Sei sulla pagina 1di 4

BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.

14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

4.6 4.7 4.8 4.9

Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG. Pin.4/2000 ;Rekod Pinjaman Buku Teks./SISTEKS Buku Stok. Bilik BOSS

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8

KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi. Minit Mesyuarat JK Kantin. Jawatankuasa buka tender kantin. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin. Perjanjian Kantin. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan. Laporan Harian Kantin. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT. Laporan Harian RMT Menu Harian. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi. Lampiran Pengesahan Sekolah. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14

SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi. Minit Mesyuarat JK. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT

10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11

KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah. Kebersihan warga sekolah. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek. Pelan tindakan Jangka Penjang. Fail dan dokumen sokongan. Kantin. Tandas. Bilik Darjah dan Bilik Khas. Saliran dan perparitan. Sistem Pelupusan Pepejal. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.

KESIHATAN. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.(Kesihatan) Carta Organisasi. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek. Pelan tindakan Jangka Penjang. Fail dan dokumen sokongan. Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan. JawatanKuasa Program Bebas Denggi. Jadual bertugas Program Bebas Denggi. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11.12 nyamuk. 11.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes. 11.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes.

11.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi. 12 12.1 12.2 12.3 KESELAMATAN. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K. (Keselamatan) Carta Organisasi. Perancangan Program Sekolah Selamat. Fail Kelab Pencegahan Jenayah ; JK, Senarai ahli, 12.4 Perancangan, Minit Mesyuarat 12.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik. 12.6 Alat Pemadam api. 12.7 Kad pelajar keluar kelas. 12.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah. 12.9 Buku pelawat masuk sekolah. 12.10 Pondok Pengawal. 12.11 Keselamatan lalulintas. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12.12 P&P. 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 15 15.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. Fail dan Minit Mesyuarat. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta, Surat Siaran, Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama. Sistem Maklumat Asrama