum Apamensem, lamblichi discipulum et est ab Antiocho qucdam, fdiorum 30 scriptoris praeceptore, una cum alia nunc deperdita ad lamblichum epislula^cf. p. 2^0, 5 sq., et ep. 18^, p. 2^0, 10 sq.).
successorem. epistula delata

3
p.

cf.

Dlogen. Ccntur. ^
8i!

363,

10

sq. cf. p.

29 266, i3

^:

4
1

cf.

Euripid.

Oresi.

62

[,

cL

16

cf. p.

255, 5.

BA=r
1 oiaTiOTiou
Iransp,
II

\\'[deiimiH

x,-i-j/r.-j.-.]

Q
;

L
ij

il

11

i-jpo-.u'.

WQ

t-.vot

2 OyOila cod.; an 'Z'.o')i:; ? 2,3 x'.vojv(ov rj/.Oov V>' om. cett. 4 ~a:ayjy7;v twv aAyi-.vaSv transp. r
:

||

/.aO-.-JToJv

Q
A

-/.aOi^ra
cf.
|i

oiavEaTj
|j

o:av'u.a|i3'vo-j

av

malit abesse Hertlein, sed

infra v. 9

Xovou
:

LWQ

|j

r.x^uz
9
[sv
||

et,

Xovoj supra scripto,


cf.

Hercher, scd

supra v. 7

|1

8 Ysaowv rL 10 Oscancjto L
iransp.
yzi-!^T'j

ykp
ante

WQ
:

||

-]

\\

13 os

yip

[i^v

om.
|!

II

Ta nap' fjjiwv

S'j;j.vtJj;

14

'jT,u.avr,G

[[

15

Ypa;ps:'3

Q O

jj

/.'.

aps/ot; add.
f,;jL;v

B-

|;

16 rap'

2^0

IV.

EPISTULAE SPUR[AE

'louXiavoc;
*'EaTL xiq r|5ovf]q

21co

ai

JTt

dtTp

co

<xc|)op^f] ttXelcov,

oTav

i.E,r\

Bi

dvSpog

oiKEiou Touq <|)LXouqTTpoa(|)covELV ou yo^p t^ovov otq ypdcpELq

t6

Trjg

eauToO
Sif]

t|;u)(f)q

LvSaX^a Toiq IvTuyxo^vouaL ^uvap-

^oTTr).
TtaLScov
Xlttelv

"O

Kal auToc; rtOLQ* tov ydp Tpoc|):a

tSv IjaauToO

'AvTLOXov a)c;u^aq EKTtE^TTcov. dTTp6apr)T6v oe KaTaouk f|Va)(6^r)v, oSaTE, eI tl t6v


KaG' tj^Sc; rcoSETq,

E)(OLq dv oiKEL^TEpov TTap'


(ieXel tcov

auToO yvcovaL. Et 8e tl Kal acl


otl ^eXel TtLaTEuco, 8ello

aSv IpaaTSv,
dv
tE,r\

6c; EYcoys

EjZiq Iv otq

ypdcjjeLV tJir^SajiGq IXXelttcov.

183

[ep. 60]

Ex ep. 18^, p. 2^5. i^ sq. (cf. p. 24 1, 7 sq.) apparet lianc epistulain eani esse qvia respondit scriptor lamblichi lilteris
sibi a

Sopatro

allatis.

^4-6 c

Ma ^'6X1x00.
'^HXSec; Kal YlrtOLr) aac;T (r)X6Hq ydp
Sr)

j5

Kal dTtcbv otq

sq. cf. p.
cf. p.

265,

i/|

sq.
il

8 sq.
lyric.

2^8, 6 sq.

A cf. 16 sq.
II

p. 2^5,
cf.

p.

30 5 sq. cf. p. 256, i4 16 sq.


|i

2;i5,
cf.

1
||

ij

Suppl.

ed. Dielil 191 7 p. 4o.

II-IOJ

:
:

[15 sq.]

cf. p. 3^5, i5 sq., et p. 2^9, 9 aDj.z: (bis) cod., corr. Fabricius cf. p. 2^8, 6 sq. 10 ?^v cod., corr. Hevler Tw a-jTw (scil. lambliclio) B 16 /.a\ -oi'r,T;.T 15 '.s.[xQ.(/ (M L an xa'. i-TOtri^ac.'* vel potius /.ai y.aX' i-or^aa; Wilamowitz codd. enim fragmentum ijl' iTZTcIaaa; (cf. Saph. Fr. 2, 6)? videtur Sapphonis esse Reiske, et revera praebent haec metrum (;;ivTa;ji:Tcov

1 acoat-aTpo) co(J., revera SwJiaTpw


II

i5

4 lavTOj cod.

TcajTOj Hercher
]|

||

\\

)>

Xiaoapsa/.aiOcxaa JlXaoov Hephaest. 7) libri secundi

VEL DLBIAE
Ypa(f)Eiq), eycb

182-188

a^r

ok oe ^ao^av, av 8' "i"lcf)uXa,aqYl;^av


ttoQco.

bpeva
({>i.XTpov
Trj

Kaio^svav

Oukouv

oGte

dpvoO^iai t6

ouTE drtoXELTtQ OE KaT^ ouSev. dXXd Kal wqrtapovTa

vf^Xn Se^^P^i, Kal drtovTL ouvel^l. Kal ouSev LKavov laTL


dv'Lr)c;

^OL Ttpoq Kopov dpKEaaL. KaLTOL au Y^ ouK

Kal TtapovTaq
Ypo'^'^'-^

Eu TioLcov dEL Kal dTtovTaq ouK Eucfjpatvcov ^ovov otq

dXXd Kal

acb^cov. ''Ote '^odv dTtrjYY^'-^^ ^'^


f]KOL,

'^''^

^vaYX^ ^^
tl Kal TtE-

Txapd aoO Ypd^^aTa Ko^ilaaq ETalpoq


dr)S'LCx

etuyx<^vov ^ev ev
Ka'L

ToO aTo^dxou TpLTatog

fjSr|

KaSEaTcbq
,co

10

pLaXYwg ^X<^v ToO acb^aToc;,


ar)^av9Ev Se, wc;
jiaTa
e<|)T]v.

u>q

y^T\?)k

TtupEToO ^ctvaL"

otl ^ol Ttpoq Tatq SupaLc; 6 Ta Ypd^ioSartEp tlc; dKpaTi^c;

447

X"^

^^1'

^Y" H^^

sauTou Kal KaTo-

Xoq

dvaTtr|5r|aac;

^^a
ETtl

Ttplv b tl Seol rtapElvaL. 'ETtEl 5e Kal

EXaBov ELq
i5

x^^?'*'i "^Av ETtLaToXrjv ^iovov, ojivuci


ao'L
^ie

Touq SEouq

auTouq Kal tov

dvdijjavTa DoBov,

oq apa te
oSCTTtEp
'^Clq

Ecf>uYov OL TiovoL Kal

^E Kal 6 TTupEToc; dvfJKEv EuGuq,

TLvi ToO acoTrjpoc;

IvapYEt Ttapouatcx 5uacoTto>j^Evoq.


[le
f|Yf]

5e
r\

Kal Xuaaq dvsYvcov. T'Lva

v|iuxriv

laxr]KEvaL t6te.

Ti6ariq fiSovfjc; dvdTtXEcov y^Y^^T'^^''"-' "^ov c|)'LXTaTov.

6q

^i\'^^

ao

dvE^cov, Tov

IpcoTLKov

dXr|6coc;.

tov

SLdKovov

tSv

KaXov

^TtepeTtaLVoOvTd Te Kal c|)LXoOvTa

5LKa'LC0<;,

otl ^ol tcov Ttapd


TtTr)voO
5'LKr|v

ooO
3
p.

Ypo^t^po''^'^^

iiTir)peTr)c;

y^Y^^^'
25^, 28 sq.

olovel

sq. cf.

p. 361, 8

cf.

p.

et

268. i5

\\

13

sq.

cf.

245. i5 sq.

B
]iclo,

1 jj.aou.av

"oOcii

oni.. spatio
:

duodecim litlerarum vacuo rej;

L
2

ll

!j.ao;j.av

scripsimus
5'

j.k

orxav cod.

o'k'9A:ca;

Wcsseling av

=^Aj;ac

Wilamowitz
ij

mas

Petau 2/3 ojT; ojt: Hercher: ojoe 3 3: om. L 4 oJoiva L 7 w; <6>- P. Thomas 9 /.ai -; llercher: /.x^-o: codd. -/.al 12 iajTOj Hertlein p.ay-oj codd. om. L 13 f,;a Heyler T,^a codd. cf. p. a45, 16 OTt codd. oTi
11

oj/.ojv codd., corr.


!| jl

av oe jj/.ajaT cod. av av 5' "sij^ac? P. Tlio:

o-jli

codd.

IJ

||

\\

j|

ii

quam cum oporterel adesse Reiske


ojaonoJjAEvoc
Philoct.

||

17

T-.va
ijjLS

|1

evapYfJ -appr^aia
:

\[

20

avc';jicov

Hcrtlcin: av

codd.

cf.

SophocL

287
16

si/ia

IV.

epistli^al:

splriae
te Kal Tto^TiL^cp tiveu-

iq^Iv Tr]v Ini.aToXfjv Lu9uvac; oupLcp

paTL,

Sl' rjq

ou ^iovov uTtf]p,ev i^aSi^val ^ol

Ta ELKOTa

Trepl
;

aou yvovTL, dXXa Kal auTcp

Ka^vovTL Tiapa aou acoSfjvaL


ttjv

Td

ye ^r]v

dXXa
r\

tiGc;

dv, d Ttpoc;

lTtLaToXf]v e-naSov,
5

EiTtoniL dv,

"nSq dv dpKouvTcoq EjjiauTou Tov IpcoTa KttTa^r)-

vOaaL^L

TToadKLq
^f|

dvESpa^ov

elc;

dp)^f)v

ek

^Eaou, Ttoad-

KLq sSELaa

TtXr|p6aac;

XdOc^,

TioadKLq oSaTtEp Iv kukXco

TLvl Kal aTpo;|)fjq TtEpLoScp toG au^TiEpda^aToc; t6 TtXfjpco^a

Ttpoq Tf]v dp)^f]v dvELXKov,

otov

Iv

da^aTL ^ouaLKcp TauTov


fjYou^Evov ^sXoq
jo

Tou

puO^oO

Tcp
f]

teXel t6

TTp6c; Tf]v dpj^f']^


E,fjq

dvTLSLSouc;'

KttL vf]

Aia Td

toutcov, oadKLg ^sv Tcp


oScjTtEp

CTo^aTL

Tf]v ETtLaToXf]v

TtpoafjYayov.

al ^r)TEpEc;

Td

TtaLSla TtpocmXEKovTaL, oadKiq Se evecJjuv


TTEp

t6 OTo^aTL, KaGdoadKLc;
i5

lpco^EVT]v
Tf]v

IjiauTou

(f)LXTdTr)v
f]

dcma^o^Evoc;,
^

8e

ETTLYpac^f]v

auTTjv,

X^'-P'-

KaSdTTEp IvapYEi

448 acfjpaYlSL asafniavTO,

TtpoaeLTicov

Kal

cfiLXf]aac;,

ElTa ettelKELvr)q

6aXov

Tolq

6(|)9aX^OLc;.

olovel

tolc;

Tfjq

^Epac;

Se^lSc; SaKTuXoLq
k6c;.

Iv

TCO

tGv

YpO^^t^^O''^"^ '''X^^'- T[pOCJTtEC|)U-

XatpE

Se

Kttl

auToc;

f)

^ lv

TioXXd,

KaSdTTEp

f)

KaXf)

ao

ZaTTc|)cb c^T]aL,

Kal ouk tadpL^^a ^ovov tcS xpovcp ov dXXf]-

Xcov dTTEXE'L(|)9rjpv.

dXXd Ydp Kal d^l


ac;
f)^ac;

x^^^pE.

Kal Ypdc|)E, Kal

^E^ivr|ao f)^Giv

Td ELKOTa,

voc;,

Ev

ae

^f]

ouk iTTLXeiLpei XP" TtdvTa Kal Iv TtavTl KaLpG Kal XoYcp Sid
y^
sq.
M

S({. cf.

p. 345,

12

sq. tl

16

sq. cf. p. 3'|5,

l8

[1

20

sq. cf.

Siippl. lyric. ed.

Diehl 19 17 p. ^o.

B
1

L
xi;v iTZ-.i-oVr^^j
II

B: tov
avi'A/.ov

-r^'/

i-i^z-oKr^'/

/o;j.!:'rovTa

||

-OTi;i.oj

[|

5 av* om. L 9 malit Hercher


VcO'jv

Pelau:

iv;Xx.(ov

codd.

||

11 ct 13 noaizi;
Hertlein
||

|i

13

-poaEXzovTa'.

aut

;:cO'.7:A3'/.ovTa'

||

14 aj-aropLSvou B 15 'jnoyf/aofjV L 16 E^JiTjiJLavTO Hercher 16/17 a-soaXXov L jnEJJaAOv Heyler 18 [iv] Hertlein 'io/yt: L 20 os B of^ L 22 ykp om. L inZlvlz: aut /.aTaXr/isTa'. Reiske 23 Jiiaa L -'.Ac;-lc; 24 "avTa B -avTioJ L
Reiske
II
:

evcaui'.

avisur, Bjj
||

.'

||

||

||

|!

II

1;

j|

VEL DLBIAE
^vr]^T]c; e,o^ev
:

i83-i8A

243

>:

aXXrjXcov.
^^''^

EtCETToQLZEuqSoLr) iKEaSai.
crou

iq TTaTpiSa y"^'*^
au8Lq utteXSol^ev.
aov,
[l

tt^v

lEpav

E<ELvr)v saTLav

^f]

c|)E'Lar|

Xolttov

oq

cfiuyckSoc;.

dXXa Sq-

EL

SoKEL,

Tcpoc;

Totq asauTou BcoKOLq Totq c|)LXTdTOLq,


XELTTOTCXKTr)V eXcOV.

oicmEp TLVCX

MouaSv

slTa

TOLC; Eiq TL-

^copLav dpKoOaL TTaLSEUcov. ridvTcoc; ouSe ockcov uTCoaTr|ao^iaL


TT^v 5'LKr)v, dXX' EKcbv
Sf)

Kal )(aLpcov,
acoTf)pLOv.

ciaTTEp

dyaBou TtaTpbq
Sf)

ETtavopScoaLV TTpo^r)9fj Kal


KttT'

El <<[Se>

p.OL

Kal ^

E^auTou
f]v

Tf]v

KplaLV

eSeXolc;

TTLaTEuaaL Kal

SlSo^ltjc;

10

EVEyKELV

3ouXo^aL, l^auTov, S yEvvatE, t6


qSscoc;,

aco )(LTcovLaKcp

TTpoadi|;aL^L dv

^va aou KaTd ^tjSev

dTToXELTTo'L^r)v,

dXXd

auvE'Lr)v dEL

Kal TravTa^^rj

TTpoa(|)EpoL^r)v,
\xr]

oicrnEp

ouc;

OL [luSoL Slcjjuelc;

dvBp^rtouc; rtXdTTouaLV el
6c;

KdKElvo ot

jiu8oL
i3

XEyouaL

^jlev

rta^L^ovTEq,

aivlTTOvTaL 5e slq t6

iT\q

cpLXtac; E,a'LpETov.
Tfjc;
i|;u)(f]c;

Iv

tu

Tfjq KOLVCovlaq
^(|)a'LVovTEq.

SEa^S t6

5l'

EKaTEpou

o^oysvEq

"

184

[ep. /fO].

In hac epislula (p. 2^4.io-2A*^^>,5) ea


scripserat rhetor accurate

quae in prioribus

commemorat.

20

'louXLOv6c;'la^6X'L)(ca.

4i3b

ALaSdvo^at aou

Tfjc;

Iv

Trj

^e^cjjel yXuKUTqToc;, Kal

6g

1 sq. cf.

Ilomer.

Z 536

sq. ct

r,

7G

sq., elc.

LY[Y

incipit 11 inoAi'.7:o:';ir,v]=g
i'.

[20sq.]G
i'i

QS

1 aA/.rjAojv

0
||

aAAr|).(uv 0:

significavimus

oo'.'r,v

[,

B j.W f,;jL;v Hertlein; lacunam sjyaoa L 4 3:a-j-:oj Hercher: aauToCt


||

iajToij
II

y.3.:
II

post Oojzo:; add.

L
||

i!

5 Ai-OTa/Tr.v Hercher
|;

(|

:;

om. L

6 ojoI Hercher: ojTi codd. 9 iOjAEta L Reiske, cf. p. 289, 10 etc.


|I

7 xal

om. L
:

1|

^'Je^
codd.
|j

o:oo:'r,;

Hertlein

o:'ooj5

-loa^cao^ar.v om. g 12 a/).a 20 lOJAiavo^s '.a;i.6A:yto LQ TO) a jtw (scil. lamblicho) E

||

r:zy.zizo{'j.Ty
:a;j/JA:'-/co

Pricaeus

jj

13/cay.c:vo:

'.ojA^a/o-i

a;AOA:/oj

u!i',

IV.
iE,

EPISTLLAE SPURIAE
oTc; Ypac^ELc; tl(j.cov,

iKdxepov

laou TtpdcTTELc;. Kal

Kal ctq

lyKaXelc; TtaiSeiicov. "Eyco Se. el ^ev ti auvrjSeiv l^auTcp tou

Tipoq ae y^-Y^oF^^"^
f)

'^"''-

^^''^^

^iKpov

eXXeiipavTi, rtavTcoc;

[Taq] Ttpoc|>daeLg euXoYouc;


eKKXiveLV,
ertel
r\

elTxoDv

eTieLpcc)[jLriv

av 6q evf]v
alTelv ouk
5

T^jv ^e^dJLV

auYYVcb^r]v
tir)5e

d^apTcbv

<;;;av> f|pvo\j^r)v,

ciXXcoq

douYY^^^^^^ov oTSd ae

Ttpoc; Touc;

aouc;,

ei

tl

tcov
fjv

Ttp6q

ae cJjlXlkSv e,r]papTov
TTapoc^^SfjvaL SejiLc;,

aKOVTec;-

vuv Se (ou

^a.p

ouTe ae

ouTe
^ev)

fj^ac;
cfjepe

d^eXelv tva TU)(oniev Sv del ^r)TouvTeq tio6ouaoL KaSdTtep ev bpco Ypa^^n"^ dTXoXoYr)aco^ac, Kal
lo

5ei,co ^r)8ev

c^auTov Sv

e)(pf]v elq

ae TtapLSetv,

dXXd

^r)5e

^eXXfjaaL ToX^iqaavTa.

*HX9ov eK riavvoviac;
417

fjSt]

TpiTov eToc; touti, ^i6XLg

a.<p'

Sv oTaSa KLvSuvcov Kal


)(T)S6vLov TtopS^ov

tiovcov acoSeiq. 'YTtepBdc; Se


Trj

tov KaXi5

Kal ETtLaTdc;

Ni.Ko^rjSouc; T[6XeL, aol

TtpcoTO

KaGdTtep TtaTpicp 6eco

Td TtpcoToXeLa tSv e^auxcu


dc|)i,ecoc;

acbaTpcov dTteSco<a, au^SoXov Tf]q

tt^c;

e^f^c;

cXov

dvT'

dva8r)[iaToc; lepoO Tf]v etg ae Ttp6apr]aLV

eKTte^Ticov.

Kal ^v
h
etc;,

Ko^i^QV Td Ypa^^aTa tSv

fiaacXeicov uTtaoTtLaTSv
'ATta^Jieuc;

'louXcavbq ovo^a, BaK)(uXou Ttatq,


^jidXLaTa
Tf]v

t6 Y^voq,
Kal

20

Sid toOto

eTiLaToXf]v

eve)(eipL^ov, Sti

16

sq. cf. ep.

181, p. 2.38

.rj.

L
:

E
cf.

[1

12JQS
jl ||

1 ?/ao-jCLE: e:o;;:ou^QS
iXXii'}av:i
p.

a46, 10
vf,v Tf,v

[y.xzk] P. Thomas 3 Yvo;jLEvo'j L sjXoYwa 4 |Ta;] Ilercher; an ttva??


i| []

||

LQS

]|

4/5 av w;
:

reslituimus

W7

ev^v
otn.
];

aaapTwv Ald.

ajiaoTav

E
:

aaasTovTa
aiov

GL

CLE QS
:

av Tf,v
|1

QS
jj

]]

< >
-tv

P.
:

Thomas ojti L

]|

7 ::o6a ai

CLE

S om.
']

Q
ov

8 oj

ouo:

L
]]

ojt;

]]

zi

om. C

]|

9 TJ/wu.:v
]]

cov

S om.

asl:

av

QS QS

oi [j.A^(jai E ;j.r,o' a;jLsXy;aa' 10 a-oXoyrJ^Joaa'. CLE 11/12 12 posl TO/.;xrJoavTa Q addit To -"kv.^zow xf,a ::'.aTOAfia XsLT^sr -avoviaa codd., corr. Martinius 14/15 /aXxr,Sdv'Ov Xt,'^'- W 13 npoTjXsia L LE 18 ::pdppr,atv C ')] 19 xwv 16 TTowTOv LE yevo; j-aa-ta'.ojv tw ^aai/.eT j^^aazt-TTja L 20 BazyjXoj
]]

;j.f,

]]

)]

]]

]j

]j

||

om. L

VEL DUBIAE
Ttpoc; upSc; f],LV

i?<4

2^5
KaSuTTiCT^^vEtTo.
l;ct)oi.Ta

Kal a

aKpLoSq ELSsvaL

MeTa TaCTa
aoO Ypaji^a,
SoKoOvToc;.
5

^ol KaSdrtEp !, ""ATToXXcovoq LEpov


ttjv a(piE,iv ttjv

napa

iq^sTspav da^Evcog dKr)K0vaL


otcbvLa^a Kal y^r^aiQv

rjv

Se touto I^ol oe,l6v

IXttlScov dp)(f],
ri^ac;

Md^BXLXOc;

aocpbq Kal

Td

'la^6XL)(ou rtpoc;
f\

ypd^^aTa. Tl ^e

Bzl XsyELV oTtcoq r|uc|)pdv9r|v,


ar][ia!.vELV
:

S.

TtEpL
Ttap'"

Tf]v lTtLaToXf|v ETtaGov

Et
Se

yo^P

ISl,co

Td

iq^QV EVEKa TOUTCOV

^pacpi.VIO. (f]V

Sl'

T^^EpoSp6^0U TQV
oTToariv
Itt'

IkelSev f|K6vTcov oc; aE TTE^c|)BVTa),


lo

TtdvTcoc;

auTotq

i^5ovf]v

a)(ov

dcj)'

Sv ISfjXouv

yi-VcbaKELq.

FldXLV

ETTaVL^VTOC; ol'KaSE TOO TpOC^EQq TCOV E^iaUToG TtaLSlcOV, Tpcov fjp)(ov

Ttpoq

YP'Ht^''^*^^'

\^^

'^''-

'^'^^

^"nL
l'acp

tolc;

cfiSdvouaL X'P'-^ o^ioXoYcov Kal Ttpoq t6

E,fjc;

Iv

Ttapd
i^^ac;

aou
i5

Tf]v dvT^LSoaLV

atTuv.
EYca

METd TauTa
5e,
tac;
lucfi'

iTtpeaBcuaev

oq

6 KcxXoc;
f\E,a.

ZoTtaTpoq"

eyvcov,

eu6uq dvaTTr)Sf)aaq
ouSev dXXo
f\

Kal TtepLTtXaKELq ISdKpuov

iqSovfjq,

ok
Se

Kttl

Td Ttapd aoO

Ttp6c; i^^ac;

ovELpoTtoXov Ypd^i^aTa.
6c|)6aX^otq
^f)

^Clc;

EXaSov,

lc|)'LXouy

Kal

tolc;

TtpoafJYov,

Kal
Trj

aTTpl^
20

et)(6tir)v,

QaTtep SESLcbq

Xd6r)
afjq

^e dTtoTtTdv Iv

tSv
Kai

YPO'l^H''^"'^
5f) Kttl

dvaYvcbaEL t6

ttjc;

EtKovoq ivSaX^a.

418

dvTEYpacfiov Eu6uq, ou Ttp6c; ae ^6vov, dXXd ^dp

Kal Tipoc; Tov Lp6v SLcoTtaTpov, t6v Ikelvou TtatSa, KaBdTTsp

6
p.

sq.

cf.

p.
jl

343. 4 sq-

11

^q-

cf.

p.

2^0, 5
]

sc{.

15

sq.

cf.

18 cf. p. 2^2, 12 sq. et i6 <q. 2^1, l3 sq. 209, i5 21 sq. cf. ep. i83, p. 2^0 sq.
II

20

cf.

p. 2:40, 4 et

C
1

L
/,;j.a'j

E L
II

[ueslnit
f,$s'.

10
II

(.joii/.v.z]

2 Ycrba "Sli-x TxiTa ut alius epistulae ini/aOancp ; tium praebet cum titulo -01 ajTw (=' in margint) G L or/.oCv LE 'Ar:o'/.).u)vo: om. 3 uulcThsxv C i ooy.oCivTo^ C unde ^i^Jt^ a/.T|7.03'va'. or,}.ojv Ilercher ok E t C om. L 5 Ta toD jocoj L om. C; cf. infra v. 17 T03 L 5/6 -poa 7i|i.a7 E
'

j|

!;

]j

jpav6r,v E ).3'-,'0v E 0 om. E tojtoj CL 8 tojtojv E Ta Hercher 14 -3'13 to 9/10 f,oovv' -' aJToT; transp. L aCsyav L 19 iir^ AaOr,aai i-oizav iv Tf] L 21 Y''/ scripsimus v L om. C cf. p. 238, '4; 2^2, 22 etc. 22 :oov om. L
;'

ij

|j

\\

ii

[\

||

2^6

IV.

EPISTLLAE SPURI\E
KOLVov

6puTTT5^Evcq

oTt

Tov

eTalpov l<

Trjc;

"ArtajiElaq
El'r)-

oTov EVE^upov Trjq u^ETspaq dTXouaLaq dvTELXr)c|)6Tec;


^Ev.

"E^ EKELVOU Se
r\

Tpi-Tov

fjSr|
r\

Tipoq OE yEYpacfooq, auToc;

ouoEuLav aXXr|v

Tf]v

ev

^EpcbEaGaL SokeTc; TrLaToXr]v


5

ES,djiT]V.

Et ^Ev

Sr]

SLd TouTO EYKaXELg. 'Lva

tS

Trjq alTLac;

oyj]Se)(o-

^aTL TtXELOvaq ^^tv d(|)opudq tou


jioL Tf|v

Ypdcf)eLV Tipo,vfjc;.

^E^LpLV

da^Evoq

TtdvTcoc;,

Kal Iv
ei

otc;

Xa^BdvcD t6

nSv

Trjq )(dpLToq elc;

luauTov OLKELoO^af

5e

aq

dXr|9coq

IXXeLipavTd TL Tou Tipoq ae KaSrjKovToc;


Yevolt' dv dBXLCoTEpoq,

atTLfi. tlc;

av l^ou
dcf)'

lo

drtavTa

jjiev

az^

TtpdTTELV

qv

aoL )^apLELa8aL ueXXol^xl crrtEuSovToq. Sid Ypcpt^octocj^opcov Se

dSLKLav
C

f^

po:9uji.iav
t^EV.

TrdvTcov fiKLaTa toutou TUYX<ivovTcc;

KatTOL

IyCO

KaV

^IT)

TtXEOvdKLQ YP'^" StKaLOq Et^L


ou
TT\q

auYYvcopr^g Ttapd
XepcTLV Ixco
^f] c|)aLT]v

aou tuyxoivelv,
dv
f[ir\

daxoXtag

f\v

Iv
&>q

i5

ydp outco Ttpd,aniL KaKoq,


<pr]ai

Kal daxoXtag dTtdar|q. KaBd

ntvSapoc;. t6 KaTd ae

KpELTTov rjystaBaL), dXX' otl


jxvr|a8fjvaL cf)66oq. 6 Kai

TtpSc;

dvSpa Tr|XLKOuTov, ou Kal

"^pacpeiv

KaTOKvSv tou yE ttXeov

r\

TtpoafjKEL

SappouvToq eotl acocfipovEaTEpoq. "OaTTEp ydp

ot

20

Tatc;

'HXtou ^ap^apuyaLq dvTLBXeTtELV ouvexcoc; toX^covtec;,


8eLot TLveq Sol Kat tcov aKTtvcov
YvfjaiOL

dv

^f)

auTou Ka9dTtep
^f)

ot

tSv deTcov

KaTaBappSaLV, oute S

8e^Lq

6cfi8fjvaL

10
I

sq. cf. Tragic.


;

Gr. Fr. adesp 2H0 Naiick 227

i|

17 Pindar.

Islhin. I

sq.

cf.

Plat. Phaedr.

;J

22

sq. cf. p.

260, 3 sq.

G
1
OT'.

L
om. L
|j
:
'

TaJTr// C 3 OE "siTOv L 7 ~po;ivf,'j, r, e corr., 10 t.': ap' ;;jloj Nauck 8 TzavTwa L: TzavTcov C ar:avTa 12 7-cjoovto; om. C 11 Ycvo:-' av, T'av in ras., L 12 ;jiAAO'. ao: cod., correximus '\\oi om. C 15 a^/o/.ia: -^lvc/.a^ ? 16 nia;ai|x: C -&acai lioi L 17 nacrja L 19 zal Ald. ui xa: C (b /.a.'. 6 L ozvwv L toj yc scripsimus: toj yE toj L toj C 20 ante "Qa-co spatium vacuum quatuor fcre litterarum C 23 /.aTaGacpwaiv Hercher: /.aOopoj7;v codd. cf. p. 2^-, 3 bxppiv/ etp. 25o, i4

-pofiVii^

il

{]

||

j|

j|

IJ

[|

||

II

II

];

|]

: :

VEL DUBIAE
SEcopELV l^ouaL.
Kttl

i84

2^7

oacoTtEp

^SXXov <|>LX0VlK0GaL, ToaouTcp


^<|)a'LVOuaLV,

tiXeov otl

^if)

SuvavTaL TU)(Ly
bac>T:s.p

outq Kal

6 rtpoq

aE YpacfiELV toXjjlqv.

av

8Xr|

BappEtv.

ToaouTcp

^SXXov oTl
5

)(pf]

SESLEvaL KaSapGg SELKvuaL.

Zol yE
acoTTJpL

^T\v.

Y^vvalE, rtavToc;
TtpETtov
Evf)'

wq

lt[lv

toO "EXXrjVLKoG

419

KaSEaTGTL
f\\i.iv

^v

a(|)66vcoc;
i.E,?\v

te qc; ^pSc; Ypo^^^i-V

Kai Tov Ttap'

OKVov

oaov

KaTaaTEXXELV. ''QaTtEp

Yap

o "HXloc; CiLva Sf) TTdXLV 6


S'

ek tou 6eoG Ttpoq as Tf]v ELKOva

Xa6r| 6 XoYoq),

ouv "HXloc; ocmEp, oTav dKTtaL Ka8a-

10

patc;

oXoq
2>

Xd^Ttr).
[JlX]

ouSev

dTtoKplvEL

toG Ttpoq
Sf]

Tfjv a'LYXr|v

eX^ovtoc;
d(|>66v63g

t6 olkeIov IpYd^ETat, outco


KaXcov otov
eY
ct^coToq

Kal aE XPT^

tSv Ttapd aoG


^f]

t6 'EXXr)VLK6v b
f\

ETtapSEUovTa

drtoKVEtv.

Tiq

r\

atSoOq

Seouc;

IvEKa

ToG Ttpoq a
i5

TTL6q Tt'

dvTLSoatv SuacoTtEtTaL. OuSe y^P 6 'AaKXr]dp.0L6fjq IXTtlSL touc; dvSpcoTtouq taTaL, dXXd t6
Tf)v
'-

olkeIov auToG cfiLXavBpcoTtEu^a KaSdTtEo


TtXrjpot. '^O 5f] Kal

(jd8r|^ay TtavTa)(oG

OE XPT-'

'5jcrnpL l|juxcov i\X6Yi\J-ov

iaxpov

ovTa
20

TiOLEtv

Kal t6 Trjq

dpETrjc;

TtapdYY^X(ia

OLd TtdvTcov

acb^ELV. otov dYOi96v To,6Tr|v.


Xr). TtdvTcoq lc;

oq.

Kav

^fj

tov dvTLTtaXov C

^r)5 6 aKOTtoc;

EKaTEpoLc; 6
KttL

to KaipLOv dL ti]v X^^?" Y^t^^'^^'-- '^i^^'auToq. fj^tv te tGv Ttapd aoG


aol TOLC; Ttap' f]^QV SLOO^EVOLq IvTUXEtV

Se^LQV TUX^tv

cf.

j>.

25^. 3 et 261 ,21

9 sq.

cf. p.

264, 9

14

sq. cf. p. 2.00, 5.

C
1

[1-7 /.axaarEAASv/JL
i/oj-j'.:

an i^yjoui;?
j]

\\

oJvojvTa;

codd.
I

ojtcjj

tojto
j,

supra

V.
:

sq.

jj

lOEActv

f,u.asL

f.ixivG

9/10
o
;a.f,

/.aOacaT;

7rap' Lennep
j|
:

f,p.cov

an otoj ojvavrai Hercher ~XcOv ^? cf. 3 oiw 30 5 ::avT6; 6 /.aOc^coTt om, L 6 ojj L 7 "Qs-;s 22 r/TviysTv om. L
ot-.
:

.^

j|

<

['

j!

'1

!|

-/.aOapOsia

cod.:

cf.

p.

20^, 21
A-''c'.

10 oJoE

a-ozpivr, cod., corr. Hertlein


of,

264, 9; 233. 17 et 11 co af, scripsimus


!

cod. a/.Xa Herllein

cod.

\\

16
il

a-jToj

Hercher

cf. V.

ig sq.
cod,

Yj;r/aC'-v

;;

17 HAAOY'';jLtov 21 Tc cod.
:

15 i).-:ot Ald. an y io:'j'j.'x vel a77.T,;i.a.3 cod., correximus 20 Yj;i.var='. Ald. os Hertlein 22 'jo\ Hercher 33 cod.
cod.
:

oi

Hertlein
;

- 'j.i'^)T/j.a.

cod.

'

248
dXX'
i^liEtc;

lY.

EPISTLLAE SPURIAE
pupiaKic; Ypd(|)copEv,

^EV, Kctv

Xaa Toiq '0^r)pL-

Kotq TTaiaL Ttal^opEv, o" Ttapd Tdc; Stvac; b tl dv Ik TtrjXoO


TtXdacoaiv
d<})Laai.v

alyLaXo KXu^EaSaL" Ttapd


YO^^-b^O^

aou

5e Kal

^LKpOV YpdtitA"
Kai S,aL^r)v dv
r\

TtaVTOC; laTL

pEUjJiaTOq KpELTTOV,
5

eycoye

MajiBXlj^ou

[AaXXov ETtLaToXi^v jilav


(ieXel tl aoL tcov
^f) TiEpLL5r|<;

Tov K AuSLac; )^pua6v KE.<Tfja9ai. El 8e


^r)

EpaaTcov Tcov acov (^eXel Se, el


cScTTTEp

ac{)dXXo^aL),

VEOTTouq

i^tidc;

dsl TQV Tiapd aoO TpocpSv EV

XP^'-'?

TUYXdvovTac;, dXXd Kal ypdcfiE auvExSq Kal Totq Ttapd aau420 Tou KaXoLq laTLSv
^?]

KaTOKVEL.
KttL

Kdv
Sv

EXX'LTtcop.v,

auToq EKa-

lO

TEpou

Tr|v xpsi-cv OLKELOu,

SlScoq Kal

Qv dv6' l^^OV

t6 laov TtpEaBEUELq. PlpETCEL Se 'EpjioO


Se
liotiXEL,

Xoy'lou paQr)Tr)v, el

TpOCflL^OV

OVTa a,

TTjV

EKELVOU j5d6SoV OUK V TCO

KttGEuSELV TtOLELV,

dXX' V TCO KLVELV Kal 5LEYE'LpELV ^SXXoV


i5

eGeXelV ^L^ELaQttL.

185
lambllchi epistulam,
sq.), nullo
ciii

[ep. 53].
i

hic respondot scriptor (cf. p. 349,

sertim p.
Tf]v v
rj

reperimus (cf. prae'E.E, ekelvou... auT6q ouSE^Lav dXXr)v f\ a/jG, 3 sq. |iE^c{)Ea6aL SoKEtq TtLaToXf]v ES,d^r]v), ilaque has
in ep. i8'\ signiticalam
:

modo

y.o

littcras post ep.

i8'i scriptas esse

apparet.

438 d
'^Cl

'louXLav6c;
ZeO,
Ttcoc; EX^'-

'la^BXLxco
KocXcoc;
i^tLac;

c^LXoa6c|)cp.
jjiev

ev

GpcxKrj Slhyelv

1 sq.

Homer.
13
sq. cf.

862

sq.
3

|j

scj. cf.

p. 2^0, 8 sq.
oj

jj

9 sq.

cf. p.

203,

5 sq.

jl

llomer.

^7

sq. ct

a sq., ct infra p. 201, i3 sq.

[1-15]
1
II

C L C
jl

1/2 TO^a
6;jLr;pt-/.oi.'j

[22 sq.]
-aLil
j|

j[j.z~.'j

C:

Toi^s raccr'.

toTi bur^pv/.ol^z
|I

3
II

[a-.y.aXto]

Hercher, perperam

7 soaXojxa;

a9a),ojij.a'.

6 et 7 [jlsaXe'. C, corr. Ald. 8


||

loi z: transp.

^,u.a; (ors-co 'nozzoiti


:

transp.

|j

10

iWziTzoiu.i^j

||

11
||

olv.v.oU

P.

Thomas
Hcrcher:

o'.x.c''o'j

codd.

|l

13 <"/.'->

-po'o'.;j.ov

Herchcr

-r^'/

iy.-ivoM

;j.aGr,TrjV

szi-Jvoj

EX.clVOV

T)

L
iaLi.6Atyw

22 IcjXtavo^

'!a;j.5Xt/0)

^tXoaosw

iau.oX''/oj

(ubi

Libanii episliilas sinc iiUa distinctione hae Httcrac seqiiuntur)

VEL DUBIAE
^sar) Kttl Totq

i84-i^.i

2^9
la^5Xl)(ou
ia.q ETiLaTO-

svTaOQa

a!.poLq Iy^^el^cc^elv. Tiap


T\\i.lv

Be toO KaXou

KaSaTisp lcpou tlvoq lapoc;

Xaq dvTl
Tcap"
5

>(eXlS6vcov TTik^TtEaSaL, Kal ^f]Tei]j.uv styaL ^rjSeTCco


^rjT'

433

auTov IXOeIv.

auTcp Tcap'

i^t^ac;

tkelv I^ELvaL; Tlq


rj

av EKcbv sTvaL TaCTa Ss^aLTO, eav


pscoq dvTd^LOc;
;

^f|

Opa, TLq

Kal Tr|-

ZeO ava. dXXd av pvaai


Tio'Lr)aov 5' aL8pr)v,

drto OprjKrjGsv 'A)(aioiJc;"

Soq

5'

ocljSaXuotaLV LSsaBaL

TtoT Tov i^^ETspov 'Ep^T^v Kal


ro

Ta TE dvccKTopa auTou
KaSccTtEp

Ttpca-

ELTtELV
ctjaalv,

Kal Totq

ISEaLV

lijLc|)GvaL,

Tov 'OSuaala

OTE Ik

Tfjc; aXrjc; Trjv

'!8dKr)v eTSev. 'AXX" ekeIvov [iev

OL 0a'LaKc; etl
TV]c;

KaGEuSovTa oicmEp

tl

(|5opT'LOV

IkSe^evol
ak,

VEcbq w^^ovto" i^t^aq Se ouSe uTtvoq alpEL.


Tf}c;

^s^Lq av
ZconaTpov
Se.

t6 tisya
[5

OLKou^vr|q

ocjjeXoc;, iSelv

EYYEvr|TaL. KalTOL au
elc;
Y^p-q

\xkv Tfjv

'Ecpav oXrjv I^e te Kal tov ETaTpov

Tfjv

GpdKr)v ^Tvr]vo)(vaL TtpccmaL/^ELq"


Ecoc;

fjulv
Ttapvj.

el

TdXr|9Eq ELTtELV.
d)(Xuc; cnjvoLKEt.

av '!d^6XL)(oc;

^f]

KLp^Eplcov
f]

Kal au ^ev SuoIv BdTEOov alTElq,


f]

fjpaq

Ttapd ak t^kelv.
10
y\\i-iv

auTov oe

Ttap'

i^pac;

dpa^lvouc; )(elv
Kcxi

Se t6

\ikv

ETEpov EUKTatov TE
&><;

6\ji.ov

au^(|>opov,

auTouq ETtavEXSEtv
aaL' t6 Se

ak Kal tcov Ttapd aol KaXcov dTtoXaCuev


dTtdar)c;

sTEpov

EU)(fjq

KpEiTTov

ETtEl

Se

dSuvaTov aoL ^e

<!

d,u^(|)op6v

laTL, au

^ev olkol jjevelv

s(\. cf.

Homer. P

6/15 sq.
|j

|;

cf. p.

232,

5 sq.
sq.
i^i

|;

Ilomer.

11 sq. cf. ibid. 117 3^4 et 352 sq. 17 sq. cf. p. 238, i4 sq. et Ilomcr. a 255, 12 sq.
v
II

\[

10 14

sq.
cf.

cf.

p.

sq.

E
1

L
'j-.oo-.i

Petau
II

tjoo.i
li

codd.

cf.

Demosth.

^ III

45

ct

X
L

16
j|

||

'Ju.rv

9 tv/ i'''J.f,'j "ov fjjLSTcoov L 12 ivOsaEvo'. L 13 as Ilercher olev cca codd. cf. p. 238, i3 18 fj om. L 16 ,ac-:VT,voY'vs! E -coa L pust fjy.x; add. E / 21 (^ja EI 23 yi om. L H aj EI aol L^ Synes. Epist. L p. 661, 28 ed. Hercher, elc. cf. p. 237, 9

om. EI
/.z:

11

E i~6 om. L
4
:

T;^i'.v

7 ava EI (in iva; corr. E-): avva


t|

au
||

6oa-/.T,93v I

ii

Ti Tc

y.aTa te

Tar' (sic) I
(|

"

|i

||

|1

['

200
Kttl )(ai.pEiv

IV.

EPISTLLAE SPLRIAE
i^au)(i.av f]v

Kal TTjv

EyEiqaoiCs.iv,

f\\iElc;

Se, o tl

440

av SEoq 8l6q. Y^vvaioq olao^ev dvSpcov yap dyaSQV ETval


cjjaai

t6

\xiv

EvfEXTti

<EKTf]a8aL

Kal

Ta SEOVTa TtpdTTSLv,

ETiEaSaL 5e Totg dvayKaLOLq tcC SaL[aovoc;.

186

[ep. 4i].

Cum

opusculum quoddam
:

lamblicho scrlplum accopisset


:

rhetor (cl. p. 201, 1/4 tc3 -napd aauTou Xoycp et p. 2.1:2, /4 dvTL ^EydXcov tSv rtapdaou), magistrosuo invicem orationem mittit, quom imperatore iubente composuerat (cf. p. 202,
I

sq.).

420 b
'E)(pf]v

'louXiavoq
^EV
i^^ac; Tcp

'la[i5X'L)^cp

cj3LXoa6cj)cp.

Ypdu^LaTL rtELSo^Evouq Tcp AeX.c|)lkw


\xr\

YLVcbaKELV

iauToug Kal

toX^Sv dvSpoq

dKofjc;

ToaouTou
fj

KaTaBappEiv.

Kal 6<|)6evTL ^ovov dvTiBXELjjaL 8ua)(Epq,

Ttou Trjv Ttdvao(f)OV


C

dp^ovLav klvouvtl Ttpog t6 Laov IXSEtv,

i5

ETtEL Kal riavL ^eXoc; XLYupov r|)(ouvTL TtSq oaTLq iKaTaLr),

Kav 'ApLaTaicq
TtSc;

f\.

Kal 'ATtoXXcovL

Ttpoq

KLGdpav ijjdXXovTL

caTLq

f|pE[L0Lr|,

Kav

Tf]v 'Opcpkcic; ^ouaLKf]v ElSfj.To

ydp
dv
laTL
20

^TTOV

tS

KpSLTTOVL,

KaS'

OaOV

rjTTOV
^f]

laTLV,

ELKOL

OLKaLcoq. EL ^eXXol t6 te olkeTov Kal t6

[^(Etpov] TL

12 sq. cf. Plat. I Alcib. 124 A. 1 sq. cf. Demosth. XVIII 97 *3 "> a:v -sasiv Lexic. Vindob. s. 0. K\jz'/.-i p. 70 Nauck.

j]

[1-4]
I

L I_[ll
Ilertlein
:

sq.]

B C Y[Y 11-14
'|

ou7/;se:]

II

A E

fjU.s!:

7;;j.Tv

codd.

y*.^

om. L
lOuX-.avia
^ja^jiXcja a;j.oAi-/(o

II

'.OjX'.av07

'.a;jL6X;yoj

oiXo^o^'!)

c.Xo^soita)

'a^jtCXi/w 'jiXoao-Jw

FIA tw
|]

aj-:6J (scil.

lamblichn)
ay.or,^

BCY

||

12

f,;xa;
II

om.
6)
:

11

||

tw': -i

Yc;a;jL;a.a7'.

A
||

||

13

B
||

i/.oa.li

cctt. cett.
/.av

14

zaTaftaspiiv

/.aTa6a_s3l in /.aTaOap^jiv/ corr.

II

wa C
|| II

11

p.dvov osOsvt; transp.


:

E
||

15

6'.aOcTv

C zaTafJasacTv B 16 /.ai
:
:

Lobeck

17 'Ap'."TaTo;
xav
II
:

apiaTCJ

18

T,psu.O''rj
||

TJpsuoT
:

IIA

TjCSixcT
II

CLE

y.x:

H
:

\\

'.of,

B
jl

c-.OitT]

cett.

20

u.fKkv.

u.f,

oj cett.

[/_3Tpov]

19 Petau

t,ttov

/.oi^ttov

VEL DUBIA.E
YLVoaKSLV.
'^OaxLc;

iSo-iSO
8vr|T6v

aSi

Se

IvSiu

^ouaLtcrj

dvBap^oaai
Tcd-

[isXoc; fjXTTLasv,

ouK

ejiaSs; Ttou

t6

Mapauou tou ^puyoc;


TioTa^ov,

9oq.

ouSe t6v 6jicbvu(iov

ekelvco

oq

|j.avVToq

auXr|Tou TL^coplav
5

jiapTupEl!,

dXX'
oc;

ouSs Tr]v Ga^upou tou

0pocK6q TXEUTr]v
)(coq

rJKOuaEv,

Tatq

MouaaLq ouk ejtuov etl


;

dvT(f)9Y,aTo.
ETiL

Tl Y^p

Sel Tac; ZELpf]vaq Xeyelv,


at VLKfjaaaaL

t6 T[TEp6v
,<ELVCov

Tou

(jLETcortou c|)Epouaiv

'AXX'

^Ev EKaaToc; d^iouaou


[ivr)(xr|

ToX^ir^c;

dpKoOaav etl Kal vuv


(aev,

<t'lvel Trj
io

SlKrjV i]t^aq Se eSel

oq

c|)r|v.

l'aco
ejic|50i.E,

Tcov olk'lcov opcov

EaTdvai Kal

Trjc;

utco

aou (iouaLKf]c

421

poupEvouc; fipE^Etv, cdOTXEp ot Tf]v 'ATioXXcovoq [lavTELav


dSuTcov lEpGv TtpoLouaav
T](iXv

i^au)(fj

SixovTaL.

'Etiel Se

a^Toq

ToO psXouq t6 IvSoaL^ov pvr|aTULg Kal otov 'Ep-

[lou 5

pdBScp Tcp Tiapd aauTou Xoyco KLVEtq Kal OLEYEipELq Ka9cf>pE

EuSovTac;.

aoL, Ka9dTtEp
Tf)v

o^l

tco

ALOVuacp

t6v Bupaov
outco

KpouaavTL
i^(itq

Ttp6c; Tcp

^opEtav

cxvetol

(pkpovici.i.

Kal

utt6

acp TtXf|KTpcp

t6 ELK6q dvTr])(f]aco(XEv, cScmEp

OL

tG
13

^^opoaTaTri TTp6c;

t6

dvdKXr^ia toO pu9(ioO auvo^ap-

cf. p.

265, 6 sq.

13
1

sc|.

(f.

Ilomer.

4^

.sq.

et

sij.,

et

-ipra p. 248, i3 sq. *3 sq. Tzetzes Chiliad.

356

sq.

B
1

C
vO:oj

[I
iv03cr;j.co
:

E
v9C7;jlw

CLIIE
:

Ovr.ToO

|]

ivOapadaa'.

BA BG

avaoiAOfja'.,
7:tjj3

supra a scripto,
||

ap;j.cij'7a'

11
j|

acaoaa'.
-OTa;xo'v

LE
:

||

~o-j

LnAE

to

-o^ II
|j

|j

fispaiou

BE

-op9;jL6v,

7:o-:a;j.6v

supra scripto,

3/4
||

Reiske
l.l.
;

|!

3 an 6; <Ct7;v

>
7

.'

cf.

infrap. 262, i^ sq.


II

f. -OTa;j.o'v. w; i; a.avr/To: iil 4 |j.apTjp3T Hertlein ov. codd. et Tzetzcs codicum Ln falsas lectiones Oa;j.jpoj B:
:

jj

Ozjj.up-.ooi cett.
v;/.r,a

5 v.ou^JEv T3AcjTf,v transp.

11

Ij

6 t6

post

t;

add.

ij

toC
||

om. LFI
oi/.rjv
'.sptijv

\'\

8
|j

xzv.oZ^jt^^j

oi/irjV TTJ

;J^vr|;j.7;

transp.

Tf,v

L
]|

.spojv
'.ojiiv

npoa-.ojiav i^ aouTOJV

B
t6

11/12 i^ 12 ::pO'.o03av Hertlein


toj
;j.Xoj;
/.ivs:;

t^5 9 i/.-i/zr/ L aoJTwv -co-jioDaav


aj;j.6o/.ov

:|

||

-ooz-

npojioj^av

cett.

]'

13

3voo'aLp.ov

transp.

L
16

11

14

Tfo ::apa

^ajTou Aoyo

oni. cett., sed ante

est rasura

unius lltterae in
y.poJaavTE^J

E
Ij

!|

14/15

-/.aOcJoovTa

L
an

]'

15 Oupioj

L
.'

Ojacov
P.

||

/ops^^av: /pc^av

Ln

];

Tj;j.-J3povTa'.

Thomas

552

TV.

EPISTILAE SPLRIAE
oOc; (iaaiXEt KsXEuaavTt.

ToOvTsq. Kal rtpcoTov aoi TcovXoycov,


Ttpiq Tfjv aolSt^ov toO
aa^JiESa,
ETtELSif)

TtopO^oO

^eZE^iv

Evay^^oc;

,ipYa-

toOto laTL t6 SokoOv,

dTiap,cb^iE9a, jiLKpa

^EV dvTL ^EydXcov tSv Ttapd aoO Kal tco ovtl >(aXKa j^puaSv
dvTLSLSovTEq. otq Se )(o^v
,v'i.OLq

Tov 'Ep^fjv TOV

f\\i.k-

TEpov
C

ECTTLcovTEc;.

ndvTcoc; ouSe
drtr) t,'Lcoav
,

tt]

c;

'Ei<;dXr|q o 0r)aEuc;

toO

SELTtvou To Xltov

dXX"

tjSel

Kal

^LKpotg kq t6

dvayKOitov doKELaSaL"

Kal 6

ridv Se

vojiloc;

toO TtaLSoq
)('LXai.v

ToO 3ouk6Xou
^TL^aaEv.
ripoaoO
Si^

Tf]v

aupLyya Ttpcaap^caaL

toIc;

ouk

ic

Kal auToc; tov Xoyov euj^eveI VEU^aTL, Kal

^fj

dTioKVT]ar)q cX^Lycp ueXel j.iYdXrjv dKoi^v

IvSoOvaL.

dXX' Idv

piv

ky^r\

tl 5e,l6v. auTot; te 6 Xoyoc; UTU)(f)q Kal 6 TTOLT)Tf)q


i|jf|(|)ou

auToO, Trjq Tiapd Tf)q 'ASrjvSc;


d

Tf)v ^iapTup'Lav Ttpoa-

XaScbv. El Se tl y^Eipbq evteXoOc;

elc;

t6 toO oXou TtXf)pcopa

i[

TtpoaSEtTaL,

pf)

dTta,LCoar)c;

auT6q t6 evSeov TtpoaSEtvaL.


Seoc;
na.pka-xx] kolI

"HSr) Ttou Kal dvSpl To,6Tr) KXr)6ELq o


GuvEcf)i'"]L|jaTO

Tou

(deXouc;,
Tfjc;

Kal KiOapcpSS tov


uti6
tco

Op^LOV dSovTL

Ttp6c;

t6 EXXEtTtov

)(opSf]g

tettlyl t6 laov o

riuSLOc; dvTE<fl9EY,aT0.

2(

sq. cf.

Homer. Z 236,
ii

tt infra p.

26^, 19 sq.
||

||

9 sq. et 3^9, 9

14

sq. cf. p. ^S^, la sq.

16

cf.

5 sq. cf. p. 2^8, Lucian. Apol. 2.

B
1 oZ;

G
:

Y [Y3a./.oi
w-j

11
:

v:;j.ar.]

L
3
l~i: 5i
|[

R
E
j|

A
?

E
cf.
:

B
|j

il

2 -opOaoCi
ante
11

an

-oTafjLOJ, scil.
j|

Danubii
to

p. 25

1,

adn. ad v. 3
<3o:

Ta?'.v

X-^^'-''
|i

add. 11
:

om.

cetl.

Hertlein

||

;i.i/.piv

4 twv

toTj

ypjio-j

G 7 >"J7x

/aXxcov

|l

6 riavrfo;
x6

8
E

yaX/.a /pLiiw
post

yaXxov
.(>'.
1

a;;x.ET-iOa'.

vcj;j.a-

1)

transp.

,1

6lxaXr,3 in ixaxrja corr.

ixaTr^a

BY

||

6/7

0r,^j; post

-6

A'.T&v

transp.

Y
]i

|]

toj
i|

OE:';:voa

X'.-6v

r,ori

II kozi

cia Y'

vofisua

I!

TO j -atS6; scil.

10 f,r:|i.a7cv om. Y 8 6 8 xal 6 Ilav Daphnidis 9 toj om. E 11 IIpo<joj Hor|| j'

zo oXiyov toj Oc-irvoj

||

i|

kel

-Qoioj

BGY
li

nsoaoji
3'JT'j/ii
'

A
II

TrodT/es

LIIE

ii

xa\ jt^c:

om.

||

tov

XoYOv om.

13
:

LIl
sciL

11

15

5; t:

B
:

Eunomo

cf.

14/15 T7]v [jMpiav (;i.05i'av L) zacaXa^^jv '{-: cett. 18 TjVc-}r,9:aaT0 A xai iv G x^.Ga^Ofoot; tov: t6 LIIE Strab. VI i, 9, p. 260 G
:

|i

i!

i|

i|

VEL DIBIAE

iS(J-i8-

a53

iS7 (ep. 34].

Cumorationcm siipra (p. 202, i sq.) significatam accepissct lamblichus, amico suo laudativam epistulam misissc videtur, qua eum veteribussapientibus adscribebat (v. 20 sq.). Quibus blanditiis bic respondct scriptor, lamblicbo tribulum immoderatae admirationis solvens. Ad summam iam scnectutem pervenisse lamblichum e votis in llne epislulae nuncupatis
apparet.

'louXiavoq

'la[^5X'i.)(cp

cf>LXoa6c|)cp.

405 b

'OSuaast ^Ev E^rjpKEi toC TcaLSbq


olav dvaaTsXXovTL XeY^"-^'

xrjv

lcf>'

iauTco cf)avTa-

Ou
'Eyw Se

tLc;

tol BEoq EtpL' tl

\i'

dSavdTOLaiv EiaKELq
c|)a'Lr|v

ouS' ev

dvBpQTtOLc; eTvol

dv oXcoq. Icog dv

la^6X'L)(9 pil avvC>. dXX"


5

IpaoTrjq

^ev EtvaL ooq ojioXoYS,


rtaTrip.

KoSdnEp iKElvoq toC Tr|Xjid)(ou


^E
XEyri TLc;

Kdv ydp

dvd,i6v

ETvaL, ouSe outco toO rroBetv d(|>aLpr]aETaL" IrrEL


^rj

Kal dycxX^dTCOV KaXdv dscouQ rtoXXouc; IpaoTdq '^EviaQai.


^<Svov ToC SrniLOupyou tt^v T)(vr)v ^r) fSXdrtTovTac;.
TCO TtEpl
jo

dXXd Kal

aUTd

TtdBEL TT^V [ll|jU)(OV


[^^1^

f|5ovf]V t)

EpY9 TtpOOTLotc; i^liSc;


C|)a'Lr|V,

BevTaq. Tcov y^
EYKpt-VELV

TtaXaLwv Kal oo<pQ>v

dvSpQv.

EGIXELq

TTa^L^COV.

TOOOUTOV

dTtE)(ELV

dv

10

sq. cf. p. 236, 9 sq.


II

'{

12

et

15 Ilomor. -

1.87 sq.

13

sq. cf. p.

359, 17 sq.

20

cf. p.

aSi, 3 sq. et 264. 18.

B
9

V
om.

LY
10

=
i-y

g
i|

E
xj-.ui

r(-3GJK=f

'lojA-.avo: orn.

BAYEf

-vtXoaojw om.

Eicxc'.;

jl

11

BAY 10 'Ooj-3r. 13 av post ojo' add. YgEf


;;

12
Jj

avGo'jj7:o:5 in avOp'jj~ajv

corr.

avOj''jr:o)v

VL

jj

oa:r,v

oiv

'.va:

oXcd;

transp.
transp.

B
Ef
;

<pa'.r^y
||

av oXwc i-vat
:

oXoj;

6 Xoyoc
l.
l.

om. Ef
Xovoj g

cf.

Homer.
yt

;;

20 ToJv

p.

\ ca:r,v av ctvai (oaw; om.) TiaTT^p om. Y -aTT^p 15 /.a6a-v v. 188 17 y.aXcov -oXXtov AL 19 JVc.) 21 av om. BVAL 254, 10 ^wr.tc; om. Y
transp.

j;

i|

j|

||

jj

a54

IV.
ao\.

EPISTLLAE SPLHIAE
dvSpSv ^STstvai
riLaTEJco.
f]

d OTioaov auTcp
y ou

xcov

KalTOL au
tov

ni.v6apov

^ovov ouSe

Ari^oKpiTov

"Opcljia

TTaXaioTaTov, dXXd Kal ,u^Ttav o^oO t6 'EXXriVLKov, onoaov


Eic;

aKpov

(|)LXoao(|)Laq

eXGelv

^vr|^oveuETaL.

KaSdrtEp Iv
5

Xupa

rtOLKlXcov (^SoYycov Evap^xoviGi


jiouaLKfjc;
Tf]c;

auoTdoEL npoc; t6 evte-

Xec; tt^c;

KEpdaaq

E)(ELq.

Kal

cicrnEp

"ApYov tov

406

cfiuXaKa

MoOc; ol ^08ol npovoLav E)(ovTa tcov Al^q naL-

Slkcov dKOL^rjTOLc;

TTavTa)(66Ev o^^dTcov
dpETrjc;
c()cotl^el.

(ioXalc;

TEEpLcf)pdTTtaL-

TouaLV, ouTco Kal ak YvrjaLOv


SEuaEcoc; ocpSaX^iotc; 6 Xdyoc;

cfuXaKa

(jLuploLc;
5r)

ripcoTEa ^ev

t6v

io

Alyutttlov
ciaTTEo

<|)aaL
\xi]

TtOLKlXaLq

^opc})atc;

lauT^v

l^aXXdTTELV,
Kc()r]-

SeSLOTa
51,

Xd8r| tolc; Seo^evol^ otl rjv aocpoq

vac;'

lycb

eIttep rjv

ovTcoq aoc^6c; 6 ripccTEuq


,

Kal otoq

TToXXd Tcov
cov fjSEL

ovTcov
cpuaEcoc;
^f]
<f

Y^-vc^OKELV
1"

uiq

"O^ripoq Xeyel, Trjq plv

auT6v

iTiaLvco, Trjc; Yvcb^r|c; 51


tlvoc;,
[if]

ouk 0^-

i-^

^aL. Slotl

LXavSpcoTtou

dXXd dTTaTeSvoq IpYov


r\.

ETTOiEL KpuTTTcov lauTov,


5e,

tva

)(pf]aL^oc; dvBpcjTioic;

Se

YEvvaLE, TLq ouk dv dXr)8coc; GaupdaELEv. oq, ou5ev tl

ToO
Tf)v

ripcoTECoc;

ToO

aoc})oO ^ielcov, el ^fj


ex^'-f;

Kal

^SXXov
c()8ovelc;

elc;

dpe'^o

aKpav TeXeaSeLc;, Sv
dXX' cicmEp

KaXcov ou
5LKr|v

dv8pcb-

TtOLq,

'HXlou KaSapoO
ciyelc;,

aKTLvac; aotpiaq
tolc;

dKpaLc()voOq ItiI TtdvTaq

ou

^ovov
i.<p'

TtapoOaL Td
toIc;

ELKOTa

,uvcbv,

dXXd

Kal

dTtovTac;

baov e^eotl

cf. p.

li}!.

21 ct 247, 5
I;

|:

14

sc{. cf.

ilomer.
|:

384

sq-

|l

15

sq.
;

cf. p.

aOi, 18 sq.
sf|.

21

sq. cf. p.

3^7, 9

scj.

22

sq. cf. p. 2^0, 3 sq.

341. 3

et 263, i5.

B
2

Y[L]

LY[V
codd.
:

incipit

10

II.iojTiaJ

=g
ji

E
7;
:

r0GJK=f
ojos

Zt^'i6/.Zi:-o/
;

Ar,;jLC)oo/.ov
[j

Friederich
||

||

5 to
:

om. Ef
[jLj^io-.a

6
/.

/.i^..a.'3

YAL
<C

8 oauaTcov om. L

9 aupiota
'||

BAL

/.a'.

Y
/.

'11

Horkel,
lein
jCOjI:

-f,; fjCcO);
||

>
:

tiv

12 Aaeot A, recte'? 15 [wv f/jZ'.\ fjoc'. Reiske iJcjTSoj;: an yvoiastD; vel

aliquid simile?
:i:z\
'xr,

18 01

oj

oa (sic)
[if,

oxj cett.
3:-

j;

19

ei
||

[a/j /.a:

Hert-

/.3.':

el (r,L)- xa-

YAg
to:;

a/./.i

Ef

22

TOi; "a-

23

;JvoJv

~apo'vTaa

|i

22

om. Ef

VEL DLBIAE
TTapa aauTou aE^vuvcov.

av

187

356

NiKoq
ELyE 6

S'

ouxco kol t6v 'Opcpka.

TOV KaXoV otq TtpaTTELq.


ELc;

^EV Tf)V OLKELaV JiOUaLKTJV


au Se cicnTEp
Ta)(8e'Lc;.

Taq

tcov

8r|pLcov

oiKoaq

KaTavdXLaKS,

etcl

acoTripLOL

Tou

KOLVoO

Tcov dvSpcbTTcov

fkvovc;

Kal

Tf]v

'AaKXr)TtLou

y^Elpa

TtavTa^ou

^r|Xcov,

aTtavTa

ETCEp^^ri

XoYLCp T Kal aCOTr)pLCp VEUpaTL" COaT' I^OLYE SoKEL Kal ''0^r|poc;.

EL

(xveBlco.

TfoXXcp

SLKaLOTspov

av

IttI

aoL

t6 ETToq

aLv'L,aa8aL t6

Etq
()

5'

ETL TTOU ^COOq KaTEpjKETaL EupEL KOaUCO.


I^^^LV

TcO Y^P OVTL TOU TCaXaLOU KO^^aTOq

OLOVEL CTTTLvBfjp TLq

LEp6q aXr)8ouq Kal Yovt^iou TtaLSEuaEcoq uttS aol ^ovcp ^cottupELTaL.

Kal

ELr) y^.

Zeu aQTsp Kal

"Ep^fj Xoyle, t6 kolv6v


IttI

407

dTtdariq Tf^q oLKou^Evrjq oc|)eXoq.

Md^8XL)(ov t6v KaXov.


Iqj'

pf)KLaTov )(p6vou TripElaSaL. DdvTcoq Ttou coq


5

"Oufjpcp
)(o-

Kal nXdTcovL Kal MaoKpdTEL. Kal EL TLq dXXoq dE,Loq toO

pou TouTou. 5LKa'Laq eu)^f)q iTtLTEUYtia Tolq TtpoTEpov eutu)(r)8y ouTco

Touq

Ik'lvcov

Kacpouq
fmcov
ucfi'

IttI

^el^ov

r|u',r)aEv.

ouSev

Sf)

KcoXuEL

Kal

lcf)'

dvSpa Xoyco Kal

^lco

tSv

dvSpcov
o

iKeivcov

dvTd,L0v
ETt"

opotaLq eu^^atq Iq t6 aKpo- b


tcov

TaTov
cf>8f^vaL.

Tou

"fr^pac;

EuSaLUOv'La

oXcov

Tcaparte^i-

5 12

cf. p.

'iSg.

iC)

247.

i!i

sq.

et

aSa, 30

'

cf-

Homer.

^98

sq. cf. p. 2^9, i4.

B
1
-i/fiv.-j

V
\'.-/.(y):

A
Ald.
:

LY = g
v.y.x-j
/.al

E
E
i'.-:

rHGJK = f
Hcrcher
;! ii

codtJ.

/x.f;'>r;

[ojtu/]

Hcrcher
];

'[.

gEf

B:

'')-:

cett.

5 rravTa/r,

Ef
|i

Martinius

'zij'j.%-:

vcl vaaaT'.

P.
":':'.

Thomas
:
ji

6 wtt'
cett.

i;xo'.YS

9
\\

T^vsj^iaTi
xo'a;i.w

om.
'Ag

jj

7 -0/.AO) om.
Iransp.

|i

0'

Ta-. |j.o'vw
[|

Ef
:

',]

12

;Vr,

v
I|

LEF 0 t; eVy^ V 14

11/12

^oj::'jpc:-

ypo^vov

gK

nou om.

14/15 Sy' 6;jLr[;oj /.%[ nXaTojv. y.x: A 15 '\-zr/.zi-.i: .scripsimus zuy/.zxzz: sy' 6;iT;,io-j za''. n/.aTwvo3 xai Ef 16 i-:-.T^r,ij'j.z g BVAg 5t.j/,,^aT0j- Ef / a/.).o; om. Ef 18 VJvoj BAg: xal /.ovo) VEf 19 J-f' 6;j.o:a:3 B :::i gE 20 toj -rr^pojl A H
o>;

scripsimus

/.x:

codd.

||

'

j;

AOjv

jivOsojjTojv

256

IV.

EPISTLLAE SPURIAE

188-197

Hae qiioque epislulae, ubi non solum eadem insolila verba, sed etiam eaedem crebro repelunlur scntentiae quas praebcnt octo priores (scil. ep. 180-187), ^io^^is omnes eidem
tribucndac videntur (cf. Gumont, Sur 12 sq.). ()uo tompore scriptae sint, accuratc definire non possumus. J^>as disposuimus, quoad potuimus, iuxta ordinem quem praebent diversae codicum

atque
l'

illae scriplori

aiilhenlicile

etc,

p.

iamiliae. Cf. Recherclies, p. i/jS,

tabulam

I.

188

fep. 8].

Gcorgius, rationalis sumniarum, cui epistulae 188 et 189 missac sunt, aliunde notus non esse videtur.

376 d

recopYi.9

KaSoXiicS.
t6
ettoc;* lycb

'^HXSeg Tr)X^a)(,
377
fj5r)

<^r\al

Bk as Kal elSov

Totc;

YP'tit^o'<^'-

'^^

"^^^

^spSc;

aou

ijju^^fjq Tif]v

eiK6va

Ka9(iTiEp
jjia^a^r|v.

oXiYri

ac|)paYL5i

^eyocXou
oXlyco

)^apaKTfjpoq tutiov dvE-

"EaTi ydp ev
ouk ek

rtoXXa 5EL)(6f^vaL' ETtEl Kal


f\

<l>EL5La<; 6 aocf>6c;

Tf^c;

'OXu^rtLaaL ^6vov

'A8f)vr|aLV

ELKovoc; EYvcooL^ETo, dXX'


TE)(vr|c;

fjSEL

Kal jiLKpS YXujx^aTL ^EYdXr|<;


5r]

EpYov EYKXElaaL, otov


^sXiTTav, el 5e

t6v TSTTLYd (^aaiv auToO


^utav EtvaL.

Kal Tr)v

fiouXEL, Kal Tf|v

*Ov

14 Homor. Z23
[6sq.

ct

p4i- Cf. Liban. Orat. XV,'

ct

supra p. 2^0,

T
13

BA

V2I[

=
j)

v
:

LY = g
V^

r0JK
TjXOEa
f
1|

=
:

NO = b
H
^ZLop-(i'j)

YcCjjpYiw /.aOoXt/.w

TrYN
tw

lOyXiavoa YetopYia) /.aOoXiy.oj


||

LO
I!

Y^wpyiw

uTtaTto f
||

(sic)

14
eVt]

THO
:

fJXyOiT

cett.
|j

Se

om.

TBH
:

lowv rv

17 "Env.

^^.0

y' av

H
||

0' av rf

Sa/Gr.vai
y.a\

o-.oayO^va'.
a'.vai

11

21

g om. g

j|

19/20

Y).-j;j.aT;

jJLsya z: 'iyyT,'}

20

or,

ot)

VEL DLBIAE
EKaaxov,
XcoTttL.

i88
Tr]

257
Texvr) l^qjur|

t Kai Trj cf)6ai

KexaXKCoTai. dXXa

'AXX' Iv iKEivoiq
TTjv

^ev Xacoq auTco

Kai

atxiKpoTriq

tSv ^(^qv Etq

KaTa Xoyov Txvr|v t6 EtKoq lxapL<^eToau 51 dXXa Tov icp' mTiou 8T]pSvTa 'AX:,av5pov, el Sokel,
:.

aKOTTEL, ou t6
tiEt^ov, ouTco
TttL,

^ETpov laTi ttSv ovuxoc; SaKTuXou xzipbq ou o lcf)' EKaaTou t6 eaujia Tf]q XEXvrjc; kex"-

SaTE

6 ^ilv

'AXI^avSpoq

fjSr|

t6

8tip'lov fJdXXEL

Kal t6v
LTCTToq,
Trj

oXou Suacortcov tou axntiaToq, 6 Se Iv vaKpcc tSv TtoSSv Tfj fidaEL Tf]v aTdaLV (|)euycov, Iv
(f^oeEt. 8l'

8eaTr]v

Tf]q

IvepyeLac; KXoTrfj

Trj

THXvr| KLveTTaL.

"O

Sr)

kol auTSc;

i^^itv,

YvvaLe. iTToteLqSl'

oanep ydp
SpdtLOu
dpeTfjc;

Iv 'Epixou

Xoylou aTaSloLc;
fjSr],

bXou TToXXdKLq ToO


YPa^^si-c;.
-^nc;

aTec|)avco8eLq

Sl'

ov Iv

oXLYoig

t6 aKpov En4>aLVELq,
8c;

Kai

tS

SvTL t6v 'OSuaaea t6v 'Otirjpou CilXoTq.


:,

Kal ^idvov etrtcbv

SaTLq

?iv,

fjpKEL

Touq

<<>a'LaKac; iKTrXfj^ai.

Et Se

Sr)

tl Kal

T[ap'%Sv ToO KaTd ae


ridvTcoq Ttou
6

c|)lXlkou

KaTTvou SeeL.
i^ttovcov

cf)86voc; ouoelc;.

Kal

Tiapd
tco

tSv

ETval

tl xpr|7T^ov
Sei.-

^uq

t6v

XlovTa

^La8co

acoaag

dpKouvTcoq

KVUaLV.

1 sq. cf. p. 262,

18 sq.

;!

11

(f,3

ysvvat.-)

cL

p. 243, 10
j;

2^7, 5 et
.f. p.

254, 18

11

11

sq. cf. p. 2fi2, 5 sq. et 247,


;

19 sq.

14

sq.

253,

10 sq. et

Homer.

19

[;

18 cL Babrii Fab. 107


[sc.l

T
r(-)JK
1

BA
f

V2
b

NO =

v.

m-jh incipil Vl

II

=v

LY

=^

j?

y.v/aly.t\j-x: r y.v/il>.>;-.%:

ajiv.pov. spati.. quattu..r liltoraruni

posteavacuo
cu.'}j/a)Tai rb

relicto,
:

V^

||

iXXi r: om.

ilj/tM-.v. cett., v3-ij/u>-at


[:

ivaXoyov supra zaTa Aoyov scripsit j oo/.3t: ,3o:).'. 5 aJT.v.ov b 5 oa/.TJ/.oj ' 6 ;jL;Trov om.. spatio g tredecim litterarum vacuo relicto, V^ 5[oa/.T:Xoj'/3ic6:] Hcrcber
I; 1'
|

Tr 1/2 3 -'o. 2 h om. g 4 a^' ;--oj J et Hertlein"l|


cett.
|j

Tr,v th/vtjv
|1

i|

Reiske

'

i|

6 TO 0ajaa om. V^
'AXc'=avo;o:

6/7

i/./.3/jTa'.
'

r/cTa-.

V'^

53/Tai

b
i|

j!

om. g

'1

v>, om. b
I

l-o:r)ja7 f ::o;3rc Reiske

14
i

cL
-oj

p. 289,

10 et 360, lO
p

om.Bg

10 hxo-^tlxz f 3vasv;'aj g 'n if 15 03 or\ g:'^i Tf or; rVb; 16 /.a-voj om. b Zir, TrgO oso; f 17
0:
:

o^Tt^ b

||

18

T-.

j.:-JUr>

codd., quod defendit Crusius

Toi ujOoj Hcrtlcin

< >
sv

17

358

IV.

EPISTULAE

Sl>l

RIAE

189 [cp.
rECopY'-*?

5/,].

Ka9oXt.KGJ.
el Se liouXEi,

A40 b

'H
Kal

iiEv

'Hx"
11

6e6c;

saTQ Kaxa ai Kal XaXoq,


ou

Havl

avCvy(oq-

yap

SLolaotiai. Kaiv

yap

^9%

1^=

SiSaaKELV

<pvavq btL laTlv

^x"

1>"^n;

^^ ^P'^ ""^n^^^

dvTlTu-noq fixn ^P^


bpcoc;.

ToviiiTxaXLv thc;

dKong dvTavaKXoiiEVTi,
o^ik

TTaXaLSv dvSpGv etl Kal vscov


X6Ycp.

EXaTTOV

fj

tS ao
Tl
Totq
10

TtELeotLEvoq

BeSv

EtvaL Tfiv
i^tiaq.

'Hx"
ttoXXq
;

Suaco-noOiiai.

YoOv av
TTp6c;

eIti

toOto TipSq

eI

tS

^iETpcp

ae

(|)lXlkoIc;

t^v 'Hx"

vlkco^iev
f)

aTTavTa,
(^covf^g

tl

6^v

aKOuari, naXXov

'H ^iv y"? oi -npbq Ttpoq Ta saxaTa Ti^c;


c|)ElScoX6c;

(ivTL(|)9EYYEta^. Ka9dTtEp
toIc;

IpcotiEvri

^KpoLc;

dvTLfLXouaa tov ipaaTriv


np6c;

x^LXEaLV

fitiELc;

Se

Kal

Tov
i5

ae KaTdpxotiEv
olovEl

f|SEcoq.

Kal a36Lc; Elq Tf^v Tiapd aoC


Slktiv

TTpoKXriaLV

a<|>a'Lpaq

t6

laov dvTLTTEiiTToixEV
>v
otc;

SaTE o<5k dv c^9dvoLc;.

auT6q Ivoxoc;

^pa^^^^q, Kal

aauT6v,
f|^aq,

dcf'

Sv ttXeov XaiiBdvcov sXdxLaTov


ett'
a^j.<pa>

dvTLSlScoc;,

oux

oTc;

ttXeovektelv artEOSouEv,

kq t6
t^^P':'

otioLOv Tfiq eIk6voc; Iy^P'^^''^^'

"M".

'^^

''^*^'?

"^^

441

'^- "" ^^tl SlSSq Sttep dv Xd6Tiq, dv te Hn-^t^^^^ TTLaTEUETOL. Xa6Elv I^Su Kal TTp6c; t6 bXoV dpKElV

'"P'^

^^

'^

190

[ep.

10].
l^.pliesius

Pro temporum ralione, Maximus hic non

theur-

cf. p.

23^, 3 sq.

253, 20 el 26^, 18

ji

19

sq. cf. p. 266,

sq.
,

E
5 r rx^nr^ cod. FAaiTo/ii Petau
:

7 sr. <$>? Herchcr 11 <-avTa rav maht Hercher 15 nsciaxXr.a-.v cod., corr. Vulcanius 12 iv-?0'Y^--:a- cod., corr. 20 o.rep Hcrcher o-e? cod. 16 an [y.a\] ? Wvtteubach
:

f.

a).7v.f.

P-

Thomas

1|

il

eXoJttov. cod.

||

|1

|1

VEL DUBIAE

189-190

aS^

gus, lullanl magister, esse videtur. sed potius Byzantius rhetor vel philosophus qui Euclidem filium habuit (Socrat.,
III, I, 16 Suidas, s. v. Ma^L^oq 'HTtEipcoTT^q, qui duos conlundit Maximos cf. F. Cumout. Sur Vauthenticite etc, p. 26, adn. 5 et [de alio quodam Maximo philosophoj Seeck, BLZG, p. 208). ?sam exstant etiam iitterae ad Euclidem, Rlium eius, ut videtur, infra editae (p. 261 sq.).
;
;

'louXi.av6c; Ma,l^cp cpLXoaccpca.

383
Ttoifj^iaCTLV

'AXs^avSpov
o

'fiev

tov MaKeSova Tolq "O^ripou

(fuTtvci)TTELV Xoyoc;,

tva

Sf)

<al vuKTcop Kal

jxeS' f|[ipav

au-

ToG

TOLc; TtoXspLKOLt; o^lXt]

auvBrj^aCTLV ^^iELq Se ctou Tatc;


tlctI

ETtLCTToXaLc; dSanep

TtaLcovloLc;

(|)ap^dKOLg CTuyKaBEuSo-

^EV, Kal ou

SLaXELTto^iEV
ELc;

EVTU y^dvovTEc; dsl KaSdTTep veo- b


)(Lpaq -qKouaaLc;.

patg ETL Kal TipcoTov


5

Emep

ouv eSe-

Xelc; fj^tv

ELKova

Tfjc; afjc;

Ttapoualac; Tf]v Iv Totq ypd^jiaCTLV


\i.r\

ouLXlav Ttpo,evEtv, ypdcjje Kal

Xr,Y auvE)(2ic;

toOto TtpdT-

Tcov ^SXXov Se ^ke


Cl)(;

crijv

SeoLq,

evSuuou^ievoc;
ecttlv,
f\

oq

f\\ixv v'

dv

aTifjc;

ouSe 8tl ^G^ev ELTtElv

ote povov Totq

Ttapd

CTou Ypac|)o^VOLc; EVTU)(eLV e,eCTTLV.

9 sq.
i3 sq. *12

cf.

Plutarch. Alexander
1

c.

11

cf. p.
|i

289, 9 sq.

ji

15

cf.

p. 3^5, 19 sq.

16

sq.

cf.

p. 365, 9 et 2^8, 9

17

sq. cf. p. 353,

naiojv.o'..-

Tiil ;a;'xa-/.o;;

Suidas

s.

i'.

riaiojv.ov.

Q
8

BA = r NO = b
'loj/.'.a'/o:
jl

Y
om.

LY[Y

incipit

14Er7:s5]=g

E
L

r0JK
|i

TYEQKQb
Qb
: :

|j

Ma;;uc;)
|i

a;j.6).Ly fo

ciXojo^to

om. rg
an
cett.
11

10
jj

vjy.Tcop

vjx-a cett.
:

o'.z T -a'.ov'o'.a L -a;ojviio'.'3 12 rraiojvio'.; Suiclas T.a. 14 rswTov s;; npoa L 15 f;!j.Tv om. Q 16 npoJsvcTv oijLtXiav ante rpaTTojv add. Q ypatpwv 17 ok t^7.z 5' ali'. b transp. Ef v oj ante evGuixo-jasvo; add. b 17/18 y' Jwa oiv Vf scja y'*'' ^ lui^j ^"^' pLOvov (evan. in T) cocld. ( \xy\ av Tg Y- *v Q t' ^'^'^ ^^ ^^ oaov Ilcrcher 19 evtj/3Tv k';3Ttv ivTUYyavou.v Q om. b

6;xi),or ?

11

6;/'.).3;

TK
|i

6;jL'.Xo(r,

Hercher;

]j

fj

||

|j

|(

|l

'"<

i'

jl

26o

IV.

EPISTLLAE SPURIAE

191
383 C

[ep.

i6].

'louXLav6c;IVla,i.^a5(|)LXoa6c^o.

'O ^ev ^06oq


KUT^^dTcov
toIc;

TToiet

tov etov.
cfiEOELV

enELSdv

toc

yvrjaLa

tqv

Bocaavl^r].

ocTiTLXa

npoq tov alSEpa Kal


5

'HXlou npoacxYEiv aKTtaLV, cianep uno ^dpTupL tS 8ec3


y^-vot^svov

naTepa te dXr|8oCq veoTTOu


aXXoTpLoupevov
i^t^eiq

Kal v66ou yovfjq


Xoyloj

Se

aoL

Ka6dnep 'Epprj

Touq

d i^^eTepouq X^youc; ey^^eLpL^o^ev.


oi]v

Kav ^ev

uno[jLe'LVcoaL Tr)v

aKTLva. enl aol t6

Kptvai nepl auTciv,


el Se
\ir],

el
elKf]

Kai np6c;

Touc;

aXXouq

ecal nTr)aL[iOL'
r\

piijjov

KaSdnep

lo

MouaGv
ouSe
Bpe<|)cc!V

dXXoTpLouq.

noTa^S KXuaov

uc;

voBouq. ridvTcoc;

6 'Pf^vcc; dScKeL

Touc;

KeXTOuq, oq Td ^ev v68a tGv

uno6pu)(La Taic; SivaLg ne^neL, KaSdnep aKoXdaTou

Xe)(^ouq TL^copoc;

npencov baa
uSaToq

S'

dv enLyvcp Ka8apoO anepTrj

^iaToq, unepdvco tou

alcopet Kal

t^r|TpL

Tpepouar|

r5

384 ndXiv elq

^(^etpac;

SLSoiaLV,

Gicmep

dSeKaaTov TLva ^apTu-

sq. cf. Aelian. Xat. anim. II

26

ct

IX

3.

Gregor. Nazianz. Carin.


||

II

1^2 sq. PG 3". i5i6 etc, et supra p. 2<i6, 22 sq. 9 sq. cf. p. 287, 10 sq. 12 sq. cf. Anthol. Palat. IX i25. lulian. 81 D. *13 v.T.m-ic 14 ~oi-"r/ Lexic. Vindob. s. v. ripi-cov.
2, A V.

]|

T
3
Tio

BA

LY = g
j.i/.o jO-Jco

r0JK=f
L
']
:

A
x-jtco

!OJA'.avoT aa^:u.co

{ia;i;xw ^'./.ososoj

Q R NO = b YAQRb E
tjia;!'o.oj

auTw
:

(sciL Maciaro

s^./.OffcJ^io)

T\

tw

(sciL

Mac!'[/.to) r

j|

aiOspa

aspa (sic)

E xiox. AQRb
;jijv

a/.Tla'.

-soaav;'. oja j-o

R
i|

||

a),rj6tvo'j

(xXtjOojc

Q
]]

ii

vcOttoj

transp.
o/.Ttva

8 Kaiv
et
:

om.

;!

8 Aoyoj; om.

A
;j.3v

|I

:Y/io'ro;aiV ).o'yoj5

11

vciOouc

om. Y

||

AQRb
R
jj

B
:

(qui yc.

Tr;v a/.OTjv Ti;v afjV

in

ilt^ L 8/9 Tr^v afjV marg. manu prima,

ut \4d., scripsit)
TOCTOUTOv

Tf,v

a/.T!va

E
||

Tf// azof// Tf,v


:

afv

-06;

y.x-.a.

10 iW:

shi rou
||

TAVLf T
'./.fj
i|

j|

9 aol to
et,
v.

et ^

e corr. prima
Tziy.r.ci

manu

facta,

TrVgf
:

et, -iiir.z'.

14 li/oj;

ici^o-j-z

]]

F; ty.ii cett. 13 'j-oopjy:a TaT-J oiva'.'; om., A: Ta'7 oivaia u-o6pJ/'.a -o:;'. EQRb yvw R 16 ""jaricp 'hz R
||

j]

VEL DUBIAE
plctv auxf]

191-193

a6i

KaSapSv

.<al

d^s^TTTcov

y'H'^^ '^T^ ''^^ TTaiSog

aaxriplav dvTLScopoupsvoc;.

192
Euclides
5
p.
filius

[ep. 7;^].

Maximi philosophi

esse videtur (cf.

supra

209, 2 sq.).

EuKXElSr)
rioTe ydp fi^cov
ou)(l
oIl

(|)i.Xoa6(|)cp.

dT[EXELC})9r)c;,

tva Kal Ypdc|)&j^Ev.

f\

rtoTS

Totq Tfjg

i)ju)(fjq

ocpSaX^OLq

oq rtapovTa as SEcopou^Ev;
Kal ctuvo^lXelv
cac;

y^ o^ ^ovov dsL aoL cnjvELvaL

Sokou^ev,

10

dXXd Kal tGv y^ vOv aoL Trpoar|K6vTcov


Tr] arj

urto rtapouata

Td ELK^Ta

Kr)56^i8a.

Et Se Kal ^pac^EaBcxi aoi rtap'


\xkv ortcoc;
^f)

fiucov Qc; dTCovTL BsXELq,

bpa

auToc; t6 Sokelv
Kct)r|vr)q"

r]^Qv dTtElvaL ^SXXov


TtXf]v

auTcp tco
cj)'lXov

"^pacpEiv

eSeXelv

dXX'

E^Y^

cro'-

laTL,

Kal rtpoc; touto <6vTEg

i3

uTtaKouo^EV. ridvTcoq Y^- '^^ '^^^ X6you, Seovtl TtapaKEXEucTr], Kal Tov tTTTtov EL^ tteSlov d^ELq. "Ay o3v ottqc; dvTLSSq Td

laa Kal

TTpoc; it\v

dvT'LKXr]aLV Iv

Tfj

tSv

d[joL6a'LCov

auvs-

\Ei<x ^f) KaTOKvf]ar|c;.

Kai-TOL eycoye el^

Tr|v uTTEp

tou kol-

vou aoL YLVo^Evriv


30

cnrTouSf|v

ouk eSeXco Slevo)(Xelv. dXX' oXov

CE C|)uXdTTCOV

Tfj 8r)pOC

tGv KaXSv. OU ^6V0V OuSeV dSLKELV,

dXXd Kal
8
5.

E,u^iTTav

o^ou t6 'EXXt^vlkov cx^eXelv dv SoKOLrjv,


15
cf.

cf. p.

3iii, 3 sq.

jl

Liban. Epi^t. 821


II

W.

\\

16

cf.

Siiidas

V.

''l--.o'/<

16

sq. cf. p.

266, 8

21

cf. p.

3/17, 5 et

30^, 3.

|l-2]

[6 sq.]

T BA = r V LY g X Y [Y clesinit 16 i;3i;]
||

=d

r0IK
L

A E Q R >0 = b

oojoojijisvoi QPl xzi 30: ajvaiva'. L 8 "r,; om. L 9 ojv ante oj add. L TjvcTvat so-. d 10 loi om. L 11 E' oi 14 ~Ar;v om. Y 12 ;jlev delendum, aiit cum ;jLO". est mutandum, quod eleganter redundet Reiske 15 -0 om d OcOvt: -xzx/.z^/.ijtt^ d 6i'jjv: Tf, -xpay.iAS jis: L 16 avTtow j X : av:'.o;o(ua L :a L X 19 Yvo;j.c'vt)v 18 sy^Y^ L lyw ;j.v X

li

||

||

j|

='.

jj

in

v>.Yvo;xc'vr,v

coir.
'

||

otoyAsrv

||

oXov

otw L
||

j;

20 auXa o>
oo/.Q:r,v
:

codd., correximus

Ojsa

jl

o-joev

om. L

21 av

iv

(duobus punctis supra

scriptis) et in

margine

\i'.-i:

262

IV.

EPISTLLAE SPURIAE
dvv6^X.riTov
d(|!LElc;

oorrepel OKOXaKa '^evvaZcv

Ea)(oXaKXr|^aTi.

vai ce Toiq Tiepl Touq X^youq

l')(veaLV 6XoKXr|pcp

tQ

El 8e aoL ToaoOTOv nepLeaTL toO Td^^^ouqog HH'^^ "^^^ (|)lXov d^eXetv ^tjt' EKeLVOLc; IvSetv, l8l ^pfjaaL npoq d^icpco Tc3
Spo^cp. "HSr)
TLc;

Kal d8Xr)Tif]q euS^KL^oq o^oO Kal Tpe)(ei.v


uTTepo)(riv iu

Kal dKOVTL^eLv ou TtapriTetTO, ^r|SeTE:pou Tr]v


Trj "npoc;

SdTepov

dcPy(oXLaL

(iXdTtTcov,

dXX'

ev

CKaTepcp t6

KaT6p8co^a...

193

|cp.

i8].
lo

Eugonius liic philo.^ophus Themistii paler fuisse viclclur, qui revcra, agriculturae amator acerrimus, ruri in Faphhigoniae montil)us (cf. p. 263, 4 fSv u^eTepci>v opSv) philosophiac vacavit. Cf. Themist., Oral. XX, p. 2.'U) D sq. Secck,
:

BLZG,
386 b

p.

i.Sa sq.

louXLav6qEuYevLcpcf)LXoa6cf)Cj3.
AolSoXov pev
aovTo, ToX^fjaoL
MKocpCf)

i5

c^aalv

eK

Kr^pou rtTepd
TE)(vr|*

au^nXdlyci

ti^v cjjiiaLV

(iLdaaaSaL Tq

S^

EKEivov ^Ev EL Kol Tf^q TE)(vr)g


dYa^iOL" ^6vcj>

InaLvS,

Tfjc;

Yvco^iT^q

ouk

y"P

'^TP'?

Xual^cp toO noLSbc; iSnEjiELVE Tf]v

5 sq.

cf.

p.

2^7, 19 sq.
cf. p.

1604

W.

ijlSsq.

C"t 207, II sq. 16 sq. 254, i5 sq. et 267, i sq.


||

cf.

Liban. Episl.

X L [L desinit 5 |15sq.]T BA r
[1-8]

VLn
wa-cp
i\
:

Wyj.ot]

A
v.aTt et
||

NO=b Q
)}

R
Yp-

E
L
i;

1 MZT.isii scripsimus
s

codd.

oxuXa
in
ToCJi

|]

ad/XiQTOv

00'.

II

XrJfjLa-r:

Reiske

firj

margine
zap L
'

XrjjjtfxaT:

^Xau.aaTt
-^ptiiTtv

X
L
il

||

3 Toa&jTov om.
au.i),i:v

il

'li'^r,

|XXiiv

X X

ZcptsaT:
TCpoa X{:
j|

TayouaX:
||

Ta-/ojS

||

4/5

to) opdaf.j
:

x.aTdsOo);j.a

om. L

[jLr,0T3poj

scripsimus
b
||

u.r,?'

Tpoj cod.

II

finis epistiilae deest in

cod.
:

15
VAi^di

'.OjXiavda

VL

om.

cett.
||

jl

EjYvtip otXoadino

'ju.v:'o

:|

16
rjj

T om. L
om.

t/.api'w cett.

cT]atv

AL

[j

::Tpa

rtXejpi

E
||

T/V7) ante tv^ 'jjitv transp.


ix.^ivov

E
\\

antc ^taaaaOat transp.


/.ai

Q
||

17 17/18

o
:

n
;|

II

18

ct

om.

\\

post ijcatvui add. fT


]|

19
11

iJtdvo fl

|j.dvoa cctt.

or,

posl vap add.

AbQRE

toj -atoo;

om.

\EL DUBIAE
ccuTT^piav TTLOTECaai. El

iga-KjA
f]v

^63
KaToc tov TrjLOV
(|)\jaLV,

hk

^ol Se^lc;

ekeIvov ^eXotiolov

EU)(fj Tf]v TCiv

opviScov aXXdE,aa6aL

cuK av
dXX' Eiq
5

SriTTOu Txpoq

"OXu^ttov

ou8e urcEp pE^LJJECOq EpCOTLKfjq.


TtTr]v,

auTouq av tSv u^ETspcov opGv Touq TtpoTtoSac;


t6

"va C,

^sXri^a tou^ov,
'EtteI Se
f\

cSc;

c|)r|aLV

f\

ZaTt(|)cb,

tte-

piTXTu,co^iaL.

^e dvBpcoTtlvou acb^aToq Sa^6 Ka-

TaKXELcaaa

(pvaiq
<?

ou SeXel Tipog t6 ^ETscopov dTtXGcaL,


TtTEpotq ^ETEp^o^aL. Kal
ypdcjjco,

Tcov Xoycov otq ^X<^

Kal

ouvEL^L Tov SuvaT6v TpoTtov. ridvTcoc; Ttou KafO^ripoq aulO


TOUC; OUK aXXoU TOU ^dpLV
t\

TOUTOU TtTSpOEVTaC;

CVOJ^ld^EL,

6l6tl SuvavTau TTavTa)(ou <^OLTav, oSoTiEp ol


opvlBcov,
r\

Ta^uTaTOL tSv d

av

IBEXcoaiv

&TTOVTq. rpd<|) 5e Kal auToq, S


o tl ^i^ Kal ^el^cov,

<|)iXoq' lar)

ydp

Sr|TTou col tcov Xoycov,


rj

UTidp^^EL
i5

T)

TTTEpcocTLq.

Touc;

ETalpouc; (lETaBElv ouvacaL

Kal TtavTa)^66EV

uq

Ttapcbv U(|)paLVELV.

194

[ep. 19].

Hic Hecebolius Christianus sophista esse videtur, qui lulia1 sq. ci. Anacreont. Fr. 24 et Aristophan. Av. 117

|'

sq.

Sapph.
2^1, 6.

Fr. 126

I;

cf. p.

389, 8

10

cf. p.

206, 18 sq.

\\

15

cf. p.

R E TLAb-wvrV 3 orJ7:ou A ajTOj; av om. L 3 s.iu.-ltioi /'.o'pr,7 "paswa E 4 av oni. QR fju.j-c'pwv LIIR Toj; -po'-ooa: ante tojv transp. E Toujom. 11 ojc Sansoi om. U ||k'nT7]v': 3::i6f,va'. VL 5 73 'ao: Yl om. T
T

BA = r

fl
i|

NO =

b
:

[jleXoijiov

II

rjy^ om.

Tf//

twv

IIQRE

-:f,v

j;

j!

|j

II

II

||

i|

||

\\

5/6 -poarTj^waai

11

li

6
:

j.i

om.

LOR
|

il

ivOpoj-stoj

OQ
Ij

\\

o-:-/.

iOsA-.

II

noo

L
:

|[

;jL3Ti'wpov

f,;ji=T3pov 11

a-X6J3a'.

(sublime clata anima


ora.

^imples)
cJvE'.;ji:

apu.o'aa'.

'|

8 tov

/.ovov
".

AVL
:

'|

az

AllOQE

9
:

post
Tf,v
.''

Tpo'r:ov
II

transp.

Q
11
;|

9 10 ajTOC
OiOTt
:|

LOQ
of,

aXXoua

tojtoj om.
||

11

016

b
\\

||

10 a/.Xoj toj -avTayoj om. b


aTTwai

-avTayo:

Hertlein

12

0:

f;

LOE
TbR
!|
:

OeXojc.v

aTTOvTa;

II

OE

Tt

07]

rAORE
om.

i|

rjjjiTv

post ajTo; add.


6't'-

OAE
ote

||

oj

wa
;j

A
;j

[xEi^ojv

ii

ot.

II

E
||
|

cl
f,

nTEDojGi; jTtapyi: transp.


II
:

IIQ

f,

om.
;!

BAbQRE
bE

rVLAQ E
:

13 14 r,
1

7^

|jLETa63:v

!jL3Ta5^va:

_u.3Ta6;Tvai cett.

oJvaTa:

15 -apov b -apdvTas

II

ja:v3'.a

rVL

36^

IV.

EPISTLLAi: SPLRIAE
:

nuin Conslanlinopoli rhetoricani docuit

cf.

Liban., Orat.

XA
p.

III,
I

2-1 4 "9, adii.


1

Socrat., III,
v.
1

lo

23, 5

i3, 5 sq.. et

supra

ad

336 d
riLvSapcp ^v

MouXi.av6q'EKr|6oXiQ.
dpyupEaq
Etvai.

Sokel xdc; Mouaac;, olovel


Trjc;

337

To K5r)Xov auTov

Kai -nepLcfiavEq

TE;)(vr)g

kq t6

Tf^c;

uXr|q Xa^TtpoTaTov drtELKd^ovTL.

"O^ripoc; Se

6 aoc|)6q

tov

TE dpyupov alyXrjEvTa XEysL Kal t6 uScop dpyupEov ovo^d^EL. KaBdrtEp fjXLOu

KaSapatq dKTtoLV auTco tq

Tr^q elkovoc;
,q

cjjaLSpS ^ap^iapuaaov. ZaTic|)cb

dpyupEav
TtTE-v TTjv

(pr|al
ol|;lv.

Kal S^d

<C5'> f] KaXf) Tf]v aEXr)vr|v toOto tSv dXXojv daxEpcov dTioKpur\

Outco Kal BEolq t6v dpyupov ^SXXov


^f]v

t6v

b y^pvabv dv tl^ ELKdaELE rtpETTELV. 'AvSpcbrtOLq yE


Tf]v y^pziav laTiv
6

0TLTtp6q
Kal

dpyupoc;

toO y^pvood

TL^iciTEpoq

auvEaTL ^SXXov auTotq,


TtToiiEvoc;
f\

ovy^ ciartEp o y^pvabq

\mb

yfjc;

Kpu-

^5

cfiEuycov

auTcov ir\v oipLV, dXXd Kal dc{>8fjvaL KaKpeiTTGiv.

X6q Kal

Ev

SLaLTf)[iaTL
6

ouk (i6q

1'SLoq,

dXXd

TiaXaLQv dvSpSv

Xoyoq laTLV.
Ti[jicfi9VToc;

El 5e aoL Tou
Q

uTt6

aoO ^puaoO vo^ta^jiaToc;


^f)

ELq

t6
cf.

Laov

tt^c;

Tu^fjq ETEpov

dpyupou dvTLSiSo^Ev,
Lsllirn. II

Pindar. Fr. 287


II

Pylh.

XI

'42

9 sq.

cf. p.
|i

2^6,

21 el ili~, 9 sq. 10 sq. Sapph. Fr. 3. Cf. lulian. 109 C 17 sq. cf. p. 23o, 20 234. 3 sq. 253, 20 et 258, 7 19 sq. cf. p. 252, 4 sq; ;

T
4
sic

V [desiiiit 16 oy'.v. scd sequentia habentllL = v] V /.r,ooX:'o T l/.rfio/.M C om. X 7 ).aanpoxa-ov


:

X
P.

ii

Thomas
9
txj-zto

Aau.z_oo'T3oovcodd.

|]

'0;jlt,_oo;

errore scriptoris aul librariiji 9 aurw

||

lOiAapiJLapjaiov

om.

in spatio vacuo

undecim litterarum

ajTO

9/10 TO (jiapsTOv Reiske


jj
j

VC
:

TT,7 cl/.ovos

saiopov
||

10

u.ap|jLao'ja5(jjv
jj

T
:

avTi[jiap-

630T;

GoTa, spatio
-'.z

II

13 av

Sintenis /.aXXiaTr, X 12 Ojtio ojTc C vacuo duarum Htterarum antea et poslea relicto, cia rsk >./.. C et (duobus punctis supra zl/.i^Jt.cT

<i^'^

scriptis corruptela indicata)

X
19

cly.aicisv

ili

13

15/16 codd. 17
II
li

6 /ojto; posl /.pjr:To'!x3vo; Irausp.


0iX'-7[u.xzi

V X

|i

15 oiizip: 15 j-o Reiske

(sic)
:

ln\

TC

03

ao-.

?A

y.al

aol

TXC

||

20

3T3>av

II

if-^jyjj

TX

xy^^jy.vj

xy^jy.'ri v

VEL DUBIAE
KpLvr|q f^TTQ TTjv

ig^-iga

365
DiauKCji Tcpoq t6
Ittel
[jlt^Se

^dpiv,

tii]S

SxjTizp

tS

IXaTTov

olrjSfjq stvaL tcov ottXcov ttjv dvTLSoaLV.

6 AL0^if)5r|q tacoq

dpyupS ^pua6v dvTsScoicEv,


)(pr|

otTe Br\ rtoXXfi

t2)v ETspciv
5

ovTo

aL^coTspa Kal Tdc;

aL>(jj.dc;

oloveI

(j.oX'l-

6S0U SLKr|V EKTpETCSLV EtSoTa.

TauTd
OVTL fwilv

aoL TtpocmaL^o^EV,

dcf)'

Sv auToq

Ypdc|)L<;

t6 evTcp

SoaLpov elq ak Trjq


)(puao0
pf]

Ttappr|a'Lac;

Xa^SdvovTEc;.

Zu

5e, el

TLpLOTSpa

5Spa

eBeXelC;

EKTtE^TtELV,
yo^P
^c'-

Ypdc|>e Kal

XfJYE c7uvE)(coq

touto TtpdTTcov e^ol


dv
ELTtrj

10

YP"t^t^'

Ttapd aou

^LKp6v otou TiEp

TLq aYaSou

KsXXlOV EtvaL KpLVETttL.

195

[ep. 57].

'louXLavoc; 'EXTtLSLcp
"EaTL Kal ^LKpou
i5

c^^LXoaodJQ.
pEL^COV, oTav
i^

Ypo^t^t^'^'^^^ i]5ovf]
tF]
Trjc;

ToC

442 d

Ypdc|)ovToc; EuvoLa
r\

^f]

ETtLaToXfjg ^LKp6Tr|TL ^ocXAov


Sfj

Tw

Trjq

L|;u)(f)c;

^Y8el |^ETpf]TaL" el Se
uc|)'

Kal vuv ev
t^T^' outco

3pa)(L

Td

Tfjc;

Ttpoapf)aEcoc;

i^^Gv
dXX"
Trj

y^^H'^'*"-'

t6v

eti'

auTOLc; TtoSov TEK[jr)pLcbar|.


sTtl

elSuc;

C|)'

oaov

Ttap' iq^Sv Epcoc;

aol TSTaTaL.

^ev tou Yp^i^^aToc;

6 sq.

Ilomer. Z 2o5 sq. 6 cf. p. 2.33, 31 sq. 4 sq. ibid. 207 cf. p. 25i, l3 9 cf. p. 209, 16 9 sq. cf. p. 366, 6 sq.
;

||

|i

||

14

sq. cf. p. 2'iO. 3 sq.

I;

15

sq. cf. p.

266, 8 sq.

11-11]

HL=v
lOoTOL
:

i|

[13 sq.]

LY =
||

Q
||

2 [twv 0-Atov] Herchcr;an haec verba ante ~zo- -6 (v. i) transponenda? -oXXoJv X 3 Vato;<;iv>- P. Thomas 5 T:pc'-'.v X 8
||
|j

r.vnzii'^

]l

-3;.

o-jt.i^
|j

sVno'. T'.?

sVnrji

X
:

13
ToJ

'.OjAtavii

auTco

L om. cett. D-.:oioi -viXo^d-foj EQR \ (ubi hae litterae epistulam i83 [p. 2^0
!'

ap-ozpaT:'o}v;
sq.],

'missam, sequuntur)
p.3Tpi?Tai
(sv [jpayii
iv ajTr,

15
I

'Sy.i/.zo-r,-:

<3'J.:y.p6-:-:

||

lambHcho 16 ajTpfJTa'. Y:

LQR 3T3p^Ta; E
:

16/17 jp'
,;

fiadiv

Ta
:

tt;;

-pojpr^^scu; iv ^pxyz:

L) transp. g
j;

v ,3pa/i!
|:

^jpzyix Ej|17 vsvi^asTaL


f,a[v

yEY3vr,Ta'.

Hertlein
[j

ixTjo'

i^r,

e-l add.

TSTaTa:

-i-ij/.-x:

EQ Q

19

na/

|i

cja/.a\ ante

266

IV.

EPISTILAE SPURIAE
Totq laotq Se rj^Sg dL^ELBeaSaL
^LKpcv
f^,

443

fipa)(UTriTL cruyyvcb^riv vijje,


\ir\

KaTOKVEi.

nSv y^P
Ttap'

tl ctv SiScoq, icav


^lt^^'''

TtavTog

ayaGoO

Y^tipi-c^t^oc

cJcb^Ei-.

196

[cp.

o.SJ.

'fouXiavcq rpr|Yopi.cp
402
C

f\YE\i6v

'Epol

Kttl Yps^tifio'

Ttapa aoO

(j.LKp6v

dpKEi ^eyaXrie; f|SoaYotv

vr\q Ttp6(|)aaLV

^VT^aTEuaaL.

Kal tolvuv, otq EYpadiag


l'ar|v,

raGELq, dvTLoLSco^s. Kal auToq Tf)v


A.QV ^r)KCL jioiXXov
f]

ou

tS tSv

STtLaTC-

Tw

Tfjc;

EuvoLag ^eyeSel Tocq tcov ETal-

pcov

(|>L?iiac;

EKTLVEaSaL Selv Kplvcov.

197 [.'p.^a].

'louXLavic;
404 d

AouKLavw
df,Lco

a o'<p l ct r}
Tcov
Xacciv.

Kal

Ypdcf)Gj

Kal dvTLTU)(^ELv

Et 5e dSiKG

cruvE)(cbc;

ETtLaTEXXcov,

dvTaSLKr|8f]vaL

Seo^aL

Td

b^oLa

"^

TtoScbv.

i^

198-201
Inter dublas nobis recensendae sunt hae quatluor litterae, ubi certe nii reperiturquod cas rovera a luliano scriptas esse demonstret. Auctoriepislularum i8osq. nonsunt tribuendae.

1 sq.
sq.
j|

cf.

p. a58, 19

.
scj.
,]

6
j]

sq. cf. p. 260, 9 sq.

]|

cf.

p. aOi, 16

I f^

sq. cf. p.

265, i5 sq.

13

cf. p.

289, lO sq.

[1-3]
!

12-15]

LY = g BA
:

E
r
|]

Q R
V
L
:

ij

15-10]

BA = r

zry.G R 1 Vio'.: 2 av xsi R 3 ~xp r^awj R 'I&jX'.av6; om. rEijj rpT^Yopio) f.veaovi 5 titulum om. CR Aou-fi) (sed praecedentem ep. [sclL cp, 197 ; cf. infra adn. ad v. 12] lOiiXtavoi YPVfO?'''' inscribit) L 6 opatxa -spiooj C 7 Kai om. rL icYav ora. G 9 aaXXov f] aAXa R 10 f.Xia^ora. 9/10 iTipojv BC L ay.T;vsa6a'. codd., corr. Hcyler 12 tojXiavi'! Xouy.iavo) cooict?, V '.ouXiavoj Ypr,Yopi'ij (cf. adn.adv.5) L oo^ji.Oioj a tilulo sequcntis ep. (sciL ep. 200; cf. p. 27/i) huc illatum, sed a rubricatore expunclum A om. B 13 prius /.al habent rL cum margiae abscissum est, ut vid., in V 14/15 twv ojaoicov naOoJv V
'

i|

j|

||

j|

!|

]|

||

i!

]|

1]

VEL DUBIAE

190-198

267

198 [ep. 35].


et argumento dillgentissimo ct Bruno Keil (^Nachr. Gesellsch. der Wiss. iu Gditingen. Phil.-hisi. KL, igiS, p. i-Ai)' qui probavit eas lilteras commendaticias esseflTTLaxoXf] avaTaiiKT]j in formam

De huius

epistulae

scrmone

sollertissimedisseruit

'

suasoriae (Xoyoc; au^BouXeuxLKdg) conscriptas, quas delensor rhetorica doctrina imhutus legatis Argivorum dedit, cum
vel apud iudicem ab eo datum aholitionem postularent iudicii quo eorum 10 civitas ad Corinthiorum ludos pecuniam conferre coacla erat. Praeterea vlr doctissimus contendit hanc epistulam orato-

apud praesidem provinciae


retractata causa

riam non luliani tempore sed primo post C. n. saeculo compositam esse. Putaverunt alii lulianum eiusdem causae mencf. P. Maas, />vr. tionem facere in ep. 3o (p. 35, r>>7 sq. i5 Zeiischr., XXII, 19 13, p. 534 sq.). In codice V (cf. Recherches, p. Sa) hanc lTtLaToXr]v auaTaTi.Kf]v sequitur epistula 89 a (OeoScbpcp dp^iEpeL cf. p. 23 sq.) unde coniecerunt viri docti (P. Maas, etc.) a Theodoro scriptam esse hanc suasoriam (cf. supra p. 35, adn. ad v. 28). Quorum opinio, si 20 non prohanda, at certe memoratu digna esse videtur. A luliano revera scriptam esse hanc epistulam demonstrare

cx)natur

Asmus,

Philologas,

XX,

i^iS, p.

15 sq.

[M ouXLttvoq 'ApyELOLq]
"Yttep
Trjc;

407 b
tlc;

'ApyELcov rtoXeoic; rtoXXd

^ev av

eLTceiv

23

ex*' cre^vuvELV auTfjv eSeXcov. TtaXaLcx Kal vea TrpdyjiaTa.

TcO Te ydp
Epyou.

TpcoiKoC.

KaSdrrep

uoTepov

'ABi^vaLoLc; kcli
C

AaKeSaL^ovioLc; toC Mr|5LKoO. TTpoaf)KEL t6 TiXeov eKelvoLc;

AoKei ^ev

y^^P

Ia4>co

kolvt^

TxpaxBfjvaL xtapd

Tqq

'EXXdSoc;" d^iov 5e cScmep

tSv

Ipycov

Kal xf\q (ppovziboq,

3o

ctjToq Kal t6v eTtatvciv

touc; fiye^dvaq t6 TrXeov ^sTExeiv.

[U Ald.]
:

23 sic cod. 'Avi-.vpa^o? 'j-lp 'A-vsaov Ald. tituliini uiicis incliisimus cl". p. 271, 11 sq., 272, 2 et 278, 5 25/26 -savu.aTi" 'OJ Aid. a TOJ V TOj U 27 tOj .Mr,o!/.oj (vel ria&Gr/.oj) Diibner ToC VU TOJTO Ald. 29 'EAAaoo:- irtov .\ld. ...."..' :>/ V U to.s '';i'i|jLO 30 Toj; f,-jru.o'vas To nAcOv Ald. o -ahov \ tojj
;
: jj :
:

j|

li

11

viycHdvac

..

TrXiov

268
'AX?i6c
r\

IV.

EPJSTLLAE

SPUIUA!']
eteI TOUTOi.g,

TauTa

^isv dp)(aiaT[a)c;

Etvai SokeI" Ta dk

TE 'HpaKXEiSSv KocSoSoc; Kal


r\

e,r|p9r),

te

Eiq
outco

Qq Tcp TtpEaBuTaTcp 'fkpa.q MaKESovaq ekeIBev otTtOLKia Kal t6


TiXr|aiov

AaKESai^ovLoLq

TiapoLKoGvTac;

doouXcoTov
Trjc;
,'>

aEi Kal eXeuSepov c|)uXd,aL it]v tioXlv ou


TU)(ouar)c; dvSpELac; fjv.

^LKpSc; ouSe

'AXXd

Bi]

Kal Td

ToaauTa

TTEpl

Touq

riEpaac; uTto tcov


Trj

MaKeSovcov yEvo^Eva TauTr) Tipoaf]KLV


tlc;

tioXel SLKalcoq dv

uTtoXdBoL*
Tcov

<J>lX'ltitcou

te

yc^P

'^'-

'AXE,dvSpou Tcov T[dvu

Ttpoyovcov

TtaTplq
f\

irjv

auTr).
,u^^ia-

408 'Pco^aloLc; Se uaTEoov

ooy^

dXoOaa paXXov
^etel)(e

KaTd

lo

^Lav UTir)Koua,
al XoLTTal
VEjjiouaL

fJTtEp,

oTjiaL,

Kal auTT) KaBdTiEp

Tfjq IXEvBEpLac;
TtEpl
it]\>

Kal tcov dXXcov SLKaLcov, oTtoaa


ol

Talc;

'EXXdSa TioXEaLV

KpaToOvTsq

deL.

KopLvSLOL Se vuv auTr]v

TxpoayEvo^Evr^v
dTto Ti^q

auTotq

(ouTco
Tto-

i5

ydp

et-neLV

euTipETtsaTEpov)

fiaaLXEuouarjq

Xecoc;.

elq

KaKLav

eTrapSevTeq, auvTeXetv auTotq dvayKdrjp^av,


(Sq
(f)aaL,
tt^c;

b ^ouaL.

Kal

TauTrjc;

KaLVOTo^Laq

eSSojioq ouToc; EVLauToq. oOte Tf]v AeXc^jcov oute ttjv 'HXeLcov


oiTeXeLav, fjq r)f,LCo8T}aav eTtl

to SLaTLSevaL Touq Ttapd


dyovcov

acpi-

20

aLV lepouq dycovac;. alSeaSEVTeq.

TeTTdpcov ydp Svtcov,

oc;

La^ev.

tSv ^eyLaTcov Kal Xa^TtpoTdTCOv

Ttepl t^jv

'EXXdSa, 'HXetoL ^ev 'OXu^TtLa, AeX(f>OL Se riuBLa, Kal Td

[Vd
fl

Ald.]
:

rc Vd 2 V^aO-vU|!5

..

...

f,

Ald.

an

f,

twv
:

i|

3 hiiOvj Ald.

.... Osv

/.a\rA3'jOcpovji>Xa;a'.

Ald.

).u6(ut vid.).... (IXiuSipav


:

V*") oj/.a^at

V
11

U
8
o./.a:'.>a
:

11

-'x
:

Toaajxa Hertlein
...aiwa

xi ...auta

zo:xj-x Ald.

Ald.

V
/.a-

||

TTaTp'-;

Ald.

VU -x VU

11 12 Ald.
II
II

r-.ip .scripsimus
or.oa-j.
:

.zsp
..aa
II

Diibner
..Tf,v

V V

MG-tp

oiaTUcp

..oaa V''
:

....

ocra
||

Ald. oOev-sp Kcil Ald. 15 auT7]v


||

V
II

V^U
P.

16 a-o
Ald.

'jr.o

Hertlein

17
:

cl? /a/.iav

Ald.

/.:avVL

i'.;

zo:y.:av

Thomas

||

auToT; Hertlein
...voTO^jLLaa

avToT; Spanlieim
||

ajToJ^ cod.
tau
:

18

/.aivC(TO[x.''a;

VU
||

20 aTSAs-av PeiX/.aoa

.-ilzixj
.

...-f/.i-.xv

ajvTiX;'.av

Ald.

23

Ald.

eXXao

VEL DUBIAE
Iv MaS^cp KopLvBioi. 'ApYs^LOu Se

198

269

ttjv

tSv Ne^ecov av^Kpojilv uT[dp>(i.v

ToCai TtavriYupLV.
Trjv

PlSq ouv euXoyov iKElvoLq


SoSEtaav, Touq 5e
tu)(6v

aTEXEiav

Tr]v TtdXaL

ItiI Totc;

o^oloLq

SaTtavi']^aaLV dcfiEBEVTac; rtdXaL,


5

Se ouSe

Tf]v

dpYnv
;

uTia^SEVTaq, vuv

dcfiripfjaBaL ttjv Txpovo^iiav fjg r|,iQ9r|aav


|jLev

ripoq Se toutolc; 'HXeIol


XrjTou

Kal AeXcf)ol SLaTf^c; TtoXuSpuXIttlteXeiv


ELcbSaaL,

TtEVTaETrjpLOoq

aTta,

SLTTd

laTL NljJEa

Ttapd Totq 'ApYsi-OLq,

KaSdTtEp "laB^iLa rtapd

KopLvSloLq. 'Ev [iEVTOL TOUTCO TCO )(p6vcp Kal SuO TTp^KELVTaL

o Ttapd Tolq 'ApYi.oLq dYovEc; sTEpoL oYSe, SaTE stvaL TEa-

aapaq TtdvTaq IvLauTotq TsaaapaL. FlSq ouv


^EV dTtpdY[Jiovaq stvaL
UTtdYEaBaL Kal

elkSc;

EKELVouq

XELToupYoOvTaq aTta^, TouTouq 81


auvTEXsLav
IttI

Ttpoc; STEpcov

TETpaTtXaaLOLc;

ToTq oIkol XLTOupYr|(jiaaLV. dXXcoc; te ouSe


,")

Ttpoc; 'EXXr)VLKr]v

ouSe TtaXaLdv Ttavr^YupLV


^vLKcov
T\

05

Y"^?

^^ ^oprjYiav dYcovcov y^"


^^pr)

^ouaLKOv

OL

KoplvSLOL Tcov TioXXcov SlovTaL

^d409

Tcov, ettISe

Td

KuvriYlaLtt

Td TtoXXdKLc; Iv ToXqSedTpoLc;

iTtiTs-

Xou^iEva dpKTOuq Kal TrapSdXsLq (ivoOvTaL'


ELK6Tco(;<|)pouaL S^d Tov ttXoOtov

omEp

auTol ^ev

tSv
ojc;

dvaXco^idTcov t6 ^^Iy^"

floc;.

dXXcoqTE Kal ttoXXGv tt6Xecov,

elkoc;.

auTotq ElqTouTo
'Ap-

auvaLpojiEvcov ovouvTaL Tf]v TEpv|jLV Tou <|)povf]^aToc;.

YeIol Se, ^(pripdTcov te ky^ovzEq IvSEEaTEpov Kal ^evlkt] Geoc

V
1

[L Ald.]
Vc[xit)jv
11

Ald.

vzjx.V.jv

cod.

an Xsasiojv
||

sed

cf. v.

8 |9

-zo<j/.i'.-/-x'.

Keil

10

i-{oyn;
jj

om.

Ilerllein

Hertlein

tjaiao?:

Ald.
:

11 <;toj;> ~x,-xz <CIv -hi.... V 12 Zt Ald. 0. V


||

>
..

Iv.a-jTOi;

![

U
15

AeitoupY'^!!-'-*^''' L'

Ald.
:

).'.TOu...|jLaa'.v

/opT^'ria.y

Diibner
Ald.
II

/00^,^...

-</.al> Reiske (sineaccenlu. in finc versus) V yop


||

-z

||

/oprlYTiiLv
,

ono.)

ij

v roT;

17 /.jvrjviaia Ald. Pelau ivio-.^J cod.


:

/..

..ysataV

;iz'.x

(i-l 01 Ta

ij

18

'ovojvTa'.
:

Ald.

wvoj....

-apoaXc'.; rtV/ojvra;

om.
I;

||

Oir.cp Keil
:

izip cod. i-rap Reiske

||

19 </.at>
Keil
TO-j
II

Tdiv Ald.

20 aXXw; Ald.
Ald.
; :

../.ws

ToCi

'^povruaTO;

ToCi

oa-avrJasTo; Naber

[cV/ojvTa'.

...

vvi.aTO?

VL U

,;

21 ojvojfxr/wv
vrj^AaTOs
;

to

-ypovr^jtaTo:] llorkcl

-C'~j.>

ojvojvTai Reiske

2-jo

IV.
aXXoi.<^

EPISTULAE SrURLVE
tcGc; o-j^

Kai Tiap'

EnLSouXsusiv dvayKaZ^io^evoi.,
tt^c;

aSvXa

nsv Kal Ttapavowa,


uEcbq TE
ical

Se TtEpl Tf]v TtoXw dp^^alaq Suvd-

S6,r)q

dvc;E,ia TiElaovTai.

ovTsq

y'

auTOt"

Kal

daTuvEiTovEc;,

ouc;

TTpoafjKov

r\v

dYanSaOaL ^aXXov,
EL
^fj

E^LTTEp

OpSSc; Et)^ TO OuS'

dv (iouq dTToXoLTO,
Se soLKaaLV
o\)\

SlOt

KaKi-av yELTovcov

'ApyEloL
fioLSlou

UTtep evbc;

TToXunpaY^ovou^EVOL
a8aL, dXX"

TauTa

touc; KopLvStouq alTLaotc;

uTtsp TtoXXGv

Kal ^EYaXcov dvaXco^dTcov,

ou

SLKalcoq ELClv UTtEuSuVOL.


C

KtxLTOL Ttpor; Touc; KopLvBlouc; ELKOTcoc; dv TLc; Kal toCto


TtpoaSELT), TtoTEpov

io

auTotq SoKEL xaAc^q


f\

E>(ELV TOLc;

Tqq

Tta-

XaiSq "EXXdSoc; ertEaSaL vo^lpoLc;,


SoKoCaL
Xecoc;.

^jlSXXov

otq

IvaYXo^
rro-

Ttapd

Tf]c;

fiaaLXEuouar)c;

TtpoaeLXr)(|)ivaL
voj-ilugjv

El pev

^fOLp

Tf]v

tqv TtaXaLov
[jioiXXov

dYaTtSaL asfj

uvoTTjTa, ouK 'ApYELOLc;

ELq K6pLv8ov

KopLv8coLq

i5

elg ""ApYoc; auvTeXctv rtpoafjKeL" el

5e tolc; vuv uTTdpt,aaLv

d Tq Tt6XL.

eTTELSf) 1T\V

"PcOiiaLKflV dTlOLKLaV eSsEjaVTO. LO^U-

pL^o^evoL
auTouc;
j^f)

ttXeov

ex^^i-v

d,LouaL,

TtapaLTr^a^^iESa
t^r)Se

^ETpicoc;

tov

TcaTEpcov

cppovElv ^eL^ova.

oaa KaXoq
Tto-

eKEiyoL KpLvavTEc; Tatq TtEpl Tf]v

"EXXdSa SLEcjJuXa^av

20

XEacv sSL^a,

TauTa KaTaXuELv Kal KaLvoTopeiv


daTUYELT6vcov.
dXXcoc;

ettI (iXdSr)

Kal Xu^r) t>v

te

Kal VEcoTspa

\po-

5,6HcMO(J.

0/>.

3^8.

[U Ald.]

2 ndXiv
Hertlein
V. 22
I!
:

U Ald.
r/-.

-d...

a... yv.-ovz-j

V V
|!

|l

y' Reiske

yap cod.

|j

3zuy;T0v;
;

yciTOvETU a jto: yiirovi; Ald.


[ioj:
:

cf. infra
|!

Hertlein

Martinius

p...

-o/.u-pay;j.ovoj;i;vo'.
/...

Ald.
:

n...7:';ay;j.ovo'j;i=vO'

VU V
Ij

I!

11 12 -aXa.a; Ald.

-aXa..'.

TzaXa:

..

U
in

7 8 xa\ U Ald. 12 oT; Ald. r,7,


||
:
:

^(o; Ald.

quod
.\.id.
li :

in 0:1 corr.

manus
'3i;jLvd...
:

recentior, \

f;7 et

marg.
]!
:

eTt

||

13

[iarjv/.HjoCar,;

Ald.

,3a3'.X'jo-j...

V
jl

(iaj'.A
0'j/.

14/15
...

oi|ivdTr,Ta

(J3;i.vdTT,..

15

Marlinius

VU
jj

om. AJd.
19
[jleT^^ov