Sei sulla pagina 1di 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA BANTUAN KWAPM TAHUN1 PERINGKAT SEKOLAH 2012 BIL.

2/ 2012 TARIKH MASA HARI TEMPAT : : : : 30 Januari 2012 1.30 Tengahari Isnin Makmal komputer

KEHADIRAN: 1. Hj.Mohd Ismail b Puteh (Guru Besar) 2. Fazari b Ali ( GPK Koko) 3. 4. Perkara 1. Perutusan Pengerusi 1.1. Pengerusi mengucapkan salam dan memaklumkan bahawa tujuan mesyuaraat kali ini adalah untuk membincangkan dan memutuskan murid yang layak bagi permohonan Bantuan KWAPM bagi pelajar Tahun 1 sesi persekolahan 2012. 1.2. Berharap mesyuarat kali dapat memutuskan pelajar-pelajar yang betul layak bagi menerima bantuan ini. 2. Pengesahan Minit Mesyuarat yang lepas Minit Mesyuarat yang lepas disahkan tanpa pindaan........................ 3. Kelulusan Permohonan Bantuan KWAPM bagi Tahun 1 2012 3.1 Bilangan murid yang memohon bantuan KWAPM Tahun 1 ,sesi persekolahan 2012 ialah seramai 10 orang. 3.2. Pengerusi memaklumkan nama pelajar yang memohon. Rujuk senarai lampiran senarai nama pemohon. 3.2 Mesyuarat memutuskan bahawa : 3.2.1 seramai 6 orang murid diperakukan lulus bagi menerima bantuan KWAPM bagi Tahun 1 (2012 ). Senarai nama adalah seperti di lampiran A

3.2.2

seramai 4 orang murid tidak diperakukan menerima bantuan KWAPM bagi permohonan Tahun 1(2012) Senarai nama adalah saperti di Lampiran B.(Hendaklah disertakan bersama dengan lampiran yang mengandungi senarai nama murid dan dinyatakan sebab tidak diperakukan)

3.3 3.4

Mesyuarat bersetuju bahawa kaedah pengagihan bantuan KWAPM kepada murid dibuat dalam bentuk wang tunai. Mesyuarat memutuskan tarikh agihan Bantuan KWAPM adalah dalam tempoh 14 hari daripada peruntukan diterima oleh sekolah sebagaimana yang tercatat dalam Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2010 mengenai Bantuan KWAPM.

4. Hal-hal lain Mesyuarat dimaklumkan bahawa 5. Penutup Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua ahli mesyuarat. Mesyuarat ditangguhkan pada jam ................

Disediakan oleh: ............................ . Nama: Jawatan:

Disahkan oleh: ............................ Nama: Jawatan: