Sei sulla pagina 1di 4

SMK BESTARI

JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI


86000 KLUANG, JOHOR

07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan ____________________


Tingkatan
___________
telah tidak hadir ke sekolah dari ________ hingga _______________ *(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.
Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
Pengetua dengan seberapa segera.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarikh :
.
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN PERTAMA

Terima kasih atas surat tuan bil : ________________________ bertarikh ...


2.

Anak saya tidak hadir dari .. hingga kerana dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ..(


Sekian, Terima kasih.
Yang Benar,

) pukul ..

SMK BESTARI
JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Tuan,

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN KEDUA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________
Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga____________*(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.
Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan keratan di bawah atau berhubung terus dengan
Pengetua dengan seberapa segera.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir
tanpa kenyataan daripada ibu bapa atau penjaga dan atas sebab-sebab yang munasabah.
Sekian untuk makluman. Terima kasih .
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarikh :
.
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN KEDUA

Terima kasih atas surat tuan bil : __________________________ bertarikh ...


2.

Anak saya tidak hadir dari .. hingga kerana dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari ..(


Sekian, Terima kasih.
Yang Benar,

) pukul ..

SMK BESTARI
JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
:
:

Kepada

SURAT BERDAFTAR

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Tuan,

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN TERAKHIR

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/jagaan tuan __________________
Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari __________ hingga __________ *(
hari
BERTURUT/TIDAK BERTURUT) sejak sesi persekolahan tahun ini.
2.

Pihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat bil : ________________________________ dan surat

bil : _______________________________. Dukacita dimaklumkan pihak sekolah tidak menerima jawapan daripada
tuan. Diharap tuan dapat menghubungi pihak sekolah.
3.
Mengikut Peraturan Sekolah anak tuan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika puan tidak berjumpa
pihak sekolah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat ini.
Sekian, terima kasih .
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarikh :

.
Pengetua,
SMK Bestari, Kluang
Tuan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH

: AMARAN TERAKHIR

Terima kasih atas surat tuan bil : _____________________ pada .


2.

Anak saya tidak hadir dari .. hingga kerana dan

akan berjumpa tuan untuk berbincang pada hari .(


Sekian, Terima kasih
Yang Benar,

) pukul .

SMK BESTARI
JALAN BESTARI 1, TAMAN BESTARI
86000 KLUANG, JOHOR

07-7777330
Fax : 07-7777754
Kod Sekolah : JEA 7038
e-mail : jea2038@tm.net.my

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

Kepada,

:
:
:

SURAT BERDAFTAR

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Tuan/Puan,
PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH
Saya

dengan

ini

diarahkan

untuk

memaklumkan

bahawa

anak/jagaan

tuan/puan

________________________ Tingkatan ________ telah tidak hadir ke sekolah dari ____________ hingga
_______________ * (

hari) sejak sesi persekolahan tahun ini.

2.
Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat-surat amaran seperti
berikut :-

3.

i.

Bil : ________________________________________

ii.

Bil : ________________________________________

iii.

Bil _________________________________________

Oleh itu anak / jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai _____________.

4.
Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula
kepada Pendaftar Sekolah-sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam tempoh
sebulan dari tarikh penerimaan surat ini, seperti yang diperuntukkan pada para 10.2 Ordinan
Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (DISIPLIN SEKOLAH) 1959.
Sekian untuk makluman.
Terima kasih .
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

s.k
PPD Kluang (Pen.PPD HEM)
Guru Tingkatan Berkenaan
Fail Sekolah