Sei sulla pagina 1di 5

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.

KAJIAN KEPERLUAN SEKOLAH

1.1

Pelaksanaan Kajian Keperluan Sekolah adalah penting untuk mengenal pasti keperluan dan masalah murid-murid dan sekolah agar program/ aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang dirancang memenuhi keperluan dan mengatasi masalah yang telah dikenal pasti. 1.2 Sebaik-baiknya Kajian Keperluan Sekolah dilaksanakan pada hujung tahun ( Sept. Oktober ) supaya dapatan kajian boleh dijadikan panduan untuk perancangan Program Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling pada tahun berikutnya.

1.3

Antara cara-cara melaksanakan kajian keperluan murid :

penggunaan Senarai Semak Mooney - untuk responden yang dipilih secara rawak bagi setiap tingkatan atau untuk tingkatan terpilih menyenaraikan masalah-masalah murid dalam beberapa kategori ( boleh dipadankan dengan 6 bidang PBK ) memberi kertas kosong kepada murid untuk menulis masalah mereka masingmasing. 1.4 Maklumat keperluan sekolah

Temuduga untuk pandangan Pengetua/ Guru Besar, semua Penolong Kanan, Ketua Pantia, Guru Disiplin, guru mata pelajaran, warden, penyelia asrama dll. Data SSDM Rekod kehadiran kelas Rekod kawalan kelas

1.5

Laporan Kajian Keperluan untuk Profil Keperluan dan Masalah Sekolah

Pendahuluan Rasional Objektif Tarikh Kumpulan sasaran Cara pelaksanaan Dapatan kajian dalam bentuk analisis Dapatan maklumat keperluan sekolah Rumusan dapatan Keperluan dan masalah sekolah yang telah dikenal pasti Kategori murid yang perlu diberi perhatian khusus - miskin, kes keceraian, kes ibu tunggal, kes ponteng, dll.

CCL/Pentad.PPDP/2012

2. PERANCANGAN TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH Berdasarkan Profil Keperluan dan Masalah Sekolah

3. PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN KEPERLUAN DAN PERANCANGAN


TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (PBK) SEKOLAH

3.1 Dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah
(LAMPIRAN 1) sebelum cuti akhir tahun persekolahan 3.2 Tujuan untuk menerima maklum balas penambahbaikan. 3.3 Semua mesyuarat PBK hendaklah dicatatkan minit untuk difailkan.

4. CADANGAN FORMAT PERANCANGAN TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN


DAN KAUNSELING TAHUNAN 1.0 PENDAHULUAN 2.0 VISI 3.0 MISI 4.0 FALSAFAH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.0 MATLAMAT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 6.0 OBJEKTIF PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH 7.0 OBJEKTIF-OBJEKTIF KHAS BIDANG .1 AKADEMIK .2 KERJAYA .3 PSIKO-SOSIAL KESEJAHTERAAN MENTAL .4 PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR .5 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH .6 KEIBUBAPAAN 8.0 JADUAL RANCANGAN PROGRAM TAHUNAN (LAMPIRAN 2) 9.0 ANGGARAN KOS PERBELANJAAN PCG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 10.0 SASARAN KERJA TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (LAMPIRAN 3) 11.0 PENUTUP Disediakan oleh : Disahkan leh :

................................... ............................................. ( ) ) Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa Tarikh :


CCL/Pentad.PPDP/2012

( Pengetua/ Guru Besar Tarikh :

5. PROGRAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (PBK) DALAM


TAKWIM SEKOLAH Selepas dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

6. JADUAL GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH (LAMPIRAN 4)


Peruntukan waktu untuk sesi Bimbingan/Kaunseling Individu, sesi Bimbingan dan Kaunseling Kelompok, Pelaksanaan Modul PBK dan Pentadbiran PBK Diisi dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Diberi salinan kepada Pengetua/ Guru Besar dan semua PK Dipaparkan dalam Bilik Guru dan semua kelas 7. PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENENGAH DAN RENDAH (LAMPIRAN 5) Dilaksanakan pada waktu guru gantian ( sit-in ) mengikut Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Menengah dan Rendah. Tidak melebihi 8 waktu seminggu Pelaksanaan Modul PBK hendaklah dicatatkan dan direkodkan dan dibuat rumusan/ analisis 8. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENENGAH DAN RENDAH (LAMPIRAN 6) Mengikut Perancangan Program Tahunan PBK Kertas cadangan Bahan pengisian Laporan pelaksanaan Penilaian dan analisis penilaian Penyediaan Modul Kursus ( jika berkaitan ) 9. PENGISIAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENENGAH DAN RENDAH (LAMPIRAN 7) Catatan rekod harian Perlu tandatangani oleh pihak pentadbir setiap minggu Analisis mingguan Analisis bulanan

CCL/Pentad.PPDP/2012

10. SESI BIMBINGAN/KAUNSELING (LAMPIRAN 8) Satu klien baru individu setiap hari Satu kelompok klien baru setiap minggu Rekod Daftar Klien Individu dan Kelompok Borang-borang Sesi Kaunseling Analisis Pelaksanaan Sesi Individu dan Kelompok Bulanan untuk Unit PBK Analisis Keberkesanan Perkhidmatan Kaunseling 11. PENGURUSAN FAIL PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING (LAMPIRAN 9) 12. PELAKSANAAN KAUNSELING BERFOKUS 13. BADAN/KELAB DI BAWAH PBK PERKHIDMATAN PEMBIMBINGAN RAKAN SEBAYA TAHAP BONGSU TAHAP MUDA TAHAP SULONG TAHAP BESTARI KELAB BIMBINGAN & KAUNSELING Kelab biasa di bawah Kokurikulum 14. PERMUAFAKATAN UNIT BIMIBINGAN DAN KAUNSELING DENGAN UNIT DISIPLIN GBK wajib dimasukkan sebagai AJK Lembaga Disiplin GBK perlu mengetahui profil disiplin sekolah melalui data SSDM Segala kes rujukan disiplin perlu direkod dan dimaklumkan rekod tindakan BK. GBK dan Guru Disiplin bekerjasama dengan erat untuk merancang program/ aktivit bagi mengatasi masalah disiplin murid di sekolah. 15. BILIK PERKHIDMATAN BIMIBINGAN DAN KAUNSELING Bilik sesi kaunseling individu Bilik sesi kaunseling kelompok Sudut/ ruang bacaan 16. PAPAN NOTIS PERKHIDMATAN BIMIBINGAN DAN KAUNSELING PRS KELAB BK

17. BORANG PEMANTAUAN PBK


CCL/Pentad.PPDP/2012

18. ANUGERAH PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING CEMERLANG PERINGKAT NEGERI

CCL/Pentad.PPDP/2012