Sei sulla pagina 1di 1

SC DADI 93 PROD COM SRL Sediul: ------ORC nr. J40/_____/1993 CUI nr. R_________ Tel.

Nr. Catre,

/20.10.2011

BIROUL NOTARILOR PUBLICI NEGRILA si MEDA

Subscrisa, SC DADI 93 PROD COM SRL, reprezentat de asociatul majoritar si administrator dl. COTIG ROMULUS, domiciliat-------, identificat --------, CNP ---------, n calitate de parte direct interesata legal, va solicitam a ne elibera o copie dupa certificatul de motenitor nr. ------ sau sa ne furnizai n scris date cu privire la defunctul _______, decedat pe data de _______, cu ultimul domiciliu n ________, deoarece defunctul este actionar n cadrul societatii noastre cu un numar de ---- actiuni reprezentand o cota de ___% din capitalul social, conform certificatului constatator anexat. Va solicitam prezenta fiind-ne necesara la clarificarea situaiei actionariatului societatii i succederea mostenitorilor conform procedurilor legale. Totodat, mputernicim pe consilierul juridic al societatii d-ra ___________, domiciliata _________, posesoare a CI ______, CNP _____, s ndeplineasca toate formalitatile necesare obinerii acestor informaii, depunerii si ridicarii actelor, precum i achitarea taxelor aferente acestei cereri. Va multumim anticipat. Semnatura,