Sei sulla pagina 1di 63

UJI

.l!

'n ~IN

1 F.• ~

'I' ~.~ -,t:".d' ~'m!i;!c

. la, ri~e.ma I&U cul :B~ baSIl, qUJe5J~o1iblm ,oanaotm iii A:U$tri neI 191)"11 :aU"(ip!>CS ,dj, UDIIi, d~rfi'siotle' :moho, pill ~rta"c di. ,tll'UC qudle dlC~bbia__lIK!i mai ,cc~plt'O, ~.Sfau: 'UMti. La primi. id~ ~, p.uO .,~ m, m.mt~ ~: q,uhrd!i .: :~:suDi tt_i.mItad s.inno mwUdlliti cWme dJJe~fm!: di _po' ~ ,dIi luol'o'.. Il. pm'blelnll' centr-a1e chcv:ien~ qui aflro:lU8'EO,~ :run~Wmen~ -mo~m Ittwi1e~ seb'b~De' ,a~. si :pru-1i pro di 'sxwerti im leRe~~: dIe ,rJj ,1Ii~PHio!lc mlpi!,nioo'tm~ mil,

ru

K._.

i'i... ~,.... ;,,,.:Jl~., .. _~..... '. - .. ,;U..!.- ~ .U _- -.,:~, k '~'''''~''''''''iI,aMlJ 'Ulii~ •._" una 'OOuOOl<OHI1i m :sp,ii1Il1i, IlL .. . le- tui. '!litnmeiilon i.~blOO''pi\] JIlq)p;m l~ sr:o;:tse possibiflti -!oro I ._ rima5'te" '~~OlvitJOSOI ,die:· 3'i, 'v1*:8, tR\u!~ 'm ,dimmuionc

PClC;f:cbhe' bmissimo ~_[C :~~o,ehe· q!il'mn['mni: dl fke;ochc ~biano, ImodiSatoo' Ja nO$U1 ,vislorle d~8:U.,eHcui d~11 ~. pazionc:. Ull :flpiCW 'eS8m~ddlc: upeJ':1 ~~:!!.rgo:m.en,'I·G mO:!i,tts: ck-c '(Ietonon ,~:lIfCsduto. _ UM ddet~i. ,prindpdi Ide1lil,f~ su Momithal e=rI, che
__

UOIS

'w.::i~,_.._one

,;,11=_...........

-.......

. ...

dele: . pos5ib·~tl e t!h1m~.I1:m:mloo,~1 :f~iir,~UD dt:Ue: spim!i,~nI, c: smro: ail cmtfO,dID, 'W~JllO :i:1 diblrtl'tQ :S,iltt-ssl,\'o~ si tmttO, di, Wl.i1,

:n

mb~

chew

r,ealri,pp,~t8vil

oonte:mpol'lmellDleRtc na u
I

KOpcHl.

si ,tt~~th, Yule in ktglWte.r.m* .ptl' 1!'O~TViill COllSIJei'.I'ollm;, did, ,f31tio 'me: iii! b!ntJ,m~o' poten ~SIige~ '~UVI!I'~IJ' ~plb ~~~nJlt ,m :!uJop~.e IOche ]u:1 sot,tolin~ aU ,tifeul d&. ~pldQm,c'
,5U.UIiIJ
_•• llji~ ~I--_ftoi1'i'_,

,eruloQ~. W.. :aaILb~volendb smmare «h'l,~liIa

oogum: IlUitte le:Op~


" 1:__!

Qoondb, BRivai, negi, St.pu, Dnid .neil UOl'~ m~ imsi arn~",


• _" 'IL .",,:_ ., ~lSt'd'U 's1;lr~oiI!!;~pmcnc.'

L-JaO)C',n. ..

dil:sootu,~hl.!,

r_¥v.UAULilJi'

.1II;.. l

1i ,.,II.,

.Jl_'

i
I[

1.1 I~'vt'.1im
,:ro\~

.1

ddt i~ di a)iilrc1l:o dClmmol eon~ rillwmO" :i;t ~Dl'lto nd ]fllor-lto~ '1iJ :liduzion~ II minimo .~ _·~O 'eU .mpoHiP'bilit~ propria, $@.t~t: :rDpoRQ'blllid ,~ ,oollLlb:olo,., mb~lI'ij 'il'0M .i:n.d~.1

ceon~t~o

si:mili,l, Qm ll:intzii,o d~lla, dpre&a«ooomica~ sw, and~,aU~'I:IUafid!o IiIII 'spinr~ verso quest'O ,tip!) W, ricmihC'j ~ ,eon la, ~nda ,auCfC Moooa]e '~S:jf(il:n,a' did! 't1:l,tf:O,. Un~, :FtpreSla di ([uesm :iiitollC::di :in,.. 'te:reSSl si, ebb~ solo, neg'~i "UinITIf~, Cinq,wmta~ parElend~o di bU~1ilO'li' ill, ehe ,il: s:i'gnific8Itivol. ,d~ a1i~e'di rioo:tCi eJEIe1'~e qIDi Srat~i UnitE. ,OSalil" Lewjisdc;S«me:1a. '[>O'!I'Cllft in, M.::ssi(lo, !OOniiWOI il IlcmtinCl! r.imHoo, da ~no.fa, fondamen:[llle~ di cuhunl ,dena, povertjj. 'QUCttOI

Man,c' Jlhod:!. f~ mm, nS!i~p!dJ d!J:lla LUlfmtt'iUm miteJE'mDWoal.ci sui. BgU ,dci disoooupad cd io 'i!Sami:pp!i mm~ ad, un m1!fep, poJa;ooo. i dhtri d!,i la;voD]'[ori d~mmJPlb.raoool0 dal] JSb'tu'to po,. 1lo~ dJ~ .tiRr:clle di Pmnu, giungC'lido II .risui'lQ!ri Iluni moho

.u ;(alto ,obe i ~ioJogi no.a, r~pUdrlno le lom 'vmlieam;c :~ 'vdidlili. Qfejrimltad. Inl quies~o m&O sbJJme,.la 'RS~II, ,m wu siftmrdone in, cui.b Rpoo, ~'5'ta:l1a iUJ; losW'll~£e ~J~ poosmilm:c dlal~: 1,V'.lef!iime~ti ~s~trm. ':Ii qutstJl !mardde rq;imU, Cbcgi ustWCllino ~ --_-dlJl%iol1e' d!:lJ. Rostra vecdUBI ..;....,_, p-'-. ..:Ii:.U -----.. .:I! . .~ .. .-. ,"::_L=~~~-:': :~i!l~""". -nma,~ mri-ermua SU QI CSiS1, '10 Op,ponuno ~ ,1';ltlenzione ,eId lettore SIll_ UJll3_in.'tucWl:lI~e question"! :n.OO risolta ~el~, BOS~I~ mantl'lraim, .. ICon h, SgU'lUIdD 'm Oa:ji~,~ ,~!jr~del'ueM: e 1. ~sll1lluddlt. nmEm d~. II'veva;no DE~.1ti impticairmi p. ~~~ch~~ ch~'non IUMM' pem fOtm~'le e~plldtamcn~ neJ]_~ e d! CUJI DOl s:~i5i, se ml memoria non mi WPM" non ttiiV;1IlDQ
mrdul:

.si deplom spe5m


p!...r

pldtmlenm! oonsa~1~.

:do.naleall.:.
'Il~

Iii, AllsWit

ii.QF:le~i,pom:ta cpli di .!!:egtJi't:o'i,OOe Sl1IJOM qU;Ji$i 'COMe '0 .riaSSl1nl'O ,eli, AfmelltlJal sehbene, per q~al!uol ~. ~5u1tl~ nasun au~OFe a.encaa di all1cna fOSie I 'eo.~ ,del, nosuo' mi~o.iO: lA, !i11l;00I d.i pri:"ollriCn..e 'pliml~~ "":l'ft1!:0I[1 m:en~ demtili :pow'1:lii...E 'Ilicon~~nibi~ ~' IU pov:eri.,MiII] i!!i, eM: ~~no
dele mmtponel'lti: .fllMldm :the st !~:r.do ~qu:('M(C'
lUll!

I/i!ZtN' ,Am,riCd' di

Ii dEDst

M'imBeI

,am._Pl men'te' nc,g,i. fli.mU. Sesssn~DI lIruravecm HH-rilllt(ln.~ &, ,l)Ii ~ 'ItNJtllll b dWi"

L:'~.petlO

1 VO'riO (Wpa. Works pmj«ts Ildmini~mtion)'. SebbMI.'l ond!e .10 'ql!llcs,lo pacsc- il ,]' 'OI,arO!J.Ie ,dbccctlP\1to rosse sQnQp,ls'tCi' a 'II1m\.,~ V . .". ...~_ ' D pft"'.~o.m" IWtgv~1IIJ\f'CV81 all~rae~d ,ooMpld da, sV~f,m; 00.1, I~I !i!~.il del s;u.idi,o,;, :rnwC~C:t, :il lavol)a:EDr~!t iiIiIdige..Dte e:mlSJuivo.
pii, si8nifica~tiVQ dall lid nOS,El10 lavom ~ p11Oba:b.iJm~JlIl'l!l:quelUtiiudvhi,
,coneegl:l<lIMe cn,e mcrim:s:no 11-

~i~" lDen~

dove sis!lr'01JH: q!:u~sm Idcera~~ .r1spos;m is:tlm. ~iP_Clne di massa, era 'mpprese.Dltata, dal S~·
n~~ _Sta,t[

'Un.'Ei.,COMU'Eetta in

\J!M

indmmli

leslla

I~, ddlc. ,conlegu:eue ~~,61Khede:ll . oomponmtc ddh &soecUpt~


~ol1l:e lappres-enmlill

mdW duri cd Q$cUi. .. Ess-m: po-".t~ii 001} ImI - C"C~ priVlltii d~i ~ni mi!!~im di rcr1il,~to mondo: ~i.Qi,I1lE~iIH :ill ui'i U1iIL,.,tt~ 'f;it~jij' ~ h!lutik. in ~'~rii;',a, C '~liUIiQ' ~':AmeflUiI, 'etiii'i ''g1lQ $piriilQ ddQnww,~'
,~~!

~us~.~ TcndoM ad ~~ pmiv,i'j ~ itOpp:1 di vjQI~ 1st!!'KiI mU c 1~~ld .s.~

~ l~;

,mmc~,

rnmc

ItUUIl"'~'

.mea,

'~~~ UbHi~~i 'DS5~~,~jO,I1i•. In liilllea, ,di. ma..ss1ml. ~ ,w.tameJu:epr,j)o babDJe the il.,~o,"dmenm hitle:r~,o oiriginMi.aMl!n~e !Iii giun:to .!l!J mecesmpcrdi!i Sf-u,di _masse di diso«upa:t1. fU,Q.no,~enUE'C ,c-t~ il. senna e,oocup3.b! neU:'=ddestrmlJeDt,o pllJllamllitiliI'C ma'lienendo ClOd
,r"la'tto. ]lain\l.tblm
moDI 'I SDru!iIC' 0
• 'oome' llJl~sm TrenlU!i D.~sliS'tl.'!iO tJ.n,iti

pwbeihnmen~e!

,deDI

lOfOr

" par5cmal:ie:! social!!. Non. ,M .impo:r.

lE!"lle:il~iJ • ~~'I n.iUlODwe.

OOrnu:memomDone.'
~i!

pdmi lm!i'Ii mm t'l'I,ebb::: d!ii q,lltSH ~empi Ifill solemn:


--

,fosse V~SSU'EO' l(IOme~oomf50pe~,


"~ Jt~" jj u mJ(jlJ~,(Jglt ,aci

I~are

:prhlclJp_,~ '11M. ri'~j,ma, 1[:dvotEI, "IiI.~e, ........iIL ~".. , "'e",L _1i~............ - - - . -L , .. d • 'I!" - • .' l; ~ ''''l4tm ...~..... ~. "1;IWiI!, ~ .. ~,,"'PQ Ml~n~ .", aCUIiR.!!aue.~OM flilm,«)Dlm..atli

t:edesw. ad'o,~ fa,""oite 1 tesp,u:-ss~olii.e «.ridurlOiDc' dl& spRi'o dd!1t, vim psjoo!ogiCdl 11"1' me_cme oeU,"edj.JziOille american_: .ko P!DpGS,to 'OIl ~dud~.nl ~dle Pl1"ospetti~e,eli una _:penona »,7 1,.0, SOOpOi di UWIi lennliRl?logLl. fiJl2lSiWnlliv,Si qu&o di aWliIIlnre .n letfO'lC c:: 010-

• II. ler~~lc ,!'.( ao'llo d,eUa sUuttum ..d6 petsooalim sodalc' ,It< iimt~bu:a 13, cGnd;lJl5\ooJf:iI' f1on~_cn:EaiIDe dil, ,Mtlrittl,tim1 .. N~, 'k<5iO' ,o:_mi-

I~i.~ma:nii ,

!~

mnd'cmil ,da, l~ilDl,,,'a:

,stad Uruu!! mil im:~tM


llIl

,m. £I~qvI demm~, ,dimoswd.vi Poco ,dopo il


in. una. deeoo!
$JJ

mioltl:d,\fO' -~ ,(tisoe,m,pazione e ;lM1!ttBe: doo di :!ls:S<istenH. :socia1c d~ N<eWBfk~ die If,..

II! -foro lQ).ndii%ioni dj, sillUfe sonomWlillri


'C_I!.I~!ti.

~~~.

~11:e.,

Solo, ,nel caso dcii bmbini:

~'i:.'1adcnZll, d.cU~'~lltull!'

,aWillClllf.aV'3

SClUO'

'ron b d'~~1 cIclbcllisoei Ri Inqii ill npllOfte ,~ m'¥"Cmi: ~~ himi&l:l! 'ClOnii ;RmiloO dime-

'QUCSD

affermaz~O'fie

S:UQn~

milndd~~ in :m:~,

f:a!I:!t:o lie du:

wn :~,'O:sSC:rIi!,~onc fo:rm~ta
pcm.oRC

,die! IW;IIO p;andoss~


't'l"aiSCUml,lI"mlO'

c pefd~ilIlit~ putic.ammte
e .ii t:e.bthrii inr~i.
D ~~__ :'1;Ullm~,Q;

qllUS~ 'm5eisi;v,III~,-mmue: W:V,u:;e


j OJl1I~ltjd,
-] =11 ;y

disoea:Jpare

l'enev,mo,

ndls, fiostta ~ lsull -in 'Oill~ :fa to-mitlAM


COJlliUniti

s,e BOD

suo sggio mllaswJ'la, ,dcHi-ooa.o;r.MiOJ1 1m, sotwlm,ato die ~e :d~e dtlilla 5CUioma di CWQi!g'O'.g; F I!IIDIIl 'qualches'tN1IlI, ttli,onc, UQIj!! h!iP-,-IilOi oondotto un';!iQ;JU5i sbtkt~m dell liDilfctiiale ,di lwi ,di,·, :spone'V,an.o, » .. Ndla W,a, ra!!l!eilm:li,. ZClse] f'wsd a ItroVafe flolo ,pocbI '~Jli di '9U:_!iUUi~onc di modlcdli complasi. VossefYWonc conclusrvoa dldtlli SUI ,rassegna. richiiUlii.i1 :iI nOUi1Q progtiliiima:
e ~:i ~i~ioll£ Itnatida b:u.alilSU ~clii!i aIliIcr,ctc. Ifl'D~ di 'I:.I~M~I~I ~~Ec.~~~_~Q~:I.~: lid :~,~, 1~.:'.~~t.'lIiJ.· ~oI,,"o't ,m~l1lgw..Im. ~'pl;e;. in'O « ~~1Ie ~ d~n 5UWI'l:iCil.;, Ie ,~in$ ~f.I,tmddllc. ,... ll~mSi.htilIifi' s~sso n i ,m;,~~tl'C' dep:t'cE'Clldmm~ ~~I(;O. -

oon Ia
n,Mtlo,

p~~ l~itaJ,
_1'1_

u: ,oomle
;i,

:L.t~El:g)

~:cu.n.

1001II

hI!

~:O'

liUUI,

:SL:n:~l

Uill

d!!d ~~;.d.Jdci

, mckldb,

~QRe

1ft

pfObahilrnen,te ,d~ .crilieri dei, mua, ,OOIl'RtU; 1c :mO's'ttlC IUpolqgie ,UimQ smt~ svilup,patte su bMe rniWd!l!i ,I.': non ae stlikt Y,eo rif:iiea'ta ,kt coe:~ logica_ Non, ,cl scwimmo CU, di lilt •• m,eo~o~ d~lc ,qua'li ,OOil1lOKeV:UiJm1Q a t'lauo l"Cditgg.V:~U\O tnt. s~ta.te molllt:c,- d& les,o.le£~m'eall :SO.eW .in S(gm:to i~ ,~:i ' miIJ 'cdllitlbi 8\f1"eBllJilO 'IiIm;to tDSi&mIODd.el .n,QS£R: lcm~m •. P'oHO

dJdla .11i.aem:t. TialWliii g:S~tJti dd. iIlOSU'O mol~o ,j;n,senUl; ROO av:evmlo ~_mle :mrmuJIltO i ,aired di ,camp.iorWnCllIO do, noi adalia'u" ~ cSt 'tDtnwa
in
~fiUl_,O'

,perm,Q,rof~p;Ii m!gEese, p~tq

'OODS9ISO BI.!.U tftulill"

emm

_e

,pl1s!J:ifiCIIHDIi d1i

clUll~in due passi cht: I letlorc ,tmV1Cli. in ,quesw Dbm, DlI ,me merimllo luJl~_Um~~ule' pamooJIIid .. Nd.',tn,tDooUdOlle ;aI":.:di'zlon.e !ori:ginsll!ili, esptDev;o' I~ mil ifiSo;I~~t D!:i coD.&ond '. JI~'ilI • 'M ~~___ ..- _iL . .:11..:1 ,,'II . sm, ,ueJ!J:c ,Sli!itilS!I:II;JIUC SWilLaJ, ~ro~Q~C lL1Oe: ,e',ue~:om. tu:; cecsionali IdeBs ~;:I\8, ieii diiJoeuiplui,ft'~lrhjj d hila Srla.mp3i Dele' e
,,_,f_, __
j, ~ 'j

~o ,e piQW!~lliro d!!!, ,wi lal!Il@l:B cm~amo' ,llIliml!lEil, e NtiaY.m fUE 'mobJ, 9i diLsagi.Q' peE qg,estodte pel' un ,~ pedodo Ii£lUWi Nlfe Ie aEfeli~ ,eli lP:gbb1i~ar¢ un:a 'w~ozioDe',.,~pun:~ avevamo, unFl1~.mmma mctodolo,gkammm moIto p:liodso, :fOrmul!aro 'toO

Wltw c],(),

so'~m~c

,ticord!im.do' 101 spmto'l:VVc~·

~uiolli, cl!te s:~ono SE, pclSSQIil:O lnun,- Qe:1l1iO'srmso, QOifliSidcruC: m MDpliamcnlo',m 'qudl"8ppendiec OKeDuto loonsid'e(lIndo' II n,oslfO sEl5m ].\1'0110' rome un ~isodiondB ~'tork dleUa ri~ ,sodrue
,empifica.
'~_

La I~mb~one ,eli. 'fWlPtificadone ,elUldsiiDt~d\!a del, mlla-i .c 'quditlu:i'Vo i luwdmmt:e in ,primo .P.90 n9 ,iDteJe5ili~ dJ:.L wIiIilUJ!li[1 scienmia ... q~ifldi oPPOflunO ddinw,c in.' :modo, pia analli~oo 1e onsioi. dellQ -nostm impo$t~one .. :r..a 'sfona. ,del nostm, ,m;erodo :ri~a :Sluv,~[!:iill ,chiariR: :i ,CQtrme.t:i sped&ci ddh tmp~m:don.e: ad,olt:h!i:tai' .s~o~&t'ndot per ,c.()sl ,dire" U mtd.o d:i, un .~im. ptUeAt'llore~ d,e ,.Q~'ira pliO, :m:~dammte ,co.~: '1:P'~l)lii(i1 laJ. ledJiiWlSC ,oominciando do. doye sonOSJtaliC d.a!blN~e: e 'co.me vaiFDI) ,ad!a:tta:~1! __ ~n nuo<vo ;JSO. NOoII, ~ tm CMO'" dope. Ntt,o~ ,die: iJ: t~IO' ori~ OO!impm~des$C UJ]1"appendroe: loom. Le esI

en

pam~

'Dperl! Ietrermie.. ~ cos) mn:linua~o,:


iA ~WlJ i~e,a eJ;~ ,~,~,~ ,oombwltC .11_,m ,dlupu~a
~Q~
fi;oCflt~

'~I:a.

rnimmi .p.micdfm. Ano ~D!;lSO ~JD_pO" ,d~QPlI :~,I, SiofMiI:I ,m modQ ,Ib t~lNifll oacubi,"nal;~= ,i:lii:6ru:" ,eN n~iG, ,·.K U~ "rurNft ,mmp:'lessiva ,dle :f'~: V~R 'mta i singoti 'p;l!titi~~u~ ,co;ltIie 11L~~QiOlilid!i 'W!II ouml:L'O ~niiimo, ,en Utid'Nw ,dii 'bas!!:.
,q.lJolidku

,A q,l:Iesl~ :smpo ~un Wllt.m" limW sm:J:lo' d8 ~m£illifci


!!lei

~IO!U. r.l:dd Ii:

,~dlim~~ii

' f!r~h ~ml~bt:n:)'n~ di ,1lO1I,0000;f,C 1::11


iD ,~

~~'~~_

IIbi~di

~l1U .. di Jlik·

,dj,

WI'O'!lliilt'i.

~!!Iie

'GgIli'

blOg:t
.',

,eI o.o,:duv.1lre m: ,foolu. dielIa 'n~m;te~~ 'retilZi,cu;;u~:,m ,prodottl

diiml . in. cui n;!cque ilproge:tto della ftoer·m. :SU ,Mtdmdu1. .I .Eiihlcr. delll:l:sutu'E:OI psiotiw;jco ,dd'll.uUvers~t~ ,. Vlemr'We ,em ,SL1.r~'_lppeDI iClll1.tLu:O~lI!m,lmo',co.imU::i3liliO a, :Ii:m:di~ 11m~:q-mamib~ ,hd ,livmi ap:p!l)lXcit con un. 1a,v.~r''O il Ci'I!li ,es,emp,io, migJ.i,ou:: ~ .npp~_tam d'aIU,i'imPOJ:iWli~ O.pera! di KaflE,~~~ 1){4 Krilt d" Pl~c~Jo,.gil'.Biihler 'Ull! &,ven,tal,o, Uonl &l.nofC\llolie' ~.pml.ente ,dd mc:!ooo, inuospeui~--o~ ,o~ue iii oonOSIiCfe' bm~ la. tr.ulwonc - - rt.:' - speCUumehb!: u . .J= _:1'1!. _.I 61OOOiUca~-. '.' 1- - =, pcDsrcro, WlW un!'-lm 'D~I';t" e au ,a· .•. . J1Imey se-n:: v~ni:llm In tOf.!'llltLO~ dlH"lmllme: '1J11J vE,a,sg,lo; :negll Sed Umu, ,con :il ~~~~I_~~n_t!~Dlo~D;~~r~can .. o.l~.'.!ii. 1.10libf'~ .m.p.pre.s.>~tnm. Rn~ti"'O ~.· ilun.-.
c

. •• .JI_~-J": ..!l..1t eesa ....::: II:'_.~ il::i OOWllaM'C ,toll Utili. L ~re... I!(IRYe ,~o.o.e

,ua

~I_I

t'JI}I'IO&'Oe'.l'LZ9, psUiOmo.grGl~

ctlItme

,del'uuero, p~jem eli muWct e-m pal> i1 bioogno "'ii, SlIipemn' olm, GlPPro«io s~li,co ,cd opiins[~e di,dad~ par-id,«Ilsri ~ta:rrivarc'lI gOBI, lorn .mliepztont ,oonceUuate: oow!plessi'll81.

':ft,
''!Ii,

,oulttU"<lili
., . if,
I'

w,

ill

diu,I,) e' ,1,Ie 'QSs~~J)of:n

iI'

'I·

'-,.

__

l(q!,B'lii ,r"(!jrl;~~i~:. ,I~'l!,.I!t CQl11Ipolft<1!me.l'l:EQ"


,I

.~"m'E'·

nc.

n
-

I~

p:ll.!lnw

dlizi'Olllti d9I'rnftlliS$t!' ,dj, qJ.il!~:S:~CI!p.lri:t;(l~~~ioo~ w. _ iimi~. m~;r~ m.oll oj fuscla,"!!!lmc: sm.~ :[U~.ssu1li1l ·~i!O:liI.'C: PCI': .mm.Ol!itr.DC ,che:LlI~e itllei;e .~~ «;b~nClIi 110;> pu:d~ ~Pl)(~illlMm~te m:..
'scf.!:50
'IlCrpretil;~e e m:tq~'~g,1 POl!~!if!O dar:~ dJi:i.m:pWi(;;lR Il~ gi~do, Wli~ c!levn'[o'

:S. dlfHcile

:IIUbiUK

i!S;3U;uMienill:i

m~.e

:mJmm .~O:Sfmm,Qg,n·'

w; ,~.mdim'mon~!' C::O&l ~dJ ~mpio- im~~dullJmm-oum.~r.~· ail tioori,iih~ .9'¥t~gm~ .$\~clm, summm!.!!ma't,eiJ'i d,efmlilUdoi OODc$llma;~{I. ,,_~tn:rio ,mm.'Cl::

mult'lllti.s!ln:Ui'a~iiy,t. nd,

de1I.~M's~merrum~ ]a drerd ~.~btW


Idt::l1f~t·. Vje'_i!M ;~~~
. 'S-OUO

Abu:

rffimKhe ,p.~e!ll!lv:!l~.o

'Ufl

.iIQ!tt!fJ~SS'l!: pciF

.lite

Ie l'~~$e-piel pibu

:il cam'l.t!efoe_

:s:t~!;O'

la ,~;da del "a:m[osOORld;em~tIDoo. [~ nfl;SUi?' ,m~~ :priln.dp'aiffie ,emll:mlpR n!tP~n;~Q:'llo dlailil;o :$iit\l-dliD ilwbmemii ,~. dl:i, ': •rtitidliv:amo :~.i, ~'. ~m~, .mi,_. :\. a ,q~~,'~fffl' .~ . 0, ~lQgl~@'J ~$Jl ~.Jll1'\1ruLlO !'ltJi]OI' _._' a(l@b~tiooQb~,. m~lIt"e :p~~M;;"'J:4lm,o rs,;rrundii: dl[f'enzionc: ~D_m .pctQ'bI:emii ,d~·siGmn!i 1'1~~ii~ c;hl'li n!om, 'CCmmdt1!l£iilD a ,~Gv,efiB: ·ilI '14 multi.. '~",.MBO' dj, dimQ5.Eml:!i: citoe. ilil. !IOO:IJI[sl:peJ.tillcllii di!l~'la<l.Biovdil'$ :p d_1: bH3I ~ v-enj,'\I'3;prhrat;a,delc' ",rJmol:iinli. iC5'p~ji:ilU: ,weiiVaR !!.l!ilro.,a~ bxBhtsL n ·prollt:lhl.rio" q,iJiti.ndi n~n svihJ,plt!l1'.a. miilPi:enilmiUi1il!~ ID.I! ~.e :Pifo~~il:lti,1\I"1!!: e pot~"''ili pem\b, esseee i;';emlil'!~O uoa IOOlld~iic.nc: m inr~f~ooce.'I: :In ,dkxulmcn~~e~ooo!tQ p~Jt .~li'till.1!i!:: 'qilL¢5m ~~. ,~~d:im05Ub, 'U;Dl um poom' &~l'i!l~~ b ~ m;lirieetglSll. Mm:i~~:idJ.
1 1 I

,d1tI:OF-Il. Uili1il~IlMmia:is~D.emoWtcl'

'l[\'Qgi't.lSs~su.

,~~lc :fo:r£i!o~mli ,d'e1I[0! ric:u.cn emplriea. Non w~· $m~\Q 'ilImmi$silbili!\~' limitl1,1tsmll, ;rf.e.r:ffire ehe U,II!SiCe,RII p!"~PiM~l!::: ,.KIll: popoJ:tzlol1e £a~va 01 ~:~a.v;i1.ma,w~o 'mh1J'tm COS'SJ. 'UM !h'm m ,quesdone. .~~ lrIos;tm !CQll'Ipit:Q eoDS,ist·c:va, tclidl ,~,~ ;i. \il'Jir.i. r-isuhi):ti :w WI r.i'llJlmer'llo Jim@~m dl q,' C'O'itm~:!:i i!Uili~ltru '~. 'Em ,a.l!lo ::s;1!I!SmIt!llD-:fXI :i~di~,p~ffiI~hne' s:pffi~~ een 11 ;.rum;Oi!3i dtrua,· ~. pos.s&iIDt: -ill p~en'~@' 1!J~ie .!lW q!lil~ :si~ 1~Wil1._W:U'ilJ
'q'iW£5t'a woo prQfu~dli'i;~, In lim ~~ ·dd lSi ::!linreili ~ l':C5:pcIi~ da noi oom.p in
,d!eilb~:"'CQtt~;QJl'lin~
.111 .~l_;'~

Mel

W~D'

,di qt:u~s~u~dma. :f.umoo sc;gm;~e ,mm-e ~ie: •

,g]t1!I~

&1:!S~~:. furon'lll 'ml.!ll~ ci' • • 'ffi •• . . ;"""'!1 ,~ !tlUm~0i31 '~U __ .~e~~b JU~ qJil!ilIttoo .fie... ..:~

m,'""

m, cWo $i. ,~a~

ICol'u:ladmdo, vo,r.Mi Gj~~~

:ftliwne pmpoo~

(Ii

~.mO'ti :ri~

G~rdli:" .~~, :S!~~ :O:mi'tioui,. ~~ dlistiJi,~e ,p& ,l'I,~m'ta ... mmt.e: j[Jj aKCmQV~' 1m pl'j;v,82lIon~~ ,eadU:ta: di spe~',j, D(v& basso lIIiSpetbt~'Ye :&:i '''i!'et'lf[a DeBo :5,t~O :WodO' in 'Nui

pia

;genBJ. E
UYU;g
_• .,,,_ !It

• ~~ ' 'I'" cu!pa.t.em ~ncSiI~e .... ~, metm,cUUMa lciiVoeJrse Ida: qudle dedi ll~b~ta~ti ,.Ii W'U ZOmli d1 :minjcu: eli CHbo~~ 't_,· ~ljf:!_ • ~.'I' G'.. "..JI!, (lOi,l'p:l'h iQJi una l~otcu.IPmO:!lC liOliBC'. ' NP'P& !!'wa lut ~~t:nt,e ~mmii;g;r:azk:i'ne ili!.egti Stud U,Wlti "_. Q~II;l' mal'l$£~t~ un, ,mod.eno dJi COD1!potl3m;l:..fU:o ,&v,uso ,da. ('r d~:bpo,l)O]:uio[l,e RUl!Jin_dl~
ml~t::a,gi~

,ghi,PP.~

S(l!itt1'Oposb, a IIl;Iwe: p{fJ'W'MrnOIU r

en

•.

._]I~'U

'.

.-;.,'

,U:'

f(fl'ilci~e :PCIll';OO.IlC iWlSOC~' . '. " po5I50(B0i a~t'~tmto:m,

.1

__ _.;II!'

:i

Cr;lumbid U~~",.j'iIt1 pri-m'ftle'fa' I g '.1

p:~!.lMibale 'elm ,gJli ,cff~tb ., _


_'L_~__ .

veflio.UfW!t deDe "am :per los;s'oodlip~d-eou,i' 'iQon.sis:m~~Da_mantaH!!l del fondi e d!eI~:I:Pn pamto ;iIIIlI!!!!micWsua:aWl' iIlh.:: ,~~be '~f b.r M~te gg us;tema 1I! " _!I:l ~ _ w, prog;mmmt w .~,!iQIR.l'. A:t,~'Ualm.elm1m nmuu!~ ilcerebe .fombro~o' un3 valifltfi~C~'C: ,dl~ID~ 1:effiad~ d. dive.mi p- ,ammi ~",;I~d : tt:ra V!e1'S I~Olffice of. 0 E'mlliKlMie IO,lP.po.rmmtills. - vaIDutHione e itLilito :pi~ estlI~~, 'quaIl':;." • " •. . " ,;!__. _.:11:\.... •. J' .. ' • to piJU! a SJ. rJ4S~~ a,saranm:e 'uufl' OO~I,onl:: 'un ;ila;;.mam :tegI,:su,ilZionildel fatti ,eoncmb lcosl come SO~CI :accaduti e UDa, fi_fl~~ :slolJe ,CheifJ.il .in I',ado di prev,edm:' 'W, :probabL!i_ eifel'll ed 'O$taeoli•. L"1impos:tuiO'n= delle' rioent.e vam~NJtiytPf)De~be mm:c V;IlliJ:aggio ddm .• rOOimI.o~ -, della, nosua ~ma _ MMiieo£ba]", Per fjntRJt '!f@:1"1le1 :P'110,J.!Oue una .riouca ,nCl,ne .~ Che io 5.appi !'tOD mSte :I'!,HSllno swdiio ,iroUitleo 's'lllil :mDdlo, imm,m ~Cll:l'S:enel Q]~O· ,demNew D~l~ffidc& d!et Wp9 .•. _P:~JOnmdiJ1a I q1.l1d!odl~;c s.ifJe«' nc1 ~tlOI dA:l mondo, ,iXd.d:~la1e, ,si 'UBlttbI &, \lDt~OiIDtC :5ocL;de suao~a. F,1IlII l~id' ., puritMii1i t:iiD, 'b~i!il:::alta, qllld~ ~!l1IG dfte ''1oC<fC: men.li.e :&e' m,OD ora) a&trla, :rnentam,entGCOftjij1Whe neL
I~ l

di, tm;O'_ St,a'I'O ,di WiMt'[, '.. • i ,,~'m::.JI! '. .:I.l un, .NQ\I,_'Il lfI, 'q:Iiil!ISItI.OD' ~~, 'tJ:,po Ul"diffioo1:ri~ ~!' 1:S:.e!m,p'm nd dl fU'Upmo
dffis1l:rut,'Uvl

1~t.io_ne ,suWI";sssb,n!IUai" V'l:mm £ormu1o,tar csplki&menm eome - ~I:'_ ,', 1l": • . _'I • • ~_1:! . _ " _ ,a' • l~ :soao,w,ga,e po:ttil'UIi iiI!L Sy'!~, :n.e1 rCltwu: FWflliIJa'llIV:l :W:!ii opera, di, 'sling.oi u,omimii? P,~rcb.l!'IiCll si, mmlRstb Will mistellD pin 'orb!: cia parte ,del isindaa,t~~&e fu l~cJ~meJlltQ' 'mi m. pane cia diptse i:I ,marenjimncDlto d~- sine:ma ([d suss~di:o~001'1i :SUQi esiid_ 'tlan:!Q, ,msujtrosi~ ~"J.EIHoPd, ,eentmll:? IUn soci.@Jogo con. 1Wm!.1, iormmlOionc :storiaJ ehe ~se di daN;
i'ii;5p!lS:[;31 iII~: wrull~ Bii1L1lJm, OO:5ie.
• .:1_

'I

nnm. ehe Ie dNmMaiticM mcosonze ddl ncs:u;o 'lapcdmenlO non. 5j 1',criBimssero mal piO. La sltoria :ha :smenlito d, ,oosuo ,onWis:mo.
,t':'"
.;)\1,

:La

moE~,
,pane

d" '1,

Q1u~te

UOIDM!;ILe

_j

._jl

poOa;WIJC

_ _,t.JL -

IQCrt'4lncm:e

" :Inse·

oenuale'

diil!La

:noSll:m,

dee~

'[ernTIiliili4'1l1'1 IIXm

spe·

_1.' ' •• ;m~ '50.no mwtl'.ii"-m~e

'iii,·" ".. ,I!!,t rul!lJ;JZlOm

._

.. ,em

mIlO "-~~'~pimS~w

b:!"1~ 'Rut .J1_~11

, 'Che

nd 'in ib.c ,aU,~:~I~\, J aU"orDyiti s.v,o~:tJi1~ wndizlonl lodc' " aU. &is. ianchl! ung le[~lmru:rI, ~:ule qlicSDQlitii sOO.di :gi'oma·, Usd Ie scnttorihanno desmtoo ,oon. 18f!Jlrulc 'cffilcada Ia. vila die( ,disOO:CU,pa;ti. t.v,~dO:il!It: ']:01 oolldM,oiJ'lel a:ttrnvmQI uaa Kric di. ~$Cfti'pi, e descrizioPlii :11qlJel!li cb~!lon ,=ano,aIlOOlfdSE:8id tOtC" d daI icnGmblQ" ns~stepeW, un, di,v.~D' m, b: n1!ldlcci&~ ,d,eUc:, sta~ 'ristieI1eufiidali ,ei r~Dti lettet~ri. inevhab:ilmm,~ sOlI~tlj, ;~d OS-pi perc leli .wff~shm(!. mstlate. La" mOSmlri'!iCfCa, :~, WI~F t

'cos: Sap,pEdlDlOId~ dfett"_ ,-III I~m:on!l!?' Esiswno :lmooilts;liJIdsddu:: lU!a S!!l:i1 1~~q5io!lle 81" : " ,. -'- ~. tftraJi. ,~~.q e fami,ia::' u 'tg~flIII vobe ,dliJdaiu m(ficli!fu:~mtnm' Gn~t1Ici.. ebbJ;.

11_·

.Ill!Igto !I!9Hmaoo,

.•

Ito:ftS9lfts:sem di ,com'blnJJr,e :1,~U!m til ,dad CiI:WDl!!rid e l~~mnlemiQ:~~ I(sich ,ein'lehn)1 .ndJlasiwGZion~ 'cxmc:reta. A ~to' ISOOPO' oooor .. s:ttc:eEto da ~ii~ti di IC-OU05QlM fa 10m iLiita cruotidiaollJ :nci minm.,j :pamoo'~grl. AJ1Io stt:ir50, 'le.mpo~do¥'cva:MO rimdre '~.CQsliare
[·c,va.

La nosau idea ,e~a queUln ,d~ tIlQl!$f'~ d:ei ~protedimenti the'


s,tabUbc OOQ gY 9M~M,[i d~ Mari~!i1I'd

~I! c;iII!I, ,. '.

M'iJJnen:tna~ • 'IL 'I

IL.

Ilia _ Q SOOJQI

'e]j

d· CQDn'8:rC:W:!it 'I.~. &~'II

,_J,:, .' j.U1r.a~JO',.,

'OOnla'tto, tMmo

elm smgdia,gio,ma.ta m, mtd~, da ,doos:truirl~ 0." ivamcatc;~ m·, fini!,. I~r;a:n~oRsario eli- boltlfe' una.!ift:Utm~a 1-' .,. • the laCCMe '!!Ia!tIDie' m~ti i ~_gdU p8frk:clh,ri OOm~ maA:ll:esta&io;IU di W :flIumeoo m:inimo, ,dli S:indromJ dIi bili~. Nic1. mdti" d~n'jesposbiQlr.le 6i dJiuir:fIJ in ,ehe mo~ol sbM.amo
'termiO matl~e lUiI q,Lmttm,eomp' a:SiliVOIJ,QlI '~UIIIa JL~~mDlmll cou'~d,o OOD,'t'!lilpo'fm~ltm;entl! deD! siru!l2ioni 'PS~to.~og~du~ OOR)~ p!es$i!' ~dlJl'n1ltmf!j dl:!l.mal cq_roiil~ 'Og,dUVDlj, ,~tmiJt:ain 'bss:e 8, diU,
..:II~· .1.__ '1"11";.1'1'

:1.1 _.,"::~~. ":11.._,1

st-uiuci sgn;Sea;tE.YIi. 'uE/ono, 'e$,p]onue t\lue le ,"trnde: chepolt~ ~

," "J I ,. 'u1JjJ"~,,.tI

e S'CheJr: s-uJlJJ,rI,tiiiuilZiQ.",e J~l ,'-empo. 10 ,pedOine .l'lCmp.rn-ono U[ll qu:e~tioJUrio, woJIO,' f9!p,l?men:t_ar.e m die, aa4o'ti'.UCOU"'CV!U:!O ,lim, [~'aBPOnel 'c.o:r:m' mUDa ,oo~la,giom-ta. __ ' rl. L:PlHWt'ie "edam,;. ,MSU..Jl;zlllmmA? ,qu;eW, p~mcl. ,n.cgli ultilmi ~lilDi ana. OODl'QllRioJll· iodtUiitr.Ul~edel W!Rtlllc, ,ci6 Wiener. N~s:r.dt in a,d. !ii, 'marva Mari9tOOl. e, rem'; sc--oUuliu. Akunj alli·i!Vi dclte salo.l!: ,e:liem,entatii, ,e medie s~i:lsem,slJi s.md. aq:;~olr:l!unffi;: Ch~' eesa d~~duo, ta ,di ,opii, q p ah:~ COHo. i - Che ,005:il, ,de-sidl~ro l' «'Obe ,roSil clestder,o p~l' N'a -me: ~'.

,~ esprim~ IICS;POlienza ·ddffiB._,[Wooeu~on,c~ B,vmd!O[Pl il g:ud PUImiW[ fafl~O~!taIO;h, parle: dldla, 10m II/;!,ta, ,~ np,Pfies:em-f,aViI1 '0 fertmJn!i1: dti c:ooimru::o. Se ,I,ves.imo ,conootto' Itin,. dl'1tia,m diiMusm.enl'f:' :5!i!J1illmo ]'0\1'0 si'tuw.Ol'le m qac1 mommto[~ ,D, risultato[ sarebbl!' prcob'ltbi1mtolta Itato' 0' un silmzio im'ba.rauaIO o un. sene dl &as~ 'Y"u.otl!'.

piu lru:iJJmGIJle

"

,n,el ~cs:t~

m.senrs:i .lO 'mc:da :naIUIl"8J:e 1Il.0, ''Vita d~ vm\arui.o~ plVfoapando, a ' 'lJ!I~ <l!£dw;riIJ .~OSH'•. e~e:m!e' utile all. oo(B,urud., ~:um cRe IF'-i1il;ll'tlI, 'p~O]:l_flmi91t)C!: ,dliiF£id~!::~~] 'ii"HO di IImIDJ .l'liQC.llCiu~o:re e.hc viVC'V8 [~.ffe~tiwm.elillm:' PI .M-.arii!imlJthtal., .Anche qUCSII!)' prOblem '~_w,t·, mviaJ' liuiIIIse I mil ':feiilX soluklne a~ '~,gl'ttis:ped_amffi dl 'Qgni, ~po da IIUl~ ~,ti t q~ali,· qllcli ehe cl!!..DcWuilo qui cli,

U ,rru:aJ~:m di 'wilJd quaEi uti .[1.0D i!m su:HKimk': ~ r.i'lsGn: m'Ee:nIW1 OOOD!M'Ii!8. :1.di:UEare u_g appl.'-oecl:o' mQ'~lO ,~i. lmlarc: decidem..mo, ,db, U fatto ch~,.ftC:SSUDI DGlSml[riO't;t.Qi:mR' :S~& se Si MiR[em'tltd] oome $eJrn;p:Jicc croniSltli o[ ~tmtre e.s~terno C(JSiQut:o iUilmlalC'Mmnille: see'~m, pOlltica., T:u:tu iow,ewno

_,,=~

ill'

~[it~,.

":r'e.

.[·:UllomeaEO~,~,Come v_a, 11 ,miD fu'~iUlKI')lo. R,~8i·'SI.r;Qziv'lJi J~,i p'Ssli 40 'famigb':e r-.lilrr.lllCDO !pu UMse:t~ ~mDla, nnri i l(l_l"O. :p~stt,; .~~no. ilnolu,e mpDS1d. :i ,~ti ~I!ibl!d da am s, :swols bambln:!!, ilpomo ~~:Ie e 'qucllo' Naces-'

1""11.1".,. "4,,,

,,«n lem'a.

,,wg1rU

A"I~~ •

a.uw.es~D,

.J_~."

"

:Sa1SSeliQ

- - '. _ .•. "

~"U.I..-

g':

ProL. -: .NQ rI,,-l'ill1• Ri1u.'&fim.mo :a proau:~" fltGIdo l~eUc 'me'· ~.,. uaprivaEii, .aJ. Vil:llDa", :eirct,201l[ C'9Jpi di vesti.itri.a ehe, ,d~~1 . ,esstl'C 's't:llid ~'\I\lIti e nmMmd!eiti; v,mnelQO d.iswUIird alIs iPOPol~ffi.oD' ,&1 ,~~~o smp.PD,_.'di .rice~ . .~. ,cGll8100nmm@iD .00;1, .~~ .•1
1

,w

h.Re,~fti>fmifMn~.L.ooosUemmol l~rehzffiQpj milt@ da, 80 bam;; bmil p,iom,]j sui rr~aJi d=~utj pe.lIr Nltal~.; ,Ii at;BmD.!Il'li ,di .'~: 'tf'l!!fSWODe' ,e ~e altUviti sl iSVOJ,pvilnO' Dei h--; iliunl;,!J.emDi. dCi: g,eDJioori lid 'ooucmo.ne dei :figli (rica~,I'ti:dagli epp;UtDti peM ad ,e-o:nsuJ:m!Olrio .m.cdli.eo,) j; :1: 't'CSt sde: condb:Jioni di :siu.t.e~:me .mfo'~

,~iljl\a[ :~ gio.mo

'.

!pl.IgiUiIJ.ent<o

d.em,

iUISi.dio ..

me

'd-" _~n_= . 11~. " ..:Il_:~ __ 'I!..~I ..:II bi'He, .' BII! ,m,,~Gi'UWiiI, _.'n~.mnae~'ueT.., equml~Q;w. '~lLa'lO~ ,... 0;11_[ SM1Q;iO to ,pasW:ceri:a; ii m~ftW di vari~ :USoci.'ODi polilCi'Che e dJalltll' lor~io:ni~ .
:. lhil.J st(Je~'ltKi.
...1'-" • __:11 ,.
• •.

. ·..lI~ .... ,I·' ~ ,. •..:m..'l:i_.~.~ -..!I~._"I' ~1 ,-.-" '1. maziiom .€. :Ulriln~e [wI.", mllegoalltll :5•. ,el1~I;o ,ueS"_ ·w;unm; '[I,'~ . . .~'I ,.!I.~ 'I"" _al: .• . ..:II-:I[I'-!. '1-'L. " au$~ita assisot'eMt:L, -. S'Vwl!e Wfg. cm;b w USlSi1ienUt ,~ JL nonc3. dal pai~ Ieee,; JIa, ,qilaio'titi. -(Ii dellM'O ,lpMli all.~O,S_~Hn.". bar!.

,rompnt'C' ron, m ~ostri, :f~f;I,.dii. In IPlre:ced'CM'I.i, Wl,ruJ_Sitro ,~~m1Que"' [eta :Em~~Q' a vis:itae I'll!) ,~amigli~, dl.u:edendb '. q;udi ,eap~ eli. vestiacio d. folS£ :pit'J, U~eD[fI~ 'bis@:SM'" Qu4l11 visi:,t:c clifGmrr,@oo ,~,j~i,one dli [iIm~ in, ,mod.o [Iln-oh,tru$l",t, :ntlJ)e ,QI;&C~ Ico:o.sen'tiCD·' ,doci ,moitft,dj v£ri£i'care Qluaifi fc~fto[ i: biOO,I'Di: puticol"lri. ddla Jaci'glia e ,ell iliUlvMuSR q:ualc .mmlbro Ym~~o 'rivo'miliC: I~ [m_qsiori :1~~.ew:i:ODl., :N~~mmo Id~ !" dis1rih_i~' tlciv*stiti.~ 00." pill mmo dd\e: HWazi;oni :anali:tidic' sill oomtpOftamCl'l:to dl 'eolorro
,d1;e lir"lccvnano'. s• .e ~O:~ reuioJ1!i I q~H~(l1 iamOO[lalN ~i,P'l ,m :8ss:ist~, [e sde: 10m [oon.iti.Q~j ili',Ule:tal. I] Qon . tto loon La iPOPO'" I.lo'nl fu ,miilru.!i' :f'lIlcWf - ~odail [illVCIilO :p(f.1!:j1Iora.'lorio, svnlfJo, ddl!!ll: dOl ..

Inv£lU!i1 'e DMlCitie ,d.i!1 di:SilR:l'bJi di GnmnDa;r:-Nmsld. :as~ndoc.;a[ soprll'tm:~10 ridlif4· te :~ da Ibam.bi:nii e cabe. k_rU1i~ ,iII,ggiiwq,cm. ;mo a 'q-wmm [Ha 'ila:lo tm.:«"(I[tw, 1I1QlR-C:' p.llia di: !cabc: c scarpe Duovt

J,

paCC'-io cocpc:ra:ti.vo" de:i .PMStiti. de~ bi~[iKlI.), comuna]e,[de,~~ aboonamwltw I1J diy;~i glo:meill, dtl ,000Mem, dbgi: ism.ltli iii .afCO.ti
-'I
~_~iI~

bJS!wNti

'II'!i'~

lb. _

.•

SUJ.I.l$l ll;)ae:

__ 11'_

lb.··

'Q'U

'.

11!'L.·

noEl

ICOfj[a~!!!ld:. u'eI.I!C

'.'

'11:..,'1·'

~1_11i·

, ~spJ.[a:r1:1'1 :6duIC:j3 'm~ grof£co .u:I<: illnw:atori. d

to,~:5' 'Lotte Ds__nzi\guin ,ooml,essio,M

d'ow:b)

'00:1 'progCttO' yadd:' N, lel ]~l)bOOMItilu:: m~~ebio-

con~.!l::liiUOIlO.

'ue~ fl,5W taU 'l!:.!.el:iIll:li:3Jjj:l3t1l

d'· ~

,. St'Qlisl'ic1;e

,camem ell o::ullmerltio 'ljI,enn= e ,Madmdtal ,•. I!ap·poslto &Copo, .~ ~ccoglielC ,d.iaiU SIl8IWllld. Il;mL pstiofle ,d!dmQ ,tWaJo ma, per' ,dif£irol~,

'I!:ti~

:aU, iD.6sd:t:e.•, ale :mot'u.,

J:'~I1YI

_1'_,·"

it.'1l1l~ltco.'fO.mid do,mtJt'ic4Co

m :maio-imam,.

!iilJaQ!lS~mJ.lZKJne:'

~U_J!

.. '"ilL.

"

un

hmWooado'

a1.~eDlllJrsmm.c.

.~'

-_.

~S'.J

...1__ '

de11s,

'Eecm.~,

dusd

, . mcco,dte;r6.

solo,

pm'

poohre :is[mi,ilIi •

.~ m~~bn 4el,grug~,

• :lipi;!t~i;wmo;uu:imte

IUOO Ip~:

.F-'O~:mm!OM: del!bt¥@I1o.

dJ ri~~

ddlc ~s:tmiiol'd ,d~~ :i;mp_~ltc :J?i'l indJjml,1 10001 i. '~fi:~efi. ,d!im,.

,puttoohR v-erm t: ~~billitl!J dli. ,emilrMe~ Quati WOD' ,i lipii, e le' fui d!ct v :ri : 't~~eai:amcnl~i,? QgB p:WO,lerd b &;1l00im la ,gmt!!:'? Ci :moo ,di[f:~~e~

q,Lldi, ·t:eDkJtuIvjb t!llt;t~ ~r 'trrolJll!t~em lW,v'Q.ro,~, 0liU ~ UQVglt(!i' lav,o,IilQ,ifued da'l: di1m!:t mo.Ii!' COil 'f,lwdi, ,m~,t.' Qwdil! lir'V'Q{tt'Q • ~t~f:l.Jit.Q 1.':!!iJlm!lh~p.~~td~!iIlEe (~r ,es~[Q',i:ii:lrail.. l~j~e:!lI~~dli CO~IU!, I h~ illl'i~ol'o.'«C'.)? 1(JlI~ ~ ,mJ.t:I.~erlilD _"!:DO un':il."ioCtCUp',,-,]ont t:c:mpo~.I1Ica e m
:1L,.q

'QIlId It !Wl'i:ei ll, pt-jPl~


:~$:Qb

aI.

mfeggi4m,fm,ioo

i9t.r'JO' !d

,Jlsoce;; lNUio'fJ:tI

[~HjQni!

:lU~ m.!ll)OO,1P4tioD~~'

e,::_domcsomn? Q:uoo '~i!ren~i!' ,ei :KIfiliC 1m: ·quiilU ,dM: IiU1limQItIJI: :1;a,"!ro.i!O' e qu~tIli cle;t~I1.W :bDtl1o?'· ' Qual 1011'0' Pi, a t'RUj\aimmtJj, VeRtI ~'e'mI:te ,dli, ilSSii.sRl11lmt'
Qual alti.vJIt~, :su,p,atm:::!); ,conMU3ma,
IMlCOm

It.

~duld

·ad! a~ue

'l'Vcl,u:iil'

h. Eifel'll d;~tf1,itljlOc.~JI,Milm't!
~ $Wit)

~
~lMiC'

Icnc,

g]i: H'Clttl sul :ft!fu:limIlriQiO' sc@'wtico ,dei, bambini?'

sJ!i

~~~t~j, SliDe

'Q)nwmni (~sroh- della po,a]azlone?'

iU efieni

IU., ,ulmmeli,ti'?'

-.

b1m ~,

.plio: co];l1hl ,dlBa (!hocQl'.pmone' dei


Qi

Nt! ,~[ ,in CIiIi

qucW ~0011~

~l!lti

dilf;:oor~,~

s~ ~- :r~50a,~!iIi'Kl\ri:!_N"1

.5m
(I

If:

.~ ~

1~~cS;c,f!fdh!i'll.!~e
II"~'~~ --

hi bgll1k1'

le, ,&Ek~ pd;iJti:C~e S~ !!IUm;eI:lUl~e. ,dimmmtc!? S1 ~.cmo' ](ru, 8,m.e':Mil~ aU m~si~ Qual ICUli~ti, j seae vC:rif~Ii. lid ~.w ddt

!1l~PO

:suJ fiume FJisclm.Dqmjtlh Del &sbeUo :lllI:IUEla"OO di, S,um:dCld,,0,;1 ViCOQa,sm. udva m ,)5 mmLu:i ,diblmo; aDa pib, vidDa s;tuiOnefuroviIDa~ IGhmmat~NCUlS~e4~ 'it di Ii c",~an<:-Q.r:a.tu-O:raJ dIi Cli!lmmin,o in una 'campaglila, maIm 'pLu •• om nQn ~ollO$ee :im, dis~f.tu:o D.otenbbe S,IleDr~o,~l oo1:1'fme 1m, Gl'amml1i~:·N,ausiedm II: Muicn"thal:, lei c--ase: momp~Q It :ai, due !ati ,ddla strad1i s~aU;neano per ,circa 'MtilUlilU

Mar.i.en:t1ImI, ~ Uiupi,~II.

«>miU1W:ti! indilst::riQile

eondate ,da ~ghii :m,uri.'qJ!JOI e ii, 5i8~1'OIB!ri: qU~1i ,i mJ fabbrlCll Ne'llo SlIJd.Q"d1d D s{I.oiC) n,O'n e' m,olflO '~!Ktlc ,e II tUlreD.oe rdtUiclle da IQoltivue:, ,q!Jl1Mdo, d~1 .. 'troti, sisiJa'bi'U:mno, in 'qw::511 ~ona Bon ebbcm vi~_i 6tcil~'. am:r O.gi d.evono, iotW'e: ,aUmmcntc' .per rillS:elk ISOPln,vviveIIe';soio'pocbi PCtSMQ peiJ'~
-,~..,-: "'I: -. mc",uil~ 'Ul1£5_
1, ..... .., .....

,~'unilorme 'am!JJe n ,djs,tretkl, ICirclGS'E:all~e: 1;, ease, :I un 'sola ,tUQ't I .. t.~. ., , ,. -_"'_til' fi'_'c s.o:n.o ~un~:R;'e 'L,~~ ~se" ,t(ll5tnnCc ~ut~e Si!J 'Uin 'umco m.'~l'f';liCHO'. '1:'10, m ,deDil:ro mpeKO "I sCm,ck sl 'tHiV'MliOll'u:ic 'C'aseUIt prcfabbrii. - !!:el, ,~!! mosO'oo jses~~videntii ,d/ii W,H~$~:~nG eosmtite .in freth!. 'c'iud, per ris.po.ni. a 'wnllifOuS'so ~m.pM!"1so IW 'optmii. SQilo~·,mliric:o,as,cIW, l~OS;i,cdaleddta fah'brica, til, 'eWlegidllt.!i:i' aOD ,di ufEidsOJlo :ill due: - e :SOVI'i.l'stUD g.6 1a1[d edfici. Di.eE:rQ' le lC8Se~ lunlO' :Ic rill!1ll ' F:en:ha,s~~\lleo du,c:' dte dmimeN: cir-

,cen:to,'EM}!u:ri delle c~t1:e'. ADorn :sitm,Q'

II

Ma.dl;tl,rna1.

:n 'v:i!llla:a~o

d~

.. DL1:Ioo.O,y '

11..__ , ,.

~=ia....."'''''..;.,.: ,~l!\mh_.:Ulw d'~


,1i' ~,.", ••• """",,, '-,_ ..

l.iIr _._; ..... ~1L_111

CIII,'-~"~"" r

_m

ni!'~

_Jll...,

IalXOjllO.

.N.~ '("_O'_.dli.' • 'amm,i~o in~. ,m.", O,'~ a,'_Marie,-.~·._.n'~_aJI, _~ci 5~,~Ol .. m.~. p&a:-oI.'11JiblSl SlmLlU ~ slttlirJaC'stmltunt '~ 1 ~ull Vm" }. ,oon,Ie sue: ma,gllme~ m. ,mi Ie. mguze ,sua~snMO ,da U s, 18, sab
van

~.~~m..~

I I

~I

2.
U
[e'OOifIQ

di, 'vita

dd delo. ! diad SitJI,tistid :macdlu, ,per no! d~l ~~s,tlii) di iC1U.lkl fomisoono n lqodm ,d~ pauiponad ,I)) sruo~ dru bMilbiru I{ mlVo!Ja4).. 'p~ gl,e'ma dCf, harnltini, :U! paSIO POJiE'ato, dl,~!a· spa__:risc:oevcu,'so, :Ia: fmc: &He due :.ttima:n:e per'poi, roml'1i~ allc' ,dlJmms,wm alii,t,+a1i il gjomo . Iii ,qa. Sembf~'bbe p!lIesumibile die: quam ~moDc: ' Ai '~e ipl1r.S'tii 'princl,pdi oon.~ati ~,ICUa.., IDa,'ptf mrunc Imille :U giomo.m P!tga, quinwdnale rapp:reseBtI anchC'ii 'volte Imom.mtom, cui~U 'summo di ~~olle_ Wtmc: 'ridlonQ' 0 rumhe S~fCSO ~d 'm~toll i] • segn,'SI,t 'eo.me vtdimmo~" w 1~lve ,«rilla, Della V~I:«de.lla Jlmi~:U9..cbe .n£ 'Iri.cne 'oolpha. ~. Aus~d~,U :palam~i1lD' deJ:s~Miidiol di d~p;ui()ft,C 6 di.. ~ph~o &nai lea~ ,d,d ma..uiQI 1'920 e dai 2:13 'lml9;dtllmCDU $ulX1e:5;si'iij.llp.an;ten~fil il'pQS,t:o,in '~.Eii;m! con h"d.D.e.[!7tWo:mu~ sm :lavmo, esvc,lto dBl1h pe~J' loo.ll1lilsuo :~ ._ 11,e·diimensiani .deU;a ~fImiB~m~ O,'!iiift ,mri'llto ail ". .Per lei _ I fb:j;'I proV,8M ehe chi ;0 !p fC¢pHa. hI Jit'lo:illto 'pefW ~fiodo, ldi! i!illlo20 5eCdmMe dUr,!li!:le ]~a:nnQP~ae[nc It che 10.:~dlt"',
,ptl!n:t:o$Cioscn:sibHe
J,

"'~,aJlO p t1:i :SuWdi, ,~didnaU (I ldis!» , imp;"fEHtt.e . do.w:ria. ,VUi~ Vifl ,COOAOmia ,i: __ ~ ,da ',UiI;S~OI ri:tmo ,quindJ,clnile. Que~_giomo si p9J' p.no~ Dd Dm1iti, ,d,d ,foss.jl~j ,dmiirl. Ie U Bitt~,niuJ'~~~1 'w~ I come_ d:dtmlllE:o :il wmBto:lic gj, doJililij~o vl~~fiese, ~ene, a ()o:n~ lie ~ ,&I, pqWCBtOl dele suc:m~ca.fD~~. S~ :~mnol 4IlmegU acquis:ti It!semiaii ,pu·ltimmemat:Q1 :WWI:O), 'qlUlli,h\ larirtl", me pO;~te:J' i.I :Iardol. Quid giomolsi, m~1I: " d~ ~~O' e i. bMilbiMlo, iaspettMo' (ome-lILfm iesta: la,-lam, '_eOmlQne 'l'~:n:t,e in modi

w_pmione &:

U. liiCiru

m cui

deJ :s:a)~io
'vb.. ~

mppreSCiRI~3 'I.:m"

g:r.a'Yl: :mln:l1~da pu IDa. saa partE u.paJliitr&il

SOPil'lBiii;l"

"If~

uHi.ci!1!l:mmm riOOll:owum. L'~ssis~ma ,dj '~.~ ,cor... mpond.I,m soiho ,llcilKa rn.!8CI:~ ,e~m· del rsUlUimo~di; ~J5ocmpa.. .,zlone: .norM_e" e ceSSI d.opo IU~ periodO _,che va daiBc 22, aIf_e '2. ~d:i:mme: ,la, d~Jj-';Iim, e .flluovamenre s__ 'bill-I'lli drum ~S5~clliii!: l!ndusllfial,c. Dopom c'-.he~l:~assi5'rM:m 'b:fnUjIS II N5SDO' dj, d1iso«up8ione' Ramal,!: l: cD, dill! .!iveli: '.:ml.'uillo,
!!!flIalO

Il .dip~ndcmilie ,e IWiUU~ load:e dke [pf!ui\ede aile ,qu~ICi\oM kyoto. I p.a.StlmcodvMBPIltQ' eL:tJtu:oti. :Pell" 'UO per.iooo ,the w. ,daDe 210, ~'II -;:Ii'I -' ~Ii_. ~B.-.I.. .:'1 d" _'-'~ ~,.!I!: • ". WJ.~ ..,'11.1' se [tunam<:~wpo IIU eae :u _!lfiJIUQi ~ ll.u:s:sililj\O' IU eEltmgUiCll': ,da .!dlo:r , .in jpOi iI .rnavo.ralo.n: p1Jl:b rioof'r.eEle sc~~~, aIlI!tass;is~S! di le~i:r8C1l2a. Vi!Iuiti ,eli tde: .ta S:s;iSkflZ8. ,e smbiibl, I, lUll iIlo,;me dits:cteziom,a daLL1a. GI.~i:Om:' i:ndUstl'!!a1e J'~eJ' IWiDl ,enme ,au~'i'l·
j, c

:I1. casto d:eii sutSsi'di t sud.m.\lisom

,m

pacilron,cJ

~ di 1.:40 soolUd sil giomopcr. opi,uh -, ell. mam5llm.Q,.I~ ,Alh:un,e ,(arRII~c~:ma :sopmtmtEG le~i"imJit che· 'l,fi~ VOAO sole, ,si 'll'iO!Vano, ,~ C:OQd~ol1li, im!VtZiruie ~ll!iiCDri~ in ,gUelIl,tl) ri~~ 9 .met:f~~iimle f100' ,It ]'~I see_ljjni, per II!mid. lYolrn, siimo di.tY~psiZiClDe'

..:![';B ...II Il~- -,- it: • 1~ ",-'L_ PC~p:I'.tOO.M " u _rel;l!w'~om~ ...iL~~ lt1~ue ],,58 i;om:JI;lII~~

.:i1~ sus'.

dliriltto ~ ~ dum, e DO.mii .~I!DOO,s·OI:lIlt.:m'Cgt~ ,IiteSSUft iA'IOro. A M.8!JieniE.1!W ~IBl'qU'l)m mi.mmB.,d=m itL<lsicliIQ i. dii (1.26 ~cdWnii, III a;io:fD.o
per uftirt .
reddi'lo

Put81 aJtre' fa'mii,gUe nOIli ric:evono ,Ile'asUD 'upodii :sussrdiio:

~Df_-O

\fono' .de", 'qudlb. mImobC: ;a,i di~Parti noll ar,if~~ I.. "''!lOO IUpcriOrc ·'lift da 0,76 a socllIr.d .&:1 a[or.ncl" UlliVlclloiD-, .&aio:re fcla 0,7'2· 2J~),. [.'impOJ"kli' ,toule DOD pub, is Jms$ll11 ,eas!), es,c__ftsu;pe.nore aIiI:',80 ~:r eente d!cU;~ultMto ~DmariOI 's~tilil!umie.

S'U:P~~IiDe'

:S'~lta oj al,pif~miBU.'S! e;db:

','0

,~I!le'

~,PJiIt;~

Iche

laJSII01m>'J£I _:- [", I m!!H). ~":O "·1-1' ....,,~.. ,'l.. ,~". ;.! i _ . ~ ,1'·Jii~:--"'I."na··:_ ~J. ;I'!~ 'ifiIo1i'K.J ,I:-~~ ..., 0 ... ... ~,~ \u. 7/''7V '.1· ~~ ~U, rAll!..:~ tddJa ,cal:q;orm miiJU_m.dt:. 4 J. cm~ll'tb]1 ,dda milsliim ;~e,.Se pc.d;'j
tmlfll:a
11biI,~"'IL~
11;Il..ei.~!!!;;~

Chlam-c=n:mCI d.~:Om m ,g,V'MlO ,a.r¢gUe minlmQ/.i ;- e:IIk~'ill cui, pm:' Urul~ _,' ~;c _ - i, 1,,mf'C<l"nQ1(20 s- - ni~ d 'm§~) o :men~~.,.~t -i.e mt1lsim(Jl~ G e .~, '.' -,:.~',;~'lU .djj 2' ,~lJim
pu
"-

,'u~"
I

jLl~1

~rtJ

''ii!j~

I~~O'

p~ I moii :bambU:Li; UD 'UQ,IDOI pada .. :s.ol:d:O,:suQllIand,o, l"amWlic , <I, .~ (ta'V'lilIa,",)1. :Lll so:pmwi,Yemm .. dej ttoe Q:lIuti delle :fam1aDe m: Mariemlthd dipemdC dmmqu dm 5IJ!lmdl di ,disoompum __ '_.La ,magjor. parte 4ill~' 18, famiaJe eLe ,iVOIlO, di pem~t:li ,r, :imdleo.miltiooDO quell! dd fet'rovied pemio·Dati. I 22 a:~_&iftiglift me mnKn!lmO an.clOta il 11,\10:00 ,etfOVaJ'I;Q' da 'VWV!9'e. mdma stasa, Marim.tIlaiJ, SODQ il :sm,·, ,!Deo'" a ,pMtOC::O 'polmou,'[~ l'os.'U:. ]-_ ].~v,auim;! 0. :IJ!iB~O~ U £'. i@~I'11_,1~u~~ il ~rnal0,j 2 boll~~~d. II :maed1a:io~2 (lommes-ii. eli ncgo:do~j] IpOsitinG e: ,6, ,opC'l'm nmN. O«l1p:alili in 'IIM'ii laved di -manu'leDZlOm,1!: neL: fabbrica. Al~bia!mi) ,r, riconLuo 1. sRl~rl, alS-ifis:jlOSti n;dme: f:dlhrkbc d~
mtbl! 'O'lib:n.endoDC !lm ,poco'
BIHIIV&

liY,CfO .!P~I~to\,La ,miQl~itiia denuocia eli WI:~oocup:mioDe anCh:e':ee,c-astonale;'Full, d:etcrmmam dnsdci :~~ew dSi, JlM-te dcUa CommissJ,qn.e. Ec«D' ~fti ,esem;pi IIi,pia In se,~I.O 'i qP~ U ,511ll. sima :m~02;afO'': 'WiIImvota:~Oli~ mu,tav,a, a 'ta:lliaN. g)i~beti ri-ce~dbl1e .ill, c.:a:m'1b~cl ~I!IM ria, m-ditRj,ta:na d O!ljI'D11' ,dktri1:n.uVil,I

rru,didtro d

,siJ!U$jdli:o' '!Id~

,lInBuL,to z ~sis,valgellD,

Ii'uah~as~

qu.aldle

:tam1illli:Ki ,disoceupa:lli ,~leDtm1lL(J, 'llel1~ ca~Jo;r:ia m.o§bndc: ,oo.G1fT(lJt 1.1110' il n.wn~o' <1:11nuclei :~iliMiJ COD n numero dii.m.di\l'.id:Ui. cb: ' li a:lm;pomIODO~ ,dt:: si tm1:Elil ili;!1iUlls,j,,~IJ1l.1<:!ilv~Eimmt,e d1i: puSQ'DC ehe vivono sl:i~ee ,dj, podJ copjiie s~ma pe!C$liJn~a eWe-o. ILe' c8ratiluutiChe Si~id\e d,~, D.udel :famJia_ti ,d& ,Dtt'el;ada mm;ima:fe SO:Dn;O mme! mi8~e. In :pri...:m.o IDu,ogc,.i~oco ,alculDililnrd, u:atd ,dW, .nosul resooond pili:! :maliticli SlI, tgjUSilile £ami, _lie mimmnli. D. P,(lmtgJld' Del'l: ,~i'fJd'i"(J', .IJUJeJk~, "' I'i:dJ., NOll, ~a'll'\Cl'I.d@o ~~o pa:dlr-Oilile del mm~o pa!P,IiG i -'~a[ribub ddla, p-revjd~3 :eodqJ-

plrim sigllj£ka -,j,'V'O del Ml~IIO r'llp'por~o .'ua, 'l1Iuesti ullliai rb\m~b. lllot~!III-olme:lll:C ;m@difi~~Cl' pa&~: i nuclei familLui IWlLnitm~ $ono' Imediamente pliil ,n~mefOSi. _ Latal'Je113i is nios!ra, 'ilIlllme si J.'de-~to· in base ,a~. ~e i nudei q

imI,V.ece· '!U 'uuo;n:llilre

.-

. .lll

,~~1 __ 1

.WIII

:~

,num,e;~o

_.

lQeJ . .l:n.1!g!i!J, : ,DmilJlUl.f,l~

",,'.

"'f .. ~! , IS" ~,CQUl!,11_. .''il-' : -.• __ '1'l ,di i~divid~i ~a d~c' grupl'i., U
- ._nl
J c

~oomo,

.u

:h~,~'rov~lll!)
,t 1'1 am

1la fMD~sruia bapmo I (!Iiritt:o raJ w!sfJd~c" In pii~av,emJ' I ~fil 'li:i:il b'iooo, 'Eemporar.neo dli ,c'cmd~n!~ni:;ill pane q!,;g)e:s;tO Ill, cfa'_iglia 'n ,i!: :m-nt._um con I~I1d~mosiDa e il mlrtO. I bambini
scno, ,C(:uD,leltllm~lc!: b'd-C1U',flti., .i1. m;Si~~O be:ve~_ pti@:iOll_ pmh~ i 5mtn 'OO:nl~h1 P'C't ea1unnio.:1!i h.f:tJm.i,llia 273:m'1l4r:l'f 1 Ji,g.lio. l.a m~d:r ' diveJlt.lu 1111 a,gll: m

,em

l~so'll0

:lInmedia'ti c1aromi dli Mari'e,tlCbai[" dba IOsciDlano fn l' C: 32, 'sl:eH'iai B \robe wmori as:l!l.wdi di ~,aii:onc. A cama di ,~~to' ba:lso' ]lil;lwlo sal~'j n 'tetlGM di "",lita, Ic!el.e (Am;gI! QH:
IavO'roQ' n~ Z(ln C»:COSilr4lUe ~ pooo
diiVCtliiD

di~PBlu,.

ds, ICI~.!)deE

a: stmniem oJ. m~ur-mutmJ.Q t .b - ,q)uisdil pcr.s-o I d1['Jtl~o III SUS'5;l(1(1r. ,~ubim dopa :~e.'n~j iJ =- :=.mi:mo,e fuutt-o pa afI'Uo:]!aJiS~ nei~. leB~OOG!.!!lU'W'iiUll,. ,La doi1lls d ','UElte fa, la,vo,r.i ,salmadi~ ri\ee:yc op~ ~m, iQD ahl.m 6nnmd- -io ,dnl,semitoili!IJ ,oOonlues un ita :solitib'ia'J' c' mimapa1iM" l1tip CODnlll.1amr:-:lDlte «Ill i p~llli. t:~f,.m,i.gJ'ftJI 2,~nl': m~#'iml- ,m'(JRIi-e~ )1 ;liJ";'. I~ .uitO ~ s~mniU(lll 11 magJlit la;yora padppmdo 'saWm ;al1a-cuimrU11 . n .Mite :f-a 50JtU1l1ij:tmc~.' ~I ,ei_b3nikto. ~'Mj~:cdc:rI llillii1i ClfitQ I!: ,fm'llm'lli'UiQllI'o' 0

m •. SJJi,Eo

ne

r'ammiioiswOio~iil' 1,omIe II!: atm. fsibb:rl\ca~,dtc; 'e :sta;to $uddi,vuo· e 18f~ :Eiuaoo' ~ l OOrnWhi e r'aI1C'rtf8meDto dii oo.ni;ldi II ~UB ·aumn.e iSm..

C'etlln, ~o

pu:tibl:ioo'J' ~

'_pp-_,um~' ~ufit~Jlie
ORe

d.·

!boloo! di. u.o ",-cJUno

d*moCilI p.u

Il!Iua:dl'-aJtte. QlIIIcstt:ama.o 'NUt: l~ ..riehiesH' dii :D!.p~~nli,. : soa.O ~ :stfUe acxo:he. Atttmlmenle. J1fl2 ifamiigUe mil I!J.III:'DJ 'wr* m 478:pos- 1 si.edomon 'ap~meA'to;e n'lI, &~se '9'4 ne.possiedo!lo 2: '01 piu.

'u~tIi~lms

di IcUm

7'101~' i

:Seblxnc"
;dEd1to

Ilsg,ti so1tmn:1O per l!QOhniv.an: :p'~otld :Eli;Srioo:1i,t 'vi '!!:'U!ruJ, :D~ :mievol.e :pIOO~iln~ & lil'Cm:il;Ltc:: c1~'i!Sta:le:1 verdu~ fi[~e e iiDsi!lllJ{lm~

flC~

.dir,em,o in,

~gWI!CiJ

Iques~ 8Jp~ame.D~

:flO.P,

$~aQ

dtjolliT,ejftQI'

ci'polle!,~lllio~ e, per. UOI CUIlO, pctiodc'! Sillthe pata,:te. Un ,9p:l;l~men;t'o no~e Is~tma,'l:o I~ ~5 ,stdse~"'ea-mJm~ I~~': q]uall ,omu.f:a leRa, 2 metd. per ~" Uu ,stmCI; I puo essvc OOrnbV, l I fiori~ un"dtr81 ,ad·aglic' eoci.po'Ue: 1l!l'ill,:~am a (I "gQ~C~tmlOi qllKta
I. lalI...:OWU()irt
.",_Ul!: '

A .Marillenmhal ,d sene '0 aUe:!i!',&10n III, oo.oligUi icsai:ui :•. ~a.s» .cw~oru:·de.gli :devafan di 'oomjll" ,oltR· ,I m'o ;.~vai(iori. ind1~ d~IiL 'II nJUimuo, Idd. lecmg1iJ' ,d:CIl1Wti pfindpal!mco$c all OO:n'iU~G do.me-aUoo 'Var1_a :s'E.i\c:nlaln1I!.D'le hoi n.p.po:no, :.e SOO:I_U:'dll. :mm.io~ D'lmvemo~ qndA.d.o q;lilcste- !SC8if:segE::mo. in gen;;fC 1:- ,quanti' di ooni8m~ WmMWKt:OO poQOl. .. " [.i,as~:[~. ,sod.ome eom,anAl!' 51 i!!: (jiiJil!S.i co:m,plct,- me.fJ:te e-5;lIill.al· rlt4 perch!! le m1lll!mcipio :SOOOVuolC ,oo:m.e' le taidBiI d~ ablml1;ti~TU!tm.viat Qcl £"11) opii ;f:P!migJia h_a. riceVl1l1lKiIpu N~talc un pll.C«il ICIi. mba da ma:n!itl.l1e CO(l~·o,emJl~· )I ,chill, di, ~ '. ,m~' IL:~"':" 'L!iI di _.'~ ,[ l!l!: ,emw di. :m.ug;.lma. 'e' ma:zo. 'CI1UO ..' . ZU'Wl'C!fO .. All' . ,e, II' . ~ .II!' )Ii ~."... ~n.e sene sta:ddati .2 pa;.xbii ." 91. qu~1!: di i :pe(So:ae~ '.,. 1A w'mpaatl1J: dcl. ~m,V'eriJ!l;SiID~miil~o.r.O ilarnl \Uliij, ~ta ,r:w;SUD ]S! sh:uslone e j c(:UllIihl!l:i ldi :Iss~steua, &OCffidlC' dlei v.ari parti'ti 'POiitmdi e1c lorprun-a,ziom per 1~a;s5~1~ aI'mfamii__a~e«IO' :IO'Site5St) per i JOg :m~~.Lri .Pimii ;dll;l'OI~ III, ~':hh'Iiol ,Rtid~ya ~'~altall~' '0 c:h~m~ 'ClI~e:8, 'O'ani ~Illliilll~ obm a ~s~lnulie .d~iIJ, .P.U:d~ ptt!Xhl dOI1O'" In ,~OD.I d,eU, P.iiqua ,e ~eUa Pen~ecP$tc del 19,),J. aU.lcsd I~, paW'eOO' :aD.OOIfa. dam dq~ mud. Pe.r iii Hatde del m'g']'! ~~a :fablui.ca ablx:m.~, i1, ~g;amemo dcll':d£iu:o tdi Idl~IiI!I.~1C 'e d&Suibul bmolii allmefl~arl, ds -51' 10 e .2:0 miIlhd :0 ~eQ@Ddade:t grado. di 'bi50pO'. OIfd.Ean'lO"l3. ~abbtl~. £aO!!vi~;andle dkujbuziam ,dIii~e.BQa laid... Ma, fme d.eiU.':a:m:c, vitme da ::t\~~. qU~b. ,deL ·dli:y.i.d~r.!idLela Sociedjl ,(oopaau.w. Ncl ,pcniiJdo na'ta.hzl)o' ql.llWIDd
j

"'

~ .. ,
!

'm., ••

~,...

J.'''''''''"''

iI,.~_., .

J•

II ,!'~~_:ll~M

~.

'.

..

lcasse.~
~I

II;[IJ,

I.

m'd!~'~
ii!I

.ap:y,oIDazmoni. L'\;JD.i.m 'lll'ltW, .:rimedio Iii:.

'm~Is
'~

,u'tufi1zione

iI1lef:ie:mmmen't~ ;migno-:~ .g~ie

("!1III'~me;ilJU\e., . .i!.II. rii:I:O;_l.1l@~


ili.Wn.

~ 'qualisiwi. ~UOiill della ,wnfl ..neo.e ruor:i

,ai, ]a:!iOm~ Ap :poslO ,dij lsww

q.ues;re :piQQo~c _. ,.

3,.,

Vlt'lo e bUlane,wo

~e]J ,aJpj,t>olc, p~te

8~himm,o, fo,milo ~ lpcl:imd -~ ammoN. id\aj,bimblioii,~ laiiqa:~:Ul'~,

I~~

e: alire,
fll1:m;i~

dj-OOaJU"i! '. ~spgs~llmllbi d! ..... i, Ri,p,u'rmdo j, 28,7

c1~lbi1a__n.do domu~!loo~ fjmV,~01i ~.m~it!I' ImMe sti[!'alimmnm:ome' ,pH 1iJ.D1, '~tJtUnim!lli~ lie: :[niWemSil:c: !w~f,e I,e: 'wai;t:t mea'dte ebt lo:mii:ro:n:o im: '!;.linG, eert1l, ml!SUfl1 wmlii '~,erl:llca, dclIDe' ~e wl~dm.mllmoA!:" UiDUI mum;er1()
'l!I\!)Ci

alui

d!a!ti ml "i!t~;o &, ;, flJfl,'ll: ~e ~ m,

:soi f~l'ti

!1m,'W3MI'l d nil

mJ!,~(j!

,suibfi~iQfie hlllvol:a:

,La ~ot:ma id~QqWi! ,q~rJl:e '& ,3,paso :[1 tPemO::lDltOmO", :m,cz" maii:~mci e~m. SOlo 10, ,2 giomi WJII;110 d. ~~,dewe ]!i.itare:IiI,:2 ~b;. oItlli4"giornil, ,~ ;i,ggiUng'C m lo pas:tffipmcipali 'I.1iID ,Jaulla,
m~!~i. ometiggi!0\. p
U~:ili '~OtE9

jJ.

'. ih ri~De~¢-e. C_~~..;I'· ~' ari (7 lC 411') dd14 ~thedesul~:tiimUltm:On~ 'patil, ,Bi.o:mm!.1'~~ se ne. IromJ,r!~ 'WI di·

DIll!'! mvo1a S:s!, ~iEQ1!! ro~~e::hM:i~ cll~mgs~IOliIl;l',!l!I'I~! ]. ,~~ aUs :seu:imma I(U .:54: potr'lQ:ftLw) la :DllUJlja,aliD.O:llDt;~e 16 ~It, ,'. ~_, ~ . .• ~~ -,:'- . -~'-I'- '-~'I~'.,'.'-"\ i~o:m~m, " .. ,n-,--'I'I ,,:t, ,w, .~;""lnlO . .... ",,:!tlle.UiI!! U1<e I!aai iflliJl~, va. ,[1:1, IlllIllt ,se.;u· ,m;'Il!:uli lo f-g.o~;va1:liQ' .Ia Iilo:mMim '~~u ru:tro liom~I, 'Dt.mmt~ " L.t SCIU1:1!WliD:il1 dld P;rl.cSU ,oom,pm@ss:h,:i, _eouS'llIDman M 1.}'I;g:~1~~ 4.J fm~.·
,~I'l;p. ...m::~ID' .'

ct.!

........",..JIfo-, ... ~ ... "" .......

~~r.~~~~~'IIl'~~
,J~

'II~· ..... _""

.J.J:I, ~_~~_~

VMC'

m cam~ w' ma;nm~ I m,ca;m.l: tri.'lala. ml llLI,diisOOml,~~'~ i'Lf'a<1 !l';ib~si,ImlD.S~l1'1j1"!Ili Mcih,e' arne
_:1'1' 1C(!,~iW..oJ
:Ii)~~!

1- if!" m S~,1i!Ju!mW !c-o:~~o~ '''!Io' .~ .l~ •..:~; .!=: .!Q ~m ,mme w ed ~. :m_:e. l]'m,Gldile'[OO, d:'rB§fsll'l!!m!ll

~ ,.~~,

d"; ~f ..,IiI'''; p~!J,j,~

UJ. ~~ ..:.e',., ..#L~

,;ll~~.....,..... -

'ill"!' ...........,~,.,.... ,

~j-~.u~_~,,~)!'

,m .1,IIJtll'O;:
,~ru_
F'ICO'

lptd ~p.~o.. 501,@. pldU ~jJ Jlul: H. :~ ~ !IlIlp~'ro' ,i!: ,~~~u~, :5i ~ro, ler.ll,~ ,oomincUto .p'r.im db11!1 ~~lIC'"

~iII ~. IliC~lj~]}1!r:S9

DW!,~~

~ii Mil Ad !CHm'J1Iio~, in ~


tf!1;~

i1.

dul J. T. I~!J!!II ,~~ :f~~ 1UJl!i ~~ .~!O. ,~i uklWtii Ir~,urn: '~BrimIOCioril" M ,d!!~o M 'illin llQm~ 1n!1], aM, a:mdwD:ru:: ~ ~ ,~ IIID! madn {!'I_do., l@fil:. l.:'Iu!amo git6dq~rlIilJn~ :~[' ~ !.!!ii'illiIUUI:I< ~ 1:1 ili~ ~ ~, ~m~~ 1~'lLt:' *~f! 'i!i~I)~ :~ ,&!~~~'tIE p~~UiillCli:: ,il:ii !~bfu ~ ~ ,di 'QI'iI'iIili~ 11, C\!i~O ~p~f't~.ev, :illal rmti;~iI, dBl A.

Mt!1r.IliJt!dj
IC:~

'];I!

,~miJj

L~:ilii!!lllhmrre: d~l fi~~M

,Uiitao~!lii~, ha f:IlOCQl'Iita:to,:'
~,v; , ~,

];_

CE:: ,~f,R'i pll~'

miip~~j, ~n piilll:Ul, iKr~u~ttJ:~i_m~ti :nollill';ao

~:llM

J'~

fi!-iilllii (E~rnt:Ii,

~i:'

~Im ~il!~ 'O,~ li~mo ~] :11,6.8 III " c: Ililflll"'~, !i!l: ~q,!~J!~ !riOI~ ¥cn~ mmprollu illtlli FH!i:C: ,!!!li ~~MI'~IIlJi, d~ ,1I11id~JI~jJHi dirI~o1illllthc' M ~,~~m,:i _ ~~ ,~t.iI~' ~~hl cli ,til. :~U'I~,Ii:' diii 1:p.I~ ~ ,lPlI~!ita dd ~ ,I!:: ~_ m.Jc JI:ai ~mr: di ' :Ifrlm.ai ~'i,'~ tP!!ii!~d!~~ Qql.ili~lII, :miill :l'lIt~ ~1)f(I, ~~,I! :!iit'.!rt!li :1I!~tI,. Uill~'dtir#. .,,' _ ddtl,,~ ~P~~;' ,!!ii'!d~l;',MW _lUlU!!!:: ,e, dwr::' ;~n~., lmlli MJl!O' !!M)dll,j ~~i iI!!r~~~~~'(I!' d_~ ,due ,~ lm.~". Qi_if~lIlli cl'ie 'hi.! ~"mO IC!~ ~ :SOp~WU:i' :~':IIII:f.'iilI:hill do'IIUta dmlud~~. -

~nmrul'il.l ,~_ r~i~,

1~ mHII.Ii <:::6, m.pi !bcJ1li£d

Gro~~

c:
1"
P',=
'V:,:o;Ii4"li'd(

~w-

CE~ ~1i!:.
'c':

p:me

~ClO~,~ ~t:!ltfial'
1::' :~Ii!i

g.... ,~~!J'I1!~ Q~D,

WOO
i!i bLl:ml'

J:

1'\1:

CB;:

n~
i~

~U!:i p:mill: mill~lfC!l'.l!" ,~~bI


pm!::

dt

'Vil'rttr.di' C: ed1~. ;~"'i~ .


,~~'iI!'IC

:P~
J':

i:::E:, ~lLl'c', P'.I1iI:C , ,111111 Idi '~m~' d~


Cill,\\'i\:U~

,rn.~

m:I~If11

ld;'n:cf;.ri~(.1!~(j;lkd~;,i(!

.tr~l'"
C-.:

,S4Bvi,~o

Q~C!llllie, .~
,f:mmrnim

,~diJ!:.p~ (I: mil'!iC5tr~ dil :JiII'IlII:lllie:" f ~.ol~ J:!'l.UUI,

,'! l'
J:
.

c: ~~~\.C't:rnill.li

a~ .i;fu~
]!I~C::

gIlIl~

it'

,ai. ca~ '11Ii.tdo CI!i ,(;~

!dl ~!i!,1:IIIk1 II'-1lIiffiiE .• !ili


~\I1\11111Iilli COlli

~li!rtil=

c:
1':

p~

wt&, l!tlite
,~tll~1II

P¥]!"!~~ll':ili. ICruUl'-lli ,dQld

b]iUl~

,e;
P::

.I)~~.J'I}t.:l!

di~.m1',M!ti

'b~

C13~ ,~Jl~. m~ p

In.iJ:iJji'!OO

OE:

~c

'~:lIa~!o,~ni~.:ri(l ~,iCI]r.wu:. iM,;'1'b~1l1 , iil'iuilillU, 'i!;'Ji£i~,

d~

1M1li~'~f:I

~~nl:

eli

p;li1~i.aiD ,~_i (~~i

iFHniiglll. mlnimlil:C,. !1l~1 ~t


IKf

'Vlmd :!il ,!i'J,Q,l;H~

Ipttmr1i

iF.!amiSU!i!J m.cdlil!!. O'~'I,,~


111, ,g~(Ji

,jIi1,i1.i'f~

t;:;

p.~ ~.~l~,
111il1ibJ

~Q., ~~'
:p:lta'tc

J'= tE~

mV>i!'Aln

--::1

Q'v~e:U\o' di 0~73soo.mm~nsi~rlililllL;~ di; '~CJlllSWlll'OI laJ, ,giarillo r(vale a di,r>e<J O~44: sal:l1n;i,[p¢t <Oiml~, bllmlb~n;o'JI' dle ,~p:p.ft!'Cllita !J.H)j ,livdo Meo:ril ~1!J:J)c;fio:rea, quel1'c, ,deMc£am~e]I~mi!!i1IiimsJl.
'11.'11

,1]"88
J
0:::

'!I

-. .. '[ 'I 'OO~lrV\!!!£O :IlmlU:U:to <::l(l:' 'm.ttl-...iIl i"I I..,.' ...' :pe.r cenlmlll d:ell bi]'3!m1:C~O m'rili!l;, "i!eoiV,i.m:Q')

~~~mm~_!' ~~~

:meno £'._'!Ii. e, CU!:;

•. ~.
sopmuutto,
..-' ".

:scoondo ,JU'(Igo"
'!... .~.. C.iljjW~ ~

m~,

..

ill: CQrJfiIe.t!li,

,~.~,

1,4 si~ '2'1 J'r.~jtic, .~

,.!II III' -,' . _ Clq~w a ] l~ fK~l

Le v.etdilmlrrre!G'IUJ ,inv.cce lPel,~",~d!emltemen:t'C


." •

.~!1 :~KeIl'lii.UUe di ,t,· . . 1- ~ 'I,!LI~ fI. ,Clrrca, .•.. ;.;:;UI,iII,lRj!1 . ifI~~:

_1'·.r • g;!l lJ!ruJl:llIi.

ciu'oo,ffidlrau ,

,si~~te·
_,

I 'ViirDe<.m
,Ii
__!~_

-I

:a]]ta; ,causa,
~:~'II

Fr __-u ,P'_ R. ih~ ~1i'Jj. W1i1lt(l, tlIlii ",enB~' PI~l'i:i cb iC!.J!I:it'C' ~itl
mMi!to •. :Per NII~ic

:~'~q.lIDindk?ipld~

fij,~ .$CC~i:.: ~
1I:ru'I.Ul._
oo.'UCUC1

,m:Oi,patlC:

~~~

.Ft !!I h1,1i!~"i1. rulD


lllJ
I~.I

'llm~
pct"

~'m·

:fU dl:stin.&!ltlo, :.:;), M[~,ei!l;tm dGilla ::seoo:UJl.a,,domcmca'j; ,qpandlo' liI:elimll,aJ:m.ate nen eli sG~lbbe.r-o, :stati a:bffila.s;fllllU;l. :mldi Pel- dietta
'1:

m3-.Bio'" ~~om'lo ,~~ dj, 'mNMfi6 ,oom l':osso ~,oom10 - pri_DlU!: ,dOlm~~e.a ,dldpedodo':lMieG!~1!i 1, !OHO !Scma
I

"I • ]~pmo~o:~",l· d!~2'

SNI!JDHm'€:'

i!l!I!Iifl!!iiW. ~~

,::::;~: ~j~
Il~~

F,,,,,,,

l... I' rr~m'f~[l!~ c:1: ~!oolBill

._,'~I ,~~a~e_~=~i_;~~~~,,~N~~~~.;;;ln ) r~'_ ,~tia M:•.


lIJ SUQ':fiaa:i>g,.

]\a. mmpnlli@< un.

p, ,li1tr~ ~bl.
o:m:

'Ill .~!!~ grc!l~ ,~,B!l!1

~!!r.~J~.~

?'

~I~m
per'. 1

~dhllll. "

ill

mil! ~ mlI~llg,:~

~tl

(~I:O ]c '"encl~ll\C tdi.~adl1lta E~c:li, ii;!,!:t.lj'llBI s.ampfle; pi,i

d,e.~ba_mibw ,da ,g~.r~otii "be: dO~,eY'Mopd\t~ffi, dem pffit't Itile.mOOita;ri, pm~1ii (~aVO:W;l :l0). _ - G~] '~t:ta!iI:1t~ d1e.~lf1t,gffisr.ri de!e ve'.Dldlit'e' d~nol spaa:'io, I~;pem~ _ d.vu oomliy,glid:l'llo le nesere OS'Sie.l''!l!uioni :],UJj (';Bmffi)f,amcnu dl!rnmodleffilOi ,dli: OOJl_JitLIDO. 'Dal 1.'$128;.• 19 3,1)~ aumen tM'Qf1Q' del 12iPi!f d

iC~:rn.~. va :i1l:It.-m(:: :Ilort-a:to iiJ. 'CM:!IUmo, te\'J<~fe' ,I:: ifiI:JUI'IdI.V~~D1-e iOOSitOSD di ,;2 ~jrtd s:blTto dimgue·" ,cli1,t:\II',t;ni!l!lg oomp.mto' Sllflfltl't:WrI:'mO' ,pe:r :i bambim. IOssenammo lillol:t:eljlo1'te~ :ad ogni, 'v:iB[IffiIll,iI!I q,Iil~Im, la:mlglli.lI:" m"B1!:Ill!!lW:l1Z:~O'liIe ~a:rlt~.C@]I!U'~ d..iimo5tr:a'1:1l. ~~,iheml~"

vets

rr-.ilk.

".

~'l

,......JI~

~.~-,.

I'IUWI1II

" -~~i'

at

,~i:;:!Cp~·m.' _,I~
11.. ,.

:~

l: ~~Ia

,ltlIJ~.t1i'I1.i d.e;Ww~ ,51! c~i 'biS!l.'l!:I'KI·


. . .• ~

:manID •

,~

. 'CllfOOD~ u.. •. !lipo:f'Il'l"lrul: £g, 1110 .. ..-::I~ .~. Ii:!!I or;:t5.l!' dd P-1!!!fC, _.Iii. ;$l~(Iiar~hl~,i; I~~, '$'UI~v:iJc~~ La,_ ~a.

.DUM.III:I:C'

ii ,di.'!jlad~d.i.dii :fi~ ~. CO;a. :Bfai.tldcl ,,~~~ :I~ ,;2 :5ct~lmru~c., :!lpen&lf:!.Q'


L.

hd_~~~~t'o

:n 003ilcSUlll'iO ,tlli ciOoco:l\alta ,~mm~l del 5, per' U<J::Ito. n pM.tilXi~ di Gnmm'3rrt~N.ewled!1 !hraUfI>3 stot'~ IshlUe d3 :ra~tare: d!!I;~II~~£o d_~ffi :~~1afR~ti ~ ~~\!tildlte eNLI'I.o, a'O~m9ite "!l,U ..~ untol, :L¢ v,mliu!!' dOITte:m.coli:SO'.DO seese cl:m: ,3 O~4'1l 3.1,6.17' :~. Ai 'vcceN tem;'p~. ~OOIi~, :p:e~ i~.:ri'l'It 51!tttml;n.a, 11~ '0 l.' T af:tt>rr~ adesso fJ.'C: ba. SU!V1UI'O' 2.. ~ ~e di: 'cID~llate: piu are lD:on:51 '!j!'C:ft'~'Va'iio plu .. pe. n:iente! sii v'~r:n:m~iIIUlo :&w);::I:li_:lil/to, 1e !l,t;rJi'l!'o~Iil'tEe Idj:aJ.I,IDI G,rrJ,Kh,a.", .::I"! MI'.ll'foIIt[)el' ISOllO aOl]a'~~ lev.'!mdwJ1iedi 'ruu~ P. :oln-i IU,PM m. dOOO:O:Jata, .e: ,diem ,d!a~cii'~. I(lOJilSIMI;O dl dOtOOO:Lu)a StiO]lbI, ,2:21 e' aesautg, 'lis, , 01.5 chW. ~m¢5~. Anclu~.,w,q:IlC!ito 'CUO'. IDe:, v,mdi~ .hanno· mmi'lmp!!!:m8'tai 1 :il ,fJjQ' d.GpG D ~~Il'I:Q' dJciR ,S1JSs.l.dio!, Sceondb, .upa!Sticd~~ m gro"ll!:&!Il:L oomp:t:MnJJ cloooo~aMe:~~~c~-m.e:o:a,arnJiII' blnt9llll~ ~. :pone. 111 '1~_'m ~~:!' " .
gq.n
iij!il!o~a.

di:n·!llIIia 10. sl .rjsa:'llil!~ro. !I:le!J1'ind).('.C: del CQJ1SillmOO d~m,~A'. (ml~rQOOl,! e d~, cacan~rr:em.a:t.i'ljl,une.\Il1I;~e :p.ii 'I!oCOnOimioo! (rtav~lIa 1~)1:
s;ru

'b1l!lon ,m~K';a;t:o\. :L: "i:fr~ salle v,C',ftd!h~ .d,li, 'bu.~ c ITIat,flHrna :m(lsttn,n.@ijllrni~OIJmn:~tUejulta~, .£::llI:~I~O .wl~e 1100 U a UVr.lUOI dli! mnSll:ml) diem l'9'21,~ 'M Mdgm9JIIG)' o'pIPO:s:m. :La,s~s .. ~g;'llJ!!ll! lP~taJll,

[]. Ci f'ill lI1nclu~ 'IU}

p.s~arodalla.

,po:i,dlc! q;u!:sw i miatiiiY':I1imeJlitC 'G:COno •. usata ,ffilll :sesH!L\l,l'Z:iiQl'u~ di l~~fi'iojffi~n-, :


I'

- el 11 :H!I.U~C:(l h= &iv~tl;lo p~'pilio :f~ ,iill!i~"'UIIII .d~~~~: ,rt!. h;;: b~~tq, ~1J!::QlO filllllli lil_~~"Zi'. ,= .i.~r ,1E;jI1lD.= =0 nij:i~. I. ~6! .dmIl1J? .~ . ,SIlS-5i~, ~i!: ,~5~~~~ 'T:1'iO'Iii'!l! dIJi(ml.!!; W1lI!I.'a!1 . !CDr! .22 ~1ii!U ,!dIJ, ~~IUlll:&'~~. I~ ,h~~c Ill: !ilpm~ I!i ,. 'llm_~o;]l~ ·e.fJ~~ 2: ~ui~" ~J~dJ!{dl, ~IQ 10 ~~gj ~1!'Diim."!! C05'~$D] ql;!m~Q lltt~:. dllJ s,p:ml~. NCIJI, P,~' 'oompiIC.:IH! Iillcnta ~.~dlihl) ~: ~~ nD:D'lnU!siinib'b!;: ~. ~. Qu.;JI:O dI~ $;-~.dc :pu liD: VI)~ t~'~I;a .~ 24 .~~ ~. l' .giiQ ttl .6sedlli:n.i] '1il.\ll.:ruif.O pt'l!r i.1 iC!lj\OOIH:l:~.~16, .~ IIBI FiI_,iilpml: illJ,- ~a;, :i: ~. ~ ~ ·raWiQ "'U'lllO ,m~\~'I:i (!a

Frd~,N',,Z. -m111 1, bl!lm _• _

moo

iI.lI :mcrnal~O.m ,~:

."d.

wlliIoor.~;

jf

U'"

OO~

ma~ll:.

:ri(p.ll:tmlltC

,i.c·i!iCup:,

,~9:dn3 ,dj s:nmo, 9.

q~e!lml ,dli

La, ~;tt;ili:~, e ,m; p!tccisro!!!ll! delle· 10.1\0 ,SlPi!'S1!: dlimoitmno

OO~
!OQf1!
_

!CUi If:
.. _,

,doMe

:sanDO

ca1oo.la;ro,
_ _

i£'!iimi_~ r.~~c;m.o a 'mpm'~,il.l!;efiC. ~~ ,fngico


l!_ __

Ii!

'~IlQ;l:U:O' ~r.im_-IS!'

staa

;~liQi,

:tlu 0 ri. q;uesifonc biso;P.d miwmc •.


it ,~'OO
Q.
dttK!i !Il:1.n ,~~

dWI !ill 'lIuat'Ec cqgdwnom I~Edl!m.pim.lmillo dl atm:llghi mclil, '0 i .~~~I


Wi -', ~1I!ii. ,~ ~p~a ~[ii~~~l~ ~ ,~c: iii If.l.imO' :11 'fU'S~ .ripHf; l~ sarpc' ,~ ONl, dli!I!:a, 15'110, :£fllllt!'UO '&:. 5eiI~11'!:O :it dl!'!o" ]~ devc ~g~mc;m=~'

li-:~ta.n

'qua;mlt:a, :S!Jnem;[on.e, 'tlIiJitt'!/ll. vaPi


.U,~V~Siti

,muJ;d~ !C-Ol'lim
,~t,101'0
'"'.. ..

~Rhi

hluu~, d~~~ .C11mm;gm:ijI gi~c. dDiJ[ilDlill :NS'siim. l~mde!Q :~~J~ 1m" ._DUl: 1S!!. (OM!!: J+. 1lJ.R .5UiIli.!lCreJiI1II, ill, ~iM ,e 'vivc: ,m JY~"'k, ill:.. .~ ~ ,~no ;pu ,~ul'c: ai,tI~O, :!D'I!ili fifllOJiiiOOn ~ d~'lo'
UQ
:!iI.

~.

F~"lItd:

me

it ~idio,
~~I

:Ai~!:k l.imU.c dI! ~~tH'C'. ~i Il(m ,Wi 'Q:'\1~{:I ,Q~ '~d f t. Niolill c'i!:' '$11I~.0 I.:lifil. iCiltn'b~~1,(J; neI lCliO' __ dmo. Gto ,cllc::su'O' : 'lO.!il'l;ll!:'!l!'l:l, ~~, •. L . .. ,ptIaI., M~I f!:ii ,~j! :5.UiH! mobQ pi!ilta:u~u,. ;il ~ Ol'li ,~e ,w bI,m'IWU KlnQ' ",Wittl ~1. Di . :~~~~:Llci !$!.IJOO~de !S,~ ,~ immodilil.:&~n~ .. :~ cll:l gfl!i!li'JID .in Q.I~ ~ P,iil!.PI.-~U lll,um.d1~~ ~. "mbIDj~.' I.!I!Khc I~mafigiali¢ !C' ,md' d~ ;iIm!:a:f,e',~ dIil~!!'~ IIJ ~ f.!~, mI, po" pw.
,1Il,!;fCi.!1i

f'r.:l',u, .N.,

$01t1fQ.

~,

F'iNu

JJIli.VCmre· ~

1mDi.

.!Dc~

w:

.D..i
ehe

:in o,ge!iI ~, :Ie !I!I~l;t'C mse


~iimlQ

;PUIlc1pm,
lOiOri

~\f.mJ:O

I.i ~e~

,r_, ~rdilD,

$l!mpR die non, OO'.ll IIi',lnItmlQ

~bbc
i

,.mmU)

'~pi.

,e pMI ~1!I:E1iD'

MIl ~ttClr.Ci.

aciaso
ICti

SRi'.riW

noIim

pcEim,E

ItIJUQI, -~mKI

hllinmJl iE U~t;ltD
lc!liVfll'll"

'vad!tl ~!:!mOO'
cia, ~n!Q'I!!~.

Q;impWIlIC:

Un91 lcoMw:Uta, strenul,£o

4:",

Fl'<JJlP.::
brial ~ e. lUlLtil

oIlI:~.

'ii!MQ,

f'mliliL

vacid. I!:'o!i\. ~U.Q q."lutdlb. dtc, mm~~. Prim., dJ. N'rl:cllk.• 11n4lwc, _p~ ill I . I!: !,~ :I!. V.i'Hm .., ,f.f~" E.: ~,Awcv.-o.-W"bJi~ dil ~dIm: ~~ Ii i!W!l1iR! am. ~ mo8J[c" C'i:t."iIII, 'lIl'j~J:1i ,Ii ,M;Hii:<alib"l..ll !!!!,~ ~~PI. 1.i4~ '~'I;to :Il .P1I~$C' ~, mORO '._

F.m~' .s.~

~. ~!~w!!ol& ~~pda m.~~, '• .iU'Ii'CIX'bi r~p~. ~

qlld ~baDi.! Matoo ncm .. pH; vql~ di:gm' ru:ori.~. Ho HCIi)fiftnbJ :mifG,~~o ~ 'Bmdc q_~do Iw. enil ~to ~c'~; ,qd' 1l_'mD t!l ,cmt _, t:liqu.dr;a di! ClkiQ. A Q)L't!9 l.¢mPllJ' nut _ M'llin;eo,.

Ie: ~(l.D·estile;!:

em. fMt.W;gli'O!lO,

II M.'ri~duiI pri"ffilll" i!:Ol~ !ll!!I.d'~ .in Iria.\" !ii.QdaRDXI' ,di !f01\iW .!l, f~ &lle ,~~~.

_ ~Ji a:g, i«. :."'cvu!;!, ~~pr'C

dld11: ~Jc:'

~.

C'~o s_tti mppoaii ;OOIili'V'iawlll. ~~lm;UII: Madm!t&al dbe ~v,esseWl..a! dipj;i, devs, and~ .•SUS! .:LJ .moglle 101~eiU;O !i)II[IU~ 'wlta, ~ntl~tti~il., : ~r ~ii

ill

cltmd_lno dii V~e&lil.oon


:I leartto 0'

«DUO'

,di quest ~_loomWllii~ p_[~a di \lim ,~:m,:18:fallbHc:a", ,cb,~DODI er,alJQiSf:m;pUoe ,~uogo di ~QV'QlJii(l,,~ gw ;r;app:r~mta\l',a iiill, ;fuD!e[i~ ddJla vila, ooaalc::
1•

~rnJtti bamhifti, vClBJvmo ,manaiii . iK,UeWt .in ,drll., eta ~iClmfC di. fits: [0 6~ It iibaW'J s-o,mrr 'WHO net, pc_riOOIl' dl C1tmevde,~1 pl'UUl Itleme'blJc iID ,nome dd VWa,~@1 .[Iella, r;egione circostmEe mmilli: 1~li1dtod!i: 111m ,poiito dovl la, lent-::~p~8, 'v~,'!.e~.MmC::A'tll1al C[~ ,pel1SiDo il ct:O'l1JO!d.db, modal per.' i '%i'iIlaggi, vJCW. _ te 'OJ:'81~oru polltidill: GnnQ ,mollo a!till!le:. La Ile~te era abi'UMllfl ,iii '- _ . moltol it i:m:,pe_g;o. \I,B, iD app,a&&iolmlm~ d.iS~~ sio,a].i' iii ~ _ -3 ad (I~WaI!e un po, :Ollmc;ro' dJ aI, [],wdl. D
:~4re
!!lpescJ'

SiIDUOl!f"C:.

SopmtllltJOO P~ill
i

di N IllIiIe, la, is,une amdav'kli


I

,1'1,

'V

Jmu

!.\

!:

~.icndJamsil:ma

v,em: ,-ldv:iEi ~il;tur. ~0:5bc:: oomtef;smonii ,M:.i~fIi~.L'impRs.ulo detw:

,dei, dioo«upa:tii
IC11)"~ ~

r1su)r ,.I:vi,den_t€l Ida ~e' i~[O:f:I!ari d¢Be iistiNuoni "I b.u:,:ailldffi d~, ciEOlo tll;;llTaIct ,!lid, scm~c~ a lbo, e
J

w~. 111M '.¥IW~' qlia, di. lm!l!tiIUll:~ ,Iii, "!!!iR: iI Q!b:ob.--W V:ole!'llll) k~.iia kbOO1Ci1.Sii 1ifi1>!:~ ,~"'o D. Co:mc: '~~i' .. s;i ~UJ ~il!l~ '~lJlQil. ~~Dm!l .~_~~ 2. 'O"l' .~:=-m. &bhd:eIll '!, ~:m,p e~~ di!l~ 113! ,Iwmc!, ,mo:In~ ~'" e ,quando iiI ,mIlO c ,amm, ':!a: Ibcml
!:len' L: •. '~ans:O_
~ .p.tI~

.f~'U W.:
(e: ~ qu.d

~,

_II:ID ,pO! • v'iv~."

11: Se,'~~,

!!u!$se'~m'

~UI;m ,I] ~~

.1l~i 1:10 ai, 'yilt&, Mi di1f~l:illQ


ii,

:r~e

pm. I. liiiivoM. ~~m


~-~ C' g~
.

'

ttl,VQ

Mlb-r-k:a, .1Id! ,PW:i!l!idii~ ~ :o~

TUJw questo le,Mi ,e sw:m_pamo. S~ fabbriaJ. e ~, il ,silemilllo A 'vqli.'C,da quald-li~: 51 KDtIOOO milV1HC i cOI,.i dm '1m Dwtdlo cb: 'bat~~ :mil, ·yccebi. ~Iti(mj,~ ,~tdlIare W!I Imuto. :e qUCS'lo, 1~uJJDmo ! l¥OMI ,d\1:e IDafabbri.Qll, ~I ,ema ,oi&mR. •. n' f _ ._1il_.iI' 'L'L •• ~I . ,uI tORte... ;u~oUniCal, Sll,ttoVai .iii. IJCm~ paIQ). die. _tiall" m~ll'lie il'~I:'~, ail 'alSh:llo" U:I 'l:cm.![!iO ,mJlIMUi ld!iMHj.mt~;J11 I. :oe',erallO mQl]tofieri,: lla: do~m amda''lmo 0. :sedere' sde'pmMine d!u.e loo.s~cgi:!iJI'!i!;analill ,,'tIle 'fOMii le :me :s.il!,pi :aOO11'ltam~'[e: po-ta'l:e., o P!lS5Va,v,a!1.D 100,10 it $CD:a;j,e.ro1Xm, leru.u@l.Ogg,i j] [pamo, 1:: un
du~ Ed., Stilbimc'
po l~'l' mllO,IO ,sd,vmoo: ai: s:tmtferi
q1r.I;P;5~
I

00'00'

,ffinatlti'vili :sambbc :~cmen:teftlUm PlleB'hl: f-m.o ,8 p<:IOi)' 'l,mpol fa ~r~Do a pli "'lpra=-: voosu un w.dusmal.e decl the ~n,d\IlYI pm; ~ ,W5Srl iI:l'mtmssllttO a f_ ~ip&rdm i 'lel.:i. Ma, q-Wl&ii: net£\tt1!O a elUde iOrmaii. ~[i., Nit5!S1mO Ii as,p.eltlaWlI QUiimh..m.m;eJlito. In ,modol lq,w::s'~.,m'Mal!, dK: ,~si ' .ripetClY.O'lJ, s~ dli.~
,!:).tL§ta

sm ,oa;upa dl£llP3Ito!. U:itlii!o ,Moert'cssod c.hc gli OFD, &;; Mmco.duil ,avevao COS :Stmil:O pe.r'i Ioro h3Jllbmit 1m, ,~to 'tWll~' pe.rcW: noo ~ pi~1 ~ ,grado' & p~p__r,ela maestta~ lailo«m e 19iOdd sblnrlo tilpOsn bell~.tIJtatil~,1m uu, mea'I" a1,ci~ : OPCnl[O~ _ D:apdaa,pio "IH_ ,:.-_bit u ~di Mnicnthal· :S~110 u .. dI"c tuma.
DCSIUDO
J
i

tutu

Mm1M~:bam pbbLIlUi, :pH,Qroiiio

aaeilljg!~ ,Ie

crbaece e i prati.5011o
I:ein'"

II

il

we:

ilR)!' ~o!.:i~~!~~
~~, :!i~IQ!w

,~ ,poi

1:'Ai';~l'!'lII!'Nil:M~:g dlllbi:~r~ :i_U:'_U1dtnt~. ].~ ~~IQ 'io11l i, ~,c .~. ho ;p'i.iiI f'~~

!ld~,

]Q

PiJ!D;i!I,esse:re iilqi-~ P-f:fl:a:to~oomesi [pOtre1>b!!: sup:])Oae~ OODM!'WllimLq ~~ '~n~ mica I' pm.che l!'Atb.l!'l~f'n:l'l,ulllll: g;yC'!!jI;ii!I :aDooum_ro :s~:ale p!1' IJiJ!Il i disocrup~Jti !Coffisp'@rnil:d:cll'te: I ,soli ;4. G!f{J;!ib8fJ.l9 ,oopia~i ~1. I,'mle-.II,'~~~- ~, ~c~' '.1.a .ptnLI "~.' ,-. ,cljJ.!! ,e:m ,eaffiBlI>b __ ~. ,:r;tlr:r~· JlQ'H.L ~, 1).t ""II', s.'!ii'eva 1ti! ~ _
C[-.Q!Jlo, loW

MIIi1: 'I:feu[J e

del 60%

~ ~mmero de,gU abbmili.'lmen:ti IlJl:-:l:I. lil 1.'27 e- il 1'$1'311:1':, ,d<!l'

d~&Ib.i.'!l!'ni!tir"'n~J!::U

COSI'Gss:e ,di pi~ (la' Gm.s,ch~n la ,eapi.),. Ri.lillsdm:R:tO 'ad 8ppro:fondiM ,dlip~b I~ fo:tm~ $,~clledi 'Cjr1;[!" S!D ,eall:o dii.m:~s<e:es81mirum.do :i1n.U1m!I!KI d:csJi~;tti! :ad ,a1I:CU!mli1! ,o:_rganffiueiDni ,di Ma;denltha~. Va Iter:nuO~l:lesefl1e ,dle :la,ms'niQr: IjUliltJe d~ 1I!J~ite iQI[:Ji!llIj!jiuuioiD'Dlii ha!l'ImD;o, 1UA'1l.C:4f1IJl:klre 1~:Gitam1i:mm polilIfoo emilie. SEu:t,mfIDJl!!:r.ue !collqaItil!':a.ii risplllil:uvi ];lund .. (X)litifa:' pe:t,gl:i, ~tti, pm1li~ UIiIJ I,emenw' __ ~ .. '~lliippmS.OOmtiO, d!aiiwd d:roo"j ,Ctllm~-,1~~,- ., :5!!l!g.uICl u~~ iIl~,@,. __ ,rc-: >~'/:ll'~.~ -< l!S.mll) '1......jIl--'llicl . '.. __ ~ ~. 1I::'!!i!!!, iI. _1rn._"',I' __ '~m,!;J~Ot ,~~ Ttlffl:~iN.md~, ~ t('c-itmlo a&tico) I. par ,,,jill, If.i~ zjitIl!~ i1 G'"J'''IIJ,g;rueuilJi r«'iHCo (,tl!JOO'IDol CQ'mlJe:) cbe~o:m1!.mlJla, ql!l:e~ ~b sl?m~ d[ PUD'lg ,cl)ii ri«Qba. Tune qllcit~O:I'IQflb;~pziord hGn.no
c ... • ... c

n me: :S"~~&o Qde:m1llmrnmro\I' mao ehe IS] ~,p'a.w m ,S-~lPlu. I.iii .mi!:tI:ffi, E~mitM di po'[iJtl!c:a" :p~,s~ro,b]uuo'U. n~, ,diegU s:hbomtd~is.ifl'l,bea!ie

--rf~

-1

Solo

:i!1I

P&rtirm,s:oc:W.d:e.OOfll.ti.co

ha

'0_

a.

m. ,o:rg_miZ,..l(Iuon-e

EC'rso,.~saiui 'to 1] 19.21' e U :I',',;n:: i1!pi31~ti~(V'socitlli\em ~mtiOD'~ U33 %~i, 'T t{.ffll!a"ein'~ .~ "-2~, ~ II G:~s(Jnlg~tt~reini'p: ,6,2'9&. :O,m .mQmle.ll'to ehe tuttI ~~,ol,pnmw.o:m. al?~ll,mo, fi~otm ,tJ t'lli:I;Qh~: Qffi, ilic:r.ilziiGll.C: 'net i, ,soci, m -0«8-: ·'Il . ,_iITII Ii:vd-, .r.'~- __ m- 'tc 'ij-; "" _. '. .. _ ...._. _ _ _ __s, __pa,_. .. ~O m1mm: -;:sffim'boliw jill] Sgjmifticl0' flill:amiiario 1l10D pu~~ ,~ smml l!!c1icmeDito dms]vG. QU!!s:t.o si. if!!edmuC:M :m~I(I·;a~tNVCl1G il!!l-a"" m:ilmU>eIllCl ]11 :S~l(j\l ICh~8ti, :lsctitt'i d1i, 'ow'!! lO,fgaflmmGm :m, d~ 'feu~ oon;_.uamna at.il.aUD1l:m'D1(fe. Tl.!litltC Ie o~~ni. : peiliEfthc :rub~~o~o I'hIiYl p=ttU.'U~:..~ ,di£f~~' nd t1liSlK! di ~QZiOlJe • d~U: miui rfs.~Mo m p.3iRtw dffiv~~. padi, 'm, disdpiHu. ,di~.tffimQ,~ la d~scl,p'Ulla, ,i:f.a_pltl, n'i~da neI plltlito :sc{;iddmOatilico I, ,C8ua
j,

n :mtto

j, ,~:

dellie:sue tttl.di.idaI11 polddhe: 'IZncl, T Ilwtlf},u"i" 111. mm:ilZssmt 0110,


:E'3ibbd~,! che
:5~ W1Ii~OOdru:-.o~,Q~~rie:mlitdud !Ilp,p!ml

SilO, ,st:ruiJ:'lura sc:mr__m~.lt4H. II ,G,~."&dtfg3.MR,;_n' fu :U pM.O' ,Eli ri~Dure ,d!e} ,erulo~ In ''l,il.ial[dtoi. :5,I1J:O~ ,soc]. ~O' m ISmDp.!:ci b,pi~i.i1Jtii.,dlcllt;l'

rbIlUnJ'mto.

,dli.o

mo

S~

'p:ntlili pOlcl..M.i 'C!reUO' d:e1lc org~:l2IDom Bg:is~J drum d1 't;S!51eRMJJMd dla ~itl- patti: ali1 Ii :MmemJ~, mm~l~ eJmf:lCl'ef~m!lJ'ro:m~E~ ~sm.E1d :Ill~ O~~~f!mnli

S~aDl(l~~db pill net piln;im!HJt:· a"JdlebJJv,om~a Idle qWUll'db f

lebm 'ceI'"

am~.

,&inc dll.~

UQ-

~;Im:.

d1e e iii ~n VC~g :1"Mlm [pOUO ,m,Ye d puo iIUlOOl'lIi U1"O\II'afC un .1!eVOfO\. L';IfIt;garti~.~rone :Imam:il Yec £~~, tI~IISUo m~~.'~'~i~t_! ~etS~llO' .~~·u~one lao ~;e"l~~ wC\I1gbile lDn~r,otm w an biLmdo' .I'~ fimila:lQ, in 'rose' 1
mlilfu:il.1l ,at:e;mo.~

pe; '~on;

.abbi~

!'l!;D,i.to'm.mplcsd'!'~mmt~ ,i!• dillidlIc: d..:ill :n~a m.iiSU.~6 .~::.

diiJo\l; leW. EI,Qmen:_m, c:he: a-OQ. • .• __ .__ ..1. it


1.1NmD'a.e p~en:le_
~~

tiooo ,de& ,~,Sion~~


.eco~ti.ffi !lSii;Cie':iJaal
'Gg-ru,

~m!Jue.~. fhnm:iiuio iLl! ~_;e non sl~nifgcbc' [c f.ed~ih:·.. 1c _ .'. ~n~J~o ~~~!a'~i' m'~ ~om, di .m;o~,V~QM in,.'oonhol1to aile ~I;P.oz.e' ,d~ ,memJm.I~'o'. t 'fO:~C ~ j, "~Q:ri QllWnuQlJi ,mves'uti nda ~ar:t:I poUtici sw siaoo, pi,c. '£:~cln (I. SlllmO !fq;mditi, .dli inlUOV(I :I rorm.e ,dlii. oo.nflitmo ili'l'iu pll'i~
I~

s~In-e.f;aU:so:n;o' bbastlaJ1u O!\Fflt. 'Ola .m'J~ummw dd liv'o1Io di. :pr.i.vwan-e l'iscl:i:d·Qne [II WI~orp~m:aDI! ,i $empire ~.ltCl' u:Qaq:la.eli.dof:ic eli (loD.'!Ilwm.m. 'I: semp:e ,pifi, WWIJ q,~:a~iGne ,dj

di :m.orUl:. L! eo~U5!iMii:

~o~sem~licemea';c;!;~, ~ j:~~:
:v
'c'

ICo'Rn'!nct1.U~: sllmD' ]@ ecse, ~lfIit", iC),Udte utio '~iIIale. moon't~o in. m~~u: eSili~_()nm a:j~dn.e. tlO:3._,g~~~nd:e 'solidlMieti e mollUaJ!iIIo.sHe.d~ rujIJ~t;'l:[\C. Un ~omo wS'QCCl;.!p.!'!IitO dl l' _ni acl:'i.ssc:: el SUtll di!;Jjfl~C'~ n
o'Ri :1, sl~r.a &:UiiI pit'!'l'ta ;t<CliIl'lO< ~ '!llefiu~lIi, ,gjthkdc:.c .~ ~1:C'll1l ~n ee IM~ ~ilb di m3.nKI roll i:i:i 'bambilli,. LA ente I! blmnl! quando I tl:mp,m ~
,It'I!~tivj.

'[)rcsdndie-odo eo:1iIilp]~llm~te dill~ ,dmi· qumclfielmiione ,m ~eslo, cam.po. .

aziom m

mnCli1'e.

.•••

motl:y'~El1,da DS;U.Opef~@U~.S.i ttl!!j;g. lIEI,.m*lsa,&io Iche pub essm:e r:tm.suwaJito ,001l UDa pmci:siQ:f:ic 'cmuMi da ,doamiIimmri'O., 'Ct rife. ':drumu;), ~pmt~Ll~t_O aitlc d!e1'l!;IDce' ononmme' ai. ,clat:' 1!1fC~~[esG ~ ~~v~~o loc:a~,~:dC: _~.~uc ~in .u ~~s&i&:o, ell ~am.pa" ~Olll:'. La pu~oa~ ·m I\\IU9,IO ·_buso· CQUlSE.eVBI ~:pesso :WI OM l~p :5Q.spmsIDaFiC dil ~1.1s;si\Wo. I'g .SUii:eH· ques:re d\munee

oom '6:Wi~ It sj·tw¢inDc ~ ,lliiuaL ~ta'V~la. 13",'caraurC'I'.I.ZZ tal em iWHI ICDuatie iD!m.obilila d6 ~:1'm.:ttm':iil ~cl 'wom: i: ,podU 'e-am~un~lDl[f'sono pmbab·iIlrmmre do~u 1111111mIiI:IGJ' is: !i~::i.tame.m:Eii. .idool\o.sjkii I~Mtla' :an ~dDJig~olle m ~~ ce!1ton~~ di Icp«8i ,~pad. _ }::a d~~ ,d\, '00, liv., ~wr.ale m~-e di oo-ofroom :PO~~KCI5~1 .. aJ:~:mpa,p?Jl .iI, IIU) ;IIlDUmlUI,. del oo.nfiittl, p~b .pailt.iilil'i

r 1'1:$UJ~U,.~;ellor~~'Il~ m.MtTa.(I' ..O~,··" 'II. _'

. ..:I'.L

i.t;e

Will,.ftCWOne'd.

'lll'Mde'lt_ :pam:JU:IIe'.
,~

gml.rid'U!Zii~~ d~ - .: _.
EoooIUD

0 rum.mll

D 'IlI9"uio~~

,eta,;

e:sempio'

qu,est:o

amCIC

~IJ_M;o.~,qual:l.mi'IJ l~ ~iODC :induswa!'!l: me ~~ N·"N. Itin.. a:II;[ro~ lil~ ,pi!f IUJ, Q'~~~o:re 'ill ~ :slaso Da!v.!\!. I Itwtmn ~J'_ ~~~onc; llmi!~' .Flli. IWoiPi II! I!i!Kbe StIli. ' e ,ri~ il 'm,s~.~ , hJt~ _ 'CIlI:I~,_~~Q hi.· ~ ..piwci~'. ~ m,p,iu~ I I~ [(i.I~IlI' ill. ,iSWAtdio. 'c:ni!lW: ~ .~ :me h~,-_ lU.....,go , I'" II!.~ ".Ui ...:1 , ~, IIDC.rI!R:' di [~. """" !I!I"" ,;g~••
I~

_po

.di. Id!eDiiIIDflt>t:

,~U

vi'.

d6 ,oo;oomlgione mdutriale: .~ como rdqli djE1:mi 4 ~le, ;~ •. IJi:I:~~ti di Mul~&am_ ,t, :dfWDl!Dmm mt) O«OIl'C l.Wa,,~di-SiwmoIlU:::J~ .de[il1l.lIj~im WaUlie :sonG a~gte. m.a quele· iond .: m SO~ *pasi 'Il.SU.a1i (m~OJ'a 114). . p;[,~.mirumo ,dle :i ,ootiDtti i!1IClIda1ii :s:hmo stiaia U~ i'vd[o pita basso .. :s~ paiii :1lum-eE\O dt Umo~.~~!idl:i :~.P:m,~~t~-,o,-cUmj~ .sia
l

:0.

DIlntm)

,com.p]mWIIi!IO' dID

dmooClC

di

'!lUe!iiil::O' e;am.<Ue :ri:u.w;tt:

~:-da -im

,La rtlatzJone: ,'

a]hJI :sm-a~cl d]p1rlVEi,one

U :IlU;il5'tt~md~IllW a,M_lIIfim;tlb~j al'mmci!BIlr"Ol'Io 'ooai:;J: v'is~ha c:tliSQi di 'flfoo ]lOOlamfpt. Ij:~toM' j.pp~k em q1(l~ ,mmu:r-

,m c!wnTibei:OJH'
Del C9t.!lO dj

~lt

miJ.[ewputioolat-J

.~

dl ,mom e OOD .1~rtO~_jlIlG,dU!ao mm mao ~ur.ij su,'N'I~. Da "'1f!I·n'."'''·1·: fI-,n~ .~-I1!''''''~<i..ti,... "::_~',"'","" u .!¥~y ,~"'""~~~-rl'"~.m'~- , ~!i!iUC: .~'_",.,_"",'__ ...~ ._:'~,u v~~... ,jj~... . ,-:'11 .. ~\\;.~ ''':If-_jj!!)U ,..~...... !IJ!;II~ cl\ei. p.iJ~tiiJ rdal:e ~C'd~ mJJ ~=-mpo" eo:'jrisw~mo *lIle ,~ai. dj,c.gni :&um:gL" EcaJ, ,gli ,t-SM!U dele DOSER: 'SclJedl!'.1 ,due :&mgn~ .a'bOO.staJ!IU ~1cLa"
,11'10'1_:";:'

r' id ,cihii:ed.:cvl1 djf~nltmrd,la. srorjQ, ~~JI1 SUI. ~~mi':ill d1~.di sdim ~~ fat,~o' '!V(l!.Wt.tIDeri. QUe!;le ]?!!f!Ol:le ,e-ran-o poi. ossenr:31tem mvm~ 'CO:lilIt:C$til~ $1,; llliimos·tri OOf'Swmc::' lIIlelc:l' :ri~llIii:OIDlii.poJffitith~ p::tt]iIII'!i!:im.o ~. ~ume

mm-om:srudIDa, ,oomdimODe(i 'oosedcl1a f-ami:g~i!!t. bro d·ciUa:f:amiisn \V~e Ql!]1. :fme. :1, PRmufele:

!J!I~1iC ll',[sh:e. d pt~rodi,

,diKStijilt., ,[..e 'QSllm~iOm 'e ~c :m:~mSi~!~tm~~

m, wmwm

,all:t05W

pmFt'~o

:fa-:=~. " 'IlUJ'h:c:


qu~'

,UlLOOr.--

'e mcm",

[ami fiIIUOoi
....... ,,.;:"""',. ~.!._D"IJ~.

.e~meJD:~o. :Li:SI'PL~am.UIO ill: lo:rmato '" Ulna,Slilm~ :piiOmbie ~ i!!i.tadc m&!s. 100ml!RID' :m,ujcmQ~ Dut!!: mI'i! run .M'demd:O, lillmmtillllq, diJ 5p.WO., ~, m[~o in ()ml]fI~. mbill:lt:"~. SQoop,iil:i:dJ e ~ I~·'fijt I:a:m.alre cl h~ d~et~ ,the ~e'] riEtisa, tiJEJ!iiI: 1.1. ,poIto ,~ ~~bll 'llmi i lOMI ¥esti£t TU,l'IY!lI'JI1"la :~! di albi,n ~ :gil ~\CImtl
iUlQ

,-'.('-;~,,,,_, .. md·II~,~-l~:;~ ,PK WDil. PiM-' serru:mWlll. IQ···.lL. JI~ .[oowfO ,-:~·,-;;·t~ __ ~~'c·\Or-··· ll!'l"ll scenhil:j .' _._. 1iI4!. :el- _.BO"_~""',t;,. _.

~·7

JII.IIl!> ~L~~) ''''_-'U~i''''=.

.5,,(1' rumtl

,dj WM'IlWmo', Su~idhJl' di '~~Il~ 4~ .,.,.e< .. !'.,.1!"" u:e.ua ·m""...:m:'.. ""!I .L~<tI~'U .~ d_litnil ,y~ ;1 :2 fi-.U- _ ~~"I "!I JllIIII, ....... ~_. ...... ~~~liiI!lWr\;.!! _ _

siiedcfrlo'

flr:lente ,delL! ,ca'Ur: it eke 'siljpifita" per es~mp]o~ un 'b1mD~~IO' pO£itlitO a ~ dai 'b:ambiDI IUlUl i gicrnlli.
Fdmi.di4 23'; fluJrit'o. 1t1olli'e~,J J,ijlj

.111

SJ[lS5i&.o d'C'lb m08~le: 22i,4Q _5C~JlUU oF. .2 S'i:tdmde.. Qllmm~rmd~[iQI!;)Cw umti. : 19.tor.oo: 1~3'~s.eelbnj.
mM']m~ ~,"i'~40~i,
P:os"S~~I!Ul;O ~

WltWl"

3,r,6 I!Itmt~

,di Q@l'tsum,Q'. SU~Jidio

:di di~p~?~

d~

1,/llUlogio, l(i!m.!I :SlMD, gf; rlKiie:" 'CUdn8, un.. inl~') n~itn. m bambiBLi, ':jOlJA) p~Li:1i e ~ veni.tiJ~ Dd l1lI'QgettO

,ar-Wl.

e ~.
-

In08k des:idwwa un sla«a, pet Il marillo. a diiiiSe"~ mtiF.'~ ,polleY" :MU:1Ue :fuori tal, U're.~ ,lar,!1QilO. ,'~f'l,•,,~,,/;'t peKh&:I; J»m'hlmU
,uana ;moors Ui'OPPO' pjem.~,., :11. mafl:to'" .s~.b,' en~"B,. b. ~Ul" 'ta~n1i:c. 'R"OPPO poco_per -iUl.a~~j .mdle 'Lci,~n
~il!i:

vesuti ,~

!IDe-

,die le c.cm _dlramlo

IooJpm.s;eui

mndo.

,m 'D5SW'I,

'5l:t.Q;1I'1!

dpo • .Mtl &i: III ~ro, latVIa in ~ualclu:: :per ~sc!t'C SenilitQ .il ptaWlO\H Lclte: eomis~vl, in il,gi)rili,

maJ,

di:W,',el'Smml,'l1:

f="~~.MallmtlwID:; IIDJili _~~:_


IL

h peua !lLl'B :S~.8IIQprll!ilO• .eiO mJ. 'RWS:!iD.• sum m~giQ ]1 the: !in q~smsl mug, PlS1:Ci It. ,A~be.,·1lK'" tutOI riruncr.ci~ l!!!Uli, d'pf\O'- Wu.o uno appillfdenc Wi;l S'1LI.'1 pa'lU!li,". ,Em ~i:Hi!litD 11, Mari.tf.lthsJ, dill '~912'L \,.:IJi sua 1d~ 5t1Je:bbe, Slta~aLQt!l:ll1. ",dJi, 'OO:nllNm :Ru.s.:sia, 1iI'!I' , IlQP. SUlva ~£gl1dc, :!:!ILen1i1li per r.9i._13uk. 'Ii: f.,'U .a .m.mnl!Dto :SUamo :a;oor:~ ~WiC 1t.1 d1i~I!!I,. . La mo,gltm IVevi. ia~UIlCI ·W1~mfaM.ia Robe infWICl:' 1m, IE~na, D :suo Ignndt ,d.!:s$derlo Ithl _ sti1l;OO insqnglr!e.(~I!I!)~tO".:OO9 ~~, fu~d, gpe5i!i9"M e " A d..:idasiSe'tte :l'llIJtU !IlW,q,iII ;~wro :il P!iilmO ba:mbmQij me ,. Q],Of{Q, s:ubi~o'. Do. aI.lotp, m poQ,i liy~,a, la",or.a~o ~ :f:abbri?l. fin,: ,cb~ q,UCSEB era, 's!ta.m. ,chi_ UEip. 'speS$O' ,oo~ :m~m _~.' l~ non, si ~Plll, ,m nieDR., NCD e;m OOs.},carlUYO pr1:l!lU ,~~~ ~ d~
opmRo - 'MlM'
dh;OCCUpazlc:n4"

ID 'U.nUd.o. - U mm.'I.O GYre!bbe ''IK!I~Ulro :lul:' il mKcl!il!.l()" mlli ·a :piI.drc elic1o, . V'~p:MibilEO" ngioRt P~( wi ~Ili liill~a dimilmrtili ~e K aon plt~'; fae iii mICdl'-r'o rno~1 'av.relhbe, imPilf.'to ~m~ .d~ (\lito .•, e, ,dbpo ava l &ciatO la. ~ol ~'H~ nod to dritt,0.Wi ,:f3...bb~nali:,~e
,mmUDe, •. D~te

li.mi,1.\lioha elm l:mtO'J! me' 'tid"1fOO~b:!i Lo ,toS'mmg:c.'V :11'1, Shim I a.sa: e tisd,IIIa. 'da. :sDJa. . [!i ,m~iE'CI'pasm Ja, ~milg:O:r p.t~elm ~mpc d a.rallio Qi~~' (l,kgeolio. rlV.l:ste c m~~ ~ empre Iwb.lJol'I u~D.'o:rei!: 'II~ L mo~ltosimpatico :~ ItlliDlu_i. Vicnc Sf~SO' m'!il Iuno ,a .,dale £,~~~e p~b ,0], pacll~ e ~. dpo :oooito divc-'f.t~~~e. A. iotlS'A, l!- bmodu: I~he.,~ s;emfl'e llu~lima pa.r,oL li!gU ;chicde KlDP'OO 'UI'I !mOO«UliUO ,g59iUO, ,m,
'lli$~

'dmui~

mil ad'esso

1i0EI ~fl:aW

mai

D, caSi~~ Lei

d~;l~.a,q'i

come ~, . ~Mlt,O'
mo,

di ~:OlIIilQ.amen'~O' daDo mW8I

3.([l.uilla ,dj_s-uo marWIK): .- 10£: la.laremo ,m ,qreD'amdle modo, a. so;pa.v~ v,rV~le ·1 S1~;f;iUltl:l eli un ,atilleggi'ilmell'l'O dllli:'Msegil3Wi tmnquimitii the fil pr~re hi ,p:!sSilbin~ dii dd'uzi~ ,:mOO.1:: pjJli! gmvj & :Eut~ti i laro' ~biis'Ol~[ dc"i~d. B mm~' s~m;pre a ,M4l'leDthal Ja dduz~one e prindpaJ'e consisre nd: :Ul8i1iu-c' U bD'a\[u:io' ,!;!Imlmm~. _A iUl!]. eam~ p.i,y J[-'8,v!Jidnil'~o~ li ;J,tr:eggiiameftJEl ,dle mul1tano CW, I V3irii .reS-OOQIlU, Qcl1'j! fmnl.J6.e lOIitO m@!Jto~diHuuzi\;uii;: CJ)leli up~ , Pt4S~itIQ daUe' due {:uMu.81e ~opm td~tte &arml di ripo medio' lOa ci :S.:D • Um'bane ~ altleKJrunenn db!!: s~, R~ aII'Gfttooi!lDO,~-'feJtdel:1,d~ t.r.ec~~me d'efl:e du:~ru piil :5Q:~tW. 'Cominclamo 'oon un ease

d<GKii

i~ q~e
,itI]
(lQi:po

ell,grMi'a

ill r-em,po\. Una vo'Jr:a l'ed:,ei h~ dttitO: «Ce la i£aR. mod'o 8i :mpr-:w!II',~'if!a'e~'qUfl't.-1 sil\lW.om;c' nO.1ii
:I,

:w,tti ».,.Em 1W'i1':ofie',Ji.Mqo~emmlo :s-imUc :

Putl,

,go:ilmLQ I

iI!' fanOamenWJn-en:te otumislico. ' .. .Plt~O' .motli;e, vOtt~ .m ibambini aJle v.il$lH mediiidle,j' se.. gulmdcl rigiQm'Cnte 'W:lte: l!e pmsu.wom del ,~btt@~ .. ,Mooe lei s:egm\!,a q_i EU'lU ,gR .aI'Ed IVV'emmmd dj.MIldeatblill. C':er,;mo aoom, ik ,~' pa~ vcs-titi, iiD b1Jo~,o'S~lo the il maliiJl)o' ;sties:se mooWa:w. se '00 ulcta biB,lno. Nd ,resoco:ll~' di' quesmfanllglia~ d :50:10 in .pll' liicola:re du,e

IJ wo' ,!a,\'cm pl'lidco p dL ahh-as;tll:llm, d,_, 'C pellCbiS 'mtli 'V"eDl" ,dtiedeq:li ,couigU, e in. oaw CI(OO! DOB :sm :MpC'tuDO di dOver' piflesto mO,M ,m ,fSlm~.:[ IlIX!m~md e i supsi'od ibanno' rempm B'Ii'l:noun'm~ s-tima di lq:d~.Anche ~Uil e ,mco/tIl note 'ownq:!Jie ..

n suo

L:l ~oJl[e

alU'~amCBICO

k1, :5!nCSOpl~i,tJivo'.,

.-

Fi11i1.i.g#!l14Z: m:afi~Q, m'rJ.di.e. :2 /igti


Ilill

l~pJ:\e1S one d;t '~eM' 9Iev'a~ ,CQfUl ,ru[;!l. ,LBl ,mqg'ti~' Ii ,scusO ~ n~n _a.V'ema~'COla .fauo ~e pulmie, seb_lX-ne 'OInt f'OMi a,ppari§:Q:
dQ.llu:Dinal..

s~ta_mz9i~_ pi«lu]a Ci1!m-~ta !!IDa 1tn~o, llai cudm)1 ~.m~~IQ'~en 'te~u.~o 1 b~lIIlbm! ,SO~'OI v,eslll~ d'eQnr-osama~ e Idan.Jilo •.
h~1lli!i3

r~:[o~ 42 60 ~reni_ni._ dee, limO sreUliruli per uililwd aJ gicmo. s~e~o IWl 'Oilio e aUle'l.oo'o m.D.~li:i!. .
1

:Wllito J' ~Il~n~ti1& COlHUmQ' .• .s~S'jdl0 di: disO!WJmpW.o~e ,del .~ PO$--

LJ:JDo.lgio

,'ill

Sml'iM wvcts.all!mCPi:e' Rd. '~I ~ guono~ j] ,eui 'Eit'eummmto· si 'fllonfmadilllll~

,piQilosa, dedlatlil .~it1 reasa ~' !"iaJltmild'm ,1:1 ,se~_Iliti ~ _mCOE:8 em • .os, 1& ,h.mQ;lia., NOll sii tmltm in q-nes:t'O! laiSO di aiyruw.l_:.: ;aHa :meno peggi-O;J.Mal id:i :6'!j1leD: aRCOHI g:tiesisl:ma _nlW:cicn:~~eniCie motiYlIiiC:iIl. l~ madikl 'trov:a .Lt. oo:ndiriione 'Iluala .mpPQ' .. bllb.ilc::~ on ..• 6: mils., ha,!i'.ea::hi progen! sia, per fie staro ,d1epe:r ,Wiis~,NUQlle d.d :fiPfh -L~o.fiem~mlllo diiqple5:t'lfalmiSmi; 1 ~'vet'SO· il :fiUlINtO.
i

e:l.cmem:ti da dlte\!:De .m_-,oo.nUcmmo ~~ Fr-eee.dUlti Cllsi: :111 c:um stN-

'I.e Q)se

!I1Degati:v(i" 'ralle: Sluegpmuto

mill

hmigl1., l"~ ra,pm.soo:t8 WI esempio dcllla. primal•.

m,edia. in. :se.DSO pub preadue dille' iOmlc dj,'ClS~':'

fllllmiglie

~e

se..

Ibrunb~o

,Pltl:t:t'~IiO

~u1i.t: • ,~

PfiQ,eitto '\licstiti i~d_U_

,dj 19 ;H!n,j. F1eiV

promo

'-IV~v'IJIJ1olgl

,alva:ruzj,dd

~a, quaiteoa. per II

FiJIJ'J,igl'itl! 363,: m-ar.#Q~ t1J(J;rj'i'e,j ·4 lil~'j:

mmJl:io
_

di

ill

" "AD:&,e ,Il~ pedodol ddl'apprmdliSt :~J ,0 Dariln si era rifiitlrl~to dl faf'.S~OPJ?J'tmc~ Ida d]lj, 10 Q,VC''ftll ~sM:to,Dllf3n!t Ia g-Io!1Jen"a ,f.liDl s~'alp clt~lO alle armi., Quando itU P'ropmEO per UH ,pz,cmozk.ne ~~J ~ml:l.na,o .~~. e-~~ un P'8Ctti5,tj} OOl'l.vmm., Em :u,ato~~dBiomarO ,~ ~t~mi,~,c'_'l. av,~vu _ V _ lIm.pnt[-'9:to 1_. ,~II, 'OO:1!UJgtoti'c fadlIli. Dcpo ,
j ,

in qllcsti: 'Ulti:1lJti 'lempi, ,&'-00,Jill im.otiv~inc' _ ,dle- .il watim iamIDe: SlwtOl 'n I~do Idj, iG:l'-QVaR 1 li'OEO a(j:rico~.. Q_dl" U mdWto .m gil1CSW mommOO ~ =m (;seoondo ]_ fOliO
;mogJiie Sit'arfO m[to

1ft 'f.UJm:m,,4, .2

I!m~t~ dl ~J5UlDO.

11 su:ssidllo .ell, disoc~pa2jol~e dena

OI~O!lU)' a

.MaIU'JcD![ball~ ,iiIlveva

Pfic::f.en~ de! SllOCU o:unpa,gni, re' p'iil tilla:d:i ![ capo di:l w-ftj-jallio ,~j f';'lbhri~., RiooPJ'1J:\I,i\ :SC1l'lp_te p4;fioa:hi~ <; riicl1e Potiliche. .Lsi' SUit ll~' ~n! s'ta;m, '(3ju~ di ~~g,uire' n 'corso Wi s8:rtori:a e ,!!I,ptJim Wi u
'~e
I.

fi~CJUI~'.;8

~(Uo,ra;.

,In, ~abb~jrn era rGp_idlamcn,tedlwenta~:o

SpO~l:O'Ii.lDiIl

~,

the . 'y,eva co-

n port.

,sra:n.~ la, ,eucin~ e .]:'lQ~iSO') drsoM:nato. M' bambini 'c' :i: Iw,tQri BO-Ji}: hamm,Q pJ:iitiatmtmilie maEe '. ,m.te.r.sJi. La, madJr-'£ e ,i £i~, iiiQ~ s.P@rclbj", ltuttg Jil'Clllsa ,i tl':S~Ui,. Brnndclli di vestiJd ,c:ht' loon .!iii. .possOIl(l1! mdOi!li&iR mao' S,p,upagidld 'rutt~.tomo~ l.a

S!:lifetm~QRi:)~ AllevtlllllO' 'ootliip.


t

.e:~ 10 ,oonmzmm dlsast:mR maIm

L~:alloggio '(il!ilna,bMal!Oll: o-en dn I

spmxi' ,I

'UrIJ i!Dii)

D~,g'02:1Q

paese~

.dam ~~

V':ie.nn~. A_nche jJ {iguo SUI, im_pmmu:fo dg. ~Uto'. ~p,palssi:oms,ro.AI1~bc: ~O~UIO 'I!Wgmr.e m .PriWciai~ 11 mogli__;e s.! era oppona. AA.i:SSO l~faJ tCCIiJIlllleiUodi[fiJ:).[;IJesmci

suo leuo~:

peso •.Did P,I:IO,genQ 'veltiti': de&hi~v_- soltm~o «'q,:lll!alirosa m,camdthlf';


:non imrpcltiliiv,a per

mope 51 ,!amam lcbe:il muito ~o.m. n@Sd MV~ ed, ~ 'solo un dl L-_
mosiIiie i1y.e~i8 1l,l\lUiU) tUl ~ad!oJcie~

ruanli su~i oo:mpa~lli'~r.alni)slati sooOO1~ad ,tn. :~~


,ma s.ituazJanc
(ljnll![i!l~e,e pcdc~1:'amen('e

'-

Secondo,

]ui',

soppottabUe-.

d1fficii-ei, mbha i~OPO awer ,Iiascio:to, llm ~, 'ha ,colmmda:~cl_, la.vCU!11C' m fiibl:bria." :2_ uri.V:i:ta a :M'arl:en'tfuti, nel t'2',. U SilO mauimcmiol ~. :uu!aviiI m~. ra~ ,~ele molt,c' ilnfd(a:,. ,n mui:tci ~~n, ha dki~, ,am SIJiSs1&O' i di:s~,paiio'El:e,~~ d ,Il~a ,ave!,Bi Jnt1l:, ,~~"'jlmEQ f,uo'lm

,em.

_. _ _

f. ,m
'\!Ian,

IlWmte.
.~~50

Do,po,

~f_ttOiV~

1 !1iIn~zio deJ1a I~.roatl' hvol'Ol c'. J~ ,runo

,lIlf.Hu,'oa" 01 eJllftmCIiDIDpIl5-_._ ,H tempo ~nmdo e Ii.oewm,... ~'.a 'carre. La ,~1ie ,devG ._'dIM,'~J!ii _ _lSj ,ia ~soIa, Ia l.tia, peE' :~,:f\tooo: «tQrmal.Doll_:PO be ~m.~ ,ci, meno '......... ,ha d ,d=tto ....... Se pc,t~i :afEi.dHe I bambini .~a:ssisr:e~. , I:o'.farei, volcmul:Ji "', ~ - . -- .
I La '~O,pp~. l!iOOIm:esci:Y:I;R p:r sua :mo~.'t.OI ~,Ilmpaa:ea dill C'Del!l.!te,., mm,m,

~, ~IJU~~

e_ '«~I,

suUe :sp&11_ dc'Oa moaJi~. 'Il1v~.de,. 'wild ,i. ~ .'~ mogijC •

1110'11

si it piiim

ldaOOI '•.

e i:1, :ri~dsmlimill!O'
l: ._

S6ILQ, :riSPOSitai. ,Atlesso i; .ami,'¥'alt1o do Slmmo dcU~ :imze. Ci ha ,d~tmlchc .passlSi,-=e:aa s[\eifl1;;1ta a, hi,no :pa- dspamnh;uoe. 1!I_,~l_-zilone

dbpe.ralO No.n, 'pub, :1lDdUc: 'aea)Jio, solo pego». Spcm ,dle Iwtto ,crOll: «Potrci. ~PPOfbre 4ua1'.siI1'S~, 00511, se do iPC"EaM:I.lO' '1Lc;;;;=~L'II ..
veali'
.,

.. NCli'al~SiOO:quas~milli

m,

casa,

·e IHS-olutametrte

,ta m~~~'

IIl_ns; IC3~~i;y,a,p!~~~

PJii:& m~~i,c

~.c

d'd

!!!!!!i

ma

1liJ~gj.oswfl:a. Lt me lie
~

M~
,l"lrV.,&,IJ

t;
I~ .• ·
~

------

e sc ne

NI!'o iIileal'tNe

m·..,...:~~·.:J:-:'"I.:J·:...... 'In .,....,. "_'Y,ggUU gJ_

-lVVUUg:ija.

,m ~

~~.I~1

........

CjUaJsL1M I~a.

'm~l, :S@DO • ~td~!l!' 1~.Oru: , ~ ikmU,gllia ~. :s~e'mv,cee :roPP,~ta. 'unsuoooo aUDnltima~;em~o mITSO' ~ga:tiv,o ·dalllia:nO~<a. in
I

S', ~iIJ;a ~ UOl~po, ,eli '~ibmeJil1to",d~t:utto dli'i',en;o dB. ,qu.eU_o, di~g;m ~tta faqll~ (worn _~tM .• NOD si :m. pitt nes'SM, 'tmhlUvo di fill. un iCideolOrdariv.o Idei Ii:lliSO.Bn,i~ stab~ruendo ~~_;::~a dl~:p_r'~Q~~._Li :f9m~eJja ,dlJ'.im_pras__ione: cUlasdan.i CO!D.", ;~~~diDl~re .mdam:,DClill, ,1:, nmMtO nulla ItuI~ sgrrappo:::r;siL, ] 'M~ bun e la egSSJ' dJe ,.:mi, soliJO son!) ,gMffi. uldmia ~.e~ Gc!I~:aU~W'" 'lipo di

:si ddm .0'11"'0 ai bam/bim. dhe veoD,gona' re,gtl)a:rmentc A'llIRdati in BO'B, mJli cI, vp,ee~,. II manto :sm tuE:to, U ,giomo a tCIWGi;)!~UJIlO!, selDa f8Jr:e :(ISsoJlJta.m~ll'fe nuDa. Non ha qua-si, ,pitt mppcu:li iM]l, alt~c: penooe.. ". _ _ 'Em, oommJiJ?Cl'r~i(lo IfU q'I!.'Desit'~'idtiim.a f!lmJglia, ,it Ica'l1B:t'[,e:~r,o da: 1j;I~ n~te;VlOmcordift~: • .alIgra.do ls loro decsa~_'SI. leI:lO'l'Io:mica~ 5i.'.l;-, unolo.fZQ ~ml per lWem-~ 'IDa tC\l!W ilme>g]io _~;ibiill!e. M:ol ,questoMin~' J. unisee~ ill. modb, inoo$1liSUlC!I.o,.,_ ~ P,P-' . ~iJ dJi dis"pe~ :razionc. IS '~Si U'aooLa ,eli IfJn4 yita ordinailSi, dlediisrinp~ Cj\!a:e&i1D:1 'Ea·, migltia em qllJ.eia ipt"eCe&:nw·; i: _m~uroOf1e gm'll'emen:te dep~ che la. ,tiuingu.e dd puppo' maogiO'rit:Slno,.
la .ashe

.sil. ~o

,rl.S"p;Hm~au, w. ~m)n:u

iii

...

iii

II!

an.CON, ,dei vesdd in bU.ODo,talill'

,lIo_

dd 've«bl

'flie_mpi,~

F'Jz»li'lJi4 ,467:: tfJ.t1ri.lo" m(j:1!Jie.~ 2'


J'n !_u,tto: mm~o: 42
l, ,) •

ligJ:,
.sussidi)ol
per Wlii.lri:al

.0 _'~~)

u OilrtQ • ._, ~~ __ ~~~~ .~_ ~?]to D-e~a., Quood~ .u&~oa ·troval'l~~. ~',_~~!Ie'l~:su~njJ_l~mm~~,e'pa~a _~~~~eJl,u::de-p~5a. _Llaf~
!,lllIiJltOI ,P'UlIllni_ e m buO'no :Slakll. ,liem.vaJ ides;U abid pH i 'bambini !~: du.'f!:fiO.O .si p~~ ~;aj bamb:ioJi meDlfe mmemilte •• -Awvn

lSCcl!liWJ

_di mM"tmlO" ,eioC:~ ~ :£

·m.

diSQOCU(~ior.a'
:lLOII',110.

:Possffiedono

de:J

~;oJtio

W~lO'

If~hto, ~, Ci1i-d'inaro. I

(~~~ .. :il~~j',,~.'

;!p. 'I~OO~.. ,~m.~~, ..


~;t1ti,

Dm

,_,'en fawgll,ie !lembf'!i!.'·Pir-o.seno Y'estid ,ilIl 'mmrttol ,desi~ .. 'Dlceva: «,La OOSla pw, Ittemenda
.dJi!!Wtll'B,

dllJ_ ..

m~Ho:" ~.~ ~ema)

,m.

dle' potres,5'Cro, &v.m_'IU(!· rita.rdati. n mar:i~' . ,¥c,,!lI1.emr.,pte ;19U:tc' .B1'IDcli :lIs~ua:dve 0011- vita!~ avev'aJ. des~mitlo. ~e '~ S!il~~eu _s'tarw _pj.eno, eli. lidudia • se :S'(CSSQ e ,dl o.og].liIo ".. StudJaflJ' !faYONVILI. ISm :a..Be:rmaw ~~,PR: •. h:!l"to '~ht~Il;JiUudo mminciaJ:1(IIl11'o .i. Dm.nziame;luii.il e';f;Bi. OO~ifi1'm~? me ., .J~ naD potesse iSiUooed~ 1n'i:eD'te. Iht.r:imlle ,i, plI';ilooj mes,1 ~~'tJa~onmrt:o, me m$!SC :p~tbHe me un u.o:mo, deD.e, see' ...... '11'1 ".,"" nn ..... -......-- .lI~.=~ '. . N·. CI. ·oono d-..b11"~o '.-'1 ..... ,IIF WI r-""~"""" B!n~' .m~..." ,~ ,milO, di 4is~OlJpmo~eJI suisse 1301(fo_.* • la"ol'O~m~·~rlm.a.se:m1 IWI1[\C!:
1

P8rl.'lm

--, ,qu~ d 's'i-@Jm),dedsia , ,e@'~R Ij,tPJ! familgla, n~n, 't8'~RJM :r.aUe,'l:'Qj'e~ e do:vendo, ;riu5umedi: smEerioamoole:., dil'ifmmD: B~ 'mrli.. m OODtempOf1meOm-Dilte 'WiLacasa I~Duta ardine" deii ~_mbiqi 1;Je;w ,cu.fQ'1i ,e rlJiD Rit]JSO 'fl@mpIDes~lfO' dl rebdvo beeesseee, . Qaes;ro ,:ult'egiomentova, diSlin'll.';! da qllc'Uo eli cW, :131 f.am~g1ia mppre_senm un esemp:~iJ'~ilA ,qL1JeW d,po' ,dl~ ,fJimli, ,.~., _:-'C presMooe ru. 'IJ!Dlll .m.a.GIioJ:1:'atti,vi~. La 101'0' 'ceo ten~!tS. in :-;... dine ,come' '([!lela d~ faMigliic rdella CIIf ;_". '. r(1irs,~t!.t:;t1/>~iI rna ~ ].orollb~ogm. 'SOruJmeno Um.i;Mtii, il 10%0 r -')!'Ut pit. ampio,' '~. f v ].01"0 aeq;ie m:tl:Sm&:r·. ,em Qato, ease, n@n ' 'f:. _." . P!iili 'Up~ssi:'OIli ""~degug;ta IPU 'q.;,~~;:iO Inegi:amm:to;a,1J!1:finc 3OC. ,,-

tiWhW:OfI,e.,di (uniii bimJDi

~m:I~I.tD\!i 1l:U.fi.S1lJIiI :mpporlt!i '00]

(UmiI.UO'~,ne:SWJ!l~
m:l:lill

:ri'd'ycibJi de

~~mnz J m~. ,Ill~sj;ti dmeo-,

:p.m ,d:cmmtMil~ di.~!ii~;ando'co:mp1e~1!JIlHDI:e _~lnllilt., T:mv.illlll9m liJUt:s,ta - _-"'iIi 1&11 ooJ;i;zza,ti eli Marien1hlilil. La ,,,,ii'ta, £gMili.am oo:miBcla I. ' -=gfwi: !at: ;som :s:lIl!IUOmi" t~il l'd,tm 'Ie Bu., "I:':a«ott@.maggjo e. D furIlO'. NtSs_.o 00, ~~, -d ~f 1m. nwmro lon'lWlo. e n~.pl:U)e ptt i giomii 'e IDe'i)i!fe iim_rn enlail:~·
i 'b~
J

S:~'Iili.

t·n

_~rm~

'~.'Iil'm'
"

.(Ii nOli_Ie kv,oro.

:~~:::'~·~~~~="lm~bt~~DI~~iJ.=~~~~1;~~~~.~:!;, :;Oi;:; vt ,chUaJ


Spe:~'

e·ptro,eei1,

~~u:a L:M ~" -"demlno ,d,i ~ ~'l~qd:i come: d;u;~c ·L., ,~isl!im.~otl-. " ,Campo, i'n, cW, si, m_iiJ~h, !Hm ,aroDo:' RcdL, £mn~gl~ l-'sw _ rol;p~ iil modo ru ten...efi'C :ra aSiIi , ncnaf:O~ mi,g'Ili-B ,46' 19 _e:l:l'twiti. ESamimamo prim'O, 'l'nogo q_1l.e5t'\dUma, ml:egoria.i,iil ,ali s!til~' di 'W.iraesreriore non ~, mDlm ,;filli'f:rso do' queDo delle fs:mJgle ms~ segnllime 1Ill:9i 'n.on ~~te. :LadliHevemwzB, 'mJii$!ls~' nelmodO ilml cui esse s,puimeDtalui so~fti,y:am!lmlt:e q;uesm ~d,:, ,m ttatbl mpif!roDe a5S0ju~'[;re dJis:pemte"j e dsJ quas. mCDhiitl di foooo

1 d~1!: fmJ.d ~~~.f'

'2:- riii. 'tqgi ··i


';

I. "

"'J

'11fII~~sa,

'wtajjota~ fiellieimJU

It!L'mOOtli1llm

1iI,ei· 'primisdmi, giomffi, ~ penSU'C l"lC!p,pl' a 'qu,d ,£he: su.ooedm 'Del resee ,de.U~2 setlimme., UIltSi camt~ui.:s,tlta: ,di ]; 'ci!J!l~iJ*uie su, 4 ~ __ pprese:Q't:ata dS! una 1'el'UJiI,9 a£:a:ur~itta dei OOlllrd. Ddt :nooSUe' oollll't:~(nn am. I.e d.\onn~'. dall· modo in c:Wl emno in ,grado, .dIii m:-'Of,diue tur~ Ie: ~ ,.mp:1r.tlUlrti, pc:tte:vamo .1'ilm!!3!['c:~ ehe :s'J pt.eCiC'CUpaVlm.O' ,oorninlmmel'.i'[,e
:6iUD,pMfi',pi:-SO'

D m:nIuidio, '.Je:f:l.e

dilUlovoe
!lfrullO.

c.:

l!Pl'Uflt.'Jt

'Emrultlta ..iit

_'end die :ren'al'Ul' ~i' 'Ita ION

p:lSSCRO I~R:
_I,

,dtEfel1tDZa, ,ces] _~~,~de distif:liE.

de--

\.

n....

mag,iol' pa.Il'Clldei QlS,{ if.I:on !Il'iu:seissinl"o a 'ronvince.l'l!e del 'mnti Spe5I. 13 Wiuavia upa:im.e.nrl:lll: !S~g:n_lieI~ ooe;j ,aJm1mlmluno, ci 'ql!J~ta, -rigida e:eo.tUJ,mf~, eli ·mhatl~&ffimo s.pe-soo in rrrn,o:-ce dl spae did I:utt:o ,~ona1i. T~.'Vo1,~ '/Ilrul «Ii~ri)l! rapp[~~,tMiO PliO'll_ b:Oment1c: i pr.imi ~~ della di$g~ldiof:l.e~ 'm,1i!! i1hrc voltc eosti,~, 'sempliicem:c:nlte IH ,u_ltmm"E l\egilJm~ 'C{O~ le espedmze p'i);
!nell,

sebbmc a. 'it'~

dii s:pendere Ii [pOCO denu:o c1::!.e:811e1a U,IWIfD,(! :~r o.!Ii ,ei i:: 's:m:OO poosibiik fun:d:re Mal! s_peci=d!ii wdu:ta d'.msiemr:: ,dei 110m ihibru:i ~em mpi:u:ilo :pm:edenJl~'J.

.a modomidio~

qu£:S'ISi

,a,iue C!\ii :si ,trauL Ecoo, alenm, eHl'IlIpi ,d:i ,spese :5Orp~ndenli e ap~ "aRIlt~-eIil:te' 'lubtondi. - In IiOnlri 'OI11i V9SO,nt\I' 'coIIilY,a.'b Sori sebbt::lnle ei eda Il.~sjli :umtuttIJ .c!Iii paulte e dtfe 'OIJc.u1.;ue: ~l l:e.tta ,Chi::pcnrebbem d.SIe UWIi prOd'uziG.me dli 160 libb • p...t:al -, :sonc, m:V'ece 'pi en i. _dii. .

neChe diem paWto:: nen e' sem,P(re pos;sibil.c:

st~blire eli q;u.ale d,ci1

m,

_ cma, ~ ·<-01]0. 11 nome ~e ·-'bb!limto te - _ _ afNJ.~i'C':be.'. : - _low ,d.ndpaJe QlJmt:tewSiE'icn ~ 1111passi",i~it Ii: total~,,! I ',QJ:5Swq ~~: '. ,uaisia5ii. sfo:mo. La, msa It i. bmmhmi ' oio rspor.. ,~ .'e_tros-I __ ~~J ];a. ~,eo;mUto DC,I) e ,dis,p~m:tUlJ mS! I!C:mpU.eemm~ JJodi.fferenllie:_ ftil)lJ 8m .fOODO .progeniL, nOD :si. AUUODO speunm. La

fam.Ue'I.a~:::':-.:-:.:cendtlie

qu.e-s[·e ~eD;go.n.o la, ca:m in IO:rdia-e 'e badmo' roD oom ai bambw" mas:i. devono ,~g6~UiIilg.elt:':dispe~lle. d:eptres-Skme. :milm~, dj, , SpeT-afie~SMSO d!eI"Jinudldl d1 ["tIDEd sli sIf~ e ,q:u-mdi JlesiiUJ1 ' '[e;mlta:tli,\1'll d~ Itro!lfl.l:-e llI1~m 0 'm :mig:liomre :liIi Sli:wozffioD!!lli:i "ioe.. WIi'SSi.. 1Ii!IiImJ oonUmill0' i~(Cm£r.olmito' m itIl "J1;.ente e mDI pMH.to ,mQIIJo'oo'" I.ille, ~m qUUtO ,aueggiiam9DJ'. l: diverso dagrn~ alm per la man~a di uma msa '[e:IWb!, in 'omdine. Ap,atime' e pigt'C', lqu~sre
tlU:H;Q,

pren6

!lrn.ome Ila. Ci3Jltte,gari_a. rCo~ Ie'

f~roo

inl,':g',

,faro'f:ui.

0,

rw:s~tJI~t,~·~,

I"". If ......

senzafare,

neasun

iGImmuvg, i:U sal~ da>tc ,~, q,u.e5i1ln ,ett-

I
I

oos,tfij dbmamdll.l1 suI :~Ec'I:Di!l!' :a;wl!l1i~a qU,~5:00" m. risposm:. «_Non sll [Pu.o, vjve.re di :s010 clbo" cl,~lbiis.oglto am:h~ ,di qUallCOSol per ~~amand!.. A ~1 'bello lI:!i~.m dei ;f.io:r~ in IllniI'lIWMO ill 'ca~,·. UDd, :£' miglwa, iJ cui dnitlo al suoSsJdiio·~ mu,blr~o un lauG f, die: :pd! !I:'.sem:pio iha dDVU1iO' :rimlliiciiomm, pet mru:n:a;ozSi dl :soldi 11101 W~IJ' ed - _Ill "O:h.aJUO S~'l'l:a,. W~~ Iblrmbmi 10'10 oomp:h:~ It.am.e;o'te :tmsCUtBlti. 'U_m1 ,giomo h- IlXlmp.l'a!~o da. Ul'Ivendilalll\fe am· 'bulant-e 'un qu.'-Idm .~ carmn,c d;i. Venezi:!lJ pel!ii, papndollo fIQ'J.
J j

btlipu}!}Ii.J,

rose ~panu:I~~ viole de:1. nsf,em ~

e ddh: .

.t\Da,

rla_nllOi Jill

.rgesrti:mle deOa

'C'rulO, ~

in, un tale

'eROS

die

ROO

soddisfe

p.ii

ne,pp"UI-e

UillI du. 'Eamig:1iil relic VI'!,'I\r! 'iHII'lb ,dell'usistelml eli ,eme~B~.'1 ht SpeH' paNCehi .sOldi pel' j 'iiii!Sti,d. M lutto ~.r' ]3 W'j,m:1)e di ~1iI, :P:Bmlie'. B una ,dian'na,di 50 ~ni, ha ,d~isQ aI}'implOVV:iso' di Wi'll!' ~ml1Si, I l"a,'!:eUIIlI p.aia d,i, f~m,!.iIa,rim. :~iisoci, -di,qjueno 'tipo sono 5j:1dsoL.~u:i & 'UH IlmOfie' :f.frU5~m per :~ham!!b:~Ili. IiiIJ rq~1 U di 12: anni dn.C" it giom'C, pcimi ,dd ,_ .-.
J

'G'r'()i~f:ben~

1001- :ia~am~,. d~~


J]J

di p;me~ rimve:tll'c :i1 giomo ,liOl!wai'O,


f~roon,t

,pmcftfO'

dd! ~!fdio

lSi v ~nmiVa.dcj ptimi non e ,Harm c.~.~. 'come ,= dc:i :5le!»ndi: a' mrzi.,. mui 81vcIII',..:pemmo tro,V;_1K) ,deDle: .DU'OVC d dOooe', ,the nei gi.omi di complelfUlO 10; ,run d:te O«:a;si:oni; fe:s:U:I;!'!2: (I iSlI!Il:l!9'1)cilo, 'mill, im.PuIDso,WPro"is:O'~ aoq_mvu.1JI 'lJD liibm

ro

me

Alli:LUO" :s:ruola seoza !Iltp,~ un pazo. a«lesSli\llQ III pagilliRmw W!DJ p:anino. km.m:JO'lIii ,d,101d, lei UI!nl 'lilii'o'llii:tlll ,d]j, ,ci~m. ch~' vend!e S;Dd1~' Ji:bd m~stlr:atj _ whod1ll'i ~ ~!Jj
=f8,

te,gor]e AFlI;th~ ~' ,Ji.'1"tJ"#.I~' .oeh chnommuioo£ _. -,. ..-~~~ '.."",,", '~""V~'" i;lIIJe !IiI""'_'~ ,.. 1_..,.,iiY'" W :Elmv.are ~ ..........0-""";"" ....., l"'iIi.·-, ,"""".' ..... 'I'... ,r""m~.. l,;'"'lI: _

m:slribw'~e nif moon, "pezmt~ (7 '6).


1

J'f.~~UJI!)I!

S'ftZJlJ't'~, 's:i. publ .. .I"I'M' ......'·II!,..~~~I .......,.,.,.

i:li~'t:llU~

i~J~E.r:e' (,2l96) ~ :i'"'aE,g_"'Q~'rr 1~'(lI~)~

P.orseil pm'!) e m"uil:limo di, qnes:ti, I~pi WJ!lM mle11pf$ti, 'IXUllle dcskh:rio ,di q;ualldlC WHam ,gioia,. :alClUt1i 'RBI ,altd, 5OnO ,~b:tbim9tc 5i~~mi ~1di~~admeDl~. :~~ :m 'q-u~tii.~;
,!pI, 5',en!'DDtiI'

ilW!1'm:t~, '~'

RYi~a,ilo_

Wl ~'.

d pUCi ,~=re o:ndJe' uIDl,':ahl'8, m,lion~ 'PG' awl Ib'biarn_otmYQ'~' rwlJ n,'lWD'I,em oos~ bass.Q ,di, fJ~!mljgUe lim. leu~ :SW&ik1 mM~_utGi mil. S,pem!IUII m UID_(1j 'y~ d"L1:sdEla~~ P.Milbil~ die ~e d~Re fl_migl~ pm at .. d¥~ led m-I!Jim£' '~m, .Bi! sm.sgite. a1 d~s:linn ~e I~ ,do prinm che naii urrill:iliSslmoa MKjmm~. ,pm_bile

:Sul A~fMm, lcompim\lod;i, famiBJle. ,q~t!I1.I!'mooN inm:egm ISO~O mel10 dj 'Om qll!ilano,.. O~t_~ aDo :pre§iom deUa si~n~ Imemlc,~

.moho'.lim~~li'tI. eli Mar..ricDdxam mOlllJ SOJ'lO'Pf;lCON ,anhr.,:m .adl WUI to;ta]twnrormid" J[J mmplesoo deli! yj:m Marim:thall_: 'EUititaviil dcsairtl:o ,com. CHft:-,

a fmKt r:J~lI;ndHeehe Mdhe:

:1, mtdi, (h, WII';B,

'~'I

::n~::JiJ::: :~~!J~~~:d1c!;:I:;r~~J:
iin wi 'sffi'p-l'I!StDtano
'La: nosua
OllliJCIilUIQI [mtmfto

.It

,MLri~n:tllult'

-~ upi

lipologia era baJsn,U :sulIe 1.00 .(l1_lMri,g:lie


pullim~~le
lSlOOODdo

dt~ la lovo, dism'b:uzioo.l~ 96

ilJifmmmlilni

CIa _fon:tffi .omlU\~Ici* ~.


i,
qUII!ttro,

S:~

t't'!'C'V!W:IiQI

en,

,5~um~: l§1te&re
1''O;sgg.I'I"l.e

48%
.~i ~9b

dj;sPlJr~'te'
dp4tidJc

!6

:rlooiKLu:o chI!: qlJestc '~ami8Iic nan ooo.Uimi,!ftmo Un! de.Da 'mm~~)iI:p .M8, ,cii 'WWll'Gl IStil'lie: mwcatc mme q,uciJJ.e che a,Ve1',am.o flu MFDl'e bisogDO' di~jrso. Qu.and~ piu 1ardiJ! nd 'corso ,dd:i'iif:iwes!li.; venimmo 11 'CO005mllm del':mkm :po;poJ~De", ci ~,emmo elle' quest,~ UJOI familsJie oompRm-

VEIl,

~I

Sez1Ut,

''l1iIt'5iIl1er:s.al\e
l

vfdlm: [pO'levaJil,O I :51 e:DJtO ~Ii'e ,cQlUidem'mc iUID!l1 ,di =Il:'iminoe: ].1 ,Dlilgi_,onm~ dq1i ~l~,d ,die se :DI: am:Il1mno d.e~Wd¥aE!l~JUe'scd.iSW'O 1a ~fuv (l~ e, .lJlldu:: se 'tempomneamern:c la Romamll. Oat 1,19'01 m, pclIi:", :5000' 1[1l:in ,ru.ti~O' 601 'petmnoe. Molti dtd '(a:_J)ll5qlllJa..dra pame'b~o 'tro,are lilvcmc in. :~~ Hi. n~Wl. illltillo si ,d.~de .~.paHiK;. :L's:tte,g8m®men~Jl)elmpnm. l: che I~: qW. .e'be SODl!lrdive:mlt. ~1 dlise«IJ1pati 'q,IJi "'081i,ol'lo SlSpe'[w.ctem.pl. -miitiori: dwlso come· dll.dre'bbero Ie eeee mtm'Ve? Questo liiitt~.ftto viau:' n!{oTZ-t1tD &It: lare:lici, .c::sperie.m \fissure ,do. ,Ja.:rtefmSne ~i M~rimthrd eke erano ...1 ~ ;, 'I:' " Muate~fI, .. ranCia. ~ io ~,eoorile~ p:i~ prrQba'bilc ,c_he:pa~tQllo i rioy,;mi. 'Delle' Op l! persone ~ :5£ lI'II.e~SiODG :Ml.mIGIe. rolo' B ,arlreVimD pio, .di 40 ann~ 47' lillie Il'evano ~n.~~o ,cI .4,01" 2,,7 EMIlOI • ),0. Come risulJ~aI CNJid~[e una p3n~_ ~te¥QLIe della slO~d di. MarlemrW (,e' :0 t ,'~_Jtl p:l'iO'b.n'bilm.C'ote ddJll ,pule !pw 'ew!iI!!:i"p c: yjltru~) n,Oimil Ii;iQI11I(P~ nells: ~OOU:!1! m<:~:iCJta. dar'(l' ,dhe qt:!e~ ,giO'l!l>linii D.om .llIhit8,V,1m,D pin li.~ sene
I I

.Le

pi-il

!;1:_N'(lj

r~

~we:; :alll:cpcca .deBs, OOSUlII, .mdhiUIldi, ~DdiiJi -~:.:::, la, ,E'NSsione deUa dis:occupione app,~iS5~~vamm~ , ,W:I 1'% eHil: &miglie. 1m mno ddle ,famidi~,.0 dlvidn;l 'Uil :i ,,~:t.fB' 'it Br~,t' ,cl'rca 'I:l:d!,~ I!l!EifSSiilI ~~mit!lu ,dle! Ivevamo, risQ_-, ! )_m nell'iambllbJ· ,detlle. }Jot) I~~.
!poL' _
c

dC'I!:aDG '.Ue qudle dl_ iPC:IC:ev:8ifU;CI' e-ss~ cl'asslit:a!lle OO'.m.e' s,"'tIllr. , :1lU; 5'Qm 1Ii.101l, P~; . qU\dle nsJ:lli\p:ale II!; .inte.gtl'~'. Lc 11. f~c Ji3pti'tJl" I le- 2': 4~I.ieie fl!p~~;uiliano il2,,"il6 ~ ,~~ ];10-'

,w

rl-«'1I'lft. du: un, , t:~~giruDeDtiQdli ~~. L '~i!t- ddt ,cQmuoi,t~ ..~ [pill ,di ,q,wm:~o InOOEfl :bJ liifra: del "~'D,tp(ll:' cealoi. lG_lj. elemeililli imr,ll,i II! E1Jf'UilI.J 00:00 di"'!D,t'alti~ 10,111&°' ~ ~gioru,dli¥HS'C~ meno, 'wisiilw" p.tOi,1l:l1Ciil'ldo, 'M'lt lln,prasiiOJil:e' .dlj; !!ILrul 'wm~jd (tQ(mp~etam.er:u:e ~~ta eM pm: ma;Jji,.

L~ gentei~ :si

Basarufosi s1lDII1ebp~sicm, &reue rimw!te: ,dJai

amlatlti ,oon .ms:t~lRmoo~ CIt!lt~

,Q~~u:t.OI 00'£1'1
I.•

'I:eaen.do l',oMlilD;- ned p~~~e,

le~

Itemmih ,jl v.enugliol dm 'll'a.:fiell did modi 1m vita :s~' mo:llO_ ri:&tftit~,~ n,pjone p:!r eW m.Illl (;ran :11Rlmcro ,dC1iIe 111:11)1 famffi,gMe himpOSl;
:rBp,p'R~udve,([6

IQ,liJEata impressiiol1l.c smlb.m

tmvm

wame Pdle:m.

.aruw.

'Un:':edtr.a eaasa di '~es:tl, 'Of;prim.en'te f,e-amJfli~~ ,di. :W5cgaa~ ~ODe OO~1i'si51tc:oel,~atlo • tale 1I1",e,~WO hi ,esil)es~ iOompi'~ ~, Ib:l!lQll!'btinic glI~. ad\dJu.eerui. In Iq.~:s'k!' Ql.S()JI l~.m~' Zicn~ ~crnpj~ce pi~ ~~'l!.l~~limo, cD _~~amellt(l. 'che,~. '~ aS~l'trJ cli. mJ''I.!'_- -e; mi ! glGvaw Poche em -LaSlef~.o A docs
me:lltare qucsta
OOSI

hi peno o;gnm N(:(pom:te' ,on1 fUJ'MO.

m~

,d1 Madeathl iUncado :liIl:~ CIlI-

Dai t,emi deli Ibamb~ni sO,pra .:riw,idati, :s.1ill':aflOmeDKI «;OM:

siltuakione.

d]e1S~m,

~l"

N:uw.e

Ii> I'

~iUIlJlll'O

:iI

(fIS;w

dil

~:Ri,a1~

de"sidenn
del

Idle desi(h~lm{"'mlO i,. bambiW cli M4rf_~~m msmvmo 'b~! ,~~!;o.m.f~~ d~I' g~ dMl_s~'Wan_o~i _d~~~ ,,;'~" ~
,dcl, llem.M:!ill q. '~laJ -'_ dl" M •

,au,i£ne~'

d~ Md'le~U'i~.e.n/[() J: ... ~dl_a![i!: j6, ~i bm~ 0Sa~1 M",I,

~Soddi~'i _p:~l ..a

IOO['~.ti,. lU'r~vMdQ al_ $iCgul.m/l.e eoslO m~io del ~DK' ,(Isd~'; 1,2 :~lint pet. i bambjJiDj,

p« 4ueUi dei, vUJ~i

vie.mi.

mm~ie 2S! ,{bIlJ'JiI:. 'ptiilrlavM1Q, .neh~ ,&ij :laro ·pqplti. :p~t i1 :h.to. Solo, l'S- dJ I!lii'N i-""~~fU) ,dii p~u~, l ml!\ggiom~ ,dea: q.u~ll er'eoR~p~m nei~~ di o.~lii.c ,da1I, 'pdcs:e. 'T~tUr,ia,., ~ 'UBI
desideri ,me dj :pm~u'j ro4tJC~Ri'ti'. :L 8Idll1!it!1) InM ha. piu :JliC&S!.lPI piao PM;nmLmc ~ it (~hlW milO W'I>t €:a:m wW:t ,cb':si risooDtrl. :~ n~fk Ff:I'enW'antl piili gi'o'QJl-e;. QU~fO I lu:eggbnml.eatol ':si 'sp~e,ga1~on ·~c ,droff'~r:o'_'i p:~ ,1&,
ooJGI ~6f1(!:I' Iwii non ft'CNBO I~i!og¢t:rt·,Me'h~ inq,Il'e:su 'poclJi ~rI'Uii)
l

~~IJa.~,· E~~he_
'pR8i,

,eM,i,. in eri.ta, 's:i.

rumr.-e: ~

:~I'~ tt:~[;tava,

.'L_'I • ..J~_: ~,.!I ".:11 ,dl 'ditQ!!1-~, MleB'g:;Im ~ Si:ftt~fiI' .•1 'OO.l1~.!J~.iil:'~ oom·mr:I:IUlQ.O ' fc~ro ' iCQ-nfrui iiA't_rod'tl~i'i!ilc dd_ ltipo': .,~~ 'I m:~ .rilit'or~ .non ~, JI1VOliiO..... l1DOI :K:Ola:m m 11 ,amu :ilVClI :5UJ:tkl,;

'i'?cstru ma<b-1I ~d~, didmH::::u:li 'P'~It~ft~. QuaL

t IJIiII

'Eerro,

bam-

,lu di

'qu.csti,

:m

'Ij·;:iuw.

5c:it ~

dIOlr.t!Dj,~@r:iJ.:·~

-di iPlllttinj~

od!~~~t 1iI1I.[~.

dit-iIllr:De l ~'t;!lIi~.Wl 'pti1ncl!ki't ~ftli'brol" 'I! un I.:IIppMtGi. ,eo 'U~,~ !lInl~ilo.


!Ii.'asa

WI

po" iii :!;Oldii"

VQrm.

ri~R

ulili

"IIidliPo.
Qfi

'Po

tlill

Igl,

'IE U~a bllimhill!l1I,~a


A~'~L

'ef~
~_}.nib'~na,~
~R1eI1iIJi:., _ R:~ i.~.Di,o:i UIllP-aJ~ di ~.

1lM.~~to'~
De~j:ro
,0

UD. !U:I~I~ 'e 'un ,~.

~,_IDil~1.

~~~Qdi_

Nm Iw r~.o
,_,- -' ... -.~:,

'~,Ia_

,d]QJ 01),010: ~ PeMi.eri :5.61, ,&sO«Qpu.i!ont:' •• I1.ift1tb, g,"mo:rmc ,dif£~r, n2'iIi 'Era ,1 bambiDi C<:mQ:Sii;ellmo 1:a ,di·!lOO~pa:zi.cmeMlc 10'10 case ~ q1!lidfj, d,ei, 'v-illI~_ AndJl!:' qM~ni ullimi o.onosceI~

-,pe.rabiU. dbe im:onua:V!1iD.o su[I;g. Io.ta :St~da 'q,udli ,dl;:::, ~'iilmQ -'" • ~']' II ..... C' .lL'1 Ib~ 'II 'm mi~~or_e: Ja pr.o:pnca :ANII1U.ICnC' .. ,&:<, low! .mQlnUlkii lene' ,wil, ~te .1i; M·... ..4.....-'L_!11 r,....'li.ili ............ "' mill< , " '1'1"".,..:,.-- ..,,,.. .. ,.. ,....... "" .. 'i!;_f'I -... _ ~~~,:,..;,_,", ... . : ~ll-~-.~ '-'IJ.II:lJ_t1..;!I!;'wv.@Y.lItwlll,e ~ ~.LUi9~ '!li' 'm;ohu, ia~f,e't!_ suI :migUOt~nto ·ddJ~ 'p~Q'!n;i;~ OO..ndEizloni l'iP;tC~Si ,oonwn;~ d ,~ Nssegna,tl am decln@,. 'SoIlD ,iii nUQ'~o, i bmbi,m, g lorm~e M,~i_ndi~ofi~ ~dmla!M1li!:ml'~e!d-i~ di q_u6m 'l:ald~!mI. A _'lutltlC l(! ('jgM'i de'!!l1J KiIlIo.1.a medii - fg &101 Wi svo\!,-eN IIlOi fl9Da
l

~~~I;_
m~" :~

VA, ;s_m ..- - d!e~1e~ l1-_iII -...vm_!E'01 .


I I

~ ellbm, W.;i ..

iGlIi

~J.

~ nir:l1u'

"'-U :llIfd.. peldu! ~. pim!!lw riOGCI;C; lJ'il'll iilbum ~ ltlki gmitvri ~ Id~P~tml

i 'bambini 1m, Mmien'lhal ~~,'Il:Cltelto,vmo mn di!:pciam. 'r.m~mmiomej, i '1.~1 ,de&li wtIlii b!lmbiWI
ya~-iIl 1!11, ,di50«upmoJ'l~ esp:rim,t.IIM}!i1

,~,cmi.

ruR.E;lilIO, :N'on 1m, nR!rol'O' •

.I -.y~. ilWU.~K =,~ . !Ini~m,b~'''''b' .~'L _. nan e:mao


S~BlDiif\:i1l:_~ ta, ~g!O~
Ma
. - -. . '11 •

TdS1.'tgna.tl

- -_.

~i.Odds. Imt:d, dd bm:nbW wtW" •• ~ViCV~ '~ ~ad i :00010 dui~i 'e: sma un po' ~p.:W, diWJ 't~, $U l'Oqij~w,ti~1~~o~,~, '!WlWIO ~!i~ptt~.! a :~_~ .~~ _d., 1'_ ~~ml' ~p~~~~ '~9~ rd,!w~:rJ .. OD M e[ap~ ~~ n fOrb :. dis:ctePMmlI n d'e51.-d.l!fl.@1 'e _ :l't>IIL:nu:z;lo~,en, qum.di 'PI'l,gI , 11<.__' b _,_'b" .. ~,=, l.J~'. h_·'11 _'I.. _'IIII!.l!· ,;11...,.. ...: • doi :!~:~ wm;"U!U! ,t:IiI. y!'~iIl!U'h~_~Wl 'me :pG' qu,CJU 'u'ei. '!!l'~Vi~'~~,e :il d~i ,~~~dui, ~p~i, dai 'primi (~j,j Icbe: :fM,., i.JlIkri~~·'su~ttj SiOf!~$~m. 0, ~&ttJ) foae l1ot~veJl1[eru:t
:KI~1ii 'Vicine,

aL

de1us[QI:'te' ~dtE: lJ11!a, g«)lil C QQ' IOJ;p-JC&l!I. He e.1ll1l !fal '!luella dl;e~ Ide:5!:dem\l'8OO re q'Iltdl1o, d:m.e~ , ,efht,til~am-mtt: ri~,fo, 1(.Vola, 1')1 -ala
lUna di~:JiJmill

• Ii._. ,jll~ .paml,.,..1,: 'II!.'I! ,~t _. 10, m"~n~ ial~,' ~ • ..I~ M"~ • ~'I...._~I Nt ::!II _'II ,tD,i't ~o~ w. . B'~mw.w,iIIlli~ .. ,.,!w~ ~I • 1h_~'IL.·

:gmj,h):ri, ,~o

dal. 'Una paRle Ll 'sOOdisfaziooe ~ :rum ,G'ppMEmue ~l s,wP.PO d~i disoocup:ad e d., ~m ~gj:IlI~d",cmdl'd'l.'H, pwrtc iii Ii· .~ di ,do'lo'"u M pc:ntQ ,oo1ilidiVid~~ S'tesSlli, i5'QHre • la u~~ di, 12 Ianni ddl,- ~Otmyi(-.a :ai Mui..cAih:a1", i ~
Ia1!'OBtofl ,lgl1icOli~sai~; :
VClIlLnJCllliC'1&1, Ji!OUimi G '. ~e !l\1)JlIDllO ~

!Nom '00 ~ ,_ ~n!li!ll.o C!Otuemo,d~.v'~ iIt~

aill' diSi:l«Wpm'On~',
-

l'Qi'lO

IJlfigli'O <i !W1J :1a'\llor'l!I(UJ~ :seiIiDPli;'~ddJIll mM

'1m.

a£S¢l

~/cw

~,:n !D~hi ~ '~rc: fit«hc:. r& ~k~


!lU~,lm

i. ~~I.

.Ioo,'~no, -vi., U !P2D~~' ~ ,£!1I.tedi ~vern ,dld :pue tunl, :!


'

'Cur.'I

d .~:() _ID.a.~~rd,

'c 111 dj~pwcne.

amral.

lit\!\lo~k.'i! m.i:l!t~ rd~ fjmjglSc Eii'UQlCd.G:! 1~1 l:C~, ]I,

lru 'fOO'lte

.nY.o~

111:' s, qll~O'

d~oJj. :tiltfJ), b_lI1m,i~

mm:~

~ro

~e.mM'lQ ~ti"iCGI

~,~~ _~.:ms~~-rn~~~-:' li'ill)&t.., S,UdeDlli. ',·mm.~

Iftori-;!zIll".I1l~ CIlJ~ _111\11 ,~ ,~f;SQDC 'cui, d:l 'vu.. M"MrEe' ~'l1'l',VUM'

'~_(.I1'~I~~o '001,,1'11''(11, 'con ~~U8~~i:~' ~ di ~Qp:!i, a


ci it!IC'I~

.a,

q~~tobdaDii~uIlI:i

Ie: ilione d

~~.c:o

P!ll'l'fJo::l1arc:

auesgtt~~f.O~i\d, '=' '1~_ ~Q1'O


28,
'D&

La. f~~. C iiuebbem, Ifla'te 41";, l"espress:i9ne pm forte ,~ proprio bcmes~e e ,den~,diJ5;$CiCi.wone Mcaleda Nui!.IueDHi dIe: ¢Nf:li!.l' ~Q' ~Q:t"ltun!lti 'T'u'fim'm.ibam;&ini (Ii J.k~.6al 'scri· WVWlO, NUa '~ ,ddh kn~1 ~ieilH Uo 'nlpwl '. '12 ,-01 'IIiDStmv. $~, 'mooo pa;rIlCO)uMCiftfC: :A~iUocmn-e mI, C:OIllOSU:J;liU dd'l't, ,ove,rdt IJ.'\I'~ I.A, 'iLi1~D m w__ imm. gin3iZiom!!" :m;ivcmi!b!
:Ilet d

'9'[1 dj,

n-

-1'0 I',

lin! iii pUJ· _. - - ,ptlllll_ Mil 110 pitl:l'" ~hc un,

mmca ,d: Ilkil!i!'

di -

!Oi'IiM'iillDi,

n:w.t~

it

f;il!fJ(i lIB

ind'i.iJii
Ibi,\IOl1D.

'Ii i.II

.!l o!iitvio~ d~tca IlJM:>tB!. ·del ban"Jb~i :D?,D!. fu. in gmdfll di: Salyete"N .. JIJ~~IO;t~gQmeJ:l1tll· 9 mtm Icmmpodle.~~:asi m;m, Jlm~~tc ~·~o~ sl:gruHCSlltiW:" :1lQ1 ~es!ht ~ una ~tb.l:~.stiCSl~Wle· .a_ilJI:5. j ·t~mi .soo.ffi!llstfd. .laER'qll!llleDzg ,lfi ·qu;esu. ·temjj vu;otii, dJii OJ.1llit~MIIDO
~ane:. 'ess~ lemnQ;~ ·eome risuilta dlalili ·t~."I!Ivila. 16·.. u: 4j"!Il, dli! . d~ ~3ttib~mJ di .MJuieu.th,;m e .rum. 48-~ di .~t!~ dei bamb· ,del
'Vw;a~~
., :·Iill· ..•. • .'. ''!jI.~~ •
,"'•..•. -j::

·co.~

'n""'''' .. _ ~ ......... .......

1,.._ .••.• C I•.•. .",'.., It.....'I!!!II.":O~ 10

PI.'lJ1KIf·""".

",

......

i'.~ ., ,m;g iI'~~~a • -~. ~

...:11":1,' ..l~ . ~ .'8 w •.

uwJ:

ill

''''''''''..

.li!-.wx.n~n~w

]"11 _,f 0" -ll£."~ •. .!uJOOm'OOtUiO OOli1ll '~.f1i:: •. IL_ m .~, .. ~~, ' , , -.1"00'1'1 ~1I'

~ tr.a :~ mo~o m ~
.

·tla~S~UiDJ~_~

,dd fJlJ!ll;rmo~ ~. llIlII. ,se.MO' :in.g.oo~;Q, ,cheallbbffi.amo, fflm.R c1wlCJo,.w eul ID.e: :spenJn~c: a1!Ji~. $gim~!ti:~ii poss:ihili :mm;mnd~f.!Q' Ja paUf;a ~ dJii-no;o. 'tro\i'Sl\e dlaiUD' mO;'l'~lfiO. D_ :tDpwJ!1:;;li. dill, :!Ut.!ll sa~.:
fie .s~g.

e.mf~tJVQ' (gvolla loll. - 'iii~11.:b;1mbmo ,! jpUd'cilblle· id!.e mOll &soom~n~ d.i:~nil:ffiliDlliIl l:Jwffi.lj]CSmJI 1~J:SCmale,,_clu~ .1I!fi:e~.'cas!! i!DlJ .COli! il balm'bm.o e~

:m .cui

i!:'_.JI@!"'i!'IlOII)

g.~g~ru.~al!lIDOOle

,DC

par]a,Y8nO

i. mmbm d~gli a:l;tri",:nJ.aggi:


i~

U. :mlOdto· mf:l,~ ~ S~ ;--:..eraHone· dliJ. :Mal';i&~ .~ q~do dl d,csaiveft brevemeo'le' .~e ;J.tj q,YMi iMonD.O,o·htbilll .. ~ ~ .c..~mba·lJ~emmol IilI~Mdlo~·mmm..o di l\a~oogI:i:e:~' :ilnfum~iom. SU:lHadc]~'li, di!soo~· - .. .Sapev:affio dalJ.e 11~~srti:Ch,eme (~(!nno~ 1'0 l~uiO:h:sccnd, l~ ·t w .::U. rumi)IIMari~li:hdji 162 :f'~g3Z!lt.·e 6:9' ~ •. M.alpcruil.G dj•

.•. . rL_~ •. 1 Im!Im-

gmntft.~~u

Non ,e/'e med'o· m~elo:rredi

j[IjJW!str:H1IZ:ii1 !pm'M~!1!ll!1i d'c11a .Wo!'!",ane

um:en!

~Jto. 'QlJesltiiadQl~ntii

.c'

nODi lSi.mruill:'eslbl .

ndmml!!m

Ibamno

!p'3!lir'll

lliruilili ~ilrto

Mi. FilK'C:l1I:ib~
~InJ~lii!,!,iuJlQ

d$'oI'C-1Iflt~l'l;il,llY

~ jlJ,Q.Pi i!i~~

!!!ii~:c

U!t'~"

.wq

hQp.!I~

('he 'po~f,ei [IOn

IltOVl!!!1t

.~m:!i_qg:ill'e.

pa:rt~pa!Z~on!l! (:~f.V.erui!lie:m.ooJo ]..;5 :ruposE'e', :sefu'be~!t' I~£:ose ill p.rcMio, Q1'ti:'aeTI'U: .• lIliIli.palo ..dII. IPmm!!oaill era gij. tU~ :indliiJOO: della ·manan.m di: mmreresm .pe;r.' la domooa ..the em. -:ii'tal:a p)Slll'I... IIMUI Ia, .. :mameanzl dB. KOpi ua dOoC1liilm5it~'.a :mdte me'llio, dar pM'~ecllPm~l .i.lJ. O~IDlOO([;SO. Sui 15 ~~j.. :5 ,enID~iO'S:E\i]d :smtti dal ,:o;p.pR'Jildi15d. C~·'~[Q.!I:.i!:DO, clll,o;rmc: difmlOOuatra lc: :~o:r(l!:ri:spoSE;e e q~eJe chil. Iil:om 3.veV\fli~'Y,@N' .. ,,afii lap.Pr~m.r.Is!ti d.aho]'~mo d\c.~,m,g~,td ~

AbbitaMO, iI',is.o0l11l 1:;f;;9Jt(ll! q~eslmo al!:~~runcrru;to :~~: tr,a. .~i ;ailQ.:~~~t~~tmMu:: 'iludi ~ ~targ'll'!l :£aOOlldo l~apprelll,dJ:5il!ia:~o~Jj) .auq,.. verso· 1~O,r.g1111l::l~@:n.~ Idlii 'Y!A. I~GD:CCrso a pmml :pe.r :r Wl. ~e'Ma: Idlal 'Ode «Come \100.0 .il .mlO :Eu!t .. .:to., D. b .... imIm sso· 10 ·dii
1

,peurua 'ten:mdvi lion :dUiooimm.o~ -tmrmc cll~ if:. J.X:ICih~CWiF].i' ill. enlir~ j:r. 001lib!!tl~o COD Ibro,. IGU WlImci rill:5cimmo :8 'Ci'lM.rvare: C: '001'] aU. pl:r:eli.'il:illmO :~dae ·e .~l'Ilv>OT~R:furojjD diIJicp.i'a::o'l!i W-UiPpw. po.lidcl~ 1 IG~.ovam lo~i ~idi'st~J (,!. :!:alvornta. ~.t 111m .~~Po, ,m. Giovn. aJtlli'ti lt~esc:WJ .• La !emDd~ml1gio:r:~. ,d'clli ad!o.ID~t'l1l'li. :tima~e' ifi:.l,wi'c~b!ll!e~ .sebbene £a~im~;:I; ,!;!"l'.lni:L'C: m~dioo :i.poor'IJ:rDi ti;'>fQ [pm' i. Iq~ e ClqmL~...ssi.(l1 U~ CiQll'S'" >IiIJ ,g~asnaJI: [pe'l ~e: '!I!Ssi .MJilJ vo:Jle.m p~rill' vefl!ire .. &om~~J1ol: si limJt~ ."W~ ~. ·«cmnd.o1~ ql(l)OJe' :I!r.:». 'I ·cap~. iei due gW-t.p:i liO'w.imm~ ci ·oorJ1i::rn:iJEOn.@1 I~ach(l d pel.

c.'

~'jl

I.

!i.!f.tdliy~.diu;GU c PIlr.tiw~ore_lliti~ nel '00([1;[.15,'0 dd m~~ ,Um;ptllft'tlldO"l:l'le.lltllC III ,al-lXi. r.a:I:iliZZ1 f:o:tmlll!.da~:o q~o· spgJ7l!n~ ge:nerid:ul:su 'IJD .mll.lOO1m.i.gJi0R'" sul &Odalj:S.mllo~ ill ,ali Ittutd."'. Si'l!l'rdb~m· illiV!!IiKl' !IIi]] lIlmllssWmo, 300 l!j~ ,o1~e':to .sriJma ._. --.~-_.__ ._--J_ .. _'

·em

ffil

;f.-u:ttl1l0

adoI~n:ti i m.oho e~:idlllni"~ '~I!!i a;UJl:Ui!Gl~II:O' che eq.uiva]j~· t~~ior.iic. Qu'Cst'o :!a;t:t.!!!~ m~C!It~·ill !c:m~ foR~m!l!llilre in Ol'l1itA!SIW een '~.i!~'!:e']]OI~b'(; nei11'mallmHue ci .si aiS~E;tll &Dtinf~ ~ da1J!~l3idnt~~ die b fa~m<m£'J' ;nel .~f;ll$D m! ~i l.~abbimno d~~~iu"Jse:li!alll1}tllli. il!sse~. ,per .chi "!..'dj.~iJl;t.c!a Siil: tra j bam'b:in1. ebe' 1m,

~oro it :pmll_£lm:iI.I c.m q~cll'oJ di rru!iciH: ad.a~!ll?p.g;rt:

i liWfW.

:stavllllO'

:smlII. IiJ)N'mtUIIDiO 1adi.'f.i.chl1:i!le. 'E'_~_ ..l .,' . ',. '" '• • '. ' " ", .~. ".11 ~'U a!!li~ese.mp~ tapp~nbaaViJ rBpettJ\".!!!imait~ g~ ~.I!J.e ,sm.P pi. Un iaiPpt100':&llli .• fi[.Q··di, m7 ~ :s«ive;.
~'\lOiifiQI ,lluIL!I!l
> ~ -

ltiVQJ.Q;4j:i!i~Q.!lel11e:ndi~

:1lJ?~~bbe ~a:lO

F '!¥.P~sjil

ma

nOD.

Ma e''¢ ~e :mill ~l1do fI!JottV(l!,. oompa[ioniOiil. Mui;mttiW\, oon~da; .w~dWa~ de.sid:erio e 'unl Icap:ici([~.elm d.immtl~'J WlI. :w,pr.!.!lmtw! M'Jile ·1JiIXaS~oni: :in oo.i s~ UO~ riunit:e:u ~. ;1I!Jr.

ruolll) ID ':lIit:t~.i.iiIm~~tMl;lIo.ndlllil.n.en:wiI:~ ,cID~iIlbi'ta;!l.t~ f

·dliMariw.al

m~l'O I. ~n~" Nom ~tiP;lllO ~po:t~d.o 'c~;c i1,~atto Id!ii·:ri)unil;si :m ~.tam:e .diJ&iidH. :eb~·di lP"Ksi neoHsanammte rnfltu~ue d ["o'l'tim:.iis'Jm!i'J1 e: :iJ!sC'~m di ~1£m~SQ]o cbe o,srd. VO··Ii!:i ·~lli .aveaiR!Hl'

·5encl!.~

.,po :u:

'w~~~,
:!MO

~~nd.lf.su:!o..

mli~un:a!oo\o ·"~fWIlIIjIA:UiUit! ,come: ·Gudlr pel; ql!jld~ ~nfiQ


:p;n qu~fJE tUn·~ pu.rl.m d~ ~ ~ dle IIlIl ....

J'O!OCasiQll1~ .di. osse~'

---

a.. MmmJdU] .fi'tllMom c1.~ I~ues·liod~ :M vai11:oo, pl'O;ui:o q.~m, ·Ee_!ij;@imeno. .AbhhulI.Q~ :I!IdJ~lllQ',. cklu' ·a;ppu,nd: P't:§~ Un ba<_s¢ ~ mwooRe: j::5i~~Ojl.n ,~, 'Un di~.peto' d~-

nmtr: 'Ie rii1lJl_iofd del e~ol 1s· dimm.bil:)e~

c-~n.io,. Ia:o, hi ~

~e

d~

IOggi ;Dlli~16, Id!d '~iiggio, 'I. - •. _~ ,~ PPifmU, Ic:rbr: umo, 8-5" '~ iii, ~, III:. MA Ii C!liI"QJ II ~~ _ 'Ie 6. i ~fiDd llQ'nl.1lflm'O ~' iii, ~.et. '~ml .iDturno 1Ib:'1iitd~ ~ KIIduliJ,. UiliiP.IJ' 'piu ' 'r,ru-e ~l:t'i'V~ lIlqi ,~ili: I~ I~ ~I!J.U BnIi;mi. Oil!1!d. ~'MI Rm'briAV\II '!I;!,I',!9:' VCISilil, ·41 ~ ~. ill '(Ui;e. Uno ~i, ~b,~ ~1a1'e d~,bd voeillhi, CCl!l~ i~ 'ml, ~~;ram«ln -~I~ !:b, rnw'l~itn: c d&t. '~_ ,h_ collld~, ens): IQumdo ~ra ~oeolla I!.ID f9G'I!'M'iOU@.. 'Iu~ ,M&W '5mlpre. «m 'Wl fnO ~Q. Il'InI,~~llil':: natte ~~ ._. :8i Sttd~ di !Emdio. ~ m:m ~ \limO .~JOl:fPllr.!Ci '~~ d~ '[uti&. pa~ I.e lC!jpri, ~li 'venhimc l1li 'oon;c.;~' f.IiJ6~lmlil Ii1II ~.I) :I!, P'~'I ~ IIU(~I ql;fl;d~o_ ,~ loro d,Q!,;·~ .• 1lIO erll ,d;iJl.li"

am·-ni

rtf.e~i:: ~~. ~;, 'I!: .~ 'I~fi! ~ IJjlte51~ 'Sm;p:pi~oo gtmdj. CJillWOO ~nt&, ClgIi, IlItEiI die' u .. "'!!IllI, I'AlV"VU,'lO Wl bn~lwm~ lI'!ilfW~ «~oo ,jfi pttats! sulhp~i'DJIj_~ .. 'IDIJ !pJt"1lI.1 era ,~~ .;- 'Id me mmj,: ,d~, 'QU I, aU :Jdiarm iO! :poie . iIIi,1v;1i1; ~,dii bJr~ iU b.' - ;~ TQ;IU m~ncliDiQlWl rdduc. 'eW!. &im'~' gU, wesc J1I!!rih.' , i.!' non I,~\I~ n-~um qu>cU:l "nrl ~ !lUbtl'O' dl1J~' die Iii I!QI ~. :Se kaa~ '1.1:00. IMlBm'iiklil ~ 'ClI., liD ,lu.QQO til ~. Q..sm~ Iii Cb_~OI ~f ~' ,rot} !DO'J!I. _u1U~,ptii:r. if I;'~ ~ 'me i giovawl til. '~Cij. non $000 bfilflt. e Il$l[l, ~ in nicn{~, :rna ~.giu~ chi! quiillo ,cbc s,ti, l:'!;IEVa 1lI«o.!J·
!Il;l1wem
~5ihi1e.~:

'~rc: ri~te
l

Prill! ~Mib

La ~

Otamc. ,Ii.\.~I!i,bi$qgIP""iIi
IPJWe¥UiIli! .::, :(~I

seta, ~
WI, ~

e :!!~: :PLi1lI"ft:

'Vi!.d.~. W'I,

I~ ~

s;m.
iSlliR:

'UOOiO'.

:sr~ d
~j]

I;ill. :Sl.l!~

Al1lW11ihm 'rio '~ft..vmC)b p~ ~I.A·CM& d:i, ~: ~J)ItOril1, ~.so.. tIIC:CQ:i"I'D "'.,.. ~:IJ l'ill. bd! ~~~n:c Iii]. Ur!iOl!C~k;J Uti 1iI1'l:i€!III'~ 'ie '1.'IlM!! a;p:n~ . ;plIiiru, f " - RI ,d.eD~ ,~"'" !P¢t ~1. ~. :1iI'~ ell•. il ,Ii nh"llIO. '~.o. i PK!SJ:iliI:i.~~1 ill, ~ttJ~ OOh Ii' ~I!)~uh,. un W!~ !pig rghivane: I~~.~·!.O. iii. :IDmlI'~I'&lC 'k I~. ilW-t:\I1I:'!":Il'm :pm~ipato 'lui
!l;aJit~te

do;.~ _-:. :1iI: ~.iirl:tl~. 101"..00, b~u>ep: ~p~ I;, . '.... c hm.t~ !): :poi ~mjrndA'\"l.1_ !II, fare ~.::. ~, O'I;!:Udr. ~UmcCdd. ~n: I;IO~OO"~fSO g'jli $pe«hi e 'fimw1liQ

'08D~

SJ:lti&:" Ul!!O'

:.
l~D

, IIrUC1ld.,

~ UDD ,P:t~!I,LI1(!i

Lui I;:: :II :suo romp-,-bnt@'l- ~ ;paihC 'INin;u d '.~i" d .. c-

\'~l1:mp~ milo 'm ;.m10!1 I, Cliilciia (ii,

I.'
II'~
~'

'~lfO

,"~I,

Il'lUQ

",Hi,

~ :Il~.

~em~lI"l\f£

,,~Z:I.QfI.C' 1.!.9. ,natu.nib~i;!l:. C: '!;Ii WC'IIiI dQw,t~ ~. ~dID ~i IE 1I,~IIIlI~. VD giofMt~ en giDi, q1IIg buio 11..,114 (mati. c: lOre l-'ta.y:PQ lPt.ti:priQ IJ!CC DKtBftlr.C' :a.. ~~1I1 _ ~r .hi IDil1,J1:e, q)1ItmdQ 'bdIb, f:uori Idd mlJhJ w:Q '.~, '1!M'Jm'l\l. l d~ uo:rolrfii $t~ U. 'u~mg:~ii q;WUtOOI 1lIJ~~SDj ~ ~~ .VC!~ ~w" hI~,!li tUi! su b :nunj - e fi«b fm ~ dlritto &,Q nell] 891ftdill. I.ig:u:"dc' p«!p:ri~1 m, Iqucl. ~i!lKn~li), !ft~l, J,~ li:l :m.u;odh::.· V'r;llm-ndo ltltiglle ~ 1m
,DiII~

~-lIUIl!fb'~

~li?I.[~
_.I'l~~~

=1
~.~

P~ __peI'_~!t :b..~~~.

Iml~.~

~I~C~

~~~~~ml~' lJ1"lm;pl7CMfw IUWilwn.@1 ~,.


KN 1&

:=~':Ju~'n:n~~~,~~ e ;~.

q)I~1

~~.

'~~.w

,~~~.:~ lei, t.l

P~pl ,~
:~.,

vIdM~

~pc

,,n,

J!mdi~!1£:

a....~10 dllus.e.

.:m~IJi'KIlU:

,dl~.mnol

fiCfi, pel' !il: h,We.it .. .A[]e, U dii

,g

dmmmti

'lei Icmp'~ :pa.s.s<a,ti :miig'Uori

GO. 1J?:punrU 'ei;mo

:ShU

IPI\~i peI'._ pi!.rmi!o, ,41 , o..r;e. II il'ii.co1i&o, ~<m da,~ , ; Ita IPm~ llIi 'L~ ru!: 105

11 si,g;n.i.iica:t,o ,de~ lempo

6"

run, iBiimitiU;o

Cbit!Dque ,co:no&m ,IDate~ Clan cui la ,dasse 'ope[;i)la ha ](III~lI:3i~j) ,per :e,IVtl'lC piu ~empo ~iber'o fin dlill"w:izio dda- :SIUO IIoru, :per ,I p,ro,pri dicit;£' ,po,'tnibb~ pen ~!I:'e die, si: pure D~ nW;elre~ ,oo~dli.. ,uQI1i. deUu" dci5QCcl.llpca~iw:u:'J' h g~t~ UIl,g:g,m: val!!it~io daD', .'vere
J

,~go~a'~

'CJ,o~;~o,te:mpo' ,I1lMro :S~l'i'lfela '!J~I tt.oo ,dbWl@t. I ]~vCJira'rori ,dill M~l'!'ie:nlbal, in.f:t'[ta:~ 'lSgUad mod dilll ,10lol MVoro c: prj,v,ad del eoa,...I 'I:i :_1:= uu:m COD tm monuN) es memo. 'h IIlI! ,atlf:U)1 pG"SO 8" m~G'~1 :~t:er».W e JII!lClmJ:i, ;Iliscn~:t'-s~ del lore '~emp:l. Ora dDe IlQInJ s:om,o p:ill :s:oltOposlti, " d '. ~ , . ,. . II ,nes5una IPre5sr,one. ,non prec;; aDO :nesS-Untl 'O'W1n :t.m1J.ati\la'J' m· !j!'O]Qtu:!b pliog~i"lilmemre' -!um-j dill OM, ""im. o([dimu :in 'Uaii{j, vj~)S1
l

rem;pa Jlbero. MIW :ad _!isi,

rJu

a,['i.elltll :propriio,
• ,

!!II

,s;~OII!:Cmpo 1 l ];oc:itO,
"'L-

VQI;Ue,

QUaJuio, ri~itdanOlI un l~sLa,si


neseenea

nOD

oJ!.'.

Glli, uQmini ~ ae S'W1_n()1 in piedi ,pet' CIIl'C" ,Il q~mld;1e M,gGruQI ,dli, Sll'OO!l,~ w~" ,()_ JP~«"Ji_ I'IU~pJ'1 ilJp;po~illl:[i :~ mll!~~ d_i ~~" ~ I~ 10 ,8 pglrn,~no de~ [pOnt(:. QUand:Ouna nl!ll,oohi!!U rrav~rna ~- Wla:g,Iio. \,fOhanD, ap,Jle0;), la resEll,: pa!r,ea:bl rulnliulCI .lia, • • fiaKmanc' oltios~; wlilvc-.rs:morf pet :Ic:: qmali, 1]00 d :5000 dJ ~. N'ie.W:~e' (:' urgen~: h,anm) dWmeliLt' :piu mlJc,romes~. f'i!1i, lid !'liller'fRt.~ V~:rsc, I1IlC'z;rogiomo" rn~iJI,r4 WI ru[ it [tQBi,e;o:r:;~g,ge B Mariel'l~ dltd. Ll sua :rnodCSUl, p!mt.a. i m,Q,vimel'l,n (I.-=n~·~mlQe n~Ua sttim_. '· .!I I] . . '_~1 d l :IIII"'H'~: I( seccm-d-01 !Wl ,d jJ arm "iwlb! :mew c;~ lIIi Via pi'DJnc:Jl;"'<'Uee '..~o alk:olo da .!l01 f,I:umo,di, Iqu:mtte 'vc:Jre '00, !Cell1timdo di p:m::SO:Df si 'efll'MiV:IJ.mw l1::iingo t, s,tm,dn:) PJe-setl'!aVm-o Uml, lfil!illdro ~B.aJfic.a;liv0
I

'vall! W3, pcna di d:ire.

~a;Ni ''Italfll''e

IIJ1 mcllLte

pcrWdb ,dj que:· 1m 'h iilI.WO,C ~e'

tu

~1"~rt'I;

(,li'tvolu.

QUOS]

,rn. . 2'
~

uom:lliU m "!i1(,errompevl'i'io,

• ,.,

JJ.3i I.OMt ~~tg

jl

1,

'

•-

~e·

~'I',~,

no 2: vo:he;, :soltant"Q' 1 su 10 ,camm:innva :Se~ferlDa.fsi Hno d ,P.'Illltn ,dove dov;e:w ;~ftiv&fe. Le doone pre,~ell'~3,v;anoun qiIJ:l'i!dit'(), foltc.mente IDV-erstl': soltantQ 1 ,$l,l 6 (d~-) si £em:mavia in 'lI. ,0,p10 occasionl, COOO~ v'c.c&emopill 8\',an:l:1., Je donne baollO mo[to meIlio,
tempo ,a, diSpo!iii2~Oin.e. _

!lull tempo 00.0 qu~la mdaua !o.per:ailo :ml;m1tu:n~u:anico 'lli,eMlett;, {lBOOm at IIlVlOl'O.,
Sii oon:Et'Ointi q:U~till sd:..~a

da

1ll~

,d\e]].e

DaJb ]lil~trn po:s,mw'llle" oe~a.ri dietm l':m,go'].o, dilllO;E! fine~n:a.;, l:e1:'C3mJDO ::mme! OO~ Porol~gjo ·ailla:, mano, ,di misursre lao veloclt~ di" ~O~, ~m~$DJ~' ,i~:,.,q .. !,~a., o~iO.s~, iStf,ad)ii .•di v~aJgJ:k~",.t:O!J~t;'\IlW,· _ .,_,:'_'Q,~;e
d.i:v'er~e\l'~['OC\lta ~enza ecn
OlJl,
CiJm,lDlIln3l'!!l'ltDC:l!

fet'marsi lIHJ:a, dis'UUlZ;:l die <l'VeSSle ua SehSO ,cl\iooc: risn.dt:;td si!lhiifi~tivi i(tll'i!,Olla 18). Dslo che SI]-lOO persone ebe CQEnl1lioi!tw.MlO' ,!pet ma strad.a ~ n',!!:;:t'Sllo ,drc.a. 30. che .s:bl;Yallo se.mpJ'icem;j!f;lftc; in piooi da ,quale-he
'peKo~va:f.iO

lie'

50

petlSQUC!

,cbi:;:

BE ,J1)0'.!l ponav1U]O l':()\Folo.gi9 e Cli!lf:$ti ;Ii~~ .1..1 SI\1'eViaD,.Oun orolqg:io' a c-aS'a" ,Ahalfti .• pl':IUlzm"e; :Billdate adOr.~,e mno gl unh:.i !punt! dw rlieri.mento :l:imasltl. Neg:U ;spazill die lnrer!cO'I.[QDO tQ! que51:'1 punti., .lim '~empo pus. ,~a. ehenessune S'~pp,ia 'Veram,eDte,'cl.e

parte la velocitA media eli mo'v[m~to era es;tre'mBlmente bsssa, Una y,'olta lithe 1il:!!l3. perso.n~ cammma'!1'3. Jn t.ret:ta, ~i. ,!;coprl ct.a~, ,t~, l"ldiO'ta. del viJlaggio. .Il rempo 21, ,Marie0t:baJl [ha II!!I'l1 ,tiamra duplice: e diverso pet ~i 11(l{llil:i:l11. 'ii!, per 'Je donne. Pet i Pl'.mu" ma; ,~iv:i:siDli1.e,dldle .g~Of1'I~m:e; i:~ o:re ba. pe:rSQ ida .~WlgO 'tempo, o,gui :significa:to. Su moO oomini,

5-6: &7: 7-8·: 8·9,: '9-H.h

ceoll; 1:".il.Li'ikiLnc:' &d pIlIulro;


'\IUJ0t'°i
W!;!;Q:Q

ro-n :

a.

('Jli~"

!lado

--

lIII

dOlinfil:.

oi

,~ per un op::taiip '17

Pel!" un l[(}mo

goode
:SOUl)

orr: libere cui


nmli ~P!l

difiQilX1!ll:!l~tO. la ,gi~aht dut.aJ 1.3 ore: e meZ'Z!'\1 !()~~ Le peehe OIR, Ube1\l.!:. cl~, eui l"o:pe:rn.fo dope il 'SIUOtUl'fiO d.ii. o~ v~gQn_o, O[gi~nw,!a!te corn m.m ,e iUCQ,mpar,aihilmen1ep]u :rlct:he e IHU ,atUve 4!1l~~f1'tlmel~s~'

a:

e costi.'et:to

.JnQWro ,f:II.Edt.n:te.
ji.bf,ti'l!f~

C'.(lIsa ~

;succeSiSO'; Le. scheele .s1ill!,'tempo

10

dimnos:r.r,:mo

mede

~¢tlamCEi~

6;."1~
)'.;8;.

.all%ilI:!!,l~

~:"9:

g...,10·; qu!l.rld9~or~o S'U 111 casa, mia mo$li.e ml diIcdl!: st'lmpJiiIi!:t:ISge deve c 'fare diO!lII!lIllgia:re; pc!.' IWitahl: :I:I.cromi:JlII&,. 6s-eg e v~do ncl ,~pi: J.'IlI.H: intaniQ ~fri''!1;a m.azo,giomo; U-12: WOiO.
Pat1l:t!riuio

u.~or~~;.

devono @dj;nc:;;I,i)!(:!.'lOlfl, qua!Di'llo rom!! '!iDlSdd. soeru:ip IiLcl d,pmt~~o ,pe;r.f!\l\~re


ij;!;'e,g'!j;i!w·t rng~
Pe'J)~

easa, ehe ~j]~ ~'oorre: Ie ,6 dd pnme.r.~ggi01l.. ;:cli ci~a "nil) tame. C.h~: { oo~a~U'iX·ed~ negll int.enrdI? Tu:itte; le~c~.e s~] t~mpo ~~~'ll)I,1ta:ElO b ~tessaJ Sr.Orlll .. U.Il ex o:lf~t~logen:edool ,dli 31 ~!!lai. (~ h:a~
n:drora
~ 1!=M.:li
C

dalla

ptt.':isa ]'.!J'~;;l clalle3a[]e4


S-U.3. rLa:;a~e liN Ie j e

Is dlista:1ml ,d:a[ p.arma

,~.'·UQmo senza la,vO'J:o. :Sv-eghare.~ bamb.:Ilm unJorn mtera.l~ fie.go~fo di Teeee (~(II¥~ de[_,porncdggi.o) &s1:8,8010. J m~D.\JU.

fo,!;nilJO I d3'ri :sepen;d;


j\;I a( t.ill;1. p,.7: .domro i 7-8: pon~ il. hambl:m~ I, Sru,DJai ;8.c9: vada >I Sl);3SS!['iJ :;ill:l. :lierrovi:BiJ
9~!O:

'.

n-l:

esoo; vitdQ da T:~'ll' .' gIi:li'U'OO [~im'e

Iqlldl'OE~;. ~p!J mIlJngi;aroo,

m:mgi.anlo

.alll;UIl:i~

l I:..mobmi

:Ao.nroQmIlOIJ

C"aljl:ll

da sC\!l~la :Firio

11,

1.0,U: 5't'Ql aU"O!it!~O~.Q h,i'o~i d!i Ciioo; lh·i2~ rE);l'flgi.o. Pf)~1"H~iiJ 2~il: do:..rmo;; , 1-3; V,tl.tio i3i :sp,illili50 :i1[]7isCb-:ll (il fi.tl~

,:ii. us:!;·

,db ~iOCC:W~~'aI :a1gi.o.mare. • ~l~ :1lI~:go£:_1i_Jltcd, . g!i. ,sJb:d neI pouoo; :fa [l'e1ll:aJ it p:!l;'CO~
:tOft,1illi in ~uMoe {nJtiJing Icli sttDollllQ,

34 ~
4-]; 7-8:

VMO:ll

ora ill '~:i!!:

~si

5-6';'

6-1~

v::a.do :II. ]]irerldcire il hline; ~o, 001 barmbioo,' reno, - -. "


v;",dQ,· a leitto;,

d@i T:r:ee-:r',

dm' seorte ru:t~Il~~

i1 ''''''lll~uiu)~

'!;'3do II IllJt'i:Q,

,8-9: "itJ: !:l·U':

:00

~IO'

5f.IDO'

JllIQd, d3; hiool:C_li

iIIKlu dI~ 8, ooi '~


mslr:

IlIvuQ, ho f un wliWoM' e -nm~u:ato gOO del ,~n_~ oleYl! ~111 !C ,&nl~


Ida b;~ ~
1'Ia_

5.tI -dCI

I!UI&.!Q. I

I~_~~IJOO :U_~~aDj

~WI!!lI.bo miCe;; amicii'~ ~W!smo, Icliii~m


;utI'!

rlU'C

~~

50 .. _~'

_[P~~i\I~

OJ~ !~.i!
~

wnu~:o

ttMOr.i;,

~ -]~j!Q 'iI. gi~.

,2~.:lh 'ad"r.iiiIlJCO ml rijliviUllo ,~ (btl, i;ln~:l1iQl ;Ill ~mlllC:l '>4,:. 1c'hi~hloj!l'lit:o mi vldJililj _ ",,~,,: uC'Ilu:itlli ~ Mfiigli Iill~ 0440 Ii! ptJ.rUIi ,d'cl'"1AO.}U it'! DIana.; -6: lijS~IjI~U, 111 Ic:!I!n-=- ,OOi, bambw': ,",': ~w. I: :i MmbW ~-o :an&id III ~:, 7.:8: p.u,b,~j OOD m~ '~~ei'
,8-'9: ~. :8,J0
IClI1UI'Mi'!:@ I:.i

PiomNIWrl

_."

1~~tli:ltI_

·so''tto Ill, atze,eoda. ox imrtllvhl


POR~n2a_»~ ~1iIlalldo ~f.I,v«:e

«C13i&i~i

Nel.

ClSi

ImI

in, cu~ ra'hu:o .in en.sa pe'~ sodwstlm: ddJI~· ,IlKCSsi~ dl b~e'!j!e du:rn.~i!ijJ.18 :rn~, 11o:ma'Ul! 'V!mjll'9 [lOO5bt
ill:

la m.ezm cjm-n.a1:111 ·~mcml!il'l:ej'ilzmti:!i 6 m:!lIlI dJ~;~ .ql;um:d~ dil Jl!l."!IOImO ,d:om~tim'i'~l'Iivn ~tra so:t;to W'etitbelJta ,II b_mri !(Ii ,en _ tii_e!fanli co:nrrt ndI"csemipi,o de.ll"iJIOOI.mo dl " lilauU cbe KriASC; II!

mvori

,m ,WGi ·d~ Iseeoruilmia:

Im-

,-6: fllmto illlle' '7"II3.'11iiuO (l poi he ~(UlitO i, b:nnbini ~ ~. d~JI:lI' 'dil mDgi~ !Ii mni~~i 'e' frolic III lSi1Iil'bi:a: 9'-'lD:lleu'DIDI d ~Di:D<: ]IOoU; s~~ :11!i: p;lnc: ¢ ;'!;r!!!I-lI!u Irniii ~ic:., ..
l ~-:J:2:: 1l.WH1J1n
ill

Mtlif;lI~

$(U~'i

Pf'i:ntl:w:

i '~h-im

:Il '5a1Itt!~.

"(1'IIh'\!'JUi~ 12·1, ~ p~_rr'WJ;t(J>.

ai

,Alb'bmmo' aocetu~o dile: 'vi ;fossc' '~a sezione' 9, ~ per i'~b~r~ bmu:bifli I sebben~' fta duij)bio ~ ,questa, atJo-yffit91 ~~ga ill ~mpo, del padre In :wuxio,eesl esa;lJ;sivo ,oorac le'sth~ j!l!ldidlJ:r~bero.

CCI:CIlQ

pew

paJreethit:: K-lliD_~
0'

v~~
~!

,~ij!n~e

per

n~riIJJ'CQI)

rc:IBwo u:nQ,'Ocdihtta ' '1, 005UO 'bambiR;Q di :; :mes:i. V.ii 0000 wine oJOIIbt uommi dJ~ hrumo riempi:toib
lilrtaJVjlti
l'Md(:lme~tel

Ib.::Jm~ln~.p

iilill tu~ IUfII'iinle;ra mez.m ,ginrftom, ,~tm 1a,,mei:hJra q,. ndaro af:ate om ~~IUD, ~ mentr.e Intl,mogUe' --'J:3 f!Joti a f-u~ iJJ 'l:UJQI,EO
j,

.l\f,ml',ti,na' ,6·': mi '\,~,~.O\" ~l'ido j'i f!.'l1X.'O. pr~:ta lil cdI:!fliol1l!~ 1·~~, mI I' iIo'C); I!: 1!lU lIlr,ep.no.'!,r!CSl\!J ii ~mhini e ~ pOliO 809: 1lDvo. hlll!!' lm $ Ii

dEve~ eM nem :harrno _ de.., >Oi1:s.t!,. i\:ppar.ir,cQJlQJilOI

faR' un po,l' dii IUJ:ID. Os.sewandol la 'lillo]a :si ha iilmJlOli. '!iI'b'io~~ ~'1D®ie_m;~ del m:od:o ,i~ Cl:!~ 1'1)1] iI:Iomini trasoottc''LI':im.O II maJtrtin-... ~ i~.pcmeiigio, Vozio ;pyltl1U ~- .gioma'tiI. Ch_e ;;me;ite i. 8)iO!ltLW amdividmo rimntj,!Vrutl. ,e;eneJalc~ 'e .iru:1Iie'ato .&JID~ RiisramolIl.:i del, f:3-tto diu: 1!.10mil'li p'lJe~e)1Jti l ciiKCfo epea mill, in un peliiodo di ,6, gi.om;l, passav nQ i1 m~mpo, SOPniitlU'fto ft,foeDDdo a aIW: e 9 :scaedti (mvolaJ 20). ., - 'YJ.:o:ttMtMldo, qlJl~~ cif'Jiie 1000 :1JaJ :St-fii/J:tiralli1llQomlpl~"i!',!lJ per em. (I, :M~MJ, eD1e.rge ll'~l'!l peroe.IU,WllJe d~ gimlaD] e gi.OvPflk~ :sm.'i :od clMioo,Jo operai:a. Le ICdHSe di cia posson.o essere sin Il ~"rl:O d.-e ,i ,gio,v;sroii dlulm!lO' m.t".fJ!..Q C3&1II, Ide.g1~ odudJl:i sil1l dh.c: 1-'1 'Y:~tt m. ,~munll~ M1. ,elMO _'1'uI, da, of£rjjrT~]urGI 'm ;pio. Le urudl~ ,attDviti ~tIbMmlWl mg.oWj &gil uomim d1l\hricmDi .~ ~onsi~t~(lo! DOl; !if'li.ccc.IU~iF.eI,CBrrla dlai aidlm I' 'baiare ai 1010 If,lloo:!li '6m per col'Il:I;1'.-e '~duRJ e, iJll mold ,t:lJSi,. :iliOCifmre ~ QCIl~. gti. QUesi~O ulcmo par'~ia]le II uns ''!lIita. ru&;~e, the: l'o;pem:io dli ,M:ari~nthaJ em !in IS~dQI "Ii at~iLI!~~ ~o' dlstU:lg;-lJC ,darn dliooa:upmo

,eI'i uommi. ,the ~a~o

,PfalW·tto j fllMi'on41'i po6tici

,e il gruppo w.l:iv,

oo~jm-'por~.imZ9I ,w«tm !! 'qllle:ua 'mE.r~aJ so-

]01'-0

,gier:..

'~·Uk :p-iiJllm:l:le :5.'ilfQ\~;, ~O-,l,t:comincio ,II iP!J!!!~i; ~'M2: r.~ di ,alli:illJt.e e

v..

KIIlllItil;

pmnm..

.1

pJi!i~;

m-R~C 'es~Q

m'

ali

l2·1: l!i!:vCI i ~ui ~ pultKO hi ClI.ldrt ; 1·2; ~iO' I 'b3rnibltu a1 I.f.'iNd~qJH~'~~ 2~.:5: i;_u i,ire c r.l1MrnltndtD~. .,·IS: lI'...oo a.pmW~1l!: iI b:l!~n'binil! 6.i: IIl:im 1:1" _ 1-8: Si~lki' i. Ib-am'bini,. 1i kvo e Ii metro is,l'tl;, CUII;I[ei Io.U; ,vad;o :!Ii t~Ii~Q.

PI'J'NltT'ul6

kilO;

, ,P:cr le

dOD.I'I~;,du~~.

[PUOOI1O. CUCI.mt(JI', SlI

q1U!_drare: i!l biIDenrio'J 1f!' ~ U!mpo. libero elora. LM'C1~to darn ]:a; yom dj, easa, ,chllil,dj!'~enul'I'se C possl'bU~ :pii!l dif:fiidle: in IUrIl peri.oda di SC!ll!.",i~t:a ,m riscm;-e., n signi:iic-Ji!to di cfOO'cbc ~, wi 'tempor
l"UCM'O
.iiI

t lio~'ta e :~ri.c;a ~i J3VO['0. Cu.dJuno'~ OCl"U;pano d~l. amb.tU 51 toltmJel'l'lnmo, pelf f# b


,j j

,oooccup

~;o

iUO:I!I1I.~tl~

••

,~1Dlil!rul

e ~ la mo.glie ~~ :a:iv,cln, -bt 'uillJlni CO!lli _ 1·d· ~fiI)U;l;S,na Impona:!lZ8I. U'illS! dO:li1M 's-.crlve! JlI_·" . •. j .. :
~,''mtel']:I,siClt:ru1t,gJ,n, !llMiMSmW

sW1i p!l1"i,

iJ IgWm.o C ~

S~

w:bi$!;O io !l!Jbbil1 i!it~. r;ii1f~C: :I!neOO >!:Ii, I,?!i'i.m"" in ~'!i bo da, lll."I'C: W,'I,'I:1n IIlo l:empo i~f d~armj_ 'dms. pol.evamo «n'pU!l:e i 'i{C.
llmn'binll.O'f-.3i d!i!:\10
~l~

t~lIduU

,m..
Star

prow_-_~~

unto

smnr~:

pu !Il'WiI1~,mcRi, n 11iJ1D,,U,pi!U\C!l1 deamt'e.. ltio, m RID mii ,m m ~i~l~n.IIIO' 1m! irffini:~~" v~ I~ .:film doo_~ mmeJi'~! iI!i ldU~~!'aI1: P" I~__ JI 'num~R'KI ~UIlUO ii, lavmlD: iiI,+:amol HnZI oW finire. Lu[propr:io ,1Kmi CQ.ime • cx:rg. ~ din!. II ImlimmEmh"R:' ' ve:sti.l:11 .d~b4mbinii ,~~ I:-1'0' MO, 1w:'bb::liOO1

~~ndo ~

II

\·efgQl!IImi.

,AIlIb~ .Pl'a!WJ' 'lilil£lmEit~1 ~m,p.~e ~ ,mjv,!I.I1e II,ll!lfitl!!de;.mm.'ft ,ptm 1m!! :~1:ap:

,mio ~l'i~D

oomt

flIQi!'!

WI

!O.«I-l~.

r.I~,

'nW

,It

- OsseiAII_do]!!IillOftle ~e dDnne" :iL :SIeDM II! cwed:emrnl!piima. ,faGe~iil' I.lIiUeqJUertl:te: oo.&e dope, llE. &icm.au, d]j, O'tllQ ~ ,m _lh'b'Inim. 1ll1'lIo~i: C~ :Sii-il-1lQ O.I',t :pct kilro p~~,mf&e)ii .ed] I!SmnmriU)' pil, 'tempo, 1l;1ltl~ll,~iB.ms faDm. ,P:uJ.r;am.elllle :fis:jCSI iII pal5

Gli uo.mii.ni, lquindi ,noo ri S«lDOI :oepPI(HIe afti~petll8le ,il poclU :lempJ fissi W;j! law r.imafta:onOIJ R~cchI! la ;purwili' :pe:rd~ S'igm,:Ficrn:oquandol liUJin c.1:e: flliiente ~,m:Ol1do dHsii debba, fale: in mooo' preciso.

seh~ ~

m.

:Ile ,do,fille SilIfifI-O' ~-es11:O e ]01 saEitlOHn~(I: qllasi Ilutili j, R;SOOOIlU ddL: 10m v.ilb:: rieo:rdmo ,ilIi!a,ttQ ehe dOVSMlOI far rardi l~Rm per fuut'e i.lavo," dli CtiI3I ,dnpo una. ehnlla.19 in fabbrieal' mOl Iqwef '~tt; 'crvesd raO!lXU1El ICODt9pnQ a.llidh_-e 11m. ~ ldel dpo:_ :St, solo :powaimo, 'lOrrum!: d ,I ,voro '.,~ Si pcm:ceb~' Ctpm ahh-s:tafi2a hene -questa ,desld!erio • 00, p1.t1!IitO di. "'-"'lStapuummte "nal~ario', ma ,CS$D"j~, oonbft'1!I'lmemte '(:OJ'''' mwatGJ pr,ep:r:io 'D~iJfId'o • sl mlltti. :semp~a:!liDmt:e (11 lma q!!li> sliuJ: dffi :!ioM'i.:'
____ ~(;0

mo~w pill. ~~;.

:Sc:

pD.le5-U ta:~' !En rl1.lbp...tal. Slkn:bbe: iEl, !pig b;l glM!IilQ della _:mi 'villl. Non si limttill Ki!o ,dcl ~!lW:~u. 'Ill;W '& 'SitllIi, ~fI! !te, 'pm,p.r11i! q'WItb'Q

·ml.lg, DOD

Il lirroro' ~: ,:iill
Iii

d If

,R., di 28, &abell~


(f,[c:llJl
1?11lli1

'0'. :- '-, IIllI:tl ~'dllM,i!i:li~ ~ ~

,r~

~tj'j:

v¢~IC'

me iIli

Mad,CDl!1W.p~, M",. di l2' IIlW'!!i).


~1i1II .

gnU.

vi'!l~ (l:::~1!1A., di 2Omoj)1, 1em,p:i itWll f:lbbria. Anon, dr:A'tv.D '~lM :i_:.J!roriJ di ~,Wl;!rrc I~ ,pl'dllri- U~m.g

,solb udui!: in !Wbblib

I~

E!N tlllI,

,am'bl~nl:D'

,qu~@i

:oon lIie:t.mo. Si stili. IdJf~' :he5:S1im :~iD 'U~mlllS.. di


mlnl'llC'-iIld ~

dli

,1_ ~m~i,_f"bbl'irI"
,II ~
'"'~
:ii, ~~

'1m ,_

po

:~__j'C

!Ja__~ital},~!~JWI,d~nIi.
~ula:o im igjar;mo ~w'll

elm ~,

fmr d~
II!:

mW_l\!Li!, IlIwlO

(FnlliJ P'.!

oW

ic pot,~ij 18 Imm),.

:mtII~).

II a!tB, 001'1 si. w nW .m


ImlIngJ!iK",

B~~,
:m

dOl, ~
1!Cr~.

Jll!ml:e:ml

nail

7,.

U declino deDa ,fo.rzodi flcsis,te.nza

,Abb.iaJno ,descrino ~e ,eondiziom Ma,rien.lhai alJ 'CPQClJI load e'l''lJi1il::l!m~ , m,t .d:u~: 5 ,b!J, IUI'Ee:j; .otlo, I tnvcillllimenm del 'sua, b senSCI ,dtilrem,poOt 51 8COO'1P ~m'MI!Ii I, .5 tCfioo,dcm :fo,[I,IC, ,die: elsa

.., J' L~~' • 'f_._.J I '1 'U'atsoQn!~ I meSl paSsaDO e _e·OWl! Ill, 'CUI antOni!, e :roiIiDataJ III _OliO

~1_n " ..• d·JI".J-,~, ·'j'l~·' , 't:Lenll! S'tol"Ja, nOD sHIMa l..n ;gJa':O 'm tum:: IIlIIIIJ lJiSPOS:', wttttl!l.

,itQ _s~ stmno pf'OpSiVIJMn,'le e irrepambf.lmente sgr,eK!l~ando. La d'O_gd~,i~:qUMIto Icmpo' moon pub, (IOOlmb,are questa vi~'il?' Avcndo viiS:iDl,solo, H pmen:Iie'" ,the ~'m]ol un 'bN!;Ie :IllOJiDertto,

dom~dlll ,he 'C'OSUlll~emen~c d.p::um:lrl,lmlo, a, Ma:_riac'hat Non: pos:dama owjamote Pfe\l"I.d:~ il £U:liuoo. m riuscimmo a, ,oo.s:Jlie~ n alflmi sWDlmoBm dimmicl. giOipl[~en;u 1I''i:ore:rno d~i1: v,i.smn~ lroe 8\1'CV,!Jmo, deilio ' - _ -" - "~, :a~«Im!!miJ~., the IDa ,clii'IlSUll ,d " hbbrlca:nW' I'2!J1!produsS!C 00 ,1',-.0 uf.cUQ mtunaJdoo,_ AlI~_, ~pr'OiYVtsO'" h,vi. \1Ienne'_ 'oo.m,p,!c-, fie: 5tr-a,vO~lbl, a prj1Dcipio, .' e dOMe: furcno P£e6C dalpaWOOii D romc- ,,~V\mo f!arbasme ii di 'perla 11!B1l1l? Chi' rfe:sa: ad UId~re IIlvsa co.;." -':':"~"is!lmelili~ .r.idouo ad 'M 'qnl!!3rmdii ,qucli ch:_ em p'tUnai? Molle' ,doooe ,the adesro kmmo impam:m come fa:1' quamlie ll bilando' ,oot sussidio, 8,W'VAnO' "eaun:W3ltO~
,e:"",'~-

~LlIl!~V,m,

'qucs:t'O s'rIliluPlX'I' d1 .mngD' per:iod-e,

'Ill

dem.tMinal"~ la. vem

Prim~

-f-O ,8,ettiamo
l

1.1,_

,!lI!u"O br,eve ~p!ddo

SJJ~ ~fO'.,

tc'

aWt~jQ' ,d~, disOlXY:pazione', un Qellillo, .QOpl) ~~iIli1.~o" q COD 11 Iilaif ,~.u1~ hUSlIa :p.a!gQl, C(UllIfm SI mi.a, manito hit COS1!OSiiEazzo,l~uj d3J 'lUca!» d ldis!!! 'una ,donna Idle ora, lie ride! -

liM s,pes@!'mlmente :supedlul!' :E nesSU:nil di, ,ques,~' donne si res.e' «1110 Ida ,p.riJ1a,pio ,dJ.e ,emn:Q'adu;;e 'hiltte Il']e-. stusa d;hiilJl' ziODf. ,e( Quando, ICOblinclb'"penslWo' ,the' mio ,mlttitlo iOSH: U; solo

era

~I• ,. 'OI~ ,!:l~lpnml

IJOO !Ii ,c~c: ». I p~~~ 'I~~-~ ,~~ ,_1:'" I.:u.)muu',i~,,-,~I',~--, -rffimj ~ "• It: ,,-, ,'~, ",~-""-,C"'L~'I',,, ,'~,,_, ,~",ti;'ll C:'t'DJ,!!¥.linO~OMe UlS!ilPp!lt:t.g:lI~c smrsene B essa, uti a gl.larrda:rr'sis'O.10 'ID G~!mJ. RilOO;mrnamo Puomo
1:11
~m, • 11_'11 ~ 11,~_,_~~~ , ", ,, cl:l!,. " ~t:u;J i!Ul~iU~,)L--U,IP!iZHI~.e Mm",v

~iil::

~DOndUWIlllo8,

;tt.ro,\!'~m!'!i'l;!',ON

!OOm~nd3ffi

:9 manidaflo :sem-p"

'Ohe iJ lOgQram.em!u) ,d~ln CBetli rulll .lh:bjalp:a)voca:~D' ,prima UIllJ 1p.~u8Jm!Ol'e ~3!Iii,1:lrO. 10 s.~ Qe;v-e aJ!.b:tlllC), che m, pt~ e;~\1 sro* ioecd:l~am~~~ :ltml?~e ddllJ: 'C?~•.:n«;made" :so:,r,a~~uo .:k; ,~mf:fC~
lmente mUt f4bb~~.ca. MeOQjlilHl[te .~~ hu,nlfl,o d~BU ~mpo:U. iSm~f~ 00:I'I, (lIj,d e]pO tI~ ~ci.J.'t!',\l qu.ail.oosl1 q~, ee n"~ :l;ii~,.. i' 'Rsda d,e] 'bamb~ru sl S:O!ll'Kl,wlilirumlme-:lue KWujpailti d.ii.p.jg c. (jUladOnon, ~a;a pfl~ st'Ofla, .ffi.. 1ll,ef:~ii:I:Oid pr.~lIildill:!lI'iU.o quail).• dle· lo:m, VC\!lU~r1 :I'IID.e@irnpo:rl~bEle e de~ef;l:t:e e [01 :1a,sllA'V.Ilno pu,-~ • -~,'" ,,;j~., • "l!... 'I' La ,:miilin~. .mDU.tC 'mppQiI::I;~ e mJUl :m.'U!I.ilooeall ,pel 11 p.llYI?~l:ioo.J:I"" ~~ 'IL:' ._m_ • _.-:1 .,._n'~ ~_,_ U' .. • ·.:11 " !JIlIl D19l1lcnCun penO:i!WJe ~ :gtl'l"llte:i,. mme W;m,'On~'iJ .~~n~mm-:JIo ,~W: ves.l~: :m~,o :pIU .J fa:migruie 'O!lim,pffiQlJlt~"• .A:sd:~m8!lli e [~iZ.lIi4:olJ: :d ,eitlfi5l.!llm3ml.Q' m:.el.'l.o:: ei. OOl!lOULoora :f«II!!lHi 00:0, IU'~O-, dffi.Pmo'li I~g. di l1loue rcltu~m.no, n~!!~.pooo ad.bpeuu. Ma 'o.Ui :19,~~ d!d.e .d~llm~ :son-a, Iii M1,~opempel :rica¥IH dlJi

'mp:<li di, pm, d~i, so1d~ spei-i ,~r pmi~~. Oii.mQ :1Ia :siltu:wotU~ ,e: rn(lIIt:(I~ffiomla:,: Ie p,(1@Hisn: Hiino e&al!all'it'\'l:~,~ vestjJd 'OOJlS'IlD_f:l'H,ui" H :5'!J.1,s,llidio' ,~: ShiItt>O IIiiIrnlt{;ld01'mei'.IDl!e fjd)O:I~O e tOga dpol diJ,as'!j;is~enz:a, ipeJ."'l'Ii'lmm. i@eJllt'C' ,e ~d,1lIIm,. M_31\1;~do' db. le ,Plrlm:e~i~i di [lLIll00 Ie ,P,<etS!IMlI.e eiUiDDI&rn:te pi:[w, d1fis:~t'Ce ~['~O:J'l3illlL
'FII ,I!JJI

~avC!iro,:quesll':,j~o,

ftOliID

n~ ~

S~dUSi lllepptll

..:I dII:: IJ',~' i(]IiQiMill'fJ,t.d:' ,w: I) re' 'Il~a~ :ad~s@, $;i P!'leOC-

~}

,di

:S-OJiiI~1) V.e:mwl'!i!'2IlU)

;goqn~S'I:~Ii~:

ad

00,

.~~

:Ilfn'SOOI0

m~t'm-

·d~' ~ p:r.es~' eJllllil'

itlc.1 ,c'iJ~QW

,..1 ~.'

·,_~II__,~'II

:[~lmll!li

Itl

,. 1.

.t'Gll

mcamu.II.IQ';,

t4'd :~'~2goillcsti.lmflii;ill. ~llIflilg. '1, :~~l!.«I:ti. mll'l, ,q~l, mcmmlo ]!I &1:r1it~ It;:ir.ll U'l. 'I,l:OO :~I' IlO dll ~IOO: a!illi!IDp!lO'!l\l'~I' m!ll,. ptJ15'in'llln"" ~t!!;"tU!Q .~ mO'$lTC di :[)fhlll!~. O.t"tIli !:Ul!!~~ cl ~li!O f~ltO' :I'a!l]hudine. Ncl~'9mah!billl!lMl :dIK[i~o lbem ]>0 ~1,I1:!100fi. - .. ... -, - - - ---

'm~

Itmii rqum ]pWIm .m.esrn Il:IMai~nSQ dii iwlC~bn!e: :s.pemnzc ptOOllsse UlIJI ·affet:ElJl m:alm:o !p~j]: pamljg~an.'te
J

'C3d.Ui~1l1I

Ina :Iii r.icost:ll!:ul fwmo' suecesS:lv'O. Lo, ,o,perl!l~a. d:i ~o:: l~ chihJSR Il pFlJmO

~1l1lJ'i3

,ecOillU.o.mrLaJ

m :!l:C.

cl'l',~. 1'100 .rna


,I, s«ondo_
iIl!t~~ :II. 'lt~

deOO.e

:$~~5~.1

~ ~j:ro:.1o ~, ,WflItMlIJi]X;tg
5[.e!iS,1l
=:m~(I

s;~e

alia

:si sc:i,o~se~ Sl1jjlJadlra

rii__a~l'll':1.l1.

.llhreUQ' :illru Cl~~dl.e. mooD iupel\'Ja:re a. qae1J.e, che 1.11, g,eme :potef\l,!ll :aspeu'tlItrlSi :!'leUA: pti lDe:sctmlll~;D.e ,dlii ~pazi.o.n:e, .NSa..~ ,d:Ommtd31 dCc[IllJ]!iI'!) ,~; q:1llt9llli sta!bi1Ii:tl\ .d'u."'fJfl~? Vedla,lli'l]c ql.1:I'l;I:i d~i nosui ~u .p'oMMIl seffj~l a.dSili\c: ~na• m ~I.·" '_ilL~ t,lspcs:m. .reT :P'J:mJ3J mS,G't .~e 'OOr:lmimOnJJ~no:lftI.~, $'l:IUUliQI !i:lo_niU~ llWuam<UlJliecclmbiatu::ffi<D' e camManoo,-,ggjc:. E q,nmi~a Wla 001:1,"
• '1')" '. .

COl _,PBsrrre: d~ t~P'O. Il,difeuo 'I:rnJliHf;lj~1Iim oommci{) ed nua_rsi,. I...3: ''!;lit J come sibblamQ' '!,I'JS(Q p:l'.!m(!J. :s.w 'e 8t~limn!:iti'Ahl

w 'ba.:_bmffi ,i, ,pl'imi. ,adl ,~~e.ft (;atcimm~~~ (puJbbllii\ca <I priv,am~. ,lnoJ:tftiJj ,i"",!:Suti !d~g.lli :adlIlWil:i pgsS!QiD.O leS;Sm:' aclll!tlwti iP« L1liFilitC. 'VeSltii.m d1a 'bamffi:.lni!"1 mI, lim 'I.iOmil~rio, li!U;OI'l i ." wille e inEi;':u: i: SQpr-IIIU1l!,llIil!OO d'ei, ba;mhiiwii che. ,d si d~~pmra.ua, 10 loondu:s[-one, j\n:nid Ideibam''b_i SQflUJ m. oo:Jrn.dmzicom mlau,\I'a!liDeote bUD~ .. ....II.'~'-,".'II. t "l\. • mf!', mUitre .~ aliW.u - mllilE!ilJ!W! Sp9iQ ,l,.e 'OC!!iC Ply :mdii· - - ~ 'b::~· ::_J5.~a!!!i!W,

Iblo! ~Jm:!oi N'cllr.o: .3 :[-. hn ,eml'to m,~

b:~i!caIu da q)ualswami:Mzladva

:mumo

'una :s:pi!!llgelO!lL!l:! j[)WJl!Ii1;!I,;seno

indu.e.o:ti, per ~ Nmbn.,. ~ pe'<f' ,rui: ,3bh~~, dud pattjc~~:ah8~iil:Li:~ :I !baa,. fO!f,Dlilt~ diJ Y"es,titi ~h~ nO:IiJP. ,~d~1:ti,. ~ db:rua.e

'0,:: .i,~!r~

.~.,l1i3m lJ qw, ,~'~ __ c~,,' i!;U.JO.

-~j ~

,,,,-,",.,.,~,,,,,,:l--·-,,,,"J',,'li ,~-. '••' ~,.._.lIH'iIi '.......,"" !;!!Ii'I ...",

"".:1:......;: ~6~-

mve.fi""'''] . .'''_L

~Cgl:!l~Ma,
IIi.m,

,clllL1el1t;8
~'a.~,-

,dell~ 1~
~ .. -"

&'~

;S~
-

,d;;, '~:p~!le:
• ~:,~.

dQ]~Q
a~!l:'
",,'I...

sua vo1t:aJ vic:!,ll~ ~dUalJmeDI!:(: lrieJl)1'<t<l,e: .arum :pub '~!i!: rom,·, lP~c:tameuul[C ;l(l!~:IO'. M~ .b ri:chl~icm~ .ad SU5SLW id]~uionlle it: 00[10 !!iUJl3: de:J~1: '~ll~: dd. ~~i:o~mt:Q dlella ~d,Wt~i!o:n! ~.D. mia: II p'J:~Ul 'viel'le HO:!levo~men'lielOO!diemo ,daiI! log;o:r.aDi'H!DW' dJ lU'[lG:i ~glii Qg,getti ~na:H, .NoD, ,~~tf. n~~(lji!!ld~mIii:tll.p¢r 5@~E:h1:!;j'l1ienep,Vuft: rip.u-:~i,! in.elffili18fu:io mirnllmesam.m~e caree;· [1lI1D.'O' til tim,!.11 !fa~!\!!.!I ,r'<:1~,., !i.d Ji!!:\Ii_e~IJIl£dl!!. aii-~.J:V~,i!!l, ~ii1, M()]'Wle._ni[lO W, aU .': :1,' -~c~-:-·1Il ~'m.A_.· ~~," I!!!I!, -~~, ~~. -, -. -__ le~;tpe e'! ''Vesii]ti,~ :a.ggiU8t;t'ti nmwmeoore v!liDlm" ~~I!) SlIiLli.firu: in uno ,snUG) in cui .nO'"". 5'ilri ,p:iliil :poo:dlltllfe itipl.lwt 11~~]JIlJ_Ln~
8
ik,jl

oam
~ ..

,p~f,W!i1Q~'ego!',;:

$OSJt~N~W

ww

.]!~~

:!lU.SS1~lO t:IIl !:f;fiit:f.8t!I:WiI,

,rl!D~

f~mj~r4 I'll, 3~J,z ~j_lo., ~:,,;g$il!" ,~ , bo.mbini~ \rut!ti~ ] 'lmm1d~ d _ i1\~t-, ,mj lSi trleI,'I,"ilil:e' cb 'I,l-~ic:~,!!l ,{:d:i ,~ ml!i&~a, del. ~nd,: :8:. d~mUlI_~ d:I,~,: ,ii, p~ 'd! mll't!1lfUi!mJ ,linj L~:4:' "ell ~.: JiB: ,~""icl.e "c::c-' . lib. ~~ 6 .~~ I~tth I (';!till. (Iii i!a~i, 12: «I:mm;i mQ. i Jl 2: :~I~~: 'h~ 'fm"JJ;guamm~~.:i (I[ :pmo, U&U~tpId: .cmS!Dt" ..giil r1"1iW!!i!ll-; J cunid.I. 11'12 (lOJU'l.lJi :l P,W,Q dB! ~JfUi&!: ,(Iii. It.oi!, ~II ~!ln!l~_ ..

NI:.
,~

~j!U!,

.~

~to
~~'.

j. £~t~!!I

~!l~~!U'[~

UtIlI, pot'O

::~=:1'!8 .:! ~ ~~,~::~,~=~r::L~~~ :~~A=


'pmw
]l!::!Ul8i~I:i:l!ll:t.".iIIl'!lI' ~ Ilillil ~11!j,uJll!.

,!h ~!iIlitm.I'U::,

,d;l~ fllC4IH,':,i1IllQ chi= laf

(iI, Q)11ldl.D1.~~i~~,N~,
:gr.u

-S~I

'f~li.

:I~~t'Q'h!

ae ,~,

..

Il~

~gJ'

, 'mJiI-_n&il~~, i!ilr

.. sta~!I

di O!l,g,c!n;;!!. :mm ,r-- II:: :il:@.fi~ ,r' - ~_.- ~'-' S(U;!t;'ruiJ~ sii .- .........-, 'o.ulI, -. .. precl,lmre 'lutm ]1 faI!n5aU~, ,~ dle'bhli"
-"<II. .

1•.

U~-, ~amtl~,lUi: l!!I!I .~

~am
_'_ .. '_

:marU'UnO:iiU Cilt: !!liii\~a;ilO raw;t.o .PDmitl w:lO ~'i!fjJgp.pod!i!'I, a,rUo :n)o:rm~e. ,dIalL~' ,1i111~ C~lJI~.DR'i di iO,PPJ'iI!S'" ., d - -'-'1'1'1 51',;,tmMi .on~ ~O~ ,- - e iLI!J S~m,gll;;!!l(;. -, .• II:~~' .--, - -..1;,,"",,'''II ~_ .-c,-·-. ", ~O~ '-. ill C'-, _O:f.!tJ.:..er'!Il'l,l!',_ .__ ,. ,-. - ..-. ;Y ~~I#\!O

dd1·'y:~~,. 'D"p~tN P~. 'i! __ ,

lfafEQ~lmD' :n"incljn=:~Qne'h:~Ii:C~ ,rimuQ'!!l1I=a,dQ ,smj, u


• '1' ,., ;ilf:illitJ)Wfili
,'. ., IL ,

Q'$biCQWi •
"

,paniC
'.

'e5!lf!l.(l

nO y,eLamell'te£etlci£~Q ~ro :11:1- 111 ~tuJomm


- ..;;--, ..·,,:i·...... ,:
..-.

pj:bf~ilw1cinaw HlUit;S'lJl'!e~bbe:

P~-IIlV~U~II'~PIIi

u:~_h..!IIf ..!i...."""'111 n..


'U~.i!i!.!!!~__

rddl!:~io., 'UliIlSi siim~iio:nc di 'tcil!'l~o:ne ,p!U.!:O 10 m~ d:eitJM1M~I'U!lfIi~~ ,dMiJa tlJ.[\e!.1sw..nc ,d)dle


'i'_ n DIM!,

d..>E 'Giu.es.~j tmalT;im«Qlli

~Q!J

,~.!I;-

~'~'~,'i,~.

~!...,.,."".

,fill,g:llOlC d!i,qUH1mo :!'iii Uv'Oti'O nel d~ami:o I~e.n!llm


,~L

Y'li~!1

OpeJ:'Illi.Q,

f d!~U'·" ,. _,j~U '_lll1,:c..ciY.!,~l'I.1~~O''~Wil


eilniililJlIS]tlll~e

mO:~l'tt;II.v'ig, 'oo:mc

:nRi!iiO'I;!~

pXlOfrm .~.;.f..,;~on,~,j !I;~lle ~~On.~. ,g: pll~o.~11 ~g'J1'~$tIIiO'SQIl· iM~#C'i' ~enUll,

',,.1.: ................ ,......

,~iC:iliiilm05ftmeRitl:

. .•. :1..

i,"!:[C mI11vef;;f,i~ifii~ .. ~Iti WM.Ptt~j]SjO.fi~' dli, l1OLhdo ,th~!Il:·et;g1 iIl1l! foort1!" IElm:t:t;~mb~ 1P3,r]Ilv:~nD !ililito dtlilll"a1I1;II'(J' ''i.orn ~~ ~l'SDflU~ ·musiim.o·

[!lSSCW

il r9.[l.1?011IlO 'D'~~~iU(!;m!l!), 'I:: I'US

JlliC!riI.tro a:Un.!.I,I'"

!!Jisp:Jtto'e !dfeuo. Bow, un ~ dd di;mo m.iim;8in-~ do~,' l~iIEi[~[gd.dlu.di~(l~i(liiii.c::


.~I, :,n:~H~!,
SQ-QO.
'!i_!'IIdill'l~_~d .~ ~'Il'~
~~:ii ,[~~

Mru

SC:rltltO iIl.Q1l moJlu:: :lIit:lt..

:!![~

iWlli,u-m; !~ m!l.i:

Q:!!!lI ill ~~

f~~TI:ei!. ,JIii

p~

i;!A'\!,1!I! 'IikI'lA

odlist~~J'lt-

"dJjj

mmto, ,~!il!

,rifI~~~1lhil!

fLQ1ii

~I ~PiiJ 00tIi !~

~l

'1:iI~ '" it!1~~

,~ut\\Q; ~~

C!!rJQ]'I.

llil

V,lli~O.mi"-Q

~,

iIli: hi: ,~~hIW~~

.~~J

i~~~ddl~
,~
UI~~,

h!)~.i:

Il:.~+
n"l,(liglj~,"

~V~~

U.n~ te~ ~j'UiUl." e ];3 tml:USK:


,(!

dO,piil' iSiV'ft i[l!lOOO!,!ltlB!l~!)

md~":ba,

,a,18\flllmMlO~

oo.,~· limlir.ltO· :p:riill~ ·S;PQ


ilihtiirum, i: taI~Ni

'k dl~.fk:QI~i 'bim.rLe<


MIlnll •. :1:& pi:~ fDl'c:&l· ~1l.,gmIi
~!!I

~!;l ~~

•. ¢.d:dilL·~

pmpiU'.Dc

WlIIIC-.ilmi

p~

], odil'ltii

rl!i!

ru~Jd

,dlcHIl 'Villi'.• hQ &IP~


'OOi'l)[."l:: ~~i;Q'
ill

.1·bmlbmm ,oom ,ail

dl!!!

~D'!\pjlli~1iiI imJiUi.Jil:::;

7' ~.

liUtl';DlP-~
~.J!:a'
I!!!

d ,ill
m

£~,

'ri~tIII,

I !)I)$lri, 1Li!l~eJj ~p~ r;:m;l [i:IoaII ~i~,


a. q~:IiI)n~:o pw:c,

[rf!:~!lJC:Il'Ii ~

ComP£e5Si"!!'3Me'n:me"

• ...:I~ • '1:= = ,_,JI :w 'rtaS~ ,UJb. m!'~ir::BiMeJt1iJI!lO'ueJ

lI"~pPQlltil0;3 mari.110 e :mogUe: eeme flSJuh!:!!~,iI) .UI1I: diiSOfrJmp:az~oil1e oo~o Il1eruto_en't:e: ~j!O~di. Ilf:! ge.fi!ef:!11 1l;cl M!ar!:[,HnDlli feid S~··

In.~ ~.Q'al!il'l'&ooi!ll~ool riiJ e:.u.io, mil ,MMti:li Ita comj'IlclMl~¥m;tu_" Oggi t_~ il l8iO;woodi p~~ cl:o,Pl' :a",C'1 i rdebi~. at [--- ~--'.Cj, K~lIDffi~ '1"1.01"1.,oc:mi rimum 1!I1l~ un ~r .. 'S~j1i I.~m. '~" ~.~mpJ

Wd

bWDilO

!mI~.~:r.iq,_QXilI~.,die HUlIO

\l'e[~fJmn_i piu

~~~Q'

di 'In~ima. ,di-.~, ,Im(portamll. Imu :lllsmb~-I' I~ifi.col:d 'si ~o.f!o laa:i~iz-

dl::

s.pe':~

~."IIrr.m~la.:~. ~~ mi

_ d.'ctU;I

'bull:i'1lUII ~t1¢..

mll'C:. DuWtl:qJlle, :(e it'e.I1de~l: .gia. p.li1milrni1rlleillllii W~ ~~ nTIli:llrnm'Omo v~ngono i!'l;OOJ'lis.irf.~cn.t~ d,!ill-'il!' ~~~ ,cs:~~'.. _ I rtlJ!,)porti lim. ,olmitl!d l~·fig'i.~e!lJift!:"ro d.l1l',E1n.;~C :~~ Qfc~ dii oo!f:isu1tQ:f~1) ,dti SE'.I1'YH.iod'i p.idg, eJ: &~i~a\[i,;, ·a~vamQ

wOiri~

,~~ ..£

'~_;i~

'~$lfg~. ~m~,

h cel:pll. ~

miill :~

:i

~~!!MOO' .ill·,~tm,. :!td!t'i1l'!Q ~!;,M!inrM' 'Vlmb5llme'fllil: ~,i 1'000' i::inmi •. d!W'Q !!l~_dI!r,ID:!i i;rn. i!in~Qty~~_

,piill

.[)dJI.c: .'!;!okc;, d1 q~d

~w«iilllmellli.~ 'q.lL:lm_ ,Ii npDl rid ,i!i! ~~P#fi() 1~ '~~..

'l~pl~

y,lUIJliIliI .1Ii

:II. ~

d
,~

~g.
,~~:

*'. I!Jriiai., .~
p~giahfll;

:illl

.wa f':i~d .•
'~'(!

..

dMrI:-

l~imp~!Sffio~' ~ d_ijj'ba.bi1:d: diE[j:r;lU dJ~ ~tJtie ,000000I.lnidti..i ehe ~f[!Il'I~ ,e(UlI£ermaw daj mo.~tri m ~N~g. m Jla. mC'Jlt~ dOO\1:R-AiI:.ii dgl!Md~1iI'~fl'-o~i~ '!fatitlOJ m'C:: i 'b!l!-b~JITIi:oov~ v:tnO I'~ sca!fP;C: :I~~fid~ :0 m[elo", ,j! 00'Be <i QjI!C$m, ,g.me~'. S~ d.We' C~: ,d]iOOilrnldro:rl'o, ',clJ~' &~. (l~NiilZiiO~~ ,diloo~-!!'i:c!a:v:aMmJjj ru '~_,piiil!S.'SrDne ,d]~ ru'~!3j'!!l'lwi;~a .:oitodn.o~ fO~'sestaid, ml ~e!!S-!II11 'modo W!Mlltll.~itt~. .La~ll!lIliigui1i m.n.'liJl~o, ,~,s;v-o'~e Il.a. !liiU3 ~io:rm' edJuc~tl"!!l',il 1U£'I.tiHIlllO belmie 113gjbe't:l'lU1i~:O mile dii qjU.(I.nt'O :~o 'E3~ 3
i~~~1JJ!5't'!'iI:~,
;p,V'CnlIMC!

:I,~y.~i.tE mm,edimfl'. Nor!. Mm:~~:th:d:J:!iI\esse ~~ :1i1!i;1fU~$ow ~m~ n

me

.i

[pl,firmll d~U d~!I'~iOQ~ ~ e"",ffidJen;tero~_' 1 m,ppo~rtIi. ~fl!aIi 'oon-o,~ul ll)eS~~~lu::i. Mpportii, (lon, .~~. di!i la!IJ!Q1W (10 can Ie isutmIDO:I'I!i

in .~ :i ~jJp@'ni um~lim .Sw.,YwWl W!lJ .,sm.vi: ,dcl!!l:1r:ibr-amen:tn, m.m~ liisuJutO ,ddt;], ~P:~Q~~'jo m~ ·u.n
C~
~.!1(:'1

:inliP~:,~i

~_;0;U,
Ci

~'!!!'II,i,-jEiiJiitIDO

'_~,(-iJQe

d\cjllliil 'nQ5trnR:~:a2iio~;

:abbi:a:m'O'

IXUi!l.:r~l'J

·dii:!!,p:tmb:iIl'i. = t b 19~~ Mari'enl:hw, 1£: in ItM' mOOo vaI:i'l:mG! Cli. iS~ti'l;c:: d'!b ' I!,1fj:S:OOCQme ,~~: plcessi:om IKOnG'midm sLmC!! m!i:irllta.. men~c:::ma implrlcgbihl!ia.ern~ ,mv>Ul'ra~e IP~UB"W e ollilbillm$) £.ie~, :s£mj:[oi~, ,ioNI ,mmli[(li ,eUmOOb, in, eul j disootn_ipiitd le :df:moitg,. 'Y'Ol!IlO'., e: richi,es til: t-he qjPHU iU]it~mi fmn'O ,alltavLtai L S~;Q clln. ,d!cl <In;wille mj lamo ~Iloom, P81'[if; :$i sra :lFtIDl:.El,md.o" Opi (!f:ler:gia ,nmastn ,:si ,oon.e:enma sull;],mrllsCI'Y,!wQ:ne d~ 'quJesta iSf'era d.i esj). lS'tem'ln ch~ ~ltill, dlj\rclltffl}do p:llili pioooJ{I..,
OOnC1'i!: :sra:~o disu'ur:~o" ~dmd:ol ioo:re del it~OO!i'We1'!e: dle.m!a: G~oma'tI,. ,~mbmV'_o tOOm~~ oos'~~lil!le 4 l.1Ju'!!iameJ:lU :£~mtl!taiJj:<;I,l!J!elc,
U.D.Q'Qt:t:WyO

es~Re

OO.D

_<I Cf'.f.l~a.:p:ncl~on;:q.l:l~

'~mDQ

]elriflO~

mB;~lfjtdi

llliw, '!!!\~H® .d'CIj~~~(; q"1I00 ~I~I, ~9 'lml!J '~I!I 1:olO'~U! 'i!:. ben ~liiii~ N!!l~.yrW~~e! ~I ,.~~ di ''''Cilil!t~~'~'II\!li~ :!!t.ro~w, '~~:1i'bi"· lim. ~,~ 'IWlSO' i. nuu~i,HII!s; ,t~. ~~ ~$f;nll~ '~. ~'¢r.B.mo ddl~ ~:c.n:ol)=.~.~no roll, 11)l~~~m'l '\fC$ritw ~sulJuli~ii am 'Q~~S':l~I. i m,S'"
:lUStrO,
II! ~

mpe[tel!?

(l~hl~._

~~~mici_1li

_~~b:rnm!n~

,~':I~_

1~JEic!C. iMl~i:nlIC.

~'_'Iln

rio.umelil!Ee

djjmIDl.I(:lldo~ - ,lrn oe:reh~'@ldii, lI:vverumefllti

Gd

.is[;i~lQm

!htrglnt~Q dile indlca~. Gte .~ ~IIP:r.~c,. ,. ". :u fiOStNi I:teinllione lUi ,Inti ~~ ,&11, b!!.llllbmo 'p:Ll.! :pl~'"tdliJ\: ~1;r~ !t '!i'!W i~~fciUnIi~ 'e gon.Jio. IClQn, deJ It'!: tClm>!liiHii:onii:l!lt<lttliO al M5o.. ltes;p.ilOw.'li
~~, _~iIlJ::IJ'E. (;~~ Ill'llil ilifflil el!l'I:C,

e-m.

~'Qr

:~p~,

'p-.m:c ,dd'e Q1_'!~~ ~t.j~l!!) ,~ rum .~ m~DC'i dill, 'CUll


een L-I,

~1t1m'I~n~Villl'l.G:I'. ~nl;l :1TKl!t~

\h~

1I1la.~CJ!I
()~!IIM

,~~.\!I~

:illl

[~!li

:!!:I~f:tg"

eli

,Abhffi.R1I'tO jd~llrtWcOJm@, 'Il~ 1Dn:d:iQl:tcmc: UpiM' di '!l:I.~no f:llstrio.G,nmlOc .I\d ,modo ln ,cui ru ;s~m ,diel [:e-Pf-l'
So~itMUO

,.iIdJ~ pe'''' suo lI'ilore cli. elemenoo< ,om~na,.


:p;r"!val.enm ,di.
i~I~GrD'

,[),I"OCesSO

:inJm,lI:u.

:!.'"

_'ama ,dli:sltiDltc,
r'd.:!llegflW(1lttJ

IUd peJl'sona]ij

:!QN~ U:v:i;l_~ :dlI~d~~~ .A:i'lo1~ffcI!l'I'l!!' ~m a.ndl~ riplniful~ 'indieMo. c q.UCitQ IiRmJ:l~'II'''' dye -W.aW. FO'~ q,ilIanM '!lU,Ii. 'II prWla~~. ,Al:f.pron· drnr:fimo cll!! 1W'J'ahiC!! hmIb"1IM1 !i!':~~ ,~~, W1 [iu!i\fiOp6Jax!~, Ii \Ii.<en!ll:il! in,:,'ClII!!iPQ,~_d,~~' ~~, Ig [p~1eu;r;i~:e _odi.,~ IIQI'I'IlAl,ta~IIJ,~ ~ ~r~"dti I la1ri~ ,gal :mgdi d~! '~~!', ,!Cl ddJJl::inIiC>mllll~lIC! •. E1'.II. cc,!1.1.I1'l ~ .• to~"

!;"II!rf!IO,~cv'!I!'O;~.li

,~~~Wi

.l.1!J ~~:dll'e 'ci ~~J~go: £ ~fl;rc:


ji

'i!:' ~~e.

mllI ,~

~~~

:~

,p1eto,,~wm, a,pidej!lDu~~ 'C.m!,~ ~I plw ~I~llill. Um ~Ii~. blUllBlil'lo r~lI ,"w!cvmi

~m.~~1Ii
),
p;f1!!W

&\i:e1l~!i!

,v~~t! ~f b. ~~lL'I;. 1Ilii1~lIiI!uimaJli!!::'c;l~;' ,d~


!!'i!idfS~O

c:2: ior~e di.d(;'g'm .. d:ll2ioia~ m.,;: ,ab'wa:mm chiDm to .dJIFnJ'i,'(J' e a~lit:h't., RimnsidJenn:do ','U.if!S£~ mmmDI1.U!'J ,d. si 'li«.OJ'g,~. 10m ,dIe rum.:ua JlJ'!O~bhi!lDte ,ol~,dli. :2 ,~mmy.etse' ,di run P'~I m de'lel':io.W'ammillo, ,psioo1:o'Cll~ ,ab'b.iamod!u!i-~m3~O

'run.,

'VJ~~cl

W$&\!l:

U ~: if:Dq!Jlu~:!7t !;Ii nill'f~ein.zll ~. ~mi. '!fiu:mllJ 'Pt!rr ,m.E!!d!!HIIC OIIl iIiItro ~,: I!l~w I~!.la ,m ,~, II:! piu.~-Cml

m~mL

dn,l: :I~ ~' !S,UeV!UiO 11.1.!1o 'qJ!ld.o •

$f.'l~®
l~aJlIjQ

~ao

pr!lllpy,i!i'!i'

gffim
m.

~jlO,Jn~~

\!Jsibll.1. '!i.HW: £'8m~8ia


,dle

9lesto, ,r'~~J 5l. ,a:r:d~a at No bnno IcIU IS~ ,~ d:escr.i.na l!mmp,~i'or:l,e ~:


Dp,p;teSCI'lW' UIliiUlll~,(D1!9'U;e;m:il'

oo.'!: _ ,rooedepW'MI~Inil!~re klgO,f;3mMIU\Q,

em,

~rSlOllali. ,AlIa, fine msUltllO -,=~,.a ,msPf.rMioJl'e'. dJ~llli!


!@,u,'C;li

!I9IW

ItteSltr'~~m~J:!!tQ

dele

lillsot:!l~

.s~~rt!mima!l.

l~pfca. deU'uiI:;;;!mJ!1J :fue pIime ,dlel!J:!!! ~rutf,D~e'i' aw.ii ,sliva, ,b, no;s~a. ii[U::.m~s~'.

~,

,(~ulRa.

==:::~~ t
pq;njj .ai, ;~~ m'l{c~~.

it

~tgto

¢(Iml!l~.

,tillG:IB,I.r di~

=~ :=
l'~

~11 i;li !Q!3!11Pfl!.R '£lfj;l! nil!!)!) wurrL lbatm'bmi ron[ir:t1:J~.'U\Ujflill enrli I'I!ll
11I'IIC\U!lnI) ®imp~c
Dill. ~,

ru~"Jk:' ~:

!1I~i~;I. 1I.~10 il;!:1'I,mt!QIX! Wi

dm~ dili,~'

1(:llIm!:,141 m'Q,~i~' ,3, ~JrJlI1jJ ;$lid


DeD

d~:~

~rowJ)':

;~~a.~C::

~vrdl·

,Ma mm~ s'~ :faril ,idi:anw.'reJ ,no1'1l~li.am@! p1·ev~cil.Qi' :anche 1Il1.cl1I~po:me&t che ,[lOin so'plm~'!!!enp n~:'i!.l;n mIlElIimeillt'(l',_mg,. •

:i!"I!'~u.

,em~1!e ,Dd1a, oomwU~H, ,£Om: ,oompletaMtnoo DUiQ'V~~ qu,S!Lila, rivotmc! :P:cmj),g:~O:n!ll. p~ poss.ibi~ anche dte 11sen:Ebn.elll~C' ., scUda:deti uBiK~ 13 ptlpJ~mofit:. rdJi. M.tr,i:elill[~aJ], '. ~mJllli!!i: alle ia,!!I'v,~"iEi3J ;!im!:!. ~~Q~O' ve~,aa .m~O'i htsdgdo o,gm .:si~I!I.l!;olQ iind~l,!'ic;b!~'[I a:rtllibAtmni :~I: :1:1'1 ,SUlll ad

pO ~

:S(pe;rJtiJSI~O' [Dele

:S;i;[u:a.zi}Qne:· ,001

'CGIiII~iDiiIi~

e£'mu.Dl!. :$Otm:!l

iPdwbiE 2 t:i:P! (iii Si\l'ilI!!lPd~l1e ,oo.f:ldi;.it~cm po$S'Oll0 [taJ~ ,diS!, :an.i:a,fe df!~ essi
j'

c~

&a '~1'I,:~'~1 Ma ~ ~QU aer se.. ,oond'otlpo~, 'slAm.o, .i11l illlQdo, ,dii c>O!ltrihu~ ,Inp:aa'e·. G ,.pom UM dolit'uifl'da ,tlite :po:webb.e -,di.vellmmf'i!!i~'\\f.m~e. Q~nm e l"mJ1u,&m esu·· ,C.iJM:t:o, ,daDa: s[:o.rh, di 'Y.ffiJtIl. Wl m iodlividIu(II ,s1i.illew:!l:: rCa'padtii ,m ~tenm, f;ld OO'fiSodeDa ~,p'~[I~~ Qu_1llI!~'~&lOfi~ ;Sij: smbtlboe ,liD q:ues'DlCJ' 'IOa!SO ll;f;rJi l~es.pel.i~J!: !p~ar~ e! l~atrC8g:iame~~cl p~.,?',' . . ,s~Ua hase ,ell ,1)12: s®oriem'!!!w!a. ,~iz.:l~t~.!!!lbbiam!:l' :s:tah:ilho
._ iL ~II!' e3!ml:pg'de:_II1\e· oostre ~s.s1bw.riI

Hli!ii'~a,

pet.SQ,fiale.

A\I\1i~c.ft'ti

de] prim..'O

dJ)!il' 'e&?e!l10'_ - ~!, ,(B pl\~,,~io~.e~

mrurl~re a'5'5CJlut~

~~3 :5er~t'l _,dJ: ,~_oIM:fIi1:i tl.il, iii. ,co:mporlamento del p;1S,sa:l'C, ,~ il!}1J!~lJo clld :pe~lod.o ddla ,cwlXW,puiio:ne:nc::s.~telc::r~mo~i 1 f.isulmd. lruzmnu'l CO~ me :SIbQ;ri;e ,dli:'I!I'ita d1 una,rOcppm :S,paS8tlll U cui

.Nm'li. .hSl.lPm.ge~d .P'!orill! - c~ .'. 1 ..... ..""" . 'ogm-_ ~c.i!i r _ _arl'oro.,-

~Aito. LtG,csr.ffiCiil'le ,d!ela Ioi[lli) CI:IS::)J :SQOI'.lIe lisic"i:!l:" ~a, mog,lie .1&: 'tmllla,· '!!~ e simfa'ti.en~ wtl3i. i!Ju!lln~ madre (I~lio:sn, odd suo modo, ,dli I1l,QV'UBal,gla Ca!S~. :I~ msri:ro nDl/e!iJlolmen~e .tidQ·'tltOI:U Sill.a li:vemmo ,(I v~ta~liI.o.n v.a 1P~~ t!3!II'O:litll:ria~:ra;mm,ent:e :sit<<<-a ,~ ,ci:rco1iO ,o:~ru:o.

~jtiUo~.iiam~il!I®o,nt [i!!UL'tt :rntlib;cl'Icmo

'OO~

IDiII,

Cftli!iil:t~,t~fa

d!~:rafl5eJo

quL~~ :~&!iIIJ ,I.\::' g,I~fl!~ IGU~.~V2 qLllmnro ,m, :1:11i!1 f~Jldo hlldis:ooe:d~ !iiUI'Cl ,mnet:am:m~tii >di;lwilit Ul! W.c U1:l!C , ~ ~CiQ'
iirulh.WJ. ~.
6;!iJ
c -'~

:l::a.~~~i~~~~nti~~::·~~~1: lI~:~;,~~~d:=~n '*


~ti~.
~r.;m(ijllli.

d~

liQetdillW, .~
~ ~~

..

i'.t
~., !(~

:aU'it';l~tC!;ria:

.I~~rn~r~;C!!!l:'"

m,

:I'l·en·().n~' (!J' !J.~tln:!l

L!.' !l!I!.;ggiC!;PIII~!)~ ,dCl, tc~~ ' __ W :!iI~~ wi ",of:li~~I~,~ iQ~Wllro 11'>1, :1Illdrolllo ,~~.,
5:!;Ii.

g;u:Ul!!Ji!lD.liI!'I!':!I, bcr:tlC: ;11 qJl!!!I,

,eft

,lIbiUU!IW

m.>ll

Qn!i.I"I~

:Ia _ ~~t_.
.tl·C~,

.:5:C 11(1' :I;I!ll!m!~

a'Uo.ro

.d.li1ffill5'U.l~ '!,Ii~. :~n. Q


~~~il1Ine

~r : d
~

fU~!.U'O'i'

.~

oo!lltinu;J,aJlCQt[i1jlJ

,I OOllcar-e

,da

5U::!O$I;i!'~. ~eg,

!IilnllnQ !'!iIlo"" II;: '~~II'IO' :!I!b!b~'il.Ji)~ ~I~. m~ ~t~ f!~r.:! ~. ~~ da~p~ iIt~~ Ii; Jui ,Il(lll VIJj.ommp~l!il!. ,:f.r .•.bz. ~(JgJi~'. ,t.. lllal;;:i, tIT! .Mwa!,lg, m4 ISS,.• m. ,~(!, r~BI~, ,eli fcIOvill fi~ • .11:: lIIHivatl!!. .iI "~iMmgJJ oJI,~£'!:i dffil' >In_cY. :s~, :~ fi~,:i~ 'I'C.W'!I~I!'.

c.I, ;

,pee

-!5ip!_~ .i] liC5~O d~ic ~(Il "lud!~,!i~~U!~l~., ~~ht!l ll~, .. !ie:mI1c UK:m: dl;lf'llllltl!;:' b ~rr.ll~ ,d ~~. Ad~ ,ill ~io.,

anflli

. ~.'. d\i:l, .1D.iI.td.Rlollio....=n.Qgl · . ~WJl 5()1~:BiI!no ]iJI'CI!l.!VOOl!J:t_


CCl]!1i!!.
'~.I

~u
iI,~JI., :a ~

lI!

~?"In'l ,~~~nQ' s~~._ ~ _~ _

elli

,J,Ul!V,!;I.'~ p[II.c~.D',

L'ej:lO-

~,
.I'I~

,~u: Mda~

im~fWC
(j~tg, clp:r,eso,
~~O

i, '~li.l:i. ~~qm .~~ ~!:lIt~. pWs!.~r1~if]1 ~U~fhI,(l' rIlI~ClJS ~w aubiito a b";!,1~ m 1!b.'b-u~. :ll~ll!! fU!o !lIl Ui12~ !Ii!~~ ~~ ~. ~.IIi, IhTIllII':lIl:W, :U. 1;IG]f:J!lC!i[l'i, e (Ilill,Ii![I;'()~ ~ :1I;ww,lI,pliliii
~

PME

:II

~c~li!ififI,Q'

ill!

~<lI

IIImli~

i:llmil!!!j1'" ~~.

'E:II~irChb!:

'!W:lY:~

c.'~'''J

;jJ

~ti !51,11;l~1J@, JS1mo' ill!l;iemc' ~d,


A~o

:!lUll

lSOml'lli" the
~Io

~"o~*

Siiel;Qi is',~.lnIli a )8 ~j[,


!im!Ul~' ,~, ~
:~I~I.

LMi . VC'I,J.~
.
WI'

'il: ~IlW~.ifiO'

nonb!:,l;1ev-!l,~.~

1m,t~

• l!!l!I.tD7
Ill,

"n1!11 ~he:

. 4, ,~~qtI~llIi

,~U~!IJ!"'. ~Y!'.~n m
!!fM,O' 1\':::

pi:~ d~ :I~j: el'lmQ Rmp~ ::illui belrlsJ. mail l.iJUiligl'!ICh.in..!:d, 'ena1~gu,N lie 'wllQ ill '~!lWfO.
!l1'II"~

mo:1't1j di,

SJlD9'

mrnt~
p:lI.Jr~(!I,

:lam !Ili.

,i!J"'~""~prim:::llspo'i!'J'SflKl .~

,dli~~~to m!ljll!o~.t~ dilfi~lJ: 'or!! ~ ~,~crillOl. 3: :w b;,'ll.llt~ ~ w!dli.!Ill' l~tli~1!'i;'1! m!:De ~~!I,Ullll (!~i~II:IZZl ~w~;i. B.a, b'i~Qil.ne, di ,!&mil :I!~
e

ill. ,oon~rc' I!W~


DJ.:
~

""!N'~. 2

•••.

i1 ,~w!'l~" ~ ,.m c'.8: i1 l


4 :ooldl", ~~o'

pili

ell;;
~~

:r:a ~
,~

p.Jc;~m'_~'.n !il1"lJ p:ilJOdi


lie:

.'.

:oMo.

elltn~

r:a

hi

;sbl~()I3i ,mm. l'~:l:ro, ,~ i, .silW1 ~!!I~~. 50l I!jJ f''U..i~ .1: .1 ow' VCSUU, ~he qll;L"!hl~ iQlf!i ],li ,Gi~JCru Pfi' .i.']v.i.~~l!J
,d'auu:tfl.liUi,
QinIi.,

~raQ mDn~1

,!!~~

D~¢sli!Iil-:e

Ila: !BJi!J!~.I:"iil

,Ill ~~' Uno ~


~.

'pi',1lI1(i!'

JII, '[

=:~i1~;'~t~~~1 ~~=:t;~~a ~~~i'!~1 m ~


~!llill '~I)g.tlll, !!:D.fl'~nlA, dl dttc: IJ,'JQt~$~ ]!I~~~

19t,Z 'liifCl;l,. UPC.=i.i.d

~;iJr~b p:~i'I, .i~crice

'\I01~~ ~dS:. . II: ~. llltlll, iEnrlCl' ~llI!itli ~ p:dmi, ;Ii~~ ,!lilii :rn~lrimmri.ol Gua.d1lGllIi,\l\IDo' m~c;l< ,6~. 1] ,~t!ll p;Lh ibW!l![t,~Q' d~ c,fll::, I)eIJl t.ti'mQ' ~Jdi: ~ f!i'!!!.!:I:~.·lIlI.cm ,c&t tll'llitz
,~!!mI!inO:Ull

$c:;!iI~1Il

_=

~r.'8. ~,'~~'
~t!i!lQ9i

.111\1.0\1'1 -.

~lIlJ.~.' -=

r~~ iPiil,
~ . ~

.~

;1l"i'1'1'IIDlIm 'u_o

pandc"

.Non

~Wl!~' ,¢\-'IUl~.~ .@~!!! 1!Jl1m_ Q:li1[l,.

:~=~
Sli
C~ mai
_ II'

.r.i~

;'t

~~~~:~'Ii~'=
.D1oroCn,t_QJIl'l!:

,1J]q.iLbtIlif;tcll~ ID';Ii [~,

ltmvdi

:~::~Si

~,~I!:

tPQ!d,~. ,4

;.,pmndis~~!' .1~'p'II~'I':IJj ~el' m:Jli .'!l~ dJ!/~t!:


UW~,

~d

IWWlCU

d~ l1l.B:ci!lllttva aella
.. T'i .. . ,c, ,1Hl«l:1l3,

puo

u,n.

ceH'O

[p1[i1lH,

piiQ~ J!l'!;i'C'V,IISlem,pif"f:
:I:a;tto.,

,d,ieside1fiUiO
• "_lI:: ll(Ji\!'J~~

. JII

,Ifad'o,dli .m:'.al5S¢10ui():ll~ ,e, dii m__iIIll"' lase dJeHa!Oi'h.iidiW., Rairi~o: .ad a;em,·, :!I!n~QH ,al1:I'es[~liol,:ma l.'On la, &Vev;Q

I l' _;n ,~.......L&: 9C:.. 1[f.;iiII~enQ~~~l1iO'

'I: • L.· ,1(l'~

't'CllelliaJU''p'b:~iQIl!~.. ,A~he'~!t SWlI, ill fa e pc!l~ 10 :spIlil:'t i:: un, S;W'hiIfDIIl

,mal"l:Cllm1!lII di ,mJt)"c~5S(l: dd, suo ;In.'C,ggi!!imeOm

~. lila :,,~aJZmto

per; b ID~r,.. f,iIlISis:e_plI;IiO.

,:iem:81

'Quel" ehe 'CIBI ,ptlm9, i!l:iU 'vIla 'tJrm:lq,ljJilli~i1~SCfiZa ~. . -II prerese, :mmpil:~~~ 'e::rp, 'rl;m~s~ con 1 d" a - l~,pauOil1C:: • ,wiil :s,~,~~ a un ,~ivell!o,rido'Uo. Un. 'Ii:'iHO com,plet::il!mentc' wve-ISO' i ~ucllo, rapPl)esenf:ili'[O ~tlll'lia 's,mrim Idi vita di un ~oacu:,p.arIO di }1, :lam, ,m'C era ades:so :ddotto .rn.Ja :p:iil MSQ~UiEa dispa1lZion,~.
'C'iWl'bi;Qjt.e~

& 1'3P'112ZS :B"'nil, .....,._,i,n_ 0 , ciata a rinuncia;re a~ m::ti'r!r.e ,ell ~ piG, le ,piaww. 9,ve:V\l1i rivdatol ;p!I',estodelle cHstrer.is-lkbe' ,di ta:ss.egr.uaione~ FOf,1e anche U :SUQ' 'IDI,U',imOruo IQ.l1I manito dcU!l!sor,tlla, WCiil'£1iii riVela,V-i un ,Imdo Jimj;. MlDo'm affermamom: d'i sG. La sma, viu, preeed- ntc:" com'C q1Je:Jla cm~~'" eroa lCW'ar~,~a _,~a un, gmnbii~o limffimE.o e dl~ '1JXl! eeeta (;n,ps,cu~ di iiC'OOlllieiIiDita.r.s~ ,dipoco. QUJest:o ,ii),I,t!e,81!!:mamC',mlo di,m~do en oQalRintlo:m • B1:SI1li ,parte:
'" ,~,...:Ib~ 1-,- __""~,,,~m_~ ,~, __ .. :1].... ,,,,,,,,,,,1a";'_;~ .... ""
,~1L,_ !!:De ~'''' Ib ....', ,
T ;!!,

dg '!riw~
:mnml:

veto' n:u,-~. ~:xW_


hi £.d:Jb'n~

:SUIi m~i~),

p"li, .n.eulln
~~!i50

~'

die
I lIND
.~r.IIZB

iIlOJI

Int'.fVru;r ,~ limlpin!

i:!i IILf.Ii :rmpe,gnlltCl' !lei! diffiot't!:' ~n'W'CI' dl.lnieJj:1iHlJ~~__!I be_ru::. Filiil 6 'sio"l n~ ,&sid~.,w, !!I".m-~ n:cll 1i~1'Il_' d,£:'j III!:Dt!lti cotonc: SGlIlm.. ,!mio. Em i!OE -,1:(1' moI'l:(I!, ",C'1_kl~ ien ~y..,'l ]."VOJo. 'GJm ,1 Clitirll:bx molti~d:mo .Wfi· d~' _ V[ef1__ ~ :mlJrl ii;km p£:~ IL" ~, bnmhini P¢$g3;JiW i~rll~~ ~l!.!iclwSill. ,Cli plJ!l~bc (:ai!.'llll' ill mOO'g cbt 11 fIgliQJl mam!l.ime,r>l;Udl<liSSle: se j suoi,

:!-_ 'lla:iDnm" ,dii_ ~u:re.

wr _[~ £U.O:L"l iC:l$:ii., ,l\~!O, un malta: Ie I~p~. A JIliI DOD e viVE: lP~prio 1'1], ,Biolmm;UI KII.za pere.
IOc •••• _ _ , ,

!Y~'t,!!I m«i ]

~~~t!I;~
.~ ~~~Q'

pc~uUl

.g,'i,'cmll: liJiIlI'il ,lmSh!Dtc"

w~uJru~mm;i1tl';fl1i!

_pi~ c~~'~ • ~1iI~"~IIiUlii~i,, ~lGNl'!u ] ~ii rna 00(!j C' ~ilill-t::.

F. W.

:a MaiL'iimt!h -I n~11 897. Suo ,p1!!d.,e f!I.CCY,lL il m1J,_rll~oroil:". 11 ~OO!I, ~ ~, Ii, l4 W'lm. Er.;, lim ~itw pll.lUlO5:!:c, biri:bi!JC ~Olil il.'WVl!I iJDl!j~eri-e ,rcf~[ite:. mill si [ttiV;II,w ~ ml m~R ,pl:rCbll, [C, .. ~~~w" A 14 ;J,~"., ~m rn :f,'bbmn~Ii'i;mp~,rc ~,,~I:i~~.~ t~i!iI '$tam,Pllci, dwe f~ ,pe,r2 anm:. Pal, ~WJ pild~ ;iSl 'f!:ll~bl I!il NiilUiJld~ It mun ,~ ~ HJc '~ ~ '~~in~~·~,e.sJ!-. Stir"'" ;pm;_!!S~ ,f~lIl\o ,daJ 1m opcmo dll, morn al'llU ~.~ ,ga_QV;~ di ]w, ed tela uCP,p::i ,~ ,~OS() per ,il~t~~ b!i ![I~~itmt_. N~moo' ~ -, mi~~ d1i rel'fare 41 !aWN ~ lul ~, dC5ic!c~ mdtiW~. A '(lilli, f"'m[sJi~ ar.db ,dli, :noom :Ii ,Uvol'tic i:n .fa'bbri~:
flgli~ IDIldb
C~1Ii ,llI:W' iii,
1 ,~ ~~l

Quest ~I.!Iomo aI"Ire-'I1i1, .sempre r(v,ollQ sUa. \I; t:li :rit'hi!!lSiU!: pa.~dco. 1 ir'meD~e a]'~e-.,Ero S,UUlOl ,ambizioso" ]:aOfaIlO!re' lJe~a:te, s:emp:re teso a lll!~l9i_ A:r.u:_heil tempo )]0010 10 all'eva, u~~ .ad isuuirsl e " . (,qll;l,esiJjli;)' aetermilnalDU:. ) ,~e SUI£' am·'b"" eta JIi .JZIQru In erano scm~re R8~ Jizza,h1t malla:wado la debiltm.oD.e isia. En sil-nifi c _Jivo_ il_ mode, in, ruriJ pj'o:i.~tmv.i1!i i p:ro.ge~d inti] pel' la, pmprma, "ita 's.Wi ~iJlii.P'oi arriv-ll,Wo msOC'O,.'l!;lBiiiiaoe. Da prj Ildpi,Q'J_ a:veva, anOOHi sw·, iicl'e'JU:'1::. fiduc,ia n,el])c' iSi1I.I!C [liPari, la, per :Ii.pe:t,at'e'ehe ar',ft';bb~:b'OV,a1'O 1a~\ii'O'ro ramltrl'Q'I;Ie'" ualild~o'Nitte ~e sue d~mlll1d(!:,ftl'WllSellO :s:e~ Q ~spost:ili~ C:Qmm1!lQ ,3, lIte!:Udets:i: con10 di esm:re: in Ulna i!dtlluioo.e wspe-

~;.v=~~'::1 ~~~n:~~p!o~~. ~~
d.~i

,N~Id.

ma,

aD'wino

Ita Dtmziml!l!:. llutE! ill;)'tm~~~'~~~, g, 1:0.ri£iu~b it! ,~lIrtl:, ~tQl~ i!<!!liIl.IM.rul!' .. ADd'b d@p~tlrnlll :!!!, V"l.ellnl per ]"M~t~"-O

Em mdJt'o fcli~. :d ~
&

a d]YMr-'.~ O:~lW: ".,I,no b:ni~imo CO rinu:llcia,~ !:IiI t~P,O' llb!:m p!:ft Ne:J 1:?',1I.' fIJI (:MiI~!:a' .Ue a:am: aVRi&'be p0-

j~ig,o,dM

wiD. pMl:e

III

,giQR 2w,',

;r~,:~ aa
j,

~nwlirl\iil... N'e:1 ,crollo ,dcUt'l'mJK'KI.


IIlIf:II.

,ll~

Mmll

:~=,~~ ~!,;3£:. I~Ot~~~_~~~ D,n!


'OBni' IpcniIlD,

pd' l';~td:o, ,wimmI: in fiabbrla c ri~l'Ido ~t'aro, II, IO~I,C:Mt~ UD llUlQI:O ,d'utiidQndI r.qiRilO 'WI5\tdft4QlJ:1d:. &,11 molto =·~o d.ii q,lI:aio Lworo" !i'VO il£a,f,I:Q' ,die I'WllI Ul1!! moc:IIW, PIIIIl~O. 1922 Ii i]XII!D , S~limo.g;lli!l!:. eli u_n ~o paUl !:~illi, elll lui, "VCruv'lJ cki! :Ehe:n:mrm. H~ ' :2: :fiailli, di ,;2' I 11 aw. Tl;itItiW l~filmi8DD ,e _fluttillill-;., ~ IiIwl."Imlti:' IDa gu,um. J~ lOJ2 II1ndilli'iltg(j ~ W iCfN!. n, rlJ'lilQ~, ~, sl'loOOI 'Rm(p~ .;Ii; (iI,hu, ,'l1J;l~~' q,Bllo, me i:~tJ9~~~' A~~~ sC!'mp;r;c Ci=l1fa:.1'!~1iQ ~ :rug! i!iW ,I)g\i'm'l!!!1 ~ pg~!ill u,p!plu:!IDl IJ qumSW'J ~DI. Se gli d oiEri:y';!! hi ~6W~:__ 4i ,~, cD, r~ii;Ulm di _~, E l!!d l'lXiIID'lO cllUl :I!il!l '~50' dd p._m.w~, diJ d~,~o:m: ,mmd:b llO

_:tttW ,~ dumn~1! 111SUe.mI~ D'M_I'JO ,in :mi'i·tmpre~ di wl'mZinni. Quamlo

,2f:b:!~1~,~ro~~~;:=::t' : :&:~
_

lli!lmililltiJsJ. dill ~c:Waw:9 .;sj :~ M8. ~i~: i!i Iilll'l.mm ]'9]'1 f'iIJ parct:l1l:O in rJ':s:.~al~ Ie Iii rlm:i~ flllO

,=

dOPD' [pii:JlI is'ul . ~~i::

C~

di ,a£fe~mazjo:ne e ldi dC:OMS!Cim~lno. QUilS,m ,f!e8re5Sl0ne -Lmp:r1(lJ,vvisa spezzO ]a :sua iidiL1tia in I!: stesseed il aoUo, :fu. ~otal~: smi!Slli: ,~uild1;(!' QefQlllrC' Ia:voro. Sua 'mogJi:iie. :malam, ,e gn1vemmm OO[p,itDt tiemi: 1!ai,,!l!Jil!D in m-odq, impccabitte'. ~lmn:E,e' IiJi nonl'a visit., f'1ilm.. •• -,,- m, l.!l:lW~pcirilJlll.o.l1ie ",. . mGI unp~!!.OM,Q 'qJ!w, coo;ttas!iOI'a. .a mfeflOlle w

mIG:

• ._ • iliiQD,c ~ era pUJJ spSlZmol per

.,_ ,su.

,;am.oRlone'j.

'L'

'.

:;1

U suo ·~'d" eno ~es~·

,u

_J;!:,

q\ll.es~~omOJ c

dctt.o the; lui 'era J?dm3 un. £1I.1rm[~:n'il,lill'.i:O'cI'll:uill'iJ del. ,P:m:tito ,ais:t~aIUJlI sooaJ]!lll:: nd:esso :ha d~uilCoja't() .Il~!!:ihe ,g, '~Ue:s;tD~ NellIa; hOSU'1~ sdled__.e tmv,ammo mohi. C'asi 's!i'Mlli~d:i. leme il
Cl!illipotere di :r'9iN'tenza~ Idbpa esse~

Ia :S!Jl!ljacasa'F~.voIDe

e 0!)n:f:one:w.le~Cj9,ve""lmo

at :1'92'

f~

per

U JllIIVClto HoI; ~OI'llO'

llIiV(l.m

vic:i@ ;,::
,ill

'v,a .aVUlO un a,aDo impromsol.

:Ia. 'tilL

'!fiE__:

1.10,

~nanv'c: CICVllf:C., . Tuttllviat qlle1fi cn-c' ,&:tano :sun pwtiromrmcntfli bent in pas~ ,-310 po'l _V,3nOI reag1te' alb Idis~Fullz~onc' ii,llmcdo, di:veno~ oom.e

Que,no aa:ad\cv'a ~_ soUro _,3, lIWo,mlni p!L'coodien;eua. stata ,tua;nellr~~m daiU !,aJmlbiz~o,~' e da

'p!I'log!lies'$i\i'a_:mm'[~tma-t;c",

:arv~·

'JI~,

nell"esempw s~,gue.n~~;:
Frilg

IIiIJIJI

,l'Iuiw
,ii,

.1,!l...

mllijt:Mn~ rd'CI, Ptiittl

tlR

;Illt~

Id

'Sl'hl:l':h.

p~

,PlUr.~illil~]

j,8,90.
~

SIJCllFili~
Ct.~ i\l1JJ(1JI.(i

il!fil1 '5:tJl~1I;I

~~;[UJ('.O'

L'IlJIdes-.ooa

,~~._;~~'I:~, ~p=;'jJllnd~ ,~ ri~!i~~e

cm~R1W' ~ eo.m'biue oonu,uiImlc:illlu:: 6, amd, ~ em, "SSU!; I in 6 :1ucg:W ~pad;re ]BWlllva

l,~

Mark-twd:l.ld,

BWltbgoonl,

saml.' e'

mm;e II:£SSI10'fii!!. El'tiKlI'

,cove: ..Ie eurndWoni ~l,~d~~..e' :bc-n


, li;:1lI,
g,
II'

PW;lC' ,Ii i&ww. P;rima dii Ii'll!f compi'u~o dlvt9'i5.i. La mmi.sJiil,. " fi!R.rL dj, uuf~ih:si.

.f!€t ~~~liI

MallY!!,

fiD, ..,"'~~

n~snufi_

,Ie:-I,1P1aal:\tS,
p'J'iC£C~_

flO ml)tto~J~"::Orwali~

'mo:II~
,~_

~~

a~e mDt~ffiI

!C'

,mp!iltth;(O,t:lt~. VC~,IIJ dilivmt~


,inQ)n ~oIW,1i
", (lIt,Q

~d;J,,,;lIj ,~

~a 11I~i1!. .. d~ ~,~o. ll:i!iil:l:U£' :g~;:~]ldQ '&!Jivele.va d~jea,.rsi'i Ibnm· bini. Qu~&!!' ~pi~ llAi lfUU![il;.,j ,iii muLto ::iii :U'J:Uc!1J e Q~ 1!lrl ~~i~. ,~!ll '!!JllIld m~1:O :i :b~~ !II"Va'Z:~ IiilfiQ 1, ' JIM; c Dl~~ fjli ami r~ J 'Ii: 7 umJi. iLd oo'!,!~~~ Wmlm Ii gM,:(Ld!g~ pG;''I1'iVGfC I!1i 'oomind~ ~Jl!i If.. , bdaJ! di w.~. :~i,IiBIj~, ',IXf. ~!!! ,o:r,!:Q, ,~j~. per ,~ [errov:~II' ~. Mit. II'emden. TQ.~ !'!; MiLfl~'~1ld ll'Iel 1921)! C' &vow ~, tfi~, !Il~~l'~RI~~ IUD m~~ dffi W' ~ini. Tu~~ii~~l, ,fwgli, Ii1Ulf:iQ' thlllt:Q n:lIlIj, blliO.u, rilll5ciul~ im ~gi'C)lI'C (a n ,(lil:.!'dli., ,nl!!1.'C !lj, ,M~Q ~. l.ulld~1l 44 ~w dll, Rilil:imml, m.li 11100 ~e to, _l!Lt'l! ~ d~\!!! ~ mm:1!-n:~ I!i!.W. 'nw:~~I:cil~tjIJIi.. EI ~:U1.tlo 6go1ie h~~ 'ii' Vi~I'IiIII"p~ 40,~nmi: Iill:a :5£:uinmrm il'imvepil!ri~ ,fii ""~~ti dd!ll !ilillhlt'll, pillt ,~lJ b.vQ-l11: e ~~ DlliIIlWiii 31). ~Di, ,s:I!laZii;!iiml!G;.. '[.d, '&l:,'Ii\e. ~fliII,mm~:n Hg,[io pm' . e I~i!!, :t'1!I,- flmd~~ ,!I! liJ'ic;lilfiE;l.t.ci,
m.II~IJlDiIHMo,I IIW.~ [('\II D~~U~~If;'
UQi lPlOllD!!I1I:I;o.~ '~

:Sis~

~::t, ~,'I ,~~ .r~__ :!!!!I 101'11", I!!;gU'Y d '~e!!!trog

lmiar~i.

,_""'"'!.

sutl!J., ,I~ ~ hl~r~1\lO :U;ill;CnlIpli:crdli Elia eD1tmtA m, liIibbl'ia!i ~!M' g,. ~~j,l1Ii b,lIi"O'~~ ,111'-1,1_.,,;11, •• ....:l~ '...... "1fII"'''''''''i'''ilIlL~ilm:3J~I!t'II IhlllH!ae" _ ~,'~ ....... - '''-"'''''';0:""",, , '9!'~."" .. -,.,,-.c,. !!;L, _ .. ,'
rjl
~I;a~:i ..

D~

Ileli

1911]; :!lllldl~"$llom.mi;i:Q

\l'U~.IlIM.
~lIiW

,I~£till~:

,m,

:filIbblim.iFuWl

~ldJm

'~l,(I

~f9:rru~·. ,sl ha l~ii.m~~sskI:rrJ;r:' ehe 'qlJ§ll1 idl-.UIml'1 :mbm OODeJf.v,iJI()Q< la tr,[se:r.v:tlI ,dj er.u~.emiche e s;pffirim!llIo1~ de; .s!Jcil Il'emp:i.mi:ld~orii dl1liU.'i~ .imDi cu:i 8:lld]aw I.l; 'Ilavo:i:Me~iiIl :suo ;g;tl.-,bm.eflJl!!i) v.emo, la~M [IOn. viene' :f;adlme~~ ~sro. N'Il~.m pU~ di.re ~~em!,~ ,c~, ,00&9 ,:aomd~b~ se ~,e'~@:BJliem:.ro a s~imo iO !!e:i :f:ilJj~-,
i

Id!~e.I111I~ru

In
1

,cl~o

!ld ~r~~;:~~!'
nel liIlCdo
bit

.b;J:l.;;oo, ~~!leSJ;i~ n~ «gill 'v~!liIgllD'lllll!iO" ,LJicD.pDm.. ~er:n mrn.i'Mir6 :a, [pili , "~~ IIUtl' wmt!:l1~~ ill ~_~n~~ ~uih)~im. ~lIIii.'onn.® dlll.W.l'w m! ~l1e 1[~JQi'ni!l~ Ill! pol 1le:Eb (l)r~ w~ln~lL.q g)JJJ'bu~J:Ji" d:tCl, ,!!\Iii, ~mi;. til, lim'., ,A\i\~do il COmiltliEO 1Il!000000~O .~ ~~QIlc:U~c;;,tm; Jcl om
,.nII . ~I";J~,

Noo

'mar~,

~'ojIC.

lel la.

Plpva

=!, ~Um~a .q~lrum ,~, ~~ku::~ ~lIIWii


'7 ..u~i:al
e!~ :d ~ p:i~' ~
11:11111 11UCS1;OO

,dimllls:'iC!l!.

:sa:tO '0 ~.eIJll.HI,O per un IPCrmodo piurnWlBP degLi alIi1:ri:o \coolJllavanJl' I!?ita: me:nt:c'.1?t~'r. i, PJ,',imli..l' ,em ,di'WeiJe: sub.ili:oo q,tlm:uo, cJ.lJI' tI~Vi~~"o "dc' m~slo:.rioo[utizi\Q. '~£Lamidm c' 'GjUlUllh) :a~~a, ,~:pacit;& di. a&.!I!mm~~il\Q'~ dliiEIO' ,die: mtm:m'bi qU~li ,e~!'!mf:!I1II~ lli£lV1J;f:lQ. qoosi &e.-ptC' slm~~tanellJmel'llle ed, emna ,.reftJ'llti f. dil~ m jilmJi.zlo, ,della, dJisoooup~io:ne .. 'Una d~ ~d ,~emf~O,j' ruchii:e4cbt IfII e~ :SI\.ie~;3 ~'bl\~ad di. \i!eSd~ .pe:rdl4iH i9'a ,stili., OO:S~ lben !pro,'\! ista qUL -,s~ . ,U:a, s,pomm chI!: a :1,0' annii dli disraM'~J,I!I~ ha :OlDlOOl'a a :!iu:Efi:C~~H:a..B ,ei, mllDu;ruw ,mill, 'llf,BO')lW, IIiQrftll :!lVO" 'IlI,3, [mai ,d~I:o'.mdae :1, laYOMm wed: eau. :I~ ,~~ro ,gnppo dli! pi;1:'SQ[tc ron l1ea!l:i.onii.p@&ltt~!,1i~ ,elm, !IHlIi lIlo:me; ,~!fl:e I~'a! com,dono mp~~to !lIU, viEa, ,m,O'lr:a,ms,tab]me e awem~iUJUlsa. man;bmelldooL
'• ,

Ie.mefida

11lV'oro.
l•

>q1:lr:E

,ela: 'cnU:iO! :5'ta:li

,p'a;rd:oo!liu'm~imll!iC:

b!mr;

~Il!!

:p~

Ijl.~~
,S~.

me

~,

'h!I,

~a,.WJ!,
:QI~IQ

=~w~~tiJe~~i:a!~~=,'1!~tlntLe' «a: G.!'=~:: :l.'SJ'.;,I. :b~~ di


:!II~

,~, ~UUlo;!! qU~ln

,:PO,.c~.D.8lSW,~'·+~·ldI. ~,~t~iQli!!)"~,,:1~1iii~, lim !e 'im 191iS" e

m:"u~

V~u diff~~~!_d1c,'
~
,~~!

~]Q,

.~~,

.p:ii!J - ~U~' ~I!J da. ~:IR. L"!IlJ:~'iSQjIlSO i!fi:!. :~llI!J~O bm:~!;Q tPerclll lei ,dlp:ndm '~,P'Ie:~gf!!~ ,d'ti fRs'Ii;: 11liil[I1,~, I~[, ,d.i, 'fml~~ InIII .flC.~, le ~pffiUCYI: Ito,glic.u:' 1£, WR :g~, Ulu.a £pxa~-ON', q~dbatw.1le ~~,PO~~, Wt3'eR ci!u~ j, llGJru ~, ~v,lI,tffi ~. qudcbe ~; :Ie cr,ma~ ofre;;.;0w!1ii •. ,~ ~~tt~;;'~ 'd ~!I

'm~

(10 ,Ii~

~Ui~\I'

!!:!'~lI!fQ{lIi'Clll

enI.

dl!!J, ~. _ ~~' h1.,u~:~~ili!D~_di, " " ~~ m~ Cl!:: ICUOIM,di!l'~~'!ld•. "'~~I!Ili 'WI PO!B~'@i. ~' :pct' :i, ,~, ICDDmfi lOlJo ,~o' ~P'.Pc~'
LmO

~h¢. (P~CUI, dill: I:'Ja!'!I.c

~". ,i~~. c:ln V

:g~'~~~Y~~~II~

.~.,I:l~ })l.~
~'--J

~" ~~:~clL
,K;_ .. , ,

~1:'

[i~ ~~'
._ ",,~,

dil ~md~i.

iI'V,r-aqu.illi1lX1S.l1i ,~SO

,Ih.p~.

va :~, :i\il;S~~~:i,,~~., ~ .te1. fS'C'''' g.iiA OOI'lflprlllllll.da, delle .h: ~ ~~' ,d!~ ,q_ndlll'

ml~C:~ :s~~ne :Ii 1f(;lh:eIDOfl stJ~ bl:I,pPJ! ibeme: ,egll OOl'iSmdCh it SllO d~stiiDo' :tliuusitc SOffiD come lUi~ildltm di. qllttJ.e:iIl:!.W¥.mrur~ ,.:he.: ,i.!: sem,pJ.!e riluci:w, ad :ll fl:r.oliUR qlllllc'be,.O(Lto,. :Sembq ,che q~~' sr.c PCl"SOo.e aibbl:tl.flO ,d,\e;U,e ~il5o!'SC's~ ~DQ:aioh~ ehe S.piriEUaJ:i wi :a:[;t~m:8e:lie• :S,UR',duo '!IIo~:r.e~~e ~a: d!~ 10 p,usa:to :50no :5lta~~ OOIiL~ :ma. (!!iLl. o:Pron.S;oolID llIiilIlR;S:is~, ,lr'.tioo]91menJ~e d~.'. = ~(I' rome '~alt!l:crUli:a tPrindi "e iIl_ oampl~bI m~. 'C9J..Jlttdd dii ;loolttm.~m'.b meNl ta. lsi: ,1:, ~im p:Kliu~ rJOllSClllo IillKCite ~d ;3) OIP.ft _MS: lm~pon'Uie l.t,cm.oQ~ ~Tem"ilI. tra iill ~S3w,e; :iI fresenre" 1,/'_p:~ffiG:nc ,chI!! ,c1umo ,ai:a.mi], ,di: .~Cl1O II!: '~'J II wJiCSl1 ,d]j q,!I!IaJdle OI.iimtLmnm'oo, ,D!i!liIitde pl\~m.ef:l'~.e :s,vUJu,p,aJttot ,im, pri~. MQ,~I-htlD t~.rajm ~ .dllttia:~O[l!er WIi ~odn, p#mooiMm.mIt'; rnUln.:gO\, ,All1li fine .ill :traJWna. ['~dlir,l pelf esSe:fie. SMtitui~f.!I! dal.l .lfjes~~o!n~. :l:ol,il:tn :peN smm di: 'e&5elie -riitdme dli 'U,!Ut !Cat&sUe'.feiWtlllsp:U'am -e .ffi.=mariu'lJI ii!: 'cos~ fo~nech~ ej:~ Il,O'J!I. !dlaill.AO
l

oroa

OCfl!tI:,p,

IDa'!jI\Qm,om

'oon.uai1tm"

:s:'ta:~ 'lIII[I!Sii

'I1'era1ln:~I1~

.ii]] 9l1inWQ :sep,a, d~ ~dlS!thmi:tdlla, ]0:00 ,si:w.aUonc'. :se-mbm &C!EiOl:vv.ilt~ v~'SO IWlld.sUI) .mdi·!;I'.~dlwrlelHm;l~tO! [~e_po tp!!:'.i:ma

w ms,.,

Z~lJn~psiOOlo,1ia me:,j, ~ W'Dl3 8rande c~RaJ' ,ruIm.ina ~elswcldio c' to 'Wl1,!8 :mmlOI3, .ltCUffiG',I]e!CSf~UUQ\f~Q!,. Le :peil'i!mn.e ch,~sm.tiin,O' :pa:rtioo:Lmm9m ,mru~''m, p:US8ltO a4~ (I :a!?p.a!f"~e:D,m,Q'I:IO ,m ftt!C~'O reiUe :~l!l S,~~I!: 0\1 ·eo;lilformll.e ,dlaW

rn'm~reoo 'vlla,gio

1:u"fj!ll1asSC.

~i1o

(llwrsi

me

q~e:r.l'a,\Sma .&;

m~iU-

cl,e:

,com.esse
,~iliLto

.~fllJt~ che ru Ed 'si tlO'Iii' Ul 01 ,[jill , SI:eSSI d1iS~!il.'lro:sa, ll.mmoftl;C: ~ :S/Qno ,~uarelldlllo, ~.IGlri:.:_ dei. :mss~Sld. I.m questi.. ,c;'elideseIJl\P~(D1 m~iIlo:m,o ,die ani .fil, indO in pn,aiooo' a OlIS'9 m'lii',3['ie it!li
j

P'oSltEil_zione . Per 'Ulilli stenia dd!1a :)oc[o,raHa

q,lLMldo em 'W11P1l6bliico im.piega:[Q,: da d1@m !be pmol pmEicammte 'tUtti .~ CQD~ui. «Ot!! III .~m.aib[~li ~em vfl~-ggi.o. ,Lui ],a, su_- £um~I1lia, viv'Oftto' in W'lb stato di ~Jadvo ~soJa-

~ii m cal:tillC a;l.ndilzillm ClCOoo:miidlt ,proa, della ,a.;iUSlI1'a della ['abbr.iCDJ. I~Q . si di q,u.est:o ,gen.cre .mal1ca olni mab'!lO di c~bi_a. mmto deB' 3:rqgiamcnto, ,generale '~e&iSO' la, vita. Lo seesso .fe:mlO~ ~no sl verif. ciI- in una II iJ1l, i31~ iID padre slkoU~~)Q mIl·
tHlts,

I~'

wns:~

dei r-.eaJboommC'S:ru~,WI, 'f;ami~a :s:i

tmVGva

'zwnc DOD I! :UI,'la so:s;tQo:rJdmane modifian ' damma. diso«uparii~nc: cnon IF!:qUlilndi ca:m'btl'to'~pllm It low :a titir:,Q&ial.en '[,0'. . A~_ade poi o'he m te!rti, C'Dj~ ed. 'q):lJIAlW peritldo w~ IPlI:'e:oedm)~e flt conltgs~!~o d ooftdiz· (UB ,dIii ~t~ema mise.r~ ,e (8 a;ll11.d'i:CMG' didla !S'Ioria (U vift:eJ dd padre) IDa fam1ipa giA _-'pp nrme-v_ al
gNP-po
pu:lO

[p~iIl,

lsi, mapGi

i,

i'

"~ a'llch~ in quesro

CMIl, ~.a, sirl!!m.3.·

dopo, i~ :llIltdr~mo.O! a-bitua_~ :fin ditUa_ prima, tdov,iln~ ,I CCIIWCtI'lJMr-e la. slla ''!!'ita ~J1I que11a delle ISR;I,C ,ooeEooce.lIIdeS$Q,U!o'III'Itt ,ohe I. oori-ron1io ,I: m.oho .m.eno, ,smvoj',ev-aJ= IPS mci. Quests donn ' i :staw mUev:am d~ duplice .f - !JiIde~bd!db, ~1~TrI'_ ,f-'L'b .. ·U :.JI.' " m_IL - ,-"_ 'ms:I e QeUa :liWnca~ f'leev,e t' :5US:dO" IIiIllG q1!lie;~ t'UiI!lP~U QilDf9 i ,eke la 00 a, vitaJ C, mol:ltQ, sim~lle: a, qlleUa dli [ttl'le It.! a1:tR: dClme dil viillagio'. III base a&: mmSUt Kheclc'., :i, casl ,di ([uesotog~nere
.m_ru'~d:O

sollievo.

cD

-.

:d

'i:I;1lJ)e.w:: '~iSi~te '1", III ~l.!!!'pUZilill1Ile Cosl i1!: tmI.d,'iesempio, ,-:1m .~ mn,dm; dii tre

_~~_

..J!_,_~._.

'~i!.!lD mrto

whito

ehe

i),VCloIGI

4'10 tV~"i ,10 ne,' lenltJliP<f) &i ric;,n,trai}',g ,gli (JjJJ'et:(!tl~tf,l:i j,piri~'u(lli e mvt'oJolr;:gi(i ,J,i ,Matie.'f.J'IRi, in lUoJ(j1 cht, .ltJ j'JD~Ir&' l'i'''Jua " p.f1tesse ,t:,ot~Q~re.;il~' 'lJ1J' co l'l,tlo' IJlJ4li
1

I,~ SQU;D' elle se-i"'" I" se,glO

.11'0,.;"0,

51 rr.au/j ~ fudr.~ep.aca del ,p,.im-o ,ftl,t'flli,Wj d.,~ "f:dil.~1:~ .i.lfJrfJ J,bi'"u.:O :81(;r (0 que:s:lr;, ,",,po.,, c};'t "''f't'(W~ dJ em'mUII1f'e' ,lo' SfI-iCtlpz po ,ili ,tm pTQ-Cesso d"I"~"()' ,Ire 1""tll,. ,Com,,!' I" :s/essa j',lce"C-.tl Sit

a,

limltano

DQmerori.

(J, S(m.~1 :w!6fU::' 'q)'Il,eJJjj,,~, lIl'itaJ lav'OnUI!!1B"priva, cli, no ,distd__hujriJ e seeDIAda

~ftt_t,G:mum~
,did lOJ1io,

imI

p3SS31'1it'i1 CO:IJ(!jiJOO~_'Q

ICElu:priC.

.osuo metoda. ,che minim qwmro dpicc"Ar.r1!fl1:1E!111O MaiGatharu. rome


,OO11!lJ '1m! ~ ,.

O::is~,.auiv,atii all~ COJiJ"duslon!:- ,ciis~am:o sfomtti dli oHrir-e d leuo~-- Unl f,dti\gum2:ione ,dom V.iWi di da.me dene: !PftsG:__lle con eul a'ljl~"m!J ,a~"ill)lfto0081 S't[~E;[1], OOl1!tait'u; 'per' qttak-h~ muc. E 0011 cio' ani."," amm,olit 1l00cm:-e I ,Uwtc: dellst ao:stm j:nchi -bli rome 1i-UI[,C' del!
't

Vlappl.dlenelD'li! a.ltuu, (I, ~ s.l:UriIi_dj 'qll,le5'Ee di.~m.de :pel" ~, 'Smfjcilo ,~ ,da, :Ne,n Iql.!lcdi ~,"~t@ i~[~ddii~.J :il c_aJi'il.1il:eR': mIE:ll1vi~ ,Ila nOSfI:fti. malis.i deJI :passam :nOD e :stOla sll!lfidenl<c--m-=~k: mifinam JX"r eo:M:eIlDmi, di soop:r:Ue q'lI.Didii. slane :i d~ e6i modi in .... ---~~i CWi ~, gm:mf'JI [pOSIsc;no' 'M:i~ .•
I .' .. ~,:: ,f_~-

loomal~ p-Mtico~lii 'i! c'be' flji 'tlOlIiI·:8:11.EeJlto~ neUe nostle II:fe


iI.'IIm:Ii

,;,f0

AI;'biam,o fi~tniJ't, ,(I p:tlne q-uiJlch~ ,'fJ"Pi~lirm" S"{lFSa ~uir.jtilt,CI IHleN' lU)U' flU' imJi"(1," in' qu.{}.li plm'! tauI'em1l10 lliJI'ut,o r'ttlfJ.s,'petl'i:lijm~TJ:I.,e uNI~' ,p~"e fidiJCQ'I';lIO ... ()~t li (u;.t1niJtlo CifJllfiilerat,i come Ii' eomiderifJmo o:Ui,
,fj'ril!.iIil8ria.

ulla lorm~ ,d;~trl~ se lOise' :J€I,itto te:nia::io", J;. 3flUD/J'O'rJo ,(I r,eu.iJrflm!:,; m'IJ., 1i00PfJ ,(I,vervi' ri,llelt.u.le., d'hh.ifJ'IZIO Jt:c:i-so,J:i ,iQsci'aTio '1leltlJ jotfm/l
,M(jt'::;'t'IJ,tkal~ tlSO

,~p'PtJ'ri"tbl;-e

.ill

og,gi: tJbbial(1,~() d~ut'o f}U~rc'e

i.m , Qr-Ulfl%iIo'j' s,'m.pJ,rCem\e'Ill,'(!

at

(111;lIi

do'!m.

,I£: a cio d.e 'e generaIDe'e


;meHio.'t1i;
:ll

inchil!$m ,come que:.sE'i\

CI ...;1.. ~.esooeno:; 'me


~_,j'

ill

!DOD,

51 ;ripIJeseotii piiu ,-it. nostril :8iomJ..

'11_._-' .lIB '[lagLat

.' L:m: ;p.cGSlrlJ\W!!l!!l[iJ,

ICe
W
_-J:.

ne

SlfQ

1ge~iS 'Ulfliia ..-

l'I!DdiJ!W!L-{Ii

·dM mnfinj,5L~biJjb viiobtv: la.~ellt pubb'1im,. S~~mmIEO'le t~riibll, <l! :s.l'l'mier,e:: ,fu_tono 'rmo.illta, 'omIeUiC' di int~.ene sist£maE:id!ae. La :s'tmUum 5e.Mpliee dalla socieit: \l'emilr:le' di5'liI'i!Imitbi didla decadema ,lIiberii no.D. :fJcewutlO pa~me dela. 'Y'ecchia gerardUa:

dcfilI!ho 'per

Nd 00\1"00 d.e:u,·j;}_]ni~hilt:I, e del med.ice-'IO' non c11er.amam$O' btsogno, dii ooalizz-are la ~·I::r.iI!.lMU.u-f,S! 'odalle della romum:ra.ji n qeSlotQ ~-58, C'I.'·3eI~lammmE~ 'visffibi'le I ilUui~ !la oollld~iolle di <ciq~no ecm
IUll.dizi(iIflJll: <£:

in modo 1

~OO¢'Ok

I:

chilllaa:que: 'ui~i:5'se

ll"---.J·', _ " d'eJ.;m]Jliiilame.mm, _::: .

m~roov'IJ.e.

__m·'-

'II' I!.

[l,lJ:O'ilolIO unpll',~m:Oi['JI

...'

__

.lI::

11 5luwili:ta

,~ I _.iliVOI1,;J:mC!fJ

• ']

.1-

ItN

mlmd. inr.g~N.w,. m.O:lt~ dlil 'l!udil .~. i~p,ifo:nQ.


IJ,d;

E :pOO,t;h.e bd~
11' _. :1..

En qu~.to'. CS!lO

mclJj,atQ,

;f,u wO:lm m.l?~lmIIm,Wl.

11

ooJQ!lIittta2ic~D~dli
b1lJn,!I~g

Illili;;'!

[p.rJm.Q $lasso ,eM _Iti:cipavilli


R'I!W !!i;l:ece~.
.•
_;!I.

,m. ~Ol1alli

~ef.OO, oo~u:tSlta.

f~-•

IilDce;rlJtuf:' eu 'sc:me\lU3

.:1'

.'

qu;e5uc~i.

aILs gu.e.r'J1S1 c[v,~e 51. OCOJPOO'O' 0010 ~[.KItadicaml!n'~~'dli :s«i:OJJrd~clle~ ;ill1 ~iMO' :st:l:'!ll: ~tmOII' l:n -qll!3JlIltO sii C(UhlOOlltUDD Ip'M,vm~1l1Imm.ef:1!E:f Si!LiliplKl1)lem~, _ p:lJ~:~hi'il e ICOO:ri)~ ~nomlcn, II lor'o SVilW,PDD:riplm soliD' :nella, ,s:eml']d!a.m~ti ,dt~XVn s«olb~ 8~~(lmc d.iJ:f:looltla. d.e:U'!qwiml-~um.lRgl~e' '&~~Iii~m _3: queIe:
:i!!~ill"ll~
S~.lcG'J[l;e m,
.' . ~:: . ~~lIhrn" . pu!I);~~~~@1 '"

-~-=:~~. . LI1 Ii[!lfIl!i~'t~ ~~e .ap~:;~· " . 'L.~~

unaes$l.l:"

11'_

Dill

q_U'Ii:D

_liIIlt

Qw!asi wtel:lo 'stcsoo,


OOOOfloo;& ale
. _L

Ui{ttllO' in, ~i l~o~tffi·~IlIJ'IUlitO 'elU;dl~e~mpeof~, :~~ Ia :prima \!Iolt ..... oibiQWTIellillt p :5100'f1IfUiM~ :filIs,oque, ;fte~, s.cKiog.ufiaJI, ,N'e] l64'1" (IQipe, LI v~;ttlOJ:'ill, d:i, C:oom, :!iUi~ ri~:l' ~u '. .:;,.~ .11. >Els-e.m'[orn~,~ .

soc:IDQgif)~iicl'le!e:b~

d.cdJla
•• ~.

t,ttf'!1! OJ?,~g

In;gl.K·tl<·~
.,.1"

(lome 1~~U.(!lo

IDIlilil.lw.efilll!l:e' mUIil,e5'tc .t·ql'iiCQm;r,o:re Ie: ltliVOliSiWft

e.poo~

".

~IIL:-'

iii

r~ "
LoC'

:m-a:zID.o;nc deJ teJl:'ri~olrio ,~LMid~~.iF!II! .liIllllillimartill iU.iI1_ loo,~i:one:. ,~be d(l~eMa rHeriR: :sutlb. S~U!'U'a '~!lOmilC~ ~ sociiall.ed~ 'Ir:~·

vmcnt'u~'e p:M.w'ij!:.U~'

. ~"_~,.,

~n'~' . PWlISJSW'"

d.ii v.ilam:.[o< d!utUf,g


UClfi:ll~. ~
:~
_..

g1

J!,,_.!L ~!lJ]l!;f . ~~ lWi

~y". ,'. .• , " Cl.tllg., m.


socl0e00ll1iomjca
O~,Q.:t.EiOlll~
·~,":allii
~'IIlIIJIJ_-

v.e:fJ:ttkl'j SQI'D.O

. ':~,
.J~

,d.a~ ronde
in se~II,'O

dl!lla ,:Royal SociJern~~ m¢'o' ,diool• ,mllreml!lll:re e 'm.Dlempo,Nmea.JJlllC!r.l!llt: :[Ond~[.o[je de1'la :scl~ dd 1'I~nomU, :pollitiC'S,,l, dJeIa ,$latisdca eJ, come' 811l1ittoOife delll.::: oo;&Ld:QI-eU,e; D~fIJ,I'J, S:IJ'~9S~ :Ulml! d!emma SQclo.gtcali&J. 'QUCS1~!!) ,gmmde ~'!!!'O dm 61cisO'H. '~mpld~uffi. £'u, aut'OR Iii um,

Ie oooo~ ,~ • ~~ . • ~..;!~~_ l1"\li' . '. :pf:O.g<!,tlLl 1m: :s~stem~~. uLRil:rom'


m:.mte

:sij)f:Wfl.!mm-m. :me,mbJJo, :irtsi\pc

d!o"ll'W,.O' Se)Nim a ~Ilaoom__t>e ii ...J I'lli-~'l.:: . ... It 'f'w:U: P' 'Uie!Ju,,~Jlltiuf;SiL';!!i ~:Ui .~ :l!!!JI!!Iam' . \M~'~

OO:lrQri :@_~·t~cl sui. !biil:OClld ,dom:es:riid, III ISil.tOr-o diiY.o~fu


. ,. t'~'"
J

IOiITIO f.1\COi.ie

',~

••

cl1e ,de~~e:ili}(iWfJ!l~e;!S'.bi~e_ll'"
W.
iI11iUOVO tjpo!.~'lnll
"~~'1~. .. "ri!""

".. ,' p~1!I 'til!!!::'. •..._ ..11'"

"

~g-t1

"

,-"

WII PliIlft!.."

rl~t:QI iSoclograflC3 i1mPO:l't-~' ,M molti 'puti. eli vW5iI:lJ The' ,Pi.,'i$· ,til.ce.l 1].c(),lto.m,· (II J',.,I'lI'd'" 161m. q~~rlio JIII!1IC1W' s~ rrO!i!'._ol :mJ!L. :fiii!tu:rn. ,el~es.Ems;lt)_me ,d'e.1.a t~['m coJ!IiWbtlc~ .;s~. :.t.mn~,iJ ,oo~JUi!il'B-" d
(ii,

.IIu~wdli '!JUG1.m:I.iranvi. ,ebe IOOJim'~It:Q1nG in ~IDrunj. CJiS~ & co.eUeD!: ,dl~i k,llQmeru. 11& cui, O@ [lSl'Qne' :tflill,uiJ lr:i :5~l~Q' Boo :~, :t!lloWrto '~mpo dopG'.,I aodelj"H _ eKmJpiIO:i PiUJfUieriW Idle i. COf;il1ld_~_mii, ir:ffi.8JIiU.d!es1s~ .ft.\') dliJe1 [:efZ~ ,dld lQ~O biiila~·dOr ali:m.eillmue .ill'll 'L__ '_1 ~ 'I • "f.' 'taioa'COO~ :m~[m'1jl'<IlI. liM p~ loonmpe:w@J~, cU~\J.S~,P[l:lc:artllil' ,80-' c£O,l'taiiofil d.t:llIo·:PAVOrziOni d~, ,mmsumij .. VaSJ~l!~o .fORe p~b ri)~-· ~ilJnoo·,dj ,quam m~~a ,oomii__SK~, ~ :1'IIIiDU'[SJ mm!p'mMi~' cl!!1 nolo, .PflI~rmzffial(! d~eruoo,B~1J1 ood.td[dll.!~. N.'eJL p.mf~M' Pl.'!ilttydbYD. tmiII 'bmno dd1!'AId'~~'C".'tJI'I~"1)/ Lea,:~i:rJg dii Damim rdat1w. :!ill~lalilaKlm,i:A!Il!mnna: I!!: :oodla]c' 'i!: d:'.t.c di. ml.'DJt,C'nCN: :~ S~3. .i1 'OOqKI ~mo ,,m:e 'qud:l.o sOO.aIIe~ -; ~mmdo ,em :('.Iii!!~pi.''I. UfDillipciJldca !PenH OO.nOif.e_eM m~_atG'Jm~ i-__ :sOO!ill~. :3.. ohi", mme ~e 'V~,e ,clOlmifl C!I!.IJfacVa, Ie m::aifalmll!: 'Q):f:ll .-nm~i, Gla, Icmar'ffialta1l!~.,. Cr' _ '.' '. •• • .~ .Li<I .1P'.fIJD.II . . ' :!iI)SE~:llca.IfLi. ut.," :a"~a'ta!~u,ftfJ~e
w,
~~.

r=bb{a=~=~~ai!~~:~:~~ ~l,:!~!:C~:;J~=~;Z~?:

.0

'&t!' :M '1Ia.- fllima ind.bi~![11 sU.E~ml1tia!i !iWi bilMci d.e cl3iS~i ~!l~Q'rn;t'.rid,:U FilmIn.oJ:.. m In Iq~~u ~smm.e :£:f:ta: ]19 StUll [B)tima 'OO~pam!i tqili.llelJ'im.-· .Ji_'L ::., ~II " po:rtm,'m S!tN:mBli,m 'tl!i~iIl :MaC.'-~ ,D!lIwC1:'na "'-"!1:t '!;:I!!!! Iqli!§tJona.~ elo, Nell 17',8,., Ila.,,~i~s das~ :p-a-recd:rli bila:od Ie Ii m,an<:RI,a per:SlOIac: m 'oom:pe:remiti: '«'Ime modella ~tI! ~. 1lI;!i'.G:m~,j lCthi,ed'erad@, di e'O'mpiJU:-c:
_,.lII_~~

eSTilllillilJl?PaJEO tn,.!!lin. l~~3imm>,e

OO.lu.i!fl1:11JJ,~, Dt!!vid Da-vffiCS

_Wi€: OOihI]~Z~O~..1 o_a ,armoc:o_ djj m:aI'1lli;Iibm.~

..

...:I'"

":rw~rme!io
t

1_~\'fOOO ~c:o~.o

me'

"'

,_~;~.~_

I11lHi W. ,DaV:~HlI ,Arthcu7YO\.tn.S: .'qisbil, (n;m.ffigle,!N'

IJU,mcli ,cmdlostuso, L";m_gie

'Upo

:[Kl'

'14 :~om,~om., oSuna base !d'e~~u~:h0, ilbUm'c:i dom.es-uci .d!j sci.


'.
M'oFim@!Q

,pov·aij r,a,p',pI'HQ~tt()~11. ul~rio.R :pa5S0' iVIlf.IU nda ae~J!lXJil~~jl.1, dem['.mclUes.ta~1!li Egli:si :s.el'!lftli.offiu;c ChI: d'e.W~J:sue IOOS!1ln~:ftllj" ,pEiD'-' _.11" _j~. -11···· 'h·· .. - ,~:o, ~nP!l!~~ w: qjlil:~ 0 !I;.:,,_(l! ,~ I!m. .rn,[erli'Dll!1t-O.m~ elOO.~ cl~
_IL~_,~ ~~~ . . •...• . ... ,

dJi :$k P,flecile;rb:

Ed)cn sulla

,~!Irn;di~iOIll!

deii:

d;o lie parml~ c'1i: Bdm, 'Cl: '11'0.111 peiffiollll:~(liliC'\1(Jim!l!iDi~(!! d~!,II'Ome: m'Etd-. n,cm:me ,thc~a-ve!la.paual~o 'O]Jmelun :EW1JI() a. '!!i'~.~uc,dls ,~llll' '1;L:r:J.
gu.,g,lr!Otl,
~IIU~'II ..

.]1: '" 'Ow' .' _L_" '"' .~ '"!<, p~ m InI;i!Ulii!ttr;L~filOIil.e I!,J~' .i!ilJ Sl\3JIII S'l!i'~~UP'~!lUtOi !Ipc!!fHu' •. :~ ,dlai lav,omI[IQ!l~ a;gr.ioolliru ,m :p;[-o~erari-alo'wrba,ft~em!l:q~.l!lim..
_,.lII '.

.• _ '[ ]1 cavere .~:~.t u~O'rmW!lfioru"'..' r!!:5litH ••• S'IJ. Ufia SBme: ,di ,q-I.'I~'tiQmdn .me formi!da.1ie,., IUKa ndlli stesS!) ~ri~o~ ,eQm~md8!fror.n() 'ad .lp,pmH m~ pfim~ 'J' • ..I_'n:n orglU1llli".Z812.10n~ I!?~v:!'!:~e C!~ ,CO'j:h.l:~' ·~o ~ ..." . ~" ",::' "'1 ~-.--]' •.• m13Dom. fe.EC' 'iU'.1l.!!;a,cuhLe' .• aIlomdiillll'en:tSlW' tm gl100!lO p:mb;l:ema. ~,mFjdlo;;!lum;~mito, del .:nu'-' mICro del pov'eri" I[]:cmu~stle' l\~:lRiolil1i:~.~ 'a.ccen'niO'i :pa:rd!cla.mm:m~ i8J.

""o~ :!.JtpH:clSO,scopo
... ~1 . ' .. ' ..

'lDiJ!~

..:II!:ri'

,f.Em:'.8.~~IOf;leSOCf!ll!lie't

. .' '_'~_!h.

'OOSCn-OroM

'!i<liiIiQl

cb,e •

ben 'Sti'jt:u~dl ull.buof:l.

pdn,dpt@,

q:Ue.5rt-! l'j~r:clie:

ili::rollista,

Ilon 'uano :dtto, eb~ I ~,~tld!i dld1!m~~

'1;;IiiI1l:'

.:~l'g, l!i,a:aIUQ$e'oo

'!l1\!lJ,~onoa :r,md_mciliii~. ,d)eSn;ita n&le cd~hrj 'mi_bieSl:e'iIr~o;me~~~r.1, lf:ill1me5ffi: ,qu~ s~, inst!)ump,oet .!la, ~ ~rlma 'woil, ]91 pUSi$i di dh;i~CR ,r:e;tadonJ id o.ppool~' !~(l_mis< $iooo dlr:' :ban~o, com$i~~O dii~o~L~ ,~,dlail;il:'l~~a:d :d'i~~f.'·

:~W' 13

:(liri:nu~o1t:~

Wj[lii!lmIT~iIi'. ,(II, Ilulnj, i~: iI!IN'tUI in [~rn~ I!A~" 1m. Iifl:::m~{!' ~~~g IJ!Id~ '!",. ~~rd T:ii~I'Qr..di anini 1:5;I!!!N'on IliQ ~fti![i~.D p..'iId~

w!j\~

•. ,PaIm·~

~. un

~m~,m~lisl£advo~ NeI,'<e,pOOili ,d.e1I;l9J,f;ffiCiOOI~Rlrz~~~e_ dnpo I.e lEl,I!IrM[j~ . "lioo:llidle' ~ in. qu,ru]:., ~Ii:i(i~£i'lt3i ddIDo J'e.si;sJa.z:i,of:ic ii>rn::[;,ik! sl _ ·iillIDlligll.':aDJ :n'!JJUi!!:ro' Gli.lndl~e!I~~ ~ q,u~~:o' 'ruP~"~ eul ::i.w rIit.g$iIWlo. SCilm :3 :l?M'lHl;:' dal lB,l' l:c OO~!lnQ:Ili :sem.:s'ft'W£ d!~1 :i,s~~ro:rI,cli,
r. :L'JIl... '. I:!l;!;.l'~f!!rn

d~t:, ::tbiil;!I. ,cm..s~Q1:':f~

li.efl'll' M~u.h~m!'ll.

di

,n' ,I!!!~mli:

iUlUi ~

11, ,iI~ ~ ~tliw ~.:'~


!Iii

IHlII:

{HIi Ll!",dni~. br&w [pe;f;$QiL, [k"on .10

modeml: mdJJdi
La.

IQii..i'es[~, It11PO (.IIi wliilt'€w1srn:nem

Im!iiU:il.em~tJ:!
t~'CUille

Hljjjt[¢~IO~

del

bll'!iQ.tii.:liUl 'I~!l.
It.mUla,

dOOlll.Il1Ie:I'1[tlIZtOl'U!

:~--;ccnkbe adopem1mcm
" -. _;II

,qUle5'te
• il>.f~JII

.~ei!i:tc
.

daDe C'QmIDf!h--Monlpa~lQ~entlr.i
lmportftfi2ji):
IlI'.UIiCi

e :s_pcsso

IiMO:llI,tQ...men't:e IIIU1!)l!1iei. ,g,o;jlci:te' ,oomllm1sro-nru

..,.,

,d~gll eS~J:d Ie' cl.i:ii :par'l:ll:.men:tm"LQuir:uii:~ ,rome :~"il~OE_. '~@!r~~j. ,:;i :§m~I[lI:iIJ,IlnD :i tcsdmool. ~: ,gl]i, wj)foftm;a_lt'D\r.I~, :~.~i[ SOUQ .. pot'n:cl:V'i1i:ad. U1'Ioont:romle:rKlg!li!n).f;~l) 'ei, se iU'li~ !![',a i!I. ,easa, i, ,:!ii IPOmeva- a ,eOO~lKllltQ ,~ii t~'tim,.om me OO!5i~enel;l'_O un@ 't.Sl!)il,'CI'PiXI1;U:IlII. 11. $lo'~~~parti(!G~U"C: ,dW 'quiCS'U~: ~~1i= de,dva:te mul'~amJpLa :pub~ blicirJ:. l;~ .~aii.onl, ,q;~ridig;n~ ~~~IOf!O B)[U ,dhe a;p;psri:YMO $yii :~i:~([',1'I81i !c@me;ri"!'mo :liId GS~ltfli'ii '\I'.b~bUidl.,m.ooosuel!::a. An~IIl.td;ii!::::~' ,~ is.~tiWi):d~ qucsti:cnar,f e, :5lO~~,t~!tlm. :flll!q,U!mci Ind8.._lQii IWfiuou:e In tta!i!£~fL'8. 0 ,da:1l!!l.!. oo.m.lss!j,O:Qj! :S,t,es. (D; ,dl:l! :s~@i .mp:pqs~ltaild.,
.:m • .!I .:..co: ,I"rj!I~reU!l " 19~ d~

:!ii ,mpp~m~lt~

d~~U~:piiilJ:'ti iinit:~~:!l~sffi

_ nc'mil.N1~e in

e:r.:m.o,wvers;i£ic.al'll::: ~:I:· ( ...1,. • RiIM1 .!iI~tmilm:it!.G::' 'OOOOIDiltd .dii nl'lOR

~dI !lsse~'!Lziio.flj,,eJS~nall~el1id~~@!'fIj_ ap,ah"C :!l~!;!i1. ::;:ta:rn,paJ, sitillalW:iiI btmi:: ,d~ !UbIf:'C' m Bf,~cr,i,co E~Elds,i M ,am:tl'j~tmi,tldla da.ne. OF'· Ftlia i~ "4 .."" In ,['.ime!i,il'tmZ-Il eli qllJ.!!clS!IlJopem mD,'Q1l sw lIle1l':o:ri~

dil:

di

!q)!!lIe5l:e:

iimdd.este. oJ:[[le

:I:giutige-

.;:1",11. . (lI~ .J:1r'ile,~:s. j, (li,n ,e-JJ:IElD:lmpo~iln'Cl·~I (ILO'iii'~1il1mO, ji!i.':·~--·' 'II._.: Iii'\"~~ltr(:o;ij ~lomnlm~l<l:~aslti.o!i!i 1'1:11 j~ '[$11,6 e j]' 1900 «ii'Di1(p8Nel"O iIlllur-e: :2 ms~, indlMe:s,te: ,~~IJ~ ~rii:ll"a:i~i U1ii .~ '~.JJ~~ ,dclJlSJ ,Lile fllr,~'.14b,(}ur ,tJ/ t'bt: rotopl~'
·n'.
u,(Dt.igln;j~!i,li!!J

ltluuIDo! dl ,o\rlallilli1i~~ W ~i1Jtrii ,sQC[QIq:.g;ici h:l 'UIUI! comi\OC::: t~ri'ea" au: nd ':li!.m,:t;MO ern ~a ih~(ld:!!: odclll~ 10ltm dli! c~~'. m~ci~, OOl1i$~s'~e
••
;j._<,

aiQaJlJti·

-_ :£'.Ofltru

.mtli j;i,d ,Wlli[eslo

,in, (U!i En,s:eib ~' fie


,i

~"l~lI.)ilfi·

I:i!~., ,o~m.

.jj"'

.~~

de]h 'j#Q'Inmj1SSrnQl'lj, :~j .b;ml~iV~~Q' a~s;em'b:~e~~~ool

,diDj iMd~l

'Cf,Dm'.m~l@~e IQJtJi ,~hfJtl" ,(lS9'1.;,'18/g!t). L!!i oo~s.iQn.~ ~_l]tI: 1:8,2 !;MUtc in 'lID. ,~IiiMQ' di: aJ~ :aDni~ furoRO :Mwmismd loom,les= ~i,ymn~t'¢ ,,!U' ~esWnom •. :fu mt'a 'Ilsp(lsta II. '".:n6 ,dnmut(!jJI':", veifiln!l~llLiO ,din.ribuili '.350 q,t'i~tiooU'~" ,2.:U10,d:e~ ';qudi mOll!ol1's~li1i.. 'I1I,N.'eft,ooo milo :S:leMO telDpl?l I~i ~lQ. ~~ioo • ~' :~Lil~ sepim. i[:i, .glJJ~~t.ei.!],Q.-.hli~tI! }.·l~sen d.', ~~"':_'.m'['mlJl~.~~i1n. . :CS8!U!m:.,le~OO' ..n .. ~ <d~~:pf~bl~~: ].:: indagii.ni suTI. ri.'lIidl !m.hl;nj :stml~i.,~ril,hi',po;pcd i'
100.

~1~'lil~1 'I •.. ...:i:!: ~Ii_.~ _,,[Ii~ ". ........ '., :;,"""';L::"",,:t... 'L~~,.,. ~IW]Pl<lliZ.....aUlll ~WJ!'.~ U!!i. '."'''''''' " oIltiR.m ...........or '~~!,;! al'cu.Di!:clff'!!!: iRlu;i;yc a :uliiln.,d.e']m~ ;u]:tlime fd.mlkm~j >qli.lJt'lliiJ I~,

iS~,plid ,d~~itiioo~, d~ 1~ SiilUIil-' ,m:b~ 1!!Il1)'~ visiof.l.lll: dd1~ lcmcQi:l~ dalz~c~~ rf:IOIl;aM_ e.mle:leuuai~w" Si.~bM in, tal mooo ~!l mdiw~ ,iJJIl1"I~~e~todc~U',~h~:[o, dei, dad, ri~elljtu;:i da!I, ~Wl~!l dill vj~lSa~o~ clogc,siEiw.8asd ~~o :limfltbre, g1ii~p~~:ififiltmm ,~m~, latH: daj 'bambini , ll'I!mImtm'b:~ ddJa, '~S$:iOll~' dtmdi1es;t"~ dl'al~w 1Ile'lbl. ~l~o:fie ,u:~ 'Wt:IlOlromi.n@,ll~: li;m;i,~~!U!.O pio.
:IIi,

I~O:l"!i;t! tn.on:!r!

~.Il~~~mii~~mi1:

,cifwvaJlO.

s~OiC;1lid!.o I.a s't~sa :iJm:~t"9iZi,Qf].e dn B., S~bo~m B_ow~Utee w:tll~ cluj d~ Ya.r~t I'QfJ,~,j. AI S'u.J:y i'tJ: TtOw" Li.l'e,;>lIJ Nel]~i:!ll-' '~ID~t~ su '~dfOll 'Un {uh:ogllU;P,pi;1I' dii :is,!!ltmrl .~ma$bi¢.i,. i~ rwiQ' lJ:W d~U'O';$SUlsrH'Za 'e v0I(1f!l1t~i!'i J.a;~al:;li1'om.(i ,pel': de:l-er.mm8'1'e 'Cill1a.ik!: [,niW~ i~ .ru~'!i'diruci ffi. \llm ,del :PO'll!>aii :a:tbrp,vemo' 'vffiS:it)Q ~I'li .per 'Clls~ ~ d 'qjl:!atio.n!ui ~. !!;lIlim~~I1~~!l..i d;ci ,~ti1 d~ ,oonjSim~linQ,d!iI$PQnibiU.. Ei(lJs~n. ,d)as.i.:suUililS;Udd.iiYlis~!l:fi'C' ,ddla, ,po,_l~io:Il~' ,m :51l'lmti!~~jjiDmliii,l!' ,oonllimci_.do Chll 'bHSCI' COI!IJ~, «:lll.O:lwpcI,veri ~'. ':s.~ m'Q5ttO r!lZst:t!n~ s[.one de:Un p.olY'en:il. a Lon~. 'OO:I1I11~lil;e ntm)~TlCi.'l! e g:ndw.ea 'Iii:: :~iI l wmmtiiS~ mo, 'I:ln.tlis~lie: di, ,IllJqipe Ie it~l.e s Billail!tticlu: •. l/i~~5;m :~ York e: .imPOfmD:OO'~ ],·~l~oo 'pU~·m~~Q-n~ dleilfu IlIJo~m(Dnedffi~wfiri . ~Ilibnii:l, HI oppooiz:i:om!' 0 ,q,uidjia (I'i tpQ'I;'.crt'~ !prj m~ ri!1. 'QUJe~t~l!l~lbn~'OO'Hs.iStli: ~pll~m~[c' "Ii! l!iv,,~ :!!JI !~Ii,:S:O~IID@ U4(l~110 dii tr-~Q di :rndd~~I()~ fti1iFfin _l ~~~lI~.dt-, 'r'la~~I!~.e..i:v~[t? ~:Db1 l :J;[:ElIt(l' l 'dilOO~ ~~U~lUito _ ,aUt~ :ir;t
id!Ott1i.

,~I!'f.Lf)~;J(Jl~

dj ~.1'm~DoiIJli~'

'edi .1!'1II~:!!! ~J!ll'~ht~'i!:l ITIeJ!lO i!l!mpra I~fin~

temnn.J
_ _

!!i~emel1iti dliSUUiuhrii
_!!J. '",,

~!l1Kl' dhJli ~J~~ bmn:no ,dfe~w' 'IIJ.Iltml! W'iOi inM.'i,onrue 'd..el1e. !fj:iCf'~~., ~i;ift.d!.1~i:'I;d!i.). ~n 'rOJ m~ PI,'\~gHiiiNitllm~~ ,pili 'ef£~u,idldJa L. _ -

fillam~,mi(u'JII"

:PiliQ, lSiO~,Q ;ooM~tl~O-~I!it!:),IP~l

POi!i!'Cr.ifiIJ

!p:Ji',llmalii III.,

J~~~
,i$:,

I¢h.c: :h:I:I, m~iI:@ d

,~OO'

~~~

'~-'im~
~@fg

~jd,

111, ,dM.mu:n~!::I, 'P:.ri~,

,~ J,'iQIiQ

l~~O!: -1m ~ __~~i,4 4


~P'p~!Ii~D~
:!II

.Atm.ah

~;h ;~~ lIb.~' _~~~1~ h!~. .No;~ :l"~I~unQ 'l!I~ :R


U!!!i
~~ilcl~g

!.iGi '1.:Iliilltl!'l!'[*,.,

In ~9Ilf[)O.ri ,d!!I11llI :p:rimll :rID~ '~od~~ l~f.iC!lsrs'e:mdJ[~~,~Q]]L!1, ,dJ~l~i~1fi~" Tm, I 1 ~ li~gjlljJl 1,'9'~Ill. ,6fJ ,gmPPi: ,eli 1"i:~KA, IlIU:ilI'l\Ql\O ' .. 'v~i:mR'l; k Ql$1i .di ~~mi ~ Y,o~ I1lo SiOOpo d! mKOJ.U~ Ilhltj, SiuDa d1sooawp,aziIQ1Jl!.:. Nui ,f:I"iC'. i' ::l~1Ii~liiiti,~ ji I~i"il u.iiiO ~lli~ ,,!Iori.a cln !!Ililnt Iii 1Qpi ;s,illil:iRQ"utntooe' fiilmnil'l~ ~'m

.I~~
a ,',

:e:Q~O lllum(l .~ d~!Ilna·

L'!I1ro Ji,.dkl d.!ill!il so:ci a.:i:~e .chDa :1l0w"~.~lii.pPlJe$enitBi~~~:eita


:p~a
'Ii~: ~

rire~a

~[lj~!is .. teV;al. nel1·itidqate


rus~pa'ml.

Irn.n~ ,taIi~
di

UiiD ~~]i i>IijQ!i~ :PMd~.

,(tcUia ,di:SbCelll.p~iQ~e" fl]:·mt1,~eti~mg!lt~ !~~eM~ro


'pO®~U.r(f~~,
~~~Ilo _. ..:I...

d,eUa.

.!!l1!"lilig~. ol(gd;Dane ,Ud.!w!!'i'tta qiJI;u;1Illic :3llDO·Q"Iil![).l.J:, -,a.!~ Iro.nst\ftlt~V:aOOb£f~~U duetti in t.f:mp~ diV:~D~. Mel t9l5 ltJ1 dlni~

J1~n. U~c:

·OO~re_L

po~iHllO [ .. J ,r;:'tu. Oi~~ .DIm, diE I:.Ifto~Ilm)(J .~ comfMI!t~II,!,i1llJ


:~fi1~~lQ

m~Mtid. Tille: g]u.diihl' si. ibiiS{!St.l:l fum IP(iScti ~ClI ~:tiI.'':~$e·nr:¥tlo:t)~~e~ [(!Jro .<lil~i ',t
~Ollss

.2 miIJi'lilcclu:i :O:O~O :!:ta:~~tit.O~t<1d [ ••• 1. SIU!p.PJ~K!ltih~ .;5t;iD"lzi eooei[on:i,. .s:.! :sl'U.Di:~[V.~,i~ ~~"G'Sil!ml;ml'~ I:!'! 500 ~lI$i~! e fa~tro -.
$\1. qYC::>l1!.b.a5.t:
j

'me!

.,l'~'.

•••

••

.=~=_]..'

:stirn .1u:thti[

mumk,he ,~dle mmiglle PI'I;l~birl~ .~ 4 cil1'i i!:lIg~esi.~t.·~ncllles~a tli ,oondlWuazoo'lle ,()om!pirvc 10 :anmi d.\:ipo.,,~ NeLsteMla iepota ::Ii ·OO-lOmcla ancbe a lar'l!io.t;:ll1e altiii.mpl!iita. dell."mehi:es"ta I~Orid:O:t[l3i 40
aJl:lIllip!i'ima. dj3:&ot:b: .. :' 5

t. &wley

pubblico un ''i]lclJii~la sulle cQ~.o.ni

OOQ-

di llt!l!rQr:bimentothe~ :illllilla,~a;pa.dtBldii QJD®e:t'varzllolIDe ».;.di ~"u.3II,e :b. sir!l:etita>.e d1. m:i;slYl:'lU;e« ~] .Illtado di p:revMe:~ .. mos~n'I:l:O da:l.. diver.!;] .gin;i,p,pi eM e,t;~» ~ quaJl! riJSnLr~w~ '~[Il'~ooQ:!na dlcl~]g sooeta .~S"Si!;llFaJdve,e d.\eUe. h1\indl.e·.~
c

sib.i1itn ~IImillsll~an= 1~ rueIIfO'.£,[.a

:][D. un ,altrOpt!!Qt"Q

cleTI~

::!i~Ui<r! G!~lfa
<fj)

Q!l~t~Eel::~amil)IDr!l!.'Va! Ea. post'


~~rli;JI3

:.intiferi;mi1:IItQ.

r_a;clUdt

QlfI.e:t"cl!~t :a'iV~:Si .if.!~~ato~l!. S"~a, c.mier:a,com-e. a~t~o;!1;c~J)e

;$'LliOli.

Gr.~.IJlnt. oolu.em;po.ltlHlf>O W. P~"~ter,agfua :s~:iIi;min~[fIJ.d{1i dIi d.imbs~e l·esru5ite~a'!. dii. 1 ··i m&iaI:i qJ.].s.n·UWith"~ 'lti;ant"l.o ~",eva lQ§iiei:Va'~~'~~a ~ed~ dffi t.i:fa,n~i '~a$S~di mQl:talica, della cil~ d:i,Lo:!ld~.S2 Gm ·lln.::iecO:l~ pO" in Ge:['.ffi"Sil1i~, UII ca~'p~!b![iJJO mJt]ita:r,e be.diinese. tileSUssmi1cb, ,coiDcl:1Jl~~en'u:u:iMes,ta :analoga. u !i!~]e .~~ ~. mO:!i1ime;nlli .dill ·popo1a~iiiom:'.l_je. slfati.su~h!: :s~ :popii[w.J):Il;¢~ ,dle sru::d6b:eliC' di~fita,t~ ~ajbaseddla. nascente .indDls:tllhli (b~ne8.'lisiru:rllzilJMiJ .• ·fu_ool~ :seguite daI1!a~perta .oQ, . di. :f'l}g:olacid..ma,, '.:1_11" ..t=-:'~",.;rn~'" .".~ ..• t>em:a.tid~nel . mm~o;W3j;a . !c£mRl;~ta • .l;og L.. _'n . .•. m .seg:lil:u:o ru.SUIlt':lnlia ;aipoo~$i :!;'P~t~~Qlar:1 dell:e. ri~ ._f(_aturaH~l"rastl':OiIlomi~, ia.-. ~"'- 1 ..l.>11 1...Lili··· I!.. nM1!;~~a:ti~ e .oopiiliiltiliUOO! IT 'MJiv.lO' ctci.u.e· POOuilJl1 . ta. C'.ne-s~'.- 'S"'I.Jo]:.iJI

do

una' v{)1:ra scO!pet:'I:€:- le s;l.:Ieoo:rt(i!m~i(Jpi


"N··.·~] -,- -h~""", ~.o(l!_a ~ .. -- ~!lp_u.w ,.Ll'r·- ...... ..

p,l\oba:h]~~'l:a:.. GFMie .alleoor.minLnioo.i: eS>sl.emiaili ~,dli Qu.ellele'c if: oj, ·~en:~~tt!1;l'.i· m;is~it'a1fe i e."Os:tddem ·'~;iJ;tt:i. psi~ologid, $1. apr.iron.D di 3]1,a:!lQLiQg.~a~E3. .:llUO~ii:l;ctiim~sio1'l.i dieHl.ftl.mQmen~ ·so-cla~~ ... S~, e~a-po~, sJJb~l.e'Bisu rare i] ,qa.:mWJ:tsme:noo, ul)fmo" t'J!u~to, 5jgf!!le[,~a",~.~!dhc s:arCbb~ .sutQ iPo~~~bi[~' 's~i04'r;j;[le Ie 'aJ~S(;d!i 'qUI!;].oompOIn~mel1ro
,4i: 0 . ""'~~I~t "!-.- ·-",m'a~· "'~O ('iill"ur.:--< - i:l "1", ~, "it!Jelb~ --.

lte'l·,oolo,go,;llD.a

~,eUe :!lut:!'fl\l1me

:tr:!~

tl.~tC:'l

ti:gI!lal1rl:aJ~j U ,ca[~Q]o ,d:cl]~

~ti:i:t!$tlchg. ~

e Ie' 1t.:1e cap«i,t:4:j Iap.r;es5R1Ita:zione d~.e: .~m:rj~lIithe "(ri_inaU era ·.~gwtaJ. dS!J]~ cdebre ipotesjC:"he ;t:egi£IDO' deli. Je.IUJimil;:ni·sociala foos.e ~o""~n1!!it,jj) dl:~-r ]~~ ,pot;~tL

~~~-:r':rQ

'c'· .~t.i;>,."",

mente

l.lipp~

In. s~g!Ji~®;\
$:rn~

. e9! . dm leggisoci:am~' ~er.ali,ehbe !.li~f~~daJm.eIluol prog!'l1mmaci~ .lleL 8Oci'O'mo@$n ~po!ii.tiyis:t-a cli ·Conrte" ~eb:b~~~.hti. ~!)~~Soa;ttr.j;bliJisse~JltSi<l! imP41nWa.alio. S.V~IDUFPOl':mphtCiO' di ~Ile.-

,ad O~~g ('Ii :studi:o&i ~tRfi~; lA\pli!.ce~ ·Be.rIlOllilli., .Fomiti:l'. 'Coti'dQm:::1I il'lI'If.i',ellbe iii\!v~taw !ill oom~tta' di IJru! m;c!t,t:n!l'q1#!' 2'_~ ~·I·l'.:·..J~ m .La...........:l~. una .11'1eOO.@~!.C@! ~tl:soo. Sl ,;I:: _·.1~. eu, .., ..~_t . .: s~r.w~e ;" 'I:U lU.0!'1.. !i:e·

.' JI':: Ia.. no;Mt:me . .~

.~.

.~C'!!$t $~

,.

__ ~

·_iI!

'lYrantil1iltt1ve pera.l:l.

..:.

..•.

:I.~

.'

c,

P(::l,fi(]:P' ~

at

Cc 511'1 ·oon~o ,chc:.vieli,C: .~.ga.lD6:m. lpeigi.qni, ~le ~~le, d~~!;!a~ilOOii;

~"3\'~i'l.t~i!f

l'~Il3i[ha: ~

:iJ1.

muw

delle

mO$i!:~aridJo·~.

·e'fuootliBdo, .delle re[Hiro:rm[lpio SlOuin:, !ptobabilit:a ~eu:rt Dtrll'mlJll dliv·e.nd. uQt:ci~i:n:j3!~;ti ~'he:;!illJ!it(lo S'tmc .~I' ..,.fi'Orto 0011 hil. sU::;I. 'eta. la .. sva. ed·· glue socl;tli]e, eee. EE]] ill&ag~la;niilie:su.i pG'J:ssilJmn~~ ,U:Ii il eemQlIJl!wlet
(iC)L1dilu:a.

pdi

ad e:sdnp:tOi

J(X)fI1e['e:

m~n,t<ea!['d"lcb:il1a ..ddo
tern ampo<

tlec

le.ggi.. . _ ~. Fu .A...m!]~!P~ Quildill:t. a ~mp.~~~· it .pri:mQliefl.Jl\laUyltl sisiIle:ma.r ~1l v:a!sti :scala ,ClJi ~p;pE.['t<'l_re la s~iIr~sfiCai. Je ciia,.s~tUn ~i:'i(jr:ro.e-d

dd oompo.~menoo I!lma~o,• N~h SUB, PhYlique s,dr;i~~ . i.f1,~.M il.grandiooo' ,d)i:segn,o d:i Q~¢.let ;e :tivel~iIbQ .d!il ti:toJ..o;~ cscFivcv.a:.
~ lfaro:k.iI~Lii~.:o mu1it-o iiimO:i. :iiqul:J!e:~j!'k~i' ed. .~tlm d_•. ·!lpio~:es;i!. 'd'le~~iAn.Q ~tlm:::ot~PJ.be1~~tti [ ... ]!. E:rnJ::b,.,: ~5iibll¢ ~emIl1!Oe clili' llillUiOIDO<
wi!Sl,lt~l~1I

5i!'i:l1!llPPO ddmJ,ool:q tl~llepw~bllLt:'~, all'lin-

par:[ame1'rrDl)' e 11 :patd~QllJ:i'o c&e!l;1'fi:t~oo,!. QOfflit'; ~p'l.lre su Slt,Qome:!Jt! q1Jjali n :r:,lPPQ:lflo t.r:a, l'etk e lili'l!?J)"ooJUU[viti.u.a ·.g~iau)t!~:[i d:d~a ~mooie f:ru:n:~is,e(iscCipreoo.Q~sa:£\1!e,. I.e « ]e:ggli' ~~.E:'Jn3!!OO il t:i]ento OOI1l:iro e: l:ra.g~oo »). Pl'e:S'I:':~tO'mO:[tidl ql'l~Sl( 1'.9ll\'l(:lO]'ti"iStat.haici CQOn s,i.!lJ~emigrnfwci. qu;a:m~ ~a!l?pe c@flm'li'e:l's~ ,0018:r1 dlelH;

me
'j

Cl'~.e ~~ml"e!l~'~
(!mrrr~s;@.

"il!1.U @1 .lQ:~ clIi

• '1" ~ utrnz;muOf: l':: uet lI1as:s~ IW. enlnilHul'!.....F'i ;~u.es:t:e m3Jpp~.laJQrb~~i.gllaLJil!:~llc; .• ~q:m;!ppe :gIt m!!~hle» da'~:raEe meJ,tlJ ·t¢mpo ,g..qpo ,dar $ockl!~qi!!liam~~~ni. !SQ;mil Pl'.rnai :d~v. .e;nlijiti: SU·1!J!· :~!].~~d clElissWddella ~eG<itdiasociak..Quete'Let £u quim:.n r'~lllfr.g~~.[Dl'~ Jj 1!l)!I'l!a, lUifigaJs:e;.I!,i.edi.jRdagInl. die ilJ:tl'e\bbel1@' ~1~e in se,gul~,

. F:r,a:nCi;a, ·e
ll~ '1_

'!.tel.
.~.

'1'

'J:!j'

'I~: it.. De.g1.O'CI':le'

.pm:ra~l~'.Iiil:. ue:~.~];V'eu'l at

.;I'

'n'

mL:!jiCJl.V:aG.Q~

.11·'

- iI' :au, ese~pjo;


_j,.

,I. •

.J::

-lIi" - '1 ., .. ~rn g~-SJ::r.t,,!lJi1,iD.OIle

ooUac.a:u~

l1:I;~]]~

c.a:t~g:or.tQ. dclta, .sm:ti,sd.ca morale,

. -1m] llluils8ml. ll'oimlinizlaro:mQI:s~lif'Jld\o WlI IJif-obJema e tm~.·.Qn,~ IQlCI cJ Ii daD ,fteQe!iSillif;]per po'Eedoan_~re. p m'Odto, :a;b:b~:s:t:a.!lz!~ ~I!f~io, ., ,t~ • in~~~.~llnol :inveCi! mo, :~i:aftaUs~ sQooill'ld~ria dIi. dad ,d~

In

VeDJW.(1 depGrnlrubill oeme iSott:O.pN.ld'oui di s'l1:aDstidhe ,lolm:nmiifLiiSU':ll1· I~V~ '!Jfliidili:su Q['pmeud. IqJUalali Is. ciimffi~;a~ffid d~vo:ajj~ n~i'~~ Ii le ilrul~~l[fjj.m,e~ I~ ~'fe;Q'Uellza _so@laJ5~ia;. eec. .Oa. pr.wd,pJo~ Iq;gesti di!lll
e

'!J\e!DI~l!iI'!l~o pfe.s~ntl!I'[i

COne.IB~~i ;SC;IlU

!lJfJttill S:cci.po

del rompoli':ta:rnmr.o ~ nlOl.m!e ~'. F~ R~ Mr~:Mlicb.e['S: 8 sotmli:fte~c~ nel :S~'Q' ,M!OiI":aliti incil,e?'.~ me :Ellf;IIu:i:K!. pilltiil, dil, qIllCSW' ,1lI,eDeL"t IW dlissi!!.fW1lCne :su.ustic<1., IW PUSQI doosl!IJo di, _det:e.r-.illblrc: m, P:lf.im.o Wuola gi ,obi:euivi ~. ICCi\Ka!rf:i moo d)QiPQI .t ,dali o!?'Pl'l'mlllli pril:r' ,mqur..at:ii fu !C.c(Imp3:UEO ~<l IU} j'llSJIjmnl)ll' Ambedb iN~nlr'Oi' ('he :s.iad@~m p~lf' .w"' ~J:t. wei ,m me'lll'azio.me' C: m C().mp.lflllioEle :t:ra SJOciedl <:~c:i cU'll'l.t~e. ~M id~1!; sue' p:riJlRe ifLce~du:: :m r tqJJ.~'1I!j, !d~' NCin/ e ~J,flZiol~i(t~l' , Stl'fl !(Tbrino m 9'1):1) in ,cui !:!i t~i[;a ,dii a001iZZ:iU'!I:. ii, ooall!trnst.Q eulilIw:af!e 1[;r;D. grnm ,aMUl1tffi ,dI2iJI'I'rafi:sJ sen,(!Gitr~o'n~l!eindll;$tt,i;d~t:a,rt!: i PQ~ed 'OGnlladilM dJ!tl Sud l.a sua ~lrlnti,pal',e' o,pe.m. ,mtl['oocJ]~l£a f>g La "Jo'~'t!1J'O:d~~tflljgi;qt!l'l ,tS'"I a"IJJ;~lJtitJn.s ~t!lX :$Cief}",1 rltll't~f ~ette$~ iI/ttx .sti'lJ.~"t ~itJ'l:~'S'et Q' J"m-J' t.Padgi 192'-)_ I..t pm,S'pt!:I:tiiW a,~DiI~fl 1dD: IQiUD:i!i!:wcl!: II! 1a uoda d:e;i smEC:lIiI,j elabom:1!I31 d~ NieeioL:o im"plles~lIiIl_.O :50t(lW"inmz'~@1 ,d~!:u~ie ,di de.
u;oa qu.a:llChemU1J;l:f.~IiJi.!l(!:
l

tirornH,i"

;S~1t

:s~mp~'

ba~~, di u:D;1l. ',""da:a .fil,oztllf:le d~.s,vl'InJ,aJPpo.ai.

Il!I!nimc:~ooo

tllla~

I'

.a-

ve:d1esai3l00,c' ,d!elll.c ~Jue!istiiCbe dii ogm mtmbm della fa:mj,olliJ. in W,asc :a)!P'cf:ll;j~'Qm,,,h)} e '~{I, pooiitio:n:e nella uSiIIl;l;IQ'i UlIlIiill' d~-· ~Qlle del mppolni 'tl1D gtni'llJri e filg'llii Ie regol~· motali I~~!M e Je Iconil1i'uo:lli all s.il ~s:p~:tt'EIi,VD, mp,~~KI Yil~.i ,lMiinell!.'!ln;bila~Qo, fa""·
.i~ilai[le 'esi!;RJDam:_ll,c::marnffiti~Q! :n~ <;I,walle. 'Vlillli1!l!l:alRO :[!~stmti .im :redd~f.CJoIDe".e "~'-'J' Ila .p~_"",,~e - - ·c_iiiI rn"""' ....... ~~Wl(i"Q'-c.J, ~mo' ~..., ~~,l • .,.,.; .... - .........:~...... .. • .~j-~. 'L _ _~:_- -"'-l _.I . _, ' m sv:aJ!UJrtaz])one:' dd.~eilttil~D _wmm!obilizz.'l:~G. 11 '!,lidoI'I:: .mO'mlflEari,@! dl ,ogW siif;JB~D~a ViOOC' ieta ealliXl~atoeon Ir.ande JJ.ooci:sroG;e~ mooo, !~, ill.
'C!N;i :S~. ]X)!lt.e;\I'.'a
IlL .• .. .

s,DinlLiCer.j.W~!liZ1O:__R~1 J1lJi.lll laQ~vaput~ 1~1la, ()Q:tf.eant!: prin:eipale d~ Ki!ell:1m~mn~e. :]...e" :P~y ,liIlat~ nel .Il8~', lD. uopo:ve,f.'(I' ',.m~Wodi paca1iorh suo' ,adtc fm. 'M!. ~umnad!I'.'D1 dog;;maaIDe'. PUt ,essencilo d~"MaJ~O<:ii, r.aggmU;Q~m una lamPI mondia1!e1 - oo.f;ls.enQoo·:ayv~r.sioJle !pel: .1la. I!I'hlll ciu.ttmu. ~1:run_Si p:r;edlil~W1.1i!l:' per ]!a g~fJll[~ CSimpl.gM dltille: eli iC'l.df:i.llri!WIlDl~~ .. ; pmv·D;~o,. A putlf,e dld'~E& di 2:). :aWli,t f~' 'OO:l1! .dAl,llio;.~cii IIllIllme'J:-Q&i. v.~aoo~ in, ql1l9!.s~ 1:1:1:1:1::1 pa:esl clem oon:tiimltemibt!l· .i leu_ropiKI~ f'emmmm:j; opl.tantlO pet un rert<l' tempo a. '~j'ljl\etC ,~!)in 'Il'Dlll:il r1aim~I)liD3 100000000tad~M. bmc.e!i:e' 0 COil U tsiOO.IlJ.tiUOI Si!!3l~mand dellla. : CarillZ~a,!n:gisltr.aiiclo lttYi!rn:t~M~IUiI:ElWiiUi~OI qllc:ltlo eJl:te troV,Wiliit e: !;lI~cl~"aIOOI3ldae pmsm, dffi~ooo. Nel, lS'S ,puYl~~dI! ~ priml tisulh1ili ,d~~i $!i.loi v.i:!li,.j,~ 3,6 :mamogr,9fle ~fa.'lliIIl~nd asro~uUllmen~!! :inoonsutte' ,d\am tiiit<Q~o,~ teJ' lIlt1lt!.rre.r, ~~~pe,~~.s. A'Ve~,!I'lJI'O!lC.'llue UnlstruUUIiia w:rlfor.mt:. lP~lma IIilnl brej

SIC";V.eJ:1C· ~ prooes~i ~i!lpsimlo.gi,(d.La se1eziol'lC:Cia usi efIeul!lf!t!ll de;]-' '.'_ -' ¥.!!Il!I_ ...... Y . ~ ,ur..,...... d- ~_~,-!!,.,.,.- ~rm.~ - [U!une..~I',G!I'!lponJII').JlJ;e e,I1·Q, da'lil ~~~ell"'''''''·': 3i1i"k",.,."tl"'" "'U'·. i!i;J ....... - - ,. . . '. . . . "IL'II '. .

pem an1XJ'la Q1S:uliM!c: e ,ffi!ll~mpffielta~ ~.da:ti


UJ U::O S'Qt'l:;)Q\prodotti

ro~

e '~lJmdlii. af.tc'he

,n

;nHsj~.

jfili 'C!iu;Lm,IO

:sopaial~.

&3isehiria. ,clJ~ ,msiffistem_8., ,«


£"",-_ -~j
[l) ....

IS1all.istriclu:

R:

iEllmmhli5tr!n~!JiI';e:~ ~enllllOla:ml.mriil ad\@~iIlui een ,a;t:I~1'lzi@~e~mlJddj5'f~oolltl,

vita f"a_mlI1a;re' I[,.,,]1 giao::h~ '1;U~'ffi ,B~ ,a'venim~n:t~~~ .'cra:um@1 la vita ,eli .tln.a I"",.'lI~amf8Ii:Sl ,ass!Jimo;no,pw !Ol mQW IdirettalDe'JtI~e L
l'!,!,.a.
1;1'.

i!;:nmJ~Ji.'a! Yiv,e,vo. qIil9s:irntem:m.en:~ein, !:.llna 1P!l_1'~'~n,O'mift. ,d_ij bUmldo. lao clUS'Iredu.e l<_Pie '[rumU'Cm~ po,rna" della.
p~nllllt:C'!,Rl;lIe5e,mpjOt

.'

..

. J1!

..

"

lw I~d.o'

.'~

·L:~_._

,.,

,~

-'11~.

£··

. ..,1'"

.---

1Ii)I!~

~",,",..• -' .... , ... ,"";1'~f;Q,~

'v '1;1'1 l;.a.TI!II. ~.

~!'

---

- - --

- 5'lJ D •.

". ~

c~
~~

pJitl, !tad,.,

Ris.3me .IL P~~![ico Le

lPU.Oll:§@e: _~.p;J]Jm:3;mlf:nte

.pma..y I i~dea, tCl1~ una,

Qjpiill.\afCl'f:I&ii~a di tutd.i :plcm'lipl!l![lti~011l!1ii cher'Moono, ,op!l,ywu. dJi,.'iJ(G:ll'SI la~:i3LI!£m" ;Per Le flay :assumwomo loa piHlimlleJrc im· m p:u;~ PmY~;~D!dol mtdi:doo ,&egil~oa:,I\l:Ed co.ll'15~'1Ii .IM ,e,8Ri. 5~!'I,. I@ma ama. c Uft.:li, itiomJS~ :ilp~b d:tu.~Lia:tB. possi:bi11e dliJ modo 1m, ooi IClpt ,fl!lJmie:ti:J spGl:d'ev:a, iii d\el1lHO c I~~~~a Ie coile itCqld·, SiOOiI}C •. Egli 1H:;1. Will :mp'p~e'Jl!talliu:e deD."ailu.a.FNncla~ 'ial aw~ mmodo iI"IoiOOl'1]O OOI1,...IIi.:e:!Ie ~ ........n:M~li!-..... .., ~IiL .. ."" ....... "' .....,.,e ~1' -- .•• ~1~1,j, I:'"~" ,.- - ''-. - _,~L~ -'....,.,.--·-·-~ .... i' I...."g, "~,,,,,,~iO' g. mo: ..f(I!' 'QeU3
QIDI; ... "1"-'

e(I,mrri

:mma

eo:pitg sWl:l!!'oo:se ·:sol!taD.il:l) di.


S'!:IiUa 'bl'lise di

o@'ammone '.

vita Ron,
ID~lediC:

.U'S· _
~

Ql.ilJes.t~.onopiEi'l!i'[j n~~me ad. aiJllre ptli'bb:Ilmre: :eitoonJi a~ us. louwi~rs' del ,J"N.x tlJO'ml.eJ" stlIJrre'bbeml CliVe_l1'l'l!Ee ani' .la. ba;stscimw~~ Cd!!: ffid~~ mn.senau~d e su;rol.'i:tme om '1i:!I.~ . II' . "II!'~ . oJ r~ .' -U~~,f~~" JW~.Q;y sua, nwnnl, iSKUU.e.'wme: S,FJ;e.g.a.!l!.l..mLapRa~l(1ne: I,
()t.livt:i'el';I _ _ __

a"ll'~v~.tmi!:.t1(l1
- '1111_ i!i\![IiI!!iII,

,m~, l~hlSi'lil'lUnm:llte

U'f.l9I oon~

Ilda1 s::~ !_-II:'"


[_

I~mad~.vcmn~ :iI -0 p~~[n:[:u~.

:~mJ,ra:.

",...:!II~

it ~:kiI~ri!IJ1 d:j .~I1i~J' OODitrlibU!lI..e. ·01 fj~piistmo ~iI, ~ '_~_ ,. . 'II 'dn:e~ !SecoriJ~J) 'lin sua "l$!.One~ pilK~a E ..J. • SOttaDWi = __ :I:cDJ1:lO!;l1jfil
__ !Il_ ,l~ ~Y\Rp!llDi:'t!!1!;re
11
m'l

e.fI< .•

'"

~-8..~~'t, da1JliilIri:~.r']~::c - --~:'ill _ _~ _ _ _ l)~ ... ilJ!!ite !IiJi!l:_

L -,1= c, ,!Jgu.o

1'0><10, "'., til

~'m~ '"IP

eslJS~0i'liImIi0C1'i111D;9,m

.".

. '..

..

~~

IQllC5!1:: 'w,~

IJ..~

Ltim,PQf;~

llM. ~.o1ilC

IMtaeal,o,

«. tip~cibe~i! aftHv~ ~.~lq,lIali ffiW .1S:.,.no b' - '>~, d:d ...s tlaiJI1iJ5,u.l:';nite . [.'0- ,,'. __ ~.e _ -----1?!IJ:r~

,m. ,~

:snl:!~11 di. q!l~re mo:uruo,lmw".W1:tQ:I!Iia" ,dli~rma d3 (!]]uda. ,tile !uooewllie: m.~~, ru l'm.~UitA cll- steg~:
~c-

S.lllm'Ycl!

:PLay.n ,P'f.imlo £:wmi,glie Le -P~.liY' a~eva cel't'Silo m .:S!li~~


I....!II_II !!J!le!I . ".. pww:tto ..'Ii! w. ~.~, ~ 'JUim, :so--

-'. ...,.,..;i:'. 'a.O.I'S1'lUl~'


..l'" om' ~

~L .1IlA:: Jl"Jlir,y

ft~. .

d·,_rI1._. :cw:

. 11--'. If)): m, Wi!

'11'..JC!. 'm_ ·II_.~..!. QIJ[m:-e W IDli~O'

SIS ~Qn.

t-

·..!II

IUD

'uf:wu;;'

'1.1_

stli~

• . ". ~m d~I, 1iL!1._,_,· ~ IWwDCl(!i! '1iII0CI ", . •

q~

ml~nl ,Ie" ...:rlc. 'II .• D'"'-. =iLT;iUe'~ ,w- sua, !av¥~t@~ IC'ODS¢N,-ma!' iW,lmOlusm • ad ~Pio'i lo- s:piq~a a Yl:ldiere iinii!!.n3 'iu~ ~vHII;CDtelf,a.III'(lMVd.le b. ~cndm~jone degU UtiS;18!H1i m&peDd~lUi~~ Le, stJ.r.Q~dins<dio iin~his.,&G) del1e ,opere ,dJ, Le. :P]a]f' deri~. d3 'WMJI
'U'1iiS,se dol 'suoffi

obe: Le .PUr}"

mimlble: HSla ,elil

PI 'IKdite, lmUiI e d.lDat~Cl!iJ 0)1n~ 'Cii~O. bora-VB ldil;igmti c!isJI:ifl:do_ Ita, dli:~en;i 'liipi

,SOitlllilaliiU\Q~tnje

dad ,s'i.. dimoot~(jiDD .~U ...ill.

i..usd.chc.~

,m. Rddi:w
.~

ad esempio" egI eJla:~ in iI\OlllUI. :m_-

:I!IUg!!;Yil~iIiM:I~

•. ~!

'. 11il pdl:nSl.

'·:.11.. __

Ie oomdUlSOm,
i~

1'iS;~B~

l:rnfioo, ,'lei pa;t.ltJQcbnri &"(11:1.'1/0 ii;iilfJre ~. 16

e 4dl'in.vsmric, pru:ti:eo.1: -. II! COnIOOlpCl d.d!lc:' in~.esl~ lui IDe mo!lO~ emf~~ diLe. P'lay blUUlO 1: fo:racidm vi' ~S .. 'CoD 1'S :8Utl( Mi-, oozioe. &11: WV,ts!:'l per ,gene~';c: rUl..m,cro, ,dJjj Ib.pl di GIl'O', di mper; te 'e'maiUll!m&1't" di v:,.~mrualljQl; da. g;ciIu, e di 'llilit:~ ell tit.riI0S8~uti ,the IWi\lav:a in.m,a, cas,&: ,0 DCl/le \fOcl. dei S"IiI,ollbaifuinCi c!kuneJl!tiCidi. ,ei !ill] ~ame,ilt1~~ 'W~~ 'ld,e~. lUipo • ~'1eue''~ U d\ru,ce :oBo fwrl't.8, .l'~ LIIl' :P]a_y' . :pil dclmtll prospcittive 'eW :In iiociogRfie 1i¥e1l41p~ttlO
'I,

('u1Jeftl!!:

~i

lu iJ :p'r1mo I. r:ittmOS£I9!C U :Sltsnifta~o ~


0

S!:9ilUisu\cl. Le Pl'" V~ilI d.esida1li1iw sost1ltuffi« ~e «smc: mor~e ,& df.re:it ,d!e1l'hlcibiesE1al sl'3:nni.m, "mallti iiny~tado vivo e ll1o'I:a.t!m~iQl!le al PM'ti<:-oide' ilP':d'ioo IDa, 'lw :S'G!esso n~ !lV'elIa 1XW<ii'i.sJL\O1m3 .s:i!iiIDWS~dID iin.V'CDuwio II! stlJ'ti:s~j=. F''I!a: ['0 :5'l.m-dool ~m:o E~I~ Engd ,c'he dimos[.ifb la $'U:l famQlin leas,1!: de~bil~io 'too i, ,d~d ,~i, b P~.aYI ,riY"SQmdo 00-5'1. per p:riBlQ :Pi 'I;(I~~, 1\0 i-to 'tifa ~I!! .sr~~~ s:1l~ ~ '~. j:!1!iventDrlo lW:i~,mfiro .. lIP t~a1:mod.cJ,,, &ge1. ifi&C1J,V ]a lS.uada per' ,rbol\li~ ill cor:d':litl.o, :pe.rsoniScaro, :in modQ ,cos} sm., lP~aTe ,dai dut: m..p,pTesmmnt:i dcl-pensiero f~;a :tQ '~,el!W~ro QlI!tebdet e ~PLJ,}'; le f8d[d ~pWtt!.aJierM:o,mo~am':,Dte impS;BAta.'iI: ~'~ U::rre:niO' dell!!! P:I\talfl'dLli pi 00)10 bo._~hese leOOoDoodm •
I~ 1

La '~e.m8,e ~ Engel d &amimll.m.O om 'pia dB. v~cl.DO ,(0 sv.i1~ppo ddl',aUIisi ,d1. bJlaDdcl. Nd. 1:85] f!i 'l~,ine .il p~imClI 'CQi:Dg~ess.o:st_,.,islieo' htt.wa.aiio~e, s;otto,:La: pl1eSid.d.lB ,m. QU'~1ider~: :io 'seplto llill',w:t.cnrmm_ ,del WI:a· ~cpItiallx, .fu. ,appmI¥.ll4l'l 'tJft.a .ti'5~h.1~i~ d:rc :slf.libil!i,l;l: opt !pilCsesi, do,.,.,e,\JIdnO rao.l;.o8lier,:c' l[D(ndi.« per' :ind.ue :sui bU.ll<:D:.J.'i' 000'ftQWCO d~'e c:lag,i ~{IvOimUid »,.l:1mI '0i,W, :te.jl@ne 'dl.og,ni !pi~ $1 dQrv~GO s;eegUen .3 f,n:U1dsUe ,d~.!Jgm. strflilQ sod. (~i
i~~ ~

lPiti~cisa ,d>t9 :fatl:i p~u m_l1:dosi~ :m·~sj.Sit5'm,s.w.u, ngi$l~M ! ,complet~ delle ~Il,h., liimm.i!Jc!!ffiooe· d~o~,atlOR I.l'l!lsoo 'ClIIIlllIlpl diJ rieeKa,; da, IliL'In"r;i, ':SOlDO' ,d1i~t-1ti 'qta;Cltii ,11i ,d1em~li 'iCZ~MWii 'dillUi:'! soci~.taifiil. TIl,ttavia~ r'iJ~m deBi nlJLm;e,~i, etI. 'mmsiiPtii a1lie;vi. dJ Le p~ in Francia fu .:u:walkbtl daJJg :rnKil adiesiiollc dO,gtmlm a1 '1(1; 'lmiiI~rm;e1~1bil~D:t~ e cW risidb riifi~~o di _til m~ tedl, : QPr.atmlUQ 'qudJb 'Sit UISJt'l.,d.

.P13-r

:pcxa, iit'~:e;nziO:ll:e. . IDC!tr~;J'iW mModo :5tCSSO


li!!i,pp:~escDiti 'UiOi :p.lJ5~

'-

8i",,_nd

di t1tOO'01ta dci dad daOOfa,10' ,dj!l! Le


,~ill'c,::

1t:gO.iJltW!ll!!l

molte

md"

,~s:~ ~

~.c' oo~s.e;'!Jf,bl! se:rir: di bil®c;i di ~am5\glie p:role:tarie:~ ptlbbl.cm:d~ti. mu'


OOD.~~IlZ~
'tUl.

iO:lme
'eta

~esltrilim.ti)

'~

iQltteDere W,~I>de;p31EIbalS~ ,di

~et C:Qn.g~. 'T_li bil.l'fKi

los~

IN~!f,W[

QIlm,~"~

111" 'L!I . ".~ .,. L ~ml.D.I.,"~ $~O'lol,~sJ(a't~SbQ@

'l'ili!¥:M'Ie Den plo~ecuzi!.lllUl: d~ :sua. Q~. N8.brl'IIe.'~ Eo, 'fdliF ,gf, mscdo,gr,!llea CldJa WQ'trioe '•. su -. :mollie: ~ Wilod~m: ri,Gje~c :monGf8ltaifkhe pi!) dd1zio:~.'. Iqnes'Ut '~dmOJle,il die t,lWSlCe ]e it!!JJt~itidie g~ 'UiI'II: . w:-ie eli f,aUOOlm viviQ.d Ie ~catii!lii,;A ~.imol~~~.'~piu _impo~~D~e ,it ~i":t}'Uie :~o1tJ"!,-ita J~ iviJ'liI;~i'l} ,rrm~ 1~"aJ'(}_ TQUnflJ'" ,ihe mpe __. d. melUOOo di Le PIa..)' d . m.cd!li filllRU dli. vi m~ ~on :5.Q~Itm:to !O~ndo '10 iSdtmt& cl:e1i1'mvmrm.o •

Amdit mm

ill. U

~o'

II! L w;fm'CO'tonae r~, ~m:.~'1.. II:'_'L~~ ...;n:dU:w ~p'pe:r. ~li:il1.oJle ,d;i, .!L.e Pay.• mll. !Sv-mse 1119 Nolo

e,ompless1:v.p del ~iv-dll) di vita, d~ two~aitO~, lIlIl.D. IU.&e ~i Idl~ml:;i ,:Jj riBessic:M' 'M ruc~e' :'~'to J:ld~ Wtovi1ta ., ;L&~nmcDi S qup..lJID, b Mel d:'j, pcgm. ,= i. 'ba;I:" PI,! cilca ~g q;~esl~!l'pu'iOOa., t:in

&iFQCOOL1'd.o.~

loo.m,p~e!llldC:V'ilnG 'UDa,

yism!ll£

if UbfO IQUf/ir,ins ~b b~e dfii .'ml~ci ;con"i'iuEi. ill ,q."~ie: dl1e ope:re mtiDell S~l8l0 :s,ilI: .LA ,r(RliJ~61!W' t it ,MtJ f'(jp:,o;,M co/' ,c,1J,~s:ri~'Q,,,!It,,~gnr:uji !:~'Ss-o,!i~"11~ .'1I1Jg)~e~:£o:r'. :millO,Ia sua Mosa. ~ea-p:,dd htl4DCl.'O: qt!MI.Q mm;~ i.. biLmclO ,1iBI.
'El'U:tO
;U;tO:fj6'1jS

til.m:iO d~

di. Le 1"18.:1-,EQg'~'1lavc~dol

:!liutO:l[r,;UE,'O,

,co_panE:

u,~

:rut

1b1li!.flci~~ :ma~pnt:tWlUQ (aeMdo' d.~J£lJ'mla~OM d(:t.e:lig'ta, IDa, paUe m 'U!I1'J., d~jzi:01i't'C·JPms.a dell IOOI!l'~.i!;UO sociale in, cWo quda,
eOIOOllrlif·
~fiJ,

i~otslle ,dii.'!.1~ ;£ami:glUa"t_tO maggio:re ,i: .k par,le ,m !1~Wi?' S:~' pu ill. v:il:EOI"nlIpo:ne per ,~~. qu,esta p3Ete ctiwmlt8 .~:Uldiee !P~u, , ~m(pruice &e1 tle.nollll! ,dd. vill, "';i,~. far~;~Ua.~ ,&ns~ Lai~~! Ie Adolf. SChwabe p~s~!.ro~,o Ie ,md~~ dm. E1iI(Ild.: ~fQTmubnd.o legi di h·~Dn:c-i.c'pi£:J 1'. ffiooolte,j anth.e S'C mm!) ImerM.~ . , ·EJlId., pero~me-tlendlo, buimle 1'e yeO d'ti: hluid :illdivi~aliJ
nele

[.a ,p(['QS~iO:.lle \nl~a.r.ea, d.-, C!l9-dc

'~li

plr_1n!~ipaJe d4U.';~q
l[iOn se

I 'sarmM

(0.

,iA :PJay '!lemm ,da

:Bi,~Cb1tat Iqu!idJO

,d!e,di

dd, eM ' c:t,cgori.e' smp,j,e Iee,siiS,llifb:3idy~ di U.,~.afia&iUIO"!I',e.s/liaria~.Lui iY:ev~ Ie 'possibWd, is;('·,mties,, SllilesOO. rimalil-1~'fI:do mono,gfillfi.re PL3i,.. Itap[~fOne
",.i;l'OO'., Idcl
CiX'.,

Ci&pftilMbJ

W't~~·

'Del OOf:OO' d~ p[j~ Ie parme arw'VI.'flO .in 'y~tIti :~, l.'IllI:lI!palm: Idt:[ lor'ov~m vdo~':1 ill·im.POnMiIi~ oollOR: l!let ,. 1Me~ ~. W'ti~ht! I,':m:sii,gf.lt (Ine'tj~(!tJ'!e d~~: ,d~ lai,lXIro ,~~ M.U&lm'UlSSCl7tS,I N :i[I"pnmo la.~H' Em: !Im, [p!1l!s''S'O, II'lfl1DJIl, A~rn!!'lq~~ , :s,t~e'; .i:splqncijQ:si. :.,~(J,pem di EDgell .., :~, 3.51 bHmci d'i f'g., , .' .'~, :PRl,]e~lle~tJ' re.Ddan~ ~io~gmtt! v'j,ve :Ic sue Sh?tID,r s,rj ... ,m£:d:iatn:e l"~jillDil!DJml3la:l1e cc.i&e did ~_Ia:nl;d:O ,dJj 'bre,vi d§uiiioru eli, Iq,L1es~!! smi.~ £ :mani'~u, di !LePIDay. NIl1 ro~m.ciOI :51~]5:m.,la,sin~o1a V~ tb.e"l'11 :iJ]i!illj1,) i5i,c~iFjat.o, IIIDon- ml:O, ,daU'>W1tita -l'n ,dolkmi~ .rna :_ol:l_~dW. va~OIre fkipet~:01 do, shims" OJ, mno, g!Jin.dii t1!.'lilole sWi Iti,p~ m pasti. Soul no l!lIlIIe;ro, di: 'llllp~tffi $tlgJi: slI:rumau .mus:i.ru. dle Lt (alillllilUa pcl:ssiooe. FUi q~est3 1:01 IP:d!:llgj, WfI:eb!ielE\iJ :s'latiistka. ,~ m~sm.ad, lEtdo~fiare .m'~d~,dffiLe: Pky dciI. va!lM~ cl~ :s~. "Cili! pos.sed'uto 00, run ,~oo!]an: alm,rU:emtiooj 'I: -1'[[ ,(UJ:'iUJIDO d:unql!.,a;e',i ,pr:iimf.[i), raJffiztaH~ em~se 1m} !lWI~.PO luu;tiool!ue ~mmmhOlO~ ![Il!ll slo'~~i l!fSi~ft~mtiO ,~ S~:slI,.,

« 11.1013ellana e

,di; ,[petIe .se.Ha ,flllloli!,'!: awebbepom'~t!I

,;lgUflgt:te

'~a::

'C8iliv~' :sullie
[PUOI

'1OO~icm.m

ioilifl!l.euwW
leAO,I1'C

~liIit~-p',iltlJ'OOil'll ;!.lJtri

espfiim~

:lIltUo,chCij]

diill1i :!ioo!!J,G,hJnci. ,p!t

diJ

'I(lIm.o:niliCli
Viillilil,

UIlI1,

~unidiia\i' ,naOI
~§ee

'm:ill~rlsll~J I~;~ e'


q,!Utiml

OI[(OOea.!'UIli

,oom~

sal,

h:!i, ~ "m'Lh , 'Ii,:-' "c..mitro .~,mrn~S'j _j:. U_u~~o m_:O M·.." . 'II~' -~". w L.:'I. . c". .__ '..; ~!L__ .,. rnimita 00 ~ ., ~_~_ .~£ delle s&aiwl~dlc: C: dellimYelllJ~.io ,aulil1ioo .Ka1iuail:a. ,nei 'biland fCxmette'l:a ldii 'o:rm!llilMe un ptindplo i£i!!n:emle ,dJliB~a~de impor. '~Bi pe~ .~:1'' :' 51 ,demma :500]0] - - •-.. Tm~Of:laJ:m,(:n't.e,j ~e imJ:o_r. :m2itw:!~. d '~ 1PC!iU" il >. .~. '. OOda"",UD .IfUamf',muIDi~ niJI di ~. dl dJad dle! ~Ol • Clifip~ ~!r'1iQJ.I,llcd:Qn,i della .~bbica .31mm-.:ms;t.f;a&i£)11le'. [11. p,mmd,I?B1~IP~&~ :Ilwoitii :SI1J;o:i(!ssii'i1'!il1 iu 'OOm:p,iJ!J!!I~\Q:
qlimDndo~a fl~ 'm!imndiol ~,ltl~~mi:tl

IPm~5ll;~CI!.,

lorili_llIaj[ia.de~. dat_:l.~nd~l.at di li ~'~ b.iJlS!nd~lj' dei dlliU :s~grufirt:iliti'ui. m.w pas$O sue:"ess~v.,o pli'OV'er.me: ,~ b!~Q_re) S'I#~fl[l'Q',d\aW Verein fO,t So"z;ialpolitik,. e in. m.odo Pa!fdwlm:e d1lJ 'M.G dei !l1!lruoi M¢mbd pi~. insiigni", ,l\-i[tlLg ·W:eiber,.,
II j[ .~

'tistti.dte.-

La

OO,pMU;UJlt'tQ,m,

llmid;. ,da:lJ:appllicazionf'

,d.J:uam. d~ 'Im!,deom 'e 'OOndul.oIU~ ai, bi.. , Jatla£aml~m~ ai, :fme di s:tsLbllire iiJj @;N.do d!ljlSruEll)lenza, dm :£a~~cri 'Wall l~zQna i8,oo,gnfiea (II illj~tiI, d:eJ], l!:apo;.fami:glillli., Cule 101_3td:: Z,ill]lM.emuJ1 hO,~JlH[OI" ad cse~pio~ che les~ a :SC:Gldin:td.mettud 00, b"ti5t~ci:m.os~'mViM1ll0i deJ!e:v'P!_do2i:O-:M .moho :piUlru,~;(!I:r1i ,the iDOiJlll ~e s'pe~e .per 1l~l'On di C'amtllefl: ma~erWc,e Gmii.;smdi s~i bL:ndftice.ro 'id~mo:d :P1' :-• (!Jutl1ai1dofurono pls:ti. Hi. mp·
poHle) iOOiD

«:Ulseg,llCllZa Idli,~~llm:oti,ltemhl!sl!;!o~te -negu :S,tsId. r D'lW:fl.v.~ ,pliospettive,dld"i.;ii.sii: :sOO'olbgi:eDi :SQ!}fJ; sm;le a~te:

:nesa

,U!latisii

am, '!hiland

erecent-emenle

V'.e.lDem . ,. ',,'

.[i!lJ.1i' OClOiiiYlMpllllil'ClIIl!'I:
!'Ii

1L!o!.

c-

_II ,. ~~.

~.m_

mOlIlOpifOgIle(lIi)81J,

oj

I'~ GL!~~~J
iS~~

.AlbbiMIo descrl~,lm, .in MOOD' .~iD almll.Uoo 10 SVi'lllippJiI~!:d~ str.l~m;llime sui 'blland..~ U~.· hmm.(li = ':tqgtWlJt~IOO. pm c.Urllil!W) fj;el'insliem.e deli is'u:rumM.enri "gmfid. Le clfr.il!: ,(I IbimmciO~o'noua E iOOiQ Pi~·a;Efldahil, del terlCl'.m chi. vi[;t i SGIiIQ l1$!tliwmm;me. 1&1 ou~nH'.-:i~, 5L .Pl'ie5tamll 'be~~,:dl~ 1!i:lI!lmJ]ilam'c: ~o:IiteJ' siIi n_,el]____X),~, mend 1'ftDl;1()\, :Non, lbaW:U!li,'lil8i '~!ilIiI)O ooM~a. l~id_etIid1 Le Play :soooruillJ .wi ,iID blunao ~p lii~msioinu:e di 'osm mo.t:1l1l1J) :sij._jfi~tiVilll IU;CJ. ~.',amb~m'de1Jaflmig[m: ad, esemp:~fI~quJes:twni .~ q~aBIi II mMo d:i allev,aN' i i~,Jlli :moouoVu,o DeO:§aTmmcmm respmsioJJ.c Illcl. bilmdi@l. Sebbent it biaodcl :posoo lomire in~m. :!1igJllli!-

:sisrelUQ_.~

,sii

quaw,~'
a ...

diyenn~ dm&i.vQ,
aiill

le :sl[a;&tKihe
Imli I:C

suI

:m lU[jJj,

',ei

-ciinarvlI

(II

SlCelldni!!i

,at di

i ca;s],

Dll!ittrmOJ1l£',.

~m n ,U

'-iiaJ:l!le.llJli:O

~Qno

de:l 'bV'eUo

1&

y~ta.
:S"i,Ui!:-

lc;primt di, q;U,~te :ind\aiginJingu.i31lfdbrue ,oo:Jmd:WICJI\fill!~ CLi. vi itS! dei ~a;'!Iomt~o:rl lgrimll.~ e S 'fupK!mQS58 IdJailJWa, Aooa,d~m. :pN:S'!:iaD en !~oo:mIiS!i. politLbIi ncl :~ .'ro!L~.:t:«miim d~U.'iinc~iif'.s!l;a, .8. ab'bas~l_~a,prl:ml[i:va,~ fu:ro~l:!' 1',8 6 :spe~rj .d:e~ q,l:Ies:t~@>nlr.i!lUe ,CO'm!Ill1Jtmon~ .~«ali aU~:assoc'jazmc,ni e ~r..ui,~ e le IDo·J1l1 iE'i:spostt,e' mr:oom, pu:Obilioote oos~ tome erilf:lO 5''I'~'!!'~~.e~ prive I.!RMsl d]'[l:JolrJ, ,e,OrtiHl.en'lli. Nun e,1'~ ,cia. :sn!.l(pm~ pe~db ~' '!l'ie~m.e:roE~\Qr:i, ri$urJilllltj oOlm.c tl: ""Lilaoo'~o:Eli!'-delL.t ~~ziQm 1Q@_tp'Ofoa1i: [ , •• ] imo.' EUina) ~ I' O~ ~ Cis<i, IP~'
'ttl!]

amtl!!l!!llll~s:[lr9.:tie.

,It!. ~O:diilgW sOOognf~cll~' p:wb:]ew ~sOCi;lllIl~ oollle'.m;~ei, UIlIO,

:p:f!!!sd;D1i;d~~ d~

no,tc,vQl~ ,fOduzi,one di ~m~isl!im~


~~'rte:V;3mo iopraitmUo

I~

Idi

:rolb
~i()1'I1

Nei d.ece~i, ~'I!I:ccess[viiiieEf~twl'rono millrn~ ~eslU\e' l :Siodialii di. ques~ollripo~poomoose ,lila di\'1e'se!,sdl~u.ij(IDj!ifCicJrui,esemmlll:£:· nda1i f:m,dl!,~llliJ 'J 8,7,2 (lUi fC\fid~, i1 Vemn f_ So!i.~I~pO~Etiki cll~j' :il,t~f.'aVUfG i,.oi: wm;po:rl'lIm;ti loong~s&1 CpIJ'b'btiM.o:-W.> dllV:~l!In~ iJ a:ntf\O di un .. lnEimS!o lil'VOlIDQ di :~nclM:e!l'm. C'OOplf>S1tltU;t:IlO di :iiCUS!tio.ll.e. Sil!Jltllli.W!le:l'I).S[ pmM9mlii :me't,eufo[iQ,G'id soUc'V,ati ida. ·tIJile·
J

ttS'lO'o,g..l3lvorare .2: ,oosueUG .a~a.'V'Q[ja!repl!r

i8:trMdt7i~

IImnm:i,sliOlt:ameo@1

:5.1tlli'l!2:i,o,ne ,[ ••• ] qu;mdo

clU
,

{o:mJ:II;\ _l,1

m-

]i1i~om • Pr.lm1l
,~

sullo :sttl:to d:cl~*8n.e Id] f;alii'e In.dJiiieSEiJ;llf'leg1i nfiui p.ar.si~J,SJpedalm:eJnf:

:£,[;uisclci llil quei

C'O!ft!i~y.1

d)j, ~'¥\I'ffiD:t>t :p.mpt.i:e iDdUties'~~ :!'illl l:u'g.\II: ·SCMtl!. 1m, VI~~ 'g iJ .s'!!l!o-imembri i p~u cu.:illlefidscil!lUi:ll'!ld :s«ig]J:

r:em;piJ ,wm'f;®lissjo:no

tUI:E!Jm~i.O:!1c~pedii.e

~.1Ji ~I:a " rUd .!\ '1I,"dor-cl!:Q ~r:mdl!5'~ilJ iml.I'IJ, ,~~did~ .~, _~_!':I' ~,~ fwiana.l.a' 'iI!: ,..,n, plj1'\I~tI. 11M' ~1O_ri. q;u.lli, C11!11111~i 'h~ e ~' ,svlilliJpptli in 1G!lO" i! lin ,me: m,cd) 114 'q1ildli ~ nlI-M'ClIlIma, ad law modo ,dj vi~aIi: ~ dd. '!dlml ,III,D,.,iin , uUmr. - ~pj~E1ilugll '" [n qJlaD~!)
~J

~tlQ &:1 pal1'~mot.I:ioo., ~ic Ii!: wa:1~., M-c' I()QShlili" ~ndiii.J.dt.!.liii liI1e ~~O' .wl:cl, Im.!:Iil61io~ d d~l!IW~ria, 51lC5.i e 'II: ~IR' ~I:I, egj, 't.1 II ~

me

. apath~ ,dli M11i.1:p-pDJ'

r:-

iIil

,cktI'$ elf-

wllu,~

,s~., ~~.

ClODaOWL ,d~i ,llayoratol'igrioo~il1ldfe ll'Elbs" ,Max 'W:e:h;r· $~ ~5e~

Rgiem

d CI't idle'J·

,IQJiuWiiLIc mu~ lCI.i!ef


~~,

:in q~!.Q
S'lLQ.

[nml
mtllQ ~.'(I~!i).

41 &:"'Qt(j' 00 WdJW5(L 'nli ,Q:iJ!e; core e, se oop IQ 5000, ~ ~ ~ d~~ dli lmd~ ,ddmoa:iiyi,. dmderil e ~fI~~ dl ,emlrmlbc: !!c·pJitt@;:. U ikI'WM .• imlItu ,d1j~d~ $iil, 1311 :r:l!uori ~ttiv.i, , ,ehe d~ llJliOItllli bJ~ 'i: iJl d
~OR N " .!I!JVI .•
j,

fJ..1J1i;1il~O

sua&~.

d~i

~lbirml1:oe _,

r.lJlctim
IWI~·

~mI;Ir.e: ,di vi'!)a J '!ij:S]rdlbc Jmun, Ulig.!2t1a.i.vi I••• , l...I q~.ttolil!!: ] :OM! ' Il;, da-I :pUin~o, ,Ii] IIl'bl ~1,ti,'iI~"

'CIiO~,.w~

,~t!.
'~.li1e.

<'[slOlle .!pHi !iJJ ,qnella. delle ,iniFo:rmp~om :suJj,c lI1:Iusrepal:! :suebbe ; crw...:miJ' [piln tattU c cl un' J,U'a ,'Qnt~. _ ~ 'IU. a _"U~' .0] 'cp1ClSk1 dif~tll:G,dhe Ie ric:~e del V,emin &l. Im~(li U ~~, SCOpJ ~riJld~. ch.e ..~N qrlltello Idj, d'escri,v:u.-e: D. :m.od!clic dru Ylta compliessw'l!!o del .ode.rno la'lfoJ:;u(IIte in_.m~ . .La iU:O"ullita~ (he: ,~ W~ber. ,,.veVl. oons.id-=mro .pGiHe :illl~re ~~i~'t'ro' ell .nmtal~ a._n~ :perduta tom cor:sodda. sua .e;se.
1

a·t;~amefilid ,e i 'SC'QltlmI!miU emno· m,~ft su .niente ,piti idl.~ impteSsio~il~ al m~o' con .m .~.~ • • un-,~. di. q~a[lCb,e ·cil'D~@>n~ :i,o~ata cWl OOiD~,'ta,. Lo s~iiBluppo· ,d_i ~~J:odl. cbe fussem~ ill.• adb, ,m. deal/,He dad. psimlolld, mpIlC::DIP$'Qmftlli

di tneBCa. :s'ii~mltl'Eim~" ~i lWf:i~a ~ ill un .!P~ftto .MU:am~JUe ta:~t~· delle· wchiesrl:e: _ -~- .:Jl_~n . '.',. m~· .• J1_'~ V .. f'" 'C!~=~ .•.1 ~!:.:!L•. !~en~re .~llWi'1i 10.,1; • -11_ • a;xtlw;;J!" •.eso~"o, II! ~I~ Uc:J ··,~em '\'11' N'~poUUl!i. '@,B.euivi fda.b1!i .,~dt de' _oriltrd" gj. S'wui. ,t ,SiID bvello dli m&~ ~l!I'ofi1d\fa. ,ef':llJliiLO ~h!iU eel .aoaJilzuJti.mmodQ es3I11mrie.nu: e pe_!J ~

te;Mi~n.d e HIJ'timemlfi, i.n:iiOm;&1j}~alla. ~~, '~i hl'~~,i.QIU!'t:JliiiD ehe , I, Wooo oo1lllpo.nD.l!lll!i':.rno. MLa1g/fSldo ;0 f.:orse it iCiIusa deBe dommde s~so Wlrutili ( •. Anooitle ·~o od'la! fomS't-a?'.A ehe coso. :prmsate qiil.lM:do vi sdtaiiatt ine'JIDa 'l'm'-esta .lin. IiQmJ!c SQltl!~?' , iim, .mibm, saira:.m, con aticJ.ura. sl:rle.cA rieoo di IlII1!m qwm.'l1i~ di ,dlwu :inJ~~Iil:ti ~i5U :1IS~ui lene J!XUill UaftO :m~ Sgb. prima. o... ~tIG
J, ~

stiooari eempia.ti d.a !laillomtod.

dW)a sMilD,grnlla .~Ill~ p:r i tEatad ,aslifficul\fUieU 8~ro ~m>sjiDU;O' di-un ~ilnt'Wesll!l. .Uqeo__1;l4. ,eom~' ,qu~. di A.dolphl Lev~tei:m~ n pWJ.il~m~ d,t,l In.tl(NiQ •. lJ SJ. ItlNU13)v.a ,ei uneS .m(1ooh:a ,dlii ,rismoott tr,al[u, Ida '.040 J ql!lG.F~
:W·a.«refl~110 iIiUl~' 10'fl

'fisetll,cttiv.i.»

:r.eDladvm.

:SC'pra't~ut:I!O

:211 tc:m)a~.

.•

iii

am:;~oru

t.f~

..."

~~.!II

~;.

_.

.z~:!Jn- !IlIOll SI UD1JtaV'::

Afi;dJt~J'fJWn.~IiIlIlI,md:d,~s.M sri- UD9,POC-;' cola, ,ci:t'ta .eBleU'lndi 'ii!!. Questl~ iod!aliine Upp!feSeIil:~b, '00, ,INinde pm,Besso un ~Im;pGrl~,mte ,punJ~O'd;i vista: ess ...wusd, :~anlt;~ -u;nQ

iI .momCIU.O' deli m,erod;i di wdd~$m, ~m'l:es. d ,e"SemI1ll0. I m;Si~nliw!:I,!:I." ... .. 1~'logtW:wa:: w, ~ ~C"._ 5c·d:m ,dell, :PI:I m=il ~m,i~ '«I.~ di dipau:l)uc dalla ,diia,am'bilffitn pill, '0 mao 'C9walle: d\ei. .uU. Co IEempoif.an>eamalrle oomilncja.ml~o ~dl'mb'Ue n~ .descma:@DC: j ,cO',s;wdel[lfl d~a.dpsi CioJogid • Uim,~~a ~b~t ,d.iiy~e iamiC'SQ; mo'iro at di ]'i, deILiIJ iZtc~
Slva

.!DI:egJRI:one ~i!1 WU :gma L oS~elVmOJlie d:~ p.I'IOOeSlsl 'SOCiB_li lsi ,SplS'lO ,~e'-_me •~. ~1 • ..,. Qu,i!t!)!',;m- ICOD iLl, SISIC __ ~mlSlUitli~O .a Rnt: Reno

"-

--

--

-"

.'!~~.

[p3!.gJ

·"'_'III~·
iU!!

.'

d ., ..11_,'

.~,;t::.

w5,pu.iuw,nl1.

~_:ili..n'·

quesc!I. d'
a, .
I.

£u.-e. _

__

00 __

mvo

- -L.:'I! vIs:itWi., '1'._ .in

ehe 'OOm-

pil'1uromrm.enllle

:ill (lOmponamc:ow

:reccncia

.. __]

....evrunw.~:ll::_

..

in&vidwdi. II CO'll'I'tlJil'c/<ol poItKiro ~r,cI'!i'l.lQl dj ipoRSW con. )I:ailflll\ll di.dt'Chi I&li. biogtafid .. A n_OAIlm.en te , ri· IcHdte' wa.a~s.iv~' su iCbicqo ,quailri,u bamJ~ dli Fri~dienc:M .. Thraill 11' ~ I ~" ' ' ' ~OH1a~~ ~--.mu :l!illllC!:ili"e ~ _J' ·C(Jf,t,f;J ," ()r'() e r,O J;j:UBJi lOll, 'H" • "'W'., "7'-,~L - •• ~ '!II. .110.1], DIJII· _. ~'ii!'Pf:l~ '3i1l'llUsi s~1i1J1:itddbe d'ei loro nmMiitll!~. N'eUo 5 1l.esso,edmo :till ~kj IIJ!.llQ-fl);i r,illl'lclbtes;b\. ,qrum,a~:fa.'tD, e
1

Ie qeu:tlIdmuo

pe',[

i Ilrogressi dJ -lIDa. psi.ol~raJ


~'intel';azi!IiJD:e:

chc i!l't't.iIl!D1Ctwci dba.l!meDtQr.e: ql!lD:CSti

di

lde,aU ,addcm Ii 1avnri [u

br.iIlant'e _d~Q;fie :d"im;-eme uni.la a, vi,,:...~ :IC!p~Mdo.al ,1raf'idM:: d'e1la. 'viu ocolJs. del. 'e' £'Iimiiliare,., iI dare u.D~immagiDe ,(lom~ Ji~~s·w .(Ii, ~ 1;fJS'~mIa vlra a :Middll~IGIW~.. UOI ~.p,jo, di qlUCS'UO ,Uvcllo 'C]lUam·'la:m:m' i hpp'oosen~'d:tc! ,d U~~",u:i\oli1;e elve d sene . a ·:R.If: .l'..lI~ . ...'1. 'EL~ cen;n:~"...1_1']· '!fIwm ,( "~~'J !.!;l[Iugw;iIli!Own g~.J.a ~.iimalIliiP:te:: ume., dill, prall~ ,e 1tl'UtOJ:rlohle:. MIll lotto Wl w~~o :as,pelto MiddlJe~CiWm :!i~;R~'
,f'O'Cii!:: _

,em

'e!:c<olpio'" si ~:IfOYa, ~iiiIi- iC'abeU.1l -m,glli! .. :om flillIii_ di IOOn!1e:r5az:'io':IlliC! po~oo8ti;) (2:39fHi, ,espe:ric~ pe.no,l'udi ,Ii: di I V10m (11%); crre~

.in un!:! ~kerCa :SW bCilCaLiom~. ldegl Su~ 'Unidoom-occldlmtaLi.


'0:00, d!dlla Sif'L~ione; pn:.$einR:
~,L, • •.

s~dstiolli~

:a.pp.IIii~!

;It

m.-Q~iI.i :::Iir,,gomwm U ,t~"UO"'li 'ELl_«'!I!1I,proSr.escsh

,ad!

'Mm imurm8Zloni Stili ,conlleillNW ' ,ell resCCOJl'U 'QC'J. ,BtolLl~ ' 'q,UIJluDi per ,ilUiCSllfC induitd,ll'GlIiIil:ente Iidi SlPOSE_ 'mend ~eIljopmiolJ!ll! P!.'.I,'" SL ,eboor.oono, o. stMt!'pa, e\SlP~

U~QDl. ecc.~~ Ar.laillc:p_mUi"C,! [Ill • . ~ ~. ., _._1

per fel:l.:. .111"

,bled soclall e
dtti tomi,
d~19

e ill soiadio" i :;-.. . det3d~~~ e d)eUa dWlilltlC~OD~ the '1,\!'e~tUlOI ra,ppte~ ... s!!mq"o iJI punta ,di pad' nza d'cUe indiiia!l.e; pHi o.ntiichc'j sono, cmui
'lieRSsante - --I

polifti:ci:~ i8~luat. , IcllaiUa eSU'ieu!m.3J ~;Ulanw!i!l:dla d'cl1~ Ogget[l~ ~d-dl':i:n.dqine~ _,,::,ppII'CSerUlil '1IIJ1iIi ',dife'nlo', E !p~l!IitmS:IQ :bal.

,l!!IiilS.SO

,ind!ieflO:

,~iIl

:seatIS.uma

_anenz~olle

p;restlata ai

~[1iO-

n ~.amllo, Ie m -Ianie~ '~o,ulminafi,d Idhe

appma __~cmn..:artW. . A!I:Callto aI.e pir~'!!!'J_d ,mdiies.r:e' iSiJ[:aJtl:sumc s~ s\l'iillupplll neall. Stab U:md Ilnll :sem')otio IipJ dl m£'1!aJi5ta~ usalO dlaJ' dii,par.l'imell'H, UII:i,versitari di SOC[O~QAi.l1Ic· ps~ec1QIi:l sociale." che· ,_ 1Ji_A :Pit~
ll

-ie: dJ p:roblemij, psinieorua:rtn~nt~:ri1e'\limd pc; i tI'~I~'j. .lwn;: ~tirlI1!Ji. (I[ol;y:o.l 24). lIW,h.!,u:n,£Jf.C), ,di j8~c rome: 'per,c't1l1!iU1iIall~del ~.olaJe: e 1il:'OfJI~ml1l1:a:u] (!i~~~ ,pm iDmrulCIMEni lpe:rceol.uaii) in :2 :mcmend I 1,(1 s'n!l1i ,d'j, c&;tl~,a 51 eWioowmJl1JQi :irndid ~Pile p~bsoli:S,lil;~ni:dli S-pl'c[\!'Q:nione 'tra i sessw, dJ ,ttim •• ti&- del pHUii Id:dJai tent. dieUe eEWe 'C degll -'pparwmen'l'ii ddSe riuiomi ,diipopom~one.; l1li1 ~~mo un indi.cle dcll11"ao diimpegn dllIDIn smgoio indi~idUQIin Uft~o~~onc,. ,tlO,uu.imS1~~ma'b '._ delle :fu~.oftii. (I'a 1m svo1Ie !C: del rm~m:po :ad 'G!$!ededileaU).90 -C. C. Z.immcrtmtml mnqO' sUl"ltt'CMjaimerd:O di .34' flliriccl
UfI!I. se
c ,

!!:lUes Ill!

lOin

.m~to'

itre
"

La ,priMa

ZlOl1e

'.

U 'ccD}II'-e,d~U~~iOIle
ply
·:;'._.

a,W'l:Q'IIJj_~_ ~
__ 1:!·' '.'

"L

'~

·_.'n'I_._._~!, ,mlJ,IXD1tln:WJ:!i
IIL~ ..

Ii!!H. :iIlIiU!..!l.lLSI UiIlllutatii'lil',a; q


••

•.

".,

~D..'
-'I_.~

.Dni,w:t1a1 'ua

. .JI_1

eu. mpPIl~g:to

.~
'II

II!UIl'IB !£Omi.iiJlliI.r

tm"imlda:gine sociopa!firn~ Senr,mdOsl di Idrm m, .miJ:a ]e;1:~ft e:-di a1.Uil m.a:t~i~ 'bJOIrn£ici~ II OO'JJ'lNI.i~t}, ,p(}ltNX()i d'~Kli¥eQ,1l la eli. t.~io~e ,dl2~.~a iH1lIn~g.looiii*,uil]iol (I,ri,a.maij __ OO!!I:OI~':iDJ1~ d.~ . J'e~CIi'~ 'Ii:: ldell';~a: i! Iddlil' mfii'tUrf8 I!DI~a dd DUiOII!l,O mo.ndo, , 'cmm :Blilriorl 'iOO:~v,m..o dl ~ml,dC :oU.it 'O(nDp~G:ri!U~ :soo~ to,gilea m.edi:m~ ~a rliQOsl~.olle d~ Ol)mpormmell..10 di q,llIlu!S'lti lm~ m~g[Qd polJacdhi ,9111l1fB'!!.re.mo 'Mil rserie ,di mmbj~me.bd di 'o.cndizioDe .. Unili d.dlc idee ris:obantii dl que-sJEa ria: ,-,., dre s,i e rivc'bI.;_

co.n/Jeuiino' poJ.a:CClri .itJ' ,E.urop,tl ;: ,in ~c,s di "WI.. 1. ThO:rnR i1 soao!.ojO ,di IQaLiCa--,80., - E.o:t':_.:-_, Znaniedii~ nell 'qiIiDiW,c' !a pmpet ma, vo~t8J d ~ffi -se1Vl 5U I' q~ ml1:a, eli IrutleU~e 'bi~ pu

'(!I'pet:iI1

di queno

P:[\O,!O!*fi:JmieI SUi. ,CU!I 5~ s,VQ.e¥~

mipo ~ _"ililchms.m

1'"mOtil~

•.•

monumentale,

II

tim deilme ra'[if£:e.'I'DaJJe ill1iK[fi,I'ilsire~ .1i'JIi!iil:rltib 'tm :t'dtro le'bl!' l'b.slmlt.il. ~~i, [[~I1«1ii d~llt Icoo~md'!Ie ~gdm1~em di~ltthmlen1:rl. p.!icpiDl:·, ~ td .tIG:ddil.cl e :a!lII.":l'!til 1dd.~;9idClol,tO:I:',e c ,rille leN p:L~. fO:fim~ 'blI. sJi aB~iool[Qd 1m. (i~11Jfe 60 Mmi ,dl~8i'\l"!'!''V\- ~o I!HIJndditosurpc:riore' ana media. AliIDolSl- sso' modo., i socio~og£ ,oomintiawDo e :m.is~e IIiID"in'tcr;a,~uoya. musa eli . iam~ti ,e \lolutclnom: la parz.ial:h·· 'I lc ~v~e.rs.!io:ru. la dinlil_jl';.aJ , }1. t, pe'l'ioo~i di mmftiitto", Sebben:t.: glllll:stl sfon1, a~ro lttam,W~11llia!l di 1:' dclle effet. Q1i1\e posslbili'!", 11 socic,ltlfia q~Qni!ilificwue _;iilJm~[~_ oosvol(o un. No)odli ~:ot;esrimo]Q mol:K!1 i (lcmiird degli. Suui U'D~d. JP,eJr q!W~~c. riguaHb Oli, :a,te;O:m;eDiti iSlli.l.di4l:~i d:;;l!l! s@dog:rnfla ~, am~.mi. ('!,!:!,ergtmlo], arne [pro'bll! .<a1'ih'C' priG.cl:,~:: , m[ bl. ~~lttil.1P rq;dOO~'lud Ie i low ,m'I:1\ppl!['ti ,am rna :po,poituione w;:baruJ e~ S!U'GuawermwlU'e (I,o:l!'ln~e . ' ,probffiemiid6, dn.l, Ie 'ql!lesriom ddl~'iJnm[,eN~a~e Ie. '~~·Ms~~i1~icne.,-. ~n f-elll~.p,.go_n _e.~~. ,~~.1 ~'~IO!t~ 'scaeblJ 1 au iProblerm non ;ildino :S'l~E~ ,a:f£'WlnDliI! .u da liJud~he' 1Jj1cefiC ,',

n~i

(C~Q(Dmi

delle cooPu.aIi:v.\~,agrieote' e le questioni, _ pOlLi.• di

ecc..

o~u:e

~-=~.~

,Ne,gn.SUiti ~!1id! ,~g • q.lJ!estiQ:lll~ sociiaI!e:., D~, HD1SiO' w~PCQ!. del ~'~ nOaibl i imiU 0' non a tu'lcxu'a 1~f'.Sla, 'e Ie n~m£ SQClllc\lnf~e"~ ~bmnol ~PNttuuO'OO'~ a ,problemJ p.Mtioo:l~i c· :IIi~I~d.;'1 FmQ_ :tmDP!) ,fS;t I ~blliit:ii pogqfica e sOlide ,reLru,vam~lI!DI~e e]lfW,am ha impedr.ho, ch~ i '~PlObl'emii ,d~ ,d~, _ em~~o ,m
,~I

'ii'i!IJJlmaH',ca~po d'~ ID lem~ ilIffi~ i mciGpdiij ~Qf.,g~ :il ,IiIlMS.im:o Impe,gIU.'I :M pmW~!'lii~

dO'v'lI: si sumJllO s!.I'l:u'P!L!IlUdo in :modJ, p~li:eolH~ llili' im~cnj~ , , inchies,tll: ~~'Ulil::'e:iu .• U~ m\()~o :sl\gm:JiiCIJIi;w-o, C: .am~he SYlGlmW' 1~1·'U.ID',*,,!!rs~lil .d6, ,(AfiJio,m$' m;erl,dioruie e, ,PCJ' Q~\UrI_ro! P:Q.I1. fa !ioCiorogmNm1e~ ,da ,dcune ,pi£ml , _~ '~~mltl de]] Mliddlli: 'West. ~I ,1;t'Ot~, :5y:iIDu,pPO',della, sod'('Jo~q,~ricrut1J.Qj ll:, ,r'Cqe dDW!D 0, UQ nm:i~~, d~· :ideue ,S:OCiaJj nqfi S~id IU'mrd: ,m M ,pa.e..re ,che ha u - ,S[o:lilll, :breve in 1M, m rioe'l'al SJIiQ:rica i!: ,eSftn_
J

Lt iJllmigiJa'J' fe chjf:~' e g~_B - c8mient;l_:flll. ,~Chi

cos)

'lIIja.

AUl!udim,elll.e:

mE ~UO

IdcllIJa 5OtIio-

hammo

QQIUlil;JQ!lporUld.tlI,

~qrerittl,f,j.

illm-Ol oonun~io~ ~ ,~oo'~~d social~ abW:.,g COiuJ[ui~iQl .~JoueUQ ,di!:uuuerose miJ'lIJ.·


dl dasema, gm~ $~:mf.dle.~ riea~. 'OOn,: ,Io'm 'urf-f,id. e. quesfi.~~llli pettetti" .Ii 1Iii!i!~~Ml,. :amri 'V~Sim s~so 5!t;am:wrJI~:I:W fiWl,(!' Ii pBtioo]rui~ Ie dUUdir ,cli, oWen ,~ idtt\~ ,mowii., til ue '~c app:Ii'CllrD: con Ig;mil:c u'fliii(lt· mlii(_,_Isl. 'ccl!ll!y~ arlO :perjooio ,dli, b~ftSl~ODe:. l..at sOOognf!iBl_!!]·CUi.JiI nml h:a "'~itO' UOi!) s:in:mesil itq, j d~ti st~lis;ria, .f: ,Wa ~M!:' ii!Mlitia ,--, _ .. : OSS~"D2iiQ.lili· CQJ1e1le:le. In 'lJ:pe~e ,di _:II~. 'I'" '11"" _.j,r~.~ ~'liul' , OOD"ltbJiL'ZzauO:mIIl!':~, mOle ad' ~Jno '. .n, Cti"l~;'lUJ' p'()~'&().~ WamLcaHlJ'oomp~mmoolmt: 'j ru.itj stllJa;iuioij, Ie ind~~ !S<Mmtime.,

sum'~, fauo,
-

moclfO' __ :9Jlclul!' iIontl'!'rI!lo!tcn'l)e

me: ,OO.GI _ dif1i~

simile

III queUo eY«lpeQ.

,QU;;QUlcrl·,

'CaliO ,Willi

NcdW, .sl:raocmJna~io :syiflllPpo delle'toomclJt

delJl,'m~csta.

_I}-

_inwmi

ri~~!'I'~J o;m'lp~d'cn~~~I,1.2~!)d ~j~liog~~.'_'(~1 ,WI$e~~utto ill ,wDalxnut !'Ie dii un. m~I(p: P. ~1'11. ,el, P. fI', ~ridd., Tk ,N}-d:Nila:gic; '!' ~11'"tiJ ,(J/ unf!;ftt{!.IQymi~~~'n, .. PtydltOlbai'f'.al Blld!kitn Ii',. i 1fi:l~:. ,,35:.n, 6,. ,Bi~ l'SI'8. it E. W. Iftkke, 'J'''''' u'"'tmplupJ _Ifu/i~i' ~nd" I"l. ,~],1): 1. !~~f ,,~;I puuc di W!I ~~a dely.: Iml'i~u~' of..Ii\l!~:a ~11~. 1m-t1~'
II Un
pule

.,u~
,di,

V'it:eve.tm~ E'emtm.e.

,[I comp,iw,

hon..no

S'~

I1lln ,ear.at-lett

ddl·ilil'~iiQ.n'i\:

deve ,~~:w

dep~!reVQmmm[e. m~l\ah
WlQOn1:

poJ:to:tQ

.0

Dl]J:Md. J :S!JJv~ d~ ICh9&m hl~rmliiood U'rdwl. ChJ1J.t~1i.1,iI ~ p«i,,!~, nd_u~m· a piloY1fU'li't, Gi~\lg U'.U. 1)1" ,n2~ :0. ZawiWlk~ <!il p~ ,1I!..eaJ~fl:Jd.TIM [#1'F. r;htllo/licd t;i()~J.f!:fJ,WI§Ct'-J 0.1 ~pJ'r!J,mtlll,'. hi !Iii J'OIIlmd m Scicid~.l~·:" n. 16" J93;.5,.,PPI. Zl.4·~l. iii Miell'~ ii'~,MH.wDlJ ,rn:'iHr ,~II: ~,t" in tb# iUllit,~d~;CI~~" Nc!W' 1{ol'ik: 196~.- [n, U!tI'OpCN ~ViI;'" W~ T~'Qumy I~b :iI I\~ Illn.t~ ,Iii;f. ,t;fIfJuJJ _(Sm f'~ IMS, 1IfDi. 6~i • IQUlii. do :~bl!lOO ~ . d·' _.,.~"'......, dO' :&;tl!11i -a ,~CI't_ -' ,....,.~IJI.- e ~". .., _I, _~,_/U,~, .... ,,-.~ '''-'l''~ '.~ POV~l1i. ,mliilif;liUJOO ~ mmlig, d,,'Ue :II.iH11K I~mme. :t.a, ll!Q¥crti. egiid .~, d'um(Ml!, l¢rjJto' ,hl! ,cu]I!'W;lI qrUUiOOli J":i!lI1tlftDmilll [_]. e b ~~ ,d1 fld-Uft;II ,Wi iii: S.~~I (ltf1i~C'Jh e ~':im~Si[l,£ d] ~;~i d~ ls!t~'I:e eor:r,w: ,tW ,llIryo!'Ln= am d.iiso-!1odt'lle :p~P.rl~!!'D:P--·ti, I) ,£11m i!n1J ,kvcl'Ui!: aJUl1iMO ... Sill .~

dd! ql!l.!!i.lc:

¢ftI <W$1:itu'i'

Id~ eMt&'!

and d~D

U'i' D 'ctlllmTili

to\lP/.JI

r:1.i~

'\I'j.,

lII~omenlo

~;

mn~M!IJ

Queryriwf.

sti

.1a.

IlOri

'I~'~~
,~0YfiI

dw

,Ii

mlUcl~111 dcll'!Iimm,.
mcW()'D.

liD.

un

<.:

,i'\Iddv'Je.,

3.urort·

'lUrnh:e f~

.. ,diZiI'W;d*i'. itdimo, , 'Gatti', 14' d;sO«'u:p$01I~ tom;: niori f.JSi~~ •• ~ldi~ ,dj ~1Q'gL -" n. U., 19i),,. p. " 428) e-; ~IgUl' mdKI 'v.id;fJl: aII~ lane., ¢!;:1rum CD~,ilmO 1~1mQ .in! Jar'om

,!lIri

mi!!lllilll,

Ma i!Brlul d;m ~ ft_l. 'IIl1!lll.llto Dl1! um wioltmOOll: ,00' •.f,P~

_IS NCmG·ll~·

,~I!I!liUJiijl!W:iiIS[--

ill,

di ~uJ .P. ~dd Ii: diviIDl[lim CYidi:l'tlli:' ill bil;o,Jj1KJ1 dl :unII ~ t, CMn9ll1 ,d] ,tl~ir(;io de,BU Silad 'Unit
,OIL.

s qfr~, ~C"d1ut _ G~,

[!Ib~n, ,.POJ;~l'l~

r«. .fQ?~ York N!!!!llI


,d3:t!:'~1

,~4n~iJ'l'~.,

nominb

Il~i~

I!I6J .. Bo. ~ ,~f U:III·tJ, 1 .P:~. uogJ.Upt)O :~d.1dc iiJQ.

ill, J'~~, Slct'J: 0'

ng;l!;J! .,~

!ilOilO' !il~iktpp.;l!ti mel n_ ~~I tlml,po 5O[ioo rIil]'in'!C_rma &ffi qpml'e' ~'b!: Ie i'diM iPl1i di!ff~ c ~:u.bldle m :
I~

~,t6<j .f~ k ~~rnJ!: I:l!n~lullid: ~lo:[i'e!li~L~i,~

:SliII.!~

,!!!

~tt!l

dffi ~mtill, lI-{. die ~1.1 ,e ,B~~~ mm11!: [m,d~jl:. dti1i l~tf
:~~!:e: [._]

~'!!i

.S'~ ill'lo"~be: ,.~'$~bi!l_i«:

d!:.l mJiu!um;; di ~erdl il".h~5ffi .~

ft'1~'

l!l!

'~l~ WI&

unO

~lllI,

i!o-

p.i.im:8d~g"'U!it!ll:ll>.

ODmp~m:
~ll!l

'!!!"I!,

,ao ,~~,
1I:ii'1~~'~D

,~Ci!'~

filW'ilt~

1'000
:t!li.mH

,cllt: !R;.!,,~.llt~'I;'incN , '~ P. ,IF.~dkl

:Iniifie 1:11~!1!e di ~,po.'!:td'QI1Ilil: iil!!l .. H~ r.~t~':ru~l!U:l I~

~ICi

inttod-u~

d'c;'IJ~

pi

i!lIlil

~bb:!i£'Jtoo

die !!liWlv,liI,mri;~!o :d :~diQ.. ndlic U.:I.:l',gS J~""ib.l:


pel' :Ie
l~~

PIP!

ill 51u.a:noo, .lmmitt'lil5"UIlivc:

,eli

,Il1!IQliCf'O

di ,p.;ratid~ ~,

irlilli ~ :p~

'n
!tUlll'T'

r~~
(;In

ill ;lissie dlimj..

:!ifllJl

Di ~~I:o. II;Q:f~~hii .rtl.~IlI'lQ IOO:~ f;!~~illl~110 :ill, ~in.i.; {i1 qUICSI:O 1!350, dii (litWiSkl, ;:Ii dadlQ'l!l~ ~;I l G~~ 1.1J.OO'dli .~ ~o, ~ •.~. ::;pan:i, m;lIlI i~~ti: it d!lllQ ,p!ia, ~n1Jli«l d:i, d.~~JI!Ir.~ !! :ri 'qulIlStIJ Il!llil;Cldi:l]e. ITIIl~tll.be:l[(!. ,nell~_ '!!{UIn1 in! IIJ~ dG,i ~i,
CBTofI~

'~1111

~MIi ,$llI!IliD~Sitm~~
H

ndl.'~h:i~

cn&mIllEd\J:1

~,9'2.
Idl~~'

lOO[J!

'(mornm.o

cl~ Mi~

'f'I!cl ~,971l1~
iU.

~""'1"

a-

~. ~mlmw'
t.'~tpoo
~~

III

:!:!I~r~!J

'trill
!,!¢u:.,

qu.adi~!IIt.i .~I~'a 5:i1!IJ~~ ~ lit


~lr'll;l!~.fI~.

ddi g;~mwri

l'J

~tfliJ~

{kl Plird to

~ WR~Ii'

Thitl~ni!i ~lln:[!lIt. G'!i!II~ ,~'r:. : .:_


VI~nnIII]

l"s..

IPP. 262

'~ ,~~ ~I,,mn,IQ~oo.' ,d:j 'qDHE·~.

JUBMd'f~I£}junr. ,~
"p~[
'lZ~n~s;~

~1Bl.~'['"

Gflm:lfi'!cbli!' tirt'

1l1til:: :iii 1f'~ll'l)n:.di riusti:mmo !llOn~fC

pdl.ijl;i~,,~

m$5C:

~,arl

(DJ~cm!L~!l!. I.¢ Qr~~;QJli!

U[\"Cll?

m.

. . :;: &~I:~~

oen:~iCQ'i.w:~r~ •. J.., _ClI!I}•. Im:pilll __ ~~~~l~ m. :f·l,\Il.u~~u,


'£IIU(lll~aj'S!,. ((!;I, mi.
In

1()~sH.fl';elChll'

!mI1'I:-!Ilimi,
dtl~

'ii:li[io~om

m =:~~.~
I~ B:I!ISE~

1>'ol1. ~X:.

19'6e~1P,p.),12.

~~~S

"'Ill ,q~~~~ne:!is1<mi~_ d~ Jili;ll~>tlw/Jon', ~1l1 "'~~iCi

,dr. Ii. Zei~l. ,L'ikol'to ffilm~~ ,IkSxiol'og,ie 'It',

::d:~~~lt:U~
rr.i~I1IIlhd.·~:l.1
~, ~,vHlO

diR-pJ!m~'

~ :1:0 .~
,mtme' piEr
U

!IIlla

""erif~Q:in

s=t:uim, I!inifl~
:l!m,WlJIdQ

ddl~ ~pruti~

~mi:,.
,~m

'Nllm.
WllfCll'IDliTIlQ'

:l!IlJIlDmllllbmstit.

~.iir
mum

m, ('Qll~pi;.
cil"IUlO

dd~:i':J~m:O~ :'1:i=ti J=:.


~!ld.!:i:!.ffi" I~' ~i.:~
!~

IlOI1iI

.SEliilPH: :bl!-

1I!JI51'~.

1,'~C1IIiIl~C
'u1!diiiMlllii

ob'bHp.~nrill

cti::'liI;[i'

.~ wfl~hrsimii ~
rII!'!,I.~~,

l'e

l mI~'-d
.A.i1115'1'ri:.:II


l

ill!l AunrL

u I'm
j,if

Om BambiaKl.'nOiTh :san, Nli'm1:!iw" •


~I\I~

ro~~

j ~li

,Iffii

NI1!I)8il~"

i'~
•I~

!II. ffiJ;_nilJ' di ~
saI'1j\l)

:~'IIil.!lD

:gustri~
(eIl~

«1!iJ!l

I~Ui

B~Ir!l),_dcl I-Jl!2 dd ~'''1Il.


:Lilli

ml,IPQ'lm'l' d·~~W5!Q I!' :iiI,~o


.I93\2~

5i rillWdi.

I~¥:
]Il'

.q,uiilli,cl'l1l!'[~
poeI:'

1!~U~:W~;I,.(i" 60 ~~~~ .... MMIMtll:lil·~:I.

mcno, 'lorn,. iOhi:. lIl'.ran.o !1l.m~n.

~i~~!J:"\

~~ ~,ch~_~ip:ufi.~1

!im1icaiQ;llI~ CO.nIi!~lili

!hta d]
DlJ:~ :...

m1UU~mS:E!!thil,kibl!ll

:ScuoJ~ ,o&'b1.ig!l~Il~ia ill :I~~. ;~i~


iiJ
'~IIIDt:''''ill:R!!::
~jQj

.~~~It:::

c ~'eb.KO dd1~

!jD!iJ~O

tI'u;diQ '1111, ru~ J;i\1C~9 ,0 ,(li!lllll iEC$tiac dl~ lfiln.e d1ueUIliO UII «urnClllmiDI .

~:~~4c~t=~~~=~=~3 ~ 1~:r~t~SQ
Ii
I~

~f~ ~':.Ilila c,Q.lI:J<um,1(jl .~ modo ~~~~e; :aJ I!.IJ1I lNdimo' ,di e!i! i:rJ'erci~' :li14j :!ilna~~1iI1I~flO' ,~l!~ 0;;6 uriidi;,~, un. ~ 1Er:ai ,i ]4, C' i :21 ~. t.: IlBiirJi:;1111 l.muamoadU'lm,. t~, urU.'d. JIH~ ~ di: ~R'M~ d!:lll '!!!~'!:l:!'c _:::~O'lid :~Q ill JiLricgmbil. I~hl~ gulli ,!:Ii ~ui~ .~ p~ . i. ~iTI!i ,~1S :,p.aiIl . dimqw;i: 1 dliIJ;i 1(~iJ! 1JiXI,' pm dli .2 liblb~')1 difuUn:!!, .! Qilll!i16" ~ilfiil 10J6i 1 dWell d3i .~ di ,mlt.~~IlCi~\!QI· _ ~o aru!ibl'l;ltl)QIj!.!~. 00t:I ·~tQ,~tftJ. mil~ lim t(J',96~ :~ IdUlo di5IB'c" ~m· O.1O~ :l~hiilgj di. . i~. ~i QJli6, .11. ,dille i!!SJI ~ • Idli uwJH:o;' ~l~ig~ 1,'!JO~ :ru,IUiw b!,t~ti' ~mbuO,J8:.
n.• 1
r

U Uli~11O
(.A!iIl'iJ'ul!') .•

:inl.c~WI :li.1!dXlllfio,,~o

ill'illpplICI'Ig>U!:to

([tlnrli'l!'ll

~ lit 1I~

'6. mll~no

cnu~

U elM'll n: 2:

',,((Ii

ill !i[fI~1

am:J:~.~mEilml'!o" cq~'!.!',!de~, ~e
I~'JC

n~!D

:i

,ddj

IVn.

,di!oe 5 :~

1PIl~~ d.·~IJ~ool ~ cJr~1


I!:~H~

am
'ili~
U

I~ m~j~l!1oo

UQtlG11C

HOJ:ic diJ",it.1iI; ~ 1Eu:~ 5t~~I:.


tfillQ'

.nClb.1tM

~~.

~PR'

'Qugda, ~, ,~ ,(Q~~Qlii~ dis5c

l!lllrl£nl~ 'ii!Im·.:sempoo il'i~~ I~.

:f~fii!LW;iOiIIenl1l.1!l eel $UOl } hmmin:ii .11\111 WsJI l ~ IlQfiI)iJa;i .1!10:1:1.~"".mo' ~~., d~ ,~be :ri1:J~'I,I:II iii, ~~I~., 1m: i~ ; WlIi p~ :1lmD,nep.Jj1U!'!:l' USgMimI~ l~medbD .~ ,dlK: iii ;!f;1l,I1i:!:illllill\;l m~ d~ ·l,I\h.,umllu'! Mlb 1.Qm, dicll _ ~.
,iii] ~!IItll!:!l

~im • ml!; d'~: ~. ~!!!u.

Q,Uct~i£1

fUi

.t:lIlb!t :r1Q~. U ~er.OOl!C OiL ~QCJdlIl;.

.~IWi',~1K.!

,.x1~f:O,,~~~~;o.,~m.k! 5'd~'Mf ~~. PC<.!'J~,


:!i:udlmi'lietz.,
G~l,lill:

'Gee

d!li

~"~~m~Iu~
~~JI!Q ,~

_t~ llucia~1
~

,~ le. penon!! ,dfl,:tIi~~~ c'~~~'