Sei sulla pagina 1di 18

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SUSU 1MALAYSIA TAHUN 2012

NAMA SEKOLAH : SK KAMPUNG TUNKU

MISI

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

VISI

: MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

Disediakan Oleh : Unit Susu 1Malaysia : ..................................................

Disahkan Oleh (Pn. Latifah Bt Abdul Latif) Guru Besar SK Kampung Tunku

Tarikh

: 23 November 2011 : ..................................................

Tarikh

Bidang Utama Matlamat Strategik Objektif Jangka Panjang

Pengurusan HEM- Unit Susu 1Malaysia Membangunkan generasi baru Malaysia yang lebih besar fizikal dan cergas otaknya. KPI Menyimpan stok Susu 1Malaysia di tempat penyimpanan dengan betul mengikut peraturan yang ditetapkan.

Sasaran Guru guru yang terlibat

Prestasi Sebenar Ruang untuk penyimpanan susu 1Malaysia agak terhad.

Ulasan Susu dapat disimpan dengan baik dan tidak mempunyai kerosakkan pada susu tersebut.

Memastikan muridmurid penerima susu 1Malaysia menerima susu mengikut kadar yang ditetapkan sepanjang tahun. Murid-murid Tahun 1 hingga 6 yang mempunyai keluarga yang berpendapatan rendah (RMT) Sekolah tidak menerima stok Susu 1Malaysia pada masa yang ditetapkan. Kerap berlaku pembatalan daripada pihak yang menbekalkan susu berikutan dengan laporan pencemaran susu daripada sekolah lain.

Jangka Pendek

Mengagihkan Susu 1Malaysia sebanyak 2 kotak bagi setiap minggu kepada semua murid Tahun 1 hingga 6 yang layak sebagai penerima susu 1Malaysia (Murid sekolah rendah Tahun 1 hingga 6 yang mempunyai keluarga yang berpendapatan rendah.

Susu 1Malaysia tidak dapat diagihkan pada masa yang ditetapkan berikutan masalah kelewatan penghantaran susu daripada pembekal susu.

Analisis Persekitaran Sekolah Berasaskan Bidang Utama Pengurusan Sekolah Hal Ehwal Murid (HEM)

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1- Susu dapat diagihkan dengan mudah mengikut W1- Bekalan susu yang sepatutnya dihantar ke spesifikasi yang telah ditetapkan kerana bilangan sekolah tidak menepati masa yang ditetapkan pelajar yang terlibat adalah kecil. menyebabkan guru-guru tidak dapat mengagihkan susu pada masa yang ditetapkan. S2- Guru- guru yang terlibat sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas pengagihan susu dan W2- Murid yang sepatutnya menerima susu kerap dapat menyempurnakan tugas dengan lancar. tidak hadir ke sekolah. W3- Peti sejuk untuk menyimpan susu tidak disediakan oleh pihak sekolah. Peluang (O) Ancaman/Cabaran (T/C)

O1- Ibu bapa menyokong sepenuhnya program Susu C1- Terdapat berlakunya pencemaran susu yang 1Malaysia untuk kebaikan kesihatan anak-anak menyebabkan berlakunya keracunan kepada mereka. murid-murid penerima susu di sekolah lain. O2- Pihak sekolah khususnya guru-guru yang terlibat memberi kerjasama sepenuhnya untuk menjalankan program susu ini. O3- Murid memberi kerjasama sepunuhnya kepada guru-guru yang terlibat. C2- Kekurangan ruang yang dapat disediakan oleh pihak sekolah bagi tujuan penyimpanan stok susu yang berlebihan.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG HEM MENGUNAKAN TOWS/COWS MATRIKS

KEKUATAN (S) S1- Susu dapat diagihkan dengan mudah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

KELEMAHAN (W) : W1- Bekalan susu yang sepatutnya dihantar ke sekolah tidak menepati masa yang ditetapkan menyebabkan guru-guru tidak dapat mengagihkan susu pada masa yang ditetapkan.

DALAMAN

LUARAN

S2- Guru- guru yang terlibat sangat berpengalaman dalam menjalankan tugas pengagihan susu dan dapat W2- Murid yang sepatutnya menerima menyempurnakan tugas dengan susu kerap tidak hadir ke sekolah. lancar. W3- Peti sejuk untuk menyimpan susu tidak disediakan oleh pihak sekolah. Strategik SO : S1 + O2+ O3 Susu dapat diagihkan dengan mudah kerana guru-guru dan murid-murid yang terlibat memberi kerjasama sepenuhnya untuk menjalankan program ini. Strategik WO : W2 + O1 Ibu bapa diharap dapat memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam menangani masalah murid yang sepatutnya menerima susu kerap tidak hadir ke sekolah.

PELUANG (O) : O1- Ibu bapa menyokong sepenuhnya program Susu 1Malaysia untuk kebaikan kesihatan anak-anak mereka. O2- Pihak sekolah khususnya guru-guru yang telibat memberi kerjasama sepenuhnya untuk menjalankan program susu ini. O3- Murid memberi kerjasama sepunuhnya kepada guruguru yang terlibat. CABARAN (C) : C1- Terdapat berlakunya pencemaran susu yang menyebabkan berlakunya keracunan kepada muridmurid penerima susu di

Strategik SC : S2 + C1 Susu dapat diagihkan seperti yang sepatutnya tanpa berlaku pencemaran susu kerana guru- guru yang terlibat menjalankan tugas dengan sempurna

Strategik WC : W3 + C2 Pihak sekolah menyediakan ruang/stor bagi tujuan penyimpanan stok susu yang sampai ke sekolah.

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS/COWS MATRIKS


Objektif jangka Panjang : Menyimpan stok susu 1Malaysia di tempat penyimpanan dengan betul

mengikut peraturan yang ditetapkan dan memastikan murid-murid penerima susu 1Malaysia menerima susu mengikut kadar yang ditetapkan sepanjang tahun. Objektif Jangka Pendek : Mengagihkan Susu 1Malaysia sebanyak 2 kotak bagi setiap minggu kepada semua murid yang layak sebagai penerima susu 1Malaysia (Murid

sekolah rendah Tahun 1 hingga 6 yang mempunyai keluarga yang berpendapatan rendah (RMT)).

BIL 1

KOD STRATEGI STRATEGI SO


S1 + O2+ O3

STRATEGI Susu dapat diagihkan dengan mudah kerana guru-guru dan murid-murid yang terlibat memberi kerjasama sepenuhnya untuk menjalankan program ini.
Ibu bapa diharap dapat memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam menangani masalah murid yang sepatutnya menerima susu kerap tidak hadir

STRATEGI WO
W2 + O1

ke sekolah. Susu dapat diagihkan seperti yang sepatutnya tanpa berlaku pencemaran susu kerana guru- guru yang terlibat menjalankan tugas dengan sempurna seperti menyimpan stok susu dengan baik.

STRATEGI S2 + C1

STRATEGI W3 + C2

Pihak sekolah menyediakan ruang/stor bagi tujuan penyimpanan stok susu yang sampai ke sekolah.

PENILAIAN STRATEGI TERBAIK(BERDASARKAN DIATAS) KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1


S1 + O2+ O3

STRATEGI 2
W2 + O1

STRATEGI 3 S2 + C1 1

STRATEGI 4 W3 + C2 2

a. Tahap Kesukaran proses kerja

b. Kompetensi staf yang bertanggung jawab c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan e. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. Andaian hasil yg dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi.

1 1 1

1 2 2

1 2 1

2 2 2

g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. JUMLAH SKOR KEPUTUSAN

1 1 1 9 4

2 2 1 14 2

1 1 1 10 3

2 3 2 18 1

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

BIL 1 2

KOD STRATEGI W3 + C2 W2 + O1

STRATEGI Pihak sekolah menyediakan ruang/stor bagi tujuan penyimpanan stok susu yang sampai ke sekolah. Ibu bapa diharap dapat memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam menangani masalah murid yang sepatutnya menerima susu kerap tidak hadir ke sekolah. Susu dapat diagihkan seperti yang sepatutnya tanpa berlaku pencemaran susu kerana guru- guru yang terlibat menjalankan tugas dengan sempurna seperti menyimpan stok susu dengan baik. Susu dapat diagihkan dengan mudah kerana guru-guru dan murid-murid yang terlibat memberi kerjasama sepenuhnya untuk menjalankan program ini.

S2 + C1

S1 + O2+ O3

SENARAI PELAN TAKTIKAL

BIL

PROGRAM

T/JAWAB

TEMPOH

KOS /SUMBER

OUT-PUT

KPI

1.

Menyuarat AJK Susu 1Malaysia

GPK HEM dan AJK Unit Susu 1Malaysia

1 Hari

Tiada

Pembahagian tugas. Memberi penerangan kepada guruguru yang terlibat.

Guru yang terlibat dapat memahami tugas yang sepatutnya dijalankan.

2.

Taklimat kepada murid yang terlibat. Pengagihan susu (Januari November)

Guru-guru dan muridmurid yang terlibat. Guru-guru dan muridmurid yang terlibat.

1 Hari

Tiada

Guru memberi taklimat tentang jadual pengagihan susu. Guru mengagihkan susu mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Murid mendapat maklumat tentang jadual pengagihan susu. Semua murid yang terlibat mendapat bekalan susu pada masa yang ditetapkan.

3.

Januari Novembe r

Dibiayai oleh KPM

PELAN OPERASI

Nama Program

Program Susu 1Malaysia

Matlamat

Membangunkan generasi baru Malaysia yang lebih besar fizikal dan cergas otaknya.

Objektif Menyimpan stok susu 1Malaysia di tempat penyimpanan dengan betul mengikut peraturan yang ditetapkan dan memastikan murid-murid penerima susu 1Malaysia menerima susu mengikut kadar yang ditetapkan sepanjang tahun. Tempoh Januari hingga November

Sasaran

Murid-murid Tahun 1 hingga 6 yang mempunyai keluarga yang berpendapatan rendah (RMT)

Kos Dibiayai sepenuhnya oleh KPM

LANGKA H 1.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ELAN KONTIGENSI

Menyuarat AJK Susu 1Malaysia: 1.1 Ucapan GPK HEM

GPK HEM dan Guru-Guru yang terlibat.

1 kali

GPK HEM akan mempengerusi mesyuarat

1.2 Pembentukan Jawatankuasa dan agihan tugas

2.

Taklimat kepada murid yang terlibat.

Guru-guru dan muridmurid yang terlibat.

1 kali

Taklimat diberikan oleh guru penasihat yang bertugas. Susu diagihkan oleh guru RMT yang bertugas.

3.

Pengagihan susu kepada murid-murid yang terlibat.

Guru-guru yang terlibat.

(Januari November)

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SUSU 1MALAYSIA 2012

PELAN TAKTIKAL UNIT SUSU 1MALAYSIA 2012

PELAN OPERASI UNIT SUSU 1MALAYSIA 2012

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT SUSU 1MALAYSIA 2012 SK KAMPUNG TUNKU PETALING JAYA