Sei sulla pagina 1di 1

Nur Suhaila Binti Abdullah 531/5 Quarters Jabatan Kerja Raya, Serdang, 43300 Seri Kembangan, SELANGOR DARUL

EHSAN.

Telefon : 03-89452636

Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Blok C1-C2, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 W. P Putrajaya (u.p. : Dato Mohd Tajudin bin Don) Yang Berbahagia Dato, Permohonan Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam Berhubung dengan perkara di atas, saya berhajat untuk mendapatkan biasiswa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah Sarjana Muda. 2. Saya seorang pelajar lepasan Diploma Universiti Teknologi MARA yang bakal melanjutkan pelajaran di dalam jurusan Psikologi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebelum memohon biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam, saya telah memohon pinjaman dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Namun begitu, pinjaman tersebut ditolak. Oleh yang demikian saya ingin membuat permohonan biasiswa dari Jabatan Perkhidmatan Awam bagi menampung segala yuran dan perbelanjaan untuk tempoh empat tahun pembelajaran saya di situ. 3. Bersama-sama ini, saya sertakan beberapa dokumen penting tentang diri saya dan beberapa lampiran berkenaan keputusan saya di Universiti Teknologi MARA. Saya berharap agar permohonan saya diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih. Yang Benar,

(NUR SUHAILA BINTI ABDULLAH)