Sei sulla pagina 1di 7

Selamat

Kumpulan 5 Fasa 1

Datang

Alat timbangan Kuiz

Nama ahli kumpulan


Rumaizah M.Aminullah Muhaini Merusin Dg. Anipah Ag.Mattiasin

Asnidar Muharram

Fasa 1.persediaan pemerhatian dan analisis:tinjauan berfokus/berstruktur penyoalan Cadangan /aktiviti

1.Menyediakan alat timbangan


2.Beberapa buah objek atau barang untuk ditimbang.

3.Guru meminta murid timbang dan catat berat objek tersebut.


4.Meminta murid tulis berat objek dalam gram dan kilogram

Timbang berat

1kg
900g 800g 100g 200g

700g

300g

600g
500g

400g

Jawab

soalan

Berdasarkan pemerhatian tadi sila pilih jawapan di bawah.

200

300

500

300

400

500

300

400

500

Betul

Pandai

Tahniah jawapan anda betul

Cuba lagi