Sei sulla pagina 1di 20

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,

Bab3

5etelil!il memp~I~~at'i1 bab (mi~ ,AmlldiJ), ha~,§i 1'I!ftI~ mpu IJ1li1if:ngguna un ftlJillUi)lS. trigDno m~ ju mliillh dUll, sudlu'J;;. 'sellsihilIuiii; ,~dut_.. danl sudut .ga:md.,; mer:2JR~ilng RJ mu 5. tdgonO!.et(~ jumiiilh cllill1l seislh dUll sudut daM! '~dytrga'lllla.

e:~ii1I~'ani, p. erh ~,.a;~,Dl;giii[~ tri go n~,ro,~h'l A ,,,_; ""';"iI";:.;I,",~!I. 'L ~of""'19!~ "!It" .. V"'.,.1 ""'1P.' "x' ,~"D-Q!DI 'Iil., ~~, lI-n:~; .m.' ,"':t'_"'; 1";!h'~ ,'-,'...~ ".,;".;I~"", IWI,~~ ~ ., IUI~.~ .• arU1U~Il.~ U:'k,_~..-.~ Ja~'.a. [0 .." ~""', '~_.'tr.IJ.~II,_,L.,:.Ul [~,:~ ,!I'-I_ 'lb' k'a4illI, S at!El:, aru,'II_ :rulm:U,S; hl,~:ODjCUi~lU!;tr.lII,l'II:nm~ Jum l-'I!., _ ,~,e· _ ~, 'nl_ _ U"mJl'~J~~lll :';an,tg. 'ii:IJ]l ,Allula 'tel;alt
:mllem,p
~I
"On";'

A,.,

Ru

III1U,~ 'Twig/D'nG

m:illit tji

·~'.I

._"

IIiIlll'IIiJUlik

,.hol m I.h, d.ln,


Ii: T'~ilg:a:nG11\1,811 Il'i IlIJit:

[{t;m,'s:e[i,sm,dillll.a

,mHU)t,

:Le'bib, lanj'-u:l., ,plad,a, b ab im

S.,I'i~lhl !IUl. :Slu:di'ul: C


B~
IUJlI_U

:akan.

d:dl.3.5

,me:ogenm

'ooWk: snd1lJ1: :rangk~ _ 'K o:~:u;,'e.:~ ~kunSl~ -ItEi gll1lrnJl1Jm,etn "aJl:~ ;ak~, di b ab"a,s I~i a}J 'I :iiiri, :S,an!i,~t,:p l~m~~:fte, J,H;::I',an:;intlll,y,a, [ciI,at-wnil ihn:~, :P'~D,g'et,mil,;an d,~ 'teknmlilTIt ~,."m:i.saba:::ya, dl:a]J,:at}1 ,m enj' a:w~h 'lu~:rnU111§rail all;. g,
ftl111:'U S' ~r:igiDD,(U:n~;tri

1IlI'l!iiluk, 51ad

6.

hid. AiIIA.

C.

PcU'ka U.'n~
PatriljlUm!"h.'n", Pang
d.,nl lKiaiSi nus:
III r.iI ng_iln Sii'n'll'!Il

Ib,~;fibil" :S,eblii,ah, rO:k,lC't


~ ;i:.·n ,'ik ,!I, ,S1ll,uu'i~. 17' t,j:;(uao~

')":00 B'
_L.

aran

"IiwJo:n:ZCin;~~i:!U,~ Cl"ap':~,idJIJ:l 'u CS'i[[[' SHliIIut· .,.

'I!.."'

di:t,am'b akk'all :lite:


'_,' 'CI! n

:a'~ai!l' m, e;lu'b ,c:n,tuik:


..lII
-

_'~I '1il. 't.. __

a;~;.~nkt::E ;~t::IiI!Cae::ai j :ar~ ln~*si~illUim,?

,A~:ar Au.d!.a; d:a, ,at 'mie;~j :au.in)'b lil,riffi1,i;;iIi~'~

ah.aQ. t:cr:s~buli.

,P ~:[iflJI ft] a

'i:.

•. 1Il... .... 'JIl.. _


!O'au

U'll

'..:I.

uJ~iloEtan

'Ill.. "';;;'~I.. 'Ill ~."

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
'UPi~'Dlermp,ettQudabADda
s~b'api. bcrikut

~:m[~diJ1§fari

ba!b ~'" jldlaiaril.ah ma:gEitB'al .. yatlB .'~jitmn,

1.

2. .1.

[Tes ~Kampe'ell:5)i,A'w',all
,S'ebdUQl·hlUOD,~"'j;_i:h.ah inti[ ,~j~ 1-,
'[-,";iI,."JII;. ''':~0~_'b'~'iI",
~!I!IJ.I]I. QlJUi&;-illilJl_~~
' •

~.<aI

beriknl,
Sllrl"",c'Lm.

'II..[~~ , __

U ~.~~UtIL
;:1 _

.... ;;;,~.

""';'1"",;:=. !h..!Ii;I~-._

-- -ilia - '1

-'-'-r: at. '=, __ :nn t;il:--) ~_ -- -.


r __

""0,J;- .p $1) "~-

:=:

.;o __

.... I!;'I.r..-

·0·""· n ap

;r

CQ'5('90'" '-/J)' =,-- -~.


t-.;l<lIl'Il'~
J;l4Ii-~ ....

-PII.

,m ,=: --~--- -ta.D


'1~1Ukao j~k<im~, liL ~-4l,~21,-

,t],ti'k:' A(~,ti ,-3)1 dan,

,---------------------------~O·

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl.
A,•. RUlm,us 1lri'g",-onomletri' u:ln,luk, • .', 5 1-'. iIIIh -D Ii Ju,m,-II h- d- an l,el"SI ' 'U,.-'U,~ d- luI
I '

'1:~,R,ulmlu S u:n,'tUlk

CI'OI,

1(:.' ± fJ)
'an
--.

,Am~, ~;antjb:M G 3l1l,'. at" ,3'_, 1. dl~gam, s,.~'~aQl:a,G:atD,b,ar'3 _:1 :meDuuj ukkan. l~m,gtal'ao: 'y~aqg ':tu:qru s:at lit C) ,dian hell anyj 7~,Am'an ,~:.awi:Raalbl:ar 'leE~~'but. dlt,Q.~)iIo,s'~s:~~~ ,0 ~-.~ganilm!,at. ' ~...

t:eTs,ebti~ d:i~e.r.ol~'bOC':=: Oll; =, OIJ,=: OA :::-' dan ko O(lldipat '6tiJk r ,A'i' 'titik ,8 •. ilitik: !C, ,d,an, titik ,D'I' 'ym.'m, A':'~, O~JJ,fJ" ~g:"S r

~ ')-. ,~ - --r .... e' ~ -- - f" ~) ,SlLQ. Q!:.. ~\r ~~'\ "_'.- _ r ':nH",(I;
I$.pl ~ol,~l't

'1- -

-t- ,Pf/:;I, _uan, ,~- ,r e Q s p". '......:r SIn, f!:-. ~\, ~I -i/!' --' - R.')
5

he-: '~"

,':;1

'0 en:G:an .~:m!lgnn:a_km, :mmu

j atrak m,'!\'ta:ra, d,u,a

ti.ti:t,;-

d:

w :~.

:~M)~-~ (,;r_.. ~ ,J,"",)l 'T. ~P'

t
2~:J:r;os (~

:s'el1iing,-a ,~.;ta, (lap a! ,~,eDenmk:an, tA~"J1 dan (DB)~; lfai'N, a, (AW:- - [r ces (.~~ P) ~, tJ l • [t· sin (la' ,+ p) ~ i' :r;J: ,+

,~ :1, '*' r'~, l:r..l r·,


.... rA,-,~_" ~.~, J'-,"' ~_I
o)[iJi~

-= ,,;J' l ,_ *', siW: -(~ -+ ,15)] '4-- ~~, ~~~ -, +',0)


cos
,J

_ ,rJ! lipO~f (~I+'j)} _',Jt:!~1IJ:S(crt '+') + 1i!~-+;3~~' ,C~ +,fij

"'*" (a" +p,) I:;;;; 2l~ ,_,:2'-~ cos: t.~ ..f=,Pll


_c

"'l-..J;..,. .] C-€II'S ~,~ ,_, ~,~- .~

:R.)~ ~oc -Ii" f'I'.


(t-.

'b- (D8)1]

(1;~~OS'
:~.l~IQ'S_;Z _

'--;;' ii::Ors. ,'!'

{J,t *' Gr ~sin,Q T r ,~in.fJ')--:J.'

:ri:ill , ~
J i~~

(cr~l:!i!ld;

2'r' :w.:l -iF


"Omit. (',-, I.D,.:\_, J,~.,.ji.~,-,ild!:.ti1l 'J _jl
n' '-',.

r1 (C:O $) ,;- •. ,gn1 p 'CQ,5 ii, ~O:5, J +' ~r' in, Q; ,sin, /J f ~ - .r: '-. -:~, .: ,,.l~, '2,t~(:O':S"~: 11:'0' S lJ +- ~rSUI. ~ ,S,Uil,\ (it
'4: Sbl:3' a) '1t
,iiiiI,1T
""lI;

a ,~2 ,;.1' I~O S +" 2 rl~~nH~'

'sm G
fl';
-it-

'CO:S'
4-

f-1~~in,lfl

tJ -+-

ClQ~? ,P'

,+,

r'

)~,

'."~' ,~F,_
i

;!!Ii_'!! "U- '. ,.... W'/'o- ,.~


.'.

"l ~ Ji CflIlS ,m. = ,~,'~,,;;;;,~., Of, !E:O,'S; P ~

"~_I~.__" ~I

i-

'~"'...2: ,~r ,~;n, ~ "';;n, p' ~,~, ~, ,litl

'T'

'91,;;ii' ~ "0 ,.1;,1- , S!i!:DlX: :S:.l:P, I"

klOatOro:r:_1J. de:D~an ,AIOlJ'D' ~eld;nB:ga.A,C: ,~, DJji~ 1C;'eh 3, ,AI:\d:a; ,k1eltluk:akao, 3.!'a~M, :m'~D!,g~':a,A DiCA, ka:D,i~,riD

,A,o,eA

./iOBD.,.
J;!;Iit&i, ,A~

= ,DB1.~
c -,

t!!''11 ?,...]i -, t1.db ._- , -.::J!' ,_ ~~,;.;I: . ~JO:!ii, ill. 'T ,~'i ~~ ,~r ~ ., ,...111 11:u..$ I~D ~"... --~ ~i4 -,:', ,,~:~: ~ 'e ~"'~ ~ or: ~ s~u . ~l'~.j'ODS' (0 +, /!J) := ---:,.:.:r~ ~,O:S ~ ~O:51J +- ,2i" :5Iin' a :$:i'Q,6: J;::OSi. {q +- ~)I -, :~ ells lilt ~DS n' 'S-i,D, a ~in, le'I.
(" ,=-.b_
I _ -

11;1,

IF

'=

[";$ (<'if +-61~i:,"!I".c;oilili'i- ..

c sQt

p]

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
ik,gS

'R~l}.\1:\!1:~ D.tl\k e;O':s:(~~ .Il-) d.,at, dihlmnk:i3¢l;. ,dati. ,nr.uDliUi W (~. -t P)i yai:to
c

cos ,,4 • 'cO~,8: = ,_.,.1i€ntUkafl . _.- ., - ,. zs -_.

:Olketa !lu~ Q:),sfAi,"'"', 11 '1

0;::

,~::-

dan

~ o:s(.~ _'P);:_ e,n:5 i(a! ,...,(--/1,)')

:51

= 'il:U:S
,= 00':5

':<

~o':s'(-:-P),- ~in,iI~sin.(~) lIS ellS' IJ- +. ,si:~. - SU1!:6 d

nil&i 'ti),h, AI - tan, Ii


,J.¥Nib~' C-Q~ ~ .~ 8~:=
CQ5

it '.C:05, ,B-t

sii!l ,A

~ 'l!Im 8
,8

!lilml"~~ iiin 8:=:::::;; C,()5' t4 ~ 8:)'~ ,milo 11: ~


;;::::::;;

litJ:U-

'--

Co:nta!b 3.,1
"ClDS COlS il:. .

UituD;glab: D'l~
-

~ 'I --......... s.. 25' Ui-'"}


2;1'

"f - +'P)I -- :i.'-l~.anmllD,p._. - -. ~(N!:a·'~o s.,iJ ~J[I~

lS:o._,

,_,

:--is
. 51'n A,- !sln8
8:

:8:

,.IawidJ.l~ L lIl:o.s1:'S;i:!' =, ,D~:$:.(4·.5;~."..~:Il'i :=:'(;.oIS'4~;oii! ells 3 [J!!!i .- sin, '4'-S~ slrn

,tan,A, ,"' 'iEln j:= ,----

-·1·' _'~Ji'. '


_ ,-, ~, "
-

1 "Ii, 1-

~J"'I 1 -,

,,-l-.Ji/ 'J
').

~I -=-

,_ -

1·:·1. J!ia;'], .-'I'ifJ' ~l'- ~ ~'1


,,,"~ . ',_" 1_,.

~.......

""

_",,-------~E1
:2:5
EltifbI,.asr '1I:!i~9,
.iiIi

=: l:§;~! l' '7

..
:-4:JOSq;CQiI

{J

'~OS:Q:

cos

__-----------------------------------o'
,2[11
RLllm'Il.IS

,=::. ~

{j'

tiIP8't1iOP

u'ntu,k

Si:111(a'

±{JJ
.,..

,md:nt :to.lIDplt:mtc.n.. cAn da, tDI'aJ!:at :m:.,eo,,gntu~an. :ru.m.u:s:,.sin {tt +.fl) Idengam.:m eni!3'pn:a l1!ill ::rumu~ :p,·etbandiug;am. hig'ODoDi,ebi, flu,a
i

And

B,

t!~II!~u. :ni~asihYi:I!l.~at:Pielaj

iii .K>elra:~ :X

tt::ilfitang,

S(J~,d'u,t,kD:~pl ~m'CD. h ~,!t~


I: I;:~

IIJDI:!II - ,«) = ;sin. (;t; 1i:1f.iUI . SiD Q.llo~ Q:]I-;::::

'~Ia;

-'I

:D"~·n~'a1l.lll,enig;~nakat1. IilQ'ruJ S :p"6fb'ood~n"MtritOIU1Pill.~ini. W IduB. $U dut k~:Qilpl,e. en-;" d~p'erel e~h. •


sh!), (0;
,_.

T'

(J) ,-=--.: eos [9.oI'D'·_'-(a:


_' ". •

6)]
I

, .• ..:....

,~.ees ,[(9 DQ!.,....... fA) ,~.,P;J


I

=:

D[]LS(!nIIO.~
,.....~~.

Ut,) CO'J;,/J
p
T' .... "'D~
1_ ~,:-,~.

_:
-

.,..;,-i;;"

,'iii

.,

'I!.;

"'A~' ,~ !U,a,

(91[].Q·~·..')' sin.p ",,", •. ~~'n-c .12


-I- 'S~D
,a~" ~

:5eJUQ'gga

Ie...
SiD.

<fl' +. M' '=-sin. g cos ,Il +- CD$ ~: ,sin pi )


If) dB~at d~pi!mh:ll. d;an, wm.u ~ ~in(..,''i--' I~).'
=:
-

Rumus: sip..(1Il
J'ai'~,

(1l<~,fJ)

sim. (0: +, (~(l)


Rli~,

,"_;'n;

,~II'

.... n,1f!' 1~~'li1Il

i'~)
\:~

= :rin'U: ,. (:19·S

A- ,_.

_.'

..~ .... ,~, n


r EL..i,~

rail ~

.'ljO

ij!O~:n ..... _Ji.a

r:_1!J.') . lC=-F-

t'(I'~ ~

's..iD.,fi

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
Jadi.

1(Sm.~ - ~ '"

5:D:UUU!i

p-

EOlIl'1I siiD

II]

:5el~~!g. ~;ob~,et.ltaP de'ngan, :k:_"~-:k31t~ 1 .Anda "e~d~:ri


:rtIlTlH:S -~mmu~ yang

&i~en, ~k:ot.-

1_

--' ·H-·tJm

~~~~ ~i9) c!Q:;I-ln-'':,i.


,vglaih - - 1
4\ ~tI'

Coniuh

3:.2,

-4.

:QI14'.cilIli5l::~ w,+:fJ'l.
. .14
.

"4-

_11!l 8)_.
Wi' ~.
/

'l:iBI:l'!!lnli::a,IH gill n,
U lllltlllli

"

k ,A ndtil
'~'r-(f:

'I~ .JeIa:dti:ll1li 'mengapa

n-tmm
'I!aPQ

fJJ ,;;;

-'tan 01'

1'+ '1iI'1l'IlQ: ~·taJh"

'tJT~·k.bba. d~~g~mI:b n
unhJk:!m~i1Ul1llli.llik~m

lam I' .ro .,-'I·....;,e:.m:.9, . 2


.;z~ ·~t]~_ 'mn'Q1+'P' II .It:' :2,11 ·&!Jl'lft·[5[nt,p

It:

~ ...

IUl'iailaQ

oerfkut

1= ~m'fftai1(J)

:3

IR.um UI:I u nlllU ~k.til, n .. '


.. AIu~:at'ie1.~, :~,em:peJ,aj
... (

1(. a;

an bahwa,

±PJ

'- i -- " 'f 1


'lan\,:iC'/2.,.
It!lInJI(JI'

_n '
,

1.:2)

i:.J

,:Ian!i .1! ~I'


, "l" -~

O~l

.K,e~'lldl:am.. ADd,3;j'u'.I~a'tel,ali n'l~mp elalj aD


cos (~" i-. :Sin. ~' I.~

1) iab!,W:~i

·-:lanq' _- ootQ'

/JJ .=: 1l;"oSa


_::

~DS''__'" a siD,

sm. 11

{[I.m
,,*,,~

.~lE.!~~ J;I aJasa nf ~e1tlp' IOJn~~lh ~ Ulraiafl,

JPI

sol ft, COS p.....+,- '~D5·1a. ,sin.IP .II


I

----------------~GI
'b::lfsieb lIlIIi~

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
T:lnt~.n,g Bin,
Unit u:k A.,nd II Jel!a5~n ~na,.ifi ;rI'JILfca,
d~b:ttakBlflMJOI5. }_
,

S'le:k;Va1lg," P e~gj:ariuralap. IIerilaiU:.

" " /., + {ffJ =,:=, .,'~ ·si.n'(-tl·+.-B')I _ ~11~'O


f "

ClO'S: (~

,+p')

sinO£O$'Ifj'f'CO::;:Q:slm

WS'9'cn:~:(1J,_

:nn.a:~n,6
~.

:"

_'

J:

=·0 _1Q! ~~~ ,

8' i-' ~OI:ii:'QHri'" ra ',x_, ICO'~ " , "~~O\Jl:lJi


~.

---------0·

(:'OSIt'i

CI~:r. {J

an d ~n IJ:

~. C&S A COIiP.'

,R-um'U's tan{,.",' _. fJ) d,i,p'erolel.d:~ :sell ;~~:ai e.r.iilm,[: -b

:O;l;W.U,~S

'tamh(a: .~ (!J)~

~.-a)'-t-(

..+h9)), ..
t$1i@;-_~
• -~

,~.,_ '1!IiIlJ.Ql t,W!aI.!

1""'4+_,(-", -'ltJ)

:~ et f"m

I,

J.~j!~, '6. _...l!Iiid.'~l,j!

!i:'!!!(

l!,,·I~~~~Ii!'lLlll!l.J'u_.

!if

b~'IIt~_

-i-".... :€ n

;0;

DaJam\ SleWlip liiimci~! net diket~,

A 1m ,a
.liW'l,aJ)I_

:=J

13 'ma'JD, 't·ermn~ alA, ~ tim,1!:f_-

.mn C "'-:- _ ~

"),

¥L1J:]J

Jib 'tan

I.

'~i'l 5U~

--::'. (45. +, ':S~):- , '1_41-' +,t_.:5 1:aoi


0

,11l1

, -- ~ :l ,-it-- pi

"',

1-til!lQ45'li!t8.·~'"

ru,-~"p

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
:2 ~glf~ih b-J

'Tuli&kan: ,apa yan~~:dJik¢falmimdaiml',ap :yaog :dth;I1l~Y~. ~,


~h,1~~but.
:D,ikoon;:u.i.~ ..
III

lIiD.e =, .2_
~

..

'taB AL'tan ..8:= 1:] ,.&A.Bl(;' ]Jmtip'


_ ,.. ~ . r

:Diftam:~P.:I~n.: NilIa:i ,~nA ~-~--,. .. ~.Ii-9,


I.mtg~;! ~<2'

,if

'ltan,'~t #:.}.

:Mm~~

i'wmab. dHaJ mOOt

~- P:,~., soal, im~ Konsq. 'yane di.I?Ili~, ;~~. ki.sqm mGl1/f'dallam -suatu se.e.ttli~ dan, :mmllS: bieonmm.em, ItD!tuk

k:n~i~1 Y~'~ ?if@;h di·~'~.

dal~

,mmja.'w~il]l

.lmI:gmh ks'=J :Um~. mlai. ~ A. -+ mB..dj dmgam slIaieei 'Pl'R td~. diketabw._ 5u~l~·~clul",daJlam A.JtI~'bajw:mJah .1; [la, SeJ:iWi~ A*,~'''''' C'= lllllr~_

A +<B· + r:: =: 1,EID'II ~ _ f::':=: l.!url ~-tA,"If S) "

_ . (. ) 1 :!liinC ,= :;in, A. +, ,lj . =. ~' '",,'r1

:K,at:ena·AJJlBC'lanap
'~. (A, i- ,ll) =
.

~
2'

,(A:·* '_

Jbj tlefiletaik:.m
:~ .

l¢uaj~.

.t,..=,~, s~Jlro'ngp. V := 1i~l1.'


"F

."l.l'

,Jii .

. -, ",A, 'm. , taD,._,d + ~j.'= ~'- -'l-'~'~.~ ,1 t'- .]:- .~;


..' c.'

'tnt (A. +--

,'

lJJl =
.

..'

,ttil"A

I. ~ 'tm:tA. ·tmn .II'

+ ·oo.B

'

l' ,--- ........ - 'IItMJ.A+'~_B

,J

~ ~.[~

------------------------------------~.()
-....._._
'iI:I", .'"

'latt A +- tin .11',=:"

.
.

'

,2,

(_;J.l)
~·3.,

-'

_..:g

Te's Kampele:nsii
_,::!III • -;ill..- '!i\.-,..o:IL.-iiI-Q.!iII., . !IU'l•. ,:IiIiI,il!UtilLll
e~' •.

Sub,'b•.b ,A
,Ii, •• !_III" .....

'............... 1I_'iL", ~.'Cl1ii1!.~.JI..JiIl. "

.i,
_'

1,_

"~~~.
;3!~

n. 'Jiib. tCll):5' _5 ~ =:,~_.L..siB :S~I[I!c-,o M.n tan . ..._""_ ~.


_ _'

GOS

:tS

nilai. Im:.n
iIi ,

:so :::::::: l'


tI

2,

eas ,ao'D'
-

11-

ees '30'·
'-. 40° SIm;, \, .

ilL
e~

SID.

9 S'!i'

ells

:SSQ - Sin 810 :sin. S~..' . 350-g C~.S:1[J~ +, 3'$QQ sin lO!l!l
i[,9S11

.tan 5'S'!!!'
tni' 1m'·' [it

:sm
,:,'

'

e.

,f.

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
e.,.

~an'l."1 +-'fjMl1'j·
:~. ¥' ,~:3W 'lIaaih'Wia!
" -0

,iDi a4iJa'b
iI

T' :$n OJ
tiliJ1

::-

'it•.

'}'~

.!..'I . Ji_,.b~t tG~1: ~


-

3~

:I[!jl~.

4$'

,newton dan u: = 7"S:~ '"b~lijI

nf,W1on

a,
1)1.

CD,S 1~,'OiIiJ.....b) -

~.

.[_

(C{I:s ~"- ees 1/1,+, (:siD,t'l],- sm..D,)i' =:

ea ,+ 4:~,.' 'u(~-j,S!D) :...,;,;fi sin,,1ti1 4


,-

ms' ('O~ ,+.

e).:=:43,~ ,b'

't~DU~l

J (I ,- ~~S' (~

.bl)

dt.

oos

tI -'

1f' SlQ,,·,f.i' "i"'j ,;:;;::',.,


,oj,':""; -,

S'im, ~~

_'~1f)- ~ sin a :
". ,~,tJ" ~dU. :laQl(l,'~lil::tlS ..4
..

lib
, ".

, .\

.' d

d\i:m,:!iU!l,

Ij,:;::::; -,.
"

..,I

,j

[3,

~blkimJ, m:s:(a
"

,", _," - , "" "

1 ~m"
'

'1.

Se'bu:ail1 'b .Ia., ~8-~$'~"a ,m' iIti)llh:]n:il~ k~, 'atas ~'i3JE sebuah bi,(ia!lilig :mmring; yang

b~'

seperti djtU.q.jll~,

paM ·gand:aar·

,b,.

I:l&ail
.'
~'Q,

dJ, lnb~,
:=: -~

'm:., /J' dl :lma~


,g,'

. Ill,
....._

€~'S (a ,"'t' (ic'J


IC.,
,;;,'II.... J~,~ ~~,

:1 ..II.-.,,','.i9 ~n, ~ 4,

l' =, -~ '24'

~!b~t

ILIQUIII!~J.

(.mn ol£1fl, '~Ja '1tJ1,~t: ~t: bienda, idi)ljhn:DQl;~ .s~:i'lful~tS :dtan, . •ohit ~ .. -~J W = ~~ ¢~S' (!tI]I ~)+ :D~' :l~:D. ,g 'aJOOJoo .. :p'WlClqJatBlD gmyj:i-as,i l~m,-~, ~
b!er.ikot lJ~,
Q ~,

~.p

Ift,~ iB~,"""",.#IIr.;..;...~, _,~~'mW

II"·' ,
_

,,' CIj.'s:i.II.,Q

=: ~,~ .'

~.'

be~
ilL

].U:W~_ T~f1!l~lGtn b~, J:~,


U] -:-

,W' ':"":'-, rrJigo\·sin

,~\",~ """' .... 'fir' !lild.U .t.diJii~'

'"

,_ ',,',' ',."-'

-'.~ ,3

_,ijm.

~'

'_ill

'C ~ "L:Gw:~.SI1D! 4,'·"'''' - ,',', - ""' u; +. fA) ' ' .","


~"t.,."",._,

'bl.,

,~eIJ~i :m3;~sa.. ,4:5'~'~ 'b ~~'t~@iffineldarri,

'benna

tI.

1, ~g... $~a'ub
D~:eb

I"

00a.

t:tm:,B =
,fJ)
=
:=:

'b~l.

bah~,

b.
Ii'.

Jib: ~m, i> ,ttO s {lJ .'~' .)' 0 [i; b')~'b'uiktibin: sin (a

'mnc

l 14-p

f.

(I: ..fr'

,-11'-"'.1 _
lCiUJj,S;

'HaP, 'b.~t

Ji

mBer b~~
ti

.
iii

iM ..,,'
", £¥

'n~n.'tl$f1Jba

oJ ,= I~t

:riB. ,el.'

----~~~~

S'@bJ~I:t.ani~ ~G(n,~t yar~g b f:Rnly~ ~.~ .,~ .~ja:5:;zm'R en'g;:i'>el...:pal da tibk' P: s dBng~,a ba:n,gkat ~plat ",e1i'!e~-rnk b ebas s'c;::p. etti ~barbetiktil :~e~'l!ej~n,~,!tali, sistrum,

-------------a
SIUldlU't
'g. n

B.I RUlmU:S T-,ig',on,o:metr'ii ulntulk Gilnldia


, IIR U 1mIII s
:slq. (~ ,

'IU 'k :siiIn 2:10;.


f::::(lI1 S'

An.(ia, 'k!l aillllen;getahui 'b:ah.wa

,II)
~

=:

'Untuk:
";;;:n
i.lr41. ... .I.

11 :-::: a I ~li;pl er1]ileh,

'sin, ~

P ~ ~'O ~

':

un ,Il·

s:if}, i(a ,"'_ :=: '~i;Q. u.,~gS u)


'1'
n;;;;;;Il

i(J, -1IF

c~:~c:;:t,sin. u

.rli'

1.,iHLdi -

-.~

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
,~jl:h:~.l;p~;a'~e~,ah ~,eul:~el~:ari
11:0::5'

'Unrujt II ~ ~l!,;d~'p';{l)l,.eb. ICO,S ((;[ +, 1fI;) = ClfiN5 ,g: ees IU ~ sill ,(I; si;n
ICID.5_~'~ ~

(if; t ifJ.,) :;:;:;:;ens ,ac:~D5 p

~ 'S~D, a

b:m,wa

sin, p_,

l~

ClBaS?J.,:;; ~

~,;.i',lliI.

-~DN~knm~s ~D~,,,,: .d:~p,~, j u;g:a, -dit\llis u:


lib

riA,.., ~,:a.

iA .. Till'

I~

'b" -_ 1".- ~

"'0 p'J""iI'

'~

'''''-;In,:Jii,~,.; :.alW~.z~~, ~

ICID J ... iI'" 0 ~1-.alJ,.

_2.~ --:: (1 ,--;; $lOl:;r:a) ~


1, ,,_, -..I_ - 'II

SIIi),llg:

.I. ,_

oJ -..

'S:~'Ii'II,:;JI,
,.l

!Il.llJ!.

,_'_"

.1adi.

( ....

2a; - I-::! ...

>a-]

:Sle~j)f"ane" 16 a h,cta ~j ob

n~;an. b:m,waJ

(..... - ::! .,.$'a- -I] t"


3'i' IR,umuls ILllntuk, tBn ,2,u

n m RWll,1S
~aai(~ 'T ,,):=
".1~D(I+'t[ln.~ :;

Un,bl,l, fJ :=, 'tJi [dip' eral ell

~ ~,1:taD.o t·~ao.,a

-'ntJIII"I C'u' 'D' h I .:..!'"'~


I,' "
~l

J",~.; Gamnbar I ~ti


,'_, .,' " I,

3;~' [)f'flUU"'tni!!'l'1'","","",'HiI~k""" iteMmmI .;I.-:.:J'l.:.LlLJil!b{' 'Dr04h.:ua''Ofa8' .


'_ ,,",:_: ~~' ~~,~ ., _'

;N.'_
'!II!

d1pen:dj~

,.'QPilIbaiIJi' 3,.3,

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl.
taL1!,A
-

:=- ..:.. = ':""'=:I S,

6"

i'ia:

..:..

4,

:I:J1D-~ :::-:-

. I D"
:]1

II, '--"';

Clfi]lsl

- -,1[' ",].
u.2'

,~fJ:

,± i
'

~'

- ~.

., SiD. _ 1".= :±, J 17 .


- - ,j

-:2

J'<_i!I

-----------------------------------0,
r -,_.." _III.., .,0,11' •• ,0,111
'~A'k"" ..,""",
ll3~[Ji~,

'"3

.... -._

5'

m-

,.."..-"'j",,,'1I.rIl w....a.!J.I .. :.. •

~n'Di" .::J ~~

~;;:t-'-',,...,..'~,,,,'~'[1].
·~,;I:.Il~

lee

.'Il;io

",,)1' .... .,.,

C:il.L~a.]""i . '~~~

m-- ,~'Ib

_b

... ;'i n ~:..[tm.t ... , .... '.,A., ..i;. Jg.1 :5-UU#U~

t'etbadapl ~b,

ke~tan,
,.,

,aEl, :~lflIUrUJ, :m.eriam, ~~ ,mJ;s rum. j:~


~~''C!.;;; m,~mllw, pef.sanJfl3fi, .

bJmlQz,nn'ta!DJ Cp,~tibn

G~~m'b\B1f ]. 4)-_ Dike1ahni

11~I

lliteDll£HJ,b,

,.. 'I! • PgJWU ,mmaaIl

:tit. 1 I' XI II'Ii ~~::-:' "":""'v'rt!-'~':l:VCO-~,~.

,I.I~'·'

a,

- ,_ ,-'. -,' , -_':. --', Twjl~,·~d~,H:=

1 _ :!: .... _ 32-~lIim:o.'4,;f.


--I'

b.
iI.

,C'arrilall 5udult, 19yang mesubmka'O', R,'ma!'ksU~

"awab~

~Jrah!

M:e:n1Jlli$btI\·apa :~g: di'kemhnl: ~u:~p~·~~~ldi-~

--1

Qari,

Sl]at Di_t~lii_
lOl

l!!'

K::~cq:tatln :~'ri, :p,d,\I.fll :Pl~~, = 1)~ ,-'So Jarnk;. ~y;alJ,g:.lm,'lJ~. ,p~d~nm mmam, = R.
-~.' ~I -' "_

Dft~lgkmt: MenlJID;j~Jl~'
, '. >.,

~II;'!I

1,

:J

,:3i]I-

mo18

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,

,j;. .. ;;Mt.o;;!b

Anda 'le]m :m~getahtU :r6n .~r6 =. ~ ~'ri,n C;.05 "Se.b.i.ng~ e fJ


" R-1'1'1ii III!) -

~.~d.ll

u- ~,_ ~'L,-

Iptitlii.(!lIidllW.

l.~:._

,.:p"co •• ,-,'-.ill!'..1. tal


V~~

.'

~.

::m~

.2 ;m1:IfiI'ill:os'Q

_ 2

,"'"'

~lI';11

1 ']! .._ Dl1,ZQ :)~' -

h '.. 'Unifuk :kecqmatm. ~a~.


.m.rem,pm~
.~ilI
"'II
... ';,1 •..
,;;'iIi ....... ili1lifll ill' ~ ~; 11l"- ~~tiI ~

SUidut (j t~:~p ~rab :k~ri'Z'llEI!taI :m1ai K -Ole.h. kBfieElil :lB'ng:si 'si:QUsm:en:ril~


~111'''''''

• ·t,.:_. _,. '~: :D' _""1\~"",,, .......... 1... • Dla:KSI'~"; ,~Itrl!.~=\..~,,~~SJ1Ur11l1D,.al:e;~ ,;i!) ,_ rdII' ,_

------------------------------------~.~
'U' -~ ,1I:!io.!~a~:n.IiII_:,
'Lo....c_'II'_'L ,-' ..... !.'_ 'i1I"","';:II!.&,_,::J!' : 'ii!Ui;~. .1IIllI!&.A ...u,II!UII;lD. ~,::Ii _,lI1

A, ~\iD ~.-.J

,.

1_

.31_

Jifb _.

:SlIl.A . ....::: ,_ ". - . , '"l

.!!JI

Ij'
~"i'

dm,H::iIiH.I[J·'r< .A. <: -.. 'W. ~ - ~~ ~


~

~.

:Misal~kaEl. .sO dut. kemir:iI:~1J;~nu:ya1:~,.;5 a,._


~mt:l1bn :pen:epalan. yan~e: limijitlli si'~ljQde£ d
jfiO

·:J!llll,j~Wdil!J·yS'lll·

~ . ,.,\...mf""~

JIll

'ii1:0,~,~l!'

,""",'

-iI. A .

...:I~-. ~.._ ; ...


~.
II!_~

"l.Ji

j:;;ll .... . Jiftd.

.J

th. a '=' ,~
-" ._

2.~,1f;
~~

+-:~............~anOllp~ .~ a
'II. - -'" .

b_ ~~£indtt .Mt1iiRge~iin:mng
(peltUUjwlk- jW1.gaJ.;[ g;1\rnakan lm1mJ~am~
,gfi'UJaktMll':"~~)~' ji!ltl?~'Gli ·buh~r.)1

iI.

ti)~

ada l~~~eb'Q

,bi~~ah,
].

sin. a..eas 1~~ ldan. ~


,"!!

l~_
.0(

,]1·,;;'1..-, cos: U ~ .:bitungmh.


,8..

-:-:-: -,'W\j

I C' ~iI!. ~ """~o.... l;\il .:5; ~

<.

tit

"D

'-'#:~

"

G~barr Ii~ ~

llJeriktlt .ro!elUp ~J1:lkaD.

b~emk"m.lel~n~

slelmuall. '~era~UBn-

till.
,.JI.iII.!I!i..d

sitml. ]'u, ~o s 1,~


!I'oo......

c.. d!.
-..I!..,_.:if'

,siD.4·iJ[
00;5: 4,",
".

- - "" '~- -- •.L[ _.

.1i";.'1 .....

=:.4Q 1Ji.!IIdlI:1i, ........... .~

._- .:it.

u...~,_" -.-"""t. .0{


,sip. DDS

'I-

i:elliu;.m.dU, --._-

,..., .. 1~

.~
:H_

sin.. ~,tI'

c.

4·(1

II,.

ees 3'1:1

··tiL

·4a

.;1'

:Pl~~~~pa:tHt 'J~Flg dia!l~

]fane, ',dihHlllaJ~Eln :pa~da:oru.dlang 00 rg; Idlelilm:.it ..,5Ud1lLd: :~~~ ~ ~!lIlW~tan

.. sili:I!:Irt1~r:p.~;ii

:~~~'b~.
;il~

..

ti:[lak ~~s·~ antan sjbl~der'dim lJ.idatmg::~1t ' 2 fi' ....'..... w' J~·I'''''''', ....:;;11,..,;;;,.;1....,.. ,_ """'" 0: . •_ ..' ..." ...,.~ , • la! UI1EIj ~~~b~= :3;' ""
~. :=. g'

siu,

(f

.i.~
I!..&

a.

:mn

Si1J1J~P·ldart@~.~P"~,

ail. J' =.1 sin


·DaJanllta1.uu:1'
A
= :amp[imdo

lb-.:>.

Pr'}g~,.
il!'~l

rid;

'---="

':

a.L!lJl.

r.i]liI.~J.oIJllil"'JIL

:'1",= Tl,eD.O de '11]i'~lil!cJ;n' r'--

i~.

e,~U.llIU:.il_

",",,',;,_A\'

t =·lammya. "Ii.tik, 'tlmda' 'b«g:emF':

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
J~'~,p~ode,. e;'~
~:i<.Iil",
IliII,UiISi.

3._ sman. ~,
,l
",,'I.. S:~Dn,,·

'benda,

'iL -~ ....... - '.' ..., - ,3 :u'~:g'~.iiiI!I: ~er;nl)lB -

t~e~[liJjl!u±':D ,.i.".~.'''''''

I., :DI,Hl~'¢~abli p=' ,i,'1' dQlP, I <. ,P lin


2ltm·
Ii

S'impmpl daR g,etmml,

lfj;~abJ,

" ,..:: :;pin, 'lP ~o\s 'JP~'da~ :m:n, 21'.


ti

<;:

lH',.

a,

fi;tik,p'"

b- titik: ,;P '"', (p.et~j uk~ ,gJilJ'Jaikgf'[ ,r:lliI:m,,,\f5 ~re"e,;:Ig~'h "'n,r_d),

g., DmpQ, :mcDiegnllakan mmtls s:etenP.i~, sud!ut;, ,bltru,.~:


.iir :~
!In;" .."',

"'II i') ~ .. , ...!:.'-:II-~

'Ii.
1:.

,6., Vuhsl.ah,
"I- ~'~. 3tI.'.

m.fJlUS

:sin.. i!lf;:~1: 4

CiQS

4u_,
~,S;

siml, 1tit~'d~~

=Pen 8'tJ1 [~,

10

" U~

tan .1 fi~o, ~ll 29::tSD co s 'tJ"{1 ~SD ,r, S:ili 1.~;7 ~5D " :! . :~:, '~Ji' ~: -"" 'lm'~1' : "7-"'., ,~ilun;g1,ah: = 3, ,4. .

ilL e:,

~!$~

lJ.2' ..

~i

'tan, .2:" :I' 'b_ tan, 2"r

a~

fan: Ox iii- J-'Jd,. 'm,n (~l" J}?) ,4-

--0

C:.i

Perkllli'an" Pe,nj'ulmillll'h n" se~rt'. Peng1ur[lI:n,g',an 'Sino's d.Jn Kosin/D':si


..AD.,liLa '~c'l,ab etnJr~;l.aj';m,fil~iJU;lS~malls m j~lUU~,.,Bnt $elig~, d

, ~ [Per,kilnltan :Shrl'U 5 d!aln Kosi:n ill S


[d,u;a, su du4 Y',;:Qr,tu:

,(:o\s (~ +, ,fJjl =, COIS ,g:' ~Q :do'~ sin. " I~ (a M ;;;::: £Ie ie.s,lI+ sin, a.a. ,fl' c.s: .,
'~' ..

5-'~
·Ja'J~'~ ,

"a'

T'

:sia. (\U

IIJ

/lJ1 .=: .'i'J'


=: , •.
,-1....",..., , ~l~!l ,.

!COS

IIj!-t;O~

P'~"r..t$a' '$i.:./J;
'~'~L,_,

II T

,CiII'S B

$ill. "

;tol ~,.iI:J.lIl,~~ .:.l11.....

"",1_,,,,,,,.,...,.... ,~~,u·Q ai' "" '""',.!!.,.

kOI;s[ll9IJUs'. lJ',H~uiki'm" :p,~ta]1 C 0-5


e[O$

(a '..... ,.:.::., /1) [:0($. I[ . ~,IJ) ,~ ~C!',S :a~ ,f}'''' eas

an, 'Ui'aiaq, b reli~'u~,. ~ eas P' ~ sm sin, f$


I~

'm·""'w'D 'FfPi.r..' l ""'J"'~ , 11 ''''If"k·,_, ~."..,., "'~n''"~'''... ilJiJIJ'


__ ~.~~)L. '.li:fIll£l~al, _,Iu.:.iJl

.;s"."..,., U!~.

sin ,(I: sin,.{J


eas

--., n)
•• - _. '-''!Jl \1'-' ,I

'0'~n.g,~n, in·e:Dfu:~.1a:~,lt;ujl.(:1,) .d a:'D (2t An, dJ.;aH~an, ,m emp e'f'oleb


I:o,s

(€it '+

/1) ¥

cas: (~ ....... ,1$)

::-' 2

Jj; ~:(]I:5

fJ

s' ., QQ'S f1" ~ s~,n~, sin, IJ '--.. 'Cl) ~o,s (a' ~,fj) ~ ees (.l ens P' ... s~.n sia, P ,---.{~) Di',e~ gan,.m ~D.p;[a~e~k:an terha~;a, (31. !iip~rDl h (4J e ,C 5(' '1-' ,(tJ) ~. ~(], s ($' ~ fJ) = ,~2' sill d: 'siD. _ 0 e ns (a '*'

/J)

-1:1]

1);,

....

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
:rin. (l~ "Ie' 8) ,~ .Slll.,~ CID,~,I) 'T ee S ~ ,$in, IJ sin ~,~_,(j) ~ s~:nIf$o QO$ fJ _, co's' 'ut· sjn/J Dienloo :m:eJr~j"~rnl,;zyb'k,iUi(5:) ,dan. ("., di:pe,~~:eht
,~n'
lia~.

.'--(5)
___ (Ii)
Demult 5ecl~ma'
n1l!"'S<h'i!' '1,(11" J__ b
Ct05"

( ..~ T'

\.l~,.

,Q,) P- . ~ "":....,
1!iII~-Q

{if~'
\l~

R\ . ; ~,,~. n p'-/ :_:'~', . ,..,. "i"''""'"'' f? '~I~~1.L. ~ 1Il;.)!UI.~r

~Ia&

4'5i" 36,-

~, ....

J:adi -. --.:-.'
-,

'4"<!liin 36';'< €i! S' 't~"'5i'h '1 aB"',;;:::: 2si", WEl 'I'in 'I'M:~c'05n~I:= l ~ln W f~I",UOB + 7:11"" ...·~[~ = M",'2)':=:
,d: ~iDS.P T' 'e"O~~ u;; ~11)J,$ ~ ,_

:siin. (a_+. {J) '..... sill.


Dre.lIi1Ran
,~,(~,

:rib. (1_ - -IJ) - sin ~

co:!;' oc,sin. /1
~

siB,

----1J (

·2 ~~!:Il' 3&10 -* ~ID,~ti(ll'l=


:2 :§(W' ,3fr"= 'I _, 1(;()5 2 ~36!"1 '-::. iC~512,~ 1,_
-"....... I

uoa

:m.m,~an,gkan
-f"

(l) ~'si~_

(a,,~,P) ~' ~ C'~S

(I:) tle;rhad:apl

m~ UJoleh_ dip

.-.- (Ii

s~,P ,

~~,,'U ifll;:l'tll.m~,:i!Qfl!i!I!

2.

:Oruklllkan,,4:rill '2:0lil' leDS: :t~:D :~n. 2J1I'!i" ~ 1.-, co:s: l4f,iiIo_

,~'3.wU~

11.;=
:='

co s·:gJ{ll'I1I' ~ ~(lrS,·("""'tiiIJ)i1il' ,ell,!) 91rnI'~' ells 'tillll'D _


,~.=~~
J,

:l,

2' ~, ,4 $ln 'lJo'tQl144'!!1~'!l_lll'tI'.,~ 'J' sin "1'1I'[2:~, ~Hfi'·:~ms:l44/1

u2
~.

:[1il'1t:mol~,) iriff:i',! [m0' :QJ1~ 1 (

dli:tuli s dLManl ,fiIl~'l[ItS' ·.'Ilal erik!;W.t_ ,~os 'G~ T' /JJ -!Ie I~D:5 I[ .,' ,~/1)-:-::-lI:O S' ... 2'
,~g"s ({.l '''l''

-Rll1Kni-~:p ~k;jiaQ. ~w:u,s: ibm., kJ~ slp,lDls' lilli, 'liJagiam, C'- ,~.d~ap·at: .. ~ ..
' ~~I S

fJ.) '~ '1l;:IH~


_.ft'Y

I~

'~IIJ
_

fj
_

:=:

_:J

Gru;~, rJ:

sin /!i

----, t.~') (11]


~' ea e _

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
:si~l ~ ..... "*" rin ('tt: ,_ ( ,Il) ,=-- ~'·sin.~ '~O'S f!l m:m; (a T lJ) __.., (0; '-,{I) = 2, (:1[11 u sin. fJ sin S .Misaik~ ~'T ,f; ,_. p' dan w: ,_ fj, _. il sebirn.m;ga. Ililipl ~J"tD:lre:b. p ."t. q = I(I~ Ii) ·4 '~-J~l:= ld!; 1-

,In

'~'------.. ,;_.~),.+, ..)


r,

'

OJ" _,

'2

"

:n' n .....:. ,f!! ,'-t. ,p .~ ~' . _-_ ~

~ ~ 'T' ~ :.....:..f--" Ii! ~a

[8 =~fJ!-")J
(:~. ). A,akciI J .And.a, m.em.ll1erotel'lf
,m:lOr~ . "':t ~
" i,

C~;orba;AnJda sllb;~ti1tli1,~~k}aner:s~a,an. (13) ,dan. (14) II


p:l1L'da'mDIlfllUl,S

C~) saJIlluli.

k~'si$:p'uli!UJ. 'betiku~?

lb.h •.:5 iII·n S QI,iIIll


N:~ial_mi[l ·.~in· l5~ _. ~~ihl · U 1.5...
!l.da'l'~h.... .J.wa~.
sin '~I05."~ !~h'l!111~i"":::::;;·
'1 ~ , , ') .2:Cjo5.~ "05.""'" 1:5"' .2

~o:$'.P ·*··,C0.5: I':=: "I. ~


C:D5'

I. ~'+' q,,1 i"fft 'iii


I,
2 '.

IC:O": ',.." • ~

.~.

1"_

1fIi ·~·,ql

p' .._._. 1£:ot$'11 _.

= _:l

DJ, ~ '(p _~

I, "*" QI)'., .z: (P' ~ (I) -- ,SID 2'" ..

,. mn.~1 . ,,_.,", DB. ___ Jr.' ,_,

~"~
~ ...:

"Ii :I[,O,S ~ II ~ .,

-:2'

Ifp .

,f-.

,~' 11. n, :DB _,' (p' - ._ en ," ' ~,!' l"J!

.R;~um:U.$ '~@';rs'~1blJ~,t ~eu,b.. .m. :abi:r!'d ~eU.silD. ,ua d

(k(iiDv.er.~J b.l~~l\r j 'Ulllll ~

:to :s-ilU 1I;H'


~ '''7 ..3 .,.1

at>aiu. dl\J,a-.s~.Bns' .m.'~tlr:j)d!~.:p,emal:~an~

,---------0·
!!U~,B :E1M111 115i1l~"7 I •.

r',_ t Ii"-IU:n'Di,II'.

sl·tt 1. 05 ~ +.. :Sin l~JII' :=.:1 siD. '~'-I( 1D:S,.. 1.'5)8 cn~~,(lDS,·_ 1. S)o., "'Ii . "], .
I~ ,;&,;I

~l

2'

(ll1)~'lc~s ~',~!JQl'~ (
.J '~1 _

,:_.2' siD. 10~ (::0:5 4·~S;"

'- :~ ,.,.:...113 • ~
.~
CO~. '1',~'.' ._
(;jQi~'

= :~..Ji'
2'

]1'5'9 =--.._~
;<!I;

.:pln!I
••

.(7:S~ + 1t!iio.), ';00.~ ,(;i':5'D ._. t~I.)

.oIIl!!<o. -:-: ._.]; !mJ'I.~:;;.V SIm. ~OIO ..;]: I •

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
31'. td'en(titas, Til"li'gan g,mlefirl
Mis:alkan. Pilld,a, .am, ,l'l'!Jj,eluouktikm,,ke'irel),aratl :b.ul\J1lm~:'~,
berikot~ ___ $) (1

., tl'~'_~.~«~,= DIll.,
~.(coal, .'- ,IIDS,a)1 Ii' ~ cJ! ~l'~ - ., >1
L.,

(~.DJd'+iP:~Q) -'~;OJ.I. _ 1 a)_ _

:DIll, d' I:ID'J:.. ,~

-::il

•..:

,;iii

IE:

f_:!i_,
\~

... !-'

'm"'~_lt
I~

_,I

,2 'Ian ;!t;:' l-ar· tailfl~k

----------------~a
~1it~III.I!tl

5'Qillili

~a:;ClO

(1,6) :P:aJ.* 'b en:WkyBlii.g 's:a;m:i3I,lI,elij.gilLR b enmk mas 'k~ao,:pQSml:a,an, O'~,- 'H~Ibi_knwenD~j~aJl, ,k;ebemnrnill N~, i!iftif:nbUts, trie;P:IlJlme:tri.. dipedukanJM:::m;aham.M. 'te.n'ti!n:e idm;btas
-iBmttLlk

~'~P,c::n:ij, _y'rull,g :se'b~'h;lnmfJ'a.S~~


Idas,3£'

'~eil;ah,,AmUJa

0, ~;)Sl~ml'~igga, u,oieb: :ma:s' :kim"p

p,elaji an (hd iiII'D ,Iren:l'h,ah,a5a1l 1~'Dba,And~Qlu:'ball :ro;ijI!s,ka.n:an, dl.m.iJtil~li'tas.

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl.
1

H~ilil 'eniin,g P
't~il1Qwndri
!l;illUJ!l;,
ICO:5imUi5'

_
D,~,.;a~'I_'I'"
~ 1lU!i.?_~1QjdLLl

~
II<
II<

; .... ,~1I,..,~~,I;'I,
~>ll..ilU~~,

i -;l1~1t:;,1I!o;;; S' 'II:. ....,.;;,1 ......" ~U~'Q:j~.a, _ IIlI! ~,_UiJ_ll:ll.'

'iil'~

,~~3X
;BiI;l,:tt:
F--

-l- l .. :1~,.:~_ :'S'I@l~


II;I[l! ~ ~.

~udw~nd~

----------------~,GJ
,,.!;

"

lden:t'itai't!~oometfi~ . .-• -'::3

9;.

.. mn,,JI\A,-- ili:jD~l .
,io

',"!il'_"

"+'''J'" ,<"i .• i ,." lf '. . ,~'£iDI,,;]rl,\: s!D... - _-_ --

,2' ;~,
-,

(a~ } +,,l\
'-

,4"4)'
:!:i.Dr:~ ,il , ' ~,:..:..: I!: '

~,1ifl,2' :i" J -,--

:..::...

4 (:2 ,rin.4t.x, cos'J ~)

-----------------------------------0
~.&..-'

,:.iD,1,:];"

COi5i2. it

Te'

"IIP ',:~

K"'-o"m'pe"'ans"'l §'.'I'bbilb C" 1,'....,


',:,.1'1' :" il~E','·) ,' ...

1.

T.mr~Ollilla1, ~, saal=}~ a, eos lOS.o C~$. ~ 5'.0 100,. sin ·l'f~' .1. SD' Ci~S iii: _ ] e~Sl ~. 5 sm, 14:$,i!!'
D

'berinl&' ifn..

4_

~(~kan':~:t!m:
iJ.
'L, _ UI

:~.dMti:m;;ij: ~l,mDl l

. '-':' '. ':

IIi1L '1 DOS 1'S~ M. 4,5:

iI

'

~.. ~(
c-

:! ,sin. :S~,.:5·!;Il Vl),~ .:r1:.5~ 2 sin 1,]:1~~'I!Ii ~Jl g',.:fJ~

~nA+~,B - '.=: 'tan .-J.l+:ri' . . '_ , ~(lt!:.Ai co~.lI .. -i14 ,~' siin-<4:A + :s:in '~tAl' ,-' , ~--:-)!t1lmi,3;A ~o\ii14A.+I~D:t{~A

t:~hltat~1.nlli3ii 11iIm:J, 'smi-(Simtl. 'bfeQmr:..


,aJ_

, ,~. ,(1:1. 1t6m:·......... -~ D\ ..... I .~


11 ) Iti;Ml'~!~A+,~.
~

b,_
e,

'SiD. 'J~~ + ~n l~;Q

m'n ' ]' s.;;i[i! ~'~D

~,:~,~

dL

eas ,4$11' ~. cll$ 15;'''' DOS ll~S'!o ,-it. co~ l :so.,

:Njra~",~l~~ca1l. I1U1l1f-ah·;~ta:u:s~h.,

"~;t

slem~: ,mmm

:H:ru.tn"QJ,~. $o.al=s~ beri~~. a, CoOS ~'I~ij~ ~~,S Ui"$ 'II'

cos ,~~. OIS' 2x C sill, 4;.l~sin ];1,


sin l~

.J~COIS 3]; P~:5 _iffi'll' ,..' sin !~ ~-':~ .sin.


,

,Sio ~;t '0hS: 2,i'


~QS -Ill;

"']II
......

~~Jj~

_n

;J'.

~.i'fII

irJ'" .,. ...

Il;;r.!u!

c· ~'V'~'Ii ~ ,j.'

.-

I.

~,~,
ba:~.bJLjj .
. ,!iI..

,Sld'~JflOalberiknt :s~ba~,
.lih_ "1IC

;;uatu

:i!!" eo is "',.2Ibi£,

ens

'..,

,=.;'1

b.

co ~ '4,~, '~CD;~ :i~

[',dL

Sin 'j_~ + ll' !:to., l'J~ - sin :l~l

sm..

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl.
It J.iika. jI.
GfJii'
'_ -

gn.] "

'-t.

;!.in. "
(J

l~

.r

= C;O:s ~; ,f}
C'OlS

,(I"i' '~ba

,,~ l' + J = 2 ens

.!=. t~J'iJl
1£ "

.r ~ yi :-::_;,~.~ £~S '1'


g~·~A'J±l~.I.V~l&;lW,

.~

idallti'tas, b-erikUt

"!ii'p 2' Ii' ~.

.2 ,~)

,~I

g.

Jd~,~.sttaf~
~~~;I;'~~JI!
,.,.,. _""''IilI''i..!~'"

-:''I!~.,...

yall,~,~-~.l~
il"

w.~h;lk'
AI ..... ""'f;i',j".", .,.

~,'I,

~!bl.ll_~a:

'n ........-.·b"'~'il.rll_;... .,..,. ;

:.~~--.uD..L1;lIiUi~U!lidf~ :
!b.~,~~I"",,~, .II ....... j; JLIid~lIlJi.u$ ",,"'~i!'~.

~D'''';''''''''''''''..'~ _lI.tilU'.~.uu.II!""~·,~._
IC_

'.1I::l!000iIl~W II;IJ ... '..... A~]!lil~'b.". :"'~~'"

~,nl

~~~~~~---------------------~
c~':r,A,-- CiOS'J!j
2:
'D'~~.A-;'-'1~·"

----

..... ,-.iC'Dt,--

~ .. _.B~A

~:emal1.I~fi_. 'UQabn' J~;e

sillta.t~~$:l':lya

:I,ebih. itI!ailO

,~~~.u.ura--

ni;-';;:"'l-",,,,"~..:t,""·L ..;11:.;..;;, .. ,.,.....:'11.;,..;;'1-;. ...,~d.a! ,'liMIlI.JliPd.U ~ .iJJe.u,~:.L, 1- ,II';. ;_: ,oS. ,Q; CDS' (J .C

,..... l'i,.,'I\.,.;i-'"',~\i..!I· .••:... , l


iial~IJ.JIUIr
Gl~\~,

~,-

cO.S (.
CeliS (a

._....

it:I .•

:~j,
3_

-./IJ

·11

:=:

cos~a''~DS·'-t-

,m tz·,siu.·,'
4· c,,~:a:
I~'

·4·_
::5"_.

.m Crz' ~·.f/j .' . 'laD. (a' + JlJi . -'

Sin (t~.+ ~

:=

Sin. ,u,"U$ll

dhl./J'

=:

sin _q:

'GD5i 1l'~'ll!:lQ\5'

= .-

'f_ fi",;~ 'hln; ' 1. ~. tm,!:llf "-U:DI.S

,sin."

:S~g,"

~a~jutkan.·~n~

I;b. ~s.

'CD~' --------------------------------------------

---====~---------o
'CI.di.,..;1\~·;'L~

1~~-~.IdU,~

-A_

.~

'~-~--;r

i.,i!ll-J~-...;
~_lJ£d. -~,

a ,P:cu;lr. 3:.

''O'_L.

,.,.

1._

~~.

----------------------------------------------

'bu1-i.s.~ ..1P3t'eri. :m:ana.'J}im.e·_ :mM.Uf1I!Jf AlIda. :mlm:t mtu. _, yan.Il·m:[]i~ 'balgja1m, mrumkah ~gnum~m Allfda.mua~ ,mClmrik: Un .:paJiUtng·lti.nN!k ~p elajm-

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
:'

1_

-sim.:t!i":. _,

C DS'.L

5""

ton.lj'~
;ilL

1. J.ita ,m,.,ct'=,

.Jj (Ji,~m,)
4 "-

~', 'l"",'I +. :~;'~l' it::


~.' I

4 ......cos,'!5i-::-..:..... ,~~ . [[J .. ,5


"

6/, ....

I~

-yti : ,J I,

dl kRadmn ill maim, :5iin( (ll, a.


'bl_
~-

= ~" ..

56
6:5,
,_

.t_
-

lfi~:
lfik~

s: !!J!.{ Ji+1,)
4\

'

.]]

., -.
;1+
,

1£-

'1.,---..,Jj gn (4'St!! + ul-' ,rin (4,$,ij _ .~ ' _

6,~
.=--,~

e·.

6,4,
lL'];l

bfi'

'fi::5'
CrClI!S 10'

a.

"1'11t;·_

.,Ji ::an, p
'~:!!:l'R)~
~

it e_
-i&- '':I):S '(dIP -fc.
d_

:2 tos' OJ
~o,2:n

:8:. Jika

=, -

4f'
3

cl'an, siln tJ' :--:::_


kuai~m;Ht

.ff ~~
,4

a;.

m:

,!ll:tlt'!;f,!I!!ii,

~n,(310~ '~,IQ

·aIb_
ft·.

sin r;
~

1fos, P
co:s:- ,2:

fir ,_
{J

knaidrnn :]1" dan, ,f} dw,


COcS

(0;

"""',P) = ---~.]

IV' ,m~

'ill.

_:"!/§·~t<l:.Jf
~.~ ,lj" -·2'~'l ~Jo . .",
1:2:

II

Illii

0::'

~,'V r;;;;" 111 ,;;:I'

CO:5'

sm.;
(;I!.

sin (~,--!~ )
'~!1I1 ...

b_. b b h
.~i;,;,..... -, 'cos Jl- ,<::. '1IIJI "i_ .. ~!I~ ,f..... l';0"11, " ,' fII1 hJ;dJ.'l<d tal'll, ....AI

e..

r:~ I-,:Jjf
1.2

,t

.-'ti.mJJ
CU:5 CQ1l:ii'

:aJ_

fj,+,,Jfi

1l1~ simi. ,Q mn
1£. -~:;i.~:
-;. :mn
I

r~

Cu~
-

5,

'di~'II .... , .,IIl1ad1

,n" -:-: '....... I1kUJI, 1

JII

2:

.-

3_

4~

d~
',I

,4·/f
!~I

d_ e.

60D. 1'S,G;

bli£:~

_:445

e-

4$
(~.. ....

4/i'
:~

~,+ lllm,
. ,

:]1J:

e.
');it'.I!')
~,

'tM1;('

+-

1 .dIi. ",-,"",.II: ·.T'~~

~I
J~'

IE_

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
n.. :si·p. (~, -+ ~;I)+ 'C'OS (~,
;a_
[1:.._'."_ III

* ,fi:O)~ _
d-

Sll~ )'

c'o-JAil": l'

aL
III

l
]

IiI..
il!'_

Itj

~O:S'

.,11,

1£,_

=.;w
"'1' iE··'
'j!

... - .~ -. . :.JIi '-.,:. :SUl:~'.SU,'~. 1!t:··, .~~.a,

.c.;~
.= _

3
IiL)D:~t·•,:~ =: .C05~·.1'· :S'i.int'.::r . '..... ICO:~ 3'-tlJ
-_

2 .3·

11_ :I!dimlli.ta$yap.~:b,mar a~,


(:1)

.1
·4
~~

d~
-

]I
I~

.J

'iJI~

...

"')

.....

e,.

~4.
~.'

.1

(1)
.

(.l) IGD:~' ~

* sin.;.I!;) (-©!J$' J!; ~ .siQJ......) -:liD ~ .•. , .:;;;:: snn 'r ees j"ll, ,~leotS. 'i" ·sm. l,J1,
=(co,s
'!I'

J~

~.

.~
",;.Ii' .L31..

,,JI!

'II!-jkaI.

~.SIDi: ,. ____:-' l'-..


'.

_.

id

J",,Jiif';I'I1 w. .m!ww:ii:D:lJi. .~ ·I'.. ,...... ,~. Ir


11· ","

1.Y

R .,.

"b :rma~ .> ..

'

fu1ln~·9 ,_. _:__ -, "2


__ .' 1-

(4:) ICD:~.~~ =: 1 £j[;JI~X -+ a_ (:l)~(.-J, lim (3) ll~ (l'i. dan.(]) 1£_ (~c). dan. (4) d_ (4;)
et. s~lW

ru

-''4~
ilL

p;

bemm"

Ut

fuhpi.y ,-=-,,4-'M 1Jr sin. (~ ~. ,ti'[J', :~t:a.pi3Jj


~ c .' ~0'1Ii' ,f,..

k' ,. :3Iti!mJ'!!!
1

_,=: !~oa,~ k' . l.:8110 :1/"_;_: lO° i- if '. 31fj ml"

it lA,
IOOS:

" ~ -i[liiiil!l'~. '~. ,. ~~ ,_ ..J11lJJ. -=m=- A ,)"=. ,k' ..

11 ~MI'Ii1ll! l~B[WJ

:U.(]rO' sm sS,iI1 = _._


p_

" :li,li!IJ iOJ

~a~ !.(sin-U];S~' ,sit1.~j~)1 +


J

,_

'2

~l(l;i:n Ui;;si\t ,_ siD~~::5:~ )i


.

~..Ji-Ji a-.
___

.~.>
:1' -.
:~.~' ' :tIi._
Er

.,,-..1,

.-r:;-

-.

"_- -~~=r J.~"' .


1· .~
oL

"'Ii,:';;'

,~¥~j

1'0_

"'"'0

.J:IILI!i.ijjI

'1J,,'iI_

CDS'I7:=

- _ .... '

_ .-

-_

:l .., ~. __ n
;t1. ','

~'i1i ....-.. '.f;..,.,. "}I .~I lClW.ll .~, g ::-

1- .

_:=!I

~,

I~~
-.

"'i'~;D

..;Jii,:]'

._.

,CD;:S: "'iil'ili:o. =: .r..,1


- - --

a..
1)-

2,4·

",.

IIIL

24
'"",,=,1_]

24

"I
2·4· _.
~

le'_

14
,~:[~l

7'

IC_

I~I~Glr lfi~ 'n -- ..;.~!&~~ ,1W'~m!cll·~: .~.,. •. 11l!'J' .lll;.l!!4'l!g~ r ='-:-'GQII


.;Ie;..'Ii_."" ~,l 'a~

[~-

..

J"-

2' .'ti~ "'1 _ - P .,!II~.'i ... i.. ._- if. ,iIIlal!U:il. :m'.II:aJ.,·. a)Wl'd!Ii.l. 3 __ ---.. --. -_.

r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-rtr-r-r-rtr-r-r-~r-r-r-tl,
.~·~!EhiWB. ,"

-..

it

DI .;~''11.4;.;:1..;.....;.. UI'tbu~ -;--'''-

a__
b.-

'mn~I ....... -,J-:-':IID,-ITh ~ 0 1 =-5('"S1llS .', ~II'·4·",*.0. '~.' -., ·)''.' ".1 . W-'

tlll.D,~

, ".~ l +- C"tp:i A. .

= ---

....
'Co',

co.sej~ 1'A;=:, +CI~t s.~c'.A'-l


~-e'eA+I, D~, fJ~/J,.iim i'MmJaia'tRaD'bea:' mtIu1::~-sudu1segj1i~ ,ABC;,,'~ a '=~:$,.
. "1 I'i,·::...:.'tm.- .~'
:oil

l -. '~'A
1: iIl:olT:.J1

A,
2-

2"

:aL

ilL.
l:: :a~,

s:in,~A

~. c: 6i!:i~_;A:. +

mn ~,f1c=:
.A, ~.

:~,-Tien~t·mn,

'f-

bi

l~,

ba1l!~ blAt + :ltm, Ii:·+ 100. 'C:='~A


lltall.·(!'

B'·+

t::: ,=: lJ~~:o.D'mnmllkkan


to'

'bI.
'~

Jib3'~[;(+i)=-("~fl,l~
abl-

iIo' ." f.A' 't~i!U!~:i ~n,-,.D:

"D')

'~~-(~+,JJ)
,2,
IL

1..

..-

ma,'rnn~
_mlaji, (li~S 2.l'

Ie_

mlaj

rin 41'

Potrebbero piacerti anche