Sei sulla pagina 1di 3

Abeja = Kabichikp Ahorro = Ruchqaulew Abrigo = Kuchubl Abuela = Alitaj watit Abuelo = Atit Mamaaj Actividades y ejercicios = Samaj

chuqakamolunik Acuarela = Kowbon Adivinanza = Tawila Administrador = Nukusamajel Administrador Educativo = Nukusamajel tijonik Agricultor = Tikonel, ajtikon Agua = Ya Aldea = Ruqa tinamit jujuj jajubl Amarillo (color) = Qn Anaranjado = Kaqkj Anfibios = Ajruqulew Animal Domstico = Awj Ao = Junaab Arbor, palo, madera= ch Ardilla = Kuk Ave = Tzikin Ayote, calabaza = Kum Azadn = Choyb alulew, asaron, pajbj Azul = Xar Bamb = Tara, Chomitzulu Basura = mes, qayis, seq

Borrador = Yojbl Camioneta = Binbl, arabl, winaq, jaychich Casa = Jay Casado = Kolan Maz, Arroz, trigo = Jalawas Chompipe = -Qol, pipiy Cocina = Ruchiqaq, ruteaaq Crayn = Bontzibabl Cultura = Banobl Departamento = Tinamital Dibujar = Bany achibl Direccin = Rajlabal jay Docente Educador, maestro = Jijonel Escritorio = Sujunelwuj Escuela = Jijobl Familia = Achalalriil Flor = Rusij Frijol = Kiniq Gallina = k, Xtux Goma, pegamento= Qol,qolibal Gipil = Pot Hoja = Ruxaq Wuj Ladrillo = Poronxan Lpiz = Tzibabl Lengua materna = Nabeychabl Maz = Ixim

Marcador = Juxbl Nio, Nia = Akwal Pas = Amaq, Setajulew Pajaro = Tzikin Perro = Tzi Regla = Rub eyalkemchi Tortilla = Wy Vaca = Ixq wakx